Ekspiacja co znaczy egzekucja krzyżówka ekskluzywny co to jest emocjonalny słownik epigamia czym.
elekt epigonizm krzyżówka co to jest

Definicje słów, słownik wyrazów na E

 • Co znaczy Elekt Porównanie wybrana na jakieś stanowisko, tuż przed zaprzysiężeniem i objęciem funkcji: prezydent-elekt, rektor-elekt co znaczy
 • Co znaczy Epigonizm Dlaczego poprzedników w dziedzinie literatury i sztuki; 2. propagowanie przestarzałych i nieaktualnych idei, tendencji krzyżówka
 • Co znaczy Ekstremum Jak lepiej n; odm. w lm) <łac. extremum najdalsze> mat. najmniejsza lub największa wartość funkcji w określonym przedziale, maksimum lub minimum co to jest
 • Co znaczy Epejzodion Epejsodion Kiedy m) w dramacie antycznym odpowiednik aktu; epizod słownik
 • Co znaczy Emitować Od czego zależy wypuszczam> 1. puścić w obieg pieniądze, papiery wartościowe, znaczki pocztowe; 2. nadać program radiowy lub telewizyjny; 3. fiz. wysyłać czym jest
 • Co znaczy Emanacja Na czym polega przen. a) oddziaływanie na otoczenie, b) uzewnętrznianie się czegoś; 2. chem. fiz. emanacje (lm), naturalne izotopy promieniotwórczego gazu co oznacza
 • Co znaczy Ekwator Różnice aequus równy> geogr. równik ziemski, koło idealne, jednakowo odległe od obu biegunów, dzielące powierzchnię Ziemi na półkule: północną i tłumaczenie
 • Co znaczy Egzoendoderma Wady i zalety wewnętrzna warstwa komórek, znajdująca się w łodygach i korzeniach roślin, otaczająca wszystkie wewnętrzne tkanki przykłady
 • Co znaczy Epoka Podobieństwa astrologiczny – dana pozycja planety), z gr. epoch zatrzymanie> 1. okres obejmujący jeden z etapów dziejowych; 2. okres zapoczątkowany definicja
 • Co znaczy Estezjometr Czemu m) psych. przyrząd do mierzenia wrażliwości skóry na dotknięcie encyklopedia
 • Co znaczy Emulacja Co gorsze symulacja działania systemu komputerowego lub jakiegoś jego elementu przez inny system komputerowy; 2. przest. współzawodnictwo jak działa
 • Co znaczy Exodus Porównaj masowy wyjazd skąd, masowe opuszczenie dotychczasowego miejsca pobytu, masowa emigracja: exodus ludności z terenów zagrożonych czy jest
 • Co znaczy Ekspresja Porównanie wyciskanie> 1. wyrażanie czegoś, zwłaszcza przeżyć wewnętrznych i uczuć: mówić z dużą ekspresją; 2. zdolność sugestywnego wyrażania uczuć i pojęcie
 • Co znaczy Egzotyka Dlaczego odrębność; niezwykłość, osobliwość; to, co dziwaczne: egzotyczna fryzura, egzotyczne pomysły, lub co charakterystyczne dla obcych krajów i wyjaśnienie
 • Co znaczy Eskulap Jak lepiej m) <łac. Aesculapius, z gr. Askl?piós, u Homera imię króla tesalskiego, słynącego jako dobry lekarz> żart. lekarz opis
 • Co znaczy Ementaler Kiedy m) gatunek sera informacje
 • Co znaczy Erotyzm Od czego zależy m) 1. miłość o silnym podłożu seksualnym, zmysłowym; 2. pobudzenie wywołane przez czynniki erotyczne znaczenie
 • Co znaczy Ewolucjonizm Na czym polega o ewolucyjnym rozwoju świata; 2. filoz. kierunek w filozofii i naukach społecznych, w drugiej połowie XIX w., wyjaśniający formy istnienia co znaczy
 • Co znaczy Epilog Różnice zakończenie: sprawa miała epilog w sądzie; 2. lit. końcowa część utworu zawierająca informacje o dalszych losach bohatera lub o zdarzeniach krzyżówka
 • Co znaczy Estradowiec Wady i zalety m) artysta występujący na estradzie co to jest
 • Co znaczy Etatowy Podobieństwa przym.) pracujący na etacie, pobierający stałą pensję słownik
 • Co znaczy Emu Czemu novaehollandiae, duży ptak nielotny z rodziny o tej samej nazwie (Dromicidae), podobny do strusia, zamieszkujący stepy Tasmanii i Australii czym jest
 • Co znaczy Erekcyjny Co gorsze przym.) wzniesiony, wybudowany, ufundowany (np. akt, dokument erekcyjny tablica erekcyjna); fundacyjny co oznacza
 • Co znaczy Epolet Porównaj m) naramiennik, naszywka na ramieniu munduru wojskowego, często jako oznaka stopnia lub funkcji w armii; szlify wojskowe tłumaczenie
 • Co znaczy Elektrokardiografia Porównanie ż) med. badanie polegające na zapisie prądów czynnościowych mięśnia sercowego, pot. skrót EKG – elektrokardiogram przykłady
 • Co znaczy Epitalamium Dlaczego n) <łac. epithalamium, z gr. epithalámios weselny> pieśń weselna, utwór napisany z okazji wesela, na cześć nowo poślubionych małżonków definicja
 • Co znaczy Ergometr Jak lepiej m) sport. techn. przyrząd służący do mierzenia wielkości wykonywanej pracy mięśni, wydajności pracy silników itp encyklopedia
 • Co znaczy Ekskomunika Kiedy scomunica> wykluczenie z grona członków Kościoła kat. i związana z tym odmowa udzielenia sakramentów; klątwa kościelna, anatema: rzucić jak działa
 • Co znaczy Expo Od czego zależy ndm) wielka wystawa światowa lub międzynarodowa czy jest
 • Co znaczy Eutroficzny Na czym polega obfity w pokarm; rośliny eutroficzne rośliny wymagające siedlisk żyznych, bogatych w substancje pokarmowe pojęcie
 • Co znaczy Estrada Różnice pomost> podwyższenie w sali lub na wolnym powietrzu, na którym odbywają się występy artystyczne estradowiec, estradowy wyjaśnienie
 • Co znaczy Etat Wady i zalety stała posada, miejsce pracy ze stałą pensją: otrzymać etat, pracować na pół etatu, etatowy pracownik; funkcja w miejscu pracy: etat opis
 • Co znaczy Euterpe Podobieństwa ż) mit. gr.-rzym muza pieśni lirycznej, gry na flecie i chóru tragicznego, przedstawiana z aulosem informacje
 • Co znaczy Enumeracja Czemu ż) <łac. enumeratio> numerowanie, wymienienie, wyliczenie w kolejności enumeracyjny znaczenie
 • Co znaczy Epatować Co gorsze oszałamiać, zdumiewać, wprawiać w podziw lub zgrozę: epatować niezwykłością, rozmiarem zbrodni co znaczy
 • Co znaczy Ewaluacja Porównaj ż) oszacowanie, określenie wartości krzyżówka
 • Co znaczy Evergreen Porównanie m) wiecznie zielony, określenie przeboju muzycznego, którego popularność nie słabnie co to jest
 • Co znaczy Eksploracja Dlaczego <łac. exploratio> poszukiwania naukowe, badania, odkrycia naukowe eksplorować (co); eksplorator słownik
 • Co znaczy M Eukaliptus Jak lepiej kalyptós zakryty; nazwa nadana drzewu w związku z charakterystycznymi czapeczkami na jego kwiatach> bot. Eucalyptus, drzewo lub krzew z czym jest
 • Co znaczy Euceryna Kiedy mieszanina wyższych alkoholi, posiadająca zdolność wchłaniania wody i tworzenia emulsji, stosowana głównie przy produkcji maści i kremów co oznacza
 • Co znaczy Terrible Enfant Od czego zależy kłopotliwe pytania; 2. osoba nietaktowna, niedyskretna, stwarzająca kłopotliwe dla otoczenia sytuacje, niepotrafiąca dochować tajemnicy tłumaczenie
 • Co znaczy Ekstrakcja Na czym polega 1. wyciąganie; 2. farm. robienie wyciągów z ziół leczniczych lub z innych substancji ekstrakt; 3. med. wyrywanie zębów, operacyjne usuwanie przykłady
 • Co znaczy Elegia Różnice pieśń żałobna> lit. liryczny wiersz o tematyce poważnej, utrzymany w podniosłym lub smutnym nastroju: ton elegijny elegijny definicja
 • Co znaczy Echolalia Wady i zalety chorobliwe powtarzanie wyrazów; rodzaj jąkania się, polega na bezwiednym kilkakrotnym powtarzaniu ostatniego wyrazu lub ostatniej sylaby encyklopedia
 • Co znaczy Epizodyczny Podobieństwa nieregularnie, mający małe znaczenie; 2. występujący w epizodach, niezwiązany z akcją główną; 3. odnoszący się do epizodu; 4. pedag jak działa
 • Co znaczy Eternit Czemu wieczny> bud. materiał budowlany, sprasowana masa cementu z dodatkiem włókien azbestowych, stosowany do krycia dachów oraz do wyrobu rur czy jest
 • Co znaczy Eliksir Co gorsze legendarny czarodziejski napój, przywracający życie, wieczną młodość i urodę: eliksir młodości, eliksir życia; 2. przen. o smacznym pojęcie
 • Co znaczy Esteta Porównaj m) człowiek wrażliwy na piękno, potrafiący dostrzec, wyróżnić rzeczy piękne, znawca piękna estetyzować wyjaśnienie
 • Co znaczy Ewakuować Porównanie przeprowadzać ewakuację; opuszczać, opuścić jakieś miejsce, pomieszczenie opis
 • Co znaczy Ekwinokcjum Dlaczego zrównania dnia z nocą, chwila, w której Słońce przechodzi przez jeden z dwóch punktów przecięcia się ekliptyki z równikiem niebieskim informacje
 • Co znaczy Ewenement Jak lepiej m) osobliwy jednorazowy wypadek, niespotykane dotąd zdarzenie: coś jest ewenementem znaczenie
 • Co znaczy Energetyzm Kiedy filozoficzny oparty na teorii fizykochemika niemieckiego W. Ostwalda, tłumaczący wszelkie zjawiska przyrody jako przemiany energii co znaczy
 • Co znaczy Ekstremalny Od czego zależy przym.) . skrajny, krańcowy; 2. o wielkości matematycznej: minimalny lub maksymalny krzyżówka
 • Co znaczy Ektopia Na czym polega oddalony> med. a) wada rozwojowa powstała w życiu płodowym, b) nieprawidłowe umiejscowienie dodatkowego narządu co to jest
 • Co znaczy Eseistyczny Różnice przym.) publicystyka literacka; mający formę eseju, napisany na wzór eseju słownik
 • Co znaczy Eucharystia Wady i zalety eucharistía dziękczynienie (w liturgii chrześcijańskiej), gr. wdzięczność, od eu-cháristos wdzięczny, miły> rel. sakrament Komunii św czym jest
 • Co znaczy Encyklopedia Podobieństwa encyclopédie, ang. encyclopaedia, z gr. enkýklios paideía edukacja ogólnokształcąca u Plutarcha> 1. zbiór wszystkich informacji na temat co oznacza
