Czynsz, Czynownik, Czynele, Czyhać, Czuszka, Czort, Czop, Czołdar, Czincze, Czikos // Czikosz.
czynsz czynownik czynele co to jest

Definicje słów, słownik wyrazów na C

 • Co znaczy Campus Co to jest por kampus
 • Co znaczy Casus Co to jest zob. kazus
 • Co znaczy Centryczny Co to jest przym.) położony dookoła centrum, środka, punktu centralnego
 • Co znaczy Champion Co to jest zob. czempion
 • Co znaczy Chromatron Co to jest m) techn. przest. kolorowy kineskop
 • Co znaczy Clerk Co to jest zob. klerk
 • Co znaczy Cynk Co to jest m) muz. daw. dęty instrument drewniany w kształcie rogu, kornet
 • Co znaczy Cech Co to jest > stowarzyszenie rzemieślników jednej lub kilku (podobnych) specjalności dla obrony interesów ? cechmistrz, cechowy
 • Co znaczy Cadyk Co to jest m) przywódca religijny żydowskiej sekty chasydów, uważany często za cudotwórcę i otaczany czcią
 • Co znaczy Café Co to jest kawiarnia
 • Co znaczy Cajg Co to jest m) mocna tkanina bawełniana używana na ubrania robocze; dawniej gruba tkanina wełniana: kurtka cajgowa
 • Co znaczy Girl Call Co to jest prostytutka zgłaszająca się na zamówienie telefoniczne
 • Co znaczy Callanetics Co to jest Amerykanki, która wylansowała ćwiczenia wyszczuplające> zestaw ćwiczeń wyszczuplających i ujędrniających do wykonania w ciągu godziny
 • Co znaczy Calvados Co to jest francuska wódka o brązowym zabarwieniu, produkowana z pewnych odmian jabłek, cechująca się charakterystycznym zapachem i smakiem owocowym
 • Co znaczy Całun Co to jest do przykrywania lub owijania zwłok, trumny, katafalku: Całun Turyński
 • Co znaczy Camping Co to jest por kemping
 • Co znaczy Canoe Co to jest karaib. kanava> sport. mała, wąska łódź sportowa zbudowana na wzór łodzi eskimoskiej lub indiańskiej, poruszana za pomocą krótkiego wiosła
 • Co znaczy Canossa Co to jest gdzie cesarz Henryk IV ukorzył się przed papieżem Grzegorzem VII> pójść (iść) do Canossy wyrazić skruchę, pokajać się, uznać swój błąd
 • Co znaczy Canto Co to jest muz. a) śpiew, b) melodia, c) głos wykonujący melodię (np. sopran
 • Co znaczy Cap Co to jest domowej (baran) lub kozy domowej (kozioł), zwłaszcza stary lub wykastrowany; 2. łow. samiec kozicy; 3. o człowieku: głupiec, bałwan
 • Co znaczy Cappuccino Co to jest czarna kawa ze śmietanką lub mleczkiem i czekoladą
 • Co znaczy Capstrzyk Co to jest czop (beczki)> uroczysty przemarsz wojska (lub członków jakiejś organizacji, np. harcerzy) ulicami miasta, z orkiestrą, pochodniami w
 • Co znaczy Mundi Caput Co to jest <łac.> stolica świata (o starożytnym Rzymie, później o innych metropoliach
 • Co znaczy Carat Co to jest m) ustrój monarchistyczny w Rosji; rządy cara i carski aparat państwowy
 • Co znaczy Caravaggionizm Co to jest malarz wł.> realistyczny ruch w malarstwie barokowym, oparty na malarstwie Caravaggia, np. stosowanie kontrastowych światłocieni
 • Co znaczy Carcinoma Co to jest ż) med. nowotwór złośliwy; rak
 • Co znaczy Cargo Co to jest n; ndm) ładunek statku lub rodzaj ubezpieczeń transportu, obejmuje każde ryzyko zagrażające przewożonemu ładunkowi
 • Co znaczy Carski Co to jest carów (zwłaszcza w odniesieniu do Rosji); rel carskie wrota w chrześcijańskich kościołach wschodnich: główne, środkowe drzwi ikonostasu
 • Co znaczy Blanche Carte Co to jest ndm) tylko w zwrocie: dać komu carte blanche – dać wolną rękę, nieograniczone pełnomocnictwo, pełną swobodę działania
 • Co znaczy Casanova Co to jest 1725–1798, Wenecjanin, głośny w Europie awanturnik, sławny z przygód miłosnych, autor słynnych pamiętników)> uwodziciel, donżuan
 • Co znaczy Casco Co to jest hełm> 1. ubezpieczenie obejmujące środki transportu, bez ładunku; 2. mors. ubezpieczenie morskie statku wraz z całym wyposażeniem
 • Co znaczy Flow Cash Co to jest ekon. strumień pieniędzy, gotówki; przepływy pieniężne
 • Co znaczy Cassis Co to jest aromatyczny likier z czarnych porzeczek o ciemnoczerwonej barwie i niewielkiej zawartości alkoholu
 • Co znaczy Casting Co to jest spotkanie mające na celu wybór aktora, prezentera, modelki itp. do roli w filmie, prowadzenia audycji, wystąpienia w pokazie itp
 • Co znaczy Doloris Castrum Co to jest w czasie uroczystości pogrzebowych lub urządzana symbolicznie, wiele lat po śmierci, znana od starożytności do czasów nowożytnych
 • Co znaczy catch as catch can Co to jest działanie umożliwiające wykorzystywanie wszystkich dostępnych środków i metod ułatwiających osiągnięcie celu; 2. działanie bezplanowe
 • Co znaczy Causa Co to jest <łac. przyczyna, powód> praw. a) przyczyna, motyw działania b) stosunek prawny, podstawa prawna, sprawa sądowa
 • Co znaczy Causeur Co to jest m) człowiek umiejący rozmawiać, gawędzić interesująco, dowcipnie; gawędziarz
 • Co znaczy Rom Cd Co to jest m; odm. człon drugi) komp. urządzenie pozwalające korzystać z dysków komputerowych odtwarzanych za pomocą komputera
 • Co znaczy Cecha Co to jest rozpoznawczy> 1. element odróżniający lub charakteryzujący żywe istoty lub przedmioty: cecha charakterystyczna, dodatnia, główna, nabyta
 • Co znaczy Cechować Co to jest charakterystyczna cecha kogoś lub czegoś; opatrywać cechą (znakiem); znaczyć, znakować, stemplować, pieczętować
 • Co znaczy Cecydia Co to jest ż) bot. narośl, zniekształcenie rośliny spowodowane przez pasożyta roślinnego lub zwierzęcego
 • Co znaczy Cedować Co to jest przekazywać, przelewać swoje wierzytelności lub prawa do czegoś na rzecz innej osoby ? scedować, cesja: dokonywać cesji
 • Co znaczy Ceduła Co to jest schedula tabliczka drewniana> 1. komunikat giełdowy; 2. lista przesyłkowa, czyli spis wysyłanych towarów: wypisać, dołączyć cedułę
 • Co znaczy Cekauz Cekhauz Co to jest m) daw. zbrojownia, arsenał
 • Co znaczy Cekin Co to jest moneta złota, od zecca mennica>1. błyszcząca kolorowa blaszka naszywana na stroje kobiece (ludowe lub wieczorowe); 2. daw. złota moneta
 • Co znaczy Cekinowy Co to jest motyw dekoracyjny w postaci płaskich krążków, zachodzących na siebie, nawleczonych na sznur, rozpowszechniony w Europie w okresie renesansu
 • Co znaczy Cel Co to jest w.-niem. z?l> 1. to, do czego się dąży, co się chce osiągnąć; 2. przedmiot zamierzonych działań, punkt centralny jakiejś akcji; 3
 • Co znaczy Cela Co to jest ż) izba więzienna lub klasztorna
 • Co znaczy Celadon Co to jest romansu> 1. sentymentalny kochanek; kobieciarz; 2. rodzaj porcelanowego szkliwa w kolorze od błękitnozielonkawego do oliwkowego
 • Co znaczy Celebra Co to jest ż) uroczyste odprawianie nabożeństwa, obrzędu
 • Co znaczy Celebracyjny Co to jest przym.) uroczysty, pompatyczny
 • Co znaczy Celebrans Co to jest m) <łac.> rel. duchowny odprawiający uroczyste nabożeństwo, prowadzący procesję, oficjant
 • Co znaczy Celebrować Co to jest z łac. celebrare przychodzić tłumnie> 1. uroczyście odprawiać mszę św.; 2. przen. zachowywać się lub robić coś ze szczególną powagą
 • Co znaczy Celiakia Co to jest brzuszny, z gr. koiliakós, od koilía jama brzuszna, koílos pusty wewnątrz> med. zaburzenia procesów trawienia i wchłaniania pokarmów
 • Co znaczy Celibat Co to jest m)<łac. caelibatus bezżeństwo> bezżeństwo; w niektórych religiach obowiązek duchownych: żyć w celibacie, przyjąć celibat
 • Co znaczy Cellografia Co to jest technika graficzna polegająca na wygnieceniu rozgrzanym narzędziem kompozycji narysowanej na płycie z masy plastycznej otrzymanej z cellonu
 • Co znaczy Cellulitis Co to jest ndm) med. rodzaj odkształceń tkanki podskórnej u kobiet, tzw. pomarańczowa skórka
 • Co znaczy Celnik Co to jest m) pracownik celnicy, urzędu celnego
 • Co znaczy Celnik Co to jest m) pracownik urzędu celnego ? celnica, celniczka, clić
 • Co znaczy Celofan Co to jest Zellulose, -phan z gr. phanós jasny, czysty, przejrzysty> przezroczysta folia otrzymywana z regenerowanej celulozy, używana gł. do
 • Co znaczy Celsjusz Co to jest m) ? skala Celsjusza
 • Co znaczy Celulaza Co to jest rozkładający celulozę na celobiozę, wytwarzany przez drobnoustroje przewodu pokarmowego zwierząt przeżuwających
 • Co znaczy Celuloid Co to jest sztuczne tworzywo, termoplastyczne, łatwopalne, używane do wyrobu galanterii, zabawek i błon filmowych ? celuloidowy
 • Co znaczy Celuloza Co to jest łac. cellula komórka> błonnik; składnik błon komórkowych roślin, nadający tkankom elastyczność; wykorzystywany w przemyśle i farmaceutyce
 • Co znaczy Celulozowy Co to jest przym.) papier celulozowy papier bezdrzewny, wata celulozowa
 • Co znaczy Cembrowina Co to jest umocnienie ścian zbiorników wodnych (studni, basenów, brzegów rzeki lub stawu ? cembrowanie, ocembrować co, ocembrowany
