Magdalenka co znaczy moralizacja krzyżówka mizantropia co to jest multimedia słownik morderstwo.
maskować modelka krzyżówka co to jest

Definicje słów, słownik wyrazów na M

 • Co znaczy Maskować Porównanie niewidzialnym lub trudno rozpoznawalnym; zakrywać, zasłaniać; 2. pozorować, udawać coś, ukrywać rzeczywiste zamiary, uczucia, nastroje co znaczy
 • Co znaczy Modelka Dlaczego artyście (malarzowi, rzeźbiarzowi, fotografowi) do obrazu, rzeźby, zdjęcia; . kobieta demonstrująca stroje na pokazach mody krzyżówka
 • Co znaczy Mokka Jak lepiej ż) ceniona kawa arabska: pić mokkę co to jest
 • Co znaczy Matowy Kiedy przym.) . niemający połysku: matowa cera, szkło, szyby matowe; 2. o dźwięku: głuchy, przytłumiony słownik
 • Co znaczy Matura Od czego zależy dojrzałość> 1. egzamin końcowy z zakresu szkoły średniej; egzamin dojrzałości; . świadectwo ukończenia szkoły średniej, upoważniające do czym jest
 • Co znaczy Manele Na czym polega lm) pot. rzeczy osobiste, manatki, klamoty co oznacza
 • Co znaczy Mariasz Różnice m) dawna gra karciana: zagrać w mariasza; . król i dama tego samego koloru: mieć tłumaczenie
 • Co znaczy Magnetowid Wady i zalety oglądam> urządzenie do utrwalania i odtwarzania obrazu dźwiękowego na taśmie magnetycznej; wideomagnetofon, wideo przykłady
 • Co znaczy Medyk Podobieństwa m) <łac. medicus lekarz> 1. pot. student medycyny; 2. przest. lekarz definicja
 • Co znaczy Miniatura Czemu małego; 2. zmniejszony model większego pierwowzoru miniaturyzacja, miniaturyzować co, zminiaturyzować, zminiaturyzowany; 3. rodzaj encyklopedia
 • Co znaczy Mandylion Co gorsze chusta, z łac. mantelium> szt. obraz przedstawiający głowę Chrystusa na chuście podtrzymywanej zwykle przez dwa anioły; motyw jak działa
 • Co znaczy Mitologizacja Porównaj pierwiastków mitycznych, nawiązywanie do tematyki mitologicznej; . zmienianie czegoś w legendę, przekształcanie w mit; także tworzenie czy jest
 • Co znaczy Mecenasować Porównanie 1. być mecenasem – opiekunem, protektorem artystów, pisarzy, uczonych; 2. przest. spełniać obowiązki adwokata pojęcie
 • Co znaczy Mizerny Dlaczego przym.) 1. wątły, wychudły; 2. biedny, nędzny, lichy mizerak, zmizerowany wyjaśnienie
 • Co znaczy Makata Jak lepiej z arab. mak`ad siedzenie, poduszka> 1. niewielki kilim haftowany w różne wzory, często ozdobiony kolorowymi frędzlami; 2. dekoracyjna opis
 • Co znaczy Mityng Kiedy publiczne zebranie; 2. zawody sportowe, w których uwzględnia się tylko klasyfikację indywidualną: mityng lekkoatletyczny informacje
 • Co znaczy Metafora Od czego zależy figura stylistyczna i zjawisko językowe, polegające na modyfikacji znaczenia przez zastąpienie słowa innym, obrazowym słowem lub wyrażeniem znaczenie
 • Co znaczy Monstrualny Na czym polega przym.) potworny, odrażający co znaczy
 • Co znaczy Maderyzacja Różnice ż) przechowywanie niektórych win w wysokiej temperaturze w celu nadania im posmaku właściwego winom z gatunku madery krzyżówka
 • Co znaczy Mandorla Wady i zalety ż) w średniowiecznej sztuce kościelnej, zwłaszcza malarstwie aureola w kształcie owalnym, otaczająca całą postać osoby świętej co to jest
 • Co znaczy Maksyma Podobieństwa maxima myśl najważniejsza> 1. zasada, reguła w sztuce, nauce, postępowaniu; . myśl filozoficzna, wyrażona w krótkim zdaniu; sentencja słownik
 • Co znaczy Mikstura Czemu będący mieszanką wielu substancji farmaceutycznych; 2. pot. mieszanina różnych płynnych składników: przygotować miksturę czym jest
 • Co znaczy Makabreska Co gorsze ż) lit. drobny utwór literacki (zwłaszcza sceniczny), w którym nastrój grozy łączy się z elementami groteski co oznacza
 • Co znaczy Mitoman Porównaj m) człowiek cierpiący na mitomanię, skłonny do tworzenia mitów na swój temat tłumaczenie
 • Co znaczy Molos Porównanie Molossós członek plemienia mieszkający w Epirze> pies olbrzym, znany już w staroż. Grecji jako obronny i stróżujący, a także myśliwski przykłady
 • Co znaczy Mutacja Dlaczego wysokości głosu u chłopców w wieku dojrzewania; 2. biol. modyfikacja kodu genetycznego istoty żywej, odchylenie od typu mutant; 3. kolejna definicja
 • Co znaczy Makiaweliczny Jak lepiej odnoszący się do makiawelizmu, typowy dla makiawelizmu; . przebiegły, podstępny, przewrotny, chytry, obłudny encyklopedia
 • Co znaczy Moll Kiedy m) <łac. mollis miękki> muz. skala diatoniczna, gama, rodzaj tonacji minorowej: w tonacji mollowej jak działa
 • Co znaczy Magnet Od czego zależy złożonych, wskazujący na ich związek znaczeniowy z magnesem, magnetyzmem: magnetodynamika, magnetofon czy jest
 • Co znaczy Mohikanin Na czym polega Mohikonni> 1. przedstawiciel jednego z wymarłych już plemion Indian Ameryki Płn.; przen. ostatni Mohikanin ostatni przedstawiciel jakiegoś pojęcie
 • Co znaczy Maskarada Różnice ż) zabawa, bal, których uczestnicy występują w maskach i w przebraniu: urządzać maskaradę wyjaśnienie
 • Co znaczy Minimum Wady i zalety najmniejsza możliwa, niezbędna lub wymagana ilość, wielkość; 2. w użyciu przysłówkowym: najmniej, co najmniej: minimum wysiłku opis
 • Co znaczy Mahatma Podobieństwa wielkoduszny, szlachetny> 1. tytuł przyznawany we współczesnych Indiach przywódcom duchowym: Mahatma Ghandi; 2. asceta, mistyk i filozof informacje
 • Co znaczy Megaron Czemu m) hist. część pałacu greckiego przeznaczona dla kobiet, komnata kobieca znaczenie
 • Co znaczy Matrioszka Co gorsze ż) drewniana lalka rosyjska z drewna, w stroju ludowym, składająca się z serii coraz mniejszych lalek wkładanych jedna w drugą co znaczy
 • Co znaczy Mizogamia Porównaj ż) niechęć do instytucji małżeństwa mizogamista, mizogamistka krzyżówka
 • Co znaczy Makroekonomia Porównanie teoria ekonomiczna, wyjaśniająca mechanizm dochodu narodowego, popytu, podaży, zatrudnienia (w skali całej gospodarki narodowej) i związki co to jest
 • Co znaczy Merytoryczny Dlaczego meritorius, od meritum> 1. odnoszący się do treści sprawy, z pominięciem strony zewnętrznej, formalnej; 2. poprawny treściowo: merytoryczna słownik
 • Co znaczy Mizogin Jak lepiej m) mężczyzna – wróg kobiet, odczuwający do nich odrazę, wstręt; mizoginista czym jest
 • Co znaczy Motywacja Kiedy ż) powód działania, przyczyny wyjaśniające czyjeś postępowanie: mieć motywację do czegoś zmotywowany co oznacza
 • Co znaczy Meluzyna Od czego zależy legend starofrancuskich: założycielka rodu Lusignan, urodziwa czarodziejka przybierająca postać półwęża lub syreny; 2. szt. figurka tłumaczenie
 • Co znaczy Midynetka Na czym polega ż) 1. młoda dziewczyna pracująca w paryskim domu mody; 2. daw. ładna, zalotna dziewczyna przykłady
 • Co znaczy Maraton Różnice Maraton miejsce zwycięstwa Greków nad Spartą, z którego wysłano pieszego posłańca do Aten z dobrą wieścią; . sport. dyscyplina olimpijska definicja
 • Co znaczy Multipleks Wady i zalety wielostronny> 1. techn. urządzenie do przesyłania informacji, używane m.in. w telefonii, sieci internetowej; 2. pot. multikino encyklopedia
 • Co znaczy Matriarchat Podobieństwa gr. archia rządy> 1. pot. rządy kobiet; 2. typ organizacji społeczeństwa pierwotnego, w którym władza spoczywała w rękach kobiet jak działa
 • Co znaczy Migrować Czemu <łac. migro> 1. zmieniać miejsce stałego pobytu; przesiedlać się; . biol. zmieniać siedlisko czy jest
 • Co znaczy Maneż Co gorsze m) 1. ujeżdżalnia koni; 2. plac lub pomieszczenie, gdzie trenuje się zwierzęta cyrkowe pojęcie
 • Co znaczy Miazmaty Porównaj m; lm) szkodliwe idee, demoralizujące kogoś czynniki wyjaśnienie
 • Co znaczy Manifestować Porównanie z łac. manifesto czynię jawnym> 1. brać udział w manifestacji: manifestować za czym, przeciw komu, czemu; . ostentacyjnie okazywać swoje opis
 • Co znaczy Melomania Dlaczego ż) umiłowanie muzyki informacje
 • Co znaczy Markierować Jak lepiej pot. stwarzać pozory pracy, udawać, że się coś robi; próżnować markierant, zamarkować co znaczenie
 • Co znaczy Magnifika Kiedy ż) <łac. magnifica wspaniała> przest. żartobliwie lub ironicznie o żonie co znaczy
 • Co znaczy Monitorialny Od czego zależy doradczy: pedag. system monitorialny system nauczania elementarnego, polegający na prowadzeniu zajęć przez starszych uczniów pod ogólnym krzyżówka
 • Co znaczy Meloman Na czym polega m) osoba lubiąca muzykę melomański co to jest
 • Co znaczy Mitra Różnice szeroki pas używany przez wojowników; także przepaska podtrzymująca piersi, używana przez kobiety; perskie nakrycie głowy, rodzaj turbana> słownik
 • Co znaczy Markiz Wady i zalety używany we Francji, Anglii, Włoszech i Hiszpanii, pośredni między hrabią a księciem; osoba mająca ten tytuł markiza czym jest
 • Co znaczy Medalik Podobieństwa m) krążek lub prostokącik z cienkiego metalu, zwykle z wizerunkiem Chrystusa lub Matki Boskiej, noszony na szyi przez katolików co oznacza
 • Co znaczy Mapety Mupety Czemu programu Muppet show> rodzaj lalek, połączenie pacynek z kukiełkami z telewizyjnych programów dla dzieci tłumaczenie
 • Co znaczy Metapsychika Co gorsze dusza> psychika pojmowana w sposób właściwy okultystom, metafizykom, mistykom, tzn. jako dziedzina zjawisk duchowych, w której działają przykłady
 • Co znaczy Maska Porównaj lub część twarzy, zakładana, by nie zostać rozpoznanym, w celu ukrycia lub przebrania się; 2. zasłona na twarz w kształcie głowy zwierzęcia definicja
 • Co znaczy Mandolina Porównanie wł. mandolino, od mandola> szarpany instrument muzyczny, mający cztery podwójne metalowe struny mandolinista encyklopedia
 • Co znaczy Monogamiczny Dlaczego jednożeństwa, żyjący w jednożeństwie; 2. zool. gatunek monogamiczny gatunek zwierząt żyjących w monogamii jak działa
 • Co znaczy Macho Jak lepiej m; ndm) prawdziwy, stuprocentowy mężczyzna, samiec czy jest
 • Co znaczy Ii Metryka Kiedy nauka o miarach wierszowych, systemach wersyfikacyjnych metryczny pojęcie
 • Co znaczy Ministrant Od czego zależy ministrans usługujący> w Kościele kat.: osoba (zwykle mały chłopiec), która pomaga księdzu w czynnościach liturgicznych ministrantura wyjaśnienie
 • Co znaczy Muzyka Na czym polega śpiewu i gry na instrumentach> sztuka łączenia dźwięków według określonych reguł i wykonywania tych kompozycji na instrumentach lub z opis
 • Co znaczy Malkontenctwo Różnice n) negatywny stosunek do wszystkiego, niezadowolenie z życia informacje
 • Co znaczy Muzułmanin Wady i zalety m) wyznawca religii islamskiej muzułmański znaczenie
 • Co znaczy Metamorfoza Podobieństwa charakteru, budowy czegoś, co przestaje być takie, jakie było, przekształcenie (się): ulec metamorfozie, przejść metamorfozę co znaczy
 • Co znaczy Monotonny Czemu zawsze taki sam, na jednym tonie, jednostajny, nieurozmaicony, niezróżnicowany, monotonny dźwięk, głos monotonia krzyżówka
 • Co znaczy Migracja Co gorsze przemieszczanie ludności z miejsca na miejsce, z jednego kraju do innego, wędrówka ludów; 2. okresowe, masowe przemieszczanie się zwierząt co to jest
 • Co znaczy Metabolizm Porównaj całość przemian biochemicznych, zachodzących w komórkach żywych organizmów, podłoże wszelkich procesów życiowych, biologicznych; przemiana słownik
 • Co znaczy Moskit Porównanie m) gatunek komara, drobny owad, którego samica żywi się krwią zwierzęcą i ludzką moskitiera czym jest
 • Co znaczy Mezo Dlaczego wyrazów złożonych, sygnalizujący znaczenie pośredni, średnio, środkowy, np. mezoderma, mezoklimat, mezoplankton, mezoterma, mezozoik co oznacza
 • Co znaczy Madziaryzacja Jak lepiej ż) 1. narzucanie wpływów madziarskich (węgierskich) w zakresie polityki, kultury, oświaty; 2. podleganie tym wpływom tłumaczenie
 • Co znaczy Merkury Kiedy handlu, utożsamiany z greckim Hermesem; 2. astr. pierwsza (według oddalenia od Słońca) planeta Układu Słonecznego przykłady
 • Co znaczy Mahomet Od czego zależy prorok arabski (ok. 570–632 r.), twórca i prawodawca islamu, którego nauki zostały zebrane w Koranie mahometanin definicja
 • Co znaczy Mitygowaćkogo Na czym polega <łac. mitigo uspokajam> uspokajać, łagodzić czyjeś wzburzenie, powstrzymywać kogo mitygować się, zmitygować się, zmitygowany, mitygowanie encyklopedia
