KRZYŻÓWKA Mistyfikacyjny, Marketing, Megalit, Menedżer, Mano, Maronowie, Modernista, Mieć Afty.
przykłady mtyfikacyjny co to jest

Definicje słów, słownik wyrazów na M

 • Co znaczy Melizmat Porównanie linii melodycznej, charakterystyczny dla muzyki Wschodu i chorału gregoriańskiego melizmatyka, melizmatyczny co to jest
 • Co znaczy Meta Dlaczego wyznaczone miejsce, będące celem i końcem trasy: meta wyścigu, dobiec do mety; . przest. odległość, dystans: na dalszą metę, na bliższą definicja
 • Co znaczy Manufaktura Jak lepiej factus ręcznie zrobiony> 1. rękodzielnictwo; przedsiębiorstwo przemysłowe oparte na pracy ręcznej: manufaktura porcelany; 2. daw. fabryka w co znaczy
 • Co znaczy Makler Kiedy osoba, która zawodowo pośredniczy w kupnie i sprzedaży towarów, papierów wartościowych lub usług handlowych maklerski: dom maklerski słownik
 • Co znaczy Moskitiera Od czego zależy ż) zasłona z gęstej siatki dla ochrony przed moskitami i innymi owadami znaczenie
 • Co znaczy Manometria Na czym polega ż) techn., fiz. pomiary ciśnień; dział metrologii zajmujący się pomiarami ciśnień czym jest
 • Co znaczy Memorabilia Różnice lm) <łac. memorabilis godny pamięci> rzeczy wiekopomne, godne zapamiętania co oznacza
 • Co znaczy Makaronizować Wady i zalety używać makaronizmów w mowie lub piśmie (częsta maniera w dobie baroku krzyżówka
 • Co znaczy Milicja Podobieństwa organ ochrony porządku i bezpieczeństwa publicznego w pewnych krajach (np. w Polsce w latach 1944–1990); policja; funkcjonariusze tego najlepszy
 • Co znaczy Mozaika Czemu > 1. obraz wykonany z małych kawałków szklanych, kamiennych, emaliowych różnych kolorów, zwykle jako dekoracja posadzki lub ściany; 2 przykłady
 • Co znaczy Mana Co gorsze ż) w wierzeniach ludów Oceanii bezosobowa, nadnaturalna siła przenikająca ludzi i przedmioty encyklopedia
 • Co znaczy Mityczny Porównaj przym.) 1. dotyczący mitu, mitologii; 2. baśniowy, bajkowy, legendarny jak działa
 • Co znaczy Menada Porównanie szalejąca> 1. mit. gr. czcicielka i towarzyszka Dionizosa, uczestnicząca w „świętym szale” związanym z orgiastycznym kultem tego boga czy jest
 • Co znaczy Mediacyjny Dlaczego przym.) pośredniczący w zawarciu ugody, ułatwiający skłóconym stronom dojście do porozumienia; rozjemczy pojęcie
 • Co znaczy Milady Jak lepiej dorobione do znacznie starszego fr. milord> tytuł grzecznościowy, używany przy zwracaniu się do arystokratek angielskich i francuskich wyjaśnienie
 • Co znaczy Maślacz Kiedy m) słodkie (rzadziej półwytrawne) wino węgierskie, typu tokaj opis
 • Co znaczy Megabajt Od czego zależy m) inform. jednostka pojemności pamięci równa 1024 kilobajtów, czyli ponad milion bajtów (symbol: MB informacje
 • Co znaczy Makrocefalia Na czym polega med. nadmierna wielkość czaszki, wrodzona (np. wodogłowie) lub nabyta, np. na skutek krzywicy; wielkogłowie co to jest
 • Co znaczy Mikrofotografia Różnice przedmiotów mikroskopijnych za pomocą aparatury złożonej z mikroskopu i kamery fotograficznej; 2. zdjęcie fotograficzne w bardzo małej definicja
 • Co znaczy Madrygał Wady i zalety sielankowy, wzorowany na ludowej poezji włoskiej, w XIV w. przekształcony w gatunek poezji dworskiej o tematyce miłosnej, utrzymany w tonie co znaczy
 • Co znaczy Mamałyga Podobieństwa ż) gęsta potrawa z mączki lub kaszy kukurydzianej, popularna na południu i wschodzie Europy słownik
 • Co znaczy Mineralizować Czemu 1. nasycać solami mineralnymi; 2. powodować mineralizację chemiczną lub biologiczną znaczenie
 • Co znaczy Modernizacja Co gorsze ż) unowocześnianie, uwspółcześnianie czego modernizować, zmodernizować, zmodernizowany czym jest
 • Co znaczy Maneż Porównaj m) 1. ujeżdżalnia koni; 2. plac lub pomieszczenie, gdzie trenuje się zwierzęta cyrkowe co oznacza
 • Co znaczy Minister Porównanie polit. od XVII w.), z łac. minister pomocnik> wysoki urzędnik państwowy, stojący na czele ministerstwa, członek rządu: Rada Ministrów krzyżówka
 • Co znaczy Membrana Dlaczego mikrofonu, głośnika w postaci cienkiej, sprężystej płytki, zdolnej do przetwarzania drgań mechanicznych w fale akustyczne i odwrotnie; 2 najlepszy
 • Co znaczy Marten Jak lepiej m) hutn piec martenowski przykłady
 • Co znaczy Midrasz Kiedy komentarze do Biblii, zawierające normy postępowania (Halacha) i dydaktyczne powiastki (Hagada), przekazywane ustnie przez rabinów i encyklopedia
 • Co znaczy Marynarka Od czego zależy morski> 1. górna część garnituru lub kostiumu marynarkowy; 2. ogół morskich jednostek pływających wraz z ich załogami i dowództwem jak działa
 • Co znaczy Maturacja Na czym polega ż) techn. dojrzewanie produktów spożywczych, np. wina, serów czy jest
 • Co znaczy Metafizyczny Różnice metafizyki, filozoficznego ujmowania rzeczywistości; antydialektyczny; . trudny do zrozumienia; pozazmysłowy, zawiły pojęcie
 • Co znaczy Migracja Wady i zalety przemieszczanie ludności z miejsca na miejsce, z jednego kraju do innego, wędrówka ludów; 2. okresowe, masowe przemieszczanie się zwierząt wyjaśnienie
 • Co znaczy Madera Podobieństwa Atlantyku> 1. półwytrawne białe lub czerwone wino z Portugalii; 2. cienka, impregnowana i nabłyszczana tkanina bawełniana opis
 • Co znaczy Makrofagi Czemu m; lm) biol. wielkie komórki organizmu, spełniające w ustroju rolę obrony przed zakażeniem informacje
 • Co znaczy Medal Co gorsze metalowy, bity na cześć ważnej osobistości lub wydarzenia, przyznawany jako odznaczenie państwowe lub nagroda za zwycięstwo w zawodach co to jest
 • Co znaczy Multi Porównaj wyrazów złożonych, mający znaczenie: wielość, wielokrotność, duża ilość (odpowiednik polskiego wielo-): multimedia definicja
 • Co znaczy Masakra Porównanie kogo, czego (ż) zabijanie, mordowanie w okrutny sposób masakrować, zmasakrować, zmasakrowany co znaczy
 • Co znaczy Mizantropia Dlaczego ż) niechętny, nieżyczliwy, krytyczny stosunek do ludzi, stronienie od ludzi mizantropijny słownik
 • Co znaczy Mamutowiec Jak lepiej giganteum, najpotężniejsze długowieczne drzewo iglaste z rodziny cyprysowatych (Cypressaceae); drzewo mamutowe, welingtonia znaczenie
 • Co znaczy Melisa Kiedy melissa pszczoła> bot. Melissa officinalis, miododajna roślina z rodziny jasnotowatych, o cytrynowo słodkiej woni, stosowana jako roślinny czym jest
 • Co znaczy Markiza Od czego zależy markiza; 2. osłona przed słońcem w postaci ruchomego daszku nad oknami domów, wystawami sklepowymi; 3. rodzaj ciastka z kremem co oznacza
 • Co znaczy Mazdaizm Na czym polega Persji, w której najwyższe bóstwo to Mazda (Ormuzd), bóg dobra i światła, walczący z Arymanem, bogiem zła i ciemności, a człowiek bierze krzyżówka
 • Co znaczy Monoidea Różnice ż) psych. jedna idea, myśl, opanowująca niepodzielnie czyjś umysł, kierująca postępowaniem tej osoby najlepszy
 • Co znaczy Mikrofale Wady i zalety radiowe) długości od 1 mm do około 1 m, wykorzystywane m.in. w radiolokacji, radiokomunikacji, medycynie mikrofalówka przykłady
 • Co znaczy Malachit Podobieństwa gr. malache śliskie> minerał koloru zielonego, o szklistym połysku, używany w wyrobach jubilerskich i jako pigment do wyrobu zielonej farby encyklopedia
 • Co znaczy Mihrab Czemu m) specjalne miejsce w meczetach, rodzaj niszy lub płyty, wskazującej kierunek do Mekki, świętego miasta muzułmanów jak działa
 • Co znaczy Monumentalny Co gorsze olbrzymi, masywny, potężny (zwykle o budowlach, pomnikach): malarstwo monumentalne; 2. mający trwałą wartość, wielkie znaczenie dla kultury czy jest
 • Co znaczy Machinacje Porównaj ż; lm) <łac. machinatio> podstępne działania, intrygi mające na celu zaszkodzenie komuś: podejrzane machinacje pojęcie
 • Co znaczy Majeranek Porównanie niem. Majoran, fr. maiorane> Majorana hortensis, roślina zielna z rodziny jasnotowatych, o drobnych, szaro omszonych liściach i wyjaśnienie
 • Co znaczy Migdał Dlaczego jadalne nasiono migdałowca, mające kształt dużej pestki, o brązowej skórce i białym lub kremowym wnętrzu, charakterystyczny zapach, używane opis
 • Co znaczy Marakas Jak lepiej instrument muzyczny pochodzenia indiańskiego, pierwotnie z małej dyni lub orzecha kokosowego, kula na trzonku, napełniona żwirem informacje
 • Co znaczy Marcepan Kiedy wł. marzapane> 1. prażona masa z drobno zmielonych migdałów, utartych z cukrem marcepanowy; 2. pot. przysmak, frykas co to jest
 • Co znaczy Mademoiselle Od czego zależy ndm) panna, zwrot grzecznościowy używany we Francji wobec młodych, niezamężnych kobiet definicja
 • Co znaczy Mandat Na czym polega zlecenie> 1. nakaz płacenia grzywny za drobne wykroczenie: ukarać mandatem; . pełnomocnictwo do sprawowania jakiegoś urzędu: mandat co znaczy
 • Co znaczy Metateza Różnice przestawienie> 1. jęz. przestawienie głosek w wyrazie; przestawka; 2. lit. zmiana zwykłego szyku wyrazów w celach ekspresywnych słownik
 • Co znaczy Mehari Wady i zalety n; ndm) rasa szybkonogich dromaderów używanych pod wierzch znaczenie
 • Co znaczy Makata Podobieństwa z arab. mak`ad siedzenie, poduszka> 1. niewielki kilim haftowany w różne wzory, często ozdobiony kolorowymi frędzlami; 2. dekoracyjna czym jest
 • Co znaczy Mariasz Czemu m) dawna gra karciana: zagrać w mariasza; . król i dama tego samego koloru: mieć co oznacza
 • Co znaczy Monokl Co gorsze jednooki> 1. rodzaj soczewki zakładanej na jedno oko (zamiast okularów), noszony głównie przez mężczyzn: patrzeć przez monokl; 2. daw krzyżówka
 • Co znaczy Mimodram Porównaj m) dramat przedstawiany mimicznie; rodzaj pantomimy najlepszy
 • Co znaczy Manewr Porównanie m) ruch, obrót czegoś; zręczne posunięcie, podstęp; zręczny manewr, wielkie manewry manewrować czym przykłady
 • Co znaczy Mentor Dlaczego Odyseusza i wychowawcy jego syna Telemacha> 1. lit. przewodnik, uczony i doświadczony doradca, nauczyciel; 2. pot. osoba mająca skłonność encyklopedia
 • Co znaczy Majstersztyk Jak lepiej m) szczególnie udane dzieło sztuki lub rzemiosła; to co wykonane z mistrzostwem jak działa
 • Co znaczy Moralizacja Kiedy ż) przest. wypowiedź o charakterze moralizującym; moralizowanie, prawienie morałów: moralizatorstwo moralizatorski (ton czy jest
 • Co znaczy Markować Od czego zależy co stwarzać pozory, pozorować zamarkować, zamarkowany pojęcie
 • Co znaczy Monogamiczny Na czym polega jednożeństwa, żyjący w jednożeństwie; 2. zool. gatunek monogamiczny gatunek zwierząt żyjących w monogamii wyjaśnienie
 • Co znaczy Mangusta Różnice prawdopod. z hind. mang?s> zool. Herpestes, niewielki drapieżny ssak występujący w wielu gatunkach w Afryce i Azji Mniejszej; ichneumon opis
 • Co znaczy Misterny Wady i zalety przym.) kunsztowny, wymyślny, wykonany z precyzją: misterna robota misternie informacje
 • Co znaczy Masztalerz Podobieństwa m) wykwalifikowany pracownik stadniny, obsługujący konie co to jest
 • Co znaczy Monoginia Czemu jednożeństwo; 2. bot. występowanie u roślin jednego słupka i jednego znamienia, z możliwością rozwoju wielu owoców definicja
 • Co znaczy Madziar Co gorsze m) pot. Węgier madziarski, madziaryzacja co znaczy
 • Co znaczy Mol Porównaj fiz. molekuła, gramocząsteczka substancji zbudowana z atomów wiązanych chemicznie, o określonych własnościach, wynikających z jej struktury słownik
 • Co znaczy Mono Porównanie wyrazów złożonych, mający znaczenie: jeden, pojedynczy (polski odpowiednik: jedno-): monografia, monarchia, monolog znaczenie
 • Co znaczy Mirt Dlaczego zimotrwałe, wonne liście i owoce korzenno-słodkie, z których wytwarza się olejek; z gałązek mirtu robi się wianki czym jest
 • Co znaczy Mandragora Jak lepiej bylina z rodziny psiankowatych (Solanaceae), o zgrubiałym korzeniu, przypominającym postać ludzką, ma zastosowanie w medycynie, dawniej co oznacza
 • Co znaczy Monolit Kiedy m) . duży blok kamienny; 2. przen. jednolita, zwarta całość czegoś: nasza klasa to monolit krzyżówka
 • Co znaczy Maszkaron Od czego zależy archit. motyw dekoracyjny w postaci stylizowanej głowy ludzkiej (lub zwierzęcej) o groteskowo zdeformowanych rysach, stosowany jako ozdoba najlepszy
