Fikcyjny co znaczy fragment krzyżówka faszyna co to jest faryzeuszostwo słownik ferować czym jest.
futbol finalizować krzyżówka co to jest

Definicje słów, słownik wyrazów na F

 • Co znaczy Futbol Porównanie m) piłka nożna futbolista, futbolowy co znaczy
 • Co znaczy Finalizować Dlaczego ostatecznie załatwiać, doprowadzać do końca, kończyć coś, np. rozmowy, pertraktacje finalizacja krzyżówka
 • Co znaczy Fechtunek Jak lepiej m) szermierka, sztuka władania białą bronią fechtować się (z kim co to jest
 • Co znaczy Fenomenalizm Kiedy możemy poznać tylko to, co postrzegalne zmysłowo – jako zjawiska – natomiast istota rzeczy (zatem rzeczywistość) nie jest w pełni słownik
 • Co znaczy Feralia Od czego zależy <łac. feralis dotyczący zmarłych> w starożytnym Rzymie: święto zmarłych obchodzone od 13 do 21 lutego czym jest
 • Co znaczy Fetować Na czym polega 1. podejmować kogoś wystawnie, uroczyście; 2. czcić, obchodzić jakąś uroczystość co oznacza
 • Co znaczy Mare Di Frutti Różnice jadalne skorupiaki, małże, mięczaki morskie, popularne w krajach śródziemnomorskich tłumaczenie
 • Co znaczy Fortunny Wady i zalety przym.) szczęśliwy, pomyślny, udany; także: mający szczęście przykłady
 • Co znaczy Fbi Podobieństwa federalny urząd śledczy w USA definicja
 • Co znaczy Formularz Czemu łac. formularius, od formula> wzór, blankiet aktu urzędowego, podania lub innego dokumentu, ankieta do samodzielnego wypełnienia encyklopedia
 • Co znaczy Fantasta Co gorsze m) romantyczny marzyciel, ten, kto żyje urojeniami, fantazją fantastyk, fantastka, fantastyka jak działa
 • Co znaczy Fauna Porównaj przez Linneusza w 1746 r.> wszystkie gatunki zwierząt na danym obszarze: fauna oceaniczna lub w danym okresie: fauna jurajska faunistyka czy jest
 • Co znaczy Fanatyzm Porównanie zagorzały, szalony> ślepa, bezkrytyczna wiara w słuszność wyznawanej idei, nieustępliwa postawa wobec jej przeciwników, nietolerancja pojęcie
 • Co znaczy Fenografia Dlaczego ż) lit. dział nauki o literaturze, zajmujący się badaniem wpływu twórczości jakiegoś pisarza na rozwój literatury wyjaśnienie
 • Co znaczy Faworyt Jak lepiej łac. favor> 1. ulubieniec, ktoś popierany: faworyt szefa; 2. zawodnik typowany jako zwycięzca: faworyt w wyścigach faworyzować (kogo opis
 • Co znaczy Feta Kiedy ż) uroczystość na cześć kogo, czego; przyjęcie: urządzić fetę fetować (kogo, co informacje
 • Co znaczy Filetować Od czego zależy wycinać płaty mięsa lub ryby i oczyszczać je z kości lub z ości: robić filety wyfiletować, odfiletować znaczenie
 • Co znaczy Fanga Na czym polega ż) 1. sport lot piłki wysokim łukiem; 2. pot. cios, uderzenie: dać, zasunąć komuś fangę co znaczy
 • Co znaczy Felietonista Różnice m) autor felietonów feletonistka (ż), felietonistyka krzyżówka
 • Co znaczy Fryc Wady i zalety pogardliwie o Niemcu; 2. przest. nowicjusz, osoba początkująca w jakimś zawodzie, nieobeznana z czymś, niedoświadczona, fuks frycowe co to jest
 • Co znaczy Fao Podobieństwa Organization Organizacja do Spraw Wyżywienia i Rolnictwa> wyspecjalizowana organizacja ONZ, prowadząca światowy program walki z głodem (m słownik
 • Co znaczy Fluoryzacja Czemu ż) med. stosowanie związków fluoru bezpośrednio na szkliwo zębów w celu zapobiegania próchnicy czym jest
 • Co znaczy Faun Co gorsze koźlich rogach i kopytach, opiekun lasów i pastwisk, także pasterzy kóz i ich stad, bożek urodzaju i płodności fauna co oznacza
 • Co znaczy Farmakolog Porównaj m) specjalista w zakresie farmakologii tłumaczenie
 • Co znaczy Folblut Porównanie zootechn. koń czystej krwi z angielskiej rasy koni wierzchowych, najszybszych w świecie; anglik, koń angielski, anglez przykłady
 • Co znaczy Filister Dlaczego człowiek ciasnych poglądów, o ograniczonych potrzebach, nierozumiejący sztuki – pogardliwe określenie mieszczaństwa przez artystów w XIX w definicja
 • Co znaczy Flirtować Jak lepiej prowadzić lekką, zalotną rozmowę towarzyską z osobą innej płci: uprawiać flirt encyklopedia
 • Co znaczy Futbolista Kiedy m) sportowiec grający w piłkę nożną (w futbol); piłkarz jak działa
 • Co znaczy Ferromagnetyk Od czego zależy magnesujące się silnie i trwale (np. żelazo, kobalt, ferryt), używane m.in. do wyrobu magnesów; materiał ferromagnetyczny, stop czy jest
 • Co znaczy Funkcja Na czym polega wykonuję (zadanie), pełnię (służbę, obowiązek)> 1. pot. to, co ktoś ma wykonywać, do czego ma służyć, rola do odegrania: funkcja ratowania pojęcie
 • Co znaczy Fikus Różnice elastica, gatunek figowca, roślina, z której otrzymuje się kauczuk, występująca w tropikalnej Azji oraz w zachodniej części Afryki, w wyjaśnienie
 • Co znaczy Filar Wady i zalety konstrukcyjny mostów i wielkich gmachów, w formie słupa (z kamienia, cegły, betonu), podtrzymujący inne elementy budowli (np. stropy, most opis
 • Co znaczy Fotograficzny Podobieństwa fotografowaniem: aparat fotograficzny, błona fotograficzna, film fotograficzny, agencja fotograficzna, 2. całkowicie zgodny z oryginałem informacje
 • Co znaczy Fular Czemu m) 1. cienka, miękka tkanina jedwabna; 2. szal lub chustka na szyję z takiej lub podobnej tkaniny znaczenie
 • Co znaczy Futurystyczny Co gorsze przym.) zgodny z założeniami futuryzmu, związany z futurystami co znaczy
 • Co znaczy Finał Porównaj finis koniec> 1. koniec czego, zakończenie: finał sprawy finalizować co, finalny; 2. sport koniec lub ostatni etap rozgrywek: finał meczu krzyżówka
 • Co znaczy Forować Porównanie kogo) dawać komuś fory, pierwszeństwo, wysuwać na czoło, na pierwsze miejsce; uprzywilejowywać co to jest
 • Co znaczy Fiord Dlaczego m) wąska zatoczka morska, ostro wchodząca w skały u wybrzeży Skandynawii słownik
 • Co znaczy Fobia Jak lepiej ż) chorobliwy lęk: mieć fobie homofobia, arachnofobia, klaustrofobia czym jest
 • Co znaczy Fascynujący Kiedy przym.) niezwykle pociągający, przejmujący do głębi; piękny, wspaniały, czarujący co oznacza
 • Co znaczy Fajf Od czego zależy o godzinie piątej po południu> pot. zabawa przy muzyce, prywatka (wzorowana trochę na angielskich popołudniowych przyjęciach przy herbacie tłumaczenie
 • Co znaczy Formalizować Na czym polega przywiązywać wagę do zewnętrznych form bez wnikania w treść; bawić się w formalności przykłady
 • Co znaczy Fizylier Różnice lekkozbrojnych oddziałów piechoty z czasów Księstwa Warszawskiego; 2. żołnierz oddziału karabinów maszynowych w II wojnie światowej definicja
 • Co znaczy Fiszutka Wady i zalety lub trójkątna z przezroczystej tkaniny, noszona przez kobiety (często w celu zakrycia dekoltu), charakterystyczna dla mody empire’u i encyklopedia
 • Co znaczy Frywolny Podobieństwa nieprzyzwoity, swawolny, fr. frivole niepoważny, nieważny, z łac. frivolus ubogi, kruchy> lekki, na granicy przyzwoitości; nadmiernie jak działa
 • Co znaczy Filozofia Czemu sophía mądrość> dosł. umiłowanie mądrości; nauka od wieków rozważająca ogólne zasady i metody poznania (epistemologia, metodologia nauk czy jest
 • Co znaczy Fantastyczny Co gorsze phantasticus, z gr. phantastikós, od phántasis zjawa, przywidzenie> 1. wymyślony, będący produktem fantazji; 2. pot. wspaniały, świetny pojęcie
 • Co znaczy Falsyfikat Porównaj falsificus sfałszowany> to, co sfałszowane, podrobione (np. kopia przedstawiona jako oryginał): falsyfikat dokumentu, dzieła sztuki wyjaśnienie
 • Co znaczy Farmakoterapia Porównanie stosowanie leków do zwalczania chorób i zapobiegania im; . dział farmakologii obejmujący praktyczne wskazania dotyczące stosowania leków i opis
 • Co znaczy Fetyszyzować Dlaczego czegoś jak do fetysza, z bezkrytycznym uwielbieniem, respektem; 2. przen. przywiązywać nadmierną wagę do jednego czynnika informacje
 • Co znaczy Furora Jak lepiej ż) sukces budzący u innych niezwykły entuzjazm i podziw: zrobić furorę znaczenie
 • Co znaczy Się Forsować Kiedy męczyć się, wysilać się nadmiernie: forsowny trening przeforsować się (czym co znaczy
 • Co znaczy Fan Od czego zależy fanatyczny entuzjasta, zwolennik, sympatyk kogoś popularnego (piosenkarza, aktora, sportowca): być fanem kogo fanklub, fanka krzyżówka
 • Co znaczy Fiksować Na czym polega . ustalać co: fiksować spotkanie zafiksować (co); 2. wariować, dostawać szału: on sfiksował fiksat co to jest
 • Co znaczy Front Różnice z łac. frons czoło> przód czego, przednia ściana budynku: mieszkanie od frontu, frontowe drzwi fronton; główna strefa działań bojowych słownik
 • Co znaczy Fanza Wady i zalety ż) chiński drewniany dom mieszkalny kryty słomą lub trzciną, z oknami na jednej ścianie czym jest
 • Co znaczy Filodendron Podobieństwa bot. Monstera, drzewo, krzew lub pnącze z rodziny obrazkowatych (Araceae), rośnie w strefie zwrotnikowej Ameryki; kilka gatunków hoduje co oznacza
 • Co znaczy Fiskalizm Czemu m) polityka państwa w sprawach finansowych i podatkowych tłumaczenie
 • Co znaczy Felga Co gorsze ż) pot. obręcz koła samochodu lub roweru, na którą zakłada się oponę przykłady
 • Co znaczy Farsa Porównaj komiczna między aktami dramatu; . lit. lekka komedia obyczajowa; 2. przen. niepoważne traktowanie poważnych spraw: zrobić z czegoś farsę definicja
