Optymalizacja co znaczy opozycjonista krzyżówka oberża co to jest oponent słownik okultyzm czym.
ogar oportunizm krzyżówka co to jest

Definicje słów, słownik wyrazów na O

 • Co znaczy Ogar Porównanie m) pies myśliwski maści podpalanej co znaczy
 • Co znaczy Oportunizm Dlaczego odpowiedni, z łac. opportunus> postawa polegająca na wykorzystywaniu sprzyjających okoliczności dla własnych korzyści przez osobę bez krzyżówka
 • Co znaczy Owacja Jak lepiej ż) <łac. ovatio> głośne manifestowanie entuzjazmu wobec kogoś lub czegoś, okrzyki podziwu dla kogoś lub czegoś owacyjny: owacyjne oklaski co to jest
 • Co znaczy Opłatek Kiedy od łac. (hostia) oblata> 1. cienki płatek ciasta pszennego, spożywany tradycyjnie podczas wieczerzy wigilijnej przy składaniu życzeń; 2 słownik
 • Co znaczy Oficjel Od czego zależy m) pot. osoba występująca oficjalnie, przedstawiciel władzy, urzędu czym jest
 • Co znaczy Orto Na czym polega pierwszy człon wyrazów złożonych, mający znaczenie: prosty, prawidłowy, poprawny, dobry: ortofonia co oznacza
 • Co znaczy Opiniować Różnice wydawać opinię, wypowiadać swój sąd o kimś, o czymś; orzekać tłumaczenie
 • Co znaczy Opal Wady i zalety kamień o pięknych, zmieniających się kolorach, charakteryzujący się grą barw, używany w jubilerstwie opalizacja, opalizować, opalizujący przykłady
 • Co znaczy Onko Podobieństwa pierwszy człon wyrazów złożonych, wskazujący na ich związek znaczeniowy z rakiem, nowotworem: onkologia definicja
 • Co znaczy Organoleptyczny Czemu przym.) dokonany za pomocą zmysłów (a nie laboratoryjnie encyklopedia
 • Co znaczy Offbeat Co gorsze muz. w rytmice jazzowej akcentowanie słabych części taktu jak działa
 • Co znaczy Odyseja Porównaj epiczny Homera, przedstawiający końcowy etap dziesięcioletniej tułaczki Odyseusza wracającego spod Troi do rodzinnej Itaki> . długa podróż czy jest
 • Co znaczy Ordynacja Porównanie zbiór przepisów, zarządzeń prawnych z jakiejś dziedziny: ordynacja wyborcza ordynacyjny; 2. dawn. majątek rodowy, który był dziedziczony pojęcie
 • Co znaczy Omnibus Dlaczego pojazd konny, będący w XVII–XIX miejskim środkiem komunikacji; 2. pot. osoba mająca dużo wiadomości z bardzo różnych dziedzin wyjaśnienie
 • Co znaczy Ostentacja Jak lepiej ostentatio> robienie czegoś na pokaz, w celu zwrócenia na siebie uwagi: zrobić coś z ostentacją ostentacyjny: ostentacyjne zachowanie opis
 • Co znaczy Order Kiedy honorowe, przyznawane przez państwo za wybitne osiągnięcia, zasługi w służbie państwowej, cywilnej lub wojskowej, mające postać ozdobnej informacje
 • Co znaczy Operatywny Od czego zależy przym.) zdolny do skutecznego działania, działający skutecznie, energicznie operatywność, operatywnie znaczenie
 • Co znaczy Organizator Na czym polega m) ten, kto coś organizuje, kto zajmuje się organizacją czegoś organizatorka, organizatorski co znaczy
 • Co znaczy Oro Różnice złożonych, wskazujący na ich związek znaczeniowy z górami, ruchami górotwórczymi, rzeźbą powierzchni ziemi: orogeneza krzyżówka
 • Co znaczy Onanizm Wady i zalety biblijna> dotykanie własnych miejsc erogennych w celu osiągnięcia rozkoszy seksualnej bez partnera onanista, onanizować się co to jest
 • Co znaczy Orfizm Podobieństwa Orfeusz> 1. doktryna filozoficzno-religijna, stworzona w Grecji w VIII w. p.n.e., związana z kultem Dionizosa, głosząca tezę o dwoistości słownik
 • Co znaczy Oficjum Czemu urząd> 1. rel. a) w Kościele kat. urząd kościelny; także obowiązki wchodzące w zakres tego urzędu, b) w Kościele kat. i Kościołach czym jest
 • Co znaczy Ofiolatria Co gorsze ż) oddawanie czci wężom, kult węży co oznacza
 • Co znaczy Organizacja Porównaj zjednoczonych wspólnym celem, programem, wspólnymi poglądami, zadaniami; stowarzyszenie, ugrupowanie: organizacja młodzieżowa, polityczna tłumaczenie
 • Co znaczy Organ Porównanie órganon narzędzie> 1. część ciała ludzkiego, zwierzęcego lub roślinnego, o określonej budowie i funkcjach; narząd: organ węchu organicyzm przykłady
 • Co znaczy Opresja Dlaczego ż) <łac. oppressio> trudne położenie: być w opresji, popaść w opresję definicja
 • Co znaczy Orda Jak lepiej ż) obóz wojsk tatarskich encyklopedia
