Cera co znaczy charakterystyczny krzyżówka Cobol // cobol co to jest choreuta słownik chryz-,chryzo.
chrystiania krystiania cross co to jest

Definicje słów, słownik wyrazów na C

 • Co znaczy Krystiania Chrystiania Porównanie dziś Oslo> sport. rodzaj ewolucji narciarskiej polegającej na gwałtownych skrętach (też nagły skręt i zatrzymanie się) – zob. krystiania co znaczy
 • Co znaczy Cross Dlaczego zob. kros ? motocross krzyżówka
 • Co znaczy Cekauz Cekhauz Jak lepiej m) daw. zbrojownia, arsenał co to jest
 • Co znaczy Cruzeiro Kiedy jednostka monetarna Brazylii słownik
 • Co znaczy Czardasz Od czego zależy ludowy taniec węgierski o zmiennym rytmie (od wolnego do coraz szybszego): tańczyć czardasza czart//czort(m) diabeł, bies: do czym jest
 • Co znaczy Cyrkularz Na czym polega m) daw. okólnik, pismo lub dokument rozsyłany do różnych osób (krąży między ludźmi co oznacza
 • Co znaczy Charakterologia Różnice psychologii zajmujący się opisywaniem i klasyfikowaniem różnych typów charakterów ludzkich, bada warunki ich kształtowania i rozwoju tłumaczenie
 • Co znaczy Cholecystografia Wady i zalety ż) rentgenowskie badanie pęcherzyka żółciowego przykłady
 • Co znaczy czahar(m) // czahary(lm) Podobieństwa mokradła porosłe krzakami definicja
 • Co znaczy Chołodziec Czemu regionalna potrawa, pod tą nazwą znana zwłaszcza na tzw. Kresach Wschodnich, na Litwie, Ukrainie, Białorusi; rodzaj zupy z buraków, botwiny encyklopedia
 • Co znaczy Ceduła Co gorsze schedula tabliczka drewniana> 1. komunikat giełdowy; 2. lista przesyłkowa, czyli spis wysyłanych towarów: wypisać, dołączyć cedułę jak działa
 • Co znaczy Cinerarium Porównaj n) <łac. cinis, dop. cineris popiół> urna, naczynie do przechowywania prochów zmarłego czy jest
 • Co znaczy Cesarz Porównanie princeps) caesarius, z p.-łac. caesar tytuł zastępcy imperatora rzymskiego> tytuł panującego w państwie o rządach monarchicznych; władca pojęcie
 • Co znaczy Girl Call Dlaczego prostytutka zgłaszająca się na zamówienie telefoniczne wyjaśnienie
 • Co znaczy Chorologia Jak lepiej dział biogeografii, badanie rozmieszczenia poszczególnych gatunków flory i fauny na kuli ziemskiej; ustala i opisuje regiony tzw opis
 • Co znaczy Cirrocumulus Kiedy chmura kłębiasto-pierzasta, składa się prawie wyłącznie z kryształków lodu, zapowiada pogorszenie się pogody informacje
 • Co znaczy Chronogram Od czego zależy zapis> lit. w wyrazie lub w tekście wyróżnione graficznie litery składają się na jakąś liczbę (pisaną cyframi rzymskimi oznaczającą datę znaczenie
 • Co znaczy Chronograf Na czym polega kronikarz, dziejopis, autor chronografii (opisu dziejów); 2. techn. urządzenie samozapisujące w postaci wykresu lub sprzężony z kamerą co znaczy
 • Co znaczy Casanova Różnice 1725–1798, Wenecjanin, głośny w Europie awanturnik, sławny z przygód miłosnych, autor słynnych pamiętników)> uwodziciel, donżuan krzyżówka
 • Co znaczy Cadyk Wady i zalety m) przywódca religijny żydowskiej sekty chasydów, uważany często za cudotwórcę i otaczany czcią co to jest
 • Co znaczy czadra(ż) // czador(m) Podobieństwa strój kobiet muzułmańskich osłaniający całą postać, tylko z otworami na oczy słownik
 • Co znaczy Cenotaf Czemu kenotáphion próżny grób> symboliczny grobowiec, niezawierający ciała lub prochów; pomnik-grobowiec (np. Grób Nieznanego Żołnierza czym jest
 • Co znaczy Cenzus Co gorsze obywateli (ze względu na wiek, wykształcenie, majątek), czasem jako warunek korzystania z uprawnień lub przywilejów: cenzus majątkowy co oznacza
 • Co znaczy Chirurgia Porównaj zajmujący się leczeniem za pomocą (głównie) operacji; 2. pot. oddział chirurgiczny w szpitalu: leżeć na chirurgii ? chirurg tłumaczenie
 • Co znaczy Cement Porównanie do betonowania (wynaleziony w 1817 r.), z fr. ciment wapno gaszone, z p.-łac. cimentum wapno gaszone, od cieo wprawiam w ruch, wzburzam> 1 przykłady
 • Co znaczy Chanson Dlaczego muz. pieśń francuska, początkowo jednogłosowa, śpiewana przez trubadurów i truwerów, od XVI w. – wielogłosowa definicja
 • Co znaczy Cargo Jak lepiej n; ndm) ładunek statku lub rodzaj ubezpieczeń transportu, obejmuje każde ryzyko zagrażające przewożonemu ładunkowi encyklopedia
 • Co znaczy Cerować Kiedy zdobić> naprawiać rozdarcia, zaszywać dziury w tkaninie ? cerownia, cerowaczka, zacerować co, zacerowany, pocerowany: pocerowane skarpetki jak działa
 • Co znaczy Charyzmat Od czego zależy gr. kośc.> 1. rel. a) według teologii: dar łaski bożej, b) typ żarliwości religijnej wyróżniający daną osobę od otoczenia; 2. socjol czy jest
 • Co znaczy Cytoplazma Na czym polega ż) zawartość komórki żywego organizmu (z wyjątkiem jądra komórkowego) ? cytoplazmatyczny pojęcie
 • Co znaczy Constans Różnice czymś lub kimś stałym, niezmiennym: sytuacja w pracy jest constans; Piotr był constans; 2. mat. wielkość stała, parametr, który (w wyjaśnienie
 • Co znaczy Coach Wady i zalety typ nadwozia samochodu osobowego opis
 • Co znaczy Cysta Podobieństwa biol. błona, otoczka wytwarzana przez niektóre organizmy (bakterie, pierwotniaki); 2. med. miękki guz w kształcie błoniastego woreczka informacje
 • Co znaczy Café Czemu kawiarnia znaczenie
 • Co znaczy Chromatofor Co gorsze bot., zool. barwne ciałka (plastydy) występujące w cytoplazmie komórek roślinnych, także zwierzęcych; decydują o ubarwieniu (również o co znaczy
 • Co znaczy Centryczny Porównaj przym.) położony dookoła centrum, środka, punktu centralnego krzyżówka
 • Co znaczy Country Porównanie amerykańskiej nawiązujący do motywów ludowych charakterystycznych dla „kultury saloonów”, także styl piosenek o tematyce kowbojskiej co to jest
 • Co znaczy Colloquium Dlaczego zob. kolokwium słownik
 • Co znaczy Chałat Jak lepiej przepasany sznurem, z osm. halat sznur, powróz> rodzaj długiego, szerokiego płaszcza, wierzchnie okrycie niektórych narodów Wschodu (także czym jest
 • Co znaczy Chondrografia Kiedy ż) biol. anatomiczny opis chrząstek co oznacza
 • Co znaczy Collie Od czego zależy piękny duży pies, łagodny i opiekuńczy o eleganckiej linii ciała, długiej sierści i wydłużonym pysku („bohater” książki i filmu Lassie tłumaczenie
 • Co znaczy Choro Na czym polega pierwszy człon wyrazów złożonych, wskazujący na ich związek ze znaczeniem kraina geograficzna przykłady
 • Co znaczy Chromosom Różnice stały składnik jądra komórkowego organizmów żywych, „nosiciel genów” odpowiedzialnych za dziedziczenie ? chromosomowy: chromosomowa teoria definicja
 • Co znaczy Czołdar Wady i zalety m) daw. ozdobne przykrycie na konia; czaprak encyklopedia
 • Co znaczy Charme Podobieństwa wdzięk, urok, czar jak działa
 • Co znaczy Coroner Czemu w Anglii i Ameryce: urzędnik prowadzący śledztwo w przypadku zgonu osób zmarłych śmiercią nienaturalną: wezwać coronera czy jest
 • Co znaczy City Co gorsze łac. civitas miasto> 1. stare centrum Londynu, dziś główna dzielnica handlowo-finansowa wielkich miast; 2. przen. sfery przemysłowo pojęcie
 • Co znaczy Chylat Porównaj m) szata ofiarowywana przez władcę ludziom szczególnie zasłużonym; symbol godności: otrzymać chylat wyjaśnienie
 • Co znaczy Champion Porównanie zob. czempion opis
 • Co znaczy Chimeryk Dlaczego m) człowiek zmienny, nieobliczalny, kierujący się kaprysami, chimerami informacje
 • Co znaczy Ceratozaur Jak lepiej zaur> paleont. Ceratosaurus, kopalny gad drapieżny z grupy dinozaurów, żyjący w górnej kredzie na południowych terenach Ameryki Północnej znaczenie
 • Co znaczy Cucha Kiedy reg. bluza z grubego płótna wełnianego (z wyszytym charakterystycznym wzorem), tradycyjny strój górali podhalańskich co znaczy
 • Co znaczy Chow Chow Od czego zależy m; ndm) pies z grupy szpiców, o długiej, gęstej sierści (czarnej, rudej lub płowej) i krępej budowie ciała krzyżówka
 • Co znaczy Cysters Na czym polega cystersi> zakon katolicki założony w 1098 r. przez Roberta, opata benedyktynów, który zamieszkał we Francji w Citeaux: zakon cystersów co to jest
 • Co znaczy Chronografia Różnice dziejopisarstwo, chronologiczny opis dziejów; 2. techn. metoda stałej rejestracji przebiegu obserwowanych zdarzeń, zjawisk, procesów za słownik
 • Co znaczy Rom Cd Wady i zalety m; odm. człon drugi) komp. urządzenie pozwalające korzystać z dysków komputerowych odtwarzanych za pomocą komputera czym jest
 • Co znaczy Celofan Podobieństwa Zellulose, -phan z gr. phanós jasny, czysty, przejrzysty> przezroczysta folia otrzymywana z regenerowanej celulozy, używana gł. do co oznacza
 • Co znaczy Cykl Czemu koło> 1. szereg czynności lub zdarzeń powtarzających się „w kółko”, tworzących zamknięty krąg: cykl budowlany, rozwojowy, cykl odczytów; 2 tłumaczenie
 • Co znaczy Czikosz Czikos Co gorsze m) pasterz koni na stepach; pot. lekceważ o mieszkańcach pasterskich rejonów na Bałkanach przykłady
 • Co znaczy Chroniczny Porównaj długotrwały; gr. chronos czas> 1. długotrwały, przewlekły, przeciągający się, nieustanny: chroniczny brak czasu; 2. med. o chorobie definicja
 • Co znaczy Colon Porównanie m) jednostka monetarna Kostaryki, także Salwadoru encyklopedia
 • Co znaczy Cerkiew Dlaczego ż) katolicki kościół prawosławny ? cerkiewka, cerkiewizm, cerkiewny język, cerkiewszczyzna jak działa
 • Co znaczy Celnik Jak lepiej m) pracownik celnicy, urzędu celnego czy jest
 • Co znaczy Clinch Kiedy zob. klincz pojęcie
