Sentymentalizm co znaczy szmugiel krzyżówka sufragan co to jest sentymentalizować słownik specjał.
sydero standaryzacja co to jest

Definicje słów, słownik wyrazów na S

 • Co znaczy Sydero Porównanie pierwszy człon wyrazów złożonych, wskazujący na ich związek znaczeniowy z żelazem: syderyt, syderytyzacja co znaczy
 • Co znaczy Standaryzacja Dlaczego ż) ustalenie standardów, wprowadzenie jednolitych norm, zwłaszcza w przemyśle, ujednolicenie produkcji; normalizacja krzyżówka
 • Co znaczy Sorbona Jak lepiej wcześniej nazwa wydziału teologicznego tego uniwersytetu, którego zawiązkiem było kolegium teologiczne założone przez Roberta de Sorbon co to jest
 • Co znaczy Szeregować Kiedy układać coś w szereg, w określonym porządku; klasyfikować, porządkować słownik
 • Co znaczy Sugestia Od czego zależy od suggero (= sub-gero)> 1. wywieranie wpływu na czyjeś zachowanie, przekonania, myśli; poddawanie, podsuwanie komuś jakichś myśli, opinii czym jest
 • Co znaczy Snowboard Na czym polega deska do zjeżdżania po śniegu, przypominająca bardzo szeroką nartę; 2. sport polegający na jeżdżeniu na takiej desce ? snowboarding co oznacza
 • Co znaczy Software Różnice ndm) typ oprogramowania komputera tłumaczenie
 • Co znaczy Satelitarny Wady i zalety dotyczący satelity (zwłaszcza sztucznego), realizowany lub działający dzięki zastosowaniu sztucznego satelity: lot satelitarny, orbita przykłady
 • Co znaczy Sakrament Podobieństwa akt religijny dający łaskę uświęcającą za pośrednictwem znaków ustanowionych przez Chrystusa (chrzest i komunia; w katolicyzmie i definicja
 • Co znaczy Sekwens Czemu m) w grze w karty: kilka kolejnych (co do wartości) kart w tym samym kolorze: mieć sekwens w ręku encyklopedia
 • Co znaczy Stereofonia Co gorsze elektroakustyczna metoda zapisywania, transmitowania, odtwarzania i odbierania dźwięków, dająca złudzenie przestrzennego rozmieszczenia jak działa
 • Co znaczy Sowietyzacja Porównaj narzucanie krajom i narodom radzieckiego systemu ustrojowego, połączone z indoktrynacją ideologiczną; 2. przejmowanie tego systemu czy jest
 • Co znaczy Strefa Porównanie z większego obszaru ze względu na charakterystyczne cechy; strefy klimatyczne obszary, na które dzieli się kula ziemska ze względu na pojęcie
 • Co znaczy Szuler Dlaczego hazardzista, od scholler, scholder gra hazardowa> oszust w grach karcianych ? szulerka, szulerstwo, szulerski: szulerskie sztuczki wyjaśnienie
 • Co znaczy Sedativa Jak lepiej lm) med. środki uspokajające, kojące opis
 • Co znaczy Scjentyfizm Kiedy m) naukowość, uczoność ? scjentyficzny informacje
 • Co znaczy Szubrawiec Od czego zależy m) łotr, łobuz, nikczemnik ? szubrawstwo znaczenie
 • Co znaczy Schizma Na czym polega rozłupanie, rozszczepienie; od schíz? rozłupuję, rozszczepiam> 1. rel. rozłam w Kościele, zerwanie jedności wiernych; 2. pot. rozdział co znaczy
 • Co znaczy Sentyment Różnice kogoś lub czegoś: mieć, żywić, czuć do kogoś, czegoś sentyment; wspominać kogoś, coś z sentymentem, wyzbyć się sentymentu do kogoś, czegoś krzyżówka
 • Co znaczy Sodomia Wady i zalety rozpusty w staroż. Palestynie> zboczenie objawiające się uprawianiem stosunków seksualnych ze zwierzętami, zoofilia ? sodomita co to jest
 • Co znaczy Sabat Podobieństwa sabbatum koniec tygodnia jako dzień odpoczynku, z hebr. szabbat odpoczynek> według dawnych wierzeń ludowych noc zebrań czarownic: sabat słownik
 • Co znaczy Semiotyka Czemu ż) ogólna teoria znaków i systemów znakowych (językowych i niejęzykowych) ? semiotyczny, semiotyk czym jest
 • Co znaczy Standard Co gorsze życia, niski, wysoki standard, wyrób odpowiadający standardom światowym> standardowo, standardowy, standaryzacja, standaryzacyjny co oznacza
 • Co znaczy Szmaragd Porównaj intensywnie zielony kolor; kamień szlachetny ceniony w jubilerstwie, zielona, przezroczysta odmiana berylu ? szmaragdowy: szmaragdowe oczy tłumaczenie
 • Co znaczy Szkatułka Porównanie skrzyneczka do przechowywania rzeczy cennych, np. kosztowności, pieniędzy, pamiątek: drewniana szkatułka na biżuterię przykłady
 • Co znaczy Skaner Dlaczego wprowadzające do komputera sfotografowaną informację graficzną, np. ilustracje; czytnik krokowy> skanować co, zeskanować definicja
 • Co znaczy Stereo Jak lepiej człon wyrazów złożonych, wskazujący na ich związek znaczeniowy z trójwymiarowością, plastycznością, przestrzennością: stereochemia encyklopedia
 • Co znaczy Sawanna Kiedy ż) geogr. równina w regionach tropikalnych Afryki, Ameryki i Australii, porośnięta głównie trawą, step jak działa
 • Co znaczy Szapito Od czego zależy m) środ. namiot cyrkowy czy jest
 • Co znaczy Solarium Na czym polega solaris słoneczny> 1. miejsce lub urządzenie do opalania się w sztucznym świetle: opalać się w solarium, iść do solarium; 2. daw. zegar pojęcie
 • Co znaczy Strabizm Różnice m) med. zezowanie, zez wyjaśnienie
 • Co znaczy Salve Wady i zalety <łac.> witaj! bądź pozdrowiony opis
 • Co znaczy Stypendium Podobieństwa żołd> pomoc finansowa wypłacana przez jakiś czas uczniom, studentom, pracownikom naukowym, artystom: stypendium naukowe, stypendium dla informacje
 • Co znaczy Somnambulizm Czemu m) psych. nieświadome wykonywanie we śnie różnych czynności; lunatyzm znaczenie
 • Co znaczy Szarlatan Co gorsze mistyfikator, oszust, osoba korzystająca z łatwowierności ludzkiej przez zwodzenie ich swoimi rzekomymi umiejętnościami ? szarlatański co znaczy
 • Co znaczy Szechina Porównaj ż) symbol boskiej obecności wśród ludzi krzyżówka
 • Co znaczy Swing Porównanie styl jazzowy będący stadium przejściowym między jazzem tradycyjnym i nowoczesnym, b) taniec jazzowy wykonywany w umiarkowanym tempie z co to jest
 • Co znaczy Szpiegostwo Dlaczego n) przestępstwo polegające na przekazywaniu organom obcego państwa wiadomości stanowiących tajemnicę państwową lub wojskową słownik
 • Co znaczy Systematyczność Jak lepiej ż) bycie systematycznym; dokładność, skrupulatność w wykonywaniu czegoś czym jest
 • Co znaczy Sens Kiedy czuję> treść; właściwe znaczenie czegoś: głęboki, główny sens; sens artystyczny, filozoficzny, moralny; coś jest bez sensu, co za sens co oznacza
 • Co znaczy Sola Od czego zależy ż) smaczna morska ryba z grupy płastug o spłaszczonym ciele i oczami po prawej stronie tłumaczenie
 • Co znaczy Saturacja Na czym polega nasycenie, obfitość> 1. chem., techn. proces nasycania cieczy gazem, stosowany np. w produkcji wód gazowanych; w cukrownictwie: nasycanie przykłady
 • Co znaczy Szef Różnice przywódca> zwierzchnik kierujący jakimś zespołem; przełożony, naczelnik, kierownik, przewodniczący; także: dowódca: szef batalionu, pułku definicja
 • Co znaczy Sondaż Wady i zalety społecznej: przeprowadzić sondaż; 2. badanie, pomiary przeprowadzane za pomocą sondy ? sondować co, sondowanie encyklopedia
 • Co znaczy Sublimacja Podobieństwa szlachetniejszego, wznioślejszego charakteru; uszlachetnienie, uwznioślenie: sublimacja uczuć, sublimacja instynktów; 2. chem. fiz jak działa
 • Co znaczy Sizal Czemu sisalhemp trawa a. konopie przywożone z portu meksykańskiego Sisal> agawa uprawiana w Meksyku i w Afryce, której liście dają mocne włókno czy jest
 • Co znaczy Singel Co gorsze nagraniem jednego utworu: hit z singla Iksińskiego; 2. sport. gra pojedyncza (dwu uczestników) w tenisie, badmintonie: singel kobiet, mecz pojęcie
 • Co znaczy Step Porównaj trawami i ziołami, występująca w klimacie kontynentalnym: bezkresny, bezbrzeżny, bezludny step, dziki step ? stepowy wyjaśnienie
 • Co znaczy Spirala Porównanie sprężyny płaskiej (jak w zegarku mechanicznym); 2. uformowany w kształcie linii śrubowej zwój czegoś, np. drutu; 3. lotn. w akrobacji opis
 • Co znaczy Solmizacja Dlaczego śpiewać gamę sylabami (od sylab sol – fa – mi> muz. system wprowadzony w XI w. przez włoskiego muzyka Gwidona z Arezzo, polegający na informacje
 • Co znaczy Szwajcar Jak lepiej m) 1. Szwajcar – obywatel Szwajcarii; 2. przest. portier, odźwierny znaczenie
 • Co znaczy Solenny Kiedy przym.) <łac. solemnis, sollennis> uroczysty, poważny, wzniosły: solenna mina co znaczy
 • Co znaczy Sold Od czego zależy m; zwykle w lm soldy) wyprzedaż towarów po obniżonych cenach, zwykle posezonowa krzyżówka
 • Co znaczy Sztukator Na czym polega m) rzemieślnik, artysta zajmujący się wykonywaniem sztukaterii i innych prac ze stiuku co to jest
 • Co znaczy Scherzo Różnice n) muz. utwór o charakterze żywym, lekkim, zabawnym: zagrać scherza ? scherzando słownik
 • Co znaczy Showman Wady i zalety m) 1. osoba związana z show-biznesem; 2. człowiek, który lubi występować publicznie, bawić publiczność czym jest
 • Co znaczy Samizdat Podobieństwa samostojatielnoje izdatielstwo wydawnictwo niezależne> podziemne wydawnictwo, druki, fotokopie, kasety magnetofonowe rozpowszechniane bez co oznacza
 • Co znaczy Spektrometria Czemu się pomiarami długości fali promieniowania elektromagnetycznego w widmach optycznych oraz natężenia promieniowania o różnych długościach tłumaczenie
 • Co znaczy Segregować Co gorsze dzielić coś na grupy, kategorie, gatunki, klasyfikować przykłady
 • Co znaczy Surrealny Porównaj przym.) nadrealny, nierealny, nierzeczywisty: siły surrealne definicja
 • Co znaczy Schizo Porównanie złożonych, wskazujący na ich związek znaczeniowy z rozdwojeniem, rozszczepieniem czegoś: schizofrenia, schizofreniczny, schizofrenik encyklopedia
 • Co znaczy Szok Dlaczego emocja, wstrząs psychiczny, wywołane jakimś gwałtownym przeżyciem; 2. med. groźne dla życia zaburzenia czynności organizmu, będące reakcją jak działa
 • Co znaczy Stryczek Jak lepiej pętlą do wieszania skazańców; 2. pot. kara śmierci przez powieszenie: łapać kogo na stryczek, grozi komu stryczek, pójść na stryczek czy jest
 • Co znaczy Szprycować Kiedy 1. przemywać za pomocą płynu wytryskiwanego ze szprycy; spryskiwać, wstrzykiwać; 2. pot. narkotyzować się pojęcie
 • Co znaczy Spekulować Od czego zależy zajmować się spekulacjami handlowymi; 2. myśleć abstrakcyjnie, zajmować się rozważaniami czysto teoretycz nymi; 3. przest. przemyśliwać wyjaśnienie
 • Co znaczy Suahili Na czym polega m; ndm) język z rodziny bantu, zapisywany pismem arabskim, używany w krajach Afryki Wschodniej opis
 • Co znaczy Sarafan Różnice stóp, za pers. sär?p?; uroczysta szata> 1. sukmana chłopów rosyjskich; 2. rosyjski strój kobiecy, rodzaj długiej sukni z wysoką talią informacje
 • Co znaczy Skrutacyjny Wady i zalety komisja skrutacyjna komisja obliczająca głosy oddane podczas głosowania: członek komisji skrutacyjnej, wybrać komisję skrutacyjną znaczenie
 • Co znaczy Streptokoki Podobieństwa kulistym lub owalnym, układające się parami albo w łańcuszki; wywołują m.in. różę, płonicę, anginę; paciorkowce co znaczy
 • Co znaczy Szpicel Czemu m) pogard. tajny agent policji, wywiadowca; tajniak, donosiciel krzyżówka
 • Co znaczy Stymulacja Co gorsze ż) pobudzanie do działania ? sty mulacyjny, stymulować kogo, co, stymulant, stymulator, stymulowanie co to jest
 • Co znaczy Szala Porównaj przeznaczona do kładzenia na niej ważonego ciężaru lub każda z dwóch symetrycznie umieszczonych części wagi, przeznaczonych do umieszczania słownik
 • Co znaczy Spirytualizm Porównanie spiritualis duchowy> doktryna filozoficzna uznająca materię i umysł za dwie odrębne substancje i przyznająca wyższość umysłowi czym jest
 • Co znaczy Szmuglować Dlaczego nielegalny handel, przewozić nielegalnie towary przez granicę; 2. rzad. przeprowadzać przez granicę ludzi; przemycać co oznacza
 • Co znaczy Szogun Jak lepiej m) hist. tytuł japońskich namiestników wojskowych, którzy sprawowali faktyczną władzę od 1192 do 1867 r.; osoba nosząca ten tytuł tłumaczenie
 • Co znaczy Salina Kiedy ż) zakład produkujący sól z solanki (wodnego roztworu soli przykłady
 • Co znaczy Spontaniczny Od czego zależy spontaneus dobrowolny, od łac. sponte (sua) dobrowolnie> żywiołowy, ochotniczy, niekontrolowany, odruchowy, dokonujący się bez wpływu definicja
 • Co znaczy Synagoga Na czym polega ż) świątynia żydowska encyklopedia
 • Co znaczy Stuła Różnice stol> część stroju liturgicznego księży katolickich w formie pasa tkaniny zawieszanego symetrycznie na szyi jak działa
 • Co znaczy Szakal Wady i zalety śr?g?la> 1. pot. osoba wykorzystująca dla swoich zysków nieszczęścia drugich; 2. drapieżnik z rodziny psów, podobny do wilka, żyjący w płn czy jest
 • Co znaczy Scenografia Podobieństwa scena + grapho opis, malarstwo sceniczne> 1. opracowanie plastycznej oprawy widowiska teatralnego, filmowego itp.; 2. oświetlenie pojęcie
 • Co znaczy Stagnacja Czemu wszelkiego ruchu, jakiejkolwiek zmiany: stagnacja gospodarcza, stagnacja w handlu samochodami, stagnacja życia umysłowego wyjaśnienie
 • Co znaczy Sekularyzować Co gorsze co zeświecczyć, uniezależnić od wpływów religii i Kościoła ? sekularyzacja opis
 • Co znaczy Stachanowiec Porównaj m)
 • Co znaczy Sybilla Porównanie starożytnych Greków i Rzymian: wieszczka i kapłanka Apollina; jedna z nich, Sybilla z Kume, była słynna ze swych ksiąg znaczenie
 • Co znaczy Serwus Dlaczego <łac. servus sługa> pot. forma poufałego pozdrowienia: cześć, czołem dawn. sługa (uniżony co znaczy
 • Co znaczy Solidarny Jak lepiej soliditas moc> 1. poczuwający się do współodpowiedzialności, współdziałania; 2. praw. dług solidarny dług, za który odpowiada każdy z krzyżówka
 • Co znaczy Shaker Kiedy m) metalowe naczynie do mieszania składników koktajlu przez potrząsanie: mieszać koktajl w shakerze co to jest
 • Co znaczy Skumbria Od czego zależy ż) konserwa rybna, głównie z makreli, w sosie pomidorowym: skumbrie w tomacie słownik
 • Co znaczy Segars Na czym polega pierścień osadzony luźno na maszcie, wykonany najczęściej z drewna, służący do zamocowania przedniego liku żagla (przy ożaglowaniu gaflowym czym jest
 • Co znaczy Sufler Różnice podpowiadająca w teatrze aktorom tekst sztuki podczas przedstawienia, niewidoczna dla widzów, ukryta w budce na przodzie sceny lub za co oznacza
 • Co znaczy Szaflik Wady i zalety naczynie o okrągłym dnie, zwykle drewniane, mające jeden lub dwa uchwyty, używane w gospodarstwie wiejskim oraz w murarstwie tłumaczenie
 • Co znaczy Sesin Podobieństwa m) rel. w buddyzmie zen: okres odosobnienia i medytacji trwający od czterech do siedmiu dni przykłady
 • Co znaczy Slawistyka Czemu słowianin> nauka zajmująca się językami, kulturą, historią narodów słowiańskich, filologia słowiańska, słowianoznawstwo; kierunek na definicja
 • Co znaczy Sekwencja Co gorsze następstwo, kolejność czegoś, co tworzy pewien układ: sekwencja liter, dźwięków, obrazów; 2. dramaturgicznie zamknięty fragment filmu encyklopedia
 • Co znaczy Szpicruta Porównaj ż) elastyczny pręt pokryty skórą lub rzemienna plecionka używane do poganiania konia jak działa
 • Co znaczy Sorabistyka Porównanie zajmująca się badaniem języka, literatury, kultury i historii Łużyczan> sorabista, sorabizm, sorabistyczny czy jest
 • Co znaczy Sceptyczny Dlaczego skeptikós, od sképtomai obserwuję krytycznie> 1. wyrażający sceptycyzm, niedowierzający, powątpiewający; 2. krytycznie ustosunkowany do pojęcie
 • Co znaczy Skorpion Jak lepiej skorpíos> drapieżny pajęczak o wy dłużonym odwłoku zakończonym zakrzywionym kolcem jadowym; jad pewnych gatunków jest śmiertelny dla wyjaśnienie
 • Co znaczy Scenariusz Kiedy scenario; z łac. scenarius sceniczny)> 1. tekst stanowiący podstawę dzieła filmowego lub programu telewizyjnego, zawierający opis opis
 • Co znaczy Supremacja Od czego zależy z ang. supremacy; od łac. supremus najwyższy> dominacja, przewaga, zwierzchnictwo, wyższość: supremacja ekonomiczna, polityczna informacje
 • Co znaczy Soteriologia Na czym polega występująca w wielu religiach wiara w zbawczą rolę bóstwa; 2. w teologii chrześcijańskiej: doktryna o odkupieniu świata przez Chrystusa znaczenie
 • Co znaczy Symultaniczny Różnice samym czasie, dziejący się jednocześnie z czymś innym: narracja symultaniczna, kompozycja symultaniczna ? symultanicznie: sceny co znaczy
 • Co znaczy Szowinista Wady i zalety m) 1. człowiek, którego cechuje szowinizm, brak tolerancji; 2. skrajny nacjonalista krzyżówka
 • Co znaczy Satori Podobieństwa olśnienie, uświadomienie sobie czegoś, stan świadomości osiągnięty dzięki medytacjom, ćwiczeniom duszy, objawienie co to jest
 • Co znaczy Symulacja Czemu stworzenie fałszywych pozorów; świadome wprowadzenie w błąd otoczenia, udawanie np. choroby; 2. techn. sztuczne odtwarzanie właściwości słownik
 • Co znaczy Sapiencjalny Co gorsze księgi sapiencjalne Starego Testamentu księgi zawierające maksymy, pouczenia, aforyzmy, rozważania o sensie życia i śmierci czym jest
 • Co znaczy Serdak Porównaj m) rodzaj kamizelki, krótki kożuszek bez rękawów lub pikowana kurtka bez rękawów: nosić serdak, chodzić w serdaku ? serdaczek co oznacza
 • Co znaczy Stacjonować Porównanie przez jakiś czas, mieć postój (najczęściej o wojsku); 2. daw. wyznaczać komuś lub czemuś miejsce postoju, pobytu tłumaczenie
 • Co znaczy Sygnalizować Dlaczego czymś, podawać coś do wiadomości za pomocą sygnałów, nadawać, dawać sygnały; 2. pot. informować, zawiadamiać o czymś, dawać znać; także przykłady
 • Co znaczy Symbolizować Jak lepiej 1. być symbolem czegoś; 2. przedstawiać, wyrażać coś za pomocą symboli definicja
 • Co znaczy Saga Kiedy średniowieczna baśń lub legenda; 2. lit. utwór epicki, powieść lub cykl powieściowy o dziejach jakiejś rodziny na przestrzeni długiego encyklopedia
 • Co znaczy Sos Od czego zależy międzynarodowy umowny sygnał nadawany alfabetem Morse’a, oznaczający niebezpieczeństwo, wzywanie pomocy (zwłaszcza przez statki jak działa
 • Co znaczy Sytuacyjny Na czym polega wynikający z sytuacji: plan sytuacyjny; humor, komizm sytuacyjny humor, komizm polegający na zabawnym, nieoczekiwanym spiętrzeniu czy jest
 • Co znaczy Seminarium Różnice zajęcia dydaktyczne kierowane przez profesora: seminarium magisterskie, prowadzić seminarium, seminarium dla studentów czwartego roku pojęcie
 • Co znaczy Szajka Wady i zalety ż) zorganizowana grupa przestępcza; banda wyjaśnienie
 • Co znaczy Szablonowy Podobieństwa lub za pomocą szablonu; seryjny; 2. naśladujący utarte, pospolite wzory, pozbawiony oryginalności; stereotypowy, pospolity opis
 • Co znaczy Sortować Czemu rozdzielać coś na grupy, kategorie według pokrewieństwa lub określonych cech, segregować coś według gatunków, rodzajów ? posortować informacje
 • Co znaczy Sekundowa Co gorsze secundo wtóruję komuś, wspieram, towarzysząc> pomagać, towarzyszyć komu w czym, wspierać kogo: dzielnie sekundować komu znaczenie
 • Co znaczy Salwa Porównaj na komendę z wielu karabinów lub armat: salwa armatnia, salwa honorowa, powitalna; 2. przen. salwa oklasków, śmiechu, wrzasku co znaczy
