Rzesza, Ryż, Ryzykować, Ryzyko, Ryzykancki, Rywalizacja, Rytuał, Rytmika, Ryps, Rynsztunek.
rzesza ryzykować ryzyko co to jest

Definicje słów, słownik wyrazów na R

 • Co znaczy Reprywatyzować Co to jest dokonać reprywatyzacji
 • Co znaczy Reanimować Co to jest dokonywać reanimacji; ożywiać
 • Co znaczy Rewietka Co to jest ż) krótkie widowisko estradowe o lekkiej, żartobliwej treści
 • Co znaczy Rywalizować Co to jest współzawodniczyć, konkurować z kimś ? rywalizacja
 • Co znaczy Rubin Co to jest m) kamień szlachetny koloru ciemnoczerwonego ? rubinowy
 • Co znaczy Rentowny Co to jest przym.) zyskowny, przynoszący dochody: rentowna inwestycja, rentowne przedsiębiorstwo ? rentowność
 • Co znaczy Radioterapia Co to jest ż) med. dział radiologii zajmujący się leczeniem schorzeń nowotworowych za pomocą promieniowania jonizującego
 • Co znaczy Radiostacja Co to jest ż) 1. urządzenia do nadawania i odbierania sygnałów przesyłanych przez fale radiowe; 2. radiowa stacja nadawcza
 • Co znaczy Reasumować Co to jest podsumowywać coś, streszczać coś, powtarzać coś w zwięźlejszej formie
 • Co znaczy Refundować Co to jest pokrywać koszty poniesione przez kogoś innego
 • Co znaczy Reimport Co to jest m) ekon. przywożenie z zagranicy własnych towarów, uprzednio tam eksportowanych
 • Co znaczy Reimprimatur Co to jest ndm) zezwolenie władzy i cenzury kościelnej na powtórny przedruk książki o treści religijnej
 • Co znaczy Rab Co to jest m) przest. niewolnik, sługa
 • Co znaczy Rabat Co to jest zniżka ceny towaru, wyrażona w procentach, dla klienta kupującego jednorazowo coś jednego rodzaju w dużych ilościach i płacącego gotówką
 • Co znaczy Rabata Co to jest obsadzona roślinami ozdobnymi, zwykle kwiatami, część trawnika, grządka kwiatowa: kwiaty rabatowe, astry na rabatach w parku ? rabatka
 • Co znaczy Rabbi Co to jest m; odm., przym.) honorowy tytuł rabinów, uczonych, myślicieli żydowskich; osoba mająca ten tytuł
 • Co znaczy Rabelaisowski Co to jest przym.) groteskowy, rubaszny, nieprzyzwoity, sprośny: rabelaisowski humor, dowcip, żart
 • Co znaczy Rabin Co to jest rabbi mistrz(u) mój, rabb?n> duchowy przywódca gminy żydowskiej; doktor prawa żydowskiego w dawnej Palestynie ? rabinacki, rabinat
 • Co znaczy Rabować Co to jest kraść, zabierać komuś siłą, bezprawnie jego własność; grabić, łupić ? rabunek, rabunkowy
 • Co znaczy Raca Co to jest ż) rakieta świetlna, sztuczne ognie: gwieździsta, świetlna, wystrzelić jak raca, wypuścić racę
 • Co znaczy Rachatłukum Co to jest m odpoczynek dla gardła> słodki, aromatyzowany przysmak wschodni w formie kostek posypanych cukrem pudrem
 • Co znaczy Rachityczny Co to jest pokrzywiony, zmarniały, podniszczony: rachityczne kwiatki, drzewka, meble; 2. chudy, fizycznie słabo rozwinięty, źle odżywiony, zdradzający
 • Co znaczy Rachityzm Co to jest kręgosłup> med. choroba wieku dziecięcego wywołana niedostatkiem wapnia w organizmie, powodująca skrzywienie kości; krzywica
 • Co znaczy Rachmistrz Co to jest m) 1. osoba umiejąca bardzo dobrze liczyć, biegła w arytmetyce; 2. dawn. księgowy ? rachmistrzostwo
 • Co znaczy Racja Co to jest słuszność: mieć rację; 2. stanowisko, pogląd, argument: przedstawiać, wyłożyć swoje racje; 3. określona porcja czegoś: racje żywnościowe
 • Co znaczy Racjonalizacja Co to jest usprawnienie, działalność zmierzająca do osiągnięcia zamierzonego celu w sposób doskonalszy od poprzedniego; 2. psych. wynajdywanie
 • Co znaczy Racjonalizm Co to jest rozumowymi, a nie emocjami, intuicją czy metafizyką; 2. filoz. kierunek przyznający rozumowi najważniejszą rolę w poznawaniu rzeczywistości
 • Co znaczy Racjonalizować Co to jest 1. czynić racjonalnym; 2. stosować środki usprawniające produkcję, wprowadzać racjonalizację
 • Co znaczy Racjonalny Co to jest rozsądny> 1. oparty na najnowszych, naukowych metodach, dających dobre efekty; rozsądny, przemyślany; 2. oparty na rozumie; wyrozumowany
 • Co znaczy Racjonować Co to jest 1. dzielić na części, wydzielać porcje, racje
 • Co znaczy Radiestezja Co to jest przy użyciu różdżki, różdżkarstwo; jest oparta na zjawisku niedostrzegalnego promieniowania pewnych substancji w przyrodzie ? radiesteta
 • Co znaczy Radio Co to jest ich związek znaczeniowy z falami radiowymi, z radiem (odbiornikiem, nadajnikiem, instytucją): radioabonament, radiodepesza, radiofonia
 • Co znaczy Radioaktywność Co to jest zdolność niektórych pierwiastków chemicznych do wysyłania promieni alfa, beta, gamma, powstających na skutek samorzutnej przemiany jąder
 • Co znaczy Radiokomunikacja Co to jest muzyki, umownych znaków, obrazów ruchomych i nieruchomych na odległość za pomocą fal radiowych, b) dział telekomunikacji zajmujący się
 • Co znaczy Radiologia Co to jest ż) fiz., med. nauka zajmująca się zastosowaniem promieniowania jonizującego do celów leczniczych i diagnostycznych
 • Co znaczy Radiologiczny Co to jest radiologiem: ochrona radiologiczna środki stosowane w celu zabezpieczenia ludzi, zwierząt i żywności przed promieniowaniem, jak i jego
 • Co znaczy Radiowęzeł Co to jest do bezprzewodowego lub przewodowego odbierania programów radiofonicznych i do przekazywania ich torami przewodowymi do większej liczby
 • Co znaczy Radiowóz Co to jest m) samochód wyposażony w małą radiostację nadawczo-odbiorczą, używany przez służby policyjne, komunikacji miejskiej itp
 • Co znaczy Radykalizacja Co to jest ż) 1. nabieranie cech radykalnych, stawanie się radykalnym; 2. czynienie czegoś radykalnym
 • Co znaczy Radykalizm Co to jest bezwzględność, bezkompromisowość poglądów, postępowania; 2. polit. dążenie do wprowadzenia zasadniczych zmian do życia społeczno
 • Co znaczy Radykalizować Co to jest czynić radykalnym ? radykalizacja
 • Co znaczy Radykalny Co to jest radical, z łac. radicalis, od radix korzeń> 1. gruntowny, zasadniczy: radykalna zmiana; 2. o człowieku: bezkompromisowy, dążący do
 • Co znaczy Radykał Co to jest m) 1. zwolennik radykalizmu; 2. człowiek mający skrajne poglądy, bezkompromisowe metody postępowania
 • Co znaczy Radża Co to jest m) indyjski tytuł lokalnych władców; osoba nosząca ten tytuł
 • Co znaczy Rafineria Co to jest w którym oczyszcza się cukier, spirytus, oleje roślinne, ale również przerabia się ropę naftową na paliwa, oleje, smary
 • Co znaczy T Rago Co to jest n) potrawa z pokrojonych w kawałki mięs lub ryb z jarzynami i korzennymi przyprawami, duszona w sosie
 • Co znaczy Ragtime Co to jest skaczące tempo> styl muzyki fortepianowej powstały w USA pod koniec XIX w. wśród Murzynów, będący jednym ze źródeł jazzu: grać ragtime’y S
 • Co znaczy Rajd Co to jest forma wyścigów samochodowych, motocyklowych, kolarskich, kajakarskich: brać udział w rajdzie samochodowym ? rajdowiec; 2. pot. piesza
 • Co znaczy Reperacja Co to jest ż) naprawienie uszkodzenia; naprawa
 • Co znaczy Rajfur Co to jest m) przest. osoba czerpiąca zyski z cudzego nierządu, stręczyciel ? rajfurka, rajfura
 • Co znaczy Rajtaria Co to jest ż) hist. w Europie XVI–XVII w. jazda różnego typu ? rajtar
 • Co znaczy Rajtuzy Co to jest lm) rajstopy, rodzaj ciepłej odzieży na nogi, sięgające do pasa: włożyć dziecku rajtuzki, chodzić w rajtuzach ? rajtuzki
 • Co znaczy Rajzbret Co to jest m) gładka deska z miękkiego drewna używana do przypinania papieru w czasie wykonywania rysunków technicznych, rysownica
 • Co znaczy Rakarz Co to jest m) osoba wyłapująca bezpańskie psy, hycel; wyzwisko: ty rakarzu
 • Co znaczy Rakija Co to jest ż) gatunek śliwowicy; wódka pędzona ze śliwek, popularna na Bałkanach
 • Co znaczy Raksa Co to jest ż) żegl. metalowy pierścień lub półpierścień służący do umocowywania trójkątnych żagli do sztagów
 • Co znaczy Rakszasy Co to jest m; lm) w mitologii indyjskiej demony przybierające różne postacie, przeciwnicy świata bogów
 • Co znaczy Rallye Rally Co to jest ndm) samochodowe wyścigi wieloetapowe rozgrywane na drogach publicznych: wziąć udział w rally
 • Co znaczy Rama Co to jest m) bohater indyjskiej epopei Ramajana, ubóstwiony jako siódme wcielenie boga Wisznu
 • Co znaczy Ramadan Co to jest miesiąc muzułmańskiego roku księżycowego, w którego czasie pości się od wschodu do zachodu słońca; zespół zakazów religijnych dotyczących
 • Co znaczy Ramajana Co to jest ż) staroindyjska epopeja rycerska opowiadająca dzieje Ramy
