Kynologia, Kybele, Kworum, Kwiz, Kwintesencja, Kwestionować, Kwestia, Kwesta, Kwef, Kwaterunek.
kynologia kybele kworum kwiz co to jest

Definicje słów, słownik wyrazów na K

 • Co znaczy kiczowaty Co to jest przym.) mający cechy kiczu; lichy, tandetny
 • Co znaczy kokota Co to jest ż) przest. kobieta lekkich obyczajów ? kokotka
 • Co znaczy konsens Co to jest zob. consensus
 • Co znaczy konturówka Co to jest ż) 1. kredka do podkreślania konturów warg; 2. geogr. mapka konturowa
 • Co znaczy kopyrajter Co to jest zob. copyrighter
 • Co znaczy kumpel Co to jest m) pot. dobry kolega, towarzysz; kompan
 • Co znaczy kanak Co to jest m) naszyjnik z pereł albo drogich kamieni
 • Co znaczy kanalia Co to jest ż/m) obraźl. łajdak, podlec, degenerat
 • Co znaczy kurtuazja Co to jest ż) wielka uprzejmość, wyszukana grzeczność, galanteria ? kurtuazyjny
 • Co znaczy kurtuazyjny Co to jest przym.) pełen kurtuazji, zgodny z wymaganiami grzeczności; grzecznościowy: kurtuazyjny gest, wizyta
 • Co znaczy kantyczka Co to jest ż) popularna pieśń religijna, zwłaszcza kolęda lub pastorałka
 • Co znaczy kablować Co to jest 1. przesyłać depeszę za pomocą kabla telegraficznego; 2 pot. donosić na kogoś ? zakablować kogo
 • Co znaczy kamuflować Co to jest maskować, ukrywać coś ? kamuflować się
 • Co znaczy Kaaba Co to jest czworoboczna świątynia w Mekce z wmurowanym w ścianę Czarnym Kamieniem, świętość muzułmanów, dziś cel pielgrzymek
 • Co znaczy kabaczek Co to jest tur. kabak dynia> Cucurbita pepo, roślina z rodziny dyniowatych (Cucurbitaceae), o wydłużonych, jadalnych owocach; owoc tej rośliny używany
 • Co znaczy kabalarka Co to jest ż) kobieta umiejąca kłaść kabałę, wróżyć z kart; wróżka
 • Co znaczy kabalistyczny Co to jest przym.) dotyczący kabały, kabalistyki; magiczny, tajemniczy, zagadkowy
 • Co znaczy kabalistyka Co to jest judaizmie zespół doktryn mistycznych opartych na kabale lub nawiązujących do niej; 2. wróżenie za pomocą kabały; wróżbiarstwo
 • Co znaczy kabała Co to jest qabb?l?h tradycja ustna> 1 pot. wróżba, wróżenie z kart, z liczb: stawiać komu kabałę ? kabalarka; 2 przen. trudne położenie, tarapaty
 • Co znaczy kabanos Co to jest m) 1. cienka, sucha, wędzona kiełbasa wieprzowa; 2 daw. gatunek cygara (ze wzgl. na kształt
 • Co znaczy kabaret Co to jest artistique, cabaret szynk, knajpa, kawiarnia> rodzaj teatrzyku z lekkim repertuarem literacko-satyrycznym (żarty, monologi, piosenki) lub
 • Co znaczy kabaretki Co to jest lm) ażurowe pończochy w deseń
 • Co znaczy kabareton Co to jest m) widowisko estradowe, zwykle kilkugodzinne, w którym prezentują się różne kabarety
 • Co znaczy kabel Co to jest cable, z łac. capulum powróz (z pętlą do chwytania zwierząt)> 1 pot. izolowany przewód elektryczny, radiowy lub telewizyjny ? kablowy
 • Co znaczy kabestan Co to jest rodzaju kołowrotu, służący do przesuwania ciężkich ładunków, do wyciągania kotwicy i cumowania statków; winda cumownicza, ciągarka
 • Co znaczy kabina Co to jest cabine kajuta, ze st.-fr. cabane budka, chatka> niewielkie pomieszczenie przystosowane do określonego celu: kabina pilota; kabina
 • Co znaczy kantor II Co to jest m) <łac. cantor śpiewak, od canto śpiewam> śpiewak w gminie żydowskiej, śpiewający nabożne pieśni religijne
 • Co znaczy kabłąk Co to jest daw. obcas z tur. kabluk obcas (krzywy)> 1. przedmiot zakrzywiony, wygięty w łuk; pałąk; 2 techn. element konstrukcyjny, metalowy pręt
 • Co znaczy kaboszon Co to jest lub półszlachetny, ze szlifem kulistym lub elipsoidalnym; 2. motyw w takim kształcie, popularny w ornamentyce renesansowej i barokowej
 • Co znaczy kabotaż Co to jest m) żegluga przybrzeżna między portami: rejs kabotażowy
 • Co znaczy kabotyn Co to jest m) osoba, która udaje skromność, wykonuje przesadne, teatralne gesty; komediant, błazen ? kabotyństwo, kabotynizm, kabotynka
 • Co znaczy kabotynizm Co to jest m) sposób bycia właściwy kabotynowi; efekciarstwo, komedianctwo
 • Co znaczy kabriolet Co to jest m) 1. typ nadwozia o składanym dachu, także samochód tego typu; 2 daw. lekki powozik dwukołowy, dwukółka
 • Co znaczy kabuki Co to jest rodzajów klasycznego teatru japońskiego, powstał w XVII w. jako teatr ludowy, forma do dziś uprawiana: teatr kabuki
 • Co znaczy kabul Co to jest m) gęsty sos, przyrządzony z musztardy i galaretki porzeczkowej lub przecieru pomidorowego
 • Co znaczy kabura Co to jest ż) skórzany futerał na broń, mocowany przy pasie wojskowym, policyjnym: kabura pistoletu
 • Co znaczy kabza Co to jest zwoje papirusu> 1 pot. kieszeń: nabić komu kabzę przysporzyć zysków; 2 daw. woreczek na pieniądze, sakiewka
 • Co znaczy kac Co to jest m) pot. męczący stan po przepiciu alkoholowym: mieć kaca, być na kacu ? skacowany
 • Co znaczy kacerz Co to jest wywodzone od nazwy sekty Katarów (w XII–XIII w. we Francji); łac. Cathari, z gr. Katharoí czyści> hist. w okresie reformacji określenie
 • Co znaczy kacet Co to jest m) pot. hitlerowski obóz koncentracyjny
 • Co znaczy kacyk Co to jest z dial. Indian Arawat (na Haiti)> 1. wódz niektórych plemion indiańskich, afrykańskich; 2 przen. człowiek pewny siebie, bezkarnie
 • Co znaczy kaczan Co to jest m) 1. głąb kapusty; 2. kolba kukurydzy
 • Co znaczy kadencja Co to jest cadenza, z łac. cadentia upadek> 1. ustawowy czas pełnienia funkcji przez przedstawiciela lub organ władzy: kadencja sejmu, rektora
 • Co znaczy kadet Co to jest młody szlachcic w armii królewskiej> 1 daw. wychowanek szkoły wojskowej; 2. w niektórych armiach niższy stopień oficerski: szkoła, korpus
 • Co znaczy kadi Co to jest m) sędzia muzułmański
 • Co znaczy kadisz Co to jest będąca składnikiem wszystkich zbiorowych modłów żydowskich, odmawiana po śmierci bliskiego członka rodziny i w każdą rocznicę jego zgonu
 • Co znaczy kadr Co to jest wł. quadro, z łac. quadrum kwadrat> film. klatka zdjęciowa taśmy filmowej; obraz filmowy widziany w okienku kamery: mieć, widzieć co w
 • Co znaczy kadra Co to jest stanowiący trzon jednostki wojskowej> 1. zespół pracowników jakiejś instytucji: kadra nauczycielska, dział kadr ? kadrowiec; 2
 • Co znaczy kadrować Co to jest fot a) wybierać fragment obrazu do fotografowania, b) powiększać wybrany wycinek negatywu ? wykadrować co
 • Co znaczy kadryl Co to jest taniec figurowy powstały z francuskiego kontredansa, tańczony w układach z dwóch lub czterech par tworzących kwadrat, popularny w XIX w.; 2
 • Co znaczy kaduceusz Co to jest m) <łac. caduceus> hist. laska posła, herolda, później atrybut błaznów na dworze władcy: kaduceusz błazeński
 • Co znaczy kaduk Co to jest morbus caduca padaczka> 1. pot. diabeł, szatan: idź do kaduka; 2. hist. prawo do spadku pozostawionego bez spadkobierców i bez testamentu
 • Co znaczy kafar Co to jest m) techn. urządzenie do wbijania drewnianych pali za pomocą ciężkiego bloku stalowego, potocznie zwanego babą
 • Co znaczy kafejka Co to jest ż) pot. kawiarnia, kawiarenka
 • Co znaczy kafeteria Co to jest ż) restauracja samoobsługowa, bar śniadaniowy
 • Co znaczy kafkowski Co to jest pisarz austr.> kafkowska sytuacja sytuacja absurdalna, koszmarna, zmuszająca do działań, których prawdziwy sens pozostaje nieodgadniony
 • Co znaczy kahał Co to jest m) zarząd żydowskiej gminy wyznaniowej: urzędnik kahału
 • Co znaczy kaik Co to jest m) długa, wąska łódka turecka z lekkiego drewna, wiosłowa (rzadziej żaglowa
 • Co znaczy kainowy Co to jest pierworodny syn Adama, pierwszy bratobójca> bratobójczy kainowe piętno piętno zbrodni, zabójstwa brata albo rodaka
 • Co znaczy kajmak Co to jest gotowana masa do ciast z mleka i cukru, często z dodatkiem kawy, czekolady, soku; 2. ciastko oblewane taką masą
 • Co znaczy kajman Co to jest m) zool. gad z rzędu krokodyli; żyje w rzekach i bagnach Ameryki Płd. i Środk
 • Co znaczy kajuta Co to jest ż) pomieszczenie mieszkalne na statku; kabina; pot. pokoik
 • Co znaczy kajzerka Co to jest ż) rodzaj pieczywa; mała, okrągła bułka z wierzchu nadkrojona
 • Co znaczy kakadu Co to jest z mal. kakat?a> zool. Cacatua, duży ptak z rzędu papug, o charakterystycznym czubie, z dużym dziobem i białym lub różowym upierzeniu
 • Co znaczy kakao Co to jest kakaowca, także proszek z tych nasion, używany jako podstawowy składnik do wyrobu czekolady oraz do sporządzania napoju o tej samej nazwie
 • Co znaczy kakaowy Co to jest ziarno kakaowe nasiona owoców kakaowca; masło kakaowe stały tłuszcz z nasion kakaowca, stosowany w przemyśle cukierniczym, farmaceutycznym
 • Co znaczy kakemono Co to jest artystycznie wykonany rysunek lub napis wykaligrafowany na zwoju papierowym lub jedwabnym, w ramkach do zawieszania na ścianach
 • Co znaczy kakofonia Co to jest fonia; od gr. kakó-ph?nos źle (nieprzyjemnie) brzmiący> 1. przeciwieństwo eufonii, nieprzyjemne połączenie dźwięków, dysonans; 2. pot
 • Co znaczy kalafonia Co to jest Colophonia żywica kolofońska, od gr. nazwy miasta Koloph??n> ciemnobrązowa masa żywiczna do smarowania nart lub nacierania smyczków
 • Co znaczy kalambur Co to jest m) żartobliwa, dowcipna gra słów oparta na dwuznaczności wyrazów o podobnym brzmieniu ? kalamburzysta
 • Co znaczy kalatos Co to jest staroż. Grecji kosz z wikliny noszony w uroczystych procesjach na cześć bogini Demeter; także naczynie ceramiczne w kształcie kosza; 2
 • Co znaczy kalcyt Co to jest wapno> chem. węglan wapnia (calcium), minerał, bezbarwny lub zabarwiony żółtawo, główny składnik skał wapiennych i marmurów
 • Co znaczy kaldera Co to jest ż) geol. rozległe misowate wgłębienie jako pozostałość po wybuchu wulkanu i częsta forma krateru wulkanicznego
 • Co znaczy kaledoński Co to jest orogeneza kaledońska ruchy górotwórcze, które wystąpiły w kambrze i sylurze, doprowadzając do powstania łańcuchów górskich (kaledonidów
 • Co znaczy kalejdoskop Co to jest 1817 r.), od gr. kalós piękno + eídos widok + skopé? oglądam> 1. zabawka w kształcie rury z lusterkami, w których odbijają się
 • Co znaczy kalendarium Co to jest kalendarz> chronologiczny, skrótowy zapis wydarzeń z pewnego okresu lub z życia człowieka, zawierający daty i fakty
 • Co znaczy kalendarz Co to jest liczenia czasu: kalendarz słoneczny, juliański, francuski (z okresu Republiki); kalendarz gregoriański (obowiązujący od 1582 r
 • Co znaczy kalendy Co to jest lm) <łac. Calendae> pierwszy dzień miesiąca u starożytnych Rzymian
 • Co znaczy kalesony Co to jest lm) część męskiej bielizny, noszona pod spodniami ? kalesonki
 • Co znaczy kaletnik Co to jest zajmujący się wyrobem galanterii skórzanej (torebek, pasków, teczek itp.) ? kaletnictwo: zakład kaletniczy
 • Co znaczy kaliber Co to jest cálibro średnica lufy, z arab. q?lib forma, model, wzorzec> 1. wielkość, wymiary czego: duży, mały kaliber; kaliber broni ? kalibrować
 • Co znaczy kalibrować Co to jest owoce według średnicy; 2. techn. kontrolować formy ze względu na rozmiary i kształty wzorcowe poszczególnych wyrobów; 3. ustalać podziałkę
 • Co znaczy kalif Co to jest m) tytuł władcy mahometańskiego: kalif z Bagdadu ? kalifat
 • Co znaczy kaligrafia Co to jest grapheo pięknie piszę> sztuka pięknego pisania: lekcja kaligrafii; pismo kaligraficzne ? kaligrafować co, wykaligrafować
 • Co znaczy kaliko Co to jest Kalikat (Kojikode) w Indiach> płótno introligatorskie z tkaniny bawełnianej poddanej specjalnej apreturze, używane do oprawy książek
 • Co znaczy Kaliope Co to jest ż) mit. gr.-rzym muza poezji (zwłaszcza epickiej), filozofii i retoryki, przedstawiana z tabliczką i rylcem
 • Co znaczy kalipso Co to jest ballada o afrykańskim rytmie, popularna w Ameryce Środk.; później: oparta na jej motywach forma muzyki tanecznej w szybkim tempie
 • Co znaczy kalka Co to jest kopiować> 1. papier jednostronnie pokryty barwiącą substancją, używany do sporządzania kopii, odbitek pisma: pisać przez kalkę ? kalkować
 • Co znaczy kalkomania Co to jest ż) kolorowe rysunki na specjalnym papierze, które po namoczeniu można przenosić na porcelanę, szkło itp
 • Co znaczy kalkować Co to jest odbijać, przerysowywać, posługując się kalką
 • Co znaczy kalkulacja Co to jest rachowanie> 1. obliczanie czego? kalkulator; 2. ekon. rozliczanie kosztów; 3. przen. planowanie pewnych posunięć, rozważanie możliwych
 • Co znaczy kalkulacyjny Co to jest przym.) służący do wyliczania; obliczeniowy, wyliczeniowy: arkusz kalkulacyjny
 • Co znaczy kalkulator Co to jest m) niewielkie elektroniczne urządzenie do szybkich obliczeń rachunkowych, arytmetycznych
 • Co znaczy kalkulować Co to jest calculo obliczam, od calculi (lm) liczydło z kamyczków> 1. przeprowadzać kalkulację; rachować, obliczać; 2. pot. przemyśliwać, planować
 • Co znaczy kanada Co to jest pot. żart. o obfitości czegoś, dostatku, bogactwie; 2. o miejscu, w którym panują dogodne warunki do jakiejś zyskownej działalności
 • Co znaczy kalmar Co to jest calamus trzcina do pisania> zool. kałamarnica a. atramentnica (z grom. Teuthoidea), zwierzę morskie z grupy ośmiornic, beznogi głowonóg w
 • Co znaczy kalokagatia Co to jest agathós piękny i dobry> ideał wychowania w staroż. Grecji harmonijne połączenie doskonałości ducha i ciała jako ważnych cech dobrego
 • Co znaczy karesy Co to jest m; lm) pieszczoty, czułości, umizgi: małżeńskie karesy
 • Co znaczy kaloria Co to jest upał, żar> 1. fiz. jednostka ciepła (symbol: cal) = 4,1868 J (dżula); ilość ciepła potrzebna do podgrzania jednego grama wody o 1? C
 • Co znaczy kaloryczność Co to jest odżywczej artykułów żywnościowych, wskazujący, ile energii cieplnej powstaje w organizmie w wyniku całkowitego spalania pokarmów
 • Co znaczy kaloryczny Co to jest przym.) zawierający kalorie, bogaty w kalorie ? kaloryczność
 • Co znaczy kalpa Co to jest ż) w hinduizmie okres obejmujący cały cykl kosmiczny od powstania do końca świata
 • Co znaczy kalumet Co to jest fajki z długim cybuchem; u Indian amer. ozdobiona piórami, fajka pokoju: wypalić kalumet na znak przyjaźni
 • Co znaczy kalumnia Co to jest ż) <łac. calumnia> potwarz, oszczerstwo, niesłuszne oskarżenie: rzucać kalumnie na kogo
 • Co znaczy kalwaria Co to jest Jerozolimie, gdzie ukrzyżowano Jezusa> 1. rel. cykl obrazów lub rzeźb przedstawiających sceny męki Chrystusa; 2. kaplice rozmieszczone
 • Co znaczy kalwaryjski Co to jest przym.) przest dziad kalwaryjski biedak, nędzarz, żebrak; rymy kalwaryjskie wiersze pozbawione artystycznej wartości
 • Co znaczy kalwinizm Co to jest teolog> system teologiczny Kościołów ewangelicko-reformowanych, stworzony przez J. Kalwina w pierwszej poł. XVI w.; jedna z doktryn
 • Co znaczy kałdun Co to jest m) pot. brzuch: gruby kałdun
 • Co znaczy kałym Co to jest m) okup płacony rodzicom narzeczonej, nadal obowiązkowy u wielu ludów Wschodu
 • Co znaczy Kama Co to jest ż) mit. ind. bogini miłości wyobrażana z łukiem i strzałami z kwiatów; uosobienie siły twórczej świata
 • Co znaczy kamaryla Co to jest klika wyzyskująca swoje stanowiska i wpływy do uprawiania stronniczej polityki; 2. daw. grupa dworzan faworyzowanych przez panującego
 • Co znaczy Kamasutra Co to jest dzieło indyjskiego poety Watsjajany Mallanagi, poświęcone obyczajom, zwłaszcza sztuce erotycznej, powstałe około V w
 • Co znaczy kambr Co to jest m) geol. najstarszy okres ery paleozoicznej, ok. pół miliarda lat temu: flora kambryjska
 • Co znaczy kambuz Co to jest m) mors. kuchnia na statku
 • Co znaczy kamea Co to jest camafeo> cenny kamień z rzeźbionym rysunkiem, zwykle przedstawiającym głowę kobiecą, oprawiony jako brosza, pierścień
 • Co znaczy kameleon Co to jest chamai-l??n (u Arystotelesa), (jak) lew> 1. zool. gad z rodziny Chamaeleonidae, zmienia ubarwienie pod wpływem światła, temperatury lub
 • Co znaczy kamelia Co to jest przyrodnik, który przywiózł roślinę do Europy w XVIII w.> bot. Camellia, wiecznie zielone drzewo lub krzew z rodziny herbatowatych
 • Co znaczy kamena Co to jest lm) boginki rzek, nimfy; patronki wiedzy, poezji i sztuki, utożsamiane z muzami greckimi; 2. daw. przen. poezja
 • Co znaczy kamera Co to jest ż) <łac. camera, z gr. kamára komnata> 1. aparat filmowy: kamera filmowa ? kamerzysta; 2. hist. niewielkie pomieszczenie ? kameralny
 • Co znaczy kameralny Co to jest camerale> 1. ograniczony do niewielkiej przestrzeni: kameralne warunki lub małej grupy zaprzyjaźnionych osób: spotkanie kameralne; 2. muz
 • Co znaczy kamerdyner Co to jest m) daw. pokojowy, lokaj
 • Co znaczy kamerling Co to jest zarządzającego całym Kościołem kat. w okresie wyborów papieża; dostojnik kościelny pełniący tę funkcję
 • Co znaczy kamerton Co to jest m) muz. przyrząd podający wzorcową wysokość dźwięku, tzw. widełki strojowe lub mała piszczałka
 • Co znaczy kamfora Co to jest arab. al-k?f?r> chem. związek organiczny z grupy terpenów, tłoczony z drzewa kamforowego albo otrzymywany syntetycznie z terpentyny, o
 • Co znaczy kami Co to jest ndm lm) przedmioty kultu w jap. religii sintu (sintoizm), symbolizujące bóstwa (dobre i złe), siły natury, duchy przodków
 • Co znaczy kamikadze Co to jest bombowiec japoński w II wojnie światowej, którego ochotnicza załoga ginęła wraz z samolotem po samobójczym ataku na okręty nieprzyjaciela
 • Co znaczy kamorra Co to jest ż) mafia neapolitańska, odpowiednik mafii sycylijskiej ? kamorrysta
 • Co znaczy kampania Co to jest zorganizowane działanie, okres nasilenia prac: kampania żniwna, przedwyborcza; rozwinąć kampanię oszczerstw; 2. wojsk wyprawa wojenna
 • Co znaczy kamrat Co to jest m) pot. towarzysz, kolega, przyjaciel, kompan
 • Co znaczy kamuflaż Co to jest utajnienie, ukrycie pod przebraniem dla niepoznaki: stosować kamuflaż ? kamuflować co, jak; zakamuflować, zakamuflowany
 • Co znaczy kanalizacja Co to jest zespół urządzeń sanitarnych do odprowadzania ścieków z terenów mieszkalnych lub przemysłowych; także zespół urządzeń do oczyszczania
 • Co znaczy kanasta Co to jest ż) gra w karty rozgrywana między dwiema, trzema lub czterema osobami za pomocą dwu talii kart
 • Co znaczy katechumen Co to jest m) rel. człowiek przygotowujący się do przyjęcia chrztu ? katechumenat
 • Co znaczy kancelaria Co to jest cancellería> biuro instytucji, urzędu, którego rola polega na załatwianiu spraw, przyjmowaniu interesantów, wysyłaniu pism itp.: kancelaria
 • Co znaczy kancera Co to jest ż) <łac. cancer rak> 1. uszkodzony znaczek pocztowy; 2. przen. skaleczenie, uszkodzenie ? pokancerowany: twarz pokancerowana
 • Co znaczy kancerofobia Co to jest ż) med. chorobliwy lęk przed rakiem (nowotworem złośliwym
 • Co znaczy kancerogenny Co to jest przym.) sprzyjający powstawaniu chorób nowotworowych; rakotwórczy
 • Co znaczy kancjonał Co to jest wł. canzona śpiew, pieśń> 1. zbiór pieśni religijnych; śpiewnik kościelny; 2. zbiór śpiewów liturgicznych