 • Co znaczy Ogamiczny Kiedy ogam, litera alfabetu ogamicznego> pismo ogamiczne celtyckie pismo alfabetyczne, odkryte w inskrypcjach, przeważnie nagrobnych, głównie z jak działa
 • Co znaczy Offsetowy Od czego zależy metodą offsetu, stosowany w offsecie; papier offsetowy gładki, matowy papier, biały lub barwiony, używany do druku offsetem czy jest
 • Co znaczy Oksytoniczny Na czym polega przym.) jęz. akcent oksytoniczny akcent na ostatniej sylabie pojęcie
 • Co znaczy Okowita Różnice ż) <łac. aqua vitae woda życia> mocna wódka wyjaśnienie
 • Co znaczy Owalny Wady i zalety kształt linii zamkniętej i wydłużonej, podobnej do kształtu jajka lub elipsy: stół owalny owal: owal twarzy opis
 • Co znaczy Onejroidalny Podobieństwa senne> med. stan onejroidalny zaburzenia przytomności, występujące w niektórych chorobach zakaźnych, niekiedy w schizofrenii informacje
 • Co znaczy Ortopedia Czemu med. dział medycyny, którego przedmiotem jest układ kostny człowieka, leczenie wad kręgosłupa, złamań kości itp. ortopedia, ortopedyczny znaczenie
 • Co znaczy Obwoluta Co gorsze papierowa lub plastykowa okładka książki, chroniąca przed zniszczeniem, wykorzystywana do celów reklamowych co znaczy
 • Co znaczy Ordynarny Porównaj przym.) 1. prostacki, wulgarny, grubiański ordynus; 2. pospolity, tandetny: ordynarne kłamstwo krzyżówka
 • Co znaczy Operetka Porównanie charakterze rozrywkowym, mający wesoły i lekki temat, w którym lekka muzyka towarzyszy partiom śpiewanym; przedstawienie operetkowe; 2 co to jest
 • Co znaczy Outsider Dlaczego 1. sport. zawodnik albo drużyna sportowa, która nie jest faworytem w zawodach, zajmuje jedno z ostatnich miejsc; 2. osoba stojąca z boku słownik
 • Co znaczy Obligować Jak lepiej zobowiązywać, zmuszać do wykonania czegoś, nakładać na kogoś dług wdzięczności obligowany, zobligowany: będę zobligowany za co czym jest
 • Co znaczy Okazyjny Kiedy przym.) przygodny, przypadkowy; stanowiący (dobrą) okazję co oznacza
 • Co znaczy Ordynariusz Od czego zależy w szeregu> 1. rel zwierzchnik kościelny, posiadający na określonym obszarze jurysdykcję kościelną, zwykle biskup zarządzający diecezją; 2 tłumaczenie
 • Co znaczy Ortodoncja Na czym polega ż) med. dział stomatologii, obejmujący rozpoznawanie i leczenie wad rozwojowych i nabytych zgryzu przykłady
 • Co znaczy Odont Różnice ostatni człon wyrazów złożonych, będących nazwami zwierząt paleontologicznych z charakterystycznym uzębieniem: mastodont definicja
 • Co znaczy Onto Wady i zalety pierwszy człon wyrazów złożonych, wskazujący na ich związek znaczeniowy z bytem, istnieniem, także organizmem, istotą żywą: ontologia encyklopedia
 • Co znaczy Obsesjonista Podobieństwa m) ten, kto ma obsesje na jakimś tle, kto ulega obsesjom jak działa
 • Co znaczy Oscar Czemu amerykańskiego hodowcy pszenicy i owoców, Pierce’a> doroczna, amerykańska nagroda filmowa, przyznawana w Los Angeles czy jest
 • Co znaczy Onomastykon Co gorsze m) słownik zawierający zbiór i objaśnienia nazw własnych, zwłaszcza nazwisk lub imion pojęcie
 • Co znaczy Oranż Porównaj m) kolor pomarańczowy wyjaśnienie
 • Co znaczy Osteoporoza Porównanie ż) med. rzeszotowienie kości; schorzenie kości objawiające się m.in. skłonnością do częstych złamań opis
 • Co znaczy Optymalizować Dlaczego dokonywać optymalizacji informacje
 • Co znaczy Odium Jak lepiej n; odm. w lm) <łac.> poczucie, że coś jest obrzydliwe etycznie, niechęć, niesmak, odraza, wstręt: spadło na niego całe odium znaczenie
 • Co znaczy Orszak Kiedy m) grono ludzi uroczyście towarzyszących komuś, asysta, świta: orszak pogrzebowy, iść (znajdować się) w orszaku co znaczy
 • Co znaczy Ortografia Od czego zależy przepisów, dotyczących pisowni w danym języku, nauka pisowni: reforma ortografii; zastosowanie tych reguł w praktyce; ustalony, ogólnie krzyżówka
 • Co znaczy Orant Na czym polega postać stojąca w pozie modlitewnej, z wzniesionymi do góry rękami, element występujący w sztuce starochrześcijańskiej i bizantyjskiej co to jest
 • Co znaczy Obsesja Różnice osaczenie> 1. myśl nieustannie powracająca: mieć obsesję klęski; 2. uraz na jakimś tle; 3. psych. zaburzenie polegające na myślach i słownik
