Wachlarz, Wytrych, Wyrafinowany, Wykwalifikowany, Wunderkind, Wulkanologia, Wulkanizacja.
wachlarz wytrych co to jest

Definicje słów, słownik wyrazów na W

 • Co znaczy wojażować Co to jest podróżować w celach turystycznych
 • Co znaczy wokal Co to jest m) muz. partia śpiewana w utworze muzycznym
 • Co znaczy warunkować Co to jest być warunkiem czegoś
 • Co znaczy witaminizować Co to jest wzbogacać w witaminy
 • Co znaczy wikt Co to jest m) <łac. victus pożywienie> żywność, pokarm, całodzienne utrzymanie: mieć u kogo wikt i opierunek, być na czyim wikcie
 • Co znaczy walerianowy Co to jest przym.) krople walerianowe nalewka z kłącza waleriany lekarskiej, stosowana jako lek uspokajający i rozkurczowy
 • Co znaczy wiktoria Co to jest ż) <łac. victoria> przest zwycięstwo: odnieść wiktorię nad kim, czym
 • Co znaczy wachlować Co to jest 1. chłodzić kogoś, coś, poruszając czymś, np. wachlarzem; 2. machać, trzepotać
 • Co znaczy wachta Co to jest statku lub innej jednostce pływającej jednej zmiany załogi: być na wachcie, mieć wachtę; 2. część załogi statku lub innej jednostki
 • Co znaczy wademekum, vademecum Co to jest ndm) <łac. vade mecum pójdź ze mną> książka zawierająca podręczne informacje, przewodnik, informator: wademekum turystyczne
 • Co znaczy wadera Co to jest ż) wilczyca, samica wilka
 • Co znaczy wadery Co to jest lm) nieprzemakalne buty połączone ze spodniami, noszone przez wędkarzy i myśliwych
 • Co znaczy wadium Co to jest osoby rozpisującej przetarg lub wpłacana do depozytu sądowego jako gwarancja, że oferent nie zmieni ani nie wycofa złożonej oferty i
 • Co znaczy wafel Co to jest m) delikatne, cienkie, wytłaczane w kratkę ciasto w kształcie płatków, przekładane kremem itp.: wafle czekoladowe ? wafelki
 • Co znaczy wagabunda Co to jest m) obieżyświat, włóczęga, tramp
 • Co znaczy wagarować Co to jest wiedzy rodziców, uciekać ze szkoły bez zgody nauczycieli ? wagarowicz: dzień wagarowicza, wagary: iść na wagary, być na wagarach
 • Co znaczy wagary Co to jest wędrować> ucieczka z lekcji, niepójście do szkoły bez wiedzy rodziców, samowolne przebywanie ucznia poza szkołą ? wagarować
 • Co znaczy waginalny Co to jest przym.) anat. dotyczący pochwy, pochwowy
 • Co znaczy wajdelota Co to jest Mickiewicza na podstawie litew. va?deliotis kłócić się> w czasch pogańskich na Litwie śpiewak będący kapłanem niższego rzędu: pieśń
 • Co znaczy wakacje Co to jest obowiązków)> latem okres wolny od nauki w szkole, czas po zakończeniu roku szkolnego do początku nowego roku szkolnego: spędzać wakacje
 • Co znaczy wakat Co to jest zwolnione (stanowisko), od vaco jestem wolny (od czegoś)> 1. wolne, nieobsadzone stanowisko ? wakować: posada wakuje; 2. druk
 • Co znaczy wakcyna Co to jest vaccinus krowi, od vacca krowa> med. wet. szczepionka służąca do szczepień zapobiegawczych i leczniczych w chorobach zakaźnych ludzi i
 • Co znaczy wakcynacja Co to jest ż) 1. med. szczepienie zapobiegawcze, przeciwzakaźne
 • Co znaczy wakuum Co to jest n) fiz. obszar wypełniony gazem o ciśnieniu dużo mniejszym od ciśnienia atmosferycznego; próżnia
 • Co znaczy walc Co to jest takcie na 3/4, w którym tancerze wirują wokół, spopularyzowany w XIX w. przez J. Straussa: walc wiedeński, angielski; muzyka do tego tańca
 • Co znaczy walchia(ż) Co to jest mineralog niem.> paleont. najstarsze kopalne drzewo iglaste, występujące w górnym karbonie i w permie, przypominające dzisiejsze araukarie
 • Co znaczy walec Co to jest utworzona przez obrót prostokąta wokół jego jednego boku; 2. zwykle ciężki element maszyny roboczej o formie walca, do wygładzania
 • Co znaczy walencja Co to jest valentia> jęz. zdolność łączenia się wyrazu, przede wszystkim czasownika, z innymi wyrazami: wymagania walencyjne czasownika ? walencyjny
 • Co znaczy waleni Co to jest Cetacea, rząd wielkich ssaków morskich, mających wrzecionowate ciała zakończone poziomą płetwą ogonową, kończyny przed nie przekształcone w
 • Co znaczy waleriana Co to jest kozłek> bot. Valeriana, roślina z rodziny kozłkowatych, występująca na półkuli północnej i w Ameryce Płd. jako bylina, krzew lub liana; w
 • Co znaczy walet Co to jest m) najniższa figura w kartach do gry: walet karowy, kierowy, treflowy, sypiać (z kim) na waleta
 • Co znaczy Walhalla Co to jest ż) miejsce, w którym bóg Odyn przyjmował dusze poległych w walce bohaterów
 • Co znaczy walkirie Co to jest valkyrja> w mitologii nordyckiej boginie prowadzące wojowników do boju, zwiastujące im śmierć i odprowadzające ich dusze do Walhalli (raju
 • Co znaczy walkman Co to jest m) kieszonkowy magnetofon ze słuchawkami, tylko do odtwarzania nagrań
 • Co znaczy walkower Co to jest zwycięstwa zawodnikowi lub drużynie bez walki, z powodu niestawienia się przeciwnika albo niedopełnienia przez niego warunków regulaminu
