KRZYŻÓWKA Iberysta, Izotop, Izolować, Izolatka, Izolacja, Izokefalizm, Izobara, Izo.
iberysta izotop izolować co to jest

Definicje słów, słownik wyrazów na I

 • Co znaczy Iluzyjny Porównanie przym.) fikcyjny, pozorny, iluzoryczny co to jest
 • Co znaczy Inadekwatny Co lepsze przym.) nieodpowiedni, niezgodny, nieadekwatny definicja
 • Co znaczy Interesowny Dlaczego przym.) mający na celu własny zysk, wyrachowany, chciwy co znaczy
 • Co znaczy Iberystyka Jak lepiej ż) nauka o języku, literaturze i kulturze narodów Półwyspu Iberyjskiego (hiszpańskiej i portugalskiej), filologia iberyjska słownik
 • Co znaczy Ibidem Kiedy samej stronie, w tym samym miejscu; wyraz wskazujący na to samo źródło, na ten sam fragment dzieła itp., o których była mowa wyżej (pisany znaczenie
 • Co znaczy Ibis Od czego zależy rodziny Threskiornithidae, obejmujący wiele gatunków, charakteryzujący się długim, przeważnie wygiętym ku dołowi dziobem, zamieszkujący czym jest
 • Co znaczy Iblis Na czym polega m) w wierzeniach muzułmańskich diabeł, szatan, zły duch co oznacza
 • Co znaczy Ibn Różnice syn (w imionach arabskich krzyżówka
 • Co znaczy Ibsenizm Wady i zalety dramaturg norw.)> lit. nurt w twórczości literackiej powstały pod wpływem twórczości Ibsena, wzorujący się na jego dramatach najlepszy
 • Co znaczy Ichnologia Podobieństwa ż) nauka o skamieniałych śladach zwierząt kopalnych przykłady
 • Co znaczy Ichor Czemu m) mit. gr. krew bogów encyklopedia
 • Co znaczy Ichtiol Co gorsze chem. mieszanina związków organicznych otrzymywanych z łupków bitumicznych, stosowany do wyrobu maści jako środek antyseptyczny jak działa
 • Co znaczy Ichtiologia Porównaj ż) zool. nauka o rybach: okazy ichtiologiczne ? ichtiolog czy, jest
 • Co znaczy Ichtiozaur Porównanie m) drapieżny gad kopalny, rybojaszczur pojęcie
 • Co znaczy Id Co lepsze <łac. to> psych. jeden z poziomów osobowości ludzkiej, która obejmuje ogół popędów oraz wypartych ze świadomości konfliktów wewnętrznych wyjaśnienie
 • Co znaczy Idea Dlaczego zobaczyć, (w)ideín> 1. abstrakcyjne wyobrażenie przedmiotu, koncepcja czegoś: idea przyjaźni, piękna; 2. myśl przewodnia: idea utworu; 3 opis
 • Co znaczy Idealista Jak lepiej kto wierzy w ideały, kto sądzi, że wszystko jest lub może być lepsze, niż to jest w rzeczywistości; 2. pot. naiwny romantyk, marzyciel informacje
 • Co znaczy Idealizacja Kiedy gloryfikacja, apoteoza; 2. w metodologii: konstrukcja myślowa przyjmująca określone cechy dla nieistniejących w rzeczywistości warunków co to jest
 • Co znaczy Idealizm Od czego zależy uznający dominację ducha nad materią: idealizm subiektywny, obiektywny; światopogląd idealistyczny; 2. wiara w ideały ? idealista definicja
 • Co znaczy Idealizować Na czym polega komuś lub czemuś cechy doskonalsze od rzeczywistych; 2. szt. świadomie lub nieświadomie przekształcać według własnego ideału temat wzięty z co znaczy
 • Co znaczy Idealny Różnice doskonały, wzorowy; 2. wzniosły, szczytny, uduchowiony; 3. istniejący jako idea, w idei; niematerialny, nierealny, duchowy: dążenia idealne słownik
 • Co znaczy Ideał Wady i zalety doskonałego kształtu czegoś: ideał piękna, ideał kobiet; 2. najwyższy, najdoskonalszy cel: dążyć do ideału ? idealny, idealizować co, kogo znaczenie
 • Co znaczy Idem Podobieństwa <łac. ten sam, to samo> tak jak poprzednio, jak w pozycji poprzedzającej czym jest
 • Co znaczy Identyczność Czemu pod każdym względem; 2. log. stosunek zachodzący między dwoma przedmiotami, jeśli wszystkie cechy i relacje przysługujące jednemu z nich co oznacza
 • Co znaczy Identyczny Co gorsze od p.-łac. identitas tożsamość, od łac. idem to samo> taki sam: ten dom jest identyczny, jak nasz ? identyczność krzyżówka
 • Co znaczy Identyfikacja Porównaj że ktoś lub coś jest rzeczywiście tym, rozpoznanie, ustalanie tożsamości: dokonać identyfikacji zwłok, skradzionych przedmiotów najlepszy
 • Co znaczy Identyfikator Porównanie pozwala rozpoznać kogoś lub coś; 2. pot. mały kartonik z nazwiskiem, czasem też ze zdjęciem i innymi danymi, przypinany do ubrania przykłady
 • Co znaczy Identyfikować Co lepsze stwierdzać, ustalać tożsamość; rozpoznawać, utożsamiać encyklopedia
 • Co znaczy Ideografia Dlaczego ż) sposób oznaczania rzeczy i pojęć za pomocą odpowiadających im znaków graficznych, symboli ? ideograficzny jak działa
 • Co znaczy Ideograficzny Jak lepiej przym.) pismo ideograficzne pismo, w którym znaki oddają poszczególne pojęcia (np. hieroglify, pismo chińskie czy, jest
 • Co znaczy Ideogram Kiedy m) umowny rysunek, znak, symbol zastępujący jakieś pojęcie ? ideografia, ideograficzny pojęcie
 • Co znaczy Ideolog Od czego zależy m) wyraziciel, obrońca jakiejś ideologii wyjaśnienie
 • Co znaczy Ideologia Na czym polega system poglądów i pojęć politycznych, społecznych, religijnych uznawanych przez jakąś społeczność w określonym miejscu i czasie: ideologia opis
 • Co znaczy Ideologizacja Różnice ż) poddawanie kogoś wpływom jakiejś ideologii, ujmowanie pod kątem ideologii informacje
 • Co znaczy Ideowiec Wady i zalety m) człowiek, który jest ślepo, bezgranicznie oddany jakiejś idei lub ideologii, dąży do jej urzeczywistnienia co to jest
 • Co znaczy Ideowy Podobieństwa wierny idei; 3. techn. schemat ideowy rysunek przedstawiający dany układ jedynie z funkcjonalnego punktu widzenia definicja
 • Co znaczy Idiolatria Czemu ż) samouwielbienie, samoubóstwienie co znaczy
 • Co znaczy Imputować Co gorsze co komu wmawiać komu winę, posądzać o co: nic ci nie imputuję słownik
 • Co znaczy Idiolekt Porównaj cechy mowy danego osobnika, związane z jego pochodzeniem, wykształceniem, zawodem, tradycjami środowiskowymi, upodobaniami stylistycznymi znaczenie
 • Co znaczy Idiom Porównanie osobliwość, osobliwe wyrażenie> jęz. zwrot utrwalony w danym języku i nieprzetłumaczalny dosłownie na inny język, frazeologizm ? idiomatyka czym jest
 • Co znaczy Idiomatyczny Co lepsze przym.) jęz. stanowiący swoistą właściwość danego języka co oznacza
 • Co znaczy Idiosynkrazja Dlaczego psychologiczny powstały w XVI w. z elementów greckich, ídios indywidualny, sýnkrasis zmieszanie, na wzór p.-gr. idiosynkrisía (charakter krzyżówka
 • Co znaczy Idiota Jak lepiej człowiek niewykształcony, nieuk, z gr. idit?s wieśniak nieuczestniczący w życiu politycznym, żyjący z dala od miasta, prymitywnie> 1. pot najlepszy
 • Co znaczy Idiotyczny Kiedy przym.) głupi, bezsensowny przykłady
 • Co znaczy Idiotyzm Od czego zależy idiotismus, gr. idi?tismós język potoczny wieśniaków> 1. niedorzeczność, bzdura; 2. med. głębokie upośledzenie umysłowe encyklopedia
 • Co znaczy Idisy Na czym polega lm) mit. germ. a) żeńskie bóstwa opiekuńcze, b) demony śmierci, zniszczenia i wojny, wegetacji i płodności jak działa
 • Co znaczy Idol Różnice idalum bożek pogański, łac. zjawa zmarłego, widmo, upiór, z gr. eíd?lon widziadło> 1. starożytny przedmiot kultu, zwykle posążek bóstwa; 2 czy, jest
