CZYM JEST Templariusze, Tropina, Tytan, Truizm, Temporalny, Tarantula, Tytułować, Taksować.
templariusze tropina tytan co to jest

Definicje słów, słownik wyrazów na T

 • Co znaczy Tropo Porównanie pierwszy człon wyrazów złożonych, mający znaczenie: zwrot, obracanie się: troposfera co to jest
 • Co znaczy Tutka Dlaczego ż) papier zwinięty w kształcie stożka, opakowanie w takim kształcie: tutka cukierków definicja
 • Co znaczy Tendencyjność Jak lepiej akcentowania tylko jednego aspektu sprawy, z jakiegoś względu uznanego za najważniejszy: tendencyjność sądów, oceny co znaczy
 • Co znaczy Tsunami Kiedy oceaniczne, wywołane podwodnymi trzęsieniami ziemi i wybuchami wulkanów, występujące głównie w zachodniej części Oceanu Spokojnego słownik
 • Co znaczy Tendencja Od czego zależy fr. tendence (fr. tendance), od łac. tendens dążący, zmierzający ku czemuś> 1. kierunek rozwoju czegoś: tendencje w literaturze znaczenie
 • Co znaczy Toposy Na czym polega m; lm) lit. potoczne, utarte, ogólnie przyjęte sądy, opinie itp czym jest
 • Co znaczy Terma Różnice ż) niewielki grzejnik gazowy lub elektryczny do wody co oznacza
 • Co znaczy Tuman Wady i zalety m) mgła tumanić krzyżówka
 • Co znaczy Tubalny Podobieństwa przym.) <łac.> głos tubalny: brzmiący jak przez tubę, niski, donośny, gromki najlepszy
 • Co znaczy Teutoński Czemu przym.) <łac. Teutones, dawne plemię germańskie> germański, niemiecki, krzyżacki: styl teutoński, zakon teutoński przykłady
 • Co znaczy Trybun Co gorsze związek kilku rodów, później jeden z 35 okręgów administracyjnych staroż. Rzymu> 1. przywódca ruchów społecznych, rzecznik, obrońca: trybun encyklopedia
 • Co znaczy Trombita Porównaj trompet? (gw. trombet?)> ludowy dęty instrument muzyczny w kształcie długiej drewnianej rury, w Polsce używany przez górali podhalańskich jak działa
 • Co znaczy Teocalli Porównanie starożytna świątynia w Meksyku, usytuowana zwykle na szczycie wzgórza czy jest
 • Co znaczy Telepatia Dlaczego ż) zjawisko przekazywania i odbierania myśli na odległość telepatyczny pojęcie
 • Co znaczy Tyryjski Jak lepiej fenickiego (gr. Týros), dziś Sur nad Morzem Śródziemnym, w płd. Libanie> purpura tyryjska symbol władzy monarszej, słynny barwnik wyjaśnienie
 • Co znaczy Trencz Kiedy m) dwurzędowy płaszcz nieprzemakalny z szerokim paskiem opis
 • Co znaczy Terapia Od czego zależy thérapeutique ż), z gr. therapeía służba, therapeía to?n?kamnónt?n usługiwanie chorym> 1. zabiegi uzdrawiające, przywracanie zdrowia chorym informacje
 • Co znaczy Tycjanowski Na czym polega przym.) o włosach koloru złotorudego co to jest
 • Co znaczy Tyfon Różnice m) urządzenie używane na statkach i w latarniach morskich do nadawania w czasie mgły dźwiękowych znaków ostrzegawczych definicja
 • Co znaczy Tenor Wady i zalety od barytonu: śpiewać tenorem, głos tenorowy; 2. śpiewak mający taki głos: koncert trzech tenorów; 3. <łac.> dawn. wydźwięk pisma, rozmowy co znaczy
 • Co znaczy Tyrs Podobieństwa opleciona bluszczem, ozdobiona owocami, kwiatami, wstążkami, stanowiąca atrybut Dionizosa, występująca często jako motyw architektoniczny słownik
 • Co znaczy Terakota Czemu ż) płytki podłogowe lub rzeźby z ceramiki, wytwarzane z gliny kamionkowej znaczenie
 • Co znaczy Termo Co gorsze człon wyrazów złożonych, wskazujący na ich związek znaczeniowy z ciepłem, temperaturą: termometr, termostat czym jest
 • Co znaczy Tors Porównaj część tułowia, zwłaszcza męskiego: muskularny tors; 2. rzeźba przedstawiająca tułów ludzki bez rąk i nóg, czasem też bez głowy; uszkodzony co oznacza
 • Co znaczy Trepan Porównanie med. narzędzie chirurgiczne służące do wiercenia otworów w tkance kostnej, głównie w pokrywie czaszki krzyżówka
 • Co znaczy Trop Dlaczego m) <łac. tropus, z gr. trópos zwrot, obrócenie> lit. wyraz lub zdanie o znaczeniu przenośnym, np. metafora tropiczny, tropika najlepszy
 • Co znaczy Telenowela Jak lepiej wieloodcinkowy serial telewizyjny o tematyce obyczajowej, przeznaczony dla szerokiego kręgu odbiorców: oglądać telenowele przykłady
 • Co znaczy Torpeda Kiedy pocisku podwodnego, z łac. torpedo węgorz elektryczny (porażający swoje ofiary prądem elektrycznym)> 1. samobieżny pocisk podwodny encyklopedia
 • Co znaczy Transfiguracja Od czego zależy ż) przeobrażenie, przemienienie, przeistoczenie jak działa
 • Co znaczy Tautologia Na czym polega logos mowa, nauka> jęz. wypowiedź, powiedzenie powtarzające bez potrzeby to, co zostało już zawarte, np. wracać z powrotem, określane w czy jest
 • Co znaczy Tergal Różnice m) włókno syntetyczne o podwyższonej wytrzymałości, używane zwykle w mieszankach z wełną do wyrobu tkanin i dzianin pojęcie
 • Co znaczy Termos Wady i zalety thermós ciepły, gorący> naczynie składające się z plastikowej lub metalowej obudowy i szklanego wkładu o podwójnych ściankach, pomiędzy wyjaśnienie
 • Co znaczy Taczanka Podobieństwa wózek z karabinem maszynowym, używany w Rosji w czasie wojny 1918–1920, w wojsku polskim w okresie międzywojennym opis
 • Co znaczy Tusz Czemu szybko schnąca, mająca nasyconą barwę i połysk, służąca do rysowania, pisania, kreślenia piórkiem lub miękkim pędzlem: pisać czarnym tuszem informacje
 • Co znaczy Termity Co gorsze termites, łac. tarmites czerwie toczące drewno> zool. Isoptera, rząd roślinożernych owadów, żyjących w krajach tropikalnych i co to jest
 • Co znaczy Tundra Porównaj bezleśny obszar w północnej strefie podbiegunowej, o roślinności składającej się z mchów, porostów, nielicznych ziół, karłowatych brzóz i definicja
 • Co znaczy Tokaj Porównanie m) węgierskie wino o złocistej barwie, produkowane w regionie Tokaj co znaczy
 • Co znaczy Teodycea Dlaczego prawomocność, słuszność, sprawiedliwość> 1. koncepcja filozoficzno-religijna, mająca na celu uzgodnienie sprzeczności między wiarą w dobroć słownik
 • Co znaczy Trojański Jak lepiej gród w Azji Mniejszej> 1. mit. gr. koń trojański duży drewniany koń z czasów oblężenia Troi przez Greków, którzy w jego wnętrzu wprowadzili znaczenie
 • Co znaczy Teizm Kiedy doktryna filozoficzna, według której zasadą jedności świata jest jedyny i osobowy Bóg, będący przyczyną wszystkiego teista, teistyczny czym jest
 • Co znaczy Teologia Od czego zależy ż) nauka o Bogu i zbawieniu człowieka, oparta na dogmatach danej religii teolog, teologiczny co oznacza
 • Co znaczy Tuja Na czym polega wiecznie zielone ozdobne drzewo iglaste w kształcie stożka, pochodzące z płn. Azji i Ameryki Płn., w Polsce sadzone w parkach, ogrodach, na krzyżówka
 • Co znaczy Teogonia Różnice ż) pochodzenie bogów, wyjaśnienie zwykle w systemie legend i wierzeń: grecka teogonia najlepszy
 • Co znaczy Tuzin Wady i zalety wł. dozzina> 1. dwanaście sztuk czegoś: kupować co na tuziny, tuzinami; 2. tuziny (lm) duża liczba, ilość czego: kupować tuziny książek przykłady
 • Co znaczy Trofeum Podobieństwa n; odm. w lm) <łac. trophaeum; z gr. tropaíon pomnik zwycięstwa> zdobycz, łup: trofea myśliwskie encyklopedia
 • Co znaczy Tonik Czemu często dodawany do dżinu; 2. kosmetyczny, wzmacniający i ożywczy środek do pielęgnacji skóry tonizować co jak działa
 • Co znaczy Testament Co gorsze świadkiem, świadczę, poświadczam (też swoją „ostatnią wolę”, czyli sporządzam testament), od testis świadek> akt prawny, rozporządzenie czy jest
 • Co znaczy Tarok Tarot Porównaj m) gra w karty; talia, licząca 78 kart, bywa też używana do wróżb: karty do tarota pojęcie
 • Co znaczy Transmisja Porównanie transmissio przekazanie> 1. przekazywanie na odległość dźwięków, obrazów, sygnałów za pośrednictwem fal elektromagnetycznych: transmisja wyjaśnienie
 • Co znaczy Tapicer Dlaczego tapissier tapicer, i tapecer, z niem. Tapezierer; od tapezieren obijać meble, wyściełać, tapetować, z wł. tappezzare> rzemieślnik zajmujący opis
 • Co znaczy Tilaka Jak lepiej ż) czerwona plamka, jaką kobiety w Indiach malują sobie na czole dla ozdoby lub jako oznakę sekty religijnej informacje
 • Co znaczy Tragik Kiedy m) 1. autor tragedii; 2. aktor występujący w tragedii, grający role tragiczne co to jest
 • Co znaczy Truwer Od czego zależy m) poeta, muzyk i śpiewak wędrowny w północnej Francji (XII–XIII w.), uprawiający poezję epicką i lirykę miłosną definicja
 • Co znaczy Tapir Na czym polega dialektu tupi w Brazylii> ssak trawożerny i owocożerny, zamieszkujący Amerykę tropikalną i Malezję, o głowie przedłużonej z krótką, ruchomą co znaczy
 • Co znaczy Talmudyzm Różnice na Talmudzie; 2. pot. ścisłe, bezwarunkowe i bezkrytyczne przestrzeganie przepisów talmudyczny, talmudysta słownik
 • Co znaczy Tonsura Wady i zalety kształcie kółka na czubku głowy, którą duchowni katoliccy golą; wygolony wierzch głowy u członków niektórych zakonów znaczenie
 • Co znaczy Transwestyta Podobieństwa m) przejmowanie sposobu bycia i ubierania się osób płci odmiennej czym jest
 • Co znaczy Torysi Czemu angielska partia polityczna, utworzona w końcu XVIII w., reprezentująca interesy ziemian, dworu i Kościoła, obecnie odpowiada jej partia co oznacza
 • Co znaczy Tournée Co gorsze artystycznego po różnych miejscowościach z gościnnymi występami, trasa koncertowa: odbywać tournée po kraju, wyjechać na tournée krzyżówka
 • Co znaczy Torturować Porównaj 1. poddawać kogoś torturom w celu wymuszenia zeznań; 2. sprawiać komuś przykrość, męczyć, dręczyć, nękać kogoś najlepszy
 • Co znaczy Telekomunikacja Porównanie udzielenie, rozmowa> 1. technika przekazywania na odległość wiadomości (mowy, muzyki, znaków, pisma, rysunków, fotografii itp.) za pomocą przykłady
 • Co znaczy Temblak Dlaczego > opaska lub trójkątna chusta zawieszona na karku chorego, służąca do podtrzymywania i unieruchamiania chorej ręki, zgiętej w łokciu: mieć encyklopedia
 • Co znaczy Tapirować Jak lepiej niem. toupieren, od ang. toupee kosmyk włosów przyprawiony w miejscu łysiejącym> stroszyć włosy, czesząc je w kierunku do skóry, aby jak działa
 • Co znaczy Tachykardia Kiedy ż) med. przyśpieszenie czynności serca; częstoskurcz czy jest
 • Co znaczy Tantiema Od czego zależy autora w dochodach z publikacji jego książek, wystawiania sztuk, wykonywania utworów muzycznych, określony w procentach: dostawać tantiemy pojęcie
