Sabat, . Stosowanie Diety Digitalny // Dygitalny, Szyper, Szynszyla, Szynion, Szynel, Szyici.
sabat stosowanie diety co to jest

Definicje słów, słownik wyrazów na S

 • Co znaczy Or Se Co to jest m) pan
 • Co znaczy Siurpryza Co to jest ż) daw. niespodzianka
 • Co znaczy Statolatria Co to jest ż) kult., uwielbienie państwa
 • Co znaczy Stygmatyzm Co to jest m) rel występowanie stygmatów
 • Co znaczy Subway Co to jest ndm) metro, kolej podziemna
 • Co znaczy Suk Co to jest m) bazar muzułmański, często pod dachem
 • Co znaczy Sura Co to jest ż) rozdział Koranu
 • Co znaczy Szapito Co to jest m) środ. namiot cyrkowy
 • Co znaczy Szodon Co to jest m) gorący, słodki sos do deserów
 • Co znaczy Szofer Co to jest m) kierowca samochodu, zwłaszcza kierowca zawodowy
 • Co znaczy Schadenfreude Co to jest n; ndm) złośliwa radość z cudzego nieszczęścia, porażki: odczuwać schadenfreude
 • Co znaczy Signor Co to jest m) pan, włoska forma grzecznościowa; signora (ż) pani, signorina (ż) panna
 • Co znaczy Silentium Co to jest ndm) <łac.> cisza! milczcie
 • Co znaczy Software Co to jest ndm) typ oprogramowania komputera
 • Co znaczy Sztormiak Co to jest m) strój nieprzemakalny, noszony zwłaszcza przez żeglarzy i marynarzy
 • Co znaczy Selekcjonować Co to jest dokonywać selekcji; wybierać
 • Co znaczy Satanizm Co to jest m) kult Szatana; zło, szatańskość ? sataniczny: satanista, satanistyczny
 • Co znaczy Sztos Co to jest m) uderzenie kuli bilardowej kijem
 • Co znaczy Sabotaż Co to jest dezorganizacja pracy, m.in. poprzez celowe wadliwe jej wykonywanie, uszkadzanie maszyn, narzędzi; 2. przen. każde ukryte, zamaskowane
 • Co znaczy Sabotować Co to jest uniemożliwiać wykonanie czegoś, uprawiać sabotaż: sabotować zarządzenia władz, dyrekcji; 2. wykonywać jakąś pracę źle i powoli: sabotować
 • Co znaczy Saboty Co to jest m; lm) buty wykonane z drewna lub na drewnianej podeszwie, noszone dawniej na wsi, chodaki: chodzić w sabotach
 • Co znaczy Sacrum Co to jest się do wszystkiego, co uznaje się za świętość (przeciwieństwo profanum): coś należy do sfery sacrum ? sakra, sakralny, sakralizacja
 • Co znaczy Sadha Co to jest m; ndm) hinduski wędrowny asceta otaczany powszechną czcią
 • Co znaczy Sadyba Co to jest ż) miejsce zamieszkania, osiedle, siedziba
 • Co znaczy Sadyzm Co to jest Sade, 1740–1814, markiz fr., autor powieści erotyczno-perwersyjnych>1. skłonność do zadawania bólu drugiej osobie i czerpanie zadowolenia z
 • Co znaczy Safari Co to jest 1. wyprawa w głąb pustynnych obszarów Afryki jako forma turystyki lub sportu (myślistwo, wyścigi samochodowe): rajd safari; 2. fason ubrań
 • Co znaczy Safian Co to jest pers. sächtij?n, od sächt mocny> miękka, cienka skóra kozia używana w różnych celach ? safianowy: safianowe pantofelki, książka w
 • Co znaczy Safizm Co to jest m) homoseksualizm kobiecy, miłość lesbijska
 • Co znaczy Saga Co to jest średniowieczna baśń lub legenda; 2. lit. utwór epicki, powieść lub cykl powieściowy o dziejach jakiejś rodziny na przestrzeni długiego
 • Co znaczy Sagan Co to jest m) duży żelazny garnek używany dawniej na wsi: nalać wodę do sagana ? saganek
 • Co znaczy Sago Co to jest n; ndm) kaszka, mączka jadalna z rdzenia pnia i gałęzi niektórych drzew z rodziny sagowców
 • Co znaczy Sahib Co to jest m) w Indiach tytuł wyrażający szacunek, którym zwracano się do mężczyzny, także Europejczyka
 • Co znaczy Sake Co to jest ndm) japoński napój alkoholowy otrzymywany przez fermentację ryżu
 • Co znaczy Sakra Co to jest 1. święcenie duchowne biskupa: otrzymać sakrę biskupią z rąk papieża; 2. hist. namaszczenie monarchy podczas koronacji
 • Co znaczy Sakralizacja Co to jest nadawanie czemuś religijnego charakteru, uznanie czego za świętość, uświęcenie: sakralizacja pewnych zachowań, zjawisk ? sakralizować coś
 • Co znaczy Sakralny Co to jest sacrale, od sacro świętość, z łac. sacrum> związany z kultem religijnym, religijny, kościelny: obiekty sakralne ? sakralizacja
 • Co znaczy Sakrament Co to jest akt religijny dający łaskę uświęcającą za pośrednictwem znaków ustanowionych przez Chrystusa (chrzest i komunia; w katolicyzmie i
 • Co znaczy Sakramentalia Co to jest sacramentum> w Kościele kat.: błogosławieństwa i inne czynności liturgiczne oraz rzeczy z tymi czynnościami związane (np. woda święcona
 • Co znaczy Sakramentalny Co to jest przym.) 1. mający moc sakramentu; 2. uświęcony obyczajem, tradycją: sakramentalna formuła
 • Co znaczy Saksy Co to jest lm) okresowa praca zarobkowa poza granicami Polski, często nielegalna: wyjechać na saksy
 • Co znaczy Sakwojaż Co to jest m) torba podróżna
 • Co znaczy Salam Co to jest ndm) w zwrotach salam alejkum//alejhem jako formuła powitania, pozdrowienia u muzułmanów i żydów
 • Co znaczy Salamandra Co to jest ż) rodzaj jaszczurki, płaz o czarnej skórze pokrytej plamami, gatunek chroniony w Polsce: salamandra plamista
 • Co znaczy Salami Co to jest sucha kiełbasa z drobno mielonego mięsa oślego lub wieprzowego: salami węgierskie; 2. rodzaj wędzonego żółtego sera z mleka krowiego lub
 • Co znaczy Saldo Co to jest n; ndm) różnica między dochodami a rozchodami: saldo dodatnie, ujemne ? saldować co
 • Co znaczy Salezjanie Co to jest m) kongregacja założona w XIX w. przez ks. Jana Bosko
 • Co znaczy Salicylan Co to jest sole i estry kwasu salicylowego; niektóre są stosowane w lecznictwie, np. salicylan sodu (salicyl) i w przemyśle perfumeryjnym
 • Co znaczy Salicylowy Co to jest chem., farm. kwas salicylowy pochodna salicylu, substancja używana jako środek przeciwfermentacyjny i przeciwgnilny, stosowana w przemyśle
 • Co znaczy Salina Co to jest ż) zakład produkujący sól z solanki (wodnego roztworu soli
 • Co znaczy Salmonella Co to jest amer. lekarz patolog> pałeczkowate bakterie żyjące w przewodzie pokarmowym ludzi i zwierząt, których pewne gatunki wywołują choroby u
 • Co znaczy Salomon Co to jest m) biblijny król żydowski (zm. 930 r. p.n.e.) słynący z mądrości i sprawiedliwości: mądry jak Salomon
 • Co znaczy Salomonowy Co to jest przym.) salomonowy wyrok: wyrok mądry, sprawiedliwy, ale prosty
 • Co znaczy Salsa Co to jest ostry> 1. rodzaj pikantnego, aromatycznego sosu; 2. latynoamerykański taniec (i muzyka) o żywym, egzotycznym rytmie, pochodzący z Ameryki
 • Co znaczy Salsefia Co to jest ż) roślina warzywna mająca jadalny korzeń, uprawiana w Europie, kozibród lekarski
 • Co znaczy Salve Co to jest <łac.> witaj! bądź pozdrowiony
 • Co znaczy Salwa Co to jest na komendę z wielu karabinów lub armat: salwa armatnia, salwa honorowa, powitalna; 2. przen. salwa oklasków, śmiechu, wrzasku
 • Co znaczy Samarytanin Co to jest starożytnej Palestynie> 1. biblijna postać, symbol miłosierdzia: miłosierny samarytanin; 2. osoba śpiesząca z pomocą chorym, miłosierna
 • Co znaczy Samba Co to jest ż) brazylijski taniec towarzyski o szybkim rytmie, w takcie parzystym; muzyka do tego tańca: tańczyć sambę
 • Co znaczy Samisen Co to jest m) muz. trzystrunowy japoński instrument muzyczny, przypominający bandżo
 • Co znaczy Samizdat Co to jest samostojatielnoje izdatielstwo wydawnictwo niezależne> podziemne wydawnictwo, druki, fotokopie, kasety magnetofonowe rozpowszechniane bez
 • Co znaczy Samodzierżawie Co to jest n) samowładztwo, władza absolutna ? samodzierżca
 • Co znaczy Samowar Co to jest używane do przygotowywania herbaty, składające się z podgrzewacza wody (węglem drzewnym) i małego pojemnika z kurkiem: samowar elektryczny
 • Co znaczy Samuraj Co to jest m) hist. członek kasty wojowników, rycerzy w służbie feudalnego władcy Japonii
 • Co znaczy Sanacja Co to jest w Polsce międzywojennej obóz zwolenników J. Piłsudskiego, który dokonał przewrotu wojskowego (w maju 1926 r.) pod hasłem uzdrowienia
 • Co znaczy Sanatorium Co to jest uzdrawiający> zamknięty zakład leczniczy, zwykle w miejscowości uzdrowiskowej, dla ludzi przewlekle chorych lub rekonwalescentów
 • Co znaczy Pansa Sanch Co to jest tytułowego bohatera powieści Cervantesa> przen. człowiek będący uosobieniem chłopskiego zmysłu praktycznego i sprytu (zwłaszcza jako wierny
 • Co znaczy Sandwicz Co to jest Montagu, 1718–1792, dyplomata> kanapka z dwóch kawałków chleba lub bułki, przełożonych wędliną, serem itp.: zjeść sandwicz
 • Co znaczy Sangwiniczny Co to jest krew> psych. temperament sangwiniczny temperament człowieka, którego reakcje uczuciowe są szybkie, silne, lecz krótkotrwałe
 • Co znaczy Sangwinik Co to jest krew> człowiek o żywym, porywczym i zmiennym usposobieniu, szybko powstających i przemijających reakcjach uczuciowych (typ temperamentu
 • Co znaczy Sanitariat Co to jest budynek użyteczności publicznej z różnego rodzaju urządzeniami sanitarnymi, jak prysznice, toalety, umywalki
 • Co znaczy Sanitarny Co to jest spraw zdrowia i higieny: instalacja sanitarna układ przewodów doprowadzających wodę lub odprowadzających ścieki, śmieci itp., inżynieria
 • Co znaczy Sankcja Co to jest klauzula prawna> 1. określona konsekwencja naruszenia prawa (np. grzywna, kara pozbawienia wolności, odpowiedzialność cywilna); 2
 • Co znaczy Sankcjonować Co to jest sanctio> 1. nadawać moc prawną czemuś, jakimś zarządzeniom, ustaleniom, zatwierdzać co ? usankcjonować co, usankcjonowany (przepisami); 2
 • Co znaczy Siodzi Co to jest ndm) papierowy parawan służący jako ściana lub rozsuwane drzwi w typowych japońskich mieszkaniach
 • Co znaczy Sanktuarium Co to jest sanctus święty> 1. miejsce, gdzie przechowuje się relikwie lub inne przedmioty kultu religijnego; 2. najważniejsza część kościoła, świątyni
 • Co znaczy Sannjasin Co to jest porzucający> w hinduizmie: człowiek, który wyrzekł się świata, żebrzący asceta, mnich otoczony szacunkiem
 • Co znaczy Sansara Co to jest kolejne wcielenia, powtarzające się przechodzenie duszy zmarłego w inne wcielenie, w inną postać (ludzką, zwierzęcą, roślinną lub w demona
 • Co znaczy Sanskryt Co to jest uporządkowany, doskonały> język starożytny z rodziny języków indoeuropejskich, używany jako język literatury, nauki, pism świętych w
 • Co znaczy Santon Co to jest święty> 1. w krajach muzułmańskich: święty człowiek, derwisz, pustelnik; 2. arche ol. mała gliniana figurka przedstawiająca świętego
 • Co znaczy Sapiencjalny Co to jest księgi sapiencjalne Starego Testamentu księgi zawierające maksymy, pouczenia, aforyzmy, rozważania o sensie życia i śmierci
 • Co znaczy Sapro Co to jest wyrazów złożonych, wskazujący na ich związek znaczeniowy z gniciem szczątków roślinnych i zwierzęcych: saprobionty, saprofagi, saprofikacja
 • Co znaczy Sarabanda Co to jest 1. ludowy taniec hiszpański, popularny w XVI–XVIII w.; 2. także wywodzący się z sarabandy francuski taniec dworski, wolniejszy, bliski
 • Co znaczy Saraceni Co to jest wschodni> nazwa nadawana ludom ze stepów północno-zachodniej Arabii, w średniowieczu – Arabom, muzułmanom: wyprawy na Saracenów
 • Co znaczy Sarafan Co to jest stóp, za pers. sär?p?; uroczysta szata> 1. sukmana chłopów rosyjskich; 2. rosyjski strój kobiecy, rodzaj długiej sukni z wysoką talią
 • Co znaczy Sardoniczny Co to jest przym.) <łac. sardoni(c)us, gr. sardónios szyderczy, gorzki, ironiczny> fraz. sardoniczny uśmiech: ironiczny, złośliwy, szyderczy
 • Co znaczy Sarepski Co to jest Rosji> pochodzący z Sarepty: gorczyca sarepska (Brassica juncea var. sareptana), roślina oleista z rodziny kapustowatych, Brassicaceae
 • Co znaczy Sari Co to jest długiego, prostego płata tkaniny udrapowanej wokół figury, noszony przez kobiety Indii, Cejlonu i Indonezji
 • Co znaczy Sarkastyczny Co to jest przym.) pełen sarkazmu, szyderczy, zjadliwy, zło śliwy: sarkastyczny ton, uśmiech, sarkastyczne usposobienie
 • Co znaczy Sarkazm Co to jest złośliwość, szyderstwo: w jego wypowiedzi zabrzmiał sarkazm, mówić z sarkazmem, uwaga pełna sarkazmu ? sarkastyczny
 • Co znaczy Sarkofag Co to jest grobowiec, z gr. sarkophágos mięsożerny> grobowiec kamienny lub trumna drewniana w kształcie ciała, w której składano zmarłych
 • Co znaczy Sarkoma Co to jest ż) med. nowotwór złośliwy rozwijający się bardzo szybko i wcześnie dający przerzuty; mięsak
 • Co znaczy Sarmacki Co to jest przym.) mający cechy Sarmaty, właściwy Sarmacie: sarmacka kultura, sarmackie obyczaje
 • Co znaczy Sarmata Co to jest z plemion scytyjskich> typ polskiego szlachcica, hołdującego rycerskim cnotom i obyczajom przodków, ale też butnego, skłonnego do samowoli
 • Co znaczy Sarmatyzm Co to jest ideologia polskiej szlachty XVII i XVIII w., będące wyrazem tradycjonalizmu, konserwatyzmu, także zacofania; staroszlachecka rubaszność
 • Co znaczy Sarong Co to jest obcisłej spódnicy, którą tworzy upięty na biodrach płat kolorowej tkaniny, noszony na Jawie, Malajach i w Tajlandii
 • Co znaczy Saszetka Co to jest przegródkami na drobiazgi, głównie kobiece; 2. torebka lub poduszeczka wypełniona substancjami aromatycznymi, wkładana między bieliznę
 • Co znaczy Sataniczny Co to jest szatan> 1. mający cechy przypisywane szatanowi: zły, złośliwy, szatański, diabelski: sataniczny uśmieszek; 2. związany z kultem szatana
 • Co znaczy Sceptyk Co to jest odnoszący się do wszystkiego nieufnie, powątpiewająco, krytycznie; 2. zwolennik sceptycyzmu w filozofii, zwłaszcza członek szkoły
 • Co znaczy Satelita Co to jest sługa, strażnik, towarzysz podróży> 1. ciało niebieskie krążące wokół planety: Księżyc jest satelitą Ziemi, sztuczny satelita ? satelitarny
 • Co znaczy Satelitarny Co to jest dotyczący satelity (zwłaszcza sztucznego), realizowany lub działający dzięki zastosowaniu sztucznego satelity: lot satelitarny, orbita
 • Co znaczy Sati Co to jest stosowany w Indiach tradycyjny rytuał palenia wdowy z ciałem zmarłego męża (w 1829 r. wprowadzono zakaz stosowania go
 • Co znaczy Satori Co to jest olśnienie, uświadomienie sobie czegoś, stan świadomości osiągnięty dzięki medytacjom, ćwiczeniom duszy, objawienie
 • Co znaczy Satrapa Co to jest pers.> 1. pot. władca potężny i despotyczny, autokrata, tyran; 2. hist. zarządca prowincji w starożytnej Persji, także w Grecji i Rzymie
 • Co znaczy Saturacja Co to jest nasycenie, obfitość> 1. chem., techn. proces nasycania cieczy gazem, stosowany np. w produkcji wód gazowanych; w cukrownictwie: nasycanie
 • Co znaczy Saturn Co to jest rzymskiej: bóg rolnictwa (utożsamiany z greckim Kronosem) i legendarny władca Italii, którego panowanie nazywano złotym wiekiem; 2. astr
 • Co znaczy Saturnalia Saturnalie Co to jest Rzymie: święto ku czci Saturna, boga rolnictwa, obchodzone w grudniu przez kilka dni, połączone z dawaniem sobie nawzajem drobnych
 • Co znaczy Satyna Co to jest miękka i delikatnie połyskliwa z prawej strony: bluzka z satyny ? satynowy: sukienka satynowa ? satynować co: papier satynowany
 • Co znaczy Satyr Co to jest lubieżny, zwykle stary i brzydki; 2. w mitologii greckiej: bożek płodności i urodzaju, należący do świty Dionizosa, przedstawiany z rogami
 • Co znaczy Satyra Co to jest utwór, zwykle wiersz, w którym autor drwi z przywar ludzkich, ośmiesza i piętnuje wady; 2. ogół utworów mających taki charakter: ostra
 • Co znaczy Satyriasis Co to jest <łac., z gr. satyríasis, od nazwy bożka Sátyros Satyr> med. chorobliwie wzmożony popęd płciowy u mężczyzn
 • Co znaczy Satyrowy Co to jest satyrowy antyczny dramat grecki o treści pogodnej, prześmiewczej rubasznej, w którym występował chór w kostiumach satyrów
 • Co znaczy Satyryczny Co to jest łac. satiricus> 1. będący satyrą, posługujący się satyrą; 2. wyśmiewający, komicznie złośliwy, prześmiewczy: utwór satyryczny
 • Co znaczy Satysfakcja Co to jest satisfactio zadośćuczynienie> 1. uczucie przyjemności, zadowolenia z dokonania czegoś: mieć, odczuwać satysfakcję z czego; 2
 • Co znaczy Satysfakcjonować Co to jest kogo czym sprawiać, dawać komuś satysfakcję; zadowalać kogoś, zaspokajać czyjeś ambicje, wymagania
 • Co znaczy Saum Co to jest ścisły post obowiązujący muzułmanów od świtu do nocy przez cały ramadan
 • Co znaczy Sauna Co to jest ż) łaźnia parowa urządzona na sposób fiński: iść do sauny, kąpiel w saunie
 • Co znaczy Sauté Co to jest przym.) 1. mięso, ryba itp. usmażone w małej ilości tłuszczu bez panierowania; 2. pot. bez przybrania, dodat ków
 • Co znaczy Vivre Savoir Co to jest m) zasady dobrego wychowania, formy etykiety: zasady savoir -vivre’u, podręcznik savoir-vivre’u
 • Co znaczy Sawanna Co to jest ż) geogr. równina w regionach tropikalnych Afryki, Ameryki i Australii, porośnięta głównie trawą, step
 • Co znaczy Sawantka Co to jest ż) przest kobieta niezależna, wyemancypowana, wykształcona, erudytka
 • Co znaczy Scappino Co to jest m) postać tchórzliwego i chytrego sługi z komedii dell’arte; przen. o człowieku tchórzliwym i chytrym
 • Co znaczy Scaramuccia Co to jest m) postać żołnierza samochwała, awanturnika i tchórza z komedii dell’arte; przen. człowiek o takich cechach
 • Co znaczy Scat Co to jest m) styl jazzu wokalnego, w którym nie ma słów, śpiewa się tylko sylaby: śpiewać scatem
 • Co znaczy Scena Co to jest scena> 1. miejsce gry aktorów w teatrze, kabarecie, cyrku; 2. przen. obszar działań określonego typu: scena polityczna, scena wojny; 3
 • Co znaczy Scenariusz Co to jest scenario; z łac. scenarius sceniczny)> 1. tekst stanowiący podstawę dzieła filmowego lub programu telewizyjnego, zawierający opis
 • Co znaczy Scenografia Co to jest scena + grapho opis, malarstwo sceniczne> 1. opracowanie plastycznej oprawy widowiska teatralnego, filmowego itp.; 2. oświetlenie