 • Co znaczy Filogeneza Porównanie ż) proces rozwoju rodowego gatunków, wiedza o tym procesie (przeciwieństwo ontogenezy encyklopedia
 • Co znaczy Filozoficzny Dlaczego lub filozofa, kamień filozoficzny substancja mająca, według alchemików średniowiecznych, zamieniać wszystko w złoto; 2. właściwy filozofowi jak działa
 • Co znaczy Finezja Jak lepiej ż) wyrafinowanie, subtelne mistrzostwo, pełne smaku: robić coś z finezją finezyjnie czy jest
 • Co znaczy Filakteria Kiedy phylakterion strażnik> rel. w judaizmie: zwitki papieru, pergaminu z cytatami z Tory (Pięcioksiąg), umieszczone w małych pudełkach pojęcie
 • Co znaczy Ful Od czego zależy pod dostatkiem, dosyć; 2. karc. w pokerze: jeden z układów kart, w którym występują trzy i dwie karty o jednakowej wartości, np. trzy wyjaśnienie
 • Co znaczy Filippi Na czym polega starożytności miasto w Macedonii założone przez Filipa II> spotkać się pod Filippi przen. spotkać się ze swym przeznaczeniem (nawiązanie do opis
 • Co znaczy fin de si?cle Różnice ndm) koniec wieku; okres schyłku wieku XIX z charakterystycznym dla niego poczuciem beznadziei, niepewności; dekadencja findesi?clowy informacje
 • Co znaczy Foniczny Wady i zalety przym.) związany z dźwiękiem, z głosem; dźwiękowy, głosowy, akustyczny znaczenie
 • Co znaczy Formułować Podobieństwa wyrażać jakąś myśl, nadawać jej określoną formę słowną: formułować opinię sformułować (co co znaczy
 • Co znaczy Faksymile Czemu simile czyń podobnie> 1. pieczątka z własnoręcznym podpisem; 2. reprodukcja rękopisu: zrobić, wystawić faksymile faksymilowany: dokument krzyżówka
 • Co znaczy Funkcjonalny Co gorsze przym.) odpowiadający potrzebom, użyteczny, przydatny co to jest
 • Co znaczy Frankofob Porównaj człowiek niechętnie, wrogo ustosunkowany do Francuzów, Francji i wszystkiego, co francuskie frankofobia słownik
 • Co znaczy Fakir Porównanie lub hinduski asceta, odporny na ból (mógł spać na gwoździach, chodzić po gorących węglach, połykać szkło); 2. przen. sztukmistrz, kuglarz czym jest
 • Co znaczy Filozof Dlaczego uprawiający filozofię; specjalista w zakresie filozofii; 2. pot. człowiek mądry, pot. żart. człowiek przemądrzały co oznacza
 • Co znaczy Fuksja Jak lepiej niem.)> bot. Fuchsia, roślina krzewiasta z rodziny wiesiołkowatych (Oenotheraceae), o kwiatach zwisłych, purpurowych lub czerwonych tłumaczenie
 • Co znaczy Flamaster Kiedy m) przyrząd do pisania lub rysowania tuszem; mazak przykłady
 • Co znaczy Fizjonomista Od czego zależy m) osoba umiejąca trafnie określić charakter człowieka na podstawie obserwacji rysów twarzy; znawca fizjonomiki definicja
 • Co znaczy Fitness Na czym polega m) sprawność fizyczna uzyskana przez systematyczny trening; wysportowanie: fitness klub encyklopedia
 • Co znaczy Frigiditas Różnice ndm) < łac. frigiditas chłód> med. obojętność, oziębłość płciowa jak działa
 • Co znaczy Figura Wady i zalety kształt sylwetki: mieć świetną/fatalną figurę; 2. posąg, rzeźba: figura przydrożna figurka, figurynka: figurki z porcelany; 3. pot. ktoś czy jest
 • Co znaczy Fascynacja Podobieństwa oczarowanie, urzeczenie kim lub czym: fascynacja medycyną; muzyczne fascynacje fascynat, fascynować kogo, czym; zafascynować pojęcie
 • Co znaczy Faska Czemu ż) mała beczułka lub miska do przechowywania produktów spożywczych fasować co wyjaśnienie
 • Co znaczy Fajfer Co gorsze m) daw. muzyk w dawnym wojsku polskim, przygrywający doboszowi na piszczałce opis
 • Co znaczy Flisz Porównaj m) geol. skała osadowa składająca się z łupków ilastych i piaskowca: pokłady fliszu, flisz karpacki informacje
 • Co znaczy Forsa Porównanie ż) pot. pieniądze: gruba forsa, być przy forsie, lecieć na forsę, skąpo z forsą znaczenie
 • Co znaczy Frazeologia Dlaczego phrásis + -logia> 1. jęz. inwentarz zwrotów idiomatycznych danego języka, nauka o idiomach frazeolog, frazeologiczny; 2. pot. frazesy co znaczy
 • Co znaczy Fotomontaż Jak lepiej m) fotografia zmontowana z kilku innych fotografii, obrazów, rysunków krzyżówka
 • Co znaczy Formalność Kiedy wyłącznie z przepisów prawnych związanych z jakąś sprawą: załatwić formalności, czysta formalność formalny, formularz co to jest
 • Co znaczy Flażolet Od czego zależy fletu, drewniany instrument dęty, używany głównie w XVIII w., 2. dźwięk o miękkiej, delikatnej barwie, podobnej do barwy fletu, wydobywany słownik
 • Co znaczy Flegma Na czym polega spokój, zimna krew, powolność działania: robić coś z flegmą: angielska flegma flegmatycznie, flegmatyk; 2. med. wydzielina, śluz: wypluwać czym jest
 • Co znaczy Falsyfikacja Różnice falsification> 1. fałszowanie, podrabianie falsyfikat; 2. log. wykazanie fałszywości twierdzenia, błędności hipotez, prowadzące do ich co oznacza
 • Co znaczy Figurant Wady i zalety m) 1. człowiek podstawiony za kogoś innego; 2. przen. ktoś nieważny tłumaczenie
 • Co znaczy Fabryka Podobieństwa od fabrico produkuję; niem. Fabrik> zakład produkcyjny fabrykować (co), fabrykant, fabryczny (przym.) prefabrykat przykłady
 • Co znaczy Fraszka Czemu krótki wiersz o dowolnej, zwykle lekkiej tematyce, wprowadzony w Renesansie fraszkopisarz; drobiazg, niewielka sprawa: dla mnie to fraszka definicja
 • Co znaczy Fantazmat Co gorsze m) wytwór fantazji; przywidzenie, urojenie, halucynacja encyklopedia
 • Co znaczy Frustrować Porównaj daremnym, od frustr? daremnie> nieprzyjemny stan psychiczny, który przeżywa człowiek, nie mogąc zrealizować swoich zamierzeń: wprowadzać w jak działa
 • Co znaczy Foto Porównanie cząstka w wyrazach złożonych, wskazuje na związek ze światłem: fotografia, fotoelektron, fotokomórka, fotokopia czy jest
 • Co znaczy Fortunat Dlaczego m) przest. człowiek bogaty, zamożny; bogacz pojęcie
 • Co znaczy Flisactwo Jak lepiej n) 1. spław drewna powiązanego na kształt tratwy; 2. daw. przewóz towarów (np. zboża) rzekami wyjaśnienie
 • Co znaczy Facecja Kiedy ż) <łac. facetia> anegdota; krótki zabawny utwór lub żart., dowcip: opowiadać facecje facecjonista, facecjonistka opis
 • Co znaczy Fosforyzować Od czego zależy odznaczać się fosforescencją, świecić w ciemności po uprzednim naświetleniu (jak fosfor), jaśnieć bladym, zielonkawym światłem informacje
 • Co znaczy Filharmonik Na czym polega m) muzyk grający w orkiestrze filharmonii znaczenie
 • Co znaczy Frazeologiczny Różnice frazeologiczny – ustabilizowany w danym języku związek wyrazowy, którego znaczenie nie jest sumą znaczeń jego składników co znaczy
 • Co znaczy Fenokopia Wady i zalety ż) cecha organizmu identyczna z cechą zdeterminowaną przez geny, ale zależna od środowiska, nie od genu krzyżówka
 • Co znaczy Formalista Podobieństwa człowiek stosujący się ściśle do obowiązujących przepisów bez wnikania w ich treść: bezduszny formalista, być formalistą; . przedstawiciel co to jest
 • Co znaczy Feromony Czemu biochem. wonne wydzieliny specjalnych gruczołów, działające na inne osobniki tego samego gatunku, służące do wabienia osobnika płci słownik
 • Co znaczy Fokstrot Co gorsze m) rodzaj szybkiego tańca południowoamerykańskiego: tańczyć fokstrota czym jest
 • Co znaczy Frustrat Porównaj m) człowiek będący w stanie frustracji lub łatwo popadający w ten stan co oznacza
 • Co znaczy Faworytka Porównanie względami; ulubienica; 2. ogr. amerykańska odmiana gruszy; owoc tej gruszy; 3. sport. zawodniczka przewidywana jako zwyciężczyni tłumaczenie
 • Co znaczy Felczer Dlaczego 1. pracownik służby zdrowia mający średnie wykształcenie medyczne, uprawniony do wykonywania prostych zabiegów leczniczych; 2. daw. polowy przykłady
 • Co znaczy Feno Jak lepiej jednostkowy przejaw> częstka wielu terminów naukowych z różnych dziedzin wiedzy, sygnalizuje badanie szczególnych zależności jakiegoś definicja
 • Co znaczy Frapować Kiedy kogo, czym) zaciekawiać, interesować, fascynować zafrapować, zafrapowany (czym), frapujący encyklopedia
 • Co znaczy Fonia Od czego zależy ż) dźwięk, brzmienie, głos z odbiornika: wyłączyć fonię jak działa
 • Co znaczy Folklor Na czym polega wiedza> wytwory kultury ludowej (legendy, pieśni, stroje, sztuka); sztuka ludowa folklorystyka, folklorysta, zespół folklorystyczny czy jest
 • Co znaczy Lifting Face Różnice fejslifting> zabieg chirurgiczno-kosmetyczny polegający na naciąganiu skóry twarzy i szyi w celu zlikwidowania zmarszczek; lifting pojęcie
 • Co znaczy Fotografizm Wady i zalety m) szt. dążenie do przesadnej, wręcz fotograficznej wierności w przedstawianiu obrazu rzeczywistości wyjaśnienie
 • Co znaczy Fatalizm Podobieństwa przeznaczenie> 1. wiara w przeznaczenie; 2. nieuchronna konieczność, zły los; fatalność; 3. filoz -rel. pogląd, w myśl którego zdarzenia w opis
 • Co znaczy Faktura Czemu factura od factus obrobiony, wykonany> . handl. rachunek, dowód sprzedaży-kupna: wystawić fakturę fakturować, fakturzystka, zafakturować; 2 informacje
 • Co znaczy Fantazjować Co gorsze marzyć; wymyślać nieprawdziwe, niestworzone historie: nie fantazjuj, snuć fantazje znaczenie
 • Co znaczy Farmako Porównaj człon wyrazów złożonych, wskazujący na ich związek znaczeniowy z lekiem, lekarstwem, np. farmakologia, farmakomania, farmakopea, farmacja co znaczy
 • Co znaczy Fatalista Porównanie m) zwolennik fatalizmu; ktoś, kto wierzy w przeznaczenie, w nieuchronne fatum fatalizm, fatalny krzyżówka