 • Co znaczy Capstrzyk Od czego zależy czop (beczki)> uroczysty przemarsz wojska (lub członków jakiejś organizacji, np. harcerzy) ulicami miasta, z orkiestrą, pochodniami w wyjaśnienie
 • Co znaczy Cyklon Na czym polega kyklé?n krążący, kołujący> 1. potężny, szybko przesuwający się wir powietrzny: oko cyklonu; 2. chem. ciekły cyjanowodór stosowany do opis
 • Co znaczy Czekman Różnice m) daw. ubiór męski trochę podobny do kontusza szlacheckiego informacje
 • Co znaczy Cif Wady i zalety freight = koszt, ubezpieczenie, fracht; adnotacja w umowie handlowej jako klauzula regulująca warunki przewozu towaru statkiem, opłaty i znaczenie
 • Co znaczy Cola Podobieństwa ż) zob. coca cola co znaczy
 • Co znaczy Celsjusz Czemu m) ? skala Celsjusza krzyżówka
 • Co znaczy Carcinoma Co gorsze ż) med. nowotwór złośliwy; rak co to jest
 • Co znaczy Chan Porównaj m) tytuł władcy tureckiego, mongolskiego, tatarskiego: chan krymski ? chanat słownik
 • Co znaczy Clearing Porównanie zob. kliring czym jest
 • Co znaczy Chronometraż Dlaczego trwania jakichś zjawisk, procesów, przebiegu pracy urządzeń itp.: przeprowadzić chronometraż lotów rejsowych ? chronometrażysta co oznacza
 • Co znaczy Choreografia Jak lepiej układów tanecznych i ich wykonania; opis scenicznych widowisk baletowych ? choreograf, choreografka, choreograficzny: choreograficzny układ tłumaczenie
 • Co znaczy Cenzuralny Kiedy przym.) niebudzący zastrzeżeńobyczajowo-moralnych; przyzwoity: cenzuralne/niecenzuralne słowa, gesty przykłady
 • Co znaczy Cyrkumfleks Od czego zależy opadający jako sposób wymawiania samogłoski akcentowanej, nadający jej nieco inne brzmienie; także graficzny znak tego akcentu nad definicja
 • Co znaczy Charakter Na czym polega piętno; narzędzie do piętnowania> cecha charakterystyczna, zespół cech osobniczych: mieć dobry, zły, trudny charakter ? charakterologia encyklopedia
 • Co znaczy Crescendo Różnice muz. określenie wykonawcze: coraz głośniej, mocniej – jako instrukcja dla wykonawcy jak działa
 • Co znaczy Charakterystyka Wady i zalety charakteryzujących kogoś lub coś; analiza, interpretacja, oddanie cech zewnętrznych i wewnętrznych osoby, postaci literackiej itp czy jest
 • Co znaczy Chol Chola Chole Podobieństwa cząstka występująca w wielu wyrazach złożonych, których treść wiąże się ze znaczeniem pojęcie
 • Co znaczy Chuligan Czemu Hooligan – imię legendarnego opryszka londyńskiego> pot. ktoś, kto łamie obowiązujące normy; łobuz, awanturnik, ulicznik: wyczyn wyjaśnienie
 • Co znaczy Cytologia Co gorsze czynnościach i rozwoju komórek roślinnych i zwierzęcych ? cytolog, cytologiczny: badanie cytologiczne opis
 • Co znaczy Cynk Porównaj gwarze więziennej: wiadomość potajemnie przesłana za mury wiezienia, także pewne umowne znaki dla wtajemniczonych; 2. pot. fraz. poufna informacje
 • Co znaczy Chromatografia Porównanie metoda analizy, rozdzielania składników mieszanin różnych związków chemicznych (ciekłych lub gazowych): analiza chromatograficzna znaczenie
 • Co znaczy Czartyzm Dlaczego polityczno-ekonomiczny ruch robotniczy w Anglii (1836–185), domagający się karty praw dla robotników: ruch czartystowski ? czartysta co znaczy
 • Co znaczy Chemia Jak lepiej właściwościami substancji organicznych i nieorganicznych, dziś rozpada się na wiele działów ? chemiczny, chemik, chemikalia, chemizm krzyżówka
 • Co znaczy Chryzokracja Kiedy władza> 1. ustrój, w którym władza sprawowana jest przez najbogatszych, rządy najbogatszych, plutokracja; 2. przen. najbogatsi ludzie co to jest
 • Co znaczy Cywil Od czego zależy obywatelski> pot. człowiek niebędący wojskowym ani duchownym ? cywilny: stan cywilny (np. mężatka), prawo cywilne (w przeciwieństwie do słownik
 • Co znaczy Cornflakes Na czym polega zob. kornfleki czym jest
 • Co znaczy Chanuka Różnice ośmiodniowe religijne święto żydowskie, obchodzone na pamiątkę zwycięstwa Machabeuszów nad Seleucydami; święto świeczek co oznacza
 • Co znaczy Cechować Wady i zalety charakterystyczna cecha kogoś lub czegoś; opatrywać cechą (znakiem); znaczyć, znakować, stemplować, pieczętować tłumaczenie
 • Co znaczy Carski Podobieństwa carów (zwłaszcza w odniesieniu do Rosji); rel carskie wrota w chrześcijańskich kościołach wschodnich: główne, środkowe drzwi ikonostasu przykłady
 • Co znaczy Czatować Czemu na kogo, na co – starać się spotkać kogo: czatował na niego od kilku godzin; czyhać, śledzić: kot czatuje na myszy definicja
 • Co znaczy Celibat Co gorsze m)<łac. caelibatus bezżeństwo> bezżeństwo; w niektórych religiach obowiązek duchownych: żyć w celibacie, przyjąć celibat encyklopedia
 • Co znaczy Chimeryczny Porównaj przym.) fantastyczny, nierealny, urojony; kapryśny, dziwaczny, zmienny, nierzeczywisty jak działa
 • Co znaczy Centymetr Porównanie długości, setna część metra (symbol: cm); 2. wąska taśma długości (przeważnie) półtora metra, z centymetrową podziałką, używana w czy jest
 • Co znaczy Cynadry Dlaczego ż; lm) nerki zwierzęce; potrawa z duszonych nerek ? cynaderki pojęcie
 • Co znaczy Cło Jak lepiej podatek, cło> opłata pobierana przez państwo od przywozu, wywozu i przewozu towarów przez jego granice: zapłacić cło; cło fiskalne; cło wyjaśnienie
 • Co znaczy Certyfikować Kiedy stwierdzać, zaświadczać za pomocą certyfikatu; wystawiać certyfikat opis
 • Co znaczy Chlorofil Od czego zależy m) składnik ciałek zieleni (chloroplastów) w roślinach, umożliwia im odżywianie poprzez proces fotosyntezy informacje
 • Co znaczy Chała Na czym polega ż) pot. rzecz bezwartościowa, niedbale wykonana, bubel, tandetna (zwykle o utworze literackim, scenicznym, filmowym itp znaczenie
 • Co znaczy Cyzelować Różnice rzeźbić, łac. cisellum dłuto> 1. wykańczać przedmioty artystyczne z drewna lub metalu ? cyzelator/cyzeler, cyzelatorstwo; 2. przen co znaczy
 • Co znaczy Ceramika Wady i zalety artystyczne z wypalanej glinki, porcelany i fajansu; wyroby z terakoty, kamionki, służące do zdobienia budynków: wyroby ceramiczne; 2 krzyżówka
 • Co znaczy Cenzura Podobieństwa kontrola wolności słowa (publikacji, widowisk, twórczości artystycznej), dokonywana przez specjalny urząd państwowy; 1. przen. ocena co to jest
 • Co znaczy Cech Czemu > stowarzyszenie rzemieślników jednej lub kilku (podobnych) specjalności dla obrony interesów ? cechmistrz, cechowy słownik
 • Co znaczy Chromatyda Co gorsze połówka podłużnie podzielonego chromosomu, z której powstaje nowy chromosom (po podziale jądra komórkowego czym jest
 • Co znaczy Cesarstwo Porównaj n) 1. państwo, obszar podlegający władzy cesarza; 2. rzad. władza, godność cesarza co oznacza
 • Co znaczy Czat Porównanie pogawędka przez Internet: wejść na czat, rozmawiać na czacie ? czateria, czatownik tłumaczenie
 • Co znaczy Corrida Dlaczego ż) zob. korrida przykłady
 • Co znaczy Czau Czau Jak lepiej m; ndm) rasa małych piesków o długiej jedwabistej sierści, do Europy sprowadzona z Chin definicja
 • Co znaczy Całun Kiedy do przykrywania lub owijania zwłok, trumny, katafalku: Całun Turyński encyklopedia
 • Co znaczy Cenzor Od czego zależy 2. ten kto śledzi i ocenia coś ze względu na obowiązujące normy, przepisy, zasady moralne: cenzorski wzrok, ton jak działa
 • Co znaczy Cyrkiel Na czym polega krążek> przyrząd kreślarski i pomiarowy, służący do rysowania kół, mierzenia linii ? cyrklować, wycyrklować cyrklować pot czy jest
 • Co znaczy Cheddar Różnice Wielkiej Brytanii> twardy, dojrzewający ser podpuszczkowy, lekko kwaskowaty, o smaku orzechowym, wyrabiany z mleka krowiego pojęcie
 • Co znaczy Cholera Wady i zalety wymioty żółcią> 1. med. ostra zakaźna choroba jelit, powodująca m.in. wymioty żółcią, niegdyś epidemiczna (zaraza), często śmiertelna wyjaśnienie
 • Co znaczy Cynizm Podobieństwa kyníz? zachowuję się jak cynik>1. postawa lekceważenia praw, obyczajów, wartości obowiązujących w danym środowisku; 2. filoz. doktryna opis
 • Co znaczy Cybeba Czemu ż) gatunek winogron, rodzynek informacje
 • Co znaczy Cellografia Co gorsze technika graficzna polegająca na wygnieceniu rozgrzanym narzędziem kompozycji narysowanej na płycie z masy plastycznej otrzymanej z cellonu znaczenie
 • Co znaczy Chityna Porównaj ż) substancja organiczna, tworzy twarde okrycie ciała stawonogów: pancerzyk chitynowy co znaczy
 • Co znaczy Chromodruk Porównanie wielobarwny druk, technika drukarska pozwalająca uzyskać druk kolorowy; odbitka wykonana tą techniką; inaczej: chromotypia krzyżówka
 • Co znaczy Cyd Dlaczego ostatni człon wyrazów złożonych (najczęściej nazywających substancje chemiczne), który wskazuje na związek z niszczeniem, zabijaniem co to jest
 • Co znaczy Cesja Jak lepiej praw. przelanie praw jednej osoby na drugą; ustąpienie, zrzeczenie się czegoś na rzecz kogoś innego: dokonać cesji ? cedować co na kogo słownik
 • Co znaczy Cyrulik Kiedy daw. fryzjer i „chirurg” (felczer), bo wykonywał też pewne zabiegi lecznicze, np. upuszczanie krwi czym jest
 • Co znaczy Chimera Od czego zależy Chímaira, imię mitycznego smoka, zabitego przez Bellerofonta, od chímaira młoda koza, kózka> 1. mit. potwór ziejący ogniem, z paszczą lwa co oznacza
 • Co znaczy Churał Na czym polega państwowej w Mongolii, rada ludowa; Wielki Churał to mongolski parlament wybierany przez ludność w wyborach powszechnych, najwyższa władza tłumaczenie