 • Co znaczy Sceptr Co to jest m) <łac. sceptrus, gr. sk??ptros buława, berło> przest. berło, oznaka władzy królewskiej
 • Co znaczy Sceptycyzm Co to jest wątpiący> 1. powątpiewanie, niedowierzanie: przyjmować coś ze sceptycyzmem, traktować kogo, co ze sceptycyzmem, odnosić się do kogo, czego
 • Co znaczy Sceptyczny Co to jest skeptikós, od sképtomai obserwuję krytycznie> 1. wyrażający sceptycyzm, niedowierzający, powątpiewający; 2. krytycznie ustosunkowany do
 • Co znaczy Scheda Co to jest ż) <łac. scheda, scida karta, tabliczka z zapisem> spadek, spuścizna, dziedzictwo: otrzymać schedę, scheda po dziadkach
 • Co znaczy Schematyzować Co to jest nadaję formę> 1. układać, porządkować, tworzyć według schematu, opierać się na schemacie; 2. czynić schematycznym
 • Co znaczy Scherzo Co to jest n) muz. utwór o charakterze żywym, lekkim, zabawnym: zagrać scherza ? scherzando
 • Co znaczy Schizma Co to jest rozłupanie, rozszczepienie; od schíz? rozłupuję, rozszczepiam> 1. rel. rozłam w Kościele, zerwanie jedności wiernych; 2. pot. rozdział
 • Co znaczy Schizo Co to jest złożonych, wskazujący na ich związek znaczeniowy z rozdwojeniem, rozszczepieniem czegoś: schizofrenia, schizofreniczny, schizofrenik
 • Co znaczy Skit Co to jest m) dyscyplina sportowa polegająca na strzelaniu śrutem do rzutków z broni myśliwskiej: zawody w skicie
 • Co znaczy Schizofrenia Co to jest phrén umysł> med. choroba psychiczna charakteryzująca się głównie otępieniem uczuciowym, osłabieniem zainteresowań i aktywności, utratą
 • Co znaczy Schizogonia Co to jest zool. bezpłciowe rozmnażanie się pierwotniaków polegające na wielokrotnym podziale jądra komórki osobnika, a następnie podziale całej
 • Co znaczy Schizotymia Co to jest dusza> psych. osobowość charakteryzująca się oschłością, wyniosłością, nieufnością wobec ludzi i zamykaniem się w sobie, także drażliwością
 • Co znaczy Schizotymik Co to jest m) według typologii E. Kretschmera: człowiek o szczupłej budowie ciała, oschły, zamknięty w sobie, nieufny, drażliwy
 • Co znaczy Schlagwort Co to jest m) celne słówko, trafne, dowcipne wyrażenie, hasło
 • Co znaczy Scholar Co to jest m) <łac. scholaris szkolny, od schola szkoła> średniowieczny uczeń, żak
 • Co znaczy Scholastyk Co to jest scholastikós uczony> 1. zwolennik, przedstawiciel filozofii scholastycznej; 2. w XII–XVIII w.: duchowny, członek kapituły sprawujący nadzór
 • Co znaczy Scholastyka Co to jest z łac. scholastica lm dysputy szkolne; od schola szkoła> 1. pot. dogmatyczne filozofowanie, werbalizm, tradycjonalizm; 2. filoz. główny
 • Co znaczy Scilicet Co to jest <łac.> to jest, to znaczy, mianowicie (skrót: sc., scil
 • Co znaczy Scjentyfizm Co to jest m) naukowość, uczoność ? scjentyficzny
 • Co znaczy Scjentyzm Co to jest scientia wiedza> 1. filoz. pogląd głoszący, że uzyskanie wiedzy o rzeczywistości jest możliwe tylko przez poznanie naukowe i stanowi
 • Co znaczy Scoop Co to jest m) ważna wiadomość podana przez daną gazetę, agencję prasową w trybie wyłączności
 • Co znaczy Scotch Co to jest m) taśma samoprzylepna: przylepić coś scotchem
 • Co znaczy Scrabble Co to jest wyszukiwać> gra, w której może uczestniczyć od dwóch do czterech osób; każdy z graczy dostaje pewną liczbę żetonów z wypisanymi literami
 • Co znaczy Scyntygrafia Co to jest grapho piszę> med. metoda badania niektórych narządów (np. tarczycy) z wykorzystaniem wprowadzonej do organizmu substancji
 • Co znaczy Scysja Co to jest łac. scissio rozdarcie> spór, kłótnia, zatarg, ostra wymiana zdań: mieć z kim scysję, doszło do scysji, scysja wybuchła, ostra, krótka
 • Co znaczy Seans Co to jest m) pokaz: seans filmowy, spirytystyczny
 • Co znaczy Secam Co to jest sekwencyjne kolory pamiętane> jeden ze sposobów kodowania sygnałów w telewizji barwnej, pierwszy w Europie (przed PAL-em
 • Co znaczy Secesja Co to jest odejście, od secedo odchodzę na bok> 1. odłączenie się, oddzielenie się jakiegoś regionu w celu utworzenia samodzielnej jednostki
 • Co znaczy Sedan Co to jest m) typ nadwozia samochodu, dwu- lub czterodrzwiowe
 • Co znaczy Sedativa Co to jest lm) med. środki uspokajające, kojące
 • Co znaczy Sedentarny Co to jest zool. o zwierzętach wodnych: osiadły na dnie lub na jakichś przedmiotach znajdujących się pod wodą; 2. przest. siedzący, pozbawiony ruchu
 • Co znaczy Sedes Co to jest m) <łac. to, na czym się siedzi> muszla klozetowa z pokrywą
 • Co znaczy Segars Co to jest pierścień osadzony luźno na maszcie, wykonany najczęściej z drewna, służący do zamocowania przedniego liku żagla (przy ożaglowaniu gaflowym
 • Co znaczy Segregacja Co to jest segregatio> 1. dzielenie na grupy, kategorie, typy itp. według wybranych cech; segregowanie, klasyfikacja; 2. faktyczne lub prawne
 • Co znaczy Segregacjonizm Co to jest m) polityka segregacji rasowej, dyskryminowanie ludzi za przynależność do innej rasy
 • Co znaczy Segregować Co to jest dzielić coś na grupy, kategorie, gatunki, klasyfikować
 • Co znaczy Sejf Co to jest ogniotrwała kasa (czasem wbudowana w ścianę) do przechowywania pieniędzy, kosztowności itp.: sejf bankowy, trzymać pieniądze w sejfie
 • Co znaczy Sejsmiczny Co to jest trzęsienie ziemi> dotyczący ruchów tektonicznych ziemi, odnoszący się do trzęsienia ziemi: fale sejsmiczne, strefy sejsmiczne obszary, na
 • Co znaczy Sejsmo Co to jest człon wyrazów złożonych, wskazujący na ich związek znaczeniowy z trzę sieniem ziemi, ruchami tektonicznymi: sejsmiczny, sejsmika
 • Co znaczy Sejsmologia Co to jest geofizyki, nauka zajmująca się badaniem trzęsień ziemi i zjawiskami rozchodzenia się fal sejsmicznych
 • Co znaczy Sejsmoterapia Co to jest leczenie> 1. med. leczenie chorób psychicznych przez wywoływanie drgawek prądem elektrycznym lub środkami farmakologicznymi; leczenie
 • Co znaczy Sekator Co to jest m) nożyce ogrodnicze: ciąć pędy sekatorem
 • Co znaczy Sekciarstwo Co to jest zasklepianie się w pewnych poglądach, upór; doktrynerstwo jako charakterystyczne cechy członka sekty religijnej; 2. działalność sekty, m.in
 • Co znaczy Sekciarz Co to jest się na argumenty i poglądy innych ludzi, odmienne od własnych lub własnej grupy; dogmatyk, doktryner; 2. członek sekty religijnej
 • Co znaczy Sekować Co to jest kogo dokuczać komu, prześladować, nękać kogo
 • Co znaczy Sekret Co to jest tajemny, tajemniczy> 1. sprawa, którą trzeba ukrywać; tajemnica: głęboki, wielki sekret, sekret rodzinny, sekret poliszynela, sekret przed
 • Co znaczy Sekretarzyk Co to jest m) mebel, rodzaj biurka z nadstawką z szufladkami lub przegródkami, sekretera
 • Co znaczy Sekretny Co to jest przym.) nieprzeznaczony do wiadomości ogółu, trzymany w sekrecie; poufny, tajny
 • Co znaczy Seks Co to jest spraw związanych z życiem płciowym człowieka: uprawiać seks ? seksbomba, seksizm, seksownie, seksowny, sex shop
 • Co znaczy Seksagonalny Co to jest pomieszanie z seksangularny sześciokątny; od łac. sex sześć> 1. sześciokątny; 2. obejmujący sześć państw, sześć organizacji itp
 • Co znaczy Seksapil Co to jest m) fizyczna atrakcyjność, wygląd działający podniecająco na zmysły osób płci odmiennej
 • Co znaczy Seksbomba Co to jest ż) pot. kobieta mająca seksapil, bardzo atrakcyjna, pociągająca fizycznie
 • Co znaczy Seksizm Co to jest m) dyskryminacja człowieka (głównie kobiety) ze względu na płeć
 • Co znaczy Seksowny Co to jest działający podniecająco na osobę płci przeciwnej, atrakcyjny fizycznie, podkreślający czyjąś atrakcyjność seksualną: seksowny uśmiech
 • Co znaczy Sekstet Co to jest łac. sextus szósty> 1. zespół muzyczny składający się z sześciu osób, instrumentalistów lub śpiewaków; 2. utwór muzyczny na sześć
 • Co znaczy Sekstylion Co to jest m) liczba jeden z 36 zerami, 1036, we Francji i byłym ZSRR – 1021
 • Co znaczy Seksualizm Co to jest m) zagadnienia seksualne, zainteresowanie zagadnieniami płci ? seksualny, seksuolog, seksuologia
 • Co znaczy Seksualny Co to jest przym.) dotyczący płci, mający związek z życiem płciowym; płciowy
 • Co znaczy Seksuologia Co to jest ż) <łac. sexus płeć + -logia> dział medycyny, nauka o życiu płciowym człowieka ? seksuolog, seksuologiczny
 • Co znaczy Sekta Co to jest sectio odcinam, secta droga, sposób życia od sequor idę za kimś> 1. grupa osób stanowiąca odłam wyznaniowy jakiegoś Kościoła, wyznająca
 • Co znaczy Sekularny Co to jest przym.) <łac. saecularis wiekowy, stuletni, od saeculum wiek> stuletni, wiekowy
 • Co znaczy Sekularyzacja Co to jest od seculier człowiek świecki> 1. przejście spod władzy kościelnej pod władzę świecką; zeświecczenie: sekularyzacja Prus (Krzyżackich) w XVI
 • Co znaczy Sekularyzować Co to jest co zeświecczyć, uniezależnić od wpływów religii i Kościoła ? sekularyzacja
 • Co znaczy Sekunda Co to jest od pars horae minuta secunda część godziny druga z mniejszych (tj. mniejsza II stopnia)> 1. sześćdziesiąta część minuty, jednostka czasu o
 • Co znaczy Sekundant Co to jest in a duel), od łac. secundus najbliższy, towarzyszący> 1. daw. osoba uczestnicząca w pojedynku jako pośrednik i świadek: być czyim
 • Co znaczy Sekundarny Co to jest przym.) drugorzędny, wtórny, mniej ważny
 • Co znaczy Sekundowa Co to jest secundo wtóruję komuś, wspieram, towarzysząc> pomagać, towarzyszyć komu w czym, wspierać kogo: dzielnie sekundować komu
 • Co znaczy Sekutnica Co to jest ż) pot. kobieta kłótliwa, dokuczliwa
 • Co znaczy Sekwencja Co to jest następstwo, kolejność czegoś, co tworzy pewien układ: sekwencja liter, dźwięków, obrazów; 2. dramaturgicznie zamknięty fragment filmu
 • Co znaczy Sekwens Co to jest m) w grze w karty: kilka kolejnych (co do wartości) kart w tym samym kolorze: mieć sekwens w ręku
 • Co znaczy Sekwestracja Co to jest ż) <łac. sequestratio> praw. zajęcie majątku lub ruchomości na rzecz państwa ? sekwestrator
 • Co znaczy Sekwoja Co to jest 1770–1843), przywódca indiański i uczony, m.in. twórca alfabetu języka plemienia Czirokezów> wiecznie zielone drzewo iglaste osiągające 100
 • Co znaczy Seledyn Co to jest m) kolor bladozielony ? seledynowy
 • Co znaczy Selekcja Co to jest wybór, od seligo wybieram> 1. dobór przez eliminację; wybór; 2. biol. a) czynnik ewolucji eliminujący osobniki słabsze, nieprzystosowane do
 • Co znaczy Selektywność Co to jest zdolność reagowania tylko na określone bodźce; wybiórczość; 2. rad. zdolność danego układu elektrycznego do wydzielania lub odbierania
 • Co znaczy Selektywny Co to jest przym.) reagujący tylko na pewne bodźce z pominięciem innych; wybiórczy ? selektywne widzenie, słyszenie
 • Co znaczy Seleno Co to jest wyrazów złożonych, wskazujący na ich związek znaczeniowy z Księżycem: se lenita, selenofizyka, selenografia, selenologia, selenonauta
 • Co znaczy Selenologia Co to jest ż) nauka o budowie i dziejach Księżyca oraz o zachodzących na nim zjawiskach i procesach
 • Co znaczy Selenonautyka Co to jest ż) dział astronautyki dotyczący lotów na Księżyc
 • Co znaczy Semafor Co to jest phorós niosący> kolejowe urządzenie sygnalizacyjne w postaci wysokiego słupa z ruchomymi ramionami i światłami, których odpowiednie
 • Co znaczy Semantyczny Co to jest z gr. s?mantikós znaczący, oznaczający, od s?maín? znaczę, oznaczam> dotyczący znaczenia wyrazów, znaczeniowy: kategoria semantyczna
 • Co znaczy Semantyka Co to jest znak> 1. jęz. badanie języka z punktu widzenia znaczenia słów i zdań (np. polisemia, synonimia, zmiany znaczenia, relacje między
 • Co znaczy Semestr Co to jest sześciomiesięczny> 1. połowa roku szkolnego lub akademickiego; 2. kurs nauki w tym okresie: pierwszy, drugi semestr, semestr letni, zimowy
 • Co znaczy Seminarium Co to jest zajęcia dydaktyczne kierowane przez profesora: seminarium magisterskie, prowadzić seminarium, seminarium dla studentów czwartego roku
 • Co znaczy Semiologia Co to jest znak> jęz. nauka badająca znaki i systemy znakowe funkcjonujące w życiu społecznym (języki naturalne, kody, systemy znaków lub symboli
 • Co znaczy Semiotyka Co to jest ż) ogólna teoria znaków i systemów znakowych (językowych i niejęzykowych) ? semiotyczny, semiotyk
 • Co znaczy Semiramida Co to jest 1. imię legendarnej królowej Asyrii: ogrody Semiramidy ogrody na kilkupoziomowych tarasach pałacu królewskiego w Babilonie, założone
 • Co znaczy Semtex Semteks Co to jest m) materiał wybuchowy na bazie pentrytu, czeski plastik: podłożono ładunek semteksu
 • Co znaczy Senat Co to jest dwuizbowych izba wyższa: obrady senatu, wejść do senatu, zasiadać w senacie; 2. kolegium szkoły wyższej współpracujące z rektorem w
 • Co znaczy Senes Co to jest z ar. sen?> wysuszone liście lub strąki rośliny o nazwie strączyniec (Cassia angustifolia) używane jako środek przeczyszczający
 • Co znaczy Senilizm Co to jest m) <łac. senilis starczy> med. fizyczne i psychiczne zniedołężnienie osoby starej
 • Co znaczy Senior Co to jest członek rodu, rodziny; 2. hist. władca feudalny sprawujący władzę nad podległym mu wasalem ? senioralny, seniorat, senioria
 • Co znaczy Sens Co to jest czuję> treść; właściwe znaczenie czegoś: głęboki, główny sens; sens artystyczny, filozoficzny, moralny; coś jest bez sensu, co za sens
 • Co znaczy Sensacja Co to jest spowodowane zaskakującym wydarzeniem, niespodziewaną wiadomością, wywołane przez coś niezwykłego: niesłychana, niezdrowa, wielka sensacja
 • Co znaczy Sensat Co to jest m) <łac. sensatus obdarzony rozumem> przest. osoba nadmiernie poważna, mędrkująca, usiłująca wywoływać wrażenie uczoności ? sensatka
 • Co znaczy Sensor Co to jest m) czujnik: radio z sensorami, wyłącznik sensorowy
 • Co znaczy Sensoryczny Co to jest przym.) <łac. sensorium narząd zmysłu, organ czucia> doznawany za pośrednictwem zmysłów, czuciowy: doznania sensoryczne
 • Co znaczy Sensowny Co to jest mający sens logiczny, uzasadniony, właściwe znaczenie, treść; 2. działający, postępujący rozumnie; rozsądny: sensowna decyzja
 • Co znaczy Sensualizm Co to jest według którego jedynym źródłem poznania są wrażenia zmysłowe, rozumiane bądź jako odbicie rzeczywistości obiektywnej (materializm), bądź
 • Co znaczy Sensualny Co to jest <łac. sensualis zmysłowy, zdolny do odczuwania> odbierany za pomocą zmysłów ? sensualizm, sensualista, sensualistyczny
 • Co znaczy Sentencja Co to jest sententia pogląd, sąd, zdanie, wyrok> 1. lapidarne zdanie wyrażające myśl ogólną o charakterze moralnym lub filozoficznym; aforyzm
 • Co znaczy Sentyment Co to jest kogoś lub czegoś: mieć, żywić, czuć do kogoś, czegoś sentyment; wspominać kogoś, coś z sentymentem, wyzbyć się sentymentu do kogoś, czegoś
 • Co znaczy Sentymentalizm Co to jest 1. przesadna uczuciowość, wrażliwość, czułostkowość; sentymentalność; 2. kierunek umysłowy i literacki w Europie w końcu XVIII w., jako
 • Co znaczy Sentymentalizować Co to jest z fr.> przest. przedstawiać coś, mówić o czymś w sposób sentymentalny; roztkliwiać się, rozrzewniać się nadmiernie
 • Co znaczy Ora Se Co to jest ż) pani
 • Co znaczy Orita Se Co to jest ż) panna
 • Co znaczy Separacja Co to jest prawn. uchylenie wspólnoty małżeńskiej bez prawa wstępowania przez któregokolwiek z małżonków w nowy związek małżeński: być, żyć w
 • Co znaczy Separatka Co to jest ż) <łac. separatus oddzielony, z niem. Separatzimmer> oddzielne, jednoosobowe pomieszczenie w szpitalu, więzieniu itp
 • Co znaczy Separatyzm Co to jest oddzielony> dążenie do oderwania, oddzielenia się od reszty pod względem narodowym, politycznym, etnicznym, religijnym
 • Co znaczy Separować Co to jest izolować kogoś lub coś; 2. przeprowadzać separację małżonków ? separować się od czego, odseparować (się
 • Co znaczy Sepia Co to jest ciemnobrunatny stosowany w malarstwie akwarelowym oraz w rysunku piórkiem, otrzymywany niegdyś z wydzieliny ochronnej mątwy (sepia); 2
 • Co znaczy Sepsis Co to jest organizmu wywołane obecnością drobnoustrojów chorobotwórczych we krwi; posocznica, sepsa ? septyczny, septyka
 • Co znaczy Septyczny Co to jest gr. s?ptikós wywołujący ropienie (rany); od sepsis ropienie, gnicie> powodujący zakażenie drobnoustrojami, zakaźny, wywołujący posocznicę
 • Co znaczy Sepulkralny Co to jest przym.) <łac. sepulcralis, od sepulcrum grób> grobowy, nagrobkowy: sztuka, rzeźba, świątynia sepulkralna
 • Co znaczy Seraficzny Co to jest przym.) anielski, anielsko piękny, wzniosły
 • Co znaczy Serafin Co to jest m) anioł z trzema parami ognistych skrzydeł, opisany przez Izajasza> seraficzny
 • Co znaczy Seraj Co to jest pot. harem, grupa fanek; 2. hist. pałac. sułtana w Stambule lub zarządcy prowincji w Turcji otomańskiej; także pomieszczenie dla kobiet
 • Co znaczy Serdak Co to jest m) rodzaj kamizelki, krótki kożuszek bez rękawów lub pikowana kurtka bez rękawów: nosić serdak, chodzić w serdaku ? serdaczek
 • Co znaczy Serenada Co to jest liryczny utwór muzyczny wykonywany zwykle pod oknem ukochanej: grać, śpiewać serenady; 2. kompozycja instrumentalna lub wokalna o
 • Co znaczy Seria Co to jest szereg> 1. szereg następujących kolejno po sobie czynności, zdarzeń: seria nieszczęść; 2. zbiór przedmiotów jednakowych, stanowiących pewną
 • Co znaczy Serial Co to jest m) film telewizyjny składający się z odcinków: odcinek pilotażowy nowego serialu
 • Co znaczy Serio Co to jest mówić serio, traktować kogoś, coś serio, na serio, powiedzieć coś pół żartem, pół serio, rozzłościć się na serio; 2. ktoś (lub coś
 • Co znaczy Serir Co to jest m) pustynia żwirowa
 • Co znaczy Sero Co to jest wyrazów złożonych, wskazujący na ich związek znaczeniowy z surowicą krwi: serodiagnostyka, serologia, serologiczny, seroterapia, serum
