Demi-monde co znaczy dentysta krzyżówka decymetr co to jest demistyfikacja słownik dotacja czym.
deus machina decybel co to jest

Definicje słów, słownik wyrazów na D

 • Co znaczy Machina Ex Deus Porównanie rozwiązanie akcji w tragedii antycznej, spowodowane nagłym i niespodziewanym pojawieniem się bóstwa; 2. nieoczekiwany wybawiciel; 3. zbyt co znaczy
 • Co znaczy Decybel Dlaczego m) jednostka natężenia dźwięku równa 0,1 bela (symbol: dB krzyżówka
 • Co znaczy Deheroizacja Jak lepiej przeciwieństwo heroizacji, pozbawianie kogoś lub czegoś cech heroicznych, bohaterskich, pomniejszanie czyichś zasług deheroizować (kogo, co co to jest
 • Co znaczy Dyscyplina Kiedy uczniów, wychowywania ich w karności, st.-łac. discipulina, od discipulus uczeń> karność, posłuszeństwo, obowiązkowość: mieć wewnętrzną słownik
 • Co znaczy Deltoid Od czego zależy kształt> mat. rodzaj rombu, czworokąt utworzony z dwóch równoramiennych trójkątów leżących po przeciwnych stronach wspólnej podstawy czym jest
 • Co znaczy Dobosz Na czym polega m) członek orkiestry wojskowej grający na bębnie co oznacza
 • Co znaczy Despotyczny Różnice formy rządów lub despoty – władcy; absolutystyczny, autokratyczny, tyrański; 2. narzucający wszystkim swoją wolę, nieznoszący sprzeciwu tłumaczenie
 • Co znaczy Deficyt Wady i zalety brakuje> brak, niedobór, niedostateczna ilość czego; brak pieniędzy na pokrycie wydatków: deficytowe towary, przedsiębiorstwa przykłady
 • Co znaczy Deszyfraż Podobieństwa odczytywanie informacji zapisanych szyfrem, stosowane w służbie wywiadowczej, b) grupa osób zajmująca się rozwiązywaniem szyfrów definicja
 • Co znaczy Dadaista Czemu artysta uprawiający twórczość w duchu dadaizmu: malarz dadaista, poeci dadaiści encyklopedia
 • Co znaczy Dekadencja Co gorsze epoki), z czym wiąże się nastrój zniechęcenia i niepokoju, przekonanie, że wszystko zmierza ku końcowi, poczucie upadku wartości jak działa
 • Co znaczy Digitalis Porównaj kwiatach palczastych, od łac. digitalis palczasty, digitus palec> 1. bot. Digitalis, trująca bylina z rodziny trędownikowatych czy jest
 • Co znaczy Destylować Porównanie przeprowadzać destylację, poddawać destylacji: woda destylowana pojęcie
 • Co znaczy Dekalog Dlaczego lógos słowo> 1. rel. Dziesięcioro Przykazań przekazanych przez Boga ludziom za pośrednictwem Mojżesza (tablice Mojżeszowe); 2. przen wyjaśnienie
 • Co znaczy Digitoksyna Jak lepiej się w liściach naparstnicy purpurowej, otrzymywany w postaci białego, krystalicznego proszku o gorzkim smaku, stosowany przy schorzeniach opis
 • Co znaczy Defloracja Kiedy utrata dziewictwa, przerwanie błony dziewiczej podczas pierwszego stosunku seksualnego (czasem chirurgicznie): następuje defloracja informacje
 • Co znaczy Dafnia Od czego zależy ż) <łac. daphnia> zool. rozwielitka, słodkowodny mały skorupiak planktonowy, pokarm rybek akwariowych znaczenie
 • Co znaczy Diatryba Na czym polega rozprawa, dysputa, z gr. diatryba rozrywka, strata czasu> forma wykładu, przemówienia albo utworu literackiego odznaczająca się gwałtownym co znaczy
 • Co znaczy Dancing Różnice zob. dansing krzyżówka
 • Co znaczy Dekodować Wady i zalety przetwarzać tekst zakodowany w tekst pierwotny; odczytywać, odszyfrowywać co to jest
 • Co znaczy Decemwir Podobieństwa m) <łac. decemvirus> jeden z dziesięciu członków decemwiratu; urząd sprawowany słownik
 • Co znaczy Dubia Czemu lm dubia> miejsca w tekście wątpliwe, materiały budzące wątpliwości (np. wyrazy, formy wyrazów, fragmenty tekstów czym jest
 • Co znaczy Dekret Co gorsze decyzja> praw. akt prawny z mocą ustawy, wydawany przez władzę państwową (parlament, prezydenta): wydać dekret, rządzić przy pomocy co oznacza
 • Co znaczy Dubel Porównaj m) 1. kopia, drugi egzemplarz; 2. film. powtórka ujęcia filmowego tłumaczenie
 • Co znaczy Dryfować Porównanie dryf> 1. o statku: być znoszonym przez prądy i wiatr, nie móc utrzymać kursu; 2. przen. utracić obrany kierunek postępowania, zagubić się przykłady
 • Co znaczy Denaturat Dlaczego m) skażony spirytus, alkohol metylowy definicja
 • Co znaczy Dekompresja Jak lepiej ż) spadek ciśnienia (w silniku, w kabinie) dekompresor encyklopedia
 • Co znaczy Się Delektować Kiedy znajdować w czymś szczególną przyjemność, rozkoszować się czymś, napawać się, upajać się czymś: delektował się smakiem ciasta, pięknem jak działa
 • Co znaczy Drastyczny Od czego zależy drásis (pharmákou) siła działania leku> ostry, gwałtownie działający, silny: drastyczne metody; dosadny, surowy: drastyczne słowa czy jest
 • Co znaczy Drogeria Na czym polega drogue lek (lichy)> sklep z kosmetykami, artykułami chemicznymi, sanitarnymi, materiałami opatrunkowymi i lekami dopuszczonymi do sprzedaży pojęcie
 • Co znaczy Dominować Różnice <łac. dominor> panować, górować nad kimś lub nad czymś, przewyższać kogoś, coś wyjaśnienie
 • Co znaczy Dryblas Wady i zalety niem. dial. dreimalsig trzykrotny> nadmiernie wysoki, niezgrabny młody chłopiec lub mężczyzna; drągal opis
 • Co znaczy Dyspozytura Podobieństwa ż) <łac.> ośrodek wydający dyspozycje, polecenia służbowe podległym osobom lub jednostkom organizacyjnym; centrum zarządzania czym informacje
 • Co znaczy Dydaktyczny Czemu przym.) . dotyczący nauczania, dydaktyki; pedagogiczny; 2. pouczający, moralizatorski znaczenie
 • Co znaczy Degenerat Co gorsze m) człowiek zepsuty, nikczemny, pozbawiony zasad i ludzkich uczuć, zwyrodnialec: człowiek zdegenerowany co znaczy
 • Co znaczy Dokumentarny Dokumentalny Porównaj dokumentach, materiałach źródłowych, na faktach wziętych z życia; film dokumentalny, dokumentarny film o zdarzeniach, ludziach i sytuacjach krzyżówka
 • Co znaczy Docent Porównanie m) wykładowca uniwersytecki bez tytułu profesora, zastępca profesora co to jest
 • Co znaczy Dywagacja Dlaczego ż) luźne uwagi, rozważania niezwiązane bezpośrednio z tematem: snuć dywagacje dywagować słownik
 • Co znaczy Defensor Jak lepiej m) <łac.> obrońca: defensor Patriae zaszczytny tytuł obrońców ojczyzny czym jest
 • Co znaczy Dewocjonalia Kiedy tylko lm) <łac.> przedmioty związane z kultem religijnym: medaliki, różańce, dostępne w ogólnej sprzedaży itp.; sklep z tymi artykułami co oznacza
 • Co znaczy Detektyw Od czego zależy m) wywiadowca, pracownik policji lub biura detektywistycznego, zajmuje się wykrywaniem przestępców tłumaczenie
 • Co znaczy Detronizować Na czym polega usuwać panującego z tronu, pozbawiać władzy monarszej przykłady
 • Co znaczy Dekor Różnice m) <łac. decor ozdoba> motyw ozdobny, zwłaszcza na wyrobach ceramicznych (również na meblach, budowlach, dawnej zbroi itp.) dekoracja definicja
 • Co znaczy Dystrykt Wady i zalety district> niewielki okręg administracyjny zarządzany przez jakieś władze; w Polsce podział na dystrykty wprowadziły w czasie okupacji encyklopedia
 • Co znaczy Dusery Podobieństwa m; lm) komplement, czułe słówko: prawić dusery jak działa
 • Co znaczy Jockey Disc Czemu m) człowiek prowadzący dyskotekę, konferansjer dyskotekowy czy jest
 • Co znaczy Drażetka Co gorsze rodzaj cukierka> 1. drobny, okrągły cukierek powleczony twardą i słodką powłoką; 2. tabletka pokryta warstwą słodkiej masy w celu pojęcie
 • Co znaczy Delirium Porównaj krótkotrwałego zaburzenia świadomości, halucynacje pod wpływem alkoholu, narkotyków: mieć delirium, stany deliryczne; med. delirium tremens wyjaśnienie
 • Co znaczy Dez Porównanie wyrazu wprowadzająca znaczenie przeciwne do treści podstawowej, np. dezaprobata: aprobata, dezinformacja: informacja opis
 • Co znaczy Desygnować Dlaczego kogo na co) <łac. designo wyznaczam> wyznaczyć; mianować na stanowisko: być desygnowanym desygnat informacje
 • Co znaczy Demolować Jak lepiej niszczyć, rozbijać co w napadzie złości zdemolować, zdemolowany – zniszczony, pot. robić, urządzić demolkę znaczenie
 • Co znaczy Definitywny Kiedy <łac. definitivus ostateczny> rozstrzygający: definitywna decyzja, stanowczy: definitywnie stwierdzić coś co znaczy
 • Co znaczy Deponować Od czego zależy czasowe przechowanie pieniądze, dokumenty, kosztowności: oddać w depozyt, zdeponować pieniądze w banku depozyt krzyżówka
 • Co znaczy Novo De Na czym polega <łac.> na nowo, od nowa, jeszcze raz, od początku: Pisz de novo, pisz, powiadam („Zemsta” Aleksander Fredro co to jest
 • Co znaczy Dulcyna Różnice ż) syntetyczny środek słodzący, używany przez chorych na cukrzycę słownik
 • Co znaczy Dynamizować Wady i zalety czynić coś dynamicznym, wprowadzać element ruchu, działania; ożywiać coś, uintensywniać czym jest
 • Co znaczy Dekanat Podobieństwa administracji kościelnej obejmująca kilka parafii i kierowana przez dziekana, także urząd dziekana w Kościele katolickim co oznacza
 • Co znaczy Dekartelizacja Czemu zob. kartelizacja, kartel tłumaczenie
 • Co znaczy Dinozaury Co gorsze wymarłe gady kopalne z okresu mezozoicznego; 2. przen. człowiek długo żyjący lub długo specjalizujący się w jakiejś dziedzinie przykłady
 • Co znaczy Delimitacja Porównaj rozdzielam, limes granica> wytyczenie granicy czegoś, wygraniczenie, rozgraniczenie czegoś (np. wyznaczenie granic państwa – dziś zwykle definicja
 • Co znaczy Dyktować Porównanie czytać komuś tekst, który ktoś ma zapisywać dyktafon, dyktando, podyktować; 2. przen. mówić komu, co powinien robić, rozkazywać dyktat encyklopedia
 • Co znaczy Diametralny Dlaczego przym.) przeciwstawny, krańcowo różny diametralnie jak działa
 • Co znaczy Dulka Jak lepiej ż) ruchome widełki przymocowane do burty łodzi, służące do osadzania wioseł czy jest
 • Co znaczy Dykcjonarz Kiedy m) daw. słownik, leksykon pojęcie
 • Co znaczy Delta Od czego zależy między odnogami Nilu, z gr. délta – nazwa litery ?? – o kształcie trójkąta> 1. przen. coś o kształcie trójkątnym; . geogr. rozwidlone wyjaśnienie
 • Co znaczy Dermo Na czym polega pierwszy człon wyrazów złożonych, wskazujący na ich związek znaczeniowy ze skórą, np. dermograf, dermoplastyka opis
 • Co znaczy Denuncjator Różnice m) <łac. denuntiator> osoba denuncjująca; donosiciel informacje
 • Co znaczy Diagnozować Wady i zalety rozpoznawać chorobę na podstawie odpowiednich badań znaczenie
 • Co znaczy Macabre Danse Podobieństwa taniec szkieletów ludzkich jako symbol równości wszystkich w obliczu śmierci co znaczy
 • Co znaczy Facto De Czemu <łac.> istotnie, rzeczywiście; w rzeczywistości, w praktyce krzyżówka
 • Co znaczy Drumla Co gorsze ż) muz. prymitywny instrument muzyczny w kształcie podkowy z elastyczną sprężynką pośrodku co to jest
 • Co znaczy Dewaluacja Porównaj wg evaluation> 1. ekon. obniżenie wartości czego, deprecjacja: uczciwość nie podlega dewaluacji; coś się zdewaluowało; 2. ekon. obniżenie słownik
 • Co znaczy Derma Porównanie ż) imitacja wyprawionej skóry zwierzęcej: buty z dermy czym jest
 • Co znaczy Deleksykalizacja Dlaczego odwrotny do leksykalizacji; zwykle świadomy zabieg znaczeniowo-stylistyczny, polegający na doraźnym przywróceniu wyrazom lub frazeologizmom co oznacza
 • Co znaczy Drôlerie Jak lepiej scenek figuralnych lub animalistycznych ujętych żartobliwie, fantazyjnie, groteskowo, występujący głównie w średniowiecznym iluminatorstwie tłumaczenie
 • Co znaczy Decyzja Kiedy rozsądzam> postanowienie w jakiejś sprawie, rozstrzygnięcie przez sąd spornych kwestii: podjąć, wydać decyzję w jakiejś sprawie decyzyjny przykłady
 • Co znaczy Demiurg Od czego zależy m) filoz. boski budowniczy świata, przen. twórca, siła sprawcza definicja
 • Co znaczy Dyskrecja Na czym polega rozwaga> umiejętność dochowania sekretu: zachować dyskrecję, być dyskretnym; zachowanie umiaru, nierzucanie się w oczy: dyskretna elegancja encyklopedia
 • Co znaczy Dej Różnice m) hist. oficer w dawnym wojsku tureckim jak działa
