CZYM JEST Chinowy, Coroner, Chuliganeria, Cytat, Clearing, Chtoniczny, Cymes, Centurion.
chinowy coroner chuliganeria co to jest

Definicje słów, słownik wyrazów na C

 • Co znaczy Czeta Porównanie ż) przestarz. sotnia, oddział wojska złożony ze stu ludzi ? czetnik co to jest
 • Co znaczy Chromatyda Co lepsze połówka podłużnie podzielonego chromosomu, z której powstaje nowy chromosom (po podziale jądra komórkowego definicja
 • Co znaczy Cola Dlaczego ż) zob. coca cola co znaczy
 • Co znaczy Charakteropatia Jak lepiej skłonność do nałogów, impulsywność, zaburzenia osobowości, m.in. występujące w takich chorobach, jak: padaczka, miażdżyca, przewlekły słownik
 • Co znaczy Choronim Kiedy m) jęz. nazwa własna krain geograficznych ? choronimia znaczenie
 • Co znaczy Charleston Od czego zależy m) rodzaj tańca towarzyskiego w żywym tempie, silnie rytmiczny [Charleston – miasto w stanie Płd. Karolina, USA czym jest
 • Co znaczy Czołdar Na czym polega m) daw. ozdobne przykrycie na konia; czaprak co oznacza
 • Co znaczy Cargo Różnice n; ndm) ładunek statku lub rodzaj ubezpieczeń transportu, obejmuje każde ryzyko zagrażające przewożonemu ładunkowi krzyżówka
 • Co znaczy Many Chang Wady i zalety wymiana pieniędzy najlepszy
 • Co znaczy Rom Cd Podobieństwa m; odm. człon drugi) komp. urządzenie pozwalające korzystać z dysków komputerowych odtwarzanych za pomocą komputera przykłady
 • Co znaczy Cyklopowy Czemu gigantyczny; mury cyklopowe mury z wielkich dopasowanych do siebie głazów, uszczelnionych gruzem i gliną, charakterystyczne dla staroż encyklopedia
 • Co znaczy Cytatologia Co gorsze częste operowanie cytatami, nadmierna liczba cytatów przy niewielu samodzielnych sądach: uprawiać cytatologię, cierpieć na cytatomanię jak działa
 • Co znaczy Certyfikować Porównaj stwierdzać, zaświadczać za pomocą certyfikatu; wystawiać certyfikat czy, jest
 • Co znaczy Cystografia Porównanie ż) med. badanie pęcherza moczowego metodą rentgenograficzną pojęcie
 • Co znaczy Choleryk Co lepsze m) psych. człowiek o silnych i długotrwałych reakcjach (jeden z typów temperamentu); pot. gwałtownik, nerwus ? choleryczka wyjaśnienie
 • Co znaczy Chrystianizacja Dlaczego chrześcijanin; Chrystus, z gr. christós namaszczony> poddawanie wpływom chrystianizmu narodów wyznających wcześniej inną religię opis
 • Co znaczy Charakterologia Jak lepiej psychologii zajmujący się opisywaniem i klasyfikowaniem różnych typów charakterów ludzkich, bada warunki ich kształtowania i rozwoju informacje
 • Co znaczy Cyjanek Kiedy m) chem. silnie trujący związek chemiczny z grupy tzw. cyjanianów, cyjanów co to jest
 • Co znaczy Cirkarama Od czego zależy widok, widowisko> technika projekcji filmu panoramicznego jednocześnie z jedenastu taśm filmowych na kolisty ekran, otaczający widownię definicja
 • Co znaczy Chrzest Na czym polega namaszczony, pomazaniec> rel. jeden z sakramentów św., uroczyste nadanie imienia i symboliczne przyjęcie do wspólnoty chrześcijan: akt co znaczy
 • Co znaczy Chorda Różnice struna grzbietowa (także prymitywny szkielet niższych strunowców); 2. med. struna głosowa (więzadło głosowe w krtani); 3. cząstka wielu słownik
 • Co znaczy Chiliazm Wady i zalety tysiąc> rel. wiara w powtórne przyjście Chrystusa na świat i w jego tysiącletnie panowanie poprzedzające koniec świata i zbawienie ludzi znaczenie
 • Co znaczy Cel Podobieństwa w.-niem. z?l> 1. to, do czego się dąży, co się chce osiągnąć; 2. przedmiot zamierzonych działań, punkt centralny jakiejś akcji; 3 czym jest
 • Co znaczy Cytostatyk Czemu m) lek hamujący podział komórek (stosowany w leczeniu nowotworów): lek cytostatyczny co oznacza
 • Co znaczy Chryzo Chryz Co gorsze wyrazów złożonych, oznaczający: złoto, złoty, żółty; przen. bogactwo ? chryzopraz, chryzantema, chryzokracja krzyżówka
 • Co znaczy Chinowiec Porównaj z rodziny marzanowatych (Rubiaceae), o wiecznie zielonych, skórzastych liściach i wonnych kwiatach, rosnące na stokach Andów, w Kolumbii najlepszy
 • Co znaczy Conquista Porównanie zob. konkwista przykłady
 • Co znaczy Cetel Co lepsze zawierająca jakąś informację; 2. w języku więźniów hitlerowskich obozów koncentracyjnych: wezwanie, kartka z wezwaniem encyklopedia
 • Co znaczy Centralizm Dlaczego funkcjonowania aparatu państwowego, wg której poszczególne organy państwa są podporządkowane organowi głównemu jak działa
 • Co znaczy Crescendo Jak lepiej muz. określenie wykonawcze: coraz głośniej, mocniej – jako instrukcja dla wykonawcy czy, jest
 • Co znaczy Cyrulik Kiedy daw. fryzjer i „chirurg” (felczer), bo wykonywał też pewne zabiegi lecznicze, np. upuszczanie krwi pojęcie
 • Co znaczy Chromatyczność Od czego zależy ż) cecha lub zespół cech jakościowych danej barwy (np. odcień, nasycenie); tzw. chrominancja wyjaśnienie
 • Co znaczy Geste De Chanson Na czym polega XI–XIII w., opiewające bohaterskie czyny rycerzy historycznych lub fikcyjnych (np. Pieśń o Rolandzie); od XIX w.: lekka, kabaretowa opis
 • Co znaczy Cyfra Różnice sifr pustka, nicość, zero> graficzny znak liczby ? cyferka, cyfrowy: maszyna cyfrowa, zapis cyfrowy, odcyfrować (co) przen. odczytać: nie informacje
 • Co znaczy Cynamon Wady i zalety m) <łac. cinnamomum> rodzaj przyprawy kuchennej, suszona lub mielona kora z drzewa o nazwie cynamonowiec ? olejek cynamonowy co to jest
 • Co znaczy Cenoza Podobieństwa wspólny> biol. grupa organizmów roślinnych i zwierzęcych tworząca pewną całość przyrodniczą; zespół biologiczny: np. biocenoza, fitocenoza definicja
 • Co znaczy Chlorofil Czemu m) składnik ciałek zieleni (chloroplastów) w roślinach, umożliwia im odżywianie poprzez proces fotosyntezy co znaczy
 • Co znaczy Czau Czau Co gorsze m; ndm) rasa małych piesków o długiej jedwabistej sierści, do Europy sprowadzona z Chin słownik
 • Co znaczy Cyklodrom Porównaj sport. tor kolarski cykloida(ż) mat. figura, tzw. krzywa płaska ? cykloidalny znaczenie
 • Co znaczy City Porównanie łac. civitas miasto> 1. stare centrum Londynu, dziś główna dzielnica handlowo-finansowa wielkich miast; 2. przen. sfery przemysłowo czym jest
 • Co znaczy Choreuta Co lepsze m) chórzysta w staroż. teatrze greckim i rzymskim co oznacza
 • Co znaczy Cynober Dlaczego m) minerał barwy czerwonej (siarczek rtęci) używany w malarstwie jako farba ? cynobrowy: barwa cynobrowa krzyżówka
 • Co znaczy Cyber Jak lepiej cząstka wyrazów złożonych, związanych z pojęciem cybernetyki: cyberprzestrzeń, cyberkomunikacja najlepszy
 • Co znaczy Cenestezja Kiedy ż) psych. zespół nieokreślonych wrażeń zmysłowych składających się na samopoczucie człowieka, zmysł ogólny przykłady
 • Co znaczy Cytra Od czego zależy mający struny dwojakiego rodzaju: pięć strun, na których wygrywa się główną melodię, i ponad 30 strun do akompaniamentu: grać na cytrze encyklopedia
 • Co znaczy Choreografia Na czym polega układów tanecznych i ich wykonania; opis scenicznych widowisk baletowych ? choreograf, choreografka, choreograficzny: choreograficzny układ jak działa
 • Co znaczy cytron(m) // cytroneta(ż) Różnice <łac. citrus> bot. gatunek drzewa o dużych żółtych owocach w grubej pachnącej skórce używanej do kandyzowania (cykata); owoc tego drzewa czy, jest
 • Co znaczy Colloquium Wady i zalety zob. kolokwium pojęcie
 • Co znaczy Chromofotografia Podobieństwa ż) przest. fotografia kolorowa wyjaśnienie
 • Co znaczy Się Certować Czemu ceremonialnie> pot. zbytnio się przejmować: nie certuj się z nimi tak bardzo; wymawiać się od czegoś nieszczerze, robić ceregiele opis
 • Co znaczy Czikosz Czikos Co gorsze m) pasterz koni na stepach; pot. lekceważ o mieszkańcach pasterskich rejonów na Bałkanach informacje
 • Co znaczy Cerować Porównaj zdobić> naprawiać rozdarcia, zaszywać dziury w tkaninie ? cerownia, cerowaczka, zacerować co, zacerowany, pocerowany: pocerowane skarpetki co to jest
 • Co znaczy Cento Centi Centy Porównanie miar, oznacza, że dana wartość jest sto razy mniejsza od jednostki podstawowej, wskazanej w drugim członie nazwy, np. centymetr = 1/100 m definicja
 • Co znaczy Chołodziec Co lepsze regionalna potrawa, pod tą nazwą znana zwłaszcza na tzw. Kresach Wschodnich, na Litwie, Ukrainie, Białorusi; rodzaj zupy z buraków, botwiny co znaczy
 • Co znaczy Cenzura Dlaczego kontrola wolności słowa (publikacji, widowisk, twórczości artystycznej), dokonywana przez specjalny urząd państwowy; 1. przen. ocena słownik
 • Co znaczy Choro Jak lepiej pierwszy człon wyrazów złożonych, wskazujący na ich związek ze znaczeniem kraina geograficzna znaczenie
 • Co znaczy Chloroza Kiedy roślin; roślina marnieje, liście tracą zieloną barwę, bledną, żółkną; 2. med. rodzaj anemii spowodowanej niedoborem żelaza, zewnętrznym czym jest
 • Co znaczy Corrida Od czego zależy ż) zob. korrida co oznacza
 • Co znaczy Caravaggionizm Na czym polega malarz wł.> realistyczny ruch w malarstwie barokowym, oparty na malarstwie Caravaggia, np. stosowanie kontrastowych światłocieni krzyżówka
 • Co znaczy Ciżmy Różnice miękkiej skóry, często o wydłużonych i zakrzywionych do góry noskach: ciżmy góralskie, ciżemki: „Historia żółtej ciżemki” najlepszy
 • Co znaczy Corral Wady i zalety m) zob. koral // korral przykłady
 • Co znaczy Czambuł Podobieństwa zbrojny oddział tatarski; zagon tatarski ? czambulik; dziś tylko fraz.: w czambuł – bez wyjątku, w całości: potępić w czambuł encyklopedia
