Felczer co znaczy fizyka krzyżówka fart co to jest faul słownik fantazmat czym jest fory co oznacza.
fikcja flokuły krzyżówka co to jest

Definicje słów, słownik wyrazów na F

 • Co znaczy Fikcja Porównanie fiction, z łac. fictio zmyślenie> 1. coś urojonego, wymysł, fantazja, złudzenie: być fikcją, coś jest fikcją; 2. lit. przekształcony co znaczy
 • Co znaczy Flokuły Dlaczego astr. jasne i ciemne strumienie gazów w chromosferze Słońca; 2. chem. skupiska cząstek zawiesin, powstałe w wyniku flokulacji krzyżówka
 • Co znaczy Filharmonik Jak lepiej m) muzyk grający w orkiestrze filharmonii co to jest
 • Co znaczy Fonetyka Kiedy ż) jęz. nauka o dźwiękach mowy fonetyczny, fonetyk słownik
 • Co znaczy Ż Forsycja Od czego zależy ang.)> bot. Forsythia, krzew z rodziny oliwkowatych (Oleaceae), o żółtych kwiatach rozwijających się wczesną wiosną, pochodzący z czym jest
 • Co znaczy Fiesta Na czym polega uroczystość, święto ludowe, zabawa; 2. w Hiszpanii i Ameryce Łacińskiej: uroczystość religijna z procesjami i tańcami co oznacza
 • Co znaczy Facylitacja Różnice łatwością, łatwo> psych. 1. wpływ członków grupy na jednostkę; 2. zachowanie (zwykle negatywne) pod wpływem innych osób w grupie tłumaczenie
 • Co znaczy Frakcja Wady i zalety z łac. fractio (roz)łamanie> . odłam, stronnictwo: frakcja parlamentarna; 2. chem. wyodrębniona część substancji: frakcje benzyny; 3 przykłady
 • Co znaczy Fetyszysta Podobieństwa wyznawca fetyszyzmu; 2. człowiek, który gromadzi pewne przedmioty i otacza je irracjonalną miłością, niemal kultem definicja
 • Co znaczy Fanfara Czemu trąbki, 2. także utwór wykonywany na trąbce lub rogu na rozpoczęcie jakiegoś widowiska: zagrzmiały fanfary encyklopedia
 • Co znaczy Fikus Co gorsze elastica, gatunek figowca, roślina, z której otrzymuje się kauczuk, występująca w tropikalnej Azji oraz w zachodniej części Afryki, w jak działa
 • Co znaczy Falset Porównaj m) wysoki głos męski, bliski sopranowi: mówić, śpiewać falsetem falsetować czy jest
 • Co znaczy Futurologiczny Porównanie przym.) dotyczący futurologii; przyszłościowy pojęcie
 • Co znaczy Faktor Dlaczego m) <łac. factor sprawca> 1. czynnik sprawczy, przyczyna; 2. pośrednik między kim: potrzebować faktora wyjaśnienie
 • Co znaczy Fitoterapia Jak lepiej ż) leczenie chorób środkami roślinnymi (ziołami świeżymi, suszonymi lub wyciągami z ziół); ziołolecznictwo opis
 • Co znaczy Finalizacja Kiedy ż) doprowadzenie czegoś do końca, np. rozmów, pertraktacji; ukończenie informacje
 • Co znaczy Fanfaron Od czego zależy m) ktoś zadufany w sobie, zarozumialec, pyszałek fanfaronada znaczenie
 • Co znaczy Farba Na czym polega barwników i pigmentów; 2. pot. barwnik służący do malowania: farba do włosów, farba wodna, olejna; 3. łow. krew zwierzęcia farbować (co co znaczy
 • Co znaczy Faraon Różnice Per?? wielki dom, pałac.> 1. władca starożytnego Egiptu; 2. dawna hazardowa gra w karty: grać w faraona krzyżówka
 • Co znaczy Fatyczny Wady i zalety mowa> takie znaki językowe i poza-językowe (np. gesty), które służą samemu podtrzymaniu kontaktu towarzyskiego, nie zaś wymianie informacji co to jest
 • Co znaczy Finansjera Podobieństwa ż) 1. bankierzy, finansiści; 2. pot. ludzie posiadający duże pieniądze: wielka finansjera słownik
 • Co znaczy Fiord Czemu m) wąska zatoczka morska, ostro wchodząca w skały u wybrzeży Skandynawii czym jest
 • Co znaczy Fałszerstwo Co gorsze podrabianie, fałszowanie czego: dopuścić się fałszerstwa> fałszerz, fałszować co, fałszywy, sfałszować, zafałszować (co co oznacza
 • Co znaczy Forsowny Porównaj przym.) wykonywany z dużym nakładem sił, z wysiłkiem; męczący, wytężony, intensywny: forsowny marsz, forsowna podróż tłumaczenie
 • Co znaczy Frustrować Porównanie daremnym, od frustr? daremnie> nieprzyjemny stan psychiczny, który przeżywa człowiek, nie mogąc zrealizować swoich zamierzeń: wprowadzać w przykłady
 • Co znaczy Fotomontaż Dlaczego m) fotografia zmontowana z kilku innych fotografii, obrazów, rysunków definicja
 • Co znaczy Femtometr Jak lepiej m) fiz. jednostka długości równa 10-15 m, używana w fizyce jądrowej (symbol: fm encyklopedia
 • Co znaczy Feromony Kiedy biochem. wonne wydzieliny specjalnych gruczołów, działające na inne osobniki tego samego gatunku, służące do wabienia osobnika płci jak działa
 • Co znaczy Formalny Od czego zależy zgodny z normą> 1. odnoszący się do formy, rozpatrywany z uwagi na formę: logika formalna, charakterystyka formalna sformalizowany czy jest
 • Co znaczy Fitocenoza Na czym polega każde naturalne zbiorowisko roślinne (łąka, las itp.); bada je fitosocjologia pojęcie
 • Co znaczy Fragmentaryczny Różnice przym.) nieobejmujący całości, dotyczący jedynie fragmentów, złożony z fragmentów; niepełny, urywkowy, wycinkowy wyjaśnienie
 • Co znaczy Finanse Wady i zalety lm) pieniądze; zasoby pieniężne, fundusze finansista, finansjera, finansować (co), finansowy; dofinansować, sfinansować opis
 • Co znaczy Fao Podobieństwa Organization Organizacja do Spraw Wyżywienia i Rolnictwa> wyspecjalizowana organizacja ONZ, prowadząca światowy program walki z głodem (m informacje
 • Co znaczy Froterować Czemu co) polerować wypastowaną podłogę aż do uzyskania połysku froterka, wyfroterować znaczenie
 • Co znaczy Faustowski Co gorsze mag i astrolog, bohater utworów dramatycznych (m.in. J.W. Goethego i Ch. Marlowe’a)> ktoś taki jak Faust: poświęcający wartości duchowe dla co znaczy
 • Co znaczy Fufajka Porównaj ż) pot. ciepła, watowana kurtka z drelichu, dwustronnie pikowana; kufajka, waciak krzyżówka
 • Co znaczy Faktografia Porównanie ż) <łac. factum fakt + gr. graph? piszę> szczegółowy, dokładny opis faktów: materiały faktograficzne co to jest
 • Co znaczy Federacja Dlaczego łac. foederatio sprzymierzenie> 1. sprzymierzenie ludzi dla obrony interesów: federacja konsumentów; 2. związek ugrupowań, organizacji słownik
 • Co znaczy Finiszować Jak lepiej sport. zwiększać szybkość w końcowej, decydującej części wyścigu, biegu itp., dobiegać do mety czym jest
 • Co znaczy Fartuch Kiedy wkładane na ubranie: fartuch lekarski, szkolny, trzymać (kogo) przy fartuchu; 2. bud. pas blachy umieszczany na wysuniętych fragmentach co oznacza
 • Co znaczy Fotokopia Od czego zależy ż) kopia dokumentu na papierze światłoczułym, wykonana na fotokopiarce tłumaczenie
 • Co znaczy Fenomen Na czym polega rzecz> 1. zjawisko przyrody: fenomeny pogody; 2. coś osobliwego, niezwykłego, wspaniałego; 3. ktoś niezwykle utalentowany fenomenalny przykłady
 • Co znaczy Fabuła Różnice literackiego; tok fikcyjnych zdarzeń, układ wątków w epickiej opowieści w filmie: fabuła powieści, filmy fabularne fabularyzacja definicja
 • Co znaczy Fotogeniczny Wady i zalety się do fotografowania dzięki posiadaniu cech zewnętrznych, zapewniających pożądany efekt na fotografii; dobrze wyglądający na zdjęciach encyklopedia
 • Co znaczy Folblut Podobieństwa zootechn. koń czystej krwi z angielskiej rasy koni wierzchowych, najszybszych w świecie; anglik, koń angielski, anglez jak działa
 • Co znaczy Fajny Czemu przym.) pot. dobry, świetny, znakomity: fajna książka, było fajnie, fajnisty czy jest
 • Co znaczy Feminizm Co gorsze ruch domagający się poprawy sytuacji kobiet, ich równouprawnienia feministka, feministyczny, feminizacja, sfeminizowany pojęcie
 • Co znaczy Ferment Porównaj ferveo kipię, wrę, burzę się> 1. enzym, powoduje procesy fermentacji, w wyniku której substancja fermentująca „burzy się”, porusza, zmienia wyjaśnienie
 • Co znaczy Faulować Porównanie przepisy gry, stosując niedozwolone chwyty, używając siły fizycznej itp. w stosunku do przeciwnika; 2. przen. pognębić, zwyciężyć kogoś w opis
 • Co znaczy Fiksacja Dlaczego myśli> 1. pot. obłęd, mania, bzik; . psych. uporczywe powtarzanie pewnego typu zachowań pod wpływem silnych, negatywnych przeżyć informacje
 • Co znaczy Farmazon Jak lepiej m) 1. daw. mason, liberał; 2. pot. bzdura: pleść farmazony znaczenie
 • Co znaczy Faeton Kiedy Heliosa, prowadził słoneczny wóz swego ojca> 1. rodzaj nadwozia samochodu z dodatkowymi składanymi siedzeniami; . daw. rodzaj lekkiego co znaczy
 • Co znaczy Fermuar Od czego zależy m) daw. zapinka, klamerka, np. przy koralach, naszyjniku, bransoletce krzyżówka
 • Co znaczy Fakultet Na czym polega możliwość> 1. wydział wyższej uczelni; . dodatkowy, nadprogramowy przedmiot do wyboru: zajęcia fakultatywne co to jest
 • Co znaczy Forluk Różnice m) żegl. przedni luk na statku słownik
 • Co znaczy Fantazyjny Wady i zalety przym.) . niezwykły w kształcie, wymyślny, ozdobny; 2. daw. będący wytworem fantazji; nierealny, fantastyczny czym jest
 • Co znaczy Fracht Podobieństwa m) transport towarów drogą morską frachtowiec co oznacza
 • Co znaczy Foliał Czemu m) gruba książka wielkiego formatu foliant tłumaczenie
 • Co znaczy Fizyko Fizjo Co gorsze złożonych, która wskazuje ich związek z przyrodą, żywym organizmem: fizjologia, fizjografia, fizjoterapia/ fizykoterapia przykłady
 • Co znaczy Filet Porównaj mięsa (ryby, drobiu) bez kości czy ości, bez skóry: filet rybny, filet z kurczaka filecik, filetować (co), filetowanie; 2. poligr. ozdobna definicja
