NAJLEPSZY Poligon, Pastisz, Pejsy, Potamologia, Pasywność, Pikling, Pozytywizm, Producent.
poligon pastz pejsy co to jest

Definicje słów, słownik wyrazów na P

 • Co znaczy Patentować Porównanie patente> 1. wydawać lub uzyskiwać patent na wynalazek albo wyrób czegoś ? opatentować co; 2. techn. poddawać drut stalowy obróbce cieplnej co to jest
 • Co znaczy Piklować Co lepsze stosować kąpiel garbarską w celu zakonserwowania surowej skóry przed właściwym garbowaniem definicja
 • Co znaczy Prenumerata Dlaczego Pränumeration> opłacenie z góry ceny czegoś (np. czasopisma, wydawnictwa ciągłego itp.) na pewien okres w celu zapewnienia sobie co znaczy
 • Co znaczy Per Jak lepiej <łac. przez> tylko w wyrażeniu: mówić komuś per ty, per pan itp. mówić komuś po imieniu, być z kimś na ty, na pan słownik
 • Co znaczy Pleban Kiedy m) <łac. parochus plebanus proboszcz wiejski> przest proboszcz ? plebania: mieszkać na plebanii znaczenie
 • Co znaczy Pantera Od czego zależy pánth?r zwierz drapieżny> silny i zwinny drapieżnik z rodziny kotów, żyjący w Afryce i Azji, o futrze brązowożółtym w czarne plamy: zwinny czym jest
 • Co znaczy Passé Na czym polega ndm) niemodny, przestarzały, miniony: on jest passé co oznacza
 • Co znaczy Palestra Różnice miejsce ćwiczeń gimnastycznych> zespół adwokatów, adwokatura: należeć do palestry, palestra warszawska ? palestrant krzyżówka
 • Co znaczy Prolongata Wady i zalety długi> przedłużenie okresu ważności czego (np. umowy terminowej); przesunięcie, odroczenie terminu wykonania czegoś: prolongata terminu najlepszy
 • Co znaczy Pantomima Podobieństwa z gr. pantó-mimos naśladujący wszystko; aktor grający swoją rolę samymi gestami, bez słów> sztuka wyrażania uczuć, idei bez słów, za pomocą przykłady
 • Co znaczy Predykacja Czemu ż) jęz. orzekanie o przedmiocie; związek między podmiotem a orzeczeniem ? predykat, predykatywny encyklopedia
 • Co znaczy Peregrynacja Co gorsze ż) <łac. peregrinatio> żart. wędrowanie, wędrówka, pielgrzymka ? peregrynować dokąd jak działa
 • Co znaczy Porcelit Porównaj kamień> tworzywo ceramiczne podobne do porcelany, ale mniej delikatne, zwykle z ciemnym szkliwem, również używane do wyrobu naczyń czy, jest
 • Co znaczy Pasjans Porównanie rozrywki, polegający na rozkładaniu kart według pewnych zasad aż do uzyskania określonego układu, niekiedy łączonego z wróżbą: kłaść pojęcie
 • Co znaczy Platyna Co lepsze sreberko, od plata srebro> chem. pierwiastek (Pt); srebrzystobiały metal szlachetny używany do wyrobów jubilerskich, laboratoryjnych wyjaśnienie
 • Co znaczy Palmiarnia Dlaczego ż) duża szklarnia, część ogrodu botanicznego z hodowlą palm i innych roślin egzotycznych opis
 • Co znaczy Pederastia Jak lepiej ż) uprawianie stosunków płciowych między mężczyznami; homoseksualizm informacje
 • Co znaczy Parawan Kiedy przeciw wiatrowi> rodzaj przenośnej ścianki o ruchomych skrzydłach, połączonych zawiasami, wypełnionych zwykle tkaniną, często malowaną co to jest
 • Co znaczy Promesa Od czego zależy obietnica> 1. przyrzeczenie wykonania określonej czynności lub określonego świadczenia; 2. zobowiązanie się urzędu do wydania określonej definicja
 • Co znaczy Polonia Na czym polega mieszkający poza granicami ojczyzny: Polonia amerykańska ? polonijny, polonica, polonista, polonistyka, polonizacja, polonizm co znaczy
 • Co znaczy Papuzi Różnice odznaczający się jaskrawymi barwami; różnobarwny; 2. med. wet. choroba papuzia wirusowa choroba zakaźna papug i ptactwa domowego, niekiedy słownik
 • Co znaczy Papacha Wady i zalety ż) futrzana czapka męska, noszona przez Kozaków, żołnierzy radzieckich i mieszkańców Kaukazu znaczenie
 • Co znaczy Pirs Podobieństwa falochron; przystań> 1. betonowy, kamienny lub drewniany pomost w porcie, służący do cumowania statków, przeładunku towarów itp.; 2. pas czym jest
 • Co znaczy Paleontologia Czemu roślinach i zwierzętach minionych epok geologicznych, oparta na badaniach szczątków, odcisków i śladów życia, zachowanych w różnych co oznacza
 • Co znaczy Procedura Co gorsze łac. procédere postępować> 1. sposób prowadzenia, załatwiania jakiejś sprawy, tok, tryb, przebieg czegoś: zawiła, skomplikowana procedura krzyżówka
 • Co znaczy Puf Porównaj m) rodzaj twardej poduszki z tkaniny lub skóry, służącej jako taboret; pufa najlepszy
 • Co znaczy Pałatka Porównanie do sporządzania prowizorycznych namiotów wojskowych lub harcerskich, także jako okrycie (np. przeciwdeszczowe przykłady
 • Co znaczy Plener Co lepsze powietrzu> 1. naturalna sceneria pod gołym niebem, wykorzystywana w czasie kręcenia filmu, wystawiania widowiska teatralnego: kręcić encyklopedia
 • Co znaczy Publika Dlaczego ż) <łac. publicus publiczny> pot. publiczność (czasem z odcieniem lekceważenia jak działa
 • Co znaczy Próba Jak lepiej szacowanie> 1. doświadczalne sprawdzanie czego, kontrola: zrobić próbę z czym, próba wytrzymałości ? próbować, spróbować, wypróbować czy, jest
 • Co znaczy Prasa Kiedy presso tłoczę> 1. ogół dzienników i czasopism wychodzących w danym czasie w danym kraju lub na świecie: prasa krajowa, zagraniczna; 2 pojęcie
 • Co znaczy Pastorał Od czego zależy m) <łac. (baculum) pastorale (laska) pasterska> ozdobna laska, zakończona u góry krzyżem lub spiralą, oznaka władzy biskupa wyjaśnienie
 • Co znaczy Pukiel Na czym polega włosów skręcone w lok, kędzior: pukle włosów opadały jej ciężko na ramiona, odgarnąć pukiel włosów z czoła, medalion z puklem włosów opis
 • Co znaczy Parnas Różnice górski w środkowej Grecji; w mitologii greckiej: jedna z siedzib Apollina i muz; 2. przen. poezja; także poeci, artyści, twórcy, środowisko informacje
 • Co znaczy Prakseologia Wady i zalety ż) teoria sprawnego działania, naukowe badania metod działania celowego ? prakseolog, prakseologiczny co to jest
 • Co znaczy Perfumy Podobieństwa naturalna lub syntetyczna, mieszanka takich substancji, stosowane jako kosmetyki: perfumy francuskie, flakon perfum, skropić (coś, się definicja
 • Co znaczy Ii Plastyk Czemu s zdolny do lepienia> 1. masa plastyczna, tworzywo sztuczne: taca z barwnego plastyku; 2. pot. materiał wybuchowy z tworzyw sztucznych co znaczy
 • Co znaczy Pąs Co gorsze kolor jasnoczerwony; 2. pąsy (lm) rumieńce na twarzy, zarumienienie się: oblać się pąsem, stanąć w pąsach, pąsy biją na kogo ? pąsowieć słownik
 • Co znaczy Pensjonarka Porównaj ż) daw. młoda dziewczyna ucząca się na pensji lub uczennica mieszkająca na pensji znaczenie
 • Co znaczy Pilotować Porównanie powietrznym; 2. przeprowadzać duże statki przez niebezpieczne miejsca, zwłaszcza wprowadzać je do portu lub wyprowadzać z portu; 3 czym jest
 • Co znaczy Pakt Co lepsze m) <łac. pactum> układ, umowa, ugoda: pakt o czym, np o nieagresji ? paktować z kim co oznacza
 • Co znaczy Puryzm Dlaczego 1. przesadna dbałość o czystość i poprawność języka, objawiająca się zwykle w nadmiernej ścisłości i w unikaniu zapożyczeń z języków obcych krzyżówka
 • Co znaczy Protestantyzm Jak lepiej protestantisme> odłam chrześcijaństwa (od XVI w.) uznający Biblię za jedyne źródło wiary, mający własny Kościół (zreformowany) rządzący najlepszy
 • Co znaczy Politykować Kiedy polityczne ? politykier, politykierstwo; 2. zajmować się polityką, uprawiać działalność polityczną ? polityk; 3. postępować przezornie przykłady
 • Co znaczy Produkcja Od czego zależy production, z łac. productio> 1. wytwarzanie określonych produktów; wytwórczość: produkcja drobna, masowa, seryjna; 2. ogół tego, co encyklopedia
 • Co znaczy Paź Na czym polega m) młody szlachcic, służący na dworach: fryzura na pazia ? pazi, pazik, paziowski jak działa
 • Co znaczy Patronimikum Różnice nymikón nazwisko od imienia ojca> jęz. nazwisko, nazwa lub przydomek, utworzone od imienia, nazwiska albo urzędu ojca lub przodków czy, jest
 • Co znaczy Prowizja Wady i zalety przewidywanie> określone wynagrodzenie osoby za pośredniczenie w zawarciu jakiejś transakcji: pracować na prowizji, pobierać wysoką, niską pojęcie
 • Co znaczy Perswazja Podobieństwa przekon(yw)anie> przekonywanie kogoś o czymś, namawianie lub odradzanie (z przytoczeniem argumentów popierających słuszność zdania wyjaśnienie
 • Co znaczy Pietyzm Czemu pobożność> głęboki szacunek do czegoś, poszanowanie połączone z wielką dbałością: zrobić coś z pietyzmem, odnosić się do czego z pietyzmem opis
 • Co znaczy Pneumo Co gorsze pierwszy człon wyrazów złożonych, wskazujący na ich związek znaczeniowy z płucami, opłucną: pneumograf, pneumonia informacje
 • Co znaczy Praktycyzm Porównaj praktikós rzeczowy> 1. postawa człowieka, który ocenia wszystko z perspektywy praktycznego zastosowania, użyteczności; 2. dominacja co to jest
 • Co znaczy Petycja Porównanie prośba, skarga> zbiorowe podanie, pismo do władz lub osób na wysokim stanowisku, zawierające prośbę lub skargę: petycja do sejmu, wnieść definicja
 • Co znaczy Plik Co lepsze 1. paczka, pęk, większa ilość czegoś, zwłaszcza plik dokumentów, banknotów; 2. inform. informacja zapisane w komputerze na dysku twardym co znaczy
 • Co znaczy Paralalia Dlaczego ż) med. zaburzenie mowy, polegające na myleniu wyrazów podobnie brzmiących słownik
 • Co znaczy Poligamiczny Jak lepiej wielożenny; bot. rośliny poligamiczne rośliny, u których występują kwiaty obupłciowe obok jednopłciowych; zool. poligamiczne gatunki znaczenie
 • Co znaczy Preria Kiedy stepowa w Ameryce Płn.: bezkresne prerie, stado bizonów na prerii; preriowy: obszar preriowy, roślinność preriowa czym jest
 • Co znaczy Pornografia Od czego zależy prostytutek; od gr. pórn? kobieta sprzedajna (od pérn?mi wystawiam na sprzedaż)> produkcja literacka, piśmiennicza, filmowa o treści co oznacza
 • Co znaczy Preambuła Na czym polega idący przed kimś> tekst wstępny do ważnego aktu prawnego, np. do konstytucji, umowy politycznej, międzynarodowej: preambuła konstytucji krzyżówka
 • Co znaczy Puentylizm Różnice technika malarska typowa dla (neo) impresjonistów, polegająca na malowaniu obrazu przez nakładanie małych plamek, ostrych, czystych kolorów najlepszy
 • Co znaczy Potencjalny Wady i zalety potentiell, fr. potentiel, ang. potential, od łac. potentia> możliwy, ewentualny, przypuszczalny: potencjalny klient naszej firmy przykłady
 • Co znaczy Profilaktyczny Podobieństwa prophylactique, z gr. prophylaktikós> dotyczący profilaktyki; zabezpieczający przed czymś; zapobiegawczy ? profilaktyka encyklopedia
 • Co znaczy Pensum Czemu pensum, z łac.> określona liczba godzin pracy etatowego pracownika instytucji naukowej, dydaktycznej: pensum doktora, przekroczyć pensum jak działa
 • Co znaczy Portal Co gorsze porta drzwi, brama> 1. archit. ozdobne obramienie drzwi kościoła, pałacu, kamienicy itp.; wejście, brama mające takie obramienie; 2. inform czy, jest
 • Co znaczy Parcelować Porównaj dzielić większe obszary ziemi, lasu na parcele, dokonywać parcelacji pojęcie
 • Co znaczy Book Pocket Porównanie m) kieszonkowa, tania książka wydawana w dużym nakładzie wyjaśnienie
 • Co znaczy Psychoanaliza Co lepsze kierunek w psychologii XX w., zapoczątkowany przez Freuda i Junga, który wyjaśniali cechy osobowości, akcentując rolę pierwotnych opis
 • Co znaczy Panmiksja Dlaczego ż) biol. swobodne, przypadkowe kojarzenie się osobników zapładniających się krzyżowo informacje
 • Co znaczy Pasaż Jak lepiej od łac. passus krok> 1. uliczka kryta (szklanym) dachem, zarezerwowana dla pieszych, zwykle ze sklepami, wystawami: pasaż handlowy, butik co to jest
 • Co znaczy Pacyfizm Kiedy ruch społeczno-polityczny, powstały na początku XIX w., potępiający wojny, bez względu na ich przyczyny i charakter; 2. dążenie do pokoju definicja
 • Co znaczy Piktografia Od czego zależy ż) pismo obrazkowe, w którym rysunek służył do zapisu treści co znaczy
 • Co znaczy Pentagram Na czym polega foremny w kształcie gwiazdy; 2. w średniowieczu magiczny znak o tym kształcie, mający chronić przed złymi mocami słownik
 • Co znaczy Problematyczny Różnice z gr. probl?matikós> 1. stanowiący problem do rozwiązania; 2. budzący wątpliwości; niepewny, wątpliwy znaczenie
 • Co znaczy Propaganda Wady i zalety krzewienie> szerzenie jakichś poglądów, idei, haseł, mające na celu zyskanie zwolenników, pozyskanie kogoś dla tych idei lub akcji: gorliwa czym jest
 • Co znaczy Ptero Podobieństwa wyrazów złożonych, wskazujący na ich związek znaczeniowy z pojęciami ptak, skrzydła, zdolność latania: pterodaktyl co oznacza
 • Co znaczy Penitencjarny Czemu poena kara> odnoszący się do kar, więźniów, więzień, więziennictwa: system penitencjarny, zakład penitencjarny ? penitencjaryzm krzyżówka
 • Co znaczy Poliglota Co gorsze m) człowiek władający wieloma językami najlepszy
 • Co znaczy Patia Porównaj cierpienie> ostatni człon wyrazów nazywających pewne choroby, których charakter wskazuje człon pierwszy: neuropatia, dyskopatia; także przykłady
 • Co znaczy Pejotl Porównanie kaktusa> farm. narkotyk, substancja alkaloidowa, otrzymywana z niektórych gatunków kaktusa, używana m.in. przez Indian w czasie obrzędów encyklopedia
 • Co znaczy Purytanizm Co lepsze religijno-polityczny ruch w Anglii w XVI–XVII w., którego programem było propagowanie surowego, wstrzemięźliwego trybu życia jak działa
 • Co znaczy Postulować Dlaczego wysuwać coś jako postulat, domagać się, żądać czegoś, zabiegać o coś czy, jest
 • Co znaczy Pałasz Jak lepiej tur. pala rodzaj szabli> hist. biała broń, szabla o prostej klindze, używana do XVIII w.: ciąć kogo pałaszem pojęcie
 • Co znaczy Partycypacja Kiedy ż) <łac. participatio> branie w czymś udziału; uczestnictwo, udział wyjaśnienie
 • Co znaczy Projekt Od czego zależy proiectus wysunięty do przodu> 1. zamierzony plan działania; pomysł, zamiar: ambitny, nowy, ostateczny, stary projekt; 2. rysunek opis
 • Co znaczy Profesjonalista Na czym polega professio> specjalista w swoim zawodzie, fachowiec (w przeciwieństwie do amatora, laika, dyletanta, profana) ? profesjonalizacja informacje
 • Co znaczy Proces Różnice processus postęp, przebieg postępowania> 1. to, co się dzieje w czasie, przebieg zdarzeń następujących po sobie, powiązanych przyczynowo co to jest
 • Co znaczy Prymarny Wady i zalety przym.) pierwszy, pierwotny, początkowy: cechy prymarne i sekundarne definicja
 • Co znaczy Pankreatyna Podobieństwa trzustka> farm. wyciąg z trzustki, ułatwiający trawienie, stosowany w leczeniu chorób trzustki i zaburzeń metabolizmu co znaczy
 • Co znaczy Pretensjonalny Czemu pretensji, mający przesadnie wysokie mniemanie o sobie; krygujący się; 2. nienaturalny, sztuczny, wymuszony: pretensjonalne zachowanie słownik
 • Co znaczy Poliszynel Co gorsze Pulcinella> 1. tajemnica poliszynela: sekret, który wszyscy znają, rzekoma tajemnica publicznie znana; 2. postać bohatera komicznego z znaczenie
 • Co znaczy Pręgierz Porównaj słup, do którego przykuwano karanych (zwykle chłostą) publicznie przestępców; 2. przen., fraz. postawić kogo co pod pręgierz//pod czym jest
 • Co znaczy Pitawal Porównanie prawnika fr., autora pierwszego zbioru opisów głośnych procesów; literacka forma relacji ze słynnych procesów lub głośnych zbrodni co oznacza
 • Co znaczy Pergamin Co lepsze pergameński, z gr. Pergam?nós pochodzący z Pérgamos, miasta w Azji Mniejszej> 1. cienka skóra cielęca lub barania delikatnie wyprawiona krzyżówka
 • Co znaczy Pasjonat Dlaczego osoba mająca skłonność do wpadania w pasję, gwałtowna, porywcza; 2. ktoś, kto wykazuje wielkie zamiłowanie do czegoś, entuzjasta najlepszy
 • Co znaczy Parantela Jak lepiej łac. parentela, od parentes rodzice> związki pokrewieństwa i powinowactwa, zwłaszcza związki rodzinne z osobami ważnymi, znacznego rodu przykłady
 • Co znaczy Planetoida Kiedy astr. ciało niebieskie, duża bryła skalna o średnicy do kilkuset kilometrów, krążąca między orbitami planet; asteroida, planetka encyklopedia
 • Co znaczy Patyna Od czego zależy 1. nalot na przedmiotach metalowych, zwłaszcza z miedzi, powstający pod wpływem czynników atmosferycznych (w kontakcie z wodą, powietrzem jak działa
 • Co znaczy Prognoza Na czym polega przewidywanie> 1. przewidywanie przyszłych zdarzeń oparte na określonych badaniach, przesłankach, obliczeniach; 2. med. przewidywanie czy, jest
 • Co znaczy Platynowce Różnice chemicznych, tworzących dwie triady: pierwiastki lekkie (ruten, rod, pallad) i ciężkie (osm., iryd, platyna pojęcie
 • Co znaczy Pikap Wady i zalety m) samochód osobowy, mający zamiast tylnych siedzeń platformę bagażową; półciężarówka wyjaśnienie
 • Co znaczy Psychoneurotyczny Podobieństwa przym.) charakterystyczny dla psychonerwicy, będący objawem psychonerwicy, neurozy, zaburzeń psychicznych opis
 • Co znaczy Punktować Czemu oceniać za pomocą punktacji, przyznając punkty komuś za coś; 2. szt. a) przenosić orientacyjne punkty z rysunku lub modelu na blok informacje
 • Co znaczy Prefekt Co gorsze zwierzchnik> 1. we Francji stopień wysokiego funkcjonariusza policji lub departamentu, którym zarządza; 2. w starożytnym Rzymie wysoki co to jest
 • Co znaczy Peszyć Porównaj wprawiać kogoś w zakłopotanie, pozbawiać pewności siebie; onieśmielać definicja
 • Co znaczy Pastorałka Porównanie ludowa pieśń o tematyce związanej z Bożym Narodzeniem, wesoła i lekka; 2. lit. utwór literacki (poetycki lub dramatyczny) na temat życia co znaczy
 • Co znaczy Prymat Co lepsze miejsce, pierwszeństwo, dominująca rola: prymat języka angielskiego w słownictwie muzycznym, walczyć o prymat w czym słownik
 • Co znaczy Pedanteria Dlaczego ż) przesadna dokładność, skrupulatność, drobiazgowość; pedantyzm znaczenie
 • Co znaczy Pozować Jak lepiej jako model malarzowi, rzeźbiarzowi lub fotografowi, przybierając odpowiednią postawę, pozę; 2. udawać kogoś, coś; zachowywać się sztucznie czym jest
 • Co znaczy Profilować Kiedy nadawać kształt, kierunek jakiemuś działaniu lub działalności: profilować działalność firmy ? sprofilować co, sprofilowany; 2. geol co oznacza
 • Co znaczy Poli Od czego zależy pierwszy człon wyrazów złożonych, odpowiednik polskiego wielo-: polifonia, poligamia, poliglota, poliklinika, politechnika krzyżówka
 • Co znaczy Plastyczny Na czym polega plastique, łac. plasticus, z gr. plastikós, od plásis, kształtowanie> 1. dotyczący sztuk pięknych z zakresu plastyki: sztuki plastyczne najlepszy
 • Co znaczy Paremiologia Różnice zajmująca się gromadzeniem i opracowaniem przysłów, ich pochodzeniem, sensem, analizą historyczną i strukturalną ? paremiolog, paremiograf przykłady
 • Co znaczy Pitagoreizm Wady i zalety Pitagorasa; łączył kult matematyki z misty cyzmem ? pitagorejski encyklopedia
 • Co znaczy Prewencja Podobieństwa od prévenir, z łac. praevenio uprzedzam> zapobieganie czemuś: prewencja drogowa, zdrowotna ? prewencyjny, prewentorium, prewentoryjny jak działa
 • Co znaczy Pajdokracja Czemu władza> 1. rządy ludzi zbyt młodych, niedoświadczonych; 2. nadmierne uleganie żądaniom dzieci, przecenianie ich potrzeb i praw z czy, jest
 • Co znaczy Palotyni Co gorsze m; lm) zgromadzenie zakonne, założone we Włoszech w XIX w pojęcie
 • Co znaczy Pantoflarz Porównaj ulegający we wszystkim żonie: być, siedzieć pod pantoflem, trzymać kogo pod pantoflem, wziąć kogo pod pantofel ? pantoflarski wyjaśnienie
 • Co znaczy Pekuniarny Porównanie <łac. pecuniaris, od pecunia pieniądze> odnoszący się do pieniędzy: kłopoty natury pekuniarnej opis
 • Co znaczy Pederasta Co lepsze m) homoseksualista ? pederastia informacje
 • Co znaczy Pager Dlaczego m) urządzenie elektroniczne, wzywające abonenta do telefonu, czyt. pejdżer co to jest
 • Co znaczy Palato Jak lepiej <łac. palatum podniebienie> pierwszy człon wyrazów złożonych, wskazujący na ich związek znaczeniowy z podniebieniem: palatografia definicja
 • Co znaczy Propos Kiedy powiedziane, lub przy okazji> wypowiadane wtedy, kiedy chce się nawiązać do jakiegoś pobocznego tematu lub wtedy, kiedy chcemy wtrącić się co znaczy
 • Co znaczy Pagina Od czego zależy oznaczająca kolejny numer strony, umieszczona na górze lub dole: żywa pagina wiersz na stronie, zawierający oprócz numeru strony tytuł słownik
