Żyrować, Żyrobus, Żyro, Żyrant, Żyletka, Żurnalista, Żurnal, Żupan, Żulia, Żul, Żuaw, Żorżeta.
żyrować żyrobus żyro żyrant co to jest

Definicje słów, słownik wyrazów na Z

 • Co znaczy Zoo Co to jest n; ndm) park, ogród zoologiczny
 • Co znaczy Zona Co to jest ż) wyznaczona, określona część terytorium, sfera
 • Co znaczy Zoo Co to jest wyrazów złożonych, wskazujący na ich związek znaczeniowy ze zwierzęciem, światem zwierzęcym: zoocenoza, zoofagi, zoolatria, zoologia
 • Co znaczy Zaaferowany Co to jest różnymi sprawami> osoba bardzo zajęta jakąś sprawą lub wieloma sprawami, zaabsorbowana, pochłonięta jakimś działaniem ? zaaferowanie
 • Co znaczy Zagwozdka Co to jest ż) pot. komplikacja w jakiejś sprawie, przeszkoda
 • Co znaczy Zakat Co to jest m) jałmużna, jeden z podstawowych obowiązków wyznawców islamu
 • Co znaczy Zakrystia Co to jest od sacrista sługa kościelny, zakrystian> w budynku kościoła katolickiego pomieszczenie do przechowywania szat i przedmiotów liturgicznych
 • Co znaczy Zakrystian Co to jest m) człowiek mający nadzór nad zakrystią, posługujący w kościele; kościelny
 • Co znaczy Zamsz Co to jest niektórych zwierząt łownych lub owcza i cielęca, pozbawiona warstwy zewnętrznej (lica), miękka, o szorstkiej powierzchni, stosowana do
 • Co znaczy Zamtuz Co to jest m) <śr.-w.-niem. samt-h?s> przest. dom publiczny
 • Co znaczy Zaur Co to jest ostatni człon wyrazów złożonych, wskazujący na ich związek znaczeniowy z jaszczurką, gadem: brontozaur, ichtiozaur
 • Co znaczy Zbir Co to jest policji> 1. bandyta, rozbójnik, opryszek; 2. hist. pachołek miejski, który miał za zadanie chwytanie złoczyńców, siepacz
 • Co znaczy Zblazowany Co to jest odczucia, reakcje, uczucia utraciły żywość i świeżość, która przestała odczuwać przyjemności, zobojętniała, nieczuła na wszystko; osoba
 • Co znaczy Zebra Co to jest cebra, może z łac. equi-ferus dziki koń> 1. ssak afrykański o jasnej maści, w pasy czarne lub brązowe; 2. pot. poziome, czarno białe pasy
 • Co znaczy Zebu Co to jest płowej, beżowej, szarej lub czarnej, żyjący w Azji, Afryce tropikalnej i na Madagaskarze, z charakterystycznym garbem tłuszczowym
 • Co znaczy Zecer Co to jest m) w drukarni pracownik składający tekst ręcznie lub maszynowo ? zecernia, zecerski
 • Co znaczy Zefir Co to jest zéphyros> 1. Zefir bóg wiatru zachodniego; 2. ciepły, łagodny wiatr; 3. włók. cienka, lekka tkanina (zwykle bawełniana) w barwne, podłużne
 • Co znaczy Zelota Co to jest m) pot. osoba gorliwa, gorliwy wyznawca czegoś
 • Co znaczy Zelować Co to jest 1. podklejać, podbijać buty kawałkiem skóry lub gumy; 2. przybijać nową zelówkę ? zelówka
 • Co znaczy Zelówka Co to jest ż) kawałek skóry lub gumy itp., pokrywający przednią połowę podeszwy obuwia
 • Co znaczy Zen Co to jest dhyana rozmyślanie> jap. odmiana buddyzmu, zalecająca dyscyplinę wewnętrzną, medytacje i kontemplacje jako drogę do osiągnięcia oświecenia
