Natywizm co znaczy nuklearny krzyżówka neo co to jest naturalność słownik nimfa czym jest numizmat.
neurastenia nonszalancja co to jest

Definicje słów, słownik wyrazów na N

 • Co znaczy Neurastenia Porównanie ż) med. jedna z głównych postaci nerwicy, charakteryzuje się dużą pobudliwością i szybkim wyczerpaniem co znaczy
 • Co znaczy Nonszalancja Dlaczego swobodny, niedbały sposób bycia, lekceważący stosunek do otoczenia: odnosić się do kogo, czego z nonszalancją nonszalancko, nonszalancki krzyżówka
 • Co znaczy Nacja Jak lepiej którą cechuje świadomość tożsamości historycznej i kulturalnej oraz często jedność językowa, religijna; naród, narodowość nacjonalista co to jest
 • Co znaczy Negować Kiedy <łac. nego> zaprzeczać, przeczyć; nie uznawać czegoś słownik
 • Co znaczy Normalizacja Od czego zależy uregulowanie, uporządkowanie; 2. opracowanie, wprowadzenie obowiązujących przepisów, ujednolicenie, standaryzacja: normalizacja budownictwa czym jest
 • Co znaczy Notable Na czym polega m; lm) znamienici, wybitni, ważni obywatele miasta, regionu co oznacza
 • Co znaczy Notatka Różnice 1. krótki tekst, spostrzeżenie zapisane dla zapamiętania; 2. notatki (lm) streszczenie lekcji lub wykładu; 3. kartka z zapiskami; 4 tłumaczenie
 • Co znaczy Nimb Wady i zalety chodzić w nimbie geniuszu, otoczony nimbem bohatera; 2. rodzaj aureoli wokół głowy, przedstawiany na obrazach świętych jako koło, krzyż przykłady
 • Co znaczy Nowicjusz Podobieństwa osoba początkująca w jakimś zawodzie, niemająca doświadczenia w wykonywaniu czynności; 2. kandydat do zakonu, odbywający nowicjat nowicjat definicja
 • Co znaczy Nikotyna Czemu ok. 1530–1600, fr. dyplomata, który wprowadził we Francji tytoń> związek organiczny, zawarty w liściach tytoniu, stymulujący wydzielanie encyklopedia
 • Co znaczy Negacja Co gorsze ż) <łac. negatio> przeczenie, zaprzeczanie, odrzucenie czegoś negatywny, negować co, zanegować, negowanie czego, zanegowanie jak działa
 • Co znaczy Naturalista Porównaj przedstawiciel naturalizmu w filozofii, literaturze, sztuce; 2. daw. uczony zajmujący się naukami przyrodniczymi; przyrodnik czy jest
 • Co znaczy Neska Porównanie ż) kawa w proszku, rozpuszczalna w wodzie pojęcie
 • Co znaczy Nauta Dlaczego ostatni człon wyrazów złożonych, mający znaczenie żeglarz: astronauta, kosmonauta wyjaśnienie
 • Co znaczy Narcyzm Jak lepiej m) samouwielbienie, bezkrytyczne akceptowanie własnej osoby opis
 • Co znaczy Narkolepsja Kiedy ż) med. choroba polegająca na występowaniu napadów krótkiego snu bez względu na sytuację, w której chory się znajduje informacje
 • Co znaczy Narcyz Od czego zależy nárkissos> 1. ozdobna roślina bulwiasta, kwitnąca wiosną, o żółtych lub białych kwiatach mocno pachnących; 2. mężczyzna wyłącznie lub znaczenie
 • Co znaczy Negatywizm Na czym polega nieuznawanie dotychczasowych osiągnięć w różnych dziedzinach wiedzy, sztuki, ale również zaprzeczenie przyjętych zasad; 2. med. psych co znaczy
 • Co znaczy Nereidy Różnice ż; lm) nimfy wodne, opiekunki żeglarzy krzyżówka
 • Co znaczy Notariat Wady i zalety m) 1. praw. urząd, zawód, czynności; 2. biuro, kancelaria notariusza co to jest
 • Co znaczy Niwelacja Podobieństwa powierzchni terenu do jednego poziomu; 2. geogr. pomiar geodezyjny, mający na celu określenie wysokości punktów terenu w stosunku do słownik
