Futuryzm, Futurystyczny, Futurysta, Futurum, Futurologiczny, Futurologia, Futryna, Futerał.
futuryzm futurystyczny co to jest

Definicje słów, słownik wyrazów na F

 • Co znaczy Fajfer Co to jest m) daw. muzyk w dawnym wojsku polskim, przygrywający doboszowi na piszczałce
 • Co znaczy Fbi Co to jest federalny urząd śledczy w USA
 • Co znaczy Ferma Co to jest ż) zob. farma
 • Co znaczy Fetor Co to jest m) <łac. fetor> przykry zapach, smród
 • Co znaczy Ż Fizys Co to jest przest twarz, fizjonomia, oblicze
 • Co znaczy Fortunat Co to jest m) przest. człowiek bogaty, zamożny; bogacz
 • Co znaczy Frykas Co to jest m) przysmak, smakołyk
 • Co znaczy Figlarny Co to jest przym.) skłonny do figlów; filuterny, swawolny, psotny
 • Co znaczy Finezyjny Co to jest przym.) pełen finezji; delikatny, precyzyjny, wyrafinowany
 • Co znaczy Forluk Co to jest m) żegl. przedni luk na statku
 • Co znaczy Falset Co to jest m) wysoki głos męski, bliski sopranowi: mówić, śpiewać falsetem falsetować
 • Co znaczy Flek Co to jest m) zewnętrzna warstwa skóry, gumy lub sztucznego tworzywa na obcasie fleczek: przybić fleczki
 • Co znaczy Fant Co to jest m) 1. przedmiot zastawny w grach towarzyskich: dać fant; . przedmiot wygrany na loterii fantowej
 • Co znaczy Ferwor Co to jest m) <łac. ferwor wrzenie> uniesienie, zapał, żarliwość: w ferworze walki, wpaść w ferwor, gestykulować z ferworem
 • Co znaczy Farmakolog Co to jest m) specjalista w zakresie farmakologii
 • Co znaczy Figlować Co to jest 1. bawić się, dokazywać, swawolić; 2. daw. kreślić figury magiczne
 • Co znaczy Fikcyjny Co to jest przym.) będący fikcją; nieprawdziwy, urojony, zmyślony
 • Co znaczy Fabryka Co to jest od fabrico produkuję; niem. Fabrik> zakład produkcyjny fabrykować (co), fabrykant, fabryczny (przym.) prefabrykat
 • Co znaczy Fabrykować Co to jest produkty na masową skalę; . przen. wytwarzać fałszywe dokumenty; tworzyć fałszywe oskarżenia sfabrykowane (przym.): dowody winy zostały
 • Co znaczy Fabulacja Co to jest fabula> 1. psych. zmyślanie, fantazjowanie, opowiadanie o rzeczach wymyślonych konfabulować, konfabulacja; 2. lit. przetwarzanie faktów na
 • Co znaczy Fabularyzacja Co to jest ż) nadanie formy powieściowej takim utworom, jak kronika, pamiętnik, film dokumentalny itp.; fabulacja
 • Co znaczy Fabuła Co to jest literackiego; tok fikcyjnych zdarzeń, układ wątków w epickiej opowieści w filmie: fabuła powieści, filmy fabularne fabularyzacja
 • Co znaczy Lifting Face Co to jest fejslifting> zabieg chirurgiczno-kosmetyczny polegający na naciąganiu skóry twarzy i szyi w celu zlikwidowania zmarszczek; lifting
 • Co znaczy Facecja Co to jest ż) <łac. facetia> anegdota; krótki zabawny utwór lub żart., dowcip: opowiadać facecje facecjonista, facecjonistka
 • Co znaczy Facet Co to jest m) <łac. facetus zabawny, wesoły, dowcipny> pot. człowiek, mężczyzna: jakiś facet facecik, facetka
 • Co znaczy Fach Co to jest m) specjalność wykonywana: mieć jakiś fach fachowy, fachowiec, fachowość, pot. fachman, fachura
 • Co znaczy Fachowy Co to jest przym.) prawidłowy, wykonany zgodnie z zasadami fachu, ze znajomością rzeczy: fachowa robota, rada
 • Co znaczy Facjata Co to jest ż) <łac. facies postać, oblicze> . żart. pot. twarz, gęba; 2. przest. małe mieszkanie na poddaszu, facjatka: mieszkać na facjatce
 • Co znaczy Facylitacja Co to jest łatwością, łatwo> psych. 1. wpływ członków grupy na jednostkę; 2. zachowanie (zwykle negatywne) pod wpływem innych osób w grupie
 • Co znaczy Faeton Co to jest Heliosa, prowadził słoneczny wóz swego ojca> 1. rodzaj nadwozia samochodu z dodatkowymi składanymi siedzeniami; . daw. rodzaj lekkiego
 • Co znaczy Fagas Co to jest m) daw. sługa, lokaj; przen. pogardl. sługus, służalec – o człowieku wysługującym się komuś dla zysku
 • Co znaczy Fagot Co to jest m) drewniany instrument dęty z ustnikiem na metalowej rurce fagocista, fagocistka
 • Co znaczy Fahrenheit Co to jest fiz. skala Fahrenheita
 • Co znaczy Fair Co to jest przym., ndm) czysty, uczciwy, w porządku; zgodny z zasadami uczciwej gry: ktoś jest fair; to było nie fair; gra fair play
 • Co znaczy Fajans Co to jest 1. biała glinka garncarska; 2. naczynia wypalane z takiej glinki, białe lub malowane: fajansowy kubek
 • Co znaczy Fajrant Fajerant Co to jest m) pot. koniec pracy: mieć fajrant; zakończenie jakiejś sprawy
 • Co znaczy Fajerwerk Co to jest m) sztucznie ognie: wystrzelić kolorowe fajerwerki; przen. fajerwerki dowcipu, śmiechu
 • Co znaczy Fajf Co to jest o godzinie piątej po południu> pot. zabawa przy muzyce, prywatka (wzorowana trochę na angielskich popołudniowych przyjęciach przy herbacie
 • Co znaczy Fajny Co to jest przym.) pot. dobry, świetny, znakomity: fajna książka, było fajnie, fajnisty
 • Co znaczy Fakir Co to jest lub hinduski asceta, odporny na ból (mógł spać na gwoździach, chodzić po gorących węglach, połykać szkło); 2. przen. sztukmistrz, kuglarz
 • Co znaczy Fakirki Co to jest lm) rodzaj obuwia domowego z wkładką pokrytą małymi, gęsto rozmieszczonymi kołeczkami, które przy chodzeniu masują stopy
 • Co znaczy Faksymile Co to jest simile czyń podobnie> 1. pieczątka z własnoręcznym podpisem; 2. reprodukcja rękopisu: zrobić, wystawić faksymile faksymilowany: dokument
 • Co znaczy Faktografia Co to jest ż) <łac. factum fakt + gr. graph? piszę> szczegółowy, dokładny opis faktów: materiały faktograficzne
 • Co znaczy Faktor Co to jest m) <łac. factor sprawca> 1. czynnik sprawczy, przyczyna; 2. pośrednik między kim: potrzebować faktora
 • Co znaczy Faktoria Co to jest łac. factorium wytwórnia oliwy z oliwek> daw. ośrodek handlu, towarzystwo handlowe zakładane przez Europejczyków w zamorskich koloniach
 • Co znaczy Faktura Co to jest factura od factus obrobiony, wykonany> . handl. rachunek, dowód sprzedaży-kupna: wystawić fakturę fakturować, fakturzystka, zafakturować; 2
 • Co znaczy Faktyczny Co to jest przym.) rzeczywisty, prawdziwy, zgodny z faktami faktycznie
 • Co znaczy Fakultet Co to jest możliwość> 1. wydział wyższej uczelni; . dodatkowy, nadprogramowy przedmiot do wyboru: zajęcia fakultatywne
 • Co znaczy Falanga Co to jest ciężkozbrojne oddziały wojska w szyku bojowym> 1. pot. zwarty tłum, duża grupa ludzi idących ławą; 2. hist. nazwa hiszpańskiej partii
 • Co znaczy Falkon Co to jest m) hist. działo o długiej lufie, używane w XVI i XVII w
 • Co znaczy Falliczny Co to jest przym.) związany z płodnością i seksualnością człowieka: kult falliczny
 • Co znaczy Fallus Co to jest 2. hist.-kult. członek męski jako symbol płodności – przedmiot szczególnego kultu m.in. w starożytnej Grecji, Indiach, Egipcie, u ludów
 • Co znaczy Falstart Co to jest m) , nieudany start, wcześniej niż podano komendę; przen. nieudany początek
 • Co znaczy Falsyfikacja Co to jest falsification> 1. fałszowanie, podrabianie falsyfikat; 2. log. wykazanie fałszywości twierdzenia, błędności hipotez, prowadzące do ich
 • Co znaczy Falsyfikat Co to jest falsificus sfałszowany> to, co sfałszowane, podrobione (np. kopia przedstawiona jako oryginał): falsyfikat dokumentu, dzieła sztuki
 • Co znaczy Fałsz Co to jest 1. niezgodność z prawdą; nieszczerość, obłuda, kłamstwo; 2. niewłaściwe brzmienie dźwięku fałszować; log. jedna z dwóch (obok prawdy
 • Co znaczy Fałszerstwo Co to jest podrabianie, fałszowanie czego: dopuścić się fałszerstwa> fałszerz, fałszować co, fałszywy, sfałszować, zafałszować (co
 • Co znaczy Fama Co to jest ż) <łac. fama wieść> wieść, pogłoska, rozgłos: jak fama niesie
 • Co znaczy Familia Co to jest ż) <łac.> rodzina familijny, familiarny
 • Co znaczy Familiarny Co to jest <łac. familiaris należący do rodziny> taki jak w rodzinie, przyjazny: familiarne stosunki, gesty
 • Co znaczy Famulus Co to jest m) <łac. famulus niewolnik, sługa> pogardl. sługus, zausznik, służalec: być czyim famulusem
 • Co znaczy Fan Co to jest fanatyczny entuzjasta, zwolennik, sympatyk kogoś popularnego (piosenkarza, aktora, sportowca): być fanem kogo fanklub, fanka
 • Co znaczy Fanaberia Co to jest częściej w lm) 1. kaprysy, grymasy, fochy; 2. rzeczy wyszukane, wymyślne
 • Co znaczy Fanatyzm Co to jest zagorzały, szalony> ślepa, bezkrytyczna wiara w słuszność wyznawanej idei, nieustępliwa postawa wobec jej przeciwników, nietolerancja
 • Co znaczy Fandango Co to jest n) hiszpański taniec ludowy wykonywany z towarzyszeniem kastanietów i gitary
 • Co znaczy Fanfara Co to jest trąbki, 2. także utwór wykonywany na trąbce lub rogu na rozpoczęcie jakiegoś widowiska: zagrzmiały fanfary