 • Co znaczy Serologia Co to jest med. nauka o właściwościach surowicy krwi człowieka i zwierząt, zajmująca się badaniem przeciwciał naturalnych i wytworzonych wskutek
 • Co znaczy Seroterapia Co to jest leczę> med. leczenie chorób zakaźnych przez wstrzykiwanie surowic odpornościowych, zawierających odpowiednie przeciwciała
 • Co znaczy Serpentyna Co to jest łac. serpens> 1. droga o wielu zakrętach, biegnąca po zboczu zakosami: wąska serpentyna, jechać górskimi serpentynami; 2. wąska, barwna
 • Co znaczy Serum Co to jest n; ndm) <łac. serum serwatka> 1. med. surowica krwi; 2. leczniczy środek zapobiegawczy zawierający ciała odpornościowe
 • Co znaczy Serw Co to jest siatkówce, tenisie, badmintonie i tenisie stołowym: podanie piłki, piłeczki, lotki na pole przeciwnika; zagrywka, serwis
 • Co znaczy Serwantka Co to jest oszklona szafka, w której umieszcza się ozdobne przedmioty, np. szkło, porcelanę, srebro: dziewiętnastowieczna mahoniowa serwantka
 • Co znaczy Serwer Co to jest komputer przeznaczony do obsługi wszystkich komputerówużytkowników danej sieci komputerowej, pozwalający uzyskać konsultację lub użyć banku
 • Co znaczy Serwilista Co to jest m) człowiek służalczy, płaszczący się, zachowujący się uniżenie; służalec
 • Co znaczy Serwilizm Co to jest łac. servilis niewolniczy> służalczość, uniżoność, podporządkowanie się komuś: stosować serwilizm ? serwilista, serwilistyczny: postawa
 • Co znaczy Serwis Co to jest służyć> 1. komplet naczyń: serwis obiadowy, serwis do kawy ? serwisik; 2. zestaw materiałów informacyjnych: serwis prasowy, filmowy; serwis
 • Co znaczy Serwitut Co to jest prawn. prawo do korzystania z cudzej nieruchomości w określonym zakresie; 2. hist. serwituty (lm), dawne prawo do korzystania z gruntów
 • Co znaczy Serwolatka Co to jest ż) gatunek wędzonej kiełbasy wyrabianej z drobno mielonej masy mięsnej
 • Co znaczy Serwować Co to jest siatkówce, tenisie, badmintonie, tenisie stołowym: wybijać piłkę, lotkę zza linii boiska na pole przeciwnika ? serw, serwis; 2. kulin
 • Co znaczy Serwus Co to jest <łac. servus sługa> pot. forma poufałego pozdrowienia: cześć, czołem dawn. sługa (uniżony
 • Co znaczy Seryjny Co to jest szereg> 1. wykonywany partiami, nie pojedynczo, zwykle według tego samego wzoru: produkcja seryjna; jeden z serii; 2. następujący jeden po
 • Co znaczy Sesin Co to jest m) rel. w buddyzmie zen: okres odosobnienia i medytacji trwający od czterech do siedmiu dni
 • Co znaczy Sesja Co to jest posiedzenie poświęcone określonej sprawie; narada, obrady; 2. cykliczne okresy posiedzeń, obrad, egzaminów itp. odbywających się w
 • Co znaczy Sestercja Co to jest ż) <łac. sestertius> moneta rzymska bita w srebrze lub w brązie
 • Co znaczy Set Co to jest m) sport. partia tenisa, siatkówki, badmintona
 • Co znaczy sex shop, sex?shop Co to jest m) sklep z artykułami służącymi do uatrakcyjnienia doznań erotycznych, seksualnych
 • Co znaczy Sezam Co to jest sesamon> 1. w baśniach wschodnich: miejsce przechowywania skarbów, skarbiec: Sezamie, otwórz się!; 2. roślina pochodząca z Indii, uprawiana
 • Co znaczy Sfera Co to jest sphaíra kula> 1. przestrzeń okalająca Ziemię: sfera niebieska; 2. obszar, strefa: sfera przybiegunowa, przyrównikowa, roślinna; 3. przen
 • Co znaczy Sfero Co to jest złożonych, wskazujący na ich związek znaczeniowy z kulą, kulistością: sferometr, sferyczny, stratosfera, chemisfera
 • Co znaczy Sferyczny Co to jest sphairikós> 1. mający kształt kuli, kulisty; 2. położony na powierzchni kuli; geometria sferyczna, trójkąt sferyczny
 • Co znaczy Sfinks Co to jest skrzydlaty potwór o ludzkiej głowie i lwim tułowiu, znany z malowideł i rzeźb starożytnego Egiptu, Krety; symbol zagadkowości; 2. przen
 • Co znaczy Sfragistyka Co to jest ż) nauka pomocnicza historii zajmująca się badaniem pieczęci jako źródeł historycznych
 • Co znaczy Shaker Co to jest m) metalowe naczynie do mieszania składników koktajlu przez potrząsanie: mieszać koktajl w shakerze
 • Co znaczy Shamrock Co to jest trójlistna koniczyna będąca godłem narodowym Irlandii
 • Co znaczy Sherlock Co to jest książek detektywistycznych A. Conana Doyle’a, 1859–1930> przen., pot. detektyw amator umiejący wyciągać trafne wnioski z nikłych śladów
 • Co znaczy Sherry Co to jest n; ndm) białe wino, wytrawne lub półwytrawne
 • Co znaczy Shoah Co to jest ndm) słowo używane zwłaszcza w odniesieniu do tragedii Żydów w czasie drugiej wojny światowej
 • Co znaczy Shocking Co to jest m) 1. szok; 2. coś szokującego: jego zachowanie to dla mnie shocking
 • Co znaczy Show Co to jest n) widowisko artystyczno-rozrywkowe ? talk show, showman
 • Co znaczy show?biznes, show?business Co to jest m) przemysł rozrywkowy (imprezy, widowiska, nagrania): pracować w show-biznesie
 • Co znaczy Showman Co to jest m) 1. osoba związana z show-biznesem; 2. człowiek, który lubi występować publicznie, bawić publiczność
 • Co znaczy Siatsu Co to jest ndm) masaż relaksacyjny, ugniatanie palcami jakiejś części ciała, by usunąć zmęczenie lub uśmierzyć ból
 • Co znaczy Sibui Co to jest wytworny smak i elegancja; także: spokojne piękno i harmonia
 • Co znaczy Sic Co to jest <łac. tak!> autorska uwaga potwierdzająca, że cytat, zacytowany wyraz lub wyrażenie wystąpiły w takim właśnie, nie innym kształcie
 • Co znaczy Sicz Co to jest ż) w XVI–XVII w. warowny obóz Kozaków zaporoskich
 • Co znaczy Sidur Co to jest m) żydowski modlitewnik
 • Co znaczy Siloe Co to jest przen. coś uzdrawiającego
 • Co znaczy Silos Co to jest do przechowywania ziarna; 2. zbiornik przeznaczony do kiszenia paszy dla zwierząt i przechowywania kiszonek; 3. zbiornik do przechowywania
 • Co znaczy Singel Co to jest nagraniem jednego utworu: hit z singla Iksińskiego; 2. sport. gra pojedyncza (dwu uczestników) w tenisie, badmintonie: singel kobiet, mecz
 • Co znaczy Singularis Co to jest ndm) <łac.> jęz. liczba pojedyncza
 • Co znaczy Sinologia Co to jest ż) nauka o języku, kulturze i literaturze Chin: studiować sinologię ? sinolog
 • Co znaczy Sintoizm Co to jest m) kult przodków rodu (nadal żywy w wielu krajach Dalekiego Wschodu
 • Co znaczy Sinusoida Co to jest ż) mat. wykres funkcji sinus w kształcie falistej linii
 • Co znaczy Sir Co to jest szlachecki poprzedzający imię lub inicjał imienia: sir John; angielski zwrot grzecznościowy stosowany w nagłówkach listów albo wobec osób
 • Co znaczy Sire Co to jest m; ndm) francuska forma grzecznego zwracania się do pana, feudała, zwłaszcza do króla
 • Co znaczy Sirocco Co to jest ndm) suchy i gorący wiatr wiejący znad pustyń afrykańskich
 • Co znaczy Sitar Co to jest m) muz. trzy-strunowy instrument muzyczny o gruszkowatym korpusie i długiej szyjce, pochodzący z północnych Indii
 • Co znaczy Sitcom Co to jest comedy komedia sytuacyjna> serial komediowy wyświetlany w telewizji, z podkładanym śmiechem w momentach, które jego autorzy uznają za
 • Co znaczy Sitwa Co to jest szutt?f?th> klika, grupa osób wzajemnie się popierających w celu osiągnięcia korzyści własnych wbrew interesowi ogólnemu: należeć do sitwy
 • Co znaczy Siudra Co to jest m) członek najniższej kasty – klasy społecznej w Indiach
 • Co znaczy Siwa Co to jest m) w hinduizmie bóg narodzin i śmierci
 • Co znaczy Sizal Co to jest sisalhemp trawa a. konopie przywożone z portu meksykańskiego Sisal> agawa uprawiana w Meksyku i w Afryce, której liście dają mocne włókno
 • Co znaczy Sjesta Co to jest hora sexta szósta godzina dnia, czyli południe> pot. poobiednia drzemka: udać się na sjestę; popołudniowa przerwa w pracy, obowiązująca w
 • Co znaczy Skaj Co to jest sztuczne podobne do skóry, używane do wyrobów galanteryjnych i tapicerskich: torebka ze skaju, buty skajowe
 • Co znaczy Skajlajt Co to jest m) mors. oszklone okienko w dachu kabiny lub w pokładzie statku, oświetlane światłem słonecznym z góry
 • Co znaczy Skald Co to jest m) staroskandynawski poeta i wojownik: poezja skaldów
 • Co znaczy Skalp Co to jest z głowy wroga jako trofeum wojenne północnoamerykańskich plemion indiańskich> skalpować kogo, oskalpować, oskalpowany, skalpowanie
 • Co znaczy Skalpel Co to jest m) mały, bardzo ostry nóż chirurgiczny: skalpel chirurgiczny
 • Co znaczy Skalpować Co to jest zdzierać skalp z głowy pokonanego wroga
 • Co znaczy Skamandryta Co to jest od nazwy rzeki pod starożytną Troją (gr. Skámandros), w Iliadzie Homera> lit. w okresie dwudziestolecia międzywojennego członek grupy
 • Co znaczy Skandal Co to jest w Nowym Testamencie) skándalon zgorszenie> coś, co wywołuje zgorszenie i oburzenie; rzecz gorsząca, zawstydzająca; postępek przynoszący
 • Co znaczy Skandalizować Co to jest wywoływać skandal, zgorszenie; gorszyć, oburzać
 • Co znaczy Skandować Co to jest takt nogą> mówić powoli, rytmicznie, oddzielając poszczególne sylaby: demonstranci skandowali hasła przeciw władzy ? skandowanie
 • Co znaczy Skaner Co to jest wprowadzające do komputera sfotografowaną informację graficzną, np. ilustracje; czytnik krokowy> skanować co, zeskanować
 • Co znaczy Skanować Co to jest optycznym lub elektronicznym: przebiegać, przeglądać skanowany obiekt, obszar, rejestrując jego obraz pasmowo
 • Co znaczy Skansen Co to jest Skansen nazwa parku-muzeum w Sztokholmie> muzeum etnograficzne pod gołym niebem, gromadzące zabytki budownictwa ludowego, także dawne
 • Co znaczy Skarabeusz Co to jest czczony w starożytnym Egipcie jako święty żuk, bóstwo wschodzącego słońca; 2. egipski kamień kultowy przedstawiający skarabeusza
 • Co znaczy Skat Co to jest m) popularna na Śląsku trzyosobowa gra w karty talią liczącą 32 karty: grać w skata, partia skata
 • Co znaczy Skateboard Co to jest m) jazda na deskorolce skating(m) jazda na łyżwach lub na wrotkach
 • Co znaczy Skatologia Co to jest ż) zbiór tekstów nt. ekskrementów ludzkich ? skatolog, skatologiczny: literatura skatologiczna
 • Co znaczy Skaut Co to jest m) harcerz: wycieczka, obóz skautów ? skauting, skautowski: obóz, strój, proporczyk skautowski
 • Co znaczy Skauting Co to jest a także ruch młodzieżowy zapoczątkowany w Wielkiej Brytanii w latach 1907–1908 przez R. Baden-Powella, ujęty w formę organizacji podobnej
 • Co znaczy Skecz Co to jest dowcipna, grana w ogródkowych teatrzykach estradowych, kabaretach: występować w skeczach ? skeczowy: tekst, autor, artysta skeczowy
 • Co znaczy Skio Skia Co to jest człon wyrazów złożonych, wskazujący na ich związek znaczeniowy z cieniem: skiagrafia, skiaskopia, skiofile
 • Co znaczy Skif Co to jest wyścigowa z dwoma długimi wiosłami; 2. wyścigi na takich łodziach: mistrzostwa świata w skifie ? skifista, skifistka
 • Co znaczy Skikjöring Co to jest sport zimowy, w którym osoba jadąca na nartach po śniegu albo lodzie ciągnięta jest na lince przez zwierzę lub pojazd
 • Co znaczy Skin Skinhead Co to jest podkultury młodzieżowej charakteryzującej się agresywnością, ksenofobią, sprzeciwem wobec norm społecznych; znakiem rozpoznawczym jest
 • Co znaczy Skiofil Co to jest m) bot. roślina cieniolubna, „lubiąca” cień
 • Co znaczy Sklero Co to jest wyrazów złożonych mających znaczenie: suchy, twardy lub miażdżycowy: sklerofil, sklerometr, skleroza, sklerotyk
 • Co znaczy Sklerodermia Co to jest ż) med. choroba polegająca na postępującym twardnieniu, rogowaceniu skóry lub jej partii; twardzina
 • Co znaczy Sklerotyk Co to jest m) człowiek cierpiący na sklerozę
 • Co znaczy Skleroza Co to jest twardy> przewlekła choroba polegająca na zmianach zwyrodnieniowych tętnic wskutek odkładania się w nich złogów zwapniającego się tłuszczu
 • Co znaczy Skolioza Co to jest ż) <łac. scoliosis, od gr. skoliós krzywy> med. boczne skrzywienie kręgosłupa
 • Co znaczy Skontrum Co to jest sprawdzanie, rewizja dokumentów księgowania zasobów, stanu finansów i materiałów instytucji (magazynu, sklepu, biblioteki, przedsiębiorstwa
 • Co znaczy Skop Co to jest będących nazwami przyrządów, instrumentów do badania, obserwowania, oglądania czegoś: mikroskop, stetoskop, żyroskop
 • Co znaczy Skopcy Co to jest kastrat> w osiemnastowiecznej Rosji prawosławna grupa wyznaniowa głosząca ascezę i wstrzemięźliwość płciową, stosująca kastrację jako
 • Co znaczy Skopia Co to jest wskazujący na ich związek znaczeniowy z badaniem, obserwowaniem, oglądaniem: bronchoskopia, stereoskopia
 • Co znaczy Skorpion Co to jest skorpíos> drapieżny pajęczak o wy dłużonym odwłoku zakończonym zakrzywionym kolcem jadowym; jad pewnych gatunków jest śmiertelny dla
 • Co znaczy Skrub Co to jest m) busz australijski o niskiej, rozgałęzionej roślinności
 • Co znaczy Skrupulatny Co to jest scrupulus skrupuł> 1. zwracający uwagę na szczegóły, drobiazgowo dokładny, staranny; pedantyczny: skrupulatny człowiek ? skrupulant; 2
 • Co znaczy Skrupuł Co to jest to, co uwiera> wątpliwości moralne, które powstrzymują od popełnienia czynu niegodziwego, nieetycznego: mieć skrupuły ? skrupulant
 • Co znaczy Skrutacyjny Co to jest komisja skrutacyjna komisja obliczająca głosy oddane podczas głosowania: członek komisji skrutacyjnej, wybrać komisję skrutacyjną
 • Co znaczy Skrypt Co to jest napisane> typ podręcznika dla studentów, zawierającego wykłady z danej dziedziny: skrypt do ekonomii uczyć się ze skryptu ? skryptowy; 2
 • Co znaczy Skryptor Co to jest m) <łac. scriptor> w średniowieczu osoba przepisująca księgi, skryba
 • Co znaczy Skumbria Co to jest ż) konserwa rybna, głównie z makreli, w sosie pomidorowym: skumbrie w tomacie
 • Co znaczy Skunks Co to jest drapieżny ssak futerkowy żyjący na preriach Ameryki Płn., broni się przed napastnikami strzelając cuchnącą cieczą z gruczołów znajdujących
 • Co znaczy Skuter Co to jest m) lekki motocykl prowadzony w pozycji siedzącej, jak na krześle, nie okrakiem: jeździć na skuterze ? skuterek
 • Co znaczy Skwer Co to jest m) niewielki miejski zieleniec: siedzieć na ławeczce na skwerze, sadzić kwiaty na skwerze ? skwerek
 • Co znaczy Skylab Co to jest m) amerykańska stacja kosmiczna wystrzelona na orbitę okołoziemską w 1973 r
 • Co znaczy Slajd Co to jest o formacie małoobrazkowym, w plastykowych ramkach, do oglądania przez rzutnik na ekranie: robić, wywoływać, oglądać slajdy z wakacji
 • Co znaczy Slalom Co to jest torem omijającym ustawione bramki: slalom gigant, slalom mężczyzn, slalom kobiet, uprawiać slalom ? slalomista, slalomowiec, slalomowy
 • Co znaczy Slang Co to jest grupy społecznej lub środowiskowej, gwara miejska: slang miejski, złodziejski, uczniowski, slang marynarzy; mówić, posługiwać się slangiem
 • Co znaczy Slapstick Co to jest m) komediowy film, zwłaszcza dawny, gagowy, o niewyszukanym humorze, prostacka błazenada ? slapstickowy: komedia slapstickowa
 • Co znaczy Slawistyka Co to jest słowianin> nauka zajmująca się językami, kulturą, historią narodów słowiańskich, filologia słowiańska, słowianoznawstwo; kierunek na
 • Co znaczy Sliping Co to jest m) wagon sypialny: podróżować slipingiem, w slipingu
 • Co znaczy Slipy Co to jest lm) majteczki krótkie i obcisłe, używane jako męska bielizna osobista lub strój kąpielowy ? slipki
 • Co znaczy Stalle Co to jest ława kościelna> w kościołach ozdobne, bogato rzeźbione ławy drewniane lub kamienne, przeznaczone dla duchownych i dostojników świeckich
 • Co znaczy Slogan Co to jest wojenny> 1. utarte wyrażenie, frazes, komunał, banał: mówić slogany, operować sloganami, wypowiedź pełna sloganów; 2. hasło reklamowe
 • Co znaczy Slump Co to jest m) ekon. zastój, depresja w gospodarce
 • Co znaczy Slumsy Co to jest zniszczone domy zamieszkiwane przez biedotę miejską; dzielnica ludzi biednych: mieszkać w slumsach, dzielnica slumsów
 • Co znaczy Smecz Co to jest m) w tenisie lub badmintonie szybkie uderzenie wysokiej piłki; ścinka, ścięcie ? smeczować, smeczowy
 • Co znaczy Smog Co to jest mgła zmieszana z zanieczyszczeniami, charakterystyczna dla obszarów przemysłowych o dużym ruchu samochodowym: smog wisi nad miastem
 • Co znaczy Smoking Co to jest strój męski, składający się z marynarki o jedwabnych wyłogach, kamizelki i spodni z wypustką wzdłuż zewnętrznych szwów bocznych: nosić
 • Co znaczy Bar Snack Co to jest m) całodzienny bar samoobsługowy, gdzie podaje się kanapki lub szybkie dania: przekąsić coś w snack-barze
 • Co znaczy Snajper Co to jest m) strzelec wyborowy: oddział snajperów, ostrzał snajpera ? snajperski: karabin snajperski
 • Co znaczy Snob Co to jest maniery, tryb życia i sposób mówienia środowiska, które wydaje jej się lepsze, bardziej dystyngowane, oryginalniejsze, modniejsze niż
 • Co znaczy Snobizm Co to jest m) sposób zachowania się, cechy właściwe snobom; postawa charakteryzująca snoba
 • Co znaczy snobować się, snobizować się Co to jest zajmować się, interesować się czymś przez snobizm; zachowywać się jak snob
 • Co znaczy Snowboard Co to jest deska do zjeżdżania po śniegu, przypominająca bardzo szeroką nartę; 2. sport polegający na jeżdżeniu na takiej desce ? snowboarding
 • Co znaczy Snycerstwo Co to jest n) artystyczne rzemiosło, rzeźbienie w drewnie ? dawniej snycerz, snycerski, snycerka
 • Co znaczy Sobór Co to jest zgromadzenie biskupów z całego świata, obradujące pod przewodnictwem papieża lub jego przedstawiciela nad zagadnieniami wiary i
 • Co znaczy Sobriquet Co to jest przezwisko, przydomek
 • Co znaczy Socjalizacja Co to jest towarzyski> socjol. proces kształtowania człowieka do życia w społeczeństwie; przekazywania mu systemu wartości, norm i wzorów kulturowych
