Inicjować co znaczy ideał krzyżówka ideolog co to jest inwentaryzować słownik ikonodulia czym jest.
imigracja impulsywność co to jest

Definicje słów, słownik wyrazów na I

 • Co znaczy Imigracja Porównanie immigration, od immigrate imigrować> napływ ludności obcej do jakiegoś kraju: imigracja z Europy do Ameryki ? imigrant, urząd imigracyjny co znaczy
 • Co znaczy Impulsywność Dlaczego człowieka skłonnego do nagłych decyzji lub działań pod wpływem chwilowego bodźca, impulsu; nerwowość ? impulsywny krzyżówka
 • Co znaczy Ingrediencja Jak lepiej ingredientia składniki, rzeczy wchodzące w skład czegoś, zwłaszcza mikstury lekarskiej> składnik dodawany do leków lub potraw co to jest
 • Co znaczy Infant Kiedy ~ntis niemowlę> 1. dziecko rodu panującego Hiszpanii i Portugalii ? infantka; 2. następca tronu; 3. pot. pierworodny syn, dziedzic słownik
 • Co znaczy Imaginacja Od czego zależy wyobraźnia, zdolność wymyślania lub wyobrażania sobie różnych najdziwniejszych rzeczy: mieć bujną imaginację ? imaginować sobie co czym jest
 • Co znaczy Inwestować Na czym polega wykorzystywać posiadane środki finansowe; prowadzić inwestycje co oznacza
 • Co znaczy Impregnacja Różnice tkaniny lub drewna substancjami, dzięki którym uzyskują pożądane właściwości (np. odporność na wodę) ? impregnować co, czym; impregnowany tłumaczenie
 • Co znaczy Immanentny Wady i zalety łac. im-manens pozostający w czymś> wewnętrzny, nierozerwalnie związany z czymś, wynikający z istoty czegoś: cecha immanentna przykłady
 • Co znaczy Irrealizm Podobieństwa m) nierealność definicja
 • Co znaczy Ikonografia Czemu ż) naukowy opis i interpretacja utworów sztuk plastycznych, ikonologia ? badania ikonograficzne encyklopedia
 • Co znaczy Inkluz Co gorsze dawnych wierzeń ludowych tajemnicza siła zamknięta w jakimś przedmiocie, przynosząca szczęście jego właścicielowi jak działa
 • Co znaczy Incipit Porównaj <łac. zaczyna się> lit. początkowe wyrazy utworu literackiego, piosenki itp., przytaczane zwykle wtedy, gdy utwór nie ma tytułu czy jest
 • Co znaczy Imponować Porównanie imposer, formalnie wg łac. im-pono wkładam> budzić czyj podziw, szacunek pomieszany z lekką zazdrością: imponował swoją wiedzą ? imponujący pojęcie
 • Co znaczy Interpersonalny Dlaczego przym.) dotyczący stosunków między poszczególnymi osobami, jednostkami wyjaśnienie
 • Co znaczy Interferencja Jak lepiej wpływ, współoddziaływanie na siebie różnych czynników: interferencje językowe, kulturalne; 2. fiz. nakładanie się fal o różnych parametrach opis
 • Co znaczy Ichtiozaur Kiedy m) drapieżny gad kopalny, rybojaszczur informacje
 • Co znaczy Interesować Od czego zależy s’)intéresser, od łac. inter-esse być pomiędzy> budzić ciekawość, rodzić chęć poznania, zobaczenia, zrozumienia czegoś: interesuje mnie znaczenie
 • Co znaczy Incompatibilia Na czym polega 2. praw. zakaz łączenia mandatu poselskiego z niektórymi funkcjami publicznymi lub zawodowymi; 3. hist. w Polsce przedrozbiorowej: urzędy co znaczy
 • Co znaczy Interieur Różnice urządzenie wnętrza; 2. szt. obraz przedstawiający wnętrze domu mieszkalnego, scenki z życia rodzinnego; 3. teatr film dekoracja teatralna krzyżówka
 • Co znaczy Idiota Wady i zalety człowiek niewykształcony, nieuk, z gr. idit?s wieśniak nieuczestniczący w życiu politycznym, żyjący z dala od miasta, prymitywnie> 1. pot co to jest
 • Co znaczy Intrygujący Podobieństwa przym.) taki, który budzi wielką ciekawość, tajemniczy: intrygująca wiadomość, kobieta słownik
 • Co znaczy Introwertyk Czemu m) człowiek zamknięty w sobie, introwertyk czym jest
 • Co znaczy Igraszka Co gorsze ż) drobiazg, zabawka; w lm igraszki wesołe zabawy, żarty co oznacza
 • Co znaczy Inkasent Porównaj m) urzędnik upoważniony do pobierania należności pieniężnych od płatników tłumaczenie
 • Co znaczy Ingerować Porównanie wtrącać się w cudze sprawy przykłady
 • Co znaczy Imputować Dlaczego co komu wmawiać komu winę, posądzać o co: nic ci nie imputuję definicja
 • Co znaczy Ibn Jak lepiej syn (w imionach arabskich encyklopedia
 • Co znaczy Interlinia Kiedy ż) odstęp między wierszami tekstu ? interliniować interliniować poligr. przedzielać wiersze interlinią jak działa
 • Co znaczy Ibidem Od czego zależy samej stronie, w tym samym miejscu; wyraz wskazujący na to samo źródło, na ten sam fragment dzieła itp., o których była mowa wyżej (pisany czy jest
 • Co znaczy Inkorporacja Na czym polega incorporatio> wcielenie do czegoś innego, wchłonięcie, wprowadzenie do czegoś ? inkorporować co do czego; in-korporant, inkorporowany pojęcie
 • Co znaczy Interview Różnice przeprowadzić interview z kim; 2. spotkanie i rozmowa z pracodawcą w sprawie zatrudnienia: iść na interview wyjaśnienie
 • Co znaczy Igrzyska Wady i zalety sportowa: igrzyska olimpijskie, lekkoatletyczne, b) staroż. uroczyste widowiska łączące kult bogów z zawodami sportowymi i popisami poetów opis
 • Co znaczy Imperializm Podobieństwa określająca politykę mocarstwową państwa; dążenie do podporządkowania sobie innych krajów, do stworzenia imperium ? polityka informacje
 • Co znaczy Inkasować Czemu co pobierać pieniądze, opłatę za coś ? inkasent, inkaso, zainkasować co znaczenie
 • Co znaczy Idem Co gorsze <łac. ten sam, to samo> tak jak poprzednio, jak w pozycji poprzedzającej co znaczy
 • Co znaczy Inwalida Porównaj m) człowiek niepełnosprawny, kaleka: inwalida wojenny ? inwalidztwo, inwalidzki krzyżówka
 • Co znaczy Intelektualny Porównanie przym.) umysłowy, rozumowy co to jest
 • Co znaczy Ihs Dlaczego <łac. IHS, IHC, z gr. wielkich liter i??ta, eta, sígma, od I?soús Jezus> w staroż. chrześcijaństwie symbol i monogram Jezusa słownik
 • Co znaczy Identyfikować Jak lepiej stwierdzać, ustalać tożsamość; rozpoznawać, utożsamiać czym jest
 • Co znaczy Idealizm Kiedy uznający dominację ducha nad materią: idealizm subiektywny, obiektywny; światopogląd idealistyczny; 2. wiara w ideały ? idealista co oznacza
 • Co znaczy Inkryminacja Od czego zależy ż) obwinianie kogo o co, często niesłusznie, prześladowanie za przypisywane winy: inkryminacja rasowa ? inkryminowany tłumaczenie
 • Co znaczy Idiosynkrazja Na czym polega psychologiczny powstały w XVI w. z elementów greckich, ídios indywidualny, sýnkrasis zmieszanie, na wzór p.-gr. idiosynkrisía (charakter przykłady
 • Co znaczy Imprimatur Różnice formuła zamieszczana na wydawnictwach o charakterze religijnym, oznaczająca zezwolenie na druk i akceptację władz kościelnych; 2. przen definicja
 • Co znaczy Imbecyl Wady i zalety umysłowo, fr. imbécile z łac. imbecillus wątły (najpierw o drzewie niewydającym owoców)> 1. pot. głupiec; 2. med. osobnik niedorozwinięty encyklopedia
 • Co znaczy Insekt Podobieństwa Pliniusza), które jest przekładem gr. éntomon (u Arystotelesa)> biol. owad; pot. owad szkodliwy, robak ? insektarium, insektycydy jak działa
