Toaletka co znaczy termia krzyżówka teletransmisja co to jest tenorino słownik tornister czym jest.
tachykardia trakt krzyżówka co to jest

Definicje słów, słownik wyrazów na T

 • Co znaczy Tachykardia Porównanie ż) med. przyśpieszenie czynności serca; częstoskurcz co znaczy
 • Co znaczy Trakt Dlaczego szlak komunikacyjny, droga: trakt wodny, leśny, główny, pieszy/dla pieszych, trakt mrówek, iść szerokim, bitym traktem; 2. bieg, tok: w krzyżówka
 • Co znaczy Tondo Jak lepiej n) okrągły obraz lub okrągła płaskorzeźba co to jest
 • Co znaczy Tuberoza Kiedy roślina o silnie pachnących, białych lub różowych kwiatach, pochodząca z Meksyku, stosowana jako roślina ozdobna i w przemyśle słownik
 • Co znaczy Tango Od czego zależy pochodzący z Argentyny, o charakterze sentymentalnym, nastrojowym i namiętnym, w tempie powolnym; utwór muzyczny w rytmie 2/4 i 4/4 czym jest
 • Co znaczy Totemizm Na czym polega m) rel. wierzenia religijne ludów pierwotnych, oparte na kulcie totemu co oznacza
 • Co znaczy Teogonia Różnice ż) pochodzenie bogów, wyjaśnienie zwykle w systemie legend i wierzeń: grecka teogonia tłumaczenie
 • Co znaczy Trezor Wady i zalety m) skarbiec, zwłaszcza w banku przykłady
 • Co znaczy Taksja Podobieństwa ruchowa swobodnie poruszających się niższych organizmów zwierzęcych i roślinnych, zachodząca pod wpływem różnych bodźców fizycznych, np definicja
 • Co znaczy Troll Czemu m) postać (olbrzym lub karzeł) z legend skandynawskich, mieszkająca w górskich pieczarach, nieprzyjazna ludziom: złośliwy troll encyklopedia
 • Co znaczy Tylda Co gorsze poziomego wężyka, oznaczający, że wyraz jest napisany w formie skrótowej lub że jego część jest celowo opuszczona; 2. znak diakrytyczny w jak działa
 • Co znaczy Tartan Porównaj pokrycie podłoża, ziemi, z tworzywa sztucznego, wykorzystywane do wykładania przede wszystkim bieżni sportowych; bieżnia lub stadion czy jest
 • Co znaczy Trans Porównanie pierwszy człon wyrazów złożonych, mający znaczenie: przez, poprzez, poza-, za-, z drugiej strony: transatlantyk, transeuropejski pojęcie
 • Co znaczy Tapeta Dlaczego pokrycia (lp táp?s)> papier lub tworzywo sztuczne do oklejania ścian w celach ozdobnych: tapeta w kwiatki, tapeta papierowa, winylowa wyjaśnienie
 • Co znaczy Telenowela Jak lepiej wieloodcinkowy serial telewizyjny o tematyce obyczajowej, przeznaczony dla szerokiego kręgu odbiorców: oglądać telenowele opis
 • Co znaczy Trofeum Kiedy n; odm. w lm) <łac. trophaeum; z gr. tropaíon pomnik zwycięstwa> zdobycz, łup: trofea myśliwskie informacje
 • Co znaczy Tachy Od czego zależy pierwszy człon wyrazów złożonych, wskazujący na ich związek znaczeniowy z szybkością, przyspieszaniem: tachygrafia, tachymetr znaczenie
 • Co znaczy Testosteron Na czym polega steron; wg progesteron> biochem. męski hormon płciowy, wytwarzany przez jądra, stosowany jako lek w niedoczynności lub zaniku czynności co znaczy
 • Co znaczy Tuz Różnice m) <śr.-w.-niem. tus> osoba ważna, mająca wpływy, osobistość; osoba uznana za wybitną w jakiejś dziedzinie: być tuzem krzyżówka
 • Co znaczy Scheck Traveller Wady i zalety czek podróżny o określonej wysokości, honorowany przez banki i inne instytucje po złożeniu na nim podpisu przez właściciela co to jest
 • Co znaczy Transplantacja Podobieństwa przeszczep organu wewnętrznego; > 2. wymiana jakiegoś organu ludzkiego na inny: dokonać, przeprowadzić transplantację serca, nerki słownik
 • Co znaczy Temblak Czemu > opaska lub trójkątna chusta zawieszona na karku chorego, służąca do podtrzymywania i unieruchamiania chorej ręki, zgiętej w łokciu: mieć czym jest
 • Co znaczy Tryliard Co gorsze m) liczba odpowiadająca jedynce z 21 zerami co oznacza
 • Co znaczy Terminal Porównaj końcowy> 1. stacja końcowa sieci komunikacyjnej: terminal kolejowy, tramwajowy; 2. inform. urządzenie końcowe komputera do komunikowania tłumaczenie
 • Co znaczy Teurgia Porównanie umiejętność przywoływania duchów zmarłych> forma magii, mająca skłonić bóstwo do jakiegoś działania, zwłaszcza do wstępowania w posągi przykłady
 • Co znaczy Takso Dlaczego pierwszy człon wyrazów złożonych, wskazujący na ich związek znaczeniowy z układem, szykiem, systematyką: taksologia definicja
 • Co znaczy Tubalny Jak lepiej przym.) <łac.> głos tubalny: brzmiący jak przez tubę, niski, donośny, gromki encyklopedia
 • Co znaczy Tag Kiedy m) graffiti tworzące ozdobny podpis jak działa
 • Co znaczy Tabu Od czego zależy języków polinezyjskich tapu zakazane, święte> 1. w wierzeniach pierwotnych zakaz kontaktowania się z pewnymi przedmiotami, osobami lub czy jest
 • Co znaczy Transfer Na czym polega fr. transfert, od łac. transfero przenoszę> 1. ekon. przekazanie rzeczy, usługi lub pieniędzy przez jedną jednostkę gospodarczą, np. bank pojęcie
 • Co znaczy Toskański Różnice we Włoszech> szt porządek toskański odmiana porządku doryckiego – charakterystyczna kolumna z bazą i gładkim trzonem wyjaśnienie
 • Co znaczy Tendencyjność Wady i zalety akcentowania tylko jednego aspektu sprawy, z jakiegoś względu uznanego za najważniejszy: tendencyjność sądów, oceny opis
 • Co znaczy Tetracyklina Podobieństwa obwód, koło> farm. antybiotyk zbliżony budową i działaniem do aureomycyny i terramycyny, lecz mniej toksyczny informacje
 • Co znaczy Triada Czemu ż) zespół trzech elementów; trójstopniowość znaczenie
 • Co znaczy Tropikalny Co gorsze występujący między zwrotnikami, w tropiku; upalny, gorący; 2. med. choroby tropikalne choroby właściwe dla strefy podzwrotnikowej i co znaczy
 • Co znaczy Temperować Porównaj ten koniec ołówka, którym się pisze, strugać ołówek temperówka, zatemperować, zatemperowany ołówek; 2. <łac. tempero powściągam> powściągać krzyżówka
 • Co znaczy Torako Porównanie piersi, przen. klatka piersiowa> pierwszy człon wyrazów złożonych, wskazujący na ich związek znaczeniowy z klatką piersiową co to jest
 • Co znaczy Termometr Dlaczego przyrząd do mierzenia temperatury, zaopatrzony w skalę; termometr rtęciowy termometr szklany napełniony rtęcią słownik
 • Co znaczy Tryper Jak lepiej m) choroba weneryczna, rzeżączka czym jest
 • Co znaczy Timokracja Kiedy przez Platona: timo-od tim cześć, szacunek, -kratía wyjęte z d?mokratía> forma rządów, w której władzę sprawuje grupa najbogatszych ludzi co oznacza
 • Co znaczy Trop Od czego zależy m) <łac. tropus, z gr. trópos zwrot, obrócenie> lit. wyraz lub zdanie o znaczeniu przenośnym, np. metafora tropiczny, tropika tłumaczenie
 • Co znaczy Trampki Na czym polega włóczęga> buty sportowe z materiału, na gumowej podeszwie i z krótką cholewką: trampki harcerskie, nosić trampki przykłady
 • Co znaczy Transcendentalizm Różnice a) doktryna J. Kanta i F.W. Schelinga, oparta na uznawaniu apriorycznych form poznania jako wyprzedzających i warunkujących doświadczenie definicja
 • Co znaczy Trupa Wady i zalety ż) przest. zespół artystów teatralnych lub cyrkowych, dających przedstawienie: wędrowna trupa encyklopedia
 • Co znaczy Telegazeta Podobieństwa ż) tekst przekazywany za pomocą telewizora, zawierający aktualizowane co pewien czas wiadomości, reklamy itp.; gazeta telewizyjna jak działa
 • Co znaczy Tanagryjski Czemu staroż. Beocji (w środk. Grecji)> figurki tanagryjskie: znalezione w grobach koło Tanagry wielokolorowe figurki z terakoty przedstawiające czy jest
 • Co znaczy Trejaż Treliaż Co gorsze drewniana ażurowa kratka obrośnięta roślinami pnącymi, charakterystyczna dla ogrodów barokowych, używana też współcześnie jako przyścienna pojęcie
 • Co znaczy Turkologia Porównaj ż) 1. nauka o języku tureckim i literaturze tureckiej; 2. wydział filologiczny na uniwersytecie, obejmujący studia w tym zakresie turkolog wyjaśnienie
 • Co znaczy Testament Porównanie świadkiem, świadczę, poświadczam (też swoją „ostatnią wolę”, czyli sporządzam testament), od testis świadek> akt prawny, rozporządzenie opis
 • Co znaczy Tera Dlaczego w Japonii, tworząca kompleks ośmiu budowli sakralnych, rozmieszczonych na dużym terenie, który jest ogrodzony murem informacje
 • Co znaczy Tendencyjny Jak lepiej przedstawiający, lansujący jakąś tendencję; lit. powieść tendencyjna powieść, której treść jest podporządkowana przyjętym przez autora znaczenie
 • Co znaczy Terror Kiedy przemocy, gwałtu w celu zastraszenia, zniszczenia przeciwnika: krwawy terror, policyjny terror, stosować terror, akt terroru terrorysta co znaczy
 • Co znaczy Tama Od czego zależy wodnego z piasku, kamieni, betonu itp., wznoszonego w celu regulacji rzeki; 2. przeszkoda, zawada; 3. budowla odgradzająca w kopalni jedną krzyżówka
 • Co znaczy Tartarin Na czym polega pisarza A. Daudeta Przygody Tartarena z Taraskonu> typ sympatycznego fanfarona, opowiadającego o swych niebywałych czynach co to jest
 • Co znaczy Tatuować Różnice wykonywać tatuaż słownik
 • Co znaczy Tora Wady i zalety pierwszych ksiąg Starego Testamentu, b) prawo religijne i społeczne judaizmu zawarte w Biblii i prawo ustne zawarte w Misznie i Talmudzie czym jest
 • Co znaczy Tygiel Podobieństwa ogniotrwałego, używane w laboratoriach chemicznych i w przemyśle do np. topienia metali, prażenia substancji; przen. miejsce, gdzie co oznacza
 • Co znaczy Truwer Czemu m) poeta, muzyk i śpiewak wędrowny w północnej Francji (XII–XIII w.), uprawiający poezję epicką i lirykę miłosną tłumaczenie
 • Co znaczy Top Co gorsze ostatni człon wyrazów złożonych, wskazujący na ich związek znaczeniowy z miejscem, miejscowością, okolicą, terenem: biotop, zootop przykłady
 • Co znaczy Tradycjonalizm Porównaj tradycji, przywiązanie do tradycji; 2. intelektualna postawa i ideologia opierająca się na czerpaniu z przeszłości wzorców we wszystkich definicja
 • Co znaczy Talon Porównanie stąd przen. odcinek; od łac. talus kostka u nogi> dokument, kwit upoważniający do otrzymania, kupienia czegoś, zwłaszcza towarów rzadkich encyklopedia
 • Co znaczy Tortilla Dlaczego ż) popularny w Ameryce Łacińskiej, okrągły, cienki placek kukurydziany z mięsem, serem itp., podawany na gorąco z sosem jak działa
 • Co znaczy Trombita Jak lepiej trompet? (gw. trombet?)> ludowy dęty instrument muzyczny w kształcie długiej drewnianej rury, w Polsce używany przez górali podhalańskich czy jest
