Kohorta co znaczy krezus krzyżówka konsoleta co to jest kwestia słownik koagulator czym jest.
kampania kathars krzyżówka co to jest

Definicje słów, słownik wyrazów na K

 • Co znaczy Kampania Porównanie zorganizowane działanie, okres nasilenia prac: kampania żniwna, przedwyborcza; rozwinąć kampanię oszczerstw; 2. wojsk wyprawa wojenna co znaczy
 • Co znaczy Katharsis Dlaczego lit. oczyszczające oddziaływanie tragedii poprzez wywołanie u widza wstrząsu emocjonalnego, zwłaszcza litości i trwogi; 2. psych krzyżówka
 • Co znaczy Kadencja Jak lepiej cadenza, z łac. cadentia upadek> 1. ustawowy czas pełnienia funkcji przez przedstawiciela lub organ władzy: kadencja sejmu, rektora co to jest
 • Co znaczy Kataklizm Kiedy z gr. kataklysmós potop, od kataklýz? zatapiam, zalewam> 1. wielka katastrofa żywiołowa, np. powódź, potop, trzęsienie ziemi; 2. przen słownik
 • Co znaczy Konflikt Od czego zależy zderzenie> spór, kłótnia, zderzenie przeciwnych postaw, opinii: wejść w konflikt; być w konflikcie z kim; konfliktowa sprawa ? konfliktować czym jest
 • Co znaczy Katoński Na czym polega przym.) surowy, nieugięty, bezkompromisowy: katońskie zasady co oznacza
 • Co znaczy Koczownictwo Różnice polegający na ciągłej zmianie miejsca pobytu, charakterystyczny dla stepowych ludów zbieracko-łowieckich i pasterskich Afryki, Australii tłumaczenie
 • Co znaczy Krenologia Wady i zalety wiedza> geol. dział hydrogeologii badający geologiczne warunki powstawania źródeł i ich cechy, właściwości ? krenolog, krenologiczny przykłady
 • Co znaczy Komasacja Podobieństwa commasatio> scalanie czego, łączenie poszczególnych elementów w jedną całość: komasacja gruntów ? komasować co, skomasować, skomasowane definicja
 • Co znaczy Kolegiata Czemu ż) <łac. kośc. ecclesia collegiata, od collegium> kościół, przy którym było lub jest kolegium kanoników encyklopedia
 • Co znaczy Kac Co gorsze m) pot. męczący stan po przepiciu alkoholowym: mieć kaca, być na kacu ? skacowany jak działa
 • Co znaczy Klinga Porównaj ż) część sieczna szabli, szpady, floretu, ostrze czy jest
 • Co znaczy Kanibalizm Porównanie między sobą osobników tego samego gatunku, występujące u wielu zwierząt (zwłaszcza drapieżnych), często u owadów; 2. zjadanie mięsa pojęcie
 • Co znaczy Kidnaperstwo Dlaczego n) porwanie i pozbawienie wolności człowieka, najczęściej dziecka, w celu wymuszenia okupu wyjaśnienie
 • Co znaczy Kontorsjonistyka Jak lepiej ż) akrobatyka, demonstrowanie nadzwyczajnej elastyczności ciała, osiąganej dzięki ćwiczeniom opis
 • Co znaczy Komizm Kiedy zabawa ludowa> cecha zjawisk, przedmiotów, osób, która wywołuje śmiech: komizm wydarzeń, postaci; sposób ujmowania zdarzeń i sytuacji informacje
 • Co znaczy Mogel Kogel Od czego zależy m) surowe żółtko utarte z cukrem: ukręcić, zrobić kogel-mogel znaczenie
 • Co znaczy Katalepsja Na czym polega stan odrętwienia ciała, znieruchomiałego wskutek chorób psychicznych lub gwałtownych emocji; osłupienie ? kataleptyk, kataleptyczny (stan co znaczy
 • Co znaczy Kaprys Różnice chwilowa zachcianka: mieć dziwaczne kaprysy ? kaprysić, kapryśny; 2. muz. gatunek lekkiego, pogodnego utworu instrumentalnego; 3. przen krzyżówka
 • Co znaczy Konsola Wady i zalety stolik służący do umieszczania na nim różnych drobiazgów; 2. element architektoniczno-rzeźbiarski podtrzymujący żebra sklepienne, gzymsy co to jest
 • Co znaczy Kaaba Podobieństwa czworoboczna świątynia w Mekce z wmurowanym w ścianę Czarnym Kamieniem, świętość muzułmanów, dziś cel pielgrzymek słownik
 • Co znaczy Kosmetyczny Czemu cosmétique, z gr. kosm?tikós upiększający> dotyczący kosmetyki, kosmetyków; służący do pielęgnowania ciała i urody: gabinet kosmetyczny czym jest
 • Co znaczy I Kapować Co gorsze pot. rozumieć, pojmować coś, orientować się w czymś co oznacza
 • Co znaczy Klif Porównaj m) geol. typ urwistego brzegu morskiego, powstający wskutek niszczącej działalności fal; faleza: wybrzeże klifowe tłumaczenie
 • Co znaczy Kanonada Porównanie ż) silny długotrwały ogień artyleryjski ? kanonier przykłady
 • Co znaczy Klaustrofobia Dlaczego z gr. phobos strach> med. chorobliwy lęk przed przebywaniem w ciasnym, zamkniętym pomieszczeniu ? klaustrofobiczny definicja
 • Co znaczy Komunistyczny Jak lepiej przym.) odnoszący się do komunizmu lub komunistów, zgodny z zasadami komunizmu, wynikający z nich encyklopedia
 • Co znaczy Kastrat Kiedy mężczyzna; eunuch, rzezaniec; 2. we Włoszech w XVI–XVIII w. śpiewak kastrowany tuż przed mutacją w celu zachowania wysokiego głosu – jak działa
 • Co znaczy Komiks Od czego zależy komiczny pasek, taśma> rysunkowa historyjka o dowolnej, najczęściej rozrywkowej lub sensacyjnej tematyce, opowieść obrazkowa z krótkimi czy jest
 • Co znaczy Konkretyzacja Na czym polega przedstawianie czego w sposób precyzyjny, dokładny, konkretny, odpowiadający rzeczywistości ? konkretyzować co: skonkretyzuj, o co ci pojęcie
 • Co znaczy Kros Różnice bieg, wyścig na przełaj w trudnym terenie w różnych dyscyplinach sportu, np. w lekkoatletyce, hippice, sporcie motocyklowym ? krosowiec wyjaśnienie
 • Co znaczy Kamera Wady i zalety ż) <łac. camera, z gr. kamára komnata> 1. aparat filmowy: kamera filmowa ? kamerzysta; 2. hist. niewielkie pomieszczenie ? kameralny opis
 • Co znaczy Kwiz Podobieństwa m) rodzaj małego konkursu polegającego na podaniu poprawnej odpowiedzi na kilka pytań informacje
 • Co znaczy Kanclerz Czemu łac. cancellarius> 1. hist. urzędnik kierujący królewską kancelarią, odpowiednik ministra spraw wewnętrznych, zagranicznych; 2. zwierzchnik znaczenie
 • Co znaczy Kajuta Co gorsze ż) pomieszczenie mieszkalne na statku; kabina; pot. pokoik co znaczy
 • Co znaczy Krytyka Porównaj critica, z gr. kritik sztuka rozróżniania> 1. bezstronny osąd, opinia uwzględniająca pozytywne i negatywne strony czegoś: krytyka literacka krzyżówka
 • Co znaczy Kalkulować Porównanie calculo obliczam, od calculi (lm) liczydło z kamyczków> 1. przeprowadzać kalkulację; rachować, obliczać; 2. pot. przemyśliwać, planować co to jest
 • Co znaczy Korowód Dlaczego korogod nazwa tańca jednego z obrzędów weselnych> 1. szereg, rząd ludzi poruszających się tanecznym krokiem lub wykonujących jakiś taniec słownik
 • Co znaczy Korodować Jak lepiej ulegać korozji ? skorodowany czym jest
 • Co znaczy Kamaryla Kiedy klika wyzyskująca swoje stanowiska i wpływy do uprawiania stronniczej polityki; 2. daw. grupa dworzan faworyzowanych przez panującego co oznacza
 • Co znaczy Koordynować Od czego zależy uzgadniać wzajemne działanie; ujednolicać, harmonizować tłumaczenie
 • Co znaczy Korrida Na czym polega ż) popularne w Hiszpanii widowisko walki byków przykłady
 • Co znaczy Komunikacja Różnice przekazywanie informacji: komunikacja radiowa, telefoniczna, prasowa, ustna; procesy komunikacyjne ? komunikować się z kim, komunikat definicja
 • Co znaczy Koszerny Wady i zalety naczyniach lub potrawach przygotowanych zgodnie z tradycjami kultury żydowskiej): koszerna kuchnia, potrawa, napój encyklopedia
 • Co znaczy Klonowanie Podobieństwa m) genet produkowanie klonów, czyli genetycznych dubletów, kopii jakiejś rośliny lub zwierzęcia jak działa
 • Co znaczy Kontestacja Czemu contestatio sprzeciw> protest, sprzeciw wobec czegoś; kwestionowanie słuszności lub prawomocności utrwalonych poglądów, wartości lub czy jest
 • Co znaczy Komedianctwo Co gorsze m) obłudne, nieszczere postępowanie; udawanie, poza pojęcie
 • Co znaczy Karnacja Porównaj ż) koloryt skóry, odcień cery: mieć piękną, jasną, ciemną karnację wyjaśnienie
 • Co znaczy Knajpa Porównanie ż) pot. podrzędna restauracja ? knajpka opis
 • Co znaczy Kalambur Dlaczego m) żartobliwa, dowcipna gra słów oparta na dwuznaczności wyrazów o podobnym brzmieniu ? kalamburzysta informacje
 • Co znaczy Komercjalizm Jak lepiej m) postawa, postępowanie nastawione tylko na zysk, dochód znaczenie
 • Co znaczy Koncelebracja Kiedy ż) w Kościołach chrześcijańskich wspólne odprawianie mszy przez wielu księży co znaczy
 • Co znaczy Kanonierka Od czego zależy ż) niewielki okręt wojenny patrolujący wody przybrzeżne krzyżówka
 • Co znaczy Klimakter Na czym polega 1. moment krytyczny w życiu człowieka (wg Pliniusza przypadający co siedem lat, najniebezpieczniejszy w 49. roku życia (7 × 7); 2. okres co to jest
 • Co znaczy Kadet Różnice młody szlachcic w armii królewskiej> 1 daw. wychowanek szkoły wojskowej; 2. w niektórych armiach niższy stopień oficerski: szkoła, korpus słownik
 • Co znaczy Kompilacja Wady i zalety łączenie elementów z różnych utworów lub dziedzin twórczości; 2. utwór niesamodzielny, w którym autor wykorzystuje i łączy to, co ktoś inny czym jest
 • Co znaczy Kontrahent Podobieństwa m) jedna ze stron zawierających kontrakt, umowę handlową w kwestii dostawy towarów, usług co oznacza
 • Co znaczy Kirke Czemu córka Heliosa, czarodziejka z wyspy Ajaja, która rok więziła Odyseusza, a jego towarzyszy zamieniła w wieprze> przen. czarodziejka tłumaczenie
 • Co znaczy Kolonia Co gorsze colonus osadnik, rolnik> 1. osada, wydzielony teren zamieszkany przez ludność sprowadzoną z innego terenu kraju; 2. terytorium podbite i przykłady
 • Co znaczy Koegzystencja Porównaj ż) <łac.> współistnienie zjawisk, zgodne życie różnych ludzi lub narodów definicja
 • Co znaczy Karate Porównanie sportowej walki zapaśniczej, wywodzącej się ze starojapońskiej sztuki samoobrony, polegającej na zadawaniu ciosów zewnętrznym kantem dłoni encyklopedia
 • Co znaczy Kliwer Dlaczego m) żegl. trójkątny żagiel przedni podnoszony na sztagu jak działa
 • Co znaczy Kalcyt Jak lepiej wapno> chem. węglan wapnia (calcium), minerał, bezbarwny lub zabarwiony żółtawo, główny składnik skał wapiennych i marmurów czy jest
 • Co znaczy Kontrkultura Kiedy kultura określonej grupy społecznej odrzucającej tradycyjne normy zachowań i wartości, właściwa poszukiwaniom alternatywnych form pojęcie
 • Co znaczy Kabura Od czego zależy ż) skórzany futerał na broń, mocowany przy pasie wojskowym, policyjnym: kabura pistoletu wyjaśnienie
 • Co znaczy Koagulacja Na czym polega krzepnięcie> chem. łączenie się cząstek koloidowych w większe zespoły, co powoduje wytrącenie się osadu lub przejście zolu w żel ? koagulat opis
 • Co znaczy Koloryzacja Różnice kolorów; kolorystyka, koloryt; 2. przesada w relacjach, opowiadaniach; przejaskrawianie, koloryzowanie informacje
 • Co znaczy Kahał Wady i zalety m) zarząd żydowskiej gminy wyznaniowej: urzędnik kahału znaczenie
 • Co znaczy Kankan Podobieństwa m) popularny taniec rewiowy o nieco ekstrawaganckich figurach ? kankanistka co znaczy
 • Co znaczy Klawikord Czemu klucz, klawisz + corda (chorda) struna> instrument muzyczny klawiszowo-strunowy, poprzednik fortepianu ? klawikordzista krzyżówka
 • Co znaczy Komedia Co gorsze lit. gatunek dramatu o zabawnej, lekkiej tematyce (przeciwieństwo tragedii): komedia antyczna, mieszczańska, obyczajowa; wystawiać komedię co to jest
 • Co znaczy Kompresja Porównaj compressio ściśnięcie> ściskanie, zmniejszanie objętości, wielkości, ilości czego: kompresja etatów; kompresja powietrza ? kompresor słownik
 • Co znaczy Kodeks Porównanie belka; księga oprawna w drewno> 1. praw. usystematyzowany zbiór przepisów, dotyczący określonej dziedziny prawa: kodeks cywilny, karny, lub czym jest
 • Co znaczy Kokainista Dlaczego m) człowiek nałogowo zażywający kokainę co oznacza
 • Co znaczy Koloratka Jak lepiej ż) rodzaj białego kołnierzyka noszonego przez kapłanów tłumaczenie
 • Co znaczy Kałym Kiedy m) okup płacony rodzicom narzeczonej, nadal obowiązkowy u wielu ludów Wschodu przykłady
 • Co znaczy Koneserstwo Od czego zależy n) znawstwo, zwłaszcza rzeczy pięknych, dzieł sztuki definicja
 • Co znaczy Kometka Na czym polega ż) sport. badminton: grać w kometkę encyklopedia
 • Co znaczy Konceptualizm Różnice conceptualism> 1. filoz. stanowisko w sporze o uniwersalia, przeciwstawne realizmowi pojęciowemu, jedna z umiarkowanych postaci nominalizmu jak działa
 • Co znaczy Kurrikulum Wady i zalety zob. curriculum vitae czy jest
 • Co znaczy Korozja Podobieństwa corrosion, od łac. corrodo> fiz. niszczące działanie wody, wiatru, czynników chemicznych na metale, skały: środki antykorozyjne ? korodować pojęcie
 • Co znaczy Kancerogenny Czemu przym.) sprzyjający powstawaniu chorób nowotworowych; rakotwórczy wyjaśnienie
 • Co znaczy Ksantypa Co gorsze ż) pot. zła, złośliwa, stale zrzędząca i kłótliwa kobieta; jędza, herod-baba opis
 • Co znaczy Kantoniera Porównaj ż) firanka, zwykle kolorowa, udrapowana wokoło okna, składająca się z dwu boków i lambrekinu informacje
 • Co znaczy Kasandryczny Porównanie złowróżbny, wieszczący nieszczęście lub upadek: kasandryczne tony, głosy, opinie, przepowiednie znaczenie
 • Co znaczy Kryminał Dlaczego trafić do kryminału ? kryminalista, kryminalistyka; 2. powieść lub film o treści sensacyjnej, związanej ze zbrodnią i tropieniem co znaczy
 • Co znaczy Kapar Jak lepiej drzewo, krzew lub pnącze występujące w wielu gatunkach w strefie tropikalnej; 2. kapary (lm) pączki lub młode owoce kaparu ciernistego krzyżówka
 • Co znaczy Koloński Kiedy Kolonii; Kolonia – miasto w Niemczech, w XVIII w. słynne z produkcji pachnideł> pot. pachnąca woda toaletowa: woda kolońska co to jest
 • Co znaczy Konwentykiel Od czego zależy organizacji, stowarzyszenia, sekty religijnej; 2. żart. o spotkaniu lub naradzie mającej poufny charakter słownik
 • Co znaczy Kontrargumentować Na czym polega wysuwać kontrargumenty; zbijać argumenty strony przeciwnej ? kontrargumentacja czym jest
 • Co znaczy Koherencja Różnice ż) spójność, niesprzeczność czego: koherencja tekstu ? koherentny co oznacza
 • Co znaczy Katastrofista Wady i zalety pesymistycznym spojrzeniu na świat, przeświadczona o nieuchronności katastrofy; 2. szt pisarz, filozof o takich poglądach, dający im wyraz tłumaczenie
 • Co znaczy Kanion Podobieństwa m) głęboki wąwóz o stromych zboczach, jar przykłady
 • Co znaczy Koala Czemu cinereus, australijski ssak nadrzewny, przypominający wyglądem niewielkiego niedźwiadka, żywiący się pędami i liśćmi eukaliptusa: miś koala definicja
 • Co znaczy Kontur Co gorsze m) zarys kształtu postaci lub przedmiotu; obrys: ledwie widoczny//ostry kontur ? konturówka encyklopedia
 • Co znaczy Kreator Porównaj m) twórca jak działa
 • Co znaczy Klerykalizm Porównanie do podporządkowania życia społecznego, politycznego i kulturalnego ideałom Kościoła i władzy duchowieństwa ? klerykalny, klerykał czy jest
 • Co znaczy Kompromitować Dlaczego kompromittieren, fr. compromettre; z łac. compromitto zgadzam się na kompromis> 1. narażać kogoś na wstyd lub śmieszność; 2. szkodzić pojęcie
 • Co znaczy Kambuz Jak lepiej m) mors. kuchnia na statku wyjaśnienie
 • Co znaczy Kasandra Kiedy wieszczka trojańska, córka króla Troi Priama i Hekuby; przepowiedziała upadek Troi; 2. przen. złowróżbna prorokini, zwiastunka nieszczęścia opis
 • Co znaczy Kanefora Od czego zależy 1. w staroż. Grecji dziewczyna niosąca na głowie kosz z ofiarami podczas procesji kultowych; 2. szt. malowidło, relief, rzeźba (często jako informacje
 • Co znaczy Kosmetyczka Na czym polega zabiegi kosmetyczne, udzielająca fachowych porad w zakresie pielęgnacji ciała i dbania o urodę; 2. torebka do przechowywania kosmetyków znaczenie
 • Co znaczy Kastet Różnice rozbijać + t?te głowa> rodzaj dużych metalowych pierścieni o ostrych powierzchniach, nakładanych na palce obu dłoni, niebezpieczna broń w co znaczy
 • Co znaczy Katiusza Wady i zalety radziecka wyrzutnia rakietowych pocisków artyleryjskich, montowana na samochodach ciężarowych, używana podczas II wojny światowej krzyżówka
 • Co znaczy Kaptować Podobieństwa kogo, czym <łac. capto łapię> pot. pozyskiwać kogo, zjednywać, kaperować co to jest
 • Co znaczy Kalkulacja Czemu rachowanie> 1. obliczanie czego? kalkulator; 2. ekon. rozliczanie kosztów; 3. przen. planowanie pewnych posunięć, rozważanie możliwych słownik
 • Co znaczy Kalkulacyjny Co gorsze przym.) służący do wyliczania; obliczeniowy, wyliczeniowy: arkusz kalkulacyjny czym jest
 • Co znaczy Komasować Porównaj scalam> 1. łączyć w całość, gromadzić w jednym miejscu; scalać; 2. dokonywać komasacji (np. gruntów, danych co oznacza
 • Co znaczy Kondolencyjny Porównanie przym.) wyrażający kondolencje, żal, ubolewanie; współczujący tłumaczenie
 • Co znaczy Kleptomania Dlaczego ż) chorobliwa skłonność do kradzieży drobnych przedmiotów ? kleptoman przykłady
 • Co znaczy Knot Jak lepiej paląca się w świecy lub w lampie olejowej albo naftowej; 2. daw. wojsk. w broni palnej sznurek konopny nasycony materiałem zapalnym; lont definicja
 • Co znaczy Kapotaż Kiedy samolotu przez przednią część kadłuba podczas lądowania; 2. wywrócenie się samochodu do góry kołami, dachowanie encyklopedia
 • Co znaczy Kanu Od czego zależy karaib. kanava> 1. mała łódź używana przez Eskimosów, także przez Indian; 2. łódź sportowa na wzór łodzi indiańskiej, tzw. kanadyjka jak działa
 • Co znaczy Kalif Na czym polega m) tytuł władcy mahometańskiego: kalif z Bagdadu ? kalifat czy jest
 • Co znaczy Klon Różnice gałąź> 1. biol. potomstwo jednego osobnika (zwierzęcego albo roślinnego), identyczne z nim pod względem właściwości dziedzicznych, powstałe pojęcie
 • Co znaczy Korner Wady i zalety m) sport. rzut rożny, kopnięcie piłki wykonane z rogu boiska wyjaśnienie
 • Co znaczy Kontynuacja Podobieństwa continuation, z łac. continuatio> dalszy ciąg czynności, zdarzeń; dalsze wykonywanie tego, co przerwano, rozwinięcie ? kontynuator opis
 • Co znaczy Boxing Kick Czemu walka sportowa podobna do boksu, polegająca na zadawaniu ciosów pięściami i nogami, toczona na ringu informacje
 • Co znaczy Kontrargumentacja Co gorsze ż) argumenty zbijające dowodzenie strony przeciwnej; kontrargumentowanie znaczenie
 • Co znaczy Kajmak Porównaj gotowana masa do ciast z mleka i cukru, często z dodatkiem kawy, czekolady, soku; 2. ciastko oblewane taką masą co znaczy
 • Co znaczy Kontynent Porównanie continens ciągnący się> 1. wielki obszar stałego lądu, otoczony morzami i oceanami; 2. pot. część świata ? kontynentalny krzyżówka
 • Co znaczy Kraul Dlaczego m) styl pływacki: pływać kraulem co to jest
 • Co znaczy Katechizm Jak lepiej nauczam> 1. rel. zwięzły wykład zasad wiary chrześcijańskiej, zwykle w formie pytań i odpowiedzi; podręcznik zawierający ten wykład słownik
 • Co znaczy Kolędować Kiedy Bożego Narodzenia obchodzić domy z szopką lub gwiazdą, śpiewając kolędy, składając życzenia, zbierając datki; chodzić po kolędzie czym jest
 • Co znaczy Kaboszon Od czego zależy lub półszlachetny, ze szlifem kulistym lub elipsoidalnym; 2. motyw w takim kształcie, popularny w ornamentyce renesansowej i barokowej co oznacza
 • Co znaczy Kontrowersja Na czym polega ż) <łac. controversia sprzeciw> różnica zdań, spór, kwestia sporna: coś rodzi kontrowersje ? kontrowersyjny tłumaczenie
 • Co znaczy Koktajl Różnice pomieszania różnych napojów: alkoholi, soków, mleka, czasem z owocami i lodem: koktajl alkoholowy, mleczno-owocowy; przyrządzić koktajl przykłady
 • Co znaczy Kolportować Wady i zalety rozpowszechniać, roznosić, rozsyłać książki, pisma, druki; zajmować się kolportażem definicja
 • Co znaczy Kaudyński Podobieństwa którym Rzymianie w r. 321 ponieśli klęskę w wojnie z Samnitami> przest fraz. jarzmo kaudyńskie trudna sytuacja, z której można wyjść encyklopedia
 • Co znaczy Kombatant Czemu walki zbrojnej, ruchu oporu, partyzantki; 2. przen. człowiek, który niegdyś położył wielkie zasługi w tworzeniu czegoś ważnego jak działa
 • Co znaczy Kolaborować Co gorsze 1. uprawiać kolaborację; 2. daw. współpracować czy jest
 • Co znaczy Kabłąk Porównaj daw. obcas z tur. kabluk obcas (krzywy)> 1. przedmiot zakrzywiony, wygięty w łuk; pałąk; 2 techn. element konstrukcyjny, metalowy pręt pojęcie
 • Co znaczy Kombinacja Porównanie combinatio, od combino podwajam> 1. połączenie kilku różnych elementów: kombinacja kolorów, smaków, wzorów, linii; 2. sport złożona wyjaśnienie