 • Co znaczy Morfina Różnice bożek snu> składnik opium, alkaloid otrzymywany z makówek, stosowany w medycynie jako silny środek przeciwbólowy i uspokajający, używany jak działa
 • Co znaczy Mycka Wady i zalety ż) okrągła czapeczka bez daszka, ściśle przylegająca do głowy, tradycyjnie noszona przez Żydów czy jest
 • Co znaczy Motoryczny Podobieństwa mający związek z ruchem, wywołujący ruch; ruchowy: mięśnie, nerwy motoryczne, motoryczne centrum mózgowe, rozwój motoryczny pojęcie
 • Co znaczy Mihrab Czemu m) specjalne miejsce w meczetach, rodzaj niszy lub płyty, wskazującej kierunek do Mekki, świętego miasta muzułmanów wyjaśnienie
 • Co znaczy Makro Co gorsze wyrazów złożonych, mających znaczenie: wielka skala, powiększenie: makroanaliza, makroskala, makrostruktura opis
 • Co znaczy Meldunek Porównaj zawiadomienie, doniesienie, raport: złożyć meldunek komu meldować co/o czym komu; 2. zapis w księdze meldunkowej, dający uprawnienie do informacje
 • Co znaczy Monarchia Porównanie ustrój państwa, w którym władzę ma jeden człowiek, tradycyjnie – król: monarchia absolutna, konstytucyjna, parlamentarna monarcha znaczenie
 • Co znaczy Motocykl Dlaczego m) dwukołowy, jednośladowy pojazd mechaniczny motocyklista, motocyklowy co znaczy
 • Co znaczy Mila Jak lepiej tysiąc (kroków)> jednostka długości, różna w różnych krajach, np. mila lądowa angielska – 1609 m, mila morska – 1852 m krzyżówka
 • Co znaczy Moloch Kiedy lech> 1. w mit. semickiej bóstwo ognia, któremu składano ofiary z ludzi; . pot. coś potężnego, nienasyconego, pochłaniającego wiele ofiar co to jest
 • Co znaczy Machlojka Od czego zależy ż) pot. nieuczciwe postępowanie, oszustwo machlować słownik
 • Co znaczy Monstrum Na czym polega fantastyczna istota z legend i baśni ludowych; potwór, straszydło; 2. groźne, brzydkie zwierzę dużych rozmiarów; 3. osoba nadzwyczaj czym jest
 • Co znaczy Marengo Różnice n) . gruba, wełniana tkanina szaroczarna z jaśniejszymi cętkami; 2. kolor ciemnoszary, właściwy tej tkaninie co oznacza
 • Co znaczy Muzykoterapia Wady i zalety ż) jedna z form psychoterapii, leczenie za pomocą muzyki tłumaczenie
 • Co znaczy Manikiur Podobieństwa m) zabieg pielęgnacyjny dłoni, zwłaszcza paznokci: robić komu manikiur manikiurzystka przykłady
 • Co znaczy Metafizyka Czemu następuje po fizyce – prace Arystotelesa (bez tytułu), które następowały po księgach zawierających jego Fizykę)> 1. filoz dyscyplina definicja
 • Co znaczy Melizmat Co gorsze linii melodycznej, charakterystyczny dla muzyki Wschodu i chorału gregoriańskiego melizmatyka, melizmatyczny encyklopedia
 • Co znaczy Madonna Porównaj z łac. mea domina> 1. określenie Matki Boskiej, także jej wyobrażeń w sztuce: Madonna z dzieciątkiem; 2. kobieta o uduchowionej jak działa
 • Co znaczy Msza Porównanie nabożeństwo, którego centralnym elementem jest komunia św., liturgia eucharystyczna, przypomnienie Ostatniej Wieczerzy i symbol ofiary czy jest
 • Co znaczy Medytacja Dlaczego zagłębianie się w myślach, rozmyślanie, rozważanie; 2. forma praktyk psychicznych i duchowych, mająca na celu samodoskonalenie, zmianę pojęcie
 • Co znaczy Makieta Jak lepiej model budowli, pomnika, dekoracji, urządzenia technicznego, wykonany z drewna, gipsu, tektury w pomniejszeniu makietować: makietować wyjaśnienie
 • Co znaczy Mimodram Kiedy m) dramat przedstawiany mimicznie; rodzaj pantomimy opis
 • Co znaczy Menażeria Od czego zależy zebrano rzadkie zwierzęta w celach badawczych lub aby je pokazywać publiczności; dzikie zwierzęta obwożone i pokazywane w klatkach; 2. pot informacje
 • Co znaczy Malachit Na czym polega gr. malache śliskie> minerał koloru zielonego, o szklistym połysku, używany w wyrobach jubilerskich i jako pigment do wyrobu zielonej farby znaczenie
 • Co znaczy Minaret Różnice m) wieża meczetu co znaczy
 • Co znaczy Maksimum Wady i zalety punkt, stopień czegoś, największa osiągalna wartość: napięcie wzrosło do maksimum, okazać komu maksimum życzliwości, akcje osiągnęły swoje krzyżówka
 • Co znaczy Muskuł Podobieństwa m) <łac. musculus> 1. mięsień; . pot. silnie rozwinięty mięsień ramienia lub barku: napiąć muskuły muskularny, muskulatura co to jest
 • Co znaczy Magiel Czemu wygładzania wypranych tkanin; . zakład usługowy, w którym się magluje; 3. pot. miejsce, gdzie się plotkuje maglować, wymaglować co słownik
 • Co znaczy Manizm Co gorsze m) <łac. manes duchy przodków> rel. wierzenia i praktyki dawnych ludów, związane z kultem przodków czym jest
 • Co znaczy Momus Porównaj m) <łac., z gr. Mómos> 1. mit. gr. uosobienie ironii i szyderstwa; 2. przen. zjadliwy krytyk lub satyryk co oznacza
 • Co znaczy Menos Porównanie m) stan umysłu, usposobienie prowadzące człowieka do sukcesu tłumaczenie
 • Co znaczy Marsylianka Dlaczego francuska pieśń rewolucyjna, spopularyzowana w czasie Wielkiej Rewolucji Francuskiej; od r. 1795 hymn narodowy Francji przykłady
 • Co znaczy Marketing Jak lepiej opartych na znajomości rynku, handlowa strategia firmy, obejmująca sprzedaż, badanie rynku, reklamę, relacje publiczne marketingowy definicja
 • Co znaczy Midi Kiedy o stroju: średni rozmiar, średniej wielkości, średniej długości (na wzór mini encyklopedia
 • Co znaczy Marszruta Od czego zależy ż) wytyczony kierunek drogi, plan trasy: wytyczyć marszrutę jak działa
 • Co znaczy Mesjanistyczny Na czym polega przym.) 1. dotyczący mesjanizmu albo mesjanistów; 2. dotyczący wiary w przyjście Mesjasza czy jest
 • Co znaczy Menedżering Różnice zarządzanie> 1. zbiór nowoczesnych technik zarządzania; 2. koncepcja amerykańskiego socjologa, J. Burnhama, głosząca, że rozwój pojęcie
 • Co znaczy Martyrologiczny Wady i zalety przym.) męczeński wyjaśnienie
 • Co znaczy Malować Podobieństwa farbą, lakierem itp.; nadawać czemuś kolor, barwić; 2. tworzyć obraz, dzieło malarskie; pokrywać coś malowidłami, wzorami: malować co opis
 • Co znaczy Mobilizacja Czemu mobilitas ruchliwość> 1. pobudzanie kogoś do działania, uaktywnianie; 2. działania cywilne i wojskowe w celu przygotowania do wojny; 3 informacje
 • Co znaczy Makiawelizm Co gorsze pisarz, historyk i dyplomata florencki> 1. doktryna polityczna zalecająca stosowanie zasady, że cel uświęca środki; 2. pot. postawa osoby znaczenie
 • Co znaczy Monodram Porównaj m) przedstawienie teatralne w wykonaniu jednego aktora co znaczy
 • Co znaczy Metal Porównanie metallum, z gr. métallon kopalnia> 1. chem., fiz. substancja występująca w przyrodzie (pierwiastki z grupy metalicznych – w przeciwieństwie krzyżówka
 • Co znaczy Minimalny Dlaczego przym.) najmniejszy, najmniejszych rozmiarów minimalista, minimalizacja, minimalizm, minimalizować co co to jest
 • Co znaczy Mafioso Mafios Jak lepiej m) członek mafii słownik
 • Co znaczy Mitologia Kiedy opowiadacz baśni> 1. zbiór mitów, podań o bogach i bohaterach, funkcjonujących w danej kulturze, religii, społeczności: mitologia grecka czym jest
 • Co znaczy Mamona Od czego zależy ż) pot. pieniądze: służyć mamonie, wyznawca mamony co oznacza
 • Co znaczy Marża Na czym polega ż) handl. różnica ceny kosztów i sprzedaży, narzut handlowy dający zysk sprzedającemu tłumaczenie
 • Co znaczy Monarchizm Różnice > 1. ustrój monarchiczny, jedynowładztwo; 2. opowiadanie się za ustrojem monarchicznym, sprzyjanie monarchii, wyznawanie poglądów przykłady
 • Co znaczy Magazyn Wady i zalety zin> 1. pomieszczenie do przechowywania zapasów, towarów magazynier, magazynować co, zmagazynować, magazynowany, zmagazynowany; . w definicja
 • Co znaczy Mehari Podobieństwa n; ndm) rasa szybkonogich dromaderów używanych pod wierzch encyklopedia
 • Co znaczy Minuskuła Czemu ż) <łac. littera minuscula litera maleńka> mała litera alfabetu minuskułowy (druk jak działa
 • Co znaczy Mediacja Co gorsze medium środek> pośredniczenie w sporze między zwaśnionymi stronami, mające doprowadzić do porozumienia mediacyjny, mediator, mediatorstwo czy jest
 • Co znaczy Münchhausen Porównaj 1720–1797, baron niem., który wsławił się opowiadaniem swoich nieprawdopodobnych przygód> łgarz i samochwała münchhauseniada pojęcie
 • Co znaczy Modyfikować Porównanie wprowadzać modyfikacje, zmiany, poprawki wyjaśnienie
 • Co znaczy Medium Dlaczego podatna na hipnozę; zdolna do odczuwania zjawisk telepatycznych, jasnowidztwa itp.; 2. w spirytyzmie osoba obcująca z duchami podczas opis
 • Co znaczy Mandarynka Jak lepiej mandarina pomarańcza z wyspy Mandara (Mauritius na Oceanie Indyjskim)> słodki i aromatyczny owoc, podobny do małej pomarańczy informacje
 • Co znaczy Mamałyga Kiedy ż) gęsta potrawa z mączki lub kaszy kukurydzianej, popularna na południu i wschodzie Europy znaczenie
 • Co znaczy Mendel Od czego zależy m) piętnaście sztuk czegoś: mendel jaj co znaczy
 • Co znaczy Manuskrypt Na czym polega m) <łac. manuscriptum> rękopis; utwór literacki lub naukowy napisany ręcznie krzyżówka
 • Co znaczy Mistycyzm Różnice i praktyk, których celem jest bezpośredni związek człowieka z bóstwem, dokonujący się ponadzmysłowo jako objawienie, uważany za najwyższą co to jest
 • Co znaczy Marszand Wady i zalety m) kupiec zajmujący się handlem dziełami sztuki, zwłaszcza obrazami słownik
 • Co znaczy Monogram Podobieństwa powstały z ozdobnego powiązania dwu lub kilku liter czyjegoś imienia i nazwiska: chusteczka, papierośnica z monogramem, haftować, malować czym jest
 • Co znaczy Mutant Czemu m) biol. organizm, u którego nastąpiła mutacja genetyczna; osobnik wykazujący takie zmiany co oznacza
 • Co znaczy Mitralny Co gorsze zastawka mitralna zastawka znajdująca się między lewym przedsionkiem a lewą komorą serca; med. wada mitralna niedomykalność lub zwężenie tłumaczenie
 • Co znaczy maltański osiem cnót rycerskich Porównaj Śródziemnym> pochodzący z Malty; związany z Maltą: zakon maltański, kawalerowie maltańscy; krzyż maltański znak zakonu maltańskiego w przykłady
 • Co znaczy Maskulinizm Porównanie m) <łac. masculinus męski> 1. cechy męskie; 2. naśladowanie mężczyzn w ubiorze, zachowaniu maskulinizować, zmaskulinizowany definicja
 • Co znaczy Meches Dlaczego m) 1. Żyd, który przeszedł na wiarę chrześcijańską; 2. przechrzta encyklopedia
 • Co znaczy Mimesis Jak lepiej ndm) kategoria estetyczna, oznaczająca naśladowanie rzeczywistości przez sztukę i literaturę jak działa
 • Co znaczy Metoda Kiedy z gr. méthodos droga dojścia, sposób poznania, teoria> 1. zespół czynności badawczych, stosowanych dla wyjaśnienia zjawiska, odkrycia czy jest
 • Co znaczy Maksi Od czego zależy n) o stroju: duży, większy albo dłuższy od typowego (w przeciwieństwie do mini): maksispódnica pojęcie
 • Co znaczy Majestat Na czym polega powaga, wspaniałość: majestat władzy, ukazać się w całym majestacie; . dawn. godność monarchy; monarcha, władca: obraza majestatu wyjaśnienie
 • Co znaczy Manipulant Różnice chytry, przebiegły, podstępnie kierujący sprawami innych, wykorzystując okoliczności i manipulując faktami opis
 • Co znaczy Modelina Wady i zalety ż) masa plastyczna termoutwardzalna, używana do wyrobu drobnych ozdób oraz do modelowania przedmiotów, także do zabawy informacje
 • Co znaczy Mitomania Podobieństwa ż) chorobliwa skłonność do mówienia kłamstw, udawania mitoman, mitomański znaczenie
 • Co znaczy Motywować Czemu przedstawiać motywy działania lub rozumowania, popierać coś dowodami, argumentami; uzasadniać, tłumaczyć co znaczy
 • Co znaczy Mizeria Co gorsze ż) <łac. miseria bieda> 1. sałatka z surowych ogórków; 2. bieda, nędza, niedostatek mizerny krzyżówka
 • Co znaczy Model Porównaj modus> 1. to, co jest wzorem, kopią czegoś, co ma być naśladowane, kopiowane, powielane: model samochodu modelarnia, modelarstwo, modelarz co to jest
 • Co znaczy Mantra Porównanie wedyjski hymn lub modlitwa; . werset modlitewny lub formuła magiczna w niektórych odmianach hinduizmu i buddyzmu słownik
 • Co znaczy Manifestacja Dlaczego manifestatio ujawnienie> 1. zebranie masowe, zorganizowane w celu publicznego wyrażenia opinii lub stanowiska pewnej grupy, demonstracja czym jest