 • Co znaczy Tupet Kiedy przen. czelność> 1. nadmierna pewność siebie, granicząca z bezczelnością, zuchwałość: mieć tupet, człowiek z tupetem, mówić z tupetem; 2 pojęcie
 • Co znaczy Transfiguracja Od czego zależy ż) przeobrażenie, przemienienie, przeistoczenie wyjaśnienie
 • Co znaczy Trolejbus Na czym polega bezszynowy środek komunikacji miejskiej, pobierający energię z przewodów powietrznych za pomocą dwóch odbieraków prądu trolejbusowy: linia opis
 • Co znaczy Tragedia Różnice koźli śpiew> 1. utwór dramatyczny, przedstawiający bohatera w sytuacjach konfliktu moralnego, ideowego, psychologicznego, którego informacje
 • Co znaczy Triumwirat Wady i zalety trzy osoby sprawujące władzę, wspólnie rządzące; 2. w starożytnym Rzymie porozumienie między trzema mężami stanu dla zdobycia władzy znaczenie
 • Co znaczy Trygonometryczny Podobieństwa funkcje trygonometryczne funkcje kąta: sinus, kosinus, tangens, kotangens, sekans, kosekans; równanie trygonometryczne równanie, w którym co znaczy
 • Co znaczy Tundra Czemu bezleśny obszar w północnej strefie podbiegunowej, o roślinności składającej się z mchów, porostów, nielicznych ziół, karłowatych brzóz i krzyżówka
 • Co znaczy Tyflopedagogika Co gorsze pedagogika> dział pedagogiki specjalnej, zajmujący się wychowywaniem i nauczaniem dzieci niewidomych i niedowidzących co to jest
 • Co znaczy Trans Porównaj stan podniecenia, niepokoju, zapału: wpaść w trans twórczy; 2. w hipnozie stan podobny do snu, charakteryzujący się obniżoną świadomością słownik
 • Co znaczy Teocentryzm Porównanie m) pogląd uznający Boga za najwyższą wartość teocentryczny czym jest
 • Co znaczy Taran Dlaczego tárandos łoś> 1. hist. machina oblężnicza do burzenia murów; 2. ostre zakończenie dziobu okrętów bojowych taranować co: bić, uderzać co oznacza
 • Co znaczy Tradycyjny Jak lepiej z pokolenia na pokolenie; 2. niewnoszący nic nowego, przebiegający według ustalonych schematów, szablonów; schematyczny, szablonowy tłumaczenie
 • Co znaczy Tabularny Kiedy tablica> dotyczący tabuli; hipoteczny: posiadłość, własność tabularna większa własność ziemska, dawne dobra szlacheckie przykłady
 • Co znaczy Tantiema Od czego zależy autora w dochodach z publikacji jego książek, wystawiania sztuk, wykonywania utworów muzycznych, określony w procentach: dostawać tantiemy definicja
 • Co znaczy Talizman Na czym polega hiszp. talismán, z ar. tilsam?n lm (lp tilsam)> przedmiot noszony przy sobie, któremu przypisuje się magiczną moc przynoszenia szczęścia encyklopedia
 • Co znaczy Tamponada Różnice ż) med. wypełnianie ran tamponami uciskającymi w celu zatamowania krwawienia jak działa
 • Co znaczy Tonizować Wady i zalety med. o lekach: działać wzmacniająco czy jest
 • Co znaczy Teoretyczny Podobieństwa teoria; formalnie wg gr. the?r?tikós dotyczący obserwacji, od the?r?tós obserwowany> 1. wynikający z teorii; 2. istniejący w teorii pojęcie
 • Co znaczy Tuzinkowy Czemu przym.) zwykły, zwyczajny, niewyróżniający się, banalny, pospolity: tuzinkowy wygląd, tuzinkowy pisarz> tuzinkowość wyjaśnienie
 • Co znaczy Tura Co gorsze ż) kolejka, etap: pierwsza tura wyborów opis
 • Co znaczy Tanka Porównaj ż) lit. forma poetycka w literaturze japońskiej, utwór nierymowany, zwykle o treści lirycznej, złożony z pięciu wersów informacje
 • Co znaczy Transwestytyzm Porównanie się z osobami innej płci, przejawiająca się w sposobie zachowania i ubierania transwestyta, transwestytka znaczenie
 • Co znaczy Temperatura Dlaczego temperatura umiar> 1. wielkość fizyczna, określająca stan rozgrzania ciała; temperatura bezwzględna a absolutna temperatura mierzona w co znaczy
 • Co znaczy Terato Jak lepiej pierwszy człon wyrazów złożonych, wskazujący na ich związek znaczeniowy z potworem, potwornością: teratologia krzyżówka
 • Co znaczy Tusz Kiedy szybko schnąca, mająca nasyconą barwę i połysk, służąca do rysowania, pisania, kreślenia piórkiem lub miękkim pędzlem: pisać czarnym tuszem co to jest
 • Co znaczy Teleobiektyw Od czego zależy m) fot obiektyw fotograficzny o długiej ogniskowej, przeznaczony do robienia zdjęć ze znacznej odległości słownik
 • Co znaczy Troglodyta Na czym polega z gr. tr?glodýt?s mieszkający w jaskini> osoba żyjąca w grocie, jaskini, zarówno w czasach prehistorycznych, jak i współcześnie czym jest
 • Co znaczy Toast Różnice grzanka, przen. toast, od fr. toster prażyć, przypiekać na ruszcie; od łac. tostus prażony, suszony> krótkie przemówienie na cześć kogoś co oznacza
 • Co znaczy Tabletka Wady i zalety ż) mały, płaski krążek sprasowanego leku; pastylka tłumaczenie
 • Co znaczy Trimaran Podobieństwa m) <łac. tri-trój-+ (kata) maran> łódź o trzech równoległych, połączonych nad wodą kadłubach: pływać trimaranem przykłady
 • Co znaczy Tandem Czemu dwóch osób, z dwoma siodełkami i dwoma urządzeniami napędowymi: jechać tandemem, na tandemie; 2. dwuosobowy zespół zawodników lub definicja
 • Co znaczy Tercet Co gorsze m) 1. trzyosobowy zespół muzyczny; 2. utwór wokalny dla trzech głosów encyklopedia
 • Co znaczy Tombak Porównaj stop miedzi i cynku o barwie od złotożółtej do czerwonej, odporny na korozję, używany do wyrobu taniej biżuterii, instrumentów muzycznych jak działa
 • Co znaczy Tek Porównanie tropikalnych; bardzo twarde drewno tego drzewa, stosowane w meblarstwie (ze względu na kolor czerwonobrązowy i różnorodność słojów) i w czy jest
 • Co znaczy Toner Dlaczego m) proszek używany do drukowania w powielarkach i drukarkach laserowych pojęcie
 • Co znaczy Trufla Jak lepiej Tuber, grzyb jadalny z rodziny truflowatych (Tuberaceae), o podziemnych bulwowatych owocnikach, zwykle ciemno-brązowych, rosnący w lasach wyjaśnienie
 • Co znaczy Turnia Kiedy o kształcie wieży, od niem. Turm wieża> samotna stroma skała lub szczyt: mieszkać pod turnią, turnie tatrzańskie opis
 • Co znaczy Technicystyczny Od czego zależy przym.) 1. wyolbrzymiający rolę techniki w życiu społecznym; 2. formalistyczny informacje
 • Co znaczy Tyrs Na czym polega opleciona bluszczem, ozdobiona owocami, kwiatami, wstążkami, stanowiąca atrybut Dionizosa, występująca często jako motyw architektoniczny znaczenie
 • Co znaczy Trener Różnice kierujący całokształtem przygotowań zawodnika lub drużyny do zawodów, prowadzący drużynę podczas meczu; 2. urządzenie służące do wyrabiania co znaczy
 • Co znaczy Tendencja Wady i zalety fr. tendence (fr. tendance), od łac. tendens dążący, zmierzający ku czemuś> 1. kierunek rozwoju czegoś: tendencje w literaturze krzyżówka
 • Co znaczy Trap Podobieństwa będące ruchomym połączeniem statku z nabrzeżem, dwóch statków lub pokładów statku: spuścić trap, wejść na trap co to jest
 • Co znaczy Trias Czemu ery mezozoicznej, charakteryzujący się występowaniem roślin nagonasiennych, pojawieniem się licznych amonitów, belemnitów i gadów oraz słownik
 • Co znaczy Tektura Co gorsze okładka, od łac. tectus pokryty, tego pokrywam> gruby i twardy papier, składający się z wielu warstw, używany do wyrobu okładek, opakowań czym jest
 • Co znaczy Tanatofobia Porównaj ż) psych. chorobliwa obawa przed śmiercią co oznacza
 • Co znaczy Tembr Porównanie m) barwa głosu właściwa głosowi ludzkiemu lub dźwiękowi instrumentu: mieć miły, ostry tembr głosu tłumaczenie
 • Co znaczy Toga Dlaczego adwokatów, prokuratorów, także uroczysty strój profesorów wyższych uczelni o formie długiego, luźnego płaszcza: toga sędziowska, nosić togę przykłady
 • Co znaczy Talmudyzm Jak lepiej na Talmudzie; 2. pot. ścisłe, bezwarunkowe i bezkrytyczne przestrzeganie przepisów talmudyczny, talmudysta definicja
 • Co znaczy Termodynamika Kiedy dział fizyki zajmujący się zagadnieniami przemian energetycznych oraz analizą tendencji do zmian stanów równowagi; termodynamika chemiczna encyklopedia
 • Co znaczy Tranzyt Od czego zależy przewóz ludzi, towarów, przejazd z jednego państwa do innego przez obszar trzeciego kraju, położonego między nimi: jechać tranzytem jak działa
 • Co znaczy Transformacja Na czym polega transformatio przekształcenie> prze kształcenie, przeobrażenie, zmiana kogo, czego w kogo, co: transformacja ustrojowa transformacyjny czy jest
 • Co znaczy Tv Różnice skrót od: telewizja pojęcie
 • Co znaczy Tuba Wady i zalety do wzmacniania głosu; 2. rurka z cienkiej blachy lub plastiku, służąca jako opakowanie substancji półpłynnych, np. maści, pasty, farby wyjaśnienie
 • Co znaczy Tuman Podobieństwa m) mgła tumanić opis
 • Co znaczy Trygonometria Czemu metria> mat. dział matematyki, nauka o figurach przestrzennych i stosunkach matematycznych, które je charakteryzują trygonometryczny informacje
 • Co znaczy Tafla Co gorsze płyta jakiegoś materiału; 2. równa, gładka, lśniąca powierzchnia; 3. tylna część tratwy: błękitna, gładka, lśniąca, spokojna, srebrna tafla znaczenie
 • Co znaczy Tyrada Porównaj re ciągnąć> 1. przen. długa, nudna, podniosła wypowiedź, zwykle zawierająca pouczenia: wygłaszać tyrady o uczciwości; 2. w teatrze: dłuższe co znaczy
 • Co znaczy Totalitarny Porównanie całość> system organizacji w państwie, w którym całość władzy należy do jedynej partii, nietolerującej żadnej opozycji, kontrolującej krzyżówka
 • Co znaczy Teksas Dlaczego gruba, sztywna, prążkowana tkanina bawełniana, z której szyje się odzież o kroju sportowym; 2. teksasy (lm) spodnie z tego materiału co to jest
 • Co znaczy Turystyka Jak lepiej ż) zorganizowane zbiorowe lub indywidualne wyjazdy poza miejsce stałego zamieszkania słownik
 • Co znaczy Tapicer Kiedy tapissier tapicer, i tapecer, z niem. Tapezierer; od tapezieren obijać meble, wyściełać, tapetować, z wł. tappezzare> rzemieślnik zajmujący czym jest
 • Co znaczy Turbować Od czego zależy się czym <łac. turbo mącę> przest. martwić się o coś, trapić się czym, niepokoić się turbować kogo czym co oznacza
 • Co znaczy Terytorium Na czym polega terra ziemia> 1. obszar ziemi, zajmowany przez grupę ludzi, teren wyodrębniony ze względu na jakieś cechy charakterystyczne: terytorium tłumaczenie
 • Co znaczy Typować Różnice wybierać z pewnej grupy jednostki najbardziej odpowiednie do czegoś przykłady
 • Co znaczy Taumaturgia Wady i zalety ż) moc czynienia cudów definicja
