Jaguar co znaczy jarmark krzyżówka jamb co to jest jodłować słownik jantar czym jest jachting co.
japa juki krzyżówka jogin co to jest

Definicje słów, słownik wyrazów na J

 • Co znaczy Japa Porównanie ż) posp. usta; twarz co znaczy
 • Co znaczy Juki Dlaczego lm) toboły, które przewożono z pomocą zwierząt ? juczne zwierzę, objuczyć kogo, czym krzyżówka
 • Co znaczy Jogin Jak lepiej m) zwolennik jogi, hinduski asceta, posiadający umiejętność opanowywania ciała i doskonalenia władz psychicznych co to jest
 • Co znaczy Justizmord Kiedy m) 1. kara śmierci wykonana na osobie niewinnej; 2. nadużycie władzy sądowniczej słownik
 • Co znaczy Jowialny Od czego zależy gioviale dobroduszny, bo urodzony pod szczęśliwym wpływem planety Jowisz> dobroduszny, odznaczający się pogodnym, nieco rubasznym humorem czym jest
 • Co znaczy Jubileusz Na czym polega iobilaeus, wg łac. iubilo), zgr. i?b?laios (w Biblii), od hebr. j?b?l baran, róg barani, puzon z rogu> uroczyście obchodzona rocznica co oznacza
 • Co znaczy Jadeit Różnice grupy krzemianów, zielonoszary; stosowany od dawna w rzemiośle użytkowym (narzędzia, broń) i artystycznym: misa z jadeitu ? jadeitowy tłumaczenie
 • Co znaczy Jodyna Wady i zalety ż) roztwór jodu, brunatny płyn stosowany do odkażania skóry dokoła ran: jodynować, zajodynować co przykłady
 • Co znaczy Jerychoński Podobieństwa Palestynie> 1. trąby jerychońskie: a) wg Biblii: trąby Izraelitów, od których dźwięku zburzone zostały mury Jerycha, b) przen. silny definicja
 • Co znaczy Jaquemart Czemu figurka człowieka wybijającego młotem godziny; 2. zabawka dziecięca wyobrażająca dwie postaci uderzające na przemian w kowadło encyklopedia
 • Co znaczy Jupiter Co gorsze nieba i piorunów; 2. pot. soczewkowy reflektor o silnym świetle, używany podczas zdjęć filmowych, do oświetlania sceny teatru itp jak działa
 • Co znaczy Jung Porównaj chłopiec przygotowujący się do zawodu marynarza; chłopiec okrętowy czy jest
 • Co znaczy Jurta Porównanie ż) namiot mieszkalny plemion koczowniczych Azji: jurta mongolska pojęcie
 • Co znaczy Jasyr Dlaczego jeniec> daw. a) niewola tatarska lub turecka: wziąć w jasyr kogo, b) ludzie i dobra zagarnięte przez najeźdźców tatarskich i tureckich wyjaśnienie
 • Co znaczy Judaizm Jak lepiej m) religia wyznawana przez Żydów ? tradycja judaistyczna opis
 • Co znaczy Jowialność Kiedy ż) <łac.> pogodnie żartobliwe, nieco rubaszne i dobroduszne usposobienie: jowialny charakter, staruszek informacje
 • Co znaczy Judasz Od czego zależy apostołów, który wg Nowego Testamentu zdradził Chrystusa za trzydzieści srebrników> człowiek fałszywy, podstępny, zdrajca: judaszowski znaczenie
 • Co znaczy Jurodiwyj Na czym polega przym.) opętany, nawiedzony, mający według ludzi dar jasnowidzenia lub przepowiadania co znaczy
 • Co znaczy Band Jazz Różnice jazzman(m) 1. członek zespołu jazzowego, wykonawca muzyki jazzowej; 2. zwolennik muzyki jazzowej, znawca jazzu krzyżówka
 • Co znaczy Jeep Wady i zalety zob. dżip co to jest
 • Co znaczy Jeremiada Podobieństwa ż) pot. żałosne biadania przepowiadające nieszczęścia, klęski: głosić jeremiady słownik
 • Co znaczy Jumping Czemu brawurowego sportu, polegającego na wykonywaniu skoków z dużych wysokości za pomocą liny, do której przyczepiony jest skaczący czym jest
 • Co znaczy Jeti Co gorsze zob. yeti (m co oznacza
 • Co znaczy Jubiler Porównaj Juwelier(er), od Juwel klejnot> złotnik, specjalista wytwarzający biżuterię, ozdobne wyroby z kamieni i metali szlachetnych ? jubilerstwo tłumaczenie
 • Co znaczy Jacht Porównanie m) żaglówka, morski stateczek żaglowy z silnikiem ? jachcik, jachting, jachtklub; jachtowy przykłady