 • Co znaczy Mazdaizm Jak lepiej Persji, w której najwyższe bóstwo to Mazda (Ormuzd), bóg dobra i światła, walczący z Arymanem, bogiem zła i ciemności, a człowiek bierze co oznacza
 • Co znaczy Motor Kiedy silnik; maszyna przetwarzająca jakiś rodzaj energii na energię mechaniczną: motor elektryczny, parowy, spalinowy, wyłączyć motor, zapuścić tłumaczenie
 • Co znaczy Miss Od czego zależy grzecznościowa, używana w krajach anglosaskich wobec kobiet niezamężnych; . najpiękniejsza kobieta, wybrana w konkursie piękności: miss przykłady
 • Co znaczy Muzealny Na czym polega do muzeum, dotyczący muzeum; 2. mający wartość zabytkową, artystyczną, kwalifikujący się do umieszczenia w muzeum muzealia, muzealnictwo definicja
 • Co znaczy Multikino Różnice n) <łac. multi + kino, z gr. kinema ruch> budynek mieszczący kilka sal projekcyjnych; rodzaj dużego, kilkusalowego kina; zespół kinowy encyklopedia
 • Co znaczy Moralność Wady i zalety zespół norm i zasad postępowania, przyjęty w jakimś środowisku (w ustalonym czasie), określający poglądy i zachowania uznawane za właściwe jak działa
 • Co znaczy Motel Podobieństwa m) hotel przydrożny dla podróżujących samochodami czy jest
 • Co znaczy Modyfikacja Czemu ustanowienie miary> niewielka zmiana czegoś; poprawka: wprowadzać modyfikacje modyfikować co, zmodyfikować, zmodyfikowany pojęcie
 • Co znaczy Monastyr Co gorsze m) klasztor w obrządku greckokatolickim wyjaśnienie
 • Co znaczy Magnat Porównaj przedstawiciel bogatego rodu arystokratycznego magnateria; 2. bogaty i wpływowy potentat przemysłowy lub finansowy opis
 • Co znaczy Megabajt Porównanie m) inform. jednostka pojemności pamięci równa 1024 kilobajtów, czyli ponad milion bajtów (symbol: MB informacje
 • Co znaczy Margines Dlaczego niezapisana przestrzeń kartki, zwykle wokół tekstu, ale także grafiki lub fotografii; 2. pot. coś nieważnego, nieistotnego: na marginesie znaczenie
 • Co znaczy Mistyfikator Jak lepiej m) osoba wprowadzająca kogoś w błąd, dokonująca mistyfikacji co znaczy
 • Co znaczy Mizoandria Kiedy ż) psych. patologiczny wstręt do mężczyzn mizoandryzm krzyżówka
 • Co znaczy Morał Od czego zależy napomnienie, uwaga umoralniająca: prawić komu morały; 2. wniosek pouczający i wyjaśniający sens zdarzeń opisanych w utworze literackim co to jest
 • Co znaczy Monopol Na czym polega prawo państwa do wyłącznej sprzedaży> 1. wyłączny przywilej wytwarzania i sprzedaży czegoś, posiadany przez osobę, grupę lub państwo; 2 słownik
 • Co znaczy Mumia Różnice zabalsamowane ciało zmarłego: mumia faraona mumifikacja, mumifikować; 2. pot. osoba stara, wychudła: chodząca mumia, siedzieć jak mumia czym jest
 • Co znaczy Malwersacja Wady i zalety łac. male versor zły dłużnik> nadużycie finansowe, przywłaszczenie powierzonego sobie mienia, defraudacja: dopuścić się malwersacji co oznacza
 • Co znaczy Mykologia Podobieństwa ż) dział botaniki, nauka o grzybach mykolog, mykologiczny tłumaczenie
 • Co znaczy Major Czemu m) <łac. maior większy, starszy> wojsk. starszy oficer (stopień wyższy od kapitana) majorat, majordomus, majoryzacja, majoryzować co przykłady
 • Co znaczy Moderna Co gorsze nowoczesny> 1. środ. okres w literaturze i sztuce końca XIX i początku XX w.; . artyści hołdujący poglądom i tendencjom modernizmu definicja
 • Co znaczy Mentor Porównaj Odyseusza i wychowawcy jego syna Telemacha> 1. lit. przewodnik, uczony i doświadczony doradca, nauczyciel; 2. pot. osoba mająca skłonność encyklopedia
 • Co znaczy Megaloman Porównanie m) człowiek mający przesadnie wysokie wyobrażenie o sobie; zarozumialec, pyszałek jak działa
 • Co znaczy Mangrowce Dlaczego m; lm) wiecznie zielone lasy na bagnistych wybrzeżach mórz tropikalnych: las mangrowy, drzewo mangrowe czy jest
 • Co znaczy Memento Jak lepiej <łac. pamiętaj> rodzaj ostrzeżenia, przestrogi przed czymś: groźne memento pojęcie
 • Co znaczy Moralista Kiedy rozważa problemy moralności, propaguje zasady moralne; 2. osoba surowo przestrzegająca zasad moralności, lubiąca prawić morały moralizować wyjaśnienie
 • Co znaczy Materialistyczny Od czego zależy materializmu filozoficznego; wynikający z założeń tego kierunku; . ściśle związany ze sprawami materialnymi, mający na względzie przede opis
 • Co znaczy Melancholia Na czym polega melancholía, od mélaina czarna żółć> . smutek bez określonych przyczyn; przygnębienie; 2. psych. stan depresyjny, charakteryzujący się informacje
 • Co znaczy Mojżesz Różnice Moszeh> 1. bibl. przywódca i prawodawca narodu izraelskiego (XIII w. p.n.e.), który wyprowadził Żydów z Egiptu: księgi mojżeszowe; 2. żart znaczenie
 • Co znaczy Małmazja Wady i zalety Napoli di Malvasia na Peloponezie, założonego w 1205 r.> 1. dawn słodkie wino z wysp Morza Śródziemnego; . przen. coś pysznego co znaczy
 • Co znaczy Megalit Podobieństwa m) neolityczne i starożytne budowle z wielkich, równych bloków kamiennych krzyżówka
 • Co znaczy Metafizyk Czemu się metafizyką, zwolennik metafizyki; 2. przen. człowiek skłonny do spekulacji myślowych, oderwany od rzeczywistości co to jest
 • Co znaczy Misja Co gorsze odpowiedzialne zadanie do spełnienia: mieć misję do spełnienia: wysłać kogoś z misją czego; 2. przedstawicielstwo jakiegoś państwa, wysłane słownik
 • Co znaczy Majorat Porównaj m) hist. zasada dziedziczenia wg starszeństwa; część spadku przypadająca najstarszemu spadkobiercy (synowi, krewnemu czym jest
 • Co znaczy Mirt Porównanie zimotrwałe, wonne liście i owoce korzenno-słodkie, z których wytwarza się olejek; z gałązek mirtu robi się wianki co oznacza
 • Co znaczy Marakas Dlaczego instrument muzyczny pochodzenia indiańskiego, pierwotnie z małej dyni lub orzecha kokosowego, kula na trzonku, napełniona żwirem tłumaczenie
 • Co znaczy Mag Jak lepiej pers. magusz> 1. czarodziej, czarownik, czarnoksiężnik; 2. rel. a) kapłan w staroż. Persji, zwłaszcza babiloński i chaldejski, zajmujący przykłady
 • Co znaczy Mimetyczny Kiedy biol. związany z mimetyzmem u zwierząt, przejawiających zdolność upodobnienia się do otoczenia (np. kameleon); 2. lit. szt. naśladujący definicja
 • Co znaczy Mecenat Od czego zależy nad sztuką, literaturą i nauką oraz nad twórcami w tych dziedzinach, sprawowana przez państwo, instytucję lub jednostkę; patronat encyklopedia
 • Co znaczy Malaria Na czym polega choroba pasożytnicza, której objawami są regularne nawroty wysokiej temperatury i dreszcze malaryczny: gorączka malaryczna, okolica jak działa
 • Co znaczy Morfizacja Różnice szt. przedstawienie pojęć abstrakcyjnych, bezkształtnych zjawisk przyrody w konkretnej postaci, nadawanie im konkretnego kształtu czy jest
 • Co znaczy Maksymalizm Wady i zalety wysuwanie maksymalnych żądań lub postulatów politycznych, społecznych itp.; 2. filoz. kierunki zakreślające najszersze granice filozofii pojęcie
 • Co znaczy Mandragora Podobieństwa bylina z rodziny psiankowatych (Solanaceae), o zgrubiałym korzeniu, przypominającym postać ludzką, ma zastosowanie w medycynie, dawniej wyjaśnienie
 • Co znaczy Melonik Czemu m) sztywny męski kapelusz z filcu, mający denko przypominające połówkę melona i wąskie rondo opis
 • Co znaczy Morale Co gorsze moralis obyczajny> duch bojowy, wola walki, gotowość do wypełnienia obowiązków, poczucie odpowiedzialności (zwykle w odniesieniu do wojska informacje
 • Co znaczy Agapa Afty Mieć Porównaj charakterze religijnym u pierwszych chrześcijan, praktykowana przez niektóre odłamy protestanckie (np. metodystów); 2. rytualny posiłek znaczenie
 • Co znaczy Mania Porównanie przesadny lęk lub pociąg do czegoś, obsesja; 2. med. stan silnego podniecenia występujący w niektórych chorobach psychicznych maniak co znaczy
 • Co znaczy Mikser Dlaczego urządzenie elektryczne, używane w kuchni do mieszania i ubijania miksować co, zmiksować, miksowanie; 2. w technice radiowej i telewizyjnej krzyżówka
 • Co znaczy Maltańczyk Jak lepiej mieszkaniec Malty; 2. członek zakonu kawalerów maltańskich; joannita; także posiadacz orderu maltańskiego; 3. mały pies pokojowy o co to jest
 • Co znaczy Mat Kiedy m) 1. brak połysku, matowość; 2. powierzchnia niebłyszcząca, niewypolerowana matowy słownik
 • Co znaczy Marihuana Od czego zależy ż) odmiana haszyszu, środek narkotyczny z konopi indyjskich czym jest
 • Co znaczy Maron Na czym polega m) owoc kasztana jadalnego co oznacza
 • Co znaczy Melancholijny Różnice przym.) 1. skłonny do melancholii; 2. nacechowany melancholią; smutny, przygnębiający tłumaczenie
 • Co znaczy Maksymalizować Wady i zalety dążyć do osiągnięcia maksimum czegoś, zwiększać do maksimum przykłady
 • Co znaczy Marazm Podobieństwa gaśnięcie, zanikanie, od gr. maraín? gaszę> 1. stan bezładu, apatia, zniechęcenie, stagnacja: wpaść w marazm; 2. med. wyniszczenie definicja
 • Co znaczy Mastaba Czemu m) staroż. grobowiec składający encyklopedia
 • Co znaczy Mailbombing Co gorsze bombing bombardowanie> zasypywanie skrzynki e-mailowej adresata dużą ilością listów; rodzaj szkodnictwa komputerowego jak działa
 • Co znaczy Maniakalny Porównaj wynikający z manii; med. psychoza maniakalno-depresyjna choroba psychiczna objawiająca się na przemian okresami przygnębienia, smutku oraz czy jest
 • Co znaczy Mister Porównanie m) pan; forma grzecznościowa, stosowana w krajach anglosaskich wobec mężczyzn pojęcie
 • Co znaczy Maoizm Dlaczego chiński przywódca komunistyczny> doktryna, myśl polityczna Mao Zedonga, polegająca na przystosowaniu marksizmu do szczególnych warunków wyjaśnienie
 • Co znaczy Motoryka Jak lepiej właściwa ludziom i zwierzętom zdolność wykonywania ruchów; 2. muz. cecha kompozycji muzycznej, polegająca na równomiernym rozkładzie opis
 • Co znaczy Marynarz Kiedy marinus morski> 1. członek załogi statku lub okrętu; 2. w marynarce wojennej najniższy stopień wojskowy; 3. w marynarce handlowej stopień informacje
 • Co znaczy Menora Od czego zależy ż) siedmioramienny świecznik żydowski, w którym wygięte pionowo ramiona ustawione są w jednej płaszczyźnie znaczenie
 • Co znaczy Mesjasz Na czym polega M?š?ach pomazaniec> 1. wybawiciel, zbawca; 2. w chrześcijaństwie jeden z tytułów Jezusa; 3. u Żydów król, wybawiciel Izraela, zwiastowany co znaczy
 • Co znaczy Maureska Różnice Arab> szt. ornament ze splecionych fantazyjnie roślin o stylizowanych łodygach, liściach i kwiatach, charakterystyczny dla sztuki islamu i krzyżówka
 • Co znaczy Moderator Wady i zalety 1. osoba, zwykle dziennikarz, która prowadzi dyskusje w telewizji, Internecie, radiu, dbająca o jej właściwy przebieg; 2. osoba godząca co to jest
 • Co znaczy Maharadża Podobieństwa m) tytuł przysługujący hinduskim książętom; władca noszący ten tytuł słownik
 • Co znaczy Manekin Czemu człowieczek> 1. lalka, kukła używana jako model do przymierzania i demonstrowania odzieży; 2. pot. człowiek bezwolny, pozwalający sobą czym jest
 • Co znaczy Many Co gorsze <łac. manes dobrotliwi> mit. rzym. świat zmarłych, czczonych jako bóstwo zbiorowe; dusze przodków co oznacza
 • Co znaczy Misterium Porównaj tajemnica, z gr. mystrion> 1. tajemniczy obrządek, niezrozumiałe, tajemnicze zjawisko; 2. średn. widowisko o tematyce religijnej, dotyczące tłumaczenie
 • Co znaczy Meldować Porównanie 1. składać raport; zgłaszać, zawiadamiać; 2. wpisywać do książki meldunkowej; rejestrować przykłady
 • Co znaczy Modernista Dlaczego m) pisarz, artysta tworzący w duchu modernizmu; zwolennik modernizmu definicja
 • Co znaczy Moneta Jak lepiej ż) <łac. moneta bite złoto> pieniądz metalowy o kształcie, ciężarze i wyglądzie określonym przez państwo (prawnie) monetarny, monetaryzm encyklopedia
 • Co znaczy Machismo Kiedy męskość; samczość jak działa
 • Co znaczy Migracyjny Od czego zależy z wędrówką, przemieszczaniem się ludzi lub zwierząt: urząd migracyjny; teoria migracyjna teoria z zakresu zoogeografii, tłumacząca czy jest
 • Co znaczy Mistyczny Na czym polega przym.) <łac. mysticus, z gr. mystikós tajemny> związany z mistycyzmem, ponadzmysłowy; wynikający z mistyki pojęcie