 • Co znaczy Impreza Czemu kulturalna, artystyczna, sportowa; 2. pot. zabawa taneczna, przyjęcie towarzyskie: iść na imprezę ? imprezować, imprezowicz czy jest
 • Co znaczy Intencja Co gorsze intention, z łac. intentio napięcie> zamiar: mieć dobre intencje; motyw lub cel działania: robić coś w intencji wspólnego dobra pojęcie
 • Co znaczy Ideografia Porównaj ż) sposób oznaczania rzeczy i pojęć za pomocą odpowiadających im znaków graficznych, symboli ? ideograficzny wyjaśnienie
 • Co znaczy Ikona Porównanie o tematyce rel. w malarstwie cerkiewnym: ikony bizantyjskie, greckie, ruskie ? ikonografia, ikonostas, ikoniczny; 2. komp. rysunek w ramce opis
 • Co znaczy Introdukcja Dlaczego 1. wstęp do dzieła literackiego lub muzycznego; 2. wprowadzenie do czegoś ? introdukować co do czego, gdzie, introdukowany informacje
 • Co znaczy Interesowny Jak lepiej przym.) mający na celu własny zysk, wyrachowany, chciwy znaczenie
 • Co znaczy Imitować Kiedy kopiować; 2. być imitacją czegoś; 3. muz. powtarzać melodię, motyw, temat innego głosu lub instrumentu co znaczy
 • Co znaczy Ideowy Od czego zależy wierny idei; 3. techn. schemat ideowy rysunek przedstawiający dany układ jedynie z funkcjonalnego punktu widzenia krzyżówka
 • Co znaczy Intercyza Na czym polega ż) <łac. intercisa (sprawy) przecięte (przen. przesądzone)> przedślubna umowa dotycząca majątku, posagu: spisać intercyzę co to jest
 • Co znaczy Iluzjonista Różnice m) artysta cyrkowy wykonujący sztuczki powodujące u widza złudzenia optyczne ? iluzjonistyczny słownik
 • Co znaczy Inkarnacja Wady i zalety wcielenie się bóstwa w istotę ludzką; wejście duszy w ciało innej istoty (zob. reinkarnacja); 2. daw. barwa skóry; cera, karnacja czym jest
 • Co znaczy Ilustrator Podobieństwa m) <łac. illustrator> osoba wykonująca ilustracje do tekstu książki, czasopisma itp co oznacza
 • Co znaczy Interweniować Czemu wł. intervenire> działać dla rozstrzygnięcia, starać się o pomyślne załatwienie czegoś; pośredniczyć w jakiejś sprawie; wstawiać się tłumaczenie
 • Co znaczy Indeks Co gorsze wskaźnik, palec wskazujący itp.> 1. wykaz czego, 2. daw. spis książek lub autorów zakazanych: przen. być na indeksie; 3. ekon. wskaźnik przykłady
 • Co znaczy Inkwizycja Porównaj średniowieczna instytucja powołana przez Kościół kat. do zwalczania innowierców, przeciwników Kościoła, słynąca z bezwzględności i definicja
 • Co znaczy Indywidualista Porównanie jednostka> człowiek niechętnie dostosowujący się do innych, posiadający własne zdanie, przyzwyczajenia, niezależny od innych sposób bycia encyklopedia
 • Co znaczy Inri Dlaczego Iudaeorum Jezus Nazarejczyk Król Żydowski> inicjały umieszczone na tabliczce przybitej do krzyża nad głową Jezusa jak działa
 • Co znaczy Inhalacja Jak lepiej z łac. in-halo> zabieg leczniczy polegający na wdychaniu oparów czego: brać inhalacje ? inhalatorium, inhalacyjny czy jest
 • Co znaczy Image Kiedy wizerunek jakiejś postaci (np. aktora, polityka), stworzony na podstawie jej działalności zawodowej i cech osobistych, oblicze, charakter pojęcie
 • Co znaczy Iluzyjny Od czego zależy przym.) fikcyjny, pozorny, iluzoryczny wyjaśnienie
 • Co znaczy Imaginować Na czym polega <łac. imaginor wyobrażam sobie> przest. wyobrażać sobie, wymyślać, fantazjować, roić opis
 • Co znaczy Infrastruktura Różnice budowa, sposób budowania> podstawowe elementy, urządzenia, instytucje umożliwiające sprawne funkcjonowanie większych instytucji, miast lub informacje
 • Co znaczy Intubacja Wady i zalety trąba> med. zabieg polegający na wprowadzeniu rurki przez usta lub nos do krtani, która umożliwia oddychanie w wypadku zwężenia krtani, lub znaczenie
 • Co znaczy Idealista Podobieństwa kto wierzy w ideały, kto sądzi, że wszystko jest lub może być lepsze, niż to jest w rzeczywistości; 2. pot. naiwny romantyk, marzyciel co znaczy
 • Co znaczy Infuła Czemu ż) <łac. infula> nakrycie głowy biskupa, świadczące o jego godności w Kościele ? infułat krzyżówka
 • Co znaczy Industrializacja Co gorsze ż) uprzemysłowienie kraju ? industrializm, industrialny co to jest
 • Co znaczy Infradźwięk Porównaj m) fiz. dźwięk niesłyszalny, którego częstotliwość wynosi mniej niż 16 herców słownik
 • Co znaczy Iberysta Porównanie zamieszkujący w starożytności Półwysep Iberyjski, przodkowie dzisiejszych Basków> 1. znawca języka hiszpańskiego i portugalskiego oraz czym jest
 • Co znaczy Iblis Dlaczego m) w wierzeniach muzułmańskich diabeł, szatan, zły duch co oznacza
 • Co znaczy Impulsywny Jak lepiej podnieta, od impellere, impulsum pobudzić> 1. reagujący natychmiast; popędliwy, porywczy; 2. zachodzący pod wpływem impulsu, odruchowy tłumaczenie
 • Co znaczy Interglacjał Kiedy m) <łac.> geol. okres dziejów Ziemi pomiędzy dwoma zlodowaceniami, epoka międzylodowcowa: okres interglacjalny przykłady
 • Co znaczy Interesowność Od czego zależy kogoś, kto wszystko robi tylko ze względu na swoje dobro, na swój zysk; przeciwieństwo bezinteresowności ? interesowny człowiek definicja
 • Co znaczy Igrek Na czym polega litery y, przedostatniej w alfabecie łacińskim; ipsylon; 2. pot. ktoś, o kim dokładniej nie można lub nie chce się mówić encyklopedia
 • Co znaczy Immunizować Różnice 1. biol. uodporniać organizm na zarazki, toksyny itp.; 2. hist. nadawać immunitet jak działa
 • Co znaczy Iluminować Wady i zalety <łac. illumino oświetlam> 1. mocno oświetlać; 2. szt. ozdabiać rękopisy, książki ilustracjami czy jest
 • Co znaczy Instrumentalista Podobieństwa m) <łac. instrumentum sprzęt> artysta muzyk grający na jakimś instrumencie, towarzyszący i akompaniujący wokaliście: zespół istrumentalny pojęcie
 • Co znaczy Inspektor Czemu dokonuje inspekcji; funkcja urzędnika kierującego inspektoratem, instytucją nadzorującą: inspektor policji wyjaśnienie
 • Co znaczy Instruować Co gorsze kogo pouczać, udzielać instrukcji, wskazówek ? instruktor, poinstruować opis
 • Co znaczy Idiom Porównaj osobliwość, osobliwe wyrażenie> jęz. zwrot utrwalony w danym języku i nieprzetłumaczalny dosłownie na inny język, frazeologizm ? idiomatyka informacje
 • Co znaczy Interakcja Porównanie ż) <łac.> współdziałanie: wchodzić we wzajemne interakcje znaczenie
 • Co znaczy Interesant Dlaczego m) ten, kto załatwia jakieś sprawy, zwykle w instytucji: przyszli interesanci co znaczy
 • Co znaczy Ideologia Jak lepiej system poglądów i pojęć politycznych, społecznych, religijnych uznawanych przez jakąś społeczność w określonym miejscu i czasie: ideologia krzyżówka
 • Co znaczy Internacjonalizm Kiedy uznania wartości międzynarodowych i budowania pomostu kulturowego między wszystkimi narodami; koncepcja polityki i współpracy co to jest
 • Co znaczy Ideowiec Od czego zależy m) człowiek, który jest ślepo, bezgranicznie oddany jakiejś idei lub ideologii, dąży do jej urzeczywistnienia słownik
 • Co znaczy Indoktrynacja Na czym polega ż) wpajanie komu jakichś przekonań, jakiejś ideologii: indoktrynacja polityczna ? indoktrynowany czym jest
