Definicja producent. Co oznacza m) 1. przedsiębiorstwo, fabryka lub osoba definicja. Co to jest.
producent co to jest

Czy przydatne?

Definicja producent

Wyjaśnienie producent: (m) <niem. Produzent; z łac. producens wytwarzający> 1. przedsiębiorstwo, fabryka lub osoba prywatna produkująca, wytwarzająca coś; wytwórca dóbr konsumpcyjnych przeznaczonych do sprzedaży; 2. biol. organizm samożywny (np. roślina, bakteria) wytwarzający ze związków nieorganicznych substancje organiczne własnego ciała

Czym jest producent znaczenie w Słownik wyrazów P .