 • Co znaczy Tresura Na czym polega tresować> 1. układanie zwierząt, uczenie ich pewnych zachowań; 2. przen. surowe wychowanie człowieka treser, tresować kogo, co, wytresować wyjaśnienie
 • Co znaczy Tradycja Różnice zwyczajów, opinii, zachowań itp. słowami lub przykładem: tradycja chrześcijańska, tradycja kartezjańska, tradycja ustna; 2. sposób myślenia opis
 • Co znaczy Quarts Trois Wady i zalety figura lub twarz ukazane na obrazie, rysunku, fotografii w trzech czwartych, tj. z ukosa, nie z profilu i nie z przodu informacje
 • Co znaczy Trezor Podobieństwa m) skarbiec, zwłaszcza w banku co to jest
 • Co znaczy Toksyko Czemu pierwszy człon wyrazów złożonych, wskazujący na ich związek znaczeniowy z trucizną: toksykologia definicja
 • Co znaczy Teletransmisja Co gorsze przesyłania sygnałów elektrycznych za pomocą przewodów lub drogą radiową; 2. nadawanie spektaklu telewizyjnego spoza studia co znaczy
 • Co znaczy Tymianek Porównaj Thymian, z łac. thymiamus> niewielka roślina aromatyczna o drobnych, szarozielonych liściach i małych, różowofioletowych kwiatach, rosnąca słownik
 • Co znaczy Traktat Porównanie międzynarodowa zawierana i podpisywana formalnie i uroczyście: podpisać traktat polityczny, handlowy; 2. rozprawa naukowa: traktat znaczenie
 • Co znaczy Taumaturgia Dlaczego ż) moc czynienia cudów czym jest
 • Co znaczy Traumatyczny Jak lepiej będący następstwem urazu, wywołany urazem; 2. psych. zdarzenie traumatyczne zdarzenie wstrząsające, wywierające negatywny wpływ na psychikę co oznacza
 • Co znaczy Tuzinkowy Kiedy przym.) zwykły, zwyczajny, niewyróżniający się, banalny, pospolity: tuzinkowy wygląd, tuzinkowy pisarz> tuzinkowość krzyżówka
 • Co znaczy Terapeutyczny Od czego zależy thérapeute, formalnie wg gr. therapeutikós usłużny, pokorny, właściwy słudze> odnoszący się do terapii, terapeuty; leczniczy najlepszy
 • Co znaczy Tartar Na czym polega w mitologii greckiej: przepaść pod Hadesem, do której Zeus strącił Kronosa i Tytanów; 2. w Nowym Testamencie: piekło przykłady
 • Co znaczy Tauromachia Różnice taumaturgiczny (ż) walka z bykami, korrida encyklopedia
 • Co znaczy Trybuszon Wady i zalety m) daw. korkociąg jak działa
 • Co znaczy Tylżycki Podobieństwa dawnych Prusach Wsch., obecnie Sowieck w Federacji Ros.> ser tylżycki półtwardy ser podpuszczkowy, wyrabiany z mleka krowiego, dość ostry czy jest
 • Co znaczy Tapeta Czemu pokrycia (lp táp?s)> papier lub tworzywo sztuczne do oklejania ścian w celach ozdobnych: tapeta w kwiatki, tapeta papierowa, winylowa pojęcie
 • Co znaczy Triada Co gorsze ż) zespół trzech elementów; trójstopniowość wyjaśnienie
 • Co znaczy Tragikomedia Porównaj ż) utwór dramatyczny, łączący pierwiastki tragiczne z komediowymi opis
 • Co znaczy Tarant Porównanie m) koń maści białej w łaty tarantowata maść samochód staranował coś taran, taranowanie czegoś, staranować, staranowany informacje
 • Co znaczy Tużurek Dlaczego czarna marynarka wizytowa, dwurzędowy, długi surdut męski z ciemnej wełny, z aksamitnym kołnierzem, noszony na przełomie XIX i XX w co to jest
 • Co znaczy Trapez Jak lepiej gr. trapézion stolik, od trápeza stół> 1. figura geometryczna o czterech bokach: dwóch równoległych i dwóch nierównoległych: trapez definicja
 • Co znaczy Taksometr Kiedy m) licznik kilometrów w taksówce, który wskazuje wysokość opłaty za przejazd pasażerów lub przewóz towarów co znaczy
 • Co znaczy Tomasz Od czego zależy m) niewierny Tomasz człowiek nieufny, sceptyczny; niedowiarek słownik
 • Co znaczy Tutor Na czym polega m) opiekun nadzorujący studia przydzielonej mu grupy studentów znaczenie
 • Co znaczy Tanka Różnice ż) lit. forma poetycka w literaturze japońskiej, utwór nierymowany, zwykle o treści lirycznej, złożony z pięciu wersów czym jest
 • Co znaczy Tezauryzacja Wady i zalety pieniędzy lub złota i przechowywanie ich w domu, „w pończosze”, a nie w banku tezauryzować co, tezauryzowanie, tezauryzowany co oznacza
 • Co znaczy Tracheoskopia Podobieństwa ż) med. badanie tchawicy za pomocą specjalnego wziernika krzyżówka
 • Co znaczy Trademark Czemu ndm) marka fabryczna towaru, znak ochronny najlepszy
 • Co znaczy Tabuizm Co gorsze m) w religiach ludów pierwotnych zjwisko występowania tabu przykłady
 • Co znaczy Troll Porównaj m) postać (olbrzym lub karzeł) z legend skandynawskich, mieszkająca w górskich pieczarach, nieprzyjazna ludziom: złośliwy troll encyklopedia
 • Co znaczy Trotyl Porównanie wybuchowy, stosowany do kruszenia skał w górnictwie oraz w wojsku do wypełniania pocisków artyleryjskich, bomb, min itp jak działa
 • Co znaczy Typowy Dlaczego typowi ludzi, zjawisk, będący ich charakterystycznym przedstawicielem, zawierający cechy charakterystyczne, często spotykany czy jest
 • Co znaczy Talia Jak lepiej ż) <łac. Thalia, gr. Tháleia> mit. gr.-rzym. muza komedii, przedstawiana z maską komiczną pojęcie
 • Co znaczy Talar Kiedy od nazwy miasta Joachimsthal> duża moneta srebrna, bita od XV w. w różnych krajach europejskich, w Polsce do drugiej poł. XIX w wyjaśnienie
 • Co znaczy Tenri Od czego zależy albo o prawie niebieskim> największa i najbardziej wpływowa i żywotna sekta religijna kultu sinto w Japonii, uznająca za główne bóstwo i opis
 • Co znaczy Tytuł Na czym polega nagłówek, nazwa książki, dzieła literackiego, naukowego, nazwa czasopisma, artykułu, sztuki teatralnej, filmu, utworu muzycznego, imprezy informacje
 • Co znaczy Trockizm Różnice m) prąd polityczny, według którego rewolucja powinna mieć charakter ciągły i objąć cały świat co to jest
 • Co znaczy Tiul Wady i zalety we Francji> lekka i przezroczysta tkanina o dziurkach okrągłych lub kwadratowych: firanka z tiulu, tiulowa firanka definicja
 • Co znaczy Taszyzm Podobieństwa kierunek malarstwa nieprzedstawiającego, powstały w poł. XX w., polegający na tworzeniu kompozycji przypadkowych ze swobodnych barwnych co znaczy
 • Co znaczy Translacja Czemu ż) tłumaczenie, przekład translator, translatorski słownik
 • Co znaczy Totemizm Co gorsze m) rel. wierzenia religijne ludów pierwotnych, oparte na kulcie totemu znaczenie
 • Co znaczy Talia Porównaj tej okolicy ciała: sukienka z podwyższoną/obniżoną talią; 3. komplet kart do gry: grać jedną talią czym jest
 • Co znaczy Trend Porównanie m) tendencja, kierunek, prąd: nowe trendy w malarstwie, trend gospodarczy co oznacza
 • Co znaczy Tupet Dlaczego przen. czelność> 1. nadmierna pewność siebie, granicząca z bezczelnością, zuchwałość: mieć tupet, człowiek z tupetem, mówić z tupetem; 2 krzyżówka
 • Co znaczy Totalizator Jak lepiej hazardowa w formie zakładów, w której gracze typują np. numery, wyniki spotkań sportowych itp.: grać w totalizatora sportowego, zakłady najlepszy
 • Co znaczy Tartarin Kiedy pisarza A. Daudeta Przygody Tartarena z Taraskonu> typ sympatycznego fanfarona, opowiadającego o swych niebywałych czynach przykłady
 • Co znaczy Taksa Od czego zależy ż) stała opłata pobierana za pewne usługi: taksa klimatyczna, podnieść, obniżyć taksę, nałożyć taksę na co encyklopedia
 • Co znaczy Tyrański Na czym polega przym.) właściwy tyranowi lub tyranii; bezwzględny, samowładny, despotyczny, autokratyczny jak działa
 • Co znaczy Tantal Różnice frygijski, syn Zeusa> męki Tantala cierpienia wynikające z niemożności zaspokojenia pragnień, z dręczącego pożądania rzeczy znajdujących czy jest
 • Co znaczy Trygonometria Wady i zalety metria> mat. dział matematyki, nauka o figurach przestrzennych i stosunkach matematycznych, które je charakteryzują trygonometryczny pojęcie
 • Co znaczy Tanatofobia Podobieństwa ż) psych. chorobliwa obawa przed śmiercią wyjaśnienie
 • Co znaczy Teflon Czemu plastyczne o wielkiej odporności chemicznej i cieplnej, używane do produkcji aparatury chemicznej, w przemyśle elektrotechnicznym opis
 • Co znaczy Tyrania Co gorsze okrutne, bezwzględne obchodzenie się z kimś, rządy oparte na przemocy i terrorze; 2. hist. w starożytnej Grecji: forma rządów powstała w informacje
 • Co znaczy Tabun Porównaj m) stado dzikich koni na pastwisku co to jest
 • Co znaczy Tulipan Porównanie turban, z pers. dulbänd> Tulipa, roślina z rodziny liliowatych (Liliaceae), o dużych, barwnych, osadzonych pojedynczo kwiatach, występująca definicja
 • Co znaczy Transcendentalizm Dlaczego a) doktryna J. Kanta i F.W. Schelinga, oparta na uznawaniu apriorycznych form poznania jako wyprzedzających i warunkujących doświadczenie co znaczy
 • Co znaczy Tetryk Jak lepiej m) <łac. taetricus (człowiek) ponury, od taeter przykry, groźny> osoba zgorzkniała, zrzędna, zgryźliwa tetryczeć, stetryczeć, stetryczały słownik
 • Co znaczy Tytularny Kiedy titulus> mający tytuł, ale niepełniący żadnych funkcji i obowiązków, honorowy, nominalny: konsul tytularny tytularnie: piastować funkcję znaczenie
 • Co znaczy Tartuffe Od czego zależy m) świętoszek, obłudnik, hipokryta czym jest
 • Co znaczy Toner Na czym polega m) proszek używany do drukowania w powielarkach i drukarkach laserowych co oznacza
 • Co znaczy Tolerować Różnice wytrzymuję coś> 1. być wyrozumiałym dla czyichś przekonań, postępków, dla czyjegoś zachowania; 2. godzić się na czyjąś obecność, znosić coś krzyżówka
 • Co znaczy Tytaniczny Wady i zalety przym.) przekraczający zwykłe siły ludzkie; olbrzymi, potężny, nadludzki najlepszy
 • Co znaczy Toksyczność Podobieństwa ż) charakterystyczna dla danej substancji właściwość wywierania silnego, szkodliwego działania na żywy organizm przykłady
 • Co znaczy Trolej Czemu się, krążyć> techn. urządzenie przy wozie tramwajowym, wagonie elektrycznym, trolejbusie, utrzymujące styczność z przewodem doprowadzającym encyklopedia
 • Co znaczy Tamponada Co gorsze ż) med. wypełnianie ran tamponami uciskającymi w celu zatamowania krwawienia jak działa
 • Co znaczy Taoizm Porównaj filozofia chińska, głosząca materialną jedność świata i powszechną prawidłowość zjawisk (tao), propagująca poddanie się naturalnemu czy jest
 • Co znaczy Tylda Porównanie poziomego wężyka, oznaczający, że wyraz jest napisany w formie skrótowej lub że jego część jest celowo opuszczona; 2. znak diakrytyczny w pojęcie
 • Co znaczy Taran Dlaczego tárandos łoś> 1. hist. machina oblężnicza do burzenia murów; 2. ostre zakończenie dziobu okrętów bojowych taranować co: bić, uderzać wyjaśnienie