 • Co znaczy Indukcja Różnice sposób rozumowania polegający na wyprowadzaniu ogólnych wniosków ze szczegółowych przesłanek, danych z eksperymentu; przechodzenie od co oznacza
 • Co znaczy Internacjonalizacja Wady i zalety umiędzynarodowienie; 2. uznanie na mocy umowy prawa państw do korzystania na jednakowych warunkach z określonego terytorium, rzek lub tłumaczenie
 • Co znaczy Inwokacja Podobieństwa ż) <łac. invocatio> lit. apostrofa rozpoczynająca przemówienie, list, utwór literacki skierowany do istoty nadprzyrodzonej przykłady
 • Co znaczy Iluzjonistyczny Czemu przym.) 1. prestidigitatorski; 2. odnoszący się do iluzjonizmu w sztukach plastycznych: malarstwo iluzjonistyczne definicja
 • Co znaczy Inadekwatny Co gorsze przym.) nieodpowiedni, niezgodny, nieadekwatny encyklopedia
 • Co znaczy Interwencja Porównaj jakąś sprawę, żeby wywrzeć na nią jakiś wpływ; reagowanie na coś, ingerencja: niepotrzebna interwencja w co ? interweniować w co jak działa
 • Co znaczy Impasować Porównanie młodszą z posiadanych kart bijących (lub wychodzić kartą niższą), zakładając, że przeciwnik, mający jeszcze dołożyć kartę, nie ma czym czy jest
 • Co znaczy Improwizować Dlaczego robić coś bez uprzedniego zaplanowania; 2. układać i wygłaszać wiersz, mowę spontanicznie: improwizować mowę; 3. zmyślać, fantazjować; 4 pojęcie
 • Co znaczy Impresario Jak lepiej m) menedżer artysty, osoba zajmująca się wszystkimi sprawami związanymi z jego działalnością ? impresariat wyjaśnienie
 • Co znaczy Izolować Kiedy wyspa (z łac. insula)> 1. nie dopuszczać do zetknięcia, trzymać w odosobnieniu; odłączać, oddzielać, odosabniać; 2. fiz. a) oddzielać coś opis
 • Co znaczy Ideologizacja Od czego zależy ż) poddawanie kogoś wpływom jakiejś ideologii, ujmowanie pod kątem ideologii informacje
 • Co znaczy Internalizacja Na czym polega wyuczenie i zaakceptowanie wartości, poglądów, zasad etycznych środowiska, w którym żyjemy, przyjęcie ich za własne, uwewnętrznienie znaczenie
 • Co znaczy Indywidualność Różnice swoistość; 2. jednostka, osoba wybitna, wyróżniająca się spośród innych, odznaczająca się wyrazistymi cechami indywidualnymi; 3. odrębność co znaczy
 • Co znaczy Indywidualizacja Wady i zalety kształtowania się cech indywidualnych jednostki lub zbiorowości; 2. uwzględnianie właściwości indywidualnych jednostki, dostosowywanie norm krzyżówka
 • Co znaczy Ikebana Podobieństwa pięknych kompozycji roślinnych z gałązek, traw i kwiatów; pot. także specjalne naczynia do takich kompozycji co to jest
 • Co znaczy Imagizm Czemu kierunek w poezji ang. i amer. na początku XX w., domagał się wprowadzenia do poezji języka potocznego, swobody wyboru tematu i form słownik
 • Co znaczy Idiolatria Co gorsze ż) samouwielbienie, samoubóstwienie czym jest
 • Co znaczy Inwestor Porównaj m) ten, kto płaci, inwestuje w coś; osoba lub instytucja dokonująca inwestycji co oznacza
 • Co znaczy Iluminator Porównanie m) <łac. illuminator> 1. daw. średniowieczny ilustrator rękopisów; 2. współcz okienko w kajucie statku tłumaczenie
 • Co znaczy Impuls Dlaczego popchnięcie> 1. bodziec, pobudka do działania: dać impuls do czegoś; kierować się wewnętrznym impulsem ? impulsywność, impulsywny człowiek przykłady
 • Co znaczy Insurekcja Jak lepiej ż) powstanie zbrojne: insurekcja kościuszkowska definicja
 • Co znaczy Imigrować Kiedy przybyć do obcego kraju w celu osiedlenia się encyklopedia
 • Co znaczy Inkubator Od czego zależy sztucznego wylęgu kurcząt; 2. med. urządzenie, w którym czasowo umieszcza się niemowlęta przedwcześnie urodzone jak działa
 • Co znaczy Instrukcja Na czym polega instructio pouczenie> przepis lub zbiór przepisów pouczających, jak należy postępować, co robić, jak używać przedmiotu: instrukcja obsługi czy jest
 • Co znaczy Infekcja Różnice infection zakażenie, z p.-łac. infectio> med. zakażenie, zarażenie bakteriami, choroba zakaźna ? infekcyjny, infekować kogo; zainfekować pojęcie
 • Co znaczy Impertynent Wady i zalety impertinens ~ntis niestosowny, nieodpowiedni> człowiek zachowujący się wobec kogoś arogancko, obraźliwie; grubianin, zuchwalec, arogant wyjaśnienie
 • Co znaczy Ichtiol Podobieństwa chem. mieszanina związków organicznych otrzymywanych z łupków bitumicznych, stosowany do wyrobu maści jako środek antyseptyczny opis
 • Co znaczy Ideogram Czemu m) umowny rysunek, znak, symbol zastępujący jakieś pojęcie ? ideografia, ideograficzny informacje
 • Co znaczy Impresariat Co gorsze m) instytucja zajmująca się organizowaniem imprez artystycznych znaczenie
 • Co znaczy Improwizacja Porównaj improvisation, z wł. improvvisazione, od improvvisare urządzać coś naprędce, bez przygotowania> 1. szt dzieło powstałe pod wpływem chwili co znaczy
 • Co znaczy Ircha Porównanie włoskowata skóra o dużej miękkości, używana do wyrobu galanterii, do polerowania wyrobów metalowych, czyszczenia wyrobów szklanych itp krzyżówka
 • Co znaczy Imponujący Dlaczego przym.) budzący podziw, szacunek; wspaniały, ogromny, okazały, olśniewający co to jest
 • Co znaczy Idealny Jak lepiej doskonały, wzorowy; 2. wzniosły, szczytny, uduchowiony; 3. istniejący jako idea, w idei; niematerialny, nierealny, duchowy: dążenia idealne słownik
 • Co znaczy Inhumacja Kiedy ż) pogrzebanie zwłok czym jest
 • Co znaczy Imago Od czego zależy n) <łac. imago obraz> biol. ostatecznie ukształtowana postać owada, z reguły zdolna do rozrodu co oznacza
 • Co znaczy Intronizować Na czym polega dokonać intronizacji tłumaczenie
 • Co znaczy Informacja Różnice przekazywanie komunikatów: sztuka informacji; wiadomość, przekaz o czym: informacja prasowa ? informować kogo, o czym, poinformować przykłady
 • Co znaczy Interlokutor Wady i zalety m) rozmówca; ten, kto bierze udział w rozmowie, dyskusji definicja
 • Co znaczy Introwersja Podobieństwa skierowanie uwagi na własne przeżycia, zamykanie się w sobie, powściągliwość w wyrażaniu uczuć, izolowanie się od innych ? introwertyzm encyklopedia
 • Co znaczy Improwizator Czemu m) człowiek mający zdolność improwizowania; autor improwizacji jak działa
 • Co znaczy Ichtiologia Co gorsze ż) zool. nauka o rybach: okazy ichtiologiczne ? ichtiolog czy jest
 • Co znaczy Inwazja Porównaj wtargnięcie> 1. napad, najazd obcych wojsk na cudze terytorium: inwazja nieprzyjacielska, powstrzymać, odeprzeć inwazję; 2. pot. nagła pojęcie
 • Co znaczy Inkunabuł Porównanie m) <łac. incunabula powijaki, kołyska> cenny starodruk, książka z dawnych epok ? inkunabulistyka wyjaśnienie
 • Co znaczy Impetyk Dlaczego m) <łac. impetus pęd, natarcie> osoba działająca gwałtownie, porywczo; nerwus opis
 • Co znaczy Irydologia Jak lepiej ż) dział medycyny zajmujący się badaniem tęczówki oka informacje
 • Co znaczy Inteligentny Kiedy pojętny> rozumny, zdolny, bystry, pojętny; znamionujący inteligencję, posiadający wysoki poziom inteligencji: inteligentny człowiek znaczenie