 • Co znaczy Diuna Wady i zalety ż) rodzaj piaszczystej wydmy, powstającej przez nawianie piasku na wybrzeżach morskich czy jest
 • Co znaczy Defibrator Podobieństwa fibrylla włókno> techn. maszyna do rozdrabniania drewna, masy celulozowej itp., używana w przemyśle papierniczym, rozwłókniarka pojęcie
 • Co znaczy Discimus Docendo Czemu <łac. – parafraza dzieła Seneki Listy> ucząc innych, sami się uczymy wyjaśnienie
 • Co znaczy Doza Co gorsze ż) dawka, określona ilość czego dozować co, dozownik opis
 • Co znaczy Dżygit Porównaj m) 1. młody wojownik kaukaski; 2. przen. dzielny, wojowniczy młodzieniec informacje
 • Co znaczy Diablotka Porównanie ż) krążek albo pałeczka z kruchego lub francuskiego ciasta, podawane do barszczu i bulionu znaczenie
 • Co znaczy Dublować Dlaczego co) powtórzyć, zrobić to samo po raz drugi zdublować, dublet co znaczy
 • Co znaczy Deklamatoryka Jak lepiej ż) lit. nauka o prawidłach deklamacji; teoria, reguły deklamacji krzyżówka
 • Co znaczy Desinteressement Kiedy ndm) brak zainteresowania: wyrazić swoje desinteressement czym co to jest
 • Co znaczy Diariusz Od czego zależy m) daw. dziennik, pamiętnik pisany codziennie słownik
 • Co znaczy Dossier Na czym polega dotyczące kogoś, także jakiejś sprawy doszlusować a) zająć wolne miejsce w szeregu, b) dołączyć się do kogoś, czegoś czym jest
 • Co znaczy Deklinacja Różnice odmiana wyrazów przez przypadki gramatyczne: deklinacja rzeczowników, zaimków, przymiotników; 2. astr., fiz. odchylenie magnetyczne co oznacza
 • Co znaczy Dingo Wady i zalety n) zool. Canis dingo, dziki, drapieżny pies australijski tłumaczenie
 • Co znaczy Deuteronomium Podobieństwa n) <łac., od gr. deúteros nómos drugie prawo> Księga Powtórzonego Prawa, ostatnia księga biblijnego Pięcioksięgu przykłady
 • Co znaczy Dekompletować Czemu całość> czynić niekompletnym, pozbawiać jakiejś części, tracić jakąś część tego, co stanowiło komplet zdekompletować co, zdekompletowany definicja
 • Co znaczy Diadem Co gorsze gr. diád?ma ~atos przepaska, przewiązka, od dia-dé? przewiązuję> ozdobna przepaska na głowę, rodzaj korony: złoty diadem encyklopedia
 • Co znaczy Defektywny Porównaj defekty> uszkodzony, niekompletny, mający usterki, uszkodzenia; ułomny, upośledzony: psych. dzieci defektywne; jęz. defektywne czasowniki jak działa
 • Co znaczy Derby Porównanie n; lm; ndm) wyścigi konne, uroczysta coroczna impreza sportowa: Wielkie Derby czy jest
 • Co znaczy Deluwium Dlaczego najdrobniejszych cząstek mineralnych, pochodzący z wypłukania glin i lessów, które pokrywają stoki, przez wody opadowe i nagromadzony u pojęcie
 • Co znaczy Dekapitacja Jak lepiej ż) kara śmierci przez ścięcie głowy (także wskutek wypadku, w katastrofie wyjaśnienie
 • Co znaczy Delabializacja Kiedy przeciwieństwo labializacji, zjawisko polegające na tym, że grupy głoskowe -łołu są wymawiane bez ł (zamiast elementu labialnego), np. utka opis
 • Co znaczy Dywersja Od czego zależy niespodziewany atak (z wielu stron jednocześnie); odwrócenie uwagi> . wojsk. forma walki z wrogiem, zorganizowane działania prowadzone na informacje
 • Co znaczy Delfin Na czym polega z macicą)> 1. zool. duże inteligentne zwierzę wodne (z rodziny o tej samej nazwie, z rzędu wielorybów), żyjące stadnie w morzach strefy znaczenie
 • Co znaczy Dokumentować Różnice gromadzić dokumenty, stwierdzać coś na podstawie dokumentów; uzasadniać, udowadniać, potwierdzać co znaczy
 • Co znaczy Displej Wady i zalety m) 1. ekranik do wyświetlania różnego rodzaju informacji; wyświetlacz; 2. inform. monitor ekranowy krzyżówka
 • Co znaczy Dopingować Podobieństwa pobudzać, podniecać , zachęcać do wysiłku, do walki co to jest
 • Co znaczy Dewon Czemu m) czwarty okres ery paleozoicznej, trwający od około 395 do 345 milionów lat temu: okres dewoński słownik
 • Co znaczy Dezorientacja Co gorsze orientacji; mylny, błędny pogląd 2. psych. zaburzenie świadomości, utrata lub zaburzenie orientacji dotyczącej czasu, miejsca, sytuacji lub czym jest
 • Co znaczy Danser Porównaj m) przest. partner w tańcu; tancerz danserka dansing zabawa taneczna w lokalu typu restauracja, hotel co oznacza
 • Co znaczy Dekarz Porównanie m) rzemieślnik, specjalista od krycia dachów dekarstwo, dekarski: roboty dekarskie tłumaczenie
 • Co znaczy Dadaizm Dlaczego sztuce i literaturze doby modernizmu, narodził się we Francji na pocz. XX w., odrzucał dotychczasowe rygory na rzecz artystycznego żartu przykłady
 • Co znaczy Iure De Jak lepiej <łac. na mocy prawa, według prawa> sprawa inaczej oceniana de iure, a inaczej wg publicznej opinii definicja
 • Co znaczy De Kiedy pochodzenia, sygnalizuje zaprzeczenie albo odwrotność tego, co oznacza człon podstawowy (np. demilitaryzacja: militaryzacja encyklopedia
 • Co znaczy Deficytowy Od czego zależy niepokrywający kosztów dochodami, więcej strat niż zysków (przedsiębiorstwo deficytowe); taki, którego produkcja nie pokrywa jak działa
 • Co znaczy Deklaracja Na czym polega ustne lub pisemne), przedstawienie swoich poglądów lub zamierzeń; manifest: składać deklaracje, fałszywe deklaracje deklarować co czy jest
 • Co znaczy Dia Różnice morfem pochodzenia gr.; wprowadza znaczenie dwa, dwu-, podwójnie, dwa razy: diafon, diageneza, diakaustyka pojęcie
 • Co znaczy Destylacja Wady i zalety skraplania par jednej substancji i otrzymywanie innej: alkohol destylowany destylat, destylować co, przedestylować, destylator wyjaśnienie
 • Co znaczy Definicja Podobieństwa objaśnienie pojęcia, terminu; wyjaśnienie znaczenia słowa; 2. wyjaśnienie znaczenia przez podanie wyrazów z nim równoznacznych: definicja opis
 • Co znaczy Dekoracja Czemu łac. decor> ozdabianie, upiększanie; także ozdoba (to, co służy dla upiększenia): przygotować nową dekorację stołu dekorować (co, czym informacje
 • Co znaczy Derywacja Co gorsze wody)> jęz. tworzenie wyrazów pochodnych: derywacja słowotwórcza, wyprowadzanie jednostek lub struktur pochodnych od innych derywat znaczenie
 • Co znaczy Dracena Porównaj żmija> bot. Dracaena, drzewo lub krzew z rodziny liliowatych (Liliaceae), rosnące w podzwrotnikowej strefie Azji i Afryki; niektóre gatunki co znaczy
 • Co znaczy Dystrybucja Porównanie tributio> rozdzielanie środków; rozprowadzanie towarów: wadliwa dystrybucja czego dystrybutor, dystrybuować (co krzyżówka
 • Co znaczy Doża Dlaczego m) daw. władca Wenecji doggaresa co to jest
 • Co znaczy Defibrylator Jak lepiej m) med. techn. aparat wytwarzający prąd elektryczny o wysokim napięciu, służący do defibrylacji słownik
 • Co znaczy Drajw Kiedy pod kątem, stosowane w tenisie, tenisie stołowym, badmintonie, golfie i krykiecie; inform. urządzenie komputera służące do zgrania i czym jest
 • Co znaczy Driver Od czego zależy odczytywania i zapisywania informacji na taśmach i dyskach magnetycznych; . inform. program komputerowy sterujący konkretnym urządzeniem co oznacza
 • Co znaczy Dermatom Na czym polega aparat do ścinania różnych wielkości i grubości płatów naskórka i skóry przeznaczonych do przeszczepiania tłumaczenie
 • Co znaczy Demoniczny Różnice przym.) mający cechy demona; niesamowity, upiorny, szatański: demoniczna energia, siła, demoniczne spojrzenie przykłady
 • Co znaczy Dubeltowy Wady i zalety przym.) podwójny dubeltówka definicja
 • Co znaczy Demencja Podobieństwa med. upośledzenie umysłowe, zmniejszona zdolność rozumienia i oceny jako efekt sklerozy lub innych chorób: demencja starcza, cierpieć na encyklopedia
 • Co znaczy Demonologia Czemu i religioznawstwa zajmujący się badaniem wyobrażeń o demonach: demonologia słowiańska, starożytna, afrykańska; 2. część doktryny jak działa
 • Co znaczy Demoralizacja Co gorsze obyczajny> zepsucie dobrych obyczajów, upadek zasad moralnych; dawanie złego przykładu, zgorszenie: demoralizacja nieletnich, szerzyć czy jest
 • Co znaczy Dantejski Porównaj 1265–1321 poeta wł., autor Boskiej komedii)> fraz. sceny dantejskie straszne, wstrząsające (nawiązanie do scen opisanych przez Dantego w pojęcie
 • Co znaczy Deprawator Porównanie m) <łac. depravator> człowiek deprawujący kogoś; demoralizator, gorszyciel wyjaśnienie
 • Co znaczy Debit Dlaczego prawna dotycząca rozpowszechniania wydawnictw zagranicznych na terenie danego państwa; 2. geol. natężenie wypływu wody (np. ze źródła opis
 • Co znaczy Demakijaż Jak lepiej czynność przeciwna do robienia makijażu, zmywanie, usuwanie makijażu (za pomocą kosmetyków): zrobić staranny demakijaż informacje
 • Co znaczy Dywidenda Kiedy łac. dividendum to, co jest do podziału> udział w zyskach przedsiębiorstwa, spółki, przypadający na poszczególnych akcjonariuszy: wypłacić znaczenie
 • Co znaczy Diabetologia Od czego zależy ż) dział medycyny dotyczący cukrzycy diabetolog, diabetyk co znaczy
 • Co znaczy Dingi Na czym polega gumowa, pneumatyczna kilkuosobowa łódź ratunkowa, wyposażona w butlę z gazem do automatycznego napełniania komór, sprzęt ratunkowy i zapasy krzyżówka
 • Co znaczy Donacja Różnice ż) <łac. donatio darowizna> daw. a) darowizna; b) akt nadania dóbr ziemskich donatariusz, donator co to jest
 • Co znaczy Daltonizm Wady i zalety m) wada wzroku polegająca na nierozróżnianiu kolorów daltonista słownik
 • Co znaczy Draka Podobieństwa ż) pot. awantura, kłótnia, bójka, bijatyka czym jest
 • Co znaczy Dogaressa Czemu ż) małżonka doży weneckiego co oznacza
 • Co znaczy Dysleksja Co gorsze ż) <łac.> med. zaburzenie zdolności czytania: dziecko dyslektyczne dyslektyk tłumaczenie
 • Co znaczy Deszyfracja Porównaj ż) odczytywanie szyfru, rozszyfrowanie, dekodowanie deszyfrator, zdeszyfrować (co przykłady
 • Co znaczy Dy Di Porównanie człon wyrazów złożonych, mający znaczenie: podwójny, dwukrotny, dwoisty, np. dimer, dipol, disacharyd, dychromatyczny definicja
 • Co znaczy Demarkacja Dlaczego rozgraniczenie; oznaczenie granicy (w terenie specjalnymi znakami) na podstawie zawartej umowy: linia demarkacyjna; . med. pojawienie się encyklopedia
 • Co znaczy Delikates Jak lepiej subtelność; łac. delicatus> wykwintny, smaczny (zwykle drogi) artykuł spożywczy: towary delikatesowe; w lm delikatesy to pot. sklep z jak działa
 • Co znaczy Deratyzacja Kiedy szczur> odszczurzanie, tępienie szczurów, myszy, karaluchów: przeprowadzić deratyzację, akcja deratyzacyjna akcja odszczurzania deratyzator czy jest
 • Co znaczy Demografia Od czego zależy graph? piszę> naukowy opis społeczeństwa ze względu na strukturę ludności, dane o przyroście naturalnym, wykształceniu itp.: badania pojęcie
 • Co znaczy Dekantacja Na czym polega ż) chem. sposób klarowania, oddzielanie cieczy od osadu wyjaśnienie
 • Co znaczy Dekompensacja Różnice równoważę> med. zdolności przystosowania się narządu lub układu narządów do zwiększonych obciążeń, objawiające się niewydolnością tych opis
 • Co znaczy Dżungla Wady i zalety las podzwrotnikowy, z hind. dżangal, od sanskr. j?n?gala żyzny, płodny> 1. gęsty, wilgotny las tropikalny; . przen. miejsce groźne informacje
 • Co znaczy Capo Da Podobieństwa muz. określenie wykonawcze, które każe powtórzyć utwór lub fragment znaczenie
 • Co znaczy Darwinista Czemu m) zwolennik teorii Darwina, darwinizmu co znaczy
 • Co znaczy Debel Co gorsze tenisie ziemnym, stołowym i badmintonie: gra dwóch dwójek tej samej płci przeciw sobie deblista; 2. żegl. łódź dwuosobowa na cztery krótkie krzyżówka
 • Co znaczy Dyskredytacja Porównaj ż) skompromitowanie, zdyskwalifikowanie, odebranie zaufania; popadnięcie w niełaskę co to jest
 • Co znaczy Deskrypcja Porównanie napis na czymś: deskrypcja nagrobna; opis czego; 2. log. wyrażenie niebędące imieniem własnym, mające jeden desygnat lub więcej słownik
