Tabaka, Termia, Tyzana, Tytułowy, Tytułować, Tytułomania, Tytuł, Tytulatura, Tytularny, Tytoń.
tabaka termia tyzana co to jest

Definicje słów, słownik wyrazów na T

 • Co znaczy Tabasco Co to jest ndm) bardzo ostry sos z pieprzem
 • Co znaczy Talia Co to jest ż) <łac. Thalia, gr. Tháleia> mit. gr.-rzym. muza komedii, przedstawiana z maską komiczną
 • Co znaczy Tiret Co to jest m) znak graficzny w postaci poziomej krótkiej kreski (-), łącznik
 • Co znaczy Talasoterapia Co to jest ż) med. leczenie klimatyczne w miejscowościach nadmorskich
 • Co znaczy Taksówka Co to jest ludzi lub rzeczy za opłatę według ustalonej taryfy: taksówka osobowa, bagażowa, wolna taksówka, jechać taksówką, wziąć taksówkę
 • Co znaczy Tabela Co to jest tabliczka> uporządkowane zestawienie danych, głównie liczbowych, które ma postać rubryk tabelaryczny
 • Co znaczy Tabernakulum Co to jest n; odm. w lm) <łac. tabernaculum szałas> miejsce na ołtarzu, w którym przechowuje się hostię i komunikanty
 • Co znaczy Tableau Co to jest n; ndm) pamiątkowa tablica, na której znajdują się zdjęcia osób należących do jakiejś grupy: tableau maturalne
 • Co znaczy Tabletka Co to jest ż) mały, płaski krążek sprasowanego leku; pastylka
 • Co znaczy Tablica Co to jest szeroka, dawniej zwykle czarna plansza, na której w klasie szkolnej pisano kredą: podejść do tablicy, pisać na tablicy; 2. zwykle
 • Co znaczy Tabor Co to jest wojskowy, otoczony rzędem związanych wozów> 1. ogół środków transportu: tabor samochodowy, kolejowy; 2. zespół środków transportu
 • Co znaczy Tabu Co to jest języków polinezyjskich tapu zakazane, święte> 1. w wierzeniach pierwotnych zakaz kontaktowania się z pewnymi przedmiotami, osobami lub
 • Co znaczy Tabuizm Co to jest m) w religiach ludów pierwotnych zjwisko występowania tabu
 • Co znaczy Tabularny Co to jest tablica> dotyczący tabuli; hipoteczny: posiadłość, własność tabularna większa własność ziemska, dawne dobra szlacheckie
 • Co znaczy Tabun Co to jest m) stado dzikich koni na pastwisku
 • Co znaczy Taca Co to jest tazza miska, miseczka, filiżanka, hiszp. taza, z ar. tassa naczynie do picia> 1. płaskie naczynie służące do przenoszenia, podawania na
 • Co znaczy Tachograf Co to jest m) techn. przyrząd rejestrujący obroty wirujących części maszyny i wskazujący prędkość jej poruszania się; obrotomierz piszący
 • Co znaczy Tachy Co to jest pierwszy człon wyrazów złożonych, wskazujący na ich związek znaczeniowy z szybkością, przyspieszaniem: tachygrafia, tachymetr
 • Co znaczy Tachykardia Co to jest ż) med. przyśpieszenie czynności serca; częstoskurcz
 • Co znaczy Tachystoskop Co to jest najszybszy + -skop> psych. przyrząd służący do badania pamięci, uwagi, spostrzegawczości itp., z możliwością kontrolowania reakcji badanych
 • Co znaczy Taczanka Co to jest wózek z karabinem maszynowym, używany w Rosji w czasie wojny 1918–1920, w wojsku polskim w okresie międzywojennym
 • Co znaczy Tafla Co to jest płyta jakiegoś materiału; 2. równa, gładka, lśniąca powierzchnia; 3. tylna część tratwy: błękitna, gładka, lśniąca, spokojna, srebrna tafla
 • Co znaczy Tafta Co to jest pers. t?fta tkanina> połyskliwa, mieniąca się dwiema barwami, nieco sztywna tkanina jedwabna o charakterystycznym szeleście podczas
 • Co znaczy Tag Co to jest m) graffiti tworzące ozdobny podpis
 • Co znaczy Tajfun Co to jest tajwańskiego) t’ai fung wielki wiatr; pisownia ang. wg gr. typh??n huragan> cyklon tropikalny o bardzo niskim ciśnieniu w środku
 • Co znaczy Tajga Co to jest ż) lasy północne, głównie na Sybe rii i w płn. części Europy i Kanady, z przewagą drzew iglastych
 • Co znaczy Takielunek Co to jest m) wszystkie maszty, żagle, liny statku takielować co
 • Co znaczy Takka Co to jest bylina z rodziny Taccaceae, o dużych liściach, zielonych lub brązowych kwiatach, zebranych w baldaszkowaty kwiatostan, występująca w
 • Co znaczy Taksa Co to jest ż) stała opłata pobierana za pewne usługi: taksa klimatyczna, podnieść, obniżyć taksę, nałożyć taksę na co
 • Co znaczy Taksja Co to jest ruchowa swobodnie poruszających się niższych organizmów zwierzęcych i roślinnych, zachodząca pod wpływem różnych bodźców fizycznych, np
 • Co znaczy Takso Co to jest pierwszy człon wyrazów złożonych, wskazujący na ich związek znaczeniowy z układem, szykiem, systematyką: taksologia
 • Co znaczy Taksometr Co to jest m) licznik kilometrów w taksówce, który wskazuje wysokość opłaty za przejazd pasażerów lub przewóz towarów
 • Co znaczy Taksować Co to jest <łac. taxare oceniać> określać wartość czegoś; szacować taksówka
 • Co znaczy Takt Co to jest umiejętność zachowania się w sposób opanowany, niewywołujący konfliktów, poczucie umiaru, zachowanie zasad przyzwoitości, delikatność: takt
 • Co znaczy Talar Co to jest od nazwy miasta Joachimsthal> duża moneta srebrna, bita od XV w. w różnych krajach europejskich, w Polsce do drugiej poł. XIX w
 • Co znaczy Talaso Co to jest pierwszy człon wyrazów złożonych, wskazujący na
 • Co znaczy Talent Co to jest nieprzeciętna zdolność twórcza, wybitne uzdolnienie do czegoś; 2. człowiek obdarzony wybitnymi zdolnościami twórczymi: błyskotliwy, bujny
 • Co znaczy Talia Co to jest tej okolicy ciała: sukienka z podwyższoną/obniżoną talią; 3. komplet kart do gry: grać jedną talią
 • Co znaczy Talidomid Co to jest produkowany w niektórych państwach Europy Zachodniej; zażywany przez kobiety ciężarne, okazał się tragiczny w skutkach dla potomstwa
 • Co znaczy Talizman Co to jest hiszp. talismán, z ar. tilsam?n lm (lp tilsam)> przedmiot noszony przy sobie, któremu przypisuje się magiczną moc przynoszenia szczęścia
 • Co znaczy Talk Co to jest talq> bardzo miękki minerał koloru białego, żółtawego, zielonkawego, stosowany w przemyśle papierniczym, gumowym, farbiarskim, w ceramice
 • Co znaczy Show Talk Co to jest telewizyjnego, rzadziej radiowego, w którym prowadzący rozmawia półprywatnie z zaproszonymi gośćmi, zwykle z osobami znanymi, po to, by
 • Co znaczy Talkować Co to jest posypywać coś talkiem
 • Co znaczy Talmud Co to jest uczyć się> księga tradycyjnych praw judaizmu, spisanych z przekazanych ustnie nauk rabinów od III w. p.n.e. do VI w. n.e, uzupełniających
 • Co znaczy Talmudyzm Co to jest na Talmudzie; 2. pot. ścisłe, bezwarunkowe i bezkrytyczne przestrzeganie przepisów talmudyczny, talmudysta
 • Co znaczy Talon Co to jest stąd przen. odcinek; od łac. talus kostka u nogi> dokument, kwit upoważniający do otrzymania, kupienia czegoś, zwłaszcza towarów rzadkich
 • Co znaczy Tałes Co to jest m) biały szal w czarne pasy, zakładany na czas modlitwy przez wyznawców judaizmu
 • Co znaczy Tam Tam Co to jest obciągnięty skórą, używany przez niektóre plemiona afrykańskie do przekazywania informacji na odległość: słychać było bębnienie tam-tamów
 • Co znaczy Tama Co to jest wodnego z piasku, kamieni, betonu itp., wznoszonego w celu regulacji rzeki; 2. przeszkoda, zawada; 3. budowla odgradzająca w kopalni jedną
 • Co znaczy Tamborek Co to jest haftowania, składający się z dwóch drewnianych obręczy, które służą do napinania haftowanego materiału: haftować na tamborku
 • Co znaczy Tamburyn Co to jest instrument perkusyjny w postaci małego, płaskiego bębenka z błoną napiętą na obręczy, w której zawieszone są blaszki brzęczące przy
 • Co znaczy Tampon Co to jest m) zwitek waty, gazy do tamowania krwi, oczyszczania ran: tampon z waty, tampon do ucha tamponik, tamponować co, tamponowanie
 • Co znaczy Tamponada Co to jest ż) med. wypełnianie ran tamponami uciskającymi w celu zatamowania krwawienia
 • Co znaczy Tanagryjski Co to jest staroż. Beocji (w środk. Grecji)> figurki tanagryjskie: znalezione w grobach koło Tanagry wielokolorowe figurki z terakoty przedstawiające
 • Co znaczy Tanatofobia Co to jest ż) psych. chorobliwa obawa przed śmiercią
 • Co znaczy Tanatologia Co to jest ż) nauka badająca przyczyny śmierci i związane z nią zjawiska
 • Co znaczy Tandem Co to jest dwóch osób, z dwoma siodełkami i dwoma urządzeniami napędowymi: jechać tandemem, na tandemie; 2. dwuosobowy zespół zawodników lub
 • Co znaczy Tandeta Co to jest marne, byle jakie, wykonane niedbale, po partacku, ze złego materiału: produkować tandetę tandeciarz, tandetnie, tandetność, tandetny; 2
 • Co znaczy Tandetny Co to jest przym.) lichy, wykonany niedbale, z marnego materiału: tandetny obraz, tandetna robota
 • Co znaczy Tango Co to jest pochodzący z Argentyny, o charakterze sentymentalnym, nastrojowym i namiętnym, w tempie powolnym; utwór muzyczny w rytmie 2/4 i 4/4
 • Co znaczy Tanka Co to jest ż) lit. forma poetycka w literaturze japońskiej, utwór nierymowany, zwykle o treści lirycznej, złożony z pięciu wersów
 • Co znaczy Tankować Co to jest napełniać paliwem zbiornik samochodu lub innego pojazdu mechanicznego tan kowanie, tankowiec, zatankować, zatankowany; 2. pot. pić alkohol
 • Co znaczy Tanoreksja Co to jest greckiej oreksis pożądanie, chęć> chorobliwa skłonność do opalania się, zwłaszcza w solarium; nienaturalna potrzeba bycia ciągle opalonym
 • Co znaczy Teledysk Co to jest m) utwór muzyczny ilustrowany krótkim filmem, nagrany na taśmie magnetowidowej; wideoklip
 • Co znaczy Tantal Co to jest frygijski, syn Zeusa> męki Tantala cierpienia wynikające z niemożności zaspokojenia pragnień, z dręczącego pożądania rzeczy znajdujących
 • Co znaczy Tantiema Co to jest autora w dochodach z publikacji jego książek, wystawiania sztuk, wykonywania utworów muzycznych, określony w procentach: dostawać tantiemy
