Hymn, Hydrofob, Hydrofitografia, Hydrofil, Hydrodynamika, Hydrodynamiczny, Hydrocefalia, Hydrobus.
hymn hydrofob hydrofitografia co to jest

Definicje słów, słownik wyrazów na H

 • Co znaczy Hedonista Co to jest m) zwolennik hedonizmu
 • Co znaczy Handżar Co to jest m) długi, zakrzywiony sztylet
 • Co znaczy Hanga Co to jest ż) kolorowy drzeworyt, japońska miniatura artystyczna
 • Co znaczy Hokejki Co to jest lm) buty z łyżwami, używane przez hokeistów
 • Co znaczy Hangar Co to jest m) pomieszczenia dla samolotów lub łodzi
 • Co znaczy Się Hazardować Co to jest uprawiać hazard, ryzykować, podniecać się ryzykiem
 • Co znaczy Hymen Co to jest ż) anat. błona dziewicza
 • Co znaczy Haft Co to jest m) . wzór, ornament wyszyty na tkaninie; . wyszywanie ornamentu na tkaninie ? haftka, haftować
 • Co znaczy Haftka Co to jest ż) <śr.-w.-niem. haftchen, zdr. od haft> zapinka ubraniowa składająca się z haczyka i uszka
 • Co znaczy Habilitacja Co to jest habilitation nadanie zdolności prawnej> w wyższej uczelni procedura uzyskania stopnia naukowego: doktor habilitowany ? habilitować się
 • Co znaczy Habilitant Co to jest m) osoba habilitująca się, przystępująca do habilitacji
 • Co znaczy Habilitować Co to jest nadawać zdolność prawną, od łac. habilis nadający się (do czegoś)> przeprowadzić habilitację; przygotować pracę naukową, zdać egzamin i
 • Co znaczy Habit Co to jest m) strój zakonników
 • Co znaczy Hacjenda Co to jest ż) w krajach Ameryki Łac. posiadłość wiejska, farma, gospodarstwo
 • Co znaczy Hades Co to jest m) mit. gr. państwo zmarłych, kraina cieni rządzona przez boga Hadesa
 • Co znaczy Hadis Co to jest m) przekaz związany z działalnością i życiem Mahometa i jego zwolenników
 • Co znaczy Hadż Co to jest rel. pielgrzymka do Mekki, której odbycie obowiązuje każdego muzułmanina przynajmniej raz w życiu
 • Co znaczy Hadżar Co to jest m) rel. Czarny Kamień znajdujący się w muzułmańskiej świątyni Kabba w Mekce
 • Co znaczy Haftować Co to jest co) wyszywać ozdobne wzory na płótnie lub skórze: hafty artystyczne ? hafciarstwo, hafciarka
 • Co znaczy Hagada Co to jest Talmudu składająca się z legend, opowiadań, pouczeń moralnych, alegorii, przysłów, opowiadających o wyjściu Żydów z Egiptu, czytana przez
 • Co znaczy Haploidalność Co to jest ż) biol. występowanie zredukowanej liczby chromosomów
 • Co znaczy Hagiografia Co to jest grafia> 1. lit. opis życia i legendarnej działalności świętych chrześcijańskich, żywoty świętych: literatura hagiograficzna ? hagiograf; 2
 • Co znaczy Haiku Co to jest ndm) forma poezji japońskiej, rodzaj krótkiego wiersza lirycznego, wyrażającego ulotne refleksje, obserwacje świata i przyrody
 • Co znaczy Hajdawery Co to jest lm) . pot. niezgrabne, zbyt obszerne spodnie; . przest. szerokie, bufiaste spodnie
 • Co znaczy Hajduk Co to jest żołnierz piechoty węgierskiej w wojsku polskim króla Stefana Batorego, potem też chłopiec służący na dworach magnackich ? hajduczek
 • Co znaczy Hakata Co to jest założycieli: Hansemann, Kennemann, Tiedemann (HKT)> w okresie rozbiorów organizacja, której celem było wynarodowienie Polaków, walka z
 • Co znaczy Hiobowy Co to jest przym.) smutny, tragiczny, niepomyślny: hiobowa wieść
 • Co znaczy Haker Co to jest ten, kto włamuje się do systemów komputerowych, kto potrafi zmienić lub ukraść dane z jakiejś sieci komputerowej ? hakerstwo, hakerski
 • Co znaczy Halabarda Co to jest np. u Sienkiewicza), z fr. hallebarde; w końcu, jak st.-pol. helbart, z śr.-w.-niem. helmbart> hist. rodzaj broni noszonej przez straż
 • Co znaczy Halacha Co to jest ż) rel. przepisy prawne i rytuały Talmudu
 • Co znaczy Halba Co to jest ż) przest. kufel o pojemności pół kwarty albo litra, używany do podawania piwa w restauracjach, cukierniach itp
 • Co znaczy Halibut Co to jest m) smaczna ryba morska: wędzony halibut, filet z halibuta
 • Co znaczy Halifaksy Co to jest lm) sport. łyżwy z zaokrąglonymi czubami
 • Co znaczy Halizna Co to jest ż) 1. powierzchnia leśna bez drzewostanu; 2. miejsce nieurodzajne między polami ornymi
 • Co znaczy Hall Co to jest m) zob. hol
 • Co znaczy Halma Co to jest ż) gra na specjalnej szachownicy o 256 polach, polegająca na przeprowadzeniu własnych pionków na pozycje przeciwnika
 • Co znaczy Halo Co to jest ndm) meteor pierścień świetlny widoczny wokół Słońca lub Księżyca, powstaje wskutek załamania światła
 • Co znaczy Halogen Co to jest m) pot. lampa halogenowa, rodzaj żarówek stosowanych w samochodach ? halogenowy
 • Co znaczy Halogenowy Co to jest przym.) żarówka halogenowa żarówka z żarnikiem wolframowym umieszczonym w bańce z gazem szlachetnym
 • Co znaczy Hals Co to jest m) żegl. pozycja statku zależna od kierunku wiatru: płynąć, iść prawym/lewym halsem ? halsować
 • Co znaczy Halsować Co to jest żegl. płynąć jachtem zmiennym kursem pod wiatr lub płynąć raz lewym, raz prawym halsem
 • Co znaczy Halucynacja Co to jest przywidzenie, omam wzrokowy lub słuchowy, powstający pod wpływem narkotyków, w chorobach psychicznych: mieć halucynacje ? halucynogenny
 • Co znaczy Halucynogen Co to jest m) <łac.> środek wywołujący halucynacje
 • Co znaczy Halucynogenny Co to jest przym.) <łac.> wywołujący halucynacje: środki halucynogenne ? halucynogen
 • Co znaczy Halucynoza Co to jest ż) med. psych. zaburzenie psychiczne, uporczywe halucynacje, zwłaszcza słuchowe, wywołane najczęściej zatruciem
 • Co znaczy Haraburda Hałaburda Co to jest m) krzykacz, rozrabiaka, awanturnik
 • Co znaczy Hałas Co to jest okrzyku bojowego, w końcu od arab. allah Bóg> 1. zakłócające spokój głośne dźwięki, głośny stuk, trzask, huk, głośna rozmowa, krzyki: dziki
 • Co znaczy Hałastra Co to jest ż) grupa ludzi zachowujących się prostacko, krzykliwie; niesforna banda
 • Co znaczy Hałda Co to jest ż) 1. wysypisko odpadów poprzemysłowych, kopalnianych; . pot. kupa żwiru, piasku, kamieni
 • Co znaczy Hamadriada Co to jest ż) mit. nimfa leśna, opiekunka drzew
 • Co znaczy Hamak Co to jest karaib.> pleciona siatka lub płótno rozwieszone między drzewami i służące do leżenia; wiszący leżak: rozwiesić hamak, spać w hamaku
 • Co znaczy Hamburger Co to jest Niemczech> podawana na ciepło bułka z kotletem z mielonego mięsa (niepanierowanym), sałatą, serem, pomidorem itp
 • Co znaczy Hamlet Co to jest Szekspira – postać niezwykle wrażliwa, przeżywająca wewnętrzne rozterki i dramat emocjonalnego rozdarcia> osoba pełna wątpliwości, wahająca
 • Co znaczy Hamletyczny Hamletowski Co to jest 1. skłonny do autorefleksji, pełen rozterek, wahań, niezdecydowany; 2. będący wynikiem takiej postawy życiowej
 • Co znaczy Hamletyzm Co to jest m) życiowa postawa człowieka, cechująca się niezdecydowaniem, niezdolnością do podejmowania decyzji i wprowadzania ich w życie
 • Co znaczy Hamletyzować Co to jest zachowywać się z przesadnym dramatyzmem, dramatyzować
 • Co znaczy Hamować Co to jest co) wstrzymywać, utrudniać ? hamulec, hamulcowy
