Gwarantować co znaczy genetyka krzyżówka giaur co to jest gej słownik gawrosz czym jest garota co.
gurt grysik krzyżówka gofr co to jest

Definicje słów, słownik wyrazów na G

 • Co znaczy Gurt Porównanie płócienna przyszywana lub wszywana do pasków; 2. pas rzemienny do ręcznego przenoszenia ciężarów (np. mebli) oraz jako część uprzęży; 3 co znaczy
 • Co znaczy Grysik Dlaczego Griess kasza> 1. drobna kasza pszenna (manna) lub kukurydziana ?zdrob. grysiczek, grysikowa (zupa); 2. grys, drobne kruszywo kamienne krzyżówka
 • Co znaczy Gofr Jak lepiej rodzaj ciasta naleśnikowego lub wafla podawanego na gorąco z owocami, cukrem, bitą śmietaną ? gofrownica co to jest
 • Co znaczy Gioconda Kiedy portretu Leonarda da Vinci „Mona Lisa di Giocondo”> pot. kobieta o tajemniczym uśmiechu, pełnym słodyczy i spokoju słownik
 • Co znaczy Gwasz Od czego zależy m) 1. gęsta farba z domieszką kredy; 2. technika malarska i obraz wykonany takimi farbami czym jest
 • Co znaczy Gardenia Na czym polega botanik amer.)> bot. roślina z rodziny marzanowatych (Rubiaceae), wiecznie zielony krzew o skórzastych liściach i dużych, białych co oznacza
 • Co znaczy Globtroter Różnice m) ten, kto zwiedził niemal całą kulę ziemską, obieżyświat, podróżnik ? globtroterstwo tłumaczenie
 • Co znaczy Gastryczny Wady i zalety przym.) med. żołądkowy: gorączka gastryczna ? gastryk przykłady
 • Co znaczy Galwano Galwan Podobieństwa wł.)> cząstka w wyrazach związanych z pojęciem galwanizacji: galwanizacja, galwanometr, galwanotechnika, galwanoterapia definicja
 • Co znaczy Gaskonada Czemu ż)
 • Co znaczy Gzyms Co gorsze architektoniczny w formie biegnącego poziomo, ozdobnie profilowanego występu ściany budynku, także pieca lub kominka ? gzymsik; 2. listwa jak działa
 • Co znaczy Gastarbeiter Porównaj obcokrajowiec pracujący w innym kraju, robotnik najemny, zatrudniony najczęściej jako tania siła robocza czy jest
 • Co znaczy Gwintówka Porównanie ż) rodzaj strzelby z gwintowaną lufą pojęcie
 • Co znaczy Genologia Dlaczego jęz. dziedzina nauk filologicznych, której przedmiotem są gatunki tekstów (literackich i nieliterackich) ? genolog, genologiczny wyjaśnienie
 • Co znaczy Grafolog Jak lepiej się graficzną ekspertyzą pisma, zwłaszcza dla celów sądowych; 2. osoba zajmująca się ustalaniem cech psychicznych człowieka na podstawie opis
 • Co znaczy Gułag Kiedy Łag(ieriej) Główny Zarząd Obozów Pracy Przymusowej> w ZSRR: obóz pracy przymusowej, w którym byli przetrzymywani m.in. więźniowie informacje
 • Co znaczy Gastrolog Od czego zależy m) lekarz specjalista w zakresie gastrologii znaczenie
 • Co znaczy Gremium Na czym polega kapituła> wszyscy zebrani, członkowie jakiejś grupy, organizacji, stowarzyszenia: szanowne gremium ? gremialny, gremiał co znaczy
 • Co znaczy Grafo Grafia Graf Różnice człon wyrazów złożonych, związanych z czynnością pisania, zapisywania, pismem: grafoman, grafolog, biograf, ortografia krzyżówka
 • Co znaczy Granda Wady i zalety ż) wielka awantura, skandal ? grandzić, grandziarz co to jest
 • Co znaczy Godot Podobieństwa Becketta Czekając na Godota> czekać na Godota to czekać na kogoś, kto się nie zjawi, lub na coś, co się nie zdarzy; czekać nadaremnie słownik
 • Co znaczy Gremialny Czemu kapituła> dotyczący wszystkich; ogólny, powszechny: gremialny udział, gremialne opuszczenie sali, gremialna skarga czym jest
 • Co znaczy Giełdowy Co gorsze przym.) kurs giełdowy cena zakupu lub sprzedaży na giełdzie w określonym dniu: makler giełdowy, notowania giełdowe co oznacza
 • Co znaczy Gryps Porównaj m) potajemnie przesłany list z więzienia, czasem zaszyfrowany ? grypsera, grypsować tłumaczenie
 • Co znaczy Grammy Porównanie najwyżej ceniona w przemyśle fonograficznym nagroda przyznawana dorocznie w USA w różnych kategoriach, mająca kształt miniaturowego przykłady
 • Co znaczy Geriatria Dlaczego leczenie> med. dział gerontologii, nauka o chorobach i dolegliwościach wieku starczego ? geriatra, geriatryczny (przym.): szpital, oddział definicja
 • Co znaczy Gigantyzm Jak lepiej rozmiary ciała osiągane przez przedstawicieli niektórych gatunków w toku ewolucji (np. gady mezozoiczne); . med. nienaturalnie wielki encyklopedia
 • Co znaczy Grynszpan Kiedy m) chem. tzw. śniedź miedziowa; zielona substancja dodawana jako pigment do farb: kolor grynszpanu ? grynszpanowy jak działa
 • Co znaczy Gidia Od czego zależy ż) pot. pogardliwie lub żartobliwie o dziewczynie, kobiecie wysokiej i chudej czy jest
 • Co znaczy Garnir Na czym polega m) dekoracja potraw ? garnirować (co czym), garnirowany, ugarnirować, garnirunek pojęcie
 • Co znaczy Gruntować Różnice sięgać podłoża, dotknąć dna ? zgruntować (w czym); 2. powlekać (co czym) kłaść podkład, grunt (pod farbę, politurę, tynk) ? zagruntować wyjaśnienie
 • Co znaczy Grave Wady i zalety muz. określenie wykonawcze: ciężko, poważnie opis
 • Co znaczy Grat Podobieństwa zniszczony mebel, sprzęt domowy; rupieć; . graty (lm), daw. wyprawa ślubna panny młodej gratis(ndm) <łac.> za darmo, bezpłatnie: dać informacje
 • Co znaczy Galopować Czemu 1. biec, pędzić galopem; 2. przest galopujące suchoty, gruźlica płuc o ostrym przebiegu, szybko wyniszczającym organizm znaczenie
 • Co znaczy Generał Co gorsze oficerski w wojsku: generał broni ? generalissimus; stopień, tytuł w niektórych zakonach: generał zakonu joannitów; 2. osoba piastująca tę co znaczy
 • Co znaczy Gałgan Porównaj zwykle niepotrzebna resztka ? gałganek; 2. pot. łobuz, gagatek: gałgański postępek ? gałgaństwo, gałganiarz krzyżówka
 • Co znaczy Grandilokwencja Porównanie ż) krasomówstwo, używanie wielkich słów, skłonność do napuszonych przemówień ? grandilokwentny co to jest
 • Co znaczy Gargantuiczny Dlaczego powieści François Rabelais’go (1494–1553) Gargantua i Pantagruel> nadnaturalnie wielki, niezwykle żarłoczny, rubaszny (taki jak Gargantua słownik
 • Co znaczy Gigant Jak lepiej kolos, coś ogromnego ? gigantyczny, gigantyzm [mit. Giganci – synowie Uranosa i Gei, obdarzeni nadludzkim wzrostem i mocą], gigantyczny czym jest