 • Co znaczy Dintojra Dlaczego ż) zemsta gangu, krwawy odwet jako wyrównanie porachunków w środowisku przestępczym czym jest
 • Co znaczy Dygresja Jak lepiej wypowiedź niezwiązana bezpośrednio z tematem, wtrącenie, uwaga na marginesie: zrobić dygresję, poemat dygresyjny co oznacza
 • Co znaczy Drylować Kiedy co) wyjmować pestki z owoców: drylowane wiśnie wydrylować tłumaczenie
 • Co znaczy Dekada Od czego zależy decada, gr. dekás ~ádos dziesiątka, od déka dziesięć> okres dziesięciu dni lub dziesięciu lat dekadowy, dekadówka przykłady
 • Co znaczy Deklinometr Na czym polega fiz., astr. przyrząd do pomiarów deklinacji magnetycznej, odchyleń magnetycznych definicja
 • Co znaczy Dedykacja Różnice tekst, w którym autor ofiaruje komuś swoje dzieło, darowuje je komuś w dowód sympatii, szacunku: wpisać dedykację dla kogo/komu dedykować encyklopedia
 • Co znaczy Doksologia Wady i zalety ż) rel. a) formuła głosząca chwałę Boga w Trójcy Świętej jedynego, b) hymn religijny jak działa
 • Co znaczy Dziekan Podobieństwa gr. dekanós dziesiętnik, od déka dziesięć> pracownik naukowy kierujący wydziałem wyższych uczelni: dziekan wydziału filologicznego czy jest
 • Co znaczy Dryl Czemu m) 1. surowa metoda szkolenia, stosowana w wojsku pruskim: pruski dryl, dryl wojskowy; 2. pot. surowe wychowanie pojęcie
 • Co znaczy Didaskalia Co gorsze instrukcja> lit. wskazówki odautorskie w utworze dramatycznym przeznaczonym do wykonania na scenie, dotyczą wyglądu miejsca, zachowania wyjaśnienie
 • Co znaczy Dystych Porównaj m) lit. strofa dwuwersowa, zwrotka składająca się z dwóch wersów opis
 • Co znaczy Dompteur Porównanie człowiek tresujący dzikie zwierzęta; pogromca, treser informacje
 • Co znaczy Delegalizacja Dlaczego legali bezprawny> przeciwieństwo legalizacji, uznanie czegoś (jakiejś działalności) za nielegalne, bezprawne; rozwiązanie organizacji znaczenie
 • Co znaczy Desegregacja Jak lepiej ograniczania i zniesienia segregacji rasowej w życiu społecznym, politycznym, ekonomicznym i religijnym, szczególnie w odniesieniu do szkół co znaczy
 • Co znaczy Depenalizacja Kiedy praw. odstąpienie od ukarania, ograniczenie zakresu i złagodzenie kar ustawowych za pewne przestępstwa krzyżówka
 • Co znaczy Dramatyczny Od czego zależy dramatikós sceniczny> 1. dotyczący dramatu, sztuki teatralnej; mający cechy dramatu; sceniczny, teatralny; artysta dramatyczny, artystka co to jest
 • Co znaczy Darsonwalizacja Na czym polega 1851–1940 fr. fizyk i lekarz, twórca metody)> med. leczenie prądami o dużej częstotliwości, stosowane czasem w gabinetach kosmetycznych słownik
 • Co znaczy Démodé Różnice niemodny: coś jest démodé, sukienka démodé czym jest
 • Co znaczy Dysgrafia Wady i zalety ż) med. chorobliwa niezdolność do opanowania sztuki poprawnego pisania wyrazów dysgrafik co oznacza
 • Co znaczy Deprecjacja Podobieństwa obniżać wartość> obniżanie wartości kogo lub czego w czyich oczach: powodować deprecjacje kogo lub czego deprecjonowanie (kogo tłumaczenie
 • Co znaczy Dygnitarz Czemu m) człowiek piastujący wysoki urząd; dostojnik przykłady
 • Co znaczy Daktyloskopia Co gorsze kryminalistyce metoda ustalania tożsamości osoby na podstawie odcisków palców (linii papilarnych): badania daktyloskopowe daktylogram definicja
 • Co znaczy Daktyloteka Porównaj kolekcja pierścieni, także zbiór kamieni szlachetnych lub odlewów gemm i kamei; szkatułka lub gablotka do przechowywania takich zbiorów encyklopedia
 • Co znaczy Dalmatyńczyk Porównanie psów wyhodowanych w Dalmacji – niewielki, o silnej budowie, krótkiej i gładkiej sierści, białej w czarne lub brązowe plamki, ma jak działa
 • Co znaczy Dotować Dlaczego zaopatrywać w środki finansowe, subsydiować, fundować czy jest
 • Co znaczy Dialektyka Jak lepiej sztuka filozoficznego rozróżniania klas bytów, od dialég? rozróżniam> filoz teoria rzeczywistości i sposobów jej poznania poprzez ogląd pojęcie
 • Co znaczy Dysfazja Kiedy ż) med. psych. chwilowe zaburzenie mowy, brak koordynacji słów i trudność ułożenia ich w zdania mimo sprawności odpowiednich mięśni wyjaśnienie
 • Co znaczy Dressing Od czego zależy rodzaj majonezu z przyprawami, używanego do zimnych potraw, głównie sałatek opis
 • Co znaczy Dewotka Na czym polega ż) kobieta manifestacyjnie obnosząca się ze swoją pobożnością; bigotka, nabożnisia, świętoszka informacje
 • Co znaczy Drybling Różnice krążka hokejowego lub piłki za pomocą lekkich pchnięć w różnych kierunkach, tuż przy ziemi drybler, dryblować znaczenie
 • Co znaczy Dulcynea Wady i zalety ż) przestarz. iron. ukochana, dama serca co znaczy
 • Co znaczy Demonstracja Podobieństwa publiczny pokaz czego: demonstracja przebiegu operacji, doświadczenia przyrodniczego, sposobu postępowania; 2. zgromadzenie ludzi krzyżówka
 • Co znaczy Deskwamacja Czemu złuszczanie się naskórka w wyniku naturalnego procesu starzenia się, wzmożone złuszczanie jedynie przy niektórych chorobach zakaźnych lub co to jest
 • Co znaczy Daktyl Co gorsze długości = 1 cm> 1. bot. owoc palmy daktylowej; 2. lit. antyczna stopa metryczna, składająca się z jednej sylaby długiej i dwóch krótkich słownik
 • Co znaczy Dalba Porównaj stalowe lub żelbetowe, wbite w dno morskie blisko brzegu, służące głównie do cumowania statków i barek z dala od nabrzeży czym jest
 • Co znaczy Dyngus Porównanie m) zwyczaj polegający na oblewaniu się wodą w poniedziałek wielkanocny co oznacza
 • Co znaczy Dynamika Dlaczego silny> 1. siła, tempo działania dynamiczny, dynamizm, dynamit; 2. fiz. dział mechaniki zajmujący się ruchem ciał tłumaczenie
 • Co znaczy Dezinformacja Jak lepiej ż) 1. przekazywać fałszywe informacje, myląca informacja; . wprowadzać w błąd, mylne informowanie, dezinformowanie przykłady
 • Co znaczy Dokument Kiedy 2. dowód, świadectwo prawdziwości jakiegoś faktu dokumentacja, dokumentacyjny, dokumentalny, dokumentarny, dokumentować; 3. dowód definicja
 • Co znaczy Dramaturgia Od czego zależy z p.-gr. dramatourgía wystawianie w teatrze utworów scenicznych> 1. twórczość dramatyczna, dramaty: współczesna dramaturgia dramaturg encyklopedia
 • Co znaczy Deklasować Na czym polega znaczenia kogoś (społecznie lub towarzysko); przejście z klasy wyższej do niższej, obniżanie pozycji społecznej jednostki lub grupy; 2 jak działa
 • Co znaczy Delikwent Różnice 1. praw. przest. osoba sądzona za przestępstwo, winowajca oczekujący kary; skazaniec, przestępca; 2. pot. z pobłażaniem o kimś, kto jest czy jest
 • Co znaczy Depozyt Wady i zalety przechowania złożonych przedmiotów; 2. przedmioty oddane na przechowanie: depozyt bankowy; złożyć co w depozyt, oddać do depozytu pojęcie
 • Co znaczy Dyktatura Podobieństwa lub ustrój polit., w którym władzę sprawuje jeden człowiek i jego zwolennicy lub przedstawiciele jednej tylko klasy społ.: dyktatura wyjaśnienie
 • Co znaczy Druidyzm Czemu m) 1. kult religijny starożytnych Celtów, polegający m.in. na czci przyrody; 2. instytucja społeczno-religijna druidów opis
 • Co znaczy Dezawantaż Co gorsze m) daw. a) szkoda, ubytek; b) ujemna strona czegoś informacje
 • Co znaczy Dionizos Porównaj m) <łac. Dionysus, z gr. Diónysos> mit. gr. bóg ekstazy, wina i bujności żywotnych sił natury dionizje, dionizyjski znaczenie
 • Co znaczy Dialogowy Porównanie przym.) napisany w formie dialogu, zawierający dialogi, będący dialogiem co znaczy
 • Co znaczy Dixieland Dlaczego ndm) tradycyjny dżez nowoorleański [pot. nazwa okolic Nowego Orleanu, USA]: dixieland-jazz krzyżówka
 • Co znaczy Diaboliczny Jak lepiej przym.) przebiegły, diabelski, szatański co to jest
 • Co znaczy Drenaż Kiedy z ang. drain> 1. drenowanie, odprowadzanie nadmiaru wody za pomocą podziemnych przewodów, czyli drenów, wysysanie; 2. przen. usuwanie słownik
 • Co znaczy Dubitować Od czego zależy <łac. dubito wątpię> daw. rozmyślać, zastanawiać się, medytować czym jest
 • Co znaczy Dewiza Na czym polega divisa (myśl) wydzielona> 1. zasada postępowania, idea przewodnia, hasło: coś jest dewizą kogo; 2. ekon. (tylko w lm): dewizy – obca waluta co oznacza
 • Co znaczy Degrengolada Różnice ż) upadek moralny, ruina moralna lub materialna; staczanie się tłumaczenie
 • Co znaczy Desktop Wady i zalety komputera przeznaczony do pracy na blacie biurka; desktop publishing sprzęt komputerowy z oprogramowaniem, umożliwiający skład i przykłady
 • Co znaczy Dokumentalista Podobieństwa m) 1. osoba zajmująca się zbieraniem i porządkowaniem dokumentów; 2. twórca filmów dokumentalnych definicja
 • Co znaczy Dializa Czemu sposób ratowania ludzi chorych na nerki za pomocą dializatora, czyli urządzenia zwanego sztuczną nerką dializować kogo, dializowany encyklopedia
 • Co znaczy Down Co gorsze lekarz ang.)> med. zespół Downa, wrodzony niedorozwój umysłowy połączony z charakterystycznymi zmianami fizycznymi, do których należą: mała jak działa
 • Co znaczy Dolar Porównaj talar> 1. jednostka monetarna USA równa 100 centom; także: jednostka monetarna innych krajów, np. Kanady, Australii, Nowej Zelandii; 2. fiz czy jest
 • Co znaczy Dysproporcja Porównanie ż) <łac.> brak proporcji, nieprzystawalność, niestosowność miary, brak symetrii pojęcie
 • Co znaczy Demagogia Dlaczego zapewnienia bez pokrycia, kłamliwe hasła „pod publikę”, przemówienie lub działanie obliczone na szybkie korzyści polityczne, zyskanie wyjaśnienie
 • Co znaczy Destrukcja Jak lepiej ż) <łac. destructio> niszczenie, rozpad, rozkład, przeciwieństwo tworzenia, konstrukcji destrukcyjny, destruktor, destruent opis
 • Co znaczy Druidzi Kiedy celtyccy kapłani, mędrcy, wróżbiarze, którzy odgrywali dużą rolę w życiu społecznym i politycznym (zwłaszcza w okresie od II w. p.n.e. do informacje
 • Co znaczy Dezerterować Od czego zależy uciekać z wojska znaczenie
 • Co znaczy Dokować Na czym polega wprowadzać statek do doku w celu przeglądu lub naprawy kadłuba co znaczy
 • Co znaczy Doktor Różnice stopień naukowy nadawany przez uczelnie wyższe i instytuty naukowe po napisaniu rozprawy, obronie jej w czasie publicznej dyskusji, doktor krzyżówka
 • Co znaczy Decentralizacja Wady i zalety ograniczenie lub zniesienie zasady centralizacji, przeniesienie części uprawnień władzy centralnej na organy niższych szczebli (głównie w co to jest
 • Co znaczy Dekorator Podobieństwa specjalizujący się w projektowaniu i urządzaniu wnętrz, wystaw sklepowych itp.; projektant dekoracji teatralnych, filmowych itp.: dekorator słownik
 • Co znaczy Dokumentacja Czemu dokumentów, materiały źródłowe, dowody; dokumentacja naukowa gromadzenie, opracowywanie i rozpowszechnianie wiadomości zawartych w czym jest
 • Co znaczy Dioptria Co gorsze ż) jednostka w optyce, miara układu optycznego, określa właściwości szkieł w okularach co oznacza
 • Co znaczy Delegatura Porównaj ż) przedstawicielstwo (firmy, instytucji): pracować w delegaturze handlowej; urząd delegata: otrzymać delegaturę tłumaczenie
 • Co znaczy Diabelski Porównanie przym.) 1. pochodzący od diabła, uważany za jego dzieło; 2. przypisywany diabłu: złośliwy, zły, niebezpieczny, niezwykły przykłady
 • Co znaczy Dolomit Dlaczego m) minerał o wartości przemysłowej i farmaceutycznej: skały dolomitowe definicja
 • Co znaczy Departament Jak lepiej m) jednostka organizacyjna ministerstwa lub innego naczelnego organu administracyjnego encyklopedia
 • Co znaczy Deszyfrować Kiedy przetwarzać zakodowaną informację bez zmiany jej treści; odczytywać kod, dekodować jak działa
 • Co znaczy Dubbingować Od czego zależy opracowywać dialogi jakiegoś filmu w innym języku niż dialogi oryginalne: dubbingować film czy jest
 • Co znaczy Duplikat Na czym polega m) <łac. duplicatum podwojone, podwójne> kopia, odbitka, drugi egzemplarz dokumentu duplikacja pojęcie