 • Co znaczy Multimedialny Na czym polega pomocą różnych środków audiowizualnych, będący efektem jednoczesnego stosowania takich środków: pokaz, wykład multimedialny przykłady
 • Co znaczy Modyfikacja Różnice ustanowienie miary> niewielka zmiana czegoś; poprawka: wprowadzać modyfikacje modyfikować co, zmodyfikować, zmodyfikowany encyklopedia
 • Co znaczy Mimika Wady i zalety wyrażające przeżywane uczucia i nastroje, towarzyszące wypowiedzi lub zastępujące ją mim, mimiczny, mimik jak działa
 • Co znaczy Hall Music Podobieństwa m) 1. sala teatralna, gdzie odbywają się spektakle muzyczno-rozrywkowe; 2. rodzaj teatru rewiowego czy jest
 • Co znaczy Motor Czemu silnik; maszyna przetwarzająca jakiś rodzaj energii na energię mechaniczną: motor elektryczny, parowy, spalinowy, wyłączyć motor, zapuścić pojęcie
 • Co znaczy Macho Co gorsze m; ndm) prawdziwy, stuprocentowy mężczyzna, samiec wyjaśnienie
 • Co znaczy Mimoza Porównaj odmiana akacji, mająca żółte, puszyste kwiaty w kształcie małych kulek, mocno pachnące; 2. przen., pot. ktoś bardzo wrażliwy, mało odporny opis
 • Co znaczy Meczet Porównanie m) świątynia muzułmańska informacje
 • Co znaczy Minerwa Dlaczego ż) <łac. Minerva> mit. rzym. bogini mądrości, opiekunka rzemiosł i sztuki, utożsamiana z grecką Ateną co to jest
 • Co znaczy Mojra Jak lepiej ż) 1. mit. gr. Mojry trzy boginie przeznaczenia (Klo-to, Lachesis i Atropos); 2. los, fatum: zła mojra definicja
 • Co znaczy Mizantrop Kiedy m) osoba, która nienawidzi ludzi, nietowarzyska, samotnik, odludek mizantropia co znaczy
 • Co znaczy Medykament Od czego zależy m) <łac. medicamentum> lekarstwo słownik
 • Co znaczy Mentalny Na czym polega przym.) dotyczący właściwości umysłu, sposobu myślenia; umysłowy znaczenie
 • Co znaczy Manualizm Różnice m) <łac. manualis ręczny> kierunek pedagogiczny, opierający proces nauczania i wychowania na pracy ręcznej czym jest
 • Co znaczy Majorat Wady i zalety m) hist. zasada dziedziczenia wg starszeństwa; część spadku przypadająca najstarszemu spadkobiercy (synowi, krewnemu co oznacza
 • Co znaczy Mikry Podobieństwa przym.) pot. mały, drobny; lichy krzyżówka
 • Co znaczy Metro Czemu stołeczny> elektryczna kolej, zwykle podziemna, służąca w dużych miastach jako środek szybkiej komunikacji: jechać metrem najlepszy
 • Co znaczy Minimum Co gorsze najmniejsza możliwa, niezbędna lub wymagana ilość, wielkość; 2. w użyciu przysłówkowym: najmniej, co najmniej: minimum wysiłku przykłady
 • Co znaczy Marihuana Porównaj ż) odmiana haszyszu, środek narkotyczny z konopi indyjskich encyklopedia
 • Co znaczy Mulat Porównanie port. mulato, z muwallad potomek Araba i nie-Arabki> potomek rodziców rasy białej i czarnej Mulatka jak działa
 • Co znaczy Manuskrypt Dlaczego m) <łac. manuscriptum> rękopis; utwór literacki lub naukowy napisany ręcznie czy jest
 • Co znaczy Moderator Jak lepiej 1. osoba, zwykle dziennikarz, która prowadzi dyskusje w telewizji, Internecie, radiu, dbająca o jej właściwy przebieg; 2. osoba godząca pojęcie
 • Co znaczy Mediewista Kiedy m) historyk zajmujący się dziejami średniowiecza; specjalista w zakresie mediewistyki mediewistyka wyjaśnienie
 • Co znaczy Menażeria Od czego zależy zebrano rzadkie zwierzęta w celach badawczych lub aby je pokazywać publiczności; dzikie zwierzęta obwożone i pokazywane w klatkach; 2. pot opis
 • Co znaczy Mecyje Na czym polega lm) coś nadzwyczajnego, przysmak: wielkie mecyje informacje
 • Co znaczy Mentalność Różnice ż) zespół przekonań, sposób myślenia, właściwy pewnej zbiorowości lub jednostce; umysłowość mentalny co to jest
 • Co znaczy Mustang Wady i zalety m) zdziczały koń z prerii Ameryki Płn., obecnie prawie całkowicie wytępiony definicja
 • Co znaczy Monologować Podobieństwa . wypowiadać monolog; 2. rozmawiać z samym sobą co znaczy
 • Co znaczy Malować Czemu farbą, lakierem itp.; nadawać czemuś kolor, barwić; 2. tworzyć obraz, dzieło malarskie; pokrywać coś malowidłami, wzorami: malować co słownik
 • Co znaczy Madonna Co gorsze z łac. mea domina> 1. określenie Matki Boskiej, także jej wyobrażeń w sztuce: Madonna z dzieciątkiem; 2. kobieta o uduchowionej znaczenie
 • Co znaczy Mecenasować Porównaj 1. być mecenasem – opiekunem, protektorem artystów, pisarzy, uczonych; 2. przest. spełniać obowiązki adwokata czym jest
 • Co znaczy Mohikanin Porównanie Mohikonni> 1. przedstawiciel jednego z wymarłych już plemion Indian Ameryki Płn.; przen. ostatni Mohikanin ostatni przedstawiciel jakiegoś co oznacza
 • Co znaczy Monstrancja Dlaczego od łac. monstare pokazywać> przedmiot liturgiczny, zwykle cenne dzieło sztuki, służący do wystawiania hostii w czasie nabożeństwa i podczas krzyżówka
 • Co znaczy Maskulinizm Jak lepiej m) <łac. masculinus męski> 1. cechy męskie; 2. naśladowanie mężczyzn w ubiorze, zachowaniu maskulinizować, zmaskulinizowany najlepszy
 • Co znaczy Mister Kiedy m) pan; forma grzecznościowa, stosowana w krajach anglosaskich wobec mężczyzn przykłady
 • Co znaczy Manta Od czego zależy birostris, olbrzymia płaszczka o wadze półtorej tony, z płetwami głowowymi podobnymi do rogów, żyjąca w morzach tropikalnych; diabeł morski encyklopedia
 • Co znaczy Masochista Na czym polega masochistycznych, znajdujący przyjemność w zadawaniu sobie cierpień lub w poddawaniu się im; także człowiek o takich upodobaniach jak działa
 • Co znaczy Muzyka Różnice śpiewu i gry na instrumentach> sztuka łączenia dźwięków według określonych reguł i wykonywania tych kompozycji na instrumentach lub z czy jest
 • Co znaczy Mikser Wady i zalety urządzenie elektryczne, używane w kuchni do mieszania i ubijania miksować co, zmiksować, miksowanie; 2. w technice radiowej i telewizyjnej pojęcie
 • Co znaczy Martyrologia Podobieństwa dzieje męczenników, od łac. martyr męczennik, z gr. mártys> cierpienie, męczeństwo, współcześnie zwykle w odniesieniu do cierpień ofiar wyjaśnienie
 • Co znaczy Multipleks Czemu wielostronny> 1. techn. urządzenie do przesyłania informacji, używane m.in. w telefonii, sieci internetowej; 2. pot. multikino opis
 • Co znaczy Meldować Co gorsze 1. składać raport; zgłaszać, zawiadamiać; 2. wpisywać do książki meldunkowej; rejestrować informacje
 • Co znaczy Malachitowy Porównaj przym.) 1. zrobiony z malachitu; 2. mający kolor malachitu; szmaragdowozielony: zieleń malachitowa co to jest
 • Co znaczy Mariaż Mariasza Porównanie m) poślubienie kogoś, małżeństwo definicja
 • Co znaczy Ii Metryka Dlaczego nauka o miarach wierszowych, systemach wersyfikacyjnych metryczny co znaczy
 • Co znaczy Moneta Jak lepiej ż) <łac. moneta bite złoto> pieniądz metalowy o kształcie, ciężarze i wyglądzie określonym przez państwo (prawnie) monetarny, monetaryzm słownik
 • Co znaczy Makroekonomia Kiedy teoria ekonomiczna, wyjaśniająca mechanizm dochodu narodowego, popytu, podaży, zatrudnienia (w skali całej gospodarki narodowej) i związki znaczenie
 • Co znaczy Maraton Od czego zależy Maraton miejsce zwycięstwa Greków nad Spartą, z którego wysłano pieszego posłańca do Aten z dobrą wieścią; . sport. dyscyplina olimpijska czym jest
 • Co znaczy Moralitet Na czym polega łac. moralitas> lit. średniowieczny utwór o charakterze moralizatorskim, z alegorycznymi postaciami, które uosabiają walkę dobra ze złem co oznacza
 • Co znaczy Motocykl Różnice m) dwukołowy, jednośladowy pojazd mechaniczny motocyklista, motocyklowy krzyżówka
 • Co znaczy Matriarchat Wady i zalety gr. archia rządy> 1. pot. rządy kobiet; 2. typ organizacji społeczeństwa pierwotnego, w którym władza spoczywała w rękach kobiet najlepszy
 • Co znaczy Magnes Podobieństwa s mieszkaniec górzystej części Tesalii> 1. ciało mające właściwość przyciągania żelaza magnesować co, namagnesować, namagnetyzowany przykłady
 • Co znaczy Magnat Czemu przedstawiciel bogatego rodu arystokratycznego magnateria; 2. bogaty i wpływowy potentat przemysłowy lub finansowy encyklopedia
 • Co znaczy Modelka Co gorsze artyście (malarzowi, rzeźbiarzowi, fotografowi) do obrazu, rzeźby, zdjęcia; . kobieta demonstrująca stroje na pokazach mody jak działa
 • Co znaczy Musical Porównaj m) typ lekkiej, pogodnej komedii muzycznej musicalowy czy jest
 • Co znaczy Mejoza Porównanie uszczuplenie> biol. podział jądra komórkowego, prowadzący do zmniejszenia o połowę liczby chromosomów w komórce potomnej pojęcie
 • Co znaczy Muni Dlaczego m) święty mędrzec i asceta hinduski, oddający się medytacji i związany ślubem milczenia wyjaśnienie
 • Co znaczy Magiel Jak lepiej wygładzania wypranych tkanin; . zakład usługowy, w którym się magluje; 3. pot. miejsce, gdzie się plotkuje maglować, wymaglować co opis
 • Co znaczy Magik Kiedy pokazujący sztuki polegające na zręczności; czarodziej, kuglarz, sztukmistrz; 2. pot. człowiek przebiegły, sprytny informacje
 • Co znaczy Mimozowaty Od czego zależy przeciwności; wrażliwy, delikatny jak mimoza; 2. bot. mimozowate (Mimosaceae) rodzina roślin z rzędu strąkowców (Leguminosae co to jest
 • Co znaczy Marmur Na czym polega skała składająca się głównie z krystalicznego kalcytu, biała, szara, różowa, czarna, używana w rzeźbiarstwie i w budownictwie marmurowy definicja
 • Co znaczy Machlojka Różnice ż) pot. nieuczciwe postępowanie, oszustwo machlować co znaczy
 • Co znaczy Majeutyka Wady i zalety położnik> filoz. metoda nauczania filozofii, stosowana przez Sokratesa, polegająca na takim zadawaniu pytań, aby rozmówca sam doszedł do słownik
 • Co znaczy Machina Podobieństwa wielka, ciężka maszyna; 2. przen. coś złożonego, o skomplikowanym mechanizmie i działaniu: machina wojny, biurokratyczna machina znaczenie
 • Co znaczy Maewestka Czemu filmowa> kamizelka ratunkowa, wypełniona sprężonym dwutlenkiem węgla, używana przez lotników podczas II wojny światowej czym jest
 • Co znaczy Manipulant Co gorsze chytry, przebiegły, podstępnie kierujący sprawami innych, wykorzystując okoliczności i manipulując faktami co oznacza
 • Co znaczy Majoryzacja Porównaj ż) odrzucenie większością głosów propozycji zgłoszonych przez mniejszość majoryzować krzyżówka
 • Co znaczy Metoda Porównanie z gr. méthodos droga dojścia, sposób poznania, teoria> 1. zespół czynności badawczych, stosowanych dla wyjaśnienia zjawiska, odkrycia najlepszy
 • Co znaczy Matrix Dlaczego 1. techn. łatwo topliwy stop stosowany m.in. w odlewnictwie precyzyjnym; matryca; 2. mat. macierz; 3. przen. zakłamany świat (od filmu przykłady
 • Co znaczy Mezalians Jak lepiej z osobą niższego stanu, nieodpowiednią ze względu na pochodzenie i majątek: popełnić mezalians, uważać za mezalians encyklopedia
 • Co znaczy Maca Kiedy ż) cienki placek z niekwaszonego ciasta, pieczony na żydowskie święto Paschy jak działa
 • Co znaczy Muza Od czego zależy każda z dziewięciu bogiń, córek Zeusa, opiekujących się sztukami i nauką: dziesiąta muza (kino), jedenasta muza (telewizja); . przen czy jest
 • Co znaczy Malaria Na czym polega choroba pasożytnicza, której objawami są regularne nawroty wysokiej temperatury i dreszcze malaryczny: gorączka malaryczna, okolica pojęcie
 • Co znaczy Molestować Różnice kogo o co natrętnie o coś prosić, naprzykrzać się molestowanie (seksualne wyjaśnienie
 • Co znaczy Markierować Wady i zalety pot. stwarzać pozory pracy, udawać, że się coś robi; próżnować markierant, zamarkować co opis
 • Co znaczy Mitralny Podobieństwa zastawka mitralna zastawka znajdująca się między lewym przedsionkiem a lewą komorą serca; med. wada mitralna niedomykalność lub zwężenie informacje
 • Co znaczy Mafia Czemu organizacja przestępcza, powstała na początku XIX w.; 2. współcz. międzynarodowa przestępczość zorganizowana; 3. pot. grupa osób co to jest
 • Co znaczy Mizoginia Co gorsze ż) psych. wstręt do kobiet; mizoginizm definicja
 • Co znaczy Manipulować Porównaj łac. manipulus garść> . wykonywać ręcznie lub za pomocą narzędzi jakąś czynność, zwłaszcza wymagającą precyzji, zręczności; posługiwać się co znaczy
 • Co znaczy Motel Porównanie m) hotel przydrożny dla podróżujących samochodami słownik
