Eremita co znaczy element krzyżówka etiuda co to jest eliminacja słownik estradowiec czym jest.
elizejski ekstern eksternta co to jest

Definicje słów, słownik wyrazów na E

 • Co znaczy Elizejski Porównanie elizejskie (pola)> mit. pola elizejskie to miejsce w zaświatach, gdzie w nagrodę przebywają cienie (duchy) zmarłych; cienie elizejskie co znaczy
 • Co znaczy Eksternista Ekstern Dlaczego pozostający na zewnątrz> osoba, która zdaje egzamin w jakiejś szkole, na kursie, nie uczestnicząc w zajęciach krzyżówka
 • Co znaczy Się Entuzjazmować Jak lepiej zapalać się do czegoś, odnosić się do czegoś z entuzjazmem co to jest
 • Co znaczy Emotywny Kiedy emotywna funkcja mowy funkcja mowy polegająca na wyrażaniu za pomocą wypowiedzi językowych (barwa głosu, jego siła, wysokość) pewnych cech słownik
 • Co znaczy Eseistyka Od czego zależy ż) publicystyka literacka, dział literatury obejmujący eseje, sztuka pisania esejów czym jest
 • Co znaczy Eter Na czym polega szybko parująca ciecz o charakterystycznym odurzającym zapachu, stosowana dawniej jako narkoza; uważano go dawniej za substancję co oznacza
 • Co znaczy Eksperyment Różnice badawcze, próba naukowa wykonana na badanym obiekcie w określonych ściśle warunkach: przeprowadzić eksperyment eksperymentować (z czym/na tłumaczenie
 • Co znaczy Egzegeza Wady i zalety interpretacja> 1. w staroż. tłumaczenie wyroczni; 2. dziś: wyjaśnianie i interpretacja tekstów dawnej literatury lub tekstów biblijnych przykłady
 • Co znaczy Ewoluować Podobieństwa rozwijać, zmieniać, przeobrażać się stopniowo, w drodze ewolucji definicja
 • Co znaczy Ergometr Czemu m) sport. techn. przyrząd służący do mierzenia wielkości wykonywanej pracy mięśni, wydajności pracy silników itp encyklopedia
 • Co znaczy Emblematyczny Co gorsze przym.) symboliczny jak działa
 • Co znaczy Epitalamium Porównaj n) <łac. epithalamium, z gr. epithalámios weselny> pieśń weselna, utwór napisany z okazji wesela, na cześć nowo poślubionych małżonków czy jest
 • Co znaczy Emigrować Porównanie z kraju ojczystego w celu stałego lub czasowego zamieszkania w innym państwie: emigrować z kraju, emigrować za morze, do Ameryki, emigrować pojęcie
 • Co znaczy Eksmisja Dlaczego Expulsion> usunięcie z zajmowanego mieszkania, wyrzucenie z majątku eksmitować (kogo skąd), eksmitowany (z czego wyjaśnienie
 • Co znaczy Ekshibicja Jak lepiej ż) <łac. exhibitio> wystawianie na pokaz, odkrywanie ekshibicjonista, ekshibicjonizm opis
 • Co znaczy Egzemplarz Kiedy łac. exemplar wzór> okaz, pojedynczy przedmiot lub osobnik reprezentujący jakiś typ (zbiór): pojedyncze egzemplarze czego informacje
 • Co znaczy Endemia Od czego zależy lokalny> występowanie czegoś na ściśle określonym terenie: choroby endemiczne, roślinność endemiczna endemity, endemizm znaczenie
 • Co znaczy Epolet Na czym polega m) naramiennik, naszywka na ramieniu munduru wojskowego, często jako oznaka stopnia lub funkcji w armii; szlify wojskowe co znaczy
 • Co znaczy Ekwilibrystyka Różnice ćwiczenia gimnastyczne, zmuszające do zachowania równowagi (np. ćwiczenia na trapezie) ekwilibrysta; . pot. umiejętność radzenia sobie w krzyżówka
 • Co znaczy Ekstrawagancki Wady i zalety odbiegający od normy, z p. -łac. extra vagans schodzący na manowce> odznaczający się ekstrawagancją; dziwaczny, niezwykły co to jest
 • Co znaczy Elenium Podobieństwa roślina)> farm. lek psychotropowy stosowany m.in. w psychonerwicach, stanach nadmiernego napięcia emocjonalnego, depresjach słownik
 • Co znaczy Ekstrem Czemu m) rzad. ostateczność, krańcowość ekstremista, ekstremizm czym jest
 • Co znaczy Eunuch Co gorsze m) kastrat, mężczyzna pozbawiony jąder (w haremach władców Wschodu tylko eunuchom powierzano pilnowanie kobiet co oznacza
 • Co znaczy Ementaler Porównaj m) gatunek sera tłumaczenie
 • Co znaczy Entuzjastka Porównanie entuzjazmu; 2. entuzjastki (lm), grupa postępowych przedstawicielek inteligencji warszawskiej, działająca w latach 1842–1849, dążąca do przykłady
 • Co znaczy Emalia Dlaczego szklista masa otrzymywana przez stapianie naturalnych materiałów skalnych, np. piasku, kredy z topnikami, np. z boraksem, sodą, stosowana definicja
 • Co znaczy Encyklopedia Jak lepiej encyclopédie, ang. encyclopaedia, z gr. enkýklios paideía edukacja ogólnokształcąca u Plutarcha> 1. zbiór wszystkich informacji na temat encyklopedia
 • Co znaczy Episkopalizm Kiedy epískopos> rel. a) najwyższa władza w Kościele należy do ogółu biskupów; b) organizacja Kościoła oparta na władzy ogółu biskupów jak działa
 • Co znaczy Epigramat Od czego zależy forma wiersza podobna do fraszki, częsta w okresie Renesansu; krótki wierszyk, żartobliwy lub satyryczny epigramatyka czy jest
 • Co znaczy Etatyzm Na czym polega w życiu gospodarczym, polegający na zakładaniu przedsiębiorstw państwowych, tworzeniu udziałów państwa w przedsiębiorstwach prywatnych pojęcie
 • Co znaczy Ekumenizm Różnice oikoumenikós, od oikoumén?> rel. ruch w chrześcijaństwie propagujący porozumienie i współpracę między różnymi wyznaniami wyjaśnienie
 • Co znaczy Ekwinokcjum Wady i zalety zrównania dnia z nocą, chwila, w której Słońce przechodzi przez jeden z dwóch punktów przecięcia się ekliptyki z równikiem niebieskim opis
 • Co znaczy Efeb Podobieństwa młodzieniec ćwiczony w sprawnościach fizycznych i w sztuce wojennej, przygotowywany do czynnego uczestnictwa w życiu społecznym; 2. przen informacje
 • Co znaczy Epizodyczny Czemu nieregularnie, mający małe znaczenie; 2. występujący w epizodach, niezwiązany z akcją główną; 3. odnoszący się do epizodu; 4. pedag znaczenie
 • Co znaczy Ereb Co gorsze m) <łac. Erebus, gr. Érebos, imię własne osoby> mit. gr. a) syn Chaosa, b) podziemna kraina mroku (wg Platona), c) świat cieni (Wergiliusz co znaczy
 • Co znaczy Ekscytacja Porównaj podniecenie, stan pobudzenia emocjonalnego: odczuwać ekscytację ekscytować kogo, czym; podekscytować, podekscytowany krzyżówka
 • Co znaczy Echo Porównanie odgłos> 1. dźwięk powtórzony wskutek odbicia głosu; 2. przen. powtarzać wszystko, co ktoś mówi lub robi, naśladować kogo bezkrytycznie co to jest
 • Co znaczy Elektrokardiografia Dlaczego ż) med. badanie polegające na zapisie prądów czynnościowych mięśnia sercowego, pot. skrót EKG – elektrokardiogram słownik
 • Co znaczy Eufoniczny Jak lepiej przym.) dobrze brzmiący, łatwo wymawiany czym jest
 • Co znaczy Epizod Kiedy wydarzenie zwykle bez większego znaczenia: krótki, nieistotny epizod; 2. lit. zdarzenie fabularne niezwiązane bezpośrednio z główną akcją co oznacza
 • Co znaczy Ekwipunek Od czego zależy ze sobą przedmioty potrzebne na wyjeździe, wyprawie: ekwipunek alpinisty ekwipaż, ekwipować (kogo), wyekwipować tłumaczenie
 • Co znaczy Emu Na czym polega novaehollandiae, duży ptak nielotny z rodziny o tej samej nazwie (Dromicidae), podobny do strusia, zamieszkujący stepy Tasmanii i Australii przykłady
 • Co znaczy Epifania Różnice oficjalna nazwa święta Objawienia Pańskiego, najstarszego ze świąt chrześcijańskich, obchodzonego 6 stycznia, w Polsce jako święto Trzech definicja
 • Co znaczy Elitaryzm Wady i zalety ogółu przez utożsamianie się z grupą uprzywilejowaną; 2. zamykanie się w grupie osób uprzywilejowanych; 3. pot. ekskluzywność w sferze encyklopedia
 • Co znaczy Elektryfikacja Podobieństwa électrifier, z ang. electrify elektryfikować> . zastosowanie energii elektrycznej do dziedziny działalności ludzkiej i zastępowanie nią jak działa
 • Co znaczy Estragon Czemu gatunek z rodzaju bylica, pochodzący z Syberii i okolic Morza Kaspijskiego, używany jako przyprawa do mięs, sałat i sosów czy jest
 • Co znaczy Entomofagi Co gorsze m; lm) biol. organizmy odżywiające się żywymi owadami, np. sikory, nietoperze, mrówkojady pojęcie
 • Co znaczy Ermitaż Porównaj m) . elegancki pawilon o różnym przeznaczeniu w parku barokowym; 2. Ermitaż – słynne muzeum w Petersburgu wyjaśnienie
 • Co znaczy Erytrocyty Porównanie m; lm) czerwone ciałka krwi, krwinki opis
 • Co znaczy Egzoteryczny Dlaczego popularny, przeznaczony dla ogółu, łatwo dostępny, przeciwnie niż ezoteryczny: wiedza, literatura egzoteryczna informacje
 • Co znaczy Elokwencja Jak lepiej ż) <łac. eloquentia> umiejętność pięknego, kwiecistego wysławiania się, łatwość ładnego mówienia: duża elokwencja elokwentny znaczenie
 • Co znaczy Estetyzować Kiedy kierować się pobudkami estetycznymi w zachowaniu co znaczy
 • Co znaczy Ekstremalny Od czego zależy przym.) . skrajny, krańcowy; 2. o wielkości matematycznej: minimalny lub maksymalny krzyżówka
 • Co znaczy Ekwilibrysta Na czym polega m) gimnastyk, artysta cyrkowy co to jest
 • Co znaczy Epilepsja Różnice z gr. epil?psía (Arystoteles), od epí-l?psis napad, atak> med. padaczka, choroba objawiająca się napadami drgawek często z utratą słownik
 • Co znaczy Eksterminacja Wady i zalety całkowite wytępienie; masowe morderstwa ludzi ze względów rasowych, narodowościowych, religijnych, zmierzające do ich całkowitej zagłady czym jest