 • Co znaczy Handel Co to jest m) kupowanie i sprzedawanie produktów; dział gospodarki ? handlować, handlowiec
 • Co znaczy Handicap Co to jest m) wyrównywanie szans na sukces poprzez dawanie przywilejów słabszym zawodnikom, firmom, przedsiębiorstwom, instytucjom
 • Co znaczy Się Handryczyć Co to jest z kim, o co) kłócić się, sprzeciwiać, spierać się
 • Co znaczy Hantle Co to jest lm) przyrząd sportowy, ciężarki metalowe do podnoszenia, służące wyrobieniu mięśni rąk i klatki piersiowej
 • Co znaczy Hanza Co to jest miast nadbałtyckich (XIII–XVIII w.), służył rozwojowi handlu ? hanzeata, hanzeatyckie: miasta hanzeatyckie
 • Co znaczy Hańba Co to jest ż) wstyd, niesława: piętno hańby, przynosić hańbę komu ? hańbić, haniebny
 • Co znaczy Haplologia Co to jest wymowie lub piśmie, usunięcie jednej głoski lub sylaby (np. kropla – ale: kropić, sześciościan – sześcian
 • Co znaczy Happening Co to jest m) improwizowane zdarzenie artystyczne, improwizacja artystyczna
 • Co znaczy Haracz Co to jest końcu przez arab., pers. z aram.> . hist. rodzaj opłaty, podatku, ciężarów nakładanych na ludność podbitą przez Turków lub Tatarów; 2. pot
 • Co znaczy Hymniczny Co to jest przym.) wzniosły, uroczysty: literatura hymniczna
 • Co znaczy Harakiri Co to jest ndm) hist. forma japońskiego samobójstwa przez rozcięcie brzucha mieczem dla ratowania honoru: popełnić harakiri
 • Co znaczy Haram Co to jest m) sala modlitw w meczecie, stanowiąca jego zasadniczą część
 • Co znaczy Harap Co to jest m) rodzaj rzemiennego bicza na krótkiej rączce, bat z krótką rękojeścią
 • Co znaczy Harcap Co to jest m) hist. rodzaj warkoczyka z włosów własnych lub przy peruce, noszonego przez mężczyzn na dworach europejskich w XVIII w
 • Co znaczy Harce Co to jest lm) 1. hist. walki pojedynczych rycerzy przed bitwą z nieprzyjacielską armią ? harcownicy
 • Co znaczy Harcerz Co to jest hartschier członek cesarskiej gwardii przybocznej, z wł. arciere łucznik> współcz członek harcerstwa, młodzieżowej organizacji w Polsce
 • Co znaczy Harcerze Co to jest pot. głośne zabawy, figle: urządzać, wyprawiać harce
 • Co znaczy Harcować Co to jest 1. skakać, hasać; 2. daw. odbywać harce przed bitwą
 • Co znaczy Hardcopy Co to jest inform. trwała kopia, wydruk grafiki lub tekstu komputerowego
 • Co znaczy Hardware Co to jest inform. sprzęt komputerowy, w przeciwieństwie do oprogramowania (software
 • Co znaczy Harem Co to jest święty> 1. w krajach muzułmańskich wszystkie żony i nałożnice bogatego muzułmanina; 2. wydzielona część domu, przeznaczona dla kobiet, żon
 • Co znaczy Harfa Co to jest ż) instrument strunowy o delikatnym dźwięku: harfa eolska ? harfiarz, harfistka
 • Co znaczy Harhara Co to jest coś dużego, niezgrabnego, ciężkiego, niezręcznego (czasem o człowieku, zwierzęciu
 • Co znaczy Harmider Co to jest szlaku bałkańskim do Istambułu, miejsce słynne z napadów zbójeckich na podróżnych; od osm. harami rozbójnik, dere wąwóz> hałaśliwe
 • Co znaczy Harmonia Co to jest zgodność, z gr. harmonía spojenie> . muz. zgodność dźwięków, współbrzmienie ? harmonika; 2. instrument muzyczny: gra na harmonii
 • Co znaczy Harmonijny Co to jest równomierny, tworzący estetyczną całość, oparty na właściwych proporcjach; 2. przyjemnie brzmiący, dźwięczny, zgodny
 • Co znaczy Harmonizować Co to jest harmonii, dobrze pasować do czegoś; 2. dostosowywać wzajemnie, koordynować, uzgadniać; 3. muz. dopełniać melodię akordami dobranymi zgodnie
 • Co znaczy Harmonogram Co to jest harmonografu> wykaz terminów odbywania się lub wykonania różnych czynności: robić harmonogram imprez, zajęć szkolnych, robić coś zgodnie z
 • Co znaczy Harnaś Co to jest wg gw. harny piękny, dumny> hist. szlachetny zbójnik lub przywódca zbójników z okolic Tatr (np. słynny Janosik, Ondraszek
 • Co znaczy Harować Co to jest 1. pot. zarabiać ciężką pracą na życie; ciężko pracować; . daw. zaprawiać kogoś do trudu
 • Co znaczy Harpagon Co to jest m) pot. człowiek niesympatyczny, chciwy, oschły
 • Co znaczy Harpia Co to jest ż) pot. zła, agresywna kobieta
 • Co znaczy Harpun Co to jest m) rodzaj oszczepu na długiej linie, broń używana do polowania na wieloryby ? harpunnik
 • Co znaczy Hart Co to jest m) moc, wytrzymałość, siła wewnętrzna: mieć, wyrabiać hart ducha ? hartować (co), hartowny, zahartować, zahartowany
 • Co znaczy Hartować Co to jest utwardzania metalu lub szkła, polega na ich rozgrzewaniu do wysokiej temp. i gwałtownym chłodzeniu: hartować stal; . przen. działania
 • Co znaczy Haruspikowie Co to jest etruscy wróżbici przepowiadający przyszłość z wnętrzności zwierząt ofiarnych, a także z nadzwyczajnych zjawisk przyrody, np. zaćmienia
 • Co znaczy Harwardczyk Co to jest m) absolwent słynnego Uniwersytetu Harwarda w USA
 • Co znaczy Haszysz Co to jest m) narkotyk z kwiatów konopi indyjskich
 • Co znaczy Hatchback Co to jest typ nadwozia samochodu, o tylnej szybie otwieranej do góry; samochód o takim nadwoziu
 • Co znaczy Hatajoga Joga Hatha Co to jest ż) hinduski system ćwiczeń i kontemplacji, doskonalący fizycznie i duchowo
 • Co znaczy Haust Co to jest m) <łac. haustus> łyk płynu lub powietrza
 • Co znaczy Relief Haut Co to jest szt. płaskorzeźba wypukła, relief wypukły, w którym kompozycja występuje znacznie przed płaszczyznę tła
 • Co znaczy Hawana Co to jest stolica Kuby> 1. odmiana tytoniu kubańskiego używana do wyrobu cygar hawańskich; 2. cygaro hawańskie; 3. przest kolor cygara hawańskiego
 • Co znaczy Hazard Co to jest przypadek, traf, zwłaszcza niepomyślny; przegrywający rzut w grze w kości, w końcu z arab. az-zahr kostka do gry> 1. gra na pieniądze
 • Co znaczy Hazardowy Co to jest przym.) ryzykowna gra, w której o wygranej decyduje głównie przypadek, najczęściej gra o pieniądze, zwykle o dużą stawkę
 • Co znaczy Hazardzista Co to jest m) 1. ten, kto uprawia hazard, miłośnik gier hazardowych; 2. przen. ten, kto lubi ryzyko, niebezpieczne sytuacje
 • Co znaczy Hazena Co to jest ż) czeska odmiana piłki ręcznej dla kobiet, polegająca na wrzucaniu piłki do bramki przeciwniczek; jordanka
 • Co znaczy Healer Co to jest uzdrowiciel leczący za pomocą bioenergoterapii
 • Co znaczy Heavymetalowiec Co to jest przedstawiciel subkultury młodzieżowej, słuchający muzyki heavymetalowej
 • Co znaczy Heban Co to jest ébenos drzewo hebanowe, od sem. eben kamień (z powodu twardości drewna)> drzewo dostarczające cennego drewna ciemnego lub czarnego: włosy
 • Co znaczy Hebanowy Co to jest hebanowe: hebanowy las, laska hebanowa, meble hebanowe; 2. zrobiony z drewna hebanu; 3. mający kolor hebanu; bardzo ciemny, czarny: włosy
 • Co znaczy Hebe Co to jest ż) uosobienie wiecznej młodości
 • Co znaczy Hebefrenia Co to jest psych. postać schizofrenii, której charakterystycznym objawem jest ciągłe radosne usposobienie, wesołkowatość
 • Co znaczy Hebel Co to jest m) <śr.-w.-niem. höbel, hobel, od hobeln strugać> narzędzie stolarskie do wygładzania desek, strug ? heblować, oheblowany