 • Co znaczy kanclerz Co to jest łac. cancellarius> 1. hist. urzędnik kierujący królewską kancelarią, odpowiednik ministra spraw wewnętrznych, zagranicznych; 2. zwierzchnik
 • Co znaczy kancona Co to jest miłosny lub rycerski), jedna z najstarszych form poezji prowansalskiej, potem włoskiej (XIII–XVI w.); 2. muz. a) włoska świecka pieśń
 • Co znaczy kand Co to jest m) pokarm dla pszczół z miałkiego cukru i miodu
 • Co znaczy kandelabr Co to jest m) duży kilkuramienny świecznik, często bogato zdobiony
 • Co znaczy kandydat Co to jest urząd, ubrany w lśniącą białą togę, od candidus lśniąco biały> ten, kto ubiega się o jakiś urząd, stanowisko, o przyjęcie do szkoły lub do
 • Co znaczy kandydować Co to jest ubiegać się, starać się o coś, zwłaszcza o jakiś urząd, stanowisko; być kandydatem do czego, na co
 • Co znaczy kandyzowanie Co to jest n) smażenie owoców w cukrze ? kandyzować co, kandyzowany: wiśnie, śliwki kandyzowane
 • Co znaczy kanefora Co to jest 1. w staroż. Grecji dziewczyna niosąca na głowie kosz z ofiarami podczas procesji kultowych; 2. szt. malowidło, relief, rzeźba (często jako
 • Co znaczy kanibal Co to jest 2. przen. człowiek okrutny, krwiożerczy; 3. zool. zwierzę zjadające osobniki własnego gatunku ? kanibalizm
 • Co znaczy kanibalizm Co to jest między sobą osobników tego samego gatunku, występujące u wielu zwierząt (zwłaszcza drapieżnych), często u owadów; 2. zjadanie mięsa
 • Co znaczy kanikuła Co to jest Syriusz w gwiazdozbiorze Psa> 1. okres letnich upałów; 2. wakacje (pora roku, w której Słońce znajduje się w gwiazdozbiorze Psa, czyli od
 • Co znaczy kanion Co to jest m) głęboki wąwóz o stromych zboczach, jar
 • Co znaczy kanister Co to jest m) pojemnik na substancje płynne: kanister na benzynę
 • Co znaczy kankan Co to jest m) popularny taniec rewiowy o nieco ekstrawaganckich figurach ? kankanistka
 • Co znaczy kanon Co to jest kan??n pręt mierniczy> 1. zbiór zasad, reguł, norm obowiązujących w danej dziedzinie: kanon etyczny, filozoficzny; kanony mody, lektur
 • Co znaczy kanonada Co to jest ż) silny długotrwały ogień artyleryjski ? kanonier
 • Co znaczy kanoniczny Co to jest podstawowy, stanowiący bazę: tekst kanoniczny; 2. ogólnie przyjęty, podstawowy; obowiązujący: kanoniczna zasada
 • Co znaczy kanonier Co to jest m) żołnierz obsługujący działo artyleryjskie, szeregowiec artylerii
 • Co znaczy kanonierka Co to jest ż) niewielki okręt wojenny patrolujący wody przybrzeżne
 • Co znaczy kanonizacja Co to jest ż) <łac. canonizatio> akt kościelny, mocą którego ktoś (zwykle dopiero po śmierci) zostaje uznany za świętego ? kanonizować kogo
 • Co znaczy kanopa Co to jest Egipcie> egipska lub etruska urna grobowa wykonana z gliny lub kamienia, z pokrywą w kształcie głowy człowieka, szakala, sępa
 • Co znaczy kanotier Co to jest m) daw. słomkowy kapelusz z płaską główką i wąskim rondem
 • Co znaczy kant Co to jest m) 1. ostro załamany brzeg; krawędź, załamanie; 2. pot. oszustwo ? kantować kogo
 • Co znaczy kantaryda Co to jest gr. kantharís> 1. zool. majka lekarska – gatunek chrząszcza (Lytta vesicatoria), którego krew zawiera trującą substancję, kantarydynę
 • Co znaczy kantarydyna Co to jest kantharis> trująca substancja w krwi chrząszcza, zwanego muchą hiszpańską (zool. Lytta Vesicatoria), stosowana w przemyśle
 • Co znaczy kanton Co to jest krajach okręg administracyjny; 2. kraj wchodzący w skład republiki związkowej Szwajcarii: struktura kantonalna ? kantonizacja
 • Co znaczy kantoniera Co to jest ż) firanka, zwykle kolorowa, udrapowana wokoło okna, składająca się z dwu boków i lambrekinu
 • Co znaczy kantor I Co to jest oficjalne miejsce sprzedaży lub wymiany obcej waluty: kantor walutowy; 2. daw. biuro w fabryce lub banku; także kancelaria kupca, bankiera
 • Co znaczy kantyna Co to jest cantina spiżarnia> rodzaj bufetu, miejsce sprzedaży artykułów pierwszej potrzeby dla pracowników jakiejś instytucji, zwykle wojskowych
 • Co znaczy kantyzm Co to jest filozof niem.> filoz. pogląd lub kierunek nawiązujący do doktryny Kanta, rozwijający zawarte w niej wątki transcendentalnego idealizmu lub
 • Co znaczy kanu Co to jest karaib. kanava> 1. mała łódź używana przez Eskimosów, także przez Indian; 2. łódź sportowa na wzór łodzi indiańskiej, tzw. kanadyjka
 • Co znaczy kanwa Co to jest nici, używana jako podkład do wyszywania wzorów; 2. przen. tło, podstawa czego: film na kanwie powieści; na kanwie prawdziwych wydarzeń
 • Co znaczy kaodaizm Co to jest wielki pałac.> religia utworzona w 1926 r. w Wietnamie przez grupę spirytystów, łącząca elementy różnych religii (buddyzmu, konfucjonizmu
 • Co znaczy kapa Co to jest na łóżko, tapczan itp.; 2. rodzaj derki na konia, często bogato zdobionej; 3. czerwona płachta używana w walkach byków do drażnienia
 • Co znaczy kapar Co to jest drzewo, krzew lub pnącze występujące w wielu gatunkach w strefie tropikalnej; 2. kapary (lm) pączki lub młode owoce kaparu ciernistego
 • Co znaczy kapcan Co to jest m) pot. niedołęga, niezdara
 • Co znaczy kapeador Co to jest m) mężczyzna, który w czasie korridy drażni byka czerwoną płachtą (kapą
 • Co znaczy kapela Co to jest wł. cappella chór kościelny, kaplica> 1. zespół muzykantów: kapela podwórkowa, góralska; 2. daw. chór kościelny ? kapelan, kapelmistrz; 3
 • Co znaczy kaper Co to jest rozbójnik upoważniony przez króla (lub władze miasta) do rabowania i niszczenia obcych statków ? kaperstwo kaperowaćkogo do czego
 • Co znaczy kapilara Co to jest capillus włos> 1. anat. naczynie krwionośne; naczynie włosowate; 2. geol. wąski kanalik między cząsteczkami gleby; 3. cienka rurka
 • Co znaczy kapitaliki Co to jest lm) <łac. capitalis główny> poligr. czcionki dużych liter alfabetu o wielkości liter małych, stosowane do wyróżnień tekstowych
 • Co znaczy kapitalista Co to jest osoba dysponująca kapitałem, także inwestowanym w jakieś przedsiębiorstwo; żyjąca z kapitału; 2. pot. człowiek żyjący z cudzej pracy
 • Co znaczy kapitalizm Co to jest m) system społeczno-gospodarczy oparty na prywatnej własności, konkurencji i rozwiniętej gospodarce rynkowej
 • Co znaczy kapitalny Co to jest główny, istotny, podstawowy: sprawa o kapitalnym znaczeniu; 2. całościowy: remont kapitalny; 3. pot. znakomity, wspaniały: kapitalna zabawa
 • Co znaczy kapitał Co to jest główny, od capito człowiek o wielkiej głowie> 1. ekon. środki finansowe lub rzeczowe o wartości pieniężnej: kapitał firmy ? kapitałowy; 2
 • Co znaczy kapitałka Co to jest ż) tasiemka lub skórka przyklejona do górnego i dolnego brzegu grzbietu książki przygotowanej do twardej oprawy
 • Co znaczy kapitoliński Co to jest wzgórz starożytnego Rzymu> gęsi kapitolińskie gęsi poświęcone bogini Junonie, których krzyk miał uratować Rzym przed atakiem Gallów (około
 • Co znaczy kapitulacja Co to jest finem kończę> 1. rezygnacja z dalszej walki i poddanie się nieprzyjacielowi; umowa poddania się pod pewnymi warunkami lub bezwarunkowo
 • Co znaczy kapitulować Co to jest poddać się na warunkach określonych w umowie; z łac. capitulo formułuję (w punktach) warunki ugody, od capitulum rozdział, paragraf> 1
 • Co znaczy kapituła Co to jest zebrany na krótko; capitulum głowa, zarząd> 1. daw. w Kościele kat. posiedzenia klasztorne, na których czytano i omawiano zasady reguły
 • Co znaczy kaplica Co to jest Kapelle, wł. capella kaplica> 1. niewielka budowla sakralna; 2. boczna część kościoła mająca ołtarz i tworząca oddzielną całość; 3
 • Co znaczy kapłan Co to jest Kappell?n, wł. cappellano kapelan, od cappella kaplica> rel a) osoba pełniąca funkcje kultowe, m.in. składająca ofiary, b) w Kościele kat
 • Co znaczy kapłon Co to jest m) kastrowany kogut
 • Co znaczy kapo Co to jest naczelnik> w hitlerowskich obozach koncentracyjnych więzień pełniący funkcję dozorcy innych więźniów, wybierany zwykle spośród przestępców
 • Co znaczy kapok Co to jest m) pot. rodzaj żeglarskiej kamizelki ratunkowej: pływać w kapoku
 • Co znaczy kapotaż Co to jest samolotu przez przednią część kadłuba podczas lądowania; 2. wywrócenie się samochodu do góry kołami, dachowanie
 • Co znaczy kapować I Co to jest pot. rozumieć, pojmować coś, orientować się w czymś
 • Co znaczy kapować II Co to jest podpatrywać kogo, szpiegować, donosić: kapować na kogo, zakapować kogo
 • Co znaczy kaprys Co to jest chwilowa zachcianka: mieć dziwaczne kaprysy ? kaprysić, kapryśny; 2. muz. gatunek lekkiego, pogodnego utworu instrumentalnego; 3. przen
 • Co znaczy katechumenat Co to jest m) 1. rel. przygotowywanie dorosłych do przyjęcia chrztu; 2. okres przygotowań do przyjęcia chrztu
 • Co znaczy kapsel Co to jest pudełeczko zamykane> 1. metalowa, zaciskana przykrywka butelki ? kapslować, zakapslowany; 2. małe pudełeczko z prochem strzelniczym
 • Co znaczy kapsuła Co to jest ż) <łac. zamykane pudełeczko> 1. szczelnie zamknięty pojazd, używany w badaniach morskich lub kosmicznych: kapsuła ratownicza ? kapsułka
 • Co znaczy kaptować Co to jest kogo, czym <łac. capto łapię> pot. pozyskiwać kogo, zjednywać, kaperować
 • Co znaczy kapua Co to jest Italii, znane z luksusu, gdzie wojska Hannibala utraciły wojowniczego ducha> przen. miejsce pełne luksusu, uciech, w którym się gnuśnieje i
 • Co znaczy kapuś Co to jest m) pot. donosiciel, szpicel ? kapować na kogo, zakapować kogo
 • Co znaczy kaput Co to jest ndm) pot. słowo wyrażające przekonanie, że już po wszystkim, koniec, przepadło: coś, ktoś jest kaput
 • Co znaczy karacena(ż Co to jest <łac. corazina> hist. zbroja rycerska z metalowych łusek lub krążków, w Polsce używana jeszcze w XVIII w
 • Co znaczy karakuł Co to jest jezioro> 1. czarna owca azjatycka, hodowana ze względu na delikatną wełnę i cenne skórki jagnięce; 2. karakuły (lm) futro, wyprawiona skóra
 • Co znaczy karambol Co to jest m) zderzenie samochodów, pociągów, zwykle poważne w skutkach
 • Co znaczy karaoke Co to jest japońska forma rozrywki, polegająca na tym, że grupa ludzi śpiewa znane przeboje przy akompaniamencie instrumentów lub taśmy z nagraną
 • Co znaczy karat Co to jest carato, termin jubilerski niejasnego pochodzenia> 1. miara zawartości złota w stopach metali (czyste złoto = 24 kr); 2. jednostka
 • Co znaczy karate Co to jest sportowej walki zapaśniczej, wywodzącej się ze starojapońskiej sztuki samoobrony, polegającej na zadawaniu ciosów zewnętrznym kantem dłoni
 • Co znaczy karawan Co to jest 1. samochód do przewożenia trumny ? karawaniarz, karawaniarski; 2. typ dużego samochodu terenowego z częścią mieszkalną ? karawaning
 • Co znaczy karawana Co to jest na pustyni; pielgrzymi, kupcy podróżujący przez pustynie lub stepy Afryki i Azji, wiodący ze sobą juczne zwierzęta (wielbłądy, muły) z
 • Co znaczy karawaning Co to jest przyczepą mieszkalną, od caravan> autokar przerobiony na wędrowny domek kempingowy lub przystosowany do wycieczek turystycznych z
 • Co znaczy karawanseraj Co to jest karawana + sär?j pałac> rodzaj wschodniego zajazdu, miejsce postoju karawany z pomieszczeniami dla podróżnych, dla zwierząt i składami na
 • Co znaczy karb Co to jest rowek, nacięcie, często rejestrujące liczbę czegoś ? karbowy; 2. przest karby (lm) określony porządek, ryzy, dyscyplina, dziś tylko we fraz
 • Co znaczy karbo Co to jest także złożonych, sygnalizująca związek z pojęciem węgiel, węglowy: karbid, karbol, karbon, karbochemia
 • Co znaczy karbon Co to jest węgiel> geol. jeden z okresów ery paleozoicznej (ok. 350–270 mln lat temu), w którym powstawały złoża węgla kamiennego: okres karboński
 • Co znaczy karbonariusz Co to jest członek organizacji powstałej we Włoszech w dobie Wiosny Ludów (XIX w.) i działającej w całej Europie, głoszącej hasła walki z absolutyzmem
 • Co znaczy karbować Co to jest nacięcia; nacinać, wycinać, znaczyć; 2. układać coś w karby; fałdować, marszczyć, rurkować ? karbowany, karbowania
 • Co znaczy karcer Co to jest więzienna bez okien i pryczy, miejsce odosobnienia więźniów jako dodatkowa, szczególnie uciążliwa kara za wszelkie próby oporu wobec władz
 • Co znaczy kardacz Co to jest m) ostra, metalowa szczotka do czyszczenia skóry koni i bydła, kartacz
 • Co znaczy kardamon Co to jest roślina zielna z rodziny imbirowatych (Zingiberaceae), o aromatycznych kłączach używanych w lecznictwie oraz jako przyprawa do win i
 • Co znaczy kardan Co to jest matematyk wł.> techn. przegub umożliwiający łączenie wałków, których osie przecinają się pod kątem rozwartym, tzw. przegub krzyżakowy
 • Co znaczy kardia//kardio Co to jest złożonych, sygnalizujący znaczeniowy związek z pojęciem serce: kardiochirurgia, kardiologia, elektrokardiogram
 • Co znaczy kardiochirurgia Co to jest chirurgii zajmujący się operacyjnym leczeniem wad wrodzonych i nabytych serca i wielkich naczyń krwionośnych
 • Co znaczy kardiografia Co to jest ż) med. metoda badania czynności serca za pomocą kardiografu, polegająca na zapisie fali skurczów serca (kardiogram
 • Co znaczy kardiologia Co to jest ż) med. dział medycyny zajmujący się chorobami serca, naczyń krwionośnych, a także układu krążenia ? kardiolog, kardiologiczny
 • Co znaczy kardiostymulacja Co to jest pobudzam> med. okresowe lub trwałe pobudzanie prądem elektrycznym mięśnia sercowego za pomocą rozrusznika serca
 • Co znaczy kardiowersja Co to jest ż) med. przywrócenie prawidłowego rytmu pracy serca za pomocą prądu elektrycznego
 • Co znaczy kardynalny Co to jest z łac. cardinalis osiowy, główny, od cardo oś, punkt zwrotny> główny, zasadniczy, podstawowy: kardynalny błąd, zasada
 • Co znaczy karencja Co to jest carere wstrzymywać się> okres oczekiwania; czas, który musi upłynąć, zanim ktoś uzyska prawo do jakichś roszczeń: okres karencji
 • Co znaczy karetka Co to jest przystosowany do przewozu chorych: karetka pogotowia (ratunkowego); 2. mały jednokonny pojazd wynajmowany za opłatą, rozpowszechniony w
 • Co znaczy kariatyda Co to jest 1. archit. podpora piętra, balkonu, kolumna, filar w formie postaci kobiecej; 2. przen. kobieta potężnej budowy ciała
 • Co znaczy kariera Co to jest bieg, wyścig, wł. carriera; od łac. carrus wóz> zdobywanie wysokiej pozycji społecznej, zawodowej, naukowej, majątkowej: robić karierę
 • Co znaczy karmazyn Co to jest carmesi karmazyn, z arab. qermaz? czerwony> 1. kolor purpury, szkarłat (daw. częsty kolor szaty króla lub najwyższych dostojników
 • Co znaczy karmel Co to jest hiszp., port. caramelo cukierek w kształcie rurki, z łac. calamellus, od calamus trzcina cukrowa> naturalny brązowy barwnik spożywczy
 • Co znaczy karmelizacja Co to jest ż) proces cieplnego rozkładu cukru
 • Co znaczy karmelizować Co to jest do karmelizacji cukier zawarty w niektórych produktach spożywczych, poddanych wysokiej temperaturze: cebula karmelizuje, skarmelizowała
 • Co znaczy karmin Co to jest carminio> jaskrawoczerwony barwnik otrzymywany z koszenili, używany w malarstwie, kosmetyce, przemyśle tekstylnym i in. ? karminowy
 • Co znaczy karnacja Co to jest ż) koloryt skóry, odcień cery: mieć piękną, jasną, ciemną karnację
 • Co znaczy karnawał Co to jest okres hucznych zabaw i balów, tradycyjnie trwający od święta Trzech Króli do środy popielcowej ? karnawałowy nastrój, karnawalizacja
 • Co znaczy karnet Co to jest uprawniający do wielokrotnego wstępu na imprezy rozrywkowe; karta z biletami wstępu; 2. daw. kobiecy notesik balowy do zapisywania tańców i
 • Co znaczy karotka Co to jest ż) wczesna odmiana marchwi o krótkim korzeniu; korzeń tej rośliny
 • Co znaczy kartel Co to jest zapis prawny> zjednoczenie przedsiębiorstw pewnej gałęzi produkcji na mocy umowy, której celem jest opanowanie rynku i zwiększenie zysków
 • Co znaczy kartezjanizm Co to jest 1596–1650, filozof fr.> filoz system poglądów Kartezjusza, charakteryzujących się racjonalizmem i sceptycyzmem; kierunki filozoficzne
 • Co znaczy karting Co to jest cart mały odkryty samochód wyścigowy> dyscyplina sportów motorowych, wyścigi gokartów na specjalnych torach; wyścigi kartingowe
 • Co znaczy kartografia Co to jest piszę> geogr. nauka o rodzajach map i metodach ich sporządzania ? kartograf, kartograficzny opis, rzut; siatka kartograficzna
 • Co znaczy karuk Co to jest m) galaretowaty klej z wygotowanych pęcherzy rybnych, odpadków skór, rogów i kości zwierzęcych
 • Co znaczy karykatura Co to jest literacki, który w sposób satyryczny, ośmieszająco zniekształcony uwydatnia i wyolbrzymia charakterystyczne cechy postaci, przedmiotów lub
 • Co znaczy karylion Co to jest m) 1. przest. zespół dzwonów wieżowych; 2. głos wielu dzwonów; 3. kompozycja muzyczna naśladująca bicie dzwonów
 • Co znaczy kasacja Co to jest quasso usuwam> likwidacja czego, unieważnienie lub zniesienie prawa, rozwiązanie instytucji: zarządzić kasację starych maszyn, przepisów
 • Co znaczy Kasandra Co to jest wieszczka trojańska, córka króla Troi Priama i Hekuby; przepowiedziała upadek Troi; 2. przen. złowróżbna prorokini, zwiastunka nieszczęścia
 • Co znaczy kasandryczny Co to jest złowróżbny, wieszczący nieszczęście lub upadek: kasandryczne tony, głosy, opinie, przepowiednie
 • Co znaczy kaskada Co to jest caducus spadający> 1. wodospad mający kilka poziomów, kilka stopni gwałtownie spadającej wody; 2. przen. o czymś, co pojawia się falowo
 • Co znaczy kaskader Co to jest wykonujący trudne, ryzykowne ewolucje, często dublujący aktorów podczas nakręcania niebezpiecznych scen filmowych; 2. pot. ryzykant
 • Co znaczy kasta Co to jest casta ród, grupa osób czystej krwi> w niektórych społeczeństwach o hierarchicznej strukturze grupa lub warstwa społeczna wyróżniana ze
 • Co znaczy kastaniety Co to jest rozpowszechniony w Hiszpanii instrument ludowy, składający się z dwu luźno połączonych ze sobą muszli drewnianych, które przywiązuje się do
 • Co znaczy kastet Co to jest rozbijać + t?te głowa> rodzaj dużych metalowych pierścieni o ostrych powierzchniach, nakładanych na palce obu dłoni, niebezpieczna broń w
 • Co znaczy kastracja Co to jest zniszczenie komórek rozrodczych; 2. pot. operacyjne usunięcie gruczołów płciowych (jąder lub jajników) u ludzi lub zwierząt ? kastrat
 • Co znaczy kastrat Co to jest mężczyzna; eunuch, rzezaniec; 2. we Włoszech w XVI–XVIII w. śpiewak kastrowany tuż przed mutacją w celu zachowania wysokiego głosu –
 • Co znaczy kasyda Co to jest ż) lit. klasyczny wiersz arabski o charakterze lirycznym lub panegirycznym, z układem rymujących się wersów parzystych
 • Co znaczy khaki Co to jest żółto-brunatno-zielony kolor ochronny tkanin używanych głównie na odzież wojskową i roboczą
 • Co znaczy kaszalot Co to jest zool. Physeter catodon, największy gatunek wieloryba uzębionego, o ciemnym, prawie czarnym grzbiecie, zamieszkujący morza ciepłe