 • Co znaczy Ewangelizacja Podobieństwa ż) rel a) propagowanie zasad wiary chrześcijańskiej, b) działalność misyjna co oznacza
 • Co znaczy Ekspatriacja Czemu kogoś poza granice jego ojczyzny, przeciwieństwo repatriacji; także dobrowolne wyrzeczenie się ojczyzny ekspatriant tłumaczenie
 • Co znaczy Espadryle Co gorsze lm) lekkie pantofle płócienne na sznurkowej podeszwie przykłady
 • Co znaczy Elegancki Porównaj się w sposób pełen elegancji, posiadający dobry gust, odznaczający się elegancją: elegancki mężczyzna, elegancka dama; 2. wytworny definicja
 • Co znaczy Erato Porównanie ż) mit. gr.-rzym. muza poezji lirycznej, zwłaszcza miłosnej encyklopedia
 • Co znaczy Echosonda Dlaczego wyzyskuje własności ultradźwięków do pomiaru głębokości morza, ustalania pozycji gór lodowych, zatopionych wraków, ławic ryb jak działa
 • Co znaczy Elastik Jak lepiej m) pot. a) dzianina z elastycznego włókna sztucznego, b) wyrób z tej dzianiny czy jest
 • Co znaczy Elektra Kiedy Agamemnona i Klitajmestry; pomściła śmierć ojca, pomagając bratu, Orestesowi, w zgładzeniu matki i jej kochanka psych. kompleks Elektry – pojęcie
 • Co znaczy Eksces Od czego zależy excessus w innym zn.> wybryk, wykroczenie; zachowanie stanowiące odstępstwo od przyjętej normy: popełniać nieodpowiedzialne ekscesy wyjaśnienie
 • Co znaczy Elektron Na czym polega elementarna o masie około 1836 razy mniejszej od masy neutronu lub protonu i o jednostkowym ładunku elektrycznym ujemnym lub dodatnim opis
 • Co znaczy Emblemat Różnice ornament wypukły, inkrustacja, z gr. émbl?ma wtręt, od em-ball? wrzucam, wtrącam> znak lub przedmiot jako symbol czegoś lub godło, także informacje
 • Co znaczy Epikryza Wady i zalety analityczne omówienie przyczyn i przebiegu choroby po jej zakończeniu, b) powtórny przełom (kryzys) w przebiegu choroby znaczenie
 • Co znaczy Egzystencja Podobieństwa łac. exsistentia (u św. Augustyna), od ex-sisto występuję> istnienie, bytowanie: wieść smutną egzystencję egzystować gdzie co znaczy
 • Co znaczy Ego Czemu ze znaczeniem ja, moje, dla mnie egoista, egocentryk; psych. świadoma część osobowości człowieka, jaźń, świadomość krzyżówka
 • Co znaczy Ekskluzywny Co gorsze exclusive> wyłączny, przeznaczony dla wybranych ludzi, dla elity: ekskluzywny lokal; ekskluzywnie ubrany ekskluzywność co to jest
 • Co znaczy Egoista Porównaj tylko o sobie, stawiający własny interes nad dobro innych; samolub: egoistyczne postępowanie egoizm, egotyzm słownik
 • Co znaczy Europeizacja Porównanie ż) nadawanie cech europejskich, przyswajanie sobie cywilizacji europejskiej europeizować czym jest
 • Co znaczy Eskapada Dlaczego ż) wypad, ryzykowna wycieczka, lekkomyślna wyprawa co oznacza
 • Co znaczy Etnograficzny Jak lepiej kultury; park etnograficzny muzeum na otwartym terenie, w którym eksponowane są zabytki ludowej kultury materialnej w warunkach tłumaczenie
 • Co znaczy Erygować Kiedy <łac. erigo wznoszę> . wznieść, ufundować, założyć coś; 2. daw. uformować, wystawić, utworzyć coś przykłady
 • Co znaczy Esencja Od czego zależy rzeczy, jądro sprawy; pot. skondensowany wywar z herbaty, ziół lub olejków aromatycznych: esencja ziołowa, aromatyczna, bulionowa, octowa definicja
 • Co znaczy Elitaryzacja Na czym polega ż) 1. przeznaczone dla grupy ludzi uprzywilejowanych; 2. stawanie się elitarnym encyklopedia
 • Co znaczy Erotoman Różnice m) ktoś nadmiernie zainteresowany erotyką, silnie pobudliwy erotycznie erotomania, erotomański jak działa
 • Co znaczy Ekumeniczny Wady i zalety gr. oikoumenikós, od oikoumén?> powszechny, ogólny; dążący do połączenia: ruch ekumeniczny w Kościele kat. ekumenizm, ekumen czy jest
 • Co znaczy Elew Podobieństwa m) uczeń, student szkół wojskowych różnych szczebli pojęcie
 • Co znaczy Epigon Czemu potomek> 1. w sztuce lub nauce: naśladowca wielkich artystów, utalentowanych poprzedników; 2. przen. zwolennik przestarzałych koncepcji wyjaśnienie
 • Co znaczy Ekskrementy Co gorsze lm) <łac. excrementa lm> kał, odchody ludzkie lub zwierzęce opis
 • Co znaczy Emetyki Porównaj gr. emetikós wymiotny, od emé? wymiotuję> farm. alkaloid pochodzący z korzenia ipekakuany, leki wywołujące wymioty przez pobudzenie informacje
 • Co znaczy Ekliptyka Porównanie eclipticus, gr. ekleiptikós> astr. wielkie koło na sferze niebieskiej, wzdłuż którego obserwuje się pozorny roczny ruch Słońca, będący znaczenie
 • Co znaczy Etykieta Dlaczego ustalone ściśle i obowiązujące w jakimś środowisku formy zachowania, ceremoniał: etykieta dworska, etykietalne zachowanie; nalepka lub co znaczy
 • Co znaczy Eskortować Jak lepiej 1. ochraniać, konwojować; 2. towarzyszyć w drodze w celu ochrony lub jako straż honorowa krzyżówka
 • Co znaczy Emanacja Kiedy przen. a) oddziaływanie na otoczenie, b) uzewnętrznianie się czegoś; 2. chem. fiz. emanacje (lm), naturalne izotopy promieniotwórczego gazu co to jest
 • Co znaczy Emancypantka Od czego zależy ż) zwolenniczka emancypacji kobiet słownik
 • Co znaczy Endogeneza Na czym polega ż) psych. powstawanie zjawisk psychicznych na skutek bodźców wewnętrznych, organicznych oraz dziedziczności czym jest
 • Co znaczy Elipsa Różnice élleipsis opuszczenie, niezupełność> 1. geom. owal, figura w kształcie obustronnie spłaszczonego koła, bryła eliptyczny, elipsoid co oznacza
 • Co znaczy Eteryczny Wady i zalety przym.) lotny: olejki eteryczne; przen. ulotny, delikatny: eteryczna dziewczyna tłumaczenie
 • Co znaczy Entuzjazm Podobieństwa enthousiasmós, od enthousiáz? jestem w natchnieniu bożym, od éntheos mający Boga w sobie> objawy wielkiej radości, zachwytu, stan przykłady
 • Co znaczy Ewokować Czemu co) <łac. evoco> przywołać na myśl, wywołać obraz lub wspomnienia ewokowany definicja
 • Co znaczy Erotematyczny Co gorsze przym.) 1. związany ze stawianiem pytań; 2. pedag. erotematyczna metoda nauczania encyklopedia
 • Co znaczy Estradiol Porównaj sterydowy hormon płciowy wytwarzany głównie w jajnikach, pobudzający wzrost i utrzymujący czynności żeńskich narządów rozrodczych; wpływa jak działa
 • Co znaczy Eksplikacja Porównanie ż) wyjaśnienie, wytłumaczenie czegoś eksplikować co; wyeksplikować, eksplikatywny czy jest
 • Co znaczy Emeryt Dlaczego wysłużony, ten kto jest na emeryturze> były pracownik, który po przepracowaniu ustawowo wymaganej liczby lat i po osiągnięciu określonego pojęcie
 • Co znaczy Etologia Jak lepiej zachowaniu się zwierząt w zakresie ich wrodzonych reakcji w warunkach naturalnych; 2. filoz. nauka zajmująca się badaniem obyczajów i wyjaśnienie
 • Co znaczy Empire Kiedy państwo, cesarstwo> styl w zdobnictwie wnętrz i rzemiośle artystycznym we Francji z okresu Cesarstwa, czyli władzy Napoleona: meble w stylu opis
 • Co znaczy Emocjonalizm Od czego zależy m) uczuciowość, uczucia motywem wszelkich działań, kierowanie się emocjami, uleganie emocjom informacje
 • Co znaczy Egzekwie Na czym polega lm) <łac. exsequiae pogrzeb> część nabożeństwa związana z ceremonią pogrzebu: odmówić egzekwie znaczenie
 • Co znaczy Egzotyka Różnice odrębność; niezwykłość, osobliwość; to, co dziwaczne: egzotyczna fryzura, egzotyczne pomysły, lub co charakterystyczne dla obcych krajów i co znaczy
 • Co znaczy Epifraza Wady i zalety stylistyczna polegająca na tym, że do zdania, które wydaje się skończone, dodaje się nowe, uzupełniające wyrazy krzyżówka
 • Co znaczy Epistoła Podobieństwa ż) <łac. epistola list> przen. żart. długie i zawiłe pismo, nudne wypracowanie: pisać epistoły epistolografia, epistolarny co to jest
 • Co znaczy Ewangelicyzm Czemu doktryn religijnych chrześcijańskich powstałych na skutek reformacji w XVI w., opierających się na Biblii jako jedynym źródle wiary słownik
 • Co znaczy Epikureizm Co gorsze jest dobrem, daje szczęście, które jest dobrem najwyższym i celem człowieka, dlatego należy do niej dążyć [Epikur, filozof gr. ok. 340–270 czym jest
 • Co znaczy Elektroencefalografia Porównaj ż) med. badanie polegające na zapisie prądów czynnościowych w komórkach mózgu; pot. skrót EEG – elektroencefalogram co oznacza
 • Co znaczy Erudyta Porównanie m) człowiek oczytany, posiadający dużą wiedzę erudytka tłumaczenie
 • Co znaczy Euterpe Dlaczego ż) mit. gr.-rzym muza pieśni lirycznej, gry na flecie i chóru tragicznego, przedstawiana z aulosem przykłady
 • Co znaczy Estetyzacja Jak lepiej ż) estetyzowanie, upiększanie definicja
 • Co znaczy Elegia Kiedy pieśń żałobna> lit. liryczny wiersz o tematyce poważnej, utrzymany w podniosłym lub smutnym nastroju: ton elegijny elegijny encyklopedia
 • Co znaczy Elektrostatyczny Od czego zależy maszyna elektrostatyczna, urządzenie do otrzymywania ładunków elektrycznych oraz napięć dzięki wykorzystaniu zjawiska indukcji jak działa
 • Co znaczy Ewangelizować Na czym polega łac. kośc. evangelizo> rel a) propagować zasady wiary chrześcijańskiej, b) prowadzić działalność misyjną ewangelizacja czy jest
 • Co znaczy Estetyka Różnice i wartościach artystycznych, o kryteriach oceny piękna i brzydoty, teoria piękna estetyk; 2. pot. piękny wygląd czego: estetyka mieszkań pojęcie