 • Co znaczy Ramol Co to jest m) pogardl. stary, zniedołężniały, sklerotyczny mężczyzna ? ramoleć, zramoleć, zramolały
 • Co znaczy Ramoleć Co to jest niedołężnieć, tępieć umysłowo
 • Co znaczy Ramota Co to jest ż) utwór literacki, szczególnie dawno napisany, pozbawiony wartości artystycznych
 • Co znaczy Rampa Co to jest ustawionych na brzegu sceny na poziomie podłogi: światła rampy; 2. drewniane, betonowe, metalowe podwyższenie ułatwiające przeładunek
 • Co znaczy Ranczo Co to jest n) gospodarstwo wiejskie z hodowlą bydła lub owiec w Ameryce Płn. ? ranczer
 • Co znaczy Rand Co to jest m) jednostka monetarna w Republice Południowej Afryki
 • Co znaczy Randka Co to jest spotkanie zakochanych lub dwóch osób czujących do siebie sympatię: iść, umówić się na randkę, mieć z kim randkę, randka w ciemno
 • Co znaczy Ranga Co to jest ważność kogo lub czego: malarz światowej rangi, fachowiec najwyższej rangi, odkrycie to ma rangę wydarzenia epokowego, zdobył wysoką rangę
 • Co znaczy Rani Co to jest ż; ndm) żona radży; królowa lub księżniczka indyjska
 • Co znaczy Ranking Co to jest klasyfikacja według określonych kryteriów: mieć wysoką pozycję w rankingu piosenkarzy ? rankingowy: lista rankingowa
 • Co znaczy Rap Co to jest m) styl muzyki młodzieżowej, której teksty są rytmicznie skandowane; taniec w tym stylu ? raper, rapować
 • Co znaczy Raport Co to jest złożyć komu raport, odebrać raport od kogo, dokładny, fałszywy, obszerny, tajny, wezwać kogo do raportu, zdawać raport (komu), stanąć do
 • Co znaczy Raportować Co to jest składać raport, meldować o czymś
 • Co znaczy Raportówka Co to jest ż) wojskowa torba ze skóry na raporty, noszona na ramieniu
 • Co znaczy Reasumpcja Co to jest ż) ponowne rozpatrzenie czegoś, głosowanie, ocena: zgłosić wniosek o reasumpcję ustawy
 • Co znaczy Rapsod Co to jest lub będący fragmentem epopei), sławiący bohaterskie czyny lub doniosłe wydarzenia, np. Bema pamięci rapsod żałobny C.K. Norwida: rapsod
 • Co znaczy Rapsodia Co to jest utwór epicki; recytacja poezji epickiej> muz. swobodna kompozycja, zwykle oparta na motywach ludowych, narodowych
 • Co znaczy Rapt Co to jest m) <łac. raptus porwanie> dawn. porwanie, uprowadzenie: rapt panien
 • Co znaczy Raptowny Co to jest niespodziewanie, nagle, gwałtowny: raptowny wiatr, raptowne zmiany pogody, raptowne hamowanie ? raptownie, raptus
 • Co znaczy Raptus Co to jest m) pot. człowiek porywczy, popędliwy; impetyk, pasjonat
 • Co znaczy Rarytas Co to jest m) <łac. raritas> coś rzadkiego, cennego: ten obraz to prawdziwy rarytas na rynku sztuki; coś bardzo rzadkiego i smacznego ? rarytasowy
 • Co znaczy Rasista Co to jest m) wyznawca poglądów rasistowskich
 • Co znaczy Rasizm Co to jest prymitywnych uprzedzeniach i przekonaniu, że istnieją rasy lepsze lub gorsze, niechęć lub wrogość wobec ludzi innej rasy ? rasista
 • Co znaczy Rata Co to jest odliczona (część)> ustalona część należności pieniężnej, długu, kredytu, płatna w oznaczonym terminie: rata tygodniowa, miesięczna, roczna
 • Co znaczy Ratafia Co to jest fiat (conventio) niech będzie zawarta (umowa) – rodzaj toastu> likier lub aromatyzowany napój alkoholowy, nalewka z różnych gatunków owoców
 • Co znaczy Ratatouille Co to jest potrawa kuchni śródziemnomorskiej z pomidorów, kabaczków, bakłażanów, papryki (niekiedy z mięsem), w oliwie, z czosnkiem i innymi
 • Co znaczy Ratiolegis Co to jest <łac.> praw. uzasadnienie ustawy
 • Co znaczy Ratler Co to jest m) mały pies pokojowy z grupy pinczerów, o wyłupiastych, okrągłych oczach i krótkiej, gładkiej, ciemnej sierści ? ratlerek
 • Co znaczy Ratrak Co to jest m) pojazd na gąsienicach używany do ubijania śniegu na trasach zjazdowych
 • Co znaczy Ratyfikacja Co to jest zatwierdzenie umowy międzynarodowej przez właściwy organ państwowy: ratyfikacja traktatu, układu pokojowego ? ratyfikacyjny: dokument
 • Co znaczy Rausz Co to jest m) oszołomienie, odurzenie, podniecenie wywołane alkoholem, zwykle lekkie: być na rauszu, ogarnął go rausz
 • Co znaczy Raut Co to jest m) uroczyste, oficjalne przyjęcie, zwykle wieczorne, bez tańców: iść na raut do ambasady
 • Co znaczy Ravioli Co to jest ndm) uszka, pierożki nadziewane mięsem: ravioli z sosem pomidorowym
 • Co znaczy Re Co to jest pierwszy człon wyrazów złożonych, mający znaczenie: 1. znów, powtórnie, ponownie, na nowo: reedycja; 2. przeciwnie, w przeciwnym kierunku
 • Co znaczy Readaptacja Co to jest 1. ponowne przystosowanie osoby chorej do czynnego, samodzielnego życia w społeczeństwie i do pracy zawodowej
 • Co znaczy Readmisja Co to jest przyjmowanie, wprowadzanie kogoś> odsyłanie osób ubiegających się o azyl w jakimś państwie do państwa, z którego bezpośrednio przybyły
 • Co znaczy Reagować Co to jest działaniem na działanie, od agir działać (z łac. ago)> 1. odpowiadać na coś; dawać do poznania, że się coś dostrzega; 2. biol. odpowiadać
 • Co znaczy Reakcjonista Co to jest m) osoba o poglądach ultrakonserwatywnych, uznawanych za wsteczne ? reakcja, reakcyjność, reakcyjny
 • Co znaczy Reaktywacja Co to jest ćwiczeń gimnastycznych, umożliwiających osobom niepełnosprawnym swobodniejsze poruszanie się i wyuczenie zawodu
 • Co znaczy Reaktywować Co to jest pobudzić do działania, wznowić działalność, funkcjonowanie czegoś
 • Co znaczy Realia Co to jest konkretna rzeczywistość, w której się żyje: polskie realia, realia życia codziennego ? realność, realny, realistyczny
 • Co znaczy Realistyczny Co to jest się w poglądach, w zamierzeniach, w działaniu z rzeczywistością, faktami, oparty na trzeźwym sądzie; 2. realizm w sztuce, literaturze
 • Co znaczy Realizacja Co to jest czegoś, wprowadzanie czegoś w życie: realizacja marzeń, zamierzeń, planów, plan trudny do realizacji, brać udział w realizacji czegoś
 • Co znaczy Realizować Co to jest realizować co, realizować marzenia, realizować plan; 2. ekon. spieniężać, zamieniać papiery wartościowe, majątek na gotówkę
 • Co znaczy Realność Co to jest faktycznym; prawdziwość, rzeczywistość: realność postanowień ? realia, realista, realistyczny, realizm, realnieć, realny
 • Co znaczy Realny Co to jest réel, od łac. res rzecz> 1. rzeczywisty, prawdziwy, konkretny, faktyczny; ekon. wartość realna wartość rzeczywista, prawdziwa; jęz. realne
 • Co znaczy Realpolitik Co to jest biorąca pod uwagę rzeczywisty stosunek sił, wykluczająca wpływ czynników ideowych lub moralnych na decyzje polityczne
 • Co znaczy Reanimacja Co to jest przywracanie do życia kogoś, kto jest w stanie śmierci klinicznej przez stosowanie zabiegów pobudzających czynność serca, układ krążenia i
 • Co znaczy Reasekuracja Co to jest zabezpieczenie> ekon. ubezpieczenie się towarzystwa asekuracyjnego w innym towarzystwie asekuracyjnym, które pobierając składki
 • Co znaczy Rebelia Co to jest ż) rewolta, bunt, zbrojny opór wobec władzy, powstanie: wszcząć, wywołać rebelię ? rebeliancki, rebeliant
 • Co znaczy Rebus Co to jest quae geruntur, tytułu paszkwili-łamigłówek> zagadka przedstawiona w formie liter i rysunków: układać, rozwiązywać rebusy; pot. coś trudnego
 • Co znaczy Recenzja Co to jest publikowane w prasie omówienie i ocena utworu literackiego, sztuki teatralnej, wystawy, koncertu itp.: recenzja z koncertu, recenzja
 • Co znaczy Recenzować Co to jest pisać, wygłaszać recenzję czegoś; opiniować
 • Co znaczy Recepcja Co to jest biuro lub miejsce w hotelu, w którym odbywa się przyjmowanie gości: recepcja hotelowa, pracować w recepcji ? recepcjonista, recepcjonistka
 • Co znaczy Receptory Co to jest récepteur> biol. zakończenia włókien nerwowych, np. w skórze, lub wyspecjalizowane komórki zmysłowe odbierające ściśle określone bodźce
 • Co znaczy Recesja Co to jest łac. recessio> 1. wycofywanie się czegoś, ustępowanie: recesja tendencji figuratywnych w malarstwie; 2. ekonom. faza w rozwoju
 • Co znaczy Recital Co to jest réciter, z łac. recito> występ publiczny artysty śpiewającego lub grającego solo: recital fortepianowy, śpiewaczy, wystąpić z recitalem
 • Co znaczy Recydywa Co to jest łac. recidivus ponawiający się> 1. med. nawrót choroby; 2. praw. ponowne popełnienie przestępstwa ? recydywista
 • Co znaczy Recydywista Co to jest m) osoba popełniająca po raz drugi lub kolejny takie samo przestępstwo jak to, za które już była karana ? recydywa