 • Co znaczy Demoralizator Różnice demoralizuje otoczenie; gorszyciel: demoralizator młodzieży demos // demo cząstka wielu słów złożonych, wprowadzająca wyjaśnienie
 • Co znaczy Dyktat Wady i zalety powtarzam słowa, dyktuję> 1. nakaz, rozkaz, polecenie, któremu trzeba się podporządkować; 2. przestarz. dyktowanie tekstu; dyktando opis
 • Co znaczy Detonacja Podobieństwa ż) wybuch pocisku, eksplozja; odgłos eksplozji detonator, zdetonować (co), detonacyjny informacje
 • Co znaczy Dictum Czemu <łac.> wyraziste i dobitne powiedzenie, wypowiedź znaczenie
 • Co znaczy Dewiacja Co gorsze dévier zboczyć z drogi, z p.-łac. deviare> 1. odchylenie, zboczenie z kursu; . psych. nienormalne reakcje i zachowania: dewiacja psychiczna co znaczy
 • Co znaczy Drama Porównaj ż) utwór sceniczny z pierwszej połowy XIX w., nieprzestrzegający klasycznej zasady trzech jedności krzyżówka
 • Co znaczy Dozownik Porównanie m) urządzenie do stałego i równomiernego odmierzania określonych porcji materiałów sypkich, w kawałkach lub płynnych; dozator co to jest
 • Co znaczy Dystrakcja Dlaczego ż) roztargnienie, brak koncentracji, przeszkoda w skupieniu się słownik
 • Co znaczy Dekatyzacja Jak lepiej suszenie tkaniny, zapobiegające późniejszemu jej kurczeniu (żeby gotowe już ubrania po praniu nie zmieniały rozmiarów dekatyzować (co czym jest
 • Co znaczy Dylemat Kiedy alternatywa> trudny problem, trudny wybór spośród dwu lub wielu możliwości: mieć, rozwiązać dylemat, stawać przed dylematem co oznacza
 • Co znaczy Drink Od czego zależy m) napój alkoholowy, mieszanina alkoholu z wodą, sokiem, kostkami lodu: wypić, postawić komu drinka tłumaczenie
 • Co znaczy Drezyna Na czym polega bez pedałów wynaleziony w 1817 r. przez K.F. Drais> niewielki, lekki, dwuosiowy pojazd szynowy o napędzie ręcznym lub mechanicznym, używany przykłady
 • Co znaczy Denuncjacja Różnice zwiastun, posłaniec> donos, tajne doniesienie do władz, oskarżające kogoś: zrobić, złożyć denuncjację denuncjator, denuncjować (kogo definicja
 • Co znaczy Dyplomatyczny Wady i zalety placówka dyplomatyczna oficjalne przedstawicielstwo obcego państwa, mające stałą siedzibę w państwie, z którym są utrzymywane stosunki encyklopedia
 • Co znaczy Dżez Podobieństwa stworzonej ok. XIX/XX w. przez czarnoskórych artystów z okolicy Nowego Orleanu: dżez nowoorleański, tradycyjny, później rozwijany i jak działa
 • Co znaczy Dezyderat Czemu m) postulat, żądanie: zgłosić, składać dezyderat czy jest
 • Co znaczy Dramat Co gorsze ~atos utwór sceniczny obrazujący działanie (zwłaszcza nieszczęśliwe, tragiczne)> 1. nieszczęście, ciężkie przeżycia i doświadczenia pojęcie
 • Co znaczy Dromos Porównaj m) wąski, długi korytarz prowadzący do wnętrza monumentalnych grobowców mykeńskich, etruskich i in wyjaśnienie
 • Co znaczy Dyskwalifikacja Porównanie czego, stwierdzenie niezdatności, nieprzydatności, braku kwalifikacji dyskwalifikować, zdyskwalifikować (kogo, co opis
 • Co znaczy Despota Dlaczego m) . bezwzględny, okrutny władca; 2. pot. człowiek nieznoszący sprzeciwu, tyran despotyczny, despotyzm informacje
 • Co znaczy Deklaratywizm Jak lepiej opowiadania się za czymś bez prawdziwego przekonania, deklaratywność: deklaratywizm nie gwarantuje realizacji tego, co zadeklarowano znaczenie
 • Co znaczy Dragoman Kiedy gr. dragoúmanos, ze st.-arab. targum?n tłumacz> tłumacz przy placówkach dyplomatycznych i konsularnych na Bliskim Wschodzie albo przewodnik co znaczy
 • Co znaczy Definiendum Od czego zależy n) <łac. to, co należy określić> wyraz lub termin, który definiujemy krzyżówka
 • Co znaczy Demonstrator Na czym polega m) <łac.> osoba wykonująca publiczny pokaz czegoś: demonstrator działania wynalazku co to jest
 • Co znaczy Daktylogram Różnice odcisk linii papilarnych palca, będący podstawą do ustalenia tożsamości osoby słownik
 • Co znaczy Demonizm Wady i zalety m) fil., kult. wiara w demony i ich siłę, moc, w złe duchy; niesamowitość, diabelskość: demonizm tego obrazu, opowiadania czym jest
 • Co znaczy Ditto Podobieństwa to samo, jak wyżej co oznacza
 • Co znaczy Denotacja Czemu oznaczanie czegoś, zakres znaczenia nazwy, czyli wszystkie obiekty, do których nazwa się odnosi denotować co: nazwa kot denotuje wszystkie tłumaczenie
 • Co znaczy Diaspora Co gorsze rozproszenie; o narodach niemających własnego państwa lub o społeczności religijnej, które z historycznych przyczyn żyją wśród innych przykłady
 • Co znaczy Dionizje Porównaj lm) mit. gr. orgiastyczna uroczystość ludowa ku czci boga wina i zabaw, Dionizosa: nastrój dionizyjski – radosny, karnawałowy definicja
 • Co znaczy Dendryt Porównanie Bakchusie jako opiekunie sadów> 1. wypustki komórki nerwowej podobne kształtem do drzewka; 2. rysunek lub schemat przypominający drzewko encyklopedia
 • Co znaczy Dyfteryt Dlaczego kosmaty> med. ostra choroba zakaźna wywołana przez maczugowca, atakująca najczęściej dzieci między trzecim a szóstym rokiem życia jak działa
 • Co znaczy Dok Jak lepiej urządzenie znajdujące się przy brzegu morskim lub rzecznym, przeznaczone do budowy, naprawy i konserwacji statków; . akwen portowy do czy jest
 • Co znaczy Detal Kiedy element czego: handel detaliczny (nie hurt); pot. drobnostka, sprawa bez znaczenia detalista, detaliczny, detalizować pojęcie
 • Co znaczy Dyferencja Od czego zależy ż) <łac. differentia> różnica> dyferencjacja, dyferencjał, dyferencjalny, dyferencyjny wyjaśnienie
 • Co znaczy Dubla Na czym polega ż) podwójna stawka opis
 • Co znaczy Dewerbalny Różnice przym.) jęz. odczasownikowy informacje
 • Co znaczy Drań Wady i zalety m) pot. człowiek podły, nikczemny, przewrotny; łobuz, nicpoń znaczenie
 • Co znaczy Dardanariat Podobieństwa m) ekon. niszczenie produktów żywnościowych mające na celu utrzymanie wysokich cen co znaczy
 • Co znaczy Dualizm Czemu dwoistość, podwójność: dualizm uczuć; . filoz. pogląd, że światem rządzą dwie przeciwstawne siły, zasady: dualizm dobra i zła dualistyczny krzyżówka
 • Co znaczy Drapować Co gorsze co) układać tkaninę w fałdy: drapować się w powagę draperia, drapować się w (co), udrapować, udrapowany co to jest
 • Co znaczy Decentralizować Porównaj dokonywać decentralizacji, przeprowadzać decentralizację słownik
 • Co znaczy Defekacja Porównanie med. oddanie stolca, wypróżnienie; 2. techn. etap produkcji cukru z surowego soku buraczanego za pomocą tzw. mleka wapiennego defekować czym jest
 • Co znaczy Defektolog Dlaczego m) specjalista w zakresie defektologii co oznacza
 • Co znaczy Deiksa Jak lepiej języka, które służą wskazywaniu – wskazują elementy sytuacji, o której mowa (gramatyczne morfemy czasu, wyrazy: tu, tam, teraz, jutro itp tłumaczenie
 • Co znaczy Detronizacja Kiedy ż) pozbawienie tronu, odebranie władzy królewskiej siłą lub z mocy jakiegoś nakazu zdetronizować kogo, zdetronizowany król przykłady
 • Co znaczy Dezabil Od czego zależy m) niekompletny ubiór domowy: być w dezabilu definicja
 • Co znaczy Dyskietka Na czym polega krążek, płytka z nagraniem> inform. wymienny, gięty dysk magnetyczny, stosowany w komputerach; dysk elastyczny encyklopedia
 • Co znaczy Dacza Różnice ż) domek letniskowy za miastem, na wsi: wyjazd na daczę jak działa
 • Co znaczy Dysfagia Wady i zalety ż) med. utrudnione lub niemożliwe przełykanie występujące na tle nerwowym lub z powodu zmian gardła i przełyku czy jest
 • Co znaczy Defibrylacja Podobieństwa ż) <łac. fibrylla włókno> med. zabieg przywracania lub umiarowienia pracy serca, wykonywany za pomocą defibrylatora pojęcie
 • Co znaczy Decyma Czemu interwał, odległość między dźwiękami na dziesięciostopniowej skali muzycznej; interwał złożony z oktawy (ósemki) i tercji (trójki dźwięków wyjaśnienie
 • Co znaczy Dromader Co gorsze m) wielbłąd jednogarbny opis
 • Co znaczy Dyletant Porównaj dilettante bawiący się czymś, zajmujący się czymś dla przyjemności> niefachowiec, amator, nieuk; ten, kto nie zna się na czymś: robić coś informacje
 • Co znaczy Dżet Porównanie m) błyszczący czarny cekin naszywany na kobiece stroje wieczorowe znaczenie
 • Co znaczy Dolce Dlaczego muz. określenie wykonawcze: łagodnie, miękko, delikatnie, słodko co znaczy
 • Co znaczy Debilny Jak lepiej przym.) 1. med. charakterystyczny dla debila; ograniczony umysłowo; 2. pot. głupawy, głupkowaty krzyżówka
 • Co znaczy Detonować Kiedy 2. powodować wybuch; 3. onieśmielać, peszyć, zbijać z tropu; 4. muz. brać dźwięki fałszywie, nieczysto, za nisko lub za wysoko co to jest
 • Co znaczy Decy Od czego zależy jednostek miary; oznacza wartość 10 razy mniejszą od wartości jednostki podstawowej: decymetr = 0,1 metra; decylitr = 0,1 litra; decybel słownik
 • Co znaczy Dialekt Na czym polega rozmowa, sposób mówienia> gwara, ludowa odmiana języka: dialekt śląski dialektalny, dialektologia, dialektyzacja czym jest
 • Co znaczy Drailing Różnice m) daw. wielka beczka na wino o pojemności 13,58 hl; dawna miara wina; kufa co oznacza
 • Co znaczy Dysydent Wady i zalety odstępca; ten, kto odrzuca obowiązujące dogmaty religijne lub polityczne, sprzeciwia się obowiązującej ideologii tłumaczenie
 • Co znaczy Dublować Podobieństwa wykonywać w dwóch egzemplarzach; 2. wykonywać niezależnie od drugiej osoby taką samą czynność: powtarzać; film. teatr. występować jako przykłady
 • Co znaczy Duet Czemu m) dwuosobowy zespół muzyczny; śpiewać w duecie definicja
 • Co znaczy Dejanira Co gorsze koszula) Dejaniry – symbol niespodziewanego i niezamierzonego cierpienia, męczarnie trwające do końca życia (nawiązanie do mitu, według encyklopedia
 • Co znaczy Dewizka Porównaj ż) łańcuszek do zegarka kieszonkowego jak działa
 • Co znaczy Delegacja Porównanie wysłannik> 1. poselstwo; wysłannicy oficjalnie reprezentujący kogoś: delegacja pracowników delegat, delegatura, delegować kogo, gdzie; 2 czy jest
 • Co znaczy Dekadentyzm Dlaczego tytuł pisma formułującego (w 1889 r.) program nowego kierunku w literaturze francuskiej>; tendencje w literaturze i sztuce na przełomie XIX pojęcie
 • Co znaczy Donator Jak lepiej darowizny donkiszot(m)
 • Co znaczy Dykcja Kiedy ż) <łac. dictio> indywidualny sposób wymawiania wyrazów: mieć dobrą/ złą dykcję opis
 • Co znaczy Doping Od czego zależy doop sos> zachęcanie lub zmuszanie do wysiłku przez namowy, pochwały, okrzyki na stadionie lub za pomocą środków farmakologicznych: środki informacje
 • Co znaczy Determinizm Na czym polega podlega koniecznym prawidłowościom przyczynowo-skutkowym, jest określone „z góry”, zatem nieuchronne i konieczne determinista znaczenie
 • Co znaczy Dyplomacja Różnice działalność organów i przedstawicieli państwa za granicą: korpus dyplomatyczny; 2. przen. umiejętność prowadzenia trudnych rozmów bez co znaczy
 • Co znaczy Demarkacyjny Wady i zalety przym.) rozgraniczający: linia demarkacyjna krzyżówka
 • Co znaczy Dyskurs Podobieństwa m) <łac. discursus> rozmowa, dyskusja, wymiana wypowiedzi: prowadzić dyskurs co to jest
 • Co znaczy Dekalkomania Czemu odbitka> 1. metoda zdobienia porcelany, fajansu przez nakładanie gotowych odbitek wzorów; 2. także rysunki tego typu i rzeczy zdobione w słownik
 • Co znaczy Deontologia Co gorsze ż) nauka o obowiązkach i powinnościach: deontologia lekarska, prawnicza, dziennikarska, nauczycielska czym jest
 • Co znaczy Dynamizm Porównaj działania, siła, energia, prężność, ruchliwość; 2. filoz. pogląd opierający się na uznawaniu ciągłych zmian, ruchu, rozwoju za istotę co oznacza
 • Co znaczy Decorum Porównanie pojmowana jako to, co przystoi, wypada, jest stosowne> lit. w poetyce i retoryce zasada zharmonizowania poszczególnych elementów wypowiedzi tłumaczenie
 • Co znaczy Dandys Dlaczego mężczyzna ubierający się i zachowujący z przesadną elegancją; goguś: wygląd, ubiór, maniery dandysa, zachowywać się jak dandys dandyzm przykłady
