Definicja temat. Co oznacza m) 1. główny wątek, przedmiot utworu literackiego, obrazu definicja. Co.
temat co to jest

Czy przydatne?

Definicja temat

Wyjaśnienie temat: (m) <gr. théma, thematos treść dzieła> 1. główny wątek, przedmiot utworu literackiego, obrazu, rozprawy naukowej; także: przedmiot rozmowy: temat aktualny, banalny, drażliwy, oryginalny; 2. jęz. część wyrazu, który zostaje po oddzieleniu końcówek przypadków (temat fleksyjny) lub formantu słowotwórczego (temat słowotwórczy): temat słowotwórczy, samogłoskowy, temat fleksyjny, spółgłoskowy; 3. muz. wyrazisty odcinek melodyczny lub melodyczno-harmoniczny, stanowiący podstawę struktury dzieła muzycznego; 4. sport. pomysł, na którym zbudowane jest zadanie szachowe

Czym jest temat znaczenie w Słownik wyrazów T .