Stepować co znaczy sklerotyk krzyżówka szalbierz co to jest substrat słownik splin czym jest.
subskrypcja soluks krzyżówka co to jest

Definicje słów, słownik wyrazów na S

 • Co znaczy Subskrypcja Porównanie souscription, z łac. subscriptio podpi sanie> pisemne zobowiązanie do nabycia czegoś zamówionego, czasem połączone z przedpłatą co znaczy
 • Co znaczy Soluks Dlaczego m) <łac. sol słońce + lux światło> lampa lecznicza służąca do naświetlań, emitująca głównie promieniowanie podczerwone krzyżówka
 • Co znaczy Sfera Jak lepiej sphaíra kula> 1. przestrzeń okalająca Ziemię: sfera niebieska; 2. obszar, strefa: sfera przybiegunowa, przyrównikowa, roślinna; 3. przen co to jest
 • Co znaczy Salina Kiedy ż) zakład produkujący sól z solanki (wodnego roztworu soli słownik
 • Co znaczy Sanktuarium Od czego zależy sanctus święty> 1. miejsce, gdzie przechowuje się relikwie lub inne przedmioty kultu religijnego; 2. najważniejsza część kościoła, świątyni czym jest
 • Co znaczy Software Na czym polega ndm) typ oprogramowania komputera co oznacza
 • Co znaczy Shamrock Różnice trójlistna koniczyna będąca godłem narodowym Irlandii tłumaczenie
 • Co znaczy Szalotka Wady i zalety Askalon), miasto w Palestynie> bot. Allium ascalonicum, cebulowa roślina warzywna z rodziny amarylkowatych(Amaryllidaceae), o drobnych przykłady
 • Co znaczy Sensat Podobieństwa m) <łac. sensatus obdarzony rozumem> przest. osoba nadmiernie poważna, mędrkująca, usiłująca wywoływać wrażenie uczoności ? sensatka definicja
 • Co znaczy Seks Czemu spraw związanych z życiem płciowym człowieka: uprawiać seks ? seksbomba, seksizm, seksownie, seksowny, sex shop encyklopedia
 • Co znaczy Suterena Co gorsze ż) część budynku znajdująca się pod parterem; także: mieszkanie, lokal w tej części budynku jak działa
 • Co znaczy Stek Porównaj m) kotlet z mięsa wołowego, wieprzowego, cielęcego: stek wołowy, zamówić stek czy jest
 • Co znaczy Sfinks Porównanie skrzydlaty potwór o ludzkiej głowie i lwim tułowiu, znany z malowideł i rzeźb starożytnego Egiptu, Krety; symbol zagadkowości; 2. przen pojęcie
 • Co znaczy Spinning Dlaczego żyłką nawijaną na kołowrotek, służące do łowienia ryb przez wyrzucanie na odległość przymocowanych do żyłki sztucznych przynęt, a następnie wyjaśnienie
 • Co znaczy Solidaryzm Jak lepiej ekon. kierunek społeczno-polityczny, według którego podstawową cechą społeczeństwa jest naturalna wspólnota interesów niezależnie od różnic opis
 • Co znaczy Serdak Kiedy m) rodzaj kamizelki, krótki kożuszek bez rękawów lub pikowana kurtka bez rękawów: nosić serdak, chodzić w serdaku ? serdaczek informacje
 • Co znaczy Szkarłatny Od czego zależy przym.) mający kolor ciemnoczerwony, zbliżony do koloru krwi znaczenie
 • Co znaczy Szlag Na czym polega m) apopleksja: tylko w zwrotach pot.: szlag kogoś (coś) trafił co znaczy
 • Co znaczy Sandwicz Różnice Montagu, 1718–1792, dyplomata> kanapka z dwóch kawałków chleba lub bułki, przełożonych wędliną, serem itp.: zjeść sandwicz krzyżówka
 • Co znaczy Sago Wady i zalety n; ndm) kaszka, mączka jadalna z rdzenia pnia i gałęzi niektórych drzew z rodziny sagowców co to jest
 • Co znaczy Somato Podobieństwa pierwszy człon wyrazów złożonych, wskazujący na ich związek znaczeniowy z ciałem: somatotonik, somatyczny, somatyzm słownik
 • Co znaczy Steniczny Czemu silny, mocny, aktywny: uczucie steniczne uczucie wyzwalające energię życiową jednostki i pobudzające ją do działania czym jest
 • Co znaczy Sakralizacja Co gorsze nadawanie czemuś religijnego charakteru, uznanie czego za świętość, uświęcenie: sakralizacja pewnych zachowań, zjawisk ? sakralizować coś co oznacza
 • Co znaczy Sygnatura Porównaj rozpoznawczy mający znaczenie podpisu; 2. znak cyfrowy lub literowo-cyfrowy umieszczony na książce, określający jej miejsce w bibliotece; 3 tłumaczenie
 • Co znaczy Sliping Porównanie m) wagon sypialny: podróżować slipingiem, w slipingu przykłady
 • Co znaczy Suflet Dlaczego m) zapiekana potrawa z ubitych białek jajek, podawana na gorąco: suflet z serem, z czekoladą, suflet opada definicja
 • Co znaczy Sekretny Jak lepiej przym.) nieprzeznaczony do wiadomości ogółu, trzymany w sekrecie; poufny, tajny encyklopedia
 • Co znaczy Skajlajt Kiedy m) mors. oszklone okienko w dachu kabiny lub w pokładzie statku, oświetlane światłem słonecznym z góry jak działa
 • Co znaczy Sympatyzować Od czego zależy odczuwać sympatię do kogoś lub czegoś, sprzyjać komuś czy jest
 • Co znaczy Sufiks Na czym polega cząstka słowotwórcza (morfem słowotwórczy) występująca po rdzeniu ? sufiksacja, sufiksalny: rzeczownik sufiksalny pojęcie
 • Co znaczy Super Różnice złożonych, mający znaczenie: najwyższy stopień, najwyższa jakość czegoś: superarbiter, superforteca, supermarket wyjaśnienie
 • Co znaczy Szajgec Wady i zalety m) w środowisku żydowskim: nieżydowski, chrześcijański chłopiec, młodzieniec opis
 • Co znaczy Strzyga Podobieństwa ż) <łac. striga wiedźma a. rum. striga sowa> upiór, zjawa przybierająca różne postaci informacje
 • Co znaczy Sarmatyzm Czemu ideologia polskiej szlachty XVII i XVIII w., będące wyrazem tradycjonalizmu, konserwatyzmu, także zacofania; staroszlachecka rubaszność znaczenie
 • Co znaczy Szmelc Co gorsze odpadki metalowe; 2. przedmiot zniszczony, bezużyteczny: na szmelc (iść, pójść, przeznaczyć co), wyrzucić co na szmelc co znaczy
 • Co znaczy Sejf Porównaj ogniotrwała kasa (czasem wbudowana w ścianę) do przechowywania pieniędzy, kosztowności itp.: sejf bankowy, trzymać pieniądze w sejfie krzyżówka
 • Co znaczy Suplement Porównanie m) <łac. supplementum> tom zawierający uzupełnienie dzieła, dodatek: suplement do encyklopedii, słownika, suplement encyklopedii co to jest
 • Co znaczy Szechina Dlaczego ż) symbol boskiej obecności wśród ludzi słownik
 • Co znaczy Stymulacja Jak lepiej ż) pobudzanie do działania ? sty mulacyjny, stymulować kogo, co, stymulant, stymulator, stymulowanie czym jest
 • Co znaczy Syntonik Kiedy odznaczająca się umiejętnością współżycia z ludźmi, mająca zdolność rozumienia uczuć, pragnień i reakcji innych osób co oznacza
 • Co znaczy Szajry Od czego zależy Anglii> zootechn. rasa najcięższych i największych koni pociągowych, wyhodowana w XIX w. w hrabstwach środkowej Anglii tłumaczenie
 • Co znaczy Sekwestracja Na czym polega ż) <łac. sequestratio> praw. zajęcie majątku lub ruchomości na rzecz państwa ? sekwestrator przykłady
 • Co znaczy Szwank Różnice m) krzywda, strata, szkoda, ujma, uszczerbek definicja
 • Co znaczy Salami Wady i zalety sucha kiełbasa z drobno mielonego mięsa oślego lub wieprzowego: salami węgierskie; 2. rodzaj wędzonego żółtego sera z mleka krowiego lub encyklopedia
 • Co znaczy Sferyczny Podobieństwa sphairikós> 1. mający kształt kuli, kulisty; 2. położony na powierzchni kuli; geometria sferyczna, trójkąt sferyczny jak działa
 • Co znaczy Skleroza Czemu twardy> przewlekła choroba polegająca na zmianach zwyrodnieniowych tętnic wskutek odkładania się w nich złogów zwapniającego się tłuszczu czy jest
 • Co znaczy Sztalugi Co gorsze malarzowi do ustawiania na nim malowanego obrazu na odpowiedniej wysokości i pod odpowiednim kątem: obraz na sztalugach, rozstawić pojęcie
 • Co znaczy Separatka Porównaj ż) <łac. separatus oddzielony, z niem. Separatzimmer> oddzielne, jednoosobowe pomieszczenie w szpitalu, więzieniu itp wyjaśnienie
 • Co znaczy Szprycować Porównanie 1. przemywać za pomocą płynu wytryskiwanego ze szprycy; spryskiwać, wstrzykiwać; 2. pot. narkotyzować się opis
 • Co znaczy Satrapa Dlaczego pers.> 1. pot. władca potężny i despotyczny, autokrata, tyran; 2. hist. zarządca prowincji w starożytnej Persji, także w Grecji i Rzymie informacje
 • Co znaczy Selektywny Jak lepiej przym.) reagujący tylko na pewne bodźce z pominięciem innych; wybiórczy ? selektywne widzenie, słyszenie znaczenie
 • Co znaczy Szeryf Kiedy fa naczelnik prowincji> 1. w USA: urzędnik lokalny o uprawnieniach sądowych i administracyjnych, egzekwujący prawo; 2. w średniowiecznej co znaczy
 • Co znaczy Sarmacki Od czego zależy przym.) mający cechy Sarmaty, właściwy Sarmacie: sarmacka kultura, sarmackie obyczaje krzyżówka
 • Co znaczy Sputnik Na czym polega m) sztuczny satelita Ziemi wystrzeliwany przez ZSRR w latach 1957–1961 ? sputnikowy co to jest
 • Co znaczy Studio Różnice n) 1. pomieszczenie w ośrodku radiowym lub telewizyjnym do nagrywania programów; 2. pracownia, atelier artysty ? studyjny słownik
 • Co znaczy Sygnalizować Wady i zalety czymś, podawać coś do wiadomości za pomocą sygnałów, nadawać, dawać sygnały; 2. pot. informować, zawiadamiać o czymś, dawać znać; także czym jest
 • Co znaczy Stylowy Podobieństwa określonym stylu; jednolity, estetyczny w swym charakterze, wyglądzie; zharmonizowany; 2. mający cechy stylu danej epoki; 3. odnoszący się co oznacza
 • Co znaczy Seroterapia Czemu leczę> med. leczenie chorób zakaźnych przez wstrzykiwanie surowic odpornościowych, zawierających odpowiednie przeciwciała tłumaczenie
 • Co znaczy Szetland Co gorsze północnych wybrzeży Szkocji> 1. wełna z owiec hodowanych na Szetlandach; 2. luźno skręcona przędza; także: gruba tkanina, sweter z tej przykłady
 • Co znaczy Solenny Porównaj przym.) <łac. solemnis, sollennis> uroczysty, poważny, wzniosły: solenna mina definicja
 • Co znaczy Scotch Porównanie m) taśma samoprzylepna: przylepić coś scotchem encyklopedia
 • Co znaczy Szrama Dlaczego ranie, blizna, znamię: mieć głęboką szramę na czole, długa szrama przez cały policzek, szrama po skaleczeniu jak działa
 • Co znaczy Szańcowy Jak lepiej przym.) mors statek szańcowy typ statku, którego pokład w części rufowej jest wzniesiony czy jest
 • Co znaczy Szlaban Kiedy bariera, służąca do zamykania i otwierania drogi na przejazdach kolejowych, rogatkach, na granicy itp.; zapora drogowa; 2. pot. zakaz pojęcie
 • Co znaczy Szeregować Od czego zależy układać coś w szereg, w określonym porządku; klasyfikować, porządkować wyjaśnienie
 • Co znaczy Szwarcować Na czym polega 1. pot. nielegalnie przewozić coś przez granicę; przemycać; 2. daw. smarować szwarcem; czernić, pomadować opis
 • Co znaczy Spazmofilia Różnice występujące głównie u dzieci wskutek wzmożonej pobudliwości nerwowo-mięśniowej, spowodowanej obniżeniem się wapnia w surowicy krwi informacje
 • Co znaczy Sentencja Wady i zalety sententia pogląd, sąd, zdanie, wyrok> 1. lapidarne zdanie wyrażające myśl ogólną o charakterze moralnym lub filozoficznym; aforyzm znaczenie
 • Co znaczy Stygmatyk Podobieństwa m) rel. osoba, u której pojawiają się stygmaty co znaczy
 • Co znaczy Status Czemu jednostki w grupie społecznej, stan prawny: status prawny firmy, status społeczny, zawodowy, osiągnąć wysoki status życiowy, mieć status krzyżówka
 • Co znaczy Seraj Co gorsze pot. harem, grupa fanek; 2. hist. pałac. sułtana w Stambule lub zarządcy prowincji w Turcji otomańskiej; także pomieszczenie dla kobiet co to jest
 • Co znaczy Solista Porównaj 1. artysta występujący solo, wykonawca utworu solowego lub partii solowej; 2. sport. zawodnik biorący udział w indywidualnej konkurencji słownik
 • Co znaczy Standaryzacja Porównanie ż) ustalenie standardów, wprowadzenie jednolitych norm, zwłaszcza w przemyśle, ujednolicenie produkcji; normalizacja czym jest
 • Co znaczy Scherzo Dlaczego n) muz. utwór o charakterze żywym, lekkim, zabawnym: zagrać scherza ? scherzando co oznacza
 • Co znaczy Sztylet Jak lepiej stilo> krótka kłująca broń biała o cienkiej, ostro zakończonej klindze mającej przekrój w kształcie trójkąta: pchnąć kogo sztyletem, wbić tłumaczenie
 • Co znaczy Strychnina Kiedy kulczyba> chem. farm. alkaloid otrzymywany z nasion kulczyby, biały, krystaliczny proszek o właściwościach silnie trujących; w lecznictwie przykłady
 • Co znaczy Sekta Od czego zależy sectio odcinam, secta droga, sposób życia od sequor idę za kimś> 1. grupa osób stanowiąca odłam wyznaniowy jakiegoś Kościoła, wyznająca definicja
 • Co znaczy Seksizm Na czym polega m) dyskryminacja człowieka (głównie kobiety) ze względu na płeć encyklopedia
 • Co znaczy Soteriologia Różnice występująca w wielu religiach wiara w zbawczą rolę bóstwa; 2. w teologii chrześcijańskiej: doktryna o odkupieniu świata przez Chrystusa jak działa
 • Co znaczy Stoik Wady i zalety Stoá Poikíl?, nazwa portyku w Atenach, gdzie nauczał Zenon, założyciel szkoły stoickiej> 1. zwolennik, przedstawiciel stoicyzmu; 2 czy jest
 • Co znaczy Sonar Podobieństwa navigation nawigacja + ranging obliczanie odległości> urządzenie nadawczo-odbiorcze używane do wykrywania obiektów zanurzonych w wodzie pojęcie
 • Co znaczy Siloe Czemu przen. coś uzdrawiającego wyjaśnienie
 • Co znaczy Szachować Co gorsze przeciwnikowi szacha, zmuszać go do osłonięcia króla przed atakiem; 2. zaskakiwać kogoś, trzymać w niepewności, utrudniać swobodę działania opis
 • Co znaczy Selekcjonować Porównaj dokonywać selekcji; wybierać informacje
 • Co znaczy Sorbet Porównanie m) napój z soku owocowego, podawany z lodem: sorbet cytrynowy znaczenie
 • Co znaczy Semafor Dlaczego phorós niosący> kolejowe urządzenie sygnalizacyjne w postaci wysokiego słupa z ruchomymi ramionami i światłami, których odpowiednie co znaczy
 • Co znaczy Synopsis Jak lepiej przegląd> 1. ogólny przegląd, zbiór publikacji naukowych na dany temat; 2. krótki tekst, zarys, streszczenie dzieła naukowego, literackiego krzyżówka
 • Co znaczy Sarong Kiedy obcisłej spódnicy, którą tworzy upięty na biodrach płat kolorowej tkaniny, noszony na Jawie, Malajach i w Tajlandii co to jest
 • Co znaczy Synteza Od czego zależy złożenie> 1. operacja myślowa, polegająca na ugrupowaniu różnych faktów i ustrukturowaniu ich w całość: synteza twórczości pisarza, synteza słownik
 • Co znaczy Synchronizować Na czym polega jednoczesny, utworzonego wg synchronism> uzgadniać w czasie kilka zjawisk, czynności, procesów itp., doprowadzać do ich jednoczesności czym jest
 • Co znaczy Spicz Różnice m) pot. przemówienie, mowa co oznacza
 • Co znaczy Skwer Wady i zalety m) niewielki miejski zieleniec: siedzieć na ławeczce na skwerze, sadzić kwiaty na skwerze ? skwerek tłumaczenie
 • Co znaczy Saraceni Podobieństwa wschodni> nazwa nadawana ludom ze stepów północno-zachodniej Arabii, w średniowieczu – Arabom, muzułmanom: wyprawy na Saracenów przykłady
 • Co znaczy Socjalizm Czemu od łac. socius wspólny> 1. ideologia społeczna i polityczna postulująca zlikwidowanie prywatnej własności na rzecz wspólnoty oraz szeroką definicja
 • Co znaczy Stabilizować Co gorsze doprowadzać do stanu trwałości, równowagi; utrwalać, ustalać, normować encyklopedia
 • Co znaczy Substytuować Porównaj 1. podstawiać, zastępować; 2. prawn. wyznaczać substytuta, pełnomocnika jak działa
 • Co znaczy Silentium Porównanie ndm) <łac.> cisza! milczcie czy jest
 • Co znaczy Sparring Sparing Dlaczego m) bokserska walka treningowa; towarzyski mecz o charakterze szkoleniowym: rozegrać sparing ? sparingowy, sparingpartner pojęcie
 • Co znaczy Samodzierżawie Jak lepiej n) samowładztwo, władza absolutna ? samodzierżca wyjaśnienie
 • Co znaczy Seans Kiedy m) pokaz: seans filmowy, spirytystyczny opis
 • Co znaczy Statuować Od czego zależy <łac. statuo> praw. ustanawiać, np. przepis, prawo informacje
 • Co znaczy Sicz Na czym polega ż) w XVI–XVII w. warowny obóz Kozaków zaporoskich znaczenie
 • Co znaczy Siudra Różnice m) członek najniższej kasty – klasy społecznej w Indiach co znaczy
 • Co znaczy Sepia Wady i zalety ciemnobrunatny stosowany w malarstwie akwarelowym oraz w rysunku piórkiem, otrzymywany niegdyś z wydzieliny ochronnej mątwy (sepia); 2 krzyżówka
 • Co znaczy Solano Podobieństwa n) śródziemnomorski upalny i wilgotny wiatr, wiejący na wschodnich wybrzeżach Hiszpanii co to jest
 • Co znaczy Segregacjonizm Czemu m) polityka segregacji rasowej, dyskryminowanie ludzi za przynależność do innej rasy słownik
 • Co znaczy Satyna Co gorsze miękka i delikatnie połyskliwa z prawej strony: bluzka z satyny ? satynowy: sukienka satynowa ? satynować co: papier satynowany czym jest
 • Co znaczy Sytuacyjny Porównaj wynikający z sytuacji: plan sytuacyjny; humor, komizm sytuacyjny humor, komizm polegający na zabawnym, nieoczekiwanym spiętrzeniu co oznacza
 • Co znaczy Sekciarz Porównanie się na argumenty i poglądy innych ludzi, odmienne od własnych lub własnej grupy; dogmatyk, doktryner; 2. członek sekty religijnej tłumaczenie
 • Co znaczy Seria Dlaczego szereg> 1. szereg następujących kolejno po sobie czynności, zdarzeń: seria nieszczęść; 2. zbiór przedmiotów jednakowych, stanowiących pewną przykłady
 • Co znaczy Syntonia Jak lepiej zgodność> psych. zdolność rozumienia uczuć, pragnień i reakcji innych osób oraz nawiązywania kontaktów z ludźmi definicja
 • Co znaczy Szafot Kiedy rusztowanie> hist. drewniane podwyższenie, na którym ścinano głowy skazanym na śmierć: prowadzić kogo na szafot, zginąć na szafocie encyklopedia
 • Co znaczy Sannjasin Od czego zależy porzucający> w hinduizmie: człowiek, który wyrzekł się świata, żebrzący asceta, mnich otoczony szacunkiem jak działa
 • Co znaczy Szacunek Na czym polega poważanie, poszanowanie, uznanie: głęboki, należny, niezwykły, ogólny szacunek, szacunek czego, dla czego, szacunek wobec czego, kogo czy jest
 • Co znaczy Sofistyka Różnice metoda argumentacji polegająca na wykorzystaniu wieloznaczności słów, nieścisłości i sofizmatów; 2. przen. stosowanie nieuczciwych pojęcie
 • Co znaczy Skandal Wady i zalety w Nowym Testamencie) skándalon zgorszenie> coś, co wywołuje zgorszenie i oburzenie; rzecz gorsząca, zawstydzająca; postępek przynoszący wyjaśnienie
 • Co znaczy Strabizm Podobieństwa m) med. zezowanie, zez opis
 • Co znaczy Sardoniczny Czemu przym.) <łac. sardoni(c)us, gr. sardónios szyderczy, gorzki, ironiczny> fraz. sardoniczny uśmiech: ironiczny, złośliwy, szyderczy informacje
 • Co znaczy Sybilliński Co gorsze przym.) zagadkowy, tajemniczy, niejasny: wypowiedź sybillińska znaczenie
 • Co znaczy Sublimować Porównaj 1. uszlachetniać, uwznioślać; 2. chem. fiz. o ciałach stałych: ulegać sublimacji; 3. psych. poddawać sublimacji swoje popędy, potrzeby co znaczy
 • Co znaczy Selenonautyka Porównanie ż) dział astronautyki dotyczący lotów na Księżyc krzyżówka
 • Co znaczy Szermierz Dlaczego m) 1. osoba uprawiająca szermierkę; 2. osoba walcząca za jakąś sprawę, ideę itp.; bojownik co to jest
 • Co znaczy Sygnatariusz Jak lepiej m) państwo zawierające umowę międzynarodową; osoba podpisująca umowę ? sygnować co, sygnatura słownik
 • Co znaczy Statut Kiedy statutum postanowione> zbiór praw, przepisów określających strukturę, zadania, sposób działania instytucji lub organizacji: statut partii czym jest