 • Co znaczy Diakrytyczny Jak lepiej rozdzielający znaki diakrytyczne, znaki graficzne, przecinki, ogonki, kropki itp., odróżniający brzmieniowo głoski dodawane do liter, np definicja
 • Co znaczy Derogacja Kiedy uchylenie> praw. pozbawienie normy prawnej mocy obowiązującej przez zastąpienie jej inną normą, uchylającą przepisy prawne wcześniejsze lub encyklopedia
 • Co znaczy Dipol Od czego zależy m) . rodzaj anteny; 2. fiz. układ dwu cząstek o przeciwnych znakach, układ dwubiegunowy jak działa
 • Co znaczy Din Na czym polega jednostka światłoczułości kliszy fotograficznej czy jest
 • Co znaczy Debiut Różnice rzut, ruch (w grach)> 1. pierwszy publiczny występ artysty, np. pierwsza rola, pierwszy tomik poety; 2. przen. czyjś pierwszy krok w pojęcie
 • Co znaczy Degradacja Wady i zalety stopniowe lub gwałtowne obniżanie dotychczasowej wartości czego: degradacja środowiska naturalnego; 2. wojsk. karne pozbawienie lub wyjaśnienie
 • Co znaczy Dehumanizacja Podobieństwa przeciwieństwo humanizacji, zanikanie pozytywnych cech właściwych człowiekowi i korzystnych dla niego; zanik wartości humanistycznych opis
 • Co znaczy Dietetyka Czemu ż) <łac. diaetetica, od dieta> . nauka zajmująca się zasadami racjonalnego odżywiania człowieka zdrowego informacje
 • Co znaczy Diugoń Co gorsze m) zool. Dugong dugong, roślinożerny ssak morski z rzędu syren (Sirenia znaczenie
 • Co znaczy Dendrologia Porównaj ż) bot. nauka o drzewach i krzewach: ogród dendrologiczny dendrolog, dendrarium co znaczy
 • Co znaczy Deformacja Porównanie ż) <łac. de-+ formatio> zmiana formy czego; odkształcenie, zniekształcenie: ulec deformacji deformować (co), zdeformować, zdeformowany krzyżówka
 • Co znaczy Dioskurowie Dlaczego dwaj nierozłączni towarzysze, przyjaciele co to jest
 • Co znaczy Denerwować Jak lepiej nerwowy> irytować kogoś, działać na nerwy, drażnić; denerwować się, być rozdrażnionym, niepokoić się denerwujący, zdenerwowany słownik
 • Co znaczy Dozować Kiedy dawki; dawkować; 2. przen. dzielić na porcje, stopniować nasilenie czegoś, np. dozować napięcie dozownik czym jest
 • Co znaczy Diopter Od czego zależy przyrząd zwiększający precyzję celowania, składający się z dwóch płytek z otworami lub szczelinami, stosowany również w geodezji co oznacza
 • Co znaczy Delfinarium Na czym polega akwarium, oceanarium)> duży zbiornik wodny przeznaczony do hodowli i pokazów tresury delfinów, oceanarium tylko dla delfinów tłumaczenie
 • Co znaczy Dyskomfort Różnice m) uczucie psychicznej lub fizycznej niewygody przykłady
 • Co znaczy Demonstrant Wady i zalety m) uczestnik demonstracji ulicznej definicja
 • Co znaczy Deliberować Podobieństwa rozważać coś długo i gruntownie, zastanawiać się nad czym, namyślać się deliberacja, deliberatywny: tok deliberatywny encyklopedia
 • Co znaczy Dewot Czemu m) <łac. devotus oddany, poświęcony> człowiek manifestacyjnie pobożny; bigot, nabożniś, świętoszek dewotka jak działa
 • Co znaczy Dezaprobować Co gorsze ujemnie oceniać coś, nie pochwalać czegoś; ganić czy jest
 • Co znaczy Diakonisa Porównaj diakon> rel. a) w Kościele ewangelickim: siostra w świeckim stowarzyszeniu, pracująca jako nauczycielka lub pielęgniarka, b) tytuł pojęcie
 • Co znaczy Dubbing Porównanie obcojęzycznego dialogu filmowego przez tekst we własnym języku, czytany przez aktorów: film ma dobry dubbing, dokonywać dubbingu, robić wyjaśnienie
 • Co znaczy Diwa Dlaczego ż) wybitna artystka opery lub operetki, gwiazda sceny muzycznej, primadonna opis
 • Co znaczy Dedukcja Jak lepiej wnioskowanie na podstawie pewnych danych; 2. log. metoda rozumowania i uzasadnianie prawdziwości zdania na podstawie innego zdania (tzw informacje
 • Co znaczy Desocjalizacja Kiedy określonego środowiska społecznego lub z grupy społecznej z powodu nieprzestrzegania obowiązujących w nich wzorów i norm społecznych znaczenie
 • Co znaczy Dywizjon Od czego zależy m) mniejsza jednostka wojskowa, batalion co znaczy
 • Co znaczy Defensywny Na czym polega przym.) obronny, stosujący obronę: walka defensywna krzyżówka
 • Co znaczy Demon Różnice gr.: duch – zły albo dobry – wywierający wpływ na losy człowieka, w wierzeniach religijnych: bezosobowa moc nadnaturalna; w co to jest
 • Co znaczy Dermografizm Wady i zalety med. zjawisko przebarwienia skóry pod wpływem mechanicznych podrażnień, świadczące o zaburzeniu regulacji wegetatywnej naczyń krwionośnych słownik
 • Co znaczy Delikatny Podobieństwa delicatus> o ludziach: subtelny, odznaczający się kruchością budowy, małą odpornością; wrażliwością, łagodnością w sposobie bycia; o czym jest
 • Co znaczy Dezaprobata Czemu ż) <łac.> brak aprobaty, wyraz niezadowolenia, niezgody; negatywna ocena: wyrazić swoją dezaprobatę czego co oznacza
 • Co znaczy Donżuan Co gorsze legendarny bohater hiszp. romanc ludowych i teatru barokowego, wprowadzony do literatury przez hiszp. dramaturga Tirso de Molinę (1584–1648 tłumaczenie
 • Co znaczy Dekiel Porównaj m) . pot. metalowa pokrywa pojemników, przykrycie naczynia dekielek; 2. pot. żart. o czapce, także o głowie przykłady
 • Co znaczy Daimonion Porównanie m) element starożytnej filozofii greckiej: głos wewnętrzny (głos sumienia) – głos bóstwa, kosmiczna siła sprawcza definicja
 • Co znaczy Dybuk Dlaczego m) według wierzeń żydowskich: zły duch lub dusza zmarłego wcielające się w osoby żyjące encyklopedia
 • Co znaczy E Vu Déj Jak lepiej było, zdarzyło się wcześniej; . psych. złudzenie pamięci (zwykle u ludzi chorych psychicznie, czasem u zdrowych w stanach przemęczenia jak działa
 • Co znaczy Donkiszoteria Kiedy ż) romantyczne maniactwo, postawa życiowa błędnego rycerza walczącego z wiatrakami w imię sprawiedliwości czy jest
 • Co znaczy Destrukt Od czego zależy pieniądz wycofany z obiegu; 2. bibl. egzemplarze książki lub czasopisma uszkodzone w druku w stopniu uniemożliwiającym włączenie do zbioru pojęcie
 • Co znaczy Dogling Na czym polega rostratus, wieloryb z rodziny dziobaczy (Ziphiidae), zamieszkujący Morze Arktyczne i północną część Oceanu Atlantyckiego wyjaśnienie
 • Co znaczy Dyspensa Różnice obowiązkowego> zwolnienie z obowiązków, z konieczności przestrzegania jakiegoś nakazu lub zakazu: udzielić komu dyspensy na co, dać opis
 • Co znaczy Derogować Wady i zalety <łac. derogo> praw. uchylić w całości lub częściowo moc obowiązującą przepisu prawnego, powodować derogację informacje
 • Co znaczy Deklamatorstwo Podobieństwa n) . sztuka deklamacji, krasomówstwo; 2. pot. iron. napuszone przemówienie pełne banałów: pusta deklamatoryka znaczenie
 • Co znaczy Demobilizacja Czemu mobili ruchomy> 1. rozbrajanie, rozwiązywanie armii; zwalnianie z obowiązku służby w wojsku; 2. przen. odbieranie chęci do działania co znaczy
 • Co znaczy Defensywa Co gorsze ż) <łac. defenso bronię; fr. défensive> obrona, taktyka obronna w walce lub w sporcie (przeciwieństwo ofensywy) defensywny krzyżówka
 • Co znaczy Drakoński Porównaj prawodawca ateński, którego przepisy odznaczały się niezwykłą surowością> surowy, bezwzględny: drakońskie metody, drakońskie prawo, kary co to jest
 • Co znaczy Diabeł Porównanie diabolus, z gr. diábolos oszczerca> 1. w religii chrześcijańskiej i judaizmie: anioł upadły, strącony przez Boga do piekieł, zły demon słownik
 • Co znaczy Dekryptaż Dlaczego m) odczytanie zakodowanego tekstu; dekodowanie, odszyfrowanie czego czym jest
 • Co znaczy Depolonizacja Jak lepiej polonizacji, działania zmierzające do zniszczenia poczucia polskości: polityka depolonizacji Polski i Polaków; depolonizacja podczas co oznacza
 • Co znaczy Degustowany Kiedy spróbowano: to wino było już degustowane przez wielu ludzi zdegustowany: sprawdzony; także: zniesmaczony, odczuwający niesmak tłumaczenie
 • Co znaczy Dyktando Od czego zależy n) <łac. dictando dyktując> . ćwiczenie ortograficzne polegające na zapisywaniu dyktowanego tekstu; 2. dyktowanie tekstu przykłady
 • Co znaczy Dyskusja Na czym polega ż) wymiana zdań na jakiś temat; rozmowa, dysputa definicja
 • Co znaczy Dychotomia Różnice ż) dwoistość, podział na dwie części: podział dychotomiczny encyklopedia
 • Co znaczy Desperacja Wady i zalety desperacja ogarnia kogo: robić coś w desperacji, z desperacji, doprowadzić kogoś do desperacji, desperacja opanowuje kogo desperat jak działa
 • Co znaczy Detektor Podobieństwa m) wykrywacz; urządzenie do wykrywania pewnych sygnałów lub substancji czy jest
 • Co znaczy Demokracja Czemu lud> ustrój polityczny, w którym władzę sprawują przedstawiciele narodu, wybrani w powszechnych wolnych, demokratycznych wyborach demokrata pojęcie
 • Co znaczy Deizm Co gorsze zrodzony w dobie Oświecenia (XVII/ XVIII w.), że Bóg jest Stwórcą świata i najwyższym prawodawcą, ale po akcie stworzenia nie wpływa już wyjaśnienie
 • Co znaczy Diakon Porównaj diákonos sługa> rel. a) w Kościele katolickim i prawosławnym: duchowny posiadający niepełne święcenia, mający uprawnienia do sprawowania opis
 • Co znaczy Dydaktyka Porównanie didaktikós pouczający, od didásk? uczę> . nauczanie, sztuka uczenia kogoś dydaktyk; 2. moralizowanie, pouczanie dydaktyzm, dydaktyczny informacje
 • Co znaczy Doktryna Dlaczego system poglądów i twierdzeń danej dziedziny wiedzy lub wiary: doktryna prawna, religijna; 2. pot. pogląd sztuczny, skostniały, wymyślony w znaczenie
 • Co znaczy Dumping Jak lepiej m) sprzedaż towarów za granicą taniej niż we własnym kraju, czasem poniżej kosztów wytworzenia: ceny dumpingowe co znaczy
 • Co znaczy Degustator Kiedy jakość produktu żywnościowego na podstawie jego smaku; 2. pot. ten kto próbuje czegoś i wyraża swą opinię na ten temat krzyżówka
 • Co znaczy Dekolonizacja Od czego zależy zależny od innego> proces wyzwalania się narodów (np. dawnych kolonii angielskich czy hiszpańskich) z zależności kolonialnej od innych co to jest
 • Co znaczy Diabolo Na czym polega n) gra dziecięca polegająca na podrzucaniu gumowej albo metalowej szpulki i chwytaniu jej na sznurek uwiązany do dwu pałeczek słownik
 • Co znaczy Dionizyjski Różnice przym.) 1. związany z kultem Dionizosa; 2. pełen wesołości, beztroski; bachiczny, zmysłowy, orgiastyczny czym jest
 • Co znaczy Dezaktualizacja Wady i zalety ż) utrata aktualności, stanie się nieaktualnym co oznacza
 • Co znaczy Dependencja Podobieństwa zależność od kogoś lub czegoś, zawisłość; 2. praw. przest. praktyka prawnicza, zajęcie dependenta: być dependentem w kancelarii adwokackiej tłumaczenie
 • Co znaczy Debet Czemu brakujące pieniądze, dług w banku (gdy wypłacimy z konta więcej pieniędzy, niż mieliśmy do dyspozycji): mieć, zrobić debet debetowy: saldo przykłady
 • Co znaczy Diagnostyka Co gorsze stikós umiejący rozpoznawać, rozpoznawczy> 1. nauka zajmująca się rozpoznawaniem chorób na podstawie ich charakterystycznych objawów definicja
 • Co znaczy Dermoplastyka Porównaj chirurgii zajmujący się operacyjnym uzupełnieniem ubytków skóry, usuwaniem wrodzonych i nabytych zniekształceń w celu skorygowania jej encyklopedia
 • Co znaczy Dyszkant Porównanie śpiew polifoniczny; najwyższy, prowadzący melodię głos w chórze> wysoki głos męski, brzmiący jak sopran; piskliwy głos charakterystyczny jak działa
 • Co znaczy Desygnacja Dlaczego ż) <łac. designatio> wyznaczanie, mianowanie, desygnowanie czy jest
 • Co znaczy Détente Jak lepiej odprężenie w polityce międzynarodowej, w stosunkach między ugrupowaniami politycznymi, pokojowe współistnienie krajów pojęcie
 • Co znaczy Dezelować Kiedy niszczyć, psuć, zużywać wyjaśnienie
 • Co znaczy Iris Utriusque Doctor Od czego zależy <łac.> doktor obojga praw: cywilnego i kanonicznego (dawny tytuł naukowy opis
