Hydrofob co znaczy higrofile krzyżówka hanga co to jest harcerze słownik homilia czym jest hegemon.
helota hiperbola krzyżówka co to jest

Definicje słów, słownik wyrazów na H

 • Co znaczy Helota Porównanie tai, Heiotes, prawdopod. dawna nazwa szczepu achajskiego podbitego przez Dorów> ludność podbita przez starożytną Spartę co znaczy
 • Co znaczy Hiperbola Dlaczego figura stylistyczna wprowadzająca przesadę, przejaskrawienie w opisie zjawiska, przedmiotu, o którym mowa w utworze; zwrot wyrażający krzyżówka
 • Co znaczy Herpetologia Jak lepiej ż) biol. dział zoologii zajmujący się płazami i gadami co to jest
 • Co znaczy Horda Kiedy ż) wrzaskliwy, agresywny tłum, tłuszcza; stado drapieżników: hordy wilków, najeźdźców, hordy nieprzyjacielskie słownik
 • Co znaczy Holding Od czego zależy m) ekon. rodzaj spółki akcyjnej, instytucja zarządzająca innymi przedsiębiorstwami, które wchodzą w skład spółki: spółka holdingowa czym jest
 • Co znaczy Hierarcha Na czym polega m) przedstawiciel najwyższych dostojników w hierarchii kościelnej co oznacza
 • Co znaczy Heavymetalowiec Różnice przedstawiciel subkultury młodzieżowej, słuchający muzyki heavymetalowej tłumaczenie
 • Co znaczy Habilitant Wady i zalety m) osoba habilitująca się, przystępująca do habilitacji przykłady
 • Co znaczy Relief Haut Podobieństwa szt. płaskorzeźba wypukła, relief wypukły, w którym kompozycja występuje znacznie przed płaszczyznę tła definicja
 • Co znaczy Hanza Czemu miast nadbałtyckich (XIII–XVIII w.), służył rozwojowi handlu ? hanzeata, hanzeatyckie: miasta hanzeatyckie encyklopedia
 • Co znaczy Hierofant Co gorsze wtajemniczająca, wprowadzająca w tajniki czegoś; 2. w staroż. Grecji kapłan misteriów eleuzyjskich, wprowadzający adeptów w tajniki kultu jak działa
 • Co znaczy Humanizować Porównaj ludzkim, od łac. humanus ludzki> 1. nadawać znaczenie sprawom człowieka, uważać je za nadrzędne w stosunku do innych; czynić coś bardziej czy jest
 • Co znaczy Hardware Porównanie inform. sprzęt komputerowy, w przeciwieństwie do oprogramowania (software pojęcie
 • Co znaczy Harmonizować Dlaczego harmonii, dobrze pasować do czegoś; 2. dostosowywać wzajemnie, koordynować, uzgadniać; 3. muz. dopełniać melodię akordami dobranymi zgodnie wyjaśnienie
 • Co znaczy Hieromancja Jak lepiej ż) wróżenie z chodu zwierzęcia przeznaczonego na ofiarę opis
 • Co znaczy Hipoglikemia Kiedy ż) med. obniżenie, spadek poziomu cukru w krwi informacje
 • Co znaczy Hazardowy Od czego zależy przym.) ryzykowna gra, w której o wygranej decyduje głównie przypadek, najczęściej gra o pieniądze, zwykle o dużą stawkę znaczenie
 • Co znaczy Hospitalizacja Na czym polega ż) umieszczenie w szpitalu; leczenie szpitalne: konieczność hospitalizacji ? hospitalizować kogo, hospitalizowany co znaczy
 • Co znaczy Heparyna Różnice obniżający krzepliwość krwi, powstający we wszystkich tkankach, głównie w wątrobie, płucach, mięśniach, lek przeciwdziałający krzepnięciu krzyżówka
 • Co znaczy Humanitarny Wady i zalety humanitaire (XIX w.), od humanité ludzkość, z łac. humanitas> wykazujący troskę o człowieka, jego potrzeby, mający na celu jego dobro co to jest
 • Co znaczy Humanista Podobieństwa wł. umanista, od umano ludzki, z łac. humanus> 1. uczony okresu Odrodzenia; 2. znawca kultury antycznej greckiej i rzymskiej; 3. człowiek słownik
 • Co znaczy Hormonalny Czemu przym.) dotyczący hormonów i ich działania: kuracja hormonalna czym jest
 • Co znaczy Higiena Co gorsze zachowania zdrowia, od gr. hygieinós pożyteczny dla zdrowia, od hygíeia zdrowie> 1. warunki wpływające korzystnie na zdrowie człowieka co oznacza
 • Co znaczy Hydrodynamika Porównaj dynamikós silny> fiz. dział hydromechaniki zajmujący się badaniem ruchu cieczy; wykorzystywana w budowie rurociągów wodnych, turbin tłumaczenie
 • Co znaczy Hipertrofia Porównanie ż) 1. przerost czego; 2. med. chorobowe powiększenie narządu lub tkanki przykłady
 • Co znaczy Holender Dlaczego holenderskiej; 2. Latający Holender legendarny okręt stale pływający po morzach i niemogący przybić do brzegu; przen. człowiek ruchliwy definicja
 • Co znaczy Hellenofil Jak lepiej m) miłośnik kultury starożytnej Grecji encyklopedia
 • Co znaczy Hemodynamometr Kiedy m) med. aparat do mierzenia ciśnienia krwi jak działa
 • Co znaczy Heliakalny Od czego zależy Słońca> słoneczny; astr heliakalny wschód gwiazdy przypadający tuż przed wschodem Słońca, obserwowany pierwszy raz po okresie jej czy jest
 • Co znaczy Hipogryf Na czym polega m) bajeczny koń skrzydlaty z głową gryfa; pegaz pojęcie
 • Co znaczy Heroikomiczny Różnice mający cechy heroizmu i komizmu, będący połączeniem heroizmu i komizmu; lit. poemat heroikomiczny poemat, w którym temat błahy, komiczny wyjaśnienie
 • Co znaczy Halogenowy Wady i zalety przym.) żarówka halogenowa żarówka z żarnikiem wolframowym umieszczonym w bańce z gazem szlachetnym opis
 • Co znaczy Heroizować Podobieństwa nadawać cechy heroiczne, przedstawiać kogoś jako bohatera informacje
 • Co znaczy Histeria Czemu mająca chorą macicę, z gr. hysterik?, od hystéra macica> 1. med. rodzaj nerwicy, choroba nerwowa objawiająca się zwiększoną pobudliwością znaczenie
 • Co znaczy Homoseksualista Co gorsze m) mężczyzna preferujący kontakty płciowe z innymi mężczyznami; gej co znaczy
 • Co znaczy Hawana Porównaj stolica Kuby> 1. odmiana tytoniu kubańskiego używana do wyrobu cygar hawańskich; 2. cygaro hawańskie; 3. przest kolor cygara hawańskiego krzyżówka
 • Co znaczy Huragan Porównanie w końcu podobno z dial. Indian karaibskich> potężny i gwałtowny, niszczycielski wiatr: huraganowy atak co to jest
 • Co znaczy Haftka Dlaczego ż) <śr.-w.-niem. haftchen, zdr. od haft> zapinka ubraniowa składająca się z haczyka i uszka słownik
 • Co znaczy Hiacynt Jak lepiej kamieniu mającym barwę kwiatów tej rośliny, z gr. hyákinthos (nazwa rośliny)> . Hyacinthus, roślina cebulowa z rodziny liliowatych czym jest
 • Co znaczy Hierarchia Kiedy hierarchia, z p.-gr. kośc. hierarchía, od gr. hierárchios mający święte początki, związany z kultem bogów> uporządkowanie czegoś wg co oznacza
 • Co znaczy Homogenizacja Od czego zależy ż) wymieszanie, stworzenie jednolitej mieszaniny różnych elementów: ser homogenizowany, homogenizacja kultury tłumaczenie
 • Co znaczy Hotel Na czym polega budynek przeznaczony dla przyjezdnych, do zamieszkania na pewien czas: wytworny/skromny hotel; goście hotelowi ? hotelarstwo, hotelarz przykłady
 • Co znaczy Hipochondria Różnice hypocondrie, p.-łac. hypochondría, z gr. hypo-chóndria miejsce pod pseudożebrami chrzęstnymi, w schorzeniach tej części brzucha upatrywano definicja
 • Co znaczy Hydrofil Wady i zalety hydrofile (lm) rośliny lub zwierzęta wodolubne, żyjące w wodzie lub w glebie mocno nasyconej wodą; 2. chem. cząstka koloidowa wykazująca encyklopedia
 • Co znaczy Hipnotyzować Podobieństwa hypnó? usypiam> 1. wprowadzać w stan hipnozy; 2. przen. wprowadzać w stan absolutnego urzeczenia, oczarowania, fascynacji jak działa
 • Co znaczy Hektar Czemu m) 1. jednostka powierzchni równa 100 arom, tj. 10 000 m2 (symbol: ha); 2. pot. ziemia, grunt o takiej powierzchni czy jest
 • Co znaczy Homonim Co gorsze noszący to samo imię> jęz. wyraz o identycznej postaci z innym wyrazem, lecz o odmiennym znaczeniu, np. odra (choroba) i Odra (rzeka), róża pojęcie
 • Co znaczy Helladzki Porównaj rozwijająca się około 2900–1100 p.n.e. na terenie późniejszej Grecji, pozostająca pod silnym wpływem Krety wyjaśnienie