 • Co znaczy Tafta Jak lepiej pers. t?fta tkanina> połyskliwa, mieniąca się dwiema barwami, nieco sztywna tkanina jedwabna o charakterystycznym szeleście podczas opis
 • Co znaczy Trał Kiedy kształcie dużego worka, ciągnięta po dnie morskim trałować ryby; 2. urządzenie wojskowe do wykrywania i niszczenia min morskich trałowiec informacje
 • Co znaczy Tyranizować Od czego zależy obchodzić się z kimś brutalnie, bezwzględnie, narzucać komuś swoją wolę, nie znosząc sprzeciwu co to jest
 • Co znaczy Tendencyjny Na czym polega przedstawiający, lansujący jakąś tendencję; lit. powieść tendencyjna powieść, której treść jest podporządkowana przyjętym przez autora definicja
 • Co znaczy Tora Różnice pierwszych ksiąg Starego Testamentu, b) prawo religijne i społeczne judaizmu zawarte w Biblii i prawo ustne zawarte w Misznie i Talmudzie co znaczy
 • Co znaczy Translator Wady i zalety program służący do tłumaczenia tekstów zapisanych w języku programowania na język nadający się do wykonania przez komputer; 2. przest słownik
 • Co znaczy Treser Podobieństwa specjalista w określonej dziedzinie, osoba zajmująca się zawodowo tresurą, czyli układaniem, wychowywaniem zwierząt treserka, tresować kogo znaczenie
 • Co znaczy Tonować Czemu czegoś; 2. fot. barwić obrazy fotograficzne na papierze; 3. szt. pokrywać obraz olejny warstwą werniksu barwionego w celu zharmonizowania czym jest
 • Co znaczy Traseologia Co gorsze logia> dział kryminalistyki, zajmujący się badaniem odcisków stóp ludzkich i zwierzęcych oraz kół pojazdów co oznacza
 • Co znaczy Teka Porównaj pokrowiec, futerał> 1. duża teczka; 2. stanowisko, urząd ministra: minister bez teki 3. zbiór rysunków, reprodukcji tworzących jakąś całość krzyżówka
 • Co znaczy Tortura Porównanie tortura skręcanie, od torqueo wykręcam, skręcam> 1. cierpienie fizyczne zadawane komuś, aby go ukarać lub wymusić na nim zeznania najlepszy
 • Co znaczy Totalitaryzm Dlaczego z fr. totalitaire> polit. system organizacji państwa, polegający na ingerencji władz we wszystkie dziedziny życia politycznego przykłady
 • Co znaczy Typ Jak lepiej týpos uderzenie pozostawiające po sobie ślad> 1. osoba skupiająca w sobie charakterystyczne cechy ludzi pewnej kategorii; 2. osoba mająca encyklopedia
 • Co znaczy Turbacja Kiedy ż) <łac. turbatio> daw. zmartwienie, niepokój, troska, kłopot, trud jak działa
 • Co znaczy Terrarium Od czego zależy pomieszczenie do hodowli i obserwacji małych zwierząt lądowych lub ziemno-wodnych w zrekonstruowanym środowisku: terrarium dla żółwi czy jest
 • Co znaczy Techno Na czym polega styl ostrej, bardzo głośnej muzyki młodzieżowej: muzyka techno pojęcie
 • Co znaczy Tequilla Różnice ż) wódka meksykańska wyrabiana z soku agawy wyjaśnienie
 • Co znaczy Tradycjonalista Wady i zalety przywiązany do tradycji, opie rający się na tradycji, szanujący tradycję; . zwolennik tradycjonalizmu – ideologii2 opis
 • Co znaczy Totalny Podobieństwa przym.) całkowity, powszechny, zupełny; państwo totalne, ustrój totalny informacje
 • Co znaczy Traper Czemu sidła> północnoamerykański myśliwy polujący na zwierzęta futerkowe w celach zarobkowych traperski, traperstwo co to jest
 • Co znaczy Tabasco Co gorsze ndm) bardzo ostry sos z pieprzem definicja
 • Co znaczy Trupa Porównaj ż) przest. zespół artystów teatralnych lub cyrkowych, dających przedstawienie: wędrowna trupa co znaczy
 • Co znaczy Tytułowy Porównanie karta tytułowa, strona tytułowa pierwsza lub trzecia zadrukowana strona książki, zawierająca tytuł dzieła, nazwisko autora, nazwę słownik
 • Co znaczy Tag Dlaczego m) graffiti tworzące ozdobny podpis znaczenie
 • Co znaczy Top Jak lepiej ostatni człon wyrazów złożonych, wskazujący na ich związek znaczeniowy z miejscem, miejscowością, okolicą, terenem: biotop, zootop czym jest
 • Co znaczy Terminarz Kiedy plan zajęć ze wskazaniem terminu ich wykonania: mieć napięty terminarz; 2. kalendarz z rubrykami do wpisywania notatek przy datach co oznacza
 • Co znaczy Telebim Od czego zależy ustawiany zwykle na otwartej przestrzeni, składający się z wielu małych ekranów, z których każdy przekazuje odpowiedni, znacznie krzyżówka
 • Co znaczy Toskański Na czym polega we Włoszech> szt porządek toskański odmiana porządku doryckiego – charakterystyczna kolumna z bazą i gładkim trzonem najlepszy
 • Co znaczy Terminowy Różnice przym.) 1. odbywający się w oznaczonym terminie; 2. wymagający szybkiego wykonania; pilny przykłady
 • Co znaczy Tremor Wady i zalety mimowolne, rytmiczne, drobne ruchy mięśni twarzy i kończyn spotykane w zatruciach, w narkomanii, w chorobie Parkinsona itp encyklopedia
 • Co znaczy Tuner Podobieństwa m) główna część radioodbiornika lub telewizora, służąca do odbioru sygnałów radiowych lub telewizyjnych jak działa
 • Co znaczy Turkologia Czemu ż) 1. nauka o języku tureckim i literaturze tureckiej; 2. wydział filologiczny na uniwersytecie, obejmujący studia w tym zakresie turkolog czy jest
 • Co znaczy Temperować Co gorsze ten koniec ołówka, którym się pisze, strugać ołówek temperówka, zatemperować, zatemperowany ołówek; 2. <łac. tempero powściągam> powściągać pojęcie
 • Co znaczy Tortilla Porównaj ż) popularny w Ameryce Łacińskiej, okrągły, cienki placek kukurydziany z mięsem, serem itp., podawany na gorąco z sosem wyjaśnienie
 • Co znaczy Teleskop Porównanie dalekowidz> 1. urządzenie optyczne do obserwacji ciał niebieskich, o konstrukcji lunety, zaopatrzone w zwierciadło wklęsłe; 2. techn opis
 • Co znaczy Troglodyta Dlaczego z gr. tr?glodýt?s mieszkający w jaskini> osoba żyjąca w grocie, jaskini, zarówno w czasach prehistorycznych, jak i współcześnie informacje
 • Co znaczy Turnus Jak lepiej tourne> czas korzystania z pobytu na kursach, wczasach itp. każdej kolejnej grupy uczestników; kurs, wczasy itp. trwające przez taki okres co to jest
 • Co znaczy Terato Kiedy pierwszy człon wyrazów złożonych, wskazujący na ich związek znaczeniowy z potworem, potwornością: teratologia definicja
 • Co znaczy Trampki Od czego zależy włóczęga> buty sportowe z materiału, na gumowej podeszwie i z krótką cholewką: trampki harcerskie, nosić trampki co znaczy
 • Co znaczy Traf Na czym polega m) nieoczekiwane zdarzenie; przypadek, zbieg okoliczności słownik
 • Co znaczy Tryliard Różnice m) liczba odpowiadająca jedynce z 21 zerami znaczenie
 • Co znaczy Tematyka Wady i zalety ż) całość poruszanych tematów, wszystkie tematy czegoś: tematyka utworu, pracy naukowej, konferencji czym jest
 • Co znaczy Transcendentalny Podobieństwa przym.) filoz. pozadoświadczalny, przekraczający granice podmiotu (umysłu) poznającego: idealizm transcendentalny co oznacza
 • Co znaczy Tragizm Czemu tragicyzm (od łac. tragicus)> 1. lit. nierozwiązywalny konflikt pomiędzy szlachetnymi wartościami bohatera tragicznego a nieuchronnością krzyżówka
 • Co znaczy Tachystoskop Co gorsze najszybszy + -skop> psych. przyrząd służący do badania pamięci, uwagi, spostrzegawczości itp., z możliwością kontrolowania reakcji badanych najlepszy
 • Co znaczy Tapiseria Porównaj ż) szt. wielobarwna tkanina dekoracyjna, np. gobelin przykłady
 • Co znaczy Tuńczyk Porównanie thunnus, gr. thýnnos> wielka, mogąca osiągnąć 4 m długości i 500 kg wagi, ryba drapieżna, żyjąca w morzach tropikalnych, jadalna: tuńczyk w encyklopedia
 • Co znaczy Talmud Dlaczego uczyć się> księga tradycyjnych praw judaizmu, spisanych z przekazanych ustnie nauk rabinów od III w. p.n.e. do VI w. n.e, uzupełniających jak działa
 • Co znaczy Tanagryjski Jak lepiej staroż. Beocji (w środk. Grecji)> figurki tanagryjskie: znalezione w grobach koło Tanagry wielokolorowe figurki z terakoty przedstawiające czy jest
 • Co znaczy Trojka Kiedy ż) dawny rosyjski zaprzęg trzykonny pojęcie
 • Co znaczy Talidomid Od czego zależy produkowany w niektórych państwach Europy Zachodniej; zażywany przez kobiety ciężarne, okazał się tragiczny w skutkach dla potomstwa wyjaśnienie
 • Co znaczy Tabu Na czym polega języków polinezyjskich tapu zakazane, święte> 1. w wierzeniach pierwotnych zakaz kontaktowania się z pewnymi przedmiotami, osobami lub opis
 • Co znaczy Tabularny Różnice tablica> dotyczący tabuli; hipoteczny: posiadłość, własność tabularna większa własność ziemska, dawne dobra szlacheckie informacje
 • Co znaczy Technicyzacja Wady i zalety ż) wprowadzanie urządzeń, usprawnień technicznych, szerzenie wiedzy technicznej co to jest
 • Co znaczy Tornister Podobieństwa m) płaska torba z paskami, noszona na plecach, głównie przez uczniów definicja
 • Co znaczy Tytoń Czemu z osm. tütün, od tütmek dymić> 1. Nicotiana, jednoroczna lub wieloletnia roślina z rodziny psiankowatych (Solanaceae), rosnąca w Europie co znaczy
 • Co znaczy Trotuar Co gorsze m) chodnik, część ulicy oddzielona od jezdni, przeznaczona dla ruchu pieszych: iść trotuarem, wąski trotuar słownik
 • Co znaczy Takielunek Porównaj m) wszystkie maszty, żagle, liny statku takielować co znaczenie
 • Co znaczy Tera Porównanie w Japonii, tworząca kompleks ośmiu budowli sakralnych, rozmieszczonych na dużym terenie, który jest ogrodzony murem czym jest
 • Co znaczy Trust Dlaczego polegająca na zjednoczeniu w jedno wielkie przedsiębiorstwo kilku innych, których właściciele stają się akcjonariuszami nowego: trust co oznacza
 • Co znaczy Trepy Jak lepiej 1. lekkie obuwie, składające się zwykle z podeszwy i przyszwy okrywającej palce nogi; 2. prymitywne obuwie z drewna lub łyka krzyżówka
 • Co znaczy Trik Kiedy użyty np. w filmie dla uzyskania jakiegoś efektu: trik filmowy, reklamowy, stosować triki trikowy; 2. podstęp najlepszy
 • Co znaczy Telegazeta Od czego zależy ż) tekst przekazywany za pomocą telewizora, zawierający aktualizowane co pewien czas wiadomości, reklamy itp.; gazeta telewizyjna przykłady
 • Co znaczy Transcendentny Na czym polega transcendens transcendentis przekraczający> filoz. a) istniejący na zewnątrz podmiotu, b) wykraczający poza zasięg doświadczenia i poznania encyklopedia
 • Co znaczy Taksówka Różnice ludzi lub rzeczy za opłatę według ustalonej taryfy: taksówka osobowa, bagażowa, wolna taksówka, jechać taksówką, wziąć taksówkę jak działa
