Less co znaczy lokaut krzyżówka laboratorium co to jest lansjer słownik lewa II czym jest locja co.
labializacja liliput co to jest

Definicje słów, słownik wyrazów na L

 • Co znaczy Labializacja Porównanie ż) jęz. zaokrąglenie warg występujące przy artykulacji niektórych głosek, szczególnie samogłosek co znaczy
 • Co znaczy Liliput Dlaczego lilliputan karzełkowaty mieszkaniec wyspy Lilliputów z powieści J. Swifta Podróże Guliwera (1726 r.)> 1. człowiek bardzo małego wzrostu krzyżówka
 • Co znaczy Ług Jak lepiej wybielający, zawierający sodę z dodatkiem soli; 2. chem. wodny roztwór wodorotlenku sodu lub potasu: ług sodowy, ług potasowy ługować co co to jest
 • Co znaczy Lokator Kiedy osoba wynajmująca mieszkanie, mieszkaniec niebędący właścicielem: mieć lokatora, dziki lokator lokatorka, lokatorski słownik
 • Co znaczy Litania Od czego zależy litanós błagalny> 1. modlitwa powtarzająca pochwalne, pełne czci inwokacje do Matki Bożej, Chrystusa, Boga Ojca lub świętych litanijny; 2 czym jest
 • Co znaczy Laudator Na czym polega m) <łac. laudator> 1. ten, kto wygłasza laudację; 2. pot. żart. chwalca, lizus co oznacza
 • Co znaczy Latyfundium Różnice n; odm. lm) <łac. latifundium> hist. wielki majątek ziemski, posiadłość ziemska szlachty, duchowieństwa, zakonów latyfundysta tłumaczenie
 • Co znaczy Luneta Wady i zalety optyczny, służący do oglądania bardzo odległych przedmiotów, gwiazd, składający się z obiektywu i okularu: luneta astronomiczna; patrzeć przykłady
 • Co znaczy Leksyka Podobieństwa z gr. leksikón słownik> 1. słownictwo; ogół wyrazów wchodzących w skład jakiegoś języka: leksyka polska, niemiecka; . zasób wyrazów i definicja
 • Co znaczy Libertyn Czemu m) sceptyk w sprawach religijnych; wolnomyśliciel libertynizm, libertyński encyklopedia
 • Co znaczy Łazarz Co gorsze z?r Bóg pomógł, imię człowieka, który wg Ewangelii był wskrzeszony przez Chrystusa> osoba osłabiona, wycieńczona, schorowana; nędzarz jak działa
 • Co znaczy Lawenda Porównaj roślina z rodziny jasnotowatych (Lamiaceae), o niebieskich, fiołkowych lub liliowych kwiatach, występująca w strefie śródziemnomorskiej czy jest
 • Co znaczy Leser Porównanie laisser-aller niedbalstwo> pot. człowiek leniwy, uchylający się od pracy, usiłujący osiągnąć swe cele jak najmniejszym wysiłkiem pojęcie
 • Co znaczy Laparotomia Dlaczego laparo-+ -tomia> med. operacyjne otwarcie jamy brzusznej w celu postawienia diagnozy lub dokonania zabiegu: wykonać laparotomię wyjaśnienie
 • Co znaczy Lido Jak lepiej n) geogr. mierzeja, przybrzeżny pas lądu na wybrzeżu Włoch, zamykający całkowicie lub częściowo zatokę morską opis
 • Co znaczy Liposomy Kiedy cząsteczki tłuszczowe pochodzenia roślinnego, wnikające w najgłębsze warstwy skóry, dostarczające jej substancji odżywczych, wykorzystywane informacje
 • Co znaczy Luksusowy Od czego zależy przym.) dotyczący przedmiotów zbytku, kosztowny, wytworny, pełen przepychu znaczenie
 • Co znaczy Lapnąć Na czym polega pot. powiedzieć coś bez zastanowienia; wypaplać, wygadać co znaczy
 • Co znaczy Lewant Różnice m) przest kraje na wschodnim wybrzeżu Morza Śródziemnego, kraje Bliskiego Wschodu: mieszkańcy Lewantu krzyżówka
 • Co znaczy Laryngolog Wady i zalety m) lekarz specjalista w dziedzinie laryngologii co to jest
 • Co znaczy Lamperia Podobieństwa dolna część ściany pomalowana olejną farbą; 2. dekoracyjny pas z kafli lub z drzewa, zdobiący ściany lub posadzki słownik
 • Co znaczy Liberalny Czemu przym.) zgodny z zasadami liberalizmu; tolerancyjny, niestosujący przymusu, nierygorystyczny czym jest
 • Co znaczy Legislacyjny Co gorsze ustawodawczy; postępowanie legislacyjne ogół czynności wymaganych przez prawo, zmierzających do uchwalenia i wejścia w życie ustawy co oznacza
 • Co znaczy Lordoza Porównaj ż) med. wygięcie kręgosłupa ku przodowi w części szyjnej i lędźwiowej, często patologiczne tłumaczenie
 • Co znaczy Lazaret Porównanie hist. przytułek dla trędowatych, założony w XV w. przy kościele Santa Maria di Nazareth w Wenecji; 2. szpital wojskowy, doraźny punkt przykłady
 • Co znaczy Ludyczny Dlaczego przym.) <łac. ludus gra, zabawa> rozrywkowy, robiony dla zabawy: ludyczny charakter przedstawienia, utworu definicja
 • Co znaczy Lasagne Jak lepiej się z płatów ciasta makaronowego, przełożonych mielonym mięsem, serem, pieczarkami, beszamelem i zapiekana w naczyniu żaroodpornym encyklopedia
 • Co znaczy Luksus Kiedy m) <łac. luxus> zbytek, przepych: żyć, pławić się w luksusie; luksusowy jacht, samochód; luksusowa sytuacja jak działa
 • Co znaczy Lawa Od czego zależy ż) roztopiona, gorąca magma, wydobywająca się z wnętrza wulkanu czy jest
 • Co znaczy Licytacja Na czym polega z łac. licitatio> 1. przetarg, zasada publicznej sprzedaży przedmiotów, także nieruchomości, osobie oferującej najwyższą cenę: brać udział pojęcie
 • Co znaczy I Logo Różnice n) graficzny symbol przedsiębiorstwa, firmy, serii wydawniczej itp wyjaśnienie
 • Co znaczy Ludi Wady i zalety <łac.> w staroż. Rzymie święta ku czci bóstw lub dla upamiętnienia ważniejszych wydarzeń, połączone z igrzyskami opis
 • Co znaczy Latynistyka Podobieństwa ż) <łac. latina łacina; Latinus leg. władca plemienia Latynów> nauka o języku łacińskim, literaturze i kulturze staroż. Rzymu informacje
 • Co znaczy Litogeneza Czemu ż) geol. nauka o powstawaniu skał znaczenie
 • Co znaczy Lont Co gorsze sznurka przyczepionego do materiałów wybuchowych, który służy do ich bezpiecznego odpalania: podpalić lont co znaczy
 • Co znaczy Łajka Porównaj średniej wielkości, o długiej i gęstej sierści, białej lub czarnej, często łaciatej, hodowany głównie na Syberii, używany do polowań lub do krzyżówka
 • Co znaczy luzak międzywojennego ordynans konny; 3. hist. w okresie feudalizmu chłop bez stałego miejsca zamieszkania; chłop opuszczający majątek pana bez listu zwalniającego; Porównanie nieosiodłany, idący luzem; 2. w dawnej polskiej konnicy posługacz towarzysza chorągwi; w polskiej kawalerii okresu4. pot. osoba o swobodnym co to jest
 • Co znaczy Lugubre Dlaczego muz. określenie wykonawcze: ponuro, posępnie, żałobnie słownik
 • Co znaczy Laik Jak lepiej do kleru (w przeciwieństwie do clericus), z gr. la?kós, od laós pospólstwo, plebs> 1. osoba świecka, członek Kościoła kat. laicki, laikat czym jest
 • Co znaczy Logorea Kiedy ż) 1. pot. słowotok; 2. med. nienaturalnie szybka, chaotyczna mowa co oznacza
 • Co znaczy Lambrekin Od czego zależy m) krótka marszczona firanka, wieszana nad oknem lub drzwiami tłumaczenie
 • Co znaczy Linearny Na czym polega łac. linearis, od linea linia> liniowy, wyrażony za pomocą linii lub złożony z linii: układ linearny; pismo linearne pismo sylabiczne na przykłady
 • Co znaczy Legia Różnice staroż. Rzymie oddział wojska ok. 4 – 6 tys. żołnierzy: legie Cezara; 2. ochotniczy oddział wojska: Legia Naddunajska, Legia Cudzoziemska definicja
