Juwenilia, Juwenalia, Justować, Justizmord, Jurysta, Jurysdykcja, Jury, Jurta, Juror, Jurodiwyj.
juwenilia juwenalia justować co to jest

Definicje słów, słownik wyrazów na J

 • Co znaczy jeep Co to jest zob. dżip
 • Co znaczy judo Co to jest zob. dżudo
 • Co znaczy jarl Co to jest hist. wojownik, przywódca wikingów, potem tytuł szlachecki
 • Co znaczy jacht Co to jest m) żaglówka, morski stateczek żaglowy z silnikiem ? jachcik, jachting, jachtklub; jachtowy
 • Co znaczy jachting Co to jest m) żeglarstwo: uprawiać jachting
 • Co znaczy jachtklub Co to jest m) klub, którego członkowie uprawiają sporty wodne, zwłaszcza żeglarstwo; klub żeglarski
 • Co znaczy jadeit Co to jest grupy krzemianów, zielonoszary; stosowany od dawna w rzemiośle użytkowym (narzędzia, broń) i artystycznym: misa z jadeitu ? jadeitowy
 • Co znaczy jaguar Co to jest jaguar, z indiańskiego języka tupiguarani (w Paragwaju)> 1. duży drapieżnik leśny z rodziny kotów, żyjący w Ameryce Płd; 2. pot. samochód
 • Co znaczy jałmużna Co to jest elemasina, z gr. eleumosnen datek, wsparcie biednego> datek dla ubogich, wsparcie materialne dawane z litości: dać jałmużnę ? jałmużnik
 • Co znaczy jamb Co to jest wierszowej, fraza wiersza złożona z dwu sylab: długiej i krótkiej; wiersz pisany w takim układzie akcentowym: wiersz jambiczny
 • Co znaczy jamboree Co to jest n; ndm) muz. uroczysty festiwal muzyki jazzowej: Jazz-Jamboree
 • Co znaczy janczar Co to jest nowe wojsko> 1. daw. żołnierz piechoty tureckiej; 2. w lm janczary/ /janczarki dzwonki przy uprzęży koni w dawnej kawalerii; także
 • Co znaczy jang Co to jest filozofii klasycznej męski, pozytywny pierwiastek zawarty w przyrodzie (w wyżynach, świetle, cieple), łączący się i współdziałający ze
 • Co znaczy jankes Co to jest m) żart. lub iron. Amerykanin
 • Co znaczy jantar Co to jest m) bursztyn
 • Co znaczy Janus Co to jest italskie, bóg wyobrażany z głową o dwu twarzach zwróconych w przeciwne strony> starorzymskie bóstwo o dwu twarzach ? fraz. człowiek o
 • Co znaczy japa Co to jest ż) posp. usta; twarz
 • Co znaczy japonka Co to jest narodowości japońskiej; 2. ręczny wózek dwukołowy z przechylną skrzynią, przeznaczony do przewozu ciekłego betonu, piasku itp.; 3. sandałki
 • Co znaczy jaquemart Co to jest figurka człowieka wybijającego młotem godziny; 2. zabawka dziecięca wyobrażająca dwie postaci uderzające na przemian w kowadło
 • Co znaczy jard Co to jest m) miara długości = 0,9144 m
 • Co znaczy jarmark Co to jest coroczny> 1. daw. targ wiejski; 2. współcz. określenie imprezy handlowo-rozrywkowej: jarmark dominikański (w Gdańsku) ? jarmarczny
 • Co znaczy jarmułka Co to jest ż) mała czapeczka na wierzchu głowy, noszona głównie przez Żydów
 • Co znaczy jasyr Co to jest jeniec> daw. a) niewola tatarska lub turecka: wziąć w jasyr kogo, b) ludzie i dobra zagarnięte przez najeźdźców tatarskich i tureckich
 • Co znaczy jaśmin Co to jest j?smin, z pers. j?sämin> bot. Jasminum, tropikalna roślina z rodziny oliwkowatych (Oleaceae), występująca w wielu gatunkach, pnącze lub
 • Co znaczy jawajka Co to jest Malajskim> 1. Jawajka mieszkanka Jawy; 2. teatr. kukiełka w japońskim teatrze lalkowym, której głowę i korpus porusza ręka aktora (ukrytego
 • Co znaczy jazz Co to jest powstała w drugiej połowie XIX w. w USA, charakteryzująca się specyficzną rytmiką i intonacją, wymagająca specjalnego składu instrumentów