 • Co znaczy Recykling Co to jest m) wykorzystanie odpadów technologicznych i surowców wtórnych w przemyśle
 • Co znaczy Recytacja Co to jest artystyczne wygłoszenie wiersza, deklamacja ? recytator, recytatorka, recytować co, wyrecytować, zarecytować
 • Co znaczy Recytować Co to jest 1. deklamować; 2. mówić coś jednym tchem, szybko, monotonnie
 • Co znaczy Redakcja Co to jest zebrany, zgromadzony> 1. przygotowanie tekstu do druku: redakcja pierwsza, druga, ostateczna; 2. tekst po opracowaniu; wersja, wariant
 • Co znaczy Redivivus Co to jest ndm) <łac.> zmartwychwstały, odrodzony
 • Co znaczy Redresja Co to jest lub seria zabiegów ortopedycznych wykonywanych w celu przywrócenia ruchomości stawów w przypadkach zniekształceń wrodzonych lub nabytych
 • Co znaczy Redukować Co to jest odprowadzam> 1. ograniczać, zmniejszać; redukować biegi w samochodzie: zmieniać biegi z wyższych na niższe; 2. dokonywać redukcji
 • Co znaczy Redundancja Co to jest redundantia powódź, nadmiar (zwłaszcza wody)> inform. zwiększenie liczby symboli (np. wyrazów) w komunikacie bez zwiększenia jakości
 • Co znaczy Reduplikacja Co to jest ż) <łac. reduplicatio> podwojenie, powtórzenie
 • Co znaczy Reduta Co to jest ż) 1. daw. bal maskowy: chodzić na reduty; 2. wojsk. umocnienie ziemne terenu: obrona reduty
 • Co znaczy Redyk Co to jest z owcami na inne pastwiska, z rum. ridicá zabierać, wynosić> wiosenne wypędzanie owiec na pastwiska górskie i jesienny powrót owiec z
 • Co znaczy Reedukacja Co to jest wychowywanie młodocianego przestępcy po odbyciu kary; 3. ćwiczenia pomagające w przywróceniu sprawności fizycznej chorym i rekonwalescentom
 • Co znaczy Refektarz Co to jest m) <łac. refectorium, od łac. refector odnowiciel, restaurator> sala jadalna w klasztorze lub seminarium duchownym
 • Co znaczy Referencje Co to jest référence lp> opinia, zaświadczenie o pracowniku, który zmienia pracę: dać, wystawić komu dobre referencje, złożyć, przedstawić referencje
 • Co znaczy Referendum Co to jest głosowanie powszechne, w którym obywatele mający prawa wyborcze wypowiadają się na temat propozycji zgłoszonej przez władzę wykonawczą
 • Co znaczy Referować Co to jest łac. re-fero> przedstawiać komuś jakąś sprawę, zdawać sprawozdanie z czegoś, przedstawić coś w postaci referatu
 • Co znaczy Refleks Co to jest powrotny (morza, słońca, odgiętej gałęzi itp.)> 1. odruch, szybka zdolność kojarzenia, reagowania na coś: mieć dobry, zwolniony refleks; 2
 • Co znaczy Regularność Co to jest 1. prawidłowość; symetryczność, proporcjonalność; 2. miarowość, systematyczność, jednostajność
 • Co znaczy Reklamować Co to jest 1. propagować, zachwalać coś; 2. robić komuś, czemuś reklamę, chwalić kogoś, coś; 3. zgłaszać reklamację w sprawie czegoś
 • Co znaczy Refleksja Co to jest zastanowienia się; 3. filoz. zwrócenie się podmiotu myślącego ku własnej aktywności, powiązane z odwróceniem myśli od przedmiotów
 • Co znaczy Refleksyjny Co to jest refleksji, do zastanawiania się; 2. refleksje na jakiś temat; 3. rzad. odbijający fale świetlne i dźwiękowe
 • Co znaczy Reflektant Co to jest ubiegająca się, starająca się o coś, zwykle o pracę lub kupno czegoś: szukać reflektanta na kupno samochodu> reflektować na co
 • Co znaczy Reflektować Co to jest reflecto animum (ad aliquid) zwracam umysł (myśl) ku czemuś> 1. mieć ochotę na coś; 2. przywoływać kogoś do rozwagi, opamiętania
 • Co znaczy Reforma Co to jest zmiana w jakiejś sferze życia społecznego dla ulepszenia istniejącego stanu rzeczy; wprowadzenie takiej zmiany: reforma rolna, głęboka
 • Co znaczy Reformacja Co to jest przekształcenie> hist. ruch religijno-społeczny w Europie w XVI w.; doprowadził m.in. do rozłamu w Kościele kat. i wydzielenia się
 • Co znaczy Reformator Co to jest m) 1. osoba przeprowadzająca reformy; 2. inicjator reformy, reform
 • Co znaczy Reformować Co to jest wprowadzać reformy, zmiany, ulepszenia
 • Co znaczy Refować Co to jest zmniejszać powierzchnię żagla przez częściowe zwijanie go lub składanie, stosowane podczas zbyt silnego wiatru
 • Co znaczy Refren Co to jest słów lub kilku wersów, melodii na końcu każdej zwrotki piosenki: śpiewać, nucić refren> refrenista, refrenowy; 2. pot. coś, co się powtarza
 • Co znaczy Refundacja Co to jest ż) <łac. refundere wlewać na powrót> zwrot poniesionych kosztów ? refundować, zrefundować
 • Co znaczy Refutacja Co to jest argumentów strony przeciwnej: refutacja argumentów, rozumowania, tezy; odparcie, odrzucenie zarzutów ? refutować co, refutowanie
 • Co znaczy Regalia Co to jest lm) <łac., lm od regalis królewski> symbole, oznaki władzy królewskiej, np. korona, berło, jabłko: regalia polskie
 • Co znaczy Regał Co to jest z półek, zwykle na książki, czasem na towary: regały biblioteczne, regały na książki, umieścić coś na regale
 • Co znaczy Regaty Co to jest wyścigu łodzi w Wenecji, z wł. regate lm, od weneckiego regata (wł. recata, od recare przynieść, doręczyć, chodzi o wręczenie wyzwania na
 • Co znaczy Regencja Co to jest jednej osoby lub grupy sprawowane podczas małoletniości, choroby lub dłuższej nieobecności monarchy ? regencyjny, regent
 • Co znaczy Regeneracja Co to jest przywracanie starym przedmiotom utraconych właściwości, odnawianie: regeneracja opon, skór, mebli ? regenerator; 2. powrót do sił
 • Co znaczy Reggae Co to jest styl muzyki powstały pod koniec lat sześćdziesiątych XX w. z połączenia dawnej muzyki jamajskiej i amerykańskiej z muzyką soulową i bluesem
 • Co znaczy Regionalistyka Co to jest ż) <łac. regionalis regionalny> 1. wiadomości o regionie; 2. badanie możliwości rozwojowych regionu
 • Co znaczy Regionalizm Co to jest dbałość władz o wybrane regiony kraju lub popieranie rozwoju pewnego regionu ? regionalista; 2. kult. cechy i elementy charakterystyczne
 • Co znaczy Reglamentacja Co to jest brakami na rynku ograniczenie lub regulowanie kupna i sprzedaży pewnych towarów, usług w określonych ilościach: towary podlegające
 • Co znaczy Reglamentować Co to jest réglementer, od réglement, od régler regulować, od r?gle reguła, z łac. regula> regulować kupno, sprzedaż i produkcję niektórych artykułów
 • Co znaczy Raglan Reglan Co to jest lord, który wprowadził taki krój płaszcza> fason płaszcza, sukni, bluzki ze szwem, który przebiega wzdłuż ramienia i rękawa; 2. płaszcz
 • Co znaczy Regres Co to jest odejście> cofanie się w rozwoju, powrót do dawnego stanu: regres gospodarczy, kulturalny, ulec regresowi ? regresyjny, regresywny
 • Co znaczy Regresja Co to jest regressio odejście, odwrót> 1. biol. zmiany zachodzące w procesie rozwojowym jakiegoś organizmu, polegające na redukcji na rządów i
 • Co znaczy Regulacja Co to jest od regulate regulować> 1. porządkowanie wg ustalonych reguł: regulacje płac.; 2. regulacja rzeki; 3. płacenie ustalonych rachunków
 • Co znaczy Regulamin Co to jest daw. regulament, z wł. regulamento regulamin> zbiór przepisów określających reguły postępowania: regulamin studiów, pracy, egzaminów
 • Co znaczy Regularny Co to jest reguła> 1. prawidłowy, wykonany według określonych reguł, zasad; 2. kształty podobne do figur geometrycznych; kształtny, foremny
 • Co znaczy Regulować Co to jest reguła> 1. przeprowadzać regulację, ujmować w normy, przepisy; porządkować, normować; regulować rachunek, należność płacić rachunek
 • Co znaczy Reguła Co to jest sprawdzające się w większości wypadków: ostra, surowa, ścisła reguła, reguły moralne, odstąpić od reguły, trzymać się reguł, reguła
 • Co znaczy Rehabilitacja Co to jest réhabiliter> 1. przywrócenie komuś dobrego imienia, oczyszczenie z nieprawdziwych zarzutów, przywrócenie utraconych praw ? zrehabilitować
 • Co znaczy Rehabilitować Co to jest réhabiliter, od habiliter, od habile, z łac. habilis należyty, stosowny; sprawny> 1. przywrócić komuś szacunek, uznanie; 2. med
 • Co znaczy Reifikacja Co to jest fikacja (wyabstrahowane z weryfikacja itp.) od łac. -ficatio w wyrazach złożonych> filoz. przekształcenie w rzecz, urzeczowienie
 • Co znaczy Reinkarnacja Co to jest ż) w niektórych wierzeniach wschodnich wcielenie duszy po śmierci w inne ciało, w inną istotę, wędrówka dusz, metempsychoza
 • Co znaczy Reisefieber Co to jest m) pot. zdenerwowanie, podniecenie przed podróżą
 • Co znaczy Reizm Co to jest filozoficzny T. Kotarbińskiego, głoszący istnienie tylko rzeczy (konkrety), negujący samodzielne istnienie zdarzeń, stosunków, właściwości
