Propos, ?Pod, ?Plast, ?Plan, ?Pedia, ?Patia, Pabialgina, Pytyjski, Pytia, Pytel, Pyknik, Puzzle.
propos plast plan pedia patia co to jest

Definicje słów, słownik wyrazów na P

 • Co znaczy Paliowy Co to jest przym.) przest. mający kolor słomy; jasnożółty
 • Co znaczy Parafianin Co to jest 1. członek parafii; 2. przest. człowiek zacofany, ograniczony
 • Co znaczy Percutant Co to jest wywołujący szok, sensację
 • Co znaczy Pliant Co to jest m) taboret składany z krzyżującymi się nóżkami
 • Co znaczy Parascenium Co to jest n; odm lm) <łac., z gr. paraskenion> 1. garderoba aktorów; przyscenie; 2. w staroż. teatrze greckim: boczne skrzydła sceny
 • Co znaczy Piromania Co to jest ż) med. chorobliwy popęd do podpalania ? piroman
 • Co znaczy Patefon Co to jest m) dawny typ gramofonu
 • Co znaczy Penalny Co to jest przym.) dotyczący kary ? penalizacja, penalizować co
 • Co znaczy Plafon Co to jest m) 1. sufit, sklepienie z dekoracją malarską; 2. malowidło na suficie
 • Co znaczy Pajdo Co to jest pierwszy człon wyrazów złożonych, wskazujący na ich związek znaczeniowy z dzieckiem: pajdocentryzm, pajdokracja
 • Co znaczy Plafoniera Co to jest ż) oświetlenie przysufitowe, płaska lampa przylegająca do sufitu
 • Co znaczy Poganin Co to jest m) <łac. paganus wieśniak> dla chrześcijanina osoba, która nie wierzy w Boga, innowierca ? pogański
 • Co znaczy Pace Co to jest pozwoleniem, z całym szacunkiem (dla opinii dopiero co wygłoszonej); grzeczna zapowiedź wyrażenia zastrzeżeń albo poglądu przeciwnego
 • Co znaczy Pacht Co to jest przest odpłatne korzystanie z czyjejś własności, dzierżawa, arenda, najem: wziąć co w pacht ? pachciarz
 • Co znaczy Pacierz Co to jest Ojcze nasz, pierwsze słowa modlitwy> każda modlitwa, zbiór modlitw: odmawiać pacierze, zmówić pacierz paciorek
 • Co znaczy Pacjent Co to jest patiens cierpiący> osoba chora, będąca pod opieką lekarza: przyjmować pacjentów, lekarz bada pacjenta, skierować pacjenta na badania, do
 • Co znaczy Pacyfikacja Co to jest spokoju, od pax pokój, spokój> 1. tłumienie zamieszek społecznych, buntu (najczęściej siłą); 2. stosowanie terroru w okupowanym kraju
 • Co znaczy Pacyfikować Co to jest <łac. pacifico uspokajam> dokonywać pacyfikacji, tłumić bunt, powstanie, używając siły (zbrojnej) ? spacyfikować, spacyfikowany
 • Co znaczy Pacyfista Co to jest zwolennik pokoju między państwami, osoba występująca przeciw wojnom: manifestacja pacyfistów ? pacyfistyczny, pacyfizm
 • Co znaczy Pacyfizm Co to jest ruch społeczno-polityczny, powstały na początku XIX w., potępiający wojny, bez względu na ich przyczyny i charakter; 2. dążenie do pokoju
 • Co znaczy Paddock Padok Co to jest m) ogrodzony teren, po którym oprowadza się konie: być na padoku
 • Co znaczy Padyszach Co to jest m) tytuł dawnych władców tureckich, perskich; władca (sułtan, szach) noszący ten tytuł
 • Co znaczy Pager Co to jest m) urządzenie elektroniczne, wzywające abonenta do telefonu, czyt. pejdżer
 • Co znaczy Pagina Co to jest oznaczająca kolejny numer strony, umieszczona na górze lub dole: żywa pagina wiersz na stronie, zawierający oprócz numeru strony tytuł
 • Co znaczy Pagoda Co to jest bhagavati święta, boska> w krajach Dalekiego Wschodu świątynia lub pałac. w kształcie wielokondygnacyjnej wieży, z wieloma
 • Co znaczy Pagon Co to jest m) naramiennik mundurów wojskowych, także sportowych i cywilnych: koszula, płaszcz z pagonami
 • Co znaczy Pajdokracja Co to jest władza> 1. rządy ludzi zbyt młodych, niedoświadczonych; 2. nadmierne uleganie żądaniom dzieci, przecenianie ich potrzeb i praw z
 • Co znaczy Pajety Co to jest ż; lm) kolorowe i błyszczące cekiny, naszywane na stroje kobiece ? pajetki
 • Co znaczy Pakamera Co to jest ż) pomieszczenie robocze, podręczny magazyn
 • Co znaczy Pakt Co to jest m) <łac. pactum> układ, umowa, ugoda: pakt o czym, np o nieagresji ? paktować z kim
 • Co znaczy Pal Co to jest betonowy, żelbetowy lub stalowy, element konstrukcyjny budowli, ogrodzenia terenu itp.; 2. daw. zaostrzony kół ? palisada
 • Co znaczy Paladyn Co to jest palatinus urzędnik królewski> 1. średniowieczny rycerz walczący u boku swego władcy o słuszną sprawę; 2. hist. rycerz ze świty Karola
 • Co znaczy Palafit Co to jest palach, budowane w celach obronnych na przybrzeżnych wodach jezior i rzek, znane od neolitu; osada palowa, osada nawodna
 • Co znaczy Palankin Co to jest hindi p?lak?, sanskr. paryanka> kryta lektyka, często bogato zdobiona, używana na Dalekim Wschodzie, noszona przez tragarzy, także na
 • Co znaczy Palant Co to jest gra drużyn, w których zawodnicy podbijają pałką małą piłkę: gra w palanta; 2. pot. człowiek nisko ceniony, głupiec: to palant
 • Co znaczy Palatalizacja Co to jest podniebienie> jęz. zmiękczenie spółgłoski w wyniku wzniesienia środkowej części języka ku podniebieniu twardemu palatalizować spółgłoskę
 • Co znaczy Palatalny Co to jest podniebienie> podniebienny; jęz. głoska palatalna głoska, zwłaszcza spółgłoska, której artykulacja polega m.in. na wzniesieniu środkowej
 • Co znaczy Palato Co to jest <łac. palatum podniebienie> pierwszy człon wyrazów złożonych, wskazujący na ich związek znaczeniowy z podniebieniem: palatografia
 • Co znaczy Palatografia Co to jest oparta na analizie śladów kontaktu języka z podniebieniem twardym przy wymawianiu głosek; umiejętność robienia i odczytywania palatogramów
 • Co znaczy Palatogram Co to jest i rodzaj kontaktów (zwarcie, szczelina, otwór) górnej powierzchni języka z podniebieniem twardym w czasie wymawiania poszczególnych głosek
 • Co znaczy Palatyn Co to jest 1. w średniowieczu zarządca dworu panującego; 2. w daw. Polsce namiestnik księcia, jego zastępca ? palatynat
 • Co znaczy Palcat Co to jest m) daw. a) kij używany do wprawiania się w szermierce: bić się w palcaty, b) gruby kij, pałka
 • Co znaczy Paleo Co to jest człon wyrazów złożonych, mający znaczenie przedhistoryczny, dotyczący prehistorii: paleoamerykański, paleoantropologia, paleoklimat
 • Co znaczy Paleoantropologia Co to jest człowiek> dział antropologii, zajmujący się badaniem praludzkich form praludzkich oraz pochodzeniem i rozwojem człowieka jako gatunku
 • Co znaczy Paleontologia Co to jest roślinach i zwierzętach minionych epok geologicznych, oparta na badaniach szczątków, odcisków i śladów życia, zachowanych w różnych
 • Co znaczy Palestra Co to jest miejsce ćwiczeń gimnastycznych> zespół adwokatów, adwokatura: należeć do palestry, palestra warszawska ? palestrant
 • Co znaczy Paleta Co to jest drewniana płyta z otworem na duży palec, służąca malarzowi do rozrabiania i mieszania farb; 2. dobór kolorów, farb, charakterystyczny dla
 • Co znaczy Paliatyw Co to jest przynosić chwilową ulgę, z łac. palliare, od pallium> 1. med. środek uśmierzający lub łagodzący długotrwały ból, bez usunięcia jego
 • Co znaczy Paliatywny Co to jest charakter półśrodka; 2. med. przynoszący chwilową ulgę, ale nie leczący; uśmierzający, łagodzący ból: opieka paliatywna
 • Co znaczy Palimpsest Co to jest z gr. palímps?stos, pálim ps?stós znowu zeskrobany (o pergaminie)> rękopis, manuskrypt, w którym na miejscu wydrapanego tekstu
 • Co znaczy Palin Co to jest złożonych, mający znaczenie: a) w tył, wstecz: palindrom; b) przeciwnie, odwrotnie: palinodia, c) znowu, jeszcze raz, na powrót
 • Co znaczy Palindrom Co to jest m) słowo lub zdanie, które może być czytane w obu kierunkach, np. radar, potop
 • Co znaczy Palingeneza Co to jest występowanie u zarodka cech odpowiadających kolejnym etapom rozwoju rodowego; 2. filoz., rel. powtórne powstanie, reinkarnacja, wędrówka
 • Co znaczy Palinka Co to jest ż) węgierska wytrawna wódka ze śliwek, brzoskwiń, czereśni
 • Co znaczy Palinodia Co to jest literacki, w którym autor odwołuje swoje stanowisko, wyrażone uprzednio w innym utworze (np. Antymonachomachia I. Krasickiego
 • Co znaczy Palinologia Co to jest ż) dział botaniki, nauka zajmująca się badaniem ziaren, pyłków i zarodników roślin (także kopalnych
 • Co znaczy Palisada Co to jest ogrodzenie z grubych, zaostrzonych pali, stosowane w fortyfikacjach staroż. i średniowiecznych; ostrokół ? palisadowy
 • Co znaczy Palisander Co to jest tubylczych Gujany> drewno brunatne z odcieniami fioletowymi, o pięknych słojach i bardzo twarde, używane w meblarstwie ? palisandrowy
 • Co znaczy Paradować Co to jest chodzić, przechadzać się, jeździć, popisując się czymś, np. swym wyglądem, strojem, towarzystwem
 • Co znaczy Paliusz Co to jest w Kościele kat.: część stroju liturgicznego, biały pas z krzyżami, noszony na szyi i ramionach przez papieża i dostojników Kościoła przy
 • Co znaczy Palm Co to jest długości w angielskim i amerykańskim układzie miar, (76,2 mm); 2. hist. starorzymska jednostka miary długości dłoni
 • Co znaczy Palmeta Co to jest w formie stylizowanego liścia palmy, stosowany w architekturze, malarstwie i rzemiośle artystycznym; 2. ozdobny kształt drzew szpalerowych
 • Co znaczy Palmiarnia Co to jest ż) duża szklarnia, część ogrodu botanicznego z hodowlą palm i innych roślin egzotycznych
 • Co znaczy Palmtop Co to jest m) miniaturowy komputer osobisty
 • Co znaczy Palotyni Co to jest m; lm) zgromadzenie zakonne, założone we Włoszech w XIX w
 • Co znaczy Palpacja Co to jest ż) <łac. palpatio dotykanie> med. metoda badania lekarskiego przez uciskanie, opukiwanie ciała ? palpacyjny
 • Co znaczy Palpitacja Co to jest ż) <łac. palpitatio drganie> przyspieszone bicie serca; kołatanie serca
 • Co znaczy Pałac Co to jest palatium> reprezentacyjna budowla, stanowiąca rezydencję królewską, magnacką; także okazały gmach będący siedzibą władz lub instytucji
 • Co znaczy Pałacowy Co to jest polit. przewrót pałacowy, rewolucja pałacowa obalenie panującego lub rządu (bez zmiany systemu polit.), jako wynik spisku urzędników lub
 • Co znaczy Pałasz Co to jest tur. pala rodzaj szabli> hist. biała broń, szabla o prostej klindze, używana do XVIII w.: ciąć kogo pałaszem
 • Co znaczy Pałatka Co to jest do sporządzania prowizorycznych namiotów wojskowych lub harcerskich, także jako okrycie (np. przeciwdeszczowe
 • Co znaczy Pamfil Co to jest ulubiony przez wszystkich> daw. a) dama atutowa w mariaszu, b) rodzaj gry karcianej, w której najmocniejszą kartą jest walet trefl
 • Co znaczy Pamflet Co to jest Pamphile, tytuł komedii z XII w. (łac. Pamphilus seu de Amore)> utwór satyryczny, często anonimowy, agresywnie krytykujący kogoś lub coś
 • Co znaczy Pampasy Ż Pampa Co to jest m; lm) rozległa równina w Ameryce Płd., pokryta wysoką trawą; step
 • Co znaczy Pampers Co to jest m) 1. pieluszka jednorazowa z majtkami: używać pampersów, nosić pampersy; 2. pot. osoba młoda i niedoświadczona
 • Co znaczy Pan Co to jest pierwszy człon wyrazów złożonych, mający znaczenie powszechny, wszelki, obejmujący wszystkie elementy czegoś: panslawizm, panteizm
 • Co znaczy Panaceum Co to jest panacée, z łac. panacea, z gr. Panákeia, córka Asklepiosa, od panaks leczący wszystko> 1. uniwersalne lekarstwo na wszystkie dolegliwości
 • Co znaczy Panama Co to jest Środk.> jasny kapelusz męski o szerokim rondzie, wyplatany z liści palmowych, modny na przełomie XIX i XX w.; słomkowy kapelusz o takim
 • Co znaczy Panatenaje Co to jest lm) hist. największe święto ku czci bogini Ateny, obchodzone co cztery lata, połączone z igrzyskami
 • Co znaczy Pancerny Co to jest noszący pancerz, zbroję: rycerz pancerny, towarzysz pancerny, chorągiew pancerna; 2. osłonięty pancerzem: samochód pancerny; 3
 • Co znaczy Pancerz Co to jest rycerskiej ze skóry lub blachy, osłaniająca tułów: założyć pancerz; 2. metalowa osłona zabezpieczająca pojazdy wojskowe i inne obiekty
 • Co znaczy Panda Co to jest tybetańskiego> ssak azjatycki, przypominający niedźwiadka, występuje w dwóch odmianach: mała panda himalajska o gęstym rudobrązowym futrze
 • Co znaczy Pandemia Co to jest wszystkich ludzi; od pan-cały + demos lud> epidemia obejmująca swym zasięgiem prawie całą populację danego regionu, kraju, kontynentu
 • Co znaczy Pandemonium Co to jest demon szatan, zło; fr. pandémonium, ang. pandemonium piekło, wyraz utworzony przez J. Miltona (1608–1674)> 1. miejsce, gdzie panuje
 • Co znaczy Pandora Co to jest kobieta – dzieło Hefajstosa ożywione przez bogów; puszka Pandory źródło niekończących się nieszczęść, zła, chorób, kłopotów, wszelkie zło
 • Co znaczy Panegiryk Co to jest panegyricus, z gr. pan?gyrikós uroczysty, pochwalny> lit. utwór pochwalny, wysławiający miejsce, osobę, czyn, wydarzenie: wygłosić
 • Co znaczy Panegiryzm Co to jest przesadne wychwalanie kogoś lub czegoś; tworzenie, wygłaszanie panegiryków; 2. zespół cech charakterystycznych dla panegiryków
 • Co znaczy Panegiryzować Co to jest pisać, wygłaszać panegiryki, przesadnie wychwalać kogoś, coś
 • Co znaczy Panel Co to jest określony temat, prowadzona przez specjalistów z różnych dziedzin: rozmowy panelowe; 2. psych. socjol. badanie ankietowe, powtarzane w
 • Co znaczy Panenteizm Co to jest Bogu> filoz -rel. odmiana panteizmu łączonego z deizmem; pogląd, że wszystko (cała natura) istnieje w Bogu i poprzez Boga
 • Co znaczy Panewka Co to jest gr. patáné misa> 1. anat. wgłębienie w jednej z kości stawu, w którym mieści się główka drugiej kości: panewka stawowa; 2. w dawnych
 • Co znaczy Pangeneza Co to jest teoria dziedziczności a) opracowana przez K. Darwina, według której przekazywanie cech rodzicielskich odbywa się za pośrednictwem
 • Co znaczy Pangram Co to jest m) zdanie zawierające wszystkie litery alfabetu
 • Co znaczy Panichida Co to jest czuwanie> rel. w Kościele greckokatolickim nabożeństwo całonocne w wigilię większych świąt, obecnie nabożeństwo za zmarłych
 • Co znaczy Paniczny Co to jest przym.) powstały na skutek paniki, pełen paniki; paniczny strach nagły, niepohamowany, często nieuzasadniony
 • Co znaczy Panier Co to jest m) tarta bułka lub mąka do obtaczania mięsa, ryb, jarzyn przed smażeniem ? panierka, panierować, panierowany
 • Co znaczy Panierować Co to jest obtaczać w jajku i w mące lub tartej bułce mięso, ryby, jarzyny itp. przed smażeniem, pokrywać je panierką
 • Co znaczy Panika Co to jest paniczny, od mitologicznego bożka Pana, wzbudzającego wielki lęk wśród ludzi i zwierząt> nagły strach, często pozbawiony podstaw; popłoch
 • Co znaczy Panikarz Co to jest m) pot. człowiek łatwo wpadający w panikę, skłonny do szerzenia paniki
 • Co znaczy Pankreatyna Co to jest trzustka> farm. wyciąg z trzustki, ułatwiający trawienie, stosowany w leczeniu chorób trzustki i zaburzeń metabolizmu
 • Co znaczy Panlogizm Co to jest filoz. teoria tożsamości bytu i myślenia, głoszona przez G.W. Hegla, według której przyroda i dzieje ludzkie stanowią etapy logicznego
 • Co znaczy Panmiksja Co to jest ż) biol. swobodne, przypadkowe kojarzenie się osobników zapładniających się krzyżowo
 • Co znaczy Panoplia Co to jest ż) kompletne uzbrojenie starogreckiego hoplity, średniowiecznego rycerza
 • Co znaczy Panoptikum Co to jest n; odm. w lm) wystawa, zbiór osobliwości ? panoptykalny
 • Co znaczy Panoptykalny Co to jest przym.) rzad. osobliwy, niezwykły, dziwny, dziwaczny
 • Co znaczy Panorama Co to jest widok> 1. rozległy widok, duża przestrzeń, oglądana z pewnej odległości: wokół roztacza się panorama; 2. film panoramiczny; 3. szt
 • Co znaczy Panoramiczny Co to jest szeroki, rozległy: film panoramiczny wyświetlany na szerokim ekranie, dający wrażenie przestrzenności; zdjęcie panoramiczne zdjęcie
 • Co znaczy Panpsychizm Co to jest pogląd charakterystyczny głównie dla filozofii renesansowej, głoszący, że wszystkie przedmioty obdarzone są właściwościami psychicznymi
 • Co znaczy Panseksualizm Co to jest m) postrzeganie świata i wszelkich zjawisk życia przez pryzmat seksualizmu, seksu
 • Co znaczy Panspermia Co to jest nasienie> biol. koncepcja wysunięta w początkach XX w. (przez S. Arrheniusa), według której zarodniki odwiecznej, kosmicznej materii żywej
 • Co znaczy Pantagrueliczny Co to jest rubaszny, beztroski, korzystający z uciech życia, mający wielki apetyt ? pantagruelizm
 • Co znaczy Pantagruelizm Co to jest postawa, jaką reprezentował Pantagruel: rubaszny humor, wypływający z żywiołowej, renesansowej radości życia
 • Co znaczy Pantalony Co to jest postać z komedii dell’arte, podstarzały zalotnik> 1. żart. spodnie lub majtki, zwłaszcza niezgrabne, obszerne: nosić pantalony; 2. dawn
 • Co znaczy Pantałyk Co to jest m) tylko w zwrocie: zbić kogoś z pantałyku pozbawić kogoś pewności siebie, wprawić w zakłopotanie; zmieszać, zbić z tropu
 • Co znaczy Panteizm Co to jest Bóg> filoz metafizyczny pogląd, utożsamiający Boga z całą przyrodą, przekonanie o boskiej naturze świata
 • Co znaczy Panteon Co to jest gr. pántheion (hierón) świątynia poświęcona wszystkim bogom> 1. przen. grupa ludzi wybitnych, znanych; 2. wszyscy bogowie jakiejś mitologii
 • Co znaczy Pantera Co to jest pánth?r zwierz drapieżny> silny i zwinny drapieżnik z rodziny kotów, żyjący w Afryce i Azji, o futrze brązowożółtym w czarne plamy: zwinny
 • Co znaczy Panterka Co to jest ż) strój wojskowy o barwach ochronnych, ciemnozielony w żółtobrunatne, nieregularne plamy
 • Co znaczy Pantofel Co to jest m; lm) lekki but, obuwie: pantofle domowe, skórzane, wizytowe ? pantofelek, pantoflarski, pantoflarz
 • Co znaczy Pantoflarz Co to jest ulegający we wszystkim żonie: być, siedzieć pod pantoflem, trzymać kogo pod pantoflem, wziąć kogo pod pantofel ? pantoflarski
 • Co znaczy Pantoflowy Co to jest przym.) pot., fraz. poczta pantoflowa rozpowszechnianie plotek
 • Co znaczy Pantograf Co to jest przyrząd kreślarski, używany w kartografii, topografii itp., służący do mechanicznego kopiowania rysunków w zmniejszonej lub zwiększonej
 • Co znaczy Pantokrator Co to jest ikonografii wczesnochrześcijańskiej, bizantyjskiej i romańskiej Chrystus przedstawiany przeważnie jako sędzia lub król
 • Co znaczy Pantomima Co to jest z gr. pantó-mimos naśladujący wszystko; aktor grający swoją rolę samymi gestami, bez słów> sztuka wyrażania uczuć, idei bez słów, za pomocą
 • Co znaczy Pańczatantra Co to jest staroindyjski zbiór przypowieści dydaktycznych (w pięciu księgach) z pierwszych wieków naszej ery, pisanych w sanskrycie, znany z licznych
 • Co znaczy Papacha Co to jest ż) futrzana czapka męska, noszona przez Kozaków, żołnierzy radzieckich i mieszkańców Kaukazu
 • Co znaczy Paparazzi Co to jest uprzykrzona mucha + razzi błyskać> natrętny fotoreporter, który specjalizuje się w wykonywaniu zdjęć sławnych osób w sytuacjach prywatnych
 • Co znaczy Papaweryna Co to jest mak> chem. farm. alkaloid występujący w opium, otrzymywany również syntetycznie, stosowany w lecznictwie jako środek przeciwskurczowy