 • Co znaczy Establishment Wady i zalety ludzie władzy, grupy, instytucje mające władzę, wpływ na życie publiczne wyjaśnienie
 • Co znaczy Etniczny Podobieństwa przym.) właściwy danemu narodowi, kulturze opis
 • Co znaczy Floresy Esy Czemu łac. flores kwiaty> motyw ozdobny w kształcie zygzakowatych, fantastycznych linii, naśladujących gałązki z liśćmi bluszczu i kwiatami informacje
 • Co znaczy Empiria Co gorsze ż) poznanie przez bezpośrednie doświadczenie, za pomocą zmysłów empiryczny, empiryzm znaczenie
 • Co znaczy Epidemiologia Porównaj nauka zajmująca się badaniem czynników i warunków związanych z powstawaniem i szerzeniem się epidemii oraz środkami zapobiegającymi i co znaczy
 • Co znaczy Endoskopia Porównanie ż) med. oglądanie od wewnątrz narządów ciała za pomocą wziernika; wziernikowanie krzyżówka
 • Co znaczy Elektryzować Dlaczego electrum bursztyn> 1. wytwarzać nadmiar ładunków elektrycznych: coś elektryzuje – pot. mówi się wtedy, że coś „kopie”, jest co to jest
 • Co znaczy Eukaliptusowy Jak lepiej eukaliptusowy olejek eteryczny otrzymywany z liści eukaliptusa, stosowany w lecznictwie, kosmetyce, przemyśle perfumeryjnym słownik
 • Co znaczy Epika Kiedy épos> lit. jeden z rodzajów literackich (obok liryki i dramatu); podstawową formą epicką jest narracja, opowieść o czymś z punktu widzenia czym jest
 • Co znaczy Erotyka Od czego zależy ż) tematy, problemy, sprawy związane z miłością zmysłową: sceny, wątki erotyczne co oznacza
 • Co znaczy Estezjometr Na czym polega m) psych. przyrząd do mierzenia wrażliwości skóry na dotknięcie tłumaczenie
 • Co znaczy Embrion Różnice m) zarodek; żywy organizm powstający z zapłodnionej komórki jajowej człowieka lub zwierzęcia: faza embrionalna embriologia przykłady
 • Co znaczy Entelechia Wady i zalety życiowa, która uruchamia i decyduje o przebiegu wszystkich procesów życiowych w przyrodzie, b) samoistna energia tkwiąca w całym świecie definicja
 • Co znaczy Emir Podobieństwa m) tytuł władcy, księcia arabskiego: emiraty arabskie encyklopedia
 • Co znaczy Emigracja Czemu kraju na obczyznę, opuszczenie rodzinnego miejsca z jakiegoś powodu: emigracja polityczna, zarobkowa emigrować (skąd, dokąd), emigrant jak działa
 • Co znaczy Eolski Co gorsze władca wiatrów> harfa eolska, antyczny instrument strunowy o delikatnym dźwięku; przen. delikatny, liryczny czy jest
 • Co znaczy Epistolarny Porównaj przym.) pisany w formie listu pojęcie
 • Co znaczy Ekstrakcja Porównanie 1. wyciąganie; 2. farm. robienie wyciągów z ziół leczniczych lub z innych substancji ekstrakt; 3. med. wyrywanie zębów, operacyjne usuwanie wyjaśnienie
 • Co znaczy Elizja Dlaczego wytrącenie, od e-lido wytrącam> pominięcie jakiejś cząstki wyrazu, zwykle wskutek niestarannej wymowy (np. pedział zam. powiedział); w opis
 • Co znaczy Ergocentryczny Jak lepiej przym.) lit. skupiony tylko na dziele lub na biografii autora, odnoszący się tylko do treści utworu informacje
 • Co znaczy Elastyczność Kiedy polegająca na powracaniu ciała do stanu początkowego po usunięciu działania siły; sprężystość, giętkość, rozciągliwość; 2. łatwość znaczenie
 • Co znaczy Egotyzm Od czego zależy m) psych. skłonność do zwracania uwagi otoczenia na siebie; przesadne zajmowanie się sobą egotyk, egotyczny co znaczy
 • Co znaczy Ekstatyzm Na czym polega m) 1. filoz. ekstaza źródłem poznania; 2. rzad. zachwyt graniczący z ekstazą krzyżówka
 • Co znaczy Edycja Różnice ogłoszenie drukiem, wydanie dzieła; jednorazowy nakład książki, płyty; banknotów: pierwsza edycja edytorstwo, sztuka edytorska; 2. komp co to jest
 • Co znaczy Ewentualny Wady i zalety przym.) mogący się zdarzyć; możliwy, przypuszczalny słownik
 • Co znaczy Eos Podobieństwa m) mit. gr. bogini poranka czym jest
 • Co znaczy Esej Czemu krótka rozprawa naukowa z elementami subiektywnej oceny i refleksji autora; wypracowanie; gatunek wypowiedzi na pograniczu nauki i co oznacza
 • Co znaczy Epuzer Co gorsze m) przest. zalotnik, konkurent, kandydat do ręki panny tłumaczenie
 • Co znaczy Etogram Porównaj techniki fotograficznej i filmowej opisywane są czynności zwierząt jednego gatunku i typowy dla niego sposób zachowania się przykłady
 • Co znaczy Epicki Porównanie zob. epika definicja
 • Co znaczy Erekcyjny Dlaczego przym.) wzniesiony, wybudowany, ufundowany (np. akt, dokument erekcyjny tablica erekcyjna); fundacyjny encyklopedia
 • Co znaczy Ewentualność Jak lepiej to, co może się zdarzyć, co przypuszczamy: przygotować się na każdą ewentualność ewentualny, ewentualnie jak działa
 • Co znaczy Erudycja Kiedy ż) wszechstronna, rozległa wiedza: człowiek o dużej erudycji, popis erudycji erudyta, erudycyjny czy jest
 • Co znaczy Ekwator Od czego zależy aequus równy> geogr. równik ziemski, koło idealne, jednakowo odległe od obu biegunów, dzielące powierzchnię Ziemi na półkule: północną i pojęcie
 • Co znaczy Etatyzacja Na czym polega ż) działanie polegające na ustaleniu liczby etatów i wysokości ich wynagrodzenia wyjaśnienie
 • Co znaczy Emanować Różnice mano wyciekam> wydzielać z siebie, wydzielać się; promieniować; przen. promieniować czym, wywierając wpływ na kogo: emanować energią opis
 • Co znaczy Enterolity Wady i zalety m; lm) med. kamienie tworzące się w jelitach informacje
 • Co znaczy Estrogeny Podobieństwa estro-w estron> biochem. hormony płciowe żeńskie, wytwarzane głównie przez jajniki, także przez korę nadnerczy i jądra; syntetyczne (np znaczenie
 • Co znaczy Euro Czemu ndm) od 1 stycznia 1999 r. wspólna waluta krajów Unii Europejskiej co znaczy
 • Co znaczy Embargo Co gorsze wywożenia towarów jakiegoś państwa, zwykle jako forma nacisku politycznego innego państwa: nałożyć/znieść embargo na dostawę ropy z Iranu krzyżówka
 • Co znaczy Erotyzacja Porównaj ż) wprowadzenie elementów erotycznych do literatury, filmu itp co to jest
 • Co znaczy Elf Porównanie spokrewnione ze st.-skand. alfr> 1. baśniowa istota w mit. germ. i skand.; duszek; 2. przen. o człowieku niezwykle delikatnym, pięknym słownik
 • Co znaczy Emitować Dlaczego wypuszczam> 1. puścić w obieg pieniądze, papiery wartościowe, znaczki pocztowe; 2. nadać program radiowy lub telewizyjny; 3. fiz. wysyłać czym jest
 • Co znaczy Enklawa Jak lepiej klinem, z p.-łac. in-clavo, od clavus klin, gwóźdź> obszar o szczególnych cechach, wyróżniający się pod jakimś względem, inny od sąsiednich co oznacza
 • Co znaczy Ekspropriacja Kiedy ż) przymusowe pozbawienie własności; wywłaszczenie tłumaczenie
 • Co znaczy Eseistyczny Od czego zależy przym.) publicystyka literacka; mający formę eseju, napisany na wzór eseju przykłady
 • Co znaczy Episkopat Na czym polega m) <łac. episcopatus godność biskupa> wszyscy biskupi danego regionu lub kraju definicja
 • Co znaczy Elektrolit Różnice m) roztwór kwasów lub zasad, zdolny do przewodzenia prądu elektrycznego elektrolityczny, elektroliza encyklopedia
 • Co znaczy Epifora Wady i zalety figura stylistyczna polegająca na tym, że kolejne wersy lub frazy kończą się tym samym słowem lub wyrażeniem jak działa
 • Co znaczy Eksploracja Podobieństwa <łac. exploratio> poszukiwania naukowe, badania, odkrycia naukowe eksplorować (co); eksplorator czy jest
 • Co znaczy Elektrowstrząsy Czemu drgania spowodowane przepuszczaniem przez ciało pacjenta prądu elektrycznego o niskim natężeniu; stosowane jako metoda leczenia niektórych pojęcie
 • Co znaczy Epigamia Co gorsze ż) w starożytnej Grecji: prawo zawierania małżeństw między obywatelami różnych państw wyjaśnienie
 • Co znaczy Epigrafika Porównaj zajmujący się badaniem starożytnych napisów wyrytych na twardym materiale, np. na kamieniu, metalu, kości, ceramice opis
 • Co znaczy Elitarny Porównanie przym.) przeznaczony, dostępny dla elity; ekskluzywny informacje
 • Co znaczy Enat Dlaczego m) krewny ze strony matki znaczenie
 • Co znaczy Liner Eye Jak lepiej rodzaj tuszu do malowania cienkich kresek na brzegach powiek co znaczy
 • Co znaczy Elaborat Kiedy opus), od elaboro wypracowuję (z trudem)> 1. pisemne opracowanie na jakiś temat; 2. pot. długie, zwykle marne wypracowanie, nudny artykuł krzyżówka
 • Co znaczy Elektroda Od czego zależy elektr. chem. element przewodzący prąd, półogniwo; 2. elektr. fiz. a) element doprowadzający prąd elektryczny lub odprowadzający go, b co to jest
 • Co znaczy Eliksir Na czym polega legendarny czarodziejski napój, przywracający życie, wieczną młodość i urodę: eliksir młodości, eliksir życia; 2. przen. o smacznym słownik
 • Co znaczy Epigonizm Różnice poprzedników w dziedzinie literatury i sztuki; 2. propagowanie przestarzałych i nieaktualnych idei, tendencji czym jest
 • Co znaczy Ekstrawersja Wady i zalety extroversion, wg introversion, jako jego przeciwieństwo> psych. cecha osobo-wości wyrażająca się kierowaniem uwagi i zainteresowań na świat co oznacza
 • Co znaczy Etażerka Podobieństwa ż) lekka półka składająca się z otwartych półek przeznaczonych na książki, drobiazgi itp tłumaczenie
