Quodlibet, Quiz, Quattrocento, Quasimodo, Quasi, Qi, Q.
quodlibet quiz quattrocento co to jest

Definicje słów, słownik wyrazów na Q

  • Co znaczy Q Co to jest międzynarodowy znak najwyższej jakości produktu: produkt ze znakiem Q
  • Co znaczy Qi Co to jest w neokonfucjańskiej filozofii chińskiej termin oznaczający materię jako tworzywo wszechrzeczy
  • Co znaczy Quasi Co to jest <łac. jak gdyby> pierwszy człon wyrazów złożonych, mający znaczenie: jakby, niby, rzekomo, pozornie; prawie, niemal: quasi-nowoczesność
  • Co znaczy Quasimodo Co to jest m) człowiek odpychająco brzydki, odrażający
  • Co znaczy Quattrocento Co to jest okres wczesnego Renesansu we Włoszech w XV w
  • Co znaczy Quiz Co to jest m) konkurs polegający na udzielaniu odpowiedzi na pytania z dziedziny z góry ustalonej
  • Co znaczy Quodlibet Co to jest „co się podoba”, rodzaj kompozycji muzycznej w XVI i XVII w., będącej połączeniem kilku popularnych melodii

Słownik wyrazów obcych, pisownia i znaczenie

Definicja - Co to znaczy? Co to jest? Przykłady wyrazów tłumaczonych.

Definicja Quodlibet, Quiz, Quattrocento, Quasimodo, Quasi, Qi, Q słownik.

Co to jest Quodlibet, Quiz, Quattrocento, Quasimodo, Quasi, Qi, Q znaczenie.