 • Co znaczy Mineralizacja Dlaczego proces zachodzący w skorupie ziemskiej, polegający na wtórnym wzbogacaniu skały w minerały wydzielane z substancji pochodzenia magmowego; 2 znaczenie
 • Co znaczy Mechano Jak lepiej pierwszy człon wyrazów złożonych, wskazujący na ich związek z maszyną, narzędziem, mechaniką: mechanoterapia czym jest
 • Co znaczy Mauzoleum Kiedy n. odm. w lm) <łac. mausoleum, gr. Maus?leíon grobowiec króla karyjskiego Mauzolosa (IV w.)> wielki i bogato zdobiony grobowiec co oznacza
 • Co znaczy Mandorla Od czego zależy ż) w średniowiecznej sztuce kościelnej, zwłaszcza malarstwie aureola w kształcie owalnym, otaczająca całą postać osoby świętej krzyżówka
 • Co znaczy Magister Na czym polega nauczyciel> 1. tytuł otrzymywany po ukończeniu studiów wyższych, napisaniu i obronie rozprawy naukowej; 2. osoba mająca ten tytuł najlepszy
 • Co znaczy Mobilizować Różnice ruchomy> 1. wojsk. przygotowywać armię do działań wojennych; powoływać rezerwistów do czynnej służby wojskowej; 2. uaktywniać, pobudzać do przykłady
 • Co znaczy Midynetka Wady i zalety ż) 1. młoda dziewczyna pracująca w paryskim domu mody; 2. daw. ładna, zalotna dziewczyna encyklopedia
 • Co znaczy Morfologia Podobieństwa biol. nauka o budowie organizmów żywych: morfologia krwi; 2. geol. nauka o budowie form geologicznych, skalnych: morfologia gór; 3. jęz jak działa
 • Co znaczy Morale Czemu moralis obyczajny> duch bojowy, wola walki, gotowość do wypełnienia obowiązków, poczucie odpowiedzialności (zwykle w odniesieniu do wojska czy jest
 • Co znaczy Manifestować Co gorsze z łac. manifesto czynię jawnym> 1. brać udział w manifestacji: manifestować za czym, przeciw komu, czemu; . ostentacyjnie okazywać swoje pojęcie
 • Co znaczy Monitorialny Porównaj doradczy: pedag. system monitorialny system nauczania elementarnego, polegający na prowadzeniu zajęć przez starszych uczniów pod ogólnym wyjaśnienie
 • Co znaczy Mycka Porównanie ż) okrągła czapeczka bez daszka, ściśle przylegająca do głowy, tradycyjnie noszona przez Żydów opis
 • Co znaczy Morał Dlaczego napomnienie, uwaga umoralniająca: prawić komu morały; 2. wniosek pouczający i wyjaśniający sens zdarzeń opisanych w utworze literackim informacje
 • Co znaczy Medialny Jak lepiej ulegający hipnozie, nadający się na medium, mediumiczny; 2. rzad. środkowy; 3. jęz. dotyczący strony zwrotnej czasownika: forma medialna; 4 co to jest
 • Co znaczy Monografia Kiedy ż) obszerne naukowe opracowanie jednego tematu, problemu definicja
 • Co znaczy Markieranctwo Od czego zależy n) przest. pot. lekceważenie obowiązków, zaniedbywanie się w pracy; próżniactwo co znaczy
 • Co znaczy Monstrualny Na czym polega przym.) potworny, odrażający słownik
 • Co znaczy Militaryzacja Różnice podporządkowanie całości życia społecznego potrzebom wojennym; 2. zwiększenie siły i liczebności wojska w państwie znaczenie
 • Co znaczy Machlować Wady i zalety pot. oszukiwać, kręcić, szachrować czym jest
 • Co znaczy Meander Podobieństwa m) co oznacza
 • Co znaczy Melomania Czemu ż) umiłowanie muzyki krzyżówka
 • Co znaczy Miraż Co gorsze złudzenie wywołane grą światła w warstwach powietrza o różnej temperaturze (na pustyni, na morzu), w efekcie człowiek „widzi” obrazy najlepszy
 • Co znaczy Memoriał Porównaj fr. mémorial, z łac. memoriale, od memoria pamięć> 1. pismo do władz, zawierające stanowisko autorów lub ich żądania; 2. zawody sportowe przykłady
 • Co znaczy Magdalenka Porównanie ż) ciastko w kształcie prążkowanej muszelki encyklopedia
 • Co znaczy Monotematyczność Dlaczego treści rozmowy, utworu literackiego lub naukowego do jednego tematu, do jednej zasadniczej myśli; jednotematyczność jak działa
 • Co znaczy Milord Jak lepiej m) tytuł grzecznościowy używany przy zwracaniu się do arystokratów angielskich i francuskich czy jest
 • Co znaczy Makaronizm Kiedy łacińska lub włoska forma wpleciona w zdania w języku ojczystym makaronizować, makaroniczny: styl makaroniczny pojęcie
 • Co znaczy Mahdi Od czego zależy m; ndm) w islamie: oczekiwany wybawiciel, wysłannik Allaha wyjaśnienie
 • Co znaczy Model Na czym polega modus> 1. to, co jest wzorem, kopią czegoś, co ma być naśladowane, kopiowane, powielane: model samochodu modelarnia, modelarstwo, modelarz opis
 • Co znaczy Menstruacja Różnice menstruation, od łac. menstrua miesiączka> fizjol. krwawienie z dróg rodnych u dojrzałych płciowo kobiet, związane z cyklem owulacyjnym informacje
 • Co znaczy Marsylianka Wady i zalety francuska pieśń rewolucyjna, spopularyzowana w czasie Wielkiej Rewolucji Francuskiej; od r. 1795 hymn narodowy Francji co to jest
 • Co znaczy Mistyfikować Podobieństwa stwarzać mistyfikację, świadomie wprowadzać kogoś w błąd; oszukiwać, zwodzić definicja
 • Co znaczy Miniaturyzować Czemu dokonywać miniaturyzacji miniaturyzacja co znaczy
 • Co znaczy Moralność Co gorsze zespół norm i zasad postępowania, przyjęty w jakimś środowisku (w ustalonym czasie), określający poglądy i zachowania uznawane za właściwe słownik
 • Co znaczy Maksymalizm Porównaj wysuwanie maksymalnych żądań lub postulatów politycznych, społecznych itp.; 2. filoz. kierunki zakreślające najszersze granice filozofii znaczenie
 • Co znaczy Monotonny Porównanie zawsze taki sam, na jednym tonie, jednostajny, nieurozmaicony, niezróżnicowany, monotonny dźwięk, głos monotonia czym jest
 • Co znaczy Mokka Dlaczego ż) ceniona kawa arabska: pić mokkę co oznacza
 • Co znaczy Menora Jak lepiej ż) siedmioramienny świecznik żydowski, w którym wygięte pionowo ramiona ustawione są w jednej płaszczyźnie krzyżówka
 • Co znaczy Mit Kiedy mýthos myśl, baśń> 1. opowieść o bogach, demonach, legendarnych bohaterach, ponadnaturalnych wydarzeniach, jako ludowa wizja i wyjaśnienie najlepszy
 • Co znaczy Militaria Od czego zależy wojenny> rzeczy i sprawy związane z wojskiem, wojskowością militarny, militarysta, militarystyczny, militaryzacja, militaryzm przykłady
 • Co znaczy Malaga Na czym polega i aromatyczne wino, otrzymywane z podsuszonych winogron encyklopedia
 • Co znaczy Megaron Różnice m) hist. część pałacu greckiego przeznaczona dla kobiet, komnata kobieca jak działa
 • Co znaczy Mediator Wady i zalety m) <łac.> pośrednik, którego celem jest doprowadzenie do ugody między spierającymi się stronami; rozjemca czy jest
 • Co znaczy Mansarda Podobieństwa ż) mieszkanie, pokój na poddaszu, facjatka mansardowy pojęcie
 • Co znaczy Maniak Czemu m) 1. człowiek opanowany manią, mający jakąś pasję; 2. człowiek cierpiący na jakąś manię maniactwo wyjaśnienie
 • Co znaczy Maksimum Co gorsze punkt, stopień czegoś, największa osiągalna wartość: napięcie wzrosło do maksimum, okazać komu maksimum życzliwości, akcje osiągnęły swoje opis
 • Co znaczy Major Porównaj m) <łac. maior większy, starszy> wojsk. starszy oficer (stopień wyższy od kapitana) majorat, majordomus, majoryzacja, majoryzować co informacje
 • Co znaczy Medalier Porównanie m) 1. artysta rzeźbiarz projektujący medale; 2. grawer wykonujący medale medaliarstwo co to jest
 • Co znaczy Mikrokosmos Dlaczego Demokryta) świat człowieka w przeciwieństwie do makrokosmosu – świata ciał niebieskich; 2. biol. świat drobnoustrojów; 3. fiz. świat definicja
 • Co znaczy Metr Jak lepiej podstawowa jednostka długości, baza systemu metrycznego: metr kwadratowy, metr sześcienny; 2. taśma lub linia z podziałką centymetrową co znaczy
 • Co znaczy Maszkara Kiedy ż) brzydka, wzbudzająca odrazę twarz lub postać, straszydło, potwór słownik
 • Co znaczy Monit Od czego zależy przypomnienie o pewnym obowiązku, upomnienie, ponaglenie (np. do zapłacenia mandatu): wysłać monit monitować, monitowanie kogo, o co znaczenie
 • Co znaczy Melodeklamacja Na czym polega ż) deklamowanie utworów literackich przy akompaniamencie muzyki czym jest
 • Co znaczy Mitologizować Różnice mythologize, od mythology mitologia> 1. wprowadzać pierwiastki mityczne, nawiązywać do tematyki mitologicznej; . przekształcać coś w mit, w co oznacza
 • Co znaczy Menedżering Wady i zalety zarządzanie> 1. zbiór nowoczesnych technik zarządzania; 2. koncepcja amerykańskiego socjologa, J. Burnhama, głosząca, że rozwój krzyżówka
 • Co znaczy Mykologia Podobieństwa ż) dział botaniki, nauka o grzybach mykolog, mykologiczny najlepszy
 • Co znaczy Misja Czemu odpowiedzialne zadanie do spełnienia: mieć misję do spełnienia: wysłać kogoś z misją czego; 2. przedstawicielstwo jakiegoś państwa, wysłane przykłady
 • Co znaczy Mateolog Co gorsze m) daw. gaduła mówiący od rzeczy encyklopedia
 • Co znaczy Monomania Porównaj ż) med., psych. chorobliwe opanowanie umysłu przez jedną myśl, ideę, jeden przedmiot jak działa
 • Co znaczy Merkury Porównanie handlu, utożsamiany z greckim Hermesem; 2. astr. pierwsza (według oddalenia od Słońca) planeta Układu Słonecznego czy jest
 • Co znaczy Melasa Dlaczego produkt uboczny przy produkcji cukru, słodki płyn wykorzystywany w aptekarstwie, także dodatek do karmy dla zwierząt pojęcie
 • Co znaczy Monofobia Jak lepiej ż) lęk przed samotnością wyjaśnienie
 • Co znaczy Matrona Kiedy 2. w staroż. Rzymie kobieta zamężna, będąca wzorem żony i matki, szanowana ze względu na pozycję społeczną i czystość obyczajów opis
 • Co znaczy Melancholiczny Od czego zależy przym.) smutny, przygnębiony, skłonny do depresji; melancholijny: temperament melancholiczny informacje
 • Co znaczy Motoryka Na czym polega właściwa ludziom i zwierzętom zdolność wykonywania ruchów; 2. muz. cecha kompozycji muzycznej, polegająca na równomiernym rozkładzie co to jest
 • Co znaczy Ministrantura Różnice ż) rel w Kościele katolickim: zbiór liturgicznych odpowiedzi ministranta podczas mszy definicja
 • Co znaczy Majuskuła Wady i zalety ż) wielka litera alfabetu majuskułowy co znaczy
 • Co znaczy Monada Podobieństwa jednostka materii wszechświata; wg niektórych myślicieli najmniejsza jednostka metafizyczna (G. Bruno); jednostka matematyczna jako zasada słownik
 • Co znaczy Maraskino Czemu gatunek wiśni> likier wyrabiany z kwaśnych wiśni, mający charakterystyczny smak i zapach gorzkich migdałów znaczenie
 • Co znaczy Marazm Co gorsze gaśnięcie, zanikanie, od gr. maraín? gaszę> 1. stan bezładu, apatia, zniechęcenie, stagnacja: wpaść w marazm; 2. med. wyniszczenie czym jest
 • Co znaczy Majestatyczny Porównaj przym.) pełen majestatu, dostojeństwa; wspaniały, wyniosły, imponujący: majestatyczne ruchy, majestatyczny krajobraz co oznacza
 • Co znaczy Metodyczny Porównanie dotyczący metody wykonywania czegoś; oparty na określonej metodzie; 2. postępujący według pewnej metody, pewnych reguł; systematyczny krzyżówka
 • Co znaczy Musztra Dlaczego organizacjach paramilitarnych ćwiczenia mające wyuczyć regulaminowych zachowań, np. przyjmowania pozycji „na baczność”, oddawania honorów najlepszy
 • Co znaczy Mutant Jak lepiej m) biol. organizm, u którego nastąpiła mutacja genetyczna; osobnik wykazujący takie zmiany przykłady
 • Co znaczy Mendel Kiedy m) piętnaście sztuk czegoś: mendel jaj encyklopedia
 • Co znaczy Majdan Od czego zależy m) pot. rzeczy, bagaże, toboły: podróżować z całym majdanem, zwinąć swój majdan jak działa
 • Co znaczy Mila Na czym polega tysiąc (kroków)> jednostka długości, różna w różnych krajach, np. mila lądowa angielska – 1609 m, mila morska – 1852 m czy jest
 • Co znaczy Marionetkowy Różnice wykorzystujący marionetki – lalki: teatr marionetkowy; 2. taki jak marionetka, niesamodzielny, będący narzędziem w czyichś rękach pojęcie
 • Co znaczy Mediewistyka Wady i zalety ż) dział historii zajmujący się badaniem średniowiecza mediewalny, mediewista, mediewistyczny wyjaśnienie
 • Co znaczy Meloman Podobieństwa m) osoba lubiąca muzykę melomański opis
 • Co znaczy Maska Czemu lub część twarzy, zakładana, by nie zostać rozpoznanym, w celu ukrycia lub przebrania się; 2. zasłona na twarz w kształcie głowy zwierzęcia informacje
 • Co znaczy Mefistofelowy Mefistofeliczny Co gorsze właściwy Mefistofelesowi, szatańsko przewrotny, demoniczny co to jest
 • Co znaczy Muślin Porównaj m) cienka, lekko przezroczysta tkanina bawełniana, jedwabna lub wełniana, o luźnym splocie muślinowy definicja