 • Co znaczy walonki Co to jest ż; lm) wysokie, ciepłe buty z filcu, noszone głównie w Rosji
 • Co znaczy walor Co to jest silny, zdrowy> 1. wartość, znaczenie, zaleta: ktoś, coś ma duże walory; 2. przest papiery wartościowe, pieniądze, kosztowności
 • Co znaczy waloryzacja Co to jest zwykle przez podnoszenie wysokości świadczeń, wartości np. płacom, rentom, emeryturom, których wartość spadła wskutek inflacji: waloryzacja
 • Co znaczy waloryzować Co to jest ekon. przywracać określoną wartość kredytów, pa pierów wartościowych, które utraciły swą pierwotną wartość
 • Co znaczy wasal Co to jest średniowieczu osoba, która po złożeniu hołdu i przysięgi na wierność panu feudalnemu oddała mu się w opiekę, lennik; 2. pot. ktoś zależny
 • Co znaczy walterskotyzm Co to jest 1771–1832, poeta i powieściopisarz szkocki> lit. a) zespół cech powieści historycznej, ukształtowany w literaturze europejskiej na początku
 • Co znaczy waluta Co to jest stanowiąca podstawę systemu finansowego danego państwa: waluta polska; 2. pieniądze innego państwa: kantor wymiany walut; 3. pot
 • Co znaczy walutowy Co to jest stosunek wymienny, w jakim jednostka pieniężna danego państwa wymieniana jest na waluty innych państw; system walutowy zespół norm
 • Co znaczy wałach Co to jest m) wykastrowany samiec konia
 • Co znaczy wamp Co to jest m) kobieta fatalna, piękna i przywodząca mężczyzn do zguby; typ gwiazdy filmowej: kobieta wamp
 • Co znaczy wampir Co to jest wczesnośredniowieczne zapożyczenie ze starosłoweńskiego, z fr. słowo przeszło w XIX w. do wszystkich języków eur.> 1. według dawnych
 • Co znaczy wampirzyca Co to jest ż) kobieta wampir
 • Co znaczy wampum Co to jest paciorki z muszli> różnokolorowe paciorki lub muszelki nawleczone na sznurki lub układane w różne wzory, mające u Indian Ameryki Płn. wiele
 • Co znaczy wandal Co to jest Vandali Wandalowie> osoba dokonująca zniszczeń, zwłaszcza dóbr kultury, z niewiedzy, głupoty lub z rozmysłem, barbarzyńca ? wandalizm
 • Co znaczy wandalizm Co to jest m) rozmyślne niszczenie jakichś dóbr i wartości, zwłaszcza kulturalnych; barbarzyństwo
 • Co znaczy wanilia Co to jest vaina pochwa, z łac. vagina> owoc pnącza nadrzewnego, rosnącego w lasach Ameryki Płd. i Środk., bardzo aromatyczny, używany jako przyprawa
 • Co znaczy wanna Co to jest naczynie służące do kąpieli: kamienna, marmurowa, metalowa, porcelanowa wanna; 2. hutn. piec hutniczy, w którym ogrzewane przedmioty
 • Co znaczy wanta Co to jest ż) żegl. lina stalowa usztywniająca maszt
 • Co znaczy wapory Co to jest m; lm) <łac. vapor para wodna, opar> 1. opary: nad bagnem unosiły się wapory; 2. przest. atak płaczu, spazmów: mieć wapory
 • Co znaczy warcaby Co to jest zabel deska do gry w kości> 1. dwuosobowa gra rozgrywana na szachownicy (dwunastoma pionkami białymi i dwunastoma czarnymi), polegająca na
 • Co znaczy wariabilizm Co to jest m) <łac. variabilis zmienny> teoria zmienności, pogląd filozoficzny uznający powszechność stałych zmian wszystkiego
 • Co znaczy wariacja Co to jest rozmaitość> 1. pot. stan podniecenia, zdenerwowania; szaleństwo: czysta wariacja; 2. wariacje (lm) kompozycja muzyczna, składająca się z
 • Co znaczy wariant Co to jest odmiana czegoś: warianty tekstu powieści; inne opracowanie czegoś: przygotować kilka wariantów projektu ? wariantywność, wariantywny
 • Co znaczy wariat Co to jest vario> 1. pot. szaleniec, człowiek chory psychicznie; 2. człowiek zachowujący się bezsensownie, nieobliczalnie, narwaniec ? wariować na
 • Co znaczy wariograf Co to jest różnobarwny; niejednolity, niestały + -graf> wykrywacz kłamstw, przyrząd rejestrujący zmiany psychofizyczne u osoby podejrzanej o
 • Co znaczy wariować Co to jest pstrym, niejednorodnym, niejednolitym> pot. denerwować się, ulegać chorobie umysłowej, tracić zmysły, dostawać obłędu; bawić się hałaśliwie
 • Co znaczy warna Co to jest społeczeństwa hinduistycznego w Indiach, z których trzy wyższe, o jaśniejszej cerze, pochodzą od aryjskich zdobywców kraju, a
 • Co znaczy warować Co to jest do psa: kłaść się brzuchem do ziemi z łbem opartym na wyciągniętych przednich łapach, zwykle wyczekując czegoś: wykonywać komendę: waruj
 • Co znaczy warsztat Co to jest ręczne lub mechaniczne; 2. pomiesz czenie wyposażone w urządzenia, maszyny, narzędzia do wykonywania określonych prac: warsztat brązowniczy
 • Co znaczy warta Co to jest pododdział wojskowy (lub jedna osoba), pełniący służbę jako straż lub na ważnym posterunku; 2. pełnienie takiej służby: stać na warcie
 • Co znaczy warunek Co to jest fakt, czynnik, od którego zależą inne okoliczności, fakty, czynniki: warunek konieczny i wystarczający; 2. zastrzeżenie, od którego
 • Co znaczy wata Co to jest masa włókien, pozyskiwana z bawełny, używana do celów technicznych, krawieckich oraz jako materiał opatrunkowy: wata bawełniana; wata
