SŁOWNIK Dziekan, Deklasować, Dalajlama, Decentralizacja, Dinozaury, Demobil, Diwa, Drylować.
najlepszy dziekan deklasować co to jest

Definicje słów, słownik wyrazów na D

 • Co znaczy Desperat Porównanie człowiek zrozpaczony, zrezygnowany, niemający żadnej nadziei; . człowiek w desperacji skłonny do czynów gwałtownych, gotów na wszystko co to jest
 • Co znaczy Machina Ex Deus Dlaczego rozwiązanie akcji w tragedii antycznej, spowodowane nagłym i niespodziewanym pojawieniem się bóstwa; 2. nieoczekiwany wybawiciel; 3. zbyt definicja
 • Co znaczy Dewocjonalia Jak lepiej tylko lm) <łac.> przedmioty związane z kultem religijnym: medaliki, różańce, dostępne w ogólnej sprzedaży itp.; sklep z tymi artykułami co znaczy
 • Co znaczy Decyma Kiedy interwał, odległość między dźwiękami na dziesięciostopniowej skali muzycznej; interwał złożony z oktawy (ósemki) i tercji (trójki dźwięków słownik
 • Co znaczy Diafon Od czego zależy m) mors. urządzenie do nadawania sygnałów dźwiękowych podczas mgły przez nadbrzeżne stacje ostrzegawcze znaczenie
 • Co znaczy Diana Na czym polega łowów, opiekunka zwierząt i przyrody, utożsamiana z grecką Artemidą; . dziewczyna wysportowana, oddana jeździe konnej, polowaniu czym jest
 • Co znaczy Dekrescent Różnice m) <łac. zmniejszający się> lit. typ wiersza, w którym każdy kolejny wers jest krótszy o sylabę co oznacza
 • Co znaczy Demagog Wady i zalety zwłaszcza polityk, działacz) głoszący hasła bez pokrycia, starający się pozyskać zwolenników schlebianiem, obietnicami bez pokrycia krzyżówka
 • Co znaczy Dioskurowie Podobieństwa dwaj nierozłączni towarzysze, przyjaciele najlepszy
 • Co znaczy Dyngus Czemu m) zwyczaj polegający na oblewaniu się wodą w poniedziałek wielkanocny przykłady
 • Co znaczy Diadem Co gorsze gr. diád?ma ~atos przepaska, przewiązka, od dia-dé? przewiązuję> ozdobna przepaska na głowę, rodzaj korony: złoty diadem encyklopedia
 • Co znaczy Dokumentacja Porównaj dokumentów, materiały źródłowe, dowody; dokumentacja naukowa gromadzenie, opracowywanie i rozpowszechnianie wiadomości zawartych w jak działa
 • Co znaczy Dekryptaż Porównanie m) odczytanie zakodowanego tekstu; dekodowanie, odszyfrowanie czego czy jest
 • Co znaczy Diametralny Dlaczego przym.) przeciwstawny, krańcowo różny diametralnie pojęcie
 • Co znaczy Dekoltować Jak lepiej kołnierzyk> najpierw tylko o mężczyznach: obnażać szyję przez rozpięcie sztywnego kołnierzyka (co – zwłaszcza w obecności dam – uważano za wyjaśnienie
 • Co znaczy Dystrakcja Kiedy ż) roztargnienie, brak koncentracji, przeszkoda w skupieniu się opis
 • Co znaczy Desperacja Od czego zależy desperacja ogarnia kogo: robić coś w desperacji, z desperacji, doprowadzić kogoś do desperacji, desperacja opanowuje kogo desperat informacje
 • Co znaczy Damaskinaż Damaskina Na czym polega Damaszek> . szt. metoda zdobienia przedmiotów metalowych, inkrustowanie ich złotym lub srebrnym drutem; 2. linearny ornament na przedmiocie co to jest
 • Co znaczy Dżip Różnice m) osobowy samochód terenowy, używany w czasie II wojny światowej w armii amerykańskiej definicja
 • Co znaczy Deponować Wady i zalety czasowe przechowanie pieniądze, dokumenty, kosztowności: oddać w depozyt, zdeponować pieniądze w banku depozyt co znaczy
 • Co znaczy Dywizja Podobieństwa oddział wojska, część armii, z łac. divisio dzielenie, podział> duża jednostka wojskowa, składająca się z kilku pułków, dowodzona przez słownik
 • Co znaczy Drajw Czemu pod kątem, stosowane w tenisie, tenisie stołowym, badmintonie, golfie i krykiecie; inform. urządzenie komputera służące do zgrania i znaczenie
 • Co znaczy Dubla Co gorsze ż) podwójna stawka czym jest
 • Co znaczy Doktoryzować Porównaj nadawać tytuł doktora; przygotować rozprawę naukową, złożyć egzamin i uzyskać stopień doktora co oznacza
 • Co znaczy Dressing Porównanie rodzaj majonezu z przyprawami, używanego do zimnych potraw, głównie sałatek krzyżówka
 • Co znaczy Discimus Docendo Dlaczego <łac. – parafraza dzieła Seneki Listy> ucząc innych, sami się uczymy najlepszy
 • Co znaczy Dek Jak lepiej m) żegl. pomost, pokład: być na deku (por ang. komenda All hand on deck! (Wszyscy na pokład przykłady
 • Co znaczy E Vu Déj Kiedy było, zdarzyło się wcześniej; . psych. złudzenie pamięci (zwykle u ludzi chorych psychicznie, czasem u zdrowych w stanach przemęczenia encyklopedia
 • Co znaczy Dogaressa Od czego zależy ż) małżonka doży weneckiego jak działa
 • Co znaczy Delikwent Na czym polega 1. praw. przest. osoba sądzona za przestępstwo, winowajca oczekujący kary; skazaniec, przestępca; 2. pot. z pobłażaniem o kimś, kto jest czy jest
 • Co znaczy Dezawantaż Różnice m) daw. a) szkoda, ubytek; b) ujemna strona czegoś pojęcie
 • Co znaczy Domino Wady i zalety układaniu według zasad 28 płaskich kostek, z których każda przedzielona jest kreską na dwa pola puste lub oznaczone punktami od 1 do 6 wyjaśnienie
 • Co znaczy Demontaż Podobieństwa przeciwieństwo montażu, rozbiórka czego; rozkład: demontaż urządzeń, demontaż komunizmu; dokonać demontażu czego demontować (co opis
 • Co znaczy Defekt Czemu m) <łac. defectus brak> usterka, uszkodzenie, zepsucie; wada, ułomność: mieć defekty, defekt fabryczny defektywny, zdefektowany informacje
 • Co znaczy Driver Co gorsze odczytywania i zapisywania informacji na taśmach i dyskach magnetycznych; . inform. program komputerowy sterujący konkretnym urządzeniem co to jest
 • Co znaczy Deskrypcja Porównaj napis na czymś: deskrypcja nagrobna; opis czego; 2. log. wyrażenie niebędące imieniem własnym, mające jeden desygnat lub więcej definicja
 • Co znaczy Démodé Porównanie niemodny: coś jest démodé, sukienka démodé co znaczy
 • Co znaczy Dyzgust Dlaczego m) niezadowolenie, niesmak: odczuć dyzgust słownik
 • Co znaczy Dyshonor Jak lepiej m) ujma dla honoru; zniewaga, obelga znaczenie
 • Co znaczy Din Kiedy jednostka światłoczułości kliszy fotograficznej czym jest
 • Co znaczy Diugoń Od czego zależy m) zool. Dugong dugong, roślinożerny ssak morski z rzędu syren (Sirenia co oznacza
 • Co znaczy Doksologia Na czym polega ż) rel. a) formuła głosząca chwałę Boga w Trójcy Świętej jedynego, b) hymn religijny krzyżówka
 • Co znaczy Detalizować Różnice rzad. stosować, przedstawiać coś w szczegółach najlepszy
 • Co znaczy Dialogowy Wady i zalety przym.) napisany w formie dialogu, zawierający dialogi, będący dialogiem przykłady
 • Co znaczy Dyskrecja Podobieństwa rozwaga> umiejętność dochowania sekretu: zachować dyskrecję, być dyskretnym; zachowanie umiaru, nierzucanie się w oczy: dyskretna elegancja encyklopedia
 • Co znaczy Denerwować Czemu nerwowy> irytować kogoś, działać na nerwy, drażnić; denerwować się, być rozdrażnionym, niepokoić się denerwujący, zdenerwowany jak działa
 • Co znaczy Dekabryści Co gorsze grupa szlacheckich rewolucjonistów w Rosji w początkach XIX w., którzy wystąpili przeciwko samowładztwu cara, dążąc do obalenia caratu i czy jest
 • Co znaczy Dez Porównaj wyrazu wprowadzająca znaczenie przeciwne do treści podstawowej, np. dezaprobata: aprobata, dezinformacja: informacja pojęcie
 • Co znaczy Dezynfekować Porównanie przeprowadzać dezynfekcję; odkażać wyjaśnienie
 • Co znaczy Demolka Dlaczego ż) pot. niszczenie wszystkiego, zwłaszcza bezmyślne, podczas awantury: robić demolkę, człowiek-demolka opis
 • Co znaczy Deklinacja Jak lepiej odmiana wyrazów przez przypadki gramatyczne: deklinacja rzeczowników, zaimków, przymiotników; 2. astr., fiz. odchylenie magnetyczne informacje
 • Co znaczy Dywersja Kiedy niespodziewany atak (z wielu stron jednocześnie); odwrócenie uwagi> . wojsk. forma walki z wrogiem, zorganizowane działania prowadzone na co to jest
 • Co znaczy Donatariusz Od czego zależy m) daw. osoba obdarzona donacją definicja
 • Co znaczy Dekartelizacja Na czym polega zob. kartelizacja, kartel co znaczy
 • Co znaczy Detektyw Różnice m) wywiadowca, pracownik policji lub biura detektywistycznego, zajmuje się wykrywaniem przestępców słownik
 • Co znaczy Defibrylacja Wady i zalety ż) <łac. fibrylla włókno> med. zabieg przywracania lub umiarowienia pracy serca, wykonywany za pomocą defibrylatora znaczenie
 • Co znaczy Irae Dies Podobieństwa dzień Sądu Ostatecznego); w liturgii rzymskokatolickiej: pierwsze słowa hymnu śpiewanego podczas mszy żałobnej czym jest
 • Co znaczy Dezelować Czemu niszczyć, psuć, zużywać co oznacza
 • Co znaczy Delfinarium Co gorsze akwarium, oceanarium)> duży zbiornik wodny przeznaczony do hodowli i pokazów tresury delfinów, oceanarium tylko dla delfinów krzyżówka
 • Co znaczy Dysleksja Porównaj ż) <łac.> med. zaburzenie zdolności czytania: dziecko dyslektyczne dyslektyk najlepszy
 • Co znaczy Deformacja Porównanie ż) <łac. de-+ formatio> zmiana formy czego; odkształcenie, zniekształcenie: ulec deformacji deformować (co), zdeformować, zdeformowany przykłady
 • Co znaczy Diogenes Dlaczego gr. filozof ze szkoły cyników> beczka Diogenesa symbol ograniczenia potrzeb życiowych do niezbędnego minimum; pogarda dla wszystkich encyklopedia
 • Co znaczy Dyslokacja Jak lepiej ż) <łac.> przemieszczenie armii, przegrupowanie oddziałów wojskowych: zarządzić, przeprowadzić dyslokację wojsk jak działa
 • Co znaczy Dyplomacja Kiedy działalność organów i przedstawicieli państwa za granicą: korpus dyplomatyczny; 2. przen. umiejętność prowadzenia trudnych rozmów bez czy jest
 • Co znaczy Decemwir Od czego zależy m) <łac. decemvirus> jeden z dziesięciu członków decemwiratu; urząd sprawowany pojęcie
 • Co znaczy M O D Na czym polega Najlepszemu, Największemu – napis na świątyniach rzymskich, później także na kościołach i nagrobkach chrześcijańskich wyjaśnienie
 • Co znaczy Dyktatura Różnice lub ustrój polit., w którym władzę sprawuje jeden człowiek i jego zwolennicy lub przedstawiciele jednej tylko klasy społ.: dyktatura opis
 • Co znaczy Dobosz Wady i zalety m) członek orkiestry wojskowej grający na bębnie informacje
 • Co znaczy Dezaktualizacja Podobieństwa ż) utrata aktualności, stanie się nieaktualnym co to jest
 • Co znaczy Dubel Czemu m) 1. kopia, drugi egzemplarz; 2. film. powtórka ujęcia filmowego definicja
 • Co znaczy Diaboliczny Co gorsze przym.) przebiegły, diabelski, szatański co znaczy
 • Co znaczy Dysproporcja Porównaj ż) <łac.> brak proporcji, nieprzystawalność, niestosowność miary, brak symetrii słownik
 • Co znaczy Demitologizacja Porównanie ż) obalanie mitów, legend; pozbawianie cech mitu: demitologizacja historii, bohaterstwa, przekazu biblijnego znaczenie
 • Co znaczy Decydować Dlaczego rozstrzygać> rozstrzygać (co), postanawiać (że), wyrokować (o czym), przesądzać (o czym) decydent, decydencki, decyzja czym jest
 • Co znaczy Doza Jak lepiej ż) dawka, określona ilość czego dozować co, dozownik co oznacza
 • Co znaczy Dieta Kiedy z gr. díaita należyty sposób> 1. sposób odżywiania: dieta niskokaloryczna dietetyk, dietetyka, dietetyczny: być na diecie, przestrzegać krzyżówka
 • Co znaczy Determinizm Od czego zależy podlega koniecznym prawidłowościom przyczynowo-skutkowym, jest określone „z góry”, zatem nieuchronne i konieczne determinista najlepszy
 • Co znaczy Dezerterować Na czym polega uciekać z wojska przykłady
 • Co znaczy Dżentelmen Różnice wychowany, kulturalny, o nienagannych manierach i sposobie bycia: być dżentelmenem, dżentelmeński układ dżentelmeński, dżentelmeństwo encyklopedia
 • Co znaczy Desocjalizacja Wady i zalety określonego środowiska społecznego lub z grupy społecznej z powodu nieprzestrzegania obowiązujących w nich wzorów i norm społecznych jak działa
 • Co znaczy Drozofila Podobieństwa rosa, wilgoć + phílos przyjaciel> muszka owocowa, zool. Drosophila, drobna muchówka z rodziny wywilżankowatych (Drosophilidae), której czy jest
