Leksykon co znaczy lokalizować krzyżówka lokalny co to jest letalność słownik latynizować czym jest.
legalizm linoryt krzyżówka co to jest

Definicje słów, słownik wyrazów na L

 • Co znaczy Legalizm Porównanie m) ścisłe przestrzeganie istniejących norm prawnych, stosowanie się do obowiązujących przepisów prawa co znaczy
 • Co znaczy Linoryt Dlaczego 1. technika graficzna (pochodna drzeworytu), polegająca na odbijaniu wypukłego rysunku wyciętego w linoleum; . odbitka wykonana tą krzyżówka
 • Co znaczy Litografia Jak lepiej piszę> technika graficzna, polegająca na reprodukowaniu rysunku wykonanego na płycie kamiennej (na kamieniu litograficznym); odbitka co to jest
 • Co znaczy Lambdacyzm Kiedy m) wada wymowy, polegająca na wymawianiu głoski l zamiast r słownik
 • Co znaczy Langusta Od czego zależy ż) jadalny skorupiak, żyjący w ciepłych morzach czym jest
 • Co znaczy Łut Na czym polega ciężaru = 12,8 g, używana w Europie przed wprowadzeniem systemu dziesiętnego; . pot. odrobina: fraz. łut szczęścia co oznacza
 • Co znaczy Liryczny Różnice łac. lyricus, z gr. lyrikós dotyczący liry, od lýra> 1. odnoszący się do liryki; lit. podmiot liryczny fikcyjna postać w utworze lirycznym tłumaczenie
 • Co znaczy Litosfera Wady i zalety ż) skorupa ziemska, zewnętrzna warstwa stała, ok. 150 km w głąb ziemi przykłady
 • Co znaczy Laguna Podobieństwa laguna, z łac. lacuna staw, kałuża> płytki zalew lub zatoka odcięta od morza przez mierzeję, rafę lub atol: rejs po lagunie definicja
 • Co znaczy Liryka Czemu gr.> jeden z trzech rodzajów literackich (obok epiki i dramatu); obejmuje utwory poetyckie, wyrażające osobiste przeżycia, uczucia encyklopedia
 • Co znaczy Lambrekin Co gorsze m) krótka marszczona firanka, wieszana nad oknem lub drzwiami jak działa
 • Co znaczy Licytować Porównaj publicznej sprzedaży rzeczy będących zazwyczaj własnością dłużnika; egzekwować należność za pomocą licytacji; 2. zgłaszać na licytacji sumę czy jest
 • Co znaczy Lemur Porównanie wielkich oczach; prowadzi nocny tryb życia, zamieszkuje lasy Madagaskaru; 2. mit. rzym. złośliwy duch zmarłych, upiór pojęcie
 • Co znaczy Liturgia Dlaczego pełniący funkcje publiczne, urzędowe> ogół zbiorowych i zrytualizowanych czynności sakralnych: szaty, naczynia liturgiczne liturgika wyjaśnienie
 • Co znaczy Lala Jak lepiej zabawka mająca postać ludzką; 2. przen. kobieta ładna, wystrojona, ale ograniczona i próżna: ktoś jak ta lala, piękna, światowa, salonowa opis
 • Co znaczy Laryngofon Kiedy m) mikrofon reagujący na drgania krtani mówiącego, używany w czołgach, samolotach; mikrofon krtaniowy informacje
 • Co znaczy Legastenia Od czego zależy gr. asth?neia słabość> psych. osłabienie pewnej funkcji mózgu u dzieci, objawiające się trudnościami w czytaniu i pisaniu znaczenie
 • Co znaczy Logopatia Na czym polega ż) wada mowy, np. jąkanie się, seplenienie co znaczy
 • Co znaczy Laburzysta Różnice m) członek lub zwolennik angielskiej partii pracy Labour Party krzyżówka
 • Co znaczy Legityma Wady i zalety praw. część spadku, jaką osoby najbliższe spadkodawcy muszą otrzymać niezależnie, a nawet wbrew jego woli wyrażonej w testamencie; zachowek co to jest
 • Co znaczy Ii Logo Podobieństwa m) inform. prosty język programowania, przeznaczony do zapoznawania dzieci z działaniem komputera słownik
 • Co znaczy Łacinka Czemu ż) pismo łacińskie; kursywa, pismo pochylone, italika czym jest
 • Co znaczy Limited Co gorsze ndm) termin stosowany w nazwach spółek akcyjnych z ograniczoną odpowiedzialnością; skrót: Ltd co oznacza
 • Co znaczy Lamperia Porównaj dolna część ściany pomalowana olejną farbą; 2. dekoracyjny pas z kafli lub z drzewa, zdobiący ściany lub posadzki tłumaczenie
 • Co znaczy Lateralny Porównanie <łac. lateralis boczny> dotyczący jednej ze stron, związany z jedną stroną; boczny lateralizacja, zob. bilateralny przykłady
 • Co znaczy Laba Dlaczego ż) pot. czas wolny od zajęć; próżnowanie, odpoczynek definicja
 • Co znaczy Lewirat Jak lepiej zwyczajowe prawo u wielu ludów Azji i Afryki, wg którego wdowę powinien poślubić brat zmarłego męża, a pierworodny syn tego małżeństwa jest encyklopedia
 • Co znaczy Lulka Kiedy ż) daw. fajka: jedzą, piją, lulki palą (A. Mickiewicz Pani Twardowska jak działa
 • Co znaczy Się Licytować Od czego zależy prześcigać się w czymś nawzajem czy jest
 • Co znaczy Laka Na czym polega lakk> masa żywiczna używana m.in. w Japonii i w Chinach do wyrobu ozdobnych przedmiotów, naczyń: flakonik, pudełko z laki pojęcie
 • Co znaczy Loden Różnice m) gruba, włochata tkanina wełniana wyjaśnienie
 • Co znaczy Limfatyczny Wady i zalety związany z limfą; biol. naczynia limfatyczne naczynia rozprowadzające limfę; naczynia chłonne; tkanka limfatyczna siateczkowa tkanka łączna opis
 • Co znaczy Luminancja Podobieństwa ż) <łac. luminans oświetlający> fiz. wielkość fotometryczna oświetlenia; jaskrawość, blask, jasność powierzchniowa iluminacja informacje
 • Co znaczy Łan Czemu źródła co lenno> 1. ziemia przeznaczona pod zasiew, ziemia uprawna; także zboże rosnące na zagonie: łan pszenicy, żyta, obsiewać łan, łan znaczenie
 • Co znaczy Lapisować Co gorsze wylapisować co znaczy
 • Co znaczy Literat Porównaj littérateur; z łac. litteratus obeznany z literami> 1. autor utworów literackich lub publicystycznych; pisarz; 2. daw. a) człowiek umiejący krzyżówka
 • Co znaczy Luperkalia Porównanie urządzane ku czci bóstwa pasterskiego Fauna, podczas których składano ofiary w grocie wilczycy, żywicielki Remusa i Romulusa, co miało co to jest
 • Co znaczy Landrynka Dlaczego ż) twarde cukierki owocowe o różnych smakach landryna słownik
 • Co znaczy Lipoma Jak lepiej ż) med. nowotwór niezłośliwy tkanki tłuszczowej podskórnej; tłuszczak czym jest
 • Co znaczy Lagier Kiedy m) pot. hitlerowski obóz koncentracyjny, obóz zagłady: więzień lagrów lagrowy, zlagrowany; zob. łagier co oznacza
 • Co znaczy Lansować Od czego zależy kariery> 1. propagować modę na coś; 2. publicznie głosić zalety kogoś: lansować młodego aktora; lansować krótkie sukienki, fryzury tłumaczenie
 • Co znaczy Lokalizacja Na czym polega localisation, od łac. loco umieszczam gdzie> 1. określenie miejsca czegoś; umiejscowienie, rozmieszczenie; 2. spec. ustalenie miejsca przykłady
 • Co znaczy Lameta Różnice ż) rodzaj ozdoby choinkowej w postaci cieniutkich pasków z folii metalowej lub celofanowej definicja
 • Co znaczy Lawina Wady i zalety lavor> 1. wielka masa śniegu lub kamieni, staczająca się gwałtownie ze zbocza góry; 2. przen. wielość zdarzeń występujących nieoczekiwanie encyklopedia
 • Co znaczy Laktacja Podobieństwa od lactum mleko> med. wydzielanie mleka przez gruczoły mleczne kobiet i samic ssaków w okresie karmienia potomstwa: okres laktacyjny jak działa
 • Co znaczy Limit Czemu łac. limes granica> 1. nieprzekraczalna ilość pieniędzy możliwych do wydania lub uzyskania; 2. wartość progowa, graniczna czego: limity czy jest