 • Co znaczy Startować Od czego zależy 2. brać udział w zawodach; 3. o samolocie, rakiecie itp.: rozpoczynać lot, wznosić się; 4. pot. rozpoczynać jakąś działalność, pracę w co oznacza
 • Co znaczy Salsefia Na czym polega ż) roślina warzywna mająca jadalny korzeń, uprawiana w Europie, kozibród lekarski tłumaczenie
 • Co znaczy Szamanizm Różnice praktyk religijnych, opartych na animizmie i instytucji szamanów, występujący u niektórych ludów Azji oraz wśród Eskimosów i Indian przykłady
 • Co znaczy Szkaplerz Wady i zalety schapelaere, z wł. scapolare, od łac. scapulae lm plecy> rel. a) część stroju zakonnego, np. u karmelitów, prostokątny płat sukna z otworem definicja
 • Co znaczy Szibah Podobieństwa m) u Żydów tradycyjny okres żałoby, pozostawanie w domu przez siedem dni po pogrzebie bliskiej osoby encyklopedia
 • Co znaczy Szagryn Czemu skóra cielęca, kozia lub owcza z groszkowanym licem, używana do wyrobu galanterii kaletniczej, obuwia i do oprawy książek; jaszczur jak działa
 • Co znaczy Segars Co gorsze pierścień osadzony luźno na maszcie, wykonany najczęściej z drewna, służący do zamocowania przedniego liku żagla (przy ożaglowaniu gaflowym czy jest
 • Co znaczy Szantaż Porównaj przen. wyśpiewać, tj. przyznać się do winy> sposób wyłudzania, wymuszania pieniędzy pod groźbą zabicia, represji, opublikowania pojęcie
 • Co znaczy Senior Porównanie członek rodu, rodziny; 2. hist. władca feudalny sprawujący władzę nad podległym mu wasalem ? senioralny, seniorat, senioria wyjaśnienie
 • Co znaczy Sukkot Sukot Dlaczego m) święto zakończenia zbiorów obchodzone na pamiątkę budowania szałasów w czasie pobytu Żydów na pustyni; Święto Szałasów, Kuczki opis
 • Co znaczy Szeregowy Jak lepiej zajmujący kolejne miejsce w szeregu, znajdujący się w szeregu; elektr. połączenie szeregowe połączenie elementów obwodu elektrycznego w informacje
 • Co znaczy Sezam Kiedy sesamon> 1. w baśniach wschodnich: miejsce przechowywania skarbów, skarbiec: Sezamie, otwórz się!; 2. roślina pochodząca z Indii, uprawiana znaczenie
 • Co znaczy Stymulować Od czego zależy od stimulus zaostrzony kij do popędzania kłuciem wołów> 1. pobudzać do działania, podniecać, zachęcać; 2. biol. wzmagać procesy życiowe co znaczy
 • Co znaczy Szuler Na czym polega hazardzista, od scholler, scholder gra hazardowa> oszust w grach karcianych ? szulerka, szulerstwo, szulerski: szulerskie sztuczki krzyżówka
 • Co znaczy Sens Różnice czuję> treść; właściwe znaczenie czegoś: głęboki, główny sens; sens artystyczny, filozoficzny, moralny; coś jest bez sensu, co za sens co to jest
 • Co znaczy Szatański Wady i zalety szatański Boletus satanas, grzyb trujący z rodziny borowikowatych (Boletaceae), o kapeluszu z wierzchu szarym, od spodu czerwonawym i o słownik
 • Co znaczy Superman Podobieństwa swoje nadzwyczajne siły i zdolności ponadludzkie w służbie dobra ludzkości, początkowo nazwa własna postaci komiksowej; 2. pot. mężczyzna czym jest
 • Co znaczy Stacjonować Czemu przez jakiś czas, mieć postój (najczęściej o wojsku); 2. daw. wyznaczać komuś lub czemuś miejsce postoju, pobytu co oznacza
 • Co znaczy Skandalizować Co gorsze wywoływać skandal, zgorszenie; gorszyć, oburzać tłumaczenie
 • Co znaczy Synderesis Synteresis Porównaj filoz wrodzona znajomość zasad moralnych, kierowanie się w postępowaniu sumieniem przykłady
 • Co znaczy Szejk Porównanie tytuł przywódców plemion arabskich; 2. w krajach arabskich tytuł używany wobec osób starszych i szanowanych; 3. tytuł niektórych przywódców definicja
 • Co znaczy Santon Dlaczego święty> 1. w krajach muzułmańskich: święty człowiek, derwisz, pustelnik; 2. arche ol. mała gliniana figurka przedstawiająca świętego encyklopedia
 • Co znaczy Szpiclować Jak lepiej szpiegować jak działa
 • Co znaczy Skanować Kiedy optycznym lub elektronicznym: przebiegać, przeglądać skanowany obiekt, obszar, rejestrując jego obraz pasmowo czy jest
 • Co znaczy Sybaryta Od czego zależy mieszkaniec miasta Sybaris; przen. człowiek zniewieściały (u Seneki), za gr. Sybarít?s mieszkaniec staroż. miasta Sýbaris w płd. Italii pojęcie
 • Co znaczy Skansen Na czym polega Skansen nazwa parku-muzeum w Sztokholmie> muzeum etnograficzne pod gołym niebem, gromadzące zabytki budownictwa ludowego, także dawne wyjaśnienie
 • Co znaczy Stanica Różnice schroniskiem turystycznym, wyposażona w przechowalnie sprzętu pływającego i warsztaty naprawcze; 2. osiedle wiejskie usytuowane na terenie opis
 • Co znaczy Skalpel Wady i zalety m) mały, bardzo ostry nóż chirurgiczny: skalpel chirurgiczny informacje
 • Co znaczy Szalupa Podobieństwa używana w celach ratowniczych, szkoleniowych, do komunikacji z lądem: szalupa ratunkowa, spuścić szalupę, płynąć szalupą ? szalupowy znaczenie
 • Co znaczy Scyntygrafia Czemu grapho piszę> med. metoda badania niektórych narządów (np. tarczycy) z wykorzystaniem wprowadzonej do organizmu substancji co znaczy
 • Co znaczy Socjalizacja Co gorsze towarzyski> socjol. proces kształtowania człowieka do życia w społeczeństwie; przekazywania mu systemu wartości, norm i wzorów kulturowych krzyżówka
 • Co znaczy Szatierka Porównaj ż) mały otwór u dołu drzwi albo ściany, pozwalający kotom przechodzić z pokoju do pokoju co to jest
 • Co znaczy Szansonetka Porównanie ż) przest. piosenka o lekkiej, wesołej treści, śpiewana w kabaretach, ogródkach kawiarnianych itp słownik
 • Co znaczy Stoicki Dlaczego stoików lub stoicyzmu, właściwy stoikom lub stoicyzmowi; 2. odznaczający się niezmąconym spokojem; niezachwiany, niewzruszony czym jest
 • Co znaczy Subway Jak lepiej ndm) metro, kolej podziemna co oznacza
 • Co znaczy Stylistyka Kiedy zajmująca się opisem, analizą porównawczą, interpretacją i systematyzacją stylów językowych; także: nauka o indywidualnych formach tłumaczenie
 • Co znaczy Sadyzm Od czego zależy Sade, 1740–1814, markiz fr., autor powieści erotyczno-perwersyjnych>1. skłonność do zadawania bólu drugiej osobie i czerpanie zadowolenia z przykłady
 • Co znaczy Skatologia Na czym polega ż) zbiór tekstów nt. ekskrementów ludzkich ? skatolog, skatologiczny: literatura skatologiczna definicja
 • Co znaczy Ora Se Różnice ż) pani encyklopedia
 • Co znaczy Szlachetny Wady i zalety wspaniałomyślny, prawy, bezinteresowny; 2. harmonijny, stylowy; 3. o substancjach, produktach: wysokogatunkowy, pierwszorzędny: szlachetny jak działa
 • Co znaczy Szafran Podobieństwa zafferano; z ar. za’far?n> 1. proszek koloru ciemnopomarańczowego, uzyskiwany z wysuszonych znamion słupka lub pręcików kwiatu krokusa czy jest
 • Co znaczy Sataniczny Czemu szatan> 1. mający cechy przypisywane szatanowi: zły, złośliwy, szatański, diabelski: sataniczny uśmieszek; 2. związany z kultem szatana pojęcie
 • Co znaczy Szampon Co gorsze pieniący się płyn do mycia włosów: myć włosy szamponem, szampon do włosów przetłuszczających się, normalnych, suchych, szampon z odżywką wyjaśnienie
 • Co znaczy Symbioza Porównaj współżycie> współżycie dwóch organizmów należących do różnych gatunków, rodzajów, korzystne dla każdego z nich: symbioza bakterii z opis
 • Co znaczy Snycerstwo Porównanie n) artystyczne rzemiosło, rzeźbienie w drewnie ? dawniej snycerz, snycerski, snycerka informacje
 • Co znaczy Sedativa Dlaczego lm) med. środki uspokajające, kojące znaczenie
 • Co znaczy Satanizm Jak lepiej m) kult Szatana; zło, szatańskość ? sataniczny: satanista, satanistyczny co znaczy
 • Co znaczy Szafir Kiedy wł. saffiro, p.-łac. sapphirus, p.-gr. sáppheiros (w Nowym Testamencie), z hebr. sappir> 1. intensywny kolor niebieski: szafir morza krzyżówka
 • Co znaczy Szampański Od czego zależy przym.) 1. pełen temperamentu, błyskotliwy, wesoły: szampański humor humor doskonały, świetny; 2. wino szampańskie co to jest
 • Co znaczy Sakramentalia Na czym polega sacramentum> w Kościele kat.: błogosławieństwa i inne czynności liturgiczne oraz rzeczy z tymi czynnościami związane (np. woda święcona słownik
 • Co znaczy Specyficzny Różnice specificus> właściwy wyłącznie danej osobie, danemu przedmiotowi, zjawisku, charakterystyczny dla kogoś lub czegoś; swoisty ? specyficzność czym jest
 • Co znaczy Samowar Wady i zalety używane do przygotowywania herbaty, składające się z podgrzewacza wody (węglem drzewnym) i małego pojemnika z kurkiem: samowar elektryczny co oznacza
 • Co znaczy Satyr Podobieństwa lubieżny, zwykle stary i brzydki; 2. w mitologii greckiej: bożek płodności i urodzaju, należący do świty Dionizosa, przedstawiany z rogami tłumaczenie
 • Co znaczy Sylogizm Czemu formalnej polegającej na tym, że z dwóch przesłanek, w których powtarza się ten sam termin, wyciąga się wynikającą z nich logicznie przykłady
 • Co znaczy Serwer Co gorsze komputer przeznaczony do obsługi wszystkich komputerówużytkowników danej sieci komputerowej, pozwalający uzyskać konsultację lub użyć banku definicja
 • Co znaczy Substytucja Porównaj substitutio podstawienie> 1. zastąpienie kogoś, czegoś kim, czym, podstawienie; 2. prawn. dyspozycja, przez którą dokonuje się encyklopedia
 • Co znaczy Sutanna Porównanie spódnica> strój duchownych katolickich, długa suknia, zwykle czarna, z niskim stojącym kołnierzem, zapinana z przodu na rząd małych jak działa
 • Co znaczy Synoptyk Dlaczego m) meteorolog zajmujący się opracowywaniem prognozy pogody ? synoptyka, synoptyczny czy jest
 • Co znaczy Stentorowy Jak lepiej przym.) donośny, bardzo silny: stentorowy głos pojęcie
 • Co znaczy Snob Kiedy maniery, tryb życia i sposób mówienia środowiska, które wydaje jej się lepsze, bardziej dystyngowane, oryginalniejsze, modniejsze niż wyjaśnienie
 • Co znaczy Szatan Od czego zależy z hebr. ś?t?n przeciwnik> 1. bibl. przywódca zbuntowanych aniołów, który stał się duchem zła, diabeł, czart; 2. pot. osoba będąca opis
 • Co znaczy Sakwojaż Na czym polega m) torba podróżna informacje
 • Co znaczy Staż Różnice m) próbny okres pracy przed objęciem samodzielnego stanowiska, praktyka: być na stażu ? stażysta, stażystka znaczenie
 • Co znaczy Skikjöring Wady i zalety sport zimowy, w którym osoba jadąca na nartach po śniegu albo lodzie ciągnięta jest na lince przez zwierzę lub pojazd co znaczy
 • Co znaczy Spekulować Podobieństwa zajmować się spekulacjami handlowymi; 2. myśleć abstrakcyjnie, zajmować się rozważaniami czysto teoretycz nymi; 3. przest. przemyśliwać krzyżówka
 • Co znaczy Stagnacja Czemu wszelkiego ruchu, jakiejkolwiek zmiany: stagnacja gospodarcza, stagnacja w handlu samochodami, stagnacja życia umysłowego co to jest
 • Co znaczy Sprytny Co gorsze sobie radzić, potrafi osiągać jakieś korzyści; 2. wyrażający, znamionujący spryt, świadczący o czyimś sprycie; 3. pot. pomysłowo zrobiony słownik
 • Co znaczy Sola Porównaj ż) smaczna morska ryba z grupy płastug o spłaszczonym ciele i oczami po prawej stronie czym jest
 • Co znaczy Stangret Porównanie m) osoba powożąca końmi, woźnica, furman co oznacza
 • Co znaczy Orita Se Dlaczego ż) panna tłumaczenie
 • Co znaczy Stypendium Jak lepiej żołd> pomoc finansowa wypłacana przez jakiś czas uczniom, studentom, pracownikom naukowym, artystom: stypendium naukowe, stypendium dla przykłady
 • Co znaczy Sos Kiedy międzynarodowy umowny sygnał nadawany alfabetem Morse’a, oznaczający niebezpieczeństwo, wzywanie pomocy (zwłaszcza przez statki definicja
 • Co znaczy Spekulant Od czego zależy m) człowiek trudniący się spekulacją, nieuczciwymi operacjami handlowymi encyklopedia
 • Co znaczy Szwejk Na czym polega Haška Przygody dobrego wojaka Szwejka> niepozorny człowiek broniący się przed biurokracją genialną mieszaniną sprytu i szyderstwa jak działa
 • Co znaczy Spektakl Różnice m) widowisko teatralne, baletowe, operowe; przedstawienie czy jest
 • Co znaczy Sepulkralny Wady i zalety przym.) <łac. sepulcralis, od sepulcrum grób> grobowy, nagrobkowy: sztuka, rzeźba, świątynia sepulkralna pojęcie
 • Co znaczy Solo Podobieństwa muz. utwór lub fragment utworu wykonany przez jednego muzyka (wokalistę lub instrumentalistę), występ jednego artysty: grać solo trąbkowe wyjaśnienie
 • Co znaczy Smoking Czemu strój męski, składający się z marynarki o jedwabnych wyłogach, kamizelki i spodni z wypustką wzdłuż zewnętrznych szwów bocznych: nosić opis
 • Co znaczy Schizofrenia Co gorsze phrén umysł> med. choroba psychiczna charakteryzująca się głównie otępieniem uczuciowym, osłabieniem zainteresowań i aktywności, utratą informacje
 • Co znaczy Szermierka Porównaj bronią białą; 2. walka sportowa dwóch przeciwników na broń białą; 3. dyscyplina sportowa obejmująca takie walki; 4. szermierka słowna znaczenie
 • Co znaczy Szachrować Porównanie prowadzić nieuczciwe interesy; oszukiwać co znaczy
 • Co znaczy Sintoizm Dlaczego m) kult przodków rodu (nadal żywy w wielu krajach Dalekiego Wschodu krzyżówka
 • Co znaczy Serenada Jak lepiej liryczny utwór muzyczny wykonywany zwykle pod oknem ukochanej: grać, śpiewać serenady; 2. kompozycja instrumentalna lub wokalna o co to jest
 • Co znaczy Socjalizować Kiedy 1. być sympatykiem socjalizmu, skłaniać się ku socjalizmowi; 2. ekon. zmieniać własność środków produkcji z prywatnej na społeczną słownik
 • Co znaczy Syntetyzm Od czego zależy malarstwie francuskim końca XIX w., polegający na radykalnym uproszczeniu form, stosowaniu płaskiej plamy barwnej oraz na odrzuceniu zasad czym jest
 • Co znaczy Snobizm Na czym polega m) sposób zachowania się, cechy właściwe snobom; postawa charakteryzująca snoba co oznacza
 • Co znaczy Stoicyzm Różnice człowieka na ból, przeciwności losu, panowanie nad sobą w trudnych sytuacjach, niewzruszony spokój; 2. grecka doktryna filozoficzna Zenona tłumaczenie
 • Co znaczy Shoah Wady i zalety ndm) słowo używane zwłaszcza w odniesieniu do tragedii Żydów w czasie drugiej wojny światowej przykłady
 • Co znaczy Sabotować Podobieństwa uniemożliwiać wykonanie czegoś, uprawiać sabotaż: sabotować zarządzenia władz, dyrekcji; 2. wykonywać jakąś pracę źle i powoli: sabotować definicja
 • Co znaczy Szantrapa Czemu ż) posp. obelżywie o niesympatycznej kobiecie encyklopedia
 • Co znaczy Suwerenny Co gorsze panujący> 1. polit. niepodległy, niezależny: państwo suwerenne; 2. pot. niezależny, samodzielny: suwerenna decyzja ? suwerenność: mieć jak działa
 • Co znaczy Szkarłat Porównaj ciemnoczerwonego, purpura: szkarłat krwi, szkarłat szaty królewskiej, oblać się szkarłatem; strój z tkaniny w takim odcieniu, zwłaszcza czy jest
 • Co znaczy Straty Porównanie posłanie, warstwa> pierwszy człon wyrazów złożonych, wskazujący na ich związek znaczeniowy z warstwą, układem warstw: stratygrafia pojęcie
 • Co znaczy Salicylowy Dlaczego chem., farm. kwas salicylowy pochodna salicylu, substancja używana jako środek przeciwfermentacyjny i przeciwgnilny, stosowana w przemyśle wyjaśnienie
 • Co znaczy Skalpować Jak lepiej zdzierać skalp z głowy pokonanego wroga opis
 • Co znaczy Staza Kiedy ostatni człon wyrazów złożonych, oznaczający zdolność organizmów do utrzymania stałej temperatury, stałego składu krwi: homeostaza informacje
 • Co znaczy Sfero Od czego zależy złożonych, wskazujący na ich związek znaczeniowy z kulą, kulistością: sferometr, sferyczny, stratosfera, chemisfera znaczenie
 • Co znaczy Sztokfisz Na czym polega m) ryba z rodziny dorszowatych, wypatroszona i wysuszona co znaczy
 • Co znaczy Sodomia Różnice rozpusty w staroż. Palestynie> zboczenie objawiające się uprawianiem stosunków seksualnych ze zwierzętami, zoofilia ? sodomita krzyżówka
 • Co znaczy Sawanna Wady i zalety ż) geogr. równina w regionach tropikalnych Afryki, Ameryki i Australii, porośnięta głównie trawą, step co to jest
 • Co znaczy Statysta Podobieństwa znaczenia, nieważna, bierna, biorąca udział w jakichś wydarzeniach, ale nieodgrywająca w nich żadnej roli: Iksiński był statystą w czasie słownik
 • Co znaczy Swastyka Czemu od svasti szczęście> 1. krzyż o równych ramionach załamanych pod kątem prostym w jedną (dowolną) stronę, indyjski symbol sakralny; 2. godło czym jest
 • Co znaczy Stearyna Co gorsze tłuszcz> biała lub żółtawa substancja krystaliczna używana m.in. do wyrobu świec, mydeł i past, także do impregnacji w przemyśle co oznacza
 • Co znaczy Stygmatyzm Porównaj m) rel występowanie stygmatów tłumaczenie
 • Co znaczy Seryjny Porównanie szereg> 1. wykonywany partiami, nie pojedynczo, zwykle według tego samego wzoru: produkcja seryjna; jeden z serii; 2. następujący jeden po przykłady
 • Co znaczy Synekura Dlaczego łac. sine cura bez troski> miejsce, stanowisko, pozycja przynoszące wysokie dochody, pensję, a niewymagające wiele pracy, intratna posada definicja
 • Co znaczy Synestezja Jak lepiej aísthesis jednoczesne postrzeganie (u Arystotelesa)> psych. występowanie wrażeń zmysłowych różnego typu przy bodźcu działającym na jeden encyklopedia
 • Co znaczy Sagan Kiedy m) duży żelazny garnek używany dawniej na wsi: nalać wodę do sagana ? saganek jak działa
 • Co znaczy Szlauch Od czego zależy m) rura z gumy, służąca zwykle do podlewania ogrodu; wąż czy jest
 • Co znaczy Stomatologia Na czym polega logia> gałąź medycyny zajmująca się chorobami ust i zębów, dentystyka ? stomatolog, stomatologiczny: gabinet stomatologiczny, badania pojęcie
 • Co znaczy Sakralny Różnice sacrale, od sacro świętość, z łac. sacrum> związany z kultem religijnym, religijny, kościelny: obiekty sakralne ? sakralizacja wyjaśnienie
 • Co znaczy Stiuk Wady i zalety m) szlachetny, jednobarwny, wielobarwny, czasem złocony tynk gipsowy używany do wyrobu rzeźb opis
 • Co znaczy Suplikacje Podobieństwa ż; lm) <łac. supplicatio> rel w Kościele kat.: religijne pieśni błagalne, śpiewane zwłaszcza w okresie klęsk informacje
 • Co znaczy Szmugiel Czemu kontrabanda: zajmować się szmuglem, uprawiać szmugiel, jeździć na szmugiel ? szmugler, szmuglerka, szmuglować co, przeszmuglować znaczenie
 • Co znaczy Subwencja Co gorsze subventio pomoc> kwota pieniężna przekazywana zwykle bezzwrotnie przez państwo, zbiorowość lokalną, organizację, mecenasa (sponsora co znaczy
 • Co znaczy Serwilizm Porównaj łac. servilis niewolniczy> służalczość, uniżoność, podporządkowanie się komuś: stosować serwilizm ? serwilista, serwilistyczny: postawa krzyżówka
 • Co znaczy Sangwinik Porównanie krew> człowiek o żywym, porywczym i zmiennym usposobieniu, szybko powstających i przemijających reakcjach uczuciowych (typ temperamentu co to jest
 • Co znaczy Scheda Dlaczego ż) <łac. scheda, scida karta, tabliczka z zapisem> spadek, spuścizna, dziedzictwo: otrzymać schedę, scheda po dziadkach słownik
 • Co znaczy Szpic Jak lepiej m) ostre zakończenie czegoś; czubek, wierzchołek czym jest
 • Co znaczy Szach Kiedy m) tytuł władców Iranu; monarcha noszący ten tytuł ? szachinszach, szachować co oznacza
