UNESCO co znaczy unici krzyżówka umbrela,umbrelka co to jest uniwersalizm słownik uwertura czym.
ugier ukaz krzyżówka co to jest

Definicje słów, słownik wyrazów na U

 • Co znaczy Ugier Porównanie z gr. ??chra, od ?chrós bladożółty> 1. pigment barwy przechodzącej od żółtej do złocistobrunatnej, będący odmianą ochry, stosowany głównie co znaczy
 • Co znaczy Ukaz Dlaczego zarządzenie najwyższej władzy, rozkaz, dekret carski; 2. pot. rozkaz, rozporządzenie: przyszedł ukaz, żeby… krzyżówka
 • Co znaczy Ukrainizm Jak lepiej m) wyraz, zwrot, konstrukcja zdaniowa, przejęte z języka ukraińskiego co to jest
 • Co znaczy Unicum Kiedy n; ndm) <łac. jedyne> rzecz jedyna w swoim rodzaju; unikat, osobliwość słownik
 • Co znaczy Unicef Od czego zależy International Children’s Emergency Fund Fundusz Narodów Zjednoczonych Pomocy Dzieciom> organizacja międzynarodowa powołana w 1946 r. przez czym jest
 • Co znaczy Utylitarny Na czym polega użyteczność, pożytek; z łac. utilitas> mający zastosowanie praktyczne, użytkowy; dotyczący korzyści praktycznej, materialnej lub wygody co oznacza
 • Co znaczy Ubikacja Różnice hiszp. ubicación, od ubicar umieścić, od łac. ubi gdzie> 1. toaleta, ustęp; klozet; 2. dawn. pomieszczenie, pokój tłumaczenie
 • Co znaczy Uniwersalny Wady i zalety dotyczący wszystkiego, co istnieje: wiedza uniwersalna; 2. rozciągający się na wszechświat: pokój uniwersalny; 3. mogący mieć wszechstronne przykłady
 • Co znaczy Ufo Podobieństwa n) niezidentyfikowany obiekt latający; latający talerz definicja
 • Co znaczy Uncja Czemu ż) <łac. uncia dwunasta część asa> daw. jednostka wagi (np. złota, leku encyklopedia
 • Co znaczy Unifikator Co gorsze m) czynnik jednoczący, zespalający coś, unifikujący jak działa
 • Co znaczy Uniformizacja Porównaj jednolitego charakteru, wy glądu, ujednolicenie> uniformizować kogo, co, zuniformizować, zuniformizowany czy jest
 • Co znaczy Umbra Porównanie ż) <łac. cień> pigment naturalny koloru żółtego, zielonobrunatnego lub brunatnoczerwonego, stosowany do wyrobu farb; farba takiego koloru pojęcie
 • Co znaczy Uzus Dlaczego m) <łac. usus> zwyczaj, praktyka uzualny wyjaśnienie
 • Co znaczy Urbanizować Jak lepiej przeprowadzić proces urbanizacji opis
 • Co znaczy Ukulele Kiedy czterostrunowa, szarpana specjalnym piórkiem lub kostką, rozpowszechniona na Hawajach i wykorzystywana przez zespoły grające jazz informacje
 • Co znaczy Urografia Od czego zależy ż) med. rentgenograficzne badanie narządów moczowych po zastosowaniu środka cieniującego, wstrzykniętego dożylnie i wydalanego przez nerki znaczenie
 • Co znaczy Utylizować Na czym polega wyzyskiwać praktycznie, wykorzystywać do dalszej produkcji co znaczy
 • Co znaczy Ujutno Różnice przytulnie, swojsko, miło krzyżówka
 • Co znaczy Uniwersum Wady i zalety n; odm w lm) <łac. universum całość, wszechświat, z fr. univers> wszechświat; całość: uniwersum wiedzy co to jest
 • Co znaczy Ultrafioletowy Podobieństwa promieniowanie UV o długości fali mniejszej od promieniowania widzialnego, odznaczające się silnym działaniem biologicznym i chemicznym słownik