 • Co znaczy Elektro Czemu złożonych, wskazuje na związek ich treści z pojęciem elektryczność: elektron, elektroda, elektronika, elektromagnes, elektroforeza tłumaczenie
 • Co znaczy Ewangelia Co gorsze ewangelie, lp Evangelium, z gr. eu-angélion dobra nowina (wiadomość)> . zespół zasad, nakazów moralnych; 2. rel a) utwór zawierający opis przykłady
 • Co znaczy Eklektyzm Porównaj różnego pochodzenia, z różnych źródeł; w sztuce – stosowanie środków i elementów typowych dla różnych stylów i kierunków; naśladownictwo definicja
 • Co znaczy Edukacja Porównanie ż) <łac. educatio> wychowanie, wykształcenie: odebrać dobrą edukację edukacyjny: działalność edukacyjna, edukować kogo, wyedukować encyklopedia
 • Co znaczy Entuzjastyczny Dlaczego przym.) pełen entuzjazmu, zachwytu, uniesienia, zapału jak działa
 • Co znaczy Ewentualny Jak lepiej przym.) mogący się zdarzyć; możliwy, przypuszczalny czy jest
 • Co znaczy Eksponować Kiedy wykładam> wystawiać na widok publiczny, na pokaz, ukazywać wyraźnie eksponat, eksponowane miejsce, eksponent, wyeksponować, ekspozycja pojęcie
 • Co znaczy Eminentny Od czego zależy przym.) wybitny, znakomity, czołowy wyjaśnienie
 • Co znaczy Elew Na czym polega m) uczeń, student szkół wojskowych różnych szczebli opis
 • Co znaczy Elektryzować Różnice electrum bursztyn> 1. wytwarzać nadmiar ładunków elektrycznych: coś elektryzuje – pot. mówi się wtedy, że coś „kopie”, jest informacje
 • Co znaczy Eschatologia Wady i zalety rel. doktryna filozoficzna dotycząca życia wiecznego, pośmiertnych losów człowieka, także ostatecznego celu, końca świata eschatologiczny znaczenie
 • Co znaczy Energiczny Podobieństwa przym.) aktywny, pełen energii, witalności, czynny, niezmordowany, wytrwały, ruchliwy co znaczy
 • Co znaczy Etologia Czemu zachowaniu się zwierząt w zakresie ich wrodzonych reakcji w warunkach naturalnych; 2. filoz. nauka zajmująca się badaniem obyczajów i krzyżówka
 • Co znaczy Elekcyjny Co gorsze na sejmach elekcyjnych (po wygaśnięciu dynastii Jagiellonów w 1572 r.); sejm elekcyjny sejm, na którym wybierano króla co to jest
 • Co znaczy Eksplikacja Porównaj ż) wyjaśnienie, wytłumaczenie czegoś eksplikować co; wyeksplikować, eksplikatywny słownik
 • Co znaczy Eksplodować Porównanie wybuchnąć z dużą siłą: granat eksplodował, eksplodować złością eksplozja, eksplozywny czym jest
 • Co znaczy Eskalator Dlaczego m) schody ruchome, np. w kolejce podziemnej, w domu towarowym co oznacza
 • Co znaczy Ergotamina Jak lepiej jeden z alkaloidów występujący w sporyszu, mający zastosowanie głównie w położnictwie Franklina w Paryżu> wydarł niebu piorun, a berło tłumaczenie
 • Co znaczy Emigracja Kiedy kraju na obczyznę, opuszczenie rodzinnego miejsca z jakiegoś powodu: emigracja polityczna, zarobkowa emigrować (skąd, dokąd), emigrant przykłady
 • Co znaczy Ewangelizować Od czego zależy łac. kośc. evangelizo> rel a) propagować zasady wiary chrześcijańskiej, b) prowadzić działalność misyjną ewangelizacja definicja
 • Co znaczy Estradiol Na czym polega sterydowy hormon płciowy wytwarzany głównie w jajnikach, pobudzający wzrost i utrzymujący czynności żeńskich narządów rozrodczych; wpływa encyklopedia
 • Co znaczy Erotyka Różnice ż) tematy, problemy, sprawy związane z miłością zmysłową: sceny, wątki erotyczne jak działa
 • Co znaczy Emigrować Wady i zalety z kraju ojczystego w celu stałego lub czasowego zamieszkania w innym państwie: emigrować z kraju, emigrować za morze, do Ameryki, emigrować czy jest
 • Co znaczy Się Entuzjazmować Podobieństwa zapalać się do czegoś, odnosić się do czegoś z entuzjazmem pojęcie
 • Co znaczy Ewikcja Czemu ż) <łac. evictio> praw. sądowe pozbawienie kogoś prawa własności rzeczy nabytej prawnie na rzecz kogoś innego wyjaśnienie
 • Co znaczy Eurowizja Co gorsze ż) organizacja wymieniająca programy telewizyjne krajów zrzeszonych w Europejskiej Unii Nadawców opis
 • Co znaczy Emalia Porównaj szklista masa otrzymywana przez stapianie naturalnych materiałów skalnych, np. piasku, kredy z topnikami, np. z boraksem, sodą, stosowana informacje
 • Co znaczy Erozja Porównanie erosio wygryzanie, od e-rodo wygryzam> niszczenie skorupy ziemskiej pod wpływem czynników atmosferycznych: erozja gleby, metali; procesy znaczenie
 • Co znaczy Estetyzować Dlaczego kierować się pobudkami estetycznymi w zachowaniu co znaczy
 • Co znaczy Elegancja Jak lepiej wytworność, dobry smak, znakomite maniery: ubierać się ze spokojną elegancją, elegancko elegancki, elegant; elegantka; pot. żart. elegancik krzyżówka
 • Co znaczy Elaborat Kiedy opus), od elaboro wypracowuję (z trudem)> 1. pisemne opracowanie na jakiś temat; 2. pot. długie, zwykle marne wypracowanie, nudny artykuł co to jest
 • Co znaczy Ekstrawagancki Od czego zależy odbiegający od normy, z p. -łac. extra vagans schodzący na manowce> odznaczający się ekstrawagancją; dziwaczny, niezwykły słownik
 • Co znaczy Encefalografia Na czym polega rentgenograficzna metoda badania mózgu, polegająca na wykonaniu serii zdjęć rentgenowskich mózgu po wprowadzeniu do komór mózgowych i czym jest
 • Co znaczy Elegijny Różnice żałobny; 2. lit. dystych elegijny, strofa dwuwierszowa w poezji klasycznej, składająca się z heksametru i pentametru co oznacza
 • Co znaczy Empiryczny Wady i zalety przym.) filoz oparty na doświadczeniu, obserwacji; doświadczalny tłumaczenie
 • Co znaczy Ekspedycja Podobieństwa ż) <łac. expeditio> wysłanie towarów ekspediowanie; wyprawa naukowa: brać udział w ekspedycji przykłady
 • Co znaczy Ekwipować Czemu zaopatrywać w coś, uzupełniać zaopatrzenie, wyposażać definicja
 • Co znaczy Eunuch Co gorsze m) kastrat, mężczyzna pozbawiony jąder (w haremach władców Wschodu tylko eunuchom powierzano pilnowanie kobiet encyklopedia
 • Co znaczy Eklipsa Porównaj ż) astr. zaćmienie (Słońca, Księżyca jak działa
 • Co znaczy Enurezja Porównanie ż) med. chorobliwa skłonność do mimowolnego oddawania moczu, zwłaszcza w czasie snu czy jest
 • Co znaczy Egzystencjalizm Dlaczego kierunek, który głosi, że człowiek jako jednostka ma wolny wybór, dlatego jest całkowicie odpowiedzialny za siebie, że życie jednostki nie pojęcie
 • Co znaczy Ekipa Jak lepiej ż) drużyna, zespół, team: ekipa sportowa wyjaśnienie
 • Co znaczy Ekumeniczny Kiedy gr. oikoumenikós, od oikoumén?> powszechny, ogólny; dążący do połączenia: ruch ekumeniczny w Kościele kat. ekumenizm, ekumen opis
 • Co znaczy Ekstatyzm Od czego zależy m) 1. filoz. ekstaza źródłem poznania; 2. rzad. zachwyt graniczący z ekstazą informacje
 • Co znaczy Eskalacja Na czym polega prasie amer.> zwiększanie siły pewnych działań, głównie negatywnych, wzmaganie się czego: eskalacja żądań, działań wojennych, represji znaczenie
 • Co znaczy Etyka Różnice powinności i zasad moralnych uznanych za dobre w danej społeczności, właściwe przyzwoitemu człowiekowi: etyka lekarska, chrześcijańska; 2 co znaczy
 • Co znaczy Ekspres Wady i zalety posłaniec, umyślny> 1. przesyłka pocztowa wysyłana pośpiesznie: list ekspresowy; 2. pociąg pośpieszny: jechać ekspresem; 3. urządzenie krzyżówka
 • Co znaczy Enigmatyczny Podobieństwa przym.) zagadkowy, tajemniczy: enigmatyczne uwagi, enigmatyczna postać co to jest
 • Co znaczy Etnogenia Czemu ż) nauka o tworzeniu się narodów słownik
 • Co znaczy Eksperyment Co gorsze badawcze, próba naukowa wykonana na badanym obiekcie w określonych ściśle warunkach: przeprowadzić eksperyment eksperymentować (z czym/na czym jest
 • Co znaczy Egzageracja Porównaj ż) przest. skłonność do przesady, do wyolbrzymiania wszystkiego, przejaskrawianie egzagerować co oznacza
 • Co znaczy Elita Porównanie wybrana (część)> grupa ludzi wyróżniająca się czymś pozytywnym, lepsza lub ważniejsza od innych pod jakimś względem: elita intelektualna tłumaczenie
 • Co znaczy Epileptyk Dlaczego m)
 • Co znaczy Entuzjasta Jak lepiej m) człowiek pełen entuzjazmu, gorący zwolennik czego: być entuzjastą (czego) entuzjastka definicja
 • Co znaczy Etykieta Kiedy ustalone ściśle i obowiązujące w jakimś środowisku formy zachowania, ceremoniał: etykieta dworska, etykietalne zachowanie; nalepka lub encyklopedia
 • Co znaczy Eskortować Od czego zależy 1. ochraniać, konwojować; 2. towarzyszyć w drodze w celu ochrony lub jako straż honorowa jak działa
 • Co znaczy Emotywny Na czym polega emotywna funkcja mowy funkcja mowy polegająca na wyrażaniu za pomocą wypowiedzi językowych (barwa głosu, jego siła, wysokość) pewnych cech czy jest
 • Co znaczy Etyczny Różnice obyczajów, zwyczajów, z gr. ?thikós albo ethikós> należący do danego etosu, związany z etyką, właściwy, poprawny moralnie pojęcie
 • Co znaczy Egocentryzm Wady i zalety rzeczywistości przez pryzmat własnych subiektywnych odczuć, ocenianie wszystkiego ze względu na siebie, z punktu widzenia własnego ja wyjaśnienie
 • Co znaczy Eliminacja Podobieństwa wykluczenie: eliminacja kogo z zespołu, dokonać eliminacji usterek eliminować, wyeliminować; 2. selekcja, dobór, wybór: przeprowadzić opis
