Ratyfikacja co znaczy raptus krzyżówka rejestrować co to jest recydywista słownik retman czym jest.
recykling replay krzyżówka co to jest

Definicje słów, słownik wyrazów na R

 • Co znaczy Recykling Porównanie m) wykorzystanie odpadów technologicznych i surowców wtórnych w przemyśle co znaczy
 • Co znaczy Replay Dlaczego m) powtórne odtworzenie fragmentu nagrania z taśmy magnetofonowej lub magnetowidowej krzyżówka
 • Co znaczy Reanimacja Jak lepiej przywracanie do życia kogoś, kto jest w stanie śmierci klinicznej przez stosowanie zabiegów pobudzających czynność serca, układ krążenia i co to jest
 • Co znaczy Reszka Kiedy ż) prawa strona monety z napisem informującym o jej wartości, awers (w przeciwieństwie do rewersu): orzeł czy reszka słownik
 • Co znaczy Raksa Od czego zależy ż) żegl. metalowy pierścień lub półpierścień służący do umocowywania trójkątnych żagli do sztagów czym jest
 • Co znaczy Rezonans Na czym polega rezonansowy co oznacza
 • Co znaczy Rozhowory Różnice lm) rozmowy, pogawędki, pogaduszki: uciszyć rozhowory tłumaczenie
 • Co znaczy Reguła Wady i zalety sprawdzające się w większości wypadków: ostra, surowa, ścisła reguła, reguły moralne, odstąpić od reguły, trzymać się reguł, reguła przykłady
 • Co znaczy Romantyk Podobieństwa romantyzmu; artysta, w którego twórczości znajdują odbicie idee romantyzmu; 2. człowiek o usposobieniu romantycznym, poetycznym; idealista definicja
 • Co znaczy Rezerwować Czemu zachowuję> 1. zachowywać coś w rezerwie; 2. zastrzegać, zapewniać sobie prawo do czegoś, możność korzystania z czegoś encyklopedia
 • Co znaczy Rekin Co gorsze morska, osiągająca znaczne rozmiary, o charakterystycznym ostrym pysku; niektóre gatunki są niebezpieczne dla człowieka: rekin ludojad; 2 jak działa
 • Co znaczy Rokpol Porównaj m) gatunek owczego sera, produkowany w Polsce na wzór rokforu czy jest
 • Co znaczy Rasizm Porównanie prymitywnych uprzedzeniach i przekonaniu, że istnieją rasy lepsze lub gorsze, niechęć lub wrogość wobec ludzi innej rasy ? rasista pojęcie
 • Co znaczy Reprodukować Dlaczego robić reprodukcje, odbitki; odtwarzać coś wyjaśnienie
 • Co znaczy Reggae Jak lepiej styl muzyki powstały pod koniec lat sześćdziesiątych XX w. z połączenia dawnej muzyki jamajskiej i amerykańskiej z muzyką soulową i bluesem opis
 • Co znaczy Rondo Kiedy łac. rotundus> 1. plac w kształcie koła, od którego odchodzą promieniście ulice lub drogi: przejeżdżać przez rondo, ustąpić pierwszeństwa informacje
 • Co znaczy Roraty Od czego zależy antyfony we mszy adwentowej: Rorate coeli desuper…> w Kościele kat. adwentowa msza odprawiana wcześnie rano ku czci Marii znaczenie
 • Co znaczy Retardacja Na czym polega opóźnienie, zwłoka> 1. biol. opóźnienie rozwoju organizmów; 2. lit. środki opóźniajace rozwój akcji utworu (np. opisy), odwlekanie co znaczy
 • Co znaczy Rusałka Różnice ż) <łac. rosalia święto róż od rosa róża> w baśniach ludowych nimfa, boginka wodna wabiąca ludzi do wody krzyżówka
 • Co znaczy Regencja Wady i zalety jednej osoby lub grupy sprawowane podczas małoletniości, choroby lub dłuższej nieobecności monarchy ? regencyjny, regent co to jest
 • Co znaczy Rabin Podobieństwa rabbi mistrz(u) mój, rabb?n> duchowy przywódca gminy żydowskiej; doktor prawa żydowskiego w dawnej Palestynie ? rabinacki, rabinat słownik
 • Co znaczy Regał Czemu z półek, zwykle na książki, czasem na towary: regały biblioteczne, regały na książki, umieścić coś na regale czym jest
 • Co znaczy Rezon Co gorsze m) przest. pewność siebie, swoboda: nie tracić rezonu, nabrać rezonu, mieć rezon, stracić rezon co oznacza
 • Co znaczy Rewanżować Porównaj się odwzajemniać się, odpłacać się, odwdzięczać się tłumaczenie
 • Co znaczy Referencje Porównanie référence lp> opinia, zaświadczenie o pracowniku, który zmienia pracę: dać, wystawić komu dobre referencje, złożyć, przedstawić referencje przykłady
 • Co znaczy Rezygnacja Dlaczego czegoś, odstąpienie od czegoś, zaniechanie czegoś; ustąpienie; 2. pogodzenie się z sytuacją, której nie można zmienić, uczucie definicja
 • Co znaczy Rydwan Jak lepiej podróżny> antyczny, dwukołowy pojazd konny, mający kształt platformy z podparciem z przodu i boków, używany na wojnie, na wyścigach, w encyklopedia
 • Co znaczy Regionalizm Kiedy dbałość władz o wybrane regiony kraju lub popieranie rozwoju pewnego regionu ? regionalista; 2. kult. cechy i elementy charakterystyczne jak działa
 • Co znaczy Rewers Od czego zależy reversus odwrócony> 1. odwrotna strona monety, medalu, przeciwieństwo awersu ? rewersowy; 2. dokument będący pokwitowaniem otrzymanych czy jest
 • Co znaczy Rejestracja Na czym polega listę, zgłoszenie czegoś do rejestru; zarejestrowanie: dokładna rejestracja, rejestracja bezrobotnych, poborowych, przeprowadzić pojęcie
 • Co znaczy Rewizytować Różnice odwzajemniać się złożeniem wizyty; udawać się dokądś z rewizytą wyjaśnienie
 • Co znaczy Rugać Wady i zalety pot. wymyślać, wyzywać, besztać, łajać opis
 • Co znaczy Racjonalny Podobieństwa rozsądny> 1. oparty na najnowszych, naukowych metodach, dających dobre efekty; rozsądny, przemyślany; 2. oparty na rozumie; wyrozumowany informacje
 • Co znaczy Raut Czemu m) uroczyste, oficjalne przyjęcie, zwykle wieczorne, bez tańców: iść na raut do ambasady znaczenie
 • Co znaczy Rubrycela Co gorsze rubricella, zdr. od rubrica> rel. oficjalny kalendarz kościelny zawierający wykaz nabożeństw na poszczególne dni co znaczy
 • Co znaczy Reo Porównaj pierwszy człon wyrazów złożonych, wskazujący na ich związek znaczeniowy z prądem, przepływem, strumieniem: reofilia krzyżówka
 • Co znaczy Repetować Porównanie re-peto powtarzam> 1. pot. pozostawać na drugi rok w tej samej klasie, na tym samym roku studiów itp.; powtarzać klasę, rok studiów; 2 co to jest
 • Co znaczy Remitenda Dlaczego do odesłania> handl. książki wzięte w komis, których nie udało się sprzedać i zostały zwrócone nakładcy słownik
 • Co znaczy Rewizor Jak lepiej m) 1. urzędnik dokonujący kontroli; kontroler; 2. daw. pisarz prowadzący kontrolę dochodów majątku ziemskiego czym jest
 • Co znaczy Radykał Kiedy m) 1. zwolennik radykalizmu; 2. człowiek mający skrajne poglądy, bezkompromisowe metody postępowania co oznacza
 • Co znaczy Raca Od czego zależy ż) rakieta świetlna, sztuczne ognie: gwieździsta, świetlna, wystrzelić jak raca, wypuścić racę tłumaczenie
 • Co znaczy Remiza Na czym polega przeznaczone na postój pojazdów, zajezdnia: remiza tramwajowa, autobusowa, parowozowa, strażacka (straży pożarnej), autobus zjechał do przykłady
 • Co znaczy Rusofob Różnice m) osoba żywiąca nienawiść, niechęć do tego, co rosyjskie ? rusofobia definicja
 • Co znaczy Ruralistyka Wady i zalety zasadach planowania przestrzennego wsi i terenów rolniczych ? ruralista, ruralistyczny, ruralizacja, ruralizm encyklopedia
 • Co znaczy Rejonizować Podobieństwa dzielić na rejony, wyodrębniać pewne rejony; 2. umieszczać, rozmieszczać coś (np. instytucje, fabryki, odmiany roślin, zwierząt) w jak działa
 • Co znaczy Retrospekcja Czemu wcześniejszych stadiów zjawiska, przywoływanie wspomnień; odtwarzanie w pamięci wcześniejszych przeżyć: dokonać retrospekcji; 2. w czy jest
 • Co znaczy Represje Co gorsze kary: surowe, ostre, brutalne represje, grozić represjami, paść ofiarą represji, podlegać represjom, stosować wobec kogo represje pojęcie
 • Co znaczy Rakarz Porównaj m) osoba wyłapująca bezpańskie psy, hycel; wyzwisko: ty rakarzu wyjaśnienie
 • Co znaczy Reprezentacjonizm Porównanie représentation> filoz. pogląd, według którego postrzeganie przez człowieka odbywa się za pośrednictwem idei (pojęć) będących opis
 • Co znaczy Remisja Dlaczego ż) med. chwilowe ustąpienie lub zahamowanie objawów chorobowych informacje
 • Co znaczy Rotacja Jak lepiej ruch okrężny> 1. ruch obrotowy ciała wokół własnej osi; 2. krążenie wokół czegoś; 3. przesunięcia pracowników na inne stanowiska: rotacja znaczenie
 • Co znaczy Rerecording Kiedy z jednej albo kilku taśm filmowych, magnetofonowych lub płyt gramofonowych metodą elektryczną na inne filmy, taśmy, płyty; przegrywanie co znaczy
 • Co znaczy Rolada Od czego zależy zwiniętego w rulon mięsa (z dodatkiem przypraw, słoniny, ogórków, grzybów, papryki); 2. zwinięte w rulon ciasto (z nadzieniem kremowym krzyżówka
 • Co znaczy Rabelaisowski Na czym polega przym.) groteskowy, rubaszny, nieprzyzwoity, sprośny: rabelaisowski humor, dowcip, żart co to jest
 • Co znaczy Rygorystyczny Różnice rygorze; 2. przestrzegający ściśle przepisów, reguł, wymagający ścisłego przestrzegania przepisów, reguł; pedantyczny, formalistyczny słownik
 • Co znaczy Rewizja Wady i zalety révision, z p.-łac. revisio ponowne widzenie> 1. przeszukiwanie czegoś: człowieka, mieszkania, pomieszczeń w poszukiwaniu dowodów czym jest
 • Co znaczy Rywalizować Podobieństwa współzawodniczyć, konkurować z kimś ? rywalizacja co oznacza