 • Co znaczy wataha Co to jest rabusiów, zgraja; 2. łow. stado wilków lub dzików; 3. pot. grupa młodych ludzi zachowujących się chuligańsko: po osiedlu chodzą watahy
 • Co znaczy watażka Co to jest m) 1. daw. przywódca Kozaków ukraińskich; 2. pot. samowolny przywódca jakiejś grupy
 • Co znaczy watergate Co to jest demokratycznej w Waszyngtonie> afera Watergate: a) afera polityczna spowodowana w 1972 r. założeniem podsłuchu w siedzibie partii
 • Co znaczy waterproof Co to jest 2. skóra nieprzemakalna używana na wierzchy ciężkiego obuwia roboczego lub sportowego; 3. przest. a) tkanina nieprzemakalna, b) płaszcz
 • Co znaczy waza Co to jest ozdobne naczynie kryształowe, ceramiczne, kamienne lub metalowe, o różnym przeznaczeniu; 2. duże naczynie ceramiczne, zwykle z pokrywką i
 • Co znaczy wazelina Co to jest Wasser woda + gr. élaion olej> tłuszcz mineralny, mazista substancja używana w farmacji, kosmetyce lub jako smar
 • Co znaczy wedeta Co to jest ż) przest. gwiazda filmowa
 • Co znaczy wedy Co to jest najstarszych tekstów indyjskich napisanych w języku wedyjskim (staroindyjskim), zawierających opis wierzeń religijnych, obrzędów i
 • Co znaczy wedyzm Co to jest m) rel. religia Ariów, której zasady zawarte są w Wedach; z czasem przekształciła się w Indiach w braminizm
 • Co znaczy weekend Co to jest m) okres od piątkowego popołudnia do poniedziałku rano, wolny od pracy, przeznaczony na wypoczynek: wyjeżdżać na weekend
 • Co znaczy weekendowy Co to jest przym.) odbywający się, trwający w czasie weekendu: wypoczynek weekendowy
 • Co znaczy wegetacja Co to jest życie rośliny; okres intensywnego przebiegu procesów życiowych rośliny ? wegetacyjny; 2. życie sprowadzone tylko do procesów
 • Co znaczy wegetacyjny Co to jest przym.) biol. okres wegetacyjny część roku, w czasie której u roślin zachodzą intensywne procesy życiowe
 • Co znaczy wegetarianin Co to jest vegetarian, od ang. vegetal, z fr. végétal roślinny> człowiek żywiący się pokarmami roślinnymi i nabiałem, niejedzący mięsa
 • Co znaczy wegetarianizm Co to jest mięsa i produktów zwierzęcych, odżywianie się tylko potrawami roślinnymi lub roślinnonabiałowymi, np. mlekiem, masłem lub jajkami: przejść
 • Co znaczy wegetatywny Co to jest végétatif, od végéter> biol. związany z wszelkimi niepłciowymi funkcjami życiowymi organizmów, głównie roślinnych; rozmnażanie wegetatywne
 • Co znaczy wegetować Co to jest wzrastać (o roślinach), od łac. vegetus pełny sił> 1. żyć z dnia na dzień, bez widoków na przyszłość, w złych warunkach; 2. o roślinach
 • Co znaczy wehikuł Co to jest m) pojazd, nietypowy środek lokomocji, zwłaszcza stary i zabytkowy: skąd masz taki wehikuł?, wehikuł czasu
 • Co znaczy wek Co to jest płaską szklaną pokrywką, zamykany hermetycznie, służący do przechowywania przetworów kuchennych: włożyć konfitury do weków ? wekować
 • Co znaczy wekować Co to jest spoż. a) konserwować produkty żywnościowe: wekować jarzyny, b) gotować przetwory w zamkniętych wekach, zanurzonych w kotle z wodą
 • Co znaczy wulgaryzator Co to jest n) ten, kto wulgaryzuje, spłyca, upraszcza, np. jakieś zagadnienie, system naukowy, teorię
 • Co znaczy weksel Co to jest zobowiązanie do zapłacenia określonej sumy w wyznaczonym czasie, sporządzone na specjalnym blankiecie: wystawić weksel, podpisać weksel na
 • Co znaczy wekslować Co to jest rozmowy na wygodniejszy dla siebie: wekslować rozmowę na inne tory ? zwekslować; kierować pociąg lub jego część na właściwy tor przez
 • Co znaczy welin Co to jest m) 1. daw. cielęca skóra służąca do pisania na niej; 2. bardzo biały papier wysokiej jakości ? welinowy
 • Co znaczy welinowy Co to jest luksusowy papier drukowy, gładki, cienki, bez prążków, znaków wodnych itp., wytwarzany z masy papierniczej zawierającej znaczny procent
 • Co znaczy welodrom Co to jest m) owalny tor do jazdy rowerem podczas wyścigów kolarskich
 • Co znaczy wodewilista Co to jest m) 1. aktor grający w wodewilach; 2. autor wodewilów
 • Co znaczy welon Co to jest kawałek cienkiej, przezroczystej tkaniny, upinany na głowie lub przypinany do kapelusza, często kryjący twarz, stanowiący część stroju
 • Co znaczy weltschmerz Co to jest uczucie nieokreślonej przykrości, depresja, smutek wynikające z myśli o niedoskonałości świata; chandra, splin
 • Co znaczy welur Co to jest z wł. velloso kosmaty, łac. villosus> miękka tkanina z krótkim włosem na wierzchu ? welurowy: żakiet welurowy
 • Co znaczy wertykalizm Co to jest m) <łac. verticalis pionowy> szt. zasada kompozycyjna dzieła sztuki, polegająca na podkreśleniu pionowych elementów budowli
 • Co znaczy welwet Co to jest velouette, od velute, z wł. velluto; w końcu od łac. vellus, villus sierść> gładka lub prążkowana tkanina bawełniana, podobna do aksamitu