 • Co znaczy Socjalizm Co to jest od łac. socius wspólny> 1. ideologia społeczna i polityczna postulująca zlikwidowanie prywatnej własności na rzecz wspólnoty oraz szeroką
 • Co znaczy Socjalizować Co to jest 1. być sympatykiem socjalizmu, skłaniać się ku socjalizmowi; 2. ekon. zmieniać własność środków produkcji z prywatnej na społeczną
 • Co znaczy Socjalny Co to jest socialis towarzyski, od socius towarzysz> odnoszący się do społeczeństwa, społeczny ? socjalizm: pomoc, opieka socjalna
 • Co znaczy Socjeta Co to jest towarzysz> 1. grupa ludzi zajmujących w społeczeństwie pozycje cieszące się wysokim prestiżem, elita: należeć do socjety; 2. dawn
 • Co znaczy Socjo Co to jest wyrazów złożonych, wskazujący na ich związek znaczeniowy ze społeczeństwem lub zjawiskami społecznymi: socjo logia, socjografia
 • Co znaczy Socjologia Co to jest o społeczeństwie ludzkim, jego strukturze i prawach rozwoju, o formach i przejawach współżycia grup społecznych: bot. socjologia roślin
 • Co znaczy Socjopatologia Co to jest > dział socjologii zajmujący się zjawiskami szkodliwymi społecznie (np. przestępczością), zwłaszcza występującymi masowo
 • Co znaczy Socjotechnika Co to jest nauka o sposobach sterowania społeczeństwem i wpływania na rzeczywistość społeczną (przez reklamę, system prawny, wychowanie, sprawowanie
 • Co znaczy Socrealizm Co to jest m) <łac. socialis społeczny + realizm> realizm socjalistyczny: okres socrealizmu ? socrealista, socrealistyczny: literatura socrealistyczna
 • Co znaczy Sodoma Co to jest Palestynie; według Biblii zniszczone przez Boga razem z Gomorą za bezbożność i rozpustę> zwykle w wyrażeniu: sodoma i gomora przen. wielki
 • Co znaczy Sodomia Co to jest rozpusty w staroż. Palestynie> zboczenie objawiające się uprawianiem stosunków seksualnych ze zwierzętami, zoofilia ? sodomita
 • Co znaczy Sofa Co to jest ż) niska i miękka kanapa z wałkami zamiast poręczy: siedzieć na sofie
 • Co znaczy Sofista Co to jest mądrość> 1. w starożytnej Grecji (V–IV w. p.n.e.): nauczyciel filozof przygotowujący młodych obywateli do życia publicznego przez nauczanie
 • Co znaczy Sofistyka Co to jest metoda argumentacji polegająca na wykorzystaniu wieloznaczności słów, nieścisłości i sofizmatów; 2. przen. stosowanie nieuczciwych
 • Co znaczy Sofizmat Co to jest m) rozumowanie pozornie poprawne, ale jeden z jego elementów jest fałszywy, zwykle użyty świadomie
 • Co znaczy Soja Co to jest z soi, z chiń.> roślina z gorących regionów krajów Dalekiego Wschodu, uprawiana ze względu na jadalne nasiona, z których wytwarza się olej
 • Co znaczy Sojusz Co to jest której strony zobowiązują się do współpracy (politycznej, ekonomicznej, wojskowej) oraz udzielania sobie wzajemnej pomocy w określonej
 • Co znaczy Sokratyczny Co to jest e., filozof gr.> charakterystyczny dla Sokratesa, właściwy szkole Sokratesa: metoda sokratyczna metoda nauczania polegająca na zadawaniu
 • Co znaczy Sola Co to jest ż) smaczna morska ryba z grupy płastug o spłaszczonym ciele i oczami po prawej stronie
 • Co znaczy Solano Co to jest n) śródziemnomorski upalny i wilgotny wiatr, wiejący na wschodnich wybrzeżach Hiszpanii
 • Co znaczy Stymulacja Co to jest ż) pobudzanie do działania ? sty mulacyjny, stymulować kogo, co, stymulant, stymulator, stymulowanie
 • Co znaczy Solarium Co to jest solaris słoneczny> 1. miejsce lub urządzenie do opalania się w sztucznym świetle: opalać się w solarium, iść do solarium; 2. daw. zegar
 • Co znaczy Solarny Co to jest przym.) <łac. solaris, od sol słońce> odnoszący się do słońca, słoneczny: klimat solarny, kult solarny, lampa solarna
 • Co znaczy Solaryzacja Co to jest zamienianie się w pozytyw negatywu silnie naświetlonego podczas robienia zdjęcia; b) technika fotograficzna polegająca na wystawianiu
 • Co znaczy Sold Co to jest m; zwykle w lm soldy) wyprzedaż towarów po obniżonych cenach, zwykle posezonowa
 • Co znaczy Soldateska Co to jest od soldato żołnierz> 1. rządząca grupa wojskowych: krwawe rządy soldateski; 2. daw. żołnierze brutalni, żołdacy
 • Co znaczy Solecyzm Co to jest soloikismós, od Soloi, miasto w Azji Mniejszej, którego mieszkańcy – koloniści – mówili źle po grecku> jęz. błąd składniowy
 • Co znaczy Solenizant Co to jest uroczyście obchodzić, z łac. sollemnis uroczysty> osoba obchodząca swoje imieniny lub urodziny: szanowny solenizant, składać życzenia
 • Co znaczy Solenny Co to jest przym.) <łac. solemnis, sollennis> uroczysty, poważny, wzniosły: solenna mina
 • Co znaczy Solidarny Co to jest soliditas moc> 1. poczuwający się do współodpowiedzialności, współdziałania; 2. praw. dług solidarny dług, za który odpowiada każdy z
 • Co znaczy Solidaryzm Co to jest ekon. kierunek społeczno-polityczny, według którego podstawową cechą społeczeństwa jest naturalna wspólnota interesów niezależnie od różnic
 • Co znaczy Się Solidaryzować Co to jest poczuwać się do współodpowiedzialności, współdziałania z kimś; 2. zgadzać się z kimś w jakiejś sprawie, być jednomyślnym, solidarnym
 • Co znaczy Solidny Co to jest trwały> 1. taki, na którym można polegać, zasługujący na zaufanie; uczciwy, rzetelny: solidny człowiek; 2. mocny, masywny, trwały
 • Co znaczy Solilokwium Co to jest n; odm. w lm) <łac. soliloquium> rozmowa z samym sobą; monolog sceniczny: wygłosić solilokwium
 • Co znaczy Solista Co to jest 1. artysta występujący solo, wykonawca utworu solowego lub partii solowej; 2. sport. zawodnik biorący udział w indywidualnej konkurencji
 • Co znaczy Solmizacja Co to jest śpiewać gamę sylabami (od sylab sol – fa – mi> muz. system wprowadzony w XI w. przez włoskiego muzyka Gwidona z Arezzo, polegający na
 • Co znaczy Solo Co to jest muz. utwór lub fragment utworu wykonany przez jednego muzyka (wokalistę lub instrumentalistę), występ jednego artysty: grać solo trąbkowe
 • Co znaczy Soluks Co to jest m) <łac. sol słońce + lux światło> lampa lecznicza służąca do naświetlań, emitująca głównie promieniowanie podczerwone
 • Co znaczy Som Co to jest wskazujący na ich związek znaczeniowy z komórką organizmów roślinnych lub zwierzęcych: chromosom, liposom
 • Co znaczy Somato Co to jest pierwszy człon wyrazów złożonych, wskazujący na ich związek znaczeniowy z ciałem: somatotonik, somatyczny, somatyzm
 • Co znaczy Somatotonik Co to jest m) psych. według typologii W.H. Sheldona: typ człowieka silnego, energicznego, bezpośredniego
 • Co znaczy Somatyczny Co to jest ciała; cielesny; biol. komórki somatyczne wszystkie komórki organizmu roślinnego czy zwierzęcego z wyjątkiem komórek płciowych; podział
 • Co znaczy Somatyzm Co to jest m) pogląd filozoficzny, według którego istnieją tylko ciała (śmiertelne
 • Co znaczy Sombrero Co to jest kapelusz o szerokim rondzie, przepasany sznurem lub wstążką, noszony w krajach Ameryki Łacińskiej: nosić sombrero, chodzić w sombrero, w
 • Co znaczy Somia Co to jest ostatni człon wyrazów złożonych, wskazujący na ich związek znaczeniowy z ciałem, jego budową: nanosomia
 • Co znaczy Somnambulik Co to jest sen + ambulo chodzę> osoba, która chodzi, śpiąc; lunatyk: on jest somnambulikiem ? somnambulicznie, somnambuliczny, somnambulizm
 • Co znaczy Somnambulizm Co to jest m) psych. nieświadome wykonywanie we śnie różnych czynności; lunatyzm
 • Co znaczy Somnolencja Co to jest ż) <łac. somnolentia; od somnus sen> med. senność jako pierwsze stadium wyłączania świadomości w urazach mózgu, zatruciach itp
 • Co znaczy Sonar Co to jest navigation nawigacja + ranging obliczanie odległości> urządzenie nadawczo-odbiorcze używane do wykrywania obiektów zanurzonych w wodzie
 • Co znaczy Sonata Co to jest instrumentalny składający się z trzech lub czterech części o różnym charakterze (allegro, wariacja, scherzo, fuga): sonata skrzypcowa
 • Co znaczy Sonda Co to jest jakiegoś środowiska przez zagłębianie się, wnikanie w nie (np. do badania głębokości wody i charakteru dna w akwenach): sondować, sonda
 • Co znaczy Sondaż Co to jest społecznej: przeprowadzić sondaż; 2. badanie, pomiary przeprowadzane za pomocą sondy ? sondować co, sondowanie
 • Co znaczy Spirytualizm Co to jest spiritualis duchowy> doktryna filozoficzna uznająca materię i umysł za dwie odrębne substancje i przyznająca wyższość umysłowi
 • Co znaczy Sondować Co to jest mierzyć coś za pomocą sondy; 2. pobierać za pomocą sondy zawartość żołądka lub dwunastnicy w celach diagnostycznych; 3. ostrożnie starać
 • Co znaczy Sonet Co to jest składający się z czternastu wersów, podzielonych na dwie strofy czterowersowe i dwie trzywersowe, o charakterze epicko-lirycznym: pisać
 • Co znaczy Song Co to jest lub ulicznej o treściach obyczajowych i charakterze satyry społecznej lub politycznej: śpiewać songi ? protest song
 • Co znaczy Sopran Co to jest żeński o różnej barwie: sopran dramatyczny; sopran liryczny; sopran koloraturowy; 2. śpiewaczka o takim głosie, sopranistka; 3. instrument
 • Co znaczy Sorabistyka Co to jest zajmująca się badaniem języka, literatury, kultury i historii Łużyczan> sorabista, sorabizm, sorabistyczny
 • Co znaczy Sorbet Co to jest m) napój z soku owocowego, podawany z lodem: sorbet cytrynowy
 • Co znaczy Sorbona Co to jest wcześniej nazwa wydziału teologicznego tego uniwersytetu, którego zawiązkiem było kolegium teologiczne założone przez Roberta de Sorbon
 • Co znaczy Sordino Co to jest n) muz. przyrząd lub urządzenie do ściszania i zmiany barwy dźwięków w instrumentach muzycznych; tłumik
 • Co znaczy Sororat Co to jest m) <łac. soror siostra> małżeństwo zawarte z siostrą zmarłej żony
 • Co znaczy Sort Co to jest m) gatunek, rodzaj, jakość: towar drugiego sortu
 • Co znaczy Sortować Co to jest rozdzielać coś na grupy, kategorie według pokrewieństwa lub określonych cech, segregować coś według gatunków, rodzajów ? posortować
 • Co znaczy Sortyment Co to jest m) 1. jednorodny zbiór przedmiotów odpowiadających określonym wymaganiom; 2. wybór towarów, asortyment
 • Co znaczy Sos Co to jest potraw, płynny lub półpłynny, zawiesisty, o różnych smakach: sos pomidorowy, chrzanowy, majonezowy; sos czekoladowy, malinowy, waniliowy
 • Co znaczy Sos Co to jest międzynarodowy umowny sygnał nadawany alfabetem Morse’a, oznaczający niebezpieczeństwo, wzywanie pomocy (zwłaszcza przez statki
 • Co znaczy Soteriologia Co to jest występująca w wielu religiach wiara w zbawczą rolę bóstwa; 2. w teologii chrześcijańskiej: doktryna o odkupieniu świata przez Chrystusa
 • Co znaczy Sotnia Co to jest ż) konny oddział liczący około stu osób: sotnia kozacka
 • Co znaczy Soul Co to jest m) styl w muzyce, wywodzący się z murzyńskiej muzyki religijnej: piosenka w stylu soul ? soulowy piosenkarz
 • Co znaczy Souvenir Co to jest m) podarunek, upominek pamiątkowy, pamiątka
 • Co znaczy Sowchoz Co to jest m) państwowe gospodarstwo rolne w ZSRR: pracować w sowchozie ? sowchozowy
 • Co znaczy Sowiecki Co to jest rada> odnoszący się do Związku Radzieckiego, radziecki (obecnie z odcieniem ujemnym) ? sowiety, sowietolog, sowietologia, sowietyzacja
 • Co znaczy Sowiety Co to jest delegatów robotniczych, chłopskich i żołnierskich, forma organizacji politycznej w okresie rewolucji październikowej w Rosji; 2. pot
 • Co znaczy Sowietyzacja Co to jest narzucanie krajom i narodom radzieckiego systemu ustrojowego, połączone z indoktrynacją ideologiczną; 2. przejmowanie tego systemu
 • Co znaczy Spacja Co to jest między wyrazami lub literami tekstu (druk rozstrzelony): robić spacje ? spacjować co, wyspacjować, spacjowanie
 • Co znaczy Spaghetti Co to jest n; ndm) cienki, długi makaron, popularny we Włoszech
 • Co znaczy Sparring Sparing Co to jest m) bokserska walka treningowa; towarzyski mecz o charakterze szkoleniowym: rozegrać sparing ? sparingowy, sparingpartner
 • Co znaczy Spartanin Co to jest staroż. Sparty> człowiek prowadzący surowy tryb życia, unikający wygód i zbytku, odznaczający się surową dyscypliną wewnętrzną i prostotą
 • Co znaczy Spartański Co to jest dużych wymagań: spartańskie wychowanie, spartańskie warunki, spartański tryb życia ? spartanin, spartanka, po spartańsku
 • Co znaczy Spastyczny Co to jest spasticus cierpiący na kurcze, z gr. spastikós wciągający (do wnętrza)> med. kurczowy; stan spastyczny stan wzmożonego napięcia mięśni
 • Co znaczy Sygnatariusz Co to jest m) państwo zawierające umowę międzynarodową; osoba podpisująca umowę ? sygnować co, sygnatura
 • Co znaczy Spazm Co to jest mięśni, gwałtowny, przejściowy, kurcz: spazm nerwowy; spazmy (lm) – gwałtowny płacz z łkaniem: jej płacz przechodził w spazmy, dostać
 • Co znaczy Spazmatyczny Co to jest przym.) mający charakter ataku nerwowego; kurczowy, drgawkowy, konwulsyjny
 • Co znaczy Spazmofilia Co to jest występujące głównie u dzieci wskutek wzmożonej pobudliwości nerwowo-mięśniowej, spowodowanej obniżeniem się wapnia w surowicy krwi
 • Co znaczy Spazmolityczny Co to jest przym.) leki spazmolityczne leki działające rozkurczowo na mięśnie
 • Co znaczy Spazmować Co to jest dostawać spazmów, płakać spazmatycznie
 • Co znaczy Spec Co to jest specjalista w jakiejś dziedzinie; fachowiec, znawca: spec od czego, w dziedzinie czego, spec w swoim fachu, być, stać się specem od czego
 • Co znaczy Specjalista Co to jest odznaczający się gruntowną znajomością jakiejś dziedziny, biegły w jakiejś dziedzinie; fachowiec, znawca; 2. lekarz zajmujący się określoną
 • Co znaczy Specjalizacja Co to jest wyodrębnianie się pewnych dziedzin, dokonywanie się ściślejszego podziału pracy, funkcji; 2. zdobywanie, osiąganie umiejętności, biegłości
 • Co znaczy Specjalizować Co to jest specjalności; wyodrębniać na podstawie pewnych kryteriów; 2. rzad. czynić kogoś specjalistą w jakiejś dziedzinie
 • Co znaczy Specjalny Co to jest od species wygląd, gatunek osobny> 1. odnoszący się, należący do jednego, określonego przedmiotu, zjawiska, zagadnienia
 • Co znaczy Specjał Co to jest m) coś dobrego, smacznego; przysmak, smakołyk, rarytas
 • Co znaczy Specyficzność Co to jest ż) swoisty, szczególny charakter czegoś; swoistość
 • Co znaczy Specyficzny Co to jest specificus> właściwy wyłącznie danej osobie, danemu przedmiotowi, zjawisku, charakterystyczny dla kogoś lub czegoś; swoisty ? specyficzność
 • Co znaczy Specyfik Co to jest m) lek sprzedawany w aptekach w stanie gotowym
 • Co znaczy Spedycja Co to jest przewóz i dowóz, transport towarów przez wyspecjalizowane przedsiębiorstwo usługowe ? spedycyjny: usługi spedycyjne, przedsiębiorstwo
 • Co znaczy Spektakl Co to jest m) widowisko teatralne, baletowe, operowe; przedstawienie
 • Co znaczy Spektakularny Co to jest oczy, łatwo dostrzegalny, pokazowy, widowiskowy: spektakularne osiągnięcia gospodarcze, spektakularne gesty, spektakularny sukces
 • Co znaczy Spektro Co to jest pierwszy człon wyrazów złożonych, wskazujący na ich związek znaczeniowy z widmem optycznym: spektrofotografia, spektrometr
 • Co znaczy Spektrografia Co to jest ż) fiz. optyczna metoda badania widm przy użyciu spektrografu
 • Co znaczy Spektrometria Co to jest się pomiarami długości fali promieniowania elektromagnetycznego w widmach optycznych oraz natężenia promieniowania o różnych długościach
 • Co znaczy Spektrum Co to jest n; ndm) <łac. spectrum zjawisko, obraz> 1. zakres, zasięg, rozpiętość: szerokie spektrum badań; 2. fiz. widmo optyczne
 • Co znaczy Spekulacja Co to jest wypatrywanie, śledzenie> 1. nieuczciwa operacja handlowa polegająca na wykupywaniu, gromadzeniu i odprzedaży z nadmiernym zyskiem towarów
 • Co znaczy Spekulant Co to jest m) człowiek trudniący się spekulacją, nieuczciwymi operacjami handlowymi
 • Co znaczy Spekulatywny Co to jest speculativus> oparty na myśleniu abstrakcyjnym: spekulatywne myślenie, umysł spekulatywny; oderwany od życia; spekulacyjny
 • Co znaczy Spekulować Co to jest zajmować się spekulacjami handlowymi; 2. myśleć abstrakcyjnie, zajmować się rozważaniami czysto teoretycz nymi; 3. przest. przemyśliwać
 • Co znaczy Speleo Co to jest pierwszy człon wyrazów złożonych, wskazujący na ich związek znaczeniowy z jaskinią, grotą, pieczarą: speleoflora, speleologia
 • Co znaczy Speleologia Co to jest ż) nauka o jaskiniach, dział geologii zajmujący się badaniem jaskiń, ich pochodzeniem, budową, a także florą i fauną
 • Co znaczy Spelunka Co to jest spotkań, zwykle bar, restauracja, knajpa, osób ze środowisk marginalnych, przestępczych: obskurna spelunka
 • Co znaczy Sperma Co to jest ż) biol. u samców zwierząt i u człowieka: płyn zawierający plemniki, wydzielany przez gruczoły rozrodcze
 • Co znaczy Spermato Co to jest wyrazów złożonych, wskazujący na ich związek znaczeniowy z plemnikami, zapłodnieniem: spermatogeneza, spermatozoid, spermatyzacja
 • Co znaczy Spermatogeneza Co to jest ż) biol. proces tworzenia się i dojrzewania plemników u zwierząt i u człowieka
 • Co znaczy Spichlerz Spichrz Co to jest m) budynek do przechowywania zboża: spichrz zbożowy ? spichrzowy
 • Co znaczy Spicz Co to jest m) pot. przemówienie, mowa
 • Co znaczy Spiker Co to jest zapowiadająca program w radiu lub telewizji, zwykle odczytująca gotowe teksty: zapowiedź spikera, spiker radiowy, telewizyjny ? spikerka
 • Co znaczy Symulant Co to jest m) osoba symulująca, udająca coś, zwłaszcza chorobę ? symulanctwo
 • Co znaczy Spinning Co to jest żyłką nawijaną na kołowrotek, służące do łowienia ryb przez wyrzucanie na odległość przymocowanych do żyłki sztucznych przynęt, a następnie