 • Co znaczy Hellenizacja Porównanie ż) . uleganie wpływom kultury starożytnej Grecji; 2. przejmowanie przez ludność niegrecką języka i kultury greckiej opis
 • Co znaczy Hantle Dlaczego lm) przyrząd sportowy, ciężarki metalowe do podnoszenia, służące wyrobieniu mięśni rąk i klatki piersiowej informacje
 • Co znaczy Harcować Jak lepiej 1. skakać, hasać; 2. daw. odbywać harce przed bitwą znaczenie
 • Co znaczy Hermetyczny Kiedy Trismegistus, imię legendarnego proroka, który miał przekazać Grekom tajemną wiedzę magiczną kapłanów staroegipskich> 1. szczelny co znaczy
 • Co znaczy Hodża Od czego zależy m) 1. duchowny muzułmański; 2. daw. w krajach muzułmańskich: pan, mistrz krzyżówka
 • Co znaczy Hebraizm Na czym polega m) wyraz, zwrot, konstrukcja składniowa przejęte z języka hebrajskiego co to jest
 • Co znaczy Homologacja Różnice wyrażam zgodę> 1. techn dostosowanie urządzenia do istniejącego systemu; 2. sprawdzenie, czy coś jest dostosowane i zgoda na użytkowanie słownik
 • Co znaczy Hulać Wady i zalety beztrosko; 2. spędzać czas na zabawach, pijatykach; 3. o wietrze: wiać we wszystkich kierunkach z dużą siłą; 4. przest. poruszać się czym jest
 • Co znaczy Haraburda Hałaburda Podobieństwa m) krzykacz, rozrabiaka, awanturnik co oznacza
 • Co znaczy Heraldyczny Czemu przym.) zakres heraldyki, dotyczący herbów oraz rodów szlacheckich; herbowy tłumaczenie
 • Co znaczy Hangar Co gorsze m) pomieszczenia dla samolotów lub łodzi przykłady
 • Co znaczy Husytyzm Porównaj m) ruch społ.-rel. w Czechach w XV w: wojny husyckie ? husyta definicja
 • Co znaczy Helikon Porównanie siedziba Apollina i muz; 2. muz. a) instrument muzyczny dęty, blaszany, dużych rozmiarów, o niskim brzmieniu, b) starogrecki strunowy encyklopedia
 • Co znaczy Haker Dlaczego ten, kto włamuje się do systemów komputerowych, kto potrafi zmienić lub ukraść dane z jakiejś sieci komputerowej ? hakerstwo, hakerski jak działa
 • Co znaczy Holistyczny Jak lepiej przym.) całościowy, globalny, uwzględniający wszystkie aspekty zjawiska: ujęcie holistyczne czy jest
 • Co znaczy Hydroterapia Kiedy ż) 1. med. lecznicze stosowanie kąpieli, natrysków, nacierania itp.; wodolecznictwo, hydropatia pojęcie
 • Co znaczy Heliocentryczny Od czego zależy wokół którego poruszają się planety; teoria heliocentryczna teoria sformułowana przez Kopernika, głosząca, że Słońce jest centralnym wyjaśnienie
 • Co znaczy Hiperboliczny Na czym polega przym.) 1. lit. wyrażony za pomocą hiperboli; . mat. mający kształt hiperboli opis
 • Co znaczy Heinemedina Różnice ż) med. porażenie dziecięce, choroba wywołana przez wirus polio ? choroba Heinego-Medina informacje
 • Co znaczy Himalaizm Wady i zalety m) sport wspinaczka wysokogórska w Himalajach ? himalaista znaczenie
 • Co znaczy Hagada Podobieństwa Talmudu składająca się z legend, opowiadań, pouczeń moralnych, alegorii, przysłów, opowiadających o wyjściu Żydów z Egiptu, czytana przez co znaczy
 • Co znaczy Hrabiostwo Czemu n) tytuł hrabiego, bycie hrabią; hrabia i hrabina krzyżówka
 • Co znaczy Hobby Co gorsze n; ndm) ulubione zajęcie, pasja; pot. konik: mieć jakieś hobby ? hobbista, hobbystyczny co to jest
 • Co znaczy Happening Porównaj m) improwizowane zdarzenie artystyczne, improwizacja artystyczna słownik
 • Co znaczy Halma Porównanie ż) gra na specjalnej szachownicy o 256 polach, polegająca na przeprowadzeniu własnych pionków na pozycje przeciwnika czym jest
 • Co znaczy Hydra Dlaczego wodnego> 1. mit bestia z wieloma głowami, której nie dało się zabić, bo odcięte głowy natychmiast odrastały; 2. przen. trudność, której nie co oznacza
 • Co znaczy Homeostaza Jak lepiej ż) stan równowagi: zaburzenie, przywracanie homeostazy ? homeostatyczny, homeostatyka tłumaczenie
 • Co znaczy Hardcopy Kiedy inform. trwała kopia, wydruk grafiki lub tekstu komputerowego przykłady
 • Co znaczy Hibernacja Od czego zależy łac. hibern? zimuję> 1. zamrażanie; . biol. spowolnienie procesów życiowych w warunkach chłodu (stąd rola snu zimowego niektórych zwierząt definicja
 • Co znaczy Harakiri Na czym polega ndm) hist. forma japońskiego samobójstwa przez rozcięcie brzucha mieczem dla ratowania honoru: popełnić harakiri encyklopedia
 • Co znaczy Homeopata Różnice m) lekarz stosujący w leczeniu homeopatię jak działa
 • Co znaczy Haruspikowie Wady i zalety etruscy wróżbici przepowiadający przyszłość z wnętrzności zwierząt ofiarnych, a także z nadzwyczajnych zjawisk przyrody, np. zaćmienia czy jest
 • Co znaczy Ii Herbarz Podobieństwa zbiór i opis herbów pojęcie
 • Co znaczy Hungarystyka Czemu ż) <łac.> filologia węgierska, nauka o języku, literaturze i kulturze węgierskiej (Hungaria – Węgry) ? hungarysta, hungarystyczny wyjaśnienie
 • Co znaczy Hadż Co gorsze rel. pielgrzymka do Mekki, której odbycie obowiązuje każdego muzułmanina przynajmniej raz w życiu opis
 • Co znaczy Hagiografia Porównaj grafia> 1. lit. opis życia i legendarnej działalności świętych chrześcijańskich, żywoty świętych: literatura hagiograficzna ? hagiograf; 2 informacje
 • Co znaczy Hit Porównanie sztuka, książka, które odniosły wielki sukces, przebój, coś nowego, co ma duże powodzenie: hitem tego sezonu są długie włosy, jest film znaczenie
 • Co znaczy Hematologia Dlaczego ż) med. nauka o budowie, funkcji i chorobach krwi ? hematolog, hematologiczny co znaczy
 • Co znaczy Helikopter Jak lepiej m) śmigłowiec krzyżówka
 • Co znaczy Halsować Kiedy żegl. płynąć jachtem zmiennym kursem pod wiatr lub płynąć raz lewym, raz prawym halsem co to jest
 • Co znaczy Hołubić Od czego zależy pieścić, tulić; otaczać troskliwą, serdeczną opieką, troskliwie wychowywać; . jednać sobie kogoś, wabić, zachęcać, przyciągać: hołubić obce słownik
 • Co znaczy Hurt Na czym polega owiec> forma sprzedaży towarów w dużych partiach, za to taniej niż w sprzedaży detalicznej: sprzedaż hurtowa, cena w hurcie ? hurtownia czym jest
 • Co znaczy Horyzontalny Różnice przym.) równoległy do horyzontu; poziomy: położenie horyzontalne, układ horyzontalny co oznacza
 • Co znaczy Haplologia Wady i zalety wymowie lub piśmie, usunięcie jednej głoski lub sylaby (np. kropla – ale: kropić, sześciościan – sześcian tłumaczenie
 • Co znaczy Hydroponika Podobieństwa ż) technika hodowli roślin w pojemnikach bez gleby, w wodzie zasilanej specjalną odżywką: hodowla hydroponiczna przykłady
 • Co znaczy Hymn Czemu m) podniosły utwór literacki lub muzyczny, uroczysta pieśń, zwykle pochwalna: hymn na czyją cześć definicja
 • Co znaczy Herszt Co gorsze m) przywódca bandy przestępców encyklopedia
 • Co znaczy Historiografia Porównaj gráphein pisać> ogół opracowań historycznych opisujących okres albo całość dziejów narodu ? historiograf jak działa
 • Co znaczy Homeopatyczny Porównanie przym.) 1. stosowany w homeopatii: leki homeopatyczne; 2. żart. drobny, skąpy, występujący w bardzo małej ilości czy jest
 • Co znaczy Higro Dlaczego człon wyrazów złożonych, wskazujący na związek z wilgocią: higroskopijny, higrometr, higrofity pojęcie
 • Co znaczy Hipoteka Jak lepiej gr. zastaw> 1. praw. akt notarialny ustanawiający, że dana nieruchomość (np. dom) jest zabezpieczeniem zaciągniętej pożyczki, długu: mieć wyjaśnienie
 • Co znaczy Hospicjum Kiedy gość> schronisko dla najuboższych, ciężko chorych; ośrodek opieki nad ludźmi śmiertelnie chorymi, umierającymi opis
 • Co znaczy Hinduistyka Od czego zależy ż) jedna ze specjalności filologii orientalnej, badająca języki, literaturę i kulturę Indii informacje