 • Co znaczy wena Co to jest ż) natchnienie, łatwość tworzenia: mieć wenę, przyszła wena
 • Co znaczy wendeta Co to jest ż) krwawa zemsta rodowa, dokonywana przez człon ków rodu, rodziny za zabójstwo krewnego, szczególnie na Korsyce i Sycylii
 • Co znaczy wenerologia Co to jest logia> dział medycyny, zajmujący się wykrywaniem i leczeniem chorób przenoszonych drogą płciową ? wenerolog, weneryczny
 • Co znaczy weneryczny Co to jest przym.) choroby weneryczne choroby zakaźne przenoszone drogą płciową
 • Co znaczy wentyl Co to jest przewiewanie> 1. techn. zawór regulujący przepływ gazu, cieczy pod ciśnieniem ? wentylacja; 2. przen. czynnik, który reguluje napięcie
 • Co znaczy wentylacja Co to jest ventilatio> urządzenie do zamykania otworów lub wylotów, do regulowania przepływu cieczy lub powietrza za pomocą ruchomego elementu
 • Co znaczy wentylować Co to jest oczyszczać, odświeżać, ochładzać powietrze w pomieszczeniach
 • Co znaczy wenus Co to jest utożsamiana z grecką Afrodytą; Wenera; 2. astr. druga według oddalenia od Słońca planeta Układu Słonecznego
 • Co znaczy weranda Co to jest ż) część domu dobudowana, nakryta daszkiem, zwykle przeszklona: siedzieć na werandzie ? werandować
 • Co znaczy werbalizacja Co to jest ż) wyrażenie czegoś za pomocą słów
 • Co znaczy werbalizm Co to jest m) pustosłowie, czcze rozprawianie ? werbalistyczny, werbalizować
 • Co znaczy werbalizować Co to jest co wyrażać coś słowami ? werbalistyczny, werbalizacja, werbalizm, werbalny
 • Co znaczy werbalny Co to jest przym.) 1. słowny; 2. jęz. odnoszący się do czasownika, pochodzący od czasownika; czasownikowy
 • Co znaczy werbel Co to jest wojsku, orkiestrze symfonicz nej, jazzowej: bić w werbel; 2. dźwięk tego instrumentu, uzyskany przez szybkie uderzanie w niego dwiema
 • Co znaczy werbena Co to jest poświęcone gałązki, rózgi, używane w obrzędach religijnych> bot. Verbena, roślina z rodziny werbenowatych (Verbenaceae), bylina lub
 • Co znaczy werbigeracja Co to jest ż) <łac. verbigerare gawędzić, paplać> psych. chorobliwe, nieustanne powtarzanie bezsensownych słów albo zdań
 • Co znaczy werbować Co to jest namawiać kogoś do wzięcia udziału w jakimś przedsięwzięciu; zjednywać sobie zwolenników, kaptować kogoś; 2. daw. zaciągać do wojska
 • Co znaczy werbunek Co to jest zwolenników, namawianie kogoś do wzięcia udziału w czymś, do przystąpienia do czegoś; 2. daw. zaciąg do wojska, służby na morzu
 • Co znaczy werdykt Co to jest prawdziwie powiedziane> 1. wyrok, decyzja, postanowienie sędziów, jurorów: zapadł werdykt, wydać werdykt, niesprawiedliwy werdykt; 2. pot
 • Co znaczy weredyk Co to jest prawdomówny> osoba mówiąca prawdę „bez owijania w bawełnę”, prosto w oczy, bez zważania na to, że może ona być przykra ? weredyzm
 • Co znaczy weredyzm Co to jest m) prawdomówność, mówienie prawdy bez względu na konsekwencje
 • Co znaczy wermut Co to jest m) wino ziołowe, słodkie lub wytrawne: pić wytrawny wermut
 • Co znaczy wernisaż Co to jest m) przyjęcie inaugurujące wystawę malarstwa, rzeźby: iść na wernisaż
 • Co znaczy weronal Co to jest Vérona Werona, miasto w płn. Włoszech> farm. związek organiczny z grupy barbituranów, o gorzkawym smaku, sto sowany jako środek nasenny i
 • Co znaczy wers Co to jest linijka tekstu; 2. lit. odcinek metryczny tekstu wiersza ? wersologia, wersyfikacja, wersaliki, werset
 • Co znaczy wersal Co to jest pod Paryżem, dawna rezydencja królów> dobre maniery, eleganckie, wytworne zachowanie ? wersalski, wersalka
 • Co znaczy wersaliki Co to jest m; lm) poligr. czcionki wielkich liter alfabetu
 • Co znaczy wersalka Co to jest wersalski(przym.) 1. dotyczący Wersalu; 2. znajdujący się, odbywający się w Wersalu; polit. traktat wersalski traktat pokojowy zawarty po
 • Co znaczy werset Co to jest m) odcinek tekstu wyodrębniony graficznie, będący samoistną całostką myślową: wersety biblijne
 • Co znaczy wersyfikacja Co to jest versificatio> 1. lit. budowa formy wierszowej; 2. nauka o kompozycji utworu poetyckiego, budowie wersów, układzie rymów, rytmów itp.; 3
 • Co znaczy wertepy Co to jest m; lm) wyboista droga, bezdroże, manowce, droga trudna do przebycia
 • Co znaczy werter Co to jest Goethego Cierpienia młodego Wertera> ofiara nieszczęśliwej, romantycznej miłości, sentymentalny, młodzieńczy bohater romantyczny
 • Co znaczy werteryzm Co to jest melancholii postawa jednostki, szukającej w marzeniach ucieczki od rzeczywistości, uważającej się za samotną i niezrozumianą
 • Co znaczy wertować Co to jest obracam> przewracać kartki w książce w celu pobieżnego i szybkie go zapoznania się z jej treścią, kartkować książkę ? przewertować
 • Co znaczy wiking Co to jest m) 1. rozbójnik skandynawski; 2. pot. potomek wikingów: Skandynaw