 • Co znaczy Produkować Na czym polega produire, z łac. produco wywodzę, wytwarzam> 1. zajmować się produkcją czegoś, wytwarzać, wyrabiać coś; 2. powodować powstawanie czegoś znaczenie
 • Co znaczy Puszta Różnice ż) stepowa część równiny węgierskiej porośnięta trawą, gdzie wypasa się bydło: stada krów pasą się na puszcie czym jest
 • Co znaczy Paser Wady i zalety m) człowiek zajmujący się paserstwem ? paserstwo co oznacza
 • Co znaczy Pejzaż Podobieństwa pejzaże; widok natury przedstawiony na obrazie, fotografii; 2. malarstwo, fotografia o takiej tematyce ? pejzażowy, pejzażyk, pejzażysta krzyżówka
 • Co znaczy Pierrot Czemu charakterystycznym obszernym kostiumie, z ubieloną twarzą o smutnym wyrazie; postać tragikomiczna z dawnej pantomimy francuskiej najlepszy
 • Co znaczy Procesor Co gorsze m) inform. element komputera, w którym dokonuje się przetwarzanie informacji ? procesorowy przykłady
 • Co znaczy Paragraf Porównaj dopisek na marginesie, od para-gr?ph? dopisuję, wpisuję obok> 1. fragment tekstu, stanowiący zamkniętą całość, oznaczony zwykle znakiem § i encyklopedia
 • Co znaczy Paprykarz Porównanie m) potrawa duszona z kawałków cielęciny, drobiu lub ryb; rodzaj gulaszu z dużą ilością papryki jak działa
 • Co znaczy Paliatyw Co lepsze przynosić chwilową ulgę, z łac. palliare, od pallium> 1. med. środek uśmierzający lub łagodzący długotrwały ból, bez usunięcia jego czy, jest
 • Co znaczy Panoramiczny Dlaczego szeroki, rozległy: film panoramiczny wyświetlany na szerokim ekranie, dający wrażenie przestrzenności; zdjęcie panoramiczne zdjęcie pojęcie
 • Co znaczy Pisuar Jak lepiej m) 1. męska ubikacja publiczna; 2. muszla w ubikacji męskiej wyjaśnienie
 • Co znaczy Prywatka Kiedy ż) pot. wieczorek taneczny w prywatnym mieszkaniu, połączony z poczęstunkiem: iść na prywatkę, urządzić prywatkę opis
 • Co znaczy Propozycja Od czego zależy przedłożenie> to, co się komuś proponuje; oferta, projekt, rada: propozycja korzystna, ponętna, mieć, otrzymać propo zycję czego, odrzucić informacje
 • Co znaczy Prosperować Na czym polega dobrze funkcjonować, rozwijać się, osiągając zyski, odnosić sukcesy: dobrze prosperować co to jest
 • Co znaczy Pyralgina Różnice lek przeciwbólowy i przeciwgorączkowy, działający uspokajająco i zmniejszający napięcie mięśni; nowalgina definicja
 • Co znaczy Proktologia Wady i zalety ż) med. dział medycyny, nauka o chorobach odbytu ? proktolog, proktologiczny co znaczy
 • Co znaczy Pastylka Podobieństwa łac.> forma dozowanego leku w postaci płaskiego lub wypukłego krążka, także cukierek lub środek chemiczny o takiej postaci; drażetka słownik
 • Co znaczy Printed Czemu wydrukowane znaczenie
 • Co znaczy Pro Co gorsze ndm) <łac. dla (czegoś)//za (czymś)> w wyrażeniu pro i kontra: za i przeciw: argumenty pro i kontra czym jest
 • Co znaczy Pompatyczny Porównaj uroczysta procesja> napuszony, nadęty, przesadnie uroczysty: pompatyczna przemowa, pompatyczny mówca, pompatyczny utwór, pompatyczny co oznacza
 • Co znaczy Palatografia Porównanie oparta na analizie śladów kontaktu języka z podniebieniem twardym przy wymawianiu głosek; umiejętność robienia i odczytywania palatogramów krzyżówka
 • Co znaczy Pop Co lepsze populaire, z łac. popularis, od populus lud> człon wielu wyrażeń i wyrazów, sygnalizujący, związek ze znaczeniem popularny, powszechny najlepszy
 • Co znaczy Prozaizm Dlaczego m) jęz. wyraz lub wyrażenie używane tylko w mowie potocznej przykłady
 • Co znaczy Periodyzacja Jak lepiej ż) podział na okresy, fazy, epoki itp.: periodyzacja literatury encyklopedia
 • Co znaczy Parcelacja Kiedy ż) podział gruntów większych gospodarstw rolnych w drodze sprzedaży lub nadania, dobrowolny lub unormowany ustawą jak działa
 • Co znaczy Plaga Od czego zależy do opanowania; klęska, nieszczęście, dopust; 2. także: o kimś uciążliwym, dokuczliwym: dziesięć plag egipskich według Biblii: nieszczęścia czy, jest
 • Co znaczy Politologia Na czym polega logia> wiedza polityczna, nauka zajmująca się problemami dotyczącymi polityki wewnętrznej i międzynarodowej pojęcie
 • Co znaczy Polaroid Różnice m) aparat fotograficzny z natychmiastowym (w ciągu kilkunastu sekund) wywołaniem zdjęć wyjaśnienie
 • Co znaczy Proza Wady i zalety forma wypowiedzi artystycznej, która nie podlega formalnym wymogom poezji: ciekawa, barwna proza, proza literacka, pisać prozą; utwory opis
 • Co znaczy Prognozować Podobieństwa co 1. przewidywać; 2. opracowywać prognozy dotyczące przebiegu przewidywanych procesów i zjawisk informacje
 • Co znaczy Pomadka Czemu ust, kosmetyk w kształcie sztyftu dowolnego koloru, służący do ozdoby i ochrony warg: pomadka do ust, pomadka ochronna, malować usta jaką co to jest
 • Co znaczy Prognostyk Co gorsze m) <łac. prognostica lm, z gr. progn?stikós wiedzący wcześniej> przepowiednia na podstawie pewnych danych; zapowiedź, oznaka, omen, wróżba definicja
 • Co znaczy Protekcjonalny Porównaj przym.) wyniośle opiekuńczy, lekceważąco pobłażliwy, podkreślający swą wyższość co znaczy
 • Co znaczy Franko Porto Porównanie pocztowej> 1. warunki nadania przesyłki lub listu bez obowiązku opłaty przez odbiorcę; 2. klauzula w umowie o dostawę ładunku, określająca słownik
 • Co znaczy Paschał Co lepsze m) <łac. paschalis wielkanocny> wielka ozdobna świeca woskowa, zapalana podczas mszy i niektórych uroczystości w okresie wielkanocnym znaczenie
 • Co znaczy Postulat Dlaczego łac. postulatum żądane> 1. żądanie, dezyderat: wysunąć, postawić, przedstawić postulaty, postulaty wyborcze, strajkowe, badawcze czym jest
 • Co znaczy Puls Jak lepiej tętno krwi odczuwane przy dotknięciu tętnicy jako delikatne, rytmiczne uderzenia; 2. przen. rytm zdarzeń, zjawisk obserwowanych gdzieś co oznacza
 • Co znaczy Pancerny Kiedy noszący pancerz, zbroję: rycerz pancerny, towarzysz pancerny, chorągiew pancerna; 2. osłonięty pancerzem: samochód pancerny; 3 krzyżówka
 • Co znaczy Pareneza Od czego zależy gr. paraínesis zachęcanie> lit. a) opowiadanie o treści moralizatorskiej, b) zwrot, zdanie, przemówienie zawierające myśl umoralniającą najlepszy
 • Co znaczy Projektować Na czym polega układać projekty, plany; zamyślać coś, zamierzać, planować; 2. opracowywać jakiś projekt, np. budowlany, architektoniczny, technologiczny przykłady
 • Co znaczy Pakamera Różnice ż) pomieszczenie robocze, podręczny magazyn encyklopedia
 • Co znaczy Polonista Wady i zalety znawca języka polskiego, literatury polskiej; 2. nauczyciel języka polskiego; 3. student polonistyki ? polonistyka jak działa
 • Co znaczy Paparazzi Podobieństwa uprzykrzona mucha + razzi błyskać> natrętny fotoreporter, który specjalizuje się w wykonywaniu zdjęć sławnych osób w sytuacjach prywatnych czy, jest
 • Co znaczy Pensjonat Czemu dla gości, najczęściej w miejscowościach wypoczynkowych, uzdrowiskach, w którym wynajmowane są pokoje (zwykle z całodziennym utrzymaniem pojęcie
 • Co znaczy Palinologia Co gorsze ż) dział botaniki, nauka zajmująca się badaniem ziaren, pyłków i zarodników roślin (także kopalnych wyjaśnienie
 • Co znaczy Patrycjusz Porównaj Rzymie osoba ze szlachetnego rodu, mająca specjalne przywileje ? patrycjat, patrycjuszka, patrycjuszowski wygląd, ród, dom, b) w opis
 • Co znaczy Predysponować Porównanie kogo do czego przeznaczać kogo do czego, przesądzać, że ktoś może coś zrobić ? predyspozycja informacje
 • Co znaczy prowincji lub władcy księstwa nachalny Co lepsze przym.) pot. o kimś: natrętny, natarczywy, bezczelny co to jest
 • Co znaczy Panenteizm Dlaczego Bogu> filoz -rel. odmiana panteizmu łączonego z deizmem; pogląd, że wszystko (cała natura) istnieje w Bogu i poprzez Boga definicja
 • Co znaczy Psałterz Jak lepiej harfa, lutnia> 1. zbiór 150 psalmów wchodzących w skład Starego Testamentu; 2. księga zawierająca zbiory psalmów co znaczy
 • Co znaczy Pragmatyzm Kiedy polegająca na realistycznej ocenie rzeczywistości, liczeniu się z możliwościami i podejmowaniu jedynie takich działań, które gwarantują słownik
 • Co znaczy Prospekcja Od czego zależy zapobiegliwość> 1. wstępne badanie sytuacji jako przygotowanie do kolejnych działań (np. badania potrzeb rynku, szukanie klientek); 2 znaczenie
 • Co znaczy Partyjski Na czym polega kraina w płn.-wsch. Iranie, zamieszkana przez Partów> fraz. strzała partyjska ostre, celne słowa, powiedziane na odchodnym (nawiązanie do czym jest
 • Co znaczy Ploter Różnice m) inform. sterowane komputerowo urządzenie do sporządzania wykresów, rysunku na ścianach budynku itp co oznacza
 • Co znaczy Pech Wady i zalety m) 1. niepomyślny traf, niefortunny zbieg okoliczności; 2. brak szczęścia, powodzenia ? pechowiec, pechowy krzyżówka
 • Co znaczy Panoptykalny Podobieństwa przym.) rzad. osobliwy, niezwykły, dziwny, dziwaczny najlepszy
 • Co znaczy Proto Czemu wyrazów złożonych, mający znaczenie: najdawniejszy, początkowy, pierwszy, pierwotny: protoplazma, protogwiazda przykłady
 • Co znaczy Postscriptum Co gorsze <łac. po napisanym> dopisek do listu, artykułu itp., umieszczony na końcu po podpisie autora (skrót: PS): umieścić coś w postscriptum encyklopedia
 • Co znaczy Partia Porównaj oddzielać; z łac. pars część> 1. organizacja polityczna, działająca na podstawie określonego programu i dążąca do jego realizacji przez jak działa
 • Co znaczy Polucja Porównanie ż) <łac. pollutio zmaza, od polluo plamię> mimowolny wytrysk nasienia podczas snu; zmaza nocna czy, jest
 • Co znaczy Pelisa Co lepsze ż) zimowy płaszcz na futrze pojęcie
 • Co znaczy Pohybel Dlaczego m) przest., tylko we fraz. na pohybel komu na zgubę, na nieszczęście wyjaśnienie
 • Co znaczy Plajta Jak lepiej ż) bankructwo, krach: zrobić, ogłosić plajtę ? plajtować, plajtowanie opis
 • Co znaczy Plakat Kiedy placard> 1. artystyczna forma grafiki użytkowej; 2. ogłoszenie, reklama, hasło wykonane według projektu plastyka, zwykle powielane i informacje
 • Co znaczy Paternoster Od czego zależy m) <łac. pater noster ojcze nasz> żart. reprymenda, bura co to jest
 • Co znaczy Pruderia Na czym polega ż) fałszywa skromność, przesadna wstydliwość: zachowanie pełne pruderii ? pruderyjnie, pruderyjność, pruderyjny definicja
 • Co znaczy Poriomania Różnice psych. patologiczny popęd do wędrowania, włóczęgi, powodowany chęcią uniknięcia konfliktów bądź problemów życiowych, trudnością co znaczy
 • Co znaczy Plutokracja Wady i zalety bogactwo + krátos władza> 1. warstwa najbogatszych ludzi, finansjera; 2. forma rządów, gdzie władzę sprawują ludzie najbogatsi, odmiana słownik
 • Co znaczy Pampers Podobieństwa m) 1. pieluszka jednorazowa z majtkami: używać pampersów, nosić pampersy; 2. pot. osoba młoda i niedoświadczona znaczenie
 • Co znaczy Pedo Czemu pierwszy człon wyrazów złożonych, wskazujący na ich związek znaczeniowy z dzieckiem, potomkiem, potomstwem: pedologia, pedofilia czym jest
 • Co znaczy Panichida Co gorsze czuwanie> rel. w Kościele greckokatolickim nabożeństwo całonocne w wigilię większych świąt, obecnie nabożeństwo za zmarłych co oznacza
 • Co znaczy Perfekcja Porównaj wykonywaniu czegoś: robić coś z perfekcją, dojść do perfekcji, osiągnąć w czym perfekcję, doprowadzić co do perfekcji ? perfekcjonista krzyżówka
 • Co znaczy Paniczny Porównanie przym.) powstały na skutek paniki, pełen paniki; paniczny strach nagły, niepohamowany, często nieuzasadniony najlepszy
 • Co znaczy Priap Co lepsze m) mit. gr. bóg płodności i urodzaju, opiekun sadów, winnic i pól przykłady
 • Co znaczy Post Dlaczego złożonych, mający znaczenie: po, następny, późniejszy: postimpresjonistyczny, postdatować, postmodernizm, postpozycja encyklopedia
 • Co znaczy Psychiczny Jak lepiej psychikós> związany z procesami zachodzącymi w psychice; duchowy, emocjonalny: choroby psychiczne choroby charakteryzujące się zmianami w jak działa
 • Co znaczy Postura Kiedy ż) wygląd człowieka, postawa, prezencja: być słusznej postury, okazała, nikła postura czy, jest
 • Co znaczy Plagiat Od czego zależy opublikowanie cudzego utworu lub jego części pod własnym nazwiskiem: zręczny plagiat, plagiat z modnego literata, dokonać plagiatu pojęcie
 • Co znaczy Prezbiterium Na czym polega presbyterion miejsce dla starszyzny> część nawy głównej kościoła, w której znajduje się ołtarz, zwykle oddzielona balustradą od wiernych wyjaśnienie
 • Co znaczy Penetracja Różnice penetratio> 1. docieranie dokądś w celach poznawczych; 2. badanie czegoś, analiza; wnikanie w coś ? penetracyjny, penetrator, penetrować co opis
 • Co znaczy Perora Wady i zalety ż) <łac. perora> rozwlekłe, nudne przemówienie; dawn oracja, podniosłe i uroczyste przemówienie ? perorować o czym, perorowanie informacje
 • Co znaczy Pikto Podobieństwa <łac. pictus malowany> pierwszy człon wyrazów złożonych, wskazujący na ich związek znaczeniowy z rysunkiem, obrazkiem: piktogram co to jest
 • Co znaczy Parkan Czemu m) ogrodzenie, płot: przechodzić przez parkan, przez dziurę w parkanie definicja
 • Co znaczy Party Co gorsze n; ndm) popołudniowe przyjęcie towarzyskie: koktajl party, garden party co znaczy
 • Co znaczy Paradontologia Porównaj ż) med. dział stomatologii, nauka zajmująca się fizjologią i leczeniem chorób przyzębia słownik
 • Co znaczy Piktogram Porównanie m) 1. znak pisma obrazkowego; 2. napis wykonany pismem obrazkowym (piktograficznym); 3. graficzny znak informacyjny, zawierający rysunek znaczenie
 • Co znaczy Piscyna Co lepsze ryba> 1. przest w kościołach, także w meczetach, kamienna misa z wodą umieszczana najczęściej w ozdobnej niszy przy drzwiach lub obok czym jest
 • Co znaczy Purysta Dlaczego osoba przesadnie dbająca o czystość obyczajów, języka ? puryzm językowy, purystyczny: tendencje purystyczne w kulturze języka, purystyczna co oznacza
 • Co znaczy Persyflaż Jak lepiej wyszydzać (wygwizdać), od siffler gwizdać> 1. szyderstwo ukryte pod pozorami uprzejmości; 2. lit. utwór literacki, stanowiący złośliwe krzyżówka
 • Co znaczy Parteno Kiedy kobieta> pierwszy człon wyrazów złożonych, wskazujący na ich związek znaczeniowy z dziewictwem, dzieworództwem najlepszy
 • Co znaczy Promować Od czego zależy promoveo> 1. udzielać uczniowi promocji do następnej klasy; 2. nadawać stopień naukowy lub stopień wojskowy; 3. dokonywać promocji jakiegoś przykłady
 • Co znaczy Prymitywizm Na czym polega niski poziom kogoś lub czegoś; prostactwo; 3. cecha sztuki ludów pierwotnych, także sztuki ludowej i dziecięcej, upraszczanie, deformacje encyklopedia
 • Co znaczy Precel Różnice kształcie kółka, owalu lub ósemki: krakowski precel, słone precle, precel z makiem, precel posypany ziarnem sezamowym ? precelek jak działa
 • Co znaczy Palin Wady i zalety złożonych, mający znaczenie: a) w tył, wstecz: palindrom; b) przeciwnie, odwrotnie: palinodia, c) znowu, jeszcze raz, na powrót czy, jest
 • Co znaczy Club Pen Podobieństwa liter słów: poets, playwrights poeci, dramaturgowie, editors wydawcy, essayists eseiści, novelists powieściopisarze – tworzących wyraz pen pojęcie
 • Co znaczy Parafina Czemu chem. biała, krystaliczna substancja, otrzymywana z ropy naftowej lub syntetycznie, używana m.in. do wyrobu świec, past do podłóg i w wyjaśnienie
 • Co znaczy Plutos Co gorsze m) mit. gr. pierwotnie bóg zapasów ziarna, później bóg bogactwa, wyobrażany w postaci chłopca z rogiem obfitości opis
 • Co znaczy Parker Porównaj m) pot. pióro wieczne firmy Parker informacje
 • Co znaczy Proklamacja Porównanie obwieszczone publicznie ważne oświadczenie, odezwa, manifest: proklamacja niepodległości, stanu wojennego, proklamacja rządu, prezydenta co to jest
 • Co znaczy Penitencjaryzm Co lepsze m) praw. system kar; system penitencjarny w danym kraju definicja
 • Co znaczy Preparacja Dlaczego przygotowanie czegoś do użytku; 2. muz. specyficzne przygotowanie instrumentu muzycznego do gry w sposób nietradycyjny (np. wsunięcie co znaczy
 • Co znaczy Panewka Jak lepiej gr. patáné misa> 1. anat. wgłębienie w jednej z kości stawu, w którym mieści się główka drugiej kości: panewka stawowa; 2. w dawnych słownik
 • Co znaczy Plebiscyt Kiedy łac. plebis scitum uchwała zgromadzenia ludowego (plebejuszy)> bezpośrednie głosowanie ludności jakiegoś terytorium, dotyczące wyboru znaczenie
 • Co znaczy Profuzja Od czego zależy ż) <łac. profusio wylew> obfitość czegoś, nadmiar: profuzja dóbr konsumpcyjnych czym jest
 • Co znaczy Perswadować Na czym polega persuadeo przekonuję> przekonywać kogo o czym, do czego, tłumaczyć coś komuś, aby go zjednać lub zniechęcić do czego ? perswazja co oznacza
 • Co znaczy Pulweryzacja Różnice ż) rozpylanie cieczy ? pulweryzator, pulweryzować co krzyżówka
 • Co znaczy Peeling Wady i zalety kosmetyczny, polegający na usunięciu zgrubiałego naskórka, oczyszczeniu skóry i pobudzeniu jej aktywności za pomocą masowania kremem z najlepszy
 • Co znaczy Prywata Podobieństwa sprawa)> dbałość o własne dobro ze szkodą dla dobra publicznego, stawianie własnych interesów ponad interes publiczny przykłady
 • Co znaczy Petarda Czemu pétarade> 1. rodzaj fajerwerku, środek wybuchowy używany np. w czasie ćwiczeń wojskowych, festynów; 2. ładunek materiału wybuchowego encyklopedia
 • Co znaczy Prostracja Co gorsze wyczerpanie nerwowo-psychiczne, któremu towarzyszy zmniejszenie sił fizycznych, apatia, ogólne zniechęcenie: ktoś popadł w prostrację jak działa
 • Co znaczy Platycefalia Porównaj ż) <łac. platycephalia, od gr. platýs płaski + kephal głowa> med. bardzo mała wysokość czaszki; płaskogłowie czy, jest
 • Co znaczy Pedagogiczny Porównanie przym.) dotyczący pedagogiki, rzadziej pedagogów; wychowawczy, nauczycielski pojęcie
 • Co znaczy Penalny Co lepsze przym.) dotyczący kary ? penalizacja, penalizować co wyjaśnienie
 • Co znaczy Pyknik Dlaczego ludzkich wg klasyfikacji E. Kretschmera: człowiek skłonny do okresowych zmian nastrojów, towarzyski (cyklotymik), otyły, średniego lub opis
 • Co znaczy Pelagra Jak lepiej agre wg podagre> med. przewlekła choroba, spowodowana brakiem witamin z grupy B, objawiająca się rumieniami i obrzękami skóry informacje
 • Co znaczy Platoniczny Kiedy 427–347 p.n.e), filozof gr.> 1. czysty, duchowy, bez pierwiastka cielesnego, zmysłowego: platoniczne uczucie, platoniczna miłość; 2 co to jest
 • Co znaczy Polisa Od czego zależy polizza kwit, z gr. apódeiksis dowód> dokument zawarcia umowy ubezpieczeniowej, przewidującej wypłacenie określonych świadczeń pieniężnych definicja
 • Co znaczy Pantofel Na czym polega m; lm) lekki but, obuwie: pantofle domowe, skórzane, wizytowe ? pantofelek, pantoflarski, pantoflarz co znaczy
 • Co znaczy Prezydium Różnice präsidieren, z łac. praesidium> 1. grupa osób kierująca pracą zebranych osób, wybrana spośród nich: prezydium sesji, zebrania, posiedzenia słownik
 • Co znaczy Parazytologia Wady i zalety ż) nauka zajmująca się zjawiskami pasożytnictwa w przyrodzie, badająca organizmy, które są pasożytami zwierząt i ludzi znaczenie
 • Co znaczy Pikantny Podobieństwa dowcipny, dwuznaczny, z lekkim odcieniem nieprzyzwoitym: pikantny dowcip, pikantna historyjka, opowiadać o kim, czymś w sposób pikantny czym jest
 • Co znaczy Polip Czemu polý-pous wielonogi> 1. med. guzowaty twór lub narośl o gładkiej powierzchni i miękkiej, galaretowatej strukturze; 2. zool. postać co oznacza
 • Co znaczy Pontyfikalny Co gorsze przym.) <łac. pontificalis, od pontifex> rel. związany z uroczystościami odprawianymi przez biskupa: msza pontyfikalna krzyżówka
 • Co znaczy Perfidny Porównaj osoba przebiegła, chytra, przewrotna, podstępna: perfidny kłamca; 2. cecha czegoś: perfidne słowa, perfidne postępowanie ? perfidia najlepszy
 • Co znaczy Papirologia Porównanie nauka zajmująca się odczytywaniem staroż. tekstów, zapisanych na papirusie, pergaminie, tabliczkach i skorupach glinianych przykłady
 • Co znaczy Prekursor Co lepsze biegnący porzodem> osoba, której myśli, dzieła, czyny otwierają nowe kierunki, nowe drogi rozwoju; nowator: prekursor impresjonizmu encyklopedia