 • Co znaczy Papeteria Co to jest ż) komplet złożony z koperty i papieru listowego, używany do korespondencji prywatnej: ozdobna papeteria ? papeteryjny
 • Co znaczy Papieroplastyka Co to jest plastycznego kształtowania przedmiotów dekoracyjno-użytkowych, liter itp. z papieru i masy papierowej; 2. przedmioty wykonane tą techniką
 • Co znaczy Papież Co to jest páppas tatuś> 1. najwyższy zwierzchnik Kościoła kat. i biskup Rzymu; tytuł używany od VI w. ? papieski, papiestwo; 2. przen. osoba uważana
 • Co znaczy Papilarny Co to jest linien), fr. papillaire brodawkowaty, od papille brodawka, z łac. papilla sutek> linie papilarne linie na skórze dłoni i stóp, tworzące
 • Co znaczy Papiloty Co to jest m; lm) 1. zwitki papieru, na które nakręca się włosy: zakręcać włosy na papiloty
 • Co znaczy Papirologia Co to jest nauka zajmująca się odczytywaniem staroż. tekstów, zapisanych na papirusie, pergaminie, tabliczkach i skorupach glinianych
 • Co znaczy Papirus Co to jest roślina z brzegów Nilu (Cyperus papyrus), używana w staroż. Egipcie jako materiał pisarski: pisać na papirusie; 2. zwój z tego materiału z
 • Co znaczy Papizm Co to jest m) 1. system rządów papieskich; 2. dawn. nazwa nadawana przez protestantów katolicyzmowi ? papista
 • Co znaczy Pappataci Co to jest choroba zakaźna, przenoszona przez pewien gatunek komara; występuje w krajach śródziemnomorskich, Azji Mniejszej i wschodniej Afryce
 • Co znaczy Papryka Co to jest papar pieprz> roślina warzywna, mająca jadalne owoce; owoc tej rośliny czerwony, zielony lub żółty, po wysuszeniu i sproszkowaniu używany
 • Co znaczy Paprykarz Co to jest m) potrawa duszona z kawałków cielęciny, drobiu lub ryb; rodzaj gulaszu z dużą ilością papryki
 • Co znaczy Papuga Co to jest Babagh?, przez hiszp. papagayo, fr. papegai a. przez tur. papa?an, węg. papagáj> 1. duży ptak o barwnym upierzeniu i dużym zakrzywionym
 • Co znaczy Papuzi Co to jest odznaczający się jaskrawymi barwami; różnobarwny; 2. med. wet. choroba papuzia wirusowa choroba zakaźna papug i ptactwa domowego, niekiedy
 • Co znaczy Para Co to jest pierwszy człon wyrazów złożonych, mający znaczenie niby, prawie: paramilitarny, parapsychologia
 • Co znaczy Parabola Co to jest opowieść o treści moralno-dydaktycznej, przypowieść; 2. geometr krzywa płaska (stożkowa), będąca zbiorem punktów płaszczyzny jednakowo
 • Co znaczy Paraboliczny Co to jest przym.) 1. geometr. mający kształt paraboli; 2. lit. mający charakter paraboli; alegoryczny
 • Co znaczy Parada Co to jest popis, przegląd, pokaz, widowisko ? paradny; 2. uroczysty przegląd wojsk, połączony z defiladą ? paradować gdzie; 3. sport a) w szermierce
 • Co znaczy Paradontoza Paradentoza Co to jest przy, obok + łac. dens ząb> med. przewlekłe postępujące schorzenie przyzębia, objawiające się m.in. krwawieniem dziąseł, rozchwianiem i
 • Co znaczy Paradny Co to jest przym.) 1. odświętny, galowy, reprezentacyjny; 2. śmieszny, zabawny, pocieszny
 • Co znaczy Paradoks Co to jest nieoczekiwany, niewiarygodny> 1. twierdzenie sprzeczne z przyjętym mniemaniem, często w formie aforyzmu; 2. pot. to, co jest sprzeczne ze
 • Co znaczy Paradoksalny Co to jest przym.) sprzeczny z tym, co oczywiste; będący paradoksem lub mający cechy paradoksu; osobliwy, absurdalny
 • Co znaczy Paradokumentalny Co to jest przym.) mający charakter dokumentalny, ale nie dokument w ścisłym tego słowa znaczeniu
 • Co znaczy Paradontologia Co to jest ż) med. dział stomatologii, nauka zajmująca się fizjologią i leczeniem chorób przyzębia
 • Co znaczy Paradontopatia Co to jest przy + odoús ząb + -patheia choroba> med. choroba przyzębia w różnych postaciach, np. schorzenie ozębnej, zębodołów lub dziąseł, o podłożu
 • Co znaczy Paradygmat Co to jest wzorzec> 1. przyjęty sposób widzenia rzeczywistości, uprawiania nauki, model, wzorzec; 2. jęz. zespół form odmiany wyrazu, wzorzec
 • Co znaczy Paradygmatyczny Co to jest przykładowy; jęz związki paradygmatyczne związki między formami deklinacyjnymi lub koniugacyjnymi wyrazu (w przeciwieństwie do związków
 • Co znaczy Parafa Co to jest dopisek> skrót podpisu, zwykle na dokumencie urzędowym; podpis ograniczony do inicjałów ? parafować co, parafowanie
 • Co znaczy Parafazja Co to jest med. rodzaj afazji, zaburzenie mowy, polegające na używaniu słów o podobnym brzmieniu zamiast właściwych
 • Co znaczy Parafernalia Co to jest parápherna posag> 1. rzeczy osobiste; akcesoria, wyposażenie; 2. daw. majątek osobisty mężatki wnoszony w posagu
 • Co znaczy Parafia Co to jest obok czegoś> 1. podstawowa jednostka administracyjna Kościoła, zarządzana przez proboszcza: kancelaria parafii; 2. ogół parafian
 • Co znaczy Parafina Co to jest chem. biała, krystaliczna substancja, otrzymywana z ropy naftowej lub syntetycznie, używana m.in. do wyrobu świec, past do podłóg i w
 • Co znaczy Parafinoterapia Co to jest ż) med. kąpiele i okłady z rozgrzanej parafiny, stosowane głównie w leczeniu gośćca, przykurczów, blizn i zrostów pooperacyjnych
 • Co znaczy Parafinowy Co to jest zrobiony z parafiny, nasycony parafiną; olej parafinowy bezbarwna ciecz bez zapachu i smaku, otrzymywana w wyniku rafinacji ropy naftowej
 • Co znaczy Parafować Co to jest podpisywać wstępnie (inicjałami) uzgodniony tekst urzędowy; stawiać parafę
 • Co znaczy Parafraza Co to jest opis innymi słowami, od gr. phrásis sposób wyrażenia> 1. definicja wyjaśniająca termin lub wyraz; 2. swobodna przeróbka utworu
 • Co znaczy Parafrazować Co to jest oddawać w innej formie treść utworu literackiego lub muzycznego; 2. rozwijać, zmieniać czyjąś myśl, treść tekstu
 • Co znaczy Paragon Co to jest m) kwit będący dowodem zapłaty za towar: wypisać paragon
 • Co znaczy Paragraf Co to jest dopisek na marginesie, od para-gr?ph? dopisuję, wpisuję obok> 1. fragment tekstu, stanowiący zamkniętą całość, oznaczony zwykle znakiem § i
 • Co znaczy Paragram Co to jest m) lit. zmiana znaczenia wyrazu przez niewielką modyfikację jego postaci, dokonana dla efektu humorystycznego
 • Co znaczy Paralaksa Co to jest 1. astr. zmiana położenia ciała niebieskiego w wyniku zmiany miejsca obserwatora, wprost proporcjonalna do odległości między dwoma punktami
 • Co znaczy Paralalia Co to jest ż) med. zaburzenie mowy, polegające na myleniu wyrazów podobnie brzmiących
 • Co znaczy Paralela Co to jest parallela (linia) równoległa, z gr. par-áll?los równoległy> analogia, cechy podobne: przeprowadzić paralele między dwoma zjawiskami
 • Co znaczy Paralityk Co to jest m) <łac. paralyticus, z gr. paralytikós> człowiek dotknięty paraliżem, sparaliżowany
 • Co znaczy Paraliż Co to jest utrata zdolności poruszania się, wywołana uszkodzeniem układu nerwowego, porażenie, bezwład: paraliż kończyn, ulec paraliżowi, dostać
 • Co znaczy Paraliżować Co to jest 1. powodować paraliż, porażać, obezwładniać; 2. pozbawiać możliwości działania; udaremniać coś
 • Co znaczy Parametr Co to jest poza miarą> 1. mat. zmienna, którą przyjmuje się za stałą w porównaniu z innymi zmiennymi; 2. wielkość charakterystyczna dla danego
 • Co znaczy Parandża Co to jest ż) długa, czarna szata, noszona przez kobiety muzułmańskie, zwłaszcza w Afganistanie
 • Co znaczy Paranoiczny Co to jest 2. przen. obłędny, szalony, absurdalny, wynaturzony (m) 1. med. człowiek cierpiący na paranoję, dotknięty paranoją; 2. przen. szaleniec
 • Co znaczy Paranoja Co to jest obłąkanie> 1. med. psychoza przejawiająca się nieufnością, nadwrażliwością, agresywnością, manią prześladowczą; 2. pot. coś absurdalnego
 • Co znaczy Parantela Co to jest łac. parentela, od parentes rodzice> związki pokrewieństwa i powinowactwa, zwłaszcza związki rodzinne z osobami ważnymi, znacznego rodu
 • Co znaczy Paraplegia Co to jest paraliż częściowy, od gr. para-pl??ks porażony czymś> med. porażenie kończyn dolnych (rzadziej górnych), spowodowane uszkodzeniem
 • Co znaczy Parapsychologia Co to jest zajmująca się zjawiskami psychicznymi, których charakter nie został jeszcze w pełni wyjaśniony przez naukę, jak np. telepatia
 • Co znaczy Parawan Co to jest przeciw wiatrowi> rodzaj przenośnej ścianki o ruchomych skrzydłach, połączonych zawiasami, wypełnionych zwykle tkaniną, często malowaną
 • Co znaczy Parazyt Co to jest m) daw. pasożyt
 • Co znaczy Parazytologia Co to jest ż) nauka zajmująca się zjawiskami pasożytnictwa w przyrodzie, badająca organizmy, które są pasożytami zwierząt i ludzi
 • Co znaczy Parcela Co to jest łac. particella działka> część wydzielona z większego obszaru, przeznaczona pod zabudowę lub użytkowana w inny sposób ? parcelować
 • Co znaczy Parcelacja Co to jest ż) podział gruntów większych gospodarstw rolnych w drodze sprzedaży lub nadania, dobrowolny lub unormowany ustawą
 • Co znaczy Parcelować Co to jest dzielić większe obszary ziemi, lasu na parcele, dokonywać parcelacji
 • Co znaczy Pardon Co to jest przepraszam; 2. daw. przebaczenie, darowanie winy, na wojnie darowanie życia, oszczędzenie przeciwnika, dziś żywe w wyrażeniu: bez pardonu
 • Co znaczy Paremiologia Co to jest zajmująca się gromadzeniem i opracowaniem przysłów, ich pochodzeniem, sensem, analizą historyczną i strukturalną ? paremiolog, paremiograf
 • Co znaczy Pareneza Co to jest gr. paraínesis zachęcanie> lit. a) opowiadanie o treści moralizatorskiej, b) zwrot, zdanie, przemówienie zawierające myśl umoralniającą
 • Co znaczy Parestezja Co to jest obok, poza + aísth?sis spostrzeganie> med., psych. zaburzenia w odbieraniu wrażeń skórnych, jak mrowienie, cierpnięcie, kłucie, pieczenie
 • Co znaczy Parias Co to jest z tamilskiego parayan a pareyan dobosz> 1. w Indiach osoba spoza kasty, należąca do najniższej klasy społecznej, pozbawiona wszelkich praw
 • Co znaczy Parkan Co to jest m) ogrodzenie, płot: przechodzić przez parkan, przez dziurę w parkanie
 • Co znaczy Parker Co to jest m) pot. pióro wieczne firmy Parker
 • Co znaczy Parki Co to jest boginie przeznaczenia, utożsamiane z greckimi Mojrami, przedstawiane jako prządki odmierzające nić ludzkiego życia
 • Co znaczy Paruzja Co to jest Testamentu i doktryny wczesnego chrześcijaństwa ponowne przyjście Chrystusa przed końcem świata i Sądem Ostatecznym
 • Co znaczy Parkiet Co to jest drewnianych klepek, ułożonych w pewien deseń; 2. w restauracji, kawiarni miejsce na sali przeznaczone do tańca; 3. szt konstrukcja z
 • Co znaczy Parking Co to jest m) wydzielone miejsce postoju pojazdów, zwłaszcza samochodów
 • Co znaczy Parkinson Co to jest lekarz ang.> med. choroba Parkinsona zwyrodnieniowa choroba układu nerwowego, objawiająca się m.in. drżeniem kończyn
 • Co znaczy Parkometr Co to jest m) automat obliczający i inkasujący opłatę za parkowanie pojazdów
 • Co znaczy Parkur Co to jest m) sport teren jeździecki, miejsce konkursu skoków konnych przez przeszkody
 • Co znaczy Parlament Co to jest naczelny organ władzy państwowej, wyłoniony w wyborach powszechnych, sprawujący władzę ustawodawczą, uchwalający budżet państwa i
 • Co znaczy Parlamentariusz Co to jest m) wysłannik jednej ze stron walczących, upoważniony do prowadzenia rokowań z drugą stroną, daw. parlamentarz
 • Co znaczy Parlamentarny Co to jest związany z parlamentem; 2. przen o stylu rozmowy: uprzejmy, grzeczny ? nieparlamentarny; słownictwo nieparlamentarne niegrzeczne, wulgarne
 • Co znaczy Parlamentaryzm Co to jest m) system rządów, w którym parlament uchwala ustawy i ma uprawnienia w zakresie kontroli rządu
 • Co znaczy Parlamentarzysta Co to jest członek parlamentu, poseł lub senator ? europarlamentarzysta
 • Co znaczy Parlatorium Co to jest n; odm lm) pokój w klasztorze, przeznaczony do rozmów z osobami z zewnątrz, zwłaszcza świeckimi; rozmównica
 • Co znaczy Parmezan Co to jest Parma we Włoszech> włoski bardzo twardy ser, o mocnym zapachu, dojrzewający kilka lat, utarty używany jako przyprawa w kuchni włoskiej
 • Co znaczy Parnas Co to jest górski w środkowej Grecji; w mitologii greckiej: jedna z siedzib Apollina i muz; 2. przen. poezja; także poeci, artyści, twórcy, środowisko
 • Co znaczy Parnasizm Co to jest tytuł zbioru wierszy prekursorów tego kierunku> kierunek w poezji modernizmu w II połowie XIX w., będący reakcją na subiektywizm romantyzmu
 • Co znaczy Parodia Co to jest komiczna przeróbka poważnego utworu> 1. wypowiedź lub utwór literacki, żartobliwe lub ośmieszające naśladowanie jakiegoś stylu, dzieła
 • Co znaczy Parodiować Co to jest przekształcać coś w parodię, robić z czegoś parodię; 2. naśladować kogoś w sposób umyślnie przejaskrawiony, złośliwy
 • Co znaczy Paroksyzm Co to jest zaostrzenie> 1. moment w chorobie, kiedy jej objawy manifestują się z największą siłą, atak: paroksyzm bólu; 2. pot. krótkotrwały, lecz
 • Co znaczy Parteno Co to jest kobieta> pierwszy człon wyrazów złożonych, wskazujący na ich związek znaczeniowy z dziewictwem, dzieworództwem
 • Co znaczy Partenogeneza Co to jest dzieworództwo> biol. rozwój organizmu z niezapłodnionej komórki jajowej, będący naturalnym sposobem rozrodu niektórych owadów, skorupiaków
 • Co znaczy Partia Co to jest oddzielać; z łac. pars część> 1. organizacja polityczna, działająca na podstawie określonego programu i dążąca do jego realizacji przez
 • Co znaczy Party Co to jest n; ndm) popołudniowe przyjęcie towarzyskie: koktajl party, garden party
 • Co znaczy Partycja Co to jest ż) inform. w niektórych typach komputerów osobistych wyróżniony fragment dysku twardego
 • Co znaczy Partycypacja Co to jest ż) <łac. participatio> branie w czymś udziału; uczestnictwo, udział
 • Co znaczy Partycypować Co to jest w czym <łac. participo> brać w czymś udział, uczestniczyć w czymś, mieć w czymś udział ? partycypacja
 • Co znaczy Partyjny Co to jest układ partii politycznych, legalnie działających w państwie, współdziałających lub rywalizujących o władzę: doświadczenie partyjne, władze
 • Co znaczy Partyjski Co to jest kraina w płn.-wsch. Iranie, zamieszkana przez Partów> fraz. strzała partyjska ostre, celne słowa, powiedziane na odchodnym (nawiązanie do
 • Co znaczy Partykularny Co to jest particula cząstka> niebiorący pod uwagę ogółu, dotyczący spraw niewielkiej grupy ? partykularyzacja, partykularyzm, partykularz
 • Co znaczy Partykularyzm Co to jest particula cząstka> 1. dbałość o interesy własne, swojego miasta, środowiska itp. z pominięciem interesów ogółu; 2. dążność do zachowania
 • Co znaczy Partykularz Co to jest m) przest. miejscowość odcięta od ośrodków życia umysłowego; zapadły kąt, głucha prowincja
 • Co znaczy Parweniusz Co to jest weszła do warstwy ludzi zamożnych i stara się ich naśladować; dorobkiewicz, nowobogacki: parweniuszowski styl życia
 • Co znaczy Parys Co to jest trojańskiej, sędzia w sporze między Herą, Ateną i Afrodytą o to, której – jako najpiękniejszej – należy się jabłko rzucone przez boginię
 • Co znaczy Parytet Co to jest paritas równość> 1. ekon. stosunek wymienny dwóch lub więcej walut: parytet złotego i dolara, zmienić parytet walutowy; 2. zawartość
 • Co znaczy Pasat Co to jest m) stały, wiejący ku równikowi wiatr morski o umiarkowanej sile, występujący w strefie równikowej ? pasatowy
 • Co znaczy Pasaż Co to jest od łac. passus krok> 1. uliczka kryta (szklanym) dachem, zarezerwowana dla pieszych, zwykle ze sklepami, wystawami: pasaż handlowy, butik
 • Co znaczy Pasażer Co to jest korzystająca z jakiegoś środka lokomocji, niebędąca jego kierowcą: pasażer pociągu ? pasażerski (pociąg, statek
 • Co znaczy Pascal Co to jest 1623–1662, fizyk, matematyk i filozof fr.> 1. inform. jeden z najbardziej rozpowszechnionych języków programowania; 2. jednostka ciśnienia
 • Co znaczy Pascha Co to jest Biblii), z hebr. pesach przejście> 1. Pascha rel. a) jedno z największych świąt żydowskich, obchodzone podczas pierwszej wiosennej pełni
 • Co znaczy Paschalny Co to jest Paschą, z Wielkanocą; wielkanocny; tablice paschalne średniowieczne zestawienia dat Wielkanocy, stanowiące podstawę wykazu chrześcijańskich
 • Co znaczy Paschał Co to jest m) <łac. paschalis wielkanocny> wielka ozdobna świeca woskowa, zapalana podczas mszy i niektórych uroczystości w okresie wielkanocnym
 • Co znaczy Paseizm Co to jest m) kierunek artystyczny, charakteryzujący się umiłowaniem przeszłości
 • Co znaczy Paser Co to jest m) człowiek zajmujący się paserstwem ? paserstwo
 • Co znaczy Paserstwo Co to jest n) nabywanie, przechowywanie lub sprzedawanie rzeczy pochodzących z kradzieży
 • Co znaczy Pasja Co to jest namiętność> 1. silne, namiętne przejęcie się czymś, zamiłowanie do czegoś; także przedmiot czyjejś namiętności: szlachetna, twórcza pasja
 • Co znaczy Pasjans Co to jest rozrywki, polegający na rozkładaniu kart według pewnych zasad aż do uzyskania określonego układu, niekiedy łączonego z wróżbą: kłaść
 • Co znaczy Pasjonał Co to jest passionalis, od passio> rel a) księga liturgiczna, zawierająca opis męki Chrystusa, b) w średniowieczu zbiór opowieści o śmierci
 • Co znaczy Pasjonat Co to jest osoba mająca skłonność do wpadania w pasję, gwałtowna, porywcza; 2. ktoś, kto wykazuje wielkie zamiłowanie do czegoś, entuzjasta
 • Co znaczy Pasjonować Co to jest się czym poświęcać się czemuś bez reszty, mieć pasję czegoś, przejmować się czymś ? pasjonujący
 • Co znaczy Passa Co to jest ż) okres czyjegoś życia: mieć/przechodzić dobrą, złą passę
 • Co znaczy Passé Co to jest ndm) niemodny, przestarzały, miniony: on jest passé
 • Co znaczy Partout Passe Co to jest czasem małego obrazu, wykonana z kartonu lub tektury; 2. poligr. arkusz kartonu, na którym przykleja się odbitkę ilustracji, część składu
 • Co znaczy Passus Co to jest m) <łac. krok> ustęp tekstu: przeczytać odpowiedni passus podręcznika
 • Co znaczy Pastel Co to jest rodzaj farb, miękkie kredki, dające efekt łagodnej kreski o delikatnej, świetlistej barwie: rysować pastelami; 2. obraz malowany takimi
 • Co znaczy Pastelowy Co to jest przym.) malowany pastelami; wchodzący w skład pasteli, będący pastelem; odznaczający się delikatnymi barwami, nieintensywny, stonowany
 • Co znaczy Pasteryzacja Co to jest Pasteur, francuski biolog i chemik, XIX w.> metoda niszczenia bakterii za pomocą wysokiej temperatury (ponad 75?C), pozwalająca m.in
 • Co znaczy Pastisz Co to jest pasztet> utwór literacki lub inne dzieło artystyczne, będące świadomym naśladowaniem stylu danego twórcy, kierunku, epoki: pastisz
 • Co znaczy Pastor Co to jest m) <łac. pasterz> duszpasterz w Kościołach protestanckich ? pastorski, pastorostwo
 • Co znaczy Pastorale Co to jest muz. a) utwór o tematyce wiejskiej, wokalny lub instrumentalny, o charakterze sielankowym, popularny szczególnie w XVI–XVIII w., b
 • Co znaczy Pastorał Co to jest m) <łac. (baculum) pastorale (laska) pasterska> ozdobna laska, zakończona u góry krzyżem lub spiralą, oznaka władzy biskupa