 • Co znaczy Reklamować Czemu 1. propagować, zachwalać coś; 2. robić komuś, czemuś reklamę, chwalić kogoś, coś; 3. zgłaszać reklamację w sprawie czegoś tłumaczenie
 • Co znaczy Relaksować Co gorsze się odpoczywać, odprężać się, zażywać relaksu ? relaks przykłady
 • Co znaczy Opera Rock Porównaj ż) sceniczny utwór muzyczny, oparty na muzyce rockowej definicja
 • Co znaczy Rabat Porównanie zniżka ceny towaru, wyrażona w procentach, dla klienta kupującego jednorazowo coś jednego rodzaju w dużych ilościach i płacącego gotówką encyklopedia
 • Co znaczy Ranking Dlaczego klasyfikacja według określonych kryteriów: mieć wysoką pozycję w rankingu piosenkarzy ? rankingowy: lista rankingowa jak działa
 • Co znaczy Résumé Jak lepiej krótkie streszczenie, podsumowanie (dyskusji, rozprawy itp czy jest
 • Co znaczy Rewolucja Kiedy obrót wkoło> 1. zbrojne powstanie przeciwko władzy, którego celem jest przewrót polityczny w państwie: rewolucja francuska, październikowa pojęcie
 • Co znaczy Regalia Od czego zależy lm) <łac., lm od regalis królewski> symbole, oznaki władzy królewskiej, np. korona, berło, jabłko: regalia polskie wyjaśnienie
 • Co znaczy Realność Na czym polega faktycznym; prawdziwość, rzeczywistość: realność postanowień ? realia, realista, realistyczny, realizm, realnieć, realny opis
 • Co znaczy Recytacja Różnice artystyczne wygłoszenie wiersza, deklamacja ? recytator, recytatorka, recytować co, wyrecytować, zarecytować informacje
 • Co znaczy Ryczałtować Wady i zalety ustalać kwotę wynagrodzenia, opłaty bez podziału na szczegółowe pozycje znaczenie
 • Co znaczy Radioterapia Podobieństwa ż) med. dział radiologii zajmujący się leczeniem schorzeń nowotworowych za pomocą promieniowania jonizującego co znaczy
 • Co znaczy Relacja Czemu o jakimś wydarzeniu, opis przebiegu jakiejś sytuacji; 2. log. stosunek zachodzący między dwoma przedmiotami, pojęciami, wielkościami itp krzyżówka
 • Co znaczy Rezonansowy Co gorsze rezonansu; muz. pudło rezonansowe część instrumentu muzycznego w kształcie odpowiednio wymodelowanej skrzynki, w której wskutek rezonansu co to jest
 • Co znaczy Relief Porównaj rodzaj płaskorzeźby: relief wypukły, wklęsły; rzeźba reliefowa; 2. geogr. typ ukształtowania terenu, rzeźba terenu ? reliefowy słownik
 • Co znaczy Repertuar Porównanie spis, wykaz> 1. program utworów granych w określonym czasie w danym teatrze, kinie, filharmonii; 2. rodzaj ról, utworów wykonywanych przez czym jest
 • Co znaczy Rehabilitować Dlaczego réhabiliter, od habiliter, od habile, z łac. habilis należyty, stosowny; sprawny> 1. przywrócić komuś szacunek, uznanie; 2. med co oznacza
 • Co znaczy Receptory Jak lepiej récepteur> biol. zakończenia włókien nerwowych, np. w skórze, lub wyspecjalizowane komórki zmysłowe odbierające ściśle określone bodźce tłumaczenie
 • Co znaczy Remake Kiedy m; ndm) nowa wersja dawnego filmu, powtórna realizacja filmu opartego na tym samym scenariuszu: nakręcić remake czegoś przykłady
 • Co znaczy Rekcja Od czego zależy jęz. rodzaj powiązania składniowego wyrazów, polegającego na tym, że wyraz nadrzędny wymaga ściśle określonej formy wyrazu określającego definicja
 • Co znaczy Rebelia Na czym polega ż) rewolta, bunt, zbrojny opór wobec władzy, powstanie: wszcząć, wywołać rebelię ? rebeliancki, rebeliant encyklopedia
 • Co znaczy Reizm Różnice filozoficzny T. Kotarbińskiego, głoszący istnienie tylko rzeczy (konkrety), negujący samodzielne istnienie zdarzeń, stosunków, właściwości jak działa
 • Co znaczy Rachityczny Wady i zalety pokrzywiony, zmarniały, podniszczony: rachityczne kwiatki, drzewka, meble; 2. chudy, fizycznie słabo rozwinięty, źle odżywiony, zdradzający czy jest
 • Co znaczy Rekonwalescencja Podobieństwa convalescence> okres powrotu do zdrowia i odzyskiwania sił po przebytej (ciężkiej) chorobie; odzyskiwanie zdrowia: okres rekonwalescencji pojęcie
 • Co znaczy Regresja Czemu regressio odejście, odwrót> 1. biol. zmiany zachodzące w procesie rozwojowym jakiegoś organizmu, polegające na redukcji na rządów i wyjaśnienie
 • Co znaczy Rewaloryzacja Co gorsze przywracanie dawnej wartości nabywczej pieniądza w przypadku inflacji, co w praktyce zwykle oznacza wzrost, np. pensji, emerytur, o sumę opis
 • Co znaczy Romansować Porównaj mieć z kimś romans; flirtować informacje
 • Co znaczy Rekwiem Porównanie requies) jako pierwsze słowo w formule liturgicznej: requiem aeternam dona ei (eis) Domine> w Kościele kat. rodzaj muzycznych utworów znaczenie
 • Co znaczy Rutylizm Dlaczego rudość włosów wywołana dziedzicznym brakiem ziarnistego pigmentu melaninowego i obecnością w warstwie korowej i rdzeniowej włosa melaniny co znaczy
 • Co znaczy Rytualista Jak lepiej m) zwolennik zachowywania w kościele nakazanych przepisami obrządków, obowiązującej liturgii krzyżówka
 • Co znaczy Rumor Kiedy m) <łac.> łomot, hałas, zamieszanie, wrzawa: rozległ się gwałtowny rumor, zza ściany dochodzi ogłuszający rumor odsuwanych krzeseł co to jest
 • Co znaczy Reperkusja Od czego zależy ż) następstwo, reakcja; oddźwięk, echo słownik
 • Co znaczy Rehabilitacja Na czym polega réhabiliter> 1. przywrócenie komuś dobrego imienia, oczyszczenie z nieprawdziwych zarzutów, przywrócenie utraconych praw ? zrehabilitować czym jest
 • Co znaczy Recital Różnice réciter, z łac. recito> występ publiczny artysty śpiewającego lub grającego solo: recital fortepianowy, śpiewaczy, wystąpić z recitalem co oznacza
 • Co znaczy Readmisja Wady i zalety przyjmowanie, wprowadzanie kogoś> odsyłanie osób ubiegających się o azyl w jakimś państwie do państwa, z którego bezpośrednio przybyły tłumaczenie
 • Co znaczy Rekonesans Podobieństwa rozpoznania czegoś, np. w wojsku rozpoznawanie terenu i sił wroga: wysłać oddział na rekonesans; 2. wstępne badania czegoś: przeprowadzić przykłady
 • Co znaczy Reprint Czemu m) nowe wydanie książki, zwykle starodruku, będące kopią oryginału, wykonane bez powtórnego składania tekstu definicja
 • Co znaczy Raptowny Co gorsze niespodziewanie, nagle, gwałtowny: raptowny wiatr, raptowne zmiany pogody, raptowne hamowanie ? raptownie, raptus encyklopedia
 • Co znaczy Rynsztok Porównaj wydrążonego pnia> obmurowany ściek wzdłuż chodnika do odprowadzania wody deszczowej lub odpadów; przen. stoczyć się do rynsztoka upaść jak działa
 • Co znaczy Reklama Porównanie się, od łac. reclamo odwołuję, głośno protestuję> jęz. rodzaj tekstu o funkcji nakłaniającej, wypowiedź, której celem jest zachwalanie czy jest
 • Co znaczy Regulacja Dlaczego od regulate regulować> 1. porządkowanie wg ustalonych reguł: regulacje płac.; 2. regulacja rzeki; 3. płacenie ustalonych rachunków pojęcie
 • Co znaczy Reaktywacja Jak lepiej ćwiczeń gimnastycznych, umożliwiających osobom niepełnosprawnym swobodniejsze poruszanie się i wyuczenie zawodu wyjaśnienie
 • Co znaczy Rama Kiedy m) bohater indyjskiej epopei Ramajana, ubóstwiony jako siódme wcielenie boga Wisznu opis
 • Co znaczy Rand Od czego zależy m) jednostka monetarna w Republice Południowej Afryki informacje
 • Co znaczy Reasumować Na czym polega podsumowywać coś, streszczać coś, powtarzać coś w zwięźlejszej formie znaczenie
 • Co znaczy Radiologia Różnice ż) fiz., med. nauka zajmująca się zastosowaniem promieniowania jonizującego do celów leczniczych i diagnostycznych co znaczy
 • Co znaczy Refleks Wady i zalety powrotny (morza, słońca, odgiętej gałęzi itp.)> 1. odruch, szybka zdolność kojarzenia, reagowania na coś: mieć dobry, zwolniony refleks; 2 krzyżówka
 • Co znaczy Ripostować Podobieństwa odpowiadać trafnie i szybko; dawać ripostę co to jest
 • Co znaczy Rata Czemu odliczona (część)> ustalona część należności pieniężnej, długu, kredytu, płatna w oznaczonym terminie: rata tygodniowa, miesięczna, roczna słownik
 • Co znaczy Rajtuzy Co gorsze lm) rajstopy, rodzaj ciepłej odzieży na nogi, sięgające do pasa: włożyć dziecku rajtuzki, chodzić w rajtuzach ? rajtuzki czym jest
 • Co znaczy Rausz Porównaj m) oszołomienie, odurzenie, podniecenie wywołane alkoholem, zwykle lekkie: być na rauszu, ogarnął go rausz co oznacza
 • Co znaczy Rygor Porównanie dyscyplina, przymus: rygor ostry, ścisły, żelazny, rygor prawa, rygory myślenia, zaostrzyć, złagodzić rygor, podlegać rygorowi, rygor tłumaczenie
 • Co znaczy Represjonować Dlaczego wobec przeciwników politycznych, środki odwetu; prześladować, szykanować; 2. pozbawiać społecznej aprobaty przykłady
 • Co znaczy Rezydentura Jak lepiej kierowniczy, np. agentura obcego wywiadu w jakimś państwie; 2. daw. a) godność, urząd rezydenta; b) siedziba tego urzędu definicja
 • Co znaczy Resorpcja Kiedy od resorber> chem. biol. pochłanianie, wchłanianie czego: resorpcja wybroczyn podskórnych ? resorbować co/się, zresorbować co, resorpcyjny encyklopedia
 • Co znaczy Rokosz Od czego zależy m) hist. w dawnej Polsce zbrojne wystąpienie szlachty przeciw królowi w obronie swobód i przywilejów ? rokoszowy jak działa
