Definicja humanizować. Co oznacza 1. nadawać znaczenie sprawom definicja. Co to jest Humanizować.
humanizować co to jest

Czy przydatne?

Definicja humanizować

Co to jest HUMANIZOWAĆ: <fr. humaniser czynić (bardziej) ludzkim, od łac. humanus ludzki> 1. nadawać znaczenie sprawom człowieka, uważać je za nadrzędne w stosunku do innych; czynić coś bardziej ludzkim, humanitarnym; 2. podkreślać znaczenie, wagę nauk humanistycznych, przeciwstawiając je zbytniej technicyzacji życia; 3. spoż. humanizować mleko preparować mleko krowie dla niemowląt, upodabniając jego skład do składu mleka kobiecego.

Czym jest humanizować znaczenie w Słownik wyrazów H .