 • Co znaczy Laboratorium Co gorsze laboratoire, ang. laboratory, łac. laboratorium> pracownia naukowa wyposażona w aparaturę do wykonywania doświadczeń, przeprowadzania badań pojęcie
 • Co znaczy Lamblia Porównaj ż) med. pasożyt powodujący lambliozę; żyje w nabłonku jelita, wątrobie żywiciela lamblioza wyjaśnienie
 • Co znaczy Literacki Porównanie literatury lub literata, właściwy literaturze; należący do literatury pięknej; język literacki, uzdolnienia literackie, talent literacki opis
 • Co znaczy Longan Dlaczego oko smoka> bot. Euphoria longana, wiecznie zielone drzewo, uprawiane w strefie tropikalnej i subtropikalnej, głównie ze względu na jadalne informacje
 • Co znaczy Legalizacja Jak lepiej ustawowy, od lex> uprawomocnienie, nadanie mocy prawnej czemu; uznanie czego za legalne, zgodne z prawem: legalizacja małżeństwa znaczenie
 • Co znaczy Łaszt Kiedy m) hist. jednostka objętości (od 2900 do 4000 l) stosowana w XV –XIX w. jako miara ładunku okrętowego co znaczy
 • Co znaczy Lider Od czego zależy politycznej, związku zawodowego lub organizacji społecznych: lider partyjny, lider zespołu muzycznego; 2. sport. zawodnik lub drużyna krzyżówka
 • Co znaczy Laurka Na czym polega ż) 1. ozdobna kartka okolicznościowa z rysunkiem i życzeniami dla kogoś: laurka dla mamy; . daw. świadectwo szkolne co to jest
 • Co znaczy Łajba Różnice ż) pot. łódź, stary, zniszczony statek słownik
 • Co znaczy Ludi Wady i zalety <łac.> w staroż. Rzymie święta ku czci bóstw lub dla upamiętnienia ważniejszych wydarzeń, połączone z igrzyskami czym jest
 • Co znaczy Libertyn Podobieństwa m) sceptyk w sprawach religijnych; wolnomyśliciel libertynizm, libertyński co oznacza
 • Co znaczy Lady Czemu ż; ndm) angielski tytuł szlachecki kobiecy, żona lorda; także forma grzecznościowa tłumaczenie
 • Co znaczy Lift Co gorsze tenisie specjalne odbicie piłki, powodujące, że spada ona na kort wcześniej, niż się tego spodziewa przeciwnik przykłady
 • Co znaczy Liposomy Porównaj cząsteczki tłuszczowe pochodzenia roślinnego, wnikające w najgłębsze warstwy skóry, dostarczające jej substancji odżywczych, wykorzystywane definicja
 • Co znaczy Litraż Porównanie m) pojemność zbiornika wyrażona w litrach: samochód małolitrażowy encyklopedia
 • Co znaczy Loża Dlaczego pomieszczenie w teatrach i salach widowiskowych, przeznaczone dla kilku widzów; rodzaj wewnętrznego balkonu, półotwartej galerii lub jak działa
 • Co znaczy Lokacja Jak lepiej ulokowanie, umieszczenie, rozmieszczenie kogo lub czego lokować co gdzie; ulokować kogo gdzie; 2. techn. określenie położenia lub czy jest
 • Co znaczy Logogryf Kiedy logos słowo + gríphos sieć> rodzaj łamigłówki, polegający na układaniu z podanych sylab pewnej liczby wyrazów, których wskazane litery (np pojęcie
 • Co znaczy Lucyfer Od czego zależy jutrzenka> 1. Lucyfer w demonologii chrześcijańskiej: przywódca zbuntowanych aniołów, strącony do piekła; 2. pot. szatan, diabeł (rodzaj wyjaśnienie
 • Co znaczy Lont Na czym polega sznurka przyczepionego do materiałów wybuchowych, który służy do ich bezpiecznego odpalania: podpalić lont opis
 • Co znaczy Letejski Różnice przym.) mit. gr. woda letejska woda z rzeki Lete, której picie przynosiło zmarłym zapomnienie przeszłości informacje
 • Co znaczy Leksyka Wady i zalety z gr. leksikón słownik> 1. słownictwo; ogół wyrazów wchodzących w skład jakiegoś języka: leksyka polska, niemiecka; . zasób wyrazów i znaczenie
 • Co znaczy Luka Podobieństwa ż) puste, wolne miejsce; przerwa, wyrwa: luka towarowa, luki w wykształceniu, luki w tekście co znaczy
 • Co znaczy Liryk Czemu m) 1. poeta piszący utwory liryczne; . utwór liryczny krzyżówka
 • Co znaczy Luminizm Co gorsze m) <łac. lumen światło> sposób kształtowania kompozycji malarskiej za pomocą gry światła, szczególnie charakterystyczny dla sztuki baroku co to jest
 • Co znaczy Licencjat Porównaj łac. licentiatus uprawniony, od licentia> 1. w Polsce stopień uzyskany po ukończeniu 3-letnich studiów licencjackich, niższy od stopnia słownik
 • Co znaczy Legalizować Porównanie wiarygodność czegoś; uwierzytelniać; 2. nadawać moc prawną, zatwierdzać, uznawać za ważne, zgodne z prawem; uprawomocniać czym jest
 • Co znaczy Lobbysta Dlaczego m) przedstawiciel lobby, osoba wywierająca nacisk na organy władzy państwowej, na członków parlamentu co oznacza
 • Co znaczy Laur Jak lepiej sława> wawrzyn, wonna roślina przyprawowa; w staroż. Grecji i Rzymie wieńcami z liści tego drzewa ozdabiano zwycięzców i bohaterów, stąd tłumaczenie
 • Co znaczy Lemoniada Kiedy ż) . zool. cytryna> orzeźwiający napój cytrynowy przykłady
 • Co znaczy Linotyp Od czego zależy m) poligr. maszyna drukarska do składania tekstu z oddzielnych matryc całych wierszy: druk linotypowy, technika linotypu definicja
 • Co znaczy Liofilizować Na czym polega przeprowadzać liofilizację encyklopedia
 • Co znaczy Lifting Różnice chirurgiczno-kosmetyczny, polegający na naciąganiu skóry twarzy i szyi w celu zlikwidowania zmarszczek: face lifting jak działa
 • Co znaczy Lapidarium Wady i zalety n; odm. lm) <łac., od lapis kamień> zbiór okazów kamieni naturalnych lub fragmentów starych rzeźb, budowli, pomników czy jest
 • Co znaczy Logos Podobieństwa filoz. powszechna zasada, ogólna prawidłowość występująca w świecie (np. Heraklit: „wszystko płynie”); przeznaczenie lub rozum świata pojęcie
 • Co znaczy Lokaut Czemu m) forma walki pracodawców z robotnikami, polegająca na zamykaniu przedsiębiorstw i zwalnianiu pracowników: stosować lokaut wyjaśnienie
 • Co znaczy Leopard Co gorsze m) <łac. leopardus> pantera, duże bardzo szybkie zwierzę z rodziny kotów opis
 • Co znaczy Łańcuch Porównaj szereg połączonych ogniw, zwykle metalowych, tworzących rodzaj sznura: łańcuch na szyi, ogniwo łańcucha, prowadzić kogo na łańcuchu informacje
 • Co znaczy Ławra Porównanie ż) większy klasztor prawosławny, podległy synodowi znaczenie
 • Co znaczy Lizeska Dlaczego ż) lekki kaftanik damski wkładany na nocną koszulę co znaczy
 • Co znaczy Luminescencyjny Jak lepiej fiz. ekran luminescencyjny stosowany m.in. w aparatach rentgenowskich; farba luminescencyjna farba do oznaczeń drogowych krzyżówka
 • Co znaczy Lamentacja Kiedy ż) <łac. lamentatio> 1. lit. pieśń żałobna, elegia, tren; 2. przest. lament, płacz co to jest
 • Co znaczy Lustrować Od czego zależy lustrum> 1. dokonywać lustracji, przeglądu, kontrolować, sprawdzać stan czegoś; 2. przyglądać się bacznie, krytycznie komuś lub czemuś słownik
 • Co znaczy Loteria Na czym polega lotir ciągnąć losy, losować> 1. gra, w której o wygranej decyduje przypadek, losowanie: wygrać coś na loterii, loteria fantowa loteryjka; 2 czym jest
 • Co znaczy Landtag Różnice m) parlament regionalny w Austrii i Niemczech: deputowany do Landtagu co oznacza
 • Co znaczy Limuzyna Wady i zalety ż) 1. typ nadwozia samochodowego z zamkniętym dachem; 2. pot. duży samochód osobowy, najczęściej amerykański tłumaczenie
