Definicja empiryczny. Co oznacza przym.) filoz oparty na doświadczeniu definicja. Co to jest.
empiryczny co to jest

Czy przydatne?

Definicja empiryczny

Co to jest EMPIRYCZNY: (przym.) <fr. empirique, p.-łac. empiricus, z gr. empeirikós> filoz oparty na doświadczeniu, obserwacji; doświadczalny.

Co to jest Emeryt:
Porównanie z łac. emeritus wysłużony, ten kto jest na emeryturze> były pracownik, który po przepracowaniu ustawowo wymaganej liczby lat i po osiągnięciu określonego wieku przeszedł na emeryturę empiryczny co to jest.
Definicja Epigraf:
Dlaczego napis, np. na pomniku> 1. hist. inskrypcja wykuwana w kamieniu umieszczona na pomniku, nagrobku, rzeźbie; motto; 2. lit. krótki wiersz, zdanie, umieszczany przez autora na początku własnego dzieła empiryczny definicja.
Co znaczy ECU:
Jak lepiej ndm) umowna jednostka walutowa we Wspólnocie Europejskiej, przeliczalna na narodową walutę każdego kraju empiryczny co znaczy.
Słownik Elegia:
Kiedy ż) <łac., z gr. elegeía, od élegos pieśń żałobna> lit. liryczny wiersz o tematyce poważnej, utrzymany w podniosłym lub smutnym nastroju: ton elegijny elegijny empiryczny słownik.
Znaczenie Emetyki:
Od czego zależy émetique, łac. emeticus, z gr. emetikós wymiotny, od emé? wymiotuję> farm. alkaloid pochodzący z korzenia ipekakuany, leki wywołujące wymioty przez pobudzenie ośrodka wymiotnego w mózgu lub empiryczny znaczenie.
  • Dodano:
  • Autor:

Czym jest empiryczny znaczenie w Słownik wyrazów E .