Mołwienie, Mistrzostwo, Mietać Się, Mzda, Mołwić, Mieły, Miedza, Mgleć, Medł, Man, Maciora.
mołwienie mtrzostwo mietać co to jest

Słownik pojęć na M

Tłumaczenie zwrotów. Tłumaczenie wyrazów. Zapoznaj się z definicją, znaczeniem, opisem słów ze starego polskiego języka. Ciekawe staropolskie zwroty.

Definicja Mołwienie, Mistrzostwo, Mietać Się, Mzda, Mołwić, Mieły, Miedza, Mgleć, Medł, Man, Maciora, Mierzkać, Macierz, Męcherz, Mecherz, Momotliwy, Mokrota, Mnogdy słownik.

Co to jest Mołwienie, Mistrzostwo, Mietać Się, Mzda, Mołwić, Mieły znaczenie.