 • Co znaczy Skwer Porównanie m) niewielki miejski zieleniec: siedzieć na ławeczce na skwerze, sadzić kwiaty na skwerze ? skwerek krzyżówka
 • Co znaczy Subwencja Dlaczego subventio pomoc> kwota pieniężna przekazywana zwykle bezzwrotnie przez państwo, zbiorowość lokalną, organizację, mecenasa (sponsora co to jest
 • Co znaczy Sahib Jak lepiej m) w Indiach tytuł wyrażający szacunek, którym zwracano się do mężczyzny, także Europejczyka słownik
 • Co znaczy Szezlong Kiedy m) przest. kanapa w kształcie wydłużonego fotela, na której można leżeć czym jest
 • Co znaczy Spirytyzm Od czego zależy istnienie ducha po śmierci i dopuszczająca możliwość kontaktu między żyjącymi a umysłami zmarłych za pośrednictwem mediów ? spirytysta co oznacza
 • Co znaczy Stalle Na czym polega ława kościelna> w kościołach ozdobne, bogato rzeźbione ławy drewniane lub kamienne, przeznaczone dla duchownych i dostojników świeckich tłumaczenie
 • Co znaczy Safari Różnice 1. wyprawa w głąb pustynnych obszarów Afryki jako forma turystyki lub sportu (myślistwo, wyścigi samochodowe): rajd safari; 2. fason ubrań przykłady
 • Co znaczy Szlifierz Wady i zalety m) 1. pracownik szlifierni, obsługujący szlifierkę; 2. rzemieślnik zajmujący się ostrzeniem noży, pilników itp definicja
 • Co znaczy Somatotonik Podobieństwa m) psych. według typologii W.H. Sheldona: typ człowieka silnego, energicznego, bezpośredniego encyklopedia
 • Co znaczy Sodoma Czemu Palestynie; według Biblii zniszczone przez Boga razem z Gomorą za bezbożność i rozpustę> zwykle w wyrażeniu: sodoma i gomora przen. wielki jak działa
 • Co znaczy Szwagier Co gorsze m) mąż siostry, brat żony lub męża ? szwagierka czy jest
 • Co znaczy Semiologia Porównaj znak> jęz. nauka badająca znaki i systemy znakowe funkcjonujące w życiu społecznym (języki naturalne, kody, systemy znaków lub symboli pojęcie
 • Co znaczy Sceptr Porównanie m) <łac. sceptrus, gr. sk??ptros buława, berło> przest. berło, oznaka władzy królewskiej wyjaśnienie
 • Co znaczy Stres Dlaczego zakłóceń psychologicznych i metabolicznych, wywołanych w organizmie przez negatywne czynniki zewnętrzne, fizyczne lub psychiczne, stan opis
 • Co znaczy Sztygar Jak lepiej m) kierownik oddziału kopalni, mający nad nim dozór techniczny i częściowo administracyjny ? sztygarski, sztygarka informacje
 • Co znaczy Subordynacja Kiedy podporządkowanie> podporządkowanie się regułom dyscypliny, posłuszeństwo osobie wyższej rangą: wojskowa subordynacja, przestrzegać znaczenie
 • Co znaczy Sacrum Od czego zależy się do wszystkiego, co uznaje się za świętość (przeciwieństwo profanum): coś należy do sfery sacrum ? sakra, sakralny, sakralizacja co znaczy
 • Co znaczy Szalotka Na czym polega Askalon), miasto w Palestynie> bot. Allium ascalonicum, cebulowa roślina warzywna z rodziny amarylkowatych(Amaryllidaceae), o drobnych krzyżówka
 • Co znaczy Szampan Różnice we Francji> francuskie musujące wino białe, czasem różowe, otrzymywane z winorośli rosnących w Szampanii: pić szampana ? szampański co to jest
 • Co znaczy Synoptyk Wady i zalety m) meteorolog zajmujący się opracowywaniem prognozy pogody ? synoptyka, synoptyczny słownik
 • Co znaczy Selekcja Podobieństwa wybór, od seligo wybieram> 1. dobór przez eliminację; wybór; 2. biol. a) czynnik ewolucji eliminujący osobniki słabsze, nieprzystosowane do czym jest
 • Co znaczy Sufiks Czemu cząstka słowotwórcza (morfem słowotwórczy) występująca po rdzeniu ? sufiksacja, sufiksalny: rzeczownik sufiksalny co oznacza
 • Co znaczy Selenonautyka Co gorsze ż) dział astronautyki dotyczący lotów na Księżyc tłumaczenie
 • Co znaczy Senilizm Porównaj m) <łac. senilis starczy> med. fizyczne i psychiczne zniedołężnienie osoby starej przykłady
 • Co znaczy Szansonetka Porównanie ż) przest. piosenka o lekkiej, wesołej treści, śpiewana w kabaretach, ogródkach kawiarnianych itp definicja
 • Co znaczy Sezam Dlaczego sesamon> 1. w baśniach wschodnich: miejsce przechowywania skarbów, skarbiec: Sezamie, otwórz się!; 2. roślina pochodząca z Indii, uprawiana encyklopedia
 • Co znaczy Specjalizować Jak lepiej specjalności; wyodrębniać na podstawie pewnych kryteriów; 2. rzad. czynić kogoś specjalistą w jakiejś dziedzinie jak działa
 • Co znaczy Szminka Kiedy ż) 1. kosmetyk używany do charakteryzacji, np. przez aktorów; 2. pomadka do malowania warg czy jest
 • Co znaczy Solista Od czego zależy 1. artysta występujący solo, wykonawca utworu solowego lub partii solowej; 2. sport. zawodnik biorący udział w indywidualnej konkurencji pojęcie
 • Co znaczy Surdopedagogika Na czym polega ż) <łac. surdus głuchy + pedagogika> dział pedagogiki obejmujący zagadnienia nauczania osób głuchoniemych wyjaśnienie
 • Co znaczy Sznycel Różnice m) 1. bity kotlet panierowany, zwykle cielęcy: zamówić sznycel cielęcy, sznycel po wiedeńsku; 2. reg. kotlet siekany opis
 • Co znaczy Szyfrować Wady i zalety zapisywać coś szyfrem; przekazywać informacje za pomocą szyfru informacje
 • Co znaczy Sekularny Podobieństwa przym.) <łac. saecularis wiekowy, stuletni, od saeculum wiek> stuletni, wiekowy znaczenie
 • Co znaczy Salezjanie Czemu m) kongregacja założona w XIX w. przez ks. Jana Bosko co znaczy
 • Co znaczy Sztok Co gorsze zwrotach pot.: pijany, zalany w sztok, zupełnie, kompletnie pijany, upić się, urżnąć się w sztok upić się do nieprzytomności krzyżówka
 • Co znaczy Sakramentalny Porównaj przym.) 1. mający moc sakramentu; 2. uświęcony obyczajem, tradycją: sakramentalna formuła co to jest
 • Co znaczy Syntetyzować Porównanie 1. przeprowadzać syntezę, przechodzić od szczegółów do uogólnień; 2. chem. dokonywać syntezy; otrzymywać coś przez syntezę słownik
 • Co znaczy Sejsmologia Dlaczego geofizyki, nauka zajmująca się badaniem trzęsień ziemi i zjawiskami rozchodzenia się fal sejsmicznych czym jest
 • Co znaczy Stauroteka Jak lepiej relikwiarz w formie krzyża, przeznaczony do przechowywania relikwii drzewa Krzyża Świętego, wykonywany zwykle ze szlachetnego metalu i co oznacza
 • Co znaczy Serafin Kiedy m) anioł z trzema parami ognistych skrzydeł, opisany przez Izajasza> seraficzny tłumaczenie
 • Co znaczy Szabat Szabas Od czego zależy dzień odpoczynku, trwający od zachodu słońca w piątek do zachodu słońca w sobotę> szabasowy: świece szabasowe, potrawy szabasowe, pieśni przykłady
 • Co znaczy Sepia Na czym polega ciemnobrunatny stosowany w malarstwie akwarelowym oraz w rysunku piórkiem, otrzymywany niegdyś z wydzieliny ochronnej mątwy (sepia); 2 definicja
 • Co znaczy Statut Różnice statutum postanowione> zbiór praw, przepisów określających strukturę, zadania, sposób działania instytucji lub organizacji: statut partii encyklopedia
 • Co znaczy Sensacja Wady i zalety spowodowane zaskakującym wydarzeniem, niespodziewaną wiadomością, wywołane przez coś niezwykłego: niesłychana, niezdrowa, wielka sensacja jak działa
 • Co znaczy Skit Podobieństwa m) dyscyplina sportowa polegająca na strzelaniu śrutem do rzutków z broni myśliwskiej: zawody w skicie czy jest
 • Co znaczy Siloe Czemu przen. coś uzdrawiającego pojęcie
 • Co znaczy Szkopuł Co gorsze z gr. skópelos skała> przeszkoda, zawada: coś stanowi szkopuł, w czym tkwi szkopuł, szkopuł w tym, że…, usunąć szkopuł wyjaśnienie
 • Co znaczy Shamrock Porównaj trójlistna koniczyna będąca godłem narodowym Irlandii opis
 • Co znaczy Szampański Porównanie przym.) 1. pełen temperamentu, błyskotliwy, wesoły: szampański humor humor doskonały, świetny; 2. wino szampańskie informacje
 • Co znaczy Strato Dlaczego posłanie, warstwa> pierwszy człon wyrazów złożonych, wskazujący na ich związek znaczeniowy z warstwą, układem warstw: stratosfera znaczenie
 • Co znaczy Sytuować Jak lepiej rozmieszczać, umieszczać coś gdzieś; umiejscawiać, lokować co znaczy
 • Co znaczy Siodzi Kiedy ndm) papierowy parawan służący jako ściana lub rozsuwane drzwi w typowych japońskich mieszkaniach krzyżówka
 • Co znaczy Synoptyczny Od czego zależy synoptikós obejmujący wszystko jednym spojrzeniem> 1. pozwalający uchwycić różne części całości: tablice synoptyczne; 2. rel. ewangelie co to jest
 • Co znaczy Salsefia Na czym polega ż) roślina warzywna mająca jadalny korzeń, uprawiana w Europie, kozibród lekarski słownik
 • Co znaczy Sejsmoterapia Różnice leczenie> 1. med. leczenie chorób psychicznych przez wywoływanie drgawek prądem elektrycznym lub środkami farmakologicznymi; leczenie czym jest
 • Co znaczy Suplikacje Wady i zalety ż; lm) <łac. supplicatio> rel w Kościele kat.: religijne pieśni błagalne, śpiewane zwłaszcza w okresie klęsk co oznacza
 • Co znaczy Skalpel Podobieństwa m) mały, bardzo ostry nóż chirurgiczny: skalpel chirurgiczny tłumaczenie
 • Co znaczy Sarmatyzm Czemu ideologia polskiej szlachty XVII i XVIII w., będące wyrazem tradycjonalizmu, konserwatyzmu, także zacofania; staroszlachecka rubaszność przykłady
 • Co znaczy Statysta Co gorsze znaczenia, nieważna, bierna, biorąca udział w jakichś wydarzeniach, ale nieodgrywająca w nich żadnej roli: Iksiński był statystą w czasie definicja
 • Co znaczy Szafot Porównaj rusztowanie> hist. drewniane podwyższenie, na którym ścinano głowy skazanym na śmierć: prowadzić kogo na szafot, zginąć na szafocie encyklopedia
 • Co znaczy Socjalizm Porównanie od łac. socius wspólny> 1. ideologia społeczna i polityczna postulująca zlikwidowanie prywatnej własności na rzecz wspólnoty oraz szeroką jak działa
 • Co znaczy Stout Dlaczego mocne piwo angielskie z dużą zawartością chmielu czy jest
 • Co znaczy Sorbet Jak lepiej m) napój z soku owocowego, podawany z lodem: sorbet cytrynowy pojęcie
 • Co znaczy Symulanctwo Kiedy n) pot. pozorowanie, udawanie czegoś, zwłaszcza choroby wyjaśnienie
 • Co znaczy Statuetka Od czego zależy ż) mała statua; posążek opis
 • Co znaczy Strepto Na czym polega pierwszy człon wyrazów złożonych, mający znaczenie: łańcuszkowy, pleciony: streptolizyna informacje
 • Co znaczy Sekutnica Różnice ż) pot. kobieta kłótliwa, dokuczliwa znaczenie
 • Co znaczy Szyfr Wady i zalety rodzaj kodu, umowne pismo służące do przekazywania tajnych informacji, którego klucz znają tylko jego użytkownicy, stoso wane w wojsku co znaczy
 • Co znaczy Sangwiniczny Podobieństwa krew> psych. temperament sangwiniczny temperament człowieka, którego reakcje uczuciowe są szybkie, silne, lecz krótkotrwałe krzyżówka
 • Co znaczy Somato Czemu pierwszy człon wyrazów złożonych, wskazujący na ich związek znaczeniowy z ciałem: somatotonik, somatyczny, somatyzm co to jest
 • Co znaczy Symbolika Co gorsze używanych w jakiejś dziedzinie; 2. symbole występujące w danym utworze, dziele sztuki; 3. symboliczne znaczenie, symboliczny charakter słownik
 • Co znaczy Shoah Porównaj ndm) słowo używane zwłaszcza w odniesieniu do tragedii Żydów w czasie drugiej wojny światowej czym jest
 • Co znaczy Stopować Porównanie zatrzyma, ustanie; zatrzymywać, hamować, zwalniać; 2. sport. w boksie: powstrzymywać natarcie przeciwnika przez zadanie ciosu co oznacza
 • Co znaczy Szałas Dlaczego stragan, buda> 1. tymczasowe schronienie uplecione z gałęzi, chrustu, liści, trawy, u ludów koczujących stanowiące prymitywne mieszkanie tłumaczenie
 • Co znaczy Sublimować Jak lepiej 1. uszlachetniać, uwznioślać; 2. chem. fiz. o ciałach stałych: ulegać sublimacji; 3. psych. poddawać sublimacji swoje popędy, potrzeby przykłady
 • Co znaczy Sarong Kiedy obcisłej spódnicy, którą tworzy upięty na biodrach płat kolorowej tkaniny, noszony na Jawie, Malajach i w Tajlandii definicja
 • Co znaczy Strzyga Od czego zależy ż) <łac. striga wiedźma a. rum. striga sowa> upiór, zjawa przybierająca różne postaci encyklopedia
 • Co znaczy Seraj Na czym polega pot. harem, grupa fanek; 2. hist. pałac. sułtana w Stambule lub zarządcy prowincji w Turcji otomańskiej; także pomieszczenie dla kobiet jak działa
 • Co znaczy Szalbierski Różnice przym.) oszukańczy, krętacki czy jest
 • Co znaczy Specjalizacja Wady i zalety wyodrębnianie się pewnych dziedzin, dokonywanie się ściślejszego podziału pracy, funkcji; 2. zdobywanie, osiąganie umiejętności, biegłości pojęcie
 • Co znaczy Statua Podobieństwa ż) <łac.> posąg przedstawiający postać ludzką ? statuetka: otrzymać statuetkę Oscara wyjaśnienie
 • Co znaczy Serologia Czemu med. nauka o właściwościach surowicy krwi człowieka i zwierząt, zajmująca się badaniem przeciwciał naturalnych i wytworzonych wskutek opis
 • Co znaczy Syntagma Co gorsze zestrój, oddział wojska w szyku> jęz. grupa słów połączonych związkiem składniowym, tworząca jednostkę funkcjonalną (i semantyczną) w informacje
 • Co znaczy Szatański Porównaj szatański Boletus satanas, grzyb trujący z rodziny borowikowatych (Boletaceae), o kapeluszu z wierzchu szarym, od spodu czerwonawym i o znaczenie
 • Co znaczy Szetland Porównanie północnych wybrzeży Szkocji> 1. wełna z owiec hodowanych na Szetlandach; 2. luźno skręcona przędza; także: gruba tkanina, sweter z tej co znaczy
 • Co znaczy Surrealizm Dlaczego artystyczny powstały ok. 1922– 1923, odrzucający systematycznie wszelkie konstrukcje logiczne umysłu i usiłujący wyzwolić spod kontroli krzyżówka
 • Co znaczy Stygmatyzm Jak lepiej m) rel występowanie stygmatów co to jest
 • Co znaczy Shocking Kiedy m) 1. szok; 2. coś szokującego: jego zachowanie to dla mnie shocking słownik
 • Co znaczy Sarkazm Od czego zależy złośliwość, szyderstwo: w jego wypowiedzi zabrzmiał sarkazm, mówić z sarkazmem, uwaga pełna sarkazmu ? sarkastyczny czym jest
 • Co znaczy Sensowny Na czym polega mający sens logiczny, uzasadniony, właściwe znaczenie, treść; 2. działający, postępujący rozumnie; rozsądny: sensowna decyzja co oznacza
 • Co znaczy Subretka Różnice farsach: postać sprytnej pokojówki, inspiratorki intryg; także: aktorka grająca takie postacie; 2. daw. pokojówka tłumaczenie
 • Co znaczy Semantyczny Wady i zalety z gr. s?mantikós znaczący, oznaczający, od s?maín? znaczę, oznaczam> dotyczący znaczenia wyrazów, znaczeniowy: kategoria semantyczna przykłady
 • Co znaczy Szkutnik Podobieństwa m) 1. specjalista zajmujący się budową małych jednostek pływających; 2. daw. członek załogi szkuty ? szkutnictwo definicja
 • Co znaczy Stat Czemu ostatni człon wyrazów złożonych, wskazujący na ich związek znaczeniowy ze stałością, utrzymywaniem równowagi: termostat encyklopedia
 • Co znaczy Sadyba Co gorsze ż) miejsce zamieszkania, osiedle, siedziba jak działa
 • Co znaczy Sztylet Porównaj stilo> krótka kłująca broń biała o cienkiej, ostro zakończonej klindze mającej przekrój w kształcie trójkąta: pchnąć kogo sztyletem, wbić czy jest
 • Co znaczy Scappino Porównanie m) postać tchórzliwego i chytrego sługi z komedii dell’arte; przen. o człowieku tchórzliwym i chytrym pojęcie
 • Co znaczy Saum Dlaczego ścisły post obowiązujący muzułmanów od świtu do nocy przez cały ramadan wyjaśnienie
 • Co znaczy Surogat Jak lepiej powołany zamiast kogoś innego> coś zastępczego, będącego namiastką, zastępującego produkt naturalny: surogat miodu, masła opis
 • Co znaczy Seks Kiedy spraw związanych z życiem płciowym człowieka: uprawiać seks ? seksbomba, seksizm, seksownie, seksowny, sex shop informacje
 • Co znaczy Serwilista Od czego zależy m) człowiek służalczy, płaszczący się, zachowujący się uniżenie; służalec znaczenie
 • Co znaczy Szajba Na czym polega ż) techn. okrągła płytka metalowa z otworem, którą się podkłada pod główkę śruby lub pod nakrętkę; podkładka co znaczy
 • Co znaczy Szermierka Różnice bronią białą; 2. walka sportowa dwóch przeciwników na broń białą; 3. dyscyplina sportowa obejmująca takie walki; 4. szermierka słowna krzyżówka
 • Co znaczy Safizm Wady i zalety m) homoseksualizm kobiecy, miłość lesbijska co to jest
 • Co znaczy Sukces Podobieństwa podejście> pomyślny wynik jakiegoś przedsięwzięcia, jakiejś imprezy itp.; osiągnięcie, powodzenie, triumf: decydujący, łatwy, niemały słownik
 • Co znaczy Szynel Czemu męski wełniany płaszcz, dopasowany do figury, najczęściej ozdobiony patkami, noszony przez rosyjskich wojskowych, a także przez niektórych czym jest
 • Co znaczy Solilokwium Co gorsze n; odm. w lm) <łac. soliloquium> rozmowa z samym sobą; monolog sceniczny: wygłosić solilokwium co oznacza
 • Co znaczy Stoicki Porównaj stoików lub stoicyzmu, właściwy stoikom lub stoicyzmowi; 2. odznaczający się niezmąconym spokojem; niezachwiany, niewzruszony tłumaczenie
 • Co znaczy Sanitarny Porównanie spraw zdrowia i higieny: instalacja sanitarna układ przewodów doprowadzających wodę lub odprowadzających ścieki, śmieci itp., inżynieria przykłady
 • Co znaczy Socjotechnika Dlaczego nauka o sposobach sterowania społeczeństwem i wpływania na rzeczywistość społeczną (przez reklamę, system prawny, wychowanie, sprawowanie definicja
 • Co znaczy Sejsmo Jak lepiej człon wyrazów złożonych, wskazujący na ich związek znaczeniowy z trzę sieniem ziemi, ruchami tektonicznymi: sejsmiczny, sejsmika encyklopedia
 • Co znaczy Skin Skinhead Kiedy podkultury młodzieżowej charakteryzującej się agresywnością, ksenofobią, sprzeciwem wobec norm społecznych; znakiem rozpoznawczym jest jak działa
 • Co znaczy Szlagier Od czego zależy piosenka, hit: lista szlagierów; coś, co stało się, ma być modne, popularne: szlagierem tegorocznej mody jesiennej będą garnitury damskie czy jest
 • Co znaczy Sowiecki Na czym polega rada> odnoszący się do Związku Radzieckiego, radziecki (obecnie z odcieniem ujemnym) ? sowiety, sowietolog, sowietologia, sowietyzacja pojęcie
 • Co znaczy Sukmana Różnice ż) męskie, długie, rozszerzające się ku dołowi okrycie wierzchnie, dawniej noszone na wsi: nosić sukmanę wyjaśnienie
 • Co znaczy Skikjöring Wady i zalety sport zimowy, w którym osoba jadąca na nartach po śniegu albo lodzie ciągnięta jest na lince przez zwierzę lub pojazd opis
 • Co znaczy Bar Snack Podobieństwa m) całodzienny bar samoobsługowy, gdzie podaje się kanapki lub szybkie dania: przekąsić coś w snack-barze informacje
 • Co znaczy Stora Czemu ż) zasłona w oknie rozsuwana na boki lub podnoszona, opuszczana: opuszczać, podnosić story, rozsuwać story znaczenie
 • Co znaczy Szkic Co gorsze wstępny projekt czegoś, co ma być wykonane, zbudowane; 2. rysunek przedstawiający zarys czegoś: drobne szkice, odrębny szkic, szkic co znaczy
 • Co znaczy Steniczny Porównaj silny, mocny, aktywny: uczucie steniczne uczucie wyzwalające energię życiową jednostki i pobudzające ją do działania krzyżówka
 • Co znaczy Sukulent Porównanie suculentus soczysty> rośliny (kaktusy, agawy, aloesy) mające liście, łodygi gromadzące zapasy wody, występujące na pustyniach strefy co to jest
 • Co znaczy Splin Dlaczego m) nuda, znudzenie bez powodu, melancholia, apatia, poczucie zniechęcenia, beznadziejności, chandra słownik