 • Co znaczy Nonajron Czemu m) niewymagający prasowania czym jest
 • Co znaczy Naturalizm Co gorsze dziewiętnastowieczny kierunek literacki, mający jako cel wierne rejestrowanie zjawisk życia (a nie jego interpretowanie), pokazywanie co oznacza
 • Co znaczy Nefrologia Porównaj ż) dział medycyny zajmujący się budową i fizjologią nerek oraz rozpoznawaniem i leczeniem ich schorzeń tłumaczenie
 • Co znaczy Nokdaun Porównanie m) sport w boksie cios powalający przeciwnika na deski ringu przykłady
 • Co znaczy Nomo Dlaczego pierwszy człon wyrazów złożonych, wskazujący na ich związek znaczeniowy z prawem, zwyczajem: nomokracja definicja
 • Co znaczy Nieudacznik Jak lepiej m) osoba, której nic się nie udaje, pechowiec encyklopedia
 • Co znaczy Niwelować Kiedy powierzchnię; 2. przen. wyrównać co, znosić różnice między czym a czym, doprowadzić do jednakowego poziomu: niwelować różnice społeczne jak działa
 • Co znaczy Nauto Od czego zależy pierwszy człon wyrazów złożonych, wskazujący na ich związek znaczeniowy z żeglugą, żeglowaniem, żeglarstwem: nautologia czy jest
 • Co znaczy Napa Na czym polega ż) plastykowy lub metalowy zatrzask do zapinania ubrania, mocowany po obu stronach materiału pojęcie
 • Co znaczy Negatywny Różnice przym.) <łac. negativus> ujemny, oznaczający brak czegoś; nisko oceniany, zły: negatywny wynik, negatywna odpowiedź negatywnie wyjaśnienie
 • Co znaczy Nankin Wady i zalety m) brązowożółte, połyskliwe płótno bawełniane opis
 • Co znaczy Najada Podobieństwa ż) nimfa, bogini wodna; przen. o pięknej dziewczynie informacje
 • Co znaczy Nerw Czemu z łac. nervus ścięgno, struna, cięciwa> . splot włókien przewodzących bodźce czuciowe i ruchowe; 2. pot. a) nerwy system nerwowy jako różne znaczenie
 • Co znaczy Notariusz Co gorsze notarius sekretarz> urzędnik zajmujący się sporządzaniem aktów prawnych na żądanie zainteresowanych osób, np. aktu darowizny co znaczy
 • Co znaczy Negliż Porównaj m) 1. domowy strój kobiecy, poranny albo nocny, wygodny i swobodny; skąpy ubiór: być w negliżu roznegliżowany krzyżówka
 • Co znaczy Nostryfikować Porównanie przeprowadzać nostryfikację co to jest
 • Co znaczy Nieszpory Dlaczego vesperae, od łac. vesper wieczór> w liturgii kat. śpiewane nabożeństwo wieczorne, odprawiane zazwyczaj w niedzielę i dni świąteczne słownik
 • Co znaczy Nagan Jak lepiej m) siedmiostrzałowy rewolwer bębenkowy, używany do II wojny światowej czym jest
 • Co znaczy Nowenna Kiedy ż) rel. nabożeństwo odprawiane przez dziewięć dni przed świętami lub dużymi uroczystościami co oznacza
 • Co znaczy Nowator Od czego zależy m) osoba, która próbuje czegoś nowego nowatorski, nowatorstwo tłumaczenie
 • Co znaczy Nerwowy Na czym polega przym.) <łac.> 1. związany z nerwem; 2. pot. łatwo wpadający w rozdrażnienie, pobudliwy, mający słabe nerwy przykłady
 • Co znaczy Nuncjusz Różnice m) <łac. nuntius zwiastun, posłaniec> przedstawiciel Watykanu przy rządzie jakiegoś państwa nuncjatura definicja
 • Co znaczy Nargile Wady i zalety nargilä, od nargil orzech kokosowy> fajka wodna, podczas palenia dym przechodzi przez napełnione wodą naczynie, a następnie długą rurką do encyklopedia