 • Co znaczy Tantryzm Co to jest rel. kierunek w hinduizmie i buddyzmie, związany z praktykami religijno-magicznymi oraz kultem bóstw w postaci żeńskiej
 • Co znaczy Tao Co to jest praw rządzących przyrodą i społeczeństwem jako jej częścią; w konfucjanizmie: metoda działania sprawiedliwego, zgodnego z normami etycznymi
 • Co znaczy Taoizm Co to jest filozofia chińska, głosząca materialną jedność świata i powszechną prawidłowość zjawisk (tao), propagująca poddanie się naturalnemu
 • Co znaczy Tapet Co to jest serweta, dywan, z łac. tapetum, z gr. táp?sm> daw. stół, przy którym obraduje się: coś jest na tapecie: coś jest ośrodkiem zainteresowania
 • Co znaczy Tapeta Co to jest pokrycia (lp táp?s)> papier lub tworzywo sztuczne do oklejania ścian w celach ozdobnych: tapeta w kwiatki, tapeta papierowa, winylowa
 • Co znaczy Tapicer Co to jest tapissier tapicer, i tapecer, z niem. Tapezierer; od tapezieren obijać meble, wyściełać, tapetować, z wł. tappezzare> rzemieślnik zajmujący
 • Co znaczy Tapioka Co to jest dialektu tupi w Brazylii> mąka otrzymywana z korzenia manioku, używana przez Indian; podobny produkt otrzymywany z mąki ziemniaczanej i
 • Co znaczy Tapir Co to jest dialektu tupi w Brazylii> ssak trawożerny i owocożerny, zamieszkujący Amerykę tropikalną i Malezję, o głowie przedłużonej z krótką, ruchomą
 • Co znaczy Tapirować Co to jest niem. toupieren, od ang. toupee kosmyk włosów przyprawiony w miejscu łysiejącym> stroszyć włosy, czesząc je w kierunku do skóry, aby
 • Co znaczy Tapiseria Co to jest ż) szt. wielobarwna tkanina dekoracyjna, np. gobelin
 • Co znaczy Taraban Co to jest m) podłużny bęben turecki, używany w dawnym wojsku tarabanić
 • Co znaczy Tarabanić Co to jest 1. pot. głośno pukać, walić, łomotać; 2. przest. bić w bęben; bębnić
 • Co znaczy Taran Co to jest tárandos łoś> 1. hist. machina oblężnicza do burzenia murów; 2. ostre zakończenie dziobu okrętów bojowych taranować co: bić, uderzać
 • Co znaczy Taranować Co to jest co czym rozbijać przeszkodę, niszczyć, wyważyć coś, uderzając lub najeżdżając: taranować drzwi
 • Co znaczy Tarant Co to jest m) koń maści białej w łaty tarantowata maść samochód staranował coś taran, taranowanie czegoś, staranować, staranowany
 • Co znaczy Tarantela Co to jest ż) włoski taniec ludowy, bardzo szybki, w takcie 6/8 lub 3/8
 • Co znaczy Tarantula Co to jest ż) duży pająk żyjący w Ameryce Płd., którego ukąszenia są bolesne, lecz nie niebezpieczne dla życia
 • Co znaczy Tarok Tarot Co to jest m) gra w karty; talia, licząca 78 kart, bywa też używana do wróżb: karty do tarota
 • Co znaczy Tarpan Co to jest m) azjatycki mały, dziki koń szarej maści z ciemną pręgą na grzbiecie, żyjący w lesie i na stepie, wytępiony w XIX w
 • Co znaczy Tarpejski Co to jest Tarpejska strome zbocze południowego wierzchołka Kapitolu, skąd w antycznym Rzymie strącano skazanych za zdradę państwa
 • Co znaczy Tartaglia Co to jest m) jąkała, okularnik, zwykle notariusz, postać charakterystyczna w neapolitańskiej komedii ludowej
 • Co znaczy Tartan Co to jest pokrycie podłoża, ziemi, z tworzywa sztucznego, wykorzystywane do wykładania przede wszystkim bieżni sportowych; bieżnia lub stadion
 • Co znaczy Tartar Co to jest w mitologii greckiej: przepaść pod Hadesem, do której Zeus strącił Kronosa i Tytanów; 2. w Nowym Testamencie: piekło
 • Co znaczy Tartarin Co to jest pisarza A. Daudeta Przygody Tartarena z Taraskonu> typ sympatycznego fanfarona, opowiadającego o swych niebywałych czynach
 • Co znaczy Tartynka Tartinka Co to jest ż) cienka kromka chleba z masłem, konfiturą, wędliną, serem itp., kanapka
 • Co znaczy Tartuffe Co to jest m) świętoszek, obłudnik, hipokryta
 • Co znaczy Taryfa Co to jest tariffa, hiszp. tarifa cennik, z ar. ta`r?f(a) obwieszczenie urzędowe> 1. zestawienie cen, stawek, płac., podatków itp., ustalone i
 • Co znaczy Taryfikacja Co to jest ż) 1. zestawienie czegoś według odpowiedniej taryfy; 2. sporządzanie taryfikatorów
 • Co znaczy Tasak Co to jest m) narzędzie kuchenne o kształcie szerokiej, płaskiej siekierki z krótką rączką, służące do siekania, rozdrabniania czegoś
 • Co znaczy Tasować Co to jest mieszać, zwłaszcza karty do gry, przekładając je przed rozdaniem graczom tasowanie czego, przetasowanie, tasowany, przetasowany
 • Co znaczy Telefon Co to jest umożliwiające prowadzenie rozmów na odległość; aparat telefoniczny; 2. pot. a) rozmowa telefoniczna, połączenie telefoniczne, b) numer
 • Co znaczy Taszyzm Co to jest kierunek malarstwa nieprzedstawiającego, powstały w poł. XX w., polegający na tworzeniu kompozycji przypadkowych ze swobodnych barwnych
 • Co znaczy Tatami Co to jest używana w Japonii jako dywan; 2. w sportach walki: mata ze słomy ryżowej o rozmiarach 2 m na 1 m i grubości 6,5 cm, mająca amortyzować siłę
 • Co znaczy Timing Co to jest m) wybór najlepszego czasu na wykonanie czegoś, na rozpoczęcie czegoś
 • Co znaczy Tatuażt Co to jest napis na ciele ludzkim, wykonany przez wprowadzanie farby do nakłuć na skórze cienką igłą tatuować kogo co, tatuować się, wytatuować
 • Co znaczy Tatuować Co to jest wykonywać tatuaż
 • Co znaczy Taumaturgia Co to jest ż) moc czynienia cudów
 • Co znaczy Tauromachia Co to jest taumaturgiczny (ż) walka z bykami, korrida
 • Co znaczy Tauryna Co to jest biochem. aminokwas powstający w organizmach zwierzęcych, wchodzący w skład kwasów żółciowych, używany m.in. do badań biochemicznych i przy
 • Co znaczy Tautologia Co to jest logos mowa, nauka> jęz. wypowiedź, powiedzenie powtarzające bez potrzeby to, co zostało już zawarte, np. wracać z powrotem, określane w
 • Co znaczy Tawerna Co to jest ż) restauracja, zwykle portowa lub nadmorska, karczma: pić wino w tawernie
 • Co znaczy Team Co to jest ze sobą współpracować, zgrana grupa; 2. zespół sportowy, złożony z najlepszych zawodników różnych klubów, występujący w reprezentacji
 • Co znaczy Teatrofil Co to jest m) miłośnik, entuzjasta teatru
 • Co znaczy Teatrologia Co to jest ż) nauka o teatrze i jego rozwoju, teorii, środkach artystycznych, uwarunkowaniach społecznych
 • Co znaczy Technicystyczny Co to jest przym.) 1. wyolbrzymiający rolę techniki w życiu społecznym; 2. formalistyczny
 • Co znaczy Technicyzacja Co to jest ż) wprowadzanie urządzeń, usprawnień technicznych, szerzenie wiedzy technicznej
 • Co znaczy Technicyzm Co to jest ang. technicism> 1. przerost formy nad treścią w dziele; 2. przesadne uznawanie prymatu techniki w życiu społecznym technicyzacja
 • Co znaczy Technikolor Co to jest produkcji filmu barwnego, który polega na przenoszeniu kilku, wykonanych na oddzielnych błonach, obrazów barwnych na jedno podłoże
 • Co znaczy Techno Co to jest styl ostrej, bardzo głośnej muzyki młodzieżowej: muzyka techno
 • Co znaczy Technokracja Co to jest kratós siła, władza> 1. forma ustroju społecznego, w którym władzę sprawują eksperci techniki, organizatorzy i kierownicy produkcji; 2
 • Co znaczy Teflon Co to jest plastyczne o wielkiej odporności chemicznej i cieplnej, używane do produkcji aparatury chemicznej, w przemyśle elektrotechnicznym
 • Co znaczy Teizm Co to jest doktryna filozoficzna, według której zasadą jedności świata jest jedyny i osobowy Bóg, będący przyczyną wszystkiego teista, teistyczny
 • Co znaczy Tek Co to jest tropikalnych; bardzo twarde drewno tego drzewa, stosowane w meblarstwie (ze względu na kolor czerwonobrązowy i różnorodność słojów) i w
 • Co znaczy Teka Co to jest pokrowiec, futerał> 1. duża teczka; 2. stanowisko, urząd ministra: minister bez teki 3. zbiór rysunków, reprodukcji tworzących jakąś całość
 • Co znaczy Teksas Co to jest gruba, sztywna, prążkowana tkanina bawełniana, z której szyje się odzież o kroju sportowym; 2. teksasy (lm) spodnie z tego materiału
 • Co znaczy Tekst Co to jest składających się w pewną całość, wypowiadanych lub utrwalonych graficznie, nagranych na taśmie, płycie itp.; 2. słowa do utworu muzycznego
 • Co znaczy Tekstologia Co to jest dziedzina wiedzy o tekście, regułach tworzenia tekstu, zasadach spójności, sposobach organizowania informacji, rozpoznawania
 • Co znaczy Tekstylia Co to jest lm, lp textile tkanina> materiały, wyroby włókiennicze: sklep z tekstyliami tekstylny: sklep tekstylny
 • Co znaczy Tektonika Co to jest ciesielski, od tékt?n cieśla, budowniczy> 1. geol. a) budowa skorupy ziemskiej, b) dział geologii, nauka o budowie skorupy ziemskiej oraz
 • Co znaczy Tektura Co to jest okładka, od łac. tectus pokryty, tego pokrywam> gruby i twardy papier, składający się z wielu warstw, używany do wyrobu okładek, opakowań
 • Co znaczy Tele Co to jest wyrazów złożonych, wskazujący na ich związek znaczeniowy: z działaniem na odległość: teleanaliza, teledetekcja, telefaks, telefon
 • Co znaczy Teleabonent Co to jest m) abonent telewizyjny lub telefoniczny
 • Co znaczy Telebim Co to jest ustawiany zwykle na otwartej przestrzeni, składający się z wielu małych ekranów, z których każdy przekazuje odpowiedni, znacznie
 • Co znaczy Telegazeta Co to jest ż) tekst przekazywany za pomocą telewizora, zawierający aktualizowane co pewien czas wiadomości, reklamy itp.; gazeta telewizyjna
 • Co znaczy Telekomunikacja Co to jest udzielenie, rozmowa> 1. technika przekazywania na odległość wiadomości (mowy, muzyki, znaków, pisma, rysunków, fotografii itp.) za pomocą
 • Co znaczy Telekonferencja Co to jest której uczestnicy porozumiewają się ze sobą na odległość za pomocą nadawczo-odbiorczych urządzeń telefonicznych, radiowych, komputerowych
 • Co znaczy Telenowela Co to jest wieloodcinkowy serial telewizyjny o tematyce obyczajowej, przeznaczony dla szerokiego kręgu odbiorców: oglądać telenowele