 • Co znaczy Kaloryczny Dlaczego przym.) zawierający kalorie, bogaty w kalorie ? kaloryczność opis
 • Co znaczy Kynologia Jak lepiej ż) nauka o psach, obejmująca systematykę ras, hodowlę, tresurę ? kynolog, kynologiczny informacje
 • Co znaczy Komputeryzacja Kiedy 1. wprowadzanie gdzieś komputerów, zakładanie sieci komputerowej: komputeryzacja firmy, miasta; 2. zastępowanie tradycyjnych metod znaczenie
 • Co znaczy Kafejka Od czego zależy ż) pot. kawiarnia, kawiarenka co znaczy
 • Co znaczy Konformistyczny Na czym polega przym.) stosujący się do określonych norm, wartości, poglądów; zgodny z czymś: postawa konformistyczna krzyżówka
 • Co znaczy Korso Różnice n; ndm) ulica spacerowa, deptak co to jest
 • Co znaczy Kulturysta Wady i zalety m) człowiek uprawiający kulturystykę ? kulturystyka słownik
 • Co znaczy Kontinuum Podobieństwa zob. continuum czym jest
 • Co znaczy Koloryt Czemu dominujące lub charakterystyczne dla jakiegoś obrazu lub malarza: ciepły koloryt jesieni; 2. elementy i cechy charakterystyczne dla jakiejś co oznacza
 • Co znaczy Kult Co gorsze religijna oddawana bóstwom: kult Matki Boskiej; 2. przen. najwyższe, niemal boskie uwielbienie dla kogo lub czego: żywić kult czego tłumaczenie
 • Co znaczy Kopyrajter Porównaj zob. copyrighter przykłady
 • Co znaczy Koloryzować Porównanie przesadzać w opowiadaniu, opisie; ubarwiać, upiększać relacje zmyślonymi szczegółami; 2. rzad. barwić, malować, kolorować definicja
 • Co znaczy Korekta Dlaczego usuwanie nieprawidłowości, wad, usterek; 2. techn. poprawianie błędów i nanoszenie poprawek na wydruku tekstu ? korektor, korygować encyklopedia
 • Co znaczy Kil Jak lepiej m) żegl. element konstrukcyjny statku, podłużna listwa wzmacniająca w środku kadłuba, łącząca obie burty jak działa
 • Co znaczy Kretyński Kiedy przym.) pot. niemający sensu; głupi, idiotyczny czy jest
 • Co znaczy Kipu Od czego zależy indiańskie pismo węzełkowe, sznurkowe; zapis miał formę węzełków zawiązywanych na sznurkach powiązanych w pęki pojęcie
 • Co znaczy Katechumenat Na czym polega m) 1. rel. przygotowywanie dorosłych do przyjęcia chrztu; 2. okres przygotowań do przyjęcia chrztu wyjaśnienie
 • Co znaczy Kompletny Różnice komplet, niemający braków, obejmujący całość z danego zakresu; pełny; 2. absolutny, całkowity, zupełny: kompletny wariat opis
 • Co znaczy Konspekt Wady i zalety m) <łac. conspectus rzut oka; zarys, widok> krótki zarys, szkic utworu, wykładu, przemówienia itp.; skrót, streszczenie informacje
 • Co znaczy Konfekcjonować Podobieństwa co dzielić wyroby na porcje i pakować je w odpowiednie dla tego wyrobu opakowania znaczenie
 • Co znaczy Kombinat Czemu od combino> wielki zakład lub przedsiębiorstwo produkcyjne złożone z kilku mniejszych zakładów: kombinat metalurgiczny, samochodowy co znaczy
 • Co znaczy Klimatyzacja Co gorsze służące do regulowania temperatury, wilgotności, dopływu czystego powietrza w pomieszczeniach zamkniętych: samochód z klimatyzacją krzyżówka
 • Co znaczy Konkubin Porównaj m) <łac. concubinus> mężczyzna żyjący w nieślubnym związku z kobietą; konkubent ? konkubina co to jest
 • Co znaczy Kosmos Porównanie wszechświat, z gr. kósmos świat (ludzki), porządek> wszechświat, przestrzeń pozaziemska ? kosmiczny, kosmita słownik
 • Co znaczy Komisariat Dlaczego commissariat, z wł. commissariato, od commissario komisarz> 1. siedziba okręgu administracyjnego policji: komisariat dzielnicowy czym jest
 • Co znaczy Klaunada Jak lepiej ż) zob. klownada co oznacza
 • Co znaczy Kalatos Kiedy staroż. Grecji kosz z wikliny noszony w uroczystych procesjach na cześć bogini Demeter; także naczynie ceramiczne w kształcie kosza; 2 tłumaczenie
 • Co znaczy Konkludować Od czego zależy formułować końcowe wnioski, podsumowywać główne punkty wypowiedzi; wnioskować przykłady
 • Co znaczy Klimatologia Na czym polega ż) geogr. nauka o klimacie, jego strefach, zmianach, cechach klimatycznych ? klimatolog definicja
 • Co znaczy Klasycyzm Różnice klasyczny, z łac. classicus wzorowy, wzorcowy, doskonały> hist., kult. nurt w literaturze, sztuce i architekturze nawiązujący do dzieł encyklopedia
 • Co znaczy Kosmonauta Wady i zalety m) człowiek odpowiednio przeszkolony i przygotowany do wykonywania lotów kosmicznych; astronauta jak działa
 • Co znaczy Kawaleria Podobieństwa hiszp. caballeria, od caballero> daw. wojsk oddział konnicy, lekkozbrojna jazda ? kawalerzysta, kawaleryjski czy jest
 • Co znaczy Kras Czemu płaskowyżu w Górach Dynarskich> proces rozpuszczania skał wapiennych i formy skalne (stalaktyty, stalagmity) powstałe w wyniku tego procesu pojęcie
 • Co znaczy Kler Co gorsze m) ogół duchownych chrześcijańskich ? klerykał, klerykalizm, klerykalizacja wyjaśnienie
 • Co znaczy Klauzura Porównaj zamknięta dla obcych, z łac. clausura zamknięcie, od clausus zamknięty> 1. część klasztoru zamknięta dla obcych; 2. ogół przepisów opis
 • Co znaczy Kworum Porównanie ang. quorum, z łac.> ilość członków jakiegoś zgromadzenia niezbędna do prowadzenia obrad, prawomocności wyborów lub uchwał: mieć kworum informacje
 • Co znaczy Krypta Dlaczego kryjówka> sklepione podziemie kościoła, przeznaczone do składania relikwii i chowania zmarłych, odprawiania nabożeństw żałobnych znaczenie
 • Co znaczy Klamoty Jak lepiej m; lm) pot. manatki, graty, niepotrzebne przedmioty co znaczy
 • Co znaczy Kontrargument Kiedy m) argument przeciwko argumentom strony przeciwnej, zbijający inny argument krzyżówka
 • Co znaczy Kimono Od czego zależy jedwabiu, z szerokimi, niewszywanymi rękawami, przepasana szerokim pasem, będąca tradycyjnym strojem japońskim; 2. specjalny krój rękawów co to jest
 • Co znaczy Koneksja Na czym polega ż) <łac. connexio powiązanie> 1. powiązanie, związki z czym; 2. pot. powiązania towarzyskie, układy: mieć liczne, dobre koneksje słownik
 • Co znaczy Kancelaria Różnice cancellería> biuro instytucji, urzędu, którego rola polega na załatwianiu spraw, przyjmowaniu interesantów, wysyłaniu pism itp.: kancelaria czym jest
 • Co znaczy Koncertyna Wady i zalety ż) muz. instrument muzyczny, odmiana harmonii ręcznej z klawiaturą guzikową dla obu rąk co oznacza
 • Co znaczy Kapłan Podobieństwa Kappell?n, wł. cappellano kapelan, od cappella kaplica> rel a) osoba pełniąca funkcje kultowe, m.in. składająca ofiary, b) w Kościele kat tłumaczenie
 • Co znaczy Ii Kapować Czemu podpatrywać kogo, szpiegować, donosić: kapować na kogo, zakapować kogo przykłady
 • Co znaczy Kurtuazyjny Co gorsze przym.) pełen kurtuazji, zgodny z wymaganiami grzeczności; grzecznościowy: kurtuazyjny gest, wizyta definicja
 • Co znaczy Kopra Porównaj ż) wysuszony miąższ orzechów palmy kokosowej encyklopedia
 • Co znaczy Kacerz Porównanie wywodzone od nazwy sekty Katarów (w XII–XIII w. we Francji); łac. Cathari, z gr. Katharoí czyści> hist. w okresie reformacji określenie jak działa
 • Co znaczy Kwatera Dlaczego mieszkanie, pomieszczenie wynajmowane na pobyt czasowy, szczególnie przez wojsko w okresie działań wojennych ? kwaterować gdzie, u kogo; 2 czy jest
 • Co znaczy Kabina Jak lepiej cabine kajuta, ze st.-fr. cabane budka, chatka> niewielkie pomieszczenie przystosowane do określonego celu: kabina pilota; kabina pojęcie
 • Co znaczy Kontekst Kiedy contextus splot tkacki> 1. sytuacja, która towarzyszy czemuś, warunki, w których zachodzi jakieś zjawisko, wydarzenie, proces: kontekst wyjaśnienie
 • Co znaczy Kontynentalizacja Od czego zależy continentalization> 1. meteor. wzrost cech klimatu kontynentalnego w innym klimacie; 2. polit.-społ. uwzględnianie specyfiki kontynentu w opis
 • Co znaczy Kompensacja Na czym polega compensatio wyrównanie> 1. działania wyrównujące braki w jakiejś sferze; 2. forma odszkodowania, wyrównania strat; 3. przejmowanie funkcji informacje
 • Co znaczy Koklusz Różnice zakaźna występująca u małych dzieci, objawiająca się uporczywym, napadowym kaszlem, czasem połączonym z wymiotami; krztusiec: szczepionka znaczenie
 • Co znaczy Kiczowaty Wady i zalety przym.) mający cechy kiczu; lichy, tandetny co znaczy
 • Co znaczy Kostiumologia Podobieństwa ż) nauka zajmująca się historią ubiorów krzyżówka
 • Co znaczy Kuluary Czemu lm) 1. korytarze i pomieszczenia poza główną salą (sejmową); 2. miejsce, gdzie nieoficjalnie mówi się o czymś ważnym co to jest
 • Co znaczy Kociuba Co gorsze ż) reg pogrzebacz słownik
 • Co znaczy Koegzystować Porównaj łac. existo istnieję> istnieć, żyć wspólnie z kimś lub z czymś, obok kogoś lub czegoś innego; współistnieć, współżyć czym jest
 • Co znaczy Knaga Porównanie drewniane lub metalowe urządzenie w kształcie rogów, przymocowane na stałe do pokładu, służące do mocowania lin; rożek linowy; listwa co oznacza
 • Co znaczy Kauzyperda Dlaczego m) <łac. causa sprawa sądowa + perdo tracę, przegrywam> pogardl lichy sędzia, adwokat, prawnik tłumaczenie
 • Co znaczy Komisant Jak lepiej m) osoba lub przedsiębiorstwo zajmujące się pośrednictwem handlowym przykłady
 • Co znaczy Kalkomania Kiedy ż) kolorowe rysunki na specjalnym papierze, które po namoczeniu można przenosić na porcelanę, szkło itp definicja
 • Co znaczy Klawesyn Od czego zależy m) instrument muzyczny podobny do fortepianu, o delikatniejszym brzmieniu ? klawesynista encyklopedia
 • Co znaczy Koczowniczy Na czym polega przym.) 1. dotyczący koczownictwa, koczowników, właściwy koczownikom; wędrowny; 2. tułaczy jak działa
 • Co znaczy Komunikować Różnice wspólnym> 1. podawać coś do wiadomości, przekazywać jakąś informację, zawiadamiać o czymś; 2. rel. przyjmować komunię; 3. przest. łączyć czy jest
 • Co znaczy Komnata Wady i zalety z kominkiem, od łac. caminus piec> przest w rezydencjach, pałacach, zamkach duży pokój urządzony z przepychem: wspaniała komnata królewska pojęcie
 • Co znaczy Kablować Podobieństwa 1. przesyłać depeszę za pomocą kabla telegraficznego; 2 pot. donosić na kogoś ? zakablować kogo wyjaśnienie
 • Co znaczy Komercyjny Czemu przym.) przynoszący dochód, obliczony na zysk; handlowy, kupiecki: cena, sprzedaż, wartość komercyjna opis
 • Co znaczy Kafeteria Co gorsze ż) restauracja samoobsługowa, bar śniadaniowy informacje
 • Co znaczy Kariatyda Porównaj 1. archit. podpora piętra, balkonu, kolumna, filar w formie postaci kobiecej; 2. przen. kobieta potężnej budowy ciała znaczenie
 • Co znaczy Korpulentny Porównanie przym.) <łac. corpulentus> ktoś otyły, pulchny, puszysty: korpulentna kobieta co znaczy
 • Co znaczy Kotylion Dlaczego zwykle walc), przy którym tańczący dobierają się, szukając partnera mającego tę samą ozdobę stroju; 2. maskotka, bukiecik, wstążka lub krzyżówka
 • Co znaczy Krygi Jak lepiej lm) nienaturalne, przesadne ruchy, gesty, dygi co to jest
 • Co znaczy Kifoza Kiedy ż) med. wygięcie kręgosłupa ku tyłowi w odcinku piersiowym i krzyżowym, często patologiczne (nadmierne słownik
 • Co znaczy Koniugacja Od czego zależy ż) <łac. coniugatio, od coniungo łączę> 1. biol. proces łączenia się komórek w rozmnażaniu wegetatywnym; 2. jęz. odmiana czasownika czym jest
 • Co znaczy Kolizja Na czym polega zderzenie> 1. zderzenie samochodów: doszło do kolizji na drodze; 2. zbieg sprzecznych okoliczności, przepisów; konflikt interesów: coś co oznacza
 • Co znaczy Kamikadze Różnice bombowiec japoński w II wojnie światowej, którego ochotnicza załoga ginęła wraz z samolotem po samobójczym ataku na okręty nieprzyjaciela tłumaczenie
 • Co znaczy Karmelizacja Wady i zalety ż) proces cieplnego rozkładu cukru przykłady
 • Co znaczy Koraniczny Podobieństwa przym.) zawarty w Koranie, zgodny z Koranem, oparty na Koranie: prawo koraniczne definicja
 • Co znaczy Kaliko Czemu Kalikat (Kojikode) w Indiach> płótno introligatorskie z tkaniny bawełnianej poddanej specjalnej apreturze, używane do oprawy książek encyklopedia
 • Co znaczy Kadisz Co gorsze będąca składnikiem wszystkich zbiorowych modłów żydowskich, odmawiana po śmierci bliskiego członka rodziny i w każdą rocznicę jego zgonu jak działa
 • Co znaczy Krypto Porównaj cząstka wyrazów wprowadzająca znaczenie ukryty, niejawny: krypta, kryptonim, kryptoreklama, kryptogram, kryptogamia czy jest
 • Co znaczy Kapłon Porównanie m) kastrowany kogut pojęcie
 • Co znaczy Kwadrygant Dlaczego w latach 1927–1931> członek grupy poetyckiej Kwadryga, działającej w Warszawie w latach 1926–1933, skupionej wokół czasopisma o tej samej wyjaśnienie
 • Co znaczy Kuriozum Jak lepiej n; odm w lm) <łac. curiosum rzecz ciekawa> zjawisko osobliwe, niezwykłe, dziwaczne; osobliwość, fenomen, dziwoląg ? kuriozalny opis
 • Co znaczy Kontrakt Kiedy umowy)> 1. układ, umowa zawarte na piśmie między stronami, określające warunki i zobowiązania obu stron ? kontraktowy; 2. dokument będący informacje
 • Co znaczy Ko Od czego zależy wielu wyrazów, wprowadzający znaczenie: łącznie, wspólnie, z kim, z czym: koartykulacja, koedukacja, kooperacja, koprodukcja, konkubinat znaczenie
 • Co znaczy Kameleon Na czym polega chamai-l??n (u Arystotelesa), (jak) lew> 1. zool. gad z rodziny Chamaeleonidae, zmienia ubarwienie pod wpływem światła, temperatury lub co znaczy
 • Co znaczy Karambol Różnice m) zderzenie samochodów, pociągów, zwykle poważne w skutkach krzyżówka
 • Co znaczy Kumpel Wady i zalety m) pot. dobry kolega, towarzysz; kompan co to jest
 • Co znaczy Konotacja Podobieństwa współznaczyć> 1. jęz. a) pośrednie wskazywanie przez wyraz na konieczność wystąpienia innego wyrazu należącego do określonej kategorii słownik
 • Co znaczy Klaun Czemu zob. klown czym jest
 • Co znaczy Kantyna Co gorsze cantina spiżarnia> rodzaj bufetu, miejsce sprzedaży artykułów pierwszej potrzeby dla pracowników jakiejś instytucji, zwykle wojskowych co oznacza
 • Co znaczy Karcer Porównaj więzienna bez okien i pryczy, miejsce odosobnienia więźniów jako dodatkowa, szczególnie uciążliwa kara za wszelkie próby oporu wobec władz tłumaczenie
 • Co znaczy Kalesony Porównanie lm) część męskiej bielizny, noszona pod spodniami ? kalesonki przykłady
 • Co znaczy Kategoryczny Dlaczego przym.) stanowczy, bezwzględny, zdecydowany: kategoryczne polecenie, mówić co kategorycznym tonem definicja
 • Co znaczy Komponować Jak lepiej układać coś z czegoś: komponować bukiet, potrawy; 2. muz. tworzyć utwór muzyczny ? kompozycja, kompozytor, kompozytorski, kompozytorstwo encyklopedia
 • Co znaczy Kredo Kiedy wyznanie wiary; zbiór głównych zasad wiary; 2. czyjeś poglądy, przekonania; zasady wyznawane, sformułowane przez kogoś jak działa
 • Co znaczy Komysze Od czego zależy gęstwina, zarośla, krzaki, zwłaszcza w miejscach podmokłych czy jest
 • Co znaczy Kanoniczny Na czym polega podstawowy, stanowiący bazę: tekst kanoniczny; 2. ogólnie przyjęty, podstawowy; obowiązujący: kanoniczna zasada pojęcie
 • Co znaczy Kwalifikator Różnice zwykle w postaci skrótu, w słowniku, encyklopedii, określająca zakres użycia danego wyrazu, cechy gram. lub stylist.; 2. osoba wyjaśnienie
 • Co znaczy Kicz Wady i zalety m) zły obraz, słaby film, bezwartościowy utwór z ambicjami artystycznymi ? kiczowaty opis
 • Co znaczy Koczownik Podobieństwa m) człowiek prowadzący koczowniczy tryb życia, przenoszący się z miejsca na miejsce; nomada ? koczowniczy, koczownictwo informacje
 • Co znaczy Koncesjonować Czemu udzielać koncesji, zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej znaczenie
 • Co znaczy Katastrofa Co gorsze tragicznych skutkach; nieszczęśliwy wypadek: katastrofa życiowa, samochodowa, ekonomiczna; wywołać katastrofę ? katastrofalny co znaczy
 • Co znaczy Kazus Porównaj pojedynczy fakt o skutkach prawnych; 2. przest. incydent, przypadek, traf, zwłaszcza niespodziewane, nieprzyjemne zdarzenie, niekorzystny krzyżówka
 • Co znaczy Kaliope Porównanie ż) mit. gr.-rzym muza poezji (zwłaszcza epickiej), filozofii i retoryki, przedstawiana z tabliczką i rylcem co to jest
 • Co znaczy Kardiochirurgia Dlaczego chirurgii zajmujący się operacyjnym leczeniem wad wrodzonych i nabytych serca i wielkich naczyń krwionośnych słownik
 • Co znaczy Kanalizacja Jak lepiej zespół urządzeń sanitarnych do odprowadzania ścieków z terenów mieszkalnych lub przemysłowych; także zespół urządzeń do oczyszczania czym jest
 • Co znaczy Kategoria Kiedy orzekanie o czymś, przypisanie czemuś cechy> 1. klasa jednorodnych elementów: kategoria ludzi, zjawisk, przedmiotów; 2. filoz. podstawowe co oznacza
 • Co znaczy Kakao Od czego zależy kakaowca, także proszek z tych nasion, używany jako podstawowy składnik do wyrobu czekolady oraz do sporządzania napoju o tej samej nazwie tłumaczenie
 • Co znaczy Kubista Na czym polega m) artysta uprawiający sztukę kubistyczną, przedstawiciel kubizmu przykłady
 • Co znaczy Kontra Kontr Różnice wyrazów, oznaczający przeciwieństwo, przeciwstawienie, czynność przeciwną tej, którą wyraża główna część wyrazu: kontratak, kontrofensywa definicja
 • Co znaczy Kondycja Wady i zalety stan sprawności kogo lub czego: być w dobrej, złej kondycji fizycznej, psychicznej, ekonomicznej; mieć, poprawić kondycję, trening encyklopedia
 • Co znaczy Kabotyn Podobieństwa m) osoba, która udaje skromność, wykonuje przesadne, teatralne gesty; komediant, błazen ? kabotyństwo, kabotynizm, kabotynka jak działa
 • Co znaczy Koder Czemu m) 1. osoba kodująca informację, szyfrant; 2. techn. urzadzenie do kodowania ? dekoder czy jest
 • Co znaczy Kobold Co gorsze m) mit. germ. mały duch opiekuńczy wyobrażany w postaci karzełka, strzegący domostwa lub podziemnych skarbów pojęcie
 • Co znaczy Konszachty Porównaj donos> podejrzane układy z kim; potajemne knowania, zmowa w nieuczciwych interesach: wejść w podejrzane konszachty z kim wyjaśnienie
 • Co znaczy Kapo Porównanie naczelnik> w hitlerowskich obozach koncentracyjnych więzień pełniący funkcję dozorcy innych więźniów, wybierany zwykle spośród przestępców opis
 • Co znaczy Kontować Dlaczego księg. a) zapisywać pozycje przychodu i rozchodu na odpowiednie konta, b) sporządzać wyciąg z kont informacje
 • Co znaczy Kryterium Jak lepiej critérium, z gr. kriterion umiejętność rozsądzania; środek rozróżnienia, probierz> 1. cecha zjawisk lub przedmiotów, przyjęta za podstawę znaczenie
 • Co znaczy Kalpa Kiedy ż) w hinduizmie okres obejmujący cały cykl kosmiczny od powstania do końca świata co znaczy
 • Co znaczy Kandydować Od czego zależy ubiegać się, starać się o coś, zwłaszcza o jakiś urząd, stanowisko; być kandydatem do czego, na co krzyżówka
 • Co znaczy Kamorra Na czym polega ż) mafia neapolitańska, odpowiednik mafii sycylijskiej ? kamorrysta co to jest
 • Co znaczy Kapitał Różnice główny, od capito człowiek o wielkiej głowie> 1. ekon. środki finansowe lub rzeczowe o wartości pieniężnej: kapitał firmy ? kapitałowy; 2 słownik
 • Co znaczy Koniunkturalizm Wady i zalety m) postawa wykorzystywania każdych warunków i sytuacji dla własnych celów i korzyści ? koniunkturalista, koniunkturalny czym jest
 • Co znaczy Katarakta Podobieństwa gr. katarrákt?s śluza> 1. skalny próg, uskok lub taras w łożysku rzeki, powodujący nagły spadek wód: katarakty Nilu; 2. med. zaćma co oznacza
 • Co znaczy Komisja Czemu osób oficjalnie powołanych do przeprowadzenia pewnych działań (egzaminów, kontroli, ekspertyz): międzyuczelniana komisja egzaminacyjna tłumaczenie
 • Co znaczy Kompleksja Co gorsze ż) <łac. complexio połączenie> charakterystyczna cecha osobnicza, dot. budowy ciała i temperamentu: ktoś jest wątłej kompleksji przykłady
 • Co znaczy Koteria Porównaj poddanych w majątku szlacheckim; 2. grupa osób wzajemnie się popierających, dążących wspólnie do osiągnięcia własnych korzyści; klika definicja
 • Co znaczy Kluba Porównanie ż) daw. narzędzie tortur, rodzaj śruby zaciskanej na ciele torturowanego: fraz. wziąć w kluby kogo narzucić dyscyplinę encyklopedia
 • Co znaczy Kolos Dlaczego kolossós> 1. olbrzymi, nadnaturalnej wielkości posąg; kolos rodyjski olbrzymi posąg boga słońca, Heliosa, wzniesiony w starożytności na jak działa
