Definicja traseologia. Co oznacza ż) dział kryminalistyki, zajmujący się badaniem odcisków.
traseologia co to jest

Czy przydatne?

Definicja traseologia

Wyjaśnienie traseologia: (ż) <traseo-, od fr. trace ślad + -logia> dział kryminalistyki, zajmujący się badaniem odcisków stóp ludzkich i zwierzęcych oraz kół pojazdów

Czym jest traseologia znaczenie w Słownik wyrazów T .