 • Co znaczy Lugrotrawler Wady i zalety statek rybacki, mniejszy od trawlera, zwykle motorowy, przystosowany do połowów sieciami dryfującymi i tzw. włokiem encyklopedia
 • Co znaczy Leprozorium Podobieństwa n; odm w lm) <łac. lepro-sus trędowaty, z gr.> zakład leczniczy lub wydzielony teren dla chorych na trąd jak działa
 • Co znaczy Lsd Czemu n) jeden z narkotyków czy jest
 • Co znaczy Literat Co gorsze littérateur; z łac. litteratus obeznany z literami> 1. autor utworów literackich lub publicystycznych; pisarz; 2. daw. a) człowiek umiejący pojęcie
 • Co znaczy Langusta Porównaj ż) jadalny skorupiak, żyjący w ciepłych morzach wyjaśnienie
 • Co znaczy Luteranin Porównanie niem. reformator religijny> wyznawca luteranizmu, członek Kościoła ewangelicko-augsburskiego luteranizm opis
 • Co znaczy Lokalizacja Dlaczego localisation, od łac. loco umieszczam gdzie> 1. określenie miejsca czegoś; umiejscowienie, rozmieszczenie; 2. spec. ustalenie miejsca informacje
 • Co znaczy Lokal Jak lepiej pomieszczenie o różnym przeznaczeniu i charakterze: lokal publiczny, prywatny; wynająć lokal lokalizować co gdzie znaczenie
 • Co znaczy Leserować Kiedy pot. uchylać się od pracy co znaczy
 • Co znaczy Lete Od czego zależy ż; ndm) mit. gr. rzeka zapomnienia w państwie podziemnym – Hadesie letejski krzyżówka
 • Co znaczy Leptosomatyk Na czym polega typologii konstytucjonalnej E. Kretschmera człowiek o smukłej budowie ciała, wątły, charakteryzujący się egocentrycznym usposobieniem co to jest
 • Co znaczy Lewar Różnice z fr. levier dźwignia> 1. podnośnik samochodowy; 2. dźwignia do podnoszenia ciężkich przedmiotów lewarek słownik
 • Co znaczy Liryzm Wady i zalety m) uczuciowość, nastrojowość, rzewność czym jest
 • Co znaczy Lunatyk Podobieństwa człowiek, który podczas snu wstaje, chodzi, wykonuje różne czynności, nie wiedząc o tym; somnambulik; 2. przen. o człowieku, który co oznacza
 • Co znaczy Leasingowy Czemu ekon. dotyczący leasingu, związany z leasingiem tłumaczenie
 • Co znaczy Lokacja Co gorsze ulokowanie, umieszczenie, rozmieszczenie kogo lub czego lokować co gdzie; ulokować kogo gdzie; 2. techn. określenie położenia lub przykłady
 • Co znaczy Lokomocja Porównaj przestrzeń + motus ruch> przenoszenie się z miejsca na miejsce, dziś tylko w wyrażeniu: środki lokomocji lokomocyjny definicja
 • Co znaczy Laurowy Porównanie zrobiony z liści lauru; liść, listek laurowy wysuszony liść z drzewa laurowego, używany jako przyprawa kuchenna; liść, listek bobkowy encyklopedia
 • Co znaczy Laicki Dlaczego przym.) świecki w opozycji do: duchowny, lecz nie do: wierzący laicyzacja, laikat jak działa
 • Co znaczy Legislator Jak lepiej m) prawodawca; znawca prawa czy jest
 • Co znaczy Lambdacyzm Kiedy m) wada wymowy, polegająca na wymawianiu głoski l zamiast r pojęcie
 • Co znaczy Legalny Od czego zależy przym.) <łac. legalis> zgodny z prawem, uznany przez prawo, mający moc prawną wyjaśnienie
 • Co znaczy Lobby Na czym polega nacisku; krąg zwolenników pewnej sprawy w środowisku pozaparlamentarnym, którzy próbują wywierać wpływ na organy władzy państwowej: lobby opis
 • Co znaczy Lojalny Różnice legalis zgodny z prawem> 1. postępujący zgodnie z polityką rządu; praworządny, prawomyślny; 2. uczciwy, rzetelny w stosunkach z ludźmi informacje
 • Co znaczy Liturgia Wady i zalety pełniący funkcje publiczne, urzędowe> ogół zbiorowych i zrytualizowanych czynności sakralnych: szaty, naczynia liturgiczne liturgika znaczenie
 • Co znaczy Ławra Podobieństwa ż) większy klasztor prawosławny, podległy synodowi co znaczy
 • Co znaczy Liberał Czemu m) zwolennik liberalizmu lub członek partii liberalnej krzyżówka
 • Co znaczy Legastenia Co gorsze gr. asth?neia słabość> psych. osłabienie pewnej funkcji mózgu u dzieci, objawiające się trudnościami w czytaniu i pisaniu co to jest
 • Co znaczy Laurka Porównaj ż) 1. ozdobna kartka okolicznościowa z rysunkiem i życzeniami dla kogoś: laurka dla mamy; . daw. świadectwo szkolne słownik
 • Co znaczy Łagier Porównanie m) obóz przymusowej pracy więźniów w Związku Radzieckim łagiernik, łagrowy: literatura łagrowa czym jest
 • Co znaczy Łańcuch Dlaczego szereg połączonych ogniw, zwykle metalowych, tworzących rodzaj sznura: łańcuch na szyi, ogniwo łańcucha, prowadzić kogo na łańcuchu co oznacza
 • Co znaczy Legenda Jak lepiej legenda zalecane do czytania> . pradawna ludowa opowieść o postaciach i wydarzeniach historycznych, przesycona elementami cudowności i tłumaczenie
 • Co znaczy Łan Kiedy źródła co lenno> 1. ziemia przeznaczona pod zasiew, ziemia uprawna; także zboże rosnące na zagonie: łan pszenicy, żyta, obsiewać łan, łan przykłady
 • Co znaczy Litosfera Od czego zależy ż) skorupa ziemska, zewnętrzna warstwa stała, ok. 150 km w głąb ziemi definicja
 • Co znaczy Legalista Na czym polega m) człowiek ściśle przestrzegający prawa, przepisów prawnych encyklopedia
 • Co znaczy Łotr Różnice m) 1. człowiek zły, niegodziwy, popełniający haniebne czyny; 2. daw. rabuś, rozbójnik: łotr skończony, nikczemny jak działa
 • Co znaczy Luksfer Wady i zalety gruba szklana płytka osadzona w stropie lub ścianie, służąca do naturalnego oświetlania pomieszczeń podziemnych, klatek schodowych czy jest
 • Co znaczy Lotto Podobieństwa numerów i zakrywaniu odpowiadających im pól na specjalnych planszach; zwycięzcą jest ten, kto pierwszy zakryje wszystkie pola pojęcie
 • Co znaczy Layering Czemu zabieg kosmetyczny, nadawanie skórze zapachu za pomocą kosmetyków o tym samym tonie zapachowym, np. mydła, balsamu, wody toaletowej wyjaśnienie
 • Co znaczy Laicyzacja Co gorsze ż) nadanie charakteru świeckiego, usunięcie wpływu albo władzy zeświecczenie duchowieństwa opis
 • Co znaczy Laparoskopia Porównaj oglądam> med. zabieg diagnostyczny, oglądanie wnętrza jamy brzusznej przy użyciu tzw. endoskopu, wprowadzonego przez niewielkie nacięcie informacje
 • Co znaczy Limited Porównanie ndm) termin stosowany w nazwach spółek akcyjnych z ograniczoną odpowiedzialnością; skrót: Ltd znaczenie
 • Co znaczy Loteria Dlaczego lotir ciągnąć losy, losować> 1. gra, w której o wygranej decyduje przypadek, losowanie: wygrać coś na loterii, loteria fantowa loteryjka; 2 co znaczy
 • Co znaczy Listing Jak lepiej m) inform. komputerowy wydruk zawartości pliku, treści programu itp krzyżówka
 • Co znaczy Laudanum Kiedy n; odm. lm) <łac.> opium co to jest
 • Co znaczy Lokalny Od czego zależy locus miejsce> o ograniczonym zasięgu, dotyczący najbliższej okolicy lub otoczenia: lokalne opady, władze, przepisy, warunki słownik
 • Co znaczy Lapis Na czym polega lapis infernalis kamień piekielny> . nazwa farmaceutyczna azotanu srebra używanego do dezynfekcji lapisować co, wylapisowany; 2. daw. kolor czym jest
 • Co znaczy Latynizm Różnice m) jęz. wyraz lub wyrażenie pochodzące z łaciny; używać latynizmów latynizacja co oznacza
 • Co znaczy Laptop Wady i zalety m) niewielki, przenośny komputer osobisty (który w czasie pracy można trzymać na kolanach tłumaczenie