 • Co znaczy Korral Jak lepiej m) drewniane ogrodzenie dla zwierząt, zagroda dla bydła lub koni czy jest
 • Co znaczy Kozetka Kiedy ż) mała kanapa z oparciem pojęcie
 • Co znaczy Kartezjanizm Od czego zależy 1596–1650, filozof fr.> filoz system poglądów Kartezjusza, charakteryzujących się racjonalizmem i sceptycyzmem; kierunki filozoficzne wyjaśnienie
 • Co znaczy Kamena Na czym polega lm) boginki rzek, nimfy; patronki wiedzy, poezji i sztuki, utożsamiane z muzami greckimi; 2. daw. przen. poezja opis
 • Co znaczy Klarować Różnice claro czynię czystym, jasnym> 1. oczyszczać płyn z zawiesin, czyniąc przezroczystym, klarownym: sklarować rosół; 2. pot. długo i cierpliwie informacje
 • Co znaczy Korynt Wady i zalety m) córa Koryntu żartobliwie o prostytutce znaczenie
 • Co znaczy Kontrofensywa Podobieństwa ż) kontratak; przeciwnatarcie: przejść do kontrofensywy co znaczy
 • Co znaczy Kanak Czemu m) naszyjnik z pereł albo drogich kamieni krzyżówka
 • Co znaczy Konformizm Co gorsze conformis podobny formą> postawa człowieka, który dla własnej wygody, dla „świętego spokoju” dostosowuje się do każdej sytuacji, do każdych co to jest
 • Co znaczy Kinetyka Porównaj wprawiający w ruch, poruszający; od kinema ruch> fiz. nauka o ruchu ciał; dział dynamiki zajmujący się badaniem ruchu układów mechanicznych słownik
 • Co znaczy Kinematograf Porównanie m) 1. daw. aparat do projekcji filmów; 2. kino czym jest
 • Co znaczy Kosmita Dlaczego m) domniemany mieszkaniec innej planety niż Ziemia, mieszkaniec kosmosu co oznacza
 • Co znaczy Kunktator Jak lepiej m) <łac. cunctator, od cunctatio celowe zwlekanie> ktoś, kto rozmyślnie zwleka z decyzją ? kunktatorstwo, kunktatorski tłumaczenie
 • Co znaczy Kazamaty Kiedy casematte lochy podziemne> 1. pot. ponure pomieszczenie, piwnica, więzienie; 2. daw. loch służący za więzienie przykłady
 • Co znaczy Klika Od czego zależy orkiestrze wojskowej, od cliquer hałasować> pogardl. grupa osób wzajemnie się popierających, dążących wspólnie do osiągnięcia własnych definicja
 • Co znaczy Kaik Na czym polega m) długa, wąska łódka turecka z lekkiego drewna, wiosłowa (rzadziej żaglowa encyklopedia
 • Co znaczy Komentarz Różnice rodzaj dodatkowego objaśnienia lub interpretacji, przypis do tekstu: komentarz odautorski; 2. pot. uwagi dotyczące kogoś lub czegoś: robić jak działa
 • Co znaczy Komers Wady i zalety daw. bankiet, uczta, przyjęcie (zwłaszcza korporacji kupieckiej); 2. spółka, stowarzyszenie; 3. dziś bal maturalny czy jest
 • Co znaczy Kandydat Podobieństwa urząd, ubrany w lśniącą białą togę, od candidus lśniąco biały> ten, kto ubiega się o jakiś urząd, stanowisko, o przyjęcie do szkoły lub do pojęcie
 • Co znaczy Kastracja Czemu zniszczenie komórek rozrodczych; 2. pot. operacyjne usunięcie gruczołów płciowych (jąder lub jajników) u ludzi lub zwierząt ? kastrat wyjaśnienie
 • Co znaczy Konwojent Co gorsze m) osoba konwojująca kogoś lub coś; członek eskorty opis
 • Co znaczy Klub Porównaj klub pałka, maczuga> 1. zorganizowana grupa ludzi spotykających się w różnych celach: klub sportowy, jeździecki, filmowy, dyskusyjny; klub informacje
 • Co znaczy Komunalizacja Porównanie ż) przejmowanie prywatnego mienia przez komunę, wspólnotę znaczenie
 • Co znaczy Karakuł Dlaczego jezioro> 1. czarna owca azjatycka, hodowana ze względu na delikatną wełnę i cenne skórki jagnięce; 2. karakuły (lm) futro, wyprawiona skóra co znaczy
 • Co znaczy Klasyka Jak lepiej doskonały> dzieła z różnych dziedzin i różnych okresów (zwłaszcza dawnych), uznane za doskonałe, wzorcowe, nieprzemijające: klasyka krzyżówka
 • Co znaczy Kokaina Kiedy związek organiczny, toksyczny alkaloid w postaci bezbarwnego proszku lub kryształów o gorzkim smaku, otrzymywany głównie z liści krzewu co to jest
 • Co znaczy Koturn Od czego zależy kóthornos podniesiony> 1. pogrubiona podeszwa w obuwiu damskim; 2. koturny (lm) obuwie na takiej podeszwie; 3. hist. koturny (lm) obuwie słownik
 • Co znaczy Klasztor Na czym polega claustrum miejsce zamknięte> 1. budynek lub zespół budynków stanowiących miejsce zamieszkania zakonnic lub zakonników jakiejś reguły; 2 czym jest
 • Co znaczy Kakofonia Różnice fonia; od gr. kakó-ph?nos źle (nieprzyjemnie) brzmiący> 1. przeciwieństwo eufonii, nieprzyjemne połączenie dźwięków, dysonans; 2. pot co oznacza
 • Co znaczy Konfederacja Wady i zalety 1. daw. sprzymierzenie ludzi w obronie czegoś lub przeciw czemuś: zawiązać konfederację, konfederacja barska; 2. polit. związek mniejszych tłumaczenie
 • Co znaczy Komediant Podobieństwa m) 1. człowiek, który coś udaje, błaznuje, zachowuje się niepoważnie; pozer; 2. daw. aktor ? komedianctwo przykłady
 • Co znaczy Koryfeusz Czemu 1. człowiek wybitny, czołowa postać, znakomitość w jakiejś dziedzinie; 2. hist. przodownik chóru w staroż. teatrze greckim definicja
 • Co znaczy Kanada Co gorsze pot. żart. o obfitości czegoś, dostatku, bogactwie; 2. o miejscu, w którym panują dogodne warunki do jakiejś zyskownej działalności encyklopedia
 • Co znaczy Kaduceusz Porównaj m) <łac. caduceus> hist. laska posła, herolda, później atrybut błaznów na dworze władcy: kaduceusz błazeński jak działa
 • Co znaczy Klecha Porównanie kleryk pomocnik proboszcza> 1. pogard. o duchownym; 2. daw. pomocnik proboszcza, zwykle kandydat na duchownego, pełniący funkcje czy jest
 • Co znaczy Klio Dlaczego n) mit. gr. muza historii, przedstawiana ze zwojem papirusu pojęcie
 • Co znaczy Kuraż Jak lepiej m) daw. śmiałość, odwaga, męstwo, animusz, fantazja; dziś tylko we fraz. wypić dla kurażu na odwagę wyjaśnienie
 • Co znaczy Kaplica Kiedy Kapelle, wł. capella kaplica> 1. niewielka budowla sakralna; 2. boczna część kościoła mająca ołtarz i tworząca oddzielną całość; 3 opis
 • Co znaczy Konferować Od czego zależy z kim o czym naradzać się ? konferencja, konferencyjny informacje
 • Co znaczy Konsulting Na czym polega doradzam> udzielanie porad w sprawach związanych z produkcją, wymianą, kupnem i sprzedażą towarów; doradztwo techniczne znaczenie
 • Co znaczy Korumpować Różnice przekupywać, dawać łapówki; demoralizować co znaczy
 • Co znaczy Kompilować Wady i zalety 1. dokonywać kompilacji; 2. inform. posługiwać się kompilatorem w celu uzyskania programu dla komputera krzyżówka
 • Co znaczy Kapeador Podobieństwa m) mężczyzna, który w czasie korridy drażni byka czerwoną płachtą (kapą co to jest
 • Co znaczy Konkordat Czemu zgadzam się> umowa prawna między państwem a Kościołem, regulująca wzajemne stosunki i zakres kompetencji: podpisać, zawrzeć konkordat słownik
 • Co znaczy Kidnaper Co gorsze m) porywacz, przestępca, który uprowadza dziecko lub osobę dorosłą dla okupu ? kidnaperstwo//kidnaping: dokonać kidnapingu czym jest
 • Co znaczy Kruszon Porównaj m) orzeźwiający napój z białego wina, soku owocowego lub ziołowego z lodem co oznacza
 • Co znaczy Konturówka Porównanie ż) 1. kredka do podkreślania konturów warg; 2. geogr. mapka konturowa tłumaczenie
 • Co znaczy Kokota Dlaczego ż) przest. kobieta lekkich obyczajów ? kokotka przykłady
 • Co znaczy Konto Jak lepiej computus rachunek> 1. księg. rachunek rejestr. operacji handlowych lub zmian wartości finansowych; 2. rachunek bankowy wykazujący stan definicja
 • Co znaczy Kompania Kiedy towarzystwo: wesoła kompania ? kompan; 2. wojsk pododdział złożony z kilku plutonów: dowódca kompanii czołgów; kompania honorowa; 3. rodzaj encyklopedia
 • Co znaczy Kumberland Od czego zależy m) zimny sos do mięsa, przyrządzony z galaretki porzeczkowej z chrzanem i papryką jak działa
 • Co znaczy Kolorado Na czym polega USA> zool. chrząszcz kolorado (Leptinotarsa decemlineata) żerujący na liściach i pędach roślin psiankowatych, groźny szkodnik upraw czy jest
 • Co znaczy Komiwojażer Różnice voyageur wędrowny sprzedawca> 1. akwizytor, przedstawiciel firmy, podróżujący po kraju w celu pozyskania klientów i zamówień na produkty pojęcie
 • Co znaczy Kinoman Wady i zalety m) zapalony entuzjasta kina, człowiek chodzący często do kina wyjaśnienie
 • Co znaczy Kontenans Podobieństwa m) pewność siebie: stracić kontenans opis
 • Co znaczy Kontyngentowy Czemu kontyngentu; ekon. umowy kontyngentowe jedna z form międzypaństwowych umów gospodarczych, w których ustala się kontyngenty przywozu i informacje
 • Co znaczy Kontenerowy Co gorsze przym.) 1. przystosowany do transportu towarów w kontenerach: statek kontenerowy; 2. zawarty w kontenerze (o ładunku znaczenie
 • Co znaczy Kurtyzować Porównaj środ. przycinać ogon psom i koniom niektórych ras co znaczy
 • Co znaczy Kontuzjować Porównanie spowodować, wywołać (czyjąś) kontuzję krzyżówka
 • Co znaczy Kardiografia Dlaczego ż) med. metoda badania czynności serca za pomocą kardiografu, polegająca na zapisie fali skurczów serca (kardiogram co to jest
 • Co znaczy Kolokwium Jak lepiej colloquium rozmowa> 1. na wyższych uczelniach forma egzaminu cząstkowego, koniecznego do uzyskania zaliczenia przedmiotu: zdać, zaliczyć słownik
 • Co znaczy Konfrontować Kiedy 1. zestawiać, porównywać; 2. praw. dokonywać konfrontacji sądowej czym jest
 • Co znaczy Koszmar Od czego zależy m) 1. przerażający sen, zmora; 2. pot. coś groźnego, przerażającego, okropnego ? koszmarny co oznacza
 • Co znaczy Klimat Na czym polega klíma zbocze góry, strona świata> 1. geogr. zespół zjawisk i cech atmosferycznych jakiegoś obszaru: klimat Polski, arktyczny, ciepły tłumaczenie
 • Co znaczy Kolportaż Różnice gazet, książek do sklepów i księgarń: dział kolportażu; 2. rozpowszechnianie pism, druków, plakatów przez ich rozwożenie, roznoszenie do przykłady
 • Co znaczy Kwantum Wady i zalety n; odm lm) <łac. quantum ile> pewna ilość, liczba czegoś; określona kwota: kwantum energii ? kwant definicja
 • Co znaczy Kompromis Podobieństwa porozumienie oparte na wzajemnych ustępstwach: iść, pójść z kim na kompromis; kompromisowe ustalenia ? kompromisowy encyklopedia
 • Co znaczy Karawan Czemu 1. samochód do przewożenia trumny ? karawaniarz, karawaniarski; 2. typ dużego samochodu terenowego z częścią mieszkalną ? karawaning jak działa
 • Co znaczy Kandelabr Co gorsze m) duży kilkuramienny świecznik, często bogato zdobiony czy jest
 • Co znaczy Koncentrować Porównaj skupiać ku środkowi> 1. dokonywać koncentracji, skupiać w jednym miejscu; gromadzić; 2. skupiać: koncentrować uwagę, spojrzenie na czym pojęcie
 • Co znaczy Kancera Porównanie ż) <łac. cancer rak> 1. uszkodzony znaczek pocztowy; 2. przen. skaleczenie, uszkodzenie ? pokancerowany: twarz pokancerowana wyjaśnienie
 • Co znaczy Kaloria Dlaczego upał, żar> 1. fiz. jednostka ciepła (symbol: cal) = 4,1868 J (dżula); ilość ciepła potrzebna do podgrzania jednego grama wody o 1? C opis
 • Co znaczy Kompozycja Jak lepiej efekt układania czegoś w harmonijną całość: kompozycja muzyczna, kwiatowa, malarska; 2. sposób układania, komponowania, budowania czegoś informacje
 • Co znaczy Konkieta Kiedy ż) daw. podbój miłosny; pot. podryw znaczenie
 • Co znaczy Konsternacja Od czego zależy consternatio spłoszenie> zażenowanie, zakłopotanie niespodziewaną sytuacją, zdarzeniem: nastąpiła ogólna konsternacja ? skonsternowany co znaczy
 • Co znaczy Kaczan Na czym polega m) 1. głąb kapusty; 2. kolba kukurydzy krzyżówka
 • Co znaczy Karbon Różnice węgiel> geol. jeden z okresów ery paleozoicznej (ok. 350–270 mln lat temu), w którym powstawały złoża węgla kamiennego: okres karboński co to jest
 • Co znaczy Kursywa Wady i zalety pochyłe; pismo rzymskie, powstałe przy pośpiesznym pisaniu; 2. poligr. pochyłe pismo drukarskie, pochylone czcionki słownik
 • Co znaczy Koliber Podobieństwa dialektu wyspy Martyniki> zool. bardzo mały ptak z rodziny o tej samej nazwie (Trochilidae), o barwnym upierzeniu i długim dziobie, żywiący czym jest
 • Co znaczy Ksenofil Czemu m) człowiek odnoszący się z sympatią do cudzoziemców i cudzoziemszczyzny ? ksenofilstwo co oznacza
 • Co znaczy Koryntki Co gorsze ż; lm) rodzynki greckie z drobnych, ciemnych winogron; rodzynki korynckie tłumaczenie
 • Co znaczy Katechumen Porównaj m) rel. człowiek przygotowujący się do przyjęcia chrztu ? katechumenat przykłady
 • Co znaczy Kultywować Porównanie pielęgnacja> 1. rozwijać coś, odnosić się do czegoś z pietyzmem; otaczać dbałością, troską, popierać; 2. rzad. uprawiać, pielęgnować definicja
 • Co znaczy Korekcyjny Dlaczego med. gimnastyka korekcyjna gimnastyka lecznicza stosowana w celu poprawy wad budowy ciała lub wyrównania skutków urazów encyklopedia
 • Co znaczy Kompetencja Jak lepiej łac. competentia> 1. umiejętność, wiedza z jakiejś dziedziny; 2. zakres uprawnień do działania, podejmowania decyzji, zarządzania czym jak działa
 • Co znaczy Kryminalistyka Kiedy Kriminalist, z łac. crimen zbrodnia> 1. nauka o środkach i sposobach wykrywania przestępstw i ich sprawców; 2. czynności śledcze w procesie czy jest
 • Co znaczy Fu Kung Od czego zależy n; ndm) boks chiński, walka bez broni oparta na technice obronnej pojęcie
 • Co znaczy Koncern Na czym polega ekon. w gospodarce wolnorynkowej forma monopolistycznego połączenia pod wspólnym zarządem przedsiębiorstw produkujących określone wyroby wyjaśnienie
 • Co znaczy Kenzan Różnice m) rodzaj metalowej lub plastikowej szczoteczki, w której igiełki wpina się kwiaty, układając ikebanę opis
 • Co znaczy Katafalk Wady i zalety m) rodzaj postumentu, na którym stawia się trumnę podczas nabożeństwa żałobnego informacje
 • Co znaczy Kardacz Podobieństwa m) ostra, metalowa szczotka do czyszczenia skóry koni i bydła, kartacz znaczenie
 • Co znaczy Kurtuazja Czemu ż) wielka uprzejmość, wyszukana grzeczność, galanteria ? kurtuazyjny co znaczy
 • Co znaczy Konspiracja Co gorsze tajne)> utajnienie działalności; nielegalna działalność lub tajna organizacja podziemna, najczęściej o charakterze politycznym: być krzyżówka
 • Co znaczy Kalibrować Porównaj owoce według średnicy; 2. techn. kontrolować formy ze względu na rozmiary i kształty wzorcowe poszczególnych wyrobów; 3. ustalać podziałkę co to jest
 • Co znaczy Kolega Porównanie collega w węższym zn. razem legalnie wybrany na taki sam urząd (od lex legis)> towarzysz pracy, nauki, zabawy słownik
 • Co znaczy Konkurować Dlaczego biegnę z kimś> 1. ubiegać się o pierwszeństwo w osiągnięciu czegoś; rywalizować, współzawodniczyć; 2. przest starać się o rękę kobiety czym jest
 • Co znaczy Kognat Jak lepiej m) <łac. cognatus krewny> krewniak, tzn. członek rodziny ze względu na wspólną krew przodków (w odróżnieniu od powinowatego, czyli agnata co oznacza
 • Co znaczy Komunizm Kiedy wspólny> ideologia rewolucyjnych ruchów robotniczych XIX/XX w., której efektem było powstanie w Rosji i innych krajach ustroju społ.-polit tłumaczenie
 • Co znaczy Kamuflować Od czego zależy maskować, ukrywać coś ? kamuflować się przykłady
 • Co znaczy Kondor Na czym polega zool. wielki drapieżny ptak z rodziny ścierwników (Cathartidae), żywiący się głównie padliną; występuje w dwóch gatunkach: kondor olbrzymi definicja
 • Co znaczy Kolekcjonerstwo Różnice przedmiotów jednego rodzaju (np. dzieł sztuki, pamiątek historycznych, książek, numizmatów, okazów przyrody) według określonych kryteriów encyklopedia
 • Co znaczy Konfiskata Wady i zalety odbieram> 1. pozbawienie majątku w mocy prawa, przepadek mienia: orzec, skazać kogo na konfiskatę całego majątku; 2. pot. odebranie komu jak działa
 • Co znaczy Kingston Podobieństwa Kingstona> 1. mors. zawór w dnie statku, umożliwiający szybkie wpuszczenie wody morskiej do wnętrza kadłuba w celu zasilenia nią systemów czy jest
 • Co znaczy Kodyfikacja Czemu w system pewnych reguł i norm; usystematyzowanie przepisów z określonej dziedziny; 2. praw. budowanie kodeksu prawnego ? skodyfikować co pojęcie
 • Co znaczy Koneser Co gorsze poznaję, wiem> świetny znawca i miłośnik czego: być koneserem sztuki, malarstwa, dobrego jedzenia, samochodów ? koneserka, koneserstwo wyjaśnienie
 • Co znaczy Kobza Porównaj z tur. kobuz> ludowy instrument muzyczny o kilku strunach, w Polsce, na Podhalu (dudy), popularny zwłaszcza w XVI i XVII w., obecnie opis
 • Co znaczy Kontrolny Porównanie przeprowadzający kontrolę, służący do kontroli; kontrolujący, sprawdzający: obraz kontrolny, etykietka kontrolna, urządzenia kontrolne informacje
 • Co znaczy Klasyfikacja Dlaczego z łac. classis grupa> 1. systematyczny podział przedmiotów lub zjawisk na klasy, kategorie, grupy według określonej zasady, na podstawie znaczenie
 • Co znaczy Kamelia Jak lepiej przyrodnik, który przywiózł roślinę do Europy w XVIII w.> bot. Camellia, wiecznie zielone drzewo lub krzew z rodziny herbatowatych co znaczy
 • Co znaczy Komponent Kiedy m) część składowa czegoś; składnik, element ? komponować krzyżówka
 • Co znaczy Kompromisowy Od czego zależy obustronnych ustępstwach, na kompromisie; pojednawczy, polubowny, ugodowy; 2. skłonny do ustępstw: zająć kompromisowe stanowisko co to jest
 • Co znaczy Kokainizm Na czym polega m) nałogowe zażywanie kokainy słownik
 • Co znaczy Kondolencje Różnice condoglianza; z łac. condolentio współcierpienie; od dolor cierpienie> wyrazy współczucia składane komuś, kogo dotknęło nieszczęście czym jest
 • Co znaczy Koncept Wady i zalety wpaść na koncept; 2. lit. zaskakujący pomysł lub temat utworu ujęty artystycznie w niezwykły sposób, odsłaniający jego nowe aspekty co oznacza
 • Co znaczy Kumaryna Podobieństwa organiczny, bezbarwna substancja o przyjemnym zapachu, występująca w wielu roślinach lub otrzymywana syntetycznie, stosowana w przemyśle tłumaczenie
 • Co znaczy Karaoke Czemu japońska forma rozrywki, polegająca na tym, że grupa ludzi śpiewa znane przeboje przy akompaniamencie instrumentów lub taśmy z nagraną przykłady
 • Co znaczy Kurant Co gorsze przez zegary, pozytywki; 2. przyrząd w zegarze, pozytywce itp., wygrywający melodię; 3. taniec francuski z XVII w. w żywym tempie; muzyka definicja
 • Co znaczy Konstrukcja Porównaj construction, łac. constructio budowa> pewien układ różnych elementów, tworzący całość: konstrukcja budowlana, plastyczna, literacka encyklopedia
 • Co znaczy Kwadryga Porównanie ż) hist. w staroż. Rzymie dwukołowy wóz (bojowy lub paradny) zaprzężony w cztery konie jak działa
 • Co znaczy Korespondencja Dlaczego correspondance, z łac. co + respondeo odpowiadam, odwzajemniam> 1. porozumiewanie się listowne; 2. nadsyłane listy, artykuły, pisma czy jest
 • Co znaczy Kapitoliński Jak lepiej wzgórz starożytnego Rzymu> gęsi kapitolińskie gęsi poświęcone bogini Junonie, których krzyk miał uratować Rzym przed atakiem Gallów (około pojęcie
 • Co znaczy Koka Kiedy ż) 1. bot. krzew kokainowy; 2. środ. kokaina; zob. coca wyjaśnienie
 • Co znaczy Kosmopolita Od czego zależy polít?s obywatel; od p?lís państwo> człowiek nieczujący szczególnej więzi z krajem, z którego pochodzi lub którego jest obywatelem opis
 • Co znaczy Kontemplacja Na czym polega contemplatio> 1. rozmyślanie nad czym, medytacja, rozpamiętywanie; przyglądanie się czemu w skupieniu: oddać się, pogrążyć się w informacje
 • Co znaczy Kesonowy Różnice kesonowa zawodowa choroba nurków i robotników pracujących w kesonach, polegająca na pękaniu naczyń wskutek zbyt gwałtownej zmiany ciśnienia znaczenie
 • Co znaczy Koteryjność Wady i zalety ż) wzajemne popieranie się osób, grup mających wspólne interesy; tworzenie się koterii, klik co znaczy
 • Co znaczy Kordon Podobieństwa ustawieni w szpaler odgradzający tłum dla utrzymania porządku; 2. straż graniczna, posterunki wojskowe lub policyjne rozstawione wzdłuż krzyżówka
 • Co znaczy Kwef Czemu noszona przez kobiety muzułmańskie; czarczaf; 2. przest. nakrycie głowy zakonnicy, wdów, starszych kobiet ? zakwefiona co to jest
 • Co znaczy Karetka Co gorsze przystosowany do przewozu chorych: karetka pogotowia (ratunkowego); 2. mały jednokonny pojazd wynajmowany za opłatą, rozpowszechniony w słownik
 • Co znaczy Koga Porównaj żaglowiec handlowy lub wojenny, używany na Bałtyku i Morzu Północnym w XII–XV w., mało zwrotny, o jednym lub kilku masztach czym jest