 • Co znaczy Open Wady i zalety lotniczy bez daty, do realizacji w dowolnym terminie; 3. sport zawody, wyścigi open zawody, wyścigi sportowe, w których biorą udział czym jest
 • Co znaczy Opozycja Podobieństwa 1. przeciwstawianie się czemuś lub komuś, indywidualnie lub zbiorowo, w sposób zorganizowany, przeciwdziałanie czemuś lub komuś, protest co oznacza
 • Co znaczy Ortodoksja Czemu ż) ścisłe przestrzeganie zasad jakiejś doktryny, ideologii, prawd i kanonów jakiejś wiary ortodoks, ortodoksyjny tłumaczenie
 • Co znaczy Oligofrenia Co gorsze upośledzenie umysłowe wskutek niedorozwoju lub uszkodzenia we wczesnym dzieciństwie tkanki mózgowej; niedorozwój umysłowy przykłady
 • Co znaczy Olimpiada Porównaj dzielący dwa następujące po sobie starogreckie igrzyska sportowe, będący jednostką czasu w starożytnej Grecji; 2. międzynarodowe zawody definicja
 • Co znaczy Orientacja Porównanie świadomość tego, gdzie, w jakim miejscu przestrzeni się jest, gdzie znajduje się określona strona świata: orientacja przestrzenna, mieć encyklopedia
 • Co znaczy Obligo Dlaczego n) 1. hand. suma długu, zobowiązań wekslowych; 2. poręczenie, zobowiązanie jak działa
 • Co znaczy Oniryczny Jak lepiej przym.) dotyczący snów, mający charakter marzeń sennych: poezja oniryczna oniryzm czy jest
 • Co znaczy Ochrana Kiedy ż) tajna policja polityczna w carskiej Rosji, zajmująca się zwalczaniem ruchów rewolucyjnych pojęcie
 • Co znaczy Onomatopeja Od czego zależy ż) wyraz lub zespół wyrazów, których dźwięk naśladuje dźwięki naturalne; wyraz dźwiękonaśladowczy wyjaśnienie
 • Co znaczy Oracja Na czym polega ż) <łac. oratio> 1. dawn. ozdobna, kwiecista mowa, uroczyste przemówienie; 2. żart. długie, napuszone, patetyczne przemówienie opis
 • Co znaczy Oscylacja Różnice kołysanie> 1. chwianie się, wahanie, zastanawianie się w wyborze między dwiema możliwościami, skłanianie się raz ku jednej, raz ku innej informacje
 • Co znaczy Ogi Wady i zalety wykonany z papieru, bambusa, rzadziej z jedwabiu i kości, często zdobiony malowidłami lub tekstami poetyckimi, uważany za symbol szczęścia znaczenie
 • Co znaczy Orkan Podobieństwa huracán, z karaib.> 1. cyklon tropikalny, powstający w określonych obszarach Oceanu Indyjskiego; 2. pot. silny wiatr o sile 12 stopni w co znaczy
 • Co znaczy Odorant Czemu dodawana do bezwonnego paliwa gazowego dla nadania mu charakterystycznego zapachu, głównie ze względów bezpieczeństwa krzyżówka
 • Co znaczy Oleo Co gorsze wyrazów złożonych, wskazujący na ich związek znaczeniowy z olejem, oliwą, kwasem oleinowym: oleodruk, oleożywica co to jest
 • Co znaczy Orwellizm Porównaj ang.> manipulowanie faktami, zniekształcanie prawdy, przedstawianie jej w fałszywym świetle dla celów propagandowych słownik
 • Co znaczy Art Op Porównanie kierunek sztuki abstrakcyjnej, który narodził się w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej w latach 60. XX w.; jego istotą są poszukiwania czym jest
 • Co znaczy Broadway Off Dlaczego nowojorskie teatry niekomercyjne o ambitnym repertuarze co oznacza
 • Co znaczy Oferować Jak lepiej składać ofertę, proponować kupno, usługi tłumaczenie
 • Co znaczy Oligocen Kiedy m) geol. trzecia epoka starszego trzeciorzędu, trwająca od około 38 do 22,5 miliona lat temu przykłady
 • Co znaczy Omen Od czego zależy m) <łac.> fakt, zjawisko, uznawane za zapowiedź czegoś; znak, wróżba: nomen omen, zły omen definicja
 • Co znaczy Oftalmo Na czym polega pierwszy człon wyrazów złożonych, wskazujący na ich związek znaczeniowy z okiem, gałką oczną: oftalmologia encyklopedia
 • Co znaczy Oaza Różnice miasto w staroż. Egipcie> 1. obszar zielony na pustyni, na którym możliwe jest życie dzięki obecności wody; 2. pot. przyjemne miejsce jak działa
 • Co znaczy Orgia Wady i zalety Orgia, nazwa nocnych uroczystości na cześć Bachusa, z gr. órgia obrzędy religijne> 1. święto poświęcone Dionizosowi u Greków, a Bachusowi u czy jest
 • Co znaczy Onychofagia Podobieństwa ż) med. chorobliwe obgryzanie paznokci, u dzieci i młodzieży, zwykle na tle nerwowym pojęcie
 • Co znaczy Opera Czemu utwór dramatyczny, wystawiany w teatrze z akompaniamentem muzyki, w którym wszystkie wypowiedzi postaci są śpiewane (recytatyw, aria wyjaśnienie