 • Co znaczy Drogeria Czemu drogue lek (lichy)> sklep z kosmetykami, artykułami chemicznymi, sanitarnymi, materiałami opatrunkowymi i lekami dopuszczonymi do sprzedaży pojęcie
 • Co znaczy Dia Co gorsze morfem pochodzenia gr.; wprowadza znaczenie dwa, dwu-, podwójnie, dwa razy: diafon, diageneza, diakaustyka wyjaśnienie
 • Co znaczy Derywat Porównaj odchylony> jęz. wyraz utworzony od innego wyrazu lub formy gramatycznej za pomocą środków słowotwórczych; wyraz pochodny opis
 • Co znaczy Deklamacja Porównanie mówię głośno> recytacja; piękne wygłoszenie tekstu literackiego, czasem przesadnie i nienaturalnie wyuczona na pamięć wypowiedź deklamator informacje
 • Co znaczy Dżin Dlaczego m) wódka z aromatem jałowcowym, jałowcówka (gin): dżin z tonikiem co to jest
 • Co znaczy Dozownik Jak lepiej m) urządzenie do stałego i równomiernego odmierzania określonych porcji materiałów sypkich, w kawałkach lub płynnych; dozator definicja
 • Co znaczy Dolus Kiedy m) <łac.> 1. w prawie rzymskim: podstęp, oszustwo, świadome działanie na szkodę drugiej strony; 2. w prawie karnym: wina umyślna co znaczy
 • Co znaczy Delegatura Od czego zależy ż) przedstawicielstwo (firmy, instytucji): pracować w delegaturze handlowej; urząd delegata: otrzymać delegaturę słownik
 • Co znaczy Dixieland Na czym polega ndm) tradycyjny dżez nowoorleański [pot. nazwa okolic Nowego Orleanu, USA]: dixieland-jazz znaczenie
 • Co znaczy Defibracja Różnice m) techn. proces rozdrabniania drewna, masy celulozowej itp. defibrator, defibrować czym jest
 • Co znaczy Dulcyna Wady i zalety ż) syntetyczny środek słodzący, używany przez chorych na cukrzycę co oznacza
 • Co znaczy Dzianet Podobieństwa m) koń wierzchowy: dosiąść dzianeta krzyżówka
 • Co znaczy Dyfteryt Czemu kosmaty> med. ostra choroba zakaźna wywołana przez maczugowca, atakująca najczęściej dzieci między trzecim a szóstym rokiem życia najlepszy
 • Co znaczy Delator Co gorsze denuncjator, donosiciel; 2. hist. w dawnej Polsce: oskarżyciel w sprawach karnych, ponosił wprawdzie odpowiedzialność karną w razie przykłady
 • Co znaczy Dusery Porównaj m; lm) komplement, czułe słówko: prawić dusery encyklopedia
 • Co znaczy Desygnacja Porównanie ż) <łac. designatio> wyznaczanie, mianowanie, desygnowanie jak działa
 • Co znaczy Dysgrafia Dlaczego ż) med. chorobliwa niezdolność do opanowania sztuki poprawnego pisania wyrazów dysgrafik czy jest
 • Co znaczy Daktyl Jak lepiej długości = 1 cm> 1. bot. owoc palmy daktylowej; 2. lit. antyczna stopa metryczna, składająca się z jednej sylaby długiej i dwóch krótkich pojęcie
 • Co znaczy Deleksykalizacja Kiedy odwrotny do leksykalizacji; zwykle świadomy zabieg znaczeniowo-stylistyczny, polegający na doraźnym przywróceniu wyrazom lub frazeologizmom wyjaśnienie
 • Co znaczy Dżungla Od czego zależy las podzwrotnikowy, z hind. dżangal, od sanskr. j?n?gala żyzny, płodny> 1. gęsty, wilgotny las tropikalny; . przen. miejsce groźne opis
 • Co znaczy Dialekt Na czym polega rozmowa, sposób mówienia> gwara, ludowa odmiana języka: dialekt śląski dialektalny, dialektologia, dialektyzacja informacje
 • Co znaczy Dializa Różnice sposób ratowania ludzi chorych na nerki za pomocą dializatora, czyli urządzenia zwanego sztuczną nerką dializować kogo, dializowany co to jest
 • Co znaczy Dystyngowany Wady i zalety distingué> wytworny w zachowaniu, elegancki w sposób budzący szacunek: dystyngowany pan, dystyngowane maniery dystynkcja definicja
 • Co znaczy Diplodok Podobieństwa paleont. Diplodocus, olbrzymi roślinożerny gad kopalny, zaliczany do dinozaurów co znaczy
 • Co znaczy Driada Czemu ż) mit. gr. nimfa leśna żyjąca w drzewie słownik
 • Co znaczy Dezynfekcja Co gorsze ż) <łac.> odkażanie: przeprowadzić dezynfekcję wydezynfekować, zdezynfekować (co znaczenie
 • Co znaczy Dezabil Porównaj m) niekompletny ubiór domowy: być w dezabilu czym jest
 • Co znaczy Dermoplastyka Porównanie chirurgii zajmujący się operacyjnym uzupełnieniem ubytków skóry, usuwaniem wrodzonych i nabytych zniekształceń w celu skorygowania jej co oznacza
 • Co znaczy Dagerotyp Dlaczego Daguerre (1789–1851), wynalazca fotografii> daw. aparat fotograficzny i zdjęcie wykonane za jego pomocą dagerotypia, technika dagerotypowa krzyżówka
 • Co znaczy Drailing Jak lepiej m) daw. wielka beczka na wino o pojemności 13,58 hl; dawna miara wina; kufa najlepszy
 • Co znaczy Dolce Kiedy muz. określenie wykonawcze: łagodnie, miękko, delikatnie, słodko przykłady
 • Co znaczy Delficki Od czego zależy proroczy, wróżbiarski, zagadkowy, dwuznaczny, mit. gr. wyrocznia delficka wyrocznia Apollina w Delfach, kapłanka przepowiadała przyszłość encyklopedia
 • Co znaczy Dancing Na czym polega zob. dansing jak działa
 • Co znaczy Definiendum Różnice n) <łac. to, co należy określić> wyraz lub termin, który definiujemy czy jest
 • Co znaczy Demistyfikacja Wady i zalety ż) ujawnienie mistyfikacji, zdemaskowanie kłamstwa pojęcie
 • Co znaczy Dropsy Podobieństwa lm) twarde, płaskie cukierki o różnych smakach wyjaśnienie
 • Co znaczy Novo De Czemu <łac.> na nowo, od nowa, jeszcze raz, od początku: Pisz de novo, pisz, powiadam („Zemsta” Aleksander Fredro opis
 • Co znaczy Dementować Co gorsze zmyślać> odwoływać, zaprzeczać, stwierdzać fałszywość podanej wcześniej (zwłaszcza przez prasę, radio, telewizję) informacji; prostować informacje
 • Co znaczy Dykcja Porównaj ż) <łac. dictio> indywidualny sposób wymawiania wyrazów: mieć dobrą/ złą dykcję co to jest
 • Co znaczy Deportacja Porównanie odesłanie do kraju lub zesłanie gdzieś na przymusowy pobyt: masowe deportacje w okresie II wojny światowej lub w czasach stalinowskich definicja
 • Co znaczy Dewastować Dlaczego <łac. devasto pustoszę> niszczyć, pustoszyć, rujnować co znaczy
 • Co znaczy Dekrepitacja Jak lepiej ż) techn. pękanie materiałów pod wpływem wysokiej temperatury (z odgłosem trzasku słownik
 • Co znaczy Drenaż Kiedy z ang. drain> 1. drenowanie, odprowadzanie nadmiaru wody za pomocą podziemnych przewodów, czyli drenów, wysysanie; 2. przen. usuwanie znaczenie
 • Co znaczy Deprecjonować Od czego zależy kogo, co) obniżać wartość czegoś, przedstawiać w gorszym świetle> zdeprecjonować (kogo, co), zdeprecjonowany czym jest
 • Co znaczy Dalba Na czym polega stalowe lub żelbetowe, wbite w dno morskie blisko brzegu, służące głównie do cumowania statków i barek z dala od nabrzeży co oznacza
 • Co znaczy Diesel Różnice m) wysokoprężny silnik spalinowy [od nazw. R. Diesel (1858–1913, wynalazca)] dieslowski krzyżówka
 • Co znaczy Dezyderat Wady i zalety m) postulat, żądanie: zgłosić, składać dezyderat najlepszy
 • Co znaczy Demotyczny Podobieństwa ludzie z tego samego narodu, rejonu, gminy (demu)> pismo demotyczne staroegipskie pismo „dla ludu”, używane w życiu codziennym do pisania przykłady
 • Co znaczy Degradacja Czemu stopniowe lub gwałtowne obniżanie dotychczasowej wartości czego: degradacja środowiska naturalnego; 2. wojsk. karne pozbawienie lub encyklopedia
 • Co znaczy Dyskoteka Co gorsze ż) 1. zbiór płyt, kompaktów, płytoteka; 2. młodzieżowa zabawa taneczna przy magnetofonie jak działa
 • Co znaczy Dezawuować Porównaj prawa do działań, brak zgody na powoływanie się na czyjeś poparcie, cofać aprobatę, kwestionować upoważnienie kogoś do czegoś czy jest
 • Co znaczy Dardanariat Porównanie m) ekon. niszczenie produktów żywnościowych mające na celu utrzymanie wysokich cen pojęcie
 • Co znaczy Dyspozytura Dlaczego ż) <łac.> ośrodek wydający dyspozycje, polecenia służbowe podległym osobom lub jednostkom organizacyjnym; centrum zarządzania czym wyjaśnienie
 • Co znaczy Dekalkomania Jak lepiej odbitka> 1. metoda zdobienia porcelany, fajansu przez nakładanie gotowych odbitek wzorów; 2. także rysunki tego typu i rzeczy zdobione w opis
 • Co znaczy Demonofobia Kiedy ż) chorobliwy strach przed demonami informacje
 • Co znaczy Drumla Od czego zależy ż) muz. prymitywny instrument muzyczny w kształcie podkowy z elastyczną sprężynką pośrodku co to jest
 • Co znaczy Diabeł Na czym polega diabolus, z gr. diábolos oszczerca> 1. w religii chrześcijańskiej i judaizmie: anioł upadły, strącony przez Boga do piekieł, zły demon definicja
 • Co znaczy Drama Różnice ż) utwór sceniczny z pierwszej połowy XIX w., nieprzestrzegający klasycznej zasady trzech jedności co znaczy
 • Co znaczy Deszyfraż Wady i zalety odczytywanie informacji zapisanych szyfrem, stosowane w służbie wywiadowczej, b) grupa osób zajmująca się rozwiązywaniem szyfrów słownik
 • Co znaczy Detaliczny Podobieństwa sprzedażą towarów w małych ilościach bezpośrednio konsumentowi; niehurtowy; 2. pot. szczegółowy, drobiazgowy, dokładny znaczenie
 • Co znaczy Donkiszoteria Czemu ż) romantyczne maniactwo, postawa życiowa błędnego rycerza walczącego z wiatrakami w imię sprawiedliwości czym jest
 • Co znaczy Destylacja Co gorsze skraplania par jednej substancji i otrzymywanie innej: alkohol destylowany destylat, destylować co, przedestylować, destylator co oznacza
 • Co znaczy Dialektyka Porównaj sztuka filozoficznego rozróżniania klas bytów, od dialég? rozróżniam> filoz teoria rzeczywistości i sposobów jej poznania poprzez ogląd krzyżówka
 • Co znaczy Dramatyzm Porównanie m) 1. splot nieszczęśliwych wypadków, tragizm; 2. zawierający cechy dramatu – utworu literackiego; sceniczność, dramatyczność najlepszy
 • Co znaczy Dyskryminacja Dlaczego discriminatio rozróżnianie> gorsze traktowanie, prześladowanie ludzi z powodu ich odmienności, różnic rasowych, religijnych dyskryminować przykłady
 • Co znaczy Dyktat Jak lepiej powtarzam słowa, dyktuję> 1. nakaz, rozkaz, polecenie, któremu trzeba się podporządkować; 2. przestarz. dyktowanie tekstu; dyktando encyklopedia
 • Co znaczy Dekować Kiedy trudności, chronić się przed niebezpieczeństwem; 2. pot. wykręcać się od czego, wymigiwać się od czego, zwł. od udziału w wojnie, od służby jak działa
 • Co znaczy Deskwamacja Od czego zależy złuszczanie się naskórka w wyniku naturalnego procesu starzenia się, wzmożone złuszczanie jedynie przy niektórych chorobach zakaźnych lub czy jest
 • Co znaczy Dystrykt Na czym polega district> niewielki okręg administracyjny zarządzany przez jakieś władze; w Polsce podział na dystrykty wprowadziły w czasie okupacji pojęcie
 • Co znaczy Dekoder Różnice kodować> 1. urządzenie do odkodowania informacji zapisanej w jakimś umownym kodzie (sztucznym języku), deszyfrator programów (np. TV); 2 wyjaśnienie
 • Co znaczy Determinacja Wady i zalety granic, kres, koniec> ostateczne, niezłomne postanowienie: robić coś z determinacją; określanie warunków czego: coś determinuje coś innego opis
 • Co znaczy Dezodorant Podobieństwa m) odświeżacz zapachu, środek kosmetyczno-toaletowy informacje
 • Co znaczy Dublować Czemu co) powtórzyć, zrobić to samo po raz drugi zdublować, dublet co to jest
 • Co znaczy Donżuan Co gorsze legendarny bohater hiszp. romanc ludowych i teatru barokowego, wprowadzony do literatury przez hiszp. dramaturga Tirso de Molinę (1584–1648 definicja
 • Co znaczy Dysonans Porównaj m) 1. niezgodność brzmienia dźwięków, dysharmonia; 2. przen. rażąca sprzeczność, zgrzyt co znaczy
 • Co znaczy Dublować Porównanie wykonywać w dwóch egzemplarzach; 2. wykonywać niezależnie od drugiej osoby taką samą czynność: powtarzać; film. teatr. występować jako słownik
 • Co znaczy Diabolo Dlaczego n) gra dziecięca polegająca na podrzucaniu gumowej albo metalowej szpulki i chwytaniu jej na sznurek uwiązany do dwu pałeczek znaczenie
 • Co znaczy Dezercja Jak lepiej samowolna, bezprawna ucieczka z wojska; 2. pot. uchylanie się od obowiązków dezerter, dezerterować skąd, zdezerterować czym jest
