Metr, Myto, Mykologia, Mycka, Muzykoterapia, Muzykalny, Muzyka, Muzułmanin, Muzeum, Muzealny.
metr myto mykologia mycka co to jest

Definicje słów, słownik wyrazów na M

 • Co znaczy Machismo Co to jest męskość; samczość
 • Co znaczy Mascara Co to jest ż) rodzaj tuszu do rzęs
 • Co znaczy Multum Co to jest <łac.> wielka ilość; dużo, mnóstwo
 • Co znaczy Mysta Co to jest ż) <łac., z gr. mýst?s> staroż. człowiek wtajemniczony w misteria
 • Co znaczy Marihuana Co to jest ż) odmiana haszyszu, środek narkotyczny z konopi indyjskich
 • Co znaczy Marines Co to jest ndm) oddziały desantowe amerykańskiej piechoty morskiej
 • Co znaczy Melpomena Co to jest ż) mit. gr.-rzym. muza teatru przedstawiana z maską tragiczną w dłoni
 • Co znaczy Maca Co to jest ż) cienki placek z niekwaszonego ciasta, pieczony na żydowskie święto Paschy
 • Co znaczy Makro Co to jest wyrazów złożonych, mających znaczenie: wielka skala, powiększenie: makroanaliza, makroskala, makrostruktura
 • Co znaczy Maceracja Co to jest surowca w odpowiednio przygotowanych płynach w celu zmiękczenia go lub wydobycia zeń potrzebnego składnika; stosowana w garbarstwie, także
 • Co znaczy Ana Ma Co to jest jutro
 • Co znaczy Maar Co to jest geol. krater o zredukowanym stożku i dużym, lejkowatym zagłębieniu, powstały wskutek jednorazowego wybuchu wulkanu, często wypełniony wodą
 • Co znaczy Macewa Co to jest ż) żydowska stela nagrobna w formie pionowej płyty kamiennej, zdobionej płaskorzeźbą i inskrypcjami
 • Co znaczy Machajrodon Co to jest paleont. Machairodus, tygrys szablozębny, jeden z największych przedstawicieli rodziny kotów, wymarły, zamieszkujący Eurazję
 • Co znaczy Macher Co to jest m) 1. pot. specjalista, majster od czegoś; 2. szachraj, oszust, spekulant: macher od czego, w czym
 • Co znaczy Machina Co to jest wielka, ciężka maszyna; 2. przen. coś złożonego, o skomplikowanym mechanizmie i działaniu: machina wojny, biurokratyczna machina
 • Co znaczy Machinacje Co to jest ż; lm) <łac. machinatio> podstępne działania, intrygi mające na celu zaszkodzenie komuś: podejrzane machinacje
 • Co znaczy Machinalny Co to jest przym.) odruchowy, automatyczny, bezwiedny
 • Co znaczy Machlojka Co to jest ż) pot. nieuczciwe postępowanie, oszustwo machlować
 • Co znaczy Machlować Co to jest pot. oszukiwać, kręcić, szachrować
 • Co znaczy Macho Co to jest m; ndm) prawdziwy, stuprocentowy mężczyzna, samiec
 • Co znaczy Maczeta Co to jest ostry nóż o wygiętym ostrzu, używany głównie do cięcia trzciny cukrowej i torowania ścieżek w dżungli, wśród gęstej, tropikalnej
 • Co znaczy Madame Co to jest ndm) 1. pani, zwrot grzecznościowy używany we Francji wobec mężatek; 2. przest. nauczycielka lub guwernantka z Francji
 • Co znaczy Mademoiselle Co to jest ndm) panna, zwrot grzecznościowy używany we Francji wobec młodych, niezamężnych kobiet
 • Co znaczy Madera Co to jest Atlantyku> 1. półwytrawne białe lub czerwone wino z Portugalii; 2. cienka, impregnowana i nabłyszczana tkanina bawełniana
 • Co znaczy Maderyzacja Co to jest ż) przechowywanie niektórych win w wysokiej temperaturze w celu nadania im posmaku właściwego winom z gatunku madery
 • Co znaczy Madonna Co to jest z łac. mea domina> 1. określenie Matki Boskiej, także jej wyobrażeń w sztuce: Madonna z dzieciątkiem; 2. kobieta o uduchowionej
 • Co znaczy Madrygał Co to jest sielankowy, wzorowany na ludowej poezji włoskiej, w XIV w. przekształcony w gatunek poezji dworskiej o tematyce miłosnej, utrzymany w tonie
 • Co znaczy Madziar Co to jest m) pot. Węgier madziarski, madziaryzacja
 • Co znaczy Madziaryzacja Co to jest ż) 1. narzucanie wpływów madziarskich (węgierskich) w zakresie polityki, kultury, oświaty; 2. podleganie tym wpływom
 • Co znaczy Maestria Co to jest ż) mistrzostwo, biegłość w czymś, wielka umiejętność maestro
 • Co znaczy Maestro Co to jest nauczyciel> zaszczytny tytuł, pełna szacunku forma zwracania się do znakomitych muzyków (kompozytorów, wirtuozów, dyrygentów
 • Co znaczy Maewestka Co to jest filmowa> kamizelka ratunkowa, wypełniona sprężonym dwutlenkiem węgla, używana przez lotników podczas II wojny światowej
 • Co znaczy Mafia Co to jest organizacja przestępcza, powstała na początku XIX w.; 2. współcz. międzynarodowa przestępczość zorganizowana; 3. pot. grupa osób
 • Co znaczy Mafioso Mafios Co to jest m) członek mafii
 • Co znaczy Mag Co to jest pers. magusz> 1. czarodziej, czarownik, czarnoksiężnik; 2. rel. a) kapłan w staroż. Persji, zwłaszcza babiloński i chaldejski, zajmujący
 • Co znaczy Magazyn Co to jest zin> 1. pomieszczenie do przechowywania zapasów, towarów magazynier, magazynować co, zmagazynować, magazynowany, zmagazynowany; . w
 • Co znaczy Magdalenka Co to jest ż) ciastko w kształcie prążkowanej muszelki
 • Co znaczy Magia Co to jest wierzeń i praktyk związanych z przekonaniem o istnieniu sił nadnaturalnych, które można opanować, stosując określone zaklęcia i wykonując
 • Co znaczy Magiel Co to jest wygładzania wypranych tkanin; . zakład usługowy, w którym się magluje; 3. pot. miejsce, gdzie się plotkuje maglować, wymaglować co
 • Co znaczy Magik Co to jest pokazujący sztuki polegające na zręczności; czarodziej, kuglarz, sztukmistrz; 2. pot. człowiek przebiegły, sprytny
 • Co znaczy Magister Co to jest nauczyciel> 1. tytuł otrzymywany po ukończeniu studiów wyższych, napisaniu i obronie rozprawy naukowej; 2. osoba mająca ten tytuł
 • Co znaczy Magistrala Co to jest ż) główny szlak komunikacyjny, transportowy, łącznościowy: magistrala węglowa, wodna
 • Co znaczy Maglować Co to jest wygładzać tkaniny za pomocą magla: maglować bieliznę; 2. pot. zanudzać kogo, męczyć pytaniami; uparcie powracać do tej samej sprawy
 • Co znaczy Magma Co to jest stopiona masa skalna, znajdująca się wewnątrz skorupy ziemskiej, wypływająca z wulkanu jako lawa magmowy, magmatyczny
 • Co znaczy Magnat Co to jest przedstawiciel bogatego rodu arystokratycznego magnateria; 2. bogaty i wpływowy potentat przemysłowy lub finansowy
 • Co znaczy Magnes Co to jest s mieszkaniec górzystej części Tesalii> 1. ciało mające właściwość przyciągania żelaza magnesować co, namagnesować, namagnetyzowany
 • Co znaczy Magnet Co to jest złożonych, wskazujący na ich związek znaczeniowy z magnesem, magnetyzmem: magnetodynamika, magnetofon
 • Co znaczy Magnetowid Co to jest oglądam> urządzenie do utrwalania i odtwarzania obrazu dźwiękowego na taśmie magnetycznej; wideomagnetofon, wideo
 • Co znaczy Magnificencja Co to jest m) <łac. magnificentia wspaniałość> tytuł rektora wyższej uczelni: Jego Magnificencja Rektor (jakiego) Uniwersytetu
 • Co znaczy Magnifika Co to jest ż) <łac. magnifica wspaniała> przest. żartobliwie lub ironicznie o żonie
 • Co znaczy Makler Co to jest osoba, która zawodowo pośredniczy w kupnie i sprzedaży towarów, papierów wartościowych lub usług handlowych maklerski: dom maklerski
 • Co znaczy Magnolia Co to jest botanik fr.> bot. Magnolia, drzewo lub krzew o dużych, białych lub różowych, pachnących kwiatach, rosnące w Ameryce Płn. i Azji Wsch
 • Co znaczy Maharadża Co to jest m) tytuł przysługujący hinduskim książętom; władca noszący ten tytuł
 • Co znaczy Mahatma Co to jest wielkoduszny, szlachetny> 1. tytuł przyznawany we współczesnych Indiach przywódcom duchowym: Mahatma Ghandi; 2. asceta, mistyk i filozof
 • Co znaczy Mahdi Co to jest m; ndm) w islamie: oczekiwany wybawiciel, wysłannik Allaha
 • Co znaczy Mahomet Co to jest prorok arabski (ok. 570–632 r.), twórca i prawodawca islamu, którego nauki zostały zebrane w Koranie mahometanin
 • Co znaczy Mahometanin Co to jest m) wyznawca islamu, religii mahometańskiej mahometanizm, mahometański
 • Co znaczy Mahoń Co to jest indiań.> drzewo rosnące w Ameryce Płn. i Płd. o czerwonawobrunatnym drewnie, cenionym w meblarstwie mahoniowy: stół mahoniowy
 • Co znaczy Mailbombing Co to jest bombing bombardowanie> zasypywanie skrzynki e-mailowej adresata dużą ilością listów; rodzaj szkodnictwa komputerowego
 • Co znaczy Mainframe Co to jest inform. duży komputer, mogący obsługiwać znaczną liczbę użytkowników jednocześnie
 • Co znaczy Majak Co to jest m) halucynacja, przywidzenie, urojenie: dręczyły go majaki senne majaczyć: coś zamajaczyło w dali
 • Co znaczy Majdan Co to jest m) pot. rzeczy, bagaże, toboły: podróżować z całym majdanem, zwinąć swój majdan
 • Co znaczy Majeranek Co to jest niem. Majoran, fr. maiorane> Majorana hortensis, roślina zielna z rodziny jasnotowatych, o drobnych, szaro omszonych liściach i
 • Co znaczy Majestat Co to jest powaga, wspaniałość: majestat władzy, ukazać się w całym majestacie; . dawn. godność monarchy; monarcha, władca: obraza majestatu
 • Co znaczy Majestatyczny Co to jest przym.) pełen majestatu, dostojeństwa; wspaniały, wyniosły, imponujący: majestatyczne ruchy, majestatyczny krajobraz
 • Co znaczy Majeutyka Co to jest położnik> filoz. metoda nauczania filozofii, stosowana przez Sokratesa, polegająca na takim zadawaniu pytań, aby rozmówca sam doszedł do
 • Co znaczy Majolika Co to jest ż) renesansowy fajans włoski, specjalnie wypalany i barwiony; głównie bogato zdobione naczynia
 • Co znaczy Majonez Co to jest musztardy i oliwy, podawany na zimno do jaj i innych przekąsek: sałatka jarzynowa z majonezem, jajka w majonezie
 • Co znaczy Major Co to jest m) <łac. maior większy, starszy> wojsk. starszy oficer (stopień wyższy od kapitana) majorat, majordomus, majoryzacja, majoryzować co
 • Co znaczy Majorat Co to jest m) hist. zasada dziedziczenia wg starszeństwa; część spadku przypadająca najstarszemu spadkobiercy (synowi, krewnemu
 • Co znaczy Majoryzacja Co to jest ż) odrzucenie większością głosów propozycji zgłoszonych przez mniejszość majoryzować
 • Co znaczy Majstersztyk Co to jest m) szczególnie udane dzieło sztuki lub rzemiosła; to co wykonane z mistrzostwem
 • Co znaczy Majtek Co to jest m) przest. marynarz wykonujący proste prace na statku
 • Co znaczy Majuskuła Co to jest ż) wielka litera alfabetu majuskułowy
 • Co znaczy Makabra Co to jest strasznego, wzbudzającego grozę, koszmar makabryczny, makabrycznie: wyglądać makabrycznie, makabryczność, makabryzm, makabreska
 • Co znaczy Makabreska Co to jest ż) lit. drobny utwór literacki (zwłaszcza sceniczny), w którym nastrój grozy łączy się z elementami groteski
 • Co znaczy Makabryczny Co to jest przym.) okropny, straszny, przerażający: makabryczny mord, widok
 • Co znaczy Makaronizm Co to jest łacińska lub włoska forma wpleciona w zdania w języku ojczystym makaronizować, makaroniczny: styl makaroniczny
 • Co znaczy Makaronizować Co to jest używać makaronizmów w mowie lub piśmie (częsta maniera w dobie baroku
 • Co znaczy Makartowski Co to jest malarz austr.> . bukiet makartowski nawiązujący do stylu, w jakim malował H. Makart, kwiaty zasuszone, często barwione, bukiet z takich
 • Co znaczy Makata Co to jest z arab. mak`ad siedzenie, poduszka> 1. niewielki kilim haftowany w różne wzory, często ozdobiony kolorowymi frędzlami; 2. dekoracyjna
 • Co znaczy Up Make Co to jest m) podkład pod makijaż
 • Co znaczy Makiaweliczny Co to jest odnoszący się do makiawelizmu, typowy dla makiawelizmu; . przebiegły, podstępny, przewrotny, chytry, obłudny