 • Co znaczy Telebim Podobieństwa ustawiany zwykle na otwartej przestrzeni, składający się z wielu małych ekranów, z których każdy przekazuje odpowiedni, znacznie encyklopedia
 • Co znaczy Tablica Czemu szeroka, dawniej zwykle czarna plansza, na której w klasie szkolnej pisano kredą: podejść do tablicy, pisać na tablicy; 2. zwykle jak działa
 • Co znaczy Templariusze Co gorsze templiers> francuski zakon religijny i wojskowy, utworzony w XI w. dla obrony Ziemi Świętej, bardzo szybko wzbogacony dzięki licznym czy jest
 • Co znaczy Trofia Porównaj ostatni człon wyrazów złożonych, wskazujący na ich związek znaczeniowy z pokarmem, odżywianiem się: heterotrofia pojęcie
 • Co znaczy Trepak Porównanie m) rosyjski taniec ludowy o szybkim tempie, charakterystycznych drobnych kroczkach z przytupywaniem wyjaśnienie
 • Co znaczy Teatrologia Dlaczego ż) nauka o teatrze i jego rozwoju, teorii, środkach artystycznych, uwarunkowaniach społecznych opis
 • Co znaczy Trymestr Jak lepiej m) trzecia cześć roku akademickiego: cykl trymestralny informacje
 • Co znaczy Tytan Kiedy pod jakimś względem: tytan pracy; 2. w mitologii greckiej każdy z olbrzymów, którzy stoczyli z Zeusem walkę o panowanie nad światem i po znaczenie
 • Co znaczy Transparent Od czego zależy tablica lub płótno na drewnia nych drążkach, z hasłami wznoszonymi na pochodach, demonstracjach: unieść, wznosić transparenty co znaczy
 • Co znaczy Taksa Na czym polega ż) stała opłata pobierana za pewne usługi: taksa klimatyczna, podnieść, obniżyć taksę, nałożyć taksę na co krzyżówka
 • Co znaczy Turbulencja Różnice zamieszanie> 1. fiz. burzliwość; 2. w atmosferze: nieuporządkowane i przypadkowe zmiany kierunku i prędkości porcji powietrza; ruch co to jest
 • Co znaczy Teutoński Wady i zalety przym.) <łac. Teutones, dawne plemię germańskie> germański, niemiecki, krzyżacki: styl teutoński, zakon teutoński słownik
 • Co znaczy Trybut Podobieństwa m) <łac. tributum> danina, haracz składane zwycięzcy przez pokonanych trybutariusz czym jest
 • Co znaczy Teleabonent Czemu m) abonent telewizyjny lub telefoniczny co oznacza
 • Co znaczy Termiczny Co gorsze przym.) dotyczący ciepła: burza termiczna, obróbka termiczna tłumaczenie
 • Co znaczy Topless Toples Porównaj m) damski strój plażowy, składający się tylko z majteczek lub szortów: dziewczyna w toplesie przykłady
 • Co znaczy Tandeta Porównanie marne, byle jakie, wykonane niedbale, po partacku, ze złego materiału: produkować tandetę tandeciarz, tandetnie, tandetność, tandetny; 2 definicja
 • Co znaczy Tombola Dlaczego ż) loteria fantowa encyklopedia
 • Co znaczy Tapiseria Jak lepiej ż) szt. wielobarwna tkanina dekoracyjna, np. gobelin jak działa
 • Co znaczy Transkrypcja Kiedy transcriptio przepisywanie> 1. napisanie tekstu, utrwalonego w jednej konwencji graficznej, w innej pisowni; 2. jęz. system pisowni opartej czy jest
 • Co znaczy Tetryczeć Od czego zależy stawać się tetrykiem, stawać się zgryźliwym, zgorzkniałym i gderliwym pojęcie
 • Co znaczy Tramp Na czym polega m) 1. osoba lubiąca podróżować, wędrować, obieżyświat; 2. statek morski, odbywający nieregularne rejsy do różnych portów tramping wyjaśnienie
 • Co znaczy Talar Różnice od nazwy miasta Joachimsthal> duża moneta srebrna, bita od XV w. w różnych krajach europejskich, w Polsce do drugiej poł. XIX w opis
 • Co znaczy Trepan Wady i zalety med. narzędzie chirurgiczne służące do wiercenia otworów w tkance kostnej, głównie w pokrywie czaszki informacje
 • Co znaczy Transpozycja Podobieństwa przystosowanie czegoś do innego użytku niż poprzedni; 2. przeróbka zmieniająca charakter czegoś, np. przeróbka dzieła epickiego na znaczenie
 • Co znaczy Trotuar Czemu m) chodnik, część ulicy oddzielona od jezdni, przeznaczona dla ruchu pieszych: iść trotuarem, wąski trotuar co znaczy
 • Co znaczy Tenri Co gorsze albo o prawie niebieskim> największa i najbardziej wpływowa i żywotna sekta religijna kultu sinto w Japonii, uznająca za główne bóstwo i krzyżówka
 • Co znaczy Technicyzm Porównaj ang. technicism> 1. przerost formy nad treścią w dziele; 2. przesadne uznawanie prymatu techniki w życiu społecznym technicyzacja co to jest
 • Co znaczy Tryl Trel Porównanie ptaków: trele słowika; 2. pot. żart. o śpiewie: słychać było czyjeś trele; 3. trele-morele: pot. głupstwa, bzdury, niepoważna gadanina słownik
 • Co znaczy Transakcja Dlaczego dokonanie> 1. ekon. umowa handlowa, zawarta między dwoma przedsiębiorstwami; 2. rozmowy poprzedzające zawieranie umów handlowych: dokonać czym jest
 • Co znaczy Trokar Jak lepiej stosowane tak że w weterynarii; trójgraniec co oznacza
 • Co znaczy Terpentyna Kiedy terebintowa, od terebinthus, z gr. terébinthos bot. terebint (drzewo terpentynowe)> bezbarwna lub zielonożółta ciecz o charakterystycznym tłumaczenie
 • Co znaczy Toposy Od czego zależy m; lm) lit. potoczne, utarte, ogólnie przyjęte sądy, opinie itp przykłady
 • Co znaczy Trampolina Na czym polega ż) deska nad powierzchnią wody, pozwalająca wybić się do góry przy skokach do wody: skoki z trampoliny definicja
 • Co znaczy Terroryzm Różnice forma walki, polegająca m.in. na porywaniu ludzi, samolotów, organi zowanie zamachów terrorystycznych dla wymuszenia określonych ustępstw encyklopedia
 • Co znaczy Transsubstancjacja Wady i zalety przeistoczenie, łac. transsubstantiatio> przemiana chleba i wina w ciało i krew Jezusa Chrystusa; przeistoczenie jak działa
 • Co znaczy Takt Podobieństwa umiejętność zachowania się w sposób opanowany, niewywołujący konfliktów, poczucie umiaru, zachowanie zasad przyzwoitości, delikatność: takt czy jest
 • Co znaczy Toksyczność Czemu ż) charakterystyczna dla danej substancji właściwość wywierania silnego, szkodliwego działania na żywy organizm pojęcie
 • Co znaczy Taryfikacja Co gorsze ż) 1. zestawienie czegoś według odpowiedniej taryfy; 2. sporządzanie taryfikatorów wyjaśnienie
 • Co znaczy Terapia Porównaj thérapeutique ż), z gr. therapeía służba, therapeía to?n?kamnónt?n usługiwanie chorym> 1. zabiegi uzdrawiające, przywracanie zdrowia chorym opis
 • Co znaczy Trał Porównanie kształcie dużego worka, ciągnięta po dnie morskim trałować ryby; 2. urządzenie wojskowe do wykrywania i niszczenia min morskich trałowiec informacje
 • Co znaczy Transcendencja Dlaczego transcendens przekraczający> filoz. istnienie czegoś poza umysłem poznającym, poza (ponad) człowiekiem, np. istnienie Boga lub bogów znaczenie
 • Co znaczy Termos Jak lepiej thermós ciepły, gorący> naczynie składające się z plastikowej lub metalowej obudowy i szklanego wkładu o podwójnych ściankach, pomiędzy co znaczy
 • Co znaczy Turbina Kiedy wir powietrzny (łac. stożek)> techn. silnik przetwarzający energię kinetyczną na energię mechaniczną ruchu obrotowego wirnika krzyżówka
 • Co znaczy Tabuizm Od czego zależy m) w religiach ludów pierwotnych zjwisko występowania tabu co to jest
 • Co znaczy Tron Na czym polega thrónos> 1. bogato zdobiony fotel, stojący zwykle na podwyższeniu pod baldachimem, honorowe miejsce monarchy i dostojników kościelnych słownik
 • Co znaczy Trybować Różnice co czym oddzielać mięso od kości wytrybować, trybowanie: nóż do trybowania czym jest
 • Co znaczy Tatuażt Wady i zalety napis na ciele ludzkim, wykonany przez wprowadzanie farby do nakłuć na skórze cienką igłą tatuować kogo co, tatuować się, wytatuować co oznacza
 • Co znaczy Tuberkuloza Podobieństwa ż) przest gruźlica tłumaczenie
 • Co znaczy Treser Czemu specjalista w określonej dziedzinie, osoba zajmująca się zawodowo tresurą, czyli układaniem, wychowywaniem zwierząt treserka, tresować kogo przykłady
 • Co znaczy Tonsura Co gorsze kształcie kółka na czubku głowy, którą duchowni katoliccy golą; wygolony wierzch głowy u członków niektórych zakonów definicja
 • Co znaczy Tunel Porównaj przejazd podziemny, wykopany w ziemi lub wykuty w skale w celu umożliwienia komunikacji: tunel pod kanałem La Manche, tunel kolejowy encyklopedia
 • Co znaczy Tornado Porównanie huraganu, trąba powietrzna, występująca nad Zatoką Meksykańską i na Kubie: nad wyspą przeszło gwałtowne tornado jak działa
 • Co znaczy Termo Dlaczego człon wyrazów złożonych, wskazujący na ich związek znaczeniowy z ciepłem, temperaturą: termometr, termostat czy jest
 • Co znaczy Termin Jak lepiej miedzy), stąd przen. koniec, kres, cel (ostateczny); z fr. terme, ang. term> 1. czas, w którym powinna być wykonana jakaś czynność, data pojęcie
 • Co znaczy Trik Kiedy użyty np. w filmie dla uzyskania jakiegoś efektu: trik filmowy, reklamowy, stosować triki trikowy; 2. podstęp wyjaśnienie
 • Co znaczy Tarantela Od czego zależy ż) włoski taniec ludowy, bardzo szybki, w takcie 6/8 lub 3/8 opis
 • Co znaczy Transmisja Na czym polega transmissio przekazanie> 1. przekazywanie na odległość dźwięków, obrazów, sygnałów za pośrednictwem fal elektromagnetycznych: transmisja informacje
 • Co znaczy Tuzin Różnice wł. dozzina> 1. dwanaście sztuk czegoś: kupować co na tuziny, tuzinami; 2. tuziny (lm) duża liczba, ilość czego: kupować tuziny książek znaczenie
 • Co znaczy Trawers Wady i zalety urządzenie w formie grobli, służące do ochrony brzegu rzeki przed wylewem; 2. lotn. lot poziomy po kursie skośnym do płaszczyzny symetrii co znaczy
 • Co znaczy Tyran Podobieństwa týrannos władca> 1. przen. osoba mająca dużą władzę, sprawująca ją w sposób absolutny, wymuszając fizycznie lub psychicznie bezwzględne krzyżówka
 • Co znaczy Tomia Czemu ostatni człon wyrazów złożonych, wskazujący na ich związek znaczeniowy z cięciem: kostotomia co to jest
 • Co znaczy Tenor Co gorsze od barytonu: śpiewać tenorem, głos tenorowy; 2. śpiewak mający taki głos: koncert trzech tenorów; 3. <łac.> dawn. wydźwięk pisma, rozmowy słownik
 • Co znaczy Turbacja Porównaj ż) <łac. turbatio> daw. zmartwienie, niepokój, troska, kłopot, trud czym jest
 • Co znaczy Tren Porównanie lit. utwór liryczny poświęcony osobie zmarłej, opłakujący ją, pieśń żałobna, np. Treny Jana Kochanowskiego; 2. długi, ciągnący co oznacza
 • Co znaczy Tracheo Dlaczego art?ría tracheía, od trachýs szorstki, chropowaty, nierówny> pierwszy człon wyrazów złożonych, wskazujący na ich związek znaczeniowy z tłumaczenie