 • Co znaczy Echolalia Czemu chorobliwe powtarzanie wyrazów; rodzaj jąkania się, polega na bezwiednym kilkakrotnym powtarzaniu ostatniego wyrazu lub ostatniej sylaby przykłady
 • Co znaczy Etyka Co gorsze powinności i zasad moralnych uznanych za dobre w danej społeczności, właściwe przyzwoitemu człowiekowi: etyka lekarska, chrześcijańska; 2 definicja
 • Co znaczy Erem Porównaj m) miejsce samotnej medytacji zakonników; pustelnia eremita encyklopedia
 • Co znaczy Enumeracja Porównanie ż) <łac. enumeratio> numerowanie, wymienienie, wyliczenie w kolejności enumeracyjny jak działa
 • Co znaczy Eden Dlaczego hebr. ?den rozkosz> 1. w starożytnych tekstach babilońskich nazwa krainy między Tygrysem a Eufratem, interpretowanej potem jako biblijny czy jest
 • Co znaczy Ekwiwalencja Jak lepiej równoważność wartości, zakresów, log. stosunek zachodzący między wyrażeniami o tej samej wartości logicznej, które wzajemnie z siebie pojęcie
 • Co znaczy Emezja Kiedy ż) skłonność do wymiotów wyjaśnienie
 • Co znaczy Eratyk Od czego zależy m) <łac. erraticus błądzący> geol. głaz narzutowy, ostaniec polodowcowy opis
 • Co znaczy Emergentyzm Na czym polega m) filoz. teoria głosząca, że świat podlega nieustannemu rozwojowi, podczas którego powstają wciąż nowe, wyższe jakości informacje
 • Co znaczy Efemeryda Różnice ż) zjawisko nietrwałe, rzecz ulotna, szybko przemijająca efemeryczna moda, postać znaczenie
 • Co znaczy Efendi Wady i zalety samowładca> tytuł przysługujący dawniej sułtanowi, dziś w Turcji zwrot grzecznościowy, odpowiednik polskiego pan co znaczy
 • Co znaczy Ekosfera Podobieństwa ż) biol. obszar wokół jakiegoś ciała niebieskiego, w którym warunki fizyczne i chemiczne dopuszczają możliwość istnienia życia krzyżówka
 • Co znaczy Ekspiacja Czemu odpokutować, z łac. ex-pio> pokuta, odkupienie winy, przebłaganie i zadośćuczynienie: dokonać ekspiacji ekspiacyjny co to jest
 • Co znaczy Ekstrawagancja Co gorsze zachowanie lub ubranie; dziwaczne postępowanie naruszające zwyczajowe normy: skłonność do ekstrawagancji, ekstrawagancki strój słownik
 • Co znaczy Ekstradycja Porównaj miejsca pobytu i przekazanie przestępcy lub uciekiniera władzom tego państwa, którego jest obywatelem lub w którym człowiek ten naruszył czym jest
 • Co znaczy Emfaza Porównanie ż) przesadnie emocjonalny, afektowany sposób mówienia: mówić z emfazą emfatycznie co oznacza
 • Co znaczy Eldorado Dlaczego pozłocony> 1. legendarna, przebogata w złoto kraina, której poszukiwali pierwsi hiszpańscy zdobywcy Ameryki Płd.; . przen. ziemia obiecana tłumaczenie
 • Co znaczy Epistolografia Jak lepiej sztuka pisania listów; 2. nauka zajmująca się pisaniem listów, obejmująca utwory napisane w formie listów przykłady
 • Co znaczy Epatować Kiedy oszałamiać, zdumiewać, wprawiać w podziw lub zgrozę: epatować niezwykłością, rozmiarem zbrodni definicja
 • Co znaczy Esperanto Od czego zależy język do porozumiewania się ludzi, utworzony w 1887 r. z elementów różnych języków europejskich, głównie łaciny, przez Polaka, Ludwika encyklopedia
 • Co znaczy Ewolucjonizm Na czym polega o ewolucyjnym rozwoju świata; 2. filoz. kierunek w filozofii i naukach społecznych, w drugiej połowie XIX w., wyjaśniający formy istnienia jak działa
 • Co znaczy Ewikcja Różnice ż) <łac. evictio> praw. sądowe pozbawienie kogoś prawa własności rzeczy nabytej prawnie na rzecz kogoś innego czy jest
 • Co znaczy Enzym Wady i zalety zakwasie> chem. fermenty, specjalne białka wytwarzane przez żywe organizmy: związki enzymatyczne enzymologia, enzymatyczny pojęcie
 • Co znaczy Ż Erynia Podobieństwa jedna z gr. bogiń kary i zemsty; symbol wyrzutów sumienia: ścigały go erynie wyjaśnienie
 • Co znaczy Ekstradować Czemu praw. wydać przestępcę lub zbiega władzom państwa, którego prawo naruszył opis
 • Co znaczy Ejdetyzm Co gorsze m) psych. zdolność przeżywania wyobrażeń, niemal tak wyrazistych jak rzeczywiste zdarzenia i obrazy, właściwa np. artystom informacje
 • Co znaczy Efektowny Porównaj łac.> taki, który robi wrażenie, zwraca na siebie uwagę oryginalnością, pięknem: efektowne rozwiązanie, efektowny strój efekciarski gest znaczenie
 • Co znaczy Egocentryzm Porównanie rzeczywistości przez pryzmat własnych subiektywnych odczuć, ocenianie wszystkiego ze względu na siebie, z punktu widzenia własnego ja co znaczy
 • Co znaczy Epigraf Dlaczego pomniku> 1. hist. inskrypcja wykuwana w kamieniu umieszczona na pomniku, nagrobku, rzeźbie; motto; 2. lit. krótki wiersz, zdanie krzyżówka
 • Co znaczy Etyczny Jak lepiej obyczajów, zwyczajów, z gr. ?thikós albo ethikós> należący do danego etosu, związany z etyką, właściwy, poprawny moralnie co to jest
 • Co znaczy Emirat Kiedy m) 1. kraj lub terytorium podległe władzy emira; 2. urząd, władza emira słownik
 • Co znaczy Enuncjacja Od czego zależy sąd na jakiś temat lub oficjalne oświadczenie w środkach masowego przekazu: enuncjacja rzecznika rządu w TV czym jest
 • Co znaczy Eksplodować Na czym polega wybuchnąć z dużą siłą: granat eksplodował, eksplodować złością eksplozja, eksplozywny co oznacza
 • Co znaczy Energiczny Różnice przym.) aktywny, pełen energii, witalności, czynny, niezmordowany, wytrwały, ruchliwy tłumaczenie
 • Co znaczy Ekstremum Wady i zalety n; odm. w lm) <łac. extremum najdalsze> mat. najmniejsza lub największa wartość funkcji w określonym przedziale, maksimum lub minimum przykłady
 • Co znaczy Erzac Podobieństwa m) surogat, element zastępczy – zwykle gorszy niż to, co zastępowane, namiastka czego definicja
 • Co znaczy Epistemologia Czemu część systemu filozoficznego, nauka o granicach wiedzy, o metodach i możliwościach poznania epistemologiczny, epistemiczny encyklopedia
 • Co znaczy Etnocentryzm Co gorsze społeczna wyrażająca skłonność do uważania własnej grupy i jej kultury za lepszą od innych, b) wszystko to, co dotyczy własnej grupy, służy jak działa
 • Co znaczy Europeizować Porównaj nadawać cechy europejskie czy jest
 • Co znaczy Ekonomia Porównanie Kwintyliana), z gr. oikonomía zarządzanie gospodarstwem domowym, od oiko-nómos> 1. nauka o racjonalnym, tzn. nieprzynoszącym strat pojęcie
 • Co znaczy Ezopowy Dlaczego przym.) zwięzły, trafny, przy tym żartobliwie złośliwy: mowa ezopowa wyjaśnienie
 • Co znaczy Etnopsychologia Jak lepiej określająca psychologiczną charakterystykę ludów, wyższych form życia psychicznego, przejawiających się w mowie, wierzeniach, zwyczajach i opis
 • Co znaczy Ekspedycja Kiedy ż) <łac. expeditio> wysłanie towarów ekspediowanie; wyprawa naukowa: brać udział w ekspedycji informacje
 • Co znaczy Ekipa Od czego zależy ż) drużyna, zespół, team: ekipa sportowa znaczenie
 • Co znaczy Emfatyczny Na czym polega emphatieus, gr. emphantikós wyrazisty> 1. przesadnie uczuciowy, zbyt zabarwiony uczuciowo; nadęty, górnolotny; . jęz. mający uwydatniać co znaczy
 • Co znaczy Elokwentny Różnice przym.) 1. łatwość wymowy; wymowny; 2. iron. wielomówny, gadatliwy krzyżówka
 • Co znaczy Embrio Wady i zalety część wyrazów złożonych, sygnalizuje związek znaczeniowy z pojęciem zarodek [gr. émbryon]: embriogeneza, embriologia, embriotomia co to jest
 • Co znaczy Eunuchoid Podobieństwa m) med. brak popędu płciowego, które nastąpiło po okresie pokwitania eunuchoidyzm słownik
 • Co znaczy Estetyczny Czemu przym.) 1. piękny, ładny, zadbany, gustowny; 2. wchodzący w zakres estetyki jako nauki czym jest
 • Co znaczy Egzorcyzm Co gorsze wyklinanie> zaklęcie, daw. obrzęd wypędzenia choroby lub złego ducha: odprawiać egzorcyzmy (nad kim) egzorcysta, egzorcyzmować (kogo, co co oznacza
 • Co znaczy Emanatyzm Porównaj emanatum> filoz. koncepcja (zapoczątkowana przez Plotyna), tłumacząca powstanie i rozwój świata stopniowym wyłanianiem się kolejnych tłumaczenie
 • Co znaczy Ekstremizm Porównanie krańcowość poglądów, postaw, żądań zwykle oceniana negatywnie ekstremista, ekstremalny: warunki ekstremalne skrajnie złe, najtrudniejsze przykłady
 • Co znaczy Euroczek Dlaczego m) czek na okaziciela, płatny w dowolnym banku europejskim, w wybranej przez klienta walucie definicja
 • Co znaczy Epilog Jak lepiej zakończenie: sprawa miała epilog w sądzie; 2. lit. końcowa część utworu zawierająca informacje o dalszych losach bohatera lub o zdarzeniach encyklopedia
 • Co znaczy Esperal Kiedy sperare mieć nadzieję + al(kohol)> lek spowalniający przemianę alkoholu etylowego w organizmie, stosowany w leczeniu alkoholików, wszywany jak działa
 • Co znaczy Eskulap Od czego zależy m) <łac. Aesculapius, z gr. Askl?piós, u Homera imię króla tesalskiego, słynącego jako dobry lekarz> żart. lekarz czy jest
 • Co znaczy Epidemia Na czym polega czasowy, od epí-d?mos przybysz> 1. wielka liczba zachorowań w krótkim czasie, zaraza: epidemia grypy epidemiolog, epidemiologia pojęcie
 • Co znaczy Epileptyk Różnice m)
 • Co znaczy Eskorta Wady i zalety strażnicy, ludzie towarzyszący w drodze komuś ważnemu jako asysta; ich funkcją jest ochrona przewożonych ludzi, transportowanych towarów opis