 • Co znaczy Jaśmin Dlaczego j?smin, z pers. j?sämin> bot. Jasminum, tropikalna roślina z rodziny oliwkowatych (Oleaceae), występująca w wielu gatunkach, pnącze lub definicja
 • Co znaczy Joystick Jak lepiej m) inform. niewielkie urządzenie sterujące, wykorzystywane najczęściej do gier komputerowych encyklopedia
 • Co znaczy Jachtklub Kiedy m) klub, którego członkowie uprawiają sporty wodne, zwłaszcza żeglarstwo; klub żeglarski jak działa
 • Co znaczy Jubilat Od czego zależy m) ten, kto obchodzi jakiś jubileusz ? jubilatka czy jest
 • Co znaczy Jazz Na czym polega powstała w drugiej połowie XIX w. w USA, charakteryzująca się specyficzną rytmiką i intonacją, wymagająca specjalnego składu instrumentów pojęcie
 • Co znaczy Jehowa Różnice występujące w Biblii; świadkowie Jehowy ugrupowanie religijne powstałe w USA w latach 80. XIX w., nieuznające obrzędów religijnych poza wyjaśnienie
 • Co znaczy Jukebox Wady i zalety szafa grająca opis
 • Co znaczy Joga Podobieństwa ż) rodzaj gimnastyki, ćwiczenia relaksujące wzorowane na systemie ćwiczeń hinduskich joginów ? jogin informacje
 • Co znaczy Jamboree Czemu n; ndm) muz. uroczysty festiwal muzyki jazzowej: Jazz-Jamboree znaczenie
 • Co znaczy Justować Co gorsze słuszny, należyty> 1. poligr. wypełniać justunkiem odstępy między znakami, wyrazami i wierszami w składzie zecerskim dla zachowania co znaczy
 • Co znaczy Jo Jo Porównaj polegająca na rytmicznym odbijaniu i przyciąganiu okrągłej, spłaszczonej szpuli za pomocą nawiniętego na nią sznurka; także szpula służąca krzyżówka
 • Co znaczy Jidysz Porównanie powstał z elementów j. hebrajskiego i wielu języków europejskich, głównie niemieckiego: mówić w jidysz co to jest
 • Co znaczy Jawajka Dlaczego Malajskim> 1. Jawajka mieszkanka Jawy; 2. teatr. kukiełka w japońskim teatrze lalkowym, której głowę i korpus porusza ręka aktora (ukrytego słownik
 • Co znaczy Jarmułka Jak lepiej ż) mała czapeczka na wierzchu głowy, noszona głównie przez Żydów czym jest
 • Co znaczy Junior Kiedy m) <łac. iunior młodszy> 1. sport młodszy zawodnik w różnych dyscyplinach: klasa juniorów; 2. pot. syn noszący to samo imię co ojciec co oznacza
 • Co znaczy Junona Juno Od czego zależy staroitalska bogini patronująca życiu kobiety (żony i matki), małżonka Jowisza, utożsamiana z grecką Herą; 2. przen. kobieta piękna, o tłumaczenie
 • Co znaczy Junkers Na czym polega m) pot. rodzaj gazowego pieca łazienkowego, urządzenie do podgrzewania wody w łazience lub kuchni przykłady
 • Co znaczy Jon Różnice m) fiz. atom o dodatnim lub ujemnym ładunku elektrycznym ? jonizacja, jonizować, jonosfera definicja
 • Co znaczy Jard Wady i zalety m) miara długości = 0,9144 m encyklopedia
 • Co znaczy Jurysdykcja Podobieństwa ż) <łac. iurisdictio prawo sprawowania sądów> praw. uprawnienie do rozstrzygania sporów cywilnych: podlegać czyjej jurysdykcji jak działa
 • Co znaczy Joker Czemu zob. dżoker czy jest
 • Co znaczy Japonka Co gorsze narodowości japońskiej; 2. ręczny wózek dwukołowy z przechylną skrzynią, przeznaczony do przewozu ciekłego betonu, piasku itp.; 3. sandałki pojęcie
 • Co znaczy Judo Porównaj zob. dżudo wyjaśnienie
 • Co znaczy Janus Porównanie italskie, bóg wyobrażany z głową o dwu twarzach zwróconych w przeciwne strony> starorzymskie bóstwo o dwu twarzach ? fraz. człowiek o opis
 • Co znaczy Junta Dlaczego ż) władza generałów, wyłoniona i ustanowiona w drodze wojskowego zamachu stanu: junta wojskowa informacje
 • Co znaczy Jubel Jak lepiej jubeln krzyczeć z radości, wiwatować, od łac. iubilo> pot. hałaśliwa zabawa, uroczystość, huczna izabawa: iść na jubel znaczenie