 • Co znaczy Sztafeta Od czego zależy wł. staffetta goniec konny, od staffa strzemię> 1. konkurencja zespołowa w lekkiej atletyce, pływaniu i narciarstwie, w której każdy z tłumaczenie
 • Co znaczy Sapro Na czym polega wyrazów złożonych, wskazujący na ich związek znaczeniowy z gniciem szczątków roślinnych i zwierzęcych: saprobionty, saprofagi, saprofikacja przykłady
 • Co znaczy Stop Różnice nakazujący komuś natychmiastowe zatrzymanie się lub przerwanie jakiejś czynności; 2. w tekstach depesz: wyraz pełniący funkcję kropki; 3 definicja
 • Co znaczy Serwantka Wady i zalety oszklona szafka, w której umieszcza się ozdobne przedmioty, np. szkło, porcelanę, srebro: dziewiętnastowieczna mahoniowa serwantka encyklopedia
 • Co znaczy Systematyczność Podobieństwa ż) bycie systematycznym; dokładność, skrupulatność w wykonywaniu czegoś jak działa
 • Co znaczy Skolioza Czemu ż) <łac. scoliosis, od gr. skoliós krzywy> med. boczne skrzywienie kręgosłupa czy jest
 • Co znaczy Szkatuła Co gorsze ż) przest. pudełko, skrzynka, zwykle zdobione, do przechowywania kosztowności, pieniędzy itp. ? szkatułka pojęcie
 • Co znaczy Student Porównaj osoba pobierająca naukę na wyższej uczelni: student historii, student drugiego roku, wieczny student ? studenteria, studiować co, studentka wyjaśnienie
 • Co znaczy Sztab Porównanie organ dowodzenia w oddziałach i związ kach wszystkich rodzajów sił zbrojnych, kierujący przygotowaniem i prowadzeniem działań bojowych opis
 • Co znaczy Szodon Dlaczego m) gorący, słodki sos do deserów informacje
 • Co znaczy Sentymentalizować Jak lepiej z fr.> przest. przedstawiać coś, mówić o czymś w sposób sentymentalny; roztkliwiać się, rozrzewniać się nadmiernie znaczenie
 • Co znaczy Showman Kiedy m) 1. osoba związana z show-biznesem; 2. człowiek, który lubi występować publicznie, bawić publiczność co znaczy
 • Co znaczy Spazmolityczny Od czego zależy przym.) leki spazmolityczne leki działające rozkurczowo na mięśnie krzyżówka
 • Co znaczy Spektrometria Na czym polega się pomiarami długości fali promieniowania elektromagnetycznego w widmach optycznych oraz natężenia promieniowania o różnych długościach co to jest
 • Co znaczy Szafarz Różnice spokrewnione z niem. schaffen porządkować> 1. w dawnej Polsce: a) na dworze magnackim i folwarku szlacheckim: osoba zarządzająca spiżarnią słownik
 • Co znaczy Skaut Wady i zalety m) harcerz: wycieczka, obóz skautów ? skauting, skautowski: obóz, strój, proporczyk skautowski czym jest
 • Co znaczy Specyfik Podobieństwa m) lek sprzedawany w aptekach w stanie gotowym co oznacza
 • Co znaczy Seksapil Czemu m) fizyczna atrakcyjność, wygląd działający podniecająco na zmysły osób płci odmiennej tłumaczenie
 • Co znaczy Sukmana Co gorsze ż) męskie, długie, rozszerzające się ku dołowi okrycie wierzchnie, dawniej noszone na wsi: nosić sukmanę przykłady
 • Co znaczy Sacrum Porównaj się do wszystkiego, co uznaje się za świętość (przeciwieństwo profanum): coś należy do sfery sacrum ? sakra, sakralny, sakralizacja definicja
 • Co znaczy Sedentarny Porównanie zool. o zwierzętach wodnych: osiadły na dnie lub na jakichś przedmiotach znajdujących się pod wodą; 2. przest. siedzący, pozbawiony ruchu encyklopedia
 • Co znaczy Szaweł Dlaczego człowiek nagle przeobrażający się z wroga i prześladowcy jakiejś idei w jej zwolennika i obrońcę (jak biblijny Szaweł, po nawróceniu się – jak działa
 • Co znaczy Szala Jak lepiej przeznaczona do kładzenia na niej ważonego ciężaru lub każda z dwóch symetrycznie umieszczonych części wagi, przeznaczonych do umieszczania czy jest
 • Co znaczy Szkutnictwo Kiedy n) budowanie małych jednostek pływających ? szkuta, szkutnik, szkutniczy pojęcie
 • Co znaczy Symbol Od czego zależy znak umowny pełniący funkcję zastępczą wobec przedmiotu, przywodzący na myśl ów przedmiot: wiadomy, znany, żywy symbol; 2. określony znak wyjaśnienie
 • Co znaczy Szmirowaty Na czym polega przym.) mający cechy właściwe szmirze; kiczowaty: szmirowaty film, szmirowate romansidło, szmirowata sztuka opis
 • Co znaczy Subordynacja Różnice podporządkowanie> podporządkowanie się regułom dyscypliny, posłuszeństwo osobie wyższej rangą: wojskowa subordynacja, przestrzegać informacje
 • Co znaczy Scaramuccia Wady i zalety m) postać żołnierza samochwała, awanturnika i tchórza z komedii dell’arte; przen. człowiek o takich cechach znaczenie
 • Co znaczy Sceptycyzm Podobieństwa wątpiący> 1. powątpiewanie, niedowierzanie: przyjmować coś ze sceptycyzmem, traktować kogo, co ze sceptycyzmem, odnosić się do kogo, czego co znaczy
 • Co znaczy Standard Czemu życia, niski, wysoki standard, wyrób odpowiadający standardom światowym> standardowo, standardowy, standaryzacja, standaryzacyjny krzyżówka
 • Co znaczy Szpiegować Co gorsze 1. trudnić się szpiegostwem, być szpiegiem; 2. śledzić kogoś ? szpieg, szpiegostwo co to jest
 • Co znaczy Stenofagi Porównaj m; lm) zool. organizmy odżywiające się niewieloma rodzajami lub jednym rodzajem pokarmu słownik
 • Co znaczy Skrub Porównanie m) busz australijski o niskiej, rozgałęzionej roślinności czym jest
 • Co znaczy Szwindlować Dlaczego pot. robić szwindle, oszukiwać, kręcić w interesach co oznacza
 • Co znaczy Serial Jak lepiej m) film telewizyjny składający się z odcinków: odcinek pilotażowy nowego serialu tłumaczenie
 • Co znaczy Szturmować Kiedy zdobywać coś szturmem; atakować, nacierać: szturmować co czym – do czego, szturmować wyjścia, szturmować kogo czym przykłady
 • Co znaczy Samisen Od czego zależy m) muz. trzystrunowy japoński instrument muzyczny, przypominający bandżo definicja
 • Co znaczy Subkultura Na czym polega zwyczajowe przyjęte i obowiązujące w grupie społecznej stanowiącej część większej zbiorowości, odmienne od przyjętych przez ogół encyklopedia
 • Co znaczy Stenotypista Różnice osoba odtwarzająca tekst z notatek stenograficznych za pomocą stenograficznej lub zwykłej maszyny do pisania jak działa
 • Co znaczy Sahib Wady i zalety m) w Indiach tytuł wyrażający szacunek, którym zwracano się do mężczyzny, także Europejczyka czy jest
 • Co znaczy Subtelny Podobieństwa coś charakteryzujące się wrażliwością, delikatnością: subtelny człowiek, subtelne zachowanie; 2. trudny do uchwycenia umysłem, zmysłami, o pojęcie
 • Co znaczy Siodzi Czemu ndm) papierowy parawan służący jako ściana lub rozsuwane drzwi w typowych japońskich mieszkaniach wyjaśnienie
 • Co znaczy Sydero Co gorsze pierwszy człon wyrazów złożonych, wskazujący na ich związek znaczeniowy z żelazem: syderyt, syderytyzacja opis
 • Co znaczy Syntetyczny Porównaj synthetikós wchodzący w skład czegoś, składowy> otrzymywany sztucznie w wyniku syntezy: materiały, tworzywa, substancje, włókna syntetyczne informacje
 • Co znaczy Syntagma Porównanie zestrój, oddział wojska w szyku> jęz. grupa słów połączonych związkiem składniowym, tworząca jednostkę funkcjonalną (i semantyczną) w znaczenie
 • Co znaczy Sterylizacja Dlaczego chemiczne niszczenie drobnoustrojów dla celów antyseptycznych, wyjaławianie: sterylizacja narzędzi chirurgicznych, sterylizacja mleka co znaczy
 • Co znaczy Saturnalia Saturnalie Jak lepiej Rzymie: święto ku czci Saturna, boga rolnictwa, obchodzone w grudniu przez kilka dni, połączone z dawaniem sobie nawzajem drobnych krzyżówka
 • Co znaczy Sadha Kiedy m; ndm) hinduski wędrowny asceta otaczany powszechną czcią co to jest
 • Co znaczy Skrypt Od czego zależy napisane> typ podręcznika dla studentów, zawierającego wykłady z danej dziedziny: skrypt do ekonomii uczyć się ze skryptu ? skryptowy; 2 słownik
 • Co znaczy Synoptyczny Na czym polega synoptikós obejmujący wszystko jednym spojrzeniem> 1. pozwalający uchwycić różne części całości: tablice synoptyczne; 2. rel. ewangelie czym jest
 • Co znaczy Szyfrować Różnice zapisywać coś szyfrem; przekazywać informacje za pomocą szyfru co oznacza
 • Co znaczy Szpaler Wady i zalety dwa równoległe szeregi drzew lub krzewów tworzących aleję: szpaler cyprysów; 2. dwa równoległe szeregi ludzi ustawionych po dwóch stronach tłumaczenie
 • Co znaczy Symptom Podobieństwa sýmpt?ma przypadek> objaw, oznaka, zapowiedź czegoś, zwłaszcza ujemnego zjawiska: symptom choroby, zmęczenia, symptomy katastrofy przykłady
 • Co znaczy Symplifikacja Czemu powodujące jednocześnie spłycenie: symplifikacja cudzych poglądów> symplicystyczny, symplifikować co, symplistyczny definicja
 • Co znaczy Spirytualizm Co gorsze spiritualis duchowy> doktryna filozoficzna uznająca materię i umysł za dwie odrębne substancje i przyznająca wyższość umysłowi encyklopedia
 • Co znaczy Szyici Porównaj Alego> odłam muzułmanów, uznający jedynie Koran, rozpowszechniony w Iranie, Pakistanie i Iraku; osoby tego wyznania jak działa
 • Co znaczy Slapstick Porównanie m) komediowy film, zwłaszcza dawny, gagowy, o niewyszukanym humorze, prostacka błazenada ? slapstickowy: komedia slapstickowa czy jest
 • Co znaczy Szlachtuz Dlaczego m) przest. rzeźnia ? szlachtować: szlachtować bydło, zaszlachtować, zaszlachtowany pojęcie
 • Co znaczy Solmizacja Jak lepiej śpiewać gamę sylabami (od sylab sol – fa – mi> muz. system wprowadzony w XI w. przez włoskiego muzyka Gwidona z Arezzo, polegający na wyjaśnienie
 • Co znaczy Strajk Kiedy pracy przez pracowników, bę dące formą walki o realizację ich żądań ekonomicznych, politycznych: strajk powszechny, okupacyjny, włoski opis
 • Co znaczy Sortować Od czego zależy rozdzielać coś na grupy, kategorie według pokrewieństwa lub określonych cech, segregować coś według gatunków, rodzajów ? posortować informacje
 • Co znaczy Szeherezada Na czym polega ż) bohaterka i narratorka Baśni z tysiąca i jednej nocy znaczenie
 • Co znaczy Sytuować Różnice rozmieszczać, umieszczać coś gdzieś; umiejscawiać, lokować co znaczy
 • Co znaczy Scrabble Wady i zalety wyszukiwać> gra, w której może uczestniczyć od dwóch do czterech osób; każdy z graczy dostaje pewną liczbę żetonów z wypisanymi literami krzyżówka
 • Co znaczy Stereo Podobieństwa oparty na zasadach stereofonii, pozwalający odtwarzać i przekazywać dźwięki tak, aby u słuchacza wywołać wrażenie przestrzennego co to jest
 • Co znaczy Solilokwium Czemu n; odm. w lm) <łac. soliloquium> rozmowa z samym sobą; monolog sceniczny: wygłosić solilokwium słownik
 • Co znaczy Shaker Co gorsze m) metalowe naczynie do mieszania składników koktajlu przez potrząsanie: mieszać koktajl w shakerze czym jest
 • Co znaczy Sztubak Porównaj m) uczeń, uczniak: zachować się, postępować jak sztubak ? sztubacki co oznacza
 • Co znaczy Stuła Porównanie stol> część stroju liturgicznego księży katolickich w formie pasa tkaniny zawieszanego symetrycznie na szyi tłumaczenie
 • Co znaczy Sarkoma Dlaczego ż) med. nowotwór złośliwy rozwijający się bardzo szybko i wcześnie dający przerzuty; mięsak przykłady
 • Co znaczy Sic Jak lepiej <łac. tak!> autorska uwaga potwierdzająca, że cytat, zacytowany wyraz lub wyrażenie wystąpiły w takim właśnie, nie innym kształcie definicja
 • Co znaczy Schlagwort Kiedy m) celne słówko, trafne, dowcipne wyrażenie, hasło encyklopedia
 • Co znaczy Sekundant Od czego zależy in a duel), od łac. secundus najbliższy, towarzyszący> 1. daw. osoba uczestnicząca w pojedynku jako pośrednik i świadek: być czyim jak działa
 • Co znaczy Safizm Na czym polega m) homoseksualizm kobiecy, miłość lesbijska czy jest
 • Co znaczy Socjeta Różnice towarzysz> 1. grupa ludzi zajmujących w społeczeństwie pozycje cieszące się wysokim prestiżem, elita: należeć do socjety; 2. dawn pojęcie
 • Co znaczy Stryczek Wady i zalety pętlą do wieszania skazańców; 2. pot. kara śmierci przez powieszenie: łapać kogo na stryczek, grozi komu stryczek, pójść na stryczek wyjaśnienie
 • Co znaczy Subiekt Podobieństwa poznająca i działająca, przeciwstawiona światu zewnętrznemu jako przedmiotowi poznania; podmiot; 2. jęz. podmiot; subiectum; 3. przest opis
 • Co znaczy Song Czemu lub ulicznej o treściach obyczajowych i charakterze satyry społecznej lub politycznej: śpiewać songi ? protest song informacje
 • Co znaczy Saksy Co gorsze lm) okresowa praca zarobkowa poza granicami Polski, często nielegalna: wyjechać na saksy znaczenie
 • Co znaczy Spaghetti Porównaj n; ndm) cienki, długi makaron, popularny we Włoszech co znaczy
 • Co znaczy Sygnał Porównanie umowny znak o treści informacyjnej lub ostrzegawczej: czerwony, zielony sygnał, ostatni, alarmowy, flagowy, ostrzegawczy; sygnał radiowy krzyżówka
 • Co znaczy Syndyk Dlaczego z gr. sýndikos obrońca prawny, członek sądu kolegialnego> zarządca masy upadłościowej przedsiębiorstwa wyznaczony przez sąd w imieniu co to jest
 • Co znaczy Sufragan Jak lepiej wspieram (kogoś)> rel. biskup podlegający wyższemu biskupowi, pomocnik ordynariusza niemający własnej diecezji słownik
 • Co znaczy Szarżować Kiedy 1. nacierać, atakować; 2. przesadzać w czymś; przejaskrawiać coś czym jest
 • Co znaczy Surrealizm Od czego zależy artystyczny powstały ok. 1922– 1923, odrzucający systematycznie wszelkie konstrukcje logiczne umysłu i usiłujący wyzwolić spod kontroli co oznacza
 • Co znaczy Stachanowiec Na czym polega m)
 • Co znaczy Sekciarstwo Różnice zasklepianie się w pewnych poglądach, upór; doktrynerstwo jako charakterystyczne cechy członka sekty religijnej; 2. działalność sekty, m.in przykłady
 • Co znaczy Siwa Wady i zalety m) w hinduizmie bóg narodzin i śmierci definicja
 • Co znaczy Skio Skia Podobieństwa człon wyrazów złożonych, wskazujący na ich związek znaczeniowy z cieniem: skiagrafia, skiaskopia, skiofile encyklopedia
 • Co znaczy Smecz Czemu m) w tenisie lub badmintonie szybkie uderzenie wysokiej piłki; ścinka, ścięcie ? smeczować, smeczowy jak działa
 • Co znaczy Sztorm Co gorsze której wieje bardzo silny i porywisty wiatr, powodujący powstawanie wysokich fal z długimi, załamującymi się grzebieniami: gwałtowny czy jest
 • Co znaczy Scysja Porównaj łac. scissio rozdarcie> spór, kłótnia, zatarg, ostra wymiana zdań: mieć z kim scysję, doszło do scysji, scysja wybuchła, ostra, krótka pojęcie
 • Co znaczy Szantażysta Porównanie m) osoba stosująca szantaż, szantażująca kogoś wyjaśnienie
 • Co znaczy Sympatia Dlaczego gr. sympátheia> 1. życzliwy, przychylny, przyjazny stosunek do kogoś, rzadziej do czegoś; 2. pot. osoba płci odmiennej, którą się lubi, w opis
 • Co znaczy Sztolnia Jak lepiej górn. wyrobisko korytarzowe, poziome albo lekko nachylone w kierunku wlotu, prowadzące ze stoku góry w głąb do złóż kopaliny użytecznej informacje
 • Co znaczy Steno Kiedy człon wyrazów złożonych, mających znaczenie: wąskość, ograniczenie, jednorodność, niewielki rozmiar: stenofagi, stenogram znaczenie
 • Co znaczy Seksualizm Od czego zależy m) zagadnienia seksualne, zainteresowanie zagadnieniami płci ? seksualny, seksuolog, seksuologia co znaczy
 • Co znaczy Się Solidaryzować Na czym polega poczuwać się do współodpowiedzialności, współdziałania z kimś; 2. zgadzać się z kimś w jakiejś sprawie, być jednomyślnym, solidarnym krzyżówka
 • Co znaczy Sekutnica Różnice ż) pot. kobieta kłótliwa, dokuczliwa co to jest
 • Co znaczy Syrynga Wady i zalety zamienionej w trzcinę, z której bożek Pan zrobił instrument muzyczny> instrument muzyczny, fletnia Pana słownik
 • Co znaczy Stylizacja Podobieństwa opracowanie tekstu; 2. kształtowanie dzieła artystycznego zgodnie z wymaganiami określonego stylu; stylizowanie; 3. szt. w plastyce czym jest
 • Co znaczy Bar Snack Czemu m) całodzienny bar samoobsługowy, gdzie podaje się kanapki lub szybkie dania: przekąsić coś w snack-barze co oznacza
 • Co znaczy Sake Co gorsze ndm) japoński napój alkoholowy otrzymywany przez fermentację ryżu tłumaczenie
 • Co znaczy Sensor Porównaj m) czujnik: radio z sensorami, wyłącznik sensorowy przykłady
 • Co znaczy Supernowa Supernova Porównanie nowy> gwiazda zmienna, której jasność wzrasta nagle wraz z wyrzucaniem przez nią zewnętrznych warstw materii, prawdopodobnie przy definicja
 • Co znaczy Soldateska Dlaczego od soldato żołnierz> 1. rządząca grupa wojskowych: krwawe rządy soldateski; 2. daw. żołnierze brutalni, żołdacy encyklopedia
 • Co znaczy Sztyft Jak lepiej małą główką lub bez główki; cienki pręcik metalowy; trzpień; także: ćwiek drewniany; 2. perfumy, dezodorant w postaci stałej, w kształcie jak działa
 • Co znaczy Synchronizacja Kiedy doprowadzenie dwóch lub więcej zjawisk, procesów, czynności itp. do zgodności ich przebiegu w czasie; synchronizm; 2. w filmie dźwiękowym czy jest
 • Co znaczy Szeklować Od czego zależy żegl. umocowywać liny, łańcuchy za pomocą szekli; szaklować pojęcie
 • Co znaczy Solecyzm Na czym polega soloikismós, od Soloi, miasto w Azji Mniejszej, którego mieszkańcy – koloniści – mówili źle po grecku> jęz. błąd składniowy wyjaśnienie
 • Co znaczy Spazmatyczny Różnice przym.) mający charakter ataku nerwowego; kurczowy, drgawkowy, konwulsyjny opis
 • Co znaczy Stylizować Wady i zalety formułować w określony sposób jakąś wypowiedź; 2. nadawać dziełu literackiemu cechy określonego stylu; 3. szt. w plastyce: przedstawiać informacje
 • Co znaczy Socjo Podobieństwa wyrazów złożonych, wskazujący na ich związek znaczeniowy ze społeczeństwem lub zjawiskami społecznymi: socjo logia, socjografia znaczenie
 • Co znaczy Sanacja Czemu w Polsce międzywojennej obóz zwolenników J. Piłsudskiego, który dokonał przewrotu wojskowego (w maju 1926 r.) pod hasłem uzdrowienia co znaczy
 • Co znaczy Secam Co gorsze sekwencyjne kolory pamiętane> jeden ze sposobów kodowania sygnałów w telewizji barwnej, pierwszy w Europie (przed PAL-em krzyżówka
 • Co znaczy Sztafaż Porównaj uzupełniające składniki kompozycji, luźno związane z tematem obrazu, np. postacie ludzi malowane jedynie w celu ożywienia krajobrazu lub co to jest
 • Co znaczy Specjalny Porównanie od species wygląd, gatunek osobny> 1. odnoszący się, należący do jednego, określonego przedmiotu, zjawiska, zagadnienia słownik
 • Co znaczy Szeląg Dlaczego moneta bita od XIV w. przez Krzyżaków, od XV w. w miastach pruskich; b) w Polsce (XVI–XVIII w.) drobna moneta miedziana o różnej wartości w czym jest
 • Co znaczy Skarabeusz Jak lepiej czczony w starożytnym Egipcie jako święty żuk, bóstwo wschodzącego słońca; 2. egipski kamień kultowy przedstawiający skarabeusza co oznacza
 • Co znaczy Samarytanin Kiedy starożytnej Palestynie> 1. biblijna postać, symbol miłosierdzia: miłosierny samarytanin; 2. osoba śpiesząca z pomocą chorym, miłosierna tłumaczenie
 • Co znaczy Sygnować Od czego zależy podpisywać, oznaczać coś odpowiednim znakiem lub nazwiskiem przykłady
 • Co znaczy Spekulatywny Na czym polega speculativus> oparty na myśleniu abstrakcyjnym: spekulatywne myślenie, umysł spekulatywny; oderwany od życia; spekulacyjny definicja