 • Co znaczy Hebraista Co to jest m) badacz, znawca języka hebrajskiego i literatury hebrajskiej ? hebraistyka
 • Co znaczy Hebraistyka Co to jest ż) nauka o języku, literaturze i kulturze żydowskiej, filologia hebrajska
 • Co znaczy Hebraizm Co to jest m) wyraz, zwrot, konstrukcja składniowa przejęte z języka hebrajskiego
 • Co znaczy Heca Co to jest ż) zabawna przygoda, żart.: robić hece, wyrabiać z kim hece ? hecny
 • Co znaczy Hedonizm Co to jest rozkosz> 1. filoz. doktryna etyczna głosząca, że przyjemność i rozkosz to najwyższe dobro i cel życia ludzkiego (Arystyp z Cyreny, 435–366
 • Co znaczy Hefajstos Co to jest m) mit. gr. kulawy bóg ognia, kowali i rękodzielników
 • Co znaczy Hegemon Co to jest m) osoba, klasa, państwo, wódz, przywódca, zarządca, mocarz
 • Co znaczy Hegemonia Co to jest innymi, prymat; dominacja ekonomiczna, przewodzenie polityczne: być pod czyjąś hegemonią ? hegemon, hegemonistyczny
 • Co znaczy Hegemonistyczny Co to jest przym.) oparty na hegemonii
 • Co znaczy Heinemedina Co to jest ż) med. porażenie dziecięce, choroba wywołana przez wirus polio ? choroba Heinego-Medina
 • Co znaczy Hejnał Co to jest m) sygnał w wojsku, wygrywany na trąbce: hejnał z wieży Mariackiej w Krakowie na pamiątkę najazdu Tatarów
 • Co znaczy Hekatomba Co to jest ze 100 wołów; 2. przen. wielka ofiara krwi; śmierć wielu ludzi w imię jakiejś idei lub masowe morderstwo
 • Co znaczy Heksa Co to jest cząstka wyrazów złożonych, sygnalizuje związek z liczbą 6: heksametr, heksagonalny, heksoza
 • Co znaczy Heksametr Co to jest m) lit. stopa metryczna wiersza, wiersz sześcioakcentowy
 • Co znaczy Heksenszus Co to jest m) med. lumbago, pot. postrzał
 • Co znaczy Hektar Co to jest m) 1. jednostka powierzchni równa 100 arom, tj. 10 000 m2 (symbol: ha); 2. pot. ziemia, grunt o takiej powierzchni
 • Co znaczy Hekto Co to jest cząstka wyrazów złożonych, wskazuje związek z liczbą 00: hektar, hektolitr
 • Co znaczy Hektograf Co to jest m) poligr. przyrząd do powielania tekstów i rysunków kreskowych
 • Co znaczy Hektyczny Co to jest trawiący; med. gorączka hektyczna gorączka wzrastająca silnie wieczorem i spadająca poniżej normy rano; rumieniec hektyczny rumieniec
 • Co znaczy Heliaja Co to jest Atenach, na którym odbywały się posiedzenia> w staroż. Grecji sąd przysięgłych, najwyższy organ sądowy w sprawach cywilnych i niektórych
 • Co znaczy Heliakalny Co to jest Słońca> słoneczny; astr heliakalny wschód gwiazdy przypadający tuż przed wschodem Słońca, obserwowany pierwszy raz po okresie jej
 • Co znaczy Helikon Co to jest siedziba Apollina i muz; 2. muz. a) instrument muzyczny dęty, blaszany, dużych rozmiarów, o niskim brzmieniu, b) starogrecki strunowy
 • Co znaczy Helikopter Co to jest m) śmigłowiec
 • Co znaczy Helio Co to jest Słońca> cząstka wyrazów złożonych, wskazuje związek z pojęciem Słońce, słoneczny: heliocentryczny, helioenergia, heliofil
 • Co znaczy Heliocentryczny Co to jest wokół którego poruszają się planety; teoria heliocentryczna teoria sformułowana przez Kopernika, głosząca, że Słońce jest centralnym
 • Co znaczy Heliocentryzm Co to jest że Słońce jest ośrodkiem (centrum) Układu Słonecznego; przeciwstawiała się poglądowi o geocentryzmie
 • Co znaczy Heliofity Co to jest bot. rośliny wymagające dla normalnego rozwoju pełnego oświetlenia słonecznego; rośliny światłolubne
 • Co znaczy Heliofobia Co to jest ż) biol. unikanie przez niektóre rośliny lub zwierzęta dużego nasłonecznienia
 • Co znaczy Heliolatria Co to jest ż) rel. kult Słońca występujący w religiach starożytnych
 • Co znaczy Heliotropizm Co to jest m) biol. zwracanie się roślin w stronę słońca ? heliotropy, rośliny heliotropowe
 • Co znaczy Hellada Co to jest ż) Grecja ? helleński, Hellenowie // Helleni – mieszkańcy Hellady ? helladzki
 • Co znaczy Helladzki Co to jest rozwijająca się około 2900–1100 p.n.e. na terenie późniejszej Grecji, pozostająca pod silnym wpływem Krety
 • Co znaczy Hellenista Co to jest m) badacz języka, literatury i kultury starożytnej Grecji
 • Co znaczy Hellenistyczny Co to jest przym.) 1. dotyczący okresu hellenizmu; . dotyczący nauki o języku, literaturze i kulturze starożytnej Grecji
 • Co znaczy Hellenistyka Co to jest ż) nauka o kulturze i literaturze starożytnej Grecji (Hellada – Grecja) ? hellenista, hellenistyczny, hellenizm
 • Co znaczy Hellenizacja Co to jest ż) . uleganie wpływom kultury starożytnej Grecji; 2. przejmowanie przez ludność niegrecką języka i kultury greckiej
 • Co znaczy Hellenizm Co to jest Grecji, trwający od podbojów Aleksandra Wielkiego do podboju Egiptu przez Rzym (około 330–30 p.n.e.); . kultura tego okresu; 3. kierunek w
 • Co znaczy Hellenizować Co to jest poddawać wpływom kultury starożytnej Grecji ? hellenizacja
 • Co znaczy Hellenofil Co to jest m) miłośnik kultury starożytnej Grecji
 • Co znaczy Helmintologia Co to jest ż) biol. nauka badająca robaki pasożytnicze (parazytologia) oraz wywoływane przez nie choroby
 • Co znaczy Helota Co to jest tai, Heiotes, prawdopod. dawna nazwa szczepu achajskiego podbitego przez Dorów> ludność podbita przez starożytną Spartę
 • Co znaczy Hełm Co to jest głowy, zwykle metalowe, osłaniające przed ciosem lub uderzeniem, używane przez wojsko, straż pożarną, górników itp.: hełm górniczy
 • Co znaczy Hełmofon Co to jest m) wojsk hełm czołgisty lub lotnika wyposażony w słuchawki i mikrofon, umożliwiające kontakt radiowy
 • Co znaczy Hem Co to jest hemoglobiny zawierający żelazo, barwnik krwi hem cząstka wyrazów złożonych, których treść wiąże się z krwią: hemoglobina, hematograf
 • Co znaczy Hematoblasty Co to jest m; lm) biol. niedojrzałe komórki krwi
 • Co znaczy Hematofagi Co to jest zool. zwierzęta, których pokarmem jest krew innych zwierząt lub człowieka, np. kleszcze, pluskwy, pijawki
 • Co znaczy Hematokryt Co to jest m) med. procentowa objętość ciałek krwi krążącej w stosunku do osocza
 • Co znaczy Hematologia Co to jest ż) med. nauka o budowie, funkcji i chorobach krwi ? hematolog, hematologiczny
 • Co znaczy Hemeralopia Co to jest ps oko> med. upośledzenie widzenia w warunkach niedoboru światła; ślepota zmierzchowa, kurza ślepota
 • Co znaczy Hemodynamometr Co to jest m) med. aparat do mierzenia ciśnienia krwi
 • Co znaczy Hemofilia Co to jest ż) med. choroba braku krzepliwości krwi ? hemofilityk // hemofilik
 • Co znaczy Hemoglobina Co to jest ż) czerwony barwnik krwi zawarty w erytrocytach, zaopatrujący w tlen wszystkie tkanki organizmu
 • Co znaczy Hemoragia Co to jest ż) med. krwotok
 • Co znaczy Hemoroidy Co to jest m; lm) med. żylaki odbytu
 • Co znaczy Henna Co to jest ż) czerwony barwnik roślinny otrzymywany z liści lawsonii lub sztucznie, składnik farb do włosów
 • Co znaczy Henoteizm Co to jest niektórych religiach politeistycznych traktowanie wybranego boga jako jedynego, bez podważania istnienia pozostałych bogów
 • Co znaczy Heparyna Co to jest obniżający krzepliwość krwi, powstający we wszystkich tkankach, głównie w wątrobie, płucach, mięśniach, lek przeciwdziałający krzepnięciu