 • Co znaczy Organo Co gorsze wskazujący na ich związek znaczeniowy z narządami, organami człowieka, zwierzęcia, rośliny: organogeneza opis
 • Co znaczy Opinia Porównaj o czymś, pogląd na jakiś temat: wyrazić swoją opinię; 2. ocena na temat kogoś lub czegoś: mieć o kim lub o czym dobrą/ złą opinię, wystawić informacje
 • Co znaczy Okupować Porównanie zajmuję, biorę w posiadanie> 1. zajmować terytorium obcego państwa; 2. zająć, brać, wziąć coś w czasowe posiadanie znaczenie
 • Co znaczy Oferta Dlaczego propozycja zawarcia umowy, ustalająca warunki transakcji: oferta sprzedaży oferent, oferować, ofertówka; 2. asortyment towarów w sklepie co znaczy
 • Co znaczy Ondulacja Jak lepiej a) zabieg fryzjerski, polegający na skręceniu włosów, b) fryzura po tym zabiegu: amerykańska, parowa, trwała ondulacja, naturalna krzyżówka
 • Co znaczy Okazjonalny Kiedy 1. związany z okazją, okolicznoścą, sytuacją, wywołany przez nią, dostosowany do niej; okolicznościowy; . jęz. znaczenie okazjonalne co to jest
 • Co znaczy Origami Od czego zależy wykonywania misternych składanek z papieru, przedstawiających ptaki, motyle, kwiaty itp.; składanka papierowa słownik
 • Co znaczy Organoleptyka Na czym polega ż) ocena jakości towarów, środków spożywczych, na podstawie wrażeń zmysłowych organoleptyczny czym jest
 • Co znaczy Onkos Różnice m) wysoka peruka używana przez aktorów staroż. teatru greckiego co oznacza
 • Co znaczy Obserwacja Wady i zalety się czemuś lub komuś, dokonywanie systematycznych spostrzeżeń w celu dostarczania materiału do badań naukowych; obserwowanie; 2. med tłumaczenie
 • Co znaczy Obskurny Podobieństwa <łac. obscurus ciemny> brzydki, biedny, nędzny, ponury: obskurny pokój przykłady
 • Co znaczy Odór Czemu m) <łac. odor zapach> brzydki, nieprzyjemny zapach, smród: czuć odór definicja
 • Co znaczy Onomastyka Co gorsze imieniem> dział językoznawstwa badający nazwy geograficzne i osobowe; nazewnictwo onomasta, onomastyczny, onomastykon encyklopedia
 • Co znaczy Opalizować Porównaj mienić się kolorami tęczy jak działa
 • Co znaczy Ornamentacja Porównanie szt a) całokształt motywów zdobniczych w danym dziele sztuki, stylu, b) sposób zdobienia za pomocą ornamentów; zdobnictwo czy jest
 • Co znaczy Oratorium Dlaczego muz. monumentalny utwór wokalno-instrumentalny, złożony z recytatywów, arii, duetów oraz fragmentów chóralnych i orkiestrowych, o tematyce pojęcie
 • Co znaczy Obelisk Jak lepiej od obelós rożen, ostrosłup> 1. czworoboczny monolit w formie igły, na którego wierzchołku znajduje się mała piramida; rodzaj pomnika; 2. w wyjaśnienie
 • Co znaczy Organogeneza Kiedy geneza, gr. génesis pochodzenie> biol. tworzenie się i rozwój narządów u człowieka i zwierząt wielokomórkowych, zapoczątkowane we wczesnym opis
 • Co znaczy Opiofagia Od czego zależy ż) nałóg zażywania opium informacje
 • Co znaczy Opalizacja Na czym polega ż) gra kolorów, mienienie się barwami tęczy pewnych ciał płynnych, stałych na skutek rozszczepiania światła znaczenie
 • Co znaczy Ochmistrzyni Różnice ż) kobieta sprawująca nadzór nad służbą żeńską na dworze królewskim lub magnackim; przest. gospodyni, klucznica co znaczy
 • Co znaczy Onkologia Wady i zalety ż) dział medycyny, nauka o nowotworach i metodach ich leczenia krzyżówka
 • Co znaczy Omlet Podobieństwa m) potrawa z ubitych jaj, ewentualnie z różnymi dodatkami, smażona na specjalnej patelni co to jest
 • Co znaczy Obserwować Czemu <łac. observo> 1. dokonywać obserwacji, przyglądać się czemuś lub komuś uważnie; badać, śledzić; 2. uważać, dostrzegać, stwierdzać słownik
 • Co znaczy Oblig Co gorsze m) ekon. pisemne uznanie długu czym jest
 • Co znaczy Obiit Porównaj ndm) <łac.> „zmarł”, napis na nagrobkach co oznacza
 • Co znaczy Opuncja Porównanie starożytne miasto w Lokrydzie> bot. Opuntia, roślina z rodziny kaktusowatych (Cactaceae), o zielonych, soczystych pędach, występująca w tłumaczenie
 • Co znaczy Obiekt Dlaczego obiectus przedmiot, zjawisko, łac. obiectus coś przeciwstawionego, wystającego> 1. przedmiot, rzecz; 2. przedmiot poznania i działania przykłady
