DEFINICJA Abstrakt, Abstrakcjonizm, Abstrakcja, Abstrahować, Absorbować, Absorbent, Absolwent, Ażur.
abstrakt abstrakcjonizm co to jest

Definicje słów, słownik wyrazów na A

 • Co znaczy Atoksyczność Porównanie cecha substancji nietrujących, zob. toksyczny co to jest
 • Co znaczy Adnotacja Co lepsze ż) <łac. adnotatio: dopisanie> dopisek, notatka: zrobić adnotację (na czym/gdzie definicja
 • Co znaczy Adolescencja Dlaczego ż) <łac. adolescentia> przest. młodość, wiek młodzieńczy co znaczy
 • Co znaczy Aktualności Jak lepiej ż; lm) bieżące wydarzenia; to, co dzieje się obecnie, teraz: nadajemy aktualności tygodnia słownik
 • Co znaczy Adonis Kiedy m) żart./iron. urodziwy młodzieniec, ulubieniec kobiet znaczenie
 • Co znaczy Abstynencja Od czego zależy powściągliwość, wstrzemięźliwość (w czym); 2. pot. nieużywanie napojów alkoholowych abstynent, abstynentka czym jest
 • Co znaczy Abstynent Na czym polega m) pot. ten, kto nie pije alkoholu abstynencki: klub abstynencki co oznacza
 • Co znaczy Absurd Różnice od łac. ab-surdus niewyraźnie powiedziany // usłyszany, niezrozumiały, niedorzeczny; surdus niemy, głuchy> nonsens, niedorzeczność krzyżówka
 • Co znaczy Absynt Wady i zalety m) . piołunówka, alkoholowa nalewka ziołowa; 2. pot. alkohol, napój lub środek upajający: pić absynt najlepszy
 • Co znaczy Abulia Podobieństwa brak lub słabość woli, przejawia się niemożnością podjęcia decyzji i realizacji postanowień, brakiem energii życiowej abulik, abuliczny przykłady
 • Co znaczy Abulik Czemu m) osoba cierpiąca na abulię encyklopedia
 • Co znaczy Pięta Achillesa Co gorsze zginął pod Troją raniony w piętę – jedyną część jego ciała nieodporną na ciosy> przysł. pięta Achillesa: czyjaś słaba strona, dziedzina, w jak działa
 • Co znaczy Achterdek Porównaj m) żegl. tylna, rufowa część pokładu: iść na achterdek, być na achterdeku czy, jest
 • Co znaczy Achterpik Porównanie w rufowej części statku zabezpieczający w razie uszkodzenia rufy przed zatopieniem pozostałych pomieszczeń, używany także jako magazyn pojęcie
 • Co znaczy Achtersztag Co lepsze żegl. lina stalowa biegnąca od topu masztu do rufy, zapobiegająca wyginaniu się masztu do przodu: trzymać się achtersztagu wyjaśnienie
 • Co znaczy Adagio Adadżio Dlaczego powolne tempo, wolniejsze niż andante, także określenie utworu muzycznego lub jego część w tym tempie: grać adadżio opis
 • Co znaczy Adagia Jak lepiej występuje zasadniczo w lm) <łac. adagium> przysłowia, utarte powiedzonka: dawne zbiory adagiów informacje
 • Co znaczy Adamaszek Kiedy rodzaj tkaniny, przeważnie jednobarwnej, o wzorze z jednej strony matowym, z drugiej błyszczącym: suknia z adamaszku adamaszkowy co to jest
 • Co znaczy Adaptabilność Od czego zależy <łac.> zdolność do adaptacji adaptabilny definicja
 • Co znaczy Adaptacja Na czym polega przystosowanie (się) do nowej sytuacji; 2. dostosowanie (się lub czegoś) do nowych warunków lub wymagań czegoś innego, do nowej funkcji lub co znaczy
 • Co znaczy Adaptator Różnice m) ten, kto dokonuje adaptacji czegoś (zwykle utworu literackiego do potrzeb sceny lub filmu) adaptatorka słownik
 • Co znaczy Adapter Wady i zalety m) techn. urządzenie stosowane jeszcze niedawno do odtwarzania muzyki z płyt winylowych znaczenie
 • Co znaczy Się Adaptować Podobieństwa przyrodniczego, kulturalnego, społecznego): ktoś się szybko adaptuje, ma łatwość adaptacji zaadaptować (co, do czego); zaadaptowany (do czym jest
 • Co znaczy Addenda Czemu n; lm) <łac.: to, co ma być dodane> dodatki uzupełniające tekst; przypiski, załączniki co oznacza
 • Co znaczy Adekwatny Co gorsze zrównany> dokładnie odpowiadający czemu, pasujący, przystający adekwatnie: określić coś adekwatnie do sytuacji; adekwatność (ż krzyżówka
 • Co znaczy Adept Porównaj pierwsze kroki w jakiejś dziedzinie, zaczyna uprawiać jakąś działalność, sztukę, specjalność: adept czego; adepci sztuki aktorskiej adeptka najlepszy
 • Co znaczy Adidas Porównanie m; lm adidasy) popularne buty sportowe [skrót: AdiDas – od Adolf Dassler, niemiecki producent obuwia przykłady
 • Co znaczy Adiunkt Co lepsze pracownik naukowy (zwykle ze stopniem doktora) na wyższej uczelni albo w instytucie adiunktura: objąć, otrzymać adiunkturę; 2. także encyklopedia
 • Co znaczy Adiustacja Dlaczego tekstu, list, zestawień; sprawdzanie pracy przygotowanej do druku: zrobić adiustację czego // dokonać adiustacji czego> adiustować (co jak działa
 • Co znaczy Adiustator Jak lepiej m) <łac.> ten, kto adiustuje tekst, kto dokonuje adiustacji czegoś adiustatorka czy, jest
 • Co znaczy Administracja Kiedy czym), władze państwowe (różnych szczebli) zajmujące się administrowaniem, zarządzaniem, pracownicy instytucji administracyjnych pojęcie
 • Co znaczy Administrator Od czego zależy m) zarządca: administrator domu, osiedla, sieci komputerowej administratorka wyjaśnienie
 • Co znaczy Admiracja Na czym polega uwielbienie: odnosić się z admiracją do kogo, admirować kogo lub być przedmiotem admiracji admirować (kogo), admirator opis
 • Co znaczy Admirator Różnice m) przest. wielbiciel, miłośnik: admirator kobiet, kwaśnych jabłek admiratorka czego informacje
 • Co znaczy Adopcja Wady i zalety obcego dziecka za własne, przysposobienie, pot. usynowienie adoptować, adopcyjny: czynności adopcyjne, akt adopcyjny, rodzice adopcyjni co to jest
 • Co znaczy Adoptować Podobieństwa dziecko za własne, przyjąć do rodziny, usynowić: adoptować dwoje dzieci zaadoptować (dziecko), adoptowany: zaadoptowany (syn definicja
 • Co znaczy Adoracja Czemu miłości, uwielbienia, podziwu adorować (kogo), adorowanie, adorator; 2. rel. oddawanie czci Bogu lub przedmiotom kultu religijnego co znaczy
 • Co znaczy Adorator Co gorsze m) wielbiciel kobiet adoratorka słownik
 • Co znaczy Anadema Porównaj rodzaj diademu, ozdobna przepaska na czoło znaczenie
 • Co znaczy Adrenalina Porównanie nadnerczy kontrolujący przemianę cukrową, stosowany w lecznictwie; pot. mieć podwyższony poziom adrenaliny– być zdenerwowanym, podnieconym czym jest
 • Co znaczy Adres Co lepsze miejscu zamieszkania osoby, do której kierowany jest list lub przesyłka; o odbiorcy komunikatu, także towarów, usług itp.; wysyłać co na co oznacza
 • Co znaczy Internetowy Adres Dlaczego adresat(m) założony odbiorca przesyłki, komunikatu itp.: adresat reklamy, adresaci poczty internetowej adresatka: adresatka e-maila krzyżówka
 • Co znaczy Adwent Jak lepiej liturgii rzymskokatolickiej okres czterech tygodni poprzedzających święta Bożego Narodzenia czas adwentowy; adwentysta, adwentystka najlepszy
 • Co znaczy Adwentysta Kiedy stanowi odłam religii chrześcijańskiej (powstał w poł. XIX w. w USA); jego wyznawcy czekają na rychłe powtórne przyjście Chrystusa przykłady
 • Co znaczy Adwersarz Od czego zależy m) <łac. adversarius> przeciwnik w dyskusji; oponent: zwrócić się do swego adwersarza encyklopedia
 • Co znaczy Adwokat Na czym polega zawodowy obrońca, prawnik zajmujący się udzielaniem porad prawnych lub obroną oskarżonych w procesie sądowym; pani adwokat, zespół jak działa
 • Co znaczy Adwokatura Różnice ż) 1. funkcja adwokata, specjalność prawnicza: zrobić adwokaturę, objąć adwokaturę; 2. ogół adwokatów: cała polska adwokatura czy, jest
 • Co znaczy Aero Wady i zalety poch.; człon wyrazów złożonych, wskazujący związek z powietrzem, działaniem w powietrzu lub lataniem: aerologia, aerodynamika, aerostat pojęcie
 • Co znaczy Aerob Podobieństwa wymagające powietrza (tlenu) do życia – w przeciwieństwie do anaerobów, które mogą żyć w środowisku beztlenowym anaeroby wyjaśnienie
 • Co znaczy Aerobik Czemu wymagający powietrza> gimnastyka dotleniająca, pot. ćwiczenia wykonywane przy muzyce: uprawiać aerobik, chodzić na aerobik opis
 • Co znaczy Aerodynamiczny Co gorsze przystosowany do wymagań aerodynamiki, wynikający z jej zasad: kształt aerodynamiczny: opływowy kształt przedmiotu zapewniający jak informacje
 • Co znaczy Aerodynamika Porównaj obejmujący badania przepływu gazów oraz działania sił ruchu ciał stałych w ośrodku gazowym (w powietrzu, także w wodzie): aerodynamika co to jest
 • Co znaczy Aerofagia Porównanie ż) med. łykanie powietrza w nadmiernej ilości podczas jedzenia (np. u niemowląt), przyczyna różnych dolegliwości definicja
 • Co znaczy Aerofobia Co lepsze ż) chorobliwy lęk przed przeciągiem, wiatrem, także przed jazdą windą, lataniem samolotem co znaczy
 • Co znaczy Aeroklub Dlaczego m) organizacja zrzeszająca pilotów sportowych, skoczków spadochronowych oraz modelarzy samolotów słownik
 • Co znaczy Aeroterapia Jak lepiej powietrzem w specjalnie klimatyzowanych pomieszczeniach (groty solne, solno-jodowe itp.); 2. przebywanie na świeżym powietrzu w celach znaczenie
 • Co znaczy Aerozol Kiedy jako rodzaj opakowania środków kosmetycznych: perfumy w aerozolu; . chem./fiz. układy koloidowe powstające w wyniku rozproszenia ciał czym jest
 • Co znaczy Afatyk Od czego zależy m) osoba cierpiąca na afazję afatyczny: dziecko afatyczne co oznacza
 • Co znaczy Afazja Na czym polega ż) zaburzenie mowy wskutek uszkodzenia niektórych okolic mózgu: cierpiący na afazję afatyk krzyżówka
 • Co znaczy Afekt Różnice krótkotrwałe wzruszenie (np. radość, gniew, przerażenie), uczucie, doznanie emocjonalne: zbrodnia w afekcie; 2. daw. miłość do kogoś najlepszy
 • Co znaczy Afektacja Wady i zalety ż) <łac. affectatio> nadmierna, przesadnie objawiana uczuciowość (czasem sztuczna): robić coś z afektacją afektowany: osoba afektowana przykłady
 • Co znaczy Afera Podobieństwa interes; rzecz do zrobienia> 1. pot. głośne wydarzenie, często z posmakiem skandalu; 2. pot. żart. heca: ale afera!; 3. nieuczciwe encyklopedia
 • Co znaczy Aferzysta Czemu właściciel lub prowadzący przedsiębiorstwo; 2. dziś: tylko ktoś zamieszany w przestępstwo lub prowadzący nieuczciwe interesy; skandalista jak działa
 • Co znaczy Afiks Co gorsze morfem słowotwórczy (przyrostek lub przedrostek): słowotwórstwo afiksalne – sposób tworzenia wyrazów pochodnych przez dodanie przyrostka czy, jest
 • Co znaczy Afiliacja Porównaj filia córka> praw./ekon. powiązanie z czym, dołączenie do czegoś (np. do innej organizacji), łączenie przedsiębiorstw lub tworzenie filii pojęcie
 • Co znaczy Afirmacja Porównanie pochwała czego: afirmacja życia, zabawy afirmować (co), afirmowanie (czego): mieć afirmujący stosunek do czego, kogo wyjaśnienie
 • Co znaczy Afisz Co lepsze powiadamiające np. o przedstawieniu, koncercie, odczycie, zebraniu, imprezie sportowej, kulturalnej lub mające charakter reklamowy opis
 • Co znaczy Się Afiszować Dlaczego popisywać się czymś, co uważa się za powód do chwały, chcąc zwrócić na siebie powszechną uwagę; robić coś na pokaz, obnosić się z czym informacje
 • Co znaczy Afonia Jak lepiej ż) <łac. z gr. aphonia> mówienie bezgłośne, utrata dźwięczności głosu spowodowana chorobą krtani, pot. bezgłos co to jest
 • Co znaczy Aforysta Kiedy m) twórca aforyzmów aforystka definicja
 • Co znaczy Aforystyka Od czego zależy ż) zbiór aforyzmów, ogół aforyzmów co znaczy
 • Co znaczy Anteriora Na czym polega łac. anteriora poprzednio> to, co było, zdarzyło się wcześniej: a posteriori; post anteriora słownik
 • Co znaczy Amfibologia Amfibolia Różnice ż) błąd logiczny, budowa zdania powodująca dwuznaczność wypowiedzi znaczenie
 • Co znaczy Aforyzm Wady i zalety odgraniczam, podkreślam> błyskotliwa sentencja, trafne zdanie, które zwięźle i dowcipnie formułuje jakąś prawdę ogólniejszą; złota myśl czym jest
 • Co znaczy Afro Podobieństwa ndm) rodzaj fryzury, włosy skręcone w drobne loczki jak u wielu Afrykańczyków: nosić modne afro co oznacza
 • Co znaczy Afrodyzjak Czemu m) środek podniecający, substancja wzmacniająca popęd seksualny krzyżówka
 • Co znaczy Afrodyzje Co gorsze lm) – staroż. w Grecji uroczystości ku czci bogini Afrodyty najlepszy
 • Co znaczy Afront Porównaj od łac. ad frontare stanąć przeciwko (daw. stanąć a fronte – frontem do kogoś, stanąć twarzą w twarz)> zniewaga, obraza, uchybienie słowem przykłady
 • Co znaczy Afrykaner Porównanie m) czarnoskóry obywatel krajów, także ten, który obecnie mieszka w Afryce, ale urodził się poza Afryką encyklopedia
 • Co znaczy Afrykanista Co lepsze m) specjalista, znawca lub badacz języków i kultur afrykańskich afrykanistka jak działa
 • Co znaczy Afrykanistyka Dlaczego ż) nauka zajmująca się studiami i badaniem języków, literatur i kultur kontynentu afrykańskiego afrykanista, afrykaner, afro czy, jest
 • Co znaczy Afta Jak lepiej bolesne owrzodzenie powstające na błonie śluzowej jamy ustnej na skutek zakażenia wirusowego (najczęściej u niemowląt pojęcie
 • Co znaczy Agar Agar Agar Kiedy wyciąg z pewnych gatunków glonów o tej nazwie, stosowany głównie w mikrobiologii (jako pożywka dla hodowli bakterii) i farmakologii wyjaśnienie
 • Co znaczy Agencja Od czego zależy instytucja lub przedstawicielstwo firmy, które prowadzi różnego typu działalność: agencja handlowa, eksportowa, towarzyska, rolnicza opis
 • Co znaczy Agenda Na czym polega ż) <łac. agenda> 1. przedstawicielstwo lub oddział jakiejś instytucji; . rzad. notatnik informacje
 • Co znaczy Agent Różnice agens działający> 1. osoba działająca z upoważnienia i na rzecz jakiejś instytucji, firmy: agent handlowy; 2. tajny współpracownik policji co to jest
 • Co znaczy Agentura Wady i zalety ż) siatka szpiegowska agenturalny: siatka agenturalna definicja
 • Co znaczy Agitacja Podobieństwa łac. agitatio poruszanie, podburzanie> działalność, która ma na celu zjednanie zwolenników; propagowanie jakichś haseł (lub idei): uprawiać co znaczy
 • Co znaczy Agitator Czemu m) ten, kto agituje, prowadzi agitację agitatorka słownik
 • Co znaczy Agitka Co gorsze ż) 1. ulotka agitacyjna: roznosić agitki; 2. także wszelka działalność agitacyjna: prowadzić agitkę znaczenie
 • Co znaczy Aglomeracja Porównaj skupisko kilku miast w jednym okręgu; 2. ogólniej: nagromadzenie, połączenie czegoś: aglomeracja miejska, przemysłowa aglomerat zob czym jest
 • Co znaczy Agnacja Porównanie ż) <łac. agnatio> pokrewieństwo w linii męskiej, które obejmuje również osoby wchodzące do rodziny przez adopcję lub małżeństwo agnat co oznacza
 • Co znaczy Agnat Co lepsze m) <łac. agnatus> krewny w linii męskiej, krewny „po mieczu” (w przeciwieństwie do pokrewieństwa w linii żeńskiej, czyli „po kądzieli” krzyżówka
 • Co znaczy Agnostycyzm Dlaczego niepoznawalny> 1. filoz pogląd, że jest niemożliwe pełne i obiektywne poznanie rzeczywistości; 2. postawa wątpienia lub niewiary w co najlepszy
 • Co znaczy Agnostyk Jak lepiej m) 1. filoz. przedstawiciel lub zwolennik agnostycyzmu; 2. pot. ten kto wątpi w istnienie Boga; 3. żart. niedowiarek agnostyczka przykłady
 • Co znaczy Agonia Kiedy z gr. ag?nía walka> 1. stan poprzedzający śmierć; dogorywanie, konanie: być w agonii; 2. pot. schyłek, upadek, koniec czego: agonia miasta encyklopedia
 • Co znaczy Agora Od czego zależy Grecji duży plac w centrum miasta, będący miejscem obrad zgromadzenia wolnych obywateli, w starożytnym Rzymie nazywane forum (łac. forum jak działa
 • Co znaczy Agorafobia Na czym polega ż) med. lęk przestrzeni: cierpieć na // mieć agorafobię czy, jest
 • Co znaczy Agrafia Różnice pisania z powodu uszkodzenia pewnych ośrodków w mózgu (często przy afazji) agrafik; częściowa agrafia przejawia się w dysgrafii pojęcie
 • Co znaczy Agrarny Wady i zalety <łac. agrarius rolny, rolniczy od ager rola> dotyczący rolnictwa: reforma agrarna agraryzm, agrarysta wyjaśnienie
 • Co znaczy Agraryzm Podobieństwa w.) i rozwijająca się potem w różny sposób w różnych krajach jako poglądy, postawy lub program ochrony rolnictwa narodowego i interesów opis
 • Co znaczy Agregat Czemu łączyć> 1. techn. urządzenie składające się z kilku różnych elementów współdziałających ze sobą; 2. zespół kilku maszyn lub wielofunkcyjne informacje
 • Co znaczy Agresja Co gorsze zaborczy> 1. zachowanie napastliwe, brutalne wyładowanie gniewu lub niezadowolenia: okazywać agresję wobec kogoś; . polit. zbrojna napaść co to jest
 • Co znaczy Agresor Porównaj m) < fr. agresseur, z łac. agressor> napastnik (także o państwie napadającym na inne państwo) agresorka definicja
 • Co znaczy Agro Porównanie wskazuje na związek z rolą, rolnictwem, gospodarstwem rolnym, np. agrochemia, agronomia, agrotechnik, agrotechnika, agrokultura (zob. też co znaczy
 • Co znaczy Agrocenoza Co lepsze zespół organizmów roślinnych i zwierzęcych w określonym środowisku rolniczym, powstały w wyniku działalności gospodarczej człowieka słownik
 • Co znaczy Agrogaz Dlaczego m) – biogaz, czyli ekologiczny gaz łatwopalny otrzymywany m.in. z odpadków organicznych, stosowany w energetyce znaczenie
 • Co znaczy Akcyza Jak lepiej rodzaj podatku tzw. pośredniego, który nakłada państwo na niektóre artykuły i usługi, obciążający konsumenta akcyzowy: podatek akcyzowy czym jest
 • Co znaczy Aids Kiedy Syndrome zespół nabytych niedoborów immunologicznych> choroba wirusowa polegająca na załamaniu się odporności organizmu, prowadzi do co oznacza
 • Co znaczy Aikido Od czego zależy samoobrony polegający na obezwładnieniu przeciwnika za pomocą chwytów i ciosów niezagrażających jego zdrowiu aikodoka (na wzór: dżudoka krzyżówka