 • Co znaczy Interior Od czego zależy m) <łac. znajdujący się bliżej środka> rozległy obszar w głębi kraju: interior Australii; przestrzeń wewnętrzna ? interioryzacja co znaczy
 • Co znaczy Ironiczny Na czym polega przym.) pełen ironii, uszczypliwy, drwiący krzyżówka
 • Co znaczy Inicjał Różnice m) pierwsza litera nazwy czegoś, imienia lub nazwiska kogoś co to jest
 • Co znaczy Inskrypcja Wady i zalety ż) <łac. inscriptio napis> napis wyryty na płycie, nagrobku, kamieniu: inskrypcja nagrobna słownik
 • Co znaczy Interwizja Podobieństwa ż) <łac.> telewizja międzynarodowa: program interwizyjny czym jest
 • Co znaczy Intryga Czemu zakłopotać> chytry i złośliwy podstęp, nieuczciwe knowania, matactwa: robić intrygi ? intryganctwo, intrygant, intrygantka, intrygować co oznacza
 • Co znaczy Indolentny Co gorsze przym.) niedołężny, bierny, zobojętniały tłumaczenie
 • Co znaczy Indywidualizm Porównaj niezależności i odrębności osobistej; 2. postępowanie odbiegające od ogólnie przyjętych wzorów, rozpowszechnionych sądów, stosowanej przykłady
 • Co znaczy Instytucjonalizacja Porównanie cech instytucji, więc czegoś trwałego, zorganizowanego wg pewnych zasad, ustalonego w życiu społecznym: zachowanie człowieka podlega definicja
 • Co znaczy Inicjacja Dlaczego wtajemniczenie, uroczyste przyjęcie nowego członka jakiejś społeczności, sekty: rytuał inicjacji, inicjacyjny; 2. pot. zapoczątkowanie encyklopedia
 • Co znaczy Impresjonizm Jak lepiej w którym najważniejsze było przedstawianie ulotnych wrażeń i subiektywnych doznań artysty ? impresjonista; malarstwo impresjonistyczne jak działa
 • Co znaczy Interdyscyplinarność Kiedy koncepcji, metod badawczych kilku dyscyplin nauki: interdyscyplinarność humanistyki, problematyka interdyscyplinarna czy jest
 • Co znaczy Implantacja Od czego zależy wszczepienie obcego narządu lub protezy wewnętrznej: implantacja serca, sztucznego zęba ? implant: chirurgia implantów; implantować co komu pojęcie
 • Co znaczy Inwestycja Na czym polega pieniężne przeznaczone na budowę obiektów lub stworzenie pewnych instytucji, które powinny przynosić korzyści, zyski: środki, nakłady wyjaśnienie
 • Co znaczy Immatrykulacja Różnice immatriculation> uroczyste wręczenie indeksu w czasie oficjalnego otwarcia roku akademickiego jako symbol przyjęcia w poczet społeczności opis
 • Co znaczy Interpunkcja Wady i zalety przestankowania, czyli wprowadzania umownych znaków przestankowych (przecinków, kropek, pauz) w pisanym tekście: zasady interpunkcji informacje
 • Co znaczy Intelekt Podobieństwa łac. intellectus> rozum; zdolności umysłu, umysł: sprawność, potęga intelektu ? intelektualista, intelektualny, intelektualizm znaczenie
 • Co znaczy Intuicjonizm Czemu teorii poznania, uznająca intuicję, przeczucie za ważne lub najważniejsze źródło poznania świata ? intuicjonistyczny co znaczy
 • Co znaczy Id Co gorsze <łac. to> psych. jeden z poziomów osobowości ludzkiej, która obejmuje ogół popędów oraz wypartych ze świadomości konfliktów wewnętrznych krzyżówka
 • Co znaczy Inkub Porównaj m) w demonologii złośliwy duch, demon zniewalający kobiety podczas snu co to jest
 • Co znaczy Intensywny Porównanie przym.) natężony, szybko rozwijający się, wzmożony, wzmocniony: intensywny rozwój gospodarczy ? intensywność słownik
 • Co znaczy Intencjonalizm Dlaczego m) filoz pogląd, wg którego efekt lub czyn jest wynikiem świadomego działania i nie powinien podlegać ocenie czym jest
 • Co znaczy Imperator Jak lepiej m) <łac.> 1. władca imperium; 2. hist. tytuł cesarzy rzymskich, cesarza Napoleona i cara Rosji; 3. przen. człowiek władczy co oznacza
 • Co znaczy Implikować Kiedy 1. zawierać w sobie, pociągać za sobą; 2. przypisywać coś komuś; imputować; 3. pociągać za sobą określone działanie tłumaczenie
 • Co znaczy Inscenizacja Od czego zależy na scenę teatru, wystawienie w teatrze utworu literackiego: inscenizacja dramatów, baśni ? inscenizator, inscenizować co; zainscenizować przykłady
 • Co znaczy Ibsenizm Na czym polega dramaturg norw.)> lit. nurt w twórczości literackiej powstały pod wpływem twórczości Ibsena, wzorujący się na jego dramatach definicja
 • Co znaczy Insynuować Różnice wmawiać coś komuś encyklopedia
 • Co znaczy Inercja Wady i zalety ż) 1. bierność, brak woli: kogoś cechuje inercja; 2. fiz. bezwładność ? ruch inercyjny jak działa
 • Co znaczy Inflacja Podobieństwa inflation, z łac. inflatio nadymanie> ekon. spadek wartości pieniądza i wzrost cen towarów: inflacja złotówki ? inflacyjny czy jest
 • Co znaczy Intrygować Czemu 1. robić intrygi; 2. zaciekawiać, interesować, dawać do myślenia pojęcie
 • Co znaczy Inżynieria Co gorsze technice, o sposobach prowadzenia różnych prac wymagających wykształcenia technicznego: inżynieria budowlana, wojskowa, sanitarna; 2 wyjaśnienie
 • Co znaczy Indyferentyzm Porównaj niedostrzeganie różnic; postawa obojętności wobec różnych spraw, religii, ideologii: indyferentyzm religijny, polityczny opis
 • Co znaczy Impotencja Porównanie 1. med. niemoc płciowa ? impotent; 2. przen. bezsilność, niemożność, niezdolność do czego: impotencja władz informacje
 • Co znaczy Instrumentalny Dlaczego wykonywany za pomocą instrumentów; muzyka instrumentalna muzyka wykonywana wyłącznie na instrumentach: zespół instrumentalny; 2. chem znaczenie
 • Co znaczy Immobilizer Jak lepiej m) techn unieruchamiacz; urządzenie zabezpieczające samochód przed kradzieżą, uniemożliwia jego uruchomienie bez specjalnego klucza co znaczy
 • Co znaczy Inauguracja Kiedy inauguration, z łac. inauguratio> uroczysty początek, rozpoczęcie, otwarcie: inauguracja roku szkolnego, igrzysk ? inaugurować co krzyżówka
 • Co znaczy Intelektualista Od czego zależy wybitnym umyśle, o dużej inteligencji i kulturze umysłowej ? intelektualistyczny, intelektualizować co, przeintelektualizowany co to jest
 • Co znaczy Intymny Na czym polega bardzo osobisty, związany z własnym ciałem lub własnymi przeżyciami, o których można rozmawiać tylko z najbliższymi ludźmi: intymne sprawy słownik
 • Co znaczy Imprimis Różnice <łac.> szczególnie, nade wszystko, przede wszystkim czym jest
 • Co znaczy Idiomatyczny Wady i zalety przym.) jęz. stanowiący swoistą właściwość danego języka co oznacza
 • Co znaczy Integralny Podobieństwa przym.) stanowiący całość; całkowity, nienaruszalny ? integralność tłumaczenie
 • Co znaczy Inkluzja Czemu inclusio> 1. to, co jest włączone; 2. log. mat. stosunek zachodzący między dwoma zbiorami przedmiotów, z których jeden zawiera się w drugim przykłady
 • Co znaczy Immunologia Co gorsze badaniem odporności organizmu i jego reakcji obronnych ? immunolog, immunologiczny, immunobiologia, immunoglobulina definicja
 • Co znaczy Instynkt Porównaj popęd wrodzony, z łac. instinctus bodziec> biol. wrodzona zdolność wszystkich żywych istot do pewnych działań celowych, choć encyklopedia
