DEFINICJA Przyczynienie, Przypowiedzieć, Przebaczyć, Potuszyć, Przykazanie, Płoskonki, Półhak.
przyczynienie przypowiedzieć co to jest

Słownik pojęć na P

Tłumaczenie zwrotów. Tłumaczenie wyrazów. Zapoznaj się z definicją, znaczeniem, opisem słów ze starego polskiego języka. Ciekawe staropolskie zwroty.

Definicja DEFINICJA Przyczynienie, Przypowiedzieć, Przebaczyć, Potuszyć, Przykazanie, Płoskonki, Półhak, Polubować, Powab, Pogłowek, Postąpić, Potykać, Przystaw, Pirwina słownik.

Co to jest Co oznacza Przyczynienie, Przypowiedzieć, Przebaczyć, Potuszyć znaczenie.