 • Co znaczy kaszkiet Co to jest męska z daszkiem; 2. w XIX w. nakrycie głowy ze skóry lub filcu, używane przez żołnierzy, chroniące przed cięciem pałasza
 • Co znaczy kaszmir Co to jest bardzo cienka tkanina z wełny czesankowej, o trzynitkowym splocie skośnym ? kaszmirski, kaszmirowy szal
 • Co znaczy kaszta Co to jest ż) 1. poligr. mała szuflada z przegrodami na materiały zecerskie; 2. pot. gw. mała szafka lub pudełko podręczne
 • Co znaczy kasztel Co to jest hist. warowny zamek wraz z zabudowaniami ? kasztelan, kasztelaństwo; 2. mors. przybudówka na dziobie lub rufie żaglowców i większych
 • Co znaczy katabasis Co to jest lit. motyw zejścia bohatera do świata podziemnego, występujący w antycznym eposie
 • Co znaczy katafalk Co to jest m) rodzaj postumentu, na którym stawia się trumnę podczas nabożeństwa żałobnego
 • Co znaczy katafrakta Co to jest 1. kirys dla rycerza i jego konia zrobiony ze skóry lub płótna, z naszytymi metalowymi blaszkami; katafrakci (lm) starożytna jazda perska
 • Co znaczy kataklizm Co to jest z gr. kataklysmós potop, od kataklýz? zatapiam, zalewam> 1. wielka katastrofa żywiołowa, np. powódź, potop, trzęsienie ziemi; 2. przen
 • Co znaczy katakumby Co to jest nazwy własnej staroż. cmentarza rzymskiego (przy via Appia, dziś pod bazyliką św. Sebastiana); łac. Coemeterium Catacumbas, może od gr
 • Co znaczy katalepsja Co to jest stan odrętwienia ciała, znieruchomiałego wskutek chorób psychicznych lub gwałtownych emocji; osłupienie ? kataleptyk, kataleptyczny (stan
 • Co znaczy kataleptyk Co to jest m) człowiek dotknięty katalepsją, cierpiący na katalepsję
 • Co znaczy katalizator Co to jest substancja, która pozornie nie bierze udziału w reakcji chemicznej, ale powoduje jej przyspieszenie lub jest konieczna dla danej reakcji; 2
 • Co znaczy katalog Co to jest spis przedmiotów jakiegoś zbioru: katalog książek, płyt, towarów; 2. wykaz oferowanych usług, propozycji: katalog mody ? katalogować co
 • Co znaczy katamaran Co to jest m) żegl. żaglowa łódź dwu- lub jednokadłubowa z dwoma pływakami
 • Co znaczy kataplazm Co to jest nasion oleistych i substancji rozgrzewających, stosowany przy stanach zapalnych: przykładać kataplazmy na bolące miejsca
 • Co znaczy katapulta Co to jest urządzenie do gwałtownego wyrzucania czegoś, np. liny ratunkowej, fotela pilota przy awarii samolotu ? katapultować się, katapultowany; 2
 • Co znaczy katarakta Co to jest gr. katarrákt?s śluza> 1. skalny próg, uskok lub taras w łożysku rzeki, powodujący nagły spadek wód: katarakty Nilu; 2. med. zaćma
 • Co znaczy katarynka Co to jest Katharinchen Katarzynka> 1. daw. mechaniczny instrument muzyczny wprawiany w ruch korbą, działający na zasadzie miniaturowych organów
 • Co znaczy kataster Co to jest m) <łac. catastarum> spis nieruchomości dla celów podatkowych ? katastralny: wykaz, spis, podatek katastralny
 • Co znaczy katastrofa Co to jest tragicznych skutkach; nieszczęśliwy wypadek: katastrofa życiowa, samochodowa, ekonomiczna; wywołać katastrofę ? katastrofalny
 • Co znaczy katastrofista Co to jest pesymistycznym spojrzeniu na świat, przeświadczona o nieuchronności katastrofy; 2. szt pisarz, filozof o takich poglądach, dający im wyraz
 • Co znaczy katastrofizm Co to jest pesymistyczna postawa życiowa, oparta na przeświadczeniu o grożącej katastrofie; pogląd o nieuchronności zagłady współczesnego świata
 • Co znaczy katatonia Co to jest występujący często w schizofrenii, objawiający się odrętwieniem (zahamowaniem ruchu) lub podnieceniem (gwałtownymi ruchami) ? katatonik
 • Co znaczy katecheta Co to jest kat?ch?t??s nauczyciel> osoba duchowna lub świecka, nauczająca religii, zasad wiary: zajęcia katechetyczne
 • Co znaczy katechizacja Co to jest ż) rel. nauczanie katechizmu, zasad wiary chrześcijańskiej ? katechizowanie, katechizować kogo
 • Co znaczy kendo Co to jest n; ndm) jedna ze wschodnich sztuk walki z użyciem kijów bamusowych
 • Co znaczy kenozoik Co to jest m) geol. najmłodsza era w dziejach Ziemi: era kenozoiczna
 • Co znaczy katechizm Co to jest nauczam> 1. rel. zwięzły wykład zasad wiary chrześcijańskiej, zwykle w formie pytań i odpowiedzi; podręcznik zawierający ten wykład
 • Co znaczy kloszard Co to jest m) bezdomny żebrak, włóczęga
 • Co znaczy kategoria Co to jest orzekanie o czymś, przypisanie czemuś cechy> 1. klasa jednorodnych elementów: kategoria ludzi, zjawisk, przedmiotów; 2. filoz. podstawowe
 • Co znaczy kategoryczny Co to jest przym.) stanowczy, bezwzględny, zdecydowany: kategoryczne polecenie, mówić co kategorycznym tonem
 • Co znaczy katgut Co to jest rozpuszczalnych nici chirurgicznych, które po kilku tygodniach ulegają wchłonięciu przez organizm operowanego
 • Co znaczy katharsis Co to jest lit. oczyszczające oddziaływanie tragedii poprzez wywołanie u widza wstrząsu emocjonalnego, zwłaszcza litości i trwogi; 2. psych
 • Co znaczy kation Co to jest m) fiz. jon dodatni, poruszający się w polu elektrycznym w kierunku elektrody ujemnej (katody
 • Co znaczy katiusza Co to jest radziecka wyrzutnia rakietowych pocisków artyleryjskich, montowana na samochodach ciężarowych, używana podczas II wojny światowej
 • Co znaczy katoda Co to jest przyrządzie elektrycznym elektroda mająca potencjał niższy (niż anoda), elektroda ujemna, b) w ogniwie galwanicznym elektroda dodatnia
 • Co znaczy katolicki Co to jest ogólny, dotyczący całości> Kościół katolicki największy z Kościołów chrześcijańskich o hierarchicznej, scentralizowanej strukturze, z
 • Co znaczy katolicyzm Co to jest łac. catholicus> 1. pot. wiara i religia katolicka; 2. filoz całokształt zasad i postaw światopoglądowych przyjmowanych przez katolików
 • Co znaczy katolik Co to jest ogólny, powszechny> członek Kościoła kat., wyznawca religii kat.; chrześcijanin ? katolicki, katoliczka, katolicyzm; grekokatolik
 • Co znaczy katon Co to jest rzymski mąż stanu, znany z prawości i surowych obyczajów> przen. człowiek surowy dla siebie i dla innych, nieugięty i prawy ? katoński
 • Co znaczy katoński Co to jest przym.) surowy, nieugięty, bezkompromisowy: katońskie zasady
 • Co znaczy katorga Co to jest galery> 1. zesłanie na Sybir i przymusowe roboty jako kara dla przestępców politycznych i kryminalnych w Rosji carskiej: skazać, zesłać na
 • Co znaczy kaucja Co to jest cautio ostrożność> suma pieniędzy złożona jako gwarancja, że wpłacający dopełni określonych zobowiązań; w razie ich niedopełnienia nie
 • Co znaczy kaudyński Co to jest którym Rzymianie w r. 321 ponieśli klęskę w wojnie z Samnitami> przest fraz. jarzmo kaudyńskie trudna sytuacja, z której można wyjść
 • Co znaczy kaustyczny Co to jest caustique, z łac. causticus, od gr. kaustikós palący, żrący> 1. chem. substancja żrąca: soda kaustyczna; 2. fiz. układ promieni świetlnych
 • Co znaczy kauzalny Co to jest przym.) <łac. causalis, od causa przyczyna> dotyczący przyczyny; przyczynowy
 • Co znaczy kauzatywny Co to jest przyczyna> jęz. wyraz, którego znaczenie zawiera sens „powodować”, np. „zabić” w stosunku do „umrzeć”; „posadzić” w stosunku do „siedzieć”
 • Co znaczy kauzyperda Co to jest m) <łac. causa sprawa sądowa + perdo tracę, przegrywam> pogardl lichy sędzia, adwokat, prawnik
 • Co znaczy kawaleria Co to jest hiszp. caballeria, od caballero> daw. wojsk oddział konnicy, lekkozbrojna jazda ? kawalerzysta, kawaleryjski
 • Co znaczy kawalkada Co to jest łac. caballicata, od caballico jadę konno> grupa jeźdźców na koniach lub sznur jadących samochodów: jechać kawalkadą
 • Co znaczy kawior Co to jest osm. havyar przez gr. chaviári> solona lub wędzona ikra jesiotra, bieługi jako przekąska, dodatek do kanapek: kawior czerwony, czarny
 • Co znaczy kazamaty Co to jest casematte lochy podziemne> 1. pot. ponure pomieszczenie, piwnica, więzienie; 2. daw. loch służący za więzienie
 • Co znaczy kazuistyka Co to jest przypadek> 1. praw. metoda formułowania przepisów dla wypadków szczegółowych zamiast ustalania zasad ogólnych ? kazuista, kazuizm; 2. pot
 • Co znaczy kazus Co to jest pojedynczy fakt o skutkach prawnych; 2. przest. incydent, przypadek, traf, zwłaszcza niespodziewane, nieprzyjemne zdarzenie, niekorzystny
 • Co znaczy kebab Co to jest m) pieczeń z jagnięcia, z cebulą, pieprzem, jajami i ryżem
 • Co znaczy keja Co to jest ż) nabrzeże portowe, przy którym cumują żaglówki: przybić do kei
 • Co znaczy kemping Co to jest plac> 1. teren przystosowany do obozowania w namiotach, przyczepach, domkach letnich; 2. takie domki na wydzielonym terenie: jechać na
 • Co znaczy kenzan Co to jest m) rodzaj metalowej lub plastikowej szczoteczki, w której igiełki wpina się kwiaty, układając ikebanę
 • Co znaczy keson Co to jest dużej wodoszczelnej skrzyni umożliwiającej prace pod wodą, na dnie (po wypompowaniu wody sprężonym powietrzem) ? choroba kesonowa; 2
 • Co znaczy kesonowy Co to jest kesonowa zawodowa choroba nurków i robotników pracujących w kesonach, polegająca na pękaniu naczyń wskutek zbyt gwałtownej zmiany ciśnienia
 • Co znaczy kibel Co to jest więziennym kubeł na nieczystości; 2. posp. ubikacja; 3. przest. drewniane wiadro do wydobywania urobku na powierzchnię
 • Co znaczy kibic Co to jest opiekun> widz przyglądający się rozgrywkom sportowym, szachowym, karcianym, często jako sympatyk jednej ze stron ? kibicować komu, czemu
 • Co znaczy kibicować Co to jest przyglądać się rozgrywkom sportowym, szachowym, karcianym, dopingując graczy swojej drużyny; być kibicem ? pseudokibic
 • Co znaczy kibitka Co to jest plecionka, z tur. kibit od arab. gubbat kopuła> 1. namiot koczowników w Azji i Arabii o kopulastym kształcie, pleciony ze skór i drewna; 2
 • Co znaczy kibuc Co to jest m) gospodarstwo rolne, wspólnota członków społeczności żydowskiej w Izraelu
 • Co znaczy kick boxing Co to jest walka sportowa podobna do boksu, polegająca na zadawaniu ciosów pięściami i nogami, toczona na ringu
 • Co znaczy kicz Co to jest m) zły obraz, słaby film, bezwartościowy utwór z ambicjami artystycznymi ? kiczowaty
 • Co znaczy kidnaper Co to jest m) porywacz, przestępca, który uprowadza dziecko lub osobę dorosłą dla okupu ? kidnaperstwo//kidnaping: dokonać kidnapingu
 • Co znaczy kidnaperstwo Co to jest n) porwanie i pozbawienie wolności człowieka, najczęściej dziecka, w celu wymuszenia okupu
 • Co znaczy kierat Co to jest ciężka, jednostajna praca: wpaść w kierat codziennych obowiązków; 2. daw. urządzenie gospodarskie o kształcie koła od żarna sieczkarki
 • Co znaczy kierdel Co to jest stado, też klucz żurawi, gęsi> stado owiec, wypasane na Podhalu i w Karpatach, pilnowane przez bacę i juhasów: kierdel owiec
 • Co znaczy kiereszować Co to jest co, kogo ranić, kaleczyć: pokiereszowana twarz, ciało, pień drzewa
 • Co znaczy kiermasz Co to jest czasem połączona z rozrywkową), okresowa sprzedaż czegoś na doraźnie ustawionych stoiskach: kiermasz książki, wyrobów elektronicznych
 • Co znaczy kifoza Co to jest ż) med. wygięcie kręgosłupa ku tyłowi w odcinku piersiowym i krzyżowym, często patologiczne (nadmierne
 • Co znaczy kiks Co to jest m) pomyłka; nietrafny strzał, chybione uderzenie (w piłce lub w bilardzie); fałszywy dźwięk: zrobić kiks, skiksować
 • Co znaczy kil Co to jest m) żegl. element konstrukcyjny statku, podłużna listwa wzmacniająca w środku kadłuba, łącząca obie burty
 • Co znaczy kilo- Co to jest złożonych, od gr. chílioi tysiąc> cząstka dodawana do nazw podstawowej jednostki miary, oznaczająca jej tysiąckrotne powiększenie: kilogram
 • Co znaczy kilobajt Co to jest m) inform. jednostka pojemności pamięci komputera równa 1024 bajtom (symbol: KB
 • Co znaczy kilokaloria Co to jest ż) fiz. jednostka ciepła równa 1000 kalorii (symbol: kcal
 • Co znaczy kilt Co to jest krótkiej spódniczki w kratę, tradycyjny strój górali szkockich, dziś noszony głównie jako wojskowy strój paradny
 • Co znaczy kilwater Co to jest m) ślad pozostawiony na wodzie przez statek; ślad torowy
 • Co znaczy kimono Co to jest jedwabiu, z szerokimi, niewszywanymi rękawami, przepasana szerokim pasem, będąca tradycyjnym strojem japońskim; 2. specjalny krój rękawów
 • Co znaczy kinderbal Co to jest m) bal, zabawa dla dzieci
 • Co znaczy kindersztuba Co to jest dziecko + Stube izba> wyniesiona z domu umiejętność kulturalnego zachowania i dobrych manier, ogłada towarzyska: mieć kindersztubę, nie
 • Co znaczy kinematograf Co to jest m) 1. daw. aparat do projekcji filmów; 2. kino
 • Co znaczy kinematografia Co to jest cinematography> 1. filmy, kino w ogóle; 2. produkcja filmowa danego kraju: polska, angielska kinematografia; 3. wiedza o technikach
 • Co znaczy kinetyka Co to jest wprawiający w ruch, poruszający; od kinema ruch> fiz. nauka o ruchu ciał; dział dynamiki zajmujący się badaniem ruchu układów mechanicznych
 • Co znaczy kingston Co to jest Kingstona> 1. mors. zawór w dnie statku, umożliwiający szybkie wpuszczenie wody morskiej do wnętrza kadłuba w celu zasilenia nią systemów
 • Co znaczy kino Co to jest ang., fr. cinema> 1. kinematografia, sztuka filmowa: kino światowe, kino polskie; 2. budynek, w którym wyświetla się filmy ? kinowy: sala
 • Co znaczy kinoman Co to jest m) zapalony entuzjasta kina, człowiek chodzący często do kina
 • Co znaczy kinomania Co to jest ż) szczególne zamiłowanie do kina, do sztuki filmowej ? kinoman
 • Co znaczy kipu Co to jest indiańskie pismo węzełkowe, sznurkowe; zapis miał formę węzełków zawiązywanych na sznurkach powiązanych w pęki
 • Co znaczy kir Co to jest m) 1. czarne sukno; 2. przen. czerń jako oznaka żałoby: przywdziać kir, chodzić w kirach
 • Co znaczy kirin Co to jest m) mityczne zwierzę łączące kształty kilku zwierząt lub potworów, przedstawiane często na japońskich rzeźbach i porcelanie
 • Co znaczy Kirke Co to jest córka Heliosa, czarodziejka z wyspy Ajaja, która rok więziła Odyseusza, a jego towarzyszy zamieniła w wieprze> przen. czarodziejka
 • Co znaczy kirkut Co to jest m) cmentarz żydowski
 • Co znaczy kismet Co to jest m; ndm) w religii muzułmanów: przeznaczenie, los człowieczy
 • Co znaczy klaka Co to jest wynajęci do oklaskiwania kogo; 2. oklaski, popularność za pieniądze: mieć swoją klakę, zrobić komu klakę ? klakier, klakierstwo
 • Co znaczy klakier Co to jest m) 1. pot. osoba wynajęta do oklaskiwania jakiegoś widowiska lub artysty; 2. pogardl. pochlebca, lizus
 • Co znaczy klamoty Co to jest m; lm) pot. manatki, graty, niepotrzebne przedmioty
 • Co znaczy klan Co to jest rodzina, potomstwo> 1. ród, związek rodowy w Irlandii i Szkocji; 2. przen. ścisłe grono ludzi związanych ze sobą w jakiś sposób, zwykle
 • Co znaczy klarować Co to jest claro czynię czystym, jasnym> 1. oczyszczać płyn z zawiesin, czyniąc przezroczystym, klarownym: sklarować rosół; 2. pot. długo i cierpliwie
 • Co znaczy klasa Co to jest classa klasa, grupa> 1. kategoria przedmiotów lub zjawisk mających wspólne cechy: klasa ludzi, zwierząt, wyrazów ? klasyfikacja czego; 2
 • Co znaczy klasycyzm Co to jest klasyczny, z łac. classicus wzorowy, wzorcowy, doskonały> hist., kult. nurt w literaturze, sztuce i architekturze nawiązujący do dzieł
 • Co znaczy klasycyzować Co to jest nawiązywać do wzorów klasycznych, naśladować sztukę klasycyzmu (zwłaszcza neoklasycyzm), wzorować się na klasykach
 • Co znaczy klasyczny Co to jest łac. scriptor classicus pisarz o dobrym stylu> 1. odnoszący się do antyku, do staroż. kultury, literatury, języków i filozofii greckiej
 • Co znaczy klasyfikacja Co to jest z łac. classis grupa> 1. systematyczny podział przedmiotów lub zjawisk na klasy, kategorie, grupy według określonej zasady, na podstawie
 • Co znaczy klasyk Co to jest scripteur) classique> 1. pisarz, artysta powszechnie uznany; twórca dzieł o nieprzemijającej wartości; 2. przedstawiciel, zwolennik
 • Co znaczy klasyka Co to jest doskonały> dzieła z różnych dziedzin i różnych okresów (zwłaszcza dawnych), uznane za doskonałe, wzorcowe, nieprzemijające: klasyka
 • Co znaczy klasztor Co to jest claustrum miejsce zamknięte> 1. budynek lub zespół budynków stanowiących miejsce zamieszkania zakonnic lub zakonników jakiejś reguły; 2
 • Co znaczy klaun Co to jest zob. klown
 • Co znaczy klaunada Co to jest ż) zob. klownada
 • Co znaczy klaustrofobia Co to jest z gr. phobos strach> med. chorobliwy lęk przed przebywaniem w ciasnym, zamkniętym pomieszczeniu ? klaustrofobiczny
 • Co znaczy klauzula Co to jest od claudo zamykam> 1. praw. zastrzeżenie, warunek w umowie lub traktacie: klauzula największego uprzywilejowania; 2. lit. końcowe sylaby
 • Co znaczy klauzura Co to jest zamknięta dla obcych, z łac. clausura zamknięcie, od clausus zamknięty> 1. część klasztoru zamknięta dla obcych; 2. ogół przepisów
 • Co znaczy klawesyn Co to jest m) instrument muzyczny podobny do fortepianu, o delikatniejszym brzmieniu ? klawesynista
 • Co znaczy klawikord Co to jest klucz, klawisz + corda (chorda) struna> instrument muzyczny klawiszowo-strunowy, poprzednik fortepianu ? klawikordzista
 • Co znaczy klawisz Co to jest klawiatury w instrumentach muzycznych (fortepian, organy, fisharmonia, akordeon); 2. płytka lub guziczek poruszający dźwignię w różnego
 • Co znaczy klecha Co to jest kleryk pomocnik proboszcza> 1. pogard. o duchownym; 2. daw. pomocnik proboszcza, zwykle kandydat na duchownego, pełniący funkcje
 • Co znaczy klejnot Co to jest szlachetny lub wyrób jubilerski; klejnoty (lm) biżuteria, kosztowności: drogocenny, kosztowny, prawdziwy klejnot, klejnoty rodowe; 2. rzecz
 • Co znaczy klejstogamia Co to jest gameta> bot. samozapylenie występujące u niektórych roślin, odbywające się w pąkach kwiatowych ? klejstogamiczny
 • Co znaczy klejstogamiczny Co to jest przym.) rośliny, kwiaty klejstogamiczne zapylające się własnym pyłkiem
 • Co znaczy klematis Co to jest Clematis, pnąca bylina z rodziny jaskrowatych (Ranunculaceae), o dużych, barwnych kwiatach, hodowana w ogrodach jako roślina ozdobna
 • Co znaczy klepsydra Co to jest ż) <łac. clepsydra, z gr. klepsýdra> 1. daw. zegar piaskowy; 2. pot. druk zawiadamiający o czyjejś śmierci i pogrzebie
 • Co znaczy kleptoman Co to jest m) człowiek cierpiący na kleptomanię
 • Co znaczy kleptomania Co to jest ż) chorobliwa skłonność do kradzieży drobnych przedmiotów ? kleptoman
 • Co znaczy kler Co to jest m) ogół duchownych chrześcijańskich ? klerykał, klerykalizm, klerykalizacja
 • Co znaczy klerk Co to jest clericus kleryk> 1. pogardl. o urzędniku, biurokracie: władza, rządy klerków; 2. daw. urzędnik kościelny (także świecki) lub wędrowny
 • Co znaczy klerykalizm Co to jest do podporządkowania życia społecznego, politycznego i kulturalnego ideałom Kościoła i władzy duchowieństwa ? klerykalny, klerykał
