Definicja historyczny. Co oznacza przym.) . tworzący historię: rola definicja. Co to jest.
htoryczny co to jest

Czy przydatne?

Definicja historyczny

Wyjaśnienie historyczny: (przym.) <fr. historique, łac. historicus, z gr. historikós, od híst?r> . tworzący historię: rola historyczna, odegrać rolę historyczną; 2. ujmujący fakty i wydarzenia z punktu widzenia ich rozwoju: rozwój historyczny; 3. odnoszący się do dziejów: postać historyczna, romans historyczny

Czym jest historyczny znaczenie w Słownik wyrazów H .