 • Co znaczy Hadżar Na czym polega m) rel. Czarny Kamień znajdujący się w muzułmańskiej świątyni Kabba w Mekce znaczenie
 • Co znaczy Hełmofon Różnice m) wojsk hełm czołgisty lub lotnika wyposażony w słuchawki i mikrofon, umożliwiające kontakt radiowy co znaczy
 • Co znaczy Helio Wady i zalety Słońca> cząstka wyrazów złożonych, wskazuje związek z pojęciem Słońce, słoneczny: heliocentryczny, helioenergia, heliofil krzyżówka
 • Co znaczy Hipoteza Podobieństwa hypóthesis podłożenie> wstępne założenie na temat czegoś; przypuszczenie, które może się sprawdzić lub nie: mieć jakąś hipotezę co to jest
 • Co znaczy Herostratowy Herostratesowy Czemu szewc z Efezu, który, chcąc zdobyć rozgłos, podpalił słynną świątynię Artemidy> dążący do zdobycia rozgłosu i sławy wszelkimi sposobami, za słownik
 • Co znaczy Się Handryczyć Co gorsze z kim, o co) kłócić się, sprzeciwiać, spierać się czym jest
 • Co znaczy Hemoglobina Porównaj ż) czerwony barwnik krwi zawarty w erytrocytach, zaopatrujący w tlen wszystkie tkanki organizmu co oznacza
 • Co znaczy Hematofagi Porównanie zool. zwierzęta, których pokarmem jest krew innych zwierząt lub człowieka, np. kleszcze, pluskwy, pijawki tłumaczenie
 • Co znaczy Himalaista Dlaczego m) ten, kto uprawia wspinaczkę wysokogórską w Himalajach przykłady
 • Co znaczy Hoży Jak lepiej przym.) dorodny, urodziwy, krzepki, kwitnący zdrowiem: hoża cera, hoża dziewczyna definicja
 • Co znaczy Hektograf Kiedy m) poligr. przyrząd do powielania tekstów i rysunków kreskowych encyklopedia
 • Co znaczy Historia Od czego zależy dawnych wydarzeniach, od híst?r świadek naoczny> 1. dzieje kogoś lub czegoś: historia Polski, medycyny, mojego życia; 2. nauka o dziejach jak działa
 • Co znaczy Heroinizm Na czym polega m) nałogowe zażywanie heroiny czy jest
 • Co znaczy Hall Różnice m) zob. hol pojęcie
 • Co znaczy Hajduk Wady i zalety żołnierz piechoty węgierskiej w wojsku polskim króla Stefana Batorego, potem też chłopiec służący na dworach magnackich ? hajduczek wyjaśnienie
 • Co znaczy Hieratyczny Podobieństwa hieratikós kapłański, od hierá obrzędy (ofiary) religijne, hierós święty> uroczysty, pełen powagi i dostojności: hieratyczne gesty opis
 • Co znaczy Hiv Czemu med. wirus wywołujący AIDS informacje
 • Co znaczy Hydrofitografia Co gorsze ż) bot. opis roślin wodnych znaczenie
 • Co znaczy Halogen Porównaj m) pot. lampa halogenowa, rodzaj żarówek stosowanych w samochodach ? halogenowy co znaczy
 • Co znaczy Hojny Porównanie obfitość> 1. udzielający czegoś, obdarzający czymś chętnie, obficie, nie żałując; szczodry; 2. szczodrze udzielany; bogaty, obfity krzyżówka
 • Co znaczy Hipertymia Dlaczego ż) psych. nadmierna pobudliwość, uczuciowość, występująca zwłaszcza u osobników z zaburzeniami w psychice co to jest
 • Co znaczy Habilitować Jak lepiej nadawać zdolność prawną, od łac. habilis nadający się (do czegoś)> przeprowadzić habilitację; przygotować pracę naukową, zdać egzamin i słownik
 • Co znaczy Hipsometria Kiedy ż) geogr. dziedzina zajmująca się pomiarami wysokości terenu: mapa hipsometryczna czym jest
 • Co znaczy Hepatologia Od czego zależy ż) 1. med. nauka o chorobach wątroby; 2. biol. dział botaniki, nauka o wątrobowcach co oznacza
 • Co znaczy Hiobowy Na czym polega przym.) smutny, tragiczny, niepomyślny: hiobowa wieść tłumaczenie
 • Co znaczy Hospitacja Różnice wizyta kontrolna, sprawdzanie działalności kogo: hospitacja lekcji ? hospitować kogo, co, hospitowany przez kogo przykłady
 • Co znaczy Hipotaksa Wady i zalety jęz. niewspółrzędne połączenie wyrazów lub zdań, w których jedno wyrażenie jest zależne od drugiego; zdania złożone podrzędnie definicja
 • Co znaczy Harmonogram Podobieństwa harmonografu> wykaz terminów odbywania się lub wykonania różnych czynności: robić harmonogram imprez, zajęć szkolnych, robić coś zgodnie z encyklopedia
 • Co znaczy Hamburger Czemu Niemczech> podawana na ciepło bułka z kotletem z mielonego mięsa (niepanierowanym), sałatą, serem, pomidorem itp jak działa
 • Co znaczy Halba Co gorsze ż) przest. kufel o pojemności pół kwarty albo litra, używany do podawania piwa w restauracjach, cukierniach itp czy jest
 • Co znaczy Histamina Porównaj występujący naturalnie w organizmach zwierzęcych i ludzkich, mediator procesów zapalnych, alergicznych oraz neuroprzekaźnik w układzie pojęcie
 • Co znaczy Hipnotyzm Porównanie m) nauka o hipnozie; hipnotyzowanie wyjaśnienie
 • Co znaczy Hipnoza Dlaczego wywołany sugestią hipnotyzera zwykle w celach leczniczych ? hipnotyzować kogo czym, zahipnotyzowany, hipnotyczny: seans hipnotyczny opis
 • Co znaczy Halibut Jak lepiej m) smaczna ryba morska: wędzony halibut, filet z halibuta informacje
 • Co znaczy Hatchback Kiedy typ nadwozia samochodu, o tylnej szybie otwieranej do góry; samochód o takim nadwoziu znaczenie
 • Co znaczy Heroina Od czego zależy pochodna morfiny: gang heroinowy, handlarz heroiną ? heroinizm; 2. bohaterka romansów co znaczy
 • Co znaczy Herbowy Na czym polega przym.) 1. ozdobiony herbem; heraldyczny; 2. używający herbu jako oznaki szlachectwa; szlachecki: godło, klejnot, znak herbowy krzyżówka
 • Co znaczy Hem Różnice hemoglobiny zawierający żelazo, barwnik krwi hem cząstka wyrazów złożonych, których treść wiąże się z krwią: hemoglobina, hematograf co to jest
 • Co znaczy Hamletyczny Hamletowski Wady i zalety 1. skłonny do autorefleksji, pełen rozterek, wahań, niezdecydowany; 2. będący wynikiem takiej postawy życiowej słownik
 • Co znaczy Herodowy Podobieństwa rzymski wielkorządca Judei, który wg Ewangelii zarządził rzeź noworodków płci męskiej w celu zgładzenia Jezusa> okrutny, despotyczny czym jest
 • Co znaczy Hybryda Czemu mieszaniec, potomek rodziców różnej rasy, zwłaszcza białego ojca i murzyńskiej matki, z łac. hybrida, (h)ibrida potomek Rzymianina i nie co oznacza
 • Co znaczy Halucynacja Co gorsze przywidzenie, omam wzrokowy lub słuchowy, powstający pod wpływem narkotyków, w chorobach psychicznych: mieć halucynacje ? halucynogenny tłumaczenie
 • Co znaczy Hermetyzm Porównaj ang.> 1. ścisła izolacja od warunków lub wpływów, zamknięty, ekskluzywny charakter czegoś; 2. lit. a) poezja operująca skomplikowanymi przykłady
 • Co znaczy Homar Porównanie m) jadalny skorupiak morski, uważany za wyrafinowany przysmak definicja
 • Co znaczy Heliotropizm Dlaczego m) biol. zwracanie się roślin w stronę słońca ? heliotropy, rośliny heliotropowe encyklopedia
 • Co znaczy Hokej Jak lepiej sportowa na lodzie lub trawie, polegająca na podbijaniu krążka specjalnym kijem i wprowadzaniu go do bramki przeciwnika: mecz hokejowy jak działa
 • Co znaczy Hołd Kiedy oddany> wyrażanie czci, najwyższego szacunku: składać, oddać, wyrazić hołd komu ? hołdować, hołdowniczy, hołdownik czy jest
 • Co znaczy Heksa Od czego zależy cząstka wyrazów złożonych, sygnalizuje związek z liczbą 6: heksametr, heksagonalny, heksoza pojęcie
 • Co znaczy Habit Na czym polega m) strój zakonników wyjaśnienie
 • Co znaczy Hazena Różnice ż) czeska odmiana piłki ręcznej dla kobiet, polegająca na wrzucaniu piłki do bramki przeciwniczek; jordanka opis
 • Co znaczy Hekto Wady i zalety cząstka wyrazów złożonych, wskazuje związek z liczbą 00: hektar, hektolitr informacje
 • Co znaczy Hermetyzować Podobieństwa zamykać; 2. nadawać czemuś zamknięty, ekskluzywny charakter, powodować, że coś jest niezrozumiałe dla niewtajemniczonych znaczenie
 • Co znaczy Hałas Czemu okrzyku bojowego, w końcu od arab. allah Bóg> 1. zakłócające spokój głośne dźwięki, głośny stuk, trzask, huk, głośna rozmowa, krzyki: dziki co znaczy