 • Co znaczy Praktyczny Dlaczego pratique, z gr. praktikós aktywny> 1. oparty na praktyce, na doświadczeniu, przeznaczony do zastosowania w praktyce; 2. przydatny do czegoś jak działa
 • Co znaczy Pupil Jak lepiej sierota> ulubieniec, faworyt kogo, beniaminek, osoba pod specjalną opieką: brat jest pupilem wszystkich, piłkarz jest pupilem kibiców czy, jest
 • Co znaczy Parkiet Kiedy drewnianych klepek, ułożonych w pewien deseń; 2. w restauracji, kawiarni miejsce na sali przeznaczone do tańca; 3. szt konstrukcja z pojęcie
 • Co znaczy Pozycja Od czego zależy położenie czegoś w stosunku do czegoś innego, miejsce zajmowane; 2. układ, położenie ciała; postawa; 3. miejsce zajmowane w społeczeństwie wyjaśnienie
 • Co znaczy Protestacja Na czym polega ż) przest wystąpienie przeciw czemuś; protestowanie, protest opis
 • Co znaczy Projektant Różnice łac. proiectans> specjalista opracowujący projekty, zwłaszcza w zakresie architektury, budownictwa, mody informacje
 • Co znaczy Penetralia Wady i zalety <łac. lm> wnętrze, część najtajniejsza, ukryta co to jest
 • Co znaczy Parametr Podobieństwa poza miarą> 1. mat. zmienna, którą przyjmuje się za stałą w porównaniu z innymi zmiennymi; 2. wielkość charakterystyczna dla danego definicja
 • Co znaczy Pop Czemu m) duchowny w Kościele prawosławnym i greckokatolickim; odp. proboszcza co znaczy
 • Co znaczy Program Co gorsze obwieszczenie pisemne, z gr. prógramma> 1. wszystkie założenia, postulaty i cele jakiejś działalności: program wyborczy, polityczny słownik
 • Co znaczy Paruzja Porównaj Testamentu i doktryny wczesnego chrześcijaństwa ponowne przyjście Chrystusa przed końcem świata i Sądem Ostatecznym znaczenie
 • Co znaczy Piramida Porównanie kształcie ostrosłupa, grobowiec faraona i dostojników królewskich: piramida Cheopsa; 2. sterta czegoś: piramida śmieci; 3. dowolny czym jest
 • Co znaczy Pantoflowy Co lepsze przym.) pot., fraz. poczta pantoflowa rozpowszechnianie plotek co oznacza
 • Co znaczy Palm Dlaczego długości w angielskim i amerykańskim układzie miar, (76,2 mm); 2. hist. starorzymska jednostka miary długości dłoni krzyżówka
 • Co znaczy Parestezja Jak lepiej obok, poza + aísth?sis spostrzeganie> med., psych. zaburzenia w odbieraniu wrażeń skórnych, jak mrowienie, cierpnięcie, kłucie, pieczenie najlepszy
 • Co znaczy Ponderabilia Kiedy zważyć> rzeczy konkretnie istniejące, uchwytne, wymierzalne, dotykalne, zważalne, przeciwieństwo: imponderabilia przykłady
 • Co znaczy Preferencja Od czego zależy prawo pierwszeństwa, od łac. praefero wolę (od czegoś)> przedkładanie kogoś lub czegoś nad kogoś lub coś; stawianie kogoś wyżej encyklopedia
 • Co znaczy Praktykabel Na czym polega ruchoma część dekoracji sceny, el. konstrukcyjny, zwykle niewidoczny dla widza; 2. dodatkowe, składane siedzenia, dostawka do rzędu foteli jak działa
 • Co znaczy Pentada Różnice ż) 1. okres złożony z pięciu jednostek czasu, np. z pięciu dni, pięciu lat; 2. zestaw pięciu przedmiotów czy, jest
 • Co znaczy Para Wady i zalety pierwszy człon wyrazów złożonych, mający znaczenie niby, prawie: paramilitarny, parapsychologia pojęcie
 • Co znaczy Piruet Podobieństwa m) chor. całkowity obrót ciała wykonany na palcach jednej nogi: wykonać piruet wyjaśnienie
 • Co znaczy Pistacja Czemu krajach śródziemnomorskich o smacznych oleistych nasionach koloru żółtozielonego; orzeszek pistacjowy, kolor pistacjowy, lody pistacjowe opis
 • Co znaczy Pirat Co gorsze m) informacje
 • Co znaczy Platynowy Porównaj zawierający platynę, zrobiony z platyny; 2. mający kolor, odcień platyny (zwykle o włosach): platynowa blondynka, lis platynowy mutacyjna co to jest
 • Co znaczy Paleoantropologia Porównanie człowiek> dział antropologii, zajmujący się badaniem praludzkich form praludzkich oraz pochodzeniem i rozwojem człowieka jako gatunku definicja
 • Co znaczy Pechowiec Co lepsze m) pot. człowiek, którego prześladuje pech, któremu się w życiu nie wiedzie co znaczy
 • Co znaczy Prodiż Dlaczego metalowe naczynie ze szczelną pokrywą, służące do pieczenia ciast, mięs i innych potraw, ogrzewane prądem elektrycznym lub gazem słownik
 • Co znaczy Proporcja Jak lepiej 1. stosunek dwu wielkości mierzalnych; także stosunek części składowych do całości i do siebie nawzajem; 2. harmonijne relacje między znaczenie
 • Co znaczy Predylekcja Kiedy dilection zamiłowanie> skłonność, upodobanie, zamiłowanie: mieć predylekcje do muzyki, wykazywać, zdradzać predylekcje literackie czym jest
 • Co znaczy Pacyfikować Od czego zależy <łac. pacifico uspokajam> dokonywać pacyfikacji, tłumić bunt, powstanie, używając siły (zbrojnej) ? spacyfikować, spacyfikowany co oznacza
 • Co znaczy Paliowy Na czym polega przym.) przest. mający kolor słomy; jasnożółty krzyżówka
 • Co znaczy Posesja Różnice to, co posiadane> plac wraz z budynkiem, budynkami, drzewami itp., stanowiący czyjąś własność, posiadłość: wejść na czyjąś posesję, kupić najlepszy
 • Co znaczy Pompadour Wady i zalety madam de Pompadour; daw. kolor różowy albo karmazynowy przykłady
 • Co znaczy Psychoterapia Podobieństwa metody leczenia psychiki, nerwic różnego pochodzenia poprzez specjalne ćwiczenia i rozmowy prowadzące do tego, by pacjent zrozumiał encyklopedia
 • Co znaczy Parlamentarzysta Czemu członek parlamentu, poseł lub senator ? europarlamentarzysta jak działa
 • Co znaczy Prototyp Co gorsze następnie wypróbowywany i udoskonalany: prototyp samochodu, zbudować prototyp czegoś; 2. pierwotny model czegoś, pierwowzór: prototypem czy, jest
 • Co znaczy Prosfora Porównaj ofiarny (mszalny) przyjmowany przez wiernych w rytuale konsekracji i w komunii w Kościołach obrzędu greckokatolickiego pojęcie
 • Co znaczy Probabilistyka Porównanie z łac. probabilis prawdopodobny> dział matematyki badający prawidłowości występujące w zjawiskach losowych, przypadkowych; teoria wyjaśnienie
 • Co znaczy Pilaw Co lepsze baraniny, ryb, drobiu i dużej ilości ostrych przypraw, popularna w krajach bałkańskich i na Bliskim Wschodzie opis
 • Co znaczy Paralityk Dlaczego m) <łac. paralyticus, z gr. paralytikós> człowiek dotknięty paraliżem, sparaliżowany informacje
 • Co znaczy Pandora Jak lepiej kobieta – dzieło Hefajstosa ożywione przez bogów; puszka Pandory źródło niekończących się nieszczęść, zła, chorób, kłopotów, wszelkie zło co to jest
 • Co znaczy Peleton Kiedy m) zwarta, duża grupa kolarzy: ucieczka z peletonu, jechać w peletonie definicja
 • Co znaczy Patos Od czego zależy uroczysty nastrój powagi, wzniosłość: patos pożegnania; 2. sposób mówienia podniosły, poważny, uroczysty: mówić z patosem, wpaść w patos co znaczy
 • Co znaczy Pomologia Na czym polega ż) <łac. pomum jabłko, owoc + -logia> dział sadownictwa zajmujący się badaniem gatunków drzew i krzewów owocowych ? pomolog słownik
 • Co znaczy Pacht Różnice przest odpłatne korzystanie z czyjejś własności, dzierżawa, arenda, najem: wziąć co w pacht ? pachciarz znaczenie
 • Co znaczy Pigmej Wady i zalety m) pot. osoba niskiego wzrostu ? pigmejski czym jest
 • Co znaczy Palisada Podobieństwa ogrodzenie z grubych, zaostrzonych pali, stosowane w fortyfikacjach staroż. i średniowiecznych; ostrokół ? palisadowy co oznacza
 • Co znaczy Protegowany Czemu przym.) osoba korzystająca z czyjegoś poparcia, z czyjejś protekcji krzyżówka
 • Co znaczy Pudło Co gorsze zwykle z tektury): zapakować w pudła, włożyć co do pudła ? pudełko, pudełeczko; 2. część instrumentu strunowego (jak skrzypce, gitara itp najlepszy
 • Co znaczy Pigmentacja Porównaj zwierząt i roślin, uwarunkowane występowaniem w ich komórkach pigmentów o barwie i rozmieszczeniu charakterystycznych dla danego gatunku przykłady
 • Co znaczy Palatyn Porównanie 1. w średniowieczu zarządca dworu panującego; 2. w daw. Polsce namiestnik księcia, jego zastępca ? palatynat encyklopedia
 • Co znaczy Progresywność Co lepsze ż) postawa stanowiąca przeciwieństwo tradycjonalizmu; postępowość jak działa
 • Co znaczy Pudding Dlaczego jajek, tłuszczu, rodzynek i innych przypraw, często z dodatkiem rumu, gotowany na parze lub pieczony, o konsystencji ciasta lub kremu czy, jest
 • Co znaczy Protegować Jak lepiej 1. udzielać komuś poparcia, wspierać, dopomagać w osiąganiu lepszej pozycji w hierarchii, w jakimś środowisku; 2. polecać kogoś osobie pojęcie
 • Co znaczy Prana Kiedy ż) w hinduizmie: życiodajna energia; boski oddech rozprowadzający w ciele człowieka tę energię wyjaśnienie
 • Co znaczy Priorytet Od czego zależy łac. prioritas pierwszeństwo, od prior pierwszy> pierwszeństwo czegoś, co jest traktowane jako najważniejsze: ustalić priorytety w polityce opis
 • Co znaczy Patent Na czym polega przyznający osobie lub instytucji prawo własności lub korzystania z wynalazku: patent na co, otrzymać, uzyskać, zdobyć patent ? patentować informacje
 • Co znaczy Pangram Różnice m) zdanie zawierające wszystkie litery alfabetu co to jest
 • Co znaczy Pacjent Wady i zalety patiens cierpiący> osoba chora, będąca pod opieką lekarza: przyjmować pacjentów, lekarz bada pacjenta, skierować pacjenta na badania, do definicja
 • Co znaczy Pedologia Podobieństwa nauka rozwijająca się w XX w., zajmująca się fizycznym i psychicznym rozwojem dzieci i młodzieży, pojmowanym jako proces uwarunkowany co znaczy
 • Co znaczy Pepesza Czemu Szpagina (PePeSza)> pistolet maszynowy, używany w wojskach rosyjskich i polskich w czasie II wojny światowej słownik
 • Co znaczy Prycza Co gorsze ż) proste drewniane lub metalowe łóżko o formie szerokiej ławy, z desek: spać na pryczy, prycza więzienna, piętrowe prycze znaczenie
 • Co znaczy Pacyfikacja Porównaj spokoju, od pax pokój, spokój> 1. tłumienie zamieszek społecznych, buntu (najczęściej siłą); 2. stosowanie terroru w okupowanym kraju czym jest
 • Co znaczy Panama Porównanie Środk.> jasny kapelusz męski o szerokim rondzie, wyplatany z liści palmowych, modny na przełomie XIX i XX w.; słomkowy kapelusz o takim co oznacza
 • Co znaczy Palpacja Co lepsze ż) <łac. palpatio dotykanie> med. metoda badania lekarskiego przez uciskanie, opukiwanie ciała ? palpacyjny krzyżówka
 • Co znaczy Podest Dlaczego teatrze na scenie podwyższenie przeznaczone zwykle dla chóru; 2. poziom między kondygnacjami schodów: na podeście schodów stały doniczki z najlepszy
 • Co znaczy Punktualność Jak lepiej robienie wszystkiego w terminie, skrupulatność w przestrzeganiu terminów; terminowość: punktualność jest cnotą królów przykłady
 • Co znaczy Petro Kiedy pierwszy człon wyrazów złożonych, wskazujący na ich związek znaczeniowy z kamieniem, skałą lub ropą naftową: petrochemia, petrodolary encyklopedia
 • Co znaczy Pytyjski Od czego zależy przym.) niejasny, dwuznaczny, zagadkowy jak działa
 • Co znaczy Procentować Na czym polega 1. przynosić odsetki (procenty), dawać zysk, dochód; 2. przynosić, korzyść, pożytek: wiedza procentuje komu czy, jest
 • Co znaczy Perfidia Różnice ż) <łac. nieszczerość> wyrafinowana przebiegłość, przewrotność, chytrość pojęcie
 • Co znaczy Platforma Wady i zalety nadwozie samochodu ciężarowego, wagonu towarowego z ruchomymi ściankami lub bez ścian; także: pojazd o takim nadwoziu; 2. przen. dziedzina wyjaśnienie
 • Co znaczy Purpurat Podobieństwa m) <łac. purpuratus> dostojnik odziany w purpurę, kardynał opis
 • Co znaczy Pergola Czemu ż) lekka konstrukcja ogrodowa z belek podtrzymujących ażurowy drewniany dach obrośnięty roślinami informacje
 • Co znaczy Pulsar Co gorsze m) gwiazda tzw. neutronowa, której promieniowanie jest pulsacyjne, w postaci krótkich rytmicznych rozbłysków co to jest
 • Co znaczy Pikoty Pikotki Porównaj lm) drobne oczka, pętelki, ząbki robione szydełkiem, stanowiące wykończenie chusteczek, fartuszków, kołnierzyków definicja
 • Co znaczy Patentowany Porównanie przym.) 1. mający patent; 2. pot. całkowity, wielki, niepoprawny: patentowany leń, dureń, głupiec, osioł co znaczy
 • Co znaczy Paraliżować Co lepsze 1. powodować paraliż, porażać, obezwładniać; 2. pozbawiać możliwości działania; udaremniać coś słownik
 • Co znaczy Prowizorka Dlaczego provisorium> 1. pot. to, co wykonano prowizorycznie, przewidziane na krótki okres: najtrwalsze są prowizorki 2. stan tymczasowości znaczenie
 • Co znaczy Portretować Jak lepiej portret, malując, rzeźbiąc lub fotografując kogo; 2. opisywać, charakteryzować kogoś również w utworze literackim czym jest
 • Co znaczy Platfus Kiedy m) 1. deformacja stopy, płaskostopie, płaska stopa: mieć platfus; 2. pot. osoba powolna, flegmatyczna, niezdarna co oznacza
 • Co znaczy Punkcja Od czego zależy polegający na wprowadzeniu grubej igły do jamy ciała lub narządu w celu pobrania tkanki do zbadania, odprowadzania nagromadzonego płynu lub krzyżówka
 • Co znaczy Patio Na czym polega n) wewnętrzny dziedziniec domów, pałaców (zwłaszcza hiszpańskich i włoskich), z kolumnami, często fontanną, roślinami ozdobnymi najlepszy
 • Co znaczy Papeteria Różnice ż) komplet złożony z koperty i papieru listowego, używany do korespondencji prywatnej: ozdobna papeteria ? papeteryjny przykłady
 • Co znaczy Palatalny Wady i zalety podniebienie> podniebienny; jęz. głoska palatalna głoska, zwłaszcza spółgłoska, której artykulacja polega m.in. na wzniesieniu środkowej encyklopedia
 • Co znaczy Pantagrueliczny Podobieństwa rubaszny, beztroski, korzystający z uciech życia, mający wielki apetyt ? pantagruelizm jak działa
 • Co znaczy Projektor Czemu m) rzutnik, przyrząd do rzutowania na ekran obrazów, np. z taśmy filmowej; aparat projekcyjny czy, jest
 • Co znaczy Pangeneza Co gorsze teoria dziedziczności a) opracowana przez K. Darwina, według której przekazywanie cech rodzicielskich odbywa się za pośrednictwem pojęcie
 • Co znaczy Prym Porównaj m) <łac. primus pierwszy> przest. pierwszeństwo, przodowanie w czym: wieść prym, dzierżyć prym w czym wyjaśnienie
 • Co znaczy Podagra Porównanie pod-ágra sidło chwytające za nogę, metafor. silny ból w nodze> med. choroba powodująca obrzmienie i zniekształcenie palucha: cierpieć na opis
 • Co znaczy Protagonista Co lepsze nist??s> 1. aktor grający główną rolę w antycznej tragedii greckiej; 2. pot. osoba odgrywająca najważniejszą rolę (np. w przedsiębiorstwie informacje
 • Co znaczy Poster Dlaczego mający walory artystyczne, także plakat zawierający informacje naukowe, prezentowane podczas konferencji, sympozjów: sesja posterowa co to jest
 • Co znaczy Parafraza Jak lepiej opis innymi słowami, od gr. phrásis sposób wyrażenia> 1. definicja wyjaśniająca termin lub wyraz; 2. swobodna przeróbka utworu definicja
 • Co znaczy Pulpet Kiedy mięso> 1. potrawa w formie kulek z mielonego mięsa lub ryb z dodatkiem jaj, bułki, przypraw: pulpety w sosie ? pulpecik: zupa z pulpecikami co znaczy
 • Co znaczy Parafernalia Od czego zależy parápherna posag> 1. rzeczy osobiste; akcesoria, wyposażenie; 2. daw. majątek osobisty mężatki wnoszony w posagu słownik
 • Co znaczy Proceder Na czym polega sądowe, z łac. procedere postępować> sposób postępowania, zwłaszcza oceniany negatywnie: niecny, nędzny, przestępczy, zagadkowy proceder znaczenie
 • Co znaczy Profesjonalizm Różnice professionalism, z łac.> 1. doskonałe opanowanie swojego zawodu, zawodowstwo; 2. jęz. wyraz, wyrażenie charakterystyczne dla języka czym jest
 • Co znaczy Piroman Wady i zalety m) osoba o chorobliwej manii podpalania ? piromania co oznacza
 • Co znaczy Politura Podobieństwa wygładzanie> 1. roztwór żywicy, głównie syntetycznej (dawniej naturalnej – szelaku), używany do pokrywania powierzchni przedmiotów krzyżówka
 • Co znaczy Pasja Czemu namiętność> 1. silne, namiętne przejęcie się czymś, zamiłowanie do czegoś; także przedmiot czyjejś namiętności: szlachetna, twórcza pasja najlepszy
 • Co znaczy Panda Co gorsze tybetańskiego> ssak azjatycki, przypominający niedźwiadka, występuje w dwóch odmianach: mała panda himalajska o gęstym rudobrązowym futrze przykłady
 • Co znaczy Pulpit Porównaj klęcznika, biurka, sekretarzyka; także: stolik z ruchomym blatem, służący jako przenośna podstawka czegoś; techn. pulpit sterowniczy encyklopedia
 • Co znaczy Pardon Porównanie przepraszam; 2. daw. przebaczenie, darowanie winy, na wojnie darowanie życia, oszczędzenie przeciwnika, dziś żywe w wyrażeniu: bez pardonu jak działa
 • Co znaczy Pedikiurzystka Co lepsze ż) kobieta trudniąca się zawodowo wykonywaniem pedikiuru czy, jest
 • Co znaczy Pumpernikiel Dlaczego pieczywo z mąki żytniej z dodatkiem miodu, melasy lub słodu, o charakterystycznym słodko-gorzkawym smaku, o dość długim terminie pojęcie
 • Co znaczy Pleonazm Jak lepiej m) jęz. wyrażenie złożone z wyrazów o tym samym lub podobnym znaczeniu, np. w miesiącu maju ? pleonastyczny wyjaśnienie
 • Co znaczy Priapizm Kiedy od Príapos> med. długotrwały bolesny wzwód prącia, występujący niekiedy w przypadku białaczki, w zapaleniu cewki moczowej i gruczołu opis
 • Co znaczy Plafoniera Od czego zależy ż) oświetlenie przysufitowe, płaska lampa przylegająca do sufitu informacje
 • Co znaczy Music Pop Na czym polega ndm) współczesna muzyka popularna, młodzieżowa, mająca wiele odmian i gatunków, o dużym zasięgu, łatwa w odbiorze co to jest
 • Co znaczy Pepsyna Różnice trawienie> biochem. główny enzym soku żołądkowego, odgrywający ważną rolę w procesie trawienia białek; otrzymywany w postaci krystalicznej definicja
 • Co znaczy Promenada Wady i zalety aleja dla pieszych, deptak: spacerować promenadą; 2. żart. spacer, przechadzka: odbywać codzienne, długie, poranne promenady co znaczy
 • Co znaczy Parys Podobieństwa trojańskiej, sędzia w sporze między Herą, Ateną i Afrodytą o to, której – jako najpiękniejszej – należy się jabłko rzucone przez boginię słownik
 • Co znaczy Prowiant Czemu artykuły i przedmioty zabierane z sobą na wędrówkę: przechowywać prowiant w lodówce, zgromadzić prowiant na wyprawę polarną, suchy prowiant znaczenie
 • Co znaczy Prałat Co gorsze m) <łac. praelatus przełożony> w Kościele kat. tytuł kanoników wyższej rangi: ksiądz prałat ? prałactwo czym jest
 • Co znaczy Pastorale Porównaj muz. a) utwór o tematyce wiejskiej, wokalny lub instrumentalny, o charakterze sielankowym, popularny szczególnie w XVI–XVIII w., b co oznacza
 • Co znaczy Poezja Porównanie sis> 1. forma ekspresji literackiej, charakteryzująca się harmonijnym brzmieniem, rymem, rytmem, szczególną organizacją formy i treści, np krzyżówka
 • Co znaczy Parking Co lepsze m) wydzielone miejsce postoju pojazdów, zwłaszcza samochodów najlepszy
 • Co znaczy Pąsowy Dlaczego przym.) jaskrawoczerwony przykłady
 • Co znaczy Pretorianin Jak lepiej m) <łac. praetorianus> w staroż. Rzymie żołnierz straży przybocznej, gwardii cesarskiej ? pretoria encyklopedia
 • Co znaczy Pytia Kiedy greckiej kapłanka w świątyni Apollina w Delfach, przepowiadająca przyszłość, ale jej przepowiednie można było różnie interpretować; 2. pot jak działa
 • Co znaczy Peniuar Od czego zależy m) lekki poranny strój domowy kobiet, używany od XIX w czy, jest
 • Co znaczy Purgatorium Na czym polega n; ndm) <łac. purgatorius (ignis) oczyszczający (ogień)> dawn. czyściec pojęcie
 • Co znaczy Paraplegia Różnice paraliż częściowy, od gr. para-pl??ks porażony czymś> med. porażenie kończyn dolnych (rzadziej górnych), spowodowane uszkodzeniem wyjaśnienie
 • Co znaczy Petitbeurre Wady i zalety suche, kruche ciasteczko maślane, rodzaj herbatnika opis
 • Co znaczy Portret Podobieństwa twarzy) na rysunku, obrazie, fotografii; podobizna, wizerunek: portret ojca, portret rodzinny; 2. literacki opis osoby lub rzeczy informacje
 • Co znaczy Papuga Czemu Babagh?, przez hiszp. papagayo, fr. papegai a. przez tur. papa?an, węg. papagáj> 1. duży ptak o barwnym upierzeniu i dużym zakrzywionym co to jest
 • Co znaczy Paradontopatia Co gorsze przy + odoús ząb + -patheia choroba> med. choroba przyzębia w różnych postaciach, np. schorzenie ozębnej, zębodołów lub dziąseł, o podłożu definicja
 • Co znaczy Protestować Porównaj oświadczam uroczyście> występować z protestem, zgłaszać sprzeciw, przeciwstawiać się; 2. praw. stwierdzać urzędowo niewykonanie co znaczy