 • Co znaczy Filia Dlaczego instytucji, przedsiębiorstwa, który mieści się w innym miejscu niż placówka macierzysta: filia uniwersytetu filialny (przym.): placówka co to jest
 • Co znaczy Fach Jak lepiej m) specjalność wykonywana: mieć jakiś fach fachowy, fachowiec, fachowość, pot. fachman, fachura słownik
 • Co znaczy Filosemityzm Kiedy m) okazywanie życzliwości wobec Żydów, fascynacja kulturą żydowską; przeciwieństwo antysemityzmu filosemita czym jest
 • Co znaczy Fideizm Od czego zależy filoz. pogląd, w myśl którego najważniejsza jest wiara, nie zaś poznanie naukowe i wiedza fideista, fideistyczny co oznacza
 • Co znaczy Falkon Na czym polega m) hist. działo o długiej lufie, używane w XVI i XVII w tłumaczenie
 • Co znaczy Film Różnice dzieło sztuki kinematograficznej utrwalone na taśmie filmowej, kasecie, płycie DVD: film grozy, kręcić film filmować, filmowy: gwiazda przykłady
 • Co znaczy Flokuły Wady i zalety astr. jasne i ciemne strumienie gazów w chromosferze Słońca; 2. chem. skupiska cząstek zawiesin, powstałe w wyniku flokulacji definicja
 • Co znaczy Fowizm Podobieństwa bestia> szt. kierunek w malarstwie francuskim początku XX w., kładący m.in. nacisk na staranną kompozycję obrazów utrzymanych w bardzo encyklopedia
 • Co znaczy Flisak Czemu m) flis, robotnik spławiający drewno rzeką, oryl flisactwo jak działa
 • Co znaczy Finalizacja Co gorsze ż) doprowadzenie czegoś do końca, np. rozmów, pertraktacji; ukończenie czy jest
 • Co znaczy Fenomenologia Porównaj który głosił konieczność poznania istoty zjawisk jako psychicznych obrazów rzeczywistości, nie zaś samych przedmiotów fenomenolog pojęcie
 • Co znaczy Fantazja Porównanie nierealny pomysł: to czysta fantazja; 2. bogata, bujna wyobraźnia: mieć bujną fantazję fantazjowanie, fantazjować, fantazyjny; 3. brawura wyjaśnienie
 • Co znaczy Fasadowy Dlaczego przym.) 1. odnoszący się do fasady (budynku); 2. pozornie efektowny; efekciarski fasadowość opis
 • Co znaczy Fantazyjny Jak lepiej przym.) . niezwykły w kształcie, wymyślny, ozdobny; 2. daw. będący wytworem fantazji; nierealny, fantastyczny informacje
 • Co znaczy Filatelista Kiedy zamiłowanie do (zbierania) znaczków pocztowych, z gr. filo-lubię + atéleia wolność od cła (tu: znaczek pocztowy)> kolekcjoner znaczków znaczenie
 • Co znaczy Filharmonia Od czego zależy dźwięków> instytucja, w której można słuchać koncertów muzycznych: grać w filharmonii, koncert filharmoników wiedeńskich filharmonik co znaczy
 • Co znaczy Filuterny Na czym polega przym.) właściwy filutowi; zalotny, figlarny krzyżówka
 • Co znaczy Formuła Różnice przepis lub zwrot: formuła matematyczna, prawna; formuła zaklęcia, formuła grzecznościowa, stereotypowa formułka, formułować (co co to jest
 • Co znaczy Fabuła Wady i zalety literackiego; tok fikcyjnych zdarzeń, układ wątków w epickiej opowieści w filmie: fabuła powieści, filmy fabularne fabularyzacja słownik
 • Co znaczy Fatyczny Podobieństwa mowa> takie znaki językowe i poza-językowe (np. gesty), które służą samemu podtrzymaniu kontaktu towarzyskiego, nie zaś wymianie informacji czym jest
 • Co znaczy Flader Czemu m) naturalny lub imitowany (malowany) rysunek słojów drzewa co oznacza
 • Co znaczy Fajerwerk Co gorsze m) sztucznie ognie: wystrzelić kolorowe fajerwerki; przen. fajerwerki dowcipu, śmiechu tłumaczenie
 • Co znaczy Freudyzm Porównaj psychiatra austr.)> psych. teoria traktująca instynkt seksualny jako główny czynnik świadomości i podświadomości człowieka oraz główny przykłady
 • Co znaczy Frez Porównanie m) narzędzie do skrawania drewna lub metalu frezarka, frezer, frezować definicja
 • Co znaczy Farfurka Dlaczego ż) przest naczynie lub figurka z chińskiej porcelany lub z fajansu encyklopedia
 • Co znaczy Facjata Jak lepiej ż) <łac. facies postać, oblicze> . żart. pot. twarz, gęba; 2. przest. małe mieszkanie na poddaszu, facjatka: mieszkać na facjatce jak działa
 • Co znaczy Filiacja Kiedy ż) <łac. filiatio pokrewieństwo, wywodzenie syna od ojca, od łac. filius syn> powiązanie, zależność: wzajemne filiacje czy jest
 • Co znaczy Ż Forsycja Od czego zależy ang.)> bot. Forsythia, krzew z rodziny oliwkowatych (Oleaceae), o żółtych kwiatach rozwijających się wczesną wiosną, pochodzący z pojęcie
 • Co znaczy Fizyko Fizjo Na czym polega złożonych, która wskazuje ich związek z przyrodą, żywym organizmem: fizjologia, fizjografia, fizjoterapia/ fizykoterapia wyjaśnienie
 • Co znaczy Fizjonomia Różnice physiogn?mía, od physio-gn?m?n biegły w poznawaniu charakteru człowieka z rysów jego twarzy> przest. twarz, rysy twarzy fizjonomika opis
 • Co znaczy Fasonować Wady i zalety daw. nadawać fason; kształtować, formować, modelować informacje
 • Co znaczy Forteca Podobieństwa ż) twierdza obronna wraz z załogą, zamek warowny znaczenie
 • Co znaczy Fałszerstwo Czemu podrabianie, fałszowanie czego: dopuścić się fałszerstwa> fałszerz, fałszować co, fałszywy, sfałszować, zafałszować (co co znaczy
 • Co znaczy Filatelistyka Co gorsze ż) kolekcjonowanie znaczków pocztowych krzyżówka
 • Co znaczy Flirt Porównaj kokietowanie; towarzyska zabawa kobiety i mężczyzny: niewinny flirt, prowadzić flirt z kim flirciara, flirtować z kim, poflirtować co to jest
 • Co znaczy Fabularyzacja Porównanie ż) nadanie formy powieściowej takim utworom, jak kronika, pamiętnik, film dokumentalny itp.; fabulacja słownik
 • Co znaczy Faszyzm Dlaczego agresywnej dyktatury (we Włoszech Mussoliniego, w Niemczech hitlerowskich): brutalny faszyzm faszyzacja, faszysta, faszystowski czym jest
 • Co znaczy Fotokopia Jak lepiej ż) kopia dokumentu na papierze światłoczułym, wykonana na fotokopiarce co oznacza
 • Co znaczy Fetor Kiedy m) <łac. fetor> przykry zapach, smród tłumaczenie
 • Co znaczy Fumarole Od czego zależy ż; lm) dymy, gorące wyziewy wydobywające się ze szczelin wulkanicznych przykłady
 • Co znaczy Fasadowość Na czym polega stwarzanie efektownych pozorów, efekciarstwo, blichtr definicja
 • Co znaczy Fiesta Różnice uroczystość, święto ludowe, zabawa; 2. w Hiszpanii i Ameryce Łacińskiej: uroczystość religijna z procesjami i tańcami encyklopedia
 • Co znaczy Fabrykować Wady i zalety produkty na masową skalę; . przen. wytwarzać fałszywe dokumenty; tworzyć fałszywe oskarżenia sfabrykowane (przym.): dowody winy zostały jak działa
 • Co znaczy Forsowny Podobieństwa przym.) wykonywany z dużym nakładem sił, z wysiłkiem; męczący, wytężony, intensywny: forsowny marsz, forsowna podróż czy jest
 • Co znaczy Fonografia Czemu polegająca na wydawaniu płyt gramofonowych i taśm magnetycznych; 2. spis, zestaw płyt (taśm) danego twórcy, zespołu muzycznego itp.; 3 pojęcie
 • Co znaczy Furia Co gorsze ż) <łac.> wściekłość, gwałtowne działanie: wpaść w furię, robić coś z furią furiat, furiatka wyjaśnienie
 • Co znaczy Funkcjonować Porównaj spełniać czynności, sprawować obowiązki; 2. pracować, działać, być sprawnym: funkcjonować dobrze, źle, prawidłowo opis
 • Co znaczy Fluorescencja Porównanie wyciekać, rozlewać się> właściwość niektórych substancji, polegająca na świeceniu w ciemności (zwykle zielonkawo): ekran fluorescencyjny informacje
 • Co znaczy Fikcja Dlaczego fiction, z łac. fictio zmyślenie> 1. coś urojonego, wymysł, fantazja, złudzenie: być fikcją, coś jest fikcją; 2. lit. przekształcony znaczenie
 • Co znaczy Federalizm Jak lepiej państwowy oparty na zasadzie federacji; 2. ruch zwolenników takiego ustroju w niektórych krajach wielonarodowych; 3. pogląd społeczny co znaczy
 • Co znaczy Fenig Kiedy m) daw. drobna moneta niemiecka (przed wejściem do strefy euro krzyżówka
 • Co znaczy Fekalia Od czego zależy lm) wydaliny ludzkie; odchody, kał co to jest
 • Co znaczy Fetysz Na czym polega feitiço czary> 1. przedmiot, któremu przypisuje się magiczne własności; 2. przen. coś cennego, co traktuje się ze szczególną czcią słownik
 • Co znaczy Funda Różnice kogoś zaproszonego do kina, teatru, restauracji itp.; fundowanie, 2. przest to, co się komuś funduje, np. rozrywkę, poczęstunek czym jest
 • Co znaczy Forluk Wady i zalety m) żegl. przedni luk na statku co oznacza
 • Co znaczy Figaro Podobieństwa Cyrulik sewilski Beaumarchais’go) daw. . żartobliwie o fryzjerze, 2. krótki staniczek bez rękawów, noszony na sukni; bolerko tłumaczenie
 • Co znaczy Fuszerować Czemu co) źle wykonywać swoją pracę, partaczyć sfuszerować przykłady
 • Co znaczy Fawor Co gorsze m) <łac. favor> daw. łaska, życzliwość, przychylność, względy, protekcja faworyt, faworyta definicja
 • Co znaczy Fotografia Porównaj utrwalania obrazu przedmiotów na powierzchniach pokrytych substancją światłoczułą: fotografia czarno-biała, barwna, fotografia pocztówkowa encyklopedia
 • Co znaczy Forum Porównanie publicznych wystąpień; miejsce lub okoliczności stosowne do poruszania ważnych spraw: przedstawić co na forum publicznym; 2. hist. w jak działa
 • Co znaczy Fatwa Dlaczego ż) oficjalne pouczenie (orzeczenie udzielane przez muftiego w sprawach religijnych i prawniczych), wyrok prawa islamu czy jest
 • Co znaczy Fundator Jak lepiej fundacji, założyciel instytucji o znaczeniu społecznym (kościoła, klasztoru, szpitala itp.), dostarczający na nią środków materialnych; 2 pojęcie