 • Co znaczy Kolumbarium Porównanie Columba gołąb> 1. hist. zbiorowy grobowiec z niszami na urny zawierające prochy zmarłych, typowy dla rzymskiej i wczesnochrześcijańskiej co oznacza
 • Co znaczy Katakumby Dlaczego nazwy własnej staroż. cmentarza rzymskiego (przy via Appia, dziś pod bazyliką św. Sebastiana); łac. Coemeterium Catacumbas, może od gr tłumaczenie
 • Co znaczy Komandos Jak lepiej m) żołnierz jednostki do zadań specjalnych przykłady
 • Co znaczy Kardio Kardia Kiedy złożonych, sygnalizujący znaczeniowy związek z pojęciem serce: kardiochirurgia, kardiologia, elektrokardiogram definicja
 • Co znaczy Koafiura Od czego zależy ż) przest dziś żart. niezwykła fryzura kobieca: mieć elegancką, dziwaczną koafiurę encyklopedia
 • Co znaczy Konwersja Na czym polega conversio> 1. rodzaj przekształcenia, polegający na przestawce elementów: konwersja chemiczna, cybernetyczna; 2. ekon. zmiana jak działa
 • Co znaczy Kosmodrom Różnice m) rodzaj lotniska, z którego startują statki kosmiczne czy jest
 • Co znaczy Konstytucja Wady i zalety > ustawa zasadnicza, określająca ogólne zasady ustroju politycznego i społeczno-gospodarczego państwa: Sejm uchwalił nową konstytucję pojęcie
 • Co znaczy Kontakt Podobieństwa contactus zetknięcie (się)> 1. zetknięcie się z kimś albo z czymś; styczność, łączność, związek: bliski, żywy kontakt, kontakt z ludźmi wyjaśnienie
 • Co znaczy Kompleks Czemu zjawisk lub obiektów, które tworzą jakąś spójną całość: kompleks czynników, warunków; kompleks architektoniczny ? kompleksowo ujmować coś opis
 • Co znaczy Klinika Co gorsze klinik?? od klinikos mający łóżko; z klin? łoże, łóżko> placówka lecznictwa zamkniętego, szpital związany z akademią medyczną, w którym informacje
 • Co znaczy Kabareton Porównaj m) widowisko estradowe, zwykle kilkugodzinne, w którym prezentują się różne kabarety znaczenie
 • Co znaczy Kopulacyjny Porównanie dotyczący kopulacji, związany z kopulacją: akt kopulacyjny; zootechn stacja kopulacyjna gospodarstwo, w którym utrzymuje się rozpłodniki co znaczy
 • Co znaczy Konsekwencja Dlaczego wynik, skutek, następstwo, rezultat czegoś; 2. postępowanie oparte na ściśle określonych zasadach, zgodne z powziętym planem; logiczna krzyżówka
 • Co znaczy Kataleptyk Jak lepiej m) człowiek dotknięty katalepsją, cierpiący na katalepsję co to jest
 • Co znaczy Kaustyczny Kiedy caustique, z łac. causticus, od gr. kaustikós palący, żrący> 1. chem. substancja żrąca: soda kaustyczna; 2. fiz. układ promieni świetlnych słownik
 • Co znaczy Kabestan Od czego zależy rodzaju kołowrotu, służący do przesuwania ciężkich ładunków, do wyciągania kotwicy i cumowania statków; winda cumownicza, ciągarka czym jest
 • Co znaczy Kadra Na czym polega stanowiący trzon jednostki wojskowej> 1. zespół pracowników jakiejś instytucji: kadra nauczycielska, dział kadr ? kadrowiec; 2 co oznacza
 • Co znaczy Kamerdyner Różnice m) daw. pokojowy, lokaj tłumaczenie
 • Co znaczy Kompot Wady i zalety napój z owoców gotowanych w wodzie z cukrem; 2. środ. wywar ze słomy makowej używany przez narkomanów jako środek odurzający przykłady
 • Co znaczy Konkubinat Podobieństwa związek kobiety i mężczyzny, którzy nie zawarli związku małżeńskiego: żyć w konkubinacie ? konkubent, konkubina definicja
 • Co znaczy Konglomerat Czemu conglomero zwijam w kłąb> to, co jest swoistą całością powstałą z połączenia różnych niezależnych części, czynników, obiektów encyklopedia
 • Co znaczy Kosmetologia Co gorsze med. dział dermatologii, wiedza o sposobach pielęgnacji, konserwacji i przywracaniu urody ciała ? kosmetolog; kosmetologiczny, kosmetyka jak działa
 • Co znaczy Kaldera Porównaj ż) geol. rozległe misowate wgłębienie jako pozostałość po wybuchu wulkanu i częsta forma krateru wulkanicznego czy jest
 • Co znaczy Kunszt Porównanie m) artyzm, mistrzostwo wykonania: zrobione z wielkim kunsztem ? kunsztowny pojęcie
 • Co znaczy Konferansjer Dlaczego kto prowadzi imprezę rozrywkową i zapowiada kolejne występy aktorów: prowadzić konferansjerkę na festiwalu, koncercie wyjaśnienie
 • Co znaczy Kir Jak lepiej m) 1. czarne sukno; 2. przen. czerń jako oznaka żałoby: przywdziać kir, chodzić w kirach opis
 • Co znaczy Kalokagatia Kiedy agathós piękny i dobry> ideał wychowania w staroż. Grecji harmonijne połączenie doskonałości ducha i ciała jako ważnych cech dobrego informacje
 • Co znaczy Konsylium Od czego zależy w jakiejś ważnej sprawie: zwołać konsylium specjalistów; 2. narada lekarzy na temat stanu chorego: konsylium lekarskie znaczenie
 • Co znaczy Komercjalizować Na czym polega 1. wprowadzać komercjalizację; 2. opierać coś na zasadach komercyjnych, handlowych, kupieckich; czynić opłacalnym co znaczy
 • Co znaczy Kanasta Różnice ż) gra w karty rozgrywana między dwiema, trzema lub czterema osobami za pomocą dwu talii kart krzyżówka
 • Co znaczy Kurkuma Wady i zalety Curcuma, roślina z rodziny imbirowatych (Zingiberaceae), o barwnych kwiatach zebranych w szyszkowate kwiatostany, występująca w co to jest
 • Co znaczy Kalendarium Podobieństwa kalendarz> chronologiczny, skrótowy zapis wydarzeń z pewnego okresu lub z życia człowieka, zawierający daty i fakty słownik
 • Co znaczy Kanopa Czemu Egipcie> egipska lub etruska urna grobowa wykonana z gliny lub kamienia, z pokrywą w kształcie głowy człowieka, szakala, sępa czym jest
 • Co znaczy Klejnot Co gorsze szlachetny lub wyrób jubilerski; klejnoty (lm) biżuteria, kosztowności: drogocenny, kosztowny, prawdziwy klejnot, klejnoty rodowe; 2. rzecz co oznacza
 • Co znaczy Kierdel Porównaj stado, też klucz żurawi, gęsi> stado owiec, wypasane na Podhalu i w Karpatach, pilnowane przez bacę i juhasów: kierdel owiec tłumaczenie
 • Co znaczy Kurort Porównanie m) miejscowość lecznicza; uzdrowisko przykłady
 • Co znaczy Konwój Dlaczego konvooi, ros. konwoj, z łac. convio podróżuję razem (z kimś)> uzbrojony oddział do ochrony transportu ludzi lub mienia, eskorta; grupa definicja
 • Co znaczy Kabriolet Jak lepiej m) 1. typ nadwozia o składanym dachu, także samochód tego typu; 2 daw. lekki powozik dwukołowy, dwukółka encyklopedia
 • Co znaczy Koincydencja Kiedy ż) jednoczesne wystąpienie zjawisk lub kilku zdarzeń; zbieżność, zbieg okoliczności jak działa
 • Co znaczy Konstans Od czego zależy zob. constans czy jest
 • Co znaczy Kwaterunek Na czym polega 1. pot. urząd kwaterunkowy; 2. przest. zakwaterowanie, miejsce tymczasowego pobytu, zamieszkania, kwatera pojęcie
 • Co znaczy Krakowiana Różnice zob. cracowiana wyjaśnienie
 • Co znaczy Keja Wady i zalety ż) nabrzeże portowe, przy którym cumują żaglówki: przybić do kei opis
 • Co znaczy Kurtyzana Podobieństwa ż) przest kobieta lekkich obyczajów; także kochanka wysoko postawionych osób informacje
 • Co znaczy Kabalarka Czemu ż) kobieta umiejąca kłaść kabałę, wróżyć z kart; wróżka znaczenie
 • Co znaczy Kirkut Co gorsze m) cmentarz żydowski co znaczy
 • Co znaczy Kurs Porównaj bieg, jazda wyznaczoną trasą ? kursować (dokąd); kursor; 2. przen. kierunek działania: wziąć kurs na coś; 3. ekon. cena waluty obcej w krzyżówka
 • Co znaczy Kanikuła Porównanie Syriusz w gwiazdozbiorze Psa> 1. okres letnich upałów; 2. wakacje (pora roku, w której Słońce znajduje się w gwiazdozbiorze Psa, czyli od co to jest
 • Co znaczy Kontener Dlaczego naczynie, skrzynia, kosz) do przenoszenia i przechowywania podczas transportu materiałów sypkich ? kontenerowiec słownik
 • Co znaczy Koncentracja Jak lepiej centrum środek> ześrodkowanie, zgromadzenie czego w jednym miejscu, skupienie w jednym punkcie: koncentracja wojsk, towarów, uwagi czym jest
 • Co znaczy Karawanseraj Kiedy karawana + sär?j pałac> rodzaj wschodniego zajazdu, miejsce postoju karawany z pomieszczeniami dla podróżnych, dla zwierząt i składami na co oznacza
 • Co znaczy Kontroler Od czego zależy m) 1. osoba kontrolująca, sprawdzająca coś; 2. techn. urządzenie kontrolujące i regulujące pracę silników, maszyn tłumaczenie
 • Co znaczy Kretynizm Na czym polega a) głupota, ciemnota, ograniczenie umysłowe, b) coś bezsensownego, nonsens; 2. med. wrodzona choroba spowodowana niedoczynnością lub przykłady
 • Co znaczy Katecheta Różnice kat?ch?t??s nauczyciel> osoba duchowna lub świecka, nauczająca religii, zasad wiary: zajęcia katechetyczne definicja
 • Co znaczy Komunikat Wady i zalety z fr. communiqué> wiadomość, informacja podana do powszechnej wiadomości; także tekst składający się z takich wiadomości: komunikat prasowy encyklopedia
 • Co znaczy Kokietka Podobieństwa ż) kobieta zalotna, pełna kokieterii, kokietująca otoczenie jak działa
 • Co znaczy Kajman Czemu m) zool. gad z rzędu krokodyli; żyje w rzekach i bagnach Ameryki Płd. i Środk czy jest
 • Co znaczy Kurator Co gorsze kuratorium – organu administracji szkolnej; 2. praw. a) w prawie cywilnym przedstawiciel osoby wymagającej pomocy do prowadzenia swych pojęcie
 • Co znaczy Komitywa Porównaj ż) zażyłość, dobre stosunki: być z kim w dobrej komitywie wyjaśnienie
 • Co znaczy Kołczan Porównanie m) daw. worek, futerał na strzały do łuków i kusz, najczęściej skórzany, noszony przez łuczników (zwł. Tatarów opis
 • Co znaczy Kainowy Dlaczego pierworodny syn Adama, pierwszy bratobójca> bratobójczy kainowe piętno piętno zbrodni, zabójstwa brata albo rodaka informacje
 • Co znaczy Kation Jak lepiej m) fiz. jon dodatni, poruszający się w polu elektrycznym w kierunku elektrody ujemnej (katody znaczenie
 • Co znaczy Kontratak Kiedy z oskarżeniem w odpowiedzi na zarzuty; 2. sport. atak zawodnika lub drużyny broniącej, mający na celu odparcie nacierającego przeciwnika co znaczy
 • Co znaczy Kontrapozycja Od czego zależy przekształcenie zdania kategorycznego przez zastosowanie negacji podwójnej, np. zdanie: każdy człowiek jest ssakiem; żaden człowiek nie krzyżówka
 • Co znaczy Kraul Na czym polega zob. crawl co to jest
 • Co znaczy Kirin Różnice m) mityczne zwierzę łączące kształty kilku zwierząt lub potworów, przedstawiane często na japońskich rzeźbach i porcelanie słownik
 • Co znaczy Kancjonał Wady i zalety wł. canzona śpiew, pieśń> 1. zbiór pieśni religijnych; śpiewnik kościelny; 2. zbiór śpiewów liturgicznych czym jest
 • Co znaczy Kostium Podobieństwa costume strój teatralny> 1. ubranie damskie składające się z żakietu i spódnicy; 2. specjalny strój, używany tylko w pewnych sytuacjach co oznacza
 • Co znaczy Kabanos Czemu m) 1. cienka, sucha, wędzona kiełbasa wieprzowa; 2 daw. gatunek cygara (ze wzgl. na kształt tłumaczenie
 • Co znaczy Kremacja Co gorsze zwłok i chowanie urny z prochami zamiast tradycyjnego pochówku ? krematorium, piec krematoryjny, skremować co przykłady
 • Co znaczy Koja Porównaj ż) łóżko na jachcie lub statku, przymocowane na stałe lub zawieszone na łańcuchach definicja
 • Co znaczy Kapsel Porównanie pudełeczko zamykane> 1. metalowa, zaciskana przykrywka butelki ? kapslować, zakapslowany; 2. małe pudełeczko z prochem strzelniczym encyklopedia
 • Co znaczy Kontuar Dlaczego restauracji rodzaj stołu oddzielającego sprzedawcę od kupujących; bufet, lada: stać za kontuarem, przy kontuarze jak działa
 • Co znaczy Kosmogonia Jak lepiej astr. nauka o powstawaniu i rozwoju ciał niebieskich; 2. kult. mityczno-religijne wyobrażenia o genezie i początkach świata, odmienne w czy jest
 • Co znaczy Kontrybucja Kiedy kara pieniężna narzucona przez państwo zwycięskie państwu pokonanemu; 2. rodzaj represyjnych powinności nakładanych przez władze okupacyjne pojęcie
 • Co znaczy Kajzerka Od czego zależy ż) rodzaj pieczywa; mała, okrągła bułka z wierzchu nadkrojona wyjaśnienie
 • Co znaczy Khaki Na czym polega żółto-brunatno-zielony kolor ochronny tkanin używanych głównie na odzież wojskową i roboczą opis
 • Co znaczy Kapuś Różnice m) pot. donosiciel, szpicel ? kapować na kogo, zakapować kogo informacje
 • Co znaczy Kibicować Wady i zalety przyglądać się rozgrywkom sportowym, szachowym, karcianym, dopingując graczy swojej drużyny; być kibicem ? pseudokibic znaczenie
 • Co znaczy Kreszendo Podobieństwa zob. crescendo co znaczy
 • Co znaczy Katorga Czemu galery> 1. zesłanie na Sybir i przymusowe roboty jako kara dla przestępców politycznych i kryminalnych w Rosji carskiej: skazać, zesłać na krzyżówka
 • Co znaczy Konsekracja Co gorsze w wyznaniach chrześcijańskich, zwłaszcza w Kościele kat.: a) główna część mszy; przeistoczenie, b) obrzęd udzielenia święceń biskupich, c co to jest
 • Co znaczy Krucjata Porównaj łac. crux krzyż> 1. hist. wyprawa krzyżowa przeciw poganom; 2. przen. gwałtowna kampania przeciwko czemuś lub komuś słownik
 • Co znaczy Kryszna Porównanie m) mit. ind. jeden z bohaterów Mahabharaty, wojownik i filozof, ubóstwiony jako ósme wcielenie boga Wisznu czym jest
 • Co znaczy Kuria Dlaczego kościelny mający władzę wykonawczą i sądowniczą na określonym (lub całym) terenie administracji Kościoła: kuria biskupia, kuria rzymska co oznacza
 • Co znaczy Klepsydra Jak lepiej ż) <łac. clepsydra, z gr. klepsýdra> 1. daw. zegar piaskowy; 2. pot. druk zawiadamiający o czyjejś śmierci i pogrzebie tłumaczenie
 • Co znaczy Koczować Kiedy 1. prowadzić wędrowny tryb życia: plemiona koczownicze ? koczownictwo, koczownik; 2. przen. przebywać gdzieś krótko, przejściowo; nie mieć przykłady
 • Co znaczy Kryminogenny Od czego zależy przym.) będący przyczyną przestępstwa, sprzyjający powstawaniu przestępstw definicja
 • Co znaczy Kongresman Na czym polega m) członek Kongresu – parlamentu USA lub niektórych państw Ameryki Łacińskiej encyklopedia
 • Co znaczy Koturnowy Różnice przym.) 1. odnoszący się do koturnu; 2. przen. przesadnie podniosły lub uroczysty; napuszony, patetyczny jak działa
 • Co znaczy Kraksa Wady i zalety ż) poważny wypadek samochodowy, zderzenie samochodów czy jest
 • Co znaczy Kul Podobieństwa zob. cool pojęcie
 • Co znaczy Kontrakcja Czemu ż) działanie, akcja skierowane przeciwko komuś lub czemuś; przeciwdziałanie wyjaśnienie
 • Co znaczy Koprofagia Co gorsze ż) odżywianie się niektórych zwierząt odchodami, zjadanie kału (u ludzi – zjawisko patologiczne opis
 • Co znaczy Kilo Porównaj złożonych, od gr. chílioi tysiąc> cząstka dodawana do nazw podstawowej jednostki miary, oznaczająca jej tysiąckrotne powiększenie: kilogram informacje
 • Co znaczy Kompozytor Porównanie m) <łac. compositor układacz> autor utworu muzycznego znaczenie
 • Co znaczy Koalicja Dlaczego łac. coalitus zrośnięty> 1. sojusz polit. lub militarny państw: koalicja antyhitlerowska; 2. sojusz, porozumienie partii, stronnictw co znaczy
 • Co znaczy Konwergencja Jak lepiej zbieżność, tworzenie się jakichś zbieżności; 2. biol. kształtowanie się w rozwoju ewolucyjnym podobnych cech budowy, funkcji, wyglądu krzyżówka
 • Co znaczy Kancerofobia Kiedy ż) med. chorobliwy lęk przed rakiem (nowotworem złośliwym co to jest
 • Co znaczy Krach Od czego zależy niekorzystna zmiana wartości pieniądza, akcji giełdowych: krach na giełdzie; 2. przen. upadek, klęska, ruina czegoś: w moim życiu nastąpił słownik
 • Co znaczy Kodeina Na czym polega od gr. k??deia, k?día głowa, makówka> chem. farm. alkaloid występujący w soku makowym, pochodna morfiny, środek przeciwkaszlowy, działa czym jest
 • Co znaczy Karylion Różnice m) 1. przest. zespół dzwonów wieżowych; 2. głos wielu dzwonów; 3. kompozycja muzyczna naśladująca bicie dzwonów co oznacza
 • Co znaczy Kiks Wady i zalety m) pomyłka; nietrafny strzał, chybione uderzenie (w piłce lub w bilardzie); fałszywy dźwięk: zrobić kiks, skiksować tłumaczenie
 • Co znaczy Klasycyzować Podobieństwa nawiązywać do wzorów klasycznych, naśladować sztukę klasycyzmu (zwłaszcza neoklasycyzm), wzorować się na klasykach przykłady
 • Co znaczy Kulturkampf Czemu hist. polityka rządu O. Bismarcka w Niemczech, w latach 1871–1878, przeciw opozycji katolicko- separatystycznej; na ziemiach polskich w definicja
 • Co znaczy Kalafonia Co gorsze Colophonia żywica kolofońska, od gr. nazwy miasta Koloph??n> ciemnobrązowa masa żywiczna do smarowania nart lub nacierania smyczków encyklopedia
 • Co znaczy Kabuki Porównaj rodzajów klasycznego teatru japońskiego, powstał w XVII w. jako teatr ludowy, forma do dziś uprawiana: teatr kabuki jak działa
 • Co znaczy Klaka Porównanie wynajęci do oklaskiwania kogo; 2. oklaski, popularność za pieniądze: mieć swoją klakę, zrobić komu klakę ? klakier, klakierstwo czy jest
 • Co znaczy Krematorium Dlaczego cremo palę> budynek przeznaczony do spalania zwłok ludzkich (w okresie II wojny światowej w obozach hitlerowskich – miejsce masowej zagłady pojęcie
 • Co znaczy Komenda Jak lepiej rozkaz, polecenie wojskowe: wydać, dać komendę ? komenderować kim, komendant, komendantura, zakomenderować wyjaśnienie
 • Co znaczy Kołpak Kiedy daszka, w kształcie cylindra lub stożka, futrzana lub sukienna, obszyta futrem, noszona przez Tatarów i szlachtę polską; 2. techn. wypukła opis
 • Co znaczy Karb Od czego zależy rowek, nacięcie, często rejestrujące liczbę czegoś ? karbowy; 2. przest karby (lm) określony porządek, ryzy, dyscyplina, dziś tylko we fraz informacje
 • Co znaczy Kaput Na czym polega ndm) pot. słowo wyrażające przekonanie, że już po wszystkim, koniec, przepadło: coś, ktoś jest kaput znaczenie
 • Co znaczy Kontrabanda Różnice contrabbando> 1. nielegalne przenoszenie lub przewożenie czegoś przez granicę; przemyt; przemytnictwo: uprawiać kontrabandę; 2. towar co znaczy
 • Co znaczy Karmelizować Wady i zalety do karmelizacji cukier zawarty w niektórych produktach spożywczych, poddanych wysokiej temperaturze: cebula karmelizuje, skarmelizowała krzyżówka
 • Co znaczy Kliring Podobieństwa rozrachunków polegająca na kompensowaniu wzajemnych należności i zobowiązań między bankami, przedsiębiorstwami i krajami co to jest
 • Co znaczy Koligacja Czemu np. małżeńskie)> przest. związki pokrewieństwa lub powinowactwa: rodzinne koligacje ? koligat, skoligacony z kim słownik
 • Co znaczy Kolosalny Co gorsze przym.) bardzo duży; wielki, olbrzymi, ogromny czym jest
 • Co znaczy Kapituła Porównaj zebrany na krótko; capitulum głowa, zarząd> 1. daw. w Kościele kat. posiedzenia klasztorne, na których czytano i omawiano zasady reguły co oznacza
 • Co znaczy Kursor Porównanie biegacz, goniec, kurier; 2. komp. w urządzeniach elektronicznych sygnał świetlny lub rysunek, strzałka „biegające” po ekranie monitora tłumaczenie
 • Co znaczy Komuna Dlaczego wspólny> 1. wspólnota ludzi, których łączą jakieś przekonania, ideały, zasady, zwykle inne od reszty społeczeństwa; sekta: życie w komunie przykłady
 • Co znaczy Kofeina Jak lepiej chem. związek organiczny, alkaloid występujący m.in. w ziarnach kawy i liściach herbaty, teina; otrzymywany też syntetycznie, stosowany w definicja
 • Co znaczy Kolaboracja Kiedy współpraca z wrogiem, z przeciwnikiem politycznym, często połączona ze szpiegostwem, dlatego oceniana negatywnie; 2. żart. każda współpraca encyklopedia
 • Co znaczy Kursoryczny Od czego zależy biegnę> przebiegający kolejne elementy, od pierwszego do ostatniego: kursoryczna analiza zdania; czytanie kursoryczne jak działa
 • Co znaczy Kabalistyczny Na czym polega przym.) dotyczący kabały, kabalistyki; magiczny, tajemniczy, zagadkowy czy jest
 • Co znaczy Koniunkcja Różnice połączenie> 1. log., jęz. zdanie złożone łącznie, jest prawdziwe logicznie, gdy każde z nich jest prawdziwe; 2. astr układ dwu ciał pojęcie
 • Co znaczy Klozet Wady i zalety m) przest ubikacja z urządzeniem wodociągowo-kanalizacyjnym wyjaśnienie
 • Co znaczy Kuratela Podobieństwa łac. curata tutela troskliwa ochrona> 1. opieka prawna, nadzór ustanowiony przez sąd nad osobą niezdolną do działań prawnych (chorą opis
 • Co znaczy Klejstogamiczny Czemu przym.) rośliny, kwiaty klejstogamiczne zapylające się własnym pyłkiem informacje
 • Co znaczy Konkret Co gorsze zgęstniały> rzecz lub nazwa odpowiadająca obiektom materialnym istniejącym w rzeczywistości – w odróżnieniu od abstrakcji ? konkretny znaczenie
 • Co znaczy Kinomania Porównaj ż) szczególne zamiłowanie do kina, do sztuki filmowej ? kinoman co znaczy
