Warzywo, Warz, Warza, Wartołeb, Wargielt, Wargal, Warchoł, Wanus, Waniek, Waledykcyja, Wakancyja.
warzywo warz warza wartołeb co to jest

Słownik pojęć na W

Tłumaczenie zwrotów. Tłumaczenie wyrazów. Zapoznaj się z definicją, znaczeniem, opisem słów ze starego polskiego języka. Ciekawe staropolskie zwroty.

Definicja Warzywo, Warz, Warza, Wartołeb, Wargielt, Wargal, Warchoł, Wanus, Waniek, Waledykcyja, Wakancyja, Waju, Wagostrychownica, Wagorowny, Wagociąg, Waga, Wachel słownik.

Co to jest Warzywo, Warz, Warza, Wartołeb, Wargielt, Wargal, Warchoł znaczenie.