 • Co znaczy Inwencja Porównanie ż) <łac. inventio> pomysłowość, inicjatywność, postawa aktywnego zaangażowania w co: mieć dużą inwencję, wykazać się inwencją jak działa
 • Co znaczy Idylliczny Dlaczego idyllique, od idylle>1. pogodny, spokojny, nastrojowy, beztroski, sielankowy, sielski: idylliczny nastrój; 2. o utworze literackim: będący czy jest
 • Co znaczy Indywiduum Jak lepiej individuum coś niepodzielnego fizycznie (przekład gr. átomon)> 1. pot. negatywne określenie człowieka: ponure indywiduum; cóż to za pojęcie
 • Co znaczy Intuicja Kiedy intuizione, od intuire przeczuwać> przeczucie, przeświadczenie o czymś mimo braku racjonalnych przesłanek: kierować się intuicją wyjaśnienie
 • Co znaczy Instytut Od czego zależy m) określenie instytucji prowadzących działalność naukową, kulturalną lub wydawniczą opis
 • Co znaczy Ilustrować Na czym polega ilustracje; 2. uzupełniać coś za pomocą komentarza, dokumentacji, zdjęć, filmów, muzyki itp.; 3. interpretować coś za pomocą słowa, gestu informacje
 • Co znaczy Interkom Różnice system – system łączności wewnętrznej> system łączności wewnętrznej, polegający na porozumiewaniu się za pomocą mikrofonów i głośników znaczenie
 • Co znaczy Indyferentny Wady i zalety przym.) biernie ustosunkowany do czegoś; obojętny co znaczy
 • Co znaczy Interferon Podobieństwa m) biol. przeciwwirusowa substancja białkowa wytwarzana przez organizm w zarażonych wirusami komórkach krzyżówka
 • Co znaczy Inkubacja Czemu incubatio wysiadywanie jajek> 1. sztuczne wylęganie piskląt z jaj w inkubatorze; 2. med. czas od zakażenia organizmu do momentu wystąpienia co to jest
 • Co znaczy Impertynencja Co gorsze ż) bezczelnie niegrzeczne, obraźliwe zachowanie lub słowo: prawić impertynencje komu ? impertynent, impertynenckie zachowanie, gesty słownik
 • Co znaczy Indeksować Porównaj notować treść dokumentów za pomocą słów lub symboli w celu przechowywania informacji czym jest
 • Co znaczy Iluminizm Porównanie m) <łac. illumino oświecam> filoz. pogląd uznający, że warunkiem poznania jest oświecenie umysłu przez Boga co oznacza
 • Co znaczy Ignorancja Dlaczego ż) <łac. ignorantia> brak wiedzy na jakiś temat, nieprofesjonalizm; pot. nieuctwo ? ignorant, ignorantka, ignorować kogo, co tłumaczenie
 • Co znaczy Izolacja Jak lepiej odosobnienie, odseparowanie kogo lub czego od otoczenia: przymusowa izolacja; żyć w izolacji od świata ? izolatka, izolować kogo od kogo przykłady
 • Co znaczy Integralność Kiedy niepodzielność; integralność terytorialna w prawie międzynarodowym nienaruszalność całości terytorium państwa definicja
 • Co znaczy Impostor Od czego zależy m) daw. osoba przywłaszczająca sobie cudze nazwisko, godność itp.; szalbierz, oszust encyklopedia
 • Co znaczy Inseminacja Na czym polega łac. in-semino wsiewam> sztuczne zapłodnienie zwierząt w celach hodowlanych: przeprowadzić inseminację ? inseminować co, inseminator jak działa
 • Co znaczy Ignorant Różnice m) człowiek wykazujący ignorancję, niemający podstawowych wiadomości w jakiejś dziedzinie; nieuk czy jest
 • Co znaczy Insynuacja Wady i zalety z łac. insinuatio> złośliwe i zwykle niesłuszne zarzuty, podejrzenia: robić, wysuwać insynuacje pod adresem kogo ? insynuować co komu pojęcie
 • Co znaczy Idiotyzm Podobieństwa idiotismus, gr. idi?tismós język potoczny wieśniaków> 1. niedorzeczność, bzdura; 2. med. głębokie upośledzenie umysłowe wyjaśnienie
 • Co znaczy Irrealny Czemu przym.) <łac. irrealis> nierealny, nierzeczywisty opis
 • Co znaczy Idylla Co gorsze idyllium poemat opiewający życie pasterzy, z gr. eidýllion obrazek (z życia wiejskiego)> 1. lit. gatunek liryczno-opisowej poezji informacje
 • Co znaczy Incydentalny Porównaj przym.) 1. przypadkowy, uboczny, okolicznościowy; 2. praw. mający znaczenie uboczne w sporze sądowym znaczenie
 • Co znaczy Imam Porównanie m) duchowny muzułmański prowadzący nabożeństwa w meczecie co znaczy
 • Co znaczy Iksjon Dlaczego Lapitów w Tesalii, który za targnięcie się na cześć Hery, małżonki Zeusa, został strącony do Tartaru i wpleciony w stale obracające się krzyżówka
 • Co znaczy Inspicjent Jak lepiej z łac. in-spicio doglądam> w teatrze, filmie lub telewizji pracownik, który organizuje i odpowiada za całość techniczną spektaklu, m.in co to jest
 • Co znaczy Instruktywny Kiedy przym.) pouczający, kształcący, stanowiący dla kogoś rodzaj instrukcji słownik
 • Co znaczy Interna Od czego zależy medycyna), od internus wewnętrzny> 1. med. potoczna nazwa działu medycyny, której przedmiotem są choroby wewnętrzne: zdać egzamin z czym jest
 • Co znaczy Immobilizm Na czym polega m) <łac. immobilis nieruchomy> bezczynność, bezruch, zastój, stagnacja co oznacza
 • Co znaczy Inspekt Różnice niem. Mistbeet, przez nawiązanie do łac. inspectus doglądany> szklarnia, oszklone pomieszczenie dla hodowli roślin wrażliwych na gorsze tłumaczenie
 • Co znaczy Q I Wady i zalety n) iloraz inteligencji, liczba określająca stopień rozwoju umysłowego danej osoby przykłady
 • Co znaczy Incognito Podobieństwa sposób uniemożliwiający rozpoznanie, potajemnie, w przebraniu: przyjść gdzieś incognito; 2. przen. nieoficjalnie definicja
 • Co znaczy Informator Czemu m) 1. ktoś, kto udziela informacji; 2. książka, broszura zawierająca informacje z jakiejś dziedziny encyklopedia
 • Co znaczy Incydent Co gorsze cido wpadam> przypadkowe i zwykle nieprzyjemne zdarzenie: drobny incydent; wypadek, który zdarza się rzadko, wyjątkowo ? incydentalny jak działa
 • Co znaczy Ismaelita Ismael Porównaj biblijnej> 1. wyrzutek; 2. człowiek wyjęty spod prawa; banita italiki(ż; lm) poligr. pochyłe pismo drukarskie czy jest
 • Co znaczy Internat Porównanie internato, w końcu od łac. inter-nascor rodzę się pomiędzy> 1. dom dla młodzieży szkolnej, której stałe miejsce zameldowania jest odległe pojęcie
 • Co znaczy Interludium Dlaczego interludium, od łac. inter-ludo> 1. muz. krótki utwór muzyczny, wykonywany między dwiema częściami większego dzieła; 2. przen. przerwa w wyjaśnienie
 • Co znaczy Indolencja Jak lepiej ż) nieudolność, niedołęstwo w pracy, w wypełnianiu jakichś zadań ? indolentny opis
 • Co znaczy Intratny Kiedy przym.) taki, który przynosi zysk, dochodowy: intratna posada, zajęcie informacje
 • Co znaczy Inicjatywa Od czego zależy wystąpienie z jakimś projektem, pomysłem, który stanowi impuls do działania: mieć, wykazać inicjatywę; pot. prywatna inicjatywa właściciele znaczenie
 • Co znaczy Idolatria Na czym polega ż) oddawanie czci boskiej idolom – wyobrażeniom bóstw; bałwochwalstwo co znaczy
 • Co znaczy Inspiracja Różnice twórcza, poetyckie natchnienie; 2. przen. wywieranie wpływu na kogoś lub na coś poprzez podsuwanie pomysłów, wysuwanie propozycji: coś krzyżówka
 • Co znaczy Inter Wady i zalety złożonych, wprowadza znaczenie: współ-, pomiędzy, wśród, w środku czego: interakcja, interdyscyplinarność, interkontynentalny co to jest
 • Co znaczy Identyfikacja Podobieństwa że ktoś lub coś jest rzeczywiście tym, rozpoznanie, ustalanie tożsamości: dokonać identyfikacji zwłok, skradzionych przedmiotów słownik