 • Co znaczy Kokieteria Porównanie ż) chęć podobania się; zalotność ? kokietka, kokietować kogo czym krzyżówka
 • Co znaczy Klimakterium Dlaczego climacter krytyczny> 1. fizjol. okres w życiu kobiety, gdy zanikają czynności gruczołów płciowych i zdolności rozrodcze, 2. pot. okres co to jest
 • Co znaczy Korpus Jak lepiej ludzki lub zwierzęcy (prócz głowy i kończyn); 2. główna część jakiegoś przedmiotu, budowli, urządzenia: korpus maszyny, silnika; 3. wojsk słownik
 • Co znaczy Kanister Kiedy m) pojemnik na substancje płynne: kanister na benzynę czym jest
 • Co znaczy Karuk Od czego zależy m) galaretowaty klej z wygotowanych pęcherzy rybnych, odpadków skór, rogów i kości zwierzęcych co oznacza
 • Co znaczy Komitent Na czym polega zlecam> właściciel rzeczy, ruchomości oddanej w komis; osoba lub przedsiębiorstwo zlecające komisantowi przeprowadzenie transakcji tłumaczenie
 • Co znaczy Kontra Różnice protest; 2. ostra replika, wypowiedź polemiczna; 3. karc. zobowiązanie się gracza, że nie dopuści do wygranej przeciwnika; 4. poligr przykłady
 • Co znaczy Kosmonautyka Wady i zalety dziedzin nauki i techniki zajmujących się lotami poza atmosferę Ziemi, badaniem przestrzeni kosmicznej; astronautyka definicja
 • Co znaczy Kolka Podobieństwa ż) <łac. colica, z gr. kolik emacrac choroba jelit, od kólon jelito grube> med. ostry kurczowy ból w jamie brzusznej encyklopedia
 • Co znaczy Kolaż Czemu kompozycja plastyczna, w której artysta zastosował różne techniki i rodzaje tworzywa (np. farba, rysunek, fotografia, naklejone kawałki jak działa
 • Co znaczy Krucyfiks Co gorsze m) <łac. crucifixus ukrzyżowany> krzyż z wyobrażeniem Chrystusa Ukrzyżowanego czy jest
 • Co znaczy Kontestator Porównaj m) osoba protestująca przeciw czemuś, biorąca udział w publicznej kontestacji pojęcie
 • Co znaczy Kazuistyka Porównanie przypadek> 1. praw. metoda formułowania przepisów dla wypadków szczegółowych zamiast ustalania zasad ogólnych ? kazuista, kazuizm; 2. pot wyjaśnienie
 • Co znaczy Komis Dlaczego handl., z łac. commisum rzecz powierzona> instytucja handlowa, zajmująca się sprzedażą rzeczy powierzonych przez poprzedniego właściciela opis
 • Co znaczy Kontraktowy Jak lepiej przym.) pracownik, robotnik kontraktowy zatrudniony na podstawie kontraktu, umowy na pewien okres informacje
 • Co znaczy Konfekcja Kiedy sporządzanie> 1. wyroby, produkty (zwykle niewielkie) handlu specjalistycznego: konfekcja cukiernicza, stolarska, odzieżowa; 2. odzież znaczenie
 • Co znaczy Konstelacja Od czego zależy ż) <łac. constellatio stanie razem> pewien układ elementów, przedmiotów, konfiguracja różnych zjawisk: konstelacja gwiazd co znaczy
 • Co znaczy Kebab Na czym polega m) pieczeń z jagnięcia, z cebulą, pieprzem, jajami i ryżem krzyżówka
 • Co znaczy Kolidować Różnice od łac. col-lido zderzam się> być z czym w sprzeczności, w kolizji; nie pasować: terminy, zajęcia, spotkania kolidują ze sobą ? kolizja co to jest
 • Co znaczy Krewetka Wady i zalety podrzędu Natantia, żyje w przybrzeżnej strefie mórz i oceanów; większość gatunków ma smaczne mięso, jadalne w różnej postaci słownik
 • Co znaczy Kompensować Podobieństwa compenser, z łac. compenso równoważę, wynagradzam> 1. wyrównywać braki, należności, pretensje, szkody, straty; rekompensować, równoważyć czym jest
 • Co znaczy Kaskader Czemu wykonujący trudne, ryzykowne ewolucje, często dublujący aktorów podczas nakręcania niebezpiecznych scen filmowych; 2. pot. ryzykant co oznacza
 • Co znaczy Kamrat Co gorsze m) pot. towarzysz, kolega, przyjaciel, kompan tłumaczenie
 • Co znaczy Konfident Porównaj wł. confidente zausznik, od łac. confidens zaufany> tajny agent, szpicel, zaufany człowiek na usługach policji, gangu, wywiadu przykłady
 • Co znaczy Kismet Porównanie m; ndm) w religii muzułmanów: przeznaczenie, los człowieczy definicja
 • Co znaczy Kauzatywny Dlaczego przyczyna> jęz. wyraz, którego znaczenie zawiera sens „powodować”, np. „zabić” w stosunku do „umrzeć”; „posadzić” w stosunku do „siedzieć” encyklopedia
 • Co znaczy Konfrontacja Jak lepiej confrontatio zestawienie z czym> 1. zestawienie i porównanie czego z czym: konfrontacja marzeń z rzeczywistością; 2. praw. przedstawienie jak działa
 • Co znaczy Kowboj Kiedy stad bydła na preriach amerykańskich; 2. dzielny bohater filmów kowbojskich; 3. przen. człowiek brawurowo odważny, twardy, trochę czy jest
 • Co znaczy Konsul Od czego zależy przedstawiciel jakiegoś państwa za granicą, zapewniający ochronę prawną interesów współobywateli przebywających w tym państwie: konsul pojęcie
 • Co znaczy Kandyzowanie Na czym polega n) smażenie owoców w cukrze ? kandyzować co, kandyzowany: wiśnie, śliwki kandyzowane wyjaśnienie
 • Co znaczy Kooperować Różnice współdziałać, współpracować zwłaszcza w procesie produkcyjnym: zakład kooperujący z naszym opis
 • Co znaczy Komik Wady i zalety actor, scriptor) comicus> 1. aktor grający role komiczne; rzadziej klown cyrkowy; 2. człowiek z dużym poczuciem humoru, rozśmieszający informacje
 • Co znaczy Katabasis Podobieństwa lit. motyw zejścia bohatera do świata podziemnego, występujący w antycznym eposie znaczenie
 • Co znaczy Kalkulator Czemu m) niewielkie elektroniczne urządzenie do szybkich obliczeń rachunkowych, arytmetycznych co znaczy
 • Co znaczy Kryminologia Co gorsze się badaniem przestępczości jako zjawiska społecznego, sprawcami przestępstw oraz ich przyczynami i metodami zwalczania przestępczości krzyżówka
 • Co znaczy Konwencja Porównaj conventio ugoda> 1. przyjęte w danym środowisku zwyczaje i normy postępowania; 2. szt maniera artystyczna, zespół niepisanych reguł co to jest
 • Co znaczy Kilobajt Porównanie m) inform. jednostka pojemności pamięci komputera równa 1024 bajtom (symbol: KB słownik
 • Co znaczy Kopista Dlaczego sporządzająca kopię, kopiująca, przepisująca coś; 2. w średniowieczu osoba przepisująca księgi rękopiśmienne; skryptor, skryba czym jest
 • Co znaczy Kastaniety Jak lepiej rozpowszechniony w Hiszpanii instrument ludowy, składający się z dwu luźno połączonych ze sobą muszli drewnianych, które przywiązuje się do co oznacza
 • Co znaczy Komediancki Kiedy przym.) 1. właściwy komediantowi, obłudny, udawany; niepoważny, groteskowy; 2. daw. aktorski tłumaczenie
 • Co znaczy Kapitalista Od czego zależy osoba dysponująca kapitałem, także inwestowanym w jakieś przedsiębiorstwo; żyjąca z kapitału; 2. pot. człowiek żyjący z cudzej pracy przykłady
 • Co znaczy Kombinezon Na czym polega m) jednoczęściowe ubranie, połączenie bluzy i spodni: męski, damski, roboczy, sportowy kombinezon definicja
 • Co znaczy Kurara Różnice kory, pędów i korzeni południowoamerykańskich lian z rodzaju Kulczyba, zawierający trujące alkaloidy, używany przez Indian do zatruwania encyklopedia
 • Co znaczy Koncypować Wady i zalety co myśleć, rozważać pewne pomysły ? wykoncypować (sobie) co jak działa
 • Co znaczy Kosmopolityzm Podobieństwa z gr.> postawa braku więzi z własnym narodem, jego kulturą, tradycją, wynikająca z założenia, że ojczyzną człowieka może być cały świat czy jest
 • Co znaczy Komfort Czemu służy wygodzie, lepszej jakości życia: mieć duży komfort, żyć w komforcie, podnieść sobie komfort, komfortowa sytuacja, willa ? komfortowy pojęcie
 • Co znaczy Kama Co gorsze ż) mit. ind. bogini miłości wyobrażana z łukiem i strzałami z kwiatów; uosobienie siły twórczej świata wyjaśnienie
 • Co znaczy Karawana Porównaj na pustyni; pielgrzymi, kupcy podróżujący przez pustynie lub stepy Afryki i Azji, wiodący ze sobą juczne zwierzęta (wielbłądy, muły) z opis
 • Co znaczy Karmin Porównanie carminio> jaskrawoczerwony barwnik otrzymywany z koszenili, używany w malarstwie, kosmetyce, przemyśle tekstylnym i in. ? karminowy informacje
 • Co znaczy Kontynuować Dlaczego co wykonywać w dalszym ciągu rozpoczętą czynność; prowadzić, rozwijać coś dalej znaczenie
 • Co znaczy Kodować Jak lepiej przetwarzać informacje, zapisując w innym systemie znaków; szyfrować co znaczy
 • Co znaczy Kwintesencja Kiedy quintessence, z łac. quinta essentia piąty żywioł (elementarny)> 1. najistotniejszy sens, treść, najważniejsze elementy czegoś; istota krzyżówka
 • Co znaczy Komercjalizacja Od czego zależy dostosowanie działalności przedsiębiorstwa do wymogów gospodarki rynkowej; także przygotowanie przedsiębiorstwa do prywatyzacji; 2. oparcie co to jest
 • Co znaczy Kolegium Na czym polega równoprawnych urzędników, od col-lega> 1. zebranie, narada grupy osób występujących oficjalnie jako organ administracji – samodzielny słownik
 • Co znaczy Konstytuanta Różnice łac. constituo ustanawiam razem> zgromadzenie ustawodawcze, którego zadaniem jest uchwalenie konstytucji czym jest
 • Co znaczy Ia Krio Wady i zalety cząstka wyrazów wprowadzająca znaczenie zimno: kriogenika, kriosfera, kriotechnika, krioterap co oznacza
 • Co znaczy Kabaczek Podobieństwa tur. kabak dynia> Cucurbita pepo, roślina z rodziny dyniowatych (Cucurbitaceae), o wydłużonych, jadalnych owocach; owoc tej rośliny używany tłumaczenie
 • Co znaczy Kontyngent Czemu przypadająca na kogoś część, z łac. contingere> 1. obowiązkowe świadczenia, określone umową lub nakazem; 2. określona ilość oddawanych przykłady
 • Co znaczy Kryminalny Co gorsze zbrodni> odnoszący się do przestępstwa, związany z kryminalistyką lub z kryminalistą: powieść kryminalna, film kryminalny, literatura definicja
 • Co znaczy Krytykant Porównaj m) człowiek skłonny do krytykowania, lubiący krytykować bez uzasadnienia encyklopedia
 • Co znaczy Kabaret Porównanie artistique, cabaret szynk, knajpa, kawiarnia> rodzaj teatrzyku z lekkim repertuarem literacko-satyrycznym (żarty, monologi, piosenki) lub jak działa
 • Co znaczy Karesy Dlaczego m; lm) pieszczoty, czułości, umizgi: małżeńskie karesy czy jest
 • Co znaczy Kontredans Jak lepiej taniec towarzyski, modny w XVIII i na początku XIX w., tańczony parami naprzeciw siebie; 2. muzyka do tego tańca pojęcie
 • Co znaczy Kompander Kompandor Kiedy m) w telekomunikacji: układ służący do zmniejszania zakłóceń, składający się z kompresora i ekspandera wyjaśnienie
 • Co znaczy Kultura Od czego zależy wykwint; od cultus> 1. wszystko, co stworzyła ludzkość, a nie natura; 2. dorobek danego narodu, ludu, epoki: kultura polska, chińska opis
 • Co znaczy Koloratura Na czym polega ż) muz. ozdobne elementy śpiewu operowego: aria z koloraturą, sopran koloraturowy informacje
 • Co znaczy Kompatybilny Różnice 1. wzajemnie się uzupełniający; zgodny, współgrający z czymś; 2. mogący działać łącznie z innym czynnikiem, elementem w sposób znaczenie
 • Co znaczy Kwalifikacja Wady i zalety jakość> 1. zaliczenie do pewnej kategorii, określenie jakości, ocena czegoś; 2. kwalifikacje (lm) wykształcenie, przygotowanie potrzebne co znaczy
 • Co znaczy Kompan Podobieństwa towarzysz, z łac. companius jedzący wspólnie chleb> pot. kolega, towarzysz wspólnych przedsięwzięć, pracy, służby, walki, zwłaszcza krzyżówka
 • Co znaczy Kompres Czemu m) okład przykładany na chore miejsce: zrobić, położyć komu kompres na głowę co to jest
 • Co znaczy Kardiologia Co gorsze ż) med. dział medycyny zajmujący się chorobami serca, naczyń krwionośnych, a także układu krążenia ? kardiolog, kardiologiczny słownik
 • Co znaczy Krater Porównaj wgłębienie i otwór na szczycie wulkanu lub na jego zboczach, wylot komina wyprowadzającego produkty erupcji; 2. zagłębienie na powierzchni czym jest
 • Co znaczy Konwent Porównanie konwent seniorów organ doradczy w parlamencie, składający się zwykle z członków prezydium i przedstawicieli klubów poselskich; 2. hist co oznacza
 • Co znaczy Konsulat Dlaczego przedstawicielstwo jednego kraju w innym państwie; urząd konsula jakiegoś kraju i placówka kierowana przez niego, niepodlegająca władzy tłumaczenie
 • Co znaczy Konwersatorium Jak lepiej n; odm.; lm) <łac. conversatorium> forma zajęć dydaktycznych, ćwiczenia seminaryjne w szkołach wyższych: zajęcia konwersatoryjne przykłady
 • Co znaczy Kamea Kiedy camafeo> cenny kamień z rzeźbionym rysunkiem, zwykle przedstawiającym głowę kobiecą, oprawiony jako brosza, pierścień definicja
 • Co znaczy Klownada Od czego zależy ż) 1. występ klowna; 2. błazeństwo, błazeńskie zachowanie encyklopedia
 • Co znaczy Kukła Na czym polega 2. manekin wyobrażający postać ludzką; 3. osoba bezwolna, bez charakteru, będąca biernym narzędziem w czyichś rękach jak działa
 • Co znaczy Konfabulacja Różnice fabulor gadać, pleść> psych. opowiadanie zmyślonych faktów jako wspomnień z okresu objętego niepamięcią w przekonaniu o ich prawdziwości czy jest
 • Co znaczy Kadi Wady i zalety m) sędzia muzułmański pojęcie
 • Co znaczy Kalwinizm Podobieństwa teolog> system teologiczny Kościołów ewangelicko-reformowanych, stworzony przez J. Kalwina w pierwszej poł. XVI w.; jedna z doktryn wyjaśnienie
 • Co znaczy Karbonariusz Czemu członek organizacji powstałej we Włoszech w dobie Wiosny Ludów (XIX w.) i działającej w całej Europie, głoszącej hasła walki z absolutyzmem opis
 • Co znaczy Kompost Co gorsze złożone> nawóz naturalny powstały w procesie gnicia i fermentacji odpadków organicznych ? kompostownik, kompostowanie informacje
 • Co znaczy Kindersztuba Porównaj dziecko + Stube izba> wyniesiona z domu umiejętność kulturalnego zachowania i dobrych manier, ogłada towarzyska: mieć kindersztubę, nie znaczenie
 • Co znaczy Komeraże Porównanie m; lm) przest. intrygi, złośliwe plotki co znaczy
 • Co znaczy Kolokwializm Dlaczego rozmowa> wyraz lub wyrażenie używane tylko w swobodnej, potocznej mowie: elementy kolokwialne w języku ? kolokwialność krzyżówka
 • Co znaczy Kompakt Jak lepiej mało miejsca, z łac. compactus zwięzły> 1. urządzenie zespolone (np. radio, magnetofon i adapter) we wspólnej obudowie; 2. płyta nagraniowa co to jest
 • Co znaczy Kantaryda Kiedy gr. kantharís> 1. zool. majka lekarska – gatunek chrząszcza (Lytta vesicatoria), którego krew zawiera trującą substancję, kantarydynę słownik
 • Co znaczy Korazja Od czego zależy ż) geol. żłobienie, zdzieranie i szlifowanie powierzchni skał przez niesione wiatrem okruchy skalne czym jest
 • Co znaczy Kokieteryjny Na czym polega przym.) odznaczający się kokieterią, pełen kokieterii; zalotny co oznacza
 • Co znaczy Kalumet Różnice fajki z długim cybuchem; u Indian amer. ozdobiona piórami, fajka pokoju: wypalić kalumet na znak przyjaźni tłumaczenie
 • Co znaczy Kocz Wady i zalety m) daw. powóz z nadwoziem na pasach rzemiennych lub skórzanych albo na łańcuchach ? koczyk przykłady
 • Co znaczy Kaliber Podobieństwa cálibro średnica lufy, z arab. q?lib forma, model, wzorzec> 1. wielkość, wymiary czego: duży, mały kaliber; kaliber broni ? kalibrować definicja
 • Co znaczy Kubizm Czemu kybos sześcian> kierunek w malarstwie i rzeźbie abstrakcyjnej, wiązany gł. z nazwiskami P. Picassa i G. Braque’a; odrzucał reguły encyklopedia
 • Co znaczy Kserofit Co gorsze biol. roślina morfologicznie przystosowana do życia na terenach suchych i silnie nasłonecznionych; roślinność pustynna jak działa
 • Co znaczy Kantyzm Porównaj filozof niem.> filoz. pogląd lub kierunek nawiązujący do doktryny Kanta, rozwijający zawarte w niej wątki transcendentalnego idealizmu lub czy jest
 • Co znaczy Kancona Porównanie miłosny lub rycerski), jedna z najstarszych form poezji prowansalskiej, potem włoskiej (XIII–XVI w.); 2. muz. a) włoska świecka pieśń pojęcie
 • Co znaczy Koherentny Dlaczego przym.) spoisty, spójny, zwarty wyjaśnienie
 • Co znaczy Kaloryczność Jak lepiej odżywczej artykułów żywnościowych, wskazujący, ile energii cieplnej powstaje w organizmie w wyniku całkowitego spalania pokarmów opis
 • Co znaczy Kasacja Kiedy quasso usuwam> likwidacja czego, unieważnienie lub zniesienie prawa, rozwiązanie instytucji: zarządzić kasację starych maszyn, przepisów informacje
 • Co znaczy Klan Klux Ku Od czego zależy USA, działająca w latach 1866–1876, grupująca konfederatów walczących o utrzymanie supremacji białych; od r. 1915 nacjonalistyczna i znaczenie
 • Co znaczy Kuracja Na czym polega i zabiegi, których celem jest poprawa zdrowia: kuracja ziołowa, odchudzająca ? kuracjusz, kurować kogo czym; wykurować; 2. przen co znaczy
 • Co znaczy Kulminacja Różnice ż) najwyższy punkt, moment największego nasilenia: punkt kulminacyjny krzyżówka
 • Co znaczy Kataster Wady i zalety m) <łac. catastarum> spis nieruchomości dla celów podatkowych ? katastralny: wykaz, spis, podatek katastralny co to jest
 • Co znaczy Kolporter Podobieństwa m) osoba zajmująca się kolportażem; roznosiciel pism, druków słownik
 • Co znaczy Kataplazm Czemu nasion oleistych i substancji rozgrzewających, stosowany przy stanach zapalnych: przykładać kataplazmy na bolące miejsca czym jest
 • Co znaczy Konsument Co gorsze posiłki w barze, restauracji, jadłodajni ? konsumować: konsumować obiad ze smakiem; 2. nabywca dowolnych towarów na własny użytek co oznacza
 • Co znaczy Kambr Porównaj m) geol. najstarszy okres ery paleozoicznej, ok. pół miliarda lat temu: flora kambryjska tłumaczenie
 • Co znaczy Krytycyzm Porównanie osądzający> 1. zdolność właściwej oceny otaczających zjawisk i ludzi, a także własnego postępowania; 2. skłonność do krytykowania; 3. filoz przykłady
 • Co znaczy Konstytuować Dlaczego co organizować, ustanawiać, tworzyć podstawy czego ? konstytutywny definicja
 • Co znaczy Konformista Jak lepiej który zgadza się bezkrytycznie z narzuconymi normami, wartościami, poglądami, przystosowuje się do nich; 2. rel. wyznawca Kościoła encyklopedia
 • Co znaczy Kryzys Kiedy rozstrzygam> 1. stan przesilenia w przebiegu jakiegoś procesu: kryzys rządowy, gabinetowy, polityczny; 2. punkt zwrotny, po którym może jak działa
 • Co znaczy Kolonizacja Od czego zależy podbój kraju i uczynienie z niego własnej kolonii przez pozbawienie suwerennych praw politycznych, ekonomicznych oraz przez narzucenie mu czy jest
 • Co znaczy Kardamon Na czym polega roślina zielna z rodziny imbirowatych (Zingiberaceae), o aromatycznych kłączach używanych w lecznictwie oraz jako przyprawa do win i pojęcie
 • Co znaczy Kilt Różnice krótkiej spódniczki w kratę, tradycyjny strój górali szkockich, dziś noszony głównie jako wojskowy strój paradny wyjaśnienie
 • Co znaczy Krosowiec Wady i zalety m) sportowiec motocyklista biorący udział w zawodach krosowych opis
 • Co znaczy Konfabulować Podobieństwa opowiadać zmyślone fakty, zmyślać informacje
 • Co znaczy Kulturystyka Czemu ż) ćwiczenia zapewniające silnie umięśnioną sylwetkę; metodyka stosowania tych ćwiczeń znaczenie
 • Co znaczy Kapok Co gorsze m) pot. rodzaj żeglarskiej kamizelki ratunkowej: pływać w kapoku co znaczy
 • Co znaczy Kaszmir Porównaj bardzo cienka tkanina z wełny czesankowej, o trzynitkowym splocie skośnym ? kaszmirski, kaszmirowy szal krzyżówka
 • Co znaczy Kariera Porównanie bieg, wyścig, wł. carriera; od łac. carrus wóz> zdobywanie wysokiej pozycji społecznej, zawodowej, naukowej, majątkowej: robić karierę co to jest
 • Co znaczy Kollaps Dlaczego m) <łac. collapsus zapadły> 1. med. gwałtowny spadek ciśnienia krwi występujący przy niektórych chorobach; zapaść; 2. geol. zapadlisko słownik
 • Co znaczy Kanibal Jak lepiej 2. przen. człowiek okrutny, krwiożerczy; 3. zool. zwierzę zjadające osobniki własnego gatunku ? kanibalizm czym jest
 • Co znaczy Kapitałka Kiedy ż) tasiemka lub skórka przyklejona do górnego i dolnego brzegu grzbietu książki przygotowanej do twardej oprawy co oznacza
 • Co znaczy Kantarydyna Od czego zależy kantharis> trująca substancja w krwi chrząszcza, zwanego muchą hiszpańską (zool. Lytta Vesicatoria), stosowana w przemyśle tłumaczenie
 • Co znaczy Kupidyn Kupido Na czym polega m) <łac. Cupido> mit. rzym. bóg miłości utożsamiany z greckim Erosem, przedstawiany jako skrzydlaty chłopiec z łukiem i strzałami przykłady
 • Co znaczy Kinematografia Różnice cinematography> 1. filmy, kino w ogóle; 2. produkcja filmowa danego kraju: polska, angielska kinematografia; 3. wiedza o technikach definicja