 • Co znaczy Likier Podobieństwa m) mocny, słodki, aromatyczny napój alkoholowy, sporządzany ze spirytusu, syropu cukrowego i esencji owocowych lub roślinnych przykłady
 • Co znaczy Libertynizm Czemu wolny> ruch umysłowy w XVII w. we Francji, skierowany przeciw katolicko-feudalnemu ideałowi życia, tradycyjnej obyczajowości i scholastyce definicja
 • Co znaczy Laktacja Co gorsze od lactum mleko> med. wydzielanie mleka przez gruczoły mleczne kobiet i samic ssaków w okresie karmienia potomstwa: okres laktacyjny encyklopedia
 • Co znaczy Legginsy Porównaj lm) obcisłe spodnie damskie jak działa
 • Co znaczy Lobbysta Porównanie m) przedstawiciel lobby, osoba wywierająca nacisk na organy władzy państwowej, na członków parlamentu czy jest
 • Co znaczy Laryngofon Dlaczego m) mikrofon reagujący na drgania krtani mówiącego, używany w czołgach, samolotach; mikrofon krtaniowy pojęcie
 • Co znaczy Lego Jak lepiej n) rodzaj plastykowych, kolorowych klocków dla dzieci: klocki lego wyjaśnienie
 • Co znaczy Laburzysta Kiedy m) członek lub zwolennik angielskiej partii pracy Labour Party opis
 • Co znaczy Limuzyna Od czego zależy ż) 1. typ nadwozia samochodowego z zamkniętym dachem; 2. pot. duży samochód osobowy, najczęściej amerykański informacje
 • Co znaczy Łajba Na czym polega ż) pot. łódź, stary, zniszczony statek znaczenie
 • Co znaczy Likwor Różnice m) <łac. liquor płyn> rodzaj nalewki alkoholowej co znaczy
 • Co znaczy Libacja Wady i zalety ż) <łac. libatio ofiara w formie płynu, wino ofiarne> pot. uczta, pijatyka: urządzić libację libacyjka krzyżówka
 • Co znaczy Legalizacja Podobieństwa ustawowy, od lex> uprawomocnienie, nadanie mocy prawnej czemu; uznanie czego za legalne, zgodne z prawem: legalizacja małżeństwa co to jest
 • Co znaczy Looping Czemu zawijanie pętlicy> 1. lotn. figura akrobacji lotniczej, przy której samolot zakreśla koła, lecąc przez chwilę podwoziem do góry; pętla; 2 słownik
 • Co znaczy Lunula Co gorsze naszyjnik w formie półksiężyca, znany w starożytności i średniowieczu, używany także przez Rzymian jako ozdoba uprzęży czym jest
 • Co znaczy Lament Porównaj narzekanie lamentować; 2. lit. utwór, którego treścią jest opłakiwanie czyjej śmierci, nieszczęścia, klęski: głośny, ogromny lament co oznacza
 • Co znaczy Lansada Porównanie ruchy konia cyrkowego; 2. pot. podrygi, niezgrabne, uniżone ukłony, dziś we fraz. cały w lansadach: podchodził, kłaniał się, witał się cały tłumaczenie
 • Co znaczy Luminancja Dlaczego ż) <łac. luminans oświetlający> fiz. wielkość fotometryczna oświetlenia; jaskrawość, blask, jasność powierzchniowa iluminacja przykłady
 • Co znaczy Ludyzm Jak lepiej m) <łac. ludus gra, zabawa> skłonność do bawienia się, do zabawy; odczuwanie potrzeby częstej zabawy, rozrywek ludyczny definicja
 • Co znaczy Uczniowska Legitymacja Kiedy uprawnienie do występowania w czyim imieniu: rząd posiada legitymację społeczeństwa legitymować kogo, legitymować się czym encyklopedia
 • Co znaczy Lateralizacja Od czego zależy przewaga czynnościowa, większa sprawność jednego z dwóch symetrycznych organów ciała ludzkiego (ręki, nogi, oka), ściśle powiązana z jak działa
 • Co znaczy Lukrecja Na czym polega liquiritia, z gr. glykeía rhíza słodki korzeń> . Glycyrrhiza, bylina występująca w kilkunastu gatunkach, z których największe znaczenie ma czy jest
 • Co znaczy Lombard Różnice lombardzki; od włoskiej nazwy Prowincji Lombardia, gdzie powstały kupieckie domy kredytowe> instytucja kredytowa, udzielająca pożyczek pod pojęcie
 • Co znaczy I Leukoplast Wady i zalety m) <łac. z gr. leukós + plast? lepię, kleję> 1. pot. składnik cytoplazmy komórek roślinnych plaster opatrunkowy; . bot wyjaśnienie
 • Co znaczy Logos Podobieństwa filoz. powszechna zasada, ogólna prawidłowość występująca w świecie (np. Heraklit: „wszystko płynie”); przeznaczenie lub rozum świata opis
 • Co znaczy Laryngo Czemu człon wyrazów złożonych o znaczeniu związanym z gardłem, krtanią: laryngologia, laryngoskop informacje
 • Co znaczy Lift Co gorsze tenisie specjalne odbicie piłki, powodujące, że spada ona na kort wcześniej, niż się tego spodziewa przeciwnik znaczenie
 • Co znaczy Lamia Porównaj która po śmierci swoich dzieci, zabitych przez zazdrosną Herę, oszalała z rozpaczy i zamieniła się w potwora porywającego dzieci innym co znaczy
 • Co znaczy Lasować Porównanie co mieszać wapno z wodą, gasić wapno lasowane (wapno krzyżówka
 • Co znaczy Litoral Dlaczego m) <łac. litoralis przybrzeżny> geogr. przybrzeżna strefa wód płytkich (do 200 m głębokości w morzach i 30 m w jeziorach): strefa litoralna co to jest
 • Co znaczy Leptosomia Jak lepiej ż) wątła budowa ciała, charakterystyczna dla leptosomatyka słownik
 • Co znaczy Landara Kiedy miasta Landau, w Palatynacie, ze słynną wytwórnią karet> 1. duże, nieprzytulne pomieszczenie lub wielki, stary i niezgrabny samochód; 2 czym jest
 • Co znaczy Lakoniczny Od czego zależy laconique, od gr. lak?nik?s po spartańsku: krótko, zwięźle (o mowie)> oszczędny w słowach, krótki, zwięźle wyrażony, lapidarny: lakoniczna co oznacza
 • Co znaczy Lura Na czym polega ra, z łac. lora namiastka wina, otrzymywana z wytłoków winogron zalanych wodą> pot. a) słaby, nieesencjonalny napój, b) rzadka, wodnista tłumaczenie
 • Co znaczy Lesbijka Różnice ż) 1. mieszkanka Lesbos; 2. kobieta, której popęd płciowy jest skierowany ku kobietom przykłady
 • Co znaczy Longan Wady i zalety oko smoka> bot. Euphoria longana, wiecznie zielone drzewo, uprawiane w strefie tropikalnej i subtropikalnej, głównie ze względu na jadalne definicja
 • Co znaczy Laweta Podobieństwa przest. podstawa armaty; 2. pojazd przystosowany do transportu innych pojazdów: przewieźć wrak samochodu na lawecie encyklopedia
 • Co znaczy Luzem Czemu o koniach: nie w zaprzęgu; 2. bez opakowania; każda część osobno, pojedynczo; 3. żart. bez towarzystwa; swobodnie, samopas jak działa
 • Co znaczy Laudacja Co gorsze ż) <łac. laudatio pochwała> mowa pochwalna na czyjąś cześć: wygłosić laudację laudator czy jest
 • Co znaczy Linotyp Porównaj m) poligr. maszyna drukarska do składania tekstu z oddzielnych matryc całych wierszy: druk linotypowy, technika linotypu pojęcie
 • Co znaczy Leksykon Porównanie słownika objaśniający wyrazy i terminy z jakiejś dziedziny, podający też informacje encyklopedyczne: leksykon teatralny, medyczny wyjaśnienie
 • Co znaczy Luz Dlaczego przymocowany> 1. wolna przestrzeń, także czas wolny; 2. pot. postawa swobodna, nieprzejmowanie się drobiazgami: mieć, zachować luz luźny opis
 • Co znaczy Lawirować Jak lepiej posuwać się naprzód, klucząc, omijając przeszkody; 2. przen. postępować przebiegle, unikając kłopotliwych dla siebie sytuacji lub omijając informacje
 • Co znaczy Lumen Kiedy m) <łac. lumen światło> fiz. jednostka światła (symbol: lm znaczenie
 • Co znaczy Landrynka Od czego zależy ż) twarde cukierki owocowe o różnych smakach landryna co znaczy