 • Co znaczy Cement Co to jest do betonowania (wynaleziony w 1817 r.), z fr. ciment wapno gaszone, z p.-łac. cimentum wapno gaszone, od cieo wprawiam w ruch, wzburzam> 1
 • Co znaczy Cenestezja Co to jest ż) psych. zespół nieokreślonych wrażeń zmysłowych składających się na samopoczucie człowieka, zmysł ogólny
 • Co znaczy Cenogeneza Co to jest zarodka cechy przystosowawczej, mającej znaczenie tylko w czasie jego rozwoju, np. błon płodowych, pępowiny, łożyska
 • Co znaczy Cenotaf Co to jest kenotáphion próżny grób> symboliczny grobowiec, niezawierający ciała lub prochów; pomnik-grobowiec (np. Grób Nieznanego Żołnierza
 • Co znaczy Cenoza Co to jest wspólny> biol. grupa organizmów roślinnych i zwierzęcych tworząca pewną całość przyrodniczą; zespół biologiczny: np. biocenoza, fitocenoza
 • Co znaczy Centaur Co to jest od st.-gr. nazwy wołu, tj. byka kastrowanego: ken(o)-tauros>w mit. gr. człowiek-koń (koń z ludzką głową i torsem
 • Co znaczy Cento Co to jest rganization) Organizacja Paktu Centralnego> układ wojskowo-polityczny zawarty w 1959 r. przez Pakistan, Turcję, Iran i Wielką Brytanię
 • Co znaczy Centon Co to jest utwór zbudowany z fragmentów lub cytatów z innych utworów (jednego lub kilku autorów); bigos literacki
 • Co znaczy Centrala Co to jest central centralny> 1. główny urząd lub nadrzędna instytucja kierująca oddziałem, filią; 2. pot. główny magazyn lub zbiornica czego
 • Co znaczy Centralizacja Co to jest czegoś w jednym, głównym ośrodku, koncentracja, zjednoczenie ? centralizm, centralistyczny, centralizować (co), centrysta, decentralizacja
 • Co znaczy Centralizm Co to jest funkcjonowania aparatu państwowego, wg której poszczególne organy państwa są podporządkowane organowi głównemu
 • Co znaczy Centralny Co to jest środkowy, główny, z łac. centralis, od centrum> 1. znajdujący się w centrum bądź łączący się z nim, środkowy; centralne ogrzewanie system
 • Co znaczy Centrum Co to jest środek; środkowa lub główna część czego; główny punkt, miejsce, ośrodek czego: centrum komunikacyjne, kulturalne ? centrala, centralny
 • Co znaczy Centrysta Co to jest centryzmu, czyli postawy politycznego umiarkowania (np. między lewicą a prawicą) ? centryzm, centrystyczny
 • Co znaczy Centuria Co to jest ż) <łac.> hist. najmniejsza jednostka w armii rzymskiej (100 żołnierzy) ? centurion
 • Co znaczy Centurion Co to jest m) <łac. centurio> hist. dowódca centurii w staroż. Rzymie; setnik
 • Co znaczy Cento Centi Centy Co to jest miar, oznacza, że dana wartość jest sto razy mniejsza od jednostki podstawowej, wskazanej w drugim członie nazwy, np. centymetr = 1/100 m
 • Co znaczy Centyfolia Co to jest Rosa centifolia, gatunek róży o różowych lub czerwonych, silnie pachnących kwiatach, płatki stosowane do wyrobu perfum i na konfitury
 • Co znaczy Centygram Co to jest m) setna część grama (symbol: cg
 • Co znaczy Centylitr Co to jest m) setna część litra (symbol: cl
 • Co znaczy Centym Co to jest m) moneta zdawkowa równa 1/100 franka lub niektórych innych podstawowych jednostek monetarnych (np. dinara
 • Co znaczy Centymetr Co to jest długości, setna część metra (symbol: cm); 2. wąska taśma długości (przeważnie) półtora metra, z centymetrową podziałką, używana w
 • Co znaczy Cenzor Co to jest 2. ten kto śledzi i ocenia coś ze względu na obowiązujące normy, przepisy, zasady moralne: cenzorski wzrok, ton
 • Co znaczy Cenzura Co to jest kontrola wolności słowa (publikacji, widowisk, twórczości artystycznej), dokonywana przez specjalny urząd państwowy; 1. przen. ocena
 • Co znaczy Cenzuralny Co to jest przym.) niebudzący zastrzeżeńobyczajowo-moralnych; przyzwoity: cenzuralne/niecenzuralne słowa, gesty
 • Co znaczy Cenzurować Co to jest 1. dokonywać cenzury (publikacji, widowisk teatralnych, filmów itp.); 2. oceniać, krytykować
 • Co znaczy Cenzus Co to jest obywateli (ze względu na wiek, wykształcenie, majątek), czasem jako warunek korzystania z uprawnień lub przywilejów: cenzus majątkowy
 • Co znaczy Ceper Co to jest csepürago kuglarz> 1. żart. lub pogardl. ten, kto nie jest góralem, obcy; 2. daw. polscy górale tatrzańscy nazywali tak robotników
 • Co znaczy Cera Co to jest ż) <łac.> skóra twarzy (i szyi): gładka, delikatna cera
 • Co znaczy Ceramiczny Co to jest przym.) używany, stosowany przy produkcji ceramiki
 • Co znaczy Ceramika Co to jest artystyczne z wypalanej glinki, porcelany i fajansu; wyroby z terakoty, kamionki, służące do zdobienia budynków: wyroby ceramiczne; 2
 • Co znaczy Cerata Co to jest warstwą masy pokostowej (jednobarwnej lub z deseniem), używana jako nakrycie stołów oraz do produkcji ubrań ochronnych, pokrowców itp
 • Co znaczy Ceratozaur Co to jest zaur> paleont. Ceratosaurus, kopalny gad drapieżny z grupy dinozaurów, żyjący w górnej kredzie na południowych terenach Ameryki Północnej
 • Co znaczy Cerber Co to jest przen. żart. srogi i czujny dozorca [Cerber – mit. trójgłowy pies z grzywą lub ogonem z węży, strzegący wejścia do Hadesu, królestwa
 • Co znaczy Ceregiele Co to jest w polskim dla ułatwienia wymowy: najpierw cereleje – cerereje, potem cerejele, ceregiele> zbyteczne, konwencjonalne grzeczności; ceremonie
 • Co znaczy Ceremonia Co to jest zwykle caerimoniae obrzędy religijne> 1. uroczysty akt, obrzęd przebiegający z zachowaniem tradycyjnych symbolicznych form: ceremonia
 • Co znaczy Ceremonialny Co to jest 1. związany z ceremonią; używany w czasie uroczystych obrzędów; uroczysty, podniosły, odświętny, obrzędowy, wystawny; 2. zgodny z formami
 • Co znaczy Ceremoniał Co to jest wł. cerimoniale> zasady obowiązujące w czasie ceremonii; określona etykieta podczas oficjalnych uroczystości i przyjęć: ceremoniał dworski
 • Co znaczy Cerera Co to jest ż) <łac. Ceres Cereris> mit. rzym. bogini płodności, rolnictwa i urodzajów, utożsamiana z grecką boginią Demeter ? ceres
 • Co znaczy Ceres Co to jest tłuszcz spożywczy, biały lub kremowy, o stałej konsystencji, produkowany z miąższu orzechów palmy kokosowej lub innych olejów (utwardzonych
 • Co znaczy Cerkiew Co to jest ż) katolicki kościół prawosławny ? cerkiewka, cerkiewizm, cerkiewny język, cerkiewszczyzna
 • Co znaczy Ceromancja Co to jest roztopionego wosku wlewanego do wody; lanie wosku (stary zwyczaj, obchodzony w wieczór andrzejkowy, 30 listopada
 • Co znaczy Cerować Co to jest zdobić> naprawiać rozdarcia, zaszywać dziury w tkaninie ? cerownia, cerowaczka, zacerować co, zacerowany, pocerowany: pocerowane skarpetki
 • Co znaczy Się Certolić Co to jest pot. obchodzić się z kimś z przesadną grzecznością, okazywać komuś zbytnią pobłażliwość; cackać się
 • Co znaczy Się Certować Co to jest ceremonialnie> pot. zbytnio się przejmować: nie certuj się z nimi tak bardzo; wymawiać się od czegoś nieszczerze, robić ceregiele
 • Co znaczy Certyfikat Co to jest łac. certificare> oficjalne zaświadczenie; pisemny dowód, dokument stwierdzający pochodzenie towaru: wystawić/ posiadać certyfikat
 • Co znaczy Certyfikować Co to jest stwierdzać, zaświadczać za pomocą certyfikatu; wystawiać certyfikat
 • Co znaczy Cesarski Co to jest césarienne> 1. odnoszący się do cesarza lub cesarstwa; 2. med. cesarskie cięcie operacja położnicza, metoda polegająca na przecięciu powłok
 • Co znaczy Cesarstwo Co to jest n) 1. państwo, obszar podlegający władzy cesarza; 2. rzad. władza, godność cesarza
 • Co znaczy Cesarz Co to jest princeps) caesarius, z p.-łac. caesar tytuł zastępcy imperatora rzymskiego> tytuł panującego w państwie o rządach monarchicznych; władca
 • Co znaczy Cesja Co to jest praw. przelanie praw jednej osoby na drugą; ustąpienie, zrzeczenie się czegoś na rzecz kogoś innego: dokonać cesji ? cedować co na kogo
 • Co znaczy Cesjonariusz Co to jest m) praw. osoba, na rzecz której dokonano cesji
 • Co znaczy Cetel Co to jest zawierająca jakąś informację; 2. w języku więźniów hitlerowskich obozów koncentracyjnych: wezwanie, kartka z wezwaniem
 • Co znaczy Cetnar Co to jest pondus) u Pliniusza> przest. jednostka masy równa 100 kg (w niektórych krajach, np. w Anglii, Szwajcarii, Danii – 50 kg
 • Co znaczy Cetologia Co to jest ż) dział zoologii zajmujący się wielorybami ? cetolog
 • Co znaczy Cezar Co to jest później tytuł cesarzy rzymskich (Juliusz Cezar, Cezar Oktawian); przen. samowładny wódz, potężny władca, autokrata
 • Co znaczy Cezura Co to jest czasu lub moment przełomowy w dziejach, w historii kultury, literatury; 2. lit. średniówka, pauza rytmiczna w środku wersu po określonej
 • Co znaczy Chablis Co to jest n; ndm) białe wytrawne wino burgundzkie
 • Co znaczy Chacham Co to jest m) rel. tytuł rabina u Żydów sefardyjskich lub najwyższego duchownego Karaimów; osoba nosząca ten tytuł