 • Co znaczy kleterki Co to jest lm) obuwie do wspinaczki wysokogórskiej
 • Co znaczy klezmer Co to jest muzyczne> muzyk wykonujący utwory inspirowane żydowskim folklorem; daw., pot. muzykant grający w lokalach rozrywkowych, na weselach itp
 • Co znaczy klif Co to jest m) geol. typ urwistego brzegu morskiego, powstający wskutek niszczącej działalności fal; faleza: wybrzeże klifowe
 • Co znaczy klika Co to jest orkiestrze wojskowej, od cliquer hałasować> pogardl. grupa osób wzajemnie się popierających, dążących wspólnie do osiągnięcia własnych
 • Co znaczy klikać//kliknąć Co to jest naciskać, nacisnąć klawisz myszy komputerowej, żeby przeprowadzić jakąś operację w programie komputerowym
 • Co znaczy klimakter Co to jest 1. moment krytyczny w życiu człowieka (wg Pliniusza przypadający co siedem lat, najniebezpieczniejszy w 49. roku życia (7 × 7); 2. okres
 • Co znaczy klimakterium Co to jest climacter krytyczny> 1. fizjol. okres w życiu kobiety, gdy zanikają czynności gruczołów płciowych i zdolności rozrodcze, 2. pot. okres
 • Co znaczy klimakteryczny Co to jest climactericus> 1. dotyczący klimakterium, okresu przekwitania; 2. daw. dotyczący lat nieszczęśliwych, pechowych
 • Co znaczy klimat Co to jest klíma zbocze góry, strona świata> 1. geogr. zespół zjawisk i cech atmosferycznych jakiegoś obszaru: klimat Polski, arktyczny, ciepły
 • Co znaczy klimatologia Co to jest ż) geogr. nauka o klimacie, jego strefach, zmianach, cechach klimatycznych ? klimatolog
 • Co znaczy klimatyzacja Co to jest służące do regulowania temperatury, wilgotności, dopływu czystego powietrza w pomieszczeniach zamkniętych: samochód z klimatyzacją
 • Co znaczy klincz Co to jest sport. w boksie chwyt uniemożliwiający ciosy, ruchy obu zawodników; 2. przen. sytuacja bez wyjścia: znaleźć się w klinczu
 • Co znaczy klinga Co to jest ż) część sieczna szabli, szpady, floretu, ostrze
 • Co znaczy kliniczny Co to jest kliniki, związany z kliniką: etat kliniczny; badania, zabiegi kliniczne; 2. med. potwierdzone badaniami naukowymi w klinice: objawy
 • Co znaczy klinika Co to jest klinik?? od klinikos mający łóżko; z klin? łoże, łóżko> placówka lecznictwa zamkniętego, szpital związany z akademią medyczną, w którym
 • Co znaczy Klio Co to jest n) mit. gr. muza historii, przedstawiana ze zwojem papirusu
 • Co znaczy klip Co to jest m) krótki, kilkuminutowy film reklamowy lub filmowe nagranie piosenki
 • Co znaczy kliper Co to jest szybki rejowiec o smukłym kadłubie, popularny w 2. poł. XIX w., służący głównie do transportu towarów kolonialnych: herbaciany kliper
 • Co znaczy klips Co to jest szczypce, klamra, broszka> 1. ozdoba przypinana do ucha za pomocą specjalnego zacisku; 2. uchwyt metalowy, np. przy długopisie, służący do
 • Co znaczy kliring Co to jest rozrachunków polegająca na kompensowaniu wzajemnych należności i zobowiązań między bankami, przedsiębiorstwami i krajami
 • Co znaczy kliwer Co to jest m) żegl. trójkątny żagiel przedni podnoszony na sztagu
 • Co znaczy kliwia Co to jest 1866)>, bot. Clivia, roślina o mieczowatych, skórzastych liściach i pomarańczowych, żółtych lub szkarłatnych kwiatach, pochodząca z
 • Co znaczy kloaka Co to jest do odprowadzania nieczystości, od cluo czyszczę> 1. dół lub zbiornik na odchody i nieczystości; gnojnik: dół kloaczny; 2. pot. przen
 • Co znaczy klomb Co to jest bryła> 1. wydzielony fragment ogrodu, zieleńca, obsadzony kwiatami; 2. przest grupa drzew i krzewów tworząca owalną lub kolistą kępę
 • Co znaczy koczownik Co to jest m) człowiek prowadzący koczowniczy tryb życia, przenoszący się z miejsca na miejsce; nomada ? koczowniczy, koczownictwo
 • Co znaczy kolofon Co to jest notka informacyjna o książce, zawierająca tytuł, nazwisko autora, kopisty lub drukarza, miejsce i datę druku, czasem też dane dotyczące
 • Co znaczy klon Co to jest gałąź> 1. biol. potomstwo jednego osobnika (zwierzęcego albo roślinnego), identyczne z nim pod względem właściwości dziedzicznych, powstałe
 • Co znaczy klonowanie Co to jest m) genet produkowanie klonów, czyli genetycznych dubletów, kopii jakiejś rośliny lub zwierzęcia
 • Co znaczy klops Co to jest m) 1. potrawa z mielonego mięsa ? klopsik; 2. pot. fiasko, klapa, przegrana
 • Co znaczy klou Co to jest cyrkowy> 1. komiczna postać w charakterystycznym przebraniu i makijażu, występująca w cyrku, w pantomimie, w teatrzyku ulicznym; 2. pogardl
 • Co znaczy klownada Co to jest ż) 1. występ klowna; 2. błazeństwo, błazeńskie zachowanie
 • Co znaczy klozet Co to jest m) przest ubikacja z urządzeniem wodociągowo-kanalizacyjnym
 • Co znaczy klub Co to jest klub pałka, maczuga> 1. zorganizowana grupa ludzi spotykających się w różnych celach: klub sportowy, jeździecki, filmowy, dyskusyjny; klub
 • Co znaczy kluba Co to jest ż) daw. narzędzie tortur, rodzaj śruby zaciskanej na ciele torturowanego: fraz. wziąć w kluby kogo narzucić dyscyplinę
 • Co znaczy kluza Co to jest ż) żegl. żelazny pierścień lub mały otwór w burcie, przez który przechodzi cuma lub łańcuch kotwiczny
 • Co znaczy kluzja Co to jest botanik fr.> bot. Clusia, krzew (rzadziej drzewo) z rodziny dziurawcowatych (Hypericaceae), występujący w Ameryce tropikalnej
 • Co znaczy knaga Co to jest drewniane lub metalowe urządzenie w kształcie rogów, przymocowane na stałe do pokładu, służące do mocowania lin; rożek linowy; listwa
 • Co znaczy knajpa Co to jest ż) pot. podrzędna restauracja ? knajpka
 • Co znaczy knebel Co to jest m) zwitek szmat, wpychany komuś do ust, aby nie mógł wydobyć głosu ? kneblować kogo, zakneblować
 • Co znaczy kneblować Co to jest 1. zatykać komuś usta kneblem; 2. przen. tłumić krytykę
 • Co znaczy knot Co to jest paląca się w świecy lub w lampie olejowej albo naftowej; 2. daw. wojsk. w broni palnej sznurek konopny nasycony materiałem zapalnym; lont
 • Co znaczy know how Co to jest praktycznego poradnika na tematy związane z produkcją, organizacją i zarządzaniem firmą, przedsiębiorstwem
 • Co znaczy knut Co to jest m) bat, harap ze skóry lub rzemienia
 • Co znaczy ko- Co to jest wielu wyrazów, wprowadzający znaczenie: łącznie, wspólnie, z kim, z czym: koartykulacja, koedukacja, kooperacja, koprodukcja, konkubinat
 • Co znaczy koafiura Co to jest ż) przest dziś żart. niezwykła fryzura kobieca: mieć elegancką, dziwaczną koafiurę
 • Co znaczy koagulacja Co to jest krzepnięcie> chem. łączenie się cząstek koloidowych w większe zespoły, co powoduje wytrącenie się osadu lub przejście zolu w żel ? koagulat
 • Co znaczy koagulator Co to jest urządzenie używane w mikrochirurgii, wykorzystujące działanie wiązki promieniowania laserowego na żywe komórki: koagulator laserowy; 2
 • Co znaczy koala Co to jest cinereus, australijski ssak nadrzewny, przypominający wyglądem niewielkiego niedźwiadka, żywiący się pędami i liśćmi eukaliptusa: miś koala
 • Co znaczy koalicja Co to jest łac. coalitus zrośnięty> 1. sojusz polit. lub militarny państw: koalicja antyhitlerowska; 2. sojusz, porozumienie partii, stronnictw
 • Co znaczy koasekuracja Co to jest assecuratio zabezpieczenie> ekon. ubezpieczenie jednego obiektu w kilku zakładach ubezpieczeniowych, z których każdy w razie powstania
 • Co znaczy kobold Co to jest m) mit. germ. mały duch opiekuńczy wyobrażany w postaci karzełka, strzegący domostwa lub podziemnych skarbów
 • Co znaczy kobza Co to jest z tur. kobuz> ludowy instrument muzyczny o kilku strunach, w Polsce, na Podhalu (dudy), popularny zwłaszcza w XVI i XVII w., obecnie
 • Co znaczy kociuba Co to jest ż) reg pogrzebacz
 • Co znaczy kocz Co to jest m) daw. powóz z nadwoziem na pasach rzemiennych lub skórzanych albo na łańcuchach ? koczyk
 • Co znaczy koczkodan Co to jest Cercopithecus, niewielka małpa wąskonosa o krótkim pysku i długim ogonie, żyjąca w lasach afrykańskich; 2. przen., iron. o osobie (zwykle
 • Co znaczy koczować Co to jest 1. prowadzić wędrowny tryb życia: plemiona koczownicze ? koczownictwo, koczownik; 2. przen. przebywać gdzieś krótko, przejściowo; nie mieć
 • Co znaczy koczownictwo Co to jest polegający na ciągłej zmianie miejsca pobytu, charakterystyczny dla stepowych ludów zbieracko-łowieckich i pasterskich Afryki, Australii
 • Co znaczy koczowniczy Co to jest przym.) 1. dotyczący koczownictwa, koczowników, właściwy koczownikom; wędrowny; 2. tułaczy
 • Co znaczy kod Co to jest > 1. system umownych znaków (skrótów, symboli) używanych do przekazywania informacji wg pewnych reguł; kody zależą od rodzaju znaków: kod
 • Co znaczy koda Co to jest zob. coda
 • Co znaczy kodak Co to jest Eastman Kodak Company> typ aparatu fotograficznego przystosowany do wykonywania zdjęć na filmach zwojowych
 • Co znaczy kodeina Co to jest od gr. k??deia, k?día głowa, makówka> chem. farm. alkaloid występujący w soku makowym, pochodna morfiny, środek przeciwkaszlowy, działa
 • Co znaczy kodeks Co to jest belka; księga oprawna w drewno> 1. praw. usystematyzowany zbiór przepisów, dotyczący określonej dziedziny prawa: kodeks cywilny, karny, lub
 • Co znaczy koder Co to jest m) 1. osoba kodująca informację, szyfrant; 2. techn. urzadzenie do kodowania ? dekoder
 • Co znaczy kodować Co to jest przetwarzać informacje, zapisując w innym systemie znaków; szyfrować
 • Co znaczy kodycyl Co to jest suplement testamentu, z łac. codicillus, od codex> 1. dodatek do testamentu, dodatkowe rozporządzenie majątkiem; 2. dodatkowe punkty umowy
 • Co znaczy kodyfikacja Co to jest w system pewnych reguł i norm; usystematyzowanie przepisów z określonej dziedziny; 2. praw. budowanie kodeksu prawnego ? skodyfikować co
 • Co znaczy koedukacja Co to jest ż) wspólne nauczanie i wychowywanie dziewcząt i chłopców: szkoła koedukacyjna
 • Co znaczy koegzystencja Co to jest ż) <łac.> współistnienie zjawisk, zgodne życie różnych ludzi lub narodów
 • Co znaczy koegzystować Co to jest łac. existo istnieję> istnieć, żyć wspólnie z kimś lub z czymś, obok kogoś lub czegoś innego; współistnieć, współżyć
 • Co znaczy kofeina Co to jest chem. związek organiczny, alkaloid występujący m.in. w ziarnach kawy i liściach herbaty, teina; otrzymywany też syntetycznie, stosowany w
 • Co znaczy koga Co to jest żaglowiec handlowy lub wojenny, używany na Bałtyku i Morzu Północnym w XII–XV w., mało zwrotny, o jednym lub kilku masztach
 • Co znaczy kogel mogel Co to jest m) surowe żółtko utarte z cukrem: ukręcić, zrobić kogel-mogel
 • Co znaczy kognat Co to jest m) <łac. cognatus krewny> krewniak, tzn. członek rodziny ze względu na wspólną krew przodków (w odróżnieniu od powinowatego, czyli agnata
 • Co znaczy kognitywny Co to jest poznawczy, dotyczący poznania: procesy, nauki kognitywne
 • Co znaczy koherencja Co to jest ż) spójność, niesprzeczność czego: koherencja tekstu ? koherentny
 • Co znaczy koherentny Co to jest przym.) spoisty, spójny, zwarty
 • Co znaczy koh-i-noor Co to jest K?h-i-n?r góra światła> 1. nazwa jednego z najsłynniejszych diamentów świata, wywiezionego w 1849 r. z Indii przez Anglików, dziś w
 • Co znaczy kohorta Co to jest zwartym szyku; oddział; 2. pogardl. gromada, zgraja; banda; 3. hist. w staroż. Rzymie oddział wojska stanowiący dziesiątą część legionu
 • Co znaczy koincydencja Co to jest ż) jednoczesne wystąpienie zjawisk lub kilku zdarzeń; zbieżność, zbieg okoliczności
 • Co znaczy koja Co to jest ż) łóżko na jachcie lub statku, przymocowane na stałe lub zawieszone na łańcuchach
 • Co znaczy kojot Co to jest Canis latrans, zwierzę drapieżne z rodziny psów (Canidae), przypominające wilka europejskiego, zamieszkujące prerie Ameryki Płn. i Środ
 • Co znaczy koka Co to jest ż) 1. bot. krzew kokainowy; 2. środ. kokaina; zob. coca
 • Co znaczy kokaina Co to jest związek organiczny, toksyczny alkaloid w postaci bezbarwnego proszku lub kryształów o gorzkim smaku, otrzymywany głównie z liści krzewu
 • Co znaczy kokainista Co to jest m) człowiek nałogowo zażywający kokainę
 • Co znaczy kokainizm Co to jest m) nałogowe zażywanie kokainy
 • Co znaczy kokieteria Co to jest ż) chęć podobania się; zalotność ? kokietka, kokietować kogo czym
 • Co znaczy kokieteryjny Co to jest przym.) odznaczający się kokieterią, pełen kokieterii; zalotny
 • Co znaczy kokietka Co to jest ż) kobieta zalotna, pełna kokieterii, kokietująca otoczenie
 • Co znaczy kokietować Co to jest 1. zachowywać się w sposób zalotny, uwodzicielski; 2. starać się komuś podobać, zjednywać sobie kogoś
 • Co znaczy kokilka Co to jest muszla> 1. niewielkie naczynie, zwykle żaroodporne, w którym zapieka się i podaje na stół wykwintne przystawki; 2. techn. mała forma
 • Co znaczy koklusz Co to jest zakaźna występująca u małych dzieci, objawiająca się uporczywym, napadowym kaszlem, czasem połączonym z wymiotami; krztusiec: szczepionka
 • Co znaczy kokon Co to jest jaja owadów, pajęczaków, pijawek, chroniąca przed uszkodzeniem i wysychaniem, niekiedy zawiera substancje odżywcze potrzebne dla
 • Co znaczy kordialny Co to jest przym.) serdeczny, wylewny: kordialne powitanie, uśmiechy, uściski
 • Co znaczy kokos Co to jest Kokosnute, fr., hiszp., port. coco> 1. bot. palma kokosowa; 2. owoc tej palmy; orzech kokosowy, którego skorupa i włókna są użytkowane w
 • Co znaczy kokpit Co to jest m) żegl. pomieszczenie dla załogi w części rufowej jachtu
 • Co znaczy koktajl Co to jest pomieszania różnych napojów: alkoholi, soków, mleka, czasem z owocami i lodem: koktajl alkoholowy, mleczno-owocowy; przyrządzić koktajl
 • Co znaczy koktajlbar Co to jest m) bar, w którym przyrządza się i podaje koktajle
 • Co znaczy kolaboracja Co to jest współpraca z wrogiem, z przeciwnikiem politycznym, często połączona ze szpiegostwem, dlatego oceniana negatywnie; 2. żart. każda współpraca
 • Co znaczy kolaborować Co to jest 1. uprawiać kolaborację; 2. daw. współpracować
 • Co znaczy kolagen Co to jest biol. białko z grupy skleroprotein, z której zbudowane są np. kości, chrząstki, skóra; surowiec do produkcji żelatyny
 • Co znaczy kolaż Co to jest kompozycja plastyczna, w której artysta zastosował różne techniki i rodzaje tworzywa (np. farba, rysunek, fotografia, naklejone kawałki
 • Co znaczy kolega Co to jest collega w węższym zn. razem legalnie wybrany na taki sam urząd (od lex legis)> towarzysz pracy, nauki, zabawy
 • Co znaczy kolegiata Co to jest ż) <łac. kośc. ecclesia collegiata, od collegium> kościół, przy którym było lub jest kolegium kanoników
 • Co znaczy kolegium Co to jest równoprawnych urzędników, od col-lega> 1. zebranie, narada grupy osób występujących oficjalnie jako organ administracji – samodzielny
 • Co znaczy kolekcja Co to jest od col-ligo zbieram> 1. zbiór przedmiotów jednego rodzaju, gromadzonych ze względu na ich wartość artystyczną, naukową, historyczną lub
 • Co znaczy kolekcjoner Co to jest m) osoba kolekcjonująca coś; zbieracz ? kolekcjonerstwo, kolekcjonerka
 • Co znaczy kolekcjonerstwo Co to jest przedmiotów jednego rodzaju (np. dzieł sztuki, pamiątek historycznych, książek, numizmatów, okazów przyrody) według określonych kryteriów
 • Co znaczy kolekta Co to jest zbieranie składek, łac. collecta (dona) zebrane (dary)> 1. w Kościele kat.: modlitwa odmawiana przez księdza w czasie mszy przed epistołą
 • Co znaczy kolektura Co to jest ż) biuro, placówka, punkt sprzedaży losów loteryjnych, kuponów gier liczbowych
 • Co znaczy kolektyw Co to jest fr. collectif zbiorowy, zespołowy, łac. collectivus> 1. zorganizowana grupa, zespół osób związanych wspólną pracą, działalnością, wspólnym
 • Co znaczy kolektywny Co to jest collectivus> oparty na zbiorowej pracy, zbiorowym działaniu; wykonywany wspólnie; zespołowy, zbiorowy, wspólny: kolektywna decyzja
 • Co znaczy kolendra//kolender Co to jest koríannon> 1. bot. Coriandrum sativum, jednoroczna roślina miododajna, o białych lub bladoróżowych kwiatach i drobnych, kulistych owocach
 • Co znaczy kolęda Co to jest miesiąca> 1. pieśń religijna śpiewana w okresie Bożego Narodzenia: śpiewać kolędy; 2. ludowy zwyczaj kolędowania, czyli odwiedzania domów z
 • Co znaczy kolędować Co to jest Bożego Narodzenia obchodzić domy z szopką lub gwiazdą, śpiewając kolędy, składając życzenia, zbierając datki; chodzić po kolędzie
 • Co znaczy kolia Co to jest ż) naszyjnik z kamieni szlachetnych lub ich imitacji: kolia brylantowa
 • Co znaczy koliber Co to jest dialektu wyspy Martyniki> zool. bardzo mały ptak z rodziny o tej samej nazwie (Trochilidae), o barwnym upierzeniu i długim dziobie, żywiący
 • Co znaczy kolidować Co to jest od łac. col-lido zderzam się> być z czym w sprzeczności, w kolizji; nie pasować: terminy, zajęcia, spotkania kolidują ze sobą ? kolizja
 • Co znaczy koligacja Co to jest np. małżeńskie)> przest. związki pokrewieństwa lub powinowactwa: rodzinne koligacje ? koligat, skoligacony z kim
 • Co znaczy koligat Co to jest m) <łac. colligatus związany> daw. żonaty z czyjąś krewną; powinowaty
 • Co znaczy kolizja Co to jest zderzenie> 1. zderzenie samochodów: doszło do kolizji na drodze; 2. zbieg sprzecznych okoliczności, przepisów; konflikt interesów: coś
 • Co znaczy kolka Co to jest ż) <łac. colica, z gr. kolik emacrac choroba jelit, od kólon jelito grube> med. ostry kurczowy ból w jamie brzusznej
 • Co znaczy kraul Co to jest zob. crawl
 • Co znaczy kollaps Co to jest m) <łac. collapsus zapadły> 1. med. gwałtowny spadek ciśnienia krwi występujący przy niektórych chorobach; zapaść; 2. geol. zapadlisko
 • Co znaczy kolokwializm Co to jest rozmowa> wyraz lub wyrażenie używane tylko w swobodnej, potocznej mowie: elementy kolokwialne w języku ? kolokwialność
 • Co znaczy kolokwialny Co to jest colloqium rozmowa> 1. używany w swobodnej mowie potocznej, charakterystyczny dla rozmowy potocznej; 2. rzad odnoszący się do kolokwium
 • Co znaczy kolokwium Co to jest colloquium rozmowa> 1. na wyższych uczelniach forma egzaminu cząstkowego, koniecznego do uzyskania zaliczenia przedmiotu: zdać, zaliczyć
 • Co znaczy komasować Co to jest scalam> 1. łączyć w całość, gromadzić w jednym miejscu; scalać; 2. dokonywać komasacji (np. gruntów, danych
 • Co znaczy kolonia Co to jest colonus osadnik, rolnik> 1. osada, wydzielony teren zamieszkany przez ludność sprowadzoną z innego terenu kraju; 2. terytorium podbite i
 • Co znaczy kolonista Co to jest osoba, która osiedliła się na terenie skolonizowanym, mieszkaniec kolonii; osadnik; 2. uczestnik kolonii letnich
 • Co znaczy kolonizacja Co to jest podbój kraju i uczynienie z niego własnej kolonii przez pozbawienie suwerennych praw politycznych, ekonomicznych oraz przez narzucenie mu
 • Co znaczy koloński Co to jest Kolonii; Kolonia – miasto w Niemczech, w XVIII w. słynne z produkcji pachnideł> pot. pachnąca woda toaletowa: woda kolońska
