Definicja ignorant. Co oznacza m) człowiek wykazujący ignorancję, niemający definicja. Co to jest.
ignorant co to jest

Czy przydatne?

Definicja ignorant

Wyjaśnienie ignorant: (m) <niem. Ignorant, fr. ignorant, od ignorer> człowiek wykazujący ignorancję, niemający podstawowych wiadomości w jakiejś dziedzinie; nieuk

Czym jest ignorant znaczenie w Słownik wyrazów I .