 • Co znaczy wertykalny Co to jest przym.) pionowy, tworzący z płaszczyzną kąt prosty: żaluzje wertykalne ? wertykalizm, wertykał
 • Co znaczy werwa Co to jest ż) zapał, ożywienie, entuzjazm, wigor: robić coś z werwą
 • Co znaczy weryfikacja Co to jest skąd fr. vérifier weryfikować> sprawdzenie, potwierdzenie prawdziwości czego ? weryfikator, weryfikować, zweryfikować
 • Co znaczy weryfikować Co to jest <łac. verifico> 1. badać, sprawdzać autentyczność czegoś, potwierdzać prawdziwość; 2. sprawdzać czyjeś kwalifikacje
 • Co znaczy weryzm Co to jest prawda, z łac. verus; verum> 1. w sztuce: realizm, przedstawienie tego, co prawdziwe; 2. włoska nazwa naturalizmu
 • Co znaczy westa Co to jest ż) <łac. Vesta> mit. rzym. bogini ognia i ogniska domowego, utożsamiana z grecką Hestią
 • Co znaczy westalka Co to jest Vestalis; od Vesta, im. bogini rzym.> w staroż. Rzymie kapłanka strzegąca świętego ognia w świątyni Westy
 • Co znaczy western Co to jest przygodowy z akcją toczącą się na zachodzie Stanów Zjednoczonych w czasach zdobywania Dzikiego Zachodu; 2. gatunek filmowy reprezentowany
 • Co znaczy wet Co to jest sędziego po zakończeniu procesu> daw. a) odpłacenie, odwzajemnienie, dziś w zwrocie: wet. za wet., b) wety (lm) deser, legumina
 • Co znaczy weteran Co to jest vetus stary> 1. stary, doświadczony żołnierz, uczestniczący w dawnej wojnie, powstaniu: weteran powstania śląskiego; 2. osoba, która
 • Co znaczy weterynaria Co to jest ż) nauka o stanie zdrowia zwierząt, leczenie zwierząt ? weterynaryjny, weterynarz
 • Co znaczy weto Co to jest n) <łac. veto nie pozwalam> sprzeciw, protest: stawiać weto, zgłosić weto do czego, wobec czego ? wetować co, zawetować
 • Co znaczy wezyr Co to jest m) odpowiednik ministra w niektórych krajach muzułmańskich ? wezyrat
 • Co znaczy whisky Co to jest życia> mocna wódka wytrawna, produkowana z surowego spirytusu zbożowego, uzyskująca specyficzny smak i zapach w wyniku jej uszlachetnienia
 • Co znaczy wiadukt Co to jest duco prowadzę, wg aqueduct akwedukt> rodzaj mostu zbudowanego nad jakąś przeszkodą terenową, np. nad wąwozem, drogą, ale nie nad wodą
 • Co znaczy wiata Co to jest miejsce, gw. miejsce pod dachem (zwł. przy domu)> daszek, osłona na przystankach środków komunikacji miejskiej
 • Co znaczy wiatyk Co to jest m) komunia udzielana w Kościele kat. osobie ciężko chorej, w agonii
 • Co znaczy wibracja Co to jest ż) drganie o dużej częstotliwości: wpaść w wibrację ? wibracyjny, wibrator, wibrować
 • Co znaczy wibrator Co to jest wibrować> 1. urządzenie, które wytwarza drgania mechaniczne, używane np. w budownictwie i do masażu; 2. muz. część instrumentu muzycznego
 • Co znaczy wibro Co to jest złożonych, wskazujący na ich związek znaczeniowy z drganiem, ruchem drgającym, wstrząsem, falowaniem: wibrafon
 • Co znaczy wibrować Co to jest łac. vibror trzęsę się, vibro trzęsę, potrząsam> 1. drgać; 2. wprawiać coś w wibrację ? wibro, wibrator
 • Co znaczy wibryssy Co to jest włosy, które wyrastają w przedsionku nosa i chronią jamę nosową przed dostaniem się ciał obcych, b) u zwierząt: długie, sztywne włosy
 • Co znaczy wic Co to jest m) żart., dowcip
 • Co znaczy wice Co to jest z powodu, in vicem zamiast> pierwszy człon wyrazów złożonych, mający znaczenie: zastępca, osoba zajmująca drugie miejsce, np. w zawodach
 • Co znaczy wicedyrektor Co to jest m) zastępca dyrektora
 • Co znaczy wiceminister Co to jest m) zastępca ministra; podsekretarz stanu
 • Co znaczy wideo Co to jest pierwszy człon wyrazów złożonych, wskazujący na ich związek znaczeniowy z wizją, obrazem: wideofon, wideokaseta, wideoklip
 • Co znaczy wisznu Co to jest najważniejszych bogów hinduizmu, czczony przed innymi przez wisznuistów jako sprawca i konserwator niezmiennego ładu w świecie
 • Co znaczy wideo Co to jest telewizja, telewizyjny, najpierw skr. video(tape) taśma magnetyczna do zapisu obrazu telewizyjnego, videood łac. videre widzieć, -o-wg
 • Co znaczy wideofilm Co to jest m) film zarejestrowany na kasecie wideo
 • Co znaczy wideokaseta Co to jest ż) kaseta służąca do rejestrowania na taśmie magnetycznej obrazu i dźwięku
 • Co znaczy wideoteka Co to jest ż) zbiór wideokaset z nagraniami
 • Co znaczy wojaż Co to jest zwłaszcza dłuższa, zagraniczna, egzotyczna: wybierać się w wojaże, zagraniczne wojaże, odbywać wojaże> wojażować
 • Co znaczy wojażer Co to jest m) podróżnik, turysta
 • Co znaczy wigilia,wilia Co to jest kościele) przed dniem świątecznym, łac. vigilia stróżowanie, od vigil stróż> dzień poprzedzający jakiś dzień, święto: było to w wigilię
 • Co znaczy wigor Co to jest m) energia, żywotność, siła witalna: robić coś z wigorem
 • Co znaczy wigwam Co to jest m) szałas Indian Ameryki Płn. z drągów pokrytych matami, skórami itp