 • Co znaczy kolorado Co to jest USA> zool. chrząszcz kolorado (Leptinotarsa decemlineata) żerujący na liściach i pędach roślin psiankowatych, groźny szkodnik upraw
 • Co znaczy koloratka Co to jest ż) rodzaj białego kołnierzyka noszonego przez kapłanów
 • Co znaczy koloratura Co to jest ż) muz. ozdobne elementy śpiewu operowego: aria z koloraturą, sopran koloraturowy
 • Co znaczy kolorysta Co to jest artysta malarz akcentujący rolę koloru w obrazie ? kolorystyka, koloryt; 2. przen. pot. człowiek, który lubi ubarwiać swoje opowieści
 • Co znaczy koloryt Co to jest dominujące lub charakterystyczne dla jakiegoś obrazu lub malarza: ciepły koloryt jesieni; 2. elementy i cechy charakterystyczne dla jakiejś
 • Co znaczy koloryzacja Co to jest kolorów; kolorystyka, koloryt; 2. przesada w relacjach, opowiadaniach; przejaskrawianie, koloryzowanie
 • Co znaczy koloryzować Co to jest przesadzać w opowiadaniu, opisie; ubarwiać, upiększać relacje zmyślonymi szczegółami; 2. rzad. barwić, malować, kolorować
 • Co znaczy kolos Co to jest kolossós> 1. olbrzymi, nadnaturalnej wielkości posąg; kolos rodyjski olbrzymi posąg boga słońca, Heliosa, wzniesiony w starożytności na
 • Co znaczy kolosalny Co to jest przym.) bardzo duży; wielki, olbrzymi, ogromny
 • Co znaczy Koloseum Co to jest n) <łac. Colosseum> największy w starożytności rzymski amfiteatr, wzniesiony przez cesarzy z dynastii Flawiuszów
 • Co znaczy kolportaż Co to jest gazet, książek do sklepów i księgarń: dział kolportażu; 2. rozpowszechnianie pism, druków, plakatów przez ich rozwożenie, roznoszenie do
 • Co znaczy kolporter Co to jest m) osoba zajmująca się kolportażem; roznosiciel pism, druków
 • Co znaczy kolportować Co to jest rozpowszechniać, roznosić, rozsyłać książki, pisma, druki; zajmować się kolportażem
 • Co znaczy kolubryna Co to jest couleuvre żmija> 1. pot. rzecz lub osoba duża, ciężka, niezgrabna; 2. hist. ciężkie działo oblężnicze z długą lufą, używane w XVI–XVII w
 • Co znaczy Kolumb Co to jest i podróżnik, odkrywca Ameryki> fraz. jajko Kolumba proste rozwiązanie pozornie skomplikowanego zadania
 • Co znaczy kolumbarium Co to jest Columba gołąb> 1. hist. zbiorowy grobowiec z niszami na urny zawierające prochy zmarłych, typowy dla rzymskiej i wczesnochrześcijańskiej
 • Co znaczy kołchoz Co to jest m) w Związku Radzieckim rolnicza spółdzielnia produkcyjna
 • Co znaczy kołchoźnik Co to jest członek kołchozu; 2. pot. rodzaj odbiornika składającego się z głośnika i regulatora siły głosu, popularny krótko po II wojnie światowej
 • Co znaczy kołczan Co to jest m) daw. worek, futerał na strzały do łuków i kusz, najczęściej skórzany, noszony przez łuczników (zwł. Tatarów
 • Co znaczy kołpak Co to jest daszka, w kształcie cylindra lub stożka, futrzana lub sukienna, obszyta futrem, noszona przez Tatarów i szlachtę polską; 2. techn. wypukła
 • Co znaczy koma Co to jest kómma> 1. przecinek w ułamku dziesiętnym: 0,3 – wym zero koma trzy; 2. med. stan głębokiej utraty świadomości, śpiączka
 • Co znaczy komando Co to jest żołnierzy do zadań specjalnych: komando desantowe, saperów ? komandos; 2. grupa robocza więźniów w hitlerowskich i radzieckich obozach
 • Co znaczy komik Co to jest actor, scriptor) comicus> 1. aktor grający role komiczne; rzadziej klown cyrkowy; 2. człowiek z dużym poczuciem humoru, rozśmieszający
 • Co znaczy komandor Co to jest commandeur; od commander rozkazywać, dowodzić, z łac. commendo powierzam, polecam> 1. stopień wojskowy w marynarce, odpowiednik
 • Co znaczy komandos Co to jest m) żołnierz jednostki do zadań specjalnych
 • Co znaczy komasacja Co to jest commasatio> scalanie czego, łączenie poszczególnych elementów w jedną całość: komasacja gruntów ? komasować co, skomasować, skomasowane
 • Co znaczy kombatant Co to jest walki zbrojnej, ruchu oporu, partyzantki; 2. przen. człowiek, który niegdyś położył wielkie zasługi w tworzeniu czegoś ważnego
 • Co znaczy kombi Co to jest Kombinationswagen> rodzaj nadwozia samochodowego z przedłużoną częścią tylną: fiat kombi, skoda kombi zob. combi
 • Co znaczy kombinacja Co to jest combinatio, od combino podwajam> 1. połączenie kilku różnych elementów: kombinacja kolorów, smaków, wzorów, linii; 2. sport złożona
 • Co znaczy kombinat Co to jest od combino> wielki zakład lub przedsiębiorstwo produkcyjne złożone z kilku mniejszych zakładów: kombinat metalurgiczny, samochodowy
 • Co znaczy kombinator Co to jest kombinuje, zajmuje się niezbyt uczciwymi interesami, żyje z podejrzanych kombinacji; spryciarz, cwaniak
 • Co znaczy kombinezon Co to jest m) jednoczęściowe ubranie, połączenie bluzy i spodni: męski, damski, roboczy, sportowy kombinezon
 • Co znaczy kombinować Co to jest łączyć, zestawiać różne elementy w określoną całość; 2. szukać rozwiązania czegoś, zastanawiać się nad sposobem działania ? wykombinować; 3
 • Co znaczy komedia Co to jest lit. gatunek dramatu o zabawnej, lekkiej tematyce (przeciwieństwo tragedii): komedia antyczna, mieszczańska, obyczajowa; wystawiać komedię
 • Co znaczy komediancki Co to jest przym.) 1. właściwy komediantowi, obłudny, udawany; niepoważny, groteskowy; 2. daw. aktorski
 • Co znaczy komedianctwo Co to jest m) obłudne, nieszczere postępowanie; udawanie, poza
 • Co znaczy komediant Co to jest m) 1. człowiek, który coś udaje, błaznuje, zachowuje się niepoważnie; pozer; 2. daw. aktor ? komedianctwo
 • Co znaczy komenda Co to jest rozkaz, polecenie wojskowe: wydać, dać komendę ? komenderować kim, komendant, komendantura, zakomenderować
 • Co znaczy komenderować Co to jest 1. przewodzić komuś, narzucać komuś swoją wolę, rządzić kimś; 2. dawać komendę, rozkazywać, dowodzić ? komendant
 • Co znaczy komensalizm Co to jest biol. współbiesiadnictwo, forma symbiozy dwu gatunków żywiących się tym samym rodzajem pokarmu ? komensalistyczny
 • Co znaczy komentarz Co to jest rodzaj dodatkowego objaśnienia lub interpretacji, przypis do tekstu: komentarz odautorski; 2. pot. uwagi dotyczące kogoś lub czegoś: robić
 • Co znaczy komentator Co to jest osoba interpretująca jakieś wydarzenia: komentator tekstu, dzieła, komentator radiowy, telewizyjny, sportowy
 • Co znaczy komentować Co to jest 1. opatrywać komentarzem, dawać komentarz; objaśniać, interpretować; 2. omawiać coś, robić krytyczne uwagi, często w sposób złośliwy
 • Co znaczy komeraże Co to jest m; lm) przest. intrygi, złośliwe plotki
 • Co znaczy komercja Co to jest nastawiona głównie na opłacalność, na szybki zysk ? komercjalizm, komercjalizacja, komercjalny, komercyjny
 • Co znaczy komercjalizacja Co to jest dostosowanie działalności przedsiębiorstwa do wymogów gospodarki rynkowej; także przygotowanie przedsiębiorstwa do prywatyzacji; 2. oparcie
 • Co znaczy komercjalizm Co to jest m) postawa, postępowanie nastawione tylko na zysk, dochód
 • Co znaczy komercjalizować Co to jest 1. wprowadzać komercjalizację; 2. opierać coś na zasadach komercyjnych, handlowych, kupieckich; czynić opłacalnym
 • Co znaczy komercyjny Co to jest przym.) przynoszący dochód, obliczony na zysk; handlowy, kupiecki: cena, sprzedaż, wartość komercyjna
 • Co znaczy komers Co to jest daw. bankiet, uczta, przyjęcie (zwłaszcza korporacji kupieckiej); 2. spółka, stowarzyszenie; 3. dziś bal maturalny
 • Co znaczy kometa Co to jest długimi włosami, od kóm? długie włosy> astr. niewielkie ciało niebieskie z długą świetlistą smugą, tzw. warkoczem: kometa Halleya
 • Co znaczy kometka Co to jest ż) sport. badminton: grać w kometkę
 • Co znaczy komfort Co to jest służy wygodzie, lepszej jakości życia: mieć duży komfort, żyć w komforcie, podnieść sobie komfort, komfortowa sytuacja, willa ? komfortowy
 • Co znaczy kompetentny Co to jest compétent> 1. mający określone kompetencje, uprawniony do działania, do wydawania decyzji, 2. mający kwalifikacje do wypowiadania sądów
 • Co znaczy komiczny Co to jest comique, z łac. comicus śmieszny> 1. wywołujący śmiech, budzący wesołość, śmieszny, zabawny: komiczny wygląd, komiczna sytuacja; 2
 • Co znaczy komiks Co to jest komiczny pasek, taśma> rysunkowa historyjka o dowolnej, najczęściej rozrywkowej lub sensacyjnej tematyce, opowieść obrazkowa z krótkimi
 • Co znaczy komis Co to jest handl., z łac. commisum rzecz powierzona> instytucja handlowa, zajmująca się sprzedażą rzeczy powierzonych przez poprzedniego właściciela
 • Co znaczy komisant Co to jest m) osoba lub przedsiębiorstwo zajmujące się pośrednictwem handlowym
 • Co znaczy komisariat Co to jest commissariat, z wł. commissariato, od commissario komisarz> 1. siedziba okręgu administracyjnego policji: komisariat dzielnicowy
 • Co znaczy komisaryczny Co to jest kommissar komisarz> pochodzący nie z wyboru, lecz ustanowiony przez władzę wyższą, mianowany: zarząd komisaryczny
 • Co znaczy komisja Co to jest osób oficjalnie powołanych do przeprowadzenia pewnych działań (egzaminów, kontroli, ekspertyz): międzyuczelniana komisja egzaminacyjna
 • Co znaczy komitent Co to jest zlecam> właściciel rzeczy, ruchomości oddanej w komis; osoba lub przedsiębiorstwo zlecające komisantowi przeprowadzenie transakcji
 • Co znaczy komitywa Co to jest ż) zażyłość, dobre stosunki: być z kim w dobrej komitywie
 • Co znaczy komiwojażer Co to jest voyageur wędrowny sprzedawca> 1. akwizytor, przedstawiciel firmy, podróżujący po kraju w celu pozyskania klientów i zamówień na produkty
 • Co znaczy komizm Co to jest zabawa ludowa> cecha zjawisk, przedmiotów, osób, która wywołuje śmiech: komizm wydarzeń, postaci; sposób ujmowania zdarzeń i sytuacji
 • Co znaczy komnata Co to jest z kominkiem, od łac. caminus piec> przest w rezydencjach, pałacach, zamkach duży pokój urządzony z przepychem: wspaniała komnata królewska
 • Co znaczy kompakt Co to jest mało miejsca, z łac. compactus zwięzły> 1. urządzenie zespolone (np. radio, magnetofon i adapter) we wspólnej obudowie; 2. płyta nagraniowa
 • Co znaczy kompan Co to jest towarzysz, z łac. companius jedzący wspólnie chleb> pot. kolega, towarzysz wspólnych przedsięwzięć, pracy, służby, walki, zwłaszcza
 • Co znaczy kompandor//kompander Co to jest m) w telekomunikacji: układ służący do zmniejszania zakłóceń, składający się z kompresora i ekspandera
 • Co znaczy kompania Co to jest towarzystwo: wesoła kompania ? kompan; 2. wojsk pododdział złożony z kilku plutonów: dowódca kompanii czołgów; kompania honorowa; 3. rodzaj
 • Co znaczy komparacja Co to jest ż) <łac. comparatio> porównanie, przyrównanie; zestawienie czego z czym
 • Co znaczy komparatystyka Co to jest naukowe polegające na porównywaniu obiektów i zjawisk stanowiących przedmiot danej dyscypliny ? komparatystyczny, komparatywny
 • Co znaczy komparatywny Co to jest przym.) porównawczy
 • Co znaczy kompas Co to jest do wskazywania stron świata, busola: iść, kierując się kompasem ? kompasowy: rośliny kompasowe, róża kompasowa
 • Co znaczy kompatriota Co to jest m) <łac. cum z, razem + patriota> rodak, ziomek
 • Co znaczy kompatybilny Co to jest 1. wzajemnie się uzupełniający; zgodny, współgrający z czymś; 2. mogący działać łącznie z innym czynnikiem, elementem w sposób
 • Co znaczy kompendium Co to jest skrócenie, oszczędzenie> podręcznik zawierający zbiór najważniejszych wiadomości z jakiejś dziedziny wiedzy w oszczędnym skrócie
 • Co znaczy kompensacja Co to jest compensatio wyrównanie> 1. działania wyrównujące braki w jakiejś sferze; 2. forma odszkodowania, wyrównania strat; 3. przejmowanie funkcji
 • Co znaczy kompensata Co to jest szkód, roszczeń, należności, pretensji; odszkodowanie z tytułu poniesionych wydatków; rekompensata; 2. wyrównywanie wszelkich braków
 • Co znaczy kompensować Co to jest compenser, z łac. compenso równoważę, wynagradzam> 1. wyrównywać braki, należności, pretensje, szkody, straty; rekompensować, równoważyć
 • Co znaczy kompetencja Co to jest łac. competentia> 1. umiejętność, wiedza z jakiejś dziedziny; 2. zakres uprawnień do działania, podejmowania decyzji, zarządzania czym
 • Co znaczy kongresman Co to jest m) członek Kongresu – parlamentu USA lub niektórych państw Ameryki Łacińskiej
 • Co znaczy kompilacja Co to jest łączenie elementów z różnych utworów lub dziedzin twórczości; 2. utwór niesamodzielny, w którym autor wykorzystuje i łączy to, co ktoś inny
 • Co znaczy kompilować Co to jest 1. dokonywać kompilacji; 2. inform. posługiwać się kompilatorem w celu uzyskania programu dla komputera
 • Co znaczy kompleks Co to jest zjawisk lub obiektów, które tworzą jakąś spójną całość: kompleks czynników, warunków; kompleks architektoniczny ? kompleksowo ujmować coś
 • Co znaczy kompleksja Co to jest ż) <łac. complexio połączenie> charakterystyczna cecha osobnicza, dot. budowy ciała i temperamentu: ktoś jest wątłej kompleksji
 • Co znaczy kompleksowy Co to jest kilka różnych dziedzin; obejmujący całość, tworzący jakiś kompleks; zespołowy: 2. chem. związki kompleksowe związki atomu lub jonu
 • Co znaczy komplement Co to jest zawierające pochwałę kogoś lub czegoś: powiedzieć komu komplement; prawić komplementy kobietom ? komplemenciarz, komplementować kogo; 2. to
 • Co znaczy komplementarny Co to jest przym.) dopełniający, uzupełniający się wzajemnie: czynniki komplementarne
 • Co znaczy komplet Co to jest wypełniony> całość złożona z kilku osobnych elementów: komplet mebli, ubrań, spraw do załatwienia ? kompletny, kompletować co, skompletować
 • Co znaczy kompletny Co to jest komplet, niemający braków, obejmujący całość z danego zakresu; pełny; 2. absolutny, całkowity, zupełny: kompletny wariat
 • Co znaczy kompletować Co to jest zbiór przedmiotów, grupę ludzi) w celu uzyskania kompletu; dopełniać do całości: kompletować znaczki, zespół
 • Co znaczy komplikacja Co to jest complicatio> powikłanie, zaburzenie harmonijnego przebiegu, zwykle powodujące jakiś kłopot, utrudnienie: nastąpiły pewne komplikacje w
 • Co znaczy komplikować Co to jest wprowadzać dodatkowe trudności; wikłać, gmatwać, plątać
 • Co znaczy komponent Co to jest m) część składowa czegoś; składnik, element ? komponować
 • Co znaczy komponować Co to jest układać coś z czegoś: komponować bukiet, potrawy; 2. muz. tworzyć utwór muzyczny ? kompozycja, kompozytor, kompozytorski, kompozytorstwo
 • Co znaczy kompost Co to jest złożone> nawóz naturalny powstały w procesie gnicia i fermentacji odpadków organicznych ? kompostownik, kompostowanie
 • Co znaczy kompot Co to jest napój z owoców gotowanych w wodzie z cukrem; 2. środ. wywar ze słomy makowej używany przez narkomanów jako środek odurzający
 • Co znaczy kompozycja Co to jest efekt układania czegoś w harmonijną całość: kompozycja muzyczna, kwiatowa, malarska; 2. sposób układania, komponowania, budowania czegoś
 • Co znaczy kompozytor Co to jest m) <łac. compositor układacz> autor utworu muzycznego
 • Co znaczy kompres Co to jest m) okład przykładany na chore miejsce: zrobić, położyć komu kompres na głowę
 • Co znaczy kompresja Co to jest compressio ściśnięcie> ściskanie, zmniejszanie objętości, wielkości, ilości czego: kompresja etatów; kompresja powietrza ? kompresor
 • Co znaczy kompromis Co to jest porozumienie oparte na wzajemnych ustępstwach: iść, pójść z kim na kompromis; kompromisowe ustalenia ? kompromisowy
 • Co znaczy kompromisowy Co to jest obustronnych ustępstwach, na kompromisie; pojednawczy, polubowny, ugodowy; 2. skłonny do ustępstw: zająć kompromisowe stanowisko
 • Co znaczy kompromitacja Co to jest > robienie tego, co przynosi wstyd lub naraża kogoś na wstyd ? kompromitować kogo czym; skompromitować się, skompromitowany przed kim
 • Co znaczy kompromitować Co to jest kompromittieren, fr. compromettre; z łac. compromitto zgadzam się na kompromis> 1. narażać kogoś na wstyd lub śmieszność; 2. szkodzić
 • Co znaczy komputer Co to jest łac. computo liczę> urządzenie elektroniczne wyposażone w programy umożliwiające szybkie wykonywanie różnych operacji: edytor komputera
 • Co znaczy komputeryzacja Co to jest 1. wprowadzanie gdzieś komputerów, zakładanie sieci komputerowej: komputeryzacja firmy, miasta; 2. zastępowanie tradycyjnych metod
 • Co znaczy komuna Co to jest wspólny> 1. wspólnota ludzi, których łączą jakieś przekonania, ideały, zasady, zwykle inne od reszty społeczeństwa; sekta: życie w komunie
 • Co znaczy komunalizacja Co to jest ż) przejmowanie prywatnego mienia przez komunę, wspólnotę
 • Co znaczy komunalny Co to jest przym.) podlegający samorządowi miejskiemu; miejski; gospodarka komunalna, mieszkanie komunalne
 • Co znaczy komunał Co to jest m) <łac. communalis ogólny> ogólnik, niewiele mówiące, ogólnikowe wyrażenie, banał: wygadywać, głosić komunały
 • Co znaczy komunia Co to jest opłatek symbolizujący Ciało Chrystusa, przyjmowany przez wiernych jako sakrament mistycznego połączenia z Bogiem: przystąpić do komunii św
 • Co znaczy komunikacja Co to jest przekazywanie informacji: komunikacja radiowa, telefoniczna, prasowa, ustna; procesy komunikacyjne ? komunikować się z kim, komunikat
 • Co znaczy kondukt Co to jest razem> 1. orszak honorowy lub żałobny; 2. ludzie uczestniczący w uroczystości pogrzebu: ulicami szedł kondukt żałobny ? konduktowy
 • Co znaczy komunikat Co to jest z fr. communiqué> wiadomość, informacja podana do powszechnej wiadomości; także tekst składający się z takich wiadomości: komunikat prasowy
 • Co znaczy komunikatywny Co to jest communicatif> 1. o tekście, dziele sztuki itp.: zrozumiały, jasny; 2. odnoszący się do przekazywania myśli, porozumiewania się
 • Co znaczy komunikować Co to jest wspólnym> 1. podawać coś do wiadomości, przekazywać jakąś informację, zawiadamiać o czymś; 2. rel. przyjmować komunię; 3. przest. łączyć
 • Co znaczy komunista Co to jest m) członek partii komunistycznej; zwolennik komunizmu
 • Co znaczy komunistyczny Co to jest przym.) odnoszący się do komunizmu lub komunistów, zgodny z zasadami komunizmu, wynikający z nich
 • Co znaczy komunizm Co to jest wspólny> ideologia rewolucyjnych ruchów robotniczych XIX/XX w., której efektem było powstanie w Rosji i innych krajach ustroju społ.-polit
 • Co znaczy komysze Co to jest gęstwina, zarośla, krzaki, zwłaszcza w miejscach podmokłych
 • Co znaczy komża Co to jest koszula> biała, sięgająca do kolan szata noszona przez duchownych kat. lub osoby świeckie podczas pełnienia czynności liturgicznych
 • Co znaczy koncelebracja Co to jest ż) w Kościołach chrześcijańskich wspólne odprawianie mszy przez wielu księży
 • Co znaczy koncelebrować Co to jest obchodzić> w Kościołach chrześcijańskich uroczyście odprawiać mszę w asyście kilku księży ? koncelebracja