 • Co znaczy Pastorałka Co to jest ludowa pieśń o tematyce związanej z Bożym Narodzeniem, wesoła i lekka; 2. lit. utwór literacki (poetycki lub dramatyczny) na temat życia
 • Co znaczy Pentada Co to jest ż) 1. okres złożony z pięciu jednostek czasu, np. z pięciu dni, pięciu lat; 2. zestaw pięciu przedmiotów
 • Co znaczy Pastylka Co to jest łac.> forma dozowanego leku w postaci płaskiego lub wypukłego krążka, także cukierek lub środek chemiczny o takiej postaci; drażetka
 • Co znaczy Pasyjka Co to jest ż) krzyżyk z wizerunkiem ukrzyżowanego Chrystusa
 • Co znaczy Pasyjny Co to jest przym.) rel nabożeństwo pasyjne nabożeństwo wielkopostne, poświęcone rozpamiętywaniu męki Chrystusa
 • Co znaczy Pasywa Co to jest ekon. składniki majątku przedsiębiorstwa, na które składają się kapitały własne, zysk, kredyty, pożyczki i zobowiązania wobec innych
 • Co znaczy Pasywizm Co to jest zachowywanie biernej postawy w życiu; 2. w Polsce w okresie I wojny światowej orientacja polityków prorosyjskich, propagująca
 • Co znaczy Pasywność Co to jest ż) bierność, brak aktywności ? pasywista, pasywizm, pasywnie
 • Co znaczy Pasywny Co to jest bierny> 1. niewykazujący inicjatywy; nieaktywny, bierny; 2. chem. techn. o substancjach chemicznych, zwłaszcza metalach: odporny na
 • Co znaczy Basza Pasza Co to jest m) tytuł wysokich dostojników w imperium otomańskim; dostojnik noszący ten tytuł
 • Co znaczy Paszkwil Co to jest pasquillo> pismo, często anonimowe, szkalujące kogoś, oskarżające, zwykle bezpodstawnie, ośmieszające, obelżywe i zniesławiające
 • Co znaczy Paszkwilancki Co to jest przym.) mający charakter paszkwilu; charakterystyczny dla paszkwilanta; oszczerczy, szkalujący, szyderczy
 • Co znaczy Paszkwilant Co to jest m) człowiek piszący paszkwile; oszczerca
 • Co znaczy Paszport Co to jest stwierdzający tożsamość danej osoby, uprawniający ją do wyjazdu poza granice państwa i przebywania tam; paszport dyplomatyczny paszport
 • Co znaczy Pasztet Co to jest potrawa z kilku gatunków mięsa duszonego, potem zmielonego, odpowiednio przyprawionego i pieczonego: pasztet z dzika, z zająca, z gęsich
 • Co znaczy Pat Co to jest sytuacja bez wyjścia, położenie bez wyjścia, impas: sytuacja patowa; 2. w grze w szachy sytuacja remisowa, w której nie można wykonać
 • Co znaczy Pata Co to jest cierpienie> ostatni człon wyrazów złożonych, mający znaczenie: a) lekarz stosujący określony sposób leczenia: homeopata, b) osoba cierpiąca
 • Co znaczy Patchwork Co to jest m) narzuta uszyta z kawałków różnych materiałów o żywych barwach, układających się w jakiś wzór
 • Co znaczy Patena Co to jest rel. w liturgii kat. okrągła tacka, zwykle złota lub pozłacana, na której kładzie się hostię i którą nakrywa się kielich w czasie mszy
 • Co znaczy Patent Co to jest przyznający osobie lub instytucji prawo własności lub korzystania z wynalazku: patent na co, otrzymać, uzyskać, zdobyć patent ? patentować
 • Co znaczy Patentować Co to jest patente> 1. wydawać lub uzyskiwać patent na wynalazek albo wyrób czegoś ? opatentować co; 2. techn. poddawać drut stalowy obróbce cieplnej
 • Co znaczy Patentowany Co to jest przym.) 1. mający patent; 2. pot. całkowity, wielki, niepoprawny: patentowany leń, dureń, głupiec, osioł
 • Co znaczy Patera Co to jest kształcie spłaszczonej misy na nóżce, używane do podawania ciast, owoców: kryształowa, srebrna patera z owocami
 • Co znaczy Paternalizm Co to jest paternalis ojcowski> 1. zasada, według której osoby mające władzę powinny spełniać wobec podwładnych rolę podobną do roli ojca wobec
 • Co znaczy Paternoster Co to jest m) <łac. pater noster ojcze nasz> żart. reprymenda, bura
 • Co znaczy Patetyczny Co to jest przym.) pełen patosu; podniosły, wzniosły, uroczysty
 • Co znaczy Patio Co to jest n) wewnętrzny dziedziniec domów, pałaców (zwłaszcza hiszpańskich i włoskich), z kolumnami, często fontanną, roślinami ozdobnymi
 • Co znaczy Patka Co to jest ż) pasek materiału, służący ściąganiu luźnych części lub ozdobie ubrania: patki na kieszeniach, sukienka z patkami
 • Co znaczy Pato Co to jest wyrazów złożonych, wskazujący na ich związek znaczeniowy z chorobą, stanem patologicznym: patofizjologia, patologia
 • Co znaczy Patofizjologia Co to jest ż) med. dział patologii, zajmujący się czynnościami organizmu zmienionymi wskutek choroby; fizjologia patologiczna; fizjopatologia
 • Co znaczy Patologia Co to jest nauka> 1. nauka o chorobach człowieka, zwierząt i roślin, o ich przyczynach, mechanizmach, rozwoju i przebiegu, objawach i skutkach; 2
 • Co znaczy Patos Co to jest uroczysty nastrój powagi, wzniosłość: patos pożegnania; 2. sposób mówienia podniosły, poważny, uroczysty: mówić z patosem, wpaść w patos
 • Co znaczy Patriarcha Co to jest sędziwa, czcigodny starzec; 2. pot. najstarszy przedstawiciel jakiejś grupy; mężczyzna stojący na czele rodu, protoplasta; 3. rel w
 • Co znaczy Patriarchalny Co to jest patriarcha> 1. odnoszący się do patriarchatu lub patriarchy, oparty na władzy najstarszego w rodzie; oparty na poszanowaniu starszeństwa; 2
 • Co znaczy Patriota Co to jest patri?tes rodak, od patria ojczyzna> ten, kto kocha ojczyznę, służy jej z oddaniem ? patriotka, patriotyczny, patriotyzm
 • Co znaczy Patriotyzm Co to jest ojczyzna> miłość do ojczyzny, do własnego narodu, połączona z gotowością ofiary dla nich; patriotyzm lokalny silne przywiązanie do miejsca
 • Co znaczy Patrol Co to jest albo funkcjonariuszy policji, a także czołgi, wozy bojowe, samoloty, okręty i in., mające za zadanie rozpoznanie, ubezpieczenie wojsk
 • Co znaczy Patrolować Co to jest obserwować, kontrolować jakiś teren, utrzymując bezpieczeństwo lub porządek; pełnić służbę patrolową
 • Co znaczy Patronat Co to jest sprawowanie opieki nad kimś, czymś; protektorat: objąć kogoś, coś patronatem, sprawować nad kim, czym patronat, być, znajdować się pod
 • Co znaczy Patronimikum Co to jest nymikón nazwisko od imienia ojca> jęz. nazwisko, nazwa lub przydomek, utworzone od imienia, nazwiska albo urzędu ojca lub przodków
 • Co znaczy Patrycjusz Co to jest Rzymie osoba ze szlachetnego rodu, mająca specjalne przywileje ? patrycjat, patrycjuszka, patrycjuszowski wygląd, ród, dom, b) w
 • Co znaczy Patyna Co to jest 1. nalot na przedmiotach metalowych, zwłaszcza z miedzi, powstający pod wpływem czynników atmosferycznych (w kontakcie z wodą, powietrzem
 • Co znaczy Pauper Co to jest m) <łac. ubogi> daw. 1. człowiek ubogi, biedak ? pauperyzacja; 2. w średniowieczu ubogi uczeń, utrzymujący się z posług lub jałmużny
 • Co znaczy Pauperyzacja Co to jest ubożenie ludności lub jakiejś grupy społecznej ? pauperyzować (się), spauperyzować, spauperyzować się, pauperyzowanie, spauperyzowany
 • Co znaczy Paw Co to jest z Azji, którego samiec ma piękne, mieniące się upierzenie i wielki wachlarzowato rozkładany ogon z barwnymi okami na piórach, hodowany w
 • Co znaczy Pawlacz Co to jest m) schowek pod sufitem: przechowywać co w pawlaczu
 • Co znaczy Paź Co to jest m) młody szlachcic, służący na dworach: fryzura na pazia ? pazi, pazik, paziowski
 • Co znaczy Pąs Co to jest kolor jasnoczerwony; 2. pąsy (lm) rumieńce na twarzy, zarumienienie się: oblać się pąsem, stanąć w pąsach, pąsy biją na kogo ? pąsowieć
 • Co znaczy Pąsowy Co to jest przym.) jaskrawoczerwony
 • Co znaczy Pean Co to jest przesadna pochwała, słowa uwielbienia; 2. lit. hymn ku czci Apollina, także pieśń pochwalna lub dziękczynna, opiewająca bohatera lub
 • Co znaczy Pecet Co to jest m) pot. komputer osobisty: kupić peceta
 • Co znaczy Pech Co to jest m) 1. niepomyślny traf, niefortunny zbieg okoliczności; 2. brak szczęścia, powodzenia ? pechowiec, pechowy
 • Co znaczy Pechowiec Co to jest m) pot. człowiek, którego prześladuje pech, któremu się w życiu nie wiedzie
 • Co znaczy Pechowy Co to jest przym.) 1. mający pecha, prześladowany przez los; 2. przynoszący pecha; niefortunny, fatalny
 • Co znaczy Pedagog Co to jest z gr. paidag?gós> 1. nauczyciel, wychowawca; 2. teoretyk w dziedzinie wychowania, pedagogiki lub pedagogii ? pedagogicznie, pedagogiczny
 • Co znaczy Pedagogiczny Co to jest przym.) dotyczący pedagogiki, rzadziej pedagogów; wychowawczy, nauczycielski
 • Co znaczy Pedagogizować Co to jest szerzyć wiedzę i kulturę pedagogiczną w społeczeństwie, zwłaszcza wśród rodziców
 • Co znaczy Pedant Co to jest nauczyciel> osoba przesadnie dokładna, skrupulatna, nadmiernie przywiązana do porządku ? pedanteria, pedantycznie, pedantyczny, pedantyzm
 • Co znaczy Pedanteria Co to jest ż) przesadna dokładność, skrupulatność, drobiazgowość; pedantyzm
 • Co znaczy Pederasta Co to jest m) homoseksualista ? pederastia
 • Co znaczy Pederastia Co to jest ż) uprawianie stosunków płciowych między mężczyznami; homoseksualizm
 • Co znaczy Pedeutologia Co to jest nauczyciel + -logia> dział pedagogiki, zajmujący się zagadnieniami dotyczącymi zawodu nauczycielskiego, takimi jak osobowość, kształcenie
 • Co znaczy Pediatria Co to jest lekarz> 1. dział medycyny, nauka o fizjologii i patologii dziecka, o jego rozwoju oraz o chorobach wieku dziecięcego i ich leczeniu; 2
 • Co znaczy Pedikiur Co to jest curo pielęgnuję, leczę> zabiegi kosmetyczne i lecznicze, polegające na pielęgnacji stóp ? pedikiurzystka
 • Co znaczy Pedikiurzystka Co to jest ż) kobieta trudniąca się zawodowo wykonywaniem pedikiuru
 • Co znaczy Piroman Co to jest m) osoba o chorobliwej manii podpalania ? piromania
 • Co znaczy Pedo Co to jest pierwszy człon wyrazów złożonych, wskazujący na ich związek znaczeniowy z dzieckiem, potomkiem, potomstwem: pedologia, pedofilia
 • Co znaczy Pedofilia Co to jest ż) med. zaburzenie seksualne, polegające na skierowaniu popędu płciowego ku dzieciom ? pedofil
 • Co znaczy Pedologia Co to jest nauka rozwijająca się w XX w., zajmująca się fizycznym i psychicznym rozwojem dzieci i młodzieży, pojmowanym jako proces uwarunkowany
 • Co znaczy Peeling Co to jest kosmetyczny, polegający na usunięciu zgrubiałego naskórka, oczyszczeniu skóry i pobudzeniu jej aktywności za pomocą masowania kremem z
 • Co znaczy Pegaz Co to jest Pegasos> 1. mit. gr. Pegaz skrzydlaty koń Zeusa; 2. przen. symbol natchnienia poetyckiego: wsiąść na pegaza
 • Co znaczy Pejcz Co to jest m) krótki pleciony bicz z rączką: uderzyć kogo, co pejczem
 • Co znaczy Pejoratywny Co to jest przym.) mający odcień negatywny ? pejoratyw, pejoratywnie, pejoratywność
 • Co znaczy Pejotl Co to jest kaktusa> farm. narkotyk, substancja alkaloidowa, otrzymywana z niektórych gatunków kaktusa, używana m.in. przez Indian w czasie obrzędów
 • Co znaczy Pejsachówka Co to jest żydowskie)> mocna wódka wytrawna, zwykle ze śliwek, sporządzana z zachowaniem żydowskich przepisów rytualnych
 • Co znaczy Pejsy Co to jest się pasma włosów, zwisające na uszy, noszone przez ortodoksyjnych Żydów; pot. kosmyki włosów przed uszami: fryzura z pejsami
 • Co znaczy Pejzaż Co to jest pejzaże; widok natury przedstawiony na obrazie, fotografii; 2. malarstwo, fotografia o takiej tematyce ? pejzażowy, pejzażyk, pejzażysta
 • Co znaczy Peklować Co to jest co konserwować mięso w roztworze soli z saletrą i przyprawami: wołowina peklowana ? peklowanie, peklownia, peklowniczy
 • Co znaczy Pekuniarny Co to jest <łac. pecuniaris, od pecunia pieniądze> odnoszący się do pieniędzy: kłopoty natury pekuniarnej
 • Co znaczy Pelagra Co to jest agre wg podagre> med. przewlekła choroba, spowodowana brakiem witamin z grupy B, objawiająca się rumieniami i obrzękami skóry
 • Co znaczy Peleton Co to jest m) zwarta, duża grupa kolarzy: ucieczka z peletonu, jechać w peletonie
 • Co znaczy Pelikan Co to jest wielki ptak rybożerny, zamieszkujący wody strefy umiarkowanej i podzwrotnikowej, z wielkim dziobem w kształcie skórzanego worka
 • Co znaczy Pelisa Co to jest ż) zimowy płaszcz na futrze
 • Co znaczy Mel Pel Co to jest bezładna mieszanina różnorodnych rzeczy; groch z kapustą
 • Co znaczy Penalizacja Co to jest ż) praw. rozszerzenie zakresu czynów uznanych za karalne; objęcie systemem kar, zagrożenie karą
 • Co znaczy Club Pen Co to jest liter słów: poets, playwrights poeci, dramaturgowie, editors wydawcy, essayists eseiści, novelists powieściopisarze – tworzących wyraz pen
 • Co znaczy Pendant Co to jest n; ndm) dodatek, uzupełnienie
 • Co znaczy Penelopa Co to jest bohatera wojny trojańskiej – Odyseusza, dochowująca mu wierności podczas jego dwudziestoletniej nieobecności; 2. przen. wierna żona; praca
 • Co znaczy Penetracja Co to jest penetratio> 1. docieranie dokądś w celach poznawczych; 2. badanie czegoś, analiza; wnikanie w coś ? penetracyjny, penetrator, penetrować co
 • Co znaczy Penetracyjny Co to jest przym.) docierający dokądś, służący rozpoznaniu
 • Co znaczy Penetralia Co to jest <łac. lm> wnętrze, część najtajniejsza, ukryta
 • Co znaczy Penis Co to jest m) <łac.> u człowieka i wyższych ssaków męski narząd kopulacyjny
 • Co znaczy Penitencjarny Co to jest poena kara> odnoszący się do kar, więźniów, więzień, więziennictwa: system penitencjarny, zakład penitencjarny ? penitencjaryzm
 • Co znaczy Penitencjaryzm Co to jest m) praw. system kar; system penitencjarny w danym kraju
 • Co znaczy Peniuar Co to jest m) lekki poranny strój domowy kobiet, używany od XIX w
 • Co znaczy Pensja Co to jest zapłata> 1. stałe (w Polsce comiesięczne) wynagrodzenie za pracę; pobory: pobierać, podjąć, wziąć pensję, wypłacać komu pensję, żyć z
 • Co znaczy Pensjonarka Co to jest ż) daw. młoda dziewczyna ucząca się na pensji lub uczennica mieszkająca na pensji
 • Co znaczy Pensjonat Co to jest dla gości, najczęściej w miejscowościach wypoczynkowych, uzdrowiskach, w którym wynajmowane są pokoje (zwykle z całodziennym utrzymaniem
 • Co znaczy Pensum Co to jest pensum, z łac.> określona liczba godzin pracy etatowego pracownika instytucji naukowej, dydaktycznej: pensum doktora, przekroczyć pensum
 • Co znaczy Penta Co to jest złożenia, oznaczający całość złożoną z pięciu części, odpowiadający polskiemu pięcio-: pentagram, pentaptyk
 • Co znaczy Piromancja Co to jest ż) wróżenie z ognia
 • Co znaczy Pentagram Co to jest foremny w kształcie gwiazdy; 2. w średniowieczu magiczny znak o tym kształcie, mający chronić przed złymi mocami
 • Co znaczy Penthouse Co to jest m) w USA apartament mieszkalny lub biurowy, na dachu wieżowca
 • Co znaczy Peperment Co to jest m) likier miętowy: pić mrożony peperment
 • Co znaczy Pepesza Co to jest Szpagina (PePeSza)> pistolet maszynowy, używany w wojskach rosyjskich i polskich w czasie II wojny światowej
 • Co znaczy Pepiniera Co to jest drzewek; 2. przen. środowisko, z którego wywodzi się wielu utalentowanych ludzi; miejsce, w którym przygotowują się przyszłe kadry zawodowe
 • Co znaczy Pepita Co to jest pestka> deseń na tkaninie w drobną, dwukolorową, zwykle czarno-białą kratkę: kostium w pepitę; materiał o takim wzorze ? pepitka
 • Co znaczy Pepperoni Co to jest ż; ndm) ostro przyprawione parówki wołowo-wieprzowe z papryką
 • Co znaczy Cola Pepsi Co to jest słodki, bezalkoholowy napój gazowany z pepsyną
 • Co znaczy Pepsyna Co to jest trawienie> biochem. główny enzym soku żołądkowego, odgrywający ważną rolę w procesie trawienia białek; otrzymywany w postaci krystalicznej
 • Co znaczy Per Co to jest <łac. przez> tylko w wyrażeniu: mówić komuś per ty, per pan itp. mówić komuś po imieniu, być z kimś na ty, na pan
 • Co znaczy Percepcja Co to jest ż) <łac. perceptio ujmowanie> postrzeganie, uświadomienie sobie przedmiotu, zjawiska spostrzeganego ? percepcyjny, percypować co
 • Co znaczy Percypować Co to jest <łac. percipio ujmuję, ogarniam> postrzegać, uświadamiać sobie przedmiot, zjawisko spostrzegane; obserwować
 • Co znaczy Peregrynacja Co to jest ż) <łac. peregrinatio> żart. wędrowanie, wędrówka, pielgrzymka ? peregrynować dokąd
 • Co znaczy Perfekcja Co to jest wykonywaniu czegoś: robić coś z perfekcją, dojść do perfekcji, osiągnąć w czym perfekcję, doprowadzić co do perfekcji ? perfekcjonista
 • Co znaczy Perfekcjonizm Co to jest dążenie do osiągnięcia doskonałości w wykonywaniu czegoś (czasami przesadna); 2. filoz. stanowisko etyczne, uznające doskonałość osobistą
 • Co znaczy Perfektywny Co to jest przym.) jęz. aspekt czasownika dokonanego ? perfektywność, perfektywizacja
 • Co znaczy Perfidia Co to jest ż) <łac. nieszczerość> wyrafinowana przebiegłość, przewrotność, chytrość
 • Co znaczy Perfidny Co to jest osoba przebiegła, chytra, przewrotna, podstępna: perfidny kłamca; 2. cecha czegoś: perfidne słowa, perfidne postępowanie ? perfidia
 • Co znaczy Perforacja Co to jest ścianki narządu, spowodowane procesem chorobowym lub przypadkowe przebicie jej; 2. techn. a) przebijanie otworów w papierze, płytach itp
 • Co znaczy Platycefalia Co to jest ż) <łac. platycephalia, od gr. platýs płaski + kephal głowa> med. bardzo mała wysokość czaszki; płaskogłowie
 • Co znaczy Perforować Co to jest dziurawię> 1. robić otwory, dziurki w czymś (np. papierze, taśmie filmowej, skórze itp.); 2. rejestrować informację na taśmie lub karcie za
 • Co znaczy Perfumy Co to jest naturalna lub syntetyczna, mieszanka takich substancji, stosowane jako kosmetyki: perfumy francuskie, flakon perfum, skropić (coś, się
 • Co znaczy Pergamin Co to jest pergameński, z gr. Pergam?nós pochodzący z Pérgamos, miasta w Azji Mniejszej> 1. cienka skóra cielęca lub barania delikatnie wyprawiona
 • Co znaczy Pergola Co to jest ż) lekka konstrukcja ogrodowa z belek podtrzymujących ażurowy drewniany dach obrośnięty roślinami
 • Co znaczy Period Co to jest m) okres czasu: periodyczny, periodyk, periodyzacja
 • Co znaczy Periodyczny Co to jest periodicus, z gr. periodikós okresowy> powtarzający się regularnie co jakiś czas, okresowy, rytmiczny ? period, periodycznie, periodyczność
 • Co znaczy Periodyzacja Co to jest ż) podział na okresy, fazy, epoki itp.: periodyzacja literatury
 • Co znaczy Periodyzować Co to jest dzielić na okresy, fazy itp. ? periodyzacja
 • Co znaczy Perkal Co to jest może z pers. przez tamilski> cienkie płótno bawełniane: perkalowa sukienka, sukienka z perkalu ? perkalik
 • Co znaczy Perła Co to jest niem. Perle, fr. perle)> 1. twór kulisty lub owalny w kolorze połyskliwej bieli, formujący się w muszli mięczaków wokół obcego ciała
 • Co znaczy Perłowy Co to jest zrobiony z pereł, masa, macica perłowa wewnętrzna warstwa muszli mięczaków, używana do wyrobu przedmiotów ozdobnych; kolor perłowy – kolor
 • Co znaczy Permanencja Co to jest ż) przest ciągłe, nieprzerwane trwanie; stałość, trwałość czegoś
 • Co znaczy Permanentny Co to jest łac. permanens trwający> trwający nieprzerwanie, stały, ustawiczny: permanentne narzekanie, permanentny upał, permanentne kształcenie
