Juwenilia, Juwenalia, Justować, Justizmord, Jurysta, Jurysdykcja, Jury, Jurta, Juror, Jurodiwyj.
juwenilia juwenalia justować co to jest

Definicje słów, słownik wyrazów na J

 • Co znaczy Jeep Co to jest zob. dżip
 • Co znaczy Judo Co to jest zob. dżudo
 • Co znaczy Jarl Co to jest hist. wojownik, przywódca wikingów, potem tytuł szlachecki
 • Co znaczy Jacht Co to jest m) żaglówka, morski stateczek żaglowy z silnikiem ? jachcik, jachting, jachtklub; jachtowy
 • Co znaczy Jachting Co to jest m) żeglarstwo: uprawiać jachting
 • Co znaczy Jachtklub Co to jest m) klub, którego członkowie uprawiają sporty wodne, zwłaszcza żeglarstwo; klub żeglarski
 • Co znaczy Jadeit Co to jest grupy krzemianów, zielonoszary; stosowany od dawna w rzemiośle użytkowym (narzędzia, broń) i artystycznym: misa z jadeitu ? jadeitowy
 • Co znaczy Jaguar Co to jest jaguar, z indiańskiego języka tupiguarani (w Paragwaju)> 1. duży drapieżnik leśny z rodziny kotów, żyjący w Ameryce Płd; 2. pot. samochód
 • Co znaczy Jałmużna Co to jest elemasina, z gr. eleumosnen datek, wsparcie biednego> datek dla ubogich, wsparcie materialne dawane z litości: dać jałmużnę ? jałmużnik
 • Co znaczy Jamb Co to jest wierszowej, fraza wiersza złożona z dwu sylab: długiej i krótkiej; wiersz pisany w takim układzie akcentowym: wiersz jambiczny
 • Co znaczy Jamboree Co to jest n; ndm) muz. uroczysty festiwal muzyki jazzowej: Jazz-Jamboree
 • Co znaczy Janczar Co to jest nowe wojsko> 1. daw. żołnierz piechoty tureckiej; 2. w lm janczary/ /janczarki dzwonki przy uprzęży koni w dawnej kawalerii; także
 • Co znaczy Jang Co to jest filozofii klasycznej męski, pozytywny pierwiastek zawarty w przyrodzie (w wyżynach, świetle, cieple), łączący się i współdziałający ze
 • Co znaczy Jankes Co to jest m) żart. lub iron. Amerykanin
 • Co znaczy Jantar Co to jest m) bursztyn
 • Co znaczy Janus Co to jest italskie, bóg wyobrażany z głową o dwu twarzach zwróconych w przeciwne strony> starorzymskie bóstwo o dwu twarzach ? fraz. człowiek o
 • Co znaczy Japa Co to jest ż) posp. usta; twarz
 • Co znaczy Japonka Co to jest narodowości japońskiej; 2. ręczny wózek dwukołowy z przechylną skrzynią, przeznaczony do przewozu ciekłego betonu, piasku itp.; 3. sandałki
 • Co znaczy Jaquemart Co to jest figurka człowieka wybijającego młotem godziny; 2. zabawka dziecięca wyobrażająca dwie postaci uderzające na przemian w kowadło
 • Co znaczy Jard Co to jest m) miara długości = 0,9144 m
 • Co znaczy Jarmark Co to jest coroczny> 1. daw. targ wiejski; 2. współcz. określenie imprezy handlowo-rozrywkowej: jarmark dominikański (w Gdańsku) ? jarmarczny
 • Co znaczy Jarmułka Co to jest ż) mała czapeczka na wierzchu głowy, noszona głównie przez Żydów
 • Co znaczy Jasyr Co to jest jeniec> daw. a) niewola tatarska lub turecka: wziąć w jasyr kogo, b) ludzie i dobra zagarnięte przez najeźdźców tatarskich i tureckich
 • Co znaczy Jaśmin Co to jest j?smin, z pers. j?sämin> bot. Jasminum, tropikalna roślina z rodziny oliwkowatych (Oleaceae), występująca w wielu gatunkach, pnącze lub
 • Co znaczy Jawajka Co to jest Malajskim> 1. Jawajka mieszkanka Jawy; 2. teatr. kukiełka w japońskim teatrze lalkowym, której głowę i korpus porusza ręka aktora (ukrytego
 • Co znaczy Jazz Co to jest powstała w drugiej połowie XIX w. w USA, charakteryzująca się specyficzną rytmiką i intonacją, wymagająca specjalnego składu instrumentów