 • Co znaczy Robinsonada Na czym polega D. Defoe Przygody Robinsona Crusoe> 1. podróż, wędrówka w poszukiwaniu przygód; 2. życie w warunkach prymitywnych, trudnych, pełne przygód czy jest
 • Co znaczy Rallye Rally Różnice ndm) samochodowe wyścigi wieloetapowe rozgrywane na drogach publicznych: wziąć udział w rally pojęcie
 • Co znaczy Rakija Wady i zalety ż) gatunek śliwowicy; wódka pędzona ze śliwek, popularna na Bałkanach wyjaśnienie
 • Co znaczy Rutenistyka Podobieństwa ż) <łac.> nauka o języku i literaturze ukraińskiej, filologia ukraińska ? rutenista, rutenistyczny, rutenizm opis
 • Co znaczy Replika Czemu scenicznym odpowiedź aktora na wypowiedź partnera; 2. odpowiedź na zarzuty, zwłaszcza w sądzie: błyskotliwa, cięta, złośliwa, zręczna informacje
 • Co znaczy Rewir Co gorsze podlegający opiece leśniczego; rejon łowiecki; 2. pewna liczba stolików obsługiwana przez jednego kelnera; 3. szpital w hitlerowskich znaczenie
 • Co znaczy Rygoryzm Porównaj m) ścisłe przestrzeganie zasad, przepisów, reguł; surowość, nieustępliwość w postępowaniu, działaniu co znaczy
 • Co znaczy Renversement Porównanie figury w akrobacji polegającej na podciągnięciu samolotu do góry, zatoczeniu łuku bocznego o 180° i wyprowadzeniu samolotu z lotu nurkowego krzyżówka
 • Co znaczy Rubik Dlaczego wynalazca, twórca zabawek logicznych> kostka Rubika trójwymiarowa zabawka przestrzenna, składająca się z 26 różnokolorowych sześcianów co to jest
 • Co znaczy Reński Jak lepiej Zach.> reńskie wino: białe, wytrawne, o szlachetnym smaku i aromacie, produkowane w winnicach położonych nad Renem: butelka reńskiego słownik
 • Co znaczy Reduta Kiedy ż) 1. daw. bal maskowy: chodzić na reduty; 2. wojsk. umocnienie ziemne terenu: obrona reduty czym jest
 • Co znaczy Rani Od czego zależy ż; ndm) żona radży; królowa lub księżniczka indyjska co oznacza
 • Co znaczy Rewolwer Na czym polega revolvo obracam ponownie> broń palna do strzelania na bliską odległość, z magazynkiem w kształcie obracającego się bębenka: rewolwer tłumaczenie
 • Co znaczy Rekamiera Różnice przedstawionej na szezlongu na obrazie J.L. Davida> charakterystyczny mebel empirowy, szezlong z dwoma wysokimi oparciami wzdłuż krótszych przykłady
 • Co znaczy Rusyfikować Wady i zalety stosować politykę wynaradawiania przez narzucanie kultury rosyjskiej i języka rosyjskiego podbitym narodom definicja
 • Co znaczy Rodał Podobieństwa papieru> rel. pergaminowy zwój nawinięty na dwa wałki, zawierający tekst Tory napisany w języku hebrajskim, przechowywany w synagodze encyklopedia
 • Co znaczy Rokoko Czemu zwłaszcza w architekturze, panujący w XVIII w., charakteryzujący się lekkością i dekoracyjnością form, płynnością linii oraz motywami jak działa
 • Co znaczy Racjonalizować Co gorsze 1. czynić racjonalnym; 2. stosować środki usprawniające produkcję, wprowadzać racjonalizację czy jest
 • Co znaczy Rejestr Porównaj Register> 1. katalog, spis, wykaz czego: rejestr nazwisk, prowadzić rejestr handlowy; 2. muz. a) część skali dźwiękowej głosu lub pojęcie
 • Co znaczy Radża Porównanie m) indyjski tytuł lokalnych władców; osoba nosząca ten tytuł wyjaśnienie
 • Co znaczy Ratiolegis Dlaczego <łac.> praw. uzasadnienie ustawy opis
 • Co znaczy Regularny Jak lepiej reguła> 1. prawidłowy, wykonany według określonych reguł, zasad; 2. kształty podobne do figur geometrycznych; kształtny, foremny informacje
 • Co znaczy Ravioli Kiedy ndm) uszka, pierożki nadziewane mięsem: ravioli z sosem pomidorowym znaczenie
 • Co znaczy Rezydencja Od czego zależy państwowego, magnata, monarchy: rezydencja prezydenta, rezydencja królewska, papieska, letnia, zimowa co znaczy
 • Co znaczy Rusycystyka Na czym polega ż) <łac.> nauka o języku i literaturze rosyjskiej, filologia rosyjska ? rusycysta, rusycystyczny, rusycyzm krzyżówka
 • Co znaczy Rekolekcje Różnice umysłowe), od łac. re-collectus ponownie zebrany> w Kościele kat. zespół praktyk religijnych odbywanych w celu skupienia wewnętrznego i co to jest
 • Co znaczy Romański Wady i zalety rzymski> 1. powstały na gruncie starożytnej kultury rzymskiej; języki romańskie języki wywodzące się z łaciny ludowej, m.in. rumuński słownik
 • Co znaczy Rafineria Podobieństwa w którym oczyszcza się cukier, spirytus, oleje roślinne, ale również przerabia się ropę naftową na paliwa, oleje, smary czym jest
 • Co znaczy Ryps Czemu m) tkanina bawełniana lub jedwabna o wypukłych, drobnych prążkach: bluzka z rypsu, sukienka rypsowa co oznacza
 • Co znaczy Reformator Co gorsze m) 1. osoba przeprowadzająca reformy; 2. inicjator reformy, reform tłumaczenie
 • Co znaczy Ruletka Porównaj której należy zgadnąć numer, na jakim ustawi się kuleczka rzucona na obracającą się tarczę z 37 czarnymi i czerwonymi numerowanymi polami przykłady
 • Co znaczy Rewindykować Porównanie revindizieren, fr. revendiquer> domagać się prawnie zwrotu własności, odzyskiwać utraconą własność: rewindykować mienie ? rewindykacja definicja
 • Co znaczy Rarytas Dlaczego m) <łac. raritas> coś rzadkiego, cennego: ten obraz to prawdziwy rarytas na rynku sztuki; coś bardzo rzadkiego i smacznego ? rarytasowy encyklopedia
 • Co znaczy Reasekuracja Jak lepiej zabezpieczenie> ekon. ubezpieczenie się towarzystwa asekuracyjnego w innym towarzystwie asekuracyjnym, które pobierając składki jak działa
 • Co znaczy Rupia Kiedy ż) jednostka monetarna Indii, Indonezji, Nepalu, Pakistanu, Seszeli, Sri Lanki, Malediwów, Mauritiusu czy jest
 • Co znaczy Retro Od czego zależy ndm) moda nawiązująca do przeszłości: film retro pojęcie
 • Co znaczy Romantyczny Na czym polega romantisch> 1. odnoszący się do Romantyzmu – prądu umysłowego w XVIII i XIX w.; 2. odznaczający się romantyzmem, skłonnością do marzeń wyjaśnienie
 • Co znaczy Rekrut Różnice żołnierz na początku służby wojskowej, przed złożeniem przysięgi: pobór rekrutów ? rekrutacja, rekrutacyjny, rekrutować opis
 • Co znaczy Rutyna Wady i zalety biegłość, wprawa, doświadczenie, wykonywanie jakichś czynności według utartych szablonów, uleganie nawykom: bezduszna, bezmyślna informacje
 • Co znaczy Raportować Podobieństwa składać raport, meldować o czymś znaczenie
 • Co znaczy Respiracja Czemu ż) <łac. respiratio> med. oddychanie, oddech co znaczy
 • Co znaczy Regulamin Co gorsze daw. regulament, z wł. regulamento regulamin> zbiór przepisów określających reguły postępowania: regulamin studiów, pracy, egzaminów krzyżówka
 • Co znaczy Redresja Porównaj lub seria zabiegów ortopedycznych wykonywanych w celu przywrócenia ruchomości stawów w przypadkach zniekształceń wrodzonych lub nabytych co to jest
 • Co znaczy Rodzynki Porównanie raisin sec suche winogrono> 1. suszone owoce winogron: babka z rodzynkami, rodzynki w czekoladzie; 2. rodzynek (m) jedyny mężczyzna w słownik
 • Co znaczy Reperować Dlaczego <łac. reparo> naprawiać uszkodzony przedmiot czym jest
 • Co znaczy Rejs Jak lepiej wykonującego jakieś zadanie: rejs ćwiczebny, turystyczny, trasa rejsu, odbywać rejs, ruszyć, wyruszyć w rejs ? rejsowy co oznacza
 • Co znaczy Rajtaria Kiedy ż) hist. w Europie XVI–XVII w. jazda różnego typu ? rajtar tłumaczenie
 • Co znaczy Restrukturalizacja Od czego zależy strukturalizować, czynić strukturalnym> zmiana struktury gospodarczej kraju, struktury przedsiębiorstwa przykłady
 • Co znaczy Rekord Na czym polega wyczyn przewyższający wszystko, co dotychczas osiągnięto: rekord świata, Europy, Polski, życiowy rekord sportowca, rekord sportowy, rekord definicja
 • Co znaczy Rekoncyliacja Różnice ż) <łac. reconciliatio ponowne zjednoczenie> dawn. pojednanie się, pogodzenie się skłóconych osób encyklopedia
 • Co znaczy Regres Wady i zalety odejście> cofanie się w rozwoju, powrót do dawnego stanu: regres gospodarczy, kulturalny, ulec regresowi ? regresyjny, regresywny jak działa
 • Co znaczy Relaks Podobieństwa odpoczynek, odprężenie fizyczne i psychiczne: pełny relaks, relaks po pracy, czas na relaks, pozwolić sobie na relaks ? relaksacja czy jest
 • Co znaczy Rekognicja Czemu ż) <łac. recognitio rozpoznanie> daw. a) potwierdzenie tożsamości jakiejś osoby lub rzeczy; b) stwierdzenie prawdziwości dokumentu pojęcie
 • Co znaczy Radykalny Co gorsze radical, z łac. radicalis, od radix korzeń> 1. gruntowny, zasadniczy: radykalna zmiana; 2. o człowieku: bezkompromisowy, dążący do wyjaśnienie
 • Co znaczy Renomowany Porównaj się uznaniem, dobrą opinią, sławą, znany z dobrej strony; wzięty: renomowana uczelnia, renomowany hotel, renomowany artysta opis
 • Co znaczy Rezolutny Porównanie zdecydowany, śmiały> pewny siebie, śmiały, bystro reagujący, umiejący sobie dobrze radzić w każdej sytuacji: rezolutna odpowiedź, mina informacje
 • Co znaczy Roztruchan Dlaczego wielki ozdobny kielich, często w kształcie zwierzęcia, używany w XVI i XVII w. do wznoszenia toastów i dekoracji stołu znaczenie