 • Co znaczy Fanfaron Co to jest m) ktoś zadufany w sobie, zarozumialec, pyszałek fanfaronada
 • Co znaczy Fanga Co to jest ż) 1. sport lot piłki wysokim łukiem; 2. pot. cios, uderzenie: dać, zasunąć komuś fangę
 • Co znaczy Fanklub Co to jest m) klub sympatyków, entuzjastów jakiegoś piosenkarza, sportowca itp
 • Co znaczy Fantasmagoria Co to jest w latarni magicznej, z gr. phántasma widziadło> 1. urojenie, przywidzenie; 2. przen. mrzonka, nierealny pomysł
 • Co znaczy Fantasta Co to jest m) romantyczny marzyciel, ten, kto żyje urojeniami, fantazją fantastyk, fantastka, fantastyka
 • Co znaczy Fantastyczny Co to jest phantasticus, z gr. phantastikós, od phántasis zjawa, przywidzenie> 1. wymyślony, będący produktem fantazji; 2. pot. wspaniały, świetny
 • Co znaczy Fantastyka Co to jest phantasticos> dzieła literackie lub filmowe, których akcja toczy się w przyszłości, w innych wyobrażonych światach, na innych planetach
 • Co znaczy Fantazja Co to jest nierealny pomysł: to czysta fantazja; 2. bogata, bujna wyobraźnia: mieć bujną fantazję fantazjowanie, fantazjować, fantazyjny; 3. brawura
 • Co znaczy Fantazjować Co to jest marzyć; wymyślać nieprawdziwe, niestworzone historie: nie fantazjuj, snuć fantazje
 • Co znaczy Fantazmat Co to jest m) wytwór fantazji; przywidzenie, urojenie, halucynacja
 • Co znaczy Fantazyjny Co to jest przym.) . niezwykły w kształcie, wymyślny, ozdobny; 2. daw. będący wytworem fantazji; nierealny, fantastyczny
 • Co znaczy Fantom Co to jest widziadło, mara; 2. model człowieka używany do ćwiczeń dla studentów medycyny; 3. cyborg, człowiek cybernetyczny
 • Co znaczy Fanza Co to jest ż) chiński drewniany dom mieszkalny kryty słomą lub trzciną, z oknami na jednej ścianie
 • Co znaczy Fao Co to jest Organization Organizacja do Spraw Wyżywienia i Rolnictwa> wyspecjalizowana organizacja ONZ, prowadząca światowy program walki z głodem (m
 • Co znaczy Fara Co to jest ż) kościół parafialny: kościół farny
 • Co znaczy Faraon Co to jest Per?? wielki dom, pałac.> 1. władca starożytnego Egiptu; 2. dawna hazardowa gra w karty: grać w faraona
 • Co znaczy Farba Co to jest barwników i pigmentów; 2. pot. barwnik służący do malowania: farba do włosów, farba wodna, olejna; 3. łow. krew zwierzęcia farbować (co
 • Co znaczy Farbownik Co to jest lekarski (Anchusa officinalis), roślina miododajna i lecznicza o purpurowofioletowych kwiatach (dawniej z jej kwiatów i korzeni uzyskiwano
 • Co znaczy Farfocel Co to jest m) pot. kawałek, strzępek czegoś
 • Co znaczy Farfurka Co to jest ż) przest naczynie lub figurka z chińskiej porcelany lub z fajansu
 • Co znaczy Farma Co to jest ż) gospodarstwo rolne lub hodowlane; ferma farmer, farmerka
 • Co znaczy Farmaceuta Co to jest m) specjalista w zakresie farmacji; aptekarz farmaceutyka, farmaceutyczny
 • Co znaczy Farmaceutyka Co to jest ż) przest. farmacja
 • Co znaczy Farmacja Co to jest sztuka aptekarska, z gr. pharmakeía leczenie, trucie> 1. nauka o lekach; 2. wydział akademii medycznych farmaceuta, farmaceutyczny
 • Co znaczy Farmako Co to jest człon wyrazów złożonych, wskazujący na ich związek znaczeniowy z lekiem, lekarstwem, np. farmakologia, farmakomania, farmakopea, farmacja
 • Co znaczy Farmakochemia Co to jest ż) nauka badająca związki chemiczne stosowane jako środki lecznicze; chemia farmaceutyczna
 • Co znaczy Farmakologia Co to jest o lekach, ich właściwościach, działaniu na organizm, zastosowaniu leczniczym i dawkowaniu, działaniach ubocznych, toksyczności i in
 • Co znaczy Farmakomania Co to jest ż) < gr. farmaco-farmako-+ mania szaleństwo> psychiczne i fizyczne uzależnienie od leków działających na ośrodkowy układ nerwowy; lekomania
 • Co znaczy Farmakopea Co to jest ż) urzędowo zatwierdzony spis leków i surowców leczniczych farmakopealny
 • Co znaczy Farmakoterapia Co to jest stosowanie leków do zwalczania chorób i zapobiegania im; . dział farmakologii obejmujący praktyczne wskazania dotyczące stosowania leków i
 • Co znaczy Farmazon Co to jest m) 1. daw. mason, liberał; 2. pot. bzdura: pleść farmazony
 • Co znaczy Farmer Co to jest m) właściciel lub dzierżawca farmy farmerka
 • Co znaczy Farmerki Co to jest lm) spodnie z grubego płótna lub drelichu, zwykle na szelkach, z napierśnikiem; ogrodniczki
 • Co znaczy Farniente Co to jest nieróbstwo, próżnowanie; zob. dolce far niente
 • Co znaczy Farsa Co to jest komiczna między aktami dramatu; . lit. lekka komedia obyczajowa; 2. przen. niepoważne traktowanie poważnych spraw: zrobić z czegoś farsę
 • Co znaczy Farsz Co to jest różnego rodzaju mielonych produktów (mięso, jaja, grzyby, jarzyny z dodatkiem różnych przypraw), do nadziewania mięs, ryb i ciast
 • Co znaczy Fart Co to jest m) pot. pomyślna okoliczność; powodzenie, szczęście fartowy, fartowny
 • Co znaczy Fartowny Co to jest przym.) pot. mający fart, szczęście; pomyślny, udany
 • Co znaczy Fartuch Co to jest wkładane na ubranie: fartuch lekarski, szkolny, trzymać (kogo) przy fartuchu; 2. bud. pas blachy umieszczany na wysuniętych fragmentach
 • Co znaczy Farwater Co to jest woda> żegl. droga wodna wytyczona dla statków za pomocą znaków nawigacyjnych (zwłaszcza w miejscach niebezpiecznych lub trudnych dla
 • Co znaczy Farys Co to jest wojownik, rycerz; przen. człowiek brawurowo odważny (Farys – bohater i tytuł poematu G. Byrona, w tłum. A. Mickiewicza
 • Co znaczy Faryzeizm Co to jest pharisa?sme> 1. poglądy faryzeuszy, stronnictwa religijno-politycznego w starożytnej Judei; 2. obłuda, hipokryzja faryzeuszostwo
 • Co znaczy Faryzeusz Co to jest w starożytnej Judei członek konserwatywnej grupy religijno-politycznej; 2. przen. człowiek fałszywy, hipokryta: faryzejska postawa
 • Co znaczy Faryzeuszostwo Co to jest n) obłuda, hipokryzja, bigoteria
 • Co znaczy Fasada Co to jest elewacja budynku; frontowa ściana, wyróżniająca się okazałym wyglądem i dekoracyjnością; 2. pozorna efektywność; pozory fasadowy
 • Co znaczy Fasadowość Co to jest stwarzanie efektownych pozorów, efekciarstwo, blichtr
 • Co znaczy Fasadowy Co to jest przym.) 1. odnoszący się do fasady (budynku); 2. pozornie efektowny; efekciarski fasadowość
 • Co znaczy Fascykuł Co to jest m) <łac. fasciculus plik, pakiet> przest spięty lub zszyty plik dokumentów, także utworów literackich
 • Co znaczy Fascynacja Co to jest oczarowanie, urzeczenie kim lub czym: fascynacja medycyną; muzyczne fascynacje fascynat, fascynować kogo, czym; zafascynować
 • Co znaczy Fascynować Co to jest fascino rzucam urok; fascinus amulet falliczny> przykuwać uwagę, wzbudzać podziw, urzekać fascynujący, zafascynowany (czym
 • Co znaczy Fascynujący Co to jest przym.) niezwykle pociągający, przejmujący do głębi; piękny, wspaniały, czarujący
 • Co znaczy Faska Co to jest ż) mała beczułka lub miska do przechowywania produktów spożywczych fasować co
 • Co znaczy Fason Co to jest factio tworzę> 1. wzór, krój, model ubioru: nowy fason sukni, modny fason; . fantazja, wdzięk, swobodny sposób bycia: robić co z fasonem
 • Co znaczy Fasonować Co to jest daw. nadawać fason; kształtować, formować, modelować
 • Co znaczy Fasować Co to jest co) pot. 1. otrzymywać wypłatę; 2. wojs. pobierać przydziałowe produkty (mundur, żywność, żołd) fasunek
 • Co znaczy Fastryga Co to jest ż) zszycie materiału na krótko, byle jak, dużym ściegiem: zdjąć fastrygę zafastrygować (co), przyfastrygować (co do czego
 • Co znaczy Fastrygować Co to jest zszywać materiał prowizorycznie, rzadkim ściegiem; szyć fastrygą
 • Co znaczy Faszerować Co to jest 1. napełniać farszem produkty spożywcze: kurczak faszerowany grzybami; 2. przen. wypełniać czym: nafaszerowany wiedzą
 • Co znaczy Faszyna Co to jest ż) pęk słomy, chrustu do umacniania grobli, nasypów glinianych lub drewnianych ścian, wyrównywania nierówności terenu
 • Co znaczy Faszysta Co to jest członek organizacji polit. o nazwie Fasci di Combattimento Związki Walki> 1. członek organizacji faszystowskiej; 2. zwolennik faszyzmu
 • Co znaczy Faszyzm Co to jest agresywnej dyktatury (we Włoszech Mussoliniego, w Niemczech hitlerowskich): brutalny faszyzm faszyzacja, faszysta, faszystowski
 • Co znaczy Faszyzować Co to jest 1. przekształcać w duchu faszystowskim; 2. skłaniać się ku faszyzmowi, być zwolennikiem faszyzmu
 • Co znaczy Fatalista Co to jest m) zwolennik fatalizmu; ktoś, kto wierzy w przeznaczenie, w nieuchronne fatum fatalizm, fatalny
 • Co znaczy Feralia Co to jest <łac. feralis dotyczący zmarłych> w starożytnym Rzymie: święto zmarłych obchodzone od 13 do 21 lutego