 • Co znaczy Spirala Co to jest sprężyny płaskiej (jak w zegarku mechanicznym); 2. uformowany w kształcie linii śrubowej zwój czegoś, np. drutu; 3. lotn. w akrobacji
 • Co znaczy Spirituals Co to jest spiritualis> pieśni religijne Murzynów amerykańskich o silnie zaznaczonym rytmie, które wywarły wpływ na powstanie jazzu
 • Co znaczy Spirometr Co to jest m) <łac. spiro oddycham + metr> med. aparat służący do badania pojemności płuc
 • Co znaczy Spirometria Co to jest ż) <łac. spiro oddycham + metria> med. metoda badania pojemności oddechowej i czynności wentylacyjnej płuc za pomocą spirometru
 • Co znaczy Spirytualia Co to jest lm) napoje alkoholowe ? spirytus, spirytusowy
 • Co znaczy Spirytystyczny Co to jest przym.) seans spirytystyczny spotkanie mające na celu nawiązanie kontaktu z duchami zmarłych
 • Co znaczy Spirytyzm Co to jest istnienie ducha po śmierci i dopuszczająca możliwość kontaktu między żyjącymi a umysłami zmarłych za pośrednictwem mediów ? spirytysta
 • Co znaczy Splendor Co to jest zaszczyt: pałac. po renowacji odzyskał dawny splendor, dodać, ująć komu, czemu splendoru, podnieść, podtrzymywać splendor rodu, nazwiska
 • Co znaczy Splin Co to jest m) nuda, znudzenie bez powodu, melancholia, apatia, poczucie zniechęcenia, beznadziejności, chandra
 • Co znaczy Sponsor Co to jest prywatna lub instytucja finansująca w całości lub części jakieś przedsięwzięcie, imprezę, wyprawę, badania naukowe, czasem w zamian za
 • Co znaczy Spontaniczny Co to jest spontaneus dobrowolny, od łac. sponte (sua) dobrowolnie> żywiołowy, ochotniczy, niekontrolowany, odruchowy, dokonujący się bez wpływu
 • Co znaczy Sporadyczny Co to jest sporás rozsiany, rozrzucony (z dala jeden od drugiego)> rzadki, występujący od czasu do czasu, nieregularnie: sporadyczne opady deszczu
 • Co znaczy Sporo Co to jest pierwszy człon wyrazów złożonych, mający znaczenie: zarodnik, przetrwalnik: sporofit
 • Co znaczy Sportsmen Co to jest m) przest człowiek uprawiający sport; sportowiec
 • Co znaczy Spray Co to jest rozpylania w postaci drobnych kropelek, umieszczony w pojemniku pod ciśnieniem; pojemnik z takim płynem, rozpylacz, atomizer: dezodorant
 • Co znaczy Sprint Co to jest m) wyścig na krótkim dystansie w biegach, kolarstwie, pływaniu itp.: sprint na sto metrów ? sprinter, sprinterka
 • Co znaczy Spryt Co to jest m) zdolność szybkiego, praktycznego radzenia sobie, umiejętność takiego postępowania, które przyniesie korzyść ? sprytny
 • Co znaczy Sprytny Co to jest sobie radzić, potrafi osiągać jakieś korzyści; 2. wyrażający, znamionujący spryt, świadczący o czyimś sprycie; 3. pot. pomysłowo zrobiony
 • Co znaczy Sputnik Co to jest m) sztuczny satelita Ziemi wystrzeliwany przez ZSRR w latach 1957–1961 ? sputnikowy
 • Co znaczy Squaw Co to jest ndm) u Indian z Ameryki Płn. kobieta zamężna
 • Co znaczy Stabilizacja Co to jest trwałości, równowagi, ustalenie i utrwalenie jakiegoś stanu, położenia lub przebiegu zjawiska; 2. ekon. przywrócenie równowagi w gospodarce
 • Co znaczy Stabilizować Co to jest doprowadzać do stanu trwałości, równowagi; utrwalać, ustalać, normować
 • Co znaczy Stabilność Co to jest niezmienność, nieruchomość; 2. zdolność układu fizycznego, biologicznego itp. do powracania do stanu równowagi w razie jej zakłócenia
 • Co znaczy Stabilny Co to jest trwały, niezmienny, nieruchomy; 2. o układzie fizycznym, biologicznym, ekonomicznym itp.: reagujący małymi zmianami stanu ruchu, rozwoju
 • Co znaczy Stachanowiec Co to jest m)
 • Co znaczy Stacjonarny Co to jest stationarius, od statio> niezmieniający miejsca pobytu, położenia; pozostający na miejscu; nieruchomy, stały; studia stacjonarne studia, w
 • Co znaczy Stacjonować Co to jest przez jakiś czas, mieć postój (najczęściej o wojsku); 2. daw. wyznaczać komuś lub czemuś miejsce postoju, pobytu
 • Co znaczy Stadion Co to jest przysposobiony do odbywania gier, zawodów sportowych, zwykle otoczony trybunami dla widzów: stadion lekkoatletyczny, stadion piłkarski
 • Co znaczy Stadium Co to jest miara długości> faza rozwojowa, etap, stan przejściowy: wczesne, końcowe stadium choroby, uczelnia w stadium organizacji ? stadialny
 • Co znaczy Stagnacja Co to jest wszelkiego ruchu, jakiejkolwiek zmiany: stagnacja gospodarcza, stagnacja w handlu samochodami, stagnacja życia umysłowego
 • Co znaczy Stalag Co to jest m) niemiecki obóz dla jeńców wojennych w czasie drugiej wojny światowej: więzień stalagu, przebywać w stalagu
 • Co znaczy Stereo Co to jest człon wyrazów złożonych, wskazujący na ich związek znaczeniowy z trójwymiarowością, plastycznością, przestrzennością: stereochemia
 • Co znaczy Stancja Co to jest stanza pokój, izba), przez pomieszanie ze stacja w daw. zn. postój, miejsce postoju (z łac. statio)> 1. daw. mieszkanie, pokój, zwykle z
 • Co znaczy Standard Co to jest życia, niski, wysoki standard, wyrób odpowiadający standardom światowym> standardowo, standardowy, standaryzacja, standaryzacyjny
 • Co znaczy Standaryzacja Co to jest ż) ustalenie standardów, wprowadzenie jednolitych norm, zwłaszcza w przemyśle, ujednolicenie produkcji; normalizacja
 • Co znaczy Standaryzować Co to jest ustalać standard określonych wyrobów; ujednolicać, normalizować
 • Co znaczy Stangret Co to jest m) osoba powożąca końmi, woźnica, furman
 • Co znaczy Striptiz Co to jest powolne rozbieranie się przy akompaniamencie muzyki w trakcie widowiska kabaretowego: robić striptiz ? striptizer, striptizerka
 • Co znaczy Stanica Co to jest schroniskiem turystycznym, wyposażona w przechowalnie sprzętu pływającego i warsztaty naprawcze; 2. osiedle wiejskie usytuowane na terenie
 • Co znaczy Start Co to jest wyścigu; także: miejsce, w którym zawodnik rozpoczyna bieg; 2. udział zawodnika w zawodach sportowych; 3. pierwsza faza lotu samolotu
 • Co znaczy Startować Co to jest 2. brać udział w zawodach; 3. o samolocie, rakiecie itp.: rozpoczynać lot, wznosić się; 4. pot. rozpoczynać jakąś działalność, pracę w
 • Co znaczy Stat Co to jest ostatni człon wyrazów złożonych, wskazujący na ich związek znaczeniowy ze stałością, utrzymywaniem równowagi: termostat
 • Co znaczy Statua Co to jest ż) <łac.> posąg przedstawiający postać ludzką ? statuetka: otrzymać statuetkę Oscara
 • Co znaczy Statuetka Co to jest ż) mała statua; posążek
 • Co znaczy Statuować Co to jest <łac. statuo> praw. ustanawiać, np. przepis, prawo
 • Co znaczy Status Co to jest jednostki w grupie społecznej, stan prawny: status prawny firmy, status społeczny, zawodowy, osiągnąć wysoki status życiowy, mieć status
 • Co znaczy Statut Co to jest statutum postanowione> zbiór praw, przepisów określających strukturę, zadania, sposób działania instytucji lub organizacji: statut partii
 • Co znaczy Statyczny Co to jest 1. trwający w niezmiennym stanie, nieulegający zmianom: statyczne społeczeństwo; 2. dobrze utrzymujący równowagę: statyczny stół; 3
 • Co znaczy Statysta Co to jest znaczenia, nieważna, bierna, biorąca udział w jakichś wydarzeniach, ale nieodgrywająca w nich żadnej roli: Iksiński był statystą w czasie
 • Co znaczy Statystyka Co to jest stosowanej badająca zjawiska masowe, w których występuje wielka liczba elementów; zbiory, wykazy informacji liczbowych ? statystycznie
 • Co znaczy Statyw Co to jest w postaci składanego trójnogu, służąca do ustawiania różnych aparatów, np. fotograficznych, geodezyjnych
 • Co znaczy Stauroteka Co to jest relikwiarz w formie krzyża, przeznaczony do przechowywania relikwii drzewa Krzyża Świętego, wykonywany zwykle ze szlachetnego metalu i
 • Co znaczy Staza Co to jest ostatni człon wyrazów złożonych, oznaczający zdolność organizmów do utrzymania stałej temperatury, stałego składu krwi: homeostaza
 • Co znaczy Staż Co to jest m) próbny okres pracy przed objęciem samodzielnego stanowiska, praktyka: być na stażu ? stażysta, stażystka
 • Co znaczy Stearyna Co to jest tłuszcz> biała lub żółtawa substancja krystaliczna używana m.in. do wyrobu świec, mydeł i past, także do impregnacji w przemyśle
 • Co znaczy Stek Co to jest m) kotlet z mięsa wołowego, wieprzowego, cielęcego: stek wołowy, zamówić stek
 • Co znaczy Steniczny Co to jest silny, mocny, aktywny: uczucie steniczne uczucie wyzwalające energię życiową jednostki i pobudzające ją do działania
 • Co znaczy Steno Co to jest człon wyrazów złożonych, mających znaczenie: wąskość, ograniczenie, jednorodność, niewielki rozmiar: stenofagi, stenogram
 • Co znaczy Stenofagi Co to jest m; lm) zool. organizmy odżywiające się niewieloma rodzajami lub jednym rodzajem pokarmu
 • Co znaczy Stenografia Co to jest uproszczona metoda zapisu, pozwalająca notować za pomocą umownych znaków i skrótów tekst równocześnie z jego wypowiadaniem ? stenograf
 • Co znaczy Stenotypista Co to jest osoba odtwarzająca tekst z notatek stenograficznych za pomocą stenograficznej lub zwykłej maszyny do pisania
 • Co znaczy Stentorowy Co to jest przym.) donośny, bardzo silny: stentorowy głos
 • Co znaczy Step Co to jest trawami i ziołami, występująca w klimacie kontynentalnym: bezkresny, bezbrzeżny, bezludny step, dziki step ? stepowy
 • Co znaczy Stepować Co to jest wybijać w tańcu takt, uderzając specjalnymi, podkutymi butami w podłogę
 • Co znaczy Symulować Co to jest <łac. simulo> 1. pozorować, udawać coś; 2. naśladować, imitować
 • Co znaczy Stereo Co to jest oparty na zasadach stereofonii, pozwalający odtwarzać i przekazywać dźwięki tak, aby u słuchacza wywołać wrażenie przestrzennego
 • Co znaczy Stereofonia Co to jest elektroakustyczna metoda zapisywania, transmitowania, odtwarzania i odbierania dźwięków, dająca złudzenie przestrzennego rozmieszczenia
 • Co znaczy Stereotyp Co to jest gr. týpos odcisk> 1. szablon, schemat powtarzający się, banalny, uproszczony, utarty; 2. psych. skrótowy, uproszczony, zabarwiony
 • Co znaczy Stereotypia Co to jest med. wielokrotne powtarzanie tych samych ruchów, gestów, grymasów lub słów, występujące u chorych na schizofrenię; 2. poligr. a) technika
 • Co znaczy Stereotypowy Co to jest się bez zmian, zawsze taki sam; szablonowy, utarty; 2. odnoszący się do stereotypu – formy drukarskiej lub druku wykonanego za pomocą tej
 • Co znaczy Steron Co to jest ostatni człon wyrazów złożonych oznaczających hormony: androsteron
 • Co znaczy Sterylizacja Co to jest chemiczne niszczenie drobnoustrojów dla celów antyseptycznych, wyjaławianie: sterylizacja narzędzi chirurgicznych, sterylizacja mleka
 • Co znaczy Sterylizować Co to jest 1. dokonywać sterylizacji – niszczenia drobnoustrojów; 2. pozbawiać zdolności rozrodczych
 • Co znaczy Stetoskop Co to jest m) słuchawka lekarska, przyrząd do osłuchiwania chorego
 • Co znaczy Steward Co to jest m) pracownik obsługujący pasażerów lub załogę na statku lub w samolocie ? stewardesa
 • Co znaczy Stiuk Co to jest m) szlachetny, jednobarwny, wielobarwny, czasem złocony tynk gipsowy używany do wyrobu rzeźb
 • Co znaczy Stoicki Co to jest stoików lub stoicyzmu, właściwy stoikom lub stoicyzmowi; 2. odznaczający się niezmąconym spokojem; niezachwiany, niewzruszony
 • Co znaczy Stoicyzm Co to jest człowieka na ból, przeciwności losu, panowanie nad sobą w trudnych sytuacjach, niewzruszony spokój; 2. grecka doktryna filozoficzna Zenona
 • Co znaczy Stoik Co to jest Stoá Poikíl?, nazwa portyku w Atenach, gdzie nauczał Zenon, założyciel szkoły stoickiej> 1. zwolennik, przedstawiciel stoicyzmu; 2
 • Co znaczy Stomatologia Co to jest logia> gałąź medycyny zajmująca się chorobami ust i zębów, dentystyka ? stomatolog, stomatologiczny: gabinet stomatologiczny, badania
 • Co znaczy Stop Co to jest nakazujący komuś natychmiastowe zatrzymanie się lub przerwanie jakiejś czynności; 2. w tekstach depesz: wyraz pełniący funkcję kropki; 3
 • Co znaczy Degustacja Degrengolada Stopniowa Co to jest smakowanie, próbowanie produktu przez specjalistów dla oceny jego jakości, smaku: degustacja wina degustować, degustator, zdegustowany
 • Co znaczy Stopować Co to jest zatrzyma, ustanie; zatrzymywać, hamować, zwalniać; 2. sport. w boksie: powstrzymywać natarcie przeciwnika przez zadanie ciosu
 • Co znaczy Stora Co to jest ż) zasłona w oknie rozsuwana na boki lub podnoszona, opuszczana: opuszczać, podnosić story, rozsuwać story
 • Co znaczy Stout Co to jest mocne piwo angielskie z dużą zawartością chmielu
 • Co znaczy Strabizm Co to jest m) med. zezowanie, zez
 • Co znaczy Strajk Co to jest pracy przez pracowników, bę dące formą walki o realizację ich żądań ekonomicznych, politycznych: strajk powszechny, okupacyjny, włoski
 • Co znaczy Stras Co to jest jubiler, wynalazca szkła imitującego diamenty> rodzaj szkła używany jako imitacja brylantów lub innych drogich kamieni
 • Co znaczy Strategia Co to jest strategós strateg> 1. dział sztuki wojennej dotyczący organizowania operacji wojennych, obrony państwa; 2. umiejętność prowadzenia operacji
 • Co znaczy Strato Co to jest posłanie, warstwa> pierwszy człon wyrazów złożonych, wskazujący na ich związek znaczeniowy z warstwą, układem warstw: stratosfera
 • Co znaczy Stratosfera Co to jest warstwa atmosfery ziemskiej leżąca nad troposferą, sięgająca do wysokości 45–50 km, charakteryzująca się niewielką ilością pary wodnej, w
 • Co znaczy Stratus Co to jest chmura, na ogół szara, o dość jednolitej podstawie, dająca opad mżawki, słupków lodu lub śniegu ziarnistego
 • Co znaczy Straty Co to jest posłanie, warstwa> pierwszy człon wyrazów złożonych, wskazujący na ich związek znaczeniowy z warstwą, układem warstw: stratygrafia
 • Co znaczy Streaking Co to jest happening polegający na przebieganiu nago przez ulicę albo inne miejsce publiczne
 • Co znaczy Supernowa Supernova Co to jest nowy> gwiazda zmienna, której jasność wzrasta nagle wraz z wyrzucaniem przez nią zewnętrznych warstw materii, prawdopodobnie przy
 • Co znaczy Strefa Co to jest z większego obszaru ze względu na charakterystyczne cechy; strefy klimatyczne obszary, na które dzieli się kula ziemska ze względu na
 • Co znaczy Strepto Co to jest pierwszy człon wyrazów złożonych, mający znaczenie: łańcuszkowy, pleciony: streptolizyna
 • Co znaczy Streptokoki Co to jest kulistym lub owalnym, układające się parami albo w łańcuszki; wywołują m.in. różę, płonicę, anginę; paciorkowce
 • Co znaczy Stres Co to jest zakłóceń psychologicznych i metabolicznych, wywołanych w organizmie przez negatywne czynniki zewnętrzne, fizyczne lub psychiczne, stan
 • Co znaczy Stretching Co to jest m) forma gimnastyki polegająca na wykonywaniu ćwiczeń rozciągających i rozluźniających mięśnie
 • Co znaczy Stroboskop Co to jest obracanie + -skop> 1. techn. urządzenie do pomiaru częstotliwości ruchu okresowego jakiegoś przedmiotu metodą oświetlania go błyskami o
 • Co znaczy Strofa Co to jest obrót> zwrotka, grupa wersów tworzących system rymów stanowiących składnik wiersza ? stroficzny, strofika, strofka
 • Co znaczy Strofować Co to jest upominać, ganić, karcić: strofować nieposłuszne dziecko ? strofowanie, strofująco: odezwać się do kogoś strofująco
 • Co znaczy Strucla Co to jest ż) podłużna słodka bułka z ciasta drożdżowego z nadzieniem makowym: strucla z makiem, piec strucle
 • Co znaczy Strudel Co to jest m) cienkie ciasto zawijane z jabłkami, pieczone w rondlu na maśle: strudel z jabłkami i bitą śmietaną
 • Co znaczy Struktura Co to jest i relacje między nimi, tworzące całość, budowa, ustrój; 2. całość zbudowana z poszczególnych elementów, zespół ? strukturalny
 • Co znaczy Strukturalizm Co to jest budowa, z łac. structura> teoria i metoda analizy traktująca zespół faktów jako strukturę ? strukturalista, strukturalistyczny
 • Co znaczy Struś Co to jest struthio, z gr. strouthión> największy obecnie ptak nielotny, żyjący w Afryce, o masywnym tułowiu, długich, mocnych nogach, długiej, nagiej
 • Co znaczy Strychnina Co to jest kulczyba> chem. farm. alkaloid otrzymywany z nasion kulczyby, biały, krystaliczny proszek o właściwościach silnie trujących; w lecznictwie
 • Co znaczy Stryczek Co to jest pętlą do wieszania skazańców; 2. pot. kara śmierci przez powieszenie: łapać kogo na stryczek, grozi komu stryczek, pójść na stryczek
 • Co znaczy Strzyga Co to jest ż) <łac. striga wiedźma a. rum. striga sowa> upiór, zjawa przybierająca różne postaci
 • Co znaczy Student Co to jest osoba pobierająca naukę na wyższej uczelni: student historii, student drugiego roku, wieczny student ? studenteria, studiować co, studentka
 • Co znaczy Studio Co to jest n) 1. pomieszczenie w ośrodku radiowym lub telewizyjnym do nagrywania programów; 2. pracownia, atelier artysty ? studyjny
 • Co znaczy Studiować Co to jest uczyć się na wyższej uczelni; być studentem; 2. gruntownie poznawać, badać coś za pomocą analizy naukowej; 3. pot. zapoznawać się z czymś
 • Co znaczy Stuła Co to jest stol> część stroju liturgicznego księży katolickich w formie pasa tkaniny zawieszanego symetrycznie na szyi
 • Co znaczy Stygmat Co to jest z gr. stígma nakłucie, rana kłuta, wykłuty znak, piętno> 1. znamię, piętno, znak: naznaczony stygmatem geniuszu; 2. stygmaty (lm) rel
 • Co znaczy Stygmatyk Co to jest m) rel. osoba, u której pojawiają się stygmaty
 • Co znaczy Styks Co to jest m) 1. mit. gr. rzeka podziemna Hadesu, przez którą Charon przewoził zmarłych; 2. przen. świat pozagrobowy; piekło
 • Co znaczy Styl Co to jest szpic, ostrze, rylec do pisania na tabliczkach powleczonych woskiem, prawdopod. z gr. stýlos słup, kół> 1. zespół cech charakterystycznych
 • Co znaczy Styling Co to jest m) projektowanie przedmiotów trwałego użytku, np. nadwozi samochodów, telewizorów