 • Co znaczy Litota Na czym polega stylistyczna, polegająca na zastąpieniu określenia prostego (np. mały) wyrażeniem złożonym z przeczeniem (np. nieduży krzyżówka
 • Co znaczy Lazaron Różnice m) żebrak, włóczęga uliczny co to jest
 • Co znaczy Lamblia Wady i zalety ż) med. pasożyt powodujący lambliozę; żyje w nabłonku jelita, wątrobie żywiciela lamblioza słownik
 • Co znaczy Łacinka Podobieństwa ż) pismo łacińskie; kursywa, pismo pochylone, italika czym jest
 • Co znaczy Ii Lama Czemu m) duchowny buddyjski w Tybecie i Mongolii lamaicki, lamaizm co oznacza
 • Co znaczy Leukocyty Co gorsze m; lm) białe ciałka krwi, składnik krwi i limfy leukocytoza tłumaczenie
 • Co znaczy Liberia Porównaj wiedeńskie) Liberei, hiszp. librea, z łac. libertus wyzwoleniec, sługa wolny (nie niewolnik)> 1. rodzaj munduru służby hotelowej; 2. daw przykłady
 • Co znaczy Labelistyka Porównanie ż) kolekcjonowanie nalepek turystycznych z różnych miejsc świata labelista definicja
 • Co znaczy Letarg Dlaczego chorobowy stan głębokiego snu; . przen. bezczynność, gnuśność: zapaść w letarg, trwać w letargu, obudzić się z letargu encyklopedia
 • Co znaczy Lichenologia Jak lepiej ż) bot. nauka o porostach lichenolog, lichenologiczny jak działa
 • Co znaczy Letalny Kiedy przym.) <łac. letalis niosący śmierć> śmiertelny; biol. gen letalny gen powodujący śmierć organizmu lub zamieranie gamet czy jest
 • Co znaczy Lufcik Od czego zależy m) mała szybka w oknie, w oddzielnej ramie, dająca się otwierać; małe okienko pojęcie
 • Co znaczy Labirynt Na czym polega kanałów, korytarzy; 2. przen. sytuacja, z której trudno znaleźć wyjście: znaleźć się w labiryncie; 3. hist. staroż. Labirynt pałac. o wyjaśnienie
 • Co znaczy Logika Różnice logica sztuka należytego wnioskowania, z gr. logik> 1. dyscyplina zaliczana do filozofii, obejmująca logiczną teorię języka i metodologię opis
 • Co znaczy Laktoglobulina Wady i zalety ż) biol. białko z grupy globulin, występujące w mleku, zawierające ciała odpornościowe informacje
 • Co znaczy Liana Podobieństwa ż) długi, wijący się pęd roślin lasów tropikalnych; pnącze drzewa (w Polsce np. wiciokrzew znaczenie
 • Co znaczy Lapsus Czemu m) <łac. lapsus błąd językowy> drobny błąd, przejęzyczenie: popełnić lapsus co znaczy
 • Co znaczy Laokoon Co gorsze Apollina (lub Posejdona) uduszony wraz z synami przez węże morskie; grupa Laokoona słynna rzeźba staroż., przedstawiająca tę scenę krzyżówka
 • Co znaczy Logistyka Porównaj gr. logisticos przemyślany> to, co wiąże się z organizowaniem zaopatrzenia, transportu na rzecz wojska lub przedsiębiorstwa logista co to jest
 • Co znaczy Lotos Porównanie wodna z rodziny grzybieniowatych (Nymphaeaceae), o dużych, wonnych kwiatach, występująca w strefie zwrotnikowej; niektóre gatunki czczono w słownik
 • Co znaczy Legalizm Dlaczego m) ścisłe przestrzeganie istniejących norm prawnych, stosowanie się do obowiązujących przepisów prawa czym jest
 • Co znaczy Luminizm Jak lepiej m) <łac. lumen światło> sposób kształtowania kompozycji malarskiej za pomocą gry światła, szczególnie charakterystyczny dla sztuki baroku co oznacza
 • Co znaczy Laktoza Kiedy związek organiczny, disacharyd występujący w mleku ssaków; używany w przemyśle farmaceutycznym i spożywczym; cukier mleczny tłumaczenie
 • Co znaczy Limfatyczny Od czego zależy związany z limfą; biol. naczynia limfatyczne naczynia rozprowadzające limfę; naczynia chłonne; tkanka limfatyczna siateczkowa tkanka łączna przykłady
 • Co znaczy Lamus Na czym polega niepotrzebnych, zapomnianych rzeczy, rupieciarnia; 2. daw. drewniany lub murowany budynek, służący do przechowywania różnych rzeczy definicja
 • Co znaczy Lakoniczność Różnice ż) zwięzłość w wyrażaniu myśli, oszczędność w słowach; lapidarność encyklopedia
 • Co znaczy Lukullusowy Wady i zalety rzym. wódz i bogacz, słynący z wystawnego życia> lukullusowa uczta uczta odznaczająca się obfitością wykwintnych potraw jak działa
 • Co znaczy Loch Podobieństwa głębokie podziemne pomieszczenie, zwykle pod zamkami, kościołami, wykorzystywane dawniej jako więzienie; pieczara, piwnica: loch podziemny czy jest
 • Co znaczy Lejtmotyw Czemu główny, przewijający się ciągle w rozmowie, w dziele sztuki (w utworze literackim, filmowym, malarskim) przez cały utwór pojęcie
 • Co znaczy Legitymacja Co gorsze légitimation, od łac. legitimus zgodny z prawem> 1. urzędowy dokument stwierdzający tożsamość osoby, jej miejsce pracy i zawód wyjaśnienie
 • Co znaczy Lamentacja Porównaj ż) <łac. lamentatio> 1. lit. pieśń żałobna, elegia, tren; 2. przest. lament, płacz opis
 • Co znaczy Loża Porównanie pomieszczenie w teatrach i salach widowiskowych, przeznaczone dla kilku widzów; rodzaj wewnętrznego balkonu, półotwartej galerii lub informacje
 • Co znaczy Lider Dlaczego politycznej, związku zawodowego lub organizacji społecznych: lider partyjny, lider zespołu muzycznego; 2. sport. zawodnik lub drużyna znaczenie
 • Co znaczy Litraż Jak lepiej m) pojemność zbiornika wyrażona w litrach: samochód małolitrażowy co znaczy
 • Co znaczy Lateks Kiedy roślin kauczukodajnych, wykorzystywany jako surowiec do produkcji kauczuku naturalnego, stosowany też w przemyśle gumowym; emulsja krzyżówka
 • Co znaczy Luteranizm Od czego zależy teologiczny Marcina Lutra, będący doktryną kościołów ewangelicko-augsburskich; jego podstawą jest twierdzenie o zbawieniu tylko poprzez co to jest
 • Co znaczy Lada Na czym polega sklepowy: kłaść coś na ladę; 2. część sieczkarni w formie drewnianej skrzyni, w którą kładzie się słomę przeznaczoną do pocięcia; 3 słownik
 • Co znaczy Lipoma Różnice ż) med. nowotwór niezłośliwy tkanki tłuszczowej podskórnej; tłuszczak czym jest
 • Co znaczy Libido Wady i zalety seksualny, uznany przez S. Freuda za główne źródło i motor całego życia psychicznego człowieka: mieć obniżone, wysokie libido co oznacza
 • Co znaczy Lala Podobieństwa zabawka mająca postać ludzką; 2. przen. kobieta ładna, wystrojona, ale ograniczona i próżna: ktoś jak ta lala, piękna, światowa, salonowa tłumaczenie
 • Co znaczy Laguna Czemu laguna, z łac. lacuna staw, kałuża> płytki zalew lub zatoka odcięta od morza przez mierzeję, rafę lub atol: rejs po lagunie przykłady
 • Co znaczy Się Licytować Co gorsze prześcigać się w czymś nawzajem definicja
 • Co znaczy Lituanizm Porównaj m) <łac. Lithuanus litewski> jęz. wyraz lub zwrot przejęty z języka litewskiego encyklopedia
 • Co znaczy Latryna Porównanie ż) . dół na ekskrementy; 2. prymitywna ubikacja jak działa
 • Co znaczy Liofilizować Dlaczego przeprowadzać liofilizację czy jest
 • Co znaczy Lagier Jak lepiej m) pot. hitlerowski obóz koncentracyjny, obóz zagłady: więzień lagrów lagrowy, zlagrowany; zob. łagier pojęcie
 • Co znaczy Lojalista Kiedy człowiek lojalny; 2. w Polsce w okresie zaborów człowiek wierny poddany, podporządkowujący się rządom zaborczym wyjaśnienie
 • Co znaczy Landszaft Od czego zależy m) 1. pot. kiczowaty obraz opis