 • Co znaczy Feralny Co to jest pechowy, niekorzystny, przynoszący szkodę: feralny piątek
 • Co znaczy Finezja Co to jest ż) wyrafinowanie, subtelne mistrzostwo, pełne smaku: robić coś z finezją finezyjnie
 • Co znaczy Fatalizm Co to jest przeznaczenie> 1. wiara w przeznaczenie; 2. nieuchronna konieczność, zły los; fatalność; 3. filoz -rel. pogląd, w myśl którego zdarzenia w
 • Co znaczy Fatalny Co to jest przesądzony wyrokiem losu; orzeczony przez wyrocznię; niosący zgubę, śmierć: od fatum wyrok> 1. nieuchronny; 2. pot. zły, tragiczny
 • Co znaczy Fatamorgana Co to jest Morgany> 1. optyczne złudzenie pustynne (wędrujący przez pustynię „widzą” obrazy nieistniejące: domy, ludzi, zielone oazy); 2. przen
 • Co znaczy Fatum Co to jest nieuchronny los, przeznaczenie, nieubłagana konieczność wyznaczająca bieg zdarzeń; . zły los, nieszczęście: groźne, nieubłagane fatum, to
 • Co znaczy Fatwa Co to jest ż) oficjalne pouczenie (orzeczenie udzielane przez muftiego w sprawach religijnych i prawniczych), wyrok prawa islamu
 • Co znaczy Fatyczny Co to jest mowa> takie znaki językowe i poza-językowe (np. gesty), które służą samemu podtrzymaniu kontaktu towarzyskiego, nie zaś wymianie informacji
 • Co znaczy Fatyga Co to jest dla kogoś: to drobna fatyga, coś kosztuje nieco (niewiele, wiele) fatygi, podziękować za fatygę; 2. zmęczenie, podniszczenie sfatygowany
 • Co znaczy Fatygować Co to jest narażać kogo na fatygę, zmęczenie, trud; trudzić kogo fatygować się
 • Co znaczy Faul Co to jest m) sport. brutalny, nieprzepisowy chwyt, uderzenie: sfaulować przeciwnika sfaulowany
 • Co znaczy Faulować Co to jest przepisy gry, stosując niedozwolone chwyty, używając siły fizycznej itp. w stosunku do przeciwnika; 2. przen. pognębić, zwyciężyć kogoś w
 • Co znaczy Faun Co to jest koźlich rogach i kopytach, opiekun lasów i pastwisk, także pasterzy kóz i ich stad, bożek urodzaju i płodności fauna
 • Co znaczy Fauna Co to jest przez Linneusza w 1746 r.> wszystkie gatunki zwierząt na danym obszarze: fauna oceaniczna lub w danym okresie: fauna jurajska faunistyka
 • Co znaczy Feminizm Co to jest ruch domagający się poprawy sytuacji kobiet, ich równouprawnienia feministka, feministyczny, feminizacja, sfeminizowany
 • Co znaczy Fiks Co to jest m) pot. mania, bzik na jakimś punkcie
 • Co znaczy Faustowski Co to jest mag i astrolog, bohater utworów dramatycznych (m.in. J.W. Goethego i Ch. Marlowe’a)> ktoś taki jak Faust: poświęcający wartości duchowe dla
 • Co znaczy Fawor Co to jest m) <łac. favor> daw. łaska, życzliwość, przychylność, względy, protekcja faworyt, faworyta
 • Co znaczy Faworek Co to jest przychylność> 1. faworki (lm), cienkie, kruche ciastka w kształcie wstążek, smażone w tłuszczu, posypywane cukrem pudrem, tradycyjne
 • Co znaczy Faworyt Co to jest łac. favor> 1. ulubieniec, ktoś popierany: faworyt szefa; 2. zawodnik typowany jako zwycięzca: faworyt w wyścigach faworyzować (kogo
 • Co znaczy Faworytka Co to jest względami; ulubienica; 2. ogr. amerykańska odmiana gruszy; owoc tej gruszy; 3. sport. zawodniczka przewidywana jako zwyciężczyni
 • Co znaczy Faworyzować Co to jest obdarzać szczególnymi względami; wyróżniać, popierać kogo
 • Co znaczy Faza Co to jest się (na niebie)> 1. etap procesu, rozwoju zjawiska w określonej chwili; stadium: faza końcowa, początkowa; 2. astr. zmienny wygląd
 • Co znaczy Febra Co to jest ż) 1. gorączka i dreszcze: febra mnie trzęsie; 2. pot. malaria, gorączka malaryczna: żółta febra
 • Co znaczy Fechtmistrz Co to jest m) . mistrz w szermierce; szermierz; 2. nauczyciel szermierki
 • Co znaczy Się Fechtować Co to jest uprawiać szermierkę, ćwiczyć się w walce na florety, szpady lub szable fechtunek
 • Co znaczy Fechtunek Co to jest m) szermierka, sztuka władania białą bronią fechtować się (z kim
 • Co znaczy Fecit Co to jest <łac.> zrobił, wykonał (napis na dziełach sztuki obok podpisu artysty
 • Co znaczy Fedain Co to jest m) bojownik religijnego lub politycznego ruchu oporu w krajach muzułmańskich
 • Co znaczy Federacja Co to jest łac. foederatio sprzymierzenie> 1. sprzymierzenie ludzi dla obrony interesów: federacja konsumentów; 2. związek ugrupowań, organizacji
 • Co znaczy Federalista Co to jest zwolennik federalizmu; 2. federaliści (lm), amerykańskie stronnictwo działające od 1787 r. do początku XIX w., popierające system
 • Co znaczy Federalistyczny Co to jest przym.) wyrażający idee federalizmu, zgodny z poglądami federalizmu: ruch federalistyczny
 • Co znaczy Federalizacja Co to jest ż) łączenie się w federację; dążenie państw, narodów do zjednoczenia na zasadach federacji
 • Co znaczy Fenotyp Co to jest zespół wszystkich dostrzegalnych cech organizmu, będący wynikiem współdziałania czynników dziedzicznych oraz warunków środowiska
 • Co znaczy Federalizm Co to jest państwowy oparty na zasadzie federacji; 2. ruch zwolenników takiego ustroju w niektórych krajach wielonarodowych; 3. pogląd społeczny
 • Co znaczy Federalny Co to jest odnoszący się do federacji, stanowiący federację; federacyjny, związkowy; władze federalne, policja federalna
 • Co znaczy Fedrować Co to jest gdzie) gwar górn wydobywać węgiel: fedrować w kopalni fedrunek, fedrowanie
 • Co znaczy Feeria Co to jest widowisko wykorzystujące kolory, dźwięki i przede wszystkim światło: feeria świateł, kolorów feeryczny obraz, widok
 • Co znaczy Feeryczny Co to jest przym.) bajkowy, baśniowy, czarodziejski, mieniący się barwami, światłem
 • Co znaczy Fekalia Co to jest lm) wydaliny ludzkie; odchody, kał
 • Co znaczy Felczer Co to jest 1. pracownik służby zdrowia mający średnie wykształcenie medyczne, uprawniony do wykonywania prostych zabiegów leczniczych; 2. daw. polowy
 • Co znaczy Feler Co to jest m) 1. usterka, wada, błąd: mieć feler felerny (przym.): felerny produkt; 2. pot. problem, trudność: jest jeden feler
 • Co znaczy Felga Co to jest ż) pot. obręcz koła samochodu lub roweru, na którą zakłada się oponę
 • Co znaczy Felicytacja Co to jest ż) daw. powinszowanie, życzenie szczęścia
 • Co znaczy Felicytologia Co to jest pomyślność + -logia> dział etyki zajmujący się zagadnieniem szczęścia, teorią życia pomyślnego i wartościowego
 • Co znaczy Felieton Co to jest kartka> utwór publicystyczny o tematyce społecznej, obyczajowej lub kulturalnej, który posługuje się literackimi środkami ekspresji (żart
 • Co znaczy Felietonista Co to jest m) autor felietonów feletonistka (ż), felietonistyka
 • Co znaczy Felietonistyka Co to jest ż) rodzaj utworów literacko-dziennikarskich, lekkich w stylu i tonacji; twórczość felietonistyczna
 • Co znaczy Feminista Co to jest m) zwolennik, propagator feminizmu, praw kobiet: być feministą feministka, feminizm
 • Co znaczy Feminizacja Co to jest jakiejś dziedziny przez kobiety, dominacja kobiet w jakiejś dziedzinie: feminizacja szkolnictwa; 2. nadawanie czemuś cech żeńskich; 3. med
 • Co znaczy Feminizować Co to jest 1. poddawać coś feminizacji, sprawiać, że kobiety uzyskują przewagę w jakiejś dziedzinie; . nadawać czemuś cechy żeńskie
 • Co znaczy Fatale Femme Co to jest ż) kobieta fatalna, przynosząca zgubę mężczyźnie, łamiąca jego serce, karierę, życie
 • Co znaczy Femtometr Co to jest m) fiz. jednostka długości równa 10-15 m, używana w fizyce jądrowej (symbol: fm
 • Co znaczy Fen Co to jest m) silny ciepły wiatr wiejący w górach (w stronę dolin), częsty w Alpach; wiatr halny
 • Co znaczy Fenek Co to jest Fennecus zerda, najmniejsze zwierzę drapieżne z rodziny psów, z ogromnymi uszami i puszystym ogonem, zamieszkuje obszary pustynne Półwyspu
 • Co znaczy Fenestracja Co to jest ż) <łac. fenestra okno, otwór > med. zabieg chirurgiczny w leczeniu wad słuchu (wrodzonych lub wtórnych
 • Co znaczy Fenicki Co to jest wymarły już język Fenicjan, należący do północno-zachodniej podgrupy języków semickich, najbliżej spokrewniony z językiem hebrajskim
 • Co znaczy Fenig Co to jest m) daw. drobna moneta niemiecka (przed wejściem do strefy euro
 • Co znaczy Feniks Co to jest egipskiej: ptak o złocistoszkarłatnych piórach, który się odradza co pięćset lat z własnych popiołów (po spaleniu się w gnieździe od słońca
 • Co znaczy Feno Co to jest jednostkowy przejaw> częstka wielu terminów naukowych z różnych dziedzin wiedzy, sygnalizuje badanie szczególnych zależności jakiegoś
 • Co znaczy Fenofaza Co to jest ż) bot. okres w rozwoju rośliny uzależniony od zmian klimatycznych
 • Co znaczy Fenogenetyka Co to jest badający wpływ czynników dziedzicznych na rozwój jednostkowy organizmu fenogenetyczny: cecha fenogenetyczna