 • Co znaczy Hepatologia Co to jest ż) 1. med. nauka o chorobach wątroby; 2. biol. dział botaniki, nauka o wątrobowcach
 • Co znaczy Heptagon Co to jest m) siedmiokąt
 • Co znaczy Hera Co to jest ż) mit. gr. bogini małżeństwa i małżeńskiej wierności, opiekunka kobiet zamężnych, siostra i żona Zeusa
 • Co znaczy Heraklitejski Co to jest przym.) płynny, zmienny, pozostający w ciągłym ruchu
 • Co znaczy Heraklityzm Co to jest n.e.)> filoz doktryna filozoficzna głosząca zmienność i względność rzeczy, uznająca walkę przeciwieństw za prawo rozwoju przyrody oraz
 • Co znaczy Heraldyczny Co to jest przym.) zakres heraldyki, dotyczący herbów oraz rodów szlacheckich; herbowy
 • Co znaczy Heraldyka Co to jest ż) wiedza o historii, znaczeniu i sposobach ustalania lub nadawania herbów ? heraldyk, heraldyczny
 • Co znaczy Herb Co to jest rodu szlacheckiego, z śr.-w.-niem. erbe dziedzic, spadkobierca> 1. rysunek w tarczy, stanowiący znak rodu szlacheckiego; 2. znak miasta
 • Co znaczy Herbarium Co to jest n; odm. w lm) <łac.> zielnik, herbarz, kolekcja suszonych roślin wraz z opisem; ogród ziół
 • Co znaczy I Herbarz Co to jest m) <łac. herbarium> zielnik, herbarium
 • Co znaczy Ii Herbarz Co to jest zbiór i opis herbów
 • Co znaczy Hetero Co to jest cząstka wyrazów złożonych, wnosząca znaczenie inny, różny, niejednorodny: heterogamia, heterogeniczny, heteroseksualizm
 • Co znaczy Heterogeneza Co to jest ż) . rzad. odmienność pochodzenia różnych organizmów żywych; 2. mutacja
 • Co znaczy Herbata Co to jest aptekarska herbaty, hol. thee herbata, z płd.-chiń. t?> 1. popularny napój: herbata chińska, herbata z cytryną, herbata szara, czerwona; 2
 • Co znaczy Herbicydy Co to jest m; lm) chemiczne środki chwastobójcze
 • Co znaczy Herboryzacja Co to jest ż) biol. zbieranie i suszenie roślin w celach naukowych, sporządzanie zielników botanicznych ? herboryzować (co
 • Co znaczy Herbowy Co to jest przym.) 1. ozdobiony herbem; heraldyczny; 2. używający herbu jako oznaki szlachectwa; szlachecki: godło, klejnot, znak herbowy
 • Co znaczy Heretyk Co to jest hairetikós sekciarz, odszczepieniec, gr. od hairé? wybieram> 1. wyznawca poglądów religijnych sprzecznych z dogmatami religii panującej; 2
 • Co znaczy Herezja Co to jest haíresis wybór> poglądy religijne niezgodne z obowiązującymi dogmatami głoszonymi przez Kościół kat.; przen. stanowiska, opinie sprzeczne
 • Co znaczy Herezjarcha Co to jest m) <łac. kośc. haeresiarcha, z p.-gr. hairesi-árch?s przywódca odrębnej szkoły filozoficznej> twórca herezji
 • Co znaczy Herkules Co to jest mitycznego bohatera greckiego – Heraklesa> przen. siłacz, ktoś o potężnej budowie: herkulesowe ramiona, Słupy Herkulesa
 • Co znaczy Herkulesowy Co to jest grecki, słynący z ogromnej siły> potężny, wielki, bardzo silny, mocny; praca herkulesowa praca, której wykonanie przekracza ludzkie siły
 • Co znaczy Herma Co to jest popiersiem przedstawiającym najczęściej boga Hermesa, ustawiany na placach i przy drogach; w sztuce nowożytnej element architektoniczny; 2
 • Co znaczy Hermafrodyta Co to jest hermaphroditus obupłciowy, z gr. Herm-aphróditos imię mitycznego syna Hermesa i Afrodyty> 1. biol. zwierzę mające gruczoły rozrodcze męskie
 • Co znaczy Hermafrodytyzm Co to jest m) biol. obojnactwo ? hermafrodyta
 • Co znaczy Hermeneutyka Co to jest Platona)> 1. jęz. filologiczna dyscyplina naukowa, zajmująca się badaniem, objaśnianiem, interpretacją źródeł pisanych w celu ustalenia
 • Co znaczy Hermes Co to jest żeglarzy, patron podróżnych, wynalazców, poetów i złodziei, posłaniec bogów, przewodnik dusz zmarłych
 • Co znaczy Hermetyczny Co to jest Trismegistus, imię legendarnego proroka, który miał przekazać Grekom tajemną wiedzę magiczną kapłanów staroegipskich> 1. szczelny
 • Co znaczy Hermetyzm Co to jest ang.> 1. ścisła izolacja od warunków lub wpływów, zamknięty, ekskluzywny charakter czegoś; 2. lit. a) poezja operująca skomplikowanymi
 • Co znaczy Hermetyzować Co to jest zamykać; 2. nadawać czemuś zamknięty, ekskluzywny charakter, powodować, że coś jest niezrozumiałe dla niewtajemniczonych
 • Co znaczy Herodowy Co to jest rzymski wielkorządca Judei, który wg Ewangelii zarządził rzeź noworodków płci męskiej w celu zgładzenia Jezusa> okrutny, despotyczny
 • Co znaczy Heroiczny Co to jest ro?kós> bohaterski, odważny, dzielny, właściwy herosom: heroiczny czyn, heroiczna postać, miłość, śmierć, heroiczne walki, heroiczna elegia
 • Co znaczy Heroikomiczny Co to jest mający cechy heroizmu i komizmu, będący połączeniem heroizmu i komizmu; lit. poemat heroikomiczny poemat, w którym temat błahy, komiczny
 • Co znaczy Heroina Co to jest pochodna morfiny: gang heroinowy, handlarz heroiną ? heroinizm; 2. bohaterka romansów
 • Co znaczy Heroinizm Co to jest m) nałogowe zażywanie heroiny
 • Co znaczy Heroizować Co to jest nadawać cechy heroiczne, przedstawiać kogoś jako bohatera
 • Co znaczy Herold Co to jest m) hist. posłaniec ogłaszający publicznie zarządzenia władcy
 • Co znaczy Heros Co to jest m) mit. półbóg; jednym z jego rodziców był bóg lub boginka, stąd pochodziły jego nadludzkie zdolności ? heroizm
 • Co znaczy Herostratowy Herostratesowy Co to jest szewc z Efezu, który, chcąc zdobyć rozgłos, podpalił słynną świątynię Artemidy> dążący do zdobycia rozgłosu i sławy wszelkimi sposobami, za
 • Co znaczy Herpetologia Co to jest ż) biol. dział zoologii zajmujący się płazami i gadami
 • Co znaczy Herszt Co to jest m) przywódca bandy przestępców
 • Co znaczy Hesperyjski Co to jest zachodni, wieczorny; 2. mit. gr. hesperyjskie ogrody ogrody bogów leżące na zachodnich krańcach świata, słynące ze złotych jabłek
 • Co znaczy Hestia Co to jest ż) mit. gr. bogini ogniska domowego, opiekunka młodych małżeństw, dzieci i sierot
 • Co znaczy Hetera Co to jest ż) . hist. w staroż. Grecji kobieta uczona; . pot. kobieta kłótliwa, jędzowata
 • Co znaczy Heterogeniczny Co to jest przym.) niejednorodny, różnorodny, niejednolity
 • Co znaczy Heteromorfizm Co to jest m) wielopostaciowość, polimorfizm, przybieranie różnych kształtów
 • Co znaczy Heteroseksualizm Co to jest m) popęd płciowy, skłonność do osobnika przeciwnej płci
 • Co znaczy Heterospermia Co to jest ż) biol. wniknięcie do dojrzałej komórki jajowej plemników męskich różnych ras lub gatunków
 • Co znaczy Heterotrofy Co to jest m) biol. organizmy odżywiające się różnymi substancjami
 • Co znaczy Heureka Co to jest przypisany Archimedesowi po odkryciu podstawowego prawa hydrostatyki> okrzyk radości po dokonaniu jakiegoś odkrycia lub rozwiązania
 • Co znaczy Heureza Co to jest jedna z metod uczenia, polegająca na tym, że nie podaje się rozwiązania problemu, lecz pytaniami naprowadza się uczniów, pomagając im
 • Co znaczy Heurystyczny Co to jest przym.) . dotyczący heurystyki lub heurezy; 2. metoda heurystyczna metoda nauczania polegająca na stosowaniu heurezy