 • Co znaczy Makiawelizm Co to jest pisarz, historyk i dyplomata florencki> 1. doktryna polityczna zalecająca stosowanie zasady, że cel uświęca środki; 2. pot. postawa osoby
 • Co znaczy Makieta Co to jest model budowli, pomnika, dekoracji, urządzenia technicznego, wykonany z drewna, gipsu, tektury w pomniejszeniu makietować: makietować
 • Co znaczy Makijaż Co to jest nakładania na twarz kosmetyków, np. pudru, szminki, różu, tuszu itp., dla upiększenia; malowanie się: robić makijaż, nakładać makijaż
 • Co znaczy Makrocefalia Co to jest med. nadmierna wielkość czaszki, wrodzona (np. wodogłowie) lub nabyta, np. na skutek krzywicy; wielkogłowie
 • Co znaczy Makroekonomia Co to jest teoria ekonomiczna, wyjaśniająca mechanizm dochodu narodowego, popytu, podaży, zatrudnienia (w skali całej gospodarki narodowej) i związki
 • Co znaczy Makrofagi Co to jest m; lm) biol. wielkie komórki organizmu, spełniające w ustroju rolę obrony przed zakażeniem
 • Co znaczy Maksi Co to jest n) o stroju: duży, większy albo dłuższy od typowego (w przeciwieństwie do mini): maksispódnica
 • Co znaczy Maksimum Co to jest punkt, stopień czegoś, największa osiągalna wartość: napięcie wzrosło do maksimum, okazać komu maksimum życzliwości, akcje osiągnęły swoje
 • Co znaczy Maksyma Co to jest maxima myśl najważniejsza> 1. zasada, reguła w sztuce, nauce, postępowaniu; . myśl filozoficzna, wyrażona w krótkim zdaniu; sentencja
 • Co znaczy Maksymalista Co to jest 1. człowiek dążący do osiągnięcia maksimum czegoś, żądający maksimum czegoś, stawiający sobie jak najrozleglejsze i najambitniejsze cele
 • Co znaczy Maksymalizacja Co to jest dążenie do osiągnięcia maksimum czegoś w jakiejkolwiek dziedzinie; 2. doprowadzenie do maksymalnego stopnia rozwoju, osiągnięcie możliwie
 • Co znaczy Maksymalizm Co to jest wysuwanie maksymalnych żądań lub postulatów politycznych, społecznych itp.; 2. filoz. kierunki zakreślające najszersze granice filozofii
 • Co znaczy Maksymalizować Co to jest dążyć do osiągnięcia maksimum czegoś, zwiększać do maksimum
 • Co znaczy Maksymalny Co to jest przym.) osiągający swoje maksimum, określający maksimum czegoś; największy, najwyższy: fiz. termometr maksymalny
 • Co znaczy Malachit Co to jest gr. malache śliskie> minerał koloru zielonego, o szklistym połysku, używany w wyrobach jubilerskich i jako pigment do wyrobu zielonej farby
 • Co znaczy Malachitowy Co to jest przym.) 1. zrobiony z malachitu; 2. mający kolor malachitu; szmaragdowozielony: zieleń malachitowa
 • Co znaczy Malaga Co to jest i aromatyczne wino, otrzymywane z podsuszonych winogron
 • Co znaczy Malakser Co to jest m) robot kuchenny, który kroi, trze warzywa, miele mięso, miesza napoje
 • Co znaczy Malaria Co to jest choroba pasożytnicza, której objawami są regularne nawroty wysokiej temperatury i dreszcze malaryczny: gorączka malaryczna, okolica
 • Co znaczy Maligna Co to jest gorączka)> zaburzenia świadomości i majaczenia połączone z wysoką temperaturą: bredzić w malignie, być w malignie
 • Co znaczy Malkontenctwo Co to jest n) negatywny stosunek do wszystkiego, niezadowolenie z życia
 • Co znaczy Malkontent Co to jest m) osoba niezadowolona z życia, stale narzekająca malkontencki, malkontenctwo
 • Co znaczy Malować Co to jest farbą, lakierem itp.; nadawać czemuś kolor, barwić; 2. tworzyć obraz, dzieło malarskie; pokrywać coś malowidłami, wzorami: malować co
 • Co znaczy Maltańczyk Co to jest mieszkaniec Malty; 2. członek zakonu kawalerów maltańskich; joannita; także posiadacz orderu maltańskiego; 3. mały pies pokojowy o
 • Co znaczy maltański osiem cnót rycerskich Co to jest Śródziemnym> pochodzący z Malty; związany z Maltą: zakon maltański, kawalerowie maltańscy; krzyż maltański znak zakonu maltańskiego w
 • Co znaczy Maltretować Co to jest kogo, co znęcać się, źle się obchodzić, dręczyć maltretowany: kobiety, dzieci maltretowane
 • Co znaczy Malwersacja Co to jest łac. male versor zły dłużnik> nadużycie finansowe, przywłaszczenie powierzonego sobie mienia, defraudacja: dopuścić się malwersacji
 • Co znaczy Małmazja Co to jest Napoli di Malvasia na Peloponezie, założonego w 1205 r.> 1. dawn słodkie wino z wysp Morza Śródziemnego; . przen. coś pysznego
 • Co znaczy Mamałyga Co to jest ż) gęsta potrawa z mączki lub kaszy kukurydzianej, popularna na południu i wschodzie Europy
 • Co znaczy Mamba Co to jest Dendroaspis, jadowity wąż żyjący w tropikalnej Afryce, żywiący się głównie ptakami i drobnymi ssakami
 • Co znaczy Mammografia Co to jest ż) <łac. mamma sutek + -grafia> prześwietlanie piersi kobiecych mammograf, mammologia
 • Co znaczy Mamona Co to jest ż) pot. pieniądze: służyć mamonie, wyznawca mamony
 • Co znaczy Mamut Co to jest mammoth, ros. mammot> . wymarły słoń, żyjący w okresie lodowcowym, olbrzymi (ok. 3,5 m), o rudawej, gęstej i długiej sierści, z wielkimi
 • Co znaczy Mamutowiec Co to jest giganteum, najpotężniejsze długowieczne drzewo iglaste z rodziny cyprysowatych (Cypressaceae); drzewo mamutowe, welingtonia
 • Co znaczy Mana Co to jest ż) w wierzeniach ludów Oceanii bezosobowa, nadnaturalna siła przenikająca ludzi i przedmioty
 • Co znaczy Mandaryn Co to jest sanskr. mantrin doradca, czarownik, od mantra zaklęcie> w dawnych Chinach wysoki urzędnik, dostojnik i uczony
 • Co znaczy Mandarynka Co to jest mandarina pomarańcza z wyspy Mandara (Mauritius na Oceanie Indyjskim)> słodki i aromatyczny owoc, podobny do małej pomarańczy
 • Co znaczy Mandat Co to jest zlecenie> 1. nakaz płacenia grzywny za drobne wykroczenie: ukarać mandatem; . pełnomocnictwo do sprawowania jakiegoś urzędu: mandat
 • Co znaczy Mandolina Co to jest wł. mandolino, od mandola> szarpany instrument muzyczny, mający cztery podwójne metalowe struny mandolinista
 • Co znaczy Mandorla Co to jest ż) w średniowiecznej sztuce kościelnej, zwłaszcza malarstwie aureola w kształcie owalnym, otaczająca całą postać osoby świętej
 • Co znaczy Mandragora Co to jest bylina z rodziny psiankowatych (Solanaceae), o zgrubiałym korzeniu, przypominającym postać ludzką, ma zastosowanie w medycynie, dawniej
 • Co znaczy Mandylion Co to jest chusta, z łac. mantelium> szt. obraz przedstawiający głowę Chrystusa na chuście podtrzymywanej zwykle przez dwa anioły; motyw
 • Co znaczy Manekin Co to jest człowieczek> 1. lalka, kukła używana jako model do przymierzania i demonstrowania odzieży; 2. pot. człowiek bezwolny, pozwalający sobą
 • Co znaczy Manele Co to jest lm) pot. rzeczy osobiste, manatki, klamoty
 • Co znaczy Manetka Co to jest ż) techn. mała dźwignia ręczna
 • Co znaczy Manewr Co to jest m) ruch, obrót czegoś; zręczne posunięcie, podstęp; zręczny manewr, wielkie manewry manewrować czym
 • Co znaczy Manewrować Co to jest pozycję, zmieniać miejsce, kierunek, zwykle w celu uniknięcia albo ominięcia jakichś przeszkód; 2. zręcznie działać, wykręcać się od
 • Co znaczy Maneż Co to jest m) 1. ujeżdżalnia koni; 2. plac lub pomieszczenie, gdzie trenuje się zwierzęta cyrkowe
 • Co znaczy Mangrowce Co to jest m; lm) wiecznie zielone lasy na bagnistych wybrzeżach mórz tropikalnych: las mangrowy, drzewo mangrowe
 • Co znaczy Mangusta Co to jest prawdopod. z hind. mang?s> zool. Herpestes, niewielki drapieżny ssak występujący w wielu gatunkach w Afryce i Azji Mniejszej; ichneumon
 • Co znaczy Mania Co to jest przesadny lęk lub pociąg do czegoś, obsesja; 2. med. stan silnego podniecenia występujący w niektórych chorobach psychicznych maniak
 • Co znaczy Maniak Co to jest m) 1. człowiek opanowany manią, mający jakąś pasję; 2. człowiek cierpiący na jakąś manię maniactwo
 • Co znaczy Maniakalny Co to jest wynikający z manii; med. psychoza maniakalno-depresyjna choroba psychiczna objawiająca się na przemian okresami przygnębienia, smutku oraz
 • Co znaczy Manicheizm Co to jest manichejczycy, od im. pers. Mani (Manes), III w., twórca doktryny> . staroirański system religijno-filozoficzny głoszący dualizm dobra i
 • Co znaczy Maniera Co to jest manus ręka> 1. charakterystyczny dla pewnego nurtu lub artysty sposób tworzenia; powtarzanie wzorów (swoich lub cudzych), chwytów lub
 • Co znaczy Się Manierować Co to jest wpadać w manierę, zachowywać się sztucznie, nienaturalnie zmanierowany: zmanierowana pannica
 • Co znaczy Manieryczny Co to jest przym.) nacechowany manierą, przesadny, nienaturalny, sztuczny
 • Co znaczy Manierysta Co to jest m) 1. artysta tworzący według jakiejś maniery, naśladujący cudzy styl; 2. przedstawiciel manieryzmu
 • Co znaczy Manieryzm Co to jest przez artystę stale jednej maniery: wpadać w manieryzm; 2. psych. zaburzenia nerwowe objawiające się niekontrolowanymi ruchami, mimiką
 • Co znaczy Marcepan Co to jest wł. marzapane> 1. prażona masa z drobno zmielonych migdałów, utartych z cukrem marcepanowy; 2. pot. przysmak, frykas
 • Co znaczy Manifestacja Co to jest manifestatio ujawnienie> 1. zebranie masowe, zorganizowane w celu publicznego wyrażenia opinii lub stanowiska pewnej grupy, demonstracja
 • Co znaczy Manifestować Co to jest z łac. manifesto czynię jawnym> 1. brać udział w manifestacji: manifestować za czym, przeciw komu, czemu; . ostentacyjnie okazywać swoje
 • Co znaczy Manikiur Co to jest m) zabieg pielęgnacyjny dłoni, zwłaszcza paznokci: robić komu manikiur manikiurzystka
 • Co znaczy Manila Co to jest Filipin> mocne, wodoodporne włókno banana manilskiego, służące do wyrobu lin okrętowych, sieci rybackich, słomki na kapelusze itp.; także
 • Co znaczy Manipulacja Co to jest manu własnoręcznie> 1. przeinaczanie faktów w celu kierowania kimś bez jego wiedzy, wpływanie na cudze sprawy, zachowania, nastroje dla
 • Co znaczy Manipulacyjny Co to jest dotyczący wykonywanych czynności: opłata manipulacyjna, koszty manipulacyjne opłata, koszty ponoszone za załatwienie spraw urzędowych; 2
 • Co znaczy Manipulant Co to jest chytry, przebiegły, podstępnie kierujący sprawami innych, wykorzystując okoliczności i manipulując faktami
 • Co znaczy Manipulować Co to jest łac. manipulus garść> . wykonywać ręcznie lub za pomocą narzędzi jakąś czynność, zwłaszcza wymagającą precyzji, zręczności; posługiwać się
 • Co znaczy Manitu Co to jest północnoamerykańskich, zwłaszcza Algonkinów Wielki Duch, nadprzyrodzona bezosobowa siła przenikająca całą przyrodę; duch władający światem
 • Co znaczy Manizm Co to jest m) <łac. manes duchy przodków> rel. wierzenia i praktyki dawnych ludów, związane z kultem przodków
 • Co znaczy Mankament Co to jest m) brak, niedostatek czegoś, usterka: mankamenty urody
 • Co znaczy Manko Co to jest ammanco, z łac. mancus ułomny, kaleki> brak towarów lub pieniędzy w sklepie, magazynie, stwierdzony w trakcie kontroli, w wyniku porównania
 • Co znaczy Mano Co to jest pierwszy człon wyrazów złożonych, wskazujący na ich związek znaczeniowy z ciśnieniem: manometr
 • Co znaczy Manometria Co to jest ż) techn., fiz. pomiary ciśnień; dział metrologii zajmujący się pomiarami ciśnień
 • Co znaczy Mansarda Co to jest ż) mieszkanie, pokój na poddaszu, facjatka mansardowy
 • Co znaczy Manta Co to jest birostris, olbrzymia płaszczka o wadze półtorej tony, z płetwami głowowymi podobnymi do rogów, żyjąca w morzach tropikalnych; diabeł morski
 • Co znaczy Mantra Co to jest wedyjski hymn lub modlitwa; . werset modlitewny lub formuła magiczna w niektórych odmianach hinduizmu i buddyzmu