 • Co znaczy Teleobiektyw Co to jest m) fot obiektyw fotograficzny o długiej ogniskowej, przeznaczony do robienia zdjęć ze znacznej odległości
 • Co znaczy Teleologia Co to jest logia> filoz. pogląd, według którego celowość stanowi zasadę oraz wyjaśnienie istoty i przebiegu zjawisk i procesów w przyrodzie
 • Co znaczy Telepatia Co to jest ż) zjawisko przekazywania i odbierania myśli na odległość telepatyczny
 • Co znaczy Teleskop Co to jest dalekowidz> 1. urządzenie optyczne do obserwacji ciał niebieskich, o konstrukcji lunety, zaopatrzone w zwierciadło wklęsłe; 2. techn
 • Co znaczy Teletransmisja Co to jest przesyłania sygnałów elektrycznych za pomocą przewodów lub drogą radiową; 2. nadawanie spektaklu telewizyjnego spoza studia
 • Co znaczy Teleturniej Co to jest telewizyjna w formie konkursu, podczas którego zebrani w studio zawodnicy odpowiadają na pytania z określonych dziedzin
 • Co znaczy Telewizja Co to jest telekomunikacji zajmujący się przekazywaniem na odległość za pomocą sygnałów elektrycznych: telewizja satelitarna; 2. instytucja zajmująca
 • Co znaczy Temat Co to jest 1. główny wątek, przedmiot utworu literackiego, obrazu, rozprawy naukowej; także: przedmiot rozmowy: temat aktualny, banalny, drażliwy
 • Co znaczy Tematyka Co to jest ż) całość poruszanych tematów, wszystkie tematy czegoś: tematyka utworu, pracy naukowej, konferencji
 • Co znaczy Temblak Co to jest > opaska lub trójkątna chusta zawieszona na karku chorego, służąca do podtrzymywania i unieruchamiania chorej ręki, zgiętej w łokciu: mieć
 • Co znaczy Tembr Co to jest m) barwa głosu właściwa głosowi ludzkiemu lub dźwiękowi instrumentu: mieć miły, ostry tembr głosu
 • Co znaczy Temida Co to jest sprawiedliwości i praw, przedstawiana z rogiem obfitości i wagą, niekiedy z opaską na oczach i mieczem w dłoni; 2. przen. sprawiedliwość
 • Co znaczy Tempera Co to jest ż) rodzaj farby emulsyjnej, spojonej środkiem organicznym, np. białkiem, gumą z olejami i żywicami
 • Co znaczy Temperament Co to jest temperamentum proporcja> 1. zespół stałych cech charakteru człowieka: mieć burzliwy, żywy, spokojny temperament, człowiek z temperamentem
 • Co znaczy Temperatura Co to jest temperatura umiar> 1. wielkość fizyczna, określająca stan rozgrzania ciała; temperatura bezwzględna a absolutna temperatura mierzona w
 • Co znaczy Temperować Co to jest ten koniec ołówka, którym się pisze, strugać ołówek temperówka, zatemperować, zatemperowany ołówek; 2. <łac. tempero powściągam> powściągać
 • Co znaczy Templariusze Co to jest templiers> francuski zakon religijny i wojskowy, utworzony w XI w. dla obrony Ziemi Świętej, bardzo szybko wzbogacony dzięki licznym
 • Co znaczy Temporalizacja Co to jest ż) <łac. temporalis czasowy> psych. odnoszenie przeżycia aktualnego do dawniejszego
 • Co znaczy Temporalny Co to jest przym.) <łac. temporalis> dotyczący czasu: zdanie temporalne
 • Co znaczy Tendencja Co to jest fr. tendence (fr. tendance), od łac. tendens dążący, zmierzający ku czemuś> 1. kierunek rozwoju czegoś: tendencje w literaturze
 • Co znaczy Tendencyjność Co to jest akcentowania tylko jednego aspektu sprawy, z jakiegoś względu uznanego za najważniejszy: tendencyjność sądów, oceny
 • Co znaczy Tendencyjny Co to jest przedstawiający, lansujący jakąś tendencję; lit. powieść tendencyjna powieść, której treść jest podporządkowana przyjętym przez autora
 • Co znaczy Tenor Co to jest od barytonu: śpiewać tenorem, głos tenorowy; 2. śpiewak mający taki głos: koncert trzech tenorów; 3. <łac.> dawn. wydźwięk pisma, rozmowy
 • Co znaczy Tenorino Co to jest n) 1. słaby głos tenorowy, wykorzystywany np. w operach do ról charakterystycznych; 2. głos kastrata
 • Co znaczy Tenri Co to jest albo o prawie niebieskim> największa i najbardziej wpływowa i żywotna sekta religijna kultu sinto w Japonii, uznająca za główne bóstwo i
 • Co znaczy Teocalli Co to jest starożytna świątynia w Meksyku, usytuowana zwykle na szczycie wzgórza
 • Co znaczy Teocentryzm Co to jest m) pogląd uznający Boga za najwyższą wartość teocentryczny
 • Co znaczy Teodycea Co to jest prawomocność, słuszność, sprawiedliwość> 1. koncepcja filozoficzno-religijna, mająca na celu uzgodnienie sprzeczności między wiarą w dobroć
 • Co znaczy Teofania Co to jest święta w Delfach, podczas którego wystawiano na widok publiczny wszystkie posągi (wizerunki) bogów, gr.-chrześcijańska nazwa święta
 • Co znaczy Teogonia Co to jest ż) pochodzenie bogów, wyjaśnienie zwykle w systemie legend i wierzeń: grecka teogonia
 • Co znaczy Teokracja Co to jest imieniu Boga> forma rządów, w której władza spoczywa w rękach kapłanów, np. w starożytnym Egipcie teokratyczny: rządy teokratyczne
 • Co znaczy Teologia Co to jest ż) nauka o Bogu i zbawieniu człowieka, oparta na dogmatach danej religii teolog, teologiczny
 • Co znaczy Teoretyczny Co to jest teoria; formalnie wg gr. the?r?tikós dotyczący obserwacji, od the?r?tós obserwowany> 1. wynikający z teorii; 2. istniejący w teorii
 • Co znaczy Teoretyzować Co to jest formułować, wypowiadać tezy teoretyczne, rozważać sprawy od strony teorii, czasem nie licząc się z praktyką
 • Co znaczy Tequilla Co to jest ż) wódka meksykańska wyrabiana z soku agawy
 • Co znaczy Tera Co to jest w Japonii, tworząca kompleks ośmiu budowli sakralnych, rozmieszczonych na dużym terenie, który jest ogrodzony murem
 • Co znaczy Terakota Co to jest ż) płytki podłogowe lub rzeźby z ceramiki, wytwarzane z gliny kamionkowej
 • Co znaczy Terapeuta Co to jest m) osoba zajmująca się terapią terapeutyczny
 • Co znaczy Terapeutyczny Co to jest thérapeute, formalnie wg gr. therapeutikós usłużny, pokorny, właściwy słudze> odnoszący się do terapii, terapeuty; leczniczy
 • Co znaczy Terapia Co to jest thérapeutique ż), z gr. therapeía służba, therapeía to?n?kamnónt?n usługiwanie chorym> 1. zabiegi uzdrawiające, przywracanie zdrowia chorym
 • Co znaczy Terato Co to jest pierwszy człon wyrazów złożonych, wskazujący na ich związek znaczeniowy z potworem, potwornością: teratologia
 • Co znaczy Tercet Co to jest m) 1. trzyosobowy zespół muzyczny; 2. utwór wokalny dla trzech głosów
 • Co znaczy Tergal Co to jest m) włókno syntetyczne o podwyższonej wytrzymałości, używane zwykle w mieszankach z wełną do wyrobu tkanin i dzianin
 • Co znaczy Terma Co to jest ż) niewielki grzejnik gazowy lub elektryczny do wody
 • Co znaczy Termiczny Co to jest przym.) dotyczący ciepła: burza termiczna, obróbka termiczna
 • Co znaczy Termidor Co to jest gorąco + do??dar> jedenasty ron miesiąc w kalendarzu czasów rewolucji francuskiej, od 20 lipca do 18 sierpnia
 • Co znaczy Termin Co to jest miedzy), stąd przen. koniec, kres, cel (ostateczny); z fr. terme, ang. term> 1. czas, w którym powinna być wykonana jakaś czynność, data
 • Co znaczy Terminal Co to jest końcowy> 1. stacja końcowa sieci komunikacyjnej: terminal kolejowy, tramwajowy; 2. inform. urządzenie końcowe komputera do komunikowania
 • Co znaczy Terminarz Co to jest plan zajęć ze wskazaniem terminu ich wykonania: mieć napięty terminarz; 2. kalendarz z rubrykami do wpisywania notatek przy datach
 • Co znaczy Terminowy Co to jest przym.) 1. odbywający się w oznaczonym terminie; 2. wymagający szybkiego wykonania; pilny
 • Co znaczy Termity Co to jest termites, łac. tarmites czerwie toczące drewno> zool. Isoptera, rząd roślinożernych owadów, żyjących w krajach tropikalnych i
 • Co znaczy Termo Co to jest człon wyrazów złożonych, wskazujący na ich związek znaczeniowy z ciepłem, temperaturą: termometr, termostat
 • Co znaczy Termodynamika Co to jest dział fizyki zajmujący się zagadnieniami przemian energetycznych oraz analizą tendencji do zmian stanów równowagi; termodynamika chemiczna
 • Co znaczy Termofor Co to jest phorein nieść> 1. gumowy worek napełniany gorącą wodą, służący do miejscowego nagrzewania ciała; także: poduszka elektryczna; 2. fiz
 • Co znaczy Termometr Co to jest przyrząd do mierzenia temperatury, zaopatrzony w skalę; termometr rtęciowy termometr szklany napełniony rtęcią
 • Co znaczy Tonizować Co to jest med. o lekach: działać wzmacniająco
 • Co znaczy Termoregulacja Co to jest porządkować> 1. fizjol. regulacja temperatury ciała, występująca u ptaków i ssaków; 2. techn. utrzymywanie stałej, pożądanej temperatury
 • Co znaczy Termos Co to jest thermós ciepły, gorący> naczynie składające się z plastikowej lub metalowej obudowy i szklanego wkładu o podwójnych ściankach, pomiędzy
 • Co znaczy Termostat Co to jest urządzenie do utrzymywania stałej temperatury w przestrzeni zamkniętej, stosowane m.in. w chłodziarkach i w samochodowym układzie
 • Co znaczy Termoterapia Co to jest ż) med. leczenie schorzeń różnych narządów przez nagrzewanie; ciepłolecznictwo
 • Co znaczy Termotropizm Co to jest kierunek> biol. zwrot, wychylanie się, wyginanie się części organizmu roślin lub części ciała zwierząt niższych osiadłych pod wpływem
 • Co znaczy Terpentyna Co to jest terebintowa, od terebinthus, z gr. terébinthos bot. terebint (drzewo terpentynowe)> bezbarwna lub zielonożółta ciecz o charakterystycznym
 • Co znaczy Terpsychora Co to jest ż) mit. gr.-rzym. muza tańca
 • Co znaczy Terrarium Co to jest pomieszczenie do hodowli i obserwacji małych zwierząt lądowych lub ziemno-wodnych w zrekonstruowanym środowisku: terrarium dla żółwi
 • Co znaczy Terror Co to jest przemocy, gwałtu w celu zastraszenia, zniszczenia przeciwnika: krwawy terror, policyjny terror, stosować terror, akt terroru terrorysta
