Jednostajny, Jednąc, Jedło, Jaśnia, Jęciec, Jeź, Jenkole, Jawnie, Jakole, Juniec, Jaz, Juźe.
jednostajny jednąc jedło co to jest

Słownik pojęć na J

Tłumaczenie zwrotów. Tłumaczenie wyrazów. Zapoznaj się z definicją, znaczeniem, opisem słów ze starego polskiego języka. Ciekawe staropolskie zwroty.

Definicja Jednostajny, Jednąc, Jedło, Jaśnia, Jęciec, Jeź, Jenkole, Jawnie, Jakole, Juniec, Jaz, Juźe, Jutrznia, Jutrzenny, Jutro, Jupa, Junoch, Jucha, Job, Jop, Jiście słownik.

Co to jest Jednostajny, Jednąc, Jedło, Jaśnia, Jęciec, Jeź, Jenkole znaczenie.