 • Co znaczy Dewotka Kiedy ż) kobieta manifestacyjnie obnosząca się ze swoją pobożnością; bigotka, nabożnisia, świętoszka co oznacza
 • Co znaczy Doktor Od czego zależy stopień naukowy nadawany przez uczelnie wyższe i instytuty naukowe po napisaniu rozprawy, obronie jej w czasie publicznej dyskusji, doktor krzyżówka
 • Co znaczy Dozować Na czym polega dawki; dawkować; 2. przen. dzielić na porcje, stopniować nasilenie czegoś, np. dozować napięcie dozownik najlepszy
 • Co znaczy Diopter Różnice przyrząd zwiększający precyzję celowania, składający się z dwóch płytek z otworami lub szczelinami, stosowany również w geodezji przykłady
 • Co znaczy Decentralizować Wady i zalety dokonywać decentralizacji, przeprowadzać decentralizację encyklopedia
 • Co znaczy Dyktować Podobieństwa czytać komuś tekst, który ktoś ma zapisywać dyktafon, dyktando, podyktować; 2. przen. mówić komu, co powinien robić, rozkazywać dyktat jak działa
 • Co znaczy Dubitować Czemu <łac. dubito wątpię> daw. rozmyślać, zastanawiać się, medytować czy jest
 • Co znaczy Dejman Co gorsze m) żegl. marynarz zatrudniony na statku w czasie postoju w porcie, zastępujący stałego członka załogi (np. urlopowanego pojęcie
 • Co znaczy Dermatoza Porównaj ż) med. choroba skóry wyjaśnienie
 • Co znaczy Dywiz Porównanie m) znak graficzny łączący lub dzielący wyrazy, mała kreseczka (-): piszemy z dywizem wyraz austro-węgierski opis
 • Co znaczy Decy Dlaczego jednostek miary; oznacza wartość 10 razy mniejszą od wartości jednostki podstawowej: decymetr = 0,1 metra; decylitr = 0,1 litra; decybel informacje
 • Co znaczy Dyskurs Jak lepiej m) <łac. discursus> rozmowa, dyskusja, wymiana wypowiedzi: prowadzić dyskurs co to jest
 • Co znaczy Doktrynerstwo Kiedy trzymanie się skostniałych zasad, przepisów, brak elastyczności i tolerancji dla innych poglądów doktrynalny, doktryner definicja
 • Co znaczy Dino Od czego zależy wyrazów złożonych, będących terminami paleontologicznymi, mający znaczenie: straszny, potężny, np. dinoceraty, dinozaury co znaczy
 • Co znaczy Denotacja Na czym polega oznaczanie czegoś, zakres znaczenia nazwy, czyli wszystkie obiekty, do których nazwa się odnosi denotować co: nazwa kot denotuje wszystkie słownik
 • Co znaczy Dragoman Różnice gr. dragoúmanos, ze st.-arab. targum?n tłumacz> tłumacz przy placówkach dyplomatycznych i konsularnych na Bliskim Wschodzie albo przewodnik znaczenie
 • Co znaczy Densytometr Densometr Wady i zalety przyrząd do pomiaru gęstości cieczy, także tzw. gęstości optycznej (stopnia zaczernienia) obrazów fotograficznych czym jest
 • Co znaczy Debilizm Podobieństwa niedorozwoju umysłowego, pozwalająca uzyskać wykształcenie i wykonywać prosty zawód oraz czynności niewymagające myślenia abstrakcyjnego co oznacza
 • Co znaczy Degustator Czemu jakość produktu żywnościowego na podstawie jego smaku; 2. pot. ten kto próbuje czegoś i wyraża swą opinię na ten temat krzyżówka
 • Co znaczy Delicja Co gorsze ż) <łac. deliciae od delicio nęcę> coś bardzo smacznego, smakołyk, pysznotka najlepszy
 • Co znaczy Dyszkant Porównaj śpiew polifoniczny; najwyższy, prowadzący melodię głos w chórze> wysoki głos męski, brzmiący jak sopran; piskliwy głos charakterystyczny przykłady
 • Co znaczy Dokować Porównanie wprowadzać statek do doku w celu przeglądu lub naprawy kadłuba encyklopedia
 • Co znaczy Destrukcja Dlaczego ż) <łac. destructio> niszczenie, rozpad, rozkład, przeciwieństwo tworzenia, konstrukcji destrukcyjny, destruktor, destruent jak działa
 • Co znaczy Dokumentalista Jak lepiej m) 1. osoba zajmująca się zbieraniem i porządkowaniem dokumentów; 2. twórca filmów dokumentalnych czy jest
 • Co znaczy Dekiel Kiedy m) . pot. metalowa pokrywa pojemników, przykrycie naczynia dekielek; 2. pot. żart. o czapce, także o głowie pojęcie
 • Co znaczy Desygnować Od czego zależy kogo na co) <łac. designo wyznaczam> wyznaczyć; mianować na stanowisko: być desygnowanym desygnat wyjaśnienie
 • Co znaczy Despota Na czym polega m) . bezwzględny, okrutny władca; 2. pot. człowiek nieznoszący sprzeciwu, tyran despotyczny, despotyzm opis
 • Co znaczy Depresja Różnice depressus niski, poniżony> 1. geogr. obniżenie; teren poniżej poziomu morza; . przen. stan silnego przygnębienia, załamanie psychiczne informacje
 • Co znaczy Macabre Danse Wady i zalety taniec szkieletów ludzkich jako symbol równości wszystkich w obliczu śmierci co to jest
 • Co znaczy Despotyzm Podobieństwa na nieograniczonej, bezwzględnej władzy (jednostki lub grupy) opierającej się na terrorze, nieuznającej praw i wolności obywatelskich; 2 definicja
 • Co znaczy Deficytowy Czemu niepokrywający kosztów dochodami, więcej strat niż zysków (przedsiębiorstwo deficytowe); taki, którego produkcja nie pokrywa co znaczy
 • Co znaczy Defensywny Co gorsze przym.) obronny, stosujący obronę: walka defensywna słownik
 • Co znaczy Dionizos Porównaj m) <łac. Dionysus, z gr. Diónysos> mit. gr. bóg ekstazy, wina i bujności żywotnych sił natury dionizje, dionizyjski znaczenie
 • Co znaczy Dykteryjka Porównanie ż) anegdota, krótkie żartobliwe opowiadanie, dowcip czym jest
 • Co znaczy Danajski Dlaczego potomkowie Greka Danaosa, założyciela miasta Argos> fraz. danajski dar – dar ofiarowany w złej intencji, przynoszący kłopoty i nieszczęścia co oznacza
 • Co znaczy Dajna Jak lepiej ludowa o tematyce codziennego życia ludu, z własną symboliką, tekst ma zróżnicowaną formę wersyfikacyjną połączoną z charakterem muzyki krzyżówka
 • Co znaczy Demarkacja Kiedy rozgraniczenie; oznaczenie granicy (w terenie specjalnymi znakami) na podstawie zawartej umowy: linia demarkacyjna; . med. pojawienie się najlepszy
 • Co znaczy Detronizacja Od czego zależy ż) pozbawienie tronu, odebranie władzy królewskiej siłą lub z mocy jakiegoś nakazu zdetronizować kogo, zdetronizowany król przykłady
 • Co znaczy Desktop Na czym polega komputera przeznaczony do pracy na blacie biurka; desktop publishing sprzęt komputerowy z oprogramowaniem, umożliwiający skład i encyklopedia
 • Co znaczy Desant Różnice własnych wojsk na tereny operacji wojskowych, 2. pot. jednostki wojskowe wysłane na inny teren: zrzucić desant, wojska desantowe jak działa
 • Co znaczy Defloracja Wady i zalety utrata dziewictwa, przerwanie błony dziewiczej podczas pierwszego stosunku seksualnego (czasem chirurgicznie): następuje defloracja czy jest
 • Co znaczy Dygresja Podobieństwa wypowiedź niezwiązana bezpośrednio z tematem, wtrącenie, uwaga na marginesie: zrobić dygresję, poemat dygresyjny pojęcie
 • Co znaczy Dyrygent Czemu m) muzyk kierujący chórem lub orkiestrą; pilnuje prawidłowego wykonania utworu; kapelmistrz wyjaśnienie
 • Co znaczy Dacza Co gorsze ż) domek letniskowy za miastem, na wsi: wyjazd na daczę opis
 • Co znaczy Deprymować Porównaj kogo) zawstydzać, żenować, zniechęcać: to było dla mnie deprymujące, zdeprymowany: czuć się zdeprymowanym informacje
 • Co znaczy Dżokej Porównanie m) zawodowy jeździec w wyścigach konnych, w charakterystycznej czapce z daszkiem dżokejka co to jest
 • Co znaczy Decydent Dlaczego m) <łac. decidens rozstrzygający; decido odcinam, rozcinam, przen. rozstrzygam> ten, kto decyduje decyzja definicja
 • Co znaczy Dietetyczny Jak lepiej przym.) odpowiadający wymaganiom dietetyki co znaczy
 • Co znaczy Dekomercjalizacja Kiedy commertial dochodowy, obliczony na zysk> 1. przeciwieństwo komercjalizacji; 2. ekon. pozbawienie cech komercjalnych (czyli obliczonych na słownik
 • Co znaczy Damara Od czego zależy roślin rosnących na Archipelagu Sundajskim (także kopalna), używana do wyrobu lakierów artystycznych i farb graficznych znaczenie
 • Co znaczy Dualizm Na czym polega dwoistość, podwójność: dualizm uczuć; . filoz. pogląd, że światem rządzą dwie przeciwstawne siły, zasady: dualizm dobra i zła dualistyczny czym jest
 • Co znaczy Dechrystianizacja Różnice zmierzające do zmniejszenia wpływów religii chrześcijańskiej, zmniejszanie się liczby wyznawców chrystianizmu oraz zjawisko kulturowe co oznacza
 • Co znaczy Desperować Wady i zalety <łac. despero tracę nadzieję> przestarz. rozpaczać, tracić nadzieję; lamentować krzyżówka
 • Co znaczy Delabializacja Podobieństwa przeciwieństwo labializacji, zjawisko polegające na tym, że grupy głoskowe -łołu są wymawiane bez ł (zamiast elementu labialnego), np. utka najlepszy
 • Co znaczy Dysfazja Czemu ż) med. psych. chwilowe zaburzenie mowy, brak koordynacji słów i trudność ułożenia ich w zdania mimo sprawności odpowiednich mięśni przykłady
 • Co znaczy Damno Co gorsze prowizja przy realizacji weksli lub strata na kursie papierów wartościowych sprzedanych poniżej ich ceny nominalnej danaida(ż), Danaidy(lm encyklopedia
 • Co znaczy Dżoker Porównaj m) dodatkowa karta w talii, zwykle z wizerunkiem błazna, używana w niektórych grach i zastępująca wtedy każdą kartę jak działa
 • Co znaczy Dyskwalifikacja Porównanie czego, stwierdzenie niezdatności, nieprzydatności, braku kwalifikacji dyskwalifikować, zdyskwalifikować (kogo, co czy jest
 • Co znaczy Dietetyka Dlaczego ż) <łac. diaetetica, od dieta> . nauka zajmująca się zasadami racjonalnego odżywiania człowieka zdrowego pojęcie
 • Co znaczy Demoralizacja Jak lepiej obyczajny> zepsucie dobrych obyczajów, upadek zasad moralnych; dawanie złego przykładu, zgorszenie: demoralizacja nieletnich, szerzyć wyjaśnienie
 • Co znaczy Dingo Kiedy n) zool. Canis dingo, dziki, drapieżny pies australijski opis
 • Co znaczy Drakoński Od czego zależy prawodawca ateński, którego przepisy odznaczały się niezwykłą surowością> surowy, bezwzględny: drakońskie metody, drakońskie prawo, kary informacje
 • Co znaczy Dyskusja Na czym polega ż) wymiana zdań na jakiś temat; rozmowa, dysputa co to jest
 • Co znaczy Dybuk Różnice m) według wierzeń żydowskich: zły duch lub dusza zmarłego wcielające się w osoby żyjące definicja
 • Co znaczy Dytyramb Wady i zalety pochwalny utrzymany w podniosłym tonie; 2. przen. iron. mowa pochwalna wygłoszona w celu przypodobania się komuś: piać komu dytyramby co znaczy
 • Co znaczy Debil Podobieństwa m) med. człowiek niedorozwinięty umysłowo w stopniu lekkim debilny słownik
 • Co znaczy Dogmat Czemu kategorycznie, z gr. dógma przekonanie, zdanie, pogląd> 1. teol. prawda objawiona przez Boga, przyjęta przez Kościół kat. jako prawda wiary znaczenie
 • Co znaczy Détente Co gorsze odprężenie w polityce międzynarodowej, w stosunkach między ugrupowaniami politycznymi, pokojowe współistnienie krajów czym jest
 • Co znaczy Deiktyczny Porównaj poglądowy, pokazowy; unaoczniający coś za pomocą modeli, doświadczeń; jęz. partykuła deiktyczna, zaimek deiktyczny – wskazujący co oznacza
 • Co znaczy Dylemat Porównanie alternatywa> trudny problem, trudny wybór spośród dwu lub wielu możliwości: mieć, rozwiązać dylemat, stawać przed dylematem krzyżówka
 • Co znaczy Dynamiczny Dlaczego życia, ruchliwy, zmienny, żywiołowy; fizjol. stereotyp dynamiczny; 2. występujący wskutek działania sił; 3. akcent dynamiczny, a) jęz najlepszy
 • Co znaczy Dedykacja Jak lepiej tekst, w którym autor ofiaruje komuś swoje dzieło, darowuje je komuś w dowód sympatii, szacunku: wpisać dedykację dla kogo/komu dedykować przykłady
 • Co znaczy Dezynwoltura Kiedy ż) zbyt swobodne, lekceważące zachowanie się, styl bycia encyklopedia
 • Co znaczy Deltoid Od czego zależy kształt> mat. rodzaj rombu, czworokąt utworzony z dwóch równoramiennych trójkątów leżących po przeciwnych stronach wspólnej podstawy jak działa
 • Co znaczy Derma Na czym polega ż) imitacja wyprawionej skóry zwierzęcej: buty z dermy czy jest
 • Co znaczy Deklasacja Różnice strukturze klasowej społeczeństwa: deklasacja szlachty, mieszczaństwa, inteligencji, ktoś/coś ulega deklasacji – traci ważność, rangę pojęcie