 • Co znaczy Edykt Podobieństwa władz, ustanawiające zasady postępowania; rozporządzenie cesarza, króla, księcia: edykt królewski, wydać edykt informacje
 • Co znaczy Emisariusz Czemu kto został wysłany przez kogoś lub przez jakąś organizację dla spełnienia tajnej misji politycznej, wysłannik w ważnej misji emisariuszka znaczenie
 • Co znaczy Elewacja Co gorsze ż) zewnętrzna ściana budynku: główna elewacja; tynki zewnętrzne: nowa elewacja co znaczy
 • Co znaczy Elegancja Porównaj wytworność, dobry smak, znakomite maniery: ubierać się ze spokojną elegancją, elegancko elegancki, elegant; elegantka; pot. żart. elegancik krzyżówka
 • Co znaczy Emski Porównanie Niemczech> sól emska mieszanina soli metali alkaicznych, której wodne roztwory, zbliżone składem do wody mineralnej z Ems, są stosowane w co to jest
 • Co znaczy Etanol Dlaczego organiczny, bezbarwna, palna ciecz, otrzymywana przez alkoholową fermentację cukrów lub syntetycznie (głównie z etylenu), stosowana w słownik
 • Co znaczy Epility Jak lepiej m; lm) bot. rośliny żyjące bezpośrednio na skałach, np. glony, porosty, mchy czym jest
 • Co znaczy Etan Kiedy węglowodór nasycony, bezbarwny gaz palny, palący się słabo świecącym płomieniem, występujący w ropie naftowej i w gazie ziemnym, stosowany co oznacza
 • Co znaczy Ekwiwalent Od czego zależy równoważnik> równowartość: wypłacić ekwiwalent czego: ekwiwalent pieniężny, moralny, pragnień, otrzymać, uzyskać ekwiwalent (czego tłumaczenie
 • Co znaczy Efekt Na czym polega rezultat, skutek, wynik: w efekcie czego, uzyskać efekt, osiągać dobre efekty, robić coś dla efektu efektywny, efektowny przykłady
 • Co znaczy Eksterytorialny Różnice poza własnym terytorium, poza granicą obszaru państwa: wody eksterytorialne eksterytorialność definicja
 • Co znaczy Elektro Wady i zalety złożonych, wskazuje na związek ich treści z pojęciem elektryczność: elektron, elektroda, elektronika, elektromagnes, elektroforeza encyklopedia
 • Co znaczy Etatowy Podobieństwa przym.) pracujący na etacie, pobierający stałą pensję jak działa
 • Co znaczy Etymologizować Czemu wyjaśniać pochodzenie i pierwotne znaczenia wyrazów czy jest
 • Co znaczy Epifit Co gorsze m) bot. gatunek roślin nadrzewnych: rośliny epifityczne pojęcie
 • Co znaczy Epoka Porównaj astrologiczny – dana pozycja planety), z gr. epoch zatrzymanie> 1. okres obejmujący jeden z etapów dziejowych; 2. okres zapoczątkowany wyjaśnienie
 • Co znaczy Ewidencjonować Porównanie prowadzić ewidencję, rejestrować opis
 • Co znaczy Ecu Dlaczego ndm) umowna jednostka walutowa we Wspólnocie Europejskiej, przeliczalna na narodową walutę każdego kraju informacje
 • Co znaczy Eufemiczny Jak lepiej przym.) zastępujący wyrażenie drażliwe, dosadne innym, oględniejszym, delikatniejszym lub wymijającym znaczenie
 • Co znaczy Ekscentryk Kiedy zachowujący się w sposób niezwykły, np. ubiera się inaczej niż inni ludzie: ekscentryczny strój, zachowanie ekscentryczne co znaczy
 • Co znaczy Encyklopedysta Od czego zależy encyclopédiste> 1. encyklopedyści (lm), hist. grupa francuskich uczonych, filozofów i literatów, współpracowników Wielkiej encyklopedii krzyżówka
 • Co znaczy Endoskop Na czym polega m) med. przyrząd optyczny służący do oglądania wewnętrznych jam ciała, np. pęcherza moczowego; wziernik co to jest
 • Co znaczy Etola Różnice ż) kobiecy szeroki szal lub krótka pelerynka z futra, noszona do wystawnej sukni słownik
 • Co znaczy Edytor Wady i zalety właściciel wydawnictwa lub instytucja wydawnicza; 2. komp. edytor tekstu: program komputerowy umożliwiający zapisanie tekstu i wykonanie na czym jest
 • Co znaczy Entuzjasta Podobieństwa m) człowiek pełen entuzjazmu, gorący zwolennik czego: być entuzjastą (czego) entuzjastka co oznacza
 • Co znaczy Egida Czemu aigís ~ídos tarcza Zeusa wywołująca burze, od aiks aigós koza> 1. mit. tarcza Zeusa wykonana dla niego przez Hefajstosa; 2. przen. opieka tłumaczenie
 • Co znaczy Eklipsa Co gorsze ż) astr. zaćmienie (Słońca, Księżyca przykłady
 • Co znaczy Enkaustyka Porównaj ż) szt. antyczna technika malarska, polegająca na nakładaniu jako spoiwa wosku pszczelego i farb na gorąco definicja
 • Co znaczy Ekspediować Porównanie co/kogo, dokąd wysyłać, wyprawiać dokąd ekspedycja, ekspedytor, wyekspediować; ekspedient encyklopedia
 • Co znaczy Emablować Dlaczego kogo) daw. dziś żart. bawić kogoś, otaczać kobietę szczególnymi względami, wyrażając swój podziw, nadskakiwać komu jak działa
 • Co znaczy Entourage Jak lepiej ż) to, co otacza kogo: przedmioty, ludzie; całe bezpośrednie otoczenie: zadbać o stosowny entourage (dla kogo, czego czy jest
 • Co znaczy Egzemplifikacja Kiedy exemplification> wskazywanie przykładów, ilustracja przykładami: coś jest egzemplifikacją czego egzemplifikować (co), za pomocą (czego/czym pojęcie
 • Co znaczy Entaza Od czego zależy ż) archit. lekkie wybrzuszenie trzonu kolumny doryckiej, występujące zwykle w 1/3 jej wysokości wyjaśnienie
 • Co znaczy Esteta Na czym polega m) człowiek wrażliwy na piękno, potrafiący dostrzec, wyróżnić rzeczy piękne, znawca piękna estetyzować opis
 • Co znaczy Erozja Różnice erosio wygryzanie, od e-rodo wygryzam> niszczenie skorupy ziemskiej pod wpływem czynników atmosferycznych: erozja gleby, metali; procesy informacje
 • Co znaczy Embolia Wady i zalety med. zatkanie naczynia krwionośnego przez znajdujące się we krwi ciała obce, jak: cząstki skrzepliny, kuleczki tłuszczu, pęcherzyki znaczenie
 • Co znaczy Ekspander Podobieństwa m) przyrząd gimnastyczny w kształcie sprężyn lub taśm gumowych do rozciągania, służy wyrabianiu mięśni rąk i tułowia co znaczy
 • Co znaczy Endo Czemu złożonych, wskazuje na związek z treścią: wewnątrz, wewnętrzny: endocentryczny, endoderma, endokrynologia, endoproteza; przeciwieństwo krzyżówka
 • Co znaczy Ergotamina Co gorsze jeden z alkaloidów występujący w sporyszu, mający zastosowanie głównie w położnictwie Franklina w Paryżu> wydarł niebu piorun, a berło co to jest
 • Co znaczy Elohim Porównaj jedno z zastępczych imion Boga słownik
 • Co znaczy Ekstensja Porównanie rozciągłość, zasięg; 2. filoz. a) rozciągłość jako główna lub jedyna cecha charakterystyczna przestrzeni, b) właściwość ciał polegająca na czym jest
 • Co znaczy Eutropowy Dlaczego przym.) bot. a) typ roślin obracających się ku słońcu, b) przystosowany do zapylania przez owady co oznacza
 • Co znaczy Eklektyzm Jak lepiej różnego pochodzenia, z różnych źródeł; w sztuce – stosowanie środków i elementów typowych dla różnych stylów i kierunków; naśladownictwo tłumaczenie
 • Co znaczy Elekcyjny Kiedy na sejmach elekcyjnych (po wygaśnięciu dynastii Jagiellonów w 1572 r.); sejm elekcyjny sejm, na którym wybierano króla przykłady
 • Co znaczy Ekto Od czego zależy znaczeniu: na zewnątrz, zewnętrzny wobec tego, co wskazuje człon główny, przeciwieństwo cząstki endo-: ektoderma, ektoplazma, ektopasożyt definicja
 • Co znaczy Erystyka Na czym polega ż) sztuka prowadzenia sporów i dyskusji encyklopedia
 • Co znaczy Emisja Różnice wypuszczanie> 1. wysyłanie, wypuszczanie czego: emisja spalin emiter; 2. specjalny sposób wydobywania głosu przez śpiewaka: prawidłowa jak działa
 • Co znaczy Eskalacja Wady i zalety prasie amer.> zwiększanie siły pewnych działań, głównie negatywnych, wzmaganie się czego: eskalacja żądań, działań wojennych, represji czy jest
 • Co znaczy Egzageracja Podobieństwa ż) przest. skłonność do przesady, do wyolbrzymiania wszystkiego, przejaskrawianie egzagerować pojęcie
 • Co znaczy Evergreen Czemu m) wiecznie zielony, określenie przeboju muzycznego, którego popularność nie słabnie wyjaśnienie
 • Co znaczy Eufemizm Co gorsze wyrażenie zastępujące słowa zakazane przez tabu kulturowe, uznane za wulgarne, brzydkie, niegodne człowieka kulturalnego lub niebezpieczne opis
 • Co znaczy Eskapizm Porównaj się> ucieczka od rzeczywistości, niechęć lub nieumiejętność dostrzegania poważnych problemów eskapista, eskapistyczny informacje
 • Co znaczy Enigmatyczny Porównanie przym.) zagadkowy, tajemniczy: enigmatyczne uwagi, enigmatyczna postać znaczenie
 • Co znaczy Endokrynologia Dlaczego oddzielam + -logia> nauka o gruczołach wydzielania wewnętrznego, o gruczołach dokrewnych i hormonach endokrynolog, endokrynologiczny co znaczy
 • Co znaczy Emerytura Jak lepiej ż) pieniądze płacone dożywotnio ludziom, którzy przepracowali określoną ilość lat: iść, przejść na emeryturę emeryt, emerytalny krzyżówka
 • Co znaczy Eminentny Kiedy przym.) wybitny, znakomity, czołowy co to jest
 • Co znaczy Endoproteza Od czego zależy z) proteza wewnętrzna, sztuczny element zastępczy wprowadzany na stałe do ciała chorego, np. sztuczny staw biodrowy słownik
 • Co znaczy Epitet Na czym polega lit. figura stylistyczna, poetyckie określenia cechy kogoś lub czegoś w funkcji przydawki do rzeczownika; 2. pot. negatywne określenie czym jest
 • Co znaczy Esplanada Różnice szeroka ulica z alejami spacerowymi pośrodku; 2. duży plac lub promenada znajdujący się często przed budynkiem; 3. hist. niezabudowana co oznacza