 • Co znaczy Szewron Jak lepiej kształcie litery „V” na rękawie munduru wojskowego, oznaczająca liczbę wysłużonych lat lub stopień wojskowy; 2. włók tkanina o splocie czym jest
 • Co znaczy Straty Kiedy posłanie, warstwa> pierwszy człon wyrazów złożonych, wskazujący na ich związek znaczeniowy z warstwą, układem warstw: stratygrafia co oznacza
 • Co znaczy Seraficzny Od czego zależy przym.) anielski, anielsko piękny, wzniosły tłumaczenie
 • Co znaczy Skopia Na czym polega wskazujący na ich związek znaczeniowy z badaniem, obserwowaniem, oglądaniem: bronchoskopia, stereoskopia przykłady
 • Co znaczy Sygnaturka Różnice ż) najmniejszy dzwon kościelny, wieszany zwykle w małej wieżyczce definicja
 • Co znaczy Subkultura Wady i zalety zwyczajowe przyjęte i obowiązujące w grupie społecznej stanowiącej część większej zbiorowości, odmienne od przyjętych przez ogół encyklopedia
 • Co znaczy Stereotyp Podobieństwa gr. týpos odcisk> 1. szablon, schemat powtarzający się, banalny, uproszczony, utarty; 2. psych. skrótowy, uproszczony, zabarwiony jak działa
 • Co znaczy Sortyment Czemu m) 1. jednorodny zbiór przedmiotów odpowiadających określonym wymaganiom; 2. wybór towarów, asortyment czy jest
 • Co znaczy Styks Co gorsze m) 1. mit. gr. rzeka podziemna Hadesu, przez którą Charon przewoził zmarłych; 2. przen. świat pozagrobowy; piekło pojęcie
 • Co znaczy Synchronizować Porównaj jednoczesny, utworzonego wg synchronism> uzgadniać w czasie kilka zjawisk, czynności, procesów itp., doprowadzać do ich jednoczesności wyjaśnienie
 • Co znaczy Szychta Porównanie iść na szychtę, mieć nocną, dzienną szychtę; górnicy pracujący na jednej zmianie: nocna szychta już wyszła opis
 • Co znaczy Startować Dlaczego 2. brać udział w zawodach; 3. o samolocie, rakiecie itp.: rozpoczynać lot, wznosić się; 4. pot. rozpoczynać jakąś działalność, pracę w informacje
 • Co znaczy Subdepresja Jak lepiej ż) psych. zaburzenia psychiczne o objawach podobnych do depresji, lecz o mniejszym natężeniu znaczenie
 • Co znaczy Souvenir Kiedy m) podarunek, upominek pamiątkowy, pamiątka co znaczy
 • Co znaczy Spedycja Od czego zależy przewóz i dowóz, transport towarów przez wyspecjalizowane przedsiębiorstwo usługowe ? spedycyjny: usługi spedycyjne, przedsiębiorstwo krzyżówka
 • Co znaczy Substytut Na czym polega podstawiony> 1. surowiec lub materiał pomocniczy stosowany zastępczo; zamiennik, surogat; 2. prawn. osoba upoważniona przez pełnomocnika do co to jest
 • Co znaczy Sedan Różnice m) typ nadwozia samochodu, dwu- lub czterodrzwiowe słownik
 • Co znaczy Strategia Wady i zalety strategós strateg> 1. dział sztuki wojennej dotyczący organizowania operacji wojennych, obrony państwa; 2. umiejętność prowadzenia operacji czym jest
 • Co znaczy Sukcesywny Podobieństwa przym.) następujący jeden po drugim, kolejno, stopniowo: coś pojawia się sukcesywnie co oznacza
 • Co znaczy Spirytualia Czemu lm) napoje alkoholowe ? spirytus, spirytusowy tłumaczenie
 • Co znaczy System Co gorsze pewien sposób i wzajemnie się warunkujący układ elementów: system językowy, społeczny, polityczny; systemy naukowe, filozoficzne; 2. system przykłady
 • Co znaczy Szibah Porównaj m) u Żydów tradycyjny okres żałoby, pozostawanie w domu przez siedem dni po pogrzebie bliskiej osoby definicja
 • Co znaczy Szafranowy Porównanie przym.) 1. intensywnie żółty; 2. zaprawiony szafranem, zawierający domieszkę szafranu encyklopedia
 • Co znaczy Senes Dlaczego z ar. sen?> wysuszone liście lub strąki rośliny o nazwie strączyniec (Cassia angustifolia) używane jako środek przeczyszczający jak działa
 • Co znaczy Sznyt Jak lepiej wykrój> 1. elegancja, wytworność, szyk; 2. sznyty (lm), środ. celowo zrobione cięcia na skórze, modne zwłaszcza w środowisku przestępczym czy jest
 • Co znaczy Sarmata Kiedy z plemion scytyjskich> typ polskiego szlachcica, hołdującego rycerskim cnotom i obyczajom przodków, ale też butnego, skłonnego do samowoli pojęcie
 • Co znaczy Scilicet Od czego zależy <łac.> to jest, to znaczy, mianowicie (skrót: sc., scil wyjaśnienie
 • Co znaczy Szokować Na czym polega 1. wywoływać szok, wstrząs psychiczny; 2. mocno zaskakiwać czymś niespodziewanym; razić opis
 • Co znaczy Szekla Różnice zamykana wtyczką z gwintem, używana do łączenia lin i łańcuchów ze sobą i z innymi częściami osprzętu; szakla ? szeklować informacje
 • Co znaczy Strukturalizm Wady i zalety budowa, z łac. structura> teoria i metoda analizy traktująca zespół faktów jako strukturę ? strukturalista, strukturalistyczny znaczenie
 • Co znaczy Scoop Podobieństwa m) ważna wiadomość podana przez daną gazetę, agencję prasową w trybie wyłączności co znaczy
 • Co znaczy Szlag Czemu m) apopleksja: tylko w zwrotach pot.: szlag kogoś (coś) trafił krzyżówka
 • Co znaczy Sensat Co gorsze m) <łac. sensatus obdarzony rozumem> przest. osoba nadmiernie poważna, mędrkująca, usiłująca wywoływać wrażenie uczoności ? sensatka co to jest
 • Co znaczy Specyfik Porównaj m) lek sprzedawany w aptekach w stanie gotowym słownik
 • Co znaczy Szalanda Porównanie chelándion> mors. duża barka mająca ładownię z klapami dennymi lub bocznymi, służąca do przewożenia urobku pogłębiarek; błotniarka czym jest
 • Co znaczy Szanta Dlaczego ż) pieśń żeglarska, śpiewana w rytm pracy: śpiewać szanty co oznacza
 • Co znaczy Szwarccharakter Jak lepiej m) 1. osoba o negatywnych cechach charakteru; 2. aktor grający takie postaci, czarny charakter tłumaczenie
 • Co znaczy Sannjasin Kiedy porzucający> w hinduizmie: człowiek, który wyrzekł się świata, żebrzący asceta, mnich otoczony szacunkiem przykłady
 • Co znaczy Szwankować Od czego zależy być w złym stanie; mieć wady, braki; nie dopisywać, zawodzić ? szwank definicja
 • Co znaczy Skrypt Na czym polega napisane> typ podręcznika dla studentów, zawierającego wykłady z danej dziedziny: skrypt do ekonomii uczyć się ze skryptu ? skryptowy; 2 encyklopedia
 • Co znaczy Spacja Różnice między wyrazami lub literami tekstu (druk rozstrzelony): robić spacje ? spacjować co, wyspacjować, spacjowanie jak działa
 • Co znaczy Som Wady i zalety wskazujący na ich związek znaczeniowy z komórką organizmów roślinnych lub zwierzęcych: chromosom, liposom czy jest
 • Co znaczy Szansa Podobieństwa prawdopodobieństwo, możliwość powodzenia, sukcesu w jakiejś dziedzinie; sposobność osiągnięcia czegoś, widoki na coś: duża, jedyna szansa pojęcie
 • Co znaczy Socjopatologia Czemu > dział socjologii zajmujący się zjawiskami szkodliwymi społecznie (np. przestępczością), zwłaszcza występującymi masowo wyjaśnienie
 • Co znaczy Syndetikon Co gorsze m) półpłynny klej wyrabiany z odpadków skóry lub kości opis
 • Co znaczy Soul Porównaj m) styl w muzyce, wywodzący się z murzyńskiej muzyki religijnej: piosenka w stylu soul ? soulowy piosenkarz informacje
 • Co znaczy Sklerotyk Porównanie m) człowiek cierpiący na sklerozę znaczenie
 • Co znaczy Skolioza Dlaczego ż) <łac. scoliosis, od gr. skoliós krzywy> med. boczne skrzywienie kręgosłupa co znaczy
 • Co znaczy Senior Jak lepiej członek rodu, rodziny; 2. hist. władca feudalny sprawujący władzę nad podległym mu wasalem ? senioralny, seniorat, senioria krzyżówka
 • Co znaczy Stetoskop Kiedy m) słuchawka lekarska, przyrząd do osłuchiwania chorego co to jest
 • Co znaczy Szmizjerka Od czego zależy ż) sportowa sukienka mająca fason przypominający męską koszulę: nosić szmizjerki słownik
 • Co znaczy Sztafaż Na czym polega uzupełniające składniki kompozycji, luźno związane z tematem obrazu, np. postacie ludzi malowane jedynie w celu ożywienia krajobrazu lub czym jest
 • Co znaczy Socjo Różnice wyrazów złożonych, wskazujący na ich związek znaczeniowy ze społeczeństwem lub zjawiskami społecznymi: socjo logia, socjografia co oznacza
 • Co znaczy Sztubak Wady i zalety m) uczeń, uczniak: zachować się, postępować jak sztubak ? sztubacki tłumaczenie
 • Co znaczy Solenizant Podobieństwa uroczyście obchodzić, z łac. sollemnis uroczysty> osoba obchodząca swoje imieniny lub urodziny: szanowny solenizant, składać życzenia przykłady
 • Co znaczy Serw Czemu siatkówce, tenisie, badmintonie i tenisie stołowym: podanie piłki, piłeczki, lotki na pole przeciwnika; zagrywka, serwis definicja
 • Co znaczy Seksagonalny Co gorsze pomieszanie z seksangularny sześciokątny; od łac. sex sześć> 1. sześciokątny; 2. obejmujący sześć państw, sześć organizacji itp encyklopedia
 • Co znaczy Subway Porównaj ndm) metro, kolej podziemna jak działa
 • Co znaczy Smecz Porównanie m) w tenisie lub badmintonie szybkie uderzenie wysokiej piłki; ścinka, ścięcie ? smeczować, smeczowy czy jest
 • Co znaczy Spazmować Dlaczego dostawać spazmów, płakać spazmatycznie pojęcie
 • Co znaczy Superior Jak lepiej m) <łac. wyższy> rel. przełożony w klasztorze wyjaśnienie
 • Co znaczy Secesja Kiedy odejście, od secedo odchodzę na bok> 1. odłączenie się, oddzielenie się jakiegoś regionu w celu utworzenia samodzielnej jednostki opis
 • Co znaczy Szlamować Od czego zależy ze szlamu stawy lub inne zbiorniki wody; odmulać; 2. oczyszczać jelita ubitych zwierząt rzeźnych; 3. techn. oczyszczać różnego rodzaju informacje
 • Co znaczy Sklero Na czym polega wyrazów złożonych mających znaczenie: suchy, twardy lub miażdżycowy: sklerofil, sklerometr, skleroza, sklerotyk znaczenie
 • Co znaczy Symbioza Różnice współżycie> współżycie dwóch organizmów należących do różnych gatunków, rodzajów, korzystne dla każdego z nich: symbioza bakterii z co znaczy
 • Co znaczy Spinning Wady i zalety żyłką nawijaną na kołowrotek, służące do łowienia ryb przez wyrzucanie na odległość przymocowanych do żyłki sztucznych przynęt, a następnie krzyżówka
 • Co znaczy Seksizm Podobieństwa m) dyskryminacja człowieka (głównie kobiety) ze względu na płeć co to jest
 • Co znaczy Statyczny Czemu 1. trwający w niezmiennym stanie, nieulegający zmianom: statyczne społeczeństwo; 2. dobrze utrzymujący równowagę: statyczny stół; 3 słownik
 • Co znaczy Salsa Co gorsze ostry> 1. rodzaj pikantnego, aromatycznego sosu; 2. latynoamerykański taniec (i muzyka) o żywym, egzotycznym rytmie, pochodzący z Ameryki czym jest
 • Co znaczy Sesja Porównaj posiedzenie poświęcone określonej sprawie; narada, obrady; 2. cykliczne okresy posiedzeń, obrad, egzaminów itp. odbywających się w co oznacza
 • Co znaczy Scotch Porównanie m) taśma samoprzylepna: przylepić coś scotchem tłumaczenie
 • Co znaczy Salamandra Dlaczego ż) rodzaj jaszczurki, płaz o czarnej skórze pokrytej plamami, gatunek chroniony w Polsce: salamandra plamista przykłady
 • Co znaczy Sati Jak lepiej stosowany w Indiach tradycyjny rytuał palenia wdowy z ciałem zmarłego męża (w 1829 r. wprowadzono zakaz stosowania go definicja
 • Co znaczy Snycerstwo Kiedy n) artystyczne rzemiosło, rzeźbienie w drewnie ? dawniej snycerz, snycerski, snycerka encyklopedia
 • Co znaczy Saldo Od czego zależy n; ndm) różnica między dochodami a rozchodami: saldo dodatnie, ujemne ? saldować co jak działa
 • Co znaczy Schizogonia Na czym polega zool. bezpłciowe rozmnażanie się pierwotniaków polegające na wielokrotnym podziale jądra komórki osobnika, a następnie podziale całej czy jest
 • Co znaczy Orita Se Różnice ż) panna pojęcie
 • Co znaczy Syrynga Wady i zalety zamienionej w trzcinę, z której bożek Pan zrobił instrument muzyczny> instrument muzyczny, fletnia Pana wyjaśnienie
 • Co znaczy Seans Podobieństwa m) pokaz: seans filmowy, spirytystyczny opis
 • Co znaczy Serwis Czemu służyć> 1. komplet naczyń: serwis obiadowy, serwis do kawy ? serwisik; 2. zestaw materiałów informacyjnych: serwis prasowy, filmowy; serwis informacje
 • Co znaczy Sukurs Co gorsze m) pomoc, wsparcie: iść, spieszyć komu w sukurs znaczenie
 • Co znaczy Symultanizm Porównaj jednoczesne dzianie się, odbywanie się czegoś; jednoczesność; 2. szt. a) metoda stosowana w sztuce średniowiecznej, polegająca na grupowym co znaczy
 • Co znaczy Sztyft Porównanie małą główką lub bez główki; cienki pręcik metalowy; trzpień; także: ćwiek drewniany; 2. perfumy, dezodorant w postaci stałej, w kształcie krzyżówka
 • Co znaczy Schizofrenia Dlaczego phrén umysł> med. choroba psychiczna charakteryzująca się głównie otępieniem uczuciowym, osłabieniem zainteresowań i aktywności, utratą co to jest
 • Co znaczy Supozycja Jak lepiej podłożenie, podrzucenie> domysł, hipoteza, przypuszczenie, założenie przyjęte tymczasowo: fałszywa, prawdziwa supozycja ? suponować co słownik
 • Co znaczy Sardoniczny Kiedy przym.) <łac. sardoni(c)us, gr. sardónios szyderczy, gorzki, ironiczny> fraz. sardoniczny uśmiech: ironiczny, złośliwy, szyderczy czym jest
 • Co znaczy Semiramida Od czego zależy 1. imię legendarnej królowej Asyrii: ogrody Semiramidy ogrody na kilkupoziomowych tarasach pałacu królewskiego w Babilonie, założone co oznacza
 • Co znaczy Szyici Na czym polega Alego> odłam muzułmanów, uznający jedynie Koran, rozpowszechniony w Iranie, Pakistanie i Iraku; osoby tego wyznania tłumaczenie
 • Co znaczy Sutener Różnice utrzymywać (kogoś), podtrzymywać> mężczyzna czerpiący zyski z nierządu uprawianego przez innych ? sutenerstwo przykłady
 • Co znaczy Szachy Wady i zalety z których każda dysponuje 16 figurami: grać w szachy; komplet do gry ? szach: szach królowi, dać szacha ? szachista, szachować definicja
 • Co znaczy Show Podobieństwa n) widowisko artystyczno-rozrywkowe ? talk show, showman encyklopedia
 • Co znaczy Smog Czemu mgła zmieszana z zanieczyszczeniami, charakterystyczna dla obszarów przemysłowych o dużym ruchu samochodowym: smog wisi nad miastem jak działa
 • Co znaczy Sugerować Co gorsze podsuwać komu jakąś myśl: sugerować komuś odpowiedź; wywierać wpływ na kogo ? sugerować się, sugerowanie (się), sugestia: ulegać sugestii czy jest
 • Co znaczy Solo Porównaj muz. utwór lub fragment utworu wykonany przez jednego muzyka (wokalistę lub instrumentalistę), występ jednego artysty: grać solo trąbkowe pojęcie
 • Co znaczy Szwank Porównanie m) krzywda, strata, szkoda, ujma, uszczerbek wyjaśnienie
 • Co znaczy Sandwicz Dlaczego Montagu, 1718–1792, dyplomata> kanapka z dwóch kawałków chleba lub bułki, przełożonych wędliną, serem itp.: zjeść sandwicz opis
 • Co znaczy Sombrero Jak lepiej kapelusz o szerokim rondzie, przepasany sznurem lub wstążką, noszony w krajach Ameryki Łacińskiej: nosić sombrero, chodzić w sombrero, w informacje
 • Co znaczy Senat Kiedy dwuizbowych izba wyższa: obrady senatu, wejść do senatu, zasiadać w senacie; 2. kolegium szkoły wyższej współpracujące z rektorem w znaczenie
 • Co znaczy Substantivum Od czego zależy rzeczownik ? substantywizacja: substantywizacja przymiotnika, liczebnika, zaimka dzierżawczego (np. wyraz myśliwy, palący co znaczy
 • Co znaczy Specjalny Na czym polega od species wygląd, gatunek osobny> 1. odnoszący się, należący do jednego, określonego przedmiotu, zjawiska, zagadnienia krzyżówka
 • Co znaczy Szeryf Różnice fa naczelnik prowincji> 1. w USA: urzędnik lokalny o uprawnieniach sądowych i administracyjnych, egzekwujący prawo; 2. w średniowiecznej co to jest
 • Co znaczy Ora Se Wady i zalety ż) pani słownik
 • Co znaczy Student Podobieństwa osoba pobierająca naukę na wyższej uczelni: student historii, student drugiego roku, wieczny student ? studenteria, studiować co, studentka czym jest
 • Co znaczy Stancja Czemu stanza pokój, izba), przez pomieszanie ze stacja w daw. zn. postój, miejsce postoju (z łac. statio)> 1. daw. mieszkanie, pokój, zwykle z co oznacza
 • Co znaczy Szansonistka Co gorsze ż) przest. piosenkarka kabaretowa tłumaczenie
 • Co znaczy Salami Porównaj sucha kiełbasa z drobno mielonego mięsa oślego lub wieprzowego: salami węgierskie; 2. rodzaj wędzonego żółtego sera z mleka krowiego lub przykłady
 • Co znaczy Symulant Porównanie m) osoba symulująca, udająca coś, zwłaszcza chorobę ? symulanctwo definicja
 • Co znaczy Spekulacja Dlaczego wypatrywanie, śledzenie> 1. nieuczciwa operacja handlowa polegająca na wykupywaniu, gromadzeniu i odprzedaży z nadmiernym zyskiem towarów encyklopedia
 • Co znaczy Salomonowy Jak lepiej przym.) salomonowy wyrok: wyrok mądry, sprawiedliwy, ale prosty jak działa
 • Co znaczy Scholar Kiedy m) <łac. scholaris szkolny, od schola szkoła> średniowieczny uczeń, żak czy jest
 • Co znaczy Syntaksa Od czego zależy składnia, z gr. sýntaxis zestrój, szyk wojskowy, konstrukcja składniowa> dział gramatyki zajmujący się budową zdania, składnia pojęcie
 • Co znaczy Studiować Na czym polega uczyć się na wyższej uczelni; być studentem; 2. gruntownie poznawać, badać coś za pomocą analizy naukowej; 3. pot. zapoznawać się z czymś wyjaśnienie
 • Co znaczy Spektrografia Różnice ż) fiz. optyczna metoda badania widm przy użyciu spektrografu opis
 • Co znaczy Satyrowy Wady i zalety satyrowy antyczny dramat grecki o treści pogodnej, prześmiewczej rubasznej, w którym występował chór w kostiumach satyrów informacje
 • Co znaczy Stepować Podobieństwa wybijać w tańcu takt, uderzając specjalnymi, podkutymi butami w podłogę znaczenie
 • Co znaczy Szalet Czemu m) 1. osobny budynek mieszczący ustęp, zwłaszcza ustęp publiczny; 2. szałas górski, drewniany domek szwajcarski co znaczy
 • Co znaczy Szrama Co gorsze ranie, blizna, znamię: mieć głęboką szramę na czole, długa szrama przez cały policzek, szrama po skaleczeniu krzyżówka
 • Co znaczy Snajper Porównaj m) strzelec wyborowy: oddział snajperów, ostrzał snajpera ? snajperski: karabin snajperski co to jest
 • Co znaczy Sygnet Porównanie m) pierścień, zwykle męski, z monogramem lub herbem, dawniej używany jako pieczęć słownik
 • Co znaczy Syntetyczny Dlaczego synthetikós wchodzący w skład czegoś, składowy> otrzymywany sztucznie w wyniku syntezy: materiały, tworzywa, substancje, włókna syntetyczne czym jest
 • Co znaczy Samuraj Jak lepiej m) hist. członek kasty wojowników, rycerzy w służbie feudalnego władcy Japonii co oznacza
 • Co znaczy Surdut Kiedy dwurzędowa marynarka z ciemnego materiału, noszona na przełomie wieków XIX i XX jako strój wieczorowy: świąteczny surdut, mężczyzna w tłumaczenie
 • Co znaczy Syntetyzm Od czego zależy malarstwie francuskim końca XIX w., polegający na radykalnym uproszczeniu form, stosowaniu płaskiej plamy barwnej oraz na odrzuceniu zasad przykłady
 • Co znaczy Synopsis Na czym polega przegląd> 1. ogólny przegląd, zbiór publikacji naukowych na dany temat; 2. krótki tekst, zarys, streszczenie dzieła naukowego, literackiego definicja
 • Co znaczy Skalpować Różnice zdzierać skalp z głowy pokonanego wroga encyklopedia
 • Co znaczy Selektywność Wady i zalety zdolność reagowania tylko na określone bodźce; wybiórczość; 2. rad. zdolność danego układu elektrycznego do wydzielania lub odbierania jak działa