 • Co znaczy Manualizm Co to jest m) <łac. manualis ręczny> kierunek pedagogiczny, opierający proces nauczania i wychowania na pracy ręcznej
 • Co znaczy Manualny Co to jest przym.) <łac. manualis ręczny> mający związek z ręką, ręczny: zdolności manualne, prace manualne
 • Co znaczy Manufaktura Co to jest factus ręcznie zrobiony> 1. rękodzielnictwo; przedsiębiorstwo przemysłowe oparte na pracy ręcznej: manufaktura porcelany; 2. daw. fabryka w
 • Co znaczy Manuskrypt Co to jest m) <łac. manuscriptum> rękopis; utwór literacki lub naukowy napisany ręcznie
 • Co znaczy Many Co to jest <łac. manes dobrotliwi> mit. rzym. świat zmarłych, czczonych jako bóstwo zbiorowe; dusze przodków
 • Co znaczy Mańkut Co to jest m) osoba posługująca się lewą ręką w czynnościach wykonywanych przez innych ludzi prawą ręką
 • Co znaczy Maoizm Co to jest chiński przywódca komunistyczny> doktryna, myśl polityczna Mao Zedonga, polegająca na przystosowaniu marksizmu do szczególnych warunków
 • Co znaczy Mapa Co to jest ż) <łac. mappa obrus> płaski obraz powierzchni Ziemi, nieba lub ciała niebieskiego, przedstawiony w zmniejszonej skali mapnik, mapować
 • Co znaczy Marabut Co to jest but pustelnik> 1. zool. wielki ptak żyjący w Azji i Afryce, padlinożerny, z potężnym dziobem i bezpiórą szyją o zwisającym rozciągliwym
 • Co znaczy Marakas Co to jest instrument muzyczny pochodzenia indiańskiego, pierwotnie z małej dyni lub orzecha kokosowego, kula na trzonku, napełniona żwirem
 • Co znaczy Maraskino Co to jest gatunek wiśni> likier wyrabiany z kwaśnych wiśni, mający charakterystyczny smak i zapach gorzkich migdałów
 • Co znaczy Maraton Co to jest Maraton miejsce zwycięstwa Greków nad Spartą, z którego wysłano pieszego posłańca do Aten z dobrą wieścią; . sport. dyscyplina olimpijska
 • Co znaczy Maratończyk Co to jest m) sportowiec startujący w biegu maratońskim na dystansie 42 195 m
 • Co znaczy Marazm Co to jest gaśnięcie, zanikanie, od gr. maraín? gaszę> 1. stan bezładu, apatia, zniechęcenie, stagnacja: wpaść w marazm; 2. med. wyniszczenie
 • Co znaczy Martyrologiczny Co to jest przym.) męczeński
 • Co znaczy Marchołt Co to jest apokryficzno-satyrycznej opowieści o biblijnym królu Salomonie i sprytnym, rubasznym chłopie, który wdaje się w dysputę z uczonym władcą
 • Co znaczy Marengo Co to jest n) . gruba, wełniana tkanina szaroczarna z jaśniejszymi cętkami; 2. kolor ciemnoszary, właściwy tej tkaninie
 • Co znaczy Marginalia Co to jest skraj> 1. rzeczy, sprawy mało ważne, nieistotne marginalizować, marginalny; 2. notatki robione na marginesie tekstu
 • Co znaczy Marginalny Co to jest marginalis skrajny> 1. mało ważny, drugoplanowy, poboczny, marginesowy; . ekon. rachunek marginalny forma rachunku ekonomicznego
 • Co znaczy Margines Co to jest niezapisana przestrzeń kartki, zwykle wokół tekstu, ale także grafiki lub fotografii; 2. pot. coś nieważnego, nieistotnego: na marginesie
 • Co znaczy Marianna Kartki Marginesie Co to jest francuskiego stowarzyszenia republikańskiego z połowy XIX w; 2. uosobienie Republiki Francuskiej, wyobrażonej jako postać kobieca w czapce
 • Co znaczy Marginesowy Co to jest przym.) . uboczny, drugoplanowy; 2. napisany na
 • Co znaczy Mariasz Co to jest m) dawna gra karciana: zagrać w mariasza; . król i dama tego samego koloru: mieć
 • Co znaczy Mariaż Mariasza Co to jest m) poślubienie kogoś, małżeństwo
 • Co znaczy Marionetka Co to jest Maria> 1. lalka, kukiełka poruszana za pomocą nitek, drutów, patyków teatr marionetkowy; 2. osoba bezwolna, którą można manipulować
 • Co znaczy Marionetkowy Co to jest wykorzystujący marionetki – lalki: teatr marionetkowy; 2. taki jak marionetka, niesamodzielny, będący narzędziem w czyichś rękach
 • Co znaczy Mariwodaż Co to jest 1688–1763, pisarz fr.> wyszukana, efektowna grzeczność, galanteria, przesadna subtelność myśli, wyrafinowanie uczuć, manieryczność
 • Co znaczy Marka Co to jest firmowy umieszczany na wyrobach, określający ich producenta, chroniący przed naśladownictwem lub podrabianiem; 2. jakość, gatunek wyrobów
 • Co znaczy Marketing Co to jest opartych na znajomości rynku, handlowa strategia firmy, obejmująca sprzedaż, badanie rynku, reklamę, relacje publiczne marketingowy
 • Co znaczy Markieranctwo Co to jest n) przest. pot. lekceważenie obowiązków, zaniedbywanie się w pracy; próżniactwo
 • Co znaczy Markierant Co to jest udawanie> przest. człowiek stwarzający pozory wykonywania jakiejś pracy, udający, że coś robi markieranctwo
 • Co znaczy Markierować Co to jest pot. stwarzać pozory pracy, udawać, że się coś robi; próżnować markierant, zamarkować co
 • Co znaczy Markiz Co to jest używany we Francji, Anglii, Włoszech i Hiszpanii, pośredni między hrabią a księciem; osoba mająca ten tytuł markiza
 • Co znaczy Markiza Co to jest markiza; 2. osłona przed słońcem w postaci ruchomego daszku nad oknami domów, wystawami sklepowymi; 3. rodzaj ciastka z kremem
 • Co znaczy Markować Co to jest co stwarzać pozory, pozorować zamarkować, zamarkowany
 • Co znaczy Markowy Co to jest przym.) o produkcie: wytworzony przez firmę cieszącą się dużym uznaniem: markowy zegarek
 • Co znaczy Marmur Co to jest skała składająca się głównie z krystalicznego kalcytu, biała, szara, różowa, czarna, używana w rzeźbiarstwie i w budownictwie marmurowy
 • Co znaczy Maron Co to jest m) owoc kasztana jadalnego
 • Co znaczy Maronici Co to jest pustelnik w górach Libanu> chrześcijański Kościół wschodni, powstały w VI w., obecnie mający wyznawców na Bliskim Wschodzie i w Ameryce
 • Co znaczy Maronowie Co to jest zbiegli z niewoli Murzyni i ich potomkowie w Indiach Zach. i w Gujanie, którzy walczyli z białymi kolonizatorami
 • Co znaczy Mars Co to jest wojny, utożsamiany z greckim Aresem; . astr. Mars czwarta (według oddalenia od Słońca) planeta Układu Słonecznego; 3. ściągnięte brwi jako
 • Co znaczy Marsylianka Co to jest francuska pieśń rewolucyjna, spopularyzowana w czasie Wielkiej Rewolucji Francuskiej; od r. 1795 hymn narodowy Francji
 • Co znaczy Marszand Co to jest m) kupiec zajmujący się handlem dziełami sztuki, zwłaszcza obrazami
 • Co znaczy Marszruta Co to jest ż) wytyczony kierunek drogi, plan trasy: wytyczyć marszrutę
 • Co znaczy Marten Co to jest m) hutn piec martenowski
 • Co znaczy Martyrium Co to jest budowla wzniesiona ku czci męczennika, mieszcząca jego relikwie, charakterystyczna dla sztuki wczesnochrześcijańskiej
 • Co znaczy Martyrologia Co to jest dzieje męczenników, od łac. martyr męczennik, z gr. mártys> cierpienie, męczeństwo, współcześnie zwykle w odniesieniu do cierpień ofiar
 • Co znaczy Maruder Co to jest m) 1. żołnierz samowolnie odłączający się od oddziału; 2. człowiek niepunktualny, guzdrała, maruda
 • Co znaczy Mary Co to jest lm) nosze dla zmarłych; także podwyższenie, na którym stawia się trumnę: na marach
 • Co znaczy Marynarka Co to jest morski> 1. górna część garnituru lub kostiumu marynarkowy; 2. ogół morskich jednostek pływających wraz z ich załogami i dowództwem
 • Co znaczy Marynarz Co to jest marinus morski> 1. członek załogi statku lub okrętu; 2. w marynarce wojennej najniższy stopień wojskowy; 3. w marynarce handlowej stopień
 • Co znaczy Marynata Co to jest zwykle z wina, octu, soli i ziół aromatycznych, w której zanurza się niektóre mięsa, aby je zmiękczyć lub nadać im aromat; 2. grzyby
 • Co znaczy Marynować Co to jest owoce, jarzyny itp. w zalewie z dodatkiem przypraw: marynować co – w czym, marynować grzyby, korniszony, mięso
 • Co znaczy Marża Co to jest ż) handl. różnica ceny kosztów i sprzedaży, narzut handlowy dający zysk sprzedającemu
 • Co znaczy Masakra Co to jest kogo, czego (ż) zabijanie, mordowanie w okrutny sposób masakrować, zmasakrować, zmasakrowany
 • Co znaczy Masakrować Co to jest zabijać, mordować w okrutny, bestialski sposób; urządzać masakrę
 • Co znaczy Masarnia Co to jest ż) wytwórnia, skład wyrobów wędliniarskich, sklep z wędlinami masarski, masarz
 • Co znaczy Masaż Co to jest kosmetyczny, polegający na rozcieraniu, ugniataniu, oklepywaniu ciała, wykonywany ręcznie lub za pomocą specjalnych aparatów
 • Co znaczy Maseczka Co to jest szyję, stosowany w celu odświeżenia i ujędrnienia skóry: nałożyć maseczkę; 2. przest. o kobiecie noszącej maskę karnawałową
 • Co znaczy Maska Co to jest lub część twarzy, zakładana, by nie zostać rozpoznanym, w celu ukrycia lub przebrania się; 2. zasłona na twarz w kształcie głowy zwierzęcia
 • Co znaczy Maskarada Co to jest ż) zabawa, bal, których uczestnicy występują w maskach i w przebraniu: urządzać maskaradę
 • Co znaczy Maskotka Co to jest ż) przedmiot (rzadziej osoba) mający przynosić szczęście
 • Co znaczy Maskować Co to jest niewidzialnym lub trudno rozpoznawalnym; zakrywać, zasłaniać; 2. pozorować, udawać coś, ukrywać rzeczywiste zamiary, uczucia, nastroje
 • Co znaczy Maskulinizacja Co to jest opanowanie jakiejś dziedziny życia przez mężczyzn; 2. przejmowanie przez kobiety cech męskich; 3 med. rozwój wtórnych cech płciowych
 • Co znaczy Maskulinizm Co to jest m) <łac. masculinus męski> 1. cechy męskie; 2. naśladowanie mężczyzn w ubiorze, zachowaniu maskulinizować, zmaskulinizowany
 • Co znaczy Maskulinizować Co to jest mężczyzn w niektórych zawodach, na pewnych stanowiskach; . biol. powodować powstawanie cech płci męskiej u samic maskulinizacja
 • Co znaczy Masochista Co to jest masochistycznych, znajdujący przyjemność w zadawaniu sobie cierpień lub w poddawaniu się im; także człowiek o takich upodobaniach
 • Co znaczy Masochizm Co to jest Sacher-Masoch, 1836–1895, pisarz austr.> 1. zachowanie osoby, która czerpie przyjemność z sytuacji nieprzyjemnych i upokarzających dla niej
 • Co znaczy Masoneria Co to jest wolnomularstwo> ponadnarodowa organizacja, której celem jest duchowe doskonalenie jednostki i braterstwo ludzi różnych religii, narodowości
 • Co znaczy Masować Co to jest robić masaż, rozcierać ciało w celu lepszego ukrwienia i odżywienia tkanek masażysta
 • Co znaczy Mastaba Co to jest m) staroż. grobowiec składający
 • Co znaczy Masyw Co to jest dużej masie> 1. wielka bryła; 2. geol. zwarty, jednolity górotwór: masyw górski, masyw skalny; 3. techn. pierścień gumowy zamocowany na
 • Co znaczy Masywny Co to jest masse masa> mający mocną, solidną konstrukcję; duży, potężny, ogromny; wypełniony w środku, lity: masywne drzwi, meble, masywny budynek
 • Co znaczy Maszkara Co to jest ż) brzydka, wzbudzająca odrazę twarz lub postać, straszydło, potwór
 • Co znaczy Maszkaron Co to jest archit. motyw dekoracyjny w postaci stylizowanej głowy ludzkiej (lub zwierzęcej) o groteskowo zdeformowanych rysach, stosowany jako ozdoba
 • Co znaczy Masztalerz Co to jest m) wykwalifikowany pracownik stadniny, obsługujący konie
 • Co znaczy Maślacz Co to jest m) słodkie (rzadziej półwytrawne) wino węgierskie, typu tokaj
 • Co znaczy Mat Co to jest m) 1. brak połysku, matowość; 2. powierzchnia niebłyszcząca, niewypolerowana matowy
 • Co znaczy Mata Co to jest słomy, trzciny, liści palmowych, służąca do przykrywania podłogi, ściany: słomiana mata, mata trzcinowa; . miękkie przykrycie podłogi w