 • Co znaczy Chała Co to jest ż) pot. rzecz bezwartościowa, niedbale wykonana, bubel, tandetna (zwykle o utworze literackim, scenicznym, filmowym itp
 • Co znaczy Chałat Co to jest przepasany sznurem, z osm. halat sznur, powróz> rodzaj długiego, szerokiego płaszcza, wierzchnie okrycie niektórych narodów Wschodu (także
 • Co znaczy Chałtura Co to jest od charta> pot. dodatkowa praca dla szybkiego i łatwego zarobku, często niedbale: robić, uprawiać chałturę; produkt takiej pracy
 • Co znaczy Chałturnik Co to jest m) pot. człowiek uprawiający chałturę; chałturszczyk, chałturzysta chałturzyć pot. zajmować się chałturą, wykonywać chałturę
 • Co znaczy Chałwa Co to jest halva> twarda, słodka, włóknista masa z roztartych nasion (sezam, arachidy, mak, słonecznik, orzechy) oraz dodatków smakowo-zapachowych
 • Co znaczy Cham Co to jest prymityw, człowiek ordynarny, grubianin [Cham – wg Biblii syn Noego, przeklęty przez ojca za złe zachowanie] ? chamstwo, chamski
 • Co znaczy Chamsin Co to jest pięćdziesiąt dni wiosennych, w czasie których wieje wiatr)> gorący, suchy wiatr afrykański wiejący z pustyni, powoduje zwykle burze
 • Co znaczy Chan Co to jest m) tytuł władcy tureckiego, mongolskiego, tatarskiego: chan krymski ? chanat
 • Co znaczy Chandra Co to jest pogrążyć się w apatii, siedzieć bez ruchu jak żebrak pod cerkwią> stan przygnębienia, apatii, uczucie beznadziejności: chandryczny nastrój
 • Co znaczy Many Chang Co to jest wymiana pieniędzy
 • Co znaczy Chanson Co to jest muz. pieśń francuska, początkowo jednogłosowa, śpiewana przez trubadurów i truwerów, od XVI w. – wielogłosowa
 • Co znaczy Geste De Chanson Co to jest XI–XIII w., opiewające bohaterskie czyny rycerzy historycznych lub fikcyjnych (np. Pieśń o Rolandzie); od XIX w.: lekka, kabaretowa
 • Co znaczy Chanuka Co to jest ośmiodniowe religijne święto żydowskie, obchodzone na pamiątkę zwycięstwa Machabeuszów nad Seleucydami; święto świeczek
 • Co znaczy Chaos Co to jest chaos bezładna materia pierwotna, gr. cháos pusta przestrzeń bez końca, od chaín? rozpościeram się> 1. stan zamętu, bezładu, zamieszania
 • Co znaczy Chaotyczny Co to jest przym.) bezładny; odznaczający się bezplanowością; nieuporządkowany, niezorganizowany
 • Co znaczy Charakter Co to jest piętno; narzędzie do piętnowania> cecha charakterystyczna, zespół cech osobniczych: mieć dobry, zły, trudny charakter ? charakterologia
 • Co znaczy Charakterologia Co to jest psychologii zajmujący się opisywaniem i klasyfikowaniem różnych typów charakterów ludzkich, bada warunki ich kształtowania i rozwoju
 • Co znaczy Charakteropatia Co to jest skłonność do nałogów, impulsywność, zaburzenia osobowości, m.in. występujące w takich chorobach, jak: padaczka, miażdżyca, przewlekły
 • Co znaczy Charakterystyczny Co to jest caractéristique, wg p.-gr. charakteristikós służący jako znak rozpoznawczy> 1. właściwy danej osobie lub rzeczy, zjawisku; typowy
 • Co znaczy Charakterystyka Co to jest charakteryzujących kogoś lub coś; analiza, interpretacja, oddanie cech zewnętrznych i wewnętrznych osoby, postaci literackiej itp
 • Co znaczy Charakteryzacja Co to jest ż) zmiana wyglądu twarzy i sylwetki, głównie aktora, poprzez dolepianie wąsów, brody, nakładanie peruki, makijaż
 • Co znaczy Charakteryzator Co to jest m) pracownik teatru, filmu, pracowni fotograficznej, który zajmuje się charakteryzacją
 • Co znaczy Charakteryzować Co to jest caractériser, od caract?re charakter> 1. opisywać charakterystyczne cechy kogoś lub czegoś; 2. zmieniać wygląd zewnętrzny człowieka poprzez
 • Co znaczy Affaires D Chargé Co to jest przedstawiciel dyplomatyczny stojący na czele placówki dyplomatycznej, przy ministrze spraw zagranicznych
 • Co znaczy Charleston Co to jest m) rodzaj tańca towarzyskiego w żywym tempie, silnie rytmiczny [Charleston – miasto w stanie Płd. Karolina, USA
 • Co znaczy Charmant Co to jest pełen wdzięku, powabny, ujmujący, uroczy
 • Co znaczy Charme Co to jest wdzięk, urok, czar
 • Co znaczy Charytatywny Co to jest przym.) dobroczynny, miłosierny, wspierający potrzebujących pomocy: prowadzić działalność charytatywną, akcja charytatywna
 • Co znaczy Charyzma Co to jest szczególna cecha osobowości przyciągająca ludzi, dająca władzę nad innymi: mieć, posiadać charyzmę, charyzmatyczny przywódca ? charyzmat
 • Co znaczy Charyzmat Co to jest gr. kośc.> 1. rel. a) według teologii: dar łaski bożej, b) typ żarliwości religijnej wyróżniający daną osobę od otoczenia; 2. socjol
 • Co znaczy Charyzmatyk Co to jest m) osoba obdarzona charyzmą
 • Co znaczy Chasydyzm Co to jest religijno-mistyczny, powstał w XVIII w. na Podolu, opiera się na tradycyjnym, talmudycznym judaizmie i na kabale ? chasyd
 • Co znaczy Cheddar Co to jest Wielkiej Brytanii> twardy, dojrzewający ser podpuszczkowy, lekko kwaskowaty, o smaku orzechowym, wyrabiany z mleka krowiego
 • Co znaczy Cheder Co to jest m) żydowska podstawowa szkoła religijna
 • Co znaczy Cheeseburger Co to jest m) hamburger podawany z dodatkiem żółtego sera
 • Co znaczy Chemia Co to jest właściwościami substancji organicznych i nieorganicznych, dziś rozpada się na wiele działów ? chemiczny, chemik, chemikalia, chemizm
 • Co znaczy Chemikalia Co to jest n; lm) preparaty, odczynniki, środki chemiczne
 • Co znaczy Chemoterapeutyczny Co to jest preparaty chemoterapeutyczne leki syntetyczne, niszczą drobnoustroje chorobotwórcze lub hamują ich rozwój
 • Co znaczy Chemioterapia Chemoterapia Co to jest ż) leczenie preparatami chemicznymi, które niszczą drobnoustroje chorobotwórcze lub tkanki zaatakowane przez chorobę
 • Co znaczy Brandy Cherry Co to jest słodka wódka wiśniowa; wiśniówka, likier wiśniowy
 • Co znaczy Cherub Cherubin Co to jest ker?bim, od ker?b rodzaj anioła> 1. daw. duch opiekuńczy często przedstawiany z twarzą zwierzęcia; 2. w chrześcijaństwie: anioł; 3. pot. o
 • Co znaczy Cherubinek Co to jest przedstawienie w sztuce małego aniołka w postaci pucołowatego dziecka ze skrzydełkami; 2. ładne, pełne wdzięku dziecko: ładny, śliczny jak
 • Co znaczy Chester Co to jest m) tłusty, twardy ser podpuszczkowy o ostrym, pikantnym smaku
 • Co znaczy Gum Chewing Co to jest guma do żucia
 • Co znaczy Chianti Co to jest n) wytrawne wino toskańskie, czerwone, o aromacie fiołków
 • Co znaczy Chief Co to jest środ. pierwszy mechanik na statku handlowym
 • Co znaczy Chili Chile Co to jest bardzo ostra przyprawa otrzymywana z różnych gatunków pieprzowców tropikalnych
 • Co znaczy Chrystianizm Co to jest Chrystianus, Chrystus> chrześcijaństwo jako religia i doktryna w głównym stopniu określająca kulturę europejską ? chrystianizacja
 • Co znaczy Chiliazm Co to jest tysiąc> rel. wiara w powtórne przyjście Chrystusa na świat i w jego tysiącletnie panowanie poprzedzające koniec świata i zbawienie ludzi
 • Co znaczy Chimera Co to jest Chímaira, imię mitycznego smoka, zabitego przez Bellerofonta, od chímaira młoda koza, kózka> 1. mit. potwór ziejący ogniem, z paszczą lwa
 • Co znaczy Chimeryczny Co to jest przym.) fantastyczny, nierealny, urojony; kapryśny, dziwaczny, zmienny, nierzeczywisty
 • Co znaczy Chimeryk Co to jest m) człowiek zmienny, nieobliczalny, kierujący się kaprysami, chimerami
 • Co znaczy Chinina Co to jest quinine, hiszp. quinina, od kina-kina kora w peruwiańskim dialekcie keczua> otrzymywana z kory drzewa chinowego lub syntetycznie, stosowana
 • Co znaczy Chinowiec Co to jest z rodziny marzanowatych (Rubiaceae), o wiecznie zielonych, skórzastych liściach i wonnych kwiatach, rosnące na stokach Andów, w Kolumbii
 • Co znaczy Chinowy Co to jest przym.) drzewo chinowe, kora chinowa, kora chinowca, z której otrzymuje się chininę ? chinowiec
 • Co znaczy Chionosfera Co to jest ż) geogr. strefa gromadzenia się śniegów, w której powstają lodowce
 • Co znaczy Chip Co to jest elektron. zintegrowany układ zawierający w niewielkiej objętości znaczną liczbę tranzystorów i innych elementów elektronicznych; kostka
 • Co znaczy Chippendale Co to jest 1718–1799, stolarz ang.> styl w meblarstwie w drugiej poł. XVIII w., łączy różne style ang. baroku i franc. rokoka z motywami gotyckimi i
 • Co znaczy Chipsy Co to jest lm) cienkie, osuszone plasterki smażonych ziemniaków, z różnymi przyprawami
 • Co znaczy Chirologia Co to jest ż) sposób porozumiewania się głuchoniemych za pomocą ruchów palców rąk; miganie
 • Co znaczy Chiromancja Co to jest ż) wróżenie z linii dłoni ? chiromanta, chiromantka
 • Co znaczy Chiromanta Co to jest m) człowiek zajmujący się wróżeniem z linii dłoni
 • Co znaczy Chironomia Co to jest ż) rzad. gestykulowanie przy wygłaszaniu mów lub tekstów scenicznych