 • Co znaczy Cekin Różnice moneta złota, od zecca mennica>1. błyszcząca kolorowa blaszka naszywana na stroje kobiece (ludowe lub wieczorowe); 2. daw. złota moneta przykłady
 • Co znaczy Czynownik Wady i zalety m) 1. urzędnik w Rosji carskiej; 2. dziś pogard. biurokrata, urzędas definicja
 • Co znaczy Chandra Podobieństwa pogrążyć się w apatii, siedzieć bez ruchu jak żebrak pod cerkwią> stan przygnębienia, apatii, uczucie beznadziejności: chandryczny nastrój encyklopedia
 • Co znaczy Chacham Czemu m) rel. tytuł rabina u Żydów sefardyjskich lub najwyższego duchownego Karaimów; osoba nosząca ten tytuł jak działa
 • Co znaczy Centaur Co gorsze od st.-gr. nazwy wołu, tj. byka kastrowanego: ken(o)-tauros>w mit. gr. człowiek-koń (koń z ludzką głową i torsem czy jest
 • Co znaczy Chondry Porównaj lm) chem. minerał w postaci drobnych kulistych skupień kryształków krzemianu; występuje w meteorytach ? chondryty pojęcie
 • Co znaczy Cito Porównanie daw. napis umieszczany na listach i aktach, informujący o ich ważności i konieczności natychmiastowego załatwienia; 2. obecnie gł. na wyjaśnienie
 • Co znaczy Cyklo Cykl Dlaczego których treść wiąże się z pojęciem okręgu, koła, ruchu okrężnego: cykliczny, cyklista, cyklodrom, cykloida, cyklon, cyklop opis
 • Co znaczy Cywilizować Jak lepiej civiliser, z łac. civilis> 1. wprowadzać nowe elementy kultury, wyższy stopień organizacji społecznej: krzewić cywilizację; 2. pot informacje
 • Co znaczy Geste De Chanson Kiedy XI–XIII w., opiewające bohaterskie czyny rycerzy historycznych lub fikcyjnych (np. Pieśń o Rolandzie); od XIX w.: lekka, kabaretowa znaczenie
 • Co znaczy Cyrenaik Od czego zależy m) wyznawca lub zwolennik cyrenaizmu co znaczy
 • Co znaczy Canto Na czym polega muz. a) śpiew, b) melodia, c) głos wykonujący melodię (np. sopran krzyżówka
 • Co znaczy Czastuszka Różnice rosyjskiej, ukraińskiej i białoruskiej: krótka improwizowana przyśpiewka ludowa o tematyce obyczajowej, społecznej lub miłosnej co to jest
 • Co znaczy Cyganeria Wady i zalety artystyczna, środowisko artystyczne charakteryzujące się nieco ekscentrycznym stylem życia „na luzie”; 2. w dobie modernizmu (przełom słownik
 • Co znaczy Churrigueryzm Podobieństwa słynnych architektów i rzeźbiarzy XVII wieku> styl hiszpańskiego baroku, oryginalny w swej dekoracyjności czym jest
 • Co znaczy Chryzografia Czemu ż) dawna sztuka pisania i malowania płynnym złotem; zabytki pisane lub obrazy w ten sposób tworzone co oznacza
 • Co znaczy Chorografia Co gorsze grafia> szczegółowy opis jakiegoś kraju lub krainy; dział geografii szczegółowej ? chorograficzny: opis chorograficzny; chorologia tłumaczenie
 • Co znaczy Cerber Porównaj przen. żart. srogi i czujny dozorca [Cerber – mit. trójgłowy pies z grzywą lub ogonem z węży, strzegący wejścia do Hadesu, królestwa przykłady
 • Co znaczy Chester Porównanie m) tłusty, twardy ser podpuszczkowy o ostrym, pikantnym smaku definicja
 • Co znaczy Chłam Dlaczego m) rzeczy o małej wartości; coś bezwartościowego; buble; tandeta, graty: ten cały chłam encyklopedia
 • Co znaczy Causa Jak lepiej <łac. przyczyna, powód> praw. a) przyczyna, motyw działania b) stosunek prawny, podstawa prawna, sprawa sądowa jak działa
 • Co znaczy Chamsin Kiedy pięćdziesiąt dni wiosennych, w czasie których wieje wiatr)> gorący, suchy wiatr afrykański wiejący z pustyni, powoduje zwykle burze czy jest
 • Co znaczy Chałtura Od czego zależy od charta> pot. dodatkowa praca dla szybkiego i łatwego zarobku, często niedbale: robić, uprawiać chałturę; produkt takiej pracy pojęcie
 • Co znaczy Comtesse Na czym polega zob. kontessa wyjaśnienie
 • Co znaczy Curaçao Różnice n) likier pomarańczowy (ze skórek gorzkich pomarańczy opis
 • Co znaczy Cicisbeo Wady i zalety który szczególnie adoruje panią domu, kokietuje ją, uwodzi; podrywacz, uwodziciel cudzych żon; 2. daw. na włoskich dworach: stały towarzysz informacje
 • Co znaczy Chrzest Podobieństwa namaszczony, pomazaniec> rel. jeden z sakramentów św., uroczyste nadanie imienia i symboliczne przyjęcie do wspólnoty chrześcijan: akt znaczenie
 • Co znaczy Chóralistyka Czemu ż) zasady sztuki śpiewu chóralnego, wiedza o chórach, ich historii, organizacji, podziałach na głosy itp co znaczy
 • Co znaczy Cyrylica Co gorsze starosłowiańskie (podobne do współczesnego alfabetu rosyjskiego), stworzone prawdopodobnie w IX–X w. przez św. Cyryla: teksty krzyżówka
 • Co znaczy Cyc Porównaj m) daw. rodzaj cienkiej tkaniny bawełnianej co to jest
 • Co znaczy Cyklotron Porównanie urządzenie do wywoływania reakcji jądrowych, tzw. akcelerator cykliczny jonów – nadaje im ruch kołowy za pomocą stałego pola magnetycznego słownik
 • Co znaczy Cynkoryt Dlaczego wykonywania grafiki przy użyciu płytki cynkowej, na której rysuje się jakiś wzór, następnie wytrawiany kwasem, w ten sposób wytrawioną czym jest
 • Co znaczy Cyrko Cyrk Jak lepiej <łac. cirrcus koło, okrąg> człon wyrazów sygnalizujący związek z pojęciem okrągły, koło, okrąg ? cyrk, cyrkulacja, cyrkiel, cyrkularz co oznacza
 • Co znaczy Cytrus Kiedy rodzaj roślin – drzew owocowych obejmujący takie gatunki, jak: pomarańcza, cytryna, mandarynka, cytron, grapefruit; uprawiane w strefach tłumaczenie
 • Co znaczy Chloroform Od czego zależy forme od (acide) formique kwas mrówkowy> niepalna, lotna ciecz o słodkawym zapachu, stosowana do narkozy lub jako rozpuszczalnik; chem przykłady
 • Co znaczy Się Certować Na czym polega ceremonialnie> pot. zbytnio się przejmować: nie certuj się z nimi tak bardzo; wymawiać się od czegoś nieszczerze, robić ceregiele definicja
 • Co znaczy Cytat Różnice <łac. citatio> 1. przest. cytowanie, cytat; 2. daw. mowa pochwalna lub pozew do sądu; zob encyklopedia
 • Co znaczy Cham Wady i zalety prymityw, człowiek ordynarny, grubianin [Cham – wg Biblii syn Noego, przeklęty przez ojca za złe zachowanie] ? chamstwo, chamski jak działa
 • Co znaczy Cug Podobieństwa powietrza w piecu: gdy piec nie ma cugu, to ogień nie chce się palić; 2. przen. pociąg do czego, ochota: mieć cug do kieliszka; 3. daw czy jest
 • Co znaczy Continuum Czemu sposób ciągły; 2. filoz. przestrzeń pojęć lub zjawisk niemających ostrych wewnętrznych podziałów: continuum aktów poznania, continuum mowy pojęcie
 • Co znaczy Centrysta Co gorsze centryzmu, czyli postawy politycznego umiarkowania (np. między lewicą a prawicą) ? centryzm, centrystyczny wyjaśnienie
 • Co znaczy Cholesterol Porównaj m) związek organiczny z grupy steroli; przyczyna wielu schorzeń układu krążenia opis
 • Co znaczy Coda Porównanie zob. koda informacje
 • Co znaczy Cirrostratus Dlaczego m) <łac. cirro + stratus> meteor. chmura warstwowo-pierzasta, tworzy przejrzystą białą zasłonę, często pokrywającą całe niebo znaczenie
 • Co znaczy Centurion Jak lepiej m) <łac. centurio> hist. dowódca centurii w staroż. Rzymie; setnik co znaczy
 • Co znaczy Cykuta Kiedy ż) <łac. cicuta> szalej Cicuta, roślina trująca ze wsch. Azji, znana także w Europie (prawdopodobnie cykutą został otruty Sokrates krzyżówka
 • Co znaczy Clip Od czego zależy zob. klip co to jest
 • Co znaczy Cyklista Na czym polega m) przest. kolarz, rowerzysta ? motocyklista; cyklistówka słownik
 • Co znaczy Ceres Różnice tłuszcz spożywczy, biały lub kremowy, o stałej konsystencji, produkowany z miąższu orzechów palmy kokosowej lub innych olejów (utwardzonych czym jest
 • Co znaczy Cokół Wady i zalety podstawa rzeźby lub pomnika: postawić na cokole; 2. najniższy wyodrębniony człon budowli wysunięty w stosunku do górnych partii muru co oznacza
 • Co znaczy Colt Podobieństwa zob. kolt tłumaczenie
 • Co znaczy Comber Czemu regionach Polski rodzaj ludowej zabawy z pochodem przekupek, tańcami, muzyką; dziś fraz. babski comber – żart. o spotkaniu kobiet przykłady
 • Co znaczy Cocktail Co gorsze zob. koktajl definicja
 • Co znaczy Chronoskop Porównaj czasomierz używany w badaniach eksperymentalnych różnego typu, wyposażony w stoper, uruchamiany i zatrzymywany automatycznie, zgodnie z encyklopedia
 • Co znaczy Chianti Porównanie n) wytrawne wino toskańskie, czerwone, o aromacie fiołków jak działa
 • Co znaczy Chorolog Dlaczego m) specjalista w zakresie chorologii, fitogeografii lub zoogeografii ? chorolożka czy jest
 • Co znaczy Clerk Jak lepiej zob. klerk pojęcie
 • Co znaczy Chylus Kiedy biochem. tzw. limfa trawienna, płyn w jelicie cienkim powstały ze strawionego pokarmu, wchłaniany przez naczynia limfatyczne kosmków wyjaśnienie
 • Co znaczy Cenestezja Od czego zależy ż) psych. zespół nieokreślonych wrażeń zmysłowych składających się na samopoczucie człowieka, zmysł ogólny opis
 • Co znaczy Czincze Na czym polega n; ndm) pot. nazwa specjalnego przełącza, krótkiego przewodu łączącego telewizor z magnetowidem informacje
 • Co znaczy Casus Różnice zob. kazus znaczenie
 • Co znaczy Cyklop Wady i zalety ps krągłooki, imię mitycznych olbrzymów (u Homera)> 1. mit. gr. olbrzym o jednym oku pośrodku czoła (cyklopom przypisywano wzniesienie co znaczy
 • Co znaczy Carat Podobieństwa m) ustrój monarchistyczny w Rosji; rządy cara i carski aparat państwowy krzyżówka
 • Co znaczy Celuloid Czemu sztuczne tworzywo, termoplastyczne, łatwopalne, używane do wyrobu galanterii, zabawek i błon filmowych ? celuloidowy co to jest