 • Co znaczy Permisywny Co to jest permisio pozwolenie> pozwalający na wszystko, tolerujący to, na co inni nie wyraziliby zgody, zbytnio pobłażliwy, wyrozumiały ? permisywizm
 • Co znaczy Perora Co to jest ż) <łac. perora> rozwlekłe, nudne przemówienie; dawn oracja, podniosłe i uroczyste przemówienie ? perorować o czym, perorowanie
 • Co znaczy Perorować Co to jest rozprawiać o czymś, rozwodzić się nad czymś; przemawiać
 • Co znaczy Persefona Co to jest wegetacji roślin (kiełkującego ziarna), uprowadzona przez Hadesa do świata podziemnego i co roku powracająca na ziemię (wiosną
 • Co znaczy Pershing Co to jest m) rodzaj pocisku rakietowego średniego zasięgu
 • Co znaczy Persona Co to jest ż) <łac. osoba, także maska teatralna> 1. osoba, człowiek; 2. ważna osobistość, figura: persona grata, persona non grata
 • Co znaczy Personagrata Co to jest stosunku do której państwo przyjmujące ją jako przedstawiciela dyplomatycznego nie zgłasza żadnych zastrzeżeń
 • Co znaczy Personalizm Co to jest 1. filoz. koncepcje filozoficzne, przyjmujące za punkt wyjścia problematykę osobowości (osoby-bytu duchowego); jako samodzielny kierunek
 • Co znaczy Personalny Co to jest przym.) <łac. personalis, od persona> dotyczący osoby, człowieka; osobowy, osobisty ? personalia, personalizm, personalnie, personel
 • Co znaczy Personifikacja Co to jest persona> lit. przypisanie cech ludzkich przedmiotom, zwierzętom, pojęciom abstrakcyjnym, zjawiskom, uosobienie: personifikacja śmierci
 • Co znaczy Personifikować Co to jest z łac. persona> nadawać przedmiotom (zwierzętom, zjawiskom, pojęciom abstrakcyjnym) cechy właściwe tylko ludziom; uosabiać
 • Co znaczy Perspektywa Co to jest perspectiva widok z oddali> 1. otwarty widok, panorama; widok na coś; 2. to, co się daje przewidywać w przyszłości; widoki na przyszłość
 • Co znaczy Perspektywiczny Co to jest oparty na zasadach perspektywy, przedstawiający przedmioty w perspektywie: rysunek perspektywiczny; skrót perspektywiczny pozorne skrócenie
 • Co znaczy Perswadować Co to jest persuadeo przekonuję> przekonywać kogo o czym, do czego, tłumaczyć coś komuś, aby go zjednać lub zniechęcić do czego ? perswazja
 • Co znaczy Perswazja Co to jest przekon(yw)anie> przekonywanie kogoś o czymś, namawianie lub odradzanie (z przytoczeniem argumentów popierających słuszność zdania
 • Co znaczy Poliglota Co to jest m) człowiek władający wieloma językami
 • Co znaczy Persyflaż Co to jest wyszydzać (wygwizdać), od siffler gwizdać> 1. szyderstwo ukryte pod pozorami uprzejmości; 2. lit. utwór literacki, stanowiący złośliwe
 • Co znaczy Pertraktować Co to jest z kim o czym <łac. pertracto długo zajmować się czymś> prowadzić rozmowy, negocjacje, rokowania, układy ? pertraktacje
 • Co znaczy Perturbacja Co to jest ustalonego porządku rzeczy, zamęt, zamieszanie: perturbacje finansowe; 2. astrol zakłócenie stanu lub ruchu ciał niebieskich przez siły z
 • Co znaczy Peruka Co to jest fryzura> 1. sztuczne lub naturalne włosy ułożone w kształcie fryzury, nakładane na własne włosy lub zastępujące je; 2. łow narośl kostna na
 • Co znaczy Perwersja Co to jest przekręcony> psych. odchylenie w sferze instynktów, myśli i uczuć, przejawiające się zakłóceniem w postępowaniu; 2. wynaturzenie; zboczenie
 • Co znaczy Perwersyjny Co to jest przym.) wynaturzony, przewrotny; wyuzdany: perwersyjna zabawa
 • Co znaczy Pery Co to jest pierwszy człon wyrazów złożonych, odpowiadający polskiemu: wokół, koło (czegoś): peryderma, peryferia, peryfraza
 • Co znaczy Peryferia Co to jest z gr. periphéreia> 1. zewnętrzna część czegoś (w przeciwieństwie do części centralnej); 2. dzielnica miasta położona daleko od centrum
 • Co znaczy Peryferyjny Co to jest przym.) 1. znajdujący się na peryferiach; krańcowy; 2. uboczny, drugoplanowy
 • Co znaczy Peryfraza Co to jest lit. figura stylistyczna, zastąpienie słowa oznaczającego przedmiot, czynność, cechę, przez opis, metaforę lub charakterystykę; omówienie
 • Co znaczy Perykopa Co to jest ż) rel fragment Biblii czytany w czasie mszy
 • Co znaczy Perypatetycy Co to jest tikoí, od peripát?sis przechadzka> uczniowie i zwolennicy filozofii Arystotelesa, którzy wykłady i dyskusje prowadzili w trakcie
 • Co znaczy Perypetia Co to jest péripétie, z gr. peripéteia> 1. przygoda, zdarzenie, trudność: perypetie sercowe, miłosne, osobiste, po długich perypetiach udało mi się
 • Co znaczy Peryskop Co to jest patrzę dokoła> 1. przyrząd optyczny służący do obserwacji przedmiotów poza polem widzenia obserwatora, stosowany w łodziach podwodnych
 • Co znaczy Perystaltyka Co to jest staltikós zatrzymujący> fizjol. ruchy przełyku, żołądka, jelit i moczowodów powodowane skurczami mięśni okrężnych, wywołujące przesuwanie
 • Co znaczy Pesymista Co to jest m) człowiek skłonny do pesymizmu, dostrzegający tylko ujemne strony życia
 • Co znaczy Pesymizm Co to jest skłonność do dopatrywania się we wszystkim ujemnych stron, do negatywnego oceniania rzeczywistości, patrzenie na świat przez czarne okulary
 • Co znaczy Peszyć Co to jest wprawiać kogoś w zakłopotanie, pozbawiać pewności siebie; onieśmielać
 • Co znaczy Petarda Co to jest pétarade> 1. rodzaj fajerwerku, środek wybuchowy używany np. w czasie ćwiczeń wojskowych, festynów; 2. ładunek materiału wybuchowego
 • Co znaczy Petent Co to jest do czegoś> interesant, osoba starająca się załatwić coś w urzędzie: przyjmowanie petentów w godzinach 8 00–13 00, petent cierpliwie czekał
 • Co znaczy Petitbeurre Co to jest suche, kruche ciasteczko maślane, rodzaj herbatnika
 • Co znaczy Petro Co to jest pierwszy człon wyrazów złożonych, wskazujący na ich związek znaczeniowy z kamieniem, skałą lub ropą naftową: petrochemia, petrodolary
 • Co znaczy Petryfikacja Co to jest 1. ustalenie, utrwalenie czegoś w jakiejś formie: petryfikacja stosunków społecznych; 2. geol. proces przemiany w kamień ? petryfikować co
 • Co znaczy Petting Co to jest m) pieszczoty erotyczne wywołujące orgazm bez stosunku płciowego
 • Co znaczy Petycja Co to jest prośba, skarga> zbiorowe podanie, pismo do władz lub osób na wysokim stanowisku, zawierające prośbę lub skargę: petycja do sejmu, wnieść
 • Co znaczy Pęseta Co to jest ż) szczypczyki używane w medycynie, kosmetyce, technice do chwytania, trzymania, usuwania małych elementów ? pęsetka
 • Co znaczy Pidgin Co to jest język powstały spontanicznie jako mieszanka kilku języków (np. ang. i malajskiego, fr. i indiańskiego) o uproszczonej gramatyce i
 • Co znaczy Piedestał Co to jest z pi? di stallo noga ławy)> 1. podstawa, na której stawia się pomnik, popiersie; cokół, postument; 2. przen. wysoka pozycja kogoś: wynieść
 • Co znaczy Pielgrzym Co to jest cudzoziemiec, od peregre poza domem (ojczyzną), za granicą> 1. osoba odbywająca wędrówkę, zwykle pieszą, do miejsca kultu; pątnik
 • Co znaczy Pielmieni Co to jest lm) kulin. potrawa rosyjska, pierożki nadziewane mięsem, rybą lub jarzynami, gotowane w rosole
 • Co znaczy Pieniacz Co to jest złości)> złośnik, awanturnik, osoba lubiąca się procesować z błahych powodów lub bez powodów ? pieniacki charakter, pieniactwo
 • Co znaczy Pieredyszka Co to jest pot. chwila odpoczynku, wytchnienia, odprężenia; 2. hist. okres złagodzenia (na krótki czas) terroru stalinowskiego
 • Co znaczy Pierepałki Co to jest ż; lm) pot. kłopoty, przeszkody, trudności: mieć pierepałki
 • Co znaczy Pierestrojka Co to jest rekonstrukcja społeczeństwa radzieckiego w kierunku liberalizacji politycznej i gospodarczej, zapoczątkowana przez M. Gorbaczowa
 • Co znaczy Pierrot Co to jest charakterystycznym obszernym kostiumie, z ubieloną twarzą o smutnym wyrazie; postać tragikomiczna z dawnej pantomimy francuskiej
 • Co znaczy Pieta Co to jest ż) obraz lub rzeźba przedstawiające Matkę Bożą z martwym Chrystusem na kolanach; symbol cierpienia
 • Co znaczy Pietyzm Co to jest pobożność> głęboki szacunek do czegoś, poszanowanie połączone z wielką dbałością: zrobić coś z pietyzmem, odnosić się do czego z pietyzmem
 • Co znaczy Pigmalion Co to jest Cypru, który zakochał się w wyrzeźbionym przez siebie posągu kobiety, ożywionym na jego prośbę przez Afrodytę; 2. przen. pigmalion o
 • Co znaczy Pigmalionizm Co to jest m) upodobanie do podniecania się widokiem ilustracji pornograficznych, obrazów, rzeźb przedstawiających akty
 • Co znaczy Pigmej Co to jest m) pot. osoba niskiego wzrostu ? pigmejski
 • Co znaczy Pigment Co to jest biol. naturalna substancja wytwarzana przez komórki żywych organizmów i nadająca im określony kolor; 2. chem. organiczna lub nieorganiczna
 • Co znaczy Pigmentacja Co to jest zwierząt i roślin, uwarunkowane występowaniem w ich komórkach pigmentów o barwie i rozmieszczeniu charakterystycznych dla danego gatunku
 • Co znaczy Pigułka Co to jest ż) <łac. pilula kula, kuleczka> lek utarty na proszek i uformowany w małą, twardą kulkę: pigułka homeopatyczna, antykoncepcyjna
 • Co znaczy Pikador Co to jest m) konny uczestnik korridy, który atakuje byka długą piką i doprowadza go do zmęczenia, wyczerpania
 • Co znaczy Pikantny Co to jest dowcipny, dwuznaczny, z lekkim odcieniem nieprzyzwoitym: pikantny dowcip, pikantna historyjka, opowiadać o kim, czymś w sposób pikantny
 • Co znaczy Pikap Co to jest m) samochód osobowy, mający zamiast tylnych siedzeń platformę bagażową; półciężarówka
 • Co znaczy Pikieta Co to jest która nie dopuszcza nikogo do wejścia na teren zakładu; 2. zorganizowana grupa ludzi protestujących przed gmachem budynku urzędowego
 • Co znaczy Pikietować Co to jest 1. organizować, wystawiać pikietę, brać udział 2. przest. pilnować, strzec, czuwać w pikiecie
 • Co znaczy Pikle Co to jest lm) marynowane na ostro warzywa: pikle ogórkowe
 • Co znaczy Pikling Co to jest m) śledź lekko solony i wędzony w gorącym dymie
 • Co znaczy Piklować Co to jest stosować kąpiel garbarską w celu zakonserwowania surowej skóry przed właściwym garbowaniem
 • Co znaczy Piknik Co to jest spotkanie towarzyskie na wolnym powietrzu, połączone z jedzeniem na trawie, majówka: urządzić piknik ? piknikowy
 • Co znaczy Pikoty Pikotki Co to jest lm) drobne oczka, pętelki, ząbki robione szydełkiem, stanowiące wykończenie chusteczek, fartuszków, kołnierzyków
 • Co znaczy Pikować Co to jest w jakiś wzór dwa materiały przełożone np. watą, watoliną: pikować kołdrę, pikowana kurtka; 2. lotn. spadać gwałtownie w dół
 • Co znaczy Pikto Co to jest <łac. pictus malowany> pierwszy człon wyrazów złożonych, wskazujący na ich związek znaczeniowy z rysunkiem, obrazkiem: piktogram
 • Co znaczy Piktografia Co to jest ż) pismo obrazkowe, w którym rysunek służył do zapisu treści
 • Co znaczy Piktogram Co to jest m) 1. znak pisma obrazkowego; 2. napis wykonany pismem obrazkowym (piktograficznym); 3. graficzny znak informacyjny, zawierający rysunek
 • Co znaczy Pilaw Co to jest baraniny, ryb, drobiu i dużej ilości ostrych przypraw, popularna w krajach bałkańskich i na Bliskim Wschodzie
 • Co znaczy Pilot Co to jest prowadzenia statków powietrznych, lotnik; 2. pracownik portu wprowadzający i wyprowadzający duże statki; 3. osoba oprowadzająca wycieczki
 • Co znaczy Pilotaż Co to jest powietrznych; 2. przeprowadzanie statków przez niebezpieczne miejsca; 3. socjol. badania wstępne umożliwiające weryfikację założeń
 • Co znaczy Pilotka Co to jest ż) 1. czapka, jaką noszą piloci, zapinana pod brodą; 2. kobieta pilot
 • Co znaczy Pilotować Co to jest powietrznym; 2. przeprowadzać duże statki przez niebezpieczne miejsca, zwłaszcza wprowadzać je do portu lub wyprowadzać z portu; 3
 • Co znaczy Pilzner Co to jest m) czes. jasne piwo wysokiej jakości
 • Co znaczy Piment Co to jest suszone liście i owoce drzewa pimentowego, używane jako przyprawa kuchenna; ziele angielskie, pieprz angielski
 • Co znaczy Pinakoteka Co to jest ż) <łac. pinakotheca zbiór obrazów, z gr. pinakoth??k?, od pínaks obraz, tabliczka> galeria obrazów
 • Co znaczy Nez Pince Co to jest m; ndm) rodzaj binokli trzymających się na nosie lub podtrzymywanych za mały uchwyt: przyglądać się komuś przez pince-nez
 • Co znaczy Pong Ping Co to jest m) tenis stołowy ? pingpongista
 • Co znaczy Pingwin Co to jest m) nielatający morski ptak regionów arktycznych, o upierzeniu czarno-białym
 • Co znaczy Pinugirl Co to jest wieszać na ścianie, girl dziewczyna> młoda dziewczyna, ładna aktorka, modelka, której zdjęcia z pism ilustrowanych kolekcjonują fani
 • Co znaczy Pinxit Co to jest <łac. pingo maluję> namalował – wyraz na obrazie, dodawany przed nazwiskiem malarza (częsty skrót: pinx
 • Co znaczy Pion Co to jest ołów> 1. ciężarek na sznurku, służący do wyznaczania kierunku pionowego; 2. linia pokrywająca się z kierunkiem siły ciężkości; 3. w
 • Co znaczy Pionier Co to jest pionier, od peon> 1. osadnik zagospodarowujący dzikie tereny: pionierzy Dzikiego Zachodu; 2. przen. prekursor, człowiek tworzący nowe prądy
 • Co znaczy Pionierki Co to jest lm) wygodne buty turystyczne na grubej, rowkowanej podeszwie
 • Co znaczy Pionizacja Co to jest postawy wyprostowanej w toku rozwoju człowieka jako gatunku; 2. med. rodzaj rehabilitacji chorego po długim unieruchomieniu w pozycji
 • Co znaczy Pipeta Co to jest rurka szklana z gumową nasadką, służąca do nabierania płynów i odmierzania ich kroplami, używana w laboratoriach i w lecznictwie ? pipetka
 • Co znaczy Piramida Co to jest kształcie ostrosłupa, grobowiec faraona i dostojników królewskich: piramida Cheopsa; 2. sterta czegoś: piramida śmieci; 3. dowolny
 • Co znaczy Piramidalny Co to jest przym.) pot. wielki, ogromny: palnąć piramidalne głupstwo, piramidalny pomysł
 • Co znaczy Piramidon Co to jest m) farm. lek o działaniu przeciwgorączkowym, przeciwbólowym i uspokajającym
 • Co znaczy Pirania Co to jest drapieżna ryba o ostrych zębach, występująca w dorzeczu Amazonki; 2. pot. kobieta drapieżna, bezwzględna, okrutna
 • Co znaczy Pirat Co to jest m)
 • Co znaczy Piro Co to jest złożonych, wskazujący na ich związek znaczeniowy z ogniem, wysoką temperaturą: piromania, pirotechnik
 • Co znaczy Pirofobia Co to jest ż) chorobliwy lęk przed ogniem
 • Co znaczy Piroga Co to jest karaib. piragwa> długa wąska łódź z wydrążonego pnia, używana przez Indian, także przez ludy innych regionów świata
 • Co znaczy Pirotechnika Co to jest sporządzania wyrobów służących do wywoływania efektów świetlnych i akustycznych ? pirotechnik, pirotechniczny
 • Co znaczy Pirs Co to jest falochron; przystań> 1. betonowy, kamienny lub drewniany pomost w porcie, służący do cumowania statków, przeładunku towarów itp.; 2. pas
 • Co znaczy Piruet Co to jest m) chor. całkowity obrót ciała wykonany na palcach jednej nogi: wykonać piruet
 • Co znaczy Piscyna Co to jest ryba> 1. przest w kościołach, także w meczetach, kamienna misa z wodą umieszczana najczęściej w ozdobnej niszy przy drzwiach lub obok
 • Co znaczy Pistacja Co to jest krajach śródziemnomorskich o smacznych oleistych nasionach koloru żółtozielonego; orzeszek pistacjowy, kolor pistacjowy, lody pistacjowe
 • Co znaczy Pistol Co to jest m) hist. złota moneta hiszpańska (XVI–XVII w
 • Co znaczy Pisuar Co to jest m) 1. męska ubikacja publiczna; 2. muszla w ubikacji męskiej
 • Co znaczy Pita Co to jest ż) chleb syryjski, okrągły placek z mąki jęczmiennej lub pszennej, popularny na Bliskim Wschodzie
 • Co znaczy Pitagoreizm Co to jest Pitagorasa; łączył kult matematyki z misty cyzmem ? pitagorejski
 • Co znaczy Pitagorejski Co to jest odnoszący się do Pitagorasa lub pitagorejczyków; Związek Pitagorejski bractwo religijne założone w VI w p.n.e. (rzekomo przez Pitagorasa
 • Co znaczy Pitawal Co to jest prawnika fr., autora pierwszego zbioru opisów głośnych procesów; literacka forma relacji ze słynnych procesów lub głośnych zbrodni
 • Co znaczy Pitekantrop Co to jest człowiek> 1. biol. kopalna forma praczłowieka, mająca też cechy małpy człekokształtnej, Pithecanthropus; 2. pot. małpolud
 • Co znaczy Piure Co to jest potrawa z gotowanych kartofli, jarzyn lub owoców przetartych przez sito albo ugniecionych na miazgę
 • Co znaczy Piuska Co to jest papieży> mała okrągła czapeczka przykrywająca tonsurę, element stroju dostojnika Kościoła rzymskokatolickiego – papieża, kardynała
 • Co znaczy Pizza Co to jest ż) czyt. picca ciasto w kształcie placka drożdżowego z dodatkiem pomidorów, oliwek, wędlin, sera itp. ? pizzeria
 • Co znaczy Pizzeria Co to jest ż) czyt. picceria mała restauracja, bar, gdzie głównym daniem jest pizza
 • Co znaczy Piżama Co to jest ż) lekki, luźny, dwuczęściowy ubiór do spania
 • Co znaczy Piżmo Co to jest besem balsam> substancja o silnym zapachu wydzielana przez gruczoły piżmowców, stosowana w przemyśle perfumeryjnym: perfumy pachnące
 • Co znaczy Placebo Co to jest podawany pacjentom w celach psychoterapeutycznych, niebędący lekarstwem, obojętny dla organizmu, stosowany też w badaniach kontrolnych nad
 • Co znaczy Placet Co to jest n; ndm) <łac. podoba się> zgoda, zezwolenie na co: uzyskać placet na wydanie książki, dać swoje placet na co
 • Co znaczy Plaga Co to jest do opanowania; klęska, nieszczęście, dopust; 2. także: o kimś uciążliwym, dokuczliwym: dziesięć plag egipskich według Biblii: nieszczęścia
 • Co znaczy Plagiat Co to jest opublikowanie cudzego utworu lub jego części pod własnym nazwiskiem: zręczny plagiat, plagiat z modnego literata, dokonać plagiatu
 • Co znaczy Plajta Co to jest ż) bankructwo, krach: zrobić, ogłosić plajtę ? plajtować, plajtowanie
 • Co znaczy Plajtować Co to jest pot. bankrutować, splajtować
 • Co znaczy Plakat Co to jest placard> 1. artystyczna forma grafiki użytkowej; 2. ogłoszenie, reklama, hasło wykonane według projektu plastyka, zwykle powielane i
 • Co znaczy Planeta Co to jest gwiazda)> ciało niebieskie znacznych rozmiarów, krążące wokół Słońca lub innej gwiazdy, pozbawione własnego światła ? planetarium
 • Co znaczy Planetarium Co to jest kopułę; 2. pot. także: budynek, w którym mieści się to urządzenie: wycieczka do planetarium
 • Co znaczy Planetarny Co to jest planetarius od planeta> odnoszący się do planet, właściwy planetom: układ planetarny Słońce oraz ciała niebieskie krążące wokół niego
 • Co znaczy Planetoida Co to jest astr. ciało niebieskie, duża bryła skalna o średnicy do kilkuset kilometrów, krążąca między orbitami planet; asteroida, planetka
 • Co znaczy Plani Co to jest płaski> pierwszy człon wyrazów złożonych, wskazujący na ich związek znaczeniowy z płaszczyzną, figurą płaską: planisfera planimetria
 • Co znaczy Plankt Co to jest skarga> lit. średniowieczny utwór żałobny wyrażający ból z powodu czyjejś śmierci; lament, tren, epitafium
 • Co znaczy Plankton Co to jest błąkające się> biol. drobne organizmy roślinne i zwierzęce (np. glony, pierwotniaki) unoszące się w wodach mórz i jezior, stanowiące pokarm