 • Co znaczy Chirurgia Co to jest zajmujący się leczeniem za pomocą (głównie) operacji; 2. pot. oddział chirurgiczny w szpitalu: leżeć na chirurgii ? chirurg
 • Co znaczy Chiton Co to jest ż) 1. szata grecka spinana na ramionach; 2. zool. przedstawiciel pewnej gromady mięczaków morskich (wielotarczowce
 • Co znaczy Chityna Co to jest ż) substancja organiczna, tworzy twarde okrycie ciała stawonogów: pancerzyk chitynowy
 • Co znaczy Chlorofil Co to jest m) składnik ciałek zieleni (chloroplastów) w roślinach, umożliwia im odżywianie poprzez proces fotosyntezy
 • Co znaczy Chloroform Co to jest forme od (acide) formique kwas mrówkowy> niepalna, lotna ciecz o słodkawym zapachu, stosowana do narkozy lub jako rozpuszczalnik; chem
 • Co znaczy Chloroliza Co to jest ż) chem. proces rozbijania cząsteczek związku chemicznego pod wpływem, działaniem chloru; chlorolizacja
 • Co znaczy Chloroplast Co to jest tworzenie> bot. ciałko zieleni, w którym tworzą się węglowodany, w chloroplaście zachodzi proces fotosyntezy ? chloroplastyna
 • Co znaczy Chloroza Co to jest roślin; roślina marnieje, liście tracą zieloną barwę, bledną, żółkną; 2. med. rodzaj anemii spowodowanej niedoborem żelaza, zewnętrznym
 • Co znaczy Chloryt Co to jest skała> minerał skałotwórczy w różnych odcieniach zieleni (od zielonej do czarnej), zbudowany z krzemianów, głównie glinu, żelaza, magnezu
 • Co znaczy Chłam Co to jest m) rzeczy o małej wartości; coś bezwartościowego; buble; tandeta, graty: ten cały chłam
 • Co znaczy Chmyz Co to jest m) 1. przest. chudy, mały koń, szkapa; 2. pot. lekceważąco o ludziach: wyrostek, smarkacz, mały człowiek, dzieciak
 • Co znaczy Chol Chola Chole Co to jest cząstka występująca w wielu wyrazach złożonych, których treść wiąże się ze znaczeniem
 • Co znaczy Cholecystografia Co to jest ż) rentgenowskie badanie pęcherzyka żółciowego
 • Co znaczy Chóralistyka Co to jest ż) zasady sztuki śpiewu chóralnego, wiedza o chórach, ich historii, organizacji, podziałach na głosy itp
 • Co znaczy Cholera Co to jest wymioty żółcią> 1. med. ostra zakaźna choroba jelit, powodująca m.in. wymioty żółcią, niegdyś epidemiczna (zaraza), często śmiertelna
 • Co znaczy Choleryk Co to jest m) psych. człowiek o silnych i długotrwałych reakcjach (jeden z typów temperamentu); pot. gwałtownik, nerwus ? choleryczka
 • Co znaczy Choleryna Co to jest ż) med. ostre zatrucie pokarmowe, objawy nieco przypominają cholerę
 • Co znaczy Cholesterol Co to jest m) związek organiczny z grupy steroli; przyczyna wielu schorzeń układu krążenia
 • Co znaczy Cholina Co to jest organiczny w tkankach roślinnych i zwierzęcych, składnik lecytyny; pochodne choliny stosuje się w leczeniu niektórych chorób (m.in. wątroby
 • Co znaczy Chołodziec Co to jest regionalna potrawa, pod tą nazwą znana zwłaszcza na tzw. Kresach Wschodnich, na Litwie, Ukrainie, Białorusi; rodzaj zupy z buraków, botwiny
 • Co znaczy Chondriom Co to jest roślinnej lub zwierzęcej, tworzonej przez zespół tzw. mitochondriów, o postaci drobnych półpłynnych ciałek zawierających enzymy
 • Co znaczy Chondriosomy Co to jest biol. drobne ciałka kuliste lub pałeczkowate, nitkowate w cytoplazmie komórek
 • Co znaczy Chondrio Chondro Co to jest cząstka gr. pochodzenia, występująca w wielu wyrazach złożonych, których treść wiąże się z pojęciem grudki, ziarenka, kuleczki, chrząstki
 • Co znaczy Chondrocyt Co to jest kytos komórka> biol. komórka tkanki chrzęstnej, powstającej z tzw. chondroblastów; komórki chrzęstne (chrząstki
 • Co znaczy Chondrografia Co to jest ż) biol. anatomiczny opis chrząstek
 • Co znaczy Chondry Co to jest lm) chem. minerał w postaci drobnych kulistych skupień kryształków krzemianu; występuje w meteorytach ? chondryty
 • Co znaczy Chorał Co to jest chór> muz. gatunek pieśni religijnej wykonywanej w kościołach i w cerkwiach przez wielogłosowe chóry bez muzyki (a capella); także utwór
 • Co znaczy Chorda Co to jest struna grzbietowa (także prymitywny szkielet niższych strunowców); 2. med. struna głosowa (więzadło głosowe w krtani); 3. cząstka wielu
 • Co znaczy Chordofon Co to jest instrument muzyczny, w którym źródłem dźwięku jest drgająca struna; instrumenty strunowe – m.in. harfa, lira, gitara, skrzypce, fortepian
 • Co znaczy Choreo Co to jest pierwszy człon wyrazów złożonych, wskazujący na ich związek znaczeniowy z tańcem
 • Co znaczy Choreodram Co to jest m) baletowe widowisko dramatyczne, dramat wyrażany tańcem i mimiką
 • Co znaczy Choreograf Co to jest m) twórca i reżyser tanecznych układów scenicznych, zwłaszcza baletowych; specjalista w dziedzinie choreografii
 • Co znaczy Choreografia Co to jest układów tanecznych i ich wykonania; opis scenicznych widowisk baletowych ? choreograf, choreografka, choreograficzny: choreograficzny układ
 • Co znaczy Choreologia Co to jest ż) nauka o technice, historii, metodach nauczania tańca, wiedza o balecie
 • Co znaczy Choreoterapia Co to jest leczenia niektórych chorób (psychicznych, nerwowych), także schorzeń narządów ruchu za pomocą tańca: stosować choreoterapię, metody
 • Co znaczy Choreuta Co to jest m) chórzysta w staroż. teatrze greckim i rzymskim
 • Co znaczy Chorion Co to jest m) biol., med. błona płodowa otaczająca embrion ludzki, także zwierzęcy; kosmówka
 • Co znaczy Choro Co to jest korowód> narodowy taniec bułgarski o specjalnym układzie kroków, tańczony w kole (nieco podobny do zorby), pod różnymi nazwami znany i
 • Co znaczy Choro Co to jest pierwszy człon wyrazów złożonych, wskazujący na ich związek ze znaczeniem kraina geograficzna
 • Co znaczy Chorografia Co to jest grafia> szczegółowy opis jakiegoś kraju lub krainy; dział geografii szczegółowej ? chorograficzny: opis chorograficzny; chorologia
 • Co znaczy Chorolog Co to jest m) specjalista w zakresie chorologii, fitogeografii lub zoogeografii ? chorolożka
 • Co znaczy Chorologia Co to jest dział biogeografii, badanie rozmieszczenia poszczególnych gatunków flory i fauny na kuli ziemskiej; ustala i opisuje regiony tzw
 • Co znaczy Choronim Co to jest m) jęz. nazwa własna krain geograficznych ? choronimia
 • Co znaczy Choronimia Co to jest imiona> jęz. dział onomastyki zajmujący się opisem nazw własnych różnych krain, czyli Choroniów, ich budową, pochodzeniem, zmianami itp
 • Co znaczy Chow Chow Co to jest m; ndm) pies z grupy szpiców, o długiej, gęstej sierści (czarnej, rudej lub płowej) i krępej budowie ciała
 • Co znaczy Chór Co to jest zespół śpiewaków; 2. wielogłosowy śpiew zawodowy lub amatorski; 3. grupa instrumentów jednego typu (np. chór skrzypiec); 4. arch. rodzaj
 • Co znaczy Consulting Co to jest zob. konsulting
 • Co znaczy Chrestomatia Co to jest antologia, wybór wyjątków z dzieł różnych autorów; wypisy – najczęściej do użytku szkolnego: słowiańska chrestomatia
 • Co znaczy Chromato Chromo Chroma Co to jest wyrazów złożonych, sygnalizujący jakiś związek z pojęciem koloru: chrom (Cr), chromatografia, chromatyka, chromatyna, chromodruk, chromosom
 • Co znaczy Chromatofor Co to jest bot., zool. barwne ciałka (plastydy) występujące w cytoplazmie komórek roślinnych, także zwierzęcych; decydują o ubarwieniu (również o
 • Co znaczy Chromatograf Co to jest m) techn. aparat do chromatografii z urządzeniem zapisującym na taśmie wyniki analizy w postaci wykresu
 • Co znaczy Chromatografia Co to jest metoda analizy, rozdzielania składników mieszanin różnych związków chemicznych (ciekłych lub gazowych): analiza chromatograficzna
 • Co znaczy Chromatopsja Co to jest zdolność do rozpoznawania i odróżniania barw; 2. med. zaburzenie wzroku – postrzeganie w innych kolorach niż są w rzeczywistości: cierpieć
 • Co znaczy Chromatyczność Co to jest ż) cecha lub zespół cech jakościowych danej barwy (np. odcień, nasycenie); tzw. chrominancja
 • Co znaczy Chromatyda Co to jest połówka podłużnie podzielonego chromosomu, z której powstaje nowy chromosom (po podziale jądra komórkowego
 • Co znaczy Chromatyka Co to jest barwach; sztuka doboru kolorów, mieszania farb dla uzyskania żądanego odcienia; 2. muz. zasada doboru dźwięków przez podwyższanie lub
 • Co znaczy Chromatyna Co to jest ż) biol. substancja białkowa w jądrze komórki, podstawowy składnik chromosomów
 • Co znaczy Chromatyzm Co to jest m) fiz. wada soczewek objawiająca się różnymi zabarwieniami obrazu
 • Co znaczy Chromodruk Co to jest wielobarwny druk, technika drukarska pozwalająca uzyskać druk kolorowy; odbitka wykonana tą techniką; inaczej: chromotypia
 • Co znaczy Chromofor Co to jest składnik cząsteczki związku chemicznego (połączenie pewnych atomów w związku organicznym), który decyduje o zabarwieniu tej substancji
