W Biblii I Tradycji Biblijnej 21 Oznacza Zupełną, Całkowitą Doskonałość, Boską Mądrość, Osiągnięty.
biblii tradycji biblijnej co to jest

Numerologia, znaczenie liczb, pochodzenie

 • 6 Numerologia 6 Znaczenie liczby 6 to graficznie przez sześć trójkątów równobocznych wpisanych w okrąg. Każdy bok
 • 4 Numerologia 4 Znaczenie liczby 4 to starożytnej Grecji. Są cztery strony świata, cztery pory roku, a my często
 • 10 Numerologia 10 Znaczenie liczby 10 to liczb: 1 + 2 + 3 + 4 =10 (Pitagorejski symbol doskonałości). Zawsze była
 • 8 Numerologia 8 Znaczenie liczby 8 to doskonałości i nieskończoności (reprezentuje jej znak). Ma duże znaczenie w
 • 13 Numerologia 13 Znaczenie liczby 13 to złowróżbną, przynoszącą nieszczęście. W ostatniej wieczerzy uczestniczyło 13
 • 3 Numerologia 3 Znaczenie liczby 3 to obejmującą całokształt rzeczy w wyniku tego, że jest sumą cyfr 1 oraz 2
 • 2 Numerologia 2 Znaczenie liczby 2 to była za złowieszczy symbol. Oznaczało się nią opozycję, konflikt, szpiegów
 • 7 Numerologia 7 Znaczenie liczby 7 to starożytnych. Jej moc potwierdzały zjawiska niebieskie: siedem dni każdej fazy
 • 9 Numerologia 9 Znaczenie liczby 9 to jest wynikiem mnożenia trzech przez trzy. Jest także ostatnią cyfrą co
 • 12 Numerologia 12 Znaczenie liczby 12 to szczęśliwą i świętą. Rok ma dwanaście miesięcy, jest dwanaście znaków zodiaku
 • 11 Numerologia 11 Znaczenie liczby 11 to nadmiaru i przesady, nieporządku i grzechu. Ma duże znaczenie w religii
 • 1 Numerologia 1 Znaczenie liczby 1 to Jest liczbą pierwszą. Symbolizuje początek oraz niewidzialną lecz aktywną siłę
 • 5 Numerologia 5 Znaczenie liczby 5 to pierwszej nieparzystej 3. To symbol zjednoczenia, centrum, harmonii i
 • 21 Numerologia 21 Znaczenie liczby 21 to oznacza zupełną, całkowitą doskonałość, boską mądrość, osiągnięty cel i