 • Co znaczy Ii Legat Podobieństwa testament, zapis testamentowy dla osoby niebędącej prawnym spadkobiercą; . to, co ktoś otrzymał w spadku, zapisane w testamencie: otrzymać przykłady
 • Co znaczy La Czemu spotykane w jadłospisach i książkach kucharskich, w których określa sposób przyrządzania różnych potraw; ? la carte – według jadłospisu, do definicja
 • Co znaczy Laktoglobulina Co gorsze ż) biol. białko z grupy globulin, występujące w mleku, zawierające ciała odpornościowe encyklopedia
 • Co znaczy Lamus Porównaj niepotrzebnych, zapomnianych rzeczy, rupieciarnia; 2. daw. drewniany lub murowany budynek, służący do przechowywania różnych rzeczy jak działa
 • Co znaczy Limeryk Porównanie irlandzkiego miasta Luimneach> lit. żartobliwy lub satyryczny wierszyk oparty na absurdalnym dowcipie, wywodzi się z ang. poezji ludowej; 5 czy jest
 • Co znaczy Letarg Dlaczego chorobowy stan głębokiego snu; . przen. bezczynność, gnuśność: zapaść w letarg, trwać w letargu, obudzić się z letargu pojęcie
 • Co znaczy Lete Jak lepiej ż; ndm) mit. gr. rzeka zapomnienia w państwie podziemnym – Hadesie letejski wyjaśnienie
 • Co znaczy I Logo Kiedy n) graficzny symbol przedsiębiorstwa, firmy, serii wydawniczej itp opis
 • Co znaczy Labirynt Od czego zależy kanałów, korytarzy; 2. przen. sytuacja, z której trudno znaleźć wyjście: znaleźć się w labiryncie; 3. hist. staroż. Labirynt pałac. o informacje
 • Co znaczy Laokoon Na czym polega Apollina (lub Posejdona) uduszony wraz z synami przez węże morskie; grupa Laokoona słynna rzeźba staroż., przedstawiająca tę scenę znaczenie
 • Co znaczy Lsd Różnice n) jeden z narkotyków co znaczy
 • Co znaczy Locja Wady i zalety żeglarskiej, obejmujący opis obszarów wodnych i wybrzeży z punktu widzenia możliwości prowadzenia statków, b) podręcznik nawigacyjny krzyżówka
 • Co znaczy Lakier Podobieństwa błonotwórczej, używany do pokrywania przedmiotów w celach ochronnych i dekoracyjnych: lakier asfaltowy, olejny, spirytusowy, lakier do co to jest
 • Co znaczy Luddyzm Czemu angielskich i chałupników, którzy w początkach mechanizacji przemysłu (XIX/XX w.) niszczyli maszyny i urządzenia przemysłowe, upatrując w słownik
 • Co znaczy Lingwetka Co gorsze ż) farm. tabletka do ssania, zwykle umieszczana pod językiem (co sprzyja szybkiemu wchłonięciu leku przez organizm czym jest
 • Co znaczy Lateks Porównaj roślin kauczukodajnych, wykorzystywany jako surowiec do produkcji kauczuku naturalnego, stosowany też w przemyśle gumowym; emulsja co oznacza
 • Co znaczy Lektura Porównanie lektura gazet, książek, dokumentów; . to, co czytamy: ulubiona lektura; 3. pot. utwory przeznaczone do czytania i omawiania w szkole tłumaczenie
 • Co znaczy Lasować Dlaczego co mieszać wapno z wodą, gasić wapno lasowane (wapno przykłady
 • Co znaczy Luteranin Jak lepiej niem. reformator religijny> wyznawca luteranizmu, członek Kościoła ewangelicko-augsburskiego luteranizm definicja
 • Co znaczy Lapis Kiedy lapis infernalis kamień piekielny> . nazwa farmaceutyczna azotanu srebra używanego do dezynfekcji lapisować co, wylapisowany; 2. daw. kolor encyklopedia
 • Co znaczy Leptosomatyk Od czego zależy typologii konstytucjonalnej E. Kretschmera człowiek o smukłej budowie ciała, wątły, charakteryzujący się egocentrycznym usposobieniem jak działa
 • Co znaczy Lenno Na czym polega dzierżawa feudalna> hist. forma zależności między panem (suwerenem) a jego wasalem; nadanie ziemi (wraz z mieszkańcami) pod warunkiem, że czy jest
 • Co znaczy Liliput Różnice lilliputan karzełkowaty mieszkaniec wyspy Lilliputów z powieści J. Swifta Podróże Guliwera (1726 r.)> 1. człowiek bardzo małego wzrostu pojęcie
 • Co znaczy Looping Wady i zalety zawijanie pętlicy> 1. lotn. figura akrobacji lotniczej, przy której samolot zakreśla koła, lecąc przez chwilę podwoziem do góry; pętla; 2 wyjaśnienie
 • Co znaczy Luminescencja Podobieństwa ż) fiz. świecenie ciał w niskiej temperaturze; jarzenie, zimne świecenie luminescencyjny opis
 • Co znaczy Lesbijka Czemu ż) 1. mieszkanka Lesbos; 2. kobieta, której popęd płciowy jest skierowany ku kobietom informacje
 • Co znaczy Lord Co gorsze Anglii i Szkocji; 2. osoba mająca ten tytuł; 3. tytuł związany z niektórymi wysokimi stanowiskami w Anglii; lord (wielki) kanclerz znaczenie
 • Co znaczy Lumen Porównaj m) <łac. lumen światło> fiz. jednostka światła (symbol: lm co znaczy
 • Co znaczy Lukrować Porównanie pokrywać warstwą lukru; 2. przen. przedstawiać coś w zbyt dobrym świetle, przesadnie chwalić, często obłudnie: lukrowane słówka krzyżówka
 • Co znaczy Legendarny Dlaczego légendaire, od legenda, z łac.> 1. oparty na legendzie, zaczerpnięty, znany z legendy, baśniowy, fantastyczny; 2. otoczony legendą, sławny co to jest
 • Co znaczy Limitacja Jak lepiej ż) ograniczenie, ustalenie limitu słownik
 • Co znaczy Laktoza Kiedy związek organiczny, disacharyd występujący w mleku ssaków; używany w przemyśle farmaceutycznym i spożywczym; cukier mleczny czym jest
 • Co znaczy Likwidator Od czego zależy urzędnik zajmujący się likwidowaniem zadłużeń przedsiębiorstwa, organizacji lub likwidacją jednostki organizacyjnej; likwidator szkód co oznacza
 • Co znaczy Leksem Na czym polega léksis wyraz> jęz. jednostka słownictwa w jakimś języku, wyraz słownikowy, podstawa jego form gramatycznych leksyka, leksykalny, leksykon tłumaczenie
 • Co znaczy Lokomocja Różnice przestrzeń + motus ruch> przenoszenie się z miejsca na miejsce, dziś tylko w wyrażeniu: środki lokomocji lokomocyjny przykłady
 • Co znaczy Luna Wady i zalety ż) <łac. luna Księżyc> 1. mit. rzym. Luna bogini księżyca; 2. dawn. księżyc lunatyk, lunonauta definicja
 • Co znaczy Litota Podobieństwa stylistyczna, polegająca na zastąpieniu określenia prostego (np. mały) wyrażeniem złożonym z przeczeniem (np. nieduży encyklopedia
 • Co znaczy Łazarz Czemu z?r Bóg pomógł, imię człowieka, który wg Ewangelii był wskrzeszony przez Chrystusa> osoba osłabiona, wycieńczona, schorowana; nędzarz jak działa
 • Co znaczy Liryzm Co gorsze m) uczuciowość, nastrojowość, rzewność czy jest
 • Co znaczy Laminat Porównaj płytka, warstwa> techn. tworzywo sztuczne o różnej postaci i zastosowaniu: płyta laminatowa, meble laminowane, zalaminować dokument pojęcie
 • Co znaczy Łajza Porównanie ż/m) 1. pogard. mężczyzna brudny, zapijaczony, kloszard; 2. pogard. osoba nieporadna, niezaradna wyjaśnienie
 • Co znaczy Laborant Dlaczego pracujący; od labor praca> 1. pracownik laboratorium, wykonujący badania chemiczne, fizyczne, biologiczne, analizy lekarskie, kontrolujący opis
 • Co znaczy Liberał Jak lepiej m) zwolennik liberalizmu lub członek partii liberalnej informacje
 • Co znaczy Latyfundium Kiedy n; odm. lm) <łac. latifundium> hist. wielki majątek ziemski, posiadłość ziemska szlachty, duchowieństwa, zakonów latyfundysta znaczenie
 • Co znaczy Lichenologia Od czego zależy ż) bot. nauka o porostach lichenolog, lichenologiczny co znaczy