 • Co znaczy Chromofotografia Co to jest ż) przest. fotografia kolorowa
 • Co znaczy Chromofototypia Co to jest ż) przest. techn. jedna z technik druku kolorowego, tzw. światłodruk wielobarwny (zob. fototypia
 • Co znaczy Chromogen Co to jest m) biol., chem. substancja, która wytwarza barwnik w wyniku utlenienia lub fermentacji
 • Co znaczy Chromosfera Co to jest warstwa atmosfery słonecznej (między tzw. fotosferą i koroną Słońca) widoczna podczas całkowitego zaćmienia jako czerwona otoczka
 • Co znaczy Chromosom Co to jest stały składnik jądra komórkowego organizmów żywych, „nosiciel genów” odpowiedzialnych za dziedziczenie ? chromosomowy: chromosomowa teoria
 • Co znaczy Chromotaksja Co to jest porządek> biol. zjawisko wśród pewnych gatunków zwierząt, polegające na tym, że reagują one na jakiś kolor, kierują się w jego stronę (np
 • Co znaczy Chromotropizm Co to jest obrót> biol. odmiana chromotaksji, polega na tym, że pewne gatunki organizmów przytwierdzonych na stałe do podłoża odginają się w stronę
 • Co znaczy Chromotypografia Chromotypia Co to jest chrom, pierwiastek o symbolu Cr> pokrywać powierzchnię przedmiotów metalowych warstwą, wykorzystując technikę elektrolizy chromu (w celach
 • Co znaczy Chrono I Chron Co to jest człon wyrazów złożonych, wskazujący związek z pojęciem czasu: chronologia, chroniczny, chronosfera
 • Co znaczy Chroniczny Co to jest długotrwały; gr. chronos czas> 1. długotrwały, przewlekły, przeciągający się, nieustanny: chroniczny brak czasu; 2. med. o chorobie
 • Co znaczy Chronik Co to jest m) żarg. lek pacjent z chorobą chroniczną, przewlekle chory
 • Co znaczy Chronobiologia Co to jest ż) biol. dziedzina badająca rytmy życiowe organizmów (tzw. biorytmy); także charakterystyczny biorytm danego organizmu
 • Co znaczy Chronograf Co to jest kronikarz, dziejopis, autor chronografii (opisu dziejów); 2. techn. urządzenie samozapisujące w postaci wykresu lub sprzężony z kamerą
 • Co znaczy Chronografia Co to jest dziejopisarstwo, chronologiczny opis dziejów; 2. techn. metoda stałej rejestracji przebiegu obserwowanych zdarzeń, zjawisk, procesów za
 • Co znaczy Chronogram Co to jest zapis> lit. w wyrazie lub w tekście wyróżnione graficznie litery składają się na jakąś liczbę (pisaną cyframi rzymskimi oznaczającą datę
 • Co znaczy Chronologia Co to jest nauka, słowo> kolejność wydarzeń w czasie; określanie kolejnych dat zdarzeń ? chronologizować (co); chronologiczny: układ, porządek
 • Co znaczy Chronologizacja Co to jest kolejności zdarzeń wg dat; wyznaczanie powiązań chronologicznych między nimi: dokonać chronologizacji wydań dzieła
 • Co znaczy Chronometr Co to jest miara, łac. metrum> 1. przest. chronomierz, zegar; 2. fiz. astr. zegar o bardzo dużej dokładności ? chronometria, chronometryczny: pomiar
 • Co znaczy Chronometraż Co to jest trwania jakichś zjawisk, procesów, przebiegu pracy urządzeń itp.: przeprowadzić chronometraż lotów rejsowych ? chronometrażysta
 • Co znaczy Chronoskop Co to jest czasomierz używany w badaniach eksperymentalnych różnego typu, wyposażony w stoper, uruchamiany i zatrzymywany automatycznie, zgodnie z
 • Co znaczy Krystiania Chrystiania Co to jest dziś Oslo> sport. rodzaj ewolucji narciarskiej polegającej na gwałtownych skrętach (też nagły skręt i zatrzymanie się) – zob. krystiania
 • Co znaczy Chrystianizacja Co to jest chrześcijanin; Chrystus, z gr. christós namaszczony> poddawanie wpływom chrystianizmu narodów wyznających wcześniej inną religię
 • Co znaczy Chrystologia Co to jest chrześcijańskiej teologii, zajmująca się osobą Chrystusa, szczególnie kwestią jego boskości ? chrystolog; chrystologiczny, rozważania
 • Co znaczy Chryzantema Co to jest me, gr. chrysánthemon złotokwiat> bot. roślina ozdobna z rodziny astrowatych o różnobarwnych kwiatach, pochodząca z Chin i Japonii
 • Co znaczy Chryzo Chryz Co to jest wyrazów złożonych, oznaczający: złoto, złoty, żółty; przen. bogactwo ? chryzopraz, chryzantema, chryzokracja
 • Co znaczy Chryzelefantyna Co to jest szt. technika pokrywania drewnianych rzeźb i elementów architektury płytkami ze złota, kości słoniowej, także z cennego drewna hebanu lub
 • Co znaczy Chryzmat Co to jest osobowa kogoś wyjątkowego, charyzma; według niektórych teologów chrześcijańskich: mistyczne piętno boskości odciśnięte na duszy, będące
 • Co znaczy Chryzografia Co to jest ż) dawna sztuka pisania i malowania płynnym złotem; zabytki pisane lub obrazy w ten sposób tworzone
 • Co znaczy Chryzokracja Co to jest władza> 1. ustrój, w którym władza sprawowana jest przez najbogatszych, rządy najbogatszych, plutokracja; 2. przen. najbogatsi ludzie
 • Co znaczy Chryzolit Co to jest 1. kamień szlachetny barwy żółtozielonkawej, ceniony w jubilerstwie; 2. geol. minerał, odmiana oliwinu
 • Co znaczy Chryzopraz Co to jest m) 1. kamień półszlachetny o barwie żółtawojasnozielonej, używany w jubilerstwie; 2. geol. minerał, odmiana chalcedonu
 • Co znaczy Chrzest Co to jest namaszczony, pomazaniec> rel. jeden z sakramentów św., uroczyste nadanie imienia i symboliczne przyjęcie do wspólnoty chrześcijan: akt
 • Co znaczy Chtoniczny Co to jest stąd cząstka -chton w słowie autochton wskazuje związek z ziemią rodzinną – zob. autochton)> w mit. gr. chthónioi theoí bogowie świata
 • Co znaczy Chuligan Co to jest Hooligan – imię legendarnego opryszka londyńskiego> pot. ktoś, kto łamie obowiązujące normy; łobuz, awanturnik, ulicznik: wyczyn
 • Co znaczy Chuliganeria Co to jest ż) banda chuliganów, opryszków miejskich
 • Co znaczy Churał Co to jest państwowej w Mongolii, rada ludowa; Wielki Churał to mongolski parlament wybierany przez ludność w wyborach powszechnych, najwyższa władza
 • Co znaczy Churrigueryzm Co to jest słynnych architektów i rzeźbiarzy XVII wieku> styl hiszpańskiego baroku, oryginalny w swej dekoracyjności
 • Co znaczy Chutor Co to jest m) zagroda wiejska lub niewielka osada na Rusi i Ukrainie; stanica kozacka (XVI–XVII w.): chutory ukraińskie
 • Co znaczy Chwast Co to jest włosia> 1. używany dawniej jako ozdoba; kita (przy czapce), chwost; 2. dziś: o roślinach, które „nieproszone” wyrastają wśród roślin
 • Co znaczy Chylat Co to jest m) szata ofiarowywana przez władcę ludziom szczególnie zasłużonym; symbol godności: otrzymać chylat
 • Co znaczy Chylus Co to jest biochem. tzw. limfa trawienna, płyn w jelicie cienkim powstały ze strawionego pokarmu, wchłaniany przez naczynia limfatyczne kosmków
 • Co znaczy Cicerone Co to jest ndm) 1. przewodnik, ktoś, kto oprowadza turystów np. po muzeach, opowiada o zabytkach; 2. przen. towarzysz i przewodnik duchowy
 • Co znaczy Cicisbeo Co to jest który szczególnie adoruje panią domu, kokietuje ją, uwodzi; podrywacz, uwodziciel cudzych żon; 2. daw. na włoskich dworach: stały towarzysz
 • Co znaczy Cif Co to jest freight = koszt, ubezpieczenie, fracht; adnotacja w umowie handlowej jako klauzula regulująca warunki przewozu towaru statkiem, opłaty i
 • Co znaczy Cinerama Co to jest ż) technika projekcji filmu panoramicznego jednocześnie z trzech taśm filmowych
 • Co znaczy Cinerarium Co to jest n) <łac. cinis, dop. cineris popiół> urna, naczynie do przechowywania prochów zmarłego
 • Co znaczy Cyga Co to jest wzdłuż osi; zabawka zwana bąk, bączek; fraz. kręci się jak cyga = wierci się, nie może usiedzieć spokojnie
 • Co znaczy Cinquecento Co to jest 1500> w dziejach kultury włoskiej nazywa się tak wiek XV (w Polsce określany jako wiek XVI), epokę dojrzałego renesansu i manieryzmu
 • Co znaczy Circa Co to jest <łac.> około, mniej więcej (skrót: ca); dziś żart. cirka ebałt około
 • Co znaczy Cirkarama Co to jest widok, widowisko> technika projekcji filmu panoramicznego jednocześnie z jedenastu taśm filmowych na kolisty ekran, otaczający widownię
 • Co znaczy Cirrocumulus Co to jest chmura kłębiasto-pierzasta, składa się prawie wyłącznie z kryształków lodu, zapowiada pogorszenie się pogody
 • Co znaczy Cirrostratus Co to jest m) <łac. cirro + stratus> meteor. chmura warstwowo-pierzasta, tworzy przejrzystą białą zasłonę, często pokrywającą całe niebo
 • Co znaczy Cirrus Co to jest m) <łac. cirrus pukiel włosów, lok> meteor. chmura pierzasta z kryształków lodu, tworzy pojedyncze, delikatne smugi, na ogół białe
 • Co znaczy Cito Co to jest daw. napis umieszczany na listach i aktach, informujący o ich ważności i konieczności natychmiastowego załatwienia; 2. obecnie gł. na
 • Co znaczy City Co to jest łac. civitas miasto> 1. stare centrum Londynu, dziś główna dzielnica handlowo-finansowa wielkich miast; 2. przen. sfery przemysłowo