 • Co znaczy Szałwia Różnice Salvia, wonna roślina z rodziny jasnotowatych, Lamiaceae (wargowych, Labiatae), występująca na całej kuli ziemskiej; niektóre gatunki encyklopedia
 • Co znaczy Sztormiak Wady i zalety m) strój nieprzemakalny, noszony zwłaszcza przez żeglarzy i marynarzy jak działa
 • Co znaczy Sokratyczny Podobieństwa e., filozof gr.> charakterystyczny dla Sokratesa, właściwy szkole Sokratesa: metoda sokratyczna metoda nauczania polegająca na zadawaniu czy jest
 • Co znaczy Sos Czemu potraw, płynny lub półpłynny, zawiesisty, o różnych smakach: sos pomidorowy, chrzanowy, majonezowy; sos czekoladowy, malinowy, waniliowy pojęcie
 • Co znaczy Substancja Co gorsze majątek, od łac. sub-sto istnieję, stoję mocno, wytrzymuję (dosł. stoję pod czymś)> 1. materia, ciało, rzecz, przedmiot materialny; 2 wyjaśnienie
 • Co znaczy Standaryzować Porównaj ustalać standard określonych wyrobów; ujednolicać, normalizować opis
 • Co znaczy Degustacja Degrengolada Stopniowa Porównanie smakowanie, próbowanie produktu przez specjalistów dla oceny jego jakości, smaku: degustacja wina degustować, degustator, zdegustowany informacje
 • Co znaczy Szlagier Dlaczego piosenka, hit: lista szlagierów; coś, co stało się, ma być modne, popularne: szlagierem tegorocznej mody jesiennej będą garnitury damskie znaczenie
 • Co znaczy Syntaksa Jak lepiej składnia, z gr. sýntaxis zestrój, szyk wojskowy, konstrukcja składniowa> dział gramatyki zajmujący się budową zdania, składnia co znaczy
 • Co znaczy Sybilla Kiedy starożytnych Greków i Rzymian: wieszczka i kapłanka Apollina; jedna z nich, Sybilla z Kume, była słynna ze swych ksiąg krzyżówka
 • Co znaczy Szalowanie Od czego zależy stanowiąca pokrycie ściany budynku, wykopu itp., umacniająca konstrukcję i uszczelniająca ją; 2. techn. prowizoryczna konstrukcja drewniana co to jest
 • Co znaczy Siatsu Na czym polega ndm) masaż relaksacyjny, ugniatanie palcami jakiejś części ciała, by usunąć zmęczenie lub uśmierzyć ból słownik
 • Co znaczy Subretka Różnice farsach: postać sprytnej pokojówki, inspiratorki intryg; także: aktorka grająca takie postacie; 2. daw. pokojówka czym jest
 • Co znaczy Szok Wady i zalety emocja, wstrząs psychiczny, wywołane jakimś gwałtownym przeżyciem; 2. med. groźne dla życia zaburzenia czynności organizmu, będące reakcją co oznacza
 • Co znaczy Stretching Podobieństwa m) forma gimnastyki polegająca na wykonywaniu ćwiczeń rozciągających i rozluźniających mięśnie tłumaczenie
 • Co znaczy Seminarium Czemu zajęcia dydaktyczne kierowane przez profesora: seminarium magisterskie, prowadzić seminarium, seminarium dla studentów czwartego roku przykłady
 • Co znaczy Szajba Co gorsze ż) techn. okrągła płytka metalowa z otworem, którą się podkłada pod główkę śruby lub pod nakrętkę; podkładka definicja
 • Co znaczy Spacja Porównaj między wyrazami lub literami tekstu (druk rozstrzelony): robić spacje ? spacjować co, wyspacjować, spacjowanie encyklopedia
 • Co znaczy Szalować Porównanie deskami ściany budynku, wykopu itp. w celu umocnienia konstrukcji, uszczelnienia lub dla dekoracji ? szalowanie, szalunek jak działa
 • Co znaczy Sznur Dlaczego postronek z nici lub włókien lnu, konopi, bawełny, jedwabiu itp.: cienki, gruby, mocny, bawełniany, druciany, konopny, rzemienny czy jest
 • Co znaczy Szereg Jak lepiej czäri(g) wojsko> 1. rząd, ciąg utworzony z osób lub rzeczy; osoby lub rzeczy ustawione, znajdujące się w jednej linii; chem. szereg pojęcie
 • Co znaczy Scenariusz Kiedy scenario; z łac. scenarius sceniczny)> 1. tekst stanowiący podstawę dzieła filmowego lub programu telewizyjnego, zawierający opis wyjaśnienie
 • Co znaczy Specjalizować Od czego zależy specjalności; wyodrębniać na podstawie pewnych kryteriów; 2. rzad. czynić kogoś specjalistą w jakiejś dziedzinie opis
 • Co znaczy Syfilis Na czym polega poematu Fracastora Syphilis sive Morbus Gallicus (1530 r.), w którym tą nową (wówczas) chorobą zostaje dotknięty pasterz o im. Syphilus informacje
 • Co znaczy Szwajcar Różnice m) 1. Szwajcar – obywatel Szwajcarii; 2. przest. portier, odźwierny znaczenie
 • Co znaczy Systematyzacja Wady i zalety ż) ujmowanie czegoś w system, porządkowanie według określonych zasad; systematyzowanie co znaczy
 • Co znaczy Syn Podobieństwa mający znaczenie: z, razem, wspólnie, jednocześnie: synantrop, synchronia, synchron, synchronizacja, synchronizator, synchronizm krzyżówka
 • Co znaczy Sceptyczny Czemu skeptikós, od sképtomai obserwuję krytycznie> 1. wyrażający sceptycyzm, niedowierzający, powątpiewający; 2. krytycznie ustosunkowany do co to jest
 • Co znaczy Sedes Co gorsze m) <łac. to, na czym się siedzi> muszla klozetowa z pokrywą słownik
 • Co znaczy Silos Porównaj do przechowywania ziarna; 2. zbiornik przeznaczony do kiszenia paszy dla zwierząt i przechowywania kiszonek; 3. zbiornik do przechowywania czym jest
 • Co znaczy Szarża Porównanie kawalerii; atak: brawurowa, gwałtowna, szalona, wściekła szrża, szarża na co, odeprzeć, wytrzymać szarżę; 2. ranga, stopień w hierarchii co oznacza
 • Co znaczy Systematyzować Dlaczego układać coś w system lub według określonego systemu; porządkować, klasyfikować ? systematyzacja tłumaczenie
 • Co znaczy Sumpt Jak lepiej m) <łac. sumptus> koszt, wydatek: wydać książkę własnym sumptem przykłady
 • Co znaczy Sarkazm Kiedy złośliwość, szyderstwo: w jego wypowiedzi zabrzmiał sarkazm, mówić z sarkazmem, uwaga pełna sarkazmu ? sarkastyczny definicja
 • Co znaczy Szmugler Od czego zależy m) rzad przemytnik encyklopedia
 • Co znaczy Spec Na czym polega specjalista w jakiejś dziedzinie; fachowiec, znawca: spec od czego, w dziedzinie czego, spec w swoim fachu, być, stać się specem od czego jak działa
 • Co znaczy Sekwoja Różnice 1770–1843), przywódca indiański i uczony, m.in. twórca alfabetu języka plemienia Czirokezów> wiecznie zielone drzewo iglaste osiągające 100 czy jest
 • Co znaczy Satyra Wady i zalety utwór, zwykle wiersz, w którym autor drwi z przywar ludzkich, ośmiesza i piętnuje wady; 2. ogół utworów mających taki charakter: ostra pojęcie
 • Co znaczy Scholastyka Podobieństwa z łac. scholastica lm dysputy szkolne; od schola szkoła> 1. pot. dogmatyczne filozofowanie, werbalizm, tradycjonalizm; 2. filoz. główny wyjaśnienie
 • Co znaczy Szarlatan Czemu mistyfikator, oszust, osoba korzystająca z łatwowierności ludzkiej przez zwodzenie ich swoimi rzekomymi umiejętnościami ? szarlatański opis
 • Co znaczy Streaking Co gorsze happening polegający na przebieganiu nago przez ulicę albo inne miejsce publiczne informacje
 • Co znaczy Sejsmo Porównaj człon wyrazów złożonych, wskazujący na ich związek znaczeniowy z trzę sieniem ziemi, ruchami tektonicznymi: sejsmiczny, sejsmika znaczenie
 • Co znaczy Slump Porównanie m) ekon. zastój, depresja w gospodarce co znaczy
 • Co znaczy Symultanizm Dlaczego jednoczesne dzianie się, odbywanie się czegoś; jednoczesność; 2. szt. a) metoda stosowana w sztuce średniowiecznej, polegająca na grupowym krzyżówka
 • Co znaczy Sprint Jak lepiej m) wyścig na krótkim dystansie w biegach, kolarstwie, pływaniu itp.: sprint na sto metrów ? sprinter, sprinterka co to jest
 • Co znaczy Stancja Kiedy stanza pokój, izba), przez pomieszanie ze stacja w daw. zn. postój, miejsce postoju (z łac. statio)> 1. daw. mieszkanie, pokój, zwykle z słownik
 • Co znaczy Syjonizm Od czego zależy ruch, doktryna stworzone ok. 1895 r., głoszące restaurację niezależnego państwa żydowskiego w Palestynie, będące u źródeł utworzenia czym jest
 • Co znaczy Statuetka Na czym polega ż) mała statua; posążek co oznacza
 • Co znaczy Symulant Różnice m) osoba symulująca, udająca coś, zwłaszcza chorobę ? symulanctwo tłumaczenie
 • Co znaczy Sofizmat Wady i zalety m) rozumowanie pozornie poprawne, ale jeden z jego elementów jest fałszywy, zwykle użyty świadomie przykłady
 • Co znaczy Sensualny Podobieństwa <łac. sensualis zmysłowy, zdolny do odczuwania> odbierany za pomocą zmysłów ? sensualizm, sensualista, sensualistyczny definicja
 • Co znaczy Szamot Czemu ogniotrwała, wypalona i zmielona, stosowana jako dodatek przy produkcji ceramicznych wyrobów ogniotrwałych ? szamotowy encyklopedia
 • Co znaczy Somatotonik Co gorsze m) psych. według typologii W.H. Sheldona: typ człowieka silnego, energicznego, bezpośredniego jak działa
 • Co znaczy Satyrowy Porównaj satyrowy antyczny dramat grecki o treści pogodnej, prześmiewczej rubasznej, w którym występował chór w kostiumach satyrów czy jest
 • Co znaczy Swołocz Porównanie m) posp. łajdak, łobuz; także zbiorowo: szumowina, hołota pojęcie
 • Co znaczy Supermarket Dlaczego m) wielki, wielobranżowy sklep samoobsługowy, supersam; wielka hala targowa wyjaśnienie
 • Co znaczy Sperma Jak lepiej ż) biol. u samców zwierząt i u człowieka: płyn zawierający plemniki, wydzielany przez gruczoły rozrodcze opis
 • Co znaczy Seksbomba Kiedy ż) pot. kobieta mająca seksapil, bardzo atrakcyjna, pociągająca fizycznie informacje
 • Co znaczy Sowchoz Od czego zależy m) państwowe gospodarstwo rolne w ZSRR: pracować w sowchozie ? sowchozowy znaczenie
 • Co znaczy Sensualizm Na czym polega według którego jedynym źródłem poznania są wrażenia zmysłowe, rozumiane bądź jako odbicie rzeczywistości obiektywnej (materializm), bądź co znaczy
 • Co znaczy Szturm Różnice wojska w celu zdobycia umocnionego obiektu, budynku, miasta, rejonu itp.; atak, natarcie; dawniej także: przejście w ataku do walki wręcz krzyżówka
 • Co znaczy Semiologia Wady i zalety znak> jęz. nauka badająca znaki i systemy znakowe funkcjonujące w życiu społecznym (języki naturalne, kody, systemy znaków lub symboli co to jest
 • Co znaczy Sonda Podobieństwa jakiegoś środowiska przez zagłębianie się, wnikanie w nie (np. do badania głębokości wody i charakteru dna w akwenach): sondować, sonda słownik
 • Co znaczy Schizogonia Czemu zool. bezpłciowe rozmnażanie się pierwotniaków polegające na wielokrotnym podziale jądra komórki osobnika, a następnie podziale całej czym jest
 • Co znaczy Sejsmoterapia Co gorsze leczenie> 1. med. leczenie chorób psychicznych przez wywoływanie drgawek prądem elektrycznym lub środkami farmakologicznymi; leczenie co oznacza
 • Co znaczy Skateboard Porównaj m) jazda na deskorolce skating(m) jazda na łyżwach lub na wrotkach tłumaczenie
 • Co znaczy Szampan Porównanie we Francji> francuskie musujące wino białe, czasem różowe, otrzymywane z winorośli rosnących w Szampanii: pić szampana ? szampański przykłady
 • Co znaczy sex shop, sex?shop Dlaczego m) sklep z artykułami służącymi do uatrakcyjnienia doznań erotycznych, seksualnych definicja
 • Co znaczy Statyw Jak lepiej w postaci składanego trójnogu, służąca do ustawiania różnych aparatów, np. fotograficznych, geodezyjnych encyklopedia
 • Co znaczy Szlam Kiedy tworzący się na dnie i brzegach wód, powstały z rozdrobnionych cząstek substancji organicznych i nieorganicznych; także: wszelki osad jak działa
 • Co znaczy Surogat Od czego zależy powołany zamiast kogoś innego> coś zastępczego, będącego namiastką, zastępującego produkt naturalny: surogat miodu, masła czy jest
 • Co znaczy Spirala Na czym polega sprężyny płaskiej (jak w zegarku mechanicznym); 2. uformowany w kształcie linii śrubowej zwój czegoś, np. drutu; 3. lotn. w akrobacji pojęcie
 • Co znaczy Suahili Różnice m; ndm) język z rodziny bantu, zapisywany pismem arabskim, używany w krajach Afryki Wschodniej wyjaśnienie
 • Co znaczy Streptokoki Wady i zalety kulistym lub owalnym, układające się parami albo w łańcuszki; wywołują m.in. różę, płonicę, anginę; paciorkowce opis
 • Co znaczy Struś Podobieństwa struthio, z gr. strouthión> największy obecnie ptak nielotny, żyjący w Afryce, o masywnym tułowiu, długich, mocnych nogach, długiej, nagiej informacje
 • Co znaczy Senat Czemu dwuizbowych izba wyższa: obrady senatu, wejść do senatu, zasiadać w senacie; 2. kolegium szkoły wyższej współpracujące z rektorem w znaczenie
 • Co znaczy Szamotowy Co gorsze cegła ogniotrwała, zawierająca szamot, używana m.in. do wykładania pieców pracujących w wysokiej temperaturze co znaczy
 • Co znaczy Szpicruta Porównaj ż) elastyczny pręt pokryty skórą lub rzemienna plecionka używane do poganiania konia krzyżówka
 • Co znaczy Separować Porównanie izolować kogoś lub coś; 2. przeprowadzać separację małżonków ? separować się od czego, odseparować (się co to jest
 • Co znaczy Sibui Dlaczego wytworny smak i elegancja; także: spokojne piękno i harmonia słownik
 • Co znaczy Sensowny Jak lepiej mający sens logiczny, uzasadniony, właściwe znaczenie, treść; 2. działający, postępujący rozumnie; rozsądny: sensowna decyzja czym jest
 • Co znaczy Scholastyk Kiedy scholastikós uczony> 1. zwolennik, przedstawiciel filozofii scholastycznej; 2. w XII–XVIII w.: duchowny, członek kapituły sprawujący nadzór co oznacza
 • Co znaczy Splendor Od czego zależy zaszczyt: pałac. po renowacji odzyskał dawny splendor, dodać, ująć komu, czemu splendoru, podnieść, podtrzymywać splendor rodu, nazwiska tłumaczenie
 • Co znaczy Szarada Na czym polega w której należy odgadnąć wyraz wielosylabowy, wyrażenie lub zdanie zaszyfrowane w różny sposób w tekście, zwykle za pomocą liczb; 2. przest przykłady
 • Co znaczy Subiektywizm Różnice się w działaniu oraz w ocenie faktów i zjawisk wyłącznie własnym sposobem widzenia; stronniczość; 2. filoz. stanowisko teoriopoznawcze definicja
 • Co znaczy Schizma Wady i zalety rozłupanie, rozszczepienie; od schíz? rozłupuję, rozszczepiam> 1. rel. rozłam w Kościele, zerwanie jedności wiernych; 2. pot. rozdział encyklopedia
 • Co znaczy Superior Podobieństwa m) <łac. wyższy> rel. przełożony w klasztorze jak działa
 • Co znaczy Pansa Sanch Czemu tytułowego bohatera powieści Cervantesa> przen. człowiek będący uosobieniem chłopskiego zmysłu praktycznego i sprytu (zwłaszcza jako wierny czy jest
 • Co znaczy Sekularyzować Co gorsze co zeświecczyć, uniezależnić od wpływów religii i Kościoła ? sekularyzacja pojęcie
 • Co znaczy Sugerować Porównaj podsuwać komu jakąś myśl: sugerować komuś odpowiedź; wywierać wpływ na kogo ? sugerować się, sugerowanie (się), sugestia: ulegać sugestii wyjaśnienie
 • Co znaczy Sadyba Porównanie ż) miejsce zamieszkania, osiedle, siedziba opis
 • Co znaczy Satysfakcja Dlaczego satisfactio zadośćuczynienie> 1. uczucie przyjemności, zadowolenia z dokonania czegoś: mieć, odczuwać satysfakcję z czego; 2 informacje
 • Co znaczy Styks Jak lepiej m) 1. mit. gr. rzeka podziemna Hadesu, przez którą Charon przewoził zmarłych; 2. przen. świat pozagrobowy; piekło znaczenie
 • Co znaczy Szowinista Kiedy m) 1. człowiek, którego cechuje szowinizm, brak tolerancji; 2. skrajny nacjonalista co znaczy
 • Co znaczy Show Od czego zależy n) widowisko artystyczno-rozrywkowe ? talk show, showman krzyżówka
 • Co znaczy Szaflik Na czym polega naczynie o okrągłym dnie, zwykle drewniane, mające jeden lub dwa uchwyty, używane w gospodarstwie wiejskim oraz w murarstwie co to jest
 • Co znaczy Stroboskop Różnice obracanie + -skop> 1. techn. urządzenie do pomiaru częstotliwości ruchu okresowego jakiegoś przedmiotu metodą oświetlania go błyskami o słownik
 • Co znaczy Szanować Wady i zalety czegoś) z szacunkiem, otaczać czcią; poważać, czcić, cenić: szanować cudzy czas, szanować czyją pamięć, szanować prawa, tradycje czym jest
 • Co znaczy Szawuot Podobieństwa święto rolnicze, początek żniw pszenicy, z której pierwsze bochenki chleba zanoszono do świątyni jerozolimskiej; święto związane z nadaniem co oznacza
 • Co znaczy Stypa Czemu ż) <łac. stips stipis datek, jałmużna> poczęstunek po pogrzebie; hist. uczta obrzędowa ku czci zmarłego tłumaczenie
 • Co znaczy Sherry Co gorsze n; ndm) białe wino, wytrawne lub półwytrawne przykłady
 • Co znaczy Sekularny Porównaj przym.) <łac. saecularis wiekowy, stuletni, od saeculum wiek> stuletni, wiekowy definicja
 • Co znaczy Synodalny Porównanie synodu, związany z synodem: ustrój synodalny forma organizacyjna niektórych gmin protestanckich, polegająca na sprawowaniu władzy przez encyklopedia
 • Co znaczy Suk Dlaczego m) bazar muzułmański, często pod dachem jak działa
 • Co znaczy Septyczny Jak lepiej gr. s?ptikós wywołujący ropienie (rany); od sepsis ropienie, gnicie> powodujący zakażenie drobnoustrojami, zakaźny, wywołujący posocznicę czy jest
 • Co znaczy Scenografia Kiedy scena + grapho opis, malarstwo sceniczne> 1. opracowanie plastycznej oprawy widowiska teatralnego, filmowego itp.; 2. oświetlenie pojęcie
 • Co znaczy Speleo Od czego zależy pierwszy człon wyrazów złożonych, wskazujący na ich związek znaczeniowy z jaskinią, grotą, pieczarą: speleoflora, speleologia wyjaśnienie
 • Co znaczy Sekundarny Na czym polega przym.) drugorzędny, wtórny, mniej ważny opis
 • Co znaczy Schizo Różnice złożonych, wskazujący na ich związek znaczeniowy z rozdwojeniem, rozszczepieniem czegoś: schizofrenia, schizofreniczny, schizofrenik informacje
 • Co znaczy Szwagier Wady i zalety m) mąż siostry, brat żony lub męża ? szwagierka znaczenie
 • Co znaczy Solidny Podobieństwa trwały> 1. taki, na którym można polegać, zasługujący na zaufanie; uczciwy, rzetelny: solidny człowiek; 2. mocny, masywny, trwały co znaczy
 • Co znaczy Sumo Czemu walka japońska, w której uczestniczą zawodnicy bardzo ciężcy (powyżej 200 kg), polegająca na wypchnięciu poza ring zawodnika lub zmuszeniu krzyżówka
 • Co znaczy Sirocco Co gorsze ndm) suchy i gorący wiatr wiejący znad pustyń afrykańskich co to jest
 • Co znaczy Stereo Porównaj człon wyrazów złożonych, wskazujący na ich związek znaczeniowy z trójwymiarowością, plastycznością, przestrzennością: stereochemia słownik
 • Co znaczy Szalbierstwo Porównanie czyjejś niewiedzy dla własnej korzyści; oszustwo, szachrajstwo; 2. czyn karalny, polegający na wyłudzeniu czegoś bez zamiaru uiszczenia czym jest
 • Co znaczy Sobriquet Dlaczego przezwisko, przydomek co oznacza
 • Co znaczy Sylfida Jak lepiej ż) 1. żeńska postać sylfa, ducha powietrza; 2. kobieta smukła, delikatna, pełna wdzięku (często o tancerce tłumaczenie
 • Co znaczy Solarium Kiedy solaris słoneczny> 1. miejsce lub urządzenie do opalania się w sztucznym świetle: opalać się w solarium, iść do solarium; 2. daw. zegar przykłady
 • Co znaczy Slalom Od czego zależy torem omijającym ustawione bramki: slalom gigant, slalom mężczyzn, slalom kobiet, uprawiać slalom ? slalomista, slalomowiec, slalomowy definicja
 • Co znaczy Synodyczny Na czym polega odnoszący się do koniunkcji dwu ciał niebieskich lub do położenia ciała niebieskiego względem Słońca, widzianych z Ziemi; miesiąc encyklopedia
 • Co znaczy Sesin Różnice m) rel. w buddyzmie zen: okres odosobnienia i medytacji trwający od czterech do siedmiu dni jak działa