 • Co znaczy Luddyzm Na czym polega angielskich i chałupników, którzy w początkach mechanizacji przemysłu (XIX/XX w.) niszczyli maszyny i urządzenia przemysłowe, upatrując w informacje
 • Co znaczy Lord Różnice Anglii i Szkocji; 2. osoba mająca ten tytuł; 3. tytuł związany z niektórymi wysokimi stanowiskami w Anglii; lord (wielki) kanclerz znaczenie
 • Co znaczy Latarnia Wady i zalety urządzenie świetlne; lampa oświetlająca drogę na lądzie lub na morzu: latarnia uliczna, morska, portowa; 2. archit. oszklona wieżyczka na co znaczy
 • Co znaczy Liceum Podobieństwa Lýkeion> 1. nazwa ogrodu przy świątyni Apollina „Wilczego” (gr. Apóll?n Lýkeios, od lýkos wilk) na wsch. przedmieściu Aten, w którym m.in krzyżówka
 • Co znaczy Legitymować Czemu légitime prawowity, z łac.> . sprawdzać urzędowo czyjś dowód osobisty lub inne dokumenty w celu stwierdzenia tożsamości bądź odpowiednich co to jest
 • Co znaczy Lewitacja Co gorsze unoszę się> w okultyzmie i sztukach magicznych zjawisko unoszenia się ciała w powietrzu wbrew prawu ciążenia lewitować słownik
 • Co znaczy Liryczny Porównaj łac. lyricus, z gr. lyrikós dotyczący liry, od lýra> 1. odnoszący się do liryki; lit. podmiot liryczny fikcyjna postać w utworze lirycznym czym jest
 • Co znaczy Lapidarium Porównanie n; odm. lm) <łac., od lapis kamień> zbiór okazów kamieni naturalnych lub fragmentów starych rzeźb, budowli, pomników co oznacza
 • Co znaczy Lektorium Dlaczego bogato zdobiona, stosowana do XVI w. murowana ścianka, oddzielająca prezbiterium od nawy głównej kościoła, często wykładowa w uniwersytecie tłumaczenie
 • Co znaczy Litotrypsja Jak lepiej rozcieram> med. zabieg urologiczny, polegający na skruszeniu kamienia w pęcherzu moczowym za pomocą litotryptora przykłady
 • Co znaczy Lornetka Kiedy rodzaj obuocznej lunety do obserwacji dalekich przedmiotów: patrzeć, oglądać co, przyglądać się czemu przez lornetkę definicja
 • Co znaczy Łut Od czego zależy ciężaru = 12,8 g, używana w Europie przed wprowadzeniem systemu dziesiętnego; . pot. odrobina: fraz. łut szczęścia encyklopedia
 • Co znaczy Liofilizacja Na czym polega rozpuszczam + łac. filum forma, sposób> techn. odwadnianie produktów uprzednio zamrożonych; ma zastosowanie m.in. w przygotowywaniu jak działa
 • Co znaczy Laszować Różnice co lotn odczepiać szybowiec od samolotu w powietrzu czy jest
 • Co znaczy Licytować Wady i zalety publicznej sprzedaży rzeczy będących zazwyczaj własnością dłużnika; egzekwować należność za pomocą licytacji; 2. zgłaszać na licytacji sumę pojęcie
 • Co znaczy Live Podobieństwa m) program radiowy lub telewizyjny, emitowany na żywo, nie z nagrania wyjaśnienie
 • Co znaczy Laureat Czemu wawrzynem> zdobywca nagrody za wybitne osiągnięcia w jakiejś dziedzinie: laureat nagrody, konkursu, festiwalu laureatka opis
 • Co znaczy Lakierować Co gorsze pokrywać lakierem: lakierować paznokcie; 2. przen. przedstawiać jakieś fakty, sprawy w sposób nieprawdziwy, zakłamany, w lepszym świetle informacje
 • Co znaczy Lasso Porównaj laqueus pętla> rodzaj arkana, sznur z luźną pętlą na końcu, używany przez amerykańskich hodowców koni i myśliwych do chwytania zwierząt znaczenie
 • Co znaczy Linoryt Porównanie 1. technika graficzna (pochodna drzeworytu), polegająca na odbijaniu wypukłego rysunku wyciętego w linoleum; . odbitka wykonana tą co znaczy
 • Co znaczy Lanca Dlaczego ż) hist. rodzaj broni drzewcowej z żelaznym grotem, dzida, włócznia lansjer; lancet, lancetnik krzyżówka
 • Co znaczy Lojalność Jak lepiej uczciwość w stosunkach z ludźmi; praworządność: kogoś cechuje lojalność wobec pracodawcy; lojalny człowiek, postępowanie lojalista co to jest
 • Co znaczy Liniment Kiedy m) <łac. linimentum maź, od lineve mazać> farm. półpłynna mieszanina substancji leczniczych, przeznaczona do nacierania; mazidło słownik
 • Co znaczy Lokować Od czego zależy zabezpieczać pieniądze, kapitały, wpłacając je do banku na procent lub inwestując w jakieś przedsięwzięcie; 3. hist. dokonywać lokacji czym jest
 • Co znaczy Lemur Na czym polega wielkich oczach; prowadzi nocny tryb życia, zamieszkuje lasy Madagaskaru; 2. mit. rzym. złośliwy duch zmarłych, upiór co oznacza
 • Co znaczy Lady Różnice ż; ndm) angielski tytuł szlachecki kobiecy, żona lorda; także forma grzecznościowa tłumaczenie
 • Co znaczy Lizeska Wady i zalety ż) lekki kaftanik damski wkładany na nocną koszulę przykłady
 • Co znaczy Labilny Podobieństwa przym.) <łac. labilis chwiejny>, niestały, łatwo podlegający zmianom: labilny charakter, pieniądz labilność definicja
 • Co znaczy Lituanistyka Czemu ż) nauka o języku i literaturze Litwy; filologia litewska encyklopedia
 • Co znaczy Limeryk Co gorsze irlandzkiego miasta Luimneach> lit. żartobliwy lub satyryczny wierszyk oparty na absurdalnym dowcipie, wywodzi się z ang. poezji ludowej; 5 jak działa
 • Co znaczy Luk Porównaj m) 1. mors otwór w pokładzie statku, zamykany pokrywą; . pomieszczenie służące do załadunku i wyładunku towarów czy jest
 • Co znaczy Latynista Porównanie m) znawca łaciny oraz literatury i kultury rzymskiej latynistyka pojęcie
 • Co znaczy Letalność Dlaczego ż) liczba zgonów w określonym czasie na stu chorych na daną chorobę; umieralność, stopień śmiertelności letalny wyjaśnienie
 • Co znaczy Lanugo Jak lepiej n) <łac. puszek> meszek płodowy; małe, delikatne włoski, wypadające w ostatnim miesiącu ciąży opis
 • Co znaczy Lingwistyka Kiedy języku, badająca jego budowę, funkcjonowanie i rozwój oraz porównująca poszczególne języki; językoznawstwo lingwista, opis lingwistyczny informacje
 • Co znaczy Leukemia Od czego zależy biały + haíma krew> med. schorzenie polegające na nadmiernym wytwarzaniu białych krwinek, białaczka: chorować na leukemię znaczenie
 • Co znaczy Literatura Na czym polega co napisane> 1. ogół pisanych dzieł danego narodu, epoki lub całej ludzkości; piśmiennictwo; twórczość artystyczna wyrażona w słowie co znaczy
 • Co znaczy Lycra Różnice ż) rodzaj elastycznego włókna poliuretanowego; także tkanina lub dzianina z tego włókna krzyżówka
 • Co znaczy Legumina Wady i zalety ż) <łac. legumen, lm legumina jarzyny strączkowe> 1. słodka potrawa, podawana jako deser; 2. daw. artykuły spożywcze pochodzenia roślinnego co to jest
 • Co znaczy Łacha Podobieństwa ż) piaszczysta mielizna na rzece, ławica słownik
 • Co znaczy Laur Czemu sława> wawrzyn, wonna roślina przyprawowa; w staroż. Grecji i Rzymie wieńcami z liści tego drzewa ozdabiano zwycięzców i bohaterów, stąd czym jest
 • Co znaczy Limitować Co gorsze limito, od limes granica> 1. ustanawiać limit, określać górną granicę czegoś; ograniczać; 2. hist. odraczać, zawieszać czynności sejmowe co oznacza
 • Co znaczy Leksem Porównaj léksis wyraz> jęz. jednostka słownictwa w jakimś języku, wyraz słownikowy, podstawa jego form gramatycznych leksyka, leksykalny, leksykon tłumaczenie
 • Co znaczy Lokaj Porównanie Lackey, ang. lackey, z fr. laquais, ze st.-hiszp. alacay, z arab. al-lakij giermek, sługa rycerza> 1. służący w bogatym domu lub na dworach przykłady