 • Co znaczy Regularność Jak lepiej 1. prawidłowość; symetryczność, proporcjonalność; 2. miarowość, systematyczność, jednostajność co znaczy
 • Co znaczy Robot Kiedy od robota> 1. maszyna o postaci ludzkiej, zdolna do poruszania się, mówienia i działania; 2. maszyna automatyczna wyposażona w pamięć i krzyżówka
 • Co znaczy Rachmistrz Od czego zależy m) 1. osoba umiejąca bardzo dobrze liczyć, biegła w arytmetyce; 2. dawn. księgowy ? rachmistrzostwo co to jest
 • Co znaczy Readaptacja Na czym polega 1. ponowne przystosowanie osoby chorej do czynnego, samodzielnego życia w społeczeństwie i do pracy zawodowej słownik
 • Co znaczy Rentier Różnice m) osoba utrzymująca się z odsetek od kapitału, papierów wartościowych itp. ? rentierski czym jest
 • Co znaczy Raportówka Wady i zalety ż) wojskowa torba ze skóry na raporty, noszona na ramieniu co oznacza
 • Co znaczy Reumato Podobieństwa chorobliwy wyciek, katar> pierwszy człon wyrazów złożonych, wskazujący na ich związek znaczeniowy z reumatyzmem: reumatologia tłumaczenie
 • Co znaczy Republika Czemu rzecz publiczna, rzeczpospolita> państwo rządzone przez reprezentantów obywateli, wybieranych na określony czas i odpowiedzialnych wobec przykłady
 • Co znaczy Rojalizm Co gorsze m) przywiązanie do monarchii ? rojalista, rojalistyczny definicja
 • Co znaczy Rewia Porównaj składający się z krótkich, zabawnych scenek i numerów estradowych (skeczów, monologów, piosenek, tańców) o bogatej oprawie scenograficznej encyklopedia
 • Co znaczy Ranga Porównanie ważność kogo lub czego: malarz światowej rangi, fachowiec najwyższej rangi, odkrycie to ma rangę wydarzenia epokowego, zdobył wysoką rangę jak działa
 • Co znaczy Rykoszet Dlaczego przedmiotu, np. pocisku, piłki, od twardej powierzchni, powodujące zmianę toru lotu: kula odbiła się rykoszetem ? rykoszetować czy jest
 • Co znaczy Reaktywować Jak lepiej pobudzić do działania, wznowić działalność, funkcjonowanie czegoś pojęcie
 • Co znaczy Ramol Kiedy m) pogardl. stary, zniedołężniały, sklerotyczny mężczyzna ? ramoleć, zramoleć, zramolały wyjaśnienie
 • Co znaczy Rejwach Od czego zależy m) zamieszanie, hałas, harmider, rozgardiasz, chaos, tumult: nieopisany, straszliwy rejwach, narobić rejwachu, powstał rejwach opis
 • Co znaczy Recepcja Na czym polega biuro lub miejsce w hotelu, w którym odbywa się przyjmowanie gości: recepcja hotelowa, pracować w recepcji ? recepcjonista, recepcjonistka informacje
 • Co znaczy Reprezentować Różnice 1. działać w czyimś imieniu; 2. być przedstawicielem kogoś lub czegoś; 3. wyrażać coś znaczenie
 • Co znaczy Radio Wady i zalety ich związek znaczeniowy z falami radiowymi, z radiem (odbiornikiem, nadajnikiem, instytucją): radioabonament, radiodepesza, radiofonia co znaczy
 • Co znaczy Rosarium Rozarium Podobieństwa n; odm. w lm) <łac. rosarium> ogród różany krzyżówka
 • Co znaczy Regeneracja Czemu przywracanie starym przedmiotom utraconych właściwości, odnawianie: regeneracja opon, skór, mebli ? regenerator; 2. powrót do sił co to jest
 • Co znaczy Realizacja Co gorsze czegoś, wprowadzanie czegoś w życie: realizacja marzeń, zamierzeń, planów, plan trudny do realizacji, brać udział w realizacji czegoś słownik
 • Co znaczy Randka Porównaj spotkanie zakochanych lub dwóch osób czujących do siebie sympatię: iść, umówić się na randkę, mieć z kim randkę, randka w ciemno czym jest
 • Co znaczy Runy Porównanie tajemnica> 1. najstarsze pismo północnoeuropejskie, którym posługiwały się plemiona germańskie; 2. zabytki tego pisma ? runiczny co oznacza
 • Co znaczy Rezultat Dlaczego wynik, skutek, konsekwencja działania; także: następstwo zaniedbania czegoś, braku odpowiedniego działania, często w wyrażeniu: w tłumaczenie
 • Co znaczy Rekuza Jak lepiej ż) przest. odmowa ręki kobiety starającemu się o nią: dać komu rekuzę, dostać od kogo rekuzę przykłady
 • Co znaczy Riposta Kiedy cięta, dowcipna, trafna odpowiedź: błyskawiczna riposta, odpowiedzieć ripostą, X jest mistrzem riposty ? ripostować komu; 2. sport. w definicja
 • Co znaczy T Rago Od czego zależy n) potrawa z pokrojonych w kawałki mięs lub ryb z jarzynami i korzennymi przyprawami, duszona w sosie encyklopedia
 • Co znaczy Rewolucjonizować Na czym polega 1. pobudzać do rewolucji, szerzyć idee rewolucji; 2. zmieniać coś radykalnie, gruntownie jak działa
 • Co znaczy Referendum Różnice głosowanie powszechne, w którym obywatele mający prawa wyborcze wypowiadają się na temat propozycji zgłoszonej przez władzę wykonawczą czy jest
 • Co znaczy Reglamentować Wady i zalety réglementer, od réglement, od régler regulować, od r?gle reguła, z łac. regula> regulować kupno, sprzedaż i produkcję niektórych artykułów pojęcie
 • Co znaczy Rotacyjny Podobieństwa wirujący, ruchomy; poligr. maszyna rotacyjna maszyna drukarska, w której zadrukowywany papier przesuwa się między dwoma obracającymi się wyjaśnienie
 • Co znaczy Rumsztyk Czemu m) potrawa z mięsa wołowego smażona lub duszona z cebulą opis
 • Co znaczy Renifer Co gorsze ren> zwierzę zamieszkujące obszary arktyczne, o gęstym, szarawym futrze i rozgałęzionym porożu u obu płci, zwane też karibu: zaprzęg informacje
 • Co znaczy Reflektować Porównaj reflecto animum (ad aliquid) zwracam umysł (myśl) ku czemuś> 1. mieć ochotę na coś; 2. przywoływać kogoś do rozwagi, opamiętania znaczenie
 • Co znaczy Rezolucja Porównanie resolutio> uchwała, deklaracja podjęta przez zgromadzenie, komitet, zjazd w wyniku obrad: podjąć, przyjąć rezolucję, uchwalić, ogłosić co znaczy
 • Co znaczy Rekrutować Dlaczego z fr. (se) recruter> pochodzić, wywodzić się z jakiegoś środowiska: nasi pracownicy rekrutują się spośród absolwentów prestiżowych uczelni krzyżówka
 • Co znaczy Rap Jak lepiej m) styl muzyki młodzieżowej, której teksty są rytmicznie skandowane; taniec w tym stylu ? raper, rapować co to jest
 • Co znaczy Ratrak Kiedy m) pojazd na gąsienicach używany do ubijania śniegu na trasach zjazdowych słownik
 • Co znaczy Rewizyta Od czego zależy ż) odwzajemnienie złożonej wizyty czym jest
 • Co znaczy Riesling Na czym polega m) białe wytrawne wino wytwarzane w Alzacji i Nadrenii co oznacza
 • Co znaczy Radykalizm Różnice bezwzględność, bezkompromisowość poglądów, postępowania; 2. polit. dążenie do wprowadzenia zasadniczych zmian do życia społeczno tłumaczenie
 • Co znaczy Ramoleć Wady i zalety niedołężnieć, tępieć umysłowo przykłady
 • Co znaczy Repatriować Podobieństwa dokonywać repatriacji, przesiedlać do kraju obywateli znajdujących się poza jego granicami definicja
 • Co znaczy Replikować Czemu występować z repliką, odpowiadać na zarzuty encyklopedia
 • Co znaczy Reformować Co gorsze wprowadzać reformy, zmiany, ulepszenia jak działa
 • Co znaczy Roszada Porównaj szachach, z fr. roc, hiszp. roque, z ar.-pers. rokh słoń bojowy> w grze w szachy jednoczesny ruch króla i wieży czy jest
 • Co znaczy Rokfor Porównanie m) owczy ser pleśniowy o ostrym smaku pojęcie
 • Co znaczy Ryno Dlaczego pierwszy człon wyrazów złożonych, wskazujący na ich związek znaczeniowy z nosem: rynoplastyka wyjaśnienie
 • Co znaczy Ryż Jak lepiej wł. riso, z łac., gr. oŕyza, w końcu przez pers. od sanskr. vr?ki ryż> roślina zbożowa regionów gorących, sadzona w wodzie: uprawiać ryż opis
 • Co znaczy Rytmika Kiedy powtarzanie się elementów zjawisk, czynności; 2. rytmiczność; 3. ćwiczenie ruchowe prowadzone zwykle w takt muzyki; 4. muz. nauka o rytmie informacje
 • Co znaczy Rapsodia Od czego zależy utwór epicki; recytacja poezji epickiej> muz. swobodna kompozycja, zwykle oparta na motywach ludowych, narodowych znaczenie
 • Co znaczy Rentowny Na czym polega przym.) zyskowny, przynoszący dochody: rentowna inwestycja, rentowne przedsiębiorstwo ? rentowność co znaczy
 • Co znaczy Remoulade Różnice sos na bazie majonezu z dodatkiem musztardy i ewentualnie aromatycznych ziół, cytryny, podawany do zimnych jarzyn i zimnego mięsa krzyżówka
 • Co znaczy Rumak Wady i zalety m) rasowy koń co to jest
 • Co znaczy Ryzyko Podobieństwa prawdopodobieństwo porażki, niepowodzenia; 2. przedsięwzięcie, którego wynik jest nieznany, niepewny, problematyczny; 3. ryzykowanie słownik
 • Co znaczy Racjonować Czemu 1. dzielić na części, wydzielać porcje, racje czym jest
 • Co znaczy Rubin Co gorsze m) kamień szlachetny koloru ciemnoczerwonego ? rubinowy co oznacza
 • Co znaczy Renesans Porównaj odrodzenie, rozkwit: renesans operetki, mody mini, medycyny naturalnej; 2. hist. okres w historii kultury europejskiej (XIV i XVI w tłumaczenie
 • Co znaczy Remitować Porównanie handl. wskazanie na wekslu osoby, której ma być wypłacona suma wekslowa przykłady
 • Co znaczy Remanent Dlaczego część (zwł. towaru), od łac. remaneo pozostaję> 1. handl. inwentaryzacja, spis towarów w sklepie: robić, przeprowadzić remanent w sklepie definicja
 • Co znaczy Relatywizm Jak lepiej pogląd, według którego wartości logiczno-poznawcze, etyczne i estetyczne i związane z nimi normy i oceny mają charakter względny encyklopedia