 • Co znaczy Charakterystyka Czemu charakteryzujących kogoś lub coś; analiza, interpretacja, oddanie cech zewnętrznych i wewnętrznych osoby, postaci literackiej itp jak działa
 • Co znaczy Chromofor Co gorsze składnik cząsteczki związku chemicznego (połączenie pewnych atomów w związku organicznym), który decyduje o zabarwieniu tej substancji czy, jest
 • Co znaczy Chronografia Porównaj dziejopisarstwo, chronologiczny opis dziejów; 2. techn. metoda stałej rejestracji przebiegu obserwowanych zdarzeń, zjawisk, procesów za pojęcie
 • Co znaczy Girl Call Porównanie prostytutka zgłaszająca się na zamówienie telefoniczne wyjaśnienie
 • Co znaczy Czek Co lepsze bankowego o określonej wartości pieniężnej, można nim płacić za towary lub żądać wypłaty z banku na podstawie posiadanego konta: czek na opis
 • Co znaczy Chiromanta Dlaczego m) człowiek zajmujący się wróżeniem z linii dłoni informacje
 • Co znaczy Cykada Jak lepiej polny> zool. piewik, duży owad z rodziny o tej samej nazwie, samce tych gatunków wydają charakterystyczne, dość głośne dźwięki (za pomocą co to jest
 • Co znaczy Czastuszka Kiedy rosyjskiej, ukraińskiej i białoruskiej: krótka improwizowana przyśpiewka ludowa o tematyce obyczajowej, społecznej lub miłosnej definicja
 • Co znaczy Cybernetyka Od czego zależy sterujący okrętem> techn. dział wiedzy o mechanizmach sterowania automatycznego zarówno organizmów żywych (z człowiekiem włącznie), jak co znaczy
 • Co znaczy Cytolog Na czym polega m) med. specjalista w dziedzinie cytologii słownik
 • Co znaczy Chandra Różnice pogrążyć się w apatii, siedzieć bez ruchu jak żebrak pod cerkwią> stan przygnębienia, apatii, uczucie beznadziejności: chandryczny nastrój znaczenie
 • Co znaczy Consensus Wady i zalety stanowisko w jakiejś sprawie: uzyskać, osiągnąć consensus w czym; nie doszło do consensusu w sprawie… czym jest
 • Co znaczy Czartyzm Podobieństwa polityczno-ekonomiczny ruch robotniczy w Anglii (1836–185), domagający się karty praw dla robotników: ruch czartystowski ? czartysta co oznacza
 • Co znaczy Czaprak Czemu m) 1. okrycie konia; długa ozdobna kapa pod siodło używana w XVIII w.; 2. techn. wyprawiona skóra zwierzęca, tzw. krupon krzyżówka
 • Co znaczy Chemia Co gorsze właściwościami substancji organicznych i nieorganicznych, dziś rozpada się na wiele działów ? chemiczny, chemik, chemikalia, chemizm najlepszy
 • Co znaczy Cytryn Porównaj m) kamień półszlachetny stosowany w jubilerstwie, odmiana kwarcu, przezroczysty minerał koloru żółtawego przykłady
 • Co znaczy Cynkoryt Porównanie wykonywania grafiki przy użyciu płytki cynkowej, na której rysuje się jakiś wzór, następnie wytrawiany kwasem, w ten sposób wytrawioną encyklopedia
 • Co znaczy Choreoterapia Co lepsze leczenia niektórych chorób (psychicznych, nerwowych), także schorzeń narządów ruchu za pomocą tańca: stosować choreoterapię, metody jak działa
 • Co znaczy Cyklista Dlaczego m) przest. kolarz, rowerzysta ? motocyklista; cyklistówka czy, jest
 • Co znaczy Cybeba Jak lepiej ż) gatunek winogron, rodzynek pojęcie
 • Co znaczy Cenotaf Kiedy kenotáphion próżny grób> symboliczny grobowiec, niezawierający ciała lub prochów; pomnik-grobowiec (np. Grób Nieznanego Żołnierza wyjaśnienie
 • Co znaczy Choronimia Od czego zależy imiona> jęz. dział onomastyki zajmujący się opisem nazw własnych różnych krain, czyli Choroniów, ich budową, pochodzeniem, zmianami itp opis
 • Co znaczy Chorał Na czym polega chór> muz. gatunek pieśni religijnej wykonywanej w kościołach i w cerkwiach przez wielogłosowe chóry bez muzyki (a capella); także utwór informacje
 • Co znaczy Cesarstwo Różnice n) 1. państwo, obszar podlegający władzy cesarza; 2. rzad. władza, godność cesarza co to jest
 • Co znaczy Czajnik Wady i zalety herbaty, czaj herbata, tur., mong. čai, z chiń. čha-ye listki herbaty> imbryk, naczynie do przygotowywania herbaty (czaju) ? czajniczek definicja
 • Co znaczy Cymelia Podobieństwa gr. keimlion skarb> cenne i rzadkie okazy biblioteczne (np. stare rękopisy) udostępniane głównie w postaci fotokopii i mikrofilmów co znaczy
 • Co znaczy Chromatofor Czemu bot., zool. barwne ciałka (plastydy) występujące w cytoplazmie komórek roślinnych, także zwierzęcych; decydują o ubarwieniu (również o słownik
 • Co znaczy Cynik Co gorsze człowiek, który kpi z przyjętych obyczajów, jawnie lekceważy uznane wartości: cyniczna postawa, zachowanie; 2. filoz przedstawiciel znaczenie
 • Co znaczy Cornflakes Porównaj zob. kornfleki czym jest
 • Co znaczy Chondry Porównanie lm) chem. minerał w postaci drobnych kulistych skupień kryształków krzemianu; występuje w meteorytach ? chondryty co oznacza
 • Co znaczy Gum Chewing Co lepsze guma do żucia krzyżówka
 • Co znaczy Cło Dlaczego podatek, cło> opłata pobierana przez państwo od przywozu, wywozu i przewozu towarów przez jego granice: zapłacić cło; cło fiskalne; cło najlepszy
 • Co znaczy Ceregiele Jak lepiej w polskim dla ułatwienia wymowy: najpierw cereleje – cerereje, potem cerejele, ceregiele> zbyteczne, konwencjonalne grzeczności; ceremonie przykłady
 • Co znaczy Cerera Kiedy ż) <łac. Ceres Cereris> mit. rzym. bogini płodności, rolnictwa i urodzajów, utożsamiana z grecką boginią Demeter ? ceres encyklopedia
 • Co znaczy Cyklop Od czego zależy ps krągłooki, imię mitycznych olbrzymów (u Homera)> 1. mit. gr. olbrzym o jednym oku pośrodku czoła (cyklopom przypisywano wzniesienie jak działa
 • Co znaczy Cyto Na czym polega część wyrazów wskazująca na ich związek z pojęciem komórki: cytoplazma, cytologia, cytochemia, cytogenetyka czy, jest
 • Co znaczy Celnik Różnice m) pracownik urzędu celnego ? celnica, celniczka, clić pojęcie
 • Co znaczy Cicisbeo Wady i zalety który szczególnie adoruje panią domu, kokietuje ją, uwodzi; podrywacz, uwodziciel cudzych żon; 2. daw. na włoskich dworach: stały towarzysz wyjaśnienie
 • Co znaczy Coitus Podobieństwa <łac.> med. stosunek płciowy; coitus interruptus stosunek przerywany (dla uniknięcia zapłodnienia opis
 • Co znaczy Cywilistyka Czemu ż) praw. prawo cywilne informacje
 • Co znaczy Casus Co gorsze zob. kazus co to jest
 • Co znaczy Calvados Porównaj francuska wódka o brązowym zabarwieniu, produkowana z pewnych odmian jabłek, cechująca się charakterystycznym zapachem i smakiem owocowym definicja
 • Co znaczy Chanson Porównanie muz. pieśń francuska, początkowo jednogłosowa, śpiewana przez trubadurów i truwerów, od XVI w. – wielogłosowa co znaczy
 • Co znaczy Correct Co lepsze ndm) zgodny z przyjętymi formami zachowania się; poprawny, prawidłowy, właściwy, bez zarzutu: Piotr zachował się correct słownik
 • Co znaczy Collage Dlaczego zob. kolaż znaczenie
 • Co znaczy Cyniczny Jak lepiej sarkastyczny; lekceważący panujące obyczaje i uznane wartości; 2. filoz. postawa lub pogląd zgodny z staroż. teorią cynizmu greckiego czym jest
 • Co znaczy Campus Kiedy por kampus co oznacza
 • Co znaczy Chronograf Od czego zależy kronikarz, dziejopis, autor chronografii (opisu dziejów); 2. techn. urządzenie samozapisujące w postaci wykresu lub sprzężony z kamerą krzyżówka
 • Co znaczy Cecha Na czym polega rozpoznawczy> 1. element odróżniający lub charakteryzujący żywe istoty lub przedmioty: cecha charakterystyczna, dodatnia, główna, nabyta najlepszy
 • Co znaczy Chałtura Różnice od charta> pot. dodatkowa praca dla szybkiego i łatwego zarobku, często niedbale: robić, uprawiać chałturę; produkt takiej pracy przykłady
 • Co znaczy Ceromancja Wady i zalety roztopionego wosku wlewanego do wody; lanie wosku (stary zwyczaj, obchodzony w wieczór andrzejkowy, 30 listopada encyklopedia
 • Co znaczy Chromofototypia Podobieństwa ż) przest. techn. jedna z technik druku kolorowego, tzw. światłodruk wielobarwny (zob. fototypia jak działa
 • Co znaczy Cholesterol Czemu m) związek organiczny z grupy steroli; przyczyna wielu schorzeń układu krążenia czy, jest
 • Co znaczy Cirrocumulus Co gorsze chmura kłębiasto-pierzasta, składa się prawie wyłącznie z kryształków lodu, zapowiada pogorszenie się pogody pojęcie
 • Co znaczy Centym Porównaj m) moneta zdawkowa równa 1/100 franka lub niektórych innych podstawowych jednostek monetarnych (np. dinara wyjaśnienie
 • Co znaczy Celebrans Porównanie m) <łac.> rel. duchowny odprawiający uroczyste nabożeństwo, prowadzący procesję, oficjant opis
 • Co znaczy Chrono I Chron Co lepsze człon wyrazów złożonych, wskazujący związek z pojęciem czasu: chronologia, chroniczny, chronosfera informacje
 • Co znaczy Chiton Dlaczego ż) 1. szata grecka spinana na ramionach; 2. zool. przedstawiciel pewnej gromady mięczaków morskich (wielotarczowce co to jest
 • Co znaczy Celiakia Jak lepiej brzuszny, z gr. koiliakós, od koilía jama brzuszna, koílos pusty wewnątrz> med. zaburzenia procesów trawienia i wchłaniania pokarmów definicja
 • Co znaczy Cyc Kiedy m) daw. rodzaj cienkiej tkaniny bawełnianej co znaczy
 • Co znaczy Cyklina Od czego zależy skrobania, wygładzenia drewna, desek i przedmiotów drewnianych ? cyklinować (co): cyklinować podłogi; cykliniarka, cykliniarz słownik
 • Co znaczy Cmentarz Na czym polega miejsce spoczynku, snu, od koim?? układam do snu> miejsce pochówku, zwykle wydzielony obszar, gdzie grzebie się zmarłych lub przechowuje znaczenie