 • Co znaczy Dyshonor Na czym polega m) ujma dla honoru; zniewaga, obelga informacje
 • Co znaczy Deifikacja Różnice czegoś za Boga, otaczanie kultem; przypisywanie cech boskich istotom żywym, przedmiotom, zjawiskom; ubóstwienie deifikować (kogo, co znaczenie
 • Co znaczy Dezynsekcja Wady i zalety ż) <łac.> tępienie insektów, owadów pasożytujących: robić dezynsekcję co znaczy
 • Co znaczy Damokles Podobieństwa tyrana Dionizjusza Starego (IV w. p.n.e.), któremu władca kazał powiesić nad głową ostry miecz przywiązany na końskim włosie, by mu krzyżówka
 • Co znaczy Deifikować Czemu kogo, co) <łac. deifico czynię bogiem> nadawać komu lub czemu rangę bóstwa: deifikować ocean, potęgę rozumu ludzkiego co to jest
 • Co znaczy Dyktafon Co gorsze m) mały magnetofon do nagrywania mowy słownik
 • Co znaczy Donżuaneria Porównaj ż) uwodzicielskie i pełne wdzięku zachowanie wobec kobiet czym jest
 • Co znaczy Dealer Porównanie swoje towary, prowadzi transakcje handlowe (kupno, sprzedaż, zamiana); pośrednik między producentem a nabywcą: diler narkotyków, samochodów co oznacza
 • Co znaczy Causa Honoris Doctor Dlaczego <łac.> honorowy stopień naukowy nadawany przez wyższe uczelnie osobom szczególnie zasłużonym dla nauki i kultury tłumaczenie
 • Co znaczy Dezynfekcja Jak lepiej ż) <łac.> odkażanie: przeprowadzić dezynfekcję wydezynfekować, zdezynfekować (co przykłady
 • Co znaczy Dezynsekować Kiedy przeprowadzać dezynsekcję, poddawać dezynsekcji definicja
 • Co znaczy Dolmen Od czego zależy rodzaj grobowca z okresu neolitu, zbudowany z pionowo ustawionych głazów, spotykany na obszarach północno-zachodniej Europy, a także w encyklopedia
 • Co znaczy Diogenes Na czym polega gr. filozof ze szkoły cyników> beczka Diogenesa symbol ograniczenia potrzeb życiowych do niezbędnego minimum; pogarda dla wszystkich jak działa
 • Co znaczy Dewiant Różnice zachowujący się w sposób odbiegający od normy, o nieprawidłowej osobowości, np. w postępowaniu, w zachowaniu, w wyglądzie; b) zboczeniec czy jest
 • Co znaczy Diecezja Wady i zalety ż) <łac. dioecesis okręg administracyjny, z gr. dioík?sis> kościelna jednostka administracyjna podlegająca biskupowi diecezjalny pojęcie
 • Co znaczy Dogmatyzm Podobieństwa bezkrytycznego przyjmowania poglądów, uznawanie ich za prawdy ostateczne; . w filozofii: kierunek myślenia przyjmujący bezkrytycznie pewne wyjaśnienie
 • Co znaczy Diachronia Czemu przeciwstawnym) na podstawie gr. di? chrónon po pewnym czasie (u Platona)> niewspółczesność, niesynchroniczność, procesy następstwa ujęte opis
 • Co znaczy Defibracja Co gorsze m) techn. proces rozdrabniania drewna, masy celulozowej itp. defibrator, defibrować informacje
 • Co znaczy Denominacja Porównaj nazywam, określam> . zmiana nazwy; 2. praw. ekon. operacja zmiany wartości pieniądza: denominacja złotówki znaczenie
 • Co znaczy Dekrepitacja Porównanie ż) techn. pękanie materiałów pod wpływem wysokiej temperatury (z odgłosem trzasku co znaczy
 • Co znaczy Dewocja Dlaczego ż) <łac. devotio oddanie się czemuś> nadmierna pobożność, często fałszywa; świętoszkowatość> dewot, dewotka, dewocyjny, dewocjonalia krzyżówka
 • Co znaczy Debilizm Jak lepiej niedorozwoju umysłowego, pozwalająca uzyskać wykształcenie i wykonywać prosty zawód oraz czynności niewymagające myślenia abstrakcyjnego co to jest
 • Co znaczy Defekt Kiedy m) <łac. defectus brak> usterka, uszkodzenie, zepsucie; wada, ułomność: mieć defekty, defekt fabryczny defektywny, zdefektowany słownik
 • Co znaczy Dysponować Od czego zależy od łac. dis-pono rozkładam, rozmieszczam> rozporządzać, móc decydować o czym: dysponować majątkiem; zarządzać, polecać, wydać dyspozycje czym jest
 • Co znaczy Decemwirat Na czym polega vir mąż, mężczyzna> hist. w staroż. Rzymie grupa dziesięciu urzędników (decemwirów), sprawująca rządy; okres rządów takiej grupy; urząd co oznacza
 • Co znaczy Dekoncentrować Różnice co) powodować dekoncentrację czegoś; rozpraszać dekoncentrować się tłumaczenie
 • Co znaczy Dog Wady i zalety m) duży, silny pies obronny, używany dawniej do walki z dzikimi zwierzętami, do ochrony karawan, stad bydła przykłady
 • Co znaczy Dek Podobieństwa m) żegl. pomost, pokład: być na deku (por ang. komenda All hand on deck! (Wszyscy na pokład definicja
 • Co znaczy Dekoltować Czemu kołnierzyk> najpierw tylko o mężczyznach: obnażać szyję przez rozpięcie sztywnego kołnierzyka (co – zwłaszcza w obecności dam – uważano za encyklopedia
 • Co znaczy Desusy Co gorsze lm) część bielizny, majtki jak działa
 • Co znaczy Diagonala Porównaj ż) szt. oś ukośna, kierunek kompozycji podkreślony układem elementów, kolorem i światłocieniem czy jest
 • Co znaczy Deklamator Porównanie utwór literacki na scenie; przen. człowiek „złotousty”, który bez przemyśleń głosi „puste frazesy”; pozer, blagier, demagog> deklamatorka pojęcie
 • Co znaczy Dokooptować Dlaczego przyjąć kogoś w celu uzupełnienia lub powiększenia pewnej grupy wyjaśnienie
 • Co znaczy Detaksacja Jak lepiej ż) ocenianie wartości, szacowanie czegoś opis
 • Co znaczy Dekrescent Kiedy m) <łac. zmniejszający się> lit. typ wiersza, w którym każdy kolejny wers jest krótszy o sylabę informacje
 • Co znaczy Dżin Od czego zależy m) wódka z aromatem jałowcowym, jałowcówka (gin): dżin z tonikiem znaczenie
 • Co znaczy Irae Dies Na czym polega dzień Sądu Ostatecznego); w liturgii rzymskokatolickiej: pierwsze słowa hymnu śpiewanego podczas mszy żałobnej co znaczy
 • Co znaczy Diuretyczny Różnice przym.) med. moczopędny krzyżówka
 • Co znaczy Deputowany Wady i zalety jakiejś funkcji, delegowany jako przedstawiciel: deputowany do rządu z ramienia partii deputacja, eurodeputowany co to jest
 • Co znaczy Diafon Podobieństwa m) mors. urządzenie do nadawania sygnałów dźwiękowych podczas mgły przez nadbrzeżne stacje ostrzegawcze słownik
 • Co znaczy Damno Czemu prowizja przy realizacji weksli lub strata na kursie papierów wartościowych sprzedanych poniżej ich ceny nominalnej danaida(ż), Danaidy(lm czym jest
 • Co znaczy Determinować Co gorsze <łac. determino odgraniczam> określać, wyznaczać co oznacza
 • Co znaczy Dekoder Porównaj kodować> 1. urządzenie do odkodowania informacji zapisanej w jakimś umownym kodzie (sztucznym języku), deszyfrator programów (np. TV); 2 tłumaczenie
 • Co znaczy Damaskinaż Damaskina Porównanie Damaszek> . szt. metoda zdobienia przedmiotów metalowych, inkrustowanie ich złotym lub srebrnym drutem; 2. linearny ornament na przedmiocie przykłady
 • Co znaczy Deklaratywny Dlaczego przym.) jęz. oznajmujący: zdanie deklaratywne; pot. o wypowiedzi niepłynącej z przekonania, nieszczerej lub gołosłownej definicja
 • Co znaczy Dystans Jak lepiej odstęp> 1. odległość między czym w przestrzeni lub w czasie; różnica: bieg długodystansowy, dystans czasowy; . przen. chłodny encyklopedia
 • Co znaczy Defetyzm Kiedy niewiarę w powodzenie lub dobre skutki czego; budzenie czyich wątpliwości lub paniki przez głoszenie przewidywanej porażki lub złych jak działa
 • Co znaczy Denat Od czego zależy m) <łac. de-+ natus; natus urodzony> człowiek zmarły śmiercią gwałtowną, nienaturalną (o samobójcy lub osobie zamordowanej czy jest
 • Co znaczy Dyferencjacja Na czym polega ż)
 • Co znaczy Dafne Różnice Dafne/Dafnis/Dafnida – piękna nimfa, którą Zeus zamienił w drzewo laurowe, żeby ją ochronić przed zakochanym Apollinem (ten motyw wyjaśnienie
 • Co znaczy Degeneracja Wady i zalety psuję, niszczę> 1. wyradzanie się, wynaturzenie, zwyrodnienie, zniszczenie; . biol. negatywne nieodwracalne zmiany organiczne (np opis
 • Co znaczy Diuszesa Podobieństwa ż) ogr. grusza o dużych, zielonożółtych, soczystych owocach informacje
 • Co znaczy Demaskować Czemu maskę; masquer> odkryć prawdziwe oblicze, prawdziwą wartość czego demaskator, demaskatorstwo, demaskatorski: demaskatorski ton, wzrok, gest znaczenie
 • Co znaczy Deprymować Co gorsze kogo) zawstydzać, żenować, zniechęcać: to było dla mnie deprymujące, zdeprymowany: czuć się zdeprymowanym co znaczy
 • Co znaczy Donatariusz Porównaj m) daw. osoba obdarzona donacją krzyżówka
 • Co znaczy Demontaż Porównanie przeciwieństwo montażu, rozbiórka czego; rozkład: demontaż urządzeń, demontaż komunizmu; dokonać demontażu czego demontować (co co to jest
 • Co znaczy Dejwud Dlaczego m) żegl. podwodna rufowa część statku; także: element wału śrubowego słownik
 • Co znaczy Dual Jak lepiej m) w szachach: podwójny ruch matujący czym jest
 • Co znaczy Dyzgust Kiedy m) niezadowolenie, niesmak: odczuć dyzgust co oznacza
 • Co znaczy Dżokej Od czego zależy m) zawodowy jeździec w wyścigach konnych, w charakterystycznej czapce z daszkiem dżokejka tłumaczenie
 • Co znaczy Dementi Na czym polega sprostowanie lub odwołanie czego, zaprzeczenie jakiejś wcześniejszej informacji: ogłosić dementi w sprawie… dementować, zdementować co przykłady
 • Co znaczy Dramatyzować Różnice 1. przedstawiać zdarzenia zbyt poważnie, dramatycznie; 2. dostosować formę dramatu do wystawienia na scenie definicja
 • Co znaczy Duce Wady i zalety ndm) wódz, przywódca; tytuł B. Mussoliniego, przywódcy włoskich faszystów encyklopedia
 • Co znaczy Deka Podobieństwa związanych z pojęciem dziesięć, dziesiątka, np. dekada, dekalog, dekameron; także składnik nazw jednostek miary 10 razy większych od jak działa
 • Co znaczy Dyskryminacja Czemu discriminatio rozróżnianie> gorsze traktowanie, prześladowanie ludzi z powodu ich odmienności, różnic rasowych, religijnych dyskryminować czy jest
 • Co znaczy Decydować Co gorsze rozstrzygać> rozstrzygać (co), postanawiać (że), wyrokować (o czym), przesądzać (o czym) decydent, decydencki, decyzja pojęcie
 • Co znaczy Demonofobia Porównaj ż) chorobliwy strach przed demonami wyjaśnienie
 • Co znaczy Defektoskop Porównanie m) przyrząd do wykrywania wad w materiale (np. budowlanym, w urządzeniu mechanicznym) defektoskopia opis
 • Co znaczy Doktoryzować Dlaczego nadawać tytuł doktora; przygotować rozprawę naukową, złożyć egzamin i uzyskać stopień doktora informacje
 • Co znaczy Dalajlama Jak lepiej m) przywódca duchowy Tybetańczyków i głowa kościoła lamaickiego znaczenie
 • Co znaczy Demokrata Kiedy przekonaniach demokratycznych; stronnik, zwolennik demokracji; członek partii demokratycznej demokratyzować co, kogo, demokratyzacja czego co znaczy
 • Co znaczy Dekstran Od czego zależy substancja chemiczna, środek zastępujący krew, używany w medycynie: podać dekstran (komu) dekstyn, dekstroza krzyżówka
 • Co znaczy Dietetyczny Na czym polega przym.) odpowiadający wymaganiom dietetyki co to jest
 • Co znaczy Defilada Różnice zorganizowanej grupy (wojska, sportowców, ludności cywilnej itp.): krok defiladowy; przejazd pojazdów zmechanizowanych, przelot samolotów w słownik
 • Co znaczy Delator Wady i zalety denuncjator, donosiciel; 2. hist. w dawnej Polsce: oskarżyciel w sprawach karnych, ponosił wprawdzie odpowiedzialność karną w razie czym jest
 • Co znaczy Dezodorant Podobieństwa m) odświeżacz zapachu, środek kosmetyczno-toaletowy co oznacza
 • Co znaczy Demotyczny Czemu ludzie z tego samego narodu, rejonu, gminy (demu)> pismo demotyczne staroegipskie pismo „dla ludu”, używane w życiu codziennym do pisania tłumaczenie
 • Co znaczy Dropsy Co gorsze lm) twarde, płaskie cukierki o różnych smakach przykłady
 • Co znaczy Dogmatyzować Porównaj nadawanie charakteru dogmatu definicja
 • Co znaczy Deterioracja Porównanie ż) <łac. deterior gorszy> obniżenie przydatności lub sprawności; pogorszenie się stanu czegoś, zepsucie encyklopedia
 • Co znaczy Dixi Dlaczego <łac.> powiedziałem; skończyłem swoje przemówienie, takie jest moje zdanie jak działa
 • Co znaczy Diatermia Jak lepiej ż) med. metoda leczenia bólu przez przegrzewanie tkanek za pomocą prądu elektrycznego diatermiczny czy jest