 • Co znaczy Sporo Podobieństwa pierwszy człon wyrazów złożonych, mający znaczenie: zarodnik, przetrwalnik: sporofit czy jest
 • Co znaczy Soja Czemu z soi, z chiń.> roślina z gorących regionów krajów Dalekiego Wschodu, uprawiana ze względu na jadalne nasiona, z których wytwarza się olej pojęcie
 • Co znaczy Sakralizacja Co gorsze nadawanie czemuś religijnego charakteru, uznanie czego za świętość, uświęcenie: sakralizacja pewnych zachowań, zjawisk ? sakralizować coś wyjaśnienie
 • Co znaczy Sprytny Porównaj sobie radzić, potrafi osiągać jakieś korzyści; 2. wyrażający, znamionujący spryt, świadczący o czyimś sprycie; 3. pot. pomysłowo zrobiony opis
 • Co znaczy Szpring Porównanie m) żegl. rodzaj cumy, lina służąca do przycumowania statku do nabrzeża lub do innego statku informacje
 • Co znaczy Status Dlaczego jednostki w grupie społecznej, stan prawny: status prawny firmy, status społeczny, zawodowy, osiągnąć wysoki status życiowy, mieć status znaczenie
 • Co znaczy Suterena Jak lepiej ż) część budynku znajdująca się pod parterem; także: mieszkanie, lokal w tej części budynku co znaczy
 • Co znaczy Superego Kiedy psych. sfera osobowości obejmująca wykształcone w toku życia normy, zasady społeczne i wartości; nadjaźń krzyżówka
 • Co znaczy Squaw Od czego zależy ndm) u Indian z Ameryki Płn. kobieta zamężna co to jest
 • Co znaczy Salicylan Na czym polega sole i estry kwasu salicylowego; niektóre są stosowane w lecznictwie, np. salicylan sodu (salicyl) i w przemyśle perfumeryjnym słownik
 • Co znaczy Sepulkralny Różnice przym.) <łac. sepulcralis, od sepulcrum grób> grobowy, nagrobkowy: sztuka, rzeźba, świątynia sepulkralna czym jest
 • Co znaczy Salomon Wady i zalety m) biblijny król żydowski (zm. 930 r. p.n.e.) słynący z mądrości i sprawiedliwości: mądry jak Salomon co oznacza
 • Co znaczy Szwindel Podobieństwa m) oszustwo, brudny interes: robić szwindle ? szwindlować tłumaczenie
 • Co znaczy Skaut Czemu m) harcerz: wycieczka, obóz skautów ? skauting, skautowski: obóz, strój, proporczyk skautowski przykłady
 • Co znaczy Sir Co gorsze szlachecki poprzedzający imię lub inicjał imienia: sir John; angielski zwrot grzecznościowy stosowany w nagłówkach listów albo wobec osób definicja
 • Co znaczy Sztab Porównaj organ dowodzenia w oddziałach i związ kach wszystkich rodzajów sił zbrojnych, kierujący przygotowaniem i prowadzeniem działań bojowych encyklopedia
 • Co znaczy Szynion Porównanie kobiecy z białego płótna, zdobiony na czubku koronkami i wstążkami, noszony w Polsce za panowania Augusta II; także: wysoka damska czapka jak działa
 • Co znaczy Szaławiła Dlaczego m) mężczyzna lekkoduch, postrzeleniec, o zaskakujących pomysłach czy jest
 • Co znaczy Stoik Jak lepiej Stoá Poikíl?, nazwa portyku w Atenach, gdzie nauczał Zenon, założyciel szkoły stoickiej> 1. zwolennik, przedstawiciel stoicyzmu; 2 pojęcie
 • Co znaczy Staż Kiedy m) próbny okres pracy przed objęciem samodzielnego stanowiska, praktyka: być na stażu ? stażysta, stażystka wyjaśnienie
 • Co znaczy Szkatuła Od czego zależy ż) przest. pudełko, skrzynka, zwykle zdobione, do przechowywania kosztowności, pieniędzy itp. ? szkatułka opis
 • Co znaczy Sakramentalia Na czym polega sacramentum> w Kościele kat.: błogosławieństwa i inne czynności liturgiczne oraz rzeczy z tymi czynnościami związane (np. woda święcona informacje
 • Co znaczy Samarytanin Różnice starożytnej Palestynie> 1. biblijna postać, symbol miłosierdzia: miłosierny samarytanin; 2. osoba śpiesząca z pomocą chorym, miłosierna znaczenie
 • Co znaczy Sonar Wady i zalety navigation nawigacja + ranging obliczanie odległości> urządzenie nadawczo-odbiorcze używane do wykrywania obiektów zanurzonych w wodzie co znaczy
 • Co znaczy Stylizować Podobieństwa formułować w określony sposób jakąś wypowiedź; 2. nadawać dziełu literackiemu cechy określonego stylu; 3. szt. w plastyce: przedstawiać krzyżówka
 • Co znaczy Sago Czemu n; ndm) kaszka, mączka jadalna z rdzenia pnia i gałęzi niektórych drzew z rodziny sagowców co to jest
 • Co znaczy Sybilliński Co gorsze przym.) zagadkowy, tajemniczy, niejasny: wypowiedź sybillińska słownik
 • Co znaczy Skrupuł Porównaj to, co uwiera> wątpliwości moralne, które powstrzymują od popełnienia czynu niegodziwego, nieetycznego: mieć skrupuły ? skrupulant czym jest
 • Co znaczy Socjologia Porównanie o społeczeństwie ludzkim, jego strukturze i prawach rozwoju, o formach i przejawach współżycia grup społecznych: bot. socjologia roślin co oznacza
 • Co znaczy Siurpryza Dlaczego ż) daw. niespodzianka tłumaczenie
 • Co znaczy Sauté Jak lepiej przym.) 1. mięso, ryba itp. usmażone w małej ilości tłuszczu bez panierowania; 2. pot. bez przybrania, dodat ków przykłady
 • Co znaczy Szantażować Kiedy stosować wobec kogoś szantaż: szantażować kogo łzami, groźbą definicja
 • Co znaczy Szejk Od czego zależy tytuł przywódców plemion arabskich; 2. w krajach arabskich tytuł używany wobec osób starszych i szanowanych; 3. tytuł niektórych przywódców encyklopedia
 • Co znaczy Sukub Na czym polega m) demon przybierający postać kobiety, aby uwieść we śnie mężczyznę jak działa
 • Co znaczy Sic Różnice <łac. tak!> autorska uwaga potwierdzająca, że cytat, zacytowany wyraz lub wyrażenie wystąpiły w takim właśnie, nie innym kształcie czy jest
 • Co znaczy Sybirak Wady i zalety krainy w płn.-wsch. Azji> 1. mieszkaniec Syberii; 2. więzień lub zesłaniec na Syberię; także: były więzień lub zesłaniec pojęcie
 • Co znaczy Somia Podobieństwa ostatni człon wyrazów złożonych, wskazujący na ich związek znaczeniowy z ciałem, jego budową: nanosomia wyjaśnienie
 • Co znaczy Sztos Czemu m) uderzenie kuli bilardowej kijem opis
 • Co znaczy Serial Co gorsze m) film telewizyjny składający się z odcinków: odcinek pilotażowy nowego serialu informacje
 • Co znaczy Skecz Porównaj dowcipna, grana w ogródkowych teatrzykach estradowych, kabaretach: występować w skeczach ? skeczowy: tekst, autor, artysta skeczowy znaczenie
 • Co znaczy Sylfida Porównanie ż) 1. żeńska postać sylfa, ducha powietrza; 2. kobieta smukła, delikatna, pełna wdzięku (często o tancerce co znaczy
 • Co znaczy Stek Dlaczego m) kotlet z mięsa wołowego, wieprzowego, cielęcego: stek wołowy, zamówić stek krzyżówka
 • Co znaczy Seksualizm Jak lepiej m) zagadnienia seksualne, zainteresowanie zagadnieniami płci ? seksualny, seksuolog, seksuologia co to jest
 • Co znaczy Sportsmen Kiedy m) przest człowiek uprawiający sport; sportowiec słownik
 • Co znaczy Sympatyczny Od czego zależy wzbudzający sympatię; pociągający, miły; 2. nacechowany sympatią; przychylny, życzliwy; 3. atrament sympatyczny atrament bezbarwny czym jest
 • Co znaczy Sankcjonować Na czym polega sanctio> 1. nadawać moc prawną czemuś, jakimś zarządzeniom, ustaleniom, zatwierdzać co ? usankcjonować co, usankcjonowany (przepisami); 2 co oznacza
 • Co znaczy Sokratyczny Różnice e., filozof gr.> charakterystyczny dla Sokratesa, właściwy szkole Sokratesa: metoda sokratyczna metoda nauczania polegająca na zadawaniu tłumaczenie
 • Co znaczy Szlachta Wady i zalety społeczny w feudalnej Europie, wywodzący się z rycerstwa, mający dziedziczne prawo własności ziemi oraz liczne prawa i przywileje nadane przykłady
 • Co znaczy Szanować Podobieństwa czegoś) z szacunkiem, otaczać czcią; poważać, czcić, cenić: szanować cudzy czas, szanować czyją pamięć, szanować prawa, tradycje definicja
 • Co znaczy Szlam Czemu tworzący się na dnie i brzegach wód, powstały z rozdrobnionych cząstek substancji organicznych i nieorganicznych; także: wszelki osad encyklopedia
 • Co znaczy Sobriquet Co gorsze przezwisko, przydomek jak działa
 • Co znaczy Sansara Porównaj kolejne wcielenia, powtarzające się przechodzenie duszy zmarłego w inne wcielenie, w inną postać (ludzką, zwierzęcą, roślinną lub w demona czy jest
 • Co znaczy Seksbomba Porównanie ż) pot. kobieta mająca seksapil, bardzo atrakcyjna, pociągająca fizycznie pojęcie
 • Co znaczy Signor Dlaczego m) pan, włoska forma grzecznościowa; signora (ż) pani, signorina (ż) panna wyjaśnienie
 • Co znaczy Satyr Jak lepiej lubieżny, zwykle stary i brzydki; 2. w mitologii greckiej: bożek płodności i urodzaju, należący do świty Dionizosa, przedstawiany z rogami opis
 • Co znaczy Sztampa Kiedy ż) mechaniczne powtarzanie środków wyrazu, banalne chwyty artystyczne; szablon, maniera informacje
 • Co znaczy Szmirowaty Od czego zależy przym.) mający cechy właściwe szmirze; kiczowaty: szmirowaty film, szmirowate romansidło, szmirowata sztuka znaczenie
 • Co znaczy Sekwoja Na czym polega 1770–1843), przywódca indiański i uczony, m.in. twórca alfabetu języka plemienia Czirokezów> wiecznie zielone drzewo iglaste osiągające 100 co znaczy
 • Co znaczy Szaweł Różnice człowiek nagle przeobrażający się z wroga i prześladowcy jakiejś idei w jej zwolennika i obrońcę (jak biblijny Szaweł, po nawróceniu się – krzyżówka
 • Co znaczy Stygmat Wady i zalety z gr. stígma nakłucie, rana kłuta, wykłuty znak, piętno> 1. znamię, piętno, znak: naznaczony stygmatem geniuszu; 2. stygmaty (lm) rel co to jest
 • Co znaczy Stentorowy Podobieństwa przym.) donośny, bardzo silny: stentorowy głos słownik
 • Co znaczy Scena Czemu scena> 1. miejsce gry aktorów w teatrze, kabarecie, cyrku; 2. przen. obszar działań określonego typu: scena polityczna, scena wojny; 3 czym jest
 • Co znaczy Superman Co gorsze swoje nadzwyczajne siły i zdolności ponadludzkie w służbie dobra ludzkości, początkowo nazwa własna postaci komiksowej; 2. pot. mężczyzna co oznacza
 • Co znaczy Sowiety Porównaj delegatów robotniczych, chłopskich i żołnierskich, forma organizacji politycznej w okresie rewolucji październikowej w Rosji; 2. pot tłumaczenie
 • Co znaczy Sakwojaż Porównanie m) torba podróżna przykłady
 • Co znaczy Szwindlować Dlaczego pot. robić szwindle, oszukiwać, kręcić w interesach definicja
 • Co znaczy Smoking Jak lepiej strój męski, składający się z marynarki o jedwabnych wyłogach, kamizelki i spodni z wypustką wzdłuż zewnętrznych szwów bocznych: nosić encyklopedia
 • Co znaczy Sordino Kiedy n) muz. przyrząd lub urządzenie do ściszania i zmiany barwy dźwięków w instrumentach muzycznych; tłumik jak działa
 • Co znaczy Sensoryczny Od czego zależy przym.) <łac. sensorium narząd zmysłu, organ czucia> doznawany za pośrednictwem zmysłów, czuciowy: doznania sensoryczne czy jest
 • Co znaczy Szeląg Na czym polega moneta bita od XIV w. przez Krzyżaków, od XV w. w miastach pruskich; b) w Polsce (XVI–XVIII w.) drobna moneta miedziana o różnej wartości w pojęcie
 • Co znaczy Synkretyzm Różnice tismós współpraca (nieszczera) nieprzyjaciół w sytuacji wspólnego zagrożenia (u Plutarcha; współoszukiwanie się), od kr?tíz? postępuję po wyjaśnienie
 • Co znaczy Szkarlatyna Wady i zalety ż) ostra choroba zakaźna wieku dziecięcego z czerwoną wysypką; płonica opis
 • Co znaczy Syjonizm Podobieństwa ruch, doktryna stworzone ok. 1895 r., głoszące restaurację niezależnego państwa żydowskiego w Palestynie, będące u źródeł utworzenia informacje
 • Co znaczy Somnambulik Czemu sen + ambulo chodzę> osoba, która chodzi, śpiąc; lunatyk: on jest somnambulikiem ? somnambulicznie, somnambuliczny, somnambulizm znaczenie
 • Co znaczy Sabotować Co gorsze uniemożliwiać wykonanie czegoś, uprawiać sabotaż: sabotować zarządzenia władz, dyrekcji; 2. wykonywać jakąś pracę źle i powoli: sabotować co znaczy
 • Co znaczy Szafować Porównaj czym nadużywać czego, trwonić co: szafować pieniędzmi, szafować pochwałami, komplementami, dowcipem krzyżówka
 • Co znaczy Secam Porównanie sekwencyjne kolory pamiętane> jeden ze sposobów kodowania sygnałów w telewizji barwnej, pierwszy w Europie (przed PAL-em co to jest
 • Co znaczy Szaniec Dlaczego polowe, stosowane od XVII do końca XIX w., głównie w celu osłony stanowisk ogniowych artylerii; okop: potężny, nieprzyjacielski szaniec słownik
 • Co znaczy Sub Jak lepiej złożonych, mający znaczenie: podporządkowany, zależny, wtórny, niższy: subalternacja, subglacjalny, subkonto, subkontynent, subkultura czym jest
 • Co znaczy Skauting Kiedy a także ruch młodzieżowy zapoczątkowany w Wielkiej Brytanii w latach 1907–1908 przez R. Baden-Powella, ujęty w formę organizacji podobnej co oznacza
 • Co znaczy Spektakl Od czego zależy m) widowisko teatralne, baletowe, operowe; przedstawienie tłumaczenie
 • Co znaczy Sfinks Na czym polega skrzydlaty potwór o ludzkiej głowie i lwim tułowiu, znany z malowideł i rzeźb starożytnego Egiptu, Krety; symbol zagadkowości; 2. przen przykłady
 • Co znaczy Sekretny Różnice przym.) nieprzeznaczony do wiadomości ogółu, trzymany w sekrecie; poufny, tajny definicja
 • Co znaczy Sygnatura Wady i zalety rozpoznawczy mający znaczenie podpisu; 2. znak cyfrowy lub literowo-cyfrowy umieszczony na książce, określający jej miejsce w bibliotece; 3 encyklopedia
 • Co znaczy Splendor Podobieństwa zaszczyt: pałac. po renowacji odzyskał dawny splendor, dodać, ująć komu, czemu splendoru, podnieść, podtrzymywać splendor rodu, nazwiska jak działa
 • Co znaczy Symfonia Czemu gr. symph?nía, od sým-ph?nos współbrzmiący> 1. muz. kompozycja muzyczna na wielką orkiestrę: skomponować symfonię, wykonać symfonię czy jest
 • Co znaczy Socjalizacja Co gorsze towarzyski> socjol. proces kształtowania człowieka do życia w społeczeństwie; przekazywania mu systemu wartości, norm i wzorów kulturowych pojęcie
 • Co znaczy Szajgec Porównaj m) w środowisku żydowskim: nieżydowski, chrześcijański chłopiec, młodzieniec wyjaśnienie
 • Co znaczy Satrapa Porównanie pers.> 1. pot. władca potężny i despotyczny, autokrata, tyran; 2. hist. zarządca prowincji w starożytnej Persji, także w Grecji i Rzymie opis
 • Co znaczy Sztukować Dlaczego powiększać długość lub szerokość czegoś przez dołączenie, doczepienie, doszycie, doklejenie, zbicie czegoś razem informacje
 • Co znaczy Semafor Jak lepiej phorós niosący> kolejowe urządzenie sygnalizacyjne w postaci wysokiego słupa z ruchomymi ramionami i światłami, których odpowiednie znaczenie
 • Co znaczy Sterylizować Kiedy 1. dokonywać sterylizacji – niszczenia drobnoustrojów; 2. pozbawiać zdolności rozrodczych co znaczy
 • Co znaczy Saboty Od czego zależy m; lm) buty wykonane z drewna lub na drewnianej podeszwie, noszone dawniej na wsi, chodaki: chodzić w sabotach krzyżówka
 • Co znaczy Strajk Na czym polega pracy przez pracowników, bę dące formą walki o realizację ich żądań ekonomicznych, politycznych: strajk powszechny, okupacyjny, włoski co to jest
 • Co znaczy Spryt Różnice m) zdolność szybkiego, praktycznego radzenia sobie, umiejętność takiego postępowania, które przyniesie korzyść ? sprytny słownik
 • Co znaczy Sukkot Sukot Wady i zalety m) święto zakończenia zbiorów obchodzone na pamiątkę budowania szałasów w czasie pobytu Żydów na pustyni; Święto Szałasów, Kuczki czym jest
 • Co znaczy Spelunka Podobieństwa spotkań, zwykle bar, restauracja, knajpa, osób ze środowisk marginalnych, przestępczych: obskurna spelunka co oznacza
 • Co znaczy Sarkofag Czemu grobowiec, z gr. sarkophágos mięsożerny> grobowiec kamienny lub trumna drewniana w kształcie ciała, w której składano zmarłych tłumaczenie
 • Co znaczy Silos Co gorsze do przechowywania ziarna; 2. zbiornik przeznaczony do kiszenia paszy dla zwierząt i przechowywania kiszonek; 3. zbiornik do przechowywania przykłady
 • Co znaczy Spicz Porównaj m) pot. przemówienie, mowa definicja
 • Co znaczy Szalupa Porównanie używana w celach ratowniczych, szkoleniowych, do komunikacji z lądem: szalupa ratunkowa, spuścić szalupę, płynąć szalupą ? szalupowy encyklopedia
 • Co znaczy Sataniczny Dlaczego szatan> 1. mający cechy przypisywane szatanowi: zły, złośliwy, szatański, diabelski: sataniczny uśmieszek; 2. związany z kultem szatana jak działa
 • Co znaczy Szponder Jak lepiej m) część mięsa wołowego, zwykle z grzbietu za łopatką czy jest
 • Co znaczy Scjentyzm Kiedy scientia wiedza> 1. filoz. pogląd głoszący, że uzyskanie wiedzy o rzeczywistości jest możliwe tylko przez poznanie naukowe i stanowi pojęcie
 • Co znaczy Sztafeta Od czego zależy wł. staffetta goniec konny, od staffa strzemię> 1. konkurencja zespołowa w lekkiej atletyce, pływaniu i narciarstwie, w której każdy z wyjaśnienie
 • Co znaczy Serwolatka Na czym polega ż) gatunek wędzonej kiełbasy wyrabianej z drobno mielonej masy mięsnej opis
 • Co znaczy Styl Różnice szpic, ostrze, rylec do pisania na tabliczkach powleczonych woskiem, prawdopod. z gr. stýlos słup, kół> 1. zespół cech charakterystycznych informacje
 • Co znaczy Się Solidaryzować Wady i zalety poczuwać się do współodpowiedzialności, współdziałania z kimś; 2. zgadzać się z kimś w jakiejś sprawie, być jednomyślnym, solidarnym znaczenie
 • Co znaczy Sepsis Podobieństwa organizmu wywołane obecnością drobnoustrojów chorobotwórczych we krwi; posocznica, sepsa ? septyczny, septyka co znaczy
 • Co znaczy Sfera Czemu sphaíra kula> 1. przestrzeń okalająca Ziemię: sfera niebieska; 2. obszar, strefa: sfera przybiegunowa, przyrównikowa, roślinna; 3. przen krzyżówka
 • Co znaczy Steno Co gorsze człon wyrazów złożonych, mających znaczenie: wąskość, ograniczenie, jednorodność, niewielki rozmiar: stenofagi, stenogram co to jest
 • Co znaczy Szałwia Porównaj Salvia, wonna roślina z rodziny jasnotowatych, Lamiaceae (wargowych, Labiatae), występująca na całej kuli ziemskiej; niektóre gatunki słownik
 • Co znaczy Standaryzować Porównanie ustalać standard określonych wyrobów; ujednolicać, normalizować czym jest
 • Co znaczy Specyficzność Dlaczego ż) swoisty, szczególny charakter czegoś; swoistość co oznacza
 • Co znaczy Szyfrowy Jak lepiej określone reguły, za pomocą których tłumaczy się tekst nadany szyfrem lub przetwarza się tekst jawny na szyfrowy tłumaczenie
 • Co znaczy Statystyka Kiedy stosowanej badająca zjawiska masowe, w których występuje wielka liczba elementów; zbiory, wykazy informacji liczbowych ? statystycznie przykłady
 • Co znaczy Szpalty Od czego zależy ż; lm) strony czasopisma, książki z wydrukowanym tekstem: na szpaltach prasy definicja
 • Co znaczy Serir Na czym polega m) pustynia żwirowa encyklopedia
 • Co znaczy Slogan Różnice wojenny> 1. utarte wyrażenie, frazes, komunał, banał: mówić slogany, operować sloganami, wypowiedź pełna sloganów; 2. hasło reklamowe jak działa
 • Co znaczy Separatka Wady i zalety ż) <łac. separatus oddzielony, z niem. Separatzimmer> oddzielne, jednoosobowe pomieszczenie w szpitalu, więzieniu itp czy jest
 • Co znaczy Sekciarstwo Podobieństwa zasklepianie się w pewnych poglądach, upór; doktrynerstwo jako charakterystyczne cechy członka sekty religijnej; 2. działalność sekty, m.in pojęcie
 • Co znaczy Szofer Czemu m) kierowca samochodu, zwłaszcza kierowca zawodowy wyjaśnienie