 • Co znaczy Pinugirl Porównanie wieszać na ścianie, girl dziewczyna> młoda dziewczyna, ładna aktorka, modelka, której zdjęcia z pism ilustrowanych kolekcjonują fani słownik
 • Co znaczy Partyjny Co lepsze układ partii politycznych, legalnie działających w państwie, współdziałających lub rywalizujących o władzę: doświadczenie partyjne, władze znaczenie
 • Co znaczy Profesjonalny Dlaczego przym.) 1. zgodny z zasadami i regułami zawodu; wskazujący dobre opanowanie zawodu ? nieprofesjonalny czym jest
 • Co znaczy Publicystyka Jak lepiej pisarstwa dziennikarskiego, piśmiennictwo poświęcone aktualnym problemom życia społecznego, politycznego, kulturalnego, obejmujący takie co oznacza
 • Co znaczy Portiera Kiedy drzwi lub okien z grubego i ciężkiego materiału: aksamitna portiera, zapuścić, zaciągnąć portiery, odsłonić, podnieść portiery krzyżówka
 • Co znaczy Perła Od czego zależy niem. Perle, fr. perle)> 1. twór kulisty lub owalny w kolorze połyskliwej bieli, formujący się w muszli mięczaków wokół obcego ciała najlepszy
 • Co znaczy Prognostyka Na czym polega przewidywanie zmian; obserwacja i analiza różnych danych w celu określenia najbardziej prawdopodobnych kierunków rozwoju zjawisk i sytuacji przykłady
 • Co znaczy Ii Pompa Różnice pochód, procesja> 1. przepych, okazała uroczystość; 2. przesadna wystawność, napuszona sztuczność ? pompatyczny, pompatyczność, pompier encyklopedia
 • Co znaczy Perorować Wady i zalety rozprawiać o czymś, rozwodzić się nad czymś; przemawiać jak działa
 • Co znaczy Piromania Podobieństwa ż) med. chorobliwy popęd do podpalania ? piroman czy, jest
 • Co znaczy Paradoksalny Czemu przym.) sprzeczny z tym, co oczywiste; będący paradoksem lub mający cechy paradoksu; osobliwy, absurdalny pojęcie
 • Co znaczy Parweniusz Co gorsze weszła do warstwy ludzi zamożnych i stara się ich naśladować; dorobkiewicz, nowobogacki: parweniuszowski styl życia wyjaśnienie
 • Co znaczy Pasteryzacja Porównaj Pasteur, francuski biolog i chemik, XIX w.> metoda niszczenia bakterii za pomocą wysokiej temperatury (ponad 75?C), pozwalająca m.in opis
 • Co znaczy Propolis Porównanie substancja wytwarzana przez pszczoły, zawiera roślinne substancje balsamiczne z domieszką wosku, pyłku kwiatów, cząstek gleby, używana do informacje
 • Co znaczy Pion Co lepsze ołów> 1. ciężarek na sznurku, służący do wyznaczania kierunku pionowego; 2. linia pokrywająca się z kierunkiem siły ciężkości; 3. w co to jest
 • Co znaczy Prostytutka Dlaczego ż) kobieta uprawiająca prostytucję definicja
 • Co znaczy Prewencyjny Jak lepiej prewencji, zapobiegający czemuś; zapobiegawczy; areszt prewencyjny, cenzura prewencyjna, wojna prewencyjna wypowiedziana w celu uprzedzenia co znaczy
 • Co znaczy Profit Kiedy m) korzyść, zysk: mieć z czego niemały profit ? profitować słownik
 • Co znaczy Pluralizm Od czego zależy mnogi> 1. wszelki system, np. społeczny, polityczny, naukowy, oparty na wielości elementów: pluralizm metodologiczny; 2. system polityczny znaczenie
 • Co znaczy Papizm Na czym polega m) 1. system rządów papieskich; 2. dawn. nazwa nadawana przez protestantów katolicyzmowi ? papista czym jest
 • Co znaczy Panikarz Różnice m) pot. człowiek łatwo wpadający w panikę, skłonny do szerzenia paniki co oznacza
 • Co znaczy Pean Wady i zalety przesadna pochwała, słowa uwielbienia; 2. lit. hymn ku czci Apollina, także pieśń pochwalna lub dziękczynna, opiewająca bohatera lub krzyżówka
 • Co znaczy Prenatalny Podobieństwa przed + natus urodzony> biol. dotyczący okresu życia poprzedzającego narodziny, związany z okresem płodowym: badania prenatalne najlepszy
 • Co znaczy Piramidon Czemu m) farm. lek o działaniu przeciwgorączkowym, przeciwbólowym i uspokajającym przykłady
 • Co znaczy Paseizm Co gorsze m) kierunek artystyczny, charakteryzujący się umiłowaniem przeszłości encyklopedia
 • Co znaczy Pilzner Porównaj m) czes. jasne piwo wysokiej jakości jak działa
 • Co znaczy Podium Porównanie podium, z łac. podium podstawa kolumny, cokół, od gr. poús noga> 1. podwyższenie (o trzech poziomach), na które wchodzą zwycięzcy zawodów czy, jest
 • Co znaczy T P Co lepsze titulo, „z zachowaniem wszelkich tytułów”, formuła grzecznościowa stosowana w listach, pismach adresowanych do kogoś pojęcie
 • Co znaczy Pato Dlaczego wyrazów złożonych, wskazujący na ich związek znaczeniowy z chorobą, stanem patologicznym: patofizjologia, patologia wyjaśnienie
 • Co znaczy Pilotaż Jak lepiej powietrznych; 2. przeprowadzanie statków przez niebezpieczne miejsca; 3. socjol. badania wstępne umożliwiające weryfikację założeń opis
 • Co znaczy Piment Kiedy suszone liście i owoce drzewa pimentowego, używane jako przyprawa kuchenna; ziele angielskie, pieprz angielski informacje
 • Co znaczy Parnasizm Od czego zależy tytuł zbioru wierszy prekursorów tego kierunku> kierunek w poezji modernizmu w II połowie XIX w., będący reakcją na subiektywizm romantyzmu co to jest
 • Co znaczy Pedeutologia Na czym polega nauczyciel + -logia> dział pedagogiki, zajmujący się zagadnieniami dotyczącymi zawodu nauczycielskiego, takimi jak osobowość, kształcenie definicja
 • Co znaczy Panoplia Różnice ż) kompletne uzbrojenie starogreckiego hoplity, średniowiecznego rycerza co znaczy
 • Co znaczy Pauper Wady i zalety m) <łac. ubogi> daw. 1. człowiek ubogi, biedak ? pauperyzacja; 2. w średniowieczu ubogi uczeń, utrzymujący się z posług lub jałmużny słownik
 • Co znaczy Papirus Podobieństwa roślina z brzegów Nilu (Cyperus papyrus), używana w staroż. Egipcie jako materiał pisarski: pisać na papirusie; 2. zwój z tego materiału z znaczenie
 • Co znaczy Pled Czemu okrycie w kształcie prostokąta, noszone przez szkockich górali jako płaszcz; 2. ciepły koc wełniany: przykryć się, otulić się pledem czym jest
 • Co znaczy Proboszcz Co gorsze m) duchowny kierujący parafią Kościoła kat co oznacza
 • Co znaczy Prestidigitator Porównaj szybki + łac. digitus palec> artysta cyrkowy, który wykonuje sztuki polegające na tworzeniu iluzji za pomocą zręcznego manipulowania krzyżówka
 • Co znaczy Porto Porównanie Portugalii> deserowe wino likierowe, czerwone lub białe, z winogron portugalskich: portwajn, portwein, kieliszek porto najlepszy
 • Co znaczy Pacierz Co lepsze Ojcze nasz, pierwsze słowa modlitwy> każda modlitwa, zbiór modlitw: odmawiać pacierze, zmówić pacierz paciorek przykłady
 • Co znaczy Prymityw Dlaczego łac. primatus> 1. niski poziom cywilizacyjny, zacofanie; prymitywizm; 2. człowiek prymitywny, ograniczony, prostak, nieokrzesany encyklopedia
 • Co znaczy Propagować Jak lepiej łac. propago> szerzyć, krzewić, rozpowszechniać idee, hasła, myśli; zjednywać, zachęcać kogo do czego: propagować zdrowy tryb życia jak działa
 • Co znaczy Pensja Kiedy zapłata> 1. stałe (w Polsce comiesięczne) wynagrodzenie za pracę; pobory: pobierać, podjąć, wziąć pensję, wypłacać komu pensję, żyć z czy, jest
 • Co znaczy Pawlacz Od czego zależy m) schowek pod sufitem: przechowywać co w pawlaczu pojęcie
 • Co znaczy I Plastyk Na czym polega lepiący (coś)> artysta malarz, rzeźbiarz, grafik: wystawa prac plastyków środowiska katowickiego, twórczość polskich plastyków ? plastyczka wyjaśnienie
 • Co znaczy Plasto Różnice z gliny, wosku itp.), kształtuję> pierwszy człon wyrazów złożonych, wskazujący na ich związek z lepieniem, spajaniem, formowaniem, także opis
 • Co znaczy Pluwio Wady i zalety wyrazów złożonych, wskazujący na ich związek znaczeniowy z deszczem, opadami atmosferycznymi: pluwiogram, pluwiometr informacje
 • Co znaczy Partout Passe Podobieństwa czasem małego obrazu, wykonana z kartonu lub tektury; 2. poligr. arkusz kartonu, na którym przykleja się odbitkę ilustracji, część składu co to jest
 • Co znaczy Pascha Czemu Biblii), z hebr. pesach przejście> 1. Pascha rel. a) jedno z największych świąt żydowskich, obchodzone podczas pierwszej wiosennej pełni definicja
 • Co znaczy Poligamia Co gorsze związek małżeński jednego mężczyzny z kilkoma kobietami (wielożeństwo, poligynia) lub jednej kobiety z kilkoma mężczyznami (poliandria); 2 co znaczy
 • Co znaczy Paladyn Porównaj palatinus urzędnik królewski> 1. średniowieczny rycerz walczący u boku swego władcy o słuszną sprawę; 2. hist. rycerz ze świty Karola słownik
 • Co znaczy Proforma Porównanie ndm) <łac.> „dla formy”, dla zachowania pozorów, dla przyzwoitości, formalnie: zrobić to pro forma znaczenie
 • Co znaczy Prostytucja Co lepsze ż) uprawianie nierządu w celach zarobkowych czym jest
 • Co znaczy Plazmowy Dlaczego przym.) zawierający plazmę, wykorzystujący plazmę: skalpel plazmowy, palnik, telewizor, ekran plazmowy co oznacza
 • Co znaczy Paleta Jak lepiej drewniana płyta z otworem na duży palec, służąca malarzowi do rozrabiania i mieszania farb; 2. dobór kolorów, farb, charakterystyczny dla krzyżówka
 • Co znaczy Publikować Kiedy publico> wydawać, ogłaszać drukiem: publikować artykuły w prasie kobiecej ? opublikować, opublikowany, publikacja najlepszy
 • Co znaczy Punk Od czego zależy subkulturowej społeczności punkowców, manifestujących swą odrębność głównie strojem i fryzurą oraz brutalnością zachowań i muzyką w stylu przykłady
 • Co znaczy Panegiryzować Na czym polega pisać, wygłaszać panegiryki, przesadnie wychwalać kogoś, coś encyklopedia
 • Co znaczy Prospekt Różnice lub ulotka reklamująca coś: prospekt reklamowy, prospekt wyrobów firmy jubilerskiej; ekon. prospekt emisyjny dokument zawierający dokładne jak działa
 • Co znaczy Penta Wady i zalety złożenia, oznaczający całość złożoną z pięciu części, odpowiadający polskiemu pięcio-: pentagram, pentaptyk czy, jest
 • Co znaczy Perspektywiczny Podobieństwa oparty na zasadach perspektywy, przedstawiający przedmioty w perspektywie: rysunek perspektywiczny; skrót perspektywiczny pozorne skrócenie pojęcie
 • Co znaczy Primabalerina Czemu ż) najważniejsza, pierwsza tancerka w balecie, solistka tańcząca główne partie wyjaśnienie
 • Co znaczy Premier Co gorsze minister, z łac. primarius> szef rządu powoływany przez parlament lub głowę państwa (np. prezydenta, króla), prezes Rady Ministrów (w opis
 • Co znaczy Proporcjonalny Porównaj > 1. pozostający w określonej proporcji, w określonym stosunku do czegoś: wprost proporcjonalny, odwrotnie proporcjonalny do czegoś; 2 informacje
 • Co znaczy Pistol Porównanie m) hist. złota moneta hiszpańska (XVI–XVII w co to jest
 • Co znaczy Popcorn Co lepsze m) przysmak z uprażonych na oleju ziaren kukurydzy, słodzonych lub solonych definicja
 • Co znaczy Pastel Dlaczego rodzaj farb, miękkie kredki, dające efekt łagodnej kreski o delikatnej, świetlistej barwie: rysować pastelami; 2. obraz malowany takimi co znaczy
 • Co znaczy Pneumato Jak lepiej człon wyrazów złożonych, wskazujący na ich związek znaczeniowy z oddychaniem, powietrzem, ciśnieniem powietrza, pary, gazu: pneumatoliza słownik
 • Co znaczy Plenipotent Kiedy osoba upoważniona przez kogoś do reprezentowania jej interesów: być czyim plenipotentem ? plenipotencja: mieć czyją plenipotencję, dać komu znaczenie
 • Co znaczy Potpourri Od czego zależy różnych mięs> 1. muz. kompozycja z fragmentów popularnych utworów; 2. kompozycja z suchych i aromatycznych kwiatów, liści i innych czym jest
 • Co znaczy Parafrazować Na czym polega oddawać w innej formie treść utworu literackiego lub muzycznego; 2. rozwijać, zmieniać czyjąś myśl, treść tekstu co oznacza
 • Co znaczy Procesja Różnice z łac. processio> 1. długi szereg posuwających się wolno ludzi; 2. rel uroczysty pochód ze śpiewami obrzędowymi, prowadzony przez kapłana krzyżówka
 • Co znaczy Polio Wady i zalety n) 1. med. choroba Heinego-Medina; 2. wirus wywołujący chorobę Heinego-Medina najlepszy
 • Co znaczy Parabola Podobieństwa opowieść o treści moralno-dydaktycznej, przypowieść; 2. geometr krzywa płaska (stożkowa), będąca zbiorem punktów płaszczyzny jednakowo przykłady
 • Co znaczy Partykularz Czemu m) przest. miejscowość odcięta od ośrodków życia umysłowego; zapadły kąt, głucha prowincja encyklopedia
 • Co znaczy Paliatywny Co gorsze charakter półśrodka; 2. med. przynoszący chwilową ulgę, ale nie leczący; uśmierzający, łagodzący ból: opieka paliatywna jak działa
 • Co znaczy Porter Porównaj m) ciemne, mocne piwo o słodkawym aromacie i chmielowo-winnym smaku: kufel, butelka porteru czy, jest
 • Co znaczy Parafianin Porównanie 1. członek parafii; 2. przest. człowiek zacofany, ograniczony pojęcie
 • Co znaczy Popularyzacja Co lepsze popularisatio> uprzystępnianie ogółowi, rozpowszechnianie nauki, sztuki, wiedzy o czymś; popularyzowanie czegoś wyjaśnienie
 • Co znaczy Paralela Dlaczego parallela (linia) równoległa, z gr. par-áll?los równoległy> analogia, cechy podobne: przeprowadzić paralele między dwoma zjawiskami opis
 • Co znaczy Prowiantować Jak lepiej zaopatrywać w prowiant, dostarczać zapasów żywności informacje
 • Co znaczy Paradoks Kiedy nieoczekiwany, niewiarygodny> 1. twierdzenie sprzeczne z przyjętym mniemaniem, często w formie aforyzmu; 2. pot. to, co jest sprzeczne ze co to jest
 • Co znaczy Panegiryk Od czego zależy panegyricus, z gr. pan?gyrikós uroczysty, pochwalny> lit. utwór pochwalny, wysławiający miejsce, osobę, czyn, wydarzenie: wygłosić definicja
 • Co znaczy Personalny Na czym polega przym.) <łac. personalis, od persona> dotyczący osoby, człowieka; osobowy, osobisty ? personalia, personalizm, personalnie, personel co znaczy
 • Co znaczy Pyrrusowy Różnice Epiru, który w III w. p.n.e. w walce z Rzymianami odniósł zwycięstwo okupione olbrzymimi stratami ? przen. pyrrusowe zwycięstwo zwycięstwo słownik
 • Co znaczy Pleo Wady i zalety pierwszy człon wyrazów złożonych, mający znaczenie: bardziej, więcej: pleograf, pleomorfizm znaczenie
 • Co znaczy Pałacowy Podobieństwa polit. przewrót pałacowy, rewolucja pałacowa obalenie panującego lub rządu (bez zmiany systemu polit.), jako wynik spisku urzędników lub czym jest
 • Co znaczy Pabialgina Czemu siedziba zakładów farmaceutycznych POLFA) + -algina, od gr. álgos ból> farm. preparat o działaniu przeciwbólowym i przeciwgorączkowym co oznacza
 • Co znaczy Pastor Co gorsze m) <łac. pasterz> duszpasterz w Kościołach protestanckich ? pastorski, pastorostwo krzyżówka
 • Co znaczy Pejoratywny Porównaj przym.) mający odcień negatywny ? pejoratyw, pejoratywnie, pejoratywność najlepszy
 • Co znaczy Pub Porównanie m) bar z napojami alkoholowymi i zakąskami; połącznie cech klubu i restauracji: iść do pubu na piwo przykłady
 • Co znaczy Polityka Co lepsze rządzenia państwem> 1. sposób rządzenia państwem: polityka wewnętrzna, międzynarodowa; 2. działalność prowadzona w określonych celach i encyklopedia
 • Co znaczy Paranoja Dlaczego obłąkanie> 1. med. psychoza przejawiająca się nieufnością, nadwrażliwością, agresywnością, manią prześladowczą; 2. pot. coś absurdalnego jak działa
 • Co znaczy Polonus Jak lepiej m) <łac. Polonus Polak> żart. typ Polaka hołdującego tradycji czy, jest
 • Co znaczy Basza Pasza Kiedy m) tytuł wysokich dostojników w imperium otomańskim; dostojnik noszący ten tytuł pojęcie
 • Co znaczy Cola Pepsi Od czego zależy słodki, bezalkoholowy napój gazowany z pepsyną wyjaśnienie
 • Co znaczy Perturbacja Na czym polega ustalonego porządku rzeczy, zamęt, zamieszanie: perturbacje finansowe; 2. astrol zakłócenie stanu lub ruchu ciał niebieskich przez siły z opis
 • Co znaczy Paralaksa Różnice 1. astr. zmiana położenia ciała niebieskiego w wyniku zmiany miejsca obserwatora, wprost proporcjonalna do odległości między dwoma punktami informacje
 • Co znaczy Pulsacja Wady i zalety uderzanie> 1. astr. okresowe kurczenie się i rozszerzanie pewnych typów gwiazd zmiennych, obserwowane jako zmiany jasności ? pulsacyjny co to jest
 • Co znaczy Postument Podobieństwa podstawa czego w formie kolumny lub konsoli do ustawiania na niej rzeźb, wazonów, lamp; 2. pot. cokół: umieścić, ustawić co na definicja
 • Co znaczy Mel Pel Czemu bezładna mieszanina różnorodnych rzeczy; groch z kapustą co znaczy
 • Co znaczy Pigment Co gorsze biol. naturalna substancja wytwarzana przez komórki żywych organizmów i nadająca im określony kolor; 2. chem. organiczna lub nieorganiczna słownik
 • Co znaczy Polidaktylia Porównaj polydáktylos mający wiele palców> anat. wada rozwojowa polegająca na występowaniu u ludzi dodatkowych palców u rąk i nóg; wielopalcowość znaczenie
 • Co znaczy Parkur Porównanie m) sport teren jeździecki, miejsce konkursu skoków konnych przez przeszkody czym jest
 • Co znaczy Poliandria Co lepsze mężczyzna> forma małżeństwa jednej kobiety z kilkoma mężczyznami jednocześnie, spotykana jeszcze wśród niektórych plemion Indii i Tybetu co oznacza
 • Co znaczy Prometeusz Dlaczego który wykradł bogom ogień i nauczył ludzi posługiwać się nim, za co został okrutnie ukarany przez Zeusa; 2. prometeusz symbol poświęcenia krzyżówka
 • Co znaczy Protekcjonalizm Jak lepiej protekcjonalny sposób traktowania kogoś; protekcjonalność; 2. sposób załatwiania spraw na drodze protekcji, przez protekcję najlepszy
 • Co znaczy Paraboliczny Kiedy przym.) 1. geometr. mający kształt paraboli; 2. lit. mający charakter paraboli; alegoryczny przykłady
 • Co znaczy Petryfikacja Od czego zależy 1. ustalenie, utrwalenie czegoś w jakiejś formie: petryfikacja stosunków społecznych; 2. geol. proces przemiany w kamień ? petryfikować co encyklopedia
 • Co znaczy Pionier Na czym polega pionier, od peon> 1. osadnik zagospodarowujący dzikie tereny: pionierzy Dzikiego Zachodu; 2. przen. prekursor, człowiek tworzący nowe prądy jak działa
 • Co znaczy Panteizm Różnice Bóg> filoz metafizyczny pogląd, utożsamiający Boga z całą przyrodą, przekonanie o boskiej naturze świata czy, jest
 • Co znaczy Polemika Wady i zalety wojenny, pólemos wojna> dyskusja, spór na tematy społeczne, polityczne, artystyczne, dziś często prowadzony za pośrednictwem środków pojęcie
 • Co znaczy Prymitywizować Podobieństwa przedstawiać, ujmować coś w sposób prymitywny, upraszczać coś wyjaśnienie
 • Co znaczy Pan Czemu pierwszy człon wyrazów złożonych, mający znaczenie powszechny, wszelki, obejmujący wszystkie elementy czegoś: panslawizm, panteizm opis
 • Co znaczy Peryfraza Co gorsze lit. figura stylistyczna, zastąpienie słowa oznaczającego przedmiot, czynność, cechę, przez opis, metaforę lub charakterystykę; omówienie informacje
 • Co znaczy Parafinoterapia Porównaj ż) med. kąpiele i okłady z rozgrzanej parafiny, stosowane głównie w leczeniu gośćca, przykurczów, blizn i zrostów pooperacyjnych co to jest
 • Co znaczy Procent Porównanie pro centum na sto> 1. odsetek, setna część danej wielkości (symbol: %); 2. dochód, jaki daje kapitał; 3. odsetki płacone przez dłużnika definicja
 • Co znaczy Pretensja Co lepsze roszczenie, od prétendre> 1. żądanie, roszczenie: zgłaszać pretensje do czego; 2. żal do kogoś, uraza: mieć pretensje do kogo, o co; 3 co znaczy
 • Co znaczy Padyszach Dlaczego m) tytuł dawnych władców tureckich, perskich; władca (sułtan, szach) noszący ten tytuł słownik
 • Co znaczy Palcat Jak lepiej m) daw. a) kij używany do wprawiania się w szermierce: bić się w palcaty, b) gruby kij, pałka znaczenie
 • Co znaczy Pralinka Kiedy ż) nadziewana czekoladka: pudełko pralinek czym jest
 • Co znaczy Paliusz Od czego zależy w Kościele kat.: część stroju liturgicznego, biały pas z krzyżami, noszony na szyi i ramionach przez papieża i dostojników Kościoła przy co oznacza
 • Co znaczy Pata Na czym polega cierpienie> ostatni człon wyrazów złożonych, mający znaczenie: a) lekarz stosujący określony sposób leczenia: homeopata, b) osoba cierpiąca krzyżówka
 • Co znaczy Piure Różnice potrawa z gotowanych kartofli, jarzyn lub owoców przetartych przez sito albo ugniecionych na miazgę najlepszy
 • Co znaczy Pasyjny Wady i zalety przym.) rel nabożeństwo pasyjne nabożeństwo wielkopostne, poświęcone rozpamiętywaniu męki Chrystusa przykłady
 • Co znaczy Pitagorejski Podobieństwa odnoszący się do Pitagorasa lub pitagorejczyków; Związek Pitagorejski bractwo religijne założone w VI w p.n.e. (rzekomo przez Pitagorasa encyklopedia