 • Co znaczy Ciżmy Co to jest miękkiej skóry, często o wydłużonych i zakrzywionych do góry noskach: ciżmy góralskie, ciżemki: „Historia żółtej ciżemki”
 • Co znaczy Clearing Co to jest zob. kliring
 • Co znaczy Clinch Co to jest zob. klincz
 • Co znaczy Clip Co to jest zob. klip
 • Co znaczy Clochard Co to jest zob. kloszard
 • Co znaczy Clou Co to jest ndm) największa atrakcja, najciekawsza część widowiska: gwóźdź programu; istota jakiejś sprawy: clou programu, sprawy
 • Co znaczy Clown Co to jest zob. klaun, klaunada
 • Co znaczy Cło Co to jest podatek, cło> opłata pobierana przez państwo od przywozu, wywozu i przewozu towarów przez jego granice: zapłacić cło; cło fiskalne; cło
 • Co znaczy Cmentarz Co to jest miejsce spoczynku, snu, od koim?? układam do snu> miejsce pochówku, zwykle wydzielony obszar, gdzie grzebie się zmarłych lub przechowuje
 • Co znaczy Coach Co to jest typ nadwozia samochodu osobowego
 • Co znaczy Cobol Cobol Co to jest Language)> inform. jeden z języków programowania służący do przetwarzania danych administracyjnych i handlowych; zapisać coś w cobolu
 • Co znaczy Cola Coca Co to jest ż) słodki, bezalkoholowy napój gazowany z kofeiną
 • Co znaczy Spaniel Cocker Co to jest m) pies myśliwski, o długiej, jedwabistej sierści czarnej, brązowej lub łaciatej, krótkich nogach i bardzo długich, obwisłych uszach
 • Co znaczy Cockney Co to jest słownictwo, składnię i fonetykę gwara londyńska, żargon miejski (porównywany z tzw. wiechem, gwarą warszawską, także osobliwą); człowiek
 • Co znaczy Cockpit Co to jest m) zob. kokpit
 • Co znaczy Cocktail Co to jest zob. koktajl
 • Co znaczy Coda Co to jest zob. koda
 • Co znaczy Coitus Co to jest <łac.> med. stosunek płciowy; coitus interruptus stosunek przerywany (dla uniknięcia zapłodnienia
 • Co znaczy Cokół Co to jest podstawa rzeźby lub pomnika: postawić na cokole; 2. najniższy wyodrębniony człon budowli wysunięty w stosunku do górnych partii muru
 • Co znaczy Cola Co to jest ż) zob. coca cola
 • Co znaczy Collage Co to jest zob. kolaż
 • Co znaczy College Co to jest zob. koledż//kolydż
 • Co znaczy Collie Co to jest piękny duży pies, łagodny i opiekuńczy o eleganckiej linii ciała, długiej sierści i wydłużonym pysku („bohater” książki i filmu Lassie
 • Co znaczy Colloquium Co to jest zob. kolokwium
 • Co znaczy Colon Co to jest m) jednostka monetarna Kostaryki, także Salwadoru
 • Co znaczy Colt Co to jest zob. kolt
 • Co znaczy Comber Co to jest m) mięso z kością z okolicy łopatki (głównie owiec, zajęcy, dzików): pieczony comber barani, zajęczy
 • Co znaczy Comber Co to jest regionach Polski rodzaj ludowej zabawy z pochodem przekupek, tańcami, muzyką; dziś fraz. babski comber – żart. o spotkaniu kobiet
 • Co znaczy Combi Co to jest zob. kombi
 • Co znaczy Combo Co to jest zob. kombo
 • Co znaczy Comeback Co to jest powrót osoby znanej (piosenkarki, gwiazdy filmu, polityka) do życia publicznego, zawodowego po dłuższej przerwie: nastąpił wielki comeback
 • Co znaczy Comtesse Co to jest zob. kontessa
 • Co znaczy Confetti Co to jest zob. konfetti
 • Co znaczy Confiteor Co to jest <łac. confiteo wyznaję> rel. pierwsze słowa modlitwy, zwanej spowiedzią powszechną
 • Co znaczy Conquista Co to jest zob. konkwista
 • Co znaczy Consensus Co to jest stanowisko w jakiejś sprawie: uzyskać, osiągnąć consensus w czym; nie doszło do consensusu w sprawie…
 • Co znaczy Constans Co to jest czymś lub kimś stałym, niezmiennym: sytuacja w pracy jest constans; Piotr był constans; 2. mat. wielkość stała, parametr, który (w
 • Co znaczy Continuum Co to jest sposób ciągły; 2. filoz. przestrzeń pojęć lub zjawisk niemających ostrych wewnętrznych podziałów: continuum aktów poznania, continuum mowy
 • Co znaczy Contra Co to jest zob. kontra
 • Co znaczy Cool Co to jest spokojny> pot. fraz. (o różnych znaczeniach pozytywnych): coś, ktoś jest cool= jest w porządku; jest cool = jest dobrze, spokojnie; nie
 • Co znaczy Copyrighter Co to jest zob. kopyrajter
 • Co znaczy Cornflakes Co to jest zob. kornfleki
 • Co znaczy Coroner Co to jest w Anglii i Ameryce: urzędnik prowadzący śledztwo w przypadku zgonu osób zmarłych śmiercią nienaturalną: wezwać coronera
 • Co znaczy Corral Co to jest m) zob. koral // korral
 • Co znaczy Correct Co to jest ndm) zgodny z przyjętymi formami zachowania się; poprawny, prawidłowy, właściwy, bez zarzutu: Piotr zachował się correct
 • Co znaczy Corrida Co to jest ż) zob. korrida
 • Co znaczy Corso Co to jest zob. korso
 • Co znaczy Cortland Co to jest zob. kortlandy
 • Co znaczy Country Co to jest amerykańskiej nawiązujący do motywów ludowych charakterystycznych dla „kultury saloonów”, także styl piosenek o tematyce kowbojskiej
 • Co znaczy Coupé Co to jest ndm) 1. rodzaj zamkniętego nadwozia samochodu; 2. przedział w wagonie kolejowym
 • Co znaczy Cowboy Co to jest zob. kowboj
 • Co znaczy Cracoviana Co to jest malarstwo, dokumenty(często zabytkowe) dotyczące Krakowa, świadczące o zainteresowaniu tym miastem(w przeszłości i współcześnie
 • Co znaczy Crawl Co to jest zob. kraul
 • Co znaczy Credit Co to jest rzecz powierzona> ekon. w księgowości rubryka Ma, czyli ta strona rachunków, na której zapisuje się zobowiązania przedsiębiorstwa
 • Co znaczy Credo Co to jest modlitwa rozpoczynająca się od słów: Wierzę w Boga Ojca, wyznanie wiary; 2. przysł. wpaść jak Piłat w Credo – znaleźć się w niespodziewanej
 • Co znaczy Crescendo Co to jest muz. określenie wykonawcze: coraz głośniej, mocniej – jako instrukcja dla wykonawcy
 • Co znaczy Cross Co to jest zob. kros ? motocross
 • Co znaczy Cruzeiro Co to jest jednostka monetarna Brazylii
 • Co znaczy Cucha Co to jest reg. bluza z grubego płótna wełnianego (z wyszytym charakterystycznym wzorem), tradycyjny strój górali podhalańskich
 • Co znaczy Cug Co to jest powietrza w piecu: gdy piec nie ma cugu, to ogień nie chce się palić; 2. przen. pociąg do czego, ochota: mieć cug do kieliszka; 3. daw
 • Co znaczy Cugle Co to jest lm) 1. lejce do kierowania końmi; przen. hamulce moralne; 2. fraz. wziąć kogo w cugle, przykrócić // popuścić cugli komu
 • Co znaczy Cukinia Co to jest ż) warzywo podobne do ogórka, odmiana dyni
 • Co znaczy Cuma Co to jest lina służąca do cumowania kutrów, jachtów, statków przy nabrzeżu; również do holowania statków: lina cumownicza ? cumować (co, gdzie
 • Co znaczy Cumować Co to jest pojazd wodny za pomocą cumy wiązanej do specjalnych słupków lub pomostu; 2. przywiązać balon do jakiegoś stałego elementu na ziemi
 • Co znaczy Cumulus Co to jest biała pojedyncza chmura kłębiasta w kształcie wież lub kopuł, składająca się głównie z kropelek wody, typowa dla ciepłej pory roku
 • Co znaczy Curaçao Co to jest n) likier pomarańczowy (ze skórek gorzkich pomarańczy
 • Co znaczy Curry Co to jest n; ndm) bardzo ostra przyprawa do potraw, mieszanina mielonego pieprzu, papryki, imbiru, cynamonu
 • Co znaczy Cwibak Co to jest m) ciasto biszkoptowe, biszkopt, keks (z bakaliami
 • Co znaczy Cybant Co to jest m) żarg. środ zacisk pozwalający regulować przepływ wody lub gazu w rurach? cybancik
 • Co znaczy Cybeba Co to jest ż) gatunek winogron, rodzynek
 • Co znaczy Cyber Co to jest cząstka wyrazów złożonych, związanych z pojęciem cybernetyki: cyberprzestrzeń, cyberkomunikacja
 • Co znaczy Cybernetyka Co to jest sterujący okrętem> techn. dział wiedzy o mechanizmach sterowania automatycznego zarówno organizmów żywych (z człowiekiem włącznie), jak
 • Co znaczy Cyborg Co to jest cybernetyczny> w filmach fantastycznych maszyna myśląca, twór cybernetyczny podobny do człowieka lub zwierzęcia ? cyborgizacja
 • Co znaczy Cyborium Co to jest metalowy w kształcie strąka, gr. kiborion strąk> rel. tabernakulum jako część ołtarza w kościele katolickim
 • Co znaczy Cybuch Co to jest m) część fajki między ustnikiem a główką
 • Co znaczy Cyc Co to jest m) daw. rodzaj cienkiej tkaniny bawełnianej
 • Co znaczy Cyces Co to jest grono> rel. rodzaj frędzli (lm: cycesy) zdobiących odzież starozakonnych żydów, noszonych zgodnie z ich tradycją kulturową i nakazem Bibli
 • Co znaczy Cyd Co to jest ostatni człon wyrazów złożonych (najczęściej nazywających substancje chemiczne), który wskazuje na związek z niszczeniem, zabijaniem
 • Co znaczy Cyferblat Co to jest m) 1. przestarz. tarcza zegara z cyframi wskazującymi godziny; 2. pot. żart. twarz, gęba
 • Co znaczy Cyfra Co to jest sifr pustka, nicość, zero> graficzny znak liczby ? cyferka, cyfrowy: maszyna cyfrowa, zapis cyfrowy, odcyfrować (co) przen. odczytać: nie
 • Co znaczy Cyganeria Co to jest artystyczna, środowisko artystyczne charakteryzujące się nieco ekscentrycznym stylem życia „na luzie”; 2. w dobie modernizmu (przełom