 • Co znaczy Memoriał Różnice fr. mémorial, z łac. memoriale, od memoria pamięć> 1. pismo do władz, zawierające stanowisko autorów lub ich żądania; 2. zawody sportowe wyjaśnienie
 • Co znaczy Maltretować Wady i zalety kogo, co znęcać się, źle się obchodzić, dręczyć maltretowany: kobiety, dzieci maltretowane opis
 • Co znaczy Meczet Podobieństwa m) świątynia muzułmańska informacje
 • Co znaczy Majeranek Czemu niem. Majoran, fr. maiorane> Majorana hortensis, roślina zielna z rodziny jasnotowatych, o drobnych, szaro omszonych liściach i znaczenie
 • Co znaczy Mutować Co gorsze <łac. muto zmieniam (się)> biol. zmieniać właściwości, cechy organiczne; podlegać mutacji zmutowany co znaczy
 • Co znaczy Mistyfikacyjny Porównaj przym.) oparty na mistyfikacji; oszukańczy, fałszywy, kłamliwy, zwodniczy krzyżówka
 • Co znaczy Mitologizować Porównanie mythologize, od mythology mitologia> 1. wprowadzać pierwiastki mityczne, nawiązywać do tematyki mitologicznej; . przekształcać coś w mit, w co to jest
 • Co znaczy Musical Dlaczego m) typ lekkiej, pogodnej komedii muzycznej musicalowy słownik
 • Co znaczy Mano Jak lepiej pierwszy człon wyrazów złożonych, wskazujący na ich związek znaczeniowy z ciśnieniem: manometr czym jest
 • Co znaczy Moda Kiedy styl ubierania się w danym okresie, w danym kraju: pokaz mody; 2. przejściowy, zwykle krótkotrwały, lecz masowo naśladowany sposób życia co oznacza
 • Co znaczy Mormorando Od czego zależy n) śpiew bez słów, z zamkniętymi ustami; nucenie melodii tłumaczenie
 • Co znaczy Matrymonialny Na czym polega matrimonialis, od matrimonium małżeństwo> mający związek z małżeństwem: ogłoszenie matrymonialne, biuro matrymonialne przykłady
 • Co znaczy Melamina Różnice techn. bezbarwna substancja, surowiec tworzyw sztucznych; 2. pot. płyty z tego tworzywa używane jako okleina melaminowy definicja
 • Co znaczy Maronici Wady i zalety pustelnik w górach Libanu> chrześcijański Kościół wschodni, powstały w VI w., obecnie mający wyznawców na Bliskim Wschodzie i w Ameryce encyklopedia
 • Co znaczy Militaria Podobieństwa wojenny> rzeczy i sprawy związane z wojskiem, wojskowością militarny, militarysta, militarystyczny, militaryzacja, militaryzm jak działa
 • Co znaczy Muezin Czemu duchowny muzułmański, pełniący służbę w meczecie, wzywający wiernych na rytualne modlitwy (pięć razy dziennie czy jest
 • Co znaczy Maturacja Co gorsze ż) techn. dojrzewanie produktów spożywczych, np. wina, serów pojęcie
 • Co znaczy Monumentalny Porównaj olbrzymi, masywny, potężny (zwykle o budowlach, pomnikach): malarstwo monumentalne; 2. mający trwałą wartość, wielkie znaczenie dla kultury wyjaśnienie
 • Co znaczy Matelot Porównanie m) 1. żywy taniec marynarski, obrazujący pracę na statku; 2. mors. okręt w szyku bojowym opis
 • Co znaczy Mentalizacja Dlaczego uświadamianie sobie sensu procesów, zjawisk, czynności wykonywanych przedtem nawykowo, bez udziału świadomości, automatycznie informacje
 • Co znaczy Misterny Jak lepiej przym.) kunsztowny, wymyślny, wykonany z precyzją: misterna robota misternie znaczenie
 • Co znaczy Makijaż Kiedy nakładania na twarz kosmetyków, np. pudru, szminki, różu, tuszu itp., dla upiększenia; malowanie się: robić makijaż, nakładać makijaż co znaczy
 • Co znaczy Medalion Od czego zależy ozdoba noszona na szyi, często drogocenna, w kształcie płaskiego pudełeczka, w którym znajdował się portret lub pamiątka po bliskiej osobie krzyżówka
 • Co znaczy Medalier Na czym polega m) 1. artysta rzeźbiarz projektujący medale; 2. grawer wykonujący medale medaliarstwo co to jest
 • Co znaczy Mamba Różnice Dendroaspis, jadowity wąż żyjący w tropikalnej Afryce, żywiący się głównie ptakami i drobnymi ssakami słownik
 • Co znaczy Monit Wady i zalety przypomnienie o pewnym obowiązku, upomnienie, ponaglenie (np. do zapłacenia mandatu): wysłać monit monitować, monitowanie kogo, o co czym jest
 • Co znaczy Machina Podobieństwa wielka, ciężka maszyna; 2. przen. coś złożonego, o skomplikowanym mechanizmie i działaniu: machina wojny, biurokratyczna machina co oznacza
 • Co znaczy Manitu Czemu północnoamerykańskich, zwłaszcza Algonkinów Wielki Duch, nadprzyrodzona bezosobowa siła przenikająca całą przyrodę; duch władający światem tłumaczenie
 • Co znaczy Medytować Co gorsze nad czym, o czym <łac. meditor namyślać się> rozmyślać, zastanawiać się nad czymś, rozważać coś w skupieniu przykłady
 • Co znaczy Mustang Porównaj m) zdziczały koń z prerii Ameryki Płn., obecnie prawie całkowicie wytępiony definicja
 • Co znaczy Metr Porównanie człon wyrazów złożonych, wskazujący na ich związek znaczeniowy z miarą, mierzeniem: centymetr encyklopedia
 • Co znaczy Ministerialny Dlaczego ministerialis> 1. związany z ministerstwem lub ministrem; 2. iron. dostojny, uroczysty, poważny, urzędowy: fotel ministerialny, teka jak działa
 • Co znaczy Merkantylny Jak lepiej łac. mercatus handel> taki, który jest nastawiony na zysk, na uzyskanie korzyści materialnych: merkantylny charakter merkantylizacja czy jest
 • Co znaczy Mini Kiedy <łac. minimum najmniej> pierwszy człon wyrazów złożonych, mający znaczenie: bardzo mały: miniaturowy, minimalny, minimoduł pojęcie
 • Co znaczy Moskitiera Od czego zależy ż) zasłona z gęstej siatki dla ochrony przed moskitami i innymi owadami wyjaśnienie
 • Co znaczy Masoneria Na czym polega wolnomularstwo> ponadnarodowa organizacja, której celem jest duchowe doskonalenie jednostki i braterstwo ludzi różnych religii, narodowości opis
 • Co znaczy Maszkaron Różnice archit. motyw dekoracyjny w postaci stylizowanej głowy ludzkiej (lub zwierzęcej) o groteskowo zdeformowanych rysach, stosowany jako ozdoba informacje
 • Co znaczy Manualizm Wady i zalety m) <łac. manualis ręczny> kierunek pedagogiczny, opierający proces nauczania i wychowania na pracy ręcznej znaczenie
 • Co znaczy Mejoza Podobieństwa uszczuplenie> biol. podział jądra komórkowego, prowadzący do zmniejszenia o połowę liczby chromosomów w komórce potomnej co znaczy
 • Co znaczy Mediacyjny Czemu przym.) pośredniczący w zawarciu ugody, ułatwiający skłóconym stronom dojście do porozumienia; rozjemczy krzyżówka
 • Co znaczy Machinalny Co gorsze przym.) odruchowy, automatyczny, bezwiedny co to jest
 • Co znaczy Maligna Porównaj gorączka)> zaburzenia świadomości i majaczenia połączone z wysoką temperaturą: bredzić w malignie, być w malignie słownik
 • Co znaczy Mumifikacja Porównanie mummification> 1. wysychanie zwłok znajdujących się przez dłuższy czas w miejscu suchym, przewiewnym i ciepłym (np. na pustyniach, w czym jest
 • Co znaczy Miastenia Dlaczego słabość> med. choroba objawiająca się postępującym niedowładem mięśni na skutek zaburzeń w układzie nerwowym (ośrodkowym co oznacza
 • Co znaczy Manieryczny Jak lepiej przym.) nacechowany manierą, przesadny, nienaturalny, sztuczny tłumaczenie
 • Co znaczy Mata Kiedy słomy, trzciny, liści palmowych, służąca do przykrywania podłogi, ściany: słomiana mata, mata trzcinowa; . miękkie przykrycie podłogi w przykłady
 • Co znaczy Makrocefalia Od czego zależy med. nadmierna wielkość czaszki, wrodzona (np. wodogłowie) lub nabyta, np. na skutek krzywicy; wielkogłowie definicja
 • Co znaczy Maceracja Na czym polega surowca w odpowiednio przygotowanych płynach w celu zmiękczenia go lub wydobycia zeń potrzebnego składnika; stosowana w garbarstwie, także encyklopedia
 • Co znaczy Monolog Różnice 1. przeciwieństwo dialogu, dłuższa wypowiedź jednej osoby; 2. w utworze dramatycznym wypowiedź postaci kierowana do siebie lub do widza jak działa
 • Co znaczy Up Make Wady i zalety m) podkład pod makijaż czy jest
 • Co znaczy Medalista Podobieństwa medalem; zdobywca medalu: medalista olimpijski; 2. zwierzę (koń, pies), zwykle rasowe, które otrzymało medal na wystawie pojęcie
 • Co znaczy Mikro Czemu wyrazów złożonych, wskazujący na ich związek znaczeniowy z bardzo małymi przedmiotami: mikroskop; 2. oznaczający jednostki miary milion wyjaśnienie
 • Co znaczy Melodramat Co gorsze i filmu, opowieść o miłosnych perypetiach, obfitująca w sceny liryczno-patetyczne, często z tragicznym zakończeniem (np. Trędowata); 2 opis
 • Co znaczy Menstruacja Porównaj menstruation, od łac. menstrua miesiączka> fizjol. krwawienie z dróg rodnych u dojrzałych płciowo kobiet, związane z cyklem owulacyjnym informacje
 • Co znaczy Muślin Porównanie m) cienka, lekko przezroczysta tkanina bawełniana, jedwabna lub wełniana, o luźnym splocie muślinowy znaczenie
 • Co znaczy Marmur Dlaczego skała składająca się głównie z krystalicznego kalcytu, biała, szara, różowa, czarna, używana w rzeźbiarstwie i w budownictwie marmurowy co znaczy
 • Co znaczy Milady Jak lepiej dorobione do znacznie starszego fr. milord> tytuł grzecznościowy, używany przy zwracaniu się do arystokratek angielskich i francuskich krzyżówka
 • Co znaczy Marten Kiedy m) hutn piec martenowski co to jest
 • Co znaczy Marginalia Od czego zależy skraj> 1. rzeczy, sprawy mało ważne, nieistotne marginalizować, marginalny; 2. notatki robione na marginesie tekstu słownik
 • Co znaczy Mulat Na czym polega port. mulato, z muwallad potomek Araba i nie-Arabki> potomek rodziców rasy białej i czarnej Mulatka czym jest
 • Co znaczy Majstersztyk Różnice m) szczególnie udane dzieło sztuki lub rzemiosła; to co wykonane z mistrzostwem co oznacza
 • Co znaczy Maseczka Wady i zalety szyję, stosowany w celu odświeżenia i ujędrnienia skóry: nałożyć maseczkę; 2. przest. o kobiecie noszącej maskę karnawałową tłumaczenie
 • Co znaczy Maślacz Podobieństwa m) słodkie (rzadziej półwytrawne) wino węgierskie, typu tokaj przykłady
 • Co znaczy Metropolia Czemu kraju lub regionu, będące ośrodkiem administracyjnym, politycznym, kulturalnym, stolica; 2. państwo wobec jego kolonii; 3. prowincja definicja
 • Co znaczy Mediterranoidalny Co gorsze méditerrané śródziemny, z łac. medi-terraneus) + -idalny> charakterystyczny dla obszarów śródziemnomorskich: antr typ mediterranoidalny encyklopedia
 • Co znaczy Milicja Porównaj organ ochrony porządku i bezpieczeństwa publicznego w pewnych krajach (np. w Polsce w latach 1944–1990); policja; funkcjonariusze tego jak działa
 • Co znaczy Maronowie Porównanie zbiegli z niewoli Murzyni i ich potomkowie w Indiach Zach. i w Gujanie, którzy walczyli z białymi kolonizatorami czy jest
 • Co znaczy Marginesowy Dlaczego przym.) . uboczny, drugoplanowy; 2. napisany na pojęcie
 • Co znaczy Masztalerz Jak lepiej m) wykwalifikowany pracownik stadniny, obsługujący konie wyjaśnienie
 • Co znaczy Masywny Kiedy masse masa> mający mocną, solidną konstrukcję; duży, potężny, ogromny; wypełniony w środku, lity: masywne drzwi, meble, masywny budynek opis
 • Co znaczy Melisa Od czego zależy melissa pszczoła> bot. Melissa officinalis, miododajna roślina z rodziny jasnotowatych, o cytrynowo słodkiej woni, stosowana jako roślinny informacje
 • Co znaczy Mariaż Mariasza Na czym polega m) poślubienie kogoś, małżeństwo znaczenie
 • Co znaczy Machinacje Różnice ż; lm) <łac. machinatio> podstępne działania, intrygi mające na celu zaszkodzenie komuś: podejrzane machinacje co znaczy
 • Co znaczy Maestro Wady i zalety nauczyciel> zaszczytny tytuł, pełna szacunku forma zwracania się do znakomitych muzyków (kompozytorów, wirtuozów, dyrygentów krzyżówka
 • Co znaczy Muszla Podobieństwa gatunek małża> 1. skorupa ślimaka lub małża; 2. przedmiot lub budowla w takim kształcie: muszla koncertowa, muszla uszna; muszla klozetowa co to jest
 • Co znaczy Melodyka Czemu ż) . muz. ogół zjawisk w zakresie melodii; . przest. melodyjność słownik
 • Co znaczy Mammografia Co gorsze ż) <łac. mamma sutek + -grafia> prześwietlanie piersi kobiecych mammograf, mammologia czym jest
 • Co znaczy Monoteizm Porównaj m) wiara w istnienie jedynego Boga (w przeciwieństwie do politeizmu co oznacza
 • Co znaczy Mikrofale Porównanie radiowe) długości od 1 mm do około 1 m, wykorzystywane m.in. w radiolokacji, radiokomunikacji, medycynie mikrofalówka tłumaczenie
 • Co znaczy Multi Dlaczego wyrazów złożonych, mający znaczenie: wielość, wielokrotność, duża ilość (odpowiednik polskiego wielo-): multimedia przykłady
