Voyeur, Vixit, Vivat, Vip, Vide, Verte, Vale, Verso, Verbum, Vel, Vat, Varsaviana, Variétés, Vacuum.
voyeur vixit vivat vide verte co to jest

Definicje słów, słownik wyrazów na V

 • Co znaczy Varia Co to jest <łac.> różne rzeczy
 • Co znaczy Vacuum Co to jest próżnia
 • Co znaczy Variétés Co to jest lm, ndm) przedstawienie rozrywkowe; teatr rozrywkowy, teatr rozmaitości
 • Co znaczy Varsaviana Co to jest lm) <łac.> pisma, druki, rękopisy, dokumenty związane z Warszawą varsavianista
 • Co znaczy Vat Co to jest m) podatek od wartości dodanej: płacić VAT watowski
 • Co znaczy Vel Co to jest ndm) <łac.> „albo”, „czyli”, używane przy podawaniu dwu nazwisk tej samej osoby: Iksiński vel Igrekowski
 • Co znaczy Verbum Co to jest ndm) <łac.> jęz. czasownik
 • Co znaczy Verso Co to jest ndm) <łac.> odwrotna strona zapisanej kartki, strona parzysta
 • Co znaczy Vale Co to jest <łac.> „bądź zdrów!”, formuła pożegnania
 • Co znaczy Verte Co to jest wskazówka umieszczana na dole dwustronnie zapisanej kartki, zwracająca uwagę czytelnika na istnienie dalszego ciągu
 • Co znaczy Vide Co to jest <łac.> „patrz”, „zobacz”, wskazówka odsyłająca czytelnika do innej części tekstu
 • Co znaczy Vip Co to jest m) bardzo ważna osoba, osobistość: salonik dla VIP-ów
 • Co znaczy Vivat Co to jest <łac.> „niech żyje!”
 • Co znaczy Vixit Co to jest <łac.> „przeżył, żył”, „przeżyła, żyła”, formuła umieszczana na nagrobkach
 • Co znaczy Voyeur Co to jest seksualną w podglądaniu innych w sytuacjach intymnych voyeuryzm <łac.> pospolicie, powszechnie, zwykle, to jest, zwyczajnie mówiąc

Słownik wyrazów obcych, pisownia i znaczenie

Definicja - Co to znaczy? Co to jest? Przykłady wyrazów tłumaczonych.

Definicja Voyeur, Vixit, Vivat, Vip, Vide, Verte, Vale, Verso, Verbum, Vel, Vat, Varsaviana, Variétés, Vacuum, Varia słownik.

Co to jest Voyeur, Vixit, Vivat, Vip, Vide, Verte, Vale, Verso, Verbum znaczenie.