 • Co znaczy Matador Co to jest zabijać> główny torreador w korridzie, który po widowiskowej i niebezpiecznej walce krótką szpadą zabija byka
 • Co znaczy Matelot Co to jest m) 1. żywy taniec marynarski, obrazujący pracę na statku; 2. mors. okręt w szyku bojowym
 • Co znaczy Mateolog Co to jest m) daw. gaduła mówiący od rzeczy
 • Co znaczy Materia Co to jest jest poznawane za pomocą zmysłów materializm, materialista, materialistyczny; 2. tkanina; 3. przen. przedmiot rozmowy
 • Co znaczy Materialista Co to jest materializmu – kierunku filozoficznego; człowiek o światopoglądzie materialistycznym; 2. człowiek oceniający wszystko z punktu widzenia
 • Co znaczy Materialistyczny Co to jest materializmu filozoficznego; wynikający z założeń tego kierunku; . ściśle związany ze sprawami materialnymi, mający na względzie przede
 • Co znaczy Materializacja Co to jest ż) stawanie się materialnym, rzeczywistym, przybieranie realnych kształtów, urzeczywistnienie
 • Co znaczy Matowy Co to jest przym.) . niemający połysku: matowa cera, szkło, szyby matowe; 2. o dźwięku: głuchy, przytłumiony
 • Co znaczy Matriarchalny Co to jest matriarcal, od łac. mater matka> taki, w którym dominujące znaczenie mają kobiety (zwykle w odniesieniu do stosunków społecznych): ustrój
 • Co znaczy Matriarchat Co to jest gr. archia rządy> 1. pot. rządy kobiet; 2. typ organizacji społeczeństwa pierwotnego, w którym władza spoczywała w rękach kobiet
 • Co znaczy Matrioszka Co to jest ż) drewniana lalka rosyjska z drewna, w stroju ludowym, składająca się z serii coraz mniejszych lalek wkładanych jedna w drugą
 • Co znaczy Matrix Co to jest 1. techn. łatwo topliwy stop stosowany m.in. w odlewnictwie precyzyjnym; matryca; 2. mat. macierz; 3. przen. zakłamany świat (od filmu
 • Co znaczy Matrona Co to jest 2. w staroż. Rzymie kobieta zamężna, będąca wzorem żony i matki, szanowana ze względu na pozycję społeczną i czystość obyczajów
 • Co znaczy Matrymonialny Co to jest matrimonialis, od matrimonium małżeństwo> mający związek z małżeństwem: ogłoszenie matrymonialne, biuro matrymonialne
 • Co znaczy Matura Co to jest dojrzałość> 1. egzamin końcowy z zakresu szkoły średniej; egzamin dojrzałości; . świadectwo ukończenia szkoły średniej, upoważniające do
 • Co znaczy Maturacja Co to jest ż) techn. dojrzewanie produktów spożywczych, np. wina, serów
 • Co znaczy Matuzalem Matuzal Co to jest m) przestarz. człowiek bardzo stary matuzalowy//matuzalemowy wiek
 • Co znaczy Matuzalowy Co to jest przym.) taki jak biblijny Matulzalem; wiek matuzalowy sędziwy wiek, starość
 • Co znaczy Maureska Co to jest Arab> szt. ornament ze splecionych fantazyjnie roślin o stylizowanych łodygach, liściach i kwiatach, charakterystyczny dla sztuki islamu i
 • Co znaczy Mauzoleum Co to jest n. odm. w lm) <łac. mausoleum, gr. Maus?leíon grobowiec króla karyjskiego Mauzolosa (IV w.)> wielki i bogato zdobiony grobowiec
 • Co znaczy Mazagran Co to jest m) napój orzeźwiający przyrządzany z czarnej kawy z cukrem, z dodatkiem koniaku lub rumu, podawany z lodem
 • Co znaczy Mazdaizm Co to jest Persji, w której najwyższe bóstwo to Mazda (Ormuzd), bóg dobra i światła, walczący z Arymanem, bogiem zła i ciemności, a człowiek bierze
 • Co znaczy Mazut Co to jest m) oleista maź używana jako środek opałowy oraz do wyrobu asfaltu: plama mazutu
 • Co znaczy Meander Co to jest m)
 • Co znaczy Mecenas Co to jest w.), polityk rzymski, patron poetów i artystów> 1. tytuł stosowany grzecznościowo wobec adwokata; 2. opiekun, protektor, sponsor artystów
 • Co znaczy Mecenasować Co to jest 1. być mecenasem – opiekunem, protektorem artystów, pisarzy, uczonych; 2. przest. spełniać obowiązki adwokata
 • Co znaczy Mecenat Co to jest nad sztuką, literaturą i nauką oraz nad twórcami w tych dziedzinach, sprawowana przez państwo, instytucję lub jednostkę; patronat
 • Co znaczy Mechano Co to jest pierwszy człon wyrazów złożonych, wskazujący na ich związek z maszyną, narzędziem, mechaniką: mechanoterapia
 • Co znaczy Mechanoterapia Co to jest ż) med. leczenie usprawniające narządy ruchu za pomocą specjalnych urządzeń (np. roweru leczniczego
 • Co znaczy Meches Co to jest m) 1. Żyd, który przeszedł na wiarę chrześcijańską; 2. przechrzta
 • Co znaczy Mecyje Co to jest lm) coś nadzwyczajnego, przysmak: wielkie mecyje
 • Co znaczy Meczet Co to jest m) świątynia muzułmańska
 • Co znaczy Medal Co to jest metalowy, bity na cześć ważnej osobistości lub wydarzenia, przyznawany jako odznaczenie państwowe lub nagroda za zwycięstwo w zawodach
 • Co znaczy Medalier Co to jest m) 1. artysta rzeźbiarz projektujący medale; 2. grawer wykonujący medale medaliarstwo
 • Co znaczy Medalik Co to jest m) krążek lub prostokącik z cienkiego metalu, zwykle z wizerunkiem Chrystusa lub Matki Boskiej, noszony na szyi przez katolików
 • Co znaczy Melasa Co to jest produkt uboczny przy produkcji cukru, słodki płyn wykorzystywany w aptekarstwie, także dodatek do karmy dla zwierząt
 • Co znaczy Medalion Co to jest ozdoba noszona na szyi, często drogocenna, w kształcie płaskiego pudełeczka, w którym znajdował się portret lub pamiątka po bliskiej osobie
 • Co znaczy Medalista Co to jest medalem; zdobywca medalu: medalista olimpijski; 2. zwierzę (koń, pies), zwykle rasowe, które otrzymało medal na wystawie
 • Co znaczy Mediacja Co to jest medium środek> pośredniczenie w sporze między zwaśnionymi stronami, mające doprowadzić do porozumienia mediacyjny, mediator, mediatorstwo
 • Co znaczy Mediacyjny Co to jest przym.) pośredniczący w zawarciu ugody, ułatwiający skłóconym stronom dojście do porozumienia; rozjemczy
 • Co znaczy Medialny Co to jest ulegający hipnozie, nadający się na medium, mediumiczny; 2. rzad. środkowy; 3. jęz. dotyczący strony zwrotnej czasownika: forma medialna; 4
 • Co znaczy Mediator Co to jest m) <łac.> pośrednik, którego celem jest doprowadzenie do ugody między spierającymi się stronami; rozjemca
 • Co znaczy Mediewista Co to jest m) historyk zajmujący się dziejami średniowiecza; specjalista w zakresie mediewistyki mediewistyka
 • Co znaczy Mediewistyka Co to jest ż) dział historii zajmujący się badaniem średniowiecza mediewalny, mediewista, mediewistyczny
 • Co znaczy Mediterranoidalny Co to jest méditerrané śródziemny, z łac. medi-terraneus) + -idalny> charakterystyczny dla obszarów śródziemnomorskich: antr typ mediterranoidalny
 • Co znaczy Medium Co to jest podatna na hipnozę; zdolna do odczuwania zjawisk telepatycznych, jasnowidztwa itp.; 2. w spirytyzmie osoba obcująca z duchami podczas
 • Co znaczy Mediumiczny Co to jest przym.) mający cechy medium, łatwo ulegający hipnozie
 • Co znaczy Mediumizm Co to jest wywoływania zjawisk paranormalnych za pośrednictwem mediów, czyli osób podatnych na sugestię i hipnozę
 • Co znaczy Meduza Co to jest jedna z trzech Gorgon, zdolna zamieniać ludzi w kamienie spojrzeniem, wyobrażana z twarzą dziewczyny z wężami zamiast włosów; 2. zool
 • Co znaczy Medyk Co to jest m) <łac. medicus lekarz> 1. pot. student medycyny; 2. przest. lekarz
 • Co znaczy Medykament Co to jest m) <łac. medicamentum> lekarstwo
 • Co znaczy Medytacja Co to jest zagłębianie się w myślach, rozmyślanie, rozważanie; 2. forma praktyk psychicznych i duchowych, mająca na celu samodoskonalenie, zmianę
 • Co znaczy Medytować Co to jest nad czym, o czym <łac. meditor namyślać się> rozmyślać, zastanawiać się nad czymś, rozważać coś w skupieniu
 • Co znaczy Mefistofelowy Mefistofeliczny Co to jest właściwy Mefistofelesowi, szatańsko przewrotny, demoniczny
 • Co znaczy Mega Co to jest wyrazów złożonych, wskazujący na ich związek znaczeniowy z wielkimi rozmiarami, dużym natężeniem czegoś: megafon; 2. przedrostek
 • Co znaczy Megabajt Co to jest m) inform. jednostka pojemności pamięci równa 1024 kilobajtów, czyli ponad milion bajtów (symbol: MB
 • Co znaczy Megagram Co to jest m) jednostka masy równa 1000 kilogramów; tona (symbol: Mg, t
 • Co znaczy Megalit Co to jest m) neolityczne i starożytne budowle z wielkich, równych bloków kamiennych
 • Co znaczy Megaloman Co to jest m) człowiek mający przesadnie wysokie wyobrażenie o sobie; zarozumialec, pyszałek
 • Co znaczy Megalomania Co to jest wielki + mania> przesadne przekonanie o swojej wielkości, swoim rozumie, skłonność do przeceniania własnych możliwości, znaczenia, sukcesów
 • Co znaczy Megaron Co to jest m) hist. część pałacu greckiego przeznaczona dla kobiet, komnata kobieca
 • Co znaczy Megiera Co to jest ż) kobieta kłótliwa, zła, mściwa, wiedźma, jędza
 • Co znaczy Mehari Co to jest n; ndm) rasa szybkonogich dromaderów używanych pod wierzch
 • Co znaczy Mejoza Co to jest uszczuplenie> biol. podział jądra komórkowego, prowadzący do zmniejszenia o połowę liczby chromosomów w komórce potomnej
 • Co znaczy Mekka Co to jest Saudyjskiej, miejsce urodzenia Mahometa (ok. r. 570)> 1. ośrodek kultu religijnego i cel pielgrzymek muzułmanów . przen. miejsce
 • Co znaczy Melamina Co to jest techn. bezbarwna substancja, surowiec tworzyw sztucznych; 2. pot. płyty z tego tworzywa używane jako okleina melaminowy
 • Co znaczy Melancholia Co to jest melancholía, od mélaina czarna żółć> . smutek bez określonych przyczyn; przygnębienie; 2. psych. stan depresyjny, charakteryzujący się
 • Co znaczy Melancholiczny Co to jest przym.) smutny, przygnębiony, skłonny do depresji; melancholijny: temperament melancholiczny
 • Co znaczy Melancholijny Co to jest przym.) 1. skłonny do melancholii; 2. nacechowany melancholią; smutny, przygnębiający
 • Co znaczy Melancholik Co to jest usposobieniu; spokojny, łagodny, skłonny do marzycielstwa; 2. psych. typ temperamentu (według klasyfikacji Hipokratesa), obok choleryka i
 • Co znaczy Melanż Co to jest połączenie kilku nitek o różnych splotach i barwach, dzianina z takich nici; 2. przen. zamieszanie, zagmatwana sytuacja
 • Co znaczy Melba Co to jest ż) lody z bitą śmietaną i owocami
 • Co znaczy Meldować Co to jest 1. składać raport; zgłaszać, zawiadamiać; 2. wpisywać do książki meldunkowej; rejestrować
 • Co znaczy Meldunek Co to jest zawiadomienie, doniesienie, raport: złożyć meldunek komu meldować co/o czym komu; 2. zapis w księdze meldunkowej, dający uprawnienie do
 • Co znaczy Melisa Co to jest melissa pszczoła> bot. Melissa officinalis, miododajna roślina z rodziny jasnotowatych, o cytrynowo słodkiej woni, stosowana jako roślinny
 • Co znaczy Melizmat Co to jest linii melodycznej, charakterystyczny dla muzyki Wschodu i chorału gregoriańskiego melizmatyka, melizmatyczny
 • Co znaczy Melodeklamacja Co to jest ż) deklamowanie utworów literackich przy akompaniamencie muzyki
 • Co znaczy Melodia Co to jest mel?idós śpiewak, poeta liryczny> . muz. następstwo dźwięków uporządkowanych według zasad tonalnych; podstawowy element muzyki; 2. śpiewne
 • Co znaczy Melodramat Co to jest i filmu, opowieść o miłosnych perypetiach, obfitująca w sceny liryczno-patetyczne, często z tragicznym zakończeniem (np. Trędowata); 2
 • Co znaczy Melodramatyczny Co to jest przym.) taki jak w melodramatach, patetyczny, pełen przesady: melodramatyczne gesty, sceny
 • Co znaczy Melodyjny Co to jest przyjemnie brzmiący, mający przyjemną melodię, harmonijny, śpiewny; 2. odnoszący się do melodii jako podstawowego elementu muzyki