 • Co znaczy Emancypacja Wady i zalety spod czyjejś władzy, uzyskanie praw, równouprawnienie: emancypacja kobiet, kobieta wyemancypowana emancypantka, wyemancypować się tłumaczenie
 • Co znaczy Estron Podobieństwa bąk bydlęcy, z gr. oístros> biochem. żeński hormon płciowy o działaniu i budowie chemicznej podobnej do estradiolu; folikulina przykłady
 • Co znaczy Ekstrawertyk Czemu interesuje się wszystkim, co dzieje się poza nim: innymi ludźmi, światem, ktoś otwarty na zewnątrz, życzliwy światu, przeciwieństwo definicja
 • Co znaczy Euforia Co gorsze niezwykle radosny nastrój; nienaturalne lub chorobliwe radosne podniecenie: wpaść w euforię, stan euforyczny encyklopedia
 • Co znaczy Elementarny Porównaj élémentaire, z łac. elementarius, od elementum> podstawowy, zasadniczy: elementarna wiedza, zasada, przyzwoitość; niepodzielny: cząstki jak działa
 • Co znaczy Eskalator Porównanie m) schody ruchome, np. w kolejce podziemnej, w domu towarowym czy jest
 • Co znaczy Ewolucja Dlaczego e-volvo wytaczam, rozwijam, obracając> 1. proces stopniowego doskonalenia: teoria ewolucji gatunków, podlegać ewolucji; 2. sport. trudne pojęcie
 • Co znaczy Energetyzm Jak lepiej filozoficzny oparty na teorii fizykochemika niemieckiego W. Ostwalda, tłumaczący wszelkie zjawiska przyrody jako przemiany energii wyjaśnienie
 • Co znaczy Ewakuacja Kiedy lub majątku z terenów zagrożonych kataklizmem, wojną: ewakuacja fabryki ewakuować kogo, co, skąd, dokąd, ewakuacyjny, ewakuowany opis
 • Co znaczy Emocjonalny Od czego zależy przym.) 1. skłonny do wzruszeń, silnych przeżyć psychicznych; uczuciowy; 2. wywołujący emocje informacje
 • Co znaczy Epopeja Na czym polega epo-poiía twórczość poetycka (wszelka, także liryczna)> 1. lit. obszerny poemat lub powieść epicka opiewająca czyny bohatera lub ważne znaczenie
 • Co znaczy Eucharystyczny Różnice kongresy eucharystyczne zjazdy organizowane przez Kościół katolicki od r. 1881, poświęcone kultowi eucharystii co znaczy
 • Co znaczy Epitafium Wady i zalety mowa)> 1. napis nagrobkowy, utwór ku czci zmarłego; 2. szt. ozdobna tablica ku czci zmarłego, zawierająca napis, portret lub scenę krzyżówka
 • Co znaczy Estezjologia Podobieństwa sis dostrzeganie) + -logia> nauka o budowie i czynnościach narządów zmysłów oraz o odbieranych za ich pośrednictwem wrażeniach co to jest
 • Co znaczy Emalierstwo Czemu n) dekoracyjne nakładanie emalii na wyroby artystyczne z metalu: sztuka emalierska, wyroby emaliowane emalier, emaliować co słownik
 • Co znaczy Ewangelia Co gorsze ewangelie, lp Evangelium, z gr. eu-angélion dobra nowina (wiadomość)> . zespół zasad, nakazów moralnych; 2. rel a) utwór zawierający opis czym jest
 • Co znaczy Enzymatyczny Porównaj enzymem, zachodzący z udziałem enzymów: aktywatory enzymatyczne substancje wzmagające działanie enzymów; inhibitory enzymatyczne substancje co oznacza
 • Co znaczy Ewokacja Porównanie ż) <łac. evocatio> wywołanie wspomnienia, wizji czegoś tłumaczenie
 • Co znaczy Emocjonować Dlaczego ekscytować się czym, silnie przeżywać; wywoływać emocje; wzruszać, podniecać: emocjonować się polityką, sportem przykłady
 • Co znaczy Eternit Jak lepiej wieczny> bud. materiał budowlany, sprasowana masa cementu z dodatkiem włókien azbestowych, stosowany do krycia dachów oraz do wyrobu rur definicja
 • Co znaczy Eon Kiedy największa jednostka geochronologiczna w dziejach Ziemi, dzieląca się na ery; 3. istota pośrednicząca między stwórcą a stworzeniem encyklopedia
 • Co znaczy Ekspresjonizm Od czego zależy sztuce i literaturze XX w., kładł nacisk na to, że dzieło sztuki ma być sugestywnym przedstawieniem duchowych przeżyć i uczuć artysty – jak działa
 • Co znaczy Ekranizacja Na czym polega dzieła literackiego na ekran (filmowy, telewizyjny); film oparty na motywach literackich, teatralnych, baletowych: ekranizacja powieści czy jest
 • Co znaczy Eksponować Różnice wykładam> wystawiać na widok publiczny, na pokaz, ukazywać wyraźnie eksponat, eksponowane miejsce, eksponent, wyeksponować, ekspozycja pojęcie
 • Co znaczy Elastyczny Wady i zalety pęd> 1. posiadający właściwości sprężyste, powracający po odkształceniu do pierwotnej postaci; sprężysty, giętki; . łatwo przystosowujący wyjaśnienie
 • Co znaczy Encefalografia Podobieństwa rentgenograficzna metoda badania mózgu, polegająca na wykonaniu serii zdjęć rentgenowskich mózgu po wprowadzeniu do komór mózgowych i opis
 • Co znaczy Ekosystem Czemu m) biol. zespół organizmów żywych i ich środowisko nieożywione, między którymi zachodzi obieg materii i przepływ energii, np. jezioro, las informacje
 • Co znaczy Eschatologia Co gorsze rel. doktryna filozoficzna dotycząca życia wiecznego, pośmiertnych losów człowieka, także ostatecznego celu, końca świata eschatologiczny znaczenie
 • Co znaczy Emploi Porównaj warunki predysponujące aktora do grania ról określonego rodzaju, np. do roli amanta: to nie jest jego emploi co znaczy
 • Co znaczy Erotyzm Porównanie m) 1. miłość o silnym podłożu seksualnym, zmysłowym; 2. pobudzenie wywołane przez czynniki erotyczne krzyżówka
 • Co znaczy Eksternistyczny Dlaczego do eksternisty; studia eksternistyczne, egzamin eksternistyczny studia odbywane poza szkołą wyższą, z obowiązkiem składania w ustalonym co to jest
 • Co znaczy Etnografia Jak lepiej społeczności różnych narodów i kultur (etnologia), naukowy opis kultury duchowej i materialnej ludów świata etnograf, etnograficzny słownik
 • Co znaczy Eris Kiedy ż) 1. mit. gr. bogini niezgody; 2. przen. uosobienie waśni, niezgody, kłótni czym jest
 • Co znaczy Ekskomunika Od czego zależy scomunica> wykluczenie z grona członków Kościoła kat. i związana z tym odmowa udzielenia sakramentów; klątwa kościelna, anatema: rzucić co oznacza
 • Co znaczy Estakada Na czym polega palisada> nadziemny szlak komunikacyjny, wiadukt: przejeżdżać przez estakadę, zatrzymać się na estakadzie, widok z estakady tłumaczenie
 • Co znaczy Ekscelencja Różnice łac. excellentia, od ex-cello wystaję, wznoszę się, góruję nad czymś, kimś> tytuł grzecznościowy nadawany dziś osobom piastującym wysoki przykłady
 • Co znaczy Epejzodion Epejsodion Wady i zalety m) w dramacie antycznym odpowiednik aktu; epizod definicja
 • Co znaczy Eudajmonizm Podobieństwa szczęśliwego> filoz w etyce pogląd uznający szczęście za najwyższe dobro i główny motyw postępowania człowieka eudajmonista encyklopedia
 • Co znaczy Ewidencja Czemu ż) spis, wykaz ewidencjonować, ewidencyjny, ewidentny jak działa
 • Co znaczy Eland Co gorsze Taurotragus oryx, największa antylopa z rodziny krętorogich (Bovidae), zamieszkująca stepy i sawanny środkowej i południowej Afryki czy jest
 • Co znaczy Etos Porównaj m) całość zwyczajów i norm postępowania uznanych jako wartości przez jakąś społeczność: etos rycerski, etos zawodowy etyczny, etyka pojęcie
 • Co znaczy Esparto Porównanie tenacissima, śródziemnomorski gatunek ostnicy, wieloletnia trawa używana do wyrobu papieru, wszelkiego rodzaju plecionek itp.; halfa, alfa wyjaśnienie
 • Co znaczy Terrible Enfant Dlaczego kłopotliwe pytania; 2. osoba nietaktowna, niedyskretna, stwarzająca kłopotliwe dla otoczenia sytuacje, niepotrafiąca dochować tajemnicy opis
 • Co znaczy Eurowizja Jak lepiej ż) organizacja wymieniająca programy telewizyjne krajów zrzeszonych w Europejskiej Unii Nadawców informacje
 • Co znaczy Elektor Kiedy prawo oddania głosu w wyborach; wyborca; 2. hist. tytuł książąt niemieckich, którym przysługiwało prawo obierania cesarza; także: książę znaczenie
 • Co znaczy Etap Od czego zależy drogi, trasy, odległość między dwoma postojami: etap pierwszy, ostatni, odbywać (podróż) etapami; 2. pewien odcinek czasu w rozwoju co znaczy
 • Co znaczy Eko Na czym polega część wyrazów złożonych, sygnalizuje związek ze środowiskiem (przyrodniczym): ekosystem, ekosfera, ekologia krzyżówka
 • Co znaczy Exodus Różnice masowy wyjazd skąd, masowe opuszczenie dotychczasowego miejsca pobytu, masowa emigracja: exodus ludności z terenów zagrożonych co to jest
 • Co znaczy Ekwiwokacja Wady i zalety équivocation, od équivoquer wyrażać (się) dwuznacznie> dwuznaczność; błąd logiczny lub żartobliwa gra słów, wynika z łączenia w jednym słownik
 • Co znaczy Errata Podobieństwa ż) <łac. errata omyłki> poprawianie; wykaz poprawionych błędów druku czym jest
 • Co znaczy Encyklopedyczny Czemu encyclopédique, od encyclopédie> 1. mający budowę i charakter encyklopedii; 2. wielostronny, obejmujący całość wiedzy co oznacza
 • Co znaczy Estetyzm Co gorsze wartości estetyczne w ocenie postawy życiowej i twórczości artystycznej, charakterystyczny głównie dla kierunków postromantycznych i tłumaczenie
 • Co znaczy Ewakuować Porównaj przeprowadzać ewakuację; opuszczać, opuścić jakieś miejsce, pomieszczenie przykłady
 • Co znaczy Ekspres Porównanie posłaniec, umyślny> 1. przesyłka pocztowa wysyłana pośpiesznie: list ekspresowy; 2. pociąg pośpieszny: jechać ekspresem; 3. urządzenie definicja