 • Co znaczy Jezuita Kiedy Societas Iesu Towarzystwo Jezusowe>1. członek zakonu jezuitów założonego w 1534 r. przez Ignacego Loyolę w celu walki z reformacją i obrony co znaczy
 • Co znaczy Jankes Od czego zależy m) żart. lub iron. Amerykanin krzyżówka
 • Co znaczy Juwenilia Na czym polega lm) <łac. iuvenilia> młodzieńcze dzieła twórcy: poety, kompozytora, malarza ? juwenilny co to jest
 • Co znaczy Jubilacja Różnice wokaliza śpiewana na jednej sylabie, mająca wyrażać radosny nastrój; 2. daw. radość, uciecha; uroczystość słownik
 • Co znaczy Jogurt Wady i zalety m) rodzaj napoju mleczno-owocowego czym jest
 • Co znaczy Jury Podobieństwa jurée, od łac. iuratus zaprzysiężony> zespół sędziowski, oceniający uczestników w różnych konkursach, zawodach, teleturniejach ? juror co oznacza
 • Co znaczy Jarl Czemu hist. wojownik, przywódca wikingów, potem tytuł szlachecki tłumaczenie
 • Co znaczy Jowiszowy Co gorsze przym.) groźny, surowy, dostojny przykłady
 • Co znaczy Juror Porównaj m) członek zespołu sędziów oceniających uczestników w różnych zawodach, konkursach, teleturniejach ? jurorka definicja
 • Co znaczy Jurysta Porównanie m) pot. prawnik encyklopedia
 • Co znaczy Jogging Dlaczego m) rytmiczny, niezbyt szybki bieg na świeżym powietrzu, uprawiany w celu utrzymania dobrej kondycji fizycznej jak działa
 • Co znaczy Janczar Jak lepiej nowe wojsko> 1. daw. żołnierz piechoty tureckiej; 2. w lm janczary/ /janczarki dzwonki przy uprzęży koni w dawnej kawalerii; także czy jest
 • Co znaczy Jotacja Kiedy występowanie spółgłoski „j” w wyrazach, najczęściej przed samogłoskami nagłosowymi i między samogłoskami, np. gwarowe Jadam zamiast Adam pojęcie
 • Co znaczy Juwenalia Od czego zależy lm) <łac. Iuvenalia> tradycyjne uroczyste obchody święta studentów, którym towarzyszą zabawy, koncerty, konkursy; żakinada wyjaśnienie
 • Co znaczy Jowisz Na czym polega m) <łac. Iuppiter Iovis> 1. nazwa boga nieba i piorunów – Jupitera; 2. astr. największa, piąta planeta Układu Słonecznego ? jowiszowy opis
 • Co znaczy Jang Różnice filozofii klasycznej męski, pozytywny pierwiastek zawarty w przyrodzie (w wyżynach, świetle, cieple), łączący się i współdziałający ze informacje
 • Co znaczy Jozafat Wady i zalety jest sędzią; im. króla judzkiego, 914– 889 r. p.n.e., którego grobowiec miał się znajdować w dolinie potoku Cedron (między Jerozolimą a znaczenie
 • Co znaczy Jałmużna Podobieństwa elemasina, z gr. eleumosnen datek, wsparcie biednego> datek dla ubogich, wsparcie materialne dawane z litości: dać jałmużnę ? jałmużnik co znaczy
 • Co znaczy Jachting Czemu m) żeglarstwo: uprawiać jachting krzyżówka
 • Co znaczy Jantar Co gorsze m) bursztyn co to jest
 • Co znaczy Jodłować Porównaj śpiewać wibrującym falsetem w specjalny sposób (właściwy szczególnie góralom alpejskim) ? jodłowanie słownik
 • Co znaczy Jamb Porównanie wierszowej, fraza wiersza złożona z dwu sylab: długiej i krótkiej; wiersz pisany w takim układzie akcentowym: wiersz jambiczny czym jest
 • Co znaczy Jarmark Dlaczego coroczny> 1. daw. targ wiejski; 2. współcz. określenie imprezy handlowo-rozrywkowej: jarmark dominikański (w Gdańsku) ? jarmarczny co oznacza
 • Co znaczy Jaguar Jak lepiej jaguar, z indiańskiego języka tupiguarani (w Paragwaju)> 1. duży drapieżnik leśny z rodziny kotów, żyjący w Ameryce Płd; 2. pot. samochód tłumaczenie

Słownik wyrazów obcych, pisownia i znaczenie

Definicja - Co to znaczy? Co to jest? Przykłady wyrazów tłumaczonych.

Definicja Jaguar co znaczy jarmark krzyżówka jamb co to jest jodłować słownik jantar czym jest jachting co oznacza jałmużna tłumaczenie Jozafat przykłady jang definicja. słownik.

Co to jest Japa co znaczy juki krzyżówka jogin co to jest justizmord słownik znaczenie.