 • Co znaczy Melodyka Co to jest ż) . muz. ogół zjawisk w zakresie melodii; . przest. melodyjność
 • Co znaczy Meloman Co to jest m) osoba lubiąca muzykę melomański
 • Co znaczy Melomania Co to jest ż) umiłowanie muzyki
 • Co znaczy Melonik Co to jest m) sztywny męski kapelusz z filcu, mający denko przypominające połówkę melona i wąskie rondo
 • Co znaczy Meluzyna Co to jest legend starofrancuskich: założycielka rodu Lusignan, urodziwa czarodziejka przybierająca postać półwęża lub syreny; 2. szt. figurka
 • Co znaczy Membrana Co to jest mikrofonu, głośnika w postaci cienkiej, sprężystej płytki, zdolnej do przetwarzania drgań mechanicznych w fale akustyczne i odwrotnie; 2
 • Co znaczy Memento Co to jest <łac. pamiętaj> rodzaj ostrzeżenia, przestrogi przed czymś: groźne memento
 • Co znaczy Memorabilia Co to jest lm) <łac. memorabilis godny pamięci> rzeczy wiekopomne, godne zapamiętania
 • Co znaczy Memoriał Co to jest fr. mémorial, z łac. memoriale, od memoria pamięć> 1. pismo do władz, zawierające stanowisko autorów lub ich żądania; 2. zawody sportowe
 • Co znaczy Menada Co to jest szalejąca> 1. mit. gr. czcicielka i towarzyszka Dionizosa, uczestnicząca w „świętym szale” związanym z orgiastycznym kultem tego boga
 • Co znaczy Menażeria Co to jest zebrano rzadkie zwierzęta w celach badawczych lub aby je pokazywać publiczności; dzikie zwierzęta obwożone i pokazywane w klatkach; 2. pot
 • Co znaczy Mendel Co to jest m) piętnaście sztuk czegoś: mendel jaj
 • Co znaczy Menedżer Co to jest gospodarz, zarządca> 1. osoba zarządzająca przedsiębiorstwem lub jego częścią (działem); 2. osoba organizująca występy artystów lub imprezy
 • Co znaczy Menedżering Co to jest zarządzanie> 1. zbiór nowoczesnych technik zarządzania; 2. koncepcja amerykańskiego socjologa, J. Burnhama, głosząca, że rozwój
 • Co znaczy Menhir Co to jest długi> podłużny blok kamienny, ustawiony pionowo, związany zwłaszcza z kultem zmarłych, pozostałość z okresu neolitu, spotykany głównie na
 • Co znaczy Mennica Co to jest ż) wytwórnia monet oraz pieczęci, medali, orderów, działająca z upoważnienia państwa menniczy
 • Co znaczy Menopauza Co to jest paúsis ustanie> fizjol. okres w życiu kobiety po klimakterium, w którym ustają czynności jajników, co objawia się brakiem miesiączkowania
 • Co znaczy Menora Co to jest ż) siedmioramienny świecznik żydowski, w którym wygięte pionowo ramiona ustawione są w jednej płaszczyźnie
 • Co znaczy Menos Co to jest m) stan umysłu, usposobienie prowadzące człowieka do sukcesu
 • Co znaczy Mensa Co to jest ofiarny, zasadnicza część ołtarza w formie kamiennej płyty lub skrzyni z kwadratowym schowkiem na relikwie; 2. daw. świadczenia kleru na
 • Co znaczy Menstruacja Co to jest menstruation, od łac. menstrua miesiączka> fizjol. krwawienie z dróg rodnych u dojrzałych płciowo kobiet, związane z cyklem owulacyjnym
 • Co znaczy Mentalizacja Co to jest uświadamianie sobie sensu procesów, zjawisk, czynności wykonywanych przedtem nawykowo, bez udziału świadomości, automatycznie
 • Co znaczy Mentalność Co to jest ż) zespół przekonań, sposób myślenia, właściwy pewnej zbiorowości lub jednostce; umysłowość mentalny
 • Co znaczy Mentalny Co to jest przym.) dotyczący właściwości umysłu, sposobu myślenia; umysłowy
 • Co znaczy Mustang Co to jest m) zdziczały koń z prerii Ameryki Płn., obecnie prawie całkowicie wytępiony
 • Co znaczy Mentor Co to jest Odyseusza i wychowawcy jego syna Telemacha> 1. lit. przewodnik, uczony i doświadczony doradca, nauczyciel; 2. pot. osoba mająca skłonność
 • Co znaczy Menu Co to jest potrawy składające się na posiłek: co jest w menu?; 2. inform. w programie komputerowym: spis dostępnych opcji, komend, funkcji
 • Co znaczy Mer Co to jest m) we Francji przewodniczący rady miejskiej, będący zarazem przedstawicielem państwa merostwo
 • Co znaczy Merchandiser Co to jest m) pracownik dbający o dobre wyeksponowanie towarów, właściwe wykorzystanie reklamy oraz inne kwestie związane ze sprzedażą towaru
 • Co znaczy Meritum Co to jest treść, z łac. meritum wartość> zasadniczy, główny przedmiot, istota sprawy: meritum sprawy merytoryczny, merytorycznie
 • Co znaczy Merkantylny Co to jest łac. mercatus handel> taki, który jest nastawiony na zysk, na uzyskanie korzyści materialnych: merkantylny charakter merkantylizacja
 • Co znaczy Merkury Co to jest handlu, utożsamiany z greckim Hermesem; 2. astr. pierwsza (według oddalenia od Słońca) planeta Układu Słonecznego
 • Co znaczy Merytoryczny Co to jest meritorius, od meritum> 1. odnoszący się do treści sprawy, z pominięciem strony zewnętrznej, formalnej; 2. poprawny treściowo: merytoryczna
 • Co znaczy Mesjanista Co to jest m) wyznawca, zwolennik mesjanizmu
 • Co znaczy Mesjanistyczny Co to jest przym.) 1. dotyczący mesjanizmu albo mesjanistów; 2. dotyczący wiary w przyjście Mesjasza
 • Co znaczy Mesjanizm Co to jest 1. u Żydów wiara w nadejście Mesjasza, który przyniesie im lepszą przyszłość i dokona dzieła wybawienia Izraela; 2. pogląd
 • Co znaczy Mesjasz Co to jest M?š?ach pomazaniec> 1. wybawiciel, zbawca; 2. w chrześcijaństwie jeden z tytułów Jezusa; 3. u Żydów król, wybawiciel Izraela, zwiastowany
 • Co znaczy Meszuge Co to jest m) wariat, człowiek niespełna rozumu
 • Co znaczy Meta Co to jest wyznaczone miejsce, będące celem i końcem trasy: meta wyścigu, dobiec do mety; . przest. odległość, dystans: na dalszą metę, na bliższą
 • Co znaczy Metaboliczny Co to jest procesów przemiany materii; 2. lit. dotyczący metaboli, związany z metabolą; strofa metaboliczna, zwrotka metaboliczna
 • Co znaczy Metabolizm Co to jest całość przemian biochemicznych, zachodzących w komórkach żywych organizmów, podłoże wszelkich procesów życiowych, biologicznych; przemiana
 • Co znaczy Metafizyczny Co to jest metafizyki, filozoficznego ujmowania rzeczywistości; antydialektyczny; . trudny do zrozumienia; pozazmysłowy, zawiły
 • Co znaczy Metafizyk Co to jest się metafizyką, zwolennik metafizyki; 2. przen. człowiek skłonny do spekulacji myślowych, oderwany od rzeczywistości
 • Co znaczy Metafizyka Co to jest następuje po fizyce – prace Arystotelesa (bez tytułu), które następowały po księgach zawierających jego Fizykę)> 1. filoz dyscyplina
 • Co znaczy Metafora Co to jest figura stylistyczna i zjawisko językowe, polegające na modyfikacji znaczenia przez zastąpienie słowa innym, obrazowym słowem lub wyrażeniem
 • Co znaczy Metal Co to jest metallum, z gr. métallon kopalnia> 1. chem., fiz. substancja występująca w przyrodzie (pierwiastki z grupy metalicznych – w przeciwieństwie
 • Co znaczy Metaloid Co to jest m) substancja wyglądająca jak metal; półmetal
 • Co znaczy Metamorfoza Co to jest charakteru, budowy czegoś, co przestaje być takie, jakie było, przekształcenie (się): ulec metamorfozie, przejść metamorfozę
 • Co znaczy Metapsychika Co to jest dusza> psychika pojmowana w sposób właściwy okultystom, metafizykom, mistykom, tzn. jako dziedzina zjawisk duchowych, w której działają
 • Co znaczy Metapsychologia Co to jest teoria psychologii, metodologia psychologii, nauka o pojęciach, twierdzeniach i rozumowaniach stosowanych w psychologii
 • Co znaczy Metateza Co to jest przestawienie> 1. jęz. przestawienie głosek w wyrazie; przestawka; 2. lit. zmiana zwykłego szyku wyrazów w celach ekspresywnych
 • Co znaczy Meteor Co to jest położony, wzniesiony w powietrzu> 1. ciało niebieskie, kosmiczne, które przechodzi przez atmosferę ziemską, widoczne w nocy jako świetlna
 • Co znaczy Meteoro Co to jest pierwszy człon wyrazów złożonych, wskazujący na ich związek znaczeniowy ze zjawiskami atmosferycznymi, pogodą: meteorologia
 • Co znaczy Meteoropatia Co to jest ż) med. wrażliwość na zmiany pogody, złe samopoczucie meteoropata
 • Co znaczy Metka Co to jest surowa, wędzona kiełbasa, wyrabiana z mielonego mięsa i tłuszczu: metka cebulowa; 2. etykietka, mały kawałek materiału lub papieru
 • Co znaczy Metoda Co to jest z gr. méthodos droga dojścia, sposób poznania, teoria> 1. zespół czynności badawczych, stosowanych dla wyjaśnienia zjawiska, odkrycia
 • Co znaczy Metodyczny Co to jest dotyczący metody wykonywania czegoś; oparty na określonej metodzie; 2. postępujący według pewnej metody, pewnych reguł; systematyczny
 • Co znaczy Metr Co to jest podstawowa jednostka długości, baza systemu metrycznego: metr kwadratowy, metr sześcienny; 2. taśma lub linia z podziałką centymetrową
 • Co znaczy Metro Co to jest stołeczny> elektryczna kolej, zwykle podziemna, służąca w dużych miastach jako środek szybkiej komunikacji: jechać metrem
 • Co znaczy Metropolia Co to jest kraju lub regionu, będące ośrodkiem administracyjnym, politycznym, kulturalnym, stolica; 2. państwo wobec jego kolonii; 3. prowincja
 • Co znaczy I Metryka Co to jest stanu cywilnego, informujący o narodzinach, chrzcie, ślubie lub zgonie kogoś; 2. dokument poświadczający rodowód zwierzęcia, np. psa lub
 • Co znaczy Ii Metryka Co to jest nauka o miarach wierszowych, systemach wersyfikacyjnych metryczny
 • Co znaczy Metys Co to jest mixticius, od mixtus mieszany> . mieszaniec, potomek ludzi różnej rasy; . mieszaniec rasy żółtej i białej, zwłaszcza potomek Indianina i
 • Co znaczy Mezalians Co to jest z osobą niższego stanu, nieodpowiednią ze względu na pochodzenie i majątek: popełnić mezalians, uważać za mezalians
 • Co znaczy Mezo Co to jest wyrazów złożonych, sygnalizujący znaczenie pośredni, średnio, środkowy, np. mezoderma, mezoklimat, mezoplankton, mezoterma, mezozoik
 • Co znaczy Miastenia Co to jest słabość> med. choroba objawiająca się postępującym niedowładem mięśni na skutek zaburzeń w układzie nerwowym (ośrodkowym
 • Co znaczy Miazmaty Co to jest m; lm) szkodliwe idee, demoralizujące kogoś czynniki
 • Co znaczy Midas Co to jest m) mit. gr. legendarny król Frygii, któremu Dionizos dał moc przemieniania w złoto wszystkiego, czego dotknie
 • Co znaczy Midi Co to jest o stroju: średni rozmiar, średniej wielkości, średniej długości (na wzór mini
 • Co znaczy Midrasz Co to jest komentarze do Biblii, zawierające normy postępowania (Halacha) i dydaktyczne powiastki (Hagada), przekazywane ustnie przez rabinów i
 • Co znaczy Midynetka Co to jest ż) 1. młoda dziewczyna pracująca w paryskim domu mody; 2. daw. ładna, zalotna dziewczyna
 • Co znaczy Agapa Afty Mieć Co to jest charakterze religijnym u pierwszych chrześcijan, praktykowana przez niektóre odłamy protestanckie (np. metodystów); 2. rytualny posiłek
 • Co znaczy Migdał Co to jest jadalne nasiono migdałowca, mające kształt dużej pestki, o brązowej skórce i białym lub kremowym wnętrzu, charakterystyczny zapach, używane
 • Co znaczy Migracja Co to jest przemieszczanie ludności z miejsca na miejsce, z jednego kraju do innego, wędrówka ludów; 2. okresowe, masowe przemieszczanie się zwierząt
 • Co znaczy Migracyjny Co to jest z wędrówką, przemieszczaniem się ludzi lub zwierząt: urząd migracyjny; teoria migracyjna teoria z zakresu zoogeografii, tłumacząca
 • Co znaczy Migrena Co to jest połowy głowy> ból głowy, zwykle nagły, silny, któremu mogą towarzyszyć mdłości i zaburzenia wzroku: mieć migrenę, cierpieć na migrenę
 • Co znaczy Migrować Co to jest <łac. migro> 1. zmieniać miejsce stałego pobytu; przesiedlać się; . biol. zmieniać siedlisko