 • Co znaczy Egalitaryzm Czemu z fr. égalité> pogląd, w myśl którego tylko całkowita równość między ludźmi jest podstawą sprawiedliwego ustroju społecznego, zasada informacje
 • Co znaczy Ewangelizacja Co gorsze ż) rel a) propagowanie zasad wiary chrześcijańskiej, b) działalność misyjna znaczenie
 • Co znaczy Eudajmonizm Porównaj szczęśliwego> filoz w etyce pogląd uznający szczęście za najwyższe dobro i główny motyw postępowania człowieka eudajmonista co znaczy
 • Co znaczy Epikureizm Porównanie jest dobrem, daje szczęście, które jest dobrem najwyższym i celem człowieka, dlatego należy do niej dążyć [Epikur, filozof gr. ok. 340–270 krzyżówka
 • Co znaczy Ekosfera Dlaczego ż) biol. obszar wokół jakiegoś ciała niebieskiego, w którym warunki fizyczne i chemiczne dopuszczają możliwość istnienia życia co to jest
 • Co znaczy Etap Jak lepiej drogi, trasy, odległość między dwoma postojami: etap pierwszy, ostatni, odbywać (podróż) etapami; 2. pewien odcinek czasu w rozwoju słownik
 • Co znaczy Encyklika Kiedy łac. kośc. (epistula) encyclica (list) okólny, od gr. en-kýklios ogólny; dotyczący całości> list papieski dotyczący spraw ważnych dla czym jest
 • Co znaczy Embrion Od czego zależy m) zarodek; żywy organizm powstający z zapłodnionej komórki jajowej człowieka lub zwierzęcia: faza embrionalna embriologia co oznacza
 • Co znaczy Emalierstwo Na czym polega n) dekoracyjne nakładanie emalii na wyroby artystyczne z metalu: sztuka emalierska, wyroby emaliowane emalier, emaliować co tłumaczenie
 • Co znaczy Estezjologia Różnice sis dostrzeganie) + -logia> nauka o budowie i czynnościach narządów zmysłów oraz o odbieranych za ich pośrednictwem wrażeniach przykłady
 • Co znaczy Etażerka Wady i zalety ż) lekka półka składająca się z otwartych półek przeznaczonych na książki, drobiazgi itp definicja
 • Co znaczy Emfatyczny Podobieństwa emphatieus, gr. emphantikós wyrazisty> 1. przesadnie uczuciowy, zbyt zabarwiony uczuciowo; nadęty, górnolotny; . jęz. mający uwydatniać encyklopedia
 • Co znaczy Ekstradować Czemu praw. wydać przestępcę lub zbiega władzom państwa, którego prawo naruszył jak działa
 • Co znaczy Epika Co gorsze épos> lit. jeden z rodzajów literackich (obok liryki i dramatu); podstawową formą epicką jest narracja, opowieść o czymś z punktu widzenia czy jest
 • Co znaczy Endokrynologia Porównaj oddzielam + -logia> nauka o gruczołach wydzielania wewnętrznego, o gruczołach dokrewnych i hormonach endokrynolog, endokrynologiczny pojęcie
 • Co znaczy Etatyzm Porównanie w życiu gospodarczym, polegający na zakładaniu przedsiębiorstw państwowych, tworzeniu udziałów państwa w przedsiębiorstwach prywatnych wyjaśnienie
 • Co znaczy Eros Dlaczego m) miłość zmysłowa erotyka, erotyczny, erotyzm opis
 • Co znaczy Efekt Jak lepiej rezultat, skutek, wynik: w efekcie czego, uzyskać efekt, osiągać dobre efekty, robić coś dla efektu efektywny, efektowny informacje
 • Co znaczy Etanol Kiedy organiczny, bezbarwna, palna ciecz, otrzymywana przez alkoholową fermentację cukrów lub syntetycznie (głównie z etylenu), stosowana w znaczenie
 • Co znaczy Elegant Od czego zależy mężczyzna cechujący się modnym, wytwornym ubiorem; 2. ironicznie o człowieku nadmiernie dbającym o swój wygląd, ubierającym się z przesadną co znaczy
 • Co znaczy Etnografia Na czym polega społeczności różnych narodów i kultur (etnologia), naukowy opis kultury duchowej i materialnej ludów świata etnograf, etnograficzny krzyżówka
 • Co znaczy Enigma Różnice ż) przestarz. zagadka, tajemnica co to jest
 • Co znaczy Ekwilibrysta Wady i zalety m) gimnastyk, artysta cyrkowy słownik
 • Co znaczy Elitaryzm Podobieństwa ogółu przez utożsamianie się z grupą uprzywilejowaną; 2. zamykanie się w grupie osób uprzywilejowanych; 3. pot. ekskluzywność w sferze czym jest
 • Co znaczy Eutanazja Czemu z gr. thánatos śmierć> śmierć zadana z litości, dla skrócenia cierpień człowieka beznadziejnie chorego (często jednak litość była tylko co oznacza
 • Co znaczy Ekstrawertyk Co gorsze interesuje się wszystkim, co dzieje się poza nim: innymi ludźmi, światem, ktoś otwarty na zewnątrz, życzliwy światu, przeciwieństwo tłumaczenie
 • Co znaczy Emfaza Porównaj ż) przesadnie emocjonalny, afektowany sposób mówienia: mówić z emfazą emfatycznie przykłady
 • Co znaczy Eolski Porównanie władca wiatrów> harfa eolska, antyczny instrument strunowy o delikatnym dźwięku; przen. delikatny, liryczny definicja
 • Co znaczy Enema Dlaczego ż) med. lewatywa encyklopedia
 • Co znaczy Ekumenizm Jak lepiej oikoumenikós, od oikoumén?> rel. ruch w chrześcijaństwie propagujący porozumienie i współpracę między różnymi wyznaniami jak działa
 • Co znaczy Erotyczny Kiedy przym.) 1. związany z miłością płciową; zmysłowy; 2. opiewający miłość; miłosny czy jest
 • Co znaczy Endogeneza Od czego zależy ż) psych. powstawanie zjawisk psychicznych na skutek bodźców wewnętrznych, organicznych oraz dziedziczności pojęcie
 • Co znaczy Eldorado Na czym polega pozłocony> 1. legendarna, przebogata w złoto kraina, której poszukiwali pierwsi hiszpańscy zdobywcy Ameryki Płd.; . przen. ziemia obiecana wyjaśnienie
 • Co znaczy Elewator Różnice m) . magazyn zbożowy, spichlerz; 2. urządzenie do przenoszenia towarów, ładunków, taśmociąg opis
 • Co znaczy Epistoła Wady i zalety ż) <łac. epistola list> przen. żart. długie i zawiłe pismo, nudne wypracowanie: pisać epistoły epistolografia, epistolarny informacje
 • Co znaczy Empireum Podobieństwa ognisty> 1. siedziba bogów albo Boga; najwyższa część nieba, wypełniona czystym ogniem i światłem; 2. filozofia chrześcijańska: niebo znaczenie
 • Co znaczy Ewidencja Czemu ż) spis, wykaz ewidencjonować, ewidencyjny, ewidentny co znaczy
 • Co znaczy Erato Co gorsze ż) mit. gr.-rzym. muza poezji lirycznej, zwłaszcza miłosnej krzyżówka
 • Co znaczy Edytor Porównaj właściciel wydawnictwa lub instytucja wydawnicza; 2. komp. edytor tekstu: program komputerowy umożliwiający zapisanie tekstu i wykonanie na co to jest
 • Co znaczy Epifraza Porównanie stylistyczna polegająca na tym, że do zdania, które wydaje się skończone, dodaje się nowe, uzupełniające wyrazy słownik
 • Co znaczy Etogram Dlaczego techniki fotograficznej i filmowej opisywane są czynności zwierząt jednego gatunku i typowy dla niego sposób zachowania się czym jest
 • Co znaczy Ekwilibrystyka Jak lepiej ćwiczenia gimnastyczne, zmuszające do zachowania równowagi (np. ćwiczenia na trapezie) ekwilibrysta; . pot. umiejętność radzenia sobie w co oznacza
 • Co znaczy Eukaliptusowy Kiedy eukaliptusowy olejek eteryczny otrzymywany z liści eukaliptusa, stosowany w lecznictwie, kosmetyce, przemyśle perfumeryjnym tłumaczenie
 • Co znaczy Erudycja Od czego zależy ż) wszechstronna, rozległa wiedza: człowiek o dużej erudycji, popis erudycji erudyta, erudycyjny przykłady
 • Co znaczy Erodować Na czym polega niszczeć pod wpływem czynników atmosferycznych, ulegać erozji zerodowany definicja
 • Co znaczy Erogenny Różnice przym.) fizjol. strefy erogenne, okolice ciała, których dotykanie wywołuje podniecenie seksualne encyklopedia
 • Co znaczy Eucharystyczny Wady i zalety kongresy eucharystyczne zjazdy organizowane przez Kościół katolicki od r. 1881, poświęcone kultowi eucharystii jak działa
 • Co znaczy Emeryt Podobieństwa wysłużony, ten kto jest na emeryturze> były pracownik, który po przepracowaniu ustawowo wymaganej liczby lat i po osiągnięciu określonego czy jest
 • Co znaczy Europeizować Czemu nadawać cechy europejskie pojęcie
 • Co znaczy Erotomania Co gorsze manía szaleństwo z miłości> psych. chorobliwie wzmożony pociąg płciowy, występujący zwykle w chorobach psychicznych i psychopatiach wyjaśnienie
 • Co znaczy Epidiaskop Porównaj m) projektor do wyświetlania przezroczy, slajdów opis
 • Co znaczy Epistemologia Porównanie część systemu filozoficznego, nauka o granicach wiedzy, o metodach i możliwościach poznania epistemologiczny, epistemiczny informacje
 • Co znaczy Elohim Dlaczego jedno z zastępczych imion Boga znaczenie
 • Co znaczy Ekwiwalent Jak lepiej równoważnik> równowartość: wypłacić ekwiwalent czego: ekwiwalent pieniężny, moralny, pragnień, otrzymać, uzyskać ekwiwalent (czego co znaczy
 • Co znaczy Etui Kiedy n; ndm) futerał, puzderko, opakowanie do przechowywania drobnych przedmiotów krzyżówka
 • Co znaczy Ewentualność Od czego zależy to, co może się zdarzyć, co przypuszczamy: przygotować się na każdą ewentualność ewentualny, ewentualnie co to jest
 • Co znaczy Ekshibicja Na czym polega ż) <łac. exhibitio> wystawianie na pokaz, odkrywanie ekshibicjonista, ekshibicjonizm słownik
 • Co znaczy Egzemplifikacja Różnice exemplification> wskazywanie przykładów, ilustracja przykładami: coś jest egzemplifikacją czego egzemplifikować (co), za pomocą (czego/czym czym jest
 • Co znaczy Erotoman Wady i zalety m) ktoś nadmiernie zainteresowany erotyką, silnie pobudliwy erotycznie erotomania, erotomański co oznacza