 • Co znaczy Grenadier Kiedy żołnierz pieszy, szkolony w rzucaniu granatami; 2. w XVIII w.: żołnierz z oddziałów specjalnych, do szczególnie trudnych zadań co oznacza
 • Co znaczy Geront Od czego zależy m) hist. członek rady starców w starożytnej Grecji ? gerontologia, gerontofilia tłumaczenie
 • Co znaczy Galeria Na czym polega galerie> 1. wystawa dzieł sztuki i salon wystawowy, pawilon wystawiający te dzieła: galeria malarstwa, rzeźby, figur woskowych; 2. przen przykłady
 • Co znaczy Gazeta Różnice kartka drukowana z nowinami z życia miasta; dziś pismo wychodzące codziennie, zawierające aktualne wiadomości na różne tematy; także definicja
 • Co znaczy Genitalia Wady i zalety lm) <łac. genitalis płodzący> zewnętrzne narządy płciowe ? genitalny encyklopedia
 • Co znaczy Gradacja Podobieństwa gradatio wznoszenie się stopniowe, krok po kroku, od gradus krok, stopień> stopniowanie: gradacja ważności, potrzeb ? gradient, gradualny jak działa
 • Co znaczy Gogle Czemu lm) okulary ochronne używane przez narciarzy, motocyklistów czy jest
 • Co znaczy Gabinet Co gorsze pokój przeznaczony do pracy, w urzędzie – dla osoby zajmującej kierownicze stanowisko, np.: gabinet dyrektorski lub do specjalnych prac i pojęcie
 • Co znaczy Giermek Porównaj 1. hist. służący rycerza, zwykle młody chłopak; 2. przest figura w szachach, goniec wyjaśnienie
 • Co znaczy Germanofil Porównanie miłośnik wszystkiego, co germańskie, szczególnie tego, co dotyczy kultury niemieckiej i samych Niemców: działania, postawy germanofilskie opis
 • Co znaczy Goliat Dlaczego filistyński, zabity przez Dawida strzałem z procy> 1. olbrzym, siłacz, wielkolud; 2. wojsk. niemiecki czołg bezzałogowy napełniany informacje
 • Co znaczy Gestykulować Jak lepiej zwłaszcza ręki, palca> wykonywać ruchy rękoma, podkreślając treść tego, o czym się mówi: posługiwać się gestami, wykonywać gesty znaczenie
 • Co znaczy Giełda Kiedy instytucja zajmująca się obrotem (kupno-sprzedaż) papierów wartościowych, akcji spółek, przedsiębiorstw: operacje giełdowe, krach na co znaczy
 • Co znaczy Gejsza Od czego zależy czas mężczyznom w japońskich lokalach rozrywkowych, specjalnie kształcona w japońskich „szkołach gejsz” krzyżówka
 • Co znaczy Gwint Na czym polega nacięcie na śrubie, pręcie metalowym ? gwintować (co), gwintownica (ż) gwintowany (przym.): śruba podwójnie gwintowana co to jest
 • Co znaczy Gambit Różnice gambetto podstawienie nogi> manewr w grze w szachy, poświęcenie figury lub pionka, by mieć lepszą pozycję do ataku ? gambit królewski słownik
 • Co znaczy Gipsatura Wady i zalety ż) gipsowa ozdoba ścian, sztukateria czym jest
 • Co znaczy Grymas Podobieństwa m) wykrzywienie twarzy, zła mina: robić grymasy ? grymasić, grymaśnik, grymaśnica co oznacza
 • Co znaczy Grażdanka Czemu obywatel> 1. pismo „obywatelskie”, przeciwstawiane cerkiewnemu, tj. cyrylicy zachowanej w księgach liturgicznych; 2. alfabet rosyjski od tłumaczenie
 • Co znaczy Gehenna Co gorsze potępienia, od hebr. G?’-(ben)Hinn?m, mit nazwa przeklętej doliny pod Jerozolimą, splamionej kultem Baala (Molocha)> wielkie cierpienie przykłady
 • Co znaczy Gramofon Porównaj m) urządzenie do odtwarzania dźwięków utrwalonych na płytach winylowych ? gramofonowy definicja
 • Co znaczy Grawitacyjny Porównanie grawitacyjne przestrzeń otaczająca każde ciało (np. Ziemię), w której działają siły wzajemnego przyciągania; stała grawitacyjna encyklopedia
 • Co znaczy Groteskowy Dlaczego utrzymany w stylu groteski; 2. pot. przejaskrawiony, dziwaczny, karykaturalny, śmieszny: groteskowa postać, groteskowy charakter, wygląd jak działa
 • Co znaczy Granulka Jak lepiej ż) mała kuleczka sproszkowanej substancji ziołowej ? granulować (co), granulat, granulowany czy jest
 • Co znaczy Grafit Kiedy Graphit (Werner 1789 r.), od gr. gráph? drapię, rysuję, piszę> 1. miękki minerał, polimorficzna odmiana węgla, składnik skał pojęcie
 • Co znaczy Gastro Od czego zależy cząstka wyrazów złożonych, wskazuje związek z pojęciem żołądek: gastronomia, gastroskopia, gastrologia, gastryczny, gastrula wyjaśnienie
 • Co znaczy Glazura Na czym polega glacer nadawać połysk, od glace lód, szyba, lustro> 1. błyszcząca powłoka na wyrobach ceramicznych (płytkach, kaflach, naczyniach opis
 • Co znaczy Germanista Różnice germański> 1. badacz, znawca języka niemieckiego i literatury niemieckiej; 2. nauczyciel języka niemieckiego; 3. student germanistyki informacje
 • Co znaczy Gladiator Wady i zalety m) <łac.> hist. w staroż. Rzymie niewolnik ćwiczony do walki na śmierć i życie, którą traktowano jako widowisko ku uciesze widzów znaczenie
 • Co znaczy Goldwasser Podobieństwa anyżowy likier ziołowo-korzenny z płatkami złotej folii; wódka gdańska, złotówka co znaczy
 • Co znaczy Generalny Czemu ogólny, dotyczący ogółu, całkowity: generalne porządki; 2. zarządzający ogółem spraw, kierujący czym: dyrektor generalny ? generał (m krzyżówka
 • Co znaczy Gust Co gorsze m) <łac. gustus smak> poczucie smaku, piękna, elegancji: mieć gust ? gustować (w czym), gustowny co to jest
 • Co znaczy Galopada Porównaj ż) 1. szybki bieg wielu koni, galop; 2. szybkie przemijanie czegoś, szybkie zmiany: galopada myśli słownik
 • Co znaczy Grill Porównanie piekarnika z rożnem lub rusztem, na którym piecze się potrawy bez użycia tłuszczu; zwykle na wolnym powietrzu, na pikniku ? grillować (co czym jest
 • Co znaczy Garda Dlaczego szpady lub pałasza, osłaniająca dłoń; . w boksie: gest obronny, układ rąk osłaniający twarz zawodnika: schować się za gardą co oznacza
 • Co znaczy Gratka Jak lepiej wzięcia czegoś darmo, od łac. gratis darmo> 1. niespodziewana korzyść lub przyjemność wynikła niespodzianie; . szczęśliwy traf, dobra tłumaczenie
 • Co znaczy Gazon Kiedy m) 1. dekoracyjny trawnik lub klomb kwiatowy; 2. duże naczynie z kwiatami stawiane dla ozdoby na trawnikach przykłady
 • Co znaczy Gram Od czego zależy m) podstawowa jednostka masy ? gramatura, kilogram definicja