 • Co znaczy Aikidoka Na czym polega m; ndm) ten, kto uprawia aikido najlepszy
 • Co znaczy Mail Air Różnice m) listy i przesyłki z naklejką „air mail” przewożone są transportem lotniczym przykłady
 • Co znaczy Ajencja Wady i zalety usługowa dzierżawiona od jakiegoś przedsiębiorstwa lub instytucji, która prowadzona jest przez osobę prywatną, rozliczającą się z danym encyklopedia
 • Co znaczy Ajent Podobieństwa prywatna, która prowadzi placówkę handlową lub usługową dzierżawioną od jakiegoś przedsiębiorstwa lub instytucji: ajent sklepu, piwiarni jak działa
 • Co znaczy Akademia Czemu ateńska szkoła filozoficzna założona przez Platona w gaju Akademosa (ok. 387 r. do 529 r. p.n.e.); 1. stąd współczesna nazwa niektórych czy, jest
 • Co znaczy Akademik Co gorsze uczony lub artysta, członek Akademii Nauk lub Akademii Umiejętności; społeczność akademicka; 2. w sztuce: zwolennik akademizmu akademizm; 3 pojęcie
 • Co znaczy Akademizm Porównaj rygorystycznie do klasycznych reguł estetyki, za ideał piękna uznający sztukę antyku; później określano tak bierne (odtwórcze wyjaśnienie
 • Co znaczy Akant Porównanie dekoracyjny w kształcie stylizowanych zębatych liści rośliny o tej nazwie; częsty w sztuce i architekturze antycznej i barokowej opis
 • Co znaczy Akapit Co lepsze od początku: od rozdziału, od ustępu> wcięcie tekstu sygnalizujące początek nowego ustępu (dawniej zdobiony inicjałem); nowa linia, nowy informacje
 • Co znaczy Akceleracja Dlaczego procesu (biologicznego, chemicznego) dokonujące się pod wpływem jakiegoś czynnika lub wywołane sztucznie: akceleracja następuje, jest co to jest
 • Co znaczy Akcelerator Jak lepiej m) techn. urządzenie lub czynnik przyśpieszający; przyśpieszacz definicja
 • Co znaczy Akcent Kiedy lub sylabę: głoski akcentowane; . charakterystyczne dla danego języka brzmienie jakiegoś elementu słowa lub wypowiedzi: wyraz akcentowany co znaczy
 • Co znaczy Akcentować Od czego zależy głośniej wymawiać jakąś część wyrazu lub zdania: akcentować ostatnią sylabę; 2. podkreślać coś (np. jakąś część informacji) ze szczególnym słownik
 • Co znaczy Akcept Na czym polega zobowiązanie się do zapłacenia sumy oznaczonej na wekslu lub czeku; akcept bankowy – weksel, który bank zobowiązuje się wykupić w znaczenie
 • Co znaczy Akceptacja Różnice przyjęcie do wiadomości i/lub wyrażenie zgody na co, zatwierdzenie czegoś: wyrazić akceptację, uzyskać czyją akceptację akceptować (co czym jest
 • Co znaczy Akceptowalny Wady i zalety przym.) możliwy do zaakceptowania neg. nieakceptowany co oznacza
 • Co znaczy Akces Podobieństwa czegoś, włączenie (się) do jakiejś organizacji, akcji; 2. praw. akt, dokument stwierdzający przystąpienie do umowy; zgłosić swój akces do krzyżówka
 • Co znaczy Akcesor Czemu m) przest. ten, kto przystępuje do czegoś, wchodzi do spółki najlepszy
 • Co znaczy Akcesoria Co gorsze drobne przybory; narzędzia podręczne charakterystyczne dla wykonawcy jakiegoś zawodu (np. dla kucharza – taca, wałek, łyżka; dla lekarza – przykłady
 • Co znaczy Akcja Porównaj zwłaszcza zorganizowane: akcja bojowa, żniwna; 2. lit. zdarzenia opowiadane w utworze: akcja powieści; 3. ekon. papier wartościowy o pewnym encyklopedia
 • Co znaczy Akcjonariat Porównanie m) wszyscy akcjonariusze, czyli udziałowcy, posiadacze akcji danej firmy, przedsiębiorstwa jak działa
 • Co znaczy Akcjonariusz Co lepsze takich słów zapożyczonych, jak: emisariusz itp.; posiadacz akcji przedsiębiorstwa, udziałowiec spółki akcyjnej akcjonariat czy, jest
 • Co znaczy Akcydens Dlaczego okoliczność> 1. filoz. to, co w danej rzeczy przypadkowe i zmienne – w przeciwieństwie do tego, co istotne, stałe; 2. pot. druk pojęcie
 • Co znaczy Akcydentalny Jak lepiej przym.) przypadkowy, nietypowy: akcydentalna sytuacja, akcydentalne zdarzenie wyjaśnienie
 • Co znaczy Akcyjny Kiedy akcyjna – spółka, w której podstawą działalności jest kapitał wniesiony przez wspólników w formie tzw. Akcji (czyli udziałów) mogących opis
 • Co znaczy Aktywator Od czego zależy m) urządzenie lub czynnik aktywizujący: aktywator mechaniczny, chemiczny, biochemiczny informacje
 • Co znaczy Aklamacja Na czym polega bez wyjątku, dziś tylko w wyrażeniu: ogłosić, ustanowić co przez aklamację, tzn. jednomyślnie, bez głosowania: uchwała przyjęta przez co to jest
 • Co znaczy Aklimatyzacja Różnice przystosowywanie się, przyzwyczajenie się do nowego klimatu; szerzej: do nowej sytuacji, do nowych warunków: on przechodzi proces definicja
 • Co znaczy Akomodacja Wady i zalety przystosowanie (się) czegoś do wymagań czego innego: akomodacja oka do natężenia i jakości światła; 2. jęz.: akomodacja wyrazu do wymagań co znaczy
 • Co znaczy Akompaniament Podobieństwa muzyka towarzysząca soliście, muzyczne uzupełnienie głównej partii wykonywanej przez muzyka lub śpiewaka; 2. przen. żart. dowolne dźwięki słownik
 • Co znaczy Akompaniator Czemu m) ten, kto akompaniuje śpiewakowi, soliście akompaniatorka znaczenie
 • Co znaczy Akonto Co gorsze zaliczka na poczet należności: wypłacić komu pewną sumę akonto; otrzymać akonto (także: a konto czym jest
 • Co znaczy Akord Porównaj wynagrodzenia zależny od ilości wykonanej pracy w jednostce czasu: robić coś na akord, pracować w akordzie, praca akordowa; 2. muz co oznacza
 • Co znaczy Akordeon Porównanie instrument muzyczny, rodzaj harmonii o dwóch klawiaturach: klawiszowej (jak w pianinie) i guzikowej (basy): grać na akordeonie akordeonista krzyżówka
 • Co znaczy Akr Co lepsze m) angielska miara powierzchni ziemi, równa ok. 4047 m2: mieć kilka akrów ziemi najlepszy
 • Co znaczy Akredytacja Dlaczego wierzę> oficjalne uprawnienie przedstawiciela dyplomatycznego lub dziennikarza do pełnienia określonej funkcji przy obcym rządzie przykłady
 • Co znaczy Akredytywa Jak lepiej pełnomocnictwo; 2. ekon. dokument wystawiany przez bank lub inną instytucję; rodzaj karty kredytowej lub czeku encyklopedia
 • Co znaczy Akrobacja Kiedy akrobata> 1. skomplikowane figury sportowe, trudne ćwiczenia gimnastyczne, zwykle cyrkowe (ekwilibrystyka, akrobatyka); 2. trudne formy jak działa
 • Co znaczy Akrobata Od czego zależy 1. sportowiec wykonujący akrobacje, m.in. na łyżwach, nartach, rolkach, także trudne ćwiczenia gimnastyczne; 2. artysta sztuki cyrkowej czy, jest
 • Co znaczy Akrofobia Na czym polega wysokości: mieć akrofobię akronim(m) . skrótowiec, czyli wyraz utworzony z początkowych liter nazwy pojęcie
 • Co znaczy Akropol Różnice Grecji główna część miasta z licznymi świątyniami i fortyfikacjami, zazwyczaj też najwyżej położona, centrum życia kulturalnego wyjaśnienie
 • Co znaczy Akrostych Wady i zalety m) lit. typ wiersza, w którym początkowe litery lub słowa każdego wersu czytane z góry na dół tworzą wyraz lub zdanie opis
 • Co znaczy Akryl Podobieństwa syntetyczne wełnopodobne, otrzymywane z żywic akrylowych: kwas akrylowy; sweter z akrylu/akrylowy; klej akrylowy informacje
 • Co znaczy Aksamit Czemu sześciu nici> pewien rodzaj tkaniny specjalnie tkanej i strzyżonej, miękkiej i delikatnej w dotyku: aksamitny kostium, spódnica aksamitna co to jest
 • Co znaczy Aksjolog Co gorsze m) – badacz, specjalista w zakresie aksjologii definicja
 • Co znaczy Aksjologia Porównaj 1. filoz. nauka o wartościach, zajmująca się badaniem ich natury, podstawami i kryteriami wartościowania; 2. pewna teoria wartości, system co znaczy
 • Co znaczy Aksjomat Porównanie twierdzenie uznane za oczywiste i niewymagające dowodów; filoz., log. pierwotny sąd logiczny, z którego wyprowadza się wszystkie inne słownik
 • Co znaczy I Akt Co lepsze dokumentów odnoszących się do jakiejś sprawy (np. rejestry urodzeń, małżeństw i zgonów obywateli prowadzone przez urzędy stanu cywilnego znaczenie
 • Co znaczy Ii Akt Dlaczego dzianie się czego, wytwór czynności> naga postać ludzka w malarstwie i rzeźbie: akt kobiecy; część utworu scenicznego: akt I dramatu czym jest
 • Co znaczy Aktualizacja Jak lepiej aktualnym, zgodnym z bieżącym stanem rzeczy aktualizować co: dane zostały zaktualizowane; aktualny: stan aktualny; aktualnie (przysł co oznacza
 • Co znaczy Aktyw Kiedy czynni członkowie jakiejś organizacji związkowej, partyjnej: aktyw partyjny aktywny aktywista, aktywizacja krzyżówka
 • Co znaczy Aktywa Od czego zależy przedsiębiorstwa lub osoby prywatnej (np. pieniądze, majątek), którymi może w każdej chwili dysponować najlepszy
 • Co znaczy Aktywacja Na czym polega uaktywnienie: aktywacja karty kredytowej aktywować co; fiz.biochem. wzmaganie, pobudzanie działania organizmu lub zdolności ciał przykłady
 • Co znaczy Aktywista Różnice m) bardzo aktywny działacz, członek jakiejś grupy, organizacji, należący do jej aktywu: aktywista partyjny, harcerski encyklopedia
 • Co znaczy Aktywizacja Wady i zalety kogo lub czego: aktywizacja uczniów, społeczeństwa, przedsiębiorstw uaktywnić kogo, co; zwiększyć aktywność aktywny: aktywny wypoczynek jak działa
 • Co znaczy Akumulacja Podobieństwa gromadzenie czego: akumulacja kapitału, towarów, funkcji akumulować co, akumulator; 2. ekon. gromadzenie środków finansowych z części czy, jest
 • Co znaczy Akumulator Czemu m) techn. urządzenie, które gromadzi i wytwarza energię: akumulator samochodowy się wyładował pojęcie
 • Co znaczy Akupresura Co gorsze niekonwencjonalna metoda leczenia poprzez ucisk, polega na uciskowym masowaniu określonych punktów na ciele: stosować akupresurę, poddawać wyjaśnienie
 • Co znaczy Akupunktura Porównaj kłucie> med. metoda leczenia za pomocą cienkich igieł (zwykle ze szlachetnego metalu, złotych lub srebrnych), które wbija się w ściśle opis
 • Co znaczy Akurat Porównanie accuratus starannie wykonany> wystarczająco, w sam raz: było akurat tyle, ile trzeba; znak zaprzeczenia lub odmowy: Zrobił to? – Akurat! – informacje
 • Co znaczy Akuratny Co lepsze przym.) przest. punktualny, dokładny, rzetelny: ktoś jest bardzo/zbyt akuratny akuratnie, akuratność co to jest
 • Co znaczy Akustyk Dlaczego m) specjalista od akustyki (np. szef nagrań płytowych) akustyczny definicja
 • Co znaczy Akustyka Jak lepiej fiz. nauka o dźwięku i rozchodzeniu się fal dźwiękowych: fale akustyczne; 2. pot. warunki dobrego rozchodzenia się dźwięku w co znaczy
 • Co znaczy Akuszerka Kiedy ż) przest. położna, osoba pomagająca kobiecie rodzącej akuszer słownik
 • Co znaczy Akwa Od czego zależy jako cząstka wyrazów złożonych i wskazuje na związek z wodą: akwalung, akwarela, akwamaryna, akwarium, akwedukt, akwen znaczenie
 • Co znaczy Akwaforta Na czym polega technika graficzna, w której rysunek przenosi się na płytę pokrytą werniksem i poddaje wytrawieniu kwasem azotowym, a powstałe w ten czym jest
 • Co znaczy Akwalung Różnice ang. lung płuco> aparat umożliwiający swobodne oddychanie pod wodą, zwykle w formie zbiornika ze sprężonym powietrzem albo tlenem co oznacza
 • Co znaczy Akwanauta Wady i zalety m) <łac. aqua + gr. nautos żeglarz> nurek, badacz głębin albo dna morskiego krzyżówka
 • Co znaczy Akwarela Podobieństwa 1. farba wodna: farby akwarelowe; 2. technika malarska polegająca na stosowaniu tych farb malarz-akwarelista; 3. obraz malowany tymi najlepszy
 • Co znaczy Akwarium Czemu zbiornik wodny, wodopój> naczynie, zwykle szklane, przystosowane do hodowli i obserwacji zwierząt i roślin wodnych akwarysta, akwarystka przykłady
 • Co znaczy Akwarystyka Co gorsze ż) hodowla ryb lub roślin akwariowych, nauka o ich wymaganiach i hodowli tego typu: poradnik akwarystyczny/dla akwarystów encyklopedia
 • Co znaczy Akwen Porównaj m) <łac. aqua)> zbiornik wodny naturalny lub sztuczny; staw, jezioro, także wydzielona część obszaru wód morskich akwenowy jak działa
 • Co znaczy Akwizycja Porównanie klientów, pozyskiwanie nabywców, zbieranie zam.ówień na zakup towaru lub na wykonanie określonych usług itp. akwizycyjny, akwizytor czy, jest
 • Co znaczy Akwizytor Co lepsze m) pracownik zajmujący się akwizycją akwizytorka pojęcie
 • Co znaczy Alabaster Dlaczego minerał, drobnoziarnista odmiana gipsu, stosowana w rzeźbiarstwie oraz do wyrobu naczyń i drobnych przedmiotów ozdobnych (w starożytnym wyjaśnienie
 • Co znaczy Alalia Jak lepiej ż) zaburzenie rozwoju mowy w wyniku uszkodzenia ośrodków mowy w mózgu: cierpieć na alalię alalik opis
 • Co znaczy Alalik Kiedy m) człowiek cierpiący na alalię informacje
 • Co znaczy Alasz Od czego zależy m) likier kminkowy; kminkówka co to jest
 • Co znaczy Alba Na czym polega ż) w średniowiecznej liryce prowansalskiej utwór z motywem miłosnego pożegnania kochanków o świcie definicja
 • Co znaczy Alba Różnice dziś liturgiczny strój duchownych katolickich; w starożytnym Rzymie szata oznaczała, że chłopak nie jest już dzieckiem, lecz młodzieńcem co znaczy
 • Co znaczy Albinos Wady i zalety choroby zwanej bielactwem: łac. albus biały)> 1. człowiek, zwierzę lub roślina pozbawione naturalnego pigmentu odpowiadającego za słownik
 • Co znaczy Alteracja Podobieństwa ż): <łac. alteratio drugi, różny> zakłopotanie, pomieszanie: przest popaść w alterację, być zalterowanym znaczenie
 • Co znaczy Albuminy Czemu proste, rozpuszczalne w wodzie; mają różne zastosowanie: w med. jako środki odżywcze, w techn. – do wyrobu klejów, w grafice i fotografii czym jest
 • Co znaczy Alchemia Co gorsze hiszp. alquimia, z ar. al-k?m?j?> . tajemne prace i doświadczenia średniowiecznych magów, którzy bezskutecznie próbowali zamienić pospolite co oznacza
 • Co znaczy Alderman Porównaj m) członek rady miejskiej krzyżówka
 • Co znaczy Aldy Aldyny Porównanie lm) cenne starodruki z XV–XVI w. wydane w drukarni Aldusa Manutusa (Wenecja, Włochy najlepszy
 • Co znaczy Aleatoryzm Co lepsze związany z pewnymi zasadami gry w kości; 2. muz. nowoczesny styl w muzyce przejawiający się w specjalnej konstrukcji dzieła przykłady
 • Co znaczy Alegat Dlaczego załącznik do czegoś; praw. dokument zwykle dołączany do innych akt, dziś też do materiałów badawczych: np. alegaty botaniczne to torebki z encyklopedia
 • Co znaczy Alegoria Jak lepiej opowiadanie, które ma sens przenośny, metafora przedstawiająca treści i pojęcia abstrakcyjne (np. dobro, sprawiedliwość, wiosna) za pomocą jak działa
 • Co znaczy Alegoryzm Kiedy literaturze i sztuce, głównie średniowiecznej, uznająca alegorię za najważniejszy środek wypowiedzi artystycznej czy, jest
 • Co znaczy Aleksandryn Od czego zależy m) lit. we francuskiej poezji dworskiej wiersz 12zgłoskowy użyty w poemacie Aleksander Wielki pojęcie
 • Co znaczy Aleksandryt Na czym polega minerał półprzeźroczysty o odcieniu szmaragdowym, odmiana chryzoberylu, stosowany jako kamień szlachetny wyjaśnienie
 • Co znaczy Aleksja Różnice łac. lectio czytam> psych., med. utrata lub brak zdolności czytania (często w afazji), w stopniu słabym powoduje dysleksję lektyk, dziecko opis
 • Co znaczy Alembik Wady i zalety daw. naczynie do destylacji płynów, używane przez alchemików; . później rodzaj wódki potocznie zwanej przepalanką informacje
 • Co znaczy Alergan Podobieństwa m) med. lek przeciwko alergii alergia co to jest
 • Co znaczy Alergen Czemu m) substancja wywołująca alergię alergia definicja
 • Co znaczy Alergia Co gorsze wrodzone lub nabyte uczulenie na pewne substancje (alergeny), objawiające się napadami kaszlu, katarem, wysypką lub obrzękiem alergenny co znaczy
 • Co znaczy Alergik Porównaj m) osoba cierpiąca na alergię: mój syn jest alergikiem słownik
 • Co znaczy Alergolog Porównanie m) lekarz-specjalista w zakresie alergologii alergolożka znaczenie
 • Co znaczy Alergologia Co lepsze ż) med. dział medycyny zajmujący się badaniem i leczeniem alergii: oddział alergologiczny, testy alergologiczne alergolog czym jest
 • Co znaczy Alergometria Dlaczego ż) med. specjalistyczne badania odporności chorego na różne alergeny co oznacza
 • Co znaczy Alert Jak lepiej m) stan gotowości do podjęcia jakiejś akcji: alert harcerski, żniwny; ogłosić alert krzyżówka
 • Co znaczy Alfabet Kiedy umownie spis liter, lista znaków nazywających głoski w danym języku; rzeczownik utworzony sztucznie (jak pol. abecadło: a, b, c, d + ło) od najlepszy
 • Co znaczy Alga Od czego zależy rodzaj wodorostów, najprostsze samożywne rośliny plechowe żyjące głównie w wodzie; glony algologia: kwas alginowy przykłady
 • Co znaczy Algebra Na czym polega matematyki, teoria rozwiązywania równań, w których występują obok cyfr także symbole literowe; obecnie jej przedmiotem badań są także encyklopedia
 • Co znaczy Algezja Różnice ż) psych., med. ból, odczucie bólu, wrażliwość na ból algezymetr, algezymetria: badania algezymetryczne jak działa
 • Co znaczy Algol Wady i zalety algorytmiczny> inform. jeden z uniwersalnych międzynarodowych języków programowania (składa się z liter, wyrazów angielskich oraz znaków i czy, jest
 • Co znaczy Algolog Podobieństwa m) badacz-specjalista od rodziny alg algolożka pojęcie
 • Co znaczy Algologia Czemu ż) dział biologii, nauka o algach: uprawiać algologię algolog wyjaśnienie
 • Co znaczy Algorytm Co gorsze arabskiego matematyka Muhammada ibn Musy, uważanego za twórcę tego pojęcia> określona wielkość w matematyce (algorytm z jakiejś liczby opis