 • Co znaczy Tonować Jak lepiej czegoś; 2. fot. barwić obrazy fotograficzne na papierze; 3. szt. pokrywać obraz olejny warstwą werniksu barwionego w celu zharmonizowania przykłady
 • Co znaczy Tetra Kiedy ż) cienka tkanina, rzadko tkana, zwykle bawełniana, stosowana na pieluszki definicja
 • Co znaczy Trasa Od czego zależy szlak komunikacyjny, linia komunikacyjna, droga, trakcja; 2. ważniejsza droga, ulica, arteria; 3. droga wytyczona dla zawodników sportowych encyklopedia
 • Co znaczy Trybunał Na czym polega podium, na którym zasiadali trybunowie podczas swoich czynności urzędowych, od tribunus trybun> 1. sąd mający specjalne(kompetencje lub jak działa
 • Co znaczy Torturować Różnice 1. poddawać kogoś torturom w celu wymuszenia zeznań; 2. sprawiać komuś przykrość, męczyć, dręczyć, nękać kogoś czy jest
 • Co znaczy Tyraliera Wady i zalety polegający na szerokim rozstawieniu żołnierzy w jednej linii wzdłuż linii frontu: iść tyralierą; żołnierze idący w takim ustawieniu pojęcie
 • Co znaczy Trykot Podobieństwa m) wyrób włókienniczy, odzież z takiej dzianiny, zwłaszcza obcisły kostium gimnastyczny, kąpielowy, sportowy, baletowy itp wyjaśnienie
 • Co znaczy Termoregulacja Czemu porządkować> 1. fizjol. regulacja temperatury ciała, występująca u ptaków i ssaków; 2. techn. utrzymywanie stałej, pożądanej temperatury opis
 • Co znaczy Trubadur Co gorsze trobador> poeta dworski, tworzący w XI–XIII w. na południu Francji w języku staroprowansalskim, piszący utwory o tematyce miłosnej lub informacje
 • Co znaczy Trio Porównaj n) trzyosobowy zespół, np. muzyczny: trio skrzypcowe znaczenie
 • Co znaczy Trylogia Porównanie utworów literackich, filmowych lub innych, składający się z trzech połączonych tematycznie części, z których każda jest samodzielną co znaczy
 • Co znaczy Trywializować Dlaczego czynić coś trywialnym; wulgaryzować krzyżówka
 • Co znaczy Tytulatura Jak lepiej ż) 1. tytuł lub tytuły przysługujące komuś; 2. przest. dane umieszczone na karcie tytułowej książki co to jest
 • Co znaczy Transwestyta Kiedy m) przejmowanie sposobu bycia i ubierania się osób płci odmiennej słownik
 • Co znaczy Terrarium Od czego zależy pomieszczenie do hodowli i obserwacji małych zwierząt lądowych lub ziemno-wodnych w zrekonstruowanym środowisku: terrarium dla żółwi czym jest
 • Co znaczy Teofania Na czym polega święta w Delfach, podczas którego wystawiano na widok publiczny wszystkie posągi (wizerunki) bogów, gr.-chrześcijańska nazwa święta co oznacza
 • Co znaczy Turnus Różnice tourne> czas korzystania z pobytu na kursach, wczasach itp. każdej kolejnej grupy uczestników; kurs, wczasy itp. trwające przez taki okres tłumaczenie
 • Co znaczy Talk Wady i zalety talq> bardzo miękki minerał koloru białego, żółtawego, zielonkawego, stosowany w przemyśle papierniczym, gumowym, farbiarskim, w ceramice przykłady
 • Co znaczy Torsje Podobieństwa dokuczliwe skurcze żołądka, z p.-łac. torsiones męki, tortury; od łac. torqueo wykrę cam, skręcam> wymioty: mieć gwałtowne torsje, męczyły definicja
 • Co znaczy Trybuszon Czemu m) daw. korkociąg encyklopedia
 • Co znaczy Trauma Co gorsze uszkodzenie lub rana, wywołane przez uderzenie przedmiotem materialnym; 2. psych. gwałtowny szok emocjonalny, powodujący trwałe zmiany jak działa
 • Co znaczy Transseksualizm Porównaj uczucie doświadczane przez osobę danej płci przynależenia do płci przeciwnej, czemu zwykle towarzyszy chęć zmiany własnej płci czy jest
 • Co znaczy Try Tri Porównanie pierwszy człon wyrazów złożonych, mający znaczenie: potrójny, trzykrotny, troisty: triada, triatlon, tryftong pojęcie
 • Co znaczy Teologia Dlaczego ż) nauka o Bogu i zbawieniu człowieka, oparta na dogmatach danej religii teolog, teologiczny wyjaśnienie
 • Co znaczy Triumfalny Jak lepiej sukcesów, zwycięstw; 2. wyrażający radość, dumę ze zwycięstwa, sukcesu; zwycięski, triumfujący; 3. archit. łuk triumfalny budowla w opis
 • Co znaczy Totalizator Kiedy hazardowa w formie zakładów, w której gracze typują np. numery, wyniki spotkań sportowych itp.: grać w totalizatora sportowego, zakłady informacje
 • Co znaczy Taranować Od czego zależy co czym rozbijać przeszkodę, niszczyć, wyważyć coś, uderzając lub najeżdżając: taranować drzwi znaczenie
 • Co znaczy Tonik Na czym polega często dodawany do dżinu; 2. kosmetyczny, wzmacniający i ożywczy środek do pielęgnacji skóry tonizować co co znaczy
 • Co znaczy Taca Różnice tazza miska, miseczka, filiżanka, hiszp. taza, z ar. tassa naczynie do picia> 1. płaskie naczynie służące do przenoszenia, podawania na krzyżówka
 • Co znaczy Tyzana Wady i zalety ż) przest. napar z ziół leczniczych: pić tyzanę lipową co to jest
 • Co znaczy Trojański Podobieństwa gród w Azji Mniejszej> 1. mit. gr. koń trojański duży drewniany koń z czasów oblężenia Troi przez Greków, którzy w jego wnętrzu wprowadzili słownik
 • Co znaczy Tandetny Czemu przym.) lichy, wykonany niedbale, z marnego materiału: tandetny obraz, tandetna robota czym jest
 • Co znaczy Tournée Co gorsze artystycznego po różnych miejscowościach z gościnnymi występami, trasa koncertowa: odbywać tournée po kraju, wyjechać na tournée co oznacza
 • Co znaczy Takka Porównaj bylina z rodziny Taccaceae, o dużych liściach, zielonych lub brązowych kwiatach, zebranych w baldaszkowaty kwiatostan, występująca w tłumaczenie
 • Co znaczy Terma Porównanie ż) niewielki grzejnik gazowy lub elektryczny do wody przykłady
 • Co znaczy Tropik Dlaczego tropikós zwrotny, obrotowy> 1. obszar na kuli ziemskiej między zwrotnikami Raka i Koziorożca, o klimacie gorącym i na ogół wilgotnym definicja
 • Co znaczy Trybadyzm Jak lepiej m) homoseksualne stosunki między kobietami encyklopedia
 • Co znaczy Show Talk Kiedy telewizyjnego, rzadziej radiowego, w którym prowadzący rozmawia półprywatnie z zaproszonymi gośćmi, zwykle z osobami znanymi, po to, by jak działa
 • Co znaczy Tyrański Od czego zależy przym.) właściwy tyranowi lub tyranii; bezwzględny, samowładny, despotyczny, autokratyczny czy jest
 • Co znaczy Teka Na czym polega pokrowiec, futerał> 1. duża teczka; 2. stanowisko, urząd ministra: minister bez teki 3. zbiór rysunków, reprodukcji tworzących jakąś całość pojęcie
 • Co znaczy Tse Tse Różnice ndm) gatunki muchy żyjącej w Afryce tropikalnej, niektóre wywołują śpiączkę afrykańską u człowieka i choroby u bydła: mucha tse-tse wyjaśnienie
 • Co znaczy Tarok Tarot Wady i zalety m) gra w karty; talia, licząca 78 kart, bywa też używana do wróżb: karty do tarota opis
 • Co znaczy Frutti Tutti Podobieństwa konfitura z różnych owoców; różne surowe, pokrajane owoce, przyprawione cukrem, rumem, likierem; 2. lody z mieszanką krajanych (często informacje
 • Co znaczy Tapet Czemu serweta, dywan, z łac. tapetum, z gr. táp?sm> daw. stół, przy którym obraduje się: coś jest na tapecie: coś jest ośrodkiem zainteresowania znaczenie
 • Co znaczy Tarantula Co gorsze ż) duży pająk żyjący w Ameryce Płd., którego ukąszenia są bolesne, lecz nie niebezpieczne dla życia co znaczy
 • Co znaczy Trema Porównaj jako skrót wł. tremarella> stan obawy, podenerwowania, stres przed publicznym wystąpieniem: mieć tremę przed premierą, czuć tremę przed krzyżówka
 • Co znaczy Trikowy Porównanie zdjęcia filmowe, wykonane za pomocą pomysłowych zabiegów technicznych, w celu uzyskania efektów specjalnych co to jest
 • Co znaczy Tylżycki Dlaczego dawnych Prusach Wsch., obecnie Sowieck w Federacji Ros.> ser tylżycki półtwardy ser podpuszczkowy, wyrabiany z mleka krowiego, dość ostry słownik
 • Co znaczy Taczanka Jak lepiej wózek z karabinem maszynowym, używany w Rosji w czasie wojny 1918–1920, w wojsku polskim w okresie międzywojennym czym jest
 • Co znaczy Temporalizacja Kiedy ż) <łac. temporalis czasowy> psych. odnoszenie przeżycia aktualnego do dawniejszego co oznacza
 • Co znaczy Trombocyty Od czego zależy m; lm) biol. drobne ciałka uczestniczące w procesie krzepnięcia krwi tłumaczenie
 • Co znaczy Turniket Na czym polega m) drzwi obrotowe przykłady
 • Co znaczy Tankować Różnice napełniać paliwem zbiornik samochodu lub innego pojazdu mechanicznego tan kowanie, tankowiec, zatankować, zatankowany; 2. pot. pić alkohol definicja
 • Co znaczy Tabun Wady i zalety m) stado dzikich koni na pastwisku encyklopedia
 • Co znaczy Traumatologia Podobieństwa ż) med. dział chirurgii, obejmujący leczenie obrażeń ciała wywołanych przez urazy; chirurgia urazowa jak działa
 • Co znaczy Timing Czemu m) wybór najlepszego czasu na wykonanie czegoś, na rozpoczęcie czegoś czy jest
 • Co znaczy Teodycea Co gorsze prawomocność, słuszność, sprawiedliwość> 1. koncepcja filozoficzno-religijna, mająca na celu uzgodnienie sprzeczności między wiarą w dobroć pojęcie
 • Co znaczy Tao Porównaj praw rządzących przyrodą i społeczeństwem jako jej częścią; w konfucjanizmie: metoda działania sprawiedliwego, zgodnego z normami etycznymi wyjaśnienie
 • Co znaczy Triumf Porównanie przeciwnikiem; sukces, osiągnięcie w jakiejś dziedzinie; 2. duma, zadowolenie, satysfakcja z sukcesu: łatwy, największy, niebywały opis
 • Co znaczy Tanatologia Dlaczego ż) nauka badająca przyczyny śmierci i związane z nią zjawiska informacje
 • Co znaczy Tamburyn Jak lepiej instrument perkusyjny w postaci małego, płaskiego bębenka z błoną napiętą na obręczy, w której zawieszone są blaszki brzęczące przy znaczenie
 • Co znaczy Thriller Kiedy teatralny, o sensacyjnej i pełnej napięcia akcji z elementami grozy, tajemniczości, niesamowitości, dreszczowiec co znaczy
 • Co znaczy Teoretyzować Od czego zależy formułować, wypowiadać tezy teoretyczne, rozważać sprawy od strony teorii, czasem nie licząc się z praktyką krzyżówka
 • Co znaczy Tutor Na czym polega m) opiekun nadzorujący studia przydzielonej mu grupy studentów co to jest
 • Co znaczy Tipsy Różnice m; lm) sztuczne paznokcie, płytki w kształcie paznokci, przyklejane do własnych słownik
 • Co znaczy Tafta Wady i zalety pers. t?fta tkanina> połyskliwa, mieniąca się dwiema barwami, nieco sztywna tkanina jedwabna o charakterystycznym szeleście podczas czym jest
 • Co znaczy Telekomunikacja Podobieństwa udzielenie, rozmowa> 1. technika przekazywania na odległość wiadomości (mowy, muzyki, znaków, pisma, rysunków, fotografii itp.) za pomocą co oznacza