 • Co znaczy Plantacja Co to jest sadzenie roślin> duży obszar ziemi przeznaczony na uprawę roślin jednego gatunku, zwykle o znaczeniu przemysłowym, handlowym: plantacja
 • Co znaczy Planty Co to jest plantare sadzonka> miejskie tereny zielone wokół ośrodków staromiejskich, na miejscu dawnych wałów obronnych, fos lub tp.: krakowskie
 • Co znaczy Plaqué Co to jest warstwą metalu szlachetnego lub płytkami cennego drewna; 2. czasem także: przedmiot plakowany, platerowany
 • Co znaczy Plasować Co to jest miejsce> 1. umieszczać gdzie, lokować; 2. sport kierować piłkę w zamierzone miejsce: piłka plasowana ? plasować się, uplasować (się
 • Co znaczy Plasto Co to jest z gliny, wosku itp.), kształtuję> pierwszy człon wyrazów złożonych, wskazujący na ich związek z lepieniem, spajaniem, formowaniem, także
 • Co znaczy Pitek Co to jest ostatni człon wyrazów złożonych, nazywający kopalne formy praczłowieka: australopiteki
 • Co znaczy Plastyczność Co to jest ulepiony> 1. obrazowość, wyrazistość, barwność w przedstawianiu, opisywaniu, wyobrażaniu sobie czegoś; 2. w rzeźbie, malarstwie, w
 • Co znaczy Plastyczny Co to jest plastique, łac. plasticus, z gr. plastikós, od plásis, kształtowanie> 1. dotyczący sztuk pięknych z zakresu plastyki: sztuki plastyczne
 • Co znaczy I Plastyk Co to jest lepiący (coś)> artysta malarz, rzeźbiarz, grafik: wystawa prac plastyków środowiska katowickiego, twórczość polskich plastyków ? plastyczka
 • Co znaczy Ii Plastyk Co to jest s zdolny do lepienia> 1. masa plastyczna, tworzywo sztuczne: taca z barwnego plastyku; 2. pot. materiał wybuchowy z tworzyw sztucznych
 • Co znaczy Platan Co to jest plátanos> bot. Platanus; wysokie drzewo ozdobne o korze białozielonkawej, łuszczącej się cienkimi, długimi płatami i dużych pachnących
 • Co znaczy Plater Co to jest platerować, plakować> 1. cienka warstwa metalu szlachetnego, pokrywająca przedmioty z metalu nieszlachetnego ? platerować co czym
 • Co znaczy Platforma Co to jest nadwozie samochodu ciężarowego, wagonu towarowego z ruchomymi ściankami lub bez ścian; także: pojazd o takim nadwoziu; 2. przen. dziedzina
 • Co znaczy Platfus Co to jest m) 1. deformacja stopy, płaskostopie, płaska stopa: mieć platfus; 2. pot. osoba powolna, flegmatyczna, niezdarna
 • Co znaczy Platoniczny Co to jest 427–347 p.n.e), filozof gr.> 1. czysty, duchowy, bez pierwiastka cielesnego, zmysłowego: platoniczne uczucie, platoniczna miłość; 2
 • Co znaczy Platonizm Co to jest filozof gr.> system filozoficzny, głoszący teorię idei jako prototypów rzeczy będących ich niedoskonałym odwzorowaniem oraz dualizm świata
 • Co znaczy Platyna Co to jest sreberko, od plata srebro> chem. pierwiastek (Pt); srebrzystobiały metal szlachetny używany do wyrobów jubilerskich, laboratoryjnych
 • Co znaczy Platynowce Co to jest chemicznych, tworzących dwie triady: pierwiastki lekkie (ruten, rod, pallad) i ciężkie (osm., iryd, platyna
 • Co znaczy Platynowy Co to jest zawierający platynę, zrobiony z platyny; 2. mający kolor, odcień platyny (zwykle o włosach): platynowa blondynka, lis platynowy mutacyjna
 • Co znaczy Playback Co to jest wzmacniania głosu piosenkarza, polegająca na tym, że śpiewa równocześnie z odtwarzanym, wcześniej zarejestrowanym nagraniem swojej
 • Co znaczy Playboy Co to jest m) niezbyt młody mężczyzna o miłej powierzchowności, znany ze swobodnego trybu życia i sukcesów w stosunkach z kobietami
 • Co znaczy Plazma Co to jest lepkiego> 1. płynna część krwi, osocze; 2. fiz. gaz silnie zjonizowany, występujący np. w łuku elektrycznym, w gwiazdach ? plazmatyczny
 • Co znaczy Plazmowy Co to jest przym.) zawierający plazmę, wykorzystujący plazmę: skalpel plazmowy, palnik, telewizor, ekran plazmowy
 • Co znaczy Plądrować Co to jest 1. zabierać bezprawnie, grabić, łupić; 2. szperać, grzebać w cudzych rzeczach, przetrząsać; myszkować
 • Co znaczy Pleban Co to jest m) <łac. parochus plebanus proboszcz wiejski> przest proboszcz ? plebania: mieszkać na plebanii
 • Co znaczy Plebiscyt Co to jest łac. plebis scitum uchwała zgromadzenia ludowego (plebejuszy)> bezpośrednie głosowanie ludności jakiegoś terytorium, dotyczące wyboru
 • Co znaczy Plebs Co to jest m) <łac. plebs lud> pospólstwo, gmin: plebejskie pochodzenie, nurt plebejski w literaturze ? plebejskość, plebejusz
 • Co znaczy Pled Co to jest okrycie w kształcie prostokąta, noszone przez szkockich górali jako płaszcz; 2. ciepły koc wełniany: przykryć się, otulić się pledem
 • Co znaczy Plejada Co to jest mit. gr. jedna z siedmiu córek Atlasa i Plejony, które zrozpaczone losem ojca, popełniły samobójstwo, po czym zostały przez Zeusa
 • Co znaczy Plenarny Co to jest pełne> posiedzenie, obrady plenarne: takie, w którym uczestniczą wszyscy członkowie jakiejś organizacji, instytucji, partii ? plenum
 • Co znaczy Plener Co to jest powietrzu> 1. naturalna sceneria pod gołym niebem, wykorzystywana w czasie kręcenia filmu, wystawiania widowiska teatralnego: kręcić
 • Co znaczy Plenipotent Co to jest osoba upoważniona przez kogoś do reprezentowania jej interesów: być czyim plenipotentem ? plenipotencja: mieć czyją plenipotencję, dać komu
 • Co znaczy Pleo Co to jest pierwszy człon wyrazów złożonych, mający znaczenie: bardziej, więcej: pleograf, pleomorfizm
 • Co znaczy Pleonazm Co to jest m) jęz. wyrażenie złożone z wyrazów o tym samym lub podobnym znaczeniu, np. w miesiącu maju ? pleonastyczny
 • Co znaczy Plik Co to jest 1. paczka, pęk, większa ilość czegoś, zwłaszcza plik dokumentów, banknotów; 2. inform. informacja zapisane w komputerze na dysku twardym
 • Co znaczy Pliocen Co to jest geol. najmłodsza epoka trzeciorzędu (ok. 12 mln lat temu): epoka pliocenu ? plioceński
 • Co znaczy Pliopitek Co to jest małpa> paleont. Pliopithecus, małpa człekokształtna z przełomu oligocenu i miocenu, której szczątki odkryto w Europie i w Afryce, uważana
 • Co znaczy Plisa Co to jest marszczyć> 1. fałda, zakładka na sukni, koszuli itp., zwykle zaprasowana; 2. pas tkaniny naszyty na suknię, bluzkę itp. jako ozdoba; 3
 • Co znaczy Plisować Co to jest układać, zaprasowywać plisy, fałdy na tkaninie
 • Co znaczy Plomba Co to jest ołowiany krążek z odbitą pieczęcią, umieszczany przy towarach jako znak fabryczny lub dowód opłaconego cła, również w celu zabezpieczenia
 • Co znaczy Plombować Co to jest na coś plomby; opieczętowywać; 2. wypełniać plombą ubytki w zębach; 3. ogr. wypełniać masą cementową ubytki w drzewach
 • Co znaczy Ploter Co to jest m) inform. sterowane komputerowo urządzenie do sporządzania wykresów, rysunku na ścianach budynku itp
 • Co znaczy Pluralizm Co to jest mnogi> 1. wszelki system, np. społeczny, polityczny, naukowy, oparty na wielości elementów: pluralizm metodologiczny; 2. system polityczny
 • Co znaczy Plutokracja Co to jest bogactwo + krátos władza> 1. warstwa najbogatszych ludzi, finansjera; 2. forma rządów, gdzie władzę sprawują ludzie najbogatsi, odmiana
 • Co znaczy Plutos Co to jest m) mit. gr. pierwotnie bóg zapasów ziarna, później bóg bogactwa, wyobrażany w postaci chłopca z rogiem obfitości
 • Co znaczy Pluwio Co to jest wyrazów złożonych, wskazujący na ich związek znaczeniowy z deszczem, opadami atmosferycznymi: pluwiogram, pluwiometr
 • Co znaczy Pneumato Co to jest człon wyrazów złożonych, wskazujący na ich związek znaczeniowy z oddychaniem, powietrzem, ciśnieniem powietrza, pary, gazu: pneumatoliza
 • Co znaczy Pneumatyczny Co to jest pomocą sprężonego powietrza; wypełniony powietrzem pod ciśnieniem: świder, młot pneumatyczny, wiertarka pneumatyczna ? pneumatyk
 • Co znaczy Pneumo Co to jest pierwszy człon wyrazów złożonych, wskazujący na ich związek znaczeniowy z płucami, opłucną: pneumograf, pneumonia
 • Co znaczy Pneumonia Co to jest ż) <łac., z gr. pneúm?n> med. zapalenie płuc
 • Co znaczy Book Pocket Co to jest m) kieszonkowa, tania książka wydawana w dużym nakładzie
 • Co znaczy Podagra Co to jest pod-ágra sidło chwytające za nogę, metafor. silny ból w nodze> med. choroba powodująca obrzmienie i zniekształcenie palucha: cierpieć na
 • Co znaczy Podest Co to jest teatrze na scenie podwyższenie przeznaczone zwykle dla chóru; 2. poziom między kondygnacjami schodów: na podeście schodów stały doniczki z
 • Co znaczy Podium Co to jest podium, z łac. podium podstawa kolumny, cokół, od gr. poús noga> 1. podwyższenie (o trzech poziomach), na które wchodzą zwycięzcy zawodów
 • Co znaczy Poemat Co to jest lit. dłuższy utwór wierszowany o charakterze epickim lub lirycznym: poemat opisowy, żartobliwy, liryczny, dydaktyczny, narodowy
 • Co znaczy Poezja Co to jest sis> 1. forma ekspresji literackiej, charakteryzująca się harmonijnym brzmieniem, rymem, rytmem, szczególną organizacją formy i treści, np
 • Co znaczy Pohybel Co to jest m) przest., tylko we fraz. na pohybel komu na zgubę, na nieszczęście
 • Co znaczy Poker Co to jest pochodząca z Ameryki Płn., w której wygrywa ten, kto najwcześniej otrzyma najwyższą kartę ? pokerowy: pokerowa mina, twarz, pokerzysta
 • Co znaczy Polarny Co to jest polaire, z łac. polaris, od polus biegun, z gr. pólos oś, biegun> dotyczący terenów podbiegunowych: roślinność polarna, stacja polarna
 • Co znaczy Polaroid Co to jest m) aparat fotograficzny z natychmiastowym (w ciągu kilkunastu sekund) wywołaniem zdjęć
 • Co znaczy Polaryzacja Co to jest polaris biegunowy> 1. wyraźne zaznaczenie się różnic, skrajności: polaryzacja stanowisk, poglądów; 2. fiz. polaryzacja dielektryczna
 • Co znaczy Polaryzować Co to jest 1. wyraźnie zaznaczać różnice; 2. fiz. wywoływać zjawisko polaryzacji
 • Co znaczy Polemika Co to jest wojenny, pólemos wojna> dyskusja, spór na tematy społeczne, polityczne, artystyczne, dziś często prowadzony za pośrednictwem środków
 • Co znaczy Polemizować Co to jest brać udział w polemice, dyskutować z kimś, mając odmienne zdanie
 • Co znaczy Polenta Co to jest ż) potrawa z mąki kukurydzianej (włoska) lub kasztanowej (korsykańska); rodzaj gęstej zupy
 • Co znaczy Poli Co to jest pierwszy człon wyrazów złożonych, odpowiednik polskiego wielo-: polifonia, poligamia, poliglota, poliklinika, politechnika
 • Co znaczy Poliandria Co to jest mężczyzna> forma małżeństwa jednej kobiety z kilkoma mężczyznami jednocześnie, spotykana jeszcze wśród niektórych plemion Indii i Tybetu
 • Co znaczy Policja Co to jest polizía, z łac. politia ustrój państwowy, z gr. politeía państwowość, prawa obywatelskie, od polít?s obywatel> 1. organ państwowy
 • Co znaczy Polidaktylia Co to jest polydáktylos mający wiele palców> anat. wada rozwojowa polegająca na występowaniu u ludzi dodatkowych palców u rąk i nóg; wielopalcowość
 • Co znaczy Polifagia Co to jest chorobliwie wzmożony apetyt, spożywanie nadmiernie dużych ilości pokarmów: żarłoczność; 2. zool. odżywianie się kilkoma rodzajami
 • Co znaczy Poligamia Co to jest związek małżeński jednego mężczyzny z kilkoma kobietami (wielożeństwo, poligynia) lub jednej kobiety z kilkoma mężczyznami (poliandria); 2
 • Co znaczy Poligamiczny Co to jest wielożenny; bot. rośliny poligamiczne rośliny, u których występują kwiaty obupłciowe obok jednopłciowych; zool. poligamiczne gatunki
 • Co znaczy Poligamista Co to jest m) mężczyzna mający kilka żon, żyjący w poligamii
 • Co znaczy Poligon Co to jest wielokąt, z gr. polýg?nos wielokątny> teren ćwiczeń wojskowych, odpowiednio przygotowany: ćwiczenia artyleryjskie na poligonie, poligon
 • Co znaczy Poligrafia Co to jest ż) drukarstwo: pracownik poligrafii, zakład poligraficzny
 • Co znaczy Polihistor Co to jest m) <łac. polyhistor, z gr. poly-íst?r wiele wiedzący> człowiek mający wszechstronne wiadomości z różnych dziedzin; encyklopedysta
 • Co znaczy Polio Co to jest n) 1. med. choroba Heinego-Medina; 2. wirus wywołujący chorobę Heinego-Medina
 • Co znaczy Polip Co to jest polý-pous wielonogi> 1. med. guzowaty twór lub narośl o gładkiej powierzchni i miękkiej, galaretowatej strukturze; 2. zool. postać
 • Co znaczy Polisa Co to jest polizza kwit, z gr. apódeiksis dowód> dokument zawarcia umowy ubezpieczeniowej, przewidującej wypłacenie określonych świadczeń pieniężnych
 • Co znaczy Poliszynel Co to jest Pulcinella> 1. tajemnica poliszynela: sekret, który wszyscy znają, rzekoma tajemnica publicznie znana; 2. postać bohatera komicznego z
 • Co znaczy Politologia Co to jest logia> wiedza polityczna, nauka zajmująca się problemami dotyczącymi polityki wewnętrznej i międzynarodowej
 • Co znaczy Politura Co to jest wygładzanie> 1. roztwór żywicy, głównie syntetycznej (dawniej naturalnej – szelaku), używany do pokrywania powierzchni przedmiotów
 • Co znaczy Polityczny Co to jest łac. politicus, z gr. politikós> 1. dotyczący zagadnień ustroju państwa, działalności rządu, partii, stosunków między państwami; związany z
 • Co znaczy Populacjonizm Co to jest demograficzny, popularny zwłaszcza w XVIII w., postulujący wzrost liczby ludności jako główne źródło siły i bezpieczeństwa narodów
 • Co znaczy Polityka Co to jest rządzenia państwem> 1. sposób rządzenia państwem: polityka wewnętrzna, międzynarodowa; 2. działalność prowadzona w określonych celach i
 • Co znaczy Politykować Co to jest polityczne ? politykier, politykierstwo; 2. zajmować się polityką, uprawiać działalność polityczną ? polityk; 3. postępować przezornie
 • Co znaczy Polka Co to jest ż) 1. czeski taniec narodowy o szybkim tempie; 2. muzyka do tego tańca ? poleczka: tańczyć poleczkę
 • Co znaczy Polonez Co to jest polski> 1. polski taniec narodowy o umiarkowanym tempie, tańczony posuwistym krokiem w parach formujących korowód, chodzony; 2. muzyka do
 • Co znaczy Polonia Co to jest mieszkający poza granicami ojczyzny: Polonia amerykańska ? polonijny, polonica, polonista, polonistyka, polonizacja, polonizm
 • Co znaczy Polonista Co to jest znawca języka polskiego, literatury polskiej; 2. nauczyciel języka polskiego; 3. student polonistyki ? polonistyka
 • Co znaczy Polonistyka Co to jest polskim i literaturze polskiej; filologia polska; 2. wydział na uniwersytecie obejmujący studia w tym zakresie
 • Co znaczy Polono Co to jest wyrazów złożonych, wskazujący na ich związek znaczeniowy z polskością, Polakami: polonofil, polonofobia
 • Co znaczy Polonus Co to jest m) <łac. Polonus Polak> żart. typ Polaka hołdującego tradycji
 • Co znaczy Polor Co to jest m) 1. blask, połysk; 2. przen. ogłada towarzyska, dobre maniery: nabierać poloru
 • Co znaczy Polucja Co to jest ż) <łac. pollutio zmaza, od polluo plamię> mimowolny wytrysk nasienia podczas snu; zmaza nocna
 • Co znaczy Pomada Co to jest substancja z olejków, wosku i pachnideł, służąca dawniej jako środek do smarowania włosów w celu nadania im połysku i miękkości ? pomadka
 • Co znaczy Pomadka Co to jest ust, kosmetyk w kształcie sztyftu dowolnego koloru, służący do ozdoby i ochrony warg: pomadka do ust, pomadka ochronna, malować usta jaką
 • Co znaczy Pomologia Co to jest ż) <łac. pomum jabłko, owoc + -logia> dział sadownictwa zajmujący się badaniem gatunków drzew i krzewów owocowych ? pomolog
 • Co znaczy Pomona Co to jest ż) <łac.; od pomum owoc> mit. rzym. bogini sadów
 • Co znaczy I Pompa Co to jest urządzenie do tłoczenia płynów lub gazów do pojemników, lub do ich opróżniania: pompa ssąco-tłocząca, pompka do roweru; pompować co do
 • Co znaczy Ii Pompa Co to jest pochód, procesja> 1. przepych, okazała uroczystość; 2. przesadna wystawność, napuszona sztuczność ? pompatyczny, pompatyczność, pompier
 • Co znaczy Pompadour Co to jest madam de Pompadour; daw. kolor różowy albo karmazynowy
 • Co znaczy Pompatyczny Co to jest uroczysta procesja> napuszony, nadęty, przesadnie uroczysty: pompatyczna przemowa, pompatyczny mówca, pompatyczny utwór, pompatyczny
 • Co znaczy Poncho Co to jest z kwadratowego kawałka tkaniny z otworem na głowę, bez rękawów, używane w Ameryce Łacińskiej: indiańskie poncho
 • Co znaczy Poncz Co to jest m) napój alkoholowy z wina, araku, rumu, herbaty, soku cytrynowego, cukru i przypraw korzennych: waza ponczu ? ponczowy
 • Co znaczy Ponderabilia Co to jest zważyć> rzeczy konkretnie istniejące, uchwytne, wymierzalne, dotykalne, zważalne, przeciwieństwo: imponderabilia
 • Co znaczy Pontok Co to jest kształcie ula lub kopuły, zamieszkiwany przez pojedyncze rodziny niektórych plemion afrykańskich, zbudowany z żerdzi pokrytych trawą
 • Co znaczy Pontyfikalia Co to jest lm) <łac. pontificalia; od pontifex arcykapłan> rel. uroczysty strój i insygnia biskupie, papieskie
 • Co znaczy Pontyfikalny Co to jest przym.) <łac. pontificalis, od pontifex> rel. związany z uroczystościami odprawianymi przez biskupa: msza pontyfikalna
 • Co znaczy Pontyfikat Co to jest m) <łac. pontificatus, od pontifex> okres sprawowania władzy przez danego papieża: pontyfikat Jana Pawła II
 • Co znaczy Pony Co to jest mały koń z Wysp Brytyjskich, łagodny i wytrzymały, np. kuc szetlandzki, szkocki
 • Co znaczy Pop Co to jest m) duchowny w Kościele prawosławnym i greckokatolickim; odp. proboszcza
 • Co znaczy Pop Co to jest populaire, z łac. popularis, od populus lud> człon wielu wyrażeń i wyrazów, sygnalizujący, związek ze znaczeniem popularny, powszechny
 • Co znaczy Popart Art Pop Co to jest szt. kierunek w sztuce współczesnej inspirowany techniką, reklamą, modą i przedmiotami codziennego użytku, głosi swobodę twórczą, dążąc do
 • Co znaczy Popcorn Co to jest m) przysmak z uprażonych na oleju ziaren kukurydzy, słodzonych lub solonych
 • Co znaczy Popelina Co to jest jedwabna lub bawełniana o splocie płóciennym, w drobne poprzeczne prążki: wzorzysta popelina, bluzka, płaszcz z popeliny, koszula, bluzka
 • Co znaczy Music Pop Co to jest ndm) współczesna muzyka popularna, młodzieżowa, mająca wiele odmian i gatunków, o dużym zasięgu, łatwa w odbiorze
 • Co znaczy Populacja Co to jest populus ludność> 1. mieszkańcy danego kraju, miasta, obszaru: populacja Polski; 2. członkowie pewnej klasy lub grupy społecznej: populacja
 • Co znaczy Popularność Co to jest ż) rozgłos, sława, powszechność
 • Co znaczy Popularny Co to jest z łac. popularis> 1. przedstawiony w sposób przystępny, zrozumiały: wykład popularny; 2. powszechnie znany, ceniony, używany: popularny
 • Co znaczy Popularyzacja Co to jest popularisatio> uprzystępnianie ogółowi, rozpowszechnianie nauki, sztuki, wiedzy o czymś; popularyzowanie czegoś
 • Co znaczy Populizm Co to jest lud> 1. głoszenie idei, zamierzeń politycznych, ekonomicznych i in. za pomocą chwytliwych haseł łatwo trafiających do przekonania, zgodnych
 • Co znaczy Porcelana Co to jest od porcella świnka (z ceramiki)> 1. masa z glinki kaolinowej, tworzywo ceramiczne do wyrobu naczyń i przedmiotów dekoracyjnych, sprzętu
 • Co znaczy Porcelanowy Co to jest glinki porcelanowej; 2. przypominający porcelanę; gładki, lśniący, biały i delikatny (zwykle o cerze, twarzy