 • Co znaczy Protest Czemu protestor zaświadczam o czymś> 1. sprzeciw wobec jakiegoś działania uważanego za niesłuszne; przeciwstawienie się czemuś; 2. praw. urzędowe jak działa
 • Co znaczy Proponować Co gorsze <łac. propono przedkładam> występować z propozycją czegoś; zgłaszać projekt, pomysł czegoś czy, jest
 • Co znaczy Perfektywny Porównaj przym.) jęz. aspekt czasownika dokonanego ? perfektywność, perfektywizacja pojęcie
 • Co znaczy Prohibicja Porównanie zakaz> zakaz prowadzenia jakiejś działalności, wydawany zwykle przez władze, np. zakaz produkcji i sprzedaży alkoholu: film ukazuje wyjaśnienie
 • Co znaczy Psycholog Co lepsze m) 1. specjalista w dziedzinie psychologii; 2. pot. znawca ludzi, charakterów ludzkich opis
 • Co znaczy Progresja Dlaczego progressio> 1. stopniowe wzrastanie; postęp, rozwój; 2. ekon. progresja podatkowa wzrost stopy podatkowej wraz ze wzrostem sumy informacje
 • Co znaczy Peklować Jak lepiej co konserwować mięso w roztworze soli z saletrą i przyprawami: wołowina peklowana ? peklowanie, peklownia, peklowniczy co to jest
 • Co znaczy Premiera Kiedy pierwsze wystawienie (sztuki teatralnej)> pierwsze wystawienie sztuki, spektaklu, pierwsza projekcja nowego filmu: światowa, polska definicja
 • Co znaczy Pauperyzacja Od czego zależy ubożenie ludności lub jakiejś grupy społecznej ? pauperyzować (się), spauperyzować, spauperyzować się, pauperyzowanie, spauperyzowany co znaczy
 • Co znaczy Portatywny Na czym polega przym.) nadający się do noszenia ze sobą: portatywna maszyna do pisania słownik
 • Co znaczy Peruka Różnice fryzura> 1. sztuczne lub naturalne włosy ułożone w kształcie fryzury, nakładane na własne włosy lub zastępujące je; 2. łow narośl kostna na znaczenie
 • Co znaczy Paszkwilancki Wady i zalety przym.) mający charakter paszkwilu; charakterystyczny dla paszkwilanta; oszczerczy, szkalujący, szyderczy czym jest
 • Co znaczy Poker Podobieństwa pochodząca z Ameryki Płn., w której wygrywa ten, kto najwcześniej otrzyma najwyższą kartę ? pokerowy: pokerowa mina, twarz, pokerzysta co oznacza
 • Co znaczy Patefon Czemu m) dawny typ gramofonu krzyżówka
 • Co znaczy Premia Co gorsze wynagradzam> 1. część wynagrodzenia przyznawana zależnie od efektów pracy lub po spełnieniu przez pracowników określonych warunków: premia najlepszy
 • Co znaczy Pajdo Porównaj pierwszy człon wyrazów złożonych, wskazujący na ich związek znaczeniowy z dzieckiem: pajdocentryzm, pajdokracja przykłady
 • Co znaczy Pantokrator Porównanie ikonografii wczesnochrześcijańskiej, bizantyjskiej i romańskiej Chrystus przedstawiany przeważnie jako sędzia lub król encyklopedia
 • Co znaczy Penetracyjny Co lepsze przym.) docierający dokądś, służący rozpoznaniu jak działa
 • Co znaczy Pulsować Dlaczego sercu, tętnicach: kurczyć się i rozkurczać; krążyć w naczyniach krwionośnych, powodując wyczuwalne tętno krwi; 2. astr o gwiazdach czy, jest
 • Co znaczy Pidgin Jak lepiej język powstały spontanicznie jako mieszanka kilku języków (np. ang. i malajskiego, fr. i indiańskiego) o uproszczonej gramatyce i pojęcie
 • Co znaczy Pantalony Kiedy postać z komedii dell’arte, podstarzały zalotnik> 1. żart. spodnie lub majtki, zwłaszcza niezgrabne, obszerne: nosić pantalony; 2. dawn wyjaśnienie
 • Co znaczy Prehistoria Od czego zależy okres dziejów ludzkości przed powstaniem źródeł pisanych; 2. nauka zajmująca się badaniem tego okresu ? prehistoryczny opis
 • Co znaczy Porcelana Na czym polega od porcella świnka (z ceramiki)> 1. masa z glinki kaolinowej, tworzywo ceramiczne do wyrobu naczyń i przedmiotów dekoracyjnych, sprzętu informacje
 • Co znaczy Parandża Różnice ż) długa, czarna szata, noszona przez kobiety muzułmańskie, zwłaszcza w Afganistanie co to jest
 • Co znaczy Putto Wady i zalety postać dziecięca ze skrzydełkami, występująca jako czysty motyw dekoracyjny w malarstwie i rzeźbie okresu Renesansu i Baroku definicja
 • Co znaczy Peryskop Podobieństwa patrzę dokoła> 1. przyrząd optyczny służący do obserwacji przedmiotów poza polem widzenia obserwatora, stosowany w łodziach podwodnych co znaczy
 • Co znaczy Paranoiczny Czemu 2. przen. obłędny, szalony, absurdalny, wynaturzony (m) 1. med. człowiek cierpiący na paranoję, dotknięty paranoją; 2. przen. szaleniec słownik
 • Co znaczy Piro Co gorsze złożonych, wskazujący na ich związek znaczeniowy z ogniem, wysoką temperaturą: piromania, pirotechnik znaczenie
 • Co znaczy Pitekantrop Porównaj człowiek> 1. biol. kopalna forma praczłowieka, mająca też cechy małpy człekokształtnej, Pithecanthropus; 2. pot. małpolud czym jest
 • Co znaczy Pod Porównanie człon wyrazów złożonych, wskazujący na ich związek znaczeniowy z nogą, odnóżem, płetwą: terrapody co oznacza
 • Co znaczy Perforacja Co lepsze ścianki narządu, spowodowane procesem chorobowym lub przypadkowe przebicie jej; 2. techn. a) przebijanie otworów w papierze, płytach itp krzyżówka
 • Co znaczy Publiczny Dlaczego ogółu, służący ogółowi, przeznaczony, dostępny dla wszystkich; ogólny, powszechny: interes publiczny, roboty publiczne; opinia publiczna; 2 najlepszy
 • Co znaczy Programowanie Jak lepiej programów działania dowolnego typu; 2. inform. język programowania ściśle określony sposób zapisu algorytmów przeznaczonych do wykonania przykłady
 • Co znaczy Plasować Kiedy miejsce> 1. umieszczać gdzie, lokować; 2. sport kierować piłkę w zamierzone miejsce: piłka plasowana ? plasować się, uplasować (się encyklopedia
 • Co znaczy Primadonna Od czego zależy śpiewaczka w operze lub operetce, grająca główne role, gwiazda opery; 2. pot. osoba uważająca się za ważną, kaprysząca jak działa
 • Co znaczy Paragon Na czym polega m) kwit będący dowodem zapłaty za towar: wypisać paragon czy, jest
 • Co znaczy Pedagogizować Różnice szerzyć wiedzę i kulturę pedagogiczną w społeczeństwie, zwłaszcza wśród rodziców pojęcie
 • Co znaczy Periodyzować Wady i zalety dzielić na okresy, fazy itp. ? periodyzacja wyjaśnienie
 • Co znaczy Piramidalny Podobieństwa przym.) pot. wielki, ogromny: palnąć piramidalne głupstwo, piramidalny pomysł opis
 • Co znaczy Period Czemu m) okres czasu: periodyczny, periodyk, periodyzacja informacje
 • Co znaczy Piknik Co gorsze spotkanie towarzyskie na wolnym powietrzu, połączone z jedzeniem na trawie, majówka: urządzić piknik ? piknikowy co to jest
 • Co znaczy Prezencja Porównaj ż) wygląd kogo: mieć dobrą, ujmującą, przyjemną prezencję, prezencja bez zarzutu, człowiek ze świetną prezencją definicja
 • Co znaczy Pontyfikalia Porównanie lm) <łac. pontificalia; od pontifex arcykapłan> rel. uroczysty strój i insygnia biskupie, papieskie co znaczy
 • Co znaczy Pancerz Co lepsze rycerskiej ze skóry lub blachy, osłaniająca tułów: założyć pancerz; 2. metalowa osłona zabezpieczająca pojazdy wojskowe i inne obiekty słownik
 • Co znaczy Pieredyszka Dlaczego pot. chwila odpoczynku, wytchnienia, odprężenia; 2. hist. okres złagodzenia (na krótki czas) terroru stalinowskiego znaczenie
 • Co znaczy Proweniencja Jak lepiej powstaję> pochodzenie czegoś: przedmioty nieznanej proweniencji, lepiej nie pytać o proweniencję czegoś czym jest
 • Co znaczy Prezbiterianizm Kiedy 1. odłam kalwinizmu (w USA i w Szkocji); 2. forma organizacji Kościoła prezbiteriańskiego, w którym władzę sprawuje „rada starszych” co oznacza
 • Co znaczy Pikieta Od czego zależy która nie dopuszcza nikogo do wejścia na teren zakładu; 2. zorganizowana grupa ludzi protestujących przed gmachem budynku urzędowego krzyżówka
 • Co znaczy Prezenter Na czym polega przedstawiam> 1. w telewizji, radiu, dyskotece osoba zapowiadająca program, prowadząca, przedstawiająca uczestników; 2. mężczyzna najlepszy
 • Co znaczy Puenta Różnice końcowe zdanie dłuższej wypowiedzi lub utworu lit., często dowcipne, obrazowo uogólnia, trafnie ujmując sens całego tekstu: puenta anegdoty przykłady
 • Co znaczy Profanum Wady i zalety n; ndm) <łac.> pojęcie odnoszące się do sfery życia świeckiego, w przeciwieństwie do sacrum, czyli sfery życia religijnego encyklopedia
 • Co znaczy Pagon Podobieństwa m) naramiennik mundurów wojskowych, także sportowych i cywilnych: koszula, płaszcz z pagonami jak działa
 • Co znaczy Pasat Czemu m) stały, wiejący ku równikowi wiatr morski o umiarkowanej sile, występujący w strefie równikowej ? pasatowy czy, jest
 • Co znaczy Placebo Co gorsze podawany pacjentom w celach psychoterapeutycznych, niebędący lekarstwem, obojętny dla organizmu, stosowany też w badaniach kontrolnych nad pojęcie
 • Co znaczy Pinxit Porównaj <łac. pingo maluję> namalował – wyraz na obrazie, dodawany przed nazwiskiem malarza (częsty skrót: pinx wyjaśnienie
 • Co znaczy Polemizować Porównanie brać udział w polemice, dyskutować z kimś, mając odmienne zdanie opis
 • Co znaczy Pozytyw Co lepsze korzystny aspekt sprawy, cecha, wartość dodatnia, przeciwieństwo negatywu: wykaz pozytywów i negatywów sprawy; 2. fot.
 • Co znaczy Polarny Dlaczego polaire, z łac. polaris, od polus biegun, z gr. pólos oś, biegun> dotyczący terenów podbiegunowych: roślinność polarna, stacja polarna co to jest
 • Co znaczy Pressing Jak lepiej pilnowanie zawodnika drużyny przeciwnej w celu przeszkadzania mu, niedopuszczenia do oddania rzutu, strzału, stosowane w piłce nożnej definicja
 • Co znaczy Piure Purée Kiedy n; ndm) potrawa z ugniecionych na miazgę, gotowanych ziemniaków, innych jarzyn lub owoców: purée z ziemniaków co znaczy
 • Co znaczy Pieta Od czego zależy ż) obraz lub rzeźba przedstawiające Matkę Bożą z martwym Chrystusem na kolanach; symbol cierpienia słownik
 • Co znaczy Predestynować Na czym polega z góry> przeznaczać do czego, przesądzać o czymś: zdolności predestynują go na polityka, badacza ? predestynacja, predestynowanie znaczenie
 • Co znaczy Pozytywny Różnice łac. positivus> 1. wyrażający afirmację, zgodę, w przeciwieństwie do negatywny: pozytywna odpowiedź; 2. dodatni, pomyślny, korzystny czym jest
 • Co znaczy Patchwork Wady i zalety m) narzuta uszyta z kawałków różnych materiałów o żywych barwach, układających się w jakiś wzór co oznacza
 • Co znaczy Penelopa Podobieństwa bohatera wojny trojańskiej – Odyseusza, dochowująca mu wierności podczas jego dwudziestoletniej nieobecności; 2. przen. wierna żona; praca krzyżówka
 • Co znaczy Pularda Czemu ż) 1. tuczona młoda kura; 2. potrawa z takiej kury najlepszy
 • Co znaczy Plazma Co gorsze lepkiego> 1. płynna część krwi, osocze; 2. fiz. gaz silnie zjonizowany, występujący np. w łuku elektrycznym, w gwiazdach ? plazmatyczny przykłady
 • Co znaczy Pozer Porównaj kogoś, chcąc wywierać dobre wrażenie, wydawać się innym niż jest, zachowujący się nienaturalnie; efekciarz, kabotyn ? pozerstwo encyklopedia
 • Co znaczy Partykularny Porównanie particula cząstka> niebiorący pod uwagę ogółu, dotyczący spraw niewielkiej grupy ? partykularyzacja, partykularyzm, partykularz jak działa
 • Co znaczy Pal Co lepsze betonowy, żelbetowy lub stalowy, element konstrukcyjny budowli, ogrodzenia terenu itp.; 2. daw. zaostrzony kół ? palisada czy, jest
 • Co znaczy Preliminarz Dlaczego Präliminare, z łac. preliminalis przygotowawczy> ekon. plan finansów jednostki budżetowej, projekt dochodów i wydatków ? preliminować co pojęcie
 • Co znaczy Patetyczny Jak lepiej przym.) pełen patosu; podniosły, wzniosły, uroczysty wyjaśnienie
 • Co znaczy Pace Kiedy pozwoleniem, z całym szacunkiem (dla opinii dopiero co wygłoszonej); grzeczna zapowiedź wyrażenia zastrzeżeń albo poglądu przeciwnego opis
 • Co znaczy Prominent Od czego zależy m) osoba na ważnym, wysokim stanowisku, należąca do elity, zwłaszcza politycznej ? prominentny informacje
 • Co znaczy Pasywny Na czym polega bierny> 1. niewykazujący inicjatywy; nieaktywny, bierny; 2. chem. techn. o substancjach chemicznych, zwłaszcza metalach: odporny na co to jest
 • Co znaczy Pandemonium Różnice demon szatan, zło; fr. pandémonium, ang. pandemonium piekło, wyraz utworzony przez J. Miltona (1608–1674)> 1. miejsce, gdzie panuje definicja
 • Co znaczy Panika Wady i zalety paniczny, od mitologicznego bożka Pana, wzbudzającego wielki lęk wśród ludzi i zwierząt> nagły strach, często pozbawiony podstaw; popłoch co znaczy
 • Co znaczy Playboy Podobieństwa m) niezbyt młody mężczyzna o miłej powierzchowności, znany ze swobodnego trybu życia i sukcesów w stosunkach z kobietami słownik
 • Co znaczy Personalizm Czemu 1. filoz. koncepcje filozoficzne, przyjmujące za punkt wyjścia problematykę osobowości (osoby-bytu duchowego); jako samodzielny kierunek znaczenie
 • Co znaczy Paleo Co gorsze człon wyrazów złożonych, mający znaczenie przedhistoryczny, dotyczący prehistorii: paleoamerykański, paleoantropologia, paleoklimat czym jest
 • Co znaczy Pejcz Porównaj m) krótki pleciony bicz z rączką: uderzyć kogo, co pejczem co oznacza
 • Co znaczy Plądrować Porównanie 1. zabierać bezprawnie, grabić, łupić; 2. szperać, grzebać w cudzych rzeczach, przetrząsać; myszkować krzyżówka
 • Co znaczy Panaceum Co lepsze panacée, z łac. panacea, z gr. Panákeia, córka Asklepiosa, od panaks leczący wszystko> 1. uniwersalne lekarstwo na wszystkie dolegliwości najlepszy
 • Co znaczy Parmezan Dlaczego Parma we Włoszech> włoski bardzo twardy ser, o mocnym zapachu, dojrzewający kilka lat, utarty używany jako przyprawa w kuchni włoskiej przykłady
 • Co znaczy Patrolować Jak lepiej obserwować, kontrolować jakiś teren, utrzymując bezpieczeństwo lub porządek; pełnić służbę patrolową encyklopedia
 • Co znaczy Plan Kiedy ślizgać się> ostatni człon wyrazów złożonych, wskazujący na ich związek znaczeniowy z samolotem: hydroplan, aeroplan jak działa
 • Co znaczy Plankt Od czego zależy skarga> lit. średniowieczny utwór żałobny wyrażający ból z powodu czyjejś śmierci; lament, tren, epitafium czy, jest
 • Co znaczy Poncho Na czym polega z kwadratowego kawałka tkaniny z otworem na głowę, bez rękawów, używane w Ameryce Łacińskiej: indiańskie poncho pojęcie
 • Co znaczy Panpsychizm Różnice pogląd charakterystyczny głównie dla filozofii renesansowej, głoszący, że wszystkie przedmioty obdarzone są właściwościami psychicznymi wyjaśnienie
 • Co znaczy Parlamentaryzm Wady i zalety m) system rządów, w którym parlament uchwala ustawy i ma uprawnienia w zakresie kontroli rządu opis
 • Co znaczy Prywatyzacja Podobieństwa prywatyzować, z łac.> proces przekształceń własnościowych polegający na przekazaniu przedsiębiorstw państwowych w ręce prywatnych informacje
 • Co znaczy Psychotropowy Czemu zwrot> farm. środki psychotropowe związki chemiczne działające na ośrodkowy układ nerwowy, mające wpływ na procesy psychiczne co to jest
 • Co znaczy Porcelanowy Co gorsze glinki porcelanowej; 2. przypominający porcelanę; gładki, lśniący, biały i delikatny (zwykle o cerze, twarzy definicja
 • Co znaczy Pampasy Ż Pampa Porównaj m; lm) rozległa równina w Ameryce Płd., pokryta wysoką trawą; step co znaczy
 • Co znaczy Probierz Porównanie probieren badać jakość, z łac. probo> pot. kryterium, sprawdzian czego; miernik służący za podstawę oceny czegoś: to jest probierzem jego słownik
 • Co znaczy Prywatny Co lepsze privatus> 1. dotyczący kogoś osobiście: prywatny adres; 2. stanowiący czyjąś osobistą własność; 3. niezwiązany z żadną instytucją, urzędem znaczenie
 • Co znaczy Patriota Dlaczego patri?tes rodak, od patria ojczyzna> ten, kto kocha ojczyznę, służy jej z oddaniem ? patriotka, patriotyczny, patriotyzm czym jest
 • Co znaczy Psalm Jak lepiej utwór poetycki o charakterze modlitewnym: psalmy błagalne, księga psalmów, śpiewać psalmy; 2. lit. liryczny utwór o treści dziękczynnej co oznacza
 • Co znaczy Prowincjonalizm Kiedy wyrażenie znane i charakterystyczne tylko dla mieszkańców jakiegoś rejonu, okolicy; 2. ograniczenie zainteresowań do spraw najbliższych i krzyżówka
 • Co znaczy Plombować Od czego zależy na coś plomby; opieczętowywać; 2. wypełniać plombą ubytki w zębach; 3. ogr. wypełniać masą cementową ubytki w drzewach najlepszy
 • Co znaczy Profitować Na czym polega 1. ciągnąć zyski, korzystać z czegoś; 2. przynosić zysk, korzyść; opłacać się przykłady
 • Co znaczy Plastyczność Różnice ulepiony> 1. obrazowość, wyrazistość, barwność w przedstawianiu, opisywaniu, wyobrażaniu sobie czegoś; 2. w rzeźbie, malarstwie, w encyklopedia
 • Co znaczy Potencja Wady i zalety zdolność do działania, siła pozwalająca działać, realizować co, moc: potencja artystyczna, twórcza, potencja płciowa ? potencjalny jak działa
 • Co znaczy Preludium Podobieństwa preludio, od łac. praeludium gra wstępna> 1. wstęp muzyczny, także samodzielny utwór oparty na jednym motywie: preludia F Chopina; 2. przen czy, jest
 • Co znaczy Paradny Czemu przym.) 1. odświętny, galowy, reprezentacyjny; 2. śmieszny, zabawny, pocieszny pojęcie
 • Co znaczy Palatalizacja Co gorsze podniebienie> jęz. zmiękczenie spółgłoski w wyniku wzniesienia środkowej części języka ku podniebieniu twardemu palatalizować spółgłoskę wyjaśnienie
 • Co znaczy Psychofizyczny Porównaj przym.) dotyczący zjawisk psychicznych i fizycznych opis
 • Co znaczy Prostytuować Porównanie się 1. uprawiać prostytucję; 2. przen. hańbić się, postępować sprzedajnie, zwłaszcza dla korzyści materialnych informacje
 • Co znaczy Propagacja Co lepsze propagatio> 1. biol. rozmnażanie się, rozród; 2. fiz. swobodne rozchodzenie się fal (np. elektromagnetycznych, radiowych) w jakimś ośrodku co to jest
 • Co znaczy Purytański Dlaczego odznaczający się surowością zasad moralnych, obyczajów; surowy, rygorystyczny; 2. dotyczący purytanina lub purytanizmu definicja
 • Co znaczy Pecet Jak lepiej m) pot. komputer osobisty: kupić peceta co znaczy
 • Co znaczy Purpura Kiedy czerwień, fioletowy odcień czerwieni: purpura jesiennych liści; oblać się purpurą: zaczerwienić się gwałtownie ? purpurat, purpurowy: był słownik
 • Co znaczy Percypować Od czego zależy <łac. percipio ujmuję, ogarniam> postrzegać, uświadamiać sobie przedmiot, zjawisko spostrzegane; obserwować znaczenie
 • Co znaczy Punitywny Na czym polega przym.) praw. dotyczący kary albo karalności; karzący, karny, karalny czym jest
 • Co znaczy Paw Różnice z Azji, którego samiec ma piękne, mieniące się upierzenie i wielki wachlarzowato rozkładany ogon z barwnymi okami na piórach, hodowany w co oznacza
 • Co znaczy Pappataci Wady i zalety choroba zakaźna, przenoszona przez pewien gatunek komara; występuje w krajach śródziemnomorskich, Azji Mniejszej i wschodniej Afryce krzyżówka
 • Co znaczy Polonez Podobieństwa polski> 1. polski taniec narodowy o umiarkowanym tempie, tańczony posuwistym krokiem w parach formujących korowód, chodzony; 2. muzyka do najlepszy
 • Co znaczy Pechowy Czemu przym.) 1. mający pecha, prześladowany przez los; 2. przynoszący pecha; niefortunny, fatalny przykłady
 • Co znaczy Palimpsest Co gorsze z gr. palímps?stos, pálim ps?stós znowu zeskrobany (o pergaminie)> rękopis, manuskrypt, w którym na miejscu wydrapanego tekstu encyklopedia
 • Co znaczy Psychogenny Psychogeniczny Porównaj przym.) mający źródło w psychice, w świadomości, zależny od czynników psychicznych jak działa
 • Co znaczy Plisa Porównanie marszczyć> 1. fałda, zakładka na sukni, koszuli itp., zwykle zaprasowana; 2. pas tkaniny naszyty na suknię, bluzkę itp. jako ozdoba; 3 czy, jest
 • Co znaczy Pigułka Co lepsze ż) <łac. pilula kula, kuleczka> lek utarty na proszek i uformowany w małą, twardą kulkę: pigułka homeopatyczna, antykoncepcyjna pojęcie
 • Co znaczy Promil Dlaczego m) jedna tysięczna część dowolnej wielkości, dziesiąta część procentu (symbol: ‰ wyjaśnienie
 • Co znaczy Pirania Jak lepiej drapieżna ryba o ostrych zębach, występująca w dorzeczu Amazonki; 2. pot. kobieta drapieżna, bezwzględna, okrutna opis
 • Co znaczy Perykopa Kiedy ż) rel fragment Biblii czytany w czasie mszy informacje
 • Co znaczy Psychika Od czego zależy całość cech i dyspozycji duchowych; sfera duchowa, psychiczna: psychika przestępcy, zakochanego, wczuć się w czyjąś psychikę ? psychicznie co to jest