 • Co znaczy Ochlokracja Jak lepiej kraté? władam> władza tłumu; sytuacja, gdy legalna władza jest słaba i ulega żądaniom tłumu ochlokrata, ochlokratyczny definicja
 • Co znaczy Ornitologia Kiedy ż) dział zoologii, nauka o budowie, życiu i zwyczajach ptaków encyklopedia
 • Co znaczy Ornitochoria Od czego zależy osobno, oddzielnie; z dala> rozsiewanie nasion i zarodników roślin za pośrednictwem ptaków, przez przenoszenie ich na powierzchni piór lub jak działa
 • Co znaczy Oponować Na czym polega przeciwstawiać swoje zdanie innemu, być odmiennego zdania; przeczyć czy jest
 • Co znaczy Oficjalny Różnice łac. officialis urzędowy> 1. ogłoszony, podany do wiadomości w trybie urzędowym, urzędowy, formalny; reprezentujący urząd pojęcie
 • Co znaczy Offset Wady i zalety płaskiego, polegająca na przenoszeniu reprodukowanego rysunku lub tekstu na płytę cynkową albo aluminiową, a z niej na papier za wyjaśnienie
 • Co znaczy Olimp Podobieństwa m) 1. siedziba głównych bóstw greckich; 2. grupa uznanych artystów opis
 • Co znaczy Opcja Czemu możliwości wyboru, którą się przedkłada nad inne, to, co zostało wybrane; 2. prawo, możliwość powzięcia decyzji lub dokonania wyboru informacje
 • Co znaczy Orientalny Co gorsze charakterystyczny dla Wschodu, jego kultury i języka; wschodni; antr typ orientalny typ antropologiczny białej odmiany człowieka znaczenie
 • Co znaczy Ostracyzm Porównaj skorupka> 1. pot. bojkot towarzyski, czasowe lub definitywne wykluczenie kogoś z grupy; 2. w starożytnych Atenach procedura czasowego co znaczy
 • Co znaczy Obłomowszczyzna Porównanie tytułowy bohater powieści I. Gonczarowa> próżniaczy tryb życia, bezczynność, gnuśność, marzenie o niebieskich migdałach krzyżówka
 • Co znaczy Ochmistrz Dlaczego m) w dawnej Polsce urzędnik zarządzający dworem panującego lub magnata, często też opiekun dzieci na dworze ochmistrzyni co to jest
 • Co znaczy Orient Jak lepiej m) <łac. oriens wschód> Wschód, kraje wschodnie orientalia, orientalista, orientalistyka, orientalizacja, orientalizm, orientalny słownik
 • Co znaczy Orgazm Kiedy m) moment największej rozkoszy erotycznej czym jest
 • Co znaczy Oksymoron Od czego zależy ros głupi> lit. metaforyczne połączenie wyrazów o przeciwstawnym, wykluczającym się znaczeniu, np. gorzkie szczęście co oznacza
 • Co znaczy Okcydentalny Na czym polega przym.) mający związek z Zachodem Okcydent, okcydentalista, okcydentalizm tłumaczenie
 • Co znaczy Obi Różnice m) japoński pas, zwykle jedwabny, przepasujący kimono przykłady
 • Co znaczy Okupacja Wady i zalety zajęcie, objęcie w posiadanie> czasowe zajęcie jakiegoś terytorium (np. państwa) przez inne państwo przy użyciu siły zbrojnej i sprawowanie definicja
 • Co znaczy Oda Podobieństwa ż) lit. liryczny poemat o charakterze patetycznym, poświęcony wybitnej postaci, ważnemu wydarzeniu historycznemu, wielkiej idei encyklopedia
 • Co znaczy Obiekcje Czemu ż; lm) wątpliwość, zastrzeżenie: mieć obiekcje, przedstawić, zgłosić obiekcje jak działa
 • Co znaczy Oranżada Co gorsze musujący, sporządzany z wody z cukrem i sokiem owocowym lub z dodatkiem sztucznych smakowych środków barwiących czy jest
 • Co znaczy Oportunista Porównaj m) człowiek bez stałych zasad, naginający się do okoliczności dla osiągnięcia osobistych korzyści pojęcie
 • Co znaczy Omnipotencja Porównanie ż) <łac. omnipotentia> wszechwładza, sprawowanie niczym nieograniczonej władzy omnipotentny wyjaśnienie
 • Co znaczy Ogier Dlaczego domowego, niekastrowany i używany w celach reprodukcyjnych; 2. pot. mężczyzna o dużym temperamencie seksualnym opis
 • Co znaczy Optyka Jak lepiej optik nauka o zjawiskach wzrokowych> . pot. sposób widzenia jakiejś sprawy, sposób patrzenia na coś; 2. dział fizyki, którego przedmiotem informacje
 • Co znaczy Obsceniczny Kiedy przym.) nieprzyzwoity, sprośny znaczenie
 • Co znaczy Optyk Od czego zależy m) 1. specjalista w dziedzinie optyki; 2. pot. sprzedawca przyrządów optycznych lub ten, kto dostarcza okulary co znaczy
 • Co znaczy Obligatoryjny Na czym polega <łac.> konieczny, należny: warunek obligatoryjny krzyżówka
 • Co znaczy Okaryna Różnice ż) mały instrument muzyczny, ludowy, dęty, z gliny lub porcelany co to jest