 • Co znaczy Heurystyka Co to jest znajduję> 1. nauka o metodach wykrywania nowych faktów i związków między faktami; 2. umiejętność wyszukiwania i zbierania materiałów
 • Co znaczy Fi Hi Co to jest oznaczenie urządzeń elektroakustycznych wysokiej jakości
 • Co znaczy Hiacynt Co to jest kamieniu mającym barwę kwiatów tej rośliny, z gr. hyákinthos (nazwa rośliny)> . Hyacinthus, roślina cebulowa z rodziny liliowatych
 • Co znaczy Hibernacja Co to jest łac. hibern? zimuję> 1. zamrażanie; . biol. spowolnienie procesów życiowych w warunkach chłodu (stąd rola snu zimowego niektórych zwierząt
 • Co znaczy Hidalgo Co to jest m) określenie hiszpańskiego szlachcica
 • Co znaczy Hidżra Co to jest ż) ucieczka Mahometa z Mekki do Medyny (w 622 r.), uznana za początek ery muzułmańskiej
 • Co znaczy Hiena Co to jest hýaina, od hys świnia> 1. biol. afrykańskie drapieżne zwierzę padlinożerne; 2. przen. pot. człowiek wykorzystujący nieszczęścia innych dla
 • Co znaczy Hierarcha Co to jest m) przedstawiciel najwyższych dostojników w hierarchii kościelnej
 • Co znaczy Hierarchia Co to jest hierarchia, z p.-gr. kośc. hierarchía, od gr. hierárchios mający święte początki, związany z kultem bogów> uporządkowanie czegoś wg
 • Co znaczy Hieratyczny Co to jest hieratikós kapłański, od hierá obrzędy (ofiary) religijne, hierós święty> uroczysty, pełen powagi i dostojności: hieratyczne gesty
 • Co znaczy Hieratyzm Co to jest grupa cech wykorzystywanych w sztukach plastycznych dla osiągnięcia celu, np. wyrażenia patosu, dostojeństwa
 • Co znaczy Hierodul Co to jest m) niewolnik lub niewolnica przeznaczeni do służby w świątyni, zwłaszcza w świątyni Afrodyty
 • Co znaczy Hierofant Co to jest wtajemniczająca, wprowadzająca w tajniki czegoś; 2. w staroż. Grecji kapłan misteriów eleuzyjskich, wprowadzający adeptów w tajniki kultu
 • Co znaczy Hieroglif Co to jest glyphiká rzeźbione w kamieniu napisy w świątyniach egipskich> 1. znak pisma obrazkowego różnych kultur: hieroglify egipskie, babilońskie
 • Co znaczy Hieroglifów Co to jest ż) sztuka
 • Co znaczy Hierogramy Co to jest m; lm) . pierwsze symboliczne znaki pisma; 2. tajemnicze pismo kapłanów egipskich
 • Co znaczy Hieromancja Co to jest ż) wróżenie z chodu zwierzęcia przeznaczonego na ofiarę
 • Co znaczy Higiena Co to jest zachowania zdrowia, od gr. hygieinós pożyteczny dla zdrowia, od hygíeia zdrowie> 1. warunki wpływające korzystnie na zdrowie człowieka
 • Co znaczy Higienista Co to jest pracownik służby zdrowia, dbający o stosowanie zasad higieny; . człowiek dbający o czystość, przestrzegający w życiu codziennym zasad
 • Co znaczy Higro Co to jest człon wyrazów złożonych, wskazujący na związek z wilgocią: higroskopijny, higrometr, higrofity
 • Co znaczy Higrofile Co to jest m; lm) biol. organizmy wilgociolubne, żyjące w siedlisku wilgotnym
 • Co znaczy Higrofity Co to jest m; lm) biol. rośliny wilgociolubne, wrażliwe na brak wody
 • Co znaczy Higrofobia Co to jest ż) wstręt do płynów
 • Co znaczy Higroskopijny Co to jest m) szybko wchłaniający wilgoć: gaza higroskopijna
 • Co znaczy Hilal Co to jest półksiężyc, symbol islamu (wraz z gwiazdą stanowi godło wielu państw muzułmańskich, m.in. Turcji, Tunezji i Pakistanu
 • Co znaczy Hilemorfizm Co to jest tworzywo + -morfizm> pogląd, że każda substancja jest bytem złożonym z dwóch nierozerwalnie związanych składników: materii i formy
 • Co znaczy Himalaista Co to jest m) ten, kto uprawia wspinaczkę wysokogórską w Himalajach
 • Co znaczy Himalaizm Co to jest m) sport wspinaczka wysokogórska w Himalajach ? himalaista
 • Co znaczy Hinduista Co to jest m) 1. specjalista w dziedzinie hinduistyki; 2. wyznawca hinduizmu ? hinduistyka, hinduistyczny
 • Co znaczy Hinduistyka Co to jest ż) jedna ze specjalności filologii orientalnej, badająca języki, literaturę i kulturę Indii
 • Co znaczy Hinduizm Co to jest m) monoteistyczna religia w Indiach: wyznawcy hinduizmu
 • Co znaczy Hiper Co to jest złożonych, oznaczający nadwyżkę, wyższy stopień, więcej: hiperinflacja, hiperbola, hiperglikemia, hipertrofia
 • Co znaczy Hiperbola Co to jest figura stylistyczna wprowadzająca przesadę, przejaskrawienie w opisie zjawiska, przedmiotu, o którym mowa w utworze; zwrot wyrażający
 • Co znaczy Hiperboliczny Co to jest przym.) 1. lit. wyrażony za pomocą hiperboli; . mat. mający kształt hiperboli
 • Co znaczy Hiperbolizacja Co to jest ż) lit. używanie zwrotów hiperbolicznych
 • Co znaczy Hiperglikemia Co to jest ż) med. stan zwiększonego stężenia glukozy we krwi, przecukrzenie krwi
 • Co znaczy Hiperinflacja Co to jest ż) ogromna inflacja
 • Co znaczy Hiperprodukcja Co to jest ż) ekon. produkcja przewyższająca popyt; nadprodukcja
 • Co znaczy Hipertrofia Co to jest ż) 1. przerost czego; 2. med. chorobowe powiększenie narządu lub tkanki
 • Co znaczy Hipertymia Co to jest ż) psych. nadmierna pobudliwość, uczuciowość, występująca zwłaszcza u osobników z zaburzeniami w psychice
 • Co znaczy Hiperwitaminoza Co to jest ż) med. nadmiar witamin w organizmie, głównie witamin Ai D
 • Co znaczy Hippis Hipis Co to jest młodzieżowych grup kontestacyjnych, popularnych w latach 60. XX w.; protestowali przeciw pewnym negatywnym zjawiskom społecznym; 2. pot
 • Co znaczy Hipnodrama Co to jest ż) . psych. odtworzenie jakiejś sytuacji w hipnozie; 2. psychodrama odegrana przez osobę lub grupę osób w hipnozie
 • Co znaczy Hipnopedia Co to jest ż) nauczanie przez sen, zwłaszcza nauczanie języków obcych
 • Co znaczy Hipnoterapia Co to jest ż) leczenie za pomocą hipnozy nerwic lub urazów psychicznych
 • Co znaczy Hipnotyczny Co to jest przym.) psych. spowodowany przez hipnozę, taki jak w hipnozie
 • Co znaczy Hipnotyzer Co to jest m) człowiek wprowadzający kogoś w stan hipnozy
 • Co znaczy Hipnotyzm Co to jest m) nauka o hipnozie; hipnotyzowanie
 • Co znaczy Hipnotyzować Co to jest hypnó? usypiam> 1. wprowadzać w stan hipnozy; 2. przen. wprowadzać w stan absolutnego urzeczenia, oczarowania, fascynacji
 • Co znaczy Hipnoza Co to jest wywołany sugestią hipnotyzera zwykle w celach leczniczych ? hipnotyzować kogo czym, zahipnotyzowany, hipnotyczny: seans hipnotyczny
 • Co znaczy Hipo Co to jest cząstka wyrazów złożonych, wprowadzająca znaczenie: mniejszy, niższy niż norma: hipoglikemia, hipotaksa
 • Co znaczy Hipochondria Co to jest hypocondrie, p.-łac. hypochondría, z gr. hypo-chóndria miejsce pod pseudożebrami chrzęstnymi, w schorzeniach tej części brzucha upatrywano
 • Co znaczy Hipochondryk Co to jest m) człowiek wmawiający w siebie urojone choroby ? hipochondryczny
 • Co znaczy Hipodrom Co to jest m) rodzaj stadionu, na którym odbywają się pokazy i wyścigi konne
 • Co znaczy Hipoglikemia Co to jest ż) med. obniżenie, spadek poziomu cukru w krwi
 • Co znaczy Hipogryf Co to jest m) bajeczny koń skrzydlaty z głową gryfa; pegaz
 • Co znaczy Hipokorystyczny Co to jest przym.) jęz. mający charakter spieszczenia, zdrobnienia; pieszczotliwy, zdrobniały