 • Co znaczy Salsa Wady i zalety ostry> 1. rodzaj pikantnego, aromatycznego sosu; 2. latynoamerykański taniec (i muzyka) o żywym, egzotycznym rytmie, pochodzący z Ameryki czy jest
 • Co znaczy Szlachta Podobieństwa społeczny w feudalnej Europie, wywodzący się z rycerstwa, mający dziedziczne prawo własności ziemi oraz liczne prawa i przywileje nadane pojęcie
 • Co znaczy Skecz Czemu dowcipna, grana w ogródkowych teatrzykach estradowych, kabaretach: występować w skeczach ? skeczowy: tekst, autor, artysta skeczowy wyjaśnienie
 • Co znaczy Szansa Co gorsze prawdopodobieństwo, możliwość powodzenia, sukcesu w jakiejś dziedzinie; sposobność osiągnięcia czegoś, widoki na coś: duża, jedyna szansa opis
 • Co znaczy Semantyka Porównaj znak> 1. jęz. badanie języka z punktu widzenia znaczenia słów i zdań (np. polisemia, synonimia, zmiany znaczenia, relacje między informacje
 • Co znaczy Serio Porównanie mówić serio, traktować kogoś, coś serio, na serio, powiedzieć coś pół żartem, pół serio, rozzłościć się na serio; 2. ktoś (lub coś znaczenie
 • Co znaczy Sufrażystka Dlaczego wyborczy, z łac. suffragium> bojowniczka o prawo kobiet do głosowania w drugiej połowie XIX w. i na początku XX w. w Anglii i Ameryce co znaczy
 • Co znaczy Skauting Jak lepiej a także ruch młodzieżowy zapoczątkowany w Wielkiej Brytanii w latach 1907–1908 przez R. Baden-Powella, ujęty w formę organizacji podobnej krzyżówka
 • Co znaczy Scappino Kiedy m) postać tchórzliwego i chytrego sługi z komedii dell’arte; przen. o człowieku tchórzliwym i chytrym co to jest
 • Co znaczy Struktura Od czego zależy i relacje między nimi, tworzące całość, budowa, ustrój; 2. całość zbudowana z poszczególnych elementów, zespół ? strukturalny słownik
 • Co znaczy Sukces Na czym polega podejście> pomyślny wynik jakiegoś przedsięwzięcia, jakiejś imprezy itp.; osiągnięcie, powodzenie, triumf: decydujący, łatwy, niemały czym jest
 • Co znaczy Szynszyla Różnice Chinchilla laniger, gryzoń z rodziny szynszylowatych (Chinchillidae), mający miękką, jedwabistą sierść barwy szarosrebrzystej, żyjący co oznacza
 • Co znaczy Specjalizacja Wady i zalety wyodrębnianie się pewnych dziedzin, dokonywanie się ściślejszego podziału pracy, funkcji; 2. zdobywanie, osiąganie umiejętności, biegłości tłumaczenie
 • Co znaczy Sorbona Podobieństwa wcześniej nazwa wydziału teologicznego tego uniwersytetu, którego zawiązkiem było kolegium teologiczne założone przez Roberta de Sorbon przykłady
 • Co znaczy Sakra Czemu 1. święcenie duchowne biskupa: otrzymać sakrę biskupią z rąk papieża; 2. hist. namaszczenie monarchy podczas koronacji definicja
 • Co znaczy Sukcesywny Co gorsze przym.) następujący jeden po drugim, kolejno, stopniowo: coś pojawia się sukcesywnie encyklopedia
 • Co znaczy Sherlock Porównaj książek detektywistycznych A. Conana Doyle’a, 1859–1930> przen., pot. detektyw amator umiejący wyciągać trafne wnioski z nikłych śladów jak działa
 • Co znaczy Strefa Porównanie z większego obszaru ze względu na charakterystyczne cechy; strefy klimatyczne obszary, na które dzieli się kula ziemska ze względu na czy jest
 • Co znaczy Szarańcza Dlaczego sary żółty lub sarydża żółtawy> 1. duży owad występujący w ciepłych krajach, niszczący uprawy; chmara tych owadów; 2. pot. duża liczba pojęcie
 • Co znaczy Szaszłyk Jak lepiej szisz rożen> potrawa z kawałków mięsa przełożonych plasterkami papryki, cebuli, ogórka itp., pieczona na rożnie ? szaszłykarnia wyjaśnienie
 • Co znaczy Spray Kiedy rozpylania w postaci drobnych kropelek, umieszczony w pojemniku pod ciśnieniem; pojemnik z takim płynem, rozpylacz, atomizer: dezodorant opis
 • Co znaczy Sinusoida Od czego zależy ż) mat. wykres funkcji sinus w kształcie falistej linii informacje
 • Co znaczy Symfonia Na czym polega gr. symph?nía, od sým-ph?nos współbrzmiący> 1. muz. kompozycja muzyczna na wielką orkiestrę: skomponować symfonię, wykonać symfonię znaczenie
 • Co znaczy Sarafan Różnice stóp, za pers. sär?p?; uroczysta szata> 1. sukmana chłopów rosyjskich; 2. rosyjski strój kobiecy, rodzaj długiej sukni z wysoką talią co znaczy
 • Co znaczy Sztygar Wady i zalety m) kierownik oddziału kopalni, mający nad nim dozór techniczny i częściowo administracyjny ? sztygarski, sztygarka krzyżówka
 • Co znaczy Sekunda Podobieństwa od pars horae minuta secunda część godziny druga z mniejszych (tj. mniejsza II stopnia)> 1. sześćdziesiąta część minuty, jednostka czasu o co to jest
 • Co znaczy Skamandryta Czemu od nazwy rzeki pod starożytną Troją (gr. Skámandros), w Iliadzie Homera> lit. w okresie dwudziestolecia międzywojennego członek grupy słownik
 • Co znaczy Symbolizować Co gorsze 1. być symbolem czegoś; 2. przedstawiać, wyrażać coś za pomocą symboli czym jest
 • Co znaczy . stosowanie diety digitalny // dygitalny Porównaj cyfrowy: system dygitalny, zapis dygitalny co oznacza
 • Co znaczy Skumbria Porównanie ż) konserwa rybna, głównie z makreli, w sosie pomidorowym: skumbrie w tomacie tłumaczenie
 • Co znaczy Sejsmologia Dlaczego geofizyki, nauka zajmująca się badaniem trzęsień ziemi i zjawiskami rozchodzenia się fal sejsmicznych przykłady
 • Co znaczy Skopia Jak lepiej wskazujący na ich związek znaczeniowy z badaniem, obserwowaniem, oglądaniem: bronchoskopia, stereoskopia definicja
 • Co znaczy Spirituals Kiedy spiritualis> pieśni religijne Murzynów amerykańskich o silnie zaznaczonym rytmie, które wywarły wpływ na powstanie jazzu encyklopedia
 • Co znaczy Sondować Od czego zależy mierzyć coś za pomocą sondy; 2. pobierać za pomocą sondy zawartość żołądka lub dwunastnicy w celach diagnostycznych; 3. ostrożnie starać jak działa
 • Co znaczy Sold Na czym polega m; zwykle w lm soldy) wyprzedaż towarów po obniżonych cenach, zwykle posezonowa czy jest
 • Co znaczy Sofa Różnice ż) niska i miękka kanapa z wałkami zamiast poręczy: siedzieć na sofie pojęcie
 • Co znaczy Sekstylion Wady i zalety m) liczba jeden z 36 zerami, 1036, we Francji i byłym ZSRR – 1021 wyjaśnienie
 • Co znaczy Strofa Podobieństwa obrót> zwrotka, grupa wersów tworzących system rymów stanowiących składnik wiersza ? stroficzny, strofika, strofka opis
 • Co znaczy Skaj Czemu sztuczne podobne do skóry, używane do wyrobów galanteryjnych i tapicerskich: torebka ze skaju, buty skajowe informacje
 • Co znaczy Sarepski Co gorsze Rosji> pochodzący z Sarepty: gorczyca sarepska (Brassica juncea var. sareptana), roślina oleista z rodziny kapustowatych, Brassicaceae znaczenie
 • Co znaczy Szokować Porównaj 1. wywoływać szok, wstrząs psychiczny; 2. mocno zaskakiwać czymś niespodziewanym; razić co znaczy
 • Co znaczy Sortyment Porównanie m) 1. jednorodny zbiór przedmiotów odpowiadających określonym wymaganiom; 2. wybór towarów, asortyment krzyżówka
 • Co znaczy Survival Dlaczego m) szkoła przetrwania, w której uczy się umiejętności umożliwiających człowiekowi przeżycie w skrajnie trudnych warunkach co to jest
 • Co znaczy Sygnalizacja Jak lepiej ż) słownik
 • Co znaczy Salamandra Kiedy ż) rodzaj jaszczurki, płaz o czarnej skórze pokrytej plamami, gatunek chroniony w Polsce: salamandra plamista czym jest
 • Co znaczy Spermato Od czego zależy wyrazów złożonych, wskazujący na ich związek znaczeniowy z plemnikami, zapłodnieniem: spermatogeneza, spermatozoid, spermatyzacja co oznacza
 • Co znaczy Sympatyczny Na czym polega wzbudzający sympatię; pociągający, miły; 2. nacechowany sympatią; przychylny, życzliwy; 3. atrament sympatyczny atrament bezbarwny tłumaczenie
 • Co znaczy Sowiety Różnice delegatów robotniczych, chłopskich i żołnierskich, forma organizacji politycznej w okresie rewolucji październikowej w Rosji; 2. pot przykłady
 • Co znaczy Szlif Wady i zalety wygładzania, szlifowania drogich kamieni; 2. kształt i połysk kamienia szlachetnego uzyskany dzięki szlifowaniu: czemuś brakuje szlifu; 3 definicja
 • Co znaczy Sekator Podobieństwa m) nożyce ogrodnicze: ciąć pędy sekatorem encyklopedia
 • Co znaczy Solenizant Czemu uroczyście obchodzić, z łac. sollemnis uroczysty> osoba obchodząca swoje imieniny lub urodziny: szanowny solenizant, składać życzenia jak działa
 • Co znaczy Siurpryza Co gorsze ż) daw. niespodzianka czy jest
 • Co znaczy Substytut Porównaj podstawiony> 1. surowiec lub materiał pomocniczy stosowany zastępczo; zamiennik, surogat; 2. prawn. osoba upoważniona przez pełnomocnika do pojęcie
 • Co znaczy Syzyfowy Porównanie mityczny król grecki, skazany za obrazę bogów na wtaczanie na jedną z gór Tartaru głazu, który ciągle spadał ze szczytu> syzyfowa praca wyjaśnienie
 • Co znaczy Szatyn Dlaczego m) osoba o ciemnych włosach: jasny, ciemny szatyn ? szatynka opis
 • Co znaczy Szwindel Jak lepiej m) oszustwo, brudny interes: robić szwindle ? szwindlować informacje
 • Co znaczy Się Sumitować Kiedy ulegać (komuś), poddawać się itp., z łac. sub-mitto> tłumaczyć się, usprawiedliwiać się: ktoś gęsto się sumitował znaczenie
 • Co znaczy Szałas Od czego zależy stragan, buda> 1. tymczasowe schronienie uplecione z gałęzi, chrustu, liści, trawy, u ludów koczujących stanowiące prymitywne mieszkanie co znaczy
 • Co znaczy Soja Na czym polega z soi, z chiń.> roślina z gorących regionów krajów Dalekiego Wschodu, uprawiana ze względu na jadalne nasiona, z których wytwarza się olej krzyżówka
 • Co znaczy Sekretarzyk Różnice m) mebel, rodzaj biurka z nadstawką z szufladkami lub przegródkami, sekretera co to jest
 • Co znaczy Sjesta Wady i zalety hora sexta szósta godzina dnia, czyli południe> pot. poobiednia drzemka: udać się na sjestę; popołudniowa przerwa w pracy, obowiązująca w słownik
 • Co znaczy Set Podobieństwa m) sport. partia tenisa, siatkówki, badmintona czym jest
 • Co znaczy Szpagat Czemu m) 1. cienki, mocny sznurek; 2. sport. figura gimnastyczna – siad rozkroczny co oznacza
 • Co znaczy Stereofonia Co gorsze elektroakustyczna metoda zapisywania, transmitowania, odtwarzania i odbierania dźwięków, dająca złudzenie przestrzennego rozmieszczenia tłumaczenie
 • Co znaczy Spirometria Porównaj ż) <łac. spiro oddycham + metria> med. metoda badania pojemności oddechowej i czynności wentylacyjnej płuc za pomocą spirometru przykłady
 • Co znaczy Sarabanda Porównanie 1. ludowy taniec hiszpański, popularny w XVI–XVIII w.; 2. także wywodzący się z sarabandy francuski taniec dworski, wolniejszy, bliski definicja
 • Co znaczy Szyfrowy Dlaczego określone reguły, za pomocą których tłumaczy się tekst nadany szyfrem lub przetwarza się tekst jawny na szyfrowy encyklopedia
 • Co znaczy Sukulent Jak lepiej suculentus soczysty> rośliny (kaktusy, agawy, aloesy) mające liście, łodygi gromadzące zapasy wody, występujące na pustyniach strefy jak działa
 • Co znaczy Sympozjum Kiedy sympósion uczta> zebranie specjalistów, kongres, na którym omawia się ten sam problem: sympozjum naukowe, literackie, zorganizować czy jest
 • Co znaczy Sztambuch Od czego zależy m) pamiętnik, album modny w XIX w.: wpisać się do sztambucha ? sztambuchowy: wierszyk sztambuchowy, poezja sztambuchowa pojęcie
 • Co znaczy Strato Na czym polega posłanie, warstwa> pierwszy człon wyrazów złożonych, wskazujący na ich związek znaczeniowy z warstwą, układem warstw: stratosfera wyjaśnienie
 • Co znaczy Sekret Różnice tajemny, tajemniczy> 1. sprawa, którą trzeba ukrywać; tajemnica: głęboki, wielki sekret, sekret rodzinny, sekret poliszynela, sekret przed opis
 • Co znaczy Stat Wady i zalety ostatni człon wyrazów złożonych, wskazujący na ich związek znaczeniowy ze stałością, utrzymywaniem równowagi: termostat informacje
 • Co znaczy Szermować Podobieństwa argumentami, hasłami, słowami (w dyskusji, wystąpieniu publicznym, rozmowie itp.): szermować czym, szermować frazesami, dowcipem znaczenie
 • Co znaczy Som Czemu wskazujący na ich związek znaczeniowy z komórką organizmów roślinnych lub zwierzęcych: chromosom, liposom co znaczy
 • Co znaczy Scholar Co gorsze m) <łac. scholaris szkolny, od schola szkoła> średniowieczny uczeń, żak krzyżówka
 • Co znaczy Szkatułka Porównaj skrzyneczka do przechowywania rzeczy cennych, np. kosztowności, pieniędzy, pamiątek: drewniana szkatułka na biżuterię co to jest
 • Co znaczy Skrupulatny Porównanie scrupulus skrupuł> 1. zwracający uwagę na szczegóły, drobiazgowo dokładny, staranny; pedantyczny: skrupulatny człowiek ? skrupulant; 2 słownik
 • Co znaczy Solarny Dlaczego przym.) <łac. solaris, od sol słońce> odnoszący się do słońca, słoneczny: klimat solarny, kult solarny, lampa solarna czym jest
 • Co znaczy Szybolet Jak lepiej m) hasło rozpoznawcze, często zawierające zgłoskę albo wyraz, których cudzoziemiec nie potrafi wymówić co oznacza
 • Co znaczy Specjalista Kiedy odznaczający się gruntowną znajomością jakiejś dziedziny, biegły w jakiejś dziedzinie; fachowiec, znawca; 2. lekarz zajmujący się określoną tłumaczenie
 • Co znaczy Szmaragd Od czego zależy intensywnie zielony kolor; kamień szlachetny ceniony w jubilerstwie, zielona, przezroczysta odmiana berylu ? szmaragdowy: szmaragdowe oczy przykłady
 • Co znaczy Spirytualia Na czym polega lm) napoje alkoholowe ? spirytus, spirytusowy definicja
 • Co znaczy Soul Różnice m) styl w muzyce, wywodzący się z murzyńskiej muzyki religijnej: piosenka w stylu soul ? soulowy piosenkarz encyklopedia
 • Co znaczy Synkretyzm Wady i zalety tismós współpraca (nieszczera) nieprzyjaciół w sytuacji wspólnego zagrożenia (u Plutarcha; współoszukiwanie się), od kr?tíz? postępuję po jak działa
 • Co znaczy Shocking Podobieństwa m) 1. szok; 2. coś szokującego: jego zachowanie to dla mnie shocking czy jest
 • Co znaczy Synod Czemu gr. sýnodos zejście się, wspólna droga (podróż)> w Kościele kat. zgromadzenie, zjazd religijny: synod biskupów ? synodalny, synodowy pojęcie
 • Co znaczy Stalle Co gorsze ława kościelna> w kościołach ozdobne, bogato rzeźbione ławy drewniane lub kamienne, przeznaczone dla duchownych i dostojników świeckich wyjaśnienie
 • Co znaczy Slipy Porównaj lm) majteczki krótkie i obcisłe, używane jako męska bielizna osobista lub strój kąpielowy ? slipki opis
 • Co znaczy Sybarytyzm Porównanie m) usposobienie, charakter sybaryty; zamiłowanie do wygód i zbytku, wygodnictwo informacje
 • Co znaczy Sylabizować Dlaczego nie całymi wyrazami, lecz głoska po głosce, łącząc głoski w sylaby, sylaby w wyrazy; czytać niepłynnie, z trudem, dukać, sylabizować znaczenie
 • Co znaczy Skorpion Jak lepiej skorpíos> drapieżny pajęczak o wy dłużonym odwłoku zakończonym zakrzywionym kolcem jadowym; jad pewnych gatunków jest śmiertelny dla co znaczy
 • Co znaczy Squaw Kiedy ndm) u Indian z Ameryki Płn. kobieta zamężna krzyżówka
 • Co znaczy Stabilny Od czego zależy trwały, niezmienny, nieruchomy; 2. o układzie fizycznym, biologicznym, ekonomicznym itp.: reagujący małymi zmianami stanu ruchu, rozwoju co to jest
 • Co znaczy Stereotypia Na czym polega med. wielokrotne powtarzanie tych samych ruchów, gestów, grymasów lub słów, występujące u chorych na schizofrenię; 2. poligr. a) technika słownik
 • Co znaczy Snajper Różnice m) strzelec wyborowy: oddział snajperów, ostrzał snajpera ? snajperski: karabin snajperski czym jest
 • Co znaczy Szynel Wady i zalety męski wełniany płaszcz, dopasowany do figury, najczęściej ozdobiony patkami, noszony przez rosyjskich wojskowych, a także przez niektórych co oznacza
 • Co znaczy Serwis Podobieństwa służyć> 1. komplet naczyń: serwis obiadowy, serwis do kawy ? serwisik; 2. zestaw materiałów informacyjnych: serwis prasowy, filmowy; serwis tłumaczenie
 • Co znaczy Signor Czemu m) pan, włoska forma grzecznościowa; signora (ż) pani, signorina (ż) panna przykłady
 • Co znaczy Semantyczny Co gorsze z gr. s?mantikós znaczący, oznaczający, od s?maín? znaczę, oznaczam> dotyczący znaczenia wyrazów, znaczeniowy: kategoria semantyczna definicja
 • Co znaczy Sanitariat Porównaj budynek użyteczności publicznej z różnego rodzaju urządzeniami sanitarnymi, jak prysznice, toalety, umywalki encyklopedia
 • Co znaczy Symulować Porównanie <łac. simulo> 1. pozorować, udawać coś; 2. naśladować, imitować jak działa
 • Co znaczy Semestr Dlaczego sześciomiesięczny> 1. połowa roku szkolnego lub akademickiego; 2. kurs nauki w tym okresie: pierwszy, drugi semestr, semestr letni, zimowy czy jest
 • Co znaczy Serir Jak lepiej m) pustynia żwirowa pojęcie
 • Co znaczy Sero Kiedy wyrazów złożonych, wskazujący na ich związek znaczeniowy z surowicą krwi: serodiagnostyka, serologia, serologiczny, seroterapia, serum wyjaśnienie
 • Co znaczy Sororat Od czego zależy m) <łac. soror siostra> małżeństwo zawarte z siostrą zmarłej żony opis
 • Co znaczy Sterylizować Na czym polega 1. dokonywać sterylizacji – niszczenia drobnoustrojów; 2. pozbawiać zdolności rozrodczych informacje
 • Co znaczy Sztok Różnice zwrotach pot.: pijany, zalany w sztok, zupełnie, kompletnie pijany, upić się, urżnąć się w sztok upić się do nieprzytomności znaczenie
 • Co znaczy Somia Wady i zalety ostatni człon wyrazów złożonych, wskazujący na ich związek znaczeniowy z ciałem, jego budową: nanosomia co znaczy
 • Co znaczy Singularis Podobieństwa ndm) <łac.> jęz. liczba pojedyncza krzyżówka
 • Co znaczy Szlamować Czemu ze szlamu stawy lub inne zbiorniki wody; odmulać; 2. oczyszczać jelita ubitych zwierząt rzeźnych; 3. techn. oczyszczać różnego rodzaju co to jest
 • Co znaczy Socjopatologia Co gorsze > dział socjologii zajmujący się zjawiskami szkodliwymi społecznie (np. przestępczością), zwłaszcza występującymi masowo słownik
 • Co znaczy Slawistyka Porównaj słowianin> nauka zajmująca się językami, kulturą, historią narodów słowiańskich, filologia słowiańska, słowianoznawstwo; kierunek na czym jest
 • Co znaczy Sesja Porównanie posiedzenie poświęcone określonej sprawie; narada, obrady; 2. cykliczne okresy posiedzeń, obrad, egzaminów itp. odbywających się w co oznacza
 • Co znaczy Szabat Szabas Dlaczego dzień odpoczynku, trwający od zachodu słońca w piątek do zachodu słońca w sobotę> szabasowy: świece szabasowe, potrawy szabasowe, pieśni tłumaczenie
 • Co znaczy Sodoma Jak lepiej Palestynie; według Biblii zniszczone przez Boga razem z Gomorą za bezbożność i rozpustę> zwykle w wyrażeniu: sodoma i gomora przen. wielki przykłady
 • Co znaczy Szponder Kiedy m) część mięsa wołowego, zwykle z grzbietu za łopatką definicja
 • Co znaczy Sonata Od czego zależy instrumentalny składający się z trzech lub czterech części o różnym charakterze (allegro, wariacja, scherzo, fuga): sonata skrzypcowa encyklopedia
 • Co znaczy Sepsis Na czym polega organizmu wywołane obecnością drobnoustrojów chorobotwórczych we krwi; posocznica, sepsa ? septyczny, septyka jak działa
 • Co znaczy Sensoryczny Różnice przym.) <łac. sensorium narząd zmysłu, organ czucia> doznawany za pośrednictwem zmysłów, czuciowy: doznania sensoryczne czy jest