 • Co znaczy Imponderabilia Czemu łac. pondero ważę> to, co niesłychanie ważne, ale nieuchwytne, niedające się dokładnie zbadać, przewidzieć czym jest
 • Co znaczy Inspektorat Co gorsze m) 1. urząd nadzorczy sprawujący kontrolę; 2. biuro inspektora co oznacza
 • Co znaczy Innowator Porównaj m) człowiek wprowadzający innowację tłumaczenie
 • Co znaczy Idol Porównanie idalum bożek pogański, łac. zjawa zmarłego, widmo, upiór, z gr. eíd?lon widziadło> 1. starożytny przedmiot kultu, zwykle posążek bóstwa; 2 przykłady
 • Co znaczy Ichor Dlaczego m) mit. gr. krew bogów definicja
 • Co znaczy Inwentaryzacja Jak lepiej wszystkich przedmiotów, które stanowią majątek kogo, spis całego inwentarza: robić, przeprowadzać inwentaryzację ? inwentaryzator encyklopedia
 • Co znaczy Internet Kiedy sieć międzynarodowa> ogólnoświatowa sieć komputerowa, do której podłączone są sieci lokalne, a do nich komputery: podłączyć się do jak działa
 • Co znaczy Identyczność Od czego zależy pod każdym względem; 2. log. stosunek zachodzący między dwoma przedmiotami, jeśli wszystkie cechy i relacje przysługujące jednemu z nich czy jest
 • Co znaczy Interes Na czym polega pożytek, korzyść> 1. sprawa, kwestia: mieć interes do kogo, załatwiać interes ? interesant, zainteresowany; 2. przedsiębiorstwo, biznes pojęcie
 • Co znaczy Ingerencja Różnice ż) wtrącanie się, mieszanie się do czego, zwykle niepotrzebna interwencja ? ingerować w co wyjaśnienie
 • Co znaczy Ibis Wady i zalety rodziny Threskiornithidae, obejmujący wiele gatunków, charakteryzujący się długim, przeważnie wygiętym ku dołowi dziobem, zamieszkujący opis
 • Co znaczy Interpretacja Podobieństwa i komentowanie jakiegoś zjawiska: dać naukową interpretację procesów społecznych; 2. wyjaśnianie treści jakiegoś tekstu: Biblii, poezji informacje
 • Co znaczy Identyczny Czemu od p.-łac. identitas tożsamość, od łac. idem to samo> taki sam: ten dom jest identyczny, jak nasz ? identyczność znaczenie
 • Co znaczy Integracja Co gorsze integration> połączenie w jedną całość, przyłączenie się do czego: integracja europejska ? integrować co; integrować się z czym co znaczy
 • Co znaczy Immatrykulować Porównaj wpisać w poczet studentów wyższej uczelni krzyżówka
 • Co znaczy Instalacja Porównanie installation> pot. całość urządzeń elektrycznych, kanalizacyjnych, gazowych: zakładać instalację gazową ? instalator, instalatorstwo co to jest
 • Co znaczy Introwertyzm Dlaczego tzn. zamkniętych w sobie, którzy skupiają nadmierną uwagę na własnych wewnętrznych doznaniach ? introwertyk słownik
 • Co znaczy Irracjonalny Jak lepiej przym.) <łac. irrationalis nierozumny> niedający się racjonalnie uzasadnić czym jest
 • Co znaczy Infułat Kiedy m) <łac. infulatus ubrany w infułę> duchowny katolicki niebędący biskupem, ale mający prawo noszenia infuły podczas uroczystych obrzędów co oznacza
 • Co znaczy Islam Od czego zależy poddanie się (woli Boga)> nazwa religii muzułmańskiej, której twórcą był Mahomet; mahometanizm: wyznawać islam, przejść na islam tłumaczenie
 • Co znaczy Idy Na czym polega idy marcowe słynny dzień 13 marca 44 r., kiedy został zamordowany Juliusz Cezar; 2. przen. żart. okres szczególnie niebezpieczny dla przykłady
 • Co znaczy Interpolować Różnice od łac. inter-polo> przekształcać pierwotny tekst przez dodanie do niego wyrazów, zwrotów lub zdań, które nie istnieją w oryginale definicja
 • Co znaczy Imitacja Wady i zalety udawanie; 2. pot. podróbka, przedmiot zrobiony na podobieństwo innego, oryginalnego, zwykle gorszy niż oryginał: niezła imitacja diamentów encyklopedia
 • Co znaczy Inclusive Podobieństwa <łac.> włącznie jak działa
 • Co znaczy Instrumentariusz Czemu czasie operacji, odpowiedzialna za właściwy stan narzędzi chirurgicznych, które podaje lekarzowi: siostra instrumentariuszka czy jest
 • Co znaczy Idealizować Co gorsze komuś lub czemuś cechy doskonalsze od rzeczywistych; 2. szt. świadomie lub nieświadomie przekształcać według własnego ideału temat wzięty z pojęcie
 • Co znaczy Iluzoryczny Porównaj przym.) oparty na iluzji; zwodniczy, złudny, pozorny, nierealny, fikcyjny wyjaśnienie
 • Co znaczy Illuminati Porównanie lm) <łac. lm, w lp illuminatus oświecony> osoby światłe, niezwykle uczone, oczytane opis
 • Co znaczy Ignorować Dlaczego kogo, co <łac. ignorantia> nie brać czego pod uwagę, pomijać w rozważaniach; udawać, że się kogoś nie zauważa, lekceważyć ? zignorować informacje
 • Co znaczy Impas Jak lepiej wyjścia, pot. ślepa uliczka: nastąpił impas, znaleźć się w impasie; 2. karc rodzaj zagrywki niższą lewą: założyć impas, być pod impasem znaczenie
 • Co znaczy Indukować Kiedy in-duco wprowadzam> 1. wnioskować, opierając się na metodzie indukcyjnej; 2. fiz. a) powodować naelektryzowanie ciała w wyniku indukcji co znaczy
 • Co znaczy Izo Od czego zależy cząstka wyrazów, wprowadzająca znaczenie: równy, taki sam, jednakowy: izoamplituda, izobara, izoglosa, izotermiczny krzyżówka
 • Co znaczy Impresja Na czym polega z łac. impressio wgniecenie> ulotne wrażenie, także utwór artystyczny powstały pod wpływem nagłego wrażenia: impresje muzyczne; impresje z co to jest
 • Co znaczy Idiolekt Różnice cechy mowy danego osobnika, związane z jego pochodzeniem, wykształceniem, zawodem, tradycjami środowiskowymi, upodobaniami stylistycznymi słownik
 • Co znaczy Ilustracja Wady i zalety rozjaśnienie> 1. rysunek w tekście utworu, związany tematycznie z jego treścią: ilustracja do bajki o Kopciuszku; 2. przen. przykład czym jest
 • Co znaczy Inwigilacja Podobieństwa ż) <łac.> tajny nadzór nad kim, szpiegowanie kogo: prowadzić inwigilację kogo ? inwigilować kogo, inwigilowany co oznacza
 • Co znaczy Infantylny Czemu infantilis niemowlęcy> 1. o człowieku dorosłym: zachowujący się jak dziecko; 2. naiwny, niepoważny; 3. med. wykazujący w wieku dojrzałym tłumaczenie
 • Co znaczy Insektycydy Co gorsze m; lm) <łac. insectum owad + -cyd> chemiczne środki owadobójcze przykłady
 • Co znaczy Ironizować Porównaj kpić, podkpiwać definicja
 • Co znaczy Ideograficzny Porównanie przym.) pismo ideograficzne pismo, w którym znaki oddają poszczególne pojęcia (np. hieroglify, pismo chińskie encyklopedia
 • Co znaczy Inedita Dlaczego lm) <łac.> utwory nieopublikowane za życia autora, wydane pośmiertnie jak działa
 • Co znaczy Interfejs Jak lepiej łączenia ze sobą i współpracy dwóch różnych urządzeń lub programów: interfejs użytkownika; zasady komunikacji użytkownika z oprogramowaniem czy jest
 • Co znaczy Industrializować Kiedy rozwijać przemysł; uprzemysławiać pojęcie
 • Co znaczy Irytować Od czego zależy <łac. irrito> drażnić, denerwować, gniewać wyjaśnienie
 • Co znaczy Idisy Na czym polega lm) mit. germ. a) żeńskie bóstwa opiekuńcze, b) demony śmierci, zniszczenia i wojny, wegetacji i płodności opis