 • Co znaczy wikariusz Co to jest m) <łac. vicarius zastępca> wikary, w Kościele kat. ksiądz pomagający proboszczowi: wikariusz apostolski, generalny, kapitulny ? wikariat
 • Co znaczy wiktoriański Co to jest > odnoszący się do okresu panowania angielskiej królowej Wiktorii (1837–1901): epoka wiktoriańska, zwyczaje wiktoriańskie, styl
 • Co znaczy wiktuały Co to jest m; lm) <łac. victualis dotyczący pokarmów> żywność, prowiant, artykuły spożywcze: lodówka pełna wiktuałów
 • Co znaczy willa Co to jest dom mieszkalny, wolno stojący, zwykle jednorodzinny, w ogrodzie lub parku; 2. daw. dom letni za miastem, letnia rezydencja
 • Co znaczy winda Co to jest napędzie elektrycznym, służące do przenoszenia ludzi lub rzeczy na poszczególne piętra budynków, dźwig osobowy: winda towarowa ? windziarz
 • Co znaczy windować Co to jest 1. pot. wnosić na górę, podnosić do góry z trudem coś ciężkiego; 2. przen. windować ceny: podnosić ceny
 • Co znaczy windsurfing Co to jest wodny, polegający na pływaniu na drewnianej lub plastykowej desce z małym żaglem: uprawiać windsurfing ? windsurfingowy
 • Co znaczy windykacja Co to jest ż) <łac. vindicatio> praw. dochodzenie swoich praw do rzeczy lub zapłaty w sposób określony w przepisach ustawodawczych
 • Co znaczy winegret Co to jest sos z oliwy i octu, posolony i popieprzony, ewentualnie z dodatkiem musztardy, służący do doprawiania sałaty lub surówki
 • Co znaczy winieta Co to jest w kształcie gałązki winorośli z liśćmi, od vigne winorośl, z łac. vinea> ozdoba graficzna, niekiedy z ramką, na karcie tytułowej książki
 • Co znaczy winkiel Co to jest m) 1. kątownik stolarski, ekierka; 2. pot. narożnik
 • Co znaczy winszować Co to jest komu gratulacje z okazji ważnego dla tej osoby wydarzenia: winszuję ci awansu ? powinszować, powinszowania
 • Co znaczy wiolencja Co to jest ż) <łac. violentia gwałtowność, porywczość> daw. nadużycie siły; gwałt, przemoc, bezprawie
 • Co znaczy wiolinista Co to jest m) osoba grająca na skrzypcach, skrzypek ? wiolinistyka
 • Co znaczy wiraż Co to jest m) zakręt drogi w kształcie łuku: ostry, łagodny wiraż, na wirażu
 • Co znaczy wiremia Co to jest towarzyszące często różnym chorobom zakaźnym pochodzenia wirusowego, zwłaszcza w końcowej fazie wylęgania
 • Co znaczy wirtualny Co to jest przym.) mogący zaistnieć, teoretycznie możliwy, potencjalny: rzeczywistość wirtualna
 • Co znaczy wirtuoz Co to jest muzyk wykonujący utwory muzyczne po mistrzowsku, utalentowany śpiewak, solista; 2. pot. osoba wykonująca coś doskonale, lepiej niż inni
 • Co znaczy wirus Co to jest pasożytniczy, mniejszy od bakterii, rozmnażający się tylko w żywych komórkach innych organizmów, wywołujący choroby u ludzi, zwierząt
 • Co znaczy wirusowy Co to jest wirusy; med. choroby wirusowe choroby powstające wskutek zaburzeń czynności i uszkodzenia struktury różnych tkanek żywego organizmu w
 • Co znaczy wirydarz Co to jest viridis zielony> wewnętrzny dziedziniec w zabudowaniach klasztornych o formie czworoboku, zwykle z małym, ozdobnym ogródkiem, otoczony
 • Co znaczy wirylizm Co to jest m) <łac. virilis męski> biol. występowanie u kobiet niektórych fizycznych cech męskich (np. zarostu), spowodowane zaburzeniami hormonalnymi
 • Co znaczy wiscerotonik Co to jest m) <łac. viscera wnętrzności + gr. tónos naprężenie> psych. typ człowieka towarzyskiego, wygodnego
 • Co znaczy wiskoza Co to jest lepki> 1. chem. techn. włókno wyprodukowane z regenerowanej celulozy; 2. fiz. lepkość danego ciała; tarcie wewnętrzne
 • Co znaczy wiskozja Co to jest trudność oderwania myśli od tematu raz poruszonego, b) usposobienie charakteryzujące się spokojem, małą nerwowością, opóźnioną reakcją
 • Co znaczy wulgaryzm Co to jest m) wyraz lub wyrażenie wulgarne, ordynarne
 • Co znaczy witalizm Co to jest łac. vitalis> 1. koncepcja filozo ficzna i biologiczna, trwająca od średniowiecza do XX w., przyjmująca istnienie w organizmach
 • Co znaczy witalny Co to jest dotyczący życia i jego procesów, pełen sił żywotnych: siły witalne, to dla mnie sprawa witalna ? witalizm, witalność
 • Co znaczy witaminizacja Co to jest ż) dodanie do produktów spożywczych, pasz, kosmetyków, witamin i preparatów naturalnych
 • Co znaczy witaminy Co to jest Vitamine lm, termin utworzony w 1913 r. przez K. Funka, 1884–1967, vitod łac. vita życie + amine aminy> substancje organiczne bez wartości
 • Co znaczy witerunek Co to jest substancja, która neutralizuje zapach właściwy człowiekowi, używana do smarowania zastawionych sideł, pułapek itp.; odwiatr
 • Co znaczy witeź Co to jest Kraszewski) ros. witiaz’ rycerz, ślady odpowiednika wiciądz tylko w derywatach> hist. dzielny rycerz, bohaterski wojownik ? świtezianka
 • Co znaczy witraż Co to jest wstawić szyby> płyta składająca się z kawałków barwnego szkła, połączonych ołowiem w formy dekoracyjne, w kompozycję przedstawiającą coś