 • Co znaczy Newralgiczny Podobieństwa przym.) . wywołany stanem zapalnym nerwu: ból, atak newralgiczny; 2. niebezpieczny, trudny: punkt newralgiczny jak działa
 • Co znaczy Nerwica Czemu ż) 1. med. ogólne określenie chorób systemu nerwowego; . pot. nerwowość, stan zdenerwowania nerwicowy, nerwicogenny, znerwicowany czy jest
 • Co znaczy Numen Co gorsze m) <łac.> tajemnicza, bezpostaciowa i nadprzyrodzona siła panująca w świecie pojęcie
 • Co znaczy Nobilitacja Porównaj ż) 1. podniesienie znaczenia czegoś lub kogoś; . daw. nadanie szlachectwa nobilitować kogo, nobilitowany wyjaśnienie
 • Co znaczy Nygus Porównanie m) pot. osoba uchylająca się od wykonywania swoich obowiązków, wałkoń, próżniak nygusostwo opis
 • Co znaczy Namaz Dlaczego m) rel modlitwa muzułmańska, którą odmawia się pięć razy dziennie informacje
 • Co znaczy Nihilizm Jak lepiej 1. doktryna polityczna, która nie dopuszcza żadnego przymusu społeczeństwa wobec jednostki, powstała w dziewiętnastowiecznej Rosji; 2 znaczenie
 • Co znaczy Neofobia Kiedy ż) chorobliwy lęk przed zmianami, przed wszelką nowością co znaczy
 • Co znaczy Narkomania Od czego zależy używania narkotyków, psychiczne i fizyczne uzależnienie się od farmakologicznych środków narkotycznych lub narkotyków w coraz większych krzyżówka
 • Co znaczy Notabene Na czym polega ndm) <łac. nota bene zauważ dobrze> wyraz wtrącony w tekst, zwracający uwagę na jakąś jego część; w dodatku, nawiasem mówiąc, prawdę mówiąc co to jest
 • Co znaczy Nestor Różnice Iliady, najstarszy z wodzów greckich walczących pod Troją> pot. najstarszy, najbardziej doświadczony, zasłużony, powszechnie szanowany słownik
 • Co znaczy Neseser Wady i zalety m) walizeczka lub torebka podróżna na podręczne drobiazgi, przede wszystkim kosmetyczno-higieniczne czym jest
 • Co znaczy Nikodem Podobieństwa m) tajny zwolennik, sekretny stronnik: kompleks Nikodema co oznacza
 • Co znaczy Nordowy Czemu przym.) mors wiatr nordowy wiatr wiejący z północy tłumaczenie
 • Co znaczy Nihilista Co gorsze nihilizmu; 2. w Rosji w XIX w. inteligent nieuznający tradycji i obyczajów szlacheckich; rewolucyjny demokrata przykłady
 • Co znaczy Naiwny Porównaj przym.) niedoświadczony, niewinny, prosty i łatwowierny; nadmiernie prostoduszny pot. naiwniak, naiwność o kimś definicja
 • Co znaczy Nomokracja Porównanie ż) władza, rządy oparte na poszanowaniu prawa encyklopedia
 • Co znaczy Nobliwy Dlaczego łac. nobilis> wyglądający szlachetnie, dystyngowany, wytworny: nobliwe towarzystwo, nobliwa staruszka, mężczyzna o nobliwym wyglądzie jak działa
 • Co znaczy Noktowizor Jak lepiej techn. a) urządzenie pozwalające widzieć w ciemności; b) kamera lub aparat fotograficzny do robienia zdjęć w ciemnościach czy jest
 • Co znaczy Nostryfikacja Kiedy nostrification> uznanie zagranicznego dyplomu uniwersyteckiego, tytułu lub stopnia naukowego, zawodowego za równoprawny z krajowym pojęcie
 • Co znaczy Narko Od czego zależy drętwieję> pierwszy człon wyrazów złożonych, wskazujący na ich związek znaczeniowy z narkozą, narkotykami, środkami odurzającymi wyjaśnienie
 • Co znaczy Nebularny Na czym polega przym.) <łac. nebula mgła> astr. dotyczący mgławic, mgławicowy opis
 • Co znaczy Negocjacje Różnice négocier> zespół zachowań ludzkich, prowadzący do osiągnięcia zgody, poszukiwania rozwiązania problemu społecznego lub politycznego informacje