 • Co znaczy Algorytmizacja Porównaj formalnych programów lub planów systematycznego postępowania w jakiejś sprawie wymagającej rozwiązań całościowych: algorytmizacja zasad informacje
 • Co znaczy Alians Porównanie m) przymierze; sojusz między państwami lub ugrupowaniami politycznymi: wejść w alians (z kim) aliant co to jest
 • Co znaczy Aliant Co lepsze m) sprzymierzeniec, sojusznik> alianci: wojska alianckie definicja
 • Co znaczy Aliaż Dlaczego mieszanina> 1. połączenie różnych zjawisk, pojęć, emocji; 2. przest. pewien układ między ludźmi: wchodzić w aliaże co znaczy
 • Co znaczy Alibi Jak lepiej niewinności ważny dla sądu, zwykle polega na wykazaniu, że podejrzany nie mógł być sprawcą przestępstwa, bo w czasie, gdy je popełniono słownik
 • Co znaczy Ameba Kiedy pierwotniak o miękkich, zmiennych kształtach ciała, zamieszkujący w wodach; med. pasożyt ludzki i zwierzęcy ameboza znaczenie
 • Co znaczy Alienacja Od czego zależy poczucie wyobcowania, obcości w świecie, w którym się żyje, często rodzące frustrację i agresję> alienować się od kogo/skąd; wyalienowany czym jest
 • Co znaczy Alimentacja Na czym polega płacenia alimentów, udzielanie opieki i pomocy; geogr.-geol. zasilanie akwenów rzek, jezior itp. wodą (np. spływającą z gór, także wskutek co oznacza
 • Co znaczy Alimenty Różnice obowiązek prawny utrzymania kogoś i opieki nad kimś; pot. najczęściej pieniądze, które ktoś jest prawnie obowiązany płacić na utrzymanie krzyżówka
 • Co znaczy Amerykanka Wady i zalety lub tapczanu; sport. walka zapaśnicza w stylu wolnoamerykańskim, wolnoamerykanka – ale: Amerykanka – obywatelka Ameryki najlepszy
 • Co znaczy Aliteracja Podobieństwa głoski> lit. zabieg stylistyczny polegający na powtarzaniu tej samej głoski w kolejnych wyrazach (panna Paula puściła pana Piotra) albo na przykłady
 • Co znaczy Alkad Czemu sędzia> starszy urzędnik gminy (odpowiednik wójta lub burmistrza), który pełni także obowiązki sędziego encyklopedia
 • Co znaczy Alkalia Co gorsze ług, substancja zasadowa> chem. związki silnie zasadowe, ługi> alkaliczny: odczyn alkaliczny, zasadowy, alkaloidy, alkaloza jak działa
 • Co znaczy Alkaloidy Porównaj substancje zasadowe, przeważnie są to silne trucizny, w małych dawkach stosowane w lecznictwie> alkalia, alkaliczny czy, jest
 • Co znaczy Alkaloza Porównanie zasadowości płynów organicznych wskutek czynników chorobowych, naruszające równowagę kwasowo-zasadową, tzw. zasadowica pojęcie
 • Co znaczy Alkazar Co lepsze zamek; łac. castrum> hiszpański zamek warowny lub reprezentacyjna rezydencja w stylu architektury muzułmańskiej wyjaśnienie
 • Co znaczy Alkiermes Dlaczego roślina z rodziny szarłatowatych: jak alkiermes skroś spłonęła (Fredro, Zemsta), czyli oblała się rumieńcem ze wstydu opis
 • Co znaczy Alkohol Jak lepiej jako o środku leczniczym), napój o właściwościach odurzających otrzymywany z rozcieńczonego spirytusu etylowego lub przez destylację informacje
 • Co znaczy Alkowa Kiedy niewielka sklepiona komnata, namiot> daw. niewielki pokoik bez okien w chłopskich chatach lub rodzaj niszy, pełniący rolę sypialni co to jest
 • Co znaczy Allegro Od czego zależy szybsze niż allegretto, a wolniejsze niż presto); utwór muzyczny lub jego część w tym tempie; nazwa popularnego sklepu internetowego definicja
 • Co znaczy Alleluja Na czym polega wezwanie liturgiczne (Chwalcie Pana) do wiernych w nabożeństwie synagogalnym; w obrządku chrześcijańskim dodawane do modlitw w okresie co znaczy
 • Co znaczy Alo Allo Różnice cząstka poch. gr.-łac.:allos// alius – inny, różny od czegoś, często występująca w złożonych terminach naukowych: alofonia alofon słownik
 • Co znaczy Mater Alma Wady i zalety ż) <łac. matka-żywicielka, matka karmiąca> uroczyste określenie wyższej uczelni, dawniej tylko o Uniwersytecie Jagiellońskim znaczenie
 • Co znaczy Almanach Podobieństwa edyt. zbiór utworów różnych autorów tworzących w tym samym okresie: almanach poetycki; daw. kalendarz z informacjami astronomicznymi lub czym jest
 • Co znaczy Alofan Czemu m)
 • Co znaczy Alofon Co gorsze tej samej głoski wymawiany różnie w zależności od otoczenia głoskowego (ze względu na upodobnienia) lub zależnie od osobniczych cech krzyżówka
 • Co znaczy Alokacja Porównaj ż) <łac. locatio umieszczenie> przeniesienie w inne miejsce, księg. uznanie dopisanej pozycji w rachunku> alokować (co, gdzie najlepszy
 • Co znaczy Alokucja Porównanie ż) <łac. allocutio uroczysta mowa> przest. dziś żart. mowa publiczna, także uroczysty zwrot rozpoczynający przemówienie przykłady
 • Co znaczy Alopatia Co lepsze ż) med. metoda leczenia encyklopedia
 • Co znaczy Alotropia Dlaczego tropos: postać> chem. występowanie jednego pierwiastka chemicznego w kilku odmianach (np. węgiel i diament)> alotrop, alotropowy: odmiana jak działa
 • Co znaczy Alpaga Alpaka Jak lepiej zool. gatunek lamy peruwiańskiej (lama pacos), spokrewniony z wielbłądami; 2. także wełna z lam; niezależnie też nazwa tkaniny bawełniano czy, jest
 • Co znaczy Alpinarium Kiedy <łac. Alpinus alpejski, Alpy> skalniak, czyli ogródek skalny z roślinami wysokogórskimi: mieć alpinarium, widzieć różne alpinaria pojęcie
 • Co znaczy Alpiniada Od czego zależy rzeczownika olimpiada; masowa impreza turystyczna o charakterze konkursu na przejście//przejazd różnymi trasami wysokogórskimi wyjaśnienie
 • Co znaczy Alrauna Na czym polega mandragory, któremy przypisuje się różne właściwości lecznicze i magiczne (ponieważ kształt korzenia przypomina nieco mężczyznę opis
 • Co znaczy Alt Różnice wysoki głos męski (jak chłopięcy) lub – jak dziś – niski głos żeński odpowiadający skalą altowi chłopięcemu; muz. głos kobiecy niższy od informacje
 • Co znaczy Alter Wady i zalety gdzie znaczy drugi, inny: alter ego (inny, drugi ja), tworzy słowa złożone: alteracja, alternatywa, alternant, alternator co to jest
 • Co znaczy Alternacja Podobieństwa wymiana, oboczność elementów (np. oboczność głosek w formach czas. nieść: niósł: niesie: noszę); naprzemiennie zmieniające się motywy lub definicja
 • Co znaczy Alternant Czemu naprzemian, co drugi> zastępnik, forma oboczna (alternacyjna) wobec czego, alternująca z czym, np. jęz. człon wyrazu, w którym zachodzi co znaczy
 • Co znaczy Alternator Co gorsze m) techn. prądnica wytwarzająca prąd zmienny; cyber. określony rodzaj układu zero-jedynkowego słownik
 • Co znaczy Anekumena Porównaj ż) geogr. obszary niezamieszkane przez człowieka, niezagospodarowane znaczenie
 • Co znaczy Amfibia Porównanie zdolne do poruszania się w obu środowiskach> pojazd bojowy do poruszania się po ziemi i wodzie, również samolot, który może lądować na czym jest
 • Co znaczy Alternatywa Co lepsze możliwy w układzie „wymian”> sytuacja wymagająca wyboru jednej z dwu możliwości: albo to, albo tamto; jedno z dwojga: mieć alternatywę co oznacza
 • Co znaczy Altruista Dlaczego altruizm; jest chętny do bezinteresownej pomocy innym, działa dla dobra innych altruistka, altruistycznie: postąpić altruistycznie krzyżówka
 • Co znaczy Altruizm Jak lepiej los innych ludzi, gotowość do pomocy i poświęcenia się dla dobra innych, przeciwieństwo egoizmu altruista, altruistyczny: altruistyczna najlepszy
 • Co znaczy Alumn Kiedy m) <łac. alumnus wychowanek> kleryk, wychowanek katolickiego seminarium duchownego: nasi alumni (nie: alumnowie przykłady
 • Co znaczy Aluwium Od czego zależy napływy, czyli osady nagromadzone w dolinach rzek lub dawnych mórz, także podczas wielkich powodzi: osady aluwialne (z okresu zlodowaceń encyklopedia
 • Co znaczy Aluzja Na czym polega uwaga (słowo, zdanie) z podtekstem, pozornie nie na temat, zwykle żartobliwa lub złośliwa, która ma wywołać określone skojarzenia; przytyk jak działa
 • Co znaczy Ałun Różnice z grupy siarczanów uzyskiwany sztucznie (m.in. z ałunitu), od wieków znany jako środek do tamowania krwi, stosowany także w garbarstwie czy, jest
 • Co znaczy Amalgamat Wady i zalety malgam> mieszanina różnych elementów, zlepek czego; chem. stop metalu (np. srebra) z rtęcią, stosowany m.in. w dentystyce pojęcie
 • Co znaczy Róg Amaltei Podobieństwa karmicielka małego Zeusa, której ułamany róg nieustannie napełniał się jedzeniem> przen. róg obfitości, symbol bogactwa, niewyczerpanych wyjaśnienie
 • Co znaczy Amant Czemu kochający> pot. kochanek, wielbiciel, adorator; także przystojny i urodziwy mężczyzna; aktor grywający role kochanków opis
 • Co znaczy Amarant Co gorsze nazwa rośliny o malinowoczerwonych kwiatach> stąd takiż kolor, malinowo-lub różowoczerwony z odcieniem fioletu; bot. szarłat (Amaranthus informacje
 • Co znaczy Amator Porównaj czego, człowiek zajmujący się czymś chętnie i z pasją: amator podróży, żeglarstwa; także niefachowiec, niespecjalista: teatr amatorski co to jest
 • Co znaczy Amatorszczyzna Porównanie ż)
 • Co znaczy Amazonka Co lepsze interpretowane w znaczeniu niemające piersi> w mit. gr. Amazonki były to wojownicze kobiety mieszkające nad brzegami Morza Czarnego, które co znaczy
 • Co znaczy Ambalaż Dlaczego m) hand. przest. opakowanie; koszty opakowania słownik
 • Co znaczy Ambaras Jak lepiej m) przestarz. kłopot, trudności z czymś, tarapaty; zakłopotanie: zrobić komu ambaras ambarasować kogo czym, zaambarasowany znaczenie
 • Co znaczy Ambasada Kiedy ż) przedstawicielstwo dyplomatyczne jakiegoś państwa na terenie innego kraju ambasador czym jest
 • Co znaczy Ambicja Od czego zależy obchodzenie, chodzenie w koło), od ambio chodzę w koło> poczucie godności osobistej, duma; pot. ambit: wejść na ambit: zranić czyją co oznacza
 • Co znaczy Ambiwalencja Na czym polega ambivalence> równoczesne doświadczanie dwu różnych stanów uczuciowych (np. nienawiści i miłości): ambiwalentne uczucia, oceny krzyżówka
 • Co znaczy Ambona Różnice ámb?n wypukłość> kazalnica w kościele chrześcijańskim, rodzaj małej, przyściennej trybuny, zazwyczaj bogato zdobionej – miejsce najlepszy
 • Co znaczy Ambra Wady i zalety hiszp. ámbar z arab. `an-bar szary kamień> wydzielina przewodu pokarmowego kaszalota, stosowana w perfumerii jako utrwalacz zapachów, także przykłady
 • Co znaczy Ambrowiec Podobieństwa oczarowatych rośnie w Ameryce i w Azji Mniejszej, dostarcza olejków eterycznych i balsamów, stosowanych w przemyśle perfumeryjnym, także w encyklopedia
 • Co znaczy Ambrozja Czemu dający wieczną młodość i nieśmiertelność: pić ambrozję; przen. bardzo smaczna potrawa, coś pysznego; biol. typ współżycia zwierzęcia i jak działa
 • Co znaczy Ambulans Co gorsze wędruję> ruchoma placówka jakiejś instytucji, np. w lecznictwie otwartym, bibliotekach objazdowych, poczcie; karetka pogotowia, bibliobus czy, jest
 • Co znaczy Ambulatorium Porównaj ruchomy> przychodnia lecznictwa otwartego, przyzakładowa lub przyszpitalna: leczenie ambulatoryjne – gdy pacjent nie leży w szpitalu, tylko pojęcie
 • Co znaczy Ameboza Porównanie pasożytnicza człowieka wywołana przez amebę; objawia się bólami brzucha, biegunką itp.; tzw. pełzakowica lub czerwonka pełzakowa wyjaśnienie
 • Co znaczy Amen Co lepsze godne wiary)> formuła kończąca modlitwę lub przysięgę; wyraz oznaczający potwierdzenie pewności: pewne jak amen w pacierzu; a także opis
 • Co znaczy Amerykanizacja Dlaczego współczesnej kultury, polegająca na przejmowanie amerykańskiego stylu życia i zwyczajów amerykańskich; także celowe wywieranie wpływu na informacje
 • Co znaczy Amfilada Jak lepiej tj. nawlec na jedną nić> ciąg pomieszczeń (przechodnich), układ mieszkań połączonych wspólnym balkonem: mieszkanie w amfiladzie; także co to jest
 • Co znaczy Amfiteatr Kiedy théatron podwójna widownia w kształcie koła; połączenie dwu teatrów (półkolistych) w jeden> forma budowli starożytnej służącej jako teatr definicja
 • Co znaczy Amfora Od czego zależy naczynie z wypalanej gliny, o wy-dłużonym kształcie, z dwoma pionowymi uchwytami, często zdobione dekoracją figuralną, używane przez co znaczy
 • Co znaczy Amfoteryczność Na czym polega cecha niektórych pierwiastków, które wykazują właściwości zarówno kwasowe, jak zasadowe: pierwiastki amfoteryczne słownik
 • Co znaczy Amicycja Różnice ż) <łac. amiticitia, amicus przyjaciel> daw. przyjaźń znaczenie
 • Co znaczy Aminy Wady i zalety organiczne związki zasadowe, pochodne amoniaku, wchodzą w skład różnych substancji o rozmaitym wykorzystaniu: grupa minowa> aminokwasy czym jest
 • Co znaczy Amnestia Podobieństwa wybaczenie> ustawowy, powszechny akt łaski; całkowite lub częściowe darowanie kary oraz jej prawnych następstw w stosunku do osób, które co oznacza
 • Co znaczy Amnezja Czemu ż) med. osłabienie lub utrata pamięci, niepamięć: cierpieć na amnezję krzyżówka
 • Co znaczy Amok Co gorsze szału (podobny rodzaj szału zaobserwowano wśród ludności malajskiej; dotknięty nim człowiek biegnie na oślep, niszcząc wszystko wokół najlepszy
 • Co znaczy Amoniak Porównaj azotu i wodoru powstały podczas różnych procesów chemicznych, występuje w postaci gazu, może być ciekły; wchodzi w skład różnych substancji przykłady
 • Co znaczy I Amonit Porównanie egipski, często przedstawiany z rogami byka lub barana, uosabiał go też święty byk Apis]> paleont. skamieliny niewielkich wymarłych encyklopedia
 • Co znaczy Ii Amonit Co lepsze <łac. ammonium amoniak> chem. materiał wybuchowy na bazie azotanu amonowego i innych substancji, stosowany w górnictwie i wojskowości jak działa
 • Co znaczy Amoralizm Dlaczego filoz. pogląd etyczny odrzuca-jący możliwość oceny czynów z punktu widzenia kryteriów moralnych i kwestionujący moc obowiązującą wszelkich czy, jest
 • Co znaczy Amoralny Jak lepiej przym.) nieuznający lub pozbawiony zasad moralnych; niemoralny pojęcie
 • Co znaczy Amorek Kiedy przedstawiany jako chłopiec ze skrzydłami i z łukiem> strzały Amora to metafora zakochania się, aniołek w postaci tłuściutkiego dziecka ze wyjaśnienie
 • Co znaczy Amorfizm Od czego zależy bezpostaciowość, cecha obiektów nie mających stałej struktury (np. płyny, niektóre proste organizmy) amorficzność, amorficzny: substancje opis
 • Co znaczy Amoroso Na czym polega muz. określenie wykonawcze: miłośnie, pieszczotliwie, tkliwie, czule informacje
 • Co znaczy Amortyzacja Różnice łagodzenie uderzeń i wstrząsów (np. w pojazdach) amortyzator; 2. ekon. zmniejszanie się wartości przedmiotów wskutek ich zużycia; 3. zwrot co to jest
 • Co znaczy Amory Wady i zalety lm) <łac. miłość> pot. żart. miłostki, flirciki: amorów ci się zachciało rozamorowany, amoroso definicja
 • Co znaczy Ampeks Podobieństwa m) . techn. rodzaj magnetowidu, wideomagnetofon; 2. sposób zapisu dźwięku i obrazu na taśmie magnetowidowej co znaczy
 • Co znaczy Amper Czemu m) jednostka natężenia prądu elektr. amperomierz, amperometr, amperogodzina słownik
 • Co znaczy Ampla Co gorsze ż) <łac. ampulla flaszeczka, małe naczynie> lampa wisząca z kloszem w kształcie misy na łańcuchach, także sam klosz tego typu znaczenie
 • Co znaczy Amplifikacja Porównaj figura stylistyczna, którą tworzy nagromadzenie określeń obiektu (np. piękna, mądra, seksowna brunetka o wspaniale połyskujących włosach czym jest
 • Co znaczy Amplituda Porównanie przestronność> zakres wahań, rozpiętość, różnica między skrajnymi wartościami pewnych elementów; fiz. największe wychylenie ciała co oznacza
 • Co znaczy Ampułka Co lepsze szklane o wąskiej szyjce, zamknięte, zawierające lek, zwykle do jednorazowego użytku (do wypicia lub wstrzyknięcia krzyżówka
 • Co znaczy Amputacja Dlaczego operacyjne usunięcie jakiegoś organu, pot. obcięcie kończyny lub jej części; dokonać amputacji stopy amputować (co, komu), amputowany najlepszy
 • Co znaczy Apelatyw Jak lepiej m) <łac. apellativus pospolity) jęz. rzeczownik pospolity (w opozycji do nazw własnych przykłady
 • Co znaczy Amulet Kiedy któremu przypisuje się znaczenie magiczne (np. ma chronić przed złem tego, kto go posiada, ma zapewniać szczęście) amulecik encyklopedia
 • Co znaczy Anabioza Od czego zależy życie> biol. zahamowanie na pewien czas czynności życiowych u niektórych roślin i zwierząt, wywołane niekorzystnymi warunkami, mija, gdy jak działa
 • Co znaczy Anachoreta Na czym polega m) pustelnik czy, jest
 • Co znaczy Anachronizm Różnice chrónos czas; anachronismós zła chronologia, przeżytek> staroć, przestarzałość, to, co nie odpowiada „duchowi czasu”, np. przestarzałe pojęcie
 • Co znaczy Anafora Wady i zalety figura stylistyczna polegająca na rozpoczynaniu każdego zdania od tego samego słowa – przeciwieństwo epifory: układ anaforyczny, zaimek wyjaśnienie
 • Co znaczy Anagram Podobieństwa zapis wsteczny> wyraz powstały przez przestawienie głosek lub sylab w innym wyrazie, np. rab: bar, tona: nota; wykorzystywany w szaradach opis
 • Co znaczy Anakolut Czemu m) wadliwie zbudowane zdanie; jest stosowany czasem świadomie (np. przez poetów) jako zabieg stylistyczny informacje
 • Co znaczy Anakreontyk Co gorsze n.e.)> lekki, pogodny utwór poetycki o tematyce miłosnej lub biesiadnej (nawiązujący do stylu utworów Anakreonta co to jest
 • Co znaczy Analfabeta Porównaj 1. ktoś, kto nie umie czytać ani pisać; 2. przen. ktoś, kto nie ma elementarnych wiadomości lub umiejętności w danej dziedzinie definicja
 • Co znaczy Analiza Porównanie rozbiór, rozkład (przeciwieństwo syntezy); wyodrębnienie cech badanego zjawiska, części lub składników przedmiotu analityczny, analityk co znaczy