 • Co znaczy Galimatias Na czym polega pot. zamieszanie, bałagan: zrobić wielki galimatias galop(m) 1. najszybszy bieg konia; . pot. pośpiech: lecieć galopem, robić co w encyklopedia
 • Co znaczy Garderobiana Różnice pomagająca aktorom przy ubieraniu się i charakteryzacji; 2. daw. służąca zajmująca się garderobą i pomagająca przy ubieraniu się jak działa
 • Co znaczy Grand Wady i zalety szlachty kastylijskiej w XIII–XV w., później zastrzeżony dla wpływowych rodów arystokracji hiszpańskiej; 2. osoba nosząca ten tytuł: grand czy jest
 • Co znaczy Głagolica Podobieństwa słowo> najstarsze pismo słowiańskie, używane w tekstach cerkiewnych, oparte na alfabecie greckim, potem zastąpione przez tzw. cyrylicę [św pojęcie
 • Co znaczy Grypa Czemu wirusowa choroba zakaźna, często epidemiczna, objawiająca się katarem, kaszlem, gorączką, dreszczami, bólem głowy, mięśni itp.: chory na wyjaśnienie
 • Co znaczy Geszefciarz Co gorsze m) pot. człowiek zajmujący się nieczystymi interesami; spekulant opis
 • Co znaczy Genesis Porównaj Księga Rodzaju, pierwsza księga biblijnego Pięcioksięgu informacje
 • Co znaczy Gieroj Porównanie m) pot. ironicznie o kimś pozornie odważnym znaczenie
 • Co znaczy Glosariusz Dlaczego objaśniających trudniejsze wyrazy w starych tekstach, słowniczek podręczny do tekstu; 2. słownik ułożony na potrzeby maszyny tłumaczącej co znaczy
 • Co znaczy Greenhorn Jak lepiej w USA: 1. prostak, frajer, nowicjusz, człowiek świeżo przybyły, nieznający lokalnych obyczajów; 2. pogardl imigrant krzyżówka
 • Co znaczy Gloryfikować Kiedy kogo, co) <łac. glorifico sławię> wychwalać, wysławiać, sławić: gloryfikować przeszłość ? gloryfikowanie co to jest
 • Co znaczy Gongoryzm Od czego zależy Góngora y Argote (1561–1627)> lit. nurt w literaturze baroku, bardzo ozdobny (niezwykłe słownictwo, składnia, metaforyka, motywy słownik
 • Co znaczy Glosolalia Na czym polega ekstatyczne okrzyki ludzi w transie religijnym (daw. uważane za „głos boży”; . dowolne słowa lub dźwięki bez znaczenia (np. w piosenkach czym jest
 • Co znaczy Gaża Różnice ż) pensja aktora lub oficera: otrzymywać stałą gażę co oznacza
 • Co znaczy Grota Wady i zalety z wł. grotta skalna kryjówka zbójecka, od łac. crypta, gr. krypta> naturalne zagłębienie w skale, jaskinia, pieczara tłumaczenie
 • Co znaczy Gencjana Podobieństwa zielna z rodziny goryczkowatych (Gentianaceae) o kwiatach żółtych, szafirowych lub różowych, rośnie przeważnie w górach stref umiarkowanych przykłady
 • Co znaczy Globalny Czemu przym.) całkowity: globalna wartość, ocena; globalne ocieplenie definicja
 • Co znaczy Grafologia Co gorsze ż) określanie człowieka na podstawie cech jego pisma: ekspertyza grafologiczna ? grafolog encyklopedia
 • Co znaczy Gramofonowy Porównaj gramofonowa cienki krążek z tworzywa sztucznego, zawierający po obu stronach mechaniczny zapis dźwięku, przeznaczony do wielokrotnego jak działa
 • Co znaczy Goszysta Porównanie m) ultralewicowy awanturnik polityczny; lewak czy jest
 • Co znaczy Gestapo Dlaczego lizei) tajna policja państwowa> hitlerowska policja polityczna, okryła się w czasie II wojny ponurą sławą z powodu licznych okrutnych pojęcie
 • Co znaczy Grunt Jak lepiej uprawne, podstawa> 1. pole uprawne, majątek ziemski: mieć grunty orne ? gruntowy (przym.): rośliny gruntowe; . przen. podstawa czego, baza wyjaśnienie
 • Co znaczy Gwardian Kiedy m) <łac. guardiamus strażnik> przest zakonnik odpowiedzialny za budynki klasztorne opis
 • Co znaczy Grafoman Od czego zależy m) człowiek opanowany manią pisania utworów literackich, a niemający zdolności w tym kierunku informacje
 • Co znaczy Graal Na czym polega Jezus miał pić podczas ostatniej wieczerzy; występuje jako częsty motyw średniowiecznych legend rycerskich: Legenga o św Graalu znaczenie
 • Co znaczy Genealogia Różnice najdawniejszych) dziejach rodu, od geneá ród> 1. rodowód, historia rodu prezentująca przodków; 2. pochodzenie lub kolejne etapy rozwoju co znaczy
 • Co znaczy Glob Wady i zalety m) kula ziemska, Ziemia: glob ziemski ? globus, globalny, globulka krzyżówka
 • Co znaczy Graffiti Podobieństwa n; ndm) rysunki lub napisy na murach, na ścianach budynków co to jest
 • Co znaczy Globulka Czemu ż) preparat farmaceutyczny w kształcie kulki, gałki słownik
 • Co znaczy Grawitować Co gorsze gravitas> 1. podlegać prawu powszechnego ciążenia, ciążyć ku pewnemu punktowi wskutek siły przyciągania; . skłaniać się ku czemuś czym jest
 • Co znaczy Gazda Porównaj m) szanowany stary góral tatrzański, dobry gospodarz co oznacza
 • Co znaczy Ii Golf Porównanie bluzka z kołnierzem w kształcie obroży przylegającej do szyi; 2. sam kołnierz o takim kształcie: bluzka z golfem tłumaczenie
 • Co znaczy Geneza Dlaczego genesis, gr. génesis rodzenie się, powstawanie> 1. filoz. w teorii Arystotelesa stawanie się (zdefiniowane jako stan pośredni między być a przykłady
 • Co znaczy Garderoba Jak lepiej posiadane ubrania: letnia garderoba; 2. miejsce przechowywania ubrań: drewniana garderoba; 3. pokój artystów: garderoba teatralna definicja
 • Co znaczy Garsoniera Kiedy ż) niewielkie jednopokojowe mieszkanie, kawalerka encyklopedia
 • Co znaczy Gigaherc Od czego zależy m) elektr. jednostka częstotliwości równa 1 000 000 000 herców (symbol: GHz jak działa
 • Co znaczy Gleba Na czym polega rola (tj. ziemia orna)> 1. zewnętrzna warstwa skorupy ziemskiej, 2. pot. ziemia: gleba piaszczysta, urodzajna ? gleboznawstwo, gleboznawca czy jest
 • Co znaczy Gringo Różnice ndm) pogardliwe określenie Amerykanina lub Europejczyka w Ameryce Łacińskiej pojęcie
 • Co znaczy Goszyzm Wady i zalety m) lewactwo wyjaśnienie
 • Co znaczy Grasować Podobieństwa wędruję> 1. przenosić się z miejsca na miejsce, wyrządzając szkody, dopuszczając się kradzieży, gwałtów, bezprawia ? grasant; 2. o opis
 • Co znaczy Gestor Czemu m) <łac. gestor> zarządca, dysponent informacje
 • Co znaczy Guanako Co gorsze ndm) lama, zwierzę juczne z rodziny wielbłądów znaczenie