 • Co znaczy Ratafia Kiedy fiat (conventio) niech będzie zawarta (umowa) – rodzaj toastu> likier lub aromatyzowany napój alkoholowy, nalewka z różnych gatunków owoców jak działa
 • Co znaczy Refundacja Od czego zależy ż) <łac. refundere wlewać na powrót> zwrot poniesionych kosztów ? refundować, zrefundować czy jest
 • Co znaczy Rejonizacja Na czym polega rejony (dzielnice); 2. planowe rozmieszczenie instytucji, zakładów, fabryk, a także określonych gatunków, odmian roślin lub zwierząt w pojęcie
 • Co znaczy Reduplikacja Różnice ż) <łac. reduplicatio> podwojenie, powtórzenie wyjaśnienie
 • Co znaczy Rubież Wady i zalety ż) granica, pogranicze, kresy: żyć na rubieżach czego opis
 • Co znaczy Romanca Podobieństwa lit. utwór epicko-liryczny opiewający historycznych i legendarnych bohaterów narodowych, popularny w Hiszpanii głównie w XV i XVI w.; 2 informacje
 • Co znaczy Retrospektywa Czemu przegląd obejmujące dotychczasowe dokonania artystyczne twórcy, np. malarza, reżysera, w porządku chronologicznym: retrospektywa czyjegoś znaczenie
 • Co znaczy Redundancja Co gorsze redundantia powódź, nadmiar (zwłaszcza wody)> inform. zwiększenie liczby symboli (np. wyrazów) w komunikacie bez zwiększenia jakości co znaczy
 • Co znaczy Rebus Porównaj quae geruntur, tytułu paszkwili-łamigłówek> zagadka przedstawiona w formie liter i rysunków: układać, rozwiązywać rebusy; pot. coś trudnego krzyżówka
 • Co znaczy Reumatyzm Porównanie rheumatismós, od rheumatízomai cierpię na (chorobliwy) wyciek> med. choroba reumatyczna występująca w wielu typach i odmianach schorzeń co to jest
 • Co znaczy Rabbi Dlaczego m; odm., przym.) honorowy tytuł rabinów, uczonych, myślicieli żydowskich; osoba mająca ten tytuł słownik
 • Co znaczy Regionalistyka Jak lepiej ż) <łac. regionalis regionalny> 1. wiadomości o regionie; 2. badanie możliwości rozwojowych regionu czym jest
 • Co znaczy Rezerwuar Kiedy wody lub gazu, w którym substancja jest gromadzona i magazynowana: szklany, plastykowy rezerwuar, rezerwuar na wodę, do wody co oznacza
 • Co znaczy Radiowóz Od czego zależy m) samochód wyposażony w małą radiostację nadawczo-odbiorczą, używany przez służby policyjne, komunikacji miejskiej itp tłumaczenie
 • Co znaczy Rekwizycja Na czym polega od requiro> zajęcie dóbr, zabranie komuś jego własności: dokonać rekwizycji, rekwizycja żywności ? rekwizycyjny przykłady
 • Co znaczy Reprymenda Różnice łac. (culpa) reprimenda wina, za którą należy karać> nagana, bura, napomnienie: ostra reprymenda, udzielić komu reprymendy, dostać od kogo definicja
 • Co znaczy Runologia Wady i zalety ż) nauka zajmująca się badaniem i odczytywaniem pisma runicznego encyklopedia
 • Co znaczy Rab Podobieństwa m) przest. niewolnik, sługa jak działa
 • Co znaczy Repatriacja Czemu ż) powrót obywateli państwa z deportacji (jeńców, uchodźców, przesiedleńców) do ojczyzny czy jest
 • Co znaczy Rezygnować Co gorsze zrzekać się czegoś dobrowolnie, odstępować od czegoś: rezygnować z czego pojęcie
 • Co znaczy Romanistyka Porównaj językach, kulturze i literaturze krajów romańskich, czyli dotycząca tego, co rumuńskie, włoskie, francuskie, hiszpańskie, portugalskie wyjaśnienie
 • Co znaczy Ramajana Porównanie ż) staroindyjska epopeja rycerska opowiadająca dzieje Ramy opis
 • Co znaczy Ragtime Dlaczego skaczące tempo> styl muzyki fortepianowej powstały w USA pod koniec XIX w. wśród Murzynów, będący jednym ze źródeł jazzu: grać ragtime’y S informacje
 • Co znaczy Resentyment Jak lepiej m) niechęć, uraza: czuć do kogo, czego resentymenty znaczenie
 • Co znaczy Realistyczny Kiedy się w poglądach, w zamierzeniach, w działaniu z rzeczywistością, faktami, oparty na trzeźwym sądzie; 2. realizm w sztuce, literaturze co znaczy
 • Co znaczy Remis Od czego zależy odpuszczone, wybaczone, niebrane pod uwagę> sport. wynik spotkania sportowego, w którym obie strony osiągnęły taki sam; gra krzyżówka
 • Co znaczy Realpolitik Na czym polega biorąca pod uwagę rzeczywisty stosunek sił, wykluczająca wpływ czynników ideowych lub moralnych na decyzje polityczne co to jest
 • Co znaczy Radioaktywność Różnice zdolność niektórych pierwiastków chemicznych do wysyłania promieni alfa, beta, gamma, powstających na skutek samorzutnej przemiany jąder słownik
 • Co znaczy Rozmaryn Wady i zalety wiecznie zielony krzew rosnący w krajach śródziemnomorskich, o drobnych białych lub niebieskawych kwiatach i aromatycznych liściach czym jest
 • Co znaczy Religia Podobieństwa dotyczących powstania człowieka, ludzkości i świata; także: właściwe im obrzędy, zasady moralne i formy organizacyjne: religia co oznacza
 • Co znaczy Refundować Czemu pokrywać koszty poniesione przez kogoś innego tłumaczenie
 • Co znaczy Relacjonizm Co gorsze głoszący, że przedmiotem poznania naukowego są stosunki między rzeczami lub zjawiskami, a nie te rzeczy czy zjawiska przykłady
 • Co znaczy Risotto Porównaj lekko zabarwiona dzięki podsmażeniu surowego ryżu na oliwie i gotowaniu go w rosole, z dodatkiem jarzyn, parmezanu definicja
 • Co znaczy Reneta Porównanie ż) odmiana jabłoni o słodkokwaśnawych owocach; owoc tej jabłoni: szara, złota reneta encyklopedia
 • Co znaczy Rampa Dlaczego ustawionych na brzegu sceny na poziomie podłogi: światła rampy; 2. drewniane, betonowe, metalowe podwyższenie ułatwiające przeładunek jak działa
 • Co znaczy Recytować Jak lepiej 1. deklamować; 2. mówić coś jednym tchem, szybko, monotonnie czy jest
 • Co znaczy Refleksja Kiedy zastanowienia się; 3. filoz. zwrócenie się podmiotu myślącego ku własnej aktywności, powiązane z odwróceniem myśli od przedmiotów pojęcie
 • Co znaczy Resocjalizować Od czego zależy przystosować kogoś do życia według przyjętych norm społecznych; dokonywać resocjalizacji wyjaśnienie
 • Co znaczy Roleta Na czym polega ż) zasłona okna zamocowana na wałku, podnoszona i spuszczana za pomocą mechanizmu bloczkowego opis
 • Co znaczy Relikwie Różnice szczątki> 1. szczątki ciała świętego, przedmioty, które należały do świętego lub służyły do jego męczeńskiej śmierci, przedmioty kultu informacje
 • Co znaczy Repasacja Wady i zalety ż) podnoszenie oczek w pończochach: punkt repasacji ? repasaczka znaczenie
 • Co znaczy Repulsja Podobieństwa ż) psych. wstręt, niechęć, odraza: odczuwać repulsję do kogo, czego ? repulsywny co znaczy
 • Co znaczy Rynsztunek Czemu m) wyposażenie, ekwipunek żołnierza i konia: rynsztunek bojowy krzyżówka
 • Co znaczy Rakszasy Co gorsze m; lm) w mitologii indyjskiej demony przybierające różne postacie, przeciwnicy świata bogów co to jest
 • Co znaczy Romantyzm Porównaj kulturze i literaturze końca XVIII w. i pierwszej połowie XIX w., nawiązywał do haseł wolnościowych rewolucji francuskiej (1794), cechował słownik
 • Co znaczy Rekompensować Porównanie dawać odszkodowanie, wyrównywać straty, wynagradzać krzywdy czym jest
 • Co znaczy Rotunda Dlaczego ż) <łac. rotundus okrągły> budowla na planie koła, kryta zwykle kopułą ? rotundowy co oznacza
 • Co znaczy Rudera Jak lepiej ż) <łac. rudera, lm gruzy> stary, zniszczony, rozpadający się, na wpół zburzony budynek tłumaczenie
 • Co znaczy Rejterada Kiedy dalszej obrony (po cofnięciu się), z wł. ritirata odwrót> 1. żart. ucieczka; 2. przest. cofanie się wojska; odwrót przykłady
 • Co znaczy Repartycja Od czego zależy ż) podział, rozdział: repartycja dóbr, repartycja końcówek przypadkowych definicja
 • Co znaczy Relaksacja Na czym polega relaxatio rozluźnienie> 1. relaksowanie się za pomocą specjalnych metod, ćwiczeń; 2. biol. zwiotczenie tkanek spowodowane brakiem działania encyklopedia
 • Co znaczy Retusz Różnice lub usterek wprowadzona do ubioru, rysunku, fotografii: retusz fotografii, zdjęcie z retuszem, zrobić, wykonać retusz czegoś ? retuszer jak działa
 • Co znaczy Rostbef Wady i zalety m) 1. mięso z lędźwiowej części wołu; 2. pieczeń z tego mięsa czy jest
 • Co znaczy Rekompensata Podobieństwa się komuś za oddaną usługę; wynagrodzenie za poniesione straty, wyrównanie szkód: dać rekompensatę za krzywdę, dostać, otrzymać coś tytułem pojęcie
 • Co znaczy Restytucja Czemu restitutio> przywrócenie dawnego stanu rzeczy, zwrot rzeczy zabranej bez podstaw prawnych: restytucja majątków, dóbr ? restytuować co komu wyjaśnienie
 • Co znaczy Rekwirować Co gorsze requiro wymagam> zabierać coś z nakazu władzy, zajmować co, np. majątek, samochód ? zarekwirować, zarekwirowany, rekwizycja, rekwizycyjny opis
 • Co znaczy Refleksyjny Porównaj refleksji, do zastanawiania się; 2. refleksje na jakiś temat; 3. rzad. odbijający fale świetlne i dźwiękowe informacje
 • Co znaczy Reforma Porównanie zmiana w jakiejś sferze życia społecznego dla ulepszenia istniejącego stanu rzeczy; wprowadzenie takiej zmiany: reforma rolna, głęboka znaczenie