 • Co znaczy Feudał Kiedy m) szlachcic, właściciel ziemski, który miał ziemię z nadania oraz chłopów do tej ziemi przypisanych (pańszczyźnianych wyjaśnienie
 • Co znaczy Frykas Od czego zależy m) przysmak, smakołyk opis
 • Co znaczy Felicytacja Na czym polega ż) daw. powinszowanie, życzenie szczęścia informacje
 • Co znaczy Fresk Różnice fresco malowanie na świeżym tynku> malowidło na mokrym tynku, sztuka malarstwa ściennego uprawiana głównie w starożytności i Renesansie znaczenie
 • Co znaczy Futerał Wady i zalety m) rodzaj pudełka, opakowania, etui co znaczy
 • Co znaczy Figówka Podobieństwa zapalenie torebek włosowych na wardze górnej i na brodzie (głównie u mężczyzn) w formie drobnych wykwitów, wywołane przez gronkowce krzyżówka
 • Co znaczy Fedain Czemu m) bojownik religijnego lub politycznego ruchu oporu w krajach muzułmańskich co to jest
 • Co znaczy Federalny Co gorsze odnoszący się do federacji, stanowiący federację; federacyjny, związkowy; władze federalne, policja federalna słownik
 • Co znaczy Felietonistyka Porównaj ż) rodzaj utworów literacko-dziennikarskich, lekkich w stylu i tonacji; twórczość felietonistyczna czym jest
 • Co znaczy Fizykoterapia Fizjoterapia Porównanie ż) przyrodolecznictwo; leczenie środkami naturalnymi przy pomocy światła, ciepła, wody, prądów elektrycznych fizjoterapeuta co oznacza
 • Co znaczy Fagot Dlaczego m) drewniany instrument dęty z ustnikiem na metalowej rurce fagocista, fagocistka tłumaczenie
 • Co znaczy Fluid Jak lepiej 1. półpłynna substancja, postać leku lub kosmetyku; 2. przen. (w lm) nastrój lub atmosfera otaczająca jakąś osobę lub roztaczana przez przykłady
 • Co znaczy Fordanser Kiedy m) w lokalach rozrywkowych płatny partner do tańca fordanserka definicja
 • Co znaczy Faustowski Od czego zależy mag i astrolog, bohater utworów dramatycznych (m.in. J.W. Goethego i Ch. Marlowe’a)> ktoś taki jak Faust: poświęcający wartości duchowe dla encyklopedia
 • Co znaczy Fotogeniczny Na czym polega się do fotografowania dzięki posiadaniu cech zewnętrznych, zapewniających pożądany efekt na fotografii; dobrze wyglądający na zdjęciach jak działa
 • Co znaczy Folkloryzm Różnice m) kierunek w literaturze, sztuce, muzyce inspirowany twórczością ludową, wprowadzający elementy folkloru czy jest
 • Co znaczy Frytura Wady i zalety ż) tłuszcz, olej do smażenia pączków, ryb, frytek pojęcie
 • Co znaczy Frekwencja Podobieństwa obecność> 1. częstotliwość występowania czego: frekwencja wyrazów w tekście; 2. pot. masowy udział w czymś, obecność gdzie: duża, niska wyjaśnienie
 • Co znaczy Folgować Czemu komu, w czym) pozwolić na wypoczynek, zmniejszać wymagania, zwolnić z czego: dać komu folgę pofolgować opis
 • Co znaczy Fundament Co gorsze podstawa, najważniejszy element, baza czego, podwaliny: położyć fundament pod co; stanowić fundament czego, mocny fundament fundamentalny informacje
 • Co znaczy Filologia Porównaj nauki, słów, od philé? + logos> dział nauk humanistycznych, obejmuje studia o języku i literaturze danego narodu lub kręgu kultury znaczenie
 • Co znaczy Fermuar Porównanie m) daw. zapinka, klamerka, np. przy koralach, naszyjniku, bransoletce co znaczy
 • Co znaczy Feler Dlaczego m) 1. usterka, wada, błąd: mieć feler felerny (przym.): felerny produkt; 2. pot. problem, trudność: jest jeden feler krzyżówka
 • Co znaczy Floresy Jak lepiej rysunek o zawiłym deseniu w kształcie splątanych linii, przypominający gałęzie, kwiaty; bezładna bazgranina: rysować esy-floresy co to jest
 • Co znaczy Febra Kiedy ż) 1. gorączka i dreszcze: febra mnie trzęsie; 2. pot. malaria, gorączka malaryczna: żółta febra słownik
 • Co znaczy Faszyzować Od czego zależy 1. przekształcać w duchu faszystowskim; 2. skłaniać się ku faszyzmowi, być zwolennikiem faszyzmu czym jest
 • Co znaczy Farmaceuta Na czym polega m) specjalista w zakresie farmacji; aptekarz farmaceutyka, farmaceutyczny co oznacza
 • Co znaczy Fabulacja Różnice fabula> 1. psych. zmyślanie, fantazjowanie, opowiadanie o rzeczach wymyślonych konfabulować, konfabulacja; 2. lit. przetwarzanie faktów na tłumaczenie
 • Co znaczy Ferment Wady i zalety ferveo kipię, wrę, burzę się> 1. enzym, powoduje procesy fermentacji, w wyniku której substancja fermentująca „burzy się”, porusza, zmienia przykłady
 • Co znaczy Fonetyczny Podobieństwa fonetyki; dźwiękowy, głoskowy; zgodny z wymową; pismo fonetyczne system znaków literowych, które służą do zapisywania wypowiedzi w sposób definicja
 • Co znaczy Fetyszyzm Czemu kult fetyszów obserwowany wśród wielu ludów prymitywnych; 2. med. zaburzenie psychiczne, polegające na chorobliwym uwielbieniu dla jakichś encyklopedia
 • Co znaczy Foksterier Co gorsze m) rasa psa pokojowego, używanego też do polowania na lisy foksterierek jak działa
 • Co znaczy Felieton Porównaj kartka> utwór publicystyczny o tematyce społecznej, obyczajowej lub kulturalnej, który posługuje się literackimi środkami ekspresji (żart czy jest
 • Co znaczy Finanse Porównanie lm) pieniądze; zasoby pieniężne, fundusze finansista, finansjera, finansować (co), finansowy; dofinansować, sfinansować pojęcie
 • Co znaczy Finisz Dlaczego m) koniec, meta: być na finiszu, finiszować wyjaśnienie
 • Co znaczy Fundacja Jak lepiej wspierająca, fundująca komuś pomoc różnego rodzaju: fundacja dla nauki; 2. pomoc tej instytucji, głównie pieniądze przez nią darowane opis
 • Co znaczy Facylitacja Kiedy łatwością, łatwo> psych. 1. wpływ członków grupy na jednostkę; 2. zachowanie (zwykle negatywne) pod wpływem innych osób w grupie informacje
 • Co znaczy Fototyp Od czego zależy m) poligr. rysunek, tekst odbity techniką fototypii znaczenie
 • Co znaczy Fondue Na czym polega potrawy „na gorąco”; kawałki mięsa lub bułki, które nabija się na długi widelec i zanurza w gorącym tłuszczu lub sosach z masy serowej i co znaczy
 • Co znaczy Faza Różnice się (na niebie)> 1. etap procesu, rozwoju zjawiska w określonej chwili; stadium: faza końcowa, początkowa; 2. astr. zmienny wygląd krzyżówka
 • Co znaczy Fornir Wady i zalety m) okleina mebli, zwykle z wysokim połyskiem fornirować: meble fornirowane, z fornirem co to jest
 • Co znaczy Filmować Podobieństwa robić zdjęcia filmowe; kręcić film sfilmować (co), sfilmowany słownik
 • Co znaczy Flet Czemu m) mały instrument dęty: flet poprzeczny, flet prosty flecista, flecistka, fletnia, fletnista czym jest
 • Co znaczy Feminizm Co gorsze ruch domagający się poprawy sytuacji kobiet, ich równouprawnienia feministka, feministyczny, feminizacja, sfeminizowany co oznacza
 • Co znaczy Fundamentalista Porównaj m) człowiek rygorystycznie przestrzegający jakichś zasad, głównie w sprawach religii i polityki tłumaczenie
 • Co znaczy Fifka Porównanie ż) pot. cygarniczka, rurka szklana, drewniana do palenia papierosów bezustnikowych przykłady
 • Co znaczy Folga Dlaczego ż) ulga, odpoczynek, wytchnienie; pobłażanie: dać folgę (sobie, komuś) pofolgować definicja
 • Co znaczy Farmerki Jak lepiej lm) spodnie z grubego płótna lub drelichu, zwykle na szelkach, z napierśnikiem; ogrodniczki encyklopedia
 • Co znaczy Futurologiczny Kiedy przym.) dotyczący futurologii; przyszłościowy jak działa
 • Co znaczy Się Fechtować Od czego zależy uprawiać szermierkę, ćwiczyć się w walce na florety, szpady lub szable fechtunek czy jest
 • Co znaczy Futryna Na czym polega ż) w który wpuszcza się odrzwia bramy pojęcie
 • Co znaczy Futurum Różnice <łac. futurum czas przyszły> jęz. gramatyczna forma czasownika wyrażająca przyszłość wyjaśnienie
 • Co znaczy Ferwor Wady i zalety m) <łac. ferwor wrzenie> uniesienie, zapał, żarliwość: w ferworze walki, wpaść w ferwor, gestykulować z ferworem opis
 • Co znaczy Fatyga Podobieństwa dla kogoś: to drobna fatyga, coś kosztuje nieco (niewiele, wiele) fatygi, podziękować za fatygę; 2. zmęczenie, podniszczenie sfatygowany informacje
 • Co znaczy Frenetyczny Czemu gwałtowny, entuzjastyczny: frenetyczne oklaski znaczenie
 • Co znaczy Fakirki Co gorsze lm) rodzaj obuwia domowego z wkładką pokrytą małymi, gęsto rozmieszczonymi kołeczkami, które przy chodzeniu masują stopy co znaczy
 • Co znaczy Filet Porównaj mięsa (ryby, drobiu) bez kości czy ości, bez skóry: filet rybny, filet z kurczaka filecik, filetować (co), filetowanie; 2. poligr. ozdobna krzyżówka
 • Co znaczy Forsować Porównanie od force siła> 1. upierać się przy czym mimo czyjegoś oporu: forsować swoje stanowisko, swego kandydata przeforsować co; 2. zdobywać siłą co to jest
 • Co znaczy Framuga Dlaczego ż) rama okienna słownik
 • Co znaczy Fracht Jak lepiej m) transport towarów drogą morską frachtowiec czym jest
 • Co znaczy Festyn Kiedy zabawa urządzana zwykle pod gołym niebem dla większej liczby osób z okazji jakiegoś święta, dla uczczenia jakiegoś wydarzenia itp co oznacza
 • Co znaczy Folia Od czego zależy folium liść> cienki arkusz sztucznego tworzywa do pakowania, owijania, oklejania różnych przedmiotów: woreczki foliowe, zawinąć w folię tłumaczenie
 • Co znaczy Flota Na czym polega ż) ogół statków i innych jednostek pływających po morzu: flota wojenna flotylla przykłady