 • Co znaczy Band Jazz Co to jest jazzman(m) 1. członek zespołu jazzowego, wykonawca muzyki jazzowej; 2. zwolennik muzyki jazzowej, znawca jazzu
 • Co znaczy Jehowa Co to jest występujące w Biblii; świadkowie Jehowy ugrupowanie religijne powstałe w USA w latach 80. XIX w., nieuznające obrzędów religijnych poza
 • Co znaczy Jeremiada Co to jest ż) pot. żałosne biadania przepowiadające nieszczęścia, klęski: głosić jeremiady
 • Co znaczy Jerychoński Co to jest Palestynie> 1. trąby jerychońskie: a) wg Biblii: trąby Izraelitów, od których dźwięku zburzone zostały mury Jerycha, b) przen. silny
 • Co znaczy Jeti Co to jest zob. yeti (m
 • Co znaczy Jezuita Co to jest Societas Iesu Towarzystwo Jezusowe>1. członek zakonu jezuitów założonego w 1534 r. przez Ignacego Loyolę w celu walki z reformacją i obrony
 • Co znaczy Jidysz Co to jest powstał z elementów j. hebrajskiego i wielu języków europejskich, głównie niemieckiego: mówić w jidysz
 • Co znaczy Jo Jo Co to jest polegająca na rytmicznym odbijaniu i przyciąganiu okrągłej, spłaszczonej szpuli za pomocą nawiniętego na nią sznurka; także szpula służąca
 • Co znaczy Jodłować Co to jest śpiewać wibrującym falsetem w specjalny sposób (właściwy szczególnie góralom alpejskim) ? jodłowanie
 • Co znaczy Jodyna Co to jest ż) roztwór jodu, brunatny płyn stosowany do odkażania skóry dokoła ran: jodynować, zajodynować co
 • Co znaczy Joga Co to jest ż) rodzaj gimnastyki, ćwiczenia relaksujące wzorowane na systemie ćwiczeń hinduskich joginów ? jogin
 • Co znaczy Jogging Co to jest m) rytmiczny, niezbyt szybki bieg na świeżym powietrzu, uprawiany w celu utrzymania dobrej kondycji fizycznej
 • Co znaczy Jogin Co to jest m) zwolennik jogi, hinduski asceta, posiadający umiejętność opanowywania ciała i doskonalenia władz psychicznych
 • Co znaczy Jogurt Co to jest m) rodzaj napoju mleczno-owocowego
 • Co znaczy Joker Co to jest zob. dżoker
 • Co znaczy Jon Co to jest m) fiz. atom o dodatnim lub ujemnym ładunku elektrycznym ? jonizacja, jonizować, jonosfera
 • Co znaczy Jotacja Co to jest występowanie spółgłoski „j” w wyrazach, najczęściej przed samogłoskami nagłosowymi i między samogłoskami, np. gwarowe Jadam zamiast Adam
 • Co znaczy Jowialność Co to jest ż) <łac.> pogodnie żartobliwe, nieco rubaszne i dobroduszne usposobienie: jowialny charakter, staruszek
 • Co znaczy Jowialny Co to jest gioviale dobroduszny, bo urodzony pod szczęśliwym wpływem planety Jowisz> dobroduszny, odznaczający się pogodnym, nieco rubasznym humorem
 • Co znaczy Jowisz Co to jest m) <łac. Iuppiter Iovis> 1. nazwa boga nieba i piorunów – Jupitera; 2. astr. największa, piąta planeta Układu Słonecznego ? jowiszowy
 • Co znaczy Jowiszowy Co to jest przym.) groźny, surowy, dostojny
 • Co znaczy Joystick Co to jest m) inform. niewielkie urządzenie sterujące, wykorzystywane najczęściej do gier komputerowych
 • Co znaczy Jozafat Co to jest jest sędzią; im. króla judzkiego, 914– 889 r. p.n.e., którego grobowiec miał się znajdować w dolinie potoku Cedron (między Jerozolimą a
 • Co znaczy Jubel Co to jest jubeln krzyczeć z radości, wiwatować, od łac. iubilo> pot. hałaśliwa zabawa, uroczystość, huczna izabawa: iść na jubel
 • Co znaczy Jubilacja Co to jest wokaliza śpiewana na jednej sylabie, mająca wyrażać radosny nastrój; 2. daw. radość, uciecha; uroczystość
 • Co znaczy Jubilat Co to jest m) ten, kto obchodzi jakiś jubileusz ? jubilatka