 • Co znaczy Oligo Wady i zalety wyrazów złożonych, mający znaczenie: mały, niewielki, niewiele, brak, niedobór, niedomoga, niedorozwój: oligofrenia słownik
 • Co znaczy Ofiara Podobieństwa śr.-w.-niem. Opfer(e), z łac. opera> 1. darowanie, to, co się komuś daje, ofiarowuje; dar; 2. poświęcenie, oddanie dla kogoś lub ze względu czym jest
 • Co znaczy Onim Czemu ostatni człon wyrazów złożonych, mający znaczenie: nazwa, imię, wyraz: akronim, antroponim co oznacza
 • Co znaczy Opryszek Co gorsze m) rabuś, zbój, bandyta tłumaczenie
 • Co znaczy Ochra Porównaj kolor brunatny przechodzący w żółty lub czerwony; 2. glinka o zabarwieniu żółtym lub brunatnym, służąca do wyrobu farb przykłady
 • Co znaczy Osteo Porównanie pierwszy człon wyrazów złożonych, wskazujący na ich związek znaczeniowy z kością, kośćcem, tkanką kostną: osteologia definicja
 • Co znaczy Obskurant Dlaczego m) człowiek zacofany, przeciwnik oświaty i postępu encyklopedia
 • Co znaczy Obscena Jak lepiej lm) <łac. obscena, od obscenus nieprzyzwoity> 1. rzeczy uznawane za nieprzyzwoite; 2. utwory o tematyce nieprzyzwoitej obsceniczny jak działa
 • Co znaczy Oksytocyna Kiedy wytwarzany w przysadce mózgowej, powoduje skurcze mięśni gładkich pęcherza moczowego, jelit, macicy, skurcze przewodów gruczołów mlecznych czy jest
 • Co znaczy Ondyna Od czego zależy ż) w mit. nordyckiej duch, boginka wód, zwabiająca młodych mężczyzn w otchłanie wodne pojęcie
 • Co znaczy Optymalny Na czym polega przym.) najlepszy, najkorzystniejszy, najbardziej sprzyjający czemuś wyjaśnienie
 • Co znaczy Orientować Różnice budowany kościół apsydą) na wschód, od orient wschód, z łac. oriens (sol)> 1. pomagać w zrozumieniu czegoś; . ułatwiać rozeznanie się w opis
 • Co znaczy Ombro Wady i zalety pierwszy człon wyrazów złożonych, wskazujący na ich związek znaczeniowy z deszczem, wodą deszczową: ombrometr informacje
 • Co znaczy Oligarchia Podobieństwa polityczny, w którym władzę sprawuje niewielka liczba ludzi lub rodzin bogatych: oligarchia magnacka, finansowa; 2. najbogatsi ludzie lub znaczenie
 • Co znaczy Obiektywizacja Czemu ż) nadanie cech obiektywnych, uczynienie czegoś obiektywnym co znaczy
 • Co znaczy Oready Co gorsze ż; lm) mit. gr. nimfy gór krzyżówka
 • Co znaczy Okulistyka Porównaj ż) med. dział dotyczący schorzeń oka i sposobów leczenia wzroku okulista, okulistyczny co to jest
 • Co znaczy Ombudsman Porównanie m) rzecznik praw obywatelskich słownik
 • Co znaczy Oscylować Dlaczego 1. wahać się; 2. drgać, kołysać się, falować czym jest
 • Co znaczy Ołtarz Jak lepiej miejsce składania ofiar kultowych, zwykle w postaci kamienia, płyty, wzniesienia z ziemi; 2. w chrześcijaństwie stół ofiarny, przy którym co oznacza
 • Co znaczy Odeon Kiedy antycznych greckich i rzymskich okrągły teatr pod dachem, poświęcony muzyce i śpiewowi; 2. typ orkiestry rozrywkowej, składającej się z tłumaczenie
 • Co znaczy Owulacja Od czego zależy ż) biol. jajeczkowanie, okresowe wydalanie komórki jajowej, gotowej do zapłodnienia przykłady
 • Co znaczy Opat Na czym polega m) <łac. kośc. abbas, od aram. abb? ojciec> przełożony klasztoru męskiego w niektórych starych zakonach opactwo definicja
 • Co znaczy Organdyna Różnice ż) cienka, sztywna przezroczysta tkanina z bawełny, zwykle biała lub w barwach pastelowych encyklopedia
 • Co znaczy Okay Wady i zalety Ameryce skrótu OK (all correct), umieszczanego na dokumentach na znak akceptacji, potwierdzenia> wszystko w porządku, dobrze, zgoda jak działa
 • Co znaczy Ofio Podobieństwa pierwszy człon wyrazów złożonych, wskazujący na ich związek znaczeniowy z wężami: ofiolatria czy jest
 • Co znaczy Ornito Czemu pierwszy człon wyrazów złożonych, wskazujący na ich związek znaczeniowy z ptakami, ptactwem: ornitologia pojęcie
 • Co znaczy Oralny Co gorsze pisany; 2. o stosunku płciowym: polegający na drażnieniu narządów płciowych partnera wargami lub językiem wyjaśnienie
 • Co znaczy Oldboy Porównaj zakończył uprawianie sportu ze względu na wiek, ale występuje w spotkaniach sportowych pokazowych lub w zawodach organizowanych dla osób w opis