 • Co znaczy witrochromia Co to jest ż) szt. sztuka barwienia i malowania szkła
 • Co znaczy witryna Co to jest okienna, z łac. vitrum szkło> 1. wystawa sklepowa, okno wystawowe: witryna księgarni, w witrynie są wystawione bestsellery; 2. oszklona
 • Co znaczy wiwat Co to jest ”, okrzyk radości, entuzjazmu, uznania: wiwaty na cześć zwycięzcy, huczne wiwaty, krzyczeć, strzelać na wiwat ? wiwatować: wiwatować na
 • Co znaczy wiwisekcja Co to jest sectio cięcie żywego> operacja na żywych zwierzętach, przeprowadzona w celach doświadczalnych: dokonać wiwisekcji na czym, przeprowadzić
 • Co znaczy wiza Co to jest kancelaryjnej (carta) visa dokument widziany, sprawdzony> formuła lub pieczątka w paszporcie, uprawniająca do wjazdu na teren jakiegoś
 • Co znaczy wizażysta Co to jest m) specjalista od wykonywania kunsztownego, precyzyjnego makijażu, dopasowujący makijaż do typu urody ? wizażystka
 • Co znaczy wizerunek Co to jest m) portret, podobizna, obraz: wizerunki ludzi, zwierząt, świętych, wizerunek publiczny polityka
 • Co znaczy wizja Co to jest widzenie, przywidzenie; majak: barwna, chaotyczna, czarowna, fantastyczna, groteskowa, prorocza, apokaliptyczna, senna wizja, wizja ma
 • Co znaczy wizjer Co to jest optycznego, który umożliwia ustalenie właściwego fragmentu obserwowanej przestrzeni, celownik aparatu, np. fotograficznego: wizjer
 • Co znaczy wizjoner Co to jest m) fantasta, marzyciel, człowiek miewający wizje, widzenia, człowiek skłonny do przeżywania wizji ? wizjonerstwo
 • Co znaczy wizjonerstwo Co to jest n) 1. miewanie wizji; 2. przedstawianie własnych wizji w twórczości artystycznej
 • Co znaczy wizować Co to jest opatrywać paszport wizą
 • Co znaczy wizualizacja Co to jest ż) przedstawienie czegoś wizualnie, za pomocą obrazu
 • Co znaczy wizualizm Co to jest kierunek w sztuce, dążący do wywoływania wrażeń wzrokowych, np. wrażenie ruchu powierzchni obrazu, wrażenie migotania, świecenia itp
 • Co znaczy wizualny Co to jest przym.) <łac. visualis> postrzegalny wzrokiem, wzrokowy: pamięć wizualna, reklama wizualna ? wizualizacja, wizualizować co
 • Co znaczy wizyta Co to jest ż) 1. odwiedziny towarzyskie lub oficjalne; 2. przyjęcie lub odwiedzenie pacjenta przez lekarza ? wizytowy
 • Co znaczy wizytacja Co to jest oficjalna wizyta przedstawicieli władz połączona z kontrolą, inspekcja: wizytacje częste, krótkie, nieustanne, dokonać wizytacji, udać się
 • Co znaczy wizytka Co to jest Ordo Visitationis Beatae Mariae Virginis Zakon Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny> członkini zakonu kontemplacyjnego: klasztor wizytek
 • Co znaczy wizytować Co to jest 1. dokonywać wizytacji; 2. przest. a) odbywać wizytę lekarską, b) odwiedzać
 • Co znaczy wizytowy Co to jest przym.) używany podczas wizyt towarzyskich, przeznaczony na wizyty: bilet wizytowy, suknia wizytowa
 • Co znaczy wizytówka Co to jest visite)> kartonik niewielkich rozmiarów z wydrukowanym imieniem i nazwiskiem, adresem, numerem telefonu danej osoby; bilet wizytowy
 • Co znaczy woal Co to jest lekkiego i przezroczystego materiału przeznaczony do zakrywania lub przysłaniania twarzy lub spływający na plecy, noszony dawniej na
 • Co znaczy woalka Co to jest przezroczysty kawałek materiału, najczęściej tiulu, stanowiący przybranie kapelusza damskiego, często przysłaniający twarz
 • Co znaczy wodewil Co to jest charakterze komedii lub farsy z muzyką, piosenkami i partiami baletowymi, ale z przewagą tekstu mówionego nad śpiewanym ? wodewilista
 • Co znaczy wokalista Co to jest głosowy> muz. a) śpiewak, piosenkarz, nauczyciel śpiewu, b) kompozytor utworów wokalnych ? wokalny, wokalistyka, wokaliza
 • Co znaczy wokaliza Co to jest ż) muz. a) ćwiczenia głosu, które wykonuje śpiewak, b) utwór wokalny bez tekstu
 • Co znaczy wokalizm Co to jest m) system samogłosek danego języka ? wokaliczny: system wokaliczny, wokalizować się, wokalizowanie, wokalizowany
 • Co znaczy wokalny Co to jest przym.) dotyczący śpiewu, głosu: zespół wokalny ? wokalista, wokalistka, wokalistyka
 • Co znaczy wokanda Co to jest sądowe) do wywołania> spis spraw sądowych, ułożony według kolejności ich rozpatrywania w danym dniu: sprawa wchodzi dziś na wokandę
 • Co znaczy wolapik Co to jest przekształceniem ang. world świat + speak mówić> 1. sztuczny język międzynarodowy, składający się z elementów łaciny, języka angielskiego
 • Co znaczy wolej Co to jest m) odbicie w tenisie piłki będącej w locie, zanim dotknie kortu, piłka odbita w taki sposób: odbić piłkę z woleja
 • Co znaczy wolicjonalny Co to jest przym.) <łac. volitio chęć, wola> psych. zależny od woli ? woluntarny, wolitywny
 • Co znaczy woliera Co to jest ż) w ogrodzie zoologicznym duże pomieszczenia osłonięte siatką, przeznaczone dla ptaków