 • Co znaczy Leser Na czym polega laisser-aller niedbalstwo> pot. człowiek leniwy, uchylający się od pracy, usiłujący osiągnąć swe cele jak najmniejszym wysiłkiem krzyżówka
 • Co znaczy Lapidarny Różnice z łac. lapidarius kamienny; litterae lapidariae napis wyryty na kamieniu (nagrobnym)> zwięzły, wyrazisty, treściwy: lapidarna odpowiedź co to jest
 • Co znaczy Liana Wady i zalety ż) długi, wijący się pęd roślin lasów tropikalnych; pnącze drzewa (w Polsce np. wiciokrzew słownik
 • Co znaczy Lycra Podobieństwa ż) rodzaj elastycznego włókna poliuretanowego; także tkanina lub dzianina z tego włókna czym jest
 • Co znaczy Latryna Czemu ż) . dół na ekskrementy; 2. prymitywna ubikacja co oznacza
 • Co znaczy Lufcik Co gorsze m) mała szybka w oknie, w oddzielnej ramie, dająca się otwierać; małe okienko tłumaczenie
 • Co znaczy Laureat Porównaj wawrzynem> zdobywca nagrody za wybitne osiągnięcia w jakiejś dziedzinie: laureat nagrody, konkursu, festiwalu laureatka przykłady
 • Co znaczy Lowelas Porównanie m) starzejący się uwodziciel, kobieciarz, donżuan definicja
 • Co znaczy Luk Dlaczego m) 1. mors otwór w pokładzie statku, zamykany pokrywą; . pomieszczenie służące do załadunku i wyładunku towarów encyklopedia
 • Co znaczy Lazaron Jak lepiej m) żebrak, włóczęga uliczny jak działa
 • Co znaczy Labrador Kiedy Kanadzie> 1. pies myśliwski, średniej wielkości, o czarnej, krótkiej sierści, używany do aportowania zwierzyny z wody; rasa tych psów; 2 czy jest
 • Co znaczy Luksus Od czego zależy m) <łac. luxus> zbytek, przepych: żyć, pławić się w luksusie; luksusowy jacht, samochód; luksusowa sytuacja pojęcie
 • Co znaczy Lokator Na czym polega osoba wynajmująca mieszkanie, mieszkaniec niebędący właścicielem: mieć lokatora, dziki lokator lokatorka, lokatorski wyjaśnienie
 • Co znaczy Lokum Różnice locus miejsce)> miejsce, pomieszczenie dla kogo, siedlisko, mieszkanie: mieć własne lokum, szukać jakiegoś lokum lokal, lokalny, lokować opis
 • Co znaczy Lekyt Wady i zalety naczynie ceramiczne, duży dzban, służący głównie do przechowywania oliwy, b) element nagrobny w kształcie takiego naczynia (na kwiaty informacje
 • Co znaczy Leserować Podobieństwa pot. uchylać się od pracy znaczenie
 • Co znaczy Legislator Czemu m) prawodawca; znawca prawa co znaczy
 • Co znaczy Laryngolog Co gorsze m) lekarz specjalista w dziedzinie laryngologii krzyżówka
 • Co znaczy Longplay Porównaj m) gramofonowa płyta długogrająca; dziś płyta typu CD co to jest
 • Co znaczy Laweta Porównanie przest. podstawa armaty; 2. pojazd przystosowany do transportu innych pojazdów: przewieźć wrak samochodu na lawecie słownik
 • Co znaczy Lunapark Dlaczego m) miejsce zabaw z karuzelami, huśtawkami, strzelnicami; wesołe miasteczko czym jest
 • Co znaczy Leukemia Jak lepiej biały + haíma krew> med. schorzenie polegające na nadmiernym wytwarzaniu białych krwinek, białaczka: chorować na leukemię co oznacza
 • Co znaczy Liberalizm Kiedy wolny> 1. postawa uznająca prawo innych do posiadania własnych poglądów, przekonań, sposobów bycia itd. (jeśli tylko nie szkodzą innym tłumaczenie
 • Co znaczy Liniment Od czego zależy m) <łac. linimentum maź, od lineve mazać> farm. półpłynna mieszanina substancji leczniczych, przeznaczona do nacierania; mazidło przykłady
 • Co znaczy Laryngologia Na czym polega ż) med. dział medycyny, nauka o chorobach gardła, krtani, nosa i uszu laryngolog, laryngologiczny definicja
 • Co znaczy Lakonizm Różnice lak?nismós naśladowanie obyczajów spartańskich, sprzyjanie Sparcie> zwięzłość w wyrażaniu myśli (wedle tradycji właściwa Spartanom encyklopedia
 • Co znaczy Lektorium Wady i zalety bogato zdobiona, stosowana do XVI w. murowana ścianka, oddzielająca prezbiterium od nawy głównej kościoła, często wykładowa w uniwersytecie jak działa
 • Co znaczy Lewiatan Podobieństwa biblijny potwór morski o dziwnych kształtach, w pismach talmudycznych przedstawiony jako ogromna ryba, przeznaczona na ucztę dla wszystkich czy jest
 • Co znaczy Laicki Czemu przym.) świecki w opozycji do: duchowny, lecz nie do: wierzący laicyzacja, laikat pojęcie
 • Co znaczy Layering Co gorsze zabieg kosmetyczny, nadawanie skórze zapachu za pomocą kosmetyków o tym samym tonie zapachowym, np. mydła, balsamu, wody toaletowej wyjaśnienie
 • Co znaczy Lipidy Porównaj tłuszcz + oidos postać> biochem. grupa naturalnych związków organicznych, takich jak tłuszcze, woski, sterole i in., wchodzących w skład opis
 • Co znaczy Lumbago Porównanie okolicy lędźwiowo-krzyżowej, powstające najczęściej wskutek zapalenia korzonków nerwowych, wypadnięcia dysku, zmian zapalnych kręgosłupa informacje
 • Co znaczy Logorea Dlaczego ż) 1. pot. słowotok; 2. med. nienaturalnie szybka, chaotyczna mowa znaczenie
 • Co znaczy Laicyzacja Jak lepiej ż) nadanie charakteru świeckiego, usunięcie wpływu albo władzy zeświecczenie duchowieństwa co znaczy
 • Co znaczy Large Kiedy rozrzutny larum (n) . pot. krzyk, zgiełk, hałas, wrzawa: robić krzyżówka
 • Co znaczy Ludyczny Od czego zależy przym.) <łac. ludus gra, zabawa> rozrywkowy, robiony dla zabawy: ludyczny charakter przedstawienia, utworu co to jest
 • Co znaczy Lituanistyka Na czym polega ż) nauka o języku i literaturze Litwy; filologia litewska słownik
 • Co znaczy Likwidacja Różnice wł. liquidazione, z łac. liquidatio upłynnianie> unicestwienie, usunięcie czego, zniszczenie, zgładzenie kogo: likwidacja firmy czym jest
 • Co znaczy Lawa Wady i zalety ż) roztopiona, gorąca magma, wydobywająca się z wnętrza wulkanu co oznacza
 • Co znaczy Lunatyk Podobieństwa człowiek, który podczas snu wstaje, chodzi, wykonuje różne czynności, nie wiedząc o tym; somnambulik; 2. przen. o człowieku, który tłumaczenie
 • Co znaczy Live Czemu m) program radiowy lub telewizyjny, emitowany na żywo, nie z nagrania przykłady
 • Co znaczy Luminarz Co gorsze m) człowiek wybitny, przodujący w jakiejś dziedzinie; znakomitość: był luminarzem nauki polskiej definicja
 • Co znaczy Legalista Porównaj m) człowiek ściśle przestrzegający prawa, przepisów prawnych encyklopedia
 • Co znaczy Linczować Porównanie dokonywać linczu jak działa
 • Co znaczy Likier Dlaczego m) mocny, słodki, aromatyczny napój alkoholowy, sporządzany ze spirytusu, syropu cukrowego i esencji owocowych lub roślinnych czy jest
 • Co znaczy Lituanista Jak lepiej m) <łac. Lithuanus Litwin, litewski, od Lithuania> badacz, znawca języka litewskiego i literatury litewskiej lituanistyka pojęcie
 • Co znaczy Lekcja Kiedy czytanie> 1. jednostka zajęć szkolnych, trwająca zwykle 45 minut; 2. materiał zadany uczniom: odrobić lekcje; 3. lit. sposób odczytywania wyjaśnienie
 • Co znaczy Lapsus Od czego zależy m) <łac. lapsus błąd językowy> drobny błąd, przejęzyczenie: popełnić lapsus opis
 • Co znaczy Laik Na czym polega do kleru (w przeciwieństwie do clericus), z gr. la?kós, od laós pospólstwo, plebs> 1. osoba świecka, członek Kościoła kat. laicki, laikat informacje
 • Co znaczy Łotr Różnice m) 1. człowiek zły, niegodziwy, popełniający haniebne czyny; 2. daw. rabuś, rozbójnik: łotr skończony, nikczemny znaczenie