 • Co znaczy Deresz Wady i zalety m) koń o mieszanej brązowo-białej maści dereszowaty wyjaśnienie
 • Co znaczy Detektor Podobieństwa m) wykrywacz; urządzenie do wykrywania pewnych sygnałów lub substancji opis
 • Co znaczy Dewiza Czemu divisa (myśl) wydzielona> 1. zasada postępowania, idea przewodnia, hasło: coś jest dewizą kogo; 2. ekon. (tylko w lm): dewizy – obca waluta informacje
 • Co znaczy Digitoksyna Co gorsze się w liściach naparstnicy purpurowej, otrzymywany w postaci białego, krystalicznego proszku o gorzkim smaku, stosowany przy schorzeniach co to jest
 • Co znaczy Dysputa Porównaj ż) przestarz. wymiana poglądów, zwykle na tematy naukowe; dyskusja, polemika definicja
 • Co znaczy Detonować Porównanie 2. powodować wybuch; 3. onieśmielać, peszyć, zbijać z tropu; 4. muz. brać dźwięki fałszywie, nieczysto, za nisko lub za wysoko co znaczy
 • Co znaczy Dossier Dlaczego dotyczące kogoś, także jakiejś sprawy doszlusować a) zająć wolne miejsce w szeregu, b) dołączyć się do kogoś, czegoś słownik
 • Co znaczy Dezolacja Jak lepiej spustoszenie; rozpacz dezorganizacja(ż) . wprowadzenie nieładu, zamieszania; . brak organizacji, porządku, dyscypliny znaczenie
 • Co znaczy Dej Kiedy m) hist. oficer w dawnym wojsku tureckim czym jest
 • Co znaczy Detronizować Od czego zależy usuwać panującego z tronu, pozbawiać władzy monarszej co oznacza
 • Co znaczy Dolmen Na czym polega rodzaj grobowca z okresu neolitu, zbudowany z pionowo ustawionych głazów, spotykany na obszarach północno-zachodniej Europy, a także w krzyżówka
 • Co znaczy Deficyt Różnice brakuje> brak, niedobór, niedostateczna ilość czego; brak pieniędzy na pokrycie wydatków: deficytowe towary, przedsiębiorstwa najlepszy
 • Co znaczy Demonstracja Wady i zalety publiczny pokaz czego: demonstracja przebiegu operacji, doświadczenia przyrodniczego, sposobu postępowania; 2. zgromadzenie ludzi przykłady
 • Co znaczy Demonstrator Podobieństwa m) <łac.> osoba wykonująca publiczny pokaz czegoś: demonstrator działania wynalazku encyklopedia
 • Co znaczy Demencja Czemu med. upośledzenie umysłowe, zmniejszona zdolność rozumienia i oceny jako efekt sklerozy lub innych chorób: demencja starcza, cierpieć na jak działa
 • Co znaczy Dintojra Co gorsze ż) zemsta gangu, krwawy odwet jako wyrównanie porachunków w środowisku przestępczym czy jest
 • Co znaczy Donżuaneria Porównaj ż) uwodzicielskie i pełne wdzięku zachowanie wobec kobiet pojęcie
 • Co znaczy Dygnitarz Porównanie m) człowiek piastujący wysoki urząd; dostojnik wyjaśnienie
 • Co znaczy Dormitorium Dlaczego n; odm. w lm) <łac. sypialnia> sala sypialna w klasztorach, konwiktach, zakładach wychowawczych opis
 • Co znaczy Daktyloskopia Jak lepiej kryminalistyce metoda ustalania tożsamości osoby na podstawie odcisków palców (linii papilarnych): badania daktyloskopowe daktylogram informacje
 • Co znaczy Dysponować Kiedy od łac. dis-pono rozkładam, rozmieszczam> rozporządzać, móc decydować o czym: dysponować majątkiem; zarządzać, polecać, wydać dyspozycje co to jest
 • Co znaczy Dubeltowy Od czego zależy przym.) podwójny dubeltówka definicja
 • Co znaczy Diuretyczny Na czym polega przym.) med. moczopędny co znaczy
 • Co znaczy Dystynkcja Różnice z łac. di(s)-stinctio> 1. elegancja, wytworność manier i sposobu bycia: wielka dystynkcja; 2. w armii: znaki, naszywki wskazujące na słownik
 • Co znaczy Się Delektować Wady i zalety znajdować w czymś szczególną przyjemność, rozkoszować się czymś, napawać się, upajać się czymś: delektował się smakiem ciasta, pięknem znaczenie
 • Co znaczy Debit Podobieństwa prawna dotycząca rozpowszechniania wydawnictw zagranicznych na terenie danego państwa; 2. geol. natężenie wypływu wody (np. ze źródła czym jest
 • Co znaczy Demarkacyjny Czemu przym.) rozgraniczający: linia demarkacyjna co oznacza
 • Co znaczy Driakiew Co gorsze phármakon) lek przeciw jadom zwierzęcym (zwłaszcza żmijowym)> 1. bot. Scabiosa, roślina zielna z rodziny szczeciowatych (Dipsacaceae krzyżówka
 • Co znaczy Deterioracja Porównaj ż) <łac. deterior gorszy> obniżenie przydatności lub sprawności; pogorszenie się stanu czegoś, zepsucie najlepszy
 • Co znaczy Deratyzacja Porównanie szczur> odszczurzanie, tępienie szczurów, myszy, karaluchów: przeprowadzić deratyzację, akcja deratyzacyjna akcja odszczurzania deratyzator przykłady
 • Co znaczy Dydaktyka Dlaczego didaktikós pouczający, od didásk? uczę> . nauczanie, sztuka uczenia kogoś dydaktyk; 2. moralizowanie, pouczanie dydaktyzm, dydaktyczny encyklopedia
 • Co znaczy Deklarować Jak lepiej oświadczać, oznajmiać, ogłaszać coś oficjalnie; wyrażać gotowość do zrobienia czegoś, przyrzekać pomoc, ofiarę itp., zobowiązywać się do jak działa
 • Co znaczy Dewocja Kiedy ż) <łac. devotio oddanie się czemuś> nadmierna pobożność, często fałszywa; świętoszkowatość> dewot, dewotka, dewocyjny, dewocjonalia czy jest
 • Co znaczy Dyrdymałki Od czego zależy lm) pot. rzeczy nieważne, głupstwa: mówić, pleść dyrdymałki, tracić czas na dyrdymałki pojęcie
 • Co znaczy Daltonista Na czym polega m) człowiek dotknięty daltonizmem wyjaśnienie
 • Co znaczy Demonizm Różnice m) fil., kult. wiara w demony i ich siłę, moc, w złe duchy; niesamowitość, diabelskość: demonizm tego obrazu, opowiadania opis
 • Co znaczy Deklinometr Wady i zalety fiz., astr. przyrząd do pomiarów deklinacji magnetycznej, odchyleń magnetycznych informacje
 • Co znaczy Dominować Podobieństwa <łac. dominor> panować, górować nad kimś lub nad czymś, przewyższać kogoś, coś co to jest
 • Co znaczy Deklamatoryka Czemu ż) lit. nauka o prawidłach deklamacji; teoria, reguły deklamacji definicja
 • Co znaczy Digitalis Co gorsze kwiatach palczastych, od łac. digitalis palczasty, digitus palec> 1. bot. Digitalis, trująca bylina z rodziny trędownikowatych co znaczy
 • Co znaczy Dżygit Porównaj m) 1. młody wojownik kaukaski; 2. przen. dzielny, wojowniczy młodzieniec słownik
 • Co znaczy Dekoncentrować Porównanie co) powodować dekoncentrację czegoś; rozpraszać dekoncentrować się znaczenie
 • Co znaczy Dezynsekować Dlaczego przeprowadzać dezynsekcję, poddawać dezynsekcji czym jest
 • Co znaczy Detal Jak lepiej element czego: handel detaliczny (nie hurt); pot. drobnostka, sprawa bez znaczenia detalista, detaliczny, detalizować co oznacza
 • Co znaczy Dukt Kiedy m) <łac. ductus prowadzenie, ciąg> leśna droga, trakt krzyżówka
 • Co znaczy Deskryptor Od czego zależy inform. słowo lub grupa słów, które razem z innymi opisują treść tekstu na potrzeby katalogów lub systemów wyszukiwania informacji; słowo najlepszy
 • Co znaczy Dokooptować Na czym polega przyjąć kogoś w celu uzupełnienia lub powiększenia pewnej grupy przykłady
 • Co znaczy Diagnozować Różnice rozpoznawać chorobę na podstawie odpowiednich badań encyklopedia
 • Co znaczy Denuncjacja Wady i zalety zwiastun, posłaniec> donos, tajne doniesienie do władz, oskarżające kogoś: zrobić, złożyć denuncjację denuncjator, denuncjować (kogo jak działa
 • Co znaczy Derywacja Podobieństwa wody)> jęz. tworzenie wyrazów pochodnych: derywacja słowotwórcza, wyprowadzanie jednostek lub struktur pochodnych od innych derywat czy jest
 • Co znaczy Degenerat Czemu m) człowiek zepsuty, nikczemny, pozbawiony zasad i ludzkich uczuć, zwyrodnialec: człowiek zdegenerowany pojęcie
 • Co znaczy Dewaluacja Co gorsze wg evaluation> 1. ekon. obniżenie wartości czego, deprecjacja: uczciwość nie podlega dewaluacji; coś się zdewaluowało; 2. ekon. obniżenie wyjaśnienie
 • Co znaczy Dy Di Porównaj człon wyrazów złożonych, mający znaczenie: podwójny, dwukrotny, dwoisty, np. dimer, dipol, disacharyd, dychromatyczny opis
 • Co znaczy Dewerbalny Porównanie przym.) jęz. odczasownikowy informacje
 • Co znaczy Dystans Dlaczego odstęp> 1. odległość między czym w przestrzeni lub w czasie; różnica: bieg długodystansowy, dystans czasowy; . przen. chłodny co to jest
 • Co znaczy Diagnostyczny Jak lepiej rozpoznawania; barwniki, preparaty diagnostyczne barwniki, preparaty stosowane w diagnostyce lekarskiej do oznaczania prawidłowego definicja
 • Co znaczy Dryblas Kiedy niem. dial. dreimalsig trzykrotny> nadmiernie wysoki, niezgrabny młody chłopiec lub mężczyzna; drągal co znaczy
 • Co znaczy Dżinsy Od czego zależy m, lm) rodzaj popularnych spodni z dość mocnego płótna w kolorze głównie niebieskim (blue-jeans): spodnie dżinsowe, dżinsówka słownik
 • Co znaczy Dewot Na czym polega m) <łac. devotus oddany, poświęcony> człowiek manifestacyjnie pobożny; bigot, nabożniś, świętoszek dewotka znaczenie
 • Co znaczy Diabelski Różnice przym.) 1. pochodzący od diabła, uważany za jego dzieło; 2. przypisywany diabłu: złośliwy, zły, niebezpieczny, niezwykły czym jest
 • Co znaczy Dramat Wady i zalety ~atos utwór sceniczny obrazujący działanie (zwłaszcza nieszczęśliwe, tragiczne)> 1. nieszczęście, ciężkie przeżycia i doświadczenia co oznacza
 • Co znaczy Deprawacja Podobieństwa skrzywienie> uczenie złych rzeczy, demoralizacja, znieprawianie deprawator, deprawować kogo, zdeprawować, zdeprawowany krzyżówka
 • Co znaczy Diablotka Czemu ż) krążek albo pałeczka z kruchego lub francuskiego ciasta, podawane do barszczu i bulionu najlepszy
 • Co znaczy Duce Co gorsze ndm) wódz, przywódca; tytuł B. Mussoliniego, przywódcy włoskich faszystów przykłady
 • Co znaczy Dual Porównaj m) w szachach: podwójny ruch matujący encyklopedia
 • Co znaczy Darwinizm Porównanie ang. przyr.)> teoria ewolucyjna wyjaśniająca pochodzenie gatunków, a szerzej – nauka o prawach rozwoju wszystkich organizmów żywych, także jak działa
 • Co znaczy Demokracja Dlaczego lud> ustrój polityczny, w którym władzę sprawują przedstawiciele narodu, wybrani w powszechnych wolnych, demokratycznych wyborach demokrata czy jest
 • Co znaczy Decorum Jak lepiej pojmowana jako to, co przystoi, wypada, jest stosowne> lit. w poetyce i retoryce zasada zharmonizowania poszczególnych elementów wypowiedzi pojęcie
 • Co znaczy Domena Kiedy ziemski, administracja dóbr, zakres, z łac. dominicum> dziedzina, zakres czego: domena polityki; cecha lub zakres czyich zainteresowań wyjaśnienie
 • Co znaczy Destrukt Od czego zależy pieniądz wycofany z obiegu; 2. bibl. egzemplarze książki lub czasopisma uszkodzone w druku w stopniu uniemożliwiającym włączenie do zbioru opis
 • Co znaczy Dyferencja Na czym polega ż) <łac. differentia> różnica> dyferencjacja, dyferencjał, dyferencjalny, dyferencyjny informacje
 • Co znaczy Diakonisa Różnice diakon> rel. a) w Kościele ewangelickim: siostra w świeckim stowarzyszeniu, pracująca jako nauczycielka lub pielęgniarka, b) tytuł co to jest
 • Co znaczy Dermatomikoza Wady i zalety ż) med. wet. rodzaj grzybicy o łagodnym przebiegu, schorzenie skóry wywołane przez grzyby chorobotwórcze (dermatofity definicja
 • Co znaczy Denazyfikacja Podobieństwa rozwiązanie hitlerowskiej partii nazistowskiej (nazi) w ramach likwidacji faszyzmu w Niemczech po II wojnie światowej co znaczy
 • Co znaczy Dekarz Czemu m) rzemieślnik, specjalista od krycia dachów dekarstwo, dekarski: roboty dekarskie słownik
 • Co znaczy Desensybilizacja Co gorsze wrażliwy> 1. fot. zmniejszenie światłoczułości naświetlonej błony fotograficznej pod wpływem związków chemicznych, w celu umożliwienia znaczenie
 • Co znaczy Diateza Porównaj ż) med. skłonność do zapadania na określone choroby, wrodzona bądź nabyta; skaza czym jest
 • Co znaczy Dżudo Porównanie zręczność> japońska walka wręcz, wymagająca dużej sprawności fizycznej w celu wykonania charakterystycznych dla niej chwytów i ciosów co oznacza
 • Co znaczy Diabetologia Dlaczego ż) dział medycyny dotyczący cukrzycy diabetolog, diabetyk krzyżówka