 • Co znaczy Masyw Jak lepiej dużej masie> 1. wielka bryła; 2. geol. zwarty, jednolity górotwór: masyw górski, masyw skalny; 3. techn. pierścień gumowy zamocowany na definicja
 • Co znaczy Megiera Kiedy ż) kobieta kłótliwa, zła, mściwa, wiedźma, jędza encyklopedia
 • Co znaczy Mamutowiec Od czego zależy giganteum, najpotężniejsze długowieczne drzewo iglaste z rodziny cyprysowatych (Cypressaceae); drzewo mamutowe, welingtonia jak działa
 • Co znaczy Mizantrop Na czym polega m) osoba, która nienawidzi ludzi, nietowarzyska, samotnik, odludek mizantropia czy jest
 • Co znaczy Metka Różnice surowa, wędzona kiełbasa, wyrabiana z mielonego mięsa i tłuszczu: metka cebulowa; 2. etykietka, mały kawałek materiału lub papieru pojęcie
 • Co znaczy Maksymalizacja Wady i zalety dążenie do osiągnięcia maksimum czegoś w jakiejkolwiek dziedzinie; 2. doprowadzenie do maksymalnego stopnia rozwoju, osiągnięcie możliwie wyjaśnienie
 • Co znaczy Matrix Podobieństwa 1. techn. łatwo topliwy stop stosowany m.in. w odlewnictwie precyzyjnym; matryca; 2. mat. macierz; 3. przen. zakłamany świat (od filmu opis
 • Co znaczy Myko Miko Czemu pierwszy człon wyrazów złożonych, wskazujący na ich związek znaczeniowy z grzybami: mikologia//mykologia informacje
 • Co znaczy Mefistofelowy Mefistofeliczny Co gorsze właściwy Mefistofelesowi, szatańsko przewrotny, demoniczny znaczenie
 • Co znaczy Manipulacja Porównaj manu własnoręcznie> 1. przeinaczanie faktów w celu kierowania kimś bez jego wiedzy, wpływanie na cudze sprawy, zachowania, nastroje dla co znaczy
 • Co znaczy Moralitet Porównanie łac. moralitas> lit. średniowieczny utwór o charakterze moralizatorskim, z alegorycznymi postaciami, które uosabiają walkę dobra ze złem krzyżówka
 • Co znaczy Madera Dlaczego Atlantyku> 1. półwytrawne białe lub czerwone wino z Portugalii; 2. cienka, impregnowana i nabłyszczana tkanina bawełniana co to jest
 • Co znaczy Melodramatyczny Jak lepiej przym.) taki jak w melodramatach, patetyczny, pełen przesady: melodramatyczne gesty, sceny słownik
 • Co znaczy Mennica Kiedy ż) wytwórnia monet oraz pieczęci, medali, orderów, działająca z upoważnienia państwa menniczy czym jest
 • Co znaczy Makrofagi Od czego zależy m; lm) biol. wielkie komórki organizmu, spełniające w ustroju rolę obrony przed zakażeniem co oznacza
 • Co znaczy Mobilny Na czym polega przym.) <łac. mobilis ruchomy> gotowy do działania, przedsiębiorczy mobilność tłumaczenie
 • Co znaczy Modelowy Różnice przym.) stanowiący model, służący jako wzór; wzorcowy, zgodny z modelem: modelowy przykład czegoś przykłady
 • Co znaczy Mankament Wady i zalety m) brak, niedostatek czegoś, usterka: mankamenty urody definicja
 • Co znaczy Migrena Podobieństwa połowy głowy> ból głowy, zwykle nagły, silny, któremu mogą towarzyszyć mdłości i zaburzenia wzroku: mieć migrenę, cierpieć na migrenę encyklopedia
 • Co znaczy Mnemotechnika Czemu sztuka zapamiętywania; sposoby szybkiego zapamiętywania oparte na zasadzie mechanicznych skojarzeń (np. przez rymowanki) mnemotechniczne jak działa
 • Co znaczy Milicjant Co gorsze m) . funkcjonariusz milicji; 2. żołnierz oddziałów milicji wojskowej czy jest
 • Co znaczy Miraż Porównaj złudzenie wywołane grą światła w warstwach powietrza o różnej temperaturze (na pustyni, na morzu), w efekcie człowiek „widzi” obrazy pojęcie
 • Co znaczy Marionetkowy Porównanie wykorzystujący marionetki – lalki: teatr marionetkowy; 2. taki jak marionetka, niesamodzielny, będący narzędziem w czyichś rękach wyjaśnienie
 • Co znaczy Majoryzacja Dlaczego ż) odrzucenie większością głosów propozycji zgłoszonych przez mniejszość majoryzować opis
 • Co znaczy Merchandiser Jak lepiej m) pracownik dbający o dobre wyeksponowanie towarów, właściwe wykorzystanie reklamy oraz inne kwestie związane ze sprzedażą towaru informacje
 • Co znaczy Meteoro Kiedy pierwszy człon wyrazów złożonych, wskazujący na ich związek znaczeniowy ze zjawiskami atmosferycznymi, pogodą: meteorologia znaczenie
 • Co znaczy Maskulinizować Od czego zależy mężczyzn w niektórych zawodach, na pewnych stanowiskach; . biol. powodować powstawanie cech płci męskiej u samic maskulinizacja co znaczy
 • Co znaczy Marynarka Na czym polega morski> 1. górna część garnituru lub kostiumu marynarkowy; 2. ogół morskich jednostek pływających wraz z ich załogami i dowództwem krzyżówka
 • Co znaczy Manipulować Różnice łac. manipulus garść> . wykonywać ręcznie lub za pomocą narzędzi jakąś czynność, zwłaszcza wymagającą precyzji, zręczności; posługiwać się co to jest
 • Co znaczy Menu Wady i zalety potrawy składające się na posiłek: co jest w menu?; 2. inform. w programie komputerowym: spis dostępnych opcji, komend, funkcji słownik
 • Co znaczy Mulina Podobieństwa jedwabna przędza, używana do haftowania, powstała w wyniku skręcenia pojedynczych nitek: wyszywać, haftować muliną czym jest
 • Co znaczy Mop Czemu m) rodzaj miotły do mycia podłóg, mającej zamiast szczotki gąbkę lub pęk pasków z materiału co oznacza
 • Co znaczy Majestatyczny Co gorsze przym.) pełen majestatu, dostojeństwa; wspaniały, wyniosły, imponujący: majestatyczne ruchy, majestatyczny krajobraz tłumaczenie
 • Co znaczy Moralny Porównaj mos obyczaj> 1. oparty na zasadach moralności uznanych za właściwe w określonych środowiskach i epokach; zgodny z tymi zasadami; etyczny przykłady
 • Co znaczy Minerwa Porównanie ż) <łac. Minerva> mit. rzym. bogini mądrości, opiekunka rzemiosł i sztuki, utożsamiana z grecką Ateną definicja
 • Co znaczy Mesjanista Dlaczego m) wyznawca, zwolennik mesjanizmu encyklopedia
 • Co znaczy Matriarchalny Jak lepiej matriarcal, od łac. mater matka> taki, w którym dominujące znaczenie mają kobiety (zwykle w odniesieniu do stosunków społecznych): ustrój jak działa
 • Co znaczy Mandat Kiedy zlecenie> 1. nakaz płacenia grzywny za drobne wykroczenie: ukarać mandatem; . pełnomocnictwo do sprawowania jakiegoś urzędu: mandat czy jest
 • Co znaczy Machlować Od czego zależy pot. oszukiwać, kręcić, szachrować pojęcie
 • Co znaczy I Metryka Na czym polega stanu cywilnego, informujący o narodzinach, chrzcie, ślubie lub zgonie kogoś; 2. dokument poświadczający rodowód zwierzęcia, np. psa lub wyjaśnienie
 • Co znaczy Mistyk Różnice m) osoba przeżywająca stany mistyczne; wyznawca, zwolennik mistycyzmu opis
 • Co znaczy Malachitowy Wady i zalety przym.) 1. zrobiony z malachitu; 2. mający kolor malachitu; szmaragdowozielony: zieleń malachitowa informacje
 • Co znaczy Materializacja Podobieństwa ż) stawanie się materialnym, rzeczywistym, przybieranie realnych kształtów, urzeczywistnienie znaczenie
 • Co znaczy Mineralny Czemu minerałów, zawierający minerały; otrzymywany z minerałów: nawozy mineralne nawozy sztuczne, zawierające wysoki procent prostych związków co znaczy
 • Co znaczy Melasa Co gorsze produkt uboczny przy produkcji cukru, słodki płyn wykorzystywany w aptekarstwie, także dodatek do karmy dla zwierząt krzyżówka
 • Co znaczy Mekka Porównaj Saudyjskiej, miejsce urodzenia Mahometa (ok. r. 570)> 1. ośrodek kultu religijnego i cel pielgrzymek muzułmanów . przen. miejsce co to jest
 • Co znaczy Marionetka Porównanie Maria> 1. lalka, kukiełka poruszana za pomocą nitek, drutów, patyków teatr marionetkowy; 2. osoba bezwolna, którą można manipulować słownik
 • Co znaczy Malaga Dlaczego i aromatyczne wino, otrzymywane z podsuszonych winogron czym jest
 • Co znaczy Mobilizować Jak lepiej ruchomy> 1. wojsk. przygotowywać armię do działań wojennych; powoływać rezerwistów do czynnej służby wojskowej; 2. uaktywniać, pobudzać do co oznacza
 • Co znaczy Muleta Kiedy ż) kawałek czerwonego sukna, przymocowany do krótkiej pałeczki, używany przez matadora do drażnienia byka tłumaczenie
 • Co znaczy Mistyka Od czego zależy ż) religijność oparta na mistycyzmie, przeżycia mistyczne mistyk przykłady
 • Co znaczy Manieryzm Na czym polega przez artystę stale jednej maniery: wpadać w manieryzm; 2. psych. zaburzenia nerwowe objawiające się niekontrolowanymi ruchami, mimiką definicja
 • Co znaczy Moulage Różnice m) model z gipsu, wosku, parafiny itp., odlew zachowujący kształt przedmiotu, fakturę jego powierzchni encyklopedia
 • Co znaczy Mahoń Wady i zalety indiań.> drzewo rosnące w Ameryce Płn. i Płd. o czerwonawobrunatnym drewnie, cenionym w meblarstwie mahoniowy: stół mahoniowy jak działa
 • Co znaczy Maksymalista Podobieństwa 1. człowiek dążący do osiągnięcia maksimum czegoś, żądający maksimum czegoś, stawiający sobie jak najrozleglejsze i najambitniejsze cele czy jest
 • Co znaczy Modulacja Czemu łac. modulatio takt, rytm> zmiana brzmienia, dostosowanie siły, wysokości i barwy głosu do tego, co się mówi modulować co, modulowany pojęcie
 • Co znaczy Maszkara Co gorsze ż) brzydka, wzbudzająca odrazę twarz lub postać, straszydło, potwór wyjaśnienie
 • Co znaczy Makartowski Porównaj malarz austr.> . bukiet makartowski nawiązujący do stylu, w jakim malował H. Makart, kwiaty zasuszone, często barwione, bukiet z takich opis
 • Co znaczy Moria Porównanie psych. obsesyjna skłonność do dowcipkowania, często połączona z euforią, występuje najczęściej przy uszkodzeniu płata czołowego mózgu informacje
 • Co znaczy Miliarder Dlaczego m) człowiek ogromnie bogaty, mający miliardowy majątek znaczenie
 • Co znaczy Mizoginia Jak lepiej ż) psych. wstręt do kobiet; mizoginizm co znaczy
 • Co znaczy Maca Kiedy ż) cienki placek z niekwaszonego ciasta, pieczony na żydowskie święto Paschy krzyżówka
 • Co znaczy Magnes Od czego zależy s mieszkaniec górzystej części Tesalii> 1. ciało mające właściwość przyciągania żelaza magnesować co, namagnesować, namagnetyzowany co to jest
 • Co znaczy Mars Na czym polega wojny, utożsamiany z greckim Aresem; . astr. Mars czwarta (według oddalenia od Słońca) planeta Układu Słonecznego; 3. ściągnięte brwi jako słownik
 • Co znaczy Mediator Różnice m) <łac.> pośrednik, którego celem jest doprowadzenie do ugody między spierającymi się stronami; rozjemca czym jest
 • Co znaczy Się Manierować Wady i zalety wpadać w manierę, zachowywać się sztucznie, nienaturalnie zmanierowany: zmanierowana pannica co oznacza
 • Co znaczy Monolit Podobieństwa m) . duży blok kamienny; 2. przen. jednolita, zwarta całość czegoś: nasza klasa to monolit tłumaczenie
 • Co znaczy Manta Czemu birostris, olbrzymia płaszczka o wadze półtorej tony, z płetwami głowowymi podobnymi do rogów, żyjąca w morzach tropikalnych; diabeł morski przykłady
 • Co znaczy Milenium Co gorsze n) <łac. od mille tysiąc + annus rok) okres tysiąca lat; także: tysięczna rocznica istnienia czegoś; tysiąclecie definicja
 • Co znaczy Morderczy Porównaj właściwy mordercy, służący do popełniania mordu, niosący śmierć; 2. pozbawiający sił, wyczerpujący, uciążliwy: mordercze tempo, mordercza encyklopedia
 • Co znaczy Meta Porównanie wyznaczone miejsce, będące celem i końcem trasy: meta wyścigu, dobiec do mety; . przest. odległość, dystans: na dalszą metę, na bliższą jak działa
 • Co znaczy Masarnia Dlaczego ż) wytwórnia, skład wyrobów wędliniarskich, sklep z wędlinami masarski, masarz czy jest
 • Co znaczy Musli Muesli Jak lepiej n) mieszanka suszonych owoców, orzechów, płatków zbożowych, ziaren, jedzona zwykle z mlekiem albo jogurtem pojęcie
 • Co znaczy Magnificencja Kiedy m) <łac. magnificentia wspaniałość> tytuł rektora wyższej uczelni: Jego Magnificencja Rektor (jakiego) Uniwersytetu wyjaśnienie
 • Co znaczy Menedżer Od czego zależy gospodarz, zarządca> 1. osoba zarządzająca przedsiębiorstwem lub jego częścią (działem); 2. osoba organizująca występy artystów lub imprezy opis
 • Co znaczy Melanż Na czym polega połączenie kilku nitek o różnych splotach i barwach, dzianina z takich nici; 2. przen. zamieszanie, zagmatwana sytuacja informacje
 • Co znaczy Mistyfikować Różnice stwarzać mistyfikację, świadomie wprowadzać kogoś w błąd; oszukiwać, zwodzić znaczenie
 • Co znaczy Marynować Wady i zalety owoce, jarzyny itp. w zalewie z dodatkiem przypraw: marynować co – w czym, marynować grzyby, korniszony, mięso co znaczy