 • Co znaczy Łaszt Dlaczego m) hist. jednostka objętości (od 2900 do 4000 l) stosowana w XV –XIX w. jako miara ładunku okrętowego definicja
 • Co znaczy Lateralny Jak lepiej <łac. lateralis boczny> dotyczący jednej ze stron, związany z jedną stroną; boczny lateralizacja, zob. bilateralny encyklopedia
 • Co znaczy Ii Legat Kiedy testament, zapis testamentowy dla osoby niebędącej prawnym spadkobiercą; . to, co ktoś otrzymał w spadku, zapisane w testamencie: otrzymać jak działa
 • Co znaczy Laborant Od czego zależy pracujący; od labor praca> 1. pracownik laboratorium, wykonujący badania chemiczne, fizyczne, biologiczne, analizy lekarskie, kontrolujący czy jest
 • Co znaczy Lukratywny Na czym polega przym.) <łac. lucrativus, od lucrum zysk> przynoszący zyski; korzystny, dochodowy: lukratywne stanowisko, zajęcie pojęcie
 • Co znaczy Laka Różnice lakk> masa żywiczna używana m.in. w Japonii i w Chinach do wyrobu ozdobnych przedmiotów, naczyń: flakonik, pudełko z laki wyjaśnienie
 • Co znaczy Luka Wady i zalety ż) puste, wolne miejsce; przerwa, wyrwa: luka towarowa, luki w wykształceniu, luki w tekście opis
 • Co znaczy Loden Podobieństwa m) gruba, włochata tkanina wełniana informacje
 • Co znaczy Lukrować Czemu pokrywać warstwą lukru; 2. przen. przedstawiać coś w zbyt dobrym świetle, przesadnie chwalić, często obłudnie: lukrowane słówka znaczenie
 • Co znaczy Lancet Co gorsze m) med. bardzo ostry nóż chirurgiczny o dwustronnym ostrzu: ostry jak lancet lancetowaty co znaczy
 • Co znaczy La Porównaj spotykane w jadłospisach i książkach kucharskich, w których określa sposób przyrządzania różnych potraw; ? la carte – według jadłospisu, do krzyżówka
 • Co znaczy Logogryf Porównanie logos słowo + gríphos sieć> rodzaj łamigłówki, polegający na układaniu z podanych sylab pewnej liczby wyrazów, których wskazane litery (np co to jest
 • Co znaczy Litografia Dlaczego piszę> technika graficzna, polegająca na reprodukowaniu rysunku wykonanego na płycie kamiennej (na kamieniu litograficznym); odbitka słownik
 • Co znaczy Legislacja Jak lepiej ż) proces powstawania, tworzenia aktów prawnych: prace legislacyjne legislatura czym jest
 • Co znaczy Likwidować Kiedy liquidare, z łac. liquidos> 1. dokonywać likwidacji, zwijać, usuwać coś, pozbywać się czegoś, uwalniać się od czegoś; 2. uśmiercać, 3 co oznacza
 • Co znaczy Lump Od czego zależy m) włóczęga, pijak, kloszard lumpować lumpować przest chodzić po knajpach, hulać tłumaczenie
 • Co znaczy Labrador Na czym polega Kanadzie> 1. pies myśliwski, średniej wielkości, o czarnej, krótkiej sierści, używany do aportowania zwierzyny z wody; rasa tych psów; 2 przykłady
 • Co znaczy Laserunek Różnice m) cienka warstwa przezroczystej farby nakładana na obraz dla lepszego efektu definicja
 • Co znaczy Leksykograf Wady i zalety m) specjalista w zakresie leksykografii; słownikarz encyklopedia
 • Co znaczy I Lama Podobieństwa zool. zwierzę juczne z rodziny wielbłądów (Camelidae), hodowane ze względu na cenną wełnę, mięso i mleko jak działa
 • Co znaczy Luminarz Czemu m) człowiek wybitny, przodujący w jakiejś dziedzinie; znakomitość: był luminarzem nauki polskiej czy jest
 • Co znaczy I Legat Co gorsze m) <łac. legatus posłany> wysłannik papieski, występujący w imieniu papieża: legat papieski pojęcie
 • Co znaczy Lansować Porównaj kariery> 1. propagować modę na coś; 2. publicznie głosić zalety kogoś: lansować młodego aktora; lansować krótkie sukienki, fryzury wyjaśnienie
 • Co znaczy Letejski Porównanie przym.) mit. gr. woda letejska woda z rzeki Lete, której picie przynosiło zmarłym zapomnienie przeszłości opis
 • Co znaczy Lito Dlaczego pierwszy człon wyrazów złożonych; wskazuje na związek znaczeniowy z kamieniem, z minerałem: litografia, litosfera informacje
 • Co znaczy Litera Jak lepiej ż) <łac. littera> znak graficzny głoski literka, liternictwo, liternik; literować, przeliterować znaczenie
 • Co znaczy Iii Lama Kiedy ż) strojna tkanina, przetykana złotymi albo srebrnymi nitkami: suknia z lamy co znaczy
 • Co znaczy Lowelas Od czego zależy m) starzejący się uwodziciel, kobieciarz, donżuan krzyżówka
 • Co znaczy Lamentować Na czym polega żalić się, skarżyć się na coś, zawodzić, rozpaczać; 2. łow. o słowikach, drozdach: wydawać głos, śpiewać co to jest
 • Co znaczy Leopard Różnice m) <łac. leopardus> pantera, duże bardzo szybkie zwierzę z rodziny kotów słownik
 • Co znaczy Lameta Wady i zalety ż) rodzaj ozdoby choinkowej w postaci cieniutkich pasków z folii metalowej lub celofanowej czym jest
 • Co znaczy Lampas Podobieństwa pas z kolorowego sukna, naszyty wzdłuż zewnętrznego szwu spodni (zwykle w mundurach wojskowych); 2. kolorowy szlak, zdobiący ścianę co oznacza
 • Co znaczy Latynos Czemu od łac. latinus> mieszkaniec Ameryki Łac. (Ameryki Płd. i Środkowej): typy latynoskie, tańce latynoskie tłumaczenie
 • Co znaczy Lewiatan Co gorsze biblijny potwór morski o dziwnych kształtach, w pismach talmudycznych przedstawiony jako ogromna ryba, przeznaczona na ucztę dla wszystkich przykłady
 • Co znaczy Lapidarny Porównaj z łac. lapidarius kamienny; litterae lapidariae napis wyryty na kamieniu (nagrobnym)> zwięzły, wyrazisty, treściwy: lapidarna odpowiedź definicja
 • Co znaczy Ii Logo Porównanie m) inform. prosty język programowania, przeznaczony do zapoznawania dzieci z działaniem komputera encyklopedia
 • Co znaczy Lignit Dlaczego m) 1. węgiel drzewny; 2. węgiel brunatny jak działa
 • Co znaczy Luna Jak lepiej ż) <łac. luna Księżyc> 1. mit. rzym. Luna bogini księżyca; 2. dawn. księżyc lunatyk, lunonauta czy jest
 • Co znaczy Lawirant Kiedy m) człowiek postępujący sprytnie w kłopotliwych sytuacjach, zręcznie unikający narażania się komukolwiek pojęcie
 • Co znaczy Lektor Od czego zależy czyta tekst (np. w radiu, podczas kazania); 2. nauczyciel języka obcego na wyższej uczelni lektorat, lektorka, lektorium, lektura wyjaśnienie
 • Co znaczy Licencja Na czym polega łac. licentia swoboda> urzędowe zezwolenie na prowadzenie określonej działalności, na korzystanie z pewnych uprawnień itp.: mieć opis
 • Co znaczy Los Różnice życia, bieg wydarzeń: dobry, gorzki, marny, nędzny, psi los, los nieubłagany, okrutny; 2. przeznaczenie, fatum, traf, przypadek; 3. kartka informacje
 • Co znaczy Lustracja Wady i zalety dokładne obejrzenie kogo lub czego: przeprowadzić lustrację, dokonać lustracji; lustrujące spojrzenie lustrować kogo, co; zlustrować znaczenie
 • Co znaczy Lipidy Podobieństwa tłuszcz + oidos postać> biochem. grupa naturalnych związków organicznych, takich jak tłuszcze, woski, sterole i in., wchodzących w skład co znaczy
 • Co znaczy Lesbijski Czemu 2. miłość lesbijska popęd płciowy odczuwany przez kobiety w stosunku do innych kobiet; także zaspokajanie tego popędu krzyżówka
 • Co znaczy Large Co gorsze rozrzutny larum (n) . pot. krzyk, zgiełk, hałas, wrzawa: robić co to jest