 • Co znaczy Pre Na czym polega wyrazów złożonych, mający znaczenie: przed, najpierw, uprzedni, wstępny, początkowy: prefiks, prehistoria, prekolumbijski, prenatalny definicja
 • Co znaczy Parkinson Różnice lekarz ang.> med. choroba Parkinsona zwyrodnieniowa choroba układu nerwowego, objawiająca się m.in. drżeniem kończyn co znaczy
 • Co znaczy Pegaz Wady i zalety Pegasos> 1. mit. gr. Pegaz skrzydlaty koń Zeusa; 2. przen. symbol natchnienia poetyckiego: wsiąść na pegaza słownik
 • Co znaczy Parlatorium Podobieństwa n; odm lm) pokój w klasztorze, przeznaczony do rozmów z osobami z zewnątrz, zwłaszcza świeckimi; rozmównica znaczenie
 • Co znaczy Patriarcha Czemu sędziwa, czcigodny starzec; 2. pot. najstarszy przedstawiciel jakiejś grupy; mężczyzna stojący na czele rodu, protoplasta; 3. rel w czym jest
 • Co znaczy Pseudoklasycyzm Co gorsze m) kierunek literacki w Polsce na początku XIX w., wzorujący się na klasycyzmie francuskim; klasycyzm warszawski co oznacza
 • Co znaczy Prohibicjonizm Porównaj zakaz> ekon. metoda protekcjonizmu gospodarczego państwa, stosowana dla ochrony krajowej produkcji, handlu przed konkurencją zagraniczną krzyżówka
 • Co znaczy Pasyjka Porównanie ż) krzyżyk z wizerunkiem ukrzyżowanego Chrystusa najlepszy
 • Co znaczy Pirofobia Co lepsze ż) chorobliwy lęk przed ogniem przykłady
 • Co znaczy Prostata Dlaczego ż) anat. gruczoł u mężczyzn i samców ssaków, otaczający cewkę moczową; gruczoł krokowy, stercz encyklopedia
 • Co znaczy Papieroplastyka Jak lepiej plastycznego kształtowania przedmiotów dekoracyjno-użytkowych, liter itp. z papieru i masy papierowej; 2. przedmioty wykonane tą techniką jak działa
 • Co znaczy Panatenaje Kiedy lm) hist. największe święto ku czci bogini Ateny, obchodzone co cztery lata, połączone z igrzyskami czy, jest
 • Co znaczy Pasjonować Od czego zależy się czym poświęcać się czemuś bez reszty, mieć pasję czegoś, przejmować się czymś ? pasjonujący pojęcie
 • Co znaczy Proliferacja Na czym polega rozmnażanie, od łac. proles potomstwo> rozprzestrzenienie, rozpowszechnienie (zwłaszcza broni jądrowej): umowa o nieproliferacji broni wyjaśnienie
 • Co znaczy Prezydent Różnice łac. praesidens zasiadający przed innymi> 1. głowa państwa, najwyższy zwierzchnik w państwie: prezydent Polski, wybory prezydenta opis
 • Co znaczy Pushball Wady i zalety dwóch drużyn, polegająca na przetaczaniu ogromnej piłki do bramki przeciwnika; w Ameryce i Anglii rozgrywana również konno informacje
 • Co znaczy Pytel Podobieństwa worek płócienny lub płachta z muślinu do przesiewania mąki zaraz po zmieleniu ? pytlowy, pytlowany: mąka pytlowa a pytlowana; 2. pot co to jest
 • Co znaczy Polihistor Czemu m) <łac. polyhistor, z gr. poly-íst?r wiele wiedzący> człowiek mający wszechstronne wiadomości z różnych dziedzin; encyklopedysta definicja
 • Co znaczy Palingeneza Co gorsze występowanie u zarodka cech odpowiadających kolejnym etapom rozwoju rodowego; 2. filoz., rel. powtórne powstanie, reinkarnacja, wędrówka co znaczy
 • Co znaczy Prymicja Porównaj ż) <łac. primitiae zaczątki> rel. pierwsza msza nowo wyświęconego kapłana słownik
 • Co znaczy Parcela Porównanie łac. particella działka> część wydzielona z większego obszaru, przeznaczona pod zabudowę lub użytkowana w inny sposób ? parcelować znaczenie
 • Co znaczy Pertraktować Co lepsze z kim o czym <łac. pertracto długo zajmować się czymś> prowadzić rozmowy, negocjacje, rokowania, układy ? pertraktacje czym jest
 • Co znaczy Passus Dlaczego m) <łac. krok> ustęp tekstu: przeczytać odpowiedni passus podręcznika co oznacza
 • Co znaczy Problem Jak lepiej gr. pr?bl?ma przedsięwzięcie, zadanie> poważne zagadnienie, zadanie wymagające rozwiązania; sprawa, kwestia do rozstrzygnięcia: aktualny krzyżówka
 • Co znaczy Papilarny Kiedy linien), fr. papillaire brodawkowaty, od papille brodawka, z łac. papilla sutek> linie papilarne linie na skórze dłoni i stóp, tworzące najlepszy
 • Co znaczy Prowincjusz Od czego zależy m) człowiek mieszkający na prowincji, nieznający życia wielkomiejskiego, niemający miejskiej ogłady przykłady
 • Co znaczy Prezerwatywa Na czym polega od préserver ochraniać, z łac. praeservo> męski środek antykoncepcyjny i zabezpieczający przed chorobami przekazywanymi drogą seksualną encyklopedia
 • Co znaczy Perystaltyka Różnice staltikós zatrzymujący> fizjol. ruchy przełyku, żołądka, jelit i moczowodów powodowane skurczami mięśni okrężnych, wywołujące przesuwanie jak działa
 • Co znaczy Promocja Wady i zalety działania mające na celu zwiększenie popularności kogoś lub czegoś, popieranie, lansowanie: promocja polskiej kultury w świecie ? promować czy, jest
 • Co znaczy Postponować Podobieństwa postpono mniej cenić> okazywać komu brak szacunku, lekceważyć kogo, pomiatać kim ? spostponować, spostponowanie, spostponowany pojęcie
 • Co znaczy Prasadam Czemu ofiary, świątyni, pożywienie (zazwyczaj owoc) ofiarowane bogu albo świątobliwej osobie w zamian za udzielenie błogosławieństwa i wyjaśnienie
 • Co znaczy Protoplasta Co gorsze protoplastus najpierw stworzony, z gr. pr??ton plastós> założyciel rodu, najstarsza osoba w rodzinie, antenat: protoplasta rodu opis
 • Co znaczy Profilaktyka Porównaj działalność i środki stosowane w celu zapobiegania chorobom; działalność i sposoby zabezpieczania przed wypadkami, szkodami, kataklizmami informacje
 • Co znaczy Profeta Porównanie m) wieszcz, prorok ? profetyczny: utwór, poeta profetyczny, profetycki, profetyzm co to jest
 • Co znaczy Paradygmat Co lepsze wzorzec> 1. przyjęty sposób widzenia rzeczywistości, uprawiania nauki, model, wzorzec; 2. jęz. zespół form odmiany wyrazu, wzorzec definicja
 • Co znaczy Pagoda Dlaczego bhagavati święta, boska> w krajach Dalekiego Wschodu świątynia lub pałac. w kształcie wielokondygnacyjnej wieży, z wieloma co znaczy
 • Co znaczy Popelina Jak lepiej jedwabna lub bawełniana o splocie płóciennym, w drobne poprzeczne prążki: wzorzysta popelina, bluzka, płaszcz z popeliny, koszula, bluzka słownik
 • Co znaczy Percutant Kiedy wywołujący szok, sensację znaczenie
 • Co znaczy Perfekcjonizm Od czego zależy dążenie do osiągnięcia doskonałości w wykonywaniu czegoś (czasami przesadna); 2. filoz. stanowisko etyczne, uznające doskonałość osobistą czym jest
 • Co znaczy Pejsachówka Na czym polega żydowskie)> mocna wódka wytrawna, zwykle ze śliwek, sporządzana z zachowaniem żydowskich przepisów rytualnych co oznacza
 • Co znaczy Parazyt Różnice m) daw. pasożyt krzyżówka
 • Co znaczy Prosektor Wady i zalety m) ten, kto wykonuje sekcje zwłok ? prosektorium najlepszy
 • Co znaczy Pastelowy Podobieństwa przym.) malowany pastelami; wchodzący w skład pasteli, będący pastelem; odznaczający się delikatnymi barwami, nieintensywny, stonowany przykłady
 • Co znaczy Pliopitek Czemu małpa> paleont. Pliopithecus, małpa człekokształtna z przełomu oligocenu i miocenu, której szczątki odkryto w Europie i w Afryce, uważana encyklopedia
 • Co znaczy Pierepałki Co gorsze ż; lm) pot. kłopoty, przeszkody, trudności: mieć pierepałki jak działa
 • Co znaczy Polono Porównaj wyrazów złożonych, wskazujący na ich związek znaczeniowy z polskością, Polakami: polonofil, polonofobia czy, jest
 • Co znaczy Prowokator Porównanie łac.> 1. osoba dopuszczająca się prowokacji; 2. tajny agent, który dostaje się do jakiejś organizacji, by działać na jej szkodę pojęcie
 • Co znaczy Paschalny Co lepsze Paschą, z Wielkanocą; wielkanocny; tablice paschalne średniowieczne zestawienia dat Wielkanocy, stanowiące podstawę wykazu chrześcijańskich wyjaśnienie
 • Co znaczy Publicity Dlaczego ndm) reklama, rozgłos, popularność, sława: mieć dobrą publicity opis
 • Co znaczy Polaryzować Jak lepiej 1. wyraźnie zaznaczać różnice; 2. fiz. wywoływać zjawisko polaryzacji informacje
 • Co znaczy Pepita Kiedy pestka> deseń na tkaninie w drobną, dwukolorową, zwykle czarno-białą kratkę: kostium w pepitę; materiał o takim wzorze ? pepitka co to jest
 • Co znaczy Prestiż Od czego zależy praestigium omamienie> autorytet, znaczenie kogoś, działające na innych, wywołując podziw, uznanie, szacunek: prestiż społeczny, prestiż definicja
 • Co znaczy Parki Na czym polega boginie przeznaczenia, utożsamiane z greckimi Mojrami, przedstawiane jako prządki odmierzające nić ludzkiego życia co znaczy
 • Co znaczy Protokołować Różnice zapisywać przebieg posiedzenia, obrad, rozprawy itp.; sporządzać protokół słownik
 • Co znaczy Panel Wady i zalety określony temat, prowadzona przez specjalistów z różnych dziedzin: rozmowy panelowe; 2. psych. socjol. badanie ankietowe, powtarzane w znaczenie
 • Co znaczy Prolog Podobieństwa prólogos> 1. lit. pierwsza część utworu literackiego, przedstawienie postaci i akcji dzieła: prologi w teatrze antycznym, prolog dramatu czym jest
 • Co znaczy Planetarny Czemu planetarius od planeta> odnoszący się do planet, właściwy planetom: układ planetarny Słońce oraz ciała niebieskie krążące wokół niego co oznacza
 • Co znaczy Palpitacja Co gorsze ż) <łac. palpitatio drganie> przyspieszone bicie serca; kołatanie serca krzyżówka
 • Co znaczy Pepiniera Porównaj drzewek; 2. przen. środowisko, z którego wywodzi się wielu utalentowanych ludzi; miejsce, w którym przygotowują się przyszłe kadry zawodowe najlepszy
 • Co znaczy Puerylizm Porównanie m) <łac. puerilis dziecinny; od puer> med. psych. zaburzenie psychiczne, polegające na dziecinnym zachowaniu się osoby dorosłej przykłady
 • Co znaczy Precjoza Co lepsze lm) <łac. pretiosus kosztowny, drogi> biżuteria, kosztowności, klejnoty: rodzinne precjoza encyklopedia
 • Co znaczy Puder Dlaczego substancja różnego rodzaju i przeznaczenia: cukier puder (kulin.); puder leczniczy, zasypka (med.); puder kosmetyczny ? pudrować co jak działa
 • Co znaczy Personifikować Jak lepiej z łac. persona> nadawać przedmiotom (zwierzętom, zjawiskom, pojęciom abstrakcyjnym) cechy właściwe tylko ludziom; uosabiać czy, jest
 • Co znaczy Prohibita Kiedy publikacje zakazane (książki, druki), zastrzeżone ze względu na ich treść, niszczone, wycofywane lub udostępniane czytelnikom za specjalnym pojęcie
 • Co znaczy Prozerpina Od czego zależy ż) <łac.> mit. rzym. bogini świata podziemnego, utożsamiana z grecką Persefoną wyjaśnienie
 • Co znaczy Peryferyjny Na czym polega przym.) 1. znajdujący się na peryferiach; krańcowy; 2. uboczny, drugoplanowy opis
 • Co znaczy Palindrom Różnice m) słowo lub zdanie, które może być czytane w obu kierunkach, np. radar, potop informacje
 • Co znaczy Paragram Wady i zalety m) lit. zmiana znaczenia wyrazu przez niewielką modyfikację jego postaci, dokonana dla efektu humorystycznego co to jest
 • Co znaczy Permisywny Podobieństwa permisio pozwolenie> pozwalający na wszystko, tolerujący to, na co inni nie wyraziliby zgody, zbytnio pobłażliwy, wyrozumiały ? permisywizm definicja
 • Co znaczy Plebs Czemu m) <łac. plebs lud> pospólstwo, gmin: plebejskie pochodzenie, nurt plebejski w literaturze ? plebejskość, plebejusz co znaczy
 • Co znaczy Pliocen Co gorsze geol. najmłodsza epoka trzeciorzędu (ok. 12 mln lat temu): epoka pliocenu ? plioceński słownik
 • Co znaczy Pęseta Porównaj ż) szczypczyki używane w medycynie, kosmetyce, technice do chwytania, trzymania, usuwania małych elementów ? pęsetka znaczenie
 • Co znaczy Polor Porównanie m) 1. blask, połysk; 2. przen. ogłada towarzyska, dobre maniery: nabierać poloru czym jest
 • Co znaczy Prowizorium Co lepsze n) <łac.> to, co zrobiono wstępnie, prowizorycznie, przewidziano na krótki okres: prowizorium budżetowe co oznacza
 • Co znaczy Prowincja Dlaczego oddalona od stolicy: cicha prowincja, daleka, głęboka, zabita dechami prowincja; 2. jednostka administracyjno-terytorialna w niektórych krzyżówka
 • Co znaczy Peperment Jak lepiej m) likier miętowy: pić mrożony peperment najlepszy
 • Co znaczy Plani Kiedy płaski> pierwszy człon wyrazów złożonych, wskazujący na ich związek znaczeniowy z płaszczyzną, figurą płaską: planisfera planimetria przykłady
 • Co znaczy Papież Od czego zależy páppas tatuś> 1. najwyższy zwierzchnik Kościoła kat. i biskup Rzymu; tytuł używany od VI w. ? papieski, papiestwo; 2. przen. osoba uważana encyklopedia
 • Co znaczy Prodrom Na czym polega zwiastun> 1. lit. słowo wstępne; krótka przedmowa, wstęp; 2. med. objaw zapowiadający chorobę; zwiastun jak działa
 • Co znaczy Plisować Różnice układać, zaprasowywać plisy, fałdy na tkaninie czy, jest
 • Co znaczy Publikacja Wady i zalety drukiem, wydawanie jakichś utworów, publikowanie; 2. tekst (dziennikarski, naukowy, artystyczny itp.) wydany drukiem pojęcie
 • Co znaczy Pikować Podobieństwa w jakiś wzór dwa materiały przełożone np. watą, watoliną: pikować kołdrę, pikowana kurtka; 2. lotn. spadać gwałtownie w dół wyjaśnienie
 • Co znaczy Prosektorium Czemu n; odm. lm) pomieszczenie, w którym dokonuje się sekcji zwłok opis
 • Co znaczy Palatogram Co gorsze i rodzaj kontaktów (zwarcie, szczelina, otwór) górnej powierzchni języka z podniebieniem twardym w czasie wymawiania poszczególnych głosek informacje
 • Co znaczy Pretekst Porównaj nieprawdziwy lub nie najważniejszy powód podawany po to, aby ukryć prawdziwy motyw działania: mieć pretekst do czego, znaleźć pretekst, coś co to jest
 • Co znaczy Proceduralny Porównanie przym.) dotyczący procedury (zwłaszcza sądowej definicja
 • Co znaczy Progressivejazz Co lepsze kierunek w muzyce jazzowej, rozwinięty w latach 1940–1950 przez duże orkiestry jazzowe, charakteryzujący się ciągłym poszukiwaniem nowych co znaczy
 • Co znaczy Permanencja Dlaczego ż) przest ciągłe, nieprzerwane trwanie; stałość, trwałość czegoś słownik
 • Co znaczy Policja Jak lepiej polizía, z łac. politia ustrój państwowy, z gr. politeía państwowość, prawa obywatelskie, od polít?s obywatel> 1. organ państwowy znaczenie
 • Co znaczy Panegiryzm Kiedy przesadne wychwalanie kogoś lub czegoś; tworzenie, wygłaszanie panegiryków; 2. zespół cech charakterystycznych dla panegiryków czym jest
 • Co znaczy Pery Od czego zależy pierwszy człon wyrazów złożonych, odpowiadający polskiemu: wokół, koło (czegoś): peryderma, peryferia, peryfraza co oznacza
 • Co znaczy Papryka Na czym polega papar pieprz> roślina warzywna, mająca jadalne owoce; owoc tej rośliny czerwony, zielony lub żółty, po wysuszeniu i sproszkowaniu używany krzyżówka
 • Co znaczy Percepcja Różnice ż) <łac. perceptio ujmowanie> postrzeganie, uświadomienie sobie przedmiotu, zjawiska spostrzeganego ? percepcyjny, percypować co najlepszy
 • Co znaczy Plajtować Wady i zalety pot. bankrutować, splajtować przykłady
 • Co znaczy Pseudo Podobieństwa pierwszy człon wyrazów złożonych, mający znaczenie: fałszywy, udany, rzekomy, podobny do czegoś: pseudogotyk encyklopedia
 • Co znaczy Pielgrzym Czemu cudzoziemiec, od peregre poza domem (ojczyzną), za granicą> 1. osoba odbywająca wędrówkę, zwykle pieszą, do miejsca kultu; pątnik jak działa
 • Co znaczy Prezes Co gorsze kto broni, chroni, osłania (dosł. siedzący z przodu)> osoba stojąca na czele organizacji, instytucji, stowarzyszenia, przewodniczący czy, jest
 • Co znaczy Propagator Porównaj m) osoba propagująca coś; krzewiciel jakiejś idei, popularyzator czegoś ? propagatorski pojęcie
 • Co znaczy Psychopatia Porównanie med. psych. wyraźne zaburzenie osobowości utrudniające przystosowanie do otoczenia, odchylenie od normy bez dających się ustalić zmian wyjaśnienie
 • Co znaczy Panseksualizm Co lepsze m) postrzeganie świata i wszelkich zjawisk życia przez pryzmat seksualizmu, seksu opis
 • Co znaczy Prelekcja Dlaczego odczytywanie i objaśnianie tekstu> publiczny odczyt, wykład popularnonaukowy: wygłosić prelekcję na temat, wysłuchać czyjejś prelekcji informacje
 • Co znaczy Pryncypialny Jak lepiej ściśle według wyznawanych zasad, nietolerujący odstępstw od reguł, zasadniczy: w swoim postępowaniu zawsze był pryncypialny ? pryncypializm co to jest
 • Co znaczy Prowizoryczny Kiedy provisory, z łac.> tymczasowy, przejściowy, chwilowy, mający trwać krótko: prowizoryczne mieszkanie, prowizoryczne oświetlenie definicja
 • Co znaczy Parafia Od czego zależy obok czegoś> 1. podstawowa jednostka administracyjna Kościoła, zarządzana przez proboszcza: kancelaria parafii; 2. ogół parafian co znaczy
 • Co znaczy Propedeutyczny Na czym polega przym.) odnoszący się do propedeutyki; przygotowawczy, wstępny: kształcenie propedeutyczne słownik
 • Co znaczy Parafować Różnice podpisywać wstępnie (inicjałami) uzgodniony tekst urzędowy; stawiać parafę znaczenie
 • Co znaczy Perłowy Wady i zalety zrobiony z pereł, masa, macica perłowa wewnętrzna warstwa muszli mięczaków, używana do wyrobu przedmiotów ozdobnych; kolor perłowy – kolor czym jest
 • Co znaczy Pigmalionizm Podobieństwa m) upodobanie do podniecania się widokiem ilustracji pornograficznych, obrazów, rzeźb przedstawiających akty co oznacza
 • Co znaczy I Pompa Czemu urządzenie do tłoczenia płynów lub gazów do pojemników, lub do ich opróżniania: pompa ssąco-tłocząca, pompka do roweru; pompować co do krzyżówka
 • Co znaczy Pamflet Co gorsze Pamphile, tytuł komedii z XII w. (łac. Pamphilus seu de Amore)> utwór satyryczny, często anonimowy, agresywnie krytykujący kogoś lub coś najlepszy
 • Co znaczy Porno Porównaj n) pot. pornograficzny przykłady
 • Co znaczy Plomba Porównanie ołowiany krążek z odbitą pieczęcią, umieszczany przy towarach jako znak fabryczny lub dowód opłaconego cła, również w celu zabezpieczenia encyklopedia
 • Co znaczy Pontok Co lepsze kształcie ula lub kopuły, zamieszkiwany przez pojedyncze rodziny niektórych plemion afrykańskich, zbudowany z żerdzi pokrytych trawą jak działa
 • Co znaczy Potentat Dlaczego łac. potens możny> 1. osoba mająca duże wpływy i możliwości, wielkie środki finansowe, zajmująca wysokie stanowisko: potentat przemysłowy czy, jest
 • Co znaczy Puzzle Jak lepiej ndm; lm) gra polegająca na ułożeniu obrazka z małych, nieregularnych kawałków: układać puzzle pojęcie
 • Co znaczy Pedofilia Kiedy ż) med. zaburzenie seksualne, polegające na skierowaniu popędu płciowego ku dzieciom ? pedofil wyjaśnienie
 • Co znaczy Partenogeneza Od czego zależy dzieworództwo> biol. rozwój organizmu z niezapłodnionej komórki jajowej, będący naturalnym sposobem rozrodu niektórych owadów, skorupiaków opis
 • Co znaczy Poza Na czym polega w pozie klęczącej; 2. nienaturalna, sztuczna postawa, przesada w zachowaniu się, udawanie czegoś, afektacja, maniera: przyjąć pozę mędrca informacje
 • Co znaczy Pitek Różnice ostatni człon wyrazów złożonych, nazywający kopalne formy praczłowieka: australopiteki co to jest
 • Co znaczy Pikador Wady i zalety m) konny uczestnik korridy, który atakuje byka długą piką i doprowadza go do zmęczenia, wyczerpania definicja
 • Co znaczy Patologia Podobieństwa nauka> 1. nauka o chorobach człowieka, zwierząt i roślin, o ich przyczynach, mechanizmach, rozwoju i przebiegu, objawach i skutkach; 2 co znaczy
 • Co znaczy Profesja Czemu ż) praca zawodowa, zawód: zaszczytna, podejrzana profesja, profesja nauczyciela słownik
 • Co znaczy Populizm Co gorsze lud> 1. głoszenie idei, zamierzeń politycznych, ekonomicznych i in. za pomocą chwytliwych haseł łatwo trafiających do przekonania, zgodnych znaczenie
 • Co znaczy Puentować Porównaj trafnie, często dowcipnie podsumować wypowiedź, kończyć puentą, podkreślającą jej sens ogólny czym jest
 • Co znaczy Paserstwo Porównanie n) nabywanie, przechowywanie lub sprzedawanie rzeczy pochodzących z kradzieży co oznacza
 • Co znaczy Prometeizm Co lepsze uznający za ideał moralny kierowanie się dobrem człowieka, poświęcenie się dla dobra ludzkości, dla idei ? prometejski: prometejski krzyżówka
 • Co znaczy Palisander Dlaczego tubylczych Gujany> drewno brunatne z odcieniami fioletowymi, o pięknych słojach i bardzo twarde, używane w meblarstwie ? palisandrowy najlepszy
 • Co znaczy Populacjonizm Jak lepiej demograficzny, popularny zwłaszcza w XVIII w., postulujący wzrost liczby ludności jako główne źródło siły i bezpieczeństwa narodów przykłady