 • Co znaczy Terroryzm Co to jest forma walki, polegająca m.in. na porywaniu ludzi, samolotów, organi zowanie zamachów terrorystycznych dla wymuszenia określonych ustępstw
 • Co znaczy Terroryzować Co to jest zmuszać do czegoś przemocą, gwałtem, groźbami
 • Co znaczy Tertio Co to jest <łac. tertius trzeci> „po trzecie”, formuła stosowana przy wyliczaniu
 • Co znaczy Terytorialny Co to jest territorium> dotyczący określonego terytorium, charakterystyczny dla niego; także: odbywający się na określonym terytorium: polityka
 • Co znaczy Terytorium Co to jest terra ziemia> 1. obszar ziemi, zajmowany przez grupę ludzi, teren wyodrębniony ze względu na jakieś cechy charakterystyczne: terytorium
 • Co znaczy Test Co to jest złota, łac. testu(m) naczynie gliniane> 1. zestaw pytań do sprawdzenia czyjejś wiedzy lub umiejętności, ocenianych w skali punktowej; 2
 • Co znaczy Testament Co to jest świadkiem, świadczę, poświadczam (też swoją „ostatnią wolę”, czyli sporządzam testament), od testis świadek> akt prawny, rozporządzenie
 • Co znaczy Testosteron Co to jest steron; wg progesteron> biochem. męski hormon płciowy, wytwarzany przez jądra, stosowany jako lek w niedoczynności lub zaniku czynności
 • Co znaczy Tetra Co to jest ż) cienka tkanina, rzadko tkana, zwykle bawełniana, stosowana na pieluszki
 • Co znaczy Tetra Co to jest wyrazów złożonych, mający znaczenie: czterokrotny, poczwórny, odpowiadający polskiemu: cztero-: tetralogia
 • Co znaczy Tetracyklina Co to jest obwód, koło> farm. antybiotyk zbliżony budową i działaniem do aureomycyny i terramycyny, lecz mniej toksyczny
 • Co znaczy Tetragram Co to jest m) hebrajskie spółgłoski JHWH oznaczające imię Boga – Jahwe
 • Co znaczy Tetryczeć Co to jest stawać się tetrykiem, stawać się zgryźliwym, zgorzkniałym i gderliwym
 • Co znaczy Tetryk Co to jest m) <łac. taetricus (człowiek) ponury, od taeter przykry, groźny> osoba zgorzkniała, zrzędna, zgryźliwa tetryczeć, stetryczeć, stetryczały
 • Co znaczy Teurgia Co to jest umiejętność przywoływania duchów zmarłych> forma magii, mająca skłonić bóstwo do jakiegoś działania, zwłaszcza do wstępowania w posągi
 • Co znaczy Teutoński Co to jest przym.) <łac. Teutones, dawne plemię germańskie> germański, niemiecki, krzyżacki: styl teutoński, zakon teutoński
 • Co znaczy Tezaurus Co to jest skarb, skarbiec> 1. słownik obejmujący całe słownictwo jakiegoś języka; 2. słownik synonimów w układzie pojęciowym, nie alfabetycznym; 3
 • Co znaczy Tezauryzacja Co to jest pieniędzy lub złota i przechowywanie ich w domu, „w pończosze”, a nie w banku tezauryzować co, tezauryzowanie, tezauryzowany
 • Co znaczy Thriller Co to jest teatralny, o sensacyjnej i pełnej napięcia akcji z elementami grozy, tajemniczości, niesamowitości, dreszczowiec
 • Co znaczy Tonować Co to jest czegoś; 2. fot. barwić obrazy fotograficzne na papierze; 3. szt. pokrywać obraz olejny warstwą werniksu barwionego w celu zharmonizowania
 • Co znaczy Tiara Co to jest głowy, diadem monarchów perskich, z pers.> papieskie nakrycie głowy w kształcie wysokiej, stożkowej czapki o trzech koronach, noszone
 • Co znaczy Tik Co to jest m) ruch, gest konwulsyjny, mimowolny, powtarzający się co jakiś czas skurcz mięśnia lub mięśni: nerwowy tik twarzy, mieć tik
 • Co znaczy Tilaka Co to jest ż) czerwona plamka, jaką kobiety w Indiach malują sobie na czole dla ozdoby lub jako oznakę sekty religijnej
 • Co znaczy Timokracja Co to jest przez Platona: timo-od tim cześć, szacunek, -kratía wyjęte z d?mokratía> forma rządów, w której władzę sprawuje grupa najbogatszych ludzi
 • Co znaczy Top Tip Co to jest pot. a) bardzo dobry, doskonały, b) w użyciu przysłówkowym: dobrze, doskonale
 • Co znaczy Tipi Co to jest ndm) stożkowaty namiot Indian Ameryki Płn. z nieprzemakalnego płótna lub skór, zdobiony malowidłami
 • Co znaczy Tipsy Co to jest m; lm) sztuczne paznokcie, płytki w kształcie paznokci, przyklejane do własnych
 • Co znaczy Tiubietiejka Co to jest szczyt> okrągła lub kwadratowa czapeczka z wyszytymi lub tkanymi wzorami, ludowe nakrycie głowy u wielu narodów Wschodu
 • Co znaczy Tiul Co to jest we Francji> lekka i przezroczysta tkanina o dziurkach okrągłych lub kwadratowych: firanka z tiulu, tiulowa firanka
 • Co znaczy Toaleta Co to jest z łac. tela tkanina> 1. elegancki damski strój: wieczorowa toaleta; 2. czynności higieniczno-kosmetyczne, mycie, czesanie, ubieranie się
 • Co znaczy Toaletka Co to jest lustra i stolika, często z szufladkami, przy którym kobieta robi makijaż, czesze się itp.: na toaletce leżały przybory do czesania
 • Co znaczy Toast Co to jest grzanka, przen. toast, od fr. toster prażyć, przypiekać na ruszcie; od łac. tostus prażony, suszony> krótkie przemówienie na cześć kogoś
 • Co znaczy Tobogan Co to jest m) niskie sanki używane przez ratowników górskich do przewożenia rannych; sanki Indian kanadyjskich
 • Co znaczy Toczek Co to jest m) okrągły kapelusz damski bez ronda: nosić toczek, chodzić w toczku, toczek z futra
 • Co znaczy Toffi Co to jest ndm) miękki, ciągnący się cukierek mleczny
 • Co znaczy Toga Co to jest adwokatów, prokuratorów, także uroczysty strój profesorów wyższych uczelni o formie długiego, luźnego płaszcza: toga sędziowska, nosić togę
 • Co znaczy Tokaj Co to jest m) węgierskie wino o złocistej barwie, produkowane w regionie Tokaj
 • Co znaczy Toksyczność Co to jest ż) charakterystyczna dla danej substancji właściwość wywierania silnego, szkodliwego działania na żywy organizm
 • Co znaczy Toksyczny Co to jest trucizna, z gr. toksikón> 1. wywo łujący zatrucia; trujący; 2. wywołany przez toksyny, pochodzący z zatrucia toksyczność
 • Co znaczy Toksyko Co to jest pierwszy człon wyrazów złożonych, wskazujący na ich związek znaczeniowy z trucizną: toksykologia
 • Co znaczy Toksyna Co to jest trucizna, z gr. toksikón> substancja chemiczna, wytwarzana przez organizmy żywe, np. niektóre bakterie, grzyby, węże, mająca właściwości
 • Co znaczy Tolerancja Co to jest wytrzymałość na coś> 1. wyrozumiałość dla czyjegoś odmiennego postępowania, poglądów, wierzeń: tolerancja polityczna, religijna, tolerancja
 • Co znaczy Tolerancyjny Co to jest przym.) wyrozumiały; pobłażliwy
 • Co znaczy Tolerować Co to jest wytrzymuję coś> 1. być wyrozumiałym dla czyichś przekonań, postępków, dla czyjegoś zachowania; 2. godzić się na czyjąś obecność, znosić coś
 • Co znaczy Tomahawk Co to jest m) topór wojenny Indian Ameryki Płn
 • Co znaczy Tomasz Co to jest m) niewierny Tomasz człowiek nieufny, sceptyczny; niedowiarek
 • Co znaczy Tombak Co to jest stop miedzi i cynku o barwie od złotożółtej do czerwonej, odporny na korozję, używany do wyrobu taniej biżuterii, instrumentów muzycznych
 • Co znaczy Tombola Co to jest ż) loteria fantowa
 • Co znaczy Tomia Co to jest ostatni człon wyrazów złożonych, wskazujący na ich związek znaczeniowy z cięciem: kostotomia
 • Co znaczy Tomografia Co to jest wewnętrznych narządów ludzkich lub materiałów, polegająca na robieniu warstwowych zdjęć rentgenowskich i nakładaniu ich, wskutek czego
 • Co znaczy Tondo Co to jest n) okrągły obraz lub okrągła płaskorzeźba
 • Co znaczy Toner Co to jest m) proszek używany do drukowania w powielarkach i drukarkach laserowych
 • Co znaczy Tonik Co to jest często dodawany do dżinu; 2. kosmetyczny, wzmacniający i ożywczy środek do pielęgnacji skóry tonizować co
 • Co znaczy Tonsura Co to jest kształcie kółka na czubku głowy, którą duchowni katoliccy golą; wygolony wierzch głowy u członków niektórych zakonów
 • Co znaczy Top Co to jest czołowa pozycja osiągnięta przez np. piosenkarza lub piosenkę; 2. powodzenie, osiągnięcie sukcesu: być na topie; 3. rodzaj bluzki damskiej
 • Co znaczy Top Co to jest ostatni człon wyrazów złożonych, wskazujący na ich związek znaczeniowy z miejscem, miejscowością, okolicą, terenem: biotop, zootop
 • Co znaczy Top Co to jest wskazujący na ich związek znaczeniowy z miejscem, miejscowością, terenem, obszarem: topografia, toponomastyka
 • Co znaczy Topless Toples Co to jest m) damski strój plażowy, składający się tylko z majteczek lub szortów: dziewczyna w toplesie
 • Co znaczy Topografia Co to jest ż) 1. geogr. ukształtowanie, rzeźba te renu; 2. szczegółowy opis okolicy topograficzny
 • Co znaczy Toposy Co to jest m; lm) lit. potoczne, utarte, ogólnie przyjęte sądy, opinie itp
 • Co znaczy Tora Co to jest pierwszych ksiąg Starego Testamentu, b) prawo religijne i społeczne judaizmu zawarte w Biblii i prawo ustne zawarte w Misznie i Talmudzie
 • Co znaczy Scheck Traveller Co to jest czek podróżny o określonej wysokości, honorowany przez banki i inne instytucje po złożeniu na nim podpisu przez właściciela
 • Co znaczy Torako Co to jest piersi, przen. klatka piersiowa> pierwszy człon wyrazów złożonych, wskazujący na ich związek znaczeniowy z klatką piersiową
 • Co znaczy Toreador Co to jest m) uczestnik korridy zadający bykowi ostatni, śmiertelny cios
 • Co znaczy Tornado Co to jest huraganu, trąba powietrzna, występująca nad Zatoką Meksykańską i na Kubie: nad wyspą przeszło gwałtowne tornado
 • Co znaczy Tornister Co to jest m) płaska torba z paskami, noszona na plecach, głównie przez uczniów
 • Co znaczy Torpeda Co to jest pocisku podwodnego, z łac. torpedo węgorz elektryczny (porażający swoje ofiary prądem elektrycznym)> 1. samobieżny pocisk podwodny
 • Co znaczy Torpedować Co to jest statek torpedą; 2. utrudniać, uniemożliwiać realizację czegoś pewnymi działaniami, zwalczać: torpedować projekt, wnioski, współpracę
