Definicja tradycja. Co oznacza ż) 1. przekazywanie zwyczajów, opinii, zachowań itp. słowami lub.
tradycja co to jest

Czy przydatne?

Definicja tradycja

Wyjaśnienie tradycja: (ż) <łac. traditio> 1. przekazywanie zwyczajów, opinii, zachowań itp. słowami lub przykładem: tradycja chrześcijańska, tradycja kartezjańska, tradycja ustna; 2. sposób myślenia, postępowania, będący dziedzictwem przeszłości, zwyczaje: być przywiązanym do tradycji rodzinnych tradycjonalista, tradycjonalizm, tradycyjnie, tradycyjność, tradycyjny

Czym jest tradycja znaczenie w Słownik wyrazów T .