Definicja hibernacja. Co oznacza ż) 1. zamrażanie; . biol. spowolnienie definicja. Co to jest.
hibernacja co to jest

Czy przydatne?

Definicja hibernacja

Co to jest HIBERNACJA: (ż) <fr. hibernation, od hiberner, z łac. hibern? zimuję> 1. zamrażanie; . biol. spowolnienie procesów życiowych w warunkach chłodu (stąd rola snu zimowego niektórych zwierząt, który ułatwia im przetrwanie zimy); 3. med. metoda silnego chłodzenia ciała przed zabiegiem chirurgicznym ? hibernować, zahibernowany.

Czym jest hibernacja znaczenie w Słownik wyrazów H .