 • Co znaczy Czelista Co gorsze muzyk grający na wiolonczeli; wiolonczelista słownik
 • Co znaczy Cylinder Porównaj kýlindros walec, od kylínd? toczę, obracam> 1. wysoki, sztywny kapelusz męski z główką w kształcie walca i małym, lekko odgiętym rondem czym jest
 • Co znaczy Chałwa Porównanie halva> twarda, słodka, włóknista masa z roztartych nasion (sezam, arachidy, mak, słonecznik, orzechy) oraz dodatków smakowo-zapachowych co oznacza
 • Co znaczy Cinerama Dlaczego ż) technika projekcji filmu panoramicznego jednocześnie z trzech taśm filmowych tłumaczenie
 • Co znaczy Cynk Jak lepiej m) muz. daw. dęty instrument drewniany w kształcie rogu, kornet przykłady
 • Co znaczy Czarczaf Kiedy prześcieradło, z pers. czarszäb> tradycyjna część ubioru kobiet muzułmańskich, zasłaniająca głowę i twarz, z otworami na oczy, kwef: nosić definicja
 • Co znaczy Cyto Od czego zależy część wyrazów wskazująca na ich związek z pojęciem komórki: cytoplazma, cytologia, cytochemia, cytogenetyka encyklopedia
 • Co znaczy Consulting Na czym polega zob. konsulting jak działa
 • Co znaczy Cento Centi Centy Różnice miar, oznacza, że dana wartość jest sto razy mniejsza od jednostki podstawowej, wskazanej w drugim członie nazwy, np. centymetr = 1/100 m czy jest
 • Co znaczy Cyrk Wady i zalety cirque, wł. circo, łac. circus krąg; arena>1. staroż. okrągła odkryta budowla amfiteatralna, gdzie odbywały się widowiska; 2. dziś – pojęcie
 • Co znaczy Cyklodrom Podobieństwa sport. tor kolarski cykloida(ż) mat. figura, tzw. krzywa płaska ? cykloidalny wyjaśnienie
 • Co znaczy Chronologizacja Czemu kolejności zdarzeń wg dat; wyznaczanie powiązań chronologicznych między nimi: dokonać chronologizacji wydań dzieła opis
 • Co znaczy Chryzantema Co gorsze me, gr. chrysánthemon złotokwiat> bot. roślina ozdobna z rodziny astrowatych o różnobarwnych kwiatach, pochodząca z Chin i Japonii informacje
 • Co znaczy Casting Porównaj spotkanie mające na celu wybór aktora, prezentera, modelki itp. do roli w filmie, prowadzenia audycji, wystąpienia w pokazie itp znaczenie
 • Co znaczy Credo Porównanie modlitwa rozpoczynająca się od słów: Wierzę w Boga Ojca, wyznanie wiary; 2. przysł. wpaść jak Piłat w Credo – znaleźć się w niespodziewanej co znaczy
 • Co znaczy Combo Dlaczego zob. kombo krzyżówka
 • Co znaczy Czaban Jak lepiej m) 1. gwar. region. pasterz owiec, wołów; 2. baran, wół lub wieprz co to jest
 • Co znaczy Cytatologia Kiedy częste operowanie cytatami, nadmierna liczba cytatów przy niewielu samodzielnych sądach: uprawiać cytatologię, cierpieć na cytatomanię słownik
 • Co znaczy Czamara Od czego zależy arab. samur kożuch> 1. daw. rodzaj długiej kurtki wyszywanej lub płaszcza podszytego futrem; 2. dziś element męskiego stroju ludowego czym jest
 • Co znaczy Cecha Na czym polega rozpoznawczy> 1. element odróżniający lub charakteryzujący żywe istoty lub przedmioty: cecha charakterystyczna, dodatnia, główna, nabyta co oznacza
 • Co znaczy Chemioterapia Chemoterapia Różnice ż) leczenie preparatami chemicznymi, które niszczą drobnoustroje chorobotwórcze lub tkanki zaatakowane przez chorobę tłumaczenie
 • Co znaczy Certyfikat Wady i zalety łac. certificare> oficjalne zaświadczenie; pisemny dowód, dokument stwierdzający pochodzenie towaru: wystawić/ posiadać certyfikat przykłady
 • Co znaczy Cockpit Podobieństwa m) zob. kokpit definicja
 • Co znaczy Cynk Czemu m) chem. pierwiastek (Zn) z grupy cynkowców ? cynkować, cynkownia, cynkografia, cynkorytnictwo encyklopedia
 • Co znaczy Chromofor Co gorsze składnik cząsteczki związku chemicznego (połączenie pewnych atomów w związku organicznym), który decyduje o zabarwieniu tej substancji jak działa
 • Co znaczy Cheder Porównaj m) żydowska podstawowa szkoła religijna czy jest
 • Co znaczy Czynsz Porównanie opłata za dzierżawienie nieruchomości, za korzystanie z mieszkania lub gruntu: płacić czynsz, czynszowa kamienica pojęcie
 • Co znaczy Chloroliza Dlaczego ż) chem. proces rozbijania cząsteczek związku chemicznego pod wpływem, działaniem chloru; chlorolizacja wyjaśnienie
 • Co znaczy Copyrighter Jak lepiej zob. kopyrajter opis
 • Co znaczy Charmant Kiedy pełen wdzięku, powabny, ujmujący, uroczy informacje
 • Co znaczy Collage Od czego zależy zob. kolaż znaczenie
 • Co znaczy Chorda Na czym polega struna grzbietowa (także prymitywny szkielet niższych strunowców); 2. med. struna głosowa (więzadło głosowe w krtani); 3. cząstka wielu co znaczy
 • Co znaczy Cenogeneza Różnice zarodka cechy przystosowawczej, mającej znaczenie tylko w czasie jego rozwoju, np. błon płodowych, pępowiny, łożyska krzyżówka
 • Co znaczy Coupé Wady i zalety ndm) 1. rodzaj zamkniętego nadwozia samochodu; 2. przedział w wagonie kolejowym co to jest
 • Co znaczy Cetnar Podobieństwa pondus) u Pliniusza> przest. jednostka masy równa 100 kg (w niektórych krajach, np. w Anglii, Szwajcarii, Danii – 50 kg słownik
 • Co znaczy Czempionat Czemu m) mistrzostwo w jakiejś dyscyplinie sportu: uzyskać czempionat czym jest
 • Co znaczy Czad Co gorsze dym> 1. bezbarwny, bezwonny tlenek węgla, silnie trujący gaz, który powstaje na skutek spalania węgla przy niedostatecznym dopływie co oznacza
 • Co znaczy Chorał Porównaj chór> muz. gatunek pieśni religijnej wykonywanej w kościołach i w cerkwiach przez wielogłosowe chóry bez muzyki (a capella); także utwór tłumaczenie
 • Co znaczy Centym Porównanie m) moneta zdawkowa równa 1/100 franka lub niektórych innych podstawowych jednostek monetarnych (np. dinara przykłady
 • Co znaczy Chromatyka Dlaczego barwach; sztuka doboru kolorów, mieszania farb dla uzyskania żądanego odcienia; 2. muz. zasada doboru dźwięków przez podwyższanie lub definicja
 • Co znaczy Choreoterapia Jak lepiej leczenia niektórych chorób (psychicznych, nerwowych), także schorzeń narządów ruchu za pomocą tańca: stosować choreoterapię, metody encyklopedia
 • Co znaczy Cyrkulacja Kiedy ż) <łac. circu(m)-latio obnoszenie wokół; obrót> krążenie, obieg czego: cyrkulacja powietrza ? cyrkulować, cyrkularz jak działa
 • Co znaczy Chromosfera Od czego zależy warstwa atmosfery słonecznej (między tzw. fotosferą i koroną Słońca) widoczna podczas całkowitego zaćmienia jako czerwona otoczka czy jest
 • Co znaczy Chordofon Na czym polega instrument muzyczny, w którym źródłem dźwięku jest drgająca struna; instrumenty strunowe – m.in. harfa, lira, gitara, skrzypce, fortepian pojęcie
 • Co znaczy Cytolog Różnice m) med. specjalista w dziedzinie cytologii wyjaśnienie
 • Co znaczy Chip Wady i zalety elektron. zintegrowany układ zawierający w niewielkiej objętości znaczną liczbę tranzystorów i innych elementów elektronicznych; kostka opis
 • Co znaczy Chromatyzm Podobieństwa m) fiz. wada soczewek objawiająca się różnymi zabarwieniami obrazu informacje
 • Co znaczy Cyber Czemu cząstka wyrazów złożonych, związanych z pojęciem cybernetyki: cyberprzestrzeń, cyberkomunikacja znaczenie
 • Co znaczy Cyjanek Co gorsze m) chem. silnie trujący związek chemiczny z grupy tzw. cyjanianów, cyjanów co znaczy
 • Co znaczy Cool Porównaj spokojny> pot. fraz. (o różnych znaczeniach pozytywnych): coś, ktoś jest cool= jest w porządku; jest cool = jest dobrze, spokojnie; nie krzyżówka
 • Co znaczy Chutor Porównanie m) zagroda wiejska lub niewielka osada na Rusi i Ukrainie; stanica kozacka (XVI–XVII w.): chutory ukraińskie co to jest
 • Co znaczy Cerata Dlaczego warstwą masy pokostowej (jednobarwnej lub z deseniem), używana jako nakrycie stołów oraz do produkcji ubrań ochronnych, pokrowców itp słownik
 • Co znaczy Cowboy Jak lepiej zob. kowboj czym jest
 • Co znaczy Corral Kiedy m) zob. koral // korral co oznacza
 • Co znaczy Cirrus Od czego zależy m) <łac. cirrus pukiel włosów, lok> meteor. chmura pierzasta z kryształków lodu, tworzy pojedyncze, delikatne smugi, na ogół białe tłumaczenie
 • Co znaczy Centralny Na czym polega środkowy, główny, z łac. centralis, od centrum> 1. znajdujący się w centrum bądź łączący się z nim, środkowy; centralne ogrzewanie system przykłady
 • Co znaczy Flow Cash Różnice ekon. strumień pieniędzy, gotówki; przepływy pieniężne definicja
 • Co znaczy Czuszka Wady i zalety ż) ostra mała papryka, przyprawa z tej rośliny, wysuszonej i zmielonej encyklopedia
 • Co znaczy Chiromanta Podobieństwa m) człowiek zajmujący się wróżeniem z linii dłoni jak działa
 • Co znaczy Chronobiologia Czemu ż) biol. dziedzina badająca rytmy życiowe organizmów (tzw. biorytmy); także charakterystyczny biorytm danego organizmu czy jest
 • Co znaczy Cysterna Co gorsze ż) <łac. cisterna> duży zbiornik do przechowywania lub przewożenia cieczy albo gazów: samochód-cysterna pojęcie
 • Co znaczy Cybernetyka Porównaj sterujący okrętem> techn. dział wiedzy o mechanizmach sterowania automatycznego zarówno organizmów żywych (z człowiekiem włącznie), jak wyjaśnienie
 • Co znaczy Cyfra Porównanie sifr pustka, nicość, zero> graficzny znak liczby ? cyferka, cyfrowy: maszyna cyfrowa, zapis cyfrowy, odcyfrować (co) przen. odczytać: nie opis
 • Co znaczy Charleston Dlaczego m) rodzaj tańca towarzyskiego w żywym tempie, silnie rytmiczny [Charleston – miasto w stanie Płd. Karolina, USA informacje
 • Co znaczy Cellulitis Jak lepiej ndm) med. rodzaj odkształceń tkanki podskórnej u kobiet, tzw. pomarańczowa skórka znaczenie