 • Co znaczy Manewrować Podobieństwa pozycję, zmieniać miejsce, kierunek, zwykle w celu uniknięcia albo ominięcia jakichś przeszkód; 2. zręcznie działać, wykręcać się od krzyżówka
 • Co znaczy Manierysta Czemu m) 1. artysta tworzący według jakiejś maniery, naśladujący cudzy styl; 2. przedstawiciel manieryzmu co to jest
 • Co znaczy Momentalny Co gorsze przym.) szybki, błyskawiczny, natychmiastowy: skutek momentalny słownik
 • Co znaczy Mainframe Porównaj inform. duży komputer, mogący obsługiwać znaczną liczbę użytkowników jednocześnie czym jest
 • Co znaczy Metro Porównanie stołeczny> elektryczna kolej, zwykle podziemna, służąca w dużych miastach jako środek szybkiej komunikacji: jechać metrem co oznacza
 • Co znaczy Maruder Dlaczego m) 1. żołnierz samowolnie odłączający się od oddziału; 2. człowiek niepunktualny, guzdrała, maruda tłumaczenie
 • Co znaczy Motyw Jak lepiej motivus skłaniający do ruchu> 1. powód, który skłania do działania: motyw odmowy motywować kogo, co; 2. temat utworu; rysunek, ornament przykłady
 • Co znaczy Municypalny Kiedy przym.) <łac. municipalis, od municipium zarząd miasta> podległy zarządowi miasta: służby municypalne definicja
 • Co znaczy Molestować Od czego zależy kogo o co natrętnie o coś prosić, naprzykrzać się molestowanie (seksualne encyklopedia
 • Co znaczy Masakra Na czym polega kogo, czego (ż) zabijanie, mordowanie w okrutny sposób masakrować, zmasakrować, zmasakrowany jak działa
 • Co znaczy Metr Różnice podstawowa jednostka długości, baza systemu metrycznego: metr kwadratowy, metr sześcienny; 2. taśma lub linia z podziałką centymetrową czy jest
 • Co znaczy Markieranctwo Wady i zalety n) przest. pot. lekceważenie obowiązków, zaniedbywanie się w pracy; próżniactwo pojęcie
 • Co znaczy Masochista Podobieństwa masochistycznych, znajdujący przyjemność w zadawaniu sobie cierpień lub w poddawaniu się im; także człowiek o takich upodobaniach wyjaśnienie
 • Co znaczy Ana Ma Czemu jutro opis
 • Co znaczy Musztra Co gorsze organizacjach paramilitarnych ćwiczenia mające wyuczyć regulaminowych zachowań, np. przyjmowania pozycji „na baczność”, oddawania honorów informacje
 • Co znaczy Mechano Porównaj pierwszy człon wyrazów złożonych, wskazujący na ich związek z maszyną, narzędziem, mechaniką: mechanoterapia znaczenie
 • Co znaczy Mecyje Porównanie lm) coś nadzwyczajnego, przysmak: wielkie mecyje co znaczy
 • Co znaczy Manicheizm Dlaczego manichejczycy, od im. pers. Mani (Manes), III w., twórca doktryny> . staroirański system religijno-filozoficzny głoszący dualizm dobra i krzyżówka
 • Co znaczy Madrygał Jak lepiej sielankowy, wzorowany na ludowej poezji włoskiej, w XIV w. przekształcony w gatunek poezji dworskiej o tematyce miłosnej, utrzymany w tonie co to jest
 • Co znaczy Modystka Kiedy ż) kobieta zajmująca się wyrobem i sprzedażą kapeluszy damskich słownik
 • Co znaczy Muza Od czego zależy każda z dziewięciu bogiń, córek Zeusa, opiekujących się sztukami i nauką: dziesiąta muza (kino), jedenasta muza (telewizja); . przen czym jest
 • Co znaczy Madziar Na czym polega m) pot. Węgier madziarski, madziaryzacja co oznacza
 • Co znaczy Majeutyka Różnice położnik> filoz. metoda nauczania filozofii, stosowana przez Sokratesa, polegająca na takim zadawaniu pytań, aby rozmówca sam doszedł do tłumaczenie
 • Co znaczy Matador Wady i zalety zabijać> główny torreador w korridzie, który po widowiskowej i niebezpiecznej walce krótką szpadą zabija byka przykłady
 • Co znaczy Manila Podobieństwa Filipin> mocne, wodoodporne włókno banana manilskiego, służące do wyrobu lin okrętowych, sieci rybackich, słomki na kapelusze itp.; także definicja
 • Co znaczy Majtek Czemu m) przest. marynarz wykonujący proste prace na statku encyklopedia
 • Co znaczy Megalomania Co gorsze wielki + mania> przesadne przekonanie o swojej wielkości, swoim rozumie, skłonność do przeceniania własnych możliwości, znaczenia, sukcesów jak działa
 • Co znaczy Mensa Porównaj ofiarny, zasadnicza część ołtarza w formie kamiennej płyty lub skrzyni z kwadratowym schowkiem na relikwie; 2. daw. świadczenia kleru na czy jest
 • Co znaczy Moment Porównanie czasu; chwila, okamgnienie: moment radości, rozmowy, nieuwagi, na moment, momentalny; 2. fiz. punkt, wartość, element struktury: moment pojęcie
 • Co znaczy Macher Dlaczego m) 1. pot. specjalista, majster od czegoś; 2. szachraj, oszust, spekulant: macher od czego, w czym wyjaśnienie
 • Co znaczy Mimoza Jak lepiej odmiana akacji, mająca żółte, puszyste kwiaty w kształcie małych kulek, mocno pachnące; 2. przen., pot. ktoś bardzo wrażliwy, mało odporny opis
 • Co znaczy Mafia Kiedy organizacja przestępcza, powstała na początku XIX w.; 2. współcz. międzynarodowa przestępczość zorganizowana; 3. pot. grupa osób informacje
 • Co znaczy Manetka Od czego zależy ż) techn. mała dźwignia ręczna znaczenie
 • Co znaczy Materia Na czym polega jest poznawane za pomocą zmysłów materializm, materialista, materialistyczny; 2. tkanina; 3. przen. przedmiot rozmowy co znaczy
 • Co znaczy Metodyczny Różnice dotyczący metody wykonywania czegoś; oparty na określonej metodzie; 2. postępujący według pewnej metody, pewnych reguł; systematyczny krzyżówka
 • Co znaczy Maewestka Wady i zalety filmowa> kamizelka ratunkowa, wypełniona sprężonym dwutlenkiem węgla, używana przez lotników podczas II wojny światowej co to jest
 • Co znaczy Monografia Podobieństwa ż) obszerne naukowe opracowanie jednego tematu, problemu słownik
 • Co znaczy Meduza Czemu jedna z trzech Gorgon, zdolna zamieniać ludzi w kamienie spojrzeniem, wyobrażana z twarzą dziewczyny z wężami zamiast włosów; 2. zool czym jest
 • Co znaczy Makabra Co gorsze strasznego, wzbudzającego grozę, koszmar makabryczny, makabrycznie: wyglądać makabrycznie, makabryczność, makabryzm, makabreska co oznacza
 • Co znaczy Monument Porównaj duży posąg, rzeźba, obelisk wzniesiony dla upamiętnienia osoby lub wydarzenia; 2. pot. przedmiot mający dużą wartość monumentalny tłumaczenie
 • Co znaczy Manipulacyjny Porównanie dotyczący wykonywanych czynności: opłata manipulacyjna, koszty manipulacyjne opłata, koszty ponoszone za załatwienie spraw urzędowych; 2 przykłady
 • Co znaczy Mandaryn Dlaczego sanskr. mantrin doradca, czarownik, od mantra zaklęcie> w dawnych Chinach wysoki urzędnik, dostojnik i uczony definicja
 • Co znaczy Masować Jak lepiej robić masaż, rozcierać ciało w celu lepszego ukrwienia i odżywienia tkanek masażysta encyklopedia
 • Co znaczy Mariwodaż Kiedy 1688–1763, pisarz fr.> wyszukana, efektowna grzeczność, galanteria, przesadna subtelność myśli, wyrafinowanie uczuć, manieryczność jak działa
 • Co znaczy Mysta Od czego zależy ż) <łac., z gr. mýst?s> staroż. człowiek wtajemniczony w misteria czy jest
 • Co znaczy Mizo Na czym polega wyrazów złożonych, wskazujący na ich związek znaczeniowy z nienawiścią, wstrętem do kogoś lub czegoś: mizoandria, mizoginia pojęcie
 • Co znaczy Maniera Różnice manus ręka> 1. charakterystyczny dla pewnego nurtu lub artysty sposób tworzenia; powtarzanie wzorów (swoich lub cudzych), chwytów lub wyjaśnienie
 • Co znaczy Medialny Wady i zalety ulegający hipnozie, nadający się na medium, mediumiczny; 2. rzad. środkowy; 3. jęz. dotyczący strony zwrotnej czasownika: forma medialna; 4 opis
 • Co znaczy Migdał Podobieństwa jadalne nasiono migdałowca, mające kształt dużej pestki, o brązowej skórce i białym lub kremowym wnętrzu, charakterystyczny zapach, używane informacje
 • Co znaczy Monoginia Czemu jednożeństwo; 2. bot. występowanie u roślin jednego słupka i jednego znamienia, z możliwością rozwoju wielu owoców znaczenie
 • Co znaczy Marabut Co gorsze but pustelnik> 1. zool. wielki ptak żyjący w Azji i Afryce, padlinożerny, z potężnym dziobem i bezpiórą szyją o zwisającym rozciągliwym co znaczy
 • Co znaczy Mimika Porównaj wyrażające przeżywane uczucia i nastroje, towarzyszące wypowiedzi lub zastępujące ją mim, mimiczny, mimik krzyżówka
 • Co znaczy Mediewista Porównanie m) historyk zajmujący się dziejami średniowiecza; specjalista w zakresie mediewistyki mediewistyka co to jest
 • Co znaczy Mikrofotografia Dlaczego przedmiotów mikroskopijnych za pomocą aparatury złożonej z mikroskopu i kamery fotograficznej; 2. zdjęcie fotograficzne w bardzo małej słownik
 • Co znaczy Milord Jak lepiej m) tytuł grzecznościowy używany przy zwracaniu się do arystokratów angielskich i francuskich czym jest
 • Co znaczy Malakser Kiedy m) robot kuchenny, który kroi, trze warzywa, miele mięso, miesza napoje co oznacza
 • Co znaczy Mozaika Od czego zależy > 1. obraz wykonany z małych kawałków szklanych, kamiennych, emaliowych różnych kolorów, zwykle jako dekoracja posadzki lub ściany; 2 tłumaczenie
 • Co znaczy Mnemo Na czym polega pierwszy człon wyrazów złożonych, wskazujący na ich związek znaczeniowy z pamięcią, zapamiętywaniem: mnemotechnika przykłady
 • Co znaczy Minotaur Różnice ludzkim ciele i głowie byka, któremu Ateńczycy zmuszeni byli składać haracz z siedmiu chłopców i siedmiu dziewcząt, trzymany przez Minosa w definicja
 • Co znaczy Mundial Wady i zalety m) mistrzostwa świata w piłce nożnej encyklopedia
 • Co znaczy Matuzalowy Podobieństwa przym.) taki jak biblijny Matulzalem; wiek matuzalowy sędziwy wiek, starość jak działa
 • Co znaczy Mecenas Czemu w.), polityk rzymski, patron poetów i artystów> 1. tytuł stosowany grzecznościowo wobec adwokata; 2. opiekun, protektor, sponsor artystów czy jest
 • Co znaczy Mana Co gorsze ż) w wierzeniach ludów Oceanii bezosobowa, nadnaturalna siła przenikająca ludzi i przedmioty pojęcie
 • Co znaczy Mediewistyka Porównaj ż) dział historii zajmujący się badaniem średniowiecza mediewalny, mediewista, mediewistyczny wyjaśnienie
 • Co znaczy Mikrokosmos Porównanie Demokryta) świat człowieka w przeciwieństwie do makrokosmosu – świata ciał niebieskich; 2. biol. świat drobnoustrojów; 3. fiz. świat opis
 • Co znaczy Magister Dlaczego nauczyciel> 1. tytuł otrzymywany po ukończeniu studiów wyższych, napisaniu i obronie rozprawy naukowej; 2. osoba mająca ten tytuł informacje
 • Co znaczy Monokl Jak lepiej jednooki> 1. rodzaj soczewki zakładanej na jedno oko (zamiast okularów), noszony głównie przez mężczyzn: patrzeć przez monokl; 2. daw znaczenie
 • Co znaczy Mordować Kiedy krzywdzić> 1. dokonywać morderstw; zabijać zamordowany; 2. powodować zmęczenie, męczyć, nużyć, dręczyć: mordować kogo, czym: mordować kogo co znaczy
 • Co znaczy Maskotka Od czego zależy ż) przedmiot (rzadziej osoba) mający przynosić szczęście krzyżówka
 • Co znaczy Mauzoleum Na czym polega n. odm. w lm) <łac. mausoleum, gr. Maus?leíon grobowiec króla karyjskiego Mauzolosa (IV w.)> wielki i bogato zdobiony grobowiec co to jest
 • Co znaczy Metys Różnice mixticius, od mixtus mieszany> . mieszaniec, potomek ludzi różnej rasy; . mieszaniec rasy żółtej i białej, zwłaszcza potomek Indianina i słownik
 • Co znaczy Maskulinizacja Wady i zalety opanowanie jakiejś dziedziny życia przez mężczyzn; 2. przejmowanie przez kobiety cech męskich; 3 med. rozwój wtórnych cech płciowych czym jest
 • Co znaczy Mega Podobieństwa wyrazów złożonych, wskazujący na ich związek znaczeniowy z wielkimi rozmiarami, dużym natężeniem czegoś: megafon; 2. przedrostek co oznacza
 • Co znaczy Morderca Czemu m) przestępca dokonujący morderstwa; zabójca tłumaczenie
 • Co znaczy Majonez Co gorsze musztardy i oliwy, podawany na zimno do jaj i innych przekąsek: sałatka jarzynowa z majonezem, jajka w majonezie przykłady
 • Co znaczy Monoidea Porównaj ż) psych. jedna idea, myśl, opanowująca niepodzielnie czyjś umysł, kierująca postępowaniem tej osoby definicja
 • Co znaczy Mineralizować Porównanie 1. nasycać solami mineralnymi; 2. powodować mineralizację chemiczną lub biologiczną encyklopedia
 • Co znaczy Mechanoterapia Dlaczego ż) med. leczenie usprawniające narządy ruchu za pomocą specjalnych urządzeń (np. roweru leczniczego jak działa
 • Co znaczy Melancholiczny Jak lepiej przym.) smutny, przygnębiony, skłonny do depresji; melancholijny: temperament melancholiczny czy jest