 • Co znaczy Idolatria Wady i zalety ż) oddawanie czci boskiej idolom – wyobrażeniom bóstw; bałwochwalstwo pojęcie
 • Co znaczy Idy Podobieństwa idy marcowe słynny dzień 13 marca 44 r., kiedy został zamordowany Juliusz Cezar; 2. przen. żart. okres szczególnie niebezpieczny dla wyjaśnienie
 • Co znaczy Idylla Czemu idyllium poemat opiewający życie pasterzy, z gr. eidýllion obrazek (z życia wiejskiego)> 1. lit. gatunek liryczno-opisowej poezji opis
 • Co znaczy Idylliczny Co gorsze idyllique, od idylle>1. pogodny, spokojny, nastrojowy, beztroski, sielankowy, sielski: idylliczny nastrój; 2. o utworze literackim: będący informacje
 • Co znaczy Igloo Porównaj ndm) eskimoski domek, zwykle w kształcie kopuły z lodu lub brył ubitego śniegu co to jest
 • Co znaczy Ignorancja Porównanie ż) <łac. ignorantia> brak wiedzy na jakiś temat, nieprofesjonalizm; pot. nieuctwo ? ignorant, ignorantka, ignorować kogo, co definicja
 • Co znaczy Ignorant Co lepsze m) człowiek wykazujący ignorancję, niemający podstawowych wiadomości w jakiejś dziedzinie; nieuk co znaczy
 • Co znaczy Ignorować Dlaczego kogo, co <łac. ignorantia> nie brać czego pod uwagę, pomijać w rozważaniach; udawać, że się kogoś nie zauważa, lekceważyć ? zignorować słownik
 • Co znaczy Igraszka Jak lepiej ż) drobiazg, zabawka; w lm igraszki wesołe zabawy, żarty znaczenie
 • Co znaczy Igrek Kiedy litery y, przedostatniej w alfabecie łacińskim; ipsylon; 2. pot. ktoś, o kim dokładniej nie można lub nie chce się mówić czym jest
 • Co znaczy Igrzyska Od czego zależy sportowa: igrzyska olimpijskie, lekkoatletyczne, b) staroż. uroczyste widowiska łączące kult bogów z zawodami sportowymi i popisami poetów co oznacza
 • Co znaczy Ihram Na czym polega m) rel a) stan uświęcenia, którego doświadcza muzułmanin w czasie pielgrzymki do Mekki, b) biały, bawełniany ubiór pielgrzyma krzyżówka
 • Co znaczy Ihs Różnice <łac. IHS, IHC, z gr. wielkich liter i??ta, eta, sígma, od I?soús Jezus> w staroż. chrześcijaństwie symbol i monogram Jezusa najlepszy
 • Co znaczy Ikebana Wady i zalety pięknych kompozycji roślinnych z gałązek, traw i kwiatów; pot. także specjalne naczynia do takich kompozycji przykłady
 • Co znaczy Ikona Podobieństwa o tematyce rel. w malarstwie cerkiewnym: ikony bizantyjskie, greckie, ruskie ? ikonografia, ikonostas, ikoniczny; 2. komp. rysunek w ramce encyklopedia
 • Co znaczy Ikoniczny Czemu przym.) 1. odnoszący się do ikony; 2. plastyczny jak działa
 • Co znaczy Ikonodulia Co gorsze ż) rel. oddawanie czci ikonom (obrazom) i symbolom rzeczy świętych czy, jest
 • Co znaczy Ikonografia Porównaj ż) naukowy opis i interpretacja utworów sztuk plastycznych, ikonologia ? badania ikonograficzne pojęcie
 • Co znaczy Iksjon Porównanie Lapitów w Tesalii, który za targnięcie się na cześć Hery, małżonki Zeusa, został strącony do Tartaru i wpleciony w stale obracające się wyjaśnienie
 • Co znaczy Illuminati Co lepsze lm) <łac. lm, w lp illuminatus oświecony> osoby światłe, niezwykle uczone, oczytane opis
 • Co znaczy Iluminacja Dlaczego czasem kolorowe oświetlenie sal, ulic, placów: rzęsista iluminacja widowni; 2. daw. ozdobna ilustracja w starych rękopisach: pięknie informacje
 • Co znaczy Iluminator Jak lepiej m) <łac. illuminator> 1. daw. średniowieczny ilustrator rękopisów; 2. współcz okienko w kajucie statku co to jest
 • Co znaczy Interwizja Kiedy ż) <łac.> telewizja międzynarodowa: program interwizyjny definicja
 • Co znaczy Iluminizm Od czego zależy m) <łac. illumino oświecam> filoz. pogląd uznający, że warunkiem poznania jest oświecenie umysłu przez Boga co znaczy
 • Co znaczy Iluminować Na czym polega <łac. illumino oświetlam> 1. mocno oświetlać; 2. szt. ozdabiać rękopisy, książki ilustracjami słownik
 • Co znaczy Imperatyw Różnice imperativus rozkazujący> nakaz moralny, siła wewnętrzna zmuszająca do pewnego postępowania: imperatyw kategoryczny ? imperatywny znaczenie
 • Co znaczy Ilustracja Wady i zalety rozjaśnienie> 1. rysunek w tekście utworu, związany tematycznie z jego treścią: ilustracja do bajki o Kopciuszku; 2. przen. przykład czym jest
 • Co znaczy Ilustrator Podobieństwa m) <łac. illustrator> osoba wykonująca ilustracje do tekstu książki, czasopisma itp co oznacza
 • Co znaczy Ilustrować Czemu ilustracje; 2. uzupełniać coś za pomocą komentarza, dokumentacji, zdjęć, filmów, muzyki itp.; 3. interpretować coś za pomocą słowa, gestu krzyżówka
 • Co znaczy Iluzja Co gorsze złudzenie> 1. złudzenie, złudne obrazy ? iluzjon, iluzjonista, iluzjonizm; 2. przen. nierealne nadzieje lub plany: tworzyć iluzje; żyć najlepszy
 • Co znaczy Iluzjonista Porównaj m) artysta cyrkowy wykonujący sztuczki powodujące u widza złudzenia optyczne ? iluzjonistyczny przykłady
 • Co znaczy Iluzjonistyczny Porównanie przym.) 1. prestidigitatorski; 2. odnoszący się do iluzjonizmu w sztukach plastycznych: malarstwo iluzjonistyczne encyklopedia
 • Co znaczy Iluzoryczny Co lepsze przym.) oparty na iluzji; zwodniczy, złudny, pozorny, nierealny, fikcyjny jak działa
 • Co znaczy Image Dlaczego wizerunek jakiejś postaci (np. aktora, polityka), stworzony na podstawie jej działalności zawodowej i cech osobistych, oblicze, charakter czy, jest
 • Co znaczy Imaginacja Jak lepiej wyobraźnia, zdolność wymyślania lub wyobrażania sobie różnych najdziwniejszych rzeczy: mieć bujną imaginację ? imaginować sobie co pojęcie
 • Co znaczy Imaginować Kiedy <łac. imaginor wyobrażam sobie> przest. wyobrażać sobie, wymyślać, fantazjować, roić wyjaśnienie
 • Co znaczy Imagizm Od czego zależy kierunek w poezji ang. i amer. na początku XX w., domagał się wprowadzenia do poezji języka potocznego, swobody wyboru tematu i form opis
 • Co znaczy Imago Na czym polega n) <łac. imago obraz> biol. ostatecznie ukształtowana postać owada, z reguły zdolna do rozrodu informacje
 • Co znaczy Imam Różnice m) duchowny muzułmański prowadzący nabożeństwa w meczecie co to jest
 • Co znaczy Imbecyl Wady i zalety umysłowo, fr. imbécile z łac. imbecillus wątły (najpierw o drzewie niewydającym owoców)> 1. pot. głupiec; 2. med. osobnik niedorozwinięty definicja
 • Co znaczy Imbecylizm Podobieństwa m) 1. med. średni stopień niedorozwoju umysłowego; 2. pot. głupota, idiotyzm co znaczy
 • Co znaczy Imbir Czemu gr. zyngiber?s> 1. bot. Zingiber, bylina z rodziny imbirowatych (Zingiberaceae), rosnąca w Azji podzwrotnikowej, uprawiana ze względu na słownik
 • Co znaczy Imigracja Co gorsze immigration, od immigrate imigrować> napływ ludności obcej do jakiegoś kraju: imigracja z Europy do Ameryki ? imigrant, urząd imigracyjny znaczenie
 • Co znaczy Imigrować Porównaj przybyć do obcego kraju w celu osiedlenia się czym jest
 • Co znaczy Imitacja Porównanie udawanie; 2. pot. podróbka, przedmiot zrobiony na podobieństwo innego, oryginalnego, zwykle gorszy niż oryginał: niezła imitacja diamentów co oznacza