 • Co znaczy Fenografia Co to jest ż) lit. dział nauki o literaturze, zajmujący się badaniem wpływu twórczości jakiegoś pisarza na rozwój literatury
 • Co znaczy Fenokopia Co to jest ż) cecha organizmu identyczna z cechą zdeterminowaną przez geny, ale zależna od środowiska, nie od genu
 • Co znaczy Fenomen Co to jest rzecz> 1. zjawisko przyrody: fenomeny pogody; 2. coś osobliwego, niezwykłego, wspaniałego; 3. ktoś niezwykle utalentowany fenomenalny
 • Co znaczy Fenomenalizm Co to jest możemy poznać tylko to, co postrzegalne zmysłowo – jako zjawiska – natomiast istota rzeczy (zatem rzeczywistość) nie jest w pełni
 • Co znaczy Fenomenalny Co to jest przym.) 1. wyjątkowy, niezwykły, nadzwyczajny; 2. filoz. odnoszący się do fenomenu
 • Co znaczy Fenomenologia Co to jest który głosił konieczność poznania istoty zjawisk jako psychicznych obrazów rzeczywistości, nie zaś samych przedmiotów fenomenolog
 • Co znaczy Ferajna Co to jest ż) pot. grupa osób zaprzyjaźnionych; paczka, kompania
 • Co znaczy Ferezja Co to jest eleganckie okrycie noszone przez kobiety w Turcji; 2. hist. obszerny płaszcz męski, sięgający do łydek, podszyty futrem, z przodu ozdobnie
 • Co znaczy Ferie Co to jest z łac. feriae (scholarum)> dni wolne od nauki, w Polsce przypadające w okresie świąt: ferie zimowe, wielkanocne
 • Co znaczy Ferment Co to jest ferveo kipię, wrę, burzę się> 1. enzym, powoduje procesy fermentacji, w wyniku której substancja fermentująca „burzy się”, porusza, zmienia
 • Co znaczy Fermentacja Co to jest biochem. proces rozpadu substancji organicznych spowodowany działaniem enzymów wytwarzanych przez mikroorganizmy (pleśnie, drożdże
 • Co znaczy Fermentować Co to jest 1. ulegać fermentacji; 2. rzad. burzyć się, wrzeć
 • Co znaczy Fermuar Co to jest m) daw. zapinka, klamerka, np. przy koralach, naszyjniku, bransoletce
 • Co znaczy Fernambuk Co to jest miasto i stan w Brazylii> czerwonofioletowe, twarde drewno brezylki rosnącej głównie we wschodniej Brazylii, używane do wyrobu barwników
 • Co znaczy Feromony Co to jest biochem. wonne wydzieliny specjalnych gruczołów, działające na inne osobniki tego samego gatunku, służące do wabienia osobnika płci
 • Co znaczy Ferować Co to jest co) <łac. sententiam ferre wydawać wyrok> orzekać, decydować: ferować wyroki
 • Co znaczy Ferro Co to jest człon wyrazów złożonych, sygnalizuje związek z żelazem <łac. ferrum żelazo> ferryt, ferroelektryczność, ferromagnetyk
 • Co znaczy Ferromagnetyk Co to jest magnesujące się silnie i trwale (np. żelazo, kobalt, ferryt), używane m.in. do wyrobu magnesów; materiał ferromagnetyczny, stop
 • Co znaczy Fertyczny Co to jest przym.) o kobietach: zgrabna, zwinna, o żywym usposobieniu: fertyczna kobietka
 • Co znaczy Fest Co to jest 1. świetny, silny, 2. w użyciu przysłówkowym: w dużym stopniu, bardzo, doskonale, mocno: fest zabawa, fest się namęczył
 • Co znaczy Festiwal Co to jest festivus wesoły, świąteczny> impreza artystyczna połączona z konkursem: festiwal pieśni i tańca, teatru festiwalowy
 • Co znaczy Feston Co to jest gałązki uplecione w girlandy, stosowane jako dekoracja; 2. zwieszające się malowniczo gałęzie, kwiaty; 3. motyw dekoracyjny o takim
 • Co znaczy Festyn Co to jest zabawa urządzana zwykle pod gołym niebem dla większej liczby osób z okazji jakiegoś święta, dla uczczenia jakiegoś wydarzenia itp
 • Co znaczy Feta Co to jest ż) uroczystość na cześć kogo, czego; przyjęcie: urządzić fetę fetować (kogo, co
 • Co znaczy Fetować Co to jest 1. podejmować kogoś wystawnie, uroczyście; 2. czcić, obchodzić jakąś uroczystość
 • Co znaczy Fetta Co to jest ż) spoż. biały, słony ser owczy, produkowany głównie w Grecji
 • Co znaczy Fetysz Co to jest feitiço czary> 1. przedmiot, któremu przypisuje się magiczne własności; 2. przen. coś cennego, co traktuje się ze szczególną czcią
 • Co znaczy Fetyszysta Co to jest wyznawca fetyszyzmu; 2. człowiek, który gromadzi pewne przedmioty i otacza je irracjonalną miłością, niemal kultem
 • Co znaczy Fetyszyzm Co to jest kult fetyszów obserwowany wśród wielu ludów prymitywnych; 2. med. zaburzenie psychiczne, polegające na chorobliwym uwielbieniu dla jakichś
 • Co znaczy Fetyszyzować Co to jest czegoś jak do fetysza, z bezkrytycznym uwielbieniem, respektem; 2. przen. przywiązywać nadmierną wagę do jednego czynnika
 • Co znaczy Feudalizm Co to jest ziemia otrzymana od władcy (wasala) jako lenno lub własność> hist. ustrój, system społeczno-polityczny (w Europie od średniowiecza do XVIII
 • Co znaczy Feudał Co to jest m) szlachcic, właściciel ziemski, który miał ziemię z nadania oraz chłopów do tej ziemi przypisanych (pańszczyźnianych
 • Co znaczy Fez Co to jest Maroku> nakrycie głowy z filcu, w kształcie ściętego stożka, noszone przez mężczyzn w krajach muzułmańskich
 • Co znaczy Fiasko Co to jest klęska, upadek, niepowodzenie: ponieść fiasko, fiasko zawodnika, fiasko planów, narazić się na fiasko, coś skończyło się fiaskiem
 • Co znaczy Fideizm Co to jest filoz. pogląd, w myśl którego najważniejsza jest wiara, nie zaś poznanie naukowe i wiedza fideista, fideistyczny
 • Co znaczy Fidybus Co to jest Horacego: „Et ture et fidibus iuvat placere… deos”, zinterpretowanego ironicznie jako pochwała palenia fajki (na cześć bogów)> przest
 • Co znaczy Fiesta Co to jest uroczystość, święto ludowe, zabawa; 2. w Hiszpanii i Ameryce Łacińskiej: uroczystość religijna z procesjami i tańcami
 • Co znaczy Fifka Co to jest ż) pot. cygarniczka, rurka szklana, drewniana do palenia papierosów bezustnikowych
 • Co znaczy Figa Co to jest figowca pospolitego; 2. figowiec: figa indyjska, rajska, świeża, suszona; 3. żart. nie, nic z tego (często z pokazaniem pięści z kciukiem
 • Co znaczy Figaro Co to jest Cyrulik sewilski Beaumarchais’go) daw. . żartobliwie o fryzjerze, 2. krótki staniczek bez rękawów, noszony na sukni; bolerko
 • Co znaczy Figiel Co to jest robić coś z gliny, lepić; lub skojarzone z niem. fidel wesoły> żart. psikus: spłatać figla> figlarz, figlarny, figlować, pofiglować
 • Co znaczy Figówka Co to jest zapalenie torebek włosowych na wardze górnej i na brodzie (głównie u mężczyzn) w formie drobnych wykwitów, wywołane przez gronkowce
 • Co znaczy Figura Co to jest kształt sylwetki: mieć świetną/fatalną figurę; 2. posąg, rzeźba: figura przydrożna figurka, figurynka: figurki z porcelany; 3. pot. ktoś
 • Co znaczy Figuralny Co to jest przym.) 1. przedstawiający sceny z postaciami ludzi, zwierząt: malarstwo figuralne figuratywne
 • Co znaczy Figurant Co to jest m) 1. człowiek podstawiony za kogoś innego; 2. przen. ktoś nieważny
 • Co znaczy Figurować Co to jest figurer> 1. być umieszczonym w jakimś spisie, wykazie itp. 2. przest brać w czymś udział, występować, na scenie grać mało ważną rolę
 • Co znaczy Figurynka Co to jest ż) mała figurka z gliny, porcelany, brązu itp.; statuetka: figurynka z saskiej porcelany
 • Co znaczy Fikcja Co to jest fiction, z łac. fictio zmyślenie> 1. coś urojonego, wymysł, fantazja, złudzenie: być fikcją, coś jest fikcją; 2. lit. przekształcony
 • Co znaczy Fikcjonalizm Co to jest filoz. poglądy H. Vaihingera, niemieckiego filozofa, według którego żadne pojęcia naukowe nie odzwierciedlają rzeczywistości, lecz stanowią
 • Co znaczy Fiksacja Co to jest myśli> 1. pot. obłęd, mania, bzik; . psych. uporczywe powtarzanie pewnego typu zachowań pod wpływem silnych, negatywnych przeżyć
 • Co znaczy Fiksat Co to jest m) pot. człowiek dotknięty jakąś manią; dziwak, maniak
 • Co znaczy Fiksować Co to jest . ustalać co: fiksować spotkanie zafiksować (co); 2. wariować, dostawać szału: on sfiksował fiksat
 • Co znaczy Fikus Co to jest elastica, gatunek figowca, roślina, z której otrzymuje się kauczuk, występująca w tropikalnej Azji oraz w zachodniej części Afryki, w
 • Co znaczy Filakteria Co to jest phylakterion strażnik> rel. w judaizmie: zwitki papieru, pergaminu z cytatami z Tory (Pięcioksiąg), umieszczone w małych pudełkach
 • Co znaczy Filantrop Co to jest m) człowiek wspomagający potrzebujących, dobroczyńca filantropka
 • Co znaczy Filantropia Co to jest ż) < gr. philanthr?pía> dobroczynność: działalność filantropijna filantrop
 • Co znaczy Filar Co to jest konstrukcyjny mostów i wielkich gmachów, w formie słupa (z kamienia, cegły, betonu), podtrzymujący inne elementy budowli (np. stropy, most
 • Co znaczy Filareta Co to jest hist. członek tajnego stowarzyszenia młodzieży polskiej, istniejącego w Wilnie w latach 1820–1823: Filareci i Filomaci