 • Co znaczy Ekspresywny Dlaczego przym.) wykazujący ekspresję; sugestywny, wyrazisty encyklopedia
 • Co znaczy Eutrofia Jak lepiej ż) biol. dobre odżywienie eutroficzny jak działa
 • Co znaczy Egzystencjalizm Kiedy kierunek, który głosi, że człowiek jako jednostka ma wolny wybór, dlatego jest całkowicie odpowiedzialny za siebie, że życie jednostki nie czy jest
 • Co znaczy Echolokacja Od czego zależy ż) technika określania miejsca występowania obiektów na podstawie fal ultradźwiękowych, które się od nich odbijają pojęcie
 • Co znaczy Estrada Na czym polega pomost> podwyższenie w sali lub na wolnym powietrzu, na którym odbywają się występy artystyczne estradowiec, estradowy wyjaśnienie
 • Co znaczy Eksploatować Różnice minerały, kruszce, ropę naftową: eksploatować węgiel; 2. użytkować urządzenia techniczne: niewłaściwa eksploatacja maszyn; 3. wykorzystywać opis
 • Co znaczy Etat Wady i zalety stała posada, miejsce pracy ze stałą pensją: otrzymać etat, pracować na pół etatu, etatowy pracownik; funkcja w miejscu pracy: etat informacje
 • Co znaczy Ergonomia Podobieństwa ż) nauka badająca optymalne warunki pracy, najlepsze dla człowieka ergonomiczny, ergonomika znaczenie
 • Co znaczy Elementarz Czemu nauki czytania i pisania; przen. rzecz podstawowa, zasadnicza; 2. daw. podręcznik dla początkujących co znaczy
 • Co znaczy Eksportować Co gorsze fr. exporter, z łac. ex-porto wynoszę> wywozić, wysyłać za granicę: eksportować samochody eksport, eksporter, eksportowy krzyżówka
 • Co znaczy Ekshumacja Porównaj exhumation, wg wł. esumazione wydobycie z grobu i łac. humatio pogrzeb> odkopanie pogrzebanych wcześniej ciał zmarłych, wydobycie zwłok (np co to jest
 • Co znaczy Esesman Porównanie Staffel oddział ochronny + Mann mężczyzna, człowiek> członek hitlerowskich partyjnych oddziałów szturmowych słownik
 • Co znaczy Erekcja Dlaczego wzniesienie> 1. przest. wzniesienie ufundowanej budowli: akt erekcyjny,; 2. med. wzwód członka męskiego: mieć erekcję czym jest
 • Co znaczy Ekologiczny Jak lepiej wzajemne relacje między działalnością człowieka a środowiskiem, nieszkodliwy ani dla środowiska, ani dla człowieka: żywność ekologiczna co oznacza
 • Co znaczy Era Kiedy kąkol, z gr. aíra kąkol> 1. okres obejmujący dziejowe wydarzenia dla całej ludzkości: nowa, nowożytna, historyczna; 2. geol. jeden z pięciu tłumaczenie
 • Co znaczy Erotyczny Od czego zależy przym.) 1. związany z miłością płciową; zmysłowy; 2. opiewający miłość; miłosny przykłady
 • Co znaczy Efekciarz Na czym polega wszystko, żeby wywołać wrażenie na kimś, kto chce zostać zauważony za wszelką cenę, uzyskać tani efekt: efekciarski gest definicja
 • Co znaczy Eminencja Różnice eminenza, z łac. eminentia wypukłość> tytuł przysługujący dostojnikom Kościoła kat.: Jego Eminencja ksiądz biskup encyklopedia
 • Co znaczy Eskapista Wady i zalety m) pisarz oderwany od rzeczywistości, unikający problemów współczesności eskapistyczny jak działa
 • Co znaczy Euceryna Podobieństwa mieszanina wyższych alkoholi, posiadająca zdolność wchłaniania wody i tworzenia emulsji, stosowana głównie przy produkcji maści i kremów czy jest
 • Co znaczy Eocen Czemu m) geol. jedna z epok ery trzeciorzędu (ok 40 mln lat temu): pokłady eoceńskie pojęcie
 • Co znaczy Eksportacja Co gorsze zwłok z domu zmarłego> wyprowadzenie zwłok z domu do kaplicy: odbyła się eksportacja trumny eksportować wyjaśnienie
 • Co znaczy Etnologia Porównaj ż) nauka zajmująca się studiami nad kulturami ludów, zwłaszcza pierwotnych opis
 • Co znaczy Ewidentny Porównanie widoczny, jawny; ewidentne kłamstwo ewidentnie informacje
 • Co znaczy Eutroficzny Dlaczego obfity w pokarm; rośliny eutroficzne rośliny wymagające siedlisk żyznych, bogatych w substancje pokarmowe znaczenie
 • Co znaczy Enema Jak lepiej ż) med. lewatywa co znaczy
 • Co znaczy Edukacja Kiedy ż) <łac. educatio> wychowanie, wykształcenie: odebrać dobrą edukację edukacyjny: działalność edukacyjna, edukować kogo, wyedukować krzyżówka
 • Co znaczy Expo Od czego zależy ndm) wielka wystawa światowa lub międzynarodowa co to jest
 • Co znaczy Ekspertyza Na czym polega przez specjalistów: dokonać ekspertyzy, przeprowadzić ekspertyzę; wynik takiego badania: przedstawić ekspertyzę, ekspertyza sądowa ekspert słownik
 • Co znaczy Ekslibris Różnice właściciela książek, zwykle w postaci małego rysunku na karteczce lub ozdobnej winiety z nazwiskiem posiadacza, które wkleja się na czym jest
 • Co znaczy Empiryczny Wady i zalety przym.) filoz oparty na doświadczeniu, obserwacji; doświadczalny co oznacza
 • Co znaczy Endokrynolog Podobieństwa m) specjalista w dziedzinie endokrynologii tłumaczenie
 • Co znaczy Epitaza Czemu ż) lit. narastanie napięcia, spotęgowanie powikłań poprzedzające katastrofę w dramacie przykłady
 • Co znaczy Erotomania Co gorsze manía szaleństwo z miłości> psych. chorobliwie wzmożony pociąg płciowy, występujący zwykle w chorobach psychicznych i psychopatiach definicja
 • Co znaczy Ekspedient Porównaj m) sprzedawca w sklepie, w magazynie handlowym ekspedientka encyklopedia
 • Co znaczy Entrée Porównanie stanowiące odrębny numer programu; 2. przestarz. a) efektowne, uroczyste wejście na salę balową; dziś żart. o każdym uroczystym, efektownym jak działa
 • Co znaczy Ekspresja Dlaczego wyciskanie> 1. wyrażanie czegoś, zwłaszcza przeżyć wewnętrznych i uczuć: mówić z dużą ekspresją; 2. zdolność sugestywnego wyrażania uczuć i czy jest
 • Co znaczy Ekspansja Jak lepiej 1. rozszerzanie się czego, rozprzestrzenianie wpływów ekonomicznych, kulturalnych; 2. podbój zbrojny jakiegoś terytorium przez inne pojęcie
 • Co znaczy Empiryzm Kiedy przeciwstawny racjonalizmowi, głoszący, że wszelkie poznanie prawdziwe jest oparte na uprzednim doświadczeniu, aposterioryzm: empiryzm wyjaśnienie
 • Co znaczy Ekspozytura Od czego zależy przedstawicielstwo (firmy, organizacji) działające w innym mieście, poza główną jednostką macierzystą, poza siedzibą centrali opis
 • Co znaczy Emocja Na czym polega wypycham (na zewnątrz)> silne wzruszenie, uczucie wzburzenia: doznawać emocji, reakcje emocjonalne: silna emocja, doświadczać, doznać informacje
 • Co znaczy Epicentrum Różnice n; odm. w lm) ognisko trzęsienia ziemi, obszar leżący bezpośrednio nad centrum wstrząsu sejsmicznego znaczenie
 • Co znaczy Egzogeniczny Wady i zalety przym.) pochodzący z zewnątrz, wywołany przez czynniki zewnętrzne wobec czego; pozaustrojowy co znaczy
 • Co znaczy Ejakulacja Podobieństwa ż) <łac. eiaculatio> med. wytrysk spermy, nasienia krzyżówka
 • Co znaczy Elegijny Czemu żałobny; 2. lit. dystych elegijny, strofa dwuwierszowa w poezji klasycznej, składająca się z heksametru i pentametru co to jest
 • Co znaczy Erotyk Co gorsze m) utwór o tematyce miłosnej, opiewający miłość zmysłową słownik
 • Co znaczy Eudajmonia Porównaj ż) filoz. według starożytnej etyki: szczęście, rozumiane jako posiadanie najwyższego dobra czym jest
 • Co znaczy Egzekucja Porównanie wykonanie postanowień prawnych, rewindykacja: przeprowadzać egzekucję skarbową egzekutor (czego), egzekwować; 2. pot. wykonanie kary co oznacza
 • Co znaczy Eteromania Dlaczego ż) <łac.> nałóg wąchania lub picia eteru w celu uzyskania stanu podobnego do upojenia alkoholowego tłumaczenie
 • Co znaczy Etui Jak lepiej n; ndm) futerał, puzderko, opakowanie do przechowywania drobnych przedmiotów przykłady
 • Co znaczy Eliptyczny Kiedy elleiptikós> 1. mający kształt elipsy; mat. techn. cyrkiel eliptyczny; 2. opuszczenia w zdaniu, będący elipsą; zdanie eliptyczne zdanie, w definicja
 • Co znaczy Eliminować Od czego zależy limino wyrzucam za próg> usuwać, nie dopuszczać, wykluczać z czego, likwidować: eliminować przeciwników, usterki eliminacja, wyeliminować encyklopedia
 • Co znaczy Eunuchoidyzm Na czym polega chorobowy częściowej niedoczynności jąder, spowodowany upośledzeniem wtórnym czynności hormonalnej, objawiający się zmianami w psychice jak działa
 • Co znaczy Ekscerpcja Różnice wybieranie z czegoś; wypisywanie czegoś z innych tekstów, np. dla badań językowych lub literackich: robić ekscerpcję materiału ekscerpować czy jest
 • Co znaczy Efektywny Wady i zalety effective, fr. effectif, z łac. effectivus skuteczny> wywołujący właściwy skutek, skuteczny: efektywna wartość pieniądza – rzeczywista siła pojęcie
 • Co znaczy Etnogenia Podobieństwa ż) nauka o tworzeniu się narodów wyjaśnienie
 • Co znaczy Ekstyrpować Czemu <łac. exstirpo> med. dokonać ekstyrpacji, wycinać, wyciąć opis
 • Co znaczy Elita Co gorsze wybrana (część)> grupa ludzi wyróżniająca się czymś pozytywnym, lepsza lub ważniejsza od innych pod jakimś względem: elita intelektualna informacje
 • Co znaczy Ekstra Porównaj nadzwyczajny> pierwszy człon wielu wyrazów, oznaczający wyższy stopień czegoś, co wskazuje człon drugi: ekstraklasa = najwyższa klasa, coś znaczenie
 • Co znaczy Energia Porównanie energia, z gr. enérgeia aktywność filoz. (Arystoteles), od en-ergós zajęty pracą> siła działania: energia życiowa> energiczny; energia co znaczy