 • Co znaczy Intronizacja Różnice ż) 1. wprowadzenie na tron królewski; 2. wybór na papieża informacje
 • Co znaczy Iluzja Wady i zalety złudzenie> 1. złudzenie, złudne obrazy ? iluzjon, iluzjonista, iluzjonizm; 2. przen. nierealne nadzieje lub plany: tworzyć iluzje; żyć znaczenie
 • Co znaczy Ikoniczny Podobieństwa przym.) 1. odnoszący się do ikony; 2. plastyczny co znaczy
 • Co znaczy Infantylizować Czemu 1. czynić kogoś, coś infantylnym; 2. przedstawiać coś w sposób infantylny krzyżówka
 • Co znaczy Idiotyczny Co gorsze przym.) głupi, bezsensowny co to jest
 • Co znaczy Insulina Porównaj wyspa (od wysepki Langerhansa w trzustce)> biol. hormon trzustki, lek stosowany w cukrzycy: brać insulinę słownik
 • Co znaczy Interpol Porównanie nationale de) Pol(ice Criminelle) Międzynarodowa Organizacja Policji Kryminalnej> międzynarodowa organizacja policyjna utworzona w 1923 r czym jest
 • Co znaczy Iberystyka Dlaczego ż) nauka o języku, literaturze i kulturze narodów Półwyspu Iberyjskiego (hiszpańskiej i portugalskiej), filologia iberyjska co oznacza
 • Co znaczy Inaugurować Jak lepiej łac. in-auguro rozpoczynam wróżbą z lotu ptaków> 1. rozpoczynać coś; 2. daw. uroczyście wprowadzić kogoś na wysoki urząd tłumaczenie
 • Co znaczy Identyfikator Kiedy pozwala rozpoznać kogoś lub coś; 2. pot. mały kartonik z nazwiskiem, czasem też ze zdjęciem i innymi danymi, przypinany do ubrania przykłady
 • Co znaczy Inwektywa Od czego zależy ż) <łac. invectiva (oratio)> obelga, obraźliwe słowo: ciskać inwektywy na kogo; obrzucić kogo inwektywami definicja
 • Co znaczy Imperialista Na czym polega impérialiste (zwolennik cesarza Napoleona III we Francji), od impérial cesarski> człowiek prowadzący lub popierający politykę imperializmu encyklopedia
 • Co znaczy Ichnologia Różnice ż) nauka o skamieniałych śladach zwierząt kopalnych jak działa
 • Co znaczy Iniekcja Wady i zalety ż) med. wstrzyknięcie leku; pot. zastrzyk czy jest
 • Co znaczy Irracjonalizm Podobieństwa postawa będąca przeciwieństwem racjonalizmu; filoz pogląd głoszący, że rzeczywistości nie można poznać rozumowo, racjonalnie, lecz pojęcie
 • Co znaczy Izokefalizm Czemu kompozycyjna w malarstwie i rzeźbie, stosowana w sztuce starożytnej, wczesnochrześcijańskiej, bizantyjskiej i romańskiej, polegająca na wyjaśnienie
 • Co znaczy Interpretować Co gorsze wyjaśniać, tłumaczyć, komentować; 2. wykonywać utwór muzyczny, teatralny z naciskiem na to, co wykonawca uważa za istotne w danym dziele opis
 • Co znaczy Immediate Porównaj bezpośrednio, niezwłocznie, natychmiast informacje
 • Co znaczy Izolatka Porównanie służące do izolacji osób chorych, zwłaszcza na choroby zakaźne; 2. osobna cela w więzieniu lub w domu poprawczym znaczenie
 • Co znaczy Ischias Dlaczego m) med. rodzaj choroby neurologicznej, zapalenie nerwu kulszowego; rwa kulszowa co znaczy
 • Co znaczy Internauta Jak lepiej m) <łac. inter + nauta żeglarz lub łac. inter(net) + łac. nauta> pot. użytkownik sieci internetowej krzyżówka
 • Co znaczy Inwigilować Kiedy śledzić kogoś, stale tajnie obserwować co to jest
 • Co znaczy Idea Od czego zależy zobaczyć, (w)ideín> 1. abstrakcyjne wyobrażenie przedmiotu, koncepcja czegoś: idea przyjaźni, piękna; 2. myśl przewodnia: idea utworu; 3 słownik
 • Co znaczy Intensywność Na czym polega 1. natężenie, nasilenie, napięcie; 2. moc, siła czym jest
 • Co znaczy Izotop Różnice atomu tego samego pierwiastka; izotopy mają tyle samo protonów, ale różnią się liczbą neutronów: pracownia izotopowa, badania izotopowe co oznacza
 • Co znaczy Inklinacja Wady i zalety ż) <łac. inclinatio> 1. skłonność: mieć, czuć inklinację do czego; 2. fiz. nachylenie magnetyczne, kąt nachylenia tłumaczenie
 • Co znaczy Inspirować Podobieństwa dawać natchnienie, pobudzać do twórczego myślenia przykłady
 • Co znaczy Izobara Czemu ż) meteor linia na mapie pogody, która łączy punkty wyznaczające obszar o jednakowym ciśnieniu atmosferycznym definicja
 • Co znaczy Impotent Co gorsze m) mężczyzna cierpiący na impotencję encyklopedia
 • Co znaczy Infekować Porównaj powodować infekcję; zarażać, zakażać jak działa
 • Co znaczy Introspekcja Porównanie od p.-łac. introspectus patrzenie do wewnątrz> psych. obserwacja własnych doznań psychicznych, samoobserwacja: opis introspekcyjny, poezja czy jest
 • Co znaczy Intonacja Dlaczego wysokości głosu, sposób akcentowania wyrazów i zdań, b) muzyczny ton mowy; 2. muz. a) wydobywanie dźwięków muzycznych w śpiewie i w grze na pojęcie
 • Co znaczy Intensyfikacja Jak lepiej ż) <łac.> zwiększenie ilości, tempa działań i procesów: intensyfikacja wysiłków, badań naukowych ? intensyfikować co, intensywny rozwój wyjaśnienie
 • Co znaczy Iluminacja Kiedy czasem kolorowe oświetlenie sal, ulic, placów: rzęsista iluminacja widowni; 2. daw. ozdobna ilustracja w starych rękopisach: pięknie opis
 • Co znaczy Interseks Od czego zależy m) biol. osobnik mający cechy obu płci informacje
 • Co znaczy Infantylizm Na czym polega med. niedorozwój, zahamowanie rozwoju na poziomie dziecka; 2. pot. niedojrzałe, dziecinne zachowanie człowieka dorosłego, naiwność znaczenie
 • Co znaczy Intropatia Różnice ż) psych. wczuwanie się w stan emocjonalny innych osób co znaczy
 • Co znaczy Informatyka Wady i zalety tworzeniu i wykorzystywaniu systemów komputerowych; 2. metody i techniki przetwarzania informacji za pomocą komputerów; 3. rzad krzyżówka
 • Co znaczy Inkoherencja Podobieństwa 1. niespójność, rozprzężenie, brak związku 2. med. zaburzenie w mowie i myśleniu wynikające z problemu stworzenia pełnego procesu co to jest
 • Co znaczy Inteligencja Czemu intelligence, z łac. intelligentia pojmowanie, rozumienie> 1. zdolność rozumienia zjawisk, uczenia się, szybkiego rozwiązywania problemów słownik
 • Co znaczy Inkrustacja Co gorsze incrustatio> zdobienie powierzchni przedmiotów z jednego materiału (np. drewna) cennymi materiałami innego rodzaju: drogimi kamieniami czym jest
 • Co znaczy Impostacja Porównaj głos)> muz. impostacja głosu a) prawidłowe postawienie głosu (śpiewaka, aktora), b) w nauce śpiewu prawidłowo ustawiony apartat głosowy co oznacza
 • Co znaczy Instancja Porównanie instantia> kolejny stopień w hierarchii władzy lub administracji: najwyższa instancja administracyjna, prawna; sądy wyższej instancji tłumaczenie
 • Co znaczy Irytacja Dlaczego gniew: irytacja ogarnia kogo, mówić z irytacją ? irytować kogo, irytować się, irytujący, zirytowany, poirytowany przykłady
 • Co znaczy Implikacja Jak lepiej implicatio>1. konsekwencja, następstwo; 2. log. treść pozostająca w logicznym związku z inną (np. czynność implikuje wykonawcę lub definicja
 • Co znaczy Ihram Kiedy m) rel a) stan uświęcenia, którego doświadcza muzułmanin w czasie pielgrzymki do Mekki, b) biały, bawełniany ubiór pielgrzyma encyklopedia
 • Co znaczy Infantylnieć Od czego zależy stawać się infantylnym; infantylizować się, dziecinnieć jak działa
