Definicja habilitować. Co oznacza.
habilitować co to jest

Czy przydatne?

Definicja habilitować

Co to jest HABILITOWAĆ: <niem. habilitieren, z fr. habiliter nadawać zdolność prawną, od łac. habilis nadający się (do czegoś)> przeprowadzić habilitację; przygotować pracę naukową, zdać egzamin i uzyskać stopień doktora habilitowanego.

Czym jest habilitować znaczenie w Słownik wyrazów H .