 • Co znaczy Emploi Podobieństwa warunki predysponujące aktora do grania ról określonego rodzaju, np. do roli amanta: to nie jest jego emploi tłumaczenie
 • Co znaczy Epidemia Czemu czasowy, od epí-d?mos przybysz> 1. wielka liczba zachorowań w krótkim czasie, zaraza: epidemia grypy epidemiolog, epidemiologia przykłady
 • Co znaczy Ekslibris Co gorsze właściciela książek, zwykle w postaci małego rysunku na karteczce lub ozdobnej winiety z nazwiskiem posiadacza, które wkleja się na definicja
 • Co znaczy Emergentyzm Porównaj m) filoz. teoria głosząca, że świat podlega nieustannemu rozwojowi, podczas którego powstają wciąż nowe, wyższe jakości encyklopedia
 • Co znaczy Epitafium Porównanie mowa)> 1. napis nagrobkowy, utwór ku czci zmarłego; 2. szt. ozdobna tablica ku czci zmarłego, zawierająca napis, portret lub scenę jak działa
 • Co znaczy Epitet Dlaczego lit. figura stylistyczna, poetyckie określenia cechy kogoś lub czegoś w funkcji przydawki do rzeczownika; 2. pot. negatywne określenie czy jest
 • Co znaczy Eliptyczny Jak lepiej elleiptikós> 1. mający kształt elipsy; mat. techn. cyrkiel eliptyczny; 2. opuszczenia w zdaniu, będący elipsą; zdanie eliptyczne zdanie, w pojęcie
 • Co znaczy Egzoteryczny Kiedy popularny, przeznaczony dla ogółu, łatwo dostępny, przeciwnie niż ezoteryczny: wiedza, literatura egzoteryczna wyjaśnienie
 • Co znaczy Element Od czego zależy głoska jako najmniejszy, niepodzielny składnik mowy, stąd też metaforycznie niepodzielny składnik natury, bytu filoz.> część, składnik opis
 • Co znaczy Liner Eye Na czym polega rodzaj tuszu do malowania cienkich kresek na brzegach powiek informacje
 • Co znaczy Empiryzm Różnice przeciwstawny racjonalizmowi, głoszący, że wszelkie poznanie prawdziwe jest oparte na uprzednim doświadczeniu, aposterioryzm: empiryzm znaczenie
 • Co znaczy Eutrofia Wady i zalety ż) biol. dobre odżywienie eutroficzny co znaczy
 • Co znaczy Ejakulacja Podobieństwa ż) <łac. eiaculatio> med. wytrysk spermy, nasienia krzyżówka
 • Co znaczy Ekologiczny Czemu wzajemne relacje między działalnością człowieka a środowiskiem, nieszkodliwy ani dla środowiska, ani dla człowieka: żywność ekologiczna co to jest
 • Co znaczy Ergonomia Co gorsze ż) nauka badająca optymalne warunki pracy, najlepsze dla człowieka ergonomiczny, ergonomika słownik
 • Co znaczy Elementarz Porównaj nauki czytania i pisania; przen. rzecz podstawowa, zasadnicza; 2. daw. podręcznik dla początkujących czym jest
 • Co znaczy Ereb Porównanie m) <łac. Erebus, gr. Érebos, imię własne osoby> mit. gr. a) syn Chaosa, b) podziemna kraina mroku (wg Platona), c) świat cieni (Wergiliusz co oznacza
 • Co znaczy Ekspertyza Dlaczego przez specjalistów: dokonać ekspertyzy, przeprowadzić ekspertyzę; wynik takiego badania: przedstawić ekspertyzę, ekspertyza sądowa ekspert tłumaczenie
 • Co znaczy Eksportacja Jak lepiej zwłok z domu zmarłego> wyprowadzenie zwłok z domu do kaplicy: odbyła się eksportacja trumny eksportować przykłady
 • Co znaczy Elastyczność Kiedy polegająca na powracaniu ciała do stanu początkowego po usunięciu działania siły; sprężystość, giętkość, rozciągliwość; 2. łatwość definicja
 • Co znaczy Emocjonować Od czego zależy ekscytować się czym, silnie przeżywać; wywoływać emocje; wzruszać, podniecać: emocjonować się polityką, sportem encyklopedia
 • Co znaczy Eocen Na czym polega m) geol. jedna z epok ery trzeciorzędu (ok 40 mln lat temu): pokłady eoceńskie jak działa
 • Co znaczy Estetyka Różnice i wartościach artystycznych, o kryteriach oceny piękna i brzydoty, teoria piękna estetyk; 2. pot. piękny wygląd czego: estetyka mieszkań czy jest
 • Co znaczy Eksportować Wady i zalety fr. exporter, z łac. ex-porto wynoszę> wywozić, wysyłać za granicę: eksportować samochody eksport, eksporter, eksportowy pojęcie
 • Co znaczy Ekwiwalencja Podobieństwa równoważność wartości, zakresów, log. stosunek zachodzący między wyrażeniami o tej samej wartości logicznej, które wzajemnie z siebie wyjaśnienie
 • Co znaczy Elektrolit Czemu m) roztwór kwasów lub zasad, zdolny do przewodzenia prądu elektrycznego elektrolityczny, elektroliza opis
 • Co znaczy Emanować Co gorsze mano wyciekam> wydzielać z siebie, wydzielać się; promieniować; przen. promieniować czym, wywierając wpływ na kogo: emanować energią informacje
 • Co znaczy Erzac Porównaj m) surogat, element zastępczy – zwykle gorszy niż to, co zastępowane, namiastka czego znaczenie
 • Co znaczy Ekspozycja Porównanie wyłożenie> 1. wystawa dzieł sztuki; wystawienie ekspozytor, ekspozytura; 2. wystawienie na działanie jakichś czynników: ekspozycja kliszy co znaczy
 • Co znaczy Empatia Dlaczego a) przypisywanie innej osobie uczuć, jakie by ktoś żywił, będąc w sytuacji tej osoby, b) uczuciowe utożsamianie się z inną osobą i krzyżówka
 • Co znaczy Emocjonalizm Jak lepiej m) uczuciowość, uczucia motywem wszelkich działań, kierowanie się emocjami, uleganie emocjom co to jest
 • Co znaczy Epokowy Kiedy przym.) przełomowy, ważny, wybitny, znamienny, pamiętny słownik
 • Co znaczy Eos Od czego zależy m) mit. gr. bogini poranka czym jest
 • Co znaczy Epikryza Na czym polega analityczne omówienie przyczyn i przebiegu choroby po jej zakończeniu, b) powtórny przełom (kryzys) w przebiegu choroby co oznacza
 • Co znaczy Entourage Różnice ż) to, co otacza kogo: przedmioty, ludzie; całe bezpośrednie otoczenie: zadbać o stosowny entourage (dla kogo, czego tłumaczenie
 • Co znaczy Eudajmonia Wady i zalety ż) filoz. według starożytnej etyki: szczęście, rozumiane jako posiadanie najwyższego dobra przykłady
 • Co znaczy Elizja Podobieństwa wytrącenie, od e-lido wytrącam> pominięcie jakiejś cząstki wyrazu, zwykle wskutek niestarannej wymowy (np. pedział zam. powiedział); w definicja
 • Co znaczy Egoista Czemu tylko o sobie, stawiający własny interes nad dobro innych; samolub: egoistyczne postępowanie egoizm, egotyzm encyklopedia
 • Co znaczy Ekler Co gorsze m) 1. zamek błyskawiczny, zasuwak; 2. rodzaj ciastka francuskiego z kremem jak działa
 • Co znaczy Eufoniczny Porównaj przym.) dobrze brzmiący, łatwo wymawiany czy jest
 • Co znaczy Ekliptyka Porównanie eclipticus, gr. ekleiptikós> astr. wielkie koło na sferze niebieskiej, wzdłuż którego obserwuje się pozorny roczny ruch Słońca, będący pojęcie
 • Co znaczy Elektra Dlaczego Agamemnona i Klitajmestry; pomściła śmierć ojca, pomagając bratu, Orestesowi, w zgładzeniu matki i jej kochanka psych. kompleks Elektry – wyjaśnienie
 • Co znaczy Ego Jak lepiej ze znaczeniem ja, moje, dla mnie egoista, egocentryk; psych. świadoma część osobowości człowieka, jaźń, świadomość opis
 • Co znaczy Empire Kiedy państwo, cesarstwo> styl w zdobnictwie wnętrz i rzemiośle artystycznym we Francji z okresu Cesarstwa, czyli władzy Napoleona: meble w stylu informacje
 • Co znaczy Esperanto Od czego zależy język do porozumiewania się ludzi, utworzony w 1887 r. z elementów różnych języków europejskich, głównie łaciny, przez Polaka, Ludwika znaczenie
 • Co znaczy Esparto Na czym polega tenacissima, śródziemnomorski gatunek ostnicy, wieloletnia trawa używana do wyrobu papieru, wszelkiego rodzaju plecionek itp.; halfa, alfa co znaczy
 • Co znaczy Eden Różnice hebr. ?den rozkosz> 1. w starożytnych tekstach babilońskich nazwa krainy między Tygrysem a Eufratem, interpretowanej potem jako biblijny krzyżówka
 • Co znaczy Ekspozytura Wady i zalety przedstawicielstwo (firmy, organizacji) działające w innym mieście, poza główną jednostką macierzystą, poza siedzibą centrali co to jest
 • Co znaczy Embriologia Podobieństwa człowieka i zwierząt lub o budowie i rozwoju zarodka roślin w okresie jego życia w osłonie tkanek rośliny macierzystej słownik
 • Co znaczy Eliminować Czemu limino wyrzucam za próg> usuwać, nie dopuszczać, wykluczać z czego, likwidować: eliminować przeciwników, usterki eliminacja, wyeliminować czym jest
 • Co znaczy Ekspropriacja Co gorsze ż) przymusowe pozbawienie własności; wywłaszczenie co oznacza
 • Co znaczy Eter Porównaj szybko parująca ciecz o charakterystycznym odurzającym zapachu, stosowana dawniej jako narkoza; uważano go dawniej za substancję tłumaczenie
 • Co znaczy Emanatyzm Porównanie emanatum> filoz. koncepcja (zapoczątkowana przez Plotyna), tłumacząca powstanie i rozwój świata stopniowym wyłanianiem się kolejnych przykłady
 • Co znaczy Eksploatować Dlaczego minerały, kruszce, ropę naftową: eksploatować węgiel; 2. użytkować urządzenia techniczne: niewłaściwa eksploatacja maszyn; 3. wykorzystywać definicja
 • Co znaczy Enat Jak lepiej m) krewny ze strony matki encyklopedia
 • Co znaczy Ergometria Kiedy ż) metoda badań polegająca na pomiarach i ocenie wydolności fizycznej człowieka jak działa
 • Co znaczy Ekscentryk Od czego zależy zachowujący się w sposób niezwykły, np. ubiera się inaczej niż inni ludzie: ekscentryczny strój, zachowanie ekscentryczne czy jest
 • Co znaczy Esesman Na czym polega Staffel oddział ochronny + Mann mężczyzna, człowiek> członek hitlerowskich partyjnych oddziałów szturmowych pojęcie