 • Co znaczy Tragik Czemu m) 1. autor tragedii; 2. aktor występujący w tragedii, grający role tragiczne tłumaczenie
 • Co znaczy Tantal Co gorsze frygijski, syn Zeusa> męki Tantala cierpienia wynikające z niemożności zaspokojenia pragnień, z dręczącego pożądania rzeczy znajdujących przykłady
 • Co znaczy Trucht Porównaj zwierzęcia, szczególnie konia, charakteryzujący się szybkim tempem i małymi kroczkami: biegać truchtem truchcik definicja
 • Co znaczy Transit Porównanie transitus przejście, mijanie> satelitarny system nawigacyjny, umożliwiający określenie pozycji statku lub samolotu z dużą dokładnością encyklopedia
 • Co znaczy Tyryjski Dlaczego fenickiego (gr. Týros), dziś Sur nad Morzem Śródziemnym, w płd. Libanie> purpura tyryjska symbol władzy monarszej, słynny barwnik jak działa
 • Co znaczy Translator Jak lepiej program służący do tłumaczenia tekstów zapisanych w języku programowania na język nadający się do wykonania przez komputer; 2. przest czy jest
 • Co znaczy Tartynka Tartinka Kiedy ż) cienka kromka chleba z masłem, konfiturą, wędliną, serem itp., kanapka pojęcie
 • Co znaczy Typ Od czego zależy týpos uderzenie pozostawiające po sobie ślad> 1. osoba skupiająca w sobie charakterystyczne cechy ludzi pewnej kategorii; 2. osoba mająca wyjaśnienie
 • Co znaczy Tabernakulum Na czym polega n; odm. w lm) <łac. tabernaculum szałas> miejsce na ołtarzu, w którym przechowuje się hostię i komunikanty opis
 • Co znaczy Tekstologia Różnice dziedzina wiedzy o tekście, regułach tworzenia tekstu, zasadach spójności, sposobach organizowania informacji, rozpoznawania informacje
 • Co znaczy Techno Wady i zalety styl ostrej, bardzo głośnej muzyki młodzieżowej: muzyka techno znaczenie
 • Co znaczy Totalny Podobieństwa przym.) całkowity, powszechny, zupełny; państwo totalne, ustrój totalny co znaczy
 • Co znaczy Tabor Czemu wojskowy, otoczony rzędem związanych wozów> 1. ogół środków transportu: tabor samochodowy, kolejowy; 2. zespół środków transportu krzyżówka
 • Co znaczy Transcendentalny Co gorsze przym.) filoz. pozadoświadczalny, przekraczający granice podmiotu (umysłu) poznającego: idealizm transcendentalny co to jest
 • Co znaczy Terapeuta Porównaj m) osoba zajmująca się terapią terapeutyczny słownik
 • Co znaczy Talkować Porównanie posypywać coś talkiem czym jest
 • Co znaczy Trojka Dlaczego ż) dawny rosyjski zaprzęg trzykonny co oznacza
 • Co znaczy Technicyzacja Jak lepiej ż) wprowadzanie urządzeń, usprawnień technicznych, szerzenie wiedzy technicznej tłumaczenie
 • Co znaczy Taryfa Kiedy tariffa, hiszp. tarifa cennik, z ar. ta`r?f(a) obwieszczenie urzędowe> 1. zestawienie cen, stawek, płac., podatków itp., ustalone i przykłady
 • Co znaczy Temporalny Od czego zależy przym.) <łac. temporalis> dotyczący czasu: zdanie temporalne definicja
 • Co znaczy Typologia Na czym polega porównawcze typów w zakresie różnych nauk; 2. w metodologii: porządkowanie elementów określonego zbioru według zasady porównywania ich cech encyklopedia
 • Co znaczy Trend Różnice m) tendencja, kierunek, prąd: nowe trendy w malarstwie, trend gospodarczy jak działa
 • Co znaczy Tragizować Wady i zalety przedstawiać coś w sposób tragiczny, robić z czegoś tragedię, rozpaczać z błahego powodu czy jest
 • Co znaczy Tortura Podobieństwa tortura skręcanie, od torqueo wykręcam, skręcam> 1. cierpienie fizyczne zadawane komuś, aby go ukarać lub wymusić na nim zeznania pojęcie
 • Co znaczy Tyrania Czemu okrutne, bezwzględne obchodzenie się z kimś, rządy oparte na przemocy i terrorze; 2. hist. w starożytnej Grecji: forma rządów powstała w wyjaśnienie
 • Co znaczy Terapeutyczny Co gorsze thérapeute, formalnie wg gr. therapeutikós usłużny, pokorny, właściwy słudze> odnoszący się do terapii, terapeuty; leczniczy opis
 • Co znaczy Trenować Porównaj trenerze: przygotowywać zawodników do osiągnięcia jak najlepszych wyników w zawodach sportowych, b) ćwiczyć systematycznie w celu informacje
 • Co znaczy Transmitować Porównanie transmitto przekazuję> 1. przekazywać przez radio lub telewizję bezpośrednią relację z czegoś, z jakichś wydarzeń; 2. nadawać program znaczenie
 • Co znaczy Tweed Dlaczego m) gruba tkanina z wełnianej przędzy o skośnym splocie, w drobne barwne wzory: marynarka z tweedu tweedowy: kostium tweedowy co znaczy
 • Co znaczy Talmud Jak lepiej uczyć się> księga tradycyjnych praw judaizmu, spisanych z przekazanych ustnie nauk rabinów od III w. p.n.e. do VI w. n.e, uzupełniających krzyżówka
 • Co znaczy Taszyzm Kiedy kierunek malarstwa nieprzedstawiającego, powstały w poł. XX w., polegający na tworzeniu kompozycji przypadkowych ze swobodnych barwnych co to jest
 • Co znaczy Terminowy Od czego zależy przym.) 1. odbywający się w oznaczonym terminie; 2. wymagający szybkiego wykonania; pilny słownik
 • Co znaczy Tuberkulidy Na czym polega ż; lm) <łac. tuberculum guzek + -id> med. wykwity skórne będące następstwem krwiopochodnego wysiewu prątków gruźlicy do skóry czym jest
 • Co znaczy Terytorialny Różnice territorium> dotyczący określonego terytorium, charakterystyczny dla niego; także: odbywający się na określonym terytorium: polityka co oznacza
 • Co znaczy Tuner Wady i zalety m) główna część radioodbiornika lub telewizora, służąca do odbioru sygnałów radiowych lub telewizyjnych tłumaczenie
 • Co znaczy Trencz Podobieństwa m) dwurzędowy płaszcz nieprzemakalny z szerokim paskiem przykłady
 • Co znaczy Trefny Czemu nielegalne pochodzenie, np. z kradzieży: trefny samochód; 2. rel. niezgodny z przepisami Talmudu o zachowaniu rytualnej czystości definicja
 • Co znaczy Tamborek Co gorsze haftowania, składający się z dwóch drewnianych obręczy, które służą do napinania haftowanego materiału: haftować na tamborku encyklopedia
 • Co znaczy Tarpejski Porównaj Tarpejska strome zbocze południowego wierzchołka Kapitolu, skąd w antycznym Rzymie strącano skazanych za zdradę państwa jak działa
 • Co znaczy Telepatia Porównanie ż) zjawisko przekazywania i odbierania myśli na odległość telepatyczny czy jest
 • Co znaczy Termotropizm Dlaczego kierunek> biol. zwrot, wychylanie się, wyginanie się części organizmu roślin lub części ciała zwierząt niższych osiadłych pod wpływem pojęcie
 • Co znaczy Teleologia Jak lepiej logia> filoz. pogląd, według którego celowość stanowi zasadę oraz wyjaśnienie istoty i przebiegu zjawisk i procesów w przyrodzie wyjaśnienie
 • Co znaczy Trapez Kiedy gr. trapézion stolik, od trápeza stół> 1. figura geometryczna o czterech bokach: dwóch równoległych i dwóch nierównoległych: trapez opis
 • Co znaczy Tomografia Od czego zależy wewnętrznych narządów ludzkich lub materiałów, polegająca na robieniu warstwowych zdjęć rentgenowskich i nakładaniu ich, wskutek czego informacje
 • Co znaczy Tachystoskop Na czym polega najszybszy + -skop> psych. przyrząd służący do badania pamięci, uwagi, spostrzegawczości itp., z możliwością kontrolowania reakcji badanych znaczenie
 • Co znaczy Taksówka Różnice ludzi lub rzeczy za opłatę według ustalonej taryfy: taksówka osobowa, bagażowa, wolna taksówka, jechać taksówką, wziąć taksówkę co znaczy
 • Co znaczy Tukan Wady i zalety indiańskiego tupi a. guarani> ptak z Ameryki Płd., o wielkim barwnym dziobie i upierzeniu w żywych kolorach krzyżówka
 • Co znaczy Terminarz Podobieństwa plan zajęć ze wskazaniem terminu ich wykonania: mieć napięty terminarz; 2. kalendarz z rubrykami do wpisywania notatek przy datach co to jest
 • Co znaczy Tytuł Czemu nagłówek, nazwa książki, dzieła literackiego, naukowego, nazwa czasopisma, artykułu, sztuki teatralnej, filmu, utworu muzycznego, imprezy słownik
 • Co znaczy Transport Co gorsze przewieźć> 1. przewóz ludzi i ładunków różnymi środkami lokomocji2. środki lokomocji służące do przewozu; 3. dział gospodarki, obejmujący czym jest
 • Co znaczy Temperament Porównaj temperamentum proporcja> 1. zespół stałych cech charakteru człowieka: mieć burzliwy, żywy, spokojny temperament, człowiek z temperamentem co oznacza
 • Co znaczy Tapioka Porównanie dialektu tupi w Brazylii> mąka otrzymywana z korzenia manioku, używana przez Indian; podobny produkt otrzymywany z mąki ziemniaczanej i tłumaczenie
 • Co znaczy Teizm Dlaczego doktryna filozoficzna, według której zasadą jedności świata jest jedyny i osobowy Bóg, będący przyczyną wszystkiego teista, teistyczny przykłady
 • Co znaczy Tokaj Jak lepiej m) węgierskie wino o złocistej barwie, produkowane w regionie Tokaj definicja
 • Co znaczy Tyfon Kiedy m) urządzenie używane na statkach i w latarniach morskich do nadawania w czasie mgły dźwiękowych znaków ostrzegawczych encyklopedia
 • Co znaczy Tobogan Od czego zależy m) niskie sanki używane przez ratowników górskich do przewożenia rannych; sanki Indian kanadyjskich jak działa
 • Co znaczy Trotyl Na czym polega wybuchowy, stosowany do kruszenia skał w górnictwie oraz w wojsku do wypełniania pocisków artyleryjskich, bomb, min itp czy jest
 • Co znaczy Traumatyczny Różnice będący następstwem urazu, wywołany urazem; 2. psych. zdarzenie traumatyczne zdarzenie wstrząsające, wywierające negatywny wpływ na psychikę pojęcie
 • Co znaczy Teatrofil Wady i zalety m) miłośnik, entuzjasta teatru wyjaśnienie
 • Co znaczy Tomasz Podobieństwa m) niewierny Tomasz człowiek nieufny, sceptyczny; niedowiarek opis
 • Co znaczy Turpizm Czemu współczesnej literaturze, zwłaszcza poezji, polegający na upodobaniu do brzydoty, wprowadzaniu do utworów literackich motywów śmierci informacje
 • Co znaczy Tremo Co gorsze n) przest. wysokie lustro w ramie, obejmujące całą postać znaczenie
 • Co znaczy Transfuzja Porównaj ż) med. podanie krwi choremu, przetaczanie krwi co znaczy
 • Co znaczy Talia Porównanie tej okolicy ciała: sukienka z podwyższoną/obniżoną talią; 3. komplet kart do gry: grać jedną talią krzyżówka
 • Co znaczy Termoterapia Dlaczego ż) med. leczenie schorzeń różnych narządów przez nagrzewanie; ciepłolecznictwo co to jest
 • Co znaczy Taraban Jak lepiej m) podłużny bęben turecki, używany w dawnym wojsku tarabanić słownik
 • Co znaczy Tużurek Kiedy czarna marynarka wizytowa, dwurzędowy, długi surdut męski z ciemnej wełny, z aksamitnym kołnierzem, noszony na przełomie XIX i XX w czym jest