 • Co znaczy Farys Porównanie wojownik, rycerz; przen. człowiek brawurowo odważny (Farys – bohater i tytuł poematu G. Byrona, w tłum. A. Mickiewicza encyklopedia
 • Co znaczy Filakteria Dlaczego phylakterion strażnik> rel. w judaizmie: zwitki papieru, pergaminu z cytatami z Tory (Pięcioksiąg), umieszczone w małych pudełkach jak działa
 • Co znaczy Figuralny Jak lepiej przym.) 1. przedstawiający sceny z postaciami ludzi, zwierząt: malarstwo figuralne figuratywne czy jest
 • Co znaczy Frajda Kiedy ż) pot. przyjemność, uciecha: mieć, sprawić frajdę pojęcie
 • Co znaczy Fircyk Od czego zależy m) . człowiek niepoważny, lekkomyślny, lekkoduch; 2. modniś, strojniś wyjaśnienie
 • Co znaczy Faszyna Na czym polega ż) pęk słomy, chrustu do umacniania grobli, nasypów glinianych lub drewnianych ścian, wyrównywania nierówności terenu opis
 • Co znaczy Felietonista Różnice m) autor felietonów feletonistka (ż), felietonistyka informacje
 • Co znaczy Figurant Wady i zalety m) 1. człowiek podstawiony za kogoś innego; 2. przen. ktoś nieważny znaczenie
 • Co znaczy Flegmatyczność Podobieństwa ż) cecha charakteru przejawiająca się w stałym spokoju, powolności, słabym reagowaniu na bodźce zewnętrzne flegmatyk co znaczy
 • Co znaczy Fedrować Czemu gdzie) gwar górn wydobywać węgiel: fedrować w kopalni fedrunek, fedrowanie krzyżówka
 • Co znaczy Fizjonomia Co gorsze physiogn?mía, od physio-gn?m?n biegły w poznawaniu charakteru człowieka z rysów jego twarzy> przest. twarz, rysy twarzy fizjonomika co to jest
 • Co znaczy Facecja Porównaj ż) <łac. facetia> anegdota; krótki zabawny utwór lub żart., dowcip: opowiadać facecje facecjonista, facecjonistka słownik
 • Co znaczy Fotogeniczność Porównanie zewnętrznych osoby, zapewniających jak najlepsze efekty na zdjęciach fotograficznych i filmowych, w rozmaitych warunkach oświetleniowych i czym jest
 • Co znaczy Fagas Dlaczego m) daw. sługa, lokaj; przen. pogardl. sługus, służalec – o człowieku wysługującym się komuś dla zysku co oznacza
 • Co znaczy Finansować Jak lepiej koszty jakiegoś przedsięwzięcia, jakiejś działalności, udzielać na coś funduszów, środków pieniężnych, opłacać coś tłumaczenie
 • Co znaczy fon // fono fonometr, fonologia, fonoteka Kiedy cząstka wyrazów złożonych, wskazuje ich związek z dźwiękiem: fonia przykłady
 • Co znaczy Fryc Od czego zależy pogardliwie o Niemcu; 2. przest. nowicjusz, osoba początkująca w jakimś zawodzie, nieobeznana z czymś, niedoświadczona, fuks frycowe definicja
 • Co znaczy Fasować Na czym polega co) pot. 1. otrzymywać wypłatę; 2. wojs. pobierać przydziałowe produkty (mundur, żywność, żołd) fasunek encyklopedia
 • Co znaczy Faun Różnice koźlich rogach i kopytach, opiekun lasów i pastwisk, także pasterzy kóz i ich stad, bożek urodzaju i płodności fauna jak działa
 • Co znaczy Faksymile Wady i zalety simile czyń podobnie> 1. pieczątka z własnoręcznym podpisem; 2. reprodukcja rękopisu: zrobić, wystawić faksymile faksymilowany: dokument czy jest
 • Co znaczy Feno Podobieństwa jednostkowy przejaw> częstka wielu terminów naukowych z różnych dziedzin wiedzy, sygnalizuje badanie szczególnych zależności jakiegoś pojęcie
 • Co znaczy Figurynka Czemu ż) mała figurka z gliny, porcelany, brązu itp.; statuetka: figurynka z saskiej porcelany wyjaśnienie
 • Co znaczy Fular Co gorsze m) 1. cienka, miękka tkanina jedwabna; 2. szal lub chustka na szyję z takiej lub podobnej tkaniny opis
 • Co znaczy Fikcyjny Porównaj przym.) będący fikcją; nieprawdziwy, urojony, zmyślony informacje
 • Co znaczy Fagot Porównanie m) drewniany instrument dęty z ustnikiem na metalowej rurce fagocista, fagocistka znaczenie
 • Co znaczy Fiskalizm Dlaczego m) polityka państwa w sprawach finansowych i podatkowych co znaczy
 • Co znaczy Frankofob Jak lepiej człowiek niechętnie, wrogo ustosunkowany do Francuzów, Francji i wszystkiego, co francuskie frankofobia krzyżówka
 • Co znaczy Formować Kiedy kształtować> 1. nadawać czemuś określoną formę, określony kształt; kształtować, wyrabiać; 2. ustawiać w pewnym porządku, szeregować co to jest
 • Co znaczy Fanza Od czego zależy ż) chiński drewniany dom mieszkalny kryty słomą lub trzciną, z oknami na jednej ścianie słownik
 • Co znaczy Falkon Na czym polega m) hist. działo o długiej lufie, używane w XVI i XVII w czym jest
 • Co znaczy Ferma Różnice ż) zob. farma co oznacza
 • Co znaczy Flirtować Wady i zalety prowadzić lekką, zalotną rozmowę towarzyską z osobą innej płci: uprawiać flirt tłumaczenie
 • Co znaczy Fluktuacja Podobieństwa ż) płynność, niestabilność; ciągły przepływ, zmiana czego: fluktuacja kadr, pieniądza przykłady
 • Co znaczy Fallus Czemu 2. hist.-kult. członek męski jako symbol płodności – przedmiot szczególnego kultu m.in. w starożytnej Grecji, Indiach, Egipcie, u ludów definicja
 • Co znaczy Fuszer Co gorsze wykonawca czegoś, lichy rzemieślnik; partacz fuszerka, fuszerować; 2. daw. rzemieślnik pracujący bez zezwolenia odpowiednich władz encyklopedia
 • Co znaczy Fajf Porównaj o godzinie piątej po południu> pot. zabawa przy muzyce, prywatka (wzorowana trochę na angielskich popołudniowych przyjęciach przy herbacie jak działa
 • Co znaczy Futuryzm Porównanie przyszły> prąd w sztuce i literaturze początku XX w., głosił konieczność zerwania z tradycją, zafascynowany możliwościami nauki i techniki czy jest
 • Co znaczy Feeryczny Dlaczego przym.) bajkowy, baśniowy, czarodziejski, mieniący się barwami, światłem pojęcie
 • Co znaczy Fara Jak lepiej ż) kościół parafialny: kościół farny wyjaśnienie
 • Co znaczy Fukus Kiedy phýkos> bot. Fucus, morszczyn, glon morski, brunatnica, rośnie w miejscach płytkich, tworząc podwodne łąki; niektóre gatunki są lecznicze opis
 • Co znaczy Faktyczny Od czego zależy przym.) rzeczywisty, prawdziwy, zgodny z faktami faktycznie informacje
 • Co znaczy Folwark Na czym polega m) daw. prywatne gospodarstwo rolne, własność dworów ziemiańskich: budynki folwarczne znaczenie
 • Co znaczy Farmako Różnice człon wyrazów złożonych, wskazujący na ich związek znaczeniowy z lekiem, lekarstwem, np. farmakologia, farmakomania, farmakopea, farmacja co znaczy
 • Co znaczy Faska Wady i zalety ż) mała beczułka lub miska do przechowywania produktów spożywczych fasować co krzyżówka
 • Co znaczy Flejtuch Podobieństwa m) człowiek nieporządny, niechlujny, brudas co to jest
 • Co znaczy Fastryga Czemu ż) zszycie materiału na krótko, byle jak, dużym ściegiem: zdjąć fastrygę zafastrygować (co), przyfastrygować (co do czego słownik
 • Co znaczy Fosforyzować Co gorsze odznaczać się fosforescencją, świecić w ciemności po uprzednim naświetleniu (jak fosfor), jaśnieć bladym, zielonkawym światłem czym jest
 • Co znaczy Fascykuł Porównaj m) <łac. fasciculus plik, pakiet> przest spięty lub zszyty plik dokumentów, także utworów literackich co oznacza
 • Co znaczy Fundacja Porównanie wspierająca, fundująca komuś pomoc różnego rodzaju: fundacja dla nauki; 2. pomoc tej instytucji, głównie pieniądze przez nią darowane tłumaczenie
 • Co znaczy Felieton Dlaczego kartka> utwór publicystyczny o tematyce społecznej, obyczajowej lub kulturalnej, który posługuje się literackimi środkami ekspresji (żart przykłady
 • Co znaczy Formalizm Jak lepiej przestrzeganie określonych form; przesadna skrupulatność formalista, formalistyczny; 2. kierunek w sztuce (także w nauce i filozofii definicja
 • Co znaczy Frezja Kiedy botanik szw.)> bot. Freesia, roślina z rodziny kosaćcowatych (Iridaceae), o dzwonkowatych, wonnych kwiatach barwy liliowej, różowej, żółtej encyklopedia
 • Co znaczy Flegma Od czego zależy spokój, zimna krew, powolność działania: robić coś z flegmą: angielska flegma flegmatycznie, flegmatyk; 2. med. wydzielina, śluz: wypluwać jak działa
 • Co znaczy Mare Di Frutti Na czym polega jadalne skorupiaki, małże, mięczaki morskie, popularne w krajach śródziemnomorskich czy jest
 • Co znaczy Front Różnice z łac. frons czoło> przód czego, przednia ściana budynku: mieszkanie od frontu, frontowe drzwi fronton; główna strefa działań bojowych pojęcie
 • Co znaczy Fiksować Wady i zalety . ustalać co: fiksować spotkanie zafiksować (co); 2. wariować, dostawać szału: on sfiksował fiksat wyjaśnienie
 • Co znaczy Frant Podobieństwa m) spryciarz, cwaniak: frant kuty na cztery nogi, frantowska mina opis
 • Co znaczy Fotooffset Czemu poligr. technika powielania form drukowanych w offsecie (techniką druku płaskiego) za pomocą fotografii reprodukcyjnej informacje
 • Co znaczy Floresy Co gorsze rysunek o zawiłym deseniu w kształcie splątanych linii, przypominający gałęzie, kwiaty; bezładna bazgranina: rysować esy-floresy znaczenie
 • Co znaczy Fajerwerk Porównaj m) sztucznie ognie: wystrzelić kolorowe fajerwerki; przen. fajerwerki dowcipu, śmiechu co znaczy
 • Co znaczy Farniente Porównanie nieróbstwo, próżnowanie; zob. dolce far niente krzyżówka
 • Co znaczy Finisz Dlaczego m) koniec, meta: być na finiszu, finiszować co to jest
 • Co znaczy Fanga Jak lepiej ż) 1. sport lot piłki wysokim łukiem; 2. pot. cios, uderzenie: dać, zasunąć komuś fangę słownik
 • Co znaczy Fakir Kiedy lub hinduski asceta, odporny na ból (mógł spać na gwoździach, chodzić po gorących węglach, połykać szkło); 2. przen. sztukmistrz, kuglarz czym jest