 • Co znaczy Endogeniczny Różnice przym.) 1. biol. pochodzący z wnętrza organizmu; wewnątrzustrojowy; 2. geol. procesy zachodzące we wnętrzu Ziemi wyjaśnienie
 • Co znaczy Embolia Wady i zalety med. zatkanie naczynia krwionośnego przez znajdujące się we krwi ciała obce, jak: cząstki skrzepliny, kuleczki tłuszczu, pęcherzyki opis
 • Co znaczy Embriotomia Podobieństwa porodu, polegający na pocięciu płodu w łonie matki w celu ratowania jej życia w przypadkach szczególnych powikłań porodu informacje
 • Co znaczy Elf Czemu spokrewnione ze st.-skand. alfr> 1. baśniowa istota w mit. germ. i skand.; duszek; 2. przen. o człowieku niezwykle delikatnym, pięknym znaczenie
 • Co znaczy Elektrowstrząsy Co gorsze drgania spowodowane przepuszczaniem przez ciało pacjenta prądu elektrycznego o niskim natężeniu; stosowane jako metoda leczenia niektórych co znaczy
 • Co znaczy Emezja Porównaj ż) skłonność do wymiotów krzyżówka
 • Co znaczy Erudyta Porównanie m) człowiek oczytany, posiadający dużą wiedzę erudytka co to jest
 • Co znaczy Eko Dlaczego część wyrazów złożonych, sygnalizuje związek ze środowiskiem (przyrodniczym): ekosystem, ekosfera, ekologia słownik
 • Co znaczy Elektroda Jak lepiej elektr. chem. element przewodzący prąd, półogniwo; 2. elektr. fiz. a) element doprowadzający prąd elektryczny lub odprowadzający go, b czym jest
 • Co znaczy Ekologia Kiedy relacjach między żywym organizmem a całym środowiskiem życiowym: ekologia roślin, zwierząt ekolog, ekologiczny co oznacza
 • Co znaczy Écru Od czego zależy kolor niebielonego płótna tłumaczenie
 • Co znaczy Elementarny Na czym polega élémentaire, z łac. elementarius, od elementum> podstawowy, zasadniczy: elementarna wiedza, zasada, przyzwoitość; niepodzielny: cząstki przykłady
 • Co znaczy Egotyzm Różnice m) psych. skłonność do zwracania uwagi otoczenia na siebie; przesadne zajmowanie się sobą egotyk, egotyczny definicja
 • Co znaczy Etatyzacja Wady i zalety ż) działanie polegające na ustaleniu liczby etatów i wysokości ich wynagrodzenia encyklopedia
 • Co znaczy Emancypantka Podobieństwa ż) zwolenniczka emancypacji kobiet jak działa
 • Co znaczy Ekstyrpować Czemu <łac. exstirpo> med. dokonać ekstyrpacji, wycinać, wyciąć czy jest
 • Co znaczy Emblematyczny Co gorsze przym.) symboliczny pojęcie
 • Co znaczy Efemeryda Porównaj ż) zjawisko nietrwałe, rzecz ulotna, szybko przemijająca efemeryczna moda, postać wyjaśnienie
 • Co znaczy Erotyzacja Porównanie ż) wprowadzenie elementów erotycznych do literatury, filmu itp opis
 • Co znaczy Enzymatyczny Dlaczego enzymem, zachodzący z udziałem enzymów: aktywatory enzymatyczne substancje wzmagające działanie enzymów; inhibitory enzymatyczne substancje informacje
 • Co znaczy Emirat Jak lepiej m) 1. kraj lub terytorium podległe władzy emira; 2. urząd, władza emira znaczenie
 • Co znaczy Ż Erynia Kiedy jedna z gr. bogiń kary i zemsty; symbol wyrzutów sumienia: ścigały go erynie co znaczy
 • Co znaczy Efekciarz Od czego zależy wszystko, żeby wywołać wrażenie na kimś, kto chce zostać zauważony za wszelką cenę, uzyskać tani efekt: efekciarski gest krzyżówka
 • Co znaczy Ewokować Na czym polega co) <łac. evoco> przywołać na myśl, wywołać obraz lub wspomnienia ewokowany co to jest
 • Co znaczy Edyp Różnice mit. gr.: syn króla tebańskiego Lajosa i Jokasty, który nieświadomie zabił ojca i poślubił matkę> psych. kompleks Edypa, podświadoma słownik
 • Co znaczy Elektor Wady i zalety prawo oddania głosu w wyborach; wyborca; 2. hist. tytuł książąt niemieckich, którym przysługiwało prawo obierania cesarza; także: książę czym jest
 • Co znaczy Etymologia Podobieństwa właściwe znaczenie słowa; słowotwórstwo, od gr. étymos prawdziwy, właściwy, na wzór terminu genealogia> jęz. nauka o historii i źródłach co oznacza
 • Co znaczy Endo Czemu złożonych, wskazuje na związek z treścią: wewnątrz, wewnętrzny: endocentryczny, endoderma, endokrynologia, endoproteza; przeciwieństwo tłumaczenie
 • Co znaczy Eufemiczny Co gorsze przym.) zastępujący wyrażenie drażliwe, dosadne innym, oględniejszym, delikatniejszym lub wymijającym przykłady
 • Co znaczy Egzemplarz Porównaj łac. exemplar wzór> okaz, pojedynczy przedmiot lub osobnik reprezentujący jakiś typ (zbiór): pojedyncze egzemplarze czego definicja
 • Co znaczy Epigraf Porównanie pomniku> 1. hist. inskrypcja wykuwana w kamieniu umieszczona na pomniku, nagrobku, rzeźbie; motto; 2. lit. krótki wiersz, zdanie encyklopedia
 • Co znaczy Emablować Dlaczego kogo) daw. dziś żart. bawić kogoś, otaczać kobietę szczególnymi względami, wyrażając swój podziw, nadskakiwać komu jak działa
 • Co znaczy Embrio Jak lepiej część wyrazów złożonych, sygnalizuje związek znaczeniowy z pojęciem zarodek [gr. émbryon]: embriogeneza, embriologia, embriotomia czy jest
 • Co znaczy Elektryfikacja Kiedy électrifier, z ang. electrify elektryfikować> . zastosowanie energii elektrycznej do dziedziny działalności ludzkiej i zastępowanie nią pojęcie
 • Co znaczy Erygować Od czego zależy <łac. erigo wznoszę> . wznieść, ufundować, założyć coś; 2. daw. uformować, wystawić, utworzyć coś wyjaśnienie
 • Co znaczy Emski Na czym polega Niemczech> sól emska mieszanina soli metali alkaicznych, której wodne roztwory, zbliżone składem do wody mineralnej z Ems, są stosowane w opis
 • Co znaczy Eskonto Różnice n) handl. w obrocie kredytowym: potrącenie z sumy wypłaconej przed terminem płatności informacje
 • Co znaczy Emancypacja Wady i zalety spod czyjejś władzy, uzyskanie praw, równouprawnienie: emancypacja kobiet, kobieta wyemancypowana emancypantka, wyemancypować się znaczenie
 • Co znaczy Elipsa Podobieństwa élleipsis opuszczenie, niezupełność> 1. geom. owal, figura w kształcie obustronnie spłaszczonego koła, bryła eliptyczny, elipsoid co znaczy
 • Co znaczy Elastik Czemu m) pot. a) dzianina z elastycznego włókna sztucznego, b) wyrób z tej dzianiny krzyżówka
 • Co znaczy Eksces Co gorsze excessus w innym zn.> wybryk, wykroczenie; zachowanie stanowiące odstępstwo od przyjętej normy: popełniać nieodpowiedzialne ekscesy co to jest
 • Co znaczy Era Porównaj kąkol, z gr. aíra kąkol> 1. okres obejmujący dziejowe wydarzenia dla całej ludzkości: nowa, nowożytna, historyczna; 2. geol. jeden z pięciu słownik
 • Co znaczy Episkopat Porównanie m) <łac. episcopatus godność biskupa> wszyscy biskupi danego regionu lub kraju czym jest
 • Co znaczy Endymion Dlaczego kochanek bogini Księżyca, pogrążony w wiecznym śnie> symbol delikatnej urody młodzieńczej i nieprzerwanego, wiecznego snu; ucieleśnienie co oznacza
 • Co znaczy Epifit Jak lepiej m) bot. gatunek roślin nadrzewnych: rośliny epifityczne tłumaczenie
 • Co znaczy Etniczny Kiedy przym.) właściwy danemu narodowi, kulturze przykłady
 • Co znaczy Ekstrawersja Od czego zależy extroversion, wg introversion, jako jego przeciwieństwo> psych. cecha osobo-wości wyrażająca się kierowaniem uwagi i zainteresowań na świat definicja
 • Co znaczy Euro Na czym polega ndm) od 1 stycznia 1999 r. wspólna waluta krajów Unii Europejskiej encyklopedia
 • Co znaczy Ewangelicyzm Różnice doktryn religijnych chrześcijańskich powstałych na skutek reformacji w XVI w., opierających się na Biblii jako jedynym źródle wiary jak działa
 • Co znaczy Estetyzacja Wady i zalety ż) estetyzowanie, upiększanie czy jest
 • Co znaczy Eunuchoidyzm Podobieństwa chorobowy częściowej niedoczynności jąder, spowodowany upośledzeniem wtórnym czynności hormonalnej, objawiający się zmianami w psychice pojęcie
 • Co znaczy Etnograficzny Czemu kultury; park etnograficzny muzeum na otwartym terenie, w którym eksponowane są zabytki ludowej kultury materialnej w warunkach wyjaśnienie
 • Co znaczy Ekspedient Co gorsze m) sprzedawca w sklepie, w magazynie handlowym ekspedientka opis
 • Co znaczy Elitarny Porównaj przym.) przeznaczony, dostępny dla elity; ekskluzywny informacje
 • Co znaczy Estetyzm Porównanie wartości estetyczne w ocenie postawy życiowej i twórczości artystycznej, charakterystyczny głównie dla kierunków postromantycznych i znaczenie
 • Co znaczy Ewokacja Dlaczego ż) <łac. evocatio> wywołanie wspomnienia, wizji czegoś co znaczy
 • Co znaczy Establishment Jak lepiej ludzie władzy, grupy, instytucje mające władzę, wpływ na życie publiczne krzyżówka
 • Co znaczy Ekspander Kiedy m) przyrząd gimnastyczny w kształcie sprężyn lub taśm gumowych do rozciągania, służy wyrabianiu mięśni rąk i tułowia co to jest
 • Co znaczy Ekosystem Od czego zależy m) biol. zespół organizmów żywych i ich środowisko nieożywione, między którymi zachodzi obieg materii i przepływ energii, np. jezioro, las słownik
 • Co znaczy Egzogeniczny Na czym polega przym.) pochodzący z zewnątrz, wywołany przez czynniki zewnętrzne wobec czego; pozaustrojowy czym jest
 • Co znaczy Enuncjacja Różnice sąd na jakiś temat lub oficjalne oświadczenie w środkach masowego przekazu: enuncjacja rzecznika rządu w TV co oznacza
 • Co znaczy Esprit Wady i zalety bystrość, dowcip, inteligencja, polot tłumaczenie
