Definicja elipsa. Co oznacza ż) 1. geom. owal, figura w definicja. Co to jest Elipsa słownik.
elipsa co to jest

Czy przydatne?

Definicja elipsa

Co to jest ELIPSA: (ż) <fr. ellipse, z łac. ellipsis, gr. élleipsis opuszczenie, niezupełność> 1. geom. owal, figura w kształcie obustronnie spłaszczonego koła, bryła eliptyczny, elipsoid, elipsoidalny; 2. jęz.-lit. opuszczenie głoski, cząstki wyrazu lub całego słowa elizja; pominięcie członu wypowiedzi.

Co to jest Eland:
Porównanie m) zool. Taurotragus oryx, największa antylopa z rodziny krętorogich (Bovidae), zamieszkująca stepy i sawanny środkowej i południowej Afryki elipsa co to jest.
Definicja Ekstremalny:
Dlaczego przym.) . skrajny, krańcowy; 2. o wielkości matematycznej: minimalny lub maksymalny elipsa definicja.
Co znaczy Elegia:
Jak lepiej ż) <łac., z gr. elegeía, od élegos pieśń żałobna> lit. liryczny wiersz o tematyce poważnej, utrzymany w podniosłym lub smutnym nastroju: ton elegijny elegijny elipsa co znaczy.
Słownik Ekstrawagancja:
Kiedy ż) szokujące zachowanie lub ubranie; dziwaczne postępowanie naruszające zwyczajowe normy: skłonność do ekstrawagancji, ekstrawagancki strój elipsa słownik.
Znaczenie Emanacja:
Od czego zależy 1. promieniowanie; przen. a) oddziaływanie na otoczenie, b) uzewnętrznianie się czegoś; 2. chem. fiz. emanacje (lm), naturalne izotopy promieniotwórczego gazu szlachetnego; 3. filoz. teoria emanacji elipsa znaczenie.
  • Dodano:
  • Autor:

Czym jest elipsa znaczenie w Słownik wyrazów E .