Definicja bio. Co oznacza człon wyrazów złożonych, oznaczający związek z życiem [gr. bios życie.
co to jest

Czy przydatne?

Definicja bio

Wyjaśnienie bio: człon wyrazów złożonych, oznaczający związek z życiem [gr. bios życie], żywymi, istotami lub procesami życiowymi np. biografia, biologia, biosfera

Czym jest bio znaczenie w Słownik wyrazów B .