 • Co znaczy Herezja Co gorsze haíresis wybór> poglądy religijne niezgodne z obowiązującymi dogmatami głoszonymi przez Kościół kat.; przen. stanowiska, opinie sprzeczne krzyżówka
 • Co znaczy Heureza Porównaj jedna z metod uczenia, polegająca na tym, że nie podaje się rozwiązania problemu, lecz pytaniami naprowadza się uczniów, pomagając im co to jest
 • Co znaczy Hermeneutyka Porównanie Platona)> 1. jęz. filologiczna dyscyplina naukowa, zajmująca się badaniem, objaśnianiem, interpretacją źródeł pisanych w celu ustalenia słownik
 • Co znaczy Humorysta Dlaczego m) autor humoresek, satyryk czym jest
 • Co znaczy Hemoragia Jak lepiej ż) med. krwotok co oznacza
 • Co znaczy Hipokrene Kiedy Pegaza)> 1. mit. gr. źródło w gaju muz na Helikonie, wydobyte kopytem Pegaza; 2. przen. symbol natchnienia poetyckiego tłumaczenie
 • Co znaczy Heterogeniczny Od czego zależy przym.) niejednorodny, różnorodny, niejednolity przykłady
 • Co znaczy Hellenizować Na czym polega poddawać wpływom kultury starożytnej Grecji ? hellenizacja definicja
 • Co znaczy Hippis Hipis Różnice młodzieżowych grup kontestacyjnych, popularnych w latach 60. XX w.; protestowali przeciw pewnym negatywnym zjawiskom społecznym; 2. pot encyklopedia
 • Co znaczy Hierodul Wady i zalety m) niewolnik lub niewolnica przeznaczeni do służby w świątyni, zwłaszcza w świątyni Afrodyty jak działa
 • Co znaczy Hipomania Podobieństwa ż) namiętne zamiłowanie do koni czy jest
 • Co znaczy Hipnopedia Czemu ż) nauczanie przez sen, zwłaszcza nauczanie języków obcych pojęcie
 • Co znaczy Husky Co gorsze ndm) rasa wytrzymałych psów zaprzęgowych na Alasce wyjaśnienie
 • Co znaczy Huncwot Porównaj m) łobuziak, urwis opis
 • Co znaczy Hamadriada Porównanie ż) mit. nimfa leśna, opiekunka drzew informacje
 • Co znaczy Hybrydyzować Dlaczego biol. krzyżować płciowo osobniki odmiennych ras, gatunków znaczenie
 • Co znaczy Hellada Jak lepiej ż) Grecja ? helleński, Hellenowie // Helleni – mieszkańcy Hellady ? helladzki co znaczy
 • Co znaczy Heurystyka Kiedy znajduję> 1. nauka o metodach wykrywania nowych faktów i związków między faktami; 2. umiejętność wyszukiwania i zbierania materiałów krzyżówka
 • Co znaczy Harhara Od czego zależy coś dużego, niezgrabnego, ciężkiego, niezręcznego (czasem o człowieku, zwierzęciu co to jest
 • Co znaczy Hebraista Na czym polega m) badacz, znawca języka hebrajskiego i literatury hebrajskiej ? hebraistyka słownik
 • Co znaczy Hakata Różnice założycieli: Hansemann, Kennemann, Tiedemann (HKT)> w okresie rozbiorów organizacja, której celem było wynarodowienie Polaków, walka z czym jest
 • Co znaczy Hydroakustyka Wady i zalety ż) dział akustyki badający rozchodzenie się dźwięków w wodzie co oznacza
 • Co znaczy Honorować Podobieństwa łac. honoro czczę> szanować cudze decyzje, dotrzymywać postanowień, akceptować, uwzględniać: honorować warunki umowy, bank nie honoruje tłumaczenie
 • Co znaczy Herbicydy Czemu m; lm) chemiczne środki chwastobójcze przykłady
 • Co znaczy Harcap Co gorsze m) hist. rodzaj warkoczyka z włosów własnych lub przy peruce, noszonego przez mężczyzn na dworach europejskich w XVIII w definicja
 • Co znaczy Healer Porównaj uzdrowiciel leczący za pomocą bioenergoterapii encyklopedia
 • Co znaczy Hetera Porównanie ż) . hist. w staroż. Grecji kobieta uczona; . pot. kobieta kłótliwa, jędzowata jak działa
 • Co znaczy Hostia Dlaczego ofierze bogom; najpierw w celu przyjęcia gości, od hostis gość> rel. opłatek symbolizujący Najświętszy Sakrament czy jest
 • Co znaczy Hydropata Jak lepiej m) 1. lekarz specjalista w zakresie hydropatii; 2. przest. zwolennik leczenia wodą pojęcie
 • Co znaczy Horrendalny Kiedy przym.) <łac.> 1. straszliwy, przerażający; 2. pot. wielki, ogromny: horrendalny wysiłek, głupota wyjaśnienie
 • Co znaczy Hipnotyzer Od czego zależy m) człowiek wprowadzający kogoś w stan hipnozy opis
 • Co znaczy Husaria Na czym polega ciężkozbrojna jazda polska; dla większego efektu rycerze mieli u ramion metalowe skrzydła, które podczas ataku robiły ogromny hałas informacje
 • Co znaczy Hesperyjski Różnice zachodni, wieczorny; 2. mit. gr. hesperyjskie ogrody ogrody bogów leżące na zachodnich krańcach świata, słynące ze złotych jabłek znaczenie
 • Co znaczy Fi Hi Wady i zalety oznaczenie urządzeń elektroakustycznych wysokiej jakości co znaczy
 • Co znaczy Herb Podobieństwa rodu szlacheckiego, z śr.-w.-niem. erbe dziedzic, spadkobierca> 1. rysunek w tarczy, stanowiący znak rodu szlacheckiego; 2. znak miasta krzyżówka
 • Co znaczy Higroskopijny Czemu m) szybko wchłaniający wilgoć: gaza higroskopijna co to jest
 • Co znaczy Hetero Co gorsze cząstka wyrazów złożonych, wnosząca znaczenie inny, różny, niejednorodny: heterogamia, heterogeniczny, heteroseksualizm słownik
 • Co znaczy Hirsutyzm Porównaj m) <łac. hirsutus kosmaty, włochaty> med. nadmierne owłosienie, będące skutkiem zaburzeń hormonalnych czym jest
 • Co znaczy Hart Porównanie m) moc, wytrzymałość, siła wewnętrzna: mieć, wyrabiać hart ducha ? hartować (co), hartowny, zahartować, zahartowany co oznacza
 • Co znaczy Hydrolokacja Dlaczego ż) mors. wykrywanie za pomocą fal akustycznych obiektów znajdujących się pod powierzchnią wody tłumaczenie
 • Co znaczy Hebe Jak lepiej ż) uosobienie wiecznej młodości przykłady
 • Co znaczy Harfa Kiedy ż) instrument strunowy o delikatnym dźwięku: harfa eolska ? harfiarz, harfistka definicja
 • Co znaczy Ii Hol Od czego zależy ciągnięcia unieruchomionych pojazdów: wziąć auto na hol, lina holownicza ? holować co, zaholować co dokąd, holownik encyklopedia
 • Co znaczy Hipokryzja Na czym polega gr. hypókrisis komentarz, rodzaj aktorstwa, symulacja; w Nowym Testamencie obłuda w sprawach religii> fałszywa pobożność, obłuda jak działa
 • Co znaczy Hieroglif Różnice glyphiká rzeźbione w kamieniu napisy w świątyniach egipskich> 1. znak pisma obrazkowego różnych kultur: hieroglify egipskie, babilońskie czy jest
 • Co znaczy Hemeralopia Wady i zalety ps oko> med. upośledzenie widzenia w warunkach niedoboru światła; ślepota zmierzchowa, kurza ślepota pojęcie
 • Co znaczy Heretyk Podobieństwa hairetikós sekciarz, odszczepieniec, gr. od hairé? wybieram> 1. wyznawca poglądów religijnych sprzecznych z dogmatami religii panującej; 2 wyjaśnienie
 • Co znaczy Halabarda Czemu np. u Sienkiewicza), z fr. hallebarde; w końcu, jak st.-pol. helbart, z śr.-w.-niem. helmbart> hist. rodzaj broni noszonej przez straż opis
 • Co znaczy Herbata Co gorsze aptekarska herbaty, hol. thee herbata, z płd.-chiń. t?> 1. popularny napój: herbata chińska, herbata z cytryną, herbata szara, czerwona; 2 informacje
 • Co znaczy Heliaja Porównaj Atenach, na którym odbywały się posiedzenia> w staroż. Grecji sąd przysięgłych, najwyższy organ sądowy w sprawach cywilnych i niektórych znaczenie
 • Co znaczy Hilemorfizm Porównanie tworzywo + -morfizm> pogląd, że każda substancja jest bytem złożonym z dwóch nierozerwalnie związanych składników: materii i formy co znaczy
 • Co znaczy Heptagon Dlaczego m) siedmiokąt krzyżówka
 • Co znaczy Heraklitejski Jak lepiej przym.) płynny, zmienny, pozostający w ciągłym ruchu co to jest
 • Co znaczy Hemofilia Kiedy ż) med. choroba braku krzepliwości krwi ? hemofilityk // hemofilik słownik
 • Co znaczy Halucynogenny Od czego zależy przym.) <łac.> wywołujący halucynacje: środki halucynogenne ? halucynogen czym jest