 • Co znaczy Imitować Co lepsze kopiować; 2. być imitacją czegoś; 3. muz. powtarzać melodię, motyw, temat innego głosu lub instrumentu krzyżówka
 • Co znaczy Immanentny Dlaczego łac. im-manens pozostający w czymś> wewnętrzny, nierozerwalnie związany z czymś, wynikający z istoty czegoś: cecha immanentna najlepszy
 • Co znaczy Immatrykulacja Jak lepiej immatriculation> uroczyste wręczenie indeksu w czasie oficjalnego otwarcia roku akademickiego jako symbol przyjęcia w poczet społeczności przykłady
 • Co znaczy Immatrykulować Kiedy wpisać w poczet studentów wyższej uczelni encyklopedia
 • Co znaczy Immediate Od czego zależy bezpośrednio, niezwłocznie, natychmiast jak działa
 • Co znaczy Immobilizer Na czym polega m) techn unieruchamiacz; urządzenie zabezpieczające samochód przed kradzieżą, uniemożliwia jego uruchomienie bez specjalnego klucza czy, jest
 • Co znaczy Immobilizm Różnice m) <łac. immobilis nieruchomy> bezczynność, bezruch, zastój, stagnacja pojęcie
 • Co znaczy Immoralizm Wady i zalety jakichkolwiek norm moralnych; 2. filoz. pogląd, według którego obowiązująca moralność powinna być zastąpiona przez inną wyjaśnienie
 • Co znaczy Immunitet Podobieństwa od immunis wolny od obowiązków> przywilej nietykalności osób pełniących ważne funkcje państwowe, polega na zwolnieniu ich od opis
 • Co znaczy Immunizować Czemu 1. biol. uodporniać organizm na zarazki, toksyny itp.; 2. hist. nadawać immunitet informacje
 • Co znaczy Immunologia Co gorsze badaniem odporności organizmu i jego reakcji obronnych ? immunolog, immunologiczny, immunobiologia, immunoglobulina co to jest
 • Co znaczy Impas Porównaj wyjścia, pot. ślepa uliczka: nastąpił impas, znaleźć się w impasie; 2. karc rodzaj zagrywki niższą lewą: założyć impas, być pod impasem definicja
 • Co znaczy Impasować Porównanie młodszą z posiadanych kart bijących (lub wychodzić kartą niższą), zakładając, że przeciwnik, mający jeszcze dołożyć kartę, nie ma czym co znaczy
 • Co znaczy Imperator Co lepsze m) <łac.> 1. władca imperium; 2. hist. tytuł cesarzy rzymskich, cesarza Napoleona i cara Rosji; 3. przen. człowiek władczy słownik
 • Co znaczy Intratny Dlaczego przym.) taki, który przynosi zysk, dochodowy: intratna posada, zajęcie znaczenie
 • Co znaczy Imperialista Jak lepiej impérialiste (zwolennik cesarza Napoleona III we Francji), od impérial cesarski> człowiek prowadzący lub popierający politykę imperializmu czym jest
 • Co znaczy Imperializm Kiedy określająca politykę mocarstwową państwa; dążenie do podporządkowania sobie innych krajów, do stworzenia imperium ? polityka co oznacza
 • Co znaczy Imperium Od czego zależy n; odm. lm) <łac.> państwo potężne terytorialnie, ekonomicznie, militarnie; mocarstwo ? imperialistyczny, imperialny, imperializm krzyżówka
 • Co znaczy Impersonalny Na czym polega przym.) nieosobowy, bezosobowy najlepszy
 • Co znaczy Impertynencja Różnice ż) bezczelnie niegrzeczne, obraźliwe zachowanie lub słowo: prawić impertynencje komu ? impertynent, impertynenckie zachowanie, gesty przykłady
 • Co znaczy Impertynent Wady i zalety impertinens ~ntis niestosowny, nieodpowiedni> człowiek zachowujący się wobec kogoś arogancko, obraźliwie; grubianin, zuchwalec, arogant encyklopedia
 • Co znaczy Impet Podobieństwa m) <łac. impetus napór, napad> duża siła, gwałtowność, rozpęd: impet uderzenia; robić co z impetem ? impetyk, impetyczny charakter jak działa
 • Co znaczy Impetyk Czemu m) <łac. impetus pęd, natarcie> osoba działająca gwałtownie, porywczo; nerwus czy, jest
 • Co znaczy Implantacja Co gorsze wszczepienie obcego narządu lub protezy wewnętrznej: implantacja serca, sztucznego zęba ? implant: chirurgia implantów; implantować co komu pojęcie
 • Co znaczy Implicite Porównaj <łac.> 1. bez wyraźnego sformułowania, do wywnioskowania z kontekstu, domyślnie (w przeciwieństwie do explicite); 2. włącznie, włączając wyjaśnienie
 • Co znaczy Implikacja Porównanie implicatio>1. konsekwencja, następstwo; 2. log. treść pozostająca w logicznym związku z inną (np. czynność implikuje wykonawcę lub opis
 • Co znaczy Implikować Co lepsze 1. zawierać w sobie, pociągać za sobą; 2. przypisywać coś komuś; imputować; 3. pociągać za sobą określone działanie informacje
 • Co znaczy Imponderabilia Dlaczego łac. pondero ważę> to, co niesłychanie ważne, ale nieuchwytne, niedające się dokładnie zbadać, przewidzieć co to jest
 • Co znaczy Imponować Jak lepiej imposer, formalnie wg łac. im-pono wkładam> budzić czyj podziw, szacunek pomieszany z lekką zazdrością: imponował swoją wiedzą ? imponujący definicja
 • Co znaczy Imponujący Kiedy przym.) budzący podziw, szacunek; wspaniały, ogromny, okazały, olśniewający co znaczy
 • Co znaczy Import Od czego zależy wwóz do kraju, sprowadzanie towarów z zagranicy: towary z importu, importowane; także o towarach zagranicznych: ta suknia to import z Włoch słownik
 • Co znaczy Impostacja Na czym polega głos)> muz. impostacja głosu a) prawidłowe postawienie głosu (śpiewaka, aktora), b) w nauce śpiewu prawidłowo ustawiony apartat głosowy znaczenie
 • Co znaczy Impostor Różnice m) daw. osoba przywłaszczająca sobie cudze nazwisko, godność itp.; szalbierz, oszust czym jest
 • Co znaczy Impotencja Wady i zalety 1. med. niemoc płciowa ? impotent; 2. przen. bezsilność, niemożność, niezdolność do czego: impotencja władz co oznacza
 • Co znaczy Impotent Podobieństwa m) mężczyzna cierpiący na impotencję krzyżówka
 • Co znaczy Impregnacja Czemu tkaniny lub drewna substancjami, dzięki którym uzyskują pożądane właściwości (np. odporność na wodę) ? impregnować co, czym; impregnowany najlepszy
 • Co znaczy Impresariat Co gorsze m) instytucja zajmująca się organizowaniem imprez artystycznych przykłady
 • Co znaczy Impresario Porównaj m) menedżer artysty, osoba zajmująca się wszystkimi sprawami związanymi z jego działalnością ? impresariat encyklopedia
 • Co znaczy Impresja Porównanie z łac. impressio wgniecenie> ulotne wrażenie, także utwór artystyczny powstały pod wpływem nagłego wrażenia: impresje muzyczne; impresje z jak działa
 • Co znaczy Impresjonizm Co lepsze w którym najważniejsze było przedstawianie ulotnych wrażeń i subiektywnych doznań artysty ? impresjonista; malarstwo impresjonistyczne czy, jest
 • Co znaczy Impreza Dlaczego kulturalna, artystyczna, sportowa; 2. pot. zabawa taneczna, przyjęcie towarzyskie: iść na imprezę ? imprezować, imprezowicz pojęcie
 • Co znaczy Imprimatur Jak lepiej formuła zamieszczana na wydawnictwach o charakterze religijnym, oznaczająca zezwolenie na druk i akceptację władz kościelnych; 2. przen wyjaśnienie
 • Co znaczy Imprimis Kiedy <łac.> szczególnie, nade wszystko, przede wszystkim opis
 • Co znaczy Improwizacja Od czego zależy improvisation, z wł. improvvisazione, od improvvisare urządzać coś naprędce, bez przygotowania> 1. szt dzieło powstałe pod wpływem chwili informacje