 • Co znaczy Luzować Porównaj napięcie, puszczać luzem, rozluźniać; 2. zmieniać, zastępować kogoś, np. na warcie, przy pracy: luzować kogo, co, luzować hamulce słownik
 • Co znaczy Latynizować Porównanie 1. poddawać coś albo kogoś wpływom kultury staroż. Rzymu; 2. nadawać formom językowym postać łacińską czym jest
 • Co znaczy Liberalizm Dlaczego wolny> 1. postawa uznająca prawo innych do posiadania własnych poglądów, przekonań, sposobów bycia itd. (jeśli tylko nie szkodzą innym co oznacza
 • Co znaczy Linczować Jak lepiej dokonywać linczu tłumaczenie
 • Co znaczy Lingwista Kiedy m) specjalista w dziedzinie lingwistyki; językoznawca przykłady
 • Co znaczy Lawina Od czego zależy lavor> 1. wielka masa śniegu lub kamieni, staczająca się gwałtownie ze zbocza góry; 2. przen. wielość zdarzeń występujących nieoczekiwanie definicja
 • Co znaczy Lemoniada Na czym polega ż) . zool. cytryna> orzeźwiający napój cytrynowy encyklopedia
 • Co znaczy Lukier Różnice m) słodka polewa ciast, lodów lukrować co, polukrować, lukrowany jak działa
 • Co znaczy Logomachia Wady i zalety ż) jałowy spór o słowa, nie o istotę sprawy, o której mowa czy jest
 • Co znaczy Literalny Podobieństwa przym.) <łac. litteralis> dosłowny pojęcie
 • Co znaczy Lustrować Czemu lustrum> 1. dokonywać lustracji, przeglądu, kontrolować, sprawdzać stan czegoś; 2. przyglądać się bacznie, krytycznie komuś lub czemuś wyjaśnienie
 • Co znaczy Leczo Co gorsze n) potrawa ze świeżej papryki, pomidorów i cebuli, z dodatkiem kiełbasy, jajek i przypraw, spożywana na gorąco opis
 • Co znaczy Libretto Porównaj słowa do utworu muzyczno-wokalnego, opery, operetki; literacko opracowana treść baletu lub pantomimy librecista informacje
 • Co znaczy Limitacja Porównanie ż) ograniczenie, ustalenie limitu znaczenie
 • Co znaczy Lastriko Lastryko Dlaczego otrzymywany z mieszaniny cementu i kruszywa, stosowany w budownictwie lub kamieniarstwie: posadzka z lastryka lastrykarz, lastrykarstwo co znaczy
 • Co znaczy Lakier Jak lepiej błonotwórczej, używany do pokrywania przedmiotów w celach ochronnych i dekoracyjnych: lakier asfaltowy, olejny, spirytusowy, lakier do krzyżówka
 • Co znaczy Lokata Kiedy pieniędzy w banku lub w papierach wartościowych, w nieruchomości; nabycie czego dla zabezpieczenia kapitału lub zysków: lokata pieniędzy w co to jest
 • Co znaczy Lichtarz Od czego zależy m) uchwyt świecy, często ozdobny lichtarzyk słownik
 • Co znaczy Lukarna Na czym polega ż) małe okienko w dachu, często w ozdobnym obramowaniu czym jest
 • Co znaczy Lumbago Różnice okolicy lędźwiowo-krzyżowej, powstające najczęściej wskutek zapalenia korzonków nerwowych, wypadnięcia dysku, zmian zapalnych kręgosłupa co oznacza
 • Co znaczy Lauda Wady i zalety pieśń religijna o charakterze ludowym, początkowo jednogłosowa, później rozpisana na głosy, rozpowszechniona w średniowieczu i renesansie tłumaczenie
 • Co znaczy Lignina Podobieństwa drewno> 1. wata drzewna albo celulozowa, produkt pochodzenia roślinnego, łatwochłonny, używany do celów sanitarnych; 2. biol. substancja przykłady
 • Co znaczy Lekcja Czemu czytanie> 1. jednostka zajęć szkolnych, trwająca zwykle 45 minut; 2. materiał zadany uczniom: odrobić lekcje; 3. lit. sposób odczytywania definicja
 • Co znaczy Longplay Co gorsze m) gramofonowa płyta długogrająca; dziś płyta typu CD encyklopedia
 • Co znaczy Latria Porównaj ż) rel a) oddawanie czci boskiej komuś lub czemuś: zoolatria, b) w teologii kat.: cześć oddawana Bogu jak działa
 • Co znaczy Lokalizować Porównanie od loco> 1. wyznaczać, określać miejsce czegoś; znajdować pośród czego: nie mogę nigdzie zlokalizować tej budowli; . nie dopuszczać do czy jest
 • Co znaczy Lekyt Dlaczego naczynie ceramiczne, duży dzban, służący głównie do przechowywania oliwy, b) element nagrobny w kształcie takiego naczynia (na kwiaty pojęcie
 • Co znaczy Lokum Jak lepiej locus miejsce)> miejsce, pomieszczenie dla kogo, siedlisko, mieszkanie: mieć własne lokum, szukać jakiegoś lokum lokal, lokalny, lokować wyjaśnienie
 • Co znaczy Log Kiedy do mierzenia drogi przebytej przez statek lub jego szybkości w stosunku do oporu wody, po której płynie opis
 • Co znaczy Laryngologia Od czego zależy ż) med. dział medycyny, nauka o chorobach gardła, krtani, nosa i uszu laryngolog, laryngologiczny informacje
 • Co znaczy Lingwetka Na czym polega ż) farm. tabletka do ssania, zwykle umieszczana pod językiem (co sprzyja szybkiemu wchłonięciu leku przez organizm znaczenie
 • Co znaczy Lifting Różnice chirurgiczno-kosmetyczny, polegający na naciąganiu skóry twarzy i szyi w celu zlikwidowania zmarszczek: face lifting co znaczy
 • Co znaczy Lonża Wady i zalety długa lina używana przy trenowaniu koni i ćwiczeniach woltyżerskich; 2. lina służąca do zabezpieczenia akrobatów cyrkowych krzyżówka
 • Co znaczy Lazurowy Podobieństwa przym.) błękitny, niebieski: lazurowe morze, niebo co to jest
 • Co znaczy Litycznie Czemu med. bez kryzysu; stopniowo, łagodnie słownik
 • Co znaczy Liryk Co gorsze m) 1. poeta piszący utwory liryczne; . utwór liryczny czym jest
 • Co znaczy Lituanista Porównaj m) <łac. Lithuanus Litwin, litewski, od Lithuania> badacz, znawca języka litewskiego i literatury litewskiej lituanistyka co oznacza
 • Co znaczy Luperkalia Porównanie urządzane ku czci bóstwa pasterskiego Fauna, podczas których składano ofiary w grocie wilczycy, żywicielki Remusa i Romulusa, co miało tłumaczenie
 • Co znaczy Loggia Lodżia Dlaczego otwarty balkon: pokój z lodżią; . w architekturze gotyckiej i renesansowej: odrębny budynek lub część budynku z kolumnadą albo arkadami przykłady
 • Co znaczy Laminat Jak lepiej płytka, warstwa> techn. tworzywo sztuczne o różnej postaci i zastosowaniu: płyta laminatowa, meble laminowane, zalaminować dokument definicja
 • Co znaczy Łajza Kiedy ż/m) 1. pogard. mężczyzna brudny, zapijaczony, kloszard; 2. pogard. osoba nieporadna, niezaradna encyklopedia
 • Co znaczy Łazanki Od czego zależy serb.-chorw. z wł. lasagne rodzaj klusek> kluski z cienkiego ciasta lub makaronu pokrojonego w kwadraciki lub romby: łazanki z kapustą jak działa
 • Co znaczy Leasing Na czym polega urządzeń, środków transportu, a także nieruchomości, polegająca na ich odpłatnym użytkowaniu z prawem wykupu po upływie określonego terminu czy jest
 • Co znaczy Legalizować Różnice wiarygodność czegoś; uwierzytelniać; 2. nadawać moc prawną, zatwierdzać, uznawać za ważne, zgodne z prawem; uprawomocniać pojęcie
 • Co znaczy Lapisować Wady i zalety wylapisować wyjaśnienie
 • Co znaczy Lucyfer Podobieństwa jutrzenka> 1. Lucyfer w demonologii chrześcijańskiej: przywódca zbuntowanych aniołów, strącony do piekła; 2. pot. szatan, diabeł (rodzaj opis
 • Co znaczy Lewatywa Czemu płukanie odbytnicy, od łac. levo ułatwiam> wprowadzenie do odbytnicy ciepłej wody, często z dodatkiem leków, dla łatwiejszego wypróżnienia informacje
 • Co znaczy Limfa Co gorsze czysta, od gr. nýmph? boginka wodna> biol. płyn ustrojowy, składający się z osocza i elementów morfotycznych, gł. limfocytów: gruczoły znaczenie