 • Co znaczy Ceremonialny Różnice 1. związany z ceremonią; używany w czasie uroczystych obrzędów; uroczysty, podniosły, odświętny, obrzędowy, wystawny; 2. zgodny z formami czym jest
 • Co znaczy Combo Wady i zalety zob. kombo co oznacza
 • Co znaczy Coda Podobieństwa zob. koda krzyżówka
 • Co znaczy Chimera Czemu Chímaira, imię mitycznego smoka, zabitego przez Bellerofonta, od chímaira młoda koza, kózka> 1. mit. potwór ziejący ogniem, z paszczą lwa najlepszy
 • Co znaczy Chromotaksja Co gorsze porządek> biol. zjawisko wśród pewnych gatunków zwierząt, polegające na tym, że reagują one na jakiś kolor, kierują się w jego stronę (np przykłady
 • Co znaczy Czempion Porównaj w zawodach sportowych, mistrz w jakiejś dyscyplinie sportu ? czempionat; 2. przen. o zwierzętach rasowych (psach, koniach, kotach), które encyklopedia
 • Co znaczy Colt Porównanie zob. kolt jak działa
 • Co znaczy Spaniel Cocker Co lepsze m) pies myśliwski, o długiej, jedwabistej sierści czarnej, brązowej lub łaciatej, krótkich nogach i bardzo długich, obwisłych uszach czy, jest
 • Co znaczy Canoe Dlaczego karaib. kanava> sport. mała, wąska łódź sportowa zbudowana na wzór łodzi eskimoskiej lub indiańskiej, poruszana za pomocą krótkiego wiosła pojęcie
 • Co znaczy Czereda Jak lepiej ż) gromada zwierząt; lekcew. lub żart. duża grupa ludzi: czereda dzieciaków; zgraja wyjaśnienie
 • Co znaczy Chronik Kiedy m) żarg. lek pacjent z chorobą chroniczną, przewlekle chory opis
 • Co znaczy Cysters Od czego zależy cystersi> zakon katolicki założony w 1098 r. przez Roberta, opata benedyktynów, który zamieszkał we Francji w Citeaux: zakon cystersów informacje
 • Co znaczy Choreodram Na czym polega m) baletowe widowisko dramatyczne, dramat wyrażany tańcem i mimiką co to jest
 • Co znaczy Cesarz Różnice princeps) caesarius, z p.-łac. caesar tytuł zastępcy imperatora rzymskiego> tytuł panującego w państwie o rządach monarchicznych; władca definicja
 • Co znaczy Cadyk Wady i zalety m) przywódca religijny żydowskiej sekty chasydów, uważany często za cudotwórcę i otaczany czcią co znaczy
 • Co znaczy Cento Podobieństwa rganization) Organizacja Paktu Centralnego> układ wojskowo-polityczny zawarty w 1959 r. przez Pakistan, Turcję, Iran i Wielką Brytanię słownik
 • Co znaczy Cracoviana Czemu malarstwo, dokumenty(często zabytkowe) dotyczące Krakowa, świadczące o zainteresowaniu tym miastem(w przeszłości i współcześnie znaczenie
 • Co znaczy Chromosfera Co gorsze warstwa atmosfery słonecznej (między tzw. fotosferą i koroną Słońca) widoczna podczas całkowitego zaćmienia jako czerwona otoczka czym jest
 • Co znaczy Cortland Porównaj zob. kortlandy co oznacza
 • Co znaczy Chorologia Porównanie dział biogeografii, badanie rozmieszczenia poszczególnych gatunków flory i fauny na kuli ziemskiej; ustala i opisuje regiony tzw krzyżówka
 • Co znaczy Cug Co lepsze powietrza w piecu: gdy piec nie ma cugu, to ogień nie chce się palić; 2. przen. pociąg do czego, ochota: mieć cug do kieliszka; 3. daw najlepszy
 • Co znaczy Czyhać Dlaczego czekać na kogoś w ukryciu z zamiarem napaści; czaić się (na kogo), czatować (na kogo przykłady
 • Co znaczy Chloroplast Jak lepiej tworzenie> bot. ciałko zieleni, w którym tworzą się węglowodany, w chloroplaście zachodzi proces fotosyntezy ? chloroplastyna encyklopedia
 • Co znaczy Chaotyczny Kiedy przym.) bezładny; odznaczający się bezplanowością; nieuporządkowany, niezorganizowany jak działa
 • Co znaczy Celebrować Od czego zależy z łac. celebrare przychodzić tłumnie> 1. uroczyście odprawiać mszę św.; 2. przen. zachowywać się lub robić coś ze szczególną powagą czy, jest
 • Co znaczy Cruzeiro Na czym polega jednostka monetarna Brazylii pojęcie
 • Co znaczy Cyzjojan Różnice Pańskie + januaris styczeń> daw. wierszowany kalendarz łaciński, wyliczający (w skrótach) wszystkie święta w poszczególnych miesiącach wyjaśnienie
 • Co znaczy Charakteryzować Wady i zalety caractériser, od caract?re charakter> 1. opisywać charakterystyczne cechy kogoś lub czegoś; 2. zmieniać wygląd zewnętrzny człowieka poprzez opis
 • Co znaczy Coach Podobieństwa typ nadwozia samochodu osobowego informacje
 • Co znaczy Cynfolia Czemu metalowa z cyny, stosowana dawniej do wyrobu kondensatorów elektrycznych, dziś folia do pakowania produktów (np. spożywczych), także do co to jest
 • Co znaczy Cynizm Co gorsze kyníz? zachowuję się jak cynik>1. postawa lekceważenia praw, obyczajów, wartości obowiązujących w danym środowisku; 2. filoz. doktryna definicja
 • Co znaczy Chuligan Porównaj Hooligan – imię legendarnego opryszka londyńskiego> pot. ktoś, kto łamie obowiązujące normy; łobuz, awanturnik, ulicznik: wyczyn co znaczy
 • Co znaczy Chimeryk Porównanie m) człowiek zmienny, nieobliczalny, kierujący się kaprysami, chimerami słownik
 • Co znaczy Chili Chile Co lepsze bardzo ostra przyprawa otrzymywana z różnych gatunków pieprzowców tropikalnych znaczenie
 • Co znaczy Comtesse Dlaczego zob. kontessa czym jest
 • Co znaczy Cenzuralny Jak lepiej przym.) niebudzący zastrzeżeńobyczajowo-moralnych; przyzwoity: cenzuralne/niecenzuralne słowa, gesty co oznacza
 • Co znaczy Chacham Kiedy m) rel. tytuł rabina u Żydów sefardyjskich lub najwyższego duchownego Karaimów; osoba nosząca ten tytuł krzyżówka
 • Co znaczy Chondrocyt Od czego zależy kytos komórka> biol. komórka tkanki chrzęstnej, powstającej z tzw. chondroblastów; komórki chrzęstne (chrząstki najlepszy
 • Co znaczy Canto Na czym polega muz. a) śpiew, b) melodia, c) głos wykonujący melodię (np. sopran przykłady
 • Co znaczy Comeback Różnice powrót osoby znanej (piosenkarki, gwiazdy filmu, polityka) do życia publicznego, zawodowego po dłuższej przerwie: nastąpił wielki comeback encyklopedia
 • Co znaczy Chironomia Wady i zalety ż) rzad. gestykulowanie przy wygłaszaniu mów lub tekstów scenicznych jak działa
 • Co znaczy Cykata Podobieństwa <ż> kandyzowana skórka owocu, zwanego cytronem, także innych owoców cytrynowych czy, jest
 • Co znaczy Czamara Czemu arab. samur kożuch> 1. daw. rodzaj długiej kurtki wyszywanej lub płaszcza podszytego futrem; 2. dziś element męskiego stroju ludowego pojęcie
 • Co znaczy Cyrkulacja Co gorsze ż) <łac. circu(m)-latio obnoszenie wokół; obrót> krążenie, obieg czego: cyrkulacja powietrza ? cyrkulować, cyrkularz wyjaśnienie
 • Co znaczy Czarter Porównaj wynajęcie statku lub samolotu; umowa między właścicielem statku lub samolotu a najemcą, dotyczy warunków dzierżawienia statku lub samolotu opis
 • Co znaczy Chromato Chromo Chroma Porównanie wyrazów złożonych, sygnalizujący jakiś związek z pojęciem koloru: chrom (Cr), chromatografia, chromatyka, chromatyna, chromodruk, chromosom informacje
 • Co znaczy Cham Co lepsze prymityw, człowiek ordynarny, grubianin [Cham – wg Biblii syn Noego, przeklęty przez ojca za złe zachowanie] ? chamstwo, chamski co to jest
 • Co znaczy Chorografia Dlaczego grafia> szczegółowy opis jakiegoś kraju lub krainy; dział geografii szczegółowej ? chorograficzny: opis chorograficzny; chorologia definicja
 • Co znaczy Circa Jak lepiej <łac.> około, mniej więcej (skrót: ca); dziś żart. cirka ebałt około co znaczy
 • Co znaczy Cicerone Kiedy ndm) 1. przewodnik, ktoś, kto oprowadza turystów np. po muzeach, opowiada o zabytkach; 2. przen. towarzysz i przewodnik duchowy słownik
 • Co znaczy Cetologia Od czego zależy ż) dział zoologii zajmujący się wielorybami ? cetolog znaczenie
 • Co znaczy Chanuka Na czym polega ośmiodniowe religijne święto żydowskie, obchodzone na pamiątkę zwycięstwa Machabeuszów nad Seleucydami; święto świeczek czym jest
 • Co znaczy Chondriosomy Różnice biol. drobne ciałka kuliste lub pałeczkowate, nitkowate w cytoplazmie komórek co oznacza
 • Co znaczy Celulaza Wady i zalety rozkładający celulozę na celobiozę, wytwarzany przez drobnoustroje przewodu pokarmowego zwierząt przeżuwających krzyżówka
 • Co znaczy Cyrylica Podobieństwa starosłowiańskie (podobne do współczesnego alfabetu rosyjskiego), stworzone prawdopodobnie w IX–X w. przez św. Cyryla: teksty najlepszy
 • Co znaczy Cyborg Czemu cybernetyczny> w filmach fantastycznych maszyna myśląca, twór cybernetyczny podobny do człowieka lub zwierzęcia ? cyborgizacja przykłady
 • Co znaczy Cesarski Co gorsze césarienne> 1. odnoszący się do cesarza lub cesarstwa; 2. med. cesarskie cięcie operacja położnicza, metoda polegająca na przecięciu powłok encyklopedia
 • Co znaczy Czynownik Porównaj m) 1. urzędnik w Rosji carskiej; 2. dziś pogard. biurokrata, urzędas jak działa
 • Co znaczy Centralny Porównanie środkowy, główny, z łac. centralis, od centrum> 1. znajdujący się w centrum bądź łączący się z nim, środkowy; centralne ogrzewanie system czy, jest
 • Co znaczy Chipsy Co lepsze lm) cienkie, osuszone plasterki smażonych ziemniaków, z różnymi przyprawami pojęcie
 • Co znaczy Ceduła Dlaczego schedula tabliczka drewniana> 1. komunikat giełdowy; 2. lista przesyłkowa, czyli spis wysyłanych towarów: wypisać, dołączyć cedułę wyjaśnienie
 • Co znaczy Certyfikat Jak lepiej łac. certificare> oficjalne zaświadczenie; pisemny dowód, dokument stwierdzający pochodzenie towaru: wystawić/ posiadać certyfikat opis
 • Co znaczy Chiromancja Kiedy ż) wróżenie z linii dłoni ? chiromanta, chiromantka informacje