 • Co znaczy Chloroza Kiedy roślin; roślina marnieje, liście tracą zieloną barwę, bledną, żółkną; 2. med. rodzaj anemii spowodowanej niedoborem żelaza, zewnętrznym co znaczy
 • Co znaczy Chinowy Od czego zależy przym.) drzewo chinowe, kora chinowa, kora chinowca, z której otrzymuje się chininę ? chinowiec krzyżówka
 • Co znaczy Confetti Na czym polega zob. konfetti co to jest
 • Co znaczy Comber Różnice m) mięso z kością z okolicy łopatki (głównie owiec, zajęcy, dzików): pieczony comber barani, zajęczy słownik
 • Co znaczy Cyprys Wady i zalety iglaków ozdobnych, wysokie drzewo iglaste o smukłej stożkowatej linii (sadzone m.in. na cmentarzach i utrwalone w poezji jako symbol smutku czym jest
 • Co znaczy Ceremonialny Podobieństwa 1. związany z ceremonią; używany w czasie uroczystych obrzędów; uroczysty, podniosły, odświętny, obrzędowy, wystawny; 2. zgodny z formami co oznacza
 • Co znaczy Clochard Czemu zob. kloszard tłumaczenie
 • Co znaczy Corso Co gorsze zob. korso przykłady
 • Co znaczy Cenzurować Porównaj 1. dokonywać cenzury (publikacji, widowisk teatralnych, filmów itp.); 2. oceniać, krytykować definicja
 • Co znaczy Cappuccino Porównanie czarna kawa ze śmietanką lub mleczkiem i czekoladą encyklopedia
 • Co znaczy Chromotypografia Chromotypia Dlaczego chrom, pierwiastek o symbolu Cr> pokrywać powierzchnię przedmiotów metalowych warstwą, wykorzystując technikę elektrolizy chromu (w celach jak działa
 • Co znaczy Cukinia Jak lepiej ż) warzywo podobne do ogórka, odmiana dyni czy jest
 • Co znaczy Chirologia Kiedy ż) sposób porozumiewania się głuchoniemych za pomocą ruchów palców rąk; miganie pojęcie
 • Co znaczy Cykoria Od czego zależy kichóreia> 1. bot. roślina warzywna z rodziny astrowatych o szerokich liściach, spożywanych jako sałata; 2. domieszka do kawy robiona z wyjaśnienie
 • Co znaczy Cyklina Na czym polega skrobania, wygładzenia drewna, desek i przedmiotów drewnianych ? cyklinować (co): cyklinować podłogi; cykliniarka, cykliniarz opis
 • Co znaczy Comeback Różnice powrót osoby znanej (piosenkarki, gwiazdy filmu, polityka) do życia publicznego, zawodowego po dłuższej przerwie: nastąpił wielki comeback informacje
 • Co znaczy Cesjonariusz Wady i zalety m) praw. osoba, na rzecz której dokonano cesji znaczenie
 • Co znaczy Chondrio Chondro Podobieństwa cząstka gr. pochodzenia, występująca w wielu wyrazach złożonych, których treść wiąże się z pojęciem grudki, ziarenka, kuleczki, chrząstki co znaczy
 • Co znaczy Cedować Czemu przekazywać, przelewać swoje wierzytelności lub prawa do czegoś na rzecz innej osoby ? scedować, cesja: dokonywać cesji krzyżówka
 • Co znaczy Cytadela Co gorsze od citt? miasto> daw. warownia, obronna twierdza (górująca nad miastem), wewnątrz której znajdowały się koszary, szpital i budynki co to jest
 • Co znaczy Centralizm Porównaj funkcjonowania aparatu państwowego, wg której poszczególne organy państwa są podporządkowane organowi głównemu słownik
 • Co znaczy Cetologia Porównanie ż) dział zoologii zajmujący się wielorybami ? cetolog czym jest
 • Co znaczy Cyrkuł Dlaczego m) <łac. circulus> daw. okręgowy komisariat policji lub siedziba zarządu dzielnicy, okręgu, miasta: odprowadzić kogo do cyrkułu co oznacza
 • Co znaczy Cezar Jak lepiej później tytuł cesarzy rzymskich (Juliusz Cezar, Cezar Oktawian); przen. samowładny wódz, potężny władca, autokrata tłumaczenie
 • Co znaczy Cyrenaizm Kiedy Kyrene> filoz. staroż. grecka szkoła filozoficzna założona przez Arystypa z Cyreny w IV w. p.n.e.; doktryna głosząca, że przyjemność jest przykłady
 • Co znaczy Ceramiczny Od czego zależy przym.) używany, stosowany przy produkcji ceramiki definicja
 • Co znaczy Chondrocyt Na czym polega kytos komórka> biol. komórka tkanki chrzęstnej, powstającej z tzw. chondroblastów; komórki chrzęstne (chrząstki encyklopedia
 • Co znaczy Cola Coca Różnice ż) słodki, bezalkoholowy napój gazowany z kofeiną jak działa
 • Co znaczy Centuria Wady i zalety ż) <łac.> hist. najmniejsza jednostka w armii rzymskiej (100 żołnierzy) ? centurion czy jest
 • Co znaczy Circa Podobieństwa <łac.> około, mniej więcej (skrót: ca); dziś żart. cirka ebałt około pojęcie
 • Co znaczy Ceremonia Czemu zwykle caerimoniae obrzędy religijne> 1. uroczysty akt, obrzęd przebiegający z zachowaniem tradycyjnych symbolicznych form: ceremonia wyjaśnienie
 • Co znaczy Cento Co gorsze rganization) Organizacja Paktu Centralnego> układ wojskowo-polityczny zawarty w 1959 r. przez Pakistan, Turcję, Iran i Wielką Brytanię opis
 • Co znaczy Casco Porównaj hełm> 1. ubezpieczenie obejmujące środki transportu, bez ładunku; 2. mors. ubezpieczenie morskie statku wraz z całym wyposażeniem informacje
 • Co znaczy Conquista Porównanie zob. konkwista znaczenie
 • Co znaczy Chironomia Dlaczego ż) rzad. gestykulowanie przy wygłaszaniu mów lub tekstów scenicznych co znaczy
 • Co znaczy Cywilistyka Jak lepiej ż) praw. prawo cywilne krzyżówka
 • Co znaczy Confiteor Kiedy <łac. confiteo wyznaję> rel. pierwsze słowa modlitwy, zwanej spowiedzią powszechną co to jest
 • Co znaczy Cyt Od czego zależy ostatni człon wyrazów złożonych, wskazujący na ich związek znaczeniowy z komórką roślinną lub zwierzęcą, np. cenocyt, erytrocyty, fagocyt słownik
 • Co znaczy Cinquecento Na czym polega 1500> w dziejach kultury włoskiej nazywa się tak wiek XV (w Polsce określany jako wiek XVI), epokę dojrzałego renesansu i manieryzmu czym jest
 • Co znaczy Chronik Różnice m) żarg. lek pacjent z chorobą chroniczną, przewlekle chory co oznacza
 • Co znaczy Chinowiec Wady i zalety z rodziny marzanowatych (Rubiaceae), o wiecznie zielonych, skórzastych liściach i wonnych kwiatach, rosnące na stokach Andów, w Kolumbii tłumaczenie
 • Co znaczy Cymbalista Podobieństwa m) muzyk grający na cymbałach przykłady
 • Co znaczy Cirkarama Czemu widok, widowisko> technika projekcji filmu panoramicznego jednocześnie z jedenastu taśm filmowych na kolisty ekran, otaczający widownię definicja
 • Co znaczy Chromofototypia Co gorsze ż) przest. techn. jedna z technik druku kolorowego, tzw. światłodruk wielobarwny (zob. fototypia encyklopedia
 • Co znaczy Charytatywny Porównaj przym.) dobroczynny, miłosierny, wspierający potrzebujących pomocy: prowadzić działalność charytatywną, akcja charytatywna jak działa
 • Co znaczy Cumulus Porównanie biała pojedyncza chmura kłębiasta w kształcie wież lub kopuł, składająca się głównie z kropelek wody, typowa dla ciepłej pory roku czy jest
 • Co znaczy Cassis Dlaczego aromatyczny likier z czarnych porzeczek o ciemnoczerwonej barwie i niewielkiej zawartości alkoholu pojęcie
 • Co znaczy Cyklistówka Jak lepiej ż) okrągła, płaska czapka sportowa z daszkiem (noszona nie tylko przez rowerzystów i motocyklistów wyjaśnienie
 • Co znaczy Centon Kiedy utwór zbudowany z fragmentów lub cytatów z innych utworów (jednego lub kilku autorów); bigos literacki opis
 • Co znaczy Cybant Od czego zależy m) żarg. środ zacisk pozwalający regulować przepływ wody lub gazu w rurach? cybancik informacje
 • Co znaczy cytron(m) // cytroneta(ż) Na czym polega <łac. citrus> bot. gatunek drzewa o dużych żółtych owocach w grubej pachnącej skórce używanej do kandyzowania (cykata); owoc tego drzewa znaczenie
 • Co znaczy Chemikalia Różnice n; lm) preparaty, odczynniki, środki chemiczne co znaczy
 • Co znaczy Cynamon Wady i zalety m) <łac. cinnamomum> rodzaj przyprawy kuchennej, suszona lub mielona kora z drzewa o nazwie cynamonowiec ? olejek cynamonowy krzyżówka
 • Co znaczy Cytra Podobieństwa mający struny dwojakiego rodzaju: pięć strun, na których wygrywa się główną melodię, i ponad 30 strun do akompaniamentu: grać na cytrze co to jest
 • Co znaczy Cystografia Czemu ż) med. badanie pęcherza moczowego metodą rentgenograficzną słownik
 • Co znaczy Cynober Co gorsze m) minerał barwy czerwonej (siarczek rtęci) używany w malarstwie jako farba ? cynobrowy: barwa cynobrowa czym jest
 • Co znaczy Cenoza Porównaj wspólny> biol. grupa organizmów roślinnych i zwierzęcych tworząca pewną całość przyrodniczą; zespół biologiczny: np. biocenoza, fitocenoza co oznacza
 • Co znaczy Chromatron Porównanie m) techn. przest. kolorowy kineskop tłumaczenie
 • Co znaczy Celuloza Dlaczego łac. cellula komórka> błonnik; składnik błon komórkowych roślin, nadający tkankom elastyczność; wykorzystywany w przemyśle i farmaceutyce przykłady
 • Co znaczy Choreograf Jak lepiej m) twórca i reżyser tanecznych układów scenicznych, zwłaszcza baletowych; specjalista w dziedzinie choreografii definicja
 • Co znaczy Coitus Kiedy <łac.> med. stosunek płciowy; coitus interruptus stosunek przerywany (dla uniknięcia zapłodnienia encyklopedia
 • Co znaczy Chippendale Od czego zależy 1718–1799, stolarz ang.> styl w meblarstwie w drugiej poł. XVIII w., łączy różne style ang. baroku i franc. rokoka z motywami gotyckimi i jak działa
 • Co znaczy Chief Na czym polega środ. pierwszy mechanik na statku handlowym czy jest
 • Co znaczy Brandy Cherry Różnice słodka wódka wiśniowa; wiśniówka, likier wiśniowy pojęcie
 • Co znaczy Cerera Wady i zalety ż) <łac. Ceres Cereris> mit. rzym. bogini płodności, rolnictwa i urodzajów, utożsamiana z grecką boginią Demeter ? ceres wyjaśnienie