 • Co znaczy Logopedia Porównaj wychowanie> dział językoznawstwa stosowanego i pedagogiki specjalnej, zajmujący się zaburzeniami mowy i sposobami ich usuwania: poradnia co znaczy
 • Co znaczy Likwidator Porównanie urzędnik zajmujący się likwidowaniem zadłużeń przedsiębiorstwa, organizacji lub likwidacją jednostki organizacyjnej; likwidator szkód krzyżówka
 • Co znaczy Łosza Dlaczego ż) samica łosia, łosica, klępa łoszak co to jest
 • Co znaczy Laba Jak lepiej ż) pot. czas wolny od zajęć; próżnowanie, odpoczynek słownik
 • Co znaczy Laser Kiedy pierwszych liter Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation wzmacnianie światła przez wymuszoną (stymulowaną) emisję czym jest
 • Co znaczy Limit Od czego zależy łac. limes granica> 1. nieprzekraczalna ilość pieniędzy możliwych do wydania lub uzyskania; 2. wartość progowa, graniczna czego: limity co oznacza
 • Co znaczy Łacina Na czym polega język)> 1. język staroż. Latyńczyków, potem wszystkich Rzymian; 2. pot. lekcja języka łacińskiego łacinnik, łaciński, łacinka; 3. pot tłumaczenie
 • Co znaczy Lulka Różnice ż) daw. fajka: jedzą, piją, lulki palą (A. Mickiewicz Pani Twardowska przykłady
 • Co znaczy Luminescencyjny Wady i zalety fiz. ekran luminescencyjny stosowany m.in. w aparatach rentgenowskich; farba luminescencyjna farba do oznaczeń drogowych definicja
 • Co znaczy Lincz Podobieństwa Lynch (1736–1796), sędzia w stanie Wirginia, USA> rodzaj samosądu, pobicie lub zabójstwo człowieka przez wzburzony tłum, stosowane w płd encyklopedia
 • Co znaczy Latarniowiec Czemu m) mors statek pełniący funkcję latarni morskiej, kotwiczony w pobliżu przeszkód nawigacyjnych jak działa
 • Co znaczy Lepidodendron Co gorsze m) łuskodrzew, kopalny widłak z okresu karbońskiego czy jest
 • Co znaczy I Lewa Porównaj m) nazwa waluty Bułgarii =100 stotinek pojęcie
 • Co znaczy Luminescencja Porównanie ż) fiz. świecenie ciał w niskiej temperaturze; jarzenie, zimne świecenie luminescencyjny wyjaśnienie
 • Co znaczy Lazur Dlaczego m) błękit, kolor niebieski: lazur morza, nieba, oczu lazurowy, lazuryt opis
 • Co znaczy Legityma Jak lepiej praw. część spadku, jaką osoby najbliższe spadkodawcy muszą otrzymać niezależnie, a nawet wbrew jego woli wyrażonej w testamencie; zachowek informacje
 • Co znaczy Legendarny Kiedy légendaire, od legenda, z łac.> 1. oparty na legendzie, zaczerpnięty, znany z legendy, baśniowy, fantastyczny; 2. otoczony legendą, sławny znaczenie
 • Co znaczy Lakonizm Od czego zależy lak?nismós naśladowanie obyczajów spartańskich, sprzyjanie Sparcie> zwięzłość w wyrażaniu myśli (wedle tradycji właściwa Spartanom co znaczy
 • Co znaczy Lunch Na czym polega m) w krajach anglosaskich lekki posiłek w porze południowej: iść, wyskoczyć na lunch krzyżówka
 • Co znaczy Lunapark Różnice m) miejsce zabaw z karuzelami, huśtawkami, strzelnicami; wesołe miasteczko co to jest
 • Co znaczy Loretański Wady i zalety Włoszech> związany z kultem Matki Boskiej z Loreto; domek loretański mała budowla sakralna, stawiana we wnętrzu kościoła lub w jego pobliżu słownik
 • Co znaczy Lenno Podobieństwa dzierżawa feudalna> hist. forma zależności między panem (suwerenem) a jego wasalem; nadanie ziemi (wraz z mieszkańcami) pod warunkiem, że czym jest
 • Co znaczy Lewirat Czemu zwyczajowe prawo u wielu ludów Azji i Afryki, wg którego wdowę powinien poślubić brat zmarłego męża, a pierworodny syn tego małżeństwa jest co oznacza
 • Co znaczy Leseferyzm Co gorsze m) pozostawienie komuś zupełnej swobody działania; niewtrącanie się, nieprzeszkadzanie tłumaczenie
 • Co znaczy Lektura Porównaj lektura gazet, książek, dokumentów; . to, co czytamy: ulubiona lektura; 3. pot. utwory przeznaczone do czytania i omawiania w szkole przykłady
 • Co znaczy Lotion Porównanie m) preparat kosmetyczny w postaci płynu, emulsji do pielęgnacji ciała, włosów definicja
 • Co znaczy Lokomocyjny Dlaczego związany z ruchem, przemieszczaniem się; 2. med. choroba lokomocyjna zawroty głowy, nudności, wymioty, występujące u niektórych osób encyklopedia
 • Co znaczy Liryka Jak lepiej gr.> jeden z trzech rodzajów literackich (obok epiki i dramatu); obejmuje utwory poetyckie, wyrażające osobiste przeżycia, uczucia jak działa
 • Co znaczy Licencjat Kiedy łac. licentiatus uprawniony, od licentia> 1. w Polsce stopień uzyskany po ukończeniu 3-letnich studiów licencjackich, niższy od stopnia czy jest
 • Co znaczy Lepra Od czego zależy ż) med. trąd, przewlekła choroba zakaźna, powodująca zniszczenia tkanek i zniekształcenia ciała leprozorium pojęcie
 • Co znaczy Legować Na czym polega praw. zapisać w testamencie, przekazać jako darowiznę wyjaśnienie
 • Co znaczy Landtag Różnice m) parlament regionalny w Austrii i Niemczech: deputowany do Landtagu opis
 • Co znaczy Likwidacja Wady i zalety wł. liquidazione, z łac. liquidatio upłynnianie> unicestwienie, usunięcie czego, zniszczenie, zgładzenie kogo: likwidacja firmy informacje
 • Co znaczy Literacki Podobieństwa literatury lub literata, właściwy literaturze; należący do literatury pięknej; język literacki, uzdolnienia literackie, talent literacki znaczenie
 • Co znaczy Leksykologia Czemu językoznawstwa, nauka o słownictwie, badająca m.in. znaczenie, użycie i pochodzenie wyrazów; teoretyczna podstawa leksykografii co znaczy
 • Co znaczy Logopatia Co gorsze ż) wada mowy, np. jąkanie się, seplenienie krzyżówka
 • Co znaczy Łubin Porównaj bot. Lupinus, roślina z rodziny motylkowatych (Papilionaceae), uprawiana na paszę i nawóz zielony oraz jako roślina ozdobna co to jest
 • Co znaczy Locja Porównanie żeglarskiej, obejmujący opis obszarów wodnych i wybrzeży z punktu widzenia możliwości prowadzenia statków, b) podręcznik nawigacyjny słownik
 • Co znaczy Ii Lewa Dlaczego ż) wziątka, karty wzięte przez tego z graczy, który położył kartę „biorącą” (o wyższej wartości czym jest
 • Co znaczy Lansjer Jak lepiej kawalerzysta uzbrojony w lancę, b) taniec dworski, rodzaj kadryla, popularny w XIX/XX w., zwłaszcza na balach oficerskich co oznacza
 • Co znaczy Laboratorium Kiedy laboratoire, ang. laboratory, łac. laboratorium> pracownia naukowa wyposażona w aparaturę do wykonywania doświadczeń, przeprowadzania badań tłumaczenie
 • Co znaczy Lokaut Od czego zależy m) forma walki pracodawców z robotnikami, polegająca na zamykaniu przedsiębiorstw i zwalnianiu pracowników: stosować lokaut przykłady
 • Co znaczy Less Na czym polega m) składnik bardzo urodzajnych gleb, pochodzący z wietrzenia skał osadowych i kwarcu: gleby lessowe definicja

Słownik wyrazów obcych, pisownia i znaczenie

Definicja - Co to znaczy? Co to jest? Przykłady wyrazów tłumaczonych.

Definicja Less co znaczy lokaut krzyżówka laboratorium co to jest lansjer słownik lewa II czym jest locja co oznacza łubin tłumaczenie logopatia przykłady leksykologia. słownik.

Co to jest Labializacja co znaczy liliput krzyżówka ług co to jest lokator znaczenie.