 • Co znaczy Modem Kiedy odulator)> techn., inform. urządzenie do przetwarzania informacji w zapisie cyfrowym na analogowy i odwrotnie oraz przesyłania jej na pojęcie
 • Co znaczy Hall Music Od czego zależy m) 1. sala teatralna, gdzie odbywają się spektakle muzyczno-rozrywkowe; 2. rodzaj teatru rewiowego wyjaśnienie
 • Co znaczy Mer Na czym polega m) we Francji przewodniczący rady miejskiej, będący zarazem przedstawicielem państwa merostwo opis
 • Co znaczy Minister Różnice polit. od XVII w.), z łac. minister pomocnik> wysoki urzędnik państwowy, stojący na czele ministerstwa, członek rządu: Rada Ministrów informacje
 • Co znaczy Mediumiczny Wady i zalety przym.) mający cechy medium, łatwo ulegający hipnozie znaczenie
 • Co znaczy Majak Podobieństwa m) halucynacja, przywidzenie, urojenie: dręczyły go majaki senne majaczyć: coś zamajaczyło w dali co znaczy
 • Co znaczy Marynata Czemu zwykle z wina, octu, soli i ziół aromatycznych, w której zanurza się niektóre mięsa, aby je zmiękczyć lub nadać im aromat; 2. grzyby krzyżówka
 • Co znaczy Monofobia Co gorsze ż) lęk przed samotnością co to jest
 • Co znaczy Marka Porównaj firmowy umieszczany na wyrobach, określający ich producenta, chroniący przed naśladownictwem lub podrabianiem; 2. jakość, gatunek wyrobów słownik
 • Co znaczy Mil Mili Porównanie <łac. mille tysiąc> pierwszy człon wyrazów złożonych, oznaczający jednostki miary tysiąc razy mniejsze niż podstawowe: milimetr czym jest
 • Co znaczy Minoderia Dlaczego ż) fałszywa skromność, przesadne wdzięczenie się, nienaturalne zachowanie osoby, która chce się przypodobać komuś co oznacza
 • Co znaczy Menhir Jak lepiej długi> podłużny blok kamienny, ustawiony pionowo, związany zwłaszcza z kultem zmarłych, pozostałość z okresu neolitu, spotykany głównie na tłumaczenie
 • Co znaczy Miszmasz Kiedy m) pot. bezładna mieszanina; zamęt, chaos, nieład, bałagan przykłady
 • Co znaczy Menada Od czego zależy szalejąca> 1. mit. gr. czcicielka i towarzyszka Dionizosa, uczestnicząca w „świętym szale” związanym z orgiastycznym kultem tego boga definicja
 • Co znaczy Metafizyczny Na czym polega metafizyki, filozoficznego ujmowania rzeczywistości; antydialektyczny; . trudny do zrozumienia; pozazmysłowy, zawiły encyklopedia
 • Co znaczy Militaryzm Różnice zbrojeń i przygotowań do wojny; ideologia propagująca rządy wojska lub konieczność wojny; 2. struktura władzy, w której armia i koła jak działa
 • Co znaczy Melodeklamacja Wady i zalety ż) deklamowanie utworów literackich przy akompaniamencie muzyki czy jest
 • Co znaczy Mistress Podobieństwa używana w krajach anglosaskich w odniesieniu do kobiet zamężnych, zwykle w połączeniu z imieniem lub nazwiskiem; w piśmie zawsze skrótowo pojęcie
 • Co znaczy Monitować Czemu 1. przypominać o upływie terminu załatwienia jakiejś sprawy, wysyłać monit, ponaglać; . daw. karcić, strofować, napominać wyjaśnienie
 • Co znaczy Mentalny Co gorsze przym.) dotyczący właściwości umysłu, sposobu myślenia; umysłowy opis
 • Co znaczy Miniaturyzować Porównaj dokonywać miniaturyzacji miniaturyzacja informacje
 • Co znaczy Makabryczny Porównanie przym.) okropny, straszny, przerażający: makabryczny mord, widok znaczenie
 • Co znaczy Manufaktura Dlaczego factus ręcznie zrobiony> 1. rękodzielnictwo; przedsiębiorstwo przemysłowe oparte na pracy ręcznej: manufaktura porcelany; 2. daw. fabryka w co znaczy
 • Co znaczy Mesjanizm Jak lepiej 1. u Żydów wiara w nadejście Mesjasza, który przyniesie im lepszą przyszłość i dokona dzieła wybawienia Izraela; 2. pogląd krzyżówka
 • Co znaczy Monada Kiedy jednostka materii wszechświata; wg niektórych myślicieli najmniejsza jednostka metafizyczna (G. Bruno); jednostka matematyczna jako zasada co to jest
 • Co znaczy Maar Od czego zależy geol. krater o zredukowanym stożku i dużym, lejkowatym zagłębieniu, powstały wskutek jednorazowego wybuchu wulkanu, często wypełniony wodą słownik
 • Co znaczy Mamut Na czym polega mammoth, ros. mammot> . wymarły słoń, żyjący w okresie lodowcowym, olbrzymi (ok. 3,5 m), o rudawej, gęstej i długiej sierści, z wielkimi czym jest
 • Co znaczy Magik Różnice pokazujący sztuki polegające na zręczności; czarodziej, kuglarz, sztukmistrz; 2. pot. człowiek przebiegły, sprytny co oznacza
 • Co znaczy Multum Wady i zalety <łac.> wielka ilość; dużo, mnóstwo tłumaczenie
 • Co znaczy Manometria Podobieństwa ż) techn., fiz. pomiary ciśnień; dział metrologii zajmujący się pomiarami ciśnień przykłady
 • Co znaczy Majolika Czemu ż) renesansowy fajans włoski, specjalnie wypalany i barwiony; głównie bogato zdobione naczynia definicja
 • Co znaczy Maglować Co gorsze wygładzać tkaniny za pomocą magla: maglować bieliznę; 2. pot. zanudzać kogo, męczyć pytaniami; uparcie powracać do tej samej sprawy encyklopedia
 • Co znaczy Mezalians Porównaj z osobą niższego stanu, nieodpowiednią ze względu na pochodzenie i majątek: popełnić mezalians, uważać za mezalians jak działa
 • Co znaczy Mityczny Porównanie przym.) 1. dotyczący mitu, mitologii; 2. baśniowy, bajkowy, legendarny czy jest
 • Co znaczy Meteoropatia Dlaczego ż) med. wrażliwość na zmiany pogody, złe samopoczucie meteoropata pojęcie
 • Co znaczy Melancholik Jak lepiej usposobieniu; spokojny, łagodny, skłonny do marzycielstwa; 2. psych. typ temperamentu (według klasyfikacji Hipokratesa), obok choleryka i wyjaśnienie
 • Co znaczy Mortadela Kiedy ż) rodzaj wędliny, parzona kiełbasa opis
 • Co znaczy Mazut Od czego zależy m) oleista maź używana jako środek opałowy oraz do wyrobu asfaltu: plama mazutu informacje
 • Co znaczy Maestria Na czym polega ż) mistrzostwo, biegłość w czymś, wielka umiejętność maestro znaczenie
 • Co znaczy Multimedialny Różnice pomocą różnych środków audiowizualnych, będący efektem jednoczesnego stosowania takich środków: pokaz, wykład multimedialny co znaczy
 • Co znaczy Mol Wady i zalety fiz. molekuła, gramocząsteczka substancji zbudowana z atomów wiązanych chemicznie, o określonych własnościach, wynikających z jej struktury krzyżówka
 • Co znaczy Magma Podobieństwa stopiona masa skalna, znajdująca się wewnątrz skorupy ziemskiej, wypływająca z wulkanu jako lawa magmowy, magmatyczny co to jest
 • Co znaczy Mimozowaty Czemu przeciwności; wrażliwy, delikatny jak mimoza; 2. bot. mimozowate (Mimosaceae) rodzina roślin z rzędu strąkowców (Leguminosae słownik
 • Co znaczy Mineralizacja Co gorsze proces zachodzący w skorupie ziemskiej, polegający na wtórnym wzbogacaniu skały w minerały wydzielane z substancji pochodzenia magmowego; 2 czym jest
 • Co znaczy Marcepan Porównaj wł. marzapane> 1. prażona masa z drobno zmielonych migdałów, utartych z cukrem marcepanowy; 2. pot. przysmak, frykas co oznacza
 • Co znaczy Mundur Porównanie ekwipunek> ubiór, którego krój, kolor i materiał są ustalone przez przepisy, noszony przez wojsko i określone grupy zawodowe; uniform tłumaczenie
 • Co znaczy Mit Dlaczego mýthos myśl, baśń> 1. opowieść o bogach, demonach, legendarnych bohaterach, ponadnaturalnych wydarzeniach, jako ludowa wizja i wyjaśnienie przykłady
 • Co znaczy Militaryzacja Jak lepiej podporządkowanie całości życia społecznego potrzebom wojennym; 2. zwiększenie siły i liczebności wojska w państwie definicja
 • Co znaczy Mańkut Kiedy m) osoba posługująca się lewą ręką w czynnościach wykonywanych przez innych ludzi prawą ręką encyklopedia
 • Co znaczy Medal Od czego zależy metalowy, bity na cześć ważnej osobistości lub wydarzenia, przyznawany jako odznaczenie państwowe lub nagroda za zwycięstwo w zawodach jak działa
 • Co znaczy Modernizacja Na czym polega ż) unowocześnianie, uwspółcześnianie czego modernizować, zmodernizować, zmodernizowany czy jest
 • Co znaczy Mizantropijny Różnice przym.) niechętny ludziom, zgorzkniały pojęcie
 • Co znaczy Mentalność Wady i zalety ż) zespół przekonań, sposób myślenia, właściwy pewnej zbiorowości lub jednostce; umysłowość mentalny wyjaśnienie
 • Co znaczy Mangusta Podobieństwa prawdopod. z hind. mang?s> zool. Herpestes, niewielki drapieżny ssak występujący w wielu gatunkach w Afryce i Azji Mniejszej; ichneumon opis
 • Co znaczy Maratończyk Czemu m) sportowiec startujący w biegu maratońskim na dystansie 42 195 m informacje
 • Co znaczy Meritum Co gorsze treść, z łac. meritum wartość> zasadniczy, główny przedmiot, istota sprawy: meritum sprawy merytoryczny, merytorycznie znaczenie
 • Co znaczy Mojra Porównaj ż) 1. mit. gr. Mojry trzy boginie przeznaczenia (Klo-to, Lachesis i Atropos); 2. los, fatum: zła mojra co znaczy
 • Co znaczy Materialista Porównanie materializmu – kierunku filozoficznego; człowiek o światopoglądzie materialistycznym; 2. człowiek oceniający wszystko z punktu widzenia krzyżówka
 • Co znaczy Magistrala Dlaczego ż) główny szlak komunikacyjny, transportowy, łącznościowy: magistrala węglowa, wodna co to jest
 • Co znaczy Matrona Jak lepiej 2. w staroż. Rzymie kobieta zamężna, będąca wzorem żony i matki, szanowana ze względu na pozycję społeczną i czystość obyczajów słownik
 • Co znaczy Medykament Kiedy m) <łac. medicamentum> lekarstwo czym jest
 • Co znaczy Monologować Od czego zależy . wypowiadać monolog; 2. rozmawiać z samym sobą co oznacza
 • Co znaczy Magnolia Na czym polega botanik fr.> bot. Magnolia, drzewo lub krzew o dużych, białych lub różowych, pachnących kwiatach, rosnące w Ameryce Płn. i Azji Wsch tłumaczenie
 • Co znaczy Muzealnictwo Różnice n) . wszystko, co dotyczy, jest związane z muzeami; 2. muzea, zbiory muzealne przykłady
 • Co znaczy Maraskino Wady i zalety gatunek wiśni> likier wyrabiany z kwaśnych wiśni, mający charakterystyczny smak i zapach gorzkich migdałów definicja
 • Co znaczy Marianna Kartki Marginesie Podobieństwa francuskiego stowarzyszenia republikańskiego z połowy XIX w; 2. uosobienie Republiki Francuskiej, wyobrażonej jako postać kobieca w czapce encyklopedia
 • Co znaczy Mapa Czemu ż) <łac. mappa obrus> płaski obraz powierzchni Ziemi, nieba lub ciała niebieskiego, przedstawiony w zmniejszonej skali mapnik, mapować jak działa
 • Co znaczy Markierant Co gorsze udawanie> przest. człowiek stwarzający pozory wykonywania jakiejś pracy, udający, że coś robi markieranctwo czy jest
 • Co znaczy Monogamia Porównaj jednego mężczyzny z jedną kobietą; jednożeństwo; 2. zool. współżycie płciowe samca z jedną, tą samą samicą (niekiedy przez całe życie pojęcie
 • Co znaczy Metapsychologia Porównanie teoria psychologii, metodologia psychologii, nauka o pojęciach, twierdzeniach i rozumowaniach stosowanych w psychologii wyjaśnienie
 • Co znaczy Mansarda Dlaczego ż) mieszkanie, pokój na poddaszu, facjatka mansardowy opis
 • Co znaczy Mazagran Jak lepiej m) napój orzeźwiający przyrządzany z czarnej kawy z cukrem, z dodatkiem koniaku lub rumu, podawany z lodem informacje
 • Co znaczy Mord Kiedy zabójstwo: mord masowy, polityczny, rabunkowy, skrytobójczy, ohydny mord morderca, morderczy, morderstwo, mordować, zamordować znaczenie
 • Co znaczy Midrasz Od czego zależy komentarze do Biblii, zawierające normy postępowania (Halacha) i dydaktyczne powiastki (Hagada), przekazywane ustnie przez rabinów i co znaczy
 • Co znaczy Makaronizm Na czym polega łacińska lub włoska forma wpleciona w zdania w języku ojczystym makaronizować, makaroniczny: styl makaroniczny krzyżówka
 • Co znaczy Metateza Różnice przestawienie> 1. jęz. przestawienie głosek w wyrazie; przestawka; 2. lit. zmiana zwykłego szyku wyrazów w celach ekspresywnych co to jest
 • Co znaczy Membrana Wady i zalety mikrofonu, głośnika w postaci cienkiej, sprężystej płytki, zdolnej do przetwarzania drgań mechanicznych w fale akustyczne i odwrotnie; 2 słownik
 • Co znaczy Multiwitamina Podobieństwa życie> preparat farmaceutyczny, zawierający zespół witamin niezbędnych dla rozwoju i czynności życiowych organizmu czym jest
 • Co znaczy Muszkiet Czemu m) ręczna broń palna o dużym kalibrze muszkieter co oznacza
 • Co znaczy Melba Co gorsze ż) lody z bitą śmietaną i owocami tłumaczenie