 • Co znaczy koncentracja Co to jest centrum środek> ześrodkowanie, zgromadzenie czego w jednym miejscu, skupienie w jednym punkcie: koncentracja wojsk, towarów, uwagi
 • Co znaczy koncentracyjny Co to jest koncentracją czego; obozy koncentracyjne w XX w. miejsca masowego więzienia, niewolniczej pracy i zagłady tysięcy ludzi, organizowane przez
 • Co znaczy koncentrować Co to jest skupiać ku środkowi> 1. dokonywać koncentracji, skupiać w jednym miejscu; gromadzić; 2. skupiać: koncentrować uwagę, spojrzenie na czym
 • Co znaczy koncentryczny Co to jest concentrique, przeciwieństwo excentrique; od łac. centrum> 1. skierowany ku środkowi, ku określonemu punktowi; współśrodkowy; 2. pedag
 • Co znaczy koncepcja Co to jest teoria, pomysł, ogólny projekt, plan działania: mieć jakąś koncepcję czego; myślenie koncepcyjne ? koncept, konceptualny, koncypować
 • Co znaczy koncept Co to jest wpaść na koncept; 2. lit. zaskakujący pomysł lub temat utworu ujęty artystycznie w niezwykły sposób, odsłaniający jego nowe aspekty
 • Co znaczy konceptualizacja Co to jest pojęcie; z łac. conceptus idea> psych., jęz. proces tworzenia pojęć w umyśle człowieka poznającego świat na podstawie doświadczenia
 • Co znaczy konceptualizm Co to jest conceptualism> 1. filoz. stanowisko w sporze o uniwersalia, przeciwstawne realizmowi pojęciowemu, jedna z umiarkowanych postaci nominalizmu
 • Co znaczy konceptualny Co to jest przym.) 1. dotyczący pojęć; pojęciowy; 2. odnoszący się do konceptualizmu w filozofii i w sztuce
 • Co znaczy koncern Co to jest ekon. w gospodarce wolnorynkowej forma monopolistycznego połączenia pod wspólnym zarządem przedsiębiorstw produkujących określone wyroby
 • Co znaczy koncertyna Co to jest ż) muz. instrument muzyczny, odmiana harmonii ręcznej z klawiaturą guzikową dla obu rąk
 • Co znaczy koncesja Co to jest z łac. concessio pozwalam> oficjalne pozwolenie na pewien rodzaj działalności handlowej lub przemysłowej: otrzymać koncesję na co, udzielić
 • Co znaczy koncesjonować Co to jest udzielać koncesji, zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej
 • Co znaczy koncypować Co to jest co myśleć, rozważać pewne pomysły ? wykoncypować (sobie) co
 • Co znaczy kondensacja Co to jest większe stężenie czego: kondensacja energii ? kondensator, kondensacja zapachu, treści ? kondensować co, kondensacyjny; skondensować
 • Co znaczy kondolencje Co to jest condoglianza; z łac. condolentio współcierpienie; od dolor cierpienie> wyrazy współczucia składane komuś, kogo dotknęło nieszczęście
 • Co znaczy kondolencyjny Co to jest przym.) wyrażający kondolencje, żal, ubolewanie; współczujący
 • Co znaczy koniugacja Co to jest ż) <łac. coniugatio, od coniungo łączę> 1. biol. proces łączenia się komórek w rozmnażaniu wegetatywnym; 2. jęz. odmiana czasownika
 • Co znaczy kondor Co to jest zool. wielki drapieżny ptak z rodziny ścierwników (Cathartidae), żywiący się głównie padliną; występuje w dwóch gatunkach: kondor olbrzymi
 • Co znaczy konduktor Co to jest łac. conductor> 1. daw. przewodnik idący na czele konduktu; 2. pot. kontroler biletów w pociągu, autobusie, tramwaju
 • Co znaczy kondycja Co to jest stan sprawności kogo lub czego: być w dobrej, złej kondycji fizycznej, psychicznej, ekonomicznej; mieć, poprawić kondycję, trening
 • Co znaczy kondygnacja Co to jest ż) <łac. contignatio, od con-tignare złączyć, pokrywając (poprzecznymi) belkami, tignum belka> piętro, poziom: garaż wielokondygnacyjny
 • Co znaczy koneksja Co to jest ż) <łac. connexio powiązanie> 1. powiązanie, związki z czym; 2. pot. powiązania towarzyskie, układy: mieć liczne, dobre koneksje
 • Co znaczy koneser Co to jest poznaję, wiem> świetny znawca i miłośnik czego: być koneserem sztuki, malarstwa, dobrego jedzenia, samochodów ? koneserka, koneserstwo
 • Co znaczy koneserstwo Co to jest n) znawstwo, zwłaszcza rzeczy pięknych, dzieł sztuki
 • Co znaczy konfabulacja Co to jest fabulor gadać, pleść> psych. opowiadanie zmyślonych faktów jako wspomnień z okresu objętego niepamięcią w przekonaniu o ich prawdziwości
 • Co znaczy konfabulować Co to jest opowiadać zmyślone fakty, zmyślać
 • Co znaczy konfederacja Co to jest 1. daw. sprzymierzenie ludzi w obronie czegoś lub przeciw czemuś: zawiązać konfederację, konfederacja barska; 2. polit. związek mniejszych
 • Co znaczy konfekcja Co to jest sporządzanie> 1. wyroby, produkty (zwykle niewielkie) handlu specjalistycznego: konfekcja cukiernicza, stolarska, odzieżowa; 2. odzież
 • Co znaczy konfekcjonować Co to jest co dzielić wyroby na porcje i pakować je w odpowiednie dla tego wyrobu opakowania
 • Co znaczy konferansjer Co to jest kto prowadzi imprezę rozrywkową i zapowiada kolejne występy aktorów: prowadzić konferansjerkę na festiwalu, koncercie
 • Co znaczy konferować Co to jest z kim o czym naradzać się ? konferencja, konferencyjny
 • Co znaczy konfesjonał Co to jest confessionale, od confessione spowiedź, z łac. confessio wyznaję> sprzęt kościelny przeznaczony do słuchania spowiedzi
 • Co znaczy konfetti Co to jest lm; ndm) drobno pocięte kolorowe papierki rozrzucane podczas balu
 • Co znaczy konfident Co to jest wł. confidente zausznik, od łac. confidens zaufany> tajny agent, szpicel, zaufany człowiek na usługach policji, gangu, wywiadu
 • Co znaczy konfirmacja Co to jest umocnienie> 1. log. procedura prowadząca do potwierdzenia prawdziwości zdania (twierdzenia, hipotezy), jego sprawdzanie; 2. rel. a) u
 • Co znaczy konfiskata Co to jest odbieram> 1. pozbawienie majątku w mocy prawa, przepadek mienia: orzec, skazać kogo na konfiskatę całego majątku; 2. pot. odebranie komu
 • Co znaczy konfitura Co to jest 1. owoce smażone w gęstym syropie z cukru; 2. przen. korzyści: fraz. ktoś wie, gdzie stoją//są konfitury
 • Co znaczy konflikt Co to jest zderzenie> spór, kłótnia, zderzenie przeciwnych postaw, opinii: wejść w konflikt; być w konflikcie z kim; konfliktowa sprawa ? konfliktować
 • Co znaczy konformista Co to jest który zgadza się bezkrytycznie z narzuconymi normami, wartościami, poglądami, przystosowuje się do nich; 2. rel. wyznawca Kościoła
 • Co znaczy konformistyczny Co to jest przym.) stosujący się do określonych norm, wartości, poglądów; zgodny z czymś: postawa konformistyczna
 • Co znaczy konformizm Co to jest conformis podobny formą> postawa człowieka, który dla własnej wygody, dla „świętego spokoju” dostosowuje się do każdej sytuacji, do każdych
 • Co znaczy konfrontacja Co to jest confrontatio zestawienie z czym> 1. zestawienie i porównanie czego z czym: konfrontacja marzeń z rzeczywistością; 2. praw. przedstawienie
 • Co znaczy konfrontować Co to jest 1. zestawiać, porównywać; 2. praw. dokonywać konfrontacji sądowej
 • Co znaczy konglomerat Co to jest conglomero zwijam w kłąb> to, co jest swoistą całością powstałą z połączenia różnych niezależnych części, czynników, obiektów
 • Co znaczy kongres Co to jest łac. congressus zejście się> 1. zjazd krajowy lub międzynarodowy przedstawicieli nauki, polityki, dyplomacji itp.: krajowy, międzynarodowy
 • Co znaczy koniugować Co to jest jęz. odmieniać czasowniki przez osoby, czasy, tryby, strony i liczby; 2. biol. o chromosomach homologicznych: łączyć się w pary podczas
 • Co znaczy koniunkcja Co to jest połączenie> 1. log., jęz. zdanie złożone łącznie, jest prawdziwe logicznie, gdy każde z nich jest prawdziwe; 2. astr układ dwu ciał
 • Co znaczy koniunktura Co to jest wł. congiunctura z łac. coniungo> 1. splot sprzyjających warunków, okoliczności wpływających na sytuację ? koniunkturalizm; 2. ekon
 • Co znaczy koniunkturalizm Co to jest m) postawa wykorzystywania każdych warunków i sytuacji dla własnych celów i korzyści ? koniunkturalista, koniunkturalny
 • Co znaczy konkieta Co to jest ż) daw. podbój miłosny; pot. podryw
 • Co znaczy konklawe Co to jest kardynałów dokonujące wyboru nowego papieża, 2. zamknięta część Watykanu, w której odbywa się wybór papieża
 • Co znaczy konkludować Co to jest formułować końcowe wnioski, podsumowywać główne punkty wypowiedzi; wnioskować
 • Co znaczy konkluzja Co to jest z łac. conclusio zamknięcie, wniosek końcowy> wniosek, ostateczne przekonanie na podstawie obserwacji i wnioskowania: dojść do konkluzji
 • Co znaczy konkordat Co to jest zgadzam się> umowa prawna między państwem a Kościołem, regulująca wzajemne stosunki i zakres kompetencji: podpisać, zawrzeć konkordat
 • Co znaczy konkret Co to jest zgęstniały> rzecz lub nazwa odpowiadająca obiektom materialnym istniejącym w rzeczywistości – w odróżnieniu od abstrakcji ? konkretny
 • Co znaczy konkretyzacja Co to jest przedstawianie czego w sposób precyzyjny, dokładny, konkretny, odpowiadający rzeczywistości ? konkretyzować co: skonkretyzuj, o co ci
 • Co znaczy konkubin Co to jest m) <łac. concubinus> mężczyzna żyjący w nieślubnym związku z kobietą; konkubent ? konkubina
 • Co znaczy konkubinat Co to jest związek kobiety i mężczyzny, którzy nie zawarli związku małżeńskiego: żyć w konkubinacie ? konkubent, konkubina
 • Co znaczy konkurencja Co to jest wł. concorrenza, łac. concurro biegnę razem> 1. współzawodnictwo, rywalizacja w czym, forma walki o własną przewagę w jakiejś dziedzinie
 • Co znaczy konkurować Co to jest biegnę z kimś> 1. ubiegać się o pierwszeństwo w osiągnięciu czegoś; rywalizować, współzawodniczyć; 2. przest starać się o rękę kobiety
 • Co znaczy konkurs Co to jest concursus> zorganizowana forma konkurencji, zawodów, walki, której uczestnicy konkurują ze sobą w jakiejś dziedzinie: konkurs sportowy
 • Co znaczy konotacja Co to jest współznaczyć> 1. jęz. a) pośrednie wskazywanie przez wyraz na konieczność wystąpienia innego wyrazu należącego do określonej kategorii
 • Co znaczy konsekracja Co to jest w wyznaniach chrześcijańskich, zwłaszcza w Kościele kat.: a) główna część mszy; przeistoczenie, b) obrzęd udzielenia święceń biskupich, c
 • Co znaczy konsekrować Co to jest <łac. consecro poświęcam> rel. a) udzielać święceń kapłańskich lub biskupich, b) uroczyście poświęcać kościół, ołtarz, naczynia liturgiczne
 • Co znaczy konsekwencja Co to jest wynik, skutek, następstwo, rezultat czegoś; 2. postępowanie oparte na ściśle określonych zasadach, zgodne z powziętym planem; logiczna
 • Co znaczy konsekwentny Co to jest konsequent, fr., ang. consequent> 1. postępujący zgodnie z przyjętymi zasadami, założeniami; rozumujący i działający logicznie; 2
 • Co znaczy konserwacja Co to jest conservatio, od conservo utrzymać bez zmiany> 1. działanie, którego celem jest pozostawienie wszystkiego w pierwotnym stanie ? konserwatyzm
 • Co znaczy konsola Co to jest stolik służący do umieszczania na nim różnych drobiazgów; 2. element architektoniczno-rzeźbiarski podtrzymujący żebra sklepienne, gzymsy
 • Co znaczy konsoleta Co to jest ż) stół mikserski w studiu radiowym albo telewizyjnym
 • Co znaczy konspekt Co to jest m) <łac. conspectus rzut oka; zarys, widok> krótki zarys, szkic utworu, wykładu, przemówienia itp.; skrót, streszczenie
 • Co znaczy konspiracja Co to jest tajne)> utajnienie działalności; nielegalna działalność lub tajna organizacja podziemna, najczęściej o charakterze politycznym: być
 • Co znaczy konspirować Co to jest fr. conspirer, z łac. conspiro razem oddychać> 1. prowadzić działalność konspiracyjną; spiskować; 2. ukrywać, taić coś
 • Co znaczy konstans Co to jest zob. constans
 • Co znaczy konstelacja Co to jest ż) <łac. constellatio stanie razem> pewien układ elementów, przedmiotów, konfiguracja różnych zjawisk: konstelacja gwiazd
 • Co znaczy kredo Co to jest wyznanie wiary; zbiór głównych zasad wiary; 2. czyjeś poglądy, przekonania; zasady wyznawane, sformułowane przez kogoś
 • Co znaczy konsternacja Co to jest consternatio spłoszenie> zażenowanie, zakłopotanie niespodziewaną sytuacją, zdarzeniem: nastąpiła ogólna konsternacja ? skonsternowany
 • Co znaczy konstrukcja Co to jest construction, łac. constructio budowa> pewien układ różnych elementów, tworzący całość: konstrukcja budowlana, plastyczna, literacka
 • Co znaczy konstruktywny Co to jest zdolny do konstruowania; budujący, twórczy; dodatni: konstruktywny pomysł, postawa
 • Co znaczy konstytuanta Co to jest łac. constituo ustanawiam razem> zgromadzenie ustawodawcze, którego zadaniem jest uchwalenie konstytucji
 • Co znaczy konstytucja Co to jest > ustawa zasadnicza, określająca ogólne zasady ustroju politycznego i społeczno-gospodarczego państwa: Sejm uchwalił nową konstytucję
 • Co znaczy konstytuować Co to jest co organizować, ustanawiać, tworzyć podstawy czego ? konstytutywny
 • Co znaczy konsul Co to jest przedstawiciel jakiegoś państwa za granicą, zapewniający ochronę prawną interesów współobywateli przebywających w tym państwie: konsul
 • Co znaczy konsulat Co to jest przedstawicielstwo jednego kraju w innym państwie; urząd konsula jakiegoś kraju i placówka kierowana przez niego, niepodlegająca władzy
 • Co znaczy konsultacja Co to jest opinii u fachowców i specjalistów; udzielanie rad, wskazówek i wyjaśnień: udzielić konsultacji; poprosić o konsultację z prawnikiem
 • Co znaczy konsulting Co to jest doradzam> udzielanie porad w sprawach związanych z produkcją, wymianą, kupnem i sprzedażą towarów; doradztwo techniczne
 • Co znaczy konsument Co to jest posiłki w barze, restauracji, jadłodajni ? konsumować: konsumować obiad ze smakiem; 2. nabywca dowolnych towarów na własny użytek
 • Co znaczy konsumpcja Co to jest zniszczenie, od consumo spożywam> 1. jedzenie, spożywanie posiłków; 2. przen. nabywanie różnych towarów: konsumpcja rośnie, spada
 • Co znaczy konsylium Co to jest w jakiejś ważnej sprawie: zwołać konsylium specjalistów; 2. narada lekarzy na temat stanu chorego: konsylium lekarskie
 • Co znaczy konsystencja Co to jest ang. consistency, z łac. consistentia, od consisto stoją razem> spoistość substancji, stopień gęstości: zwarta, stała, płynna konsystencja
 • Co znaczy konszachty Co to jest donos> podejrzane układy z kim; potajemne knowania, zmowa w nieuczciwych interesach: wejść w podejrzane konszachty z kim
 • Co znaczy kontakt Co to jest contactus zetknięcie (się)> 1. zetknięcie się z kimś albo z czymś; styczność, łączność, związek: bliski, żywy kontakt, kontakt z ludźmi
 • Co znaczy kontaminacja Co to jest contaminatio zmieszanie> 1. połączenie, powiązanie, zmieszanie różnorodnych czynników w jedną całość; 2. fiz. występowanie substancji
 • Co znaczy kontekst Co to jest contextus splot tkacki> 1. sytuacja, która towarzyszy czemuś, warunki, w których zachodzi jakieś zjawisko, wydarzenie, proces: kontekst
 • Co znaczy kontemplacja Co to jest contemplatio> 1. rozmyślanie nad czym, medytacja, rozpamiętywanie; przyglądanie się czemu w skupieniu: oddać się, pogrążyć się w
 • Co znaczy kontemplować Co to jest > 1. oddawać się kontemplacji, rozmyślać, medytować nad czymś bez chęci ingerowania; 2. przyglądać się czemuś w skupieniu
 • Co znaczy kontenans Co to jest m) pewność siebie: stracić kontenans
 • Co znaczy kontener Co to jest naczynie, skrzynia, kosz) do przenoszenia i przechowywania podczas transportu materiałów sypkich ? kontenerowiec
 • Co znaczy kontenerowiec Co to jest m) statek przystosowany do przewozu towarów w kontenerach umieszczanych w ładowniach i na pokładzie; pojemnikowiec
 • Co znaczy kontenerowy Co to jest przym.) 1. przystosowany do transportu towarów w kontenerach: statek kontenerowy; 2. zawarty w kontenerze (o ładunku
 • Co znaczy kontestacja Co to jest contestatio sprzeciw> protest, sprzeciw wobec czegoś; kwestionowanie słuszności lub prawomocności utrwalonych poglądów, wartości lub
 • Co znaczy kontestator Co to jest m) osoba protestująca przeciw czemuś, biorąca udział w publicznej kontestacji
 • Co znaczy kontestować Co to jest wyrażać protest, manifestować, demonstrować sprzeciw, zwłaszcza w kwestiach politycznych, religijnych
 • Co znaczy kontinuum Co to jest zob. continuum
 • Co znaczy kontrolny Co to jest przeprowadzający kontrolę, służący do kontroli; kontrolujący, sprawdzający: obraz kontrolny, etykietka kontrolna, urządzenia kontrolne
 • Co znaczy kontrolować Co to jest przeprowadzać kontrolę; sprawdzać, badać coś; mieć nadzór nad kimś lub nad czymś; 2. panować nad czymś: kontrolować wydarzenia
 • Co znaczy konto Co to jest computus rachunek> 1. księg. rachunek rejestr. operacji handlowych lub zmian wartości finansowych; 2. rachunek bankowy wykazujący stan
 • Co znaczy kontorsja Co to jest pokręcony, powikłany> 1. przest. a) skręcenie, zwichnięcie, b) wykrzywienie, grymas twarzy; 2. zawirowania sytuacji, nagłe zmiany
 • Co znaczy kontorsjonistyka Co to jest ż) akrobatyka, demonstrowanie nadzwyczajnej elastyczności ciała, osiąganej dzięki ćwiczeniom
 • Co znaczy kontować Co to jest księg. a) zapisywać pozycje przychodu i rozchodu na odpowiednie konta, b) sporządzać wyciąg z kont
 • Co znaczy kontra Co to jest protest; 2. ostra replika, wypowiedź polemiczna; 3. karc. zobowiązanie się gracza, że nie dopuści do wygranej przeciwnika; 4. poligr
 • Co znaczy kontrabanda Co to jest contrabbando> 1. nielegalne przenoszenie lub przewożenie czegoś przez granicę; przemyt; przemytnictwo: uprawiać kontrabandę; 2. towar
 • Co znaczy kontragitacja Co to jest ż)
 • Co znaczy kontrahent Co to jest m) jedna ze stron zawierających kontrakt, umowę handlową w kwestii dostawy towarów, usług
 • Co znaczy kontrakcja Co to jest ż) działanie, akcja skierowane przeciwko komuś lub czemuś; przeciwdziałanie
 • Co znaczy kontrakt Co to jest umowy)> 1. układ, umowa zawarte na piśmie między stronami, określające warunki i zobowiązania obu stron ? kontraktowy; 2. dokument będący
 • Co znaczy kontraktować Co to jest zawierać kontrakt, umowę na dostawę czegoś
 • Co znaczy kontraktowy Co to jest przym.) pracownik, robotnik kontraktowy zatrudniony na podstawie kontraktu, umowy na pewien okres
 • Co znaczy kontrapozycja Co to jest przekształcenie zdania kategorycznego przez zastosowanie negacji podwójnej, np. zdanie: każdy człowiek jest ssakiem; żaden człowiek nie
 • Co znaczy kontrargument Co to jest m) argument przeciwko argumentom strony przeciwnej, zbijający inny argument
 • Co znaczy kontrargumentacja Co to jest ż) argumenty zbijające dowodzenie strony przeciwnej; kontrargumentowanie
 • Co znaczy kontrargumentować Co to jest wysuwać kontrargumenty; zbijać argumenty strony przeciwnej ? kontrargumentacja
 • Co znaczy kontrast Co to jest łac. contra> jaskrawe przeciwieństwo, wyraźna różnica między zestawianymi i porównywanymi rzeczami, zjawiskami; przeciwieństwo
 • Co znaczy kontrastować Co to jest contraster, z łac. contra stare stać naprzeciw> wyraźnie się odróżniać od czegoś, wyróżniać się wśród czegoś, różnić się krańcowo, być