 • Co znaczy Fenomenalny Od czego zależy przym.) 1. wyjątkowy, niezwykły, nadzwyczajny; 2. filoz. odnoszący się do fenomenu co oznacza
 • Co znaczy Filtr Na czym polega filtrum wojłok, filc> rodzaj gęstego sita, materiał lub urządzenie do oczyszczania wody albo innych płynów, także powietrza, światła tłumaczenie
 • Co znaczy Fototyp Różnice m) poligr. rysunek, tekst odbity techniką fototypii przykłady
 • Co znaczy Flisak Wady i zalety m) flis, robotnik spławiający drewno rzeką, oryl flisactwo definicja
 • Co znaczy Faszyzm Podobieństwa agresywnej dyktatury (we Włoszech Mussoliniego, w Niemczech hitlerowskich): brutalny faszyzm faszyzacja, faszysta, faszystowski encyklopedia
 • Co znaczy Fowizm Czemu bestia> szt. kierunek w malarstwie francuskim początku XX w., kładący m.in. nacisk na staranną kompozycję obrazów utrzymanych w bardzo jak działa
 • Co znaczy Felicytacja Co gorsze ż) daw. powinszowanie, życzenie szczęścia czy jest
 • Co znaczy Filmologia Porównaj sztuce filmowej, zajmująca się problemami związanymi z produkcją i rozpowszechnianiem filmów, filmoznawstwo pojęcie
 • Co znaczy Feston Porównanie gałązki uplecione w girlandy, stosowane jako dekoracja; 2. zwieszające się malowniczo gałęzie, kwiaty; 3. motyw dekoracyjny o takim wyjaśnienie
 • Co znaczy Fach Dlaczego m) specjalność wykonywana: mieć jakiś fach fachowy, fachowiec, fachowość, pot. fachman, fachura opis
 • Co znaczy Finansista Jak lepiej kapitałów; kapitalista, bankier; 2. specjalista w zakresie spraw finansowych, człowiek obeznany z zagadnieniami finansowymi, biegły w informacje
 • Co znaczy Fermentacja Kiedy biochem. proces rozpadu substancji organicznych spowodowany działaniem enzymów wytwarzanych przez mikroorganizmy (pleśnie, drożdże znaczenie
 • Co znaczy Forhend Od czego zależy m) sport. uderzenie piłki z prawej strony (w tenisie: rakietą w prawej ręce co znaczy
 • Co znaczy Fernambuk Na czym polega miasto i stan w Brazylii> czerwonofioletowe, twarde drewno brezylki rosnącej głównie we wschodniej Brazylii, używane do wyrobu barwników krzyżówka
 • Co znaczy Filister Różnice człowiek ciasnych poglądów, o ograniczonych potrzebach, nierozumiejący sztuki – pogardliwe określenie mieszczaństwa przez artystów w XIX w co to jest
 • Co znaczy Się Fechtować Wady i zalety uprawiać szermierkę, ćwiczyć się w walce na florety, szpady lub szable fechtunek słownik
 • Co znaczy Filować Podobieństwa hazardowych grach karcianych: powoli rozsuwać i oglądać otrzymane karty lub zaglądać w cudze karty; 3. pot. podglądać, podpatrywać kogoś czym jest
 • Co znaczy Futbol Czemu m) piłka nożna futbolista, futbolowy co oznacza
 • Co znaczy Falanga Co gorsze ciężkozbrojne oddziały wojska w szyku bojowym> 1. pot. zwarty tłum, duża grupa ludzi idących ławą; 2. hist. nazwa hiszpańskiej partii tłumaczenie
 • Co znaczy Filatelista Porównaj zamiłowanie do (zbierania) znaczków pocztowych, z gr. filo-lubię + atéleia wolność od cła (tu: znaczek pocztowy)> kolekcjoner znaczków przykłady
 • Co znaczy Forytować Porównanie popierać, protegować, wyróżniać, faworyzować definicja
 • Co znaczy Fiskus Dlaczego bezwzględny, nienasycony, pobłażliwy fiskus, fiskus domaga się czegoś, ktoś oszukal fiskusa fiskalny, fiskalizm encyklopedia
 • Co znaczy Ful Jak lepiej pod dostatkiem, dosyć; 2. karc. w pokerze: jeden z układów kart, w którym występują trzy i dwie karty o jednakowej wartości, np. trzy jak działa
 • Co znaczy Folklor Kiedy wiedza> wytwory kultury ludowej (legendy, pieśni, stroje, sztuka); sztuka ludowa folklorystyka, folklorysta, zespół folklorystyczny czy jest
 • Co znaczy Figlarny Od czego zależy przym.) skłonny do figlów; filuterny, swawolny, psotny pojęcie
 • Co znaczy Finał Na czym polega finis koniec> 1. koniec czego, zakończenie: finał sprawy finalizować co, finalny; 2. sport koniec lub ostatni etap rozgrywek: finał meczu wyjaśnienie
 • Co znaczy Fiks Różnice m) pot. mania, bzik na jakimś punkcie opis
 • Co znaczy Faryzeusz Wady i zalety w starożytnej Judei członek konserwatywnej grupy religijno-politycznej; 2. przen. człowiek fałszywy, hipokryta: faryzejska postawa informacje
 • Co znaczy Frasunek Podobieństwa m) zmartwienie, kłopot frasować, zafrasować, zafrasowany znaczenie
 • Co znaczy Fuszerować Czemu co) źle wykonywać swoją pracę, partaczyć sfuszerować co znaczy
 • Co znaczy Fanaberia Co gorsze częściej w lm) 1. kaprysy, grymasy, fochy; 2. rzeczy wyszukane, wymyślne krzyżówka
 • Co znaczy Farmacja Porównaj sztuka aptekarska, z gr. pharmakeía leczenie, trucie> 1. nauka o lekach; 2. wydział akademii medycznych farmaceuta, farmaceutyczny co to jest
 • Co znaczy Fasonować Porównanie daw. nadawać fason; kształtować, formować, modelować słownik
 • Co znaczy Funda Dlaczego kogoś zaproszonego do kina, teatru, restauracji itp.; fundowanie, 2. przest to, co się komuś funduje, np. rozrywkę, poczęstunek czym jest
 • Co znaczy Formalina Jak lepiej formaldéhyde> chem. czterdziestoprocentowy roztwór wodny formaldehydu, stosowany głównie do dezynfekcji i konserwacji preparatów co oznacza
 • Co znaczy Finalizm Kiedy pogląd będący odmianą stanowiska teleologicznego, dopatrujący się celowości w przyrodzie, w rozwoju świata, w porządku praw naturalnych tłumaczenie
 • Co znaczy Formalista Od czego zależy człowiek stosujący się ściśle do obowiązujących przepisów bez wnikania w ich treść: bezduszny formalista, być formalistą; . przedstawiciel przykłady
 • Co znaczy Falstart Na czym polega m) , nieudany start, wcześniej niż podano komendę; przen. nieudany początek definicja
 • Co znaczy Fetyszyzm Różnice kult fetyszów obserwowany wśród wielu ludów prymitywnych; 2. med. zaburzenie psychiczne, polegające na chorobliwym uwielbieniu dla jakichś encyklopedia
 • Co znaczy Faktoria Wady i zalety łac. factorium wytwórnia oliwy z oliwek> daw. ośrodek handlu, towarzystwo handlowe zakładane przez Europejczyków w zamorskich koloniach jak działa
 • Co znaczy Lady First Podobieństwa ż) pierwsza dama (kraju), żona prezydenta USA czy jest
 • Co znaczy Flota Czemu ż) ogół statków i innych jednostek pływających po morzu: flota wojenna flotylla pojęcie
 • Co znaczy Faworek Co gorsze przychylność> 1. faworki (lm), cienkie, kruche ciastka w kształcie wstążek, smażone w tłuszczu, posypywane cukrem pudrem, tradycyjne wyjaśnienie
 • Co znaczy Finalizować Porównaj ostatecznie załatwiać, doprowadzać do końca, kończyć coś, np. rozmowy, pertraktacje finalizacja opis
 • Co znaczy Farmaceutyka Porównanie ż) przest. farmacja informacje
 • Co znaczy Faryzeuszostwo Dlaczego n) obłuda, hipokryzja, bigoteria znaczenie
 • Co znaczy Frymarczyć Jak lepiej targowisko> 1. przest handlować nieuczciwie; 2. przen. kupczyć czym, wykorzystywać pewne wartości dla nieuczciwych celów: frymarczyć co znaczy
 • Co znaczy Ferajna Kiedy ż) pot. grupa osób zaprzyjaźnionych; paczka, kompania krzyżówka
 • Co znaczy Filosemityzm Od czego zależy m) okazywanie życzliwości wobec Żydów, fascynacja kulturą żydowską; przeciwieństwo antysemityzmu filosemita co to jest
 • Co znaczy Się Forsować Na czym polega męczyć się, wysilać się nadmiernie: forsowny trening przeforsować się (czym słownik
 • Co znaczy Falsyfikat Różnice falsificus sfałszowany> to, co sfałszowane, podrobione (np. kopia przedstawiona jako oryginał): falsyfikat dokumentu, dzieła sztuki czym jest
 • Co znaczy Figiel Wady i zalety robić coś z gliny, lepić; lub skojarzone z niem. fidel wesoły> żart. psikus: spłatać figla> figlarz, figlarny, figlować, pofiglować co oznacza
 • Co znaczy Federalista Podobieństwa zwolennik federalizmu; 2. federaliści (lm), amerykańskie stronnictwo działające od 1787 r. do początku XIX w., popierające system tłumaczenie
 • Co znaczy Futurologia Czemu naukowe zajmowanie się przyszłością; przewidywanie tego, co nastąpi w przyszłości futurolog, futurologiczny przykłady
 • Co znaczy Fundamentalizm Co gorsze postawa bezwzględnego przestrzegania wszystkich nakazów jakiejś ideologii, religii, zwykle wiąże się z ostrą walką przeciw wszystkim definicja
 • Co znaczy Fenestracja Porównaj ż) <łac. fenestra okno, otwór > med. zabieg chirurgiczny w leczeniu wad słuchu (wrodzonych lub wtórnych encyklopedia
 • Co znaczy Fleksja Porównanie ż) jęz. odmiana wyrazów przez przypadki gramatyczne: języki fleksyjne jak działa
 • Co znaczy Filantropia Dlaczego ż) < gr. philanthr?pía> dobroczynność: działalność filantropijna filantrop czy jest
 • Co znaczy Funkcjonować Jak lepiej spełniać czynności, sprawować obowiązki; 2. pracować, działać, być sprawnym: funkcjonować dobrze, źle, prawidłowo pojęcie
 • Co znaczy Forteca Kiedy ż) twierdza obronna wraz z załogą, zamek warowny wyjaśnienie
 • Co znaczy Formułować Od czego zależy wyrażać jakąś myśl, nadawać jej określoną formę słowną: formułować opinię sformułować (co opis
 • Co znaczy Fliza Na czym polega ż) płytki do wykładania ścian, podłóg: kłaść flizy flizować informacje
 • Co znaczy Festiwal Różnice festivus wesoły, świąteczny> impreza artystyczna połączona z konkursem: festiwal pieśni i tańca, teatru festiwalowy znaczenie