 • Co znaczy Filatelista Co to jest zamiłowanie do (zbierania) znaczków pocztowych, z gr. filo-lubię + atéleia wolność od cła (tu: znaczek pocztowy)> kolekcjoner znaczków
 • Co znaczy Filatelistyka Co to jest ż) kolekcjonowanie znaczków pocztowych
 • Co znaczy Filet Co to jest mięsa (ryby, drobiu) bez kości czy ości, bez skóry: filet rybny, filet z kurczaka filecik, filetować (co), filetowanie; 2. poligr. ozdobna
 • Co znaczy Filetować Co to jest wycinać płaty mięsa lub ryby i oczyszczać je z kości lub z ości: robić filety wyfiletować, odfiletować
 • Co znaczy Filharmonia Co to jest dźwięków> instytucja, w której można słuchać koncertów muzycznych: grać w filharmonii, koncert filharmoników wiedeńskich filharmonik
 • Co znaczy Filharmonik Co to jest m) muzyk grający w orkiestrze filharmonii
 • Co znaczy Filia Co to jest instytucji, przedsiębiorstwa, który mieści się w innym miejscu niż placówka macierzysta: filia uniwersytetu filialny (przym.): placówka
 • Co znaczy Filiacja Co to jest ż) <łac. filiatio pokrewieństwo, wywodzenie syna od ojca, od łac. filius syn> powiązanie, zależność: wzajemne filiacje
 • Co znaczy Filigran Co to jest technika wykonywania ornamentów i przedmiotów, zwykle niewielkich, z drucików łączonych w misterne desenie; 2. przedmiot wykonany tą
 • Co znaczy Filigranowy Co to jest przym.) pot. delikatnej budowy: filigranowy przedmiot, filigranowa dziewczyna
 • Co znaczy Filipika Co to jest ż) płomienne wystąpienie przeciw komuś lub czemuś: wygłaszać filipiki
 • Co znaczy Filippi Co to jest starożytności miasto w Macedonii założone przez Filipa II> spotkać się pod Filippi przen. spotkać się ze swym przeznaczeniem (nawiązanie do
 • Co znaczy Flejtuch Co to jest m) człowiek nieporządny, niechlujny, brudas
 • Co znaczy Filister Co to jest człowiek ciasnych poglądów, o ograniczonych potrzebach, nierozumiejący sztuki – pogardliwe określenie mieszczaństwa przez artystów w XIX w
 • Co znaczy Filisterstwo Co to jest n) cechy właściwe filistrom: zacofanie, bezideowość, kołtuństwo
 • Co znaczy Filiżanka Co to jest pers. findż?n czara> 1. czarka z uszkiem, zwykle porcelanowa lub fajansowa, do herbaty, kawy; 2. zawartość tego naczynia: wypić filiżankę
 • Co znaczy Film Co to jest dzieło sztuki kinematograficznej utrwalone na taśmie filmowej, kasecie, płycie DVD: film grozy, kręcić film filmować, filmowy: gwiazda
 • Co znaczy Filmologia Co to jest sztuce filmowej, zajmująca się problemami związanymi z produkcją i rozpowszechnianiem filmów, filmoznawstwo
 • Co znaczy Filmoteka Co to jest kopii filmów i materiałów dotyczących filmu (scenariuszy, projektów dekoracji, plakatów, recenzji); archiwum filmowe
 • Co znaczy Filmować Co to jest robić zdjęcia filmowe; kręcić film sfilmować (co), sfilmowany
 • Co znaczy Filodendron Co to jest bot. Monstera, drzewo, krzew lub pnącze z rodziny obrazkowatych (Araceae), rośnie w strefie zwrotnikowej Ameryki; kilka gatunków hoduje
 • Co znaczy Filogenetyka Co to jest biol. nauka o rozwoju różnych grup organizmów żywych (gatunków, rodzin), ustala ich stopień pokrewieństwa i zmiany ewolucyjne, porównując
 • Co znaczy Filogeneza Co to jest ż) proces rozwoju rodowego gatunków, wiedza o tym procesie (przeciwieństwo ontogenezy
 • Co znaczy Filolog Co to jest miłośnik nauki, z gr. philologos lubiący wiedzę, słowa, gadatliwy> 1. specjalista w dziedzinie filologii; 2. rzad. student wydziału
 • Co znaczy Fiszka Co to jest z notatkami); 2. przest znaczek używany do płacenia w czasie gry, później wymieniany na pieniądze; marka do gry, liczman, szton, żeton
 • Co znaczy Filologia Co to jest nauki, słów, od philé? + logos> dział nauk humanistycznych, obejmuje studia o języku i literaturze danego narodu lub kręgu kultury
 • Co znaczy Filomata Co to jest hist. członek tajnego stowarzyszenia młodzieży wileńskiej w dobie zaborów (1817–1823), założonego przez A. Mickiewicza, J. Jeżowskiego i T
 • Co znaczy Filosemityzm Co to jest m) okazywanie życzliwości wobec Żydów, fascynacja kulturą żydowską; przeciwieństwo antysemityzmu filosemita
 • Co znaczy Filować Co to jest hazardowych grach karcianych: powoli rozsuwać i oglądać otrzymane karty lub zaglądać w cudze karty; 3. pot. podglądać, podpatrywać kogoś
 • Co znaczy Filozof Co to jest uprawiający filozofię; specjalista w zakresie filozofii; 2. pot. człowiek mądry, pot. żart. człowiek przemądrzały
 • Co znaczy Filozofia Co to jest sophía mądrość> dosł. umiłowanie mądrości; nauka od wieków rozważająca ogólne zasady i metody poznania (epistemologia, metodologia nauk
 • Co znaczy Filozoficzny Co to jest lub filozofa, kamień filozoficzny substancja mająca, według alchemików średniowiecznych, zamieniać wszystko w złoto; 2. właściwy filozofowi
 • Co znaczy Filtr Co to jest filtrum wojłok, filc> rodzaj gęstego sita, materiał lub urządzenie do oczyszczania wody albo innych płynów, także powietrza, światła
 • Co znaczy Filumenista Co to jest m) kolekcjoner etykietek, nalepek, naklejek (zwłaszcza ozdobnych
 • Co znaczy Filut Co to jest m) figlarz, frant, spryciarz
 • Co znaczy Filuteria Co to jest ż) daw. zalotność, figlarność, spryt: spoglądać, patrzeć, uśmiechać się z filuterią filuterny, filuterność
 • Co znaczy Filuterny Co to jest przym.) właściwy filutowi; zalotny, figlarny
 • Co znaczy fin de si?cle Co to jest ndm) koniec wieku; okres schyłku wieku XIX z charakterystycznym dla niego poczuciem beznadziei, niepewności; dekadencja findesi?clowy
 • Co znaczy Finalizacja Co to jest ż) doprowadzenie czegoś do końca, np. rozmów, pertraktacji; ukończenie
 • Co znaczy Finalizm Co to jest pogląd będący odmianą stanowiska teleologicznego, dopatrujący się celowości w przyrodzie, w rozwoju świata, w porządku praw naturalnych
 • Co znaczy Finalizować Co to jest ostatecznie załatwiać, doprowadzać do końca, kończyć coś, np. rozmowy, pertraktacje finalizacja
 • Co znaczy Finalny Co to jest przym.) końcowy, ostateczny: produkt finalny
 • Co znaczy Finał Co to jest finis koniec> 1. koniec czego, zakończenie: finał sprawy finalizować co, finalny; 2. sport koniec lub ostatni etap rozgrywek: finał meczu
 • Co znaczy Finanse Co to jest lm) pieniądze; zasoby pieniężne, fundusze finansista, finansjera, finansować (co), finansowy; dofinansować, sfinansować
 • Co znaczy Finansista Co to jest kapitałów; kapitalista, bankier; 2. specjalista w zakresie spraw finansowych, człowiek obeznany z zagadnieniami finansowymi, biegły w
 • Co znaczy Finansjera Co to jest ż) 1. bankierzy, finansiści; 2. pot. ludzie posiadający duże pieniądze: wielka finansjera
 • Co znaczy Finansować Co to jest koszty jakiegoś przedsięwzięcia, jakiejś działalności, udzielać na coś funduszów, środków pieniężnych, opłacać coś
 • Co znaczy Clowy Findesi Co to jest przym.) odnoszący się do fin de si?cle’u; dekadencki
 • Co znaczy Fingować Co to jest co) <łac. fingo zmyślać> pozorować, fałszować sfingować: sfingowane dowody
 • Co znaczy Finisz Co to jest m) koniec, meta: być na finiszu, finiszować
 • Co znaczy Finiszować Co to jest sport. zwiększać szybkość w końcowej, decydującej części wyścigu, biegu itp., dobiegać do mety
 • Co znaczy Fioki Co to jest kosmyk> 1. pot. pretensjonalne uczesanie, loki, pukle; 2. daw. damskie fatałaszki fiokować się, wyfiokowany
 • Co znaczy Fiokować Co to jest się przest czesać się pretensjonalnie, stroić się z przesadną elegancją
 • Co znaczy Fiolka Co to jest ż) małe naczyńko szklane na leki lub perfumy; ampułka, flakonik
 • Co znaczy Fiord Co to jest m) wąska zatoczka morska, ostro wchodząca w skały u wybrzeży Skandynawii
 • Co znaczy Fircyk Co to jest m) . człowiek niepoważny, lekkomyślny, lekkoduch; 2. modniś, strojniś
 • Co znaczy Lady First Co to jest ż) pierwsza dama (kraju), żona prezydenta USA
 • Co znaczy Fiskalizm Co to jest m) polityka państwa w sprawach finansowych i podatkowych
 • Co znaczy Fiskus Co to jest bezwzględny, nienasycony, pobłażliwy fiskus, fiskus domaga się czegoś, ktoś oszukal fiskusa fiskalny, fiskalizm
 • Co znaczy Fiszbin Co to jest kość (wielo)rybia> 1. substancja rogowa na podniebieniu wielorybów bezzębnych; 2. usztywniające wkładki z tej substancji, używane w
 • Co znaczy Fiszorek Co to jest m) zwinięty kawałek skóry, irchy lub papieru, służący do rozcierania (na rysunku) kredki, ołówka, węgla lub pasteli; wiszor
 • Co znaczy Fiszutka Co to jest lub trójkątna z przezroczystej tkaniny, noszona przez kobiety (często w celu zakrycia dekoltu), charakterystyczna dla mody empire’u i