 • Co znaczy Tv Wady i zalety skrót od: telewizja czy jest
 • Co znaczy Transza Podobieństwa ż) 1. część pożyczki lub kredytu bankowego, puszczona w obieg: kredyt transzowy; 2. część, partia towaru pojęcie
 • Co znaczy Talasoterapia Czemu ż) med. leczenie klimatyczne w miejscowościach nadmorskich wyjaśnienie
 • Co znaczy Tryplet Co gorsze 1. przysłowie lub zagadka trójwierszowa; 2. fot. obiektyw anastygmatyczny złożony z trzech członów; 3. łow. trzy kolejne strzały opis
 • Co znaczy Trimaran Porównaj m) <łac. tri-trój-+ (kata) maran> łódź o trzech równoległych, połączonych nad wodą kadłubach: pływać trimaranem informacje
 • Co znaczy Termofor Porównanie phorein nieść> 1. gumowy worek napełniany gorącą wodą, służący do miejscowego nagrzewania ciała; także: poduszka elektryczna; 2. fiz co to jest
 • Co znaczy Tetra Dlaczego wyrazów złożonych, mający znaczenie: czterokrotny, poczwórny, odpowiadający polskiemu: cztero-: tetralogia definicja
 • Co znaczy Transpozycja Jak lepiej przystosowanie czegoś do innego użytku niż poprzedni; 2. przeróbka zmieniająca charakter czegoś, np. przeróbka dzieła epickiego na co znaczy
 • Co znaczy Taksja Kiedy ruchowa swobodnie poruszających się niższych organizmów zwierzęcych i roślinnych, zachodząca pod wpływem różnych bodźców fizycznych, np słownik
 • Co znaczy Trawersować Od czego zależy przebywać, przebyć coś w poprzek> 1. chodzić, jeździć w poprzek stoku, ukośnie, zakosami; 2. o statku, samolocie: płynąć lub lecieć pod znaczenie
 • Co znaczy Toga Na czym polega adwokatów, prokuratorów, także uroczysty strój profesorów wyższych uczelni o formie długiego, luźnego płaszcza: toga sędziowska, nosić togę czym jest
 • Co znaczy Turbulencja Różnice zamieszanie> 1. fiz. burzliwość; 2. w atmosferze: nieuporządkowane i przypadkowe zmiany kierunku i prędkości porcji powietrza; ruch co oznacza
 • Co znaczy Turniket Wady i zalety m) drzwi obrotowe krzyżówka
 • Co znaczy Tryb Podobieństwa sposób załatwiania określonych spraw; metoda, sposób postępowania, system: codzienny, hulaszczy, koczowniczy, systematyczny tryb, tryb najlepszy
 • Co znaczy Top Tip Czemu pot. a) bardzo dobry, doskonały, b) w użyciu przysłówkowym: dobrze, doskonale przykłady
 • Co znaczy Telewizja Co gorsze telekomunikacji zajmujący się przekazywaniem na odległość za pomocą sygnałów elektrycznych: telewizja satelitarna; 2. instytucja zajmująca encyklopedia
 • Co znaczy Tuberkulidy Porównaj ż; lm) <łac. tuberculum guzek + -id> med. wykwity skórne będące następstwem krwiopochodnego wysiewu prątków gruźlicy do skóry jak działa
 • Co znaczy Tronować Porównanie królować, panować czy jest
 • Co znaczy Tabaka Dlaczego tobako rodzaj fajki> tytoń sproszkowany, wcześniej przefermentowany i wysuszony, który wciągano do nosa, aby wywołać kichanie; tytoń pojęcie
 • Co znaczy Trepanacja Jak lepiej ż) med. operacja, chirurgiczne otwarcie czaszki: wykonać, przeprowadzić trepanację trepanować, trepanator, trepan wyjaśnienie
 • Co znaczy Tropizm Kiedy obrót> biol. a) reakcja ruchowa roślin i niższych zwierząt pod wpływem określonych bodźców zewnętrznych, b) zdolność organizmów do opis
 • Co znaczy Tarpan Od czego zależy m) azjatycki mały, dziki koń szarej maści z ciemną pręgą na grzbiecie, żyjący w lesie i na stepie, wytępiony w XIX w informacje
 • Co znaczy Transfer Na czym polega fr. transfert, od łac. transfero przenoszę> 1. ekon. przekazanie rzeczy, usługi lub pieniędzy przez jedną jednostkę gospodarczą, np. bank co to jest
 • Co znaczy Takka Różnice bylina z rodziny Taccaceae, o dużych liściach, zielonych lub brązowych kwiatach, zebranych w baldaszkowaty kwiatostan, występująca w definicja
 • Co znaczy Triumfować Wady i zalety sukces; 2. mieć nad kimś przewagę, cieszyć się, być dumnym z osiągniętego sukcesu, przewagi nad kimś; 3. hist. odprawiać triumf co znaczy
 • Co znaczy Termidor Podobieństwa gorąco + do??dar> jedenasty ron miesiąc w kalendarzu czasów rewolucji francuskiej, od 20 lipca do 18 sierpnia słownik
 • Co znaczy Tropikalny Czemu występujący między zwrotnikami, w tropiku; upalny, gorący; 2. med. choroby tropikalne choroby właściwe dla strefy podzwrotnikowej i znaczenie
 • Co znaczy Turniura Co gorsze XIX w. przez kobiety pod suknią w celu podtrzymywania draperii i trenów, nadająca sylwetce kobiecej charakterystyczny wygląd: suknia z czym jest
 • Co znaczy Trans Porównaj pierwszy człon wyrazów złożonych, mający znaczenie: przez, poprzez, poza-, za-, z drugiej strony: transatlantyk, transeuropejski co oznacza
 • Co znaczy Termostat Porównanie urządzenie do utrzymywania stałej temperatury w przestrzeni zamkniętej, stosowane m.in. w chłodziarkach i w samochodowym układzie krzyżówka
 • Co znaczy Trofia Dlaczego ostatni człon wyrazów złożonych, wskazujący na ich związek znaczeniowy z pokarmem, odżywianiem się: heterotrofia najlepszy
 • Co znaczy Taraban Jak lepiej m) podłużny bęben turecki, używany w dawnym wojsku tarabanić przykłady
 • Co znaczy Tukan Kiedy indiańskiego tupi a. guarani> ptak z Ameryki Płd., o wielkim barwnym dziobie i upierzeniu w żywych kolorach encyklopedia
 • Co znaczy Scheck Traveller Od czego zależy czek podróżny o określonej wysokości, honorowany przez banki i inne instytucje po złożeniu na nim podpisu przez właściciela jak działa
 • Co znaczy Tatuować Na czym polega wykonywać tatuaż czy jest
 • Co znaczy Team Różnice ze sobą współpracować, zgrana grupa; 2. zespół sportowy, złożony z najlepszych zawodników różnych klubów, występujący w reprezentacji pojęcie
 • Co znaczy Talizman Wady i zalety hiszp. talismán, z ar. tilsam?n lm (lp tilsam)> przedmiot noszony przy sobie, któremu przypisuje się magiczną moc przynoszenia szczęścia wyjaśnienie
 • Co znaczy Terytorium Podobieństwa terra ziemia> 1. obszar ziemi, zajmowany przez grupę ludzi, teren wyodrębniony ze względu na jakieś cechy charakterystyczne: terytorium opis
 • Co znaczy Turbo Czemu <łac. turbo wir, obrót> pierwszy człon wyrazów złożonych, wskazujący na ich związek znaczeniowy z ruchem wirowym lub z turbiną: turbopompa informacje
 • Co znaczy Tetragram Co gorsze m) hebrajskie spółgłoski JHWH oznaczające imię Boga – Jahwe co to jest
 • Co znaczy Tenorino Porównaj n) 1. słaby głos tenorowy, wykorzystywany np. w operach do ról charakterystycznych; 2. głos kastrata definicja
 • Co znaczy Toast Porównanie grzanka, przen. toast, od fr. toster prażyć, przypiekać na ruszcie; od łac. tostus prażony, suszony> krótkie przemówienie na cześć kogoś co znaczy
 • Co znaczy Trefny Dlaczego nielegalne pochodzenie, np. z kradzieży: trefny samochód; 2. rel. niezgodny z przepisami Talmudu o zachowaniu rytualnej czystości słownik
 • Co znaczy Timokracja Jak lepiej przez Platona: timo-od tim cześć, szacunek, -kratía wyjęte z d?mokratía> forma rządów, w której władzę sprawuje grupa najbogatszych ludzi znaczenie
 • Co znaczy Tandeta Kiedy marne, byle jakie, wykonane niedbale, po partacku, ze złego materiału: produkować tandetę tandeciarz, tandetnie, tandetność, tandetny; 2 czym jest
 • Co znaczy Teatrofil Od czego zależy m) miłośnik, entuzjasta teatru co oznacza
 • Co znaczy Typologia Na czym polega porównawcze typów w zakresie różnych nauk; 2. w metodologii: porządkowanie elementów określonego zbioru według zasady porównywania ich cech krzyżówka
 • Co znaczy Termoterapia Różnice ż) med. leczenie schorzeń różnych narządów przez nagrzewanie; ciepłolecznictwo najlepszy
 • Co znaczy Tandem Wady i zalety dwóch osób, z dwoma siodełkami i dwoma urządzeniami napędowymi: jechać tandemem, na tandemie; 2. dwuosobowy zespół zawodników lub przykłady
 • Co znaczy Tapioka Podobieństwa dialektu tupi w Brazylii> mąka otrzymywana z korzenia manioku, używana przez Indian; podobny produkt otrzymywany z mąki ziemniaczanej i encyklopedia
 • Co znaczy Trywializować Czemu czynić coś trywialnym; wulgaryzować jak działa
 • Co znaczy Tornado Co gorsze huraganu, trąba powietrzna, występująca nad Zatoką Meksykańską i na Kubie: nad wyspą przeszło gwałtowne tornado czy jest
 • Co znaczy Tron Porównaj thrónos> 1. bogato zdobiony fotel, stojący zwykle na podwyższeniu pod baldachimem, honorowe miejsce monarchy i dostojników kościelnych pojęcie
 • Co znaczy Tampon Porównanie m) zwitek waty, gazy do tamowania krwi, oczyszczania ran: tampon z waty, tampon do ucha tamponik, tamponować co, tamponowanie wyjaśnienie
 • Co znaczy Tafla Dlaczego płyta jakiegoś materiału; 2. równa, gładka, lśniąca powierzchnia; 3. tylna część tratwy: błękitna, gładka, lśniąca, spokojna, srebrna tafla opis
 • Co znaczy Transit Jak lepiej transitus przejście, mijanie> satelitarny system nawigacyjny, umożliwiający określenie pozycji statku lub samolotu z dużą dokładnością informacje
 • Co znaczy Technicystyczny Kiedy przym.) 1. wyolbrzymiający rolę techniki w życiu społecznym; 2. formalistyczny co to jest
 • Co znaczy Turban Od czego zależy wł. turbante, z osm. tülbend> 1. nakrycie głowy mężczyzn w wielu krajach Wschodu, z długiego pasa materiału zawiniętego w specjalny sposób definicja
 • Co znaczy Tauryna Na czym polega biochem. aminokwas powstający w organizmach zwierzęcych, wchodzący w skład kwasów żółciowych, używany m.in. do badań biochemicznych i przy co znaczy
 • Co znaczy Transponować Różnice przestawiam> 1. przenosić z jednej dziedziny do innej, przystosowywać coś do czegoś; 2. muz. dokonywać transpozycji utworu muzycznego słownik
 • Co znaczy Trawers Wady i zalety urządzenie w formie grobli, służące do ochrony brzegu rzeki przed wylewem; 2. lotn. lot poziomy po kursie skośnym do płaszczyzny symetrii znaczenie
 • Co znaczy Teleobiektyw Podobieństwa m) fot obiektyw fotograficzny o długiej ogniskowej, przeznaczony do robienia zdjęć ze znacznej odległości czym jest
 • Co znaczy Tombola Czemu ż) loteria fantowa co oznacza
 • Co znaczy Tembr Co gorsze m) barwa głosu właściwa głosowi ludzkiemu lub dźwiękowi instrumentu: mieć miły, ostry tembr głosu krzyżówka
 • Co znaczy Talaso Porównaj pierwszy człon wyrazów złożonych, wskazujący na najlepszy
 • Co znaczy Tandetny Porównanie przym.) lichy, wykonany niedbale, z marnego materiału: tandetny obraz, tandetna robota przykłady
