Definicja justować. Co oznacza 1. poligr. wypełniać justunkiem odstępy między definicja. Co to jest.
justować co to jest

Czy przydatne?

Definicja justować

Wyjaśnienie justować: <niem. justieren, od łac. iustus słuszny, należyty> 1. poligr. wypełniać justunkiem odstępy między znakami, wyrazami i wierszami w składzie zecerskim dla zachowania jednakowej szerokości szpalty lub kolumny; 2. techn. wyregulować urządzenie optyczne i pomiarowe

Czym jest justować znaczenie w Słownik wyrazów J .