 • Co znaczy Zenit Co to jest zenit, co z błędu pisarskiego: zam. zemt, z ar semt, samt (ar-r?s) kierunek pionowo w górę, nad głową> 1. pot. najwyższy punkt, poziom
 • Co znaczy Zeriba Co to jest ż) zagroda w Afryce, zbudowana z ciernistych krzewów, chroniąca obozowisko przed dzikimi zwierzętami
 • Co znaczy Zero Co to jest ar. sifr> 1. symbol liczbowy, notowany jako 0, niemający sam w sobie żadnej wartości, ale który umieszczony po prawej stronie liczby mnoży
 • Co znaczy Zerówka Co to jest ż) klasa zerowa w szkole podstawowej, przygotowująca do nauki w szkole
 • Co znaczy Zeus Co to jest ludzi, władca Olimpu; 2. zool. Zeus faber, ryba drapieżna o ciele spłaszczonym, barwie grzbietu zielonobrunatnej, boków – żółtawej
 • Co znaczy Zoa Co to jest ostatni człon wyrazów złożonych, wskazujący na ich związek znaczeniowy ze zwierzęciem, organizmem zwierzęcym: protozoa
 • Co znaczy Zodiak Co to jest kýklos) z?idiakós, od z??idion figurka, podobizna zwierzęcia> pas sfery niebieskiej, wewnątrz której dokonują się ruchy pozorne Słońca
 • Co znaczy Zoidiogamia Co to jest ż) bot. zjawisko zapylania kwiatów za pośrednictwem zwierząt
 • Co znaczy Zoik Co to jest ostatni człon wyrazów złożonych, oznaczający ery geologiczne: mezozoik
 • Co znaczy Zoil Co to jest filozof gr., autor zjadliwych krytyk utworów Homera> pot. niesprawiedliwy, złośliwy, zjadliwy krytyk, zwłaszcza literacki
 • Co znaczy Zombie Zombi Co to jest do świata w wyniku praktyk magicznych, zazwyczaj istota zła, szerząca zło i śmierć; 2. pot. osoba apatyczna, bezwolna i wyniszczona np
 • Co znaczy Zoofagi Co to jest zwierzęta drapieżne i pasożytnicze, także niektóre owadożerne rośliny, odżywiające się innymi żywymi zwierzętami
 • Co znaczy Zoofagia Co to jest ż) biol. żywienie się zwierzętami; mięsożerność
 • Co znaczy Zoologia Co to jest zwierzętach, ich życiu i budowie, obejmująca zespół wielu dyscyplin, np. systematykę zwierząt, zoogeografię, paleozoologię, fizjologię
 • Co znaczy Zoologiczny Co to jest zoologiczny ogrodzony, zadrzewiony teren, udostępniany zwiedzającym, na którym hoduje się zwierzęta pochodzące z różnych rejonów
 • Co znaczy Zoomorfizm Co to jest m) 1. rel. wyobrażanie sobie bogów w postaci zwierząt; 2. szt. stosowanie motywów zwierzęcych w sztuce dekoracyjnej
 • Co znaczy Zoopsychologia Co to jest ż) psychologia zwierząt, nauka badająca reakcje umysłowe, instynkty i zachowanie się zwierząt, ich źródła i mechanizmy
 • Co znaczy Zsyłka Co to jest ż) hist. zesłanie, kara polegająca na wywiezieniu skazanego na przymusowy pobyt do odległych rejonów kraju, zwykle na Syberię
 • Co znaczy Zwischenruf Co to jest pot. okrzyk zakłócający przemówienie, wejście komuś w słowo
 • Co znaczy Zydel Co to jest m) <śr.-w.-niem. sidel> drewniany stołek z oparciem: zydel góralski
 • Co znaczy Zydwestka Co to jest zachodni> nieprzemakalne nakrycie głowy w kształcie kaptura z rondem odgiętym z przodu ku górze, z tyłu opadającym na kark, używane przez