 • Co znaczy Analogia Co lepsze rzeczy, sytuacji lub procesów skądinąd różnych; 2. log. rozumowanie przez analogię analogiczny do czego/jak co, analogon, analogowy: inform słownik
 • Co znaczy Analogon Dlaczego m) odpowiednik, coś, co jest w jakimś sensie podobne znaczenie
 • Co znaczy Anamneza Jak lepiej przypomnienie sobie tego, co się znało już kiedyś, przebywając w świecie idei; 2. med. wywiad lekarski podczas rozmowy z chorym czym jest
 • Co znaczy Ananas Kiedy m) 1. aromatyczny owoc egzotyczny; 2. pot. żart. niegrzeczne dziecko, urwis, gagatek co oznacza
 • Co znaczy Ananke Od czego zależy ndm) mit. przeznaczenie, los, konieczność krzyżówka
 • Co znaczy Anarchia Na czym polega chaosu i nieporządku; dezorganizacja powstała wskutek braku lub bezsilności władzy, bezrząd> anarchista, anarchiczny, anarchistyczny najlepszy
 • Co znaczy Anarchista Różnice zwolennik anarchizmu w polityce; człowiek opowiadający się za nieograniczoną wolnością jednostki w życiu społecznym przykłady
 • Co znaczy Anatema Wady i zalety klątwa kościelna, ekskomunika; 2. przen. napiętnowanie, przekleństwo: rzucić anatemę na kogo; obłożyć kogo anatemą encyklopedia
 • Co znaczy Anatomia Podobieństwa przekrojenie> 1. nauka o budowie żywych organizmów: budowa anatomiczna anatom, anatomopatolog; 2. przen. określenie struktury pewnych jak działa
 • Co znaczy Anchois Czemu ndm) konserwa o ostrym smaku ze specjalnie solonych sardeli, w formie pasty lub filetów albo koreczków z kaparami w oliwie czy, jest
 • Co znaczy Morfem Andro Co gorsze złożonych, wskazujący na związek z pojęciem mężczyzna, męskość, np. androfobia, adrogeny, android, andropauza, andrologia pojęcie
 • Co znaczy Androfag Porównaj m) ludożerca, kanibal wyjaśnienie
 • Co znaczy Androfobia Porównanie ż) chorobliwy lęk przed mężczyznami i wstręt do nich opis
 • Co znaczy Androgeny Co lepsze m) biol. męskie hormony płciowe, pobudzające rozwój i czynności męskich narządów płciowych informacje
 • Co znaczy Androginia Dlaczego ż) obojnak, istota mająca cechy obu płci, hermafrodyta co to jest
 • Co znaczy Androgynia Jak lepiej ż) obupłciowość, obojnactwo, hermafrodytyzm: cechy androgyniczne definicja
 • Co znaczy Android Kiedy podobny do człowieka, maszyna o ludzkich kształtach, częsta postać w literaturze i filmach z rodzaju sciene fiction androida, androidalny co znaczy
 • Co znaczy Androkefalizm Od czego zależy ludów starożytnych zwyczaj przedstawiania postaci zwierząt z ludzką głowa (por. Sfinks, centaur), częsty motyw w sztuce, wierzeniach i słownik
 • Co znaczy Androlog Na czym polega m) lekarz, specjalista w dziedzinie andrologii znaczenie
 • Co znaczy Andrologia Różnice zajmujący się fizjologią i patologią męskich narządów płciowych, zagadnieniami męskich zaburzeń płciowych czym jest
 • Co znaczy Androny Wady i zalety m; lm) głupstwa, brednie, pokrętne, nonsensowne wypowiedzi: pleść, wyplatać androny co oznacza
 • Co znaczy Andropauza Podobieństwa przekwitania u mężczyzn, czasem połączony z pewnymi zaburzeniami psychosomatycznymi (odpowiednik menopauzy u kobiet) anropauzalny: okres krzyżówka
 • Co znaczy Andrut Czemu m) rodzaj cienkiego tłoczonego ciasta do przekładania lub napełniania masą, wafel najlepszy
 • Co znaczy Anegdota Co gorsze niewydana za mąż> 1. krótkie, zabawne opowiadanie z dowcipnym zakończeniem; także zwięzłe ujęcie fabuły literackiej: anegdotyczna postać przykłady
 • Co znaczy Aneks Porównaj dołączenie> dodatek, uzupełnienie; dowód dołączony do podania, załącznik: zrobić aneks do czegoś, dołączyć aneks, zamieścić w aneksie encyklopedia
 • Co znaczy Asynchronia Porównanie ż) niejednoczesność (przeciwieństwo synchronii) asynchroniczny: zjawiska zachodzą asynchronicznie jak działa
 • Co znaczy Aneksja Co lepsze przyłączenie> polit. zabór, bezprawne zagarnięcie całości lub części terytorium cudzego państwa przy użyciu siły (zbrojnie): Niemcy czy, jest
 • Co znaczy Aneksjonizm Dlaczego polit. doktryna polityczna uzasadniająca zajęcie obcego terytorium i włączenie go do własnego państwa aneksjonistyczny: polityka pojęcie
 • Co znaczy Anektować Jak lepiej przywiązuję> 1. zabierać, zagarniać; siłą wcielać do swego państwa część lub całość terytorium innego państwa; 2. pot. żart. zainteresować wyjaśnienie
 • Co znaczy Anemia Kiedy niedokrwistość; 2. med. choroba objawiająca się osłabieniem wskutek zmniejszonej (poniżej normy) liczby czerwonych krwinek lub niskiego opis
 • Co znaczy Anemiczny Od czego zależy właściwy choremu na anemię; blady, niedokrwisty; 2. ubogi pod względem treści lub formy, odznaczający się małą intensywnością; 3. słaby informacje
 • Co znaczy Anemo Na czym polega wskazujących na ich związek znaczeniowy z wiatrem [z gr. anemos ‘wiatr’]; np. anemometr, anemogamia, anemograf co to jest
 • Co znaczy Anemochoria Różnice ż) bot. wiatrosiewność, rozsiewanie nasion przez wiatr anemochor definicja
 • Co znaczy Anemogamia Wady i zalety ż) bot. wiatropylność, zapylanie roślin anemogam co znaczy
 • Co znaczy Anemograf Podobieństwa m) przyrząd zapisujący prędkość, siłę i kierunek wiatru anemometr słownik
 • Co znaczy Aneroid Czemu meteor. typ barometru działającego na zasadzie pomiaru siły odkształcenia pustej (próżniowej) puszki pod wpływem ruchu powietrza, któremu znaczenie
 • Co znaczy Anestetyk Co gorsze m) med. środek znieczulający miejscowo czym jest
 • Co znaczy Anestetyka Porównaj ż) wiedza o znieczulaniu, anestezjologia co oznacza
 • Co znaczy Anestezja Porównanie zniesienie czucia bólu podczas operacji przez narkozę lub przez wstrzykiwanie leków znieczulających; znieczulenie anestezjologia, anestetyk krzyżówka
 • Co znaczy Anestezjologia Co lepsze ż) med. nauka o środkach znieczulających i ich stosowaniu anestezjolog, anestezjologiczny, anestezjolożka najlepszy
 • Co znaczy Anewryzm Dlaczego głowy z uczuciem tętnienia; . med. tętniak, guz tętniczy wypełniony krwią, powstały wskutek miejscowego rozszerzenia tętnicy przykłady
 • Co znaczy Angaria Jak lepiej ż) <łac. angaria podstawiany pojazd-platforma, podwoda> mors. rekwizycja obcych statków (zwykle w czasie wojny encyklopedia
 • Co znaczy Angaż Kiedy angażowanie> przyjęcie do pracy, zawarcie umowy z pracownikiem; zatrudnienie angażować kogo, co/się, do czego/w co),: otrzymać/dać angaż jak działa
 • Co znaczy Angażowanie Od czego zależy szczególne zainteresowanie jakąś działalnością: zaangażować się w politykę; 2. daw. zaloty, konkury: dziewczyna się zaangażowała, a on się czy, jest
 • Co znaczy Angelologia Na czym polega dział teologii dotyczący wiedzy o aniołach; 2. rel. dział demonologii dotyczący duchów dobrych; 3. żart. iron. bujanie w obłokach, fantazje pojęcie
 • Co znaczy Angiochirurgia Różnice chirurgii zajmujący się operacyjnym leczeniem schorzeń naczyń krwionośnych i limfatycznych; chirurgia naczyniowa angiochirurg wyjaśnienie
 • Co znaczy Angiokardiografia Wady i zalety rentgenograficzna metoda badania głównych naczyń krwionośnych i serca po wprowadzeniu środka kontrastującego; angioplastyka opis
 • Co znaczy Anglez Podobieństwa rodzaj kontredansa; 2. rodzaj surduta i loków (anglezy), na które moda przyszła do Polski prawdopodobnie bezpośrednio z Francji; 3. koń informacje
 • Co znaczy Anglezować Czemu unosić się w siodle w takt biegu konia dla złagodzenia wstrząsów podczas jazdy wierzchem co to jest
 • Co znaczy Anglikanin Co gorsze m) członek kościoła anglikańskiego, wyznawca tego odłamu protestantyzmu definicja
 • Co znaczy Anglikanizm Porównaj uznająca głowę państwa za głowę Kościoła; oparta głównie na doktrynach kalwinizmu, ale w obrzędach zachowująca tradycje katolickie co znaczy
 • Co znaczy Anglofil Porównanie zwolennik wszystkiego, co angielskie; . przyjaciel, sympatyk Anglików i kultury angielskiej; przeciwieństwo anglofoba słownik
 • Co znaczy Anglofob Co lepsze m) człowiek niechętnie usposobiony do Anglików i do wszystkiego, co angielskie; wróg Anglii, Anglików znaczenie
 • Co znaczy Anglofobia Dlaczego ż) niechętny stosunek do wszystkiego, co angielskie; wrogość wobec Anglii, Anglików czym jest
 • Co znaczy Angloman Jak lepiej m) człowiek przesadnie rozmiłowany we wszystkim, co angielskie, wielbiciel Anglii, Anglików co oznacza
 • Co znaczy Angora Kiedy od n.m. Angora w Turcji (z gr. Ankyra, dziś osm.-tur. Ankara)> zool. odmiana kotów, kóz i królików o długiej, delikatnej sierści, także krzyżówka
 • Co znaczy Angstrem Od czego zależy m) jednostka pomiaru bardzo małych długości (1-7 mm najlepszy
 • Co znaczy Anihilacja Na czym polega przest. pot. unieważnienie, zniweczenie; 2. fiz. unicestwienie się cząstek materii i antymateri przy zderzeniu – wtedy ich energia zostaje przykłady
 • Co znaczy Anilana Różnice ż) włókno syntetyczne z tej substancji encyklopedia
 • Co znaczy Anilina Wady i zalety ż) chem. aminobenzen, złożony związek organiczny jako surowiec do produkcji barwników, także tworzyw sztucznych jak działa
 • Co znaczy Animacja Podobieństwa martwych kształtów (np. poruszanie kukiełek w teatrze lalkowym lub w filmach rysunkowych), stwarzające złudzenie ruchu animowanie, animować czy, jest
 • Co znaczy Animalista Czemu wyznający pogląd, że cały świat posiada duszę; 2. przedstawiciel ludów wyznających kult zwierząt; 3. artysta tworzący obrazy, sceny o pojęcie
 • Co znaczy Animalizm Co gorsze m) <łac. animal zwierzę> ogół cech właściwych zachowaniom zwierzęcym (np. kierowanie się instynktem) animalistyczny wyjaśnienie
 • Co znaczy Antroponim Porównaj m) jęz. nazwa własna osób, imię> antroponimia, system antroponimiczny: słownik antroponimów opis
 • Co znaczy Animator Porównanie animo ożywiam)> 1. film. wykonawca serii rysunków do filmu animowanego; 2. teatr. specjalista poruszający lalkami w teatrze lalkowym; 3 informacje
 • Co znaczy Animizacja Co lepsze mówienie o przedmiotach martwych tak jak o żywych, obdarzonych uczuciami i wolą (kwiaty zasnęły, dzień wstał), tak częsty w poezji, ale też co to jest
 • Co znaczy Animizm Dlaczego m) <łac. anima dusza> filoz.rel. pogląd, że każda istota żywa (zwierzę, roślina) posiada duszę animalista, animizować (co definicja
 • Co znaczy Animozja Jak lepiej ż) <łac. animositas niechęć, fr. animosité> silna niechęć do kogoś, uraza, zawziętość: czuć animozję do kogoś co znaczy
 • Co znaczy Animusz Kiedy m) <łac. animus duch> werwa, zapał, odwaga; dodać sobie animuszu; tracić animusz; robić co z animuszem słownik
 • Co znaczy Anioł Od czego zależy istota niematerialna pośrednicząca pomiędzy Bogiem a ludźmi, uosabiająca doskonałość, piękno i dobroć; 2. przen. o kimś bardzo dobrym znaczenie
 • Co znaczy Anion Na czym polega m) jon dodatni anoda czym jest
 • Co znaczy Ankieta Różnice quaesita> 1. zbieranie informacji za pomocą pytań (skierowanych do różnych osób; 2. formularz z takimi pytaniami: przeprowadzać ankietę co oznacza
 • Co znaczy Ankieter Wady i zalety ten, kto przeprowadza ankietę (zwykle na czyjeś zlecenie krzyżówka
 • Co znaczy Annalista Podobieństwa m) kronikarz najlepszy
 • Co znaczy Annały Czemu m; lm) <łac. annales> przest. książk. roczniki, kroniki annalista, annalistyka przykłady
 • Co znaczy Annuity Co gorsze roczne wnoszone w stałych terminach, w ciągu określonego czasu i przeznaczone na spłaty długu lub utworzenie kapitału; . renty dożywotnie i encyklopedia
 • Co znaczy Anoda Porównaj ż) fiz. elektroda połączona z dodatnim biegunem źródła napięcia elektrycznego; elektroda dodatnia aniony jak działa
 • Co znaczy Anomalia Porównanie ż) nieprawidłowość, odchylenie od normy; coś nienormalnego czy, jest
 • Co znaczy Anonim Co lepsze bez podpisu lub dzieło nieznanego autora: otrzymać anonim; 2. nieznany autor lub taki, który utajnił swoje nazwisko: Gall Anonim anonimowy pojęcie
 • Co znaczy Anonimat Dlaczego m) daw. anonim, anonimowy utwór wyjaśnienie
 • Co znaczy Anons Jak lepiej m) ogłoszenie, zawiadomienie w piśmie: dać anons do prasy anonsować opis
 • Co znaczy Anonsować Kiedy ogłoszenie w prasie: dać anons do gazety; 2. przedstawiać kogoś, kto wchodzi do pokoju, wymieniając jego nazwisko, meldować zaanonsować informacje
 • Co znaczy Anorak Od czego zależy grenlandzkich> typ skafandra z futra lub płótna, wkładany przez głowę, wzorowany na skafandrach eskimoskich co to jest
 • Co znaczy Anoreksja Na czym polega ż) med. chorobliwy brak apetytu anorektyk, anorektyczka definicja
 • Co znaczy Anorektyczka Różnice ż) kobieta (najczęściej młoda dziewczyna) cierpiąca na anoreksję co znaczy
 • Co znaczy Anormalny Wady i zalety 1. odbiegający od normy, nieprawidłowy; 2. człowiek chory psychicznie, nienormalny słownik
 • Co znaczy Ansa Podobieństwa ż) <łac. uchwyt> przen. pretekst, powód (do); niechęć, uraza, pretensja: mieć anse do kogo (za co, z jakiegoś powodu znaczenie
 • Co znaczy Ansambl Czemu m) zespół (aktorów lub muzyków); grupa artystów w scenie zbiorowej czym jest
 • Co znaczy Anszlus Co gorsze m) hist. zagarnięcie Austrii przez Niemcy hitlerowskie w 1939 r. i włączenie jej terytorium do III Rzeszy co oznacza
 • Co znaczy Anta Porównaj filar (pilaster) łączący wysunięte nieco ściany boczne (w typowej świątyni greckiej tworzyło to rodzaj przedsionka): ściany boczne krzyżówka
 • Co znaczy Antaba Porównanie wzmacniająca zamknięcie bram: żelazna antaba broniła dostępu; . mosiężny uchwyt, okrągły lub owalny, umieszczany zwykle na drzwiach najlepszy
 • Co znaczy Antabus Co lepsze m) farm. środek stosowany w leczeniu choroby alkoholowej: brać antabus przykłady
 • Co znaczy Antagonista Dlaczego m) przeciwnik, rywal antagonizm, antagonistyczny encyklopedia
 • Co znaczy Antagonizm Jak lepiej niechęć, wrogość, wzajemne zwalczanie się: powstał antagonizm między dawnymi przyjaciółmi; likwidować, usuwać antagonizmy; podsycać jak działa
 • Co znaczy Antagonizować Kiedy podburzać ludzi przeciw sobie, doprowadzić strony do sporu, wzajemnej wrogości> zantagonizować (kogo z kim czy, jest
 • Co znaczy Antałek Od czego zależy m) beczka na wino lub piwo o objętości do 40 litrów: wypić cały antałek wina pojęcie
 • Co znaczy Ante Na czym polega wyrazów złożonych wskazujący na uprzedniość tego, co określa człon drugi, „bycie przed czymś”; np. antecedencja, antenat wyjaśnienie
 • Co znaczy Antecedens Różnice m) <łac. poprzedzający> fakt, który poprzedzał stan obecny: coś jest antecedensem czegoś antecesor opis
 • Co znaczy Antecesor Wady i zalety m) <łac. poprzedzający> daw. poprzednik, przodek, antenat informacje
 • Co znaczy Antemion Podobieństwa ornament w kształcie stylizowanych kwiatów, wici lub liści (np. palmowych), występujący często w architekturze i ceramice starożytnej co to jest
 • Co znaczy Antena Czemu urządzenie do odbioru fal radiowych: antena radiowa, telewizyjna, czas antenowy; być na antenie; 2. zool. czułki jako narząd zmysłu, dotyku definicja
 • Co znaczy Antenat Co gorsze m) <łac. ante natus przedtem urodzony> przodek: moi czcigodni antenaci antenatka co znaczy
 • Co znaczy Antepedium Porównaj ozdobne nakrycie przedniej części ołtarza chrześcijańskiego, wykonane z haftowanej tkaniny, zdobionej skóry lub płyty drewnianej albo słownik
 • Co znaczy Anty Anti Porównanie przeciw> człon wyrazów złożonych wprowadzający znaczenie przeciwieństwa, zaprzeczenia, sprzeczności z treścią drugiego członu znaczenie
 • Co znaczy Antidotum Co lepsze odtrutka: podać komuś antidotum; 2. przen. środek zaradczy, to, co może zmienić złą sytuację: antidotum na wszelkie kłopoty czym jest
 • Co znaczy Antologia Dlaczego lit. zbiór utworów (zwykle jednego gatunku lub z jednego okresu) wybranych z twórczości różnych autorów; 2. książka zawierająca wybór co oznacza
 • Co znaczy Antonim Jak lepiej jęz. wyraz o znaczeniu przeciwstawnym do innego, z którym tworzy parę (np. duży – mały, dobro – zło): słowniki antonimów antonimia krzyżówka
 • Co znaczy Antonimia Kiedy ż) jęz. typ relacji znaczeniowej między wyrazami o treści przestawnej: relacja antonimii; znaczenia antonimiczne najlepszy
 • Co znaczy Antonomazja Od czego zależy ż) lit. zastępowanie nazwy własnej – pospolitą (np. Kraków zam. dawna stolica przykłady
 • Co znaczy Antonówka Na czym polega ż) gatunek jabłek; mrozoodporna odmiana jabłoni (Anton, Antonow encyklopedia
 • Co znaczy Antracen Różnice m) chem. węglowodór aromatyczny używany do produkcji barwników, otrzymywany ze smoły węglowej jak działa
 • Co znaczy Antracyt Wady i zalety m) skała, odmiana węgla kamiennego o dużej zawartości pierwiastka węgla (powyżej 90%), stanowiąca wysokogatunkowe paliwo antracytowy czy, jest
 • Co znaczy Antrakt Podobieństwa przerwa w przedstawieniu teatralnym, koncercie, widowisku muzycznym itp.: wyszedł w antrakcie; robić coś w antrakcie 2. daw. także utwór pojęcie
 • Co znaczy Antreprener Czemu teatru, cyrku, przedsiębiorstwa rozrywkowego (często równocześnie jego właściciel): być antreprenerem czego, gdzie, u kogo wyjaśnienie
 • Co znaczy Antrepryza Co gorsze rozrywkowe, np. teatr, cyrk, kabaret itp., także widowisko tego typu: urządzać, organizować antrepryzę opis
 • Co znaczy Antresola Porównaj wewnątrz mieszkania (zwykle wzdłuż górnej części ściany lub wokół ścian): wszedł na antresolę i patrzył na tańczących na dole gości informacje