 • Co znaczy Implicite Na czym polega <łac.> 1. bez wyraźnego sformułowania, do wywnioskowania z kontekstu, domyślnie (w przeciwieństwie do explicite); 2. włącznie, włączając czy jest
 • Co znaczy Intonować Różnice co podać ton, rozpoczynając śpiew zbiorowy, chóralny: zaintonować pieśń pojęcie
 • Co znaczy Instrument Wady i zalety każdy rodzaj narzędzia, które służy, jest używane do jakiegoś celu: instrument medyczny, prawny ? instrumentarium medyczne, naukowe wyjaśnienie
 • Co znaczy Interwał Podobieństwa łac. intervallum odstęp między wałami (równoległymi); przen. odległość tonów w skali muzycznej> przerwa, odstęp, odległość między opis
 • Co znaczy Inspekcja Czemu z p.-łac. inspectio> kontrola, wizytacja: przeprowadzić inspekcję czego, gdzie; dokonać inspekcji czego ? inspekcyjny, inspektor informacje
 • Co znaczy Impersonalny Co gorsze przym.) nieosobowy, bezosobowy znaczenie
 • Co znaczy Imperium Porównaj n; odm. lm) <łac.> państwo potężne terytorialnie, ekonomicznie, militarnie; mocarstwo ? imperialistyczny, imperialny, imperializm co znaczy
 • Co znaczy Intencjonalny Porównanie przym.) zamierzony, umyślny, celowy, mający określony cel krzyżówka
 • Co znaczy Indywidualny Dlaczego przym.) właściwy danej osobie, rzeczy; osobniczy: cecha indywidualna ? indywidualność: wybitna, silna indywidualność co to jest
 • Co znaczy Intruz Jak lepiej nieproszony gość, z łac. intrusus wepchnięty> natręt, człowiek obcy, niemile widziany, przychodzący nie w porę, pot. nieproszony gość: być słownik
 • Co znaczy Inkluzywny Kiedy obrębie czegoś innego, przeciwnie niż ekskluzywny; 2. log. pozostający w relacji inkluzji, zawierania; zbiór wartości zawierający się w czym jest
 • Co znaczy Interpretator Od czego zależy m) <łac.> ten, kto interpretuje coś, objaśnia, tłumaczy co oznacza
 • Co znaczy Ironia Na czym polega niewiedza> drwina, kpina, złośliwość ukryta pod pozorem niewinnego żartu lub pochlebstwa: ironia losu, mówić coś z ironią ? ironiczny tłumaczenie
 • Co znaczy Instant Różnice do rozpuszczenia w wodzie lub innym płynie, gotowy do spożycia bez gotowania: kawa instant ? instantyzacja przykłady
 • Co znaczy Indygo Wady i zalety indyjskie> kolor niebieski, barwnik otrzymywany z liści rośliny o nazwie indygo lub indygowiec; tzw. indygowiec farbiarski, rosnący na definicja
 • Co znaczy Infernalny Podobieństwa przym.) 1. piekielny; 2. straszny, okropny, przerażający encyklopedia
 • Co znaczy Insygnia Czemu władzy, stanu lub urzędu, np. insygnia królewskie: korona, berło, jabłko i miecz; papieskie: tiara i dwa skrzyżowane klucze jak działa
 • Co znaczy Igloo Co gorsze ndm) eskimoski domek, zwykle w kształcie kopuły z lodu lub brył ubitego śniegu czy jest
 • Co znaczy Intymność Porównaj ż) poufałość, zażyłość pojęcie
 • Co znaczy Introligatorstwo Porównanie n) <łac.> druk. sztuka oprawiania książek, część procesu wydawniczego w drukarni ? introligator, introligatornia wyjaśnienie
 • Co znaczy Import Dlaczego wwóz do kraju, sprowadzanie towarów z zagranicy: towary z importu, importowane; także o towarach zagranicznych: ta suknia to import z Włoch opis
 • Co znaczy Indagacja Jak lepiej ż) <łac. indagatio> natrętne wypytywanie o co, dopytywanie się ? indagować kogo, indagowany informacje
 • Co znaczy Instynktowny Kiedy przym.) będący przejawem instynktu, wypływający z instynktu; odruchowy, mimowolny, bezwiedny znaczenie
 • Co znaczy Imperatyw Od czego zależy imperativus rozkazujący> nakaz moralny, siła wewnętrzna zmuszająca do pewnego postępowania: imperatyw kategoryczny ? imperatywny co znaczy
 • Co znaczy Interpelacja Na czym polega zapytanie poselskie kierowane bezpośrednio do przedstawicieli rządu: złożyć interpelację w sejmie ? interpelować w sprawie, interpelowany krzyżówka
 • Co znaczy Intermedium Różnice scenka, dialog, skecz wystawiany w przerwie między poszczególnymi aktami sztuki teatralnej; w teatrze średniowiecznym komiczny przerywnik co to jest
 • Co znaczy Imbecylizm Wady i zalety m) 1. med. średni stopień niedorozwoju umysłowego; 2. pot. głupota, idiotyzm słownik
 • Co znaczy Irygacja Podobieństwa nawadnianie pól: kanał irygacyjny; 2. med. zabieg przepłukiwania chorych narządów: irygacja ucha ? irygator czym jest
 • Co znaczy Immunitet Czemu od immunis wolny od obowiązków> przywilej nietykalności osób pełniących ważne funkcje państwowe, polega na zwolnieniu ich od co oznacza
 • Co znaczy Immoralizm Co gorsze jakichkolwiek norm moralnych; 2. filoz. pogląd, według którego obowiązująca moralność powinna być zastąpiona przez inną tłumaczenie
 • Co znaczy Ipekakuana Porównaj bot. Ipecacuanha (Cephaelis), roślina z rodziny marzanowatych (Rubiaceae), rosnąca w Brazylii i Kolumbii, uprawiana ze względu na korzenie przykłady
 • Co znaczy Imbir Porównanie gr. zyngiber?s> 1. bot. Zingiber, bylina z rodziny imbirowatych (Zingiberaceae), rosnąca w Azji podzwrotnikowej, uprawiana ze względu na definicja
 • Co znaczy Idealizacja Dlaczego gloryfikacja, apoteoza; 2. w metodologii: konstrukcja myślowa przyjmująca określone cechy dla nieistniejących w rzeczywistości warunków encyklopedia
 • Co znaczy Inicjator Jak lepiej rozpoczynająca jakieś działanie; projektodawca; 2. chem. czynnik niezbędny do zapoczątkowania określonych reakcji chemicznych jak działa
 • Co znaczy Impet Kiedy m) <łac. impetus napór, napad> duża siła, gwałtowność, rozpęd: impet uderzenia; robić co z impetem ? impetyk, impetyczny charakter czy jest
 • Co znaczy In Od czego zależy przedrostek o znaczeniu w środku, wewnątrz, w-; cząstka rozpoczynająca wiele wyrazów zapożyczonych: inhalacja, iniekcja, inkorporacja pojęcie
 • Co znaczy Innowacja Na czym polega ż) nowość: wprowadzać innowację ? innowator, innowacyjny wyjaśnienie
 • Co znaczy Infantylizacja Różnice ż) 1. infantylizowanie; 2. stawanie się infantylnym; dziecinnienie opis
 • Co znaczy Ikonodulia Wady i zalety ż) rel. oddawanie czci ikonom (obrazom) i symbolom rzeczy świętych informacje
 • Co znaczy Inwentaryzować Podobieństwa 1. sporządzać spis rzeczy danej jednostki organizacyjnej; 2. sporządzać rejestr zabytków sztuki znaczenie
 • Co znaczy Ideolog Czemu m) wyraziciel, obrońca jakiejś ideologii co znaczy
 • Co znaczy Ideał Co gorsze doskonałego kształtu czegoś: ideał piękna, ideał kobiet; 2. najwyższy, najdoskonalszy cel: dążyć do ideału ? idealny, idealizować co, kogo krzyżówka
 • Co znaczy Inicjować Porównaj initio zaczynam, robię początek> dawać bodziec do rozpoczęcia, występować z inicjatywą, dawać pomysł, rzucać myśl; zapoczątkowywać co to jest

Słownik wyrazów obcych, pisownia i znaczenie

Definicja - Co to znaczy? Co to jest? Przykłady wyrazów tłumaczonych.

Definicja Inicjować co znaczy ideał krzyżówka ideolog co to jest inwentaryzować słownik ikonodulia czym jest infantylizacja co oznacza innowacja tłumaczenie in przykłady. słownik.

Co to jest Imigracja co znaczy impulsywność krzyżówka ingrediencja co to jest znaczenie.