 • Co znaczy Magnetowid Porównanie oglądam> urządzenie do utrwalania i odtwarzania obrazu dźwiękowego na taśmie magnetycznej; wideomagnetofon, wideo co znaczy
 • Co znaczy Metafizyka Dlaczego następuje po fizyce – prace Arystotelesa (bez tytułu), które następowały po księgach zawierających jego Fizykę)> 1. filoz dyscyplina słownik
 • Co znaczy Maskotka Jak lepiej ż) przedmiot (rzadziej osoba) mający przynosić szczęście znaczenie
 • Co znaczy Maksi Kiedy n) o stroju: duży, większy albo dłuższy od typowego (w przeciwieństwie do mini): maksispódnica czym jest
 • Co znaczy Monodram Od czego zależy m) przedstawienie teatralne w wykonaniu jednego aktora co oznacza
 • Co znaczy Motyw Na czym polega motivus skłaniający do ruchu> 1. powód, który skłania do działania: motyw odmowy motywować kogo, co; 2. temat utworu; rysunek, ornament krzyżówka
 • Co znaczy Monastyr Różnice m) klasztor w obrządku greckokatolickim najlepszy
 • Co znaczy Masywny Wady i zalety masse masa> mający mocną, solidną konstrukcję; duży, potężny, ogromny; wypełniony w środku, lity: masywne drzwi, meble, masywny budynek przykłady
 • Co znaczy Maestro Podobieństwa nauczyciel> zaszczytny tytuł, pełna szacunku forma zwracania się do znakomitych muzyków (kompozytorów, wirtuozów, dyrygentów encyklopedia
 • Co znaczy Magma Czemu stopiona masa skalna, znajdująca się wewnątrz skorupy ziemskiej, wypływająca z wulkanu jako lawa magmowy, magmatyczny jak działa
 • Co znaczy Meritum Co gorsze treść, z łac. meritum wartość> zasadniczy, główny przedmiot, istota sprawy: meritum sprawy merytoryczny, merytorycznie czy jest
 • Co znaczy Mediacja Porównaj medium środek> pośredniczenie w sporze między zwaśnionymi stronami, mające doprowadzić do porozumienia mediacyjny, mediator, mediatorstwo pojęcie
 • Co znaczy Mojżesz Porównanie Moszeh> 1. bibl. przywódca i prawodawca narodu izraelskiego (XIII w. p.n.e.), który wyprowadził Żydów z Egiptu: księgi mojżeszowe; 2. żart wyjaśnienie
 • Co znaczy Metafizyk Dlaczego się metafizyką, zwolennik metafizyki; 2. przen. człowiek skłonny do spekulacji myślowych, oderwany od rzeczywistości opis
 • Co znaczy Mongolski Jak lepiej Mongołom; antr. fałda mongolska fałda skóry, nadająca oku kształt skośny, charakterystyczna dla przedstawicieli żółtej rasy informacje
 • Co znaczy Materializacja Kiedy ż) stawanie się materialnym, rzeczywistym, przybieranie realnych kształtów, urzeczywistnienie co to jest
 • Co znaczy Marynata Od czego zależy zwykle z wina, octu, soli i ziół aromatycznych, w której zanurza się niektóre mięsa, aby je zmiękczyć lub nadać im aromat; 2. grzyby definicja
 • Co znaczy Monogamia Na czym polega jednego mężczyzny z jedną kobietą; jednożeństwo; 2. zool. współżycie płciowe samca z jedną, tą samą samicą (niekiedy przez całe życie co znaczy
 • Co znaczy Minuskuła Różnice ż) <łac. littera minuscula litera maleńka> mała litera alfabetu minuskułowy (druk słownik
 • Co znaczy Moda Wady i zalety styl ubierania się w danym okresie, w danym kraju: pokaz mody; 2. przejściowy, zwykle krótkotrwały, lecz masowo naśladowany sposób życia znaczenie
 • Co znaczy Merytoryczny Podobieństwa meritorius, od meritum> 1. odnoszący się do treści sprawy, z pominięciem strony zewnętrznej, formalnej; 2. poprawny treściowo: merytoryczna czym jest
 • Co znaczy Mapa Czemu ż) <łac. mappa obrus> płaski obraz powierzchni Ziemi, nieba lub ciała niebieskiego, przedstawiony w zmniejszonej skali mapnik, mapować co oznacza
 • Co znaczy Minimalny Co gorsze przym.) najmniejszy, najmniejszych rozmiarów minimalista, minimalizacja, minimalizm, minimalizować co krzyżówka
 • Co znaczy Margines Porównaj niezapisana przestrzeń kartki, zwykle wokół tekstu, ale także grafiki lub fotografii; 2. pot. coś nieważnego, nieistotnego: na marginesie najlepszy
 • Co znaczy Machajrodon Porównanie paleont. Machairodus, tygrys szablozębny, jeden z największych przedstawicieli rodziny kotów, wymarły, zamieszkujący Eurazję przykłady
 • Co znaczy Morfizacja Dlaczego szt. przedstawienie pojęć abstrakcyjnych, bezkształtnych zjawisk przyrody w konkretnej postaci, nadawanie im konkretnego kształtu encyklopedia
 • Co znaczy Monolog Jak lepiej 1. przeciwieństwo dialogu, dłuższa wypowiedź jednej osoby; 2. w utworze dramatycznym wypowiedź postaci kierowana do siebie lub do widza jak działa
 • Co znaczy Maligna Kiedy gorączka)> zaburzenia świadomości i majaczenia połączone z wysoką temperaturą: bredzić w malignie, być w malignie czy jest
 • Co znaczy Marginalny Od czego zależy marginalis skrajny> 1. mało ważny, drugoplanowy, poboczny, marginesowy; . ekon. rachunek marginalny forma rachunku ekonomicznego pojęcie
 • Co znaczy Makabryczny Na czym polega przym.) okropny, straszny, przerażający: makabryczny mord, widok wyjaśnienie
 • Co znaczy Mapety Mupety Różnice programu Muppet show> rodzaj lalek, połączenie pacynek z kukiełkami z telewizyjnych programów dla dzieci opis
 • Co znaczy Monopol Wady i zalety prawo państwa do wyłącznej sprzedaży> 1. wyłączny przywilej wytwarzania i sprzedaży czegoś, posiadany przez osobę, grupę lub państwo; 2 informacje
 • Co znaczy Metapsychologia Podobieństwa teoria psychologii, metodologia psychologii, nauka o pojęciach, twierdzeniach i rozumowaniach stosowanych w psychologii co to jest
 • Co znaczy Marka Czemu firmowy umieszczany na wyrobach, określający ich producenta, chroniący przed naśladownictwem lub podrabianiem; 2. jakość, gatunek wyrobów definicja
 • Co znaczy Się Manierować Co gorsze wpadać w manierę, zachowywać się sztucznie, nienaturalnie zmanierowany: zmanierowana pannica co znaczy
 • Co znaczy Mahometanin Porównaj m) wyznawca islamu, religii mahometańskiej mahometanizm, mahometański słownik
 • Co znaczy Mazagran Porównanie m) napój orzeźwiający przyrządzany z czarnej kawy z cukrem, z dodatkiem koniaku lub rumu, podawany z lodem znaczenie
 • Co znaczy Medalik Dlaczego m) krążek lub prostokącik z cienkiego metalu, zwykle z wizerunkiem Chrystusa lub Matki Boskiej, noszony na szyi przez katolików czym jest
 • Co znaczy Manierysta Jak lepiej m) 1. artysta tworzący według jakiejś maniery, naśladujący cudzy styl; 2. przedstawiciel manieryzmu co oznacza
 • Co znaczy Menopauza Kiedy paúsis ustanie> fizjol. okres w życiu kobiety po klimakterium, w którym ustają czynności jajników, co objawia się brakiem miesiączkowania krzyżówka
 • Co znaczy Maharadża Od czego zależy m) tytuł przysługujący hinduskim książętom; władca noszący ten tytuł najlepszy
 • Co znaczy Midas Na czym polega m) mit. gr. legendarny król Frygii, któremu Dionizos dał moc przemieniania w złoto wszystkiego, czego dotknie przykłady
 • Co znaczy Mimetyczny Różnice biol. związany z mimetyzmem u zwierząt, przejawiających zdolność upodobnienia się do otoczenia (np. kameleon); 2. lit. szt. naśladujący encyklopedia
 • Co znaczy Monoteizm Wady i zalety m) wiara w istnienie jedynego Boga (w przeciwieństwie do politeizmu jak działa
 • Co znaczy Mulina Podobieństwa jedwabna przędza, używana do haftowania, powstała w wyniku skręcenia pojedynczych nitek: wyszywać, haftować muliną czy jest
 • Co znaczy Meteoro Czemu pierwszy człon wyrazów złożonych, wskazujący na ich związek znaczeniowy ze zjawiskami atmosferycznymi, pogodą: meteorologia pojęcie
 • Co znaczy Melodyjny Co gorsze przyjemnie brzmiący, mający przyjemną melodię, harmonijny, śpiewny; 2. odnoszący się do melodii jako podstawowego elementu muzyki wyjaśnienie
 • Co znaczy Maoizm Porównaj chiński przywódca komunistyczny> doktryna, myśl polityczna Mao Zedonga, polegająca na przystosowaniu marksizmu do szczególnych warunków opis
 • Co znaczy Masochizm Porównanie Sacher-Masoch, 1836–1895, pisarz austr.> 1. zachowanie osoby, która czerpie przyjemność z sytuacji nieprzyjemnych i upokarzających dla niej informacje
 • Co znaczy Magazyn Dlaczego zin> 1. pomieszczenie do przechowywania zapasów, towarów magazynier, magazynować co, zmagazynować, magazynowany, zmagazynowany; . w co to jest
 • Co znaczy Magnolia Jak lepiej botanik fr.> bot. Magnolia, drzewo lub krzew o dużych, białych lub różowych, pachnących kwiatach, rosnące w Ameryce Płn. i Azji Wsch definicja
 • Co znaczy Monogram Kiedy powstały z ozdobnego powiązania dwu lub kilku liter czyjegoś imienia i nazwiska: chusteczka, papierośnica z monogramem, haftować, malować co znaczy
 • Co znaczy Matuzalowy Od czego zależy przym.) taki jak biblijny Matulzalem; wiek matuzalowy sędziwy wiek, starość słownik
 • Co znaczy Matowy Na czym polega przym.) . niemający połysku: matowa cera, szkło, szyby matowe; 2. o dźwięku: głuchy, przytłumiony znaczenie
 • Co znaczy Mormorando Różnice n) śpiew bez słów, z zamkniętymi ustami; nucenie melodii czym jest
 • Co znaczy Mordować Wady i zalety krzywdzić> 1. dokonywać morderstw; zabijać zamordowany; 2. powodować zmęczenie, męczyć, nużyć, dręczyć: mordować kogo, czym: mordować kogo co oznacza
 • Co znaczy Marynować Podobieństwa owoce, jarzyny itp. w zalewie z dodatkiem przypraw: marynować co – w czym, marynować grzyby, korniszony, mięso krzyżówka
 • Co znaczy Mat Czemu m) 1. brak połysku, matowość; 2. powierzchnia niebłyszcząca, niewypolerowana matowy najlepszy
 • Co znaczy Medium Co gorsze podatna na hipnozę; zdolna do odczuwania zjawisk telepatycznych, jasnowidztwa itp.; 2. w spirytyzmie osoba obcująca z duchami podczas przykłady
 • Co znaczy Melancholijny Porównaj przym.) 1. skłonny do melancholii; 2. nacechowany melancholią; smutny, przygnębiający encyklopedia
 • Co znaczy Monsun Porównanie arab. mausim pora roku pomyślna dla żeglugi> wiatr okolic podzwrotnikowych, latem wiejący od oceanu, w zimie od lądu monsunowy: pora jak działa
 • Co znaczy Monitować Dlaczego 1. przypominać o upływie terminu załatwienia jakiejś sprawy, wysyłać monit, ponaglać; . daw. karcić, strofować, napominać czy jest
 • Co znaczy Maltańczyk Jak lepiej mieszkaniec Malty; 2. członek zakonu kawalerów maltańskich; joannita; także posiadacz orderu maltańskiego; 3. mały pies pokojowy o pojęcie
 • Co znaczy Manipulacyjny Kiedy dotyczący wykonywanych czynności: opłata manipulacyjna, koszty manipulacyjne opłata, koszty ponoszone za załatwienie spraw urzędowych; 2 wyjaśnienie
 • Co znaczy Malwersacja Od czego zależy łac. male versor zły dłużnik> nadużycie finansowe, przywłaszczenie powierzonego sobie mienia, defraudacja: dopuścić się malwersacji opis
 • Co znaczy Moderna Na czym polega nowoczesny> 1. środ. okres w literaturze i sztuce końca XIX i początku XX w.; . artyści hołdujący poglądom i tendencjom modernizmu informacje
 • Co znaczy Menhir Różnice długi> podłużny blok kamienny, ustawiony pionowo, związany zwłaszcza z kultem zmarłych, pozostałość z okresu neolitu, spotykany głównie na co to jest
 • Co znaczy Muzułmanin Wady i zalety m) wyznawca religii islamskiej muzułmański definicja
 • Co znaczy Mekka Podobieństwa Saudyjskiej, miejsce urodzenia Mahometa (ok. r. 570)> 1. ośrodek kultu religijnego i cel pielgrzymek muzułmanów . przen. miejsce co znaczy
 • Co znaczy I Metryka Czemu stanu cywilnego, informujący o narodzinach, chrzcie, ślubie lub zgonie kogoś; 2. dokument poświadczający rodowód zwierzęcia, np. psa lub słownik
 • Co znaczy Mistyka Co gorsze ż) religijność oparta na mistycyzmie, przeżycia mistyczne mistyk znaczenie
 • Co znaczy Mutacja Porównaj wysokości głosu u chłopców w wieku dojrzewania; 2. biol. modyfikacja kodu genetycznego istoty żywej, odchylenie od typu mutant; 3. kolejna czym jest
 • Co znaczy Mikstura Porównanie będący mieszanką wielu substancji farmaceutycznych; 2. pot. mieszanina różnych płynnych składników: przygotować miksturę co oznacza
 • Co znaczy Moll Dlaczego m) <łac. mollis miękki> muz. skala diatoniczna, gama, rodzaj tonacji minorowej: w tonacji mollowej krzyżówka
 • Co znaczy Miliarder Jak lepiej m) człowiek ogromnie bogaty, mający miliardowy majątek najlepszy
 • Co znaczy Mania Kiedy przesadny lęk lub pociąg do czegoś, obsesja; 2. med. stan silnego podniecenia występujący w niektórych chorobach psychicznych maniak przykłady