 • Co znaczy Hipokorystyk Co to jest m) jęz. wyraz pieszczotliwy, zdrobniały
 • Co znaczy Hipokrene Co to jest Pegaza)> 1. mit. gr. źródło w gaju muz na Helikonie, wydobyte kopytem Pegaza; 2. przen. symbol natchnienia poetyckiego
 • Co znaczy Hipokryta Co to jest gr. hypokritis interpretator, aktor podrzędny komentujący (albo ilustrujący gestykulacją) słowa aktora głównego; w Nowym Testamencie
 • Co znaczy Hipokryzja Co to jest gr. hypókrisis komentarz, rodzaj aktorstwa, symulacja; w Nowym Testamencie obłuda w sprawach religii> fałszywa pobożność, obłuda
 • Co znaczy Hipomania Co to jest ż) namiętne zamiłowanie do koni
 • Co znaczy Hipostaza Co to jest podstawa> filoz. uprzedmiotowienie; traktowanie zjawisk i pojęć abstrakcyjnych (np. sprawiedliwości, prawdy) jak realnie istniejących
 • Co znaczy Hipotaksa Co to jest jęz. niewspółrzędne połączenie wyrazów lub zdań, w których jedno wyrażenie jest zależne od drugiego; zdania złożone podrzędnie
 • Co znaczy Hipoteczny Co to jest nieruchomości związany z hipoteką: dług hipoteczny, prawo hipoteczne, wykaz hipoteczny, numer hipoteczny; księga hipoteczna księga, w
 • Co znaczy Hipoteka Co to jest gr. zastaw> 1. praw. akt notarialny ustanawiający, że dana nieruchomość (np. dom) jest zabezpieczeniem zaciągniętej pożyczki, długu: mieć
 • Co znaczy Hipotetyczny Co to jest przym.) będący hipotezą, oparty na hipotezie; prawdopodobny, przypuszczalny
 • Co znaczy Hipoteza Co to jest hypóthesis podłożenie> wstępne założenie na temat czegoś; przypuszczenie, które może się sprawdzić lub nie: mieć jakąś hipotezę
 • Co znaczy Hippika Co to jest ż) sportowe uprawianie jazdy konnej: uprawiać hippikę, zawody hippiczne
 • Co znaczy Hipsometria Co to jest ż) geogr. dziedzina zajmująca się pomiarami wysokości terenu: mapa hipsometryczna
 • Co znaczy Hirsutyzm Co to jest m) <łac. hirsutus kosmaty, włochaty> med. nadmierne owłosienie, będące skutkiem zaburzeń hormonalnych
 • Co znaczy Histamina Co to jest występujący naturalnie w organizmach zwierzęcych i ludzkich, mediator procesów zapalnych, alergicznych oraz neuroprzekaźnik w układzie
 • Co znaczy Histeria Co to jest mająca chorą macicę, z gr. hysterik?, od hystéra macica> 1. med. rodzaj nerwicy, choroba nerwowa objawiająca się zwiększoną pobudliwością
 • Co znaczy Histeryk Co to jest m) 1. człowiek cierpiący na histerię; 2. człowiek przesadnie wrażliwy, skłonny do gwałtownych wybuchów
 • Co znaczy Histeryzować Co to jest 1. wpadać w histerię; 2. zachowywać się jak histeryk; robić histeryczne sceny
 • Co znaczy Histologia Co to jest ż) med. nauka o budowie i funkcjach tkanek: badania histologiczne ? histolog
 • Co znaczy Historia Co to jest dawnych wydarzeniach, od híst?r świadek naoczny> 1. dzieje kogoś lub czegoś: historia Polski, medycyny, mojego życia; 2. nauka o dziejach
 • Co znaczy Historiodycea Co to jest ż) filoz. rozważania tłumaczące i usprawiedliwiające istnienie zła w dziejach
 • Co znaczy Historiografia Co to jest gráphein pisać> ogół opracowań historycznych opisujących okres albo całość dziejów narodu ? historiograf
 • Co znaczy Historiozofia Co to jest mądrość> dział filozofii; filozoficzne rozważania nad istotą historii, nad przyczynami, kierunkiem i celowością procesów historycznych
 • Co znaczy Historyczny Co to jest historicus, z gr. historikós, od híst?r> . tworzący historię: rola historyczna, odegrać rolę historyczną; 2. ujmujący fakty i wydarzenia z
 • Co znaczy Histrion Co to jest m) <łac. histrio ~onis> hist. a) sztukmistrz, wędrowny aktor, b) w staroż. Rzymie aktor, śpiewak
 • Co znaczy Hit Co to jest sztuka, książka, które odniosły wielki sukces, przebój, coś nowego, co ma duże powodzenie: hitem tego sezonu są długie włosy, jest film
 • Co znaczy Hiv Co to jest med. wirus wywołujący AIDS
 • Co znaczy Hobbysta Hobbista Co to jest m) człowiek mający jakieś hobby, interesujący się czymś specjalnie
 • Co znaczy Hobby Co to jest n; ndm) ulubione zajęcie, pasja; pot. konik: mieć jakieś hobby ? hobbista, hobbystyczny
 • Co znaczy Hochsztapler Co to jest m) aferzysta, krętacz, oszust
 • Co znaczy Hodować Co to jest zwierzęta (zwłaszcza cielęta, jagnięta) z roku na rok, tj. karmić przez zimę, od st.-rus. hod rok> pielęgnować, uprawiać, wychowywać
 • Co znaczy Hodża Co to jest m) 1. duchowny muzułmański; 2. daw. w krajach muzułmańskich: pan, mistrz
 • Co znaczy Hojny Co to jest obfitość> 1. udzielający czegoś, obdarzający czymś chętnie, obficie, nie żałując; szczodry; 2. szczodrze udzielany; bogaty, obfity
 • Co znaczy Hokej Co to jest sportowa na lodzie lub trawie, polegająca na podbijaniu krążka specjalnym kijem i wprowadzaniu go do bramki przeciwnika: mecz hokejowy
 • Co znaczy I Hol Co to jest m) korytarz
 • Co znaczy Ii Hol Co to jest ciągnięcia unieruchomionych pojazdów: wziąć auto na hol, lina holownicza ? holować co, zaholować co dokąd, holownik
 • Co znaczy Holding Co to jest m) ekon. rodzaj spółki akcyjnej, instytucja zarządzająca innymi przedsiębiorstwami, które wchodzą w skład spółki: spółka holdingowa
 • Co znaczy Holender Co to jest holenderskiej; 2. Latający Holender legendarny okręt stale pływający po morzach i niemogący przybić do brzegu; przen. człowiek ruchliwy
 • Co znaczy Holistyczny Co to jest przym.) całościowy, globalny, uwzględniający wszystkie aspekty zjawiska: ujęcie holistyczne
 • Co znaczy Holokaust Holocaust Co to jest holocaustum (w Biblii), od gr. holo-kautó? spalam ofiarę w całości> . zagłada, całkowite zniszczenie, zwłaszcza prześladowanie i zagłada
 • Co znaczy Holocen Co to jest m) geol. jedna z epok ery czwartorzędu: góry, utwory holoceńskie
 • Co znaczy Holografia Co to jest fiz. metoda uzyskiwania obrazów przestrzennych dzięki zastosowaniu specjalnej techniki fotografii elektromagnetycznej ? hologram
 • Co znaczy Hologram Co to jest m) zdjęcie holograficzne, przestrzenny obraz przedmiotu otrzymany metodą holografii
 • Co znaczy Holować Co to jest drodze, w powietrzu odpowiednio umocowane statki, samochody, szybowce itp., niemające stale lub chwilowo własnego napędu
 • Co znaczy Holownik Co to jest lub kuter, którego zadaniem jest wprowadzanie do portu (lub wyprowadzanie) wielkich statków; także kapitan takiego stateczku
 • Co znaczy Hołd Co to jest oddany> wyrażanie czci, najwyższego szacunku: składać, oddać, wyrazić hołd komu ? hołdować, hołdowniczy, hołdownik
 • Co znaczy Hołdować Co to jest czemu być wielkim zwolennikiem czego: hołdować modzie, trendom w sztuce
 • Co znaczy Hołota Co to jest ż) pogard. bezmyślny tłum, banda, motłoch, ludzie głupi, ordynarni
 • Co znaczy Hołubić Co to jest pieścić, tulić; otaczać troskliwą, serdeczną opieką, troskliwie wychowywać; . jednać sobie kogoś, wabić, zachęcać, przyciągać: hołubić obce
 • Co znaczy Hołubiec Co to jest lm) skok taneczny połączony z uderzeniem buta o but: wycinać hołubce
 • Co znaczy Homar Co to jest m) jadalny skorupiak morski, uważany za wyrafinowany przysmak