 • Co znaczy Stylista Co to jest m) pisarz, mówca oceniany z punktu widzenia wartości jego stylu
 • Co znaczy Stylistyka Co to jest zajmująca się opisem, analizą porównawczą, interpretacją i systematyzacją stylów językowych; także: nauka o indywidualnych formach
 • Co znaczy Stylizacja Co to jest opracowanie tekstu; 2. kształtowanie dzieła artystycznego zgodnie z wymaganiami określonego stylu; stylizowanie; 3. szt. w plastyce
 • Co znaczy Stylizować Co to jest formułować w określony sposób jakąś wypowiedź; 2. nadawać dziełu literackiemu cechy określonego stylu; 3. szt. w plastyce: przedstawiać
 • Co znaczy Stylowy Co to jest określonym stylu; jednolity, estetyczny w swym charakterze, wyglądzie; zharmonizowany; 2. mający cechy stylu danej epoki; 3. odnoszący się
 • Co znaczy Stymulować Co to jest od stimulus zaostrzony kij do popędzania kłuciem wołów> 1. pobudzać do działania, podniecać, zachęcać; 2. biol. wzmagać procesy życiowe
 • Co znaczy Stypa Co to jest ż) <łac. stips stipis datek, jałmużna> poczęstunek po pogrzebie; hist. uczta obrzędowa ku czci zmarłego
 • Co znaczy Stypendium Co to jest żołd> pomoc finansowa wypłacana przez jakiś czas uczniom, studentom, pracownikom naukowym, artystom: stypendium naukowe, stypendium dla
 • Co znaczy Suahili Co to jest m; ndm) język z rodziny bantu, zapisywany pismem arabskim, używany w krajach Afryki Wschodniej
 • Co znaczy Sub Co to jest złożonych, mający znaczenie: podporządkowany, zależny, wtórny, niższy: subalternacja, subglacjalny, subkonto, subkontynent, subkultura
 • Co znaczy Subcepcja Co to jest ż) psych. odbieranie bardzo słabych bodźców, niewywołujących uświadamianego wrażenia, wpływających jednak na zachowanie się człowieka
 • Co znaczy Subdepresja Co to jest ż) psych. zaburzenia psychiczne o objawach podobnych do depresji, lecz o mniejszym natężeniu
 • Co znaczy Subiekt Co to jest poznająca i działająca, przeciwstawiona światu zewnętrznemu jako przedmiotowi poznania; podmiot; 2. jęz. podmiot; subiectum; 3. przest
 • Co znaczy Subiektywizm Co to jest się w działaniu oraz w ocenie faktów i zjawisk wyłącznie własnym sposobem widzenia; stronniczość; 2. filoz. stanowisko teoriopoznawcze
 • Co znaczy Subiektywny Co to jest subjectif, z łac. subiectivus podmiotowy> mający związek z podmiotem myślącym; subiektywne odbicie rzeczywistości; wyrażający poglądy
 • Co znaczy Subkultura Co to jest zwyczajowe przyjęte i obowiązujące w grupie społecznej stanowiącej część większej zbiorowości, odmienne od przyjętych przez ogół
 • Co znaczy Sublimacja Co to jest szlachetniejszego, wznioślejszego charakteru; uszlachetnienie, uwznioślenie: sublimacja uczuć, sublimacja instynktów; 2. chem. fiz
 • Co znaczy Sublimować Co to jest 1. uszlachetniać, uwznioślać; 2. chem. fiz. o ciałach stałych: ulegać sublimacji; 3. psych. poddawać sublimacji swoje popędy, potrzeby
 • Co znaczy Subordynacja Co to jest podporządkowanie> podporządkowanie się regułom dyscypliny, posłuszeństwo osobie wyższej rangą: wojskowa subordynacja, przestrzegać
 • Co znaczy Subretka Co to jest farsach: postać sprytnej pokojówki, inspiratorki intryg; także: aktorka grająca takie postacie; 2. daw. pokojówka
 • Co znaczy Subskrypcja Co to jest souscription, z łac. subscriptio podpi sanie> pisemne zobowiązanie do nabycia czegoś zamówionego, czasem połączone z przedpłatą
 • Co znaczy Substancja Co to jest majątek, od łac. sub-sto istnieję, stoję mocno, wytrzymuję (dosł. stoję pod czymś)> 1. materia, ciało, rzecz, przedmiot materialny; 2
 • Co znaczy Substantivum Co to jest rzeczownik ? substantywizacja: substantywizacja przymiotnika, liczebnika, zaimka dzierżawczego (np. wyraz myśliwy, palący
 • Co znaczy Substrat Co to jest podłoże, podstawa, podkład; 2. chem. substancja wyjściowa biorąca udział w reakcji chemicznej; 3. filoz. tworzywo, podłoże wszelkich rzeczy
 • Co znaczy Substytucja Co to jest substitutio podstawienie> 1. zastąpienie kogoś, czegoś kim, czym, podstawienie; 2. prawn. dyspozycja, przez którą dokonuje się
 • Co znaczy Substytuować Co to jest 1. podstawiać, zastępować; 2. prawn. wyznaczać substytuta, pełnomocnika
 • Co znaczy Substytut Co to jest podstawiony> 1. surowiec lub materiał pomocniczy stosowany zastępczo; zamiennik, surogat; 2. prawn. osoba upoważniona przez pełnomocnika do
 • Co znaczy Subtelny Co to jest coś charakteryzujące się wrażliwością, delikatnością: subtelny człowiek, subtelne zachowanie; 2. trudny do uchwycenia umysłem, zmysłami, o
 • Co znaczy Supozycja Co to jest podłożenie, podrzucenie> domysł, hipoteza, przypuszczenie, założenie przyjęte tymczasowo: fałszywa, prawdziwa supozycja ? suponować co
 • Co znaczy Support Co to jest m) grupa muzyczna albo artysta (zwykle piosenkarz), których występ poprzedza koncert gwiazdy wieczoru
 • Co znaczy Subwencja Co to jest subventio pomoc> kwota pieniężna przekazywana zwykle bezzwrotnie przez państwo, zbiorowość lokalną, organizację, mecenasa (sponsora
 • Co znaczy Sufiks Co to jest cząstka słowotwórcza (morfem słowotwórczy) występująca po rdzeniu ? sufiksacja, sufiksalny: rzeczownik sufiksalny
 • Co znaczy Sufler Co to jest podpowiadająca w teatrze aktorom tekst sztuki podczas przedstawienia, niewidoczna dla widzów, ukryta w budce na przodzie sceny lub za
 • Co znaczy Suflet Co to jest m) zapiekana potrawa z ubitych białek jajek, podawana na gorąco: suflet z serem, z czekoladą, suflet opada
 • Co znaczy Sufragan Co to jest wspieram (kogoś)> rel. biskup podlegający wyższemu biskupowi, pomocnik ordynariusza niemający własnej diecezji
 • Co znaczy Sufrażystka Co to jest wyborczy, z łac. suffragium> bojowniczka o prawo kobiet do głosowania w drugiej połowie XIX w. i na początku XX w. w Anglii i Ameryce
 • Co znaczy Sugerować Co to jest podsuwać komu jakąś myśl: sugerować komuś odpowiedź; wywierać wpływ na kogo ? sugerować się, sugerowanie (się), sugestia: ulegać sugestii
 • Co znaczy Sugestia Co to jest od suggero (= sub-gero)> 1. wywieranie wpływu na czyjeś zachowanie, przekonania, myśli; poddawanie, podsuwanie komuś jakichś myśli, opinii
 • Co znaczy Suita Co to jest instrumentalna składająca się z kilku fragmentów (tańców) w tej samej tonacji, ale różniących się charakterem, tempem, rytmem
 • Co znaczy Sukces Co to jest podejście> pomyślny wynik jakiegoś przedsięwzięcia, jakiejś imprezy itp.; osiągnięcie, powodzenie, triumf: decydujący, łatwy, niemały
 • Co znaczy Sukcesja Co to jest spuścizna, spadek: objąć po kim sukcesję; 2. hist. dziedziczenie prawa do tronu: ciągłość sukcesji w monarchii, wojna o sukcesję tronu
 • Co znaczy Sukcesywny Co to jest przym.) następujący jeden po drugim, kolejno, stopniowo: coś pojawia się sukcesywnie
 • Co znaczy Sukmana Co to jest ż) męskie, długie, rozszerzające się ku dołowi okrycie wierzchnie, dawniej noszone na wsi: nosić sukmanę
 • Co znaczy Sukkot Sukot Co to jest m) święto zakończenia zbiorów obchodzone na pamiątkę budowania szałasów w czasie pobytu Żydów na pustyni; Święto Szałasów, Kuczki
 • Co znaczy Sukub Co to jest m) demon przybierający postać kobiety, aby uwieść we śnie mężczyznę
 • Co znaczy Sukulent Co to jest suculentus soczysty> rośliny (kaktusy, agawy, aloesy) mające liście, łodygi gromadzące zapasy wody, występujące na pustyniach strefy
 • Co znaczy Sukurs Co to jest m) pomoc, wsparcie: iść, spieszyć komu w sukurs
 • Co znaczy Sułtan Co to jest panowanie> władca imperium otomańskiego; tytuł niektórych książąt muzułmańskich ? sułtanat, sułtański, sułtanki
 • Co znaczy Się Sumitować Co to jest ulegać (komuś), poddawać się itp., z łac. sub-mitto> tłumaczyć się, usprawiedliwiać się: ktoś gęsto się sumitował
 • Co znaczy Sumo Co to jest walka japońska, w której uczestniczą zawodnicy bardzo ciężcy (powyżej 200 kg), polegająca na wypchnięciu poza ring zawodnika lub zmuszeniu
 • Co znaczy Sumpt Co to jest m) <łac. sumptus> koszt, wydatek: wydać książkę własnym sumptem
 • Co znaczy Super Co to jest złożonych, mający znaczenie: najwyższy stopień, najwyższa jakość czegoś: superarbiter, superforteca, supermarket
 • Co znaczy Superego Co to jest psych. sfera osobowości obejmująca wykształcone w toku życia normy, zasady społeczne i wartości; nadjaźń
 • Co znaczy Superior Co to jest m) <łac. wyższy> rel. przełożony w klasztorze
 • Co znaczy Superlativus Co to jest ndm) jęz. stopień najwyższy przymiotnika
 • Co znaczy Superlatyw Co to jest m) <łac.> pochwała, słowa najwyższego uznania: wyrażać się, mówić o kimś w samych superlatywach
 • Co znaczy Superman Co to jest swoje nadzwyczajne siły i zdolności ponadludzkie w służbie dobra ludzkości, początkowo nazwa własna postaci komiksowej; 2. pot. mężczyzna
 • Co znaczy Supermarket Co to jest m) wielki, wielobranżowy sklep samoobsługowy, supersam; wielka hala targowa
 • Co znaczy Suplement Co to jest m) <łac. supplementum> tom zawierający uzupełnienie dzieła, dodatek: suplement do encyklopedii, słownika, suplement encyklopedii
 • Co znaczy Suplikacje Co to jest ż; lm) <łac. supplicatio> rel w Kościele kat.: religijne pieśni błagalne, śpiewane zwłaszcza w okresie klęsk
 • Co znaczy Supremacja Co to jest z ang. supremacy; od łac. supremus najwyższy> dominacja, przewaga, zwierzchnictwo, wyższość: supremacja ekonomiczna, polityczna
 • Co znaczy Surdopedagogika Co to jest ż) <łac. surdus głuchy + pedagogika> dział pedagogiki obejmujący zagadnienia nauczania osób głuchoniemych
 • Co znaczy Surdut Co to jest dwurzędowa marynarka z ciemnego materiału, noszona na przełomie wieków XIX i XX jako strój wieczorowy: świąteczny surdut, mężczyzna w
 • Co znaczy Surfing Co to jest m) sport wodny pochodzący z Polinezji, polegający na pływaniu na długiej, wąskiej desce unoszonej przez morskie fale
 • Co znaczy Surogat Co to jest powołany zamiast kogoś innego> coś zastępczego, będącego namiastką, zastępującego produkt naturalny: surogat miodu, masła
 • Co znaczy Surrealizm Co to jest artystyczny powstały ok. 1922– 1923, odrzucający systematycznie wszelkie konstrukcje logiczne umysłu i usiłujący wyzwolić spod kontroli
 • Co znaczy Surrealny Co to jest przym.) nadrealny, nierealny, nierzeczywisty: siły surrealne
 • Co znaczy Survival Co to jest m) szkoła przetrwania, w której uczy się umiejętności umożliwiających człowiekowi przeżycie w skrajnie trudnych warunkach
 • Co znaczy Suspens Co to jest filmie, powieści itp. okoliczności akcji mające trzymać odbiorcę z zawieszeniu, napięciu, pełnym niepokoju oczekiwaniu na rozwiązanie: film
 • Co znaczy Suspensa Co to jest kara pozbawiająca osobę duchowną prawa spełniania funkcji wynikających z otrzymanych święceń i sprawowanego urzędu; 2. przest. a
 • Co znaczy Sutanna Co to jest spódnica> strój duchownych katolickich, długa suknia, zwykle czarna, z niskim stojącym kołnierzem, zapinana z przodu na rząd małych
 • Co znaczy Sutener Co to jest utrzymywać (kogoś), podtrzymywać> mężczyzna czerpiący zyski z nierządu uprawianego przez innych ? sutenerstwo
 • Co znaczy Sutenerstwo Co to jest n) przestępstwo polegające na czerpaniu zysków z nierządu uprawianego przez inną osobę
 • Co znaczy Suterena Co to jest ż) część budynku znajdująca się pod parterem; także: mieszkanie, lokal w tej części budynku
 • Co znaczy Suwerenny Co to jest panujący> 1. polit. niepodległy, niezależny: państwo suwerenne; 2. pot. niezależny, samodzielny: suwerenna decyzja ? suwerenność: mieć
 • Co znaczy Swastyka Co to jest od svasti szczęście> 1. krzyż o równych ramionach załamanych pod kątem prostym w jedną (dowolną) stronę, indyjski symbol sakralny; 2. godło
 • Co znaczy Swing Co to jest styl jazzowy będący stadium przejściowym między jazzem tradycyjnym i nowoczesnym, b) taniec jazzowy wykonywany w umiarkowanym tempie z
 • Co znaczy Swołocz Co to jest m) posp. łajdak, łobuz; także zbiorowo: szumowina, hołota
 • Co znaczy Sybaryta Co to jest mieszkaniec miasta Sybaris; przen. człowiek zniewieściały (u Seneki), za gr. Sybarít?s mieszkaniec staroż. miasta Sýbaris w płd. Italii
 • Co znaczy Sybarytyzm Co to jest m) usposobienie, charakter sybaryty; zamiłowanie do wygód i zbytku, wygodnictwo
 • Co znaczy Sybilla Co to jest starożytnych Greków i Rzymian: wieszczka i kapłanka Apollina; jedna z nich, Sybilla z Kume, była słynna ze swych ksiąg
 • Co znaczy Sybilliński Co to jest przym.) zagadkowy, tajemniczy, niejasny: wypowiedź sybillińska
 • Co znaczy Sybirak Co to jest krainy w płn.-wsch. Azji> 1. mieszkaniec Syberii; 2. więzień lub zesłaniec na Syberię; także: były więzień lub zesłaniec
 • Co znaczy Sydero Co to jest pierwszy człon wyrazów złożonych, wskazujący na ich związek znaczeniowy z żelazem: syderyt, syderytyzacja
 • Co znaczy Syfilis Co to jest poematu Fracastora Syphilis sive Morbus Gallicus (1530 r.), w którym tą nową (wówczas) chorobą zostaje dotknięty pasterz o im. Syphilus
 • Co znaczy Sygnalizacja Co to jest ż)
 • Co znaczy Sygnalizować Co to jest czymś, podawać coś do wiadomości za pomocą sygnałów, nadawać, dawać sygnały; 2. pot. informować, zawiadamiać o czymś, dawać znać; także
 • Co znaczy Sygnał Co to jest umowny znak o treści informacyjnej lub ostrzegawczej: czerwony, zielony sygnał, ostatni, alarmowy, flagowy, ostrzegawczy; sygnał radiowy
 • Co znaczy Symultaniczny Co to jest samym czasie, dziejący się jednocześnie z czymś innym: narracja symultaniczna, kompozycja symultaniczna ? symultanicznie: sceny
 • Co znaczy Sygnatura Co to jest rozpoznawczy mający znaczenie podpisu; 2. znak cyfrowy lub literowo-cyfrowy umieszczony na książce, określający jej miejsce w bibliotece; 3
 • Co znaczy Sygnaturka Co to jest ż) najmniejszy dzwon kościelny, wieszany zwykle w małej wieżyczce
 • Co znaczy Sygnet Co to jest m) pierścień, zwykle męski, z monogramem lub herbem, dawniej używany jako pieczęć
 • Co znaczy Sygnować Co to jest podpisywać, oznaczać coś odpowiednim znakiem lub nazwiskiem
 • Co znaczy Syjonizm Co to jest ruch, doktryna stworzone ok. 1895 r., głoszące restaurację niezależnego państwa żydowskiego w Palestynie, będące u źródeł utworzenia
 • Co znaczy Sylaba Co to jest podstawowa jednostka fonetyczna, odcinek głośnej artykulacji z samogłoską jako ośrodkiem: sylaba otwarta, zamknięta, podzielić wyraz na
 • Co znaczy Sylabizować Co to jest nie całymi wyrazami, lecz głoska po głosce, łącząc głoski w sylaby, sylaby w wyrazy; czytać niepłynnie, z trudem, dukać, sylabizować
 • Co znaczy Sylfida Co to jest ż) 1. żeńska postać sylfa, ducha powietrza; 2. kobieta smukła, delikatna, pełna wdzięku (często o tancerce
 • Co znaczy Sylogizm Co to jest formalnej polegającej na tym, że z dwóch przesłanek, w których powtarza się ten sam termin, wyciąga się wynikającą z nich logicznie
 • Co znaczy Sylwetka Co to jest ministra E. de Silhouette (XVIII w.)> 1. kształt postaci lub przedmiotu widziany w dwu wymiarach na kontrastowym tle; 2. figura, postawa
 • Co znaczy Symbioza Co to jest współżycie> współżycie dwóch organizmów należących do różnych gatunków, rodzajów, korzystne dla każdego z nich: symbioza bakterii z
 • Co znaczy Symbol Co to jest znak umowny pełniący funkcję zastępczą wobec przedmiotu, przywodzący na myśl ów przedmiot: wiadomy, znany, żywy symbol; 2. określony znak
 • Co znaczy Symbolika Co to jest używanych w jakiejś dziedzinie; 2. symbole występujące w danym utworze, dziele sztuki; 3. symboliczne znaczenie, symboliczny charakter
 • Co znaczy Symbolizować Co to jest 1. być symbolem czegoś; 2. przedstawiać, wyrażać coś za pomocą symboli
 • Co znaczy Symfonia Co to jest gr. symph?nía, od sým-ph?nos współbrzmiący> 1. muz. kompozycja muzyczna na wielką orkiestrę: skomponować symfonię, wykonać symfonię
 • Co znaczy Sympatia Co to jest gr. sympátheia> 1. życzliwy, przychylny, przyjazny stosunek do kogoś, rzadziej do czegoś; 2. pot. osoba płci odmiennej, którą się lubi, w
 • Co znaczy Sympatyczny Co to jest wzbudzający sympatię; pociągający, miły; 2. nacechowany sympatią; przychylny, życzliwy; 3. atrament sympatyczny atrament bezbarwny
 • Co znaczy Sympatyzować Co to jest odczuwać sympatię do kogoś lub czegoś, sprzyjać komuś
 • Co znaczy Symplifikacja Co to jest powodujące jednocześnie spłycenie: symplifikacja cudzych poglądów> symplicystyczny, symplifikować co, symplistyczny
 • Co znaczy Sympozjum Co to jest sympósion uczta> zebranie specjalistów, kongres, na którym omawia się ten sam problem: sympozjum naukowe, literackie, zorganizować
 • Co znaczy Symptom Co to jest sýmpt?ma przypadek> objaw, oznaka, zapowiedź czegoś, zwłaszcza ujemnego zjawiska: symptom choroby, zmęczenia, symptomy katastrofy
 • Co znaczy Symulacja Co to jest stworzenie fałszywych pozorów; świadome wprowadzenie w błąd otoczenia, udawanie np. choroby; 2. techn. sztuczne odtwarzanie właściwości
 • Co znaczy Symulanctwo Co to jest n) pot. pozorowanie, udawanie czegoś, zwłaszcza choroby
 • Co znaczy Syntaksa Co to jest składnia, z gr. sýntaxis zestrój, szyk wojskowy, konstrukcja składniowa> dział gramatyki zajmujący się budową zdania, składnia
 • Co znaczy Symultanizm Co to jest jednoczesne dzianie się, odbywanie się czegoś; jednoczesność; 2. szt. a) metoda stosowana w sztuce średniowiecznej, polegająca na grupowym
 • Co znaczy Syn Co to jest mający znaczenie: z, razem, wspólnie, jednocześnie: synantrop, synchronia, synchron, synchronizacja, synchronizator, synchronizm
 • Co znaczy Synagoga Co to jest ż) świątynia żydowska
 • Co znaczy Synchronizacja Co to jest doprowadzenie dwóch lub więcej zjawisk, procesów, czynności itp. do zgodności ich przebiegu w czasie; synchronizm; 2. w filmie dźwiękowym