 • Co znaczy Tors Co to jest część tułowia, zwłaszcza męskiego: muskularny tors; 2. rzeźba przedstawiająca tułów ludzki bez rąk i nóg, czasem też bez głowy; uszkodzony
 • Co znaczy Torsje Co to jest dokuczliwe skurcze żołądka, z p.-łac. torsiones męki, tortury; od łac. torqueo wykrę cam, skręcam> wymioty: mieć gwałtowne torsje, męczyły
 • Co znaczy Tortilla Co to jest ż) popularny w Ameryce Łacińskiej, okrągły, cienki placek kukurydziany z mięsem, serem itp., podawany na gorąco z sosem
 • Co znaczy Tortura Co to jest tortura skręcanie, od torqueo wykręcam, skręcam> 1. cierpienie fizyczne zadawane komuś, aby go ukarać lub wymusić na nim zeznania
 • Co znaczy Torturować Co to jest 1. poddawać kogoś torturom w celu wymuszenia zeznań; 2. sprawiać komuś przykrość, męczyć, dręczyć, nękać kogoś
 • Co znaczy Torysi Co to jest angielska partia polityczna, utworzona w końcu XVIII w., reprezentująca interesy ziemian, dworu i Kościoła, obecnie odpowiada jej partia
 • Co znaczy Toskański Co to jest we Włoszech> szt porządek toskański odmiana porządku doryckiego – charakterystyczna kolumna z bazą i gładkim trzonem
 • Co znaczy Tost Co to jest m) grzanka: szynka na toście
 • Co znaczy Totalitarny Co to jest całość> system organizacji w państwie, w którym całość władzy należy do jedynej partii, nietolerującej żadnej opozycji, kontrolującej
 • Co znaczy Totalitaryzm Co to jest z fr. totalitaire> polit. system organizacji państwa, polegający na ingerencji władz we wszystkie dziedziny życia politycznego
 • Co znaczy Totalizator Co to jest hazardowa w formie zakładów, w której gracze typują np. numery, wyniki spotkań sportowych itp.: grać w totalizatora sportowego, zakłady
 • Co znaczy Totalny Co to jest przym.) całkowity, powszechny, zupełny; państwo totalne, ustrój totalny
 • Co znaczy Totem Co to jest wyjątkowo przedmiot, reprezentujące w wielu społeczeństwach pierwotnych przodków plemienia, klanu, otaczane czcią religijną totemiczny
 • Co znaczy Totemizm Co to jest m) rel. wierzenia religijne ludów pierwotnych, oparte na kulcie totemu
 • Co znaczy Totumfacki Co to jest przest. osoba darzona zaufaniem, wykonująca różne zlecenia innej osoby, od której jest zależna, zwłaszcza dla własnych korzyści: to
 • Co znaczy Tournée Co to jest artystycznego po różnych miejscowościach z gościnnymi występami, trasa koncertowa: odbywać tournée po kraju, wyjechać na tournée
 • Co znaczy Tracheo Co to jest art?ría tracheía, od trachýs szorstki, chropowaty, nierówny> pierwszy człon wyrazów złożonych, wskazujący na ich związek znaczeniowy z
 • Co znaczy Tracheoskopia Co to jest ż) med. badanie tchawicy za pomocą specjalnego wziernika
 • Co znaczy Trademark Co to jest ndm) marka fabryczna towaru, znak ochronny
 • Co znaczy Tradycja Co to jest zwyczajów, opinii, zachowań itp. słowami lub przykładem: tradycja chrześcijańska, tradycja kartezjańska, tradycja ustna; 2. sposób myślenia
 • Co znaczy Tradycjonalista Co to jest przywiązany do tradycji, opie rający się na tradycji, szanujący tradycję; . zwolennik tradycjonalizmu – ideologii2
 • Co znaczy Trik Co to jest użyty np. w filmie dla uzyskania jakiegoś efektu: trik filmowy, reklamowy, stosować triki trikowy; 2. podstęp
 • Co znaczy Tradycjonalizm Co to jest tradycji, przywiązanie do tradycji; 2. intelektualna postawa i ideologia opierająca się na czerpaniu z przeszłości wzorców we wszystkich
 • Co znaczy Tradycyjny Co to jest z pokolenia na pokolenie; 2. niewnoszący nic nowego, przebiegający według ustalonych schematów, szablonów; schematyczny, szablonowy
 • Co znaczy Traf Co to jest m) nieoczekiwane zdarzenie; przypadek, zbieg okoliczności
 • Co znaczy Tragedia Co to jest koźli śpiew> 1. utwór dramatyczny, przedstawiający bohatera w sytuacjach konfliktu moralnego, ideowego, psychologicznego, którego
 • Co znaczy Tragik Co to jest m) 1. autor tragedii; 2. aktor występujący w tragedii, grający role tragiczne
 • Co znaczy Tragikomedia Co to jest ż) utwór dramatyczny, łączący pierwiastki tragiczne z komediowymi
 • Co znaczy Tragizm Co to jest tragicyzm (od łac. tragicus)> 1. lit. nierozwiązywalny konflikt pomiędzy szlachetnymi wartościami bohatera tragicznego a nieuchronnością
 • Co znaczy Tragizować Co to jest przedstawiać coś w sposób tragiczny, robić z czegoś tragedię, rozpaczać z błahego powodu
 • Co znaczy Trakt Co to jest szlak komunikacyjny, droga: trakt wodny, leśny, główny, pieszy/dla pieszych, trakt mrówek, iść szerokim, bitym traktem; 2. bieg, tok: w
 • Co znaczy Traktat Co to jest międzynarodowa zawierana i podpisywana formalnie i uroczyście: podpisać traktat polityczny, handlowy; 2. rozprawa naukowa: traktat
 • Co znaczy Traktować Co to jest czym: książka traktuje o wojnie traktat; 2. traktować kogo, w jaki sposób – obchodzić się z kimś w pewien sposób, uważać kogo za co
 • Co znaczy Trał Co to jest kształcie dużego worka, ciągnięta po dnie morskim trałować ryby; 2. urządzenie wojskowe do wykrywania i niszczenia min morskich trałowiec
 • Co znaczy Tramp Co to jest m) 1. osoba lubiąca podróżować, wędrować, obieżyświat; 2. statek morski, odbywający nieregularne rejsy do różnych portów tramping
 • Co znaczy Trampki Co to jest włóczęga> buty sportowe z materiału, na gumowej podeszwie i z krótką cholewką: trampki harcerskie, nosić trampki
 • Co znaczy Trampolina Co to jest ż) deska nad powierzchnią wody, pozwalająca wybić się do góry przy skokach do wody: skoki z trampoliny
 • Co znaczy Trankwilizatory Co to jest m; lm) środki uspokajające, kojące, stosowane w leczeniu nerwic, psychoz
 • Co znaczy Trans Co to jest stan podniecenia, niepokoju, zapału: wpaść w trans twórczy; 2. w hipnozie stan podobny do snu, charakteryzujący się obniżoną świadomością
 • Co znaczy Trans Co to jest pierwszy człon wyrazów złożonych, mający znaczenie: przez, poprzez, poza-, za-, z drugiej strony: transatlantyk, transeuropejski
 • Co znaczy Transakcja Co to jest dokonanie> 1. ekon. umowa handlowa, zawarta między dwoma przedsiębiorstwami; 2. rozmowy poprzedzające zawieranie umów handlowych: dokonać
 • Co znaczy Transcendencja Co to jest transcendens przekraczający> filoz. istnienie czegoś poza umysłem poznającym, poza (ponad) człowiekiem, np. istnienie Boga lub bogów
 • Co znaczy Transcendentalizm Co to jest a) doktryna J. Kanta i F.W. Schelinga, oparta na uznawaniu apriorycznych form poznania jako wyprzedzających i warunkujących doświadczenie
 • Co znaczy Transcendentalny Co to jest przym.) filoz. pozadoświadczalny, przekraczający granice podmiotu (umysłu) poznającego: idealizm transcendentalny
 • Co znaczy Transcendentny Co to jest transcendens transcendentis przekraczający> filoz. a) istniejący na zewnątrz podmiotu, b) wykraczający poza zasięg doświadczenia i poznania
 • Co znaczy Transfer Co to jest fr. transfert, od łac. transfero przenoszę> 1. ekon. przekazanie rzeczy, usługi lub pieniędzy przez jedną jednostkę gospodarczą, np. bank
 • Co znaczy Transfiguracja Co to jest ż) przeobrażenie, przemienienie, przeistoczenie
 • Co znaczy Transformacja Co to jest transformatio przekształcenie> prze kształcenie, przeobrażenie, zmiana kogo, czego w kogo, co: transformacja ustrojowa transformacyjny
 • Co znaczy Transfuzja Co to jest ż) med. podanie krwi choremu, przetaczanie krwi
 • Co znaczy Transit Co to jest transitus przejście, mijanie> satelitarny system nawigacyjny, umożliwiający określenie pozycji statku lub samolotu z dużą dokładnością
 • Co znaczy Tratwa Co to jest pnie drzew, spławiane z prądem rzek; 2. platforma służąca do przepraw na niewielkich odległościach; 3. tratwa ratunkowa korkowe, gumowe
 • Co znaczy Transkrypcja Co to jest transcriptio przepisywanie> 1. napisanie tekstu, utrwalonego w jednej konwencji graficznej, w innej pisowni; 2. jęz. system pisowni opartej
 • Co znaczy Translacja Co to jest ż) tłumaczenie, przekład translator, translatorski
 • Co znaczy Translator Co to jest program służący do tłumaczenia tekstów zapisanych w języku programowania na język nadający się do wykonania przez komputer; 2. przest
 • Co znaczy Transmisja Co to jest transmissio przekazanie> 1. przekazywanie na odległość dźwięków, obrazów, sygnałów za pośrednictwem fal elektromagnetycznych: transmisja
 • Co znaczy Transmitować Co to jest transmitto przekazuję> 1. przekazywać przez radio lub telewizję bezpośrednią relację z czegoś, z jakichś wydarzeń; 2. nadawać program
 • Co znaczy Transparent Co to jest tablica lub płótno na drewnia nych drążkach, z hasłami wznoszonymi na pochodach, demonstracjach: unieść, wznosić transparenty
 • Co znaczy Transplantacja Co to jest przeszczep organu wewnętrznego; > 2. wymiana jakiegoś organu ludzkiego na inny: dokonać, przeprowadzić transplantację serca, nerki
 • Co znaczy Transplantologia Co to jest ż) dział medycyny, nauka o przeszczepianiu narządów lub tkanek
 • Co znaczy Transponować Co to jest przestawiam> 1. przenosić z jednej dziedziny do innej, przystosowywać coś do czegoś; 2. muz. dokonywać transpozycji utworu muzycznego
 • Co znaczy Transport Co to jest przewieźć> 1. przewóz ludzi i ładunków różnymi środkami lokomocji2. środki lokomocji służące do przewozu; 3. dział gospodarki, obejmujący
 • Co znaczy Transporter Co to jest urządzenie mechaniczne służące do przenoszenia materiałów; przenośnik; 2. wojsk. opancerzony pojazd mechaniczny, przeznaczony do
 • Co znaczy Transportować Co to jest przenoszę> 1. przewozić, dostarczać gdzieś w większej ilości towary, ładunki itp.; 2. przewozić kogoś pod strażą