 • Co znaczy Dekadentyzm Jak lepiej tytuł pisma formułującego (w 1889 r.) program nowego kierunku w literaturze francuskiej>; tendencje w literaturze i sztuce na przełomie XIX najlepszy
 • Co znaczy Definicja Kiedy objaśnienie pojęcia, terminu; wyjaśnienie znaczenia słowa; 2. wyjaśnienie znaczenia przez podanie wyrazów z nim równoznacznych: definicja przykłady
 • Co znaczy Despotyczny Od czego zależy formy rządów lub despoty – władcy; absolutystyczny, autokratyczny, tyrański; 2. narzucający wszystkim swoją wolę, nieznoszący sprzeciwu encyklopedia
 • Co znaczy Defektolog Na czym polega m) specjalista w zakresie defektologii jak działa
 • Co znaczy Defensywa Różnice ż) <łac. defenso bronię; fr. défensive> obrona, taktyka obronna w walce lub w sporcie (przeciwieństwo ofensywy) defensywny czy jest
 • Co znaczy Dewastacja Wady i zalety ż) niszczenie, rujnowanie, pustoszenie: dokonać dewastacji czego; zdewastowany budynek> dewastować (co), dewastator pojęcie
 • Co znaczy Deklaratywizm Podobieństwa opowiadania się za czymś bez prawdziwego przekonania, deklaratywność: deklaratywizm nie gwarantuje realizacji tego, co zadeklarowano wyjaśnienie
 • Co znaczy Delimitacja Czemu rozdzielam, limes granica> wytyczenie granicy czegoś, wygraniczenie, rozgraniczenie czegoś (np. wyznaczenie granic państwa – dziś zwykle opis
 • Co znaczy Didaskalia Co gorsze instrukcja> lit. wskazówki odautorskie w utworze dramatycznym przeznaczonym do wykonania na scenie, dotyczą wyglądu miejsca, zachowania informacje
 • Co znaczy Delfty Porównaj rodzaj ceramiki; użytkowe lub dekoracyjne wyroby z fajansu, zdobione holenderskimi motywami pejzażowymi, scenkami rodzajowymi o co to jest
 • Co znaczy Dynamika Porównanie silny> 1. siła, tempo działania dynamiczny, dynamizm, dynamit; 2. fiz. dział mechaniki zajmujący się ruchem ciał definicja
 • Co znaczy Dekadent Dlaczego lub zwolennik dekadentyzmu w sztuce; schyłkowiec; 2. pot. człowiek przyjmujący postawę dekadencką dekadencki co znaczy
 • Co znaczy Decymetr Jak lepiej łac. decy-+ metr> dziesięć centymetrów słownik
 • Co znaczy Dejwud Kiedy m) żegl. podwodna rufowa część statku; także: element wału śrubowego znaczenie
 • Co znaczy Duet Od czego zależy m) dwuosobowy zespół muzyczny; śpiewać w duecie czym jest
 • Co znaczy Dyskietka Na czym polega krążek, płytka z nagraniem> inform. wymienny, gięty dysk magnetyczny, stosowany w komputerach; dysk elastyczny co oznacza
 • Co znaczy Dekorator Różnice specjalizujący się w projektowaniu i urządzaniu wnętrz, wystaw sklepowych itp.; projektant dekoracji teatralnych, filmowych itp.: dekorator krzyżówka
 • Co znaczy Derogacja Wady i zalety uchylenie> praw. pozbawienie normy prawnej mocy obowiązującej przez zastąpienie jej inną normą, uchylającą przepisy prawne wcześniejsze lub najlepszy
 • Co znaczy Departament Podobieństwa m) jednostka organizacyjna ministerstwa lub innego naczelnego organu administracyjnego przykłady
 • Co znaczy Dejanira Czemu koszula) Dejaniry – symbol niespodziewanego i niezamierzonego cierpienia, męczarnie trwające do końca życia (nawiązanie do mitu, według encyklopedia
 • Co znaczy Depolonizacja Co gorsze polonizacji, działania zmierzające do zniszczenia poczucia polskości: polityka depolonizacji Polski i Polaków; depolonizacja podczas jak działa
 • Co znaczy Defektoskop Porównaj m) przyrząd do wykrywania wad w materiale (np. budowlanym, w urządzeniu mechanicznym) defektoskopia czy jest
 • Co znaczy Dolomit Porównanie m) minerał o wartości przemysłowej i farmaceutycznej: skały dolomitowe pojęcie
 • Co znaczy Deklaratywny Dlaczego przym.) jęz. oznajmujący: zdanie deklaratywne; pot. o wypowiedzi niepłynącej z przekonania, nieszczerej lub gołosłownej wyjaśnienie
 • Co znaczy Deklamatorstwo Jak lepiej n) . sztuka deklamacji, krasomówstwo; 2. pot. iron. napuszone przemówienie pełne banałów: pusta deklamatoryka opis
 • Co znaczy Donator Kiedy darowizny donkiszot(m)
 • Co znaczy Diatryba Od czego zależy rozprawa, dysputa, z gr. diatryba rozrywka, strata czasu> forma wykładu, przemówienia albo utworu literackiego odznaczająca się gwałtownym co to jest
 • Co znaczy Diak Na czym polega m) rel. kleryk w Kościele prawosławnym i greckokatolickim definicja
 • Co znaczy Dekolt Różnice collet kołnierzyk> wycięcie u sukni, swetra, koszuli odsłaniające szyję: opalać sobie dekolt; mieć, nosić głęboki dekolt dekoltować się co znaczy
 • Co znaczy Dekodować Wady i zalety przetwarzać tekst zakodowany w tekst pierwotny; odczytywać, odszyfrowywać słownik
 • Co znaczy Doża Podobieństwa m) daw. władca Wenecji doggaresa znaczenie
 • Co znaczy Deklamator Czemu utwór literacki na scenie; przen. człowiek „złotousty”, który bez przemyśleń głosi „puste frazesy”; pozer, blagier, demagog> deklamatorka czym jest
 • Co znaczy Dafnia Co gorsze ż) <łac. daphnia> zool. rozwielitka, słodkowodny mały skorupiak planktonowy, pokarm rybek akwariowych co oznacza
 • Co znaczy Dydaktyczny Porównaj przym.) . dotyczący nauczania, dydaktyki; pedagogiczny; 2. pouczający, moralizatorski krzyżówka
 • Co znaczy Detaksacja Porównanie ż) ocenianie wartości, szacowanie czegoś najlepszy
 • Co znaczy Diagram Dlaczego gr. diágramma ~atos rysunek, figura geometryczna> przedstawienie graficzne na wykresie, rysunku współzależności pomiędzy jakimiś przykłady
 • Co znaczy Dixi Jak lepiej <łac.> powiedziałem; skończyłem swoje przemówienie, takie jest moje zdanie encyklopedia
 • Co znaczy Deliberować Kiedy rozważać coś długo i gruntownie, zastanawiać się nad czym, namyślać się deliberacja, deliberatywny: tok deliberatywny jak działa
 • Co znaczy Dekantacja Od czego zależy ż) chem. sposób klarowania, oddzielanie cieczy od osadu czy jest
 • Co znaczy Dekompletować Na czym polega całość> czynić niekompletnym, pozbawiać jakiejś części, tracić jakąś część tego, co stanowiło komplet zdekompletować co, zdekompletowany pojęcie
 • Co znaczy Diuna Różnice ż) rodzaj piaszczystej wydmy, powstającej przez nawianie piasku na wybrzeżach morskich wyjaśnienie
 • Co znaczy Derogować Wady i zalety <łac. derogo> praw. uchylić w całości lub częściowo moc obowiązującą przepisu prawnego, powodować derogację opis
 • Co znaczy Demaskować Podobieństwa maskę; masquer> odkryć prawdziwe oblicze, prawdziwą wartość czego demaskator, demaskatorstwo, demaskatorski: demaskatorski ton, wzrok, gest informacje
 • Co znaczy Dysfagia Czemu ż) med. utrudnione lub niemożliwe przełykanie występujące na tle nerwowym lub z powodu zmian gardła i przełyku co to jest
 • Co znaczy Damokles Co gorsze tyrana Dionizjusza Starego (IV w. p.n.e.), któremu władca kazał powiesić nad głową ostry miecz przywiązany na końskim włosie, by mu definicja
 • Co znaczy Defensor Porównaj m) <łac.> obrońca: defensor Patriae zaszczytny tytuł obrońców ojczyzny co znaczy
 • Co znaczy Dewiant Porównanie zachowujący się w sposób odbiegający od normy, o nieprawidłowej osobowości, np. w postępowaniu, w zachowaniu, w wyglądzie; b) zboczeniec słownik
 • Co znaczy Dystrybucja Dlaczego tributio> rozdzielanie środków; rozprowadzanie towarów: wadliwa dystrybucja czego dystrybutor, dystrybuować (co znaczenie
 • Co znaczy Drań Jak lepiej m) pot. człowiek podły, nikczemny, przewrotny; łobuz, nicpoń czym jest
 • Co znaczy Dalmatyńczyk Kiedy psów wyhodowanych w Dalmacji – niewielki, o silnej budowie, krótkiej i gładkiej sierści, białej w czarne lub brązowe plamki, ma co oznacza
 • Co znaczy Dematerializacja Od czego zależy matérialisation> żart. o zniknięciu kogoś lub czegoś; w sztuczkach magicznych, w spirytyzmie, okultyzmie: cudowne znikanie przedmiotów krzyżówka
 • Co znaczy Dezynsekcja Na czym polega ż) <łac.> tępienie insektów, owadów pasożytujących: robić dezynsekcję najlepszy
 • Co znaczy Dialog Różnice diálogos rozmowa> 1. rozmowa: prowadzić dialog; 2. utwór lit. w formie rozmowy; 3. porozumienie się, spotkanie: dialog polityczny przykłady
 • Co znaczy Demagogia Wady i zalety zapewnienia bez pokrycia, kłamliwe hasła „pod publikę”, przemówienie lub działanie obliczone na szybkie korzyści polityczne, zyskanie encyklopedia
 • Co znaczy Dioptria Podobieństwa ż) jednostka w optyce, miara układu optycznego, określa właściwości szkieł w okularach jak działa
 • Co znaczy Drażetka Czemu rodzaj cukierka> 1. drobny, okrągły cukierek powleczony twardą i słodką powłoką; 2. tabletka pokryta warstwą słodkiej masy w celu czy jest
 • Co znaczy Debilny Co gorsze przym.) 1. med. charakterystyczny dla debila; ograniczony umysłowo; 2. pot. głupawy, głupkowaty pojęcie
 • Co znaczy Dermo Porównaj pierwszy człon wyrazów złożonych, wskazujący na ich związek znaczeniowy ze skórą, np. dermograf, dermoplastyka wyjaśnienie
 • Co znaczy Saison Demi Porównanie odzieżą: sezon wiosenny i jesienny; także moda w tych okresach i odzież noszona na wiosnę lub jesienią opis
 • Co znaczy Designer Dlaczego m) specjalista zajmujący się wzornictwem przemysłowym, projektant wzorów, modeli dla wyrobów przemysłowych, technik wzornictwa informacje
 • Co znaczy Dekoncentracja Jak lepiej skupiać; łac. centrum środek> przeciwieństwo koncentracji, rozproszenie dekoncentracja wojsk dekoncentrować się: ktoś się dekoncentruje co to jest
 • Co znaczy Delegalizacja Kiedy legali bezprawny> przeciwieństwo legalizacji, uznanie czegoś (jakiejś działalności) za nielegalne, bezprawne; rozwiązanie organizacji definicja
 • Co znaczy Delikates Od czego zależy subtelność; łac. delicatus> wykwintny, smaczny (zwykle drogi) artykuł spożywczy: towary delikatesowe; w lm delikatesy to pot. sklep z co znaczy
 • Co znaczy Dandys Na czym polega mężczyzna ubierający się i zachowujący z przesadną elegancją; goguś: wygląd, ubiór, maniery dandysa, zachowywać się jak dandys dandyzm słownik
 • Co znaczy Facto De Różnice <łac.> istotnie, rzeczywiście; w rzeczywistości, w praktyce znaczenie
 • Co znaczy Depenalizacja Wady i zalety praw. odstąpienie od ukarania, ograniczenie zakresu i złagodzenie kar ustawowych za pewne przestępstwa czym jest
 • Co znaczy Dezodoryzacja Podobieństwa osłabianie nieprzyjemnych zapachów w pomieszczeniach zamkniętych; 2. techn. usuwanie niepożądanej woni produktów, stosowane w przemyśle co oznacza
 • Co znaczy Dekompensacja Czemu równoważę> med. zdolności przystosowania się narządu lub układu narządów do zwiększonych obciążeń, objawiające się niewydolnością tych krzyżówka
 • Co znaczy Diakrytyczny Co gorsze rozdzielający znaki diakrytyczne, znaki graficzne, przecinki, ogonki, kropki itp., odróżniający brzmieniowo głoski dodawane do liter, np najlepszy
 • Co znaczy Darsonwalizacja Porównaj 1851–1940 fr. fizyk i lekarz, twórca metody)> med. leczenie prądami o dużej częstotliwości, stosowane czasem w gabinetach kosmetycznych przykłady
 • Co znaczy Druidyzm Porównanie m) 1. kult religijny starożytnych Celtów, polegający m.in. na czci przyrody; 2. instytucja społeczno-religijna druidów encyklopedia
 • Co znaczy Dyscyplina Dlaczego uczniów, wychowywania ich w karności, st.-łac. discipulina, od discipulus uczeń> karność, posłuszeństwo, obowiązkowość: mieć wewnętrzną jak działa
 • Co znaczy Detergent Jak lepiej m) chem. środek do czyszczenia lub prania: stosować detergenty czy jest
 • Co znaczy Draka Kiedy ż) pot. awantura, kłótnia, bójka, bijatyka pojęcie
 • Co znaczy Dyktando Od czego zależy n) <łac. dictando dyktując> . ćwiczenie ortograficzne polegające na zapisywaniu dyktowanego tekstu; 2. dyktowanie tekstu wyjaśnienie
 • Co znaczy Dromos Na czym polega m) wąski, długi korytarz prowadzący do wnętrza monumentalnych grobowców mykeńskich, etruskich i in opis
 • Co znaczy Defraudant Różnice m) ten, kto dopuszcza się defraudacji informacje