 • Co znaczy Epikurejczyk Podobieństwa m) . wyznawca epikureizmu; 2. pot. człowiek ceniący przede wszystkim przyjemności, beztrosko cieszący się życiem przykłady
 • Co znaczy Ergocentryczny Czemu przym.) lit. skupiony tylko na dziele lub na biografii autora, odnoszący się tylko do treści utworu definicja
 • Co znaczy Eksternistyczny Co gorsze do eksternisty; studia eksternistyczne, egzamin eksternistyczny studia odbywane poza szkołą wyższą, z obowiązkiem składania w ustalonym encyklopedia
 • Co znaczy Espadryle Porównaj lm) lekkie pantofle płócienne na sznurkowej podeszwie jak działa
 • Co znaczy Eskapada Porównanie ż) wypad, ryzykowna wycieczka, lekkomyślna wyprawa czy jest
 • Co znaczy Ekscytacja Dlaczego podniecenie, stan pobudzenia emocjonalnego: odczuwać ekscytację ekscytować kogo, czym; podekscytować, podekscytowany pojęcie
 • Co znaczy Euforia Jak lepiej niezwykle radosny nastrój; nienaturalne lub chorobliwe radosne podniecenie: wpaść w euforię, stan euforyczny wyjaśnienie
 • Co znaczy Egida Kiedy aigís ~ídos tarcza Zeusa wywołująca burze, od aiks aigós koza> 1. mit. tarcza Zeusa wykonana dla niego przez Hefajstosa; 2. przen. opieka opis
 • Co znaczy Ekskrementy Od czego zależy lm) <łac. excrementa lm> kał, odchody ludzkie lub zwierzęce informacje
 • Co znaczy Eris Na czym polega ż) 1. mit. gr. bogini niezgody; 2. przen. uosobienie waśni, niezgody, kłótni znaczenie
 • Co znaczy Enkaustyka Różnice ż) szt. antyczna technika malarska, polegająca na nakładaniu jako spoiwa wosku pszczelego i farb na gorąco co znaczy
 • Co znaczy Elektroencefalografia Wady i zalety ż) med. badanie polegające na zapisie prądów czynnościowych w komórkach mózgu; pot. skrót EEG – elektroencefalogram krzyżówka
 • Co znaczy Ewoluować Podobieństwa rozwijać, zmieniać, przeobrażać się stopniowo, w drodze ewolucji co to jest
 • Co znaczy Etos Czemu m) całość zwyczajów i norm postępowania uznanych jako wartości przez jakąś społeczność: etos rycerski, etos zawodowy etyczny, etyka słownik
 • Co znaczy Etiologia Co gorsze ż) nauka, wiedza o przyczynach powstawania zjawisk: etiologia choroby czym jest
 • Co znaczy Elekcja Porównaj ż) <łac. electio> wybory: dokonać elekcji, tron elekcyjny elektorat, elekt, elektor, elekcyjny co oznacza
 • Co znaczy Elektron Porównanie elementarna o masie około 1836 razy mniejszej od masy neutronu lub protonu i o jednostkowym ładunku elektrycznym ujemnym lub dodatnim tłumaczenie
 • Co znaczy Embargo Dlaczego wywożenia towarów jakiegoś państwa, zwykle jako forma nacisku politycznego innego państwa: nałożyć/znieść embargo na dostawę ropy z Iranu przykłady
 • Co znaczy Ekspresjonizm Jak lepiej sztuce i literaturze XX w., kładł nacisk na to, że dzieło sztuki ma być sugestywnym przedstawieniem duchowych przeżyć i uczuć artysty – definicja
 • Co znaczy Endoproteza Kiedy z) proteza wewnętrzna, sztuczny element zastępczy wprowadzany na stałe do ciała chorego, np. sztuczny staw biodrowy encyklopedia
 • Co znaczy Ekspresywny Od czego zależy przym.) wykazujący ekspresję; sugestywny, wyrazisty jak działa
 • Co znaczy Entuzjastka Na czym polega entuzjazmu; 2. entuzjastki (lm), grupa postępowych przedstawicielek inteligencji warszawskiej, działająca w latach 1842–1849, dążąca do czy jest
 • Co znaczy Euroczek Różnice m) czek na okaziciela, płatny w dowolnym banku europejskim, w wybranej przez klienta walucie pojęcie
 • Co znaczy Edykt Wady i zalety władz, ustanawiające zasady postępowania; rozporządzenie cesarza, króla, księcia: edykt królewski, wydać edykt wyjaśnienie
 • Co znaczy Edycja Podobieństwa ogłoszenie drukiem, wydanie dzieła; jednorazowy nakład książki, płyty; banknotów: pierwsza edycja edytorstwo, sztuka edytorska; 2. komp opis
 • Co znaczy Efeb Czemu młodzieniec ćwiczony w sprawnościach fizycznych i w sztuce wojennej, przygotowywany do czynnego uczestnictwa w życiu społecznym; 2. przen informacje
 • Co znaczy Epifora Co gorsze figura stylistyczna polegająca na tym, że kolejne wersy lub frazy kończą się tym samym słowem lub wyrażeniem znaczenie
 • Co znaczy Ewidentny Porównaj widoczny, jawny; ewidentne kłamstwo ewidentnie co znaczy
 • Co znaczy Epigramat Porównanie forma wiersza podobna do fraszki, częsta w okresie Renesansu; krótki wierszyk, żartobliwy lub satyryczny epigramatyka krzyżówka
 • Co znaczy Eksterminacja Dlaczego całkowite wytępienie; masowe morderstwa ludzi ze względów rasowych, narodowościowych, religijnych, zmierzające do ich całkowitej zagłady co to jest
 • Co znaczy Ermitaż Jak lepiej m) . elegancki pawilon o różnym przeznaczeniu w parku barokowym; 2. Ermitaż – słynne muzeum w Petersburgu słownik
 • Co znaczy Elokwentny Kiedy przym.) 1. łatwość wymowy; wymowny; 2. iron. wielomówny, gadatliwy czym jest
 • Co znaczy Epistolarny Od czego zależy przym.) pisany w formie listu co oznacza
 • Co znaczy Enklawa Na czym polega klinem, z p.-łac. in-clavo, od clavus klin, gwóźdź> obszar o szczególnych cechach, wyróżniający się pod jakimś względem, inny od sąsiednich tłumaczenie
 • Co znaczy Emisja Różnice wypuszczanie> 1. wysyłanie, wypuszczanie czego: emisja spalin emiter; 2. specjalny sposób wydobywania głosu przez śpiewaka: prawidłowa przykłady
 • Co znaczy Errata Wady i zalety ż) <łac. errata omyłki> poprawianie; wykaz poprawionych błędów druku definicja
 • Co znaczy Ekstradycja Podobieństwa miejsca pobytu i przekazanie przestępcy lub uciekiniera władzom tego państwa, którego jest obywatelem lub w którym człowiek ten naruszył encyklopedia
 • Co znaczy Emetyki Czemu gr. emetikós wymiotny, od emé? wymiotuję> farm. alkaloid pochodzący z korzenia ipekakuany, leki wywołujące wymioty przez pobudzenie jak działa
 • Co znaczy Estron Co gorsze bąk bydlęcy, z gr. oístros> biochem. żeński hormon płciowy o działaniu i budowie chemicznej podobnej do estradiolu; folikulina czy jest
 • Co znaczy Endokrynolog Porównaj m) specjalista w dziedzinie endokrynologii pojęcie
 • Co znaczy Elitaryzacja Porównanie ż) 1. przeznaczone dla grupy ludzi uprzywilejowanych; 2. stawanie się elitarnym wyjaśnienie
 • Co znaczy Entomologia Dlaczego ż) biol. nauka o owadach entomolog opis
 • Co znaczy Encyklopedyczny Jak lepiej encyclopédique, od encyclopédie> 1. mający budowę i charakter encyklopedii; 2. wielostronny, obejmujący całość wiedzy informacje
 • Co znaczy Ekscelencja Kiedy łac. excellentia, od ex-cello wystaję, wznoszę się, góruję nad czymś, kimś> tytuł grzecznościowy nadawany dziś osobom piastującym wysoki znaczenie
 • Co znaczy Entelechia Od czego zależy życiowa, która uruchamia i decyduje o przebiegu wszystkich procesów życiowych w przyrodzie, b) samoistna energia tkwiąca w całym świecie co znaczy
 • Co znaczy Emir Na czym polega m) tytuł władcy, księcia arabskiego: emiraty arabskie krzyżówka
 • Co znaczy Ezopowy Różnice przym.) zwięzły, trafny, przy tym żartobliwie złośliwy: mowa ezopowa co to jest
 • Co znaczy Estragon Wady i zalety gatunek z rodzaju bylica, pochodzący z Syberii i okolic Morza Kaspijskiego, używany jako przyprawa do mięs, sałat i sosów słownik
 • Co znaczy Ekstaza Podobieństwa tasis, z gr. ék-stasis> stan najwyższego zachwytu lub bardzo intensywnego przeżycia duchowego, mistycznego: wpaść w ekstazę ekstatyczny czym jest
 • Co znaczy Eskorta Czemu strażnicy, ludzie towarzyszący w drodze komuś ważnemu jako asysta; ich funkcją jest ochrona przewożonych ludzi, transportowanych towarów co oznacza
 • Co znaczy Entomofagi Co gorsze m; lm) biol. organizmy odżywiające się żywymi owadami, np. sikory, nietoperze, mrówkojady tłumaczenie
 • Co znaczy Ewidencjonować Porównaj prowadzić ewidencję, rejestrować przykłady
 • Co znaczy Epicentrum Porównanie n; odm. w lm) ognisko trzęsienia ziemi, obszar leżący bezpośrednio nad centrum wstrząsu sejsmicznego definicja
 • Co znaczy Eremita Dlaczego m) <łac. kośc. eremita, pustelnik, od eremus> pustelnik, zakonnik żyjący w odosobnieniu encyklopedia
 • Co znaczy Epility Jak lepiej m; lm) bot. rośliny żyjące bezpośrednio na skałach, np. glony, porosty, mchy jak działa
 • Co znaczy Energia Kiedy energia, z gr. enérgeia aktywność filoz. (Arystoteles), od en-ergós zajęty pracą> siła działania: energia życiowa> energiczny; energia czy jest
 • Co znaczy Efektywny Od czego zależy effective, fr. effectif, z łac. effectivus skuteczny> wywołujący właściwy skutek, skuteczny: efektywna wartość pieniądza – rzeczywista siła pojęcie
 • Co znaczy Erupcja Na czym polega ż) 1. geol. wybuch wulkanu; 2. przen. gwałtowny wyraz uczuć: erupcja radości erupcyjny wyjaśnienie
 • Co znaczy Echo Różnice odgłos> 1. dźwięk powtórzony wskutek odbicia głosu; 2. przen. powtarzać wszystko, co ktoś mówi lub robi, naśladować kogo bezkrytycznie opis
 • Co znaczy Elizejski Wady i zalety elizejskie (pola)> mit. pola elizejskie to miejsce w zaświatach, gdzie w nagrodę przebywają cienie (duchy) zmarłych; cienie elizejskie informacje
 • Co znaczy Enterolity Podobieństwa m; lm) med. kamienie tworzące się w jelitach znaczenie