 • Co znaczy Gratyfikacja Porównaj gratification, z łac. gratificatio uprzejmość> wynagrodzenie, rodzaj nagrody za usługę, za wykonaną pracę: otrzymać gratyfikację co znaczy
 • Co znaczy Guignol Grand Porównanie paryskiego, który wystawia sztuki o treści makabrycznej; dosł. wielki kpiarz> 1. okropność, makabra, niesamowitość; 2. o sztuce teatralnej krzyżówka
 • Co znaczy Glacjał Dlaczego m) <łac. glacialis lodowy> geol. okres zlodowacenia: okres glacjalny ? glacjologia, glacjolog co to jest
 • Co znaczy In Go Jak lepiej taktyka protestu bez użycia siły, polegająca na wtargnięciu protestujących do gmachu parlamentu itp., aby zmusić władze do dyskusji słownik
 • Co znaczy Gwarancja Kiedy poręczenie, zapewnienie: dawać gwarancję ? gwarantować (co komu), gwarant; 2. praw.-handl. przyjęcie odpowiedzialności za wykonanie umowy czym jest
 • Co znaczy Gigabajt Od czego zależy czyt. bajt)> inform. jednostka pojemności pamięci komputera równa 1024 megabajty, czyli ponad 1 000 000 000 bajtów (symbol: GB co oznacza
 • Co znaczy Gilotyna Na czym polega Guillotin (1738–1814, lekarz, profesor Sorbony, na którego wniosek wprowadzono w 1792 r. maszynę do ścinania głów – dla złagodzenia tłumaczenie
 • Co znaczy Geodezja Różnice geogr. nauka o sporządzaniu pomiarów gruntów, powierzchni ziemi, rysowanie map i planów terenu ? geodeta, geodezyjny: mapy geodezyjne przykłady
 • Co znaczy Generować Wady i zalety od łac. genero rozmnażam, produkuję> 1. wytwarzać co: generować prąd ? generator; 2. jęz. produkować poprawne zdania ? generatywna definicja
 • Co znaczy Grandilokwentny Podobieństwa przym.) pompatyczny, górnolotny encyklopedia
 • Co znaczy Gaza Czemu gaza> cienka, półprzezroczysta tkanina, rzadkie płótno bawełniane, używane po wyjałowieniu do bandażowania i opatrywania ran: gaza jak działa
 • Co znaczy Globulina Gamma Co gorsze preparat zawierający globuliny osocza krwi ludzkiej, stosowany w profilaktyce niektórych chorób zakaźnych; immunoglobulina czy jest
 • Co znaczy Guliwer Porównaj m) olbrzym wśród karzełków, liliputów pojęcie
 • Co znaczy Geonim Porównanie m) 1. lit. pseudonim utworzony od nazwy geograficznej; 2. jęz. geograficzna nazwa własna wyjaśnienie
 • Co znaczy Grafomania Dlaczego ż) pogardl. pisanie słabych powieści, złych utworów ? grafoman, grafomański, grafomaństwo opis
 • Co znaczy Grazioso Jak lepiej komiczny sługa, trefniś z komedii hiszpańskiej informacje
 • Co znaczy Gorgonzola Kiedy Włoszech> spoż. włoski ser podpuszczkowy z mleka krowiego, typu rokfor, z przerostem pleśni, o ostrym smaku znaczenie
 • Co znaczy Guru Od czego zależy m; ndm) 1. rel duchowy przewodnik, mistrz, nauczyciel; 2. przywódca w sektach: być czyim guru co znaczy
 • Co znaczy Geopolityka Na czym polega ż) polityka państwa zależna od położenia geograficznego, uwzględniająca sąsiedztwo innych państw: warunki, czynniki geopolityczne krzyżówka
 • Co znaczy Geocentryzm Różnice środek> rozpowszechniony w średniowieczu pogląd, że ziemia stanowi nieruchome centrum wszechświata, jego ośrodek: system geocentryczny co to jest
 • Co znaczy Gen Wady i zalety jednostka dziedziczenia zawarta w chromosomach, zawiera zapis wszystkich cech dziedziczonych przez żywy organizm ? genetyka, genetyk, genom słownik
 • Co znaczy Gramatyka Podobieństwa sztuka pisania; nauka liter, od grámma litera> 1. jęz. nauka o budowie języka, odmianie wyrazów, o tworzeniu poprawnych zdań; 2. cechy czym jest
 • Co znaczy Grandioso Czemu muz. określenie wykonawcze: okazale, majestatycznie co oznacza
 • Co znaczy Gbur Co gorsze m) grubianin, prostak ? gburliwy, gburowaty tłumaczenie
 • Co znaczy Gama Porównaj trzecia litera alfabetu, w muzyce oznaczająca pierwszą nutę skali> 1. muz. skala zbudowana z dźwięków o określonej ilości i brzmieniu przykłady
 • Co znaczy Grupować Porównanie układać według pewnego systemu, łączyć w grupy; klasyfikować, gromadzić ? zgrupowanie, ugrupowanie definicja
 • Co znaczy Groteska Dlaczego dziwaczny> 1. daw. pogardl o starożytnych wykopaliskach, przedstawiających postacie dziwaczne, przerażające ? 2. szt. obrazy, rzeźby encyklopedia
 • Co znaczy Gnoma Jak lepiej ż) sentencja, „złota myśl”, przysłowie lub aforyzm ? teksty gnomiczne jak działa
 • Co znaczy Globus Kiedy m) 1. model kuli ziemskiej, miniatura planety; 2. pot. żart. głowa ? globusik czy jest
 • Co znaczy Gwałt Od czego zależy bezprawie popełnione z użyciem siły; 2. zmuszenie kobiety siłą do stosunku płciowego ? zgwałcić (kogoś), gwałciciel; zgwałcenie; 3 pojęcie
 • Co znaczy Geologia Na czym polega budowie i dziejach Ziemi, badaniu skorupy ziemskiej oraz o procesach, dzięki którym ulega ona przeobrażeniom; 2. rzad. budowa geologiczna wyjaśnienie
 • Co znaczy Grylaż Różnice i migdałów lub orzechów, stosowana w przemyśle cukierniczym jako nadzienie karmelków: cukierki grylażowe opis
 • Co znaczy Gawra Wady i zalety ż) legowisko niedźwiedzia informacje
 • Co znaczy Gastronom Podobieństwa m) 1. pracownik zakładu gastronomicznego;2. specjalista w dziedzinie sztuki kulinarnej, gastronomik znaczenie
 • Co znaczy Gloria Czemu ż) <łac.> chwała, sława: chodzić w glorii ? gloryfikacja (czego), gloryfikować (co co znaczy
 • Co znaczy Gandyzm Co gorsze hind. moralista i polityk)> 1. system poglądów filozoficznych, społeczno-etycznych oraz politycznych i oparta na nim strategia walki o krzyżówka
 • Co znaczy Genealogiczny Porównaj genealogiczne; 1. historia rodu przedstawiana graficznie w postaci rozgałęzionego drzewa; 2. biol. tablica genealogiczna graficzne co to jest
 • Co znaczy Gigantomania Porównanie ż) mania wielkości słownik
 • Co znaczy Ii Gryf Dlaczego podstrunnik; podłużna część instrumentu strunowego (np. gitara, mandolina), na której mocuje się struny czym jest
 • Co znaczy Gregoriański Jak lepiej papież Grzegorz XIII, reformator, twórca kalendarza> kalendarz gregoriański; rel. msza gregoriańska: chór gregoriański, śpiew, chorał co oznacza
 • Co znaczy Gimnazjum Kiedy gymnasium rodzaj szkoły, z gr. gymnásion, od gymnasía trening sportowy> typ szkoły średniej, przygotowującej do nauki w liceach tłumaczenie