 • Co znaczy Proteza Kiedy przyłożenie, przystawienie> to, co zastępuje brakujący element, także utraconą lub chorą część ciała: proteza dentystyczna, ortopedyczna encyklopedia
 • Co znaczy Produktywny Od czego zależy wyniki w produkcji czegoś, przynoszący dobre rezultaty, korzyści; wydajny, efektywny: produktywny zakład, produktywne rozmowy jak działa
 • Co znaczy Perwersja Na czym polega przekręcony> psych. odchylenie w sferze instynktów, myśli i uczuć, przejawiające się zakłóceniem w postępowaniu; 2. wynaturzenie; zboczenie czy, jest
 • Co znaczy Paradokumentalny Różnice przym.) mający charakter dokumentalny, ale nie dokument w ścisłym tego słowa znaczeniu pojęcie
 • Co znaczy Panlogizm Wady i zalety filoz. teoria tożsamości bytu i myślenia, głoszona przez G.W. Hegla, według której przyroda i dzieje ludzkie stanowią etapy logicznego wyjaśnienie
 • Co znaczy Pantograf Podobieństwa przyrząd kreślarski, używany w kartografii, topografii itp., służący do mechanicznego kopiowania rysunków w zmniejszonej lub zwiększonej opis
 • Co znaczy Pierestrojka Czemu rekonstrukcja społeczeństwa radzieckiego w kierunku liberalizacji politycznej i gospodarczej, zapoczątkowana przez M. Gorbaczowa informacje
 • Co znaczy Palant Co gorsze gra drużyn, w których zawodnicy podbijają pałką małą piłkę: gra w palanta; 2. pot. człowiek nisko ceniony, głupiec: to palant co to jest
 • Co znaczy Paraliż Porównaj utrata zdolności poruszania się, wywołana uszkodzeniem układu nerwowego, porażenie, bezwład: paraliż kończyn, ulec paraliżowi, dostać definicja
 • Co znaczy Progres Porównanie m) postęp, rozwój czegoś (np. techniki, pracy) ? progresja, progresywny (podatek), progresywność co znaczy
 • Co znaczy Przywilej Co lepsze osobne prawo> 1. szczególne uprawnienie, prawo do korzystania ze szczególnych względów w jakimś zakresie: przywilej dyplomatyczny; 2. hist słownik
 • Co znaczy Patka Dlaczego ż) pasek materiału, służący ściąganiu luźnych części lub ozdobie ubrania: patki na kieszeniach, sukienka z patkami znaczenie
 • Co znaczy Polifagia Jak lepiej chorobliwie wzmożony apetyt, spożywanie nadmiernie dużych ilości pokarmów: żarłoczność; 2. zool. odżywianie się kilkoma rodzajami czym jest
 • Co znaczy Prozaiczny Kiedy przym.) 1. powszedni, zwykły, niepoetyczny, pospolity; 2. pisany prozą co oznacza
 • Co znaczy Pretendent Od czego zależy z łac. praetendens> 1. osoba, która ubiega się o coś: pretendent do stanowiska prezydenta, pretendent do tronu; 2. przest mężczyzna krzyżówka
 • Co znaczy Prymas Na czym polega pierwszej rangi> w Kościele kat. arcybiskup metropolita, mający pierwszeństwo honorowe wobec innych biskupów: prymas Polski ? prymasostwo najlepszy
 • Co znaczy Premedytacja Różnice praemeditatio uprzednie zastanowienie się nad czymś> celowy zamysł czegoś, poprzedzający wykonanie: zbrodnia z premedytacją, postępować z przykłady
 • Co znaczy Personifikacja Wady i zalety persona> lit. przypisanie cech ludzkich przedmiotom, zwierzętom, pojęciom abstrakcyjnym, zjawiskom, uosobienie: personifikacja śmierci encyklopedia
 • Co znaczy Prefiks Podobieństwa przymocowany z przodu> jęz. przedrostek, cząstka słowotwórcza wyrazu przed rdzeniem ? prefiksacja, prefiksalny: czasownik prefiksalny jak działa
 • Co znaczy Predestynacja Czemu 1. filoz rel. przekonanie, że los czlowieka – w życiu i po śmierci – jest z góry określony, ustanowiony przez boską wolę, boże plany; 2 czy, jest
 • Co znaczy Polityczny Co gorsze łac. politicus, z gr. politikós> 1. dotyczący zagadnień ustroju państwa, działalności rządu, partii, stosunków między państwami; związany z pojęcie
 • Co znaczy Nez Pince Porównaj m; ndm) rodzaj binokli trzymających się na nosie lub podtrzymywanych za mały uchwyt: przyglądać się komuś przez pince-nez wyjaśnienie
 • Co znaczy Prozaizacja Porównanie czemuś cech prozaiczności, powszedniości; 2. lit. nadawanie utworowi poetyckiemu cech prozy, wprowadzanie prozaizmów do wypowiedzi opis
 • Co znaczy Presja Co lepsze nacisk wywierany na kogoś, przymuszanie: presja moralna, fizyczna; presja dyplomatyczna; presja opinii publicznej; robić coś pod presją informacje
 • Co znaczy Prymitywny Dlaczego niskim, pierwotnym stopniu rozwoju; także: świadczący o niskim poziomie cywilizacyjnym; pierwotny; 2. zacofany, ograniczony, prostacki co to jest
 • Co znaczy Profil Jak lepiej widzianej z boku, podkreślający linię czoła, nosa, ust, brody: delikatny, drapieżny, ostry profil; 2. kontur, zarys kształtu czegoś definicja
 • Co znaczy Pasywa Kiedy ekon. składniki majątku przedsiębiorstwa, na które składają się kapitały własne, zysk, kredyty, pożyczki i zobowiązania wobec innych co znaczy
 • Co znaczy Perspektywa Od czego zależy perspectiva widok z oddali> 1. otwarty widok, panorama; widok na coś; 2. to, co się daje przewidywać w przyszłości; widoki na przyszłość słownik
 • Co znaczy Prozaizować Na czym polega prozaiczności, powszedniości; 2. lit. nadawać utworowi poetyckiemu cech prozy, wprowadzać prozaizmy do wypowiedzi poetyckiej ? prozaizacja znaczenie
 • Co znaczy Pantagruelizm Różnice postawa, jaką reprezentował Pantagruel: rubaszny humor, wypływający z żywiołowej, renesansowej radości życia czym jest
 • Co znaczy Psycholingwistyka Wady i zalety łac. lingua język> dziedzina nauki na pograniczu psychologii i językoznawstwa, zajmująca się zależnością między procesami psychicznymi a co oznacza
 • Co znaczy Pasywizm Podobieństwa zachowywanie biernej postawy w życiu; 2. w Polsce w okresie I wojny światowej orientacja polityków prorosyjskich, propagująca krzyżówka
 • Co znaczy Playback Czemu wzmacniania głosu piosenkarza, polegająca na tym, że śpiewa równocześnie z odtwarzanym, wcześniej zarejestrowanym nagraniem swojej najlepszy
 • Co znaczy Pirotechnika Co gorsze sporządzania wyrobów służących do wywoływania efektów świetlnych i akustycznych ? pirotechnik, pirotechniczny przykłady
 • Co znaczy Prowokacja Porównaj wyzwanie> podstępne działanie, także słowne, mające pobudzić kogoś do postępowania zgodnego z zamiarami prowokatora: posłużyć się encyklopedia
 • Co znaczy Prezentacja Porównanie présentatio> 1. wystawienie czegoś na widok publiczny, publiczny pokaz czegoś: odbyła się uroczysta prezentacja nowego filmu ? prezenter jak działa
 • Co znaczy Polaryzacja Co lepsze polaris biegunowy> 1. wyraźne zaznaczenie się różnic, skrajności: polaryzacja stanowisk, poglądów; 2. fiz. polaryzacja dielektryczna czy, jest
 • Co znaczy Palankin Dlaczego hindi p?lak?, sanskr. paryanka> kryta lektyka, często bogato zdobiona, używana na Dalekim Wschodzie, noszona przez tragarzy, także na pojęcie
 • Co znaczy Pingwin Jak lepiej m) nielatający morski ptak regionów arktycznych, o upierzeniu czarno-białym wyjaśnienie
 • Co znaczy Plater Kiedy platerować, plakować> 1. cienka warstwa metalu szlachetnego, pokrywająca przedmioty z metalu nieszlachetnego ? platerować co czym opis
 • Co znaczy Popularność Od czego zależy ż) rozgłos, sława, powszechność informacje
 • Co znaczy Primo Na czym polega ndm) w wyliczaniu ma znaczenie „po pierwsze”: primo nie zapomnieć o czym, secundo nie spóźnić się, tertio kupić kwiaty co to jest
 • Co znaczy Parlamentariusz Różnice m) wysłannik jednej ze stron walczących, upoważniony do prowadzenia rokowań z drugą stroną, daw. parlamentarz definicja
 • Co znaczy Prolegomena Wady i zalety powiedziane> wprowadzenie do jakiegoś zagadnienia, wstępne rozważania na dany temat; także przedmowa z objaśnieniami mającymi ułatwić co znaczy
 • Co znaczy Piżmo Podobieństwa besem balsam> substancja o silnym zapachu wydzielana przez gruczoły piżmowców, stosowana w przemyśle perfumeryjnym: perfumy pachnące słownik
 • Co znaczy Perypatetycy Czemu tikoí, od peripát?sis przechadzka> uczniowie i zwolennicy filozofii Arystotelesa, którzy wykłady i dyskusje prowadzili w trakcie znaczenie
 • Co znaczy Postmodernizm Co gorsze moderné nowoczesny> nurt we współczesnej sztuce, literaturze, filozofii, stanowiący krytykę nowoczesnej cywilizacji opartej na idei czym jest
 • Co znaczy Pilotka Porównaj ż) 1. czapka, jaką noszą piloci, zapinana pod brodą; 2. kobieta pilot co oznacza
 • Co znaczy Paradować Porównanie chodzić, przechadzać się, jeździć, popisując się czymś, np. swym wyglądem, strojem, towarzystwem krzyżówka
 • Co znaczy Plenarny Co lepsze pełne> posiedzenie, obrady plenarne: takie, w którym uczestniczą wszyscy członkowie jakiejś organizacji, instytucji, partii ? plenum najlepszy
 • Co znaczy Propedeutyka Dlaczego propaideú? uczę początków> wstęp do jakiejś dziedziny wiedzy, nauka przygotowawcza: propedeutyka filozofii ? propedeutyczny przykłady
 • Co znaczy Pasztet Jak lepiej potrawa z kilku gatunków mięsa duszonego, potem zmielonego, odpowiednio przyprawionego i pieczonego: pasztet z dzika, z zająca, z gęsich encyklopedia
 • Co znaczy Pandemia Kiedy wszystkich ludzi; od pan-cały + demos lud> epidemia obejmująca swym zasięgiem prawie całą populację danego regionu, kraju, kontynentu jak działa
 • Co znaczy Pliant Od czego zależy m) taboret składany z krzyżującymi się nóżkami czy, jest
 • Co znaczy Parascenium Na czym polega n; odm lm) <łac., z gr. paraskenion> 1. garderoba aktorów; przyscenie; 2. w staroż. teatrze greckim: boczne skrzydła sceny pojęcie
 • Co znaczy Parafazja Różnice med. rodzaj afazji, zaburzenie mowy, polegające na używaniu słów o podobnym brzmieniu zamiast właściwych wyjaśnienie
 • Co znaczy Patrol Wady i zalety albo funkcjonariuszy policji, a także czołgi, wozy bojowe, samoloty, okręty i in., mające za zadanie rozpoznanie, ubezpieczenie wojsk opis
 • Co znaczy Populacja Podobieństwa populus ludność> 1. mieszkańcy danego kraju, miasta, obszaru: populacja Polski; 2. członkowie pewnej klasy lub grupy społecznej: populacja informacje
 • Co znaczy Parodia Czemu komiczna przeróbka poważnego utworu> 1. wypowiedź lub utwór literacki, żartobliwe lub ośmieszające naśladowanie jakiegoś stylu, dzieła co to jest
 • Co znaczy Pionizacja Co gorsze postawy wyprostowanej w toku rozwoju człowieka jako gatunku; 2. med. rodzaj rehabilitacji chorego po długim unieruchomieniu w pozycji definicja
 • Co znaczy Paternalizm Porównaj paternalis ojcowski> 1. zasada, według której osoby mające władzę powinny spełniać wobec podwładnych rolę podobną do roli ojca wobec co znaczy
 • Co znaczy Pasażer Porównanie korzystająca z jakiegoś środka lokomocji, niebędąca jego kierowcą: pasażer pociągu ? pasażerski (pociąg, statek słownik
 • Co znaczy Persona Co lepsze ż) <łac. osoba, także maska teatralna> 1. osoba, człowiek; 2. ważna osobistość, figura: persona grata, persona non grata znaczenie
 • Co znaczy Pasjonał Dlaczego passionalis, od passio> rel a) księga liturgiczna, zawierająca opis męki Chrystusa, b) w średniowieczu zbiór opowieści o śmierci czym jest
 • Co znaczy Pajety Jak lepiej ż; lm) kolorowe i błyszczące cekiny, naszywane na stroje kobiece ? pajetki co oznacza
 • Co znaczy Partycja Kiedy ż) inform. w niektórych typach komputerów osobistych wyróżniony fragment dysku twardego krzyżówka
 • Co znaczy Protekcjonizm Od czego zależy środków służących ochronie rynku, interesów gospodarczych; 2. doktryna polityczna wyznająca użycie takich środków: polityka protekcjonizmu najlepszy
 • Co znaczy Patriarchalny Na czym polega patriarcha> 1. odnoszący się do patriarchatu lub patriarchy, oparty na władzy najstarszego w rodzie; oparty na poszanowaniu starszeństwa; 2 przykłady
 • Co znaczy Pizzeria Różnice ż) czyt. picceria mała restauracja, bar, gdzie głównym daniem jest pizza encyklopedia
 • Co znaczy Pershing Wady i zalety m) rodzaj pocisku rakietowego średniego zasięgu jak działa
 • Co znaczy Plankton Podobieństwa błąkające się> biol. drobne organizmy roślinne i zwierzęce (np. glony, pierwotniaki) unoszące się w wodach mórz i jezior, stanowiące pokarm czy, jest
 • Co znaczy Pałac Czemu palatium> reprezentacyjna budowla, stanowiąca rezydencję królewską, magnacką; także okazały gmach będący siedzibą władz lub instytucji pojęcie
 • Co znaczy Palinka Co gorsze ż) węgierska wytrawna wódka ze śliwek, brzoskwiń, czereśni wyjaśnienie
 • Co znaczy Palmeta Porównaj w formie stylizowanego liścia palmy, stosowany w architekturze, malarstwie i rzemiośle artystycznym; 2. ozdobny kształt drzew szpalerowych opis
 • Co znaczy Pragmatyczny Porównanie pragmatique, łac. pragmaticus praktyczny; z gr. pragmatikós aktywny, energiczny; oparty na faktach, od prágma działanie> 1. uznający informacje
 • Co znaczy Puma Co lepsze zwierzę z rodziny kotów, o krótkiej sierści, czarnej lub beżowej, polujące nocą; żyje w Ameryce, ma wiele odmian; kuguar co to jest
 • Co znaczy Psychiatria Dlaczego ż) dział medycyny zajmujący się badaniem, rozpoznawaniem i leczeniem chorób psychicznych definicja
 • Co znaczy Pretendować Jak lepiej prétendre, z łac. praetendo przedstawiam jako powód> starać się, ubiegać się o coś; kandydować, konkurować; rościć sobie prawo, pretensje co znaczy
 • Co znaczy Preceptor Kiedy m) <łac. praeceptor> przest wychowawca, nauczyciel słownik
 • Co znaczy Pryzma Od czego zależy usypisko, kupa czegoś (np. piasku, żwiru, jarzyn, owoców itp.) w kształcie ostrosłupa o podstawie prostokąta: pryzmy piasku, węgla znaczenie
 • Co znaczy Paddock Padok Na czym polega m) ogrodzony teren, po którym oprowadza się konie: być na padoku czym jest
 • Co znaczy Parodiować Różnice przekształcać coś w parodię, robić z czegoś parodię; 2. naśladować kogoś w sposób umyślnie przejaskrawiony, złośliwy co oznacza
 • Co znaczy Pueblo Wady i zalety indiańskich: Indianie Pueblo (gł. Nowy Meksyk, Arizona)> 1. osada Indian Pueblo, typu miejskiego, o charakterystycznej zabudowie z krzyżówka
 • Co znaczy Poemat Podobieństwa lit. dłuższy utwór wierszowany o charakterze epickim lub lirycznym: poemat opisowy, żartobliwy, liryczny, dydaktyczny, narodowy najlepszy
 • Co znaczy Perwersyjny Czemu przym.) wynaturzony, przewrotny; wyuzdany: perwersyjna zabawa przykłady
 • Co znaczy Pedia Co gorsze człon wyrazów złożonych, wskazujący na ich związek znaczeniowy z kształceniem, uczeniem, wychowaniem, leczeniem dzieci i młodzieży itp encyklopedia
 • Co znaczy Panspermia Porównaj nasienie> biol. koncepcja wysunięta w początkach XX w. (przez S. Arrheniusa), według której zarodniki odwiecznej, kosmicznej materii żywej jak działa
 • Co znaczy Patofizjologia Porównanie ż) med. dział patologii, zajmujący się czynnościami organizmu zmienionymi wskutek choroby; fizjologia patologiczna; fizjopatologia czy, jest
 • Co znaczy Przeor Co lepsze m) <łac. prior pierwszy> w niektórych zakonach przełożony klasztoru ? przeorysza pojęcie
 • Co znaczy Placet Dlaczego n; ndm) <łac. podoba się> zgoda, zezwolenie na co: uzyskać placet na wydanie książki, dać swoje placet na co wyjaśnienie
 • Co znaczy Prokreacja Jak lepiej ż) <łac. procreatio> płodzenie, dawanie życia: funkcje prokreacyjne rodziny, działania prokreacyjne opis
 • Co znaczy Pipeta Kiedy rurka szklana z gumową nasadką, służąca do nabierania płynów i odmierzania ich kroplami, używana w laboratoriach i w lecznictwie ? pipetka informacje
 • Co znaczy Pikle Od czego zależy lm) marynowane na ostro warzywa: pikle ogórkowe co to jest
 • Co znaczy Persefona Na czym polega wegetacji roślin (kiełkującego ziarna), uprowadzona przez Hadesa do świata podziemnego i co roku powracająca na ziemię (wiosną definicja
 • Co znaczy Proletariat Różnice proletarius> 1. filoz., socjol. w koncepcji marksistowskiej: klasa społeczna składająca się z robotników najemnych, którzy nie posiadają co znaczy
 • Co znaczy Pumpy Wady i zalety męskie sportowe spodnie o dość szerokich nogawkach sięgających poniżej kolan, zakończonych paskiem ściągniętym i zapinanym na łydce słownik
 • Co znaczy Poncz Podobieństwa m) napój alkoholowy z wina, araku, rumu, herbaty, soku cytrynowego, cukru i przypraw korzennych: waza ponczu ? ponczowy znaczenie
 • Co znaczy Panier Czemu m) tarta bułka lub mąka do obtaczania mięsa, ryb, jarzyn przed smażeniem ? panierka, panierować, panierowany czym jest
 • Co znaczy Pomada Co gorsze substancja z olejków, wosku i pachnideł, służąca dawniej jako środek do smarowania włosów w celu nadania im połysku i miękkości ? pomadka co oznacza
 • Co znaczy Poligrafia Porównaj ż) drukarstwo: pracownik poligrafii, zakład poligraficzny krzyżówka
 • Co znaczy Parkometr Porównanie m) automat obliczający i inkasujący opłatę za parkowanie pojazdów najlepszy
 • Co znaczy Panteon Co lepsze gr. pántheion (hierón) świątynia poświęcona wszystkim bogom> 1. przen. grupa ludzi wybitnych, znanych; 2. wszyscy bogowie jakiejś mitologii przykłady
 • Co znaczy Popart Art Pop Dlaczego szt. kierunek w sztuce współczesnej inspirowany techniką, reklamą, modą i przedmiotami codziennego użytku, głosi swobodę twórczą, dążąc do encyklopedia
 • Co znaczy Piżama Jak lepiej ż) lekki, luźny, dwuczęściowy ubiór do spania jak działa
 • Co znaczy Biznes Porno Kiedy związana z produkcją i rozpowszechnianiem wydawnictw, filmów, przedmiotów itp. o charakterze pornograficznym czy, jest
 • Co znaczy Psychodeliczny Od czego zależy świadomości i umysłu, wyróżniająca się radosnym podnieceniem, aż do ekstatycznych zachwytów (m.in. w efekcie zażycia narkotyków, które pojęcie
 • Co znaczy Paszkwil Na czym polega pasquillo> pismo, często anonimowe, szkalujące kogoś, oskarżające, zwykle bezpodstawnie, ośmieszające, obelżywe i zniesławiające wyjaśnienie
 • Co znaczy Pucować Różnice pot. czyścić, myć coś dokładnie; szorować, glansować opis
 • Co znaczy Pumeks Wady i zalety porowate szkliwo wulkaniczne, powstałe z lawy, używane m.in. do szlifowania i polerowania, jako środek filtracyjny i termoizolacyjny; 2 informacje
 • Co znaczy Parlamentarny Podobieństwa związany z parlamentem; 2. przen o stylu rozmowy: uprzejmy, grzeczny ? nieparlamentarny; słownictwo nieparlamentarne niegrzeczne, wulgarne co to jest
 • Co znaczy Pong Ping Czemu m) tenis stołowy ? pingpongista definicja
 • Co znaczy Psychodrama Co gorsze jedna z metod diagnozowania i leczenia zaburzeń psychiki, polegająca na kreowaniu różnych scenek, w których aktorami są pacjent i co znaczy
 • Co znaczy Procesować Porównaj się sądzić się z kimś, dochodzić swoich racji w sądzie słownik
 • Co znaczy Paradygmatyczny Porównanie przykładowy; jęz związki paradygmatyczne związki między formami deklinacyjnymi lub koniugacyjnymi wyrazu (w przeciwieństwie do związków znaczenie
 • Co znaczy Petting Co lepsze m) pieszczoty erotyczne wywołujące orgazm bez stosunku płciowego czym jest
 • Co znaczy Piedestał Dlaczego z pi? di stallo noga ławy)> 1. podstawa, na której stawia się pomnik, popiersie; cokół, postument; 2. przen. wysoka pozycja kogoś: wynieść co oznacza
 • Co znaczy Prowokacyjny Jak lepiej charakter prowokacji, będący prowokacją; wyzywający, zaczepny: prowokacyjne zachowanie, prowokacyjna książka, prowokacyjne przemówienie krzyżówka
 • Co znaczy Plantacja Kiedy sadzenie roślin> duży obszar ziemi przeznaczony na uprawę roślin jednego gatunku, zwykle o znaczeniu przemysłowym, handlowym: plantacja najlepszy
 • Co znaczy Popularny Od czego zależy z łac. popularis> 1. przedstawiony w sposób przystępny, zrozumiały: wykład popularny; 2. powszechnie znany, ceniony, używany: popularny przykłady
 • Co znaczy Peryferia Na czym polega z gr. periphéreia> 1. zewnętrzna część czegoś (w przeciwieństwie do części centralnej); 2. dzielnica miasta położona daleko od centrum encyklopedia
 • Co znaczy Pacyfista Różnice zwolennik pokoju między państwami, osoba występująca przeciw wojnom: manifestacja pacyfistów ? pacyfistyczny, pacyfizm jak działa
 • Co znaczy Penthouse Wady i zalety m) w USA apartament mieszkalny lub biurowy, na dachu wieżowca czy, jest
 • Co znaczy Penis Podobieństwa m) <łac.> u człowieka i wyższych ssaków męski narząd kopulacyjny pojęcie
 • Co znaczy Psychologia Czemu z gr. psych?? + logos wiedza> nauka badająca procesy psychiczne i ich uwarunkowania, przyczyny i skutki dla indywidualnego i społecznego wyjaśnienie