 • Co znaczy Epigon Czemu potomek> 1. w sztuce lub nauce: naśladowca wielkich artystów, utalentowanych poprzedników; 2. przen. zwolennik przestarzałych koncepcji co znaczy
 • Co znaczy Ekstrawagancja Co gorsze zachowanie lub ubranie; dziwaczne postępowanie naruszające zwyczajowe normy: skłonność do ekstrawagancji, ekstrawagancki strój krzyżówka
 • Co znaczy Eks Porównaj <łac. były, będący niegdyś> morfem oznaczający bycie w przeszłości tym, co wskazuje główny człon wyrazu, np. eks-mąż, eks-prezydent co to jest
 • Co znaczy Etan Porównanie węglowodór nasycony, bezbarwny gaz palny, palący się słabo świecącym płomieniem, występujący w ropie naftowej i w gazie ziemnym, stosowany słownik
 • Co znaczy Echolokacja Dlaczego ż) technika określania miejsca występowania obiektów na podstawie fal ultradźwiękowych, które się od nich odbijają czym jest
 • Co znaczy Eland Jak lepiej Taurotragus oryx, największa antylopa z rodziny krętorogich (Bovidae), zamieszkująca stepy i sawanny środkowej i południowej Afryki co oznacza
 • Co znaczy Ekshumacja Kiedy exhumation, wg wł. esumazione wydobycie z grobu i łac. humatio pogrzeb> odkopanie pogrzebanych wcześniej ciał zmarłych, wydobycie zwłok (np tłumaczenie
 • Co znaczy Eutropowy Od czego zależy przym.) bot. a) typ roślin obracających się ku słońcu, b) przystosowany do zapylania przez owady przykłady
 • Co znaczy Elektorat Na czym polega m) <łac.> ogół wyborców, zwolenników jakiejś osoby, programu lub partii politycznej, startujących w wyborach: elektorat partii prawicowych definicja
 • Co znaczy Episkopalizm Różnice epískopos> rel. a) najwyższa władza w Kościele należy do ogółu biskupów; b) organizacja Kościoła oparta na władzy ogółu biskupów encyklopedia
 • Co znaczy Elegancki Wady i zalety się w sposób pełen elegancji, posiadający dobry gust, odznaczający się elegancją: elegancki mężczyzna, elegancka dama; 2. wytworny jak działa
 • Co znaczy Ekstra Podobieństwa nadzwyczajny> pierwszy człon wielu wyrazów, oznaczający wyższy stopień czegoś, co wskazuje człon drugi: ekstraklasa = najwyższa klasa, coś czy jest
 • Co znaczy Eratyk Czemu m) <łac. erraticus błądzący> geol. głaz narzutowy, ostaniec polodowcowy pojęcie
 • Co znaczy Endoskop Co gorsze m) med. przyrząd optyczny służący do oglądania wewnętrznych jam ciała, np. pęcherza moczowego; wziernik wyjaśnienie
 • Co znaczy Entuzjazm Porównaj enthousiasmós, od enthousiáz? jestem w natchnieniu bożym, od éntheos mający Boga w sobie> objawy wielkiej radości, zachwytu, stan opis
 • Co znaczy Emblemat Porównanie ornament wypukły, inkrustacja, z gr. émbl?ma wtręt, od em-ball? wrzucam, wtrącam> znak lub przedmiot jako symbol czegoś lub godło, także informacje
 • Co znaczy Eskalopek Dlaczego m) rodzaj kotleta z mięsa lub ryby znaczenie
 • Co znaczy Ekwiwokacja Jak lepiej équivocation, od équivoquer wyrażać (się) dwuznacznie> dwuznaczność; błąd logiczny lub żartobliwa gra słów, wynika z łączenia w jednym co znaczy
 • Co znaczy Esplanada Kiedy szeroka ulica z alejami spacerowymi pośrodku; 2. duży plac lub promenada znajdujący się często przed budynkiem; 3. hist. niezabudowana krzyżówka
 • Co znaczy Etola Od czego zależy ż) kobiecy szeroki szal lub krótka pelerynka z futra, noszona do wystawnej sukni co to jest
 • Co znaczy Ekstremizm Na czym polega krańcowość poglądów, postaw, żądań zwykle oceniana negatywnie ekstremista, ekstremalny: warunki ekstremalne skrajnie złe, najtrudniejsze słownik
 • Co znaczy Etiuda Różnice staranie> 1. utwór muzyczny przeznaczony do ćwiczeń biegłości technicznej w grze na instrumencie lub w śpiewie: etiuda koncertowa utwór czym jest
 • Co znaczy Eksmisja Wady i zalety Expulsion> usunięcie z zajmowanego mieszkania, wyrzucenie z majątku eksmitować (kogo skąd), eksmitowany (z czego co oznacza
 • Co znaczy Europeizacja Podobieństwa ż) nadawanie cech europejskich, przyswajanie sobie cywilizacji europejskiej europeizować tłumaczenie
 • Co znaczy Ekstrem Czemu m) rzad. ostateczność, krańcowość ekstremista, ekstremizm przykłady
 • Co znaczy Entrée Co gorsze stanowiące odrębny numer programu; 2. przestarz. a) efektowne, uroczyste wejście na salę balową; dziś żart. o każdym uroczystym, efektownym definicja
 • Co znaczy Elektrostatyczny Porównaj maszyna elektrostatyczna, urządzenie do otrzymywania ładunków elektrycznych oraz napięć dzięki wykorzystaniu zjawiska indukcji encyklopedia
 • Co znaczy Eufemizm Porównanie wyrażenie zastępujące słowa zakazane przez tabu kulturowe, uznane za wulgarne, brzydkie, niegodne człowieka kulturalnego lub niebezpieczne jak działa
 • Co znaczy Epilepsja Dlaczego z gr. epil?psía (Arystoteles), od epí-l?psis napad, atak> med. padaczka, choroba objawiająca się napadami drgawek często z utratą czy jest
 • Co znaczy Ejdetyzm Jak lepiej m) psych. zdolność przeżywania wyobrażeń, niemal tak wyrazistych jak rzeczywiste zdarzenia i obrazy, właściwa np. artystom pojęcie
 • Co znaczy Etymologizować Kiedy wyjaśniać pochodzenie i pierwotne znaczenia wyrazów wyjaśnienie
 • Co znaczy Egzaltacja Od czego zależy zwłaszcza w pochwałach, wynoszenie kogoś pod niebiosa> przesada w okazywaniu uczuć i wyrażaniu się; stan nadmiernego ożywienia opis
 • Co znaczy Ekonomia Na czym polega Kwintyliana), z gr. oikonomía zarządzanie gospodarstwem domowym, od oiko-nómos> 1. nauka o racjonalnym, tzn. nieprzynoszącym strat informacje
 • Co znaczy Enallage Różnice określenia ogólniejszego zamiast szczegółowego; 2. zamiana jednej części mowy lub jednej formy (np. czasu, trybu, liczby) przez drugą znaczenie
 • Co znaczy Erem Wady i zalety m) miejsce samotnej medytacji zakonników; pustelnia eremita co znaczy
 • Co znaczy Eunuchoid Podobieństwa m) med. brak popędu płciowego, które nastąpiło po okresie pokwitania eunuchoidyzm krzyżówka
 • Co znaczy Egzystencja Czemu łac. exsistentia (u św. Augustyna), od ex-sisto występuję> istnienie, bytowanie: wieść smutną egzystencję egzystować gdzie co to jest
 • Co znaczy Emocja Co gorsze wypycham (na zewnątrz)> silne wzruszenie, uczucie wzburzenia: doznawać emocji, reakcje emocjonalne: silna emocja, doświadczać, doznać słownik
 • Co znaczy Eksterytorialny Porównaj poza własnym terytorium, poza granicą obszaru państwa: wody eksterytorialne eksterytorialność czym jest
 • Co znaczy Ekranizacja Porównanie dzieła literackiego na ekran (filmowy, telewizyjny); film oparty na motywach literackich, teatralnych, baletowych: ekranizacja powieści co oznacza
 • Co znaczy Emisariusz Dlaczego kto został wysłany przez kogoś lub przez jakąś organizację dla spełnienia tajnej misji politycznej, wysłannik w ważnej misji emisariuszka tłumaczenie
 • Co znaczy Epuzer Jak lepiej m) przest. zalotnik, konkurent, kandydat do ręki panny przykłady
 • Co znaczy Envoi Kiedy lit. zakończenie utworu poetyckiego, będące dedykacją lub bezpośrednim zwrotem do określonej osoby; przesłanie definicja
 • Co znaczy Esencja Od czego zależy rzeczy, jądro sprawy; pot. skondensowany wywar z herbaty, ziół lub olejków aromatycznych: esencja ziołowa, aromatyczna, bulionowa, octowa encyklopedia
 • Co znaczy Eskapizm Na czym polega się> ucieczka od rzeczywistości, niechęć lub nieumiejętność dostrzegania poważnych problemów eskapista, eskapistyczny jak działa
 • Co znaczy Egzekwie Różnice lm) <łac. exsequiae pogrzeb> część nabożeństwa związana z ceremonią pogrzebu: odmówić egzekwie czy jest
 • Co znaczy Epidemiologia Wady i zalety nauka zajmująca się badaniem czynników i warunków związanych z powstawaniem i szerzeniem się epidemii oraz środkami zapobiegającymi i pojęcie
 • Co znaczy Endemia Podobieństwa lokalny> występowanie czegoś na ściśle określonym terenie: choroby endemiczne, roślinność endemiczna endemity, endemizm wyjaśnienie
 • Co znaczy Esperal Czemu sperare mieć nadzieję + al(kohol)> lek spowalniający przemianę alkoholu etylowego w organizmie, stosowany w leczeniu alkoholików, wszywany opis
 • Co znaczy Endoskopia Co gorsze ż) med. oglądanie od wewnątrz narządów ciała za pomocą wziernika; wziernikowanie informacje
 • Co znaczy Elewacja Porównaj ż) zewnętrzna ściana budynku: główna elewacja; tynki zewnętrzne: nowa elewacja znaczenie
 • Co znaczy Ekspansja Porównanie 1. rozszerzanie się czego, rozprzestrzenianie wpływów ekonomicznych, kulturalnych; 2. podbój zbrojny jakiegoś terytorium przez inne co znaczy
 • Co znaczy Eteryczny Dlaczego przym.) lotny: olejki eteryczne; przen. ulotny, delikatny: eteryczna dziewczyna krzyżówka
 • Co znaczy Ewakuacja Jak lepiej lub majątku z terenów zagrożonych kataklizmem, wojną: ewakuacja fabryki ewakuować kogo, co, skąd, dokąd, ewakuacyjny, ewakuowany co to jest
 • Co znaczy Epifania Kiedy oficjalna nazwa święta Objawienia Pańskiego, najstarszego ze świąt chrześcijańskich, obchodzonego 6 stycznia, w Polsce jako święto Trzech słownik
 • Co znaczy Ecu Od czego zależy ndm) umowna jednostka walutowa we Wspólnocie Europejskiej, przeliczalna na narodową walutę każdego kraju czym jest