 • Co znaczy Zygota Co to jest ż) komórka powstająca w wyniku połączenia się komórek płciowych; organizm rozwijający się z tej komórki
 • Co znaczy Zygzak Co to jest linii tworzących między sobą kolejno kąty ostre i rozwarte, linia łamana, przypominająca literę Z: iść zygzakiem ? zygzakowaty
 • Co znaczy Zygzakowaty Co to jest przym.) mający kształt zygzaka
 • Co znaczy Żyrafa Co to jest zniekształcenie nazwy ar. zar?fa)> ssak przeżuwający, żyjący na sawannach afrykańskich, o sierści płowej w ciemne plamy, bardzo długiej
 • Co znaczy Żyrandol Co to jest m) ozdobna obudowa wiszącej lampy elektrycznej, mająca kilka kloszy
 • Co znaczy Żabot Co to jest m) ozdobne przybranie z plisowanego, lekkiego materiału, przypinane pod szyją do bluzki, sukienki lub koszuli: bluzka z żabotem
 • Co znaczy Żagiel Co to jest materiału w kształcie czworokąta lub trójkąta, rozpinany na masztach lub sztagach statku żaglowego, służący do wykorzystania energii wiatru
 • Co znaczy Żaglowiec Co to jest m) duży statek z żaglami, które są głównym napędem, często zaopatrzony również w silnik spalinowy
 • Co znaczy Żaglówka Co to jest ż) łódź sportowa lub turystyczna poruszana za pomocą żagli, zwykle jednomasztowa
 • Co znaczy Żak Co to jest m) daw. uczeń, student ? żakinada, żakowski
 • Co znaczy Żakiet Co to jest m) górna część kostiumu damskiego, odpowiednik marynarki
 • Co znaczy Żaluzja Co to jest okna z szeregu połączonych równolegle listewek drewnianych, aluminiowych lub plastykowych, o regulowanym położeniu, pozwalającym na zmianę
 • Co znaczy Żandarm Co to jest m) funkcjonariusz żandarmerii, żołnierz policji wojskowej ? żandarmeria
 • Co znaczy Żandarmeria Co to jest oddziały pełniące służbę policyjną w wojsku; oddziały policji zorganizowanej na wzór wojskowy; 2. funkcjonariusze tej policji
 • Co znaczy Żardynierka Żardyniera Co to jest ż) stolik z pojemnikiem, w którym uprawia się kwiaty w domu
 • Co znaczy Żargon Co to jest narodowego wytworzona przez jakieś środowisko, zwłaszcza zamkniętą grupę społeczną lub zawodową: żargon przestępczy
 • Co znaczy Żel Co to jest przezroczysta substancja, powstała z ciekłego roztworu koloidalnego w wyniku zgęstnienia płynu, używana w przemyśle farmaceutycznym lub
 • Co znaczy Żelatyna Co to jest zamarzły> bezbarwna lub żółtawa substancja białkowa w postaci żelu, otrzymywana przez gotowanie w wodzie pewnych substancji zwierzęcych
 • Co znaczy Żen Co to jest konfucjanizmu, normująca, w jaki sposób człowiek powinien się odnosić do drugiego, różny w zależności od hierarchii społecznej
 • Co znaczy Żenada Co to jest ż) przest. zawstydzenie, uczucie skrę powania, zakłopotania; dziś tylko w wyrażeniu: bez żenady
 • Co znaczy Żenować Co to jest kogoś czym wprowadzać kogo w zakłopotanie ? żenada
 • Co znaczy Szeń Żeń Co to jest człowiek> bylina chińska o korzeniu uważanym na Dalekim Wschodzie za uniwersalny środek leczniczy ? żeń-szeniowy