 • Co znaczy Homeopata Co to jest m) lekarz stosujący w leczeniu homeopatię
 • Co znaczy Homeopatia Co to jest wrażliwość> med. metoda leczenia pewnych schorzeń, polegająca na podawaniu w małych dawkach takich środków, które w dawce większej powodują
 • Co znaczy Homeopatyczny Co to jest przym.) 1. stosowany w homeopatii: leki homeopatyczne; 2. żart. drobny, skąpy, występujący w bardzo małej ilości
 • Co znaczy Homeostaza Co to jest ż) stan równowagi: zaburzenie, przywracanie homeostazy ? homeostatyczny, homeostatyka
 • Co znaczy Homerycki Co to jest gr.> 1. lit. wzorowany na poematach Homera: homerycka strofa, porównanie; 2. pot. rozległy, imponujących rozmiarów, mocny: homerycki
 • Co znaczy Homeryczny Co to jest niezwykłych rozmiarów, niezwykłej siły, potężny, wspaniały; homeryczny śmiech śmiech niepohamowany, szczery, gwałtowny, głośny
 • Co znaczy Homiletyk Co to jest m) osoba zajmująca się układaniem i wygłaszaniem kazań
 • Co znaczy Homiletyka Co to jest homil?ti sztuka rozmowy, nawiązywania kontaktu słownego z ludźmi> rel. nauka o układaniu i wygłaszaniu kazań
 • Co znaczy Homilia Co to jest znacznie szerszym znaczeniu (o nawiązywaniu wszelkich kontaktów z ludźmi, również seksualnych), od hómilos tłum, społeczność, gromada
 • Co znaczy Homo Co to jest wyrazów złożonych o znaczeniu: identyczny, taki sam: homogenizacja, homologacja, homologia, homoseksualny; nie mylić z łac. homo człowiek
 • Co znaczy Homocentryczny Co to jest przym.) mający wspólny środek; współśrodkowy
 • Co znaczy Homochroniczny Co to jest przym.) powstający w tym samym czasie
 • Co znaczy Homogenizacja Co to jest ż) wymieszanie, stworzenie jednolitej mieszaniny różnych elementów: ser homogenizowany, homogenizacja kultury
 • Co znaczy Homologacja Co to jest wyrażam zgodę> 1. techn dostosowanie urządzenia do istniejącego systemu; 2. sprawdzenie, czy coś jest dostosowane i zgoda na użytkowanie
 • Co znaczy Homologia Co to jest ż) 1. zgodność, odpowiedniość; 2. biol. podobieństwo w budowie narządów o różnych funkcjach
 • Co znaczy Homologiczny Co to jest przym.) podobny, zgodny
 • Co znaczy Homonim Co to jest noszący to samo imię> jęz. wyraz o identycznej postaci z innym wyrazem, lecz o odmiennym znaczeniu, np. odra (choroba) i Odra (rzeka), róża
 • Co znaczy Homoseksualista Co to jest m) mężczyzna preferujący kontakty płciowe z innymi mężczyznami; gej
 • Co znaczy Homoseksualizm Co to jest m) skłonność seksualna do osobników tej samej płci, przeciwieństwo heteroseksualizmu: stosunki homoseksualne ? homoseksualista
 • Co znaczy Honor Co to jest i szacunku, co określa najwyższą wartość kogo lub czego; godność osobista, uczciwość, dobre imię: mieć, utracić, odzyskać honor, człowiek
 • Co znaczy Honorarium Co to jest n; odm. lm) <łac.> wynagrodzenie za pracę autora, uczonego, artysty: otrzymać honorarium autorskie
 • Co znaczy Honorować Co to jest łac. honoro czczę> szanować cudze decyzje, dotrzymywać postanowień, akceptować, uwzględniać: honorować warunki umowy, bank nie honoruje
 • Co znaczy Honorowy Co to jest przym.) 1. mający poczucie honoru, godności osobistej; . zaszczytny
 • Co znaczy Horda Co to jest ż) wrzaskliwy, agresywny tłum, tłuszcza; stado drapieżników: hordy wilków, najeźdźców, hordy nieprzyjacielskie
 • Co znaczy Hormon Co to jest od gr. horm??n wprawiający w ruch> biol. substancja regulująca różne procesy życiowe organizmu, wydzielana przez gruczoły dokrewne
 • Co znaczy Hormonalny Co to jest przym.) dotyczący hormonów i ich działania: kuracja hormonalna
 • Co znaczy Hormonoterapia Co to jest ż) metoda leczenia środkami zawierającymi hormony
 • Co znaczy Horoskop Co to jest p.-gr. h?ro-skópos obserwacja roku gwiezdnego, tj. układu ciał niebieskich w roku (dniu) czyjegoś urodzenia> rodzaj wróżby, przepowiednia
 • Co znaczy Horrendalny Co to jest przym.) <łac.> 1. straszliwy, przerażający; 2. pot. wielki, ogromny: horrendalny wysiłek, głupota
 • Co znaczy Horrendum Co to jest n; odm. lm) <łac. to, co powinno przerażać> coś okropnego, przerażającego; okropność, koszmar ? horrendalny
 • Co znaczy Horror Co to jest m) <łac.> 1. groza, okropność; . pot. gatunek filmów grozy: oglądać horrory
 • Co znaczy Hydrolokacja Co to jest ż) mors. wykrywanie za pomocą fal akustycznych obiektów znajdujących się pod powierzchnią wody
 • Co znaczy Hydropata Co to jest m) 1. lekarz specjalista w zakresie hydropatii; 2. przest. zwolennik leczenia wodą
 • Co znaczy Horyzont Co to jest ~ontis, z gr. horíz?n (kýklos) krąg wyznaczający granicę> 1. geogr. widnokrąg, linia pozornego zetknięcia nieba i ziemi: linia horyzontu
 • Co znaczy Horyzontalny Co to jest przym.) równoległy do horyzontu; poziomy: położenie horyzontalne, układ horyzontalny
 • Co znaczy Hosanna Co to jest ż, ndm) rel. wezwanie pochwalne do Boga: śpiewać hosanna
 • Co znaczy Hospicjum Co to jest gość> schronisko dla najuboższych, ciężko chorych; ośrodek opieki nad ludźmi śmiertelnie chorymi, umierającymi
 • Co znaczy Hospitacja Co to jest wizyta kontrolna, sprawdzanie działalności kogo: hospitacja lekcji ? hospitować kogo, co, hospitowany przez kogo
 • Co znaczy Hospitalizacja Co to jest ż) umieszczenie w szpitalu; leczenie szpitalne: konieczność hospitalizacji ? hospitalizować kogo, hospitalizowany
 • Co znaczy Hospitalizować Co to jest leczyć chorego w szpitalu
 • Co znaczy Hossa Co to jest dla giełdy, zwyżka notowań giełdowych, wzrost cen papierów wartościowych notowanych na giełdzie (przeciwieństwo bessy
 • Co znaczy Hostessa Co to jest ż) osoba opiekująca się gośćmi, pełniąca rolę przewodniczki, np. na wystawach, targach, w hotelach, na dworcach
 • Co znaczy Hostia Co to jest ofierze bogom; najpierw w celu przyjęcia gości, od hostis gość> rel. opłatek symbolizujący Najświętszy Sakrament
 • Co znaczy Hotel Co to jest budynek przeznaczony dla przyjezdnych, do zamieszkania na pewien czas: wytworny/skromny hotel; goście hotelowi ? hotelarstwo, hotelarz
 • Co znaczy Hoży Co to jest przym.) dorodny, urodziwy, krzepki, kwitnący zdrowiem: hoża cera, hoża dziewczyna
 • Co znaczy Hrabiostwo Co to jest n) tytuł hrabiego, bycie hrabią; hrabia i hrabina
 • Co znaczy Hrabstwo Co to jest n) jednostka administracyjna w Anglii: hrabstwo Kent
 • Co znaczy Hucpa Co to jest ż) pot. bezczelność, tupet, aroganckie kłamstwo? hucpiarz
 • Co znaczy Huculszczyzna Co to jest ż) tereny zamieszkane przez Hucułów, mniejszość narodową wśród górali karpackich
 • Co znaczy Hufiec Co to jest kilkunastu ludzi, niegdyś w wojsku, dziś jako zorganizowana grupa cywilów: hufiec harcerski, młodzieżowe hufce pracy
 • Co znaczy Hoop Hula Co to jest polinezyjski + hoop kółko, obręcz> rodzaj popularnego w latach 60. tańca z obręczą z drutu lub plastyku, którą wprawia się w wirowy ruch
 • Co znaczy Hulać Co to jest beztrosko; 2. spędzać czas na zabawach, pijatykach; 3. o wietrze: wiać we wszystkich kierunkach z dużą siłą; 4. przest. poruszać się