 • Co znaczy Dantejski Wady i zalety 1265–1321 poeta wł., autor Boskiej komedii)> fraz. sceny dantejskie straszne, wstrząsające (nawiązanie do scen opisanych przez Dantego w co to jest
 • Co znaczy Dionizyjski Podobieństwa przym.) 1. związany z kultem Dionizosa; 2. pełen wesołości, beztroski; bachiczny, zmysłowy, orgiastyczny definicja
 • Co znaczy Dyspeczer Czemu m) dyspozytor co znaczy
 • Co znaczy Dumping Co gorsze m) sprzedaż towarów za granicą taniej niż we własnym kraju, czasem poniżej kosztów wytworzenia: ceny dumpingowe słownik
 • Co znaczy Jockey Disc Porównaj m) człowiek prowadzący dyskotekę, konferansjer dyskotekowy znaczenie
 • Co znaczy Defektywny Porównanie defekty> uszkodzony, niekompletny, mający usterki, uszkodzenia; ułomny, upośledzony: psych. dzieci defektywne; jęz. defektywne czasowniki czym jest
 • Co znaczy Dekapitacja Dlaczego ż) kara śmierci przez ścięcie głowy (także wskutek wypadku, w katastrofie co oznacza
 • Co znaczy Dafne Jak lepiej Dafne/Dafnis/Dafnida – piękna nimfa, którą Zeus zamienił w drzewo laurowe, żeby ją ochronić przed zakochanym Apollinem (ten motyw krzyżówka
 • Co znaczy Diariusz Kiedy m) daw. dziennik, pamiętnik pisany codziennie najlepszy
 • Co znaczy Disco Od czego zależy n) 1. typ muzyki bardzo prostej rytmicznie, przeznaczonej do tańca w dyskotekach przykłady
 • Co znaczy Dynastia Na czym polega władza> 1. ród królewski panujący dziedzicznie; 2. przen. zamożny ród prowadzący jakąś działalność z pokolenia na pokolenie dynasta encyklopedia
 • Co znaczy Doping Różnice doop sos> zachęcanie lub zmuszanie do wysiłku przez namowy, pochwały, okrzyki na stadionie lub za pomocą środków farmakologicznych: środki jak działa
 • Co znaczy Dezaprobować Wady i zalety ujemnie oceniać coś, nie pochwalać czegoś; ganić czy jest
 • Co znaczy Deifikacja Podobieństwa czegoś za Boga, otaczanie kultem; przypisywanie cech boskich istotom żywym, przedmiotom, zjawiskom; ubóstwienie deifikować (kogo, co pojęcie
 • Co znaczy Dryfować Czemu dryf> 1. o statku: być znoszonym przez prądy i wiatr, nie móc utrzymać kursu; 2. przen. utracić obrany kierunek postępowania, zagubić się wyjaśnienie
 • Co znaczy Dracena Co gorsze żmija> bot. Dracaena, drzewo lub krzew z rodziny liliowatych (Liliaceae), rosnące w podzwrotnikowej strefie Azji i Afryki; niektóre gatunki opis
 • Co znaczy Dżersej Porównaj m) rodzaj tkaniny na suknie, kostiumy damskie: garsonka z dżerseju, dżersejowa informacje
 • Co znaczy Dramaturgia Porównanie z p.-gr. dramatourgía wystawianie w teatrze utworów scenicznych> 1. twórczość dramatyczna, dramaty: współczesna dramaturgia dramaturg co to jest
 • Co znaczy Dermografizm Dlaczego med. zjawisko przebarwienia skóry pod wpływem mechanicznych podrażnień, świadczące o zaburzeniu regulacji wegetatywnej naczyń krwionośnych definicja
 • Co znaczy Detonacja Jak lepiej ż) wybuch pocisku, eksplozja; odgłos eksplozji detonator, zdetonować (co), detonacyjny co znaczy
 • Co znaczy Drybling Kiedy krążka hokejowego lub piłki za pomocą lekkich pchnięć w różnych kierunkach, tuż przy ziemi drybler, dryblować słownik
 • Co znaczy Desegregacja Od czego zależy ograniczania i zniesienia segregacji rasowej w życiu społecznym, politycznym, ekonomicznym i religijnym, szczególnie w odniesieniu do szkół znaczenie
 • Co znaczy Deputowany Na czym polega jakiejś funkcji, delegowany jako przedstawiciel: deputowany do rządu z ramienia partii deputacja, eurodeputowany czym jest
 • Co znaczy Dekatyzacja Różnice suszenie tkaniny, zapobiegające późniejszemu jej kurczeniu (żeby gotowe już ubrania po praniu nie zmieniały rozmiarów dekatyzować (co co oznacza
 • Co znaczy Debiut Wady i zalety rzut, ruch (w grach)> 1. pierwszy publiczny występ artysty, np. pierwsza rola, pierwszy tomik poety; 2. przen. czyjś pierwszy krok w krzyżówka
 • Co znaczy Dezinformacja Podobieństwa ż) 1. przekazywać fałszywe informacje, myląca informacja; . wprowadzać w błąd, mylne informowanie, dezinformowanie najlepszy
 • Co znaczy Dadaista Czemu artysta uprawiający twórczość w duchu dadaizmu: malarz dadaista, poeci dadaiści przykłady
 • Co znaczy Dżez Co gorsze stworzonej ok. XIX/XX w. przez czarnoskórych artystów z okolicy Nowego Orleanu: dżez nowoorleański, tradycyjny, później rozwijany i encyklopedia
 • Co znaczy Despekt Porównaj m) <łac. despectus wzgarda> obraza, uchybienie, urażenie: wyrządzić despekt komu jak działa
 • Co znaczy Demonologia Porównanie i religioznawstwa zajmujący się badaniem wyobrażeń o demonach: demonologia słowiańska, starożytna, afrykańska; 2. część doktryny czy jest
 • Co znaczy Dysharmonia Dlaczego ż) 1. brak harmonii, skoordynowania jednych elementów z drugimi; 2. brak współbrzmienia dźwięków pojęcie
 • Co znaczy Defilada Jak lepiej zorganizowanej grupy (wojska, sportowców, ludności cywilnej itp.): krok defiladowy; przejazd pojazdów zmechanizowanych, przelot samolotów w wyjaśnienie
 • Co znaczy Demonstrant Kiedy m) uczestnik demonstracji ulicznej opis
 • Co znaczy Diachronia Od czego zależy przeciwstawnym) na podstawie gr. di? chrónon po pewnym czasie (u Platona)> niewspółczesność, niesynchroniczność, procesy następstwa ujęte informacje
 • Co znaczy Derwisz Na czym polega m) pobożny asceta arabski, członek mistycznej sekty mahometańskiej: derwisz tańczący co to jest
 • Co znaczy Dingi Różnice gumowa, pneumatyczna kilkuosobowa łódź ratunkowa, wyposażona w butlę z gazem do automatycznego napełniania komór, sprzęt ratunkowy i zapasy definicja
 • Co znaczy Deluwium Wady i zalety najdrobniejszych cząstek mineralnych, pochodzący z wypłukania glin i lessów, które pokrywają stoki, przez wody opadowe i nagromadzony u co znaczy
 • Co znaczy Iure De Podobieństwa <łac. na mocy prawa, według prawa> sprawa inaczej oceniana de iure, a inaczej wg publicznej opinii słownik
 • Co znaczy Monde Demi Czemu 1. półświatek, środowisko usiłujące manierami i sposobem życia naśladować zachowania ludzi z wyższych warstw społecznych, z „wielkiego znaczenie
 • Co znaczy Demiurg Co gorsze m) filoz. boski budowniczy świata, przen. twórca, siła sprawcza czym jest
 • Co znaczy Dywizjon Porównaj m) mniejsza jednostka wojskowa, batalion co oznacza
 • Co znaczy Dominacja Porównanie ż) <łac. dominatio> przewaga, panowanie, górowanie: mieć dominację nad kim dominować (nad kim, nad czym, w czym), dominanta krzyżówka
 • Co znaczy Domestykacja Dlaczego ż) proces udomawiania zwierząt najlepszy
 • Co znaczy Dopingować Jak lepiej pobudzać, podniecać , zachęcać do wysiłku, do walki przykłady
 • Co znaczy Deziluzja Kiedy ż) brak iluzji; pozbawienie iluzji encyklopedia
 • Co znaczy Dysydent Od czego zależy odstępca; ten, kto odrzuca obowiązujące dogmaty religijne lub polityczne, sprzeciwia się obowiązującej ideologii jak działa
 • Co znaczy Derby Na czym polega n; lm; ndm) wyścigi konne, uroczysta coroczna impreza sportowa: Wielkie Derby czy jest
 • Co znaczy Dryft Różnice m) mors. przenoszenie przedmiotów przez prądy morskie pojęcie
 • Co znaczy Docent Wady i zalety m) wykładowca uniwersytecki bez tytułu profesora, zastępca profesora wyjaśnienie
 • Co znaczy Demografia Podobieństwa graph? piszę> naukowy opis społeczeństwa ze względu na strukturę ludności, dane o przyroście naturalnym, wykształceniu itp.: badania opis
 • Co znaczy Deprecjacja Czemu obniżać wartość> obniżanie wartości kogo lub czego w czyich oczach: powodować deprecjacje kogo lub czego deprecjonowanie (kogo informacje
 • Co znaczy Iris Utriusque Doctor Co gorsze <łac.> doktor obojga praw: cywilnego i kanonicznego (dawny tytuł naukowy co to jest
 • Co znaczy Deizm Porównaj zrodzony w dobie Oświecenia (XVII/ XVIII w.), że Bóg jest Stwórcą świata i najwyższym prawodawcą, ale po akcie stworzenia nie wpływa już definicja
 • Co znaczy Dogling Porównanie rostratus, wieloryb z rodziny dziobaczy (Ziphiidae), zamieszkujący Morze Arktyczne i północną część Oceanu Atlantyckiego co znaczy
 • Co znaczy Dogmatyzować Dlaczego nadawanie charakteru dogmatu słownik
 • Co znaczy Dna Jak lepiej biochem. skrót nazwy kwasu dezoksyrybonukleinowego znaczenie
 • Co znaczy Dealer Kiedy swoje towary, prowadzi transakcje handlowe (kupno, sprzedaż, zamiana); pośrednik między producentem a nabywcą: diler narkotyków, samochodów czym jest
 • Co znaczy Daltonizm Od czego zależy m) wada wzroku polegająca na nierozróżnianiu kolorów daltonista co oznacza
 • Co znaczy Dyspensa Na czym polega obowiązkowego> zwolnienie z obowiązków, z konieczności przestrzegania jakiegoś nakazu lub zakazu: udzielić komu dyspensy na co, dać krzyżówka
 • Co znaczy Depozyt Różnice przechowania złożonych przedmiotów; 2. przedmioty oddane na przechowanie: depozyt bankowy; złożyć co w depozyt, oddać do depozytu najlepszy
 • Co znaczy Demoskopia Wady i zalety badanie opinii i nastrojów społecznych w celach diagnostycznych i opracowania prognoz statystycznych: badania demoskopowe przykłady
 • Co znaczy Demobilizacja Podobieństwa mobili ruchomy> 1. rozbrajanie, rozwiązywanie armii; zwalnianie z obowiązku służby w wojsku; 2. przen. odbieranie chęci do działania encyklopedia
 • Co znaczy Delikatny Czemu delicatus> o ludziach: subtelny, odznaczający się kruchością budowy, małą odpornością; wrażliwością, łagodnością w sposobie bycia; o jak działa
 • Co znaczy Drebel Co gorsze przewożenia żywych ryb, bezpośrednio po ich wyłowieniu, mająca specjalne ładownie z dziurkowanym dnem, umożliwiającym stały przepływ wody czy jest
 • Co znaczy Dualistyczny Porównaj przym.) <łac. dualis podwójny> 1. dwoisty, mający dwa aspekty, dwie strony; 2. odnoszący się do dualizmu, wynikający z dualizmu pojęcie
 • Co znaczy Dubler Porównanie aktora> film teatr. aktor grający jakąś rolę na przemian z innym aktorem; także: osoba grająca zamiast aktora w pewnych scenach wyjaśnienie
 • Co znaczy Decymalny Dlaczego przym.) dziesiętny: skala dziesiętna; waga dziesiętna opis
 • Co znaczy Delirium Jak lepiej krótkotrwałego zaburzenia świadomości, halucynacje pod wpływem alkoholu, narkotyków: mieć delirium, stany deliryczne; med. delirium tremens informacje
 • Co znaczy Demolować Kiedy niszczyć, rozbijać co w napadzie złości zdemolować, zdemolowany – zniszczony, pot. robić, urządzić demolkę co to jest
 • Co znaczy Decemwirat Od czego zależy vir mąż, mężczyzna> hist. w staroż. Rzymie grupa dziesięciu urzędników (decemwirów), sprawująca rządy; okres rządów takiej grupy; urząd definicja
 • Co znaczy Dymisja Na czym polega rozesłanie, rozpuszczenie (wojska) odwołanie ze stanowiska, zwolnienie: złożyć dymisję, podać się do dymisji; dać komu dymisję co znaczy
 • Co znaczy Causa Honoris Doctor Różnice <łac.> honorowy stopień naukowy nadawany przez wyższe uczelnie osobom szczególnie zasłużonym dla nauki i kultury słownik
 • Co znaczy Deseń Wady i zalety m) wzór, rysunek na tkaninie, posadzce, tapecie itp.; układ elementów tworzący określony wzór znaczenie
 • Co znaczy Dadaizm Podobieństwa sztuce i literaturze doby modernizmu, narodził się we Francji na pocz. XX w., odrzucał dotychczasowe rygory na rzecz artystycznego żartu czym jest
 • Co znaczy Dekapitalizacja Czemu capitale główna suma, część majątku> spadek wartości maszyn, urządzeń itp. środków trwałych wskutek zużycia dekapitalizować się: maszyny co oznacza
 • Co znaczy Diakon Co gorsze diákonos sługa> rel. a) w Kościele katolickim i prawosławnym: duchowny posiadający niepełne święcenia, mający uprawnienia do sprawowania krzyżówka
 • Co znaczy Defenestracja Porównaj defenestracja praska – wyrzucenie przez okno zamku na Hradczanach (1618 r.) dwóch namiestników cesarskich przez przedstawicieli stanów najlepszy
 • Co znaczy Dyktafon Porównanie m) mały magnetofon do nagrywania mowy przykłady
