Izdraelski, Igrać, Jigrać, Izop, Iźeć, Iźby, Iź, Iźa, Iźe, Izdebka, Izali, Iza, Iściec, Iście.
izdraelski igrać jigrać izop co to jest

Słownik pojęć na I

Tłumaczenie zwrotów. Tłumaczenie wyrazów. Zapoznaj się z definicją, znaczeniem, opisem słów ze starego polskiego języka. Ciekawe staropolskie zwroty.

Definicja Izdraelski, Igrać, Jigrać, Izop, Iźeć, Iźby, Iź, Iźa, Iźe, Izdebka, Izali, Iza, Iściec, Iście, Jiście, Iścić, Jiścić, Isty, Jisty, Istość, Jistość, Istoryja słownik.

Co to jest Izdraelski, Igrać, Jigrać, Izop, Iźeć, Iźby, Iź, Iźa, Iźe znaczenie.