 • Co znaczy Kliper Wady i zalety szybki rejowiec o smukłym kadłubie, popularny w 2. poł. XIX w., służący głównie do transportu towarów kolonialnych: herbaciany kliper encyklopedia
 • Co znaczy Klauzula Podobieństwa od claudo zamykam> 1. praw. zastrzeżenie, warunek w umowie lub traktacie: klauzula największego uprzywilejowania; 2. lit. końcowe sylaby jak działa
 • Co znaczy Koryncki Czemu Grecji> 1. związany z gr. miastem Korynt, taki jak w Koryncie; 2. archit. porządek koryncki jeden z trzech greckich porządków czy jest
 • Co znaczy Katamaran Co gorsze m) żegl. żaglowa łódź dwu- lub jednokadłubowa z dwoma pływakami pojęcie
 • Co znaczy Karmel Porównaj hiszp., port. caramelo cukierek w kształcie rurki, z łac. calamellus, od calamus trzcina cukrowa> naturalny brązowy barwnik spożywczy wyjaśnienie
 • Co znaczy Kacyk Porównanie z dial. Indian Arawat (na Haiti)> 1. wódz niektórych plemion indiańskich, afrykańskich; 2 przen. człowiek pewny siebie, bezkarnie opis
 • Co znaczy Kontrolować Dlaczego przeprowadzać kontrolę; sprawdzać, badać coś; mieć nadzór nad kimś lub nad czymś; 2. panować nad czymś: kontrolować wydarzenia informacje
 • Co znaczy Konfitura Jak lepiej 1. owoce smażone w gęstym syropie z cukru; 2. przen. korzyści: fraz. ktoś wie, gdzie stoją//są konfitury znaczenie
 • Co znaczy Karnet Kiedy uprawniający do wielokrotnego wstępu na imprezy rozrywkowe; karta z biletami wstępu; 2. daw. kobiecy notesik balowy do zapisywania tańców i co znaczy
 • Co znaczy Korygować Od czego zależy co poprawiać; usuwać niedokładności, braki ? korekta krzyżówka
 • Co znaczy Kiereszować Na czym polega co, kogo ranić, kaleczyć: pokiereszowana twarz, ciało, pień drzewa co to jest
 • Co znaczy Katalog Różnice spis przedmiotów jakiegoś zbioru: katalog książek, płyt, towarów; 2. wykaz oferowanych usług, propozycji: katalog mody ? katalogować co słownik
 • Co znaczy Kamerton Wady i zalety m) muz. przyrząd podający wzorcową wysokość dźwięku, tzw. widełki strojowe lub mała piszczałka czym jest
 • Co znaczy Klasyk Podobieństwa scripteur) classique> 1. pisarz, artysta powszechnie uznany; twórca dzieł o nieprzemijającej wartości; 2. przedstawiciel, zwolennik co oznacza
 • Co znaczy Koncepcja Czemu teoria, pomysł, ogólny projekt, plan działania: mieć jakąś koncepcję czego; myślenie koncepcyjne ? koncept, konceptualny, koncypować tłumaczenie
 • Co znaczy Komandor Co gorsze commandeur; od commander rozkazywać, dowodzić, z łac. commendo powierzam, polecam> 1. stopień wojskowy w marynarce, odpowiednik przykłady
 • Co znaczy Konfetti Porównaj lm; ndm) drobno pocięte kolorowe papierki rozrzucane podczas balu definicja
 • Co znaczy Karbo Porównanie także złożonych, sygnalizująca związek z pojęciem węgiel, węglowy: karbid, karbol, karbon, karbochemia encyklopedia
 • Co znaczy Kinderbal Dlaczego m) bal, zabawa dla dzieci jak działa
 • Co znaczy Kontestować Jak lepiej wyrażać protest, manifestować, demonstrować sprzeciw, zwłaszcza w kwestiach politycznych, religijnych czy jest
 • Co znaczy Kami Kiedy ndm lm) przedmioty kultu w jap. religii sintu (sintoizm), symbolizujące bóstwa (dobre i złe), siły natury, duchy przodków pojęcie
 • Co znaczy Kodycyl Od czego zależy suplement testamentu, z łac. codicillus, od codex> 1. dodatek do testamentu, dodatkowe rozporządzenie majątkiem; 2. dodatkowe punkty umowy wyjaśnienie
 • Co znaczy Koncentryczny Na czym polega concentrique, przeciwieństwo excentrique; od łac. centrum> 1. skierowany ku środkowi, ku określonemu punktowi; współśrodkowy; 2. pedag opis
 • Co znaczy Kopiowy Różnice ołówek z pręcikiem grafitowym, zawierający rozpuszczalne w wodzie barwniki organiczne; ołówek atramentowy, chemiczny informacje
 • Co znaczy Kabała Wady i zalety qabb?l?h tradycja ustna> 1 pot. wróżba, wróżenie z kart, z liczb: stawiać komu kabałę ? kabalarka; 2 przen. trudne położenie, tarapaty znaczenie
 • Co znaczy Koncesja Podobieństwa z łac. concessio pozwalam> oficjalne pozwolenie na pewien rodzaj działalności handlowej lub przemysłowej: otrzymać koncesję na co, udzielić co znaczy
 • Co znaczy How Know Czemu praktycznego poradnika na tematy związane z produkcją, organizacją i zarządzaniem firmą, przedsiębiorstwem krzyżówka
 • Co znaczy Kontaminacja Co gorsze contaminatio zmieszanie> 1. połączenie, powiązanie, zmieszanie różnorodnych czynników w jedną całość; 2. fiz. występowanie substancji co to jest
 • Co znaczy Kokilka Porównaj muszla> 1. niewielkie naczynie, zwykle żaroodporne, w którym zapieka się i podaje na stół wykwintne przystawki; 2. techn. mała forma słownik
 • Co znaczy Kaszkiet Porównanie męska z daszkiem; 2. w XIX w. nakrycie głowy ze skóry lub filcu, używane przez żołnierzy, chroniące przed cięciem pałasza czym jest
 • Co znaczy Katolik Dlaczego ogólny, powszechny> członek Kościoła kat., wyznawca religii kat.; chrześcijanin ? katolicki, katoliczka, katolicyzm; grekokatolik co oznacza
 • Co znaczy Komunia Jak lepiej opłatek symbolizujący Ciało Chrystusa, przyjmowany przez wiernych jako sakrament mistycznego połączenia z Bogiem: przystąpić do komunii św tłumaczenie
 • Co znaczy Kalendarz Kiedy liczenia czasu: kalendarz słoneczny, juliański, francuski (z okresu Republiki); kalendarz gregoriański (obowiązujący od 1582 r przykłady
 • Co znaczy Koedukacja Od czego zależy ż) wspólne nauczanie i wychowywanie dziewcząt i chłopców: szkoła koedukacyjna definicja
 • Co znaczy Kierat Na czym polega ciężka, jednostajna praca: wpaść w kierat codziennych obowiązków; 2. daw. urządzenie gospodarskie o kształcie koła od żarna sieczkarki encyklopedia
 • Co znaczy Kibel Różnice więziennym kubeł na nieczystości; 2. posp. ubikacja; 3. przest. drewniane wiadro do wydobywania urobku na powierzchnię jak działa
 • Co znaczy Kapua Wady i zalety Italii, znane z luksusu, gdzie wojska Hannibala utraciły wojowniczego ducha> przen. miejsce pełne luksusu, uciech, w którym się gnuśnieje i czy jest
 • Co znaczy Kontraktować Podobieństwa zawierać kontrakt, umowę na dostawę czegoś pojęcie
 • Co znaczy Karykatura Czemu literacki, który w sposób satyryczny, ośmieszająco zniekształcony uwydatnia i wyolbrzymia charakterystyczne cechy postaci, przedmiotów lub wyjaśnienie
 • Co znaczy Koda Co gorsze zob. coda opis
 • Co znaczy Koncelebrować Porównaj obchodzić> w Kościołach chrześcijańskich uroczyście odprawiać mszę w asyście kilku księży ? koncelebracja informacje
 • Co znaczy Kukiełka Porównanie ż) lalka na kiju, poruszana przez aktora teatru kukiełkowego znaczenie
 • Co znaczy Kosmo Dlaczego pierwszy człon wyrazów wskazujący na związek ich treści z kosmosem: kosmologia, kosmonauta, kosmodrom co znaczy
 • Co znaczy Kuszetka Jak lepiej ż) 1. wagon kolejowy z miejscami do leżenia (z pościelą); także miejsce w takim wagonie; 2. przest. kanapa, sofa, kozetka krzyżówka
 • Co znaczy Kleterki Kiedy lm) obuwie do wspinaczki wysokogórskiej co to jest
 • Co znaczy Katechizacja Od czego zależy ż) rel. nauczanie katechizmu, zasad wiary chrześcijańskiej ? katechizowanie, katechizować kogo słownik
 • Co znaczy Kadr Na czym polega wł. quadro, z łac. quadrum kwadrat> film. klatka zdjęciowa taśmy filmowej; obraz filmowy widziany w okienku kamery: mieć, widzieć co w czym jest
 • Co znaczy Kapsuła Różnice ż) <łac. zamykane pudełeczko> 1. szczelnie zamknięty pojazd, używany w badaniach morskich lub kosmicznych: kapsuła ratownicza ? kapsułka co oznacza
 • Co znaczy Komunalny Wady i zalety przym.) podlegający samorządowi miejskiemu; miejski; gospodarka komunalna, mieszkanie komunalne tłumaczenie
 • Co znaczy Kalmar Podobieństwa calamus trzcina do pisania> zool. kałamarnica a. atramentnica (z grom. Teuthoidea), zwierzę morskie z grupy ośmiornic, beznogi głowonóg w przykłady
 • Co znaczy Konkurencja Czemu wł. concorrenza, łac. concurro biegnę razem> 1. współzawodnictwo, rywalizacja w czym, forma walki o własną przewagę w jakiejś dziedzinie definicja
 • Co znaczy Kalkować Co gorsze odbijać, przerysowywać, posługując się kalką encyklopedia
 • Co znaczy Konfesjonał Porównaj confessionale, od confessione spowiedź, z łac. confessio wyznaję> sprzęt kościelny przeznaczony do słuchania spowiedzi jak działa
 • Co znaczy Kabalistyka Porównanie judaizmie zespół doktryn mistycznych opartych na kabale lub nawiązujących do niej; 2. wróżenie za pomocą kabały; wróżbiarstwo czy jest
 • Co znaczy Katgut Dlaczego rozpuszczalnych nici chirurgicznych, które po kilku tygodniach ulegają wchłonięciu przez organizm operowanego pojęcie
 • Co znaczy Kabotaż Jak lepiej m) żegluga przybrzeżna między portami: rejs kabotażowy wyjaśnienie
 • Co znaczy Konsultacja Kiedy opinii u fachowców i specjalistów; udzielanie rad, wskazówek i wyjaśnień: udzielić konsultacji; poprosić o konsultację z prawnikiem opis
 • Co znaczy Kwestionować Od czego zależy co podawać coś w wątpliwość: niekwestionowany idol informacje
 • Co znaczy Komparatystyka Na czym polega naukowe polegające na porównywaniu obiektów i zjawisk stanowiących przedmiot danej dyscypliny ? komparatystyczny, komparatywny znaczenie
 • Co znaczy Klejstogamia Różnice gameta> bot. samozapylenie występujące u niektórych roślin, odbywające się w pąkach kwiatowych ? klejstogamiczny co znaczy
 • Co znaczy Krytyk Wady i zalety kritikos osądzający> 1. osoba analizująca dzieła sztuki, literatury, utwory muzyczne, prace naukowe i oceniająca ich wartość; 2. człowiek krzyżówka
 • Co znaczy Kapitulacja Podobieństwa finem kończę> 1. rezygnacja z dalszej walki i poddanie się nieprzyjacielowi; umowa poddania się pod pewnymi warunkami lub bezwarunkowo co to jest
 • Co znaczy Kompletować Czemu zbiór przedmiotów, grupę ludzi) w celu uzyskania kompletu; dopełniać do całości: kompletować znaczki, zespół słownik
 • Co znaczy Kanonier Co gorsze m) żołnierz obsługujący działo artyleryjskie, szeregowiec artylerii czym jest
 • Co znaczy Kombi Porównaj Kombinationswagen> rodzaj nadwozia samochodowego z przedłużoną częścią tylną: fiat kombi, skoda kombi zob. combi co oznacza
 • Co znaczy Komisaryczny Porównanie kommissar komisarz> pochodzący nie z wyboru, lecz ustanowiony przez władzę wyższą, mianowany: zarząd komisaryczny tłumaczenie
 • Co znaczy Klasa Dlaczego classa klasa, grupa> 1. kategoria przedmiotów lub zjawisk mających wspólne cechy: klasa ludzi, zwierząt, wyrazów ? klasyfikacja czego; 2 przykłady
 • Co znaczy I Kornet Jak lepiej białe nakrycie głowy zakonnicy (o różnym kształcie w różnych zakonach); 2. hist. stopień wojskowy w armii pruskiej i austriackiej, także w definicja
 • Co znaczy Komparatywny Kiedy przym.) porównawczy encyklopedia
 • Co znaczy Kooperacja Od czego zależy ludzi w określonym wspólnie celu, 2. współpraca przedsiębiorstw produkcyjnych ? kooperant, kooperować z kim jak działa
 • Co znaczy Kontynuator Na czym polega ciągnę dalej> 1. osoba kontynuująca coś, wykonująca rozpoczętą przez kogoś pracę; wykonawca rozpoczętego dzieła; 2. następca, naśladowca czy jest
 • Co znaczy Kawalkada Różnice łac. caballicata, od caballico jadę konno> grupa jeźdźców na koniach lub sznur jadących samochodów: jechać kawalkadą pojęcie
 • Co znaczy Konceptualny Wady i zalety przym.) 1. dotyczący pojęć; pojęciowy; 2. odnoszący się do konceptualizmu w filozofii i w sztuce wyjaśnienie
 • Co znaczy Kibuc Podobieństwa m) gospodarstwo rolne, wspólnota członków społeczności żydowskiej w Izraelu opis
 • Co znaczy Krygować Czemu zachowywać się pretensjonalnie, wykonywać nienaturalne, przesadne ruchy, gesty, krygi; wdzięczyć się, mizdrzyć się, robić miny ? krygi informacje
 • Co znaczy Kompromitacja Co gorsze > robienie tego, co przynosi wstyd lub naraża kogoś na wstyd ? kompromitować kogo czym; skompromitować się, skompromitowany przed kim znaczenie
 • Co znaczy Kolekta Porównaj zbieranie składek, łac. collecta (dona) zebrane (dary)> 1. w Kościele kat.: modlitwa odmawiana przez księdza w czasie mszy przed epistołą co znaczy
 • Co znaczy Koniunktura Porównanie wł. congiunctura z łac. coniungo> 1. splot sprzyjających warunków, okoliczności wpływających na sytuację ? koniunkturalizm; 2. ekon krzyżówka
 • Co znaczy Kaskada Dlaczego caducus spadający> 1. wodospad mający kilka poziomów, kilka stopni gwałtownie spadającej wody; 2. przen. o czymś, co pojawia się falowo co to jest
 • Co znaczy Kulturalny Jak lepiej culture> 1. odnoszący się do kultury, stanowiący składnik kultury: centrum kulturalne; 2. odznaczający się kulturą, wykształcony, dobrze słownik
 • Co znaczy Kanon Kiedy kan??n pręt mierniczy> 1. zbiór zasad, reguł, norm obowiązujących w danej dziedzinie: kanon etyczny, filozoficzny; kanony mody, lektur czym jest
 • Co znaczy Kordelas Od czego zależy coltellaccio, z łac. cultellus nożyk)> krótka biała broń myśliwska służąca dawniej do dobijania postrzelonej zwierzyny, często bogato co oznacza
 • Co znaczy Komenderować Na czym polega 1. przewodzić komuś, narzucać komuś swoją wolę, rządzić kimś; 2. dawać komendę, rozkazywać, dowodzić ? komendant tłumaczenie
 • Co znaczy Konwencjonalizować Różnice poddawać, podporządkowywać konwencjom ? skonwencjonalizowany przykłady
 • Co znaczy Ksero Wady i zalety cząstka wyrazów, które zawierają treść „suchy”: biol. kserofile, kserofity; techn ksero, kserografia definicja
 • Co znaczy Kod Podobieństwa > 1. system umownych znaków (skrótów, symboli) używanych do przekazywania informacji wg pewnych reguł; kody zależą od rodzaju znaków: kod encyklopedia
 • Co znaczy Korespondować Czemu correspondre; z łac.> 1. prowadzić korespondencję, pisać listy, porozumiewać się listownie; 2. być stosownym, odpowiadać czemuś: coś jak działa
 • Co znaczy Kolektywny Co gorsze collectivus> oparty na zbiorowej pracy, zbiorowym działaniu; wykonywany wspólnie; zespołowy, zbiorowy, wspólny: kolektywna decyzja czy jest
 • Co znaczy Kognitywny Porównaj poznawczy, dotyczący poznania: procesy, nauki kognitywne pojęcie
 • Co znaczy Kontrastowy Porównanie kontrast, odróżniający się wyraźnie od czegoś; zupełnie inny, krańcowo różny, skrajnie odmienny; sprzeczny wyjaśnienie
 • Co znaczy Korespondent Dlaczego osoba korespondująca z kimś, pisząca do kogoś listy; 2. współpracownik czasopisma, radia lub telewizji, przesyłający reportaże z terenu, z opis
 • Co znaczy Kontrast Jak lepiej łac. contra> jaskrawe przeciwieństwo, wyraźna różnica między zestawianymi i porównywanymi rzeczami, zjawiskami; przeciwieństwo informacje
 • Co znaczy Kasta Kiedy casta ród, grupa osób czystej krwi> w niektórych społeczeństwach o hierarchicznej strukturze grupa lub warstwa społeczna wyróżniana ze znaczenie
 • Co znaczy Katolicyzm Od czego zależy łac. catholicus> 1. pot. wiara i religia katolicka; 2. filoz całokształt zasad i postaw światopoglądowych przyjmowanych przez katolików co znaczy
 • Co znaczy Kolektyw Na czym polega fr. collectif zbiorowy, zespołowy, łac. collectivus> 1. zorganizowana grupa, zespół osób związanych wspólną pracą, działalnością, wspólnym krzyżówka
 • Co znaczy Kapitaliki Różnice lm) <łac. capitalis główny> poligr. czcionki dużych liter alfabetu o wielkości liter małych, stosowane do wyróżnień tekstowych co to jest
 • Co znaczy Kilwater Wady i zalety m) ślad pozostawiony na wodzie przez statek; ślad torowy słownik
 • Co znaczy Komparacja Podobieństwa ż) <łac. comparatio> porównanie, przyrównanie; zestawienie czego z czym czym jest
 • Co znaczy Ksoana Czemu lm) najstarsze posągi kultowe wykonane z drewna i odziane w szaty co oznacza
 • Co znaczy Kabul Co gorsze m) gęsty sos, przyrządzony z musztardy i galaretki porzeczkowej lub przecieru pomidorowego tłumaczenie
 • Co znaczy Kakaowy Porównaj ziarno kakaowe nasiona owoców kakaowca; masło kakaowe stały tłuszcz z nasion kakaowca, stosowany w przemyśle cukierniczym, farmaceutycznym przykłady
 • Co znaczy Koncentracyjny Porównanie koncentracją czego; obozy koncentracyjne w XX w. miejsca masowego więzienia, niewolniczej pracy i zagłady tysięcy ludzi, organizowane przez definicja
 • Co znaczy Katolicki Dlaczego ogólny, dotyczący całości> Kościół katolicki największy z Kościołów chrześcijańskich o hierarchicznej, scentralizowanej strukturze, z encyklopedia
 • Co znaczy Klou Jak lepiej cyrkowy> 1. komiczna postać w charakterystycznym przebraniu i makijażu, występująca w cyrku, w pantomimie, w teatrzyku ulicznym; 2. pogardl jak działa
 • Co znaczy Koordynacja Kiedy coordinatio uporządkowanie od ordo porządek> 1. uzgadnianie działań różnych ludzi lub instytucji, 2. kontrola nad harmonijnym przebiegiem czy jest
 • Co znaczy Kontratakować Od czego zależy przechodzić do kontrataku; przeciwdziałać atakowi przeciwnika pojęcie
 • Co znaczy Kluzja Na czym polega botanik fr.> bot. Clusia, krzew (rzadziej drzewo) z rodziny dziurawcowatych (Hypericaceae), występujący w Ameryce tropikalnej wyjaśnienie
 • Co znaczy Krytykować Różnice 1. wytykać błędy i braki, oceniać ujemnie, ganić; 2. rzad. analizować, oceniać; recenzować opis
 • Co znaczy Kontrola Wady i zalety stanu faktycznego z wymaganym: kontrola zeszytów, dokumentów; 2. sprawdzanie: kontrola podatkowa; 3. nadzór nad kim lub nad czym: być pod informacje
 • Co znaczy Kafkowski Podobieństwa pisarz austr.> kafkowska sytuacja sytuacja absurdalna, koszmarna, zmuszająca do działań, których prawdziwy sens pozostaje nieodgadniony znaczenie
 • Co znaczy Kretyn Czemu m) 1. pot. człowiek ograniczony, tępy; idiota ? kretyński; 2. med. człowiek dotknięty kretynizmem; matołek co znaczy
 • Co znaczy Kilokaloria Co gorsze ż) fiz. jednostka ciepła równa 1000 kalorii (symbol: kcal krzyżówka
 • Co znaczy Ksero Porównaj XeroX, amer. nazwa pierwszego modelu kserokopiarki wykorzystującej technologię „suchego kopiowania” obrazu metodą elektrofotografii; 2. pot co to jest
 • Co znaczy Korsarz Porównanie m) morski rozbójnik, pot. pirat: statek korsarski ? korsarstwo słownik
 • Co znaczy Kolokwialny Dlaczego colloqium rozmowa> 1. używany w swobodnej mowie potocznej, charakterystyczny dla rozmowy potocznej; 2. rzad odnoszący się do kolokwium czym jest
 • Co znaczy Kabaretki Jak lepiej lm) ażurowe pończochy w deseń co oznacza
 • Co znaczy Kolender Kolendra Kiedy koríannon> 1. bot. Coriandrum sativum, jednoroczna roślina miododajna, o białych lub bladoróżowych kwiatach i drobnych, kulistych owocach tłumaczenie
 • Co znaczy Komplet Od czego zależy wypełniony> całość złożona z kilku osobnych elementów: komplet mebli, ubrań, spraw do załatwienia ? kompletny, kompletować co, skompletować przykłady
 • Co znaczy Klakier Na czym polega m) 1. pot. osoba wynajęta do oklaskiwania jakiegoś widowiska lub artysty; 2. pogardl. pochlebca, lizus definicja
 • Co znaczy Knut Różnice m) bat, harap ze skóry lub rzemienia encyklopedia
 • Co znaczy Korekcja Wady i zalety ż) <łac. correctio poprawa> 1. poprawianie, usuwanie nieprawidłowości, wad ? korekcyjny, korekta, korektura jak działa
 • Co znaczy Kardiowersja Podobieństwa ż) med. przywrócenie prawidłowego rytmu pracy serca za pomocą prądu elektrycznego czy jest
 • Co znaczy Kawior Czemu osm. havyar przez gr. chaviári> solona lub wędzona ikra jesiotra, bieługi jako przekąska, dodatek do kanapek: kawior czerwony, czarny pojęcie
 • Co znaczy Kardynalny Co gorsze z łac. cardinalis osiowy, główny, od cardo oś, punkt zwrotny> główny, zasadniczy, podstawowy: kardynalny błąd, zasada wyjaśnienie
 • Co znaczy Kadrować Porównaj fot a) wybierać fragment obrazu do fotografowania, b) powiększać wybrany wycinek negatywu ? wykadrować co opis
 • Co znaczy Kanton Porównanie krajach okręg administracyjny; 2. kraj wchodzący w skład republiki związkowej Szwajcarii: struktura kantonalna ? kantonizacja informacje
 • Co znaczy Kalka Dlaczego kopiować> 1. papier jednostronnie pokryty barwiącą substancją, używany do sporządzania kopii, odbitek pisma: pisać przez kalkę ? kalkować znaczenie
 • Co znaczy Kolęda Jak lepiej miesiąca> 1. pieśń religijna śpiewana w okresie Bożego Narodzenia: śpiewać kolędy; 2. ludowy zwyczaj kolędowania, czyli odwiedzania domów z co znaczy