 • Co znaczy Ratatouille Dlaczego potrawa kuchni śródziemnomorskiej z pomidorów, kabaczków, bakłażanów, papryki (niekiedy z mięsem), w oliwie, z czosnkiem i innymi co znaczy
 • Co znaczy Reprezentacyjny Jak lepiej wystawny, wytworny: reprezentacyjny bankiet, reprezentacyjna dzielnica, reprezentacyjny fundusz, koszty, mężczyzna reprezentacyjny krzyżówka
 • Co znaczy Remburs Kiedy rodzaj krótkoterminowego kredytu w handlu zagranicznym udzielanego przez bank sprzedawcy (eksportera), wystawionego na nabywcę (importera co to jest
 • Co znaczy Rekomendować Od czego zależy komu pozytywną, pochlebną ocenę, polecać kogo lub co komu, zachwalać: rekomendować kandydata na posła ? zarekomendować, rekomendowany słownik
 • Co znaczy Recenzować Na czym polega pisać, wygłaszać recenzję czegoś; opiniować czym jest
 • Co znaczy Rezerwacja Różnice wcześniejsze zamówienie czegoś, np. miejsca w hotelu, w samolocie: rezerwacja biletu na samolot, dokonać rezerwacji ? rezerwować co co oznacza
 • Co znaczy Rezonować Wady i zalety nadmierną pewnością siebie, moralizować, pouczać innych: X rezonuje na każdy temat ? rezoner, rezonerski, rezonerstwo, rezonerowanie tłumaczenie
 • Co znaczy Raglan Reglan Podobieństwa lord, który wprowadził taki krój płaszcza> fason płaszcza, sukni, bluzki ze szwem, który przebiega wzdłuż ramienia i rękawa; 2. płaszcz przykłady
 • Co znaczy Ramota Czemu ż) utwór literacki, szczególnie dawno napisany, pozbawiony wartości artystycznych definicja
 • Co znaczy Reminiscencja Co gorsze wspomnienie, przypomnienie czegoś minionego, myśli lub skojarzenia z tym związane: reminiscencje z podróży, z lat dzieciństwa; 2 encyklopedia
 • Co znaczy Restrykcje Porównaj restrictio> ograniczenia: stosować, znieść restrykcje, surowe restrykcje, restrykcje handlowe, finansowe ? restrykcyjny: polityka jak działa
 • Co znaczy Rusyfikacja Porównanie ż) narzucanie kultury rosyjskiej, języka jako przejaw polityki wynaradawiania czy jest
 • Co znaczy Radiowęzeł Dlaczego do bezprzewodowego lub przewodowego odbierania programów radiofonicznych i do przekazywania ich torami przewodowymi do większej liczby pojęcie
 • Co znaczy Refren Jak lepiej słów lub kilku wersów, melodii na końcu każdej zwrotki piosenki: śpiewać, nucić refren> refrenista, refrenowy; 2. pot. coś, co się powtarza wyjaśnienie
 • Co znaczy Romans Kiedy utwór o fabule przygodowej, miłosnej, pisany prozą lub wierszem: romans rycerski, dworski; 2. typ powieści fabularnej: literatura romansowa opis
 • Co znaczy Rusofil Od czego zależy m) sympatyk tego, co rosyjskie ? rusofilski, rusofilstwo informacje
 • Co znaczy Rytuał Na czym polega ustalona forma praktyk magicznych lub religijnych, ceremonia; zespół czynności stanowiących oprawę formalną ważnego wydarzenia znaczenie
 • Co znaczy Reportaż Różnice artykułów napisanych przez dziennikarza na podstawie informacji zebranych na miejscu wydarzenia, akcji: reportaż radiowy, telewizyjny co znaczy
 • Co znaczy Rapt Wady i zalety m) <łac. raptus porwanie> dawn. porwanie, uprowadzenie: rapt panien krzyżówka
 • Co znaczy Repudiacja Podobieństwa z łac. repudiatio odtrącenie, odmowa> ekon. a) odmowa zapłaty długów państwowych, b) odmowa przyjmowania zdewaluowanego pieniądza co to jest
 • Co znaczy Resort Czemu sprężyna, przen. zakres kompetencji> dział administracji państwowej podległy ministrowi, obejmujący jakąś dziedzinę: resort zdrowia, szef słownik
 • Co znaczy Ruta Co gorsze rutowatych (Rutaceae), o podłużnych, aromatycznych liściach oraz żółtych, pachnących kwiatach, występująca dziko w krajach czym jest
 • Co znaczy Repetycja Porównaj przerobionej lekcji: urządzać repetycje z historii; 2. dodatkowe utrwalanie lub uzupełnianie wiedzy szkolnej poza szkołą u specjalisty (za co oznacza
 • Co znaczy Rezerwat Porównanie zachowany> 1. teren mający wyjątkowe właściwości przyrodnicze lub krajoznawcze, podlegający szczególnej ochronie w celu zachowania go w tłumaczenie
 • Co znaczy Retoryka Dlaczego wymowy> 1. sztuka pięknego i sprawnego mówienia, krasomówstwo, nauka wymowy; zespół zasad kształtowania wypowiedzi używanych przez mówcę w przykłady
 • Co znaczy Reformacja Jak lepiej przekształcenie> hist. ruch religijno-społeczny w Europie w XVI w.; doprowadził m.in. do rozłamu w Kościele kat. i wydzielenia się definicja
 • Co znaczy Rzesza Kiedy ze st.-w.-niem. r?hhi (niem. Reich)> tłum, duża gromada ludzi: wielotysięczne rzesze widzów, rzesza turystów, kibiców encyklopedia
 • Co znaczy Rektoskopia Od czego zależy ż) med. badanie kiszki stolcowej za pomocą wziernika i pobieranie tkanki jak działa
 • Co znaczy Recenzja Na czym polega publikowane w prasie omówienie i ocena utworu literackiego, sztuki teatralnej, wystawy, koncertu itp.: recenzja z koncertu, recenzja czy jest
 • Co znaczy Redukować Różnice odprowadzam> 1. ograniczać, zmniejszać; redukować biegi w samochodzie: zmieniać biegi z wyższych na niższe; 2. dokonywać redukcji pojęcie
 • Co znaczy Reimport Wady i zalety m) ekon. przywożenie z zagranicy własnych towarów, uprzednio tam eksportowanych wyjaśnienie
 • Co znaczy Racjonalizacja Podobieństwa usprawnienie, działalność zmierzająca do osiągnięcia zamierzonego celu w sposób doskonalszy od poprzedniego; 2. psych. wynajdywanie opis
 • Co znaczy Rubryka Czemu nagłówek ustawy napisany czerwoną farbą> 1. wolna przestrzeń do wpisywania danych w formularzach, księgach rachunkowych itp.; 2. stałe informacje
 • Co znaczy Radykalizacja Co gorsze ż) 1. nabieranie cech radykalnych, stawanie się radykalnym; 2. czynienie czegoś radykalnym znaczenie
 • Co znaczy Rejterować Porównaj żart. wycofywać się, uciekać; przest o wojsku być w odwrocie: rejterować przed wrogiem> rejterada: rozpaczliwa, haniebna rejterada, ratować co znaczy
 • Co znaczy Realizować Porównanie realizować co, realizować marzenia, realizować plan; 2. ekon. spieniężać, zamieniać papiery wartościowe, majątek na gotówkę krzyżówka
 • Co znaczy Rachatłukum Dlaczego m odpoczynek dla gardła> słodki, aromatyzowany przysmak wschodni w formie kostek posypanych cukrem pudrem co to jest
 • Co znaczy Re Jak lepiej pierwszy człon wyrazów złożonych, mający znaczenie: 1. znów, powtórnie, ponownie, na nowo: reedycja; 2. przeciwnie, w przeciwnym kierunku słownik
 • Co znaczy Rekrutacja Kiedy przyjmowanie kandydatów: rekrutacja do liceum ogólnokształcącego, rekrutacja na studia, rekrutacja na jakieś stanowisko, ogłosić rekrutację czym jest
 • Co znaczy Realny Od czego zależy réel, od łac. res rzecz> 1. rzeczywisty, prawdziwy, konkretny, faktyczny; ekon. wartość realna wartość rzeczywista, prawdziwa; jęz. realne co oznacza
 • Co znaczy Relikt Na czym polega zostawiony> 1. pozostałość z innego, dawnego okresu, przeżytek: relikty przeszłości, relikt obyczajowy; 2. biol. gatunek żyjący, należący tłumaczenie
 • Co znaczy Rajzbret Różnice m) gładka deska z miękkiego drewna używana do przypinania papieru w czasie wykonywania rysunków technicznych, rysownica przykłady
 • Co znaczy Rumba Wady i zalety ż) szybki taniec towarzyski pochodzący z Kuby; utwór muzyczny do tego tańca: ognista rumba definicja
 • Co znaczy Rubikon Podobieństwa rzeki w płn. Włoszech, którą Cezar przeszedł z legionami, dając początek wojnie domowej> przekroczyć, przejść Rubikon zrobić decydujący encyklopedia
 • Co znaczy Respektować Czemu coś przestrzegać czegoś, liczyć się z czymś: respektować prawo, zarządzenie jak działa
 • Co znaczy Rabata Co gorsze obsadzona roślinami ozdobnymi, zwykle kwiatami, część trawnika, grządka kwiatowa: kwiaty rabatowe, astry na rabatach w parku ? rabatka czy jest
 • Co znaczy Radiologiczny Porównaj radiologiem: ochrona radiologiczna środki stosowane w celu zabezpieczenia ludzi, zwierząt i żywności przed promieniowaniem, jak i jego pojęcie
 • Co znaczy Rajfur Porównanie m) przest. osoba czerpiąca zyski z cudzego nierządu, stręczyciel ? rajfurka, rajfura wyjaśnienie
 • Co znaczy Rutyniarz Dlaczego m) pot. a) człowiek postępujący według tych samych schematów, obawiający się zmian, b) człowiek mający rutynę – wprawę, biegłość w czymś opis
 • Co znaczy Ring Jak lepiej trzema linami, na której rozgrywane są mecze bokserskie: wejść na ring ? ringowy: walka ringowa, sędzia ringowy informacje
 • Co znaczy Relatywizować Kiedy traktować coś jako rzecz względną znaczenie
 • Co znaczy Rekreacja Od czego zależy re-creo odtwarzam, tworzę na nowo, przywracam postać pierwotną, siły itp.> wypoczynek: ośrodek rekreacji ? rekreacyjny co znaczy
 • Co znaczy Radiestezja Na czym polega przy użyciu różdżki, różdżkarstwo; jest oparta na zjawisku niedostrzegalnego promieniowania pewnych substancji w przyrodzie ? radiesteta krzyżówka
 • Co znaczy Renowacja Różnice ż) odnowienie, odświeżenie czegoś, restauracja co to jest
 • Co znaczy Regaty Wady i zalety wyścigu łodzi w Wenecji, z wł. regate lm, od weneckiego regata (wł. recata, od recare przynieść, doręczyć, chodzi o wręczenie wyzwania na słownik