 • Co znaczy Rejestr Co to jest Register> 1. katalog, spis, wykaz czego: rejestr nazwisk, prowadzić rejestr handlowy; 2. muz. a) część skali dźwiękowej głosu lub
 • Co znaczy Rejestracja Co to jest listę, zgłoszenie czegoś do rejestru; zarejestrowanie: dokładna rejestracja, rejestracja bezrobotnych, poborowych, przeprowadzić
 • Co znaczy Rejestrować Co to jest wpisywać w rejestr; spisywać, notować, zapisywać; 2. utrwalać, notować przebieg, stan czegoś, zapisywać wyniki badań ? rejestracja
 • Co znaczy Rejonizacja Co to jest rejony (dzielnice); 2. planowe rozmieszczenie instytucji, zakładów, fabryk, a także określonych gatunków, odmian roślin lub zwierząt w
 • Co znaczy Rejonizować Co to jest dzielić na rejony, wyodrębniać pewne rejony; 2. umieszczać, rozmieszczać coś (np. instytucje, fabryki, odmiany roślin, zwierząt) w
 • Co znaczy Rejs Co to jest wykonującego jakieś zadanie: rejs ćwiczebny, turystyczny, trasa rejsu, odbywać rejs, ruszyć, wyruszyć w rejs ? rejsowy
 • Co znaczy Rejterada Co to jest dalszej obrony (po cofnięciu się), z wł. ritirata odwrót> 1. żart. ucieczka; 2. przest. cofanie się wojska; odwrót
 • Co znaczy Rejterować Co to jest żart. wycofywać się, uciekać; przest o wojsku być w odwrocie: rejterować przed wrogiem> rejterada: rozpaczliwa, haniebna rejterada, ratować
 • Co znaczy Rejwach Co to jest m) zamieszanie, hałas, harmider, rozgardiasz, chaos, tumult: nieopisany, straszliwy rejwach, narobić rejwachu, powstał rejwach
 • Co znaczy Rekamiera Co to jest przedstawionej na szezlongu na obrazie J.L. Davida> charakterystyczny mebel empirowy, szezlong z dwoma wysokimi oparciami wzdłuż krótszych
 • Co znaczy Rekapitulacja Co to jest recapitulatio (u św. Augustyna)> streszczenie czegoś, zwięzłe powtórzenie: rekapitulacja wykładu, dyskusji ? rekapitulować co
 • Co znaczy Rekcja Co to jest jęz. rodzaj powiązania składniowego wyrazów, polegającego na tym, że wyraz nadrzędny wymaga ściśle określonej formy wyrazu określającego
 • Co znaczy Rekin Co to jest morska, osiągająca znaczne rozmiary, o charakterystycznym ostrym pysku; niektóre gatunki są niebezpieczne dla człowieka: rekin ludojad; 2
 • Co znaczy Reklama Co to jest się, od łac. reclamo odwołuję, głośno protestuję> jęz. rodzaj tekstu o funkcji nakłaniającej, wypowiedź, której celem jest zachwalanie
 • Co znaczy Reklamacja Co to jest reclamatio odwoływanie, głośny protest> rodzaj zażalenia składanego przez klienta w ramach przysługujących mu praw; odwołanie się do
 • Co znaczy Reklamówka Co to jest odwołuję, głośno protestuję> 1. krótki film reklamowy; 2. ogłoszenie, prospekt, ulotka lub inny druk o charakterze reklamowym; 3. torba
 • Co znaczy Rekognicja Co to jest ż) <łac. recognitio rozpoznanie> daw. a) potwierdzenie tożsamości jakiejś osoby lub rzeczy; b) stwierdzenie prawdziwości dokumentu
 • Co znaczy Rekolekcje Co to jest umysłowe), od łac. re-collectus ponownie zebrany> w Kościele kat. zespół praktyk religijnych odbywanych w celu skupienia wewnętrznego i
 • Co znaczy Rekomendować Co to jest komu pozytywną, pochlebną ocenę, polecać kogo lub co komu, zachwalać: rekomendować kandydata na posła ? zarekomendować, rekomendowany
 • Co znaczy Rekompensata Co to jest się komuś za oddaną usługę; wynagrodzenie za poniesione straty, wyrównanie szkód: dać rekompensatę za krzywdę, dostać, otrzymać coś tytułem
 • Co znaczy Rekompensować Co to jest dawać odszkodowanie, wyrównywać straty, wynagradzać krzywdy
 • Co znaczy Rekoncyliacja Co to jest ż) <łac. reconciliatio ponowne zjednoczenie> dawn. pojednanie się, pogodzenie się skłóconych osób
 • Co znaczy Rekonesans Co to jest rozpoznania czegoś, np. w wojsku rozpoznawanie terenu i sił wroga: wysłać oddział na rekonesans; 2. wstępne badania czegoś: przeprowadzić
 • Co znaczy Remake Co to jest m; ndm) nowa wersja dawnego filmu, powtórna realizacja filmu opartego na tym samym scenariuszu: nakręcić remake czegoś
 • Co znaczy Rekonstrukcja Co to jest budowa> odbudowa, odtworzenie czegoś: rekonstrukcja warszawskiej Starówki, rządu, zdarzeń ? rekonstruować
 • Co znaczy Rekonstruować Co to jest dokonywać rekonstrukcji, odtwarzać coś, przywracać czemuś dawny wygląd
 • Co znaczy Rekonwalescencja Co to jest convalescence> okres powrotu do zdrowia i odzyskiwania sił po przebytej (ciężkiej) chorobie; odzyskiwanie zdrowia: okres rekonwalescencji
 • Co znaczy Rekord Co to jest wyczyn przewyższający wszystko, co dotychczas osiągnięto: rekord świata, Europy, Polski, życiowy rekord sportowca, rekord sportowy, rekord
 • Co znaczy Rekreacja Co to jest re-creo odtwarzam, tworzę na nowo, przywracam postać pierwotną, siły itp.> wypoczynek: ośrodek rekreacji ? rekreacyjny
 • Co znaczy Rekrut Co to jest żołnierz na początku służby wojskowej, przed złożeniem przysięgi: pobór rekrutów ? rekrutacja, rekrutacyjny, rekrutować
 • Co znaczy Rekrutacja Co to jest przyjmowanie kandydatów: rekrutacja do liceum ogólnokształcącego, rekrutacja na studia, rekrutacja na jakieś stanowisko, ogłosić rekrutację
 • Co znaczy Rekrutować Co to jest z fr. (se) recruter> pochodzić, wywodzić się z jakiegoś środowiska: nasi pracownicy rekrutują się spośród absolwentów prestiżowych uczelni
 • Co znaczy Rektor Co to jest szkoły wyższej i jej senatu: rektor uniwersytetu ? rektorat: załatwić coś w rektoracie, rektorski: nagroda rektorska, toga rektorska, dzień
 • Co znaczy Rektoskopia Co to jest ż) med. badanie kiszki stolcowej za pomocą wziernika i pobieranie tkanki
 • Co znaczy Rekuza Co to jest ż) przest. odmowa ręki kobiety starającemu się o nią: dać komu rekuzę, dostać od kogo rekuzę
 • Co znaczy Rekwiem Co to jest requies) jako pierwsze słowo w formule liturgicznej: requiem aeternam dona ei (eis) Domine> w Kościele kat. rodzaj muzycznych utworów
 • Co znaczy Rekwirować Co to jest requiro wymagam> zabierać coś z nakazu władzy, zajmować co, np. majątek, samochód ? zarekwirować, zarekwirowany, rekwizycja, rekwizycyjny
 • Co znaczy Rekwizycja Co to jest od requiro> zajęcie dóbr, zabranie komuś jego własności: dokonać rekwizycji, rekwizycja żywności ? rekwizycyjny
 • Co znaczy Rekwizyt Co to jest łac. requisitus wymagany> 1. przedmiot wykorzystywany przez aktorów w teatrze, filmie, związany z akcją: rekwizyt teatralny ? rekwizytor
 • Co znaczy Relacja Co to jest o jakimś wydarzeniu, opis przebiegu jakiejś sytuacji; 2. log. stosunek zachodzący między dwoma przedmiotami, pojęciami, wielkościami itp
 • Co znaczy Relacjonizm Co to jest głoszący, że przedmiotem poznania naukowego są stosunki między rzeczami lub zjawiskami, a nie te rzeczy czy zjawiska
 • Co znaczy Relacjonować Co to jest składać relację, zdawać sprawę z czegoś, donosić, opowiadać o czymś
 • Co znaczy Relaks Co to jest odpoczynek, odprężenie fizyczne i psychiczne: pełny relaks, relaks po pracy, czas na relaks, pozwolić sobie na relaks ? relaksacja
 • Co znaczy Relaksacja Co to jest relaxatio rozluźnienie> 1. relaksowanie się za pomocą specjalnych metod, ćwiczeń; 2. biol. zwiotczenie tkanek spowodowane brakiem działania
 • Co znaczy Rentier Co to jest m) osoba utrzymująca się z odsetek od kapitału, papierów wartościowych itp. ? rentierski
 • Co znaczy Relaksować Co to jest się odpoczywać, odprężać się, zażywać relaksu ? relaks
 • Co znaczy Relatywizacja Co to jest ż) filoz. ujmowanie jakiegoś przedmiotu lub zjawiska w stosunku do innych przedmiotów lub zjawisk jako rzeczy względnej
 • Co znaczy Relatywizm Co to jest pogląd, według którego wartości logiczno-poznawcze, etyczne i estetyczne i związane z nimi normy i oceny mają charakter względny
 • Co znaczy Relatywizować Co to jest traktować coś jako rzecz względną
 • Co znaczy Relatywny Co to jest relativus> względny, warunkowy, zależny od czegoś, zdeterminowany przez coś ? relatywista, relatywistycznie, relatywizacja, relatywizm
 • Co znaczy Relegacja Co to jest ż) usunięcie, wydalenie studenta z wyższej uczelni, ucznia ze szkoły ? relegować kogo skąd, relegowany
 • Co znaczy Relewantny Co to jest rilevante> istotny, ważny, konieczny dla czegoś: jęz. cechy relewantne cechy istotne dla komunikacji językowej ? relewancja
 • Co znaczy Relief Co to jest rodzaj płaskorzeźby: relief wypukły, wklęsły; rzeźba reliefowa; 2. geogr. typ ukształtowania terenu, rzeźba terenu ? reliefowy