 • Co znaczy Tajfun Dlaczego tajwańskiego) t’ai fung wielki wiatr; pisownia ang. wg gr. typh??n huragan> cyklon tropikalny o bardzo niskim ciśnieniu w środku encyklopedia
 • Co znaczy Temida Jak lepiej sprawiedliwości i praw, przedstawiana z rogiem obfitości i wagą, niekiedy z opaską na oczach i mieczem w dłoni; 2. przen. sprawiedliwość jak działa
 • Co znaczy Turniej Kiedy 1. zawody sportowe, w których uczestniczy wielu sportowców lub drużyn: turniej tenisowy, stawać do turnieju; 2. dawn. średniowieczne czy jest
 • Co znaczy Trybut Od czego zależy m) <łac. tributum> danina, haracz składane zwycięzcy przez pokonanych trybutariusz pojęcie
 • Co znaczy Tumba Na czym polega ż) <łac. kość, z gr. týmbos grób, nagrobek> przest. grobowiec, sarkofag: tumba grobowa wyjaśnienie
 • Co znaczy Test Różnice złota, łac. testu(m) naczynie gliniane> 1. zestaw pytań do sprawdzenia czyjejś wiedzy lub umiejętności, ocenianych w skali punktowej; 2 opis
 • Co znaczy Trawestacja Wady i zalety przeróbka znanego utworu literackiego: trawestacja „Balladyny”; 2. zmiana czyjejś wypowiedzi stosowanie do innej sytuacji trawestować co informacje
 • Co znaczy Traktować Podobieństwa czym: książka traktuje o wojnie traktat; 2. traktować kogo, w jaki sposób – obchodzić się z kimś w pewien sposób, uważać kogo za co co to jest
 • Co znaczy Trener Czemu kierujący całokształtem przygotowań zawodnika lub drużyny do zawodów, prowadzący drużynę podczas meczu; 2. urządzenie służące do wyrabiania definicja
 • Co znaczy Trucht Co gorsze zwierzęcia, szczególnie konia, charakteryzujący się szybkim tempem i małymi kroczkami: biegać truchtem truchcik co znaczy
 • Co znaczy Terapeuta Porównaj m) osoba zajmująca się terapią terapeutyczny słownik
 • Co znaczy Tryton Porównanie Posejdona i Amfitryty, bóstwo morskie o tułowiu ludzkim i zwykle rybim ogonie; b) bóstwo z orszaku Posejdona, o postaci półczłowieka i znaczenie
 • Co znaczy Trias Dlaczego ery mezozoicznej, charakteryzujący się występowaniem roślin nagonasiennych, pojawieniem się licznych amonitów, belemnitów i gadów oraz czym jest
 • Co znaczy Temperament Jak lepiej temperamentum proporcja> 1. zespół stałych cech charakteru człowieka: mieć burzliwy, żywy, spokojny temperament, człowiek z temperamentem co oznacza
 • Co znaczy Totumfacki Kiedy przest. osoba darzona zaufaniem, wykonująca różne zlecenia innej osoby, od której jest zależna, zwłaszcza dla własnych korzyści: to krzyżówka
 • Co znaczy Tipsy Od czego zależy m; lm) sztuczne paznokcie, płytki w kształcie paznokci, przyklejane do własnych najlepszy
 • Co znaczy Turpizm Na czym polega współczesnej literaturze, zwłaszcza poezji, polegający na upodobaniu do brzydoty, wprowadzaniu do utworów literackich motywów śmierci przykłady
 • Co znaczy Torako Różnice piersi, przen. klatka piersiowa> pierwszy człon wyrazów złożonych, wskazujący na ich związek znaczeniowy z klatką piersiową encyklopedia
 • Co znaczy Trymestr Wady i zalety m) trzecia cześć roku akademickiego: cykl trymestralny jak działa
 • Co znaczy Termotropizm Podobieństwa kierunek> biol. zwrot, wychylanie się, wyginanie się części organizmu roślin lub części ciała zwierząt niższych osiadłych pod wpływem czy jest
 • Co znaczy Transwestytyzm Czemu się z osobami innej płci, przejawiająca się w sposobie zachowania i ubierania transwestyta, transwestytka pojęcie
 • Co znaczy Trio Co gorsze n) trzyosobowy zespół, np. muzyczny: trio skrzypcowe wyjaśnienie
 • Co znaczy Tryl Trel Porównaj ptaków: trele słowika; 2. pot. żart. o śpiewie: słychać było czyjeś trele; 3. trele-morele: pot. głupstwa, bzdury, niepoważna gadanina opis
 • Co znaczy Tezaurus Porównanie skarb, skarbiec> 1. słownik obejmujący całe słownictwo jakiegoś języka; 2. słownik synonimów w układzie pojęciowym, nie alfabetycznym; 3 informacje
 • Co znaczy Trufla Dlaczego Tuber, grzyb jadalny z rodziny truflowatych (Tuberaceae), o podziemnych bulwowatych owocnikach, zwykle ciemno-brązowych, rosnący w lasach co to jest
 • Co znaczy Tunika Jak lepiej rękawami lub bez nich, noszona luźno na spódnicę lub spodnie; 2. hist. spodnia część ubrania, która stała się wierzchnim, rodzaj koszuli definicja
 • Co znaczy Teleturniej Kiedy telewizyjna w formie konkursu, podczas którego zebrani w studio zawodnicy odpowiadają na pytania z określonych dziedzin co znaczy
 • Co znaczy Tempera Od czego zależy ż) rodzaj farby emulsyjnej, spojonej środkiem organicznym, np. białkiem, gumą z olejami i żywicami słownik
 • Co znaczy Teoretyzować Na czym polega formułować, wypowiadać tezy teoretyczne, rozważać sprawy od strony teorii, czasem nie licząc się z praktyką znaczenie
 • Co znaczy Tombak Różnice stop miedzi i cynku o barwie od złotożółtej do czerwonej, odporny na korozję, używany do wyrobu taniej biżuterii, instrumentów muzycznych czym jest
 • Co znaczy Trauma Wady i zalety uszkodzenie lub rana, wywołane przez uderzenie przedmiotem materialnym; 2. psych. gwałtowny szok emocjonalny, powodujący trwałe zmiany co oznacza
 • Co znaczy Tartynka Tartinka Podobieństwa ż) cienka kromka chleba z masłem, konfiturą, wędliną, serem itp., kanapka krzyżówka
 • Co znaczy Tercet Czemu m) 1. trzyosobowy zespół muzyczny; 2. utwór wokalny dla trzech głosów najlepszy
 • Co znaczy Temperatura Co gorsze temperatura umiar> 1. wielkość fizyczna, określająca stan rozgrzania ciała; temperatura bezwzględna a absolutna temperatura mierzona w przykłady
 • Co znaczy Technikolor Porównaj produkcji filmu barwnego, który polega na przenoszeniu kilku, wykonanych na oddzielnych błonach, obrazów barwnych na jedno podłoże encyklopedia
 • Co znaczy Tao Porównanie praw rządzących przyrodą i społeczeństwem jako jej częścią; w konfucjanizmie: metoda działania sprawiedliwego, zgodnego z normami etycznymi jak działa
 • Co znaczy Tektura Dlaczego okładka, od łac. tectus pokryty, tego pokrywam> gruby i twardy papier, składający się z wielu warstw, używany do wyrobu okładek, opakowań czy jest
 • Co znaczy Triumf Jak lepiej przeciwnikiem; sukces, osiągnięcie w jakiejś dziedzinie; 2. duma, zadowolenie, satysfakcja z sukcesu: łatwy, największy, niebywały pojęcie
 • Co znaczy Trikowy Kiedy zdjęcia filmowe, wykonane za pomocą pomysłowych zabiegów technicznych, w celu uzyskania efektów specjalnych wyjaśnienie
 • Co znaczy Termodynamika Od czego zależy dział fizyki zajmujący się zagadnieniami przemian energetycznych oraz analizą tendencji do zmian stanów równowagi; termodynamika chemiczna opis
 • Co znaczy Termia Na czym polega ostatni człon wyrazów złożonych, wskazujący na ich związek znaczeniowy z ciepłem, temperaturą: elektrotermia informacje
 • Co znaczy Tajga Różnice ż) lasy północne, głównie na Sybe rii i w płn. części Europy i Kanady, z przewagą drzew iglastych co to jest
 • Co znaczy Tabernakulum Wady i zalety n; odm. w lm) <łac. tabernaculum szałas> miejsce na ołtarzu, w którym przechowuje się hostię i komunikanty definicja
 • Co znaczy Tek Podobieństwa tropikalnych; bardzo twarde drewno tego drzewa, stosowane w meblarstwie (ze względu na kolor czerwonobrązowy i różnorodność słojów) i w co znaczy
 • Co znaczy Transplantacja Czemu przeszczep organu wewnętrznego; > 2. wymiana jakiegoś organu ludzkiego na inny: dokonać, przeprowadzić transplantację serca, nerki słownik
 • Co znaczy Tryptyk Co gorsze złożony we troje> kompozycja malarska lub rzeźbiarska, składająca się z trzech części; ołtarz złożony z trzech części: środkowej – znaczenie
 • Co znaczy Trunek Porównaj doskonały, szlachetny, podły trunek, mieszać trunki, nadużywać trunków, trunek uderzył komu do głowy trunkowy: pot. człowiek trunkowy osoba czym jest
 • Co znaczy Tse Tse Porównanie ndm) gatunki muchy żyjącej w Afryce tropikalnej, niektóre wywołują śpiączkę afrykańską u człowieka i choroby u bydła: mucha tse-tse co oznacza
 • Co znaczy Tetracyklina Dlaczego obwód, koło> farm. antybiotyk zbliżony budową i działaniem do aureomycyny i terramycyny, lecz mniej toksyczny krzyżówka
 • Co znaczy Trybuna Jak lepiej mównica, kazalnica> 1. podwyższenie przeznaczone dla przedstawicieli władz podczas defilady, manifestacji itp.: stać na trybunie; 2 najlepszy
 • Co znaczy Talk Kiedy talq> bardzo miękki minerał koloru białego, żółtawego, zielonkawego, stosowany w przemyśle papierniczym, gumowym, farbiarskim, w ceramice przykłady
 • Co znaczy Tweed Od czego zależy m) gruba tkanina z wełnianej przędzy o skośnym splocie, w drobne barwne wzory: marynarka z tweedu tweedowy: kostium tweedowy encyklopedia
 • Co znaczy Tunel Na czym polega przejazd podziemny, wykopany w ziemi lub wykuty w skale w celu umożliwienia komunikacji: tunel pod kanałem La Manche, tunel kolejowy jak działa
 • Co znaczy Technicyzm Różnice ang. technicism> 1. przerost formy nad treścią w dziele; 2. przesadne uznawanie prymatu techniki w życiu społecznym technicyzacja czy jest
 • Co znaczy Tertio Wady i zalety <łac. tertius trzeci> „po trzecie”, formuła stosowana przy wyliczaniu pojęcie
 • Co znaczy Toczek Podobieństwa m) okrągły kapelusz damski bez ronda: nosić toczek, chodzić w toczku, toczek z futra wyjaśnienie
 • Co znaczy Tabor Czemu wojskowy, otoczony rzędem związanych wozów> 1. ogół środków transportu: tabor samochodowy, kolejowy; 2. zespół środków transportu opis
 • Co znaczy Show Talk Co gorsze telewizyjnego, rzadziej radiowego, w którym prowadzący rozmawia półprywatnie z zaproszonymi gośćmi, zwykle z osobami znanymi, po to, by informacje
 • Co znaczy Terror Porównaj przemocy, gwałtu w celu zastraszenia, zniszczenia przeciwnika: krwawy terror, policyjny terror, stosować terror, akt terroru terrorysta co to jest
 • Co znaczy Talent Porównanie nieprzeciętna zdolność twórcza, wybitne uzdolnienie do czegoś; 2. człowiek obdarzony wybitnymi zdolnościami twórczymi: błyskotliwy, bujny definicja
 • Co znaczy Turnia Dlaczego o kształcie wieży, od niem. Turm wieża> samotna stroma skała lub szczyt: mieszkać pod turnią, turnie tatrzańskie co znaczy
 • Co znaczy Tatami Jak lepiej używana w Japonii jako dywan; 2. w sportach walki: mata ze słomy ryżowej o rozmiarach 2 m na 1 m i grubości 6,5 cm, mająca amortyzować siłę słownik
 • Co znaczy Temporalizacja Kiedy ż) <łac. temporalis czasowy> psych. odnoszenie przeżycia aktualnego do dawniejszego znaczenie