 • Co znaczy Hultaj Co to jest m) łobuz ? hultajstwo: hultajski postępek
 • Co znaczy Humanista Co to jest wł. umanista, od umano ludzki, z łac. humanus> 1. uczony okresu Odrodzenia; 2. znawca kultury antycznej greckiej i rzymskiej; 3. człowiek
 • Co znaczy Humanistyczny Co to jest humanizmem i humanistami – przedstawicielami Odrodzenia; . zajmujący się człowiekiem jako istotą społeczną i jego dziełami; nauki
 • Co znaczy Humanistyka Co to jest humanistyczne, np. filologia, psychologia, historia sztuki, religioznawstwo; zajmuje się badaniem tego, co wiąże się z człowiekiem, jego
 • Co znaczy Humanitarny Co to jest humanitaire (XIX w.), od humanité ludzkość, z łac. humanitas> wykazujący troskę o człowieka, jego potrzeby, mający na celu jego dobro
 • Co znaczy Humanitaryzm Co to jest o człowieka, życzliwości wobec wszystkich ludzi, niezależnie od różnic między nimi: humanitarna postawa, decyzja, pomoc; postąpić
 • Co znaczy Humanizować Co to jest ludzkim, od łac. humanus ludzki> 1. nadawać znaczenie sprawom człowieka, uważać je za nadrzędne w stosunku do innych; czynić coś bardziej
 • Co znaczy Humbak Co to jest Megaptera novaeangliae, waleń z podrzędu fiszbinowców, o bardzo długich płetwach piersiowych, odbywający wędrówki godowe z mórz arktycznych
 • Co znaczy Humbug Co to jest m) sprawa oszukańczo rozreklamowana; oszustwo, blaga
 • Co znaczy Hydrofobia Co to jest ż) med. a) chorobliwy wstręt do picia wody, b) o wściekliźnie, dla której objaw ten jest charakterystyczny ? hydrofob
 • Co znaczy Hydrofor Co to jest m) rodzaj pompy, urządzenie do przenoszenia wody na wyższy poziom
 • Co znaczy Hydrologia Co to jest ż) nauka o wodach występujących w przyrodzie, badająca zjawiska i procesy zachodzące w hydrosferze ? hydrologiczny
 • Co znaczy Hydroponika Co to jest ż) technika hodowli roślin w pojemnikach bez gleby, w wodzie zasilanej specjalną odżywką: hodowla hydroponiczna
 • Co znaczy Hydroterapia Co to jest ż) 1. med. lecznicze stosowanie kąpieli, natrysków, nacierania itp.; wodolecznictwo, hydropatia
 • Co znaczy Humor Co to jest humour, z łac. (h)umor wilgoć, łac. med. ciecz organiczna, rzekomo wpływająca na usposobienie człowieka; koncepcja „czterech humorów” w
 • Co znaczy Humoreska Co to jest ż) lit. krótki zabawny utwór; żart. muzyczny: autor humoresek
 • Co znaczy Humorysta Co to jest m) autor humoresek, satyryk
 • Co znaczy Humorystyczny Co to jest przym.) pełen humoru, dowcipny, żartobliwy, pobudzający do śmiechu
 • Co znaczy Humorzasty Co to jest przym.) <łac.> ciągle niezadowolony, cecha ludzi prezentujących swoje zmienne nastroje, humory
 • Co znaczy Humus Co to jest urodzajna warstwa gleby, ziemia ogrodnicza zawierająca produkty rozkładu zwiędłych roślin lub resztek organicznych
 • Co znaczy Huncwot Co to jest m) łobuziak, urwis
 • Co znaczy Hungarystyka Co to jest ż) <łac.> filologia węgierska, nauka o języku, literaturze i kulturze węgierskiej (Hungaria – Węgry) ? hungarysta, hungarystyczny
 • Co znaczy Hunwejbin Co to jest rewolucji kulturalnej w Chinach (2. poł. lat 60. XX w.), w wyniku której zniszczono wiele dóbr kultury; 2. przen. ten, kto niszczy
 • Co znaczy Huragan Co to jest w końcu podobno z dial. Indian karaibskich> potężny i gwałtowny, niszczycielski wiatr: huraganowy atak
 • Co znaczy Hurt Co to jest owiec> forma sprzedaży towarów w dużych partiach, za to taniej niż w sprzedaży detalicznej: sprzedaż hurtowa, cena w hurcie ? hurtownia
 • Co znaczy Hurysa Co to jest ż) przen. o pięknej dziewczynie; wg Koranu w muzułmańskim raju hurysy były nagrodą za pobożne życie
 • Co znaczy Husaria Co to jest ciężkozbrojna jazda polska; dla większego efektu rycerze mieli u ramion metalowe skrzydła, które podczas ataku robiły ogromny hałas
 • Co znaczy Husky Co to jest ndm) rasa wytrzymałych psów zaprzęgowych na Alasce
 • Co znaczy Husytyzm Co to jest m) ruch społ.-rel. w Czechach w XV w: wojny husyckie ? husyta
 • Co znaczy Huzar Co to jest m) żołnierz lekkiej jazdy w Polsce w XVIII–XIX w., nosili mundury szyte na modłę węgierską
 • Co znaczy Hybryda Co to jest mieszaniec, potomek rodziców różnej rasy, zwłaszcza białego ojca i murzyńskiej matki, z łac. hybrida, (h)ibrida potomek Rzymianina i nie
 • Co znaczy Hybrydowy Co to jest przym.) będący wynikiem pomieszania dwóch lub więcej gatunków, ras, rodzajów, form, pojęć itp
 • Co znaczy Hybrydyzacja Co to jest ż) <łac. hibrida mieszaniec> biol. kojarzenie płciowe dwóch odmiennych genetycznie organizmów, np. ras, odmian; krzyżowanie
 • Co znaczy Hybrydyzować Co to jest biol. krzyżować płciowo osobniki odmiennych ras, gatunków
 • Co znaczy Hycel Co to jest od hetzen szczuć> 1. człowiek, który łapie i zabija bezpańskie zwierzęta; 2. pot. drań, łobuz; rodzaj wyzwiska
 • Co znaczy Hydra Co to jest wodnego> 1. mit bestia z wieloma głowami, której nie dało się zabić, bo odcięte głowy natychmiast odrastały; 2. przen. trudność, której nie
 • Co znaczy Hydrant Co to jest m) wąż gumowy przykręcany do kranu; służy jako zabezpieczenie przeciwpożarowe w budynku (oznakowany literą H) ? hydronetka
 • Co znaczy Hydraulik Co to jest łac. hydraulicus poruszany wodą, z gr. hydraulikós, od hydr-aulós piszczałka wodna> fachowiec od wzywany w przypadku awarii wody
 • Co znaczy Hydroakustyk Co to jest m) . specjalista w zakresie hydroakustyki; . marynarz obsługujący podwodne urządzenia podsłuchowe na okręcie
 • Co znaczy Hydroakustyka Co to jest ż) dział akustyki badający rozchodzenie się dźwięków w wodzie
 • Co znaczy Hydrobus Co to jest m) tramwaj wodny, statek pasażerski używany w komunikacji miejskiej lub podmiejskiej na rzekach i kanałach
 • Co znaczy Hydrocefalia Co to jest wodogłowie, nadmierne gromadzenie się płynu mózgowo-rdzeniowego w komorach mózgu i między oponami mózgowymi
 • Co znaczy Hydrodynamiczny Co to jest przym.) fiz. siła hydrodynamiczna siła, z jaką ciecz działa na poruszające się w niej ciało
 • Co znaczy Hydrodynamika Co to jest dynamikós silny> fiz. dział hydromechaniki zajmujący się badaniem ruchu cieczy; wykorzystywana w budowie rurociągów wodnych, turbin
 • Co znaczy Hydrofil Co to jest hydrofile (lm) rośliny lub zwierzęta wodolubne, żyjące w wodzie lub w glebie mocno nasyconej wodą; 2. chem. cząstka koloidowa wykazująca
 • Co znaczy Hydrofitografia Co to jest ż) bot. opis roślin wodnych
 • Co znaczy Hydrofob Co to jest m) 1. człowiek chory na hydrofobię; 2. chem. cząstka koloidowa nieulegająca łatwo uwodnieniu
 • Co znaczy Hymn Co to jest m) podniosły utwór literacki lub muzyczny, uroczysta pieśń, zwykle pochwalna: hymn na czyją cześć

Słownik wyrazów obcych, pisownia i znaczenie

Definicja - Co to znaczy? Co to jest? Przykłady wyrazów tłumaczonych.

Definicja Hymn, Hydrofob, Hydrofitografia, Hydrofil, Hydrodynamika, Hydrodynamiczny, Hydrocefalia, Hydrobus, Hydroakustyka, Hydroakustyk, Hydraulik,, Hydrant, Hydra słownik.

Co to jest Hymn, Hydrofob, Hydrofitografia, Hydrofil, Hydrodynamika znaczenie.