 • Co znaczy Legislacyjny Wady i zalety ustawodawczy; postępowanie legislacyjne ogół czynności wymaganych przez prawo, zmierzających do uchwalenia i wejścia w życie ustawy co znaczy
 • Co znaczy Legumina Podobieństwa ż) <łac. legumen, lm legumina jarzyny strączkowe> 1. słodka potrawa, podawana jako deser; 2. daw. artykuły spożywcze pochodzenia roślinnego krzyżówka
 • Co znaczy Lakierować Czemu pokrywać lakierem: lakierować paznokcie; 2. przen. przedstawiać jakieś fakty, sprawy w sposób nieprawdziwy, zakłamany, w lepszym świetle co to jest
 • Co znaczy Luksusowy Co gorsze przym.) dotyczący przedmiotów zbytku, kosztowny, wytworny, pełen przepychu słownik
 • Co znaczy Legitymacja Porównaj légitimation, od łac. legitimus zgodny z prawem> 1. urzędowy dokument stwierdzający tożsamość osoby, jej miejsce pracy i zawód czym jest
 • Co znaczy Lincz Porównanie Lynch (1736–1796), sędzia w stanie Wirginia, USA> rodzaj samosądu, pobicie lub zabójstwo człowieka przez wzburzony tłum, stosowane w płd co oznacza
 • Co znaczy Lukratywny Dlaczego przym.) <łac. lucrativus, od lucrum zysk> przynoszący zyski; korzystny, dochodowy: lukratywne stanowisko, zajęcie tłumaczenie
 • Co znaczy Ii Lama Jak lepiej m) duchowny buddyjski w Tybecie i Mongolii lamaicki, lamaizm przykłady
 • Co znaczy Lunch Kiedy m) w krajach anglosaskich lekki posiłek w porze południowej: iść, wyskoczyć na lunch definicja
 • Co znaczy I Lewa Od czego zależy m) nazwa waluty Bułgarii =100 stotinek encyklopedia
 • Co znaczy Lituanizm Na czym polega m) <łac. Lithuanus litewski> jęz. wyraz lub zwrot przejęty z języka litewskiego jak działa
 • Co znaczy Lokaj Różnice Lackey, ang. lackey, z fr. laquais, ze st.-hiszp. alacay, z arab. al-lakij giermek, sługa rycerza> 1. służący w bogatym domu lub na dworach czy jest
 • Co znaczy Lombard Wady i zalety lombardzki; od włoskiej nazwy Prowincji Lombardia, gdzie powstały kupieckie domy kredytowe> instytucja kredytowa, udzielająca pożyczek pod pojęcie
 • Co znaczy Latynos Podobieństwa od łac. latinus> mieszkaniec Ameryki Łac. (Ameryki Płd. i Środkowej): typy latynoskie, tańce latynoskie wyjaśnienie
 • Co znaczy Latynizm Czemu m) jęz. wyraz lub wyrażenie pochodzące z łaciny; używać latynizmów latynizacja opis
 • Co znaczy Leksykologia Co gorsze językoznawstwa, nauka o słownictwie, badająca m.in. znaczenie, użycie i pochodzenie wyrazów; teoretyczna podstawa leksykografii informacje
 • Co znaczy Likwor Porównaj m) <łac. liquor płyn> rodzaj nalewki alkoholowej znaczenie
 • Co znaczy Laparoskopia Porównanie oglądam> med. zabieg diagnostyczny, oglądanie wnętrza jamy brzusznej przy użyciu tzw. endoskopu, wprowadzonego przez niewielkie nacięcie co znaczy
 • Co znaczy I Leukoplast Dlaczego m) <łac. z gr. leukós + plast? lepię, kleję> 1. pot. składnik cytoplazmy komórek roślinnych plaster opatrunkowy; . bot krzyżówka
 • Co znaczy Licytacja Jak lepiej z łac. licitatio> 1. przetarg, zasada publicznej sprzedaży przedmiotów, także nieruchomości, osobie oferującej najwyższą cenę: brać udział co to jest
 • Co znaczy Licencja Kiedy łac. licentia swoboda> urzędowe zezwolenie na prowadzenie określonej działalności, na korzystanie z pewnych uprawnień itp.: mieć słownik
 • Co znaczy Ii Lewa Od czego zależy ż) wziątka, karty wzięte przez tego z graczy, który położył kartę „biorącą” (o wyższej wartości czym jest
 • Co znaczy Lunula Na czym polega naszyjnik w formie półksiężyca, znany w starożytności i średniowieczu, używany także przez Rzymian jako ozdoba uprzęży co oznacza
 • Co znaczy luzak międzywojennego ordynans konny; 3. hist. w okresie feudalizmu chłop bez stałego miejsca zamieszkania; chłop opuszczający majątek pana bez listu zwalniającego; Różnice nieosiodłany, idący luzem; 2. w dawnej polskiej konnicy posługacz towarzysza chorągwi; w polskiej kawalerii okresu4. pot. osoba o swobodnym tłumaczenie
 • Co znaczy Lido Wady i zalety n) geogr. mierzeja, przybrzeżny pas lądu na wybrzeżu Włoch, zamykający całkowicie lub częściowo zatokę morską przykłady
 • Co znaczy Leksykograf Podobieństwa m) specjalista w zakresie leksykografii; słownikarz definicja
 • Co znaczy Less Czemu m) składnik bardzo urodzajnych gleb, pochodzący z wietrzenia skał osadowych i kwarcu: gleby lessowe encyklopedia
 • Co znaczy Lornetka Co gorsze rodzaj obuocznej lunety do obserwacji dalekich przedmiotów: patrzeć, oglądać co, przyglądać się czemu przez lornetkę jak działa
 • Co znaczy Lauda Porównaj pieśń religijna o charakterze ludowym, początkowo jednogłosowa, później rozpisana na głosy, rozpowszechniona w średniowieczu i renesansie czy jest
 • Co znaczy Listing Porównanie m) inform. komputerowy wydruk zawartości pliku, treści programu itp pojęcie
 • Co znaczy Lada Dlaczego sklepowy: kłaść coś na ladę; 2. część sieczkarni w formie drewnianej skrzyni, w którą kładzie się słomę przeznaczoną do pocięcia; 3 wyjaśnienie
 • Co znaczy Lakoniczność Jak lepiej ż) zwięzłość w wyrażaniu myśli, oszczędność w słowach; lapidarność opis
 • Co znaczy Libretto Kiedy słowa do utworu muzyczno-wokalnego, opery, operetki; literacko opracowana treść baletu lub pantomimy librecista informacje
 • Co znaczy Litogeneza Od czego zależy ż) geol. nauka o powstawaniu skał znaczenie
 • Co znaczy Lobby Na czym polega nacisku; krąg zwolenników pewnej sprawy w środowisku pozaparlamentarnym, którzy próbują wywierać wpływ na organy władzy państwowej: lobby co znaczy
 • Co znaczy Laserunek Różnice m) cienka warstwa przezroczystej farby nakładana na obraz dla lepszego efektu krzyżówka
 • Co znaczy Laptop Wady i zalety m) niewielki, przenośny komputer osobisty (który w czasie pracy można trzymać na kolanach co to jest
 • Co znaczy Litania Podobieństwa litanós błagalny> 1. modlitwa powtarzająca pochwalne, pełne czci inwokacje do Matki Bożej, Chrystusa, Boga Ojca lub świętych litanijny; 2 słownik
 • Co znaczy Lokata Czemu pieniędzy w banku lub w papierach wartościowych, w nieruchomości; nabycie czego dla zabezpieczenia kapitału lub zysków: lokata pieniędzy w czym jest
 • Co znaczy Letalny Co gorsze przym.) <łac. letalis niosący śmierć> śmiertelny; biol. gen letalny gen powodujący śmierć organizmu lub zamieranie gamet co oznacza
 • Co znaczy Laszować Porównaj co lotn odczepiać szybowiec od samolotu w powietrzu tłumaczenie
 • Co znaczy Laudator Porównanie m) <łac. laudator> 1. ten, kto wygłasza laudację; 2. pot. żart. chwalca, lizus przykłady
 • Co znaczy Litycznie Dlaczego med. bez kryzysu; stopniowo, łagodnie definicja
 • Co znaczy Legitymować Jak lepiej légitime prawowity, z łac.> . sprawdzać urzędowo czyjś dowód osobisty lub inne dokumenty w celu stwierdzenia tożsamości bądź odpowiednich encyklopedia
 • Co znaczy Labilny Kiedy przym.) <łac. labilis chwiejny>, niestały, łatwo podlegający zmianom: labilny charakter, pieniądz labilność jak działa