 • Co znaczy Fragmentaryczny Różnice przym.) nieobejmujący całości, dotyczący jedynie fragmentów, złożony z fragmentów; niepełny, urywkowy, wycinkowy definicja
 • Co znaczy Filmoteka Wady i zalety kopii filmów i materiałów dotyczących filmu (scenariuszy, projektów dekoracji, plakatów, recenzji); archiwum filmowe encyklopedia
 • Co znaczy Forytować Podobieństwa popierać, protegować, wyróżniać, faworyzować jak działa
 • Co znaczy Feminista Czemu m) zwolennik, propagator feminizmu, praw kobiet: być feministą feministka, feminizm czy jest
 • Co znaczy Fiksat Co gorsze m) pot. człowiek dotknięty jakąś manią; dziwak, maniak pojęcie
 • Co znaczy Filipika Porównaj ż) płomienne wystąpienie przeciw komuś lub czemuś: wygłaszać filipiki wyjaśnienie
 • Co znaczy Fokus Porównanie m) <łac. focus ognisko> centralny punkt, środek opis
 • Co znaczy Fizjonomika Dlaczego określania charakteru, właściwości umysłowych i postaw uczuciowych człowieka z wyglądu jego twarzy i całej postaci informacje
 • Co znaczy Frankenstein Jak lepiej Shelley, który ze zwłok stworzył potwora ożywionego prądem galwanicznym> pot. istota bezduszna, przerażająca; potwór, monstrum znaczenie
 • Co znaczy Ferro Kiedy człon wyrazów złożonych, sygnalizuje związek z żelazem <łac. ferrum żelazo> ferryt, ferroelektryczność, ferromagnetyk co znaczy
 • Co znaczy Fiasko Od czego zależy klęska, upadek, niepowodzenie: ponieść fiasko, fiasko zawodnika, fiasko planów, narazić się na fiasko, coś skończyło się fiaskiem krzyżówka
 • Co znaczy Filogenetyka Na czym polega biol. nauka o rozwoju różnych grup organizmów żywych (gatunków, rodzin), ustala ich stopień pokrewieństwa i zmiany ewolucyjne, porównując co to jest
 • Co znaczy Ferie Różnice z łac. feriae (scholarum)> dni wolne od nauki, w Polsce przypadające w okresie świąt: ferie zimowe, wielkanocne słownik
 • Co znaczy Fenicki Wady i zalety wymarły już język Fenicjan, należący do północno-zachodniej podgrupy języków semickich, najbliżej spokrewniony z językiem hebrajskim czym jest
 • Co znaczy Fanklub Podobieństwa m) klub sympatyków, entuzjastów jakiegoś piosenkarza, sportowca itp co oznacza
 • Co znaczy Fallus Czemu 2. hist.-kult. członek męski jako symbol płodności – przedmiot szczególnego kultu m.in. w starożytnej Grecji, Indiach, Egipcie, u ludów tłumaczenie
 • Co znaczy Figlarny Co gorsze przym.) skłonny do figlów; filuterny, swawolny, psotny przykłady
 • Co znaczy Fidybus Porównaj Horacego: „Et ture et fidibus iuvat placere… deos”, zinterpretowanego ironicznie jako pochwała palenia fajki (na cześć bogów)> przest definicja
 • Co znaczy Finiszować Porównanie sport. zwiększać szybkość w końcowej, decydującej części wyścigu, biegu itp., dobiegać do mety encyklopedia
 • Co znaczy Fiszorek Dlaczego m) zwinięty kawałek skóry, irchy lub papieru, służący do rozcierania (na rysunku) kredki, ołówka, węgla lub pasteli; wiszor jak działa
 • Co znaczy Feniks Jak lepiej egipskiej: ptak o złocistoszkarłatnych piórach, który się odradza co pięćset lat z własnych popiołów (po spaleniu się w gnieździe od słońca czy jest
 • Co znaczy Formatowanie Kiedy inform. przygotowanie dysku twardego lub dyskietek do pracy przez nadanie im odpowiedniego formatu pojęcie
 • Co znaczy Clowy Findesi Od czego zależy przym.) odnoszący się do fin de si?cle’u; dekadencki wyjaśnienie
 • Co znaczy Fundować Na czym polega zakładać, ustanawiać coś do użytku publicznego na swój koszt; 2. pot. zapraszać kogoś i płacić za poczęstunek, kupować coś komuś w opis
 • Co znaczy Futurologia Różnice naukowe zajmowanie się przyszłością; przewidywanie tego, co nastąpi w przyszłości futurolog, futurologiczny informacje
 • Co znaczy Federalistyczny Wady i zalety przym.) wyrażający idee federalizmu, zgodny z poglądami federalizmu: ruch federalistyczny znaczenie
 • Co znaczy Finalizm Podobieństwa pogląd będący odmianą stanowiska teleologicznego, dopatrujący się celowości w przyrodzie, w rozwoju świata, w porządku praw naturalnych co znaczy
 • Co znaczy Farmakologia Czemu o lekach, ich właściwościach, działaniu na organizm, zastosowaniu leczniczym i dawkowaniu, działaniach ubocznych, toksyczności i in krzyżówka
 • Co znaczy Fotka Co gorsze ż) pot. mała fotografia, małe zdjęcie co to jest
 • Co znaczy Farba Porównaj barwników i pigmentów; 2. pot. barwnik służący do malowania: farba do włosów, farba wodna, olejna; 3. łow. krew zwierzęcia farbować (co słownik
 • Co znaczy Filtr Porównanie filtrum wojłok, filc> rodzaj gęstego sita, materiał lub urządzenie do oczyszczania wody albo innych płynów, także powietrza, światła czym jest
 • Co znaczy Fotooffset Dlaczego poligr. technika powielania form drukowanych w offsecie (techniką druku płaskiego) za pomocą fotografii reprodukcyjnej co oznacza
 • Co znaczy Fanfaron Jak lepiej m) ktoś zadufany w sobie, zarozumialec, pyszałek fanfaronada tłumaczenie
 • Co znaczy Femtometr Kiedy m) fiz. jednostka długości równa 10-15 m, używana w fizyce jądrowej (symbol: fm przykłady
 • Co znaczy Fumy Od czego zależy ż; lm) dąsy, fochy, objawiane niezadowolenie: mieć fumy definicja
 • Co znaczy Się Fraternizować Na czym polega bratać się, przyjaźnić się z kimś encyklopedia
 • Co znaczy Frezja Różnice botanik szw.)> bot. Freesia, roślina z rodziny kosaćcowatych (Iridaceae), o dzwonkowatych, wonnych kwiatach barwy liliowej, różowej, żółtej jak działa
 • Co znaczy Foliogram Wady i zalety m) rysunek, tekst lub tabela na folii używanej w rzutniku pisma (w projektorze czy jest
 • Co znaczy Fakultet Podobieństwa możliwość> 1. wydział wyższej uczelni; . dodatkowy, nadprogramowy przedmiot do wyboru: zajęcia fakultatywne pojęcie
 • Co znaczy Fantom Czemu widziadło, mara; 2. model człowieka używany do ćwiczeń dla studentów medycyny; 3. cyborg, człowiek cybernetyczny wyjaśnienie
 • Co znaczy Futuryzm Co gorsze przyszły> prąd w sztuce i literaturze początku XX w., głosił konieczność zerwania z tradycją, zafascynowany możliwościami nauki i techniki opis
 • Co znaczy Fason Porównaj factio tworzę> 1. wzór, krój, model ubioru: nowy fason sukni, modny fason; . fantazja, wdzięk, swobodny sposób bycia: robić co z fasonem informacje
 • Co znaczy Flesz Porównanie m) 1. lampa błyskowa, element aparatu fotograficznego; 2. krótka wiadomość dziennikarska, migawka znaczenie
 • Co znaczy Fizyka Dlaczego przyrody> nauka ścisła, badająca właściwości materii nieożywionej i praw, którym podlega: fizyka doświadczalna, jądrowa, ciała stałego co znaczy
 • Co znaczy Farmazon Jak lepiej m) 1. daw. mason, liberał; 2. pot. bzdura: pleść farmazony krzyżówka
 • Co znaczy Flanca Kiedy ż) młoda roślinka, którą trzeba przesadzić, rozsada wyhodowana z nasion flancować, przeflancować (co gdzie co to jest
 • Co znaczy Faszerować Od czego zależy 1. napełniać farszem produkty spożywcze: kurczak faszerowany grzybami; 2. przen. wypełniać czym: nafaszerowany wiedzą słownik
 • Co znaczy Fliza Na czym polega ż) płytki do wykładania ścian, podłóg: kłaść flizy flizować czym jest
 • Co znaczy Fen Różnice m) silny ciepły wiatr wiejący w górach (w stronę dolin), częsty w Alpach; wiatr halny co oznacza
 • Co znaczy Fetyszysta Wady i zalety wyznawca fetyszyzmu; 2. człowiek, który gromadzi pewne przedmioty i otacza je irracjonalną miłością, niemal kultem tłumaczenie
 • Co znaczy Festiwal Podobieństwa festivus wesoły, świąteczny> impreza artystyczna połączona z konkursem: festiwal pieśni i tańca, teatru festiwalowy przykłady
 • Co znaczy Frajda Czemu ż) pot. przyjemność, uciecha: mieć, sprawić frajdę definicja
 • Co znaczy Furta Co gorsze porta brama> 1. ciężkie drzwi, zwykle jednoskrzydłowe, w bramie, w murze itp. 2. mors. furta wodna, otwór w nadburciu statku służący do encyklopedia
 • Co znaczy Folksdojcz Porównaj okupacji hitlerowskiej: osoba wpisana na listę osób pochodzenia niemieckiego, mających przywileje (w stosunku do ludności polskiej) i jak działa
 • Co znaczy Frazes Porównanie m) wyświechtane, puste słowa; banał czy jest
 • Co znaczy Flauta Dlaczego ż) żegl. na morzu lub jeziorze: brak wiatru, utrudniający żeglugę pojęcie
 • Co znaczy Fonetyka Jak lepiej ż) jęz. nauka o dźwiękach mowy fonetyczny, fonetyk wyjaśnienie
 • Co znaczy Fretka Kiedy hol. fret, fr. furet> zool. Mustela putorius furo, odmiana tchórza pospolitego, o białym lub kremowym futerku tchórzofretka opis
 • Co znaczy Familia Od czego zależy ż) <łac.> rodzina familijny, familiarny informacje
 • Co znaczy Fleksja Na czym polega ż) jęz. odmiana wyrazów przez przypadki gramatyczne: języki fleksyjne znaczenie
 • Co znaczy Fatamorgana Różnice Morgany> 1. optyczne złudzenie pustynne (wędrujący przez pustynię „widzą” obrazy nieistniejące: domy, ludzi, zielone oazy); 2. przen co znaczy
 • Co znaczy Fart Wady i zalety m) pot. pomyślna okoliczność; powodzenie, szczęście fartowy, fartowny krzyżówka
 • Co znaczy Frawaszi Podobieństwa ndm) w mazdaizmie: anioł, stróż człowieka, kieruje nim i pomaga w realizacji jego najlepszych i wzniosłych celów co to jest
 • Co znaczy fon // fono fonometr, fonologia, fonoteka Czemu cząstka wyrazów złożonych, wskazuje ich związek z dźwiękiem: fonia słownik