 • Co znaczy Mitologia Od czego zależy opowiadacz baśni> 1. zbiór mitów, podań o bogach i bohaterach, funkcjonujących w danej kulturze, religii, społeczności: mitologia grecka encyklopedia
 • Co znaczy Mammografia Na czym polega ż) <łac. mamma sutek + -grafia> prześwietlanie piersi kobiecych mammograf, mammologia jak działa
 • Co znaczy Makabra Różnice strasznego, wzbudzającego grozę, koszmar makabryczny, makabrycznie: wyglądać makabrycznie, makabryczność, makabryzm, makabreska czy jest
 • Co znaczy Merchandiser Wady i zalety m) pracownik dbający o dobre wyeksponowanie towarów, właściwe wykorzystanie reklamy oraz inne kwestie związane ze sprzedażą towaru pojęcie
 • Co znaczy Malkontenctwo Podobieństwa n) negatywny stosunek do wszystkiego, niezadowolenie z życia wyjaśnienie
 • Co znaczy Maskulinizować Czemu mężczyzn w niektórych zawodach, na pewnych stanowiskach; . biol. powodować powstawanie cech płci męskiej u samic maskulinizacja opis
 • Co znaczy Mizo Co gorsze wyrazów złożonych, wskazujący na ich związek znaczeniowy z nienawiścią, wstrętem do kogoś lub czegoś: mizoandria, mizoginia informacje
 • Co znaczy Metr Porównaj człon wyrazów złożonych, wskazujący na ich związek znaczeniowy z miarą, mierzeniem: centymetr co to jest
 • Co znaczy Marginesowy Porównanie przym.) . uboczny, drugoplanowy; 2. napisany na definicja
 • Co znaczy Modyfikować Dlaczego wprowadzać modyfikacje, zmiany, poprawki co znaczy
 • Co znaczy Mamba Jak lepiej Dendroaspis, jadowity wąż żyjący w tropikalnej Afryce, żywiący się głównie ptakami i drobnymi ssakami słownik
 • Co znaczy Materia Kiedy jest poznawane za pomocą zmysłów materializm, materialista, materialistyczny; 2. tkanina; 3. przen. przedmiot rozmowy znaczenie
 • Co znaczy Muzykalny Od czego zależy wrażliwy na muzykę, obdarzony dobrym słuchem muzycznym, pamięcią muzyczną, poczuciem rytmu; 2. przest. właściwy muzyce; przyjemny dla ucha czym jest
 • Co znaczy Martyrium Na czym polega budowla wzniesiona ku czci męczennika, mieszcząca jego relikwie, charakterystyczna dla sztuki wczesnochrześcijańskiej co oznacza
 • Co znaczy Manicheizm Różnice manichejczycy, od im. pers. Mani (Manes), III w., twórca doktryny> . staroirański system religijno-filozoficzny głoszący dualizm dobra i krzyżówka
 • Co znaczy Megaloman Wady i zalety m) człowiek mający przesadnie wysokie wyobrażenie o sobie; zarozumialec, pyszałek najlepszy
 • Co znaczy Melanż Podobieństwa połączenie kilku nitek o różnych splotach i barwach, dzianina z takich nici; 2. przen. zamieszanie, zagmatwana sytuacja przykłady
 • Co znaczy Maronici Czemu pustelnik w górach Libanu> chrześcijański Kościół wschodni, powstały w VI w., obecnie mający wyznawców na Bliskim Wschodzie i w Ameryce encyklopedia
 • Co znaczy Multimedia Co gorsze lm) połączone środki audiowizualne (dźwięk, tekst, obraz, animacja), użyte w jednym przekazie multimedialny jak działa
 • Co znaczy Up Make Porównaj m) podkład pod makijaż czy jest
 • Co znaczy Melodyka Porównanie ż) . muz. ogół zjawisk w zakresie melodii; . przest. melodyjność pojęcie
 • Co znaczy Manko Dlaczego ammanco, z łac. mancus ułomny, kaleki> brak towarów lub pieniędzy w sklepie, magazynie, stwierdzony w trakcie kontroli, w wyniku porównania wyjaśnienie
 • Co znaczy Maksymalizacja Jak lepiej dążenie do osiągnięcia maksimum czegoś w jakiejkolwiek dziedzinie; 2. doprowadzenie do maksymalnego stopnia rozwoju, osiągnięcie możliwie opis
 • Co znaczy Melodramat Kiedy i filmu, opowieść o miłosnych perypetiach, obfitująca w sceny liryczno-patetyczne, często z tragicznym zakończeniem (np. Trędowata); 2 informacje
 • Co znaczy Mer Od czego zależy m) we Francji przewodniczący rady miejskiej, będący zarazem przedstawicielem państwa merostwo co to jest
 • Co znaczy Melancholia Na czym polega melancholía, od mélaina czarna żółć> . smutek bez określonych przyczyn; przygnębienie; 2. psych. stan depresyjny, charakteryzujący się definicja
 • Co znaczy Mega Różnice wyrazów złożonych, wskazujący na ich związek znaczeniowy z wielkimi rozmiarami, dużym natężeniem czegoś: megafon; 2. przedrostek co znaczy
 • Co znaczy Mary Wady i zalety lm) nosze dla zmarłych; także podwyższenie, na którym stawia się trumnę: na marach słownik
 • Co znaczy Mascara Podobieństwa ż) rodzaj tuszu do rzęs znaczenie
 • Co znaczy Mediterranoidalny Czemu méditerrané śródziemny, z łac. medi-terraneus) + -idalny> charakterystyczny dla obszarów śródziemnomorskich: antr typ mediterranoidalny czym jest
 • Co znaczy Majak Co gorsze m) halucynacja, przywidzenie, urojenie: dręczyły go majaki senne majaczyć: coś zamajaczyło w dali co oznacza
 • Co znaczy Menu Porównaj potrawy składające się na posiłek: co jest w menu?; 2. inform. w programie komputerowym: spis dostępnych opcji, komend, funkcji krzyżówka
 • Co znaczy Mitoman Porównanie m) człowiek cierpiący na mitomanię, skłonny do tworzenia mitów na swój temat najlepszy
 • Co znaczy Magia Dlaczego wierzeń i praktyk związanych z przekonaniem o istnieniu sił nadnaturalnych, które można opanować, stosując określone zaklęcia i wykonując przykłady
 • Co znaczy Marszruta Jak lepiej ż) wytyczony kierunek drogi, plan trasy: wytyczyć marszrutę encyklopedia
 • Co znaczy maltański osiem cnót rycerskich Kiedy Śródziemnym> pochodzący z Malty; związany z Maltą: zakon maltański, kawalerowie maltańscy; krzyż maltański znak zakonu maltańskiego w jak działa
 • Co znaczy Meluzyna Od czego zależy legend starofrancuskich: założycielka rodu Lusignan, urodziwa czarodziejka przybierająca postać półwęża lub syreny; 2. szt. figurka czy jest
 • Co znaczy Mitygowaćkogo Na czym polega <łac. mitigo uspokajam> uspokajać, łagodzić czyjeś wzburzenie, powstrzymywać kogo mitygować się, zmitygować się, zmitygowany, mitygowanie pojęcie
 • Co znaczy Motoryczny Różnice mający związek z ruchem, wywołujący ruch; ruchowy: mięśnie, nerwy motoryczne, motoryczne centrum mózgowe, rozwój motoryczny wyjaśnienie
 • Co znaczy Moria Wady i zalety psych. obsesyjna skłonność do dowcipkowania, często połączona z euforią, występuje najczęściej przy uszkodzeniu płata czołowego mózgu opis
 • Co znaczy Mańkut Podobieństwa m) osoba posługująca się lewą ręką w czynnościach wykonywanych przez innych ludzi prawą ręką informacje
 • Co znaczy Modulacja Czemu łac. modulatio takt, rytm> zmiana brzmienia, dostosowanie siły, wysokości i barwy głosu do tego, co się mówi modulować co, modulowany co to jest
 • Co znaczy Masarnia Co gorsze ż) wytwórnia, skład wyrobów wędliniarskich, sklep z wędlinami masarski, masarz definicja
 • Co znaczy Maksymalista Porównaj 1. człowiek dążący do osiągnięcia maksimum czegoś, żądający maksimum czegoś, stawiający sobie jak najrozleglejsze i najambitniejsze cele co znaczy
 • Co znaczy Moment Porównanie czasu; chwila, okamgnienie: moment radości, rozmowy, nieuwagi, na moment, momentalny; 2. fiz. punkt, wartość, element struktury: moment słownik
 • Co znaczy Metys Dlaczego mixticius, od mixtus mieszany> . mieszaniec, potomek ludzi różnej rasy; . mieszaniec rasy żółtej i białej, zwłaszcza potomek Indianina i znaczenie
 • Co znaczy Miniaturyzacja Jak lepiej czemuś cech właściwych miniaturze; 2. techn. dążenie do zmniejszania rozmiaru i ciężaru urządzeń, zwłaszcza elektronicznych czym jest
 • Co znaczy Makabreska Kiedy ż) lit. drobny utwór literacki (zwłaszcza sceniczny), w którym nastrój grozy łączy się z elementami groteski co oznacza
 • Co znaczy Msza Od czego zależy nabożeństwo, którego centralnym elementem jest komunia św., liturgia eucharystyczna, przypomnienie Ostatniej Wieczerzy i symbol ofiary krzyżówka
 • Co znaczy Mistyfikator Na czym polega m) osoba wprowadzająca kogoś w błąd, dokonująca mistyfikacji najlepszy
 • Co znaczy Maczeta Różnice ostry nóż o wygiętym ostrzu, używany głównie do cięcia trzciny cukrowej i torowania ścieżek w dżungli, wśród gęstej, tropikalnej przykłady
 • Co znaczy Mikro Wady i zalety wyrazów złożonych, wskazujący na ich związek znaczeniowy z bardzo małymi przedmiotami: mikroskop; 2. oznaczający jednostki miary milion encyklopedia
 • Co znaczy Migracyjny Podobieństwa z wędrówką, przemieszczaniem się ludzi lub zwierząt: urząd migracyjny; teoria migracyjna teoria z zakresu zoogeografii, tłumacząca jak działa
 • Co znaczy Miss Czemu grzecznościowa, używana w krajach anglosaskich wobec kobiet niezamężnych; . najpiękniejsza kobieta, wybrana w konkursie piękności: miss czy jest
 • Co znaczy Melpomena Co gorsze ż) mit. gr.-rzym. muza teatru przedstawiana z maską tragiczną w dłoni pojęcie
 • Co znaczy Manitu Porównaj północnoamerykańskich, zwłaszcza Algonkinów Wielki Duch, nadprzyrodzona bezosobowa siła przenikająca całą przyrodę; duch władający światem wyjaśnienie
 • Co znaczy Megiera Porównanie ż) kobieta kłótliwa, zła, mściwa, wiedźma, jędza opis
 • Co znaczy Meches Dlaczego m) 1. Żyd, który przeszedł na wiarę chrześcijańską; 2. przechrzta informacje
 • Co znaczy Modelowy Jak lepiej przym.) stanowiący model, służący jako wzór; wzorcowy, zgodny z modelem: modelowy przykład czegoś co to jest
 • Co znaczy Multikino Kiedy n) <łac. multi + kino, z gr. kinema ruch> budynek mieszczący kilka sal projekcyjnych; rodzaj dużego, kilkusalowego kina; zespół kinowy definicja
 • Co znaczy Metaloid Od czego zależy m) substancja wyglądająca jak metal; półmetal co znaczy
 • Co znaczy Musztrować Na czym polega 1. uczyć musztry; 2. napominać, pouczać w sposób surowy słownik
 • Co znaczy Muszkiet Różnice m) ręczna broń palna o dużym kalibrze muszkieter znaczenie
 • Co znaczy Markierant Wady i zalety udawanie> przest. człowiek stwarzający pozory wykonywania jakiejś pracy, udający, że coś robi markieranctwo czym jest
 • Co znaczy Maratończyk Podobieństwa m) sportowiec startujący w biegu maratońskim na dystansie 42 195 m co oznacza
 • Co znaczy Manieryczny Czemu przym.) nacechowany manierą, przesadny, nienaturalny, sztuczny krzyżówka
 • Co znaczy Mop Co gorsze m) rodzaj miotły do mycia podłóg, mającej zamiast szczotki gąbkę lub pęk pasków z materiału najlepszy
 • Co znaczy Melonik Porównaj m) sztywny męski kapelusz z filcu, mający denko przypominające połówkę melona i wąskie rondo przykłady
 • Co znaczy Melancholik Porównanie usposobieniu; spokojny, łagodny, skłonny do marzycielstwa; 2. psych. typ temperamentu (według klasyfikacji Hipokratesa), obok choleryka i encyklopedia
 • Co znaczy Marynarz Dlaczego marinus morski> 1. członek załogi statku lub okrętu; 2. w marynarce wojennej najniższy stopień wojskowy; 3. w marynarce handlowej stopień jak działa
 • Co znaczy Minotaur Jak lepiej ludzkim ciele i głowie byka, któremu Ateńczycy zmuszeni byli składać haracz z siedmiu chłopców i siedmiu dziewcząt, trzymany przez Minosa w czy jest
 • Co znaczy Mariwodaż Kiedy 1688–1763, pisarz fr.> wyszukana, efektowna grzeczność, galanteria, przesadna subtelność myśli, wyrafinowanie uczuć, manieryczność pojęcie
 • Co znaczy Maron Od czego zależy m) owoc kasztana jadalnego wyjaśnienie
 • Co znaczy Multum Na czym polega <łac.> wielka ilość; dużo, mnóstwo opis
 • Co znaczy Markiz Różnice używany we Francji, Anglii, Włoszech i Hiszpanii, pośredni między hrabią a księciem; osoba mająca ten tytuł markiza informacje
 • Co znaczy Mediumizm Wady i zalety wywoływania zjawisk paranormalnych za pośrednictwem mediów, czyli osób podatnych na sugestię i hipnozę co to jest
 • Co znaczy Marengo Podobieństwa n) . gruba, wełniana tkanina szaroczarna z jaśniejszymi cętkami; 2. kolor ciemnoszary, właściwy tej tkaninie definicja
 • Co znaczy Muezin Czemu duchowny muzułmański, pełniący służbę w meczecie, wzywający wiernych na rytualne modlitwy (pięć razy dziennie co znaczy
 • Co znaczy Miastenia Co gorsze słabość> med. choroba objawiająca się postępującym niedowładem mięśni na skutek zaburzeń w układzie nerwowym (ośrodkowym słownik
 • Co znaczy Maglować Porównaj wygładzać tkaniny za pomocą magla: maglować bieliznę; 2. pot. zanudzać kogo, męczyć pytaniami; uparcie powracać do tej samej sprawy znaczenie