 • Co znaczy Fitness Co to jest m) sprawność fizyczna uzyskana przez systematyczny trening; wysportowanie: fitness klub
 • Co znaczy Fito Co to jest cząstka wyrazów złożonych, która wskazuje ich związek z rośliną fitobiologia, fitocenoza, fitohormon
 • Co znaczy Fitocenoza Co to jest każde naturalne zbiorowisko roślinne (łąka, las itp.); bada je fitosocjologia
 • Co znaczy Fitoterapia Co to jest ż) leczenie chorób środkami roślinnymi (ziołami świeżymi, suszonymi lub wyciągami z ziół); ziołolecznictwo
 • Co znaczy Fizyko Fizjo Co to jest złożonych, która wskazuje ich związek z przyrodą, żywym organizmem: fizjologia, fizjografia, fizjoterapia/ fizykoterapia
 • Co znaczy Fizjonomia Co to jest physiogn?mía, od physio-gn?m?n biegły w poznawaniu charakteru człowieka z rysów jego twarzy> przest. twarz, rysy twarzy fizjonomika
 • Co znaczy Fizjonomika Co to jest określania charakteru, właściwości umysłowych i postaw uczuciowych człowieka z wyglądu jego twarzy i całej postaci
 • Co znaczy Fizjonomista Co to jest m) osoba umiejąca trafnie określić charakter człowieka na podstawie obserwacji rysów twarzy; znawca fizjonomiki
 • Co znaczy Fizykoterapia Fizjoterapia Co to jest ż) przyrodolecznictwo; leczenie środkami naturalnymi przy pomocy światła, ciepła, wody, prądów elektrycznych fizjoterapeuta
 • Co znaczy Fizyka Co to jest przyrody> nauka ścisła, badająca właściwości materii nieożywionej i praw, którym podlega: fizyka doświadczalna, jądrowa, ciała stałego
 • Co znaczy Fizylier Co to jest lekkozbrojnych oddziałów piechoty z czasów Księstwa Warszawskiego; 2. żołnierz oddziału karabinów maszynowych w II wojnie światowej
 • Co znaczy Flader Co to jest m) naturalny lub imitowany (malowany) rysunek słojów drzewa
 • Co znaczy Flamaster Co to jest m) przyrząd do pisania lub rysowania tuszem; mazak
 • Co znaczy Flanca Co to jest ż) młoda roślinka, którą trzeba przesadzić, rozsada wyhodowana z nasion flancować, przeflancować (co gdzie
 • Co znaczy Flauta Co to jest ż) żegl. na morzu lub jeziorze: brak wiatru, utrudniający żeglugę
 • Co znaczy Flażolet Co to jest fletu, drewniany instrument dęty, używany głównie w XVIII w., 2. dźwięk o miękkiej, delikatnej barwie, podobnej do barwy fletu, wydobywany
 • Co znaczy Fleczer Co to jest dietetyk ang.)> med. masa plastyczna stosowana w dentystyce do tymczasowego wypełniania ubytków zębowych
 • Co znaczy Flegma Co to jest spokój, zimna krew, powolność działania: robić coś z flegmą: angielska flegma flegmatycznie, flegmatyk; 2. med. wydzielina, śluz: wypluwać
 • Co znaczy Flegmatyczność Co to jest ż) cecha charakteru przejawiająca się w stałym spokoju, powolności, słabym reagowaniu na bodźce zewnętrzne flegmatyk
 • Co znaczy Flegmatyk Co to jest odznaczający się powolnym usposobieniem, spokojny, opanowany, chłodny; 2. psych. człowiek słabo i powoli reagujący na bodźce zewnętrzne
 • Co znaczy Fleksja Co to jest ż) jęz. odmiana wyrazów przez przypadki gramatyczne: języki fleksyjne
 • Co znaczy Flesz Co to jest m) 1. lampa błyskowa, element aparatu fotograficznego; 2. krótka wiadomość dziennikarska, migawka
 • Co znaczy Flet Co to jest m) mały instrument dęty: flet poprzeczny, flet prosty flecista, flecistka, fletnia, fletnista
 • Co znaczy Flirt Co to jest kokietowanie; towarzyska zabawa kobiety i mężczyzny: niewinny flirt, prowadzić flirt z kim flirciara, flirtować z kim, poflirtować
 • Co znaczy Flirtować Co to jest prowadzić lekką, zalotną rozmowę towarzyską z osobą innej płci: uprawiać flirt
 • Co znaczy Flisactwo Co to jest n) 1. spław drewna powiązanego na kształt tratwy; 2. daw. przewóz towarów (np. zboża) rzekami
 • Co znaczy Flisak Co to jest m) flis, robotnik spławiający drewno rzeką, oryl flisactwo
 • Co znaczy Flisz Co to jest m) geol. skała osadowa składająca się z łupków ilastych i piaskowca: pokłady fliszu, flisz karpacki
 • Co znaczy Fliza Co to jest ż) płytki do wykładania ścian, podłóg: kłaść flizy flizować
 • Co znaczy Flokuły Co to jest astr. jasne i ciemne strumienie gazów w chromosferze Słońca; 2. chem. skupiska cząstek zawiesin, powstałe w wyniku flokulacji
 • Co znaczy Flora Co to jest kwiatów> roślinność występująca na danym obszarze lub w danym okresie: flora lecznicza, tatrzańska, jurajska florystyka, florysta
 • Co znaczy Floresy Co to jest rysunek o zawiłym deseniu w kształcie splątanych linii, przypominający gałęzie, kwiaty; bezładna bazgranina: rysować esy-floresy
 • Co znaczy Flota Co to jest ż) ogół statków i innych jednostek pływających po morzu: flota wojenna flotylla
 • Co znaczy Fluid Co to jest 1. półpłynna substancja, postać leku lub kosmetyku; 2. przen. (w lm) nastrój lub atmosfera otaczająca jakąś osobę lub roztaczana przez
 • Co znaczy Fluktuacja Co to jest ż) płynność, niestabilność; ciągły przepływ, zmiana czego: fluktuacja kadr, pieniądza
 • Co znaczy Fluorescencja Co to jest wyciekać, rozlewać się> właściwość niektórych substancji, polegająca na świeceniu w ciemności (zwykle zielonkawo): ekran fluorescencyjny
 • Co znaczy Fluoryzacja Co to jest ż) med. stosowanie związków fluoru bezpośrednio na szkliwo zębów w celu zapobiegania próchnicy
 • Co znaczy Fobia Co to jest ż) chorobliwy lęk: mieć fobie homofobia, arachnofobia, klaustrofobia
 • Co znaczy Fok Co to jest przednim maszcie (na fokmaszcie); na jednomasztowcach – trójkątny, podnoszony na forsztagu fokmaszt, fokmarsel, fokreja
 • Co znaczy Foksterier Co to jest m) rasa psa pokojowego, używanego też do polowania na lisy foksterierek
 • Co znaczy Fokstrot Co to jest m) rodzaj szybkiego tańca południowoamerykańskiego: tańczyć fokstrota
 • Co znaczy Fokus Co to jest m) <łac. focus ognisko> centralny punkt, środek
 • Co znaczy Folblut Co to jest zootechn. koń czystej krwi z angielskiej rasy koni wierzchowych, najszybszych w świecie; anglik, koń angielski, anglez
 • Co znaczy Folder Co to jest m) kolorowy druk reklamujący oferowany towar lub miejscowość
 • Co znaczy Folga Co to jest ż) ulga, odpoczynek, wytchnienie; pobłażanie: dać folgę (sobie, komuś) pofolgować
 • Co znaczy Folgować Co to jest komu, w czym) pozwolić na wypoczynek, zmniejszać wymagania, zwolnić z czego: dać komu folgę pofolgować
 • Co znaczy Folia Co to jest folium liść> cienki arkusz sztucznego tworzywa do pakowania, owijania, oklejania różnych przedmiotów: woreczki foliowe, zawinąć w folię
 • Co znaczy Foliał Co to jest m) gruba książka wielkiego formatu foliant
 • Co znaczy Foliogram Co to jest m) rysunek, tekst lub tabela na folii używanej w rzutniku pisma (w projektorze
 • Co znaczy Folklor Co to jest wiedza> wytwory kultury ludowej (legendy, pieśni, stroje, sztuka); sztuka ludowa folklorystyka, folklorysta, zespół folklorystyczny
 • Co znaczy Folkloryzm Co to jest m) kierunek w literaturze, sztuce, muzyce inspirowany twórczością ludową, wprowadzający elementy folkloru
 • Co znaczy Folksdojcz Co to jest okupacji hitlerowskiej: osoba wpisana na listę osób pochodzenia niemieckiego, mających przywileje (w stosunku do ludności polskiej) i
 • Co znaczy Folwark Co to jest m) daw. prywatne gospodarstwo rolne, własność dworów ziemiańskich: budynki folwarczne
 • Co znaczy fon // fono fonometr, fonologia, fonoteka Co to jest cząstka wyrazów złożonych, wskazuje ich związek z dźwiękiem: fonia
 • Co znaczy Fonacja Co to jest ż) jęz. wydawanie głosu, dźwięków mowy fonetyka, fonem
 • Co znaczy Fondue Co to jest potrawy „na gorąco”; kawałki mięsa lub bułki, które nabija się na długi widelec i zanurza w gorącym tłuszczu lub sosach z masy serowej i
 • Co znaczy Fonetyczny Co to jest fonetyki; dźwiękowy, głoskowy; zgodny z wymową; pismo fonetyczne system znaków literowych, które służą do zapisywania wypowiedzi w sposób
 • Co znaczy Fonetyka Co to jest ż) jęz. nauka o dźwiękach mowy fonetyczny, fonetyk
 • Co znaczy Fonia Co to jest ż) dźwięk, brzmienie, głos z odbiornika: wyłączyć fonię
 • Co znaczy Foniczny Co to jest przym.) związany z dźwiękiem, z głosem; dźwiękowy, głosowy, akustyczny
 • Co znaczy Fonografia Co to jest polegająca na wydawaniu płyt gramofonowych i taśm magnetycznych; 2. spis, zestaw płyt (taśm) danego twórcy, zespołu muzycznego itp.; 3
 • Co znaczy Fordanser Co to jest m) w lokalach rozrywkowych płatny partner do tańca fordanserka
 • Co znaczy Forhend Co to jest m) sport. uderzenie piłki z prawej strony (w tenisie: rakietą w prawej ręce
 • Co znaczy Forma Co to jest postać, kształt czego: mieć, przybrać jakąś formę; 2. struktura, układ elementów, schemat: forma organizacyjna; 3. naczynie nadające
