Definicja rezerwat. Co oznacza m) 1. teren mający wyjątkowe właściwości definicja. Co to jest.
rezerwat co to jest

Czy przydatne?

Definicja rezerwat

Co to jest REZERWAT: (m) <niem. Reservat, z łac. reservatus zachowany> 1. teren mający wyjątkowe właściwości przyrodnicze lub krajoznawcze, podlegający szczególnej ochronie w celu zachowania go w niezmienionej postaci: rezerwat przyrody, rezerwat leśny, wodny, rezerwat żubrów, bobrów, ścisły rezerwat przyrody; 2. w Ameryce Płn., Płd., Afryce lub Australii wydzielony teren dla rdzennej ludności: rezerwat indiański, rezerwat Aborygenów.

Czym jest rezerwat znaczenie w Słownik wyrazów R .