 • Co znaczy Nomenklatura Wady i zalety terminów właściwych jakiejś dziedzinie sztuki, nauki, techniki, nazewnictwo, mianownictwo; 2. polit. grupa społeczna o specjalnych znaczenie
 • Co znaczy Nitrogliceryna Podobieństwa słodki> 1. chem. związek chemiczny w postaci cieczy o silnych właściwościach wybuchowych, służący do uzyskiwania dynamitu; 2. lek nasercowy co znaczy
 • Co znaczy Nostalgia Czemu powrót + álgos cierpienie> tęsknota za ojczyzną: cierpieć na nostalgię, kogoś ogarnia nostalgia nostalgicznie, nostalgiczny: nostalgiczny krzyżówka
 • Co znaczy Nokturn Co gorsze nocny> fortepianowy utwór muzyczny o swobodnej formie, spokojny i melancholijny, mający oddać nastrój nocy co to jest
 • Co znaczy Nokaut Porównaj decydujące uderzenie ostatecznie powalające przeciwnika, po którym kończy się walkę nokautować kogo, znokautować, znokautowany słownik
 • Co znaczy Nominalizm Porównanie spłaty zobowiązania pieniężnego w pierwotnie określonej sumie, bez uwzględnienia wahań wartości pieniądza; 2. filoz. nie istnieją pojęcia czym jest
 • Co znaczy Nobel Dlaczego chemik i przemysłowiec, fundator nagrody> 1. chem. promieniotwórczy pierwiastek chemiczny (No) z rodziny aktynowców; 2. Nagroda Nobla co oznacza
 • Co znaczy Neurologia Jak lepiej ż) med. nauka o schorzeniach nerwów i leczeniu chorób układu nerwowego człowieka neorolog, neurologiczny tłumaczenie
 • Co znaczy Neologizm Kiedy forma lub znaczenie powstałe niedawno i odczuwane jako nowe (przeciwieństwo archaizmu) neologiczny, neologizacja przykłady
 • Co znaczy Nikotynizm Od czego zależy m) nałóg palenia lub żucia tytoniu albo zażywania tabaki, powodujący przewlekłe (rzadziej ostre) zatrucie nikotyną definicja
 • Co znaczy Nirwana Na czym polega buddyzmie stan wyzwolenia w ciągu przemian żywiołów, najwyższa szczęśliwość, spokój i prawda absolutna, osiągane przez wyzwolenie od encyklopedia
 • Co znaczy Neutralny Różnice neutralis rodzaju nijakiego (jęz.)> . niezajmujący stanowiska w dyskusji, bezstronny, niezależny; 2. nienależący do żadnego systemu jak działa
 • Co znaczy Nurse Wady i zalety ndm) niańka lub pielęgniarka, będąca Angielką czy jest
 • Co znaczy Narkoman Podobieństwa m) człowiek nałogowo zażywający narkotyki pojęcie
 • Co znaczy Naturszczyk Czemu m) środ artysta-amator wyjaśnienie
 • Co znaczy Notoryczny Co gorsze doniesienia obwiniające> stale się powtarzający, postępujący w taki sam (zwykle naganny) sposób: notoryczny kłamca, notoryczny spóźnialski opis
 • Co znaczy Nora Porównaj Ibsena Dom lalki> typ wzorowej żony i matki buntującej się przeciwko traktowaniu jej przez męża jak zabawki i lalki informacje
 • Co znaczy Nawigacja Porównanie ż) <łac. navigatio żegluga> sztuka i technika kierowania statkiem, okrętem, samolotem nawigacyjny, nawigator znaczenie
 • Co znaczy Nefro Dlaczego pierwszy człon wyrazów złożonych, wskazujący na ich związek znaczeniowy z nerką: nefrologia co znaczy
 • Co znaczy Nautologia Jak lepiej ż) specjalistyczny dział historii, nauka zajmująca się historią żeglugi, stoczni, portów itp krzyżówka
 • Co znaczy Nonkonformista Kiedy się do przepisów Kościoła anglikańskiego, od conform stosować się> osoba niezgadzająca się z tradycjami, zwyczajami, stylem życia co to jest