 • Co znaczy Mihrab Co to jest m) specjalne miejsce w meczetach, rodzaj niszy lub płyty, wskazującej kierunek do Mekki, świętego miasta muzułmanów
 • Co znaczy Myko Miko Co to jest pierwszy człon wyrazów złożonych, wskazujący na ich związek znaczeniowy z grzybami: mikologia//mykologia
 • Co znaczy Mikro Co to jest wyrazów złożonych, wskazujący na ich związek znaczeniowy z bardzo małymi przedmiotami: mikroskop; 2. oznaczający jednostki miary milion
 • Co znaczy Mikrofale Co to jest radiowe) długości od 1 mm do około 1 m, wykorzystywane m.in. w radiolokacji, radiokomunikacji, medycynie mikrofalówka
 • Co znaczy Mikrofotografia Co to jest przedmiotów mikroskopijnych za pomocą aparatury złożonej z mikroskopu i kamery fotograficznej; 2. zdjęcie fotograficzne w bardzo małej
 • Co znaczy Mikrokosmos Co to jest Demokryta) świat człowieka w przeciwieństwie do makrokosmosu – świata ciał niebieskich; 2. biol. świat drobnoustrojów; 3. fiz. świat
 • Co znaczy Mikry Co to jest przym.) pot. mały, drobny; lichy
 • Co znaczy Mitygowaćkogo Co to jest <łac. mitigo uspokajam> uspokajać, łagodzić czyjeś wzburzenie, powstrzymywać kogo mitygować się, zmitygować się, zmitygowany, mitygowanie
 • Co znaczy Mikser Co to jest urządzenie elektryczne, używane w kuchni do mieszania i ubijania miksować co, zmiksować, miksowanie; 2. w technice radiowej i telewizyjnej
 • Co znaczy Mikstura Co to jest będący mieszanką wielu substancji farmaceutycznych; 2. pot. mieszanina różnych płynnych składników: przygotować miksturę
 • Co znaczy Mila Co to jest tysiąc (kroków)> jednostka długości, różna w różnych krajach, np. mila lądowa angielska – 1609 m, mila morska – 1852 m
 • Co znaczy Milady Co to jest dorobione do znacznie starszego fr. milord> tytuł grzecznościowy, używany przy zwracaniu się do arystokratek angielskich i francuskich
 • Co znaczy Milenium Co to jest n) <łac. od mille tysiąc + annus rok) okres tysiąca lat; także: tysięczna rocznica istnienia czegoś; tysiąclecie
 • Co znaczy Mil Mili Co to jest <łac. mille tysiąc> pierwszy człon wyrazów złożonych, oznaczający jednostki miary tysiąc razy mniejsze niż podstawowe: milimetr
 • Co znaczy Miliarder Co to jest m) człowiek ogromnie bogaty, mający miliardowy majątek
 • Co znaczy Milicja Co to jest organ ochrony porządku i bezpieczeństwa publicznego w pewnych krajach (np. w Polsce w latach 1944–1990); policja; funkcjonariusze tego
 • Co znaczy Milicjant Co to jest m) . funkcjonariusz milicji; 2. żołnierz oddziałów milicji wojskowej
 • Co znaczy Militaria Co to jest wojenny> rzeczy i sprawy związane z wojskiem, wojskowością militarny, militarysta, militarystyczny, militaryzacja, militaryzm
 • Co znaczy Militarysta Co to jest m) . zwolennik militaryzmu, 2. specjalista w zakresie wojskowości
 • Co znaczy Militaryzacja Co to jest podporządkowanie całości życia społecznego potrzebom wojennym; 2. zwiększenie siły i liczebności wojska w państwie
 • Co znaczy Monarchizm Co to jest > 1. ustrój monarchiczny, jedynowładztwo; 2. opowiadanie się za ustrojem monarchicznym, sprzyjanie monarchii, wyznawanie poglądów
 • Co znaczy Militaryzm Co to jest zbrojeń i przygotowań do wojny; ideologia propagująca rządy wojska lub konieczność wojny; 2. struktura władzy, w której armia i koła
 • Co znaczy Milord Co to jest m) tytuł grzecznościowy używany przy zwracaniu się do arystokratów angielskich i francuskich
 • Co znaczy Mimesis Co to jest ndm) kategoria estetyczna, oznaczająca naśladowanie rzeczywistości przez sztukę i literaturę
 • Co znaczy Mimetyczny Co to jest biol. związany z mimetyzmem u zwierząt, przejawiających zdolność upodobnienia się do otoczenia (np. kameleon); 2. lit. szt. naśladujący
 • Co znaczy Mimiczny Co to jest dotyczący mimiki, wyrażony za pomocą mimiki; mięśnie mimiczne mięśnie twarzy, od których zależy wyraz twarzy (mimika
 • Co znaczy Mimika Co to jest wyrażające przeżywane uczucia i nastroje, towarzyszące wypowiedzi lub zastępujące ją mim, mimiczny, mimik
 • Co znaczy Mimodram Co to jest m) dramat przedstawiany mimicznie; rodzaj pantomimy
 • Co znaczy Mimoza Co to jest odmiana akacji, mająca żółte, puszyste kwiaty w kształcie małych kulek, mocno pachnące; 2. przen., pot. ktoś bardzo wrażliwy, mało odporny
 • Co znaczy Mimozowaty Co to jest przeciwności; wrażliwy, delikatny jak mimoza; 2. bot. mimozowate (Mimosaceae) rodzina roślin z rzędu strąkowców (Leguminosae
 • Co znaczy Minaret Co to jest m) wieża meczetu
 • Co znaczy Mineralizacja Co to jest proces zachodzący w skorupie ziemskiej, polegający na wtórnym wzbogacaniu skały w minerały wydzielane z substancji pochodzenia magmowego; 2
 • Co znaczy Mineralizować Co to jest 1. nasycać solami mineralnymi; 2. powodować mineralizację chemiczną lub biologiczną
 • Co znaczy Mineralny Co to jest minerałów, zawierający minerały; otrzymywany z minerałów: nawozy mineralne nawozy sztuczne, zawierające wysoki procent prostych związków
 • Co znaczy Minerał Co to jest związek chemiczny, powstały naturalnie (tzn. w efekcie procesów zachodzących we wnętrzu ziemi) lub sztucznie (syntetycznie) mineralny
 • Co znaczy Minerwa Co to jest ż) <łac. Minerva> mit. rzym. bogini mądrości, opiekunka rzemiosł i sztuki, utożsamiana z grecką Ateną
 • Co znaczy Mini Co to jest <łac. minimum najmniej> pierwszy człon wyrazów złożonych, mający znaczenie: bardzo mały: miniaturowy, minimalny, minimoduł
 • Co znaczy Miniatura Co to jest małego; 2. zmniejszony model większego pierwowzoru miniaturyzacja, miniaturyzować co, zminiaturyzować, zminiaturyzowany; 3. rodzaj
 • Co znaczy Miniaturyzacja Co to jest czemuś cech właściwych miniaturze; 2. techn. dążenie do zmniejszania rozmiaru i ciężaru urządzeń, zwłaszcza elektronicznych
 • Co znaczy Miniaturyzować Co to jest dokonywać miniaturyzacji miniaturyzacja
 • Co znaczy Minimalny Co to jest przym.) najmniejszy, najmniejszych rozmiarów minimalista, minimalizacja, minimalizm, minimalizować co
 • Co znaczy Minimum Co to jest najmniejsza możliwa, niezbędna lub wymagana ilość, wielkość; 2. w użyciu przysłówkowym: najmniej, co najmniej: minimum wysiłku
 • Co znaczy Mitralny Co to jest zastawka mitralna zastawka znajdująca się między lewym przedsionkiem a lewą komorą serca; med. wada mitralna niedomykalność lub zwężenie
 • Co znaczy Minister Co to jest polit. od XVII w.), z łac. minister pomocnik> wysoki urzędnik państwowy, stojący na czele ministerstwa, członek rządu: Rada Ministrów
 • Co znaczy Ministerialny Co to jest ministerialis> 1. związany z ministerstwem lub ministrem; 2. iron. dostojny, uroczysty, poważny, urzędowy: fotel ministerialny, teka
 • Co znaczy Ministrant Co to jest ministrans usługujący> w Kościele kat.: osoba (zwykle mały chłopiec), która pomaga księdzu w czynnościach liturgicznych ministrantura
 • Co znaczy Ministrantura Co to jest ż) rel w Kościele katolickim: zbiór liturgicznych odpowiedzi ministranta podczas mszy
 • Co znaczy Minoderia Co to jest ż) fałszywa skromność, przesadne wdzięczenie się, nienaturalne zachowanie osoby, która chce się przypodobać komuś
 • Co znaczy Minojski Co to jest Krety> kultura minojska najstarsza kultura basenu Morza Egejskiego (około 2600–1100 p.n.e.), charakteryzująca się wysokim poziomem
 • Co znaczy Minotaur Co to jest ludzkim ciele i głowie byka, któremu Ateńczycy zmuszeni byli składać haracz z siedmiu chłopców i siedmiu dziewcząt, trzymany przez Minosa w
 • Co znaczy Minuskuła Co to jest ż) <łac. littera minuscula litera maleńka> mała litera alfabetu minuskułowy (druk
 • Co znaczy Miraż Co to jest złudzenie wywołane grą światła w warstwach powietrza o różnej temperaturze (na pustyni, na morzu), w efekcie człowiek „widzi” obrazy
 • Co znaczy Mirt Co to jest zimotrwałe, wonne liście i owoce korzenno-słodkie, z których wytwarza się olejek; z gałązek mirtu robi się wianki
 • Co znaczy Monastyr Co to jest m) klasztor w obrządku greckokatolickim
 • Co znaczy Misja Co to jest odpowiedzialne zadanie do spełnienia: mieć misję do spełnienia: wysłać kogoś z misją czego; 2. przedstawicielstwo jakiegoś państwa, wysłane
 • Co znaczy Miss Co to jest grzecznościowa, używana w krajach anglosaskich wobec kobiet niezamężnych; . najpiękniejsza kobieta, wybrana w konkursie piękności: miss
 • Co znaczy Mister Co to jest m) pan; forma grzecznościowa, stosowana w krajach anglosaskich wobec mężczyzn
 • Co znaczy Misterium Co to jest tajemnica, z gr. mystrion> 1. tajemniczy obrządek, niezrozumiałe, tajemnicze zjawisko; 2. średn. widowisko o tematyce religijnej, dotyczące
 • Co znaczy Misterny Co to jest przym.) kunsztowny, wymyślny, wykonany z precyzją: misterna robota misternie
 • Co znaczy Mistress Co to jest używana w krajach anglosaskich w odniesieniu do kobiet zamężnych, zwykle w połączeniu z imieniem lub nazwiskiem; w piśmie zawsze skrótowo
 • Co znaczy Mistycyzm Co to jest i praktyk, których celem jest bezpośredni związek człowieka z bóstwem, dokonujący się ponadzmysłowo jako objawienie, uważany za najwyższą
 • Co znaczy Mistyczny Co to jest przym.) <łac. mysticus, z gr. mystikós tajemny> związany z mistycyzmem, ponadzmysłowy; wynikający z mistyki
 • Co znaczy Mistyfikacja Co to jest wtajemniczony + łac. facio czynię> wprowadzenie w błąd, nadawanie czemuś pozoru prawdy mistyfikacyjny, mistyfikator, mistyfikować
 • Co znaczy Mistyfikacyjny Co to jest przym.) oparty na mistyfikacji; oszukańczy, fałszywy, kłamliwy, zwodniczy
 • Co znaczy Mistyfikator Co to jest m) osoba wprowadzająca kogoś w błąd, dokonująca mistyfikacji
 • Co znaczy Mistyfikować Co to jest stwarzać mistyfikację, świadomie wprowadzać kogoś w błąd; oszukiwać, zwodzić
 • Co znaczy Mistyk Co to jest m) osoba przeżywająca stany mistyczne; wyznawca, zwolennik mistycyzmu
 • Co znaczy Mistyka Co to jest ż) religijność oparta na mistycyzmie, przeżycia mistyczne mistyk
 • Co znaczy Miszmasz Co to jest m) pot. bezładna mieszanina; zamęt, chaos, nieład, bałagan
 • Co znaczy Mit Co to jest mýthos myśl, baśń> 1. opowieść o bogach, demonach, legendarnych bohaterach, ponadnaturalnych wydarzeniach, jako ludowa wizja i wyjaśnienie
 • Co znaczy Mitologia Co to jest opowiadacz baśni> 1. zbiór mitów, podań o bogach i bohaterach, funkcjonujących w danej kulturze, religii, społeczności: mitologia grecka
 • Co znaczy Mitologizacja Co to jest pierwiastków mitycznych, nawiązywanie do tematyki mitologicznej; . zmienianie czegoś w legendę, przekształcanie w mit; także tworzenie
 • Co znaczy Mitologizować Co to jest mythologize, od mythology mitologia> 1. wprowadzać pierwiastki mityczne, nawiązywać do tematyki mitologicznej; . przekształcać coś w mit, w
 • Co znaczy Mitoman Co to jest m) człowiek cierpiący na mitomanię, skłonny do tworzenia mitów na swój temat
 • Co znaczy Mitomania Co to jest ż) chorobliwa skłonność do mówienia kłamstw, udawania mitoman, mitomański
 • Co znaczy Mitra Co to jest szeroki pas używany przez wojowników; także przepaska podtrzymująca piersi, używana przez kobiety; perskie nakrycie głowy, rodzaj turbana>
 • Co znaczy Mityczny Co to jest przym.) 1. dotyczący mitu, mitologii; 2. baśniowy, bajkowy, legendarny
 • Co znaczy Mityng Co to jest publiczne zebranie; 2. zawody sportowe, w których uwzględnia się tylko klasyfikację indywidualną: mityng lekkoatletyczny