 • Co znaczy Stymulować Co gorsze od stimulus zaostrzony kij do popędzania kłuciem wołów> 1. pobudzać do działania, podniecać, zachęcać; 2. biol. wzmagać procesy życiowe opis
 • Co znaczy Solidny Porównaj trwały> 1. taki, na którym można polegać, zasługujący na zaufanie; uczciwy, rzetelny: solidny człowiek; 2. mocny, masywny, trwały informacje
 • Co znaczy Sejf Porównanie ogniotrwała kasa (czasem wbudowana w ścianę) do przechowywania pieniędzy, kosztowności itp.: sejf bankowy, trzymać pieniądze w sejfie znaczenie
 • Co znaczy Semtex Semteks Dlaczego m) materiał wybuchowy na bazie pentrytu, czeski plastik: podłożono ładunek semteksu co znaczy
 • Co znaczy Szamanizm Jak lepiej praktyk religijnych, opartych na animizmie i instytucji szamanów, występujący u niektórych ludów Azji oraz wśród Eskimosów i Indian krzyżówka
 • Co znaczy Szafarz Kiedy spokrewnione z niem. schaffen porządkować> 1. w dawnej Polsce: a) na dworze magnackim i folwarku szlacheckim: osoba zarządzająca spiżarnią co to jest
 • Co znaczy Stadion Od czego zależy przysposobiony do odbywania gier, zawodów sportowych, zwykle otoczony trybunami dla widzów: stadion lekkoatletyczny, stadion piłkarski słownik
 • Co znaczy Szowinizm Na czym polega Chauvina, postaci z komedii Scribe’a – żołnierza napoleońskiego, pełnego bezkrytycznego uwielbienia dla cesarza> 1. postawa, uczucia osoby czym jest
 • Co znaczy Sotnia Różnice ż) konny oddział liczący około stu osób: sotnia kozacka co oznacza
 • Co znaczy Szmelc Wady i zalety odpadki metalowe; 2. przedmiot zniszczony, bezużyteczny: na szmelc (iść, pójść, przeznaczyć co), wyrzucić co na szmelc tłumaczenie
 • Co znaczy Skrub Podobieństwa m) busz australijski o niskiej, rozgałęzionej roślinności przykłady
 • Co znaczy Stylowy Czemu określonym stylu; jednolity, estetyczny w swym charakterze, wyglądzie; zharmonizowany; 2. mający cechy stylu danej epoki; 3. odnoszący się definicja
 • Co znaczy Silentium Co gorsze ndm) <łac.> cisza! milczcie encyklopedia
 • Co znaczy Sensualizm Porównaj według którego jedynym źródłem poznania są wrażenia zmysłowe, rozumiane bądź jako odbicie rzeczywistości obiektywnej (materializm), bądź jak działa
 • Co znaczy Sowchoz Porównanie m) państwowe gospodarstwo rolne w ZSRR: pracować w sowchozie ? sowchozowy czy jest
 • Co znaczy Spektrum Dlaczego n; ndm) <łac. spectrum zjawisko, obraz> 1. zakres, zasięg, rozpiętość: szerokie spektrum badań; 2. fiz. widmo optyczne pojęcie
 • Co znaczy Szmugler Jak lepiej m) rzad przemytnik wyjaśnienie
 • Co znaczy Skajlajt Kiedy m) mors. oszklone okienko w dachu kabiny lub w pokładzie statku, oświetlane światłem słonecznym z góry opis
 • Co znaczy Szeregowy Od czego zależy zajmujący kolejne miejsce w szeregu, znajdujący się w szeregu; elektr. połączenie szeregowe połączenie elementów obwodu elektrycznego w informacje
 • Co znaczy Skandować Na czym polega takt nogą> mówić powoli, rytmicznie, oddzielając poszczególne sylaby: demonstranci skandowali hasła przeciw władzy ? skandowanie znaczenie
 • Co znaczy Szach Różnice m) tytuł władców Iranu; monarcha noszący ten tytuł ? szachinszach, szachować co znaczy
 • Co znaczy Serenada Wady i zalety liryczny utwór muzyczny wykonywany zwykle pod oknem ukochanej: grać, śpiewać serenady; 2. kompozycja instrumentalna lub wokalna o krzyżówka
 • Co znaczy Synderesis Synteresis Podobieństwa filoz wrodzona znajomość zasad moralnych, kierowanie się w postępowaniu sumieniem co to jest
 • Co znaczy Solidaryzm Czemu ekon. kierunek społeczno-polityczny, według którego podstawową cechą społeczeństwa jest naturalna wspólnota interesów niezależnie od różnic słownik
 • Co znaczy Strofa Co gorsze obrót> zwrotka, grupa wersów tworzących system rymów stanowiących składnik wiersza ? stroficzny, strofika, strofka czym jest
 • Co znaczy Suita Porównaj instrumentalna składająca się z kilku fragmentów (tańców) w tej samej tonacji, ale różniących się charakterem, tempem, rytmem co oznacza
 • Co znaczy Sherry Porównanie n; ndm) białe wino, wytrawne lub półwytrawne tłumaczenie
 • Co znaczy Scat Dlaczego m) styl jazzu wokalnego, w którym nie ma słów, śpiewa się tylko sylaby: śpiewać scatem przykłady
 • Co znaczy Sanacja Jak lepiej w Polsce międzywojennej obóz zwolenników J. Piłsudskiego, który dokonał przewrotu wojskowego (w maju 1926 r.) pod hasłem uzdrowienia definicja
 • Co znaczy Suwerenny Kiedy panujący> 1. polit. niepodległy, niezależny: państwo suwerenne; 2. pot. niezależny, samodzielny: suwerenna decyzja ? suwerenność: mieć encyklopedia
 • Co znaczy Scaramuccia Od czego zależy m) postać żołnierza samochwała, awanturnika i tchórza z komedii dell’arte; przen. człowiek o takich cechach jak działa
 • Co znaczy Skanować Na czym polega optycznym lub elektronicznym: przebiegać, przeglądać skanowany obiekt, obszar, rejestrując jego obraz pasmowo czy jest
 • Co znaczy Survival Różnice m) szkoła przetrwania, w której uczy się umiejętności umożliwiających człowiekowi przeżycie w skrajnie trudnych warunkach pojęcie
 • Co znaczy Szlak Wady i zalety rzeka) lub wytyczony trakt; 2. droga do przebycia lub droga przebyta przez kogoś: szlak główny, odwieczny, szeroki, bojowy, górski wyjaśnienie
 • Co znaczy Synteza Podobieństwa złożenie> 1. operacja myślowa, polegająca na ugrupowaniu różnych faktów i ustrukturowaniu ich w całość: synteza twórczości pisarza, synteza opis
 • Co znaczy Sensor Czemu m) czujnik: radio z sensorami, wyłącznik sensorowy informacje
 • Co znaczy Substytuować Co gorsze 1. podstawiać, zastępować; 2. prawn. wyznaczać substytuta, pełnomocnika znaczenie
 • Co znaczy Spekulatywny Porównaj speculativus> oparty na myśleniu abstrakcyjnym: spekulatywne myślenie, umysł spekulatywny; oderwany od życia; spekulacyjny co znaczy
 • Co znaczy Sztolnia Porównanie górn. wyrobisko korytarzowe, poziome albo lekko nachylone w kierunku wlotu, prowadzące ze stoku góry w głąb do złóż kopaliny użytecznej krzyżówka
 • Co znaczy Sylaba Dlaczego podstawowa jednostka fonetyczna, odcinek głośnej artykulacji z samogłoską jako ośrodkiem: sylaba otwarta, zamknięta, podzielić wyraz na co to jest
 • Co znaczy Segregacja Jak lepiej segregatio> 1. dzielenie na grupy, kategorie, typy itp. według wybranych cech; segregowanie, klasyfikacja; 2. faktyczne lub prawne słownik
 • Co znaczy Spermatogeneza Kiedy ż) biol. proces tworzenia się i dojrzewania plemników u zwierząt i u człowieka czym jest
 • Co znaczy Szekspirologia Od czego zależy ż) lit. badania nad twórczością W. Szekspira ? szekspirolog co oznacza
 • Co znaczy Szmonces Na czym polega m) przest. kawał żydowski: opowiadać szmoncesy tłumaczenie
 • Co znaczy Sintoizm Różnice m) kult przodków rodu (nadal żywy w wielu krajach Dalekiego Wschodu przykłady
 • Co znaczy Synergamia Wady i zalety ż) małżeństwo grupowe definicja
 • Co znaczy Szarża Podobieństwa kawalerii; atak: brawurowa, gwałtowna, szalona, wściekła szrża, szarża na co, odeprzeć, wytrzymać szarżę; 2. ranga, stopień w hierarchii encyklopedia
 • Co znaczy Skopcy Czemu kastrat> w osiemnastowiecznej Rosji prawosławna grupa wyznaniowa głosząca ascezę i wstrzemięźliwość płciową, stosująca kastrację jako jak działa
 • Co znaczy Sponsor Co gorsze prywatna lub instytucja finansująca w całości lub części jakieś przedsięwzięcie, imprezę, wyprawę, badania naukowe, czasem w zamian za czy jest
 • Co znaczy Spec Porównaj specjalista w jakiejś dziedzinie; fachowiec, znawca: spec od czego, w dziedzinie czego, spec w swoim fachu, być, stać się specem od czego pojęcie
 • Co znaczy Socrealizm Porównanie m) <łac. socialis społeczny + realizm> realizm socjalistyczny: okres socrealizmu ? socrealista, socrealistyczny: literatura socrealistyczna wyjaśnienie
 • Co znaczy Sekundarny Dlaczego przym.) drugorzędny, wtórny, mniej ważny opis
 • Co znaczy Slipy Jak lepiej lm) majteczki krótkie i obcisłe, używane jako męska bielizna osobista lub strój kąpielowy ? slipki informacje
 • Co znaczy Symbol Kiedy znak umowny pełniący funkcję zastępczą wobec przedmiotu, przywodzący na myśl ów przedmiot: wiadomy, znany, żywy symbol; 2. określony znak znaczenie
 • Co znaczy Sarkoma Od czego zależy ż) med. nowotwór złośliwy rozwijający się bardzo szybko i wcześnie dający przerzuty; mięsak co znaczy
 • Co znaczy Sakralny Na czym polega sacrale, od sacro świętość, z łac. sacrum> związany z kultem religijnym, religijny, kościelny: obiekty sakralne ? sakralizacja krzyżówka
 • Co znaczy Sofa Różnice ż) niska i miękka kanapa z wałkami zamiast poręczy: siedzieć na sofie co to jest
 • Co znaczy Segregacjonizm Wady i zalety m) polityka segregacji rasowej, dyskryminowanie ludzi za przynależność do innej rasy słownik
 • Co znaczy Szybolet Podobieństwa m) hasło rozpoznawcze, często zawierające zgłoskę albo wyraz, których cudzoziemiec nie potrafi wymówić czym jest
 • Co znaczy Szyper Czemu m) dowódca małego statku rybackiego, handlowego co oznacza
 • Co znaczy Szafirek Co gorsze rodziny liliowatych (Liliaceae), o niebieskich kwiatach zebranych w grona oraz długich, wąskich liściach, rosnąca głównie na obszarze tłumaczenie
 • Co znaczy Substytucja Porównaj substitutio podstawienie> 1. zastąpienie kogoś, czegoś kim, czym, podstawienie; 2. prawn. dyspozycja, przez którą dokonuje się przykłady
 • Co znaczy Sekator Porównanie m) nożyce ogrodnicze: ciąć pędy sekatorem definicja
 • Co znaczy Sero Dlaczego wyrazów złożonych, wskazujący na ich związek znaczeniowy z surowicą krwi: serodiagnostyka, serologia, serologiczny, seroterapia, serum encyklopedia
 • Co znaczy Sklerodermia Jak lepiej ż) med. choroba polegająca na postępującym twardnieniu, rogowaceniu skóry lub jej partii; twardzina jak działa
 • Co znaczy Sumo Kiedy walka japońska, w której uczestniczą zawodnicy bardzo ciężcy (powyżej 200 kg), polegająca na wypchnięciu poza ring zawodnika lub zmuszeniu czy jest
 • Co znaczy Sztokfisz Od czego zależy m) ryba z rodziny dorszowatych, wypatroszona i wysuszona pojęcie
 • Co znaczy Sylogizm Na czym polega formalnej polegającej na tym, że z dwóch przesłanek, w których powtarza się ten sam termin, wyciąga się wynikającą z nich logicznie wyjaśnienie
 • Co znaczy Sitcom Różnice comedy komedia sytuacyjna> serial komediowy wyświetlany w telewizji, z podkładanym śmiechem w momentach, które jego autorzy uznają za opis
 • Co znaczy Spartański Wady i zalety dużych wymagań: spartańskie wychowanie, spartańskie warunki, spartański tryb życia ? spartanin, spartanka, po spartańsku informacje
 • Co znaczy Szpica Podobieństwa ż) pododdział wojska, mający ubezpieczać kolumnę w marszu: szpica czołowa, boczna, tylna znaczenie
 • Co znaczy Supernowa Supernova Czemu nowy> gwiazda zmienna, której jasność wzrasta nagle wraz z wyrzucaniem przez nią zewnętrznych warstw materii, prawdopodobnie przy co znaczy
 • Co znaczy Szafir Co gorsze wł. saffiro, p.-łac. sapphirus, p.-gr. sáppheiros (w Nowym Testamencie), z hebr. sappir> 1. intensywny kolor niebieski: szafir morza krzyżówka
 • Co znaczy Spazm Porównaj mięśni, gwałtowny, przejściowy, kurcz: spazm nerwowy; spazmy (lm) – gwałtowny płacz z łkaniem: jej płacz przechodził w spazmy, dostać co to jest
 • Co znaczy Szkwał Porównanie m) nagły, gwałtowny, silny i krótkotrwały wiatr morski i oceaniczny: zerwał się szkwał słownik
 • Co znaczy Szarmancki Dlaczego wyjątkowo uprzejmy, grzeczny, szczególnie wobec kobiet: szarmancki mężczyzna, szarmancki gest, szarmancki ukłon ? szarmanteria czym jest
 • Co znaczy Somatyzm Jak lepiej m) pogląd filozoficzny, według którego istnieją tylko ciała (śmiertelne co oznacza
 • Co znaczy Suplement Kiedy m) <łac. supplementum> tom zawierający uzupełnienie dzieła, dodatek: suplement do encyklopedii, słownika, suplement encyklopedii tłumaczenie
 • Co znaczy Szlifować Od czego zależy dokładne wymiary, połysk, ostrość obrabianym przedmiotom z metalu, szkła, drewna itp. przez polerowanie; 2. o wietrze, wodzie: ścierając przykłady
 • Co znaczy Saturn Na czym polega rzymskiej: bóg rolnictwa (utożsamiany z greckim Kronosem) i legendarny władca Italii, którego panowanie nazywano złotym wiekiem; 2. astr definicja
 • Co znaczy Spazmolityczny Różnice przym.) leki spazmolityczne leki działające rozkurczowo na mięśnie encyklopedia
 • Co znaczy Sztambuch Wady i zalety m) pamiętnik, album modny w XIX w.: wpisać się do sztambucha ? sztambuchowy: wierszyk sztambuchowy, poezja sztambuchowa jak działa
 • Co znaczy Strofować Podobieństwa upominać, ganić, karcić: strofować nieposłuszne dziecko ? strofowanie, strofująco: odezwać się do kogoś strofująco czy jest
 • Co znaczy Stearyna Czemu tłuszcz> biała lub żółtawa substancja krystaliczna używana m.in. do wyrobu świec, mydeł i past, także do impregnacji w przemyśle pojęcie
 • Co znaczy Sputnik Co gorsze m) sztuczny satelita Ziemi wystrzeliwany przez ZSRR w latach 1957–1961 ? sputnikowy wyjaśnienie
 • Co znaczy Spartanin Porównaj staroż. Sparty> człowiek prowadzący surowy tryb życia, unikający wygód i zbytku, odznaczający się surową dyscypliną wewnętrzną i prostotą opis
 • Co znaczy Solano Porównanie n) śródziemnomorski upalny i wilgotny wiatr, wiejący na wschodnich wybrzeżach Hiszpanii informacje
 • Co znaczy Sura Dlaczego ż) rozdział Koranu znaczenie
 • Co znaczy Start Jak lepiej wyścigu; także: miejsce, w którym zawodnik rozpoczyna bieg; 2. udział zawodnika w zawodach sportowych; 3. pierwsza faza lotu samolotu co znaczy
 • Co znaczy Sperma Kiedy ż) biol. u samców zwierząt i u człowieka: płyn zawierający plemniki, wydzielany przez gruczoły rozrodcze krzyżówka
 • Co znaczy Szlif Od czego zależy wygładzania, szlifowania drogich kamieni; 2. kształt i połysk kamienia szlachetnego uzyskany dzięki szlifowaniu: czemuś brakuje szlifu; 3 co to jest
 • Co znaczy Sojusz Na czym polega której strony zobowiązują się do współpracy (politycznej, ekonomicznej, wojskowej) oraz udzielania sobie wzajemnej pomocy w określonej słownik
 • Co znaczy Somnolencja Różnice ż) <łac. somnolentia; od somnus sen> med. senność jako pierwsze stadium wyłączania świadomości w urazach mózgu, zatruciach itp czym jest
 • Co znaczy Sjesta Wady i zalety hora sexta szósta godzina dnia, czyli południe> pot. poobiednia drzemka: udać się na sjestę; popołudniowa przerwa w pracy, obowiązująca w co oznacza
 • Co znaczy Symptom Podobieństwa sýmpt?ma przypadek> objaw, oznaka, zapowiedź czegoś, zwłaszcza ujemnego zjawiska: symptom choroby, zmęczenia, symptomy katastrofy tłumaczenie
 • Co znaczy Stabilizować Czemu doprowadzać do stanu trwałości, równowagi; utrwalać, ustalać, normować przykłady
 • Co znaczy Szpagat Co gorsze m) 1. cienki, mocny sznurek; 2. sport. figura gimnastyczna – siad rozkroczny definicja
 • Co znaczy Sankcja Porównaj klauzula prawna> 1. określona konsekwencja naruszenia prawa (np. grzywna, kara pozbawienia wolności, odpowiedzialność cywilna); 2 encyklopedia
 • Co znaczy Sutanna Porównanie spódnica> strój duchownych katolickich, długa suknia, zwykle czarna, z niskim stojącym kołnierzem, zapinana z przodu na rząd małych jak działa
 • Co znaczy Semantyka Dlaczego znak> 1. jęz. badanie języka z punktu widzenia znaczenia słów i zdań (np. polisemia, synonimia, zmiany znaczenia, relacje między czy jest
 • Co znaczy Slump Jak lepiej m) ekon. zastój, depresja w gospodarce pojęcie
 • Co znaczy Szarawary Kiedy szałwar, z pers. szälw?r spodnie> 1. bufiaste, długie spodnie z miękkiej, lejącej się tkaniny, noszone na Wschodzie: szerokie szarawary wyjaśnienie
 • Co znaczy Skleroza Od czego zależy twardy> przewlekła choroba polegająca na zmianach zwyrodnieniowych tętnic wskutek odkładania się w nich złogów zwapniającego się tłuszczu opis
 • Co znaczy Stoicyzm Na czym polega człowieka na ból, przeciwności losu, panowanie nad sobą w trudnych sytuacjach, niewzruszony spokój; 2. grecka doktryna filozoficzna Zenona informacje
 • Co znaczy Serpentyna Różnice łac. serpens> 1. droga o wielu zakrętach, biegnąca po zboczu zakosami: wąska serpentyna, jechać górskimi serpentynami; 2. wąska, barwna znaczenie
 • Co znaczy Stabilność Wady i zalety niezmienność, nieruchomość; 2. zdolność układu fizycznego, biologicznego itp. do powracania do stanu równowagi w razie jej zakłócenia co znaczy
 • Co znaczy Szyfon Podobieństwa m) cienka, powiewna i przezroczysta tkanina jedwabna lub bawełniana: szal z szyfonu ? szyfonowy: bluzka szyfonowa krzyżówka
 • Co znaczy Sororat Czemu m) <łac. soror siostra> małżeństwo zawarte z siostrą zmarłej żony co to jest
 • Co znaczy Snob Co gorsze maniery, tryb życia i sposób mówienia środowiska, które wydaje jej się lepsze, bardziej dystyngowane, oryginalniejsze, modniejsze niż słownik
 • Co znaczy Szalbierz Porównaj m) oszust, krętacz ? szalbierczo, szalbierczy, szalbierski, szalbierstwo czym jest
 • Co znaczy Separatyzm Porównanie oddzielony> dążenie do oderwania, oddzielenia się od reszty pod względem narodowym, politycznym, etnicznym, religijnym co oznacza
 • Co znaczy Seryjny Dlaczego szereg> 1. wykonywany partiami, nie pojedynczo, zwykle według tego samego wzoru: produkcja seryjna; jeden z serii; 2. następujący jeden po tłumaczenie
 • Co znaczy Sygnować Jak lepiej podpisywać, oznaczać coś odpowiednim znakiem lub nazwiskiem przykłady
 • Co znaczy Skrupulatny Kiedy scrupulus skrupuł> 1. zwracający uwagę na szczegóły, drobiazgowo dokładny, staranny; pedantyczny: skrupulatny człowiek ? skrupulant; 2 definicja
 • Co znaczy Symplifikacja Od czego zależy powodujące jednocześnie spłycenie: symplifikacja cudzych poglądów> symplicystyczny, symplifikować co, symplistyczny encyklopedia
 • Co znaczy Stabilizacja Na czym polega trwałości, równowagi, ustalenie i utrwalenie jakiegoś stanu, położenia lub przebiegu zjawiska; 2. ekon. przywrócenie równowagi w gospodarce jak działa
 • Co znaczy Szufladkować Różnice dzielić, segregować, zaszeregowywać coś mechanicznie, według sztywno ustalonych schematów, zasad podziału czy jest
 • Co znaczy Schlagwort Wady i zalety m) celne słówko, trafne, dowcipne wyrażenie, hasło pojęcie
 • Co znaczy Solaryzacja Podobieństwa zamienianie się w pozytyw negatywu silnie naświetlonego podczas robienia zdjęcia; b) technika fotograficzna polegająca na wystawianiu wyjaśnienie
 • Co znaczy Synod Czemu gr. sýnodos zejście się, wspólna droga (podróż)> w Kościele kat. zgromadzenie, zjazd religijny: synod biskupów ? synodalny, synodowy opis
 • Co znaczy Sari Co gorsze długiego, prostego płata tkaniny udrapowanej wokół figury, noszony przez kobiety Indii, Cejlonu i Indonezji informacje
 • Co znaczy Stadium Porównaj miara długości> faza rozwojowa, etap, stan przejściowy: wczesne, końcowe stadium choroby, uczelnia w stadium organizacji ? stadialny znaczenie