 • Co znaczy Lanugo Od czego zależy n) <łac. puszek> meszek płodowy; małe, delikatne włoski, wypadające w ostatnim miesiącu ciąży czy jest
 • Co znaczy Lugrotrawler Na czym polega statek rybacki, mniejszy od trawlera, zwykle motorowy, przystosowany do połowów sieciami dryfującymi i tzw. włokiem pojęcie
 • Co znaczy Lingwista Różnice m) specjalista w dziedzinie lingwistyki; językoznawca wyjaśnienie
 • Co znaczy Iii Lama Wady i zalety ż) strojna tkanina, przetykana złotymi albo srebrnymi nitkami: suknia z lamy opis
 • Co znaczy Luneta Podobieństwa optyczny, służący do oglądania bardzo odległych przedmiotów, gwiazd, składający się z obiektywu i okularu: luneta astronomiczna; patrzeć informacje
 • Co znaczy Laudacja Czemu ż) <łac. laudatio pochwała> mowa pochwalna na czyjąś cześć: wygłosić laudację laudator znaczenie
 • Co znaczy Lingwistyka Co gorsze języku, badająca jego budowę, funkcjonowanie i rozwój oraz porównująca poszczególne języki; językoznawstwo lingwista, opis lingwistyczny co znaczy
 • Co znaczy Liberalny Porównaj przym.) zgodny z zasadami liberalizmu; tolerancyjny, niestosujący przymusu, nierygorystyczny krzyżówka
 • Co znaczy Luzować Porównanie napięcie, puszczać luzem, rozluźniać; 2. zmieniać, zastępować kogoś, np. na warcie, przy pracy: luzować kogo, co, luzować hamulce co to jest
 • Co znaczy Labializacja Dlaczego ż) jęz. zaokrąglenie warg występujące przy artykulacji niektórych głosek, szczególnie samogłosek słownik
 • Co znaczy Lawirant Jak lepiej m) człowiek postępujący sprytnie w kłopotliwych sytuacjach, zręcznie unikający narażania się komukolwiek czym jest
 • Co znaczy Lastriko Lastryko Kiedy otrzymywany z mieszaniny cementu i kruszywa, stosowany w budownictwie lub kamieniarstwie: posadzka z lastryka lastrykarz, lastrykarstwo co oznacza
 • Co znaczy Lewar Od czego zależy z fr. levier dźwignia> 1. podnośnik samochodowy; 2. dźwignia do podnoszenia ciężkich przedmiotów lewarek tłumaczenie
 • Co znaczy Laurowy Na czym polega zrobiony z liści lauru; liść, listek laurowy wysuszony liść z drzewa laurowego, używany jako przyprawa kuchenna; liść, listek bobkowy przykłady
 • Co znaczy Luzem Różnice o koniach: nie w zaprzęgu; 2. bez opakowania; każda część osobno, pojedynczo; 3. żart. bez towarzystwa; swobodnie, samopas definicja
 • Co znaczy Ludyzm Wady i zalety m) <łac. ludus gra, zabawa> skłonność do bawienia się, do zabawy; odczuwanie potrzeby częstej zabawy, rozrywek ludyczny encyklopedia
 • Co znaczy Leasingowy Podobieństwa ekon. dotyczący leasingu, związany z leasingiem jak działa
 • Co znaczy Loretański Czemu Włoszech> związany z kultem Matki Boskiej z Loreto; domek loretański mała budowla sakralna, stawiana we wnętrzu kościoła lub w jego pobliżu czy jest
 • Co znaczy Lanca Co gorsze ż) hist. rodzaj broni drzewcowej z żelaznym grotem, dzida, włócznia lansjer; lancet, lancetnik pojęcie
 • Co znaczy Lojalność Porównaj uczciwość w stosunkach z ludźmi; praworządność: kogoś cechuje lojalność wobec pracodawcy; lojalny człowiek, postępowanie lojalista wyjaśnienie
 • Co znaczy Lektor Porównanie czyta tekst (np. w radiu, podczas kazania); 2. nauczyciel języka obcego na wyższej uczelni lektorat, lektorka, lektorium, lektura opis
 • Co znaczy Legia Dlaczego staroż. Rzymie oddział wojska ok. 4 – 6 tys. żołnierzy: legie Cezara; 2. ochotniczy oddział wojska: Legia Naddunajska, Legia Cudzoziemska informacje
 • Co znaczy Lasagne Jak lepiej się z płatów ciasta makaronowego, przełożonych mielonym mięsem, serem, pieczarkami, beszamelem i zapiekana w naczyniu żaroodpornym znaczenie
 • Co znaczy Lichtarz Kiedy m) uchwyt świecy, często ozdobny lichtarzyk co znaczy
 • Co znaczy Labelistyka Od czego zależy ż) kolekcjonowanie nalepek turystycznych z różnych miejsc świata labelista krzyżówka
 • Co znaczy Lansada Na czym polega ruchy konia cyrkowego; 2. pot. podrygi, niezgrabne, uniżone ukłony, dziś we fraz. cały w lansadach: podchodził, kłaniał się, witał się cały co to jest
 • Co znaczy Linearny Różnice łac. linearis, od linea linia> liniowy, wyrażony za pomocą linii lub złożony z linii: układ linearny; pismo linearne pismo sylabiczne na słownik
 • Co znaczy Laudanum Wady i zalety n; odm. lm) <łac.> opium czym jest
 • Co znaczy Lawenda Podobieństwa roślina z rodziny jasnotowatych (Lamiaceae), o niebieskich, fiołkowych lub liliowych kwiatach, występująca w strefie śródziemnomorskiej co oznacza
 • Co znaczy Legislacja Czemu ż) proces powstawania, tworzenia aktów prawnych: prace legislacyjne legislatura tłumaczenie
 • Co znaczy Leprozorium Co gorsze n; odm w lm) <łac. lepro-sus trędowaty, z gr.> zakład leczniczy lub wydzielony teren dla chorych na trąd przykłady
 • Co znaczy Legalny Porównaj przym.) <łac. legalis> zgodny z prawem, uznany przez prawo, mający moc prawną definicja
 • Co znaczy Lansjer Porównanie kawalerzysta uzbrojony w lancę, b) taniec dworski, rodzaj kadryla, popularny w XIX/XX w., zwłaszcza na balach oficerskich encyklopedia
 • Co znaczy Loch Dlaczego głębokie podziemne pomieszczenie, zwykle pod zamkami, kościołami, wykorzystywane dawniej jako więzienie; pieczara, piwnica: loch podziemny jak działa
 • Co znaczy Lawirować Jak lepiej posuwać się naprzód, klucząc, omijając przeszkody; 2. przen. postępować przebiegle, unikając kłopotliwych dla siebie sytuacji lub omijając czy jest
 • Co znaczy Lewitacja Kiedy unoszę się> w okultyzmie i sztukach magicznych zjawisko unoszenia się ciała w powietrzu wbrew prawu ciążenia lewitować pojęcie
 • Co znaczy Łacina Od czego zależy język)> 1. język staroż. Latyńczyków, potem wszystkich Rzymian; 2. pot. lekcja języka łacińskiego łacinnik, łaciński, łacinka; 3. pot wyjaśnienie
 • Co znaczy Latynista Na czym polega m) znawca łaciny oraz literatury i kultury rzymskiej latynistyka opis
 • Co znaczy Lapnąć Różnice pot. powiedzieć coś bez zastanowienia; wypaplać, wygadać informacje
 • Co znaczy Lepra Wady i zalety ż) med. trąd, przewlekła choroba zakaźna, powodująca zniszczenia tkanek i zniekształcenia ciała leprozorium znaczenie
 • Co znaczy Litera Podobieństwa ż) <łac. littera> znak graficzny głoski literka, liternictwo, liternik; literować, przeliterować co znaczy
 • Co znaczy Logika Czemu logica sztuka należytego wnioskowania, z gr. logik> 1. dyscyplina zaliczana do filozofii, obejmująca logiczną teorię języka i metodologię krzyżówka
 • Co znaczy I Lama Co gorsze zool. zwierzę juczne z rodziny wielbłądów (Camelidae), hodowane ze względu na cenną wełnę, mięso i mleko co to jest
 • Co znaczy Lesbijski Porównaj 2. miłość lesbijska popęd płciowy odczuwany przez kobiety w stosunku do innych kobiet; także zaspokajanie tego popędu słownik
 • Co znaczy Literatura Porównanie co napisane> 1. ogół pisanych dzieł danego narodu, epoki lub całej ludzkości; piśmiennictwo; twórczość artystyczna wyrażona w słowie czym jest
 • Co znaczy Latria Dlaczego ż) rel a) oddawanie czci boskiej komuś lub czemuś: zoolatria, b) w teologii kat.: cześć oddawana Bogu co oznacza