 • Co znaczy Farmakopea Wady i zalety ż) urzędowo zatwierdzony spis leków i surowców leczniczych farmakopealny co znaczy
 • Co znaczy Fachowy Podobieństwa przym.) prawidłowy, wykonany zgodnie z zasadami fachu, ze znajomością rzeczy: fachowa robota, rada krzyżówka
 • Co znaczy Farmakomania Czemu ż) < gr. farmaco-farmako-+ mania szaleństwo> psychiczne i fizyczne uzależnienie od leków działających na ośrodkowy układ nerwowy; lekomania co to jest
 • Co znaczy Fitness Co gorsze m) sprawność fizyczna uzyskana przez systematyczny trening; wysportowanie: fitness klub słownik
 • Co znaczy Farsz Porównaj różnego rodzaju mielonych produktów (mięso, jaja, grzyby, jarzyny z dodatkiem różnych przypraw), do nadziewania mięs, ryb i ciast czym jest
 • Co znaczy Faworyt Porównanie łac. favor> 1. ulubieniec, ktoś popierany: faworyt szefa; 2. zawodnik typowany jako zwycięzca: faworyt w wyścigach faworyzować (kogo co oznacza
 • Co znaczy Fama Dlaczego ż) <łac. fama wieść> wieść, pogłoska, rozgłos: jak fama niesie tłumaczenie
 • Co znaczy Frymuśny Jak lepiej przym.) pot. wymyślny, wyszukany, niezwykły, dziwaczny przykłady
 • Co znaczy Fetować Kiedy 1. podejmować kogoś wystawnie, uroczyście; 2. czcić, obchodzić jakąś uroczystość definicja
 • Co znaczy Ferromagnetyk Od czego zależy magnesujące się silnie i trwale (np. żelazo, kobalt, ferryt), używane m.in. do wyrobu magnesów; materiał ferromagnetyczny, stop encyklopedia
 • Co znaczy Farbownik Na czym polega lekarski (Anchusa officinalis), roślina miododajna i lecznicza o purpurowofioletowych kwiatach (dawniej z jej kwiatów i korzeni uzyskiwano jak działa
 • Co znaczy Filumenista Różnice m) kolekcjoner etykietek, nalepek, naklejek (zwłaszcza ozdobnych czy jest
 • Co znaczy Fartowny Wady i zalety przym.) pot. mający fart, szczęście; pomyślny, udany pojęcie
 • Co znaczy Filmować Podobieństwa robić zdjęcia filmowe; kręcić film sfilmować (co), sfilmowany wyjaśnienie
 • Co znaczy Fortyfikacja Czemu ż) umocnienia, mur lub twierdza obronna fortalicja, forteca opis
 • Co znaczy Freudyzm Co gorsze psychiatra austr.)> psych. teoria traktująca instynkt seksualny jako główny czynnik świadomości i podświadomości człowieka oraz główny informacje
 • Co znaczy Fobia Porównaj ż) chorobliwy lęk: mieć fobie homofobia, arachnofobia, klaustrofobia znaczenie
 • Co znaczy Fantazjować Porównanie marzyć; wymyślać nieprawdziwe, niestworzone historie: nie fantazjuj, snuć fantazje co znaczy
 • Co znaczy Flegmatyk Dlaczego odznaczający się powolnym usposobieniem, spokojny, opanowany, chłodny; 2. psych. człowiek słabo i powoli reagujący na bodźce zewnętrzne krzyżówka
 • Co znaczy Felicytologia Jak lepiej pomyślność + -logia> dział etyki zajmujący się zagadnieniem szczęścia, teorią życia pomyślnego i wartościowego co to jest
 • Co znaczy Fragment Kiedy łac. fragmentum odłamek, od frango łamię> część czego, element składowy fragmencik, fragmentaryczny, fragmentacja słownik
 • Co znaczy Fastrygować Od czego zależy zszywać materiał prowizorycznie, rzadkim ściegiem; szyć fastrygą czym jest
 • Co znaczy Się Frasować Na czym polega przest. martwić się co oznacza
 • Co znaczy Fumy Różnice ż; lm) dąsy, fochy, objawiane niezadowolenie: mieć fumy tłumaczenie
 • Co znaczy Ż Fizys Wady i zalety przest twarz, fizjonomia, oblicze przykłady
 • Co znaczy Frenetyczny Podobieństwa gwałtowny, entuzjastyczny: frenetyczne oklaski definicja
 • Co znaczy Funkcja Czemu wykonuję (zadanie), pełnię (służbę, obowiązek)> 1. pot. to, co ktoś ma wykonywać, do czego ma służyć, rola do odegrania: funkcja ratowania encyklopedia
 • Co znaczy Falliczny Co gorsze przym.) związany z płodnością i seksualnością człowieka: kult falliczny jak działa
 • Co znaczy Fenogenetyka Porównaj badający wpływ czynników dziedzicznych na rozwój jednostkowy organizmu fenogenetyczny: cecha fenogenetyczna czy jest
 • Co znaczy Ferezja Porównanie eleganckie okrycie noszone przez kobiety w Turcji; 2. hist. obszerny płaszcz męski, sięgający do łydek, podszyty futrem, z przodu ozdobnie pojęcie
 • Co znaczy Fotka Dlaczego ż) pot. mała fotografia, małe zdjęcie wyjaśnienie
 • Co znaczy Fonacja Jak lepiej ż) jęz. wydawanie głosu, dźwięków mowy fonetyka, fonem opis
 • Co znaczy Filuterny Kiedy przym.) właściwy filutowi; zalotny, figlarny informacje
 • Co znaczy Farfurka Od czego zależy ż) przest naczynie lub figurka z chińskiej porcelany lub z fajansu znaczenie
 • Co znaczy Framuga Na czym polega ż) rama okienna co znaczy
 • Co znaczy Facet Różnice m) <łac. facetus zabawny, wesoły, dowcipny> pot. człowiek, mężczyzna: jakiś facet facecik, facetka krzyżówka
 • Co znaczy Feler Wady i zalety m) 1. usterka, wada, błąd: mieć feler felerny (przym.): felerny produkt; 2. pot. problem, trudność: jest jeden feler co to jest
 • Co znaczy Fundusz Podobieństwa m) <łac. fundus, podwalina, podstawa; majątek ziemski> pieniądze przeznaczone na jakiś cel: nie mieć funduszy na coś, fundusz stypendialny słownik
 • Co znaczy Fizykoterapia Fizjoterapia Czemu ż) przyrodolecznictwo; leczenie środkami naturalnymi przy pomocy światła, ciepła, wody, prądów elektrycznych fizjoterapeuta czym jest
 • Co znaczy Futbolista Co gorsze m) sportowiec grający w piłkę nożną (w futbol); piłkarz co oznacza
 • Co znaczy Farmakoterapia Porównaj stosowanie leków do zwalczania chorób i zapobiegania im; . dział farmakologii obejmujący praktyczne wskazania dotyczące stosowania leków i tłumaczenie
 • Co znaczy Faworyzować Porównanie obdarzać szczególnymi względami; wyróżniać, popierać kogo przykłady
 • Co znaczy Fasada Dlaczego elewacja budynku; frontowa ściana, wyróżniająca się okazałym wyglądem i dekoracyjnością; 2. pozorna efektywność; pozory fasadowy definicja
 • Co znaczy Ferie Jak lepiej z łac. feriae (scholarum)> dni wolne od nauki, w Polsce przypadające w okresie świąt: ferie zimowe, wielkanocne encyklopedia
 • Co znaczy Fototapeta Kiedy ż) tapeta będąca reprodukcją fotograficzną, przedstawia najczęściej pejzaż jak działa
 • Co znaczy Fototypia Od czego zależy od fototyp> poligr. technika druku z wykorzystaniem emulsji światłoczułej; światłodruk czy jest
 • Co znaczy Fuszerka Na czym polega ż) pot. 1. praca wykonywana niedbale, niefachowo, po dyletancku; partactwo; 2. efekt takiej pracy: robić fuszerkę pojęcie
 • Co znaczy Fenicki Różnice wymarły już język Fenicjan, należący do północno-zachodniej podgrupy języków semickich, najbliżej spokrewniony z językiem hebrajskim wyjaśnienie
 • Co znaczy Febra Wady i zalety ż) 1. gorączka i dreszcze: febra mnie trzęsie; 2. pot. malaria, gorączka malaryczna: żółta febra opis
 • Co znaczy Fatum Podobieństwa nieuchronny los, przeznaczenie, nieubłagana konieczność wyznaczająca bieg zdarzeń; . zły los, nieszczęście: groźne, nieubłagane fatum, to informacje
 • Co znaczy Futurystyczny Czemu przym.) zgodny z założeniami futuryzmu, związany z futurystami znaczenie
 • Co znaczy Futerał Co gorsze m) rodzaj pudełka, opakowania, etui co znaczy
 • Co znaczy Lifting Face Porównaj fejslifting> zabieg chirurgiczno-kosmetyczny polegający na naciąganiu skóry twarzy i szyi w celu zlikwidowania zmarszczek; lifting krzyżówka
 • Co znaczy Feminizować Porównanie 1. poddawać coś feminizacji, sprawiać, że kobiety uzyskują przewagę w jakiejś dziedzinie; . nadawać czemuś cechy żeńskie co to jest
 • Co znaczy Ferować Dlaczego co) <łac. sententiam ferre wydawać wyrok> orzekać, decydować: ferować wyroki słownik
 • Co znaczy Folksdojcz Jak lepiej okupacji hitlerowskiej: osoba wpisana na listę osób pochodzenia niemieckiego, mających przywileje (w stosunku do ludności polskiej) i czym jest
 • Co znaczy Flora Kiedy kwiatów> roślinność występująca na danym obszarze lub w danym okresie: flora lecznicza, tatrzańska, jurajska florystyka, florysta co oznacza
 • Co znaczy Fregata Od czego zależy ż) 1. daw. typ żaglowca; . dziś okręt bojowy uzbrojony w rakiety: fregata pancerna tłumaczenie
 • Co znaczy Federalizacja Na czym polega ż) łączenie się w federację; dążenie państw, narodów do zjednoczenia na zasadach federacji przykłady
 • Co znaczy Farmakolog Różnice m) specjalista w zakresie farmakologii definicja
 • Co znaczy Fuksja Wady i zalety niem.)> bot. Fuchsia, roślina krzewiasta z rodziny wiesiołkowatych (Oenotheraceae), o kwiatach zwisłych, purpurowych lub czerwonych encyklopedia
 • Co znaczy Feudalizm Podobieństwa ziemia otrzymana od władcy (wasala) jako lenno lub własność> hist. ustrój, system społeczno-polityczny (w Europie od średniowiecza do XVIII jak działa
 • Co znaczy Facjata Czemu ż) <łac. facies postać, oblicze> . żart. pot. twarz, gęba; 2. przest. małe mieszkanie na poddaszu, facjatka: mieszkać na facjatce czy jest
 • Co znaczy Fetta Co gorsze ż) spoż. biały, słony ser owczy, produkowany głównie w Grecji pojęcie
 • Co znaczy Flet Porównaj m) mały instrument dęty: flet poprzeczny, flet prosty flecista, flecistka, fletnia, fletnista wyjaśnienie
 • Co znaczy Format Porównanie mato> 1. wielkość, rozmiar, kształt formatowy, formatowanie; 2. przen. ważność, powaga: człowiek, sprawa dużego formatu opis
 • Co znaczy Fechtmistrz Dlaczego m) . mistrz w szermierce; szermierz; 2. nauczyciel szermierki informacje