 • Co znaczy Formalina Co to jest formaldéhyde> chem. czterdziestoprocentowy roztwór wodny formaldehydu, stosowany głównie do dezynfekcji i konserwacji preparatów
 • Co znaczy Formalista Co to jest człowiek stosujący się ściśle do obowiązujących przepisów bez wnikania w ich treść: bezduszny formalista, być formalistą; . przedstawiciel
 • Co znaczy Formalizm Co to jest przestrzeganie określonych form; przesadna skrupulatność formalista, formalistyczny; 2. kierunek w sztuce (także w nauce i filozofii
 • Co znaczy Formalizować Co to jest przywiązywać wagę do zewnętrznych form bez wnikania w treść; bawić się w formalności
 • Co znaczy Formalność Co to jest wyłącznie z przepisów prawnych związanych z jakąś sprawą: załatwić formalności, czysta formalność formalny, formularz
 • Co znaczy Formalny Co to jest zgodny z normą> 1. odnoszący się do formy, rozpatrywany z uwagi na formę: logika formalna, charakterystyka formalna sformalizowany
 • Co znaczy Format Co to jest mato> 1. wielkość, rozmiar, kształt formatowy, formatowanie; 2. przen. ważność, powaga: człowiek, sprawa dużego formatu
 • Co znaczy Formatowanie Co to jest inform. przygotowanie dysku twardego lub dyskietek do pracy przez nadanie im odpowiedniego formatu
 • Co znaczy Formować Co to jest kształtować> 1. nadawać czemuś określoną formę, określony kształt; kształtować, wyrabiać; 2. ustawiać w pewnym porządku, szeregować
 • Co znaczy Formularz Co to jest łac. formularius, od formula> wzór, blankiet aktu urzędowego, podania lub innego dokumentu, ankieta do samodzielnego wypełnienia
 • Co znaczy Formuła Co to jest przepis lub zwrot: formuła matematyczna, prawna; formuła zaklęcia, formuła grzecznościowa, stereotypowa formułka, formułować (co
 • Co znaczy Formułować Co to jest wyrażać jakąś myśl, nadawać jej określoną formę słowną: formułować opinię sformułować (co
 • Co znaczy Fornir Co to jest m) okleina mebli, zwykle z wysokim połyskiem fornirować: meble fornirowane, z fornirem
 • Co znaczy Forować Co to jest kogo) dawać komuś fory, pierwszeństwo, wysuwać na czoło, na pierwsze miejsce; uprzywilejowywać
 • Co znaczy Forsa Co to jest ż) pot. pieniądze: gruba forsa, być przy forsie, lecieć na forsę, skąpo z forsą
 • Co znaczy Forsować Co to jest od force siła> 1. upierać się przy czym mimo czyjegoś oporu: forsować swoje stanowisko, swego kandydata przeforsować co; 2. zdobywać siłą
 • Co znaczy Się Forsować Co to jest męczyć się, wysilać się nadmiernie: forsowny trening przeforsować się (czym
 • Co znaczy Forsowny Co to jest przym.) wykonywany z dużym nakładem sił, z wysiłkiem; męczący, wytężony, intensywny: forsowny marsz, forsowna podróż
 • Co znaczy Ż Forsycja Co to jest ang.)> bot. Forsythia, krzew z rodziny oliwkowatych (Oleaceae), o żółtych kwiatach rozwijających się wczesną wiosną, pochodzący z
 • Co znaczy Forszpan Co to jest film reklamowy zapowiadający film pełnometrażowy, mający się wkrótce ukazać; zwiastun; 2. daw. stangret siedzący na koniu
 • Co znaczy Forteca Co to jest ż) twierdza obronna wraz z załogą, zamek warowny
 • Co znaczy Fortel Co to jest m) sprytny sposób pokonania trudności, osiągnięcia czegoś; podstęp, wybieg: komuś nie zbywa na fortelach
 • Co znaczy Fortuna Co to jest szczęście, szczęśliwy los: koło fortuny; majątek, powodzenie: zrobić fortunę na czym; zyskać fortunę, ślepa fortuna, kusić fortunę, fortuna
 • Co znaczy Fortunny Co to jest przym.) szczęśliwy, pomyślny, udany; także: mający szczęście
 • Co znaczy Fortyfikacja Co to jest ż) umocnienia, mur lub twierdza obronna fortalicja, forteca
 • Co znaczy Forum Co to jest publicznych wystąpień; miejsce lub okoliczności stosowne do poruszania ważnych spraw: przedstawić co na forum publicznym; 2. hist. w
 • Co znaczy Fory Co to jest lm) przywileje, pierwszeństwo: dawać komu fory forować (kogo
 • Co znaczy Forytować Co to jest popierać, protegować, wyróżniać, faworyzować
 • Co znaczy Fosforyzować Co to jest odznaczać się fosforescencją, świecić w ciemności po uprzednim naświetleniu (jak fosfor), jaśnieć bladym, zielonkawym światłem
 • Co znaczy Fotka Co to jest ż) pot. mała fotografia, małe zdjęcie
 • Co znaczy Foto Co to jest cząstka w wyrazach złożonych, wskazuje na związek ze światłem: fotografia, fotoelektron, fotokomórka, fotokopia
 • Co znaczy Fotogeniczność Co to jest zewnętrznych osoby, zapewniających jak najlepsze efekty na zdjęciach fotograficznych i filmowych, w rozmaitych warunkach oświetleniowych i
 • Co znaczy Fotogeniczny Co to jest się do fotografowania dzięki posiadaniu cech zewnętrznych, zapewniających pożądany efekt na fotografii; dobrze wyglądający na zdjęciach
 • Co znaczy Fotografia Co to jest utrwalania obrazu przedmiotów na powierzchniach pokrytych substancją światłoczułą: fotografia czarno-biała, barwna, fotografia pocztówkowa
 • Co znaczy Fotograficzny Co to jest fotografowaniem: aparat fotograficzny, błona fotograficzna, film fotograficzny, agencja fotograficzna, 2. całkowicie zgodny z oryginałem
 • Co znaczy Fotografizm Co to jest m) szt. dążenie do przesadnej, wręcz fotograficznej wierności w przedstawianiu obrazu rzeczywistości
 • Co znaczy Fotokomórka Co to jest ż) komórka fotoelektryczna, urządzenie reagujące na zmiany oświetlenia: drzwi na fotokomórkę
 • Co znaczy Fotokopia Co to jest ż) kopia dokumentu na papierze światłoczułym, wykonana na fotokopiarce
 • Co znaczy Fotomontaż Co to jest m) fotografia zmontowana z kilku innych fotografii, obrazów, rysunków
 • Co znaczy Fotooffset Co to jest poligr. technika powielania form drukowanych w offsecie (techniką druku płaskiego) za pomocą fotografii reprodukcyjnej
 • Co znaczy Fototapeta Co to jest ż) tapeta będąca reprodukcją fotograficzną, przedstawia najczęściej pejzaż
 • Co znaczy Fototyp Co to jest m) poligr. rysunek, tekst odbity techniką fototypii
 • Co znaczy Fototypia Co to jest od fototyp> poligr. technika druku z wykorzystaniem emulsji światłoczułej; światłodruk
 • Co znaczy Fowizm Co to jest bestia> szt. kierunek w malarstwie francuskim początku XX w., kładący m.in. nacisk na staranną kompozycję obrazów utrzymanych w bardzo
 • Co znaczy Foyer Co to jest ndm) wym. fuaje elegancki korytarz (często z kominkiem
 • Co znaczy Fracht Co to jest m) transport towarów drogą morską frachtowiec
 • Co znaczy Fragment Co to jest łac. fragmentum odłamek, od frango łamię> część czego, element składowy fragmencik, fragmentaryczny, fragmentacja
 • Co znaczy Fragmentaryczny Co to jest przym.) nieobejmujący całości, dotyczący jedynie fragmentów, złożony z fragmentów; niepełny, urywkowy, wycinkowy
 • Co znaczy Frajda Co to jest ż) pot. przyjemność, uciecha: mieć, sprawić frajdę
 • Co znaczy Frajer Co to jest m) pogardl. naiwniak, głupiec frajerski, sfrajerować się
 • Co znaczy Frakcja Co to jest z łac. fractio (roz)łamanie> . odłam, stronnictwo: frakcja parlamentarna; 2. chem. wyodrębniona część substancji: frakcje benzyny; 3
 • Co znaczy Framuga Co to jest ż) rama okienna
 • Co znaczy Frankenstein Co to jest Shelley, który ze zwłok stworzył potwora ożywionego prądem galwanicznym> pot. istota bezduszna, przerażająca; potwór, monstrum
 • Co znaczy Frankofob Co to jest człowiek niechętnie, wrogo ustosunkowany do Francuzów, Francji i wszystkiego, co francuskie frankofobia
 • Co znaczy Frant Co to jest m) spryciarz, cwaniak: frant kuty na cztery nogi, frantowska mina
 • Co znaczy Frapować Co to jest kogo, czym) zaciekawiać, interesować, fascynować zafrapować, zafrapowany (czym), frapujący
 • Co znaczy Się Frasować Co to jest przest. martwić się
 • Co znaczy Frasunek Co to jest m) zmartwienie, kłopot frasować, zafrasować, zafrasowany
 • Co znaczy Fraszka Co to jest krótki wiersz o dowolnej, zwykle lekkiej tematyce, wprowadzony w Renesansie fraszkopisarz; drobiazg, niewielka sprawa: dla mnie to fraszka
 • Co znaczy Fraternizacja Co to jest ż) bratanie się z kim, zbratanie się; nadmierna poufałość wobec ludzi, zwłaszcza niższego stanu
 • Co znaczy Się Fraternizować Co to jest bratać się, przyjaźnić się z kimś
 • Co znaczy Fraucymer Co to jest m) damy dworu, otaczające królową, księżnę
 • Co znaczy Frawaszi Co to jest ndm) w mazdaizmie: anioł, stróż człowieka, kieruje nim i pomaga w realizacji jego najlepszych i wzniosłych celów
 • Co znaczy Frazeologia Co to jest phrásis + -logia> 1. jęz. inwentarz zwrotów idiomatycznych danego języka, nauka o idiomach frazeolog, frazeologiczny; 2. pot. frazesy
 • Co znaczy Frazeologiczny Co to jest frazeologiczny – ustabilizowany w danym języku związek wyrazowy, którego znaczenie nie jest sumą znaczeń jego składników