 • Co znaczy Tryboluminescencja Od czego zależy luminescencja> techn. rodzaj luminescencji, występujący przy łamaniu lub pocieraniu kryształów, czyli pod wpływem energii mechanicznej czym jest
 • Co znaczy Tryper Na czym polega m) choroba weneryczna, rzeżączka co oznacza
 • Co znaczy Tratwa Różnice pnie drzew, spławiane z prądem rzek; 2. platforma służąca do przepraw na niewielkich odległościach; 3. tratwa ratunkowa korkowe, gumowe krzyżówka
 • Co znaczy Tratować Wady i zalety kogo co niszczyć, gnieść, miażdżyć nogami, kopytami: tratować trawniki stratować, tratować się, tratowany, stratowany najlepszy
 • Co znaczy Typować Podobieństwa wybierać z pewnej grupy jednostki najbardziej odpowiednie do czegoś przykłady
 • Co znaczy Tablica Czemu szeroka, dawniej zwykle czarna plansza, na której w klasie szkolnej pisano kredą: podejść do tablicy, pisać na tablicy; 2. zwykle encyklopedia
 • Co znaczy Temat Co gorsze 1. główny wątek, przedmiot utworu literackiego, obrazu, rozprawy naukowej; także: przedmiot rozmowy: temat aktualny, banalny, drażliwy jak działa
 • Co znaczy Teledysk Porównaj m) utwór muzyczny ilustrowany krótkim filmem, nagrany na taśmie magnetowidowej; wideoklip czy jest
 • Co znaczy Topless Toples Porównanie m) damski strój plażowy, składający się tylko z majteczek lub szortów: dziewczyna w toplesie pojęcie
 • Co znaczy Transparent Dlaczego tablica lub płótno na drewnia nych drążkach, z hasłami wznoszonymi na pochodach, demonstracjach: unieść, wznosić transparenty wyjaśnienie
 • Co znaczy Trybada Jak lepiej ż) lesbijka trybadyzm opis
 • Co znaczy Tramp Kiedy m) 1. osoba lubiąca podróżować, wędrować, obieżyświat; 2. statek morski, odbywający nieregularne rejsy do różnych portów tramping informacje
 • Co znaczy Trankwilizatory Od czego zależy m; lm) środki uspokajające, kojące, stosowane w leczeniu nerwic, psychoz co to jest
 • Co znaczy Teocentryzm Na czym polega m) pogląd uznający Boga za najwyższą wartość teocentryczny definicja
 • Co znaczy Tragedia Różnice koźli śpiew> 1. utwór dramatyczny, przedstawiający bohatera w sytuacjach konfliktu moralnego, ideowego, psychologicznego, którego co znaczy
 • Co znaczy Tyraliera Wady i zalety polegający na szerokim rozstawieniu żołnierzy w jednej linii wzdłuż linii frontu: iść tyralierą; żołnierze idący w takim ustawieniu słownik
 • Co znaczy Talkować Podobieństwa posypywać coś talkiem znaczenie
 • Co znaczy Tracheo Czemu art?ría tracheía, od trachýs szorstki, chropowaty, nierówny> pierwszy człon wyrazów złożonych, wskazujący na ich związek znaczeniowy z czym jest
 • Co znaczy Treska Co gorsze ż) dopinka z włosów (sztucznych lub naturalnych), przypinana do własnych włosów co oznacza
 • Co znaczy Trakt Porównaj szlak komunikacyjny, droga: trakt wodny, leśny, główny, pieszy/dla pieszych, trakt mrówek, iść szerokim, bitym traktem; 2. bieg, tok: w krzyżówka
 • Co znaczy Twist Porównanie taniec towarzyski w takcie dwudzielnym, polegający na energicznych skrętach nóg, bioder i rąk; 2. muzyka do tego tańca; 3. wieczko do najlepszy
 • Co znaczy Tuba Dlaczego do wzmacniania głosu; 2. rurka z cienkiej blachy lub plastiku, służąca jako opakowanie substancji półpłynnych, np. maści, pasty, farby przykłady
 • Co znaczy Tondo Jak lepiej n) okrągły obraz lub okrągła płaskorzeźba encyklopedia
 • Co znaczy Tama Kiedy wodnego z piasku, kamieni, betonu itp., wznoszonego w celu regulacji rzeki; 2. przeszkoda, zawada; 3. budowla odgradzająca w kopalni jedną jak działa
 • Co znaczy Topografia Od czego zależy ż) 1. geogr. ukształtowanie, rzeźba te renu; 2. szczegółowy opis okolicy topograficzny czy jest
 • Co znaczy Tetra Na czym polega ż) cienka tkanina, rzadko tkana, zwykle bawełniana, stosowana na pieluszki pojęcie
 • Co znaczy Terpsychora Różnice ż) mit. gr.-rzym. muza tańca wyjaśnienie
 • Co znaczy Tartan Wady i zalety pokrycie podłoża, ziemi, z tworzywa sztucznego, wykorzystywane do wykładania przede wszystkim bieżni sportowych; bieżnia lub stadion opis
 • Co znaczy Tapet Podobieństwa serweta, dywan, z łac. tapetum, z gr. táp?sm> daw. stół, przy którym obraduje się: coś jest na tapecie: coś jest ośrodkiem zainteresowania informacje
 • Co znaczy Tik Czemu m) ruch, gest konwulsyjny, mimowolny, powtarzający się co jakiś czas skurcz mięśnia lub mięśni: nerwowy tik twarzy, mieć tik co to jest
 • Co znaczy Tawerna Co gorsze ż) restauracja, zwykle portowa lub nadmorska, karczma: pić wino w tawernie definicja
 • Co znaczy Tura Porównaj ż) kolejka, etap: pierwsza tura wyborów co znaczy
 • Co znaczy Trykot Porównanie m) wyrób włókienniczy, odzież z takiej dzianiny, zwłaszcza obcisły kostium gimnastyczny, kąpielowy, sportowy, baletowy itp słownik
 • Co znaczy Testosteron Dlaczego steron; wg progesteron> biochem. męski hormon płciowy, wytwarzany przez jądra, stosowany jako lek w niedoczynności lub zaniku czynności znaczenie
 • Co znaczy Trenować Jak lepiej trenerze: przygotowywać zawodników do osiągnięcia jak najlepszych wyników w zawodach sportowych, b) ćwiczyć systematycznie w celu czym jest
 • Co znaczy Tost Kiedy m) grzanka: szynka na toście co oznacza
 • Co znaczy Tango Od czego zależy pochodzący z Argentyny, o charakterze sentymentalnym, nastrojowym i namiętnym, w tempie powolnym; utwór muzyczny w rytmie 2/4 i 4/4 krzyżówka
 • Co znaczy Travelling Na czym polega filmowe kamery w czasie ruchu w stosunku do filmowanego przedmiotu; b) przesuwanie się aparatu filmowego w czasie ujęcia najlepszy
 • Co znaczy Turystyka Różnice ż) zorganizowane zbiorowe lub indywidualne wyjazdy poza miejsce stałego zamieszkania przykłady
 • Co znaczy Tiara Wady i zalety głowy, diadem monarchów perskich, z pers.> papieskie nakrycie głowy w kształcie wysokiej, stożkowej czapki o trzech koronach, noszone encyklopedia
 • Co znaczy Tuberoza Podobieństwa roślina o silnie pachnących, białych lub różowych kwiatach, pochodząca z Meksyku, stosowana jako roślina ozdobna i w przemyśle jak działa
 • Co znaczy Frutti Tutti Czemu konfitura z różnych owoców; różne surowe, pokrajane owoce, przyprawione cukrem, rumem, likierem; 2. lody z mieszanką krajanych (często czy jest
 • Co znaczy Trawestować Co gorsze travestire przeodziać, zmienić szaty, przebrać kogoś za kogoś innego> przerabiać, zmieniać czyjąś wypowiedź, dostosowując ją do innej pojęcie
 • Co znaczy Teoretyczny Porównaj teoria; formalnie wg gr. the?r?tikós dotyczący obserwacji, od the?r?tós obserwowany> 1. wynikający z teorii; 2. istniejący w teorii wyjaśnienie
 • Co znaczy Teatrologia Porównanie ż) nauka o teatrze i jego rozwoju, teorii, środkach artystycznych, uwarunkowaniach społecznych opis
 • Co znaczy Typia Dlaczego ostatni człon wyrazów złożonych, wskazujący na ich związek znacze niowy z określonym sposobem drukowania: fototypia, stenotypia informacje
 • Co znaczy Toksyna Jak lepiej trucizna, z gr. toksikón> substancja chemiczna, wytwarzana przez organizmy żywe, np. niektóre bakterie, grzyby, węże, mająca właściwości co to jest
 • Co znaczy Takso Kiedy pierwszy człon wyrazów złożonych, wskazujący na ich związek znaczeniowy z układem, szykiem, systematyką: taksologia definicja
 • Co znaczy Tabela Od czego zależy tabliczka> uporządkowane zestawienie danych, głównie liczbowych, które ma postać rubryk tabelaryczny co znaczy
 • Co znaczy Trap Na czym polega będące ruchomym połączeniem statku z nabrzeżem, dwóch statków lub pokładów statku: spuścić trap, wejść na trap słownik
 • Co znaczy Tyran Różnice týrannos władca> 1. przen. osoba mająca dużą władzę, sprawująca ją w sposób absolutny, wymuszając fizycznie lub psychicznie bezwzględne znaczenie
 • Co znaczy Trombo Wady i zalety haímatos zakrzepła kropla krwi> pierwszy człon wyrazów złożonych, wskazujący na ich związek znaczeniowy z krzepnięciem krwi: trombocyty czym jest
 • Co znaczy Tarabanić Podobieństwa 1. pot. głośno pukać, walić, łomotać; 2. przest. bić w bęben; bębnić co oznacza
 • Co znaczy Tele Czemu wyrazów złożonych, wskazujący na ich związek znaczeniowy: z działaniem na odległość: teleanaliza, teledetekcja, telefaks, telefon krzyżówka
 • Co znaczy Termiczny Co gorsze przym.) dotyczący ciepła: burza termiczna, obróbka termiczna najlepszy
 • Co znaczy Tumult Porównaj m) <łac. tumultus> wrzawa, zgiełk, zamieszanie, hałas: piekielny tumult, trudno coś usłyszeć w takim tumulcie przykłady
 • Co znaczy Tuberkulinowy Porównanie tuberkulinowy odczyn występujący po wprowadzeniu do organizmu tuberkuliny; ujemny – gdy organizm jest zdrowy, dodatni – gdy istnieje encyklopedia
 • Co znaczy Trepak Dlaczego m) rosyjski taniec ludowy o szybkim tempie, charakterystycznych drobnych kroczkach z przytupywaniem jak działa
 • Co znaczy Technokracja Jak lepiej kratós siła, władza> 1. forma ustroju społecznego, w którym władzę sprawują eksperci techniki, organizatorzy i kierownicy produkcji; 2 czy jest
 • Co znaczy Terpentyna Kiedy terebintowa, od terebinthus, z gr. terébinthos bot. terebint (drzewo terpentynowe)> bezbarwna lub zielonożółta ciecz o charakterystycznym pojęcie
 • Co znaczy Typizacja Od czego zależy według typów, ujednolicenie wyrobów, urządzeń, konstrukcji itp. według określonych cech charakterystycznych wyjaśnienie
 • Co znaczy Tasak Na czym polega m) narzędzie kuchenne o kształcie szerokiej, płaskiej siekierki z krótką rączką, służące do siekania, rozdrabniania czegoś opis
 • Co znaczy Tomia Różnice ostatni człon wyrazów złożonych, wskazujący na ich związek znaczeniowy z cięciem: kostotomia informacje
 • Co znaczy Transakcja Wady i zalety dokonanie> 1. ekon. umowa handlowa, zawarta między dwoma przedsiębiorstwami; 2. rozmowy poprzedzające zawieranie umów handlowych: dokonać co to jest
 • Co znaczy Tamborek Podobieństwa haftowania, składający się z dwóch drewnianych obręczy, które służą do napinania haftowanego materiału: haftować na tamborku definicja
 • Co znaczy Trasować Czemu określonej drogi; 2. techn. wyznaczać na powierzchni przedmiotu obrabianego linie i punkty, według których ma być dokonana obróbka co znaczy
 • Co znaczy Tachy Co gorsze pierwszy człon wyrazów złożonych, wskazujący na ich związek znaczeniowy z szybkością, przyspieszaniem: tachygrafia, tachymetr słownik