 • Co znaczy Grindwal Od czego zależy m) zool. Globicephala melas, gatunek delfinów (Delphinidae) o czarnym ubarwieniu przykłady
 • Co znaczy Gnoza Na czym polega zwłaszcza tajemna, mistyczna)> filoz . wiedza tajemna, dostępna tylko wybranym, środek do osiągnięcia zbawienia; 2. sposób myślenia definicja
 • Co znaczy Goryl Różnice gorilla> 1. goryl (Gorilla gorilla), największa roślinożerna małpa człekokształtna, o ciemnym ubarwieniu, żyjąca w puszczach Afryki encyklopedia
 • Co znaczy Gluten Wady i zalety m) <łac. klej> rodzaj białka występującego np. w ziarnach zbóż: dieta bezglutenowa jak działa
 • Co znaczy Gulasz Podobieństwa gulyás-hús> kulin. potrawa pasterska przyrządzana z pokrojonego w kawałki mięsa, duszonego z przyprawami: gulasz węgierski czy jest
 • Co znaczy Gemma Czemu ż) artystycznie rzeźbiony kamień ozdobny w kształcie medalionu, kamea ? gemmologia pojęcie
 • Co znaczy Gruntowny Co gorsze przym.) dokładny, od podstaw, całkowity: gruntowne prządki, wykształcenie ? gruntownie (przysł wyjaśnienie
 • Co znaczy Gangster Porównaj też członek gangu> 1. członek szajki bandyckiej, gangu; 2. człowiek bez skrupułów: gangster finansowy, polityczny opis
 • Co znaczy Germanistyka Porównanie ż) filologia germańska; dziedzina zajmująca się badaniem języków i literatury germańskiej, głównie niemieckiej informacje
 • Co znaczy Gabinetowy Dlaczego przym.) fotografia gabinetowa fotografia o określonych rozmiarach, zwykle większa od pocztówki znaczenie
 • Co znaczy Ginekomastia Jak lepiej kobieta, mastós sutek> med. nadmierny rozwój gruczołów piersiowych (sutków) u mężczyzny, zwykle w następstwie zaburzeń hormonalnych co znaczy
 • Co znaczy Gem Kiedy m) sport. fragment rozgrywki tenisowej, część seta krzyżówka
 • Co znaczy Galantyna Od czego zależy ż) rolada z mięsa albo ryb, podawana na zimno w galarecie: galantyna drobiowa co to jest
 • Co znaczy Gastryk Na czym polega m) człowiek chory na przewlekłą chorobę żołądka słownik
 • Co znaczy Greting Różnice kratownica na dnie łodzi lub na pokładzie (nad otworami); 2. daw. rodzaj drabinki na pionowej ścianie włazu czym jest
 • Co znaczy Goj Wady i zalety przeciwstawiane w Biblii narodowi wybranemu przez Boga)> innowierca (określenie używane przez Żydów), nie-Żyd co oznacza
 • Co znaczy Genom Podobieństwa ród> materiał genetyczny w chromosomach, odpowiedzialny za dziedziczone cechy; suma genów, pula genowa ? genetyka tłumaczenie
 • Co znaczy Gestaltyzm Czemu kierunek w psychologii XX w., głoszący, że życie psychiczne tworzą pewne całościowe obrazy mentalne (postaci), które mają swoistą formę przykłady
 • Co znaczy Genetyczny Co gorsze od łac. genesis, gr. genn?tikós>1. związany z początkiem, pochodzeniem, genezą czegoś; 2. biol. uwarunkowany dziedzicznie, dotyczący definicja
 • Co znaczy Glans Porównaj nadawany niektórym przedmiotom, np. obuwiu, wyrobom z metalu, z ceramiki; zwykle w wyrażeniu: na glans, do glansu ? glansować (co czym encyklopedia
 • Co znaczy Gwardia Porównanie gwardia papieska; 2. oddział wojska: gwardia narodowa; 3. przen. aktywna grupa ludzi, na których można polegać: młoda gwardia polityczna; 4 jak działa
 • Co znaczy Gafa Dlaczego ż) nietakt, niestosowne zachowanie lub wypowiedź: popełnić gafę czy jest
 • Co znaczy Greenpeace Jak lepiej Trust; od green peace dosł. zielony pokój> międzynarodowa organizacja ekologiczna i pacyfistyczna, powstała w 1971 r pojęcie
 • Co znaczy Gofrować Kiedy < fr. gaufrer wytłaczać> 1. marszczyć, fałdować, karbować, np. włosy, bibułkę; 2. techn. wytłaczać wzory na tkaninie, papierze, blasze wyjaśnienie
 • Co znaczy Gryzetka Od czego zależy ż) przest. młoda dziewczyna (pracująca jako ekspedientka, szwaczka, modystka itp.), prowadząca dość swobodne życie opis
 • Co znaczy Gag Na czym polega m) w komedii, burlesce, farsie: dowcip sytuacyjny, zabawna scenka: film gagowy ? gagman informacje
 • Co znaczy Grisaille Różnice naśladujące płaskorzeźbę, wykonane w różnych odcieniach szarości; 2. taki sposób malowania ? grisejowany (przym.), grisejowanie znaczenie
 • Co znaczy Grafos Wady i zalety 1. zestaw przyborów rysunkowych, składający się ze zbiornika na tusz i kompletu specjalnych stalówek do kreślenia linii o różnej grubości co znaczy
 • Co znaczy Ginekologia Podobieństwa ż) dział medycyny zajmujący się chorobami kobiecymi ? ginekolog: oddział ginekologiczny krzyżówka
 • Co znaczy Genialny Czemu geniusz, tj. zdolności wrodzone, zwł. wybitne z łac. genialis> 1. charakterystyczny dla geniusza: genialny pomysł, wynalazek; 2. pot co to jest
 • Co znaczy Globula Co gorsze ż) astr. ciemna mgławica pyłowa, rodzaj materii kosmicznej słownik
 • Co znaczy Gerontologia Porównaj ż) naukowe badanie procesów i skutków starzenia się; nauka o starości: opieka gerontologiczna ? gerontolog czym jest
 • Co znaczy Galera Porównanie wojennego; (lm) galery – daw. ciężka kara wiosłowania na galerze, na którą skazywano przestępców ? galernik, galerniczy (przym.): praca co oznacza
 • Co znaczy Grawitacja Dlaczego od graviter ciążyć> zjawisko ciążenia ciał, przyciąganie ziemskie: pole grawitacyjne ? grawitować, grawitacyjny tłumaczenie
 • Co znaczy Grekofil Jak lepiej m) zwolennik, wielbiciel kultury greckiej, języka greckiego; przyjaciel Greków przykłady
 • Co znaczy Gilotynować Kiedy kogo) . ścinać głowę gilotyną; 2. przen. powodować przerwanie czegoś, utrącać coś, np. gilotynować dyskusję, pomysł definicja
 • Co znaczy Glajchszaltować Od czego zależy pot. ujednolicać, podciągać do jednego poziomu, wyrównywać encyklopedia
 • Co znaczy Amoureuse Grande Na czym polega wielka miłośnica jak działa
 • Co znaczy Gest Różnice znaczące ruchy lub zachowania: gest odmowy, powitania; 2. zachowania lub uczynki wobec kogoś: piękny gest, mieć gest ? gestykulacja czy jest
 • Co znaczy Gejzer Wady i zalety island. Geysir, nazwa własna od geysa wybuchać, tryskać> 1. gorące źródło, tryskające wodą lub błotnistą mazią; 2. przen. o wybuchach pojęcie