 • Co znaczy Hazard Na czym polega przypadek, traf, zwłaszcza niepomyślny; przegrywający rzut w grze w kości, w końcu z arab. az-zahr kostka do gry> 1. gra na pieniądze co oznacza
 • Co znaczy Hydrodynamiczny Różnice przym.) fiz. siła hydrodynamiczna siła, z jaką ciecz działa na poruszające się w niej ciało tłumaczenie
 • Co znaczy Henna Wady i zalety ż) czerwony barwnik roślinny otrzymywany z liści lawsonii lub sztucznie, składnik farb do włosów przykłady
 • Co znaczy Horyzont Podobieństwa ~ontis, z gr. horíz?n (kýklos) krąg wyznaczający granicę> 1. geogr. widnokrąg, linia pozornego zetknięcia nieba i ziemi: linia horyzontu definicja
 • Co znaczy Horoskop Czemu p.-gr. h?ro-skópos obserwacja roku gwiezdnego, tj. układu ciał niebieskich w roku (dniu) czyjegoś urodzenia> rodzaj wróżby, przepowiednia encyklopedia
 • Co znaczy Hamlet Co gorsze Szekspira – postać niezwykle wrażliwa, przeżywająca wewnętrzne rozterki i dramat emocjonalnego rozdarcia> osoba pełna wątpliwości, wahająca jak działa
 • Co znaczy Hippika Porównaj ż) sportowe uprawianie jazdy konnej: uprawiać hippikę, zawody hippiczne czy jest
 • Co znaczy Hipotetyczny Porównanie przym.) będący hipotezą, oparty na hipotezie; prawdopodobny, przypuszczalny pojęcie
 • Co znaczy Hebanowy Dlaczego hebanowe: hebanowy las, laska hebanowa, meble hebanowe; 2. zrobiony z drewna hebanu; 3. mający kolor hebanu; bardzo ciemny, czarny: włosy wyjaśnienie
 • Co znaczy Haust Jak lepiej m) <łac. haustus> łyk płynu lub powietrza opis
 • Co znaczy Harwardczyk Kiedy m) absolwent słynnego Uniwersytetu Harwarda w USA informacje
 • Co znaczy Hodować Od czego zależy zwierzęta (zwłaszcza cielęta, jagnięta) z roku na rok, tj. karmić przez zimę, od st.-rus. hod rok> pielęgnować, uprawiać, wychowywać znaczenie
 • Co znaczy Holokaust Holocaust Na czym polega holocaustum (w Biblii), od gr. holo-kautó? spalam ofiarę w całości> . zagłada, całkowite zniszczenie, zwłaszcza prześladowanie i zagłada co znaczy
 • Co znaczy Horror Różnice m) <łac.> 1. groza, okropność; . pot. gatunek filmów grozy: oglądać horrory krzyżówka
 • Co znaczy Harcerz Wady i zalety hartschier członek cesarskiej gwardii przybocznej, z wł. arciere łucznik> współcz członek harcerstwa, młodzieżowej organizacji w Polsce co to jest
 • Co znaczy Heraldyka Podobieństwa ż) wiedza o historii, znaczeniu i sposobach ustalania lub nadawania herbów ? heraldyk, heraldyczny słownik
 • Co znaczy Holownik Czemu lub kuter, którego zadaniem jest wprowadzanie do portu (lub wyprowadzanie) wielkich statków; także kapitan takiego stateczku czym jest
 • Co znaczy Hermafrodytyzm Co gorsze m) biol. obojnactwo ? hermafrodyta co oznacza
 • Co znaczy Halucynogen Porównaj m) <łac.> środek wywołujący halucynacje tłumaczenie
 • Co znaczy Heliofity Porównanie bot. rośliny wymagające dla normalnego rozwoju pełnego oświetlenia słonecznego; rośliny światłolubne przykłady
 • Co znaczy Hebel Dlaczego m) <śr.-w.-niem. höbel, hobel, od hobeln strugać> narzędzie stolarskie do wygładzania desek, strug ? heblować, oheblowany definicja
 • Co znaczy Hierogramy Jak lepiej m; lm) . pierwsze symboliczne znaki pisma; 2. tajemnicze pismo kapłanów egipskich encyklopedia
 • Co znaczy Holografia Kiedy fiz. metoda uzyskiwania obrazów przestrzennych dzięki zastosowaniu specjalnej techniki fotografii elektromagnetycznej ? hologram jak działa
 • Co znaczy Hiperglikemia Od czego zależy ż) med. stan zwiększonego stężenia glukozy we krwi, przecukrzenie krwi czy jest
 • Co znaczy Hoop Hula Na czym polega polinezyjski + hoop kółko, obręcz> rodzaj popularnego w latach 60. tańca z obręczą z drutu lub plastyku, którą wprawia się w wirowy ruch pojęcie
 • Co znaczy Haram Różnice m) sala modlitw w meczecie, stanowiąca jego zasadniczą część wyjaśnienie
 • Co znaczy Hrabstwo Wady i zalety n) jednostka administracyjna w Anglii: hrabstwo Kent opis
 • Co znaczy Hera Podobieństwa ż) mit. gr. bogini małżeństwa i małżeńskiej wierności, opiekunka kobiet zamężnych, siostra i żona Zeusa informacje
 • Co znaczy Heurystyczny Czemu przym.) . dotyczący heurystyki lub heurezy; 2. metoda heurystyczna metoda nauczania polegająca na stosowaniu heurezy znaczenie
 • Co znaczy Homochroniczny Co gorsze przym.) powstający w tym samym czasie co znaczy
 • Co znaczy Hydraulik Porównaj łac. hydraulicus poruszany wodą, z gr. hydraulikós, od hydr-aulós piszczałka wodna> fachowiec od wzywany w przypadku awarii wody krzyżówka
 • Co znaczy Herbarium Porównanie n; odm. w lm) <łac.> zielnik, herbarz, kolekcja suszonych roślin wraz z opisem; ogród ziół co to jest
 • Co znaczy Harem Dlaczego święty> 1. w krajach muzułmańskich wszystkie żony i nałożnice bogatego muzułmanina; 2. wydzielona część domu, przeznaczona dla kobiet, żon słownik
 • Co znaczy Harnaś Jak lepiej wg gw. harny piękny, dumny> hist. szlachetny zbójnik lub przywódca zbójników z okolic Tatr (np. słynny Janosik, Ondraszek czym jest
 • Co znaczy Hekatomba Kiedy ze 100 wołów; 2. przen. wielka ofiara krwi; śmierć wielu ludzi w imię jakiejś idei lub masowe morderstwo co oznacza
 • Co znaczy Honor Od czego zależy i szacunku, co określa najwyższą wartość kogo lub czego; godność osobista, uczciwość, dobre imię: mieć, utracić, odzyskać honor, człowiek tłumaczenie
 • Co znaczy Hidżra Na czym polega ż) ucieczka Mahometa z Mekki do Medyny (w 622 r.), uznana za początek ery muzułmańskiej przykłady
 • Co znaczy Histeryzować Różnice 1. wpadać w histerię; 2. zachowywać się jak histeryk; robić histeryczne sceny definicja
 • Co znaczy Hinduista Wady i zalety m) 1. specjalista w dziedzinie hinduistyki; 2. wyznawca hinduizmu ? hinduistyka, hinduistyczny encyklopedia
 • Co znaczy Holocen Podobieństwa m) geol. jedna z epok ery czwartorzędu: góry, utwory holoceńskie jak działa
 • Co znaczy Homoseksualizm Czemu m) skłonność seksualna do osobników tej samej płci, przeciwieństwo heteroseksualizmu: stosunki homoseksualne ? homoseksualista czy jest
 • Co znaczy Handżar Co gorsze m) długi, zakrzywiony sztylet pojęcie
 • Co znaczy Helmintologia Porównaj ż) biol. nauka badająca robaki pasożytnicze (parazytologia) oraz wywoływane przez nie choroby wyjaśnienie
 • Co znaczy Hormon Porównanie od gr. horm??n wprawiający w ruch> biol. substancja regulująca różne procesy życiowe organizmu, wydzielana przez gruczoły dokrewne opis
 • Co znaczy Hadis Dlaczego m) przekaz związany z działalnością i życiem Mahometa i jego zwolenników informacje
 • Co znaczy Hematokryt Jak lepiej m) med. procentowa objętość ciałek krwi krążącej w stosunku do osocza znaczenie
 • Co znaczy Homerycki Kiedy gr.> 1. lit. wzorowany na poematach Homera: homerycka strofa, porównanie; 2. pot. rozległy, imponujących rozmiarów, mocny: homerycki co znaczy
 • Co znaczy Heterotrofy Od czego zależy m) biol. organizmy odżywiające się różnymi substancjami krzyżówka
 • Co znaczy Hokejki Na czym polega lm) buty z łyżwami, używane przez hokeistów co to jest
 • Co znaczy Hałda Różnice ż) 1. wysypisko odpadów poprzemysłowych, kopalnianych; . pot. kupa żwiru, piasku, kamieni słownik
 • Co znaczy Hybrydowy Wady i zalety przym.) będący wynikiem pomieszania dwóch lub więcej gatunków, ras, rodzajów, form, pojęć itp czym jest
 • Co znaczy Hołota Podobieństwa ż) pogard. bezmyślny tłum, banda, motłoch, ludzie głupi, ordynarni co oznacza
 • Co znaczy Hossa Czemu dla giełdy, zwyżka notowań giełdowych, wzrost cen papierów wartościowych notowanych na giełdzie (przeciwieństwo bessy tłumaczenie