 • Co znaczy Fototypia Co gorsze od fototyp> poligr. technika druku z wykorzystaniem emulsji światłoczułej; światłodruk czym jest
 • Co znaczy Fraternizacja Porównaj ż) bratanie się z kim, zbratanie się; nadmierna poufałość wobec ludzi, zwłaszcza niższego stanu co oznacza
 • Co znaczy Falliczny Porównanie przym.) związany z płodnością i seksualnością człowieka: kult falliczny tłumaczenie
 • Co znaczy Ferezja Dlaczego eleganckie okrycie noszone przez kobiety w Turcji; 2. hist. obszerny płaszcz męski, sięgający do łydek, podszyty futrem, z przodu ozdobnie przykłady
 • Co znaczy Fantasmagoria Jak lepiej w latarni magicznej, z gr. phántasma widziadło> 1. urojenie, przywidzenie; 2. przen. mrzonka, nierealny pomysł definicja
 • Co znaczy Frustracja Kiedy zawód> stan rozczarowania, niezadowolenia i irytacji frustrat, frustrować się czym; sfrustrować (kogo czym encyklopedia
 • Co znaczy Farma Od czego zależy ż) gospodarstwo rolne lub hodowlane; ferma farmer, farmerka jak działa
 • Co znaczy Fenotyp Na czym polega zespół wszystkich dostrzegalnych cech organizmu, będący wynikiem współdziałania czynników dziedzicznych oraz warunków środowiska czy jest
 • Co znaczy Frytki Różnice ż; lm) krojone ziemniaki, smażone na oleju frytkarnia, frytkownica, frytura pojęcie
 • Co znaczy Figurynka Wady i zalety ż) mała figurka z gliny, porcelany, brązu itp.; statuetka: figurynka z saskiej porcelany wyjaśnienie
 • Co znaczy Feeria Podobieństwa widowisko wykorzystujące kolory, dźwięki i przede wszystkim światło: feeria świateł, kolorów feeryczny obraz, widok opis
 • Co znaczy Flegmatyczność Czemu ż) cecha charakteru przejawiająca się w stałym spokoju, powolności, słabym reagowaniu na bodźce zewnętrzne flegmatyk informacje
 • Co znaczy Farsz Co gorsze różnego rodzaju mielonych produktów (mięso, jaja, grzyby, jarzyny z dodatkiem różnych przypraw), do nadziewania mięs, ryb i ciast znaczenie
 • Co znaczy Furgon Porównaj m) rodzaj ciężarówki furgonetka co znaczy
 • Co znaczy Fenestracja Porównanie ż) <łac. fenestra okno, otwór > med. zabieg chirurgiczny w leczeniu wad słuchu (wrodzonych lub wtórnych krzyżówka
 • Co znaczy Fascynować Dlaczego fascino rzucam urok; fascinus amulet falliczny> przykuwać uwagę, wzbudzać podziw, urzekać fascynujący, zafascynowany (czym co to jest
 • Co znaczy Fenomenalny Jak lepiej przym.) 1. wyjątkowy, niezwykły, nadzwyczajny; 2. filoz. odnoszący się do fenomenu słownik
 • Co znaczy Federalizacja Kiedy ż) łączenie się w federację; dążenie państw, narodów do zjednoczenia na zasadach federacji czym jest
 • Co znaczy Finansista Od czego zależy kapitałów; kapitalista, bankier; 2. specjalista w zakresie spraw finansowych, człowiek obeznany z zagadnieniami finansowymi, biegły w co oznacza
 • Co znaczy Faktografia Na czym polega ż) <łac. factum fakt + gr. graph? piszę> szczegółowy, dokładny opis faktów: materiały faktograficzne tłumaczenie
 • Co znaczy Filować Różnice hazardowych grach karcianych: powoli rozsuwać i oglądać otrzymane karty lub zaglądać w cudze karty; 3. pot. podglądać, podpatrywać kogoś przykłady
 • Co znaczy Faktor Wady i zalety m) <łac. factor sprawca> 1. czynnik sprawczy, przyczyna; 2. pośrednik między kim: potrzebować faktora definicja
 • Co znaczy Fotokomórka Podobieństwa ż) komórka fotoelektryczna, urządzenie reagujące na zmiany oświetlenia: drzwi na fotokomórkę encyklopedia
 • Co znaczy Fioki Czemu kosmyk> 1. pot. pretensjonalne uczesanie, loki, pukle; 2. daw. damskie fatałaszki fiokować się, wyfiokowany jak działa
 • Co znaczy Fortyfikacja Co gorsze ż) umocnienia, mur lub twierdza obronna fortalicja, forteca czy jest
 • Co znaczy Fenofaza Porównaj ż) bot. okres w rozwoju rośliny uzależniony od zmian klimatycznych pojęcie
 • Co znaczy Ferma Porównanie ż) zob. farma wyjaśnienie
 • Co znaczy Feudalizm Dlaczego ziemia otrzymana od władcy (wasala) jako lenno lub własność> hist. ustrój, system społeczno-polityczny (w Europie od średniowiecza do XVIII opis
 • Co znaczy Faraon Jak lepiej Per?? wielki dom, pałac.> 1. władca starożytnego Egiptu; 2. dawna hazardowa gra w karty: grać w faraona informacje
 • Co znaczy Fluktuacja Kiedy ż) płynność, niestabilność; ciągły przepływ, zmiana czego: fluktuacja kadr, pieniądza znaczenie
 • Co znaczy Fuszerka Od czego zależy ż) pot. 1. praca wykonywana niedbale, niefachowo, po dyletancku; partactwo; 2. efekt takiej pracy: robić fuszerkę co znaczy
 • Co znaczy Fircyk Na czym polega m) . człowiek niepoważny, lekkomyślny, lekkoduch; 2. modniś, strojniś krzyżówka
 • Co znaczy Fastryga Różnice ż) zszycie materiału na krótko, byle jak, dużym ściegiem: zdjąć fastrygę zafastrygować (co), przyfastrygować (co do czego co to jest
 • Co znaczy Frakcja Wady i zalety z łac. fractio (roz)łamanie> . odłam, stronnictwo: frakcja parlamentarna; 2. chem. wyodrębniona część substancji: frakcje benzyny; 3 słownik
 • Co znaczy Farys Podobieństwa wojownik, rycerz; przen. człowiek brawurowo odważny (Farys – bohater i tytuł poematu G. Byrona, w tłum. A. Mickiewicza czym jest
 • Co znaczy Fastrygować Czemu zszywać materiał prowizorycznie, rzadkim ściegiem; szyć fastrygą co oznacza
 • Co znaczy Filmologia Co gorsze sztuce filmowej, zajmująca się problemami związanymi z produkcją i rozpowszechnianiem filmów, filmoznawstwo tłumaczenie
 • Co znaczy Frajer Porównaj m) pogardl. naiwniak, głupiec frajerski, sfrajerować się przykłady
 • Co znaczy Fatale Femme Porównanie ż) kobieta fatalna, przynosząca zgubę mężczyźnie, łamiąca jego serce, karierę, życie definicja
 • Co znaczy Fok Dlaczego przednim maszcie (na fokmaszcie); na jednomasztowcach – trójkątny, podnoszony na forsztagu fokmaszt, fokmarsel, fokreja encyklopedia
 • Co znaczy Famulus Jak lepiej m) <łac. famulus niewolnik, sługa> pogardl. sługus, zausznik, służalec: być czyim famulusem jak działa
 • Co znaczy Fedrować Kiedy gdzie) gwar górn wydobywać węgiel: fedrować w kopalni fedrunek, fedrowanie czy jest
 • Co znaczy Filareta Od czego zależy hist. członek tajnego stowarzyszenia młodzieży polskiej, istniejącego w Wilnie w latach 1820–1823: Filareci i Filomaci pojęcie
 • Co znaczy Faul Na czym polega m) sport. brutalny, nieprzepisowy chwyt, uderzenie: sfaulować przeciwnika sfaulowany wyjaśnienie
 • Co znaczy Fair Różnice przym., ndm) czysty, uczciwy, w porządku; zgodny z zasadami uczciwej gry: ktoś jest fair; to było nie fair; gra fair play opis
 • Co znaczy Frasunek Wady i zalety m) zmartwienie, kłopot frasować, zafrasować, zafrasowany informacje
 • Co znaczy Facet Podobieństwa m) <łac. facetus zabawny, wesoły, dowcipny> pot. człowiek, mężczyzna: jakiś facet facecik, facetka znaczenie
 • Co znaczy Frymuśny Czemu przym.) pot. wymyślny, wyszukany, niezwykły, dziwaczny co znaczy
 • Co znaczy Fecit Co gorsze <łac.> zrobił, wykonał (napis na dziełach sztuki obok podpisu artysty krzyżówka
 • Co znaczy Folwark Porównaj m) daw. prywatne gospodarstwo rolne, własność dworów ziemiańskich: budynki folwarczne co to jest
 • Co znaczy Federacja Porównanie łac. foederatio sprzymierzenie> 1. sprzymierzenie ludzi dla obrony interesów: federacja konsumentów; 2. związek ugrupowań, organizacji słownik
 • Co znaczy Fajrant Fajerant Dlaczego m) pot. koniec pracy: mieć fajrant; zakończenie jakiejś sprawy czym jest
 • Co znaczy Finansować Jak lepiej koszty jakiegoś przedsięwzięcia, jakiejś działalności, udzielać na coś funduszów, środków pieniężnych, opłacać coś co oznacza
 • Co znaczy Formować Kiedy kształtować> 1. nadawać czemuś określoną formę, określony kształt; kształtować, wyrabiać; 2. ustawiać w pewnym porządku, szeregować tłumaczenie
 • Co znaczy Fufajka Od czego zależy ż) pot. ciepła, watowana kurtka z drelichu, dwustronnie pikowana; kufajka, waciak przykłady
 • Co znaczy Feeryczny Na czym polega przym.) bajkowy, baśniowy, czarodziejski, mieniący się barwami, światłem definicja
 • Co znaczy Fiskus Różnice bezwzględny, nienasycony, pobłażliwy fiskus, fiskus domaga się czegoś, ktoś oszukal fiskusa fiskalny, fiskalizm encyklopedia
 • Co znaczy Filiżanka Wady i zalety pers. findż?n czara> 1. czarka z uszkiem, zwykle porcelanowa lub fajansowa, do herbaty, kawy; 2. zawartość tego naczynia: wypić filiżankę jak działa
 • Co znaczy Fiksacja Podobieństwa myśli> 1. pot. obłęd, mania, bzik; . psych. uporczywe powtarzanie pewnego typu zachowań pod wpływem silnych, negatywnych przeżyć czy jest
 • Co znaczy Fagas Czemu m) daw. sługa, lokaj; przen. pogardl. sługus, służalec – o człowieku wysługującym się komuś dla zysku pojęcie
 • Co znaczy Flejtuch Co gorsze m) człowiek nieporządny, niechlujny, brudas wyjaśnienie
 • Co znaczy Finezyjny Porównaj przym.) pełen finezji; delikatny, precyzyjny, wyrafinowany opis
 • Co znaczy Formalny Porównanie zgodny z normą> 1. odnoszący się do formy, rozpatrywany z uwagi na formę: logika formalna, charakterystyka formalna sformalizowany informacje
 • Co znaczy Figurować Dlaczego figurer> 1. być umieszczonym w jakimś spisie, wykazie itp. 2. przest brać w czymś udział, występować, na scenie grać mało ważną rolę znaczenie
 • Co znaczy Fermentować Jak lepiej 1. ulegać fermentacji; 2. rzad. burzyć się, wrzeć co znaczy
