Definicja tropo-. Co oznacza pierwszy człon wyrazów złożonych, mający znaczenie: zwrot definicja.
tropo co to jest

Czy przydatne?

Definicja tropo-

Wyjaśnienie tropo-: <gr. trópos a trop obrót, zwrot> pierwszy człon wyrazów złożonych, mający znaczenie: zwrot, obracanie się: troposfera

Czym jest tropo znaczenie w Słownik wyrazów T .