 • Co znaczy Improwizator Na czym polega m) człowiek mający zdolność improwizowania; autor improwizacji co to jest
 • Co znaczy Improwizować Różnice robić coś bez uprzedniego zaplanowania; 2. układać i wygłaszać wiersz, mowę spontanicznie: improwizować mowę; 3. zmyślać, fantazjować; 4 definicja
 • Co znaczy Impuls Wady i zalety popchnięcie> 1. bodziec, pobudka do działania: dać impuls do czegoś; kierować się wewnętrznym impulsem ? impulsywność, impulsywny człowiek co znaczy
 • Co znaczy Impulsywność Podobieństwa człowieka skłonnego do nagłych decyzji lub działań pod wpływem chwilowego bodźca, impulsu; nerwowość ? impulsywny słownik
 • Co znaczy Impulsywny Czemu podnieta, od impellere, impulsum pobudzić> 1. reagujący natychmiast; popędliwy, porywczy; 2. zachodzący pod wpływem impulsu, odruchowy znaczenie
 • Co znaczy In Co gorsze przedrostek o znaczeniu w środku, wewnątrz, w-; cząstka rozpoczynająca wiele wyrazów zapożyczonych: inhalacja, iniekcja, inkorporacja czym jest
 • Co znaczy Inauguracja Porównaj inauguration, z łac. inauguratio> uroczysty początek, rozpoczęcie, otwarcie: inauguracja roku szkolnego, igrzysk ? inaugurować co co oznacza
 • Co znaczy Inaugurować Porównanie łac. in-auguro rozpoczynam wróżbą z lotu ptaków> 1. rozpoczynać coś; 2. daw. uroczyście wprowadzić kogoś na wysoki urząd krzyżówka
 • Co znaczy Incipit Co lepsze <łac. zaczyna się> lit. początkowe wyrazy utworu literackiego, piosenki itp., przytaczane zwykle wtedy, gdy utwór nie ma tytułu najlepszy
 • Co znaczy Inclusive Dlaczego <łac.> włącznie przykłady
 • Co znaczy Incognito Jak lepiej sposób uniemożliwiający rozpoznanie, potajemnie, w przebraniu: przyjść gdzieś incognito; 2. przen. nieoficjalnie encyklopedia
 • Co znaczy Incompatibilia Kiedy 2. praw. zakaz łączenia mandatu poselskiego z niektórymi funkcjami publicznymi lub zawodowymi; 3. hist. w Polsce przedrozbiorowej: urzędy jak działa
 • Co znaczy Incydent Od czego zależy cido wpadam> przypadkowe i zwykle nieprzyjemne zdarzenie: drobny incydent; wypadek, który zdarza się rzadko, wyjątkowo ? incydentalny czy, jest
 • Co znaczy Incydentalny Na czym polega przym.) 1. przypadkowy, uboczny, okolicznościowy; 2. praw. mający znaczenie uboczne w sporze sądowym pojęcie
 • Co znaczy Indagacja Różnice ż) <łac. indagatio> natrętne wypytywanie o co, dopytywanie się ? indagować kogo, indagowany wyjaśnienie
 • Co znaczy Indeks Wady i zalety wskaźnik, palec wskazujący itp.> 1. wykaz czego, 2. daw. spis książek lub autorów zakazanych: przen. być na indeksie; 3. ekon. wskaźnik opis
 • Co znaczy Indeksować Podobieństwa notować treść dokumentów za pomocą słów lub symboli w celu przechowywania informacji informacje
 • Co znaczy Indoktrynacja Czemu ż) wpajanie komu jakichś przekonań, jakiejś ideologii: indoktrynacja polityczna ? indoktrynowany co to jest
 • Co znaczy Indolencja Co gorsze ż) nieudolność, niedołęstwo w pracy, w wypełnianiu jakichś zadań ? indolentny definicja
 • Co znaczy Indolentny Porównaj przym.) niedołężny, bierny, zobojętniały co znaczy
 • Co znaczy Indukcja Porównanie sposób rozumowania polegający na wyprowadzaniu ogólnych wniosków ze szczegółowych przesłanek, danych z eksperymentu; przechodzenie od słownik
 • Co znaczy Indukować Co lepsze in-duco wprowadzam> 1. wnioskować, opierając się na metodzie indukcyjnej; 2. fiz. a) powodować naelektryzowanie ciała w wyniku indukcji znaczenie
 • Co znaczy Industrializacja Dlaczego ż) uprzemysłowienie kraju ? industrializm, industrialny czym jest
 • Co znaczy Industrializować Jak lepiej rozwijać przemysł; uprzemysławiać co oznacza
 • Co znaczy Indyferentny Kiedy przym.) biernie ustosunkowany do czegoś; obojętny krzyżówka
 • Co znaczy Indyferentyzm Od czego zależy niedostrzeganie różnic; postawa obojętności wobec różnych spraw, religii, ideologii: indyferentyzm religijny, polityczny najlepszy
 • Co znaczy Indygo Na czym polega indyjskie> kolor niebieski, barwnik otrzymywany z liści rośliny o nazwie indygo lub indygowiec; tzw. indygowiec farbiarski, rosnący na przykłady
 • Co znaczy Indywidualista Różnice jednostka> człowiek niechętnie dostosowujący się do innych, posiadający własne zdanie, przyzwyczajenia, niezależny od innych sposób bycia encyklopedia
 • Co znaczy Indywidualizacja Wady i zalety kształtowania się cech indywidualnych jednostki lub zbiorowości; 2. uwzględnianie właściwości indywidualnych jednostki, dostosowywanie norm jak działa
 • Co znaczy Indywidualizm Podobieństwa niezależności i odrębności osobistej; 2. postępowanie odbiegające od ogólnie przyjętych wzorów, rozpowszechnionych sądów, stosowanej czy, jest
 • Co znaczy Indywidualność Czemu swoistość; 2. jednostka, osoba wybitna, wyróżniająca się spośród innych, odznaczająca się wyrazistymi cechami indywidualnymi; 3. odrębność pojęcie
 • Co znaczy Indywidualny Co gorsze przym.) właściwy danej osobie, rzeczy; osobniczy: cecha indywidualna ? indywidualność: wybitna, silna indywidualność wyjaśnienie
 • Co znaczy Instrumentalista Porównaj m) <łac. instrumentum sprzęt> artysta muzyk grający na jakimś instrumencie, towarzyszący i akompaniujący wokaliście: zespół istrumentalny opis
 • Co znaczy Indywiduum Porównanie individuum coś niepodzielnego fizycznie (przekład gr. átomon)> 1. pot. negatywne określenie człowieka: ponure indywiduum; cóż to za informacje
 • Co znaczy Inedita Co lepsze lm) <łac.> utwory nieopublikowane za życia autora, wydane pośmiertnie co to jest
 • Co znaczy Inercja Dlaczego ż) 1. bierność, brak woli: kogoś cechuje inercja; 2. fiz. bezwładność ? ruch inercyjny definicja
 • Co znaczy Infant Jak lepiej ~ntis niemowlę> 1. dziecko rodu panującego Hiszpanii i Portugalii ? infantka; 2. następca tronu; 3. pot. pierworodny syn, dziedzic co znaczy
 • Co znaczy Infantylizacja Kiedy ż) 1. infantylizowanie; 2. stawanie się infantylnym; dziecinnienie słownik
 • Co znaczy Infantylizm Od czego zależy med. niedorozwój, zahamowanie rozwoju na poziomie dziecka; 2. pot. niedojrzałe, dziecinne zachowanie człowieka dorosłego, naiwność znaczenie
 • Co znaczy Infantylizować Na czym polega 1. czynić kogoś, coś infantylnym; 2. przedstawiać coś w sposób infantylny czym jest
 • Co znaczy Infantylnieć Różnice stawać się infantylnym; infantylizować się, dziecinnieć co oznacza
 • Co znaczy Infantylny Wady i zalety infantilis niemowlęcy> 1. o człowieku dorosłym: zachowujący się jak dziecko; 2. naiwny, niepoważny; 3. med. wykazujący w wieku dojrzałym krzyżówka
 • Co znaczy Infekcja Podobieństwa infection zakażenie, z p.-łac. infectio> med. zakażenie, zarażenie bakteriami, choroba zakaźna ? infekcyjny, infekować kogo; zainfekować najlepszy
 • Co znaczy Infekować Czemu powodować infekcję; zarażać, zakażać przykłady
 • Co znaczy Infernalny Co gorsze przym.) 1. piekielny; 2. straszny, okropny, przerażający encyklopedia
 • Co znaczy Inflacja Porównaj inflation, z łac. inflatio nadymanie> ekon. spadek wartości pieniądza i wzrost cen towarów: inflacja złotówki ? inflacyjny jak działa