 • Co znaczy wolontariat Co to jest m) forma bezpłatnego stażu lekarza zdobywającego specjalizację w innym szpitalu
 • Co znaczy wolontariusz Co to jest m) osoba odbywająca bezpłatną praktykę w celu zapoznania się z zawodem> wolontariat
 • Co znaczy wolta Co to jest zręczny obrót ciała w czasie walki; 2. duże koło zataczane podczas jazdy konnej: ćwi czyć wolty; 3. pot. radykalny zwrot w sposobie
 • Co znaczy wolterianin Co to jest pseudonim literacki F.M. Aroueta (1694–1778), fr. pisarza i myśliciela doby oświecenia> wolnomyśliciel ? wolterianizm, wolterowski
 • Co znaczy wolterianizm Co to jest Voltaire’a, prezentująca filozoficzny sceptycyzm połączony z afirmacją rozumu, postulująca walkę z obskurantyzmem, krytykę światopoglądu
 • Co znaczy wolterowski Co to jest przym.) przest fotel wolterowski fotel o niskim siedzeniu i wysokim oparciu
 • Co znaczy woltyżer Co to jest popisujący się zręczną jazdą na koniu; 2. hist. żołnierz lekkiej piechoty kompanii wyborowych, przeznaczonych głównie do walki w szyku
 • Co znaczy woltyżerka Co to jest cyrku ? woltyżer; 2. forma żeńska od woltyżer (m) <łac. volumen> 1. oprawny tom, jednostka introligatorska, biblioteczna; wolumen; 2. daw
 • Co znaczy wolumin Co to jest zapisany zwój papirusu lub pergaminu
 • Co znaczy woluntaryzm Co to jest voluntas wola> 1. podejmowanie decyzji opierane tylko na własnym zdaniu; 2. filoz. wola ludzka jest głównym czynnikiem kształtującym
 • Co znaczy workaholic Co to jest m) człowiek „chory na pracowanie”, który czuje potrzebę nieustannego pracowania, pracoholik
 • Co znaczy wotum Co to jest życzenie> 1. symboliczny przedmiot wieszany na ołtarzu, obrazie lub posągu religijnym jako wyraz podziękowania za coś lub błagania o coś; 2
 • Co znaczy wotywa Co to jest votiva; od łac. votum> rel. a) msza odprawiana w specjalnej intencji, niezależnie od oficjalnego kalendarza, b) poranna msza śpiewana i
 • Co znaczy wrak Co to jest wodny lub jego szczątki; 2. pojazd nienadający się do użytku; 3. człowiek schorowany, niedołężny lub wyczerpany psychicznie
 • Co znaczy wraży Co to jest przym.) wrogi, nieprzyjacielski: wraża kula
 • Co znaczy wredny Co to jest przym.) pot. fałszywy, obłudny, zły: wredny typ, wredny uśmiech
 • Co znaczy wudu Co to jest Luizjany> rodzaj magii pochodzenia afrykańskiego, opartej na kulcie przodków, praktykowanej do dziś przez Murzynów na Haiti i w USA
 • Co znaczy wulgarny Co to jest pospolity, właściwy pospólstwu, ludowy, od vulgus pospólstwo, lud> ordynarny, prostacki, grubiański, pospolity: wulgarny wygląd, wulgarny
 • Co znaczy wulgaryzacja Co to jest ż) zniekształcanie, spłycanie teorii, poglądów, utworu, upraszczanie: wulgaryzacja problemu
 • Co znaczy wulgaryzować Co to jest 1. czynić coś wulgarnym, ordynarnym; 2. zniekształcać zagadnienie, teorię itp. przez zbytnie upraszczanie, spłycanie
 • Co znaczy wulgata Co to jest rozpowszechniony> łac. tłumaczenie Biblii, dokonane w IV w. przez św. Hieronima, uznane przez Kościół katolicki za tekst oficjalny i
 • Co znaczy wulkan Co to jest vulcano, z łac. Vulcanus, im. rzymskiego boga ognia> stożkowa góra z otworem (kraterem) na szczycie, którym z głębi ziemi wydostaje się
 • Co znaczy wulkaniczny Co to jest popiół wulkaniczny bardzo drobne okruchy lawy i skał wulkanicznych wyrzucone na powierzchnię ziemi w czasie wybuchu wulkanu; skała
 • Co znaczy wulkanizacja Co to jest uszkodzonych, zwykle dziurawych wyrobów gumowych z użyciem wysokiej temperatury: wulkanizacja dętek, opon samochodowych ? wulkanizować co
 • Co znaczy wulkanologia Co to jest nauka zajmująca się przy czynami powstawania wulkanów, badająca budowę, kształt i rozmieszczenie ich na kuli ziemskiej oraz skład
 • Co znaczy wunderkind Co to jest m) „cudowne dziecko”, dziecko o wybitnych zdolnościach
 • Co znaczy wykwalifikowany Co to jest jakimś zawodzie, przygotowana do wykonywania jakiejś pracy: wykwalifikowany robotnik ? wykwalifikować kogo, wykwalifikować się w czym, w
 • Co znaczy wyrafinowany Co to jest subtelnością, wyszukaniem, wymyślnością: wyrafinowany artysta, smak, gust, wyrafinowana elegancja; 2. cechujący się złośliwą wymyślnością
 • Co znaczy wytrych Co to jest 1. zakrzywiony drut, zastępujący różne klucze do otwierania zamków, używany w sytuacjach, gdy brak potrzebnego klucza, np. przez złodzieja
 • Co znaczy wachlarz Co to jest rozkładany półkoliście, ozdobny, służący do chłodzenia się: wachlarz papierowy, z kości słoniowej; 2. duży zakres, duża skala czegoś; 3

Słownik wyrazów obcych, pisownia i znaczenie

Definicja - Co to znaczy? Co to jest? Przykłady wyrazów tłumaczonych.

Definicja Wachlarz, Wytrych, Wyrafinowany, Wykwalifikowany, Wunderkind, Wulkanologia, Wulkanizacja, Wulkaniczny, Wulkan, Wulgata, Wulgaryzować, Wulgaryzacja, Wulgarny słownik.

Co to jest Wachlarz, Wytrych, Wyrafinowany, Wykwalifikowany znaczenie.