 • Co znaczy Cenzus Od czego zależy obywateli (ze względu na wiek, wykształcenie, majątek), czasem jako warunek korzystania z uprawnień lub przywilejów: cenzus majątkowy co to jest
 • Co znaczy Cirrus Na czym polega m) <łac. cirrus pukiel włosów, lok> meteor. chmura pierzasta z kryształków lodu, tworzy pojedyncze, delikatne smugi, na ogół białe definicja
 • Co znaczy Cera Różnice ż) <łac.> skóra twarzy (i szyi): gładka, delikatna cera co znaczy
 • Co znaczy Cherub Cherubin Wady i zalety ker?bim, od ker?b rodzaj anioła> 1. daw. duch opiekuńczy często przedstawiany z twarzą zwierzęcia; 2. w chrześcijaństwie: anioł; 3. pot. o słownik
 • Co znaczy Cif Podobieństwa freight = koszt, ubezpieczenie, fracht; adnotacja w umowie handlowej jako klauzula regulująca warunki przewozu towaru statkiem, opłaty i znaczenie
 • Co znaczy Casting Czemu spotkanie mające na celu wybór aktora, prezentera, modelki itp. do roli w filmie, prowadzenia audycji, wystąpienia w pokazie itp czym jest
 • Co znaczy Chutor Co gorsze m) zagroda wiejska lub niewielka osada na Rusi i Ukrainie; stanica kozacka (XVI–XVII w.): chutory ukraińskie co oznacza
 • Co znaczy Cholecystografia Porównaj ż) rentgenowskie badanie pęcherzyka żółciowego krzyżówka
 • Co znaczy Cekin Porównanie moneta złota, od zecca mennica>1. błyszcząca kolorowa blaszka naszywana na stroje kobiece (ludowe lub wieczorowe); 2. daw. złota moneta najlepszy
 • Co znaczy Cinerarium Co lepsze n) <łac. cinis, dop. cineris popiół> urna, naczynie do przechowywania prochów zmarłego przykłady
 • Co znaczy Cyga Dlaczego wzdłuż osi; zabawka zwana bąk, bączek; fraz. kręci się jak cyga = wierci się, nie może usiedzieć spokojnie encyklopedia
 • Co znaczy Centygram Jak lepiej m) setna część grama (symbol: cg jak działa
 • Co znaczy Chromotropizm Kiedy obrót> biol. odmiana chromotaksji, polega na tym, że pewne gatunki organizmów przytwierdzonych na stałe do podłoża odginają się w stronę czy, jest
 • Co znaczy Centrala Od czego zależy central centralny> 1. główny urząd lub nadrzędna instytucja kierująca oddziałem, filią; 2. pot. główny magazyn lub zbiornica czego pojęcie
 • Co znaczy Celadon Na czym polega romansu> 1. sentymentalny kochanek; kobieciarz; 2. rodzaj porcelanowego szkliwa w kolorze od błękitnozielonkawego do oliwkowego wyjaśnienie
 • Co znaczy Cukinia Różnice ż) warzywo podobne do ogórka, odmiana dyni opis
 • Co znaczy Causa Wady i zalety <łac. przyczyna, powód> praw. a) przyczyna, motyw działania b) stosunek prawny, podstawa prawna, sprawa sądowa informacje
 • Co znaczy Cypel Podobieństwa m) geogr. przylądek, najbardziej wysunięta w morze lub jezioro wąska część lądu ? cypelek co to jest
 • Co znaczy Czynsz Czemu opłata za dzierżawienie nieruchomości, za korzystanie z mieszkania lub gruntu: płacić czynsz, czynszowa kamienica definicja
 • Co znaczy Chemioterapia Chemoterapia Co gorsze ż) leczenie preparatami chemicznymi, które niszczą drobnoustroje chorobotwórcze lub tkanki zaatakowane przez chorobę co znaczy
 • Co znaczy Chorolog Porównaj m) specjalista w zakresie chorologii, fitogeografii lub zoogeografii ? chorolożka słownik
 • Co znaczy Chester Porównanie m) tłusty, twardy ser podpuszczkowy o ostrym, pikantnym smaku znaczenie
 • Co znaczy Centymetr Co lepsze długości, setna część metra (symbol: cm); 2. wąska taśma długości (przeważnie) półtora metra, z centymetrową podziałką, używana w czym jest
 • Co znaczy Chirologia Dlaczego ż) sposób porozumiewania się głuchoniemych za pomocą ruchów palców rąk; miganie co oznacza
 • Co znaczy Charme Jak lepiej wdzięk, urok, czar krzyżówka
 • Co znaczy Chromosom Kiedy stały składnik jądra komórkowego organizmów żywych, „nosiciel genów” odpowiedzialnych za dziedziczenie ? chromosomowy: chromosomowa teoria najlepszy
 • Co znaczy Czako Od czego zależy czapki noszonej przez pasterzy i zbójników karpackich> daw. czapka huzarska; potem wysoka, sztywna czapka wojskowa w kształcie ściętego przykłady
 • Co znaczy Cybant Na czym polega m) żarg. środ zacisk pozwalający regulować przepływ wody lub gazu w rurach? cybancik encyklopedia
 • Co znaczy Cykuta Różnice ż) <łac. cicuta> szalej Cicuta, roślina trująca ze wsch. Azji, znana także w Europie (prawdopodobnie cykutą został otruty Sokrates jak działa
 • Co znaczy Cap Wady i zalety domowej (baran) lub kozy domowej (kozioł), zwłaszcza stary lub wykastrowany; 2. łow. samiec kozicy; 3. o człowieku: głupiec, bałwan czy, jest
 • Co znaczy Chordofon Podobieństwa instrument muzyczny, w którym źródłem dźwięku jest drgająca struna; instrumenty strunowe – m.in. harfa, lira, gitara, skrzypce, fortepian pojęcie
 • Co znaczy Cyklistówka Czemu ż) okrągła, płaska czapka sportowa z daszkiem (noszona nie tylko przez rowerzystów i motocyklistów wyjaśnienie
 • Co znaczy Curaçao Co gorsze n) likier pomarańczowy (ze skórek gorzkich pomarańczy opis
 • Co znaczy Cokół Porównaj podstawa rzeźby lub pomnika: postawić na cokole; 2. najniższy wyodrębniony człon budowli wysunięty w stosunku do górnych partii muru informacje
 • Co znaczy Chrestomatia Porównanie antologia, wybór wyjątków z dzieł różnych autorów; wypisy – najczęściej do użytku szkolnego: słowiańska chrestomatia co to jest
 • Co znaczy Carski Co lepsze carów (zwłaszcza w odniesieniu do Rosji); rel carskie wrota w chrześcijańskich kościołach wschodnich: główne, środkowe drzwi ikonostasu definicja
 • Co znaczy Cywilizować Dlaczego civiliser, z łac. civilis> 1. wprowadzać nowe elementy kultury, wyższy stopień organizacji społecznej: krzewić cywilizację; 2. pot co znaczy
 • Co znaczy Cyrkuł Jak lepiej m) <łac. circulus> daw. okręgowy komisariat policji lub siedziba zarządu dzielnicy, okręgu, miasta: odprowadzić kogo do cyrkułu słownik
 • Co znaczy Cech Kiedy > stowarzyszenie rzemieślników jednej lub kilku (podobnych) specjalności dla obrony interesów ? cechmistrz, cechowy znaczenie
 • Co znaczy Czad Od czego zależy dym> 1. bezbarwny, bezwonny tlenek węgla, silnie trujący gaz, który powstaje na skutek spalania węgla przy niedostatecznym dopływie czym jest
 • Co znaczy czahar(m) // czahary(lm) Na czym polega mokradła porosłe krzakami co oznacza
 • Co znaczy Czaban Różnice m) 1. gwar. region. pasterz owiec, wołów; 2. baran, wół lub wieprz krzyżówka
 • Co znaczy Chryzantema Wady i zalety me, gr. chrysánthemon złotokwiat> bot. roślina ozdobna z rodziny astrowatych o różnobarwnych kwiatach, pochodząca z Chin i Japonii najlepszy
 • Co znaczy Cezura Podobieństwa czasu lub moment przełomowy w dziejach, w historii kultury, literatury; 2. lit. średniówka, pauza rytmiczna w środku wersu po określonej przykłady
 • Co znaczy Centrysta Czemu centryzmu, czyli postawy politycznego umiarkowania (np. między lewicą a prawicą) ? centryzm, centrystyczny encyklopedia
 • Co znaczy Chronoskop Co gorsze czasomierz używany w badaniach eksperymentalnych różnego typu, wyposażony w stoper, uruchamiany i zatrzymywany automatycznie, zgodnie z jak działa
 • Co znaczy Centon Porównaj utwór zbudowany z fragmentów lub cytatów z innych utworów (jednego lub kilku autorów); bigos literacki czy, jest
 • Co znaczy Chylus Porównanie biochem. tzw. limfa trawienna, płyn w jelicie cienkim powstały ze strawionego pokarmu, wchłaniany przez naczynia limfatyczne kosmków pojęcie
 • Co znaczy Cekauz Cekhauz Co lepsze m) daw. zbrojownia, arsenał wyjaśnienie
 • Co znaczy Cyklotron Dlaczego urządzenie do wywoływania reakcji jądrowych, tzw. akcelerator cykliczny jonów – nadaje im ruch kołowy za pomocą stałego pola magnetycznego opis
 • Co znaczy Cecydia Jak lepiej ż) bot. narośl, zniekształcenie rośliny spowodowane przez pasożyta roślinnego lub zwierzęcego informacje
 • Co znaczy Crawl Kiedy zob. kraul co to jest
 • Co znaczy Czuszka Od czego zależy ż) ostra mała papryka, przyprawa z tej rośliny, wysuszonej i zmielonej definicja
 • Co znaczy Chinina Na czym polega quinine, hiszp. quinina, od kina-kina kora w peruwiańskim dialekcie keczua> otrzymywana z kory drzewa chinowego lub syntetycznie, stosowana co znaczy
 • Co znaczy Ceramika Różnice artystyczne z wypalanej glinki, porcelany i fajansu; wyroby z terakoty, kamionki, służące do zdobienia budynków: wyroby ceramiczne; 2 słownik
 • Co znaczy Centrum Wady i zalety środek; środkowa lub główna część czego; główny punkt, miejsce, ośrodek czego: centrum komunikacyjne, kulturalne ? centrala, centralny znaczenie
 • Co znaczy Chór Podobieństwa zespół śpiewaków; 2. wielogłosowy śpiew zawodowy lub amatorski; 3. grupa instrumentów jednego typu (np. chór skrzypiec); 4. arch. rodzaj czym jest
 • Co znaczy Cyganeria Czemu artystyczna, środowisko artystyczne charakteryzujące się nieco ekscentrycznym stylem życia „na luzie”; 2. w dobie modernizmu (przełom co oznacza
 • Co znaczy Cyd Co gorsze ostatni człon wyrazów złożonych (najczęściej nazywających substancje chemiczne), który wskazuje na związek z niszczeniem, zabijaniem krzyżówka
 • Co znaczy Czempionat Porównaj m) mistrzostwo w jakiejś dyscyplinie sportu: uzyskać czempionat najlepszy
 • Co znaczy Chablis Porównanie n; ndm) białe wytrawne wino burgundzkie przykłady
 • Co znaczy Czarczaf Co lepsze prześcieradło, z pers. czarszäb> tradycyjna część ubioru kobiet muzułmańskich, zasłaniająca głowę i twarz, z otworami na oczy, kwef: nosić encyklopedia