 • Co znaczy Informacja Porównanie przekazywanie komunikatów: sztuka informacji; wiadomość, przekaz o czym: informacja prasowa ? informować kogo, o czym, poinformować czy, jest
 • Co znaczy Informator Co lepsze m) 1. ktoś, kto udziela informacji; 2. książka, broszura zawierająca informacje z jakiejś dziedziny pojęcie
 • Co znaczy Informatyka Dlaczego tworzeniu i wykorzystywaniu systemów komputerowych; 2. metody i techniki przetwarzania informacji za pomocą komputerów; 3. rzad wyjaśnienie
 • Co znaczy Infradźwięk Jak lepiej m) fiz. dźwięk niesłyszalny, którego częstotliwość wynosi mniej niż 16 herców opis
 • Co znaczy Infrastruktura Kiedy budowa, sposób budowania> podstawowe elementy, urządzenia, instytucje umożliwiające sprawne funkcjonowanie większych instytucji, miast lub informacje
 • Co znaczy Infuła Od czego zależy ż) <łac. infula> nakrycie głowy biskupa, świadczące o jego godności w Kościele ? infułat co to jest
 • Co znaczy Infułat Na czym polega m) <łac. infulatus ubrany w infułę> duchowny katolicki niebędący biskupem, ale mający prawo noszenia infuły podczas uroczystych obrzędów definicja
 • Co znaczy Ingerencja Różnice ż) wtrącanie się, mieszanie się do czego, zwykle niepotrzebna interwencja ? ingerować w co co znaczy
 • Co znaczy Ingerować Wady i zalety wtrącać się w cudze sprawy słownik
 • Co znaczy Ingrediencja Podobieństwa ingredientia składniki, rzeczy wchodzące w skład czegoś, zwłaszcza mikstury lekarskiej> składnik dodawany do leków lub potraw znaczenie
 • Co znaczy Inhalacja Czemu z łac. in-halo> zabieg leczniczy polegający na wdychaniu oparów czego: brać inhalacje ? inhalatorium, inhalacyjny czym jest
 • Co znaczy Inhumacja Co gorsze ż) pogrzebanie zwłok co oznacza
 • Co znaczy Inicjacja Porównaj wtajemniczenie, uroczyste przyjęcie nowego członka jakiejś społeczności, sekty: rytuał inicjacji, inicjacyjny; 2. pot. zapoczątkowanie krzyżówka
 • Co znaczy Inicjał Porównanie m) pierwsza litera nazwy czegoś, imienia lub nazwiska kogoś najlepszy
 • Co znaczy Inicjator Co lepsze rozpoczynająca jakieś działanie; projektodawca; 2. chem. czynnik niezbędny do zapoczątkowania określonych reakcji chemicznych przykłady
 • Co znaczy Inicjatywa Dlaczego wystąpienie z jakimś projektem, pomysłem, który stanowi impuls do działania: mieć, wykazać inicjatywę; pot. prywatna inicjatywa właściciele encyklopedia
 • Co znaczy Inicjować Jak lepiej initio zaczynam, robię początek> dawać bodziec do rozpoczęcia, występować z inicjatywą, dawać pomysł, rzucać myśl; zapoczątkowywać jak działa
 • Co znaczy Iniekcja Kiedy ż) med. wstrzyknięcie leku; pot. zastrzyk czy, jest
 • Co znaczy Inkarnacja Od czego zależy wcielenie się bóstwa w istotę ludzką; wejście duszy w ciało innej istoty (zob. reinkarnacja); 2. daw. barwa skóry; cera, karnacja pojęcie
 • Co znaczy Inkasent Na czym polega m) urzędnik upoważniony do pobierania należności pieniężnych od płatników wyjaśnienie
 • Co znaczy Inkasować Różnice co pobierać pieniądze, opłatę za coś ? inkasent, inkaso, zainkasować co opis
 • Co znaczy Inklinacja Wady i zalety ż) <łac. inclinatio> 1. skłonność: mieć, czuć inklinację do czego; 2. fiz. nachylenie magnetyczne, kąt nachylenia informacje
 • Co znaczy Inkluz Podobieństwa dawnych wierzeń ludowych tajemnicza siła zamknięta w jakimś przedmiocie, przynosząca szczęście jego właścicielowi co to jest
 • Co znaczy Interesowność Czemu kogoś, kto wszystko robi tylko ze względu na swoje dobro, na swój zysk; przeciwieństwo bezinteresowności ? interesowny człowiek definicja
 • Co znaczy Inkluzja Co gorsze inclusio> 1. to, co jest włączone; 2. log. mat. stosunek zachodzący między dwoma zbiorami przedmiotów, z których jeden zawiera się w drugim co znaczy
 • Co znaczy Inkluzywny Porównaj obrębie czegoś innego, przeciwnie niż ekskluzywny; 2. log. pozostający w relacji inkluzji, zawierania; zbiór wartości zawierający się w słownik
 • Co znaczy Inkoherencja Porównanie 1. niespójność, rozprzężenie, brak związku 2. med. zaburzenie w mowie i myśleniu wynikające z problemu stworzenia pełnego procesu znaczenie
 • Co znaczy Inkorporacja Co lepsze incorporatio> wcielenie do czegoś innego, wchłonięcie, wprowadzenie do czegoś ? inkorporować co do czego; in-korporant, inkorporowany czym jest
 • Co znaczy Interferon Dlaczego m) biol. przeciwwirusowa substancja białkowa wytwarzana przez organizm w zarażonych wirusami komórkach co oznacza
 • Co znaczy Inkrustacja Jak lepiej incrustatio> zdobienie powierzchni przedmiotów z jednego materiału (np. drewna) cennymi materiałami innego rodzaju: drogimi kamieniami krzyżówka
 • Co znaczy Inkryminacja Kiedy ż) obwinianie kogo o co, często niesłusznie, prześladowanie za przypisywane winy: inkryminacja rasowa ? inkryminowany najlepszy
 • Co znaczy Inkub Od czego zależy m) w demonologii złośliwy duch, demon zniewalający kobiety podczas snu przykłady
 • Co znaczy Inkubacja Na czym polega incubatio wysiadywanie jajek> 1. sztuczne wylęganie piskląt z jaj w inkubatorze; 2. med. czas od zakażenia organizmu do momentu wystąpienia encyklopedia
 • Co znaczy Inkubator Różnice sztucznego wylęgu kurcząt; 2. med. urządzenie, w którym czasowo umieszcza się niemowlęta przedwcześnie urodzone jak działa
 • Co znaczy Inkunabuł Wady i zalety m) <łac. incunabula powijaki, kołyska> cenny starodruk, książka z dawnych epok ? inkunabulistyka czy, jest
 • Co znaczy Inkwizycja Podobieństwa średniowieczna instytucja powołana przez Kościół kat. do zwalczania innowierców, przeciwników Kościoła, słynąca z bezwzględności i pojęcie
 • Co znaczy Innowacja Czemu ż) nowość: wprowadzać innowację ? innowator, innowacyjny wyjaśnienie
 • Co znaczy Innowator Co gorsze m) człowiek wprowadzający innowację opis
 • Co znaczy Inri Porównaj Iudaeorum Jezus Nazarejczyk Król Żydowski> inicjały umieszczone na tabliczce przybitej do krzyża nad głową Jezusa informacje
 • Co znaczy Inscenizacja Porównanie na scenę teatru, wystawienie w teatrze utworu literackiego: inscenizacja dramatów, baśni ? inscenizator, inscenizować co; zainscenizować co to jest
 • Co znaczy Insekt Co lepsze Pliniusza), które jest przekładem gr. éntomon (u Arystotelesa)> biol. owad; pot. owad szkodliwy, robak ? insektarium, insektycydy definicja
 • Co znaczy Insektycydy Dlaczego m; lm) <łac. insectum owad + -cyd> chemiczne środki owadobójcze co znaczy
 • Co znaczy Inseminacja Jak lepiej łac. in-semino wsiewam> sztuczne zapłodnienie zwierząt w celach hodowlanych: przeprowadzić inseminację ? inseminować co, inseminator słownik
 • Co znaczy Inskrypcja Kiedy ż) <łac. inscriptio napis> napis wyryty na płycie, nagrobku, kamieniu: inskrypcja nagrobna znaczenie
 • Co znaczy Inspekcja Od czego zależy z p.-łac. inspectio> kontrola, wizytacja: przeprowadzić inspekcję czego, gdzie; dokonać inspekcji czego ? inspekcyjny, inspektor czym jest