 • Co znaczy Obducent Porównanie obdukcji obdukcja(ż) <łac. obductio zasłonięcie> . badanie zwłok, mające na celu ustalenie przyczyny śmierci, sekcja zwłok; 2. badanie informacje
 • Co znaczy Odaliska Dlaczego ż) 1. niewolnica w służbie żony sułtana; 2. pot. kobieta należąca do haremu znaczenie
 • Co znaczy Orbita Jak lepiej ruchu ciał niebieskich; droga, po której pod wpływem wzajemnego przyciągania jedno ciało porusza się względem innego orbitalny, orbitowanie co znaczy
 • Co znaczy Optimum Kiedy n; odm lm) <łac. najlepsze> zespół najlepszych, najbardziej sprzyjających czemuś warunków optymalizacja, optymalizować, optymalny krzyżówka
 • Co znaczy Oryginalność Od czego zależy samodzielność, autentyczność, nieszablonowość; 2. niezwykłość, nowość, odrębność; ekscentryczność, dziwactwo, np. w życiu codziennym co to jest
 • Co znaczy Okazja Na czym polega sprzyjająca, która zdarza się we właściwym czasie, sposobność: skorzystać z okazji; . okoliczność dająca powód do czegoś; okoliczność słownik
 • Co znaczy Oliwa Różnice płynny tłuszcz koloru jasnożółtego, wytłaczany z oliwek, czyli owoców drzewa oliwkowego, używany w kuchni oliwkowy, oliwny; 2. olej czym jest
 • Co znaczy Obligacja Wady i zalety zobowiązanie> 1. ekon. papier wartościowy, wyemitowany przez państwo lub zbiorowość społeczną, dający posiadaczowi prawo do stałego, z góry co oznacza
 • Co znaczy Omega Podobieństwa dwudziestej czwartej i ostatniej litery alfabetu greckiego ?, ?, która odpowiada długiemu o: być alfą i omegą czego tłumaczenie
 • Co znaczy Obcesowy Czemu p.-łac. kośc. (daemone) obsessus> natarczywy, bezceremonialny, bezczelny: obcesowe zachowanie obcesowo, obcesowość przykłady
 • Co znaczy Ornat Co gorsze m) <łac. ornatus strój> wierzchnia szata, zwykle bogato haftowana, używana przez księdza podczas mszy definicja
 • Co znaczy Oblacja Porównaj ż) daw. złożenie ofiary; także ofiara, dar encyklopedia
 • Co znaczy Ortodoksyjny Porównanie przym.) . trzymający się ściśle wyznawanych zasad, zwłaszcza religijnych; prawowierny; . rzad. prawosławny jak działa
 • Co znaczy Ofsajd Dlaczego strona, drużyna> sport spalony; niedozwolone w niektórych grach, np. w piłce nożnej, podanie piłki napastnikowi, który jest tak bardzo z czy jest
 • Co znaczy Oksy Jak lepiej od gr. oksýs kwaśny> pierwszy człon wyrazów złożonych, wskazujący na ich związek znaczeniowy z tlenem: oksymetr pojęcie
 • Co znaczy Organizer Kiedy m) kalendarz z notatnikiem, zwykle elektronicznym wyjaśnienie
 • Co znaczy Obediencja Od czego zależy oboedire być posłusznym, słuchać> 1. w Kościele kat. a) przysięga posłuszeństwa, do jakiego zobowiązani są wierni, b) duchowa władza nad opis
 • Co znaczy Oflag Na czym polega m) obóz jeniecki dla oficerów w Niemczech w czasie dwóch wojen światowych informacje
 • Co znaczy Oceanida Różnice ż) mit. gr. nimfa morska znaczenie
 • Co znaczy Oktet Wady i zalety m) <łac. octo osiem> muz. ośmioosobowy zespół muzyczny co znaczy
 • Co znaczy Owerlok Podobieństwa m) 1. ścieg krawiecki, obrębianie na okrętkę brzegów tkanin, zwłaszcza trykotowych; 2. maszyna wykonująca tę czynność krzyżówka
 • Co znaczy Ofensywa Czemu uderzam> 1. atak: ofensywa posuwała się naprzód, trwa ofensywa wojsk; 2. sport zawodnicy, którzy mają przeprowadzać częste akcje wobec co to jest
 • Co znaczy Odiosa Co gorsze lm) <łac. odiosum coś nienawistnego> rzeczy wywołujące wstręt słownik
 • Co znaczy Obiektywizować Porównaj czynić coś obiektywnym, ujmować coś obiektywnie czym jest
 • Co znaczy Ober Porównanie m) przest. zwrot kierowany do kelnera co oznacza
 • Co znaczy Optować Dlaczego za czym wybierać, preferować coś lub kogoś, wybierać jakąś opcję optatywny tłumaczenie
 • Co znaczy Ozonować Jak lepiej chem. poddawać coś (np. wodę) działaniu ozonu w celach dezynfekcyjnych przykłady
 • Co znaczy Optant Kiedy m) osoba uprawniona do wyboru obywatelstwa, korzystająca z prawa opcji definicja
 • Co znaczy Oligofrenopedagogika Od czego zależy ż) dział pedagogiki specjalnej, zajmujący się metodami nauczania i wychowywania dzieci upośledzonych umysłowo encyklopedia
 • Co znaczy Optymizm Na czym polega dyspozycja umysłu, polegająca na dostrzeganiu tylko dobrych stron życia, patrzenie na świat przez „różowe okulary”; 2. system filozoficzny jak działa