 • Co znaczy Gobelin Podobieństwa słynnej w XVI w. manufaktury w Arras (Francja), produkującej ten typ tkanin> obraz tkany, dekoracyjna tkanina imitująca dzieło malarza wyjaśnienie
 • Co znaczy Galabija Czemu ż) rodzaj długiego płaszcza, suknia wierzchnia noszona przez mężczyzn w krajach arabskich opis
 • Co znaczy Garmażeria Co gorsze przetwory mięsne, sklep z takimi produktami gar(d)ma(n)żer-nia: (daw. gardmanżernia) wyroby garmażeryjne, garmażerka informacje
 • Co znaczy Geniusz Porównaj zdolności wrodzone> 1. człowiek o niezwykłych zdolnościach, genialna istota: być geniuszem; 2. ogólnie: najwyższy stopień możliwości znaczenie
 • Co znaczy Gipiura Porównanie ż) rodzaj grubej ozdobnej koronki: bluzka, kołnierzyk z gipiury co znaczy
 • Co znaczy Gliptoteka Dlaczego zbiór> 1. zbiór rżniętych ozdobnie kamieni szlachetnych (kamee, gemmy); 2. zbiór rzeźb, zwłaszcza antycznych; 3. muzeum sztuki krzyżówka
 • Co znaczy Galant Jak lepiej muzyce, głównie klawesynowej, powstały w XVIII w. we Francji i Włoszech; . przest. człowiek odznaczający się wyszukaną grzecznością co to jest
 • Co znaczy Gnomiczny Kiedy poeta piszący zwięzłe, krótkie utwory o charakterze aforyzmów> lit. przypowieściowy, zawierający jakąś myśl, sentencję: teksty gnomiczne słownik
 • Co znaczy Gul Od czego zależy m) u ludów muzułmańskich: zły duch, demon, który pożera ludzi i zwłoki na cmentarzach czym jest
 • Co znaczy Galareta Na czym polega peruce), od łac. galerus rodzaj czapki, peruka> 1. zastygła, półstała potrawa z mięsa, ryb lub owoców; także: skrzepły roztwór żelatyny co oznacza
 • Co znaczy Geo Różnice wyrazów złożonych, wprowadza znaczenia związane z pojęciem ziemia, powierzchnia (ziemi): geologia, geografia, geodezja, geochemia tłumaczenie
 • Co znaczy Gustować Wady i zalety lubić kogoś, coś, mieć do czegoś upodobanie przykłady
 • Co znaczy Gatunek Podobieństwa zespół, kojarzyć w pary> 1. klasa, typ czegoś: gatunek literacki (np. powieść, tragedia, oda), gatunek dziennikarski (np reportaż); 2 definicja
 • Co znaczy Gupik Czemu reticulatus, mała, żyworodna rybka słodkowodna z rodziny piękniczkowatych (Poecillidae), o bogatym ubarwieniu, pochodząca z Ameryki encyklopedia
 • Co znaczy Galanteria Co gorsze grzeczne zachowanie, wytworność manier: galanteria wobec kobiet, ukłonić się z galanterią; ? przest galant – człowiek wytworny, grzeczny; 2 jak działa
 • Co znaczy Party Garden Porównaj ndm) eleganckie przyjęcie w ogrodzie czy jest
 • Co znaczy Gretchen Porównanie uosobienie dziewczęcego wdzięku, naiwności pojęcie
 • Co znaczy Generalia Dlaczego ogólny> 1. sprawy ogólne, powszechne, zasadnicze; 2. koszty ogólne czegoś; 3. bibl. w klasyfikacji bibliotecznej dział obejmujący dzieła o wyjaśnienie
 • Co znaczy Galowy Jak lepiej przym.) uroczysty, odświętny: stroje galowe opis
 • Co znaczy Gestykulacja Kiedy bezwiedne ruchy rąk podczas mówienia, często podkreślające to, co się mówi: nadmierna gestykulacja ? gestykulować informacje
 • Co znaczy Grafika Od czego zależy piśmienny> 1. rodzaj sztuki plastycznej; 2. technika przenoszenia na papier rysunku wyrytego na płycie metalowej, drewnianej, gumowej; 3 znaczenie
 • Co znaczy Gratulacje Na czym polega gratulatio okazanie radości> powinszowania, dobre życzenia lub wyrazy radości z powodu czyjegoś sukcesu lub powodzenia: wyrazić komu swoje co znaczy
 • Co znaczy Gastrula Różnice ż) <łac., z gr. gaster> biol. wczesne stadium zarodka (ludzi, zwierząt), kształtem przypominające żołądek ? gastrulacja: proces gastrulacji krzyżówka
 • Co znaczy Gedanit Wady i zalety m) <łac. Gedanum Gdańsk> przezroczysta, jasnozłota odmiana bursztynu bałtyckiego co to jest
 • Co znaczy Gencjanowy Podobieństwa fiolet gencjanowy, środek o działaniu bakteriobójczym, grzybobójczym i czerwiobójczym, ciemnozielony, krystaliczny proszek, stosowany także słownik
 • Co znaczy Garnirować Czemu ozdabiać potrawy jarzynami, zieleniną itp., przybraniem; 2. przest. obszywać brzegi czegoś wstążkami, koronkami itp.; bramować, lamować czym jest
 • Co znaczy Grypsera Co gorsze język, który zawiera wiele słów zrozumiałych tylko dla wtajemniczonych, dla tego środowiska ? grypsować, grypser, grypserować co oznacza
 • Co znaczy Prix Grand Porównaj główna nagroda (na wyścigach, konkursach, wystawach itp tłumaczenie
 • Co znaczy Gokart Porównanie m) rodzaj małych samochodów wyścigowych bez nadwozia przykłady
 • Co znaczy Galwanizacja Dlaczego metalem innych przedmiotów metalowych dla ochrony przed korozją; leczenie prądem galwanicznym ? galwaniczny (przym): prądy galwaniczne definicja
 • Co znaczy Gremiał Jak lepiej gremium łono> rel. jedwabna chusta używana dawniej podczas celebrowania uroczystych nabożeństw do przykrywania kolan biskupa encyklopedia
 • Co znaczy Generacja Kiedy fr. génération, z łac. generatio rodzenie> 1. pokolenie, grupa pokoleniowa: generacja poetów; 2. techn. kolejna odmiana tego samego jak działa
 • Co znaczy Grawerować Od czego zależy co) robić napis lub rysunek w metalu ? grawer, grawerowany, grawerunek, wygrawerować (co na czym czy jest
 • Co znaczy Gonada Na czym polega ż) biol. gruczoł wytwarzający komórki rozrodcze: gonady męskie, żeńskie pojęcie
 • Co znaczy Gala Różnice rodzaj ozdobnego hełmu na specjalne okazje> uroczysta impreza, wytworne przyjęcie: pełna gala; galowy (przym.): strój galowy wyjaśnienie
 • Co znaczy Gondola Wady i zalety ż) 1. smukła łódź wenecka z ozdobnym uniesionym dziobem ? gondolier; 2. kosz dla pasażerów balonu opis
 • Co znaczy Guano Podobieństwa n) 1. nawóz ptasi zbierany w koloniach ptaków morskich; 2. pot. odchody zwierzęce informacje
 • Co znaczy Generalizować Czemu uogólniać, od generalis ogólny> rozszerzać twierdzenia, wnioski wysnute z poszczególnego, jednostkowego faktu na ogół zjawisk czy faktów znaczenie
 • Co znaczy Gestia Co gorsze wł. gestione zarządzanie, z łac. gestio wykonywanie (czegoś)> tylko w wyrażeniu: w (czyjejś) gestii pod (czyimś) zarządem, kierownictwem co znaczy