 • Co znaczy Inspekt Na czym polega niem. Mistbeet, przez nawiązanie do łac. inspectus doglądany> szklarnia, oszklone pomieszczenie dla hodowli roślin wrażliwych na gorsze co oznacza
 • Co znaczy Inspektor Różnice dokonuje inspekcji; funkcja urzędnika kierującego inspektoratem, instytucją nadzorującą: inspektor policji krzyżówka
 • Co znaczy Inspektorat Wady i zalety m) 1. urząd nadzorczy sprawujący kontrolę; 2. biuro inspektora najlepszy
 • Co znaczy Inspicjent Podobieństwa z łac. in-spicio doglądam> w teatrze, filmie lub telewizji pracownik, który organizuje i odpowiada za całość techniczną spektaklu, m.in przykłady
 • Co znaczy Inspiracja Czemu twórcza, poetyckie natchnienie; 2. przen. wywieranie wpływu na kogoś lub na coś poprzez podsuwanie pomysłów, wysuwanie propozycji: coś encyklopedia
 • Co znaczy Inspirować Co gorsze dawać natchnienie, pobudzać do twórczego myślenia jak działa
 • Co znaczy Instalacja Porównaj installation> pot. całość urządzeń elektrycznych, kanalizacyjnych, gazowych: zakładać instalację gazową ? instalator, instalatorstwo czy, jest
 • Co znaczy Instancja Porównanie instantia> kolejny stopień w hierarchii władzy lub administracji: najwyższa instancja administracyjna, prawna; sądy wyższej instancji pojęcie
 • Co znaczy Instant Co lepsze do rozpuszczenia w wodzie lub innym płynie, gotowy do spożycia bez gotowania: kawa instant ? instantyzacja wyjaśnienie
 • Co znaczy Instrukcja Dlaczego instructio pouczenie> przepis lub zbiór przepisów pouczających, jak należy postępować, co robić, jak używać przedmiotu: instrukcja obsługi opis
 • Co znaczy Instruktywny Jak lepiej przym.) pouczający, kształcący, stanowiący dla kogoś rodzaj instrukcji informacje
 • Co znaczy Instrument Kiedy każdy rodzaj narzędzia, które służy, jest używane do jakiegoś celu: instrument medyczny, prawny ? instrumentarium medyczne, naukowe co to jest
 • Co znaczy Instrumentalny Od czego zależy wykonywany za pomocą instrumentów; muzyka instrumentalna muzyka wykonywana wyłącznie na instrumentach: zespół instrumentalny; 2. chem definicja
 • Co znaczy Instrumentariusz Na czym polega czasie operacji, odpowiedzialna za właściwy stan narzędzi chirurgicznych, które podaje lekarzowi: siostra instrumentariuszka co znaczy
 • Co znaczy Instruować Różnice kogo pouczać, udzielać instrukcji, wskazówek ? instruktor, poinstruować słownik
 • Co znaczy Instynkt Wady i zalety popęd wrodzony, z łac. instinctus bodziec> biol. wrodzona zdolność wszystkich żywych istot do pewnych działań celowych, choć znaczenie
 • Co znaczy Instynktowny Podobieństwa przym.) będący przejawem instynktu, wypływający z instynktu; odruchowy, mimowolny, bezwiedny czym jest
 • Co znaczy Instytucjonalizacja Czemu cech instytucji, więc czegoś trwałego, zorganizowanego wg pewnych zasad, ustalonego w życiu społecznym: zachowanie człowieka podlega co oznacza
 • Co znaczy Instytut Co gorsze m) określenie instytucji prowadzących działalność naukową, kulturalną lub wydawniczą krzyżówka
 • Co znaczy Insulina Porównaj wyspa (od wysepki Langerhansa w trzustce)> biol. hormon trzustki, lek stosowany w cukrzycy: brać insulinę najlepszy
 • Co znaczy Insurekcja Porównanie ż) powstanie zbrojne: insurekcja kościuszkowska przykłady
 • Co znaczy Insygnia Co lepsze władzy, stanu lub urzędu, np. insygnia królewskie: korona, berło, jabłko i miecz; papieskie: tiara i dwa skrzyżowane klucze encyklopedia
 • Co znaczy Insynuacja Dlaczego z łac. insinuatio> złośliwe i zwykle niesłuszne zarzuty, podejrzenia: robić, wysuwać insynuacje pod adresem kogo ? insynuować co komu jak działa
 • Co znaczy Insynuować Jak lepiej wmawiać coś komuś czy, jest
 • Co znaczy Integracja Kiedy integration> połączenie w jedną całość, przyłączenie się do czego: integracja europejska ? integrować co; integrować się z czym pojęcie
 • Co znaczy Integralność Od czego zależy niepodzielność; integralność terytorialna w prawie międzynarodowym nienaruszalność całości terytorium państwa wyjaśnienie
 • Co znaczy Integralny Na czym polega przym.) stanowiący całość; całkowity, nienaruszalny ? integralność opis
 • Co znaczy Intelekt Różnice łac. intellectus> rozum; zdolności umysłu, umysł: sprawność, potęga intelektu ? intelektualista, intelektualny, intelektualizm informacje
 • Co znaczy Intelektualista Wady i zalety wybitnym umyśle, o dużej inteligencji i kulturze umysłowej ? intelektualistyczny, intelektualizować co, przeintelektualizowany co to jest
 • Co znaczy Intelektualny Podobieństwa przym.) umysłowy, rozumowy definicja
 • Co znaczy Inteligencja Czemu intelligence, z łac. intelligentia pojmowanie, rozumienie> 1. zdolność rozumienia zjawisk, uczenia się, szybkiego rozwiązywania problemów co znaczy
 • Co znaczy Inteligentny Co gorsze pojętny> rozumny, zdolny, bystry, pojętny; znamionujący inteligencję, posiadający wysoki poziom inteligencji: inteligentny człowiek słownik
 • Co znaczy Intencja Porównaj intention, z łac. intentio napięcie> zamiar: mieć dobre intencje; motyw lub cel działania: robić coś w intencji wspólnego dobra znaczenie
 • Co znaczy Intencjonalizm Porównanie m) filoz pogląd, wg którego efekt lub czyn jest wynikiem świadomego działania i nie powinien podlegać ocenie czym jest
 • Co znaczy Intencjonalny Co lepsze przym.) zamierzony, umyślny, celowy, mający określony cel co oznacza
 • Co znaczy Intensyfikacja Dlaczego ż) <łac.> zwiększenie ilości, tempa działań i procesów: intensyfikacja wysiłków, badań naukowych ? intensyfikować co, intensywny rozwój krzyżówka
 • Co znaczy Intensywność Jak lepiej 1. natężenie, nasilenie, napięcie; 2. moc, siła najlepszy
 • Co znaczy Intensywny Kiedy przym.) natężony, szybko rozwijający się, wzmożony, wzmocniony: intensywny rozwój gospodarczy ? intensywność przykłady
 • Co znaczy Inter Od czego zależy złożonych, wprowadza znaczenie: współ-, pomiędzy, wśród, w środku czego: interakcja, interdyscyplinarność, interkontynentalny encyklopedia
 • Co znaczy Interakcja Na czym polega ż) <łac.> współdziałanie: wchodzić we wzajemne interakcje jak działa
 • Co znaczy Intercyza Różnice ż) <łac. intercisa (sprawy) przecięte (przen. przesądzone)> przedślubna umowa dotycząca majątku, posagu: spisać intercyzę czy, jest
 • Co znaczy Interdyscyplinarność Wady i zalety koncepcji, metod badawczych kilku dyscyplin nauki: interdyscyplinarność humanistyki, problematyka interdyscyplinarna pojęcie
 • Co znaczy Interes Podobieństwa pożytek, korzyść> 1. sprawa, kwestia: mieć interes do kogo, załatwiać interes ? interesant, zainteresowany; 2. przedsiębiorstwo, biznes wyjaśnienie
 • Co znaczy Interesant Czemu m) ten, kto załatwia jakieś sprawy, zwykle w instytucji: przyszli interesanci opis
 • Co znaczy Interesować Co gorsze s’)intéresser, od łac. inter-esse być pomiędzy> budzić ciekawość, rodzić chęć poznania, zobaczenia, zrozumienia czegoś: interesuje mnie informacje