 • Co znaczy Toksyczny Od czego zależy trucizna, z gr. toksikón> 1. wywo łujący zatrucia; trujący; 2. wywołany przez toksyny, pochodzący z zatrucia toksyczność co oznacza
 • Co znaczy Tumanić Na czym polega mącić komuś w głowie, wprowadzać w błąd, bałamucić, mamić: tumanić kogo, co – czym, tumanić ludzi, sumienia tłumaczenie
 • Co znaczy Tetra Różnice wyrazów złożonych, mający znaczenie: czterokrotny, poczwórny, odpowiadający polskiemu: cztero-: tetralogia przykłady
 • Co znaczy Termofor Wady i zalety phorein nieść> 1. gumowy worek napełniany gorącą wodą, służący do miejscowego nagrzewania ciała; także: poduszka elektryczna; 2. fiz definicja
 • Co znaczy Tetryk Podobieństwa m) <łac. taetricus (człowiek) ponury, od taeter przykry, groźny> osoba zgorzkniała, zrzędna, zgryźliwa tetryczeć, stetryczeć, stetryczały encyklopedia
 • Co znaczy Tarant Czemu m) koń maści białej w łaty tarantowata maść samochód staranował coś taran, taranowanie czegoś, staranować, staranowany jak działa
 • Co znaczy Tezauryzacja Co gorsze pieniędzy lub złota i przechowywanie ich w domu, „w pończosze”, a nie w banku tezauryzować co, tezauryzowanie, tezauryzowany czy jest
 • Co znaczy Teleskop Porównaj dalekowidz> 1. urządzenie optyczne do obserwacji ciał niebieskich, o konstrukcji lunety, zaopatrzone w zwierciadło wklęsłe; 2. techn pojęcie
 • Co znaczy Tyfus Porównanie týphos dym, czad, przen. pycha> 1. ostra choroba zakaźna, występująca w różnych postaciach, np. tyfus brzuszny, tyfus plamisty; 2. wet wyjaśnienie
 • Co znaczy Trapiści Dlaczego m; lm) w Ko ściele katolickim: zakon kontemplacyjny o surowej regule opis
 • Co znaczy Tartuffe Jak lepiej m) świętoszek, obłudnik, hipokryta informacje
 • Co znaczy Trawersować Kiedy przebywać, przebyć coś w poprzek> 1. chodzić, jeździć w poprzek stoku, ukośnie, zakosami; 2. o statku, samolocie: płynąć lub lecieć pod znaczenie
 • Co znaczy Tele Od czego zależy wyrazów złożonych, wskazujący na ich związek znaczeniowy: z działaniem na odległość: teleanaliza, teledetekcja, telefaks, telefon co znaczy
 • Co znaczy Tarpan Na czym polega m) azjatycki mały, dziki koń szarej maści z ciemną pręgą na grzbiecie, żyjący w lesie i na stepie, wytępiony w XIX w krzyżówka
 • Co znaczy Talasoterapia Różnice ż) med. leczenie klimatyczne w miejscowościach nadmorskich co to jest
 • Co znaczy Tytularny Wady i zalety titulus> mający tytuł, ale niepełniący żadnych funkcji i obowiązków, honorowy, nominalny: konsul tytularny tytularnie: piastować funkcję słownik
 • Co znaczy Tycjanowski Podobieństwa przym.) o włosach koloru złotorudego czym jest
 • Co znaczy Transcendentny Czemu transcendens transcendentis przekraczający> filoz. a) istniejący na zewnątrz podmiotu, b) wykraczający poza zasięg doświadczenia i poznania co oznacza
 • Co znaczy Top Tip Co gorsze pot. a) bardzo dobry, doskonały, b) w użyciu przysłówkowym: dobrze, doskonale tłumaczenie
 • Co znaczy Taoizm Porównaj filozofia chińska, głosząca materialną jedność świata i powszechną prawidłowość zjawisk (tao), propagująca poddanie się naturalnemu przykłady
 • Co znaczy Terakota Porównanie ż) płytki podłogowe lub rzeźby z ceramiki, wytwarzane z gliny kamionkowej definicja
 • Co znaczy Treska Dlaczego ż) dopinka z włosów (sztucznych lub naturalnych), przypinana do własnych włosów encyklopedia
 • Co znaczy Telewizja Jak lepiej telekomunikacji zajmujący się przekazywaniem na odległość za pomocą sygnałów elektrycznych: telewizja satelitarna; 2. instytucja zajmująca jak działa
 • Co znaczy Tryb Kiedy sposób załatwiania określonych spraw; metoda, sposób postępowania, system: codzienny, hulaszczy, koczowniczy, systematyczny tryb, tryb czy jest
 • Co znaczy Teleturniej Od czego zależy telewizyjna w formie konkursu, podczas którego zebrani w studio zawodnicy odpowiadają na pytania z określonych dziedzin pojęcie
 • Co znaczy Termity Na czym polega termites, łac. tarmites czerwie toczące drewno> zool. Isoptera, rząd roślinożernych owadów, żyjących w krajach tropikalnych i wyjaśnienie
 • Co znaczy Teocalli Różnice starożytna świątynia w Meksyku, usytuowana zwykle na szczycie wzgórza opis
 • Co znaczy Team Wady i zalety ze sobą współpracować, zgrana grupa; 2. zespół sportowy, złożony z najlepszych zawodników różnych klubów, występujący w reprezentacji informacje
 • Co znaczy Triumfować Podobieństwa sukces; 2. mieć nad kimś przewagę, cieszyć się, być dumnym z osiągniętego sukcesu, przewagi nad kimś; 3. hist. odprawiać triumf znaczenie
 • Co znaczy Transplantologia Czemu ż) dział medycyny, nauka o przeszczepianiu narządów lub tkanek co znaczy
 • Co znaczy Tabasco Co gorsze ndm) bardzo ostry sos z pieprzem krzyżówka
 • Co znaczy Topografia Porównaj ż) 1. geogr. ukształtowanie, rzeźba te renu; 2. szczegółowy opis okolicy topograficzny co to jest
 • Co znaczy Toaleta Porównanie z łac. tela tkanina> 1. elegancki damski strój: wieczorowa toaleta; 2. czynności higieniczno-kosmetyczne, mycie, czesanie, ubieranie się słownik
 • Co znaczy Tabela Dlaczego tabliczka> uporządkowane zestawienie danych, głównie liczbowych, które ma postać rubryk tabelaryczny czym jest
 • Co znaczy Turma Jak lepiej ż) dawn. więzienie, areszt: iść do turmy, zamknąć w turmie co oznacza
 • Co znaczy Transza Kiedy ż) 1. część pożyczki lub kredytu bankowego, puszczona w obieg: kredyt transzowy; 2. część, partia towaru tłumaczenie
 • Co znaczy Trombo Od czego zależy haímatos zakrzepła kropla krwi> pierwszy człon wyrazów złożonych, wskazujący na ich związek znaczeniowy z krzepnięciem krwi: trombocyty przykłady
 • Co znaczy Tuberkulinowy Na czym polega tuberkulinowy odczyn występujący po wprowadzeniu do organizmu tuberkuliny; ujemny – gdy organizm jest zdrowy, dodatni – gdy istnieje definicja
 • Co znaczy Tempera Różnice ż) rodzaj farby emulsyjnej, spojonej środkiem organicznym, np. białkiem, gumą z olejami i żywicami encyklopedia
 • Co znaczy Top Wady i zalety wskazujący na ich związek znaczeniowy z miejscem, miejscowością, terenem, obszarem: topografia, toponomastyka jak działa
 • Co znaczy Tantryzm Podobieństwa rel. kierunek w hinduizmie i buddyzmie, związany z praktykami religijno-magicznymi oraz kultem bóstw w postaci żeńskiej czy jest
 • Co znaczy Translacja Czemu ż) tłumaczenie, przekład translator, translatorski pojęcie
 • Co znaczy Tynf Co gorsze polski żyjący za panowania Jana Kazimierza> dawn. moneta srebrno-miedziana, używana w XVII–XVIII w., dziś w wyrażeniu dobry żart. tynfa wyjaśnienie
 • Co znaczy Tors Porównaj część tułowia, zwłaszcza męskiego: muskularny tors; 2. rzeźba przedstawiająca tułów ludzki bez rąk i nóg, czasem też bez głowy; uszkodzony opis
 • Co znaczy Tronować Porównanie królować, panować informacje
 • Co znaczy Trepy Dlaczego 1. lekkie obuwie, składające się zwykle z podeszwy i przyszwy okrywającej palce nogi; 2. prymitywne obuwie z drewna lub łyka znaczenie
 • Co znaczy Typia Jak lepiej ostatni człon wyrazów złożonych, wskazujący na ich związek znacze niowy z określonym sposobem drukowania: fototypia, stenotypia co znaczy
 • Co znaczy Tableau Kiedy n; ndm) pamiątkowa tablica, na której znajdują się zdjęcia osób należących do jakiejś grupy: tableau maturalne krzyżówka
 • Co znaczy Taksować Od czego zależy <łac. taxare oceniać> określać wartość czegoś; szacować taksówka co to jest
 • Co znaczy Traktat Na czym polega międzynarodowa zawierana i podpisywana formalnie i uroczyście: podpisać traktat polityczny, handlowy; 2. rozprawa naukowa: traktat słownik
 • Co znaczy Tauromachia Różnice taumaturgiczny (ż) walka z bykami, korrida czym jest
 • Co znaczy Tachograf Wady i zalety m) techn. przyrząd rejestrujący obroty wirujących części maszyny i wskazujący prędkość jej poruszania się; obrotomierz piszący co oznacza
 • Co znaczy Travelling Podobieństwa filmowe kamery w czasie ruchu w stosunku do filmowanego przedmiotu; b) przesuwanie się aparatu filmowego w czasie ujęcia tłumaczenie
 • Co znaczy Talent Czemu nieprzeciętna zdolność twórcza, wybitne uzdolnienie do czegoś; 2. człowiek obdarzony wybitnymi zdolnościami twórczymi: błyskotliwy, bujny przykłady
 • Co znaczy Talidomid Co gorsze produkowany w niektórych państwach Europy Zachodniej; zażywany przez kobiety ciężarne, okazał się tragiczny w skutkach dla potomstwa definicja
 • Co znaczy Tost Porównaj m) grzanka: szynka na toście encyklopedia
 • Co znaczy Tradycjonalista Porównanie przywiązany do tradycji, opie rający się na tradycji, szanujący tradycję; . zwolennik tradycjonalizmu – ideologii2 jak działa
 • Co znaczy Tradycja Dlaczego zwyczajów, opinii, zachowań itp. słowami lub przykładem: tradycja chrześcijańska, tradycja kartezjańska, tradycja ustna; 2. sposób myślenia czy jest
 • Co znaczy Tratować Jak lepiej kogo co niszczyć, gnieść, miażdżyć nogami, kopytami: tratować trawniki stratować, tratować się, tratowany, stratowany pojęcie
 • Co znaczy Traktować Kiedy czym: książka traktuje o wojnie traktat; 2. traktować kogo, w jaki sposób – obchodzić się z kimś w pewien sposób, uważać kogo za co wyjaśnienie
 • Co znaczy Tiara Od czego zależy głowy, diadem monarchów perskich, z pers.> papieskie nakrycie głowy w kształcie wysokiej, stożkowej czapki o trzech koronach, noszone opis
 • Co znaczy Tryboluminescencja Na czym polega luminescencja> techn. rodzaj luminescencji, występujący przy łamaniu lub pocieraniu kryształów, czyli pod wpływem energii mechanicznej informacje
 • Co znaczy Tropo Różnice pierwszy człon wyrazów złożonych, mający znaczenie: zwrot, obracanie się: troposfera znaczenie
 • Co znaczy Tytanizm Wady i zalety m) wysiłek nadludzki, wysiłek tytaniczny, właściwy tytanom co znaczy
 • Co znaczy Tezaurus Podobieństwa skarb, skarbiec> 1. słownik obejmujący całe słownictwo jakiegoś języka; 2. słownik synonimów w układzie pojęciowym, nie alfabetycznym; 3 krzyżówka
 • Co znaczy Tutka Czemu ż) papier zwinięty w kształcie stożka, opakowanie w takim kształcie: tutka cukierków co to jest
 • Co znaczy Tuńczyk Co gorsze thunnus, gr. thýnnos> wielka, mogąca osiągnąć 4 m długości i 500 kg wagi, ryba drapieżna, żyjąca w morzach tropikalnych, jadalna: tuńczyk w słownik
 • Co znaczy Tryptyk Porównaj złożony we troje> kompozycja malarska lub rzeźbiarska, składająca się z trzech części; ołtarz złożony z trzech części: środkowej – czym jest