 • Co znaczy Marchołt Porównanie apokryficzno-satyrycznej opowieści o biblijnym królu Salomonie i sprytnym, rubasznym chłopie, który wdaje się w dysputę z uczonym władcą czym jest
 • Co znaczy Magnificencja Dlaczego m) <łac. magnificentia wspaniałość> tytuł rektora wyższej uczelni: Jego Magnificencja Rektor (jakiego) Uniwersytetu co oznacza
 • Co znaczy Machismo Jak lepiej męskość; samczość krzyżówka
 • Co znaczy Monarchizm Kiedy > 1. ustrój monarchiczny, jedynowładztwo; 2. opowiadanie się za ustrojem monarchicznym, sprzyjanie monarchii, wyznawanie poglądów najlepszy
 • Co znaczy Materialistyczny Od czego zależy materializmu filozoficznego; wynikający z założeń tego kierunku; . ściśle związany ze sprawami materialnymi, mający na względzie przede przykłady
 • Co znaczy Mizogamia Na czym polega ż) niechęć do instytucji małżeństwa mizogamista, mizogamistka encyklopedia
 • Co znaczy Memento Różnice <łac. pamiętaj> rodzaj ostrzeżenia, przestrogi przed czymś: groźne memento jak działa
 • Co znaczy Matura Wady i zalety dojrzałość> 1. egzamin końcowy z zakresu szkoły średniej; egzamin dojrzałości; . świadectwo ukończenia szkoły średniej, upoważniające do czy jest
 • Co znaczy Makieta Podobieństwa model budowli, pomnika, dekoracji, urządzenia technicznego, wykonany z drewna, gipsu, tektury w pomniejszeniu makietować: makietować pojęcie
 • Co znaczy Medalista Czemu medalem; zdobywca medalu: medalista olimpijski; 2. zwierzę (koń, pies), zwykle rasowe, które otrzymało medal na wystawie wyjaśnienie
 • Co znaczy Maksyma Co gorsze maxima myśl najważniejsza> 1. zasada, reguła w sztuce, nauce, postępowaniu; . myśl filozoficzna, wyrażona w krótkim zdaniu; sentencja opis
 • Co znaczy Medyk Porównaj m) <łac. medicus lekarz> 1. pot. student medycyny; 2. przest. lekarz informacje
 • Co znaczy Mecenat Porównanie nad sztuką, literaturą i nauką oraz nad twórcami w tych dziedzinach, sprawowana przez państwo, instytucję lub jednostkę; patronat co to jest
 • Co znaczy Moskit Dlaczego m) gatunek komara, drobny owad, którego samica żywi się krwią zwierzęcą i ludzką moskitiera definicja
 • Co znaczy Metafora Jak lepiej figura stylistyczna i zjawisko językowe, polegające na modyfikacji znaczenia przez zastąpienie słowa innym, obrazowym słowem lub wyrażeniem co znaczy
 • Co znaczy Motto Kiedy n) cytat lub aforyzm, maksyma, dewiza umieszczone przed tekstem, wiążące się z tematem lub komentujące treść: motto artykułu słownik
 • Co znaczy Manewrować Od czego zależy pozycję, zmieniać miejsce, kierunek, zwykle w celu uniknięcia albo ominięcia jakichś przeszkód; 2. zręcznie działać, wykręcać się od znaczenie
 • Co znaczy Metal Na czym polega metallum, z gr. métallon kopalnia> 1. chem., fiz. substancja występująca w przyrodzie (pierwiastki z grupy metalicznych – w przeciwieństwie czym jest
 • Co znaczy Manetka Różnice ż) techn. mała dźwignia ręczna co oznacza
 • Co znaczy Mandaryn Wady i zalety sanskr. mantrin doradca, czarownik, od mantra zaklęcie> w dawnych Chinach wysoki urzędnik, dostojnik i uczony krzyżówka
 • Co znaczy Mumifikacja Podobieństwa mummification> 1. wysychanie zwłok znajdujących się przez dłuższy czas w miejscu suchym, przewiewnym i ciepłym (np. na pustyniach, w najlepszy
 • Co znaczy Maskulinizacja Czemu opanowanie jakiejś dziedziny życia przez mężczyzn; 2. przejmowanie przez kobiety cech męskich; 3 med. rozwój wtórnych cech płciowych przykłady
 • Co znaczy Mizogin Co gorsze m) mężczyzna – wróg kobiet, odczuwający do nich odrazę, wstręt; mizoginista encyklopedia
 • Co znaczy Mantra Porównaj wedyjski hymn lub modlitwa; . werset modlitewny lub formuła magiczna w niektórych odmianach hinduizmu i buddyzmu jak działa
 • Co znaczy Muszla Porównanie gatunek małża> 1. skorupa ślimaka lub małża; 2. przedmiot lub budowla w takim kształcie: muszla koncertowa, muszla uszna; muszla klozetowa czy jest
 • Co znaczy Medytować Dlaczego nad czym, o czym <łac. meditor namyślać się> rozmyślać, zastanawiać się nad czymś, rozważać coś w skupieniu pojęcie
 • Co znaczy Minerał Jak lepiej związek chemiczny, powstały naturalnie (tzn. w efekcie procesów zachodzących we wnętrzu ziemi) lub sztucznie (syntetycznie) mineralny wyjaśnienie
 • Co znaczy Myko Miko Kiedy pierwszy człon wyrazów złożonych, wskazujący na ich związek znaczeniowy z grzybami: mikologia//mykologia opis
 • Co znaczy Muzealny Od czego zależy do muzeum, dotyczący muzeum; 2. mający wartość zabytkową, artystyczną, kwalifikujący się do umieszczenia w muzeum muzealia, muzealnictwo informacje
 • Co znaczy Manele Na czym polega lm) pot. rzeczy osobiste, manatki, klamoty co to jest
 • Co znaczy Manila Różnice Filipin> mocne, wodoodporne włókno banana manilskiego, służące do wyrobu lin okrętowych, sieci rybackich, słomki na kapelusze itp.; także definicja
 • Co znaczy Ministerialny Wady i zalety ministerialis> 1. związany z ministerstwem lub ministrem; 2. iron. dostojny, uroczysty, poważny, urzędowy: fotel ministerialny, teka co znaczy
 • Co znaczy Mesjanista Podobieństwa m) wyznawca, zwolennik mesjanizmu słownik
 • Co znaczy Manieryzm Czemu przez artystę stale jednej maniery: wpadać w manieryzm; 2. psych. zaburzenia nerwowe objawiające się niekontrolowanymi ruchami, mimiką znaczenie
 • Co znaczy Marines Co gorsze ndm) oddziały desantowe amerykańskiej piechoty morskiej czym jest
 • Co znaczy Mamut Porównaj mammoth, ros. mammot> . wymarły słoń, żyjący w okresie lodowcowym, olbrzymi (ok. 3,5 m), o rudawej, gęstej i długiej sierści, z wielkimi co oznacza
 • Co znaczy Ministrant Porównanie ministrans usługujący> w Kościele kat.: osoba (zwykle mały chłopiec), która pomaga księdzu w czynnościach liturgicznych ministrantura krzyżówka
 • Co znaczy Maestria Dlaczego ż) mistrzostwo, biegłość w czymś, wielka umiejętność maestro najlepszy
 • Co znaczy Majestat Jak lepiej powaga, wspaniałość: majestat władzy, ukazać się w całym majestacie; . dawn. godność monarchy; monarcha, władca: obraza majestatu przykłady
 • Co znaczy Matador Kiedy zabijać> główny torreador w korridzie, który po widowiskowej i niebezpiecznej walce krótką szpadą zabija byka encyklopedia
 • Co znaczy Mensa Od czego zależy ofiarny, zasadnicza część ołtarza w formie kamiennej płyty lub skrzyni z kwadratowym schowkiem na relikwie; 2. daw. świadczenia kleru na jak działa
 • Co znaczy Makartowski Na czym polega malarz austr.> . bukiet makartowski nawiązujący do stylu, w jakim malował H. Makart, kwiaty zasuszone, często barwione, bukiet z takich czy jest
 • Co znaczy Mahomet Różnice prorok arabski (ok. 570–632 r.), twórca i prawodawca islamu, którego nauki zostały zebrane w Koranie mahometanin pojęcie
 • Co znaczy Maksymalizować Wady i zalety dążyć do osiągnięcia maksimum czegoś, zwiększać do maksimum wyjaśnienie
 • Co znaczy Meteoropatia Podobieństwa ż) med. wrażliwość na zmiany pogody, złe samopoczucie meteoropata opis
 • Co znaczy Magistrala Czemu ż) główny szlak komunikacyjny, transportowy, łącznościowy: magistrala węglowa, wodna informacje
 • Co znaczy Mil Mili Co gorsze <łac. mille tysiąc> pierwszy człon wyrazów złożonych, oznaczający jednostki miary tysiąc razy mniejsze niż podstawowe: milimetr co to jest
 • Co znaczy Miniatura Porównaj małego; 2. zmniejszony model większego pierwowzoru miniaturyzacja, miniaturyzować co, zminiaturyzować, zminiaturyzowany; 3. rodzaj definicja
 • Co znaczy Mord Porównanie zabójstwo: mord masowy, polityczny, rabunkowy, skrytobójczy, ohydny mord morderca, morderczy, morderstwo, mordować, zamordować co znaczy
 • Co znaczy Muzeum Dlaczego muséum, z łac. museum, z gr. museíon miejsce poświęcone „muzom”, tj. sztuce i wiedzy> miejsce publiczne, gdzie są wystawiane kolekcje słownik
 • Co znaczy Mortadela Jak lepiej ż) rodzaj wędliny, parzona kiełbasa znaczenie
 • Co znaczy Mesjasz Kiedy M?š?ach pomazaniec> 1. wybawiciel, zbawca; 2. w chrześcijaństwie jeden z tytułów Jezusa; 3. u Żydów król, wybawiciel Izraela, zwiastowany czym jest
 • Co znaczy Minojski Od czego zależy Krety> kultura minojska najstarsza kultura basenu Morza Egejskiego (około 2600–1100 p.n.e.), charakteryzująca się wysokim poziomem co oznacza
 • Co znaczy Meduza Na czym polega jedna z trzech Gorgon, zdolna zamieniać ludzi w kamienie spojrzeniem, wyobrażana z twarzą dziewczyny z wężami zamiast włosów; 2. zool krzyżówka
 • Co znaczy Matelot Różnice m) 1. żywy taniec marynarski, obrazujący pracę na statku; 2. mors. okręt w szyku bojowym najlepszy
 • Co znaczy Münchhausen Wady i zalety 1720–1797, baron niem., który wsławił się opowiadaniem swoich nieprawdopodobnych przygód> łgarz i samochwała münchhauseniada przykłady
 • Co znaczy Macewa Podobieństwa ż) żydowska stela nagrobna w formie pionowej płyty kamiennej, zdobionej płaskorzeźbą i inskrypcjami encyklopedia
 • Co znaczy Masaż Czemu kosmetyczny, polegający na rozcieraniu, ugniataniu, oklepywaniu ciała, wykonywany ręcznie lub za pomocą specjalnych aparatów jak działa
 • Co znaczy Mobilny Co gorsze przym.) <łac. mobilis ruchomy> gotowy do działania, przedsiębiorczy mobilność czy jest
 • Co znaczy Maniakalny Porównaj wynikający z manii; med. psychoza maniakalno-depresyjna choroba psychiczna objawiająca się na przemian okresami przygnębienia, smutku oraz pojęcie
 • Co znaczy Macher Porównanie m) 1. pot. specjalista, majster od czegoś; 2. szachraj, oszust, spekulant: macher od czego, w czym wyjaśnienie
 • Co znaczy Moloch Dlaczego lech> 1. w mit. semickiej bóstwo ognia, któremu składano ofiary z ludzi; . pot. coś potężnego, nienasyconego, pochłaniającego wiele ofiar opis
 • Co znaczy Morderczy Jak lepiej właściwy mordercy, służący do popełniania mordu, niosący śmierć; 2. pozbawiający sił, wyczerpujący, uciążliwy: mordercze tempo, mordercza informacje
 • Co znaczy Mahoń Kiedy indiań.> drzewo rosnące w Ameryce Płn. i Płd. o czerwonawobrunatnym drewnie, cenionym w meblarstwie mahoniowy: stół mahoniowy co to jest
 • Co znaczy Milenium Od czego zależy n) <łac. od mille tysiąc + annus rok) okres tysiąca lat; także: tysięczna rocznica istnienia czegoś; tysiąclecie definicja
 • Co znaczy Maskarada Na czym polega ż) zabawa, bal, których uczestnicy występują w maskach i w przebraniu: urządzać maskaradę co znaczy
 • Co znaczy Marianna Kartki Marginesie Różnice francuskiego stowarzyszenia republikańskiego z połowy XIX w; 2. uosobienie Republiki Francuskiej, wyobrażonej jako postać kobieca w czapce słownik
 • Co znaczy Manikiur Wady i zalety m) zabieg pielęgnacyjny dłoni, zwłaszcza paznokci: robić komu manikiur manikiurzystka znaczenie
 • Co znaczy Melamina Podobieństwa techn. bezbarwna substancja, surowiec tworzyw sztucznych; 2. pot. płyty z tego tworzywa używane jako okleina melaminowy czym jest
 • Co znaczy Modelina Czemu ż) masa plastyczna termoutwardzalna, używana do wyrobu drobnych ozdób oraz do modelowania przedmiotów, także do zabawy co oznacza
 • Co znaczy Menos Co gorsze m) stan umysłu, usposobienie prowadzące człowieka do sukcesu krzyżówka
 • Co znaczy Mysta Porównaj ż) <łac., z gr. mýst?s> staroż. człowiek wtajemniczony w misteria najlepszy
 • Co znaczy Morderca Porównanie m) przestępca dokonujący morderstwa; zabójca przykłady
 • Co znaczy Mecenas Dlaczego w.), polityk rzymski, patron poetów i artystów> 1. tytuł stosowany grzecznościowo wobec adwokata; 2. opiekun, protektor, sponsor artystów encyklopedia
 • Co znaczy Mastaba Jak lepiej m) staroż. grobowiec składający jak działa
 • Co znaczy Motywacja Kiedy ż) powód działania, przyczyny wyjaśniające czyjeś postępowanie: mieć motywację do czegoś zmotywowany czy jest
 • Co znaczy Melodramatyczny Od czego zależy przym.) taki jak w melodramatach, patetyczny, pełen przesady: melodramatyczne gesty, sceny pojęcie
 • Co znaczy Misterium Na czym polega tajemnica, z gr. mystrion> 1. tajemniczy obrządek, niezrozumiałe, tajemnicze zjawisko; 2. średn. widowisko o tematyce religijnej, dotyczące wyjaśnienie