 • Co znaczy Religia Co to jest dotyczących powstania człowieka, ludzkości i świata; także: właściwe im obrzędy, zasady moralne i formy organizacyjne: religia
 • Co znaczy Relikt Co to jest zostawiony> 1. pozostałość z innego, dawnego okresu, przeżytek: relikty przeszłości, relikt obyczajowy; 2. biol. gatunek żyjący, należący
 • Co znaczy Relikwie Co to jest szczątki> 1. szczątki ciała świętego, przedmioty, które należały do świętego lub służyły do jego męczeńskiej śmierci, przedmioty kultu
 • Co znaczy Remanent Co to jest część (zwł. towaru), od łac. remaneo pozostaję> 1. handl. inwentaryzacja, spis towarów w sklepie: robić, przeprowadzić remanent w sklepie
 • Co znaczy Rembrandtowski Co to jest malarz hol.> związany z Rembrandtem, jego twórczością; oświetlenie rembrandtowskie mocne kontrasty światła i cienia charakterystyczne dla
 • Co znaczy Remburs Co to jest rodzaj krótkoterminowego kredytu w handlu zagranicznym udzielanego przez bank sprzedawcy (eksportera), wystawionego na nabywcę (importera
 • Co znaczy Remedium Co to jest n; odm. lm) <łac., ang. remedy> pot. środek zaradczy, lekarstwo na coś: praca jest remedium na nudę
 • Co znaczy Reminiscencja Co to jest wspomnienie, przypomnienie czegoś minionego, myśli lub skojarzenia z tym związane: reminiscencje z podróży, z lat dzieciństwa; 2
 • Co znaczy Remis Co to jest odpuszczone, wybaczone, niebrane pod uwagę> sport. wynik spotkania sportowego, w którym obie strony osiągnęły taki sam; gra
 • Co znaczy Remisja Co to jest ż) med. chwilowe ustąpienie lub zahamowanie objawów chorobowych
 • Co znaczy Remitenda Co to jest do odesłania> handl. książki wzięte w komis, których nie udało się sprzedać i zostały zwrócone nakładcy
 • Co znaczy Remitować Co to jest handl. wskazanie na wekslu osoby, której ma być wypłacona suma wekslowa
 • Co znaczy Remiza Co to jest przeznaczone na postój pojazdów, zajezdnia: remiza tramwajowa, autobusowa, parowozowa, strażacka (straży pożarnej), autobus zjechał do
 • Co znaczy Remoulade Co to jest sos na bazie majonezu z dodatkiem musztardy i ewentualnie aromatycznych ziół, cytryny, podawany do zimnych jarzyn i zimnego mięsa
 • Co znaczy Renegat Co to jest m) osoba wypierająca się własnych poglądów, zdradzająca swoją partię lub ojczyznę, odstępca, zdrajca
 • Co znaczy Renesans Co to jest odrodzenie, rozkwit: renesans operetki, mody mini, medycyny naturalnej; 2. hist. okres w historii kultury europejskiej (XIV i XVI w
 • Co znaczy Reneta Co to jest ż) odmiana jabłoni o słodkokwaśnawych owocach; owoc tej jabłoni: szara, złota reneta
 • Co znaczy Renifer Co to jest ren> zwierzę zamieszkujące obszary arktyczne, o gęstym, szarawym futrze i rozgałęzionym porożu u obu płci, zwane też karibu: zaprzęg
 • Co znaczy Renkloda Co to jest ż) odmiana śliwy o dużych, soczystych owocach; owoc tej śliwy
 • Co znaczy Renoma Co to jest rozpowszechniona pozytywna opinia o kimś, czymś, rozgłos, sława: cieszyć się renomą znakomitego skrzypka, zyskać renomę, mieć renomę
 • Co znaczy Renomowany Co to jest się uznaniem, dobrą opinią, sławą, znany z dobrej strony; wzięty: renomowana uczelnia, renomowany hotel, renomowany artysta
 • Co znaczy Renowacja Co to jest ż) odnowienie, odświeżenie czegoś, restauracja
 • Co znaczy Rentgenowski Co to jest aparat rentgenowski, promieniowanie rentgenowskie, zdjęcie rentgenowskie (od nazw. W.C. Roentgen, 1845–1923, fizyk niemiecki, odkrywca
 • Co znaczy Rentowność Co to jest ż) w działalności gospodarczej osiąganie nadwyżki przychodów nad poniesionymi kosztami; opłacalność, dochodowość, zyskowność
 • Co znaczy Renversement Co to jest figury w akrobacji polegającej na podciągnięciu samolotu do góry, zatoczeniu łuku bocznego o 180° i wyprowadzeniu samolotu z lotu nurkowego
 • Co znaczy Reński Co to jest Zach.> reńskie wino: białe, wytrawne, o szlachetnym smaku i aromacie, produkowane w winnicach położonych nad Renem: butelka reńskiego
 • Co znaczy Reo Co to jest pierwszy człon wyrazów złożonych, wskazujący na ich związek znaczeniowy z prądem, przepływem, strumieniem: reofilia
 • Co znaczy Reofilia Co to jest ż) biol. skłonność niektórych zwierząt wodnych do obierania sobie wód płynących za stałe siedlisko; prądolubność
 • Co znaczy Reparacje Co to jest wypłacane państwu przez inne państwo za wyrządzone szkody, straty: reparacje wojenne, suma reparacji, wypłacać reparacje ? reparacyjny
 • Co znaczy Repartycja Co to jest ż) podział, rozdział: repartycja dóbr, repartycja końcówek przypadkowych
 • Co znaczy Repasacja Co to jest ż) podnoszenie oczek w pończochach: punkt repasacji ? repasaczka
 • Co znaczy Repatriacja Co to jest ż) powrót obywateli państwa z deportacji (jeńców, uchodźców, przesiedleńców) do ojczyzny
 • Co znaczy Repatriant Co to jest m) osoba powracająca do kraju po długim pobycie na obczyźnie ? repatriacja, repatriacyjny, repatriancki, repatriować, repatriowanie
 • Co znaczy Repatriować Co to jest dokonywać repatriacji, przesiedlać do kraju obywateli znajdujących się poza jego granicami
 • Co znaczy Reperkusja Co to jest ż) następstwo, reakcja; oddźwięk, echo
 • Co znaczy Reperować Co to jest <łac. reparo> naprawiać uszkodzony przedmiot
 • Co znaczy Repertuar Co to jest spis, wykaz> 1. program utworów granych w określonym czasie w danym teatrze, kinie, filharmonii; 2. rodzaj ról, utworów wykonywanych przez
 • Co znaczy Repeta Co to jest ż) <łac.> pot. ponowna porcja tego samego dania, tej samej potrawy, dokładka: wziąć repetę
 • Co znaczy Repetować Co to jest re-peto powtarzam> 1. pot. pozostawać na drugi rok w tej samej klasie, na tym samym roku studiów itp.; powtarzać klasę, rok studiów; 2
 • Co znaczy Repetycja Co to jest przerobionej lekcji: urządzać repetycje z historii; 2. dodatkowe utrwalanie lub uzupełnianie wiedzy szkolnej poza szkołą u specjalisty (za
 • Co znaczy Repetytorium Co to jest ang. repetitory course> wykład stanowiący powtórzenie omówionego materiału: repetytorium z gramatyki historycznej
 • Co znaczy Replay Co to jest m) powtórne odtworzenie fragmentu nagrania z taśmy magnetofonowej lub magnetowidowej
 • Co znaczy Replika Co to jest scenicznym odpowiedź aktora na wypowiedź partnera; 2. odpowiedź na zarzuty, zwłaszcza w sądzie: błyskotliwa, cięta, złośliwa, zręczna
 • Co znaczy Replikować Co to jest występować z repliką, odpowiadać na zarzuty
 • Co znaczy Reportaż Co to jest artykułów napisanych przez dziennikarza na podstawie informacji zebranych na miejscu wydarzenia, akcji: reportaż radiowy, telewizyjny
 • Co znaczy Represje Co to jest kary: surowe, ostre, brutalne represje, grozić represjami, paść ofiarą represji, podlegać represjom, stosować wobec kogo represje
 • Co znaczy Represjonować Co to jest wobec przeciwników politycznych, środki odwetu; prześladować, szykanować; 2. pozbawiać społecznej aprobaty
 • Co znaczy Reprezentacjonizm Co to jest représentation> filoz. pogląd, według którego postrzeganie przez człowieka odbywa się za pośrednictwem idei (pojęć) będących
 • Co znaczy Reprezentacyjny Co to jest wystawny, wytworny: reprezentacyjny bankiet, reprezentacyjna dzielnica, reprezentacyjny fundusz, koszty, mężczyzna reprezentacyjny
 • Co znaczy Reprezentować Co to jest 1. działać w czyimś imieniu; 2. być przedstawicielem kogoś lub czegoś; 3. wyrażać coś
 • Co znaczy Reprint Co to jest m) nowe wydanie książki, zwykle starodruku, będące kopią oryginału, wykonane bez powtórnego składania tekstu
 • Co znaczy Reprodukcja Co to jest sztuki: reprodukcja obrazu Picassa; 2. odtwarzanie czego, pomnażanie: reprodukcja dóbr, reprodukcja prosta, rozszerzona ? reprodukować co
 • Co znaczy Reprodukować Co to jest robić reprodukcje, odbitki; odtwarzać coś
 • Co znaczy Reprymenda Co to jest łac. (culpa) reprimenda wina, za którą należy karać> nagana, bura, napomnienie: ostra reprymenda, udzielić komu reprymendy, dostać od kogo
 • Co znaczy Republika Co to jest rzecz publiczna, rzeczpospolita> państwo rządzone przez reprezentantów obywateli, wybieranych na określony czas i odpowiedzialnych wobec
 • Co znaczy Repudiacja Co to jest z łac. repudiatio odtrącenie, odmowa> ekon. a) odmowa zapłaty długów państwowych, b) odmowa przyjmowania zdewaluowanego pieniądza
 • Co znaczy Repulsja Co to jest ż) psych. wstręt, niechęć, odraza: odczuwać repulsję do kogo, czego ? repulsywny