 • Co znaczy Cygarnica Co to jest ż) pudełko do przechowywania cygar
 • Co znaczy Cyjanek Co to jest m) chem. silnie trujący związek chemiczny z grupy tzw. cyjanianów, cyjanów
 • Co znaczy Cykada Co to jest polny> zool. piewik, duży owad z rodziny o tej samej nazwie, samce tych gatunków wydają charakterystyczne, dość głośne dźwięki (za pomocą
 • Co znaczy Cykata Co to jest <ż> kandyzowana skórka owocu, zwanego cytronem, także innych owoców cytrynowych
 • Co znaczy Cykl Co to jest koło> 1. szereg czynności lub zdarzeń powtarzających się „w kółko”, tworzących zamknięty krąg: cykl budowlany, rozwojowy, cykl odczytów; 2
 • Co znaczy Cyklo Cykl Co to jest których treść wiąże się z pojęciem okręgu, koła, ruchu okrężnego: cykliczny, cyklista, cyklodrom, cykloida, cyklon, cyklop
 • Co znaczy Cyklina Co to jest skrobania, wygładzenia drewna, desek i przedmiotów drewnianych ? cyklinować (co): cyklinować podłogi; cykliniarka, cykliniarz
 • Co znaczy Cykliniarka Co to jest ż) 1. urządzenie do cyklinowania powierzchni podłóg, parkietu; 2. żart. kobieta w zawodzie cykliniarza
 • Co znaczy Cyklista Co to jest m) przest. kolarz, rowerzysta ? motocyklista; cyklistówka
 • Co znaczy Cyklistówka Co to jest ż) okrągła, płaska czapka sportowa z daszkiem (noszona nie tylko przez rowerzystów i motocyklistów
 • Co znaczy Cyklodrom Co to jest sport. tor kolarski cykloida(ż) mat. figura, tzw. krzywa płaska ? cykloidalny
 • Co znaczy Cyklometr Co to jest m) techn przyrząd do mierzenia (rejestrowania) obrotów koła pojazdu ? cyklometryczny
 • Co znaczy Cyklon Co to jest kyklé?n krążący, kołujący> 1. potężny, szybko przesuwający się wir powietrzny: oko cyklonu; 2. chem. ciekły cyjanowodór stosowany do
 • Co znaczy Cyklop Co to jest ps krągłooki, imię mitycznych olbrzymów (u Homera)> 1. mit. gr. olbrzym o jednym oku pośrodku czoła (cyklopom przypisywano wzniesienie
 • Co znaczy Cyklopowy Co to jest gigantyczny; mury cyklopowe mury z wielkich dopasowanych do siebie głazów, uszczelnionych gruzem i gliną, charakterystyczne dla staroż
 • Co znaczy Cyklorama Co to jest daw. rodzaj przesuwanej (rozwijanej przed oczyma oglądających) panoramy na płótnie nawiniętym na wałki; 2. techn. film., teatr. element
 • Co znaczy Cyklotron Co to jest urządzenie do wywoływania reakcji jądrowych, tzw. akcelerator cykliczny jonów – nadaje im ruch kołowy za pomocą stałego pola magnetycznego
 • Co znaczy Cykoria Co to jest kichóreia> 1. bot. roślina warzywna z rodziny astrowatych o szerokich liściach, spożywanych jako sałata; 2. domieszka do kawy robiona z
 • Co znaczy Cykuta Co to jest ż) <łac. cicuta> szalej Cicuta, roślina trująca ze wsch. Azji, znana także w Europie (prawdopodobnie cykutą został otruty Sokrates
 • Co znaczy Cylinder Co to jest kýlindros walec, od kylínd? toczę, obracam> 1. wysoki, sztywny kapelusz męski z główką w kształcie walca i małym, lekko odgiętym rondem
 • Co znaczy Cymbalista Co to jest m) muzyk grający na cymbałach
 • Co znaczy Cymbał Co to jest łac. cymbalum, z gr. kýmbalon>1. pot. człowiek ograniczony, tępy, głupi: co to za cymbał! ? cymbalstwo; w lm: cymbały – instrument muzyczny
 • Co znaczy Cymelia Co to jest gr. keimlion skarb> cenne i rzadkie okazy biblioteczne (np. stare rękopisy) udostępniane głównie w postaci fotokopii i mikrofilmów
 • Co znaczy Cymes Co to jest kompot; niem. zuomüese przystawka, zakąska)> pot. żart. coś dobrego, jedynego w swoim rodzaju; przysmak, rarytas: co za cymes
 • Co znaczy Cynadry Co to jest ż; lm) nerki zwierzęce; potrawa z duszonych nerek ? cynaderki
 • Co znaczy Cynamon Co to jest m) <łac. cinnamomum> rodzaj przyprawy kuchennej, suszona lub mielona kora z drzewa o nazwie cynamonowiec ? olejek cynamonowy
 • Co znaczy Cyneraria Co to jest ozdobna roślina doniczkowa z rodziny astrowatych, o dużych, sercowatych liściach i różnobarwnych kwiatach ułożonych w baldachogrona
 • Co znaczy Cynfolia Co to jest metalowa z cyny, stosowana dawniej do wyrobu kondensatorów elektrycznych, dziś folia do pakowania produktów (np. spożywczych), także do
 • Co znaczy Cyngiel Co to jest m) spust w ręcznej broni palnej, pociągnięcie powoduje wystrzał: pociągnąć za cyngiel, nacisnąć cyngiel
 • Co znaczy Cyniczny Co to jest sarkastyczny; lekceważący panujące obyczaje i uznane wartości; 2. filoz. postawa lub pogląd zgodny z staroż. teorią cynizmu greckiego
 • Co znaczy Cynik Co to jest człowiek, który kpi z przyjętych obyczajów, jawnie lekceważy uznane wartości: cyniczna postawa, zachowanie; 2. filoz przedstawiciel
 • Co znaczy Cynizm Co to jest kyníz? zachowuję się jak cynik>1. postawa lekceważenia praw, obyczajów, wartości obowiązujących w danym środowisku; 2. filoz. doktryna
 • Co znaczy Cynk Co to jest gwarze więziennej: wiadomość potajemnie przesłana za mury wiezienia, także pewne umowne znaki dla wtajemniczonych; 2. pot. fraz. poufna
 • Co znaczy Cynk Co to jest m) chem. pierwiastek (Zn) z grupy cynkowców ? cynkować, cynkownia, cynkografia, cynkorytnictwo
 • Co znaczy Cynkoryt Co to jest wykonywania grafiki przy użyciu płytki cynkowej, na której rysuje się jakiś wzór, następnie wytrawiany kwasem, w ten sposób wytrawioną
 • Co znaczy Cynober Co to jest m) minerał barwy czerwonej (siarczek rtęci) używany w malarstwie jako farba ? cynobrowy: barwa cynobrowa
 • Co znaczy Cypel Co to jest m) geogr. przylądek, najbardziej wysunięta w morze lub jezioro wąska część lądu ? cypelek
 • Co znaczy Cyprys Co to jest iglaków ozdobnych, wysokie drzewo iglaste o smukłej stożkowatej linii (sadzone m.in. na cmentarzach i utrwalone w poezji jako symbol smutku
 • Co znaczy Cyrenaik Co to jest m) wyznawca lub zwolennik cyrenaizmu
 • Co znaczy Cyrenaizm Co to jest Kyrene> filoz. staroż. grecka szkoła filozoficzna założona przez Arystypa z Cyreny w IV w. p.n.e.; doktryna głosząca, że przyjemność jest
 • Co znaczy Cyrk Co to jest cirque, wł. circo, łac. circus krąg; arena>1. staroż. okrągła odkryta budowla amfiteatralna, gdzie odbywały się widowiska; 2. dziś –
 • Co znaczy Cyrko Cyrk Co to jest <łac. cirrcus koło, okrąg> człon wyrazów sygnalizujący związek z pojęciem okrągły, koło, okrąg ? cyrk, cyrkulacja, cyrkiel, cyrkularz
 • Co znaczy Cyrkiel Co to jest krążek> przyrząd kreślarski i pomiarowy, służący do rysowania kół, mierzenia linii ? cyrklować, wycyrklować cyrklować pot
 • Co znaczy Cyrkonia Co to jest ż) półszlachetny kamień jubilerski: pierścionek z cyrkonią
 • Co znaczy Cyrkulacja Co to jest ż) <łac. circu(m)-latio obnoszenie wokół; obrót> krążenie, obieg czego: cyrkulacja powietrza ? cyrkulować, cyrkularz
 • Co znaczy Cyrkularz Co to jest m) daw. okólnik, pismo lub dokument rozsyłany do różnych osób (krąży między ludźmi
 • Co znaczy Cyrkuł Co to jest m) <łac. circulus> daw. okręgowy komisariat policji lub siedziba zarządu dzielnicy, okręgu, miasta: odprowadzić kogo do cyrkułu
 • Co znaczy Cyrkumfleks Co to jest opadający jako sposób wymawiania samogłoski akcentowanej, nadający jej nieco inne brzmienie; także graficzny znak tego akcentu nad
 • Co znaczy Cyrograf Co to jest graphon własnoręczny podpis> przestarz. dziś żart. własnoręczne pisemne zobowiązanie: podpisać cyrograf – zobowiązać się do czegoś ? przym
 • Co znaczy Cyrulik Co to jest daw. fryzjer i „chirurg” (felczer), bo wykonywał też pewne zabiegi lecznicze, np. upuszczanie krwi
 • Co znaczy Cyrylica Co to jest starosłowiańskie (podobne do współczesnego alfabetu rosyjskiego), stworzone prawdopodobnie w IX–X w. przez św. Cyryla: teksty
 • Co znaczy Cysta Co to jest biol. błona, otoczka wytwarzana przez niektóre organizmy (bakterie, pierwotniaki); 2. med. miękki guz w kształcie błoniastego woreczka
 • Co znaczy Cysterna Co to jest ż) <łac. cisterna> duży zbiornik do przechowywania lub przewożenia cieczy albo gazów: samochód-cysterna
 • Co znaczy Cysters Co to jest cystersi> zakon katolicki założony w 1098 r. przez Roberta, opata benedyktynów, który zamieszkał we Francji w Citeaux: zakon cystersów
 • Co znaczy Cystografia Co to jest ż) med. badanie pęcherza moczowego metodą rentgenograficzną
 • Co znaczy Cytadela Co to jest od citt? miasto> daw. warownia, obronna twierdza (górująca nad miastem), wewnątrz której znajdowały się koszary, szpital i budynki
 • Co znaczy Cytara Co to jest ż) <łac. citara, gr. kitara> daw. muzyczny instrument strunowy kształtem podobny do mandoliny (dziś nieużywany
 • Co znaczy Cytat Co to jest dosłowne przytoczenie cudzych słów; cytować (co, kogo, z czego): cytowany autor, dzieło cytowane (w skrócie op. cit) ? cytatologia
 • Co znaczy Cytat Co to jest <łac. citatio> 1. przest. cytowanie, cytat; 2. daw. mowa pochwalna lub pozew do sądu; zob