 • Co znaczy Oficyna Różnice 1. wydawnictwo; 2. dawn. część pałacu lub budynek wolno stojący z pomieszczeniami gospodarskimi, pokojami dla służby; w budynku miejskim czy jest
 • Co znaczy Ocean Wady i zalety mit. rzeki, opływającej całą ziemię, oraz imię jej boga; u Arystotelesa: o Oceanie Atlantyckim> 1. wielki obszar wód słonych, pokrywający pojęcie
 • Co znaczy Outré Podobieństwa ekstrawagancki, przesadny, niestosujący się do przyjętych konwencji, zwyczajów, norm, obyczajów wyjaśnienie
 • Co znaczy Ordynator Czemu m) <łac. ordinator> lekarz kierujący oddziałem szpitala opis
 • Co znaczy Ozon Co gorsze óz?n pachnący> chem. alotropowa odmiana tlenu, gaz o charakterystycznym zapachu i błękitnej barwie, powstający w powietrzu podczas informacje
 • Co znaczy Otello Porównaj m) chorobliwie zazdrosny mąż znaczenie
 • Co znaczy Obdżektor Porównanie przeciwstawiać się> mężczyzna, który odmawia służby wojskowej z powodu skrupułów natury filozoficznej lub religijnej co znaczy
 • Co znaczy Oryginalny Dlaczego będący dziełem danego autora: oryginalny rysunek, kopia oryginalnego aktu; autentyczny, niebędący naśladownictwem; 2. tworzący krzyżówka
 • Co znaczy Opium Jak lepiej działaniu narkotycznym, uzyskiwany z niedojrzałych makówek maku lekarskiego, w odpowiednich dawkach stosowany w farmakologii i medycynie co to jest
 • Co znaczy Ontologia Kiedy lógos nauka> filoz. nauka o bytach, ich naturze, sposobach istnienia i możliwościach ich poznawania (status) ontologiczny, ontyczny słownik
 • Co znaczy Oktagon Od czego zależy m) figura, przedmiot o ośmiu kątach oktagonalny czym jest
 • Co znaczy Optymista Na czym polega m) człowiek pełen optymizmu, mający optymistyczny pogląd na świat co oznacza
 • Co znaczy Obiektywizm Różnice myślowa, która polega na usiłowaniu wyeliminowania z ocen wszelkich elementów subiektywnych, bezstronność; 2. filoz. doktryna, która uznaje tłumaczenie
 • Co znaczy Obskurantyzm Wady i zalety m) wrogość wobec postępu cywilizacyjnego, zacofanie, wstecznictwo obskurancki, obskurant przykłady
 • Co znaczy Otomana Podobieństwa ż) niska kanapa z bocznymi wałkami zamiast poręczy i z miękkim oparciem definicja
 • Co znaczy Ornament Czemu dodany, który służy dekoracji, ozdobie; motyw lub zespół motywów zdobniczych, stosowanych w architekturze, sztukach plastycznych, w encyklopedia
 • Co znaczy Obiektywny Co gorsze objektiv, fr. objectif> 1. bezstronny, rzeczowy, wolny od uprzedzeń: obiektywny obserwator, obiektywna wypowiedź obiektywizacja jak działa
 • Co znaczy Obstrukcja Porównaj przeszkoda> 1. przeszkadzanie, utrudnianie toku czegoś: robić komu obstrukcje obstrukcyjna działalność; 2. med. zatwardzenie, zaparcie czy jest
 • Co znaczy Oranżeria Porównanie ż) cieplarnia, w której hoduje się lub przechowuje rośliny egzotyczne lubiące ciepło; pomarańczarnia pojęcie
 • Co znaczy Oryginał Dlaczego łac. originalis pierwotny> 1. dokument, dzieło sztuki niebędące kopią, przeróbką itp.; pierwowzór, autentyk; 2. człowiek oryginalny wyjaśnienie
 • Co znaczy Okultyzm Jak lepiej z łac. occultus, od occulo zakrywam> teoria o charakterze mniej lub bardziej ezoterycznym, uznająca istnienie w przyrodzie tajemnych sił opis
 • Co znaczy Oponent Kiedy m) osoba, która ma inne zdanie w dyskusji oponować informacje
 • Co znaczy Oberża Od czego zależy przest gospoda, karczma: zatrzymać się w oberży oberżysta, oberżystka znaczenie
 • Co znaczy Opozycjonista Na czym polega m) . członek opozycji politycznej; 2. osoba przeciwstawiająca się komuś lub czemuś co znaczy
 • Co znaczy Optymalizacja Różnice optymalnych rezultatów w jakiejś dziedzinie; 2. ekon. poszukiwanie za pomocą metod matematycznych najlepszego rozwiązania danego krzyżówka

Słownik wyrazów obcych, pisownia i znaczenie

Definicja - Co to znaczy? Co to jest? Przykłady wyrazów tłumaczonych.

Definicja Optymalizacja co znaczy opozycjonista krzyżówka oberża co to jest oponent słownik okultyzm czym jest oryginał co oznacza oranżeria tłumaczenie obstrukcja. słownik.

Co to jest Ogar co znaczy oportunizm krzyżówka owacja co to jest opłatek słownik znaczenie.