 • Co znaczy Nano Od czego zależy złożonych, wskazujący na ich związek znaczeniowy z małymi rozmiarami, niskim wzrostem: nanosomia; 2. pierwszy człon wyrazów, oznaczających słownik
 • Co znaczy Nisza Na czym polega wgłębienie w skale; 2. med. nisza wrzodowa uchyłek lub ubytek ściany przełyku, żołądka, dwunastnicy itp., powstały w wyniku choroby czym jest
 • Co znaczy Nowacja Różnice praw. zmiana umowy dokonana za zgodą wszystkich stron, unieważniająca wszystkie poprzednie zobowiązania co oznacza
 • Co znaczy Nowatorstwo Wady i zalety n) wprowadzanie czegoś nowego, wynik takiej działalności tłumaczenie
 • Co znaczy Noblista Podobieństwa m) laureat nagrody Nobla przykłady
 • Co znaczy Neon Czemu lampa elektryczna jarzeniowa, mająca kształt długiej rury szklanej, napełnionej gazem szlachetnym, używana do oświetlenia pomieszczeń i w definicja
 • Co znaczy Normalny Co gorsze łac. normalis> 1. zgodny z normą, wzorem, przepisem; prawidłowy; . najczęściej spotykany, przeciętny, zwykły; 3. zdrowy psychicznie encyklopedia
 • Co znaczy Neofilologia Porównaj philologia> dziedzina filologii, zajmująca się badaniem języków i literatur nowożytnych; obejmuje wszystkie nowożytne filologie obce jak działa
 • Co znaczy Stop Non Porównanie bez przerwy: filmy wyświetlano non stop, pracować non stop, muzyka non stop czy jest
 • Co znaczy Nemezis Dlaczego 1. mit. gr. Nemezis//Nemezys bogini zemsty; 2. nieubłagana, karząca sprawiedliwość pojęcie
 • Co znaczy Nekromancja Jak lepiej wróżenie> seans spirytystyczny dla wywołania duchów zmarłych i wypytywanie ich o przyszłość nekromanta wyjaśnienie
 • Co znaczy Niuans Kiedy różnica między rzeczami należącymi do tego samego gatunku, mało dostrzegalna zmiana; odcień: zrozumieć wszystkie niuanse tekstu niuansować opis
 • Co znaczy News Od czego zależy m) nadzwyczajna wiadomość z ostatniej chwili, wydarzenie prasowe: czytać newsy informacje
 • Co znaczy Nazizm Na czym polega doktryna niemieckiej partii faszystowskiej, charakteryzujące się przekonaniem o dominacji rasy nordyckiej, antysemityzmem, dążeniem do znaczenie
 • Co znaczy Nonkonformizm Różnice się z panującymi zwyczajami, poglądami, zasadami, z powszechną opinią itp.; 2. rel. odstąpienie od państwowego Kościoła anglikańskiego co znaczy
 • Co znaczy Nomia Wady i zalety pierwszy człon wyrazów złożonych, określających dziedzinę wiedzy, naukę: ergonomia krzyżówka
 • Co znaczy Narracja Podobieństwa relacja; 2. lit. forma podawcza w utworze epickim, przedstawiająca uporządkowane czasowo zdarzenia narracyjny, narrator, narratorka co to jest
 • Co znaczy Nekro Czemu wyrazów złożonych, wskazujący na ich związek znaczeniowy ze śmiercią, zwłokami, grobem: nekrofilia, nekrolog, nekropolia słownik
 • Co znaczy Nekrolatria Co gorsze ż) rel. kult zmarłych, oddawanie zmarłym czci religijnej, oparte na wierze w istnienie duszy i życia pozagrobowego czym jest
 • Co znaczy Nyktofobia Porównaj ż) lęk przed ciemnością co oznacza
 • Co znaczy Nominał Porównanie nominale wartość nominalna> wartość nominalna, oznaczana na papierach wartościowych, na znaczkach pocztowych: wysoki, niski nominał tłumaczenie
 • Co znaczy Nasa Dlaczego ndm) amerykański urząd do spraw lotniczych i kosmicznych przykłady