 • Co znaczy O Antrop Porównanie wskazujący na ich związek znaczeniowy z pojęciem człowiek [gr. ánthropos]: antropologia, antropoid, antropopresja, antropocentryzm co to jest
 • Co znaczy Antropocentryzm Co lepsze pogląd, że człowiek jest ośrodkiem i celem świata, a wszystko w przyrodzie dzieje się ze względu na niego; interpretacja wszystkich definicja
 • Co znaczy Antropofag Dlaczego m) biol. ludożerca antropofagia co znaczy
 • Co znaczy Antropofagia Jak lepiej ż) ludożerstwo słownik
 • Co znaczy Antropogeneza Kiedy ż) biol. powstawanie i rozwój człowieka jako gatunku biologicznego antropogeniczny: formy antropogeniczne znaczenie
 • Co znaczy Antropogeografia Od czego zależy badaniem rozmieszczenia i zróżnicowania ras i kultur ludzkich na kuli ziemskiej; jeden z działów antropologii antropografia czym jest
 • Co znaczy Antropografia Na czym polega ż) opis ras ludzkich zamieszkujących Ziemię; dział antropologii co oznacza
 • Co znaczy Antropoid Różnice 1. małpolud, małpa człekokształtna (szympansy, goryle, orangutany); . cyborg, czyli „sztuczny” człowiek jako częsta postać w literaturze i krzyżówka
 • Co znaczy Antropolatria Wady i zalety boskiej czci ludziom; np. kult władców w Japonii, w staroż. Egipcie; również kult boskości cesarzy rzymskich najlepszy
 • Co znaczy Antropolog Podobieństwa m) – specjalista w dziedzinie antropologii antropolożka przykłady
 • Co znaczy Antropologia Czemu człowieku, jego pochodzeniu, rozwoju, o kulturze różnych narodów: antropologia kulturowa; 2. dział filozofii rozpatrujący człowieka jako encyklopedia
 • Co znaczy Antropologizm Co gorsze tłumaczący rozwój człowieka głównie ze względu na jego cechy biologiczne, niewiążący ewolucji z uwarunkowaniami społecznymi jak działa
 • Co znaczy Antropometr Porównaj mierzenia różnych elementów budowy człowieka dla ustalenia przynależności do typu lub rasy (m.in. wysokości ciała, rozmiarów czaszki czy, jest
 • Co znaczy Antropometria Porównanie dokonywania pomiarów ciała lub szkieletu człowieka współczesnego i kopalnego, umożliwiających badanie zróżnicowania i zmienności cech pojęcie
 • Co znaczy Antropomorfizacja Co lepsze rodzaj przenośni polegającej na przypisywaniu cech ludzkich zwierzętom, roślinom, przedmiotom, zjawiskom lub pojęciom abstrakcyjnym wyjaśnienie
 • Co znaczy Antropomorfizm Dlaczego przypisywanie cech ludzkich przyrodzie żywej i martwej oraz wyobrażenie sobie bóstwa na podobieństwo człowieka; 2. biol. przypisywanie opis
 • Co znaczy Antroponimia Jak lepiej ż) dział onomastyki badający imiona osobowe w danej kulturze: antroponimia polska, europejska, chińska informacje
 • Co znaczy Antropozofia Kiedy fil. pogląd, że świat pozazmysłowy można poznać na drodze duchowych ćwiczeń, medytacji; 2. wiara w jasnowidztwo co to jest
 • Co znaczy Antrykot Od czego zależy m) gatunek mięsa, kotlet wołowy albo cielęcy: smażony antrykot definicja
 • Co znaczy Anty Na czym polega przeciwstawienie, przeciwieństwo, zwalczanie czego : antypowieść, antymateria, antybiotyk co znaczy
 • Co znaczy Antyalkoholik Różnice m) pot. przeciwnik alkoholu, człowiek niepijący antyalkoholizm; antyalkoholowy słownik
 • Co znaczy Antyapeks Wady i zalety astron. punkt sfery niebieskiej naprzeciwko apeksu, związany z określaniem ruchu Układu Słonecznego wobec wybranej grupy gwiazd apeks znaczenie
 • Co znaczy Antybiogram Podobieństwa reakcji pewnych bakterii chorobotwórczych na określone rodzaje antybiotyku; test na działanie antybiotyków antybiotyk, antybiotykowy czym jest
 • Co znaczy Antybiotyk Czemu m) lek lub substancja bakteriobójcza (np. penicylina, streptomycyna): testy antybiotykowe antybiotykoterapia co oznacza
 • Co znaczy Antybiotykoterapia Co gorsze med. leczenie antybiotykami krzyżówka
 • Co znaczy Antybohater Porównaj m) w utworze literackim postać mająca cechy negatywne, stanowiące zaprzeczenie cech bohatera; pot. bohater skandalu, afery najlepszy
 • Co znaczy Antychryst Porównanie Antichristos> 1. rel. w religii chrześcijańskiej zły duch – szatan, przeciwieństwo Boga i wróg chrześcijaństwa, który w chwili końca świata przykłady
 • Co znaczy M Antycyklon Co lepsze atmosferyczny, w którym ciśnienie wzrasta ku środkowi, a ruch powietrza skierowany jest na zewnątrz; także obszar objęty taką cyrkulacją encyklopedia
 • Co znaczy Antycypacja Dlaczego przedwczesne realizowanie się czegoś, co powinno wystąpić później; 2. teoretyczne przewidywanie zdarzeń lub zjawisk: antycypacja fonetyczna jak działa
 • Co znaczy Antycypować Jak lepiej przedwcześnie wykonywać; przewidywać coś; 2. filoz. przyjmować jakiś pogląd na podstawie przyszłego doświadczenia; 3. daw. pobierać lub czy, jest
 • Co znaczy Antyczny Kiedy przym.) 1. dotyczący okresu starożytności; 2. pot. przestarzały, staroświecki: antyczne meble; antyczna fryzura pojęcie
 • Co znaczy Antydemokrata Od czego zależy m) przeciwnik demokracji antydemokratyczny, antydemokratycznie wyjaśnienie
 • Co znaczy Antydemokratyczny Na czym polega skierowany, występujący przeciw demokracji, zwalczający demokrację, sprzeczny z zasadami demokracji: antydemokratyczne uchwały, postawa opis
 • Co znaczy Antydepresyjny Różnice przym.) stosowany przeciwko depresji, leczący depresję: leki antydepresyjne informacje
 • Co znaczy Antydogmatyzm Wady i zalety zwalczanie dogmatyzmu; stanowisko, pogląd lub kierunek domagający się racjonalnego uzasadnienia prawdziwości podawanych twierdzeń co to jest
 • Co znaczy Antydoping Podobieństwa które mają zapobiegać lub zwalczać stosowanie środków dopingowych przez sportowców: kontrola antydopingowa – zob. doping definicja
 • Co znaczy Antydynastyczny Czemu przym.) występujący przeciw dynastii, zwalczający dynastię dynastyczny co znaczy
 • Co znaczy Antyempiryzm Co gorsze przeciwstawiający się empiryzmowi, głoszący, że źródłem poznania nie jest doświadczenie antyempiryczny; zob. empiryzm słownik
 • Co znaczy Antyfeminista Porównaj występujący przeciwko ruchom feministycznym, przeciwnik równouprawnienia kobiet; 2. pot. wróg kobiet: zagorzały antyfeminista antyfeminizm znaczenie
 • Co znaczy Antyfeminizm Porównanie m) nieuznawanie równouprawnienia kobiet; niechętny, wrogi stosunek do kobiet> zob. feminizm czym jest
 • Co znaczy Antyfona Co lepsze odpowiedzi śpiewane> rel. w liturgii chrześcijańskiej: krótki tekst powtarzany na końcu modlitwy, zwłaszcza psalmu, obecnie rodzaj modlitwy co oznacza
 • Co znaczy Antyfonarz Dlaczego m) rel. księga liturgiczna zawierająca zbiór antyfon (także innych śpiewów liturgicznych): ozdobny, zabytkowy antyfonarz krzyżówka
 • Co znaczy Antygen Jak lepiej m) med. substancja (wielkocząsteczkowa, zwykle białkowa) która powoduje powstawanie przeciwciał gen: reakcja antygenowa najlepszy
 • Co znaczy Antyk Kiedy dzieło sztuki dawnej: kupować antyki; 2. nazwa okresu kultury starożytnej Grecji i Rzymu: okres antyku; 3. pot. staroć, coś przestarzałego przykłady
 • Co znaczy Antyklerykalizm Od czego zależy postawa sprzeciwu wobec wpływów kleru i władz kościelnych na całokształt funkcjonowania państwa, zwalczanie nadmiernej ingerencji encyklopedia
 • Co znaczy Antyklerykał Na czym polega przeciwko klerowi, przeciwnik rządów kleru: radykalny, umiarkowany antyklerykał antyklerykalny: działalność antyklerykalna jak działa
 • Co znaczy Antykoncepcja Różnice zapobieganie ciąży: promować antykoncepcję; zasady antykoncepcji antykoncepcyjny: środki, pigułki antykoncepcyjne czy, jest
 • Co znaczy Antykorodal Wady i zalety aluminium, krzemu, manganu, magnezu i tytanu, odporny na korozję, używany do różnych celów, m.in. jako substancja nierdzewna, używany do pojęcie
 • Co znaczy Antykwa Podobieństwa łacińskich czcionek drukarskich o zaokrąglonych konturach; dziś najpowszechniejszy rodzaj czcionki: zapisać antykwą wyjaśnienie
 • Co znaczy Audiologia Czemu ż) <łac. audio-+ gr. -logia> nauka o budowie i działaniu narządów słuchu audiolog, audiolożka opis
 • Co znaczy Antykwariat Co gorsze antiquus dawny)> 1. sklep z antykami (stare dzieła sztuki, meble, porcelana itp.); 2. dziś głównie sklep z używanymi książkami: oddać informacje
 • Co znaczy Antykwariusz Porównaj m) właściciel lub pracownik antykwariatu co to jest
 • Co znaczy Antyliberalizm Porównanie libertas wolność> postawa wroga liberalizmowi, sprzeczna z zasadami liberalizmu antyliberał, antyliberalny liberalizm definicja
 • Co znaczy Antylogia Co lepsze figura stylistyczna zwana też oksymoronem, wyrażenie zawierające słowa o znaczeniach wykluczających się, np. słodka gorycz; szczęśliwy pech co znaczy
 • Co znaczy Antylogizm Dlaczego m) log. układ trzech zdań takich, że z każdej pary zdań tego układu wynika sąd sprzeczny z trzecim zdaniem słownik
 • Co znaczy Antymetabola Jak lepiej jedna z figur stylistycznych, wyrażenie o konstrukcji symetrycznej polegającej na użyciu tych samych wyrazów w odmiennym porządku, często z znaczenie
 • Co znaczy Antymetabolit Kiedy przesunięcie> chem. związek chemiczny powodujący zakłócenia w przemianie materii w komórkach istot żywych; jest stosowany jako środki czym jest
 • Co znaczy Antymonit Od czego zależy m) <łac. antimonium antymon> chem. szczególnie bogata ruda antymonu: siarczek // błyszcz antymonu co oznacza
 • Co znaczy Antynomia Na czym polega log. sprzeczność między dwoma wzajemnie wykluczającymi się twierdzeniami, z których każde wydaje się równie prawdziwe i uzasadnione (np krzyżówka
 • Co znaczy Antypasat Różnice m) stały wiatr wiejący w strefie zwrotnikowej w kierunku przeciwnym do pasatu (i ponad nim najlepszy
 • Co znaczy Antypast Wady i zalety m) daw. rodzaj przystawki, potrawa podawana do dania głównego dla zaostrzenia apetytu przykłady
 • Co znaczy Antypatia Podobieństwa sympatii, uczucie niechęci, wstrętu do kogo albo czego: czuć antypatię do kogoś, budzić antypatię w kimś, kierować się antypatią do kogoś encyklopedia
 • Co znaczy Antypatyczny Czemu przym.) wywołujący uczucie niechęci, wrogości; niesympatyczny, odpychający jak działa
 • Co znaczy Antypka Co gorsze tzw. wiśnia wonna), z którego wyrabiano cybuchy do fajek, także laski; . pot. cybuch lub laska (niekoniecznie z tego drewna czy, jest
 • Co znaczy Antypody Porównaj przeciwległych krańcach Ziemi, w okolicy obu biegunów: coś leży na antypodach; 2. przen. o czymś krańcowo różnym, zwłaszcza o biegunowo pojęcie
 • Co znaczy Antypowieść Porównanie współczesny typ powieści odrzucający tradycyjne reguły tego gatunku na rzecz luźnej kompozycji, która ma oddawać swobodny przebieg zdarzeń wyjaśnienie
 • Co znaczy Antyradar Co lepsze radiation absorber dose absorbowana dawka promieniowania> techn. urządzenie zakłócające pracę radaru antyradarowy: urządzenia antyradarowe opis
 • Co znaczy Antysemita Dlaczego usposobiony do Żydów (semitów), występujący przeciw nim (przeciwieństwo filosemity) antysemicki, antysemityzm informacje
 • Co znaczy Antysemityzm Jak lepiej nienawiść, wrogość w stosunku do Żydów z powodu ich semickiego pochodzenia; jest formą szowinizmu, rasizmu i nietolerancji antysemicki co to jest
 • Co znaczy Antyseptyczny Kiedy wolny od bakterii, wyjałowiony: opatrunek antyseptyczny; także: odkażający, dezynfekujący: środki antyseptyczne, czyli substancje definicja
 • Co znaczy Antyseptyk Od czego zależy m) środek odkażający, antyseptyczny co znaczy
 • Co znaczy Antyseptyka Na czym polega niszczenie bakterii i innych drobnoustrojów; odkażanie, wyjaławianie pomieszczeń lub przedmiotów antyseptyki słownik
 • Co znaczy Antystrofa Różnice liryce chóralnej (także w tekstach chóru w antycznej tragedii) strofa parzysta o budowie analogicznej do poprzedniej strofy znaczenie
 • Co znaczy Antyszambrować Wady i zalety wyczekiwać w przedpokojach wpływowych osób; . dziś przen. zabiegać o czyjeś poparcie, podlizywać się komu antyszambrowanie czym jest
 • Co znaczy Antyszambrownik Podobieństwa człowieku, który zabiega o poparcie dla siebie, dla własnych interesów, często płaszcząc się przed kimś wpływowym co oznacza
 • Co znaczy Antyteatr Czemu współczesna forma sztuki teatralnej, która zrywa z tradycją, konwencjami zarówno w budowie tekstu, jak i formie jego wystawienia krzyżówka
 • Co znaczy Apendyks Co gorsze uzupełnienie tekstu: apendyks do czegoś; 2. techn. impregnowany rękaw płócienny do napełniania balonów (aerostatów) gazem najlepszy
 • Co znaczy Antyteza Porównaj przeciwstawienie, przeciwieństwo, kontrast; 2. log. twierdzenie przeciwne w stosunku do innego (do tezy); ogólniej: sytuacja przeciwna w przykłady
 • Co znaczy Antytoksyczny Porównanie przym.) neutralizujący działanie toksyn: substancja antytoksyczna encyklopedia
 • Co znaczy Antytoksyna Co lepsze med. przeciwciało zobojętniające działanie toksyn bakteryjnych, wytwarzane pod wpływem antygenów; 2. pot. odtrutka antytoksyczny jak działa
 • Co znaczy Antytrynitarz Antytrynitariusz Dlaczego m) wyznawca antytrynitaryzmu czy, jest
 • Co znaczy Antytrynitaryzm Jak lepiej rel. doktryna odrzucająca chrześcijański dogmat o Trójcy Św. i wiarę w istnieniu trzech Osób Boskich (np. unitarianizm); 2. także pogląd pojęcie
 • Co znaczy Anulować Kiedy co) <łac. annullo unicestwiam> uznać coś za nieważne, niebyłe: anulować czyj rachunek, długi anulowanie, anulowany, anulacja (czego wyjaśnienie
 • Co znaczy Anuria Od czego zależy bezmocz świadczący o chorobie nerek; niewytwarzanie moczu lub niemożność oddania moczu: pacjent z anurią, objawy anurii, chorować, cierpieć opis
 • Co znaczy Anyż Na czym polega aromatyczna o słodko-palącym smaku (nazwa regionalna: biedrzeniec), stosowana w przemyśle spożywczym, także w lecznictwie i kosmetologii informacje
 • Co znaczy Aojda Różnice śpiewak-poeta, który opiewał waleczne czyny bogów i herosów (jak trubadurzy, truwerzy czy minezingerzy w średniowiecznej Europie); 2. żart co to jest
 • Co znaczy Aorta Wady i zalety ż) największe naczynie tętnicze zaopatrujące w krew narządy całego ciała, początek ma w lewej komorze serca aortografia definicja
 • Co znaczy Aortografia Podobieństwa ż) med. rentgenowskie badanie drożności tętnicy co znaczy
 • Co znaczy Aoryst Czemu dawna słowiańska forma czasownikowa w znaczeniu czasu przeszłego dokonanego (niezależnie od tego, czy skutki czynności wyrażonej w ten słownik
 • Co znaczy Apagogiczny Co gorsze oddalenie; zob. apage! = Idź precz!> log. dowód nie wprost dowód apagogiczny dowód pośredni, nie wprost, sąd oparty na udowodnionej znaczenie
 • Co znaczy Apanaże Porównaj panis chleb> 1. uposażenie, dochody (także nieruchomości) przysługujące z mocy prawa i zwyczaju królowi i członkom rodu panującego; 2 czym jest
 • Co znaczy Aparat Porównanie przyrząd, narząd> 1. techn. przyrząd, urządzenie o określonych funkcjach: aparat radiowy, telefoniczny, aparat do pomiarów aparatura; 2 co oznacza
 • Co znaczy Aparatczyk Co lepsze m) pot. pracownik aparatu politycznego (z odcieniem pogardy) aparatczykowski krzyżówka
 • Co znaczy Apartament Dlaczego osobno> 1. luksusowo urządzone, wielopokojowe mieszkanie; . elegancki pokój w hotelu: mieć osobny apartament, luksusowy, wytworny najlepszy
 • Co znaczy Apartamentowiec Jak lepiej m) luksusowo urządzony budynek przeznaczony na wynajem poszczególnych mieszkań-apartamentów przykłady
 • Co znaczy Apartheid Kiedy part osobno, na uboczu> polityka dyskryminacji ludności murzyńskiej w Republice Płd. Afryki, zapisana także w ustawodawstwie tego kraju encyklopedia
 • Co znaczy Aparycja Od czego zależy ż) <łac. apparentia wygląd, objaw> wygląd zewnętrzny kogoś, zwykle piękny: mieć wspaniałą aparycję, człowiek o świetnej aparycji jak działa
 • Co znaczy Apasz Na czym polega bitnego plemienia Indian północnoamerykańskich> ulicznik o swoistym poczuciu honoru, członek szczególnej wielkomiejskiej subkultury czy, jest
 • Co znaczy Apaszka Różnice szyję, noszona przez uliczników-apaszów; potem modna wśród młodych kobiet jako fantazyjny dodatek do stroju pojęcie
 • Co znaczy Apatia Wady i zalety odczuwania wzruszeń; łac. apathia, fr. apatie stan bezwładu emocjonalnego> . stan odrętwienia, brak zainteresowania czymkolwiek wyjaśnienie
 • Co znaczy Apatryda Podobieństwa m) przest. ktoś, kto nie ma stałego obywatelstwa; człowiek bez ojczyzny opis
 • Co znaczy Apatyczny Czemu przym.) nieczuły, obojętny, odrętwiały: apatyczny wzrok; ktoś jest apatyczny informacje
 • Co znaczy Apeks Co gorsze szczytowy punkt na sferze niebieskiej określający kierunek ruchu Słońca (i całego Układu Słonecznego) względem wybranej gwiazdy lub grupy co to jest
 • Co znaczy Apel Porównaj wezwanie (do kogo) apelować do kogo, o co; zaapelować: zwrócić się z apelem do młodzieży o pomoc apelacja, apelatyw definicja
 • Co znaczy Apelacja Porównanie praw. odwołanie się do sądu wyższej instancji o ponowne rozpatrzenie sprawy w celu zmiany lub uchylenia wyroku: wystąpić z apelacją, wnieść co znaczy
 • Co znaczy Apelant Co lepsze m) <łac. apellans apelujący> praw. ten, kto składa apelację do sądu, odwołuje się od wyroku słownik
 • Co znaczy Apercepcja Dlaczego spostrzeżenie> 1. psych. postrzeganie połączone ze zrozumieniem i przyswojeniem sobie czegoś na podstawie już posiadanej wiedzy; 2. filoz znaczenie