 • Co znaczy Hurysa Co gorsze ż) przen. o pięknej dziewczynie; wg Koranu w muzułmańskim raju hurysy były nagrodą za pobożne życie przykłady
 • Co znaczy Haszysz Porównaj m) narkotyk z kwiatów konopi indyjskich definicja
 • Co znaczy Hellenistyka Porównanie ż) nauka o kulturze i literaturze starożytnej Grecji (Hellada – Grecja) ? hellenista, hellenistyczny, hellenizm encyklopedia
 • Co znaczy Harpagon Dlaczego m) pot. człowiek niesympatyczny, chciwy, oschły jak działa
 • Co znaczy Haftować Jak lepiej co) wyszywać ozdobne wzory na płótnie lub skórze: hafty artystyczne ? hafciarstwo, hafciarka czy jest
 • Co znaczy Hołubiec Kiedy lm) skok taneczny połączony z uderzeniem buta o but: wycinać hołubce pojęcie
 • Co znaczy Hieratyzm Od czego zależy grupa cech wykorzystywanych w sztukach plastycznych dla osiągnięcia celu, np. wyrażenia patosu, dostojeństwa wyjaśnienie
 • Co znaczy Humorzasty Na czym polega przym.) <łac.> ciągle niezadowolony, cecha ludzi prezentujących swoje zmienne nastroje, humory opis
 • Co znaczy I Herbarz Różnice m) <łac. herbarium> zielnik, herbarium informacje
 • Co znaczy Hejnał Wady i zalety m) sygnał w wojsku, wygrywany na trąbce: hejnał z wieży Mariackiej w Krakowie na pamiątkę najazdu Tatarów znaczenie
 • Co znaczy Hufiec Podobieństwa kilkunastu ludzi, niegdyś w wojsku, dziś jako zorganizowana grupa cywilów: hufiec harcerski, młodzieżowe hufce pracy co znaczy
 • Co znaczy Halo Czemu ndm) meteor pierścień świetlny widoczny wokół Słońca lub Księżyca, powstaje wskutek załamania światła krzyżówka
 • Co znaczy Hultaj Co gorsze m) łobuz ? hultajstwo: hultajski postępek co to jest
 • Co znaczy Hologram Porównaj m) zdjęcie holograficzne, przestrzenny obraz przedmiotu otrzymany metodą holografii słownik
 • Co znaczy Handel Porównanie m) kupowanie i sprzedawanie produktów; dział gospodarki ? handlować, handlowiec czym jest
 • Co znaczy Hydrologia Dlaczego ż) nauka o wodach występujących w przyrodzie, badająca zjawiska i procesy zachodzące w hydrosferze ? hydrologiczny co oznacza
 • Co znaczy Historiozofia Jak lepiej mądrość> dział filozofii; filozoficzne rozważania nad istotą historii, nad przyczynami, kierunkiem i celowością procesów historycznych tłumaczenie
 • Co znaczy Hartować Kiedy utwardzania metalu lub szkła, polega na ich rozgrzewaniu do wysokiej temp. i gwałtownym chłodzeniu: hartować stal; . przen. działania przykłady
 • Co znaczy Histrion Od czego zależy m) <łac. histrio ~onis> hist. a) sztukmistrz, wędrowny aktor, b) w staroż. Rzymie aktor, śpiewak definicja
 • Co znaczy Hermafrodyta Na czym polega hermaphroditus obupłciowy, z gr. Herm-aphróditos imię mitycznego syna Hermesa i Afrodyty> 1. biol. zwierzę mające gruczoły rozrodcze męskie encyklopedia
 • Co znaczy Huzar Różnice m) żołnierz lekkiej jazdy w Polsce w XVIII–XIX w., nosili mundury szyte na modłę węgierską jak działa
 • Co znaczy Homeopatia Wady i zalety wrażliwość> med. metoda leczenia pewnych schorzeń, polegająca na podawaniu w małych dawkach takich środków, które w dawce większej powodują czy jest
 • Co znaczy Hematoblasty Podobieństwa m; lm) biol. niedojrzałe komórki krwi pojęcie
 • Co znaczy Honorarium Czemu n; odm. lm) <łac.> wynagrodzenie za pracę autora, uczonego, artysty: otrzymać honorarium autorskie wyjaśnienie
 • Co znaczy Harap Co gorsze m) rodzaj rzemiennego bicza na krótkiej rączce, bat z krótką rękojeścią opis
 • Co znaczy Humanitaryzm Porównaj o człowieka, życzliwości wobec wszystkich ludzi, niezależnie od różnic między nimi: humanitarna postawa, decyzja, pomoc; postąpić informacje
 • Co znaczy Heban Porównanie ébenos drzewo hebanowe, od sem. eben kamień (z powodu twardości drewna)> drzewo dostarczające cennego drewna ciemnego lub czarnego: włosy znaczenie
 • Co znaczy Humor Dlaczego humour, z łac. (h)umor wilgoć, łac. med. ciecz organiczna, rzekomo wpływająca na usposobienie człowieka; koncepcja „czterech humorów” w co znaczy
 • Co znaczy Hipnodrama Jak lepiej ż) . psych. odtworzenie jakiejś sytuacji w hipnozie; 2. psychodrama odegrana przez osobę lub grupę osób w hipnozie krzyżówka
 • Co znaczy Harmonijny Kiedy równomierny, tworzący estetyczną całość, oparty na właściwych proporcjach; 2. przyjemnie brzmiący, dźwięczny, zgodny co to jest
 • Co znaczy Higrofobia Od czego zależy ż) wstręt do płynów słownik
 • Co znaczy Hucpa Na czym polega ż) pot. bezczelność, tupet, aroganckie kłamstwo? hucpiarz czym jest
 • Co znaczy Hellenistyczny Różnice przym.) 1. dotyczący okresu hellenizmu; . dotyczący nauki o języku, literaturze i kulturze starożytnej Grecji co oznacza
 • Co znaczy Hydrocefalia Wady i zalety wodogłowie, nadmierne gromadzenie się płynu mózgowo-rdzeniowego w komorach mózgu i między oponami mózgowymi tłumaczenie
 • Co znaczy Heliocentryzm Podobieństwa że Słońce jest ośrodkiem (centrum) Układu Słonecznego; przeciwstawiała się poglądowi o geocentryzmie przykłady
 • Co znaczy Hajdawery Czemu lm) . pot. niezgrabne, zbyt obszerne spodnie; . przest. szerokie, bufiaste spodnie definicja
 • Co znaczy Herboryzacja Co gorsze ż) biol. zbieranie i suszenie roślin w celach naukowych, sporządzanie zielników botanicznych ? herboryzować (co encyklopedia
 • Co znaczy Hebraistyka Porównaj ż) nauka o języku, literaturze i kulturze żydowskiej, filologia hebrajska jak działa
 • Co znaczy Hycel Porównanie od hetzen szczuć> 1. człowiek, który łapie i zabija bezpańskie zwierzęta; 2. pot. drań, łobuz; rodzaj wyzwiska czy jest
 • Co znaczy Hidalgo Dlaczego m) określenie hiszpańskiego szlachcica pojęcie
 • Co znaczy Heroiczny Jak lepiej ro?kós> bohaterski, odważny, dzielny, właściwy herosom: heroiczny czyn, heroiczna postać, miłość, śmierć, heroiczne walki, heroiczna elegia wyjaśnienie
 • Co znaczy Herma Kiedy popiersiem przedstawiającym najczęściej boga Hermesa, ustawiany na placach i przy drogach; w sztuce nowożytnej element architektoniczny; 2 opis
 • Co znaczy Hipnotyczny Od czego zależy przym.) psych. spowodowany przez hipnozę, taki jak w hipnozie informacje
 • Co znaczy Histologia Na czym polega ż) med. nauka o budowie i funkcjach tkanek: badania histologiczne ? histolog znaczenie
 • Co znaczy Hełm Różnice głowy, zwykle metalowe, osłaniające przed ciosem lub uderzeniem, używane przez wojsko, straż pożarną, górników itp.: hełm górniczy co znaczy
 • Co znaczy Hatajoga Joga Hatha Wady i zalety ż) hinduski system ćwiczeń i kontemplacji, doskonalący fizycznie i duchowo krzyżówka
 • Co znaczy Heros Podobieństwa m) mit. półbóg; jednym z jego rodziców był bóg lub boginka, stąd pochodziły jego nadludzkie zdolności ? heroizm co to jest
 • Co znaczy Harować Czemu 1. pot. zarabiać ciężką pracą na życie; ciężko pracować; . daw. zaprawiać kogoś do trudu słownik
 • Co znaczy Higienista Co gorsze pracownik służby zdrowia, dbający o stosowanie zasad higieny; . człowiek dbający o czystość, przestrzegający w życiu codziennym zasad czym jest
 • Co znaczy Heksenszus Porównaj m) med. lumbago, pot. postrzał co oznacza
 • Co znaczy Hydroakustyk Porównanie m) . specjalista w zakresie hydroakustyki; . marynarz obsługujący podwodne urządzenia podsłuchowe na okręcie tłumaczenie
 • Co znaczy Huculszczyzna Dlaczego ż) tereny zamieszkane przez Hucułów, mniejszość narodową wśród górali karpackich przykłady
 • Co znaczy Histeryk Jak lepiej m) 1. człowiek cierpiący na histerię; 2. człowiek przesadnie wrażliwy, skłonny do gwałtownych wybuchów definicja
 • Co znaczy Hipochondryk Kiedy m) człowiek wmawiający w siebie urojone choroby ? hipochondryczny encyklopedia
