Definicja jurysdykcja. Co oznacza ż) praw. uprawnienie do rozstrzygania sporów cywilnych definicja.
jurysdykcja co to jest

Czy przydatne?

Definicja jurysdykcja

Wyjaśnienie jurysdykcja: (ż) <łac. iurisdictio prawo sprawowania sądów> praw. uprawnienie do rozstrzygania sporów cywilnych: podlegać czyjej jurysdykcji

Czym jest jurysdykcja znaczenie w Słownik wyrazów J .