 • Co znaczy Transpozycja Co to jest przystosowanie czegoś do innego użytku niż poprzedni; 2. przeróbka zmieniająca charakter czegoś, np. przeróbka dzieła epickiego na
 • Co znaczy Transseksualizm Co to jest uczucie doświadczane przez osobę danej płci przynależenia do płci przeciwnej, czemu zwykle towarzyszy chęć zmiany własnej płci
 • Co znaczy Transsubstancjacja Co to jest przeistoczenie, łac. transsubstantiatio> przemiana chleba i wina w ciało i krew Jezusa Chrystusa; przeistoczenie
 • Co znaczy Transwestyta Co to jest m) przejmowanie sposobu bycia i ubierania się osób płci odmiennej
 • Co znaczy Transwestytyzm Co to jest się z osobami innej płci, przejawiająca się w sposobie zachowania i ubierania transwestyta, transwestytka
 • Co znaczy Transza Co to jest ż) 1. część pożyczki lub kredytu bankowego, puszczona w obieg: kredyt transzowy; 2. część, partia towaru
 • Co znaczy Tranzyt Co to jest przewóz ludzi, towarów, przejazd z jednego państwa do innego przez obszar trzeciego kraju, położonego między nimi: jechać tranzytem
 • Co znaczy Trap Co to jest będące ruchomym połączeniem statku z nabrzeżem, dwóch statków lub pokładów statku: spuścić trap, wejść na trap
 • Co znaczy Traper Co to jest sidła> północnoamerykański myśliwy polujący na zwierzęta futerkowe w celach zarobkowych traperski, traperstwo
 • Co znaczy Trapez Co to jest gr. trapézion stolik, od trápeza stół> 1. figura geometryczna o czterech bokach: dwóch równoległych i dwóch nierównoległych: trapez
 • Co znaczy Trapiści Co to jest m; lm) w Ko ściele katolickim: zakon kontemplacyjny o surowej regule
 • Co znaczy Trasa Co to jest szlak komunikacyjny, linia komunikacyjna, droga, trakcja; 2. ważniejsza droga, ulica, arteria; 3. droga wytyczona dla zawodników sportowych
 • Co znaczy Traseologia Co to jest logia> dział kryminalistyki, zajmujący się badaniem odcisków stóp ludzkich i zwierzęcych oraz kół pojazdów
 • Co znaczy Trasować Co to jest określonej drogi; 2. techn. wyznaczać na powierzchni przedmiotu obrabianego linie i punkty, według których ma być dokonana obróbka
 • Co znaczy Tratować Co to jest kogo co niszczyć, gnieść, miażdżyć nogami, kopytami: tratować trawniki stratować, tratować się, tratowany, stratowany
 • Co znaczy Trauma Co to jest uszkodzenie lub rana, wywołane przez uderzenie przedmiotem materialnym; 2. psych. gwałtowny szok emocjonalny, powodujący trwałe zmiany
 • Co znaczy Traumatologia Co to jest ż) med. dział chirurgii, obejmujący leczenie obrażeń ciała wywołanych przez urazy; chirurgia urazowa
 • Co znaczy Traumatyczny Co to jest będący następstwem urazu, wywołany urazem; 2. psych. zdarzenie traumatyczne zdarzenie wstrząsające, wywierające negatywny wpływ na psychikę
 • Co znaczy Travelling Co to jest filmowe kamery w czasie ruchu w stosunku do filmowanego przedmiotu; b) przesuwanie się aparatu filmowego w czasie ujęcia
 • Co znaczy Trawers Co to jest urządzenie w formie grobli, służące do ochrony brzegu rzeki przed wylewem; 2. lotn. lot poziomy po kursie skośnym do płaszczyzny symetrii
 • Co znaczy Trawersować Co to jest przebywać, przebyć coś w poprzek> 1. chodzić, jeździć w poprzek stoku, ukośnie, zakosami; 2. o statku, samolocie: płynąć lub lecieć pod
 • Co znaczy Trawestacja Co to jest przeróbka znanego utworu literackiego: trawestacja „Balladyny”; 2. zmiana czyjejś wypowiedzi stosowanie do innej sytuacji trawestować co
 • Co znaczy Trawestować Co to jest travestire przeodziać, zmienić szaty, przebrać kogoś za kogoś innego> przerabiać, zmieniać czyjąś wypowiedź, dostosowując ją do innej
 • Co znaczy Trefny Co to jest nielegalne pochodzenie, np. z kradzieży: trefny samochód; 2. rel. niezgodny z przepisami Talmudu o zachowaniu rytualnej czystości
 • Co znaczy Trejaż Treliaż Co to jest drewniana ażurowa kratka obrośnięta roślinami pnącymi, charakterystyczna dla ogrodów barokowych, używana też współcześnie jako przyścienna
 • Co znaczy Tryl Trel Co to jest ptaków: trele słowika; 2. pot. żart. o śpiewie: słychać było czyjeś trele; 3. trele-morele: pot. głupstwa, bzdury, niepoważna gadanina
 • Co znaczy Trema Co to jest jako skrót wł. tremarella> stan obawy, podenerwowania, stres przed publicznym wystąpieniem: mieć tremę przed premierą, czuć tremę przed
 • Co znaczy Tremo Co to jest n) przest. wysokie lustro w ramie, obejmujące całą postać
 • Co znaczy Tremor Co to jest mimowolne, rytmiczne, drobne ruchy mięśni twarzy i kończyn spotykane w zatruciach, w narkomanii, w chorobie Parkinsona itp
 • Co znaczy Tren Co to jest lit. utwór liryczny poświęcony osobie zmarłej, opłakujący ją, pieśń żałobna, np. Treny Jana Kochanowskiego; 2. długi, ciągnący
 • Co znaczy Trencz Co to jest m) dwurzędowy płaszcz nieprzemakalny z szerokim paskiem
 • Co znaczy Trend Co to jest m) tendencja, kierunek, prąd: nowe trendy w malarstwie, trend gospodarczy
 • Co znaczy Trener Co to jest kierujący całokształtem przygotowań zawodnika lub drużyny do zawodów, prowadzący drużynę podczas meczu; 2. urządzenie służące do wyrabiania
 • Co znaczy Trening Co to jest systematyczne wykonywanie określonych czynności dla nabycia biegłości w ich wykonywaniu: mieć trening w czymś; 2. sport. systematyczne
 • Co znaczy Trenować Co to jest trenerze: przygotowywać zawodników do osiągnięcia jak najlepszych wyników w zawodach sportowych, b) ćwiczyć systematycznie w celu
 • Co znaczy Trepak Co to jest m) rosyjski taniec ludowy o szybkim tempie, charakterystycznych drobnych kroczkach z przytupywaniem
 • Co znaczy Trepan Co to jest med. narzędzie chirurgiczne służące do wiercenia otworów w tkance kostnej, głównie w pokrywie czaszki
 • Co znaczy Trepanacja Co to jest ż) med. operacja, chirurgiczne otwarcie czaszki: wykonać, przeprowadzić trepanację trepanować, trepanator, trepan
 • Co znaczy Trepy Co to jest 1. lekkie obuwie, składające się zwykle z podeszwy i przyszwy okrywającej palce nogi; 2. prymitywne obuwie z drewna lub łyka
 • Co znaczy Treser Co to jest specjalista w określonej dziedzinie, osoba zajmująca się zawodowo tresurą, czyli układaniem, wychowywaniem zwierząt treserka, tresować kogo
 • Co znaczy Treska Co to jest ż) dopinka z włosów (sztucznych lub naturalnych), przypinana do własnych włosów
 • Co znaczy Tresura Co to jest tresować> 1. układanie zwierząt, uczenie ich pewnych zachowań; 2. przen. surowe wychowanie człowieka treser, tresować kogo, co, wytresować
 • Co znaczy Trezor Co to jest m) skarbiec, zwłaszcza w banku
 • Co znaczy Try Tri Co to jest pierwszy człon wyrazów złożonych, mający znaczenie: potrójny, trzykrotny, troisty: triada, triatlon, tryftong
 • Co znaczy Triada Co to jest ż) zespół trzech elementów; trójstopniowość
 • Co znaczy Trias Co to jest ery mezozoicznej, charakteryzujący się występowaniem roślin nagonasiennych, pojawieniem się licznych amonitów, belemnitów i gadów oraz
 • Co znaczy Trikowy Co to jest zdjęcia filmowe, wykonane za pomocą pomysłowych zabiegów technicznych, w celu uzyskania efektów specjalnych
 • Co znaczy Trimaran Co to jest m) <łac. tri-trój-+ (kata) maran> łódź o trzech równoległych, połączonych nad wodą kadłubach: pływać trimaranem
 • Co znaczy Trio Co to jest n) trzyosobowy zespół, np. muzyczny: trio skrzypcowe
 • Co znaczy Triumf Co to jest przeciwnikiem; sukces, osiągnięcie w jakiejś dziedzinie; 2. duma, zadowolenie, satysfakcja z sukcesu: łatwy, największy, niebywały
 • Co znaczy Triumfalny Co to jest sukcesów, zwycięstw; 2. wyrażający radość, dumę ze zwycięstwa, sukcesu; zwycięski, triumfujący; 3. archit. łuk triumfalny budowla w
 • Co znaczy Triumfować Co to jest sukces; 2. mieć nad kimś przewagę, cieszyć się, być dumnym z osiągniętego sukcesu, przewagi nad kimś; 3. hist. odprawiać triumf
 • Co znaczy Triumwirat Co to jest trzy osoby sprawujące władzę, wspólnie rządzące; 2. w starożytnym Rzymie porozumienie między trzema mężami stanu dla zdobycia władzy
 • Co znaczy Trockizm Co to jest m) prąd polityczny, według którego rewolucja powinna mieć charakter ciągły i objąć cały świat
 • Co znaczy Trofeum Co to jest n; odm. w lm) <łac. trophaeum; z gr. tropaíon pomnik zwycięstwa> zdobycz, łup: trofea myśliwskie
 • Co znaczy Trofia Co to jest ostatni człon wyrazów złożonych, wskazujący na ich związek znaczeniowy z pokarmem, odżywianiem się: heterotrofia
 • Co znaczy Troglodyta Co to jest z gr. tr?glodýt?s mieszkający w jaskini> osoba żyjąca w grocie, jaskini, zarówno w czasach prehistorycznych, jak i współcześnie
 • Co znaczy Quarts Trois Co to jest figura lub twarz ukazane na obrazie, rysunku, fotografii w trzech czwartych, tj. z ukosa, nie z profilu i nie z przodu
 • Co znaczy Trojański Co to jest gród w Azji Mniejszej> 1. mit. gr. koń trojański duży drewniany koń z czasów oblężenia Troi przez Greków, którzy w jego wnętrzu wprowadzili
 • Co znaczy Trojka Co to jest ż) dawny rosyjski zaprzęg trzykonny
 • Co znaczy Trokar Co to jest stosowane tak że w weterynarii; trójgraniec
 • Co znaczy Trolej Co to jest się, krążyć> techn. urządzenie przy wozie tramwajowym, wagonie elektrycznym, trolejbusie, utrzymujące styczność z przewodem doprowadzającym
 • Co znaczy Trolejbus Co to jest bezszynowy środek komunikacji miejskiej, pobierający energię z przewodów powietrznych za pomocą dwóch odbieraków prądu trolejbusowy: linia
 • Co znaczy Troll Co to jest m) postać (olbrzym lub karzeł) z legend skandynawskich, mieszkająca w górskich pieczarach, nieprzyjazna ludziom: złośliwy troll
 • Co znaczy Trombita Co to jest trompet? (gw. trombet?)> ludowy dęty instrument muzyczny w kształcie długiej drewnianej rury, w Polsce używany przez górali podhalańskich