 • Co znaczy Nomada Jak lepiej nomás koczownik> członek społeczności, prowadzącej koczowniczy tryb życia, głównie w Azji, Afryce i Australii definicja
 • Co znaczy Nupcjalny Kiedy przym.) <łac. nuptialis> dawn dotyczący wesela, ślubu, weselny encyklopedia
 • Co znaczy Narkotyk Od czego zależy substancja pochodzenia roślinnego lub syntetyczna, powodująca w zależności od dawki uspokojenie, uśmierzenie cierpienia, odurzenie, euforię jak działa
 • Co znaczy Numizmatyka Na czym polega ż) nauka zajmująca się numizmat, numizmatyczny, numizmatyk monetami i medalami czy jest
 • Co znaczy Narkoza Różnice przed zabiegiem operacyjnym, wywołane sztucznie za pomocą leków w celu znieczulenia: być pod narkozą, operacja pod narkozą; sen wywołany w pojęcie
 • Co znaczy Notebook Wady i zalety m) przenośny komputer osobisty małych rozmiarów wyjaśnienie
 • Co znaczy Napalm Podobieństwa itate) (sole kwasu) naftenowego i palmitynowego> chem. fiz. substancja palna używana w miotaczach ognia i pociskach zapalających: bomby opis
 • Co znaczy Nimbostratus Czemu m) meteor. chmura warstwowa, ciemnoszara warstwa chmur, postrzępiona wskutek ciągłego opadu deszczu lub śniegu informacje
 • Co znaczy Nylon Co gorsze zapewne (vi)nylon, od vinyle> włókno sztuczne, używane do wyrobu dzianin, tkanin i artykułów technicznych, bardzo wytrzymałe na zerwanie znaczenie
 • Co znaczy Nota Porównaj pismo urzędowe, zwłaszcza pismo jednego rządu skierowane do innego rządu: nota dyplomatyczna; 2. ocena dotycząca pracy, wyników nauczania co znaczy
 • Co znaczy Nugat Porównanie m) rodzaj wafla ze słodką, twardą masą z ubitych białek, migdałów, cukru i miodu nugatowy krzyżówka
 • Co znaczy Nowicjat Dlaczego m) próbny okres obowiązujący kandydata do zakonu, zanim złoży śluby zakonne: przejść nowicjat, wyjść z nowicjatu co to jest
 • Co znaczy Negocjator Jak lepiej m) osoba, strona prowadząca negocjacje słownik
 • Co znaczy Nordycki Nordyczny Kiedy północ> 1. północnoeuropejski; 2. antr typ nordyczny, nordycki typ antropologiczny białej odmiany człowieka, występujący licznie u wybrzeży czym jest
 • Co znaczy Nomologia Od czego zależy ż) nauka o prawach rządzących rzeczywistością co oznacza
 • Co znaczy Niobe Na czym polega tebańska, córka Tantala, skamieniała po stracie dzieci zabitych przez bogów; uosobienie matki rozpaczającej po stracie dzieci tłumaczenie
 • Co znaczy Negatyw Różnice m) obraz fotograficzny czarno-biały, w którym kolory występują na odwrót w stosunku do oryginału przykłady
 • Co znaczy Narrator Wady i zalety 2. lit. fikcyjna postać opowiadająca zdarzenia fabuły (w 1 lub 3 os.) nietożsama z autorem utworu narratorka definicja
 • Co znaczy Novum Podobieństwa ndm) <łac.> coś nowego, nowość encyklopedia
 • Co znaczy Neofita Czemu świeżo ochrzczony, nowo nawrócony, z gr. neóphytos na nowo zasadzony> . człowiek, który niedawno przyjął nowe wyznanie, zwykle jak działa
 • Co znaczy Nabab Co gorsze b, z arab. n?w?b, od na’ib zastępca, namiestnik> 1. człowiek bogaty, krezus; . tytuł nadawany w Indiach gubernatorowi czy jest
 • Co znaczy Nimfomania Porównaj ż) psych. chorobliwy stan pobudzenia erotycznego u kobiety nimfomanka pojęcie
 • Co znaczy Nacjonalizm Porównanie ideologia o charakterze szowinistycznym, nietolerancyjna lub wręcz wroga wobec mniejszości narodowych i wobec wszystkich „obcych” w myśl wyjaśnienie