 • Co znaczy Filigranowy Kiedy przym.) pot. delikatnej budowy: filigranowy przedmiot, filigranowa dziewczyna krzyżówka
 • Co znaczy Farmakomania Od czego zależy ż) < gr. farmaco-farmako-+ mania szaleństwo> psychiczne i fizyczne uzależnienie od leków działających na ośrodkowy układ nerwowy; lekomania co to jest
 • Co znaczy Fechtmistrz Na czym polega m) . mistrz w szermierce; szermierz; 2. nauczyciel szermierki słownik
 • Co znaczy Fikcjonalizm Różnice filoz. poglądy H. Vaihingera, niemieckiego filozofa, według którego żadne pojęcia naukowe nie odzwierciedlają rzeczywistości, lecz stanowią czym jest
 • Co znaczy Ż Fizys Wady i zalety przest twarz, fizjonomia, oblicze co oznacza
 • Co znaczy Faktoria Podobieństwa łac. factorium wytwórnia oliwy z oliwek> daw. ośrodek handlu, towarzystwo handlowe zakładane przez Europejczyków w zamorskich koloniach tłumaczenie
 • Co znaczy Fatygować Czemu narażać kogo na fatygę, zmęczenie, trud; trudzić kogo fatygować się przykłady
 • Co znaczy Finansjera Co gorsze ż) 1. bankierzy, finansiści; 2. pot. ludzie posiadający duże pieniądze: wielka finansjera definicja
 • Co znaczy Foliał Porównaj m) gruba książka wielkiego formatu foliant encyklopedia
 • Co znaczy Filuteria Porównanie ż) daw. zalotność, figlarność, spryt: spoglądać, patrzeć, uśmiechać się z filuterią filuterny, filuterność jak działa
 • Co znaczy Figlować Dlaczego 1. bawić się, dokazywać, swawolić; 2. daw. kreślić figury magiczne czy jest
 • Co znaczy Filumenista Jak lepiej m) kolekcjoner etykietek, nalepek, naklejek (zwłaszcza ozdobnych pojęcie
 • Co znaczy Frycowe Kiedy doświadczenia, przykrość, którą trzeba przeżyć, zaczynając pracę, działalność w jakiejś dziedzinie: zapłacić frycowe wyjaśnienie
 • Co znaczy Format Od czego zależy mato> 1. wielkość, rozmiar, kształt formatowy, formatowanie; 2. przen. ważność, powaga: człowiek, sprawa dużego formatu opis
 • Co znaczy Fototapeta Na czym polega ż) tapeta będąca reprodukcją fotograficzną, przedstawia najczęściej pejzaż informacje
 • Co znaczy Fundamentalizm Różnice postawa bezwzględnego przestrzegania wszystkich nakazów jakiejś ideologii, religii, zwykle wiąże się z ostrą walką przeciw wszystkim znaczenie
 • Co znaczy Flora Wady i zalety kwiatów> roślinność występująca na danym obszarze lub w danym okresie: flora lecznicza, tatrzańska, jurajska florystyka, florysta co znaczy
 • Co znaczy Faryzeusz Podobieństwa w starożytnej Judei członek konserwatywnej grupy religijno-politycznej; 2. przen. człowiek fałszywy, hipokryta: faryzejska postawa krzyżówka
 • Co znaczy Fitoterapia Czemu ż) leczenie chorób środkami roślinnymi (ziołami świeżymi, suszonymi lub wyciągami z ziół); ziołolecznictwo co to jest
 • Co znaczy Fotogeniczność Co gorsze zewnętrznych osoby, zapewniających jak najlepsze efekty na zdjęciach fotograficznych i filmowych, w rozmaitych warunkach oświetleniowych i słownik
 • Co znaczy Faeton Porównaj Heliosa, prowadził słoneczny wóz swego ojca> 1. rodzaj nadwozia samochodu z dodatkowymi składanymi siedzeniami; . daw. rodzaj lekkiego czym jest
 • Co znaczy Lady First Porównanie ż) pierwsza dama (kraju), żona prezydenta USA co oznacza
 • Co znaczy Filut Dlaczego m) figlarz, frant, spryciarz tłumaczenie
 • Co znaczy Fama Jak lepiej ż) <łac. fama wieść> wieść, pogłoska, rozgłos: jak fama niesie przykłady
 • Co znaczy Ferajna Kiedy ż) pot. grupa osób zaprzyjaźnionych; paczka, kompania definicja
 • Co znaczy Farmer Od czego zależy m) właściciel lub dzierżawca farmy farmerka encyklopedia
 • Co znaczy Faryzeizm Na czym polega pharisa?sme> 1. poglądy faryzeuszy, stronnictwa religijno-politycznego w starożytnej Judei; 2. obłuda, hipokryzja faryzeuszostwo jak działa
 • Co znaczy Fez Różnice Maroku> nakrycie głowy z filcu, w kształcie ściętego stożka, noszone przez mężczyzn w krajach muzułmańskich czy jest
 • Co znaczy Faworyzować Wady i zalety obdarzać szczególnymi względami; wyróżniać, popierać kogo pojęcie
 • Co znaczy Fant Podobieństwa m) 1. przedmiot zastawny w grach towarzyskich: dać fant; . przedmiot wygrany na loterii fantowej wyjaśnienie
 • Co znaczy Faulować Czemu przepisy gry, stosując niedozwolone chwyty, używając siły fizycznej itp. w stosunku do przeciwnika; 2. przen. pognębić, zwyciężyć kogoś w opis
 • Co znaczy Fertyczny Co gorsze przym.) o kobietach: zgrabna, zwinna, o żywym usposobieniu: fertyczna kobietka informacje
 • Co znaczy Fachowy Porównaj przym.) prawidłowy, wykonany zgodnie z zasadami fachu, ze znajomością rzeczy: fachowa robota, rada znaczenie
 • Co znaczy Falanga Porównanie ciężkozbrojne oddziały wojska w szyku bojowym> 1. pot. zwarty tłum, duża grupa ludzi idących ławą; 2. hist. nazwa hiszpańskiej partii co znaczy
 • Co znaczy Frant Dlaczego m) spryciarz, cwaniak: frant kuty na cztery nogi, frantowska mina krzyżówka
 • Co znaczy Familiarny Jak lepiej <łac. familiaris należący do rodziny> taki jak w rodzinie, przyjazny: familiarne stosunki, gesty co to jest
 • Co znaczy Fucha Kiedy ż) pot. dodatkowa praca, którą wykonuje się niedbale, czasem niezbyt legalnie słownik
 • Co znaczy Filantrop Od czego zależy m) człowiek wspomagający potrzebujących, dobroczyńca filantropka czym jest
 • Co znaczy Faworek Na czym polega przychylność> 1. faworki (lm), cienkie, kruche ciastka w kształcie wstążek, smażone w tłuszczu, posypywane cukrem pudrem, tradycyjne co oznacza
 • Co znaczy Farwater Różnice woda> żegl. droga wodna wytyczona dla statków za pomocą znaków nawigacyjnych (zwłaszcza w miejscach niebezpiecznych lub trudnych dla tłumaczenie
 • Co znaczy Feralny Wady i zalety pechowy, niekorzystny, przynoszący szkodę: feralny piątek przykłady
 • Co znaczy Falset Podobieństwa m) wysoki głos męski, bliski sopranowi: mówić, śpiewać falsetem falsetować definicja
 • Co znaczy Figuralny Czemu przym.) 1. przedstawiający sceny z postaciami ludzi, zwierząt: malarstwo figuralne figuratywne encyklopedia
 • Co znaczy Fajans Co gorsze 1. biała glinka garncarska; 2. naczynia wypalane z takiej glinki, białe lub malowane: fajansowy kubek jak działa
 • Co znaczy Fatalny Porównaj przesądzony wyrokiem losu; orzeczony przez wyrocznię; niosący zgubę, śmierć: od fatum wyrok> 1. nieuchronny; 2. pot. zły, tragiczny czy jest
 • Co znaczy Felicytologia Porównanie pomyślność + -logia> dział etyki zajmujący się zagadnieniem szczęścia, teorią życia pomyślnego i wartościowego pojęcie
 • Co znaczy Fenomen Dlaczego rzecz> 1. zjawisko przyrody: fenomeny pogody; 2. coś osobliwego, niezwykłego, wspaniałego; 3. ktoś niezwykle utalentowany fenomenalny wyjaśnienie
 • Co znaczy Farniente Jak lepiej nieróbstwo, próżnowanie; zob. dolce far niente opis
 • Co znaczy Finalny Kiedy przym.) końcowy, ostateczny: produkt finalny informacje
 • Co znaczy Froterować Od czego zależy co) polerować wypastowaną podłogę aż do uzyskania połysku froterka, wyfroterować znaczenie
 • Co znaczy Fascykuł Na czym polega m) <łac. fasciculus plik, pakiet> przest spięty lub zszyty plik dokumentów, także utworów literackich co znaczy
 • Co znaczy Się Frasować Różnice przest. martwić się krzyżówka
 • Co znaczy Fartowny Wady i zalety przym.) pot. mający fart, szczęście; pomyślny, udany co to jest
 • Co znaczy Fetta Podobieństwa ż) spoż. biały, słony ser owczy, produkowany głównie w Grecji słownik
 • Co znaczy Fuks Czemu m) pot. niespodziewane szczęście, szczęśliwy traf: mieć fuksa; dostać co fuksem czym jest
 • Co znaczy Filomata Co gorsze hist. członek tajnego stowarzyszenia młodzieży wileńskiej w dobie zaborów (1817–1823), założonego przez A. Mickiewicza, J. Jeżowskiego i T co oznacza
 • Co znaczy Forma Porównaj postać, kształt czego: mieć, przybrać jakąś formę; 2. struktura, układ elementów, schemat: forma organizacyjna; 3. naczynie nadające tłumaczenie
 • Co znaczy Fara Porównanie ż) kościół parafialny: kościół farny przykłady
 • Co znaczy Farbownik Dlaczego lekarski (Anchusa officinalis), roślina miododajna i lecznicza o purpurowofioletowych kwiatach (dawniej z jej kwiatów i korzeni uzyskiwano definicja
 • Co znaczy Farmakopea Jak lepiej ż) urzędowo zatwierdzony spis leków i surowców leczniczych farmakopealny encyklopedia
 • Co znaczy Feminizacja Kiedy jakiejś dziedziny przez kobiety, dominacja kobiet w jakiejś dziedzinie: feminizacja szkolnictwa; 2. nadawanie czemuś cech żeńskich; 3. med jak działa
 • Co znaczy Fartuch Od czego zależy wkładane na ubranie: fartuch lekarski, szkolny, trzymać (kogo) przy fartuchu; 2. bud. pas blachy umieszczany na wysuniętych fragmentach czy jest
 • Co znaczy Fuszer Na czym polega wykonawca czegoś, lichy rzemieślnik; partacz fuszerka, fuszerować; 2. daw. rzemieślnik pracujący bez zezwolenia odpowiednich władz pojęcie
 • Co znaczy Fanfara Różnice trąbki, 2. także utwór wykonywany na trąbce lub rogu na rozpoczęcie jakiegoś widowiska: zagrzmiały fanfary wyjaśnienie
 • Co znaczy Fundusz Wady i zalety m) <łac. fundus, podwalina, podstawa; majątek ziemski> pieniądze przeznaczone na jakiś cel: nie mieć funduszy na coś, fundusz stypendialny opis
 • Co znaczy Fortuna Podobieństwa szczęście, szczęśliwy los: koło fortuny; majątek, powodzenie: zrobić fortunę na czym; zyskać fortunę, ślepa fortuna, kusić fortunę, fortuna informacje