 • Co znaczy Metamorfoza Różnice charakteru, budowy czegoś, co przestaje być takie, jakie było, przekształcenie (się): ulec metamorfozie, przejść metamorfozę opis
 • Co znaczy Merkantylny Wady i zalety łac. mercatus handel> taki, który jest nastawiony na zysk, na uzyskanie korzyści materialnych: merkantylny charakter merkantylizacja informacje
 • Co znaczy Meszuge Podobieństwa m) wariat, człowiek niespełna rozumu co to jest
 • Co znaczy Marszand Czemu m) kupiec zajmujący się handlem dziełami sztuki, zwłaszcza obrazami definicja
 • Co znaczy Morfinista Co gorsze m) człowiek nałogowo zażywający morfinę co znaczy
 • Co znaczy Manizm Porównaj m) <łac. manes duchy przodków> rel. wierzenia i praktyki dawnych ludów, związane z kultem przodków słownik
 • Co znaczy Maskować Porównanie niewidzialnym lub trudno rozpoznawalnym; zakrywać, zasłaniać; 2. pozorować, udawać coś, ukrywać rzeczywiste zamiary, uczucia, nastroje znaczenie
 • Co znaczy Muleta Dlaczego ż) kawałek czerwonego sukna, przymocowany do krótkiej pałeczki, używany przez matadora do drażnienia byka czym jest
 • Co znaczy Monitor Jak lepiej doradca> 1. urządzenie komputerowe z ekranem do wyświetlania informacji, tekstu lub obrazu; 2. czasopismo, zwłaszcza urzędowe: Monitor co oznacza
 • Co znaczy Mizeria Kiedy ż) <łac. miseria bieda> 1. sałatka z surowych ogórków; 2. bieda, nędza, niedostatek mizerny krzyżówka
 • Co znaczy Mundial Od czego zależy m) mistrzostwa świata w piłce nożnej najlepszy
 • Co znaczy Melba Na czym polega ż) lody z bitą śmietaną i owocami przykłady
 • Co znaczy Mulda Różnice pot. nierówności terenu na trasie narciarskiej: muldy na stoku, wpaść w muldę; 2. geol. niecka jako forma ukształtowania terenu encyklopedia
 • Co znaczy Mini Wady i zalety <łac. minimum najmniej> pierwszy człon wyrazów złożonych, mający znaczenie: bardzo mały: miniaturowy, minimalny, minimoduł jak działa
 • Co znaczy Matuzalem Matuzal Podobieństwa m) przestarz. człowiek bardzo stary matuzalowy//matuzalemowy wiek czy jest
 • Co znaczy Majolika Czemu ż) renesansowy fajans włoski, specjalnie wypalany i barwiony; głównie bogato zdobione naczynia pojęcie
 • Co znaczy Morderstwo Co gorsze n) przestępstwo polegające na pozbawieniu życia człowieka; mord, zabójstwo: morderstwo z premedytacją, popełnić morderstwo wyjaśnienie
 • Co znaczy Muskuł Porównaj m) <łac. musculus> 1. mięsień; . pot. silnie rozwinięty mięsień ramienia lub barku: napiąć muskuły muskularny, muskulatura opis
 • Co znaczy Metabolizm Porównanie całość przemian biochemicznych, zachodzących w komórkach żywych organizmów, podłoże wszelkich procesów życiowych, biologicznych; przemiana informacje
 • Co znaczy Maltretować Dlaczego kogo, co znęcać się, źle się obchodzić, dręczyć maltretowany: kobiety, dzieci maltretowane co to jest
 • Co znaczy Manipulacja Jak lepiej manu własnoręcznie> 1. przeinaczanie faktów w celu kierowania kimś bez jego wiedzy, wpływanie na cudze sprawy, zachowania, nastroje dla definicja
 • Co znaczy Mailbombing Kiedy bombing bombardowanie> zasypywanie skrzynki e-mailowej adresata dużą ilością listów; rodzaj szkodnictwa komputerowego co znaczy
 • Co znaczy Momentalny Od czego zależy przym.) szybki, błyskawiczny, natychmiastowy: skutek momentalny słownik
 • Co znaczy Mazut Na czym polega m) oleista maź używana jako środek opałowy oraz do wyrobu asfaltu: plama mazutu znaczenie
 • Co znaczy Makro Różnice wyrazów złożonych, mających znaczenie: wielka skala, powiększenie: makroanaliza, makroskala, makrostruktura czym jest
 • Co znaczy Mamona Wady i zalety ż) pot. pieniądze: służyć mamonie, wyznawca mamony co oznacza
 • Co znaczy Masować Podobieństwa robić masaż, rozcierać ciało w celu lepszego ukrwienia i odżywienia tkanek masażysta krzyżówka
 • Co znaczy Midi Czemu o stroju: średni rozmiar, średniej wielkości, średniej długości (na wzór mini najlepszy
 • Co znaczy Mistyk Co gorsze m) osoba przeżywająca stany mistyczne; wyznawca, zwolennik mistycyzmu przykłady
 • Co znaczy Monument Porównaj duży posąg, rzeźba, obelisk wzniesiony dla upamiętnienia osoby lub wydarzenia; 2. pot. przedmiot mający dużą wartość monumentalny encyklopedia
 • Co znaczy Metka Porównanie surowa, wędzona kiełbasa, wyrabiana z mielonego mięsa i tłuszczu: metka cebulowa; 2. etykietka, mały kawałek materiału lub papieru jak działa
 • Co znaczy Multiwitamina Dlaczego życie> preparat farmaceutyczny, zawierający zespół witamin niezbędnych dla rozwoju i czynności życiowych organizmu czy jest
 • Co znaczy Maureska Jak lepiej Arab> szt. ornament ze splecionych fantazyjnie roślin o stylizowanych łodygach, liściach i kwiatach, charakterystyczny dla sztuki islamu i pojęcie
 • Co znaczy Masakrować Kiedy zabijać, mordować w okrutny, bestialski sposób; urządzać masakrę wyjaśnienie
 • Co znaczy Masoneria Od czego zależy wolnomularstwo> ponadnarodowa organizacja, której celem jest duchowe doskonalenie jednostki i braterstwo ludzi różnych religii, narodowości opis
 • Co znaczy Muzealnictwo Na czym polega n) . wszystko, co dotyczy, jest związane z muzeami; 2. muzea, zbiory muzealne informacje
 • Co znaczy Mentalizacja Różnice uświadamianie sobie sensu procesów, zjawisk, czynności wykonywanych przedtem nawykowo, bez udziału świadomości, automatycznie co to jest
 • Co znaczy Melodia Wady i zalety mel?idós śpiewak, poeta liryczny> . muz. następstwo dźwięków uporządkowanych według zasad tonalnych; podstawowy element muzyki; 2. śpiewne definicja
 • Co znaczy Maceracja Podobieństwa surowca w odpowiednio przygotowanych płynach w celu zmiękczenia go lub wydobycia zeń potrzebnego składnika; stosowana w garbarstwie, także co znaczy
 • Co znaczy Morfina Czemu bożek snu> składnik opium, alkaloid otrzymywany z makówek, stosowany w medycynie jako silny środek przeciwbólowy i uspokajający, używany słownik
 • Co znaczy Mangrowce Co gorsze m; lm) wiecznie zielone lasy na bagnistych wybrzeżach mórz tropikalnych: las mangrowy, drzewo mangrowe znaczenie
 • Co znaczy Metaboliczny Porównaj procesów przemiany materii; 2. lit. dotyczący metaboli, związany z metabolą; strofa metaboliczna, zwrotka metaboliczna czym jest
 • Co znaczy Momus Porównanie m) <łac., z gr. Mómos> 1. mit. gr. uosobienie ironii i szyderstwa; 2. przen. zjadliwy krytyk lub satyryk co oznacza
 • Co znaczy Motywować Dlaczego przedstawiać motywy działania lub rozumowania, popierać coś dowodami, argumentami; uzasadniać, tłumaczyć krzyżówka
 • Co znaczy Monitoring Jak lepiej urządzenia, funkcjonowania systemu, instytucji; zmian pewnych wielkości, np. stanu środowiska: monitoring zanieczyszczeń najlepszy
 • Co znaczy Moralista Kiedy rozważa problemy moralności, propaguje zasady moralne; 2. osoba surowo przestrzegająca zasad moralności, lubiąca prawić morały moralizować przykłady
 • Co znaczy Monarchia Od czego zależy ustrój państwa, w którym władzę ma jeden człowiek, tradycyjnie – król: monarchia absolutna, konstytucyjna, parlamentarna monarcha encyklopedia
 • Co znaczy Majonez Na czym polega musztardy i oliwy, podawany na zimno do jaj i innych przekąsek: sałatka jarzynowa z majonezem, jajka w majonezie jak działa
 • Co znaczy Metropolia Różnice kraju lub regionu, będące ośrodkiem administracyjnym, politycznym, kulturalnym, stolica; 2. państwo wobec jego kolonii; 3. prowincja czy jest
 • Co znaczy Mars Wady i zalety wojny, utożsamiany z greckim Aresem; . astr. Mars czwarta (według oddalenia od Słońca) planeta Układu Słonecznego; 3. ściągnięte brwi jako pojęcie
 • Co znaczy Marionetka Podobieństwa Maria> 1. lalka, kukiełka poruszana za pomocą nitek, drutów, patyków teatr marionetkowy; 2. osoba bezwolna, którą można manipulować wyjaśnienie
 • Co znaczy Mistyfikacja Czemu wtajemniczony + łac. facio czynię> wprowadzenie w błąd, nadawanie czemuś pozoru prawdy mistyfikacyjny, mistyfikator, mistyfikować opis
 • Co znaczy Madame Co gorsze ndm) 1. pani, zwrot grzecznościowy używany we Francji wobec mężatek; 2. przest. nauczycielka lub guwernantka z Francji informacje
 • Co znaczy Militarysta Porównaj m) . zwolennik militaryzmu, 2. specjalista w zakresie wojskowości co to jest
 • Co znaczy Mistycyzm Porównanie i praktyk, których celem jest bezpośredni związek człowieka z bóstwem, dokonujący się ponadzmysłowo jako objawienie, uważany za najwyższą definicja
 • Co znaczy Mizantropijny Dlaczego przym.) niechętny ludziom, zgorzkniały co znaczy
 • Co znaczy Mata Jak lepiej słomy, trzciny, liści palmowych, służąca do przykrywania podłogi, ściany: słomiana mata, mata trzcinowa; . miękkie przykrycie podłogi w słownik
 • Co znaczy Medytacja Kiedy zagłębianie się w myślach, rozmyślanie, rozważanie; 2. forma praktyk psychicznych i duchowych, mająca na celu samodoskonalenie, zmianę znaczenie
 • Co znaczy Mankament Od czego zależy m) brak, niedostatek czegoś, usterka: mankamenty urody czym jest
 • Co znaczy Municypalny Na czym polega przym.) <łac. municipalis, od municipium zarząd miasta> podległy zarządowi miasta: służby municypalne co oznacza
 • Co znaczy Mandolina Różnice wł. mandolino, od mandola> szarpany instrument muzyczny, mający cztery podwójne metalowe struny mandolinista krzyżówka
 • Co znaczy Minaret Wady i zalety m) wieża meczetu najlepszy
 • Co znaczy Moulage Podobieństwa m) model z gipsu, wosku, parafiny itp., odlew zachowujący kształt przedmiotu, fakturę jego powierzchni przykłady
 • Co znaczy Megalomania Czemu wielki + mania> przesadne przekonanie o swojej wielkości, swoim rozumie, skłonność do przeceniania własnych możliwości, znaczenia, sukcesów encyklopedia
 • Co znaczy Mandarynka Co gorsze mandarina pomarańcza z wyspy Mandara (Mauritius na Oceanie Indyjskim)> słodki i aromatyczny owoc, podobny do małej pomarańczy jak działa
 • Co znaczy Masyw Porównaj dużej masie> 1. wielka bryła; 2. geol. zwarty, jednolity górotwór: masyw górski, masyw skalny; 3. techn. pierścień gumowy zamocowany na czy jest
 • Co znaczy Mitomania Porównanie ż) chorobliwa skłonność do mówienia kłamstw, udawania mitoman, mitomański pojęcie
 • Co znaczy Megagram Dlaczego m) jednostka masy równa 1000 kilogramów; tona (symbol: Mg, t wyjaśnienie
 • Co znaczy Miszmasz Jak lepiej m) pot. bezładna mieszanina; zamęt, chaos, nieład, bałagan opis
 • Co znaczy Martyrologiczny Kiedy przym.) męczeński informacje
 • Co znaczy Mediumiczny Od czego zależy przym.) mający cechy medium, łatwo ulegający hipnozie co to jest
 • Co znaczy Majtek Na czym polega m) przest. marynarz wykonujący proste prace na statku definicja
 • Co znaczy Meldunek Różnice zawiadomienie, doniesienie, raport: złożyć meldunek komu meldować co/o czym komu; 2. zapis w księdze meldunkowej, dający uprawnienie do co znaczy
 • Co znaczy Motokros Wady i zalety m) sport zawody motocyklowe, rozgrywane w trudnym terenie, na trasie o zamkniętym obwodzie długości 1,5–4 km słownik
 • Co znaczy Materialista Podobieństwa materializmu – kierunku filozoficznego; człowiek o światopoglądzie materialistycznym; 2. człowiek oceniający wszystko z punktu widzenia znaczenie
 • Co znaczy Migrować Czemu <łac. migro> 1. zmieniać miejsce stałego pobytu; przesiedlać się; . biol. zmieniać siedlisko czym jest
 • Co znaczy Maderyzacja Co gorsze ż) przechowywanie niektórych win w wysokiej temperaturze w celu nadania im posmaku właściwego winom z gatunku madery co oznacza
 • Co znaczy Mandylion Porównaj chusta, z łac. mantelium> szt. obraz przedstawiający głowę Chrystusa na chuście podtrzymywanej zwykle przez dwa anioły; motyw krzyżówka
 • Co znaczy Maruder Porównanie m) 1. żołnierz samowolnie odłączający się od oddziału; 2. człowiek niepunktualny, guzdrała, maruda najlepszy
 • Co znaczy Medalion Dlaczego ozdoba noszona na szyi, często drogocenna, w kształcie płaskiego pudełeczka, w którym znajdował się portret lub pamiątka po bliskiej osobie przykłady
 • Co znaczy Mineralny Jak lepiej minerałów, zawierający minerały; otrzymywany z minerałów: nawozy mineralne nawozy sztuczne, zawierające wysoki procent prostych związków encyklopedia
 • Co znaczy Many Kiedy <łac. manes dobrotliwi> mit. rzym. świat zmarłych, czczonych jako bóstwo zbiorowe; dusze przodków jak działa