 • Co znaczy Drakkar Dlaczego bezpokładowy wiosłowo-żaglowy statek wikingów z III–XI w., o drewnianym kadłubie z ozdobą (np. smokiem) na dziobie, jednym masztem z reją encyklopedia
 • Co znaczy Delikatność Jak lepiej ż) cecha tego, co delikatne: delikatność uczuć, smaku itp jak działa
 • Co znaczy Decybel Kiedy m) jednostka natężenia dźwięku równa 0,1 bela (symbol: dB czy jest
 • Co znaczy Dionizje Od czego zależy lm) mit. gr. orgiastyczna uroczystość ludowa ku czci boga wina i zabaw, Dionizosa: nastrój dionizyjski – radosny, karnawałowy pojęcie
 • Co znaczy Deflacja Na czym polega zwiewać, znosić> ekon. zmniejszenie ilości pieniędzy w obiegu (przeciwieństwo inflacji), co narusza równowagę między podażą towarów a wyjaśnienie
 • Co znaczy Dendrologia Różnice ż) bot. nauka o drzewach i krzewach: ogród dendrologiczny dendrolog, dendrarium opis
 • Co znaczy Drink Wady i zalety m) napój alkoholowy, mieszanina alkoholu z wodą, sokiem, kostkami lodu: wypić, postawić komu drinka informacje
 • Co znaczy Deifikować Podobieństwa kogo, co) <łac. deifico czynię bogiem> nadawać komu lub czemu rangę bóstwa: deifikować ocean, potęgę rozumu ludzkiego co to jest
 • Co znaczy Duplikat Czemu m) <łac. duplicatum podwojone, podwójne> kopia, odbitka, drugi egzemplarz dokumentu duplikacja definicja
 • Co znaczy Dotacja Co gorsze doter uposażyć> bezzwrotna pomoc finansowa, wspierająca czyjąś działalność lub przedsięwzięcie, subwencja dotować co, dotowany: otrzymać co znaczy
 • Co znaczy Denat Porównaj m) <łac. de-+ natus; natus urodzony> człowiek zmarły śmiercią gwałtowną, nienaturalną (o samobójcy lub osobie zamordowanej słownik
 • Co znaczy Dentysta Porównanie m) <łac. dens ząb> lekarz stomatolog, leczący zęby dentystyka, dentystyczny, dentalny: głoska dentalna, czyli zębowa (s, z, t, d, n, r, ł znaczenie
 • Co znaczy Dewiacja Dlaczego dévier zboczyć z drogi, z p.-łac. deviare> 1. odchylenie, zboczenie z kursu; . psych. nienormalne reakcje i zachowania: dewiacja psychiczna czym jest
 • Co znaczy Dekalog Jak lepiej lógos słowo> 1. rel. Dziesięcioro Przykazań przekazanych przez Boga ludziom za pośrednictwem Mojżesza (tablice Mojżeszowe); 2. przen co oznacza
 • Co znaczy Ditto Kiedy to samo, jak wyżej krzyżówka
 • Co znaczy Dendryt Od czego zależy Bakchusie jako opiekunie sadów> 1. wypustki komórki nerwowej podobne kształtem do drzewka; 2. rysunek lub schemat przypominający drzewko najlepszy
 • Co znaczy Defekacja Na czym polega med. oddanie stolca, wypróżnienie; 2. techn. etap produkcji cukru z surowego soku buraczanego za pomocą tzw. mleka wapiennego defekować przykłady
 • Co znaczy Delfin Różnice z macicą)> 1. zool. duże inteligentne zwierzę wodne (z rodziny o tej samej nazwie, z rzędu wielorybów), żyjące stadnie w morzach strefy encyklopedia
 • Co znaczy Dyskomfort Wady i zalety m) uczucie psychicznej lub fizycznej niewygody jak działa
 • Co znaczy Dekompresja Podobieństwa ż) spadek ciśnienia (w silniku, w kabinie) dekompresor czy jest
 • Co znaczy Degrengolada Czemu ż) upadek moralny, ruina moralna lub materialna; staczanie się pojęcie
 • Co znaczy Definitywny Co gorsze <łac. definitivus ostateczny> rozstrzygający: definitywna decyzja, stanowczy: definitywnie stwierdzić coś wyjaśnienie
 • Co znaczy Diecezja Porównaj ż) <łac. dioecesis okręg administracyjny, z gr. dioík?sis> kościelna jednostka administracyjna podlegająca biskupowi diecezjalny opis
 • Co znaczy Drezyna Porównanie bez pedałów wynaleziony w 1817 r. przez K.F. Drais> niewielki, lekki, dwuosiowy pojazd szynowy o napędzie ręcznym lub mechanicznym, używany informacje
 • Co znaczy Diaspora Dlaczego rozproszenie; o narodach niemających własnego państwa lub o społeczności religijnej, które z historycznych przyczyn żyją wśród innych co to jest
 • Co znaczy Dokumentarny Dokumentalny Jak lepiej dokumentach, materiałach źródłowych, na faktach wziętych z życia; film dokumentalny, dokumentarny film o zdarzeniach, ludziach i sytuacjach definicja
 • Co znaczy Dubbing Kiedy obcojęzycznego dialogu filmowego przez tekst we własnym języku, czytany przez aktorów: film ma dobry dubbing, dokonywać dubbingu, robić co znaczy
 • Co znaczy Defetyzm Od czego zależy niewiarę w powodzenie lub dobre skutki czego; budzenie czyich wątpliwości lub paniki przez głoszenie przewidywanej porażki lub złych słownik
 • Co znaczy Dulka Na czym polega ż) ruchome widełki przymocowane do burty łodzi, służące do osadzania wioseł znaczenie
 • Co znaczy Daktylogram Różnice odcisk linii papilarnych palca, będący podstawą do ustalenia tożsamości osoby czym jest
 • Co znaczy Denuncjator Wady i zalety m) <łac. denuntiator> osoba denuncjująca; donosiciel co oznacza
 • Co znaczy Drôlerie Podobieństwa scenek figuralnych lub animalistycznych ujętych żartobliwie, fantazyjnie, groteskowo, występujący głównie w średniowiecznym iluminatorstwie krzyżówka
 • Co znaczy Down Czemu lekarz ang.)> med. zespół Downa, wrodzony niedorozwój umysłowy połączony z charakterystycznymi zmianami fizycznymi, do których należą: mała najlepszy
 • Co znaczy Donacja Co gorsze ż) <łac. donatio darowizna> daw. a) darowizna; b) akt nadania dóbr ziemskich donatariusz, donator przykłady
 • Co znaczy Defibrylator Porównaj m) med. techn. aparat wytwarzający prąd elektryczny o wysokim napięciu, służący do defibrylacji encyklopedia
 • Co znaczy Deka Porównanie związanych z pojęciem dziesięć, dziesiątka, np. dekada, dekalog, dekameron; także składnik nazw jednostek miary 10 razy większych od jak działa
 • Co znaczy Defibrator Dlaczego fibrylla włókno> techn. maszyna do rozdrabniania drewna, masy celulozowej itp., używana w przemyśle papierniczym, rozwłókniarka czy jest
 • Co znaczy Deszyfracja Jak lepiej ż) odczytywanie szyfru, rozszyfrowanie, dekodowanie deszyfrator, zdeszyfrować (co pojęcie
 • Co znaczy Dywagacja Kiedy ż) luźne uwagi, rozważania niezwiązane bezpośrednio z tematem: snuć dywagacje dywagować wyjaśnienie
 • Co znaczy Dekoratywny Od czego zależy przym.) rzad. ozdobny, służący jako dekoracja dekoracyjny opis
 • Co znaczy Dżet Na czym polega m) błyszczący czarny cekin naszywany na kobiece stroje wieczorowe informacje
 • Co znaczy Dok Różnice urządzenie znajdujące się przy brzegu morskim lub rzecznym, przeznaczone do budowy, naprawy i konserwacji statków; . akwen portowy do co to jest
 • Co znaczy Demon Wady i zalety gr.: duch – zły albo dobry – wywierający wpływ na losy człowieka, w wierzeniach religijnych: bezosobowa moc nadnaturalna; w definicja
 • Co znaczy Dewaluować Podobieństwa obniżać wartość, pomniejszać znaczenie czegoś; 2. ekon. a) przeprowadzać reformę pieniężną polegającą na dewaluacji, b) powodować co znaczy
 • Co znaczy Dezaprobata Czemu ż) <łac.> brak aprobaty, wyraz niezadowolenia, niezgody; negatywna ocena: wyrazić swoją dezaprobatę czego słownik
 • Co znaczy Dekolonizacja Co gorsze zależny od innego> proces wyzwalania się narodów (np. dawnych kolonii angielskich czy hiszpańskich) z zależności kolonialnej od innych znaczenie
 • Co znaczy Drapować Porównaj co) układać tkaninę w fałdy: drapować się w powagę draperia, drapować się w (co), udrapować, udrapowany czym jest
 • Co znaczy Deklaracja Porównanie ustne lub pisemne), przedstawienie swoich poglądów lub zamierzeń; manifest: składać deklaracje, fałszywe deklaracje deklarować co co oznacza
 • Co znaczy Dokumentować Dlaczego gromadzić dokumenty, stwierdzać coś na podstawie dokumentów; uzasadniać, udowadniać, potwierdzać krzyżówka
 • Co znaczy Delegacja Jak lepiej wysłannik> 1. poselstwo; wysłannicy oficjalnie reprezentujący kogoś: delegacja pracowników delegat, delegatura, delegować kogo, gdzie; 2 najlepszy
 • Co znaczy Deiksa Kiedy języka, które służą wskazywaniu – wskazują elementy sytuacji, o której mowa (gramatyczne morfemy czasu, wyrazy: tu, tam, teraz, jutro itp przykłady
 • Co znaczy Dramatyczny Od czego zależy dramatikós sceniczny> 1. dotyczący dramatu, sztuki teatralnej; mający cechy dramatu; sceniczny, teatralny; artysta dramatyczny, artystka encyklopedia
 • Co znaczy Dependencja Na czym polega zależność od kogoś lub czegoś, zawisłość; 2. praw. przest. praktyka prawnicza, zajęcie dependenta: być dependentem w kancelarii adwokackiej jak działa
 • Co znaczy Dompteur Różnice człowiek tresujący dzikie zwierzęta; pogromca, treser czy jest
 • Co znaczy Dekor Wady i zalety m) <łac. decor ozdoba> motyw ozdobny, zwłaszcza na wyrobach ceramicznych (również na meblach, budowlach, dawnej zbroi itp.) dekoracja pojęcie
 • Co znaczy Dyletant Podobieństwa dilettante bawiący się czymś, zajmujący się czymś dla przyjemności> niefachowiec, amator, nieuk; ten, kto nie zna się na czymś: robić coś wyjaśnienie
 • Co znaczy Dogmatyzm Czemu bezkrytycznego przyjmowania poglądów, uznawanie ich za prawdy ostateczne; . w filozofii: kierunek myślenia przyjmujący bezkrytycznie pewne opis
 • Co znaczy Debet Co gorsze brakujące pieniądze, dług w banku (gdy wypłacimy z konta więcej pieniędzy, niż mieliśmy do dyspozycji): mieć, zrobić debet debetowy: saldo informacje
 • Co znaczy Desu Porównaj bielizna damska lub jej część co to jest
 • Co znaczy Demakijaż Porównanie czynność przeciwna do robienia makijażu, zmywanie, usuwanie makijażu (za pomocą kosmetyków): zrobić staranny demakijaż definicja
 • Co znaczy Debata Dlaczego roztrząsa się szczegółowo ważne problemy; obrady: toczyć debaty, debata się toczy debatować o czym, nad czym, podebatować co znaczy
 • Co znaczy Dynamizm Jak lepiej działania, siła, energia, prężność, ruchliwość; 2. filoz. pogląd opierający się na uznawaniu ciągłych zmian, ruchu, rozwoju za istotę słownik
 • Co znaczy Doktryna Kiedy system poglądów i twierdzeń danej dziedziny wiedzy lub wiary: doktryna prawna, religijna; 2. pot. pogląd sztuczny, skostniały, wymyślony w znaczenie
 • Co znaczy Dyktator Od czego zależy dysponujący absolutną władzą; 2. hist. w starożytnym Rzymie: urzędnik, mający nieograniczoną władzę wojskową i cywilną dyktatura czym jest
 • Co znaczy Dyferencjacja Na czym polega ż)
 • Co znaczy Dryl Różnice m) 1. surowa metoda szkolenia, stosowana w wojsku pruskim: pruski dryl, dryl wojskowy; 2. pot. surowe wychowanie krzyżówka
 • Co znaczy Dolichocefalia Wady i zalety ż) antr. kształt czaszki ludzkiej, charakterystyczny dla form człowieka kopalnego najlepszy
 • Co znaczy Dekonspiracja Podobieństwa ż) ujawnienie tego, co było zakonspirowane zdekonspirować się przykłady
 • Co znaczy Dragon Czemu sztandar z wizerunkiem smoka, z łac. draco ~onis, gr. dr?k?n ~ontos wąż, żmija> daw. żołnierz kawalerii konnej: baba dragon dragonia encyklopedia
 • Co znaczy Danser Co gorsze m) przest. partner w tańcu; tancerz danserka dansing zabawa taneczna w lokalu typu restauracja, hotel jak działa
 • Co znaczy Dekstran Porównaj substancja chemiczna, środek zastępujący krew, używany w medycynie: podać dekstran (komu) dekstyn, dekstroza czy jest
 • Co znaczy Się Dekolonizować Porównanie zależności kolonialnej, tworzyć własne niepodległe państwo, przestać być czyjąś kolonią: zrzucić jarzmo kolonializmu pojęcie
 • Co znaczy Deprawator Dlaczego m) <łac. depravator> człowiek deprawujący kogoś; demoralizator, gorszyciel wyjaśnienie
 • Co znaczy Dog Jak lepiej m) duży, silny pies obronny, używany dawniej do walki z dzikimi zwierzętami, do ochrony karawan, stad bydła opis
 • Co znaczy De Kiedy pochodzenia, sygnalizuje zaprzeczenie albo odwrotność tego, co oznacza człon podstawowy (np. demilitaryzacja: militaryzacja informacje
 • Co znaczy Diuszesa Od czego zależy ż) ogr. grusza o dużych, zielonożółtych, soczystych owocach co to jest
 • Co znaczy Destylować Na czym polega przeprowadzać destylację, poddawać destylacji: woda destylowana definicja