 • Co znaczy Nazista Dlaczego Nationalsozialist narodowy socjalista> członek niemieckiej partii narodowo-socjalistycznej (NSDAP); hitlerowiec, faszysta opis
 • Co znaczy Nomadyczny Jak lepiej przym.) koczowniczy, wędrujący informacje
 • Co znaczy Nominativus Kiedy ndm) <łac.> jęz. mianownik znaczenie
 • Co znaczy Nyktalopia Od czego zależy opia> med. ślepota zmierzchowa, kurza ślepota, brak zdolności przystosowania się narządu wzroku do zmniejszonego oświetlenia i widzenia o co znaczy
 • Co znaczy Nuncjatura Na czym polega ż) . przedstawicielstwo dyplomatyczne Watykanu; 2. urząd nuncjusza; 3. miejsce urzędowania nuncjusza krzyżówka
 • Co znaczy Ii Nowela Różnice <łac. novella (lex) nowe (prawo)> ustawa wprowadzająca zmiany do ustawy już istniejącej lub uzupełniająca ją nowelizacja, nowelizować co co to jest
 • Co znaczy Neuro Wady i zalety wyrazów złożonych, wskazujący na ich związek znaczeniowy z nerwami, układem nerwowym: neurochirurgia, neurologia słownik
 • Co znaczy I Nowela Podobieństwa prozatorski, mający nieskomplikowaną treść, zazwyczaj jednowątkowy, o wyrazistej kompozycji zakończonej puentą nowelista, nowelistyka czym jest
 • Co znaczy Nadir Czemu przeciwległy zenitowi> astr. punkt znajdujący się poniżej linii horyzontu, po przeciwnej stronie niż zenit co oznacza
 • Co znaczy Nafta Co gorsze skalny, z pers. näft> produkt otrzymywany z ropy naftowej, dawniej paliwo do lamp, obecnie też jako środek konserwacyjny lub rozpuszczalnik tłumaczenie
 • Co znaczy Nowalijka Porównaj ż) <łac.> młode warzywo, pojawiające się po raz pierwszy w danym sezonie przykłady
 • Co znaczy Noktowizja Porównanie ż) <łac. nox noc + visio widzenie> technika wykorzystywania promieniowania podczerwonego do obserwowania obiektów w ciemności lub mgle definicja
 • Co znaczy Natura Dlaczego osoby lub rzeczy, które określają przynależność do jakiejś kategorii, do jakiegoś rodzaju: to leży w naturze rzeczy; 2. właściwości encyklopedia
 • Co znaczy Normować Jak lepiej . ustalać, ustanawiać normy; 2. regulować, porządkować, ograniczać jak działa
 • Co znaczy Nonsens Kiedy bezsens, brak sensu, niedorzeczność, głupstwo: mówić nonsensy, oczywisty nonsens nonsensowny, nonsensownie, nonsensowność: nonsensowność czy jest
 • Co znaczy Niuton Od czego zależy fizyk i matematyk ang.> fiz. jednostka siły równa sile, która masie 1 kg nadaje przyśpieszenie 1 m/s2 (symbol: N pojęcie
 • Co znaczy Nuta Na czym polega używany dla przedstawienia dźwięku: umieć czytać nuty; dźwięk reprezentowany przez taki znak: nuty gamy; 2. odcień, zabarwienie: w głosie wyjaśnienie
 • Co znaczy Nimfetka Różnice ż) dziewczyna pozornie naiwna, o prowokacyjnym sposobie bycia opis
 • Co znaczy Neuroleptyki Wady i zalety wchłaniający> farm. nowoczesne leki psychotropowe, stosowane w leczeniu psychoz i nerwic, działające uspokajająco informacje
 • Co znaczy Nobilitować Podobieństwa <łac. nobilito> 1. nadać komuś lub czemuś większą wartość; wywyższyć, wyróżnić; 2. daw. nadać szlachectwo; uszlachcić nobilitacja znaczenie
 • Co znaczy Nektar Czemu mit. gr. napój bogów: boski nektar; 2. napój słodki, bogaty w glukozę: orzeźwiający, słodki nektar nektarowy co znaczy
 • Co znaczy Nuworysz Co gorsze m) osoba, która wzbogaciła się i manifestuje ostentacyjnie swoje bogactwo nuworyszowski krzyżówka