 • Co znaczy Cza Cza Dlaczego południowoamerykański taniec towarzyski, odmiana mamby (w wolniejszym tempie jak działa
 • Co znaczy Chippendale Jak lepiej 1718–1799, stolarz ang.> styl w meblarstwie w drugiej poł. XVIII w., łączy różne style ang. baroku i franc. rokoka z motywami gotyckimi i czy, jest
 • Co znaczy Celuloid Kiedy sztuczne tworzywo, termoplastyczne, łatwopalne, używane do wyrobu galanterii, zabawek i błon filmowych ? celuloidowy pojęcie
 • Co znaczy Chryzokracja Od czego zależy władza> 1. ustrój, w którym władza sprawowana jest przez najbogatszych, rządy najbogatszych, plutokracja; 2. przen. najbogatsi ludzie wyjaśnienie
 • Co znaczy Cetnar Na czym polega pondus) u Pliniusza> przest. jednostka masy równa 100 kg (w niektórych krajach, np. w Anglii, Szwajcarii, Danii – 50 kg opis
 • Co znaczy Czekolada Różnice meksyk. czoko-latl napój kakaowy>1. smaczna masa z miazgi kakaowej, tłuszczu, cukru pudru i dodatków; 2. wyrób cukierniczy z tej masy; 3 informacje
 • Co znaczy Cockpit Wady i zalety m) zob. kokpit co to jest
 • Co znaczy Charakteryzacja Podobieństwa ż) zmiana wyglądu twarzy i sylwetki, głównie aktora, poprzez dolepianie wąsów, brody, nakładanie peruki, makijaż definicja
 • Co znaczy Cykoria Czemu kichóreia> 1. bot. roślina warzywna z rodziny astrowatych o szerokich liściach, spożywanych jako sałata; 2. domieszka do kawy robiona z co znaczy
 • Co znaczy Chromatyzm Co gorsze m) fiz. wada soczewek objawiająca się różnymi zabarwieniami obrazu słownik
 • Co znaczy Flow Cash Porównaj ekon. strumień pieniędzy, gotówki; przepływy pieniężne znaczenie
 • Co znaczy Cembrowina Porównanie umocnienie ścian zbiorników wodnych (studni, basenów, brzegów rzeki lub stawu ? cembrowanie, ocembrować co, ocembrowany czym jest
 • Co znaczy Chol Chola Chole Co lepsze cząstka występująca w wielu wyrazach złożonych, których treść wiąże się ze znaczeniem co oznacza
 • Co znaczy Cynk Dlaczego gwarze więziennej: wiadomość potajemnie przesłana za mury wiezienia, także pewne umowne znaki dla wtajemniczonych; 2. pot. fraz. poufna krzyżówka
 • Co znaczy Chylat Jak lepiej m) szata ofiarowywana przez władcę ludziom szczególnie zasłużonym; symbol godności: otrzymać chylat najlepszy
 • Co znaczy Curry Kiedy n; ndm) bardzo ostra przyprawa do potraw, mieszanina mielonego pieprzu, papryki, imbiru, cynamonu przykłady
 • Co znaczy Cheder Od czego zależy m) żydowska podstawowa szkoła religijna encyklopedia
 • Co znaczy Choleryna Na czym polega ż) med. ostre zatrucie pokarmowe, objawy nieco przypominają cholerę jak działa
 • Co znaczy Combi Różnice zob. kombi czy, jest
 • Co znaczy Centylitr Wady i zalety m) setna część litra (symbol: cl pojęcie
 • Co znaczy Chłam Podobieństwa m) rzeczy o małej wartości; coś bezwartościowego; buble; tandeta, graty: ten cały chłam wyjaśnienie
 • Co znaczy Chromatyka Czemu barwach; sztuka doboru kolorów, mieszania farb dla uzyskania żądanego odcienia; 2. muz. zasada doboru dźwięków przez podwyższanie lub opis
 • Co znaczy Celulozowy Co gorsze przym.) papier celulozowy papier bezdrzewny, wata celulozowa informacje
 • Co znaczy Contra Porównaj zob. kontra co to jest
 • Co znaczy Krystiania Chrystiania Porównanie dziś Oslo> sport. rodzaj ewolucji narciarskiej polegającej na gwałtownych skrętach (też nagły skręt i zatrzymanie się) – zob. krystiania definicja
 • Co znaczy Chianti Co lepsze n) wytrawne wino toskańskie, czerwone, o aromacie fiołków co znaczy
 • Co znaczy Charyzmat Dlaczego gr. kośc.> 1. rel. a) według teologii: dar łaski bożej, b) typ żarliwości religijnej wyróżniający daną osobę od otoczenia; 2. socjol słownik
 • Co znaczy Celibat Jak lepiej m)<łac. caelibatus bezżeństwo> bezżeństwo; w niektórych religiach obowiązek duchownych: żyć w celibacie, przyjąć celibat znaczenie
 • Co znaczy Czatować Kiedy na kogo, na co – starać się spotkać kogo: czatował na niego od kilku godzin; czyhać, śledzić: kot czatuje na myszy czym jest
 • Co znaczy Cyklo Cykl Od czego zależy których treść wiąże się z pojęciem okręgu, koła, ruchu okrężnego: cykliczny, cyklista, cyklodrom, cykloida, cyklon, cyklop co oznacza
 • Co znaczy Ceratozaur Na czym polega zaur> paleont. Ceratosaurus, kopalny gad drapieżny z grupy dinozaurów, żyjący w górnej kredzie na południowych terenach Ameryki Północnej krzyżówka
 • Co znaczy Cuma Różnice lina służąca do cumowania kutrów, jachtów, statków przy nabrzeżu; również do holowania statków: lina cumownicza ? cumować (co, gdzie najlepszy
 • Co znaczy Cheeseburger Wady i zalety m) hamburger podawany z dodatkiem żółtego sera przykłady
 • Co znaczy Chimeryczny Podobieństwa przym.) fantastyczny, nierealny, urojony; kapryśny, dziwaczny, zmienny, nierzeczywisty encyklopedia
 • Co znaczy Chałat Czemu przepasany sznurem, z osm. halat sznur, powróz> rodzaj długiego, szerokiego płaszcza, wierzchnie okrycie niektórych narodów Wschodu (także jak działa
 • Co znaczy Chondrio Chondro Co gorsze cząstka gr. pochodzenia, występująca w wielu wyrazach złożonych, których treść wiąże się z pojęciem grudki, ziarenka, kuleczki, chrząstki czy, jest
 • Co znaczy Clinch Porównaj zob. klincz pojęcie
 • Co znaczy Chemoterapeutyczny Porównanie preparaty chemoterapeutyczne leki syntetyczne, niszczą drobnoustroje chorobotwórcze lub hamują ich rozwój wyjaśnienie
 • Co znaczy Comber Co lepsze m) mięso z kością z okolicy łopatki (głównie owiec, zajęcy, dzików): pieczony comber barani, zajęczy opis
 • Co znaczy Chała Dlaczego ż) pot. rzecz bezwartościowa, niedbale wykonana, bubel, tandetna (zwykle o utworze literackim, scenicznym, filmowym itp informacje
 • Co znaczy Cobol Cobol Jak lepiej Language)> inform. jeden z języków programowania służący do przetwarzania danych administracyjnych i handlowych; zapisać coś w cobolu co to jest
 • Co znaczy Chryzmat Kiedy osobowa kogoś wyjątkowego, charyzma; według niektórych teologów chrześcijańskich: mistyczne piętno boskości odciśnięte na duszy, będące definicja
 • Co znaczy Cyrenaik Od czego zależy m) wyznawca lub zwolennik cyrenaizmu co znaczy
 • Co znaczy Cesjonariusz Na czym polega m) praw. osoba, na rzecz której dokonano cesji słownik
 • Co znaczy Chóralistyka Różnice ż) zasady sztuki śpiewu chóralnego, wiedza o chórach, ich historii, organizacji, podziałach na głosy itp znaczenie
 • Co znaczy Capstrzyk Wady i zalety czop (beczki)> uroczysty przemarsz wojska (lub członków jakiejś organizacji, np. harcerzy) ulicami miasta, z orkiestrą, pochodniami w czym jest
 • Co znaczy Cynk Podobieństwa m) muz. daw. dęty instrument drewniany w kształcie rogu, kornet co oznacza
 • Co znaczy Cumować Czemu pojazd wodny za pomocą cumy wiązanej do specjalnych słupków lub pomostu; 2. przywiązać balon do jakiegoś stałego elementu na ziemi krzyżówka
 • Co znaczy Cyces Co gorsze grono> rel. rodzaj frędzli (lm: cycesy) zdobiących odzież starozakonnych żydów, noszonych zgodnie z ich tradycją kulturową i nakazem Bibli najlepszy
 • Co znaczy Cumulus Porównaj biała pojedyncza chmura kłębiasta w kształcie wież lub kopuł, składająca się głównie z kropelek wody, typowa dla ciepłej pory roku przykłady
 • Co znaczy Cross Porównanie zob. kros ? motocross encyklopedia
 • Co znaczy Chan Co lepsze m) tytuł władcy tureckiego, mongolskiego, tatarskiego: chan krymski ? chanat jak działa
 • Co znaczy Chwast Dlaczego włosia> 1. używany dawniej jako ozdoba; kita (przy czapce), chwost; 2. dziś: o roślinach, które „nieproszone” wyrastają wśród roślin czy, jest
 • Co znaczy Celebracyjny Jak lepiej przym.) uroczysty, pompatyczny pojęcie
 • Co znaczy Cirrostratus Kiedy m) <łac. cirro + stratus> meteor. chmura warstwowo-pierzasta, tworzy przejrzystą białą zasłonę, często pokrywającą całe niebo wyjaśnienie
 • Co znaczy Chronologia Od czego zależy nauka, słowo> kolejność wydarzeń w czasie; określanie kolejnych dat zdarzeń ? chronologizować (co); chronologiczny: układ, porządek opis
 • Co znaczy Chirurgia Na czym polega zajmujący się leczeniem za pomocą (głównie) operacji; 2. pot. oddział chirurgiczny w szpitalu: leżeć na chirurgii ? chirurg informacje
 • Co znaczy Cocktail Różnice zob. koktajl co to jest
 • Co znaczy Cappuccino Wady i zalety czarna kawa ze śmietanką lub mleczkiem i czekoladą definicja
 • Co znaczy Cowboy Podobieństwa zob. kowboj co znaczy
 • Co znaczy Cerber Czemu przen. żart. srogi i czujny dozorca [Cerber – mit. trójgłowy pies z grzywą lub ogonem z węży, strzegący wejścia do Hadesu, królestwa słownik
 • Co znaczy Cytoplazma Co gorsze ż) zawartość komórki żywego organizmu (z wyjątkiem jądra komórkowego) ? cytoplazmatyczny znaczenie
 • Co znaczy Corso Porównaj zob. korso czym jest
 • Co znaczy Cedować Porównanie przekazywać, przelewać swoje wierzytelności lub prawa do czegoś na rzecz innej osoby ? scedować, cesja: dokonywać cesji co oznacza
 • Co znaczy Cela Co lepsze ż) izba więzienna lub klasztorna krzyżówka
 • Co znaczy Ceramiczny Dlaczego przym.) używany, stosowany przy produkcji ceramiki najlepszy
 • Co znaczy Carcinoma Jak lepiej ż) med. nowotwór złośliwy; rak przykłady
 • Co znaczy Cykliniarka Kiedy ż) 1. urządzenie do cyklinowania powierzchni podłóg, parkietu; 2. żart. kobieta w zawodzie cykliniarza encyklopedia