 • Co znaczy Trygonometryczny Porównaj funkcje trygonometryczne funkcje kąta: sinus, kosinus, tangens, kotangens, sekans, kosekans; równanie trygonometryczne równanie, w którym znaczenie
 • Co znaczy Triumfalny Porównanie sukcesów, zwycięstw; 2. wyrażający radość, dumę ze zwycięstwa, sukcesu; zwycięski, triumfujący; 3. archit. łuk triumfalny budowla w czym jest
 • Co znaczy Tekst Dlaczego składających się w pewną całość, wypowiadanych lub utrwalonych graficznie, nagranych na taśmie, płycie itp.; 2. słowa do utworu muzycznego co oznacza
 • Co znaczy Totem Jak lepiej wyjątkowo przedmiot, reprezentujące w wielu społeczeństwach pierwotnych przodków plemienia, klanu, otaczane czcią religijną totemiczny krzyżówka
 • Co znaczy Trolejbus Kiedy bezszynowy środek komunikacji miejskiej, pobierający energię z przewodów powietrznych za pomocą dwóch odbieraków prądu trolejbusowy: linia najlepszy
 • Co znaczy Totalitarny Od czego zależy całość> system organizacji w państwie, w którym całość władzy należy do jedynej partii, nietolerującej żadnej opozycji, kontrolującej przykłady
 • Co znaczy Tularemia Na czym polega Kalifornii Tulare + gr. haíma krew> med. ostra choroba zakaźna małych ssaków, o przebiegu podobnym do dżumy, przenoszona na ludzi drogą encyklopedia
 • Co znaczy Trokar Różnice stosowane tak że w weterynarii; trójgraniec jak działa
 • Co znaczy Tuberkuloza Wady i zalety ż) przest gruźlica czy jest
 • Co znaczy Tyfus Podobieństwa týphos dym, czad, przen. pycha> 1. ostra choroba zakaźna, występująca w różnych postaciach, np. tyfus brzuszny, tyfus plamisty; 2. wet pojęcie
 • Co znaczy Transformacja Czemu transformatio przekształcenie> prze kształcenie, przeobrażenie, zmiana kogo, czego w kogo, co: transformacja ustrojowa transformacyjny wyjaśnienie
 • Co znaczy Tiret Co gorsze m) znak graficzny w postaci poziomej krótkiej kreski (-), łącznik opis
 • Co znaczy Trylion Porównaj m) liczba odpowiadająca jedynce z 18 zerami informacje
 • Co znaczy Tyflopedagogika Porównanie pedagogika> dział pedagogiki specjalnej, zajmujący się wychowywaniem i nauczaniem dzieci niewidomych i niedowidzących co to jest
 • Co znaczy Tektonika Dlaczego ciesielski, od tékt?n cieśla, budowniczy> 1. geol. a) budowa skorupy ziemskiej, b) dział geologii, nauka o budowie skorupy ziemskiej oraz definicja
 • Co znaczy Tatuażt Jak lepiej napis na ciele ludzkim, wykonany przez wprowadzanie farby do nakłuć na skórze cienką igłą tatuować kogo co, tatuować się, wytatuować co znaczy
 • Co znaczy Taranować Kiedy co czym rozbijać przeszkodę, niszczyć, wyważyć coś, uderzając lub najeżdżając: taranować drzwi słownik
 • Co znaczy Transkrypcja Od czego zależy transcriptio przepisywanie> 1. napisanie tekstu, utrwalonego w jednej konwencji graficznej, w innej pisowni; 2. jęz. system pisowni opartej znaczenie
 • Co znaczy Tanatologia Na czym polega ż) nauka badająca przyczyny śmierci i związane z nią zjawiska czym jest
 • Co znaczy Teokracja Różnice imieniu Boga> forma rządów, w której władza spoczywa w rękach kapłanów, np. w starożytnym Egipcie teokratyczny: rządy teokratyczne co oznacza
 • Co znaczy Tremo Wady i zalety n) przest. wysokie lustro w ramie, obejmujące całą postać krzyżówka
 • Co znaczy Trubadur Podobieństwa trobador> poeta dworski, tworzący w XI–XIII w. na południu Francji w języku staroprowansalskim, piszący utwory o tematyce miłosnej lub najlepszy
 • Co znaczy Tetryczeć Czemu stawać się tetrykiem, stawać się zgryźliwym, zgorzkniałym i gderliwym przykłady
 • Co znaczy Trening Co gorsze systematyczne wykonywanie określonych czynności dla nabycia biegłości w ich wykonywaniu: mieć trening w czymś; 2. sport. systematyczne encyklopedia
 • Co znaczy Trybunał Porównaj podium, na którym zasiadali trybunowie podczas swoich czynności urzędowych, od tribunus trybun> 1. sąd mający specjalne(kompetencje lub jak działa
 • Co znaczy Tumor Porównanie m) <łac.> med. twór patologiczny– nowotwór, naciek, obrzmienie, o kształcie przeważnie kulistym, uciskający sąsiednie tkanki; guz czy jest
 • Co znaczy Teleabonent Dlaczego m) abonent telewizyjny lub telefoniczny pojęcie
 • Co znaczy Tradycyjny Jak lepiej z pokolenia na pokolenie; 2. niewnoszący nic nowego, przebiegający według ustalonych schematów, szablonów; schematyczny, szablonowy wyjaśnienie
 • Co znaczy Tekstylia Kiedy lm, lp textile tkanina> materiały, wyroby włókiennicze: sklep z tekstyliami tekstylny: sklep tekstylny opis
 • Co znaczy Toksyczny Od czego zależy trucizna, z gr. toksikón> 1. wywo łujący zatrucia; trujący; 2. wywołany przez toksyny, pochodzący z zatrucia toksyczność informacje
 • Co znaczy Transfuzja Na czym polega ż) med. podanie krwi choremu, przetaczanie krwi co to jest
 • Co znaczy Trombocyty Różnice m; lm) biol. drobne ciałka uczestniczące w procesie krzepnięcia krwi definicja
 • Co znaczy Talon Wady i zalety stąd przen. odcinek; od łac. talus kostka u nogi> dokument, kwit upoważniający do otrzymania, kupienia czegoś, zwłaszcza towarów rzadkich co znaczy
 • Co znaczy Trywialny Podobieństwa od trivium> prostacki, ordynarny, pospolity, niewybredny: trywialne wyrażenie, zachowanie, trywialny dowcip trywializacja, trywializować słownik
 • Co znaczy Trybadyzm Czemu m) homoseksualne stosunki między kobietami znaczenie
 • Co znaczy Transplantologia Co gorsze ż) dział medycyny, nauka o przeszczepianiu narządów lub tkanek czym jest
 • Co znaczy Teofania Porównaj święta w Delfach, podczas którego wystawiano na widok publiczny wszystkie posągi (wizerunki) bogów, gr.-chrześcijańska nazwa święta co oznacza
 • Co znaczy Tolerancyjny Porównanie przym.) wyrozumiały; pobłażliwy krzyżówka
 • Co znaczy Turbować Dlaczego się czym <łac. turbo mącę> przest. martwić się o coś, trapić się czym, niepokoić się turbować kogo czym najlepszy
 • Co znaczy Trans Jak lepiej stan podniecenia, niepokoju, zapału: wpaść w trans twórczy; 2. w hipnozie stan podobny do snu, charakteryzujący się obniżoną świadomością przykłady
 • Co znaczy Terytorialny Kiedy territorium> dotyczący określonego terytorium, charakterystyczny dla niego; także: odbywający się na określonym terytorium: polityka encyklopedia
 • Co znaczy Trylogia Od czego zależy utworów literackich, filmowych lub innych, składający się z trzech połączonych tematycznie części, z których każda jest samodzielną jak działa
 • Co znaczy Takt Na czym polega umiejętność zachowania się w sposób opanowany, niewywołujący konfliktów, poczucie umiaru, zachowanie zasad przyzwoitości, delikatność: takt czy jest
 • Co znaczy Tiubietiejka Różnice szczyt> okrągła lub kwadratowa czapeczka z wyszytymi lub tkanymi wzorami, ludowe nakrycie głowy u wielu narodów Wschodu pojęcie
 • Co znaczy Trema Wady i zalety jako skrót wł. tremarella> stan obawy, podenerwowania, stres przed publicznym wystąpieniem: mieć tremę przed premierą, czuć tremę przed wyjaśnienie
 • Co znaczy Trampolina Podobieństwa ż) deska nad powierzchnią wody, pozwalająca wybić się do góry przy skokach do wody: skoki z trampoliny opis
 • Co znaczy Tanoreksja Czemu greckiej oreksis pożądanie, chęć> chorobliwa skłonność do opalania się, zwłaszcza w solarium; nienaturalna potrzeba bycia ciągle opalonym informacje
 • Co znaczy Transcendencja Co gorsze transcendens przekraczający> filoz. istnienie czegoś poza umysłem poznającym, poza (ponad) człowiekiem, np. istnienie Boga lub bogów co to jest
 • Co znaczy Tygiel Porównaj ogniotrwałego, używane w laboratoriach chemicznych i w przemyśle do np. topienia metali, prażenia substancji; przen. miejsce, gdzie definicja
 • Co znaczy Transportować Porównanie przenoszę> 1. przewozić, dostarczać gdzieś w większej ilości towary, ładunki itp.; 2. przewozić kogoś pod strażą co znaczy
 • Co znaczy Timing Dlaczego m) wybór najlepszego czasu na wykonanie czegoś, na rozpoczęcie czegoś słownik
 • Co znaczy Tasować Jak lepiej mieszać, zwłaszcza karty do gry, przekładając je przed rozdaniem graczom tasowanie czego, przetasowanie, tasowany, przetasowany znaczenie
 • Co znaczy Telekonferencja Kiedy której uczestnicy porozumiewają się ze sobą na odległość za pomocą nadawczo-odbiorczych urządzeń telefonicznych, radiowych, komputerowych czym jest
 • Co znaczy Tradycjonalizm Od czego zależy tradycji, przywiązanie do tradycji; 2. intelektualna postawa i ideologia opierająca się na czerpaniu z przeszłości wzorców we wszystkich co oznacza
 • Co znaczy Tartaglia Na czym polega m) jąkała, okularnik, zwykle notariusz, postać charakterystyczna w neapolitańskiej komedii ludowej krzyżówka
 • Co znaczy Tobogan Różnice m) niskie sanki używane przez ratowników górskich do przewożenia rannych; sanki Indian kanadyjskich najlepszy
 • Co znaczy Transmitować Wady i zalety transmitto przekazuję> 1. przekazywać przez radio lub telewizję bezpośrednią relację z czegoś, z jakichś wydarzeń; 2. nadawać program przykłady
 • Co znaczy Tonizować Podobieństwa med. o lekach: działać wzmacniająco encyklopedia
 • Co znaczy Torsje Czemu dokuczliwe skurcze żołądka, z p.-łac. torsiones męki, tortury; od łac. torqueo wykrę cam, skręcam> wymioty: mieć gwałtowne torsje, męczyły jak działa
 • Co znaczy Tropik Co gorsze tropikós zwrotny, obrotowy> 1. obszar na kuli ziemskiej między zwrotnikami Raka i Koziorożca, o klimacie gorącym i na ogół wilgotnym czy jest
 • Co znaczy Torpedować Porównaj statek torpedą; 2. utrudniać, uniemożliwiać realizację czegoś pewnymi działaniami, zwalczać: torpedować projekt, wnioski, współpracę pojęcie
 • Co znaczy Tynf Porównanie polski żyjący za panowania Jana Kazimierza> dawn. moneta srebrno-miedziana, używana w XVII–XVIII w., dziś w wyrażeniu dobry żart. tynfa wyjaśnienie
 • Co znaczy Tolerancja Dlaczego wytrzymałość na coś> 1. wyrozumiałość dla czyjegoś odmiennego postępowania, poglądów, wierzeń: tolerancja polityczna, religijna, tolerancja opis
 • Co znaczy Try Tri Jak lepiej pierwszy człon wyrazów złożonych, mający znaczenie: potrójny, trzykrotny, troisty: triada, triatlon, tryftong informacje
 • Co znaczy Tabletka Kiedy ż) mały, płaski krążek sprasowanego leku; pastylka co to jest
 • Co znaczy Tableau Od czego zależy n; ndm) pamiątkowa tablica, na której znajdują się zdjęcia osób należących do jakiejś grupy: tableau maturalne definicja