 • Co znaczy Scoop Wady i zalety m) ważna wiadomość podana przez daną gazetę, agencję prasową w trybie wyłączności pojęcie
 • Co znaczy Szewron Podobieństwa kształcie litery „V” na rękawie munduru wojskowego, oznaczająca liczbę wysłużonych lat lub stopień wojskowy; 2. włók tkanina o splocie wyjaśnienie
 • Co znaczy Subcepcja Czemu ż) psych. odbieranie bardzo słabych bodźców, niewywołujących uświadamianego wrażenia, wpływających jednak na zachowanie się człowieka opis
 • Co znaczy Sporadyczny Co gorsze sporás rozsiany, rozrzucony (z dala jeden od drugiego)> rzadki, występujący od czasu do czasu, nieregularnie: sporadyczne opady deszczu informacje
 • Co znaczy Stratus Porównaj chmura, na ogół szara, o dość jednolitej podstawie, dająca opad mżawki, słupków lodu lub śniegu ziarnistego znaczenie
 • Co znaczy Skunks Porównanie drapieżny ssak futerkowy żyjący na preriach Ameryki Płn., broni się przed napastnikami strzelając cuchnącą cieczą z gruczołów znajdujących co znaczy
 • Co znaczy Spazmować Dlaczego dostawać spazmów, płakać spazmatycznie krzyżówka
 • Co znaczy Szlifować Jak lepiej dokładne wymiary, połysk, ostrość obrabianym przedmiotom z metalu, szkła, drewna itp. przez polerowanie; 2. o wietrze, wodzie: ścierając co to jest
 • Co znaczy Szogun Kiedy m) hist. tytuł japońskich namiestników wojskowych, którzy sprawowali faktyczną władzę od 1192 do 1867 r.; osoba nosząca ten tytuł słownik
 • Co znaczy Szyfr Od czego zależy rodzaj kodu, umowne pismo służące do przekazywania tajnych informacji, którego klucz znają tylko jego użytkownicy, stoso wane w wojsku czym jest
 • Co znaczy Szpalty Na czym polega ż; lm) strony czasopisma, książki z wydrukowanym tekstem: na szpaltach prasy co oznacza
 • Co znaczy Syreni Różnice przym.) syreni głos, śpiew głos, śpiew czarujący, uwodzicielski, kusicielski; syreni gród Warszawa (mająca w herbie syrenę tłumaczenie
 • Co znaczy Sankcjonować Wady i zalety sanctio> 1. nadawać moc prawną czemuś, jakimś zarządzeniom, ustaleniom, zatwierdzać co ? usankcjonować co, usankcjonowany (przepisami); 2 przykłady
 • Co znaczy Skopcy Podobieństwa kastrat> w osiemnastowiecznej Rosji prawosławna grupa wyznaniowa głosząca ascezę i wstrzemięźliwość płciową, stosująca kastrację jako definicja
 • Co znaczy Szakal Czemu śr?g?la> 1. pot. osoba wykorzystująca dla swoich zysków nieszczęścia drugich; 2. drapieżnik z rodziny psów, podobny do wilka, żyjący w płn encyklopedia
 • Co znaczy Symultaniczny Co gorsze samym czasie, dziejący się jednocześnie z czymś innym: narracja symultaniczna, kompozycja symultaniczna ? symultanicznie: sceny jak działa
 • Co znaczy Sopran Porównaj żeński o różnej barwie: sopran dramatyczny; sopran liryczny; sopran koloraturowy; 2. śpiewaczka o takim głosie, sopranistka; 3. instrument czy jest
 • Co znaczy Surdut Porównanie dwurzędowa marynarka z ciemnego materiału, noszona na przełomie wieków XIX i XX jako strój wieczorowy: świąteczny surdut, mężczyzna w pojęcie
 • Co znaczy Spekulacja Dlaczego wypatrywanie, śledzenie> 1. nieuczciwa operacja handlowa polegająca na wykupywaniu, gromadzeniu i odprzedaży z nadmiernym zyskiem towarów wyjaśnienie
 • Co znaczy Satori Jak lepiej olśnienie, uświadomienie sobie czegoś, stan świadomości osiągnięty dzięki medytacjom, ćwiczeniom duszy, objawienie opis
 • Co znaczy Sportsmen Kiedy m) przest człowiek uprawiający sport; sportowiec informacje
 • Co znaczy Sotnia Od czego zależy ż) konny oddział liczący około stu osób: sotnia kozacka znaczenie
 • Co znaczy Sapiencjalny Na czym polega księgi sapiencjalne Starego Testamentu księgi zawierające maksymy, pouczenia, aforyzmy, rozważania o sensie życia i śmierci co znaczy
 • Co znaczy Szalanda Różnice chelándion> mors. duża barka mająca ładownię z klapami dennymi lub bocznymi, służąca do przewożenia urobku pogłębiarek; błotniarka krzyżówka
 • Co znaczy Spirometr Wady i zalety m) <łac. spiro oddycham + metr> med. aparat służący do badania pojemności płuc co to jest
 • Co znaczy Spirytyzm Podobieństwa istnienie ducha po śmierci i dopuszczająca możliwość kontaktu między żyjącymi a umysłami zmarłych za pośrednictwem mediów ? spirytysta słownik
 • Co znaczy Sangwiniczny Czemu krew> psych. temperament sangwiniczny temperament człowieka, którego reakcje uczuciowe są szybkie, silne, lecz krótkotrwałe czym jest
 • Co znaczy Sekwens Co gorsze m) w grze w karty: kilka kolejnych (co do wartości) kart w tym samym kolorze: mieć sekwens w ręku co oznacza
 • Co znaczy Szalet Porównaj m) 1. osobny budynek mieszczący ustęp, zwłaszcza ustęp publiczny; 2. szałas górski, drewniany domek szwajcarski tłumaczenie
 • Co znaczy Studiować Porównanie uczyć się na wyższej uczelni; być studentem; 2. gruntownie poznawać, badać coś za pomocą analizy naukowej; 3. pot. zapoznawać się z czymś przykłady
 • Co znaczy Syndetikon Dlaczego m) półpłynny klej wyrabiany z odpadków skóry lub kości definicja
 • Co znaczy Szaławiła Jak lepiej m) mężczyzna lekkoduch, postrzeleniec, o zaskakujących pomysłach encyklopedia
 • Co znaczy Serw Kiedy siatkówce, tenisie, badmintonie i tenisie stołowym: podanie piłki, piłeczki, lotki na pole przeciwnika; zagrywka, serwis jak działa
 • Co znaczy Slumsy Od czego zależy zniszczone domy zamieszkiwane przez biedotę miejską; dzielnica ludzi biednych: mieszkać w slumsach, dzielnica slumsów czy jest
 • Co znaczy Skaner Na czym polega wprowadzające do komputera sfotografowaną informację graficzną, np. ilustracje; czytnik krokowy> skanować co, zeskanować pojęcie
 • Co znaczy Semiramida Różnice 1. imię legendarnej królowej Asyrii: ogrody Semiramidy ogrody na kilkupoziomowych tarasach pałacu królewskiego w Babilonie, założone wyjaśnienie
 • Co znaczy Szmira Wady i zalety ż) utwór literacki, widowisko teatralne, film, obraz pozbawione jakichkolwiek wartości artystycznych, kicz ? szmirowaty opis
 • Co znaczy Speleologia Podobieństwa ż) nauka o jaskiniach, dział geologii zajmujący się badaniem jaskiń, ich pochodzeniem, budową, a także florą i fauną informacje
 • Co znaczy Spektrografia Czemu ż) fiz. optyczna metoda badania widm przy użyciu spektrografu znaczenie
 • Co znaczy Seledyn Co gorsze m) kolor bladozielony ? seledynowy co znaczy
 • Co znaczy Selekcja Porównaj wybór, od seligo wybieram> 1. dobór przez eliminację; wybór; 2. biol. a) czynnik ewolucji eliminujący osobniki słabsze, nieprzystosowane do krzyżówka
 • Co znaczy Swing Porównanie styl jazzowy będący stadium przejściowym między jazzem tradycyjnym i nowoczesnym, b) taniec jazzowy wykonywany w umiarkowanym tempie z co to jest
 • Co znaczy Satelita Dlaczego sługa, strażnik, towarzysz podróży> 1. ciało niebieskie krążące wokół planety: Księżyc jest satelitą Ziemi, sztuczny satelita ? satelitarny słownik
 • Co znaczy Szmonces Jak lepiej m) przest. kawał żydowski: opowiadać szmoncesy czym jest
 • Co znaczy Skalp Kiedy z głowy wroga jako trofeum wojenne północnoamerykańskich plemion indiańskich> skalpować kogo, oskalpować, oskalpowany, skalpowanie co oznacza
 • Co znaczy Sombrero Od czego zależy kapelusz o szerokim rondzie, przepasany sznurem lub wstążką, noszony w krajach Ameryki Łacińskiej: nosić sombrero, chodzić w sombrero, w tłumaczenie
 • Co znaczy Serafin Na czym polega m) anioł z trzema parami ognistych skrzydeł, opisany przez Izajasza> seraficzny przykłady
 • Co znaczy Sublimacja Różnice szlachetniejszego, wznioślejszego charakteru; uszlachetnienie, uwznioślenie: sublimacja uczuć, sublimacja instynktów; 2. chem. fiz definicja
 • Co znaczy Socjologia Wady i zalety o społeczeństwie ludzkim, jego strukturze i prawach rozwoju, o formach i przejawach współżycia grup społecznych: bot. socjologia roślin encyklopedia
 • Co znaczy Schadenfreude Podobieństwa n; ndm) złośliwa radość z cudzego nieszczęścia, porażki: odczuwać schadenfreude jak działa
 • Co znaczy Symulanctwo Czemu n) pot. pozorowanie, udawanie czegoś, zwłaszcza choroby czy jest
 • Co znaczy Szpiegostwo Co gorsze n) przestępstwo polegające na przekazywaniu organom obcego państwa wiadomości stanowiących tajemnicę państwową lub wojskową pojęcie
 • Co znaczy Sztos Porównaj m) uderzenie kuli bilardowej kijem wyjaśnienie
 • Co znaczy Sukcesja Porównanie spuścizna, spadek: objąć po kim sukcesję; 2. hist. dziedziczenie prawa do tronu: ciągłość sukcesji w monarchii, wojna o sukcesję tronu opis
 • Co znaczy Sztukować Dlaczego powiększać długość lub szerokość czegoś przez dołączenie, doczepienie, doszycie, doklejenie, zbicie czegoś razem informacje
 • Co znaczy Skylab Jak lepiej m) amerykańska stacja kosmiczna wystrzelona na orbitę okołoziemską w 1973 r znaczenie
 • Co znaczy Symbolika Kiedy używanych w jakiejś dziedzinie; 2. symbole występujące w danym utworze, dziele sztuki; 3. symboliczne znaczenie, symboliczny charakter co znaczy
 • Co znaczy Strukturalizm Od czego zależy budowa, z łac. structura> teoria i metoda analizy traktująca zespół faktów jako strukturę ? strukturalista, strukturalistyczny krzyżówka
 • Co znaczy Stetoskop Na czym polega m) słuchawka lekarska, przyrząd do osłuchiwania chorego co to jest
 • Co znaczy Szanta Różnice ż) pieśń żeglarska, śpiewana w rytm pracy: śpiewać szanty słownik
 • Co znaczy Safari Wady i zalety 1. wyprawa w głąb pustynnych obszarów Afryki jako forma turystyki lub sportu (myślistwo, wyścigi samochodowe): rajd safari; 2. fason ubrań czym jest
 • Co znaczy Spryt Podobieństwa m) zdolność szybkiego, praktycznego radzenia sobie, umiejętność takiego postępowania, które przyniesie korzyść ? sprytny co oznacza
 • Co znaczy Satysfakcjonować Czemu kogo czym sprawiać, dawać komuś satysfakcję; zadowalać kogoś, zaspokajać czyjeś ambicje, wymagania tłumaczenie
 • Co znaczy Szychta Co gorsze iść na szychtę, mieć nocną, dzienną szychtę; górnicy pracujący na jednej zmianie: nocna szychta już wyszła przykłady
 • Co znaczy Slogan Porównaj wojenny> 1. utarte wyrażenie, frazes, komunał, banał: mówić slogany, operować sloganami, wypowiedź pełna sloganów; 2. hasło reklamowe definicja
 • Co znaczy Schizotymik Porównanie m) według typologii E. Kretschmera: człowiek o szczupłej budowie ciała, oschły, zamknięty w sobie, nieufny, drażliwy encyklopedia
 • Co znaczy Sporo Dlaczego pierwszy człon wyrazów złożonych, mający znaczenie: zarodnik, przetrwalnik: sporofit jak działa
 • Co znaczy Serwilista Jak lepiej m) człowiek służalczy, płaszczący się, zachowujący się uniżenie; służalec czy jest
 • Co znaczy Salve Kiedy <łac.> witaj! bądź pozdrowiony pojęcie
 • Co znaczy Szkutnik Od czego zależy m) 1. specjalista zajmujący się budową małych jednostek pływających; 2. daw. członek załogi szkuty ? szkutnictwo wyjaśnienie
 • Co znaczy Socjotechnika Na czym polega nauka o sposobach sterowania społeczeństwem i wpływania na rzeczywistość społeczną (przez reklamę, system prawny, wychowanie, sprawowanie opis
 • Co znaczy Szpieg Różnice m) osoba przekazująca obcemu państwu wiadomości będące tajemnicą państwową lub wojskową; agent obcego wywiadu informacje
 • Co znaczy Saum Wady i zalety ścisły post obowiązujący muzułmanów od świtu do nocy przez cały ramadan znaczenie
 • Co znaczy Szyfon Podobieństwa m) cienka, powiewna i przezroczysta tkanina jedwabna lub bawełniana: szal z szyfonu ? szyfonowy: bluzka szyfonowa co znaczy
 • Co znaczy Stras Czemu jubiler, wynalazca szkła imitującego diamenty> rodzaj szkła używany jako imitacja brylantów lub innych drogich kamieni krzyżówka
 • Co znaczy Szarawary Co gorsze szałwar, z pers. szälw?r spodnie> 1. bufiaste, długie spodnie z miękkiej, lejącej się tkaniny, noszone na Wschodzie: szerokie szarawary co to jest
 • Co znaczy Suspensa Porównaj kara pozbawiająca osobę duchowną prawa spełniania funkcji wynikających z otrzymanych święceń i sprawowanego urzędu; 2. przest. a słownik
 • Co znaczy Salam Porównanie ndm) w zwrotach salam alejkum//alejhem jako formuła powitania, pozdrowienia u muzułmanów i żydów czym jest
 • Co znaczy Stereotyp Dlaczego gr. týpos odcisk> 1. szablon, schemat powtarzający się, banalny, uproszczony, utarty; 2. psych. skrótowy, uproszczony, zabarwiony co oznacza
 • Co znaczy Slajd Jak lepiej o formacie małoobrazkowym, w plastykowych ramkach, do oglądania przez rzutnik na ekranie: robić, wywoływać, oglądać slajdy z wakacji tłumaczenie
 • Co znaczy Sub Kiedy złożonych, mający znaczenie: podporządkowany, zależny, wtórny, niższy: subalternacja, subglacjalny, subkonto, subkontynent, subkultura przykłady
 • Co znaczy Spastyczny Od czego zależy spasticus cierpiący na kurcze, z gr. spastikós wciągający (do wnętrza)> med. kurczowy; stan spastyczny stan wzmożonego napięcia mięśni definicja
 • Co znaczy Szafranowy Na czym polega przym.) 1. intensywnie żółty; 2. zaprawiony szafranem, zawierający domieszkę szafranu encyklopedia
 • Co znaczy System Różnice pewien sposób i wzajemnie się warunkujący układ elementów: system językowy, społeczny, polityczny; systemy naukowe, filozoficzne; 2. system jak działa
 • Co znaczy Szahdah Wady i zalety m) rel. muzułmańskie wyznanie wiary, które każdy wierny musi wypowiedzieć przynajmniej raz w życiu czy jest
 • Co znaczy Szaniec Podobieństwa polowe, stosowane od XVII do końca XIX w., głównie w celu osłony stanowisk ogniowych artylerii; okop: potężny, nieprzyjacielski szaniec pojęcie
 • Co znaczy Scena Czemu scena> 1. miejsce gry aktorów w teatrze, kabarecie, cyrku; 2. przen. obszar działań określonego typu: scena polityczna, scena wojny; 3 wyjaśnienie
 • Co znaczy Sauté Co gorsze przym.) 1. mięso, ryba itp. usmażone w małej ilości tłuszczu bez panierowania; 2. pot. bez przybrania, dodat ków opis
 • Co znaczy Szarmancki Porównaj wyjątkowo uprzejmy, grzeczny, szczególnie wobec kobiet: szarmancki mężczyzna, szarmancki gest, szarmancki ukłon ? szarmanteria informacje
 • Co znaczy Sofista Porównanie mądrość> 1. w starożytnej Grecji (V–IV w. p.n.e.): nauczyciel filozof przygotowujący młodych obywateli do życia publicznego przez nauczanie znaczenie
 • Co znaczy Szkopuł Dlaczego z gr. skópelos skała> przeszkoda, zawada: coś stanowi szkopuł, w czym tkwi szkopuł, szkopuł w tym, że…, usunąć szkopuł co znaczy
 • Co znaczy Vivre Savoir Jak lepiej m) zasady dobrego wychowania, formy etykiety: zasady savoir -vivre’u, podręcznik savoir-vivre’u krzyżówka
 • Co znaczy Supremacja Kiedy z ang. supremacy; od łac. supremus najwyższy> dominacja, przewaga, zwierzchnictwo, wyższość: supremacja ekonomiczna, polityczna co to jest
 • Co znaczy Serwować Od czego zależy siatkówce, tenisie, badmintonie, tenisie stołowym: wybijać piłkę, lotkę zza linii boiska na pole przeciwnika ? serw, serwis; 2. kulin słownik
 • Co znaczy Semiotyka Na czym polega ż) ogólna teoria znaków i systemów znakowych (językowych i niejęzykowych) ? semiotyczny, semiotyk czym jest
 • Co znaczy Sorabistyka Różnice zajmująca się badaniem języka, literatury, kultury i historii Łużyczan> sorabista, sorabizm, sorabistyczny co oznacza
 • Co znaczy Szyber Wady i zalety szyberdach zasuwa służąca do przymykania kanału kominowego w celu regulacji ciągu powietrza; 2. rodzaj zasuwanych drzwiczek pieca; 3 tłumaczenie
 • Co znaczy Szlafrok Podobieństwa m) rodzaj płaszcza lub luźnej rozpinanej sukienki, noszony tylko w domu przykłady
 • Co znaczy Sukurs Czemu m) pomoc, wsparcie: iść, spieszyć komu w sukurs definicja
 • Co znaczy Szabrować Co gorsze rabować, kraść porzucone mienie, np. w czasie wojny, powodzi encyklopedia
 • Co znaczy Sekularyzacja Porównaj od seculier człowiek świecki> 1. przejście spod władzy kościelnej pod władzę świecką; zeświecczenie: sekularyzacja Prus (Krzyżackich) w XVI jak działa
 • Co znaczy Schizotymia Porównanie dusza> psych. osobowość charakteryzująca się oschłością, wyniosłością, nieufnością wobec ludzi i zamykaniem się w sobie, także drażliwością czy jest
 • Co znaczy Sankcja Dlaczego klauzula prawna> 1. określona konsekwencja naruszenia prawa (np. grzywna, kara pozbawienia wolności, odpowiedzialność cywilna); 2 pojęcie
 • Co znaczy Stratosfera Jak lepiej warstwa atmosfery ziemskiej leżąca nad troposferą, sięgająca do wysokości 45–50 km, charakteryzująca się niewielką ilością pary wodnej, w wyjaśnienie
 • Co znaczy Skrutacyjny Kiedy komisja skrutacyjna komisja obliczająca głosy oddane podczas głosowania: członek komisji skrutacyjnej, wybrać komisję skrutacyjną opis
 • Co znaczy Subdepresja Od czego zależy ż) psych. zaburzenia psychiczne o objawach podobnych do depresji, lecz o mniejszym natężeniu informacje
 • Co znaczy Serwus Na czym polega <łac. servus sługa> pot. forma poufałego pozdrowienia: cześć, czołem dawn. sługa (uniżony znaczenie
 • Co znaczy Szaman Różnice języka pali samana; z sanskr. śramana mnich żebrzący, asceta> u niektórych ludów czarownik, znachor, pośrednik między światem ludzkim a co znaczy
 • Co znaczy Sceptr Wady i zalety m) <łac. sceptrus, gr. sk??ptros buława, berło> przest. berło, oznaka władzy królewskiej krzyżówka
 • Co znaczy Salomon Podobieństwa m) biblijny król żydowski (zm. 930 r. p.n.e.) słynący z mądrości i sprawiedliwości: mądry jak Salomon co to jest
 • Co znaczy Socjalny Czemu socialis towarzyski, od socius towarzysz> odnoszący się do społeczeństwa, społeczny ? socjalizm: pomoc, opieka socjalna słownik
 • Co znaczy Skiofil Co gorsze m) bot. roślina cieniolubna, „lubiąca” cień czym jest
 • Co znaczy Sidur Porównaj m) żydowski modlitewnik co oznacza
 • Co znaczy Sułtan Porównanie panowanie> władca imperium otomańskiego; tytuł niektórych książąt muzułmańskich ? sułtanat, sułtański, sułtanki tłumaczenie
 • Co znaczy Stacjonarny Dlaczego stationarius, od statio> niezmieniający miejsca pobytu, położenia; pozostający na miejscu; nieruchomy, stały; studia stacjonarne studia, w przykłady
 • Co znaczy Somnambulizm Jak lepiej m) psych. nieświadome wykonywanie we śnie różnych czynności; lunatyzm definicja
 • Co znaczy Somatyzm Kiedy m) pogląd filozoficzny, według którego istnieją tylko ciała (śmiertelne encyklopedia
 • Co znaczy Szekla Od czego zależy zamykana wtyczką z gwintem, używana do łączenia lin i łańcuchów ze sobą i z innymi częściami osprzętu; szakla ? szeklować jak działa
 • Co znaczy Systematyczny Na czym polega matikós, od sýst?ma> 1. uporządkowany według pewnego systemu; planowy, regularny; bibl katalog systematyczny rodzaj katalogu rzeczowego czy jest
 • Co znaczy Sanatorium Różnice uzdrawiający> zamknięty zakład leczniczy, zwykle w miejscowości uzdrowiskowej, dla ludzi przewlekle chorych lub rekonwalescentów pojęcie
 • Co znaczy Satyryczny Wady i zalety łac. satiricus> 1. będący satyrą, posługujący się satyrą; 2. wyśmiewający, komicznie złośliwy, prześmiewczy: utwór satyryczny wyjaśnienie