 • Co znaczy Trombo Co to jest haímatos zakrzepła kropla krwi> pierwszy człon wyrazów złożonych, wskazujący na ich związek znaczeniowy z krzepnięciem krwi: trombocyty
 • Co znaczy Trombocyty Co to jest m; lm) biol. drobne ciałka uczestniczące w procesie krzepnięcia krwi
 • Co znaczy Tron Co to jest thrónos> 1. bogato zdobiony fotel, stojący zwykle na podwyższeniu pod baldachimem, honorowe miejsce monarchy i dostojników kościelnych
 • Co znaczy Tronować Co to jest królować, panować
 • Co znaczy Trop Co to jest m) <łac. tropus, z gr. trópos zwrot, obrócenie> lit. wyraz lub zdanie o znaczeniu przenośnym, np. metafora tropiczny, tropika
 • Co znaczy Tropik Co to jest tropikós zwrotny, obrotowy> 1. obszar na kuli ziemskiej między zwrotnikami Raka i Koziorożca, o klimacie gorącym i na ogół wilgotnym
 • Co znaczy Tropikalny Co to jest występujący między zwrotnikami, w tropiku; upalny, gorący; 2. med. choroby tropikalne choroby właściwe dla strefy podzwrotnikowej i
 • Co znaczy Tropina Co to jest ostatni człon wyrazów złożonych, oznaczających leki, hormony: atropina, gonadotropina
 • Co znaczy Tropizm Co to jest obrót> biol. a) reakcja ruchowa roślin i niższych zwierząt pod wpływem określonych bodźców zewnętrznych, b) zdolność organizmów do
 • Co znaczy Tropo Co to jest pierwszy człon wyrazów złożonych, mający znaczenie: zwrot, obracanie się: troposfera
 • Co znaczy Trotuar Co to jest m) chodnik, część ulicy oddzielona od jezdni, przeznaczona dla ruchu pieszych: iść trotuarem, wąski trotuar
 • Co znaczy Trotyl Co to jest wybuchowy, stosowany do kruszenia skał w górnictwie oraz w wojsku do wypełniania pocisków artyleryjskich, bomb, min itp
 • Co znaczy Trubadur Co to jest trobador> poeta dworski, tworzący w XI–XIII w. na południu Francji w języku staroprowansalskim, piszący utwory o tematyce miłosnej lub
 • Co znaczy Trucht Co to jest zwierzęcia, szczególnie konia, charakteryzujący się szybkim tempem i małymi kroczkami: biegać truchtem truchcik
 • Co znaczy Trufla Co to jest Tuber, grzyb jadalny z rodziny truflowatych (Tuberaceae), o podziemnych bulwowatych owocnikach, zwykle ciemno-brązowych, rosnący w lasach
 • Co znaczy Truizm Co to jest m) wypowiedź o treści wszystkim znanej, banalnej, choć prawdziwej
 • Co znaczy Trunek Co to jest doskonały, szlachetny, podły trunek, mieszać trunki, nadużywać trunków, trunek uderzył komu do głowy trunkowy: pot. człowiek trunkowy osoba
 • Co znaczy Trupa Co to jest ż) przest. zespół artystów teatralnych lub cyrkowych, dających przedstawienie: wędrowna trupa
 • Co znaczy Trust Co to jest polegająca na zjednoczeniu w jedno wielkie przedsiębiorstwo kilku innych, których właściciele stają się akcjonariuszami nowego: trust
 • Co znaczy Truwer Co to jest m) poeta, muzyk i śpiewak wędrowny w północnej Francji (XII–XIII w.), uprawiający poezję epicką i lirykę miłosną
 • Co znaczy Tryb Co to jest sposób załatwiania określonych spraw; metoda, sposób postępowania, system: codzienny, hulaszczy, koczowniczy, systematyczny tryb, tryb
 • Co znaczy Trybada Co to jest ż) lesbijka trybadyzm
 • Co znaczy Trybadyzm Co to jest m) homoseksualne stosunki między kobietami
 • Co znaczy Tryboluminescencja Co to jest luminescencja> techn. rodzaj luminescencji, występujący przy łamaniu lub pocieraniu kryształów, czyli pod wpływem energii mechanicznej
 • Co znaczy Trybować Co to jest co czym oddzielać mięso od kości wytrybować, trybowanie: nóż do trybowania
 • Co znaczy Trybularz Co to jest m) <łac. (kośc.) turibularium, od łac. turibulum> kadzielnica kościelna
 • Co znaczy Trybun Co to jest związek kilku rodów, później jeden z 35 okręgów administracyjnych staroż. Rzymu> 1. przywódca ruchów społecznych, rzecznik, obrońca: trybun
 • Co znaczy Trybuna Co to jest mównica, kazalnica> 1. podwyższenie przeznaczone dla przedstawicieli władz podczas defilady, manifestacji itp.: stać na trybunie; 2
 • Co znaczy Trybunał Co to jest podium, na którym zasiadali trybunowie podczas swoich czynności urzędowych, od tribunus trybun> 1. sąd mający specjalne(kompetencje lub
 • Co znaczy Trybuszon Co to jest m) daw. korkociąg
 • Co znaczy Trybut Co to jest m) <łac. tributum> danina, haracz składane zwycięzcy przez pokonanych trybutariusz
 • Co znaczy Trygonometria Co to jest metria> mat. dział matematyki, nauka o figurach przestrzennych i stosunkach matematycznych, które je charakteryzują trygonometryczny
 • Co znaczy Trygonometryczny Co to jest funkcje trygonometryczne funkcje kąta: sinus, kosinus, tangens, kotangens, sekans, kosekans; równanie trygonometryczne równanie, w którym
 • Co znaczy Trykot Co to jest m) wyrób włókienniczy, odzież z takiej dzianiny, zwłaszcza obcisły kostium gimnastyczny, kąpielowy, sportowy, baletowy itp
 • Co znaczy Tryliard Co to jest m) liczba odpowiadająca jedynce z 21 zerami
 • Co znaczy Trylion Co to jest m) liczba odpowiadająca jedynce z 18 zerami
 • Co znaczy Trylogia Co to jest utworów literackich, filmowych lub innych, składający się z trzech połączonych tematycznie części, z których każda jest samodzielną
 • Co znaczy Trymestr Co to jest m) trzecia cześć roku akademickiego: cykl trymestralny
 • Co znaczy Tryper Co to jest m) choroba weneryczna, rzeżączka
 • Co znaczy Tryplet Co to jest 1. przysłowie lub zagadka trójwierszowa; 2. fot. obiektyw anastygmatyczny złożony z trzech członów; 3. łow. trzy kolejne strzały
 • Co znaczy Tryptyk Co to jest złożony we troje> kompozycja malarska lub rzeźbiarska, składająca się z trzech części; ołtarz złożony z trzech części: środkowej –
 • Co znaczy Tryton Co to jest Posejdona i Amfitryty, bóstwo morskie o tułowiu ludzkim i zwykle rybim ogonie; b) bóstwo z orszaku Posejdona, o postaci półczłowieka i
 • Co znaczy Trywializować Co to jest czynić coś trywialnym; wulgaryzować
 • Co znaczy Trywialny Co to jest od trivium> prostacki, ordynarny, pospolity, niewybredny: trywialne wyrażenie, zachowanie, trywialny dowcip trywializacja, trywializować
 • Co znaczy Tse Tse Co to jest ndm) gatunki muchy żyjącej w Afryce tropikalnej, niektóre wywołują śpiączkę afrykańską u człowieka i choroby u bydła: mucha tse-tse
 • Co znaczy Tsunami Co to jest oceaniczne, wywołane podwodnymi trzęsieniami ziemi i wybuchami wulkanów, występujące głównie w zachodniej części Oceanu Spokojnego
 • Co znaczy Tuba Co to jest do wzmacniania głosu; 2. rurka z cienkiej blachy lub plastiku, służąca jako opakowanie substancji półpłynnych, np. maści, pasty, farby
 • Co znaczy Tubalny Co to jest przym.) <łac.> głos tubalny: brzmiący jak przez tubę, niski, donośny, gromki
 • Co znaczy Tuberkulidy Co to jest ż; lm) <łac. tuberculum guzek + -id> med. wykwity skórne będące następstwem krwiopochodnego wysiewu prątków gruźlicy do skóry
 • Co znaczy Tuberkulinowy Co to jest tuberkulinowy odczyn występujący po wprowadzeniu do organizmu tuberkuliny; ujemny – gdy organizm jest zdrowy, dodatni – gdy istnieje
 • Co znaczy Tuberkuloza Co to jest ż) przest gruźlica
 • Co znaczy Tuberoza Co to jest roślina o silnie pachnących, białych lub różowych kwiatach, pochodząca z Meksyku, stosowana jako roślina ozdobna i w przemyśle
 • Co znaczy Tuja Co to jest wiecznie zielone ozdobne drzewo iglaste w kształcie stożka, pochodzące z płn. Azji i Ameryki Płn., w Polsce sadzone w parkach, ogrodach, na
 • Co znaczy Tukan Co to jest indiańskiego tupi a. guarani> ptak z Ameryki Płd., o wielkim barwnym dziobie i upierzeniu w żywych kolorach
 • Co znaczy Tularemia Co to jest Kalifornii Tulare + gr. haíma krew> med. ostra choroba zakaźna małych ssaków, o przebiegu podobnym do dżumy, przenoszona na ludzi drogą
 • Co znaczy Tulipan Co to jest turban, z pers. dulbänd> Tulipa, roślina z rodziny liliowatych (Liliaceae), o dużych, barwnych, osadzonych pojedynczo kwiatach, występująca
 • Co znaczy Tuman Co to jest m) mgła tumanić
 • Co znaczy Tumanić Co to jest mącić komuś w głowie, wprowadzać w błąd, bałamucić, mamić: tumanić kogo, co – czym, tumanić ludzi, sumienia
 • Co znaczy Tumba Co to jest ż) <łac. kość, z gr. týmbos grób, nagrobek> przest. grobowiec, sarkofag: tumba grobowa
 • Co znaczy Tumor Co to jest m) <łac.> med. twór patologiczny– nowotwór, naciek, obrzmienie, o kształcie przeważnie kulistym, uciskający sąsiednie tkanki; guz
 • Co znaczy Tumult Co to jest m) <łac. tumultus> wrzawa, zgiełk, zamieszanie, hałas: piekielny tumult, trudno coś usłyszeć w takim tumulcie
 • Co znaczy Tundra Co to jest bezleśny obszar w północnej strefie podbiegunowej, o roślinności składającej się z mchów, porostów, nielicznych ziół, karłowatych brzóz i
 • Co znaczy Tunel Co to jest przejazd podziemny, wykopany w ziemi lub wykuty w skale w celu umożliwienia komunikacji: tunel pod kanałem La Manche, tunel kolejowy
 • Co znaczy Tuner Co to jest m) główna część radioodbiornika lub telewizora, służąca do odbioru sygnałów radiowych lub telewizyjnych
 • Co znaczy Tunika Co to jest rękawami lub bez nich, noszona luźno na spódnicę lub spodnie; 2. hist. spodnia część ubrania, która stała się wierzchnim, rodzaj koszuli
 • Co znaczy Tuńczyk Co to jest thunnus, gr. thýnnos> wielka, mogąca osiągnąć 4 m długości i 500 kg wagi, ryba drapieżna, żyjąca w morzach tropikalnych, jadalna: tuńczyk w
 • Co znaczy Tupet Co to jest przen. czelność> 1. nadmierna pewność siebie, granicząca z bezczelnością, zuchwałość: mieć tupet, człowiek z tupetem, mówić z tupetem; 2
 • Co znaczy Tura Co to jest ż) kolejka, etap: pierwsza tura wyborów
 • Co znaczy Turbacja Co to jest ż) <łac. turbatio> daw. zmartwienie, niepokój, troska, kłopot, trud