 • Co znaczy Forszpan Czemu film reklamowy zapowiadający film pełnometrażowy, mający się wkrótce ukazać; zwiastun; 2. daw. stangret siedzący na koniu znaczenie
 • Co znaczy Farmakochemia Co gorsze ż) nauka badająca związki chemiczne stosowane jako środki lecznicze; chemia farmaceutyczna co znaczy
 • Co znaczy Fałsz Porównaj 1. niezgodność z prawdą; nieszczerość, obłuda, kłamstwo; 2. niewłaściwe brzmienie dźwięku fałszować; log. jedna z dwóch (obok prawdy krzyżówka
 • Co znaczy Fukus Porównanie phýkos> bot. Fucus, morszczyn, glon morski, brunatnica, rośnie w miejscach płytkich, tworząc podwodne łąki; niektóre gatunki są lecznicze co to jest
 • Co znaczy Figa Dlaczego figowca pospolitego; 2. figowiec: figa indyjska, rajska, świeża, suszona; 3. żart. nie, nic z tego (często z pokazaniem pięści z kciukiem słownik
 • Co znaczy Fantastyka Jak lepiej phantasticos> dzieła literackie lub filmowe, których akcja toczy się w przyszłości, w innych wyobrażonych światach, na innych planetach czym jest
 • Co znaczy Filolog Kiedy miłośnik nauki, z gr. philologos lubiący wiedzę, słowa, gadatliwy> 1. specjalista w dziedzinie filologii; 2. rzad. student wydziału co oznacza
 • Co znaczy Fasada Od czego zależy elewacja budynku; frontowa ściana, wyróżniająca się okazałym wyglądem i dekoracyjnością; 2. pozorna efektywność; pozory fasadowy tłumaczenie
 • Co znaczy Farfocel Na czym polega m) pot. kawałek, strzępek czegoś przykłady
 • Co znaczy Formalizm Różnice przestrzeganie określonych form; przesadna skrupulatność formalista, formalistyczny; 2. kierunek w sztuce (także w nauce i filozofii definicja
 • Co znaczy Filigran Wady i zalety technika wykonywania ornamentów i przedmiotów, zwykle niewielkich, z drucików łączonych w misterne desenie; 2. przedmiot wykonany tą encyklopedia
 • Co znaczy Fahrenheit Podobieństwa fiz. skala Fahrenheita jak działa
 • Co znaczy Fest Czemu 1. świetny, silny, 2. w użyciu przysłówkowym: w dużym stopniu, bardzo, doskonale, mocno: fest zabawa, fest się namęczył czy jest
 • Co znaczy Frenopatologia Co gorsze ż) przest. nauka o chorobach umysłowych pojęcie
 • Co znaczy Furiat Porównaj człowiek łatwo wpadający w gniew; złośnik, wariat; 2. człowiek chory psychicznie, ulegający atakom furii wyjaśnienie
 • Co znaczy Formalina Porównanie formaldéhyde> chem. czterdziestoprocentowy roztwór wodny formaldehydu, stosowany głównie do dezynfekcji i konserwacji preparatów opis
 • Co znaczy Frymarczyć Dlaczego targowisko> 1. przest handlować nieuczciwie; 2. przen. kupczyć czym, wykorzystywać pewne wartości dla nieuczciwych celów: frymarczyć informacje
 • Co znaczy Fandango Jak lepiej n) hiszpański taniec ludowy wykonywany z towarzyszeniem kastanietów i gitary znaczenie
 • Co znaczy Fiszka Kiedy z notatkami); 2. przest znaczek używany do płacenia w czasie gry, później wymieniany na pieniądze; marka do gry, liczman, szton, żeton co znaczy
 • Co znaczy Feston Od czego zależy gałązki uplecione w girlandy, stosowane jako dekoracja; 2. zwieszające się malowniczo gałęzie, kwiaty; 3. motyw dekoracyjny o takim krzyżówka
 • Co znaczy Flek Na czym polega m) zewnętrzna warstwa skóry, gumy lub sztucznego tworzywa na obcasie fleczek: przybić fleczki co to jest
 • Co znaczy Fiokować Różnice się przest czesać się pretensjonalnie, stroić się z przesadną elegancją słownik
 • Co znaczy Fitocenoza Wady i zalety każde naturalne zbiorowisko roślinne (łąka, las itp.); bada je fitosocjologia czym jest
 • Co znaczy Folder Podobieństwa m) kolorowy druk reklamujący oferowany towar lub miejscowość co oznacza
 • Co znaczy Fernambuk Czemu miasto i stan w Brazylii> czerwonofioletowe, twarde drewno brezylki rosnącej głównie we wschodniej Brazylii, używane do wyrobu barwników tłumaczenie
 • Co znaczy Falstart Co gorsze m) , nieudany start, wcześniej niż podano komendę; przen. nieudany początek przykłady
 • Co znaczy Fermentacja Porównaj biochem. proces rozpadu substancji organicznych spowodowany działaniem enzymów wytwarzanych przez mikroorganizmy (pleśnie, drożdże definicja
 • Co znaczy Fonacja Porównanie ż) jęz. wydawanie głosu, dźwięków mowy fonetyka, fonem encyklopedia
 • Co znaczy Fiszbin Dlaczego kość (wielo)rybia> 1. substancja rogowa na podniebieniu wielorybów bezzębnych; 2. usztywniające wkładki z tej substancji, używane w jak działa
 • Co znaczy Fortel Jak lepiej m) sprytny sposób pokonania trudności, osiągnięcia czegoś; podstęp, wybieg: komuś nie zbywa na fortelach czy jest
 • Co znaczy Fito Kiedy cząstka wyrazów złożonych, która wskazuje ich związek z rośliną fitobiologia, fitocenoza, fitohormon pojęcie
 • Co znaczy Fasować Od czego zależy co) pot. 1. otrzymywać wypłatę; 2. wojs. pobierać przydziałowe produkty (mundur, żywność, żołd) fasunek wyjaśnienie
 • Co znaczy Filantropia Na czym polega ż) < gr. philanthr?pía> dobroczynność: działalność filantropijna filantrop opis
 • Co znaczy Federalista Różnice zwolennik federalizmu; 2. federaliści (lm), amerykańskie stronnictwo działające od 1787 r. do początku XIX w., popierające system informacje
 • Co znaczy Fingować Wady i zalety co) <łac. fingo zmyślać> pozorować, fałszować sfingować: sfingowane dowody znaczenie
 • Co znaczy Fraucymer Podobieństwa m) damy dworu, otaczające królową, księżnę co znaczy
 • Co znaczy Faktyczny Czemu przym.) rzeczywisty, prawdziwy, zgodny z faktami faktycznie krzyżówka
 • Co znaczy Flegmatyk Co gorsze odznaczający się powolnym usposobieniem, spokojny, opanowany, chłodny; 2. psych. człowiek słabo i powoli reagujący na bodźce zewnętrzne co to jest
 • Co znaczy Fatum Porównaj nieuchronny los, przeznaczenie, nieubłagana konieczność wyznaczająca bieg zdarzeń; . zły los, nieszczęście: groźne, nieubłagane fatum, to słownik
 • Co znaczy Fanaberia Porównanie częściej w lm) 1. kaprysy, grymasy, fochy; 2. rzeczy wyszukane, wymyślne czym jest
 • Co znaczy Farmacja Dlaczego sztuka aptekarska, z gr. pharmakeía leczenie, trucie> 1. nauka o lekach; 2. wydział akademii medycznych farmaceuta, farmaceutyczny co oznacza
 • Co znaczy Faszysta Jak lepiej członek organizacji polit. o nazwie Fasci di Combattimento Związki Walki> 1. członek organizacji faszystowskiej; 2. zwolennik faszyzmu tłumaczenie
 • Co znaczy Fleczer Kiedy dietetyk ang.)> med. masa plastyczna stosowana w dentystyce do tymczasowego wypełniania ubytków zębowych przykłady
 • Co znaczy Fregata Od czego zależy ż) 1. daw. typ żaglowca; . dziś okręt bojowy uzbrojony w rakiety: fregata pancerna definicja
 • Co znaczy Futurysta Na czym polega m) artysta tworzący według zasad futuryzmu, przedstawiciel futuryzmu encyklopedia
 • Co znaczy Fajny Różnice przym.) pot. dobry, świetny, znakomity: fajna książka, było fajnie, fajnisty jak działa
 • Co znaczy Fenogenetyka Wady i zalety badający wpływ czynników dziedzicznych na rozwój jednostkowy organizmu fenogenetyczny: cecha fenogenetyczna czy jest
 • Co znaczy Fenek Podobieństwa Fennecus zerda, najmniejsze zwierzę drapieżne z rodziny psów, z ogromnymi uszami i puszystym ogonem, zamieszkuje obszary pustynne Półwyspu pojęcie
 • Co znaczy Filisterstwo Czemu n) cechy właściwe filistrom: zacofanie, bezideowość, kołtuństwo wyjaśnienie
 • Co znaczy Farmaceutyka Co gorsze ż) przest. farmacja opis
 • Co znaczy Fiks Porównaj m) pot. mania, bzik na jakimś punkcie informacje
 • Co znaczy Fiolka Porównanie ż) małe naczyńko szklane na leki lub perfumy; ampułka, flakonik znaczenie
 • Co znaczy Fory Dlaczego lm) przywileje, pierwszeństwo: dawać komu fory forować (kogo co znaczy
 • Co znaczy Forhend Jak lepiej m) sport. uderzenie piłki z prawej strony (w tenisie: rakietą w prawej ręce krzyżówka
 • Co znaczy Feminizować Kiedy 1. poddawać coś feminizacji, sprawiać, że kobiety uzyskują przewagę w jakiejś dziedzinie; . nadawać czemuś cechy żeńskie co to jest
 • Co znaczy Foyer Od czego zależy ndm) wym. fuaje elegancki korytarz (często z kominkiem słownik
 • Co znaczy Figiel Na czym polega robić coś z gliny, lepić; lub skojarzone z niem. fidel wesoły> żart. psikus: spłatać figla> figlarz, figlarny, figlować, pofiglować czym jest
 • Co znaczy Ferować Różnice co) <łac. sententiam ferre wydawać wyrok> orzekać, decydować: ferować wyroki co oznacza
 • Co znaczy Faryzeuszostwo Wady i zalety n) obłuda, hipokryzja, bigoteria tłumaczenie
 • Co znaczy Faszyna Podobieństwa ż) pęk słomy, chrustu do umacniania grobli, nasypów glinianych lub drewnianych ścian, wyrównywania nierówności terenu przykłady
 • Co znaczy Fragment Czemu łac. fragmentum odłamek, od frango łamię> część czego, element składowy fragmencik, fragmentaryczny, fragmentacja definicja
 • Co znaczy Fikcyjny Co gorsze przym.) będący fikcją; nieprawdziwy, urojony, zmyślony encyklopedia

Słownik wyrazów obcych, pisownia i znaczenie

Definicja - Co to znaczy? Co to jest? Przykłady wyrazów tłumaczonych.

Definicja Fikcyjny co znaczy fragment krzyżówka faszyna co to jest faryzeuszostwo słownik ferować czym jest figiel co oznacza foyer tłumaczenie feminizować przykłady. słownik.

Co to jest Futbol co znaczy finalizować krzyżówka fechtunek co to jest znaczenie.