 • Co znaczy Mizantrop Co to jest m) osoba, która nienawidzi ludzi, nietowarzyska, samotnik, odludek mizantropia
 • Co znaczy Mizantropia Co to jest ż) niechętny, nieżyczliwy, krytyczny stosunek do ludzi, stronienie od ludzi mizantropijny
 • Co znaczy Mizantropijny Co to jest przym.) niechętny ludziom, zgorzkniały
 • Co znaczy Mizeria Co to jest ż) <łac. miseria bieda> 1. sałatka z surowych ogórków; 2. bieda, nędza, niedostatek mizerny
 • Co znaczy Mizerny Co to jest przym.) 1. wątły, wychudły; 2. biedny, nędzny, lichy mizerak, zmizerowany
 • Co znaczy Mizo Co to jest wyrazów złożonych, wskazujący na ich związek znaczeniowy z nienawiścią, wstrętem do kogoś lub czegoś: mizoandria, mizoginia
 • Co znaczy Mizoandria Co to jest ż) psych. patologiczny wstręt do mężczyzn mizoandryzm
 • Co znaczy Mizogamia Co to jest ż) niechęć do instytucji małżeństwa mizogamista, mizogamistka
 • Co znaczy Mizogin Co to jest m) mężczyzna – wróg kobiet, odczuwający do nich odrazę, wstręt; mizoginista
 • Co znaczy Mizoginia Co to jest ż) psych. wstręt do kobiet; mizoginizm
 • Co znaczy Mnemo Co to jest pierwszy człon wyrazów złożonych, wskazujący na ich związek znaczeniowy z pamięcią, zapamiętywaniem: mnemotechnika
 • Co znaczy Mnemotechnika Co to jest sztuka zapamiętywania; sposoby szybkiego zapamiętywania oparte na zasadzie mechanicznych skojarzeń (np. przez rymowanki) mnemotechniczne
 • Co znaczy Mobilizacja Co to jest mobilitas ruchliwość> 1. pobudzanie kogoś do działania, uaktywnianie; 2. działania cywilne i wojskowe w celu przygotowania do wojny; 3
 • Co znaczy Mobilizować Co to jest ruchomy> 1. wojsk. przygotowywać armię do działań wojennych; powoływać rezerwistów do czynnej służby wojskowej; 2. uaktywniać, pobudzać do
 • Co znaczy Mobilny Co to jest przym.) <łac. mobilis ruchomy> gotowy do działania, przedsiębiorczy mobilność
 • Co znaczy Moda Co to jest styl ubierania się w danym okresie, w danym kraju: pokaz mody; 2. przejściowy, zwykle krótkotrwały, lecz masowo naśladowany sposób życia
 • Co znaczy Model Co to jest modus> 1. to, co jest wzorem, kopią czegoś, co ma być naśladowane, kopiowane, powielane: model samochodu modelarnia, modelarstwo, modelarz
 • Co znaczy Modelina Co to jest ż) masa plastyczna termoutwardzalna, używana do wyrobu drobnych ozdób oraz do modelowania przedmiotów, także do zabawy
 • Co znaczy Modelka Co to jest artyście (malarzowi, rzeźbiarzowi, fotografowi) do obrazu, rzeźby, zdjęcia; . kobieta demonstrująca stroje na pokazach mody
 • Co znaczy Modelowy Co to jest przym.) stanowiący model, służący jako wzór; wzorcowy, zgodny z modelem: modelowy przykład czegoś
 • Co znaczy Modem Co to jest odulator)> techn., inform. urządzenie do przetwarzania informacji w zapisie cyfrowym na analogowy i odwrotnie oraz przesyłania jej na
 • Co znaczy Moderator Co to jest 1. osoba, zwykle dziennikarz, która prowadzi dyskusje w telewizji, Internecie, radiu, dbająca o jej właściwy przebieg; 2. osoba godząca
 • Co znaczy Moderna Co to jest nowoczesny> 1. środ. okres w literaturze i sztuce końca XIX i początku XX w.; . artyści hołdujący poglądom i tendencjom modernizmu
 • Co znaczy Modernista Co to jest m) pisarz, artysta tworzący w duchu modernizmu; zwolennik modernizmu
 • Co znaczy Modernizacja Co to jest ż) unowocześnianie, uwspółcześnianie czego modernizować, zmodernizować, zmodernizowany
 • Co znaczy Modulacja Co to jest łac. modulatio takt, rytm> zmiana brzmienia, dostosowanie siły, wysokości i barwy głosu do tego, co się mówi modulować co, modulowany
 • Co znaczy Modyfikacja Co to jest ustanowienie miary> niewielka zmiana czegoś; poprawka: wprowadzać modyfikacje modyfikować co, zmodyfikować, zmodyfikowany
 • Co znaczy Modyfikować Co to jest wprowadzać modyfikacje, zmiany, poprawki
 • Co znaczy Modystka Co to jest ż) kobieta zajmująca się wyrobem i sprzedażą kapeluszy damskich
 • Co znaczy Mohikanin Co to jest Mohikonni> 1. przedstawiciel jednego z wymarłych już plemion Indian Ameryki Płn.; przen. ostatni Mohikanin ostatni przedstawiciel jakiegoś
 • Co znaczy Mojra Co to jest ż) 1. mit. gr. Mojry trzy boginie przeznaczenia (Klo-to, Lachesis i Atropos); 2. los, fatum: zła mojra
 • Co znaczy Mojżesz Co to jest Moszeh> 1. bibl. przywódca i prawodawca narodu izraelskiego (XIII w. p.n.e.), który wyprowadził Żydów z Egiptu: księgi mojżeszowe; 2. żart
 • Co znaczy Mokasyn Co to jest obuwie Indian północnoamerykańskich; 2. rodzaj płytkich, miękkich butów na płaskim obcasie, bez sznurówek
 • Co znaczy Mokka Co to jest ż) ceniona kawa arabska: pić mokkę
 • Co znaczy Monoteizm Co to jest m) wiara w istnienie jedynego Boga (w przeciwieństwie do politeizmu
 • Co znaczy Mol Co to jest fiz. molekuła, gramocząsteczka substancji zbudowana z atomów wiązanych chemicznie, o określonych własnościach, wynikających z jej struktury
 • Co znaczy Molestować Co to jest kogo o co natrętnie o coś prosić, naprzykrzać się molestowanie (seksualne
 • Co znaczy Moll Co to jest m) <łac. mollis miękki> muz. skala diatoniczna, gama, rodzaj tonacji minorowej: w tonacji mollowej
 • Co znaczy Moloch Co to jest lech> 1. w mit. semickiej bóstwo ognia, któremu składano ofiary z ludzi; . pot. coś potężnego, nienasyconego, pochłaniającego wiele ofiar
 • Co znaczy Molos Co to jest Molossós członek plemienia mieszkający w Epirze> pies olbrzym, znany już w staroż. Grecji jako obronny i stróżujący, a także myśliwski
 • Co znaczy Moment Co to jest czasu; chwila, okamgnienie: moment radości, rozmowy, nieuwagi, na moment, momentalny; 2. fiz. punkt, wartość, element struktury: moment
 • Co znaczy Momentalny Co to jest przym.) szybki, błyskawiczny, natychmiastowy: skutek momentalny
 • Co znaczy Momus Co to jest m) <łac., z gr. Mómos> 1. mit. gr. uosobienie ironii i szyderstwa; 2. przen. zjadliwy krytyk lub satyryk
 • Co znaczy Monada Co to jest jednostka materii wszechświata; wg niektórych myślicieli najmniejsza jednostka metafizyczna (G. Bruno); jednostka matematyczna jako zasada
 • Co znaczy Monarchia Co to jest ustrój państwa, w którym władzę ma jeden człowiek, tradycyjnie – król: monarchia absolutna, konstytucyjna, parlamentarna monarcha
 • Co znaczy Moneta Co to jest ż) <łac. moneta bite złoto> pieniądz metalowy o kształcie, ciężarze i wyglądzie określonym przez państwo (prawnie) monetarny, monetaryzm
 • Co znaczy Mongolski Co to jest Mongołom; antr. fałda mongolska fałda skóry, nadająca oku kształt skośny, charakterystyczna dla przedstawicieli żółtej rasy
 • Co znaczy Monit Co to jest przypomnienie o pewnym obowiązku, upomnienie, ponaglenie (np. do zapłacenia mandatu): wysłać monit monitować, monitowanie kogo, o co
 • Co znaczy Monitor Co to jest doradca> 1. urządzenie komputerowe z ekranem do wyświetlania informacji, tekstu lub obrazu; 2. czasopismo, zwłaszcza urzędowe: Monitor
 • Co znaczy Monitorialny Co to jest doradczy: pedag. system monitorialny system nauczania elementarnego, polegający na prowadzeniu zajęć przez starszych uczniów pod ogólnym
 • Co znaczy Monitoring Co to jest urządzenia, funkcjonowania systemu, instytucji; zmian pewnych wielkości, np. stanu środowiska: monitoring zanieczyszczeń
 • Co znaczy Monitować Co to jest 1. przypominać o upływie terminu załatwienia jakiejś sprawy, wysyłać monit, ponaglać; . daw. karcić, strofować, napominać
 • Co znaczy Mono Co to jest wyrazów złożonych, mający znaczenie: jeden, pojedynczy (polski odpowiednik: jedno-): monografia, monarchia, monolog
 • Co znaczy Monodram Co to jest m) przedstawienie teatralne w wykonaniu jednego aktora
 • Co znaczy Monofobia Co to jest ż) lęk przed samotnością
 • Co znaczy Monogamia Co to jest jednego mężczyzny z jedną kobietą; jednożeństwo; 2. zool. współżycie płciowe samca z jedną, tą samą samicą (niekiedy przez całe życie
 • Co znaczy Monogamiczny Co to jest jednożeństwa, żyjący w jednożeństwie; 2. zool. gatunek monogamiczny gatunek zwierząt żyjących w monogamii
 • Co znaczy Monoginia Co to jest jednożeństwo; 2. bot. występowanie u roślin jednego słupka i jednego znamienia, z możliwością rozwoju wielu owoców
 • Co znaczy Monografia Co to jest ż) obszerne naukowe opracowanie jednego tematu, problemu
 • Co znaczy Monogram Co to jest powstały z ozdobnego powiązania dwu lub kilku liter czyjegoś imienia i nazwiska: chusteczka, papierośnica z monogramem, haftować, malować
 • Co znaczy Monoidea Co to jest ż) psych. jedna idea, myśl, opanowująca niepodzielnie czyjś umysł, kierująca postępowaniem tej osoby
 • Co znaczy Monokl Co to jest jednooki> 1. rodzaj soczewki zakładanej na jedno oko (zamiast okularów), noszony głównie przez mężczyzn: patrzeć przez monokl; 2. daw
 • Co znaczy Monolit Co to jest m) . duży blok kamienny; 2. przen. jednolita, zwarta całość czegoś: nasza klasa to monolit
 • Co znaczy Monolog Co to jest 1. przeciwieństwo dialogu, dłuższa wypowiedź jednej osoby; 2. w utworze dramatycznym wypowiedź postaci kierowana do siebie lub do widza
 • Co znaczy Monologować Co to jest . wypowiadać monolog; 2. rozmawiać z samym sobą
 • Co znaczy Monomania Co to jest ż) med., psych. chorobliwe opanowanie umysłu przez jedną myśl, ideę, jeden przedmiot
 • Co znaczy Monopol Co to jest prawo państwa do wyłącznej sprzedaży> 1. wyłączny przywilej wytwarzania i sprzedaży czegoś, posiadany przez osobę, grupę lub państwo; 2
 • Co znaczy Monotematyczność Co to jest treści rozmowy, utworu literackiego lub naukowego do jednego tematu, do jednej zasadniczej myśli; jednotematyczność
 • Co znaczy Monotonny Co to jest zawsze taki sam, na jednym tonie, jednostajny, nieurozmaicony, niezróżnicowany, monotonny dźwięk, głos monotonia
 • Co znaczy Monstrancja Co to jest od łac. monstare pokazywać> przedmiot liturgiczny, zwykle cenne dzieło sztuki, służący do wystawiania hostii w czasie nabożeństwa i podczas
 • Co znaczy Monstrualny Co to jest przym.) potworny, odrażający
 • Co znaczy Monstrum Co to jest fantastyczna istota z legend i baśni ludowych; potwór, straszydło; 2. groźne, brzydkie zwierzę dużych rozmiarów; 3. osoba nadzwyczaj
 • Co znaczy Monsun Co to jest arab. mausim pora roku pomyślna dla żeglugi> wiatr okolic podzwrotnikowych, latem wiejący od oceanu, w zimie od lądu monsunowy: pora
 • Co znaczy Monument Co to jest duży posąg, rzeźba, obelisk wzniesiony dla upamiętnienia osoby lub wydarzenia; 2. pot. przedmiot mający dużą wartość monumentalny
 • Co znaczy Monumentalny Co to jest olbrzymi, masywny, potężny (zwykle o budowlach, pomnikach): malarstwo monumentalne; 2. mający trwałą wartość, wielkie znaczenie dla kultury
 • Co znaczy Mop Co to jest m) rodzaj miotły do mycia podłóg, mającej zamiast szczotki gąbkę lub pęk pasków z materiału
 • Co znaczy Morale Co to jest moralis obyczajny> duch bojowy, wola walki, gotowość do wypełnienia obowiązków, poczucie odpowiedzialności (zwykle w odniesieniu do wojska
 • Co znaczy Moralista Co to jest rozważa problemy moralności, propaguje zasady moralne; 2. osoba surowo przestrzegająca zasad moralności, lubiąca prawić morały moralizować
 • Co znaczy Moralitet Co to jest łac. moralitas> lit. średniowieczny utwór o charakterze moralizatorskim, z alegorycznymi postaciami, które uosabiają walkę dobra ze złem