 • Co znaczy Lotto Jak lepiej numerów i zakrywaniu odpowiadających im pól na specjalnych planszach; zwycięzcą jest ten, kto pierwszy zakryje wszystkie pola tłumaczenie
 • Co znaczy Lamentować Kiedy żalić się, skarżyć się na coś, zawodzić, rozpaczać; 2. łow. o słowikach, drozdach: wydawać głos, śpiewać przykłady
 • Co znaczy Lustracja Od czego zależy dokładne obejrzenie kogo lub czego: przeprowadzić lustrację, dokonać lustracji; lustrujące spojrzenie lustrować kogo, co; zlustrować definicja
 • Co znaczy Leseferyzm Na czym polega m) pozostawienie komuś zupełnej swobody działania; niewtrącanie się, nieprzeszkadzanie encyklopedia
 • Co znaczy Lignit Różnice m) 1. węgiel drzewny; 2. węgiel brunatny jak działa
 • Co znaczy Libido Wady i zalety seksualny, uznany przez S. Freuda za główne źródło i motor całego życia psychicznego człowieka: mieć obniżone, wysokie libido czy jest
 • Co znaczy Lukrecja Podobieństwa liquiritia, z gr. glykeía rhíza słodki korzeń> . Glycyrrhiza, bylina występująca w kilkunastu gatunkach, z których największe znaczenie ma pojęcie
 • Co znaczy Lejtmotyw Czemu główny, przewijający się ciągle w rozmowie, w dziele sztuki (w utworze literackim, filmowym, malarskim) przez cały utwór wyjaśnienie
 • Co znaczy Lepidodendron Co gorsze m) łuskodrzew, kopalny widłak z okresu karbońskiego opis
 • Co znaczy Lukarna Porównaj ż) małe okienko w dachu, często w ozdobnym obramowaniu informacje
 • Co znaczy I Legat Porównanie m) <łac. legatus posłany> wysłannik papieski, występujący w imieniu papieża: legat papieski znaczenie
 • Co znaczy Loggia Lodżia Dlaczego otwarty balkon: pokój z lodżią; . w architekturze gotyckiej i renesansowej: odrębny budynek lub część budynku z kolumnadą albo arkadami co znaczy
 • Co znaczy Ług Jak lepiej wybielający, zawierający sodę z dodatkiem soli; 2. chem. wodny roztwór wodorotlenku sodu lub potasu: ług sodowy, ług potasowy ługować co krzyżówka
 • Co znaczy Landara Kiedy miasta Landau, w Palatynacie, ze słynną wytwórnią karet> 1. duże, nieprzytulne pomieszczenie lub wielki, stary i niezgrabny samochód; 2 co to jest
 • Co znaczy Lordoza Od czego zależy ż) med. wygięcie kręgosłupa ku przodowi w części szyjnej i lędźwiowej, często patologiczne słownik
 • Co znaczy Lakoniczny Na czym polega laconique, od gr. lak?nik?s po spartańsku: krótko, zwięźle (o mowie)> oszczędny w słowach, krótki, zwięźle wyrażony, lapidarny: lakoniczna czym jest
 • Co znaczy Lukullusowy Różnice rzym. wódz i bogacz, słynący z wystawnego życia> lukullusowa uczta uczta odznaczająca się obfitością wykwintnych potraw co oznacza
 • Co znaczy Log Wady i zalety do mierzenia drogi przebytej przez statek lub jego szybkości w stosunku do oporu wody, po której płynie tłumaczenie
 • Co znaczy Latarniowiec Podobieństwa m) mors statek pełniący funkcję latarni morskiej, kotwiczony w pobliżu przeszkód nawigacyjnych przykłady
 • Co znaczy Lojalny Czemu legalis zgodny z prawem> 1. postępujący zgodnie z polityką rządu; praworządny, prawomyślny; 2. uczciwy, rzetelny w stosunkach z ludźmi definicja
 • Co znaczy Laparotomia Co gorsze laparo-+ -tomia> med. operacyjne otwarcie jamy brzusznej w celu postawienia diagnozy lub dokonania zabiegu: wykonać laparotomię encyklopedia
 • Co znaczy Łacha Porównaj ż) piaszczysta mielizna na rzece, ławica jak działa
 • Co znaczy Lamia Porównanie która po śmierci swoich dzieci, zabitych przez zazdrosną Herę, oszalała z rozpaczy i zamieniła się w potwora porywającego dzieci innym czy jest
 • Co znaczy Libacja Dlaczego ż) <łac. libatio ofiara w formie płynu, wino ofiarne> pot. uczta, pijatyka: urządzić libację libacyjka pojęcie
 • Co znaczy Leczo Jak lepiej n) potrawa ze świeżej papryki, pomidorów i cebuli, z dodatkiem kiełbasy, jajek i przypraw, spożywana na gorąco wyjaśnienie
 • Co znaczy Logomachia Kiedy ż) jałowy spór o słowa, nie o istotę sprawy, o której mowa opis
 • Co znaczy Limfa Od czego zależy czysta, od gr. nýmph? boginka wodna> biol. płyn ustrojowy, składający się z osocza i elementów morfotycznych, gł. limfocytów: gruczoły informacje
 • Co znaczy Laser Na czym polega pierwszych liter Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation wzmacnianie światła przez wymuszoną (stymulowaną) emisję znaczenie
 • Co znaczy Latynistyka Różnice ż) <łac. latina łacina; Latinus leg. władca plemienia Latynów> nauka o języku łacińskim, literaturze i kulturze staroż. Rzymu co znaczy
 • Co znaczy Logistyka Wady i zalety gr. logisticos przemyślany> to, co wiąże się z organizowaniem zaopatrzenia, transportu na rzecz wojska lub przedsiębiorstwa logista krzyżówka
 • Co znaczy Lateralizacja Podobieństwa przewaga czynnościowa, większa sprawność jednego z dwóch symetrycznych organów ciała ludzkiego (ręki, nogi, oka), ściśle powiązana z co to jest
 • Co znaczy Lazaret Czemu hist. przytułek dla trędowatych, założony w XV w. przy kościele Santa Maria di Nazareth w Wenecji; 2. szpital wojskowy, doraźny punkt słownik
 • Co znaczy Legować Co gorsze praw. zapisać w testamencie, przekazać jako darowiznę czym jest
 • Co znaczy Leukocyty Porównaj m; lm) białe ciałka krwi, składnik krwi i limfy leukocytoza co oznacza
 • Co znaczy Lewant Porównanie m) przest kraje na wschodnim wybrzeżu Morza Śródziemnego, kraje Bliskiego Wschodu: mieszkańcy Lewantu tłumaczenie
 • Co znaczy Literalny Dlaczego przym.) <łac. litteralis> dosłowny przykłady
 • Co znaczy Liceum Jak lepiej Lýkeion> 1. nazwa ogrodu przy świątyni Apollina „Wilczego” (gr. Apóll?n Lýkeios, od lýkos wilk) na wsch. przedmieściu Aten, w którym m.in definicja
 • Co znaczy Lura Kiedy ra, z łac. lora namiastka wina, otrzymywana z wytłoków winogron zalanych wodą> pot. a) słaby, nieesencjonalny napój, b) rzadka, wodnista encyklopedia
 • Co znaczy Luksfer Od czego zależy gruba szklana płytka osadzona w stropie lub ścianie, służąca do naturalnego oświetlania pomieszczeń podziemnych, klatek schodowych jak działa
 • Co znaczy Lokal Na czym polega pomieszczenie o różnym przeznaczeniu i charakterze: lokal publiczny, prywatny; wynająć lokal lokalizować co gdzie czy jest
 • Co znaczy Liofilizacja Różnice rozpuszczam + łac. filum forma, sposób> techn. odwadnianie produktów uprzednio zamrożonych; ma zastosowanie m.in. w przygotowywaniu pojęcie
 • Co znaczy Lancet Wady i zalety m) med. bardzo ostry nóż chirurgiczny o dwustronnym ostrzu: ostry jak lancet lancetowaty wyjaśnienie
 • Co znaczy Likwidować Podobieństwa liquidare, z łac. liquidos> 1. dokonywać likwidacji, zwijać, usuwać coś, pozbywać się czegoś, uwalniać się od czegoś; 2. uśmiercać, 3 opis
 • Co znaczy Lasso Czemu laqueus pętla> rodzaj arkana, sznur z luźną pętlą na końcu, używany przez amerykańskich hodowców koni i myśliwych do chwytania zwierząt informacje
 • Co znaczy Latarnia Co gorsze urządzenie świetlne; lampa oświetlająca drogę na lądzie lub na morzu: latarnia uliczna, morska, portowa; 2. archit. oszklona wieżyczka na znaczenie