 • Co znaczy Programować Co gorsze łac.> 1. układać, tworzyć program jakiegoś działania, jakiejś akcji, imprezy itp.; planować; 2. inform. opracowywać programy komputerowe opis
 • Co znaczy Periodyczny Porównaj periodicus, z gr. periodikós okresowy> powtarzający się regularnie co jakiś czas, okresowy, rytmiczny ? period, periodycznie, periodyczność informacje
 • Co znaczy Personagrata Porównanie stosunku do której państwo przyjmujące ją jako przedstawiciela dyplomatycznego nie zgłasza żadnych zastrzeżeń co to jest
 • Co znaczy Pielmieni Co lepsze lm) kulin. potrawa rosyjska, pierożki nadziewane mięsem, rybą lub jarzynami, gotowane w rosole definicja
 • Co znaczy Parlament Dlaczego naczelny organ władzy państwowej, wyłoniony w wyborach powszechnych, sprawujący władzę ustawodawczą, uchwalający budżet państwa i co znaczy
 • Co znaczy Pucz Jak lepiej przygotowany przez grupę spiskowców, przewrót wojskowy: krwawy, bezkrwawy pucz, dokonać puczu, udaremnić pucz, udana, nieudana próba puczu słownik
 • Co znaczy Poganin Kiedy m) <łac. paganus wieśniak> dla chrześcijanina osoba, która nie wierzy w Boga, innowierca ? pogański znaczenie
 • Co znaczy Plaqué Od czego zależy warstwą metalu szlachetnego lub płytkami cennego drewna; 2. czasem także: przedmiot plakowany, platerowany czym jest
 • Co znaczy Pneumonia Na czym polega ż) <łac., z gr. pneúm?n> med. zapalenie płuc co oznacza
 • Co znaczy Prymus Różnice m) <łac. primus pierwszy> najlepszy uczeń w klasie lub szkole: był szkolnym prymusem z matematyki ? prymuska krzyżówka
 • Co znaczy Potencjał Wady i zalety od łac. potentia> 1. zasób możliwości, mocy, zdolności tkwiący w kimś; sprawność, wydajność w jakiejś dziedzinie (np. gospodarka, wojsko najlepszy
 • Co znaczy Polenta Podobieństwa ż) potrawa z mąki kukurydzianej (włoska) lub kasztanowej (korsykańska); rodzaj gęstej zupy przykłady
 • Co znaczy Prerogatywa Czemu związany z pełnioną funkcją: prerogatywy prezydenta, korzystać z prerogatyw, mieć prerogatywy w jakimś zakresie, nadać komu jakie encyklopedia
 • Co znaczy Pańczatantra Co gorsze staroindyjski zbiór przypowieści dydaktycznych (w pięciu księgach) z pierwszych wieków naszej ery, pisanych w sanskrycie, znany z licznych jak działa
 • Co znaczy Pendant Porównaj n; ndm) dodatek, uzupełnienie czy, jest
 • Co znaczy Psychoza Porównanie z ciężkich chorób psychicznych, w której m.in. występują urojenia i halucynacje, zmienne nastroje (od euforii do agresji), ma wiele odmian pojęcie
 • Co znaczy Pepperoni Co lepsze ż; ndm) ostro przyprawione parówki wołowo-wieprzowe z papryką wyjaśnienie
 • Co znaczy Pontyfikat Dlaczego m) <łac. pontificatus, od pontifex> okres sprawowania władzy przez danego papieża: pontyfikat Jana Pawła II opis
 • Co znaczy Panorama Jak lepiej widok> 1. rozległy widok, duża przestrzeń, oglądana z pewnej odległości: wokół roztacza się panorama; 2. film panoramiczny; 3. szt informacje
 • Co znaczy Pionierki Kiedy lm) wygodne buty turystyczne na grubej, rowkowanej podeszwie co to jest
 • Co znaczy Pat Od czego zależy sytuacja bez wyjścia, położenie bez wyjścia, impas: sytuacja patowa; 2. w grze w szachy sytuacja remisowa, w której nie można wykonać definicja
 • Co znaczy Piuska Na czym polega papieży> mała okrągła czapeczka przykrywająca tonsurę, element stroju dostojnika Kościoła rzymskokatolickiego – papieża, kardynała co znaczy
 • Co znaczy Prywatyzować Różnice dokonywać prywatyzacji słownik
 • Co znaczy Predyspozycja Wady i zalety ż) wrodzona skłonność, zdolność do czegoś: mieć predyspozycje do czego, predyspozycje aktorskie znaczenie
 • Co znaczy Parapsychologia Podobieństwa zajmująca się zjawiskami psychicznymi, których charakter nie został jeszcze w pełni wyjaśniony przez naukę, jak np. telepatia czym jest
 • Co znaczy Penalizacja Czemu ż) praw. rozszerzenie zakresu czynów uznanych za karalne; objęcie systemem kar, zagrożenie karą co oznacza
 • Co znaczy Paszkwilant Co gorsze m) człowiek piszący paszkwile; oszczerca krzyżówka
 • Co znaczy Pragmatyka Porównaj działów semiotyki, nauka zajmująca się badaniem związków między językiem a komunikującymi się podmiotami; 2. prawn zbiór przepisów najlepszy
 • Co znaczy Protekcyjny Porównanie dzięki protekcji, oparty na protekcji; 2. popierający krajowy przemysł i handel, chroniący je przed konkurencją zagraniczną: cło przykłady
 • Co znaczy Parafa Co lepsze dopisek> skrót podpisu, zwykle na dokumencie urzędowym; podpis ograniczony do inicjałów ? parafować co, parafowanie encyklopedia
 • Co znaczy Pulower Dlaczego m) wkładany przez głowę lekki sweter bez kołnierza: nosić kaszmirowe pulowery ? pulowerek jak działa
 • Co znaczy Problematyzować Jak lepiej ujmować zjawiska w kategoriach problemów, jako problemy; 2. doszukiwać się w czymś problemu, czynić z czegoś problem czy, jest
 • Co znaczy Profanacja Kiedy miejsca lub przedmiotu otaczanego kultem, zwłaszcza religijnym; zbezczeszczenie czegoś: profanacja kościoła, grobów, hymnu państwowego pojęcie
 • Co znaczy Piroga Od czego zależy karaib. piragwa> długa wąska łódź z wydrążonego pnia, używana przez Indian, także przez ludy innych regionów świata wyjaśnienie
 • Co znaczy Publiczność Na czym polega ludzie przebywający w jakimś miejscu (w kinie, w teatrze, na stadionie), zwykle w określonym celu: żeby coś zobaczyć lub usłyszeć, widzowie opis
 • Co znaczy Pinakoteka Różnice ż) <łac. pinakotheca zbiór obrazów, z gr. pinakoth??k?, od pínaks obraz, tabliczka> galeria obrazów informacje
 • Co znaczy Profan Wady i zalety niewielką, niewystarczającą, powierzchowną wiedzę z jakiejś dziedziny; laik, dyletant, ignorant: wystawa malarstwa nie dla profanów co to jest
 • Co znaczy Pseudonim Podobieństwa noszący zmyślone imię> wymyślone imię lub nazwisko, czasem też symbol, nazwa lub zestaw symboli (jak w nickach internetowych), używane definicja
 • Co znaczy Prozodia Czemu akcent> 1. lit. nauka o budowie wiersza, jego metryki; 2. jęz. część fonologii badająca cechy dzwięków mowy, które dają się analizować w co znaczy
 • Co znaczy Pascal Co gorsze 1623–1662, fizyk, matematyk i filozof fr.> 1. inform. jeden z najbardziej rozpowszechnionych języków programowania; 2. jednostka ciśnienia słownik
 • Co znaczy Partycypować Porównaj w czym <łac. participo> brać w czymś udział, uczestniczyć w czymś, mieć w czymś udział ? partycypacja znaczenie
 • Co znaczy Pesymista Porównanie m) człowiek skłonny do pesymizmu, dostrzegający tylko ujemne strony życia czym jest
 • Co znaczy Patena Co lepsze rel. w liturgii kat. okrągła tacka, zwykle złota lub pozłacana, na której kładzie się hostię i którą nakrywa się kielich w czasie mszy co oznacza
 • Co znaczy Purytanin Dlaczego czystość> 1. pot. osoba o surowych zasadach moralnych i obyczajowych; 2. hist. zwolennik, wyznawca purytanizmu ? purytanizm, purytański krzyżówka
 • Co znaczy Protekcja Jak lepiej osłona> poparcie dla kogoś udzielone przez osobę mającą wpływy, opieka sprawowana przez taką osobę, zwłaszcza w sprawach zawodowych najlepszy
 • Co znaczy Parada Kiedy popis, przegląd, pokaz, widowisko ? paradny; 2. uroczysty przegląd wojsk, połączony z defiladą ? paradować gdzie; 3. sport a) w szermierce przykłady
 • Co znaczy Prowodyr Od czego zależy m) negatywne określenie przywódcy grupy, bandy, kliki, gangu encyklopedia
 • Co znaczy Paszport Na czym polega stwierdzający tożsamość danej osoby, uprawniający ją do wyjazdu poza granice państwa i przebywania tam; paszport dyplomatyczny paszport jak działa
 • Co znaczy Pilot Różnice prowadzenia statków powietrznych, lotnik; 2. pracownik portu wprowadzający i wyprowadzający duże statki; 3. osoba oprowadzająca wycieczki czy, jest
 • Co znaczy Polka Wady i zalety ż) 1. czeski taniec narodowy o szybkim tempie; 2. muzyka do tego tańca ? poleczka: tańczyć poleczkę pojęcie
 • Co znaczy Plejada Podobieństwa mit. gr. jedna z siedmiu córek Atlasa i Plejony, które zrozpaczone losem ojca, popełniły samobójstwo, po czym zostały przez Zeusa wyjaśnienie
 • Co znaczy Prolaktyna Czemu mleko> biol. hormon wytwarzany przez przysadkę mózgową, odpowiedzialny m.in. za aktywizację gruczołów mlecznych u ssaków; laktotropina opis
 • Co znaczy Pigmalion Co gorsze Cypru, który zakochał się w wyrzeźbionym przez siebie posągu kobiety, ożywionym na jego prośbę przez Afrodytę; 2. przen. pigmalion o informacje
 • Co znaczy Precedens Porównaj fakt, wydarzenie, wypadek, sytuacja, zdarzające się po raz pierwszy i dlatego może stanowić przykład dla rozstrzygnięć, oceny lub co to jest
 • Co znaczy Platonizm Porównanie filozof gr.> system filozoficzny, głoszący teorię idei jako prototypów rzeczy będących ich niedoskonałym odwzorowaniem oraz dualizm świata definicja
 • Co znaczy Psalmodia Co lepsze śpiewanie psalmów, zgr. psalm?idía> 1. zbiór utworów religijno-dydaktycznych wzorowanych na psalmach biblijnych (np. Psalmodia polska W co znaczy
 • Co znaczy Problemowy Dlaczego przym.) 1. dotyczący problemów, zawierający problemy; 2. poruszający, omawiający problemy; 3. traktowany jako problem słownik
 • Co znaczy Planetarium Jak lepiej kopułę; 2. pot. także: budynek, w którym mieści się to urządzenie: wycieczka do planetarium znaczenie
 • Co znaczy Panterka Kiedy ż) strój wojskowy o barwach ochronnych, ciemnozielony w żółtobrunatne, nieregularne plamy czym jest
 • Co znaczy Patronat Od czego zależy sprawowanie opieki nad kimś, czymś; protektorat: objąć kogoś, coś patronatem, sprawować nad kim, czym patronat, być, znajdować się pod co oznacza
 • Co znaczy Pomona Na czym polega ż) <łac.; od pomum owoc> mit. rzym. bogini sadów krzyżówka
 • Co znaczy Perkal Różnice może z pers. przez tamilski> cienkie płótno bawełniane: perkalowa sukienka, sukienka z perkalu ? perkalik najlepszy
 • Co znaczy Pony Wady i zalety mały koń z Wysp Brytyjskich, łagodny i wytrzymały, np. kuc szetlandzki, szkocki przykłady
 • Co znaczy Planeta Podobieństwa gwiazda)> ciało niebieskie znacznych rozmiarów, krążące wokół Słońca lub innej gwiazdy, pozbawione własnego światła ? planetarium encyklopedia
 • Co znaczy Partykularyzm Czemu particula cząstka> 1. dbałość o interesy własne, swojego miasta, środowiska itp. z pominięciem interesów ogółu; 2. dążność do zachowania jak działa
 • Co znaczy Parytet Co gorsze paritas równość> 1. ekon. stosunek wymienny dwóch lub więcej walut: parytet złotego i dolara, zmienić parytet walutowy; 2. zawartość czy, jest
 • Co znaczy Pedikiur Porównaj curo pielęgnuję, leczę> zabiegi kosmetyczne i lecznicze, polegające na pielęgnacji stóp ? pedikiurzystka pojęcie
 • Co znaczy Parafinowy Porównanie zrobiony z parafiny, nasycony parafiną; olej parafinowy bezbarwna ciecz bez zapachu i smaku, otrzymywana w wyniku rafinacji ropy naftowej wyjaśnienie
 • Co znaczy Panoptikum Co lepsze n; odm. w lm) wystawa, zbiór osobliwości ? panoptykalny opis
 • Co znaczy Polonistyka Dlaczego polskim i literaturze polskiej; filologia polska; 2. wydział na uniwersytecie obejmujący studia w tym zakresie informacje
 • Co znaczy Platan Jak lepiej plátanos> bot. Platanus; wysokie drzewo ozdobne o korze białozielonkawej, łuszczącej się cienkimi, długimi płatami i dużych pachnących co to jest
 • Co znaczy Papaweryna Kiedy mak> chem. farm. alkaloid występujący w opium, otrzymywany również syntetycznie, stosowany w lecznictwie jako środek przeciwskurczowy definicja
 • Co znaczy Pizza Od czego zależy ż) czyt. picca ciasto w kształcie placka drożdżowego z dodatkiem pomidorów, oliwek, wędlin, sera itp. ? pizzeria co znaczy
 • Co znaczy Pantałyk Na czym polega m) tylko w zwrocie: zbić kogoś z pantałyku pozbawić kogoś pewności siebie, wprawić w zakłopotanie; zmieszać, zbić z tropu słownik
 • Co znaczy Palmtop Różnice m) miniaturowy komputer osobisty znaczenie
 • Co znaczy Pseudologia Wady i zalety ż) med. chorobliwa skłonność do opowiadania zmyślonych, fantastycznych historii; kłamstwo patologiczne czym jest
 • Co znaczy Papiloty Podobieństwa m; lm) 1. zwitki papieru, na które nakręca się włosy: zakręcać włosy na papiloty co oznacza
 • Co znaczy Planty Czemu plantare sadzonka> miejskie tereny zielone wokół ośrodków staromiejskich, na miejscu dawnych wałów obronnych, fos lub tp.: krakowskie krzyżówka
 • Co znaczy Patriotyzm Co gorsze ojczyzna> miłość do ojczyzny, do własnego narodu, połączona z gotowością ofiary dla nich; patriotyzm lokalny silne przywiązanie do miejsca najlepszy
 • Co znaczy Pesymizm Porównaj skłonność do dopatrywania się we wszystkim ujemnych stron, do negatywnego oceniania rzeczywistości, patrzenie na świat przez czarne okulary przykłady
 • Co znaczy Progesteron Porównanie łonie)> biochem. żeński hormon płciowy umożliwiający implantację zapłodnionego jaja w macicy i prawidłowy rozwój ciąży; luteina encyklopedia
 • Co znaczy Pediatria Co lepsze lekarz> 1. dział medycyny, nauka o fizjologii i patologii dziecka, o jego rozwoju oraz o chorobach wieku dziecięcego i ich leczeniu; 2 jak działa
 • Co znaczy Pedagog Dlaczego z gr. paidag?gós> 1. nauczyciel, wychowawca; 2. teoretyk w dziedzinie wychowania, pedagogiki lub pedagogii ? pedagogicznie, pedagogiczny czy, jest
 • Co znaczy Psyche Jak lepiej także imię własne> 1. w mit. gr. Psyche ukochana Erosa, przedstawiana często jako piękna dziewczyna ze skrzydłami motyla; 2. stan duchowy pojęcie
 • Co znaczy Protokół Kiedy 1. pisemne sprawozdanie z czegoś (z obrad, konferencji, rozprawy sądowej itp.); 2. dokument sporządzony przez urzędnika lub policjanta wyjaśnienie
 • Co znaczy Pneumatyczny Od czego zależy pomocą sprężonego powietrza; wypełniony powietrzem pod ciśnieniem: świder, młot pneumatyczny, wiertarka pneumatyczna ? pneumatyk opis
 • Co znaczy Pelikan Na czym polega wielki ptak rybożerny, zamieszkujący wody strefy umiarkowanej i podzwrotnikowej, z wielkim dziobem w kształcie skórzanego worka informacje
 • Co znaczy Piromancja Różnice ż) wróżenie z ognia co to jest
 • Co znaczy Parias Wady i zalety z tamilskiego parayan a pareyan dobosz> 1. w Indiach osoba spoza kasty, należąca do najniższej klasy społecznej, pozbawiona wszelkich praw definicja
 • Co znaczy Poligamista Podobieństwa m) mężczyzna mający kilka żon, żyjący w poligamii co znaczy
 • Co znaczy Psycho Czemu pierwszy człon wyrazów złożonych, wskazujący na ich związek znaczeniowy z psychiką: psychoanaliza, psychodrama słownik
 • Co znaczy Pita Co gorsze ż) chleb syryjski, okrągły placek z mąki jęczmiennej lub pszennej, popularny na Bliskim Wschodzie znaczenie
 • Co znaczy Produkt Porównaj productus> 1. to, co powstało w wyniku procesu produkcji; wyrób: produkty przemysłowe, spożywcze, zaopatrywać się w produkty; 2. dzieło czym jest
 • Co znaczy Prowokować Porównanie provoco wywołuję> nakłaniać, popychać do czego, pobudzać, podżegać kogo do działań, często dla niego niekorzystnych: prowokować do kłótni co oznacza
 • Co znaczy Pedant Co lepsze nauczyciel> osoba przesadnie dokładna, skrupulatna, nadmiernie przywiązana do porządku ? pedanteria, pedantycznie, pedantyczny, pedantyzm krzyżówka
 • Co znaczy Pieniacz Dlaczego złości)> złośnik, awanturnik, osoba lubiąca się procesować z błahych powodów lub bez powodów ? pieniacki charakter, pieniactwo najlepszy
 • Co znaczy Palafit Jak lepiej palach, budowane w celach obronnych na przybrzeżnych wodach jezior i rzek, znane od neolitu; osada palowa, osada nawodna przykłady
 • Co znaczy Patera Kiedy kształcie spłaszczonej misy na nóżce, używane do podawania ciast, owoców: kryształowa, srebrna patera z owocami encyklopedia
 • Co znaczy Perforować Od czego zależy dziurawię> 1. robić otwory, dziurki w czymś (np. papierze, taśmie filmowej, skórze itp.); 2. rejestrować informację na taśmie lub karcie za jak działa
 • Co znaczy Pamfil Na czym polega ulubiony przez wszystkich> daw. a) dama atutowa w mariaszu, b) rodzaj gry karcianej, w której najmocniejszą kartą jest walet trefl czy, jest
 • Co znaczy Precyzja Różnice dokładność, skrupulatność, ścisłość: wielka, najdalej posunięta precyzja, z precyzją, dążyć do precyzji, coś wymaga precyzji ? precyzyjny pojęcie
 • Co znaczy Palinodia Wady i zalety literacki, w którym autor odwołuje swoje stanowisko, wyrażone uprzednio w innym utworze (np. Antymonachomachia I. Krasickiego wyjaśnienie
 • Co znaczy Plast Podobieństwa wskazujący na ich związek z: 1. cząstką, granulką, komórką roślinną: chloroplasty; 2. tworzywem plastycznym: termoplast opis
 • Co znaczy Posejdon Czemu m) mit. gr. bóg morza, opiekun żeglarzy i rybaków, wyobrażany na rydwanie i z trójzębem w dłoni informacje
 • Co znaczy Parole Porte Co gorsze 1. osoba przemawiająca w imieniu innych; 2. w utworach literackich: narrator lub postać, która wyraża punkt widzenia autora co to jest
 • Co znaczy Pikietować Porównaj 1. organizować, wystawiać pikietę, brać udział 2. przest. pilnować, strzec, czuwać w pikiecie definicja
 • Co znaczy Paradontoza Paradentoza Porównanie przy, obok + łac. dens ząb> med. przewlekłe postępujące schorzenie przyzębia, objawiające się m.in. krwawieniem dziąseł, rozchwianiem i co znaczy
 • Co znaczy Precyzować Co lepsze dokładnie, jasno, ściśle coś określać, formułować; uściślać słownik
 • Co znaczy Petent Dlaczego do czegoś> interesant, osoba starająca się załatwić coś w urzędzie: przyjmowanie petentów w godzinach 8 00–13 00, petent cierpliwie czekał znaczenie
 • Co znaczy Plafon Jak lepiej m) 1. sufit, sklepienie z dekoracją malarską; 2. malowidło na suficie czym jest
 • Co znaczy Permanentny Kiedy łac. permanens trwający> trwający nieprzerwanie, stały, ustawiczny: permanentne narzekanie, permanentny upał, permanentne kształcenie co oznacza
 • Co znaczy Potiomkinowski Od czego zależy Krymu, feldmarszałek ros., który na czas przejazdu Katarzyny II przez Krym polecił ustawiać wzdłuż dróg dekoracje przedstawiające bogate krzyżówka
 • Co znaczy Passa Na czym polega ż) okres czyjegoś życia: mieć/przechodzić dobrą, złą passę najlepszy
 • Co znaczy Perypetia Różnice péripétie, z gr. peripéteia> 1. przygoda, zdarzenie, trudność: perypetie sercowe, miłosne, osobiste, po długich perypetiach udało mi się przykłady
 • Co znaczy Panierować Wady i zalety obtaczać w jajku i w mące lub tartej bułce mięso, ryby, jarzyny itp. przed smażeniem, pokrywać je panierką encyklopedia
 • Co znaczy Paroksyzm Podobieństwa zaostrzenie> 1. moment w chorobie, kiedy jej objawy manifestują się z największą siłą, atak: paroksyzm bólu; 2. pot. krótkotrwały, lecz jak działa
 • Co znaczy Producent Czemu wytwarzający> 1. przedsiębiorstwo, fabryka lub osoba prywatna produkująca, wytwarzająca coś; wytwórca dóbr konsumpcyjnych przeznaczonych do czy, jest
 • Co znaczy Pozytywizm Co gorsze pozytywny> 1. system filozoficzny A. Comte’a (1798–1857) oparty na przekonaniu, że jedynym kryterium prawdy jest weryfikacja przez pojęcie
 • Co znaczy Pikling Porównaj m) śledź lekko solony i wędzony w gorącym dymie wyjaśnienie
 • Co znaczy Pasywność Porównanie ż) bierność, brak aktywności ? pasywista, pasywizm, pasywnie opis
 • Co znaczy Potamologia Co lepsze ż) nauka o rzekach ? potamolog informacje
 • Co znaczy Pejsy Dlaczego się pasma włosów, zwisające na uszy, noszone przez ortodoksyjnych Żydów; pot. kosmyki włosów przed uszami: fryzura z pejsami co to jest
 • Co znaczy Pastisz Jak lepiej pasztet> utwór literacki lub inne dzieło artystyczne, będące świadomym naśladowaniem stylu danego twórcy, kierunku, epoki: pastisz definicja
 • Co znaczy Poligon Kiedy wielokąt, z gr. polýg?nos wielokątny> teren ćwiczeń wojskowych, odpowiednio przygotowany: ćwiczenia artyleryjskie na poligonie, poligon co znaczy

Słownik wyrazów obcych, pisownia i znaczenie

Definicja - Co to znaczy? Co to jest? Przykłady wyrazów tłumaczonych.

Definicja NAJLEPSZY Poligon, Pastisz, Pejsy, Potamologia, Pasywność, Pikling, Pozytywizm, Producent, Paroksyzm, Panierować, Perypetia, Passa, Potiomkinowski, Permanentny, Plafon słownik.

Co to jest Znaczenie Poligon, Pastisz, Pejsy, Potamologia, Pasywność, Pikling znaczenie.