Definicja styl. Co oznacza m.
styl co to jest

Czy przydatne?

Definicja styl

Wyjaśnienie styl: (m) <fr. style, z łac. stylus, stylius szpic, ostrze, rylec do pisania na tabliczkach powleczonych woskiem, prawdopod. z gr. stýlos słup, kół> 1. zespół cech charakterystycznych dla sztuki jakiejś epoki, jakiegoś regionu, jakiejś dziedziny twórczości, jakiegoś twórcy lub dzieła: czysty, jednolity styl, styl architektoniczny, klasyczny, barokowy, koryncki, rokoko, neoklasyczny, okrągłołukowy, styl czego, styl budowli, dekoracji, kostiumów, mebli, styl w czym, styl w architekturze, w budownictwie; 2. sposób wyrażania się, wypowiedzi, stała tendencja w wyborze środków ekspresji językowej, charakterystyczna dla autora, kierunku, gatunku literackiego, dzieła, epoki: barwny, błyskotliwy, bogaty, ciężki, dosadny, lapidarny, krasomówczy, uroczysty, opisowy, patetyczny, publicystyczny styl, coś w jakimś stylu, doskonalić, psuć, wygładzać, pisać, mówić, posługiwać się jakimś stylem, styl odznacza się czym; 3. sposób postępowania, zachowania się: styl czego, styl myślenia, pracy, życia, ktoś, coś (jest) w jakimś stylu, w wielkim stylu; 4. sposób wykonywania odpowiednich ruchów charakterystycznych dla określonej dyscypliny sportowej: styl angielski, dowolny, grzbietowy, klasyczny, motylkowy, zmienny, opanować jaki styl, mieć swój styl, naśladować styl; 5. hist. a) sposób rachuby czasu według kalendarza gregoriańskiego (styl nowy) lub juliańskiego (styl stary), b) rylec do pisania na tabliczkach powleczonych woskiem, używany w starożytności ? stylizować, stylowy

Czym jest styl znaczenie w Słownik wyrazów S .