Definicja pionier. Co oznacza m) 1. osadnik zagospodarowujący dzikie tereny definicja. Co to jest.
pionier co to jest

Czy przydatne?

Definicja pionier

Wyjaśnienie pionier: (m) <ang. pioneer, fr. pionnier, ros. pionier, od peon> 1. osadnik zagospodarowujący dzikie tereny: pionierzy Dzikiego Zachodu; 2. przen. prekursor, człowiek tworzący nowe prądy, idee: pionier lotnictwa; 3. w niektórych krajach członek organizacji młodzieżowych, odp. harcerza w Polsce ? pionierski, pionierskość, pionierstwo, pionierki

Czym jest pionier znaczenie w Słownik wyrazów P .