 • Co znaczy Konsens Kiedy zob. consensus krzyżówka
 • Co znaczy Kakemono Od czego zależy artystycznie wykonany rysunek lub napis wykaligrafowany na zwoju papierowym lub jedwabnym, w ramkach do zawieszania na ścianach co to jest
 • Co znaczy Kustosz Na czym polega muzeum lub biblioteki opiekujący się zbiorami artystycznymi lub bibliotecznymi: kustosz biblioteki, muzeum; 2. w Kościele kat.: a) honorowy słownik
 • Co znaczy Kluza Różnice ż) żegl. żelazny pierścień lub mały otwór w burcie, przez który przechodzi cuma lub łańcuch kotwiczny czym jest
 • Co znaczy Karotka Wady i zalety ż) wczesna odmiana marchwi o krótkim korzeniu; korzeń tej rośliny co oznacza
 • Co znaczy Klerk Podobieństwa clericus kleryk> 1. pogardl. o urzędniku, biurokracie: władza, rządy klerków; 2. daw. urzędnik kościelny (także świecki) lub wędrowny tłumaczenie
 • Co znaczy Kleptoman Czemu m) człowiek cierpiący na kleptomanię przykłady
 • Co znaczy Kondensacja Co gorsze większe stężenie czego: kondensacja energii ? kondensator, kondensacja zapachu, treści ? kondensować co, kondensacyjny; skondensować definicja
 • Co znaczy Kanonizacja Porównaj ż) <łac. canonizatio> akt kościelny, mocą którego ktoś (zwykle dopiero po śmierci) zostaje uznany za świętego ? kanonizować kogo encyklopedia
 • Co znaczy Klips Porównanie szczypce, klamra, broszka> 1. ozdoba przypinana do ucha za pomocą specjalnego zacisku; 2. uchwyt metalowy, np. przy długopisie, służący do jak działa
 • Co znaczy Klomb Dlaczego bryła> 1. wydzielony fragment ogrodu, zieleńca, obsadzony kwiatami; 2. przest grupa drzew i krzewów tworząca owalną lub kolistą kępę czy jest
 • Co znaczy Krupier Jak lepiej m) w kasynie człowiek kierujący przebiegiem gry w ruletkę pojęcie
 • Co znaczy Katarynka Kiedy Katharinchen Katarzynka> 1. daw. mechaniczny instrument muzyczny wprawiany w ruch korbą, działający na zasadzie miniaturowych organów wyjaśnienie
 • Co znaczy Kuratorium Od czego zależy jednostka administracji szkolnej, sprawująca opiekę nad wszystkimi szkołami i placówkami wychowawczo-oświatowymi w województwie opis
 • Co znaczy Korelować Na czym polega 1. wiązać wzajemnie, zestawiać; 2. pozostawać w powiązaniu, we współzależności z czymś ? skorelowany z czym informacje
 • Co znaczy Kabotynizm Różnice m) sposób bycia właściwy kabotynowi; efekciarstwo, komedianctwo znaczenie
 • Co znaczy Konwencjonalny Wady i zalety conventionnel, z łac. conventionalis, od convention>1. oparty na konwencji, umowie; umowny; 2. niedysponujący najnowszymi urządzeniami co znaczy
 • Co znaczy Kunsztowny Podobieństwa przym.) 1. wykonany z artyzmem, precyzją, mistrzowsko, artystyczny, misterny; ozdobny; 2. daw. nienaturalny, sztuczny krzyżówka
 • Co znaczy Kardiostymulacja Czemu pobudzam> med. okresowe lub trwałe pobudzanie prądem elektrycznym mięśnia sercowego za pomocą rozrusznika serca co to jest
 • Co znaczy Kondygnacja Co gorsze ż) <łac. contignatio, od con-tignare złączyć, pokrywając (poprzecznymi) belkami, tignum belka> piętro, poziom: garaż wielokondygnacyjny słownik
 • Co znaczy Kemping Porównaj plac> 1. teren przystosowany do obozowania w namiotach, przyczepach, domkach letnich; 2. takie domki na wydzielonym terenie: jechać na czym jest
 • Co znaczy Kreml Porównanie dawnej Rusi warownia w obrębie miasta, wznoszona zwykle na wzgórzu, na którym mieściły się cerkwie, pałac. książęcy, budowle państwowe; 2 co oznacza
 • Co znaczy Kapitulować Dlaczego poddać się na warunkach określonych w umowie; z łac. capitulo formułuję (w punktach) warunki ugody, od capitulum rozdział, paragraf> 1 tłumaczenie
 • Co znaczy I Kantor Jak lepiej oficjalne miejsce sprzedaży lub wymiany obcej waluty: kantor walutowy; 2. daw. biuro w fabryce lub banku; także kancelaria kupca, bankiera przykłady
 • Co znaczy Konus Kiedy m) <łac. conus szyszka, z gr. k??nos> 1. pot. człowiek niskiego wzrostu; 2. przest. stożek definicja
 • Co znaczy Kompetentny Od czego zależy compétent> 1. mający określone kompetencje, uprawniony do działania, do wydawania decyzji, 2. mający kwalifikacje do wypowiadania sądów encyklopedia
 • Co znaczy Katoda Na czym polega przyrządzie elektrycznym elektroda mająca potencjał niższy (niż anoda), elektroda ujemna, b) w ogniwie galwanicznym elektroda dodatnia jak działa
 • Co znaczy Kolagen Różnice biol. białko z grupy skleroprotein, z której zbudowane są np. kości, chrząstki, skóra; surowiec do produkcji żelatyny czy jest
 • Co znaczy Katon Wady i zalety rzymski mąż stanu, znany z prawości i surowych obyczajów> przen. człowiek surowy dla siebie i dla innych, nieugięty i prawy ? katoński pojęcie
 • Co znaczy Karbować Podobieństwa nacięcia; nacinać, wycinać, znaczyć; 2. układać coś w karby; fałdować, marszczyć, rurkować ? karbowany, karbowania wyjaśnienie
 • Co znaczy Kontroferta Czemu ofiaruję> ekon. oferta pochodząca od kogoś innego lub zawierająca inne (lepsze, dogodniejsze dla przyjmującego) warunki; oferta opis
 • Co znaczy Katastrofizm Co gorsze pesymistyczna postawa życiowa, oparta na przeświadczeniu o grożącej katastrofie; pogląd o nieuchronności zagłady współczesnego świata informacje
 • Co znaczy Kopiarka Porównaj odtwarzająca na przedmiocie obrabianym kształt wzornika za pomocą urządzenia kopiującego; 2. urządzenie do przemysłowego wykonywania kopii znaczenie
 • Co znaczy Kneblować Porównanie 1. zatykać komuś usta kneblem; 2. przen. tłumić krytykę co znaczy
 • Co znaczy Krystalizacja Dlaczego konkretyzowanie się, ustalanie się czegoś; 2. chem. proces wydzielania się substancji w postaci kryształów z przesyconego roztworu lub krzyżówka
 • Co znaczy Korepetytor Jak lepiej prywatny nauczyciel przygotowujący z uczniem zadane lekcje; 2. daw. środ asystent dyrygenta, zwykle akompaniator, przygotowujący śpiewaków co to jest
 • Co znaczy Kino Kiedy ang., fr. cinema> 1. kinematografia, sztuka filmowa: kino światowe, kino polskie; 2. budynek, w którym wyświetla się filmy ? kinowy: sala słownik
 • Co znaczy Klasyczny Od czego zależy łac. scriptor classicus pisarz o dobrym stylu> 1. odnoszący się do antyku, do staroż. kultury, literatury, języków i filozofii greckiej czym jest
 • Co znaczy Kamasutra Na czym polega dzieło indyjskiego poety Watsjajany Mallanagi, poświęcone obyczajom, zwłaszcza sztuce erotycznej, powstałe około V w co oznacza
 • Co znaczy Kacet Różnice m) pot. hitlerowski obóz koncentracyjny tłumaczenie
 • Co znaczy Korelatywny Wady i zalety przym.) związany z korelacją; współzależny, odpowiadający sobie nawzajem przykłady
 • Co znaczy Kalwaria Podobieństwa Jerozolimie, gdzie ukrzyżowano Jezusa> 1. rel. cykl obrazów lub rzeźb przedstawiających sceny męki Chrystusa; 2. kaplice rozmieszczone definicja
 • Co znaczy Kontrasygnata Czemu signatus znaczony, podpisany> podpisanie aktu prawnego, uznające akceptację, zatwierdzenie jego treści przez drugą osobę: dać kontrasygnatę encyklopedia
 • Co znaczy Kenozoik Co gorsze m) geol. najmłodsza era w dziejach Ziemi: era kenozoiczna jak działa
 • Co znaczy Kompatriota Porównaj m) <łac. cum z, razem + patriota> rodak, ziomek czy jest
 • Co znaczy Kliniczny Porównanie kliniki, związany z kliniką: etat kliniczny; badania, zabiegi kliniczne; 2. med. potwierdzone badaniami naukowymi w klinice: objawy pojęcie
 • Co znaczy Kabza Dlaczego zwoje papirusu> 1 pot. kieszeń: nabić komu kabzę przysporzyć zysków; 2 daw. woreczek na pieniądze, sakiewka wyjaśnienie
 • Co znaczy Kompendium Jak lepiej skrócenie, oszczędzenie> podręcznik zawierający zbiór najważniejszych wiadomości z jakiejś dziedziny wiedzy w oszczędnym skrócie opis
 • Co znaczy Koprolit Kiedy paleont. skamieniałe ekskrementy zwierząt kopalnych; 2. roln. w gleboznawstwie: ekskrementy dżdżownic, bogate w wapń i substancje informacje
 • Co znaczy Konceptualizacja Od czego zależy pojęcie; z łac. conceptus idea> psych., jęz. proces tworzenia pojęć w umyśle człowieka poznającego świat na podstawie doświadczenia znaczenie
 • Co znaczy Konsumpcja Na czym polega zniszczenie, od consumo spożywam> 1. jedzenie, spożywanie posiłków; 2. przen. nabywanie różnych towarów: konsumpcja rośnie, spada co znaczy
 • Co znaczy Kontrastować Różnice contraster, z łac. contra stare stać naprzeciw> wyraźnie się odróżniać od czegoś, wyróżniać się wśród czegoś, różnić się krańcowo, być krzyżówka
 • Co znaczy Komentować Wady i zalety 1. opatrywać komentarzem, dawać komentarz; objaśniać, interpretować; 2. omawiać coś, robić krytyczne uwagi, często w sposób złośliwy co to jest
 • Co znaczy Kruchta Podobieństwa ż) przedsionek kościoła słownik
 • Co znaczy Kafar Czemu m) techn. urządzenie do wbijania drewnianych pali za pomocą ciężkiego bloku stalowego, potocznie zwanego babą czym jest
 • Co znaczy Klincz Co gorsze sport. w boksie chwyt uniemożliwiający ciosy, ruchy obu zawodników; 2. przen. sytuacja bez wyjścia: znaleźć się w klinczu co oznacza
 • Co znaczy Kometa Porównaj długimi włosami, od kóm? długie włosy> astr. niewielkie ciało niebieskie z długą świetlistą smugą, tzw. warkoczem: kometa Halleya tłumaczenie
 • Co znaczy Kryptologia Porównanie ż) nauka o pismach szyfrowanych, sposobach ich tworzenia i odczytywania przykłady
 • Co znaczy Kumulować Dlaczego skupiać, gromadzić, łączyć definicja
 • Co znaczy Kompensata Jak lepiej szkód, roszczeń, należności, pretensji; odszkodowanie z tytułu poniesionych wydatków; rekompensata; 2. wyrównywanie wszelkich braków encyklopedia
 • Co znaczy Kontorsja Kiedy pokręcony, powikłany> 1. przest. a) skręcenie, zwichnięcie, b) wykrzywienie, grymas twarzy; 2. zawirowania sytuacji, nagłe zmiany jak działa
 • Co znaczy Kontusz Od czego zależy męski wkładany na żupan, rodzaj długiej kurty z rozciętymi rękawami (wylotami), spinanymi zwykle na plecach ? kontuszowy: pas kontuszowy czy jest
 • Co znaczy Kanalia Na czym polega ż/m) obraźl. łajdak, podlec, degenerat pojęcie
 • Co znaczy Kartel Różnice zapis prawny> zjednoczenie przedsiębiorstw pewnej gałęzi produkcji na mocy umowy, której celem jest opanowanie rynku i zwiększenie zysków wyjaśnienie
 • Co znaczy Kombinator Wady i zalety kombinuje, zajmuje się niezbyt uczciwymi interesami, żyje z podejrzanych kombinacji; spryciarz, cwaniak opis
 • Co znaczy Komplikować Podobieństwa wprowadzać dodatkowe trudności; wikłać, gmatwać, plątać informacje
 • Co znaczy Kubofuturyzm Czemu m) szt. kierunek artystyczny łączący w sobie cechy futuryzmu i kubizmu, będący reakcją na impresjonizm znaczenie
 • Co znaczy Kalumnia Co gorsze ż) <łac. calumnia> potwarz, oszczerstwo, niesłuszne oskarżenie: rzucać kalumnie na kogo co znaczy
 • Co znaczy Kabel Porównaj cable, z łac. capulum powróz (z pętlą do chwytania zwierząt)> 1 pot. izolowany przewód elektryczny, radiowy lub telewizyjny ? kablowy krzyżówka
 • Co znaczy Korporacja Porównanie czegoś; od corpus ciało> organizacja zrzeszająca członków jakiejś grupy społecznej lub zawodowej: korporacja studentów, kupców co to jest
 • Co znaczy Konwejer Dlaczego m) techn przenośnik, transporter taśmowy do przenoszenia towarów, węgla itp słownik
 • Co znaczy Kronos Jak lepiej m) mit. gr. tytan, ojciec Zeusa, który odebrał mu rządy nad światem czym jest
 • Co znaczy Kontrasygnować Kiedy kłaść drugi podpis, wymagany dla ważności dokumentu co oznacza
 • Co znaczy Kombinować Od czego zależy łączyć, zestawiać różne elementy w określoną całość; 2. szukać rozwiązania czegoś, zastanawiać się nad sposobem działania ? wykombinować; 3 tłumaczenie
 • Co znaczy Keson Na czym polega dużej wodoszczelnej skrzyni umożliwiającej prace pod wodą, na dnie (po wypompowaniu wody sprężonym powietrzem) ? choroba kesonowa; 2 przykłady
 • Co znaczy Kant Różnice m) 1. ostro załamany brzeg; krawędź, załamanie; 2. pot. oszustwo ? kantować kogo definicja
 • Co znaczy Kompas Wady i zalety do wskazywania stron świata, busola: iść, kierując się kompasem ? kompasowy: rośliny kompasowe, róża kompasowa encyklopedia
 • Co znaczy Kserować Podobieństwa robić kopie dokumentu przy użyciu kserokopiarki ? skserować co, skserowany, pokserować co jak działa
 • Co znaczy Ksenofob Czemu m) człowiek niechętnie, wrogo usposobiony do cudzoziemców i cudzoziemszczyzny czy jest
 • Co znaczy Kolekcja Co gorsze od col-ligo zbieram> 1. zbiór przedmiotów jednego rodzaju, gromadzonych ze względu na ich wartość artystyczną, naukową, historyczną lub pojęcie
 • Co znaczy Kaper Porównaj rozbójnik upoważniony przez króla (lub władze miasta) do rabowania i niszczenia obcych statków ? kaperstwo kaperowaćkogo do czego
 • Co znaczy Kaledoński Porównanie orogeneza kaledońska ruchy górotwórcze, które wystąpiły w kambrze i sylurze, doprowadzając do powstania łańcuchów górskich (kaledonidów opis
 • Co znaczy Komplement Dlaczego zawierające pochwałę kogoś lub czegoś: powiedzieć komu komplement; prawić komplementy kobietom ? komplemenciarz, komplementować kogo; 2. to informacje
 • Co znaczy Kloszard Jak lepiej m) bezdomny żebrak, włóczęga znaczenie
 • Co znaczy Kendo Kiedy n; ndm) jedna ze wschodnich sztuk walki z użyciem kijów bamusowych co znaczy
 • Co znaczy Koczkodan Od czego zależy Cercopithecus, niewielka małpa wąskonosa o krótkim pysku i długim ogonie, żyjąca w lasach afrykańskich; 2. przen., iron. o osobie (zwykle krzyżówka
 • Co znaczy Kreatura Na czym polega ż) coś wstrętnego, wstrętna postać, łajdak: okropna kreatura co to jest
 • Co znaczy Ii Kornet Różnice m) dęty instrument muzyczny słownik
 • Co znaczy Kondukt Wady i zalety razem> 1. orszak honorowy lub żałobny; 2. ludzie uczestniczący w uroczystości pogrzebu: ulicami szedł kondukt żałobny ? konduktowy czym jest
 • Co znaczy Kartografia Podobieństwa piszę> geogr. nauka o rodzajach map i metodach ich sporządzania ? kartograf, kartograficzny opis, rzut; siatka kartograficzna co oznacza
 • Co znaczy Kapela Czemu wł. cappella chór kościelny, kaplica> 1. zespół muzykantów: kapela podwórkowa, góralska; 2. daw. chór kościelny ? kapelan, kapelmistrz; 3 tłumaczenie
 • Co znaczy Kliwia Co gorsze 1866)>, bot. Clivia, roślina o mieczowatych, skórzastych liściach i pomarańczowych, żółtych lub szkarłatnych kwiatach, pochodząca z przykłady
 • Co znaczy Konwulsje Porównaj convulsions, z łac. convulsio skurcz> drgawki, gwałtowne skurcze ciała jako skutek pewnych chorób lub silnych emocji: mieć konwulsje definicja
 • Co znaczy Kongres Porównanie łac. congressus zejście się> 1. zjazd krajowy lub międzynarodowy przedstawicieli nauki, polityki, dyplomacji itp.: krajowy, międzynarodowy encyklopedia
 • Co znaczy Kaletnik Dlaczego zajmujący się wyrobem galanterii skórzanej (torebek, pasków, teczek itp.) ? kaletnictwo: zakład kaletniczy jak działa
 • Co znaczy Kontrowersyjny Jak lepiej przym.) wywołujący kontrowersję; dyskusyjny, sporny: kontrowersyjny pogląd, postępek czy jest
 • Co znaczy Kakadu Kiedy z mal. kakat?a> zool. Cacatua, duży ptak z rzędu papug, o charakterystycznym czubie, z dużym dziobem i białym lub różowym upierzeniu pojęcie
 • Co znaczy Kontratyp Od czego zależy m) film. kopia filmowa wykonana na podstawie kontrnegatywu (negatywu wtórnego wyjaśnienie
 • Co znaczy Katapulta Na czym polega urządzenie do gwałtownego wyrzucania czegoś, np. liny ratunkowej, fotela pilota przy awarii samolotu ? katapultować się, katapultowany; 2 opis
 • Co znaczy Koma Różnice kómma> 1. przecinek w ułamku dziesiętnym: 0,3 – wym zero koma trzy; 2. med. stan głębokiej utraty świadomości, śpiączka informacje
 • Co znaczy Karat Wady i zalety carato, termin jubilerski niejasnego pochodzenia> 1. miara zawartości złota w stopach metali (czyste złoto = 24 kr); 2. jednostka znaczenie
 • Co znaczy Krup Podobieństwa zakaźna występująca głównie u dzieci, odmiana błonicy ze zmianami w krtani, polegającymi na zmniejszeniu lub zatkaniu jej światła przez co znaczy
 • Co znaczy Kardan Czemu matematyk wł.> techn. przegub umożliwiający łączenie wałków, których osie przecinają się pod kątem rozwartym, tzw. przegub krzyżakowy krzyżówka
 • Co znaczy Kuracjusz Co gorsze m) osoba przebywająca w uzdrowisku; chory poddający się jakiejś kuracji ? kuracjuszka co to jest
 • Co znaczy Kolektura Porównaj ż) biuro, placówka, punkt sprzedaży losów loteryjnych, kuponów gier liczbowych słownik
 • Co znaczy Kumulus Porównanie zob. cumulus czym jest
 • Co znaczy Karencja Dlaczego carere wstrzymywać się> okres oczekiwania; czas, który musi upłynąć, zanim ktoś uzyska prawo do jakichś roszczeń: okres karencji co oznacza
 • Co znaczy Kostyczny Jak lepiej przym.) przen. uszczypliwy, szyderczy, złośliwy, zgryźliwy: kostyczny człowiek, uśmiech tłumaczenie
 • Co znaczy Kredyt Kiedy creditum, od credo>1. rodzaj pożyczki bankowej: kredyt mieszkaniowy; 2. sprzedaż towaru pod warunkiem późniejszej spłaty długu: sprzedać przykłady
 • Co znaczy Kauzalny Od czego zależy przym.) <łac. causalis, od causa przyczyna> dotyczący przyczyny; przyczynowy definicja
 • Co znaczy Kontemplować Na czym polega > 1. oddawać się kontemplacji, rozmyślać, medytować nad czymś bez chęci ingerowania; 2. przyglądać się czemuś w skupieniu encyklopedia
 • Co znaczy Kopiować Różnice 1. sporządzać, wykonywać kopie, np. dzieł sztuki, dokumentów ? kopiarka; 2. powtarzać według jakiegoś wzoru; naśladować, odtwarzać; 3 jak działa
 • Co znaczy Konserwacja Wady i zalety conservatio, od conservo utrzymać bez zmiany> 1. działanie, którego celem jest pozostawienie wszystkiego w pierwotnym stanie ? konserwatyzm czy jest
 • Co znaczy Kiermasz Podobieństwa czasem połączona z rozrywkową), okresowa sprzedaż czegoś na doraźnie ustawionych stoiskach: kiermasz książki, wyrobów elektronicznych pojęcie
 • Co znaczy Kaszalot Czemu zool. Physeter catodon, największy gatunek wieloryba uzębionego, o ciemnym, prawie czarnym grzbiecie, zamieszkujący morza ciepłe wyjaśnienie
 • Co znaczy Kwaterować Co gorsze 1. zajmować kwaterę, mieszkać gdzieś; 2. dawać, przydzielać komuś kwaterę, pomieszczenie ? kwaterunek, zakwaterować opis
 • Co znaczy Kopia Porównaj drugi, identyczny egzemplarz czego, dokładna odbitka kserograficzna: kopia dokumentu, wierna kopia swojej matki, kserokopia ? kopiarka informacje
 • Co znaczy Kołchoz Porównanie m) w Związku Radzieckim rolnicza spółdzielnia produkcyjna znaczenie
 • Co znaczy Krioterapia Dlaczego therapeía leczenie> leczenie zimnem, przez zamrażanie chorych brodawek, tkanek, naczyniaków ? krioterapeutyka, krioterapeuta co znaczy
 • Co znaczy Komunał Jak lepiej m) <łac. communalis ogólny> ogólnik, niewiele mówiące, ogólnikowe wyrażenie, banał: wygadywać, głosić komunały krzyżówka
 • Co znaczy Klimakteryczny Kiedy climactericus> 1. dotyczący klimakterium, okresu przekwitania; 2. daw. dotyczący lat nieszczęśliwych, pechowych co to jest
 • Co znaczy Kamuflaż Od czego zależy utajnienie, ukrycie pod przebraniem dla niepoznaki: stosować kamuflaż ? kamuflować co, jak; zakamuflować, zakamuflowany słownik
 • Co znaczy Konwersacja Na czym polega conversatio obcowanie z sobą> towarzyska rozmowa lub ćwiczenia doskonalące rozmowy w obcym języku: prowadzić ciekawą konwersację z kimś czym jest
 • Co znaczy Kałdun Różnice m) pot. brzuch: gruby kałdun co oznacza
 • Co znaczy Kapa Wady i zalety na łóżko, tapczan itp.; 2. rodzaj derki na konia, często bogato zdobionej; 3. czerwona płachta używana w walkach byków do drażnienia tłumaczenie
 • Co znaczy Krakauer Podobieństwa m) żartobliwie lub ironicznie o mieszkańcu Krakowa; krakus przykłady
 • Co znaczy Korupcja Czemu corruption, z łac. corruptio> przekupstwo, łapownictwo: afera korupcyjna; skorumpowane środowisko ? korumpować kogo definicja
 • Co znaczy Konwojować Co gorsze prowadzić pod strażą, w konwoju; eskortować ? konwojent encyklopedia
 • Co znaczy Kapilara Porównaj capillus włos> 1. anat. naczynie krwionośne; naczynie włosowate; 2. geol. wąski kanalik między cząsteczkami gleby; 3. cienka rurka jak działa
 • Co znaczy Klawisz Porównanie klawiatury w instrumentach muzycznych (fortepian, organy, fisharmonia, akordeon); 2. płytka lub guziczek poruszający dźwignię w różnego czy jest