 • Co znaczy Honorowy Od czego zależy przym.) 1. mający poczucie honoru, godności osobistej; . zaszczytny jak działa
 • Co znaczy Hostessa Na czym polega ż) osoba opiekująca się gośćmi, pełniąca rolę przewodniczki, np. na wystawach, targach, w hotelach, na dworcach czy jest
 • Co znaczy Hipostaza Różnice podstawa> filoz. uprzedmiotowienie; traktowanie zjawisk i pojęć abstrakcyjnych (np. sprawiedliwości, prawdy) jak realnie istniejących pojęcie
 • Co znaczy Heliofobia Wady i zalety ż) biol. unikanie przez niektóre rośliny lub zwierzęta dużego nasłonecznienia wyjaśnienie
 • Co znaczy Humbak Podobieństwa Megaptera novaeangliae, waleń z podrzędu fiszbinowców, o bardzo długich płetwach piersiowych, odbywający wędrówki godowe z mórz arktycznych opis
 • Co znaczy Hipoteczny Czemu nieruchomości związany z hipoteką: dług hipoteczny, prawo hipoteczne, wykaz hipoteczny, numer hipoteczny; księga hipoteczna księga, w informacje
 • Co znaczy Hacjenda Co gorsze ż) w krajach Ameryki Łac. posiadłość wiejska, farma, gospodarstwo znaczenie
 • Co znaczy Hiper Porównaj złożonych, oznaczający nadwyżkę, wyższy stopień, więcej: hiperinflacja, hiperbola, hiperglikemia, hipertrofia co znaczy
 • Co znaczy Hellenizm Porównanie Grecji, trwający od podbojów Aleksandra Wielkiego do podboju Egiptu przez Rzym (około 330–30 p.n.e.); . kultura tego okresu; 3. kierunek w krzyżówka
 • Co znaczy Horrendum Dlaczego n; odm. lm) <łac. to, co powinno przerażać> coś okropnego, przerażającego; okropność, koszmar ? horrendalny co to jest
 • Co znaczy Humanistyczny Jak lepiej humanizmem i humanistami – przedstawicielami Odrodzenia; . zajmujący się człowiekiem jako istotą społeczną i jego dziełami; nauki słownik
 • Co znaczy Heteromorfizm Kiedy m) wielopostaciowość, polimorfizm, przybieranie różnych kształtów czym jest
 • Co znaczy Heraklityzm Od czego zależy n.e.)> filoz doktryna filozoficzna głosząca zmienność i względność rzeczy, uznająca walkę przeciwieństw za prawo rozwoju przyrody oraz co oznacza
 • Co znaczy Holować Na czym polega drodze, w powietrzu odpowiednio umocowane statki, samochody, szybowce itp., niemające stale lub chwilowo własnego napędu tłumaczenie
 • Co znaczy Hiena Różnice hýaina, od hys świnia> 1. biol. afrykańskie drapieżne zwierzę padlinożerne; 2. przen. pot. człowiek wykorzystujący nieszczęścia innych dla przykłady
 • Co znaczy Hybrydyzacja Wady i zalety ż) <łac. hibrida mieszaniec> biol. kojarzenie płciowe dwóch odmiennych genetycznie organizmów, np. ras, odmian; krzyżowanie definicja
 • Co znaczy Hochsztapler Podobieństwa m) aferzysta, krętacz, oszust encyklopedia
 • Co znaczy Heca Czemu ż) zabawna przygoda, żart.: robić hece, wyrabiać z kim hece ? hecny jak działa
 • Co znaczy Haft Co gorsze m) . wzór, ornament wyszyty na tkaninie; . wyszywanie ornamentu na tkaninie ? haftka, haftować czy jest
 • Co znaczy Haracz Porównaj końcu przez arab., pers. z aram.> . hist. rodzaj opłaty, podatku, ciężarów nakładanych na ludność podbitą przez Turków lub Tatarów; 2. pot pojęcie
 • Co znaczy Hiperwitaminoza Porównanie ż) med. nadmiar witamin w organizmie, głównie witamin Ai D wyjaśnienie
 • Co znaczy Harce Dlaczego lm) 1. hist. walki pojedynczych rycerzy przed bitwą z nieprzyjacielską armią ? harcownicy opis
 • Co znaczy Hiperinflacja Jak lepiej ż) ogromna inflacja informacje
 • Co znaczy Hefajstos Kiedy m) mit. gr. kulawy bóg ognia, kowali i rękodzielników znaczenie
 • Co znaczy Hymen Od czego zależy ż) anat. błona dziewicza co znaczy
 • Co znaczy Harmider Na czym polega szlaku bałkańskim do Istambułu, miejsce słynne z napadów zbójeckich na podróżnych; od osm. harami rozbójnik, dere wąwóz> hałaśliwe krzyżówka
 • Co znaczy Hunwejbin Różnice rewolucji kulturalnej w Chinach (2. poł. lat 60. XX w.), w wyniku której zniszczono wiele dóbr kultury; 2. przen. ten, kto niszczy co to jest
 • Co znaczy Hamletyzm Wady i zalety m) życiowa postawa człowieka, cechująca się niezdecydowaniem, niezdolnością do podejmowania decyzji i wprowadzania ich w życie słownik
 • Co znaczy Habilitacja Podobieństwa habilitation nadanie zdolności prawnej> w wyższej uczelni procedura uzyskania stopnia naukowego: doktor habilitowany ? habilitować się czym jest
 • Co znaczy Hipo Czemu cząstka wyrazów złożonych, wprowadzająca znaczenie: mniejszy, niższy niż norma: hipoglikemia, hipotaksa co oznacza
 • Co znaczy Hormonoterapia Co gorsze ż) metoda leczenia środkami zawierającymi hormony tłumaczenie
 • Co znaczy Hades Porównaj m) mit. gr. państwo zmarłych, kraina cieni rządzona przez boga Hadesa przykłady
 • Co znaczy Hals Porównanie m) żegl. pozycja statku zależna od kierunku wiatru: płynąć, iść prawym/lewym halsem ? halsować definicja
 • Co znaczy Hydrofobia Dlaczego ż) med. a) chorobliwy wstręt do picia wody, b) o wściekliźnie, dla której objaw ten jest charakterystyczny ? hydrofob encyklopedia
 • Co znaczy Henoteizm Jak lepiej niektórych religiach politeistycznych traktowanie wybranego boga jako jedynego, bez podważania istnienia pozostałych bogów jak działa
 • Co znaczy Hermes Kiedy żeglarzy, patron podróżnych, wynalazców, poetów i złodziei, posłaniec bogów, przewodnik dusz zmarłych czy jest
 • Co znaczy Homeryczny Od czego zależy niezwykłych rozmiarów, niezwykłej siły, potężny, wspaniały; homeryczny śmiech śmiech niepohamowany, szczery, gwałtowny, głośny pojęcie
 • Co znaczy Hymniczny Na czym polega przym.) wzniosły, uroczysty: literatura hymniczna wyjaśnienie
 • Co znaczy Hydrobus Różnice m) tramwaj wodny, statek pasażerski używany w komunikacji miejskiej lub podmiejskiej na rzekach i kanałach opis
 • Co znaczy Hiperbolizacja Wady i zalety ż) lit. używanie zwrotów hiperbolicznych informacje
 • Co znaczy Historiodycea Podobieństwa ż) filoz. rozważania tłumaczące i usprawiedliwiające istnienie zła w dziejach znaczenie
 • Co znaczy Hobbysta Hobbista Czemu m) człowiek mający jakieś hobby, interesujący się czymś specjalnie co znaczy
 • Co znaczy Halucynoza Co gorsze ż) med. psych. zaburzenie psychiczne, uporczywe halucynacje, zwłaszcza słuchowe, wywołane najczęściej zatruciem krzyżówka
 • Co znaczy Homocentryczny Porównaj przym.) mający wspólny środek; współśrodkowy co to jest
 • Co znaczy Humbug Porównanie m) sprawa oszukańczo rozreklamowana; oszustwo, blaga słownik
 • Co znaczy Halacha Dlaczego ż) rel. przepisy prawne i rytuały Talmudu czym jest
 • Co znaczy Hipokryta Jak lepiej gr. hypokritis interpretator, aktor podrzędny komentujący (albo ilustrujący gestykulacją) słowa aktora głównego; w Nowym Testamencie co oznacza
 • Co znaczy Historyczny Kiedy historicus, z gr. historikós, od híst?r> . tworzący historię: rola historyczna, odegrać rolę historyczną; 2. ujmujący fakty i wydarzenia z tłumaczenie
 • Co znaczy Heureka Od czego zależy przypisany Archimedesowi po odkryciu podstawowego prawa hydrostatyki> okrzyk radości po dokonaniu jakiegoś odkrycia lub rozwiązania przykłady
 • Co znaczy Hegemonia Na czym polega innymi, prymat; dominacja ekonomiczna, przewodzenie polityczne: być pod czyjąś hegemonią ? hegemon, hegemonistyczny definicja
 • Co znaczy Hegemonistyczny Różnice przym.) oparty na hegemonii encyklopedia
 • Co znaczy I Hol Wady i zalety m) korytarz jak działa
 • Co znaczy Hamletyzować Podobieństwa zachowywać się z przesadnym dramatyzmem, dramatyzować czy jest
 • Co znaczy Heterospermia Czemu ż) biol. wniknięcie do dojrzałej komórki jajowej plemników męskich różnych ras lub gatunków pojęcie
 • Co znaczy Hieroglifów Co gorsze ż) sztuka wyjaśnienie