 • Co znaczy Porcelit Co to jest kamień> tworzywo ceramiczne podobne do porcelany, ale mniej delikatne, zwykle z ciemnym szkliwem, również używane do wyrobu naczyń
 • Co znaczy Poriomania Co to jest psych. patologiczny popęd do wędrowania, włóczęgi, powodowany chęcią uniknięcia konfliktów bądź problemów życiowych, trudnością
 • Co znaczy Porno Co to jest n) pot. pornograficzny
 • Co znaczy Biznes Porno Co to jest związana z produkcją i rozpowszechnianiem wydawnictw, filmów, przedmiotów itp. o charakterze pornograficznym
 • Co znaczy Pornografia Co to jest prostytutek; od gr. pórn? kobieta sprzedajna (od pérn?mi wystawiam na sprzedaż)> produkcja literacka, piśmiennicza, filmowa o treści
 • Co znaczy Portal Co to jest porta drzwi, brama> 1. archit. ozdobne obramienie drzwi kościoła, pałacu, kamienicy itp.; wejście, brama mające takie obramienie; 2. inform
 • Co znaczy Portatywny Co to jest przym.) nadający się do noszenia ze sobą: portatywna maszyna do pisania
 • Co znaczy Parole Porte Co to jest 1. osoba przemawiająca w imieniu innych; 2. w utworach literackich: narrator lub postać, która wyraża punkt widzenia autora
 • Co znaczy Porter Co to jest m) ciemne, mocne piwo o słodkawym aromacie i chmielowo-winnym smaku: kufel, butelka porteru
 • Co znaczy Portiera Co to jest drzwi lub okien z grubego i ciężkiego materiału: aksamitna portiera, zapuścić, zaciągnąć portiery, odsłonić, podnieść portiery
 • Co znaczy Porto Co to jest Portugalii> deserowe wino likierowe, czerwone lub białe, z winogron portugalskich: portwajn, portwein, kieliszek porto
 • Co znaczy Franko Porto Co to jest pocztowej> 1. warunki nadania przesyłki lub listu bez obowiązku opłaty przez odbiorcę; 2. klauzula w umowie o dostawę ładunku, określająca
 • Co znaczy Prewencja Co to jest od prévenir, z łac. praevenio uprzedzam> zapobieganie czemuś: prewencja drogowa, zdrowotna ? prewencyjny, prewentorium, prewentoryjny
 • Co znaczy Portret Co to jest twarzy) na rysunku, obrazie, fotografii; podobizna, wizerunek: portret ojca, portret rodzinny; 2. literacki opis osoby lub rzeczy
 • Co znaczy Portretować Co to jest portret, malując, rzeźbiąc lub fotografując kogo; 2. opisywać, charakteryzować kogoś również w utworze literackim
 • Co znaczy Posejdon Co to jest m) mit. gr. bóg morza, opiekun żeglarzy i rybaków, wyobrażany na rydwanie i z trójzębem w dłoni
 • Co znaczy Posesja Co to jest to, co posiadane> plac wraz z budynkiem, budynkami, drzewami itp., stanowiący czyjąś własność, posiadłość: wejść na czyjąś posesję, kupić
 • Co znaczy Post Co to jest złożonych, mający znaczenie: po, następny, późniejszy: postimpresjonistyczny, postdatować, postmodernizm, postpozycja
 • Co znaczy Poster Co to jest mający walory artystyczne, także plakat zawierający informacje naukowe, prezentowane podczas konferencji, sympozjów: sesja posterowa
 • Co znaczy Postmodernizm Co to jest moderné nowoczesny> nurt we współczesnej sztuce, literaturze, filozofii, stanowiący krytykę nowoczesnej cywilizacji opartej na idei
 • Co znaczy Postponować Co to jest postpono mniej cenić> okazywać komu brak szacunku, lekceważyć kogo, pomiatać kim ? spostponować, spostponowanie, spostponowany
 • Co znaczy Postscriptum Co to jest <łac. po napisanym> dopisek do listu, artykułu itp., umieszczony na końcu po podpisie autora (skrót: PS): umieścić coś w postscriptum
 • Co znaczy Postulat Co to jest łac. postulatum żądane> 1. żądanie, dezyderat: wysunąć, postawić, przedstawić postulaty, postulaty wyborcze, strajkowe, badawcze
 • Co znaczy Postulować Co to jest wysuwać coś jako postulat, domagać się, żądać czegoś, zabiegać o coś
 • Co znaczy Progressivejazz Co to jest kierunek w muzyce jazzowej, rozwinięty w latach 1940–1950 przez duże orkiestry jazzowe, charakteryzujący się ciągłym poszukiwaniem nowych
 • Co znaczy Postument Co to jest podstawa czego w formie kolumny lub konsoli do ustawiania na niej rzeźb, wazonów, lamp; 2. pot. cokół: umieścić, ustawić co na
 • Co znaczy Postura Co to jest ż) wygląd człowieka, postawa, prezencja: być słusznej postury, okazała, nikła postura
 • Co znaczy Potamologia Co to jest ż) nauka o rzekach ? potamolog
 • Co znaczy Potencja Co to jest zdolność do działania, siła pozwalająca działać, realizować co, moc: potencja artystyczna, twórcza, potencja płciowa ? potencjalny
 • Co znaczy Potencjalny Co to jest potentiell, fr. potentiel, ang. potential, od łac. potentia> możliwy, ewentualny, przypuszczalny: potencjalny klient naszej firmy
 • Co znaczy Potencjał Co to jest od łac. potentia> 1. zasób możliwości, mocy, zdolności tkwiący w kimś; sprawność, wydajność w jakiejś dziedzinie (np. gospodarka, wojsko
 • Co znaczy Potentat Co to jest łac. potens możny> 1. osoba mająca duże wpływy i możliwości, wielkie środki finansowe, zajmująca wysokie stanowisko: potentat przemysłowy
 • Co znaczy Potiomkinowski Co to jest Krymu, feldmarszałek ros., który na czas przejazdu Katarzyny II przez Krym polecił ustawiać wzdłuż dróg dekoracje przedstawiające bogate
 • Co znaczy Potpourri Co to jest różnych mięs> 1. muz. kompozycja z fragmentów popularnych utworów; 2. kompozycja z suchych i aromatycznych kwiatów, liści i innych
 • Co znaczy Poza Co to jest w pozie klęczącej; 2. nienaturalna, sztuczna postawa, przesada w zachowaniu się, udawanie czegoś, afektacja, maniera: przyjąć pozę mędrca
 • Co znaczy Pozer Co to jest kogoś, chcąc wywierać dobre wrażenie, wydawać się innym niż jest, zachowujący się nienaturalnie; efekciarz, kabotyn ? pozerstwo
 • Co znaczy Pozować Co to jest jako model malarzowi, rzeźbiarzowi lub fotografowi, przybierając odpowiednią postawę, pozę; 2. udawać kogoś, coś; zachowywać się sztucznie
 • Co znaczy Pozycja Co to jest położenie czegoś w stosunku do czegoś innego, miejsce zajmowane; 2. układ, położenie ciała; postawa; 3. miejsce zajmowane w społeczeństwie
 • Co znaczy Pozytyw Co to jest korzystny aspekt sprawy, cecha, wartość dodatnia, przeciwieństwo negatywu: wykaz pozytywów i negatywów sprawy; 2. fot.
 • Co znaczy Pozytywizm Co to jest pozytywny> 1. system filozoficzny A. Comte’a (1798–1857) oparty na przekonaniu, że jedynym kryterium prawdy jest weryfikacja przez
 • Co znaczy Pozytywny Co to jest łac. positivus> 1. wyrażający afirmację, zgodę, w przeciwieństwie do negatywny: pozytywna odpowiedź; 2. dodatni, pomyślny, korzystny
 • Co znaczy Pragmatyczny Co to jest pragmatique, łac. pragmaticus praktyczny; z gr. pragmatikós aktywny, energiczny; oparty na faktach, od prágma działanie> 1. uznający
 • Co znaczy Pragmatyka Co to jest działów semiotyki, nauka zajmująca się badaniem związków między językiem a komunikującymi się podmiotami; 2. prawn zbiór przepisów
 • Co znaczy Pragmatyzm Co to jest polegająca na realistycznej ocenie rzeczywistości, liczeniu się z możliwościami i podejmowaniu jedynie takich działań, które gwarantują
 • Co znaczy Prakseologia Co to jest ż) teoria sprawnego działania, naukowe badania metod działania celowego ? prakseolog, prakseologiczny
 • Co znaczy Praktycyzm Co to jest praktikós rzeczowy> 1. postawa człowieka, który ocenia wszystko z perspektywy praktycznego zastosowania, użyteczności; 2. dominacja
 • Co znaczy Praktyczny Co to jest pratique, z gr. praktikós aktywny> 1. oparty na praktyce, na doświadczeniu, przeznaczony do zastosowania w praktyce; 2. przydatny do czegoś
 • Co znaczy Praktykabel Co to jest ruchoma część dekoracji sceny, el. konstrukcyjny, zwykle niewidoczny dla widza; 2. dodatkowe, składane siedzenia, dostawka do rzędu foteli
 • Co znaczy Pralinka Co to jest ż) nadziewana czekoladka: pudełko pralinek
 • Co znaczy Prałat Co to jest m) <łac. praelatus przełożony> w Kościele kat. tytuł kanoników wyższej rangi: ksiądz prałat ? prałactwo
 • Co znaczy Prana Co to jest ż) w hinduizmie: życiodajna energia; boski oddech rozprowadzający w ciele człowieka tę energię
 • Co znaczy Prasa Co to jest presso tłoczę> 1. ogół dzienników i czasopism wychodzących w danym czasie w danym kraju lub na świecie: prasa krajowa, zagraniczna; 2
 • Co znaczy Prasadam Co to jest ofiary, świątyni, pożywienie (zazwyczaj owoc) ofiarowane bogu albo świątobliwej osobie w zamian za udzielenie błogosławieństwa i
 • Co znaczy Pre Co to jest wyrazów złożonych, mający znaczenie: przed, najpierw, uprzedni, wstępny, początkowy: prefiks, prehistoria, prekolumbijski, prenatalny
 • Co znaczy Preambuła Co to jest idący przed kimś> tekst wstępny do ważnego aktu prawnego, np. do konstytucji, umowy politycznej, międzynarodowej: preambuła konstytucji
 • Co znaczy Precedens Co to jest fakt, wydarzenie, wypadek, sytuacja, zdarzające się po raz pierwszy i dlatego może stanowić przykład dla rozstrzygnięć, oceny lub
 • Co znaczy Precel Co to jest kształcie kółka, owalu lub ósemki: krakowski precel, słone precle, precel z makiem, precel posypany ziarnem sezamowym ? precelek
 • Co znaczy Preceptor Co to jest m) <łac. praeceptor> przest wychowawca, nauczyciel
 • Co znaczy Precjoza Co to jest lm) <łac. pretiosus kosztowny, drogi> biżuteria, kosztowności, klejnoty: rodzinne precjoza
 • Co znaczy Precyzja Co to jest dokładność, skrupulatność, ścisłość: wielka, najdalej posunięta precyzja, z precyzją, dążyć do precyzji, coś wymaga precyzji ? precyzyjny
 • Co znaczy Precyzować Co to jest dokładnie, jasno, ściśle coś określać, formułować; uściślać
 • Co znaczy Predestynacja Co to jest 1. filoz rel. przekonanie, że los czlowieka – w życiu i po śmierci – jest z góry określony, ustanowiony przez boską wolę, boże plany; 2
 • Co znaczy Predestynować Co to jest z góry> przeznaczać do czego, przesądzać o czymś: zdolności predestynują go na polityka, badacza ? predestynacja, predestynowanie
 • Co znaczy Predykacja Co to jest ż) jęz. orzekanie o przedmiocie; związek między podmiotem a orzeczeniem ? predykat, predykatywny
 • Co znaczy Predylekcja Co to jest dilection zamiłowanie> skłonność, upodobanie, zamiłowanie: mieć predylekcje do muzyki, wykazywać, zdradzać predylekcje literackie
 • Co znaczy Predysponować Co to jest kogo do czego przeznaczać kogo do czego, przesądzać, że ktoś może coś zrobić ? predyspozycja
 • Co znaczy Predyspozycja Co to jest ż) wrodzona skłonność, zdolność do czegoś: mieć predyspozycje do czego, predyspozycje aktorskie
 • Co znaczy Prefekt Co to jest zwierzchnik> 1. we Francji stopień wysokiego funkcjonariusza policji lub departamentu, którym zarządza; 2. w starożytnym Rzymie wysoki
 • Co znaczy Profuzja Co to jest ż) <łac. profusio wylew> obfitość czegoś, nadmiar: profuzja dóbr konsumpcyjnych
 • Co znaczy Preferencja Co to jest prawo pierwszeństwa, od łac. praefero wolę (od czegoś)> przedkładanie kogoś lub czegoś nad kogoś lub coś; stawianie kogoś wyżej
 • Co znaczy Prefiks Co to jest przymocowany z przodu> jęz. przedrostek, cząstka słowotwórcza wyrazu przed rdzeniem ? prefiksacja, prefiksalny: czasownik prefiksalny
 • Co znaczy Prehistoria Co to jest okres dziejów ludzkości przed powstaniem źródeł pisanych; 2. nauka zajmująca się badaniem tego okresu ? prehistoryczny
 • Co znaczy Prekursor Co to jest biegnący porzodem> osoba, której myśli, dzieła, czyny otwierają nowe kierunki, nowe drogi rozwoju; nowator: prekursor impresjonizmu
 • Co znaczy Prelekcja Co to jest odczytywanie i objaśnianie tekstu> publiczny odczyt, wykład popularnonaukowy: wygłosić prelekcję na temat, wysłuchać czyjejś prelekcji
 • Co znaczy Preliminarz Co to jest Präliminare, z łac. preliminalis przygotowawczy> ekon. plan finansów jednostki budżetowej, projekt dochodów i wydatków ? preliminować co
 • Co znaczy Preludium Co to jest preludio, od łac. praeludium gra wstępna> 1. wstęp muzyczny, także samodzielny utwór oparty na jednym motywie: preludia F Chopina; 2. przen
 • Co znaczy Premedytacja Co to jest praemeditatio uprzednie zastanowienie się nad czymś> celowy zamysł czegoś, poprzedzający wykonanie: zbrodnia z premedytacją, postępować z
 • Co znaczy Premia Co to jest wynagradzam> 1. część wynagrodzenia przyznawana zależnie od efektów pracy lub po spełnieniu przez pracowników określonych warunków: premia
 • Co znaczy Premier Co to jest minister, z łac. primarius> szef rządu powoływany przez parlament lub głowę państwa (np. prezydenta, króla), prezes Rady Ministrów (w
 • Co znaczy Premiera Co to jest pierwsze wystawienie (sztuki teatralnej)> pierwsze wystawienie sztuki, spektaklu, pierwsza projekcja nowego filmu: światowa, polska
 • Co znaczy Prenatalny Co to jest przed + natus urodzony> biol. dotyczący okresu życia poprzedzającego narodziny, związany z okresem płodowym: badania prenatalne
 • Co znaczy Prenumerata Co to jest Pränumeration> opłacenie z góry ceny czegoś (np. czasopisma, wydawnictwa ciągłego itp.) na pewien okres w celu zapewnienia sobie
 • Co znaczy Preparacja Co to jest przygotowanie czegoś do użytku; 2. muz. specyficzne przygotowanie instrumentu muzycznego do gry w sposób nietradycyjny (np. wsunięcie
 • Co znaczy Preria Co to jest stepowa w Ameryce Płn.: bezkresne prerie, stado bizonów na prerii; preriowy: obszar preriowy, roślinność preriowa
 • Co znaczy Prerogatywa Co to jest związany z pełnioną funkcją: prerogatywy prezydenta, korzystać z prerogatyw, mieć prerogatywy w jakimś zakresie, nadać komu jakie
 • Co znaczy Presja Co to jest nacisk wywierany na kogoś, przymuszanie: presja moralna, fizyczna; presja dyplomatyczna; presja opinii publicznej; robić coś pod presją
 • Co znaczy Pressing Co to jest pilnowanie zawodnika drużyny przeciwnej w celu przeszkadzania mu, niedopuszczenia do oddania rzutu, strzału, stosowane w piłce nożnej
 • Co znaczy Prestidigitator Co to jest szybki + łac. digitus palec> artysta cyrkowy, który wykonuje sztuki polegające na tworzeniu iluzji za pomocą zręcznego manipulowania
 • Co znaczy Prestiż Co to jest praestigium omamienie> autorytet, znaczenie kogoś, działające na innych, wywołując podziw, uznanie, szacunek: prestiż społeczny, prestiż
 • Co znaczy Pretekst Co to jest nieprawdziwy lub nie najważniejszy powód podawany po to, aby ukryć prawdziwy motyw działania: mieć pretekst do czego, znaleźć pretekst, coś
 • Co znaczy Pretendent Co to jest z łac. praetendens> 1. osoba, która ubiega się o coś: pretendent do stanowiska prezydenta, pretendent do tronu; 2. przest mężczyzna
 • Co znaczy Pretendować Co to jest prétendre, z łac. praetendo przedstawiam jako powód> starać się, ubiegać się o coś; kandydować, konkurować; rościć sobie prawo, pretensje
 • Co znaczy Pretensja Co to jest roszczenie, od prétendre> 1. żądanie, roszczenie: zgłaszać pretensje do czego; 2. żal do kogoś, uraza: mieć pretensje do kogo, o co; 3
 • Co znaczy Pretensjonalny Co to jest pretensji, mający przesadnie wysokie mniemanie o sobie; krygujący się; 2. nienaturalny, sztuczny, wymuszony: pretensjonalne zachowanie
 • Co znaczy Pretorianin Co to jest m) <łac. praetorianus> w staroż. Rzymie żołnierz straży przybocznej, gwardii cesarskiej ? pretoria
 • Co znaczy Prewencyjny Co to jest prewencji, zapobiegający czemuś; zapobiegawczy; areszt prewencyjny, cenzura prewencyjna, wojna prewencyjna wypowiedziana w celu uprzedzenia
 • Co znaczy Prezbiterianizm Co to jest 1. odłam kalwinizmu (w USA i w Szkocji); 2. forma organizacji Kościoła prezbiteriańskiego, w którym władzę sprawuje „rada starszych”
 • Co znaczy Prezbiterium Co to jest presbyterion miejsce dla starszyzny> część nawy głównej kościoła, w której znajduje się ołtarz, zwykle oddzielona balustradą od wiernych
 • Co znaczy Prezencja Co to jest ż) wygląd kogo: mieć dobrą, ujmującą, przyjemną prezencję, prezencja bez zarzutu, człowiek ze świetną prezencją
 • Co znaczy Prezentacja Co to jest présentatio> 1. wystawienie czegoś na widok publiczny, publiczny pokaz czegoś: odbyła się uroczysta prezentacja nowego filmu ? prezenter
 • Co znaczy Prezenter Co to jest przedstawiam> 1. w telewizji, radiu, dyskotece osoba zapowiadająca program, prowadząca, przedstawiająca uczestników; 2. mężczyzna
 • Co znaczy Prezerwatywa Co to jest od préserver ochraniać, z łac. praeservo> męski środek antykoncepcyjny i zabezpieczający przed chorobami przekazywanymi drogą seksualną
 • Co znaczy Prezes Co to jest kto broni, chroni, osłania (dosł. siedzący z przodu)> osoba stojąca na czele organizacji, instytucji, stowarzyszenia, przewodniczący
 • Co znaczy Prezydent Co to jest łac. praesidens zasiadający przed innymi> 1. głowa państwa, najwyższy zwierzchnik w państwie: prezydent Polski, wybory prezydenta
 • Co znaczy Prezydium Co to jest präsidieren, z łac. praesidium> 1. grupa osób kierująca pracą zebranych osób, wybrana spośród nich: prezydium sesji, zebrania, posiedzenia
 • Co znaczy Pręgierz Co to jest słup, do którego przykuwano karanych (zwykle chłostą) publicznie przestępców; 2. przen., fraz. postawić kogo co pod pręgierz//pod
 • Co znaczy Priap Co to jest m) mit. gr. bóg płodności i urodzaju, opiekun sadów, winnic i pól
 • Co znaczy Priapizm Co to jest od Príapos> med. długotrwały bolesny wzwód prącia, występujący niekiedy w przypadku białaczki, w zapaleniu cewki moczowej i gruczołu
 • Co znaczy Primabalerina Co to jest ż) najważniejsza, pierwsza tancerka w balecie, solistka tańcząca główne partie
 • Co znaczy Primadonna Co to jest śpiewaczka w operze lub operetce, grająca główne role, gwiazda opery; 2. pot. osoba uważająca się za ważną, kaprysząca
 • Co znaczy Primo Co to jest ndm) w wyliczaniu ma znaczenie „po pierwsze”: primo nie zapomnieć o czym, secundo nie spóźnić się, tertio kupić kwiaty
 • Co znaczy Printed Co to jest wydrukowane
 • Co znaczy Priorytet Co to jest łac. prioritas pierwszeństwo, od prior pierwszy> pierwszeństwo czegoś, co jest traktowane jako najważniejsze: ustalić priorytety w polityce
 • Co znaczy Pro Co to jest ndm) <łac. dla (czegoś)//za (czymś)> w wyrażeniu pro i kontra: za i przeciw: argumenty pro i kontra
 • Co znaczy Probabilistyka Co to jest z łac. probabilis prawdopodobny> dział matematyki badający prawidłowości występujące w zjawiskach losowych, przypadkowych; teoria
 • Co znaczy Probierz Co to jest probieren badać jakość, z łac. probo> pot. kryterium, sprawdzian czego; miernik służący za podstawę oceny czegoś: to jest probierzem jego
 • Co znaczy Problem Co to jest gr. pr?bl?ma przedsięwzięcie, zadanie> poważne zagadnienie, zadanie wymagające rozwiązania; sprawa, kwestia do rozstrzygnięcia: aktualny
 • Co znaczy Problematyczny Co to jest z gr. probl?matikós> 1. stanowiący problem do rozwiązania; 2. budzący wątpliwości; niepewny, wątpliwy
 • Co znaczy Problematyzować Co to jest ujmować zjawiska w kategoriach problemów, jako problemy; 2. doszukiwać się w czymś problemu, czynić z czegoś problem
 • Co znaczy Problemowy Co to jest przym.) 1. dotyczący problemów, zawierający problemy; 2. poruszający, omawiający problemy; 3. traktowany jako problem