 • Co znaczy Deportacja Kiedy odesłanie do kraju lub zesłanie gdzieś na przymusowy pobyt: masowe deportacje w okresie II wojny światowej lub w czasach stalinowskich pojęcie
 • Co znaczy Dna Od czego zależy biochem. skrót nazwy kwasu dezoksyrybonukleinowego wyjaśnienie
 • Co znaczy Daltonista Na czym polega m) człowiek dotknięty daltonizmem opis
 • Co znaczy Discopolo Różnice ndm) rodzaj popularnej muzyki i piosenek rozrywkowych informacje
 • Co znaczy Dynamiczny Wady i zalety życia, ruchliwy, zmienny, żywiołowy; fizjol. stereotyp dynamiczny; 2. występujący wskutek działania sił; 3. akcent dynamiczny, a) jęz znaczenie
 • Co znaczy Dekować Podobieństwa trudności, chronić się przed niebezpieczeństwem; 2. pot. wykręcać się od czego, wymigiwać się od czego, zwł. od udziału w wojnie, od służby co znaczy
 • Co znaczy Doktrynerstwo Czemu trzymanie się skostniałych zasad, przepisów, brak elastyczności i tolerancji dla innych poglądów doktrynalny, doktryner krzyżówka
 • Co znaczy Deflacja Co gorsze zwiewać, znosić> ekon. zmniejszenie ilości pieniędzy w obiegu (przeciwieństwo inflacji), co narusza równowagę między podażą towarów a co to jest
 • Co znaczy Diesel Porównaj m) wysokoprężny silnik spalinowy [od nazw. R. Diesel (1858–1913, wynalazca)] dieslowski słownik
 • Co znaczy Dywizja Porównanie oddział wojska, część armii, z łac. divisio dzielenie, podział> duża jednostka wojskowa, składająca się z kilku pułków, dowodzona przez czym jest
 • Co znaczy Dekonspiracja Dlaczego ż) ujawnienie tego, co było zakonspirowane zdekonspirować się co oznacza
 • Co znaczy Dermatoza Jak lepiej ż) med. choroba skóry tłumaczenie
 • Co znaczy Detalizować Kiedy rzad. stosować, przedstawiać coś w szczegółach przykłady
 • Co znaczy Dramatyzm Od czego zależy m) 1. splot nieszczęśliwych wypadków, tragizm; 2. zawierający cechy dramatu – utworu literackiego; sceniczność, dramatyczność definicja
 • Co znaczy Definiens Na czym polega m) <łac. określający> wyrażenie definiujące; człon definicji, określający definiowany wyraz, pojęcie, termin encyklopedia
 • Co znaczy Dekabryści Różnice grupa szlacheckich rewolucjonistów w Rosji w początkach XIX w., którzy wystąpili przeciwko samowładztwu cara, dążąc do obalenia caratu i jak działa
 • Co znaczy Dygresyjny Wady i zalety poemat dygresyjny gatunek poezji narracyjnej ukształtowany w okresie Romantyzmu, poemat, w którym fabuła nie stanowi głównego trzonu utworu czy jest
 • Co znaczy Dewaluować Podobieństwa obniżać wartość, pomniejszać znaczenie czegoś; 2. ekon. a) przeprowadzać reformę pieniężną polegającą na dewaluacji, b) powodować pojęcie
 • Co znaczy Dementować Czemu zmyślać> odwoływać, zaprzeczać, stwierdzać fałszywość podanej wcześniej (zwłaszcza przez prasę, radio, telewizję) informacji; prostować wyjaśnienie
 • Co znaczy Drakkar Co gorsze bezpokładowy wiosłowo-żaglowy statek wikingów z III–XI w., o drewnianym kadłubie z ozdobą (np. smokiem) na dziobie, jednym masztem z reją opis
 • Co znaczy Dezercja Porównaj samowolna, bezprawna ucieczka z wojska; 2. pot. uchylanie się od obowiązków dezerter, dezerterować skąd, zdezerterować informacje
 • Co znaczy Dominacja Porównanie ż) <łac. dominatio> przewaga, panowanie, górowanie: mieć dominację nad kim dominować (nad kim, nad czym, w czym), dominanta znaczenie
 • Co znaczy Dezolacja Dlaczego spustoszenie; rozpacz dezorganizacja(ż) . wprowadzenie nieładu, zamieszania; . brak organizacji, porządku, dyscypliny co znaczy
 • Co znaczy Defektologia Jak lepiej psychologii i pedagogiki specjalnej zajmujący się problemami wychowania i nauczania dzieci upośledzonych umysłowo i fizycznie; 2. nauka o krzyżówka
 • Co znaczy Diplodok Kiedy paleont. Diplodocus, olbrzymi roślinożerny gad kopalny, zaliczany do dinozaurów co to jest
 • Co znaczy Dino Od czego zależy wyrazów złożonych, będących terminami paleontologicznymi, mający znaczenie: straszny, potężny, np. dinoceraty, dinozaury słownik
 • Co znaczy Dezodoryzacja Na czym polega osłabianie nieprzyjemnych zapachów w pomieszczeniach zamkniętych; 2. techn. usuwanie niepożądanej woni produktów, stosowane w przemyśle czym jest
 • Co znaczy Domino Różnice układaniu według zasad 28 płaskich kostek, z których każda przedzielona jest kreską na dwa pola puste lub oznaczone punktami od 1 do 6 co oznacza
 • Co znaczy Dubler Wady i zalety aktora> film teatr. aktor grający jakąś rolę na przemian z innym aktorem; także: osoba grająca zamiast aktora w pewnych scenach tłumaczenie
 • Co znaczy Deskryptor Podobieństwa inform. słowo lub grupa słów, które razem z innymi opisują treść tekstu na potrzeby katalogów lub systemów wyszukiwania informacji; słowo przykłady
 • Co znaczy Demoskopia Czemu badanie opinii i nastrojów społecznych w celach diagnostycznych i opracowania prognoz statystycznych: badania demoskopowe definicja
 • Co znaczy Dormitorium Co gorsze n; odm. w lm) <łac. sypialnia> sala sypialna w klasztorach, konwiktach, zakładach wychowawczych encyklopedia
 • Co znaczy Dyspeczer Porównaj m) dyspozytor jak działa
 • Co znaczy Dywiz Porównanie m) znak graficzny łączący lub dzielący wyrazy, mała kreseczka (-): piszemy z dywizem wyraz austro-węgierski czy jest
 • Co znaczy Dermatologia Dlaczego ż) med. nauka o chorobach skóry dermatolog, dermatologiczny pojęcie
 • Co znaczy Driakiew Jak lepiej phármakon) lek przeciw jadom zwierzęcym (zwłaszcza żmijowym)> 1. bot. Scabiosa, roślina zielna z rodziny szczeciowatych (Dipsacaceae wyjaśnienie
 • Co znaczy Dekapitalizacja Kiedy capitale główna suma, część majątku> spadek wartości maszyn, urządzeń itp. środków trwałych wskutek zużycia dekapitalizować się: maszyny opis
 • Co znaczy Derka Od czego zależy ż) dera, 1. gruby koc używany zwykle jako okrycie na konie; . także ciepłe okrycie na nogi w podróży karetą, saniami informacje
 • Co znaczy Dolichocefalia Na czym polega ż) antr. kształt czaszki ludzkiej, charakterystyczny dla form człowieka kopalnego znaczenie
 • Co znaczy Dzianet Różnice m) koń wierzchowy: dosiąść dzianeta co znaczy
 • Co znaczy Dyktator Wady i zalety dysponujący absolutną władzą; 2. hist. w starożytnym Rzymie: urzędnik, mający nieograniczoną władzę wojskową i cywilną dyktatura krzyżówka
 • Co znaczy Deklamacja Podobieństwa mówię głośno> recytacja; piękne wygłoszenie tekstu literackiego, czasem przesadnie i nienaturalnie wyuczona na pamięć wypowiedź deklamator co to jest
 • Co znaczy Dezawuować Czemu prawa do działań, brak zgody na powoływanie się na czyjeś poparcie, cofać aprobatę, kwestionować upoważnienie kogoś do czegoś słownik
 • Co znaczy Determinacja Co gorsze granic, kres, koniec> ostateczne, niezłomne postanowienie: robić coś z determinacją; określanie warunków czego: coś determinuje coś innego czym jest
 • Co znaczy Desperować Porównaj <łac. despero tracę nadzieję> przestarz. rozpaczać, tracić nadzieję; lamentować co oznacza
 • Co znaczy Detergent Porównanie m) chem. środek do czyszczenia lub prania: stosować detergenty tłumaczenie
 • Co znaczy Damara Dlaczego roślin rosnących na Archipelagu Sundajskim (także kopalna), używana do wyrobu lakierów artystycznych i farb graficznych przykłady
 • Co znaczy Dyrdymałki Jak lepiej lm) pot. rzeczy nieważne, głupstwa: mówić, pleść dyrdymałki, tracić czas na dyrdymałki definicja
 • Co znaczy Darwinizm Kiedy ang. przyr.)> teoria ewolucyjna wyjaśniająca pochodzenie gatunków, a szerzej – nauka o prawach rozwoju wszystkich organizmów żywych, także encyklopedia
 • Co znaczy Demolka Od czego zależy ż) pot. niszczenie wszystkiego, zwłaszcza bezmyślne, podczas awantury: robić demolkę, człowiek-demolka jak działa
 • Co znaczy Decymalny Na czym polega przym.) dziesiętny: skala dziesiętna; waga dziesiętna czy jest
 • Co znaczy Delficki Różnice proroczy, wróżbiarski, zagadkowy, dwuznaczny, mit. gr. wyrocznia delficka wyrocznia Apollina w Delfach, kapłanka przepowiadała przyszłość pojęcie
 • Co znaczy Dysponent Wady i zalety m) jednostka prawna dysponująca czymś (np. majątkiem wyjaśnienie
 • Co znaczy Dżinsy Podobieństwa m, lm) rodzaj popularnych spodni z dość mocnego płótna w kolorze głównie niebieskim (blue-jeans): spodnie dżinsowe, dżinsówka opis
 • Co znaczy Dajna Czemu ludowa o tematyce codziennego życia ludu, z własną symboliką, tekst ma zróżnicowaną formę wersyfikacyjną połączoną z charakterem muzyki informacje
 • Co znaczy Densytometr Densometr Co gorsze przyrząd do pomiaru gęstości cieczy, także tzw. gęstości optycznej (stopnia zaczernienia) obrazów fotograficznych znaczenie
 • Co znaczy Drebel Porównaj przewożenia żywych ryb, bezpośrednio po ich wyłowieniu, mająca specjalne ładownie z dziurkowanym dnem, umożliwiającym stały przepływ wody co znaczy
 • Co znaczy Dynastia Porównanie władza> 1. ród królewski panujący dziedzicznie; 2. przen. zamożny ród prowadzący jakąś działalność z pokolenia na pokolenie dynasta krzyżówka
 • Co znaczy Drozofila Dlaczego rosa, wilgoć + phílos przyjaciel> muszka owocowa, zool. Drosophila, drobna muchówka z rodziny wywilżankowatych (Drosophilidae), której co to jest
 • Co znaczy Dualistyczny Jak lepiej przym.) <łac. dualis podwójny> 1. dwoisty, mający dwa aspekty, dwie strony; 2. odnoszący się do dualizmu, wynikający z dualizmu słownik
 • Co znaczy Dyslokacja Kiedy ż) <łac.> przemieszczenie armii, przegrupowanie oddziałów wojskowych: zarządzić, przeprowadzić dyslokację wojsk czym jest
 • Co znaczy Desant Od czego zależy własnych wojsk na tereny operacji wojskowych, 2. pot. jednostki wojskowe wysłane na inny teren: zrzucić desant, wojska desantowe co oznacza
 • Co znaczy Dejman Na czym polega m) żegl. marynarz zatrudniony na statku w czasie postoju w porcie, zastępujący stałego członka załogi (np. urlopowanego tłumaczenie
 • Co znaczy Dyskoteka Różnice ż) 1. zbiór płyt, kompaktów, płytoteka; 2. młodzieżowa zabawa taneczna przy magnetofonie przykłady
 • Co znaczy Dysputa Wady i zalety ż) przestarz. wymiana poglądów, zwykle na tematy naukowe; dyskusja, polemika definicja
 • Co znaczy Dekadent Podobieństwa lub zwolennik dekadentyzmu w sztuce; schyłkowiec; 2. pot. człowiek przyjmujący postawę dekadencką dekadencki encyklopedia
 • Co znaczy Decydent Czemu m) <łac. decidens rozstrzygający; decido odcinam, rozcinam, przen. rozstrzygam> ten, kto decyduje decyzja jak działa
 • Co znaczy Deziluzja Co gorsze ż) brak iluzji; pozbawienie iluzji czy jest
 • Co znaczy Deseń Porównaj m) wzór, rysunek na tkaninie, posadzce, tapecie itp.; układ elementów tworzący określony wzór pojęcie
 • Co znaczy Defenestracja Porównanie defenestracja praska – wyrzucenie przez okno zamku na Hradczanach (1618 r.) dwóch namiestników cesarskich przez przedstawicieli stanów wyjaśnienie
 • Co znaczy Dryft Dlaczego m) mors. przenoszenie przedmiotów przez prądy morskie opis
 • Co znaczy Diak Jak lepiej m) rel. kleryk w Kościele prawosławnym i greckokatolickim informacje
 • Co znaczy Defraudant Kiedy m) ten, kto dopuszcza się defraudacji znaczenie
 • Co znaczy Demagog Od czego zależy zwłaszcza polityk, działacz) głoszący hasła bez pokrycia, starający się pozyskać zwolenników schlebianiem, obietnicami bez pokrycia co znaczy
 • Co znaczy Dezynwoltura Na czym polega ż) zbyt swobodne, lekceważące zachowanie się, styl bycia krzyżówka
 • Co znaczy Disco Różnice n) 1. typ muzyki bardzo prostej rytmicznie, przeznaczonej do tańca w dyskotekach co to jest
 • Co znaczy Dragon Wady i zalety sztandar z wizerunkiem smoka, z łac. draco ~onis, gr. dr?k?n ~ontos wąż, żmija> daw. żołnierz kawalerii konnej: baba dragon dragonia słownik
 • Co znaczy Deprecjonować Podobieństwa kogo, co) obniżać wartość czegoś, przedstawiać w gorszym świetle> zdeprecjonować (kogo, co), zdeprecjonowany czym jest