 • Co znaczy Reputacja Co to jest za, z łac. re-puto> opinia: mieć dobrą, złą, nadszarpniętą reputację, cieszyć się dobrą reputacją, dbać o reputację, szarpać, szargać
 • Co znaczy Rerecording Co to jest z jednej albo kilku taśm filmowych, magnetofonowych lub płyt gramofonowych metodą elektryczną na inne filmy, taśmy, płyty; przegrywanie
 • Co znaczy Resekcja Co to jest operacja chirurgiczna, usunięcie chorego narządu lub jego części: dokonać resekcji nerki, przeprowadzać resekcję czego
 • Co znaczy Resentyment Co to jest m) niechęć, uraza: czuć do kogo, czego resentymenty
 • Co znaczy Resocjalizacja Co to jest skierowana na ludzi źle dostosowanych do życia w określonej zbiorowości, mająca na celu przygotowanie ich do przyjętych w danej grupie norm
 • Co znaczy Resocjalizować Co to jest przystosować kogoś do życia według przyjętych norm społecznych; dokonywać resocjalizacji
 • Co znaczy Resorpcja Co to jest od resorber> chem. biol. pochłanianie, wchłanianie czego: resorpcja wybroczyn podskórnych ? resorbować co/się, zresorbować co, resorpcyjny
 • Co znaczy Resort Co to jest sprężyna, przen. zakres kompetencji> dział administracji państwowej podległy ministrowi, obejmujący jakąś dziedzinę: resort zdrowia, szef
 • Co znaczy Respekt Co to jest szacunek, poważanie: czuć do kogo, czego wielki, głęboki respekt, czuć przed kim respekt, mieć dla kogo respekt, budzić, wzbudzać w kim
 • Co znaczy Respektować Co to jest coś przestrzegać czegoś, liczyć się z czymś: respektować prawo, zarządzenie
 • Co znaczy Respiracja Co to jest ż) <łac. respiratio> med. oddychanie, oddech
 • Co znaczy Respirator Co to jest umożliwiające oddychanie choremu, który ma kłopoty z samodzielnym oddychaniem: chory jest podłączony do respiratora, być pod respiratorem
 • Co znaczy Respondent Co to jest w ankiecie lub badaniach opinii publicznej: w badaniach ankietowych uczestniczyło tysiąc respondentów
 • Co znaczy Restrukturalizacja Co to jest strukturalizować, czynić strukturalnym> zmiana struktury gospodarczej kraju, struktury przedsiębiorstwa
 • Co znaczy Restrykcje Co to jest restrictio> ograniczenia: stosować, znieść restrykcje, surowe restrykcje, restrykcje handlowe, finansowe ? restrykcyjny: polityka
 • Co znaczy Restytucja Co to jest restitutio> przywrócenie dawnego stanu rzeczy, zwrot rzeczy zabranej bez podstaw prawnych: restytucja majątków, dóbr ? restytuować co komu
 • Co znaczy Résumé Co to jest krótkie streszczenie, podsumowanie (dyskusji, rozprawy itp
 • Co znaczy Reszka Co to jest ż) prawa strona monety z napisem informującym o jej wartości, awers (w przeciwieństwie do rewersu): orzeł czy reszka
 • Co znaczy Retardacja Co to jest opóźnienie, zwłoka> 1. biol. opóźnienie rozwoju organizmów; 2. lit. środki opóźniajace rozwój akcji utworu (np. opisy), odwlekanie
 • Co znaczy Retman Co to jest m) starszy flisak, kierujący spławem drzewa po rzekach
 • Co znaczy Retoryka Co to jest wymowy> 1. sztuka pięknego i sprawnego mówienia, krasomówstwo, nauka wymowy; zespół zasad kształtowania wypowiedzi używanych przez mówcę w
 • Co znaczy Retro Co to jest ndm) moda nawiązująca do przeszłości: film retro
 • Co znaczy Retrospekcja Co to jest wcześniejszych stadiów zjawiska, przywoływanie wspomnień; odtwarzanie w pamięci wcześniejszych przeżyć: dokonać retrospekcji; 2. w
 • Co znaczy Retrospektywa Co to jest przegląd obejmujące dotychczasowe dokonania artystyczne twórcy, np. malarza, reżysera, w porządku chronologicznym: retrospektywa czyjegoś
 • Co znaczy Retusz Co to jest lub usterek wprowadzona do ubioru, rysunku, fotografii: retusz fotografii, zdjęcie z retuszem, zrobić, wykonać retusz czegoś ? retuszer
 • Co znaczy Reumato Co to jest chorobliwy wyciek, katar> pierwszy człon wyrazów złożonych, wskazujący na ich związek znaczeniowy z reumatyzmem: reumatologia
 • Co znaczy Reumatologia Co to jest nauka> 1. dział medycyny zajmujący się chorobami gośćcowymi (reumatycznymi), ich klasyfikacją, etiologią, rozpoznawaniem, leczeniem oraz
 • Co znaczy Reumatyzm Co to jest rheumatismós, od rheumatízomai cierpię na (chorobliwy) wyciek> med. choroba reumatyczna występująca w wielu typach i odmianach schorzeń
 • Co znaczy Rewaloryzacja Co to jest przywracanie dawnej wartości nabywczej pieniądza w przypadku inflacji, co w praktyce zwykle oznacza wzrost, np. pensji, emerytur, o sumę
 • Co znaczy Rewanż Co to jest odwzajemnienie się za coś czymś podobnym, czasem odwet: dać komu rewanż za co, wziąć na kim rewanż ? rewanżować się, zrewanżować się
 • Co znaczy Rewanżować Co to jest się odwzajemniać się, odpłacać się, odwdzięczać się
 • Co znaczy Rewelacja Co to jest revelatio> coś nadzwyczajnego, wyjątkowego, niezwykłego; objawienie, odkrycie: rewelacja literacka sezonu, rewelacja naukowa, stać się
 • Co znaczy Rewers Co to jest reversus odwrócony> 1. odwrotna strona monety, medalu, przeciwieństwo awersu ? rewersowy; 2. dokument będący pokwitowaniem otrzymanych
 • Co znaczy Rewia Co to jest składający się z krótkich, zabawnych scenek i numerów estradowych (skeczów, monologów, piosenek, tańców) o bogatej oprawie scenograficznej
 • Co znaczy Rewidować Co to jest przeprowadzać rewizję pomieszczeń, osób itp.: rewidować kogo, komu co, rewidować więźniów, mieszkanie
 • Co znaczy Rewindykować Co to jest revindizieren, fr. revendiquer> domagać się prawnie zwrotu własności, odzyskiwać utraconą własność: rewindykować mienie ? rewindykacja
 • Co znaczy Rewir Co to jest podlegający opiece leśniczego; rejon łowiecki; 2. pewna liczba stolików obsługiwana przez jednego kelnera; 3. szpital w hitlerowskich
 • Co znaczy Rewitalizacja Co to jest ż) med. odnowienie ludziom starszym sprawności fizycznej, sił witalnych
 • Co znaczy Rewizja Co to jest révision, z p.-łac. revisio ponowne widzenie> 1. przeszukiwanie czegoś: człowieka, mieszkania, pomieszczeń w poszukiwaniu dowodów
 • Co znaczy Rewizor Co to jest m) 1. urzędnik dokonujący kontroli; kontroler; 2. daw. pisarz prowadzący kontrolę dochodów majątku ziemskiego
 • Co znaczy Rewizyta Co to jest ż) odwzajemnienie złożonej wizyty
 • Co znaczy Rewizytować Co to jest odwzajemniać się złożeniem wizyty; udawać się dokądś z rewizytą
 • Co znaczy Rewolta Co to jest wł. rivolta> powstanie przeciw ustanowionej władzy, bunt, rozruchy: wybuchła krwawa rewolta, doszło do rewolty, zlikwidowano, stłumiono
 • Co znaczy Rewolucja Co to jest obrót wkoło> 1. zbrojne powstanie przeciwko władzy, którego celem jest przewrót polityczny w państwie: rewolucja francuska, październikowa
 • Co znaczy Rewolucjonizm Co to jest m) dążenie do rewolucyjnej zmiany systemu politycznego rządów lub ustroju społecznego; rewolucyjność
 • Co znaczy Rewolucjonizować Co to jest 1. pobudzać do rewolucji, szerzyć idee rewolucji; 2. zmieniać coś radykalnie, gruntownie
 • Co znaczy Rewolwer Co to jest revolvo obracam ponownie> broń palna do strzelania na bliską odległość, z magazynkiem w kształcie obracającego się bębenka: rewolwer
 • Co znaczy Rezeda Co to jest powściągam chorobę> roślina zielna o małych białych lub żółtych kwiatach mocno pachnących, zebranych w gęste grona, rosnąca w krajach
 • Co znaczy Rezerwacja Co to jest wcześniejsze zamówienie czegoś, np. miejsca w hotelu, w samolocie: rezerwacja biletu na samolot, dokonać rezerwacji ? rezerwować co
 • Co znaczy Rezerwat Co to jest zachowany> 1. teren mający wyjątkowe właściwości przyrodnicze lub krajoznawcze, podlegający szczególnej ochronie w celu zachowania go w
 • Co znaczy Rezerwować Co to jest zachowuję> 1. zachowywać coś w rezerwie; 2. zastrzegać, zapewniać sobie prawo do czegoś, możność korzystania z czegoś
 • Co znaczy Rezerwuar Co to jest wody lub gazu, w którym substancja jest gromadzona i magazynowana: szklany, plastykowy rezerwuar, rezerwuar na wodę, do wody
 • Co znaczy Rezolucja Co to jest resolutio> uchwała, deklaracja podjęta przez zgromadzenie, komitet, zjazd w wyniku obrad: podjąć, przyjąć rezolucję, uchwalić, ogłosić
 • Co znaczy Rezolutny Co to jest zdecydowany, śmiały> pewny siebie, śmiały, bystro reagujący, umiejący sobie dobrze radzić w każdej sytuacji: rezolutna odpowiedź, mina
 • Co znaczy Rezon Co to jest m) przest. pewność siebie, swoboda: nie tracić rezonu, nabrać rezonu, mieć rezon, stracić rezon