 • Co znaczy Apéritif Jak lepiej m) słaby napój alkoholowy, zwykle podawany przed daniem głównym dla zaostrzenia apetytu czym jest
 • Co znaczy Apologetyk Kiedy m) apologeta, żarliwy obrońca kogo lub czego, chwalca co oznacza
 • Co znaczy Apertyzacja Od czego zależy wynalazca metody)> metoda konserwowania żywności w hermetycznie zamkniętych naczyniach zanurzonych przez dłuższy czas w gotującej się krzyżówka
 • Co znaczy Apetyt Na czym polega pożądanie> chęć do jedzenia: mieć dobry apetyt, mieć apetyt na co; apetyt dopisuje komu apetyczny: apetyczny wygląd; apetycznie najlepszy
 • Co znaczy Aphelium Różnice astr. najbardziej oddalony od słońca punkt orbity okołosłonecznej, po którym krąży jakieś ciało: osiągnąć aphelium przykłady
 • Co znaczy Apikalny Wady i zalety przym.) <łac. apel, w dopełniaczu: apicis koniuszek, szczyt> jęz. głoska przedniojęzykowo-dziąsłowa: spółgłoski apikalne to cz, dż encyklopedia
 • Co znaczy Apiologia Podobieństwa ż) <łac. apis pszczoła> biol. nauka o pszczołach jako dział entomologii apiterapia, apiterapeutyk jak działa
 • Co znaczy Apiterapeutyk Czemu m) <łac.-gr. apiterapia> produkty pszczele stosowane jako środki lecznicze czy, jest
 • Co znaczy Apiterapia Co gorsze ż) <łac.-gr. api(s) terapheia leczenie> leczenie produktami pszczelimi (miód, kit pszczeli, mleczko pszczele) apiterapeuta pojęcie
 • Co znaczy Aplauz Porównaj m) <łac. applausus> poklask, ogólne uznanie; przejawy aprobaty lub zachwytu: wywołać aplauz; coś spotkało się z aplauzem wyjaśnienie
 • Co znaczy Aplazja Porównanie med. wrodzony brak jakiegoś narządu, który nie ukształtował się w okresie życia płodowego: aplazja jednej nerki opis
 • Co znaczy Aplika Co lepsze przykładam> 1. daw. świecznik ścienny, rodzaj kinkietu; 2. także niewielkie lustro; 3. element dekoracyjny do naszycia na inny materiał lub informacje
 • Co znaczy Aplikacja Dlaczego do czegoś> 1. zastosowanie czego (np. teorii do praktyki) aplikować (co do czego); 2. praw. praktyka w sądownictwie przygotowująca do co to jest
 • Co znaczy Aplikant Jak lepiej m) praktykant, ten, kto odbywa praktykę prawniczą; aplikacja> osoba starająca się o pracę, o wyjazd definicja
 • Co znaczy Aplikantura Kiedy ż) praw. staż prawniczy (w sądzie, w kancelarii adwokackiej): zrobić aplikanturę co znaczy
 • Co znaczy Aplikator Od czego zależy m) przyrząd do odmierzania leków, podawania ich choremu w pewien sposób aplikatorek słownik
 • Co znaczy Aplikatura Na czym polega prawidłowe ułożenie palców podczas gry na instrumencie muzycznym, oznaczane zwykle w zapisie nutowym za pomocą cyfr znaczenie
 • Co znaczy Aplikować Różnice stosować jakiś rodzaj działania, podawać, ordynować (np. lekarstwo) zaaplikować, aplikatura, aplikowanie komu czego; 2. ubiegać się o co czym jest
 • Co znaczy Aplit Wady i zalety rodzaj granitu, twarda skała magmowa złożona z kwarcu, skalenia i muskowitu (żyły aplitowe występują m.in. w Tatrach i w pasie Pogórza co oznacza
 • Co znaczy Apo Podobieństwa cząstka wprowadzająca znaczenie ‘oddalenia od czegoś’, człon wielu wyrazów złożonych: apogeum, apodyktyczny, apochromatyczny, apofonia krzyżówka
 • Co znaczy Apodyktyczność Czemu mówiący z oddalenia, gr. apodeiktikós pokazujący naocznie, niepozostawiający wątpliwości> stanowczość, postawa nieznosząca sprzeciwu najlepszy
 • Co znaczy Apofiza Co gorsze ż) geol. odgałęzienie żyły skalnej (np. magmowej) w innej skale: apofiza magmowa przykłady
 • Co znaczy Apofonia Porównaj stara oboczność głosek w rdzeniach lub morfemach tematycznych, wiązana ze zjawiskiem tzw. przegłosu (np. e: o jak w wyrazach nieść: nosić encyklopedia
 • Co znaczy Apoftegmat Porównanie m) 1. lit. krótki dowcipny utwór z trafną zwięzłą puentą; 2. anegdota lub trafne powiedzonko stosowne do okoliczności jak działa
 • Co znaczy Apogeum Co lepsze Ziemi; gea Ziemia> 1. astr. punkt orbity Księżyca najbardziej odległy od Ziemi; 2. przen. najwyższy stopień (czego), szczyt: apogeum czy, jest
 • Co znaczy Apograf Dlaczego m) daw. przyrząd do kopiowania rysunków; kopia obrazu, rysunku pojęcie
 • Co znaczy Apokalipsa Jak lepiej tytuł jednej z ksiąg Nowego Testamentu (Apokalipsa), której treścią jest przerażająca wizja końca świata; 2. pot. coś przerażającego wyjaśnienie
 • Co znaczy Apokopa Kiedy ż) jęz. zanik samogłosek w wyrazie opis
 • Co znaczy Apokryf Od czego zależy m) <łac. apocryphus nieautentyczny, gr. apókryphos tajny> 1. lit. utwór informacje
 • Co znaczy Apollo Na czym polega Apollon> 1. w mit. gr. bóg słońca, opiekun sztuk i nauki, słynny z urody przewodnik muz; 2. pot. żart. mężczyzna o wybitnej urodzie co to jest
 • Co znaczy Apolog Różnice alegoryczny utwór dydaktyczny z przejaskrawionymi portretami ludzkimi, odmiana bajki, krótki utwór dydaktyczno-moralizatorski o charakterze definicja
 • Co znaczy Arabesque Wady i zalety wym. arabesk; ndm] muz. jedna z figur w balecie klasycznym (tułów pochylony do przodu, noga wysoko uniesiona w tył co znaczy
 • Co znaczy Apologeta Podobieństwa obrona> gorliwy obrońca jakichś zasad, idei, doktryny: być apologetą czegoś; określano tak Ojców Kościoła, także zwolenników i wyznawców słownik
 • Co znaczy Apologia Czemu człowieka lub poglądu), usprawiedliwienie, odpieranie zarzutów; mowa obrończa apologeta, apologetyka, apologizować co: apologia znaczenie
 • Co znaczy Apopleksja Co gorsze paraliż> porażenie, zwykle na skutek wylewu krwi do mózgu, powoduje paraliż lub śmierć; udar mózgowy: dostać apopleksji apoplektyczny czym jest
 • Co znaczy Arak Porównaj mocny napój alkoholowy o silnym aromacie, otrzymywany z zacieru z ryżu lub miąższu daktylowego i melasy z trzciny cukrowej araczek, arakowy co oznacza
 • Co znaczy Apoplektyk Porównanie sparaliżowany> 1. człowiek o cechach (wyglądu lub zachowania), które świadczą o skłonności do apopleksji, także będących przejawem lub krzyżówka
 • Co znaczy Apostata Co lepsze odszczepieniec, odstępca od jakichś zasad lub idei (głównie od wiary, od religii), zdrajca ideałów apostazja najlepszy
 • Co znaczy Apostazja Dlaczego ż) odszczepieństwo, odstępstwo od wiary przykłady
 • Co znaczy Aposterioryzm Jak lepiej filoz. pogląd, według którego jedynym źródłem i uzasadnieniem poznania i wiedzy jest oparcie na wcześniejszym doświadczeniu; empiryzm encyklopedia
 • Co znaczy Apostolat Kiedy m) rel. godność, funkcja biskupa, biskupstwo apostoł jak działa
 • Co znaczy Apostolski Od czego zależy przym.) Stolica Apostolska, siedziba papieża, Watykan apostoł czy, jest
 • Co znaczy Apostolstwo Na czym polega n) propagowanie, upowszechnianie jakiejś idei, doktryny; działalność apostolska, krzewienie wiary; apostołowanie pojęcie
 • Co znaczy Apostoł Różnice gr. apóstolos posłaniec> 1. każdy z grona dwunastu uczniów Chrystusa: dwunastu apostołów; 2. przen. propagator chrześcijaństwa; 3 wyjaśnienie
 • Co znaczy Apostrof Wady i zalety odwrócony> graficzny znak elizji (odwrócony w bok) w kształcie przecinka nad linią liter (np. fr. l’ami zamiast le ami); służy budowaniu opis
 • Co znaczy Apostrofa Podobieństwa retoryczna w formie bezpośredniego apelu, zwrotu skierowanego do kogoś lub czegoś (np. Panno Święta, co Jasnej bronisz…); metabaza informacje
 • Co znaczy Apoteoza Czemu ubóstwienie> traktowanie kogoś lub czegoś jak bóstwa; wyraz uwielbienia kogo lub czego (częste w dziełach sztuki), idealizowanie co to jest
 • Co znaczy Apretura Co gorsze wykańczać> substancja, którą zostają nasączone tkaniny, skóry, drewno czy papier, by ostatecznie nadać im pożądany wygląd lub właściwości definicja
 • Co znaczy Aprioryczny Porównaj doświadczeniu, lecz na rozumowaniu; uzasadniony bez odwoływania się do doświadczenia: aprioryczne założenie, sąd co znaczy
 • Co znaczy Aprioryzm Porównanie ludzkie poznanie i wiedza są niezależne od doświadczenia – przeciwieństwo aposterioryzmu (zob. a posteriori słownik
 • Co znaczy Aprobata Co lepsze zezwolenie, zgoda na co: wyrazić (swoją) aprobatę czego, dla czego; coś spotyka się z aprobatą> aprobować (co, kogo), zaaprobować znaczenie
 • Co znaczy Aprobować Dlaczego co) akceptować co, przyzwalać na co – ale: nie aprobować (czego) aprobowany, nieaprobowany czym jest
 • Co znaczy Aproksymacja Jak lepiej przybliżenie czegoś, ujęcie czegoś w sposób przybliżony: aproksymacja założeń jakiejś teorii; 2. mat. zastępowanie pewnych wartości przez co oznacza
 • Co znaczy Aprowizacja Kiedy zaopatrywanie ludności w artykuły pierwszej potrzeby, zwł. w żywność; także: to, co stanowi artykuły pierwszej potrzeby, m.in. żywność krzyżówka
 • Co znaczy Absyda Apsyda Od czego zależy archit. łukowato sklepiona część kościoła oddzielająca prezbiterium lub nawę; 2. astr. punkty skrajne orbity jednego ciała niebieskiego w najlepszy
 • Co znaczy Apteka Na czym polega sklep> punkt sprzedaży leków i środków leczniczych apteczny (przym.): punkt apteczny, aptekarz, aptekarski: waga aptekarska; aptekarska przykłady
 • Co znaczy Vitae Aqua Różnice <łac. woda życia (częsty motyw baśni i legend)> żart. o wódce, stąd ludowa nazwa okowita encyklopedia
 • Co znaczy Ar Wady i zalety czego; plac> miara powierzchni ziemi równa 100 m2 (skrót: a.); setna część hektara: dwa ary pola; chem. Ar – symbol pierwiastka chemicznego jak działa
 • Co znaczy Ara Podobieństwa ż) gatunek dużej papugi amerykańskiej, niezwykle pięknej ze względu na jaskrawe upierzenie czy, jest
 • Co znaczy Arab Czemu ludów arabskich, mieszkaniec Arabii, Arabka (ż); w lm: (ci) Arabowie arabski; . arab (m) – koń czystej krwi arabskiej; w lm: (te) araby pojęcie
 • Co znaczy Arabeska Co gorsze Arab.> typowy dla sztuki arabskiej ornament w formie stylizowanych motywów geometrycznych lub roślinnych, jaki upowszechnił się w sztuce i wyjaśnienie
 • Co znaczy Arabistyka Porównaj o języku, literaturze i kulturze krajów arabskich; filologia arabska: studiować arabistykę, studia arabistyczne arabista; arabizm opis
 • Co znaczy Arabizm Porównanie wyrażenie w danym języku zapożyczone z języka arabskiego (np. słowa muezin, medresa), także element lub motyw charakterystyczny dla kultury informacje
 • Co znaczy Arachidy Co lepsze orzeszki ziemne, tzw. fistaszki; owoce rośliny, z których produkuje się olej> arachidowy: orzeszki arachidowe, olej arachidowy co to jest
 • Co znaczy Arachnofobia Dlaczego ż) med. chorobliwy lęk przed pająkami definicja
 • Co znaczy Arachnologia Jak lepiej ż) zool. nauka o rodzinie pająków, dział zoologii arachnolog, arachnologiczny co znaczy
 • Co znaczy Aragonit Kiedy geol. minerał, odmiana węglanu wapnia, składnik szkieletów i pancerzy wielu żyjątek morskich, także pereł słownik
 • Co znaczy Aranżacja Od czego zależy przygotowanie, zorganizowanie czego (np. balu, koncertu itp.); także adaptacja utworu muzycznego lub opracowanie utworu na potrzeby teatru znaczenie
 • Co znaczy Aranżer Na czym polega m) organizator czego: aranżer balu, spotkania; także muzyk przygotowujący utwory muzyczne do nowego sposobu wykonania czym jest
 • Co znaczy Arat Różnice m) członek niższej warstwy społecznej koczowniczych ludów mongolskich, pasterz i/lub hodowca bydła co oznacza
 • Co znaczy Arba Wady i zalety zwykle dwukołowego (rzadziej czterokołowego), popularnego w Turcji, na Kaukazie i w całej Azji Mniejszej, środka do przewozu towarów: arby krzyżówka
 • Co znaczy Arbiter Podobieństwa wydaje sąd polubowny; przen. znawca w jakiejś dziedzinie, którego osobista opinia jest uznawana za obowiązującą, np. w sprawach mody najlepszy
 • Co znaczy Elegantiarum Arbiter Czemu eleganckich strojów, osoba uważana za wzór dobrego smaku i wykwintu (jak Petroniusz z powieści H. Sienkiewicza Quo vadis przykłady
 • Co znaczy Arbitralny Co gorsze rozjemczy> zgodny z czyimś przekonaniem lub wolą (arbitralna decyzja); nieznoszący sprzeciwu (arbitralna postawa), arbitralnie (rozstrzygać encyklopedia
 • Co znaczy Arbitraż Porównaj m) praw. postępowanie rozjemcze w sądach: sąd arbitrażowy, arbitraż międzynarodowy jak działa
 • Co znaczy Arboretum Porównanie drzewo> rodzaj ogrodu botanicznego, w którym dla celów naukowych hodowane są różne gatunki drzew i krzewów czy, jest
 • Co znaczy Archaiczny Co lepsze prastary, właściwy odległym epokom; starożytny lub mający cechy starożytności; 2. pot. żart. przestarzały, niemodny pojęcie
 • Co znaczy Archaik Dlaczego archaiczna, archeozoik, azoik; najstarsza era w dziejach Ziemi, trwająca od początku do około 2500 mln lat temu, charakteryzująca się wyjaśnienie
 • Co znaczy Archaizacja Jak lepiej zabieg stylistyczny polegający na nadawaniu wypowiedzi cech języka dawnych epok (zwykle przez stosowanie archaizmów słownych i opis
 • Co znaczy Archaizm Kiedy m) coś starego, dawnego; jęz. stary wyraz lub zwrot nieużywany współcześnie informacje
 • Co znaczy Archi Arche Od czego zależy cząstka wyrazów oznaczająca dawność, pierwotność czego archaiczny, archeologia, archiwum, archiwalia co to jest
 • Co znaczy Archeolog Na czym polega m) badacz starożytności odkrywanej dzięki pracom wykopaliskowym i znaleziskom archeologicznym archeolożka definicja
 • Co znaczy Archeologia Różnice opowieści o dawnych czasach> nauka badająca najstarsze dzieje ludzkości na podstawie wykopalisk archeolog, archeologiczny; archeozoologia co znaczy
 • Co znaczy Archeopteryks Wady i zalety m) < archeo + gr. ptéryks skrzydło> zool. gad latający z okresu jury, kopalny, mający cechy gada i ptaka, ptak jurajski słownik
 • Co znaczy Archeoteka Podobieństwa ż) muzeum archeologiczne, muzeum albo kolekcja (wystawa) starożytności znaczenie
 • Co znaczy Archetyp Czemu pierwowzór, prototyp, najstarsze wyobrażenie jakiegoś przedmiotu lub pojęcia, utrwalone w danej kulturze archetypowy czym jest
 • Co znaczy Archi Co gorsze przedrostka, w wyrazach złożonych może też wnosić wartość główny, naczelny, np. archikatedra, archimandryta (stąd przedrostek arcy-, np co oznacza
 • Co znaczy Archidiecezja Porównaj prowincja podległa administracji Kościoła, zarządzana przez arcybiskupa; składa się z kilku diecezji, którymi zarządzają biskupi krzyżówka
 • Co znaczy Archirej Archijerej Porównanie rel. wyższy duchowny w kościołach wschodniego obrządku, patriarcha najlepszy
 • Co znaczy Archikatedra Co lepsze ż) główny kościół archidiecezji, katedra arcybiskupia kościół archikatedralny przykłady
 • Co znaczy Archimandria Dlaczego ż) siedziba archimandryty i zespół klasztorów podległych jego władzy archimandryta encyklopedia
 • Co znaczy Archimandryta Jak lepiej dostojnik w kościołach obrządku wschodniego, odpowiednik arcybiskupa, przełożony klasztorów wchodzących w skład archimandrii jak działa
 • Co znaczy Archipelag Kiedy staroż. Grecji także nazwa prowincji obejmującej wyspy Morza Egejskiego> geogr. grupa wysp leżących blisko siebie: archipelag Cyklady czy, jest
 • Co znaczy Architekt Od czego zależy m) <łac. architectus, gr. architekt?n budowniczy> inżynier specjalista w zakresie projektowania przestrzeni, budowli i wnętrz architektura pojęcie
 • Co znaczy Architektonika Na czym polega budowlana, wiedza o budowaniu, tworzeniu budowli> kompozycja budowli, przen. kompozycja dzieła sztuki (rzeźbiarskiej, malarskiej, także wyjaśnienie
 • Co znaczy Architektura Różnice architektonike> 1. dyscyplina studiów politechnicznych, wiedza o projektowaniu przestrzeni, budowli i wnętrz: studiować architekturę opis
 • Co znaczy Archiwalia Wady i zalety materiały archiwalne, dokumenty przechowywane w archiwum archiwistyka, archiwista, archiwizować (co), archiwalny informacje
 • Co znaczy Archiwistyka Podobieństwa się z funkcjonowaniem archiwów; także nauka pomocnicza historii, ustala m.in. zasady przechowywania starych dokumentów, metody ich co to jest
 • Co znaczy Archiwum Czemu określony sposób zbiór archiwaliów, czyli nieaktualnych już dokumentów pisanych, także o randze zabytku historycznego (dawnych akt prawnych definicja
 • Co znaczy Archont Co gorsze dziesięciu najwyższych urzędników w starożytnych Atenach, których wybierano na rok, by zajmowali się działalnością publiczną: prawodawstwem co znaczy
 • Co znaczy Arcy Porównaj wyrazach złożonych oznacza bardzo wysoki stopień czegoś: arcyważny, arcymądry lub pierwszeństwo, zwierzchnictwo: arcykapłan słownik
 • Co znaczy Areał Porównanie powierzchnia gruntów uprawnych, leśnych; . obszar występowania zwierząt lub roślin określonego rodzaju lub gatunku znaczenie
 • Co znaczy Areka Co lepsze palmy, roślina ozdobna o różnych walorach i zastosowaniach w przemyśle farbiarskim, farmaceutycznym, zwana też pinang czym jest
 • Co znaczy Arena Dlaczego amfiteatrach okrągły lub owalny plac wysypany piaskiem, na którym odbywały się widowiska; dziś scena w cyrku; przen. pole działań różnego co oznacza
 • Co znaczy Arenda Jak lepiej dzierżawa, najem nieruchomości (lasu, pól, łąk, także karczmy) z prawem do korzystania z części dochodów z tego najmu (tak jak dziś ajencja krzyżówka
 • Co znaczy Areografia Kiedy ż) astr. dział astronomii zajmujący się badaniem planety Mars najlepszy
 • Co znaczy Areometr Od czego zależy m) fiz. przyrząd do pomiaru gęstości cieczy, stężenia roztworu; gęstościomierz przykłady
 • Co znaczy Areopag Na czym polega w starożytnych Atenach (na wzgórzu Aresa) najwyższy trybunał polityczny, którego członków nazywano areopagitami; . przen. grono osób encyklopedia