 • Co znaczy Gorgona Porównaj jedna z trzech sióstr, potwornych istot, których spojrzenie zamieniało wszystko w kamień; 2. pot. wstrętna, zła kobieta krzyżówka
 • Co znaczy Grizzly Porównanie niedźwiedź)> zool. Ursus arctos horriblilis, podgatunek niedźwiedzia brunatnego żyjący w Ameryce Płn., głównie w Górach Skalistych co to jest
 • Co znaczy Gastritis Dlaczego <łac., od gr. gaster żołądek> med. nieżyt żołądka, katar żołądka: dolegliwości gastryczne słownik
 • Co znaczy Gracja Jak lepiej ż) wdzięk, wytworność ruchów: poruszać się z gracją [Gracje – w mit. gr. trzy boginie piękności czym jest
 • Co znaczy Loci Genius Kiedy <łac.> duch opiekuńczy danego miejsca, szczególny czar miejsca co oznacza
 • Co znaczy Ginekolog Od czego zależy m) specjalista w dziedzinie ginekologii; lekarz chorób kobiecych tłumaczenie
 • Co znaczy I Gryf Na czym polega gryps sęp> 1. w mit. staroż.: skrzydlaty lew z głową orła, opiekun skarbów Apollina; 2. motyw dekoracyjny w sztuce (starożytnej, a także w przykłady
 • Co znaczy Gastronomia Różnice tytuł poematu F. Berchoux Gastronomie (XVII w.), poświęconego sztuce przyrządzania potraw> 1. sztuka kulinarna, sztuka przyrządzania potraw definicja
 • Co znaczy Generalizacja Wady i zalety łac. generalis ogólny> . rozszerzenie pewnego twierdzenia, prawa, pewnej zasady itp. na większy zakres zjawisk; uogólnienie ? generalny; 2 encyklopedia
 • Co znaczy Germanizacj Podobieństwa 2. hist. polityka władz pruskich w okresie rozbiorów Polski oraz polityka hitlerowska wobec Polaków, narzucanie siłą wzorów kultury jak działa
 • Co znaczy Grahamka Czemu ż) dietetyczna bułka z grubo mielonej mąki pszennej czy jest
 • Co znaczy Gastrologia Co gorsze ż) med. nauka o chorobach żołądka i układu pokarmowego? gastrolog, gastrologiczny: poradnia gastrologiczna pojęcie
 • Co znaczy Goodwill Porównaj niematerialny składnik wartości przedsiębiorstwa, wyznaczony przez jego pozycję na rynku (krajowym i zagranicznym), znak jakości itp wyjaśnienie
 • Co znaczy Grafik Porównanie m) artysta, rysownik wykonujący prace z dziedziny grafiki artystycznej lub użytkowej opis
 • Co znaczy Geszeft Dlaczego działalność handlowo-kupiecka na niezbyt wielką skalę: mieć, prowadzić własny geszeft; pot. nieuczciwe interesy, spekulacje finansowe informacje
 • Co znaczy Girlsa Jak lepiej ż) pot. dziewczyna, tancerka w lokalu rozrywkowym ? girlaska znaczenie
 • Co znaczy Galaktyka Kiedy ż) układ gwiezdny w kosmosie: nasz układ galaktyczny co znaczy
 • Co znaczy Graficzny Od czego zależy z gr. graphikós piśmienny> nakreślony, przedstawiony za pomocą wykresu, rysunku lub jedną z technik grafiki; dotyczący grafiki, wchodzący krzyżówka
 • Co znaczy Gors Na czym polega m) . klatka piersiowa, tors; 2. przód bluzki lub koszuli ? gorset, gorseciarka co to jest
 • Co znaczy Germanofobia Różnice ż) <łac. german-+ gr. fobos strach> wrogość, niechęć do Niemców i do wszystkiego, co niemieckie ? germanofob słownik
 • Co znaczy Gramatyczny Wady i zalety gramatyczny podmiot wyrażony w mianowniku; rodzaj gramatyczny kategoria morfologiczna oparta na podziale rzeczowników na klasy mające czym jest
 • Co znaczy Gid Podobieństwa turystów; przewodnik; 2. książka opatrzona mapkami, planami, zawierająca wskazówki ułatwiające zwiedzanie kraju, miasta, muzeum; przewodnik co oznacza
 • Co znaczy Goodbye Czemu do widzenia tłumaczenie
 • Co znaczy Graham Co gorsze m) rodzaj ciemnego pieczywa z grubo mielonej mąki ? grahamka przykłady
 • Co znaczy Garkuchnia Porównaj ż) nieduża, tania jadłodajnia, podrzędna restauracja definicja
 • Co znaczy Gnom Porównanie z gr. genomos mieszkający pod ziemią> 1. najpierw termin alchemiczny, nazwa istoty baśniowej, znającej tajemnicę zamiany metali w złoto; 2 encyklopedia
 • Co znaczy Guignol Dlaczego francuskiej bajki ludowej, chytra i zgryźliwa> 1. charakterystyczna lalka z wielkimi oczami i dużym czerwonym nosem, częsta w teatrach jak działa
 • Co znaczy Genre Jak lepiej styl twórczości charakteryzujący danego artystę; 2. typ utworu, rodzaj, gatunek w obrębie twórczości literackiej, muzycznej czy plastycznej czy jest
 • Co znaczy Gawroszka Kiedy ż) mała, trójkątna chustka na szyję pojęcie
 • Co znaczy Graduał Od czego zależy gradus> 1. rel w liturgii katolickiej: część mszy czytana lub śpiewana między lekcją a ewangelią; 2. księga chorału gregoriańskiego wyjaśnienie
 • Co znaczy Glejt Na czym polega dokument zapewniający osobiste bezpieczeństwo temu, kto go posiadał, list żelazny; 2. przen. gwarancje bezpieczeństwa, zezwolenie na co opis
 • Co znaczy Guwernantka Różnice ż) daw. wychowawczyni i nauczycielka dzieci z zamożnych domów ? guwerner, guwernant informacje
 • Co znaczy Gablota Wady i zalety służąca do wystawiania różnego rodzaju eksponatów, wartościowych przedmiotów itp. ? gablotka; 2. pot. duży samochód osobowy znaczenie
 • Co znaczy Gnomon Podobieństwa słonecznego> prosty przyrząd astronomiczny do pomiaru długości cienia, by określić porę dnia; zegar słoneczny ? gnomonika co znaczy
 • Co znaczy Gerontofilia Czemu zboczenie seksualne, chorobliwy pociąg erotyczny do starych ludzi, przeciwieństwo pedofilii ? gerontofil: skłonności gerontofilskie krzyżówka
 • Co znaczy Georgika Co gorsze Wergiliusza o rolnictwie, z gr. ge?rgiká lm ziemie uprawne, od ge?rgía uprawa ziemi, rolnictwo> lit. w starożytnej Grecji i w starożytnym co to jest
 • Co znaczy Gotyk Porównaj Gothi – Goci, jedno z plemion germańskich; od gr. Góttoi lud scytyjski> styl w architekturze i sztuce średniowiecza: styl gotycki; 2. w słownik
 • Co znaczy Gauczo Porównanie n) pastuch bydła, kowboj (w Ameryce Łac czym jest
 • Co znaczy Grupa Dlaczego zbiorowość, skupisko: grupa ludzi, iść grupami, całą grupą; 2. jednostka klasyfikacyjna: grupa aktynowców, grupa ssaków, grupa roślin co oznacza
 • Co znaczy Germanofob Jak lepiej m) człowiek wrogo usposobiony do Niemców i wszystkiego, co niemieckie tłumaczenie
 • Co znaczy Glosa Kiedy stare albo rzadkie) wymagające komentarza, z gr. gl?ssa język, mowa, słowo> dopisek, komentarz ? glosariusz, glosowanie, glosator przykłady