 • Co znaczy Cyzjojan Podobieństwa Pańskie + januaris styczeń> daw. wierszowany kalendarz łaciński, wyliczający (w skrótach) wszystkie święta w poszczególnych miesiącach opis
 • Co znaczy Contra Czemu zob. kontra informacje
 • Co znaczy Cypel Co gorsze m) geogr. przylądek, najbardziej wysunięta w morze lub jezioro wąska część lądu ? cypelek znaczenie
 • Co znaczy Cockney Porównaj słownictwo, składnię i fonetykę gwara londyńska, żargon miejski (porównywany z tzw. wiechem, gwarą warszawską, także osobliwą); człowiek co znaczy
 • Co znaczy Chronologia Porównanie nauka, słowo> kolejność wydarzeń w czasie; określanie kolejnych dat zdarzeń ? chronologizować (co); chronologiczny: układ, porządek krzyżówka
 • Co znaczy Chuliganeria Dlaczego ż) banda chuliganów, opryszków miejskich co to jest
 • Co znaczy Choreo Jak lepiej pierwszy człon wyrazów złożonych, wskazujący na ich związek znaczeniowy z tańcem słownik
 • Co znaczy Chromofotografia Kiedy ż) przest. fotografia kolorowa czym jest
 • Co znaczy Chiton Od czego zależy ż) 1. szata grecka spinana na ramionach; 2. zool. przedstawiciel pewnej gromady mięczaków morskich (wielotarczowce co oznacza
 • Co znaczy Cza Cza Na czym polega południowoamerykański taniec towarzyski, odmiana mamby (w wolniejszym tempie tłumaczenie
 • Co znaczy Chili Chile Różnice bardzo ostra przyprawa otrzymywana z różnych gatunków pieprzowców tropikalnych przykłady
 • Co znaczy Cumować Wady i zalety pojazd wodny za pomocą cumy wiązanej do specjalnych słupków lub pomostu; 2. przywiązać balon do jakiegoś stałego elementu na ziemi definicja
 • Co znaczy Cap Podobieństwa domowej (baran) lub kozy domowej (kozioł), zwłaszcza stary lub wykastrowany; 2. łow. samiec kozicy; 3. o człowieku: głupiec, bałwan encyklopedia
 • Co znaczy Cyweta Czemu zwierzę afrykańskie (z rodziny łasz) wielkości lisa, cenione ze względu na piękne puszyste futro, popielate w brązowoczarne plamy, oraz na jak działa
 • Co znaczy Cwibak Co gorsze m) ciasto biszkoptowe, biszkopt, keks (z bakaliami czy jest
 • Co znaczy Cicerone Porównaj ndm) 1. przewodnik, ktoś, kto oprowadza turystów np. po muzeach, opowiada o zabytkach; 2. przen. towarzysz i przewodnik duchowy pojęcie
 • Co znaczy College Porównanie zob. koledż//kolydż wyjaśnienie
 • Co znaczy Charyzma Dlaczego szczególna cecha osobowości przyciągająca ludzi, dająca władzę nad innymi: mieć, posiadać charyzmę, charyzmatyczny przywódca ? charyzmat opis
 • Co znaczy Się Certolić Jak lepiej pot. obchodzić się z kimś z przesadną grzecznością, okazywać komuś zbytnią pobłażliwość; cackać się informacje
 • Co znaczy Celebrować Kiedy z łac. celebrare przychodzić tłumnie> 1. uroczyście odprawiać mszę św.; 2. przen. zachowywać się lub robić coś ze szczególną powagą znaczenie
 • Co znaczy Charakteropatia Od czego zależy skłonność do nałogów, impulsywność, zaburzenia osobowości, m.in. występujące w takich chorobach, jak: padaczka, miażdżyca, przewlekły co znaczy
 • Co znaczy Chasydyzm Na czym polega religijno-mistyczny, powstał w XVIII w. na Podolu, opiera się na tradycyjnym, talmudycznym judaizmie i na kabale ? chasyd krzyżówka
 • Co znaczy Cyga Różnice wzdłuż osi; zabawka zwana bąk, bączek; fraz. kręci się jak cyga = wierci się, nie może usiedzieć spokojnie co to jest
 • Co znaczy Cherubinek Wady i zalety przedstawienie w sztuce małego aniołka w postaci pucołowatego dziecka ze skrzydełkami; 2. ładne, pełne wdzięku dziecko: ładny, śliczny jak słownik
 • Co znaczy Cywilizacja Podobieństwa civilisation, łac. civilis> 1. stan rozwoju społeczeństwa w danym okresie, „mierzony” stopniem wiedzy i opanowania przyrody; 2. społeczność czym jest
 • Co znaczy Cyklorama Czemu daw. rodzaj przesuwanej (rozwijanej przed oczyma oglądających) panoramy na płótnie nawiniętym na wałki; 2. techn. film., teatr. element co oznacza
 • Co znaczy Choleryna Co gorsze ż) med. ostre zatrucie pokarmowe, objawy nieco przypominają cholerę tłumaczenie
 • Co znaczy Chór Porównaj zespół śpiewaków; 2. wielogłosowy śpiew zawodowy lub amatorski; 3. grupa instrumentów jednego typu (np. chór skrzypiec); 4. arch. rodzaj przykłady
 • Co znaczy Czaprak Porównanie m) 1. okrycie konia; długa ozdobna kapa pod siodło używana w XVIII w.; 2. techn. wyprawiona skóra zwierzęca, tzw. krupon definicja
 • Co znaczy Chałturnik Dlaczego m) pot. człowiek uprawiający chałturę; chałturszczyk, chałturzysta chałturzyć pot. zajmować się chałturą, wykonywać chałturę encyklopedia
 • Co znaczy Crawl Jak lepiej zob. kraul jak działa
 • Co znaczy Chromatyczność Kiedy ż) cecha lub zespół cech jakościowych danej barwy (np. odcień, nasycenie); tzw. chrominancja czy jest
 • Co znaczy Celebra Od czego zależy ż) uroczyste odprawianie nabożeństwa, obrzędu pojęcie
 • Co znaczy Czarter Na czym polega wynajęcie statku lub samolotu; umowa między właścicielem statku lub samolotu a najemcą, dotyczy warunków dzierżawienia statku lub samolotu wyjaśnienie
 • Co znaczy Cezura Różnice czasu lub moment przełomowy w dziejach, w historii kultury, literatury; 2. lit. średniówka, pauza rytmiczna w środku wersu po określonej opis
 • Co znaczy Chablis Wady i zalety n; ndm) białe wytrawne wino burgundzkie informacje
 • Co znaczy Cyrkonia Podobieństwa ż) półszlachetny kamień jubilerski: pierścionek z cyrkonią znaczenie
 • Co znaczy Celadon Czemu romansu> 1. sentymentalny kochanek; kobieciarz; 2. rodzaj porcelanowego szkliwa w kolorze od błękitnozielonkawego do oliwkowego co znaczy
 • Co znaczy Cyborg Co gorsze cybernetyczny> w filmach fantastycznych maszyna myśląca, twór cybernetyczny podobny do człowieka lub zwierzęcia ? cyborgizacja krzyżówka
 • Co znaczy Centralizacja Porównaj czegoś w jednym, głównym ośrodku, koncentracja, zjednoczenie ? centralizm, centralistyczny, centralizować (co), centrysta, decentralizacja co to jest
 • Co znaczy Cela Porównanie ż) izba więzienna lub klasztorna słownik
 • Co znaczy Ceremoniał Dlaczego wł. cerimoniale> zasady obowiązujące w czasie ceremonii; określona etykieta podczas oficjalnych uroczystości i przyjęć: ceremoniał dworski czym jest
 • Co znaczy Cyneraria Jak lepiej ozdobna roślina doniczkowa z rodziny astrowatych, o dużych, sercowatych liściach i różnobarwnych kwiatach ułożonych w baldachogrona co oznacza
 • Co znaczy Choreodram Kiedy m) baletowe widowisko dramatyczne, dramat wyrażany tańcem i mimiką tłumaczenie
 • Co znaczy Chaos Od czego zależy chaos bezładna materia pierwotna, gr. cháos pusta przestrzeń bez końca, od chaín? rozpościeram się> 1. stan zamętu, bezładu, zamieszania przykłady
 • Co znaczy Many Chang Na czym polega wymiana pieniędzy definicja
 • Co znaczy Centylitr Różnice m) setna część litra (symbol: cl encyklopedia
 • Co znaczy Cyrograf Wady i zalety graphon własnoręczny podpis> przestarz. dziś żart. własnoręczne pisemne zobowiązanie: podpisać cyrograf – zobowiązać się do czegoś ? przym jak działa
 • Co znaczy Centrala Podobieństwa central centralny> 1. główny urząd lub nadrzędna instytucja kierująca oddziałem, filią; 2. pot. główny magazyn lub zbiornica czego czy jest
 • Co znaczy Chryzmat Czemu osobowa kogoś wyjątkowego, charyzma; według niektórych teologów chrześcijańskich: mistyczne piętno boskości odciśnięte na duszy, będące pojęcie
 • Co znaczy Caravaggionizm Co gorsze malarz wł.> realistyczny ruch w malarstwie barokowym, oparty na malarstwie Caravaggia, np. stosowanie kontrastowych światłocieni wyjaśnienie
 • Co znaczy Cyklopowy Porównaj gigantyczny; mury cyklopowe mury z wielkich dopasowanych do siebie głazów, uszczelnionych gruzem i gliną, charakterystyczne dla staroż opis
 • Co znaczy Czempion Porównanie w zawodach sportowych, mistrz w jakiejś dyscyplinie sportu ? czempionat; 2. przen. o zwierzętach rasowych (psach, koniach, kotach), które informacje
 • Co znaczy Czyhać Dlaczego czekać na kogoś w ukryciu z zamiarem napaści; czaić się (na kogo), czatować (na kogo znaczenie
 • Co znaczy Chromotropizm Jak lepiej obrót> biol. odmiana chromotaksji, polega na tym, że pewne gatunki organizmów przytwierdzonych na stałe do podłoża odginają się w stronę co znaczy
 • Co znaczy Choronim Kiedy m) jęz. nazwa własna krain geograficznych ? choronimia krzyżówka
 • Co znaczy Chryzelefantyna Od czego zależy szt. technika pokrywania drewnianych rzeźb i elementów architektury płytkami ze złota, kości słoniowej, także z cennego drewna hebanu lub co to jest
 • Co znaczy Charakteryzator Na czym polega m) pracownik teatru, filmu, pracowni fotograficznej, który zajmuje się charakteryzacją słownik
 • Co znaczy Cyces Różnice grono> rel. rodzaj frędzli (lm: cycesy) zdobiących odzież starozakonnych żydów, noszonych zgodnie z ich tradycją kulturową i nakazem Bibli czym jest
 • Co znaczy Clown Wady i zalety zob. klaun, klaunada co oznacza
 • Co znaczy Ciżmy Podobieństwa miękkiej skóry, często o wydłużonych i zakrzywionych do góry noskach: ciżmy góralskie, ciżemki: „Historia żółtej ciżemki” tłumaczenie
 • Co znaczy Cembrowina Czemu umocnienie ścian zbiorników wodnych (studni, basenów, brzegów rzeki lub stawu ? cembrowanie, ocembrować co, ocembrowany przykłady
 • Co znaczy Czek Co gorsze bankowego o określonej wartości pieniężnej, można nim płacić za towary lub żądać wypłaty z banku na podstawie posiadanego konta: czek na definicja