 • Co znaczy Nekrolog Porównaj lista zmarłych> oficjalne zawiadomienie o czyjejś śmierci w formie ogłoszenia w prasie lub zwyczajowo wyznaczonym do tego miejscu (obok co to jest
 • Co znaczy Naturalizacja Porównanie cudzoziemcowi obywatelstwa państwa, w którym przebywa długo lub w którym się urodził naturalizować, naturalizowany słownik
 • Co znaczy Nekrofobia Dlaczego ż) chorobliwa obawa przed kontaktem ze zwłokami czym jest
 • Co znaczy Nominować Jak lepiej <łac. nomino mianuję, nazywam> powoływać, wyznaczać kogoś na stanowisko, mianować co oznacza
 • Co znaczy Nasciturus Kiedy poczęte, pozostające w łonie matki, które na podstawie przepisów ustawy może uzyskać zdolność prawną, jeśli urodzi się żywe tłumaczenie
 • Co znaczy Nitro Od czego zależy pierwszy człon wyrazów złożonych, wskazujący na ich związek znaczeniowy z azotem: nitrogliceryna przykłady
 • Co znaczy Nanizm Na czym polega m) med. niski wzrost osoby dorosłej, karłowatość definicja
 • Co znaczy Nominalny Różnice przym.) istniejący tylko z nazwy, formalny: wartość nominalna nominalnie encyklopedia
 • Co znaczy Norma Wady i zalety regulująca coś, określająca jasno pewien wzorcowy sposób postępowania: normy prawne, jezykowe, etyczne normalny, normować, normatyw jak działa
 • Co znaczy Nudyzm Podobieństwa miejscach publicznych, przeznaczonych dla celów wypoczynkowych, np. na plażach, dla pełniejszego kontaktu z naturą, naturyzm nudystyczny czy jest
 • Co znaczy Nominacja Czemu powołanie na stanowisko: nominacja na stanowisko nominować kogo na co, nominowany; 2. jęz. nadawanie nazw czynnościom, stanom, przedmiotom pojęcie
 • Co znaczy Nacjonalizacja Co gorsze rzecz państwa środków produkcji, stanowiących własność prywatną lub pozbawionych właściciela; upaństwowienie: nacjonalizacja przemysłu wyjaśnienie
 • Co znaczy Nike Porównaj bogini zwycięstwa, przedstawiana jako kobieta ze skrzydłami u ramion, z wieńcem i gałązką palmową w dłoni; uosobienie zwycięstwa opis
 • Co znaczy Numizmat Porównanie m) <łac. numisma, z gr. nómisma moneta, pieniądz> dawna moneta albo medal mające wartość zabytkową informacje
 • Co znaczy Nimfa Dlaczego ż) mit. gr. boginka lasów, gór, wód, mająca postać pięknej dziewczyny: nimfa wodna, nimfa drzew nimfeum znaczenie
 • Co znaczy Naturalność Jak lepiej ż) 1. prostota, szczerość; 2. pierwotność, zespół wrodzonych cech, zgodność z naturą co znaczy
 • Co znaczy Neo Kiedy złożonych, mający znaczenie: nowy (odpowiednik polskiego nowo-): neofilologia, neofita, neoklasycyzm, neologizm krzyżówka
 • Co znaczy Nuklearny Od czego zależy przym.) mający związek z jądrem atomu, jądrowy: broń nuklearna nuklearyzacja co to jest
 • Co znaczy Natywizm Na czym polega filoz psych. teoria idei i cech wrodzonych, zakłada, że pewne cechy umysłu (np. zdolności językowe, wyobrażenia) są niezależne od słownik

Słownik wyrazów obcych, pisownia i znaczenie

Definicja - Co to znaczy? Co to jest? Przykłady wyrazów tłumaczonych.

Definicja Natywizm co znaczy nuklearny krzyżówka neo co to jest naturalność słownik nimfa czym jest numizmat co oznacza Nike tłumaczenie nacjonalizacja przykłady. słownik.

Co to jest Neurastenia co znaczy nonszalancja krzyżówka nacja co to jest negować znaczenie.