 • Co znaczy Frazeologiczny Jak lepiej frazeologiczny – ustabilizowany w danym języku związek wyrazowy, którego znaczenie nie jest sumą znaczeń jego składników znaczenie
 • Co znaczy Frajer Kiedy m) pogardl. naiwniak, głupiec frajerski, sfrajerować się co znaczy
 • Co znaczy Fidybus Od czego zależy Horacego: „Et ture et fidibus iuvat placere… deos”, zinterpretowanego ironicznie jako pochwała palenia fajki (na cześć bogów)> przest krzyżówka
 • Co znaczy Frytki Na czym polega ż; lm) krojone ziemniaki, smażone na oleju frytkarnia, frytkownica, frytura co to jest
 • Co znaczy Fason Różnice factio tworzę> 1. wzór, krój, model ubioru: nowy fason sukni, modny fason; . fantazja, wdzięk, swobodny sposób bycia: robić co z fasonem słownik
 • Co znaczy Futurum Wady i zalety <łac. futurum czas przyszły> jęz. gramatyczna forma czasownika wyrażająca przyszłość czym jest
 • Co znaczy Fertyczny Podobieństwa przym.) o kobietach: zgrabna, zwinna, o żywym usposobieniu: fertyczna kobietka co oznacza
 • Co znaczy Furgon Czemu m) rodzaj ciężarówki furgonetka tłumaczenie
 • Co znaczy Frenopatologia Co gorsze ż) przest. nauka o chorobach umysłowych przykłady
 • Co znaczy Farma Porównaj ż) gospodarstwo rolne lub hodowlane; ferma farmer, farmerka definicja
 • Co znaczy Formalność Porównanie wyłącznie z przepisów prawnych związanych z jakąś sprawą: załatwić formalności, czysta formalność formalny, formularz encyklopedia
 • Co znaczy Foksterier Dlaczego m) rasa psa pokojowego, używanego też do polowania na lisy foksterierek jak działa
 • Co znaczy Filharmonia Jak lepiej dźwięków> instytucja, w której można słuchać koncertów muzycznych: grać w filharmonii, koncert filharmoników wiedeńskich filharmonik czy jest
 • Co znaczy Filozof Kiedy uprawiający filozofię; specjalista w zakresie filozofii; 2. pot. człowiek mądry, pot. żart. człowiek przemądrzały pojęcie
 • Co znaczy Fiksat Od czego zależy m) pot. człowiek dotknięty jakąś manią; dziwak, maniak wyjaśnienie
 • Co znaczy Fantom Na czym polega widziadło, mara; 2. model człowieka używany do ćwiczeń dla studentów medycyny; 3. cyborg, człowiek cybernetyczny opis
 • Co znaczy Filigranowy Różnice przym.) pot. delikatnej budowy: filigranowy przedmiot, filigranowa dziewczyna informacje
 • Co znaczy Fascynować Wady i zalety fascino rzucam urok; fascinus amulet falliczny> przykuwać uwagę, wzbudzać podziw, urzekać fascynujący, zafascynowany (czym znaczenie
 • Co znaczy Figura Podobieństwa kształt sylwetki: mieć świetną/fatalną figurę; 2. posąg, rzeźba: figura przydrożna figurka, figurynka: figurki z porcelany; 3. pot. ktoś co znaczy
 • Co znaczy Figa Czemu figowca pospolitego; 2. figowiec: figa indyjska, rajska, świeża, suszona; 3. żart. nie, nic z tego (często z pokazaniem pięści z kciukiem krzyżówka
 • Co znaczy Foto Co gorsze cząstka w wyrazach złożonych, wskazuje na związek ze światłem: fotografia, fotoelektron, fotokomórka, fotokopia co to jest
 • Co znaczy Fiszka Porównaj z notatkami); 2. przest znaczek używany do płacenia w czasie gry, później wymieniany na pieniądze; marka do gry, liczman, szton, żeton słownik
 • Co znaczy Forować Porównanie kogo) dawać komuś fory, pierwszeństwo, wysuwać na czoło, na pierwsze miejsce; uprzywilejowywać czym jest
 • Co znaczy Finezja Dlaczego ż) wyrafinowanie, subtelne mistrzostwo, pełne smaku: robić coś z finezją finezyjnie co oznacza
 • Co znaczy Filiżanka Jak lepiej pers. findż?n czara> 1. czarka z uszkiem, zwykle porcelanowa lub fajansowa, do herbaty, kawy; 2. zawartość tego naczynia: wypić filiżankę tłumaczenie
 • Co znaczy Fabryka Kiedy od fabrico produkuję; niem. Fabrik> zakład produkcyjny fabrykować (co), fabrykant, fabryczny (przym.) prefabrykat przykłady
 • Co znaczy Faktura Od czego zależy factura od factus obrobiony, wykonany> . handl. rachunek, dowód sprzedaży-kupna: wystawić fakturę fakturować, fakturzystka, zafakturować; 2 definicja
 • Co znaczy Flanca Na czym polega ż) młoda roślinka, którą trzeba przesadzić, rozsada wyhodowana z nasion flancować, przeflancować (co gdzie encyklopedia
 • Co znaczy Fantazja Różnice nierealny pomysł: to czysta fantazja; 2. bogata, bujna wyobraźnia: mieć bujną fantazję fantazjowanie, fantazjować, fantazyjny; 3. brawura jak działa
 • Co znaczy Fotografizm Wady i zalety m) szt. dążenie do przesadnej, wręcz fotograficznej wierności w przedstawianiu obrazu rzeczywistości czy jest
 • Co znaczy Filolog Podobieństwa miłośnik nauki, z gr. philologos lubiący wiedzę, słowa, gadatliwy> 1. specjalista w dziedzinie filologii; 2. rzad. student wydziału pojęcie
 • Co znaczy Forma Czemu postać, kształt czego: mieć, przybrać jakąś formę; 2. struktura, układ elementów, schemat: forma organizacyjna; 3. naczynie nadające wyjaśnienie
 • Co znaczy Fatale Femme Co gorsze ż) kobieta fatalna, przynosząca zgubę mężczyźnie, łamiąca jego serce, karierę, życie opis
 • Co znaczy Fresk Porównaj fresco malowanie na świeżym tynku> malowidło na mokrym tynku, sztuka malarstwa ściennego uprawiana głównie w starożytności i Renesansie informacje
 • Co znaczy Filodendron Porównanie bot. Monstera, drzewo, krzew lub pnącze z rodziny obrazkowatych (Araceae), rośnie w strefie zwrotnikowej Ameryki; kilka gatunków hoduje znaczenie
 • Co znaczy Fluid Dlaczego 1. półpłynna substancja, postać leku lub kosmetyku; 2. przen. (w lm) nastrój lub atmosfera otaczająca jakąś osobę lub roztaczana przez co znaczy
 • Co znaczy Fenokopia Jak lepiej ż) cecha organizmu identyczna z cechą zdeterminowaną przez geny, ale zależna od środowiska, nie od genu krzyżówka
 • Co znaczy Forum Kiedy publicznych wystąpień; miejsce lub okoliczności stosowne do poruszania ważnych spraw: przedstawić co na forum publicznym; 2. hist. w co to jest
 • Co znaczy Filar Od czego zależy konstrukcyjny mostów i wielkich gmachów, w formie słupa (z kamienia, cegły, betonu), podtrzymujący inne elementy budowli (np. stropy, most słownik
 • Co znaczy Familiarny Na czym polega <łac. familiaris należący do rodziny> taki jak w rodzinie, przyjazny: familiarne stosunki, gesty czym jest
 • Co znaczy Foyer Różnice ndm) wym. fuaje elegancki korytarz (często z kominkiem co oznacza
 • Co znaczy Fundamentalista Wady i zalety m) człowiek rygorystycznie przestrzegający jakichś zasad, głównie w sprawach religii i polityki tłumaczenie
 • Co znaczy Filigran Podobieństwa technika wykonywania ornamentów i przedmiotów, zwykle niewielkich, z drucików łączonych w misterne desenie; 2. przedmiot wykonany tą przykłady
 • Co znaczy Filatelistyka Czemu ż) kolekcjonowanie znaczków pocztowych definicja
 • Co znaczy Faworytka Co gorsze względami; ulubienica; 2. ogr. amerykańska odmiana gruszy; owoc tej gruszy; 3. sport. zawodniczka przewidywana jako zwyciężczyni encyklopedia
 • Co znaczy Filmoteka Porównaj kopii filmów i materiałów dotyczących filmu (scenariuszy, projektów dekoracji, plakatów, recenzji); archiwum filmowe jak działa
 • Co znaczy Fanklub Porównanie m) klub sympatyków, entuzjastów jakiegoś piosenkarza, sportowca itp czy jest
 • Co znaczy Farmakologia Dlaczego o lekach, ich właściwościach, działaniu na organizm, zastosowaniu leczniczym i dawkowaniu, działaniach ubocznych, toksyczności i in pojęcie
 • Co znaczy Fotografia Jak lepiej utrwalania obrazu przedmiotów na powierzchniach pokrytych substancją światłoczułą: fotografia czarno-biała, barwna, fotografia pocztówkowa wyjaśnienie
 • Co znaczy Falsyfikacja Kiedy falsification> 1. fałszowanie, podrabianie falsyfikat; 2. log. wykazanie fałszywości twierdzenia, błędności hipotez, prowadzące do ich opis
 • Co znaczy Federalistyczny Od czego zależy przym.) wyrażający idee federalizmu, zgodny z poglądami federalizmu: ruch federalistyczny informacje
 • Co znaczy Fleczer Na czym polega dietetyk ang.)> med. masa plastyczna stosowana w dentystyce do tymczasowego wypełniania ubytków zębowych znaczenie
 • Co znaczy Fenig Różnice m) daw. drobna moneta niemiecka (przed wejściem do strefy euro co znaczy
 • Co znaczy Feeria Wady i zalety widowisko wykorzystujące kolory, dźwięki i przede wszystkim światło: feeria świateł, kolorów feeryczny obraz, widok krzyżówka
 • Co znaczy Formularz Podobieństwa łac. formularius, od formula> wzór, blankiet aktu urzędowego, podania lub innego dokumentu, ankieta do samodzielnego wypełnienia co to jest
 • Co znaczy Fonografia Czemu polegająca na wydawaniu płyt gramofonowych i taśm magnetycznych; 2. spis, zestaw płyt (taśm) danego twórcy, zespołu muzycznego itp.; 3 słownik
 • Co znaczy Fatwa Co gorsze ż) oficjalne pouczenie (orzeczenie udzielane przez muftiego w sprawach religijnych i prawniczych), wyrok prawa islamu czym jest
 • Co znaczy Fiokować Porównaj się przest czesać się pretensjonalnie, stroić się z przesadną elegancją co oznacza
 • Co znaczy Fotograficzny Porównanie fotografowaniem: aparat fotograficzny, błona fotograficzna, film fotograficzny, agencja fotograficzna, 2. całkowicie zgodny z oryginałem tłumaczenie
 • Co znaczy Farsa Dlaczego komiczna między aktami dramatu; . lit. lekka komedia obyczajowa; 2. przen. niepoważne traktowanie poważnych spraw: zrobić z czegoś farsę przykłady