 • Co znaczy Steward Porównanie m) pracownik obsługujący pasażerów lub załogę na statku lub w samolocie ? stewardesa co znaczy
 • Co znaczy Satelita Dlaczego sługa, strażnik, towarzysz podróży> 1. ciało niebieskie krążące wokół planety: Księżyc jest satelitą Ziemi, sztuczny satelita ? satelitarny krzyżówka
 • Co znaczy Stras Jak lepiej jubiler, wynalazca szkła imitującego diamenty> rodzaj szkła używany jako imitacja brylantów lub innych drogich kamieni co to jest
 • Co znaczy Seleno Kiedy wyrazów złożonych, wskazujący na ich związek znaczeniowy z Księżycem: se lenita, selenofizyka, selenografia, selenologia, selenonauta słownik
 • Co znaczy Szawuot Od czego zależy święto rolnicze, początek żniw pszenicy, z której pierwsze bochenki chleba zanoszono do świątyni jerozolimskiej; święto związane z nadaniem czym jest
 • Co znaczy Symulować Na czym polega <łac. simulo> 1. pozorować, udawać coś; 2. naśladować, imitować co oznacza
 • Co znaczy Szaman Różnice języka pali samana; z sanskr. śramana mnich żebrzący, asceta> u niektórych ludów czarownik, znachor, pośrednik między światem ludzkim a tłumaczenie
 • Co znaczy Selektywny Wady i zalety przym.) reagujący tylko na pewne bodźce z pominięciem innych; wybiórczy ? selektywne widzenie, słyszenie przykłady
 • Co znaczy Szarżować Podobieństwa 1. nacierać, atakować; 2. przesadzać w czymś; przejaskrawiać coś definicja
 • Co znaczy Sybaryta Czemu mieszkaniec miasta Sybaris; przen. człowiek zniewieściały (u Seneki), za gr. Sybarít?s mieszkaniec staroż. miasta Sýbaris w płd. Italii encyklopedia
 • Co znaczy Sake Co gorsze ndm) japoński napój alkoholowy otrzymywany przez fermentację ryżu jak działa
 • Co znaczy Santon Porównaj święty> 1. w krajach muzułmańskich: święty człowiek, derwisz, pustelnik; 2. arche ol. mała gliniana figurka przedstawiająca świętego czy jest
 • Co znaczy Superlativus Porównanie ndm) jęz. stopień najwyższy przymiotnika pojęcie
 • Co znaczy Spekulant Dlaczego m) człowiek trudniący się spekulacją, nieuczciwymi operacjami handlowymi wyjaśnienie
 • Co znaczy Set Jak lepiej m) sport. partia tenisa, siatkówki, badmintona opis
 • Co znaczy Szal Kiedy sz?l> prostokątny kawałek tkaniny lub dzianiny, służący jako okrycie ramion i głowy lub owijany dokoła szyi: ciepły, gruby, koronkowy informacje
 • Co znaczy Stretching Od czego zależy m) forma gimnastyki polegająca na wykonywaniu ćwiczeń rozciągających i rozluźniających mięśnie znaczenie
 • Co znaczy Synchronizator Na czym polega urządzenie do wyrównywania prędkości obrotowej kół zębatych w momencie ich sprzęgania, np. w skrzyni biegów; b) urządzenie do automatycznej co znaczy
 • Co znaczy Sos Różnice potraw, płynny lub półpłynny, zawiesisty, o różnych smakach: sos pomidorowy, chrzanowy, majonezowy; sos czekoladowy, malinowy, waniliowy krzyżówka
 • Co znaczy Socjalizować Wady i zalety 1. być sympatykiem socjalizmu, skłaniać się ku socjalizmowi; 2. ekon. zmieniać własność środków produkcji z prywatnej na społeczną co to jest
 • Co znaczy Sliping Podobieństwa m) wagon sypialny: podróżować slipingiem, w slipingu słownik
 • Co znaczy show?biznes, show?business Czemu m) przemysł rozrywkowy (imprezy, widowiska, nagrania): pracować w show-biznesie czym jest
 • Co znaczy Stypa Co gorsze ż) <łac. stips stipis datek, jałmużna> poczęstunek po pogrzebie; hist. uczta obrzędowa ku czci zmarłego co oznacza
 • Co znaczy Statuować Porównaj <łac. statuo> praw. ustanawiać, np. przepis, prawo tłumaczenie
 • Co znaczy Sufrażystka Porównanie wyborczy, z łac. suffragium> bojowniczka o prawo kobiet do głosowania w drugiej połowie XIX w. i na początku XX w. w Anglii i Ameryce przykłady
 • Co znaczy Szpiegować Dlaczego 1. trudnić się szpiegostwem, być szpiegiem; 2. śledzić kogoś ? szpieg, szpiegostwo definicja
 • Co znaczy Skamandryta Jak lepiej od nazwy rzeki pod starożytną Troją (gr. Skámandros), w Iliadzie Homera> lit. w okresie dwudziestolecia międzywojennego członek grupy encyklopedia
 • Co znaczy Sztormiak Kiedy m) strój nieprzemakalny, noszony zwłaszcza przez żeglarzy i marynarzy jak działa
 • Co znaczy Sekciarz Od czego zależy się na argumenty i poglądy innych ludzi, odmienne od własnych lub własnej grupy; dogmatyk, doktryner; 2. członek sekty religijnej czy jest
 • Co znaczy Sarabanda Na czym polega 1. ludowy taniec hiszpański, popularny w XVI–XVIII w.; 2. także wywodzący się z sarabandy francuski taniec dworski, wolniejszy, bliski pojęcie
 • Co znaczy Syfilis Różnice poematu Fracastora Syphilis sive Morbus Gallicus (1530 r.), w którym tą nową (wówczas) chorobą zostaje dotknięty pasterz o im. Syphilus wyjaśnienie
 • Co znaczy Surfing Wady i zalety m) sport wodny pochodzący z Polinezji, polegający na pływaniu na długiej, wąskiej desce unoszonej przez morskie fale opis
 • Co znaczy Sceptyk Podobieństwa odnoszący się do wszystkiego nieufnie, powątpiewająco, krytycznie; 2. zwolennik sceptycyzmu w filozofii, zwłaszcza członek szkoły informacje
 • Co znaczy Sadha Czemu m; ndm) hinduski wędrowny asceta otaczany powszechną czcią znaczenie
 • Co znaczy Stenografia Co gorsze uproszczona metoda zapisu, pozwalająca notować za pomocą umownych znaków i skrótów tekst równocześnie z jego wypowiadaniem ? stenograf co znaczy
 • Co znaczy Speleo Porównaj pierwszy człon wyrazów złożonych, wskazujący na ich związek znaczeniowy z jaskinią, grotą, pieczarą: speleoflora, speleologia krzyżówka
 • Co znaczy Szachrować Porównanie prowadzić nieuczciwe interesy; oszukiwać co to jest
 • Co znaczy Sonet Dlaczego składający się z czternastu wersów, podzielonych na dwie strofy czterowersowe i dwie trzywersowe, o charakterze epicko-lirycznym: pisać słownik
 • Co znaczy Super Jak lepiej złożonych, mający znaczenie: najwyższy stopień, najwyższa jakość czegoś: superarbiter, superforteca, supermarket czym jest
 • Co znaczy Subskrypcja Kiedy souscription, z łac. subscriptio podpi sanie> pisemne zobowiązanie do nabycia czegoś zamówionego, czasem połączone z przedpłatą co oznacza
 • Co znaczy Statolatria Od czego zależy ż) kult., uwielbienie państwa tłumaczenie
 • Co znaczy Sonda Na czym polega jakiegoś środowiska przez zagłębianie się, wnikanie w nie (np. do badania głębokości wody i charakteru dna w akwenach): sondować, sonda przykłady
 • Co znaczy Seksualny Różnice przym.) dotyczący płci, mający związek z życiem płciowym; płciowy definicja
 • Co znaczy Szagryn Wady i zalety skóra cielęca, kozia lub owcza z groszkowanym licem, używana do wyrobu galanterii kaletniczej, obuwia i do oprawy książek; jaszczur encyklopedia
 • Co znaczy Slang Podobieństwa grupy społecznej lub środowiskowej, gwara miejska: slang miejski, złodziejski, uczniowski, slang marynarzy; mówić, posługiwać się slangiem jak działa
 • Co znaczy Substrat Czemu podłoże, podstawa, podkład; 2. chem. substancja wyjściowa biorąca udział w reakcji chemicznej; 3. filoz. tworzywo, podłoże wszelkich rzeczy czy jest
 • Co znaczy Stalag Co gorsze m) niemiecki obóz dla jeńców wojennych w czasie drugiej wojny światowej: więzień stalagu, przebywać w stalagu pojęcie
 • Co znaczy Sofizmat Porównaj m) rozumowanie pozornie poprawne, ale jeden z jego elementów jest fałszywy, zwykle użyty świadomie wyjaśnienie
 • Co znaczy Serum Porównanie n; ndm) <łac. serum serwatka> 1. med. surowica krwi; 2. leczniczy środek zapobiegawczy zawierający ciała odpornościowe opis
 • Co znaczy Separacja Dlaczego prawn. uchylenie wspólnoty małżeńskiej bez prawa wstępowania przez któregokolwiek z małżonków w nowy związek małżeński: być, żyć w informacje
 • Co znaczy Sprint Jak lepiej m) wyścig na krótkim dystansie w biegach, kolarstwie, pływaniu itp.: sprint na sto metrów ? sprinter, sprinterka znaczenie
 • Co znaczy Striptiz Kiedy powolne rozbieranie się przy akompaniamencie muzyki w trakcie widowiska kabaretowego: robić striptiz ? striptizer, striptizerka co znaczy
 • Co znaczy Syn Od czego zależy mający znaczenie: z, razem, wspólnie, jednocześnie: synantrop, synchronia, synchron, synchronizacja, synchronizator, synchronizm krzyżówka
 • Co znaczy Synodyczny Na czym polega odnoszący się do koniunkcji dwu ciał niebieskich lub do położenia ciała niebieskiego względem Słońca, widzianych z Ziemi; miesiąc co to jest
 • Co znaczy Skat Różnice m) popularna na Śląsku trzyosobowa gra w karty talią liczącą 32 karty: grać w skata, partia skata słownik
 • Co znaczy Sutenerstwo Wady i zalety n) przestępstwo polegające na czerpaniu zysków z nierządu uprawianego przez inną osobę czym jest
 • Co znaczy Szlaban Podobieństwa bariera, służąca do zamykania i otwierania drogi na przejazdach kolejowych, rogatkach, na granicy itp.; zapora drogowa; 2. pot. zakaz co oznacza
 • Co znaczy Sapro Czemu wyrazów złożonych, wskazujący na ich związek znaczeniowy z gniciem szczątków roślinnych i zwierzęcych: saprobionty, saprofagi, saprofikacja tłumaczenie
 • Co znaczy synergia (ż), synergizm (m) Co gorsze współdziałanie> współdziałanie elementów materialnych lub niematerialnych, tworzących zorganizowaną całość o skuteczniejszym działaniu niż przykłady
 • Co znaczy Skateboard Porównaj m) jazda na deskorolce skating(m) jazda na łyżwach lub na wrotkach definicja
 • Co znaczy Stabilny Porównanie trwały, niezmienny, nieruchomy; 2. o układzie fizycznym, biologicznym, ekonomicznym itp.: reagujący małymi zmianami stanu ruchu, rozwoju encyklopedia
 • Co znaczy Sanatorium Dlaczego uzdrawiający> zamknięty zakład leczniczy, zwykle w miejscowości uzdrowiskowej, dla ludzi przewlekle chorych lub rekonwalescentów jak działa
 • Co znaczy Sfero Jak lepiej złożonych, wskazujący na ich związek znaczeniowy z kulą, kulistością: sferometr, sferyczny, stratosfera, chemisfera czy jest
 • Co znaczy Stiuk Kiedy m) szlachetny, jednobarwny, wielobarwny, czasem złocony tynk gipsowy używany do wyrobu rzeźb pojęcie
 • Co znaczy Sarkastyczny Od czego zależy przym.) pełen sarkazmu, szyderczy, zjadliwy, zło śliwy: sarkastyczny ton, uśmiech, sarkastyczne usposobienie wyjaśnienie
 • Co znaczy Siudra Na czym polega m) członek najniższej kasty – klasy społecznej w Indiach opis
 • Co znaczy Stylista Różnice m) pisarz, mówca oceniany z punktu widzenia wartości jego stylu informacje
 • Co znaczy Swołocz Wady i zalety m) posp. łajdak, łobuz; także zbiorowo: szumowina, hołota znaczenie
 • Co znaczy Sygnalizacja Podobieństwa ż) co znaczy
 • Co znaczy Subiektywizm Czemu się w działaniu oraz w ocenie faktów i zjawisk wyłącznie własnym sposobem widzenia; stronniczość; 2. filoz. stanowisko teoriopoznawcze krzyżówka
 • Co znaczy Spektro Co gorsze pierwszy człon wyrazów złożonych, wskazujący na ich związek znaczeniowy z widmem optycznym: spektrofotografia, spektrometr co to jest
 • Co znaczy Szarada Porównaj w której należy odgadnąć wyraz wielosylabowy, wyrażenie lub zdanie zaszyfrowane w różny sposób w tekście, zwykle za pomocą liczb; 2. przest słownik
 • Co znaczy Syreni Porównanie przym.) syreni głos, śpiew głos, śpiew czarujący, uwodzicielski, kusicielski; syreni gród Warszawa (mająca w herbie syrenę czym jest
 • Co znaczy Sekularyzacja Dlaczego od seculier człowiek świecki> 1. przejście spod władzy kościelnej pod władzę świecką; zeświecczenie: sekularyzacja Prus (Krzyżackich) w XVI co oznacza
 • Co znaczy Separować Jak lepiej izolować kogoś lub coś; 2. przeprowadzać separację małżonków ? separować się od czego, odseparować (się tłumaczenie
 • Co znaczy Szpital Kiedy zakład lecznictwa zamkniętego, przeznaczony dla chorych wymagających stałej opieki lekarskiej i odpowiednich zabiegów: szpital kliniczny przykłady
 • Co znaczy Stygmatyk Od czego zależy m) rel. osoba, u której pojawiają się stygmaty definicja
 • Co znaczy Szodon Na czym polega m) gorący, słodki sos do deserów encyklopedia
 • Co znaczy Schadenfreude Różnice n; ndm) złośliwa radość z cudzego nieszczęścia, porażki: odczuwać schadenfreude jak działa
 • Co znaczy Supermarket Wady i zalety m) wielki, wielobranżowy sklep samoobsługowy, supersam; wielka hala targowa czy jest
 • Co znaczy Syndrom Podobieństwa zbiegający się, zbieżny> 1. zespół znaków, symptomów, objawów charakterystycznych dla jakiegoś zjawiska, faktu: syndrom pracoholizmu; 2 pojęcie
 • Co znaczy Szacunek Czemu poważanie, poszanowanie, uznanie: głęboki, należny, niezwykły, ogólny szacunek, szacunek czego, dla czego, szacunek wobec czego, kogo wyjaśnienie
 • Co znaczy Sirocco Co gorsze ndm) suchy i gorący wiatr wiejący znad pustyń afrykańskich opis
 • Co znaczy Skylab Porównaj m) amerykańska stacja kosmiczna wystrzelona na orbitę okołoziemską w 1973 r informacje
 • Co znaczy Sznur Porównanie postronek z nici lub włókien lnu, konopi, bawełny, jedwabiu itp.: cienki, gruby, mocny, bawełniany, druciany, konopny, rzemienny znaczenie
 • Co znaczy Sestercja Dlaczego ż) <łac. sestertius> moneta rzymska bita w srebrze lub w brązie co znaczy
 • Co znaczy Solecyzm Jak lepiej soloikismós, od Soloi, miasto w Azji Mniejszej, którego mieszkańcy – koloniści – mówili źle po grecku> jęz. błąd składniowy krzyżówka
 • Co znaczy Syrena Kiedy Siren, z gr. Seir??n> 1. mityczna istota o ciele w połowie kobiecym, w połowie rybim (z rybim ogonem), której czarodziejski śpiew co to jest
 • Co znaczy Schizotymia Od czego zależy dusza> psych. osobowość charakteryzująca się oschłością, wyniosłością, nieufnością wobec ludzi i zamykaniem się w sobie, także drażliwością słownik
 • Co znaczy Soldateska Na czym polega od soldato żołnierz> 1. rządząca grupa wojskowych: krwawe rządy soldateski; 2. daw. żołnierze brutalni, żołdacy czym jest
 • Co znaczy Szarańcza Różnice sary żółty lub sarydża żółtawy> 1. duży owad występujący w ciepłych krajach, niszczący uprawy; chmara tych owadów; 2. pot. duża liczba co oznacza
 • Co znaczy Sauna Wady i zalety ż) łaźnia parowa urządzona na sposób fiński: iść do sauny, kąpiel w saunie tłumaczenie
 • Co znaczy Sejsmiczny Podobieństwa trzęsienie ziemi> dotyczący ruchów tektonicznych ziemi, odnoszący się do trzęsienia ziemi: fale sejsmiczne, strefy sejsmiczne obszary, na przykłady
 • Co znaczy Sitwa Czemu szutt?f?th> klika, grupa osób wzajemnie się popierających w celu osiągnięcia korzyści własnych wbrew interesowi ogólnemu: należeć do sitwy definicja
 • Co znaczy Skio Skia Co gorsze człon wyrazów złożonych, wskazujący na ich związek znaczeniowy z cieniem: skiagrafia, skiaskopia, skiofile encyklopedia
 • Co znaczy Sytuacja Porównaj którym się ktoś znajduje, ogół warunków, w których się coś dzieje, rozwija: analogiczna, banalna, beznadziejna, chwilowa, drażliwa jak działa
 • Co znaczy Selenologia Porównanie ż) nauka o budowie i dziejach Księżyca oraz o zachodzących na nim zjawiskach i procesach czy jest
 • Co znaczy Szamotowy Dlaczego cegła ogniotrwała, zawierająca szamot, używana m.in. do wykładania pieców pracujących w wysokiej temperaturze pojęcie
 • Co znaczy Serwitut Jak lepiej prawn. prawo do korzystania z cudzej nieruchomości w określonym zakresie; 2. hist. serwituty (lm), dawne prawo do korzystania z gruntów wyjaśnienie
 • Co znaczy Synestezja Kiedy aísthesis jednoczesne postrzeganie (u Arystotelesa)> psych. występowanie wrażeń zmysłowych różnego typu przy bodźcu działającym na jeden opis
 • Co znaczy Stroboskop Od czego zależy obracanie + -skop> 1. techn. urządzenie do pomiaru częstotliwości ruchu okresowego jakiegoś przedmiotu metodą oświetlania go błyskami o informacje
 • Co znaczy Sanskryt Na czym polega uporządkowany, doskonały> język starożytny z rodziny języków indoeuropejskich, używany jako język literatury, nauki, pism świętych w znaczenie
 • Co znaczy Staza Różnice ostatni człon wyrazów złożonych, oznaczający zdolność organizmów do utrzymania stałej temperatury, stałego składu krwi: homeostaza co znaczy
 • Co znaczy Slalom Wady i zalety torem omijającym ustawione bramki: slalom gigant, slalom mężczyzn, slalom kobiet, uprawiać slalom ? slalomista, slalomowiec, slalomowy krzyżówka
 • Co znaczy Szachraj Podobieństwa m) oszust, krętacz ? szachrować co to jest
 • Co znaczy Sceptycyzm Czemu wątpiący> 1. powątpiewanie, niedowierzanie: przyjmować coś ze sceptycyzmem, traktować kogo, co ze sceptycyzmem, odnosić się do kogo, czego słownik
 • Co znaczy Saszetka Co gorsze przegródkami na drobiazgi, głównie kobiece; 2. torebka lub poduszeczka wypełniona substancjami aromatycznymi, wkładana między bieliznę czym jest
 • Co znaczy Spazmofilia Porównaj występujące głównie u dzieci wskutek wzmożonej pobudliwości nerwowo-mięśniowej, spowodowanej obniżeniem się wapnia w surowicy krwi co oznacza
 • Co znaczy Szatyn Porównanie m) osoba o ciemnych włosach: jasny, ciemny szatyn ? szatynka tłumaczenie
 • Co znaczy Sympatyzować Dlaczego odczuwać sympatię do kogoś lub czegoś, sprzyjać komuś przykłady
 • Co znaczy Skatologia Jak lepiej ż) zbiór tekstów nt. ekskrementów ludzkich ? skatolog, skatologiczny: literatura skatologiczna definicja
 • Co znaczy Szafran Kiedy zafferano; z ar. za’far?n> 1. proszek koloru ciemnopomarańczowego, uzyskiwany z wysuszonych znamion słupka lub pręcików kwiatu krokusa encyklopedia
 • Co znaczy Sekunda Od czego zależy od pars horae minuta secunda część godziny druga z mniejszych (tj. mniejsza II stopnia)> 1. sześćdziesiąta część minuty, jednostka czasu o jak działa
 • Co znaczy Sondować Na czym polega mierzyć coś za pomocą sondy; 2. pobierać za pomocą sondy zawartość żołądka lub dwunastnicy w celach diagnostycznych; 3. ostrożnie starać czy jest
 • Co znaczy Szampon Różnice pieniący się płyn do mycia włosów: myć włosy szamponem, szampon do włosów przetłuszczających się, normalnych, suchych, szampon z odżywką pojęcie
 • Co znaczy Stylizacja Wady i zalety opracowanie tekstu; 2. kształtowanie dzieła artystycznego zgodnie z wymaganiami określonego stylu; stylizowanie; 3. szt. w plastyce wyjaśnienie
 • Co znaczy Somatyczny Podobieństwa ciała; cielesny; biol. komórki somatyczne wszystkie komórki organizmu roślinnego czy zwierzęcego z wyjątkiem komórek płciowych; podział opis
 • Co znaczy Satanizm Czemu m) kult Szatana; zło, szatańskość ? sataniczny: satanista, satanistyczny informacje
 • Co znaczy Sensualny Co gorsze <łac. sensualis zmysłowy, zdolny do odczuwania> odbierany za pomocą zmysłów ? sensualizm, sensualista, sensualistyczny znaczenie
 • Co znaczy Skald Porównaj m) staroskandynawski poeta i wojownik: poezja skaldów co znaczy
 • Co znaczy Szańcowy Porównanie przym.) mors statek szańcowy typ statku, którego pokład w części rufowej jest wzniesiony krzyżówka
 • Co znaczy Syzyfowy Dlaczego mityczny król grecki, skazany za obrazę bogów na wtaczanie na jedną z gór Tartaru głazu, który ciągle spadał ze szczytu> syzyfowa praca co to jest
 • Co znaczy Singularis Jak lepiej ndm) <łac.> jęz. liczba pojedyncza słownik