 • Co znaczy Rentowność Podobieństwa ż) w działalności gospodarczej osiąganie nadwyżki przychodów nad poniesionymi kosztami; opłacalność, dochodowość, zyskowność czym jest
 • Co znaczy Reprodukcja Czemu sztuki: reprodukcja obrazu Picassa; 2. odtwarzanie czego, pomnażanie: reprodukcja dóbr, reprodukcja prosta, rozszerzona ? reprodukować co co oznacza
 • Co znaczy Resekcja Co gorsze operacja chirurgiczna, usunięcie chorego narządu lub jego części: dokonać resekcji nerki, przeprowadzać resekcję czego tłumaczenie
 • Co znaczy Reofilia Porównaj ż) biol. skłonność niektórych zwierząt wodnych do obierania sobie wód płynących za stałe siedlisko; prądolubność przykłady
 • Co znaczy Relegacja Porównanie ż) usunięcie, wydalenie studenta z wyższej uczelni, ucznia ze szkoły ? relegować kogo skąd, relegowany definicja
 • Co znaczy Respondent Dlaczego w ankiecie lub badaniach opinii publicznej: w badaniach ankietowych uczestniczyło tysiąc respondentów encyklopedia
 • Co znaczy Resocjalizacja Jak lepiej skierowana na ludzi źle dostosowanych do życia w określonej zbiorowości, mająca na celu przygotowanie ich do przyjętych w danej grupie norm jak działa
 • Co znaczy Reimprimatur Kiedy ndm) zezwolenie władzy i cenzury kościelnej na powtórny przedruk książki o treści religijnej czy jest
 • Co znaczy Reprywatyzować Od czego zależy dokonać reprywatyzacji pojęcie
 • Co znaczy Recydywa Na czym polega łac. recidivus ponawiający się> 1. med. nawrót choroby; 2. praw. ponowne popełnienie przestępstwa ? recydywista wyjaśnienie
 • Co znaczy Romadur Różnice m) miękki ser dojrzewający o łagodnym smaku, na którego powierzchni znajduje się szarożółta lub czerwonawa pleśń opis
 • Co znaczy Redivivus Wady i zalety ndm) <łac.> zmartwychwstały, odrodzony informacje
 • Co znaczy Ratler Podobieństwa m) mały pies pokojowy z grupy pinczerów, o wyłupiastych, okrągłych oczach i krótkiej, gładkiej, ciemnej sierści ? ratlerek znaczenie
 • Co znaczy Rynolaryngologia Czemu ż) dział medycyny obejmujący choroby nosa i krtani co znaczy
 • Co znaczy Reasumpcja Co gorsze ż) ponowne rozpatrzenie czegoś, głosowanie, ocena: zgłosić wniosek o reasumpcję ustawy krzyżówka
 • Co znaczy Relatywizacja Porównaj ż) filoz. ujmowanie jakiegoś przedmiotu lub zjawiska w stosunku do innych przedmiotów lub zjawisk jako rzeczy względnej co to jest
 • Co znaczy Ranczo Porównanie n) gospodarstwo wiejskie z hodowlą bydła lub owiec w Ameryce Płn. ? ranczer słownik
 • Co znaczy Redakcja Dlaczego zebrany, zgromadzony> 1. przygotowanie tekstu do druku: redakcja pierwsza, druga, ostateczna; 2. tekst po opracowaniu; wersja, wariant czym jest
 • Co znaczy Respekt Jak lepiej szacunek, poważanie: czuć do kogo, czego wielki, głęboki respekt, czuć przed kim respekt, mieć dla kogo respekt, budzić, wzbudzać w kim co oznacza
 • Co znaczy Reglamentacja Kiedy brakami na rynku ograniczenie lub regulowanie kupna i sprzedaży pewnych towarów, usług w określonych ilościach: towary podlegające tłumaczenie
 • Co znaczy Radiokomunikacja Od czego zależy muzyki, umownych znaków, obrazów ruchomych i nieruchomych na odległość za pomocą fal radiowych, b) dział telekomunikacji zajmujący się przykłady
 • Co znaczy Romanizm Na czym polega rzymski> 1. jęz. wyraz, zwrot, konstrukcja składniowa, przejęte z języków romańskich lub na nich wzorowane; 2. szt. a) sztuka romańska definicja
 • Co znaczy Reputacja Różnice za, z łac. re-puto> opinia: mieć dobrą, złą, nadszarpniętą reputację, cieszyć się dobrą reputacją, dbać o reputację, szarpać, szargać encyklopedia
 • Co znaczy Reklamówka Wady i zalety odwołuję, głośno protestuję> 1. krótki film reklamowy; 2. ogłoszenie, prospekt, ulotka lub inny druk o charakterze reklamowym; 3. torba jak działa
 • Co znaczy Reedukacja Podobieństwa wychowywanie młodocianego przestępcy po odbyciu kary; 3. ćwiczenia pomagające w przywróceniu sprawności fizycznej chorym i rekonwalescentom czy jest
 • Co znaczy Rabować Czemu kraść, zabierać komuś siłą, bezprawnie jego własność; grabić, łupić ? rabunek, rabunkowy pojęcie
 • Co znaczy Rewanż Co gorsze odwzajemnienie się za coś czymś podobnym, czasem odwet: dać komu rewanż za co, wziąć na kim rewanż ? rewanżować się, zrewanżować się wyjaśnienie
 • Co znaczy Rojsty Porównaj lm) miejsca podmokłe, bagniste, pokryte mchem i porośnięte krzakami, bagniska, mokradła opis
 • Co znaczy Repetytorium Porównanie ang. repetitory course> wykład stanowiący powtórzenie omówionego materiału: repetytorium z gramatyki historycznej informacje
 • Co znaczy Rajd Dlaczego forma wyścigów samochodowych, motocyklowych, kolarskich, kajakarskich: brać udział w rajdzie samochodowym ? rajdowiec; 2. pot. piesza znaczenie
 • Co znaczy Relatywny Jak lepiej relativus> względny, warunkowy, zależny od czegoś, zdeterminowany przez coś ? relatywista, relatywistycznie, relatywizacja, relatywizm co znaczy
 • Co znaczy Rezeda Kiedy powściągam chorobę> roślina zielna o małych białych lub żółtych kwiatach mocno pachnących, zebranych w gęste grona, rosnąca w krajach krzyżówka
 • Co znaczy Rufa Od czego zależy ż) tylna część kadłuba statku, łodzi: coś jest na rufie co to jest
 • Co znaczy Rasista Na czym polega m) wyznawca poglądów rasistowskich słownik
 • Co znaczy Rekonstruować Różnice dokonywać rekonstrukcji, odtwarzać coś, przywracać czemuś dawny wygląd czym jest
 • Co znaczy Regulować Wady i zalety reguła> 1. przeprowadzać regulację, ujmować w normy, przepisy; porządkować, normować; regulować rachunek, należność płacić rachunek co oznacza
 • Co znaczy Ramadan Podobieństwa miesiąc muzułmańskiego roku księżycowego, w którego czasie pości się od wschodu do zachodu słońca; zespół zakazów religijnych dotyczących tłumaczenie
 • Co znaczy Rezurekcja Czemu mortuis) powstanie z martwych> zmartwychwstanie; w Kościele kat. nabożeństwo wielkanocne z procesją ? rezurekcyjny: msza, procesja przykłady
 • Co znaczy Racjonalizm Co gorsze rozumowymi, a nie emocjami, intuicją czy metafizyką; 2. filoz. kierunek przyznający rozumowi najważniejszą rolę w poznawaniu rzeczywistości definicja
 • Co znaczy Repatriant Porównaj m) osoba powracająca do kraju po długim pobycie na obczyźnie ? repatriacja, repatriacyjny, repatriancki, repatriować, repatriowanie encyklopedia
 • Co znaczy Rewitalizacja Porównanie ż) med. odnowienie ludziom starszym sprawności fizycznej, sił witalnych jak działa
 • Co znaczy Recesja Dlaczego łac. recessio> 1. wycofywanie się czegoś, ustępowanie: recesja tendencji figuratywnych w malarstwie; 2. ekonom. faza w rozwoju czy jest
 • Co znaczy Rodeo Jak lepiej okazji oznaczania bydła, połączone z popisami zręcznościowymi kowbojów w ujeżdżaniu dzikich koni, chwytaniu na lasso młodych byczków itp pojęcie
 • Co znaczy Rewolta Kiedy wł. rivolta> powstanie przeciw ustanowionej władzy, bunt, rozruchy: wybuchła krwawa rewolta, doszło do rewolty, zlikwidowano, stłumiono wyjaśnienie
 • Co znaczy Reżym Reżim Od czego zależy kierownictwo> 1. system rządów ze stosowaniem przymusu, przemocy, ucisku wobec ludności; rząd, zwłaszcza bezprawny lub nieuznawany opis
 • Co znaczy Relacjonować Na czym polega składać relację, zdawać sprawę z czegoś, donosić, opowiadać o czymś informacje
 • Co znaczy Rewolucjonizm Różnice m) dążenie do rewolucyjnej zmiany systemu politycznego rządów lub ustroju społecznego; rewolucyjność znaczenie
 • Co znaczy Rustyfikacja Wady i zalety fikacja> przenoszenie elementów kultury i obyczajowości wiejskiej do miasta, upodabnianie osiedli miejskich do osiedli wiejskich co znaczy
 • Co znaczy Rubaszny Podobieństwa swobodny w zachowaniu, prosty, prostacki: rubaszny dowcip, rubaszny człowiek, rubaszny sposób bycia ? rubasznie, rubaszność krzyżówka
 • Co znaczy Raport Czemu złożyć komu raport, odebrać raport od kogo, dokładny, fałszywy, obszerny, tajny, wezwać kogo do raportu, zdawać raport (komu), stanąć do co to jest
 • Co znaczy Radiostacja Co gorsze ż) 1. urządzenia do nadawania i odbierania sygnałów przesyłanych przez fale radiowe; 2. radiowa stacja nadawcza słownik
 • Co znaczy Rolmops Porównaj m) marynowany filet ze śledzia zwinięty w rulonik, wewnątrz którego znajdują się pokrojone cebula i ogórek czym jest
 • Co znaczy Reperacja Porównanie ż) naprawienie uszkodzenia; naprawa co oznacza
 • Co znaczy Redyk Dlaczego z owcami na inne pastwiska, z rum. ridicá zabierać, wynosić> wiosenne wypędzanie owiec na pastwiska górskie i jesienny powrót owiec z tłumaczenie
 • Co znaczy Riksza Jak lepiej rikisia> japoński dwukołowy lekki pojazd ciągnięty przez człowieka, pełniący taką funkcję jak taksówka ? rikszarz przykłady
 • Co znaczy Reklamacja Kiedy reclamatio odwoływanie, głośny protest> rodzaj zażalenia składanego przez klienta w ramach przysługujących mu praw; odwołanie się do definicja
 • Co znaczy Rozeta Od czego zależy motyw ornamentacyjny o układzie koncentrycznym, w kształcie stylizowanego rozwiniętego kwiatu (pierwotnie róży), b) koliste witrażowe okno encyklopedia