 • Co znaczy Proboszcz Co to jest m) duchowny kierujący parafią Kościoła kat
 • Co znaczy Proceder Co to jest sądowe, z łac. procedere postępować> sposób postępowania, zwłaszcza oceniany negatywnie: niecny, nędzny, przestępczy, zagadkowy proceder
 • Co znaczy Procedura Co to jest łac. procédere postępować> 1. sposób prowadzenia, załatwiania jakiejś sprawy, tok, tryb, przebieg czegoś: zawiła, skomplikowana procedura
 • Co znaczy Proceduralny Co to jest przym.) dotyczący procedury (zwłaszcza sądowej
 • Co znaczy Procent Co to jest pro centum na sto> 1. odsetek, setna część danej wielkości (symbol: %); 2. dochód, jaki daje kapitał; 3. odsetki płacone przez dłużnika
 • Co znaczy Procentować Co to jest 1. przynosić odsetki (procenty), dawać zysk, dochód; 2. przynosić, korzyść, pożytek: wiedza procentuje komu
 • Co znaczy Proces Co to jest processus postęp, przebieg postępowania> 1. to, co się dzieje w czasie, przebieg zdarzeń następujących po sobie, powiązanych przyczynowo
 • Co znaczy Procesja Co to jest z łac. processio> 1. długi szereg posuwających się wolno ludzi; 2. rel uroczysty pochód ze śpiewami obrzędowymi, prowadzony przez kapłana
 • Co znaczy Procesor Co to jest m) inform. element komputera, w którym dokonuje się przetwarzanie informacji ? procesorowy
 • Co znaczy Procesować Co to jest się sądzić się z kimś, dochodzić swoich racji w sądzie
 • Co znaczy Prodiż Co to jest metalowe naczynie ze szczelną pokrywą, służące do pieczenia ciast, mięs i innych potraw, ogrzewane prądem elektrycznym lub gazem
 • Co znaczy Prodrom Co to jest zwiastun> 1. lit. słowo wstępne; krótka przedmowa, wstęp; 2. med. objaw zapowiadający chorobę; zwiastun
 • Co znaczy Producent Co to jest wytwarzający> 1. przedsiębiorstwo, fabryka lub osoba prywatna produkująca, wytwarzająca coś; wytwórca dóbr konsumpcyjnych przeznaczonych do
 • Co znaczy Produkcja Co to jest production, z łac. productio> 1. wytwarzanie określonych produktów; wytwórczość: produkcja drobna, masowa, seryjna; 2. ogół tego, co
 • Co znaczy Produkować Co to jest produire, z łac. produco wywodzę, wytwarzam> 1. zajmować się produkcją czegoś, wytwarzać, wyrabiać coś; 2. powodować powstawanie czegoś
 • Co znaczy Progresywność Co to jest ż) postawa stanowiąca przeciwieństwo tradycjonalizmu; postępowość
 • Co znaczy Produkt Co to jest productus> 1. to, co powstało w wyniku procesu produkcji; wyrób: produkty przemysłowe, spożywcze, zaopatrywać się w produkty; 2. dzieło
 • Co znaczy Produktywny Co to jest wyniki w produkcji czegoś, przynoszący dobre rezultaty, korzyści; wydajny, efektywny: produktywny zakład, produktywne rozmowy
 • Co znaczy Profan Co to jest niewielką, niewystarczającą, powierzchowną wiedzę z jakiejś dziedziny; laik, dyletant, ignorant: wystawa malarstwa nie dla profanów
 • Co znaczy Profanacja Co to jest miejsca lub przedmiotu otaczanego kultem, zwłaszcza religijnym; zbezczeszczenie czegoś: profanacja kościoła, grobów, hymnu państwowego
 • Co znaczy Profanum Co to jest n; ndm) <łac.> pojęcie odnoszące się do sfery życia świeckiego, w przeciwieństwie do sacrum, czyli sfery życia religijnego
 • Co znaczy Profesja Co to jest ż) praca zawodowa, zawód: zaszczytna, podejrzana profesja, profesja nauczyciela
 • Co znaczy Profesjonalista Co to jest professio> specjalista w swoim zawodzie, fachowiec (w przeciwieństwie do amatora, laika, dyletanta, profana) ? profesjonalizacja
 • Co znaczy Profesjonalizm Co to jest professionalism, z łac.> 1. doskonałe opanowanie swojego zawodu, zawodowstwo; 2. jęz. wyraz, wyrażenie charakterystyczne dla języka
 • Co znaczy Profesjonalny Co to jest przym.) 1. zgodny z zasadami i regułami zawodu; wskazujący dobre opanowanie zawodu ? nieprofesjonalny
 • Co znaczy Profeta Co to jest m) wieszcz, prorok ? profetyczny: utwór, poeta profetyczny, profetycki, profetyzm
 • Co znaczy Profil Co to jest widzianej z boku, podkreślający linię czoła, nosa, ust, brody: delikatny, drapieżny, ostry profil; 2. kontur, zarys kształtu czegoś
 • Co znaczy Profilaktyczny Co to jest prophylactique, z gr. prophylaktikós> dotyczący profilaktyki; zabezpieczający przed czymś; zapobiegawczy ? profilaktyka
 • Co znaczy Profilaktyka Co to jest działalność i środki stosowane w celu zapobiegania chorobom; działalność i sposoby zabezpieczania przed wypadkami, szkodami, kataklizmami
 • Co znaczy Profilować Co to jest nadawać kształt, kierunek jakiemuś działaniu lub działalności: profilować działalność firmy ? sprofilować co, sprofilowany; 2. geol
 • Co znaczy Profit Co to jest m) korzyść, zysk: mieć z czego niemały profit ? profitować
 • Co znaczy Profitować Co to jest 1. ciągnąć zyski, korzystać z czegoś; 2. przynosić zysk, korzyść; opłacać się
 • Co znaczy Proforma Co to jest ndm) <łac.> „dla formy”, dla zachowania pozorów, dla przyzwoitości, formalnie: zrobić to pro forma
 • Co znaczy Progesteron Co to jest łonie)> biochem. żeński hormon płciowy umożliwiający implantację zapłodnionego jaja w macicy i prawidłowy rozwój ciąży; luteina
 • Co znaczy Prognostyk Co to jest m) <łac. prognostica lm, z gr. progn?stikós wiedzący wcześniej> przepowiednia na podstawie pewnych danych; zapowiedź, oznaka, omen, wróżba
 • Co znaczy Prognostyka Co to jest przewidywanie zmian; obserwacja i analiza różnych danych w celu określenia najbardziej prawdopodobnych kierunków rozwoju zjawisk i sytuacji
 • Co znaczy Prognoza Co to jest przewidywanie> 1. przewidywanie przyszłych zdarzeń oparte na określonych badaniach, przesłankach, obliczeniach; 2. med. przewidywanie
 • Co znaczy Prognozować Co to jest co 1. przewidywać; 2. opracowywać prognozy dotyczące przebiegu przewidywanych procesów i zjawisk
 • Co znaczy Program Co to jest obwieszczenie pisemne, z gr. prógramma> 1. wszystkie założenia, postulaty i cele jakiejś działalności: program wyborczy, polityczny
 • Co znaczy Programować Co to jest łac.> 1. układać, tworzyć program jakiegoś działania, jakiejś akcji, imprezy itp.; planować; 2. inform. opracowywać programy komputerowe
 • Co znaczy Programowanie Co to jest programów działania dowolnego typu; 2. inform. język programowania ściśle określony sposób zapisu algorytmów przeznaczonych do wykonania
 • Co znaczy Progres Co to jest m) postęp, rozwój czegoś (np. techniki, pracy) ? progresja, progresywny (podatek), progresywność
 • Co znaczy Progresja Co to jest progressio> 1. stopniowe wzrastanie; postęp, rozwój; 2. ekon. progresja podatkowa wzrost stopy podatkowej wraz ze wzrostem sumy
 • Co znaczy Prohibicja Co to jest zakaz> zakaz prowadzenia jakiejś działalności, wydawany zwykle przez władze, np. zakaz produkcji i sprzedaży alkoholu: film ukazuje
 • Co znaczy Prohibicjonizm Co to jest zakaz> ekon. metoda protekcjonizmu gospodarczego państwa, stosowana dla ochrony krajowej produkcji, handlu przed konkurencją zagraniczną
 • Co znaczy Prohibita Co to jest publikacje zakazane (książki, druki), zastrzeżone ze względu na ich treść, niszczone, wycofywane lub udostępniane czytelnikom za specjalnym
 • Co znaczy Projekt Co to jest proiectus wysunięty do przodu> 1. zamierzony plan działania; pomysł, zamiar: ambitny, nowy, ostateczny, stary projekt; 2. rysunek
 • Co znaczy Projektant Co to jest łac. proiectans> specjalista opracowujący projekty, zwłaszcza w zakresie architektury, budownictwa, mody
 • Co znaczy Projektor Co to jest m) rzutnik, przyrząd do rzutowania na ekran obrazów, np. z taśmy filmowej; aparat projekcyjny
 • Co znaczy Projektować Co to jest układać projekty, plany; zamyślać coś, zamierzać, planować; 2. opracowywać jakiś projekt, np. budowlany, architektoniczny, technologiczny
 • Co znaczy Proklamacja Co to jest obwieszczone publicznie ważne oświadczenie, odezwa, manifest: proklamacja niepodległości, stanu wojennego, proklamacja rządu, prezydenta
 • Co znaczy Prokreacja Co to jest ż) <łac. procreatio> płodzenie, dawanie życia: funkcje prokreacyjne rodziny, działania prokreacyjne
 • Co znaczy Proktologia Co to jest ż) med. dział medycyny, nauka o chorobach odbytu ? proktolog, proktologiczny
 • Co znaczy Prolaktyna Co to jest mleko> biol. hormon wytwarzany przez przysadkę mózgową, odpowiedzialny m.in. za aktywizację gruczołów mlecznych u ssaków; laktotropina
 • Co znaczy Prolegomena Co to jest powiedziane> wprowadzenie do jakiegoś zagadnienia, wstępne rozważania na dany temat; także przedmowa z objaśnieniami mającymi ułatwić
 • Co znaczy Proletariat Co to jest proletarius> 1. filoz., socjol. w koncepcji marksistowskiej: klasa społeczna składająca się z robotników najemnych, którzy nie posiadają
 • Co znaczy Proliferacja Co to jest rozmnażanie, od łac. proles potomstwo> rozprzestrzenienie, rozpowszechnienie (zwłaszcza broni jądrowej): umowa o nieproliferacji broni
 • Co znaczy Prolog Co to jest prólogos> 1. lit. pierwsza część utworu literackiego, przedstawienie postaci i akcji dzieła: prologi w teatrze antycznym, prolog dramatu
 • Co znaczy Prolongata Co to jest długi> przedłużenie okresu ważności czego (np. umowy terminowej); przesunięcie, odroczenie terminu wykonania czegoś: prolongata terminu
 • Co znaczy Promenada Co to jest aleja dla pieszych, deptak: spacerować promenadą; 2. żart. spacer, przechadzka: odbywać codzienne, długie, poranne promenady
 • Co znaczy Promesa Co to jest obietnica> 1. przyrzeczenie wykonania określonej czynności lub określonego świadczenia; 2. zobowiązanie się urzędu do wydania określonej
 • Co znaczy Prometeizm Co to jest uznający za ideał moralny kierowanie się dobrem człowieka, poświęcenie się dla dobra ludzkości, dla idei ? prometejski: prometejski
 • Co znaczy Prometeusz Co to jest który wykradł bogom ogień i nauczył ludzi posługiwać się nim, za co został okrutnie ukarany przez Zeusa; 2. prometeusz symbol poświęcenia
 • Co znaczy Promil Co to jest m) jedna tysięczna część dowolnej wielkości, dziesiąta część procentu (symbol: ‰
 • Co znaczy Prominent Co to jest m) osoba na ważnym, wysokim stanowisku, należąca do elity, zwłaszcza politycznej ? prominentny
 • Co znaczy Promocja Co to jest działania mające na celu zwiększenie popularności kogoś lub czegoś, popieranie, lansowanie: promocja polskiej kultury w świecie ? promować
 • Co znaczy Promować Co to jest promoveo> 1. udzielać uczniowi promocji do następnej klasy; 2. nadawać stopień naukowy lub stopień wojskowy; 3. dokonywać promocji jakiegoś
 • Co znaczy Propagacja Co to jest propagatio> 1. biol. rozmnażanie się, rozród; 2. fiz. swobodne rozchodzenie się fal (np. elektromagnetycznych, radiowych) w jakimś ośrodku
 • Co znaczy Prozerpina Co to jest ż) <łac.> mit. rzym. bogini świata podziemnego, utożsamiana z grecką Persefoną
 • Co znaczy Propaganda Co to jest krzewienie> szerzenie jakichś poglądów, idei, haseł, mające na celu zyskanie zwolenników, pozyskanie kogoś dla tych idei lub akcji: gorliwa
 • Co znaczy Propagator Co to jest m) osoba propagująca coś; krzewiciel jakiejś idei, popularyzator czegoś ? propagatorski
 • Co znaczy Propagować Co to jest łac. propago> szerzyć, krzewić, rozpowszechniać idee, hasła, myśli; zjednywać, zachęcać kogo do czego: propagować zdrowy tryb życia
 • Co znaczy Propedeutyczny Co to jest przym.) odnoszący się do propedeutyki; przygotowawczy, wstępny: kształcenie propedeutyczne
 • Co znaczy Propedeutyka Co to jest propaideú? uczę początków> wstęp do jakiejś dziedziny wiedzy, nauka przygotowawcza: propedeutyka filozofii ? propedeutyczny
 • Co znaczy Propolis Co to jest substancja wytwarzana przez pszczoły, zawiera roślinne substancje balsamiczne z domieszką wosku, pyłku kwiatów, cząstek gleby, używana do
 • Co znaczy Proponować Co to jest <łac. propono przedkładam> występować z propozycją czegoś; zgłaszać projekt, pomysł czegoś
 • Co znaczy Proporcja Co to jest 1. stosunek dwu wielkości mierzalnych; także stosunek części składowych do całości i do siebie nawzajem; 2. harmonijne relacje między
 • Co znaczy Proporcjonalny Co to jest > 1. pozostający w określonej proporcji, w określonym stosunku do czegoś: wprost proporcjonalny, odwrotnie proporcjonalny do czegoś; 2
 • Co znaczy Propozycja Co to jest przedłożenie> to, co się komuś proponuje; oferta, projekt, rada: propozycja korzystna, ponętna, mieć, otrzymać propo zycję czego, odrzucić
 • Co znaczy Prosektor Co to jest m) ten, kto wykonuje sekcje zwłok ? prosektorium
 • Co znaczy Prosektorium Co to jest n; odm. lm) pomieszczenie, w którym dokonuje się sekcji zwłok
 • Co znaczy Prosfora Co to jest ofiarny (mszalny) przyjmowany przez wiernych w rytuale konsekracji i w komunii w Kościołach obrzędu greckokatolickiego
 • Co znaczy Prospekcja Co to jest zapobiegliwość> 1. wstępne badanie sytuacji jako przygotowanie do kolejnych działań (np. badania potrzeb rynku, szukanie klientek); 2
 • Co znaczy Prospekt Co to jest lub ulotka reklamująca coś: prospekt reklamowy, prospekt wyrobów firmy jubilerskiej; ekon. prospekt emisyjny dokument zawierający dokładne
 • Co znaczy Prosperować Co to jest dobrze funkcjonować, rozwijać się, osiągając zyski, odnosić sukcesy: dobrze prosperować
 • Co znaczy Prostata Co to jest ż) anat. gruczoł u mężczyzn i samców ssaków, otaczający cewkę moczową; gruczoł krokowy, stercz
 • Co znaczy Prostracja Co to jest wyczerpanie nerwowo-psychiczne, któremu towarzyszy zmniejszenie sił fizycznych, apatia, ogólne zniechęcenie: ktoś popadł w prostrację
 • Co znaczy Prostytucja Co to jest ż) uprawianie nierządu w celach zarobkowych
 • Co znaczy Prostytuować Co to jest się 1. uprawiać prostytucję; 2. przen. hańbić się, postępować sprzedajnie, zwłaszcza dla korzyści materialnych
 • Co znaczy Prostytutka Co to jest ż) kobieta uprawiająca prostytucję
 • Co znaczy Protagonista Co to jest nist??s> 1. aktor grający główną rolę w antycznej tragedii greckiej; 2. pot. osoba odgrywająca najważniejszą rolę (np. w przedsiębiorstwie
 • Co znaczy Protegować Co to jest 1. udzielać komuś poparcia, wspierać, dopomagać w osiąganiu lepszej pozycji w hierarchii, w jakimś środowisku; 2. polecać kogoś osobie
 • Co znaczy Protegowany Co to jest przym.) osoba korzystająca z czyjegoś poparcia, z czyjejś protekcji
 • Co znaczy Protekcja Co to jest osłona> poparcie dla kogoś udzielone przez osobę mającą wpływy, opieka sprawowana przez taką osobę, zwłaszcza w sprawach zawodowych
 • Co znaczy Protekcjonalizm Co to jest protekcjonalny sposób traktowania kogoś; protekcjonalność; 2. sposób załatwiania spraw na drodze protekcji, przez protekcję
 • Co znaczy Protekcjonalny Co to jest przym.) wyniośle opiekuńczy, lekceważąco pobłażliwy, podkreślający swą wyższość
 • Co znaczy Protekcjonizm Co to jest środków służących ochronie rynku, interesów gospodarczych; 2. doktryna polityczna wyznająca użycie takich środków: polityka protekcjonizmu
 • Co znaczy Protekcyjny Co to jest dzięki protekcji, oparty na protekcji; 2. popierający krajowy przemysł i handel, chroniący je przed konkurencją zagraniczną: cło
 • Co znaczy Protest Co to jest protestor zaświadczam o czymś> 1. sprzeciw wobec jakiegoś działania uważanego za niesłuszne; przeciwstawienie się czemuś; 2. praw. urzędowe
 • Co znaczy Protestacja Co to jest ż) przest wystąpienie przeciw czemuś; protestowanie, protest
 • Co znaczy Protestantyzm Co to jest protestantisme> odłam chrześcijaństwa (od XVI w.) uznający Biblię za jedyne źródło wiary, mający własny Kościół (zreformowany) rządzący
 • Co znaczy Protestować Co to jest oświadczam uroczyście> występować z protestem, zgłaszać sprzeciw, przeciwstawiać się; 2. praw. stwierdzać urzędowo niewykonanie
 • Co znaczy Proteza Co to jest przyłożenie, przystawienie> to, co zastępuje brakujący element, także utraconą lub chorą część ciała: proteza dentystyczna, ortopedyczna
 • Co znaczy Proto Co to jest wyrazów złożonych, mający znaczenie: najdawniejszy, początkowy, pierwszy, pierwotny: protoplazma, protogwiazda
 • Co znaczy Protokołować Co to jest zapisywać przebieg posiedzenia, obrad, rozprawy itp.; sporządzać protokół
 • Co znaczy Protokół Co to jest 1. pisemne sprawozdanie z czegoś (z obrad, konferencji, rozprawy sądowej itp.); 2. dokument sporządzony przez urzędnika lub policjanta
 • Co znaczy Protoplasta Co to jest protoplastus najpierw stworzony, z gr. pr??ton plastós> założyciel rodu, najstarsza osoba w rodzinie, antenat: protoplasta rodu
 • Co znaczy Prototyp Co to jest następnie wypróbowywany i udoskonalany: prototyp samochodu, zbudować prototyp czegoś; 2. pierwotny model czegoś, pierwowzór: prototypem
 • Co znaczy Proweniencja Co to jest powstaję> pochodzenie czegoś: przedmioty nieznanej proweniencji, lepiej nie pytać o proweniencję czegoś
 • Co znaczy Prowiant Co to jest artykuły i przedmioty zabierane z sobą na wędrówkę: przechowywać prowiant w lodówce, zgromadzić prowiant na wyprawę polarną, suchy prowiant
 • Co znaczy Prowiantować Co to jest zaopatrywać w prowiant, dostarczać zapasów żywności
 • Co znaczy Prowincja Co to jest oddalona od stolicy: cicha prowincja, daleka, głęboka, zabita dechami prowincja; 2. jednostka administracyjno-terytorialna w niektórych
 • Co znaczy prowincji lub władcy księstwa nachalny Co to jest przym.) pot. o kimś: natrętny, natarczywy, bezczelny
 • Co znaczy Prowincjonalizm Co to jest wyrażenie znane i charakterystyczne tylko dla mieszkańców jakiegoś rejonu, okolicy; 2. ograniczenie zainteresowań do spraw najbliższych i
 • Co znaczy Prowincjusz Co to jest m) człowiek mieszkający na prowincji, nieznający życia wielkomiejskiego, niemający miejskiej ogłady
 • Co znaczy Prowizja Co to jest przewidywanie> określone wynagrodzenie osoby za pośredniczenie w zawarciu jakiejś transakcji: pracować na prowizji, pobierać wysoką, niską
 • Co znaczy Prowizorium Co to jest n) <łac.> to, co zrobiono wstępnie, prowizorycznie, przewidziano na krótki okres: prowizorium budżetowe
 • Co znaczy Prywatyzować Co to jest dokonywać prywatyzacji
 • Co znaczy Prowizorka Co to jest provisorium> 1. pot. to, co wykonano prowizorycznie, przewidziane na krótki okres: najtrwalsze są prowizorki 2. stan tymczasowości
 • Co znaczy Prowizoryczny Co to jest provisory, z łac.> tymczasowy, przejściowy, chwilowy, mający trwać krótko: prowizoryczne mieszkanie, prowizoryczne oświetlenie
 • Co znaczy Prowodyr Co to jest m) negatywne określenie przywódcy grupy, bandy, kliki, gangu
 • Co znaczy Prowokacja Co to jest wyzwanie> podstępne działanie, także słowne, mające pobudzić kogoś do postępowania zgodnego z zamiarami prowokatora: posłużyć się
 • Co znaczy Prowokacyjny Co to jest charakter prowokacji, będący prowokacją; wyzywający, zaczepny: prowokacyjne zachowanie, prowokacyjna książka, prowokacyjne przemówienie