 • Co znaczy Ułan Czemu żołnierz lekkiej kawalerii, utworzonej w Polsce w XVIII w. i istniejącej do II wojny światowej ułański: szarża ułańska, ułański charakter czym jest
 • Co znaczy Ureus Co gorsze m) symbol władzy starożytnych królów, mający kształt sprężonego do skoku węża, noszony zwykle nad czołem co oznacza
 • Co znaczy Uzurpacja Porównaj szerokim zn. użytkowania> bezprawne przejęcie władzy, przywłaszczenie sobie prawa do czegoś uzurpator, uzurpatorski, uzurpować sobie prawo tłumaczenie
 • Co znaczy Uniformizm Porównanie m) <łac. uniformis jednakowy> dążenie do ujednolicenia czegoś, jednolity wygląd, jednostajność, jednolitość; brak zindywidualizowania przykłady
 • Co znaczy Unikat Dlaczego m) <łac. unicum> rzecz jedyna w swoim rodzaju, jednostkowa, niepowtarzalna; rzadkość unikatowy definicja
 • Co znaczy Uniwersalista Jak lepiej m) człowiek o wszechstronnych zainteresowaniach; zwolennik uniwersalizmu encyklopedia
 • Co znaczy Uro Kiedy pierwszy człon wyrazów złożonych, wskazujący na ich związek znaczeniowy z moczem, narządami moczowymi: urometr, urologia jak działa
 • Co znaczy Ultras Od czego zależy royaliste) skrajny rojalista> osoba wyznająca skrajne poglądy polityczne, stosująca skrajne metody działania politycznego ultrasowski czy jest
 • Co znaczy Urbanizacja Na czym polega społeczny i kulturowy, wyrażający się w rozwoju miast, wzroście ich liczby, powiększaniu się obszarów miejskich i udziału mieszkańców miast pojęcie
 • Co znaczy Ultramaryna Różnice ultramarino, z łac. ultra-marinus zamorski> 1. pot. farba koloru niebieskiego; 2. pigment mineralny barwy niebieskiej (także fioletowej wyjaśnienie
 • Co znaczy Urlop Wady i zalety trwająca określoną liczbę dni, ustawowo zagwarantowana: być na urlopie, jechać na urlop urlopowy, urlopowicz; 2. zwolnienie od pracy na opis
 • Co znaczy Uzurpator Podobieństwa m) osoba, która przywłaszczyła sobie prawa do czegoś informacje
 • Co znaczy Ultradźwięki Czemu częstotliwościach większych od 16 000 herców, wykorzystywane m.in. w hydrolokacji, defektoskopii, medycynie, obróbce twardych materiałów znaczenie
 • Co znaczy Urgens Co gorsze m) ponaglenie, upomnienie, zwykle pisemne co znaczy
 • Co znaczy Urania Porównaj astronomii i geometrii, przedstawiana z cyrklem i kulą; 2. astronomiczna jednostka odległości rok świetlny, rok światła krzyżówka
 • Co znaczy Utensylia Porównanie lm) <łac. utensilia lm> drobne przedmioty potrzebne do wykonania czegoś: utensylia kuchenne, krawieckie, malarskie co to jest
 • Co znaczy Ufolog Dlaczego m) człowiek zajmujący się UFO, czyli niezidentyfikowanymi obiektami latającymi ufologia słownik
 • Co znaczy Ucha Jak lepiej ż) gęsta zupa rybna, przyrządzana w Rosji z wielu różnych gatunków ryb słodkowodnych czym jest
 • Co znaczy Unia Kiedy ż) <łac. unio zjednoczenie> połączenie, związek ugrupowań, państw, instytucji unicki, unijny, unita co oznacza
 • Co znaczy Utopista Od czego zależy m) człowiek mający nierealne pomysły, projekty; marzyciel, fantasta; zwolennik socjalizmu utopijnego tłumaczenie