 • Co znaczy Toksyna Porównanie trucizna, z gr. toksikón> substancja chemiczna, wytwarzana przez organizmy żywe, np. niektóre bakterie, grzyby, węże, mająca właściwości co oznacza
 • Co znaczy Tajfun Dlaczego tajwańskiego) t’ai fung wielki wiatr; pisownia ang. wg gr. typh??n huragan> cyklon tropikalny o bardzo niskim ciśnieniu w środku tłumaczenie
 • Co znaczy Tektonika Jak lepiej ciesielski, od tékt?n cieśla, budowniczy> 1. geol. a) budowa skorupy ziemskiej, b) dział geologii, nauka o budowie skorupy ziemskiej oraz przykłady
 • Co znaczy Tam Tam Kiedy obciągnięty skórą, używany przez niektóre plemiona afrykańskie do przekazywania informacji na odległość: słychać było bębnienie tam-tamów definicja
 • Co znaczy Turbo Od czego zależy <łac. turbo wir, obrót> pierwszy człon wyrazów złożonych, wskazujący na ich związek znaczeniowy z ruchem wirowym lub z turbiną: turbopompa encyklopedia
 • Co znaczy Tartar Na czym polega w mitologii greckiej: przepaść pod Hadesem, do której Zeus strącił Kronosa i Tytanów; 2. w Nowym Testamencie: piekło jak działa
 • Co znaczy Telekonferencja Różnice której uczestnicy porozumiewają się ze sobą na odległość za pomocą nadawczo-odbiorczych urządzeń telefonicznych, radiowych, komputerowych czy jest
 • Co znaczy Tasować Wady i zalety mieszać, zwłaszcza karty do gry, przekładając je przed rozdaniem graczom tasowanie czego, przetasowanie, tasowany, przetasowany pojęcie
 • Co znaczy Tomahawk Podobieństwa m) topór wojenny Indian Ameryki Płn wyjaśnienie
 • Co znaczy Toksyko Czemu pierwszy człon wyrazów złożonych, wskazujący na ich związek znaczeniowy z trucizną: toksykologia opis
 • Co znaczy Tematyka Co gorsze ż) całość poruszanych tematów, wszystkie tematy czegoś: tematyka utworu, pracy naukowej, konferencji informacje
 • Co znaczy Toffi Porównaj ndm) miękki, ciągnący się cukierek mleczny znaczenie
 • Co znaczy Twist Porównanie taniec towarzyski w takcie dwudzielnym, polegający na energicznych skrętach nóg, bioder i rąk; 2. muzyka do tego tańca; 3. wieczko do co znaczy
 • Co znaczy Telefon Dlaczego umożliwiające prowadzenie rozmów na odległość; aparat telefoniczny; 2. pot. a) rozmowa telefoniczna, połączenie telefoniczne, b) numer krzyżówka
 • Co znaczy Tyranizować Jak lepiej obchodzić się z kimś brutalnie, bezwzględnie, narzucać komuś swoją wolę, nie znosząc sprzeciwu co to jest
 • Co znaczy Tarabanić Kiedy 1. pot. głośno pukać, walić, łomotać; 2. przest. bić w bęben; bębnić słownik
 • Co znaczy Torpeda Od czego zależy pocisku podwodnego, z łac. torpedo węgorz elektryczny (porażający swoje ofiary prądem elektrycznym)> 1. samobieżny pocisk podwodny czym jest
 • Co znaczy Turniej Na czym polega 1. zawody sportowe, w których uczestniczy wielu sportowców lub drużyn: turniej tenisowy, stawać do turnieju; 2. dawn. średniowieczne co oznacza
 • Co znaczy Torysi Różnice angielska partia polityczna, utworzona w końcu XVIII w., reprezentująca interesy ziemian, dworu i Kościoła, obecnie odpowiada jej partia tłumaczenie
 • Co znaczy Tapir Wady i zalety dialektu tupi w Brazylii> ssak trawożerny i owocożerny, zamieszkujący Amerykę tropikalną i Malezję, o głowie przedłużonej z krótką, ruchomą przykłady
 • Co znaczy Turban Podobieństwa wł. turbante, z osm. tülbend> 1. nakrycie głowy mężczyzn w wielu krajach Wschodu, z długiego pasa materiału zawiniętego w specjalny sposób definicja
 • Co znaczy Terroryzować Czemu zmuszać do czegoś przemocą, gwałtem, groźbami encyklopedia
 • Co znaczy Tampon Co gorsze m) zwitek waty, gazy do tamowania krwi, oczyszczania ran: tampon z waty, tampon do ucha tamponik, tamponować co, tamponowanie jak działa
 • Co znaczy Turniura Porównaj XIX w. przez kobiety pod suknią w celu podtrzymywania draperii i trenów, nadająca sylwetce kobiecej charakterystyczny wygląd: suknia z czy jest
 • Co znaczy Trawestować Porównanie travestire przeodziać, zmienić szaty, przebrać kogoś za kogoś innego> przerabiać, zmieniać czyjąś wypowiedź, dostosowując ją do innej pojęcie
 • Co znaczy Trust Dlaczego polegająca na zjednoczeniu w jedno wielkie przedsiębiorstwo kilku innych, których właściciele stają się akcjonariuszami nowego: trust wyjaśnienie
 • Co znaczy Tuja Jak lepiej wiecznie zielone ozdobne drzewo iglaste w kształcie stożka, pochodzące z płn. Azji i Ameryki Płn., w Polsce sadzone w parkach, ogrodach, na opis
 • Co znaczy Trankwilizatory Kiedy m; lm) środki uspokajające, kojące, stosowane w leczeniu nerwic, psychoz informacje
 • Co znaczy Taksometr Od czego zależy m) licznik kilometrów w taksówce, który wskazuje wysokość opłaty za przejazd pasażerów lub przewóz towarów znaczenie
 • Co znaczy Tekstylia Na czym polega lm, lp textile tkanina> materiały, wyroby włókiennicze: sklep z tekstyliami tekstylny: sklep tekstylny co znaczy
 • Co znaczy Teflon Różnice plastyczne o wielkiej odporności chemicznej i cieplnej, używane do produkcji aparatury chemicznej, w przemyśle elektrotechnicznym krzyżówka
 • Co znaczy Trunek Wady i zalety doskonały, szlachetny, podły trunek, mieszać trunki, nadużywać trunków, trunek uderzył komu do głowy trunkowy: pot. człowiek trunkowy osoba co to jest
 • Co znaczy Tertio Podobieństwa <łac. tertius trzeci> „po trzecie”, formuła stosowana przy wyliczaniu słownik
 • Co znaczy Termostat Czemu urządzenie do utrzymywania stałej temperatury w przestrzeni zamkniętej, stosowane m.in. w chłodziarkach i w samochodowym układzie czym jest
 • Co znaczy Trybuna Co gorsze mównica, kazalnica> 1. podwyższenie przeznaczone dla przedstawicieli władz podczas defilady, manifestacji itp.: stać na trybunie; 2 co oznacza
 • Co znaczy Tik Porównaj m) ruch, gest konwulsyjny, mimowolny, powtarzający się co jakiś czas skurcz mięśnia lub mięśni: nerwowy tik twarzy, mieć tik tłumaczenie
 • Co znaczy Trolej Porównanie się, krążyć> techn. urządzenie przy wozie tramwajowym, wagonie elektrycznym, trolejbusie, utrzymujące styczność z przewodem doprowadzającym przykłady
 • Co znaczy Tiubietiejka Dlaczego szczyt> okrągła lub kwadratowa czapeczka z wyszytymi lub tkanymi wzorami, ludowe nakrycie głowy u wielu narodów Wschodu definicja
 • Co znaczy Totumfacki Jak lepiej przest. osoba darzona zaufaniem, wykonująca różne zlecenia innej osoby, od której jest zależna, zwłaszcza dla własnych korzyści: to encyklopedia
 • Co znaczy Trockizm Kiedy m) prąd polityczny, według którego rewolucja powinna mieć charakter ciągły i objąć cały świat jak działa
 • Co znaczy Terpsychora Od czego zależy ż) mit. gr.-rzym. muza tańca czy jest
 • Co znaczy Tolerancja Na czym polega wytrzymałość na coś> 1. wyrozumiałość dla czyjegoś odmiennego postępowania, poglądów, wierzeń: tolerancja polityczna, religijna, tolerancja pojęcie
 • Co znaczy Tsunami Różnice oceaniczne, wywołane podwodnymi trzęsieniami ziemi i wybuchami wulkanów, występujące głównie w zachodniej części Oceanu Spokojnego wyjaśnienie
 • Co znaczy Tautologia Wady i zalety logos mowa, nauka> jęz. wypowiedź, powiedzenie powtarzające bez potrzeby to, co zostało już zawarte, np. wracać z powrotem, określane w opis
 • Co znaczy Tilaka Podobieństwa ż) czerwona plamka, jaką kobiety w Indiach malują sobie na czole dla ozdoby lub jako oznakę sekty religijnej informacje
 • Co znaczy Trasować Czemu określonej drogi; 2. techn. wyznaczać na powierzchni przedmiotu obrabianego linie i punkty, według których ma być dokonana obróbka znaczenie
 • Co znaczy Trybularz Co gorsze m) <łac. (kośc.) turibularium, od łac. turibulum> kadzielnica kościelna co znaczy
 • Co znaczy Top Porównaj czołowa pozycja osiągnięta przez np. piosenkarza lub piosenkę; 2. powodzenie, osiągnięcie sukcesu: być na topie; 3. rodzaj bluzki damskiej krzyżówka
 • Co znaczy Trademark Porównanie ndm) marka fabryczna towaru, znak ochronny co to jest
 • Co znaczy Typowy Dlaczego typowi ludzi, zjawisk, będący ich charakterystycznym przedstawicielem, zawierający cechy charakterystyczne, często spotykany słownik
 • Co znaczy Tratwa Jak lepiej pnie drzew, spławiane z prądem rzek; 2. platforma służąca do przepraw na niewielkich odległościach; 3. tratwa ratunkowa korkowe, gumowe czym jest
 • Co znaczy Toreador Kiedy m) uczestnik korridy zadający bykowi ostatni, śmiertelny cios co oznacza
 • Co znaczy Trybun Od czego zależy związek kilku rodów, później jeden z 35 okręgów administracyjnych staroż. Rzymu> 1. przywódca ruchów społecznych, rzecznik, obrońca: trybun tłumaczenie
 • Co znaczy Tiret Na czym polega m) znak graficzny w postaci poziomej krótkiej kreski (-), łącznik przykłady
 • Co znaczy Tauryna Różnice biochem. aminokwas powstający w organizmach zwierzęcych, wchodzący w skład kwasów żółciowych, używany m.in. do badań biochemicznych i przy definicja
 • Co znaczy Tymianek Wady i zalety Thymian, z łac. thymiamus> niewielka roślina aromatyczna o drobnych, szarozielonych liściach i małych, różowofioletowych kwiatach, rosnąca encyklopedia
 • Co znaczy Technokracja Podobieństwa kratós siła, władza> 1. forma ustroju społecznego, w którym władzę sprawują eksperci techniki, organizatorzy i kierownicy produkcji; 2 jak działa
 • Co znaczy Tunika Czemu rękawami lub bez nich, noszona luźno na spódnicę lub spodnie; 2. hist. spodnia część ubrania, która stała się wierzchnim, rodzaj koszuli czy jest
 • Co znaczy Trepanacja Co gorsze ż) med. operacja, chirurgiczne otwarcie czaszki: wykonać, przeprowadzić trepanację trepanować, trepanator, trepan pojęcie
 • Co znaczy Test Porównaj złota, łac. testu(m) naczynie gliniane> 1. zestaw pytań do sprawdzenia czyjejś wiedzy lub umiejętności, ocenianych w skali punktowej; 2 wyjaśnienie
 • Co znaczy Takielunek Porównanie m) wszystkie maszty, żagle, liny statku takielować co opis
 • Co znaczy Tragikomedia Dlaczego ż) utwór dramatyczny, łączący pierwiastki tragiczne z komediowymi informacje
 • Co znaczy Tumba Jak lepiej ż) <łac. kość, z gr. týmbos grób, nagrobek> przest. grobowiec, sarkofag: tumba grobowa znaczenie
 • Co znaczy Temida Kiedy sprawiedliwości i praw, przedstawiana z rogiem obfitości i wagą, niekiedy z opaską na oczach i mieczem w dłoni; 2. przen. sprawiedliwość co znaczy