 • Co znaczy Kaligrafia Dlaczego grapheo pięknie piszę> sztuka pięknego pisania: lekcja kaligrafii; pismo kaligraficzne ? kaligrafować co, wykaligrafować pojęcie
 • Co znaczy Kosmetyka Jak lepiej gr. cosmetik? (techn?); sztuka upiększania> 1. sztuka upiększania i pielęgnowania ciała; stosowanie środków i zabiegów zachowujących lub wyjaśnienie
 • Co znaczy Ż Karacena Kiedy <łac. corazina> hist. zbroja rycerska z metalowych łusek lub krążków, w Polsce używana jeszcze w XVIII w opis
 • Co znaczy Konkurs Od czego zależy concursus> zorganizowana forma konkurencji, zawodów, walki, której uczestnicy konkurują ze sobą w jakiejś dziedzinie: konkurs sportowy informacje
 • Co znaczy Konspirować Na czym polega fr. conspirer, z łac. conspiro razem oddychać> 1. prowadzić działalność konspiracyjną; spiskować; 2. ukrywać, taić coś znaczenie
 • Co znaczy Korespondencyjny Różnice przym.) dla korespondencji, za pomocą korespondencji: kontakt korespondencyjny, studia korespondencyjne co znaczy
 • Co znaczy Kolubryna Wady i zalety couleuvre żmija> 1. pot. rzecz lub osoba duża, ciężka, niezgrabna; 2. hist. ciężkie działo oblężnicze z długą lufą, używane w XVI–XVII w krzyżówka
 • Co znaczy Konstruktywny Podobieństwa zdolny do konstruowania; budujący, twórczy; dodatni: konstruktywny pomysł, postawa co to jest
 • Co znaczy Kontenerowiec Czemu m) statek przystosowany do przewozu towarów w kontenerach umieszczanych w ładowniach i na pokładzie; pojemnikowiec słownik
 • Co znaczy Komputer Co gorsze łac. computo liczę> urządzenie elektroniczne wyposażone w programy umożliwiające szybkie wykonywanie różnych operacji: edytor komputera czym jest
 • Co znaczy Kalendy Porównaj lm) <łac. Calendae> pierwszy dzień miesiąca u starożytnych Rzymian co oznacza
 • Co znaczy Komplikacja Porównanie complicatio> powikłanie, zaburzenie harmonijnego przebiegu, zwykle powodujące jakiś kłopot, utrudnienie: nastąpiły pewne komplikacje w tłumaczenie
 • Co znaczy Komercja Dlaczego nastawiona głównie na opłacalność, na szybki zysk ? komercjalizm, komercjalizacja, komercjalny, komercyjny przykłady
 • Co znaczy Kloaka Jak lepiej do odprowadzania nieczystości, od cluo czyszczę> 1. dół lub zbiornik na odchody i nieczystości; gnojnik: dół kloaczny; 2. pot. przen definicja
 • Co znaczy Konwencjonalizm Kiedy stosowanie się do przyjętych konwencji, form, zasad; 2. filoz. kierunek powstały na przełomie XIX i XX w., według którego twierdzenia i encyklopedia
 • Co znaczy Konfirmacja Od czego zależy umocnienie> 1. log. procedura prowadząca do potwierdzenia prawdziwości zdania (twierdzenia, hipotezy), jego sprawdzanie; 2. rel. a) u jak działa
 • Co znaczy Kaucja Na czym polega cautio ostrożność> suma pieniędzy złożona jako gwarancja, że wpłacający dopełni określonych zobowiązań; w razie ich niedopełnienia nie czy jest
 • Co znaczy Kalipso Różnice ballada o afrykańskim rytmie, popularna w Ameryce Środk.; później: oparta na jej motywach forma muzyki tanecznej w szybkim tempie pojęcie
 • Co znaczy Karawaning Wady i zalety przyczepą mieszkalną, od caravan> autokar przerobiony na wędrowny domek kempingowy lub przystosowany do wycieczek turystycznych z wyjaśnienie
 • Co znaczy Kadryl Podobieństwa taniec figurowy powstały z francuskiego kontredansa, tańczony w układach z dwóch lub czterech par tworzących kwadrat, popularny w XIX w.; 2 opis
 • Co znaczy Karnawał Czemu okres hucznych zabaw i balów, tradycyjnie trwający od święta Trzech Króli do środy popielcowej ? karnawałowy nastrój, karnawalizacja informacje
 • Co znaczy Kokietować Co gorsze 1. zachowywać się w sposób zalotny, uwodzicielski; 2. starać się komuś podobać, zjednywać sobie kogoś znaczenie
 • Co znaczy Kokos Porównaj Kokosnute, fr., hiszp., port. coco> 1. bot. palma kokosowa; 2. owoc tej palmy; orzech kokosowy, którego skorupa i włókna są użytkowane w co znaczy
 • Co znaczy Kwalifikować Porównanie łac. qualis jakiś> 1. zaliczać do pewnej kategorii na podstawie jakiejś cechy, właściwości; 2. określać, oznaczać jakość czegoś; oceniać; 3 krzyżówka
 • Co znaczy Kolia Dlaczego ż) naszyjnik z kamieni szlachetnych lub ich imitacji: kolia brylantowa co to jest
 • Co znaczy Kalejdoskop Jak lepiej 1817 r.), od gr. kalós piękno + eídos widok + skopé? oglądam> 1. zabawka w kształcie rury z lusterkami, w których odbijają się słownik
 • Co znaczy Korybant Kiedy z otoczenia frygijskiej bogini Kybele, której kult był związany z orgiastycznymi tańcami przy wtórze bębnów i fletów, b) kapłan bogini czym jest
 • Co znaczy Kokpit Od czego zależy m) żegl. pomieszczenie dla załogi w części rufowej jachtu co oznacza
 • Co znaczy Kolumb Na czym polega i podróżnik, odkrywca Ameryki> fraz. jajko Kolumba proste rozwiązanie pozornie skomplikowanego zadania tłumaczenie
 • Co znaczy Kolofon Różnice notka informacyjna o książce, zawierająca tytuł, nazwisko autora, kopisty lub drukarza, miejsce i datę druku, czasem też dane dotyczące przykłady
 • Co znaczy Klops Wady i zalety m) 1. potrawa z mielonego mięsa ? klopsik; 2. pot. fiasko, klapa, przegrana definicja
 • Co znaczy Koniugować Podobieństwa jęz. odmieniać czasowniki przez osoby, czasy, tryby, strony i liczby; 2. biol. o chromosomach homologicznych: łączyć się w pary podczas encyklopedia
 • Co znaczy Katatonia Czemu występujący często w schizofrenii, objawiający się odrętwieniem (zahamowaniem ruchu) lub podnieceniem (gwałtownymi ruchami) ? katatonik jak działa
 • Co znaczy Konsekrować Co gorsze <łac. consecro poświęcam> rel. a) udzielać święceń kapłańskich lub biskupich, b) uroczyście poświęcać kościół, ołtarz, naczynia liturgiczne czy jest
 • Co znaczy Kodak Porównaj Eastman Kodak Company> typ aparatu fotograficznego przystosowany do wykonywania zdjęć na filmach zwojowych pojęcie
 • Co znaczy Kamerling Porównanie zarządzającego całym Kościołem kat. w okresie wyborów papieża; dostojnik kościelny pełniący tę funkcję wyjaśnienie
 • Co znaczy Kołchoźnik Dlaczego członek kołchozu; 2. pot. rodzaj odbiornika składającego się z głośnika i regulatora siły głosu, popularny krótko po II wojnie światowej opis
 • Co znaczy Koprolalia Jak lepiej ż) skłonność do używania nieprzyzwoitych, wulgarnych wyrazów informacje
 • Co znaczy Korepetycja Kiedy repetitio powtarzać razem> prywatna lekcja jako pomoc w nauce, polegająca na stałym powtarzaniu materiału i przygotowywaniu do egzaminu znaczenie
 • Co znaczy Kontuzja Od czego zależy rana albo stłuczenie ciała lub narządów wewnętrznych: doznać lekkiej // poważnej kontuzji, być kontuzjowanym ? kontuzjować kogo co znaczy
 • Co znaczy Kreować Na czym polega creo tworzę> 1. tworzyć, stwarzać; ustanawiać, wprowadzać; 2. odtwarzać postać utworu scenicznego, filmu (zwłaszcza w sposób oryginalny krzyżówka
 • Co znaczy Ksenofobia Różnice nieuzasadniona niechęć lub wrogość wobec innych narodowości, wobec ludzi o innych obyczajach, religii ? ksenofobiczny, ksenofob co to jest
 • Co znaczy Koloseum Wady i zalety n) <łac. Colosseum> największy w starożytności rzymski amfiteatr, wzniesiony przez cesarzy z dynastii Flawiuszów słownik
 • Co znaczy Korelacja Podobieństwa odniesienie wzajemne> współzależność dwu elementów, wzajemne powiązania i uwarunkowania: wskazać wzajemne korelacje ? korelat, korelować co czym jest
 • Co znaczy Kontragitacja Czemu ż)
 • Co znaczy Kumys Co gorsze m) napój ze sfermentowanego mleka klaczy tłumaczenie
 • Co znaczy Konklawe Porównaj kardynałów dokonujące wyboru nowego papieża, 2. zamknięta część Watykanu, w której odbywa się wybór papieża przykłady
 • Co znaczy Kanwa Porównanie nici, używana jako podkład do wyszywania wzorów; 2. przen. tło, podstawa czego: film na kanwie powieści; na kanwie prawdziwych wydarzeń definicja
 • Co znaczy Kompleksowy Dlaczego kilka różnych dziedzin; obejmujący całość, tworzący jakiś kompleks; zespołowy: 2. chem. związki kompleksowe związki atomu lub jonu encyklopedia
 • Co znaczy Klezmer Jak lepiej muzyczne> muzyk wykonujący utwory inspirowane żydowskim folklorem; daw., pot. muzykant grający w lokalach rozrywkowych, na weselach itp jak działa
 • Co znaczy Kontynentalny Kiedy continental> dotyczący kontynentu, właściwy dla kontynentu, znajdujący sie na kontynencie: klimat kontynentalny, roślinność kontynentalna czy jest
 • Co znaczy Kibic Od czego zależy opiekun> widz przyglądający się rozgrywkom sportowym, szachowym, karcianym, często jako sympatyk jednej ze stron ? kibicować komu, czemu pojęcie
 • Co znaczy Konwertor Na czym polega łac. converso obracam> 1. chem. aparatura do wywoływania procesu przemiany chemicznej, zwykle zachodzącej w wysokiej temperaturze i wyjaśnienie
 • Co znaczy Kaduk Różnice morbus caduca padaczka> 1. pot. diabeł, szatan: idź do kaduka; 2. hist. prawo do spadku pozostawionego bez spadkobierców i bez testamentu opis
 • Co znaczy Katafrakta Wady i zalety 1. kirys dla rycerza i jego konia zrobiony ze skóry lub płótna, z naszytymi metalowymi blaszkami; katafrakci (lm) starożytna jazda perska informacje
 • Co znaczy Komunikatywny Podobieństwa communicatif> 1. o tekście, dziele sztuki itp.: zrozumiały, jasny; 2. odnoszący się do przekazywania myśli, porozumiewania się znaczenie
 • Co znaczy Krytykanctwo Czemu n) niesłuszne, nierzeczowe krytykowanie; skłonność do takiego krytykowania co znaczy
 • Co znaczy Klan Co gorsze rodzina, potomstwo> 1. ród, związek rodowy w Irlandii i Szkocji; 2. przen. ścisłe grono ludzi związanych ze sobą w jakiś sposób, zwykle krzyżówka
 • Co znaczy Kolonista Porównaj osoba, która osiedliła się na terenie skolonizowanym, mieszkaniec kolonii; osadnik; 2. uczestnik kolonii letnich co to jest
 • Co znaczy Koasekuracja Porównanie assecuratio zabezpieczenie> ekon. ubezpieczenie jednego obiektu w kilku zakładach ubezpieczeniowych, z których każdy w razie powstania słownik
 • Co znaczy Klematis Dlaczego Clematis, pnąca bylina z rodziny jaskrowatych (Ranunculaceae), o dużych, barwnych kwiatach, hodowana w ogrodach jako roślina ozdobna czym jest
 • Co znaczy Kopulacja Jak lepiej łączenie; 2. biol. połączenie się komórek płciowych (gamet) w zygotę; 3. pot. stosunek płciowy ? kopulować, kopulacyjny co oznacza
 • Co znaczy Komiczny Kiedy comique, z łac. comicus śmieszny> 1. wywołujący śmiech, budzący wesołość, śmieszny, zabawny: komiczny wygląd, komiczna sytuacja; 2 tłumaczenie
 • Co znaczy Kibitka Od czego zależy plecionka, z tur. kibit od arab. gubbat kopuła> 1. namiot koczowników w Azji i Arabii o kopulastym kształcie, pleciony ze skór i drewna; 2 przykłady
 • Co znaczy Kwartał Na czym polega cztery> 1. czwarta część roku, trzy miesiące ? kwartalny, kwartalnik; 2. czwarta część roku szkolnego, po której zakończeniu wystawiano definicja
 • Co znaczy Komplementarny Różnice przym.) dopełniający, uzupełniający się wzajemnie: czynniki komplementarne encyklopedia
 • Co znaczy Kreacja Wady i zalety creatio tworzenie> 1. stworzenie czego, wykreowanie: kreacja świata; 2. kreowanie roli teatralnej: kreacja aktorska; 3. wspaniały jak działa
 • Co znaczy Koordynator Podobieństwa instytucja lub czynnik koordynujące coś; 2. lotn. przyrząd pokładowy do pomiaru współrzędnych geograficznych samolotu: koordynator czy jest
 • Co znaczy Kaszta Czemu ż) 1. poligr. mała szuflada z przegrodami na materiały zecerskie; 2. pot. gw. mała szafka lub pudełko podręczne pojęcie
 • Co znaczy Kand Co gorsze m) pokarm dla pszczół z miałkiego cukru i miodu wyjaśnienie
 • Co znaczy Kordialny Porównaj przym.) serdeczny, wylewny: kordialne powitanie, uśmiechy, uściski opis
 • Co znaczy Kapcan Porównanie m) pot. niedołęga, niezdara informacje
 • Co znaczy Koran Dlaczego księga muzułmanów zawierająca naukę Muhammada (Mahometa); obejmuje nakazy etyki, przepisy dogmatyczne, prawne, kulturowe i rytualne oraz znaczenie
 • Co znaczy Konsekwentny Jak lepiej konsequent, fr., ang. consequent> 1. postępujący zgodnie z przyjętymi zasadami, założeniami; rozumujący i działający logicznie; 2 co znaczy
 • Co znaczy Kontumacja Kiedy ż) <łac. contumacia upór, lekceważenie> praw. a) niestawienie się oskarżonego na rozprawę sądową, b) skazanie zaoczne krzyżówka
 • Co znaczy Komensalizm Od czego zależy biol. współbiesiadnictwo, forma symbiozy dwu gatunków żywiących się tym samym rodzajem pokarmu ? komensalistyczny co to jest
 • Co znaczy Kalwaryjski Na czym polega przym.) przest dziad kalwaryjski biedak, nędzarz, żebrak; rymy kalwaryjskie wiersze pozbawione artystycznej wartości słownik
 • Co znaczy Koprofagi Różnice m; lm) zwierzęta odżywiające się odchodami innych zwierząt (np. chrząszcz krowieńczak) ? koprofagia czym jest
 • Co znaczy Konwenans Wady i zalety obowiązujące w danym środowisku zasady bycia, zwyczaje, formy towarzyskie: podlegać, sprzeciwiać się konwenansowi co oznacza
 • Co znaczy Kantyczka Podobieństwa ż) popularna pieśń religijna, zwłaszcza kolęda lub pastorałka tłumaczenie
 • Co znaczy Konduktor Czemu łac. conductor> 1. daw. przewodnik idący na czele konduktu; 2. pot. kontroler biletów w pociągu, autobusie, tramwaju przykłady
 • Co znaczy Kosmowizja Co gorsze ż) bezpośrednie przekazywanie i odbiór obrazów przez sieć telewizyjną z aparatów, statków i sond kosmicznych definicja
 • Co znaczy Noor I Koh Porównaj K?h-i-n?r góra światła> 1. nazwa jednego z najsłynniejszych diamentów świata, wywiezionego w 1849 r. z Indii przez Anglików, dziś w encyklopedia
 • Co znaczy Konsystencja Porównanie ang. consistency, z łac. consistentia, od consisto stoją razem> spoistość substancji, stopień gęstości: zwarta, stała, płynna konsystencja jak działa
 • Co znaczy Kamfora Dlaczego arab. al-k?f?r> chem. związek organiczny z grupy terpenów, tłoczony z drzewa kamforowego albo otrzymywany syntetycznie z terpentyny, o czy jest
 • Co znaczy Kolekcjoner Jak lepiej m) osoba kolekcjonująca coś; zbieracz ? kolekcjonerstwo, kolekcjonerka pojęcie
 • Co znaczy Kojot Kiedy Canis latrans, zwierzę drapieżne z rodziny psów (Canidae), przypominające wilka europejskiego, zamieszkujące prerie Ameryki Płn. i Środ wyjaśnienie
 • Co znaczy Kontrować Od czego zależy czemuś; przeczyć, oponować, sprzeciwiać się; 2. karc. zobowiązywać się do niedopuszczenia licytującego przeciwnika do wygranej; 3. sport opis
 • Co znaczy Kanotier Na czym polega m) daw. słomkowy kapelusz z płaską główką i wąskim rondem informacje
 • Co znaczy Kruzeiro Różnice zob. cruzeiro znaczenie
 • Co znaczy Katalizator Wady i zalety substancja, która pozornie nie bierze udziału w reakcji chemicznej, ale powoduje jej przyspieszenie lub jest konieczna dla danej reakcji; 2 co znaczy
 • Co znaczy Ii Kantor Podobieństwa m) <łac. cantor śpiewak, od canto śpiewam> śpiewak w gminie żydowskiej, śpiewający nabożne pieśni religijne krzyżówka
 • Co znaczy Karmazyn Czemu carmesi karmazyn, z arab. qermaz? czerwony> 1. kolor purpury, szkarłat (daw. częsty kolor szaty króla lub najwyższych dostojników co to jest
 • Co znaczy Kosztować Co gorsze stanowić wartość pieniężną, pociągać koszty, wymagać nakładu pieniędzy ? koszt, kosztowny, kosztowności; 2. wymagać wysiłku, trudu, ofiary słownik
 • Co znaczy Kapitalny Porównaj główny, istotny, podstawowy: sprawa o kapitalnym znaczeniu; 2. całościowy: remont kapitalny; 3. pot. znakomity, wspaniały: kapitalna zabawa czym jest
 • Co znaczy Kwesta Porównanie questua> zbieranie pieniędzy na jakiś szlachetny cel: chodzić po kweście ? kwestować, kwestarz, kwestarka, kwestujący co oznacza
 • Co znaczy Komando Dlaczego żołnierzy do zadań specjalnych: komando desantowe, saperów ? komandos; 2. grupa robocza więźniów w hitlerowskich i radzieckich obozach tłumaczenie
 • Co znaczy Kybele Jak lepiej ż) mit. gr. frygijska bogini płodności i urodzaju, władczyni gór, z czasem utożsamiona w Grecji z rodzimą Reą przykłady
 • Co znaczy Kliknąć Klikać Kiedy naciskać, nacisnąć klawisz myszy komputerowej, żeby przeprowadzić jakąś operację w programie komputerowym definicja
 • Co znaczy Kasyda Od czego zależy ż) lit. klasyczny wiersz arabski o charakterze lirycznym lub panegirycznym, z układem rymujących się wersów parzystych encyklopedia
 • Co znaczy Kupe Na czym polega zob. coupe jak działa
 • Co znaczy Koligat Różnice m) <łac. colligatus związany> daw. żonaty z czyjąś krewną; powinowaty czy jest
 • Co znaczy Kopulować Wady i zalety <łac. copulor łączę się> łączyć się w akcie płciowym; spółkować pojęcie
 • Co znaczy Klip Podobieństwa m) krótki, kilkuminutowy film reklamowy lub filmowe nagranie piosenki wyjaśnienie
 • Co znaczy Kameralny Czemu camerale> 1. ograniczony do niewielkiej przestrzeni: kameralne warunki lub małej grupy zaprzyjaźnionych osób: spotkanie kameralne; 2. muz opis
 • Co znaczy Kuraryzacja Co gorsze ż) med. stosowanie, głównie podczas narkozy, alkaloidów kurary w celu spowodowania znacznego zwiotczenia mięśni szkieletowych informacje
 • Co znaczy Komunista Porównaj m) członek partii komunistycznej; zwolennik komunizmu znaczenie
 • Co znaczy Kokon Porównanie jaja owadów, pajęczaków, pijawek, chroniąca przed uszkodzeniem i wysychaniem, niekiedy zawiera substancje odżywcze potrzebne dla co znaczy
 • Co znaczy Komentator Dlaczego osoba interpretująca jakieś wydarzenia: komentator tekstu, dzieła, komentator radiowy, telewizyjny, sportowy krzyżówka
 • Co znaczy Konkluzja Jak lepiej z łac. conclusio zamknięcie, wniosek końcowy> wniosek, ostateczne przekonanie na podstawie obserwacji i wnioskowania: dojść do konkluzji co to jest
 • Co znaczy Kutas Kiedy rodzaj ozdoby> 1. wulg. członek męski; 2. przest. ozdoba w kształcie pędzla z nici, jedwabiu, wełny, sznurka itp., chwost słownik
 • Co znaczy Kolorysta Od czego zależy artysta malarz akcentujący rolę koloru w obrazie ? kolorystyka, koloryt; 2. przen. pot. człowiek, który lubi ubarwiać swoje opowieści czym jest
 • Co znaczy Komża Na czym polega koszula> biała, sięgająca do kolan szata noszona przez duchownych kat. lub osoby świeckie podczas pełnienia czynności liturgicznych co oznacza
 • Co znaczy Karting Różnice cart mały odkryty samochód wyścigowy> dyscyplina sportów motorowych, wyścigi gokartów na specjalnych torach; wyścigi kartingowe tłumaczenie
 • Co znaczy Koktajlbar Wady i zalety m) bar, w którym przyrządza się i podaje koktajle przykłady
 • Co znaczy Knebel Podobieństwa m) zwitek szmat, wpychany komuś do ust, aby nie mógł wydobyć głosu ? kneblować kogo, zakneblować definicja
 • Co znaczy Kaodaizm Czemu wielki pałac.> religia utworzona w 1926 r. w Wietnamie przez grupę spirytystów, łącząca elementy różnych religii (buddyzmu, konfucjonizmu encyklopedia
 • Co znaczy Kasztel Co gorsze hist. warowny zamek wraz z zabudowaniami ? kasztelan, kasztelaństwo; 2. mors. przybudówka na dziobie lub rufie żaglowców i większych jak działa
 • Co znaczy Kapitalizm Porównaj m) system społeczno-gospodarczy oparty na prywatnej własności, konkurencji i rozwiniętej gospodarce rynkowej czy jest
 • Co znaczy Koagulator Porównanie urządzenie używane w mikrochirurgii, wykorzystujące działanie wiązki promieniowania laserowego na żywe komórki: koagulator laserowy; 2 pojęcie
 • Co znaczy Kwestia Dlaczego sprawa do rozstrzygnięcia: poruszyć kilka kwestii; 2. to, co ktoś ma do powiedzenia: wygłosić swoją kwestię wyjaśnienie
 • Co znaczy Konsoleta Jak lepiej ż) stół mikserski w studiu radiowym albo telewizyjnym opis
 • Co znaczy Krezus Kiedy m) człowiek niezwykle bogaty, potentat informacje
 • Co znaczy Kohorta Od czego zależy zwartym szyku; oddział; 2. pogardl. gromada, zgraja; banda; 3. hist. w staroż. Rzymie oddział wojska stanowiący dziesiątą część legionu znaczenie

Słownik wyrazów obcych, pisownia i znaczenie

Definicja - Co to znaczy? Co to jest? Przykłady wyrazów tłumaczonych.

Definicja Kohorta co znaczy krezus krzyżówka konsoleta co to jest kwestia słownik koagulator czym jest kapitalizm co oznacza kasztel tłumaczenie kaodaizm przykłady. słownik.

Co to jest Kampania co znaczy katharsis krzyżówka kadencja co to jest kataklizm znaczenie.