 • Co znaczy Cyrk Od czego zależy cirque, wł. circo, łac. circus krąg; arena>1. staroż. okrągła odkryta budowla amfiteatralna, gdzie odbywały się widowiska; 2. dziś – jak działa
 • Co znaczy Centaur Na czym polega od st.-gr. nazwy wołu, tj. byka kastrowanego: ken(o)-tauros>w mit. gr. człowiek-koń (koń z ludzką głową i torsem czy, jest
 • Co znaczy Cyklon Różnice kyklé?n krążący, kołujący> 1. potężny, szybko przesuwający się wir powietrzny: oko cyklonu; 2. chem. ciekły cyjanowodór stosowany do pojęcie
 • Co znaczy Charakteryzator Wady i zalety m) pracownik teatru, filmu, pracowni fotograficznej, który zajmuje się charakteryzacją wyjaśnienie
 • Co znaczy College Podobieństwa zob. koledż//kolydż opis
 • Co znaczy Cerata Czemu warstwą masy pokostowej (jednobarwnej lub z deseniem), używana jako nakrycie stołów oraz do produkcji ubrań ochronnych, pokrowców itp informacje
 • Co znaczy Chryzopraz Co gorsze m) 1. kamień półszlachetny o barwie żółtawojasnozielonej, używany w jubilerstwie; 2. geol. minerał, odmiana chalcedonu co to jest
 • Co znaczy Cassis Porównaj aromatyczny likier z czarnych porzeczek o ciemnoczerwonej barwie i niewielkiej zawartości alkoholu definicja
 • Co znaczy Cement Porównanie do betonowania (wynaleziony w 1817 r.), z fr. ciment wapno gaszone, z p.-łac. cimentum wapno gaszone, od cieo wprawiam w ruch, wzburzam> 1 co znaczy
 • Co znaczy Chronobiologia Co lepsze ż) biol. dziedzina badająca rytmy życiowe organizmów (tzw. biorytmy); także charakterystyczny biorytm danego organizmu słownik
 • Co znaczy Cyzelować Dlaczego rzeźbić, łac. cisellum dłuto> 1. wykańczać przedmioty artystyczne z drewna lub metalu ? cyzelator/cyzeler, cyzelatorstwo; 2. przen znaczenie
 • Co znaczy Chronologizacja Jak lepiej kolejności zdarzeń wg dat; wyznaczanie powiązań chronologicznych między nimi: dokonać chronologizacji wydań dzieła czym jest
 • Co znaczy Confetti Kiedy zob. konfetti co oznacza
 • Co znaczy Centyfolia Od czego zależy Rosa centifolia, gatunek róży o różowych lub czerwonych, silnie pachnących kwiatach, płatki stosowane do wyrobu perfum i na konfitury krzyżówka
 • Co znaczy Czat Na czym polega pogawędka przez Internet: wejść na czat, rozmawiać na czacie ? czateria, czatownik najlepszy
 • Co znaczy Clerk Różnice zob. klerk przykłady
 • Co znaczy Cykl Wady i zalety koło> 1. szereg czynności lub zdarzeń powtarzających się „w kółko”, tworzących zamknięty krąg: cykl budowlany, rozwojowy, cykl odczytów; 2 encyklopedia
 • Co znaczy Cito Podobieństwa daw. napis umieszczany na listach i aktach, informujący o ich ważności i konieczności natychmiastowego załatwienia; 2. obecnie gł. na jak działa
 • Co znaczy Country Czemu amerykańskiej nawiązujący do motywów ludowych charakterystycznych dla „kultury saloonów”, także styl piosenek o tematyce kowbojskiej czy, jest
 • Co znaczy Chasydyzm Co gorsze religijno-mistyczny, powstał w XVIII w. na Podolu, opiera się na tradycyjnym, talmudycznym judaizmie i na kabale ? chasyd pojęcie
 • Co znaczy Mundi Caput Porównaj <łac.> stolica świata (o starożytnym Rzymie, później o innych metropoliach wyjaśnienie
 • Co znaczy catch as catch can Porównanie działanie umożliwiające wykorzystywanie wszystkich dostępnych środków i metod ułatwiających osiągnięcie celu; 2. działanie bezplanowe opis
 • Co znaczy Charytatywny Co lepsze przym.) dobroczynny, miłosierny, wspierający potrzebujących pomocy: prowadzić działalność charytatywną, akcja charytatywna informacje
 • Co znaczy Cinerama Dlaczego ż) technika projekcji filmu panoramicznego jednocześnie z trzech taśm filmowych co to jest
 • Co znaczy Celnik Jak lepiej m) pracownik celnicy, urzędu celnego definicja
 • Co znaczy Constans Kiedy czymś lub kimś stałym, niezmiennym: sytuacja w pracy jest constans; Piotr był constans; 2. mat. wielkość stała, parametr, który (w co znaczy
 • Co znaczy Chondrografia Od czego zależy ż) biol. anatomiczny opis chrząstek słownik
 • Co znaczy Coupé Na czym polega ndm) 1. rodzaj zamkniętego nadwozia samochodu; 2. przedział w wagonie kolejowym znaczenie
 • Co znaczy Czynele Różnice lm) instrument perkusyjny w postaci dwóch talerzy metalowych ? czynelista czym jest
 • Co znaczy Cytrus Wady i zalety rodzaj roślin – drzew owocowych obejmujący takie gatunki, jak: pomarańcza, cytryna, mandarynka, cytron, grapefruit; uprawiane w strefach co oznacza
 • Co znaczy Choro Podobieństwa korowód> narodowy taniec bułgarski o specjalnym układzie kroków, tańczony w kole (nieco podobny do zorby), pod różnymi nazwami znany i krzyżówka
 • Co znaczy Chloroliza Czemu ż) chem. proces rozbijania cząsteczek związku chemicznego pod wpływem, działaniem chloru; chlorolizacja najlepszy
 • Co znaczy Chloryt Co gorsze skała> minerał skałotwórczy w różnych odcieniach zieleni (od zielonej do czarnej), zbudowany z krzemianów, głównie glinu, żelaza, magnezu przykłady
 • Co znaczy Chow Chow Porównaj m; ndm) pies z grupy szpiców, o długiej, gęstej sierści (czarnej, rudej lub płowej) i krępej budowie ciała encyklopedia
 • Co znaczy Cyrkiel Porównanie krążek> przyrząd kreślarski i pomiarowy, służący do rysowania kół, mierzenia linii ? cyrklować, wycyrklować cyrklować pot jak działa
 • Co znaczy Cynadry Co lepsze ż; lm) nerki zwierzęce; potrawa z duszonych nerek ? cynaderki czy, jest
 • Co znaczy Charmant Dlaczego pełen wdzięku, powabny, ujmujący, uroczy pojęcie
 • Co znaczy Chemikalia Jak lepiej n; lm) preparaty, odczynniki, środki chemiczne wyjaśnienie
 • Co znaczy Chrystologia Kiedy chrześcijańskiej teologii, zajmująca się osobą Chrystusa, szczególnie kwestią jego boskości ? chrystolog; chrystologiczny, rozważania opis
 • Co znaczy Cajg Od czego zależy m) mocna tkanina bawełniana używana na ubrania robocze; dawniej gruba tkanina wełniana: kurtka cajgowa informacje
 • Co znaczy Cytologia Na czym polega czynnościach i rozwoju komórek roślinnych i zwierzęcych ? cytolog, cytologiczny: badanie cytologiczne co to jest
 • Co znaczy Chief Różnice środ. pierwszy mechanik na statku handlowym definicja
 • Co znaczy Czop Wady i zalety m) zatyczka w kształcie walca lub stożka ? zaczopować co co znaczy
 • Co znaczy Chronogram Podobieństwa zapis> lit. w wyrazie lub w tekście wyróżnione graficznie litery składają się na jakąś liczbę (pisaną cyframi rzymskimi oznaczającą datę słownik
 • Co znaczy Clou Czemu ndm) największa atrakcja, najciekawsza część widowiska: gwóźdź programu; istota jakiejś sprawy: clou programu, sprawy znaczenie
 • Co znaczy Chronometraż Co gorsze trwania jakichś zjawisk, procesów, przebiegu pracy urządzeń itp.: przeprowadzić chronometraż lotów rejsowych ? chronometrażysta czym jest
 • Co znaczy Colon Porównaj m) jednostka monetarna Kostaryki, także Salwadoru co oznacza
 • Co znaczy Cyklorama Porównanie daw. rodzaj przesuwanej (rozwijanej przed oczyma oglądających) panoramy na płótnie nawiniętym na wałki; 2. techn. film., teatr. element krzyżówka
 • Co znaczy Chromotypografia Chromotypia Co lepsze chrom, pierwiastek o symbolu Cr> pokrywać powierzchnię przedmiotów metalowych warstwą, wykorzystując technikę elektrolizy chromu (w celach najlepszy
 • Co znaczy Continuum Dlaczego sposób ciągły; 2. filoz. przestrzeń pojęć lub zjawisk niemających ostrych wewnętrznych podziałów: continuum aktów poznania, continuum mowy przykłady
 • Co znaczy Chityna Jak lepiej ż) substancja organiczna, tworzy twarde okrycie ciała stawonogów: pancerzyk chitynowy encyklopedia
 • Co znaczy Czara Kiedy ż) miseczka, naczynie bez uszek na szlachetne napoje, często bardzo ozdobne; puchar: wychylić czarę wina ? czarka, czareczka jak działa
 • Co znaczy Confiteor Od czego zależy <łac. confiteo wyznaję> rel. pierwsze słowa modlitwy, zwanej spowiedzią powszechną czy, jest
 • Co znaczy Cytadela Na czym polega od citt? miasto> daw. warownia, obronna twierdza (górująca nad miastem), wewnątrz której znajdowały się koszary, szpital i budynki pojęcie
 • Co znaczy Chmyz Różnice m) 1. przest. chudy, mały koń, szkapa; 2. pot. lekceważąco o ludziach: wyrostek, smarkacz, mały człowiek, dzieciak wyjaśnienie
 • Co znaczy Choreograf Wady i zalety m) twórca i reżyser tanecznych układów scenicznych, zwłaszcza baletowych; specjalista w dziedzinie choreografii opis
 • Co znaczy Cola Coca Podobieństwa ż) słodki, bezalkoholowy napój gazowany z kofeiną informacje
 • Co znaczy Cytara Czemu ż) <łac. citara, gr. kitara> daw. muzyczny instrument strunowy kształtem podobny do mandoliny (dziś nieużywany co to jest
 • Co znaczy Cywilista Co gorsze m) praw. prawnik specjalista w zakresie cywilistyki definicja
 • Co znaczy Cyrkumfleks Porównaj opadający jako sposób wymawiania samogłoski akcentowanej, nadający jej nieco inne brzmienie; także graficzny znak tego akcentu nad co znaczy
 • Co znaczy Centralizacja Porównanie czegoś w jednym, głównym ośrodku, koncentracja, zjednoczenie ? centralizm, centralistyczny, centralizować (co), centrysta, decentralizacja słownik
 • Co znaczy Clown Co lepsze zob. klaun, klaunada znaczenie
 • Co znaczy Casco Dlaczego hełm> 1. ubezpieczenie obejmujące środki transportu, bez ładunku; 2. mors. ubezpieczenie morskie statku wraz z całym wyposażeniem czym jest
 • Co znaczy Churał Jak lepiej państwowej w Mongolii, rada ludowa; Wielki Churał to mongolski parlament wybierany przez ludność w wyborach powszechnych, najwyższa władza co oznacza