 • Co znaczy Rezonans Co to jest rezonansowy
 • Co znaczy Rezonansowy Co to jest rezonansu; muz. pudło rezonansowe część instrumentu muzycznego w kształcie odpowiednio wymodelowanej skrzynki, w której wskutek rezonansu
 • Co znaczy Rezonować Co to jest nadmierną pewnością siebie, moralizować, pouczać innych: X rezonuje na każdy temat ? rezoner, rezonerski, rezonerstwo, rezonerowanie
 • Co znaczy Rezultat Co to jest wynik, skutek, konsekwencja działania; także: następstwo zaniedbania czegoś, braku odpowiedniego działania, często w wyrażeniu: w
 • Co znaczy Rezurekcja Co to jest mortuis) powstanie z martwych> zmartwychwstanie; w Kościele kat. nabożeństwo wielkanocne z procesją ? rezurekcyjny: msza, procesja
 • Co znaczy Rezydencja Co to jest państwowego, magnata, monarchy: rezydencja prezydenta, rezydencja królewska, papieska, letnia, zimowa
 • Co znaczy Rezydentura Co to jest kierowniczy, np. agentura obcego wywiadu w jakimś państwie; 2. daw. a) godność, urząd rezydenta; b) siedziba tego urzędu
 • Co znaczy Rezygnacja Co to jest czegoś, odstąpienie od czegoś, zaniechanie czegoś; ustąpienie; 2. pogodzenie się z sytuacją, której nie można zmienić, uczucie
 • Co znaczy Rezygnować Co to jest zrzekać się czegoś dobrowolnie, odstępować od czegoś: rezygnować z czego
 • Co znaczy Reżym Reżim Co to jest kierownictwo> 1. system rządów ze stosowaniem przymusu, przemocy, ucisku wobec ludności; rząd, zwłaszcza bezprawny lub nieuznawany
 • Co znaczy Ricercar Co to jest instrumentalny na lutnię i organy, tworzony w XVI–XVIII w. techniką imitacyjną, polegającą na powtarzaniu pewnego fragmentu melodycznego
 • Co znaczy Richelieu Co to jest biały haft o dzierganych, ażurowych motywach wypełnionych słupkami, pajączkami
 • Co znaczy Riesling Co to jest m) białe wytrawne wino wytwarzane w Alzacji i Nadrenii
 • Co znaczy Riksza Co to jest rikisia> japoński dwukołowy lekki pojazd ciągnięty przez człowieka, pełniący taką funkcję jak taksówka ? rikszarz
 • Co znaczy Ring Co to jest trzema linami, na której rozgrywane są mecze bokserskie: wejść na ring ? ringowy: walka ringowa, sędzia ringowy
 • Co znaczy Riposta Co to jest cięta, dowcipna, trafna odpowiedź: błyskawiczna riposta, odpowiedzieć ripostą, X jest mistrzem riposty ? ripostować komu; 2. sport. w
 • Co znaczy Ripostować Co to jest odpowiadać trafnie i szybko; dawać ripostę
 • Co znaczy Risotto Co to jest lekko zabarwiona dzięki podsmażeniu surowego ryżu na oliwie i gotowaniu go w rosole, z dodatkiem jarzyn, parmezanu
 • Co znaczy Robinsonada Co to jest D. Defoe Przygody Robinsona Crusoe> 1. podróż, wędrówka w poszukiwaniu przygód; 2. życie w warunkach prymitywnych, trudnych, pełne przygód
 • Co znaczy Robot Co to jest od robota> 1. maszyna o postaci ludzkiej, zdolna do poruszania się, mówienia i działania; 2. maszyna automatyczna wyposażona w pamięć i
 • Co znaczy Opera Rock Co to jest ż) sceniczny utwór muzyczny, oparty na muzyce rockowej
 • Co znaczy Rodał Co to jest papieru> rel. pergaminowy zwój nawinięty na dwa wałki, zawierający tekst Tory napisany w języku hebrajskim, przechowywany w synagodze
 • Co znaczy Rodeo Co to jest okazji oznaczania bydła, połączone z popisami zręcznościowymi kowbojów w ujeżdżaniu dzikich koni, chwytaniu na lasso młodych byczków itp
 • Co znaczy Rodzynki Co to jest raisin sec suche winogrono> 1. suszone owoce winogron: babka z rodzynkami, rodzynki w czekoladzie; 2. rodzynek (m) jedyny mężczyzna w
 • Co znaczy Rojalizm Co to jest m) przywiązanie do monarchii ? rojalista, rojalistyczny
 • Co znaczy Rojsty Co to jest lm) miejsca podmokłe, bagniste, pokryte mchem i porośnięte krzakami, bagniska, mokradła
 • Co znaczy Rokfor Co to jest m) owczy ser pleśniowy o ostrym smaku
 • Co znaczy Rokoko Co to jest zwłaszcza w architekturze, panujący w XVIII w., charakteryzujący się lekkością i dekoracyjnością form, płynnością linii oraz motywami
 • Co znaczy Rokosz Co to jest m) hist. w dawnej Polsce zbrojne wystąpienie szlachty przeciw królowi w obronie swobód i przywilejów ? rokoszowy
 • Co znaczy Rokpol Co to jest m) gatunek owczego sera, produkowany w Polsce na wzór rokforu
 • Co znaczy Rolada Co to jest zwiniętego w rulon mięsa (z dodatkiem przypraw, słoniny, ogórków, grzybów, papryki); 2. zwinięte w rulon ciasto (z nadzieniem kremowym
 • Co znaczy Roleta Co to jest ż) zasłona okna zamocowana na wałku, podnoszona i spuszczana za pomocą mechanizmu bloczkowego
 • Co znaczy Rolmops Co to jest m) marynowany filet ze śledzia zwinięty w rulonik, wewnątrz którego znajdują się pokrojone cebula i ogórek
 • Co znaczy Romadur Co to jest m) miękki ser dojrzewający o łagodnym smaku, na którego powierzchni znajduje się szarożółta lub czerwonawa pleśń
 • Co znaczy Rubikon Co to jest rzeki w płn. Włoszech, którą Cezar przeszedł z legionami, dając początek wojnie domowej> przekroczyć, przejść Rubikon zrobić decydujący
 • Co znaczy Romanca Co to jest lit. utwór epicko-liryczny opiewający historycznych i legendarnych bohaterów narodowych, popularny w Hiszpanii głównie w XV i XVI w.; 2
 • Co znaczy Romanistyka Co to jest językach, kulturze i literaturze krajów romańskich, czyli dotycząca tego, co rumuńskie, włoskie, francuskie, hiszpańskie, portugalskie
 • Co znaczy Romanizm Co to jest rzymski> 1. jęz. wyraz, zwrot, konstrukcja składniowa, przejęte z języków romańskich lub na nich wzorowane; 2. szt. a) sztuka romańska
 • Co znaczy Romans Co to jest utwór o fabule przygodowej, miłosnej, pisany prozą lub wierszem: romans rycerski, dworski; 2. typ powieści fabularnej: literatura romansowa
 • Co znaczy Romansować Co to jest mieć z kimś romans; flirtować
 • Co znaczy Romantyczny Co to jest romantisch> 1. odnoszący się do Romantyzmu – prądu umysłowego w XVIII i XIX w.; 2. odznaczający się romantyzmem, skłonnością do marzeń
 • Co znaczy Rytualista Co to jest m) zwolennik zachowywania w kościele nakazanych przepisami obrządków, obowiązującej liturgii
 • Co znaczy Romantyk Co to jest romantyzmu; artysta, w którego twórczości znajdują odbicie idee romantyzmu; 2. człowiek o usposobieniu romantycznym, poetycznym; idealista
 • Co znaczy Romantyka Co to jest ż) tajemniczy urok, niezwykłość, fantastyczność, poetyczność, malowniczość
 • Co znaczy Romantyzm Co to jest kulturze i literaturze końca XVIII w. i pierwszej połowie XIX w., nawiązywał do haseł wolnościowych rewolucji francuskiej (1794), cechował
 • Co znaczy Romański Co to jest rzymski> 1. powstały na gruncie starożytnej kultury rzymskiej; języki romańskie języki wywodzące się z łaciny ludowej, m.in. rumuński
 • Co znaczy Rondo Co to jest łac. rotundus> 1. plac w kształcie koła, od którego odchodzą promieniście ulice lub drogi: przejeżdżać przez rondo, ustąpić pierwszeństwa
 • Co znaczy Roraty Co to jest antyfony we mszy adwentowej: Rorate coeli desuper…> w Kościele kat. adwentowa msza odprawiana wcześnie rano ku czci Marii
 • Co znaczy Rorschach Co to jest psychiatra szwajcarski> test, metoda Rorschacha test psychologiczny do badania osobowości, polegający na analizie treści skojarzeń
 • Co znaczy Rostbef Co to jest m) 1. mięso z lędźwiowej części wołu; 2. pieczeń z tego mięsa
 • Co znaczy Roszada Co to jest szachach, z fr. roc, hiszp. roque, z ar.-pers. rokh słoń bojowy> w grze w szachy jednoczesny ruch króla i wieży
 • Co znaczy Rotacja Co to jest ruch okrężny> 1. ruch obrotowy ciała wokół własnej osi; 2. krążenie wokół czegoś; 3. przesunięcia pracowników na inne stanowiska: rotacja
 • Co znaczy Rotacyjny Co to jest wirujący, ruchomy; poligr. maszyna rotacyjna maszyna drukarska, w której zadrukowywany papier przesuwa się między dwoma obracającymi się
 • Co znaczy Rotunda Co to jest ż) <łac. rotundus okrągły> budowla na planie koła, kryta zwykle kopułą ? rotundowy
 • Co znaczy Rosarium Rozarium Co to jest n; odm. w lm) <łac. rosarium> ogród różany
 • Co znaczy Rozeta Co to jest motyw ornamentacyjny o układzie koncentrycznym, w kształcie stylizowanego rozwiniętego kwiatu (pierwotnie róży), b) koliste witrażowe okno
 • Co znaczy Rozhowory Co to jest lm) rozmowy, pogawędki, pogaduszki: uciszyć rozhowory
 • Co znaczy Rozmaryn Co to jest wiecznie zielony krzew rosnący w krajach śródziemnomorskich, o drobnych białych lub niebieskawych kwiatach i aromatycznych liściach