 • Co znaczy Suspensa Kiedy kara pozbawiająca osobę duchowną prawa spełniania funkcji wynikających z otrzymanych święceń i sprawowanego urzędu; 2. przest. a czym jest
 • Co znaczy Szkarłat Od czego zależy ciemnoczerwonego, purpura: szkarłat krwi, szkarłat szaty królewskiej, oblać się szkarłatem; strój z tkaniny w takim odcieniu, zwłaszcza co oznacza
 • Co znaczy Samba Na czym polega ż) brazylijski taniec towarzyski o szybkim rytmie, w takcie parzystym; muzyka do tego tańca: tańczyć sambę tłumaczenie
 • Co znaczy Serio Różnice mówić serio, traktować kogoś, coś serio, na serio, powiedzieć coś pół żartem, pół serio, rozzłościć się na serio; 2. ktoś (lub coś przykłady
 • Co znaczy Stacjonarny Wady i zalety stationarius, od statio> niezmieniający miejsca pobytu, położenia; pozostający na miejscu; nieruchomy, stały; studia stacjonarne studia, w definicja
 • Co znaczy Stenotypista Podobieństwa osoba odtwarzająca tekst z notatek stenograficznych za pomocą stenograficznej lub zwykłej maszyny do pisania encyklopedia
 • Co znaczy Scrabble Czemu wyszukiwać> gra, w której może uczestniczyć od dwóch do czterech osób; każdy z graczy dostaje pewną liczbę żetonów z wypisanymi literami jak działa
 • Co znaczy Szpada Co gorsze prostej i ostro zakończonej głowni; 2. szermiercza dyscyplina sportowa: mistrzostwa w szpadzie ? szpadzista, szpadzistka czy jest
 • Co znaczy Sonata Porównaj instrumentalny składający się z trzech lub czterech części o różnym charakterze (allegro, wariacja, scherzo, fuga): sonata skrzypcowa pojęcie
 • Co znaczy Sentencja Porównanie sententia pogląd, sąd, zdanie, wyrok> 1. lapidarne zdanie wyrażające myśl ogólną o charakterze moralnym lub filozoficznym; aforyzm wyjaśnienie
 • Co znaczy Slajd Dlaczego o formacie małoobrazkowym, w plastykowych ramkach, do oglądania przez rzutnik na ekranie: robić, wywoływać, oglądać slajdy z wakacji opis
 • Co znaczy Skontrum Jak lepiej sprawdzanie, rewizja dokumentów księgowania zasobów, stanu finansów i materiałów instytucji (magazynu, sklepu, biblioteki, przedsiębiorstwa informacje
 • Co znaczy Spektakularny Kiedy oczy, łatwo dostrzegalny, pokazowy, widowiskowy: spektakularne osiągnięcia gospodarcze, spektakularne gesty, spektakularny sukces znaczenie
 • Co znaczy Sułtan Od czego zależy panowanie> władca imperium otomańskiego; tytuł niektórych książąt muzułmańskich ? sułtanat, sułtański, sułtanki co znaczy
 • Co znaczy Sporadyczny Na czym polega sporás rozsiany, rozrzucony (z dala jeden od drugiego)> rzadki, występujący od czasu do czasu, nieregularnie: sporadyczne opady deszczu krzyżówka
 • Co znaczy Sicz Różnice ż) w XVI–XVII w. warowny obóz Kozaków zaporoskich co to jest
 • Co znaczy Sherlock Wady i zalety książek detektywistycznych A. Conana Doyle’a, 1859–1930> przen., pot. detektyw amator umiejący wyciągać trafne wnioski z nikłych śladów słownik
 • Co znaczy Stratus Podobieństwa chmura, na ogół szara, o dość jednolitej podstawie, dająca opad mżawki, słupków lodu lub śniegu ziarnistego czym jest
 • Co znaczy Sympozjum Czemu sympósion uczta> zebranie specjalistów, kongres, na którym omawia się ten sam problem: sympozjum naukowe, literackie, zorganizować co oznacza
 • Co znaczy Szalbierstwo Co gorsze czyjejś niewiedzy dla własnej korzyści; oszustwo, szachrajstwo; 2. czyn karalny, polegający na wyłudzeniu czegoś bez zamiaru uiszczenia tłumaczenie
 • Co znaczy Szpaler Porównaj dwa równoległe szeregi drzew lub krzewów tworzących aleję: szpaler cyprysów; 2. dwa równoległe szeregi ludzi ustawionych po dwóch stronach przykłady
 • Co znaczy Sferyczny Porównanie sphairikós> 1. mający kształt kuli, kulisty; 2. położony na powierzchni kuli; geometria sferyczna, trójkąt sferyczny definicja
 • Co znaczy Sztorm Dlaczego której wieje bardzo silny i porywisty wiatr, powodujący powstawanie wysokich fal z długimi, załamującymi się grzebieniami: gwałtowny encyklopedia
 • Co znaczy Skunks Jak lepiej drapieżny ssak futerkowy żyjący na preriach Ameryki Płn., broni się przed napastnikami strzelając cuchnącą cieczą z gruczołów znajdujących jak działa
 • Co znaczy Synchronizacja Kiedy doprowadzenie dwóch lub więcej zjawisk, procesów, czynności itp. do zgodności ich przebiegu w czasie; synchronizm; 2. w filmie dźwiękowym czy jest
 • Co znaczy Spaghetti Od czego zależy n; ndm) cienki, długi makaron, popularny we Włoszech pojęcie
 • Co znaczy Satysfakcjonować Na czym polega kogo czym sprawiać, dawać komuś satysfakcję; zadowalać kogoś, zaspokajać czyjeś ambicje, wymagania wyjaśnienie
 • Co znaczy Serwilizm Różnice łac. servilis niewolniczy> służalczość, uniżoność, podporządkowanie się komuś: stosować serwilizm ? serwilista, serwilistyczny: postawa opis
 • Co znaczy Sekretarzyk Wady i zalety m) mebel, rodzaj biurka z nadstawką z szufladkami lub przegródkami, sekretera informacje
 • Co znaczy Szkutnictwo Podobieństwa n) budowanie małych jednostek pływających ? szkuta, szkutnik, szkutniczy znaczenie
 • Co znaczy Szpryca Czemu wstrzykiwania lub rozpryskiwania płynów albo wyciskania półpłynnej masy, np. kremu; 2. pot. dawka narkotyku; 3. środ. bryzgi wody z co znaczy
 • Co znaczy Sofista Co gorsze mądrość> 1. w starożytnej Grecji (V–IV w. p.n.e.): nauczyciel filozof przygotowujący młodych obywateli do życia publicznego przez nauczanie krzyżówka
 • Co znaczy Sarmacki Porównaj przym.) mający cechy Sarmaty, właściwy Sarmacie: sarmacka kultura, sarmackie obyczaje co to jest
 • Co znaczy Szaszłyk Porównanie szisz rożen> potrawa z kawałków mięsa przełożonych plasterkami papryki, cebuli, ogórka itp., pieczona na rożnie ? szaszłykarnia słownik
 • Co znaczy Selekcjonować Dlaczego dokonywać selekcji; wybierać czym jest
 • Co znaczy Sort Jak lepiej m) gatunek, rodzaj, jakość: towar drugiego sortu co oznacza
 • Co znaczy Sadyzm Kiedy Sade, 1740–1814, markiz fr., autor powieści erotyczno-perwersyjnych>1. skłonność do zadawania bólu drugiej osobie i czerpanie zadowolenia z tłumaczenie
 • Co znaczy Seledyn Od czego zależy m) kolor bladozielony ? seledynowy przykłady
 • Co znaczy Semestr Na czym polega sześciomiesięczny> 1. połowa roku szkolnego lub akademickiego; 2. kurs nauki w tym okresie: pierwszy, drugi semestr, semestr letni, zimowy definicja
 • Co znaczy Skryptor Różnice m) <łac. scriptor> w średniowieczu osoba przepisująca księgi, skryba encyklopedia
 • Co znaczy Sekwestracja Wady i zalety ż) <łac. sequestratio> praw. zajęcie majątku lub ruchomości na rzecz państwa ? sekwestrator jak działa
 • Co znaczy Sibui Podobieństwa wytworny smak i elegancja; także: spokojne piękno i harmonia czy jest
 • Co znaczy Szacować Czemu materialną czegoś, wyznaczać cenę; 2. osądzać czyjąś wartość, wygląd kogoś, czyjeś postępki itp.; oceniać, taksować pojęcie
 • Co znaczy Skif Co gorsze wyścigowa z dwoma długimi wiosłami; 2. wyścigi na takich łodziach: mistrzostwa świata w skifie ? skifista, skifistka wyjaśnienie
 • Co znaczy Studio Porównaj n) 1. pomieszczenie w ośrodku radiowym lub telewizyjnym do nagrywania programów; 2. pracownia, atelier artysty ? studyjny opis
 • Co znaczy Synodalny Porównanie synodu, związany z synodem: ustrój synodalny forma organizacyjna niektórych gmin protestanckich, polegająca na sprawowaniu władzy przez informacje
 • Co znaczy Szermować Dlaczego argumentami, hasłami, słowami (w dyskusji, wystąpieniu publicznym, rozmowie itp.): szermować czym, szermować frazesami, dowcipem znaczenie
 • Co znaczy Sawantka Jak lepiej ż) przest kobieta niezależna, wyemancypowana, wykształcona, erudytka co znaczy
 • Co znaczy Sekret Kiedy tajemny, tajemniczy> 1. sprawa, którą trzeba ukrywać; tajemnica: głęboki, wielki sekret, sekret rodzinny, sekret poliszynela, sekret przed krzyżówka
 • Co znaczy Schematyzować Od czego zależy nadaję formę> 1. układać, porządkować, tworzyć według schematu, opierać się na schemacie; 2. czynić schematycznym co to jest
 • Co znaczy Sterylizacja Na czym polega chemiczne niszczenie drobnoustrojów dla celów antyseptycznych, wyjaławianie: sterylizacja narzędzi chirurgicznych, sterylizacja mleka słownik
 • Co znaczy Sekundant Różnice in a duel), od łac. secundus najbliższy, towarzyszący> 1. daw. osoba uczestnicząca w pojedynku jako pośrednik i świadek: być czyim czym jest
 • Co znaczy Szajry Wady i zalety Anglii> zootechn. rasa najcięższych i największych koni pociągowych, wyhodowana w XIX w. w hrabstwach środkowej Anglii co oznacza
 • Co znaczy Sedentarny Podobieństwa zool. o zwierzętach wodnych: osiadły na dnie lub na jakichś przedmiotach znajdujących się pod wodą; 2. przest. siedzący, pozbawiony ruchu tłumaczenie
 • Co znaczy Szantrapa Czemu ż) posp. obelżywie o niesympatycznej kobiecie przykłady
 • Co znaczy Seksapil Co gorsze m) fizyczna atrakcyjność, wygląd działający podniecająco na zmysły osób płci odmiennej definicja
 • Co znaczy Szermierz Porównaj m) 1. osoba uprawiająca szermierkę; 2. osoba walcząca za jakąś sprawę, ideę itp.; bojownik encyklopedia
 • Co znaczy Samisen Porównanie m) muz. trzystrunowy japoński instrument muzyczny, przypominający bandżo jak działa
 • Co znaczy Stereo Dlaczego oparty na zasadach stereofonii, pozwalający odtwarzać i przekazywać dźwięki tak, aby u słuchacza wywołać wrażenie przestrzennego czy jest
 • Co znaczy Się Sumitować Jak lepiej ulegać (komuś), poddawać się itp., z łac. sub-mitto> tłumaczyć się, usprawiedliwiać się: ktoś gęsto się sumitował pojęcie
 • Co znaczy Saraceni Kiedy wschodni> nazwa nadawana ludom ze stepów północno-zachodniej Arabii, w średniowieczu – Arabom, muzułmanom: wyprawy na Saracenów wyjaśnienie
 • Co znaczy Sparring Sparing Od czego zależy m) bokserska walka treningowa; towarzyski mecz o charakterze szkoleniowym: rozegrać sparing ? sparingowy, sparingpartner opis
 • Co znaczy Spazmatyczny Na czym polega przym.) mający charakter ataku nerwowego; kurczowy, drgawkowy, konwulsyjny informacje
 • Co znaczy Sekstylion Różnice m) liczba jeden z 36 zerami, 1036, we Francji i byłym ZSRR – 1021 znaczenie
 • Co znaczy Szalować Wady i zalety deskami ściany budynku, wykopu itp. w celu umocnienia konstrukcji, uszczelnienia lub dla dekoracji ? szalowanie, szalunek co znaczy
 • Co znaczy Saksy Podobieństwa lm) okresowa praca zarobkowa poza granicami Polski, często nielegalna: wyjechać na saksy krzyżówka
 • Co znaczy Spray Czemu rozpylania w postaci drobnych kropelek, umieszczony w pojemniku pod ciśnieniem; pojemnik z takim płynem, rozpylacz, atomizer: dezodorant co to jest
 • Co znaczy Satyra Co gorsze utwór, zwykle wiersz, w którym autor drwi z przywar ludzkich, ośmiesza i piętnuje wady; 2. ogół utworów mających taki charakter: ostra słownik
 • Co znaczy Strychnina Porównaj kulczyba> chem. farm. alkaloid otrzymywany z nasion kulczyby, biały, krystaliczny proszek o właściwościach silnie trujących; w lecznictwie czym jest
 • Co znaczy Spermato Porównanie wyrazów złożonych, wskazujący na ich związek znaczeniowy z plemnikami, zapłodnieniem: spermatogeneza, spermatozoid, spermatyzacja co oznacza
 • Co znaczy Styling Dlaczego m) projektowanie przedmiotów trwałego użytku, np. nadwozi samochodów, telewizorów tłumaczenie
 • Co znaczy Suflet Jak lepiej m) zapiekana potrawa z ubitych białek jajek, podawana na gorąco: suflet z serem, z czekoladą, suflet opada przykłady
 • Co znaczy Sofistyka Kiedy metoda argumentacji polegająca na wykorzystaniu wieloznaczności słów, nieścisłości i sofizmatów; 2. przen. stosowanie nieuczciwych definicja
 • Co znaczy Sinologia Od czego zależy ż) nauka o języku, kulturze i literaturze Chin: studiować sinologię ? sinolog encyklopedia
 • Co znaczy Pansa Sanch Na czym polega tytułowego bohatera powieści Cervantesa> przen. człowiek będący uosobieniem chłopskiego zmysłu praktycznego i sprytu (zwłaszcza jako wierny jak działa
 • Co znaczy Szkaplerz Różnice schapelaere, z wł. scapolare, od łac. scapulae lm plecy> rel. a) część stroju zakonnego, np. u karmelitów, prostokątny płat sukna z otworem czy jest
 • Co znaczy Sylwetka Wady i zalety ministra E. de Silhouette (XVIII w.)> 1. kształt postaci lub przedmiotu widziany w dwu wymiarach na kontrastowym tle; 2. figura, postawa pojęcie
 • Co znaczy Samowar Podobieństwa używane do przygotowywania herbaty, składające się z podgrzewacza wody (węglem drzewnym) i małego pojemnika z kurkiem: samowar elektryczny wyjaśnienie
 • Co znaczy Sitar Czemu m) muz. trzy-strunowy instrument muzyczny o gruszkowatym korpusie i długiej szyjce, pochodzący z północnych Indii opis
 • Co znaczy Degustacja Degrengolada Stopniowa Co gorsze smakowanie, próbowanie produktu przez specjalistów dla oceny jego jakości, smaku: degustacja wina degustować, degustator, zdegustowany informacje
 • Co znaczy Subiektywny Porównaj subjectif, z łac. subiectivus podmiotowy> mający związek z podmiotem myślącym; subiektywne odbicie rzeczywistości; wyrażający poglądy znaczenie
 • Co znaczy Swastyka Porównanie od svasti szczęście> 1. krzyż o równych ramionach załamanych pod kątem prostym w jedną (dowolną) stronę, indyjski symbol sakralny; 2. godło co znaczy
 • Co znaczy Szatra Dlaczego ż) szałas owczarzy krzyżówka
 • Co znaczy Salmonella Jak lepiej amer. lekarz patolog> pałeczkowate bakterie żyjące w przewodzie pokarmowym ludzi i zwierząt, których pewne gatunki wywołują choroby u co to jest
 • Co znaczy Seria Kiedy szereg> 1. szereg następujących kolejno po sobie czynności, zdarzeń: seria nieszczęść; 2. zbiór przedmiotów jednakowych, stanowiących pewną słownik
 • Co znaczy Spiker Od czego zależy zapowiadająca program w radiu lub telewizji, zwykle odczytująca gotowe teksty: zapowiedź spikera, spiker radiowy, telewizyjny ? spikerka czym jest
 • Co znaczy Skalp Na czym polega z głowy wroga jako trofeum wojenne północnoamerykańskich plemion indiańskich> skalpować kogo, oskalpować, oskalpowany, skalpowanie co oznacza
 • Co znaczy Synekura Różnice łac. sine cura bez troski> miejsce, stanowisko, pozycja przynoszące wysokie dochody, pensję, a niewymagające wiele pracy, intratna posada tłumaczenie
 • Co znaczy Szaber Wady i zalety grabież mienia opuszczonego przez właściciela, pozostawionego bez opieki: przedmioty pochodzące z szabru rzeczy ukradzione w ten sposób przykłady
 • Co znaczy Song Podobieństwa lub ulicznej o treściach obyczajowych i charakterze satyry społecznej lub politycznej: śpiewać songi ? protest song definicja
 • Co znaczy Spirytystyczny Czemu przym.) seans spirytystyczny spotkanie mające na celu nawiązanie kontaktu z duchami zmarłych encyklopedia
 • Co znaczy Sylabizować Co gorsze nie całymi wyrazami, lecz głoska po głosce, łącząc głoski w sylaby, sylaby w wyrazy; czytać niepłynnie, z trudem, dukać, sylabizować jak działa
 • Co znaczy Szeherezada Porównaj ż) bohaterka i narratorka Baśni z tysiąca i jednej nocy czy jest
 • Co znaczy Salam Porównanie ndm) w zwrotach salam alejkum//alejhem jako formuła powitania, pozdrowienia u muzułmanów i żydów pojęcie
 • Co znaczy Szalowanie Dlaczego stanowiąca pokrycie ściany budynku, wykopu itp., umacniająca konstrukcję i uszczelniająca ją; 2. techn. prowizoryczna konstrukcja drewniana wyjaśnienie
 • Co znaczy Septyczny Jak lepiej gr. s?ptikós wywołujący ropienie (rany); od sepsis ropienie, gnicie> powodujący zakażenie drobnoustrojami, zakaźny, wywołujący posocznicę opis
 • Co znaczy Szatierka Kiedy ż) mały otwór u dołu drzwi albo ściany, pozwalający kotom przechodzić z pokoju do pokoju informacje
 • Co znaczy Stop Od czego zależy nakazujący komuś natychmiastowe zatrzymanie się lub przerwanie jakiejś czynności; 2. w tekstach depesz: wyraz pełniący funkcję kropki; 3 znaczenie
 • Co znaczy Syntonia Na czym polega zgodność> psych. zdolność rozumienia uczuć, pragnień i reakcji innych osób oraz nawiązywania kontaktów z ludźmi co znaczy
 • Co znaczy Spirituals Różnice spiritualis> pieśni religijne Murzynów amerykańskich o silnie zaznaczonym rytmie, które wywarły wpływ na powstanie jazzu krzyżówka
 • Co znaczy Stanica Wady i zalety schroniskiem turystycznym, wyposażona w przechowalnie sprzętu pływającego i warsztaty naprawcze; 2. osiedle wiejskie usytuowane na terenie co to jest
 • Co znaczy Streaking Podobieństwa happening polegający na przebieganiu nago przez ulicę albo inne miejsce publiczne słownik
 • Co znaczy Suk Czemu m) bazar muzułmański, często pod dachem czym jest
 • Co znaczy Spastyczny Co gorsze spasticus cierpiący na kurcze, z gr. spastikós wciągający (do wnętrza)> med. kurczowy; stan spastyczny stan wzmożonego napięcia mięśni co oznacza
 • Co znaczy Szamot Porównaj ogniotrwała, wypalona i zmielona, stosowana jako dodatek przy produkcji ceramicznych wyrobów ogniotrwałych ? szamotowy tłumaczenie
 • Co znaczy Skarabeusz Porównanie czczony w starożytnym Egipcie jako święty żuk, bóstwo wschodzącego słońca; 2. egipski kamień kultowy przedstawiający skarabeusza przykłady
 • Co znaczy Systematyzacja Dlaczego ż) ujmowanie czegoś w system, porządkowanie według określonych zasad; systematyzowanie definicja
 • Co znaczy Scholastyka Jak lepiej z łac. scholastica lm dysputy szkolne; od schola szkoła> 1. pot. dogmatyczne filozofowanie, werbalizm, tradycjonalizm; 2. filoz. główny encyklopedia
 • Co znaczy Szatan Kiedy z hebr. ś?t?n przeciwnik> 1. bibl. przywódca zbuntowanych aniołów, który stał się duchem zła, diabeł, czart; 2. pot. osoba będąca jak działa
 • Co znaczy Specyficzny Od czego zależy specificus> właściwy wyłącznie danej osobie, danemu przedmiotowi, zjawisku, charakterystyczny dla kogoś lub czegoś; swoisty ? specyficzność czy jest
 • Co znaczy Skandalizować Na czym polega wywoływać skandal, zgorszenie; gorszyć, oburzać pojęcie
 • Co znaczy Sekować Różnice kogo dokuczać komu, prześladować, nękać kogo wyjaśnienie
 • Co znaczy Stenofagi Wady i zalety m; lm) zool. organizmy odżywiające się niewieloma rodzajami lub jednym rodzajem pokarmu opis
 • Co znaczy Sympatia Podobieństwa gr. sympátheia> 1. życzliwy, przychylny, przyjazny stosunek do kogoś, rzadziej do czegoś; 2. pot. osoba płci odmiennej, którą się lubi, w informacje
 • Co znaczy Snobizm Czemu m) sposób zachowania się, cechy właściwe snobom; postawa charakteryzująca snoba znaczenie
 • Co znaczy Sekta Co gorsze sectio odcinam, secta droga, sposób życia od sequor idę za kimś> 1. grupa osób stanowiąca odłam wyznaniowy jakiegoś Kościoła, wyznająca co znaczy
 • Co znaczy Skuter Porównaj m) lekki motocykl prowadzony w pozycji siedzącej, jak na krześle, nie okrakiem: jeździć na skuterze ? skuterek krzyżówka
 • Co znaczy Szarlotka Porównanie ż) owocowy deser, głównie z jabłek, na biszkoptowym cieście: szarlotka z bitą śmietaną co to jest
 • Co znaczy Socjalny Dlaczego socialis towarzyski, od socius towarzysz> odnoszący się do społeczeństwa, społeczny ? socjalizm: pomoc, opieka socjalna słownik