 • Co znaczy Lewatywa Porównaj płukanie odbytnicy, od łac. levo ułatwiam> wprowadzenie do odbytnicy ciepłej wody, często z dodatkiem leków, dla łatwiejszego wypróżnienia co znaczy
 • Co znaczy Litotrypsja Porównanie rozcieram> med. zabieg urologiczny, polegający na skruszeniu kamienia w pęcherzu moczowym za pomocą litotryptora krzyżówka
 • Co znaczy Lugubre Dlaczego muz. określenie wykonawcze: ponuro, posępnie, żałobnie co to jest
 • Co znaczy Litoral Jak lepiej m) <łac. litoralis przybrzeżny> geogr. przybrzeżna strefa wód płytkich (do 200 m głębokości w morzach i 30 m w jeziorach): strefa litoralna słownik
 • Co znaczy Lazur Kiedy m) błękit, kolor niebieski: lazur morza, nieba, oczu lazurowy, lazuryt czym jest
 • Co znaczy Lonża Od czego zależy długa lina używana przy trenowaniu koni i ćwiczeniach woltyżerskich; 2. lina służąca do zabezpieczenia akrobatów cyrkowych co oznacza
 • Co znaczy Lokomocyjny Na czym polega związany z ruchem, przemieszczaniem się; 2. med. choroba lokomocyjna zawroty głowy, nudności, wymioty, występujące u niektórych osób tłumaczenie
 • Co znaczy Lignina Różnice drewno> 1. wata drzewna albo celulozowa, produkt pochodzenia roślinnego, łatwochłonny, używany do celów sanitarnych; 2. biol. substancja przykłady
 • Co znaczy Łajka Wady i zalety średniej wielkości, o długiej i gęstej sierści, białej lub czarnej, często łaciatej, hodowany głównie na Syberii, używany do polowań lub do definicja
 • Co znaczy Lito Podobieństwa pierwszy człon wyrazów złożonych; wskazuje na związek znaczeniowy z kamieniem, z minerałem: litografia, litosfera encyklopedia
 • Co znaczy Lotion Czemu m) preparat kosmetyczny w postaci płynu, emulsji do pielęgnacji ciała, włosów jak działa
 • Co znaczy Legenda Co gorsze legenda zalecane do czytania> . pradawna ludowa opowieść o postaciach i wydarzeniach historycznych, przesycona elementami cudowności i czy jest
 • Co znaczy Leasing Porównaj urządzeń, środków transportu, a także nieruchomości, polegająca na ich odpłatnym użytkowaniu z prawem wykupu po upływie określonego terminu pojęcie
 • Co znaczy Logopedia Porównanie wychowanie> dział językoznawstwa stosowanego i pedagogiki specjalnej, zajmujący się zaburzeniami mowy i sposobami ich usuwania: poradnia wyjaśnienie
 • Co znaczy Lazurowy Dlaczego przym.) błękitny, niebieski: lazurowe morze, niebo opis
 • Co znaczy Lukier Jak lepiej m) słodka polewa ciast, lodów lukrować co, polukrować, lukrowany informacje
 • Co znaczy Los Kiedy życia, bieg wydarzeń: dobry, gorzki, marny, nędzny, psi los, los nieubłagany, okrutny; 2. przeznaczenie, fatum, traf, przypadek; 3. kartka znaczenie
 • Co znaczy Luteranizm Od czego zależy teologiczny Marcina Lutra, będący doktryną kościołów ewangelicko-augsburskich; jego podstawą jest twierdzenie o zbawieniu tylko poprzez co znaczy
 • Co znaczy Lump Na czym polega m) włóczęga, pijak, kloszard lumpować lumpować przest chodzić po knajpach, hulać krzyżówka
 • Co znaczy Limitować Różnice limito, od limes granica> 1. ustanawiać limit, określać górną granicę czegoś; ograniczać; 2. hist. odraczać, zawieszać czynności sejmowe co to jest
 • Co znaczy Lament Wady i zalety narzekanie lamentować; 2. lit. utwór, którego treścią jest opłakiwanie czyjej śmierci, nieszczęścia, klęski: głośny, ogromny lament słownik
 • Co znaczy Leptosomia Podobieństwa ż) wątła budowa ciała, charakterystyczna dla leptosomatyka czym jest
 • Co znaczy Lojalista Czemu człowiek lojalny; 2. w Polsce w okresie zaborów człowiek wierny poddany, podporządkowujący się rządom zaborczym co oznacza
 • Co znaczy Lampas Co gorsze pas z kolorowego sukna, naszyty wzdłuż zewnętrznego szwu spodni (zwykle w mundurach wojskowych); 2. kolorowy szlak, zdobiący ścianę tłumaczenie
 • Co znaczy Luz Porównaj przymocowany> 1. wolna przestrzeń, także czas wolny; 2. pot. postawa swobodna, nieprzejmowanie się drobiazgami: mieć, zachować luz luźny przykłady
 • Co znaczy Legginsy Porównanie lm) obcisłe spodnie damskie definicja
 • Co znaczy Lokować Dlaczego zabezpieczać pieniądze, kapitały, wpłacając je do banku na procent lub inwestując w jakieś przedsięwzięcie; 3. hist. dokonywać lokacji encyklopedia
 • Co znaczy Łazanki Jak lepiej serb.-chorw. z wł. lasagne rodzaj klusek> kluski z cienkiego ciasta lub makaronu pokrojonego w kwadraciki lub romby: łazanki z kapustą jak działa
 • Co znaczy Lego Kiedy n) rodzaj plastykowych, kolorowych klocków dla dzieci: klocki lego czy jest
 • Co znaczy Laryngo Od czego zależy człon wyrazów złożonych o znaczeniu związanym z gardłem, krtanią: laryngologia, laryngoskop pojęcie
 • Co znaczy Liberia Na czym polega wiedeńskie) Liberei, hiszp. librea, z łac. libertus wyzwoleniec, sługa wolny (nie niewolnik)> 1. rodzaj munduru służby hotelowej; 2. daw wyjaśnienie
 • Co znaczy Łosza Różnice ż) samica łosia, łosica, klępa łoszak opis
 • Co znaczy Uczniowska Legitymacja Wady i zalety uprawnienie do występowania w czyim imieniu: rząd posiada legitymację społeczeństwa legitymować kogo, legitymować się czym informacje
 • Co znaczy Łubin Podobieństwa bot. Lupinus, roślina z rodziny motylkowatych (Papilionaceae), uprawiana na paszę i nawóz zielony oraz jako roślina ozdobna znaczenie
 • Co znaczy Lotos Czemu wodna z rodziny grzybieniowatych (Nymphaeaceae), o dużych, wonnych kwiatach, występująca w strefie zwrotnikowej; niektóre gatunki czczono w co znaczy
 • Co znaczy Łagier Co gorsze m) obóz przymusowej pracy więźniów w Związku Radzieckim łagiernik, łagrowy: literatura łagrowa krzyżówka
 • Co znaczy Libertynizm Porównaj wolny> ruch umysłowy w XVII w. we Francji, skierowany przeciw katolicko-feudalnemu ideałowi życia, tradycyjnej obyczajowości i scholastyce co to jest
 • Co znaczy Landszaft Porównanie m) 1. pot. kiczowaty obraz słownik
 • Co znaczy Latynizować Dlaczego 1. poddawać coś albo kogoś wpływom kultury staroż. Rzymu; 2. nadawać formom językowym postać łacińską czym jest
 • Co znaczy Letalność Jak lepiej ż) liczba zgonów w określonym czasie na stu chorych na daną chorobę; umieralność, stopień śmiertelności letalny co oznacza
 • Co znaczy Lokalny Kiedy locus miejsce> o ograniczonym zasięgu, dotyczący najbliższej okolicy lub otoczenia: lokalne opady, władze, przepisy, warunki tłumaczenie
 • Co znaczy Lokalizować Od czego zależy od loco> 1. wyznaczać, określać miejsce czegoś; znajdować pośród czego: nie mogę nigdzie zlokalizować tej budowli; . nie dopuszczać do przykłady
 • Co znaczy Leksykon Na czym polega słownika objaśniający wyrazy i terminy z jakiejś dziedziny, podający też informacje encyklopedyczne: leksykon teatralny, medyczny definicja

Słownik wyrazów obcych, pisownia i znaczenie

Definicja - Co to znaczy? Co to jest? Przykłady wyrazów tłumaczonych.

Definicja Leksykon co znaczy lokalizować krzyżówka lokalny co to jest letalność słownik latynizować czym jest landszaft co oznacza libertynizm tłumaczenie łagier. słownik.

Co to jest Legalizm co znaczy linoryt krzyżówka litografia co to jest lambdacyzm znaczenie.