 • Co znaczy Fokstrot Jak lepiej m) rodzaj szybkiego tańca południowoamerykańskiego: tańczyć fokstrota definicja
 • Co znaczy Faszysta Kiedy członek organizacji polit. o nazwie Fasci di Combattimento Związki Walki> 1. członek organizacji faszystowskiej; 2. zwolennik faszyzmu encyklopedia
 • Co znaczy Flauta Od czego zależy ż) żegl. na morzu lub jeziorze: brak wiatru, utrudniający żeglugę jak działa
 • Co znaczy Folder Na czym polega m) kolorowy druk reklamujący oferowany towar lub miejscowość czy jest
 • Co znaczy Fortunat Różnice m) przest. człowiek bogaty, zamożny; bogacz pojęcie
 • Co znaczy Fuks Wady i zalety m) pot. niespodziewane szczęście, szczęśliwy traf: mieć fuksa; dostać co fuksem wyjaśnienie
 • Co znaczy Finalny Podobieństwa przym.) końcowy, ostateczny: produkt finalny opis
 • Co znaczy Fasadowy Czemu przym.) 1. odnoszący się do fasady (budynku); 2. pozornie efektowny; efekciarski fasadowość informacje
 • Co znaczy Forsa Co gorsze ż) pot. pieniądze: gruba forsa, być przy forsie, lecieć na forsę, skąpo z forsą znaczenie
 • Co znaczy Fajrant Fajerant Porównaj m) pot. koniec pracy: mieć fajrant; zakończenie jakiejś sprawy co znaczy
 • Co znaczy Fabularyzacja Porównanie ż) nadanie formy powieściowej takim utworom, jak kronika, pamiętnik, film dokumentalny itp.; fabulacja krzyżówka
 • Co znaczy Fucha Dlaczego ż) pot. dodatkowa praca, którą wykonuje się niedbale, czasem niezbyt legalnie co to jest
 • Co znaczy Fortuna Jak lepiej szczęście, szczęśliwy los: koło fortuny; majątek, powodzenie: zrobić fortunę na czym; zyskać fortunę, ślepa fortuna, kusić fortunę, fortuna słownik
 • Co znaczy Fasadowość Kiedy stwarzanie efektownych pozorów, efekciarstwo, blichtr czym jest
 • Co znaczy Fest Od czego zależy 1. świetny, silny, 2. w użyciu przysłówkowym: w dużym stopniu, bardzo, doskonale, mocno: fest zabawa, fest się namęczył co oznacza
 • Co znaczy Frycowe Na czym polega doświadczenia, przykrość, którą trzeba przeżyć, zaczynając pracę, działalność w jakiejś dziedzinie: zapłacić frycowe tłumaczenie
 • Co znaczy Fajans Różnice 1. biała glinka garncarska; 2. naczynia wypalane z takiej glinki, białe lub malowane: fajansowy kubek przykłady
 • Co znaczy Fokus Wady i zalety m) <łac. focus ognisko> centralny punkt, środek definicja
 • Co znaczy Fonia Podobieństwa ż) dźwięk, brzmienie, głos z odbiornika: wyłączyć fonię encyklopedia
 • Co znaczy Fioki Czemu kosmyk> 1. pot. pretensjonalne uczesanie, loki, pukle; 2. daw. damskie fatałaszki fiokować się, wyfiokowany jak działa
 • Co znaczy Fauna Co gorsze przez Linneusza w 1746 r.> wszystkie gatunki zwierząt na danym obszarze: fauna oceaniczna lub w danym okresie: fauna jurajska faunistyka czy jest
 • Co znaczy Farwater Porównaj woda> żegl. droga wodna wytyczona dla statków za pomocą znaków nawigacyjnych (zwłaszcza w miejscach niebezpiecznych lub trudnych dla pojęcie
 • Co znaczy Fałsz Porównanie 1. niezgodność z prawdą; nieszczerość, obłuda, kłamstwo; 2. niewłaściwe brzmienie dźwięku fałszować; log. jedna z dwóch (obok prawdy wyjaśnienie
 • Co znaczy Flamaster Dlaczego m) przyrząd do pisania lub rysowania tuszem; mazak opis
 • Co znaczy Film Jak lepiej dzieło sztuki kinematograficznej utrwalone na taśmie filmowej, kasecie, płycie DVD: film grozy, kręcić film filmować, filmowy: gwiazda informacje
 • Co znaczy Frustrat Kiedy m) człowiek będący w stanie frustracji lub łatwo popadający w ten stan znaczenie
 • Co znaczy Futryna Od czego zależy ż) w który wpuszcza się odrzwia bramy co znaczy
 • Co znaczy Fandango Na czym polega n) hiszpański taniec ludowy wykonywany z towarzyszeniem kastanietów i gitary krzyżówka
 • Co znaczy Flek Różnice m) zewnętrzna warstwa skóry, gumy lub sztucznego tworzywa na obcasie fleczek: przybić fleczki co to jest
 • Co znaczy Fito Wady i zalety cząstka wyrazów złożonych, która wskazuje ich związek z rośliną fitobiologia, fitocenoza, fitohormon słownik
 • Co znaczy Fatygować Podobieństwa narażać kogo na fatygę, zmęczenie, trud; trudzić kogo fatygować się czym jest
 • Co znaczy Federalny Czemu odnoszący się do federacji, stanowiący federację; federacyjny, związkowy; władze federalne, policja federalna co oznacza
 • Co znaczy Frytura Co gorsze ż) tłuszcz, olej do smażenia pączków, ryb, frytek tłumaczenie
 • Co znaczy Folkloryzm Porównaj m) kierunek w literaturze, sztuce, muzyce inspirowany twórczością ludową, wprowadzający elementy folkloru przykłady
 • Co znaczy Fumarole Porównanie ż; lm) dymy, gorące wyziewy wydobywające się ze szczelin wulkanicznych definicja
 • Co znaczy Fotokomórka Dlaczego ż) komórka fotoelektryczna, urządzenie reagujące na zmiany oświetlenia: drzwi na fotokomórkę encyklopedia
 • Co znaczy Flażolet Jak lepiej fletu, drewniany instrument dęty, używany głównie w XVIII w., 2. dźwięk o miękkiej, delikatnej barwie, podobnej do barwy fletu, wydobywany jak działa
 • Co znaczy Familia Kiedy ż) <łac.> rodzina familijny, familiarny czy jest
 • Co znaczy Fordanser Od czego zależy m) w lokalach rozrywkowych płatny partner do tańca fordanserka pojęcie
 • Co znaczy Farmaceuta Na czym polega m) specjalista w zakresie farmacji; aptekarz farmaceutyka, farmaceutyczny wyjaśnienie
 • Co znaczy Finezyjny Różnice przym.) pełen finezji; delikatny, precyzyjny, wyrafinowany opis
 • Co znaczy Farmer Wady i zalety m) właściciel lub dzierżawca farmy farmerka informacje
 • Co znaczy Flisactwo Podobieństwa n) 1. spław drewna powiązanego na kształt tratwy; 2. daw. przewóz towarów (np. zboża) rzekami znaczenie
 • Co znaczy Fraucymer Czemu m) damy dworu, otaczające królową, księżnę co znaczy
 • Co znaczy Fenek Co gorsze Fennecus zerda, najmniejsze zwierzę drapieżne z rodziny psów, z ogromnymi uszami i puszystym ogonem, zamieszkuje obszary pustynne Półwyspu krzyżówka
 • Co znaczy Fantasmagoria Porównaj w latarni magicznej, z gr. phántasma widziadło> 1. urojenie, przywidzenie; 2. przen. mrzonka, nierealny pomysł co to jest
 • Co znaczy Filologia Porównanie nauki, słów, od philé? + logos> dział nauk humanistycznych, obejmuje studia o języku i literaturze danego narodu lub kręgu kultury słownik
 • Co znaczy Fiszorek Dlaczego m) zwinięty kawałek skóry, irchy lub papieru, służący do rozcierania (na rysunku) kredki, ołówka, węgla lub pasteli; wiszor czym jest
 • Co znaczy Furiat Jak lepiej człowiek łatwo wpadający w gniew; złośnik, wariat; 2. człowiek chory psychicznie, ulegający atakom furii co oznacza
 • Co znaczy Frustracja Kiedy zawód> stan rozczarowania, niezadowolenia i irytacji frustrat, frustrować się czym; sfrustrować (kogo czym tłumaczenie
 • Co znaczy Faszerować Od czego zależy 1. napełniać farszem produkty spożywcze: kurczak faszerowany grzybami; 2. przen. wypełniać czym: nafaszerowany wiedzą przykłady
 • Co znaczy Fair Na czym polega przym., ndm) czysty, uczciwy, w porządku; zgodny z zasadami uczciwej gry: ktoś jest fair; to było nie fair; gra fair play definicja
 • Co znaczy Filomata Różnice hist. członek tajnego stowarzyszenia młodzieży wileńskiej w dobie zaborów (1817–1823), założonego przez A. Mickiewicza, J. Jeżowskiego i T encyklopedia
 • Co znaczy Fantastyczny Wady i zalety phantasticus, z gr. phantastikós, od phántasis zjawa, przywidzenie> 1. wymyślony, będący produktem fantazji; 2. pot. wspaniały, świetny jak działa
 • Co znaczy Fatalizm Podobieństwa przeznaczenie> 1. wiara w przeznaczenie; 2. nieuchronna konieczność, zły los; fatalność; 3. filoz -rel. pogląd, w myśl którego zdarzenia w czy jest
 • Co znaczy Fortunny Czemu przym.) szczęśliwy, pomyślny, udany; także: mający szczęście pojęcie
 • Co znaczy Fantasta Co gorsze m) romantyczny marzyciel, ten, kto żyje urojeniami, fantazją fantastyk, fantastka, fantastyka wyjaśnienie
 • Co znaczy Forsować Porównaj od force siła> 1. upierać się przy czym mimo czyjegoś oporu: forsować swoje stanowisko, swego kandydata przeforsować co; 2. zdobywać siłą opis
 • Co znaczy Feralia Porównanie <łac. feralis dotyczący zmarłych> w starożytnym Rzymie: święto zmarłych obchodzone od 13 do 21 lutego informacje
 • Co znaczy Fundator Dlaczego fundacji, założyciel instytucji o znaczeniu społecznym (kościoła, klasztoru, szpitala itp.), dostarczający na nią środków materialnych; 2 znaczenie
 • Co znaczy Felietonistyka Jak lepiej ż) rodzaj utworów literacko-dziennikarskich, lekkich w stylu i tonacji; twórczość felietonistyczna co znaczy
 • Co znaczy Famulus Kiedy m) <łac. famulus niewolnik, sługa> pogardl. sługus, zausznik, służalec: być czyim famulusem krzyżówka
 • Co znaczy Filuteria Od czego zależy ż) daw. zalotność, figlarność, spryt: spoglądać, patrzeć, uśmiechać się z filuterią filuterny, filuterność co to jest
 • Co znaczy Farmerki Na czym polega lm) spodnie z grubego płótna lub drelichu, zwykle na szelkach, z napierśnikiem; ogrodniczki słownik
 • Co znaczy Feminista Różnice m) zwolennik, propagator feminizmu, praw kobiet: być feministą feministka, feminizm czym jest
 • Co znaczy Furta Wady i zalety porta brama> 1. ciężkie drzwi, zwykle jednoskrzydłowe, w bramie, w murze itp. 2. mors. furta wodna, otwór w nadburciu statku służący do co oznacza