 • Co znaczy Gagman Od czego zależy m) film pot. pracownik wytwórni filmowej, technik filmowy, którego specjalnością jest tworzenie gagów definicja
 • Co znaczy Gigantyczny Na czym polega przym.) niezwykle wielki, ogromny, olbrzymi, kolosalny, nadzwyczajny, nadludzki encyklopedia
 • Co znaczy Gorset Różnice kaftanik lub bielizna wyszczuplająca noszona przez kobiety; 2. rodzaj obcisłej, wyszywanej kamizelki jako część stroju ludowego; 3. med jak działa
 • Co znaczy Greps Wady i zalety zręczne powiedzenie; 2. środ. chwyt komediowy w filmie lub kabarecie (zwykle banalny, niewyszukany), gag czy jest
 • Co znaczy Grejpfrut Grejfrut Podobieństwa m) cytrus pojęcie
 • Co znaczy Gejowski Czemu przym.) pot. dotyczący geja, gejów: gejowski wygląd wyjaśnienie
 • Co znaczy Getto Co gorsze dzielnicy w dawnej Wenecji> 1. wydzielony obszar specjalnie dla Żydów; 2. odrębna część miasta dla ludności „gorszej”, niepożądanej, obcej opis
 • Co znaczy Garsonka Porównaj ż) dwuczęściowy kostiumik damski informacje
 • Co znaczy Girlanda Porównanie frankońskiego) w?relend(e)> długie ozdobne sploty roślinno-kwiatowe, kolorowe wstęgi, które rozwiesza się dla przystrojenia sali, estrady znaczenie
 • Co znaczy Germanizować Dlaczego narzucać komuś kulturę niemiecką, język niemiecki, zmuszać do przyjęcia narodowości niemieckiej; niemczyć co znaczy
 • Co znaczy Gabaryt Jak lepiej m) przepisowy wymiar, dopuszczalne rozmiary urządzenia: samochód o pewnym gabarycie ? przym. gabarytowy, pozagabarytowy krzyżówka
 • Co znaczy Gratulować Kiedy komu, czego) winszować: składać gratulacje co to jest
 • Co znaczy Gangrena Od czego zależy ropiejąca rana, z gr. gángraina> . med. obumarcie organów, obumieranie tkanek zwykle wskutek zakażenia rany: wdała się gangrena słownik
 • Co znaczy Grog Na czym polega admirała Vernona, który nakazał dawać marynarzom rozcieńczony rum.> napój alkoholowy z rumu i gorącej słodzonej wody, uważany za typowy czym jest
 • Co znaczy I Golf Różnice uderzania piłki, potem gry> gra sportowa na trawie; polega na wtrąceniu kijem piłeczki do małych dołków: grać w golfa, pole golfowe, kij co oznacza
 • Co znaczy Gameta Wady i zalety małżonka> biol. dojrzała komórka płciowa (u ludzi, zwierząt lub roślin) o zredukowanej do połowy liczbie chromosomów w stosunku do tłumaczenie
 • Co znaczy Genotyp Podobieństwa m) biol. zespół genów warunkujący właściwości dziedziczne organizmu przykłady
 • Co znaczy Gwarant Czemu m) ten, kto daje gwarancję; poręczyciel ? gwarantować definicja
 • Co znaczy Ganimedes Co gorsze którego Zeus pod postacią orła uniósł na Olimp, aby tam wraz z Hebe usługiwał bogom przy ucztach> przen. piękny chłopak encyklopedia
 • Co znaczy Gordyjski Porównaj węzeł gordyjski zawiła, trudna do rozwiązania sprawa: przeciąć, rozciąć węzeł gordyjski rozstrzygnąć bardzo trudną, skomplikowaną sprawę w jak działa
 • Co znaczy Gadżet Porównanie m) mały przedmiot, nowinka techniczna, używana dla zabawy lub dla zaimponowania ? gadżecik czy jest
 • Co znaczy Gnu Dlaczego ndm) gatunek antylopy afrykańskiej pojęcie
 • Co znaczy Gang Jak lepiej grupa przestępców, także drużyna, brygada robocza> 1. organizacja przestępcza: gang narkotykowy ? gangster, gangsterstwo; 2. pot. banda wyjaśnienie
 • Co znaczy Goliard Kiedy m) wędrowny poeta średniowieczny, twórca i recytator poezji lub wierszy satyrycznych; wagant opis
 • Co znaczy Gouda Od czego zależy twardy ser podpuszczkowy z mleka krowiego, produkowany początkowo w Holandii, obecnie i w innych krajach informacje
 • Co znaczy Golgota Na czym polega Golgotha, wzgórze pod Jerozolimą, gdzie ukrzyżowano Jezusa Chrystusa> . męka, cierpienie, zwłaszcza moralne; . źródło cierpienia znaczenie
 • Co znaczy Gros Różnice m; ndm) większość, większa część: gros ludzi co znaczy
 • Co znaczy Gargule Wady i zalety m) archit. ozdobne zakończenie rynny w kształcie paszczy maszkarona, tzw. rzygacz krzyżówka
 • Co znaczy Grekolatynizm Podobieństwa m) <łac. graecus grecki + latinus łaciński> jęz. wyraz złożony z elementów języka greckiego i łacińskiego co to jest
 • Co znaczy Gwarana Czemu Tupi> 1. bot. gwarana a. paulinia (gwarana Paullinia cupana, gatunek pau-linii), wiecznie zielone tropikalne pnącze; . farm. wysuszona masa słownik
 • Co znaczy Glukoza Co gorsze ż) typ cukrów prostych, stosowany w medycynie: zastrzyki z glukozy ? glukometr, glukotest, glikemia czym jest
 • Co znaczy Garaż Porównaj m) pomieszczenia dla samochodów ? garażować (gdzie), garażowy (przym co oznacza
 • Co znaczy Garnitur Porównanie garnir ubierać> 1. ubranie składające się ze spodni i marynarki: garnitury męskie; 2. komplet różnych przedmiotów: garnitur stołowy tłumaczenie
 • Co znaczy Gagatek Dlaczego m) pot. żart. figlarz, łobuziak, tzw. dobre ziółko: mój syn to niezły gagatek przykłady
 • Co znaczy Garota Jak lepiej ż) daw. narzędzie tortur w postaci metalowej obręczy zaciskanej na szyi nieszczęśnika, aż do uduszenia definicja
 • Co znaczy Gawrosz Kiedy m) wesoły, dowcipny, rezolutny ulicznik paryski; urwis, łobuziak encyklopedia
 • Co znaczy Gej Od czego zależy m) pot. homoseksualista ? gejowski jak działa
 • Co znaczy Giaur Na czym polega niemuzułmanin, pers. gaur wyznawca zoroastryzmu, czciciel ognia> niewierny, pogardliwa nazwa, jaką muzułmanie określali wszystkich, którzy czy jest
 • Co znaczy Genetyka Różnice dział biologii, nauka zajmująca się badaniem praw, dziedziczności i przyczyn zmienności organizmów żywych ? genetyk (m pojęcie
 • Co znaczy Gwarantować Wady i zalety dawać gwarancję, ręczyć, zabezpieczać, zapewniać wyjaśnienie

Słownik wyrazów obcych, pisownia i znaczenie

Definicja - Co to znaczy? Co to jest? Przykłady wyrazów tłumaczonych.

Definicja Gwarantować co znaczy genetyka krzyżówka giaur co to jest gej słownik gawrosz czym jest garota co oznacza gagatek tłumaczenie garnitur przykłady garaż. słownik.

Co to jest Gurt co znaczy grysik krzyżówka gofr co to jest gioconda słownik znaczenie.