Definicja kwalifikować. Co oznacza 1. zaliczać do pewnej kategorii na definicja. Co to jest.
kwalifikować co to jest

Czy przydatne?

Definicja kwalifikować

Wyjaśnienie kwalifikować: <niem. qualifizier, fr. qualifier, z łac. qualis jakiś> 1. zaliczać do pewnej kategorii na podstawie jakiejś cechy, właściwości; 2. określać, oznaczać jakość czegoś; oceniać; 3. daw. kształcić, przysposabiać do czegoś

Czym jest kwalifikować znaczenie w Słownik wyrazów K .