 • Co znaczy Moralizacja Co to jest ż) przest. wypowiedź o charakterze moralizującym; moralizowanie, prawienie morałów: moralizatorstwo moralizatorski (ton
 • Co znaczy Moralność Co to jest zespół norm i zasad postępowania, przyjęty w jakimś środowisku (w ustalonym czasie), określający poglądy i zachowania uznawane za właściwe
 • Co znaczy Moralny Co to jest mos obyczaj> 1. oparty na zasadach moralności uznanych za właściwe w określonych środowiskach i epokach; zgodny z tymi zasadami; etyczny
 • Co znaczy Morał Co to jest napomnienie, uwaga umoralniająca: prawić komu morały; 2. wniosek pouczający i wyjaśniający sens zdarzeń opisanych w utworze literackim
 • Co znaczy Mord Co to jest zabójstwo: mord masowy, polityczny, rabunkowy, skrytobójczy, ohydny mord morderca, morderczy, morderstwo, mordować, zamordować
 • Co znaczy Morderca Co to jest m) przestępca dokonujący morderstwa; zabójca
 • Co znaczy Morderczy Co to jest właściwy mordercy, służący do popełniania mordu, niosący śmierć; 2. pozbawiający sił, wyczerpujący, uciążliwy: mordercze tempo, mordercza
 • Co znaczy Morderstwo Co to jest n) przestępstwo polegające na pozbawieniu życia człowieka; mord, zabójstwo: morderstwo z premedytacją, popełnić morderstwo
 • Co znaczy Mordować Co to jest krzywdzić> 1. dokonywać morderstw; zabijać zamordowany; 2. powodować zmęczenie, męczyć, nużyć, dręczyć: mordować kogo, czym: mordować kogo
 • Co znaczy Morfeusz Co to jest gr. skrzydlaty bożek marzeń sennych, syn Hypnosa, boga snu: fraz. pójść w objęcia Morfeusza, znaleźć się, być w objęciach Morfeusza spać
 • Co znaczy Morfina Co to jest bożek snu> składnik opium, alkaloid otrzymywany z makówek, stosowany w medycynie jako silny środek przeciwbólowy i uspokajający, używany
 • Co znaczy Morfinista Co to jest m) człowiek nałogowo zażywający morfinę
 • Co znaczy Morfizacja Co to jest szt. przedstawienie pojęć abstrakcyjnych, bezkształtnych zjawisk przyrody w konkretnej postaci, nadawanie im konkretnego kształtu
 • Co znaczy Morfologia Co to jest biol. nauka o budowie organizmów żywych: morfologia krwi; 2. geol. nauka o budowie form geologicznych, skalnych: morfologia gór; 3. jęz
 • Co znaczy Moria Co to jest psych. obsesyjna skłonność do dowcipkowania, często połączona z euforią, występuje najczęściej przy uszkodzeniu płata czołowego mózgu
 • Co znaczy Mormorando Co to jest n) śpiew bez słów, z zamkniętymi ustami; nucenie melodii
 • Co znaczy Mortadela Co to jest ż) rodzaj wędliny, parzona kiełbasa
 • Co znaczy Moskit Co to jest m) gatunek komara, drobny owad, którego samica żywi się krwią zwierzęcą i ludzką moskitiera
 • Co znaczy Moskitiera Co to jest ż) zasłona z gęstej siatki dla ochrony przed moskitami i innymi owadami
 • Co znaczy Motel Co to jest m) hotel przydrożny dla podróżujących samochodami
 • Co znaczy Motocykl Co to jest m) dwukołowy, jednośladowy pojazd mechaniczny motocyklista, motocyklowy
 • Co znaczy Motokros Co to jest m) sport zawody motocyklowe, rozgrywane w trudnym terenie, na trasie o zamkniętym obwodzie długości 1,5–4 km
 • Co znaczy Motor Co to jest silnik; maszyna przetwarzająca jakiś rodzaj energii na energię mechaniczną: motor elektryczny, parowy, spalinowy, wyłączyć motor, zapuścić
 • Co znaczy Motoryczny Co to jest mający związek z ruchem, wywołujący ruch; ruchowy: mięśnie, nerwy motoryczne, motoryczne centrum mózgowe, rozwój motoryczny
 • Co znaczy Motoryka Co to jest właściwa ludziom i zwierzętom zdolność wykonywania ruchów; 2. muz. cecha kompozycji muzycznej, polegająca na równomiernym rozkładzie
 • Co znaczy Motto Co to jest n) cytat lub aforyzm, maksyma, dewiza umieszczone przed tekstem, wiążące się z tematem lub komentujące treść: motto artykułu
 • Co znaczy Motyw Co to jest motivus skłaniający do ruchu> 1. powód, który skłania do działania: motyw odmowy motywować kogo, co; 2. temat utworu; rysunek, ornament
 • Co znaczy Motywacja Co to jest ż) powód działania, przyczyny wyjaśniające czyjeś postępowanie: mieć motywację do czegoś zmotywowany
 • Co znaczy Motywować Co to jest przedstawiać motywy działania lub rozumowania, popierać coś dowodami, argumentami; uzasadniać, tłumaczyć
 • Co znaczy Moulage Co to jest m) model z gipsu, wosku, parafiny itp., odlew zachowujący kształt przedmiotu, fakturę jego powierzchni
 • Co znaczy Mozaika Co to jest > 1. obraz wykonany z małych kawałków szklanych, kamiennych, emaliowych różnych kolorów, zwykle jako dekoracja posadzki lub ściany; 2
 • Co znaczy Msza Co to jest nabożeństwo, którego centralnym elementem jest komunia św., liturgia eucharystyczna, przypomnienie Ostatniej Wieczerzy i symbol ofiary
 • Co znaczy Musli Muesli Co to jest n) mieszanka suszonych owoców, orzechów, płatków zbożowych, ziaren, jedzona zwykle z mlekiem albo jogurtem
 • Co znaczy Muezin Co to jest duchowny muzułmański, pełniący służbę w meczecie, wzywający wiernych na rytualne modlitwy (pięć razy dziennie
 • Co znaczy Mulat Co to jest port. mulato, z muwallad potomek Araba i nie-Arabki> potomek rodziców rasy białej i czarnej Mulatka
 • Co znaczy Mulda Co to jest pot. nierówności terenu na trasie narciarskiej: muldy na stoku, wpaść w muldę; 2. geol. niecka jako forma ukształtowania terenu
 • Co znaczy Muleta Co to jest ż) kawałek czerwonego sukna, przymocowany do krótkiej pałeczki, używany przez matadora do drażnienia byka
 • Co znaczy Mulina Co to jest jedwabna przędza, używana do haftowania, powstała w wyniku skręcenia pojedynczych nitek: wyszywać, haftować muliną
 • Co znaczy Multi Co to jest wyrazów złożonych, mający znaczenie: wielość, wielokrotność, duża ilość (odpowiednik polskiego wielo-): multimedia
 • Co znaczy Multikino Co to jest n) <łac. multi + kino, z gr. kinema ruch> budynek mieszczący kilka sal projekcyjnych; rodzaj dużego, kilkusalowego kina; zespół kinowy
 • Co znaczy Multimedia Co to jest lm) połączone środki audiowizualne (dźwięk, tekst, obraz, animacja), użyte w jednym przekazie multimedialny
 • Co znaczy Multimedialny Co to jest pomocą różnych środków audiowizualnych, będący efektem jednoczesnego stosowania takich środków: pokaz, wykład multimedialny
 • Co znaczy Multipleks Co to jest wielostronny> 1. techn. urządzenie do przesyłania informacji, używane m.in. w telefonii, sieci internetowej; 2. pot. multikino
 • Co znaczy Multiwitamina Co to jest życie> preparat farmaceutyczny, zawierający zespół witamin niezbędnych dla rozwoju i czynności życiowych organizmu
 • Co znaczy Mumia Co to jest zabalsamowane ciało zmarłego: mumia faraona mumifikacja, mumifikować; 2. pot. osoba stara, wychudła: chodząca mumia, siedzieć jak mumia
 • Co znaczy Mumifikacja Co to jest mummification> 1. wysychanie zwłok znajdujących się przez dłuższy czas w miejscu suchym, przewiewnym i ciepłym (np. na pustyniach, w
 • Co znaczy Münchhausen Co to jest 1720–1797, baron niem., który wsławił się opowiadaniem swoich nieprawdopodobnych przygód> łgarz i samochwała münchhauseniada
 • Co znaczy Mundial Co to jest m) mistrzostwa świata w piłce nożnej
 • Co znaczy Mundur Co to jest ekwipunek> ubiór, którego krój, kolor i materiał są ustalone przez przepisy, noszony przez wojsko i określone grupy zawodowe; uniform
 • Co znaczy Muni Co to jest m) święty mędrzec i asceta hinduski, oddający się medytacji i związany ślubem milczenia
 • Co znaczy Municypalny Co to jest przym.) <łac. municipalis, od municipium zarząd miasta> podległy zarządowi miasta: służby municypalne
 • Co znaczy Mapety Mupety Co to jest programu Muppet show> rodzaj lalek, połączenie pacynek z kukiełkami z telewizyjnych programów dla dzieci
 • Co znaczy Musical Co to jest m) typ lekkiej, pogodnej komedii muzycznej musicalowy
 • Co znaczy Hall Music Co to jest m) 1. sala teatralna, gdzie odbywają się spektakle muzyczno-rozrywkowe; 2. rodzaj teatru rewiowego
 • Co znaczy Muskuł Co to jest m) <łac. musculus> 1. mięsień; . pot. silnie rozwinięty mięsień ramienia lub barku: napiąć muskuły muskularny, muskulatura
 • Co znaczy Muszkiet Co to jest m) ręczna broń palna o dużym kalibrze muszkieter
 • Co znaczy Muszla Co to jest gatunek małża> 1. skorupa ślimaka lub małża; 2. przedmiot lub budowla w takim kształcie: muszla koncertowa, muszla uszna; muszla klozetowa
 • Co znaczy Musztra Co to jest organizacjach paramilitarnych ćwiczenia mające wyuczyć regulaminowych zachowań, np. przyjmowania pozycji „na baczność”, oddawania honorów
 • Co znaczy Musztrować Co to jest 1. uczyć musztry; 2. napominać, pouczać w sposób surowy
 • Co znaczy Muślin Co to jest m) cienka, lekko przezroczysta tkanina bawełniana, jedwabna lub wełniana, o luźnym splocie muślinowy
 • Co znaczy Mutacja Co to jest wysokości głosu u chłopców w wieku dojrzewania; 2. biol. modyfikacja kodu genetycznego istoty żywej, odchylenie od typu mutant; 3. kolejna
 • Co znaczy Mutant Co to jest m) biol. organizm, u którego nastąpiła mutacja genetyczna; osobnik wykazujący takie zmiany
 • Co znaczy Mutować Co to jest <łac. muto zmieniam (się)> biol. zmieniać właściwości, cechy organiczne; podlegać mutacji zmutowany
 • Co znaczy Muza Co to jest każda z dziewięciu bogiń, córek Zeusa, opiekujących się sztukami i nauką: dziesiąta muza (kino), jedenasta muza (telewizja); . przen
 • Co znaczy Muzealia Co to jest różnych dziedzin kultury, sztuki, nauki, mające wartość zabytkową, artystyczną, kwalifikujące się do umieszczenia w muzeum; zbiory muzealne
 • Co znaczy Muzealnictwo Co to jest n) . wszystko, co dotyczy, jest związane z muzeami; 2. muzea, zbiory muzealne
 • Co znaczy Muzealny Co to jest do muzeum, dotyczący muzeum; 2. mający wartość zabytkową, artystyczną, kwalifikujący się do umieszczenia w muzeum muzealia, muzealnictwo
 • Co znaczy Muzeum Co to jest muséum, z łac. museum, z gr. museíon miejsce poświęcone „muzom”, tj. sztuce i wiedzy> miejsce publiczne, gdzie są wystawiane kolekcje
 • Co znaczy Muzułmanin Co to jest m) wyznawca religii islamskiej muzułmański
 • Co znaczy Muzyka Co to jest śpiewu i gry na instrumentach> sztuka łączenia dźwięków według określonych reguł i wykonywania tych kompozycji na instrumentach lub z
 • Co znaczy Muzykalny Co to jest wrażliwy na muzykę, obdarzony dobrym słuchem muzycznym, pamięcią muzyczną, poczuciem rytmu; 2. przest. właściwy muzyce; przyjemny dla ucha
 • Co znaczy Muzykoterapia Co to jest ż) jedna z form psychoterapii, leczenie za pomocą muzyki
 • Co znaczy Mycka Co to jest ż) okrągła czapeczka bez daszka, ściśle przylegająca do głowy, tradycyjnie noszona przez Żydów
 • Co znaczy Mykologia Co to jest ż) dział botaniki, nauka o grzybach mykolog, mykologiczny
 • Co znaczy Myto Co to jest 1. w dawnej Polsce opłata za przejazd przez most, groblę, rogatki miasta; . żart. cena przysługi: płacić myto
 • Co znaczy Metr Co to jest człon wyrazów złożonych, wskazujący na ich związek znaczeniowy z miarą, mierzeniem: centymetr

Słownik wyrazów obcych, pisownia i znaczenie

Definicja - Co to znaczy? Co to jest? Przykłady wyrazów tłumaczonych.

Definicja Metr, Myto, Mykologia, Mycka, Muzykoterapia, Muzykalny, Muzyka, Muzułmanin, Muzeum, Muzealny, Muzealnictwo, Muzealia, Muza, Mutować, Mutant, Mutacja, Muślin słownik.

Co to jest Metr, Myto, Mykologia, Mycka, Muzykoterapia, Muzykalny znaczenie.