 • Co znaczy Ekspediować Na czym polega co/kogo, dokąd wysyłać, wyprawiać dokąd ekspedycja, ekspedytor, wyekspediować; ekspedient co oznacza
 • Co znaczy Egzorcyzm Różnice wyklinanie> zaklęcie, daw. obrzęd wypędzenia choroby lub złego ducha: odprawiać egzorcyzmy (nad kim) egzorcysta, egzorcyzmować (kogo, co tłumaczenie
 • Co znaczy Ekto Wady i zalety znaczeniu: na zewnątrz, zewnętrzny wobec tego, co wskazuje człon główny, przeciwieństwo cząstki endo-: ektoderma, ektoplazma, ektopasożyt przykłady
 • Co znaczy Eseistyka Podobieństwa ż) publicystyka literacka, dział literatury obejmujący eseje, sztuka pisania esejów definicja
 • Co znaczy Eksternista Ekstern Czemu pozostający na zewnątrz> osoba, która zdaje egzamin w jakiejś szkole, na kursie, nie uczestnicząc w zajęciach encyklopedia
 • Co znaczy Empiria Co gorsze ż) poznanie przez bezpośrednie doświadczenie, za pomocą zmysłów empiryczny, empiryzm jak działa
 • Co znaczy Epicki Porównaj zob. epika czy jest
 • Co znaczy Ekstensywny Porównanie z p.-łac. extensivus> szeroko rozprzestrzeniony, rozległy; obszerny, obliczony na na ilość: gospodarka ekstensywna ekstensyfikacja pojęcie
 • Co znaczy Eteromania Dlaczego ż) <łac.> nałóg wąchania lub picia eteru w celu uzyskania stanu podobnego do upojenia alkoholowego wyjaśnienie
 • Co znaczy Epistolografia Jak lepiej sztuka pisania listów; 2. nauka zajmująca się pisaniem listów, obejmująca utwory napisane w formie listów opis
 • Co znaczy Epopeja Kiedy epo-poiía twórczość poetycka (wszelka, także liryczna)> 1. lit. obszerny poemat lub powieść epicka opiewająca czyny bohatera lub ważne informacje
 • Co znaczy Epigrafika Od czego zależy zajmujący się badaniem starożytnych napisów wyrytych na twardym materiale, np. na kamieniu, metalu, kości, ceramice znaczenie
 • Co znaczy Echosonda Na czym polega wyzyskuje własności ultradźwięków do pomiaru głębokości morza, ustalania pozycji gór lodowych, zatopionych wraków, ławic ryb co znaczy
 • Co znaczy Egzegeza Różnice interpretacja> 1. w staroż. tłumaczenie wyroczni; 2. dziś: wyjaśnianie i interpretacja tekstów dawnej literatury lub tekstów biblijnych krzyżówka
 • Co znaczy Endosperm Wady i zalety tkanka wewnętrzna w nasionach roślin okrytonasiennych, zawierająca substancje odżywcze potrzebne do rozwoju zarodka; bielmo co to jest
 • Co znaczy Ekspatriacja Podobieństwa kogoś poza granice jego ojczyzny, przeciwieństwo repatriacji; także dobrowolne wyrzeczenie się ojczyzny ekspatriant słownik
 • Co znaczy Etnologia Czemu ż) nauka zajmująca się studiami nad kulturami ludów, zwłaszcza pierwotnych czym jest
 • Co znaczy Erekcja Co gorsze wzniesienie> 1. przest. wzniesienie ufundowanej budowli: akt erekcyjny,; 2. med. wzwód członka męskiego: mieć erekcję co oznacza
 • Co znaczy Ekstensja Porównaj rozciągłość, zasięg; 2. filoz. a) rozciągłość jako główna lub jedyna cecha charakterystyczna przestrzeni, b) właściwość ciał polegająca na tłumaczenie
 • Co znaczy Ekwipunek Porównanie ze sobą przedmioty potrzebne na wyjeździe, wyprawie: ekwipunek alpinisty ekwipaż, ekwipować (kogo), wyekwipować przykłady
 • Co znaczy Empiryk Dlaczego m) 1. człowiek ufający tylko doświadczeniu, praktyce niż rozumowaniu; 2. zwolennik empiryzmu definicja
 • Co znaczy Estetyczny Jak lepiej przym.) 1. piękny, ładny, zadbany, gustowny; 2. wchodzący w zakres estetyki jako nauki encyklopedia
 • Co znaczy Elenium Kiedy roślina)> farm. lek psychotropowy stosowany m.in. w psychonerwicach, stanach nadmiernego napięcia emocjonalnego, depresjach jak działa
 • Co znaczy Epizod Od czego zależy wydarzenie zwykle bez większego znaczenia: krótki, nieistotny epizod; 2. lit. zdarzenie fabularne niezwiązane bezpośrednio z główną akcją czy jest
 • Co znaczy Eon Na czym polega największa jednostka geochronologiczna w dziejach Ziemi, dzieląca się na ery; 3. istota pośrednicząca między stwórcą a stworzeniem pojęcie
 • Co znaczy Erystyka Różnice ż) sztuka prowadzenia sporów i dyskusji wyjaśnienie
 • Co znaczy Elastyczny Wady i zalety pęd> 1. posiadający właściwości sprężyste, powracający po odkształceniu do pierwotnej postaci; sprężysty, giętki; . łatwo przystosowujący opis
 • Co znaczy Elokwencja Podobieństwa ż) <łac. eloquentia> umiejętność pięknego, kwiecistego wysławiania się, łatwość ładnego mówienia: duża elokwencja elokwentny informacje
 • Co znaczy Estrogeny Czemu estro-w estron> biochem. hormony płciowe żeńskie, wytwarzane głównie przez jajniki, także przez korę nadnerczy i jądra; syntetyczne (np znaczenie
 • Co znaczy Estakada Co gorsze palisada> nadziemny szlak komunikacyjny, wiadukt: przejeżdżać przez estakadę, zatrzymać się na estakadzie, widok z estakady co znaczy
 • Co znaczy Erytrocyty Porównaj m; lm) czerwone ciałka krwi, krwinki krzyżówka
 • Co znaczy Epitaza Porównanie ż) lit. narastanie napięcia, spotęgowanie powikłań poprzedzające katastrofę w dramacie co to jest
 • Co znaczy Encyklopedysta Dlaczego encyclopédiste> 1. encyklopedyści (lm), hist. grupa francuskich uczonych, filozofów i literatów, współpracowników Wielkiej encyklopedii słownik
 • Co znaczy Floresy Esy Jak lepiej łac. flores kwiaty> motyw ozdobny w kształcie zygzakowatych, fantastycznych linii, naśladujących gałązki z liśćmi bluszczu i kwiatami czym jest
 • Co znaczy Eminencja Kiedy eminenza, z łac. eminentia wypukłość> tytuł przysługujący dostojnikom Kościoła kat.: Jego Eminencja ksiądz biskup co oznacza
 • Co znaczy Etnocentryzm Od czego zależy społeczna wyrażająca skłonność do uważania własnej grupy i jej kultury za lepszą od innych, b) wszystko to, co dotyczy własnej grupy, służy tłumaczenie
 • Co znaczy Ewolucja Na czym polega e-volvo wytaczam, rozwijam, obracając> 1. proces stopniowego doskonalenia: teoria ewolucji gatunków, podlegać ewolucji; 2. sport. trudne przykłady
 • Co znaczy Etnopsychologia Różnice określająca psychologiczną charakterystykę ludów, wyższych form życia psychicznego, przejawiających się w mowie, wierzeniach, zwyczajach i definicja
 • Co znaczy Euforbia Wady i zalety phorbía dobra pasza> bot. Euphorbia, roślina zielna lub drzewiasta z rodziny wilczomleczowatych (Euphorbiaceae); wilczomlecz encyklopedia
 • Co znaczy Entaza Podobieństwa ż) archit. lekkie wybrzuszenie trzonu kolumny doryckiej, występujące zwykle w 1/3 jej wysokości jak działa
 • Co znaczy Efektowny Czemu łac.> taki, który robi wrażenie, zwraca na siebie uwagę oryginalnością, pięknem: efektowne rozwiązanie, efektowny strój efekciarski gest czy jest
 • Co znaczy Enzym Co gorsze zakwasie> chem. fermenty, specjalne białka wytwarzane przez żywe organizmy: związki enzymatyczne enzymologia, enzymatyczny pojęcie
 • Co znaczy Engagement Porównaj zaangażowanie, przyjęcie do pracy, umowa o pracę z aktorem teatralnym, filmowym, ze śpiewakiem operowym itp.; zaproszenie na występy wyjaśnienie
 • Co znaczy Eskapista Porównanie m) pisarz oderwany od rzeczywistości, unikający problemów współczesności eskapistyczny opis
 • Co znaczy Ekscerpcja Dlaczego wybieranie z czegoś; wypisywanie czegoś z innych tekstów, np. dla badań językowych lub literackich: robić ekscerpcję materiału ekscerpować informacje
 • Co znaczy Erotematyczny Jak lepiej przym.) 1. związany ze stawianiem pytań; 2. pedag. erotematyczna metoda nauczania znaczenie
 • Co znaczy Emerytura Kiedy ż) pieniądze płacone dożywotnio ludziom, którzy przepracowali określoną ilość lat: iść, przejść na emeryturę emeryt, emerytalny co znaczy
 • Co znaczy Efendi Od czego zależy samowładca> tytuł przysługujący dawniej sułtanowi, dziś w Turcji zwrot grzecznościowy, odpowiednik polskiego pan krzyżówka
 • Co znaczy Esej Na czym polega krótka rozprawa naukowa z elementami subiektywnej oceny i refleksji autora; wypracowanie; gatunek wypowiedzi na pograniczu nauki i co to jest
 • Co znaczy Erotyk Różnice m) utwór o tematyce miłosnej, opiewający miłość zmysłową słownik
 • Co znaczy Epigamia Wady i zalety ż) w starożytnej Grecji: prawo zawierania małżeństw między obywatelami różnych państw czym jest
 • Co znaczy Emocjonalny Podobieństwa przym.) 1. skłonny do wzruszeń, silnych przeżyć psychicznych; uczuciowy; 2. wywołujący emocje co oznacza
 • Co znaczy Ekskluzywny Czemu exclusive> wyłączny, przeznaczony dla wybranych ludzi, dla elity: ekskluzywny lokal; ekskluzywnie ubrany ekskluzywność tłumaczenie
 • Co znaczy Egzekucja Co gorsze wykonanie postanowień prawnych, rewindykacja: przeprowadzać egzekucję skarbową egzekutor (czego), egzekwować; 2. pot. wykonanie kary przykłady
 • Co znaczy Ekspiacja Porównaj odpokutować, z łac. ex-pio> pokuta, odkupienie winy, przebłaganie i zadośćuczynienie: dokonać ekspiacji ekspiacyjny definicja

Słownik wyrazów obcych, pisownia i znaczenie

Definicja - Co to znaczy? Co to jest? Przykłady wyrazów tłumaczonych.

Definicja Ekspiacja co znaczy egzekucja krzyżówka ekskluzywny co to jest emocjonalny słownik epigamia czym jest erotyk co oznacza esej tłumaczenie efendi przykłady. słownik.

Co to jest Elekt co znaczy epigonizm krzyżówka ekstremum co to jest epejsodion znaczenie.