 • Co znaczy Formuła Podobieństwa przepis lub zwrot: formuła matematyczna, prawna; formuła zaklęcia, formuła grzecznościowa, stereotypowa formułka, formułować (co tłumaczenie
 • Co znaczy Fluoryzacja Czemu ż) med. stosowanie związków fluoru bezpośrednio na szkliwo zębów w celu zapobiegania próchnicy przykłady
 • Co znaczy Fatamorgana Co gorsze Morgany> 1. optyczne złudzenie pustynne (wędrujący przez pustynię „widzą” obrazy nieistniejące: domy, ludzi, zielone oazy); 2. przen definicja
 • Co znaczy Frykas Porównaj m) przysmak, smakołyk encyklopedia
 • Co znaczy Fedain Porównanie m) bojownik religijnego lub politycznego ruchu oporu w krajach muzułmańskich jak działa
 • Co znaczy Federalizm Dlaczego państwowy oparty na zasadzie federacji; 2. ruch zwolenników takiego ustroju w niektórych krajach wielonarodowych; 3. pogląd społeczny czy jest
 • Co znaczy Fiolka Jak lepiej ż) małe naczyńko szklane na leki lub perfumy; ampułka, flakonik pojęcie
 • Co znaczy Flader Kiedy m) naturalny lub imitowany (malowany) rysunek słojów drzewa wyjaśnienie
 • Co znaczy Fonetyczny Od czego zależy fonetyki; dźwiękowy, głoskowy; zgodny z wymową; pismo fonetyczne system znaków literowych, które służą do zapisywania wypowiedzi w sposób opis
 • Co znaczy Folia Na czym polega folium liść> cienki arkusz sztucznego tworzywa do pakowania, owijania, oklejania różnych przedmiotów: woreczki foliowe, zawinąć w folię informacje
 • Co znaczy Feta Różnice ż) uroczystość na cześć kogo, czego; przyjęcie: urządzić fetę fetować (kogo, co znaczenie
 • Co znaczy Fascynacja Wady i zalety oczarowanie, urzeczenie kim lub czym: fascynacja medycyną; muzyczne fascynacje fascynat, fascynować kogo, czym; zafascynować co znaczy
 • Co znaczy Filogeneza Podobieństwa ż) proces rozwoju rodowego gatunków, wiedza o tym procesie (przeciwieństwo ontogenezy krzyżówka
 • Co znaczy Faszyzować Czemu 1. przekształcać w duchu faszystowskim; 2. skłaniać się ku faszyzmowi, być zwolennikiem faszyzmu co to jest
 • Co znaczy Filogenetyka Co gorsze biol. nauka o rozwoju różnych grup organizmów żywych (gatunków, rodzin), ustala ich stopień pokrewieństwa i zmiany ewolucyjne, porównując słownik
 • Co znaczy Feralny Porównaj pechowy, niekorzystny, przynoszący szkodę: feralny piątek czym jest
 • Co znaczy Fideizm Porównanie filoz. pogląd, w myśl którego najważniejsza jest wiara, nie zaś poznanie naukowe i wiedza fideista, fideistyczny co oznacza
 • Co znaczy Fecit Dlaczego <łac.> zrobił, wykonał (napis na dziełach sztuki obok podpisu artysty tłumaczenie
 • Co znaczy Faryzeizm Jak lepiej pharisa?sme> 1. poglądy faryzeuszy, stronnictwa religijno-politycznego w starożytnej Judei; 2. obłuda, hipokryzja faryzeuszostwo przykłady
 • Co znaczy Fizylier Kiedy lekkozbrojnych oddziałów piechoty z czasów Księstwa Warszawskiego; 2. żołnierz oddziału karabinów maszynowych w II wojnie światowej definicja
 • Co znaczy Fantastyka Od czego zależy phantasticos> dzieła literackie lub filmowe, których akcja toczy się w przyszłości, w innych wyobrażonych światach, na innych planetach encyklopedia
 • Co znaczy Fenofaza Na czym polega ż) bot. okres w rozwoju rośliny uzależniony od zmian klimatycznych jak działa
 • Co znaczy Fundować Różnice zakładać, ustanawiać coś do użytku publicznego na swój koszt; 2. pot. zapraszać kogoś i płacić za poczęstunek, kupować coś komuś w czy jest
 • Co znaczy Fechtunek Wady i zalety m) szermierka, sztuka władania białą bronią fechtować się (z kim pojęcie
 • Co znaczy Frekwencja Podobieństwa obecność> 1. częstotliwość występowania czego: frekwencja wyrazów w tekście; 2. pot. masowy udział w czymś, obecność gdzie: duża, niska wyjaśnienie
 • Co znaczy Filiacja Czemu ż) <łac. filiatio pokrewieństwo, wywodzenie syna od ojca, od łac. filius syn> powiązanie, zależność: wzajemne filiacje opis
 • Co znaczy Clowy Findesi Co gorsze przym.) odnoszący się do fin de si?cle’u; dekadencki informacje
 • Co znaczy Fez Porównaj Maroku> nakrycie głowy z filcu, w kształcie ściętego stożka, noszone przez mężczyzn w krajach muzułmańskich znaczenie
 • Co znaczy Fetor Porównanie m) <łac. fetor> przykry zapach, smród co znaczy
 • Co znaczy Feudał Dlaczego m) szlachcic, właściciel ziemski, który miał ziemię z nadania oraz chłopów do tej ziemi przypisanych (pańszczyźnianych krzyżówka
 • Co znaczy Fizjonomika Jak lepiej określania charakteru, właściwości umysłowych i postaw uczuciowych człowieka z wyglądu jego twarzy i całej postaci co to jest
 • Co znaczy Foliogram Kiedy m) rysunek, tekst lub tabela na folii używanej w rzutniku pisma (w projektorze słownik
 • Co znaczy Farmakochemia Od czego zależy ż) nauka badająca związki chemiczne stosowane jako środki lecznicze; chemia farmaceutyczna czym jest
 • Co znaczy Fen Na czym polega m) silny ciepły wiatr wiejący w górach (w stronę dolin), częsty w Alpach; wiatr halny co oznacza
 • Co znaczy Fok Różnice przednim maszcie (na fokmaszcie); na jednomasztowcach – trójkątny, podnoszony na forsztagu fokmaszt, fokmarsel, fokreja tłumaczenie
 • Co znaczy Filia Wady i zalety instytucji, przedsiębiorstwa, który mieści się w innym miejscu niż placówka macierzysta: filia uniwersytetu filialny (przym.): placówka przykłady
 • Co znaczy Filantrop Podobieństwa m) człowiek wspomagający potrzebujących, dobroczyńca filantropka definicja
 • Co znaczy Fatalny Czemu przesądzony wyrokiem losu; orzeczony przez wyrocznię; niosący zgubę, śmierć: od fatum wyrok> 1. nieuchronny; 2. pot. zły, tragiczny encyklopedia
 • Co znaczy Farfocel Co gorsze m) pot. kawałek, strzępek czegoś jak działa
 • Co znaczy Festyn Porównaj zabawa urządzana zwykle pod gołym niebem dla większej liczby osób z okazji jakiegoś święta, dla uczczenia jakiegoś wydarzenia itp czy jest
 • Co znaczy Fatyga Porównanie dla kogoś: to drobna fatyga, coś kosztuje nieco (niewiele, wiele) fatygi, podziękować za fatygę; 2. zmęczenie, podniszczenie sfatygowany pojęcie
 • Co znaczy Fifka Dlaczego ż) pot. cygarniczka, rurka szklana, drewniana do palenia papierosów bezustnikowych wyjaśnienie
 • Co znaczy Ferro Jak lepiej człon wyrazów złożonych, sygnalizuje związek z żelazem <łac. ferrum żelazo> ferryt, ferroelektryczność, ferromagnetyk opis
 • Co znaczy fin de si?cle Kiedy ndm) koniec wieku; okres schyłku wieku XIX z charakterystycznym dla niego poczuciem beznadziei, niepewności; dekadencja findesi?clowy informacje
 • Co znaczy Furora Od czego zależy ż) sukces budzący u innych niezwykły entuzjazm i podziw: zrobić furorę znaczenie
 • Co znaczy Figurować Na czym polega figurer> 1. być umieszczonym w jakimś spisie, wykazie itp. 2. przest brać w czymś udział, występować, na scenie grać mało ważną rolę co znaczy
 • Co znaczy Fahrenheit Różnice fiz. skala Fahrenheita krzyżówka
 • Co znaczy Frazes Wady i zalety m) wyświechtane, puste słowa; banał co to jest
 • Co znaczy Frigiditas Podobieństwa ndm) < łac. frigiditas chłód> med. obojętność, oziębłość płciowa słownik
 • Co znaczy Fikcjonalizm Czemu filoz. poglądy H. Vaihingera, niemieckiego filozofa, według którego żadne pojęcia naukowe nie odzwierciedlają rzeczywistości, lecz stanowią czym jest
 • Co znaczy Fraszka Co gorsze krótki wiersz o dowolnej, zwykle lekkiej tematyce, wprowadzony w Renesansie fraszkopisarz; drobiazg, niewielka sprawa: dla mnie to fraszka co oznacza
 • Co znaczy Flesz Porównaj m) 1. lampa błyskowa, element aparatu fotograficznego; 2. krótka wiadomość dziennikarska, migawka tłumaczenie
 • Co znaczy Filisterstwo Porównanie n) cechy właściwe filistrom: zacofanie, bezideowość, kołtuństwo przykłady
 • Co znaczy Fascynujący Dlaczego przym.) niezwykle pociągający, przejmujący do głębi; piękny, wspaniały, czarujący definicja
 • Co znaczy Fraternizacja Jak lepiej ż) bratanie się z kim, zbratanie się; nadmierna poufałość wobec ludzi, zwłaszcza niższego stanu encyklopedia
 • Co znaczy Faza Kiedy się (na niebie)> 1. etap procesu, rozwoju zjawiska w określonej chwili; stadium: faza końcowa, początkowa; 2. astr. zmienny wygląd jak działa
 • Co znaczy Filetować Od czego zależy wycinać płaty mięsa lub ryby i oczyszczać je z kości lub z ości: robić filety wyfiletować, odfiletować czy jest
 • Co znaczy Fabulacja Na czym polega fabula> 1. psych. zmyślanie, fantazjowanie, opowiadanie o rzeczach wymyślonych konfabulować, konfabulacja; 2. lit. przetwarzanie faktów na pojęcie
 • Co znaczy Fiszutka Różnice lub trójkątna z przezroczystej tkaniny, noszona przez kobiety (często w celu zakrycia dekoltu), charakterystyczna dla mody empire’u i wyjaśnienie
 • Co znaczy Fenomenalizm Wady i zalety możemy poznać tylko to, co postrzegalne zmysłowo – jako zjawiska – natomiast istota rzeczy (zatem rzeczywistość) nie jest w pełni opis
 • Co znaczy Filozoficzny Podobieństwa lub filozofa, kamień filozoficzny substancja mająca, według alchemików średniowiecznych, zamieniać wszystko w złoto; 2. właściwy filozofowi informacje
 • Co znaczy Foniczny Czemu przym.) związany z dźwiękiem, z głosem; dźwiękowy, głosowy, akustyczny znaczenie
 • Co znaczy Fermentować Co gorsze 1. ulegać fermentacji; 2. rzad. burzyć się, wrzeć co znaczy
 • Co znaczy Fabrykować Porównaj produkty na masową skalę; . przen. wytwarzać fałszywe dokumenty; tworzyć fałszywe oskarżenia sfabrykowane (przym.): dowody winy zostały krzyżówka