 • Co znaczy Chaotyczny Porównaj przym.) bezładny; odznaczający się bezplanowością; nieuporządkowany, niezorganizowany encyklopedia
 • Co znaczy Cecydia Porównanie ż) bot. narośl, zniekształcenie rośliny spowodowane przez pasożyta roślinnego lub zwierzęcego jak działa
 • Co znaczy Czata Dlaczego ubezpieczający wojsko na postoju lub dokonujący zwiadu; 2. daw. czata – straż: stać na czacie, wystawić czatę – dziś w lm: czaty śledzenie czy jest
 • Co znaczy Charakteryzacja Jak lepiej ż) zmiana wyglądu twarzy i sylwetki, głównie aktora, poprzez dolepianie wąsów, brody, nakładanie peruki, makijaż pojęcie
 • Co znaczy Cymelia Kiedy gr. keimlion skarb> cenne i rzadkie okazy biblioteczne (np. stare rękopisy) udostępniane głównie w postaci fotokopii i mikrofilmów wyjaśnienie
 • Co znaczy Ceromancja Od czego zależy roztopionego wosku wlewanego do wody; lanie wosku (stary zwyczaj, obchodzony w wieczór andrzejkowy, 30 listopada opis
 • Co znaczy Affaires D Chargé Na czym polega przedstawiciel dyplomatyczny stojący na czele placówki dyplomatycznej, przy ministrze spraw zagranicznych informacje
 • Co znaczy Chmyz Różnice m) 1. przest. chudy, mały koń, szkapa; 2. pot. lekceważąco o ludziach: wyrostek, smarkacz, mały człowiek, dzieciak znaczenie
 • Co znaczy Charakteryzować Wady i zalety caractériser, od caract?re charakter> 1. opisywać charakterystyczne cechy kogoś lub czegoś; 2. zmieniać wygląd zewnętrzny człowieka poprzez co znaczy
 • Co znaczy Cymbał Podobieństwa łac. cymbalum, z gr. kýmbalon>1. pot. człowiek ograniczony, tępy, głupi: co to za cymbał! ? cymbalstwo; w lm: cymbały – instrument muzyczny krzyżówka
 • Co znaczy Chondriosomy Czemu biol. drobne ciałka kuliste lub pałeczkowate, nitkowate w cytoplazmie komórek co to jest
 • Co znaczy Chloryt Co gorsze skała> minerał skałotwórczy w różnych odcieniach zieleni (od zielonej do czarnej), zbudowany z krzemianów, głównie glinu, żelaza, magnezu słownik
 • Co znaczy Chtoniczny Porównaj stąd cząstka -chton w słowie autochton wskazuje związek z ziemią rodzinną – zob. autochton)> w mit. gr. chthónioi theoí bogowie świata czym jest
 • Co znaczy Cyngiel Porównanie m) spust w ręcznej broni palnej, pociągnięcie powoduje wystrzał: pociągnąć za cyngiel, nacisnąć cyngiel co oznacza
 • Co znaczy Credit Dlaczego rzecz powierzona> ekon. w księgowości rubryka Ma, czyli ta strona rachunków, na której zapisuje się zobowiązania przedsiębiorstwa tłumaczenie
 • Co znaczy Combi Jak lepiej zob. kombi przykłady
 • Co znaczy Choreologia Kiedy ż) nauka o technice, historii, metodach nauczania tańca, wiedza o balecie definicja
 • Co znaczy Chinina Od czego zależy quinine, hiszp. quinina, od kina-kina kora w peruwiańskim dialekcie keczua> otrzymywana z kory drzewa chinowego lub syntetycznie, stosowana encyklopedia
 • Co znaczy Camping Na czym polega por kemping jak działa
 • Co znaczy Cherub Cherubin Różnice ker?bim, od ker?b rodzaj anioła> 1. daw. duch opiekuńczy często przedstawiany z twarzą zwierzęcia; 2. w chrześcijaństwie: anioł; 3. pot. o czy jest
 • Co znaczy Gum Chewing Wady i zalety guma do żucia pojęcie
 • Co znaczy Blanche Carte Podobieństwa ndm) tylko w zwrocie: dać komu carte blanche – dać wolną rękę, nieograniczone pełnomocnictwo, pełną swobodę działania wyjaśnienie
 • Co znaczy Czara Czemu ż) miseczka, naczynie bez uszek na szlachetne napoje, często bardzo ozdobne; puchar: wychylić czarę wina ? czarka, czareczka opis
 • Co znaczy Cajg Co gorsze m) mocna tkanina bawełniana używana na ubrania robocze; dawniej gruba tkanina wełniana: kurtka cajgowa informacje
 • Co znaczy Ceregiele Porównaj w polskim dla ułatwienia wymowy: najpierw cereleje – cerereje, potem cerejele, ceregiele> zbyteczne, konwencjonalne grzeczności; ceremonie znaczenie
 • Co znaczy Chwast Porównanie włosia> 1. używany dawniej jako ozdoba; kita (przy czapce), chwost; 2. dziś: o roślinach, które „nieproszone” wyrastają wśród roślin co znaczy
 • Co znaczy Mundi Caput Dlaczego <łac.> stolica świata (o starożytnym Rzymie, później o innych metropoliach krzyżówka
 • Co znaczy Centyfolia Jak lepiej Rosa centifolia, gatunek róży o różowych lub czerwonych, silnie pachnących kwiatach, płatki stosowane do wyrobu perfum i na konfitury co to jest
 • Co znaczy Chiliazm Kiedy tysiąc> rel. wiara w powtórne przyjście Chrystusa na świat i w jego tysiącletnie panowanie poprzedzające koniec świata i zbawienie ludzi słownik
 • Co znaczy Cybuch Od czego zależy m) część fajki między ustnikiem a główką czym jest
 • Co znaczy Celulozowy Na czym polega przym.) papier celulozowy papier bezdrzewny, wata celulozowa co oznacza
 • Co znaczy Chiromancja Różnice ż) wróżenie z linii dłoni ? chiromanta, chiromantka tłumaczenie
 • Co znaczy Chromatograf Wady i zalety m) techn. aparat do chromatografii z urządzeniem zapisującym na taśmie wyniki analizy w postaci wykresu przykłady
 • Co znaczy Ceper Podobieństwa csepürago kuglarz> 1. żart. lub pogardl. ten, kto nie jest góralem, obcy; 2. daw. polscy górale tatrzańscy nazywali tak robotników definicja
 • Co znaczy Czynele Czemu lm) instrument perkusyjny w postaci dwóch talerzy metalowych ? czynelista encyklopedia
 • Co znaczy Czop Co gorsze m) zatyczka w kształcie walca lub stożka ? zaczopować co jak działa
 • Co znaczy Choleryk Porównaj m) psych. człowiek o silnych i długotrwałych reakcjach (jeden z typów temperamentu); pot. gwałtownik, nerwus ? choleryczka czy jest
 • Co znaczy Chondriom Porównanie roślinnej lub zwierzęcej, tworzonej przez zespół tzw. mitochondriów, o postaci drobnych półpłynnych ciałek zawierających enzymy pojęcie
 • Co znaczy Cyferblat Dlaczego m) 1. przestarz. tarcza zegara z cyframi wskazującymi godziny; 2. pot. żart. twarz, gęba wyjaśnienie
 • Co znaczy Cheeseburger Jak lepiej m) hamburger podawany z dodatkiem żółtego sera opis
 • Co znaczy Cymes Kiedy kompot; niem. zuomüese przystawka, zakąska)> pot. żart. coś dobrego, jedynego w swoim rodzaju; przysmak, rarytas: co za cymes informacje
 • Co znaczy Clou Od czego zależy ndm) największa atrakcja, najciekawsza część widowiska: gwóźdź programu; istota jakiejś sprawy: clou programu, sprawy znaczenie
 • Co znaczy Causeur Na czym polega m) człowiek umiejący rozmawiać, gawędzić interesująco, dowcipnie; gawędziarz co znaczy
 • Co znaczy Cekinowy Różnice motyw dekoracyjny w postaci płaskich krążków, zachodzących na siebie, nawleczonych na sznur, rozpowszechniony w Europie w okresie renesansu krzyżówka
 • Co znaczy Cugle Wady i zalety lm) 1. lejce do kierowania końmi; przen. hamulce moralne; 2. fraz. wziąć kogo w cugle, przykrócić // popuścić cugli komu co to jest
 • Co znaczy Consensus Podobieństwa stanowisko w jakiejś sprawie: uzyskać, osiągnąć consensus w czym; nie doszło do consensusu w sprawie… słownik
 • Co znaczy Curry Czemu n; ndm) bardzo ostra przyprawa do potraw, mieszanina mielonego pieprzu, papryki, imbiru, cynamonu czym jest
 • Co znaczy Chionosfera Co gorsze ż) geogr. strefa gromadzenia się śniegów, w której powstają lodowce co oznacza
 • Co znaczy Chryzopraz Porównaj m) 1. kamień półszlachetny o barwie żółtawojasnozielonej, używany w jubilerstwie; 2. geol. minerał, odmiana chalcedonu tłumaczenie
 • Co znaczy Cetel Porównanie zawierająca jakąś informację; 2. w języku więźniów hitlerowskich obozów koncentracyjnych: wezwanie, kartka z wezwaniem przykłady
 • Co znaczy Cytryn Dlaczego m) kamień półszlachetny stosowany w jubilerstwie, odmiana kwarcu, przezroczysty minerał koloru żółtawego definicja
 • Co znaczy Czort Jak lepiej m) czart, diabeł; zwykle w potocznych zwrotach o różnym znaczeniu: do czorta, do stu czortów; na czorta ci to; ki czort encyklopedia
 • Co znaczy Canoe Kiedy karaib. kanava> sport. mała, wąska łódź sportowa zbudowana na wzór łodzi eskimoskiej lub indiańskiej, poruszana za pomocą krótkiego wiosła jak działa
 • Co znaczy Cmentarz Od czego zależy miejsce spoczynku, snu, od koim?? układam do snu> miejsce pochówku, zwykle wydzielony obszar, gdzie grzebie się zmarłych lub przechowuje czy jest
 • Co znaczy Chrystianizacja Na czym polega chrześcijanin; Chrystus, z gr. christós namaszczony> poddawanie wpływom chrystianizmu narodów wyznających wcześniej inną religię pojęcie
 • Co znaczy Czekolada Różnice meksyk. czoko-latl napój kakaowy>1. smaczna masa z miazgi kakaowej, tłuszczu, cukru pudru i dodatków; 2. wyrób cukierniczy z tej masy; 3 wyjaśnienie
 • Co znaczy Celulaza Wady i zalety rozkładający celulozę na celobiozę, wytwarzany przez drobnoustroje przewodu pokarmowego zwierząt przeżuwających opis
 • Co znaczy Cytara Podobieństwa ż) <łac. citara, gr. kitara> daw. muzyczny instrument strunowy kształtem podobny do mandoliny (dziś nieużywany informacje
 • Co znaczy Cracoviana Czemu malarstwo, dokumenty(często zabytkowe) dotyczące Krakowa, świadczące o zainteresowaniu tym miastem(w przeszłości i współcześnie znaczenie
 • Co znaczy Chipsy Co gorsze lm) cienkie, osuszone plasterki smażonych ziemniaków, z różnymi przyprawami co znaczy
 • Co znaczy Callanetics Porównaj Amerykanki, która wylansowała ćwiczenia wyszczuplające> zestaw ćwiczeń wyszczuplających i ujędrniających do wykonania w ciągu godziny krzyżówka
 • Co znaczy Cynik Porównanie człowiek, który kpi z przyjętych obyczajów, jawnie lekceważy uznane wartości: cyniczna postawa, zachowanie; 2. filoz przedstawiciel co to jest