 • Co znaczy Mafioso Mafios Od czego zależy m) członek mafii czy jest
 • Co znaczy Mesjanizm Na czym polega 1. u Żydów wiara w nadejście Mesjasza, który przyniesie im lepszą przyszłość i dokona dzieła wybawienia Izraela; 2. pogląd pojęcie
 • Co znaczy Makijaż Różnice nakładania na twarz kosmetyków, np. pudru, szminki, różu, tuszu itp., dla upiększenia; malowanie się: robić makijaż, nakładać makijaż wyjaśnienie
 • Co znaczy Marabut Wady i zalety but pustelnik> 1. zool. wielki ptak żyjący w Azji i Afryce, padlinożerny, z potężnym dziobem i bezpiórą szyją o zwisającym rozciągliwym opis
 • Co znaczy Migrena Podobieństwa połowy głowy> ból głowy, zwykle nagły, silny, któremu mogą towarzyszyć mdłości i zaburzenia wzroku: mieć migrenę, cierpieć na migrenę informacje
 • Co znaczy Mundur Czemu ekwipunek> ubiór, którego krój, kolor i materiał są ustalone przez przepisy, noszony przez wojsko i określone grupy zawodowe; uniform co to jest
 • Co znaczy Mnemo Co gorsze pierwszy człon wyrazów złożonych, wskazujący na ich związek znaczeniowy z pamięcią, zapamiętywaniem: mnemotechnika definicja
 • Co znaczy Mityng Porównaj publiczne zebranie; 2. zawody sportowe, w których uwzględnia się tylko klasyfikację indywidualną: mityng lekkoatletyczny co znaczy
 • Co znaczy Mesjanistyczny Porównanie przym.) 1. dotyczący mesjanizmu albo mesjanistów; 2. dotyczący wiary w przyjście Mesjasza słownik
 • Co znaczy Myto Dlaczego 1. w dawnej Polsce opłata za przejazd przez most, groblę, rogatki miasta; . żart. cena przysługi: płacić myto znaczenie
 • Co znaczy Modem Jak lepiej odulator)> techn., inform. urządzenie do przetwarzania informacji w zapisie cyfrowym na analogowy i odwrotnie oraz przesyłania jej na czym jest
 • Co znaczy Mizerny Kiedy przym.) 1. wątły, wychudły; 2. biedny, nędzny, lichy mizerak, zmizerowany co oznacza
 • Co znaczy Maseczka Od czego zależy szyję, stosowany w celu odświeżenia i ujędrnienia skóry: nałożyć maseczkę; 2. przest. o kobiecie noszącej maskę karnawałową krzyżówka
 • Co znaczy Mahatma Na czym polega wielkoduszny, szlachetny> 1. tytuł przyznawany we współczesnych Indiach przywódcom duchowym: Mahatma Ghandi; 2. asceta, mistyk i filozof najlepszy
 • Co znaczy Maksymalny Różnice przym.) osiągający swoje maksimum, określający maksimum czegoś; największy, najwyższy: fiz. termometr maksymalny przykłady
 • Co znaczy Mitologizacja Wady i zalety pierwiastków mitycznych, nawiązywanie do tematyki mitologicznej; . zmienianie czegoś w legendę, przekształcanie w mit; także tworzenie encyklopedia
 • Co znaczy Mnemotechnika Podobieństwa sztuka zapamiętywania; sposoby szybkiego zapamiętywania oparte na zasadzie mechanicznych skojarzeń (np. przez rymowanki) mnemotechniczne jak działa
 • Co znaczy Matriarchalny Czemu matriarcal, od łac. mater matka> taki, w którym dominujące znaczenie mają kobiety (zwykle w odniesieniu do stosunków społecznych): ustrój czy jest
 • Co znaczy Mokasyn Co gorsze obuwie Indian północnoamerykańskich; 2. rodzaj płytkich, miękkich butów na płaskim obcasie, bez sznurówek pojęcie
 • Co znaczy Mumia Porównaj zabalsamowane ciało zmarłego: mumia faraona mumifikacja, mumifikować; 2. pot. osoba stara, wychudła: chodząca mumia, siedzieć jak mumia wyjaśnienie
 • Co znaczy Marginalia Porównanie skraj> 1. rzeczy, sprawy mało ważne, nieistotne marginalizować, marginalny; 2. notatki robione na marginesie tekstu opis
 • Co znaczy Moralny Dlaczego mos obyczaj> 1. oparty na zasadach moralności uznanych za właściwe w określonych środowiskach i epokach; zgodny z tymi zasadami; etyczny informacje
 • Co znaczy Mag Jak lepiej pers. magusz> 1. czarodziej, czarownik, czarnoksiężnik; 2. rel. a) kapłan w staroż. Persji, zwłaszcza babiloński i chaldejski, zajmujący co to jest
 • Co znaczy Matrymonialny Kiedy matrimonialis, od matrimonium małżeństwo> mający związek z małżeństwem: ogłoszenie matrymonialne, biuro matrymonialne definicja
 • Co znaczy Muzykoterapia Od czego zależy ż) jedna z form psychoterapii, leczenie za pomocą muzyki co znaczy
 • Co znaczy Mistress Na czym polega używana w krajach anglosaskich w odniesieniu do kobiet zamężnych, zwykle w połączeniu z imieniem lub nazwiskiem; w piśmie zawsze skrótowo słownik
 • Co znaczy Milicjant Różnice m) . funkcjonariusz milicji; 2. żołnierz oddziałów milicji wojskowej znaczenie
 • Co znaczy Matrioszka Wady i zalety ż) drewniana lalka rosyjska z drewna, w stroju ludowym, składająca się z serii coraz mniejszych lalek wkładanych jedna w drugą czym jest
 • Co znaczy Mistyczny Podobieństwa przym.) <łac. mysticus, z gr. mystikós tajemny> związany z mistycyzmem, ponadzmysłowy; wynikający z mistyki co oznacza
 • Co znaczy Mobilizacja Czemu mobilitas ruchliwość> 1. pobudzanie kogoś do działania, uaktywnianie; 2. działania cywilne i wojskowe w celu przygotowania do wojny; 3 krzyżówka
 • Co znaczy Mainframe Co gorsze inform. duży komputer, mogący obsługiwać znaczną liczbę użytkowników jednocześnie najlepszy
 • Co znaczy Markowy Porównaj przym.) o produkcie: wytworzony przez firmę cieszącą się dużym uznaniem: markowy zegarek przykłady
 • Co znaczy Manualny Porównanie przym.) <łac. manualis ręczny> mający związek z ręką, ręczny: zdolności manualne, prace manualne encyklopedia
 • Co znaczy Mimiczny Dlaczego dotyczący mimiki, wyrażony za pomocą mimiki; mięśnie mimiczne mięśnie twarzy, od których zależy wyraz twarzy (mimika jak działa
 • Co znaczy Madziaryzacja Jak lepiej ż) 1. narzucanie wpływów madziarskich (węgierskich) w zakresie polityki, kultury, oświaty; 2. podleganie tym wpływom czy jest
 • Co znaczy Mitra Kiedy szeroki pas używany przez wojowników; także przepaska podtrzymująca piersi, używana przez kobiety; perskie nakrycie głowy, rodzaj turbana> pojęcie
 • Co znaczy Mennica Od czego zależy ż) wytwórnia monet oraz pieczęci, medali, orderów, działająca z upoważnienia państwa menniczy wyjaśnienie
 • Co znaczy Muzealia Na czym polega różnych dziedzin kultury, sztuki, nauki, mające wartość zabytkową, artystyczną, kwalifikujące się do umieszczenia w muzeum; zbiory muzealne opis
 • Co znaczy Makiawelizm Różnice pisarz, historyk i dyplomata florencki> 1. doktryna polityczna zalecająca stosowanie zasady, że cel uświęca środki; 2. pot. postawa osoby informacje
 • Co znaczy Makiaweliczny Wady i zalety odnoszący się do makiawelizmu, typowy dla makiawelizmu; . przebiegły, podstępny, przewrotny, chytry, obłudny co to jest
 • Co znaczy Morfeusz Podobieństwa gr. skrzydlaty bożek marzeń sennych, syn Hypnosa, boga snu: fraz. pójść w objęcia Morfeusza, znaleźć się, być w objęciach Morfeusza spać definicja
 • Co znaczy Malkontent Czemu m) osoba niezadowolona z życia, stale narzekająca malkontencki, malkontenctwo co znaczy
 • Co znaczy Mimesis Co gorsze ndm) kategoria estetyczna, oznaczająca naśladowanie rzeczywistości przez sztukę i literaturę słownik
 • Co znaczy Magnifika Porównaj ż) <łac. magnifica wspaniała> przest. żartobliwie lub ironicznie o żonie znaczenie
 • Co znaczy Manekin Porównanie człowieczek> 1. lalka, kukła używana jako model do przymierzania i demonstrowania odzieży; 2. pot. człowiek bezwolny, pozwalający sobą czym jest
 • Co znaczy Manifestacja Dlaczego manifestatio ujawnienie> 1. zebranie masowe, zorganizowane w celu publicznego wyrażenia opinii lub stanowiska pewnej grupy, demonstracja co oznacza
 • Co znaczy Marża Jak lepiej ż) handl. różnica ceny kosztów i sprzedaży, narzut handlowy dający zysk sprzedającemu krzyżówka
 • Co znaczy Maar Kiedy geol. krater o zredukowanym stożku i dużym, lejkowatym zagłębieniu, powstały wskutek jednorazowego wybuchu wulkanu, często wypełniony wodą najlepszy
 • Co znaczy Miazmaty Od czego zależy m; lm) szkodliwe idee, demoralizujące kogoś czynniki przykłady
 • Co znaczy Minoderia Na czym polega ż) fałszywa skromność, przesadne wdzięczenie się, nienaturalne zachowanie osoby, która chce się przypodobać komuś encyklopedia
 • Co znaczy Mutować Różnice <łac. muto zmieniam (się)> biol. zmieniać właściwości, cechy organiczne; podlegać mutacji zmutowany jak działa
 • Co znaczy Monstrum Wady i zalety fantastyczna istota z legend i baśni ludowych; potwór, straszydło; 2. groźne, brzydkie zwierzę dużych rozmiarów; 3. osoba nadzwyczaj czy jest
 • Co znaczy Meteor Podobieństwa położony, wzniesiony w powietrzu> 1. ciało niebieskie, kosmiczne, które przechodzi przez atmosferę ziemską, widoczne w nocy jako świetlna pojęcie
 • Co znaczy Maniera Czemu manus ręka> 1. charakterystyczny dla pewnego nurtu lub artysty sposób tworzenia; powtarzanie wzorów (swoich lub cudzych), chwytów lub wyjaśnienie
 • Co znaczy Mechanoterapia Co gorsze ż) med. leczenie usprawniające narządy ruchu za pomocą specjalnych urządzeń (np. roweru leczniczego opis
 • Co znaczy Metapsychika Porównaj dusza> psychika pojmowana w sposób właściwy okultystom, metafizykom, mistykom, tzn. jako dziedzina zjawisk duchowych, w której działają informacje
 • Co znaczy Militaryzm Porównanie zbrojeń i przygotowań do wojny; ideologia propagująca rządy wojska lub konieczność wojny; 2. struktura władzy, w której armia i koła co to jest
 • Co znaczy Magnet Dlaczego złożonych, wskazujący na ich związek znaczeniowy z magnesem, magnetyzmem: magnetodynamika, magnetofon definicja
 • Co znaczy Musli Muesli Jak lepiej n) mieszanka suszonych owoców, orzechów, płatków zbożowych, ziaren, jedzona zwykle z mlekiem albo jogurtem co znaczy
 • Co znaczy Mizoandria Kiedy ż) psych. patologiczny wstręt do mężczyzn mizoandryzm słownik
 • Co znaczy Ana Ma Od czego zależy jutro znaczenie
 • Co znaczy Modystka Na czym polega ż) kobieta zajmująca się wyrobem i sprzedażą kapeluszy damskich czym jest
 • Co znaczy Mezo Różnice wyrazów złożonych, sygnalizujący znaczenie pośredni, średnio, środkowy, np. mezoderma, mezoklimat, mezoplankton, mezoterma, mezozoik co oznacza
 • Co znaczy Machinalny Wady i zalety przym.) odruchowy, automatyczny, bezwiedny krzyżówka
 • Co znaczy Molos Podobieństwa Molossós członek plemienia mieszkający w Epirze> pies olbrzym, znany już w staroż. Grecji jako obronny i stróżujący, a także myśliwski najlepszy
 • Co znaczy Malakser Czemu m) robot kuchenny, który kroi, trze warzywa, miele mięso, miesza napoje przykłady
 • Co znaczy Małmazja Co gorsze Napoli di Malvasia na Peloponezie, założonego w 1205 r.> 1. dawn słodkie wino z wysp Morza Śródziemnego; . przen. coś pysznego encyklopedia
 • Co znaczy Agapa Afty Mieć Porównaj charakterze religijnym u pierwszych chrześcijan, praktykowana przez niektóre odłamy protestanckie (np. metodystów); 2. rytualny posiłek jak działa
 • Co znaczy Modernista Porównanie m) pisarz, artysta tworzący w duchu modernizmu; zwolennik modernizmu czy jest
 • Co znaczy Maronowie Dlaczego zbiegli z niewoli Murzyni i ich potomkowie w Indiach Zach. i w Gujanie, którzy walczyli z białymi kolonizatorami pojęcie
 • Co znaczy Mano Jak lepiej pierwszy człon wyrazów złożonych, wskazujący na ich związek znaczeniowy z ciśnieniem: manometr wyjaśnienie
 • Co znaczy Menedżer Kiedy gospodarz, zarządca> 1. osoba zarządzająca przedsiębiorstwem lub jego częścią (działem); 2. osoba organizująca występy artystów lub imprezy opis
 • Co znaczy Megalit Od czego zależy m) neolityczne i starożytne budowle z wielkich, równych bloków kamiennych informacje
 • Co znaczy Marketing Na czym polega opartych na znajomości rynku, handlowa strategia firmy, obejmująca sprzedaż, badanie rynku, reklamę, relacje publiczne marketingowy co to jest
 • Co znaczy Mistyfikacyjny Różnice przym.) oparty na mistyfikacji; oszukańczy, fałszywy, kłamliwy, zwodniczy definicja

Słownik wyrazów obcych, pisownia i znaczenie

Definicja - Co to znaczy? Co to jest? Przykłady wyrazów tłumaczonych.

Definicja KRZYŻÓWKA Mistyfikacyjny, Marketing, Megalit, Menedżer, Mano, Maronowie, Modernista, Mieć Afty Agapa, Małmazja, Malakser, Molos, Machinalny, Mezo, Modystka, Ma?Ana słownik.

Co to jest Przykłady Mistyfikacyjny, Marketing, Megalit, Menedżer, Mano znaczenie.