 • Co znaczy Frazes Co to jest m) wyświechtane, puste słowa; banał
 • Co znaczy Fregata Co to jest ż) 1. daw. typ żaglowca; . dziś okręt bojowy uzbrojony w rakiety: fregata pancerna
 • Co znaczy Frekwencja Co to jest obecność> 1. częstotliwość występowania czego: frekwencja wyrazów w tekście; 2. pot. masowy udział w czymś, obecność gdzie: duża, niska
 • Co znaczy Frenetyczny Co to jest gwałtowny, entuzjastyczny: frenetyczne oklaski
 • Co znaczy Frenopatologia Co to jest ż) przest. nauka o chorobach umysłowych
 • Co znaczy Fresk Co to jest fresco malowanie na świeżym tynku> malowidło na mokrym tynku, sztuka malarstwa ściennego uprawiana głównie w starożytności i Renesansie
 • Co znaczy Fretka Co to jest hol. fret, fr. furet> zool. Mustela putorius furo, odmiana tchórza pospolitego, o białym lub kremowym futerku tchórzofretka
 • Co znaczy Freudyzm Co to jest psychiatra austr.)> psych. teoria traktująca instynkt seksualny jako główny czynnik świadomości i podświadomości człowieka oraz główny
 • Co znaczy Frez Co to jest m) narzędzie do skrawania drewna lub metalu frezarka, frezer, frezować
 • Co znaczy Frezja Co to jest botanik szw.)> bot. Freesia, roślina z rodziny kosaćcowatych (Iridaceae), o dzwonkowatych, wonnych kwiatach barwy liliowej, różowej, żółtej
 • Co znaczy Frigiditas Co to jest ndm) < łac. frigiditas chłód> med. obojętność, oziębłość płciowa
 • Co znaczy Front Co to jest z łac. frons czoło> przód czego, przednia ściana budynku: mieszkanie od frontu, frontowe drzwi fronton; główna strefa działań bojowych
 • Co znaczy Froterować Co to jest co) polerować wypastowaną podłogę aż do uzyskania połysku froterka, wyfroterować
 • Co znaczy Frustracja Co to jest zawód> stan rozczarowania, niezadowolenia i irytacji frustrat, frustrować się czym; sfrustrować (kogo czym
 • Co znaczy Frustrat Co to jest m) człowiek będący w stanie frustracji lub łatwo popadający w ten stan
 • Co znaczy Frustrować Co to jest daremnym, od frustr? daremnie> nieprzyjemny stan psychiczny, który przeżywa człowiek, nie mogąc zrealizować swoich zamierzeń: wprowadzać w
 • Co znaczy Mare Di Frutti Co to jest jadalne skorupiaki, małże, mięczaki morskie, popularne w krajach śródziemnomorskich
 • Co znaczy Fryc Co to jest pogardliwie o Niemcu; 2. przest. nowicjusz, osoba początkująca w jakimś zawodzie, nieobeznana z czymś, niedoświadczona, fuks frycowe
 • Co znaczy Frycowe Co to jest doświadczenia, przykrość, którą trzeba przeżyć, zaczynając pracę, działalność w jakiejś dziedzinie: zapłacić frycowe
 • Co znaczy Frymarczyć Co to jest targowisko> 1. przest handlować nieuczciwie; 2. przen. kupczyć czym, wykorzystywać pewne wartości dla nieuczciwych celów: frymarczyć
 • Co znaczy Frymuśny Co to jest przym.) pot. wymyślny, wyszukany, niezwykły, dziwaczny
 • Co znaczy Frytki Co to jest ż; lm) krojone ziemniaki, smażone na oleju frytkarnia, frytkownica, frytura
 • Co znaczy Frytura Co to jest ż) tłuszcz, olej do smażenia pączków, ryb, frytek
 • Co znaczy Frywolny Co to jest nieprzyzwoity, swawolny, fr. frivole niepoważny, nieważny, z łac. frivolus ubogi, kruchy> lekki, na granicy przyzwoitości; nadmiernie
 • Co znaczy Fucha Co to jest ż) pot. dodatkowa praca, którą wykonuje się niedbale, czasem niezbyt legalnie
 • Co znaczy Fufajka Co to jest ż) pot. ciepła, watowana kurtka z drelichu, dwustronnie pikowana; kufajka, waciak
 • Co znaczy Fuks Co to jest m) pot. niespodziewane szczęście, szczęśliwy traf: mieć fuksa; dostać co fuksem
 • Co znaczy Fuksja Co to jest niem.)> bot. Fuchsia, roślina krzewiasta z rodziny wiesiołkowatych (Oenotheraceae), o kwiatach zwisłych, purpurowych lub czerwonych
 • Co znaczy Fukus Co to jest phýkos> bot. Fucus, morszczyn, glon morski, brunatnica, rośnie w miejscach płytkich, tworząc podwodne łąki; niektóre gatunki są lecznicze
 • Co znaczy Ful Co to jest pod dostatkiem, dosyć; 2. karc. w pokerze: jeden z układów kart, w którym występują trzy i dwie karty o jednakowej wartości, np. trzy
 • Co znaczy Fular Co to jest m) 1. cienka, miękka tkanina jedwabna; 2. szal lub chustka na szyję z takiej lub podobnej tkaniny
 • Co znaczy Fumarole Co to jest ż; lm) dymy, gorące wyziewy wydobywające się ze szczelin wulkanicznych
 • Co znaczy Fumy Co to jest ż; lm) dąsy, fochy, objawiane niezadowolenie: mieć fumy
 • Co znaczy Funda Co to jest kogoś zaproszonego do kina, teatru, restauracji itp.; fundowanie, 2. przest to, co się komuś funduje, np. rozrywkę, poczęstunek
 • Co znaczy Fundacja Co to jest wspierająca, fundująca komuś pomoc różnego rodzaju: fundacja dla nauki; 2. pomoc tej instytucji, głównie pieniądze przez nią darowane
 • Co znaczy Fundament Co to jest podstawa, najważniejszy element, baza czego, podwaliny: położyć fundament pod co; stanowić fundament czego, mocny fundament fundamentalny
 • Co znaczy Fundamentalista Co to jest m) człowiek rygorystycznie przestrzegający jakichś zasad, głównie w sprawach religii i polityki
 • Co znaczy Fundamentalizm Co to jest postawa bezwzględnego przestrzegania wszystkich nakazów jakiejś ideologii, religii, zwykle wiąże się z ostrą walką przeciw wszystkim
 • Co znaczy Fundator Co to jest fundacji, założyciel instytucji o znaczeniu społecznym (kościoła, klasztoru, szpitala itp.), dostarczający na nią środków materialnych; 2
 • Co znaczy Fundować Co to jest zakładać, ustanawiać coś do użytku publicznego na swój koszt; 2. pot. zapraszać kogoś i płacić za poczęstunek, kupować coś komuś w
 • Co znaczy Fundusz Co to jest m) <łac. fundus, podwalina, podstawa; majątek ziemski> pieniądze przeznaczone na jakiś cel: nie mieć funduszy na coś, fundusz stypendialny
 • Co znaczy Funkcja Co to jest wykonuję (zadanie), pełnię (służbę, obowiązek)> 1. pot. to, co ktoś ma wykonywać, do czego ma służyć, rola do odegrania: funkcja ratowania
 • Co znaczy Funkcjonalny Co to jest przym.) odpowiadający potrzebom, użyteczny, przydatny
 • Co znaczy Funkcjonować Co to jest spełniać czynności, sprawować obowiązki; 2. pracować, działać, być sprawnym: funkcjonować dobrze, źle, prawidłowo
 • Co znaczy Furgon Co to jest m) rodzaj ciężarówki furgonetka
 • Co znaczy Furia Co to jest ż) <łac.> wściekłość, gwałtowne działanie: wpaść w furię, robić coś z furią furiat, furiatka
 • Co znaczy Furiat Co to jest człowiek łatwo wpadający w gniew; złośnik, wariat; 2. człowiek chory psychicznie, ulegający atakom furii
 • Co znaczy Furora Co to jest ż) sukces budzący u innych niezwykły entuzjazm i podziw: zrobić furorę
 • Co znaczy Furta Co to jest porta brama> 1. ciężkie drzwi, zwykle jednoskrzydłowe, w bramie, w murze itp. 2. mors. furta wodna, otwór w nadburciu statku służący do
 • Co znaczy Fuszer Co to jest wykonawca czegoś, lichy rzemieślnik; partacz fuszerka, fuszerować; 2. daw. rzemieślnik pracujący bez zezwolenia odpowiednich władz
 • Co znaczy Fuszerka Co to jest ż) pot. 1. praca wykonywana niedbale, niefachowo, po dyletancku; partactwo; 2. efekt takiej pracy: robić fuszerkę
 • Co znaczy Fuszerować Co to jest co) źle wykonywać swoją pracę, partaczyć sfuszerować
 • Co znaczy Futbol Co to jest m) piłka nożna futbolista, futbolowy
 • Co znaczy Futbolista Co to jest m) sportowiec grający w piłkę nożną (w futbol); piłkarz
 • Co znaczy Futerał Co to jest m) rodzaj pudełka, opakowania, etui
 • Co znaczy Futryna Co to jest ż) w który wpuszcza się odrzwia bramy
 • Co znaczy Futurologia Co to jest naukowe zajmowanie się przyszłością; przewidywanie tego, co nastąpi w przyszłości futurolog, futurologiczny
 • Co znaczy Futurologiczny Co to jest przym.) dotyczący futurologii; przyszłościowy
 • Co znaczy Futurum Co to jest <łac. futurum czas przyszły> jęz. gramatyczna forma czasownika wyrażająca przyszłość
 • Co znaczy Futurysta Co to jest m) artysta tworzący według zasad futuryzmu, przedstawiciel futuryzmu
 • Co znaczy Futurystyczny Co to jest przym.) zgodny z założeniami futuryzmu, związany z futurystami
 • Co znaczy Futuryzm Co to jest przyszły> prąd w sztuce i literaturze początku XX w., głosił konieczność zerwania z tradycją, zafascynowany możliwościami nauki i techniki

Słownik wyrazów obcych, pisownia i znaczenie

Definicja - Co to znaczy? Co to jest? Przykłady wyrazów tłumaczonych.

Definicja Futuryzm, Futurystyczny, Futurysta, Futurum, Futurologiczny, Futurologia, Futryna, Futerał, Futbolista, Futbol, Fuszerować, Fuszerka, Fuszer, Furta, Furora słownik.

Co to jest Futuryzm, Futurystyczny, Futurysta, Futurum, Futurologiczny znaczenie.