 • Co znaczy Sire Podobieństwa m; ndm) francuska forma grzecznego zwracania się do pana, feudała, zwłaszcza do króla opis
 • Co znaczy Szacować Czemu materialną czegoś, wyznaczać cenę; 2. osądzać czyjąś wartość, wygląd kogoś, czyjeś postępki itp.; oceniać, taksować informacje
 • Co znaczy Surdopedagogika Co gorsze ż) <łac. surdus głuchy + pedagogika> dział pedagogiki obejmujący zagadnienia nauczania osób głuchoniemych znaczenie
 • Co znaczy Socrealizm Porównaj m) <łac. socialis społeczny + realizm> realizm socjalistyczny: okres socrealizmu ? socrealista, socrealistyczny: literatura socrealistyczna co znaczy
 • Co znaczy Skald Porównanie m) staroskandynawski poeta i wojownik: poezja skaldów krzyżówka
 • Co znaczy Superlativus Dlaczego ndm) jęz. stopień najwyższy przymiotnika co to jest
 • Co znaczy Syndrom Jak lepiej zbiegający się, zbieżny> 1. zespół znaków, symptomów, objawów charakterystycznych dla jakiegoś zjawiska, faktu: syndrom pracoholizmu; 2 słownik
 • Co znaczy Szpryca Kiedy wstrzykiwania lub rozpryskiwania płynów albo wyciskania półpłynnej masy, np. kremu; 2. pot. dawka narkotyku; 3. środ. bryzgi wody z czym jest
 • Co znaczy Szapito Od czego zależy m) środ. namiot cyrkowy co oznacza
 • Co znaczy Strepto Na czym polega pierwszy człon wyrazów złożonych, mający znaczenie: łańcuszkowy, pleciony: streptolizyna tłumaczenie
 • Co znaczy Skuter Różnice m) lekki motocykl prowadzony w pozycji siedzącej, jak na krześle, nie okrakiem: jeździć na skuterze ? skuterek przykłady
 • Co znaczy Sensacja Wady i zalety spowodowane zaskakującym wydarzeniem, niespodziewaną wiadomością, wywołane przez coś niezwykłego: niesłychana, niezdrowa, wielka sensacja definicja
 • Co znaczy Senes Podobieństwa z ar. sen?> wysuszone liście lub strąki rośliny o nazwie strączyniec (Cassia angustifolia) używane jako środek przeczyszczający encyklopedia
 • Co znaczy Synergamia Czemu ż) małżeństwo grupowe jak działa
 • Co znaczy Seksualny Co gorsze przym.) dotyczący płci, mający związek z życiem płciowym; płciowy czy jest
 • Co znaczy Saldo Porównaj n; ndm) różnica między dochodami a rozchodami: saldo dodatnie, ujemne ? saldować co pojęcie
 • Co znaczy Synkretyczny Porównanie synkretyzmowi, mający cechy synkretyzmu; scalający; 2. jęz. o formie językowej, zwłaszcza końcówce fleksyjnej: wielofunkcyjny wyjaśnienie
 • Co znaczy Szlak Dlaczego rzeka) lub wytyczony trakt; 2. droga do przebycia lub droga przebyta przez kogoś: szlak główny, odwieczny, szeroki, bojowy, górski opis
 • Co znaczy Sklero Jak lepiej wyrazów złożonych mających znaczenie: suchy, twardy lub miażdżycowy: sklerofil, sklerometr, skleroza, sklerotyk informacje
 • Co znaczy Szezlong Kiedy m) przest. kanapa w kształcie wydłużonego fotela, na której można leżeć znaczenie
 • Co znaczy Saga Od czego zależy średniowieczna baśń lub legenda; 2. lit. utwór epicki, powieść lub cykl powieściowy o dziejach jakiejś rodziny na przestrzeni długiego co znaczy
 • Co znaczy Skontrum Na czym polega sprawdzanie, rewizja dokumentów księgowania zasobów, stanu finansów i materiałów instytucji (magazynu, sklepu, biblioteki, przedsiębiorstwa krzyżówka
 • Co znaczy Somnolencja Różnice ż) <łac. somnolentia; od somnus sen> med. senność jako pierwsze stadium wyłączania świadomości w urazach mózgu, zatruciach itp co to jest
 • Co znaczy Sufler Wady i zalety podpowiadająca w teatrze aktorom tekst sztuki podczas przedstawienia, niewidoczna dla widzów, ukryta w budce na przodzie sceny lub za słownik
 • Co znaczy Sejsmiczny Podobieństwa trzęsienie ziemi> dotyczący ruchów tektonicznych ziemi, odnoszący się do trzęsienia ziemi: fale sejsmiczne, strefy sejsmiczne obszary, na czym jest
 • Co znaczy Stadion Czemu przysposobiony do odbywania gier, zawodów sportowych, zwykle otoczony trybunami dla widzów: stadion lekkoatletyczny, stadion piłkarski co oznacza
 • Co znaczy Stres Co gorsze zakłóceń psychologicznych i metabolicznych, wywołanych w organizmie przez negatywne czynniki zewnętrzne, fizyczne lub psychiczne, stan tłumaczenie
 • Co znaczy Saboty Porównaj m; lm) buty wykonane z drewna lub na drewnianej podeszwie, noszone dawniej na wsi, chodaki: chodzić w sabotach przykłady
 • Co znaczy Saturn Porównanie rzymskiej: bóg rolnictwa (utożsamiany z greckim Kronosem) i legendarny władca Italii, którego panowanie nazywano złotym wiekiem; 2. astr definicja
 • Co znaczy Scilicet Dlaczego <łac.> to jest, to znaczy, mianowicie (skrót: sc., scil encyklopedia
 • Co znaczy Skryptor Jak lepiej m) <łac. scriptor> w średniowieczu osoba przepisująca księgi, skryba jak działa
 • Co znaczy Szpicel Kiedy m) pogard. tajny agent policji, wywiadowca; tajniak, donosiciel czy jest
 • Co znaczy Salmonella Od czego zależy amer. lekarz patolog> pałeczkowate bakterie żyjące w przewodzie pokarmowym ludzi i zwierząt, których pewne gatunki wywołują choroby u pojęcie
 • Co znaczy Sekwencja Na czym polega następstwo, kolejność czegoś, co tworzy pewien układ: sekwencja liter, dźwięków, obrazów; 2. dramaturgicznie zamknięty fragment filmu wyjaśnienie
 • Co znaczy Or Se Różnice m) pan opis
 • Co znaczy Spektro Wady i zalety pierwszy człon wyrazów złożonych, wskazujący na ich związek znaczeniowy z widmem optycznym: spektrofotografia, spektrometr informacje
 • Co znaczy Szpada Podobieństwa prostej i ostro zakończonej głowni; 2. szermiercza dyscyplina sportowa: mistrzostwa w szpadzie ? szpadzista, szpadzistka znaczenie
 • Co znaczy Stora Czemu ż) zasłona w oknie rozsuwana na boki lub podnoszona, opuszczana: opuszczać, podnosić story, rozsuwać story co znaczy
 • Co znaczy Szofer Co gorsze m) kierowca samochodu, zwłaszcza kierowca zawodowy krzyżówka
 • Co znaczy Sytuacja Porównaj którym się ktoś znajduje, ogół warunków, w których się coś dzieje, rozwija: analogiczna, banalna, beznadziejna, chwilowa, drażliwa co to jest
 • Co znaczy Serologia Porównanie med. nauka o właściwościach surowicy krwi człowieka i zwierząt, zajmująca się badaniem przeciwciał naturalnych i wytworzonych wskutek słownik
 • Co znaczy Szansonistka Dlaczego ż) przest. piosenkarka kabaretowa czym jest
 • Co znaczy Substantivum Jak lepiej rzeczownik ? substantywizacja: substantywizacja przymiotnika, liczebnika, zaimka dzierżawczego (np. wyraz myśliwy, palący co oznacza
 • Co znaczy Stalag Kiedy m) niemiecki obóz dla jeńców wojennych w czasie drugiej wojny światowej: więzień stalagu, przebywać w stalagu tłumaczenie
 • Co znaczy Stauroteka Od czego zależy relikwiarz w formie krzyża, przeznaczony do przechowywania relikwii drzewa Krzyża Świętego, wykonywany zwykle ze szlachetnego metalu i przykłady
 • Co znaczy Sojusz Na czym polega której strony zobowiązują się do współpracy (politycznej, ekonomicznej, wojskowej) oraz udzielania sobie wzajemnej pomocy w określonej definicja
 • Co znaczy Sitwa Różnice szutt?f?th> klika, grupa osób wzajemnie się popierających w celu osiągnięcia korzyści własnych wbrew interesowi ogólnemu: należeć do sitwy encyklopedia
 • Co znaczy Safian Wady i zalety pers. sächtij?n, od sächt mocny> miękka, cienka skóra kozia używana w różnych celach ? safianowy: safianowe pantofelki, książka w jak działa
 • Co znaczy Stereotypowy Podobieństwa się bez zmian, zawsze taki sam; szablonowy, utarty; 2. odnoszący się do stereotypu – formy drukarskiej lub druku wykonanego za pomocą tej czy jest
 • Co znaczy Szachy Czemu z których każda dysponuje 16 figurami: grać w szachy; komplet do gry ? szach: szach królowi, dać szacha ? szachista, szachować pojęcie
 • Co znaczy Stopować Co gorsze zatrzyma, ustanie; zatrzymywać, hamować, zwalniać; 2. sport. w boksie: powstrzymywać natarcie przeciwnika przez zadanie ciosu wyjaśnienie
 • Co znaczy Salwa Porównaj na komendę z wielu karabinów lub armat: salwa armatnia, salwa honorowa, powitalna; 2. przen. salwa oklasków, śmiechu, wrzasku opis
 • Co znaczy Somnambulik Porównanie sen + ambulo chodzę> osoba, która chodzi, śpiąc; lunatyk: on jest somnambulikiem ? somnambulicznie, somnambuliczny, somnambulizm informacje
 • Co znaczy Samuraj Dlaczego m) hist. członek kasty wojowników, rycerzy w służbie feudalnego władcy Japonii znaczenie
 • Co znaczy Separacja Jak lepiej prawn. uchylenie wspólnoty małżeńskiej bez prawa wstępowania przez któregokolwiek z małżonków w nowy związek małżeński: być, żyć w co znaczy
 • Co znaczy Sonet Kiedy składający się z czternastu wersów, podzielonych na dwie strofy czterowersowe i dwie trzywersowe, o charakterze epicko-lirycznym: pisać krzyżówka
 • Co znaczy Sari Od czego zależy długiego, prostego płata tkaniny udrapowanej wokół figury, noszony przez kobiety Indii, Cejlonu i Indonezji co to jest
 • Co znaczy Spektrum Na czym polega n; ndm) <łac. spectrum zjawisko, obraz> 1. zakres, zasięg, rozpiętość: szerokie spektrum badań; 2. fiz. widmo optyczne słownik
 • Co znaczy Sybirak Różnice krainy w płn.-wsch. Azji> 1. mieszkaniec Syberii; 2. więzień lub zesłaniec na Syberię; także: były więzień lub zesłaniec czym jest
 • Co znaczy Sarkofag Wady i zalety grobowiec, z gr. sarkophágos mięsożerny> grobowiec kamienny lub trumna drewniana w kształcie ciała, w której składano zmarłych co oznacza
 • Co znaczy Szkic Podobieństwa wstępny projekt czegoś, co ma być wykonane, zbudowane; 2. rysunek przedstawiający zarys czegoś: drobne szkice, odrębny szkic, szkic tłumaczenie
 • Co znaczy Sauna Czemu ż) łaźnia parowa urządzona na sposób fiński: iść do sauny, kąpiel w saunie przykłady
 • Co znaczy Souvenir Co gorsze m) podarunek, upominek pamiątkowy, pamiątka definicja
 • Co znaczy Synonim Porównaj syn??nymos współimienny, tj. noszący to samo imię (nazwę)> wyraz lub frazeologizm mający znaczenie identyczne lub bardzo bliskie innemu encyklopedia
 • Co znaczy Skrupuł Porównanie to, co uwiera> wątpliwości moralne, które powstrzymują od popełnienia czynu niegodziwego, nieetycznego: mieć skrupuły ? skrupulant jak działa
 • Co znaczy Snowboard Dlaczego deska do zjeżdżania po śniegu, przypominająca bardzo szeroką nartę; 2. sport polegający na jeżdżeniu na takiej desce ? snowboarding czy jest
 • Co znaczy Serum Jak lepiej n; ndm) <łac. serum serwatka> 1. med. surowica krwi; 2. leczniczy środek zapobiegawczy zawierający ciała odpornościowe pojęcie
 • Co znaczy Suspens Kiedy filmie, powieści itp. okoliczności akcji mające trzymać odbiorcę z zawieszeniu, napięciu, pełnym niepokoju oczekiwaniu na rozwiązanie: film wyjaśnienie
 • Co znaczy Sztubacki Od czego zależy uczniowski, b) często lekceważąco: niedojrzały, niedorosły, młodzieńczy: sztubacki dowcip, po sztubacku: zachować się po sztubacku opis
 • Co znaczy Seraficzny Na czym polega przym.) anielski, anielsko piękny, wzniosły informacje
 • Co znaczy Szajka Różnice ż) zorganizowana grupa przestępcza; banda znaczenie
 • Co znaczy Start Wady i zalety wyścigu; także: miejsce, w którym zawodnik rozpoczyna bieg; 2. udział zawodnika w zawodach sportowych; 3. pierwsza faza lotu samolotu co znaczy
 • Co znaczy Scat Podobieństwa m) styl jazzu wokalnego, w którym nie ma słów, śpiewa się tylko sylaby: śpiewać scatem krzyżówka
 • Co znaczy Syntetyzować Czemu 1. przeprowadzać syntezę, przechodzić od szczegółów do uogólnień; 2. chem. dokonywać syntezy; otrzymywać coś przez syntezę co to jest
 • Co znaczy Skandować Co gorsze takt nogą> mówić powoli, rytmicznie, oddzielając poszczególne sylaby: demonstranci skandowali hasła przeciw władzy ? skandowanie słownik
 • Co znaczy Szpital Porównaj zakład lecznictwa zamkniętego, przeznaczony dla chorych wymagających stałej opieki lekarskiej i odpowiednich zabiegów: szpital kliniczny czym jest
 • Co znaczy Sort Porównanie m) gatunek, rodzaj, jakość: towar drugiego sortu co oznacza
 • Co znaczy Spazm Dlaczego mięśni, gwałtowny, przejściowy, kurcz: spazm nerwowy; spazmy (lm) – gwałtowny płacz z łkaniem: jej płacz przechodził w spazmy, dostać tłumaczenie
 • Co znaczy Szwarccharakter Jak lepiej m) 1. osoba o negatywnych cechach charakteru; 2. aktor grający takie postaci, czarny charakter przykłady
 • Co znaczy Spartanin Kiedy staroż. Sparty> człowiek prowadzący surowy tryb życia, unikający wygód i zbytku, odznaczający się surową dyscypliną wewnętrzną i prostotą definicja
 • Co znaczy Synagoga Od czego zależy ż) świątynia żydowska encyklopedia
 • Co znaczy Stenografia Na czym polega uproszczona metoda zapisu, pozwalająca notować za pomocą umownych znaków i skrótów tekst równocześnie z jego wypowiadaniem ? stenograf jak działa
 • Co znaczy Stabilność Różnice niezmienność, nieruchomość; 2. zdolność układu fizycznego, biologicznego itp. do powracania do stanu równowagi w razie jej zakłócenia czy jest
 • Co znaczy Sztanga Wady i zalety drąg; 2. sport. sprzęt sportowy, składający się ze stalowego drążka i nakładanych na niego pierścieni o różnej wadze, używany w podnoszeniu pojęcie
 • Co znaczy Statystyka Podobieństwa stosowanej badająca zjawiska masowe, w których występuje wielka liczba elementów; zbiory, wykazy informacji liczbowych ? statystycznie wyjaśnienie
 • Co znaczy Salomonowy Czemu przym.) salomonowy wyrok: wyrok mądry, sprawiedliwy, ale prosty opis
 • Co znaczy Superego Co gorsze psych. sfera osobowości obejmująca wykształcone w toku życia normy, zasady społeczne i wartości; nadjaźń informacje
 • Co znaczy Szowinizm Porównaj Chauvina, postaci z komedii Scribe’a – żołnierza napoleońskiego, pełnego bezkrytycznego uwielbienia dla cesarza> 1. postawa, uczucia osoby znaczenie
 • Co znaczy Sawantka Porównanie ż) przest kobieta niezależna, wyemancypowana, wykształcona, erudytka co znaczy
 • Co znaczy Sztauować Dlaczego w ładowniach statku w sposób zapewniający stateczność statku oraz właściwe przechowywanie ładunku ? sztauer krzyżówka
 • Co znaczy synergia (ż), synergizm (m) Jak lepiej współdziałanie> współdziałanie elementów materialnych lub niematerialnych, tworzących zorganizowaną całość o skuteczniejszym działaniu niż co to jest
 • Co znaczy Solidarny Kiedy soliditas moc> 1. poczuwający się do współodpowiedzialności, współdziałania; 2. praw. dług solidarny dług, za który odpowiada każdy z słownik
 • Co znaczy Sir Od czego zależy szlachecki poprzedzający imię lub inicjał imienia: sir John; angielski zwrot grzecznościowy stosowany w nagłówkach listów albo wobec osób czym jest
 • Co znaczy Skin Skinhead Na czym polega podkultury młodzieżowej charakteryzującej się agresywnością, ksenofobią, sprzeciwem wobec norm społecznych; znakiem rozpoznawczym jest co oznacza
 • Co znaczy Szpica Różnice ż) pododdział wojska, mający ubezpieczać kolumnę w marszu: szpica czołowa, boczna, tylna tłumaczenie
 • Co znaczy Sutenerstwo Wady i zalety n) przestępstwo polegające na czerpaniu zysków z nierządu uprawianego przez inną osobę przykłady
 • Co znaczy Specyficzność Podobieństwa ż) swoisty, szczególny charakter czegoś; swoistość definicja
 • Co znaczy Sestercja Czemu ż) <łac. sestertius> moneta rzymska bita w srebrze lub w brązie encyklopedia
 • Co znaczy Suita Co gorsze instrumentalna składająca się z kilku fragmentów (tańców) w tej samej tonacji, ale różniących się charakterem, tempem, rytmem jak działa
 • Co znaczy Statolatria Porównaj ż) kult., uwielbienie państwa czy jest
 • Co znaczy Sansara Porównanie kolejne wcielenia, powtarzające się przechodzenie duszy zmarłego w inne wcielenie, w inną postać (ludzką, zwierzęcą, roślinną lub w demona pojęcie
 • Co znaczy Sukub Dlaczego m) demon przybierający postać kobiety, aby uwieść we śnie mężczyznę wyjaśnienie
 • Co znaczy Szarlotka Jak lepiej ż) owocowy deser, głównie z jabłek, na biszkoptowym cieście: szarlotka z bitą śmietaną opis
 • Co znaczy Superlatyw Kiedy m) <łac.> pochwała, słowa najwyższego uznania: wyrażać się, mówić o kimś w samych superlatywach informacje
 • Co znaczy Supozycja Od czego zależy podłożenie, podrzucenie> domysł, hipoteza, przypuszczenie, założenie przyjęte tymczasowo: fałszywa, prawdziwa supozycja ? suponować co znaczenie
 • Co znaczy Seleno Na czym polega wyrazów złożonych, wskazujący na ich związek znaczeniowy z Księżycem: se lenita, selenofizyka, selenografia, selenologia, selenonauta co znaczy
 • Co znaczy Szachraj Różnice m) oszust, krętacz ? szachrować krzyżówka
 • Co znaczy Satyriasis Wady i zalety <łac., z gr. satyríasis, od nazwy bożka Sátyros Satyr> med. chorobliwie wzmożony popęd płciowy u mężczyzn co to jest
 • Co znaczy Separatyzm Podobieństwa oddzielony> dążenie do oderwania, oddzielenia się od reszty pod względem narodowym, politycznym, etnicznym, religijnym słownik
 • Co znaczy Szantażować Czemu stosować wobec kogoś szantaż: szantażować kogo łzami, groźbą czym jest
 • Co znaczy Sakrament Co gorsze akt religijny dający łaskę uświęcającą za pośrednictwem znaków ustanowionych przez Chrystusa (chrzest i komunia; w katolicyzmie i co oznacza
 • Co znaczy Sekstet Porównaj łac. sextus szósty> 1. zespół muzyczny składający się z sześciu osób, instrumentalistów lub śpiewaków; 2. utwór muzyczny na sześć tłumaczenie
 • Co znaczy Skop Porównanie będących nazwami przyrządów, instrumentów do badania, obserwowania, oglądania czegoś: mikroskop, stetoskop, żyroskop przykłady
 • Co znaczy Singel Dlaczego nagraniem jednego utworu: hit z singla Iksińskiego; 2. sport. gra pojedyncza (dwu uczestników) w tenisie, badmintonie: singel kobiet, mecz definicja
 • Co znaczy Sizal Jak lepiej sisalhemp trawa a. konopie przywożone z portu meksykańskiego Sisal> agawa uprawiana w Meksyku i w Afryce, której liście dają mocne włókno encyklopedia
 • Co znaczy Saszetka Kiedy przegródkami na drobiazgi, głównie kobiece; 2. torebka lub poduszeczka wypełniona substancjami aromatycznymi, wkładana między bieliznę jak działa
 • Co znaczy Semtex Semteks Od czego zależy m) materiał wybuchowy na bazie pentrytu, czeski plastik: podłożono ładunek semteksu czy jest
 • Co znaczy Sentyment Na czym polega kogoś lub czegoś: mieć, żywić, czuć do kogoś, czegoś sentyment; wspominać kogoś, coś z sentymentem, wyzbyć się sentymentu do kogoś, czegoś pojęcie
 • Co znaczy Sklerodermia Różnice ż) med. choroba polegająca na postępującym twardnieniu, rogowaceniu skóry lub jej partii; twardzina wyjaśnienie
 • Co znaczy Scjentyzm Wady i zalety scientia wiedza> 1. filoz. pogląd głoszący, że uzyskanie wiedzy o rzeczywistości jest możliwe tylko przez poznanie naukowe i stanowi opis
 • Co znaczy Stabilizacja Podobieństwa trwałości, równowagi, ustalenie i utrwalenie jakiegoś stanu, położenia lub przebiegu zjawiska; 2. ekon. przywrócenie równowagi w gospodarce informacje
 • Co znaczy Szekspirologia Czemu ż) lit. badania nad twórczością W. Szekspira ? szekspirolog znaczenie
 • Co znaczy Stout Co gorsze mocne piwo angielskie z dużą zawartością chmielu co znaczy