 • Co znaczy Transseksualizm Na czym polega uczucie doświadczane przez osobę danej płci przynależenia do płci przeciwnej, czemu zwykle towarzyszy chęć zmiany własnej płci co znaczy
 • Co znaczy Transporter Różnice urządzenie mechaniczne służące do przenoszenia materiałów; przenośnik; 2. wojsk. opancerzony pojazd mechaniczny, przeznaczony do słownik
 • Co znaczy Trasa Wady i zalety szlak komunikacyjny, linia komunikacyjna, droga, trakcja; 2. ważniejsza droga, ulica, arteria; 3. droga wytyczona dla zawodników sportowych znaczenie
 • Co znaczy Teksas Podobieństwa gruba, sztywna, prążkowana tkanina bawełniana, z której szyje się odzież o kroju sportowym; 2. teksasy (lm) spodnie z tego materiału czym jest
 • Co znaczy Thriller Czemu teatralny, o sensacyjnej i pełnej napięcia akcji z elementami grozy, tajemniczości, niesamowitości, dreszczowiec co oznacza
 • Co znaczy Transsubstancjacja Co gorsze przeistoczenie, łac. transsubstantiatio> przemiana chleba i wina w ciało i krew Jezusa Chrystusa; przeistoczenie krzyżówka
 • Co znaczy Tytulatura Porównaj ż) 1. tytuł lub tytuły przysługujące komuś; 2. przest. dane umieszczone na karcie tytułowej książki najlepszy
 • Co znaczy Tyzana Porównanie ż) przest. napar z ziół leczniczych: pić tyzanę lipową przykłady
 • Co znaczy Top Dlaczego wskazujący na ich związek znaczeniowy z miejscem, miejscowością, terenem, obszarem: topografia, toponomastyka encyklopedia
 • Co znaczy Tankować Jak lepiej napełniać paliwem zbiornik samochodu lub innego pojazdu mechanicznego tan kowanie, tankowiec, zatankować, zatankowany; 2. pot. pić alkohol jak działa
 • Co znaczy Tekstologia Kiedy dziedzina wiedzy o tekście, regułach tworzenia tekstu, zasadach spójności, sposobach organizowania informacji, rozpoznawania czy jest
 • Co znaczy Toaleta Od czego zależy z łac. tela tkanina> 1. elegancki damski strój: wieczorowa toaleta; 2. czynności higieniczno-kosmetyczne, mycie, czesanie, ubieranie się pojęcie
 • Co znaczy Tantryzm Na czym polega rel. kierunek w hinduizmie i buddyzmie, związany z praktykami religijno-magicznymi oraz kultem bóstw w postaci żeńskiej wyjaśnienie
 • Co znaczy Tren Różnice lit. utwór liryczny poświęcony osobie zmarłej, opłakujący ją, pieśń żałobna, np. Treny Jana Kochanowskiego; 2. długi, ciągnący opis
 • Co znaczy Top Wady i zalety czołowa pozycja osiągnięta przez np. piosenkarza lub piosenkę; 2. powodzenie, osiągnięcie sukcesu: być na topie; 3. rodzaj bluzki damskiej informacje
 • Co znaczy Turbina Podobieństwa wir powietrzny (łac. stożek)> techn. silnik przetwarzający energię kinetyczną na energię mechaniczną ruchu obrotowego wirnika co to jest
 • Co znaczy Terroryzować Czemu zmuszać do czegoś przemocą, gwałtem, groźbami definicja
 • Co znaczy Tuz Co gorsze m) <śr.-w.-niem. tus> osoba ważna, mająca wpływy, osobistość; osoba uznana za wybitną w jakiejś dziedzinie: być tuzem co znaczy
 • Co znaczy Tytułomania Porównaj ż) śmieszna i przesadna skłonność do używania tytułów, do tytułowania siebie lub innych słownik
 • Co znaczy Tranzyt Porównanie przewóz ludzi, towarów, przejazd z jednego państwa do innego przez obszar trzeciego kraju, położonego między nimi: jechać tranzytem znaczenie
 • Co znaczy Triumwirat Dlaczego trzy osoby sprawujące władzę, wspólnie rządzące; 2. w starożytnym Rzymie porozumienie między trzema mężami stanu dla zdobycia władzy czym jest
 • Co znaczy Tytanizm Jak lepiej m) wysiłek nadludzki, wysiłek tytaniczny, właściwy tytanom co oznacza
 • Co znaczy Toaletka Kiedy lustra i stolika, często z szufladkami, przy którym kobieta robi makijaż, czesze się itp.: na toaletce leżały przybory do czesania krzyżówka
 • Co znaczy Tomografia Od czego zależy wewnętrznych narządów ludzkich lub materiałów, polegająca na robieniu warstwowych zdjęć rentgenowskich i nakładaniu ich, wskutek czego najlepszy
 • Co znaczy Termoregulacja Na czym polega porządkować> 1. fizjol. regulacja temperatury ciała, występująca u ptaków i ssaków; 2. techn. utrzymywanie stałej, pożądanej temperatury przykłady
 • Co znaczy Toreador Różnice m) uczestnik korridy zadający bykowi ostatni, śmiertelny cios encyklopedia
 • Co znaczy Traumatologia Wady i zalety ż) med. dział chirurgii, obejmujący leczenie obrażeń ciała wywołanych przez urazy; chirurgia urazowa jak działa
 • Co znaczy Tam Tam Podobieństwa obciągnięty skórą, używany przez niektóre plemiona afrykańskie do przekazywania informacji na odległość: słychać było bębnienie tam-tamów czy jest
 • Co znaczy Trybować Czemu co czym oddzielać mięso od kości wytrybować, trybowanie: nóż do trybowania pojęcie
 • Co znaczy Taryfikacja Co gorsze ż) 1. zestawienie czegoś według odpowiedniej taryfy; 2. sporządzanie taryfikatorów wyjaśnienie
 • Co znaczy Tytanomachia Porównaj ż) mit. gr. walka tytanów z Zeusem opis
 • Co znaczy Termometr Porównanie przyrząd do mierzenia temperatury, zaopatrzony w skalę; termometr rtęciowy termometr szklany napełniony rtęcią informacje
 • Co znaczy Tumanić Dlaczego mącić komuś w głowie, wprowadzać w błąd, bałamucić, mamić: tumanić kogo, co – czym, tumanić ludzi, sumienia co to jest
 • Co znaczy Tałes Jak lepiej m) biały szal w czarne pasy, zakładany na czas modlitwy przez wyznawców judaizmu definicja
 • Co znaczy Tarantela Kiedy ż) włoski taniec ludowy, bardzo szybki, w takcie 6/8 lub 3/8 co znaczy
 • Co znaczy Terminal Od czego zależy końcowy> 1. stacja końcowa sieci komunikacyjnej: terminal kolejowy, tramwajowy; 2. inform. urządzenie końcowe komputera do komunikowania słownik
 • Co znaczy Taca Na czym polega tazza miska, miseczka, filiżanka, hiszp. taza, z ar. tassa naczynie do picia> 1. płaskie naczynie służące do przenoszenia, podawania na znaczenie
 • Co znaczy Teleologia Różnice logia> filoz. pogląd, według którego celowość stanowi zasadę oraz wyjaśnienie istoty i przebiegu zjawisk i procesów w przyrodzie czym jest
 • Co znaczy Tamburyn Wady i zalety instrument perkusyjny w postaci małego, płaskiego bębenka z błoną napiętą na obręczy, w której zawieszone są blaszki brzęczące przy co oznacza
 • Co znaczy Termin Podobieństwa miedzy), stąd przen. koniec, kres, cel (ostateczny); z fr. terme, ang. term> 1. czas, w którym powinna być wykonana jakaś czynność, data krzyżówka
 • Co znaczy Toffi Czemu ndm) miękki, ciągnący się cukierek mleczny najlepszy
 • Co znaczy Trapiści Co gorsze m; lm) w Ko ściele katolickim: zakon kontemplacyjny o surowej regule przykłady
 • Co znaczy Tachograf Porównaj m) techn. przyrząd rejestrujący obroty wirujących części maszyny i wskazujący prędkość jej poruszania się; obrotomierz piszący encyklopedia
 • Co znaczy Terroryzm Porównanie forma walki, polegająca m.in. na porywaniu ludzi, samolotów, organi zowanie zamachów terrorystycznych dla wymuszenia określonych ustępstw jak działa
 • Co znaczy Telefon Dlaczego umożliwiające prowadzenie rozmów na odległość; aparat telefoniczny; 2. pot. a) rozmowa telefoniczna, połączenie telefoniczne, b) numer czy jest
 • Co znaczy Trybularz Jak lepiej m) <łac. (kośc.) turibularium, od łac. turibulum> kadzielnica kościelna pojęcie
 • Co znaczy Teurgia Kiedy umiejętność przywoływania duchów zmarłych> forma magii, mająca skłonić bóstwo do jakiegoś działania, zwłaszcza do wstępowania w posągi wyjaśnienie
 • Co znaczy Trejaż Treliaż Od czego zależy drewniana ażurowa kratka obrośnięta roślinami pnącymi, charakterystyczna dla ogrodów barokowych, używana też współcześnie jako przyścienna opis
 • Co znaczy Tomahawk Na czym polega m) topór wojenny Indian Ameryki Płn informacje
 • Co znaczy Tragizować Różnice przedstawiać coś w sposób tragiczny, robić z czegoś tragedię, rozpaczać z błahego powodu co to jest
 • Co znaczy Tyrada Wady i zalety re ciągnąć> 1. przen. długa, nudna, podniosła wypowiedź, zwykle zawierająca pouczenia: wygłaszać tyrady o uczciwości; 2. w teatrze: dłuższe definicja
 • Co znaczy Tipi Podobieństwa ndm) stożkowaty namiot Indian Ameryki Płn. z nieprzemakalnego płótna lub skór, zdobiony malowidłami co znaczy
 • Co znaczy Turma Czemu ż) dawn. więzienie, areszt: iść do turmy, zamknąć w turmie słownik
 • Co znaczy Taryfa Co gorsze tariffa, hiszp. tarifa cennik, z ar. ta`r?f(a) obwieszczenie urzędowe> 1. zestawienie cen, stawek, płac., podatków itp., ustalone i znaczenie
 • Co znaczy Transport Porównaj przewieźć> 1. przewóz ludzi i ładunków różnymi środkami lokomocji2. środki lokomocji służące do przewozu; 3. dział gospodarki, obejmujący czym jest
 • Co znaczy Tarpejski Porównanie Tarpejska strome zbocze południowego wierzchołka Kapitolu, skąd w antycznym Rzymie strącano skazanych za zdradę państwa co oznacza
 • Co znaczy Taksować Dlaczego <łac. taxare oceniać> określać wartość czegoś; szacować taksówka krzyżówka
 • Co znaczy Tytułować Jak lepiej zwracając się do kogoś, wymieniać jego tytuł; 2. rzad. dawać nazwę, tytuł utworowi literackiemu, muzycznemu, obrazowi itp najlepszy
 • Co znaczy Tarantula Kiedy ż) duży pająk żyjący w Ameryce Płd., którego ukąszenia są bolesne, lecz nie niebezpieczne dla życia przykłady
 • Co znaczy Temporalny Od czego zależy przym.) <łac. temporalis> dotyczący czasu: zdanie temporalne encyklopedia
 • Co znaczy Truizm Na czym polega m) wypowiedź o treści wszystkim znanej, banalnej, choć prawdziwej jak działa
 • Co znaczy Tytan Różnice pod jakimś względem: tytan pracy; 2. w mitologii greckiej każdy z olbrzymów, którzy stoczyli z Zeusem walkę o panowanie nad światem i po czy jest
 • Co znaczy Tropina Wady i zalety ostatni człon wyrazów złożonych, oznaczających leki, hormony: atropina, gonadotropina pojęcie
 • Co znaczy Templariusze Podobieństwa templiers> francuski zakon religijny i wojskowy, utworzony w XI w. dla obrony Ziemi Świętej, bardzo szybko wzbogacony dzięki licznym wyjaśnienie

Słownik wyrazów obcych, pisownia i znaczenie

Definicja - Co to znaczy? Co to jest? Przykłady wyrazów tłumaczonych.

Definicja CZYM JEST Templariusze, Tropina, Tytan, Truizm, Temporalny, Tarantula, Tytułować, Taksować, Tarpejski, Transport, Taryfa, Turma, Tipi, Tyrada, Tragizować, Tomahawk słownik.

Co to jest Co znaczy Templariusze, Tropina, Tytan, Truizm, Temporalny, Tarantula znaczenie.