 • Co znaczy Ryzykować Na czym polega podejmować ryzyko, narażać się na niebezpieczeństwo jak działa
 • Co znaczy Renegat Różnice m) osoba wypierająca się własnych poglądów, zdradzająca swoją partię lub ojczyznę, odstępca, zdrajca czy jest
 • Co znaczy Romantyka Wady i zalety ż) tajemniczy urok, niezwykłość, fantastyczność, poetyczność, malowniczość pojęcie
 • Co znaczy Reinkarnacja Podobieństwa ż) w niektórych wierzeniach wschodnich wcielenie duszy po śmierci w inne ciało, w inną istotę, wędrówka dusz, metempsychoza wyjaśnienie
 • Co znaczy Rubacha Czemu m) pot. człowiek rubaszny, prosty, nieuznający konwenansów towarzyskich, swobodny w sposobie bycia ? rubaszny opis
 • Co znaczy Radykalizować Co gorsze czynić radykalnym ? radykalizacja informacje
 • Co znaczy Refutacja Porównaj argumentów strony przeciwnej: refutacja argumentów, rozumowania, tezy; odparcie, odrzucenie zarzutów ? refutować co, refutowanie znaczenie
 • Co znaczy Rekwizyt Porównanie łac. requisitus wymagany> 1. przedmiot wykorzystywany przez aktorów w teatrze, filmie, związany z akcją: rekwizyt teatralny ? rekwizytor co znaczy
 • Co znaczy Reakcjonista Dlaczego m) osoba o poglądach ultrakonserwatywnych, uznawanych za wsteczne ? reakcja, reakcyjność, reakcyjny krzyżówka
 • Co znaczy Reifikacja Jak lepiej fikacja (wyabstrahowane z weryfikacja itp.) od łac. -ficatio w wyrazach złożonych> filoz. przekształcenie w rzecz, urzeczowienie co to jest
 • Co znaczy Rentgenowski Kiedy aparat rentgenowski, promieniowanie rentgenowskie, zdjęcie rentgenowskie (od nazw. W.C. Roentgen, 1845–1923, fizyk niemiecki, odkrywca słownik
 • Co znaczy Refektarz Od czego zależy m) <łac. refectorium, od łac. refector odnowiciel, restaurator> sala jadalna w klasztorze lub seminarium duchownym czym jest
 • Co znaczy Richelieu Na czym polega biały haft o dzierganych, ażurowych motywach wypełnionych słupkami, pajączkami co oznacza
 • Co znaczy Rubensowski Różnice 1577–1640, malarz flamandzki> rubensowskie kształty: pełne, obfite kształty kobiece, takie jak na obrazach P.P. Rubensa tłumaczenie
 • Co znaczy Remedium Wady i zalety n; odm. lm) <łac., ang. remedy> pot. środek zaradczy, lekarstwo na coś: praca jest remedium na nudę przykłady
 • Co znaczy Rekonstrukcja Podobieństwa budowa> odbudowa, odtworzenie czegoś: rekonstrukcja warszawskiej Starówki, rządu, zdarzeń ? rekonstruować definicja
 • Co znaczy Reparacje Czemu wypłacane państwu przez inne państwo za wyrządzone szkody, straty: reparacje wojenne, suma reparacji, wypłacać reparacje ? reparacyjny encyklopedia
 • Co znaczy Reisefieber Co gorsze m) pot. zdenerwowanie, podniecenie przed podróżą jak działa
 • Co znaczy Ryczałt Porównaj narastający> ekon. a) suma przeznaczona na określone wydatki bez podziału na poszczególne pozycje, b) ustalona z góry kwota podatku czy jest
 • Co znaczy Renoma Porównanie rozpowszechniona pozytywna opinia o kimś, czymś, rozgłos, sława: cieszyć się renomą znakomitego skrzypka, zyskać renomę, mieć renomę pojęcie
 • Co znaczy Renkloda Dlaczego ż) odmiana śliwy o dużych, soczystych owocach; owoc tej śliwy wyjaśnienie
 • Co znaczy Reagować Jak lepiej działaniem na działanie, od agir działać (z łac. ago)> 1. odpowiadać na coś; dawać do poznania, że się coś dostrzega; 2. biol. odpowiadać opis
 • Co znaczy Racja Kiedy słuszność: mieć rację; 2. stanowisko, pogląd, argument: przedstawiać, wyłożyć swoje racje; 3. określona porcja czegoś: racje żywnościowe informacje
 • Co znaczy Repeta Od czego zależy ż) <łac.> pot. ponowna porcja tego samego dania, tej samej potrawy, dokładka: wziąć repetę znaczenie
 • Co znaczy Reanimować Na czym polega dokonywać reanimacji; ożywiać co znaczy
 • Co znaczy Rum Różnice charakterystycznym zapachu i smaku, otrzymywany przez fermentację i destylację melasy z trzciny cukrowej: herbata z rumem ? rumowy krzyżówka
 • Co znaczy Rewelacja Wady i zalety revelatio> coś nadzwyczajnego, wyjątkowego, niezwykłego; objawienie, odkrycie: rewelacja literacka sezonu, rewelacja naukowa, stać się co to jest
 • Co znaczy Refować Podobieństwa zmniejszać powierzchnię żagla przez częściowe zwijanie go lub składanie, stosowane podczas zbyt silnego wiatru słownik
 • Co znaczy Rachityzm Czemu kręgosłup> med. choroba wieku dziecięcego wywołana niedostatkiem wapnia w organizmie, powodująca skrzywienie kości; krzywica czym jest
 • Co znaczy Rewietka Co gorsze ż) krótkie widowisko estradowe o lekkiej, żartobliwej treści co oznacza
 • Co znaczy Ricercar Porównaj instrumentalny na lutnię i organy, tworzony w XVI–XVIII w. techniką imitacyjną, polegającą na powtarzaniu pewnego fragmentu melodycznego tłumaczenie
 • Co znaczy Rudymentarny Porównanie elementarny: rudymentarna wiedza; 2. szczątkowy, zanikający: rudymentarny narząd, organ ? rudyment, rudymenty przykłady
 • Co znaczy Realia Dlaczego konkretna rzeczywistość, w której się żyje: polskie realia, realia życia codziennego ? realność, realny, realistyczny definicja
 • Co znaczy Rywalizacja Jak lepiej ż) współzawodnictwo, walka o zdobycie przewagi w osiągnięciu czegoś encyklopedia
 • Co znaczy Rustykalny Kiedy przym.) mający związek ze wsią, wiejski, wieśniaczy, chłopski, ludowy: styl rustykalny, ogród rustykalny jak działa
 • Co znaczy Rorschach Od czego zależy psychiatra szwajcarski> test, metoda Rorschacha test psychologiczny do badania osobowości, polegający na analizie treści skojarzeń czy jest
 • Co znaczy Rapsod Na czym polega lub będący fragmentem epopei), sławiący bohaterskie czyny lub doniosłe wydarzenia, np. Bema pamięci rapsod żałobny C.K. Norwida: rapsod pojęcie
 • Co znaczy Ryzykancki Różnice przym.) 1. cechujący ryzykanta; brawurowy, ryzykowny; 2. rzad skłonny do ryzykowania wyjaśnienie
 • Co znaczy Relewantny Wady i zalety rilevante> istotny, ważny, konieczny dla czegoś: jęz. cechy relewantne cechy istotne dla komunikacji językowej ? relewancja opis
 • Co znaczy Rutynowany Podobieństwa przym.) mający rutynę, wprawę, doświadczenie; wytrawny, biegły informacje
 • Co znaczy Rekapitulacja Czemu recapitulatio (u św. Augustyna)> streszczenie czegoś, zwięzłe powtórzenie: rekapitulacja wykładu, dyskusji ? rekapitulować co znaczenie
 • Co znaczy Rugby Co gorsze środk. Anglii> gra sportowa, w której uczestniczą dwie piętnastoosobowe drużyny grające owalną piłką, którą należy położyć na punktowym co znaczy
 • Co znaczy Rewidować Porównaj przeprowadzać rewizję pomieszczeń, osób itp.: rewidować kogo, komu co, rewidować więźniów, mieszkanie krzyżówka
 • Co znaczy Rektor Porównanie szkoły wyższej i jej senatu: rektor uniwersytetu ? rektorat: załatwić coś w rektoracie, rektorski: nagroda rektorska, toga rektorska, dzień co to jest
 • Co znaczy Rybałt Dlaczego m) średniowieczny aktor, muzykant, sztukmistrz rybałtowski: literatura, komedia rybałtowska słownik
 • Co znaczy Referować Jak lepiej łac. re-fero> przedstawiać komuś jakąś sprawę, zdawać sprawozdanie z czegoś, przedstawić coś w postaci referatu czym jest
 • Co znaczy Reflektant Kiedy ubiegająca się, starająca się o coś, zwykle o pracę lub kupno czegoś: szukać reflektanta na kupno samochodu> reflektować na co co oznacza
 • Co znaczy Respirator Od czego zależy umożliwiające oddychanie choremu, który ma kłopoty z samodzielnym oddychaniem: chory jest podłączony do respiratora, być pod respiratorem tłumaczenie
 • Co znaczy Reumatologia Na czym polega nauka> 1. dział medycyny zajmujący się chorobami gośćcowymi (reumatycznymi), ich klasyfikacją, etiologią, rozpoznawaniem, leczeniem oraz przykłady
 • Co znaczy Rembrandtowski Różnice malarz hol.> związany z Rembrandtem, jego twórczością; oświetlenie rembrandtowskie mocne kontrasty światła i cienia charakterystyczne dla definicja
 • Co znaczy Retman Wady i zalety m) starszy flisak, kierujący spławem drzewa po rzekach encyklopedia
 • Co znaczy Recydywista Podobieństwa m) osoba popełniająca po raz drugi lub kolejny takie samo przestępstwo jak to, za które już była karana ? recydywa jak działa
 • Co znaczy Rejestrować Czemu wpisywać w rejestr; spisywać, notować, zapisywać; 2. utrwalać, notować przebieg, stan czegoś, zapisywać wyniki badań ? rejestracja czy jest
 • Co znaczy Raptus Co gorsze m) pot. człowiek porywczy, popędliwy; impetyk, pasjonat pojęcie
 • Co znaczy Ratyfikacja Porównaj zatwierdzenie umowy międzynarodowej przez właściwy organ państwowy: ratyfikacja traktatu, układu pokojowego ? ratyfikacyjny: dokument wyjaśnienie

Słownik wyrazów obcych, pisownia i znaczenie

Definicja - Co to znaczy? Co to jest? Przykłady wyrazów tłumaczonych.

Definicja Ratyfikacja co znaczy raptus krzyżówka rejestrować co to jest recydywista słownik retman czym jest rembrandtowski co oznacza reumatologia tłumaczenie. słownik.

Co to jest Recykling co znaczy replay krzyżówka reanimacja co to jest reszka znaczenie.