 • Co znaczy Synchronizator Co to jest urządzenie do wyrównywania prędkości obrotowej kół zębatych w momencie ich sprzęgania, np. w skrzyni biegów; b) urządzenie do automatycznej
 • Co znaczy Synchronizować Co to jest jednoczesny, utworzonego wg synchronism> uzgadniać w czasie kilka zjawisk, czynności, procesów itp., doprowadzać do ich jednoczesności
 • Co znaczy Syndetikon Co to jest m) półpłynny klej wyrabiany z odpadków skóry lub kości
 • Co znaczy Syndrom Co to jest zbiegający się, zbieżny> 1. zespół znaków, symptomów, objawów charakterystycznych dla jakiegoś zjawiska, faktu: syndrom pracoholizmu; 2
 • Co znaczy Syndyk Co to jest z gr. sýndikos obrońca prawny, członek sądu kolegialnego> zarządca masy upadłościowej przedsiębiorstwa wyznaczony przez sąd w imieniu
 • Co znaczy Synekdocha Co to jest stylistyczna polegająca na nazwaniu części zamiast całości, np. przyjąć kogoś pod swój dach w znaczeniu w swoim domu, naczynia zamiast
 • Co znaczy Synekura Co to jest łac. sine cura bez troski> miejsce, stanowisko, pozycja przynoszące wysokie dochody, pensję, a niewymagające wiele pracy, intratna posada
 • Co znaczy Synergamia Co to jest ż) małżeństwo grupowe
 • Co znaczy synergia (ż), synergizm (m) Co to jest współdziałanie> współdziałanie elementów materialnych lub niematerialnych, tworzących zorganizowaną całość o skuteczniejszym działaniu niż
 • Co znaczy Synestezja Co to jest aísthesis jednoczesne postrzeganie (u Arystotelesa)> psych. występowanie wrażeń zmysłowych różnego typu przy bodźcu działającym na jeden
 • Co znaczy Synkretyczny Co to jest synkretyzmowi, mający cechy synkretyzmu; scalający; 2. jęz. o formie językowej, zwłaszcza końcówce fleksyjnej: wielofunkcyjny
 • Co znaczy Synkretyzm Co to jest tismós współpraca (nieszczera) nieprzyjaciół w sytuacji wspólnego zagrożenia (u Plutarcha; współoszukiwanie się), od kr?tíz? postępuję po
 • Co znaczy Synod Co to jest gr. sýnodos zejście się, wspólna droga (podróż)> w Kościele kat. zgromadzenie, zjazd religijny: synod biskupów ? synodalny, synodowy
 • Co znaczy Synodalny Co to jest synodu, związany z synodem: ustrój synodalny forma organizacyjna niektórych gmin protestanckich, polegająca na sprawowaniu władzy przez
 • Co znaczy Synodyczny Co to jest odnoszący się do koniunkcji dwu ciał niebieskich lub do położenia ciała niebieskiego względem Słońca, widzianych z Ziemi; miesiąc
 • Co znaczy Synonim Co to jest syn??nymos współimienny, tj. noszący to samo imię (nazwę)> wyraz lub frazeologizm mający znaczenie identyczne lub bardzo bliskie innemu
 • Co znaczy Synopsis Co to jest przegląd> 1. ogólny przegląd, zbiór publikacji naukowych na dany temat; 2. krótki tekst, zarys, streszczenie dzieła naukowego, literackiego
 • Co znaczy Synoptyczny Co to jest synoptikós obejmujący wszystko jednym spojrzeniem> 1. pozwalający uchwycić różne części całości: tablice synoptyczne; 2. rel. ewangelie
 • Co znaczy Synoptyk Co to jest m) meteorolog zajmujący się opracowywaniem prognozy pogody ? synoptyka, synoptyczny
 • Co znaczy Syntagma Co to jest zestrój, oddział wojska w szyku> jęz. grupa słów połączonych związkiem składniowym, tworząca jednostkę funkcjonalną (i semantyczną) w
 • Co znaczy Szatierka Co to jest ż) mały otwór u dołu drzwi albo ściany, pozwalający kotom przechodzić z pokoju do pokoju
 • Co znaczy Synderesis Synteresis Co to jest filoz wrodzona znajomość zasad moralnych, kierowanie się w postępowaniu sumieniem
 • Co znaczy Syntetyczny Co to jest synthetikós wchodzący w skład czegoś, składowy> otrzymywany sztucznie w wyniku syntezy: materiały, tworzywa, substancje, włókna syntetyczne
 • Co znaczy Syntetyzm Co to jest malarstwie francuskim końca XIX w., polegający na radykalnym uproszczeniu form, stosowaniu płaskiej plamy barwnej oraz na odrzuceniu zasad
 • Co znaczy Syntetyzować Co to jest 1. przeprowadzać syntezę, przechodzić od szczegółów do uogólnień; 2. chem. dokonywać syntezy; otrzymywać coś przez syntezę
 • Co znaczy Synteza Co to jest złożenie> 1. operacja myślowa, polegająca na ugrupowaniu różnych faktów i ustrukturowaniu ich w całość: synteza twórczości pisarza, synteza
 • Co znaczy Syntonia Co to jest zgodność> psych. zdolność rozumienia uczuć, pragnień i reakcji innych osób oraz nawiązywania kontaktów z ludźmi
 • Co znaczy Syntonik Co to jest odznaczająca się umiejętnością współżycia z ludźmi, mająca zdolność rozumienia uczuć, pragnień i reakcji innych osób
 • Co znaczy Syrena Co to jest Siren, z gr. Seir??n> 1. mityczna istota o ciele w połowie kobiecym, w połowie rybim (z rybim ogonem), której czarodziejski śpiew
 • Co znaczy Syreni Co to jest przym.) syreni głos, śpiew głos, śpiew czarujący, uwodzicielski, kusicielski; syreni gród Warszawa (mająca w herbie syrenę
 • Co znaczy Syrynga Co to jest zamienionej w trzcinę, z której bożek Pan zrobił instrument muzyczny> instrument muzyczny, fletnia Pana
 • Co znaczy System Co to jest pewien sposób i wzajemnie się warunkujący układ elementów: system językowy, społeczny, polityczny; systemy naukowe, filozoficzne; 2. system
 • Co znaczy Systematyczność Co to jest ż) bycie systematycznym; dokładność, skrupulatność w wykonywaniu czegoś
 • Co znaczy Systematyczny Co to jest matikós, od sýst?ma> 1. uporządkowany według pewnego systemu; planowy, regularny; bibl katalog systematyczny rodzaj katalogu rzeczowego
 • Co znaczy Systematyzacja Co to jest ż) ujmowanie czegoś w system, porządkowanie według określonych zasad; systematyzowanie
 • Co znaczy Systematyzować Co to jest układać coś w system lub według określonego systemu; porządkować, klasyfikować ? systematyzacja
 • Co znaczy Sytuacja Co to jest którym się ktoś znajduje, ogół warunków, w których się coś dzieje, rozwija: analogiczna, banalna, beznadziejna, chwilowa, drażliwa
 • Co znaczy Sytuacyjny Co to jest wynikający z sytuacji: plan sytuacyjny; humor, komizm sytuacyjny humor, komizm polegający na zabawnym, nieoczekiwanym spiętrzeniu
 • Co znaczy Sytuować Co to jest rozmieszczać, umieszczać coś gdzieś; umiejscawiać, lokować
 • Co znaczy Syzyfowy Co to jest mityczny król grecki, skazany za obrazę bogów na wtaczanie na jedną z gór Tartaru głazu, który ciągle spadał ze szczytu> syzyfowa praca
 • Co znaczy Szabat Szabas Co to jest dzień odpoczynku, trwający od zachodu słońca w piątek do zachodu słońca w sobotę> szabasowy: świece szabasowe, potrawy szabasowe, pieśni
 • Co znaczy Szaber Co to jest grabież mienia opuszczonego przez właściciela, pozostawionego bez opieki: przedmioty pochodzące z szabru rzeczy ukradzione w ten sposób
 • Co znaczy Szablonowy Co to jest lub za pomocą szablonu; seryjny; 2. naśladujący utarte, pospolite wzory, pozbawiony oryginalności; stereotypowy, pospolity
 • Co znaczy Szabrować Co to jest rabować, kraść porzucone mienie, np. w czasie wojny, powodzi
 • Co znaczy Szach Co to jest m) tytuł władców Iranu; monarcha noszący ten tytuł ? szachinszach, szachować
 • Co znaczy Szachować Co to jest przeciwnikowi szacha, zmuszać go do osłonięcia króla przed atakiem; 2. zaskakiwać kogoś, trzymać w niepewności, utrudniać swobodę działania
 • Co znaczy Szachraj Co to jest m) oszust, krętacz ? szachrować
 • Co znaczy Szachrować Co to jest prowadzić nieuczciwe interesy; oszukiwać
 • Co znaczy Szachy Co to jest z których każda dysponuje 16 figurami: grać w szachy; komplet do gry ? szach: szach królowi, dać szacha ? szachista, szachować
 • Co znaczy Szatra Co to jest ż) szałas owczarzy
 • Co znaczy Szacować Co to jest materialną czegoś, wyznaczać cenę; 2. osądzać czyjąś wartość, wygląd kogoś, czyjeś postępki itp.; oceniać, taksować
 • Co znaczy Szacunek Co to jest poważanie, poszanowanie, uznanie: głęboki, należny, niezwykły, ogólny szacunek, szacunek czego, dla czego, szacunek wobec czego, kogo
 • Co znaczy Szafarz Co to jest spokrewnione z niem. schaffen porządkować> 1. w dawnej Polsce: a) na dworze magnackim i folwarku szlacheckim: osoba zarządzająca spiżarnią
 • Co znaczy Szafir Co to jest wł. saffiro, p.-łac. sapphirus, p.-gr. sáppheiros (w Nowym Testamencie), z hebr. sappir> 1. intensywny kolor niebieski: szafir morza
 • Co znaczy Szafirek Co to jest rodziny liliowatych (Liliaceae), o niebieskich kwiatach zebranych w grona oraz długich, wąskich liściach, rosnąca głównie na obszarze
 • Co znaczy Szaflik Co to jest naczynie o okrągłym dnie, zwykle drewniane, mające jeden lub dwa uchwyty, używane w gospodarstwie wiejskim oraz w murarstwie
 • Co znaczy Szafot Co to jest rusztowanie> hist. drewniane podwyższenie, na którym ścinano głowy skazanym na śmierć: prowadzić kogo na szafot, zginąć na szafocie
 • Co znaczy Szafować Co to jest czym nadużywać czego, trwonić co: szafować pieniędzmi, szafować pochwałami, komplementami, dowcipem
 • Co znaczy Szafran Co to jest zafferano; z ar. za’far?n> 1. proszek koloru ciemnopomarańczowego, uzyskiwany z wysuszonych znamion słupka lub pręcików kwiatu krokusa
 • Co znaczy Szafranowy Co to jest przym.) 1. intensywnie żółty; 2. zaprawiony szafranem, zawierający domieszkę szafranu
 • Co znaczy Szagryn Co to jest skóra cielęca, kozia lub owcza z groszkowanym licem, używana do wyrobu galanterii kaletniczej, obuwia i do oprawy książek; jaszczur
 • Co znaczy Szahdah Co to jest m) rel. muzułmańskie wyznanie wiary, które każdy wierny musi wypowiedzieć przynajmniej raz w życiu
 • Co znaczy Szajba Co to jest ż) techn. okrągła płytka metalowa z otworem, którą się podkłada pod główkę śruby lub pod nakrętkę; podkładka
 • Co znaczy Szajgec Co to jest m) w środowisku żydowskim: nieżydowski, chrześcijański chłopiec, młodzieniec
 • Co znaczy Szajka Co to jest ż) zorganizowana grupa przestępcza; banda
 • Co znaczy Szajry Co to jest Anglii> zootechn. rasa najcięższych i największych koni pociągowych, wyhodowana w XIX w. w hrabstwach środkowej Anglii
 • Co znaczy Szakal Co to jest śr?g?la> 1. pot. osoba wykorzystująca dla swoich zysków nieszczęścia drugich; 2. drapieżnik z rodziny psów, podobny do wilka, żyjący w płn
 • Co znaczy Szal Co to jest sz?l> prostokątny kawałek tkaniny lub dzianiny, służący jako okrycie ramion i głowy lub owijany dokoła szyi: ciepły, gruby, koronkowy
 • Co znaczy Szala Co to jest przeznaczona do kładzenia na niej ważonego ciężaru lub każda z dwóch symetrycznie umieszczonych części wagi, przeznaczonych do umieszczania
 • Co znaczy Szalanda Co to jest chelándion> mors. duża barka mająca ładownię z klapami dennymi lub bocznymi, służąca do przewożenia urobku pogłębiarek; błotniarka
 • Co znaczy Szalbierski Co to jest przym.) oszukańczy, krętacki
 • Co znaczy Szalbierstwo Co to jest czyjejś niewiedzy dla własnej korzyści; oszustwo, szachrajstwo; 2. czyn karalny, polegający na wyłudzeniu czegoś bez zamiaru uiszczenia
 • Co znaczy Szalbierz Co to jest m) oszust, krętacz ? szalbierczo, szalbierczy, szalbierski, szalbierstwo
 • Co znaczy Szalet Co to jest m) 1. osobny budynek mieszczący ustęp, zwłaszcza ustęp publiczny; 2. szałas górski, drewniany domek szwajcarski
 • Co znaczy Szalotka Co to jest Askalon), miasto w Palestynie> bot. Allium ascalonicum, cebulowa roślina warzywna z rodziny amarylkowatych(Amaryllidaceae), o drobnych
 • Co znaczy Szalować Co to jest deskami ściany budynku, wykopu itp. w celu umocnienia konstrukcji, uszczelnienia lub dla dekoracji ? szalowanie, szalunek
 • Co znaczy Szalowanie Co to jest stanowiąca pokrycie ściany budynku, wykopu itp., umacniająca konstrukcję i uszczelniająca ją; 2. techn. prowizoryczna konstrukcja drewniana
 • Co znaczy Szalupa Co to jest używana w celach ratowniczych, szkoleniowych, do komunikacji z lądem: szalupa ratunkowa, spuścić szalupę, płynąć szalupą ? szalupowy
 • Co znaczy Szałas Co to jest stragan, buda> 1. tymczasowe schronienie uplecione z gałęzi, chrustu, liści, trawy, u ludów koczujących stanowiące prymitywne mieszkanie
 • Co znaczy Szaławiła Co to jest m) mężczyzna lekkoduch, postrzeleniec, o zaskakujących pomysłach
 • Co znaczy Szatyn Co to jest m) osoba o ciemnych włosach: jasny, ciemny szatyn ? szatynka
 • Co znaczy Szałwia Co to jest Salvia, wonna roślina z rodziny jasnotowatych, Lamiaceae (wargowych, Labiatae), występująca na całej kuli ziemskiej; niektóre gatunki
 • Co znaczy Szaman Co to jest języka pali samana; z sanskr. śramana mnich żebrzący, asceta> u niektórych ludów czarownik, znachor, pośrednik między światem ludzkim a
 • Co znaczy Szamanizm Co to jest praktyk religijnych, opartych na animizmie i instytucji szamanów, występujący u niektórych ludów Azji oraz wśród Eskimosów i Indian
 • Co znaczy Szamot Co to jest ogniotrwała, wypalona i zmielona, stosowana jako dodatek przy produkcji ceramicznych wyrobów ogniotrwałych ? szamotowy
 • Co znaczy Szamotowy Co to jest cegła ogniotrwała, zawierająca szamot, używana m.in. do wykładania pieców pracujących w wysokiej temperaturze
 • Co znaczy Szampan Co to jest we Francji> francuskie musujące wino białe, czasem różowe, otrzymywane z winorośli rosnących w Szampanii: pić szampana ? szampański
 • Co znaczy Szampański Co to jest przym.) 1. pełen temperamentu, błyskotliwy, wesoły: szampański humor humor doskonały, świetny; 2. wino szampańskie
 • Co znaczy Szampon Co to jest pieniący się płyn do mycia włosów: myć włosy szamponem, szampon do włosów przetłuszczających się, normalnych, suchych, szampon z odżywką
 • Co znaczy Szaniec Co to jest polowe, stosowane od XVII do końca XIX w., głównie w celu osłony stanowisk ogniowych artylerii; okop: potężny, nieprzyjacielski szaniec
 • Co znaczy Szanować Co to jest czegoś) z szacunkiem, otaczać czcią; poważać, czcić, cenić: szanować cudzy czas, szanować czyją pamięć, szanować prawa, tradycje
 • Co znaczy Szansa Co to jest prawdopodobieństwo, możliwość powodzenia, sukcesu w jakiejś dziedzinie; sposobność osiągnięcia czegoś, widoki na coś: duża, jedyna szansa
 • Co znaczy Szansonetka Co to jest ż) przest. piosenka o lekkiej, wesołej treści, śpiewana w kabaretach, ogródkach kawiarnianych itp
 • Co znaczy Szansonistka Co to jest ż) przest. piosenkarka kabaretowa
 • Co znaczy Szanta Co to jest ż) pieśń żeglarska, śpiewana w rytm pracy: śpiewać szanty
 • Co znaczy Szantaż Co to jest przen. wyśpiewać, tj. przyznać się do winy> sposób wyłudzania, wymuszania pieniędzy pod groźbą zabicia, represji, opublikowania
 • Co znaczy Szantażować Co to jest stosować wobec kogoś szantaż: szantażować kogo łzami, groźbą
 • Co znaczy Szantażysta Co to jest m) osoba stosująca szantaż, szantażująca kogoś
 • Co znaczy Szantrapa Co to jest ż) posp. obelżywie o niesympatycznej kobiecie
 • Co znaczy Szańcowy Co to jest przym.) mors statek szańcowy typ statku, którego pokład w części rufowej jest wzniesiony
 • Co znaczy Szarada Co to jest w której należy odgadnąć wyraz wielosylabowy, wyrażenie lub zdanie zaszyfrowane w różny sposób w tekście, zwykle za pomocą liczb; 2. przest
 • Co znaczy Szarańcza Co to jest sary żółty lub sarydża żółtawy> 1. duży owad występujący w ciepłych krajach, niszczący uprawy; chmara tych owadów; 2. pot. duża liczba
 • Co znaczy Szarawary Co to jest szałwar, z pers. szälw?r spodnie> 1. bufiaste, długie spodnie z miękkiej, lejącej się tkaniny, noszone na Wschodzie: szerokie szarawary
 • Co znaczy Szarlatan Co to jest mistyfikator, oszust, osoba korzystająca z łatwowierności ludzkiej przez zwodzenie ich swoimi rzekomymi umiejętnościami ? szarlatański
 • Co znaczy Szarlotka Co to jest ż) owocowy deser, głównie z jabłek, na biszkoptowym cieście: szarlotka z bitą śmietaną
 • Co znaczy Szarmancki Co to jest wyjątkowo uprzejmy, grzeczny, szczególnie wobec kobiet: szarmancki mężczyzna, szarmancki gest, szarmancki ukłon ? szarmanteria
 • Co znaczy Szarża Co to jest kawalerii; atak: brawurowa, gwałtowna, szalona, wściekła szrża, szarża na co, odeprzeć, wytrzymać szarżę; 2. ranga, stopień w hierarchii
 • Co znaczy Szarżować Co to jest 1. nacierać, atakować; 2. przesadzać w czymś; przejaskrawiać coś
 • Co znaczy Szaszłyk Co to jest szisz rożen> potrawa z kawałków mięsa przełożonych plasterkami papryki, cebuli, ogórka itp., pieczona na rożnie ? szaszłykarnia
 • Co znaczy Szatan Co to jest z hebr. ś?t?n przeciwnik> 1. bibl. przywódca zbuntowanych aniołów, który stał się duchem zła, diabeł, czart; 2. pot. osoba będąca
 • Co znaczy Szatański Co to jest szatański Boletus satanas, grzyb trujący z rodziny borowikowatych (Boletaceae), o kapeluszu z wierzchu szarym, od spodu czerwonawym i o
 • Co znaczy Szogun Co to jest m) hist. tytuł japońskich namiestników wojskowych, którzy sprawowali faktyczną władzę od 1192 do 1867 r.; osoba nosząca ten tytuł
 • Co znaczy Szaweł Co to jest człowiek nagle przeobrażający się z wroga i prześladowcy jakiejś idei w jej zwolennika i obrońcę (jak biblijny Szaweł, po nawróceniu się –
 • Co znaczy Szawuot Co to jest święto rolnicze, początek żniw pszenicy, z której pierwsze bochenki chleba zanoszono do świątyni jerozolimskiej; święto związane z nadaniem
 • Co znaczy Szechina Co to jest ż) symbol boskiej obecności wśród ludzi
 • Co znaczy Szef Co to jest przywódca> zwierzchnik kierujący jakimś zespołem; przełożony, naczelnik, kierownik, przewodniczący; także: dowódca: szef batalionu, pułku
 • Co znaczy Szeherezada Co to jest ż) bohaterka i narratorka Baśni z tysiąca i jednej nocy
 • Co znaczy Szejk Co to jest tytuł przywódców plemion arabskich; 2. w krajach arabskich tytuł używany wobec osób starszych i szanowanych; 3. tytuł niektórych przywódców