 • Co znaczy Discopolo Różnice ndm) rodzaj popularnej muzyki i piosenek rozrywkowych co znaczy
 • Co znaczy Degeneracja Wady i zalety psuję, niszczę> 1. wyradzanie się, wynaturzenie, zwyrodnienie, zniszczenie; . biol. negatywne nieodwracalne zmiany organiczne (np słownik
 • Co znaczy Dezorientacja Podobieństwa orientacji; mylny, błędny pogląd 2. psych. zaburzenie świadomości, utrata lub zaburzenie orientacji dotyczącej czasu, miejsca, sytuacji lub znaczenie
 • Co znaczy Determinować Czemu <łac. determino odgraniczam> określać, wyznaczać czym jest
 • Co znaczy Dychotomia Co gorsze ż) dwoistość, podział na dwie części: podział dychotomiczny co oznacza
 • Co znaczy Dygresyjny Porównaj poemat dygresyjny gatunek poezji narracyjnej ukształtowany w okresie Romantyzmu, poemat, w którym fabuła nie stanowi głównego trzonu utworu krzyżówka
 • Co znaczy Desakralizacja Porównanie pozbawiania czegoś, głównie zjawisk przyrody i instytucji społecznych, charakteru świętości, nadawanie im charakteru świeckiego najlepszy
 • Co znaczy Deuteronomium Dlaczego n) <łac., od gr. deúteros nómos drugie prawo> Księga Powtórzonego Prawa, ostatnia księga biblijnego Pięcioksięgu przykłady
 • Co znaczy Dywidenda Jak lepiej łac. dividendum to, co jest do podziału> udział w zyskach przedsiębiorstwa, spółki, przypadający na poszczególnych akcjonariuszy: wypłacić encyklopedia
 • Co znaczy Defraudacja Kiedy cudzych pieniędzy, powierzonych przez kogoś lub przez instytucję defraudant, defraudować (co), zdefraudować jak działa
 • Co znaczy Dictum Od czego zależy <łac.> wyraziste i dobitne powiedzenie, wypowiedź czy jest
 • Co znaczy Dermatologia Na czym polega ż) med. nauka o chorobach skóry dermatolog, dermatologiczny pojęcie
 • Co znaczy Displej Różnice m) 1. ekranik do wyświetlania różnego rodzaju informacji; wyświetlacz; 2. inform. monitor ekranowy wyjaśnienie
 • Co znaczy Dekoracja Wady i zalety łac. decor> ozdabianie, upiększanie; także ozdoba (to, co służy dla upiększenia): przygotować nową dekorację stołu dekorować (co, czym opis
 • Co znaczy Deontologia Podobieństwa ż) nauka o obowiązkach i powinnościach: deontologia lekarska, prawnicza, dziennikarska, nauczycielska informacje
 • Co znaczy Demokrata Czemu przekonaniach demokratycznych; stronnik, zwolennik demokracji; członek partii demokratycznej demokratyzować co, kogo, demokratyzacja czego co to jest
 • Co znaczy Dekret Co gorsze decyzja> praw. akt prawny z mocą ustawy, wydawany przez władzę państwową (parlament, prezydenta): wydać dekret, rządzić przy pomocy definicja
 • Co znaczy Denaturalizacja Porównaj pozbawienie czegoś naturalnego charakteru, czynienie sztucznym; praw. pozbawienie kogoś obywatelstwa danego państwa co znaczy
 • Co znaczy Delta Porównanie między odnogami Nilu, z gr. délta – nazwa litery ?? – o kształcie trójkąta> 1. przen. coś o kształcie trójkątnym; . geogr. rozwidlone słownik
 • Co znaczy Diagonala Dlaczego ż) szt. oś ukośna, kierunek kompozycji podkreślony układem elementów, kolorem i światłocieniem znaczenie
 • Co znaczy Dystych Jak lepiej m) lit. strofa dwuwersowa, zwrotka składająca się z dwóch wersów czym jest
 • Co znaczy Dulcynea Kiedy ż) przestarz. iron. ukochana, dama serca co oznacza
 • Co znaczy Dromader Od czego zależy m) wielbłąd jednogarbny krzyżówka
 • Co znaczy Dehumanizacja Na czym polega przeciwieństwo humanizacji, zanikanie pozytywnych cech właściwych człowiekowi i korzystnych dla niego; zanik wartości humanistycznych najlepszy
 • Co znaczy Dewon Różnice m) czwarty okres ery paleozoicznej, trwający od około 395 do 345 milionów lat temu: okres dewoński przykłady
 • Co znaczy Dysponent Wady i zalety m) jednostka prawna dysponująca czymś (np. majątkiem encyklopedia
 • Co znaczy Desinteressement Podobieństwa ndm) brak zainteresowania: wyrazić swoje desinteressement czym jak działa
 • Co znaczy Dewizka Czemu ż) łańcuszek do zegarka kieszonkowego czy jest
 • Co znaczy Dubia Co gorsze lm dubia> miejsca w tekście wątpliwe, materiały budzące wątpliwości (np. wyrazy, formy wyrazów, fragmenty tekstów pojęcie
 • Co znaczy Deheroizacja Porównaj przeciwieństwo heroizacji, pozbawianie kogoś lub czegoś cech heroicznych, bohaterskich, pomniejszanie czyichś zasług deheroizować (kogo, co wyjaśnienie
 • Co znaczy Degustowany Porównanie spróbowano: to wino było już degustowane przez wielu ludzi zdegustowany: sprawdzony; także: zniesmaczony, odczuwający niesmak opis
 • Co znaczy Diagnostyka Dlaczego stikós umiejący rozpoznawać, rozpoznawczy> 1. nauka zajmująca się rozpoznawaniem chorób na podstawie ich charakterystycznych objawów informacje
 • Co znaczy Druidzi Jak lepiej celtyccy kapłani, mędrcy, wróżbiarze, którzy odgrywali dużą rolę w życiu społecznym i politycznym (zwłaszcza w okresie od II w. p.n.e. do co to jest
 • Co znaczy Definiens Kiedy m) <łac. określający> wyrażenie definiujące; człon definicji, określający definiowany wyraz, pojęcie, termin definicja
 • Co znaczy Desusy Od czego zależy lm) część bielizny, majtki co znaczy
 • Co znaczy Dykcjonarz Na czym polega m) daw. słownik, leksykon słownik
 • Co znaczy Dipol Różnice m) . rodzaj anteny; 2. fiz. układ dwu cząstek o przeciwnych znakach, układ dwubiegunowy znaczenie
 • Co znaczy Dekadencja Wady i zalety epoki), z czym wiąże się nastrój zniechęcenia i niepokoju, przekonanie, że wszystko zmierza ku końcowi, poczucie upadku wartości czym jest
 • Co znaczy Denominacja Podobieństwa nazywam, określam> . zmiana nazwy; 2. praw. ekon. operacja zmiany wartości pieniądza: denominacja złotówki co oznacza
 • Co znaczy Dermatom Czemu aparat do ścinania różnych wielkości i grubości płatów naskórka i skóry przeznaczonych do przeszczepiania krzyżówka
 • Co znaczy Defektologia Co gorsze psychologii i pedagogiki specjalnej zajmujący się problemami wychowania i nauczania dzieci upośledzonych umysłowo i fizycznie; 2. nauka o najlepszy
 • Co znaczy Daktyloteka Porównaj kolekcja pierścieni, także zbiór kamieni szlachetnych lub odlewów gemm i kamei; szkatułka lub gablotka do przechowywania takich zbiorów przykłady
 • Co znaczy Dementi Porównanie sprostowanie lub odwołanie czego, zaprzeczenie jakiejś wcześniejszej informacji: ogłosić dementi w sprawie… dementować, zdementować co encyklopedia
 • Co znaczy Dekada Dlaczego decada, gr. dekás ~ádos dziesiątka, od déka dziesięć> okres dziesięciu dni lub dziesięciu lat dekadowy, dekadówka jak działa
 • Co znaczy Denaturat Jak lepiej m) skażony spirytus, alkohol metylowy czy jest
 • Co znaczy Deszyfrować Kiedy przetwarzać zakodowaną informację bez zmiany jej treści; odczytywać kod, dekodować pojęcie
 • Co znaczy Dramatyzować Od czego zależy 1. przedstawiać zdarzenia zbyt poważnie, dramatycznie; 2. dostosować formę dramatu do wystawienia na scenie wyjaśnienie
 • Co znaczy Demoralizator Na czym polega demoralizuje otoczenie; gorszyciel: demoralizator młodzieży demos // demo cząstka wielu słów złożonych, wprowadzająca opis
 • Co znaczy Debel Różnice tenisie ziemnym, stołowym i badmintonie: gra dwóch dwójek tej samej płci przeciw sobie deblista; 2. żegl. łódź dwuosobowa na cztery krótkie informacje
 • Co znaczy Dolar Wady i zalety talar> 1. jednostka monetarna USA równa 100 centom; także: jednostka monetarna innych krajów, np. Kanady, Australii, Nowej Zelandii; 2. fiz co to jest
 • Co znaczy Drastyczny Podobieństwa drásis (pharmákou) siła działania leku> ostry, gwałtownie działający, silny: drastyczne metody; dosadny, surowy: drastyczne słowa definicja
 • Co znaczy Dynamizować Czemu czynić coś dynamicznym, wprowadzać element ruchu, działania; ożywiać coś, uintensywniać co znaczy
 • Co znaczy Demoniczny Co gorsze przym.) mający cechy demona; niesamowity, upiorny, szatański: demoniczna energia, siła, demoniczne spojrzenie słownik
 • Co znaczy Dyplomatyczny Porównaj placówka dyplomatyczna oficjalne przedstawicielstwo obcego państwa, mające stałą siedzibę w państwie, z którym są utrzymywane stosunki znaczenie
 • Co znaczy Darwinista Porównanie m) zwolennik teorii Darwina, darwinizmu czym jest
 • Co znaczy Dyskredytacja Dlaczego ż) skompromitowanie, zdyskwalifikowanie, odebranie zaufania; popadnięcie w niełaskę co oznacza
 • Co znaczy Dżitsu Dżiu Jak lepiej n) japońska walka wręcz, stosowana zwykle jako samoobrona krzyżówka
 • Co znaczy Daimonion Kiedy m) element starożytnej filozofii greckiej: głos wewnętrzny (głos sumienia) – głos bóstwa, kosmiczna siła sprawcza najlepszy
 • Co znaczy Dedukcja Od czego zależy wnioskowanie na podstawie pewnych danych; 2. log. metoda rozumowania i uzasadnianie prawdziwości zdania na podstawie innego zdania (tzw przykłady
 • Co znaczy Decyzja Na czym polega rozsądzam> postanowienie w jakiejś sprawie, rozstrzygnięcie przez sąd spornych kwestii: podjąć, wydać decyzję w jakiejś sprawie decyzyjny encyklopedia
 • Co znaczy Diatermia Różnice ż) med. metoda leczenia bólu przez przegrzewanie tkanek za pomocą prądu elektrycznego diatermiczny jak działa
 • Co znaczy Derka Wady i zalety ż) dera, 1. gruby koc używany zwykle jako okrycie na konie; . także ciepłe okrycie na nogi w podróży karetą, saniami czy jest
 • Co znaczy Dyrektywa Podobieństwa ż) wskazówka dotycząca postępowania; wytyczna, zalecenie pojęcie
 • Co znaczy Dokument Czemu 2. dowód, świadectwo prawdziwości jakiegoś faktu dokumentacja, dokumentacyjny, dokumentalny, dokumentarny, dokumentować; 3. dowód wyjaśnienie
 • Co znaczy Dubbingować Co gorsze opracowywać dialogi jakiegoś filmu w innym języku niż dialogi oryginalne: dubbingować film opis
 • Co znaczy Dekanat Porównaj administracji kościelnej obejmująca kilka parafii i kierowana przez dziekana, także urząd dziekana w Kościele katolickim informacje
 • Co znaczy Capo Da Porównanie muz. określenie wykonawcze, które każe powtórzyć utwór lub fragment co to jest
 • Co znaczy Dewaloryzować Dlaczego ekon. powodować dewaloryzację, obniżać wartość czegoś definicja
 • Co znaczy Dotować Jak lepiej zaopatrywać w środki finansowe, subsydiować, fundować co znaczy
 • Co znaczy Drylować Kiedy co) wyjmować pestki z owoców: drylowane wiśnie wydrylować słownik
 • Co znaczy Diwa Od czego zależy ż) wybitna artystka opery lub operetki, gwiazda sceny muzycznej, primadonna znaczenie
 • Co znaczy Demobil Na czym polega techniczny, który wyszedł z użycia – zwłaszcza wojskowy, pozostały po zdemobilizowaniu wojska: ubrania, broń, samochody z demobilu czym jest
 • Co znaczy Dinozaury Różnice wymarłe gady kopalne z okresu mezozoicznego; 2. przen. człowiek długo żyjący lub długo specjalizujący się w jakiejś dziedzinie co oznacza
 • Co znaczy Decentralizacja Wady i zalety ograniczenie lub zniesienie zasady centralizacji, przeniesienie części uprawnień władzy centralnej na organy niższych szczebli (głównie w krzyżówka
 • Co znaczy Dalajlama Podobieństwa m) przywódca duchowy Tybetańczyków i głowa kościoła lamaickiego najlepszy
 • Co znaczy Deklasować Czemu znaczenia kogoś (społecznie lub towarzysko); przejście z klasy wyższej do niższej, obniżanie pozycji społecznej jednostki lub grupy; 2 przykłady
 • Co znaczy Dziekan Co gorsze gr. dekanós dziesiętnik, od déka dziesięć> pracownik naukowy kierujący wydziałem wyższych uczelni: dziekan wydziału filologicznego encyklopedia

Słownik wyrazów obcych, pisownia i znaczenie

Definicja - Co to znaczy? Co to jest? Przykłady wyrazów tłumaczonych.

Definicja SŁOWNIK Dziekan, Deklasować, Dalajlama, Decentralizacja, Dinozaury, Demobil, Diwa, Drylować, Dotować, Dewaloryzować, Da Capo, Dekanat, Dubbingować, Dokument, Dyrektywa słownik.

Co to jest Najlepszy Dziekan, Deklasować, Dalajlama, Decentralizacja, Dinozaury znaczenie.