 • Co znaczy Areszt Różnice na tymczasowym pozbawieniu wolności: zamknąć kogo w areszcie – i pomieszczenie, w którym zamyka się aresztantów: areszt miejski; 2. czasowe jak działa
 • Co znaczy Aresztant Wady i zalety m) osoba aresztowana aresztancki czy, jest
 • Co znaczy Arfa Podobieństwa proste narzędzie do przesiewania substancji sypkich (żwiru, piasku) używane w pracach gospodarskich lub murarskich – rodzaj siatki pojęcie
 • Co znaczy Argon Czemu pierwiastek chemiczny z grupy helowców (symb. Ar), gaz szlachetny używany do napełniania lamp próżniowych, używany w spawalnictwie wyjaśnienie
 • Co znaczy Argonauta Co gorsze nautes żeglarz> 1. mityczny uczestnik wyprawy po złote runo, płynęli z Kolchidy statkiem o nazwie Argo pod wodzą Jazona: wyprawa argonautów opis
 • Co znaczy Argot Porównaj m) [argo // argot] (ndm) gwara miejska, żargon środowiskowy argotyzm informacje
 • Co znaczy Argotyzm Porównanie m) jęz. wyrażenie żargonowe co to jest
 • Co znaczy Argument Co lepsze która ma przekonać, uzasadnić, dowieść lub obalić jakąś tezę: przytaczać, przywoływać mocne argumenty, podać słabe argumenty; zbijać czyjeś definicja
 • Co znaczy Argumentacja Dlaczego uzasadnienie swoich racji (także z zastosowaniem pewnych chwytów retorycznych: argumenty ad personam, a contrario itp.) argumentować, że… co znaczy
 • Co znaczy Argus Jak lepiej nigdy niezasypiający potwór mający sto oczu, któremu Hera, zazdrosna żona Zeusa, kazała strzec nimfy Io, kochanki Zeusa zamienionej przez słownik
 • Co znaczy Argusowy Kiedy przym.) argusowe oko – czujne oko, przed którym nic się nie ukryje; argusowe spojrzenie – baczne, podejrzliwe znaczenie
 • Co znaczy Aria Od czego zależy operetkowa; muz. utwór wokalny na głos solowy z akompaniamentem: aria operowa, śpiewać, wykonać arię z opery arieta, arietka, arioso czym jest
 • Co znaczy Arianin Na czym polega członek aktywnie działającej w Polsce doby reformacji (XVI/XVII wiek) grupy religijnej określanej jako Bracia Polscy; arianie byli co oznacza
 • Co znaczy Déco Art Różnice sztuce użytkowej, w malarstwie, w architekturze i w modzie XX w., inspirowany formami geometrycznymi, także sztuką ludową krzyżówka
 • Co znaczy Arianizm Wady i zalety teologii chrześcijańskiej, którego twórcą był kapłan i myśliciel Ariusz z Aleksandrii (IV w.); arianizm odrzucał m.in. innymi dogmat o najlepszy
 • Co znaczy Ariergarda Podobieństwa ż) tylna straż, oddział zabezpieczający tyły własnej armii, przeciwieństwo awangardy przykłady
 • Co znaczy Arka Czemu Arka Noego; Arka Przymierza – w chrześc. określenie Matki Bożej (w Litanii Loretańskiej); 2. w judaizmie skrzynia, w której Izraelici encyklopedia
 • Co znaczy Arkada Co gorsze arcus łuk> arch. element architektoniczny (np. balkon) w kształcie ciągu filarów połączonych łukowatym zwieńczeniem: arkady kolumnowe jak działa
 • Co znaczy Arkadia Porównaj w płd. Grecji> przen. raj, kraina szczęśliwości – częsty motyw w literaturze: mit arkadyjski, motywy arkadyjskie czy, jest
 • Co znaczy Arkan Porównanie ludy koczownicze do chwytania zwierząt lub ludzi, lasso: złapać na arkan; zarzucić arkan na szyję; wlec na arkanie kogo lub co pojęcie
 • Co znaczy Arkana Co lepsze ukryty, arca skrzynia)> tajniki, tajemnice, sekretne sposoby: wprowadzić kogo w arkana sztuki, handlu, biznesu; poznać/ posiąść wszystkie wyjaśnienie
 • Co znaczy Arkabuz Arkebuz Dlaczego długa broń palna używana w XVI–XVII wieku: nabić arkebuz, wystrzelić z arkebuza arkebuzer, strzelec posługujący się tą bronią opis
 • Co znaczy Arkoza Jak lepiej ż) geol. rodzaj skały, odmiana piaskowca (występuje na płd. Polski informacje
 • Co znaczy Arktyka Kiedy niedźwiedź: stąd nazwa północnego gwiazdozbioru Wielkiej Niedźwiedzicy (Wielki Wóz)> geogr. mroźna kraina wokół bieguna północnego Ziemi co to jest
 • Co znaczy Arlekin Od czego zależy komedii ludowych (tzw. commedia dell’arte) 1. w charakterystycznej białej masce i stroju z kolorowych trójkątów, nieszczęśliwie zakochany w definicja
 • Co znaczy Arlekinada Na czym polega pogard. błazenada, błazeńskie żarty; 2. hist. teatr. pantomima w stylu dell’arte z udziałem arlekina i innych postaci z ludowych co znaczy
 • Co znaczy Armada Różnice Wielka Armada – niezwyciężona flota hiszpańska Filipa II, która zatonęła zniszczona przez burzę morską, niedobitki ostatecznie pokonała słownik
 • Co znaczy Armagedon Wady i zalety nazwa równiny w Palestynie, miejsce bitew wymieniane w Starym Testamencie> 1. bibl. w Apokalipsie św. Jana: symboliczne miejsce ostatecznej znaczenie
 • Co znaczy Armaniak Podobieństwa m) gatunek koniaku francuskiego czym jest
 • Co znaczy Armata Czemu – stąd armia> woj. rodzaj działa; armatni: salwa armatnia; armatka; daw. uzbrojenie, także: flota wojenna armator co oznacza
 • Co znaczy Armator Co gorsze zbroiciel, z łac. armata> osoba lub przedsiębiorstwo eksploatujące statki (niekoniecznie będące ich własnością krzyżówka
 • Co znaczy Armatura Porównaj ż) <łac. armatura uzbrojenie> osprzęt, zespół elementów zapewniających prawidłową eksploatację maszyn i urządzeń technicznych najlepszy
 • Co znaczy Armia Porównanie zbrojne, wojsko lub część sił zbrojnych, duża jednostka wojska: generał armii armistycjum; armijny (przym.); przen. wielka ilość ludzi lub przykłady
 • Co znaczy Armilarium Co lepsze w kształcie pierścienia> astron. daw. przyrząd astronomiczny jako pewien model kosmosu; przypomina globus, ale składa się z połączonych encyklopedia
 • Co znaczy Armistycjum Dlaczego n) <łac. armistitium rozejm> daw. zawieszenie broni, rozejm jak działa
 • Co znaczy Arogancja Jak lepiej zarozumialstwo, bezczelność: wykazać się arogancją arogant, aroganckie zachowanie, ktoś jest arogancki czy, jest
 • Co znaczy Arogant Kiedy m) człowiek bezczelny, odnoszący się do innych z arogancją; zuchwalec, impertynent pojęcie
 • Co znaczy Aromat Od czego zależy m) zapach (zwykle miły) aromatyczny: olejki aromatyczne, aromatyzer, aromatoterapia wyjaśnienie
 • Co znaczy Aromatoterapia Na czym polega ż) med. forma leczenia zapachami opis
 • Co znaczy Aromatyzer Różnice które wytwarzają substancje nadające zapach produktom mlecznym; szerzej: substancje zapachowe używane w przemyśle spożywczym, kosmetycznym informacje
 • Co znaczy Arras Wady i zalety niegdyś słynące z tkactwa artystycznego> rodzaj kilimu, artystyczna tkanina naśladująca obraz, dawniej zdobiąca ściany pałaców; gobelin co to jest
 • Co znaczy Arrastara Podobieństwa ż) waga opakowania towaru definicja
 • Co znaczy Dicendi Ars Czemu <łac. sztuka pięknego mówienia, wyrażania się> co znaczy
 • Co znaczy Moriendi Ars Co gorsze <łac. sztuka umierania> słownik
 • Co znaczy Arsamandi Porównaj <łac. sztuka kochania; także zasady tej umiejętności> znaczenie
 • Co znaczy Arsenał Porównanie stoczni okrętów wojennych w Wenecji, podobno z ar. d?r-as-sin?`a, stąd Darsena, stocznia w Genui> 1. zbrojownia, składnica broni: mieć w czym jest
 • Co znaczy Arszyn Co lepsze m) dawna miara długości (ok. 70 do 80 cm) niegdyś stosowana m.in. także w Rosji co oznacza
 • Co znaczy Artefakt Dlaczego sztucznie> to, co nie występuje w przyrodzie, co nie powstało naturalnie, lecz zostało utworzone sztucznie, zrobione przez człowieka krzyżówka
 • Co znaczy Arteria Jak lepiej komunikacyjny (droga, kanał, linia kolejowa, szlak wodny itp.); główna (przelotowa) ulica miasta; 2. anat. tętnica med. arterioskleroza najlepszy
 • Co znaczy Arterioskopia Kiedy ż) med. metoda badania wnętrza tętnic przykłady
 • Co znaczy Artezyjski Od czego zależy prowincja w płn. Francji, gdzie odkryto takie źródła]> studnia artezyjska sięga do pokładów wodonośnych pod znacznym ciśnieniem: wody encyklopedia
 • Co znaczy Artretyzm Na czym polega przewlekła, bolesna choroba stawów, często powodująca ich zniekształcenie; med. skaza moczanowa: bóle artretyczne artretyk; artroskopia jak działa
 • Co znaczy Artroskopia Różnice ż) med. oglądanie wnętrza stawu za pomocą artroskopu; wziernikowanie stawu czy, jest
 • Co znaczy Atanazja Wady i zalety ż) daw. nieśmiertelność pojęcie
 • Co znaczy Artykulacja Podobieństwa jęz. układ i ruchy narządów mowy podczas wymawiania poszczególnych głosek; 2. wymawianie głosek: poprawna artykulacja; błędy artykulacji wyjaśnienie
 • Co znaczy Artykuł Czemu człon> niezbyt długi drukowany tekst o charakterze naukowym, publicystycznym, przygotowana wypowiedź na jakiś temat: artykuł naukowy opis
 • Co znaczy Artystostwo Co gorsze n) artystowski (przym.) postawa artysty, którego twórczość cechuje formalizm, czyli przewaga formy nad treścią artystowski informacje
 • Co znaczy Artyzm Porównaj tworzenia rzeczy pięknych, doskonałość wykonania dzieła sztuki; mistrzostwo, biegłość w czymś artysta, artystyczny, artystowski co to jest
 • Co znaczy Aryjczycy Porównanie Ariów, Iran> 1. dawna nazwa ludów Aria, mówiących językiem, z którego wywodzi się grupa języków tzw. indoeuropejskich; 2. w hitleryzmie – definicja
 • Co znaczy Arystokracja Co lepsze najlepszych> 1. hist. forma rządów w państwach staroż., gdy władza była w ręku małej grupy możnych rodów; . później to określenie co znaczy
 • Co znaczy Arystokrata Dlaczego przedstawiciel arystokracji; magnat, . przen. człowiek mający takie cechy, jakie przypisuje się arystokratom: dumny, wyniosły, pyszny słownik
 • Co znaczy Arytmetyka Jak lepiej sztuka, umiejętność liczenia, od arithm?s liczba> podstawowy dział matematyki, pot. rachunki: działania arytmetyczne arytmetyk znaczenie
 • Co znaczy Arytmia Kiedy ż) med. zaburzenie tętna na skutek nieprawidłowej czynności serca: mieć arytmię, tętno arytmiczne czym jest
 • Co znaczy Arytmograf Od czego zależy rodzaj prostej maszynki do liczenia; arytmometr; 2. dziś inform. element programu komputerowego do wykonywania skomplikowanych obliczeń co oznacza
 • Co znaczy Arytmogryf Na czym polega m) rodzaj łamigłówki liczbowej: układać, rozwiązać arytmogryf krzyżówka
 • Co znaczy Arywizm Różnice m) karierowiczostwo, chęć zdobycia wysokich stanowisk arywista najlepszy
 • Co znaczy Asambl Wady i zalety m) grupa ludzi, towarzystwo (przest.) asamblaż przykłady
 • Co znaczy Asamblaż Podobieństwa szt. trójwymiarowa kompozycja łącząca różne elementy przedmiotów lub dzieł plastycznych, rodzaj kolażu encyklopedia
 • Co znaczy Ascendent Czemu m) <łac. ascendent następujący> przodek, krewny w linii wstępnej, antenat jak działa
 • Co znaczy Asceta Co gorsze umiejętności, askesis rzemiosło> człowiek uprawiający ascezę, ten, kto ćwicząc swą wolę przez wyrzeczenie się wszystkiego, co sprawia czy, jest
 • Co znaczy Asceza Porównaj przyjemności, umartwianie się; surowy tryb życia; filoz., rel. wg niektórych religii (np. hinduskiej, także wg średniowiecznego pojęcie
 • Co znaczy Aseksualizm Porównanie m) postawa braku zainteresowania seksem, życiem seksualnym wyjaśnienie
 • Co znaczy Asekuracja Co lepsze wł. assicurazione> działanie ubezpieczające, zabezpieczenie; ochrona przed czym; człowiek lub grupa ludzi zapewniająca komuś bezpieczeństwo opis
 • Co znaczy Asekuranctwo Dlaczego wyrachowane lub tchórzliwe postępowanie, postawa mająca zabezpieczyć asekuranta przed ewentualnym narażeniem się komuś, przed jakąkolwiek informacje
 • Co znaczy Asekurant Jak lepiej przyjmuje postawę asekurancką, bojąc się narazić, utracić wygodną pozycję (dlatego nie buntuje się, nie reaguje na przejawy zła czy co to jest
 • Co znaczy Asenizacja Kiedy łac. sanus zdrowy> usuwanie nieczystości (śmieci, odchodów), oczyszczanie miasta ze względów zdrowotnych, higienicznych, także estetycznych definicja
 • Co znaczy Aseptyczny Od czego zależy drobnoustrojów; wyjałowiony, jałowy, sterylny, odkażony: opatrunek aseptyczny antyseptyczny (przym.) taki, który co znaczy
 • Co znaczy Aseptyka Na czym polega gnicie> med. całość środków i sposobów zapobiegania zakażeniom bakteryjnym; nauka o tych środkach, a także zapobieganie zakażeniom przez słownik
 • Co znaczy Asercja Różnice sądów o faktach (faktywnych); cecha zdań twierdzących lub przeczących, realizowanych za pomocą trybu oznajmującego: zdania pod asercją znaczenie
 • Co znaczy Asertoryczność Wady i zalety ż) <łac. asertio> właściwość zdań orzekających o faktach, twierdzących lub przeczących: zdania asertoryczne czym jest
 • Co znaczy Ataszat Podobieństwa dyplomatyczny, specjalista od spraw wojskowych> urząd lub siedziba attaché wojskowego (rzecz. nieodmienny: attaché wojskowy co oznacza
 • Co znaczy Asertywność Czemu psych. postawa polegająca na umiejętności życia w zgodzie z sobą i z innymi, umiejętność akceptowania siebie, umiejętność wyrażania krzyżówka
 • Co znaczy Asesor Co gorsze prokuratury, notariatu, który odbył stosowny staż aplikacyjny, ale nie ma jeszcze nominacji asesoria: zasiadać w asesorii, asesura najlepszy
 • Co znaczy M Asfodel Porównaj śródziemnomorska z rodziny liliowatych, tzw. złotowłos; symbolizuje smutek jako kwiat cmentarny, sadzony na grobach przykłady
 • Co znaczy Asocjacja Porównanie przyłączyć się, socius towarzysz> skojarzenie czegoś z czymś innym; łączenie skojarzeń asocjacyjny, asocjacjonizm, asocjacjonista encyklopedia
 • Co znaczy Asocjacjonizm Co lepsze zakładający, że mechanizm poznawczy opiera się na zdolności człowieka do kojarzenia zjawisk i przedmiotów ze względu na pewne postrzegane w jak działa
 • Co znaczy Asonans Dlaczego niedokładnego, polega na zgodności samogłosek rymujących się sylab lub na tym, że głoski są podobne, ale nie identyczne dysonans czy, jest
 • Co znaczy Asortyment Jak lepiej rodzajów i gatunków wyrobów jakiejś firmy; wybór towarów lub usług jakiejś placówki: oferować szeroki asortyment obuwia pojęcie
 • Co znaczy Aspekt Kiedy w nowszym użyciu za niem. Aspekt> . punkt widzenia, z którego rozpatruje się daną rzecz lub zjawisko: mówić o czym w jakimś aspekcie; 2 wyjaśnienie
 • Co znaczy Ż Aspiracja Od czego zależy do czegoś, ambitne pragnienia: mieć małe/duże, wysokie aspiracje; aspirować do czego; 2. jęz. przydech podczas artykulacji pewnych głosek opis
 • Co znaczy M Aspirant Na czym polega stanowisko w pewnych zawodach i instytucjach, np. w policji, pożarnictwie, na kolei: 2. daw. kandydat do czegoś; 3. jęz. głoska aspirowana informacje
 • Co znaczy Astro Aster Różnice wskazujący na związek znaczenia z ciałami niebieskimi : asteroid, astronomia, astrofizyka, astronauta co to jest
 • Co znaczy Astrologia Wady i zalety przepowiadanie losu człowieka z położenia gwiazd lub planet; poprzedniczka nowoczesnej astronomii astrolog: astrologiczny horoskop definicja
 • Co znaczy Astronautyka Podobieństwa się badaniem możliwości podróży w przestrzeni kosmicznej, lotami w przestrzeni międzyplanetarnej astronauta co znaczy
 • Co znaczy Astronomia Czemu ż) nauka o ciałach niebieskich astronom słownik
 • Co znaczy Astrotaksja Co gorsze zwierząt (także roślin) na światło gwiazd, odmiana heliotaksji (np. kwiat słonecznika zwraca się ku słońcu znaczenie
 • Co znaczy Astygmatyzm Porównaj m) wada wzroku polegająca na nieostrym widzeniu; także wada soczewek optycznych; astygmatyczny czym jest
 • Co znaczy Asumpt Porównanie m) <łac. assumptus przyjęty> pobudka, pretekst, okazja do czego: dać asumpt komu do czego co oznacza
 • Co znaczy Asygnata Co lepsze podstawę wpłat lub wypłat bankowych; nota skarbowa asygnowanie, asygnacja: asygnować co, wyasygnować jakąś sumę pieniędzy krzyżówka
 • Co znaczy Asylabizm Dlaczego m) lit. typ wiersza, w którym wersy nie mają równej liczby sylab: wiersz asylabiczny (w przeciwieństwie do sylabicznego najlepszy
 • Co znaczy Asymetria Jak lepiej proporcji, symetrii, harmonii; 2. log. cecha relacji polegająca na tym, że jakaś relacja zachodzi między x a y, ale nie odwrotnie, np przykłady
 • Co znaczy Asymetryczny Kiedy niesymetryczny, pozbawiony symetrii encyklopedia
 • Co znaczy Asymilacja Od czego zależy 1. upodobnienie, przystosowanie, wchłonięcie czego; 2. przen. przyswojenie sobie kultury innego narodu, zlanie się mniejszości etnicznej jak działa
 • Co znaczy Asymptota Na czym polega ż) geom. linia prosta, która coraz bardziej oddala się od innej linii w stosunku do niej nierównoległej czy, jest
 • Co znaczy Asyndeton Różnice konstrukcja bezspójnikowa składająca się z wyrazów łączonych współrzędnie, połączenie asyndetyczne (np. wstał, zjadł, wyszedł pojęcie
 • Co znaczy Asyriolog Wady i zalety m) badacz, znawca kultury Asyrii i jej zachowanych zabytków kopalnych pismo asyryjskie, bogowie asyryjscy wyjaśnienie
 • Co znaczy Asyriologia Podobieństwa Mniejszej i częściowo sięgające terenów Afryki Półn., niegdyś potężne, o wysokim poziomie kultury> część nauk archeologicznych, dziedzina opis
 • Co znaczy Asysta Czemu orszak, poczet, świta, osoby towarzyszące, eskorta: iść w asyście asystować (komu, czemu, przy czym), asystent informacje
 • Co znaczy Asystent Co gorsze towarzyszący> 1. stanowisko pracownika uczelni wyższej (niższe od stanowiska adiunkta) lub instytucji asystentura: otrzymać asystenturę co to jest
 • Co znaczy Ataman Porównaj też ze st.-szw. vatten-man)> hist. dowódca lub naczelnik Kozaków: ataman kozacki; lm atamani // atamanowie definicja