 • Co znaczy Szekla Co to jest zamykana wtyczką z gwintem, używana do łączenia lin i łańcuchów ze sobą i z innymi częściami osprzętu; szakla ? szeklować
 • Co znaczy Szeklować Co to jest żegl. umocowywać liny, łańcuchy za pomocą szekli; szaklować
 • Co znaczy Szekspirologia Co to jest ż) lit. badania nad twórczością W. Szekspira ? szekspirolog
 • Co znaczy Szeląg Co to jest moneta bita od XIV w. przez Krzyżaków, od XV w. w miastach pruskich; b) w Polsce (XVI–XVIII w.) drobna moneta miedziana o różnej wartości w
 • Co znaczy Szereg Co to jest czäri(g) wojsko> 1. rząd, ciąg utworzony z osób lub rzeczy; osoby lub rzeczy ustawione, znajdujące się w jednej linii; chem. szereg
 • Co znaczy Szeregować Co to jest układać coś w szereg, w określonym porządku; klasyfikować, porządkować
 • Co znaczy Szeregowy Co to jest zajmujący kolejne miejsce w szeregu, znajdujący się w szeregu; elektr. połączenie szeregowe połączenie elementów obwodu elektrycznego w
 • Co znaczy Szermierka Co to jest bronią białą; 2. walka sportowa dwóch przeciwników na broń białą; 3. dyscyplina sportowa obejmująca takie walki; 4. szermierka słowna
 • Co znaczy Szermierz Co to jest m) 1. osoba uprawiająca szermierkę; 2. osoba walcząca za jakąś sprawę, ideę itp.; bojownik
 • Co znaczy Szermować Co to jest argumentami, hasłami, słowami (w dyskusji, wystąpieniu publicznym, rozmowie itp.): szermować czym, szermować frazesami, dowcipem
 • Co znaczy Szeryf Co to jest fa naczelnik prowincji> 1. w USA: urzędnik lokalny o uprawnieniach sądowych i administracyjnych, egzekwujący prawo; 2. w średniowiecznej
 • Co znaczy Szetland Co to jest północnych wybrzeży Szkocji> 1. wełna z owiec hodowanych na Szetlandach; 2. luźno skręcona przędza; także: gruba tkanina, sweter z tej
 • Co znaczy Szewron Co to jest kształcie litery „V” na rękawie munduru wojskowego, oznaczająca liczbę wysłużonych lat lub stopień wojskowy; 2. włók tkanina o splocie
 • Co znaczy Szezlong Co to jest m) przest. kanapa w kształcie wydłużonego fotela, na której można leżeć
 • Co znaczy Szibah Co to jest m) u Żydów tradycyjny okres żałoby, pozostawanie w domu przez siedem dni po pogrzebie bliskiej osoby
 • Co znaczy Szkaplerz Co to jest schapelaere, z wł. scapolare, od łac. scapulae lm plecy> rel. a) część stroju zakonnego, np. u karmelitów, prostokątny płat sukna z otworem
 • Co znaczy Szkarlatyna Co to jest ż) ostra choroba zakaźna wieku dziecięcego z czerwoną wysypką; płonica
 • Co znaczy Szkarłat Co to jest ciemnoczerwonego, purpura: szkarłat krwi, szkarłat szaty królewskiej, oblać się szkarłatem; strój z tkaniny w takim odcieniu, zwłaszcza
 • Co znaczy Szkarłatny Co to jest przym.) mający kolor ciemnoczerwony, zbliżony do koloru krwi
 • Co znaczy Szkatuła Co to jest ż) przest. pudełko, skrzynka, zwykle zdobione, do przechowywania kosztowności, pieniędzy itp. ? szkatułka
 • Co znaczy Szkatułka Co to jest skrzyneczka do przechowywania rzeczy cennych, np. kosztowności, pieniędzy, pamiątek: drewniana szkatułka na biżuterię
 • Co znaczy Sznur Co to jest postronek z nici lub włókien lnu, konopi, bawełny, jedwabiu itp.: cienki, gruby, mocny, bawełniany, druciany, konopny, rzemienny
 • Co znaczy Szok Co to jest emocja, wstrząs psychiczny, wywołane jakimś gwałtownym przeżyciem; 2. med. groźne dla życia zaburzenia czynności organizmu, będące reakcją
 • Co znaczy Szkic Co to jest wstępny projekt czegoś, co ma być wykonane, zbudowane; 2. rysunek przedstawiający zarys czegoś: drobne szkice, odrębny szkic, szkic
 • Co znaczy Szkopuł Co to jest z gr. skópelos skała> przeszkoda, zawada: coś stanowi szkopuł, w czym tkwi szkopuł, szkopuł w tym, że…, usunąć szkopuł
 • Co znaczy Szkutnictwo Co to jest n) budowanie małych jednostek pływających ? szkuta, szkutnik, szkutniczy
 • Co znaczy Szkutnik Co to jest m) 1. specjalista zajmujący się budową małych jednostek pływających; 2. daw. członek załogi szkuty ? szkutnictwo
 • Co znaczy Szkwał Co to jest m) nagły, gwałtowny, silny i krótkotrwały wiatr morski i oceaniczny: zerwał się szkwał
 • Co znaczy Szlaban Co to jest bariera, służąca do zamykania i otwierania drogi na przejazdach kolejowych, rogatkach, na granicy itp.; zapora drogowa; 2. pot. zakaz
 • Co znaczy Szlachetny Co to jest wspaniałomyślny, prawy, bezinteresowny; 2. harmonijny, stylowy; 3. o substancjach, produktach: wysokogatunkowy, pierwszorzędny: szlachetny
 • Co znaczy Szlachta Co to jest społeczny w feudalnej Europie, wywodzący się z rycerstwa, mający dziedziczne prawo własności ziemi oraz liczne prawa i przywileje nadane
 • Co znaczy Szlachtuz Co to jest m) przest. rzeźnia ? szlachtować: szlachtować bydło, zaszlachtować, zaszlachtowany
 • Co znaczy Szlafrok Co to jest m) rodzaj płaszcza lub luźnej rozpinanej sukienki, noszony tylko w domu
 • Co znaczy Szlag Co to jest m) apopleksja: tylko w zwrotach pot.: szlag kogoś (coś) trafił
 • Co znaczy Szlagier Co to jest piosenka, hit: lista szlagierów; coś, co stało się, ma być modne, popularne: szlagierem tegorocznej mody jesiennej będą garnitury damskie
 • Co znaczy Szlak Co to jest rzeka) lub wytyczony trakt; 2. droga do przebycia lub droga przebyta przez kogoś: szlak główny, odwieczny, szeroki, bojowy, górski
 • Co znaczy Szlam Co to jest tworzący się na dnie i brzegach wód, powstały z rozdrobnionych cząstek substancji organicznych i nieorganicznych; także: wszelki osad
 • Co znaczy Szlamować Co to jest ze szlamu stawy lub inne zbiorniki wody; odmulać; 2. oczyszczać jelita ubitych zwierząt rzeźnych; 3. techn. oczyszczać różnego rodzaju
 • Co znaczy Szlauch Co to jest m) rura z gumy, służąca zwykle do podlewania ogrodu; wąż
 • Co znaczy Szlif Co to jest wygładzania, szlifowania drogich kamieni; 2. kształt i połysk kamienia szlachetnego uzyskany dzięki szlifowaniu: czemuś brakuje szlifu; 3
 • Co znaczy Szlifierz Co to jest m) 1. pracownik szlifierni, obsługujący szlifierkę; 2. rzemieślnik zajmujący się ostrzeniem noży, pilników itp
 • Co znaczy Szlifować Co to jest dokładne wymiary, połysk, ostrość obrabianym przedmiotom z metalu, szkła, drewna itp. przez polerowanie; 2. o wietrze, wodzie: ścierając
 • Co znaczy Szmaragd Co to jest intensywnie zielony kolor; kamień szlachetny ceniony w jubilerstwie, zielona, przezroczysta odmiana berylu ? szmaragdowy: szmaragdowe oczy
 • Co znaczy Szmelc Co to jest odpadki metalowe; 2. przedmiot zniszczony, bezużyteczny: na szmelc (iść, pójść, przeznaczyć co), wyrzucić co na szmelc
 • Co znaczy Szminka Co to jest ż) 1. kosmetyk używany do charakteryzacji, np. przez aktorów; 2. pomadka do malowania warg
 • Co znaczy Szmira Co to jest ż) utwór literacki, widowisko teatralne, film, obraz pozbawione jakichkolwiek wartości artystycznych, kicz ? szmirowaty
 • Co znaczy Szmirowaty Co to jest przym.) mający cechy właściwe szmirze; kiczowaty: szmirowaty film, szmirowate romansidło, szmirowata sztuka
 • Co znaczy Szmizjerka Co to jest ż) sportowa sukienka mająca fason przypominający męską koszulę: nosić szmizjerki
 • Co znaczy Szmonces Co to jest m) przest. kawał żydowski: opowiadać szmoncesy
 • Co znaczy Szmugiel Co to jest kontrabanda: zajmować się szmuglem, uprawiać szmugiel, jeździć na szmugiel ? szmugler, szmuglerka, szmuglować co, przeszmuglować
 • Co znaczy Szmugler Co to jest m) rzad przemytnik
 • Co znaczy Szmuglować Co to jest nielegalny handel, przewozić nielegalnie towary przez granicę; 2. rzad. przeprowadzać przez granicę ludzi; przemycać
 • Co znaczy Sznycel Co to jest m) 1. bity kotlet panierowany, zwykle cielęcy: zamówić sznycel cielęcy, sznycel po wiedeńsku; 2. reg. kotlet siekany
 • Co znaczy Sznyt Co to jest wykrój> 1. elegancja, wytworność, szyk; 2. sznyty (lm), środ. celowo zrobione cięcia na skórze, modne zwłaszcza w środowisku przestępczym
 • Co znaczy Szokować Co to jest 1. wywoływać szok, wstrząs psychiczny; 2. mocno zaskakiwać czymś niespodziewanym; razić
 • Co znaczy Szowinista Co to jest m) 1. człowiek, którego cechuje szowinizm, brak tolerancji; 2. skrajny nacjonalista
 • Co znaczy Szowinizm Co to jest Chauvina, postaci z komedii Scribe’a – żołnierza napoleońskiego, pełnego bezkrytycznego uwielbienia dla cesarza> 1. postawa, uczucia osoby
 • Co znaczy Szpada Co to jest prostej i ostro zakończonej głowni; 2. szermiercza dyscyplina sportowa: mistrzostwa w szpadzie ? szpadzista, szpadzistka
 • Co znaczy Szpagat Co to jest m) 1. cienki, mocny sznurek; 2. sport. figura gimnastyczna – siad rozkroczny
 • Co znaczy Szpaler Co to jest dwa równoległe szeregi drzew lub krzewów tworzących aleję: szpaler cyprysów; 2. dwa równoległe szeregi ludzi ustawionych po dwóch stronach
 • Co znaczy Szpalty Co to jest ż; lm) strony czasopisma, książki z wydrukowanym tekstem: na szpaltach prasy
 • Co znaczy Szpic Co to jest m) ostre zakończenie czegoś; czubek, wierzchołek
 • Co znaczy Szpica Co to jest ż) pododdział wojska, mający ubezpieczać kolumnę w marszu: szpica czołowa, boczna, tylna
 • Co znaczy Szpicel Co to jest m) pogard. tajny agent policji, wywiadowca; tajniak, donosiciel
 • Co znaczy Szpiclować Co to jest szpiegować
 • Co znaczy Szpicruta Co to jest ż) elastyczny pręt pokryty skórą lub rzemienna plecionka używane do poganiania konia
 • Co znaczy Szpieg Co to jest m) osoba przekazująca obcemu państwu wiadomości będące tajemnicą państwową lub wojskową; agent obcego wywiadu
 • Co znaczy Szpiegostwo Co to jest n) przestępstwo polegające na przekazywaniu organom obcego państwa wiadomości stanowiących tajemnicę państwową lub wojskową
 • Co znaczy Szpiegować Co to jest 1. trudnić się szpiegostwem, być szpiegiem; 2. śledzić kogoś ? szpieg, szpiegostwo
 • Co znaczy Szpital Co to jest zakład lecznictwa zamkniętego, przeznaczony dla chorych wymagających stałej opieki lekarskiej i odpowiednich zabiegów: szpital kliniczny
 • Co znaczy Szponder Co to jest m) część mięsa wołowego, zwykle z grzbietu za łopatką
 • Co znaczy Szpring Co to jest m) żegl. rodzaj cumy, lina służąca do przycumowania statku do nabrzeża lub do innego statku
 • Co znaczy Szpryca Co to jest wstrzykiwania lub rozpryskiwania płynów albo wyciskania półpłynnej masy, np. kremu; 2. pot. dawka narkotyku; 3. środ. bryzgi wody z
 • Co znaczy Szprycować Co to jest 1. przemywać za pomocą płynu wytryskiwanego ze szprycy; spryskiwać, wstrzykiwać; 2. pot. narkotyzować się
 • Co znaczy Szrama Co to jest ranie, blizna, znamię: mieć głęboką szramę na czole, długa szrama przez cały policzek, szrama po skaleczeniu
 • Co znaczy Sztab Co to jest organ dowodzenia w oddziałach i związ kach wszystkich rodzajów sił zbrojnych, kierujący przygotowaniem i prowadzeniem działań bojowych
 • Co znaczy Sztafaż Co to jest uzupełniające składniki kompozycji, luźno związane z tematem obrazu, np. postacie ludzi malowane jedynie w celu ożywienia krajobrazu lub
 • Co znaczy Sztafeta Co to jest wł. staffetta goniec konny, od staffa strzemię> 1. konkurencja zespołowa w lekkiej atletyce, pływaniu i narciarstwie, w której każdy z
 • Co znaczy Sztalugi Co to jest malarzowi do ustawiania na nim malowanego obrazu na odpowiedniej wysokości i pod odpowiednim kątem: obraz na sztalugach, rozstawić
 • Co znaczy Sztambuch Co to jest m) pamiętnik, album modny w XIX w.: wpisać się do sztambucha ? sztambuchowy: wierszyk sztambuchowy, poezja sztambuchowa
 • Co znaczy Sztampa Co to jest ż) mechaniczne powtarzanie środków wyrazu, banalne chwyty artystyczne; szablon, maniera
 • Co znaczy Sztanga Co to jest drąg; 2. sport. sprzęt sportowy, składający się ze stalowego drążka i nakładanych na niego pierścieni o różnej wadze, używany w podnoszeniu
 • Co znaczy Sztauować Co to jest w ładowniach statku w sposób zapewniający stateczność statku oraz właściwe przechowywanie ładunku ? sztauer
 • Co znaczy Sztok Co to jest zwrotach pot.: pijany, zalany w sztok, zupełnie, kompletnie pijany, upić się, urżnąć się w sztok upić się do nieprzytomności
 • Co znaczy Sztokfisz Co to jest m) ryba z rodziny dorszowatych, wypatroszona i wysuszona
 • Co znaczy Sztolnia Co to jest górn. wyrobisko korytarzowe, poziome albo lekko nachylone w kierunku wlotu, prowadzące ze stoku góry w głąb do złóż kopaliny użytecznej
 • Co znaczy Sztorm Co to jest której wieje bardzo silny i porywisty wiatr, powodujący powstawanie wysokich fal z długimi, załamującymi się grzebieniami: gwałtowny
 • Co znaczy Sztubacki Co to jest uczniowski, b) często lekceważąco: niedojrzały, niedorosły, młodzieńczy: sztubacki dowcip, po sztubacku: zachować się po sztubacku
 • Co znaczy Sztubak Co to jest m) uczeń, uczniak: zachować się, postępować jak sztubak ? sztubacki
 • Co znaczy Sztukator Co to jest m) rzemieślnik, artysta zajmujący się wykonywaniem sztukaterii i innych prac ze stiuku
 • Co znaczy Sztukować Co to jest powiększać długość lub szerokość czegoś przez dołączenie, doczepienie, doszycie, doklejenie, zbicie czegoś razem
 • Co znaczy Szturm Co to jest wojska w celu zdobycia umocnionego obiektu, budynku, miasta, rejonu itp.; atak, natarcie; dawniej także: przejście w ataku do walki wręcz
 • Co znaczy Szturmować Co to jest zdobywać coś szturmem; atakować, nacierać: szturmować co czym – do czego, szturmować wyjścia, szturmować kogo czym
 • Co znaczy Sztyft Co to jest małą główką lub bez główki; cienki pręcik metalowy; trzpień; także: ćwiek drewniany; 2. perfumy, dezodorant w postaci stałej, w kształcie
 • Co znaczy Sztygar Co to jest m) kierownik oddziału kopalni, mający nad nim dozór techniczny i częściowo administracyjny ? sztygarski, sztygarka
 • Co znaczy Sztylet Co to jest stilo> krótka kłująca broń biała o cienkiej, ostro zakończonej klindze mającej przekrój w kształcie trójkąta: pchnąć kogo sztyletem, wbić
 • Co znaczy Szubrawiec Co to jest m) łotr, łobuz, nikczemnik ? szubrawstwo
 • Co znaczy Szufladkować Co to jest dzielić, segregować, zaszeregowywać coś mechanicznie, według sztywno ustalonych schematów, zasad podziału
 • Co znaczy Szuler Co to jest hazardzista, od scholler, scholder gra hazardowa> oszust w grach karcianych ? szulerka, szulerstwo, szulerski: szulerskie sztuczki
 • Co znaczy Szwagier Co to jest m) mąż siostry, brat żony lub męża ? szwagierka
 • Co znaczy Szwajcar Co to jest m) 1. Szwajcar – obywatel Szwajcarii; 2. przest. portier, odźwierny
 • Co znaczy Szwank Co to jest m) krzywda, strata, szkoda, ujma, uszczerbek
 • Co znaczy Szwankować Co to jest być w złym stanie; mieć wady, braki; nie dopisywać, zawodzić ? szwank
 • Co znaczy Szwarccharakter Co to jest m) 1. osoba o negatywnych cechach charakteru; 2. aktor grający takie postaci, czarny charakter
 • Co znaczy Szwarcować Co to jest 1. pot. nielegalnie przewozić coś przez granicę; przemycać; 2. daw. smarować szwarcem; czernić, pomadować
 • Co znaczy Szwejk Co to jest Haška Przygody dobrego wojaka Szwejka> niepozorny człowiek broniący się przed biurokracją genialną mieszaniną sprytu i szyderstwa
 • Co znaczy Szwindel Co to jest m) oszustwo, brudny interes: robić szwindle ? szwindlować
 • Co znaczy Szwindlować Co to jest pot. robić szwindle, oszukiwać, kręcić w interesach
 • Co znaczy Szyber Co to jest szyberdach zasuwa służąca do przymykania kanału kominowego w celu regulacji ciągu powietrza; 2. rodzaj zasuwanych drzwiczek pieca; 3
 • Co znaczy Szybolet Co to jest m) hasło rozpoznawcze, często zawierające zgłoskę albo wyraz, których cudzoziemiec nie potrafi wymówić
 • Co znaczy Szychta Co to jest iść na szychtę, mieć nocną, dzienną szychtę; górnicy pracujący na jednej zmianie: nocna szychta już wyszła
 • Co znaczy Szyfon Co to jest m) cienka, powiewna i przezroczysta tkanina jedwabna lub bawełniana: szal z szyfonu ? szyfonowy: bluzka szyfonowa
 • Co znaczy Szyfr Co to jest rodzaj kodu, umowne pismo służące do przekazywania tajnych informacji, którego klucz znają tylko jego użytkownicy, stoso wane w wojsku
 • Co znaczy Szyfrować Co to jest zapisywać coś szyfrem; przekazywać informacje za pomocą szyfru
 • Co znaczy Szyfrowy Co to jest określone reguły, za pomocą których tłumaczy się tekst nadany szyfrem lub przetwarza się tekst jawny na szyfrowy
 • Co znaczy Szyici Co to jest Alego> odłam muzułmanów, uznający jedynie Koran, rozpowszechniony w Iranie, Pakistanie i Iraku; osoby tego wyznania
 • Co znaczy Szynel Co to jest męski wełniany płaszcz, dopasowany do figury, najczęściej ozdobiony patkami, noszony przez rosyjskich wojskowych, a także przez niektórych
 • Co znaczy Szynion Co to jest kobiecy z białego płótna, zdobiony na czubku koronkami i wstążkami, noszony w Polsce za panowania Augusta II; także: wysoka damska czapka
 • Co znaczy Szynszyla Co to jest Chinchilla laniger, gryzoń z rodziny szynszylowatych (Chinchillidae), mający miękką, jedwabistą sierść barwy szarosrebrzystej, żyjący
 • Co znaczy Szyper Co to jest m) dowódca małego statku rybackiego, handlowego
 • Co znaczy . stosowanie diety digitalny // dygitalny Co to jest cyfrowy: system dygitalny, zapis dygitalny
 • Co znaczy Sabat Co to jest sabbatum koniec tygodnia jako dzień odpoczynku, z hebr. szabbat odpoczynek> według dawnych wierzeń ludowych noc zebrań czarownic: sabat

Słownik wyrazów obcych, pisownia i znaczenie

Definicja - Co to znaczy? Co to jest? Przykłady wyrazów tłumaczonych.

Definicja Sabat, . Stosowanie Diety Digitalny // Dygitalny, Szyper, Szynszyla, Szynion, Szynel, Szyici, Szyfrowy, Szyfrować, Szyfr, Szyfon, Szychta, Szybolet, Szyber słownik.

Co to jest Sabat, . Stosowanie Diety Digitalny // Dygitalny, Szyper znaczenie.