Definicja humanitaryzm. Co oznacza m) postawa troski o człowieka, życzliwości wobec wszystkich.
humanitaryzm co to jest

Czy przydatne?

Definicja humanitaryzm

Co to jest HUMANITARYZM: (m) <fr. humanitarisme> postawa troski o człowieka, życzliwości wobec wszystkich ludzi, niezależnie od różnic między nimi: humanitarna postawa, decyzja, pomoc; postąpić humanitarnie humanizm(m) <fr. humanisme (1789 r.), od łac. humanus ludzki> 1. lit. prąd umysłowy współkształtujący kulturę Renesansu; akcentował wartość jednostki ludzkiej i jej twórczych możliwości; 2. przen. postawa uznająca człowieka za najwyższą wartość: postawy, wartości humanistyczne.

Czym jest humanitaryzm znaczenie w Słownik wyrazów H .