 • Co znaczy jazz band Co to jest jazzman(m) 1. członek zespołu jazzowego, wykonawca muzyki jazzowej; 2. zwolennik muzyki jazzowej, znawca jazzu
 • Co znaczy Jehowa Co to jest występujące w Biblii; świadkowie Jehowy ugrupowanie religijne powstałe w USA w latach 80. XIX w., nieuznające obrzędów religijnych poza
 • Co znaczy jeremiada Co to jest ż) pot. żałosne biadania przepowiadające nieszczęścia, klęski: głosić jeremiady
 • Co znaczy jerychoński Co to jest Palestynie> 1. trąby jerychońskie: a) wg Biblii: trąby Izraelitów, od których dźwięku zburzone zostały mury Jerycha, b) przen. silny
 • Co znaczy jeti Co to jest zob. yeti (m
 • Co znaczy jezuita Co to jest Societas Iesu Towarzystwo Jezusowe>1. członek zakonu jezuitów założonego w 1534 r. przez Ignacego Loyolę w celu walki z reformacją i obrony
 • Co znaczy jidysz Co to jest powstał z elementów j. hebrajskiego i wielu języków europejskich, głównie niemieckiego: mówić w jidysz
 • Co znaczy jo jo Co to jest polegająca na rytmicznym odbijaniu i przyciąganiu okrągłej, spłaszczonej szpuli za pomocą nawiniętego na nią sznurka; także szpula służąca
 • Co znaczy jodłować Co to jest śpiewać wibrującym falsetem w specjalny sposób (właściwy szczególnie góralom alpejskim) ? jodłowanie
 • Co znaczy jodyna Co to jest ż) roztwór jodu, brunatny płyn stosowany do odkażania skóry dokoła ran: jodynować, zajodynować co
 • Co znaczy joga Co to jest ż) rodzaj gimnastyki, ćwiczenia relaksujące wzorowane na systemie ćwiczeń hinduskich joginów ? jogin
 • Co znaczy jogging Co to jest m) rytmiczny, niezbyt szybki bieg na świeżym powietrzu, uprawiany w celu utrzymania dobrej kondycji fizycznej
 • Co znaczy jogin Co to jest m) zwolennik jogi, hinduski asceta, posiadający umiejętność opanowywania ciała i doskonalenia władz psychicznych
 • Co znaczy jogurt Co to jest m) rodzaj napoju mleczno-owocowego
 • Co znaczy joker Co to jest zob. dżoker
 • Co znaczy jon Co to jest m) fiz. atom o dodatnim lub ujemnym ładunku elektrycznym ? jonizacja, jonizować, jonosfera
 • Co znaczy jotacja Co to jest występowanie spółgłoski „j” w wyrazach, najczęściej przed samogłoskami nagłosowymi i między samogłoskami, np. gwarowe Jadam zamiast Adam
 • Co znaczy jowialność Co to jest ż) <łac.> pogodnie żartobliwe, nieco rubaszne i dobroduszne usposobienie: jowialny charakter, staruszek
 • Co znaczy jowialny Co to jest gioviale dobroduszny, bo urodzony pod szczęśliwym wpływem planety Jowisz> dobroduszny, odznaczający się pogodnym, nieco rubasznym humorem
 • Co znaczy Jowisz Co to jest m) <łac. Iuppiter Iovis> 1. nazwa boga nieba i piorunów – Jupitera; 2. astr. największa, piąta planeta Układu Słonecznego ? jowiszowy
 • Co znaczy jowiszowy Co to jest przym.) groźny, surowy, dostojny
 • Co znaczy joystick Co to jest m) inform. niewielkie urządzenie sterujące, wykorzystywane najczęściej do gier komputerowych
 • Co znaczy Jozafat Co to jest jest sędzią; im. króla judzkiego, 914– 889 r. p.n.e., którego grobowiec miał się znajdować w dolinie potoku Cedron (między Jerozolimą a
 • Co znaczy jubel Co to jest jubeln krzyczeć z radości, wiwatować, od łac. iubilo> pot. hałaśliwa zabawa, uroczystość, huczna izabawa: iść na jubel
 • Co znaczy jubilacja Co to jest wokaliza śpiewana na jednej sylabie, mająca wyrażać radosny nastrój; 2. daw. radość, uciecha; uroczystość
 • Co znaczy jubilat Co to jest m) ten, kto obchodzi jakiś jubileusz ? jubilatka