 • Co znaczy kontrastowy Co to jest kontrast, odróżniający się wyraźnie od czegoś; zupełnie inny, krańcowo różny, skrajnie odmienny; sprzeczny
 • Co znaczy kontrasygnata Co to jest signatus znaczony, podpisany> podpisanie aktu prawnego, uznające akceptację, zatwierdzenie jego treści przez drugą osobę: dać kontrasygnatę
 • Co znaczy kontrasygnować Co to jest kłaść drugi podpis, wymagany dla ważności dokumentu
 • Co znaczy kontratak Co to jest z oskarżeniem w odpowiedzi na zarzuty; 2. sport. atak zawodnika lub drużyny broniącej, mający na celu odparcie nacierającego przeciwnika
 • Co znaczy kontratakować Co to jest przechodzić do kontrataku; przeciwdziałać atakowi przeciwnika
 • Co znaczy kontratyp Co to jest m) film. kopia filmowa wykonana na podstawie kontrnegatywu (negatywu wtórnego
 • Co znaczy kontredans Co to jest taniec towarzyski, modny w XVIII i na początku XIX w., tańczony parami naprzeciw siebie; 2. muzyka do tego tańca
 • Co znaczy kontr//kontra Co to jest wyrazów, oznaczający przeciwieństwo, przeciwstawienie, czynność przeciwną tej, którą wyraża główna część wyrazu: kontratak, kontrofensywa
 • Co znaczy kontrkultura Co to jest kultura określonej grupy społecznej odrzucającej tradycyjne normy zachowań i wartości, właściwa poszukiwaniom alternatywnych form
 • Co znaczy kontrofensywa Co to jest ż) kontratak; przeciwnatarcie: przejść do kontrofensywy
 • Co znaczy kontroferta Co to jest ofiaruję> ekon. oferta pochodząca od kogoś innego lub zawierająca inne (lepsze, dogodniejsze dla przyjmującego) warunki; oferta
 • Co znaczy kontrola Co to jest stanu faktycznego z wymaganym: kontrola zeszytów, dokumentów; 2. sprawdzanie: kontrola podatkowa; 3. nadzór nad kim lub nad czym: być pod
 • Co znaczy kontroler Co to jest m) 1. osoba kontrolująca, sprawdzająca coś; 2. techn. urządzenie kontrolujące i regulujące pracę silników, maszyn
 • Co znaczy kontrować Co to jest czemuś; przeczyć, oponować, sprzeciwiać się; 2. karc. zobowiązywać się do niedopuszczenia licytującego przeciwnika do wygranej; 3. sport
 • Co znaczy kontrowersja Co to jest ż) <łac. controversia sprzeciw> różnica zdań, spór, kwestia sporna: coś rodzi kontrowersje ? kontrowersyjny
 • Co znaczy kontrowersyjny Co to jest przym.) wywołujący kontrowersję; dyskusyjny, sporny: kontrowersyjny pogląd, postępek
 • Co znaczy kontrybucja Co to jest kara pieniężna narzucona przez państwo zwycięskie państwu pokonanemu; 2. rodzaj represyjnych powinności nakładanych przez władze okupacyjne
 • Co znaczy kontuar Co to jest restauracji rodzaj stołu oddzielającego sprzedawcę od kupujących; bufet, lada: stać za kontuarem, przy kontuarze
 • Co znaczy kontumacja Co to jest ż) <łac. contumacia upór, lekceważenie> praw. a) niestawienie się oskarżonego na rozprawę sądową, b) skazanie zaoczne
 • Co znaczy kontur Co to jest m) zarys kształtu postaci lub przedmiotu; obrys: ledwie widoczny//ostry kontur ? konturówka
 • Co znaczy kontusz Co to jest męski wkładany na żupan, rodzaj długiej kurty z rozciętymi rękawami (wylotami), spinanymi zwykle na plecach ? kontuszowy: pas kontuszowy
 • Co znaczy kontuzja Co to jest rana albo stłuczenie ciała lub narządów wewnętrznych: doznać lekkiej // poważnej kontuzji, być kontuzjowanym ? kontuzjować kogo
 • Co znaczy kontuzjować Co to jest spowodować, wywołać (czyjąś) kontuzję
 • Co znaczy kontynent Co to jest continens ciągnący się> 1. wielki obszar stałego lądu, otoczony morzami i oceanami; 2. pot. część świata ? kontynentalny
 • Co znaczy kontynentalizacja Co to jest continentalization> 1. meteor. wzrost cech klimatu kontynentalnego w innym klimacie; 2. polit.-społ. uwzględnianie specyfiki kontynentu w
 • Co znaczy kontynentalny Co to jest continental> dotyczący kontynentu, właściwy dla kontynentu, znajdujący sie na kontynencie: klimat kontynentalny, roślinność kontynentalna
 • Co znaczy kontyngent Co to jest przypadająca na kogoś część, z łac. contingere> 1. obowiązkowe świadczenia, określone umową lub nakazem; 2. określona ilość oddawanych
 • Co znaczy kontyngentowy Co to jest kontyngentu; ekon. umowy kontyngentowe jedna z form międzypaństwowych umów gospodarczych, w których ustala się kontyngenty przywozu i
 • Co znaczy kontynuacja Co to jest continuation, z łac. continuatio> dalszy ciąg czynności, zdarzeń; dalsze wykonywanie tego, co przerwano, rozwinięcie ? kontynuator
 • Co znaczy kontynuator Co to jest ciągnę dalej> 1. osoba kontynuująca coś, wykonująca rozpoczętą przez kogoś pracę; wykonawca rozpoczętego dzieła; 2. następca, naśladowca
 • Co znaczy kontynuować Co to jest co wykonywać w dalszym ciągu rozpoczętą czynność; prowadzić, rozwijać coś dalej
 • Co znaczy konus Co to jest m) <łac. conus szyszka, z gr. k??nos> 1. pot. człowiek niskiego wzrostu; 2. przest. stożek
 • Co znaczy konwejer Co to jest m) techn przenośnik, transporter taśmowy do przenoszenia towarów, węgla itp
 • Co znaczy konwenans Co to jest obowiązujące w danym środowisku zasady bycia, zwyczaje, formy towarzyskie: podlegać, sprzeciwiać się konwenansowi
 • Co znaczy konwencja Co to jest conventio ugoda> 1. przyjęte w danym środowisku zwyczaje i normy postępowania; 2. szt maniera artystyczna, zespół niepisanych reguł
 • Co znaczy konwencjonalizm Co to jest stosowanie się do przyjętych konwencji, form, zasad; 2. filoz. kierunek powstały na przełomie XIX i XX w., według którego twierdzenia i
 • Co znaczy konwencjonalizować Co to jest poddawać, podporządkowywać konwencjom ? skonwencjonalizowany
 • Co znaczy konwencjonalny Co to jest conventionnel, z łac. conventionalis, od convention>1. oparty na konwencji, umowie; umowny; 2. niedysponujący najnowszymi urządzeniami
 • Co znaczy konwent Co to jest konwent seniorów organ doradczy w parlamencie, składający się zwykle z członków prezydium i przedstawicieli klubów poselskich; 2. hist
 • Co znaczy konwentykiel Co to jest organizacji, stowarzyszenia, sekty religijnej; 2. żart. o spotkaniu lub naradzie mającej poufny charakter
 • Co znaczy konwergencja Co to jest zbieżność, tworzenie się jakichś zbieżności; 2. biol. kształtowanie się w rozwoju ewolucyjnym podobnych cech budowy, funkcji, wyglądu
 • Co znaczy kwadryga Co to jest ż) hist. w staroż. Rzymie dwukołowy wóz (bojowy lub paradny) zaprzężony w cztery konie
 • Co znaczy konwersacja Co to jest conversatio obcowanie z sobą> towarzyska rozmowa lub ćwiczenia doskonalące rozmowy w obcym języku: prowadzić ciekawą konwersację z kimś
 • Co znaczy konwersatorium Co to jest n; odm.; lm) <łac. conversatorium> forma zajęć dydaktycznych, ćwiczenia seminaryjne w szkołach wyższych: zajęcia konwersatoryjne
 • Co znaczy konwersja Co to jest conversio> 1. rodzaj przekształcenia, polegający na przestawce elementów: konwersja chemiczna, cybernetyczna; 2. ekon. zmiana
 • Co znaczy konwertor Co to jest łac. converso obracam> 1. chem. aparatura do wywoływania procesu przemiany chemicznej, zwykle zachodzącej w wysokiej temperaturze i
 • Co znaczy konwojent Co to jest m) osoba konwojująca kogoś lub coś; członek eskorty
 • Co znaczy konwojować Co to jest prowadzić pod strażą, w konwoju; eskortować ? konwojent
 • Co znaczy konwój Co to jest konvooi, ros. konwoj, z łac. convio podróżuję razem (z kimś)> uzbrojony oddział do ochrony transportu ludzi lub mienia, eskorta; grupa
 • Co znaczy konwulsje Co to jest convulsions, z łac. convulsio skurcz> drgawki, gwałtowne skurcze ciała jako skutek pewnych chorób lub silnych emocji: mieć konwulsje
 • Co znaczy kooperacja Co to jest ludzi w określonym wspólnie celu, 2. współpraca przedsiębiorstw produkcyjnych ? kooperant, kooperować z kim
 • Co znaczy kooperować Co to jest współdziałać, współpracować zwłaszcza w procesie produkcyjnym: zakład kooperujący z naszym
 • Co znaczy koordynacja Co to jest coordinatio uporządkowanie od ordo porządek> 1. uzgadnianie działań różnych ludzi lub instytucji, 2. kontrola nad harmonijnym przebiegiem
 • Co znaczy koordynator Co to jest instytucja lub czynnik koordynujące coś; 2. lotn. przyrząd pokładowy do pomiaru współrzędnych geograficznych samolotu: koordynator
 • Co znaczy koordynować Co to jest uzgadniać wzajemne działanie; ujednolicać, harmonizować
 • Co znaczy kopia Co to jest drugi, identyczny egzemplarz czego, dokładna odbitka kserograficzna: kopia dokumentu, wierna kopia swojej matki, kserokopia ? kopiarka
 • Co znaczy kopiarka Co to jest odtwarzająca na przedmiocie obrabianym kształt wzornika za pomocą urządzenia kopiującego; 2. urządzenie do przemysłowego wykonywania kopii
 • Co znaczy kopiować Co to jest 1. sporządzać, wykonywać kopie, np. dzieł sztuki, dokumentów ? kopiarka; 2. powtarzać według jakiegoś wzoru; naśladować, odtwarzać; 3
 • Co znaczy kopiowy Co to jest ołówek z pręcikiem grafitowym, zawierający rozpuszczalne w wodzie barwniki organiczne; ołówek atramentowy, chemiczny
 • Co znaczy kopista Co to jest sporządzająca kopię, kopiująca, przepisująca coś; 2. w średniowieczu osoba przepisująca księgi rękopiśmienne; skryptor, skryba
 • Co znaczy kopra Co to jest ż) wysuszony miąższ orzechów palmy kokosowej
 • Co znaczy koprofagi Co to jest m; lm) zwierzęta odżywiające się odchodami innych zwierząt (np. chrząszcz krowieńczak) ? koprofagia
 • Co znaczy koprofagia Co to jest ż) odżywianie się niektórych zwierząt odchodami, zjadanie kału (u ludzi – zjawisko patologiczne
 • Co znaczy koprolalia Co to jest ż) skłonność do używania nieprzyzwoitych, wulgarnych wyrazów
 • Co znaczy koprolit Co to jest paleont. skamieniałe ekskrementy zwierząt kopalnych; 2. roln. w gleboznawstwie: ekskrementy dżdżownic, bogate w wapń i substancje
 • Co znaczy kopulacja Co to jest łączenie; 2. biol. połączenie się komórek płciowych (gamet) w zygotę; 3. pot. stosunek płciowy ? kopulować, kopulacyjny
 • Co znaczy kopulacyjny Co to jest dotyczący kopulacji, związany z kopulacją: akt kopulacyjny; zootechn stacja kopulacyjna gospodarstwo, w którym utrzymuje się rozpłodniki
 • Co znaczy kopulować Co to jest <łac. copulor łączę się> łączyć się w akcie płciowym; spółkować
 • Co znaczy Koran Co to jest księga muzułmanów zawierająca naukę Muhammada (Mahometa); obejmuje nakazy etyki, przepisy dogmatyczne, prawne, kulturowe i rytualne oraz
 • Co znaczy koraniczny Co to jest przym.) zawarty w Koranie, zgodny z Koranem, oparty na Koranie: prawo koraniczne
 • Co znaczy korazja Co to jest ż) geol. żłobienie, zdzieranie i szlifowanie powierzchni skał przez niesione wiatrem okruchy skalne
 • Co znaczy kordelas Co to jest coltellaccio, z łac. cultellus nożyk)> krótka biała broń myśliwska służąca dawniej do dobijania postrzelonej zwierzyny, często bogato
 • Co znaczy kordon Co to jest ustawieni w szpaler odgradzający tłum dla utrzymania porządku; 2. straż graniczna, posterunki wojskowe lub policyjne rozstawione wzdłuż
 • Co znaczy korekcja Co to jest ż) <łac. correctio poprawa> 1. poprawianie, usuwanie nieprawidłowości, wad ? korekcyjny, korekta, korektura
 • Co znaczy korekcyjny Co to jest med. gimnastyka korekcyjna gimnastyka lecznicza stosowana w celu poprawy wad budowy ciała lub wyrównania skutków urazów
 • Co znaczy kulturystyka Co to jest ż) ćwiczenia zapewniające silnie umięśnioną sylwetkę; metodyka stosowania tych ćwiczeń
 • Co znaczy korekta Co to jest usuwanie nieprawidłowości, wad, usterek; 2. techn. poprawianie błędów i nanoszenie poprawek na wydruku tekstu ? korektor, korygować
 • Co znaczy korelacja Co to jest odniesienie wzajemne> współzależność dwu elementów, wzajemne powiązania i uwarunkowania: wskazać wzajemne korelacje ? korelat, korelować co
 • Co znaczy korelatywny Co to jest przym.) związany z korelacją; współzależny, odpowiadający sobie nawzajem
 • Co znaczy korelować Co to jest 1. wiązać wzajemnie, zestawiać; 2. pozostawać w powiązaniu, we współzależności z czymś ? skorelowany z czym
 • Co znaczy korepetycja Co to jest repetitio powtarzać razem> prywatna lekcja jako pomoc w nauce, polegająca na stałym powtarzaniu materiału i przygotowywaniu do egzaminu
 • Co znaczy korepetytor Co to jest prywatny nauczyciel przygotowujący z uczniem zadane lekcje; 2. daw. środ asystent dyrygenta, zwykle akompaniator, przygotowujący śpiewaków
 • Co znaczy korespondencja Co to jest correspondance, z łac. co + respondeo odpowiadam, odwzajemniam> 1. porozumiewanie się listowne; 2. nadsyłane listy, artykuły, pisma
 • Co znaczy korespondencyjny Co to jest przym.) dla korespondencji, za pomocą korespondencji: kontakt korespondencyjny, studia korespondencyjne
 • Co znaczy korespondent Co to jest osoba korespondująca z kimś, pisząca do kogoś listy; 2. współpracownik czasopisma, radia lub telewizji, przesyłający reportaże z terenu, z
 • Co znaczy korespondować Co to jest correspondre; z łac.> 1. prowadzić korespondencję, pisać listy, porozumiewać się listownie; 2. być stosownym, odpowiadać czemuś: coś
 • Co znaczy korner Co to jest m) sport. rzut rożny, kopnięcie piłki wykonane z rogu boiska
 • Co znaczy kornet I Co to jest białe nakrycie głowy zakonnicy (o różnym kształcie w różnych zakonach); 2. hist. stopień wojskowy w armii pruskiej i austriackiej, także w
 • Co znaczy kornet II Co to jest m) dęty instrument muzyczny
 • Co znaczy korodować Co to jest ulegać korozji ? skorodowany
 • Co znaczy korowód Co to jest korogod nazwa tańca jednego z obrzędów weselnych> 1. szereg, rząd ludzi poruszających się tanecznym krokiem lub wykonujących jakiś taniec
 • Co znaczy korozja Co to jest corrosion, od łac. corrodo> fiz. niszczące działanie wody, wiatru, czynników chemicznych na metale, skały: środki antykorozyjne ? korodować
 • Co znaczy korporacja Co to jest czegoś; od corpus ciało> organizacja zrzeszająca członków jakiejś grupy społecznej lub zawodowej: korporacja studentów, kupców
 • Co znaczy korpulentny Co to jest przym.) <łac. corpulentus> ktoś otyły, pulchny, puszysty: korpulentna kobieta
 • Co znaczy korpus Co to jest ludzki lub zwierzęcy (prócz głowy i kończyn); 2. główna część jakiegoś przedmiotu, budowli, urządzenia: korpus maszyny, silnika; 3. wojsk
 • Co znaczy korral Co to jest m) drewniane ogrodzenie dla zwierząt, zagroda dla bydła lub koni
 • Co znaczy korrida Co to jest ż) popularne w Hiszpanii widowisko walki byków
 • Co znaczy korsarz Co to jest m) morski rozbójnik, pot. pirat: statek korsarski ? korsarstwo
 • Co znaczy korso Co to jest n; ndm) ulica spacerowa, deptak
 • Co znaczy korumpować Co to jest przekupywać, dawać łapówki; demoralizować
 • Co znaczy korupcja Co to jest corruption, z łac. corruptio> przekupstwo, łapownictwo: afera korupcyjna; skorumpowane środowisko ? korumpować kogo
 • Co znaczy korybant Co to jest z otoczenia frygijskiej bogini Kybele, której kult był związany z orgiastycznymi tańcami przy wtórze bębnów i fletów, b) kapłan bogini
 • Co znaczy koryfeusz Co to jest 1. człowiek wybitny, czołowa postać, znakomitość w jakiejś dziedzinie; 2. hist. przodownik chóru w staroż. teatrze greckim
 • Co znaczy korygować Co to jest co poprawiać; usuwać niedokładności, braki ? korekta
 • Co znaczy koryncki Co to jest Grecji> 1. związany z gr. miastem Korynt, taki jak w Koryncie; 2. archit. porządek koryncki jeden z trzech greckich porządków
 • Co znaczy Korynt Co to jest m) córa Koryntu żartobliwie o prostytutce
 • Co znaczy koryntki Co to jest ż; lm) rodzynki greckie z drobnych, ciemnych winogron; rodzynki korynckie
 • Co znaczy kosmetologia Co to jest med. dział dermatologii, wiedza o sposobach pielęgnacji, konserwacji i przywracaniu urody ciała ? kosmetolog; kosmetologiczny, kosmetyka
 • Co znaczy kosmetyczka Co to jest zabiegi kosmetyczne, udzielająca fachowych porad w zakresie pielęgnacji ciała i dbania o urodę; 2. torebka do przechowywania kosmetyków
 • Co znaczy kosmetyczny Co to jest cosmétique, z gr. kosm?tikós upiększający> dotyczący kosmetyki, kosmetyków; służący do pielęgnowania ciała i urody: gabinet kosmetyczny
 • Co znaczy kosmetyka Co to jest gr. cosmetik? (techn?); sztuka upiększania> 1. sztuka upiększania i pielęgnowania ciała; stosowanie środków i zabiegów zachowujących lub
 • Co znaczy kosmita Co to jest m) domniemany mieszkaniec innej planety niż Ziemia, mieszkaniec kosmosu
 • Co znaczy kosmo Co to jest pierwszy człon wyrazów wskazujący na związek ich treści z kosmosem: kosmologia, kosmonauta, kosmodrom
 • Co znaczy kosmodrom Co to jest m) rodzaj lotniska, z którego startują statki kosmiczne
 • Co znaczy kosmogonia Co to jest astr. nauka o powstawaniu i rozwoju ciał niebieskich; 2. kult. mityczno-religijne wyobrażenia o genezie i początkach świata, odmienne w
 • Co znaczy kosmonauta Co to jest m) człowiek odpowiednio przeszkolony i przygotowany do wykonywania lotów kosmicznych; astronauta
 • Co znaczy kosmonautyka Co to jest dziedzin nauki i techniki zajmujących się lotami poza atmosferę Ziemi, badaniem przestrzeni kosmicznej; astronautyka
 • Co znaczy kosmopolita Co to jest polít?s obywatel; od p?lís państwo> człowiek nieczujący szczególnej więzi z krajem, z którego pochodzi lub którego jest obywatelem
 • Co znaczy kosmopolityzm Co to jest z gr.> postawa braku więzi z własnym narodem, jego kulturą, tradycją, wynikająca z założenia, że ojczyzną człowieka może być cały świat
 • Co znaczy kosmos Co to jest wszechświat, z gr. kósmos świat (ludzki), porządek> wszechświat, przestrzeń pozaziemska ? kosmiczny, kosmita
 • Co znaczy kosmowizja Co to jest ż) bezpośrednie przekazywanie i odbiór obrazów przez sieć telewizyjną z aparatów, statków i sond kosmicznych
 • Co znaczy kostium Co to jest costume strój teatralny> 1. ubranie damskie składające się z żakietu i spódnicy; 2. specjalny strój, używany tylko w pewnych sytuacjach
 • Co znaczy kostiumologia Co to jest ż) nauka zajmująca się historią ubiorów
 • Co znaczy kostyczny Co to jest przym.) przen. uszczypliwy, szyderczy, złośliwy, zgryźliwy: kostyczny człowiek, uśmiech
 • Co znaczy koszerny Co to jest naczyniach lub potrawach przygotowanych zgodnie z tradycjami kultury żydowskiej): koszerna kuchnia, potrawa, napój
 • Co znaczy koszmar Co to jest m) 1. przerażający sen, zmora; 2. pot. coś groźnego, przerażającego, okropnego ? koszmarny
 • Co znaczy kosztować Co to jest stanowić wartość pieniężną, pociągać koszty, wymagać nakładu pieniędzy ? koszt, kosztowny, kosztowności; 2. wymagać wysiłku, trudu, ofiary
 • Co znaczy koteria Co to jest poddanych w majątku szlacheckim; 2. grupa osób wzajemnie się popierających, dążących wspólnie do osiągnięcia własnych korzyści; klika
 • Co znaczy koteryjność Co to jest ż) wzajemne popieranie się osób, grup mających wspólne interesy; tworzenie się koterii, klik
 • Co znaczy koturn Co to jest kóthornos podniesiony> 1. pogrubiona podeszwa w obuwiu damskim; 2. koturny (lm) obuwie na takiej podeszwie; 3. hist. koturny (lm) obuwie