 • Co znaczy Żeton Co to jest iactare)> 1. płaski krążek symbolizujący dowolną wartość, wrzucany do automatu, by go uruchomić: żeton telefoniczny, telefon na żetony; 2
 • Co znaczy Żętyca Co to jest ż) serwatka z mleka owczego, wyrabiana i spożywana przez górali karpackich
 • Co znaczy Żigolo Co to jest m) młody kochanek starszej od niego kobiety, która go utrzymuje; utrzymanek
 • Co znaczy Żołd Co to jest solde żołd, wł. soldo, z łac. solidum cała suma (pieniędzy)> pensja żołnierzy odbywających służbę wojskową: być na czyim żołdzie ? żołdak
 • Co znaczy Żołdak Co to jest postępujący niezgodnie z honorem żołnierskim; żołnierz najemny pobierający żołd ? żołdacki, żołdactwo
 • Co znaczy Żonglować Co to jest posługiwać się czymś: żonglować argumentami, frazesami; 2. w cyrku: podrzucać w górę i chwytać kilka przedmiotów w bardzo szybkim tempie
 • Co znaczy Żonkil Co to jest zdr. od junco sitowie> gatunek narcyza o długim żółtym kielichu i żółtych płatkach u dołu kielicha, mocnym zapachu, kwitnący wiosną
 • Co znaczy Żorżeta Co to jest ż) lekka przeźroczysta tkanina o matowej, nieregularnie pomarszczonej powierzchni
 • Co znaczy Żuaw Co to jest berberyjskiego zwawa, nazwa szczepu Kabylów> hist. żołnierz należący do korpusu piechoty francuskiej, utworzonego w Algierii w 1830 r
 • Co znaczy Żul Co to jest m) pot. łobuz, chuligan, awanturnik; żulik
 • Co znaczy Żulia Co to jest ż) pot. chuligani, półświatek przestępczy, grupa żuli, żulików; łobuzeria, granda
 • Co znaczy Żupan Co to jest suknia, z wł. giubba, z ar. dżubba> staropolski szlachecki ubiór męski, długa suknia zapinana z przodu na haftki, guzy lub szamerowana, ze
 • Co znaczy Żurnal Co to jest jour dzień (st.-fr. journ), z łac. diurnum> ilustrowane czasopismo, zawierające fotografie lub rysunki modeli ubiorów, poświęcone modzie
 • Co znaczy Żurnalista Co to jest m) żart., iron. dziennikarz, publicysta ? żurnalistyka
 • Co znaczy Żyletka Co to jest amer. przemysłowiec> stalowe ostrze służące do golenia się, mające formę małej, cienkiej płytki z dwustronnym ostrzem, wkładanej do
 • Co znaczy Żyrant Co to jest obracający się> osoba poręczająca za kogoś spłatę pożyczanych pieniędzy, poręczyciel ? żyrować co komu, podżyrować
 • Co znaczy Żyro Co to jest pierwszy człon wyrazów złożonych, wskazujący na ich związek znaczeniowy z kołem, krę-wirującego koła napędowego o dużej bezgiem, wirowaniem
 • Co znaczy Żyrobus Co to jest m) <żyro-+ (auto)bus> rodzaj
 • Co znaczy Żyrować Co to jest trolejbusu napędzanego energią kinetyczną hand. poręczać zapłatę sumy wekslowej

Słownik wyrazów obcych, pisownia i znaczenie

Definicja - Co to znaczy? Co to jest? Przykłady wyrazów tłumaczonych.

Definicja Żyrować, Żyrobus, Żyro, Żyrant, Żyletka, Żurnalista, Żurnal, Żupan, Żulia, Żul, Żuaw, Żorżeta, Żonkil, Żonglować, Żołdak, Żołd, Żigolo, Żętyca, Żeton, Żeń?Szeń słownik.

Co to jest Żyrować, Żyrobus, Żyro, Żyrant, Żyletka, Żurnalista, Żurnal znaczenie.