 • Co znaczy Magia Porównaj wierzeń i praktyk związanych z przekonaniem o istnieniu sił nadnaturalnych, które można opanować, stosując określone zaklęcia i wykonując przykłady
 • Co znaczy Musztrować Porównanie 1. uczyć musztry; 2. napominać, pouczać w sposób surowy definicja
 • Co znaczy Makler Dlaczego osoba, która zawodowo pośredniczy w kupnie i sprzedaży towarów, papierów wartościowych lub usług handlowych maklerski: dom maklerski encyklopedia
 • Co znaczy Ministrantura Jak lepiej ż) rel w Kościele katolickim: zbiór liturgicznych odpowiedzi ministranta podczas mszy jak działa
 • Co znaczy Manewr Kiedy m) ruch, obrót czegoś; zręczne posunięcie, podstęp; zręczny manewr, wielkie manewry manewrować czym czy jest
 • Co znaczy Melodyjny Od czego zależy przyjemnie brzmiący, mający przyjemną melodię, harmonijny, śpiewny; 2. odnoszący się do melodii jako podstawowego elementu muzyki pojęcie
 • Co znaczy Myto Na czym polega 1. w dawnej Polsce opłata za przejazd przez most, groblę, rogatki miasta; . żart. cena przysługi: płacić myto wyjaśnienie
 • Co znaczy Monotematyczność Różnice treści rozmowy, utworu literackiego lub naukowego do jednego tematu, do jednej zasadniczej myśli; jednotematyczność opis
 • Co znaczy Muzykalny Wady i zalety wrażliwy na muzykę, obdarzony dobrym słuchem muzycznym, pamięcią muzyczną, poczuciem rytmu; 2. przest. właściwy muzyce; przyjemny dla ucha informacje
 • Co znaczy Mokasyn Podobieństwa obuwie Indian północnoamerykańskich; 2. rodzaj płytkich, miękkich butów na płaskim obcasie, bez sznurówek znaczenie
 • Co znaczy Morfinista Czemu m) człowiek nałogowo zażywający morfinę co znaczy
 • Co znaczy Masakrować Co gorsze zabijać, mordować w okrutny, bestialski sposób; urządzać masakrę krzyżówka
 • Co znaczy Miniaturyzacja Porównaj czemuś cech właściwych miniaturze; 2. techn. dążenie do zmniejszania rozmiaru i ciężaru urządzeń, zwłaszcza elektronicznych co to jest
 • Co znaczy Muni Porównanie m) święty mędrzec i asceta hinduski, oddający się medytacji i związany ślubem milczenia słownik
 • Co znaczy Matuzalem Matuzal Dlaczego m) przestarz. człowiek bardzo stary matuzalowy//matuzalemowy wiek czym jest
 • Co znaczy Martyrologia Jak lepiej dzieje męczenników, od łac. martyr męczennik, z gr. mártys> cierpienie, męczeństwo, współcześnie zwykle w odniesieniu do cierpień ofiar co oznacza
 • Co znaczy Mahdi Kiedy m; ndm) w islamie: oczekiwany wybawiciel, wysłannik Allaha tłumaczenie
 • Co znaczy Masochizm Od czego zależy Sacher-Masoch, 1836–1895, pisarz austr.> 1. zachowanie osoby, która czerpie przyjemność z sytuacji nieprzyjemnych i upokarzających dla niej przykłady
 • Co znaczy Metaboliczny Na czym polega procesów przemiany materii; 2. lit. dotyczący metaboli, związany z metabolą; strofa metaboliczna, zwrotka metaboliczna definicja
 • Co znaczy Muzealia Różnice różnych dziedzin kultury, sztuki, nauki, mające wartość zabytkową, artystyczną, kwalifikujące się do umieszczenia w muzeum; zbiory muzealne encyklopedia
 • Co znaczy Mulda Wady i zalety pot. nierówności terenu na trasie narciarskiej: muldy na stoku, wpaść w muldę; 2. geol. niecka jako forma ukształtowania terenu jak działa
 • Co znaczy Mikry Podobieństwa przym.) pot. mały, drobny; lichy czy jest
 • Co znaczy Mimiczny Czemu dotyczący mimiki, wyrażony za pomocą mimiki; mięśnie mimiczne mięśnie twarzy, od których zależy wyraz twarzy (mimika pojęcie
 • Co znaczy Mascara Co gorsze ż) rodzaj tuszu do rzęs wyjaśnienie
 • Co znaczy Menopauza Porównaj paúsis ustanie> fizjol. okres w życiu kobiety po klimakterium, w którym ustają czynności jajników, co objawia się brakiem miesiączkowania opis
 • Co znaczy Madame Porównanie ndm) 1. pani, zwrot grzecznościowy używany we Francji wobec mężatek; 2. przest. nauczycielka lub guwernantka z Francji informacje
 • Co znaczy Minojski Dlaczego Krety> kultura minojska najstarsza kultura basenu Morza Egejskiego (około 2600–1100 p.n.e.), charakteryzująca się wysokim poziomem znaczenie
 • Co znaczy Malkontent Jak lepiej m) osoba niezadowolona z życia, stale narzekająca malkontencki, malkontenctwo co znaczy
 • Co znaczy Motokros Kiedy m) sport zawody motocyklowe, rozgrywane w trudnym terenie, na trasie o zamkniętym obwodzie długości 1,5–4 km krzyżówka
 • Co znaczy Majuskuła Od czego zależy ż) wielka litera alfabetu majuskułowy co to jest
 • Co znaczy Muzeum Na czym polega muséum, z łac. museum, z gr. museíon miejsce poświęcone „muzom”, tj. sztuce i wiedzy> miejsce publiczne, gdzie są wystawiane kolekcje słownik
 • Co znaczy Motto Różnice n) cytat lub aforyzm, maksyma, dewiza umieszczone przed tekstem, wiążące się z tematem lub komentujące treść: motto artykułu czym jest
 • Co znaczy Monomania Wady i zalety ż) med., psych. chorobliwe opanowanie umysłu przez jedną myśl, ideę, jeden przedmiot co oznacza
 • Co znaczy Midas Podobieństwa m) mit. gr. legendarny król Frygii, któremu Dionizos dał moc przemieniania w złoto wszystkiego, czego dotknie tłumaczenie
 • Co znaczy Monsun Czemu arab. mausim pora roku pomyślna dla żeglugi> wiatr okolic podzwrotnikowych, latem wiejący od oceanu, w zimie od lądu monsunowy: pora przykłady
 • Co znaczy Mistyfikacja Co gorsze wtajemniczony + łac. facio czynię> wprowadzenie w błąd, nadawanie czemuś pozoru prawdy mistyfikacyjny, mistyfikator, mistyfikować definicja
 • Co znaczy Marginalny Porównaj marginalis skrajny> 1. mało ważny, drugoplanowy, poboczny, marginesowy; . ekon. rachunek marginalny forma rachunku ekonomicznego encyklopedia
 • Co znaczy Minerał Porównanie związek chemiczny, powstały naturalnie (tzn. w efekcie procesów zachodzących we wnętrzu ziemi) lub sztucznie (syntetycznie) mineralny jak działa
 • Co znaczy Marchołt Dlaczego apokryficzno-satyrycznej opowieści o biblijnym królu Salomonie i sprytnym, rubasznym chłopie, który wdaje się w dysputę z uczonym władcą czy jest
 • Co znaczy Markiza Jak lepiej markiza; 2. osłona przed słońcem w postaci ruchomego daszku nad oknami domów, wystawami sklepowymi; 3. rodzaj ciastka z kremem pojęcie
 • Co znaczy Mahometanin Kiedy m) wyznawca islamu, religii mahometańskiej mahometanizm, mahometański wyjaśnienie
 • Co znaczy Monitoring Od czego zależy urządzenia, funkcjonowania systemu, instytucji; zmian pewnych wielkości, np. stanu środowiska: monitoring zanieczyszczeń opis
 • Co znaczy Majdan Na czym polega m) pot. rzeczy, bagaże, toboły: podróżować z całym majdanem, zwinąć swój majdan informacje
 • Co znaczy Morfologia Różnice biol. nauka o budowie organizmów żywych: morfologia krwi; 2. geol. nauka o budowie form geologicznych, skalnych: morfologia gór; 3. jęz znaczenie
 • Co znaczy Mongolski Wady i zalety Mongołom; antr. fałda mongolska fałda skóry, nadająca oku kształt skośny, charakterystyczna dla przedstawicieli żółtej rasy co znaczy
 • Co znaczy Mono Podobieństwa wyrazów złożonych, mający znaczenie: jeden, pojedynczy (polski odpowiednik: jedno-): monografia, monarchia, monolog krzyżówka
 • Co znaczy Machajrodon Czemu paleont. Machairodus, tygrys szablozębny, jeden z największych przedstawicieli rodziny kotów, wymarły, zamieszkujący Eurazję co to jest
 • Co znaczy Markowy Co gorsze przym.) o produkcie: wytworzony przez firmę cieszącą się dużym uznaniem: markowy zegarek słownik
 • Co znaczy Meszuge Porównaj m) wariat, człowiek niespełna rozumu czym jest
 • Co znaczy Melodia Porównanie mel?idós śpiewak, poeta liryczny> . muz. następstwo dźwięków uporządkowanych według zasad tonalnych; podstawowy element muzyki; 2. śpiewne co oznacza
 • Co znaczy Martyrium Dlaczego budowla wzniesiona ku czci męczennika, mieszcząca jego relikwie, charakterystyczna dla sztuki wczesnochrześcijańskiej tłumaczenie
 • Co znaczy Manko Jak lepiej ammanco, z łac. mancus ułomny, kaleki> brak towarów lub pieniędzy w sklepie, magazynie, stwierdzony w trakcie kontroli, w wyniku porównania przykłady
 • Co znaczy Maczeta Kiedy ostry nóż o wygiętym ostrzu, używany głównie do cięcia trzciny cukrowej i torowania ścieżek w dżungli, wśród gęstej, tropikalnej definicja
 • Co znaczy Meteor Od czego zależy położony, wzniesiony w powietrzu> 1. ciało niebieskie, kosmiczne, które przechodzi przez atmosferę ziemską, widoczne w nocy jako świetlna encyklopedia
 • Co znaczy Mary Na czym polega lm) nosze dla zmarłych; także podwyższenie, na którym stawia się trumnę: na marach jak działa
 • Co znaczy Markować Różnice co stwarzać pozory, pozorować zamarkować, zamarkowany czy jest
 • Co znaczy Mademoiselle Wady i zalety ndm) panna, zwrot grzecznościowy używany we Francji wobec młodych, niezamężnych kobiet pojęcie
 • Co znaczy Morfeusz Podobieństwa gr. skrzydlaty bożek marzeń sennych, syn Hypnosa, boga snu: fraz. pójść w objęcia Morfeusza, znaleźć się, być w objęciach Morfeusza spać wyjaśnienie
 • Co znaczy Memorabilia Czemu lm) <łac. memorabilis godny pamięci> rzeczy wiekopomne, godne zapamiętania opis
 • Co znaczy Melpomena Co gorsze ż) mit. gr.-rzym. muza teatru przedstawiana z maską tragiczną w dłoni informacje
 • Co znaczy Mateolog Porównaj m) daw. gaduła mówiący od rzeczy znaczenie
 • Co znaczy Masaż Porównanie kosmetyczny, polegający na rozcieraniu, ugniataniu, oklepywaniu ciała, wykonywany ręcznie lub za pomocą specjalnych aparatów co znaczy
 • Co znaczy Megagram Dlaczego m) jednostka masy równa 1000 kilogramów; tona (symbol: Mg, t krzyżówka
 • Co znaczy Maniak Jak lepiej m) 1. człowiek opanowany manią, mający jakąś pasję; 2. człowiek cierpiący na jakąś manię maniactwo co to jest
 • Co znaczy Mediumizm Kiedy wywoływania zjawisk paranormalnych za pośrednictwem mediów, czyli osób podatnych na sugestię i hipnozę słownik
 • Co znaczy Meander Od czego zależy m) czym jest
 • Co znaczy Monstrancja Na czym polega od łac. monstare pokazywać> przedmiot liturgiczny, zwykle cenne dzieło sztuki, służący do wystawiania hostii w czasie nabożeństwa i podczas co oznacza
 • Co znaczy Militarysta Różnice m) . zwolennik militaryzmu, 2. specjalista w zakresie wojskowości tłumaczenie
 • Co znaczy Maksymalny Wady i zalety przym.) osiągający swoje maksimum, określający maksimum czegoś; największy, najwyższy: fiz. termometr maksymalny przykłady
 • Co znaczy Manualny Podobieństwa przym.) <łac. manualis ręczny> mający związek z ręką, ręczny: zdolności manualne, prace manualne definicja
 • Co znaczy Macewa Czemu ż) żydowska stela nagrobna w formie pionowej płyty kamiennej, zdobionej płaskorzeźbą i inskrypcjami encyklopedia
 • Co znaczy Metaloid Co gorsze m) substancja wyglądająca jak metal; półmetal jak działa
 • Co znaczy Makaronizować Porównaj używać makaronizmów w mowie lub piśmie (częsta maniera w dobie baroku czy jest
 • Co znaczy Monitor Porównanie doradca> 1. urządzenie komputerowe z ekranem do wyświetlania informacji, tekstu lub obrazu; 2. czasopismo, zwłaszcza urzędowe: Monitor pojęcie
 • Co znaczy Marines Dlaczego ndm) oddziały desantowe amerykańskiej piechoty morskiej wyjaśnienie
 • Co znaczy Morderstwo Jak lepiej n) przestępstwo polegające na pozbawieniu życia człowieka; mord, zabójstwo: morderstwo z premedytacją, popełnić morderstwo opis
 • Co znaczy Multimedia Kiedy lm) połączone środki audiowizualne (dźwięk, tekst, obraz, animacja), użyte w jednym przekazie multimedialny informacje
 • Co znaczy Mizantropia Od czego zależy ż) niechętny, nieżyczliwy, krytyczny stosunek do ludzi, stronienie od ludzi mizantropijny znaczenie
 • Co znaczy Moralizacja Na czym polega ż) przest. wypowiedź o charakterze moralizującym; moralizowanie, prawienie morałów: moralizatorstwo moralizatorski (ton co znaczy
 • Co znaczy Magdalenka Różnice ż) ciastko w kształcie prążkowanej muszelki krzyżówka

Słownik wyrazów obcych, pisownia i znaczenie

Definicja - Co to znaczy? Co to jest? Przykłady wyrazów tłumaczonych.

Definicja Magdalenka co znaczy moralizacja krzyżówka mizantropia co to jest multimedia słownik morderstwo czym jest marines co oznacza monitor tłumaczenie makaronizować. słownik.

Co to jest Maskować co znaczy modelka krzyżówka mokka co to jest matowy słownik znaczenie.