 • Co znaczy Underground Na czym polega zwłaszcza polityczne lub społeczne, podziemie; 2. niezależne, niekomercyjne ruchy artystyczne w krajach Zachodu undergroundowy przykłady
 • Co znaczy Ultracyzm Różnice m) zasady, przekonania skrajne, krańcowość, maksymalizm definicja
 • Co znaczy Ultrasonografia Wady i zalety ż) med. techn. metoda diagnostyki, wykorzystująca zjawisko odbicia ultradźwięków na granicy tkanek lub narządów encyklopedia
 • Co znaczy Uremia Podobieństwa ż) med. ciężkie zatrucie organizmu, najczęściej wskutek niewydolności nerek; mocznica jak działa
 • Co znaczy Ultrasonoterapia Czemu ż) med. leczenie ultradźwiękami, stosowane przy nerwobólach, procesach zapalnych mięśni, stawów itp czy jest
 • Co znaczy Ultrasonograf Co gorsze ultradźwiękowe, służące do wykonywania diagnostyki, dzięki któremu można uzyskać obrazy układu tkanek normalnych i patologicznych wewnątrz pojęcie
 • Co znaczy Uniwersał Porównaj z łac. universalis> hist. a) w dawnej Polsce list królewski dotyczący ważnych spraw, ogłaszany publicznie; b) akt zwołujący szlachtę na wyjaśnienie
 • Co znaczy Uniwersytet Porównanie z łac. universitas ogół, całość (od universus wzięty w całości, ogólnie), łac. też w zn. cały kolektyw, korporacja, stąd w średniowieczu opis
 • Co znaczy Urologia Dlaczego ż) nauka o anatomii, fizjologii i chorobach układu moczowego, chorobach narządów płciowych u mężczyzn informacje
 • Co znaczy Uzurpować Jak lepiej użytkowanie, używam, użytkuję> bezprawnie przejąć władzę; przywłaszczyć sobie prawo do czegoś uzurpacja tronu, uzurpator, uzurpatorski znaczenie
 • Co znaczy Ulisses Kiedy z gr. dial. Oulysses (jedna z wielu gr. wersji imienia bohatera homeryckiego)> 1. Odyseusz, bohater Iliady i Odysei Homera; 2. ulisses co znaczy
 • Co znaczy Unilateralny Od czego zależy przym.) jednostronny: postanowienie unilateralne, umowa unilateralna krzyżówka
 • Co znaczy Unisono Na czym polega ndm) jednogłośnie, jednobrzmiąco; zgodnie: śpiewać unisono co to jest
 • Co znaczy Utylitaryzm Różnice osiągania korzyści, wygód; 2. filoz. doktryna etyczna głosząca, że pożytek jednostki lub społeczeństwa powinien stanowić najwyższy cel słownik
 • Co znaczy Uniform Wady i zalety jednakowy> mundur, określony regulaminem ubiór członków organizacji społecznych, formacji wojskowych lub paramilitarnych, grup społecznych czym jest
 • Co znaczy Uniwerbizacja Podobieństwa ż) <łac. unum verbum jedno słowo> jęz. utworzenie jednego wyrazu z połączenia dwóch wyrazów, np. szkoła podstawowa i podstawówka co oznacza
 • Co znaczy Unikatowy Czemu przym.) będący unikatem; niepowtarzalny: unikatowy księgozbiór tłumaczenie
 • Co znaczy Uryna Co gorsze ż) <łac. urina> przest. mocz przykłady
 • Co znaczy Urna Porównaj przechowywania prochów osoby zmarłej po ich spaleniu: urna z czyimi prochami; 2. pojemnik z otworem, do którego wrzuca się kartki z głosami definicja