 • Co znaczy Torpedować Od czego zależy statek torpedą; 2. utrudniać, uniemożliwiać realizację czegoś pewnymi działaniami, zwalczać: torpedować projekt, wnioski, współpracę krzyżówka
 • Co znaczy Teledysk Na czym polega m) utwór muzyczny ilustrowany krótkim filmem, nagrany na taśmie magnetowidowej; wideoklip co to jest
 • Co znaczy Tajga Różnice ż) lasy północne, głównie na Sybe rii i w płn. części Europy i Kanady, z przewagą drzew iglastych słownik
 • Co znaczy Tularemia Wady i zalety Kalifornii Tulare + gr. haíma krew> med. ostra choroba zakaźna małych ssaków, o przebiegu podobnym do dżumy, przenoszona na ludzi drogą czym jest
 • Co znaczy Transponować Podobieństwa przestawiam> 1. przenosić z jednej dziedziny do innej, przystosowywać coś do czegoś; 2. muz. dokonywać transpozycji utworu muzycznego co oznacza
 • Co znaczy Trylion Czemu m) liczba odpowiadająca jedynce z 18 zerami tłumaczenie
 • Co znaczy Tytaniczny Co gorsze przym.) przekraczający zwykłe siły ludzkie; olbrzymi, potężny, nadludzki przykłady
 • Co znaczy Tekst Porównaj składających się w pewną całość, wypowiadanych lub utrwalonych graficznie, nagranych na taśmie, płycie itp.; 2. słowa do utworu muzycznego definicja
 • Co znaczy Tipi Porównanie ndm) stożkowaty namiot Indian Ameryki Płn. z nieprzemakalnego płótna lub skór, zdobiony malowidłami encyklopedia
 • Co znaczy Toczek Dlaczego m) okrągły kapelusz damski bez ronda: nosić toczek, chodzić w toczku, toczek z futra jak działa
 • Co znaczy Tytułować Jak lepiej zwracając się do kogoś, wymieniać jego tytuł; 2. rzad. dawać nazwę, tytuł utworowi literackiemu, muzycznemu, obrazowi itp czy jest
 • Co znaczy Trybada Kiedy ż) lesbijka trybadyzm pojęcie
 • Co znaczy Teokracja Od czego zależy imieniu Boga> forma rządów, w której władza spoczywa w rękach kapłanów, np. w starożytnym Egipcie teokratyczny: rządy teokratyczne wyjaśnienie
 • Co znaczy Tremor Na czym polega mimowolne, rytmiczne, drobne ruchy mięśni twarzy i kończyn spotykane w zatruciach, w narkomanii, w chorobie Parkinsona itp opis
 • Co znaczy Termidor Różnice gorąco + do??dar> jedenasty ron miesiąc w kalendarzu czasów rewolucji francuskiej, od 20 lipca do 18 sierpnia informacje
 • Co znaczy Traper Wady i zalety sidła> północnoamerykański myśliwy polujący na zwierzęta futerkowe w celach zarobkowych traperski, traperstwo znaczenie
 • Co znaczy Tresura Podobieństwa tresować> 1. układanie zwierząt, uczenie ich pewnych zachowań; 2. przen. surowe wychowanie człowieka treser, tresować kogo, co, wytresować co znaczy
 • Co znaczy Tropizm Czemu obrót> biol. a) reakcja ruchowa roślin i niższych zwierząt pod wpływem określonych bodźców zewnętrznych, b) zdolność organizmów do krzyżówka
 • Co znaczy Truizm Co gorsze m) wypowiedź o treści wszystkim znanej, banalnej, choć prawdziwej co to jest
 • Co znaczy Tragizm Porównaj tragicyzm (od łac. tragicus)> 1. lit. nierozwiązywalny konflikt pomiędzy szlachetnymi wartościami bohatera tragicznego a nieuchronnością słownik
 • Co znaczy Tryton Porównanie Posejdona i Amfitryty, bóstwo morskie o tułowiu ludzkim i zwykle rybim ogonie; b) bóstwo z orszaku Posejdona, o postaci półczłowieka i czym jest
 • Co znaczy Tropina Dlaczego ostatni człon wyrazów złożonych, oznaczających leki, hormony: atropina, gonadotropina co oznacza
 • Co znaczy Traf Jak lepiej m) nieoczekiwane zdarzenie; przypadek, zbieg okoliczności tłumaczenie
 • Co znaczy Tulipan Kiedy turban, z pers. dulbänd> Tulipa, roślina z rodziny liliowatych (Liliaceae), o dużych, barwnych, osadzonych pojedynczo kwiatach, występująca przykłady
 • Co znaczy Tałes Od czego zależy m) biały szal w czarne pasy, zakładany na czas modlitwy przez wyznawców judaizmu definicja
 • Co znaczy Traseologia Na czym polega logia> dział kryminalistyki, zajmujący się badaniem odcisków stóp ludzkich i zwierzęcych oraz kół pojazdów encyklopedia
 • Co znaczy Tytanomachia Różnice ż) mit. gr. walka tytanów z Zeusem jak działa
 • Co znaczy Transporter Wady i zalety urządzenie mechaniczne służące do przenoszenia materiałów; przenośnik; 2. wojsk. opancerzony pojazd mechaniczny, przeznaczony do czy jest
 • Co znaczy Transportować Podobieństwa przenoszę> 1. przewozić, dostarczać gdzieś w większej ilości towary, ładunki itp.; 2. przewozić kogoś pod strażą pojęcie
 • Co znaczy Tapirować Czemu niem. toupieren, od ang. toupee kosmyk włosów przyprawiony w miejscu łysiejącym> stroszyć włosy, czesząc je w kierunku do skóry, aby wyjaśnienie
 • Co znaczy Tumor Co gorsze m) <łac.> med. twór patologiczny– nowotwór, naciek, obrzmienie, o kształcie przeważnie kulistym, uciskający sąsiednie tkanki; guz opis
 • Co znaczy Tytoń Porównaj z osm. tütün, od tütmek dymić> 1. Nicotiana, jednoroczna lub wieloletnia roślina z rodziny psiankowatych (Solanaceae), rosnąca w Europie informacje
 • Co znaczy Totalitaryzm Porównanie z fr. totalitaire> polit. system organizacji państwa, polegający na ingerencji władz we wszystkie dziedziny życia politycznego znaczenie
 • Co znaczy Tryplet Dlaczego 1. przysłowie lub zagadka trójwierszowa; 2. fot. obiektyw anastygmatyczny złożony z trzech członów; 3. łow. trzy kolejne strzały co znaczy
 • Co znaczy Totem Jak lepiej wyjątkowo przedmiot, reprezentujące w wielu społeczeństwach pierwotnych przodków plemienia, klanu, otaczane czcią religijną totemiczny krzyżówka
 • Co znaczy Tartaglia Kiedy m) jąkała, okularnik, zwykle notariusz, postać charakterystyczna w neapolitańskiej komedii ludowej co to jest
 • Co znaczy Tequilla Od czego zależy ż) wódka meksykańska wyrabiana z soku agawy słownik
 • Co znaczy Tawerna Na czym polega ż) restauracja, zwykle portowa lub nadmorska, karczma: pić wino w tawernie czym jest
 • Co znaczy Tracheoskopia Różnice ż) med. badanie tchawicy za pomocą specjalnego wziernika co oznacza
 • Co znaczy Temat Wady i zalety 1. główny wątek, przedmiot utworu literackiego, obrazu, rozprawy naukowej; także: przedmiot rozmowy: temat aktualny, banalny, drażliwy tłumaczenie
 • Co znaczy Typizacja Podobieństwa według typów, ujednolicenie wyrobów, urządzeń, konstrukcji itp. według określonych cech charakterystycznych przykłady
 • Co znaczy Technikolor Czemu produkcji filmu barwnego, który polega na przenoszeniu kilku, wykonanych na oddzielnych błonach, obrazów barwnych na jedno podłoże definicja
 • Co znaczy Tetragram Co gorsze m) hebrajskie spółgłoski JHWH oznaczające imię Boga – Jahwe encyklopedia
 • Co znaczy Tolerować Porównaj wytrzymuję coś> 1. być wyrozumiałym dla czyichś przekonań, postępków, dla czyjegoś zachowania; 2. godzić się na czyjąś obecność, znosić coś jak działa
 • Co znaczy Tytułomania Porównanie ż) śmieszna i przesadna skłonność do używania tytułów, do tytułowania siebie lub innych czy jest
 • Co znaczy Tumult Dlaczego m) <łac. tumultus> wrzawa, zgiełk, zamieszanie, hałas: piekielny tumult, trudno coś usłyszeć w takim tumulcie pojęcie
 • Co znaczy Talaso Jak lepiej pierwszy człon wyrazów złożonych, wskazujący na wyjaśnienie
 • Co znaczy Tabaka Kiedy tobako rodzaj fajki> tytoń sproszkowany, wcześniej przefermentowany i wysuszony, który wciągano do nosa, aby wywołać kichanie; tytoń opis
 • Co znaczy Tasak Od czego zależy m) narzędzie kuchenne o kształcie szerokiej, płaskiej siekierki z krótką rączką, służące do siekania, rozdrabniania czegoś informacje
 • Co znaczy Trywialny Na czym polega od trivium> prostacki, ordynarny, pospolity, niewybredny: trywialne wyrażenie, zachowanie, trywialny dowcip trywializacja, trywializować znaczenie
 • Co znaczy Talia Różnice ż) <łac. Thalia, gr. Tháleia> mit. gr.-rzym. muza komedii, przedstawiana z maską komiczną co znaczy
 • Co znaczy Tergal Wady i zalety m) włókno syntetyczne o podwyższonej wytrzymałości, używane zwykle w mieszankach z wełną do wyrobu tkanin i dzianin krzyżówka
 • Co znaczy Tolerancyjny Podobieństwa przym.) wyrozumiały; pobłażliwy co to jest
 • Co znaczy Quarts Trois Czemu figura lub twarz ukazane na obrazie, rysunku, fotografii w trzech czwartych, tj. z ukosa, nie z profilu i nie z przodu słownik
 • Co znaczy Trawestacja Co gorsze przeróbka znanego utworu literackiego: trawestacja „Balladyny”; 2. zmiana czyjejś wypowiedzi stosowanie do innej sytuacji trawestować co czym jest
 • Co znaczy Tytułowy Porównaj karta tytułowa, strona tytułowa pierwsza lub trzecia zadrukowana strona książki, zawierająca tytuł dzieła, nazwisko autora, nazwę co oznacza
 • Co znaczy Tiul Porównanie we Francji> lekka i przezroczysta tkanina o dziurkach okrągłych lub kwadratowych: firanka z tiulu, tiulowa firanka tłumaczenie
 • Co znaczy Tatami Dlaczego używana w Japonii jako dywan; 2. w sportach walki: mata ze słomy ryżowej o rozmiarach 2 m na 1 m i grubości 6,5 cm, mająca amortyzować siłę przykłady
 • Co znaczy Tanoreksja Jak lepiej greckiej oreksis pożądanie, chęć> chorobliwa skłonność do opalania się, zwłaszcza w solarium; nienaturalna potrzeba bycia ciągle opalonym definicja
 • Co znaczy Trening Kiedy systematyczne wykonywanie określonych czynności dla nabycia biegłości w ich wykonywaniu: mieć trening w czymś; 2. sport. systematyczne encyklopedia
 • Co znaczy Tornister Od czego zależy m) płaska torba z paskami, noszona na plecach, głównie przez uczniów jak działa
 • Co znaczy Tenorino Na czym polega n) 1. słaby głos tenorowy, wykorzystywany np. w operach do ról charakterystycznych; 2. głos kastrata czy jest
 • Co znaczy Teletransmisja Różnice przesyłania sygnałów elektrycznych za pomocą przewodów lub drogą radiową; 2. nadawanie spektaklu telewizyjnego spoza studia pojęcie
 • Co znaczy Termia Wady i zalety ostatni człon wyrazów złożonych, wskazujący na ich związek znaczeniowy z ciepłem, temperaturą: elektrotermia wyjaśnienie
 • Co znaczy Toaletka Podobieństwa lustra i stolika, często z szufladkami, przy którym kobieta robi makijaż, czesze się itp.: na toaletce leżały przybory do czesania opis

Słownik wyrazów obcych, pisownia i znaczenie

Definicja - Co to znaczy? Co to jest? Przykłady wyrazów tłumaczonych.

Definicja Toaletka co znaczy termia krzyżówka teletransmisja co to jest tenorino słownik tornister czym jest trening co oznacza tanoreksja tłumaczenie tatami przykłady. słownik.

Co to jest Tachykardia co znaczy trakt krzyżówka tondo co to jest tuberoza znaczenie.