 • Co znaczy Synekdocha Jak lepiej stylistyczna polegająca na nazwaniu części zamiast całości, np. przyjąć kogoś pod swój dach w znaczeniu w swoim domu, naczynia zamiast czym jest
 • Co znaczy Szantaż Kiedy przen. wyśpiewać, tj. przyznać się do winy> sposób wyłudzania, wymuszania pieniędzy pod groźbą zabicia, represji, opublikowania co oznacza
 • Co znaczy . stosowanie diety digitalny // dygitalny Od czego zależy cyfrowy: system dygitalny, zapis dygitalny tłumaczenie
 • Co znaczy Stangret Na czym polega m) osoba powożąca końmi, woźnica, furman przykłady
 • Co znaczy Sanitariat Różnice budynek użyteczności publicznej z różnego rodzaju urządzeniami sanitarnymi, jak prysznice, toalety, umywalki definicja
 • Co znaczy Sire Wady i zalety m; ndm) francuska forma grzecznego zwracania się do pana, feudała, zwłaszcza do króla encyklopedia
 • Co znaczy Sinusoida Podobieństwa ż) mat. wykres funkcji sinus w kształcie falistej linii jak działa
 • Co znaczy Sabotaż Czemu dezorganizacja pracy, m.in. poprzez celowe wadliwe jej wykonywanie, uszkadzanie maszyn, narzędzi; 2. przen. każde ukryte, zamaskowane czy jest
 • Co znaczy Skansen Co gorsze Skansen nazwa parku-muzeum w Sztokholmie> muzeum etnograficzne pod gołym niebem, gromadzące zabytki budownictwa ludowego, także dawne pojęcie
 • Co znaczy Struś Porównaj struthio, z gr. strouthión> największy obecnie ptak nielotny, żyjący w Afryce, o masywnym tułowiu, długich, mocnych nogach, długiej, nagiej wyjaśnienie
 • Co znaczy Serwer Porównanie komputer przeznaczony do obsługi wszystkich komputerówużytkowników danej sieci komputerowej, pozwalający uzyskać konsultację lub użyć banku opis
 • Co znaczy Szpiclować Dlaczego szpiegować informacje
 • Co znaczy snobować się, snobizować się Jak lepiej zajmować się, interesować się czymś przez snobizm; zachowywać się jak snob znaczenie
 • Co znaczy Systematyzować Kiedy układać coś w system lub według określonego systemu; porządkować, klasyfikować ? systematyzacja co znaczy
 • Co znaczy Or Se Od czego zależy m) pan krzyżówka
 • Co znaczy Sztauować Na czym polega w ładowniach statku w sposób zapewniający stateczność statku oraz właściwe przechowywanie ładunku ? sztauer co to jest
 • Co znaczy Socjeta Różnice towarzysz> 1. grupa ludzi zajmujących w społeczeństwie pozycje cieszące się wysokim prestiżem, elita: należeć do socjety; 2. dawn słownik
 • Co znaczy Sukcesja Wady i zalety spuścizna, spadek: objąć po kim sukcesję; 2. hist. dziedziczenie prawa do tronu: ciągłość sukcesji w monarchii, wojna o sukcesję tronu czym jest
 • Co znaczy Skandal Podobieństwa w Nowym Testamencie) skándalon zgorszenie> coś, co wywołuje zgorszenie i oburzenie; rzecz gorsząca, zawstydzająca; postępek przynoszący co oznacza
 • Co znaczy Samodzierżawie Czemu n) samowładztwo, władza absolutna ? samodzierżca tłumaczenie
 • Co znaczy Safian Co gorsze pers. sächtij?n, od sächt mocny> miękka, cienka skóra kozia używana w różnych celach ? safianowy: safianowe pantofelki, książka w przykłady
 • Co znaczy Szturmować Porównaj zdobywać coś szturmem; atakować, nacierać: szturmować co czym – do czego, szturmować wyjścia, szturmować kogo czym definicja
 • Co znaczy Sopran Porównanie żeński o różnej barwie: sopran dramatyczny; sopran liryczny; sopran koloraturowy; 2. śpiewaczka o takim głosie, sopranistka; 3. instrument encyklopedia
 • Co znaczy Syndyk Dlaczego z gr. sýndikos obrońca prawny, członek sądu kolegialnego> zarządca masy upadłościowej przedsiębiorstwa wyznaczony przez sąd w imieniu jak działa
 • Co znaczy Sakra Jak lepiej 1. święcenie duchowne biskupa: otrzymać sakrę biskupią z rąk papieża; 2. hist. namaszczenie monarchy podczas koronacji czy jest
 • Co znaczy Sygnał Kiedy umowny znak o treści informacyjnej lub ostrzegawczej: czerwony, zielony sygnał, ostatni, alarmowy, flagowy, ostrzegawczy; sygnał radiowy pojęcie
 • Co znaczy Subcepcja Od czego zależy ż) psych. odbieranie bardzo słabych bodźców, niewywołujących uświadamianego wrażenia, wpływających jednak na zachowanie się człowieka wyjaśnienie
 • Co znaczy Skaj Na czym polega sztuczne podobne do skóry, używane do wyrobów galanteryjnych i tapicerskich: torebka ze skaju, buty skajowe opis
 • Co znaczy Solarny Różnice przym.) <łac. solaris, od sol słońce> odnoszący się do słońca, słoneczny: klimat solarny, kult solarny, lampa solarna informacje
 • Co znaczy Stylistyka Wady i zalety zajmująca się opisem, analizą porównawczą, interpretacją i systematyzacją stylów językowych; także: nauka o indywidualnych formach znaczenie
 • Co znaczy Soluks Podobieństwa m) <łac. sol słońce + lux światło> lampa lecznicza służąca do naświetlań, emitująca głównie promieniowanie podczerwone co znaczy
 • Co znaczy Spirometr Czemu m) <łac. spiro oddycham + metr> med. aparat służący do badania pojemności płuc krzyżówka
 • Co znaczy Szachować Co gorsze przeciwnikowi szacha, zmuszać go do osłonięcia króla przed atakiem; 2. zaskakiwać kogoś, trzymać w niepewności, utrudniać swobodę działania co to jest
 • Co znaczy Szantażysta Porównaj m) osoba stosująca szantaż, szantażująca kogoś słownik
 • Co znaczy Szynszyla Porównanie Chinchilla laniger, gryzoń z rodziny szynszylowatych (Chinchillidae), mający miękką, jedwabistą sierść barwy szarosrebrzystej, żyjący czym jest
 • Co znaczy Satysfakcja Dlaczego satisfactio zadośćuczynienie> 1. uczucie przyjemności, zadowolenia z dokonania czegoś: mieć, odczuwać satysfakcję z czego; 2 co oznacza
 • Co znaczy Sedes Jak lepiej m) <łac. to, na czym się siedzi> muszla klozetowa z pokrywą tłumaczenie
 • Co znaczy Sangwinik Kiedy krew> człowiek o żywym, porywczym i zmiennym usposobieniu, szybko powstających i przemijających reakcjach uczuciowych (typ temperamentu przykłady
 • Co znaczy Spichlerz Spichrz Od czego zależy m) budynek do przechowywania zboża: spichrz zbożowy ? spichrzowy definicja
 • Co znaczy Superlatyw Na czym polega m) <łac.> pochwała, słowa najwyższego uznania: wyrażać się, mówić o kimś w samych superlatywach encyklopedia
 • Co znaczy sex shop, sex?shop Różnice m) sklep z artykułami służącymi do uatrakcyjnienia doznań erotycznych, seksualnych jak działa
 • Co znaczy Szlauch Wady i zalety m) rura z gumy, służąca zwykle do podlewania ogrodu; wąż czy jest
 • Co znaczy Schizotymik Podobieństwa m) według typologii E. Kretschmera: człowiek o szczupłej budowie ciała, oschły, zamknięty w sobie, nieufny, drażliwy pojęcie
 • Co znaczy Satyriasis Czemu <łac., z gr. satyríasis, od nazwy bożka Sátyros Satyr> med. chorobliwie wzmożony popęd płciowy u mężczyzn wyjaśnienie
 • Co znaczy Siatsu Co gorsze ndm) masaż relaksacyjny, ugniatanie palcami jakiejś części ciała, by usunąć zmęczenie lub uśmierzyć ból opis
 • Co znaczy Szkarłatny Porównaj przym.) mający kolor ciemnoczerwony, zbliżony do koloru krwi informacje
 • Co znaczy Strucla Porównanie ż) podłużna słodka bułka z ciasta drożdżowego z nadzieniem makowym: strucla z makiem, piec strucle znaczenie
 • Co znaczy Suspens Dlaczego filmie, powieści itp. okoliczności akcji mające trzymać odbiorcę z zawieszeniu, napięciu, pełnym niepokoju oczekiwaniu na rozwiązanie: film co znaczy
 • Co znaczy Szlachetny Jak lepiej wspaniałomyślny, prawy, bezinteresowny; 2. harmonijny, stylowy; 3. o substancjach, produktach: wysokogatunkowy, pierwszorzędny: szlachetny krzyżówka
 • Co znaczy Slapstick Kiedy m) komediowy film, zwłaszcza dawny, gagowy, o niewyszukanym humorze, prostacka błazenada ? slapstickowy: komedia slapstickowa co to jest
 • Co znaczy Sumpt Od czego zależy m) <łac. sumptus> koszt, wydatek: wydać książkę własnym sumptem słownik
 • Co znaczy Szabrować Na czym polega rabować, kraść porzucone mienie, np. w czasie wojny, powodzi czym jest
 • Co znaczy Subtelny Różnice coś charakteryzujące się wrażliwością, delikatnością: subtelny człowiek, subtelne zachowanie; 2. trudny do uchwycenia umysłem, zmysłami, o co oznacza
 • Co znaczy Satyna Wady i zalety miękka i delikatnie połyskliwa z prawej strony: bluzka z satyny ? satynowy: sukienka satynowa ? satynować co: papier satynowany tłumaczenie
 • Co znaczy Stomatologia Podobieństwa logia> gałąź medycyny zajmująca się chorobami ust i zębów, dentystyka ? stomatolog, stomatologiczny: gabinet stomatologiczny, badania przykłady
 • Co znaczy Sagan Czemu m) duży żelazny garnek używany dawniej na wsi: nalać wodę do sagana ? saganek definicja
 • Co znaczy Subiekt Co gorsze poznająca i działająca, przeciwstawiona światu zewnętrznemu jako przedmiotowi poznania; podmiot; 2. jęz. podmiot; subiectum; 3. przest encyklopedia
 • Co znaczy Sekstet Porównaj łac. sextus szósty> 1. zespół muzyczny składający się z sześciu osób, instrumentalistów lub śpiewaków; 2. utwór muzyczny na sześć jak działa
 • Co znaczy Stereotypowy Porównanie się bez zmian, zawsze taki sam; szablonowy, utarty; 2. odnoszący się do stereotypu – formy drukarskiej lub druku wykonanego za pomocą tej czy jest
 • Co znaczy Sztalugi Dlaczego malarzowi do ustawiania na nim malowanego obrazu na odpowiedniej wysokości i pod odpowiednim kątem: obraz na sztalugach, rozstawić pojęcie
 • Co znaczy Saturnalia Saturnalie Jak lepiej Rzymie: święto ku czci Saturna, boga rolnictwa, obchodzone w grudniu przez kilka dni, połączone z dawaniem sobie nawzajem drobnych wyjaśnienie
 • Co znaczy Support Kiedy m) grupa muzyczna albo artysta (zwykle piosenkarz), których występ poprzedza koncert gwiazdy wieczoru opis
 • Co znaczy Statyw Od czego zależy w postaci składanego trójnogu, służąca do ustawiania różnych aparatów, np. fotograficznych, geodezyjnych informacje
 • Co znaczy Seksowny Na czym polega działający podniecająco na osobę płci przeciwnej, atrakcyjny fizycznie, podkreślający czyjąś atrakcyjność seksualną: seksowny uśmiech znaczenie
 • Co znaczy Szahdah Różnice m) rel. muzułmańskie wyznanie wiary, które każdy wierny musi wypowiedzieć przynajmniej raz w życiu co znaczy
 • Co znaczy Skop Wady i zalety będących nazwami przyrządów, instrumentów do badania, obserwowania, oglądania czegoś: mikroskop, stetoskop, żyroskop krzyżówka
 • Co znaczy Szwejk Podobieństwa Haška Przygody dobrego wojaka Szwejka> niepozorny człowiek broniący się przed biurokracją genialną mieszaniną sprytu i szyderstwa co to jest
 • Co znaczy Seksuologia Czemu ż) <łac. sexus płeć + -logia> dział medycyny, nauka o życiu płciowym człowieka ? seksuolog, seksuologiczny słownik
 • Co znaczy Stratosfera Co gorsze warstwa atmosfery ziemskiej leżąca nad troposferą, sięgająca do wysokości 45–50 km, charakteryzująca się niewielką ilością pary wodnej, w czym jest
 • Co znaczy Salicylowy Porównaj chem., farm. kwas salicylowy pochodna salicylu, substancja używana jako środek przeciwfermentacyjny i przeciwgnilny, stosowana w przemyśle co oznacza
 • Co znaczy Sybarytyzm Porównanie m) usposobienie, charakter sybaryty; zamiłowanie do wygód i zbytku, wygodnictwo tłumaczenie
 • Co znaczy Serwantka Dlaczego oszklona szafka, w której umieszcza się ozdobne przedmioty, np. szkło, porcelanę, srebro: dziewiętnastowieczna mahoniowa serwantka przykłady
 • Co znaczy Szwarcować Jak lepiej 1. pot. nielegalnie przewozić coś przez granicę; przemycać; 2. daw. smarować szwarcem; czernić, pomadować definicja
 • Co znaczy Sztubacki Kiedy uczniowski, b) często lekceważąco: niedojrzały, niedorosły, młodzieńczy: sztubacki dowcip, po sztubacku: zachować się po sztubacku encyklopedia
 • Co znaczy Sztanga Od czego zależy drąg; 2. sport. sprzęt sportowy, składający się ze stalowego drążka i nakładanych na niego pierścieni o różnej wadze, używany w podnoszeniu jak działa
 • Co znaczy Speleologia Na czym polega ż) nauka o jaskiniach, dział geologii zajmujący się badaniem jaskiń, ich pochodzeniem, budową, a także florą i fauną czy jest
 • Co znaczy Szyber Różnice szyberdach zasuwa służąca do przymykania kanału kominowego w celu regulacji ciągu powietrza; 2. rodzaj zasuwanych drzwiczek pieca; 3 pojęcie
 • Co znaczy Sidur Wady i zalety m) żydowski modlitewnik wyjaśnienie
 • Co znaczy Sanktuarium Podobieństwa sanctus święty> 1. miejsce, gdzie przechowuje się relikwie lub inne przedmioty kultu religijnego; 2. najważniejsza część kościoła, świątyni opis
 • Co znaczy Syntonik Czemu odznaczająca się umiejętnością współżycia z ludźmi, mająca zdolność rozumienia uczuć, pragnień i reakcji innych osób informacje
 • Co znaczy Szlachtuz Co gorsze m) przest. rzeźnia ? szlachtować: szlachtować bydło, zaszlachtować, zaszlachtowany znaczenie
 • Co znaczy Scholastyk Porównaj scholastikós uczony> 1. zwolennik, przedstawiciel filozofii scholastycznej; 2. w XII–XVIII w.: duchowny, członek kapituły sprawujący nadzór co znaczy
 • Co znaczy Szpieg Porównanie m) osoba przekazująca obcemu państwu wiadomości będące tajemnicą państwową lub wojskową; agent obcego wywiadu krzyżówka
 • Co znaczy Strudel Dlaczego m) cienkie ciasto zawijane z jabłkami, pieczone w rondlu na maśle: strudel z jabłkami i bitą śmietaną co to jest
 • Co znaczy Sarepski Jak lepiej Rosji> pochodzący z Sarepty: gorczyca sarepska (Brassica juncea var. sareptana), roślina oleista z rodziny kapustowatych, Brassicaceae słownik
 • Co znaczy Sobór Kiedy zgromadzenie biskupów z całego świata, obradujące pod przewodnictwem papieża lub jego przedstawiciela nad zagadnieniami wiary i czym jest
 • Co znaczy Specjalista Od czego zależy odznaczający się gruntowną znajomością jakiejś dziedziny, biegły w jakiejś dziedzinie; fachowiec, znawca; 2. lekarz zajmujący się określoną co oznacza
 • Co znaczy Seroterapia Na czym polega leczę> med. leczenie chorób zakaźnych przez wstrzykiwanie surowic odpornościowych, zawierających odpowiednie przeciwciała tłumaczenie
 • Co znaczy Synkretyczny Różnice synkretyzmowi, mający cechy synkretyzmu; scalający; 2. jęz. o formie językowej, zwłaszcza końcówce fleksyjnej: wielofunkcyjny przykłady
 • Co znaczy Szereg Wady i zalety czäri(g) wojsko> 1. rząd, ciąg utworzony z osób lub rzeczy; osoby lub rzeczy ustawione, znajdujące się w jednej linii; chem. szereg definicja
 • Co znaczy Sfragistyka Podobieństwa ż) nauka pomocnicza historii zajmująca się badaniem pieczęci jako źródeł historycznych encyklopedia
 • Co znaczy Skiofil Czemu m) bot. roślina cieniolubna, „lubiąca” cień jak działa
 • Co znaczy Sygnatariusz Co gorsze m) państwo zawierające umowę międzynarodową; osoba podpisująca umowę ? sygnować co, sygnatura czy jest
 • Co znaczy Szeklować Porównaj żegl. umocowywać liny, łańcuchy za pomocą szekli; szaklować pojęcie
 • Co znaczy Satyryczny Porównanie łac. satiricus> 1. będący satyrą, posługujący się satyrą; 2. wyśmiewający, komicznie złośliwy, prześmiewczy: utwór satyryczny wyjaśnienie
 • Co znaczy Substancja Dlaczego majątek, od łac. sub-sto istnieję, stoję mocno, wytrzymuję (dosł. stoję pod czymś)> 1. materia, ciało, rzecz, przedmiot materialny; 2 opis
 • Co znaczy Synonim Jak lepiej syn??nymos współimienny, tj. noszący to samo imię (nazwę)> wyraz lub frazeologizm mający znaczenie identyczne lub bardzo bliskie innemu informacje
 • Co znaczy Slumsy Kiedy zniszczone domy zamieszkiwane przez biedotę miejską; dzielnica ludzi biednych: mieszkać w slumsach, dzielnica slumsów znaczenie
 • Co znaczy Stereotypia Od czego zależy med. wielokrotne powtarzanie tych samych ruchów, gestów, grymasów lub słów, występujące u chorych na schizofrenię; 2. poligr. a) technika co znaczy
 • Co znaczy Scysja Na czym polega łac. scissio rozdarcie> spór, kłótnia, zatarg, ostra wymiana zdań: mieć z kim scysję, doszło do scysji, scysja wybuchła, ostra, krótka krzyżówka
 • Co znaczy Szmira Różnice ż) utwór literacki, widowisko teatralne, film, obraz pozbawione jakichkolwiek wartości artystycznych, kicz ? szmirowaty co to jest
 • Co znaczy Scheda Wady i zalety ż) <łac. scheda, scida karta, tabliczka z zapisem> spadek, spuścizna, dziedzictwo: otrzymać schedę, scheda po dziadkach słownik
 • Co znaczy Szturm Podobieństwa wojska w celu zdobycia umocnionego obiektu, budynku, miasta, rejonu itp.; atak, natarcie; dawniej także: przejście w ataku do walki wręcz czym jest
 • Co znaczy Serwować Czemu siatkówce, tenisie, badmintonie, tenisie stołowym: wybijać piłkę, lotkę zza linii boiska na pole przeciwnika ? serw, serwis; 2. kulin co oznacza
 • Co znaczy Scyntygrafia Co gorsze grapho piszę> med. metoda badania niektórych narządów (np. tarczycy) z wykorzystaniem wprowadzonej do organizmu substancji tłumaczenie
 • Co znaczy Steron Porównaj ostatni człon wyrazów złożonych oznaczających hormony: androsteron przykłady
 • Co znaczy Szpic Porównanie m) ostre zakończenie czegoś; czubek, wierzchołek definicja
 • Co znaczy Spirometria Dlaczego ż) <łac. spiro oddycham + metria> med. metoda badania pojemności oddechowej i czynności wentylacyjnej płuc za pomocą spirometru encyklopedia
 • Co znaczy Szlafrok Jak lepiej m) rodzaj płaszcza lub luźnej rozpinanej sukienki, noszony tylko w domu jak działa
 • Co znaczy Vivre Savoir Kiedy m) zasady dobrego wychowania, formy etykiety: zasady savoir -vivre’u, podręcznik savoir-vivre’u czy jest
 • Co znaczy Struktura Od czego zależy i relacje między nimi, tworzące całość, budowa, ustrój; 2. całość zbudowana z poszczególnych elementów, zespół ? strukturalny pojęcie
 • Co znaczy Systematyczny Na czym polega matikós, od sýst?ma> 1. uporządkowany według pewnego systemu; planowy, regularny; bibl katalog systematyczny rodzaj katalogu rzeczowego wyjaśnienie
 • Co znaczy Siwa Różnice m) w hinduizmie bóg narodzin i śmierci opis
 • Co znaczy Specjał Wady i zalety m) coś dobrego, smacznego; przysmak, smakołyk, rarytas informacje
 • Co znaczy Sentymentalizować Podobieństwa z fr.> przest. przedstawiać coś, mówić o czymś w sposób sentymentalny; roztkliwiać się, rozrzewniać się nadmiernie znaczenie
 • Co znaczy Sufragan Czemu wspieram (kogoś)> rel. biskup podlegający wyższemu biskupowi, pomocnik ordynariusza niemający własnej diecezji co znaczy
 • Co znaczy Szmugiel Co gorsze kontrabanda: zajmować się szmuglem, uprawiać szmugiel, jeździć na szmugiel ? szmugler, szmuglerka, szmuglować co, przeszmuglować krzyżówka
 • Co znaczy Sentymentalizm Porównaj 1. przesadna uczuciowość, wrażliwość, czułostkowość; sentymentalność; 2. kierunek umysłowy i literacki w Europie w końcu XVIII w., jako co to jest

Słownik wyrazów obcych, pisownia i znaczenie

Definicja - Co to znaczy? Co to jest? Przykłady wyrazów tłumaczonych.

Definicja Sentymentalizm co znaczy szmugiel krzyżówka sufragan co to jest sentymentalizować słownik specjał czym jest Siwa co oznacza systematyczny tłumaczenie struktura. słownik.

Co to jest Sydero co znaczy standaryzacja krzyżówka Sorbona co to jest znaczenie.