 • Co znaczy jubiler Co to jest Juwelier(er), od Juwel klejnot> złotnik, specjalista wytwarzający biżuterię, ozdobne wyroby z kamieni i metali szlachetnych ? jubilerstwo
 • Co znaczy jubileusz Co to jest iobilaeus, wg łac. iubilo), zgr. i?b?laios (w Biblii), od hebr. j?b?l baran, róg barani, puzon z rogu> uroczyście obchodzona rocznica
 • Co znaczy judaizm Co to jest m) religia wyznawana przez Żydów ? tradycja judaistyczna
 • Co znaczy judasz Co to jest apostołów, który wg Nowego Testamentu zdradził Chrystusa za trzydzieści srebrników> człowiek fałszywy, podstępny, zdrajca: judaszowski
 • Co znaczy jukebox Co to jest szafa grająca
 • Co znaczy juki Co to jest lm) toboły, które przewożono z pomocą zwierząt ? juczne zwierzę, objuczyć kogo, czym
 • Co znaczy jumping Co to jest brawurowego sportu, polegającego na wykonywaniu skoków z dużych wysokości za pomocą liny, do której przyczepiony jest skaczący
 • Co znaczy jung Co to jest chłopiec przygotowujący się do zawodu marynarza; chłopiec okrętowy
 • Co znaczy junior Co to jest m) <łac. iunior młodszy> 1. sport młodszy zawodnik w różnych dyscyplinach: klasa juniorów; 2. pot. syn noszący to samo imię co ojciec
 • Co znaczy junkers Co to jest m) pot. rodzaj gazowego pieca łazienkowego, urządzenie do podgrzewania wody w łazience lub kuchni
 • Co znaczy Juno//Junona Co to jest staroitalska bogini patronująca życiu kobiety (żony i matki), małżonka Jowisza, utożsamiana z grecką Herą; 2. przen. kobieta piękna, o
 • Co znaczy junta Co to jest ż) władza generałów, wyłoniona i ustanowiona w drodze wojskowego zamachu stanu: junta wojskowa
 • Co znaczy jupiter Co to jest nieba i piorunów; 2. pot. soczewkowy reflektor o silnym świetle, używany podczas zdjęć filmowych, do oświetlania sceny teatru itp
 • Co znaczy jurodiwyj Co to jest przym.) opętany, nawiedzony, mający według ludzi dar jasnowidzenia lub przepowiadania
 • Co znaczy juror Co to jest m) członek zespołu sędziów oceniających uczestników w różnych zawodach, konkursach, teleturniejach ? jurorka
 • Co znaczy jurta Co to jest ż) namiot mieszkalny plemion koczowniczych Azji: jurta mongolska
 • Co znaczy jury Co to jest jurée, od łac. iuratus zaprzysiężony> zespół sędziowski, oceniający uczestników w różnych konkursach, zawodach, teleturniejach ? juror
 • Co znaczy jurysdykcja Co to jest ż) <łac. iurisdictio prawo sprawowania sądów> praw. uprawnienie do rozstrzygania sporów cywilnych: podlegać czyjej jurysdykcji
 • Co znaczy jurysta Co to jest m) pot. prawnik
 • Co znaczy justizmord Co to jest m) 1. kara śmierci wykonana na osobie niewinnej; 2. nadużycie władzy sądowniczej
 • Co znaczy justować Co to jest słuszny, należyty> 1. poligr. wypełniać justunkiem odstępy między znakami, wyrazami i wierszami w składzie zecerskim dla zachowania
 • Co znaczy juwenalia Co to jest lm) <łac. Iuvenalia> tradycyjne uroczyste obchody święta studentów, którym towarzyszą zabawy, koncerty, konkursy; żakinada
 • Co znaczy juwenilia Co to jest lm) <łac. iuvenilia> młodzieńcze dzieła twórcy: poety, kompozytora, malarza ? juwenilny

Słownik wyrazów obcych, pisownia i znaczenie

Definicja - Co to znaczy? Co to jest? Przykłady wyrazów tłumaczonych.

Definicja Juwenilia, Juwenalia, Justować, Justizmord, Jurysta, Jurysdykcja, Jury, Jurta, Juror, Jurodiwyj, Jupiter, Junta, Juno//Junona, Junkers, Junior, Jung, Jumping słownik.

Co to jest Juwenilia, Juwenalia, Justować, Justizmord, Jurysta znaczenie.