 • Co znaczy Copyrighter Kiedy zob. kopyrajter krzyżówka
 • Co znaczy Cellografia Od czego zależy technika graficzna polegająca na wygnieceniu rozgrzanym narzędziem kompozycji narysowanej na płycie z masy plastycznej otrzymanej z cellonu najlepszy
 • Co znaczy Cerkiew Na czym polega ż) katolicki kościół prawosławny ? cerkiewka, cerkiewizm, cerkiewny język, cerkiewszczyzna przykłady
 • Co znaczy Cyrkularz Różnice m) daw. okólnik, pismo lub dokument rozsyłany do różnych osób (krąży między ludźmi encyklopedia
 • Co znaczy Cholina Wady i zalety organiczny w tkankach roślinnych i zwierzęcych, składnik lecytyny; pochodne choliny stosuje się w leczeniu niektórych chorób (m.in. wątroby jak działa
 • Co znaczy Czekan Podobieństwa rodzaj toporka używanego przez alpinistów; kilof, oskard; 2. daw. również mały ludowy instrument muzyczny przypominający flet: zagrać na czy, jest
 • Co znaczy Celofan Czemu Zellulose, -phan z gr. phanós jasny, czysty, przejrzysty> przezroczysta folia otrzymywana z regenerowanej celulozy, używana gł. do pojęcie
 • Co znaczy Chromodruk Co gorsze wielobarwny druk, technika drukarska pozwalająca uzyskać druk kolorowy; odbitka wykonana tą techniką; inaczej: chromotypia wyjaśnienie
 • Co znaczy Cyprys Porównaj iglaków ozdobnych, wysokie drzewo iglaste o smukłej stożkowatej linii (sadzone m.in. na cmentarzach i utrwalone w poezji jako symbol smutku opis
 • Co znaczy Czata Porównanie ubezpieczający wojsko na postoju lub dokonujący zwiadu; 2. daw. czata – straż: stać na czacie, wystawić czatę – dziś w lm: czaty śledzenie informacje
 • Co znaczy Czajka Co lepsze ż) rodzaj małej zwrotnej łódki co to jest
 • Co znaczy Credit Dlaczego rzecz powierzona> ekon. w księgowości rubryka Ma, czyli ta strona rachunków, na której zapisuje się zobowiązania przedsiębiorstwa definicja
 • Co znaczy Czort Jak lepiej m) czart, diabeł; zwykle w potocznych zwrotach o różnym znaczeniu: do czorta, do stu czortów; na czorta ci to; ki czort co znaczy
 • Co znaczy Cyborium Kiedy metalowy w kształcie strąka, gr. kiborion strąk> rel. tabernakulum jako część ołtarza w kościele katolickim słownik
 • Co znaczy Cyweta Od czego zależy zwierzę afrykańskie (z rodziny łasz) wielkości lisa, cenione ze względu na piękne puszyste futro, popielate w brązowoczarne plamy, oraz na znaczenie
 • Co znaczy Celsjusz Na czym polega m) ? skala Celsjusza czym jest
 • Co znaczy Cyrograf Różnice graphon własnoręczny podpis> przestarz. dziś żart. własnoręczne pisemne zobowiązanie: podpisać cyrograf – zobowiązać się do czegoś ? przym co oznacza
 • Co znaczy Charyzma Wady i zalety szczególna cecha osobowości przyciągająca ludzi, dająca władzę nad innymi: mieć, posiadać charyzmę, charyzmatyczny przywódca ? charyzmat krzyżówka
 • Co znaczy Choreo Podobieństwa pierwszy człon wyrazów złożonych, wskazujący na ich związek znaczeniowy z tańcem najlepszy
 • Co znaczy Chromatograf Czemu m) techn. aparat do chromatografii z urządzeniem zapisującym na taśmie wyniki analizy w postaci wykresu przykłady
 • Co znaczy Clip Co gorsze zob. klip encyklopedia
 • Co znaczy Cyt Porównaj ostatni człon wyrazów złożonych, wskazujący na ich związek znaczeniowy z komórką roślinną lub zwierzęcą, np. cenocyt, erytrocyty, fagocyt jak działa
 • Co znaczy Cyrenaizm Porównanie Kyrene> filoz. staroż. grecka szkoła filozoficzna założona przez Arystypa z Cyreny w IV w. p.n.e.; doktryna głosząca, że przyjemność jest czy, jest
 • Co znaczy Cylinder Co lepsze kýlindros walec, od kylínd? toczę, obracam> 1. wysoki, sztywny kapelusz męski z główką w kształcie walca i małym, lekko odgiętym rondem pojęcie
 • Co znaczy Chroniczny Dlaczego długotrwały; gr. chronos czas> 1. długotrwały, przewlekły, przeciągający się, nieustanny: chroniczny brak czasu; 2. med. o chorobie wyjaśnienie
 • Co znaczy Cyferblat Jak lepiej m) 1. przestarz. tarcza zegara z cyframi wskazującymi godziny; 2. pot. żart. twarz, gęba opis
 • Co znaczy Champion Kiedy zob. czempion informacje
 • Co znaczy Chaos Od czego zależy chaos bezładna materia pierwotna, gr. cháos pusta przestrzeń bez końca, od chaín? rozpościeram się> 1. stan zamętu, bezładu, zamieszania co to jest
 • Co znaczy Doloris Castrum Na czym polega w czasie uroczystości pogrzebowych lub urządzana symbolicznie, wiele lat po śmierci, znana od starożytności do czasów nowożytnych definicja
 • Co znaczy Cyngiel Różnice m) spust w ręcznej broni palnej, pociągnięcie powoduje wystrzał: pociągnąć za cyngiel, nacisnąć cyngiel co znaczy
 • Co znaczy Cellulitis Wady i zalety ndm) med. rodzaj odkształceń tkanki podskórnej u kobiet, tzw. pomarańczowa skórka słownik
 • Co znaczy Cytat Podobieństwa dosłowne przytoczenie cudzych słów; cytować (co, kogo, z czego): cytowany autor, dzieło cytowane (w skrócie op. cit) ? cytatologia znaczenie
 • Co znaczy Ceremonia Czemu zwykle caerimoniae obrzędy religijne> 1. uroczysty akt, obrzęd przebiegający z zachowaniem tradycyjnych symbolicznych form: ceremonia czym jest
 • Co znaczy Brandy Cherry Co gorsze słodka wódka wiśniowa; wiśniówka, likier wiśniowy co oznacza
 • Co znaczy Causeur Porównaj m) człowiek umiejący rozmawiać, gawędzić interesująco, dowcipnie; gawędziarz krzyżówka
 • Co znaczy Celuloza Porównanie łac. cellula komórka> błonnik; składnik błon komórkowych roślin, nadający tkankom elastyczność; wykorzystywany w przemyśle i farmaceutyce najlepszy
 • Co znaczy Churrigueryzm Co lepsze słynnych architektów i rzeźbiarzy XVII wieku> styl hiszpańskiego baroku, oryginalny w swej dekoracyjności przykłady
 • Co znaczy Consulting Dlaczego zob. konsulting encyklopedia
 • Co znaczy Cinquecento Jak lepiej 1500> w dziejach kultury włoskiej nazywa się tak wiek XV (w Polsce określany jako wiek XVI), epokę dojrzałego renesansu i manieryzmu jak działa
 • Co znaczy Affaires D Chargé Kiedy przedstawiciel dyplomatyczny stojący na czele placówki dyplomatycznej, przy ministrze spraw zagranicznych czy, jest
 • Co znaczy Celebra Od czego zależy ż) uroczyste odprawianie nabożeństwa, obrzędu pojęcie
 • Co znaczy Cekinowy Na czym polega motyw dekoracyjny w postaci płaskich krążków, zachodzących na siebie, nawleczonych na sznur, rozpowszechniony w Europie w okresie renesansu wyjaśnienie
 • Co znaczy Cenzor Różnice 2. ten kto śledzi i ocenia coś ze względu na obowiązujące normy, przepisy, zasady moralne: cenzorski wzrok, ton opis
 • Co znaczy Collie Wady i zalety piękny duży pies, łagodny i opiekuńczy o eleganckiej linii ciała, długiej sierści i wydłużonym pysku („bohater” książki i filmu Lassie informacje
 • Co znaczy Chromatron Podobieństwa m) techn. przest. kolorowy kineskop co to jest
 • Co znaczy Cysta Czemu biol. błona, otoczka wytwarzana przez niektóre organizmy (bakterie, pierwotniaki); 2. med. miękki guz w kształcie błoniastego woreczka definicja
 • Co znaczy Cywil Co gorsze obywatelski> pot. człowiek niebędący wojskowym ani duchownym ? cywilny: stan cywilny (np. mężatka), prawo cywilne (w przeciwieństwie do co znaczy
 • Co znaczy Cywilizacja Porównaj civilisation, łac. civilis> 1. stan rozwoju społeczeństwa w danym okresie, „mierzony” stopniem wiedzy i opanowania przyrody; 2. społeczność słownik
 • Co znaczy Ceper Porównanie csepürago kuglarz> 1. żart. lub pogardl. ten, kto nie jest góralem, obcy; 2. daw. polscy górale tatrzańscy nazywali tak robotników znaczenie
 • Co znaczy Cynk Co lepsze m) chem. pierwiastek (Zn) z grupy cynkowców ? cynkować, cynkownia, cynkografia, cynkorytnictwo czym jest
 • Co znaczy Czardasz Dlaczego ludowy taniec węgierski o zmiennym rytmie (od wolnego do coraz szybszego): tańczyć czardasza czart//czort(m) diabeł, bies: do co oznacza
 • Co znaczy Cyneraria Jak lepiej ozdobna roślina doniczkowa z rodziny astrowatych, o dużych, sercowatych liściach i różnobarwnych kwiatach ułożonych w baldachogrona krzyżówka
 • Co znaczy Chromatyna Kiedy ż) biol. substancja białkowa w jądrze komórki, podstawowy składnik chromosomów najlepszy
 • Co znaczy Chałwa Od czego zależy halva> twarda, słodka, włóknista masa z roztartych nasion (sezam, arachidy, mak, słonecznik, orzechy) oraz dodatków smakowo-zapachowych przykłady
 • Co znaczy czadra(ż) // czador(m) Na czym polega strój kobiet muzułmańskich osłaniający całą postać, tylko z otworami na oczy encyklopedia
 • Co znaczy Cwibak Różnice m) ciasto biszkoptowe, biszkopt, keks (z bakaliami jak działa
 • Co znaczy Czelista Wady i zalety muzyk grający na wiolonczeli; wiolonczelista czy, jest
 • Co znaczy Cyrkonia Podobieństwa ż) półszlachetny kamień jubilerski: pierścionek z cyrkonią pojęcie
 • Co znaczy Charakterystyczny Czemu caractéristique, wg p.-gr. charakteristikós służący jako znak rozpoznawczy> 1. właściwy danej osobie lub rzeczy, zjawisku; typowy wyjaśnienie
 • Co znaczy Cesja Co gorsze praw. przelanie praw jednej osoby na drugą; ustąpienie, zrzeczenie się czegoś na rzecz kogoś innego: dokonać cesji ? cedować co na kogo opis
 • Co znaczy Chromatografia Porównaj metoda analizy, rozdzielania składników mieszanin różnych związków chemicznych (ciekłych lub gazowych): analiza chromatograficzna informacje
 • Co znaczy Cyrko Cyrk Porównanie <łac. cirrcus koło, okrąg> człon wyrazów sygnalizujący związek z pojęciem okrągły, koło, okrąg ? cyrk, cyrkulacja, cyrkiel, cyrkularz co to jest