 • Co znaczy Cytatologia Co to jest częste operowanie cytatami, nadmierna liczba cytatów przy niewielu samodzielnych sądach: uprawiać cytatologię, cierpieć na cytatomanię
 • Co znaczy Cyto Co to jest część wyrazów wskazująca na ich związek z pojęciem komórki: cytoplazma, cytologia, cytochemia, cytogenetyka
 • Co znaczy Cytolog Co to jest m) med. specjalista w dziedzinie cytologii
 • Co znaczy Cytologia Co to jest czynnościach i rozwoju komórek roślinnych i zwierzęcych ? cytolog, cytologiczny: badanie cytologiczne
 • Co znaczy Cytoplazma Co to jest ż) zawartość komórki żywego organizmu (z wyjątkiem jądra komórkowego) ? cytoplazmatyczny
 • Co znaczy Cytostatyk Co to jest m) lek hamujący podział komórek (stosowany w leczeniu nowotworów): lek cytostatyczny
 • Co znaczy Cytra Co to jest mający struny dwojakiego rodzaju: pięć strun, na których wygrywa się główną melodię, i ponad 30 strun do akompaniamentu: grać na cytrze
 • Co znaczy cytron(m) // cytroneta(ż) Co to jest <łac. citrus> bot. gatunek drzewa o dużych żółtych owocach w grubej pachnącej skórce używanej do kandyzowania (cykata); owoc tego drzewa
 • Co znaczy Cytrus Co to jest rodzaj roślin – drzew owocowych obejmujący takie gatunki, jak: pomarańcza, cytryna, mandarynka, cytron, grapefruit; uprawiane w strefach
 • Co znaczy Cytryn Co to jest m) kamień półszlachetny stosowany w jubilerstwie, odmiana kwarcu, przezroczysty minerał koloru żółtawego
 • Co znaczy Cyweta Co to jest zwierzę afrykańskie (z rodziny łasz) wielkości lisa, cenione ze względu na piękne puszyste futro, popielate w brązowoczarne plamy, oraz na
 • Co znaczy Cywil Co to jest obywatelski> pot. człowiek niebędący wojskowym ani duchownym ? cywilny: stan cywilny (np. mężatka), prawo cywilne (w przeciwieństwie do
 • Co znaczy Cywilista Co to jest m) praw. prawnik specjalista w zakresie cywilistyki
 • Co znaczy Cywilistyka Co to jest ż) praw. prawo cywilne
 • Co znaczy Cywilizacja Co to jest civilisation, łac. civilis> 1. stan rozwoju społeczeństwa w danym okresie, „mierzony” stopniem wiedzy i opanowania przyrody; 2. społeczność
 • Co znaczy Cywilizować Co to jest civiliser, z łac. civilis> 1. wprowadzać nowe elementy kultury, wyższy stopień organizacji społecznej: krzewić cywilizację; 2. pot
 • Co znaczy Cyt Co to jest ostatni człon wyrazów złożonych, wskazujący na ich związek znaczeniowy z komórką roślinną lub zwierzęcą, np. cenocyt, erytrocyty, fagocyt
 • Co znaczy Cyzelować Co to jest rzeźbić, łac. cisellum dłuto> 1. wykańczać przedmioty artystyczne z drewna lub metalu ? cyzelator/cyzeler, cyzelatorstwo; 2. przen
 • Co znaczy Cyzjojan Co to jest Pańskie + januaris styczeń> daw. wierszowany kalendarz łaciński, wyliczający (w skrótach) wszystkie święta w poszczególnych miesiącach
 • Co znaczy Cza Cza Co to jest południowoamerykański taniec towarzyski, odmiana mamby (w wolniejszym tempie
 • Co znaczy Czaban Co to jest m) 1. gwar. region. pasterz owiec, wołów; 2. baran, wół lub wieprz
 • Co znaczy Czad Co to jest dym> 1. bezbarwny, bezwonny tlenek węgla, silnie trujący gaz, który powstaje na skutek spalania węgla przy niedostatecznym dopływie
 • Co znaczy czadra(ż) // czador(m) Co to jest strój kobiet muzułmańskich osłaniający całą postać, tylko z otworami na oczy
 • Co znaczy czahar(m) // czahary(lm) Co to jest mokradła porosłe krzakami
 • Co znaczy Czajka Co to jest ż) rodzaj małej zwrotnej łódki
 • Co znaczy Czajnik Co to jest herbaty, czaj herbata, tur., mong. čai, z chiń. čha-ye listki herbaty> imbryk, naczynie do przygotowywania herbaty (czaju) ? czajniczek
 • Co znaczy Czako Co to jest czapki noszonej przez pasterzy i zbójników karpackich> daw. czapka huzarska; potem wysoka, sztywna czapka wojskowa w kształcie ściętego
 • Co znaczy Czamara Co to jest arab. samur kożuch> 1. daw. rodzaj długiej kurtki wyszywanej lub płaszcza podszytego futrem; 2. dziś element męskiego stroju ludowego
 • Co znaczy Czambuł Co to jest zbrojny oddział tatarski; zagon tatarski ? czambulik; dziś tylko fraz.: w czambuł – bez wyjątku, w całości: potępić w czambuł
 • Co znaczy Czaprak Co to jest m) 1. okrycie konia; długa ozdobna kapa pod siodło używana w XVIII w.; 2. techn. wyprawiona skóra zwierzęca, tzw. krupon
 • Co znaczy Czara Co to jest ż) miseczka, naczynie bez uszek na szlachetne napoje, często bardzo ozdobne; puchar: wychylić czarę wina ? czarka, czareczka
 • Co znaczy Czarczaf Co to jest prześcieradło, z pers. czarszäb> tradycyjna część ubioru kobiet muzułmańskich, zasłaniająca głowę i twarz, z otworami na oczy, kwef: nosić
 • Co znaczy Czardasz Co to jest ludowy taniec węgierski o zmiennym rytmie (od wolnego do coraz szybszego): tańczyć czardasza czart//czort(m) diabeł, bies: do
 • Co znaczy Czarter Co to jest wynajęcie statku lub samolotu; umowa między właścicielem statku lub samolotu a najemcą, dotyczy warunków dzierżawienia statku lub samolotu
 • Co znaczy Czartyzm Co to jest polityczno-ekonomiczny ruch robotniczy w Anglii (1836–185), domagający się karty praw dla robotników: ruch czartystowski ? czartysta
 • Co znaczy Czastuszka Co to jest rosyjskiej, ukraińskiej i białoruskiej: krótka improwizowana przyśpiewka ludowa o tematyce obyczajowej, społecznej lub miłosnej
 • Co znaczy Czat Co to jest pogawędka przez Internet: wejść na czat, rozmawiać na czacie ? czateria, czatownik
 • Co znaczy Czata Co to jest ubezpieczający wojsko na postoju lub dokonujący zwiadu; 2. daw. czata – straż: stać na czacie, wystawić czatę – dziś w lm: czaty śledzenie
 • Co znaczy Czatować Co to jest na kogo, na co – starać się spotkać kogo: czatował na niego od kilku godzin; czyhać, śledzić: kot czatuje na myszy
 • Co znaczy Czau Czau Co to jest m; ndm) rasa małych piesków o długiej jedwabistej sierści, do Europy sprowadzona z Chin
 • Co znaczy Czek Co to jest bankowego o określonej wartości pieniężnej, można nim płacić za towary lub żądać wypłaty z banku na podstawie posiadanego konta: czek na
 • Co znaczy Czekan Co to jest rodzaj toporka używanego przez alpinistów; kilof, oskard; 2. daw. również mały ludowy instrument muzyczny przypominający flet: zagrać na
 • Co znaczy Czekman Co to jest m) daw. ubiór męski trochę podobny do kontusza szlacheckiego
 • Co znaczy Czekolada Co to jest meksyk. czoko-latl napój kakaowy>1. smaczna masa z miazgi kakaowej, tłuszczu, cukru pudru i dodatków; 2. wyrób cukierniczy z tej masy; 3
 • Co znaczy Czelesta Co to jest perkusyjny instrument klawiszowy, drewniane młoteczki uderzają w metalowe płytki, wydają delikatne dźwięki zbliżone do dzwonków
 • Co znaczy Czelista Co to jest muzyk grający na wiolonczeli; wiolonczelista
 • Co znaczy Czempion Co to jest w zawodach sportowych, mistrz w jakiejś dyscyplinie sportu ? czempionat; 2. przen. o zwierzętach rasowych (psach, koniach, kotach), które
 • Co znaczy Czempionat Co to jest m) mistrzostwo w jakiejś dyscyplinie sportu: uzyskać czempionat
 • Co znaczy Czereda Co to jest ż) gromada zwierząt; lekcew. lub żart. duża grupa ludzi: czereda dzieciaków; zgraja
 • Co znaczy Czeta Co to jest ż) przestarz. sotnia, oddział wojska złożony ze stu ludzi ? czetnik
 • Co znaczy Czikosz Czikos Co to jest m) pasterz koni na stepach; pot. lekceważ o mieszkańcach pasterskich rejonów na Bałkanach
 • Co znaczy Czincze Co to jest n; ndm) pot. nazwa specjalnego przełącza, krótkiego przewodu łączącego telewizor z magnetowidem
 • Co znaczy Czołdar Co to jest m) daw. ozdobne przykrycie na konia; czaprak
 • Co znaczy Czop Co to jest m) zatyczka w kształcie walca lub stożka ? zaczopować co
 • Co znaczy Czort Co to jest m) czart, diabeł; zwykle w potocznych zwrotach o różnym znaczeniu: do czorta, do stu czortów; na czorta ci to; ki czort
 • Co znaczy Czuszka Co to jest ż) ostra mała papryka, przyprawa z tej rośliny, wysuszonej i zmielonej
 • Co znaczy Czyhać Co to jest czekać na kogoś w ukryciu z zamiarem napaści; czaić się (na kogo), czatować (na kogo
 • Co znaczy Czynele Co to jest lm) instrument perkusyjny w postaci dwóch talerzy metalowych ? czynelista
 • Co znaczy Czynownik Co to jest m) 1. urzędnik w Rosji carskiej; 2. dziś pogard. biurokrata, urzędas
 • Co znaczy Czynsz Co to jest opłata za dzierżawienie nieruchomości, za korzystanie z mieszkania lub gruntu: płacić czynsz, czynszowa kamienica

Słownik wyrazów obcych, pisownia i znaczenie

Definicja - Co to znaczy? Co to jest? Przykłady wyrazów tłumaczonych.

Definicja Czynsz, Czynownik, Czynele, Czyhać, Czuszka, Czort, Czop, Czołdar, Czincze, Czikos // Czikosz, Czeta, Czereda, Czempionat, Czempion, Czelista, Czelesta słownik.

Co to jest Czynsz, Czynownik, Czynele, Czyhać, Czuszka, Czort, Czop znaczenie.