 • Co znaczy Hałastra Porównaj ż) grupa ludzi zachowujących się prostacko, krzykliwie; niesforna banda opis
 • Co znaczy Hiperprodukcja Porównanie ż) ekon. produkcja przewyższająca popyt; nadprodukcja informacje
 • Co znaczy Homologia Dlaczego ż) 1. zgodność, odpowiedniość; 2. biol. podobieństwo w budowie narządów o różnych funkcjach znaczenie
 • Co znaczy Hańba Jak lepiej ż) wstyd, niesława: piętno hańby, przynosić hańbę komu ? hańbić, haniebny co znaczy
 • Co znaczy Haploidalność Kiedy ż) biol. występowanie zredukowanej liczby chromosomów krzyżówka
 • Co znaczy Hellenista Od czego zależy m) badacz języka, literatury i kultury starożytnej Grecji co to jest
 • Co znaczy Heterogeneza Na czym polega ż) . rzad. odmienność pochodzenia różnych organizmów żywych; 2. mutacja słownik
 • Co znaczy Hedonista Różnice m) zwolennik hedonizmu czym jest
 • Co znaczy Harpia Wady i zalety ż) pot. zła, agresywna kobieta co oznacza
 • Co znaczy Herold Podobieństwa m) hist. posłaniec ogłaszający publicznie zarządzenia władcy tłumaczenie
 • Co znaczy Hestia Czemu ż) mit. gr. bogini ogniska domowego, opiekunka młodych małżeństw, dzieci i sierot przykłady
 • Co znaczy Hipokorystyk Co gorsze m) jęz. wyraz pieszczotliwy, zdrobniały definicja
 • Co znaczy Hipodrom Porównaj m) rodzaj stadionu, na którym odbywają się pokazy i wyścigi konne encyklopedia
 • Co znaczy Halifaksy Porównanie lm) sport. łyżwy z zaokrąglonymi czubami jak działa
 • Co znaczy Homiletyka Dlaczego homil?ti sztuka rozmowy, nawiązywania kontaktu słownego z ludźmi> rel. nauka o układaniu i wygłaszaniu kazań czy jest
 • Co znaczy Herkulesowy Jak lepiej grecki, słynący z ogromnej siły> potężny, wielki, bardzo silny, mocny; praca herkulesowa praca, której wykonanie przekracza ludzkie siły pojęcie
 • Co znaczy Się Hazardować Kiedy uprawiać hazard, ryzykować, podniecać się ryzykiem wyjaśnienie
 • Co znaczy Hipnoterapia Od czego zależy ż) leczenie za pomocą hipnozy nerwic lub urazów psychicznych opis
 • Co znaczy Heksametr Na czym polega m) lit. stopa metryczna wiersza, wiersz sześcioakcentowy informacje
 • Co znaczy Hołdować Różnice czemu być wielkim zwolennikiem czego: hołdować modzie, trendom w sztuce znaczenie
 • Co znaczy Hipokorystyczny Wady i zalety przym.) jęz. mający charakter spieszczenia, zdrobnienia; pieszczotliwy, zdrobniały co znaczy
 • Co znaczy Harpun Podobieństwa m) rodzaj oszczepu na długiej linie, broń używana do polowania na wieloryby ? harpunnik krzyżówka
 • Co znaczy Hazardzista Czemu m) 1. ten, kto uprawia hazard, miłośnik gier hazardowych; 2. przen. ten, kto lubi ryzyko, niebezpieczne sytuacje co to jest
 • Co znaczy Hydrofor Co gorsze m) rodzaj pompy, urządzenie do przenoszenia wody na wyższy poziom słownik
 • Co znaczy Homologiczny Porównaj przym.) podobny, zgodny czym jest
 • Co znaczy Hospitalizować Porównanie leczyć chorego w szpitalu co oznacza
 • Co znaczy Heliolatria Dlaczego ż) rel. kult Słońca występujący w religiach starożytnych tłumaczenie
 • Co znaczy Homo Jak lepiej wyrazów złożonych o znaczeniu: identyczny, taki sam: homogenizacja, homologacja, homologia, homoseksualny; nie mylić z łac. homo człowiek przykłady
 • Co znaczy Hektyczny Kiedy trawiący; med. gorączka hektyczna gorączka wzrastająca silnie wieczorem i spadająca poniżej normy rano; rumieniec hektyczny rumieniec definicja
 • Co znaczy Halizna Od czego zależy ż) 1. powierzchnia leśna bez drzewostanu; 2. miejsce nieurodzajne między polami ornymi encyklopedia
 • Co znaczy Humoreska Na czym polega ż) lit. krótki zabawny utwór; żart. muzyczny: autor humoresek jak działa
 • Co znaczy Heteroseksualizm Różnice m) popęd płciowy, skłonność do osobnika przeciwnej płci czy jest
 • Co znaczy Homiletyk Wady i zalety m) osoba zajmująca się układaniem i wygłaszaniem kazań pojęcie
 • Co znaczy Hemoroidy Podobieństwa m; lm) med. żylaki odbytu wyjaśnienie
 • Co znaczy Humorystyczny Czemu przym.) pełen humoru, dowcipny, żartobliwy, pobudzający do śmiechu opis
 • Co znaczy Hamak Co gorsze karaib.> pleciona siatka lub płótno rozwieszone między drzewami i służące do leżenia; wiszący leżak: rozwiesić hamak, spać w hamaku informacje
 • Co znaczy Hilal Porównaj półksiężyc, symbol islamu (wraz z gwiazdą stanowi godło wielu państw muzułmańskich, m.in. Turcji, Tunezji i Pakistanu znaczenie
 • Co znaczy Higrofity Porównanie m; lm) biol. rośliny wilgociolubne, wrażliwe na brak wody co znaczy
 • Co znaczy Haiku Dlaczego ndm) forma poezji japońskiej, rodzaj krótkiego wiersza lirycznego, wyrażającego ulotne refleksje, obserwacje świata i przyrody krzyżówka
 • Co znaczy Hedonizm Jak lepiej rozkosz> 1. filoz. doktryna etyczna głosząca, że przyjemność i rozkosz to najwyższe dobro i cel życia ludzkiego (Arystyp z Cyreny, 435–366 co to jest
 • Co znaczy Hydrant Kiedy m) wąż gumowy przykręcany do kranu; służy jako zabezpieczenie przeciwpożarowe w budynku (oznakowany literą H) ? hydronetka słownik
 • Co znaczy Humanistyka Od czego zależy humanistyczne, np. filologia, psychologia, historia sztuki, religioznawstwo; zajmuje się badaniem tego, co wiąże się z człowiekiem, jego czym jest
 • Co znaczy Herezjarcha Na czym polega m) <łac. kośc. haeresiarcha, z p.-gr. hairesi-árch?s przywódca odrębnej szkoły filozoficznej> twórca herezji co oznacza
 • Co znaczy Hosanna Różnice ż, ndm) rel. wezwanie pochwalne do Boga: śpiewać hosanna tłumaczenie
 • Co znaczy Hamować Wady i zalety co) wstrzymywać, utrudniać ? hamulec, hamulcowy przykłady
 • Co znaczy Harmonia Podobieństwa zgodność, z gr. harmonía spojenie> . muz. zgodność dźwięków, współbrzmienie ? harmonika; 2. instrument muzyczny: gra na harmonii definicja
 • Co znaczy Herkules Czemu mitycznego bohatera greckiego – Heraklesa> przen. siłacz, ktoś o potężnej budowie: herkulesowe ramiona, Słupy Herkulesa encyklopedia
 • Co znaczy Humus Co gorsze urodzajna warstwa gleby, ziemia ogrodnicza zawierająca produkty rozkładu zwiędłych roślin lub resztek organicznych jak działa
 • Co znaczy Hinduizm Porównaj m) monoteistyczna religia w Indiach: wyznawcy hinduizmu czy jest
 • Co znaczy Handicap Porównanie m) wyrównywanie szans na sukces poprzez dawanie przywilejów słabszym zawodnikom, firmom, przedsiębiorstwom, instytucjom pojęcie
 • Co znaczy Hebefrenia Dlaczego psych. postać schizofrenii, której charakterystycznym objawem jest ciągłe radosne usposobienie, wesołkowatość wyjaśnienie
 • Co znaczy Hegemon Jak lepiej m) osoba, klasa, państwo, wódz, przywódca, zarządca, mocarz opis
 • Co znaczy Homilia Kiedy znacznie szerszym znaczeniu (o nawiązywaniu wszelkich kontaktów z ludźmi, również seksualnych), od hómilos tłum, społeczność, gromada informacje
 • Co znaczy Harcerze Od czego zależy pot. głośne zabawy, figle: urządzać, wyprawiać harce znaczenie
 • Co znaczy Hanga Na czym polega ż) kolorowy drzeworyt, japońska miniatura artystyczna co znaczy
 • Co znaczy Higrofile Różnice m; lm) biol. organizmy wilgociolubne, żyjące w siedlisku wilgotnym krzyżówka
 • Co znaczy Hydrofob Wady i zalety m) 1. człowiek chory na hydrofobię; 2. chem. cząstka koloidowa nieulegająca łatwo uwodnieniu co to jest

Słownik wyrazów obcych, pisownia i znaczenie

Definicja - Co to znaczy? Co to jest? Przykłady wyrazów tłumaczonych.

Definicja Hydrofob co znaczy higrofile krzyżówka hanga co to jest harcerze słownik homilia czym jest hegemon co oznacza hebefrenia tłumaczenie handicap przykłady. słownik.

Co to jest Helota co znaczy hiperbola krzyżówka herpetologia co to jest horda znaczenie.