 • Co znaczy Eks Dlaczego <łac. były, będący niegdyś> morfem oznaczający bycie w przeszłości tym, co wskazuje główny człon wyrazu, np. eks-mąż, eks-prezydent krzyżówka
 • Co znaczy Enigma Jak lepiej ż) przestarz. zagadka, tajemnica co to jest
 • Co znaczy Entuzjastyczny Kiedy przym.) pełen entuzjazmu, zachwytu, uniesienia, zapału słownik
 • Co znaczy Egalitaryzm Od czego zależy z fr. égalité> pogląd, w myśl którego tylko całkowita równość między ludźmi jest podstawą sprawiedliwego ustroju społecznego, zasada czym jest
 • Co znaczy Esprit Na czym polega bystrość, dowcip, inteligencja, polot co oznacza
 • Co znaczy Etymologia Różnice właściwe znaczenie słowa; słowotwórstwo, od gr. étymos prawdziwy, właściwy, na wzór terminu genealogia> jęz. nauka o historii i źródłach tłumaczenie
 • Co znaczy Entomologia Wady i zalety ż) biol. nauka o owadach entomolog przykłady
 • Co znaczy Envoi Podobieństwa lit. zakończenie utworu poetyckiego, będące dedykacją lub bezpośrednim zwrotem do określonej osoby; przesłanie definicja
 • Co znaczy Enallage Czemu określenia ogólniejszego zamiast szczegółowego; 2. zamiana jednej części mowy lub jednej formy (np. czasu, trybu, liczby) przez drugą encyklopedia
 • Co znaczy Eros Co gorsze m) miłość zmysłowa erotyka, erotyczny, erotyzm jak działa
 • Co znaczy Erogenny Porównaj przym.) fizjol. strefy erogenne, okolice ciała, których dotykanie wywołuje podniecenie seksualne czy jest
 • Co znaczy Epidiaskop Porównanie m) projektor do wyświetlania przezroczy, slajdów pojęcie
 • Co znaczy Egzoendoderma Dlaczego wewnętrzna warstwa komórek, znajdująca się w łodygach i korzeniach roślin, otaczająca wszystkie wewnętrzne tkanki wyjaśnienie
 • Co znaczy Emulacja Jak lepiej symulacja działania systemu komputerowego lub jakiegoś jego elementu przez inny system komputerowy; 2. przest. współzawodnictwo opis
 • Co znaczy Eskonto Kiedy n) handl. w obrocie kredytowym: potrącenie z sumy wypłaconej przed terminem płatności informacje
 • Co znaczy Ekstensywny Od czego zależy z p.-łac. extensivus> szeroko rozprzestrzeniony, rozległy; obszerny, obliczony na na ilość: gospodarka ekstensywna ekstensyfikacja znaczenie
 • Co znaczy Ekwipować Na czym polega zaopatrywać w coś, uzupełniać zaopatrzenie, wyposażać co znaczy
 • Co znaczy Elegant Różnice mężczyzna cechujący się modnym, wytwornym ubiorem; 2. ironicznie o człowieku nadmiernie dbającym o swój wygląd, ubierającym się z przesadną krzyżówka
 • Co znaczy Epokowy Wady i zalety przym.) przełomowy, ważny, wybitny, znamienny, pamiętny co to jest
 • Co znaczy Ekstaza Podobieństwa tasis, z gr. ék-stasis> stan najwyższego zachwytu lub bardzo intensywnego przeżycia duchowego, mistycznego: wpaść w ekstazę ekstatyczny słownik
 • Co znaczy Enurezja Czemu ż) med. chorobliwa skłonność do mimowolnego oddawania moczu, zwłaszcza w czasie snu czym jest
 • Co znaczy Egzaltacja Co gorsze zwłaszcza w pochwałach, wynoszenie kogoś pod niebiosa> przesada w okazywaniu uczuć i wyrażaniu się; stan nadmiernego ożywienia co oznacza
 • Co znaczy M Eukaliptus Porównaj kalyptós zakryty; nazwa nadana drzewu w związku z charakterystycznymi czapeczkami na jego kwiatach> bot. Eucalyptus, drzewo lub krzew z tłumaczenie
 • Co znaczy Elekt Porównanie wybrana na jakieś stanowisko, tuż przed zaprzysiężeniem i objęciem funkcji: prezydent-elekt, rektor-elekt przykłady
 • Co znaczy Erupcja Dlaczego ż) 1. geol. wybuch wulkanu; 2. przen. gwałtowny wyraz uczuć: erupcja radości erupcyjny definicja
 • Co znaczy Encyklika Jak lepiej łac. kośc. (epistula) encyclica (list) okólny, od gr. en-kýklios ogólny; dotyczący całości> list papieski dotyczący spraw ważnych dla encyklopedia
 • Co znaczy Etiologia Kiedy ż) nauka, wiedza o przyczynach powstawania zjawisk: etiologia choroby jak działa
 • Co znaczy Empiryk Od czego zależy m) 1. człowiek ufający tylko doświadczeniu, praktyce niż rozumowaniu; 2. zwolennik empiryzmu czy jest
 • Co znaczy Endymion Na czym polega kochanek bogini Księżyca, pogrążony w wiecznym śnie> symbol delikatnej urody młodzieńczej i nieprzerwanego, wiecznego snu; ucieleśnienie pojęcie
 • Co znaczy Eutanazja Różnice z gr. thánatos śmierć> śmierć zadana z litości, dla skrócenia cierpień człowieka beznadziejnie chorego (często jednak litość była tylko wyjaśnienie
 • Co znaczy Erodować Wady i zalety niszczeć pod wpływem czynników atmosferycznych, ulegać erozji zerodowany opis
 • Co znaczy Écru Podobieństwa kolor niebielonego płótna informacje
 • Co znaczy Elektorat Czemu m) <łac.> ogół wyborców, zwolenników jakiejś osoby, programu lub partii politycznej, startujących w wyborach: elektorat partii prawicowych znaczenie
 • Co znaczy Ektopia Co gorsze oddalony> med. a) wada rozwojowa powstała w życiu płodowym, b) nieprawidłowe umiejscowienie dodatkowego narządu co znaczy
 • Co znaczy Eucharystia Porównaj eucharistía dziękczynienie (w liturgii chrześcijańskiej), gr. wdzięczność, od eu-cháristos wdzięczny, miły> rel. sakrament Komunii św krzyżówka
 • Co znaczy Eskalopek Porównanie m) rodzaj kotleta z mięsa lub ryby co to jest
 • Co znaczy Ewaluacja Dlaczego ż) oszacowanie, określenie wartości słownik
 • Co znaczy Euforbia Jak lepiej phorbía dobra pasza> bot. Euphorbia, roślina zielna lub drzewiasta z rodziny wilczomleczowatych (Euphorbiaceae); wilczomlecz czym jest
 • Co znaczy Ekler Kiedy m) 1. zamek błyskawiczny, zasuwak; 2. rodzaj ciastka francuskiego z kremem co oznacza
 • Co znaczy Elekcja Od czego zależy ż) <łac. electio> wybory: dokonać elekcji, tron elekcyjny elektorat, elekt, elektor, elekcyjny tłumaczenie
 • Co znaczy Edyp Na czym polega mit. gr.: syn króla tebańskiego Lajosa i Jokasty, który nieświadomie zabił ojca i poślubił matkę> psych. kompleks Edypa, podświadoma przykłady
 • Co znaczy Ekspozycja Różnice wyłożenie> 1. wystawa dzieł sztuki; wystawienie ekspozytor, ekspozytura; 2. wystawienie na działanie jakichś czynników: ekspozycja kliszy definicja
 • Co znaczy Empireum Wady i zalety ognisty> 1. siedziba bogów albo Boga; najwyższa część nieba, wypełniona czystym ogniem i światłem; 2. filozofia chrześcijańska: niebo encyklopedia
 • Co znaczy Empatia Podobieństwa a) przypisywanie innej osobie uczuć, jakie by ktoś żywił, będąc w sytuacji tej osoby, b) uczuciowe utożsamianie się z inną osobą i jak działa
 • Co znaczy Elewator Czemu m) . magazyn zbożowy, spichlerz; 2. urządzenie do przenoszenia towarów, ładunków, taśmociąg czy jest
 • Co znaczy Engagement Co gorsze zaangażowanie, przyjęcie do pracy, umowa o pracę z aktorem teatralnym, filmowym, ze śpiewakiem operowym itp.; zaproszenie na występy pojęcie
 • Co znaczy Ewenement Porównaj m) osobliwy jednorazowy wypadek, niespotykane dotąd zdarzenie: coś jest ewenementem wyjaśnienie
 • Co znaczy Endogeniczny Porównanie przym.) 1. biol. pochodzący z wnętrza organizmu; wewnątrzustrojowy; 2. geol. procesy zachodzące we wnętrzu Ziemi opis
 • Co znaczy Ergometria Dlaczego ż) metoda badań polegająca na pomiarach i ocenie wydolności fizycznej człowieka informacje
 • Co znaczy Ekologia Jak lepiej relacjach między żywym organizmem a całym środowiskiem życiowym: ekologia roślin, zwierząt ekolog, ekologiczny znaczenie
 • Co znaczy Epikurejczyk Kiedy m) . wyznawca epikureizmu; 2. pot. człowiek ceniący przede wszystkim przyjemności, beztrosko cieszący się życiem co znaczy
 • Co znaczy Endosperm Od czego zależy tkanka wewnętrzna w nasionach roślin okrytonasiennych, zawierająca substancje odżywcze potrzebne do rozwoju zarodka; bielmo krzyżówka
 • Co znaczy Embriologia Na czym polega człowieka i zwierząt lub o budowie i rozwoju zarodka roślin w okresie jego życia w osłonie tkanek rośliny macierzystej co to jest
 • Co znaczy Embriotomia Różnice porodu, polegający na pocięciu płodu w łonie matki w celu ratowania jej życia w przypadkach szczególnych powikłań porodu słownik
 • Co znaczy Estradowiec Wady i zalety m) artysta występujący na estradzie czym jest
 • Co znaczy Eliminacja Podobieństwa wykluczenie: eliminacja kogo z zespołu, dokonać eliminacji usterek eliminować, wyeliminować; 2. selekcja, dobór, wybór: przeprowadzić co oznacza
 • Co znaczy Etiuda Czemu staranie> 1. utwór muzyczny przeznaczony do ćwiczeń biegłości technicznej w grze na instrumencie lub w śpiewie: etiuda koncertowa utwór tłumaczenie
 • Co znaczy Element Co gorsze głoska jako najmniejszy, niepodzielny składnik mowy, stąd też metaforycznie niepodzielny składnik natury, bytu filoz.> część, składnik przykłady
 • Co znaczy Eremita Porównaj m) <łac. kośc. eremita, pustelnik, od eremus> pustelnik, zakonnik żyjący w odosobnieniu definicja

Słownik wyrazów obcych, pisownia i znaczenie

Definicja - Co to znaczy? Co to jest? Przykłady wyrazów tłumaczonych.

Definicja Eremita co znaczy element krzyżówka etiuda co to jest eliminacja słownik estradowiec czym jest embriotomia co oznacza embriologia tłumaczenie endosperm. słownik.

Co to jest Elizejski co znaczy ekstern // eksternista krzyżówka entuzjazmować znaczenie.