 • Co znaczy Interfejs Porównaj łączenia ze sobą i współpracy dwóch różnych urządzeń lub programów: interfejs użytkownika; zasady komunikacji użytkownika z oprogramowaniem co to jest
 • Co znaczy Interferencja Porównanie wpływ, współoddziaływanie na siebie różnych czynników: interferencje językowe, kulturalne; 2. fiz. nakładanie się fal o różnych parametrach definicja
 • Co znaczy Interglacjał Co lepsze m) <łac.> geol. okres dziejów Ziemi pomiędzy dwoma zlodowaceniami, epoka międzylodowcowa: okres interglacjalny co znaczy
 • Co znaczy Interieur Dlaczego urządzenie wnętrza; 2. szt. obraz przedstawiający wnętrze domu mieszkalnego, scenki z życia rodzinnego; 3. teatr film dekoracja teatralna słownik
 • Co znaczy Interior Jak lepiej m) <łac. znajdujący się bliżej środka> rozległy obszar w głębi kraju: interior Australii; przestrzeń wewnętrzna ? interioryzacja znaczenie
 • Co znaczy Interkom Kiedy system – system łączności wewnętrznej> system łączności wewnętrznej, polegający na porozumiewaniu się za pomocą mikrofonów i głośników czym jest
 • Co znaczy Interlinia Od czego zależy ż) odstęp między wierszami tekstu ? interliniować interliniować poligr. przedzielać wiersze interlinią co oznacza
 • Co znaczy Interlokutor Na czym polega m) rozmówca; ten, kto bierze udział w rozmowie, dyskusji krzyżówka
 • Co znaczy Interludium Różnice interludium, od łac. inter-ludo> 1. muz. krótki utwór muzyczny, wykonywany między dwiema częściami większego dzieła; 2. przen. przerwa w najlepszy
 • Co znaczy Intermedium Wady i zalety scenka, dialog, skecz wystawiany w przerwie między poszczególnymi aktami sztuki teatralnej; w teatrze średniowiecznym komiczny przerywnik przykłady
 • Co znaczy Interna Podobieństwa medycyna), od internus wewnętrzny> 1. med. potoczna nazwa działu medycyny, której przedmiotem są choroby wewnętrzne: zdać egzamin z encyklopedia
 • Co znaczy Internacjonalizacja Czemu umiędzynarodowienie; 2. uznanie na mocy umowy prawa państw do korzystania na jednakowych warunkach z określonego terytorium, rzek lub jak działa
 • Co znaczy Internacjonalizm Co gorsze uznania wartości międzynarodowych i budowania pomostu kulturowego między wszystkimi narodami; koncepcja polityki i współpracy czy, jest
 • Co znaczy Internalizacja Porównaj wyuczenie i zaakceptowanie wartości, poglądów, zasad etycznych środowiska, w którym żyjemy, przyjęcie ich za własne, uwewnętrznienie pojęcie
 • Co znaczy Internat Porównanie internato, w końcu od łac. inter-nascor rodzę się pomiędzy> 1. dom dla młodzieży szkolnej, której stałe miejsce zameldowania jest odległe wyjaśnienie
 • Co znaczy Internauta Co lepsze m) <łac. inter + nauta żeglarz lub łac. inter(net) + łac. nauta> pot. użytkownik sieci internetowej opis
 • Co znaczy Internet Dlaczego sieć międzynarodowa> ogólnoświatowa sieć komputerowa, do której podłączone są sieci lokalne, a do nich komputery: podłączyć się do informacje
 • Co znaczy Interpelacja Jak lepiej zapytanie poselskie kierowane bezpośrednio do przedstawicieli rządu: złożyć interpelację w sejmie ? interpelować w sprawie, interpelowany co to jest
 • Co znaczy Interpersonalny Kiedy przym.) dotyczący stosunków między poszczególnymi osobami, jednostkami definicja
 • Co znaczy Interpol Od czego zależy nationale de) Pol(ice Criminelle) Międzynarodowa Organizacja Policji Kryminalnej> międzynarodowa organizacja policyjna utworzona w 1923 r co znaczy
 • Co znaczy Interpolować Na czym polega od łac. inter-polo> przekształcać pierwotny tekst przez dodanie do niego wyrazów, zwrotów lub zdań, które nie istnieją w oryginale słownik
 • Co znaczy Interpretacja Różnice i komentowanie jakiegoś zjawiska: dać naukową interpretację procesów społecznych; 2. wyjaśnianie treści jakiegoś tekstu: Biblii, poezji znaczenie
 • Co znaczy Interpretator Wady i zalety m) <łac.> ten, kto interpretuje coś, objaśnia, tłumaczy czym jest
 • Co znaczy Interpretować Podobieństwa wyjaśniać, tłumaczyć, komentować; 2. wykonywać utwór muzyczny, teatralny z naciskiem na to, co wykonawca uważa za istotne w danym dziele co oznacza
 • Co znaczy Interpunkcja Czemu przestankowania, czyli wprowadzania umownych znaków przestankowych (przecinków, kropek, pauz) w pisanym tekście: zasady interpunkcji krzyżówka
 • Co znaczy Interseks Co gorsze m) biol. osobnik mający cechy obu płci najlepszy
 • Co znaczy Interview Porównaj przeprowadzić interview z kim; 2. spotkanie i rozmowa z pracodawcą w sprawie zatrudnienia: iść na interview przykłady
 • Co znaczy Interwał Porównanie łac. intervallum odstęp między wałami (równoległymi); przen. odległość tonów w skali muzycznej> przerwa, odstęp, odległość między encyklopedia
 • Co znaczy Interwencja Co lepsze jakąś sprawę, żeby wywrzeć na nią jakiś wpływ; reagowanie na coś, ingerencja: niepotrzebna interwencja w co ? interweniować w co jak działa
 • Co znaczy Interweniować Dlaczego wł. intervenire> działać dla rozstrzygnięcia, starać się o pomyślne załatwienie czegoś; pośredniczyć w jakiejś sprawie; wstawiać się czy, jest
 • Co znaczy Intonacja Jak lepiej wysokości głosu, sposób akcentowania wyrazów i zdań, b) muzyczny ton mowy; 2. muz. a) wydobywanie dźwięków muzycznych w śpiewie i w grze na pojęcie
 • Co znaczy Intonować Kiedy co podać ton, rozpoczynając śpiew zbiorowy, chóralny: zaintonować pieśń wyjaśnienie
 • Co znaczy Introdukcja Od czego zależy 1. wstęp do dzieła literackiego lub muzycznego; 2. wprowadzenie do czegoś ? introdukować co do czego, gdzie, introdukowany opis
 • Co znaczy Introligatorstwo Na czym polega n) <łac.> druk. sztuka oprawiania książek, część procesu wydawniczego w drukarni ? introligator, introligatornia informacje
 • Co znaczy Intronizacja Różnice ż) 1. wprowadzenie na tron królewski; 2. wybór na papieża co to jest
 • Co znaczy Intronizować Wady i zalety dokonać intronizacji definicja
 • Co znaczy Intropatia Podobieństwa ż) psych. wczuwanie się w stan emocjonalny innych osób co znaczy
 • Co znaczy Introspekcja Czemu od p.-łac. introspectus patrzenie do wewnątrz> psych. obserwacja własnych doznań psychicznych, samoobserwacja: opis introspekcyjny, poezja słownik
 • Co znaczy Introwersja Co gorsze skierowanie uwagi na własne przeżycia, zamykanie się w sobie, powściągliwość w wyrażaniu uczuć, izolowanie się od innych ? introwertyzm znaczenie
 • Co znaczy Introwertyk Porównaj m) człowiek zamknięty w sobie, introwertyk czym jest
 • Co znaczy Introwertyzm Porównanie tzn. zamkniętych w sobie, którzy skupiają nadmierną uwagę na własnych wewnętrznych doznaniach ? introwertyk co oznacza
 • Co znaczy Intruz Co lepsze nieproszony gość, z łac. intrusus wepchnięty> natręt, człowiek obcy, niemile widziany, przychodzący nie w porę, pot. nieproszony gość: być krzyżówka
 • Co znaczy Intryga Dlaczego zakłopotać> chytry i złośliwy podstęp, nieuczciwe knowania, matactwa: robić intrygi ? intryganctwo, intrygant, intrygantka, intrygować najlepszy