 • Co znaczy Jubiler Co to jest Juwelier(er), od Juwel klejnot> złotnik, specjalista wytwarzający biżuterię, ozdobne wyroby z kamieni i metali szlachetnych ? jubilerstwo
 • Co znaczy Jubileusz Co to jest iobilaeus, wg łac. iubilo), zgr. i?b?laios (w Biblii), od hebr. j?b?l baran, róg barani, puzon z rogu> uroczyście obchodzona rocznica
 • Co znaczy Judaizm Co to jest m) religia wyznawana przez Żydów ? tradycja judaistyczna
 • Co znaczy Judasz Co to jest apostołów, który wg Nowego Testamentu zdradził Chrystusa za trzydzieści srebrników> człowiek fałszywy, podstępny, zdrajca: judaszowski
 • Co znaczy Jukebox Co to jest szafa grająca
 • Co znaczy Juki Co to jest lm) toboły, które przewożono z pomocą zwierząt ? juczne zwierzę, objuczyć kogo, czym
 • Co znaczy Jumping Co to jest brawurowego sportu, polegającego na wykonywaniu skoków z dużych wysokości za pomocą liny, do której przyczepiony jest skaczący
 • Co znaczy Jung Co to jest chłopiec przygotowujący się do zawodu marynarza; chłopiec okrętowy
 • Co znaczy Junior Co to jest m) <łac. iunior młodszy> 1. sport młodszy zawodnik w różnych dyscyplinach: klasa juniorów; 2. pot. syn noszący to samo imię co ojciec
 • Co znaczy Junkers Co to jest m) pot. rodzaj gazowego pieca łazienkowego, urządzenie do podgrzewania wody w łazience lub kuchni
 • Co znaczy Junona Juno Co to jest staroitalska bogini patronująca życiu kobiety (żony i matki), małżonka Jowisza, utożsamiana z grecką Herą; 2. przen. kobieta piękna, o
 • Co znaczy Junta Co to jest ż) władza generałów, wyłoniona i ustanowiona w drodze wojskowego zamachu stanu: junta wojskowa
 • Co znaczy Jupiter Co to jest nieba i piorunów; 2. pot. soczewkowy reflektor o silnym świetle, używany podczas zdjęć filmowych, do oświetlania sceny teatru itp
 • Co znaczy Jurodiwyj Co to jest przym.) opętany, nawiedzony, mający według ludzi dar jasnowidzenia lub przepowiadania
 • Co znaczy Juror Co to jest m) członek zespołu sędziów oceniających uczestników w różnych zawodach, konkursach, teleturniejach ? jurorka
 • Co znaczy Jurta Co to jest ż) namiot mieszkalny plemion koczowniczych Azji: jurta mongolska
 • Co znaczy Jury Co to jest jurée, od łac. iuratus zaprzysiężony> zespół sędziowski, oceniający uczestników w różnych konkursach, zawodach, teleturniejach ? juror
 • Co znaczy Jurysdykcja Co to jest ż) <łac. iurisdictio prawo sprawowania sądów> praw. uprawnienie do rozstrzygania sporów cywilnych: podlegać czyjej jurysdykcji
 • Co znaczy Jurysta Co to jest m) pot. prawnik
 • Co znaczy Justizmord Co to jest m) 1. kara śmierci wykonana na osobie niewinnej; 2. nadużycie władzy sądowniczej
 • Co znaczy Justować Co to jest słuszny, należyty> 1. poligr. wypełniać justunkiem odstępy między znakami, wyrazami i wierszami w składzie zecerskim dla zachowania
 • Co znaczy Juwenalia Co to jest lm) <łac. Iuvenalia> tradycyjne uroczyste obchody święta studentów, którym towarzyszą zabawy, koncerty, konkursy; żakinada
 • Co znaczy Juwenilia Co to jest lm) <łac. iuvenilia> młodzieńcze dzieła twórcy: poety, kompozytora, malarza ? juwenilny

Słownik wyrazów obcych, pisownia i znaczenie

Definicja - Co to znaczy? Co to jest? Przykłady wyrazów tłumaczonych.

Definicja Juwenilia, Juwenalia, Justować, Justizmord, Jurysta, Jurysdykcja, Jury, Jurta, Juror, Jurodiwyj, Jupiter, Junta, Juno//Junona, Junkers, Junior, Jung, Jumping słownik.

Co to jest Juwenilia, Juwenalia, Justować, Justizmord, Jurysta znaczenie.