 • Co znaczy Centygram Dlaczego m) setna część grama (symbol: cg słownik
 • Co znaczy Cygarnica Jak lepiej ż) pudełko do przechowywania cygar czym jest
 • Co znaczy Centrum Kiedy środek; środkowa lub główna część czego; główny punkt, miejsce, ośrodek czego: centrum komunikacyjne, kulturalne ? centrala, centralny co oznacza
 • Co znaczy Canossa Od czego zależy gdzie cesarz Henryk IV ukorzył się przed papieżem Grzegorzem VII> pójść (iść) do Canossy wyrazić skruchę, pokajać się, uznać swój błąd tłumaczenie
 • Co znaczy Celiakia Na czym polega brzuszny, z gr. koiliakós, od koilía jama brzuszna, koílos pusty wewnątrz> med. zaburzenia procesów trawienia i wchłaniania pokarmów przykłady
 • Co znaczy catch as catch can Różnice działanie umożliwiające wykorzystywanie wszystkich dostępnych środków i metod ułatwiających osiągnięcie celu; 2. działanie bezplanowe definicja
 • Co znaczy Chromatopsja Wady i zalety zdolność do rozpoznawania i odróżniania barw; 2. med. zaburzenie wzroku – postrzeganie w innych kolorach niż są w rzeczywistości: cierpieć encyklopedia
 • Co znaczy Czeta Podobieństwa ż) przestarz. sotnia, oddział wojska złożony ze stu ludzi ? czetnik jak działa
 • Co znaczy Cytostatyk Czemu m) lek hamujący podział komórek (stosowany w leczeniu nowotworów): lek cytostatyczny czy jest
 • Co znaczy Chromotaksja Co gorsze porządek> biol. zjawisko wśród pewnych gatunków zwierząt, polegające na tym, że reagują one na jakiś kolor, kierują się w jego stronę (np pojęcie
 • Co znaczy Spaniel Cocker Porównaj m) pies myśliwski, o długiej, jedwabistej sierści czarnej, brązowej lub łaciatej, krótkich nogach i bardzo długich, obwisłych uszach wyjaśnienie
 • Co znaczy Cykata Porównanie <ż> kandyzowana skórka owocu, zwanego cytronem, także innych owoców cytrynowych opis
 • Co znaczy Cholina Dlaczego organiczny w tkankach roślinnych i zwierzęcych, składnik lecytyny; pochodne choliny stosuje się w leczeniu niektórych chorób (m.in. wątroby informacje
 • Co znaczy Czambuł Jak lepiej zbrojny oddział tatarski; zagon tatarski ? czambulik; dziś tylko fraz.: w czambuł – bez wyjątku, w całości: potępić w czambuł znaczenie
 • Co znaczy Chrystologia Kiedy chrześcijańskiej teologii, zajmująca się osobą Chrystusa, szczególnie kwestią jego boskości ? chrystolog; chrystologiczny, rozważania co znaczy
 • Co znaczy Calvados Od czego zależy francuska wódka o brązowym zabarwieniu, produkowana z pewnych odmian jabłek, cechująca się charakterystycznym zapachem i smakiem owocowym krzyżówka
 • Co znaczy Charyzmatyk Na czym polega m) osoba obdarzona charyzmą co to jest
 • Co znaczy Chromato Chromo Chroma Różnice wyrazów złożonych, sygnalizujący jakiś związek z pojęciem koloru: chrom (Cr), chromatografia, chromatyka, chromatyna, chromodruk, chromosom słownik
 • Co znaczy Cykliniarka Wady i zalety ż) 1. urządzenie do cyklinowania powierzchni podłóg, parkietu; 2. żart. kobieta w zawodzie cykliniarza czym jest
 • Co znaczy Chrystianizm Podobieństwa Chrystianus, Chrystus> chrześcijaństwo jako religia i doktryna w głównym stopniu określająca kulturę europejską ? chrystianizacja co oznacza
 • Co znaczy Cyniczny Czemu sarkastyczny; lekceważący panujące obyczaje i uznane wartości; 2. filoz. postawa lub pogląd zgodny z staroż. teorią cynizmu greckiego tłumaczenie
 • Co znaczy Chloroplast Co gorsze tworzenie> bot. ciałko zieleni, w którym tworzą się węglowodany, w chloroplaście zachodzi proces fotosyntezy ? chloroplastyna przykłady
 • Co znaczy Chronometr Porównaj miara, łac. metrum> 1. przest. chronomierz, zegar; 2. fiz. astr. zegar o bardzo dużej dokładności ? chronometria, chronometryczny: pomiar definicja
 • Co znaczy Cesarski Porównanie césarienne> 1. odnoszący się do cesarza lub cesarstwa; 2. med. cesarskie cięcie operacja położnicza, metoda polegająca na przecięciu powłok encyklopedia
 • Co znaczy Cyklometr Dlaczego m) techn przyrząd do mierzenia (rejestrowania) obrotów koła pojazdu ? cyklometryczny jak działa
 • Co znaczy Campus Jak lepiej por kampus czy jest
 • Co znaczy Czekan Kiedy rodzaj toporka używanego przez alpinistów; kilof, oskard; 2. daw. również mały ludowy instrument muzyczny przypominający flet: zagrać na pojęcie
 • Co znaczy Celnik Od czego zależy m) pracownik urzędu celnego ? celnica, celniczka, clić wyjaśnienie
 • Co znaczy Cortland Na czym polega zob. kortlandy opis
 • Co znaczy Czelesta Różnice perkusyjny instrument klawiszowy, drewniane młoteczki uderzają w metalowe płytki, wydają delikatne dźwięki zbliżone do dzwonków informacje
 • Co znaczy Cywilista Wady i zalety m) praw. prawnik specjalista w zakresie cywilistyki znaczenie
 • Co znaczy Celebrans Podobieństwa m) <łac.> rel. duchowny odprawiający uroczyste nabożeństwo, prowadzący procesję, oficjant co znaczy
 • Co znaczy Doloris Castrum Czemu w czasie uroczystości pogrzebowych lub urządzana symbolicznie, wiele lat po śmierci, znana od starożytności do czasów nowożytnych krzyżówka
 • Co znaczy Cuma Co gorsze lina służąca do cumowania kutrów, jachtów, statków przy nabrzeżu; również do holowania statków: lina cumownicza ? cumować (co, gdzie co to jest
 • Co znaczy Czako Porównaj czapki noszonej przez pasterzy i zbójników karpackich> daw. czapka huzarska; potem wysoka, sztywna czapka wojskowa w kształcie ściętego słownik
 • Co znaczy Cykada Porównanie polny> zool. piewik, duży owad z rodziny o tej samej nazwie, samce tych gatunków wydają charakterystyczne, dość głośne dźwięki (za pomocą czym jest
 • Co znaczy Choro Dlaczego korowód> narodowy taniec bułgarski o specjalnym układzie kroków, tańczony w kole (nieco podobny do zorby), pod różnymi nazwami znany i co oznacza
 • Co znaczy Cel Jak lepiej w.-niem. z?l> 1. to, do czego się dąży, co się chce osiągnąć; 2. przedmiot zamierzonych działań, punkt centralny jakiejś akcji; 3 tłumaczenie
 • Co znaczy Chrono I Chron Kiedy człon wyrazów złożonych, wskazujący związek z pojęciem czasu: chronologia, chroniczny, chronosfera przykłady
 • Co znaczy Cynfolia Od czego zależy metalowa z cyny, stosowana dawniej do wyrobu kondensatorów elektrycznych, dziś folia do pakowania produktów (np. spożywczych), także do definicja
 • Co znaczy Czajnik Na czym polega herbaty, czaj herbata, tur., mong. čai, z chiń. čha-ye listki herbaty> imbryk, naczynie do przygotowywania herbaty (czaju) ? czajniczek encyklopedia
 • Co znaczy Czajka Różnice ż) rodzaj małej zwrotnej łódki jak działa
 • Co znaczy Chrestomatia Wady i zalety antologia, wybór wyjątków z dzieł różnych autorów; wypisy – najczęściej do użytku szkolnego: słowiańska chrestomatia czy jest
 • Co znaczy Choronimia Podobieństwa imiona> jęz. dział onomastyki zajmujący się opisem nazw własnych różnych krain, czyli Choroniów, ich budową, pochodzeniem, zmianami itp pojęcie
 • Co znaczy Correct Czemu ndm) zgodny z przyjętymi formami zachowania się; poprawny, prawidłowy, właściwy, bez zarzutu: Piotr zachował się correct wyjaśnienie
 • Co znaczy Chromatyna Co gorsze ż) biol. substancja białkowa w jądrze komórki, podstawowy składnik chromosomów opis
 • Co znaczy Cyborium Porównaj metalowy w kształcie strąka, gr. kiborion strąk> rel. tabernakulum jako część ołtarza w kościele katolickim informacje
 • Co znaczy Celebracyjny Porównanie przym.) uroczysty, pompatyczny znaczenie
 • Co znaczy Cytat Dlaczego dosłowne przytoczenie cudzych słów; cytować (co, kogo, z czego): cytowany autor, dzieło cytowane (w skrócie op. cit) ? cytatologia co znaczy
 • Co znaczy Chromogen Jak lepiej m) biol., chem. substancja, która wytwarza barwnik w wyniku utlenienia lub fermentacji krzyżówka
 • Co znaczy Czereda Kiedy ż) gromada zwierząt; lekcew. lub żart. duża grupa ludzi: czereda dzieciaków; zgraja co to jest
 • Co znaczy Chryzolit Od czego zależy 1. kamień szlachetny barwy żółtozielonkawej, ceniony w jubilerstwie; 2. geol. minerał, odmiana oliwinu słownik
 • Co znaczy Chemoterapeutyczny Na czym polega preparaty chemoterapeutyczne leki syntetyczne, niszczą drobnoustroje chorobotwórcze lub hamują ich rozwój czym jest
 • Co znaczy Chorion Różnice m) biol., med. błona płodowa otaczająca embrion ludzki, także zwierzęcy; kosmówka co oznacza
 • Co znaczy Chryzo Chryz Wady i zalety wyrazów złożonych, oznaczający: złoto, złoty, żółty; przen. bogactwo ? chryzopraz, chryzantema, chryzokracja tłumaczenie
 • Co znaczy Choreuta Podobieństwa m) chórzysta w staroż. teatrze greckim i rzymskim przykłady
 • Co znaczy Cobol Cobol Czemu Language)> inform. jeden z języków programowania służący do przetwarzania danych administracyjnych i handlowych; zapisać coś w cobolu definicja
 • Co znaczy Charakterystyczny Co gorsze caractéristique, wg p.-gr. charakteristikós służący jako znak rozpoznawczy> 1. właściwy danej osobie lub rzeczy, zjawisku; typowy encyklopedia
 • Co znaczy Cera Porównaj ż) <łac.> skóra twarzy (i szyi): gładka, delikatna cera jak działa

Słownik wyrazów obcych, pisownia i znaczenie

Definicja - Co to znaczy? Co to jest? Przykłady wyrazów tłumaczonych.

Definicja Cera co znaczy charakterystyczny krzyżówka Cobol // cobol co to jest choreuta słownik chryz-,chryzo- czym jest chorion co oznacza chemoterapeutyczny. słownik.

Co to jest Chrystiania // krystiania co znaczy cross krzyżówka cekhauz,cekauz co znaczenie.