 • Co znaczy Prowokator Co to jest łac.> 1. osoba dopuszczająca się prowokacji; 2. tajny agent, który dostaje się do jakiejś organizacji, by działać na jej szkodę
 • Co znaczy Prowokować Co to jest provoco wywołuję> nakłaniać, popychać do czego, pobudzać, podżegać kogo do działań, często dla niego niekorzystnych: prowokować do kłótni
 • Co znaczy Proza Co to jest forma wypowiedzi artystycznej, która nie podlega formalnym wymogom poezji: ciekawa, barwna proza, proza literacka, pisać prozą; utwory
 • Co znaczy Prozaiczny Co to jest przym.) 1. powszedni, zwykły, niepoetyczny, pospolity; 2. pisany prozą
 • Co znaczy Prozaizacja Co to jest czemuś cech prozaiczności, powszedniości; 2. lit. nadawanie utworowi poetyckiemu cech prozy, wprowadzanie prozaizmów do wypowiedzi
 • Co znaczy Prozaizm Co to jest m) jęz. wyraz lub wyrażenie używane tylko w mowie potocznej
 • Co znaczy Prozaizować Co to jest prozaiczności, powszedniości; 2. lit. nadawać utworowi poetyckiemu cech prozy, wprowadzać prozaizmy do wypowiedzi poetyckiej ? prozaizacja
 • Co znaczy Prozodia Co to jest akcent> 1. lit. nauka o budowie wiersza, jego metryki; 2. jęz. część fonologii badająca cechy dzwięków mowy, które dają się analizować w
 • Co znaczy Próba Co to jest szacowanie> 1. doświadczalne sprawdzanie czego, kontrola: zrobić próbę z czym, próba wytrzymałości ? próbować, spróbować, wypróbować
 • Co znaczy Pruderia Co to jest ż) fałszywa skromność, przesadna wstydliwość: zachowanie pełne pruderii ? pruderyjnie, pruderyjność, pruderyjny
 • Co znaczy Prycza Co to jest ż) proste drewniane lub metalowe łóżko o formie szerokiej ławy, z desek: spać na pryczy, prycza więzienna, piętrowe prycze
 • Co znaczy Prym Co to jest m) <łac. primus pierwszy> przest. pierwszeństwo, przodowanie w czym: wieść prym, dzierżyć prym w czym
 • Co znaczy Prymarny Co to jest przym.) pierwszy, pierwotny, początkowy: cechy prymarne i sekundarne
 • Co znaczy Prymas Co to jest pierwszej rangi> w Kościele kat. arcybiskup metropolita, mający pierwszeństwo honorowe wobec innych biskupów: prymas Polski ? prymasostwo
 • Co znaczy Prymat Co to jest miejsce, pierwszeństwo, dominująca rola: prymat języka angielskiego w słownictwie muzycznym, walczyć o prymat w czym
 • Co znaczy Prymicja Co to jest ż) <łac. primitiae zaczątki> rel. pierwsza msza nowo wyświęconego kapłana
 • Co znaczy Prymityw Co to jest łac. primatus> 1. niski poziom cywilizacyjny, zacofanie; prymitywizm; 2. człowiek prymitywny, ograniczony, prostak, nieokrzesany
 • Co znaczy Prymitywizm Co to jest niski poziom kogoś lub czegoś; prostactwo; 3. cecha sztuki ludów pierwotnych, także sztuki ludowej i dziecięcej, upraszczanie, deformacje
 • Co znaczy Prymitywizować Co to jest przedstawiać, ujmować coś w sposób prymitywny, upraszczać coś
 • Co znaczy Prymitywny Co to jest niskim, pierwotnym stopniu rozwoju; także: świadczący o niskim poziomie cywilizacyjnym; pierwotny; 2. zacofany, ograniczony, prostacki
 • Co znaczy Prymus Co to jest m) <łac. primus pierwszy> najlepszy uczeń w klasie lub szkole: był szkolnym prymusem z matematyki ? prymuska
 • Co znaczy Pryncypialny Co to jest ściśle według wyznawanych zasad, nietolerujący odstępstw od reguł, zasadniczy: w swoim postępowaniu zawsze był pryncypialny ? pryncypializm
 • Co znaczy Prywata Co to jest sprawa)> dbałość o własne dobro ze szkodą dla dobra publicznego, stawianie własnych interesów ponad interes publiczny
 • Co znaczy Prywatka Co to jest ż) pot. wieczorek taneczny w prywatnym mieszkaniu, połączony z poczęstunkiem: iść na prywatkę, urządzić prywatkę
 • Co znaczy Prywatny Co to jest privatus> 1. dotyczący kogoś osobiście: prywatny adres; 2. stanowiący czyjąś osobistą własność; 3. niezwiązany z żadną instytucją, urzędem
 • Co znaczy Prywatyzacja Co to jest prywatyzować, z łac.> proces przekształceń własnościowych polegający na przekazaniu przedsiębiorstw państwowych w ręce prywatnych
 • Co znaczy Pryzma Co to jest usypisko, kupa czegoś (np. piasku, żwiru, jarzyn, owoców itp.) w kształcie ostrosłupa o podstawie prostokąta: pryzmy piasku, węgla
 • Co znaczy Przeor Co to jest m) <łac. prior pierwszy> w niektórych zakonach przełożony klasztoru ? przeorysza
 • Co znaczy Przywilej Co to jest osobne prawo> 1. szczególne uprawnienie, prawo do korzystania ze szczególnych względów w jakimś zakresie: przywilej dyplomatyczny; 2. hist
 • Co znaczy Psalm Co to jest utwór poetycki o charakterze modlitewnym: psalmy błagalne, księga psalmów, śpiewać psalmy; 2. lit. liryczny utwór o treści dziękczynnej
 • Co znaczy Psalmodia Co to jest śpiewanie psalmów, zgr. psalm?idía> 1. zbiór utworów religijno-dydaktycznych wzorowanych na psalmach biblijnych (np. Psalmodia polska W
 • Co znaczy Psałterz Co to jest harfa, lutnia> 1. zbiór 150 psalmów wchodzących w skład Starego Testamentu; 2. księga zawierająca zbiory psalmów
 • Co znaczy Pseudo Co to jest pierwszy człon wyrazów złożonych, mający znaczenie: fałszywy, udany, rzekomy, podobny do czegoś: pseudogotyk
 • Co znaczy Pseudoklasycyzm Co to jest m) kierunek literacki w Polsce na początku XIX w., wzorujący się na klasycyzmie francuskim; klasycyzm warszawski
 • Co znaczy Pseudologia Co to jest ż) med. chorobliwa skłonność do opowiadania zmyślonych, fantastycznych historii; kłamstwo patologiczne
 • Co znaczy Pseudonim Co to jest noszący zmyślone imię> wymyślone imię lub nazwisko, czasem też symbol, nazwa lub zestaw symboli (jak w nickach internetowych), używane
 • Co znaczy Psyche Co to jest także imię własne> 1. w mit. gr. Psyche ukochana Erosa, przedstawiana często jako piękna dziewczyna ze skrzydłami motyla; 2. stan duchowy
 • Co znaczy Psychiatria Co to jest ż) dział medycyny zajmujący się badaniem, rozpoznawaniem i leczeniem chorób psychicznych
 • Co znaczy Psychiczny Co to jest psychikós> związany z procesami zachodzącymi w psychice; duchowy, emocjonalny: choroby psychiczne choroby charakteryzujące się zmianami w
 • Co znaczy Psychika Co to jest całość cech i dyspozycji duchowych; sfera duchowa, psychiczna: psychika przestępcy, zakochanego, wczuć się w czyjąś psychikę ? psychicznie
 • Co znaczy Psycho Co to jest pierwszy człon wyrazów złożonych, wskazujący na ich związek znaczeniowy z psychiką: psychoanaliza, psychodrama
 • Co znaczy Psychoanaliza Co to jest kierunek w psychologii XX w., zapoczątkowany przez Freuda i Junga, który wyjaśniali cechy osobowości, akcentując rolę pierwotnych
 • Co znaczy Psychodeliczny Co to jest świadomości i umysłu, wyróżniająca się radosnym podnieceniem, aż do ekstatycznych zachwytów (m.in. w efekcie zażycia narkotyków, które
 • Co znaczy Psychodrama Co to jest jedna z metod diagnozowania i leczenia zaburzeń psychiki, polegająca na kreowaniu różnych scenek, w których aktorami są pacjent i
 • Co znaczy Psychofizyczny Co to jest przym.) dotyczący zjawisk psychicznych i fizycznych
 • Co znaczy Psychogenny Psychogeniczny Co to jest przym.) mający źródło w psychice, w świadomości, zależny od czynników psychicznych
 • Co znaczy Psycholingwistyka Co to jest łac. lingua język> dziedzina nauki na pograniczu psychologii i językoznawstwa, zajmująca się zależnością między procesami psychicznymi a
 • Co znaczy Psycholog Co to jest m) 1. specjalista w dziedzinie psychologii; 2. pot. znawca ludzi, charakterów ludzkich
 • Co znaczy Psychologia Co to jest z gr. psych?? + logos wiedza> nauka badająca procesy psychiczne i ich uwarunkowania, przyczyny i skutki dla indywidualnego i społecznego
 • Co znaczy Psychoneurotyczny Co to jest przym.) charakterystyczny dla psychonerwicy, będący objawem psychonerwicy, neurozy, zaburzeń psychicznych
 • Co znaczy Psychopatia Co to jest med. psych. wyraźne zaburzenie osobowości utrudniające przystosowanie do otoczenia, odchylenie od normy bez dających się ustalić zmian
 • Co znaczy Psychoterapia Co to jest metody leczenia psychiki, nerwic różnego pochodzenia poprzez specjalne ćwiczenia i rozmowy prowadzące do tego, by pacjent zrozumiał
 • Co znaczy Psychotropowy Co to jest zwrot> farm. środki psychotropowe związki chemiczne działające na ośrodkowy układ nerwowy, mające wpływ na procesy psychiczne
 • Co znaczy Pyralgina Co to jest lek przeciwbólowy i przeciwgorączkowy, działający uspokajająco i zmniejszający napięcie mięśni; nowalgina
 • Co znaczy Psychoza Co to jest z ciężkich chorób psychicznych, w której m.in. występują urojenia i halucynacje, zmienne nastroje (od euforii do agresji), ma wiele odmian
 • Co znaczy T P Co to jest titulo, „z zachowaniem wszelkich tytułów”, formuła grzecznościowa stosowana w listach, pismach adresowanych do kogoś
 • Co znaczy Ptero Co to jest wyrazów złożonych, wskazujący na ich związek znaczeniowy z pojęciami ptak, skrzydła, zdolność latania: pterodaktyl
 • Co znaczy Pub Co to jest m) bar z napojami alkoholowymi i zakąskami; połącznie cech klubu i restauracji: iść do pubu na piwo
 • Co znaczy Publicity Co to jest ndm) reklama, rozgłos, popularność, sława: mieć dobrą publicity
 • Co znaczy Publicystyka Co to jest pisarstwa dziennikarskiego, piśmiennictwo poświęcone aktualnym problemom życia społecznego, politycznego, kulturalnego, obejmujący takie
 • Co znaczy Publiczność Co to jest ludzie przebywający w jakimś miejscu (w kinie, w teatrze, na stadionie), zwykle w określonym celu: żeby coś zobaczyć lub usłyszeć, widzowie
 • Co znaczy Publiczny Co to jest ogółu, służący ogółowi, przeznaczony, dostępny dla wszystkich; ogólny, powszechny: interes publiczny, roboty publiczne; opinia publiczna; 2
 • Co znaczy Publika Co to jest ż) <łac. publicus publiczny> pot. publiczność (czasem z odcieniem lekceważenia
 • Co znaczy Publikacja Co to jest drukiem, wydawanie jakichś utworów, publikowanie; 2. tekst (dziennikarski, naukowy, artystyczny itp.) wydany drukiem
 • Co znaczy Publikować Co to jest publico> wydawać, ogłaszać drukiem: publikować artykuły w prasie kobiecej ? opublikować, opublikowany, publikacja
 • Co znaczy Pucować Co to jest pot. czyścić, myć coś dokładnie; szorować, glansować
 • Co znaczy Pucz Co to jest przygotowany przez grupę spiskowców, przewrót wojskowy: krwawy, bezkrwawy pucz, dokonać puczu, udaremnić pucz, udana, nieudana próba puczu
 • Co znaczy Pudding Co to jest jajek, tłuszczu, rodzynek i innych przypraw, często z dodatkiem rumu, gotowany na parze lub pieczony, o konsystencji ciasta lub kremu
 • Co znaczy Puder Co to jest substancja różnego rodzaju i przeznaczenia: cukier puder (kulin.); puder leczniczy, zasypka (med.); puder kosmetyczny ? pudrować co
 • Co znaczy Pudło Co to jest zwykle z tektury): zapakować w pudła, włożyć co do pudła ? pudełko, pudełeczko; 2. część instrumentu strunowego (jak skrzypce, gitara itp
 • Co znaczy Pueblo Co to jest indiańskich: Indianie Pueblo (gł. Nowy Meksyk, Arizona)> 1. osada Indian Pueblo, typu miejskiego, o charakterystycznej zabudowie z
 • Co znaczy Puenta Co to jest końcowe zdanie dłuższej wypowiedzi lub utworu lit., często dowcipne, obrazowo uogólnia, trafnie ujmując sens całego tekstu: puenta anegdoty
 • Co znaczy Puentować Co to jest trafnie, często dowcipnie podsumować wypowiedź, kończyć puentą, podkreślającą jej sens ogólny
 • Co znaczy Puentylizm Co to jest technika malarska typowa dla (neo) impresjonistów, polegająca na malowaniu obrazu przez nakładanie małych plamek, ostrych, czystych kolorów
 • Co znaczy Puerylizm Co to jest m) <łac. puerilis dziecinny; od puer> med. psych. zaburzenie psychiczne, polegające na dziecinnym zachowaniu się osoby dorosłej
 • Co znaczy Puf Co to jest m) rodzaj twardej poduszki z tkaniny lub skóry, służącej jako taboret; pufa
 • Co znaczy Pukiel Co to jest włosów skręcone w lok, kędzior: pukle włosów opadały jej ciężko na ramiona, odgarnąć pukiel włosów z czoła, medalion z puklem włosów
 • Co znaczy Pularda Co to jest ż) 1. tuczona młoda kura; 2. potrawa z takiej kury
 • Co znaczy Pulower Co to jest m) wkładany przez głowę lekki sweter bez kołnierza: nosić kaszmirowe pulowery ? pulowerek
 • Co znaczy Pulpet Co to jest mięso> 1. potrawa w formie kulek z mielonego mięsa lub ryb z dodatkiem jaj, bułki, przypraw: pulpety w sosie ? pulpecik: zupa z pulpecikami
 • Co znaczy Pulpit Co to jest klęcznika, biurka, sekretarzyka; także: stolik z ruchomym blatem, służący jako przenośna podstawka czegoś; techn. pulpit sterowniczy
 • Co znaczy Puls Co to jest tętno krwi odczuwane przy dotknięciu tętnicy jako delikatne, rytmiczne uderzenia; 2. przen. rytm zdarzeń, zjawisk obserwowanych gdzieś
 • Co znaczy Pyrrusowy Co to jest Epiru, który w III w. p.n.e. w walce z Rzymianami odniósł zwycięstwo okupione olbrzymimi stratami ? przen. pyrrusowe zwycięstwo zwycięstwo
 • Co znaczy Pulsacja Co to jest uderzanie> 1. astr. okresowe kurczenie się i rozszerzanie pewnych typów gwiazd zmiennych, obserwowane jako zmiany jasności ? pulsacyjny
 • Co znaczy Pulsar Co to jest m) gwiazda tzw. neutronowa, której promieniowanie jest pulsacyjne, w postaci krótkich rytmicznych rozbłysków
 • Co znaczy Pulsować Co to jest sercu, tętnicach: kurczyć się i rozkurczać; krążyć w naczyniach krwionośnych, powodując wyczuwalne tętno krwi; 2. astr o gwiazdach
 • Co znaczy Pulweryzacja Co to jest ż) rozpylanie cieczy ? pulweryzator, pulweryzować co
 • Co znaczy Puma Co to jest zwierzę z rodziny kotów, o krótkiej sierści, czarnej lub beżowej, polujące nocą; żyje w Ameryce, ma wiele odmian; kuguar
 • Co znaczy Pumeks Co to jest porowate szkliwo wulkaniczne, powstałe z lawy, używane m.in. do szlifowania i polerowania, jako środek filtracyjny i termoizolacyjny; 2
 • Co znaczy Pumpernikiel Co to jest pieczywo z mąki żytniej z dodatkiem miodu, melasy lub słodu, o charakterystycznym słodko-gorzkawym smaku, o dość długim terminie
 • Co znaczy Pumpy Co to jest męskie sportowe spodnie o dość szerokich nogawkach sięgających poniżej kolan, zakończonych paskiem ściągniętym i zapinanym na łydce
 • Co znaczy Punitywny Co to jest przym.) praw. dotyczący kary albo karalności; karzący, karny, karalny
 • Co znaczy Punk Co to jest subkulturowej społeczności punkowców, manifestujących swą odrębność głównie strojem i fryzurą oraz brutalnością zachowań i muzyką w stylu
 • Co znaczy Punkcja Co to jest polegający na wprowadzeniu grubej igły do jamy ciała lub narządu w celu pobrania tkanki do zbadania, odprowadzania nagromadzonego płynu lub
 • Co znaczy Punktować Co to jest oceniać za pomocą punktacji, przyznając punkty komuś za coś; 2. szt. a) przenosić orientacyjne punkty z rysunku lub modelu na blok
 • Co znaczy Punktualność Co to jest robienie wszystkiego w terminie, skrupulatność w przestrzeganiu terminów; terminowość: punktualność jest cnotą królów
 • Co znaczy Pupil Co to jest sierota> ulubieniec, faworyt kogo, beniaminek, osoba pod specjalną opieką: brat jest pupilem wszystkich, piłkarz jest pupilem kibiców
 • Co znaczy Piure Purée Co to jest n; ndm) potrawa z ugniecionych na miazgę, gotowanych ziemniaków, innych jarzyn lub owoców: purée z ziemniaków
 • Co znaczy Purgatorium Co to jest n; ndm) <łac. purgatorius (ignis) oczyszczający (ogień)> dawn. czyściec
 • Co znaczy Purpura Co to jest czerwień, fioletowy odcień czerwieni: purpura jesiennych liści; oblać się purpurą: zaczerwienić się gwałtownie ? purpurat, purpurowy: był
 • Co znaczy Purpurat Co to jest m) <łac. purpuratus> dostojnik odziany w purpurę, kardynał
 • Co znaczy Purysta Co to jest osoba przesadnie dbająca o czystość obyczajów, języka ? puryzm językowy, purystyczny: tendencje purystyczne w kulturze języka, purystyczna
 • Co znaczy Purytanin Co to jest czystość> 1. pot. osoba o surowych zasadach moralnych i obyczajowych; 2. hist. zwolennik, wyznawca purytanizmu ? purytanizm, purytański
 • Co znaczy Purytanizm Co to jest religijno-polityczny ruch w Anglii w XVI–XVII w., którego programem było propagowanie surowego, wstrzemięźliwego trybu życia
 • Co znaczy Purytański Co to jest odznaczający się surowością zasad moralnych, obyczajów; surowy, rygorystyczny; 2. dotyczący purytanina lub purytanizmu
 • Co znaczy Puryzm Co to jest 1. przesadna dbałość o czystość i poprawność języka, objawiająca się zwykle w nadmiernej ścisłości i w unikaniu zapożyczeń z języków obcych
 • Co znaczy Pushball Co to jest dwóch drużyn, polegająca na przetaczaniu ogromnej piłki do bramki przeciwnika; w Ameryce i Anglii rozgrywana również konno
 • Co znaczy Puszta Co to jest ż) stepowa część równiny węgierskiej porośnięta trawą, gdzie wypasa się bydło: stada krów pasą się na puszcie
 • Co znaczy Putto Co to jest postać dziecięca ze skrzydełkami, występująca jako czysty motyw dekoracyjny w malarstwie i rzeźbie okresu Renesansu i Baroku
 • Co znaczy Puzzle Co to jest ndm; lm) gra polegająca na ułożeniu obrazka z małych, nieregularnych kawałków: układać puzzle
 • Co znaczy Pyknik Co to jest ludzkich wg klasyfikacji E. Kretschmera: człowiek skłonny do okresowych zmian nastrojów, towarzyski (cyklotymik), otyły, średniego lub
 • Co znaczy Pytel Co to jest worek płócienny lub płachta z muślinu do przesiewania mąki zaraz po zmieleniu ? pytlowy, pytlowany: mąka pytlowa a pytlowana; 2. pot
 • Co znaczy Pytia Co to jest greckiej kapłanka w świątyni Apollina w Delfach, przepowiadająca przyszłość, ale jej przepowiednie można było różnie interpretować; 2. pot
 • Co znaczy Pytyjski Co to jest przym.) niejasny, dwuznaczny, zagadkowy
 • Co znaczy Pabialgina Co to jest siedziba zakładów farmaceutycznych POLFA) + -algina, od gr. álgos ból> farm. preparat o działaniu przeciwbólowym i przeciwgorączkowym
 • Co znaczy Patia Co to jest cierpienie> ostatni człon wyrazów nazywających pewne choroby, których charakter wskazuje człon pierwszy: neuropatia, dyskopatia; także
 • Co znaczy Pedia Co to jest człon wyrazów złożonych, wskazujący na ich związek znaczeniowy z kształceniem, uczeniem, wychowaniem, leczeniem dzieci i młodzieży itp
 • Co znaczy Plan Co to jest ślizgać się> ostatni człon wyrazów złożonych, wskazujący na ich związek znaczeniowy z samolotem: hydroplan, aeroplan
 • Co znaczy Plast Co to jest wskazujący na ich związek z: 1. cząstką, granulką, komórką roślinną: chloroplasty; 2. tworzywem plastycznym: termoplast
 • Co znaczy Pod Co to jest człon wyrazów złożonych, wskazujący na ich związek znaczeniowy z nogą, odnóżem, płetwą: terrapody
 • Co znaczy Propos Co to jest powiedziane, lub przy okazji> wypowiadane wtedy, kiedy chce się nawiązać do jakiegoś pobocznego tematu lub wtedy, kiedy chcemy wtrącić się

Słownik wyrazów obcych, pisownia i znaczenie

Definicja - Co to znaczy? Co to jest? Przykłady wyrazów tłumaczonych.

Definicja Propos, ?Pod, ?Plast, ?Plan, ?Pedia, ?Patia, Pabialgina, Pytyjski, Pytia, Pytel, Pyknik, Puzzle, Putto, Puszta, Pushball, Puryzm, Purytański, Purytanizm słownik.

Co to jest Propos, ?Pod, ?Plast, ?Plan, ?Pedia, ?Patia, Pabialgina znaczenie.