 • Co znaczy Debata Czemu roztrząsa się szczegółowo ważne problemy; obrady: toczyć debaty, debata się toczy debatować o czym, nad czym, podebatować co oznacza
 • Co znaczy Dymisja Co gorsze rozesłanie, rozpuszczenie (wojska) odwołanie ze stanowiska, zwolnienie: złożyć dymisję, podać się do dymisji; dać komu dymisję tłumaczenie
 • Co znaczy Domestykacja Porównaj ż) proces udomawiania zwierząt przykłady
 • Co znaczy Derywat Porównanie odchylony> jęz. wyraz utworzony od innego wyrazu lub formy gramatycznej za pomocą środków słowotwórczych; wyraz pochodny definicja
 • Co znaczy Defraudacja Dlaczego cudzych pieniędzy, powierzonych przez kogoś lub przez instytucję defraudant, defraudować (co), zdefraudować encyklopedia
 • Co znaczy Despekt Jak lepiej m) <łac. despectus wzgarda> obraza, uchybienie, urażenie: wyrządzić despekt komu jak działa
 • Co znaczy Dematerializacja Kiedy matérialisation> żart. o zniknięciu kogoś lub czegoś; w sztuczkach magicznych, w spirytyzmie, okultyzmie: cudowne znikanie przedmiotów czy jest
 • Co znaczy Dystyngowany Od czego zależy distingué> wytworny w zachowaniu, elegancki w sposób budzący szacunek: dystyngowany pan, dystyngowane maniery dystynkcja pojęcie
 • Co znaczy Derwisz Na czym polega m) pobożny asceta arabski, członek mistycznej sekty mahometańskiej: derwisz tańczący wyjaśnienie
 • Co znaczy Diagram Różnice gr. diágramma ~atos rysunek, figura geometryczna> przedstawienie graficzne na wykresie, rysunku współzależności pomiędzy jakimiś opis
 • Co znaczy Dekoratywny Wady i zalety przym.) rzad. ozdobny, służący jako dekoracja dekoracyjny informacje
 • Co znaczy Depresja Podobieństwa depressus niski, poniżony> 1. geogr. obniżenie; teren poniżej poziomu morza; . przen. stan silnego przygnębienia, załamanie psychiczne znaczenie
 • Co znaczy Desensybilizacja Czemu wrażliwy> 1. fot. zmniejszenie światłoczułości naświetlonej błony fotograficznej pod wpływem związków chemicznych, w celu umożliwienia co znaczy
 • Co znaczy Danajski Co gorsze potomkowie Greka Danaosa, założyciela miasta Argos> fraz. danajski dar – dar ofiarowany w złej intencji, przynoszący kłopoty i nieszczęścia krzyżówka
 • Co znaczy Dagerotyp Porównaj Daguerre (1789–1851), wynalazca fotografii> daw. aparat fotograficzny i zdjęcie wykonane za jego pomocą dagerotypia, technika dagerotypowa co to jest
 • Co znaczy Dekoncentracja Porównanie skupiać; łac. centrum środek> przeciwieństwo koncentracji, rozproszenie dekoncentracja wojsk dekoncentrować się: ktoś się dekoncentruje słownik
 • Co znaczy Dysharmonia Dlaczego ż) 1. brak harmonii, skoordynowania jednych elementów z drugimi; 2. brak współbrzmienia dźwięków czym jest
 • Co znaczy Dermatomikoza Jak lepiej ż) med. wet. rodzaj grzybicy o łagodnym przebiegu, schorzenie skóry wywołane przez grzyby chorobotwórcze (dermatofity co oznacza
 • Co znaczy Desakralizacja Kiedy pozbawiania czegoś, głównie zjawisk przyrody i instytucji społecznych, charakteru świętości, nadawanie im charakteru świeckiego tłumaczenie
 • Co znaczy Dżentelmen Od czego zależy wychowany, kulturalny, o nienagannych manierach i sposobie bycia: być dżentelmenem, dżentelmeński układ dżentelmeński, dżentelmeństwo przykłady
 • Co znaczy Dolus Na czym polega m) <łac.> 1. w prawie rzymskim: podstęp, oszustwo, świadome działanie na szkodę drugiej strony; 2. w prawie karnym: wina umyślna definicja
 • Co znaczy Driada Różnice ż) mit. gr. nimfa leśna żyjąca w drzewie encyklopedia
 • Co znaczy Despotyzm Wady i zalety na nieograniczonej, bezwzględnej władzy (jednostki lub grupy) opierającej się na terrorze, nieuznającej praw i wolności obywatelskich; 2 jak działa
 • Co znaczy Deklarować Podobieństwa oświadczać, oznajmiać, ogłaszać coś oficjalnie; wyrażać gotowość do zrobienia czegoś, przyrzekać pomoc, ofiarę itp., zobowiązywać się do czy jest
 • Co znaczy M O D Czemu Najlepszemu, Największemu – napis na świątyniach rzymskich, później także na kościołach i nagrobkach chrześcijańskich pojęcie
 • Co znaczy Dekomercjalizacja Co gorsze commertial dochodowy, obliczony na zysk> 1. przeciwieństwo komercjalizacji; 2. ekon. pozbawienie cech komercjalnych (czyli obliczonych na wyjaśnienie
 • Co znaczy Dżudo Porównaj zręczność> japońska walka wręcz, wymagająca dużej sprawności fizycznej w celu wykonania charakterystycznych dla niej chwytów i ciosów opis
 • Co znaczy Domena Porównanie ziemski, administracja dóbr, zakres, z łac. dominicum> dziedzina, zakres czego: domena polityki; cecha lub zakres czyich zainteresowań informacje
 • Co znaczy Dżitsu Dżiu Dlaczego n) japońska walka wręcz, stosowana zwykle jako samoobrona znaczenie
 • Co znaczy Deklasacja Jak lepiej strukturze klasowej społeczeństwa: deklasacja szlachty, mieszczaństwa, inteligencji, ktoś/coś ulega deklasacji – traci ważność, rangę co znaczy
 • Co znaczy Się Dekolonizować Kiedy zależności kolonialnej, tworzyć własne niepodległe państwo, przestać być czyjąś kolonią: zrzucić jarzmo kolonializmu krzyżówka
 • Co znaczy Designer Od czego zależy m) specjalista zajmujący się wzornictwem przemysłowym, projektant wzorów, modeli dla wyrobów przemysłowych, technik wzornictwa co to jest
 • Co znaczy Dżoker Na czym polega m) dodatkowa karta w talii, zwykle z wizerunkiem błazna, używana w niektórych grach i zastępująca wtedy każdą kartę słownik
 • Co znaczy Desperat Różnice człowiek zrozpaczony, zrezygnowany, niemający żadnej nadziei; . człowiek w desperacji skłonny do czynów gwałtownych, gotów na wszystko czym jest
 • Co znaczy Desu Wady i zalety bielizna damska lub jej część co oznacza
 • Co znaczy Delfty Podobieństwa rodzaj ceramiki; użytkowe lub dekoracyjne wyroby z fajansu, zdobione holenderskimi motywami pejzażowymi, scenkami rodzajowymi o tłumaczenie
 • Co znaczy Debil Czemu m) med. człowiek niedorozwinięty umysłowo w stopniu lekkim debilny przykłady
 • Co znaczy Dewastować Co gorsze <łac. devasto pustoszę> niszczyć, pustoszyć, rujnować definicja
 • Co znaczy Detaliczny Porównaj sprzedażą towarów w małych ilościach bezpośrednio konsumentowi; niehurtowy; 2. pot. szczegółowy, drobiazgowy, dokładny encyklopedia
 • Co znaczy Denazyfikacja Porównanie rozwiązanie hitlerowskiej partii nazistowskiej (nazi) w ramach likwidacji faszyzmu w Niemczech po II wojnie światowej jak działa
 • Co znaczy Delikatność Dlaczego ż) cecha tego, co delikatne: delikatność uczuć, smaku itp czy jest
 • Co znaczy Dysonans Jak lepiej m) 1. niezgodność brzmienia dźwięków, dysharmonia; 2. przen. rażąca sprzeczność, zgrzyt pojęcie
 • Co znaczy Diana Kiedy łowów, opiekunka zwierząt i przyrody, utożsamiana z grecką Artemidą; . dziewczyna wysportowana, oddana jeździe konnej, polowaniu wyjaśnienie
 • Co znaczy Dukt Od czego zależy m) <łac. ductus prowadzenie, ciąg> leśna droga, trakt opis
 • Co znaczy Dżersej Na czym polega m) rodzaj tkaniny na suknie, kostiumy damskie: garsonka z dżerseju, dżersejowa informacje
 • Co znaczy Deresz Różnice m) koń o mieszanej brązowo-białej maści dereszowaty znaczenie
 • Co znaczy Delicja Wady i zalety ż) <łac. deliciae od delicio nęcę> coś bardzo smacznego, smakołyk, pysznotka co znaczy
 • Co znaczy Saison Demi Podobieństwa odzieżą: sezon wiosenny i jesienny; także moda w tych okresach i odzież noszona na wiosnę lub jesienią krzyżówka
 • Co znaczy Diagnostyczny Czemu rozpoznawania; barwniki, preparaty diagnostyczne barwniki, preparaty stosowane w diagnostyce lekarskiej do oznaczania prawidłowego co to jest
 • Co znaczy Deprawacja Co gorsze skrzywienie> uczenie złych rzeczy, demoralizacja, znieprawianie deprawator, deprawować kogo, zdeprawować, zdeprawowany słownik
 • Co znaczy Dechrystianizacja Porównaj zmierzające do zmniejszenia wpływów religii chrześcijańskiej, zmniejszanie się liczby wyznawców chrystianizmu oraz zjawisko kulturowe czym jest
 • Co znaczy Dyrygent Porównanie m) muzyk kierujący chórem lub orkiestrą; pilnuje prawidłowego wykonania utworu; kapelmistrz co oznacza
 • Co znaczy Dystynkcja Dlaczego z łac. di(s)-stinctio> 1. elegancja, wytworność manier i sposobu bycia: wielka dystynkcja; 2. w armii: znaki, naszywki wskazujące na tłumaczenie
 • Co znaczy Demitologizacja Jak lepiej ż) obalanie mitów, legend; pozbawianie cech mitu: demitologizacja historii, bohaterstwa, przekazu biblijnego przykłady
 • Co znaczy Dieta Kiedy z gr. díaita należyty sposób> 1. sposób odżywiania: dieta niskokaloryczna dietetyk, dietetyka, dietetyczny: być na diecie, przestrzegać definicja
 • Co znaczy Dytyramb Od czego zależy pochwalny utrzymany w podniosłym tonie; 2. przen. iron. mowa pochwalna wygłoszona w celu przypodobania się komuś: piać komu dytyramby encyklopedia
 • Co znaczy Dialog Na czym polega diálogos rozmowa> 1. rozmowa: prowadzić dialog; 2. utwór lit. w formie rozmowy; 3. porozumienie się, spotkanie: dialog polityczny jak działa
 • Co znaczy Demobil Różnice techniczny, który wyszedł z użycia – zwłaszcza wojskowy, pozostały po zdemobilizowaniu wojska: ubrania, broń, samochody z demobilu czy jest
 • Co znaczy Dewastacja Wady i zalety ż) niszczenie, rujnowanie, pustoszenie: dokonać dewastacji czego; zdewastowany budynek> dewastować (co), dewastator pojęcie
 • Co znaczy Dżip Podobieństwa m) osobowy samochód terenowy, używany w czasie II wojny światowej w armii amerykańskiej wyjaśnienie
 • Co znaczy Denaturalizacja Czemu pozbawienie czegoś naturalnego charakteru, czynienie sztucznym; praw. pozbawienie kogoś obywatelstwa danego państwa opis
 • Co znaczy Dezynfekować Co gorsze przeprowadzać dezynfekcję; odkażać informacje
 • Co znaczy Dekolt Porównaj collet kołnierzyk> wycięcie u sukni, swetra, koszuli odsłaniające szyję: opalać sobie dekolt; mieć, nosić głęboki dekolt dekoltować się znaczenie
 • Co znaczy Deiktyczny Porównanie poglądowy, pokazowy; unaoczniający coś za pomocą modeli, doświadczeń; jęz. partykuła deiktyczna, zaimek deiktyczny – wskazujący co znaczy
 • Co znaczy Dewaloryzować Dlaczego ekon. powodować dewaloryzację, obniżać wartość czegoś krzyżówka
 • Co znaczy Dykteryjka Jak lepiej ż) anegdota, krótkie żartobliwe opowiadanie, dowcip co to jest
 • Co znaczy Dyrektywa Kiedy ż) wskazówka dotycząca postępowania; wytyczna, zalecenie słownik
 • Co znaczy Dogmat Od czego zależy kategorycznie, z gr. dógma przekonanie, zdanie, pogląd> 1. teol. prawda objawiona przez Boga, przyjęta przez Kościół kat. jako prawda wiary czym jest
 • Co znaczy Diateza Na czym polega ż) med. skłonność do zapadania na określone choroby, wrodzona bądź nabyta; skaza co oznacza
 • Co znaczy Dotacja Różnice doter uposażyć> bezzwrotna pomoc finansowa, wspierająca czyjąś działalność lub przedsięwzięcie, subwencja dotować co, dotowany: otrzymać tłumaczenie
 • Co znaczy Demistyfikacja Wady i zalety ż) ujawnienie mistyfikacji, zdemaskowanie kłamstwa przykłady
 • Co znaczy Decymetr Podobieństwa łac. decy-+ metr> dziesięć centymetrów definicja
 • Co znaczy Dentysta Czemu m) <łac. dens ząb> lekarz stomatolog, leczący zęby dentystyka, dentystyczny, dentalny: głoska dentalna, czyli zębowa (s, z, t, d, n, r, ł encyklopedia
 • Co znaczy Monde Demi Co gorsze 1. półświatek, środowisko usiłujące manierami i sposobem życia naśladować zachowania ludzi z wyższych warstw społecznych, z „wielkiego jak działa

Słownik wyrazów obcych, pisownia i znaczenie

Definicja - Co to znaczy? Co to jest? Przykłady wyrazów tłumaczonych.

Definicja Demi-monde co znaczy dentysta krzyżówka decymetr co to jest demistyfikacja słownik dotacja czym jest diateza co oznacza dogmat tłumaczenie dyrektywa przykłady. słownik.

Co to jest Deus ex machina co znaczy decybel krzyżówka deheroizacja co to jest znaczenie.