 • Co znaczy Cockney Co lepsze słownictwo, składnię i fonetykę gwara londyńska, żargon miejski (porównywany z tzw. wiechem, gwarą warszawską, także osobliwą); człowiek definicja
 • Co znaczy Chloroform Dlaczego forme od (acide) formique kwas mrówkowy> niepalna, lotna ciecz o słodkawym zapachu, stosowana do narkozy lub jako rozpuszczalnik; chem co znaczy
 • Co znaczy Cenzurować Jak lepiej 1. dokonywać cenzury (publikacji, widowisk teatralnych, filmów itp.); 2. oceniać, krytykować słownik
 • Co znaczy Cool Kiedy spokojny> pot. fraz. (o różnych znaczeniach pozytywnych): coś, ktoś jest cool= jest w porządku; jest cool = jest dobrze, spokojnie; nie znaczenie
 • Co znaczy Chryzelefantyna Od czego zależy szt. technika pokrywania drewnianych rzeźb i elementów architektury płytkami ze złota, kości słoniowej, także z cennego drewna hebanu lub czym jest
 • Co znaczy Chamsin Na czym polega pięćdziesiąt dni wiosennych, w czasie których wieje wiatr)> gorący, suchy wiatr afrykański wiejący z pustyni, powoduje zwykle burze co oznacza
 • Co znaczy Camping Różnice por kemping krzyżówka
 • Co znaczy Cymbalista Wady i zalety m) muzyk grający na cymbałach najlepszy
 • Co znaczy Cygarnica Podobieństwa ż) pudełko do przechowywania cygar przykłady
 • Co znaczy Cheddar Czemu Wielkiej Brytanii> twardy, dojrzewający ser podpuszczkowy, lekko kwaskowaty, o smaku orzechowym, wyrabiany z mleka krowiego encyklopedia
 • Co znaczy Cechować Co gorsze charakterystyczna cecha kogoś lub czegoś; opatrywać cechą (znakiem); znaczyć, znakować, stemplować, pieczętować jak działa
 • Co znaczy Chondriom Porównaj roślinnej lub zwierzęcej, tworzonej przez zespół tzw. mitochondriów, o postaci drobnych półpłynnych ciałek zawierających enzymy czy, jest
 • Co znaczy Centuria Porównanie ż) <łac.> hist. najmniejsza jednostka w armii rzymskiej (100 żołnierzy) ? centurion pojęcie
 • Co znaczy Chionosfera Co lepsze ż) geogr. strefa gromadzenia się śniegów, w której powstają lodowce wyjaśnienie
 • Co znaczy Cymbał Dlaczego łac. cymbalum, z gr. kýmbalon>1. pot. człowiek ograniczony, tępy, głupi: co to za cymbał! ? cymbalstwo; w lm: cymbały – instrument muzyczny opis
 • Co znaczy Chromatopsja Jak lepiej zdolność do rozpoznawania i odróżniania barw; 2. med. zaburzenie wzroku – postrzeganie w innych kolorach niż są w rzeczywistości: cierpieć informacje
 • Co znaczy Cybuch Kiedy m) część fajki między ustnikiem a główką co to jest
 • Co znaczy Chałturnik Od czego zależy m) pot. człowiek uprawiający chałturę; chałturszczyk, chałturzysta chałturzyć pot. zajmować się chałturą, wykonywać chałturę definicja
 • Co znaczy Chryzolit Na czym polega 1. kamień szlachetny barwy żółtozielonkawej, ceniony w jubilerstwie; 2. geol. minerał, odmiana oliwinu co znaczy
 • Co znaczy Casanova Różnice 1725–1798, Wenecjanin, głośny w Europie awanturnik, sławny z przygód miłosnych, autor słynnych pamiętników)> uwodziciel, donżuan słownik
 • Co znaczy Chrystianizm Wady i zalety Chrystianus, Chrystus> chrześcijaństwo jako religia i doktryna w głównym stopniu określająca kulturę europejską ? chrystianizacja znaczenie
 • Co znaczy Cenogeneza Podobieństwa zarodka cechy przystosowawczej, mającej znaczenie tylko w czasie jego rozwoju, np. błon płodowych, pępowiny, łożyska czym jest
 • Co znaczy Centryczny Czemu przym.) położony dookoła centrum, środka, punktu centralnego co oznacza
 • Co znaczy Choreologia Co gorsze ż) nauka o technice, historii, metodach nauczania tańca, wiedza o balecie krzyżówka
 • Co znaczy Charakter Porównaj piętno; narzędzie do piętnowania> cecha charakterystyczna, zespół cech osobniczych: mieć dobry, zły, trudny charakter ? charakterologia najlepszy
 • Co znaczy Ceremoniał Porównanie wł. cerimoniale> zasady obowiązujące w czasie ceremonii; określona etykieta podczas oficjalnych uroczystości i przyjęć: ceremoniał dworski przykłady
 • Co znaczy Charyzmatyk Co lepsze m) osoba obdarzona charyzmą encyklopedia
 • Co znaczy Cucha Dlaczego reg. bluza z grubego płótna wełnianego (z wyszytym charakterystycznym wzorem), tradycyjny strój górali podhalańskich jak działa
 • Co znaczy Czincze Jak lepiej n; ndm) pot. nazwa specjalnego przełącza, krótkiego przewodu łączącego telewizor z magnetowidem czy, jest
 • Co znaczy Ceres Kiedy tłuszcz spożywczy, biały lub kremowy, o stałej konsystencji, produkowany z miąższu orzechów palmy kokosowej lub innych olejów (utwardzonych pojęcie
 • Co znaczy Cyklometr Od czego zależy m) techn przyrząd do mierzenia (rejestrowania) obrotów koła pojazdu ? cyklometryczny wyjaśnienie
 • Co znaczy Comber Na czym polega regionach Polski rodzaj ludowej zabawy z pochodem przekupek, tańcami, muzyką; dziś fraz. babski comber – żart. o spotkaniu kobiet opis
 • Co znaczy Chromogen Różnice m) biol., chem. substancja, która wytwarza barwnik w wyniku utlenienia lub fermentacji informacje
 • Co znaczy Cugle Wady i zalety lm) 1. lejce do kierowania końmi; przen. hamulce moralne; 2. fraz. wziąć kogo w cugle, przykrócić // popuścić cugli komu co to jest
 • Co znaczy Carat Podobieństwa m) ustrój monarchistyczny w Rosji; rządy cara i carski aparat państwowy definicja
 • Co znaczy Cholera Czemu wymioty żółcią> 1. med. ostra zakaźna choroba jelit, powodująca m.in. wymioty żółcią, niegdyś epidemiczna (zaraza), często śmiertelna co znaczy
 • Co znaczy Credo Co gorsze modlitwa rozpoczynająca się od słów: Wierzę w Boga Ojca, wyznanie wiary; 2. przysł. wpaść jak Piłat w Credo – znaleźć się w niespodziewanej słownik
 • Co znaczy Blanche Carte Porównaj ndm) tylko w zwrocie: dać komu carte blanche – dać wolną rękę, nieograniczone pełnomocnictwo, pełną swobodę działania znaczenie
 • Co znaczy Clochard Porównanie zob. kloszard czym jest
 • Co znaczy Cysterna Co lepsze ż) <łac. cisterna> duży zbiornik do przechowywania lub przewożenia cieczy albo gazów: samochód-cysterna co oznacza
 • Co znaczy Czelesta Dlaczego perkusyjny instrument klawiszowy, drewniane młoteczki uderzają w metalowe płytki, wydają delikatne dźwięki zbliżone do dzwonków krzyżówka
 • Co znaczy Chorion Jak lepiej m) biol., med. błona płodowa otaczająca embrion ludzki, także zwierzęcy; kosmówka najlepszy
 • Co znaczy Cherubinek Kiedy przedstawienie w sztuce małego aniołka w postaci pucołowatego dziecka ze skrzydełkami; 2. ładne, pełne wdzięku dziecko: ładny, śliczny jak przykłady
 • Co znaczy Czekman Od czego zależy m) daw. ubiór męski trochę podobny do kontusza szlacheckiego encyklopedia
 • Co znaczy Canossa Na czym polega gdzie cesarz Henryk IV ukorzył się przed papieżem Grzegorzem VII> pójść (iść) do Canossy wyrazić skruchę, pokajać się, uznać swój błąd jak działa
 • Co znaczy Cezar Różnice później tytuł cesarzy rzymskich (Juliusz Cezar, Cezar Oktawian); przen. samowładny wódz, potężny władca, autokrata czy, jest
 • Co znaczy Się Certolić Wady i zalety pot. obchodzić się z kimś z przesadną grzecznością, okazywać komuś zbytnią pobłażliwość; cackać się pojęcie
 • Co znaczy Całun Podobieństwa do przykrywania lub owijania zwłok, trumny, katafalku: Całun Turyński wyjaśnienie
 • Co znaczy Callanetics Czemu Amerykanki, która wylansowała ćwiczenia wyszczuplające> zestaw ćwiczeń wyszczuplających i ujędrniających do wykonania w ciągu godziny opis
 • Co znaczy Chronometr Co gorsze miara, łac. metrum> 1. przest. chronomierz, zegar; 2. fiz. astr. zegar o bardzo dużej dokładności ? chronometria, chronometryczny: pomiar informacje
 • Co znaczy Chip Porównaj elektron. zintegrowany układ zawierający w niewielkiej objętości znaczną liczbę tranzystorów i innych elementów elektronicznych; kostka co to jest
 • Co znaczy Café Porównanie kawiarnia definicja
 • Co znaczy Chryzografia Co lepsze ż) dawna sztuka pisania i malowania płynnym złotem; zabytki pisane lub obrazy w ten sposób tworzone co znaczy
 • Co znaczy Centurion Dlaczego m) <łac. centurio> hist. dowódca centurii w staroż. Rzymie; setnik słownik
 • Co znaczy Cymes Jak lepiej kompot; niem. zuomüese przystawka, zakąska)> pot. żart. coś dobrego, jedynego w swoim rodzaju; przysmak, rarytas: co za cymes znaczenie
 • Co znaczy Chtoniczny Kiedy stąd cząstka -chton w słowie autochton wskazuje związek z ziemią rodzinną – zob. autochton)> w mit. gr. chthónioi theoí bogowie świata czym jest
 • Co znaczy Clearing Od czego zależy zob. kliring co oznacza
 • Co znaczy Cytat Na czym polega <łac. citatio> 1. przest. cytowanie, cytat; 2. daw. mowa pochwalna lub pozew do sądu; zob krzyżówka
 • Co znaczy Chuliganeria Różnice ż) banda chuliganów, opryszków miejskich najlepszy
 • Co znaczy Coroner Wady i zalety w Anglii i Ameryce: urzędnik prowadzący śledztwo w przypadku zgonu osób zmarłych śmiercią nienaturalną: wezwać coronera przykłady
 • Co znaczy Chinowy Podobieństwa przym.) drzewo chinowe, kora chinowa, kora chinowca, z której otrzymuje się chininę ? chinowiec encyklopedia

Słownik wyrazów obcych, pisownia i znaczenie

Definicja - Co to znaczy? Co to jest? Przykłady wyrazów tłumaczonych.

Definicja CZYM JEST Chinowy, Coroner, Chuliganeria, Cytat, Clearing, Chtoniczny, Cymes, Centurion, Chryzografia, Café, Chip, Chronometr, Callanetics, Całun, Certolić Się, Cezar słownik.

Co to jest Słownik Chinowy, Coroner, Chuliganeria, Cytat, Clearing, Chtoniczny znaczenie.