 • Co znaczy Seksagonalny Porównaj pomieszanie z seksangularny sześciokątny; od łac. sex sześć> 1. sześciokątny; 2. obejmujący sześć państw, sześć organizacji itp krzyżówka
 • Co znaczy Sfragistyka Porównanie ż) nauka pomocnicza historii zajmująca się badaniem pieczęci jako źródeł historycznych co to jest
 • Co znaczy Sarmata Dlaczego z plemion scytyjskich> typ polskiego szlachcica, hołdującego rycerskim cnotom i obyczajom przodków, ale też butnego, skłonnego do samowoli słownik
 • Co znaczy Segregować Jak lepiej dzielić coś na grupy, kategorie, gatunki, klasyfikować czym jest
 • Co znaczy Styl Kiedy szpic, ostrze, rylec do pisania na tabliczkach powleczonych woskiem, prawdopod. z gr. stýlos słup, kół> 1. zespół cech charakterystycznych co oznacza
 • Co znaczy Statyczny Od czego zależy 1. trwający w niezmiennym stanie, nieulegający zmianom: statyczne społeczeństwo; 2. dobrze utrzymujący równowagę: statyczny stół; 3 tłumaczenie
 • Co znaczy Sekować Na czym polega kogo dokuczać komu, prześladować, nękać kogo przykłady
 • Co znaczy Slang Różnice grupy społecznej lub środowiskowej, gwara miejska: slang miejski, złodziejski, uczniowski, slang marynarzy; mówić, posługiwać się slangiem definicja
 • Co znaczy Sceptyk Wady i zalety odnoszący się do wszystkiego nieufnie, powątpiewająco, krytycznie; 2. zwolennik sceptycyzmu w filozofii, zwłaszcza członek szkoły encyklopedia
 • Co znaczy Spektakularny Podobieństwa oczy, łatwo dostrzegalny, pokazowy, widowiskowy: spektakularne osiągnięcia gospodarcze, spektakularne gesty, spektakularny sukces jak działa
 • Co znaczy Sedan Czemu m) typ nadwozia samochodu, dwu- lub czterodrzwiowe czy jest
 • Co znaczy Szpring Co gorsze m) żegl. rodzaj cumy, lina służąca do przycumowania statku do nabrzeża lub do innego statku pojęcie
 • Co znaczy Sinologia Porównaj ż) nauka o języku, kulturze i literaturze Chin: studiować sinologię ? sinolog wyjaśnienie
 • Co znaczy Seksuologia Porównanie ż) <łac. sexus płeć + -logia> dział medycyny, nauka o życiu płciowym człowieka ? seksuolog, seksuologiczny opis
 • Co znaczy snobować się, snobizować się Dlaczego zajmować się, interesować się czymś przez snobizm; zachowywać się jak snob informacje
 • Co znaczy Serwitut Jak lepiej prawn. prawo do korzystania z cudzej nieruchomości w określonym zakresie; 2. hist. serwituty (lm), dawne prawo do korzystania z gruntów znaczenie
 • Co znaczy Spelunka Kiedy spotkań, zwykle bar, restauracja, knajpa, osób ze środowisk marginalnych, przestępczych: obskurna spelunka co znaczy
 • Co znaczy Szaber Od czego zależy grabież mienia opuszczonego przez właściciela, pozostawionego bez opieki: przedmioty pochodzące z szabru rzeczy ukradzione w ten sposób krzyżówka
 • Co znaczy Spiker Na czym polega zapowiadająca program w radiu lub telewizji, zwykle odczytująca gotowe teksty: zapowiedź spikera, spiker radiowy, telewizyjny ? spikerka co to jest
 • Co znaczy Skit Różnice m) dyscyplina sportowa polegająca na strzelaniu śrutem do rzutków z broni myśliwskiej: zawody w skicie słownik
 • Co znaczy Sznycel Wady i zalety m) 1. bity kotlet panierowany, zwykle cielęcy: zamówić sznycel cielęcy, sznycel po wiedeńsku; 2. reg. kotlet siekany czym jest
 • Co znaczy Szafirek Podobieństwa rodziny liliowatych (Liliaceae), o niebieskich kwiatach zebranych w grona oraz długich, wąskich liściach, rosnąca głównie na obszarze co oznacza
 • Co znaczy Skat Czemu m) popularna na Śląsku trzyosobowa gra w karty talią liczącą 32 karty: grać w skata, partia skata tłumaczenie
 • Co znaczy Szmizjerka Co gorsze ż) sportowa sukienka mająca fason przypominający męską koszulę: nosić szmizjerki przykłady
 • Co znaczy Strucla Porównaj ż) podłużna słodka bułka z ciasta drożdżowego z nadzieniem makowym: strucla z makiem, piec strucle definicja
 • Co znaczy Spedycja Porównanie przewóz i dowóz, transport towarów przez wyspecjalizowane przedsiębiorstwo usługowe ? spedycyjny: usługi spedycyjne, przedsiębiorstwo encyklopedia
 • Co znaczy Sekundowa Dlaczego secundo wtóruję komuś, wspieram, towarzysząc> pomagać, towarzyszyć komu w czym, wspierać kogo: dzielnie sekundować komu jak działa
 • Co znaczy Strofować Jak lepiej upominać, ganić, karcić: strofować nieposłuszne dziecko ? strofowanie, strofująco: odezwać się do kogoś strofująco czy jest
 • Co znaczy Szmuglować Kiedy nielegalny handel, przewozić nielegalnie towary przez granicę; 2. rzad. przeprowadzać przez granicę ludzi; przemycać pojęcie
 • Co znaczy Sobór Od czego zależy zgromadzenie biskupów z całego świata, obradujące pod przewodnictwem papieża lub jego przedstawiciela nad zagadnieniami wiary i wyjaśnienie
 • Co znaczy Serwolatka Na czym polega ż) gatunek wędzonej kiełbasy wyrabianej z drobno mielonej masy mięsnej opis
 • Co znaczy Syrena Różnice Siren, z gr. Seir??n> 1. mityczna istota o ciele w połowie kobiecym, w połowie rybim (z rybim ogonem), której czarodziejski śpiew informacje
 • Co znaczy Sabat Wady i zalety sabbatum koniec tygodnia jako dzień odpoczynku, z hebr. szabbat odpoczynek> według dawnych wierzeń ludowych noc zebrań czarownic: sabat znaczenie
 • Co znaczy Surfing Podobieństwa m) sport wodny pochodzący z Polinezji, polegający na pływaniu na długiej, wąskiej desce unoszonej przez morskie fale co znaczy
 • Co znaczy Szlifierz Czemu m) 1. pracownik szlifierni, obsługujący szlifierkę; 2. rzemieślnik zajmujący się ostrzeniem noży, pilników itp krzyżówka
 • Co znaczy Spichlerz Spichrz Co gorsze m) budynek do przechowywania zboża: spichrz zbożowy ? spichrzowy co to jest
 • Co znaczy Sabotaż Porównaj dezorganizacja pracy, m.in. poprzez celowe wadliwe jej wykonywanie, uszkadzanie maszyn, narzędzi; 2. przen. każde ukryte, zamaskowane słownik
 • Co znaczy Skif Porównanie wyścigowa z dwoma długimi wiosłami; 2. wyścigi na takich łodziach: mistrzostwa świata w skifie ? skifista, skifistka czym jest
 • Co znaczy Seksowny Dlaczego działający podniecająco na osobę płci przeciwnej, atrakcyjny fizycznie, podkreślający czyjąś atrakcyjność seksualną: seksowny uśmiech co oznacza
 • Co znaczy Striptiz Jak lepiej powolne rozbieranie się przy akompaniamencie muzyki w trakcie widowiska kabaretowego: robić striptiz ? striptizer, striptizerka tłumaczenie
 • Co znaczy Sakramentalny Kiedy przym.) 1. mający moc sakramentu; 2. uświęcony obyczajem, tradycją: sakramentalna formuła przykłady
 • Co znaczy Szatra Od czego zależy ż) szałas owczarzy definicja
 • Co znaczy Szablonowy Na czym polega lub za pomocą szablonu; seryjny; 2. naśladujący utarte, pospolite wzory, pozbawiony oryginalności; stereotypowy, pospolity encyklopedia
 • Co znaczy Sponsor Różnice prywatna lub instytucja finansująca w całości lub części jakieś przedsięwzięcie, imprezę, wyprawę, badania naukowe, czasem w zamian za jak działa
 • Co znaczy Sylaba Wady i zalety podstawowa jednostka fonetyczna, odcinek głośnej artykulacji z samogłoską jako ośrodkiem: sylaba otwarta, zamknięta, podzielić wyraz na czy jest
 • Co znaczy Szyper Podobieństwa m) dowódca małego statku rybackiego, handlowego pojęcie
 • Co znaczy Somatyczny Czemu ciała; cielesny; biol. komórki somatyczne wszystkie komórki organizmu roślinnego czy zwierzęcego z wyjątkiem komórek płciowych; podział wyjaśnienie
 • Co znaczy Sztukator Co gorsze m) rzemieślnik, artysta zajmujący się wykonywaniem sztukaterii i innych prac ze stiuku opis
 • Co znaczy Schematyzować Porównaj nadaję formę> 1. układać, porządkować, tworzyć według schematu, opierać się na schemacie; 2. czynić schematycznym informacje
 • Co znaczy Szynion Porównanie kobiecy z białego płótna, zdobiony na czubku koronkami i wstążkami, noszony w Polsce za panowania Augusta II; także: wysoka damska czapka znaczenie
 • Co znaczy Spontaniczny Dlaczego spontaneus dobrowolny, od łac. sponte (sua) dobrowolnie> żywiołowy, ochotniczy, niekontrolowany, odruchowy, dokonujący się bez wpływu co znaczy
 • Co znaczy Stygmat Jak lepiej z gr. stígma nakłucie, rana kłuta, wykłuty znak, piętno> 1. znamię, piętno, znak: naznaczony stygmatem geniuszu; 2. stygmaty (lm) rel krzyżówka
 • Co znaczy Steron Kiedy ostatni człon wyrazów złożonych oznaczających hormony: androsteron co to jest
 • Co znaczy Sitcom Od czego zależy comedy komedia sytuacyjna> serial komediowy wyświetlany w telewizji, z podkładanym śmiechem w momentach, które jego autorzy uznają za słownik
 • Co znaczy Szwankować Na czym polega być w złym stanie; mieć wady, braki; nie dopisywać, zawodzić ? szwank czym jest
 • Co znaczy Szal Różnice sz?l> prostokątny kawałek tkaniny lub dzianiny, służący jako okrycie ramion i głowy lub owijany dokoła szyi: ciepły, gruby, koronkowy co oznacza
 • Co znaczy Szminka Wady i zalety ż) 1. kosmetyk używany do charakteryzacji, np. przez aktorów; 2. pomadka do malowania warg tłumaczenie
 • Co znaczy Samba Podobieństwa ż) brazylijski taniec towarzyski o szybkim rytmie, w takcie parzystym; muzyka do tego tańca: tańczyć sambę przykłady
 • Co znaczy Spartański Czemu dużych wymagań: spartańskie wychowanie, spartańskie warunki, spartański tryb życia ? spartanin, spartanka, po spartańsku definicja
 • Co znaczy Secesja Co gorsze odejście, od secedo odchodzę na bok> 1. odłączenie się, oddzielenie się jakiegoś regionu w celu utworzenia samodzielnej jednostki encyklopedia
 • Co znaczy Szkwał Porównaj m) nagły, gwałtowny, silny i krótkotrwały wiatr morski i oceaniczny: zerwał się szkwał jak działa
 • Co znaczy Sowiecki Porównanie rada> odnoszący się do Związku Radzieckiego, radziecki (obecnie z odcieniem ujemnym) ? sowiety, sowietolog, sowietologia, sowietyzacja czy jest
 • Co znaczy Sanitarny Dlaczego spraw zdrowia i higieny: instalacja sanitarna układ przewodów doprowadzających wodę lub odprowadzających ścieki, śmieci itp., inżynieria pojęcie
 • Co znaczy Stylista Jak lepiej m) pisarz, mówca oceniany z punktu widzenia wartości jego stylu wyjaśnienie
 • Co znaczy Sylwetka Kiedy ministra E. de Silhouette (XVIII w.)> 1. kształt postaci lub przedmiotu widziany w dwu wymiarach na kontrastowym tle; 2. figura, postawa opis
 • Co znaczy Smog Od czego zależy mgła zmieszana z zanieczyszczeniami, charakterystyczna dla obszarów przemysłowych o dużym ruchu samochodowym: smog wisi nad miastem informacje
 • Co znaczy Sygnet Na czym polega m) pierścień, zwykle męski, z monogramem lub herbem, dawniej używany jako pieczęć znaczenie
 • Co znaczy Sznyt Różnice wykrój> 1. elegancja, wytworność, szyk; 2. sznyty (lm), środ. celowo zrobione cięcia na skórze, modne zwłaszcza w środowisku przestępczym co znaczy
 • Co znaczy Sztampa Wady i zalety ż) mechaniczne powtarzanie środków wyrazu, banalne chwyty artystyczne; szablon, maniera krzyżówka
 • Co znaczy Szubrawiec Podobieństwa m) łotr, łobuz, nikczemnik ? szubrawstwo co to jest
 • Co znaczy Selenologia Czemu ż) nauka o budowie i dziejach Księżyca oraz o zachodzących na nim zjawiskach i procesach słownik
 • Co znaczy Salicylan Co gorsze sole i estry kwasu salicylowego; niektóre są stosowane w lecznictwie, np. salicylan sodu (salicyl) i w przemyśle perfumeryjnym czym jest
 • Co znaczy Subiektywny Porównaj subjectif, z łac. subiectivus podmiotowy> mający związek z podmiotem myślącym; subiektywne odbicie rzeczywistości; wyrażający poglądy co oznacza
 • Co znaczy Sugestia Porównanie od suggero (= sub-gero)> 1. wywieranie wpływu na czyjeś zachowanie, przekonania, myśli; poddawanie, podsuwanie komuś jakichś myśli, opinii tłumaczenie
 • Co znaczy Sati Dlaczego stosowany w Indiach tradycyjny rytuał palenia wdowy z ciałem zmarłego męża (w 1829 r. wprowadzono zakaz stosowania go przykłady
 • Co znaczy Synchronizator Jak lepiej urządzenie do wyrównywania prędkości obrotowej kół zębatych w momencie ich sprzęgania, np. w skrzyni biegów; b) urządzenie do automatycznej definicja
 • Co znaczy Sordino Kiedy n) muz. przyrząd lub urządzenie do ściszania i zmiany barwy dźwięków w instrumentach muzycznych; tłumik encyklopedia
 • Co znaczy Serpentyna Od czego zależy łac. serpens> 1. droga o wielu zakrętach, biegnąca po zboczu zakosami: wąska serpentyna, jechać górskimi serpentynami; 2. wąska, barwna jak działa
 • Co znaczy Sentymentalizm Na czym polega 1. przesadna uczuciowość, wrażliwość, czułostkowość; sentymentalność; 2. kierunek umysłowy i literacki w Europie w końcu XVIII w., jako czy jest
 • Co znaczy Szkarlatyna Różnice ż) ostra choroba zakaźna wieku dziecięcego z czerwoną wysypką; płonica pojęcie
 • Co znaczy Szafować Wady i zalety czym nadużywać czego, trwonić co: szafować pieniędzmi, szafować pochwałami, komplementami, dowcipem wyjaśnienie
 • Co znaczy Sitar Podobieństwa m) muz. trzy-strunowy instrument muzyczny o gruszkowatym korpusie i długiej szyjce, pochodzący z północnych Indii opis
 • Co znaczy Symulacja Czemu stworzenie fałszywych pozorów; świadome wprowadzenie w błąd otoczenia, udawanie np. choroby; 2. techn. sztuczne odtwarzanie właściwości informacje
 • Co znaczy Sanskryt Co gorsze uporządkowany, doskonały> język starożytny z rodziny języków indoeuropejskich, używany jako język literatury, nauki, pism świętych w znaczenie
 • Co znaczy Selektywność Porównaj zdolność reagowania tylko na określone bodźce; wybiórczość; 2. rad. zdolność danego układu elektrycznego do wydzielania lub odbierania co znaczy
 • Co znaczy Spirytystyczny Porównanie przym.) seans spirytystyczny spotkanie mające na celu nawiązanie kontaktu z duchami zmarłych krzyżówka
 • Co znaczy Satelitarny Dlaczego dotyczący satelity (zwłaszcza sztucznego), realizowany lub działający dzięki zastosowaniu sztucznego satelity: lot satelitarny, orbita co to jest
 • Co znaczy Senilizm Jak lepiej m) <łac. senilis starczy> med. fizyczne i psychiczne zniedołężnienie osoby starej słownik
 • Co znaczy Strudel Kiedy m) cienkie ciasto zawijane z jabłkami, pieczone w rondlu na maśle: strudel z jabłkami i bitą śmietaną czym jest
 • Co znaczy Steward Od czego zależy m) pracownik obsługujący pasażerów lub załogę na statku lub w samolocie ? stewardesa co oznacza
 • Co znaczy Styling Na czym polega m) projektowanie przedmiotów trwałego użytku, np. nadwozi samochodów, telewizorów tłumaczenie
 • Co znaczy Surrealny Różnice przym.) nadrealny, nierealny, nierzeczywisty: siły surrealne przykłady
 • Co znaczy Sowietyzacja Wady i zalety narzucanie krajom i narodom radzieckiego systemu ustrojowego, połączone z indoktrynacją ideologiczną; 2. przejmowanie tego systemu definicja
 • Co znaczy Specjał Podobieństwa m) coś dobrego, smacznego; przysmak, smakołyk, rarytas encyklopedia
 • Co znaczy Statua Czemu ż) <łac.> posąg przedstawiający postać ludzką ? statuetka: otrzymać statuetkę Oscara jak działa
 • Co znaczy Sygnaturka Co gorsze ż) najmniejszy dzwon kościelny, wieszany zwykle w małej wieżyczce czy jest
 • Co znaczy Saturacja Porównaj nasycenie, obfitość> 1. chem., techn. proces nasycania cieczy gazem, stosowany np. w produkcji wód gazowanych; w cukrownictwie: nasycanie pojęcie
 • Co znaczy Salezjanie Porównanie m) kongregacja założona w XIX w. przez ks. Jana Bosko wyjaśnienie
 • Co znaczy Szufladkować Dlaczego dzielić, segregować, zaszeregowywać coś mechanicznie, według sztywno ustalonych schematów, zasad podziału opis
 • Co znaczy Segregacja Jak lepiej segregatio> 1. dzielenie na grupy, kategorie, typy itp. według wybranych cech; segregowanie, klasyfikacja; 2. faktyczne lub prawne informacje
 • Co znaczy Stadium Kiedy miara długości> faza rozwojowa, etap, stan przejściowy: wczesne, końcowe stadium choroby, uczelnia w stadium organizacji ? stadialny znaczenie
 • Co znaczy Samizdat Od czego zależy samostojatielnoje izdatielstwo wydawnictwo niezależne> podziemne wydawnictwo, druki, fotokopie, kasety magnetofonowe rozpowszechniane bez co znaczy
 • Co znaczy Spermatogeneza Na czym polega ż) biol. proces tworzenia się i dojrzewania plemników u zwierząt i u człowieka krzyżówka
 • Co znaczy Strategia Różnice strategós strateg> 1. dział sztuki wojennej dotyczący organizowania operacji wojennych, obrony państwa; 2. umiejętność prowadzenia operacji co to jest
 • Co znaczy show?biznes, show?business Wady i zalety m) przemysł rozrywkowy (imprezy, widowiska, nagrania): pracować w show-biznesie słownik
 • Co znaczy Szef Podobieństwa przywódca> zwierzchnik kierujący jakimś zespołem; przełożony, naczelnik, kierownik, przewodniczący; także: dowódca: szef batalionu, pułku czym jest
 • Co znaczy Synekdocha Czemu stylistyczna polegająca na nazwaniu części zamiast całości, np. przyjąć kogoś pod swój dach w znaczeniu w swoim domu, naczynia zamiast co oznacza
 • Co znaczy Sarkastyczny Co gorsze przym.) pełen sarkazmu, szyderczy, zjadliwy, zło śliwy: sarkastyczny ton, uśmiech, sarkastyczne usposobienie tłumaczenie
 • Co znaczy Szalbierski Porównaj przym.) oszukańczy, krętacki przykłady
 • Co znaczy Step Porównanie trawami i ziołami, występująca w klimacie kontynentalnym: bezkresny, bezbrzeżny, bezludny step, dziki step ? stepowy definicja
 • Co znaczy Sondaż Dlaczego społecznej: przeprowadzić sondaż; 2. badanie, pomiary przeprowadzane za pomocą sondy ? sondować co, sondowanie encyklopedia
 • Co znaczy Support Jak lepiej m) grupa muzyczna albo artysta (zwykle piosenkarz), których występ poprzedza koncert gwiazdy wieczoru jak działa
 • Co znaczy Solaryzacja Kiedy zamienianie się w pozytyw negatywu silnie naświetlonego podczas robienia zdjęcia; b) technika fotograficzna polegająca na wystawianiu czy jest
 • Co znaczy Sutener Od czego zależy utrzymywać (kogoś), podtrzymywać> mężczyzna czerpiący zyski z nierządu uprawianego przez innych ? sutenerstwo pojęcie
 • Co znaczy Sura Na czym polega ż) rozdział Koranu wyjaśnienie
 • Co znaczy Scjentyfizm Różnice m) naukowość, uczoność ? scjentyficzny opis
 • Co znaczy Splin Wady i zalety m) nuda, znudzenie bez powodu, melancholia, apatia, poczucie zniechęcenia, beznadziejności, chandra informacje
 • Co znaczy Substrat Podobieństwa podłoże, podstawa, podkład; 2. chem. substancja wyjściowa biorąca udział w reakcji chemicznej; 3. filoz. tworzywo, podłoże wszelkich rzeczy znaczenie
 • Co znaczy Szalbierz Czemu m) oszust, krętacz ? szalbierczo, szalbierczy, szalbierski, szalbierstwo co znaczy
 • Co znaczy Sklerotyk Co gorsze m) człowiek cierpiący na sklerozę krzyżówka
 • Co znaczy Stepować Porównaj wybijać w tańcu takt, uderzając specjalnymi, podkutymi butami w podłogę co to jest

Słownik wyrazów obcych, pisownia i znaczenie

Definicja - Co to znaczy? Co to jest? Przykłady wyrazów tłumaczonych.

Definicja Stepować co znaczy sklerotyk krzyżówka szalbierz co to jest substrat słownik splin czym jest scjentyfizm co oznacza sura tłumaczenie sutener przykłady. słownik.

Co to jest Subskrypcja co znaczy soluks krzyżówka sfera co to jest salina znaczenie.