 • Co znaczy koturnowy Co to jest przym.) 1. odnoszący się do koturnu; 2. przen. przesadnie podniosły lub uroczysty; napuszony, patetyczny
 • Co znaczy kotylion Co to jest zwykle walc), przy którym tańczący dobierają się, szukając partnera mającego tę samą ozdobę stroju; 2. maskotka, bukiecik, wstążka lub
 • Co znaczy kowboj Co to jest stad bydła na preriach amerykańskich; 2. dzielny bohater filmów kowbojskich; 3. przen. człowiek brawurowo odważny, twardy, trochę
 • Co znaczy kozetka Co to jest ż) mała kanapa z oparciem
 • Co znaczy krach Co to jest niekorzystna zmiana wartości pieniądza, akcji giełdowych: krach na giełdzie; 2. przen. upadek, klęska, ruina czegoś: w moim życiu nastąpił
 • Co znaczy Krakauer Co to jest m) żartobliwie lub ironicznie o mieszkańcu Krakowa; krakus
 • Co znaczy krakowiana Co to jest zob. cracowiana
 • Co znaczy kraksa Co to jest ż) poważny wypadek samochodowy, zderzenie samochodów
 • Co znaczy kras Co to jest płaskowyżu w Górach Dynarskich> proces rozpuszczania skał wapiennych i formy skalne (stalaktyty, stalagmity) powstałe w wyniku tego procesu
 • Co znaczy krater Co to jest wgłębienie i otwór na szczycie wulkanu lub na jego zboczach, wylot komina wyprowadzającego produkty erupcji; 2. zagłębienie na powierzchni
 • Co znaczy kraul Co to jest m) styl pływacki: pływać kraulem
 • Co znaczy kreacja Co to jest creatio tworzenie> 1. stworzenie czego, wykreowanie: kreacja świata; 2. kreowanie roli teatralnej: kreacja aktorska; 3. wspaniały
 • Co znaczy kreator Co to jest m) twórca
 • Co znaczy kreatura Co to jest ż) coś wstrętnego, wstrętna postać, łajdak: okropna kreatura
 • Co znaczy kredyt Co to jest creditum, od credo>1. rodzaj pożyczki bankowej: kredyt mieszkaniowy; 2. sprzedaż towaru pod warunkiem późniejszej spłaty długu: sprzedać
 • Co znaczy kremacja Co to jest zwłok i chowanie urny z prochami zamiast tradycyjnego pochówku ? krematorium, piec krematoryjny, skremować co
 • Co znaczy krematorium Co to jest cremo palę> budynek przeznaczony do spalania zwłok ludzkich (w okresie II wojny światowej w obozach hitlerowskich – miejsce masowej zagłady
 • Co znaczy kreml Co to jest dawnej Rusi warownia w obrębie miasta, wznoszona zwykle na wzgórzu, na którym mieściły się cerkwie, pałac. książęcy, budowle państwowe; 2
 • Co znaczy krenologia Co to jest wiedza> geol. dział hydrogeologii badający geologiczne warunki powstawania źródeł i ich cechy, właściwości ? krenolog, krenologiczny
 • Co znaczy kreować Co to jest creo tworzę> 1. tworzyć, stwarzać; ustanawiać, wprowadzać; 2. odtwarzać postać utworu scenicznego, filmu (zwłaszcza w sposób oryginalny
 • Co znaczy kreszendo Co to jest zob. crescendo
 • Co znaczy kretyn Co to jest m) 1. pot. człowiek ograniczony, tępy; idiota ? kretyński; 2. med. człowiek dotknięty kretynizmem; matołek
 • Co znaczy kretynizm Co to jest a) głupota, ciemnota, ograniczenie umysłowe, b) coś bezsensownego, nonsens; 2. med. wrodzona choroba spowodowana niedoczynnością lub
 • Co znaczy kretyński Co to jest przym.) pot. niemający sensu; głupi, idiotyczny
 • Co znaczy krewetka Co to jest podrzędu Natantia, żyje w przybrzeżnej strefie mórz i oceanów; większość gatunków ma smaczne mięso, jadalne w różnej postaci
 • Co znaczy krezus Co to jest m) człowiek niezwykle bogaty, potentat
 • Co znaczy krio ia Co to jest cząstka wyrazów wprowadzająca znaczenie zimno: kriogenika, kriosfera, kriotechnika, krioterap
 • Co znaczy krioterapia Co to jest therapeía leczenie> leczenie zimnem, przez zamrażanie chorych brodawek, tkanek, naczyniaków ? krioterapeutyka, krioterapeuta
 • Co znaczy Kronos Co to jest m) mit. gr. tytan, ojciec Zeusa, który odebrał mu rządy nad światem
 • Co znaczy kros Co to jest bieg, wyścig na przełaj w trudnym terenie w różnych dyscyplinach sportu, np. w lekkoatletyce, hippice, sporcie motocyklowym ? krosowiec
 • Co znaczy krosowiec Co to jest m) sportowiec motocyklista biorący udział w zawodach krosowych
 • Co znaczy kruchta Co to jest ż) przedsionek kościoła
 • Co znaczy krucjata Co to jest łac. crux krzyż> 1. hist. wyprawa krzyżowa przeciw poganom; 2. przen. gwałtowna kampania przeciwko czemuś lub komuś
 • Co znaczy krucyfiks Co to jest m) <łac. crucifixus ukrzyżowany> krzyż z wyobrażeniem Chrystusa Ukrzyżowanego
 • Co znaczy krup Co to jest zakaźna występująca głównie u dzieci, odmiana błonicy ze zmianami w krtani, polegającymi na zmniejszeniu lub zatkaniu jej światła przez
 • Co znaczy krupier Co to jest m) w kasynie człowiek kierujący przebiegiem gry w ruletkę
 • Co znaczy kruszon Co to jest m) orzeźwiający napój z białego wina, soku owocowego lub ziołowego z lodem
 • Co znaczy kruzeiro Co to jest zob. cruzeiro
 • Co znaczy krygi Co to jest lm) nienaturalne, przesadne ruchy, gesty, dygi
 • Co znaczy krygować Co to jest zachowywać się pretensjonalnie, wykonywać nienaturalne, przesadne ruchy, gesty, krygi; wdzięczyć się, mizdrzyć się, robić miny ? krygi
 • Co znaczy kryminalistyka Co to jest Kriminalist, z łac. crimen zbrodnia> 1. nauka o środkach i sposobach wykrywania przestępstw i ich sprawców; 2. czynności śledcze w procesie
 • Co znaczy kryminalny Co to jest zbrodni> odnoszący się do przestępstwa, związany z kryminalistyką lub z kryminalistą: powieść kryminalna, film kryminalny, literatura
 • Co znaczy kryminał Co to jest trafić do kryminału ? kryminalista, kryminalistyka; 2. powieść lub film o treści sensacyjnej, związanej ze zbrodnią i tropieniem
 • Co znaczy kryminogenny Co to jest przym.) będący przyczyną przestępstwa, sprzyjający powstawaniu przestępstw
 • Co znaczy kryminologia Co to jest się badaniem przestępczości jako zjawiska społecznego, sprawcami przestępstw oraz ich przyczynami i metodami zwalczania przestępczości
 • Co znaczy krypta Co to jest kryjówka> sklepione podziemie kościoła, przeznaczone do składania relikwii i chowania zmarłych, odprawiania nabożeństw żałobnych
 • Co znaczy krypto Co to jest cząstka wyrazów wprowadzająca znaczenie ukryty, niejawny: krypta, kryptonim, kryptoreklama, kryptogram, kryptogamia
 • Co znaczy kryptologia Co to jest ż) nauka o pismach szyfrowanych, sposobach ich tworzenia i odczytywania
 • Co znaczy krystalizacja Co to jest konkretyzowanie się, ustalanie się czegoś; 2. chem. proces wydzielania się substancji w postaci kryształów z przesyconego roztworu lub
 • Co znaczy Kryszna Co to jest m) mit. ind. jeden z bohaterów Mahabharaty, wojownik i filozof, ubóstwiony jako ósme wcielenie boga Wisznu
 • Co znaczy kryterium Co to jest critérium, z gr. kriterion umiejętność rozsądzania; środek rozróżnienia, probierz> 1. cecha zjawisk lub przedmiotów, przyjęta za podstawę
 • Co znaczy krytycyzm Co to jest osądzający> 1. zdolność właściwej oceny otaczających zjawisk i ludzi, a także własnego postępowania; 2. skłonność do krytykowania; 3. filoz
 • Co znaczy krytyk Co to jest kritikos osądzający> 1. osoba analizująca dzieła sztuki, literatury, utwory muzyczne, prace naukowe i oceniająca ich wartość; 2. człowiek
 • Co znaczy krytyka Co to jest critica, z gr. kritik sztuka rozróżniania> 1. bezstronny osąd, opinia uwzględniająca pozytywne i negatywne strony czegoś: krytyka literacka
 • Co znaczy krytykanctwo Co to jest n) niesłuszne, nierzeczowe krytykowanie; skłonność do takiego krytykowania
 • Co znaczy krytykant Co to jest m) człowiek skłonny do krytykowania, lubiący krytykować bez uzasadnienia
 • Co znaczy krytykować Co to jest 1. wytykać błędy i braki, oceniać ujemnie, ganić; 2. rzad. analizować, oceniać; recenzować
 • Co znaczy kryzys Co to jest rozstrzygam> 1. stan przesilenia w przebiegu jakiegoś procesu: kryzys rządowy, gabinetowy, polityczny; 2. punkt zwrotny, po którym może
 • Co znaczy ksantypa Co to jest ż) pot. zła, złośliwa, stale zrzędząca i kłótliwa kobieta; jędza, herod-baba
 • Co znaczy ksenofil Co to jest m) człowiek odnoszący się z sympatią do cudzoziemców i cudzoziemszczyzny ? ksenofilstwo
 • Co znaczy ksenofob Co to jest m) człowiek niechętnie, wrogo usposobiony do cudzoziemców i cudzoziemszczyzny
 • Co znaczy ksenofobia Co to jest nieuzasadniona niechęć lub wrogość wobec innych narodowości, wobec ludzi o innych obyczajach, religii ? ksenofobiczny, ksenofob
 • Co znaczy ksero Co to jest cząstka wyrazów, które zawierają treść „suchy”: biol. kserofile, kserofity; techn ksero, kserografia
 • Co znaczy ksero Co to jest XeroX, amer. nazwa pierwszego modelu kserokopiarki wykorzystującej technologię „suchego kopiowania” obrazu metodą elektrofotografii; 2. pot
 • Co znaczy kserofit Co to jest biol. roślina morfologicznie przystosowana do życia na terenach suchych i silnie nasłonecznionych; roślinność pustynna
 • Co znaczy kserować Co to jest robić kopie dokumentu przy użyciu kserokopiarki ? skserować co, skserowany, pokserować co
 • Co znaczy ksoana Co to jest lm) najstarsze posągi kultowe wykonane z drewna i odziane w szaty
 • Co znaczy kubista Co to jest m) artysta uprawiający sztukę kubistyczną, przedstawiciel kubizmu
 • Co znaczy kubizm Co to jest kybos sześcian> kierunek w malarstwie i rzeźbie abstrakcyjnej, wiązany gł. z nazwiskami P. Picassa i G. Braque’a; odrzucał reguły
 • Co znaczy kubofuturyzm Co to jest m) szt. kierunek artystyczny łączący w sobie cechy futuryzmu i kubizmu, będący reakcją na impresjonizm
 • Co znaczy kukiełka Co to jest ż) lalka na kiju, poruszana przez aktora teatru kukiełkowego
 • Co znaczy Ku-Klux-Klan Co to jest USA, działająca w latach 1866–1876, grupująca konfederatów walczących o utrzymanie supremacji białych; od r. 1915 nacjonalistyczna i
 • Co znaczy kukła Co to jest 2. manekin wyobrażający postać ludzką; 3. osoba bezwolna, bez charakteru, będąca biernym narzędziem w czyichś rękach
 • Co znaczy kul Co to jest zob. cool
 • Co znaczy kulminacja Co to jest ż) najwyższy punkt, moment największego nasilenia: punkt kulminacyjny
 • Co znaczy kult Co to jest religijna oddawana bóstwom: kult Matki Boskiej; 2. przen. najwyższe, niemal boskie uwielbienie dla kogo lub czego: żywić kult czego
 • Co znaczy kultura Co to jest wykwint; od cultus> 1. wszystko, co stworzyła ludzkość, a nie natura; 2. dorobek danego narodu, ludu, epoki: kultura polska, chińska
 • Co znaczy kursywa Co to jest pochyłe; pismo rzymskie, powstałe przy pośpiesznym pisaniu; 2. poligr. pochyłe pismo drukarskie, pochylone czcionki
 • Co znaczy kulturalny Co to jest culture> 1. odnoszący się do kultury, stanowiący składnik kultury: centrum kulturalne; 2. odznaczający się kulturą, wykształcony, dobrze
 • Co znaczy kulturkampf Co to jest hist. polityka rządu O. Bismarcka w Niemczech, w latach 1871–1878, przeciw opozycji katolicko- separatystycznej; na ziemiach polskich w
 • Co znaczy kulturysta Co to jest m) człowiek uprawiający kulturystykę ? kulturystyka
 • Co znaczy kultywować Co to jest pielęgnacja> 1. rozwijać coś, odnosić się do czegoś z pietyzmem; otaczać dbałością, troską, popierać; 2. rzad. uprawiać, pielęgnować
 • Co znaczy kuluary Co to jest lm) 1. korytarze i pomieszczenia poza główną salą (sejmową); 2. miejsce, gdzie nieoficjalnie mówi się o czymś ważnym
 • Co znaczy kumaryna Co to jest organiczny, bezbarwna substancja o przyjemnym zapachu, występująca w wielu roślinach lub otrzymywana syntetycznie, stosowana w przemyśle
 • Co znaczy kumberland Co to jest m) zimny sos do mięsa, przyrządzony z galaretki porzeczkowej z chrzanem i papryką
 • Co znaczy kumulować Co to jest skupiać, gromadzić, łączyć
 • Co znaczy kumulus Co to jest zob. cumulus
 • Co znaczy kumys Co to jest m) napój ze sfermentowanego mleka klaczy
 • Co znaczy kung-fu Co to jest n; ndm) boks chiński, walka bez broni oparta na technice obronnej
 • Co znaczy kunktator Co to jest m) <łac. cunctator, od cunctatio celowe zwlekanie> ktoś, kto rozmyślnie zwleka z decyzją ? kunktatorstwo, kunktatorski
 • Co znaczy kunszt Co to jest m) artyzm, mistrzostwo wykonania: zrobione z wielkim kunsztem ? kunsztowny
 • Co znaczy kunsztowny Co to jest przym.) 1. wykonany z artyzmem, precyzją, mistrzowsko, artystyczny, misterny; ozdobny; 2. daw. nienaturalny, sztuczny
 • Co znaczy kupe Co to jest zob. coupe
 • Co znaczy Kupido//Kupidyn Co to jest m) <łac. Cupido> mit. rzym. bóg miłości utożsamiany z greckim Erosem, przedstawiany jako skrzydlaty chłopiec z łukiem i strzałami
 • Co znaczy kuracja Co to jest i zabiegi, których celem jest poprawa zdrowia: kuracja ziołowa, odchudzająca ? kuracjusz, kurować kogo czym; wykurować; 2. przen
 • Co znaczy kuracjusz Co to jest m) osoba przebywająca w uzdrowisku; chory poddający się jakiejś kuracji ? kuracjuszka
 • Co znaczy kurant Co to jest przez zegary, pozytywki; 2. przyrząd w zegarze, pozytywce itp., wygrywający melodię; 3. taniec francuski z XVII w. w żywym tempie; muzyka
 • Co znaczy kurara Co to jest kory, pędów i korzeni południowoamerykańskich lian z rodzaju Kulczyba, zawierający trujące alkaloidy, używany przez Indian do zatruwania
 • Co znaczy kuraryzacja Co to jest ż) med. stosowanie, głównie podczas narkozy, alkaloidów kurary w celu spowodowania znacznego zwiotczenia mięśni szkieletowych
 • Co znaczy kuratela Co to jest łac. curata tutela troskliwa ochrona> 1. opieka prawna, nadzór ustanowiony przez sąd nad osobą niezdolną do działań prawnych (chorą
 • Co znaczy kurator Co to jest kuratorium – organu administracji szkolnej; 2. praw. a) w prawie cywilnym przedstawiciel osoby wymagającej pomocy do prowadzenia swych
 • Co znaczy kuratorium Co to jest jednostka administracji szkolnej, sprawująca opiekę nad wszystkimi szkołami i placówkami wychowawczo-oświatowymi w województwie
 • Co znaczy kuraż Co to jest m) daw. śmiałość, odwaga, męstwo, animusz, fantazja; dziś tylko we fraz. wypić dla kurażu na odwagę
 • Co znaczy kuria Co to jest kościelny mający władzę wykonawczą i sądowniczą na określonym (lub całym) terenie administracji Kościoła: kuria biskupia, kuria rzymska
 • Co znaczy kuriozum Co to jest n; odm w lm) <łac. curiosum rzecz ciekawa> zjawisko osobliwe, niezwykłe, dziwaczne; osobliwość, fenomen, dziwoląg ? kuriozalny
 • Co znaczy kurkuma Co to jest Curcuma, roślina z rodziny imbirowatych (Zingiberaceae), o barwnych kwiatach zebranych w szyszkowate kwiatostany, występująca w
 • Co znaczy kurort Co to jest m) miejscowość lecznicza; uzdrowisko
 • Co znaczy kurrikulum Co to jest zob. curriculum vitae
 • Co znaczy kurs Co to jest bieg, jazda wyznaczoną trasą ? kursować (dokąd); kursor; 2. przen. kierunek działania: wziąć kurs na coś; 3. ekon. cena waluty obcej w
 • Co znaczy kursor Co to jest biegacz, goniec, kurier; 2. komp. w urządzeniach elektronicznych sygnał świetlny lub rysunek, strzałka „biegające” po ekranie monitora
 • Co znaczy kursoryczny Co to jest biegnę> przebiegający kolejne elementy, od pierwszego do ostatniego: kursoryczna analiza zdania; czytanie kursoryczne
 • Co znaczy kurtyzana Co to jest ż) przest kobieta lekkich obyczajów; także kochanka wysoko postawionych osób
 • Co znaczy kurtyzować Co to jest środ. przycinać ogon psom i koniom niektórych ras
 • Co znaczy kustosz Co to jest muzeum lub biblioteki opiekujący się zbiorami artystycznymi lub bibliotecznymi: kustosz biblioteki, muzeum; 2. w Kościele kat.: a) honorowy
 • Co znaczy kuszetka Co to jest ż) 1. wagon kolejowy z miejscami do leżenia (z pościelą); także miejsce w takim wagonie; 2. przest. kanapa, sofa, kozetka
 • Co znaczy kutas Co to jest rodzaj ozdoby> 1. wulg. członek męski; 2. przest. ozdoba w kształcie pędzla z nici, jedwabiu, wełny, sznurka itp., chwost
 • Co znaczy kwadrygant Co to jest w latach 1927–1931> członek grupy poetyckiej Kwadryga, działającej w Warszawie w latach 1926–1933, skupionej wokół czasopisma o tej samej
 • Co znaczy kwalifikacja Co to jest jakość> 1. zaliczenie do pewnej kategorii, określenie jakości, ocena czegoś; 2. kwalifikacje (lm) wykształcenie, przygotowanie potrzebne
 • Co znaczy kwalifikator Co to jest zwykle w postaci skrótu, w słowniku, encyklopedii, określająca zakres użycia danego wyrazu, cechy gram. lub stylist.; 2. osoba
 • Co znaczy kwalifikować Co to jest łac. qualis jakiś> 1. zaliczać do pewnej kategorii na podstawie jakiejś cechy, właściwości; 2. określać, oznaczać jakość czegoś; oceniać; 3
 • Co znaczy kwantum Co to jest n; odm lm) <łac. quantum ile> pewna ilość, liczba czegoś; określona kwota: kwantum energii ? kwant
 • Co znaczy kwartał Co to jest cztery> 1. czwarta część roku, trzy miesiące ? kwartalny, kwartalnik; 2. czwarta część roku szkolnego, po której zakończeniu wystawiano
 • Co znaczy kwatera Co to jest mieszkanie, pomieszczenie wynajmowane na pobyt czasowy, szczególnie przez wojsko w okresie działań wojennych ? kwaterować gdzie, u kogo; 2
 • Co znaczy kwaterować Co to jest 1. zajmować kwaterę, mieszkać gdzieś; 2. dawać, przydzielać komuś kwaterę, pomieszczenie ? kwaterunek, zakwaterować
 • Co znaczy kwaterunek Co to jest 1. pot. urząd kwaterunkowy; 2. przest. zakwaterowanie, miejsce tymczasowego pobytu, zamieszkania, kwatera
 • Co znaczy kwef Co to jest noszona przez kobiety muzułmańskie; czarczaf; 2. przest. nakrycie głowy zakonnicy, wdów, starszych kobiet ? zakwefiona
 • Co znaczy kwesta Co to jest questua> zbieranie pieniędzy na jakiś szlachetny cel: chodzić po kweście ? kwestować, kwestarz, kwestarka, kwestujący
 • Co znaczy kwestia Co to jest sprawa do rozstrzygnięcia: poruszyć kilka kwestii; 2. to, co ktoś ma do powiedzenia: wygłosić swoją kwestię
 • Co znaczy kwestionować Co to jest co podawać coś w wątpliwość: niekwestionowany idol
 • Co znaczy kwintesencja Co to jest quintessence, z łac. quinta essentia piąty żywioł (elementarny)> 1. najistotniejszy sens, treść, najważniejsze elementy czegoś; istota
 • Co znaczy kwiz Co to jest m) rodzaj małego konkursu polegającego na podaniu poprawnej odpowiedzi na kilka pytań
 • Co znaczy kworum Co to jest ang. quorum, z łac.> ilość członków jakiegoś zgromadzenia niezbędna do prowadzenia obrad, prawomocności wyborów lub uchwał: mieć kworum
 • Co znaczy Kybele Co to jest ż) mit. gr. frygijska bogini płodności i urodzaju, władczyni gór, z czasem utożsamiona w Grecji z rodzimą Reą
 • Co znaczy kynologia Co to jest ż) nauka o psach, obejmująca systematykę ras, hodowlę, tresurę ? kynolog, kynologiczny

Słownik wyrazów obcych, pisownia i znaczenie

Definicja - Co to znaczy? Co to jest? Przykłady wyrazów tłumaczonych.

Definicja Kynologia, Kybele, Kworum, Kwiz, Kwintesencja, Kwestionować, Kwestia, Kwesta, Kwef, Kwaterunek, Kwaterować, Kwatera, Kwartał, Kwantum, Kwalifikować słownik.

Co to jest Kynologia, Kybele, Kworum, Kwiz, Kwintesencja, Kwestionować znaczenie.