Definicja humanistyczny. Co oznacza przym.) 1. związany z humanizmem i humanistami –.
humantyczny co to jest

Czy przydatne?

Definicja humanistyczny

Wyjaśnienie humanistyczny: (przym.) <od humanista> 1. związany z humanizmem i humanistami – przedstawicielami Odrodzenia; . zajmujący się człowiekiem jako istotą społeczną i jego dziełami; nauki humanistyczne nauki społeczne badające człowieka jako istotę społeczną i jego wytwory – literaturę, sztukę, historię itp.: nauki, studia, poglądy humanistyczne, ruch humanistyczny, wydział humanistyczny, humanistyczny stosunek do kogo, humanistyczna postawa; 3. zgodny z zasadami humanizmu, nacechowany troską o człowieka; humanitarny, ludzki

Czym jest humanistyczny znaczenie w Słownik wyrazów H .