 • Co znaczy Atawizm Porównanie pradziad> 1. biol. cecha pierwotna, występująca szczątkowo u ludzi, zwierząt i roślin, którą posiadali ich dalecy przodkowie: cecha co znaczy
 • Co znaczy Ateista Co lepsze m) 1. zwolennik lub wyznawca ateizmu; 2. pot. bezbożnik ateistka, ateistyczny (przym słownik
 • Co znaczy Ateizm Dlaczego m) pogląd zaprzeczający istnieniu Boga: ateistyczny światopogląd ateizacja, ateista znaczenie
 • Co znaczy Atelier Jak lepiej malarza, fotografa: atelier filmowe; 2. dziś popularna nazwa różnych placówek usługowych: atelier fryzjersko-kosmetyczne czym jest
 • Co znaczy Atencja Kiedy co> przestarz. poważanie, szacunek, okazywanie komuś szczególnego szacunku, wyróżnienie kogoś; uszanowanie, respekt, względy: otaczać kogo co oznacza
 • Co znaczy Ateneum Od czego zależy n; ndm) 1. w staroż. Grecji świątynia bogini Ateny; 2. dziś częsta nazwa teatrów, kin jako „świątyń sztuki” krzyżówka
 • Co znaczy Atest Na czym polega poświadczam> zaświadczenie o pozytywnym wyniku kontroli technicznej jakiegoś produktu: posiadać atest, produkt atestowany atestacja najlepszy
 • Co znaczy Atlant Różnice tytan, potężny heros, który za karę z rozkazu Zeusa miał dźwigać na swych barkach sklepienie niebieskie (w innych wariantach mitu: kulę przykłady
 • Co znaczy Atlas Wady i zalety dodatkowo z ilustracjami): atlas świata; 2. urządzenie do ćwiczeń wzmacniających sprawność kręgosłupa i tężyznę fizyczną: ćwiczyć na encyklopedia
 • Co znaczy Atleta Podobieństwa gr. athl?tes> potężnie zbudowany mężczyzna: atletyczna budowa ciała; sport. zapaśnik; siłacz atletyk, atletyka lekkoatletyka jak działa
 • Co znaczy Atletyk Czemu m) typ sylwetki: człowieka: silna budowa ciała, szerokie bary, wąskie biodra, mocno umięśnione ciało atletyczny czy, jest
 • Co znaczy Atłas Co gorsze gładkiej, lśniącej tkaniny: suknia z atłasu atłasowa; przen. określenie pięknej jasnej i gładkiej skóry: atłasowa cera pojęcie
 • Co znaczy Atmos Porównaj wyrazów złożonych, wskazujących na związek z powietrzem: atmosfera, atmosferyczny, atmoliza, atmolityczny wyjaśnienie
 • Co znaczy Atol Porównanie w kształcie pierścienia otaczającego obszar wodny, zwany laguną (często pozostałość po wybuchu wulkanu): atol koralowy opis
 • Co znaczy Atom Co lepsze najmniejsza cząstka materii zawierająca elektrony, protony, neutrony: bomba atomowa, stos atomowy atomizować, zatomizowany, atomistyka informacje
 • Co znaczy Atomistyka Dlaczego cały wszechświat jest zbudowany z atomów (Demokryt): światopogląd atomistyczny atomizm, atomista; 2. fiz.techn. nauka o budowie, działaniu co to jest
 • Co znaczy Atomizator Jak lepiej m) techn. rozpylacz; urządzenie do rozdrabniania definicja
 • Co znaczy Atomizować Kiedy rozkładać na cząsteczki, rozpylać, rozdrabniać; 2. przen. przesadnie, drobiazgowo analizować coś: ujmować atomistycznie co znaczy
 • Co znaczy Atopia Od czego zależy miejsce, niezwykłość> med. choroba alergiczna, przewlekła, z okresami remisji i nawrotów (np. wysypka lub astma alergiczna): objawy atopowe słownik
 • Co znaczy Atrakcja Na czym polega co przyciąga uwagę swą niezwykłością; urozmaicenie, niespodzianka, rozrywka: być atrakcją dla kogoś atrakcyjny, atrakcyjnie znaczenie
 • Co znaczy Atrament Różnice czarnym atramentem; kolorowy atrament, pióro atramentowe atramentnica (zool.) rodzaj meduzy lub ośmiornicy czym jest
 • Co znaczy Atrapa Wady i zalety ż) imitacja czegoś, np. sztuczne owoce lub puste opakowanie na wystawie jako reklama; osłona chłodnicy w samochodzie co oznacza
 • Co znaczy Atrium Podobieństwa podwórze lub przedsionek otoczony murem lub kolumnadą; w dawnych domach rzymskich wewnętrzna część domu, rodzaj odkrytego dziedzińca z krzyżówka
 • Co znaczy Atrofia Czemu utrata zdolności współczucia; med. zmniejszenie organów lub tkanek: atrofia mięśni atrofizm, atroficzny (przym najlepszy
 • Co znaczy Atrybut Co gorsze właściwość, przymiot czego lub kogo, wyróżniająca spośród innych; . określony przedmiot jako symbol ściśle związany z daną osobą lub przykłady
 • Co znaczy Attaché Porównaj m) urzędnik dyplomatyczny przydzielony jako specjalista w określonej dziedzinie, np. attaché wojskowy, attaché handlowy ataszat encyklopedia
 • Co znaczy Attycyzm Porównanie Attyka> 1. cecha rozwiniętej kultury attyckiej, właściwa mieszkańcom Aten; . przen. wytworność, subtelność gustów, zwłaszcza języka jak działa
 • Co znaczy Attyka Co lepsze element budowli zasłaniający dach; część ściany domu (często trójkątna) wznosząca się nad gzymsem oddzielającym główną część budynku czy, jest
 • Co znaczy Atut Dlaczego bijąca wszystkie inne; 2. przen. mocna strona kogo lub czego: wiedza była jego atutem; 3. wszystko, co może przynieść korzyść, dać pojęcie
 • Co znaczy Audiencja Jak lepiej wysłuchanie przez osobę na wysokim stanowisku, monarchę; być na audiencji u kogo, udzielić komu audiencji, sala audiencyjna, audiencjonalna wyjaśnienie
 • Co znaczy Audio Kiedy wprowadzająca znaczenie „związany ze słuchem, słyszeniem” <łac. audio słyszę, słucham> audiologia, audialny, audycja, audytywny, audiencja opis
 • Co znaczy Audiowizualny Od czego zależy wzrokowy; środki audiowizualne środki umożliwiające przekazywanie informacji słuchowo i wzrokowo, np. audycje radiowe, filmy, obrazy informacje
 • Co znaczy Audycja Na czym polega ż) <łac. audio słucham> słuchowisko: audycja radiowa, telewizyjna audytywny, audytorium co to jest
 • Co znaczy Audytorium Różnice do słuchania, słuchacze> słuchacze przemówienia lub wykładu, także sala, w której odbywają się wykłady, odczyty: sala audytoryjna definicja
 • Co znaczy Audytywny Wady i zalety przym.) <łac. audio słucham> słyszalny, związany ze słuchem: znaki audytywne audialny: efekty, sygnały audialne co znaczy
 • Co znaczy Augiasz Podobieństwa mit. gr. stajnia Augiasza stajnia legendarnego królaAugiasza nieczyszczona przez wiele lat, a uprzątnięta w ciągu jednego dnia przez słownik
 • Co znaczy Augmentatyw Czemu zgrubienie, jęz. wyraz o znaczeniu „zgrubiałym”, często nacechowany ekspresywnie, z obrzydzeniem lub z czułością (np. nochal, paluch znaczenie
 • Co znaczy Augur Co gorsze augurzy> 1. w starożytnym Rzymie wróżbita, kapłan przepowiadający przyszłość; . przen. o człowieku uważanym za wyrocznię w jakiejś sprawie czym jest
 • Co znaczy Aukcja Porównaj ż) publiczna sprzedaż; przetarg, licytacja: dom aukcyjny, kupić na aukcji aukcyjny: sprzedaż aukcyjna co oznacza
 • Co znaczy Aula Porównanie ż) <łac. aula, z gr. aule dwór, zagroda)> duża reprezentacyjna sala przeznaczona na uroczyste zebrania, wykłady, akademie krzyżówka
 • Co znaczy Auł Co lepsze m) osada plemion koczowniczych, wioski na Kaukazie i w centralnej Azji; sioło: mieszkać w aule, mieszkańcy aułu najlepszy
 • Co znaczy Aura Dlaczego owionięcie wiatru> 1. pogoda; . przen. dobry klimat wśród ludzi, dobry nastrój, atmosfera panująca w jakimś środowisku: w aurze przykłady
 • Co znaczy Aureola Jak lepiej złocisty, aurum złoto> 1. świetlisty krąg wokół głowy, oznaka świętości; 2. przen. o sławie: chodzić w aureoli, nosić aureolę, domalować encyklopedia
 • Co znaczy Aurora Kiedy ż) <łac. Aurora – w mit. rzym. bogini poranku, utożsamiana z grecką Eos> . imię żeńskie; 2. przen. jutrzenka, zorza jak działa
 • Co znaczy Auspicje Od czego zależy ptaków> 1. obyczaj w starożytnym Rzymie; 2. dziś w wyrażeniu: zorganizować coś pod auspicjami w znaczeniu ‘pod czyjąś opieką’ (co dobrze czy, jest
 • Co znaczy Austeria Na czym polega ż) przestarz. karczma, zajazd, oberża: zatrzymać się w austerii pojęcie
 • Co znaczy Australopitek Różnice pithekos małpa> paleont. najstarsze kopalne formy praludzkie, małpa człekokształtna; pot. przen. jako wyzwisko wyjaśnienie
 • Co znaczy Auszpik Wady i zalety m) potrawa z mięsa lub ryby w galarecie opis
 • Co znaczy Aut Podobieństwa piłki poza obręb boiska; miejsce poza boiskiem, za granicą pola gry: wyjść na aut wyautować; przen. być wyautowanym, znaleźć się na aucie – informacje
 • Co znaczy Auto Aut Czemu w wyrazach złożonych wprowadza znaczenie samoistności lub związku z wykonawcą, autorem, np. auto, autor, autoportret, autoszczepionka co to jest
 • Co znaczy Autarchia Co gorsze ż) władza absolutna, despotyczna autarcha, autarkiczne rządy definicja
 • Co znaczy Autarkia Porównaj filoz. pogląd, że same dobre uczynki, cnota wystarczą, żeby uczynić człowieka szczęśliwym; 2. ekon. idea lub polityka samowystarczalności co znaczy
 • Co znaczy Aut Aut Porównanie <łac. aut albo, lub> albo (to), albo (to) – zwrot zmuszający do dokonania wyboru, podjęcia decyzji słownik
 • Co znaczy Autentyk Co lepsze wiarygodny, praw. (zwł. o testamencie), z gr. authentikós samodzielny> przedmiot autentyczny, oryginał; oryginalny dokument lub dzieło znaczenie
 • Co znaczy Autoagresja Dlaczego wytwarzania przez organizm przeciwciał skierowanych przeciwko własnym komórkom, tkankom> 2. med. autoimmunizacja; oddziaływanie lub czym jest
 • Co znaczy Autobiografia Jak lepiej ż) życiorys własny spisany przez samego autora: powieść autobiograficzna, autobiografizm co oznacza
 • Co znaczy Autochton Kiedy rdzenny mieszkaniec danego obszaru, tubylec: ludność autochtoniczna, autochtoni; 2. geol. pierwotna skała, żyła skalna, która nie uległa krzyżówka
 • Co znaczy Autodafe Od czego zależy wiary> w średniowiecznej Hiszpanii nazywano tak publiczne egzekucje ludzi uznanych za heretyków i za to palonych na stosie; wprowadzone najlepszy
 • Co znaczy Autodestrukcja Na czym polega ż) samozniszczenie, samozagłada: działania autodestrukcyjne przykłady
 • Co znaczy Autodrom Różnice m) techn. specjalny tor do wyścigów samochodowych encyklopedia
 • Co znaczy Autofilia Wady i zalety ż) wygórowane mniemanie o sobie, brak samokrytyki, zadufanie w sobie autofil, samolub jak działa
 • Co znaczy Autograf Podobieństwa m) rękopis autora, własnoręczny podpis: złożyć autograf czy, jest
 • Co znaczy Autokracja Czemu monarchii, gr. autokráteia> samowładztwo, system rządzenia, w którym nieograniczona władza należy do jednego człowieka: rządy autokratyczne pojęcie
 • Co znaczy Autokros Co gorsze cross na przełaj> zawody samochodowe z przeszkodami: wyścigi autokrosowe; analogicznie: motokros, czyli wyścigi motokrosowe wyjaśnienie
 • Co znaczy Autonomia Porównaj samodzielność; prawo do samodzielnego rozstrzygania swoich spraw, także wewnętrznych danej zbiorowości – narodu, miasta, instytucji: mieć opis
 • Co znaczy Autopilot Porównanie m) pilot automatyczny, samoster informacje
 • Co znaczy Autopsja Co lepsze ż) stwierdzenie czego własnymi oczami: znać co z autopsji co to jest
 • Co znaczy Autorament Dlaczego wojska, najem żołnierza – od auctoro czynienie kogoś kim wg jednego wzoru> dziś tylko w zwrotach: człowiek tego/podobnego autoramentu, tzn definicja
 • Co znaczy Autorytarny Jak lepiej absolutystycznym i władcom absolutnym; taki styl sprawowania władzy, opieki, który wymaga bezwzględnego posłuszeństwa innych; taki człowiek co znaczy
 • Co znaczy Autorytet Kiedy auctor twórca> człowiek (często twórczy) lub instytucja darzona najwyższym szacunkiem i zaufaniem: być autorytetem dla kogoś; mieć słownik
 • Co znaczy Autoryzacja Od czego zależy tekstu przez autora i jego zgoda na opublikowanie tego, co napisał lub powiedział (np. w wywiadzie): dokonać autoryzacji tekstu autoryzować znaczenie
 • Co znaczy Autoserwis Na czym polega m) serwis samochodowy, zakład naprawy aut czym jest
 • Co znaczy Autosugestia Różnice ż) wmawianie sobie czegoś; sugestia w stosunku do samego siebie: stosować autosugestę, ulegać autosugestii co oznacza
 • Co znaczy Autoteliczny Wady i zalety przym.) będący celem samym w sobie i dla siebie: funkcja autoteliczna, działanie autoteliczne krzyżówka
 • Co znaczy Autotrofizm Podobieństwa m) biol. samożywność u roślin i niektórych bakterii: gatunki autotroficzne autotrofy najlepszy
 • Co znaczy Autsajder Czemu zewnątrz> 1. samotnik, ktoś, kto trzyma się z dala od innych ludzi i spraw; . pot. o człowieku zamkniętym w sobie, który nie chce lub nie przykłady
 • Co znaczy Autyzm Co gorsze choroby psychicznej, wrodzona cecha kogoś, kto żyje we własnym wewnętrznym świecie i nie nawiązuje żadnego kontaktu z otoczeniem> autyk encyklopedia
 • Co znaczy Ave Porównaj <łac.> witaj, bądź pozdrowiony: Ave, Cesar!, Ave, Maryja jak działa
 • Co znaczy Awal Porównanie m) handl. poręczenie na wekslu lub czeku awalista – poręczyciel; awalować czy, jest
 • Co znaczy Awan Co lepsze cząstka wyrazów złożonych, która wprowadza znaczenie przed-: awangarda, awans, awanport, awanpost, awantaż pojęcie
 • Co znaczy Awangarda Dlaczego przeciwieństwo ariergardy> . przen. grupa ludzi, którzy wytyczają nowe drogi w jakiejś dziedzinie; 2. nowatorskie kierunki w sztuce wyjaśnienie
 • Co znaczy Awans Jak lepiej przed innych> zdobycie wyższej pozycji, otrzymanie wyższego stanowiska> awansować na co, być awansowanym; pot. awansik opis
 • Co znaczy Awantaż Kiedy m) przewaga nad kim; zysk, korzyści informacje
 • Co znaczy Awantura Od czego zależy przychodzę> 1. daw. niezwykła przygoda, zdarzenie (daw. powieść awanturnicza to gatunek literatury przygodowej, akcji); . dziś co to jest
 • Co znaczy Awaria Na czym polega arab. aw?r wada, uszkodzenie> zepsucie się urządzeń, uszkodzenie: mieć awarię, ulec awarii awaryjny: wyjście awaryjne, awaryjność: wysoka definicja
 • Co znaczy Awers Różnice zwrócony w przód> główna strona monety lub medalu (z portretem władcy lub ze wskazanym nominałem), przeciwna do rewersu co znaczy
 • Co znaczy Awersja Wady i zalety do kogo, do czego (ż) <łac. aversio> niechęć, wstręt, odraza: mieć awersję; budzić awersję w kim słownik
 • Co znaczy Awiacja Podobieństwa ż) <łac. avis ptak> lotnictwo; to, co dotyczy lotnictwa; przest. awiatyka, awiator, awiatoryka, awionetka, awiofon znaczenie
 • Co znaczy Awifauna Czemu <łac. avis + fauna> zool. ptactwo; ogół ptaków na danym terenie lub w danym okresie: awifauna jurajska czym jest
 • Co znaczy Awionetka Co gorsze ż) mały i lekki samolot sportowy co oznacza
 • Co znaczy Wista A Awista Porównaj ndm) bank. system wypłaty pieniędzy na każde życzenie klienta posiadającego konto bankowe krzyżówka
 • Co znaczy Awitaminoza Porównanie stan osłabienia lub choroba na skutek braku określonych witamin (np. szkorbut, beri-beri, pelagra): mieć, cierpieć na awitaminozę najlepszy
 • Co znaczy Awizo Co lepsze urzędowa informacja dla adresata, powiadomienie o zamówionej rozmowie telefonicznej lub o nadejściu przesyłki, wysłaniu towaru itp przykłady
 • Co znaczy Awokado Dlaczego owocowego, także owoc tego drzewa, duży, z pestką wielkości orzecha i tłustawym żółtozielonym miąższem o łagodnym zapachu; podaje się z encyklopedia
 • Co znaczy Aksel Axel Jak lepiej sławy łyżwiarz norweski z końca XX wieku> w łyżwiarstwie sportowym rodzaj trudnego skoku z dwukrotnym obrotem w powietrzu (który wykonany jak działa
 • Co znaczy Azbest Kiedy minerał stosowany do wyrobu materiałów izolacyjnych, ogniotrwałych, odpornych na kwas; uważany za rakotwórczy: płyta azbestowa; med czy, jest
 • Co znaczy Azoik Od czego zależy m)
 • Co znaczy Azyl Na czym polega bezpieczne, nienarażone na grabież (od sylá? grabię, rabuję)> miejsce schronienia, bezpiecznego pobytu: azyl dla psów; prawo pobytu wyjaśnienie
 • Co znaczy Azymut Różnice kierunki> kąt między danym kierunkiem marszu a kierunkiem północy, mierzony zgodnie z ruchem wskazówek zegara: iść na azymut opis
 • Co znaczy Ażur Wady i zalety przebite na wylot, „do światła dziennego”, z wł. puntato a giorno> rodzaj haftu, ozdobne dziurki w tkaninie (także dziurki w płycie informacje
 • Co znaczy Absolwent Podobieństwa m) <łac. absolwent uwolniony> ten, kto ukończył szkołę, studia: być absolwentem szkoły, uniwersytetu absolwentka czego co to jest
 • Co znaczy Absorbent Czemu m) techn. substancja pochłaniająca absorpcja absorber (m) techn. pochłaniacz (pyłów, gazów) absorbent definicja
 • Co znaczy Absorbować Co gorsze wchłaniam> 1. pochłaniać, wchłaniać co (np. gazy, pył) absorber; . zaprzątać uwagę kogo, budzić czyje zainteresowanie: absorbujące zajęcie co znaczy
 • Co znaczy Abstrahować Porównaj bok), oddzielam> 1. pomijać co, nie uwzględniać, nie brać pod uwagę; . filoz. wyodrębniać cechy lub relacje niezależnie od konkretnych słownik
 • Co znaczy Abstrakcja Porównanie wytwór abstrahowania (np. ogólna idea, pojęcie); 2. twierdzenie ogólne, czasem nieodpowiadające rzeczywistemu stanowi rzeczy; 3. pot. coś znaczenie
 • Co znaczy Abstrakcjonizm Co lepsze abstraktion> jeden z prądów sztuki współczesnej przeciwstawiający się realizmowi, rezygnuje z naśladowania czy nawiązań do konkretnych czym jest
 • Co znaczy Abstrakt Dlaczego m) od abstrakcja (ż) <łac. abstractus> streszczenie, wyciąg najważniejszych treści (np. z artykułu): zrobić, zamieścić abstrakt artykułu co oznacza

Słownik wyrazów obcych, pisownia i znaczenie

Definicja - Co to znaczy? Co to jest? Przykłady wyrazów tłumaczonych.

Definicja DEFINICJA Abstrakt, Abstrakcjonizm, Abstrakcja, Abstrahować, Absorbować, Absorbent, Absolwent, Ażur, Azymut, Azyl, Azoik, Azbest, Axel // Aksel, Awokado, Awizo słownik.

Co to jest Czym jest Abstrakt, Abstrakcjonizm, Abstrakcja, Abstrahować znaczenie.