 • Co znaczy Intrygować Jak lepiej 1. robić intrygi; 2. zaciekawiać, interesować, dawać do myślenia przykłady
 • Co znaczy Intrygujący Kiedy przym.) taki, który budzi wielką ciekawość, tajemniczy: intrygująca wiadomość, kobieta encyklopedia
 • Co znaczy Intubacja Od czego zależy trąba> med. zabieg polegający na wprowadzeniu rurki przez usta lub nos do krtani, która umożliwia oddychanie w wypadku zwężenia krtani, lub jak działa
 • Co znaczy Intuicja Na czym polega intuizione, od intuire przeczuwać> przeczucie, przeświadczenie o czymś mimo braku racjonalnych przesłanek: kierować się intuicją czy, jest
 • Co znaczy Intuicjonizm Różnice teorii poznania, uznająca intuicję, przeczucie za ważne lub najważniejsze źródło poznania świata ? intuicjonistyczny pojęcie
 • Co znaczy Intymność Wady i zalety ż) poufałość, zażyłość wyjaśnienie
 • Co znaczy Intymny Podobieństwa bardzo osobisty, związany z własnym ciałem lub własnymi przeżyciami, o których można rozmawiać tylko z najbliższymi ludźmi: intymne sprawy opis
 • Co znaczy Inwalida Czemu m) człowiek niepełnosprawny, kaleka: inwalida wojenny ? inwalidztwo, inwalidzki informacje
 • Co znaczy Inwazja Co gorsze wtargnięcie> 1. napad, najazd obcych wojsk na cudze terytorium: inwazja nieprzyjacielska, powstrzymać, odeprzeć inwazję; 2. pot. nagła co to jest
 • Co znaczy Inwektywa Porównaj ż) <łac. invectiva (oratio)> obelga, obraźliwe słowo: ciskać inwektywy na kogo; obrzucić kogo inwektywami definicja
 • Co znaczy Inwencja Porównanie ż) <łac. inventio> pomysłowość, inicjatywność, postawa aktywnego zaangażowania w co: mieć dużą inwencję, wykazać się inwencją co znaczy
 • Co znaczy Inwentaryzacja Co lepsze wszystkich przedmiotów, które stanowią majątek kogo, spis całego inwentarza: robić, przeprowadzać inwentaryzację ? inwentaryzator słownik
 • Co znaczy Inwentaryzować Dlaczego 1. sporządzać spis rzeczy danej jednostki organizacyjnej; 2. sporządzać rejestr zabytków sztuki znaczenie
 • Co znaczy Inwestor Jak lepiej m) ten, kto płaci, inwestuje w coś; osoba lub instytucja dokonująca inwestycji czym jest
 • Co znaczy Inwestować Kiedy wykorzystywać posiadane środki finansowe; prowadzić inwestycje co oznacza
 • Co znaczy Inwestycja Od czego zależy pieniężne przeznaczone na budowę obiektów lub stworzenie pewnych instytucji, które powinny przynosić korzyści, zyski: środki, nakłady krzyżówka
 • Co znaczy Inwigilacja Na czym polega ż) <łac.> tajny nadzór nad kim, szpiegowanie kogo: prowadzić inwigilację kogo ? inwigilować kogo, inwigilowany najlepszy
 • Co znaczy Inwigilować Różnice śledzić kogoś, stale tajnie obserwować przykłady
 • Co znaczy Inwokacja Wady i zalety ż) <łac. invocatio> lit. apostrofa rozpoczynająca przemówienie, list, utwór literacki skierowany do istoty nadprzyrodzonej encyklopedia
 • Co znaczy Inżynieria Podobieństwa technice, o sposobach prowadzenia różnych prac wymagających wykształcenia technicznego: inżynieria budowlana, wojskowa, sanitarna; 2 jak działa
 • Co znaczy Ipekakuana Czemu bot. Ipecacuanha (Cephaelis), roślina z rodziny marzanowatych (Rubiaceae), rosnąca w Brazylii i Kolumbii, uprawiana ze względu na korzenie czy, jest
 • Co znaczy Q I Co gorsze n) iloraz inteligencji, liczba określająca stopień rozwoju umysłowego danej osoby pojęcie
 • Co znaczy Ircha Porównaj włoskowata skóra o dużej miękkości, używana do wyrobu galanterii, do polerowania wyrobów metalowych, czyszczenia wyrobów szklanych itp wyjaśnienie
 • Co znaczy Ironia Porównanie niewiedza> drwina, kpina, złośliwość ukryta pod pozorem niewinnego żartu lub pochlebstwa: ironia losu, mówić coś z ironią ? ironiczny opis
 • Co znaczy Ironiczny Co lepsze przym.) pełen ironii, uszczypliwy, drwiący informacje
 • Co znaczy Ironizować Dlaczego kpić, podkpiwać co to jest
 • Co znaczy Irracjonalizm Jak lepiej postawa będąca przeciwieństwem racjonalizmu; filoz pogląd głoszący, że rzeczywistości nie można poznać rozumowo, racjonalnie, lecz definicja
 • Co znaczy Irracjonalny Kiedy przym.) <łac. irrationalis nierozumny> niedający się racjonalnie uzasadnić co znaczy
 • Co znaczy Irrealizm Od czego zależy m) nierealność słownik
 • Co znaczy Irrealny Na czym polega przym.) <łac. irrealis> nierealny, nierzeczywisty znaczenie
 • Co znaczy Irydologia Różnice ż) dział medycyny zajmujący się badaniem tęczówki oka czym jest
 • Co znaczy Irygacja Wady i zalety nawadnianie pól: kanał irygacyjny; 2. med. zabieg przepłukiwania chorych narządów: irygacja ucha ? irygator co oznacza
 • Co znaczy Irytacja Podobieństwa gniew: irytacja ogarnia kogo, mówić z irytacją ? irytować kogo, irytować się, irytujący, zirytowany, poirytowany krzyżówka
 • Co znaczy Irytować Czemu <łac. irrito> drażnić, denerwować, gniewać najlepszy
 • Co znaczy Ischias Co gorsze m) med. rodzaj choroby neurologicznej, zapalenie nerwu kulszowego; rwa kulszowa przykłady
 • Co znaczy Islam Porównaj poddanie się (woli Boga)> nazwa religii muzułmańskiej, której twórcą był Mahomet; mahometanizm: wyznawać islam, przejść na islam encyklopedia
 • Co znaczy Ismaelita Ismael Porównanie biblijnej> 1. wyrzutek; 2. człowiek wyjęty spod prawa; banita italiki(ż; lm) poligr. pochyłe pismo drukarskie jak działa
 • Co znaczy Izo Co lepsze cząstka wyrazów, wprowadzająca znaczenie: równy, taki sam, jednakowy: izoamplituda, izobara, izoglosa, izotermiczny czy, jest
 • Co znaczy Izobara Dlaczego ż) meteor linia na mapie pogody, która łączy punkty wyznaczające obszar o jednakowym ciśnieniu atmosferycznym pojęcie
 • Co znaczy Izokefalizm Jak lepiej kompozycyjna w malarstwie i rzeźbie, stosowana w sztuce starożytnej, wczesnochrześcijańskiej, bizantyjskiej i romańskiej, polegająca na wyjaśnienie
 • Co znaczy Izolacja Kiedy odosobnienie, odseparowanie kogo lub czego od otoczenia: przymusowa izolacja; żyć w izolacji od świata ? izolatka, izolować kogo od kogo opis
 • Co znaczy Izolatka Od czego zależy służące do izolacji osób chorych, zwłaszcza na choroby zakaźne; 2. osobna cela w więzieniu lub w domu poprawczym informacje
 • Co znaczy Izolować Na czym polega wyspa (z łac. insula)> 1. nie dopuszczać do zetknięcia, trzymać w odosobnieniu; odłączać, oddzielać, odosabniać; 2. fiz. a) oddzielać coś co to jest
 • Co znaczy Izotop Różnice atomu tego samego pierwiastka; izotopy mają tyle samo protonów, ale różnią się liczbą neutronów: pracownia izotopowa, badania izotopowe definicja
 • Co znaczy Iberysta Wady i zalety zamieszkujący w starożytności Półwysep Iberyjski, przodkowie dzisiejszych Basków> 1. znawca języka hiszpańskiego i portugalskiego oraz co znaczy

Słownik wyrazów obcych, pisownia i znaczenie

Definicja - Co to znaczy? Co to jest? Przykłady wyrazów tłumaczonych.

Definicja KRZYŻÓWKA Iberysta, Izotop, Izolować, Izolatka, Izolacja, Izokefalizm, Izobara, Izo, Ismael//Ismaelita, Islam, Ischias, Irytować, Irytacja, Irygacja, Irydologia słownik.

Co to jest Definicja Iberysta, Izotop, Izolować, Izolatka, Izolacja znaczenie.