 • Co znaczy Filareta Porównanie hist. członek tajnego stowarzyszenia młodzieży polskiej, istniejącego w Wilnie w latach 1820–1823: Filareci i Filomaci co to jest
 • Co znaczy Się Fraternizować Dlaczego bratać się, przyjaźnić się z kimś słownik
 • Co znaczy Fajfer Jak lepiej m) daw. muzyk w dawnym wojsku polskim, przygrywający doboszowi na piszczałce czym jest
 • Co znaczy Frawaszi Kiedy ndm) w mazdaizmie: anioł, stróż człowieka, kieruje nim i pomaga w realizacji jego najlepszych i wzniosłych celów co oznacza
 • Co znaczy Forszpan Od czego zależy film reklamowy zapowiadający film pełnometrażowy, mający się wkrótce ukazać; zwiastun; 2. daw. stangret siedzący na koniu tłumaczenie
 • Co znaczy Flirt Na czym polega kokietowanie; towarzyska zabawa kobiety i mężczyzny: niewinny flirt, prowadzić flirt z kim flirciara, flirtować z kim, poflirtować przykłady
 • Co znaczy Fingować Różnice co) <łac. fingo zmyślać> pozorować, fałszować sfingować: sfingowane dowody definicja
 • Co znaczy Fluorescencja Wady i zalety wyciekać, rozlewać się> właściwość niektórych substancji, polegająca na świeceniu w ciemności (zwykle zielonkawo): ekran fluorescencyjny encyklopedia
 • Co znaczy Filozofia Podobieństwa sophía mądrość> dosł. umiłowanie mądrości; nauka od wieków rozważająca ogólne zasady i metody poznania (epistemologia, metodologia nauk jak działa
 • Co znaczy Fizjonomista Czemu m) osoba umiejąca trafnie określić charakter człowieka na podstawie obserwacji rysów twarzy; znawca fizjonomiki czy jest
 • Co znaczy Fan Co gorsze fanatyczny entuzjasta, zwolennik, sympatyk kogoś popularnego (piosenkarza, aktora, sportowca): być fanem kogo fanklub, fanka pojęcie
 • Co znaczy Fiasko Porównaj klęska, upadek, niepowodzenie: ponieść fiasko, fiasko zawodnika, fiasko planów, narazić się na fiasko, coś skończyło się fiaskiem wyjaśnienie
 • Co znaczy Felga Porównanie ż) pot. obręcz koła samochodu lub roweru, na którą zakłada się oponę opis
 • Co znaczy Formalizować Dlaczego przywiązywać wagę do zewnętrznych form bez wnikania w treść; bawić się w formalności informacje
 • Co znaczy Fenomenologia Jak lepiej który głosił konieczność poznania istoty zjawisk jako psychicznych obrazów rzeczywistości, nie zaś samych przedmiotów fenomenolog znaczenie
 • Co znaczy Funkcjonalny Kiedy przym.) odpowiadający potrzebom, użyteczny, przydatny co znaczy
 • Co znaczy Futurysta Od czego zależy m) artysta tworzący według zasad futuryzmu, przedstawiciel futuryzmu krzyżówka
 • Co znaczy Ferwor Na czym polega m) <łac. ferwor wrzenie> uniesienie, zapał, żarliwość: w ferworze walki, wpaść w ferwor, gestykulować z ferworem co to jest
 • Co znaczy Filut Różnice m) figlarz, frant, spryciarz słownik
 • Co znaczy Fant Wady i zalety m) 1. przedmiot zastawny w grach towarzyskich: dać fant; . przedmiot wygrany na loterii fantowej czym jest
 • Co znaczy Fenotyp Podobieństwa zespół wszystkich dostrzegalnych cech organizmu, będący wynikiem współdziałania czynników dziedzicznych oraz warunków środowiska co oznacza
 • Co znaczy Fornir Czemu m) okleina mebli, zwykle z wysokim połyskiem fornirować: meble fornirowane, z fornirem tłumaczenie
 • Co znaczy Figaro Co gorsze Cyrulik sewilski Beaumarchais’go) daw. . żartobliwie o fryzjerze, 2. krótki staniczek bez rękawów, noszony na sukni; bolerko przykłady
 • Co znaczy Fanatyzm Porównaj zagorzały, szalony> ślepa, bezkrytyczna wiara w słuszność wyznawanej idei, nieustępliwa postawa wobec jej przeciwników, nietolerancja definicja
 • Co znaczy Fawor Porównanie m) <łac. favor> daw. łaska, życzliwość, przychylność, względy, protekcja faworyt, faworyta encyklopedia
 • Co znaczy Folga Dlaczego ż) ulga, odpoczynek, wytchnienie; pobłażanie: dać folgę (sobie, komuś) pofolgować jak działa
 • Co znaczy Frapować Jak lepiej kogo, czym) zaciekawiać, interesować, fascynować zafrapować, zafrapowany (czym), frapujący czy jest
 • Co znaczy Fortel Kiedy m) sprytny sposób pokonania trudności, osiągnięcia czegoś; podstęp, wybieg: komuś nie zbywa na fortelach pojęcie
 • Co znaczy Frankenstein Od czego zależy Shelley, który ze zwłok stworzył potwora ożywionego prądem galwanicznym> pot. istota bezduszna, przerażająca; potwór, monstrum wyjaśnienie
 • Co znaczy Fekalia Na czym polega lm) wydaliny ludzkie; odchody, kał opis
 • Co znaczy Formatowanie Różnice inform. przygotowanie dysku twardego lub dyskietek do pracy przez nadanie im odpowiedniego formatu informacje
 • Co znaczy Flisz Wady i zalety m) geol. skała osadowa składająca się z łupków ilastych i piaskowca: pokłady fliszu, flisz karpacki znaczenie
 • Co znaczy Figówka Podobieństwa zapalenie torebek włosowych na wardze górnej i na brodzie (głównie u mężczyzn) w formie drobnych wykwitów, wywołane przez gronkowce co znaczy
 • Co znaczy Fiszbin Czemu kość (wielo)rybia> 1. substancja rogowa na podniebieniu wielorybów bezzębnych; 2. usztywniające wkładki z tej substancji, używane w krzyżówka
 • Co znaczy Fakirki Co gorsze lm) rodzaj obuwia domowego z wkładką pokrytą małymi, gęsto rozmieszczonymi kołeczkami, które przy chodzeniu masują stopy co to jest
 • Co znaczy Fatalista Porównaj m) zwolennik fatalizmu; ktoś, kto wierzy w przeznaczenie, w nieuchronne fatum fatalizm, fatalny słownik
 • Co znaczy Fenografia Porównanie ż) lit. dział nauki o literaturze, zajmujący się badaniem wpływu twórczości jakiegoś pisarza na rozwój literatury czym jest
 • Co znaczy Folgować Dlaczego komu, w czym) pozwolić na wypoczynek, zmniejszać wymagania, zwolnić z czego: dać komu folgę pofolgować co oznacza
 • Co znaczy Filipika Jak lepiej ż) płomienne wystąpienie przeciw komuś lub czemuś: wygłaszać filipiki tłumaczenie
 • Co znaczy Frywolny Kiedy nieprzyzwoity, swawolny, fr. frivole niepoważny, nieważny, z łac. frivolus ubogi, kruchy> lekki, na granicy przyzwoitości; nadmiernie przykłady
 • Co znaczy Fretka Od czego zależy hol. fret, fr. furet> zool. Mustela putorius furo, odmiana tchórza pospolitego, o białym lub kremowym futerku tchórzofretka definicja
 • Co znaczy Frez Na czym polega m) narzędzie do skrawania drewna lub metalu frezarka, frezer, frezować encyklopedia
 • Co znaczy Fundament Różnice podstawa, najważniejszy element, baza czego, podwaliny: położyć fundament pod co; stanowić fundament czego, mocny fundament fundamentalny jak działa
 • Co znaczy Fetysz Wady i zalety feitiço czary> 1. przedmiot, któremu przypisuje się magiczne własności; 2. przen. coś cennego, co traktuje się ze szczególną czcią czy jest
 • Co znaczy Filippi Podobieństwa starożytności miasto w Macedonii założone przez Filipa II> spotkać się pod Filippi przen. spotkać się ze swym przeznaczeniem (nawiązanie do pojęcie
 • Co znaczy Figlować Czemu 1. bawić się, dokazywać, swawolić; 2. daw. kreślić figury magiczne wyjaśnienie
 • Co znaczy Fondue Co gorsze potrawy „na gorąco”; kawałki mięsa lub bułki, które nabija się na długi widelec i zanurza w gorącym tłuszczu lub sosach z masy serowej i opis
 • Co znaczy Feniks Porównaj egipskiej: ptak o złocistoszkarłatnych piórach, który się odradza co pięćset lat z własnych popiołów (po spaleniu się w gnieździe od słońca informacje
 • Co znaczy Frazeologia Porównanie phrásis + -logia> 1. jęz. inwentarz zwrotów idiomatycznych danego języka, nauka o idiomach frazeolog, frazeologiczny; 2. pot. frazesy znaczenie
 • Co znaczy Fetyszyzować Dlaczego czegoś jak do fetysza, z bezkrytycznym uwielbieniem, respektem; 2. przen. przywiązywać nadmierną wagę do jednego czynnika co znaczy
 • Co znaczy Furia Jak lepiej ż) <łac.> wściekłość, gwałtowne działanie: wpaść w furię, robić coś z furią furiat, furiatka krzyżówka
 • Co znaczy Feminizacja Kiedy jakiejś dziedziny przez kobiety, dominacja kobiet w jakiejś dziedzinie: feminizacja szkolnictwa; 2. nadawanie czemuś cech żeńskich; 3. med co to jest
 • Co znaczy Fbi Od czego zależy federalny urząd śledczy w USA słownik
 • Co znaczy Fory Na czym polega lm) przywileje, pierwszeństwo: dawać komu fory forować (kogo czym jest
 • Co znaczy Fantazmat Różnice m) wytwór fantazji; przywidzenie, urojenie, halucynacja co oznacza
 • Co znaczy Faul Wady i zalety m) sport. brutalny, nieprzepisowy chwyt, uderzenie: sfaulować przeciwnika sfaulowany tłumaczenie
 • Co znaczy Fart Podobieństwa m) pot. pomyślna okoliczność; powodzenie, szczęście fartowy, fartowny przykłady
 • Co znaczy Fizyka Czemu przyrody> nauka ścisła, badająca właściwości materii nieożywionej i praw, którym podlega: fizyka doświadczalna, jądrowa, ciała stałego definicja
 • Co znaczy Felczer Co gorsze 1. pracownik służby zdrowia mający średnie wykształcenie medyczne, uprawniony do wykonywania prostych zabiegów leczniczych; 2. daw. polowy encyklopedia

Słownik wyrazów obcych, pisownia i znaczenie

Definicja - Co to znaczy? Co to jest? Przykłady wyrazów tłumaczonych.

Definicja Felczer co znaczy fizyka krzyżówka fart co to jest faul słownik fantazmat czym jest fory co oznacza FBI tłumaczenie feminizacja przykłady furia definicja. słownik.

Co to jest Fikcja co znaczy flokuły krzyżówka filharmonik co to jest fonetyka znaczenie.