 • Co znaczy Utylizacja Porównanie produktów, które utraciły swoją wartość, powtórne wykorzystanie czegoś, np. śmieci jako surowców wtórnych: utylizacja śmieci utylizacyjny encyklopedia
 • Co znaczy Unit Dlaczego m) wieloczynnościowy aparat dentystyczny jak działa
 • Co znaczy Uniwersalia Jak lepiej universalis powszechny, ogólny> filoz. odpowiedniki nazw i pojęć ogólnych, mające cechy wspólne danej klasie przedmiotów konkretnych czy jest
 • Co znaczy Ultra Kiedy pierwszy człon wyrazów złożonych, mający znaczenie: poza, po drugiej stronie, poza zasięgiem, poza granicami; nadmiernie, nadzwyczaj pojęcie
 • Co znaczy Urawniłowka Od czego zależy ż) pot. wyrównywanie poziomów, zrównywanie wyjaśnienie
 • Co znaczy Utopizm Na czym polega m) utopijne poglądy, marzenia opis
 • Co znaczy Univira Różnice ż) <łac.> kobieta, która tylko raz wyszła za mąż informacje
 • Co znaczy Utopia Wady i zalety n.-łac. Utopia, nazwa kraju fikcyjnego, utworzona w 1515 r. przez Tomasza Morusa> 1. projekt idealnego zorganizowania społeczeństwa znaczenie
 • Co znaczy Ultimatum Podobieństwa ostateczne i formalne oświadczenie państwa, skierowane do innego państwa z żądaniem spełnienia określonych warunków w określonym terminie co znaczy
 • Co znaczy Utopijny Czemu utopią, mający cechy utopii; wyidealizowany, nierealny: socjalizm utopijny; 2. lit. powieść utopijna powieść rozpowszechniona głównie w krzyżówka
 • Co znaczy Ultymatywny Co gorsze przym.) mający charakter ultimatum, grożący sankcjami co to jest
 • Co znaczy Unifikować Porównaj ujednolicać coś (np. przepisy, prawo), sprowadzać coś do jednej postaci; scalić coś, zjednoczyć, połączyć w całość unifikacja, unifikator słownik
 • Co znaczy Urbanistyka Porównanie zasadach planowania przestrzennego miast i osiedli oraz o ich powstawaniu i rozwoju urbanista, urbanistyczny, urbanizacja, urbanizować co czym jest
 • Co znaczy Uwertura Dlaczego ż) muzyczny wstęp do opery, operetki, oratorium lub kantaty: uwertura do opery, grać uwerturę co oznacza
 • Co znaczy Uniwersalizm Jak lepiej ogarnięcia pewnej całości, dążenie do objęcia jakąś działalnością wszystkich ludzi; powszechność; 2. filoz. przeciwieństwo indywidualizmu i tłumaczenie
 • Co znaczy Umbrelka Umbrela Kiedy ż) <łac. umbrella zasłona od słońca, zdr. od umbra cień> przest. osłona tłumiąca zbyt jaskrawe światło lampy; abażur przykłady
 • Co znaczy Unici Od czego zależy m; lm) <łac. unitus zjednoczony> wyznawcy Kościoła greckokatolickiego w Polsce, grekokatolicy unicki: Kościół unicki, obrządek unicki definicja
 • Co znaczy Unesco Na czym polega Educational, Scientific and Cultural Organization Organizacja Narodów Zjednoczonych do Spraw Oświaty, Nauki i Kultury> organizacja encyklopedia

Słownik wyrazów obcych, pisownia i znaczenie

Definicja - Co to znaczy? Co to jest? Przykłady wyrazów tłumaczonych.

Definicja UNESCO co znaczy unici krzyżówka umbrela,umbrelka co to jest uniwersalizm słownik uwertura czym jest urbanistyka co oznacza unifikować tłumaczenie ultymatywny. słownik.

Co to jest Ugier co znaczy ukaz krzyżówka ukrainizm co to jest unicum słownik znaczenie.