 • Co znaczy Roztruchan Co to jest wielki ozdobny kielich, często w kształcie zwierzęcia, używany w XVI i XVII w. do wznoszenia toastów i dekoracji stołu
 • Co znaczy Rubacha Co to jest m) pot. człowiek rubaszny, prosty, nieuznający konwenansów towarzyskich, swobodny w sposobie bycia ? rubaszny
 • Co znaczy Rubaszny Co to jest swobodny w zachowaniu, prosty, prostacki: rubaszny dowcip, rubaszny człowiek, rubaszny sposób bycia ? rubasznie, rubaszność
 • Co znaczy Rubensowski Co to jest 1577–1640, malarz flamandzki> rubensowskie kształty: pełne, obfite kształty kobiece, takie jak na obrazach P.P. Rubensa
 • Co znaczy Rubież Co to jest ż) granica, pogranicze, kresy: żyć na rubieżach czego
 • Co znaczy Rubik Co to jest wynalazca, twórca zabawek logicznych> kostka Rubika trójwymiarowa zabawka przestrzenna, składająca się z 26 różnokolorowych sześcianów
 • Co znaczy Rubrycela Co to jest rubricella, zdr. od rubrica> rel. oficjalny kalendarz kościelny zawierający wykaz nabożeństw na poszczególne dni
 • Co znaczy Rubryka Co to jest nagłówek ustawy napisany czerwoną farbą> 1. wolna przestrzeń do wpisywania danych w formularzach, księgach rachunkowych itp.; 2. stałe
 • Co znaczy Rudera Co to jest ż) <łac. rudera, lm gruzy> stary, zniszczony, rozpadający się, na wpół zburzony budynek
 • Co znaczy Rudymentarny Co to jest elementarny: rudymentarna wiedza; 2. szczątkowy, zanikający: rudymentarny narząd, organ ? rudyment, rudymenty
 • Co znaczy Rufa Co to jest ż) tylna część kadłuba statku, łodzi: coś jest na rufie
 • Co znaczy Rugać Co to jest pot. wymyślać, wyzywać, besztać, łajać
 • Co znaczy Rugby Co to jest środk. Anglii> gra sportowa, w której uczestniczą dwie piętnastoosobowe drużyny grające owalną piłką, którą należy położyć na punktowym
 • Co znaczy Ruletka Co to jest której należy zgadnąć numer, na jakim ustawi się kuleczka rzucona na obracającą się tarczę z 37 czarnymi i czerwonymi numerowanymi polami
 • Co znaczy Rum Co to jest charakterystycznym zapachu i smaku, otrzymywany przez fermentację i destylację melasy z trzciny cukrowej: herbata z rumem ? rumowy
 • Co znaczy Rumak Co to jest m) rasowy koń
 • Co znaczy Rumba Co to jest ż) szybki taniec towarzyski pochodzący z Kuby; utwór muzyczny do tego tańca: ognista rumba
 • Co znaczy Rumor Co to jest m) <łac.> łomot, hałas, zamieszanie, wrzawa: rozległ się gwałtowny rumor, zza ściany dochodzi ogłuszający rumor odsuwanych krzeseł
 • Co znaczy Rumsztyk Co to jest m) potrawa z mięsa wołowego smażona lub duszona z cebulą
 • Co znaczy Runologia Co to jest ż) nauka zajmująca się badaniem i odczytywaniem pisma runicznego
 • Co znaczy Runy Co to jest tajemnica> 1. najstarsze pismo północnoeuropejskie, którym posługiwały się plemiona germańskie; 2. zabytki tego pisma ? runiczny
 • Co znaczy Rupia Co to jest ż) jednostka monetarna Indii, Indonezji, Nepalu, Pakistanu, Seszeli, Sri Lanki, Malediwów, Mauritiusu
 • Co znaczy Ruralistyka Co to jest zasadach planowania przestrzennego wsi i terenów rolniczych ? ruralista, ruralistyczny, ruralizacja, ruralizm
 • Co znaczy Rusałka Co to jest ż) <łac. rosalia święto róż od rosa róża> w baśniach ludowych nimfa, boginka wodna wabiąca ludzi do wody
 • Co znaczy Rusofil Co to jest m) sympatyk tego, co rosyjskie ? rusofilski, rusofilstwo
 • Co znaczy Rusofob Co to jest m) osoba żywiąca nienawiść, niechęć do tego, co rosyjskie ? rusofobia
 • Co znaczy Rustyfikacja Co to jest fikacja> przenoszenie elementów kultury i obyczajowości wiejskiej do miasta, upodabnianie osiedli miejskich do osiedli wiejskich
 • Co znaczy Rustykalny Co to jest przym.) mający związek ze wsią, wiejski, wieśniaczy, chłopski, ludowy: styl rustykalny, ogród rustykalny
 • Co znaczy Rusycystyka Co to jest ż) <łac.> nauka o języku i literaturze rosyjskiej, filologia rosyjska ? rusycysta, rusycystyczny, rusycyzm
 • Co znaczy Rusyfikacja Co to jest ż) narzucanie kultury rosyjskiej, języka jako przejaw polityki wynaradawiania
 • Co znaczy Rusyfikować Co to jest stosować politykę wynaradawiania przez narzucanie kultury rosyjskiej i języka rosyjskiego podbitym narodom
 • Co znaczy Ruta Co to jest rutowatych (Rutaceae), o podłużnych, aromatycznych liściach oraz żółtych, pachnących kwiatach, występująca dziko w krajach
 • Co znaczy Rutenistyka Co to jest ż) <łac.> nauka o języku i literaturze ukraińskiej, filologia ukraińska ? rutenista, rutenistyczny, rutenizm
 • Co znaczy Rutylizm Co to jest rudość włosów wywołana dziedzicznym brakiem ziarnistego pigmentu melaninowego i obecnością w warstwie korowej i rdzeniowej włosa melaniny
 • Co znaczy Rutyna Co to jest biegłość, wprawa, doświadczenie, wykonywanie jakichś czynności według utartych szablonów, uleganie nawykom: bezduszna, bezmyślna
 • Co znaczy Rutyniarz Co to jest m) pot. a) człowiek postępujący według tych samych schematów, obawiający się zmian, b) człowiek mający rutynę – wprawę, biegłość w czymś
 • Co znaczy Rutynowany Co to jest przym.) mający rutynę, wprawę, doświadczenie; wytrawny, biegły
 • Co znaczy Rybałt Co to jest m) średniowieczny aktor, muzykant, sztukmistrz rybałtowski: literatura, komedia rybałtowska
 • Co znaczy Ryczałt Co to jest narastający> ekon. a) suma przeznaczona na określone wydatki bez podziału na poszczególne pozycje, b) ustalona z góry kwota podatku
 • Co znaczy Ryczałtować Co to jest ustalać kwotę wynagrodzenia, opłaty bez podziału na szczegółowe pozycje
 • Co znaczy Rydwan Co to jest podróżny> antyczny, dwukołowy pojazd konny, mający kształt platformy z podparciem z przodu i boków, używany na wojnie, na wyścigach, w
 • Co znaczy Rygor Co to jest dyscyplina, przymus: rygor ostry, ścisły, żelazny, rygor prawa, rygory myślenia, zaostrzyć, złagodzić rygor, podlegać rygorowi, rygor
 • Co znaczy Rygorystyczny Co to jest rygorze; 2. przestrzegający ściśle przepisów, reguł, wymagający ścisłego przestrzegania przepisów, reguł; pedantyczny, formalistyczny
 • Co znaczy Rygoryzm Co to jest m) ścisłe przestrzeganie zasad, przepisów, reguł; surowość, nieustępliwość w postępowaniu, działaniu
 • Co znaczy Rykoszet Co to jest przedmiotu, np. pocisku, piłki, od twardej powierzchni, powodujące zmianę toru lotu: kula odbiła się rykoszetem ? rykoszetować
 • Co znaczy Ryno Co to jest pierwszy człon wyrazów złożonych, wskazujący na ich związek znaczeniowy z nosem: rynoplastyka
 • Co znaczy Rynolaryngologia Co to jest ż) dział medycyny obejmujący choroby nosa i krtani
 • Co znaczy Rynsztok Co to jest wydrążonego pnia> obmurowany ściek wzdłuż chodnika do odprowadzania wody deszczowej lub odpadów; przen. stoczyć się do rynsztoka upaść
 • Co znaczy Rynsztunek Co to jest m) wyposażenie, ekwipunek żołnierza i konia: rynsztunek bojowy
 • Co znaczy Ryps Co to jest m) tkanina bawełniana lub jedwabna o wypukłych, drobnych prążkach: bluzka z rypsu, sukienka rypsowa
 • Co znaczy Rytmika Co to jest powtarzanie się elementów zjawisk, czynności; 2. rytmiczność; 3. ćwiczenie ruchowe prowadzone zwykle w takt muzyki; 4. muz. nauka o rytmie
 • Co znaczy Rytuał Co to jest ustalona forma praktyk magicznych lub religijnych, ceremonia; zespół czynności stanowiących oprawę formalną ważnego wydarzenia
 • Co znaczy Rywalizacja Co to jest ż) współzawodnictwo, walka o zdobycie przewagi w osiągnięciu czegoś
 • Co znaczy Ryzykancki Co to jest przym.) 1. cechujący ryzykanta; brawurowy, ryzykowny; 2. rzad skłonny do ryzykowania
 • Co znaczy Ryzyko Co to jest prawdopodobieństwo porażki, niepowodzenia; 2. przedsięwzięcie, którego wynik jest nieznany, niepewny, problematyczny; 3. ryzykowanie
 • Co znaczy Ryzykować Co to jest podejmować ryzyko, narażać się na niebezpieczeństwo
 • Co znaczy Ryż Co to jest wł. riso, z łac., gr. oŕyza, w końcu przez pers. od sanskr. vr?ki ryż> roślina zbożowa regionów gorących, sadzona w wodzie: uprawiać ryż
 • Co znaczy Rzesza Co to jest ze st.-w.-niem. r?hhi (niem. Reich)> tłum, duża gromada ludzi: wielotysięczne rzesze widzów, rzesza turystów, kibiców

Słownik wyrazów obcych, pisownia i znaczenie

Definicja - Co to znaczy? Co to jest? Przykłady wyrazów tłumaczonych.

Definicja Rzesza, Ryż, Ryzykować, Ryzyko, Ryzykancki, Rywalizacja, Rytuał, Rytmika, Ryps, Rynsztunek, Rynsztok, Rynolaryngologia, Ryno, Rykoszet, Rygoryzm, Rygorystyczny słownik.

Co to jest Rzesza, Ryż, Ryzykować, Ryzyko, Ryzykancki, Rywalizacja znaczenie.