 • Co znaczy Turban Co to jest wł. turbante, z osm. tülbend> 1. nakrycie głowy mężczyzn w wielu krajach Wschodu, z długiego pasa materiału zawiniętego w specjalny sposób
 • Co znaczy Turbina Co to jest wir powietrzny (łac. stożek)> techn. silnik przetwarzający energię kinetyczną na energię mechaniczną ruchu obrotowego wirnika
 • Co znaczy Turbo Co to jest <łac. turbo wir, obrót> pierwszy człon wyrazów złożonych, wskazujący na ich związek znaczeniowy z ruchem wirowym lub z turbiną: turbopompa
 • Co znaczy Turbować Co to jest się czym <łac. turbo mącę> przest. martwić się o coś, trapić się czym, niepokoić się turbować kogo czym
 • Co znaczy Turbulencja Co to jest zamieszanie> 1. fiz. burzliwość; 2. w atmosferze: nieuporządkowane i przypadkowe zmiany kierunku i prędkości porcji powietrza; ruch
 • Co znaczy Turkologia Co to jest ż) 1. nauka o języku tureckim i literaturze tureckiej; 2. wydział filologiczny na uniwersytecie, obejmujący studia w tym zakresie turkolog
 • Co znaczy Turma Co to jest ż) dawn. więzienie, areszt: iść do turmy, zamknąć w turmie
 • Co znaczy Turnia Co to jest o kształcie wieży, od niem. Turm wieża> samotna stroma skała lub szczyt: mieszkać pod turnią, turnie tatrzańskie
 • Co znaczy Turniej Co to jest 1. zawody sportowe, w których uczestniczy wielu sportowców lub drużyn: turniej tenisowy, stawać do turnieju; 2. dawn. średniowieczne
 • Co znaczy Turniket Co to jest m) drzwi obrotowe
 • Co znaczy Turniura Co to jest XIX w. przez kobiety pod suknią w celu podtrzymywania draperii i trenów, nadająca sylwetce kobiecej charakterystyczny wygląd: suknia z
 • Co znaczy Turnus Co to jest tourne> czas korzystania z pobytu na kursach, wczasach itp. każdej kolejnej grupy uczestników; kurs, wczasy itp. trwające przez taki okres
 • Co znaczy Turpizm Co to jest współczesnej literaturze, zwłaszcza poezji, polegający na upodobaniu do brzydoty, wprowadzaniu do utworów literackich motywów śmierci
 • Co znaczy Turystyka Co to jest ż) zorganizowane zbiorowe lub indywidualne wyjazdy poza miejsce stałego zamieszkania
 • Co znaczy Tusz Co to jest szybko schnąca, mająca nasyconą barwę i połysk, służąca do rysowania, pisania, kreślenia piórkiem lub miękkim pędzlem: pisać czarnym tuszem
 • Co znaczy Tutka Co to jest ż) papier zwinięty w kształcie stożka, opakowanie w takim kształcie: tutka cukierków
 • Co znaczy Tutor Co to jest m) opiekun nadzorujący studia przydzielonej mu grupy studentów
 • Co znaczy Frutti Tutti Co to jest konfitura z różnych owoców; różne surowe, pokrajane owoce, przyprawione cukrem, rumem, likierem; 2. lody z mieszanką krajanych (często
 • Co znaczy Tuz Co to jest m) <śr.-w.-niem. tus> osoba ważna, mająca wpływy, osobistość; osoba uznana za wybitną w jakiejś dziedzinie: być tuzem
 • Co znaczy Tuzin Co to jest wł. dozzina> 1. dwanaście sztuk czegoś: kupować co na tuziny, tuzinami; 2. tuziny (lm) duża liczba, ilość czego: kupować tuziny książek
 • Co znaczy Tuzinkowy Co to jest przym.) zwykły, zwyczajny, niewyróżniający się, banalny, pospolity: tuzinkowy wygląd, tuzinkowy pisarz> tuzinkowość
 • Co znaczy Tużurek Co to jest czarna marynarka wizytowa, dwurzędowy, długi surdut męski z ciemnej wełny, z aksamitnym kołnierzem, noszony na przełomie XIX i XX w
 • Co znaczy Tv Co to jest skrót od: telewizja
 • Co znaczy Tweed Co to jest m) gruba tkanina z wełnianej przędzy o skośnym splocie, w drobne barwne wzory: marynarka z tweedu tweedowy: kostium tweedowy
 • Co znaczy Twist Co to jest taniec towarzyski w takcie dwudzielnym, polegający na energicznych skrętach nóg, bioder i rąk; 2. muzyka do tego tańca; 3. wieczko do
 • Co znaczy Tycjanowski Co to jest przym.) o włosach koloru złotorudego
 • Co znaczy Tyflopedagogika Co to jest pedagogika> dział pedagogiki specjalnej, zajmujący się wychowywaniem i nauczaniem dzieci niewidomych i niedowidzących
 • Co znaczy Tyfon Co to jest m) urządzenie używane na statkach i w latarniach morskich do nadawania w czasie mgły dźwiękowych znaków ostrzegawczych
 • Co znaczy Tyfus Co to jest týphos dym, czad, przen. pycha> 1. ostra choroba zakaźna, występująca w różnych postaciach, np. tyfus brzuszny, tyfus plamisty; 2. wet
 • Co znaczy Tygiel Co to jest ogniotrwałego, używane w laboratoriach chemicznych i w przemyśle do np. topienia metali, prażenia substancji; przen. miejsce, gdzie
 • Co znaczy Tylda Co to jest poziomego wężyka, oznaczający, że wyraz jest napisany w formie skrótowej lub że jego część jest celowo opuszczona; 2. znak diakrytyczny w
 • Co znaczy Tylżycki Co to jest dawnych Prusach Wsch., obecnie Sowieck w Federacji Ros.> ser tylżycki półtwardy ser podpuszczkowy, wyrabiany z mleka krowiego, dość ostry
 • Co znaczy Tymianek Co to jest Thymian, z łac. thymiamus> niewielka roślina aromatyczna o drobnych, szarozielonych liściach i małych, różowofioletowych kwiatach, rosnąca
 • Co znaczy Tynf Co to jest polski żyjący za panowania Jana Kazimierza> dawn. moneta srebrno-miedziana, używana w XVII–XVIII w., dziś w wyrażeniu dobry żart. tynfa
 • Co znaczy Typ Co to jest týpos uderzenie pozostawiające po sobie ślad> 1. osoba skupiająca w sobie charakterystyczne cechy ludzi pewnej kategorii; 2. osoba mająca
 • Co znaczy Typia Co to jest ostatni człon wyrazów złożonych, wskazujący na ich związek znacze niowy z określonym sposobem drukowania: fototypia, stenotypia
 • Co znaczy Typizacja Co to jest według typów, ujednolicenie wyrobów, urządzeń, konstrukcji itp. według określonych cech charakterystycznych
 • Co znaczy Typologia Co to jest porównawcze typów w zakresie różnych nauk; 2. w metodologii: porządkowanie elementów określonego zbioru według zasady porównywania ich cech
 • Co znaczy Typować Co to jest wybierać z pewnej grupy jednostki najbardziej odpowiednie do czegoś
 • Co znaczy Typowy Co to jest typowi ludzi, zjawisk, będący ich charakterystycznym przedstawicielem, zawierający cechy charakterystyczne, często spotykany
 • Co znaczy Tyrada Co to jest re ciągnąć> 1. przen. długa, nudna, podniosła wypowiedź, zwykle zawierająca pouczenia: wygłaszać tyrady o uczciwości; 2. w teatrze: dłuższe
 • Co znaczy Tyraliera Co to jest polegający na szerokim rozstawieniu żołnierzy w jednej linii wzdłuż linii frontu: iść tyralierą; żołnierze idący w takim ustawieniu
 • Co znaczy Tyran Co to jest týrannos władca> 1. przen. osoba mająca dużą władzę, sprawująca ją w sposób absolutny, wymuszając fizycznie lub psychicznie bezwzględne
 • Co znaczy Tyrania Co to jest okrutne, bezwzględne obchodzenie się z kimś, rządy oparte na przemocy i terrorze; 2. hist. w starożytnej Grecji: forma rządów powstała w
 • Co znaczy Tyranizować Co to jest obchodzić się z kimś brutalnie, bezwzględnie, narzucać komuś swoją wolę, nie znosząc sprzeciwu
 • Co znaczy Tyrański Co to jest przym.) właściwy tyranowi lub tyranii; bezwzględny, samowładny, despotyczny, autokratyczny
 • Co znaczy Tyrs Co to jest opleciona bluszczem, ozdobiona owocami, kwiatami, wstążkami, stanowiąca atrybut Dionizosa, występująca często jako motyw architektoniczny
 • Co znaczy Tyryjski Co to jest fenickiego (gr. Týros), dziś Sur nad Morzem Śródziemnym, w płd. Libanie> purpura tyryjska symbol władzy monarszej, słynny barwnik
 • Co znaczy Tytan Co to jest pod jakimś względem: tytan pracy; 2. w mitologii greckiej każdy z olbrzymów, którzy stoczyli z Zeusem walkę o panowanie nad światem i po
 • Co znaczy Tytaniczny Co to jest przym.) przekraczający zwykłe siły ludzkie; olbrzymi, potężny, nadludzki
 • Co znaczy Tytanizm Co to jest m) wysiłek nadludzki, wysiłek tytaniczny, właściwy tytanom
 • Co znaczy Tytanomachia Co to jest ż) mit. gr. walka tytanów z Zeusem
 • Co znaczy Tytoń Co to jest z osm. tütün, od tütmek dymić> 1. Nicotiana, jednoroczna lub wieloletnia roślina z rodziny psiankowatych (Solanaceae), rosnąca w Europie
 • Co znaczy Tytularny Co to jest titulus> mający tytuł, ale niepełniący żadnych funkcji i obowiązków, honorowy, nominalny: konsul tytularny tytularnie: piastować funkcję
 • Co znaczy Tytulatura Co to jest ż) 1. tytuł lub tytuły przysługujące komuś; 2. przest. dane umieszczone na karcie tytułowej książki
 • Co znaczy Tytuł Co to jest nagłówek, nazwa książki, dzieła literackiego, naukowego, nazwa czasopisma, artykułu, sztuki teatralnej, filmu, utworu muzycznego, imprezy
 • Co znaczy Tytułomania Co to jest ż) śmieszna i przesadna skłonność do używania tytułów, do tytułowania siebie lub innych
 • Co znaczy Tytułować Co to jest zwracając się do kogoś, wymieniać jego tytuł; 2. rzad. dawać nazwę, tytuł utworowi literackiemu, muzycznemu, obrazowi itp
 • Co znaczy Tytułowy Co to jest karta tytułowa, strona tytułowa pierwsza lub trzecia zadrukowana strona książki, zawierająca tytuł dzieła, nazwisko autora, nazwę
 • Co znaczy Tyzana Co to jest ż) przest. napar z ziół leczniczych: pić tyzanę lipową
 • Co znaczy Termia Co to jest ostatni człon wyrazów złożonych, wskazujący na ich związek znaczeniowy z ciepłem, temperaturą: elektrotermia
 • Co znaczy Tabaka Co to jest tobako rodzaj fajki> tytoń sproszkowany, wcześniej przefermentowany i wysuszony, który wciągano do nosa, aby wywołać kichanie; tytoń

Słownik wyrazów obcych, pisownia i znaczenie

Definicja - Co to znaczy? Co to jest? Przykłady wyrazów tłumaczonych.

Definicja Tabaka, Termia, Tyzana, Tytułowy, Tytułować, Tytułomania, Tytuł, Tytulatura, Tytularny, Tytoń, Tytanomachia, Tytanizm, Tytaniczny, Tytan, Tyryjski, Tyrs słownik.

Co to jest Tabaka, Termia, Tyzana, Tytułowy, Tytułować, Tytułomania znaczenie.